Changeset 3396


Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2021, 11:13:57 AM (19 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bitwarden: обновен превод през https://crowdin.com/profile/kspearrin

Location:
non-gtk/bitwarden
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bitwarden/browser/messages.json

  r3368 r3396  
  8484  },
  8585  "autoFill": {
  86     "message": "Автоматично попълване"
   86    "message": "Автоматично дописване"
  8787  },
  8888  "generatePasswordCopied": {
   
  607607    "description": "WARNING (should stay in capitalized letters if the language permits)"
  608608  },
   609  "confirmVaultExport": {
   610    "message": "Потвърждаване на изнасянето на трезора"
   611  },
  609612  "exportWarningDesc": {
  610613    "message": "Данните от трезора ви ще се изнесат в незащитен формат. Не го пращайте по незащитени канали като е-поща. Изтрийте файла незабавно след като свършите работата си с него."
   614  },
   615  "encExportKeyWarningDesc": {
   616    "message": "При изнасяне данните се шифрират с ключа ви. Ако го смените, ще трябва наново да ги изнесете, защото няма да може да дешифрирате настоящия файл."
   617  },
   618  "encExportAccountWarningDesc": {
   619    "message": "Ключовете за шифриране са уникални за всеки потребител, затова не може да внесете шифрирани данни от един потребител в регистрацията на друг."
  611620  },
  612621  "exportMasterPassword": {
   
  895904    "message": "Създаване и копиране на нова случайна парола в буфера."
  896905  },
   906  "commandLockVaultDesc": {
   907    "message": "Заключване на трезора"
   908  },
  897909  "privateModeMessage": {
  898910    "message": "За жалост този прозорец не може да се ползва в изолирани раздели на браузъра ви."
   
  12481260    "message": "Трезорът е заключен. Въведете своя ПИН, за да продължите."
  12491261  },
   1262  "unlockWithBiometrics": {
   1263    "message": "Отключване с биометрични данни"
   1264  },
   1265  "awaitDesktop": {
   1266    "message": "Чака се потвърждение от самостоятелното приложение"
   1267  },
   1268  "awaitDesktopDesc": {
   1269    "message": "За да включите потвърждаване с биометрични данни в браузъра, потвърдете ползването им в самостоятелното приложение."
   1270  },
  12501271  "lockWithMasterPassOnRestart": {
  12511272    "message": "Заключване с главната парола при повторно пускане на браузъра"
   
  13541375  "masterPasswordPolicyRequirementsNotMet": {
  13551376    "message": "Паролата ви не отговаря на политиките."
   1377  },
   1378  "acceptPolicies": {
   1379    "message": "Чрез тази отметка вие се съгласявате със следното:"
   1380  },
   1381  "acceptPoliciesError": {
   1382    "message": "Условията за използване и политиката за поверителност не бяха приети."
   1383  },
   1384  "termsOfService": {
   1385    "message": "Общи условия"
   1386  },
   1387  "privacyPolicy": {
   1388    "message": "Политика за поверителност"
   1389  },
   1390  "hintEqualsPassword": {
   1391    "message": "Подсказването за паролата не може да съвпада с нея."
   1392  },
   1393  "ok": {
   1394    "message": "Добре"
   1395  },
   1396  "desktopSyncVerificationTitle": {
   1397    "message": "Потвърждаване на синхронизацията на самостоятелното приложение"
   1398  },
   1399  "desktopIntegrationVerificationText": {
   1400    "message": "Уверете се, че самостоятелното приложение показва следния идентификатор:"
   1401  },
   1402  "desktopIntegrationDisabledTitle": {
   1403    "message": "Интеграцията с браузър е изключена"
   1404  },
   1405  "desktopIntegrationDisabledDesc": {
   1406    "message": "Интеграцията с браузъри не е включена в самостоятелното приложение на Битуорден. Включете я в неговите настройки."
   1407  },
   1408  "startDesktopTitle": {
   1409    "message": "Стартиране на самостоятелното приложение на Битуорден"
   1410  },
   1411  "startDesktopDesc": {
   1412    "message": "Трябва да стартирате самостоятелното приложение на Битуорден, преди да ползвате тази функционалност."
   1413  },
   1414  "errorEnableBiometricTitle": {
   1415    "message": "Потвърждаването с биометрични данни не може да се включи"
   1416  },
   1417  "errorEnableBiometricDesc": {
   1418    "message": "Действието е отменено от самостоятелното приложение"
   1419  },
   1420  "nativeMessagingInvalidEncryptionDesc": {
   1421    "message": "Самостоятелното приложение прекъсна надеждния канал за връзка. Пробвайте отново"
   1422  },
   1423  "nativeMessagingInvalidEncryptionTitle": {
   1424    "message": "Връзката със самостоятелното приложение е нарушена"
   1425  },
   1426  "nativeMessagingWrongUserDesc": {
   1427    "message": "В момента самостоятелното приложение е с регистрация на различен потребител. За да работят заедно, двете приложения трябва да ползват една и съща регистрация."
   1428  },
   1429  "nativeMessagingWrongUserTitle": {
   1430    "message": "Регистрациите са различни"
   1431  },
   1432  "biometricsNotEnabledTitle": {
   1433    "message": "Потвърждаването с биометрични данни не е включено"
   1434  },
   1435  "biometricsNotEnabledDesc": {
   1436    "message": "Потвърждаването с биометрични данни в браузъра изисква включването включването им в настройките за самостоятелното приложение."
   1437  },
   1438  "biometricsNotSupportedTitle": {
   1439    "message": "Потвърждаването с биометрични данни не се поддържа"
   1440  },
   1441  "biometricsNotSupportedDesc": {
   1442    "message": "Устройството не поддържа потвърждаване с биометрични данни."
   1443  },
   1444  "nativeMessaginPermissionErrorTitle": {
   1445    "message": "Правото не е дадено"
   1446  },
   1447  "nativeMessaginPermissionErrorDesc": {
   1448    "message": "Разширението за браузъра не може да осигури потвърждаване с биометрични данни, когато липсва право за връзка със самостоятелното приложение. Пробвайте отново."
   1449  },
   1450  "nativeMessaginPermissionSidebarTitle": {
   1451    "message": "Необходимо е разрешение"
   1452  },
   1453  "nativeMessaginPermissionSidebarDesc": {
   1454    "message": "Това действие не може да бъде извършено в страничната лента, опитайте отново в изскачащ прозорец."
   1455  },
   1456  "personalOwnershipSubmitError": {
   1457    "message": "Заради някоя политика за голяма организация не може да запазвате елементи в собствения си трезор. Променете собствеността да е на организация и изберете от наличните колекции."
   1458  },
   1459  "personalOwnershipPolicyInEffect": {
   1460    "message": "Политика от някоя организация влияе на вариантите за собственост."
   1461  },
   1462  "excludedDomains": {
   1463    "message": "Изключени домейни"
   1464  },
   1465  "excludedDomainsDesc": {
   1466    "message": "Битуорден няма да пита дали да запазва данните за вход в тези сайтове. За да влезе правилото в сила, презаредете страницата."
   1467  },
   1468  "excludedDomainsInvalidDomain": {
   1469    "message": "$DOMAIN$ не е валиден домейн",
   1470    "placeholders": {
   1471      "domain": {
   1472        "content": "$1",
   1473        "example": "googlecom"
   1474      }
   1475    }
   1476  },
   1477  "send": {
   1478    "message": "Изпращане",
   1479    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1480  },
   1481  "searchSends": {
   1482    "message": "Търсене в изпратените",
   1483    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1484  },
   1485  "addSend": {
   1486    "message": "Добавяне на изпращане",
   1487    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1488  },
   1489  "sendTypeText": {
   1490    "message": "Текст"
   1491  },
   1492  "sendTypeFile": {
   1493    "message": "Файл"
   1494  },
   1495  "allSends": {
   1496    "message": "Всички изпращания",
   1497    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1498  },
   1499  "maxAccessCountReached": {
   1500    "message": "Достигнат е максималният брой достъпвания"
   1501  },
   1502  "expired": {
   1503    "message": "Изтекъл"
   1504  },
   1505  "pendingDeletion": {
   1506    "message": "Предстои изтриване"
   1507  },
   1508  "passwordProtected": {
   1509    "message": "Защита с парола"
   1510  },
   1511  "copySendLink": {
   1512    "message": "Копиране на връзката към изпратеното",
   1513    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1514  },
   1515  "removePassword": {
   1516    "message": "Премахване на парола"
   1517  },
   1518  "delete": {
   1519    "message": "Изтриване"
   1520  },
   1521  "removedPassword": {
   1522    "message": "Паролата е премахната"
   1523  },
   1524  "deletedSend": {
   1525    "message": "Изтрито изпращане",
   1526    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1527  },
   1528  "sendLink": {
   1529    "message": "Изпращане на връзката",
   1530    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1531  },
   1532  "disabled": {
   1533    "message": "Изключено"
   1534  },
   1535  "removePasswordConfirmation": {
   1536    "message": "Сигурни ли сте, че искате да премахнете паролата?"
   1537  },
   1538  "deleteSend": {
   1539    "message": "Изтриване на изпращане",
   1540    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1541  },
   1542  "deleteSendConfirmation": {
   1543    "message": "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това изпращане?",
   1544    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1545  },
   1546  "editSend": {
   1547    "message": "Редактиране на изпращане",
   1548    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1549  },
   1550  "sendTypeHeader": {
   1551    "message": "Вид на изпратеното",
   1552    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1553  },
   1554  "sendNameDesc": {
   1555    "message": "Описателно име за това изпращане.",
   1556    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1557  },
   1558  "sendFileDesc": {
   1559    "message": "Файл за изпращане."
   1560  },
   1561  "deletionDate": {
   1562    "message": "Дата на изтриване"
   1563  },
   1564  "deletionDateDesc": {
   1565    "message": "Изпращането ще бъде окончателно изтрито на зададената дата и време.",
   1566    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1567  },
   1568  "expirationDate": {
   1569    "message": "Срок на валидност"
   1570  },
   1571  "expirationDateDesc": {
   1572    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи на зададената дата и време.",
   1573    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1574  },
   1575  "oneDay": {
   1576    "message": "1 ден"
   1577  },
   1578  "days": {
   1579    "message": "$DAYS$ ден/дни",
   1580    "placeholders": {
   1581      "days": {
   1582        "content": "$1",
   1583        "example": "2"
   1584      }
   1585    }
   1586  },
   1587  "custom": {
   1588    "message": "По избор"
   1589  },
   1590  "maximumAccessCount": {
   1591    "message": "Максимален брой достъпвания."
   1592  },
   1593  "maximumAccessCountDesc": {
   1594    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи след определен брой достъпвания.",
   1595    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1596  },
   1597  "sendPasswordDesc": {
   1598    "message": "Изискване на парола за достъп до това изпращане.",
   1599    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1600  },
   1601  "sendNotesDesc": {
   1602    "message": "Скрити бележки за това изпращане.",
   1603    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1604  },
   1605  "sendDisableDesc": {
   1606    "message": "Пълно спиране на това изпращане — никой няма да има достъп.",
   1607    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1608  },
   1609  "sendShareDesc": {
   1610    "message": "Копиране на връзката към това изпращане при запазването му.",
   1611    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1612  },
   1613  "sendTextDesc": {
   1614    "message": "Текст за изпращане."
   1615  },
   1616  "sendHideText": {
   1617    "message": "Стандартно текстът на това изпращане да се крие.",
   1618    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1619  },
   1620  "currentAccessCount": {
   1621    "message": "Текущ брой на достъпванията"
   1622  },
   1623  "createSend": {
   1624    "message": "Създаване на изпращане",
   1625    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1626  },
   1627  "newPassword": {
   1628    "message": "Нова парола"
   1629  },
   1630  "sendDisabled": {
   1631    "message": "Изпращането е изключено",
   1632    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1633  },
   1634  "sendDisabledWarning": {
   1635    "message": "Поради политика на организация, може само да изтривате съществуващи изпращания.",
   1636    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1637  },
   1638  "createdSend": {
   1639    "message": "Създадено изпращане",
   1640    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1641  },
   1642  "editedSend": {
   1643    "message": "Редактирано изпращане",
   1644    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1645  },
   1646  "sendFirefoxFileWarning": {
   1647    "message": "За да изберете файл във Firefox, отворете разширението в страничната лента или в нов прозорец, като натиснете това съобщение."
   1648  },
   1649  "sendSafariFileWarning": {
   1650    "message": "За да изберете файл в Safari, отворете разширението в нов прозорец, като натиснете това съобщение."
   1651  },
   1652  "sendFileCalloutHeader": {
   1653    "message": "Преди да почнете"
   1654  },
   1655  "sendFirefoxCustomDatePopoutMessage1": {
   1656    "message": "За избор на дата от каландар",
   1657    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read '**To use a calendar style date picker ** click here to pop out your window.'"
   1658  },
   1659  "sendFirefoxCustomDatePopoutMessage2": {
   1660    "message": "натиснете тук",
   1661    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'To use a calendar style date picker **click here** to pop out your window.'"
   1662  },
   1663  "sendFirefoxCustomDatePopoutMessage3": {
   1664    "message": "за изскачащ прозорец.",
   1665    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'To use a calendar style date picker click here **to pop out your window.**'"
   1666  },
   1667  "expirationDateIsInvalid": {
   1668    "message": "Неправилна дата на валидност."
   1669  },
   1670  "deletionDateIsInvalid": {
   1671    "message": "Неправилна дата на изтриване."
   1672  },
   1673  "expirationDateAndTimeRequired": {
   1674    "message": "Необходими са дата и време на валидност."
   1675  },
   1676  "deletionDateAndTimeRequired": {
   1677    "message": "Необходима е дата на изтриване."
   1678  },
   1679  "dateParsingError": {
   1680    "message": "Грешка при запазване на датата на валидност и изтриване."
  13561681  }
  13571682}
 • non-gtk/bitwarden/desktop/messages.json

