Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2021, 11:13:57 AM (4 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bitwarden: обновен превод през https://crowdin.com/profile/kspearrin

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bitwarden/desktop/messages.json

  r3368 r3396  
  367367  "copyUri": {
  368368    "message": "Копиране на адреса"
   369  },
   370  "copyVerificationCodeTotp": {
   371    "message": "Код за потвърждаване (TOTP)"
  369372  },
  370373  "length": {
   
  853856    "message": "При смаляване на прозореца да се показва иконка в областта за уведомяване."
  854857  },
   858  "enableMinToMenuBar": {
   859    "message": "Минимизиране в лентата за меню"
   860  },
   861  "enableMinToMenuBarDesc": {
   862    "message": "При минимизиране на прозореца да се показва иконка в лентата за меню."
   863  },
  855864  "enableCloseToTray": {
  856865    "message": "Затваряне в областта за уведомяване"
   
  859868    "message": "При затваряне на прозореца да се показва иконка в областта за уведомяване."
  860869  },
   870  "enableCloseToMenuBar": {
   871    "message": "Затваряне в лентата за меню"
   872  },
   873  "enableCloseToMenuBarDesc": {
   874    "message": "При затваряне на прозореца да се показва иконка в лентата за меню."
   875  },
  861876  "enableTray": {
  862877    "message": "Включване на иконката в областта за уведомяване"
   
  870885  "startToTrayDesc": {
  871886    "message": "При пускането на програмата да се показва само иконка в областта за уведомяване."
   887  },
   888  "startToMenuBar": {
   889    "message": "Стартиране в лентата за меню"
   890  },
   891  "startToMenuBarDesc": {
   892    "message": "При пускането на програмата да се показва само иконка в лентата за меню."
   893  },
   894  "openAtLogin": {
   895    "message": "Автоматично стартиране със системата"
   896  },
   897  "openAtLoginDesc": {
   898    "message": "Автоматично стартиране на самостоятелното приложение на Битуорден при вписване в системата."
   899  },
   900  "alwaysShowDock": {
   901    "message": "Винаги да се показва в дока"
   902  },
   903  "alwaysShowDockDesc": {
   904    "message": "Показване на иконата на Битуорден в дока, дори когато е минимизиран в лентата за меню."
   905  },
   906  "confirmTrayTitle": {
   907    "message": "Потвърждаване на изключване на областта за уведомяванията"
   908  },
   909  "confirmTrayDesc": {
   910    "message": "Изключването на настройката изключва всички други настройки за областта за уведомяванията."
  872911  },
  873912  "language": {
   
  11831222    "description": "WARNING (should stay in capitalized letters if the language permits)"
  11841223  },
   1224  "confirmVaultExport": {
   1225    "message": "Потвърждаване на изнасянето на трезора"
   1226  },
  11851227  "exportWarningDesc": {
  11861228    "message": "Данните от трезора ви ще се изнесат в незащитен формат. Не го пращайте по незащитени канали като е-поща. Изтрийте файла незабавно след като свършите работата си с него."
   1229  },
   1230  "encExportKeyWarningDesc": {
   1231    "message": "При изнасяне данните се шифрират с ключа ви. Ако го смените, ще трябва наново да ги изнесете, защото няма да може да дешифрирате настоящия файл."
   1232  },
   1233  "encExportAccountWarningDesc": {
   1234    "message": "Ключовете за шифриране са уникални за всеки потребител, затова не може да внесете шифрирани данни от един потребител в регистрацията на друг."
  11871235  },
  11881236  "exportMasterPassword": {
   
