Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2021, 11:13:57 AM (21 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bitwarden: обновен превод през https://crowdin.com/profile/kspearrin

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bitwarden/browser/messages.json

  r3368 r3396  
  8484  },
  8585  "autoFill": {
  86     "message": "Автоматично попълване"
   86    "message": "Автоматично дописване"
  8787  },
  8888  "generatePasswordCopied": {
   
  607607    "description": "WARNING (should stay in capitalized letters if the language permits)"
  608608  },
   609  "confirmVaultExport": {
   610    "message": "Потвърждаване на изнасянето на трезора"
   611  },
  609612  "exportWarningDesc": {
  610613    "message": "Данните от трезора ви ще се изнесат в незащитен формат. Не го пращайте по незащитени канали като е-поща. Изтрийте файла незабавно след като свършите работата си с него."
   614  },
   615  "encExportKeyWarningDesc": {
   616    "message": "При изнасяне данните се шифрират с ключа ви. Ако го смените, ще трябва наново да ги изнесете, защото няма да може да дешифрирате настоящия файл."
   617  },
   618  "encExportAccountWarningDesc": {
   619    "message": "Ключовете за шифриране са уникални за всеки потребител, затова не може да внесете шифрирани данни от един потребител в регистрацията на друг."
  611620  },
  612621  "exportMasterPassword": {
   
  895904    "message": "Създаване и копиране на нова случайна парола в буфера."
  896905  },
   906  "commandLockVaultDesc": {
   907    "message": "Заключване на трезора"
   908  },
  897909  "privateModeMessage": {
  898910    "message": "За жалост този прозорец не може да се ползва в изолирани раздели на браузъра ви."
   
  12481260    "message": "Трезорът е заключен. Въведете своя ПИН, за да продължите."
  12491261  },
   1262  "unlockWithBiometrics": {
   1263    "message": "Отключване с биометрични данни"
   1264  },
   1265  "awaitDesktop": {
   1266    "message": "Чака се потвърждение от самостоятелното приложение"
   1267  },
   1268  "awaitDesktopDesc": {
   1269    "message": "За да включите потвърждаване с биометрични данни в браузъра, потвърдете ползването им в самостоятелното приложение."
   1270  },
  12501271  "lockWithMasterPassOnRestart": {
  12511272    "message": "Заключване с главната парола при повторно пускане на браузъра"
   