  r3368 r3396  
  367367  "copyUri": {
  368368    "message": "Копиране на адреса"
   369  },
   370  "copyVerificationCodeTotp": {
   371    "message": "Код за потвърждаване (TOTP)"
  369372  },
  370373  "length": {
   
  853856    "message": "При смаляване на прозореца да се показва иконка в областта за уведомяване."
  854857  },
   858  "enableMinToMenuBar": {
   859    "message": "Минимизиране в лентата за меню"
   860  },
   861  "enableMinToMenuBarDesc": {
   862    "message": "При минимизиране на прозореца да се показва иконка в лентата за меню."
   863  },
  855864  "enableCloseToTray": {
  856865    "message": "Затваряне в областта за уведомяване"
   
  859868    "message": "При затваряне на прозореца да се показва иконка в областта за уведомяване."
  860869  },
   870  "enableCloseToMenuBar": {
   871    "message": "Затваряне в лентата за меню"
   872  },
   873  "enableCloseToMenuBarDesc": {
   874    "message": "При затваряне на прозореца да се показва иконка в лентата за меню."
   875  },
  861876  "enableTray": {
  862877    "message": "Включване на иконката в областта за уведомяване"
   
  870885  "startToTrayDesc": {
  871886    "message": "При пускането на програмата да се показва само иконка в областта за уведомяване."
   887  },
   888  "startToMenuBar": {
   889    "message": "Стартиране в лентата за меню"
   890  },
   891  "startToMenuBarDesc": {
   892    "message": "При пускането на програмата да се показва само иконка в лентата за меню."
   893  },
   894  "openAtLogin": {
   895    "message": "Автоматично стартиране със системата"
   896  },
   897  "openAtLoginDesc": {
   898    "message": "Автоматично стартиране на самостоятелното приложение на Битуорден при вписване в системата."
   899  },
   900  "alwaysShowDock": {
   901    "message": "Винаги да се показва в дока"
   902  },
   903  "alwaysShowDockDesc": {
   904    "message": "Показване на иконата на Битуорден в дока, дори когато е минимизиран в лентата за меню."
   905  },
   906  "confirmTrayTitle": {
   907    "message": "Потвърждаване на изключване на областта за уведомяванията"
   908  },
   909  "confirmTrayDesc": {
   910    "message": "Изключването на настройката изключва всички други настройки за областта за уведомяванията."
  872911  },
  873912  "language": {
   
  11831222    "description": "WARNING (should stay in capitalized letters if the language permits)"
  11841223  },
   1224  "confirmVaultExport": {
   1225    "message": "Потвърждаване на изнасянето на трезора"
   1226  },
  11851227  "exportWarningDesc": {
  11861228    "message": "Данните от трезора ви ще се изнесат в незащитен формат. Не го пращайте по незащитени канали като е-поща. Изтрийте файла незабавно след като свършите работата си с него."
   1229  },
   1230  "encExportKeyWarningDesc": {
   1231    "message": "При изнасяне данните се шифрират с ключа ви. Ако го смените, ще трябва наново да ги изнесете, защото няма да може да дешифрирате настоящия файл."
   1232  },
   1233  "encExportAccountWarningDesc": {
   1234    "message": "Ключовете за шифриране са уникални за всеки потребител, затова не може да внесете шифрирани данни от един потребител в регистрацията на друг."
  11871235  },
  11881236  "exportMasterPassword": {
   
