Changeset 3389


Ignore:
Timestamp:
Feb 1, 2021, 12:08:03 AM (20 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gawk: временна версия

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/gawk-5.0.64.bg.po

  r3386 r3389  
  22# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the gawk package.
  4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2020.
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2021.
  55#
  66# WARNING: Everywhere NUMBER is translated as N rather than as БРОЙ or ЧИСЛО
   
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gawk@gnu.org\n"
  1212"POT-Creation-Date: 2020-03-15 15:25+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2020-12-23 16:06+0100\n"
   13"PO-Revision-Date: 2021-01-31 23:07+0100\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  10731073"backtrace [N] - print trace of all or N innermost (outermost if N < 0) "
  10741074"frames."
  1075 msgstr ""
   1075msgstr "backtrace [БРОЙ] — извеждане на състоянието на този БРОЙ рамки на изпълнение най-отгоре на стека (или най-отдолу, ако БРОят < 0)."
  10761076
  10771077#: command.y:821
   
  11081108#: command.y:835
  11091109msgid "display [var] - print value of variable each time the program stops."
  1110 msgstr ""
   1110msgstr "display [ПРОМЕНЛИВА] — извеждане на стойнастта на променливата при всяко спиране на програмата."
  11111111
  11121112#: command.y:837
   
  11201120#: command.y:841
  11211121msgid "enable [once|del] [breakpoints] [range] - enable specified breakpoints."
  1122 msgstr ""
   1122msgstr "enable [once|del] [ТОЧКА_НА_ПРЕКЪСВАНЕ…] [ОБХВАТ] — включване на зададените точки на прекъсване."
  11231123
  11241124#: command.y:843
   
  11481148#: command.y:855
  11491149msgid "ignore N COUNT - set ignore-count of breakpoint number N to COUNT."
  1150 msgstr ""
   1150msgstr "ignore N БРОЙ — точка на прекъсване N да се прескочи този БРОЙ пъти."
  11511151
  11521152#: command.y:857
   
  11541154"info topic - source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|"
  11551155"display|watch."
  1156 msgstr ""
   1156msgstr "info ТЕМА — source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|display|watch."
  11571157
  11581158#: command.y:859
  11591159msgid "list [-|+|[filename:]lineno|function|range] - list specified line(s)."
  1160 msgstr ""
   1160msgstr "list [-|+|[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]НОМЕР_НА_РЕД|ФУНКЦИЯ|ОБХВАТ] — извеждане на указаните редове."
  11611161
  11621162#: command.y:861
  11631163msgid "next [COUNT] - step program, proceeding through subroutine calls."
  1164 msgstr ""
   1164msgstr "next [БРОЙ] — трасиране на програмата като извикванията на функции са една стъпка"
  11651165
  11661166#: command.y:863
  11671167msgid ""
  11681168"nexti [COUNT] - step one instruction, but proceed through subroutine calls."
  1169 msgstr ""
   1169msgstr "nexti [БРОЙ] — изпълнение на този брой стъпки от програмата като извикванията на функции са една стъпка"
  11701170
  11711171#: command.y:865
   
  12201220#: command.y:891
  12211221msgid "tbreak [[filename:]N|function] - set a temporary breakpoint."
  1222 msgstr ""
   1222msgstr "tbreak [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — задаване на временна точка на прекъсване."
  12231223
  12241224#: command.y:893
  12251225msgid "trace on|off - print instruction before executing."
  1226 msgstr ""
   1226msgstr "trace on|off — дали инструкциите да се извеждат преди изпълнението им."
  12271227
  12281228#: command.y:895
  12291229msgid "undisplay [N] - remove variable(s) from automatic display list."
  1230 msgstr ""
   1230msgstr "undisplay [ПРОМЕНЛИВА] — без извеждане на стойността на ПРОМЕНЛИВАта при всяко спиране на програмата."
  12311231
  12321232#: command.y:897
   
  12341234"until [[filename:]N|function] - execute until program reaches a different "
  12351235"line or line N within current frame."
  1236 msgstr ""
   1236msgstr "until [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — изпълнение докато програмата стигне различен ред или този РЕД в текущата рамка на изпълнение."
  12371237
  12381238#: command.y:899
   
