Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2021, 11:13:57 AM (19 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bitwarden: обновен превод през https://crowdin.com/profile/kspearrin

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bitwarden/web/messages.json

  r3368 r3396  
  3838    "message": "Парола"
  3939  },
   40  "newPassword": {
   41    "message": "Нова парола"
   42  },
  4043  "passphrase": {
  4144    "message": "Парола-фраза"
   
  344347  "editItem": {
  345348    "message": "Редактиране на елемента"
   349  },
   350  "viewItem": {
   351    "message": "Преглед на елемента"
  346352  },
  347353  "ex": {
   
  788794    "message": "ВНИМАНИЕ"
  789795  },
   796  "confirmVaultExport": {
   797    "message": "Потвърждаване на изнасянето на трезора"
   798  },
  790799  "exportWarningDesc": {
  791800    "message": "Данните от трезора ви ще се изнесат в незащитен формат. Не го пращайте по незащитени канали като електронна поща. Изтрийте файла незабавно след като свършите работата си с него."
   801  },
   802  "encExportKeyWarningDesc": {
   803    "message": "При изнасяне данните се шифрират с ключа ви. Ако го смените, ще трябва наново да ги изнесете, защото няма да може да дешифрирате настоящия файл."
   804  },
   805  "encExportAccountWarningDesc": {
   806    "message": "Ключовете за шифриране са уникални за всеки потребител, затова не може да внесете шифрирани данни от един потребител в регистрацията на друг."
  792807  },
  793808  "exportMasterPassword": {
   
  9891004    "message": "Внасяне на данни"
  9901005  },
   1006  "importError": {
   1007    "message": "Грешка при внасянето"
   1008  },
   1009  "importErrorDesc": {
   1010    "message": "Има проблем с данните, които внасяте. Поправете грешките посочени по-долу и пробвайте отново."
   1011  },
  9911012  "importSuccess": {
  9921013    "message": "Данните са внесени успешно в трезора ви."
   1014  },
   1015  "importWarning": {
   1016    "message": "Внасяте данни към организацията „$ORGANIZATION$“. Данните могат да бъдат споделени с членовете ѝ. Сигурни ли сте, че искате да продължите?",
   1017    "placeholders": {
   1018      "organization": {
   1019        "content": "$1",
   1020        "example": "My Org Name"
   1021      }
   1022    }
  9931023  },
  9941024  "importFormatError": {
   
  15531583  "premiumSignUpTwoStep": {
  15541584    "message": "Двустепенно удостоверяване чрез YubiKey, FIDO U2F и Duo."
   1585  },
   1586  "premiumSignUpEmergency": {
   1587    "message": "Авариен достъп"
  15551588  },
  15561589  "premiumSignUpReports": {
   
  16571690    "message": "Информация за плащането"
  16581691  },
   1692  "billingInformation": {
   1693    "message": "Информация за фактуриране"
   1694  },
  16591695  "creditCard": {
  16601696    "message": "Кредитна карта"
   
  24812517    }
  24822518  },
   2519  "unlinkedSsoUser": {
   2520    "message": "Самоличността $ID$ е извадено от еднократното вписване.",
   2521    "placeholders": {
   2522      "id": {
   2523        "content": "$1",
   2524        "example": "John Smith"
   2525      }
   2526    }
   2527  },
  24832528  "device": {
  24842529    "message": "Устройство"
   
  25842629  },
  25852630  "inviteAcceptFailed": {
  2586     "message": "Поканата не може да бъде приета. Помолете администратора на организацията да ви прати нова покана."
   2631    "message": "Поканата не може да бъде приета. Помолете администратора на организацията да ви прати нова."
  25872632  },
  25882633  "inviteAcceptFailedShort": {
   
  27842829    "message": "След смяната на ключа за шифриране ще трябва да се отпишете и след това да се впишете в регистрацията си във всички приложения на Битуорден, които ползвате (като мобилното приложение и разширенията за браузъри). Ако не се отпишете и впишете повторно (за да получите достъп до новия ключ), рискувате да повредите записите си. Сега ще се пробва да бъдете отписани автоматично, това обаче може да се забави."
  27852830  },
   2831  "updateEncryptionKeyExportWarning": {
   2832    "message": "Всички шифрирани вече изнесени данни ще станат безполезни."
   2833  },
  27862834  "subscription": {
  27872835    "message": "Абонамент"
   
