Changeset 3385


Ignore:
Timestamp:
Dec 22, 2020, 6:52:33 PM (9 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/491

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3384 r3385  
  168168"Project-Id-Version: git 2.30\n"
  169169"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  170 "POT-Creation-Date: 2020-12-15 16:27+0800\n"
  171 "PO-Revision-Date: 2020-12-20 19:00+0100\n"
   170"POT-Creation-Date: 2020-12-21 07:10+0800\n"
   171"PO-Revision-Date: 2020-12-22 17:48+0100\n"
  172172"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  173173"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  229229msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
  230230
  231 #: add-interactive.c:729 apply.c:4127 builtin/checkout.c:295
   231#: add-interactive.c:729 apply.c:4125 builtin/checkout.c:295
  232232#: builtin/reset.c:145
  233233#, c-format
   
  369369msgstr "извън индекса"
  370370
  371 #: add-interactive.c:1144 apply.c:4989 apply.c:4992 builtin/am.c:2257
   371#: add-interactive.c:1144 apply.c:4987 apply.c:4990 builtin/am.c:2257
  372372#: builtin/am.c:2260 builtin/bugreport.c:134 builtin/clone.c:124
  373373#: builtin/fetch.c:147 builtin/merge.c:284 builtin/pull.c:190
   
  13061306msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
  13071307
  1308 #: apply.c:3537 apply.c:3708 apply.c:3953
   1308#: apply.c:3537 apply.c:3708 apply.c:3952
  13091309#, c-format
  13101310msgid "%s: does not match index"
   
  13671367msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
  13681368
  1369 #: apply.c:3956
   1369#: apply.c:3954
  13701370#, c-format
  13711371msgid "%s: already exists in working directory"
  13721372msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
  13731373
  1374 #: apply.c:3976
   1374#: apply.c:3974
  13751375#, c-format
  13761376msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
  13771377msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
  13781378
  1379 #: apply.c:3981
   1379#: apply.c:3979
  13801380#, c-format
  13811381msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
   
  13831383"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
  13841384
  1385 #: apply.c:4001
   1385#: apply.c:3999
  13861386#, c-format
  13871387msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
  13881388msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
  13891389
  1390 #: apply.c:4005
   1390#: apply.c:4003
  13911391#, c-format
  13921392msgid "%s: patch does not apply"
  13931393msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  13941394
  1395 #: apply.c:4020
   1395#: apply.c:4018
  13961396#, c-format
  13971397msgid "Checking patch %s..."
  13981398msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
  13991399
  1400 #: apply.c:4112
   1400#: apply.c:4110
  14011401#, c-format
  14021402msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
   
  14041404"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
  14051405
  1406 #: apply.c:4119
   1406#: apply.c:4117
  14071407#, c-format
  14081408msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
  14091409msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
  14101410
  1411 #: apply.c:4122
   1411#: apply.c:4120
  14121412#, c-format
  14131413msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
  14141414msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
  14151415
  1416 #: apply.c:4131
   1416#: apply.c:4129
  14171417#, c-format
  14181418msgid "could not add %s to temporary index"
  14191419msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
  14201420
  1421 #: apply.c:4141
   1421#: apply.c:4139
  14221422#, c-format
  14231423msgid "could not write temporary index to %s"
  14241424msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
  14251425
  1426 #: apply.c:4279
   1426#: apply.c:4277
  14271427#, c-format
  14281428msgid "unable to remove %s from index"
  14291429msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
  14301430
  1431 #: apply.c:4313
   1431#: apply.c:4311
  14321432#, c-format
  14331433msgid "corrupt patch for submodule %s"
  14341434msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
  14351435
  1436 #: apply.c:4319
   1436#: apply.c:4317
  14371437#, c-format
  14381438msgid "unable to stat newly created file '%s'"
   
  14401440"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
  14411441
  1442 #: apply.c:4327
   1442#: apply.c:4325
  14431443#, c-format
  14441444msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
   
