Changeset 3391


Ignore:
Timestamp:
Feb 9, 2021, 1:25:47 PM (20 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gawk: временна версия

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/gawk-5.0.64.bg.po

  r3390 r3391  
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gawk@gnu.org\n"
  1212"POT-Creation-Date: 2020-03-15 15:25+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2021-02-08 22:30+0100\n"
   13"PO-Revision-Date: 2021-02-09 12:23+0100\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  173173#: awkgram.y:1415
  174174msgid "multistage two-way pipelines don't work"
  175 msgstr "двупосочните многостепенни конвейри не работят"
   175msgstr "двупосочните многостепенни конвейери не работят"
  176176
  177177#: awkgram.y:1417
   
  535535#, c-format
  536536msgid "identifier %s: namespace separator is two colons, not one"
  537 msgstr "идентификатор „%s“: разелителят за пространство от имена е две двуеточия, не едно"
   537msgstr "идентификатор „%s“: разделителят за пространство от имена е две двоеточия, не едно"
  538538
  539539#: awkgram.y:6708
   
  546546msgid ""
  547547"identifier `%s': namespace separator can only appear once in a qualified name"
  548 msgstr "идентификатор „%s“: разелителят за пространство от имена може да се ползва само веднъж в квалифицирано име"
   548msgstr "идентификатор „%s“: разделителят за пространство от имена може да се ползва само веднъж в квалифицирано име"
  549549
  550550#: awkgram.y:6764 awkgram.y:6815
   
  782782#, c-format
  783783msgid "substr: non-integer length %g will be truncated"
  784 msgstr "substr: дължината %g, която не е цяло число, ще бъде отрязане"
   784msgstr "substr: дължината %g, която не е цяло число, ще бъде отрязана"
  785785
  786786#: builtin.c:1853
   
  874874#, c-format
  875875msgid "indirect call to %s requires at least two arguments"
  876 msgstr "недиректнота извикване на „%s“ изисква поне два аргумента"
   876msgstr "недиректното извикване на „%s“ изисква поне два аргумента"
  877877
  878878#: builtin.c:3444
   
  919919#, c-format
  920920msgid "%s: argument %d negative value %g is not allowed"
  921 msgstr "%s: аргумент %d не приеама отрицателни стойности като %g"
   921msgstr "%s: аргумент %d не приема отрицателни стойности като %g"
  922922
  923923#: builtin.c:3611
   
  11081108#: command.y:835
  11091109msgid "display [var] - print value of variable each time the program stops."
  1110 msgstr "display [ПРОМЕНЛИВА] — извеждане на стойнастта на променливата при всяко спиране на програмата."
   1110msgstr "display [ПРОМЕНЛИВА] — извеждане на стойността на променливата при всяко спиране на програмата."
  11111111
  11121112#: command.y:837
   
  11161116#: command.y:839
  11171117msgid "dump [filename] - dump instructions to file or stdout."
  1118 msgstr "dump [ИМЕ_НА_ФАЙЛ] — извеждане на инструкциите във файл или на стандардния изход."
   1118msgstr "dump [ИМЕ_НА_ФАЙЛ] — извеждане на инструкциите във файл или на стандартния изход."
  11191119
  11201120#: command.y:841
   
  15081508#, c-format
  15091509msgid "No display item numbered %ld"
  1510 msgstr "Няма елемент за извежане №%ld"
   1510msgstr "Няма елемент за извеждане №%ld"
  15111511
  15121512#: debug.c:1517
   
  15711571#, c-format
  15721572msgid "Note: breakpoint %d (disabled, ignore next %ld hits), also set at %s:%d"
  1573 msgstr "Бележка: точка за прекъсване №%d (извключена, ще се прескочи следващите %ld пъти), също зададена на %s:%d"
   1573msgstr "Бележка: точка за прекъсване №%d (изключена, ще се прескочи следващите %ld пъти), също зададена на %s:%d"
  15741574
  15751575#: debug.c:2238
  15761576#, c-format
  15771577msgid "Note: breakpoint %d (disabled), also set at %s:%d"
  1578 msgstr "Бележка: точка за прекъсване №%d (извключена), също зададена на %s:%d"
   1578msgstr "Бележка: точка за прекъсване №%d (изключена), също зададена на %s:%d"
  15791579
  15801580#: debug.c:2255
   
