Changeset 3398


Ignore:
Timestamp:
Apr 5, 2021, 3:49:32 PM (18 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

racket: подаден през https://github.com/racket/string-constants/pull/52

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/racket/bulgarian-string-constants.rkt

  r3387 r3398  
  1 ;; Bulgarian translation of Racket string constants file, version: 1.33
   1;; Bulgarian translation of Racket string constants file, version: 1.38
  22;; This file is distributed under the same terms as Racket
  3 ;; Copyright on translation: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
   3;; Copyright on translation: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
  44
  55(module bulgarian-string-constants "string-constant-lang.rkt"
   
  934934  (autosave-unknown-filename "«непознат»")
  935935
   936  ;;; autoloading
   937  ;; the ~a is replaced with a path
   938  (autoload-file-changed-on-disk/with-name
   939   "Файлът:\n  ~a\nе променен на диска. Искате ли съдържанието на"
   940   " буфера да се върне към състоянието на диска?")
   941  ;; One file per line is appended to the end of this message
   942  (autoload-files-changed-on-disk/with-name
   943   "Има файлове, които са променени на диска. Искате ли съдържанието на"
   944   " буферите да се върне към състоянието на диска?\n\nПроменени файлове:")
   945  ;; the ~a is replaced with a path
   946  (autoload-file-changed-on-disk-editor-dirty/with-name
   947   "Файлът:\n  ~a\nе променен и на диска, и в редактора. Искате ли съдържанието на"
   948   " буфера да се върне към състоянието на диска?")
   949  ;; One file per line is appended to the end of this message
   950  (autoload-files-changed-on-disk-editor-dirty/with-name
   951   "Има файлове, които са променени и на диска, и в редактора. Искате ли съдържанието на"
   952   " буферите да се върне към състоянието на диска?\n\nПроменени файлове:")
   953  ;; One file per line is appended to the end of this message
   954  (autoload-files-changed-on-disk-editor-dirty&clean/with-name
   955   "Има файлове, които са променениъна диска, и други, променени в редактора. Искате ли съдържанието на"
   956   " буферите да се върне към състоянието на диска?\n\nПроменени файлове"
   957   " (променените в редактора буфери са означени с „◇“):")
   958  ;; a specialized version of dont-ask-again-always-current
   959  (dont-ask-again-always-current/clean-buffer
   960   "Без повече питане за файлове без запазени промени (винаги стандартният избор)")
   961
   962  (autoload-automatically-reload "Автоматично презареждане на променените файлове")
   963  (autoload-when-the-editor-isnt-dirty "Когато няма промяна в редактора")
   964  (autoload-never-revert "Никога")
   965  (autoload-ask-about-reverting "Питане всеки път")
   966
  936967  ;; these are labels in a dialog that drscheme displays
  937968  ;; if you have leftover autosave files. to see the dialog,
   
  15351566  (happy-birthday-shriram "Честит рожден ден, Шрѝрам (Кришнаму̀рти)!")
  15361567
  1537   (mrflow-using-default-language-title "Стандартен език")
  1538   (mrflow-using-default-language
  1539    "Текущият език не притежава таблица с типове за примитивите,"
  1540    " затова се ползва тази за Scheme R5RS.")
  1541   (mrflow-button-title "Анализиране")
  1542   ;(mrflow-unknown-style-delta-error-title "Unknown Box Style Delta")
  1543   ;(mrflow-unknown-style-delta-error "Unknown box style delta: ~a")
  1544   (mrflow-popup-menu-show-type "Показване на типовете")
  1545   (mrflow-popup-menu-hide-type "Скриване на типовете")
  1546   (mrflow-popup-menu-show-errors "Показване на грешките")
  1547   (mrflow-popup-menu-hide-errors "Скриване на грешките")
  1548   ;(mrflow-read-exception-title "Read Exception")
  1549   ;(mrflow-read-exception "Read exception: ~a")
  1550   ;(mrflow-syntax-exception-title "Syntax Exception")
  1551   ;(mrflow-syntax-exception "Syntax exception: ~a")
  1552   ;(mrflow-unknown-exception-title "Unknown Exception")
  1553   ;(mrflow-unknown-exception "Unknown exception: ~a")
  1554   ;(mrflow-language-primitives-error-title "Language Primitives Error")
  1555   ;(mrflow-language-primitives-error "Wrong filename for language primitives types table: ~a")
  1556 
  1557   (snips-and-arrows-popup-menu-tack-all-arrows "Закачане на всички стрелки")
  1558   (snips-and-arrows-popup-menu-untack-all-arrows "Откачане на всички стрелки")
  1559   (snips-and-arrows-user-action-disallowed-title "Промените в момента са забранени")
  1560   (snips-and-arrows-user-action-disallowed
  1561    "Не може да правите промѐни в прозорци с отрязъци от програмни инструменти."
  1562    " Скрийте всички отрязъци, преди да промените съдържанието на редактора.")
  1563   ;(snips-and-arrows-changing-terms-warning-title "Changing terms will be undoable")
  1564   (snips-and-arrows-hide-all-snips-in-editor "Скриване на всички отрязъци в редактора")
  1565 
  15661568  (xml-tool-insert-xml-box "Вмъкване на кутия с XML")
  15671569  (xml-tool-insert-scheme-box "Вмъкване на кутия с Racket")
   