  14461446"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
  14471447
  1448 #: apply.c:4333 apply.c:4478
   1448#: apply.c:4331 apply.c:4476
  14491449#, c-format
  14501450msgid "unable to add cache entry for %s"
  14511451msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
  14521452
  1453 #: apply.c:4376 builtin/bisect--helper.c:524
   1453#: apply.c:4374 builtin/bisect--helper.c:524
  14541454#, c-format
  14551455msgid "failed to write to '%s'"
  14561456msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  14571457
  1458 #: apply.c:4380
   1458#: apply.c:4378
  14591459#, c-format
  14601460msgid "closing file '%s'"
  14611461msgstr "затваряне на файла „%s“"
  14621462
  1463 #: apply.c:4450
   1463#: apply.c:4448
  14641464#, c-format
  14651465msgid "unable to write file '%s' mode %o"
  14661466msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
  14671467
  1468 #: apply.c:4548
   1468#: apply.c:4546
  14691469#, c-format
  14701470msgid "Applied patch %s cleanly."
  14711471msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
  14721472
  1473 #: apply.c:4556
   1473#: apply.c:4554
  14741474msgid "internal error"
  14751475msgstr "вътрешна грешка"
  14761476
  1477 #: apply.c:4559
   1477#: apply.c:4557
  14781478#, c-format
  14791479msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
   
  14821482msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
  14831483
  1484 #: apply.c:4570
   1484#: apply.c:4568
  14851485#, c-format
  14861486msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
  14871487msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
  14881488
  1489 #: apply.c:4578 builtin/fetch.c:927 builtin/fetch.c:1228
   1489#: apply.c:4576 builtin/fetch.c:927 builtin/fetch.c:1228
  14901490#, c-format
  14911491msgid "cannot open %s"
  14921492msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  14931493
  1494 #: apply.c:4592
   1494#: apply.c:4590
  14951495#, c-format
  14961496msgid "Hunk #%d applied cleanly."
  14971497msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
  14981498
  1499 #: apply.c:4596
   1499#: apply.c:4594
  15001500#, c-format
  15011501msgid "Rejected hunk #%d."
  15021502msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
  15031503
  1504 #: apply.c:4720
   1504#: apply.c:4718
  15051505#, c-format
  15061506msgid "Skipped patch '%s'."
  15071507msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
  15081508
  1509 #: apply.c:4728
   1509#: apply.c:4726
  15101510msgid "unrecognized input"
  15111511msgstr "непознат вход"
  15121512
  1513 #: apply.c:4748
   1513#: apply.c:4746
  15141514msgid "unable to read index file"
  15151515msgstr "индексът не може да бъде записан"
  15161516
  1517 #: apply.c:4905
   1517#: apply.c:4903
  15181518#, c-format
  15191519msgid "can't open patch '%s': %s"
  15201520msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
  15211521
  1522 #: apply.c:4932
   1522#: apply.c:4930
  15231523#, c-format
  15241524msgid "squelched %d whitespace error"
   
  15271527msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
  15281528
  1529 #: apply.c:4938 apply.c:4953
   1529#: apply.c:4936 apply.c:4951
  15301530#, c-format
  15311531msgid "%d line adds whitespace errors."
   
  15341534msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
  15351535
  1536 #: apply.c:4946
   1536#: apply.c:4944
  15371537#, c-format
  15381538msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
   
  15431543"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
  15441544
  1545 #: apply.c:4962 builtin/add.c:618 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:406
   1545#: apply.c:4960 builtin/add.c:618 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:406
  15461546msgid "Unable to write new index file"
  15471547msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
  15481548
  1549 #: apply.c:4990
   1549#: apply.c:4988
  15501550msgid "don't apply changes matching the given path"
  15511551msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
  15521552
  1553 #: apply.c:4993
   1553#: apply.c:4991
  15541554msgid "apply changes matching the given path"
  15551555msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
  15561556
  1557 #: apply.c:4995 builtin/am.c:2266
   1557#: apply.c:4993 builtin/am.c:2266
  15581558msgid "num"
  15591559msgstr "БРОЙ"
  15601560
  1561 #: apply.c:4996
   1561#: apply.c:4994
  15621562msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
  15631563msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
  15641564
  1565 #: apply.c:4999
   1565#: apply.c:4997
  15661566msgid "ignore additions made by the patch"
  15671567msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
  15681568
  1569 #: apply.c:5001
   1569#: apply.c:4999
  15701570msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
  15711571msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
  15721572
  1573 #: apply.c:5005
   1573#: apply.c:5003
  15741574msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
  15751575msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
  15761576
  1577 #: apply.c:5007
   1577#: apply.c:5005
  15781578msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
  15791579msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
  15801580
  1581 #: apply.c:5009
   1581#: apply.c:5007
  15821582msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
  15831583msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
  15841584
  1585 #: apply.c:5011
   1585#: apply.c:5009
  15861586msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
  15871587msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
  15881588
  1589 #: apply.c:5013
   1589#: apply.c:5011
  15901590msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
  15911591msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
  15921592
  1593 #: apply.c:5015
   1593#: apply.c:5013
  15941594msgid "apply a patch without touching the working tree"
  15951595msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
  15961596
  1597 #: apply.c:5017
   1597#: apply.c:5015
  15981598msgid "accept a patch that touches outside the working area"
  15991599msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
  16001600
  1601 #: apply.c:5020
   1601#: apply.c:5018
  16021602msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
  16031603msgstr ""
   
