Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2021, 11:13:57 AM (21 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bitwarden: обновен превод през https://crowdin.com/profile/kspearrin

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bitwarden/mobile/AppResources.bg.resx

  r3368 r3396  
  16031603    <value>Данните от трезора ви ще се изнесат в незащитен формат. Не го пращайте по незащитени канали като е-поща. Изтрийте файла незабавно след като свършите работата си с него.</value>
  16041604  </data>
   1605  <data name="EncExportKeyWarning" xml:space="preserve">
   1606    <value>При изнасяне данните се шифрират с ключа ви. Ако го смените, ще трябва наново да ги изнесете, защото няма да може да дешифрирате настоящия файл.</value>
   1607  </data>
   1608  <data name="EncExportAccountWarning" xml:space="preserve">
   1609    <value>Ключовете за шифриране са уникални за всеки потребител, затова не може да внесете шифрирани данни от един потребител в регистрацията на друг.</value>
   1610  </data>
   1611  <data name="ExportVaultConfirmationTitle" xml:space="preserve">
   1612    <value>Потвърждаване на изнасянето на трезора</value>
   1613    <comment>Title for the alert to confirm vault exports.</comment>
   1614  </data>
  16051615  <data name="Warning" xml:space="preserve">
  16061616    <value>ВНИМАНИЕ</value>
   
  16781688    <value>Засечена е промяна в биометричните данни. Впишете се с главната парола, за да я включите отново биометричната идентификация.</value>
  16791689  </data>
   1690  <data name="BiometricInvalidatedExtension" xml:space="preserve">
   1691    <value>Потвърждаването с биометрични данни е изключено. Въведете главната парола, за да го включите.</value>
   1692  </data>
  16801693  <data name="EnableSyncOnRefresh" xml:space="preserve">
  16811694    <value>Синхронизация при опресняване</value>
   
  17321745    <value>Зареждане</value>
  17331746  </data>
   1747  <data name="AcceptPolicies" xml:space="preserve">
   1748    <value>Чрез тази отметка вие се съгласявате със следното:</value>
   1749  </data>
   1750  <data name="AcceptPoliciesError" xml:space="preserve">
   1751    <value>Условията за използване и политиката за поверителност не бяха приети.</value>
   1752  </data>
   1753  <data name="TermsOfService" xml:space="preserve">
   1754    <value>Общи условия</value>
   1755  </data>
   1756  <data name="PrivacyPolicy" xml:space="preserve">
   1757    <value>Политика за поверителност</value>
   1758  </data>
   1759  <data name="AccessibilityDrawOverPermissionAlert" xml:space="preserve">
   1760    <value>Битуорден има нужда от внимание. Отворете „Изобразяване отгоре“ в „Услуга за автоматично дописване“ в настройките му.</value>
   1761  </data>
   1762  <data name="AutofillServices" xml:space="preserve">
   1763    <value>Услуга за автоматично дописване</value>
   1764  </data>
   1765  <data name="InlineAutofill" xml:space="preserve">
   1766    <value>Дописване вътре</value>
   1767  </data>
   1768  <data name="InlineAutofillDescription" xml:space="preserve">
   1769    <value>Използване на дописване вътре, ако избраният метод за вход (IME/клавиатурна подредба) го поддържа. Ако настройките не позволяват този вариант, ще се ползва стандартното дописване.</value>
   1770  </data>
   1771  <data name="Accessibility" xml:space="preserve">
   1772    <value>Услуги за достъпност</value>
   1773  </data>
   1774  <data name="AccessibilityDescription" xml:space="preserve">
   1775    <value>Използване на технологиите за достъпност на Битуорден за автоматичното дописване в уеб и приложенията. Когато е включено, ще се показва изскачащ прозорец при полетата.</value>
   1776  </data>
   1777  <data name="AccessibilityDescription2" xml:space="preserve">
   1778    <value>Използване на технологиите за достъпност на Битуорден за автоматичното дописване в уеб и приложенията. Изисква включването на изобразяване отгоре</value>
   1779  </data>
   1780  <data name="AccessibilityDescription3" xml:space="preserve">
   1781    <value>Използване на технологиите за достъпност на Битуорден за автоматичното дописване в уеб и приложенията с прозорче за бързо действие или изскачащ прозорец.</value>
   1782  </data>
   1783  <data name="AccessibilityDescription4" xml:space="preserve">
   1784    <value>Изисква се за прозорчето за бързо действие или изскачащия прозорец при ползване на услугите за дописване.</value>
   1785  </data>
   1786  <data name="DrawOver" xml:space="preserve">