  12421242#: command.y:901
  12431243msgid "up [N] - move N frames up the stack."
  1244 msgstr ""
   1244msgstr "up [БРОЙ] — преместване с този БРОЙ рамки нагоре в стека."
  12451245
  12461246#: command.y:903
  12471247msgid "watch var - set a watchpoint for a variable."
  1248 msgstr ""
   1248msgstr "watch ПРОМЕНЛИВА — задаване на точка за наблюдение на променлива."
  12491249
  12501250#: command.y:905
   
  12521252"where [N] - (same as backtrace) print trace of all or N innermost (outermost "
  12531253"if N < 0) frames."
  1254 msgstr ""
   1254msgstr "where [БРОЙ] — (същото като backtrace) извеждане на състоянието на този БРОЙ рамки на изпълнение най-отгоре на стека (или най-отдолу, ако БРОят < 0)."
  12551255
  12561256#: command.y:1016 debug.c:414 gawkapi.c:259 msg.c:146
   
  13611361#, c-format
  13621362msgid "Current source file: %s\n"
  1363 msgstr "Текущ файл с изходен код: „%s“"
   1363msgstr "Текущ файл с изходен код: „%s“\n"
  13641364
  13651365#: debug.c:746
   
  15031503#, c-format
  15041504msgid "watchpoint %d is unconditional\n"
  1505 msgstr "точката за наблюдение %d не е условна"
   1505msgstr "точката за наблюдение %d не е условна\n"
  15061506
  15071507#: debug.c:1514
  15081508#, c-format
  15091509msgid "No display item numbered %ld"
  1510 msgstr ""
   1510msgstr "Няма елемент за извежане №%ld"
  15111511
  15121512#: debug.c:1517
  15131513#, c-format
  15141514msgid "No watch item numbered %ld"
  1515 msgstr ""
   1515msgstr "Няма елемент за наблюдение №%ld"
  15161516
  15171517#: debug.c:1543
   
  15271527#, c-format
  15281528msgid "Watchpoint %d deleted because parameter is out of scope.\n"
  1529 msgstr ""
   1529msgstr "Точката за наблюдение №%d е изтрита, защото е извън обхват.\n"
  15301530
  15311531#: debug.c:1884
  15321532#, c-format
  15331533msgid "Display %d deleted because parameter is out of scope.\n"
  1534 msgstr ""
   1534msgstr "Променливата за извеждане №%d е изтрита, защото е извън обхват.\n"
  15351535
  15361536#: debug.c:1917
   
  15611561#, c-format
  15621562msgid "Note: breakpoint %d (enabled, ignore next %ld hits), also set at %s:%d"
  1563 msgstr ""
   1563msgstr "Бележка: точка за прекъсване №%d (включена, ще се прескочи следващите %ld пъти), също зададена на %s:%d"
  15641564
  15651565#: debug.c:2224
  15661566#, c-format
  15671567msgid "Note: breakpoint %d (enabled), also set at %s:%d"
  1568 msgstr ""
   1568msgstr "Бележка: точка за прекъсване №%d (включена), също зададена на %s:%d"
  15691569
  15701570#: debug.c:2231
  15711571#, c-format
  15721572msgid "Note: breakpoint %d (disabled, ignore next %ld hits), also set at %s:%d"
  1573 msgstr ""
   1573msgstr "Бележка: точка за прекъсване №%d (извключена, ще се прескочи следващите %ld пъти), също зададена на %s:%d"
  15741574
  15751575#: debug.c:2238
  15761576#, c-format
  15771577msgid "Note: breakpoint %d (disabled), also set at %s:%d"
  1578 msgstr ""
   1578msgstr "Бележка: точка за прекъсване №%d (извключена), също зададена на %s:%d"
  15791579
  15801580#: debug.c:2255
   
  15961596#, c-format
  15971597msgid "internal error: cannot find rule\n"
  1598 msgstr "вътрешна грешка: правилото не може да бъде открито"
   1598msgstr "вътрешна грешка: правилото не може да бъде открито\n"
  15991599
  16001600#: debug.c:2392
   