  16051605"summary“"
  16061606
  1607 #: apply.c:5022
   1607#: apply.c:5020
  16081608msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
  16091609msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
  16101610
  1611 #: apply.c:5024
   1611#: apply.c:5022
  16121612msgid "build a temporary index based on embedded index information"
  16131613msgstr ""
  16141614"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
  16151615
  1616 #: apply.c:5027 builtin/checkout-index.c:182 builtin/ls-files.c:525
   1616#: apply.c:5025 builtin/checkout-index.c:182 builtin/ls-files.c:525
  16171617msgid "paths are separated with NUL character"
  16181618msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
  16191619
  1620 #: apply.c:5029
   1620#: apply.c:5027
  16211621msgid "ensure at least <n> lines of context match"
  16221622msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
  16231623
  1624 #: apply.c:5030 builtin/am.c:2245 builtin/interpret-trailers.c:98
   1624#: apply.c:5028 builtin/am.c:2245 builtin/interpret-trailers.c:98
  16251625#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
  16261626#: builtin/pack-objects.c:3562 builtin/rebase.c:1346
   
  16281628msgstr "действие"
  16291629
  1630 #: apply.c:5031
   1630#: apply.c:5029
  16311631msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
  16321632msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
  16331633
  1634 #: apply.c:5034 apply.c:5037
   1634#: apply.c:5032 apply.c:5035
  16351635msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
  16361636msgstr ""
  16371637"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
  16381638
  1639 #: apply.c:5040
   1639#: apply.c:5038
  16401640msgid "apply the patch in reverse"
  16411641msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
  16421642
  1643 #: apply.c:5042
   1643#: apply.c:5040
  16441644msgid "don't expect at least one line of context"
  16451645msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
  16461646
  1647 #: apply.c:5044
   1647#: apply.c:5042
  16481648msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
  16491649msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
  16501650
  1651 #: apply.c:5046
   1651#: apply.c:5044
  16521652msgid "allow overlapping hunks"
  16531653msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
  16541654
  1655 #: apply.c:5047 builtin/add.c:329 builtin/check-ignore.c:22
   1655#: apply.c:5045 builtin/add.c:329 builtin/check-ignore.c:22
  16561656#: builtin/commit.c:1364 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:775
  16571657#: builtin/log.c:2287 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
   
  16591659msgstr "повече подробности"
  16601660
  1661 #: apply.c:5049
   1661#: apply.c:5047
  16621662msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
  16631663msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
  16641664
  1665 #: apply.c:5052
   1665#: apply.c:5050
  16661666msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
  16671667msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
  16681668
  1669 #: apply.c:5054 builtin/am.c:2254
   1669#: apply.c:5052 builtin/am.c:2254
  16701670msgid "root"
  16711671msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  16721672
  1673 #: apply.c:5055
   1673#: apply.c:5053
  16741674msgid "prepend <root> to all filenames"
  16751675msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
   