  14021450  "masterPasswordPolicyRequirementsNotMet": {
  14031451    "message": "Паролата ви не отговаря на политиките."
   1452  },
   1453  "acceptPolicies": {
   1454    "message": "Чрез тази отметка вие се съгласявате със следното:"
   1455  },
   1456  "acceptPoliciesError": {
   1457    "message": "Условията за използване и политиката за поверителност не бяха приети."
   1458  },
   1459  "enableBrowserIntegration": {
   1460    "message": "Включване на интеграцията с браузър"
   1461  },
   1462  "enableBrowserIntegrationDesc": {
   1463    "message": "За потвърждаване с биометрични данни е необходима интеграция с браузъра."
   1464  },
   1465  "browserIntegrationMasOnlyTitle": {
   1466    "message": "Интеграцията с браузър не се поддържа"
   1467  },
   1468  "browserIntegrationMasOnlyDesc": {
   1469    "message": "За жалост в момента интеграцията с браузър не се поддържа във версията за магазина на Mac."
   1470  },
   1471  "browserIntegrationWindowsStoreTitle": {
   1472    "message": "Интеграцията с браузър не се поддържа"
   1473  },
   1474  "browserIntegrationWindowsStoreDesc": {
   1475    "message": "За жалост в момента интеграцията с браузър не се поддържа във версията за магазина на Windows."
   1476  },
   1477  "enableBrowserIntegrationFingerprint": {
   1478    "message": "Потвърждаване на интеграцията с браузър"
   1479  },
   1480  "enableBrowserIntegrationFingerprintDesc": {
   1481    "message": "Допълнително ниво на сигурност, чрез изискване на потвърждаване на биометричните данни при създаване на връзка между самостоятелното приложение и браузъра. При включваното му потребителят трябва да потвърждава всяко установяване на връзка."
   1482  },
   1483  "approve": {
   1484    "message": "Одобряване"
   1485  },
   1486  "verifyBrowserTitle": {
   1487    "message": "Проверка на връзката с браузъра"
   1488  },
   1489  "verifyBrowserDesc": {
   1490    "message": "Уверете се, че идентификаторът в разширението съвпада с показания."
   1491  },
   1492  "biometricsNotEnabledTitle": {
   1493    "message": "Потвърждаването с биометрични данни не е включено"
   1494  },
   1495  "biometricsNotEnabledDesc": {
   1496    "message": "Потвърждаването с биометрични данни в браузъра изисква включването включването им в настройките за самостоятелното приложение."
   1497  },
   1498  "personalOwnershipSubmitError": {
   1499    "message": "Заради някоя политика за голяма организация не може да запазвате елементи в собствения си трезор. Променете собствеността да е на организация и изберете от наличните колекции."
   1500  },
   1501  "hintEqualsPassword": {
   1502    "message": "Подсказването за паролата не може да съвпада с нея."
   1503  },
   1504  "personalOwnershipPolicyInEffect": {
   1505    "message": "Политика от някоя организация влияе на вариантите за собственост."
   1506  },
   1507  "allSends": {
   1508    "message": "Всички изпращания",
   1509    "description": "'Sends' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1510  },
   1511  "sendTypeFile": {
   1512    "message": "Файл"
   1513  },
   1514  "sendTypeText": {
   1515    "message": "Текст"
   1516  },
   1517  "searchSends": {
   1518    "message": "Търсене в изпратените",
   1519    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1520  },
   1521  "editSend": {
   1522    "message": "Редактиране на изпращане",
   1523    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1524  },
   1525  "myVault": {
   1526    "message": "Моят трезор"
   1527  },
   1528  "text": {
   1529    "message": "Текст"
   1530  },
   1531  "deletionDate": {
   1532    "message": "Дата на изтриване"
   1533  },
   1534  "deletionDateDesc": {
   1535    "message": "Изпращането ще бъде окончателно изтрито на зададената дата и време.",
   1536    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1537  },
   1538  "expirationDate": {
   1539    "message": "Срок на валидност"
   1540  },
   1541  "expirationDateDesc": {
   1542    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи на зададената дата и време.",
   1543    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1544  },
   1545  "maxAccessCount": {
   1546    "message": "Максимален брой достъпвания"
   1547  },
   1548  "maxAccessCountDesc": {
   1549    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи след определен брой достъпвания.",
   1550    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1551  },
   1552  "currentAccessCount": {
   1553    "message": "Текущ брой на достъпванията"
   1554  },
   1555  "disableSend": {
   1556    "message": "Пълно спиране на това изпращане — никой няма да има достъп.",
   1557    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1558  },
   1559  "sendPasswordDesc": {
   1560    "message": "Изискване на парола за достъп до това изпращане.",
   1561    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1562  },
   1563  "sendNotesDesc": {
   1564    "message": "Скрити бележки за това изпращане.",
   1565    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1566  },
   1567  "sendLink": {
   1568    "message": "Изпращане на връзката",
   1569    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1570  },
   1571  "sendLinkLabel": {
   1572    "message": "Изпращане на връзката",
   1573    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1574  },
   1575  "textHiddenByDefault": {
   1576    "message": "При достъп до изпращането стандартно текстът да се скрива",
   1577    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1578  },
   1579  "createdSend": {
   1580    "message": "Създадено изпращане",
   1581    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1582  },
   1583  "editedSend": {
   1584    "message": "Редактиране на изпращане",
   1585    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1586  },
   1587  "deletedSend": {
   1588    "message": "Изтрито изпращане",
   1589    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1590  },
   1591  "newPassword": {
   1592    "message": "Нова парола"
   1593  },
   1594  "whatTypeOfSend": {
   1595    "message": "Вид на изпратеното",
   1596    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1597  },
   1598  "createSend": {
   1599    "message": "Създаване на изпращане",
   1600    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1601  },
   1602  "sendTextDesc": {
   1603    "message": "Текст за изпращане."
   1604  },
   1605  "sendFileDesc": {
   1606    "message": "Файл за изпращане."
   1607  },
   1608  "days": {
   1609    "message": "$DAYS$ ден/дни",
   1610    "placeholders": {
   1611      "days": {
   1612        "content": "$1",
   1613        "example": "1"
   1614      }
   1615    }
   1616  },
   1617  "oneDay": {
   1618    "message": "1 ден"
   1619  },
   1620  "custom": {
   1621    "message": "По избор"
   1622  },
   1623  "deleteSendConfirmation": {
   1624    "message": "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това изпращане?",
   1625    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1626  },
   1627  "copySendLinkToClipboard": {
   1628    "message": "Копиране на връзката към изпращането",
   1629    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1630  },
   1631  "copySendLinkOnSave": {
   1632    "message": "Копиране на връзката към изпращането при запазването му за лесно споделяне."
   1633  },
   1634  "sendDisabled": {
   1635    "message": "Изпращането е изключено",
   1636    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1637  },
   1638  "sendDisabledWarning": {
   1639    "message": "Поради политика на организация, може само да изтривате съществуващи изпращания.",
   1640    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   1641  },
   1642  "copyLink": {
   1643    "message": "Копиране на връзката"
   1644  },
   1645  "disabled": {
   1646    "message": "Изключено"
   1647  },
   1648  "maxAccessCountReached": {
   1649    "message": "Достигнат е максималният брой достъпвания"
   1650  },
   1651  "expired": {
   1652    "message": "Изтекъл"
   1653  },
   1654  "pendingDeletion": {
   1655    "message": "Предстои изтриване"
  14041656  }
  14051657}
 • non-gtk/bitwarden/mobile/AppResources.bg.resx

  r3368 r3396  
  16031603    <value>Данните от трезора ви ще се изнесат в незащитен формат. Не го пращайте по незащитени канали като е-поща. Изтрийте файла незабавно след като свършите работата си с него.</value>
  16041604  </data>
   1605  <data name="EncExportKeyWarning" xml:space="preserve">
   1606    <value>При изнасяне данните се шифрират с ключа ви. Ако го смените, ще трябва наново да ги изнесете, защото няма да може да дешифрирате настоящия файл.</value>
   1607  </data>
   1608  <data name="EncExportAccountWarning" xml:space="preserve">
   1609    <value>Ключовете за шифриране са уникални за всеки потребител, затова не може да внесете шифрирани данни от един потребител в регистрацията на друг.</value>
   1610  </data>
   1611  <data name="ExportVaultConfirmationTitle" xml:space="preserve">
   1612    <value>Потвърждаване на изнасянето на трезора</value>
   1613    <comment>Title for the alert to confirm vault exports.</comment>
   1614  </data>
  16051615  <data name="Warning" xml:space="preserve">
  16061616    <value>ВНИМАНИЕ</value>
   