  16621662#: debug.c:2939
  16631663msgid "Program already running. Restart from beginning (y/n)? "
  1664 msgstr ""
   1664msgstr "Програмата вече се изпълнява. Да се стартира ли от началото (y/n)? "
  16651665
  16661666#: debug.c:2943
  1667 #, fuzzy, c-format
   1667#, c-format
  16681668msgid "Program not restarted\n"
  16691669msgstr "Програмата не е рестартирана\n"
   
  16721672#, c-format
  16731673msgid "error: cannot restart, operation not allowed\n"
  1674 msgstr ""
   1674msgstr "грешка: рестартирането е невъзможно, действието не е позволено\n"
  16751675
  16761676#: debug.c:2959
  16771677#, c-format
  16781678msgid "error (%s): cannot restart, ignoring rest of the commands\n"
  1679 msgstr ""
   1679msgstr "грешка (%s): рестартирането е невъзможно, останалите действия се прескачат\n"
  16801680
  16811681#: debug.c:2967
  16821682#, c-format
  16831683msgid "Starting program: \n"
  1684 msgstr "Стартиране на програма:\n"
   1684msgstr "Стартиране на програма: \n"
  16851685
  16861686#: debug.c:2977
   
  17211721#, c-format
  17221722msgid "Run till return from "
  1723 msgstr ""
   1723msgstr "Изпълнение до излизане от "
  17241724
  17251725#: debug.c:3272
   
  17611761#, c-format
  17621762msgid "'finish' not meaningful with non-local jump '%s'\n"
  1763 msgstr ""
   1763msgstr "„finish“ не работи с нелокални извиквания „%s“\n"
  17641764
  17651765#: debug.c:3567
  17661766#, c-format
  17671767msgid "'until' not meaningful with non-local jump '%s'\n"
  1768 msgstr ""
   1768msgstr "„until“ не работи с нелокални извиквания „%s“\n"
  17691769
  17701770#. TRANSLATORS: don't translate the 'q' inside the brackets.
  17711771#: debug.c:4324
  17721772msgid "\t------[Enter] to continue or [q] + [Enter] to quit------"
  1773 msgstr "    ------[Enter] за да продължите или [q] + [Enter] за изход------"
   1773msgstr "    ——————[Enter] за да продължите или [q] + [Enter] за изход——————"
  17741774
  17751775#: debug.c:5141
   
  18421842
  18431843#: eval.c:912
  1844 #, fuzzy, c-format
   1844#, c-format
  18451845msgid "bad `%sFMT' specification `%s'"
  1846 msgstr "%s: неправилно указано поле — „%s“"
   1846msgstr "неправилен указател на „%sFMT“ — „%s“"
  18471847
  18481848#: eval.c:982
   
  18841884
  18851885#: eval.c:1475
  1886 #, fuzzy, c-format
   1886#, c-format
  18871887msgid "unwind_stack: unexpected type `%s'"
  1888 msgstr "синтактична грешка в близост до неочакваната лексема „%s“"
   1888msgstr "unwind_stack: неочакван вид „%s“"
  18891889
  18901890#: eval.c:1568
   
  23622362#: field.c:1431
  23632363msgid "`FPAT' is a gawk extension"
  2364 msgstr ""
   2364msgstr "„FPAT“ е разширение на gawk"
  23652365
  23662366#: gawkapi.c:161
  23672367msgid "awk_value_to_node: received null retval"
  2368 msgstr ""
   2368msgstr "awk_value_to_node: получената върната стойност е null"
  23692369
  23702370#: gawkapi.c:178 gawkapi.c:189
  23712371msgid "awk_value_to_node: not in MPFR mode"
  2372 msgstr ""
   2372msgstr "awk_value_to_node: извън режим на многообразна точност с плаваща запетая (MPFR)"
  23732373
  23742374#: gawkapi.c:183 gawkapi.c:194
  2375 #, fuzzy
  23762375msgid "awk_value_to_node: MPFR not supported"
  2377 msgstr "посочването на вид адреси („ai_family“) не се поддържа"
   2376msgstr "awk_value_to_node: не се поддържа многообразна точност с плаваща запетая (MPFR)"
  23782377
  23792378#: gawkapi.c:198
  23802379#, c-format
  23812380msgid "awk_value_to_node: invalid number type `%d'"
  2382 msgstr ""
   2381msgstr "awk_value_to_node: неправилен вид число “%d“"
  23832382
  23842383#: gawkapi.c:385
   
