Changeset 3392


Ignore:
Timestamp:
Feb 11, 2021, 11:56:27 AM (6 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gawk: временна версия

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/gawk-5.0.64.bg.po

  r3391 r3392  
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gawk@gnu.org\n"
  1212"POT-Creation-Date: 2020-03-15 15:25+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2021-02-09 12:23+0100\n"
   13"PO-Revision-Date: 2021-02-11 10:55+0100\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  6060#, c-format
  6161msgid "%s: first argument is not an array"
  62 msgstr "„%s“: първият аргумент не е масив"
   62msgstr "„%s“: първият аргумент трябва да е масив"
  6363
  6464#: array.c:824
  6565#, c-format
  6666msgid "%s: second argument is not an array"
  67 msgstr "„%s“: вторият аргумент не е масив"
   67msgstr "„%s“: вторият аргумент трябва да е масив"
  6868
  6969#: array.c:835
  7070#, c-format
  7171msgid "%s: first argument cannot be SYMTAB"
  72 msgstr "„%s“: първият аргумент не може да е таблицата от символи"
   72msgstr "„%s“: първият аргумент не трябва да е таблицата от символи"
  7373
  7474#: array.c:838
  7575#, c-format
  7676msgid "%s: first argument cannot be FUNCTAB"
  77 msgstr "„%s“: първият аргумент не може да е таблицата от функции"
   77msgstr "„%s“: първият аргумент не трябва да е таблицата от функции"
  7878
  7979#: array.c:844
  8080#, c-format
  8181msgid "%s: cannot use a subarray of first argument for second argument"
  82 msgstr "„%s“: вторият аргумент не може да е подмасив на първия"
   82msgstr "„%s“: вторият аргумент не трябва да е подмасив на първия"
  8383
  8484#: array.c:849
  8585#, c-format
  8686msgid "%s: cannot use a subarray of second argument for first argument"
  87 msgstr "„%s“: първият аргумент не може да е подмасив на втория"
   87msgstr "„%s“: първият аргумент не трябва да е подмасив на втория"
  8888
  8989#: array.c:1355
   
  422422#: awkgram.y:4785
  423423msgid "use of dcgettext(_\"...\") is incorrect: remove leading underscore"
  424 msgstr "неправилна употреба на „dcgettext(_\"…\")“: махнете първия знак „_“"
   424msgstr "неправилна употреба на „dcgettext(_\"…\")“: изтрийте първия знак „_“"
  425425
  426426#: awkgram.y:4800
  427427msgid "use of dcngettext(_\"...\") is incorrect: remove leading underscore"
  428 msgstr "неправилна употреба на „dcngettext(_\"…\")“: махнете първия знак „_“"
   428msgstr "неправилна употреба на „dcngettext(_\"…\")“: изтрийте първия знак „_“"
  429429
  430430#: awkgram.y:4819
   
  444444#: awkgram.y:4922
  445445msgid "sending variable list to standard error"
  446 msgstr "sending variable list to standard error"
   446msgstr "извеждане на списъка с променливи на стандартния изход"
  447447
  448448#: awkgram.y:4930
   
  535535#, c-format
  536536msgid "identifier %s: namespace separator is two colons, not one"
  537 msgstr "идентификатор „%s“: разделителят за пространство от имена е две двоеточия, не едно"
   537msgstr "идентификатор „%s“: разделителят за пространство от имена трябва да е две двоеточия, не едно"
  538538
  539539#: awkgram.y:6708
   
  551551#, c-format
  552552msgid "using reserved identifier `%s' as a namespace is not allowed"
  553 msgstr "резервираният идентификатор „%s“ не може да се ползва като пространство от имена"
   553msgstr "резервираният идентификатор „%s“ не трябва да се ползва като пространство от имена"
  554554
  555555#: awkgram.y:6771 awkgram.y:6781
   
  558558"using reserved identifier `%s' as second component of a qualified name is "
  559559"not allowed"
  560 msgstr "резервираният идентификатор „%s“ не може да се ползва като втора част от квалифицирано име"
   560msgstr "резервираният идентификатор „%s“ не трябва да се ползва като втора част от квалифицирано име"
  561561
  562562#: awkgram.y:6799
   
  596596#, c-format
  597597msgid "fflush: cannot flush: pipe `%.*s' opened for reading, not writing"
  598 msgstr "fflush: буферите не могат да се изчистят — програмният канал „%.*s“ е отворен за четене, а не за запис"
   598msgstr "fflush: буферите не може да се изчистят — програмният канал „%.*s“ е отворен за четене, а не за запис"
  599599
  600600#: builtin.c:249
  601601#, c-format
  602602msgid "fflush: cannot flush: file `%.*s' opened for reading, not writing"
  603 msgstr "fflush: буферите не могат да се изчистят — файлът „%.*s“ е отворен за четене, а не за запис"
   603msgstr "fflush: буферите не може да се изчистят — файлът „%.*s“ е отворен за четене, а не за запис"
  604604
  605605#: builtin.c:260
  606606#, c-format
  607607msgid "fflush: cannot flush file `%.*s': %s"
  608 msgstr "fflush: буферите към файла „%.*s“ не могат да се изчистят: %s"
   608msgstr "fflush: буферите към файла „%.*s“ не може да се изчистят: %s"
  609609
  610610#: builtin.c:265
  611611#, c-format
  612612msgid "fflush: cannot flush: two-way pipe `%.*s' has closed write end"
  613 msgstr "fflush: буферите не могат да се изчистят — страната за запис в двупосочният програмен канал „%.*s“ е затворена"
   613msgstr "fflush: буферите не може да се изчистят — страната за запис в двупосочният програмен канал „%.*s“ е затворена"
  614614
  615615#: builtin.c:271
   
  621621#, c-format
  622622msgid "%s: received non-string first argument"
  623 msgstr "%s: първият получен аргумент не е низ, а трябва да е"
   623msgstr "%s: първият получен аргумент трябва да е низ"
  624624
  625625#: builtin.c:380
  626626#, c-format
  627627msgid "%s: received non-string second argument"
  628 msgstr "%s: вторият получен аргумент не е низ, а трябва да е"
   628msgstr "%s: вторият получен аргумент трябва да е низ"
  629629
  630630#: builtin.c:532
   
  746746
  747747#: builtin.c:1637
   748#, fuzzy
  748749msgid "^ ran out for this one"
  749750msgstr "„^“ не работи за този"
   
  15471548#, c-format
  15481549msgid "#%ld\tin "
  1549 msgstr "#%ld    в "
   1550msgstr "ld    в "
  15501551
  15511552#: debug.c:1991
   
  16261627#, c-format
  16271628msgid "No breakpoint at file `%s', line #%d\n"
  1628 msgstr "Няма точка за прекъсване във файл „%s“, ред %d\n"
   1629msgstr "Няма точка за прекъсване във файл „%s“, ред %d\n"
  16291630
  16301631#: debug.c:2613 debug.c:2654 debug.c:2674 debug.c:2717
   
  32783279"\t# Rule(s)\n"
  32793280"\n"
  3280 msgstr "# Правила̀\n\n"
   3281msgstr "    # Правила̀\n\n"
  32813282
  32823283#: profile.c:371
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.