  28112859    "message": "Не сте избрали нищо."
  28122860  },
  2813   "submitAgreePolicies": {
  2814     "message": "С натискането на бутона „Подаване“ се съгласявате със следните политики:",
  2815     "description": "A policy is something like Terms of Service, Privacy Policy, etc."
   2861  "acceptPolicies": {
   2862    "message": "Чрез тази отметка вие се съгласявате със следните:"
   2863  },
   2864  "acceptPoliciesError": {
   2865    "message": "Условията за използване и политиката за поверителност не бяха приети."
  28162866  },
  28172867  "termsOfService": {
   
  29492999    "message": "Ключът за API дава пълен достъп до организацията. Трябва да го пазите в тайна."
  29503000  },
   3001  "userApiKeyDesc": {
   3002    "message": "Ключът позволява да се идентифицирате към инструментите на командния ред на Битуорден."
   3003  },
   3004  "userApiKeyWarning": {
   3005    "message": "Вашият API ключ е алтернативен механизъм автентикация. Той трябва да се пази в тайна."
   3006  },
  29513007  "oauth2ClientCredentials": {
  29523008    "message": "Идентификация за клиент за OAuth 2.0",
   
  31833239    "message": "Еднократна идентификация (SSO)"
  31843240  },
   3241  "ssoHandOff": {
   3242    "message": "Вече може да затворите подпрозореца и да продължите в разширението."
   3243  },
  31853244  "businessPortal": {
  31863245    "message": "Бизнес портал",
   