  24272426
  24282427#: gawkapi.c:1318 gawkapi.c:1334
  2429 #, fuzzy
  24302428msgid "api_get_mpfr: MPFR not supported"
  2431 msgstr "посочването на вид гнездо („ai_socktype“) не се поддържа"
   2429msgstr "api_get_mpfr: не се поддържа режим на многообразна точност с плаваща запетая (MPFR)"
  24322430
  24332431#: gawkapi.c:1365
   
  24362434
  24372435#: gawkapi.c:1419
  2438 #, fuzzy, c-format
   2436#, c-format
  24392437msgid "cannot open unrecognized file type `%s' for `%s'"
  2440 msgstr "именуваният програмен канал %s не може да се отвори за четене"
   2438msgstr "непознатият вид файл „%s“ не може да се отвори за „%s“"
  24412439
  24422440#: io.c:426
   
  24462444
  24472445#: io.c:429 io.c:546
  2448 #, fuzzy, c-format
   2446#, c-format
  24492447msgid "cannot open file `%s' for reading: %s"
  2450 msgstr "„%s“ не може да се отвори за четене"
   2448msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори за четене: „%s“"
  24512449
  24522450#: io.c:675
  2453 #, fuzzy, c-format
   2451#, c-format
  24542452msgid "close of fd %d (`%s') failed: %s"
  2455 msgstr "неуспешно затваряне"
   2453msgstr "неуспешно затваряне на файлов дескриптор %d („%s“): „%s“"
  24562454
  24572455#: io.c:753
   
  24812479
  24822480#: io.c:896 io.c:921
  2483 #, fuzzy, c-format
   2481#, c-format
  24842482msgid "get_file cannot create pipe `%s' with fd %d"
  2485 msgstr ""
  2486 "именуваният програмен канал %s не може да се\n"
  2487 "дублира като файловия дескриптор %d"
   2483msgstr "get_file: програмният канал „%s“ не може да се създаде с файлови дескриптор %d"
  24882484
  24892485#: io.c:911
  2490 #, fuzzy, c-format
   2486#, c-format
  24912487msgid "cannot open pipe `%s' for output: %s"
  2492 msgstr "именуваният програмен канал %s не може да се отвори за запис"
   2488msgstr "програмният канал „%s“ не може да се отвори за изход: %s"
  24932489
  24942490#: io.c:926
  2495 #, fuzzy, c-format
   2491#, c-format
  24962492msgid "cannot open pipe `%s' for input: %s"
  2497 msgstr "именуваният програмен канал %s не може да се отвори за четене"
   2493msgstr "програмният канал „%s“ не може да се отвори за вход: %s"
  24982494
  24992495#: io.c:950
  2500 #, fuzzy, c-format
   2496#, c-format
  25012497msgid ""
  25022498"get_file socket creation not supported on this platform for `%s' with fd %d"
  2503 msgstr "Операцията за зареждане („load“) не се поддържа на тази платформа"
   2499msgstr "get_file: тази платформа не поддържа създаването на гнезда за „%s“ с файлов дескриптор %d"
  25042500
  25052501#: io.c:961
  2506 #, fuzzy, c-format
   2502#, c-format
  25072503msgid "cannot open two way pipe `%s' for input/output: %s"
  2508 msgstr "именуваният програмен канал %s не може да се отвори за запис"
   2504msgstr "не може да се отвори двупосочен програмен канал „%s“ за вход/изход: %s"
  25092505
  25102506#: io.c:1048
   
  25242520
  25252521#: io.c:1169
  2526 #, fuzzy, c-format
   2522#, c-format
  25272523msgid "close of `%s' failed: %s."
  2528 msgstr "неуспешно затваряне"
   2524msgstr "неуспешно затваряне на „%s“: %s"
  25292525
  25302526#: io.c:1177
  2531 #, fuzzy
  25322527msgid "too many pipes or input files open"
  2533 msgstr "прекалено много входни редове"
   2528msgstr "отворени са прекалено много входни файлове или програмни канали"
  25342529
  25352530#: io.c:1203
  2536 #, fuzzy
  25372531msgid "close: second argument must be `to' or `from'"
  2538 msgstr "%s: аргументите трябва да са идентификатори на процеси или задачи"
   2532msgstr "close: вторият аргумент трябва да е „to“ (към) или „from“ (от)"
  25392533
  25402534#: io.c:1221
   