  16781688    <value>Засечена е промяна в биометричните данни. Впишете се с главната парола, за да я включите отново биометричната идентификация.</value>
  16791689  </data>
   1690  <data name="BiometricInvalidatedExtension" xml:space="preserve">
   1691    <value>Потвърждаването с биометрични данни е изключено. Въведете главната парола, за да го включите.</value>
   1692  </data>
  16801693  <data name="EnableSyncOnRefresh" xml:space="preserve">
  16811694    <value>Синхронизация при опресняване</value>
   
  17321745    <value>Зареждане</value>
  17331746  </data>
   1747  <data name="AcceptPolicies" xml:space="preserve">
   1748    <value>Чрез тази отметка вие се съгласявате със следното:</value>
   1749  </data>
   1750  <data name="AcceptPoliciesError" xml:space="preserve">
   1751    <value>Условията за използване и политиката за поверителност не бяха приети.</value>
   1752  </data>
   1753  <data name="TermsOfService" xml:space="preserve">
   1754    <value>Общи условия</value>
   1755  </data>
   1756  <data name="PrivacyPolicy" xml:space="preserve">
   1757    <value>Политика за поверителност</value>
   1758  </data>
   1759  <data name="AccessibilityDrawOverPermissionAlert" xml:space="preserve">
   1760    <value>Битуорден има нужда от внимание. Отворете „Изобразяване отгоре“ в „Услуга за автоматично дописване“ в настройките му.</value>
   1761  </data>
   1762  <data name="AutofillServices" xml:space="preserve">
   1763    <value>Услуга за автоматично дописване</value>
   1764  </data>
   1765  <data name="InlineAutofill" xml:space="preserve">
   1766    <value>Дописване вътре</value>
   1767  </data>
   1768  <data name="InlineAutofillDescription" xml:space="preserve">
   1769    <value>Използване на дописване вътре, ако избраният метод за вход (IME/клавиатурна подредба) го поддържа. Ако настройките не позволяват този вариант, ще се ползва стандартното дописване.</value>
   1770  </data>
   1771  <data name="Accessibility" xml:space="preserve">
   1772    <value>Услуги за достъпност</value>
   1773  </data>
   1774  <data name="AccessibilityDescription" xml:space="preserve">
   1775    <value>Използване на технологиите за достъпност на Битуорден за автоматичното дописване в уеб и приложенията. Когато е включено, ще се показва изскачащ прозорец при полетата.</value>
   1776  </data>
   1777  <data name="AccessibilityDescription2" xml:space="preserve">
   1778    <value>Използване на технологиите за достъпност на Битуорден за автоматичното дописване в уеб и приложенията. Изисква включването на изобразяване отгоре</value>
   1779  </data>
   1780  <data name="AccessibilityDescription3" xml:space="preserve">
   1781    <value>Използване на технологиите за достъпност на Битуорден за автоматичното дописване в уеб и приложенията с прозорче за бързо действие или изскачащ прозорец.</value>
   1782  </data>
   1783  <data name="AccessibilityDescription4" xml:space="preserve">
   1784    <value>Изисква се за прозорчето за бързо действие или изскачащия прозорец при ползване на услугите за дописване.</value>
   1785  </data>
   1786  <data name="DrawOver" xml:space="preserve">
   1787    <value>Изобразяване отгоре</value>
   1788  </data>
   1789  <data name="DrawOverDescription" xml:space="preserve">
   1790    <value>Когато е включено, услугата за достъпност на Битуорден ще показват изскачащо прозорче при избор на полета за вписване.</value>
   1791  </data>
   1792  <data name="DrawOverDescription2" xml:space="preserve">
   1793    <value>Когато е включено, услугите за достъпност на Битуорден ще показват изскачащо прозорче, когато са избрани полета за вписване.</value>
   1794  </data>
   1795  <data name="DrawOverDescription3" xml:space="preserve">
   1796    <value>Когато е включено, услугите за достъпност ще показват изскачащо прозорче, когато са избрани полета за вписване в по-стари приложения, които не поддържат системата за достъпност на Android.</value>
   1797  </data>
   1798  <data name="PersonalOwnershipSubmitError" xml:space="preserve">
   1799    <value>Заради някоя политика за голяма организация не може да запазвате елементи в собствения си трезор. Променете собствеността да е на организация и изберете от наличните колекции.</value>
   1800  </data>
   1801  <data name="PersonalOwnershipPolicyInEffect" xml:space="preserve">
   1802    <value>Политика от някоя организация влияе на вариантите за собственост.</value>
   1803  </data>
   1804  <data name="Send" xml:space="preserve">
   1805    <value>Изпращане</value>
   1806    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1807  </data>
   1808  <data name="AllSends" xml:space="preserve">
   1809    <value>Всички изпращания</value>
   1810    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1811  </data>
   1812  <data name="Sends" xml:space="preserve">
   1813    <value>Изпращания</value>
   1814    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1815  </data>
   1816  <data name="NameInfo" xml:space="preserve">
   1817    <value>Описателно име за това изпращане.</value>
   1818    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1819  </data>
   1820  <data name="TypeText" xml:space="preserve">
   1821    <value>Текст</value>
   1822  </data>
   1823  <data name="TypeTextInfo" xml:space="preserve">
   1824    <value>Текст за изпращане.</value>
   1825  </data>
   1826  <data name="HideTextByDefault" xml:space="preserve">
   1827    <value>При достъп до изпращането стандартно текстът да се скрива</value>
   1828    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1829  </data>
   1830  <data name="TypeFile" xml:space="preserve">
   1831    <value>Файл</value>
   1832  </data>
   1833  <data name="TypeFileInfo" xml:space="preserve">
   1834    <value>Файл за изпращане.</value>
   1835  </data>
   1836  <data name="DeletionDate" xml:space="preserve">
   1837    <value>Дата на изтриване</value>
   1838  </data>
   1839  <data name="DeletionTime" xml:space="preserve">
   1840    <value>Време на изтриване</value>
   1841  </data>
   1842  <data name="DeletionDateInfo" xml:space="preserve">
   1843    <value>Изпращането ще бъде окончателно изтрито на зададената дата и време.</value>
   1844    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1845  </data>
   1846  <data name="PendingDelete" xml:space="preserve">
   1847    <value>Предстои изтриване</value>
   1848  </data>
   1849  <data name="ExpirationDate" xml:space="preserve">
   1850    <value>Дата на валидност</value>
   1851  </data>
   1852  <data name="ExpirationTime" xml:space="preserve">
   1853    <value>Време на валидност</value>
   1854  </data>
   1855  <data name="ExpirationDateInfo" xml:space="preserve">
   1856    <value>При задаване — това изпращане ще се изключи на зададената дата и време.</value>
   1857    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1858  </data>
   1859  <data name="Expired" xml:space="preserve">
   1860    <value>Изтекъл</value>
   1861  </data>
   1862  <data name="MaximumAccessCount" xml:space="preserve">
   1863    <value>Максимален брой достъпвания.</value>
   1864  </data>
   1865  <data name="MaximumAccessCountInfo" xml:space="preserve">
   1866    <value>При задаване — това изпращане ще се изключи след определен брой достъпвания.</value>
   1867    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1868  </data>
   1869  <data name="MaximumAccessCountReached" xml:space="preserve">
   1870    <value>Достигнат е максималният брой достъпвания</value>
   1871  </data>
   1872  <data name="CurrentAccessCount" xml:space="preserve">
   1873    <value>Текущ брой на достъпванията</value>
   1874  </data>
   1875  <data name="NewPassword" xml:space="preserve">
   1876    <value>Нова парола</value>
   1877  </data>
   1878  <data name="PasswordInfo" xml:space="preserve">
   1879    <value>Изискване на парола за достъп до това изпращане.</value>
   1880    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1881  </data>
   1882  <data name="RemovePassword" xml:space="preserve">
   1883    <value>Премахване на парола</value>
   1884  </data>
   1885  <data name="AreYouSureRemoveSendPassword" xml:space="preserve">
   1886    <value>Сигурни ли сте, че искате да премахнете паролата?</value>
   1887  </data>
   1888  <data name="RemovingSendPassword" xml:space="preserve">
   1889    <value>Премахване на парола</value>
   1890  </data>
   1891  <data name="SendPasswordRemoved" xml:space="preserve">
   1892    <value>Паролата е премахната.</value>
   1893  </data>
   1894  <data name="NotesInfo" xml:space="preserve">
   1895    <value>Скрити бележки за това изпращане.</value>
   1896    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1897  </data>
   1898  <data name="DisableSend" xml:space="preserve">
   1899    <value>Пълно спиране на това изпращане — никой няма да има достъп.</value>
   1900    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1901  </data>
   1902  <data name="NoSends" xml:space="preserve">
   1903    <value>Няма изпращания.</value>
   1904    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1905  </data>
   1906  <data name="CopyLink" xml:space="preserve">
   1907    <value>Копиране на връзката</value>
   1908  </data>
   1909  <data name="ShareLink" xml:space="preserve">
   1910    <value>Споделяне на връзката</value>
   1911  </data>
   1912  <data name="SendLink" xml:space="preserve">
   1913    <value>Изпращане на връзката</value>
   1914    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1915  </data>
   1916  <data name="SearchSends" xml:space="preserve">
   1917    <value>Търсене в изпратените</value>
   1918    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1919  </data>
   1920  <data name="EditSend" xml:space="preserve">
   1921    <value>Редактиране на изпращане</value>
   1922    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1923  </data>
   1924  <data name="AddSend" xml:space="preserve">
   1925    <value>Добавяне на изпращане</value>
   1926    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1927  </data>
   1928  <data name="AreYouSureDeleteSend" xml:space="preserve">
   1929    <value>Сигурни ли сте, че искате да изтриете това изпращане?</value>
   1930    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1931  </data>
   1932  <data name="SendDeleted" xml:space="preserve">
   1933    <value>Изпратеното е изтрито.</value>
   1934    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1935  </data>
   1936  <data name="SendUpdated" xml:space="preserve">
   1937    <value>Изпратеното е редактирано.</value>
   1938    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1939  </data>
   1940  <data name="NewSendCreated" xml:space="preserve">
   1941    <value>Създадено е ново изпращане.</value>
   1942    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1943  </data>
   1944  <data name="OneDay" xml:space="preserve">
   1945    <value>1 ден</value>
   1946  </data>
   1947  <data name="TwoDays" xml:space="preserve">
   1948    <value>2 дни</value>
   1949  </data>
   1950  <data name="ThreeDays" xml:space="preserve">
   1951    <value>3 дни</value>
   1952  </data>
   1953  <data name="SevenDays" xml:space="preserve">
   1954    <value>7 дни</value>
   1955  </data>
   1956  <data name="ThirtyDays" xml:space="preserve">
   1957    <value>30 дни</value>
   1958  </data>
   1959  <data name="Custom" xml:space="preserve">
   1960    <value>По избор</value>
   1961  </data>
   1962  <data name="ShareOnSave" xml:space="preserve">
   1963    <value>Споделяне на изпратеното при запис.</value>
   1964    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1965  </data>
   1966  <data name="SendDisabledWarning" xml:space="preserve">
   1967    <value>Поради политика на организация, може само да изтривате съществуващи изпращания.</value>
   1968    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1969  </data>
   1970  <data name="AboutSend" xml:space="preserve">
   1971    <value>Относно изпращането</value>
   1972    <comment>'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated.</comment>
   1973  </data>
  17341974</root>
 • non-gtk/bitwarden/mobile/apple-copy.resx

