Changeset 3386


Ignore:
Timestamp:
Dec 23, 2020, 5:06:45 PM (9 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gawk: временна версия

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/gawk-5.0.64.bg.po

  r3382 r3386  
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gawk@gnu.org\n"
  1212"POT-Creation-Date: 2020-03-15 15:25+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2020-12-02 10:50+0100\n"
   13"PO-Revision-Date: 2020-12-23 16:06+0100\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  996996#: command.y:341
  997997msgid "cannot use command `commands' for breakpoint/watchpoint commands"
  998 msgstr "командата „commands“ не може да се използва за точки за прекъсване или оценка"
   998msgstr "командата „commands“ не може да се използва за точки за прекъсване или наблюдение"
  999999
  10001000#: command.y:343
  10011001msgid "no breakpoint/watchpoint has been set yet"
  1002 msgstr "не са зададени точки за прекъсване или оценка"
   1002msgstr "не са зададени точки за прекъсване или наблюдение"
  10031003
  10041004#: command.y:345
  10051005msgid "invalid breakpoint/watchpoint number"
  1006 msgstr "неправилен номер на точка за прекъсване или оценка"
   1006msgstr "неправилен номер на точка за прекъсване или наблюдение"
  10071007
  10081008#: command.y:350
   
  10311031#: command.y:389
  10321032msgid "condition: invalid breakpoint/watchpoint number"
  1033 msgstr "condition: неправилен номер на точка за прекъсване или оценка"
   1033msgstr "condition: неправилен номер на точка за прекъсване или наблюдение"
  10341034
  10351035#: command.y:451
   
  10781078msgid ""
  10791079"break [[filename:]N|function] - set breakpoint at the specified location."
  1080 msgstr ""
   1080msgstr "break [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — задаване на точки на прекъсване на зададеното място."
  10811081
  10821082#: command.y:823
  10831083msgid "clear [[filename:]N|function] - delete breakpoints previously set."
  1084 msgstr ""
   1084msgstr "clear [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — изтриване на вече зададени точки на прекъсване."
  10851085
  10861086#: command.y:825
   
  10881088"commands [num] - starts a list of commands to be executed at a "
  10891089"breakpoint(watchpoint) hit."
  1090 msgstr ""
   1090msgstr "commands [НОМЕР] — начало на списък с команди за изпълнение при това достигане на точката за прекъсване или наблюдение."
  10911091
  10921092#: command.y:827
  10931093msgid "condition num [expr] - set or clear breakpoint or watchpoint condition."
  1094 msgstr ""
   1094msgstr "condition НОМЕР [ИЗРАЗ] — задаване или изчистване на условие при достигане на точка за прекъсване или наблюдение."
  10951095
  10961096#: command.y:829
  10971097msgid "continue [COUNT] - continue program being debugged."
  1098 msgstr ""
   1098msgstr "continue [БРОЙ] — продължаване на изпълнението на трасираната програма."
  10991099
  11001100#: command.y:831
  11011101msgid "delete [breakpoints] [range] - delete specified breakpoints."
  1102 msgstr ""
   1102msgstr "delete [ТОЧКА_НА_ПРЕКЪСВАНЕ…] [ОБХВАТ] — изтриване на зададените точки на прекъсване."
  11031103
  11041104#: command.y:833
  11051105msgid "disable [breakpoints] [range] - disable specified breakpoints."
  1106 msgstr ""
   1106msgstr "disable [ТОЧКА_НА_ПРЕКЪСВАНЕ…] [ОБХВАТ] — изключване на зададените точки на прекъсване."
  11071107
  11081108#: command.y:835
   
  11121112#: command.y:837
  11131113msgid "down [N] - move N frames down the stack."
  1114 msgstr ""
   1114msgstr "down [БРОЙ] — преместване с този БРОЙ рамки надолу в стека."
  11151115
  11161116#: command.y:839
  11171117msgid "dump [filename] - dump instructions to file or stdout."
  1118 msgstr ""
   1118msgstr "dump [ИМЕ_НА_ФАЙЛ] — извеждане на инструкциите във файл или на стандардния изход."
  11191119
  11201120#: command.y:841
   