  25832577
  25842578#: io.c:1411
  2585 #, fuzzy, c-format
   2579#, c-format
  25862580msgid "fflush: cannot flush standard output: %s"
  2587 msgstr "не може и за двата файла да се полза стандартният вход"
   2581msgstr "fflush: буферът на стандартния вход не може да се изчисти: %s"
  25882582
  25892583#: io.c:1412
  25902584#, c-format
  25912585msgid "fflush: cannot flush standard error: %s"
  2592 msgstr ""
   2586msgstr "fflush: буферът на стандартната грешка не може да се изчисти: %s"
  25932587
  25942588#: io.c:1417 io.c:1508 main.c:662 main.c:709
  2595 #, fuzzy, c-format
   2589#, c-format
  25962590msgid "error writing standard output: %s"
  2597 msgstr "грешка при записването на изходния файл „%s“"
   2591msgstr "грешка при запис към стандартния изход: %s"
  25982592
  25992593# QUOTE
  26002594#: io.c:1418 io.c:1521 main.c:664
  2601 #, fuzzy, c-format
   2595#, c-format
  26022596msgid "error writing standard error: %s"
  2603 msgstr "грешка при изчакване на „%s“"
   2597msgstr "грешка при запис към стандартната грешка: %s"
  26042598
  26052599#: io.c:1457
  2606 #, fuzzy, c-format
   2600#, c-format
  26072601msgid "pipe flush of `%s' failed: %s."
  2608 msgstr "неуспешно затваряне"
   2602msgstr "неуспешно изчистване на буфера на програмния канал „%s“: %s."
  26092603
  26102604#: io.c:1460
  2611 #, fuzzy, c-format
   2605#, c-format
  26122606msgid "co-process flush of pipe to `%s' failed: %s."
  2613 msgstr "неуспешно затваряне"
   2607msgstr "неуспешно изчистване на буфера на програмния канал „%s“ на копроцеса: %s."
  26142608
  26152609#: io.c:1463
  2616 #, fuzzy, c-format
   2610#, c-format
  26172611msgid "file flush of `%s' failed: %s."
  2618 msgstr "неуспешно затваряне"
   2612msgstr "неуспешно изчистване на буфера на файла „%s“: %s."
  26192613
  26202614#: io.c:1610
  26212615#, c-format
  26222616msgid "local port %s invalid in `/inet': %s"
  2623 msgstr ""
   2617msgstr "локалният порт %s не е валиден в „/inet“: %s"
  26242618
  26252619#: io.c:1613
  26262620#, c-format
  26272621msgid "local port %s invalid in `/inet'"
  2628 msgstr ""
   2622msgstr "локалният порт %s не е валиден в „/inet“"
  26292623
  26302624#: io.c:1636
   
  26392633
  26402634#: io.c:1881
  2641 #, fuzzy
  26422635msgid "TCP/IP communications are not supported"
  2643 msgstr "опцията „e“ не се поддържа"
   2636msgstr "не се поддържа връзка по TCP/IP"
  26442637
  26452638#: io.c:2009 io.c:2052
  2646 #, fuzzy, c-format
   2639#, c-format
  26472640msgid "could not open `%s', mode `%s'"
  2648 msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори: %s"
   2641msgstr "„%s“ не може да се отвори в режим „%s“"
  26492642
  26502643#: io.c:2017 io.c:2069
  2651 #, fuzzy, c-format
   2644#, c-format
  26522645msgid "close of master pty failed: %s"
  2653 msgstr "затваряне на изходния файл „%s“"
   2646msgstr "неуспешно затваряне на основния псевдотерминал: „%s“"
  26542647
  26552648#: io.c:2019 io.c:2071 io.c:2418 io.c:2662
  2656 #, fuzzy, c-format
   2649#, c-format
  26572650msgid "close of stdout in child failed: %s"
  2658 msgstr "затваряне на входния файл „%s“"
   2651msgstr "неуспешно затваряне на стандартния изход в дъщерен процес: „%s“"
  26592652
  26602653#: io.c:2022 io.c:2074
   