   1787    <value>Изобразяване отгоре</value>
   1788  </data>
   1789  <data name="DrawOverDescription" xml:space="preserve">
   1790    <value>Когато е включено, услугата за достъпност на Битуорден ще показват изскачащо прозорче при избор на полета за вписване.</value>
   1791  </data>
   1792  <data name="DrawOverDescription2" xml:space="preserve">
   1793    <value>Когато е включено, услугите за достъпност на Битуорден ще показват изскачащо прозорче, когато са избрани полета за вписване.</value>
   1794  </data>
   1795  <data name="DrawOverDescription3" xml:space="preserve">
   1796    <value>Когато е включено, услугите за достъпност ще показват изскачащо прозорче, когато са избрани полета за вписване в по-стари приложения, които не поддържат системата за достъпност на Android.</value>
   1797  </data>
   1798  <data name="PersonalOwnershipSubmitError" xml:space="preserve">
   1799    <value>Заради някоя политика за голяма организация не може да запазвате елементи в собствения си трезор. Променете собствеността да е на организация и изберете от наличните колекции.</value>
   1800  </data>
   1801  <data name="PersonalOwnershipPolicyInEffect" xml:space="preserve">
   1802    <value>Политика от някоя организация влияе на вариантите за собственост.</value>
   1803  </data>
   1804  <data name="Send" xml:space="preserve">
   1805    <value>Изпращане</value>
   1806    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1807  </data>
   1808  <data name="AllSends" xml:space="preserve">
   1809    <value>Всички изпращания</value>
   1810    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1811  </data>
   1812  <data name="Sends" xml:space="preserve">
   1813    <value>Изпращания</value>
   1814    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1815  </data>
   1816  <data name="NameInfo" xml:space="preserve">
   1817    <value>Описателно име за това изпращане.</value>
   1818    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1819  </data>
   1820  <data name="TypeText" xml:space="preserve">
   1821    <value>Текст</value>
   1822  </data>
   1823  <data name="TypeTextInfo" xml:space="preserve">
   1824    <value>Текст за изпращане.</value>
   1825  </data>
   1826  <data name="HideTextByDefault" xml:space="preserve">
   1827    <value>При достъп до изпращането стандартно текстът да се скрива</value>
   1828    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1829  </data>
   1830  <data name="TypeFile" xml:space="preserve">
   1831    <value>Файл</value>
   1832  </data>
   1833  <data name="TypeFileInfo" xml:space="preserve">
   1834    <value>Файл за изпращане.</value>
   1835  </data>
   1836  <data name="DeletionDate" xml:space="preserve">
   1837    <value>Дата на изтриване</value>
   1838  </data>
   1839  <data name="DeletionTime" xml:space="preserve">
   1840    <value>Време на изтриване</value>
   1841  </data>
   1842  <data name="DeletionDateInfo" xml:space="preserve">
   1843    <value>Изпращането ще бъде окончателно изтрито на зададената дата и време.</value>
   1844    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1845  </data>
   1846  <data name="PendingDelete" xml:space="preserve">
   1847    <value>Предстои изтриване</value>
   1848  </data>
   1849  <data name="ExpirationDate" xml:space="preserve">
   1850    <value>Дата на валидност</value>
   1851  </data>
   1852  <data name="ExpirationTime" xml:space="preserve">
   1853    <value>Време на валидност</value>
   1854  </data>
   1855  <data name="ExpirationDateInfo" xml:space="preserve">
   1856    <value>При задаване — това изпращане ще се изключи на зададената дата и време.</value>
   1857    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1858  </data>
   1859  <data name="Expired" xml:space="preserve">
   1860    <value>Изтекъл</value>
   1861  </data>
   1862  <data name="MaximumAccessCount" xml:space="preserve">
   1863    <value>Максимален брой достъпвания.</value>
   1864  </data>
   1865  <data name="MaximumAccessCountInfo" xml:space="preserve">
   1866    <value>При задаване — това изпращане ще се изключи след определен брой достъпвания.</value>
   1867    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1868  </data>
   1869  <data name="MaximumAccessCountReached" xml:space="preserve">
   1870    <value>Достигнат е максималният брой достъпвания</value>
   1871  </data>
   1872  <data name="CurrentAccessCount" xml:space="preserve">
   1873    <value>Текущ брой на достъпванията</value>
   1874  </data>