  32073266  "linkSso": {
  32083267    "message": "Свързване на еднократна идентификация"
   3268  },
   3269  "webPoliciesDeprecationWarning": {
   3270    "message": "Настройките на политиките са преместени и скоро тази страница ще бъдат махната. Натиснете по-долу, за да преминете към страницата за политиките в бизнес портала."
   3271  },
   3272  "singleOrg": {
   3273    "message": "Една организация"
   3274  },
   3275  "singleOrgDesc": {
   3276    "message": "Потребителите да не може да са членове на друга организация."
   3277  },
   3278  "singleOrgBlockCreateMessage": {
   3279    "message": "Вашата настояща организация има политика, която не позволява да участвате в повече от една организация. Моля свържете се с администратора на организацията или се впишете с друг Bitwarden потребител."
   3280  },
   3281  "singleOrgPolicyWarning": {
   3282    "message": "Членовете, които не са собственици или администратори и са членове на други организации ще бъдат премахнати от тази организация."
   3283  },
   3284  "requireSso": {
   3285    "message": "Еднократна идентификация"
   3286  },
   3287  "requireSsoPolicyDesc": {
   3288    "message": "Изискване на потребителите да ползват еднократна идентификация."
   3289  },
   3290  "prerequisite": {
   3291    "message": "Предпоставкa"
   3292  },
   3293  "requireSsoPolicyReq": {
   3294    "message": "За да включите тази политика, първо трябва ръчно да включите политиката за еднократна идентификация."
   3295  },
   3296  "requireSsoPolicyReqError": {
   3297    "message": "Политиката за единствена организация не е включена."
   3298  },
   3299  "requireSsoExemption": {
   3300    "message": "Тази политика не се прилага към собствениците и администраторите на организацията."
   3301  },
   3302  "sendTypeFile": {
   3303    "message": "Файл"
   3304  },
   3305  "sendTypeText": {
   3306    "message": "Текст"
   3307  },
   3308  "createSend": {
   3309    "message": "Създаване на изпращане",
   3310    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3311  },
   3312  "editSend": {
   3313    "message": "Редактиране на изпращане",
   3314    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3315  },
   3316  "createdSend": {
   3317    "message": "Създадено изпращане",
   3318    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3319  },
   3320  "editedSend": {
   3321    "message": "Редактирано изпращане",
   3322    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3323  },
   3324  "deletedSend": {
   3325    "message": "Изтрито изпращане",
   3326    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3327  },
   3328  "deleteSend": {
   3329    "message": "Изтриване на изпращане",
   3330    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3331  },
   3332  "deleteSendConfirmation": {
   3333    "message": "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това изпращане?",
   3334    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3335  },
   3336  "whatTypeOfSend": {
   3337    "message": "Вид на изпратеното",
   3338    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3339  },
   3340  "deletionDate": {
   3341    "message": "Дата на изтриване"
   3342  },
   3343  "deletionDateDesc": {
   3344    "message": "Изпращането ще бъде окончателно изтрито на зададената дата и време.",
   3345    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3346  },
   3347  "expirationDate": {
   3348    "message": "Срок на валидност"
   3349  },
   3350  "expirationDateDesc": {
   3351    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи на зададената дата и време.",
   3352    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3353  },
   3354  "maxAccessCount": {
   3355    "message": "Максимален брой достъпвания"
   3356  },
   3357  "maxAccessCountDesc": {
   3358    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи след определен брой достъпвания.",
   3359    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3360  },
   3361  "currentAccessCount": {
   3362    "message": "Текущ брой на достъпванията"
   3363  },
   3364  "sendPasswordDesc": {
   3365    "message": "Изискване на парола за достъп до това изпращане.",
   3366    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3367  },
   3368  "sendNotesDesc": {
   3369    "message": "Скрити бележки за това изпращане.",
   3370    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3371  },
   3372  "disabled": {
   3373    "message": "Изключено"
   3374  },
   3375  "sendLink": {
   3376    "message": "Изпращане на връзката",
   3377    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3378  },
   3379  "copySendLink": {
   3380    "message": "Копиране на връзката към изпратеното",
   3381    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3382  },
   3383  "removePassword": {
   3384    "message": "Премахване на парола"
   3385  },
   3386  "removedPassword": {
   3387    "message": "Паролата е премахната"
   3388  },
   3389  "removePasswordConfirmation": {
   3390    "message": "Сигурни ли сте, че искате да премахнете паролата?"
   3391  },
   3392  "disableThisSend": {