  13541375  "masterPasswordPolicyRequirementsNotMet": {
  13551376    "message": "Паролата ви не отговаря на политиките."
   1377  },
   1378  "acceptPolicies": {
   1379    "message": "Чрез тази отметка вие се съгласявате със следното:"
   1380  },
   1381  "acceptPoliciesError": {
   1382    "message": "Условията за използване и политиката за поверителност не бяха приети."
   1383  },
   1384  "termsOfService": {
   1385    "message": "Общи условия"
   1386  },
   1387  "privacyPolicy": {
   1388    "message": "Политика за поверителност"
   1389  },
   1390  "hintEqualsPassword": {
   1391    "message": "Подсказването за паролата не може да съвпада с нея."
   1392  },
   1393  "ok": {
   1394    "message": "Добре"
   1395  },
   1396  "desktopSyncVerificationTitle": {
   1397    "message": "Потвърждаване на синхронизацията на самостоятелното приложение"
   1398  },
   1399  "desktopIntegrationVerificationText": {
   1400    "message": "Уверете се, че самостоятелното приложение показва следния идентификатор:"
   1401  },
   1402  "desktopIntegrationDisabledTitle": {
   1403    "message": "Интеграцията с браузър е изключена"
   1404  },
   1405  "desktopIntegrationDisabledDesc": {
   1406    "message": "Интеграцията с браузъри не е включена в самостоятелното приложение на Битуорден. Включете я в неговите настройки."
   1407  },
   1408  "startDesktopTitle": {
   1409    "message": "Стартиране на самостоятелното приложение на Битуорден"
   1410  },
   1411  "startDesktopDesc": {
   1412    "message": "Трябва да стартирате самостоятелното приложение на Битуорден, преди да ползвате тази функционалност."
   1413  },
   1414  "errorEnableBiometricTitle": {
   1415    "message": "Потвърждаването с биометрични данни не може да се включи"
   1416  },
   1417  "errorEnableBiometricDesc": {
   1418    "message": "Действието е отменено от самостоятелното приложение"
   1419  },
   1420  "nativeMessagingInvalidEncryptionDesc": {
   1421    "message": "Самостоятелното приложение прекъсна надеждния канал за връзка. Пробвайте отново"
   1422  },
   1423  "nativeMessagingInvalidEncryptionTitle": {
   1424    "message": "Връзката със самостоятелното приложение е нарушена"
   1425  },
   1426  "nativeMessagingWrongUserDesc": {
   1427    "message": "В момента самостоятелното приложение е с регистрация на различен потребител. За да работят заедно, двете приложения трябва да ползват една и съща регистрация."
   1428  },
   1429  "nativeMessagingWrongUserTitle": {
   1430    "message": "Регистрациите са различни"
   1431  },
   1432  "biometricsNotEnabledTitle": {
   1433    "message": "Потвърждаването с биометрични данни не е включено"
   1434  },
   1435  "biometricsNotEnabledDesc": {
   1436    "message": "Потвърждаването с биометрични данни в браузъра изисква включването включването им в настройките за самостоятелното приложение."
   1437  },
   1438  "biometricsNotSupportedTitle": {
   1439    "message": "Потвърждаването с биометрични данни не се поддържа"
   1440  },
   1441  "biometricsNotSupportedDesc": {
   1442    "message": "Устройството не поддържа потвърждаване с биометрични данни."
   1443  },
   1444  "nativeMessaginPermissionErrorTitle": {
   1445    "message": "Правото не е дадено"
   1446  },
   1447  "nativeMessaginPermissionErrorDesc": {
   1448    "message": "Разширението за браузъра не може да осигури потвърждаване с биометрични данни, когато липсва право за връзка със самостоятелното приложение. Пробвайте отново."
   1449  },
   1450  "nativeMessaginPermissionSidebarTitle": {
   1451    "message": "Необходимо е разрешение"
   1452  },
   1453  "nativeMessaginPermissionSidebarDesc": {
   1454    "message": "Това действие не може да бъде извършено в страничната лента, опитайте отново в изскачащ прозорец."
   1455  },
   1456  "personalOwnershipSubmitError": {
   1457    "message": "Заради някоя политика за голяма организация не може да запазвате елементи в собствения си трезор. Променете собствеността да е на организация и изберете от наличните колекции."
   1458  },
   1459  "personalOwnershipPolicyInEffect": {
   1460    "message": "Политика от някоя организация влияе на вариантите за собственост."
   1461  },
   1462  "excludedDomains": {
   1463    "message": "Изключени домейни"
   1464  },
   1465  "excludedDomainsDesc": {
   1466    "message": "Битуорден няма да пита дали да запазва данните за вход в тези сайтове. За да влезе правилото в сила, презаредете страницата."
   1467  },
   1468  "excludedDomainsInvalidDomain": {
   1469    "message": "$DOMAIN$ не е валиден домейн",
   1470    "placeholders": {
   1471      "domain": {
   1472        "content": "$1",
   1473        "example": "googlecom"
   1474      }
   1475    }
   1476  },
   1477  "send": {
   1478    "message": "Изпращане",
   1479    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1480  },
   1481  "searchSends": {
   1482    "message": "Търсене в изпратените",
   1483    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1484  },
   1485  "addSend": {
   1486    "message": "Добавяне на изпращане",
   1487    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1488  },
   1489  "sendTypeText": {
   1490    "message": "Текст"
   1491  },
   1492  "sendTypeFile": {
   1493    "message": "Файл"
   1494  },
   1495  "allSends": {
   1496    "message": "Всички изпращания",
   1497    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1498  },
   1499  "maxAccessCountReached": {
   1500    "message": "Достигнат е максималният брой достъпвания"
   1501  },
   1502  "expired": {
   1503    "message": "Изтекъл"
   1504  },
   1505  "pendingDeletion": {
   1506    "message": "Предстои изтриване"
   1507  },
   1508  "passwordProtected": {
   1509    "message": "Защита с парола"
   1510  },
   1511  "copySendLink": {
   1512    "message": "Копиране на връзката към изпратеното",
   1513    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1514  },
   1515  "removePassword": {
   1516    "message": "Премахване на парола"
   1517  },
   1518  "delete": {
   1519    "message": "Изтриване"
   1520  },
   1521  "removedPassword": {
   1522    "message": "Паролата е премахната"
   1523  },
   1524  "deletedSend": {
   1525    "message": "Изтрито изпращане",