   1875  <data name="NewPassword" xml:space="preserve">
   1876    <value>Нова парола</value>
   1877  </data>
   1878  <data name="PasswordInfo" xml:space="preserve">
   1879    <value>Изискване на парола за достъп до това изпращане.</value>
   1880    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1881  </data>
   1882  <data name="RemovePassword" xml:space="preserve">
   1883    <value>Премахване на парола</value>
   1884  </data>
   1885  <data name="AreYouSureRemoveSendPassword" xml:space="preserve">
   1886    <value>Сигурни ли сте, че искате да премахнете паролата?</value>
   1887  </data>
   1888  <data name="RemovingSendPassword" xml:space="preserve">
   1889    <value>Премахване на парола</value>
   1890  </data>
   1891  <data name="SendPasswordRemoved" xml:space="preserve">
   1892    <value>Паролата е премахната.</value>
   1893  </data>
   1894  <data name="NotesInfo" xml:space="preserve">
   1895    <value>Скрити бележки за това изпращане.</value>
   1896    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1897  </data>
   1898  <data name="DisableSend" xml:space="preserve">
   1899    <value>Пълно спиране на това изпращане — никой няма да има достъп.</value>
   1900    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1901  </data>
   1902  <data name="NoSends" xml:space="preserve">
   1903    <value>Няма изпращания.</value>
   1904    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1905  </data>
   1906  <data name="CopyLink" xml:space="preserve">
   1907    <value>Копиране на връзката</value>
   1908  </data>
   1909  <data name="ShareLink" xml:space="preserve">
   1910    <value>Споделяне на връзката</value>
   1911  </data>
   1912  <data name="SendLink" xml:space="preserve">
   1913    <value>Изпращане на връзката</value>
   1914    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1915  </data>
   1916  <data name="SearchSends" xml:space="preserve">
   1917    <value>Търсене в изпратените</value>
   1918    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1919  </data>
   1920  <data name="EditSend" xml:space="preserve">
   1921    <value>Редактиране на изпращане</value>
   1922    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1923  </data>
   1924  <data name="AddSend" xml:space="preserve">
   1925    <value>Добавяне на изпращане</value>
   1926    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1927  </data>
   1928  <data name="AreYouSureDeleteSend" xml:space="preserve">
   1929    <value>Сигурни ли сте, че искате да изтриете това изпращане?</value>
   1930    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1931  </data>
   1932  <data name="SendDeleted" xml:space="preserve">
   1933    <value>Изпратеното е изтрито.</value>
   1934    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1935  </data>
   1936  <data name="SendUpdated" xml:space="preserve">
   1937    <value>Изпратеното е редактирано.</value>
   1938    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1939  </data>
   1940  <data name="NewSendCreated" xml:space="preserve">
   1941    <value>Създадено е ново изпращане.</value>
   1942    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1943  </data>
   1944  <data name="OneDay" xml:space="preserve">
   1945    <value>1 ден</value>
   1946  </data>
   1947  <data name="TwoDays" xml:space="preserve">
   1948    <value>2 дни</value>
   1949  </data>
   1950  <data name="ThreeDays" xml:space="preserve">
   1951    <value>3 дни</value>
   1952  </data>
   1953  <data name="SevenDays" xml:space="preserve">
   1954    <value>7 дни</value>
   1955  </data>
   1956  <data name="ThirtyDays" xml:space="preserve">
   1957    <value>30 дни</value>
   1958  </data>
   1959  <data name="Custom" xml:space="preserve">
   1960    <value>По избор</value>
   1961  </data>
   1962  <data name="ShareOnSave" xml:space="preserve">
   1963    <value>Споделяне на изпратеното при запис.</value>
   1964    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1965  </data>
   1966  <data name="SendDisabledWarning" xml:space="preserve">
   1967    <value>Поради политика на организация, може само да изтривате съществуващи изпращания.</value>
   1968    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1969  </data>
   1970  <data name="AboutSend" xml:space="preserve">
   1971    <value>Относно изпращането</value>
   1972    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1973  </data>
  17341974</root>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.