  11241124#: command.y:843
  11251125msgid "end - end a list of commands or awk statements."
  1126 msgstr ""
   1126msgstr "end — завършване на списък на команди или изрази на awk."
  11271127
  11281128#: command.y:845
  11291129msgid "eval stmt|[p1, p2, ...] - evaluate awk statement(s)."
  1130 msgstr ""
   1130msgstr "eval ИЗРАЗ|[ПРОМЕНЛИВА_1, ПРОМЕНЛИВА_2, …]  — изчисляване на изрази на awk."
  11311131
  11321132#: command.y:847
  11331133msgid "exit - (same as quit) exit debugger."
  1134 msgstr ""
   1134msgstr "exit — (същото като „quit“) изход от дебъгера."
  11351135
  11361136#: command.y:849
  11371137msgid "finish - execute until selected stack frame returns."
  1138 msgstr ""
   1138msgstr "finish — изпълнение до приключване на изпълнението на текущия кадър."
  11391139
  11401140#: command.y:851
  11411141msgid "frame [N] - select and print stack frame number N."
  1142 msgstr ""
   1142msgstr "frame [НОМЕР] — избор и отпечатване на рамката за изпълнение с този НОМЕР."
  11431143
  11441144#: command.y:853
  11451145msgid "help [command] - print list of commands or explanation of command."
  1146 msgstr ""
   1146msgstr "help [КОМАНДА] — извеждане на списъка с команди или обяснение за КОМАНДАта."
  11471147
  11481148#: command.y:855
   
  11711171#: command.y:865
  11721172msgid "option [name[=value]] - set or display debugger option(s)."
  1173 msgstr ""
   1173msgstr "option [ИМЕ[=СТОЙНОСТ]] — задаване или извеждане на опция на дебъгера."
  11741174
  11751175#: command.y:867
  11761176msgid "print var [var] - print value of a variable or array."
  1177 msgstr ""
   1177msgstr "print ПРОМЕНЛИВА [ПРОМЕНЛИВА] — извеждане на стойността на променлива или масив."
  11781178
  11791179#: command.y:869
   
  12041204msgid ""
  12051205"silent - suspends usual message when stopped at a breakpoint/watchpoint."
  1206 msgstr "silent — без обичайните съобщения при спиране при точка за прекъсване или оценка"
   1206msgstr "silent — без обичайните съобщения при спиране при точка за прекъсване или наблюдение."
  12071207
  12081208#: command.y:885
   
  12381238#: command.y:899
  12391239msgid "unwatch [N] - remove variable(s) from watch list."
  1240 msgstr ""
   1240msgstr "unwatch [НОМЕР] — изваждане на променлива/и от списъка за наблюдение."
  12411241
  12421242#: command.y:901
   
  15011501
  15021502#: debug.c:1480
  1503 #, fuzzy, c-format
   1503#, c-format
  15041504msgid "watchpoint %d is unconditional\n"
  1505 msgstr "неправилен синтаксис на условен израз"
   1505msgstr "точката за наблюдение %d не е условна"
  15061506
  15071507#: debug.c:1514
   
  15791579
  15801580#: debug.c:2255
  1581 #, fuzzy, c-format
   1581#, c-format
  15821582msgid "Breakpoint %d set at file `%s', line %d\n"
  1583 msgstr "Неуспешно изчистване на временен файл за пакетна обработка „%s“: %d\n"
   1583msgstr "Зададена и точка за прекъсване %d във файл „%s“, ред %d\n"
  15841584
  15851585#: debug.c:2357
  1586 #, fuzzy, c-format
   1586#, c-format
  15871587msgid "cannot set breakpoint in file `%s'\n"
  1588 msgstr "Не може да се зададе файл за грешки „%s“"
   1588msgstr "неуспешно задаване на точка за прекъсване във файл „%s“\n"
  15891589
  15901590#: debug.c:2386 debug.c:2509 debug.c:3367
  1591 #, fuzzy, c-format
   1591#, c-format
  15921592msgid "line number %d in file `%s' out of range"
  1593 msgstr "%s: номерът на ред е извън диапазона"
   1593msgstr "номерът на ред %d във файла „%s“ е извън диапазона"
  15941594
  15951595#: debug.c:2390
  1596 #, fuzzy, c-format
   1596#, c-format
  15971597msgid "internal error: cannot find rule\n"
  1598 msgstr "вътрешна грешка, която не трябва да възниква — молим да я докладвате"
   1598msgstr "вътрешна грешка: правилото не може да бъде открито"
  15991599
  16001600#: debug.c:2392
  1601 #, fuzzy, c-format
   1601#, c-format
  16021602msgid "cannot set breakpoint at `%s':%d\n"
  1603 msgstr "Не може да се зададе файл за грешки „%s“"
   1603msgstr "неуспешно задаване на точка за прекъсване във файл „%s“, ред %d\n"
  16041604
  16051605#: debug.c:2404
  1606 #, fuzzy, c-format
   1606#, c-format
  16071607msgid "cannot set breakpoint in function `%s'\n"
  1608 msgstr "Не може да се зададе файл за грешки „%s“"
   1608msgstr "неуспешно задаване на точка за прекъсване във функцията „%s“\n"
  16091609
  16101610#: debug.c:2420
  16111611#, c-format
  16121612msgid "breakpoint %d set at file `%s', line %d is unconditional\n"
  1613 msgstr ""
   1613msgstr "точката за прекъсване %d във файл „%s“, ред %d не е условна\n"
  16141614
  16151615#: debug.c:2525 debug.c:2547
  1616 #, fuzzy, c-format
   1616#, c-format
  16171617msgid "Deleted breakpoint %d"
  1618 msgstr "Контролна точка при четене %u"
   1618msgstr "Изтрита точка за прекъсване %d"
  16191619
  16201620#: debug.c:2531
  16211621#, c-format
  16221622msgid "No breakpoint(s) at entry to function `%s'\n"
  1623 msgstr ""
   1623msgstr "Няма точка на прекъсване при влизане във функцията „%s“\n"
  16241624
  16251625#: debug.c:2558
  16261626#, c-format
  16271627msgid "No breakpoint at file `%s', line #%d\n"
  1628 msgstr ""
   1628msgstr "Няма точка за прекъсване във файл „%s“, ред %d\n"
  16291629
  16301630#: debug.c:2613 debug.c:2654 debug.c:2674 debug.c:2717
  1631 #, fuzzy
  16321631msgid "invalid breakpoint number"
  1633 msgstr "грешно осмично число"
   1632msgstr "неправилен номер на точка за прекъсване"
  16341633
  16351634#: debug.c:2629
  16361635msgid "Delete all breakpoints? (y or n) "
  1637 msgstr ""
   1636msgstr "Да се изтрият ли всички точки на прекъсване? („y“ — да или „n“ — не) "
  16381637
  16391638#: debug.c:2630 debug.c:2940 debug.c:2993
   