  18021802#: archive.c:558 archive.c:561 builtin/blame.c:886 builtin/blame.c:890
  18031803#: builtin/blame.c:891 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:135
  1804 #: builtin/fast-export.c:1208 builtin/fast-export.c:1210
  1805 #: builtin/fast-export.c:1214 builtin/grep.c:919 builtin/hash-object.c:105
   1804#: builtin/fast-export.c:1207 builtin/fast-export.c:1209
   1805#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:919 builtin/hash-object.c:105
  18061806#: builtin/ls-files.c:561 builtin/ls-files.c:564 builtin/notes.c:412
  18071807#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:190
   
  23642364msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
  23652365
  2366 #: commit-graph.c:1042 builtin/am.c:1292
   2366#: commit-graph.c:1036 builtin/am.c:1292
  23672367#, c-format
  23682368msgid "unable to parse commit %s"
  23692369msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
  23702370
  2371 #: commit-graph.c:1265 builtin/pack-objects.c:2864
   2371#: commit-graph.c:1252 builtin/pack-objects.c:2864
  23722372#, c-format
  23732373msgid "unable to get type of object %s"
  23742374msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
  23752375
  2376 #: commit-graph.c:1301
   2376#: commit-graph.c:1283
  23772377msgid "Loading known commits in commit graph"
  23782378msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
  23792379
  2380 #: commit-graph.c:1318
   2380#: commit-graph.c:1300
  23812381msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
  23822382msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
  23832383
  2384 #: commit-graph.c:1338
   2384#: commit-graph.c:1320
  23852385msgid "Clearing commit marks in commit graph"
  23862386msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
  23872387
  2388 #: commit-graph.c:1357
   2388#: commit-graph.c:1339
  23892389msgid "Computing commit graph generation numbers"
  23902390msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
  23912391
  2392 #: commit-graph.c:1424
   2392#: commit-graph.c:1406
  23932393msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
  23942394msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
  23952395
  2396 #: commit-graph.c:1501
   2396#: commit-graph.c:1483
  23972397msgid "Collecting referenced commits"
  23982398msgstr "Събиране на свързаните подавания"
  23992399
  2400 #: commit-graph.c:1526
   2400#: commit-graph.c:1508
  24012401#, c-format
  24022402msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
   
  24052405msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
  24062406
  2407 #: commit-graph.c:1539
   2407#: commit-graph.c:1521
  24082408#, c-format
  24092409msgid "error adding pack %s"
  24102410msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
  24112411
  2412 #: commit-graph.c:1543
   2412#: commit-graph.c:1525
  24132413#, c-format
  24142414msgid "error opening index for %s"
  24152415msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
  24162416
  2417 #: commit-graph.c:1582
   2417#: commit-graph.c:1562
  24182418msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
  24192419msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
  24202420
  2421 #: commit-graph.c:1597
  2422 msgid "Counting distinct commits in commit graph"
  2423 msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
  2424 
  2425 #: commit-graph.c:1629
   2421#: commit-graph.c:1580
  24262422msgid "Finding extra edges in commit graph"
  24272423msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
  24282424
  2429 #: commit-graph.c:1678
   2425#: commit-graph.c:1628
  24302426msgid "failed to write correct number of base graph ids"
  24312427msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
  24322428
  2433 #: commit-graph.c:1720 midx.c:819
   2429#: commit-graph.c:1670 midx.c:819
  24342430#, c-format
  24352431msgid "unable to create leading directories of %s"
  24362432msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
  24372433
  2438 #: commit-graph.c:1733
   2434#: commit-graph.c:1683
  24392435msgid "unable to create temporary graph layer"
  24402436msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
  24412437
  2442 #: commit-graph.c:1738
   2438#: commit-graph.c:1688
  24432439#, c-format
  24442440msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
  24452441msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
  24462442
  2447 #: commit-graph.c:1808
   2443#: commit-graph.c:1758
  24482444#, c-format
  24492445msgid "Writing out commit graph in %d pass"
   