  26642657
  26652658#: io.c:2024 io.c:2076 io.c:2423
  2666 #, fuzzy, c-format
   2659#, c-format
  26672660msgid "close of stdin in child failed: %s"
  2668 msgstr "затваряне на входния файл „%s“"
   2661msgstr "неуспешно затваряне на стандартния вход в дъщерен процес: „%s“"
  26692662
  26702663#: io.c:2027 io.c:2079
   
  26742667
  26752668#: io.c:2029 io.c:2081 io.c:2103
  2676 #, fuzzy, c-format
   2669#, c-format
  26772670msgid "close of slave pty failed: %s"
  2678 msgstr "затваряне на изходния файл „%s“"
   2671msgstr "неуспешно затваряне на вторичния псевдотерминал: „%s“"
  26792672
  26802673#: io.c:2265
  2681 #, fuzzy
  26822674msgid "could not create child process or open pty"
  2683 msgstr "неуспешно създаване на процес за „%s -d“"
   2675msgstr "неуспешно създаване на дъщерен процес или отваряне на псевдотерминал"
  26842676
  26852677#: io.c:2353 io.c:2421 io.c:2633 io.c:2665
   
  26942686
  26952687#: io.c:2386 io.c:2655
  2696 #, fuzzy
  26972688msgid "restoring stdout in parent process failed"
  2698 msgstr "неуспешен запис към дъщерния процес „%s“"
   2689msgstr "неуспешно възстановяване на стандартния изход в родителския процес"
  26992690
  27002691#: io.c:2394
  2701 #, fuzzy
  27022692msgid "restoring stdin in parent process failed"
  2703 msgstr "неуспешен запис към дъщерния процес „%s“"
   2693msgstr "неуспешно възстановяване на стандартния вход в родителския процес"
  27042694
  27052695#: io.c:2429 io.c:2667 io.c:2682
  2706 #, fuzzy, c-format
   2696#, c-format
  27072697msgid "close of pipe failed: %s"
  2708 msgstr "затваряне на входния файл „%s“"
   2698msgstr "неуспешно затвяряне на програмен канал: %s"
  27092699
  27102700#: io.c:2488
  2711 #, fuzzy
  27122701msgid "`|&' not supported"
  2713 msgstr "опцията „e“ не се поддържа"
   2702msgstr "„|&“ не се поддържа"
  27142703
  27152704#: io.c:2618
  2716 #, fuzzy, c-format
   2705#, c-format
  27172706msgid "cannot open pipe `%s': %s"
  2718 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
   2707msgstr "програмният канал „%s“ не може да се отвори: %s"
  27192708
  27202709#: io.c:2676
  2721 #, fuzzy, c-format
   2710#, c-format
  27222711msgid "cannot create child process for `%s' (fork: %s)"
  2723 msgstr "неуспешно създаване на процес за „%s -d“"
   2712msgstr "неуспешно създаване на дъщерен процес за „%s“ (fork: %s)"
  27242713
  27252714#: io.c:2814
   
  27372726
  27382727#: io.c:3173
  2739 #, fuzzy, c-format
   2728#, c-format
  27402729msgid "input parser `%s' failed to open `%s'"
  2741 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
   2730msgstr "входният анализатор не може да отвори „%s“"
  27422731
  27432732#: io.c:3193
  27442733msgid "register_output_wrapper: received NULL pointer"
  2745 msgstr ""
   2734msgstr "register_output_wrapper: получен е нулев указател"
  27462735
  27472736#: io.c:3221
   
  27492738msgid ""
  27502739"output wrapper `%s' conflicts with previously installed output wrapper `%s'"
  2751 msgstr ""
   2740msgstr "функционалността за обработка на изхода „%s“ е в конфликт с предишно инсталираната „%s“"
  27522741
  27532742#: io.c:3228
  2754 #, fuzzy, c-format
   2743#, c-format
  27552744msgid "output wrapper `%s' failed to open `%s'"
  2756 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
   2745msgstr "функционалността за обработка на изхода „%s“ не може да отвори „%s“"
  27572746
  27582747#: io.c:3249
   