  16441643#, c-format
  16451644msgid "Will ignore next %ld crossing(s) of breakpoint %d.\n"
  1646 msgstr ""
   1645msgstr "Следващите %ld достигания на точката за прекъсване %d ще бъдат пропуснати.\n"
  16471646
  16481647#: debug.c:2683
  16491648#, c-format
  16501649msgid "Will stop next time breakpoint %d is reached.\n"
  1651 msgstr ""
   1650msgstr "Спиране при следващото достигане на точката за прекъсване %d.\n"
  16521651
  16531652#: debug.c:2800
  16541653#, c-format
  16551654msgid "Can only debug programs provided with the `-f' option.\n"
  1656 msgstr ""
   1655msgstr "Само програми подадени с опцията „-f“ могат да бъдат трасирани.\n"
  16571656
  16581657#: debug.c:2925
  1659 #, fuzzy, c-format
   1658#, c-format
  16601659msgid "Failed to restart debugger"
  1661 msgstr "Неуспешно извеждане на стандартната грешка"
   1660msgstr "Неуспешно рестартиране на дебъгера"
  16621661
  16631662#: debug.c:2939
   
  16681667#, fuzzy, c-format
  16691668msgid "Program not restarted\n"
  1670 msgstr "Стандартният вход не може да се възстанови\n"
   1669msgstr "Програмата не е рестартирана\n"
  16711670
  16721671#: debug.c:2953
   
  17051704
  17061705#: debug.c:3032
  1707 #, fuzzy, c-format
   1706#, c-format
  17081707msgid "invalid breakpoint number %d."
  1709 msgstr "грешно осмично число"
   1708msgstr "неправилен номер %d на точка за прекъсване."
  17101709
  17111710#: debug.c:3037
   
  17351734
  17361735#: debug.c:3394
  1737 #, fuzzy, c-format
   1736#, c-format
  17381737msgid "invalid source line %d in file `%s'"
  1739 msgstr "неправилна дисциплина на редовете: %s"
   1738msgstr "неправилен номер на ред %d във файл „%s“"
  17401739
  17411740#: debug.c:3409
  1742 #, fuzzy, c-format
   1741#, c-format
  17431742msgid "cannot find specified location %d in file `%s'\n"
  1744 msgstr "неправилна дисциплина на редовете: %s"
   1743msgstr "указаното местоположение %d във файл „%s“ не може да бъде открито\n"
  17451744
  17461745#: debug.c:3441
   
  18081807
  18091808#: eval.c:412 eval.c:428
  1810 #, fuzzy, c-format
   1809#, c-format
  18111810msgid "unknown opcode %d"
  18121811msgstr "непознат код на операция %d"
   
  18521851
  18531852#: eval.c:1176
  1854 #, fuzzy, c-format
   1853#, c-format
  18551854msgid "reference to uninitialized argument `%s'"
  1856 msgstr "неправилен аргумент %s"
   1855msgstr "указател към неинициализиран аргумент „%s“"
  18571856
  18581857#: eval.c:1177
   
  18701869
  18711870#: eval.c:1205
  1872 #, fuzzy, c-format
   1871#, c-format
  18731872msgid "attempt to access field %ld"
  1874 msgstr "неуспешен опит за увеличаване на размер на масив"
   1873msgstr "опит за достъп до поле %ld"
  18751874
  18761875#: eval.c:1214
  18771876#, c-format
  18781877msgid "reference to uninitialized field `$%ld'"
  1879 msgstr ""
   1878msgstr "указател към неинициализирано поле „%ld“"
  18801879
  18811880#: eval.c:1278
   