  r3364 r3396  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  22<root>
  3   <!-- 
  4     Microsoft ResX Schema 
  5    
   3  <!--
   4    Microsoft ResX Schema
   5
  66    Version 2.0
  7    
  8     The primary goals of this format is to allow a simple XML format 
  9     that is mostly human readable. The generation and parsing of the 
  10     various data types are done through the TypeConverter classes 
   7
   8    The primary goals of this format is to allow a simple XML format
   9    that is mostly human readable. The generation and parsing of the
   10    various data types are done through the TypeConverter classes
  1111    associated with the data types.
  12    
   12
  1313    Example:
  14    
   14
  1515    ... ado.net/XML headers & schema ...
  1616    <resheader name="resmimetype">text/microsoft-resx</resheader>
   
  2727        <comment>This is a comment</comment>
  2828    </data>
  29                
  30     There are any number of "resheader" rows that contain simple 
   29
   30    There are any number of "resheader" rows that contain simple
  3131    name/value pairs.
  32    
  33     Each data row contains a name, and value. The row also contains a 
  34     type or mimetype. Type corresponds to a .NET class that support 
  35     text/value conversion through the TypeConverter architecture. 
  36     Classes that don't support this are serialized and stored with the 
   32
   33    Each data row contains a name, and value. The row also contains a
   34    type or mimetype. Type corresponds to a .NET class that support
   35    text/value conversion through the TypeConverter architecture.
   36    Classes that don't support this are serialized and stored with the
  3737    mimetype set.
  38    
  39     The mimetype is used for serialized objects, and tells the 
  40     ResXResourceReader how to depersist the object. This is currently not 
   38
   39    The mimetype is used for serialized objects, and tells the
   40    ResXResourceReader how to depersist the object. This is currently not
  4141    extensible. For a given mimetype the value must be set accordingly:
  42    
  43     Note - application/x-microsoft.net.object.binary.base64 is the format 
  44     that the ResXResourceWriter will generate, however the reader can 
   42
   43    Note - application/x-microsoft.net.object.binary.base64 is the format
   44    that the ResXResourceWriter will generate, however the reader can
  4545    read any of the formats listed below.
  46    
   46
  4747    mimetype: application/x-microsoft.net.object.binary.base64
  48     value   : The object must be serialized with 
   48    value   : The object must be serialized with
  4949            : System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter
  5050            : and then encoded with base64 encoding.
  51    
   51
  5252    mimetype: application/x-microsoft.net.object.soap.base64
  53     value   : The object must be serialized with 
   53    value   : The object must be serialized with
  5454            : System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.SoapFormatter
  5555            : and then encoded with base64 encoding.
  5656
  5757    mimetype: application/x-microsoft.net.object.bytearray.base64
  58     value   : The object must be serialized into a byte array 
   58    value   : The object must be serialized into a byte array
  5959            : using a System.ComponentModel.TypeConverter
  6060            : and then encoded with base64 encoding.
 • non-gtk/bitwarden/mobile/google-copy.resx

  r3364 r3396  
  11<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  22<root>
  3   <!-- 
  4     Microsoft ResX Schema 
  5    
   3  <!--
   4    Microsoft ResX Schema
   5
  66    Version 2.0
  7    
  8     The primary goals of this format is to allow a simple XML format 
  9     that is mostly human readable. The generation and parsing of the 
  10     various data types are done through the TypeConverter classes 
   7
   8    The primary goals of this format is to allow a simple XML format
   9    that is mostly human readable. The generation and parsing of the
   10    various data types are done through the TypeConverter classes
  1111    associated with the data types.
  12    
   12
  1313    Example:
  14    
   14
  1515    ... ado.net/XML headers & schema ...
  1616    <resheader name="resmimetype">text/microsoft-resx</resheader>
   
  2727        <comment>This is a comment</comment>
  2828    </data>
  29                
  30     There are any number of "resheader" rows that contain simple 
   29
   30    There are any number of "resheader" rows that contain simple
  3131    name/value pairs.
  32    
  33     Each data row contains a name, and value. The row also contains a 
  34     type or mimetype. Type corresponds to a .NET class that support 
  35     text/value conversion through the TypeConverter architecture. 
  36     Classes that don't support this are serialized and stored with the 
   32
   33    Each data row contains a name, and value. The row also contains a
   34    type or mimetype. Type corresponds to a .NET class that support
   35    text/value conversion through the TypeConverter architecture.
   36    Classes that don't support this are serialized and stored with the
  3737    mimetype set.
  38    
  39     The mimetype is used for serialized objects, and tells the 
  40     ResXResourceReader how to depersist the object. This is currently not 
   38
   39    The mimetype is used for serialized objects, and tells the
   40    ResXResourceReader how to depersist the object. This is currently not
  4141    extensible. For a given mimetype the value must be set accordingly:
  42    
  43     Note - application/x-microsoft.net.object.binary.base64 is the format 
  44     that the ResXResourceWriter will generate, however the reader can 
   42
   43    Note - application/x-microsoft.net.object.binary.base64 is the format
   44    that the ResXResourceWriter will generate, however the reader can
  4545    read any of the formats listed below.
  46    
   46
  4747    mimetype: application/x-microsoft.net.object.binary.base64
  48     value   : The object must be serialized with 
   48    value   : The object must be serialized with
  4949            : System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter
  5050            : and then encoded with base64 encoding.
  51    
   51
  5252    mimetype: application/x-microsoft.net.object.soap.base64
  53     value   : The object must be serialized with 
   53    value   : The object must be serialized with
  5454            : System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.SoapFormatter
  5555            : and then encoded with base64 encoding.
  5656
  5757    mimetype: application/x-microsoft.net.object.bytearray.base64
  58     value   : The object must be serialized into a byte array 
   58    value   : The object must be serialized into a byte array
  5959            : using a System.ComponentModel.TypeConverter
  6060            : and then encoded with base64 encoding.
 • non-gtk/bitwarden/web/messages.json

  r3368 r3396  
  3838    "message": "Парола"
  3939  },
   40  "newPassword": {
   41    "message": "Нова парола"
   42  },
  4043  "passphrase": {
  4144    "message": "Парола-фраза"
   