  19411941#, c-format
  19421942msgid "make_builtin: cannot use gawk built-in `%s' as namespace name"
  1943 msgstr "make_builtin: името на вградената функция „%s“ не може да се използва като име на пронстранство от имена"
   1943msgstr "make_builtin: името на вградената функция „%s“ не може да се използва като име на пространство от имена"
  19441944
  19451945#: ext.c:126
  19461946#, c-format
  19471947msgid "make_builtin: cannot redefine function `%s'"
  1948 msgstr "make_builtin: функцията „%s“ не може да се предифинира"
   1948msgstr "make_builtin: функцията „%s“ не може да се предефинира"
  19491949
  19501950#: ext.c:130
   
  21492149#: extension/inplace.c:221
  21502150msgid "inplace::end: in-place editing not active"
  2151 msgstr "inplace::end: радактирането на място не е включено"
   2151msgstr "inplace::end: редактирането на място не е включено"
  21522152
  21532153#: extension/inplace.c:227
   
  22732273#: field.c:281
  22742274msgid "input record too large"
  2275 msgstr "входният запид е твърде дълъг"
   2275msgstr "входният запис е твърде дълъг"
  22762276
  22772277#: field.c:397
   
  24552455#: io.c:753
  24562456msgid "redirection not allowed in sandbox mode"
  2457 msgstr "в безопасен режим преносочването е изключено"
   2457msgstr "в безопасен режим пренасочването е изключено"
  24582458
  24592459#: io.c:787
   
  26962696#, c-format
  26972697msgid "close of pipe failed: %s"
  2698 msgstr "неуспешно затвяряне на програмен канал: %s"
   2698msgstr "неуспешно затваряне на програмен канал: %s"
  26992699
  27002700#: io.c:2488
   
  28342834#: main.c:590
  28352835msgid "\t-f progfile\t\t--file=progfile\n"
  2836 msgstr "    -f ПРОГ_ФАЙЛ                --file=ПРОГ_ФАЙЛ\n"
   2836msgstr "    -f ПРОГРАМЕН_ФАЙЛ           --file=ПРОГРАМЕН_ФАЙЛ\n"
  28372837
  28382838#: main.c:591
  28392839msgid "\t-F fs\t\t\t--field-separator=fs\n"
  2840 msgstr "    -F РАЗД                     --field-separator=РАЗД\n"
   2840msgstr "    -F РАЗДEЛИТЕЛ               --field-separator=РАЗДЕЛИТЕЛ\n"
  28412841
  28422842#: main.c:592
  28432843msgid "\t-v var=val\t\t--assign=var=val\n"
  2844 msgstr "    -v ПРОМ=СТОЙН               --assign=ПРОМ=СТОЙН\n"
   2844msgstr "    -v ПРОМЕНЛИВА=СТОЙНОСТ            --assign=ПРОМЕНЛИВА=СТОЙНОСТ\n"
  28452845
  28462846#: main.c:593
   
  31393139#: mpfr.c:676
  31403140msgid "atan2: received non-numeric second argument"
  3141 msgstr "atan2: втрорият аргумент трябва да е число"
   3141msgstr "atan2: вторият аргумент трябва да е число"
  31423142
  31433143#: mpfr.c:774
   
  32463246"Invalid multibyte data detected. There may be a mismatch between your data "
  32473247"and your locale."
  3248 msgstr "Получена е сгрещена многобайтова последователност.  Проверете дали локалът съответства на данните"
   3248msgstr "Получена е сгрешена многобайтова последователност.  Проверете дали локалът съответства на данните"
  32493249
  32503250#: posix/gawkmisc.c:177
   
  32603260#: profile.c:73
  32613261msgid "Program indentation level too deep. Consider refactoring your code"
  3262 msgstr "Преколено дълбока вложеност на програмата.  Променете кода"
   3262msgstr "Прекалено дълбока вложеност на програмата.  Променете кода"
  32633263
  32643264#: profile.c:112
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.