  27752764#, c-format
  27762765msgid "data file `%s' is empty"
  2777 msgstr ""
   2766msgstr "празен файл с данни „%s“"
  27782767
  27792768#: io.c:3453 io.c:3461
  2780 #, fuzzy
  27812769msgid "could not allocate more input memory"
  2782 msgstr "не може да се задели памет"
   2770msgstr "повече памет не може да се задели"
  27832771
  27842772#: io.c:4079
   
  28412829
  28422830#: main.c:589
  2843 #, fuzzy
  28442831msgid "POSIX options:\t\tGNU long options: (standard)\n"
  2845 msgstr "Опции по POSIX: Дълги опции по GNU: (стандартно)\n"
   2832msgstr "Опции по POSIX:         Дълги опции по GNU: (стандартни)\n"
  28462833
  28472834#: main.c:590
  28482835msgid "\t-f progfile\t\t--file=progfile\n"
  2849 msgstr ""
   2836msgstr "        -f ПРОГ_ФАЙЛ    --file=ПРОГ_ФАЙЛ\n"
  28502837
  28512838#: main.c:591
  28522839msgid "\t-F fs\t\t\t--field-separator=fs\n"
  2853 msgstr ""
   2840msgstr "        -F РАЗД         --field-separator=РАЗД\n"
  28542841
  28552842#: main.c:592
  28562843msgid "\t-v var=val\t\t--assign=var=val\n"
  2857 msgstr ""
   2844msgstr "        -v ПРОМ=СТОЙН   --assign=ПРОМ=СТОЙН\n"
  28582845
  28592846#: main.c:593
  28602847msgid "Short options:\t\tGNU long options: (extensions)\n"
  2861 msgstr ""
   2848msgstr "Къси опции:             Дълги опции по GNU: (разширени)"
  28622849
  28632850#: main.c:594
   
  29922979"\n"
  29932980msgstr ""
   2981"gawk е език да търсене и обработка по шаблони.\n"
   2982"По подразбиране се чете от стандартния вход и се извежда на стандартния изход.\n"
   2983"\n"
  29942984
  29952985#: main.c:647
   
  30002990"\t%s -F: '{ print $1 }' /etc/passwd\n"
  30012991msgstr ""
   2992"Примери:\n"
   2993"    %s '{ sum += $1 }; END { print sum }' ФАЙЛ\n"
   2994"    %s -F: '{ print $1 }' /etc/passwd\n"
  30022995
  30032996#: main.c:679
   
  31673160#: mpfr.c:860
  31683161msgid "%s: argument #%d has invalid value %Rg, using 0"
  3169 msgstr "%1$s: нехправилна стойност %3$Rg за аргумент №%2$d, ще се ползва 0"
   3162msgstr "%1$s: неправилна стойност %3$Rg за аргумент №%2$d, ще се ползва 0"
  31703163
  31713164#: mpfr.c:871
  31723165msgid "%s: argument #%d negative value %Rg is not allowed"
  3173 msgstr ""
   3166msgstr "%s: аргумент №%d не приема отрицателни стойности като %Rg"
  31743167
  31753168#: mpfr.c:878
  31763169msgid "%s: argument #%d fractional value %Rg will be truncated"
  3177 msgstr ""
   3170msgstr "%s: аргумент №%d ще използва цялата част от числото с плаваща запетая %Rg"
  31783171
  31793172#: mpfr.c:892
  31803173#, c-format
  31813174msgid "%s: argument #%d negative value %Zd is not allowed"
  3182 msgstr ""
   3175msgstr "%s: аргумент №%d не приема отрицателни стойности като %Zd"
  31833176
  31843177#: mpfr.c:982
   
  32493242#, c-format
  32503243msgid "%s %s `%s': could not get fd flags: (fcntl F_GETFD: %s)"
  3251 msgstr ""
   3244msgstr "%s %s „%s“: флаговете на файловия дескриптор не могат да се получат: (fcntl F_GETFD: %s)"
  32523245
  32533246#: posix/gawkmisc.c:189
  32543247#, c-format
  32553248msgid "%s %s `%s': could not set close-on-exec: (fcntl F_SETFD: %s)"
  3256 msgstr ""
   3249msgstr "%s %s „%s“: неуспешно задаване на „close-on-exec“: (fcntl F_SETFD: %s)"
  32573250
  32583251#: profile.c:73
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.