  344347  "editItem": {
  345348    "message": "Редактиране на елемента"
   349  },
   350  "viewItem": {
   351    "message": "Преглед на елемента"
  346352  },
  347353  "ex": {
   
  788794    "message": "ВНИМАНИЕ"
  789795  },
   796  "confirmVaultExport": {
   797    "message": "Потвърждаване на изнасянето на трезора"
   798  },
  790799  "exportWarningDesc": {
  791800    "message": "Данните от трезора ви ще се изнесат в незащитен формат. Не го пращайте по незащитени канали като електронна поща. Изтрийте файла незабавно след като свършите работата си с него."
   801  },
   802  "encExportKeyWarningDesc": {
   803    "message": "При изнасяне данните се шифрират с ключа ви. Ако го смените, ще трябва наново да ги изнесете, защото няма да може да дешифрирате настоящия файл."
   804  },
   805  "encExportAccountWarningDesc": {
   806    "message": "Ключовете за шифриране са уникални за всеки потребител, затова не може да внесете шифрирани данни от един потребител в регистрацията на друг."
  792807  },
  793808  "exportMasterPassword": {
   
  9891004    "message": "Внасяне на данни"
  9901005  },
   1006  "importError": {
   1007    "message": "Грешка при внасянето"
   1008  },
   1009  "importErrorDesc": {
   1010    "message": "Има проблем с данните, които внасяте. Поправете грешките посочени по-долу и пробвайте отново."
   1011  },
  9911012  "importSuccess": {
  9921013    "message": "Данните са внесени успешно в трезора ви."
   1014  },
   1015  "importWarning": {
   1016    "message": "Внасяте данни към организацията „$ORGANIZATION$“. Данните могат да бъдат споделени с членовете ѝ. Сигурни ли сте, че искате да продължите?",
   1017    "placeholders": {
   1018      "organization": {
   1019        "content": "$1",
   1020        "example": "My Org Name"
   1021      }
   1022    }
  9931023  },
  9941024  "importFormatError": {
   
  15531583  "premiumSignUpTwoStep": {
  15541584    "message": "Двустепенно удостоверяване чрез YubiKey, FIDO U2F и Duo."
   1585  },
   1586  "premiumSignUpEmergency": {
   1587    "message": "Авариен достъп"
  15551588  },
  15561589  "premiumSignUpReports": {
   
  16571690    "message": "Информация за плащането"
  16581691  },
   1692  "billingInformation": {
   1693    "message": "Информация за фактуриране"
   1694  },
  16591695  "creditCard": {
  16601696    "message": "Кредитна карта"
   
  24812517    }
  24822518  },
   2519  "unlinkedSsoUser": {
   2520    "message": "Самоличността $ID$ е извадено от еднократното вписване.",
   2521    "placeholders": {
   2522      "id": {
   2523        "content": "$1",
   2524        "example": "John Smith"
   2525      }
   2526    }
   2527  },
  24832528  "device": {
  24842529    "message": "Устройство"
   
  25842629  },
  25852630  "inviteAcceptFailed": {
  2586     "message": "Поканата не може да бъде приета. Помолете администратора на организацията да ви прати нова покана."
   2631    "message": "Поканата не може да бъде приета. Помолете администратора на организацията да ви прати нова."
  25872632  },
  25882633  "inviteAcceptFailedShort": {
   
  27842829    "message": "След смяната на ключа за шифриране ще трябва да се отпишете и след това да се впишете в регистрацията си във всички приложения на Битуорден, които ползвате (като мобилното приложение и разширенията за браузъри). Ако не се отпишете и впишете повторно (за да получите достъп до новия ключ), рискувате да повредите записите си. Сега ще се пробва да бъдете отписани автоматично, това обаче може да се забави."
  27852830  },
   2831  "updateEncryptionKeyExportWarning": {
   2832    "message": "Всички шифрирани вече изнесени данни ще станат безполезни."
   2833  },
  27862834  "subscription": {
  27872835    "message": "Абонамент"
   
  28112859    "message": "Не сте избрали нищо."
  28122860  },
  2813   "submitAgreePolicies": {
  2814     "message": "С натискането на бутона „Подаване“ се съгласявате със следните политики:",
  2815     "description": "A policy is something like Terms of Service, Privacy Policy, etc."
   2861  "acceptPolicies": {
   2862    "message": "Чрез тази отметка вие се съгласявате със следните:"
   2863  },
   2864  "acceptPoliciesError": {
   2865    "message": "Условията за използване и политиката за поверителност не бяха приети."
  28162866  },
  28172867  "termsOfService": {
   
  29492999    "message": "Ключът за API дава пълен достъп до организацията. Трябва да го пазите в тайна."
  29503000  },
   3001  "userApiKeyDesc": {
   3002    "message": "Ключът позволява да се идентифицирате към инструментите на командния ред на Битуорден."
   3003  },
   3004  "userApiKeyWarning": {
   3005    "message": "Вашият API ключ е алтернативен механизъм автентикация. Той трябва да се пази в тайна."
   3006  },
  29513007  "oauth2ClientCredentials": {
  29523008    "message": "Идентификация за клиент за OAuth 2.0",
   
  31833239    "message": "Еднократна идентификация (SSO)"
  31843240  },
   3241  "ssoHandOff": {
   3242    "message": "Вече може да затворите подпрозореца и да продължите в разширението."
   3243  },
  31853244  "businessPortal": {
  31863245    "message": "Бизнес портал",
   