  14021450  "masterPasswordPolicyRequirementsNotMet": {
  14031451    "message": "Паролата ви не отговаря на политиките."
   1452  },
   1453  "acceptPolicies": {
   1454    "message": "Чрез тази отметка вие се съгласявате със следното:"
   1455  },
   1456  "acceptPoliciesError": {
   1457    "message": "Условията за използване и политиката за поверителност не бяха приети."
   1458  },
   1459  "enableBrowserIntegration": {
   1460    "message": "Включване на интеграцията с браузър"
   1461  },
   1462  "enableBrowserIntegrationDesc": {
   1463    "message": "За потвърждаване с биометрични данни е необходима интеграция с браузъра."
   1464  },
   1465  "browserIntegrationMasOnlyTitle": {
   1466    "message": "Интеграцията с браузър не се поддържа"
   1467  },
   1468  "browserIntegrationMasOnlyDesc": {
   1469    "message": "За жалост в момента интеграцията с браузър не се поддържа във версията за магазина на Mac."
   1470  },
   1471  "browserIntegrationWindowsStoreTitle": {
   1472    "message": "Интеграцията с браузър не се поддържа"
   1473  },
   1474  "browserIntegrationWindowsStoreDesc": {
   1475    "message": "За жалост в момента интеграцията с браузър не се поддържа във версията за магазина на Windows."
   1476  },
   1477  "enableBrowserIntegrationFingerprint": {
   1478    "message": "Потвърждаване на интеграцията с браузър"
   1479  },
   1480  "enableBrowserIntegrationFingerprintDesc": {
   1481    "message": "Допълнително ниво на сигурност, чрез изискване на потвърждаване на биометричните данни при създаване на връзка между самостоятелното приложение и браузъра. При включваното му потребителят трябва да потвърждава всяко установяване на връзка."
   1482  },
   1483  "approve": {
   1484    "message": "Одобряване"
   1485  },
   1486  "verifyBrowserTitle": {
   1487    "message": "Проверка на връзката с браузъра"
   1488  },
   1489  "verifyBrowserDesc": {
   1490    "message": "Уверете се, че идентификаторът в разширението съвпада с показания."
   1491  },
   1492  "biometricsNotEnabledTitle": {
   1493    "message": "Потвърждаването с биометрични данни не е включено"
   1494  },
   1495  "biometricsNotEnabledDesc": {
   1496    "message": "Потвърждаването с биометрични данни в браузъра изисква включването включването им в настройките за самостоятелното приложение."
   1497  },
   1498  "personalOwnershipSubmitError": {
   1499    "message": "Заради някоя политика за голяма организация не може да запазвате елементи в собствения си трезор. Променете собствеността да е на организация и изберете от наличните колекции."
   1500  },
   1501  "hintEqualsPassword": {
   1502    "message": "Подсказването за паролата не може да съвпада с нея."
   1503  },
   1504  "personalOwnershipPolicyInEffect": {
   1505    "message": "Политика от някоя организация влияе на вариантите за собственост."
   1506  },
   1507  "allSends": {
   1508    "message": "Всички изпращания",
   1509    "description": "'Sends' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1510  },
   1511  "sendTypeFile": {
   1512    "message": "Файл"
   1513  },
   1514  "sendTypeText": {
   1515    "message": "Текст"
   1516  },
   1517  "searchSends": {
   1518    "message": "Търсене в изпратените",
   1519    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1520  },
   1521  "editSend": {
   1522    "message": "Редактиране на изпращане",
   1523    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1524  },
   1525  "myVault": {
   1526    "message": "Моят трезор"
   1527  },
   1528  "text": {
   1529    "message": "Текст"
   1530  },
   1531  "deletionDate": {
   1532    "message": "Дата на изтриване"
   1533  },
   1534  "deletionDateDesc": {
   1535    "message": "Изпращането ще бъде окончателно изтрито на зададената дата и време.",
   1536    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1537  },
   1538  "expirationDate": {
   1539    "message": "Срок на валидност"
   1540  },
   1541  "expirationDateDesc": {
   1542    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи на зададената дата и време.",
   1543    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1544  },
   1545  "maxAccessCount": {
   1546    "message": "Максимален брой достъпвания"
   1547  },
   1548  "maxAccessCountDesc": {
   1549    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи след определен брой достъпвания.",
   1550    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1551  },
   1552  "currentAccessCount": {
   1553    "message": "Текущ брой на достъпванията"
   1554  },
   1555  "disableSend": {
   1556    "message": "Пълно спиране на това изпращане — никой няма да има достъп.",
   1557    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1558  },
   1559  "sendPasswordDesc": {
   1560    "message": "Изискване на парола за достъп до това изпращане.",
   1561    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1562  },
   1563  "sendNotesDesc": {
   1564    "message": "Скрити бележки за това изпращане.",
   1565    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1566  },
   1567  "sendLink": {
   1568    "message": "Изпращане на връзката",
   1569    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1570  },
   1571  "sendLinkLabel": {
   1572    "message": "Изпращане на връзката",
   1573    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1574  },
   1575  "textHiddenByDefault": {
   1576    "message": "При достъп до изпращането стандартно текстът да се скрива",
   1577    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1578  },
   1579  "createdSend": {
   1580    "message": "Създадено изпращане",
   1581    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1582  },
   1583  "editedSend": {
   1584    "message": "Редактиране на изпращане",
   1585    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1586  },
   1587  "deletedSend": {
   1588    "message": "Изтрито изпращане",
   1589    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1590  },
   1591  "newPassword": {
   1592    "message": "Нова парола"
   1593  },
   1594  "whatTypeOfSend": {
   1595    "message": "Вид на изпратеното",
   1596    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1597  },
   1598  "createSend": {
   1599    "message": "Създаване на изпращане",
   1600    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1601  },
   1602  "sendTextDesc": {
   1603    "message": "Текст за изпращане."
   1604  },
   1605  "sendFileDesc": {
   1606    "message": "Файл за изпращане."
   1607  },
   1608  "days": {
   1609    "message": "$DAYS$ ден/дни",
   1610    "placeholders": {
   1611      "days": {
   1612        "content": "$1",
   1613        "example": "1"
   1614      }
   1615    }
   1616  },
   1617  "oneDay": {
   1618    "message": "1 ден"
   1619  },
   1620  "custom": {
   1621    "message": "По избор"
   1622  },
   1623  "deleteSendConfirmation": {
   1624    "message": "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това изпращане?",
   1625    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1626  },
   1627  "copySendLinkToClipboard": {
   1628    "message": "Копиране на връзката към изпращането",
   1629    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1630  },
   1631  "copySendLinkOnSave": {
   1632    "message": "Копиране на връзката към изпращането при запазването му за лесно споделяне."
   1633  },
   1634  "sendDisabled": {
   1635    "message": "Изпращането е изключено",
   1636    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1637  },
   1638  "sendDisabledWarning": {
   1639    "message": "Поради политика на организация, може само да изтривате съществуващи изпращания.",
   1640    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1641  },
   1642  "copyLink": {
   1643    "message": "Копиране на връзката"
   1644  },
   1645  "disabled": {
   1646    "message": "Изключено"
   1647  },
   1648  "maxAccessCountReached": {
   1649    "message": "Достигнат е максималният брой достъпвания"
   1650  },
   1651  "expired": {
   1652    "message": "Изтекъл"
   1653  },
   1654  "pendingDeletion": {
   1655    "message": "Предстои изтриване"
  14041656  }
  14051657}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.