  18031805  (test-engine-signature-violations "Несъответствия в сигнатурите:")
  18041806
  1805   ; part of one phrase "signature <at line ...> to blame: procedure <...>
   1807  ; part of one phrase "signature <at line ...> to blame: function <...>
  18061808  (test-engine-signature "сигнатура")
  18071809  (test-engine-to-blame "проблемът е в: процедурата")
   
  19111913
  19121914  (always-use-platform-specific-linefeed-convention "Край на ред според операционната система")
   1915  (disable-caret-blinking "Без мигане на курсора")
  19131916
  19141917  ;; optimization coach
   
  20812084  ; third ~a is filled with the path to the bin directory of the current drracket
  20822085  (adding-racket/bin-to-path-failed
  2083    "Неуспешно добавяне на поддръжката за „racket“ към командния ред.~aПо-специално —"
   2086   "Неуспешно добавяне на команада „racket“ към командния ред.~aПо-специално —"
  20842087   " не може да се създаде файл „~a“ със съдържание — „~a“.")
  20852088  ; first and third ~a are filled with /etc/paths.d/racket (or some other path like it in the future)
  20862089  ; and the second one is filled with the path to the bin directory that was put into that file.
  20872090  (added-racket/bin-to-path
  2088     "Вече можете да използвате „racket“ и инструментите от"
  2089     " командния ред.\n\nПроменливата"
  2090     " на средата „PATH“ е настроена за всички потребители чрез\nдобавяне на връзката"
  2091     " „~a“,\nкоято сочи към „~a“.\nЗа да отмените действието,"
  2092     " изтрийте „~a“.")
   2091   "Вече може да използвате „racket“ и инструментите от"
   2092   " командния ред.\n\nПроменливата"
   2093   " на средата „PATH“ е настроена за всички потребители чрез\nдобавяне на връзката"
   2094   " „~a“,\nкоято сочи към „~a“.\nЗа да отмените действието,"
   2095   " изтрийте „~a“.")
   2096  (adding-racket/bin-no-paths.d
   2097   "Неуспешно добавяне на командата „racket“ към командния ред, защото „/etc/paths.d“ не"
   2098   " съществува.\n\nПробвайте следната команда в прозорец на терминал,"
   2099   " за да създадете директорията:\n"
   2100   "    sudo mkdir /etc/paths.d\nи
   2101   " пробвайте отново.")
   2102  (added-racket/bin-to-path/windows
   2103   "Вече може да ползвате командата „racket“ и други инструменти от"
   2104   " командния ред.\n\nСтандартният"
   2105   " път %PATH% е настроен чрез ключа от регистъра"
   2106   " „HKEY_CURRENT_USER\\Environment\\Path“"
   2107   " да сочи към „~a“ и „~a“.")
   2108  (didnt-add-racket/bin-to-path/unix
   2109   "DrRacket не знае как да обнови пътя под Unix. Ако вие знаете как,"
   2110   " добавете следната директория към пътя в „PATH“:"
   2111   "   ~a\n\n")
  20932112  (add-racket/bin-to-path "Настройване на командния ред за Racket…") ;; menu item label
  20942113  )
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.