   3393    "message": "Пълно спиране на това изпращане — никой няма да има достъп.",
   3394    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3395  },
   3396  "allSends": {
   3397    "message": "Всички изпращания"
   3398  },
   3399  "maxAccessCountReached": {
   3400    "message": "Достигнат е максималният брой достъпвания"
   3401  },
   3402  "pendingDeletion": {
   3403    "message": "Предстои изтриване"
   3404  },
   3405  "expired": {
   3406    "message": "Изтекъл"
   3407  },
   3408  "searchSends": {
   3409    "message": "Търсене в изпратените",
   3410    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3411  },
   3412  "sendProtectedPassword": {
   3413    "message": "Изпратеното е защитено с парола. За да продължите, въведете паролата по-долу,.",
   3414    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3415  },
   3416  "sendProtectedPasswordDontKnow": {
   3417    "message": "Ако не знаете паролата, поискайте от изпращача да ви я даде.",
   3418    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3419  },
   3420  "sendHiddenByDefault": {
   3421    "message": "Стандартно изпращането е скрито. Може да промените това като натиснете бутона по-долу.",
   3422    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3423  },
   3424  "downloadFile": {
   3425    "message": "Изтеглете файл"
   3426  },
   3427  "sendAccessUnavailable": {
   3428    "message": "Изпращането, което се опитвате да достъпите, е изтрито или вече не е налично.",
   3429    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3430  },
   3431  "missingSendFile": {
   3432    "message": "Файлът за това изпращане липсва.",
   3433    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3434  },
   3435  "noSendsInList": {
   3436    "message": "Няма изпращания за показване.",
   3437    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3438  },
   3439  "emergencyAccess": {
   3440    "message": "Авариен достъп"
   3441  },
   3442  "emergencyAccessDesc": {
   3443    "message": "Даване и управление на извънредния достъп от страна на доверените контакти. Доверените контакти могат да заявят достъп за преглед или пълно поемане в извънредни случаи. Посетете страниците с помощта за повече информация как работи споделянето с нулева информация."
   3444  },
   3445  "emergencyAccessOwnerWarning": {
   3446    "message": "Вие сте собственик в една или повече организации. Ако дадете достъп за поемане на регистрацията ви в извънредни случаи, поелият ще може да ползва всичките ви права като собственик."
   3447  },
   3448  "trustedEmergencyContacts": {
   3449    "message": "Доверени извънредни контакти"
   3450  },
   3451  "noTrustedContacts": {
   3452    "message": "Все още не сте добавили извънредни контакти. За да почнете, поканете доверено лице."
   3453  },
   3454  "addEmergencyContact": {
   3455    "message": "Добавяне на извънредни контакти"
   3456  },
   3457  "designatedEmergencyContacts": {
   3458    "message": "Указан като извънреден контакт"
   3459  },
   3460  "noGrantedAccess": {
   3461    "message": "Все още на никой не сте задали извънреден контакт."
   3462  },
   3463  "inviteEmergencyContact": {
   3464    "message": "Покана на извънреден контакт"
   3465  },
   3466  "editEmergencyContact": {
   3467    "message": "Редактиране на извънреден контакт"
   3468  },
   3469  "inviteEmergencyContactDesc": {
   3470    "message": "Може да поканите потребител да стане извънреден контакт като попълните адреса му за електронна поща, с който е регистриран в Битуорден, по-долу. В случай, че потребителят не е регистриран, той автоматично ще получи покана и да се регистрира."
   3471  },
   3472  "emergencyAccessRecoveryInitiated": {
   3473    "message": "Начало на извънреден достъп"
   3474  },
   3475  "emergencyAccessRecoveryApproved": {
   3476    "message": "Извънредният достъп е одобрен"
   3477  },
   3478  "viewDesc": {
   3479    "message": "Може да вижда всички записи в трезора ви."
   3480  },
   3481  "takeover": {
   3482    "message": "Поемане"
   3483  },
   3484  "takeoverDesc": {
   3485    "message": "Можете да изчистите регистрацията си с нова главна парола."
   3486  },
   3487  "waitTime": {
   3488    "message": "Време за изчакване"
   3489  },
   3490  "waitTimeDesc": {
   3491    "message": "Време преди автоматичното даване на достъп."
   3492  },
   3493  "oneDay": {
   3494    "message": "1 ден"
   3495  },
   3496  "days": {
   3497    "message": "$DAYS$ ден/дни",
   3498    "placeholders": {
   3499      "days": {
   3500        "content": "$1",
   3501        "example": "1"
   3502      }
   3503    }
   3504  },
   3505  "invitedUser": {
   3506    "message": "Поканен потребител."
   3507  },
   3508  "acceptEmergencyAccess": {
   3509    "message": "Поканени сте да бъдете извънреден контакт за потребителя по-горе. За да приемете, ще трябва да се впишете в абонамента си към Битуорден. Ако нямате такъв, ще трябва да създадете безплатен абонамент и след това да се впишете в него."
   3510  },
   3511  "emergencyInviteAcceptFailed": {
   3512    "message": "Поканата не може да бъде приета. Помолете потребителя да ви прати нова."