   1526    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1527  },
   1528  "sendLink": {
   1529    "message": "Изпращане на връзката",
   1530    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1531  },
   1532  "disabled": {
   1533    "message": "Изключено"
   1534  },
   1535  "removePasswordConfirmation": {
   1536    "message": "Сигурни ли сте, че искате да премахнете паролата?"
   1537  },
   1538  "deleteSend": {
   1539    "message": "Изтриване на изпращане",
   1540    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1541  },
   1542  "deleteSendConfirmation": {
   1543    "message": "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това изпращане?",
   1544    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1545  },
   1546  "editSend": {
   1547    "message": "Редактиране на изпращане",
   1548    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1549  },
   1550  "sendTypeHeader": {
   1551    "message": "Вид на изпратеното",
   1552    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1553  },
   1554  "sendNameDesc": {
   1555    "message": "Описателно име за това изпращане.",
   1556    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1557  },
   1558  "sendFileDesc": {
   1559    "message": "Файл за изпращане."
   1560  },
   1561  "deletionDate": {
   1562    "message": "Дата на изтриване"
   1563  },
   1564  "deletionDateDesc": {
   1565    "message": "Изпращането ще бъде окончателно изтрито на зададената дата и време.",
   1566    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1567  },
   1568  "expirationDate": {
   1569    "message": "Срок на валидност"
   1570  },
   1571  "expirationDateDesc": {
   1572    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи на зададената дата и време.",
   1573    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1574  },
   1575  "oneDay": {
   1576    "message": "1 ден"
   1577  },
   1578  "days": {
   1579    "message": "$DAYS$ ден/дни",
   1580    "placeholders": {
   1581      "days": {
   1582        "content": "$1",
   1583        "example": "2"
   1584      }
   1585    }
   1586  },
   1587  "custom": {
   1588    "message": "По избор"
   1589  },
   1590  "maximumAccessCount": {
   1591    "message": "Максимален брой достъпвания."
   1592  },
   1593  "maximumAccessCountDesc": {
   1594    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи след определен брой достъпвания.",
   1595    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1596  },
   1597  "sendPasswordDesc": {
   1598    "message": "Изискване на парола за достъп до това изпращане.",
   1599    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1600  },
   1601  "sendNotesDesc": {
   1602    "message": "Скрити бележки за това изпращане.",
   1603    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1604  },
   1605  "sendDisableDesc": {
   1606    "message": "Пълно спиране на това изпращане — никой няма да има достъп.",
   1607    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1608  },
   1609  "sendShareDesc": {
   1610    "message": "Копиране на връзката към това изпращане при запазването му.",
   1611    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1612  },
   1613  "sendTextDesc": {
   1614    "message": "Текст за изпращане."
   1615  },
   1616  "sendHideText": {
   1617    "message": "Стандартно текстът на това изпращане да се крие.",
   1618    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1619  },
   1620  "currentAccessCount": {
   1621    "message": "Текущ брой на достъпванията"
   1622  },
   1623  "createSend": {
   1624    "message": "Създаване на изпращане",
   1625    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1626  },
   1627  "newPassword": {
   1628    "message": "Нова парола"
   1629  },
   1630  "sendDisabled": {
   1631    "message": "Изпращането е изключено",
   1632    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1633  },
   1634  "sendDisabledWarning": {
   1635    "message": "Поради политика на организация, може само да изтривате съществуващи изпращания.",
   1636    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1637  },
   1638  "createdSend": {
   1639    "message": "Създадено изпращане",
   1640    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1641  },
   1642  "editedSend": {
   1643    "message": "Редактирано изпращане",
   1644    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1645  },
   1646  "sendFirefoxFileWarning": {
   1647    "message": "За да изберете файл във Firefox, отворете разширението в страничната лента или в нов прозорец, като натиснете това съобщение."
   1648  },
   1649  "sendSafariFileWarning": {
   1650    "message": "За да изберете файл в Safari, отворете разширението в нов прозорец, като натиснете това съобщение."
   1651  },
   1652  "sendFileCalloutHeader": {
   1653    "message": "Преди да почнете"
   1654  },
   1655  "sendFirefoxCustomDatePopoutMessage1": {
   1656    "message": "За избор на дата от каландар",
   1657    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read '**To use a calendar style date picker ** click here to pop out your window.'"
   1658  },
   1659  "sendFirefoxCustomDatePopoutMessage2": {
   1660    "message": "натиснете тук",
   1661    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'To use a calendar style date picker **click here** to pop out your window.'"
   1662  },
   1663  "sendFirefoxCustomDatePopoutMessage3": {
   1664    "message": "за изскачащ прозорец.",
   1665    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'To use a calendar style date picker click here **to pop out your window.**'"
   1666  },
   1667  "expirationDateIsInvalid": {
   1668    "message": "Неправилна дата на валидност."
   1669  },
   1670  "deletionDateIsInvalid": {
   1671    "message": "Неправилна дата на изтриване."
   1672  },
   1673  "expirationDateAndTimeRequired": {
   1674    "message": "Необходими са дата и време на валидност."
   1675  },
   1676  "deletionDateAndTimeRequired": {
   1677    "message": "Необходима е дата на изтриване."
   1678  },
   1679  "dateParsingError": {
   1680    "message": "Грешка при запазване на датата на валидност и изтриване."
  13561681  }
  13571682}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.