  32073266  "linkSso": {
  32083267    "message": "Свързване на еднократна идентификация"
   3268  },
   3269  "webPoliciesDeprecationWarning": {
   3270    "message": "Настройките на политиките са преместени и скоро тази страница ще бъдат махната. Натиснете по-долу, за да преминете към страницата за политиките в бизнес портала."
   3271  },
   3272  "singleOrg": {
   3273    "message": "Една организация"
   3274  },
   3275  "singleOrgDesc": {
   3276    "message": "Потребителите да не може да са членове на друга организация."
   3277  },
   3278  "singleOrgBlockCreateMessage": {
   3279    "message": "Вашата настояща организация има политика, която не позволява да участвате в повече от една организация. Моля свържете се с администратора на организацията или се впишете с друг Bitwarden потребител."
   3280  },
   3281  "singleOrgPolicyWarning": {
   3282    "message": "Членовете, които не са собственици или администратори и са членове на други организации ще бъдат премахнати от тази организация."
   3283  },
   3284  "requireSso": {
   3285    "message": "Еднократна идентификация"
   3286  },
   3287  "requireSsoPolicyDesc": {
   3288    "message": "Изискване на потребителите да ползват еднократна идентификация."
   3289  },
   3290  "prerequisite": {
   3291    "message": "Предпоставкa"
   3292  },
   3293  "requireSsoPolicyReq": {
   3294    "message": "За да включите тази политика, първо трябва ръчно да включите политиката за еднократна идентификация."
   3295  },
   3296  "requireSsoPolicyReqError": {
   3297    "message": "Политиката за единствена организация не е включена."
   3298  },
   3299  "requireSsoExemption": {
   3300    "message": "Тази политика не се прилага към собствениците и администраторите на организацията."
   3301  },
   3302  "sendTypeFile": {
   3303    "message": "Файл"
   3304  },
   3305  "sendTypeText": {
   3306    "message": "Текст"
   3307  },
   3308  "createSend": {
   3309    "message": "Създаване на изпращане",
   3310    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3311  },
   3312  "editSend": {
   3313    "message": "Редактиране на изпращане",
   3314    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3315  },
   3316  "createdSend": {
   3317    "message": "Създадено изпращане",
   3318    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3319  },
   3320  "editedSend": {
   3321    "message": "Редактирано изпращане",
   3322    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3323  },
   3324  "deletedSend": {
   3325    "message": "Изтрито изпращане",
   3326    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3327  },
   3328  "deleteSend": {
   3329    "message": "Изтриване на изпращане",
   3330    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3331  },
   3332  "deleteSendConfirmation": {
   3333    "message": "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това изпращане?",
   3334    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3335  },
   3336  "whatTypeOfSend": {
   3337    "message": "Вид на изпратеното",
   3338    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3339  },
   3340  "deletionDate": {
   3341    "message": "Дата на изтриване"
   3342  },
   3343  "deletionDateDesc": {
   3344    "message": "Изпращането ще бъде окончателно изтрито на зададената дата и време.",
   3345    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3346  },
   3347  "expirationDate": {
   3348    "message": "Срок на валидност"
   3349  },
   3350  "expirationDateDesc": {
   3351    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи на зададената дата и време.",
   3352    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3353  },
   3354  "maxAccessCount": {
   3355    "message": "Максимален брой достъпвания"
   3356  },
   3357  "maxAccessCountDesc": {
   3358    "message": "При задаване — това изпращане ще се изключи след определен брой достъпвания.",
   3359    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3360  },
   3361  "currentAccessCount": {
   3362    "message": "Текущ брой на достъпванията"
   3363  },
   3364  "sendPasswordDesc": {
   3365    "message": "Изискване на парола за достъп до това изпращане.",
   3366    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3367  },
   3368  "sendNotesDesc": {
   3369    "message": "Скрити бележки за това изпращане.",
   3370    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3371  },
   3372  "disabled": {
   3373    "message": "Изключено"
   3374  },
   3375  "sendLink": {
   3376    "message": "Изпращане на връзката",
   3377    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3378  },
   3379  "copySendLink": {
   3380    "message": "Копиране на връзката към изпратеното",
   3381    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3382  },
   3383  "removePassword": {
   3384    "message": "Премахване на парола"
   3385  },
   3386  "removedPassword": {
   3387    "message": "Паролата е премахната"
   3388  },
   3389  "removePasswordConfirmation": {
   3390    "message": "Сигурни ли сте, че искате да премахнете паролата?"
   3391  },
   3392  "disableThisSend": {
   3393    "message": "Пълно спиране на това изпращане — никой няма да има достъп.",
   3394    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3395  },
   3396  "allSends": {
   3397    "message": "Всички изпращания"
   3398  },
   3399  "maxAccessCountReached": {
   3400    "message": "Достигнат е максималният брой достъпвания"
   3401  },
   3402  "pendingDeletion": {
   3403    "message": "Предстои изтриване"
   3404  },
   3405  "expired": {
   3406    "message": "Изтекъл"
   3407  },
   3408  "searchSends": {
   3409    "message": "Търсене в изпратените",
   3410    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3411  },
   3412  "sendProtectedPassword": {
   3413    "message": "Изпратеното е защитено с парола. За да продължите, въведете паролата по-долу,.",
   3414    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3415  },
   3416  "sendProtectedPasswordDontKnow": {
   3417    "message": "Ако не знаете паролата, поискайте от изпращача да ви я даде.",
   3418    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3419  },
   3420  "sendHiddenByDefault": {
   3421    "message": "Стандартно изпращането е скрито. Може да промените това като натиснете бутона по-долу.",
   3422    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3423  },
   3424  "downloadFile": {
   3425    "message": "Изтеглете файл"
   3426  },
   3427  "sendAccessUnavailable": {
   3428    "message": "Изпращането, което се опитвате да достъпите, е изтрито или вече не е налично.",
   3429    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3430  },
   3431  "missingSendFile": {
   3432    "message": "Файлът за това изпращане липсва.",
   3433    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3434  },
   3435  "noSendsInList": {
   3436    "message": "Няма изпращания за показване.",
   3437    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3438  },
   3439  "emergencyAccess": {
   3440    "message": "Авариен достъп"
   3441  },
   3442  "emergencyAccessDesc": {
   3443    "message": "Даване и управление на извънредния достъп от страна на доверените контакти. Доверените контакти могат да заявят достъп за преглед или пълно поемане в извънредни случаи. Посетете страниците с помощта за повече информация как работи споделянето с нулева информация."
   3444  },
   3445  "emergencyAccessOwnerWarning": {
   3446    "message": "Вие сте собственик в една или повече организации. Ако дадете достъп за поемане на регистрацията ви в извънредни случаи, поелият ще може да ползва всичките ви права като собственик."
   3447  },
   3448  "trustedEmergencyContacts": {
   3449    "message": "Доверени извънредни контакти"
   3450  },
   3451  "noTrustedContacts": {
   3452    "message": "Все още не сте добавили извънредни контакти. За да почнете, поканете доверено лице."
   3453  },
   3454  "addEmergencyContact": {
   3455    "message": "Добавяне на извънредни контакти"
   3456  },
   3457  "designatedEmergencyContacts": {
   3458    "message": "Указан като извънреден контакт"
   3459  },
   3460  "noGrantedAccess": {
   3461    "message": "Все още на никой не сте задали извънреден контакт."
   3462  },
   3463  "inviteEmergencyContact": {
   3464    "message": "Покана на извънреден контакт"
   3465  },
   3466  "editEmergencyContact": {
   3467    "message": "Редактиране на извънреден контакт"
   3468  },
   3469  "inviteEmergencyContactDesc": {
   3470    "message": "Може да поканите потребител да стане извънреден контакт като попълните адреса му за електронна поща, с който е регистриран в Битуорден, по-долу. В случай, че потребителят не е регистриран, той автоматично ще получи покана и да се регистрира."
   3471  },
   3472  "emergencyAccessRecoveryInitiated": {
   3473    "message": "Начало на извънреден достъп"
   3474  },
   3475  "emergencyAccessRecoveryApproved": {
   3476    "message": "Извънредният достъп е одобрен"
   3477  },
   3478  "viewDesc": {
   3479    "message": "Може да вижда всички записи в трезора ви."
   3480  },
   3481  "takeover": {
   3482    "message": "Поемане"
   3483  },
   3484  "takeoverDesc": {
   3485    "message": "Можете да изчистите регистрацията си с нова главна парола."
   3486  },
   3487  "waitTime": {
   3488    "message": "Време за изчакване"
   3489  },
   3490  "waitTimeDesc": {
   3491    "message": "Време преди автоматичното даване на достъп."
   3492  },
   3493  "oneDay": {
   3494    "message": "1 ден"
   3495  },
   3496  "days": {
   3497    "message": "$DAYS$ ден/дни",
   3498    "placeholders": {
   3499      "days": {
   3500        "content": "$1",
   3501        "example": "1"
   3502      }
   3503    }
   3504  },
   3505  "invitedUser": {
   3506    "message": "Поканен потребител."
   3507  },
   3508  "acceptEmergencyAccess": {
   3509    "message": "Поканени сте да бъдете извънреден контакт за потребителя по-горе. За да приемете, ще трябва да се впишете в абонамента си към Битуорден. Ако нямате такъв, ще трябва да създадете безплатен абонамент и след това да се впишете в него."
   3510  },
   3511  "emergencyInviteAcceptFailed": {
   3512    "message": "Поканата не може да бъде приета. Помолете потребителя да ви прати нова."
   3513  },
   3514  "emergencyInviteAcceptFailedShort": {