   3513  },
   3514  "emergencyInviteAcceptFailedShort": {
   3515    "message": "Поканата не може да бъде приета. $DESCRIPTION$",
   3516    "placeholders": {
   3517      "description": {
   3518        "content": "$1",
   3519        "example": "You must enable 2FA on your user account before you can join this organization."
   3520      }
   3521    }
   3522  },
   3523  "emergencyInviteAcceptedDesc": {
   3524    "message": "Ще може да достъпите възможностите за извънредно поемане на регистрация след потвърждаване на самоличността ви. Ще ви пратим е-писмо, когато това стане."
   3525  },
   3526  "requestAccess": {
   3527    "message": "Заявка за достъп"
   3528  },
   3529  "requestAccessConfirmation": {
   3530    "message": "Сигурни ли сте, че искате да заявите извънреден достъп? Ще го получите след $WAITTIME$ дни или след като потребителят лично одобри заявката.",
   3531    "placeholders": {
   3532      "waittime": {
   3533        "content": "$1",
   3534        "example": "1"
   3535      }
   3536    }
   3537  },
   3538  "requestSent": {
   3539    "message": "Заявен е извънреден достъп до трезора на $USER$. Ще ви пратим е-писмо, когато може да продължите.",
   3540    "placeholders": {
   3541      "user": {
   3542        "content": "$1",
   3543        "example": "John Smith"
   3544      }
   3545    }
   3546  },
   3547  "approve": {
   3548    "message": "Одобряване"
   3549  },
   3550  "reject": {
   3551    "message": "Отказ"
   3552  },
   3553  "approveAccessConfirmation": {
   3554    "message": "Сигурни ли сте, че искате да одобрите извънредния достъп? Това ще позволи на $USER$ да $ACTION$ вашия трезор.",
   3555    "placeholders": {
   3556      "user": {
   3557        "content": "$1",
   3558        "example": "John Smith"
   3559      },
   3560      "action": {
   3561        "content": "$2",
   3562        "example": "View"
   3563      }
   3564    }
   3565  },
   3566  "emergencyApproved": {
   3567    "message": "Извънредният достъп е одобрен."
   3568  },
   3569  "emergencyRejected": {
   3570    "message": "Извънредният достъп е отказан."
   3571  },
   3572  "passwordResetFor": {
   3573    "message": "Паролата на потребителя $USER$ е сменена и той може вече да влезе с новата.",
   3574    "placeholders": {
   3575      "user": {
   3576        "content": "$1",
   3577        "example": "John Smith"
   3578      }
   3579    }
   3580  },
   3581  "personalOwnership": {
   3582    "message": "Индивидуално притежание"
   3583  },
   3584  "personalOwnershipPolicyDesc": {
   3585    "message": "Изискване потребителите да запазват записите в трезора на организацията като забраните възможността за индивидуално притежание."
   3586  },
   3587  "personalOwnershipExemption": {
   3588    "message": "Тази политика не се прилага към собствениците и администраторите на организацията."
   3589  },
   3590  "personalOwnershipSubmitError": {
   3591    "message": "Заради някоя политика за голяма организация не може да запазвате елементи в собствения си трезор. Променете собствеността да е на организация и изберете от наличните колекции."
   3592  },
   3593  "disableSend": {
   3594    "message": "Без изпращане"
   3595  },
   3596  "disableSendPolicyDesc": {
   3597    "message": "Потребителите да не могат да създават ново или да изтриват съществуващо изпращане по Битуорден. Изтриването на съществуващо изпращане продължава да е възможно.",
   3598    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3599  },
   3600  "disableSendExemption": {
   3601    "message": "Потребителите в организацията, които имат права да управляват политиките ѝ, не са ограничени от тази политика."
   3602  },
   3603  "sendDisabled": {
   3604    "message": "Изпращането е изключено",
   3605    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3606  },
   3607  "sendDisabledWarning": {
   3608    "message": "Поради политика на организация, може само да изтривате съществуващи изпращания.",
   3609    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3610  },
   3611  "modifiedPolicyId": {
   3612    "message": "Редактирана политика № $ID$.",
   3613    "placeholders": {
   3614      "id": {
   3615        "content": "$1",
   3616        "example": "Master Password"
   3617      }
   3618    }
   3619  },
   3620  "planPrice": {
   3621    "message": "Цена на плана"
   3622  },
   3623  "estimatedTax": {
   3624    "message": "Приблизителен данък"
   3625  },
   3626  "custom": {
   3627    "message": "По избор"
   3628  },
   3629  "customDesc": {
   3630    "message": "По-специфичен контрол на правата на потребителите при по-сложни варианти."
   3631  },
   3632  "permissions": {
   3633    "message": "Права"
   3634  },
   3635  "accessBusinessPortal": {
   3636    "message": "Достъп до бизнес портала"
   3637  },
   3638  "accessEventLogs": {
   3639    "message": "Достъп до журналите"
   3640  },
   3641  "accessImportExport": {
   3642    "message": "Достъп до в/изнасянията"
   3643  },
   3644  "accessReports": {
   3645    "message": "Достъп до отчетите"
   3646  },
   3647  "manageAllCollections": {