  20542053
  20552054#: extension/fnmatch.c:120
  2056 #, fuzzy
  20572055msgid "fnmatch: could not get first argument"
  2058 msgstr "неправилен целочислен аргумент"
   2056msgstr "fnmatch: първият аргумент не може да бъде получен"
  20592057
  20602058#: extension/fnmatch.c:125
  2061 #, fuzzy
  20622059msgid "fnmatch: could not get second argument"
  2063 msgstr "неправилен размер на контекста"
   2060msgstr "fnmatch: вторият аргумент не може да бъде получен"
  20642061
  20652062#: extension/fnmatch.c:130
  2066 #, fuzzy
  20672063msgid "fnmatch: could not get third argument"
  2068 msgstr "неправилен целочислен аргумент"
   2064msgstr "fnmatch: третият аргумент не може да бъде получен"
  20692065
  20702066#: extension/fnmatch.c:143
  2071 #, fuzzy
  20722067msgid "fnmatch is not implemented on this system\n"
  2073 msgstr "SELinux е включен на тази система."
   2068msgstr "fnmatch липсва на тази система\n"
  20742069
  20752070#: extension/fnmatch.c:175
   
  21532148
  21542149#: extension/inplace.c:221
  2155 #, fuzzy
  21562150msgid "inplace::end: in-place editing not active"
  2157 msgstr "inplace::end: не "
   2151msgstr "inplace::end: радактирането на място не е включено"
  21582152
  21592153#: extension/inplace.c:227
   
  22462240
  22472241#: extension/rwarray0.c:114
  2248 #, fuzzy
  22492242msgid "do_writea: argument 0 is not a string"
  2250 msgstr "целта „%s“ не е директория"
   2243msgstr "do_writea: нулевият аргумент трябва да е низ"
  22512244
  22522245#: extension/rwarray0.c:120
  2253 #, fuzzy
  22542246msgid "do_writea: argument 1 is not an array"
  2255 msgstr "целта „%s“ не е директория"
   2247msgstr "do_writea: първият аргумент трябва да е масив"
  22562248
  22572249#: extension/rwarray0.c:267
  2258 #, fuzzy
  22592250msgid "do_reada: argument 0 is not a string"
  2260 msgstr "целта „%s“ не е директория"
   2251msgstr "do_reada: нулевият аргумент трябва да е низ"
  22612252
  22622253#: extension/rwarray0.c:273
  2263 #, fuzzy
  22642254msgid "do_reada: argument 1 is not an array"
  2265 msgstr "целта „%s“ не е директория"
   2255msgstr "do_reada: първият аргумент трябва да е масив"
  22662256
  22672257#: extension/time.c:141
  2268 #, fuzzy
  22692258msgid "gettimeofday: not supported on this platform"
  2270 msgstr "Операцията за зареждане („load“) не се поддържа на тази платформа"
   2259msgstr "gettimeofday: не се поддържа на тази система"
  22712260
  22722261#: extension/time.c:162
  2273 #, fuzzy
  22742262msgid "sleep: missing required numeric argument"
  2275 msgstr "%s: опцията изисква аргумент"
   2263msgstr "sleep: числовият аргумент е задължителен"
  22762264
  22772265#: extension/time.c:168
  2278 #, fuzzy
  22792266msgid "sleep: argument is negative"
  2280 msgstr "изисква се аргумент име на файл"
   2267msgstr "sleep: аргументът трябва да е неотрицателен"
  22812268
  22822269#: extension/time.c:202
  2283 #, fuzzy
  22842270msgid "sleep: not supported on this platform"
  2285 msgstr "Тази система не поддържа паралелни задачи („-j“)."
   2271msgstr "sleep: не се поддържа на тази система"
  22862272
  22872273#: field.c:281
  2288 #, fuzzy
  22892274msgid "input record too large"
  2290 msgstr "твърде дълъг запис"
   2275msgstr "входният запид е твърде дълъг"
  22912276
  22922277#: field.c:397
   
  25242509
  25252510#: io.c:1048
  2526 #, fuzzy, c-format
   2511#, c-format
  25272512msgid "cannot redirect from `%s': %s"
  2528 msgstr "директорията „%s“ не може да се изтрие"
   2513msgstr "неуспешно пренасочване от „%s“: %s"
  25292514
  25302515#: io.c:1051
  2531 #, fuzzy, c-format
   2516#, c-format
  25322517msgid "cannot redirect to `%s': %s"
  2533 msgstr "директорията „%s“ не може да се изтрие"
   2518msgstr "неуспешно пренасочване към „%s“: %s"
  25342519
  25352520#: io.c:1153
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.