   3515    "message": "Поканата не може да бъде приета. $DESCRIPTION$",
   3516    "placeholders": {
   3517      "description": {
   3518        "content": "$1",
   3519        "example": "You must enable 2FA on your user account before you can join this organization."
   3520      }
   3521    }
   3522  },
   3523  "emergencyInviteAcceptedDesc": {
   3524    "message": "Ще може да достъпите възможностите за извънредно поемане на регистрация след потвърждаване на самоличността ви. Ще ви пратим е-писмо, когато това стане."
   3525  },
   3526  "requestAccess": {
   3527    "message": "Заявка за достъп"
   3528  },
   3529  "requestAccessConfirmation": {
   3530    "message": "Сигурни ли сте, че искате да заявите извънреден достъп? Ще го получите след $WAITTIME$ дни или след като потребителят лично одобри заявката.",
   3531    "placeholders": {
   3532      "waittime": {
   3533        "content": "$1",
   3534        "example": "1"
   3535      }
   3536    }
   3537  },
   3538  "requestSent": {
   3539    "message": "Заявен е извънреден достъп до трезора на $USER$. Ще ви пратим е-писмо, когато може да продължите.",
   3540    "placeholders": {
   3541      "user": {
   3542        "content": "$1",
   3543        "example": "John Smith"
   3544      }
   3545    }
   3546  },
   3547  "approve": {
   3548    "message": "Одобряване"
   3549  },
   3550  "reject": {
   3551    "message": "Отказ"
   3552  },
   3553  "approveAccessConfirmation": {
   3554    "message": "Сигурни ли сте, че искате да одобрите извънредния достъп? Това ще позволи на $USER$ да $ACTION$ вашия трезор.",
   3555    "placeholders": {
   3556      "user": {
   3557        "content": "$1",
   3558        "example": "John Smith"
   3559      },
   3560      "action": {
   3561        "content": "$2",
   3562        "example": "View"
   3563      }
   3564    }
   3565  },
   3566  "emergencyApproved": {
   3567    "message": "Извънредният достъп е одобрен."
   3568  },
   3569  "emergencyRejected": {
   3570    "message": "Извънредният достъп е отказан."
   3571  },
   3572  "passwordResetFor": {
   3573    "message": "Паролата на потребителя $USER$ е сменена и той може вече да влезе с новата.",
   3574    "placeholders": {
   3575      "user": {
   3576        "content": "$1",
   3577        "example": "John Smith"
   3578      }
   3579    }
   3580  },
   3581  "personalOwnership": {
   3582    "message": "Индивидуално притежание"
   3583  },
   3584  "personalOwnershipPolicyDesc": {
   3585    "message": "Изискване потребителите да запазват записите в трезора на организацията като забраните възможността за индивидуално притежание."
   3586  },
   3587  "personalOwnershipExemption": {
   3588    "message": "Тази политика не се прилага към собствениците и администраторите на организацията."
   3589  },
   3590  "personalOwnershipSubmitError": {
   3591    "message": "Заради някоя политика за голяма организация не може да запазвате елементи в собствения си трезор. Променете собствеността да е на организация и изберете от наличните колекции."
   3592  },
   3593  "disableSend": {
   3594    "message": "Без изпращане"
   3595  },
   3596  "disableSendPolicyDesc": {
   3597    "message": "Потребителите да не могат да създават ново или да изтриват съществуващо изпращане по Битуорден. Изтриването на съществуващо изпращане продължава да е възможно.",
   3598    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3599  },
   3600  "disableSendExemption": {
   3601    "message": "Потребителите в организацията, които имат права да управляват политиките ѝ, не са ограничени от тази политика."
   3602  },
   3603  "sendDisabled": {
   3604    "message": "Изпращането е изключено",
   3605    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3606  },
   3607  "sendDisabledWarning": {
   3608    "message": "Поради политика на организация, може само да изтривате съществуващи изпращания.",
   3609    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3610  },
   3611  "modifiedPolicyId": {
   3612    "message": "Редактирана политика № $ID$.",
   3613    "placeholders": {
   3614      "id": {
   3615        "content": "$1",
   3616        "example": "Master Password"
   3617      }
   3618    }
   3619  },
   3620  "planPrice": {
   3621    "message": "Цена на плана"
   3622  },
   3623  "estimatedTax": {
   3624    "message": "Приблизителен данък"
   3625  },
   3626  "custom": {
   3627    "message": "По избор"
   3628  },
   3629  "customDesc": {
   3630    "message": "По-специфичен контрол на правата на потребителите при по-сложни варианти."
   3631  },
   3632  "permissions": {
   3633    "message": "Права"
   3634  },
   3635  "accessBusinessPortal": {
   3636    "message": "Достъп до бизнес портала"
   3637  },
   3638  "accessEventLogs": {
   3639    "message": "Достъп до журналите"
   3640  },
   3641  "accessImportExport": {
   3642    "message": "Достъп до в/изнасянията"
   3643  },
   3644  "accessReports": {
   3645    "message": "Достъп до отчетите"
   3646  },
   3647  "manageAllCollections": {
   3648    "message": "Управление на всички колекции"
   3649  },
   3650  "manageAssignedCollections": {
   3651    "message": "Управление на възложените колекции"
   3652  },
   3653  "manageGroups": {
   3654    "message": "Управление на групи"
   3655  },
   3656  "managePolicies": {
   3657    "message": "Управление на политиките"
   3658  },
   3659  "manageSso": {
   3660    "message": "Управление на еднократната идентификация (SSO)"
   3661  },
   3662  "manageUsers": {
   3663    "message": "Управление на потребителите"
   3664  },
   3665  "disableRequireSsoError": {
   3666    "message": "За да изключите тази политика, първо трябва ръчно да изключите политиката за еднократна идентификация."
   3667  },
   3668  "personalOwnershipPolicyInEffect": {
   3669    "message": "Политика от някоя организация влияе на вариантите за собственост."
   3670  },
   3671  "personalOwnershipCheckboxDesc": {
   3672    "message": "Изключване на индивидуалното притежание за потребителите в организацията"
   3673  },
   3674  "textHiddenByDefault": {
   3675    "message": "При достъп до изпращането стандартно текстът да се скрива",
   3676    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3677  },
   3678  "sendNameDesc": {
   3679    "message": "Описателно име за това изпращане.",
   3680    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3681  },
   3682  "sendTextDesc": {
   3683    "message": "Текст за изпращане."
   3684  },
   3685  "sendFileDesc": {
   3686    "message": "Файл за изпращане."
   3687  },
   3688  "copySendLinkOnSave": {
   3689    "message": "Копиране на връзката към изпращането при запазването му за лесно споделяне."
   3690  },
   3691  "sendLinkLabel": {
   3692    "message": "Изпращане на връзката",
   3693    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3694  },
   3695  "send": {
   3696    "message": "Изпращане",
   3697    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3698  },
   3699  "sendAccessTaglineProductDesc": {
   3700    "message": "С изпращането през Битуорден може лесно и защитено да споделяте, включително и временно, информация с други потребители.",
   3701    "description": "'Send' is a noun and the name of a feature called 'Bitwarden Send'. It should not be translated."
   3702  },
   3703  "sendAccessTaglineLearnMore": {
   3704    "message": "Още за",
   3705    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read '**Learn more about** Bitwarden Send or sign up to try it today.'"
   3706  },
   3707  "sendVaultCardProductDesc": {
   3708    "message": "Директно споделяне на текст и файлове с който и да е."
   3709  },
   3710  "sendVaultCardLearnMore": {
   3711    "message": "Научете повече",
   3712    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read '**Learn more**, see how it works, or try it now. '"
   3713  },
   3714  "sendVaultCardSee": {
   3715    "message": "вижте",
   3716    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more, **see** how it works, or try it now.'"
   3717  },
   3718  "sendVaultCardHowItWorks": {
   3719    "message": "как това работи",
   3720    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more, see **how it works**, or try it now.'"
   3721  },
   3722  "sendVaultCardOr": {
   3723    "message": "или",
   3724    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more, see how it works, **or** try it now.'"
   3725  },
   3726  "sendVaultCardTryItNow": {
   3727    "message": "пробвайте още сега",
   3728    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more, see how it works, or **try it now**.'"
   3729  },
   3730  "sendAccessTaglineOr": {
   3731    "message": "или",
   3732    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more about Bitwarden Send **or** sign up to try it today.'"
   3733  },
   3734  "sendAccessTaglineSignUp": {
   3735    "message": "се регистрирайте,",
   3736    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more about Bitwarden Send or **sign up** to try it today.'"
   3737  },
   3738  "sendAccessTaglineTryToday": {
   3739    "message": "за да го пробвате още днес.",
   3740    "description": "This will be used as part of a larger sentence, broken up to include links. The full sentence will read 'Learn more about Bitwarden Send or sign up to **try it today.**'"
   3741  },
   3742  "sendCreatorIdentifier": {
   3743    "message": "Потребителят на Битуорден — $USER_IDENTIFIER$, сподели следното с вас",
   3744    "placeholders": {
   3745      "user_identifier": {
   3746        "content": "$1",
   3747        "example": "An email address"
   3748      }
   3749    }
   3750  },
   3751  "expirationDateIsInvalid": {
   3752    "message": "Неправилна дата на валидност."
   3753  },
   3754  "deletionDateIsInvalid": {
   3755    "message": "Неправилна дата на изтриване."
   3756  },
   3757  "expirationDateAndTimeRequired": {
   3758    "message": "Необходими са дата и време на валидност."
   3759  },
   3760  "deletionDateAndTimeRequired": {
   3761    "message": "Необходима е дата на изтриване."
   3762  },
   3763  "dateParsingError": {
   3764    "message": "Грешка при запазване на датата на валидност и изтриване."
  32093765  }
  32103766}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.