   3648    "message": "Управление на всички колекции"
   3649  },
   3650  "manageAssignedCollections": {
   3651    "message": "Управление на възложените колекции"
   3652  },
   3653  "manageGroups": {
   3654    "message": "Управление на групи"
   3655  },
   3656  "managePolicies": {
   3657    "message": "Управление на политиките"
   3658  },
   3659  "manageSso": {
   3660    "message": "Управление на еднократната идентификация (SSO)"
   3661  },
   3662  "manageUsers": {
   3663    "message": "Управление на потребителите"
   3664  },
   3665  "disableRequireSsoError": {
   3666    "message": "За да изключите тази политика, първо трябва ръчно да изключите политиката за еднократна идентификация."
   3667  },
   3668  "personalOwnershipPolicyInEffect": {
   3669    "message": "Политика от някоя организация влияе на вариантите за собственост."
   3670  },
   3671  "personalOwnershipCheckboxDesc": {
   3672    "message": "Изключване на индивидуалното притежание за потребителите в организацията"
   3673  },
   3674  "textHiddenByDefault": {
   3675    "message": "При достъп до изпращането стандартно текстът да се скрива",
   3676    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3677  },
   3678  "sendNameDesc": {
   3679    "message": "Описателно име за това изпращане.",
   3680    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3681  },
   3682  "sendTextDesc": {
   3683    "message": "Текст за изпращане."
   3684  },
   3685  "sendFileDesc": {
   3686    "message": "Файл за изпращане."
   3687  },
   3688  "copySendLinkOnSave": {
   3689    "message": "Копиране на връзката към изпращането при запазването му за лесно споделяне."
   3690  },
   3691  "sendLinkLabel": {
   3692    "message": "Изпращане на връзката",
   3693    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3694  },
   3695  "send": {
   3696    "message": "Изпращане",
   3697    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3698  },
   3699  "sendAccessTaglineProductDesc": {
   3700    "message": "С изпращането през Битуорден може лесно и защитено да споделяте, включително и временно, информация с други потребители.",
   3701    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3702  },
   3703  "sendAccessTaglineLearnMore": {
   3704    "message": "Още за",
   3705    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read '**Learn more about** Bitwarden Send or sign up to try it today.'"
   3706  },
   3707  "sendVaultCardProductDesc": {
   3708    "message": "Директно споделяне на текст и файлове с който и да е."
   3709  },
   3710  "sendVaultCardLearnMore": {
   3711    "message": "Научете повече",
   3712    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read '**Learn more**, see how it works, or try it now. '"
   3713  },
   3714  "sendVaultCardSee": {
   3715    "message": "вижте",
   3716    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more, **see** how it works, or try it now.'"
   3717  },
   3718  "sendVaultCardHowItWorks": {
   3719    "message": "как това работи",
   3720    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more, see **how it works**, or try it now.'"
   3721  },
   3722  "sendVaultCardOr": {
   3723    "message": "или",
   3724    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more, see how it works, **or** try it now.'"
   3725  },
   3726  "sendVaultCardTryItNow": {
   3727    "message": "пробвайте още сега",
   3728    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more, see how it works, or **try it now**.'"
   3729  },
   3730  "sendAccessTaglineOr": {
   3731    "message": "или",
   3732    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more about Bitwarden Send **or** sign up to try it today.'"
   3733  },
   3734  "sendAccessTaglineSignUp": {
   3735    "message": "се регистрирайте,",
   3736    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more about Bitwarden Send or **sign up** to try it today.'"
   3737  },
   3738  "sendAccessTaglineTryToday": {
   3739    "message": "за да го пробвате още днес.",
   3740    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more about Bitwarden Send or sign up to **try it today.**'"
   3741  },
   3742  "sendCreatorIdentifier": {
   3743    "message": "Потребителят на Битуорден — $USER_IDENTIFIER$, сподели следното с вас",
   3744    "placeholders": {
   3745      "user_identifier": {
   3746        "content": "$1",
   3747        "example": "An email address"
   3748      }
   3749    }
   3750  },
   3751  "expirationDateIsInvalid": {
   3752    "message": "Неправилна дата на валидност."
   3753  },
   3754  "deletionDateIsInvalid": {
   3755    "message": "Неправилна дата на изтриване."
   3756  },
   3757  "expirationDateAndTimeRequired": {
   3758    "message": "Необходими са дата и време на валидност."
   3759  },
   3760  "deletionDateAndTimeRequired": {
   3761    "message": "Необходима е дата на изтриване."
   3762  },
   3763  "dateParsingError": {
   3764    "message": "Грешка при запазване на датата на валидност и изтриване."
  32093765  }
  32103766}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.