  24522448msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
  24532449
  2454 #: commit-graph.c:1853
   2450#: commit-graph.c:1803
  24552451msgid "unable to open commit-graph chain file"
  24562452msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
  24572453
  2458 #: commit-graph.c:1869
   2454#: commit-graph.c:1819
  24592455msgid "failed to rename base commit-graph file"
  24602456msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
  24612457
  2462 #: commit-graph.c:1889
   2458#: commit-graph.c:1839
  24632459msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
  24642460msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
  24652461
  2466 #: commit-graph.c:2015
   2462#: commit-graph.c:1965
  24672463msgid "Scanning merged commits"
  24682464msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
  24692465
  2470 #: commit-graph.c:2059
   2466#: commit-graph.c:2009
  24712467msgid "Merging commit-graph"
  24722468msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
  24732469
  2474 #: commit-graph.c:2165
   2470#: commit-graph.c:2115
  24752471msgid "attempting to write a commit-graph, but 'core.commitGraph' is disabled"
  24762472msgstr ""
   
  24782474"изключена"
  24792475
  2480 #: commit-graph.c:2274
  2481 #, c-format
  2482 msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
  2483 msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
  2484 
  2485 #: commit-graph.c:2285
   2476#: commit-graph.c:2214
  24862477msgid "too many commits to write graph"
  24872478msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
  24882479
  2489 #: commit-graph.c:2378
   2480#: commit-graph.c:2307
  24902481msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
  24912482msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
  24922483
  2493 #: commit-graph.c:2388
   2484#: commit-graph.c:2317
  24942485#, c-format
  24952486msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
   
  24982489"е преди „%s“, а не трябва"
  24992490
  2500 #: commit-graph.c:2398 commit-graph.c:2413
   2491#: commit-graph.c:2327 commit-graph.c:2342
  25012492#, c-format
  25022493msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
   
  25052496"трябва да е %u"
  25062497
  2507 #: commit-graph.c:2405
   2498#: commit-graph.c:2334
  25082499#, c-format
  25092500msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
  25102501msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
  25112502
  2512 #: commit-graph.c:2423
   2503#: commit-graph.c:2352
  25132504msgid "Verifying commits in commit graph"
  25142505msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
  25152506
  2516 #: commit-graph.c:2438
   2507#: commit-graph.c:2367
  25172508#, c-format
  25182509msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
   
  25212512"анализира"
  25222513
  2523 #: commit-graph.c:2445
   2514#: commit-graph.c:2374
  25242515#, c-format
  25252516msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
   
  25282519"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  25292520
  2530 #: commit-graph.c:2455
   2521#: commit-graph.c:2384
  25312522#, c-format
  25322523msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
  25332524msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
  25342525
  2535 #: commit-graph.c:2464
   2526#: commit-graph.c:2393
  25362527#, c-format
  25372528msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
  25382529msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  25392530
  2540 #: commit-graph.c:2478
   2531#: commit-graph.c:2407
  25412532#, c-format
  25422533msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
  25432534msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
  25442535
  2545 #: commit-graph.c:2483
   2536#: commit-graph.c:2412
  25462537#, c-format
  25472538msgid ""
   
  25512542"не е"
  25522543
  2553 #: commit-graph.c:2487
   2544#: commit-graph.c:2416
  25542545#, c-format
  25552546msgid ""
   
  25592550"другаде е"
  25602551
  2561 #: commit-graph.c:2503
   2552#: commit-graph.c:2432
  25622553#, c-format
  25632554msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
   
  25662557"другаде е %u"
  25672558
  2568 #: commit-graph.c:2509
   2559#: commit-graph.c:2438
  25692560#, c-format
  25702561msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
   
  35033494msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
  35043495
  3505 #: diff.c:4706
   3496#: diff.c:4707
  35063497msgid "--follow requires exactly one pathspec"
  35073498msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
  35083499
  3509 #: diff.c:4754
   3500#: diff.c:4755
  35103501#, c-format
  35113502msgid "invalid --stat value: %s"
  35123503msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
  35133504
  3514 #: diff.c:4759 diff.c:4764 diff.c:4769 diff.c:4774 diff.c:5302
   3505#: diff.c:4760 diff.c:4765 diff.c:4770 diff.c:4775 diff.c:5303
  35153506#: parse-options.c:197 parse-options.c:201 builtin/commit-graph.c:180
  35163507#, c-format
   
  35183509msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
  35193510
  3520 #: diff.c:4791
   3511#: diff.c:4792
  35213512#, c-format
  35223513msgid ""
   
  35273518"%s"
  35283519
  3529 #: diff.c:4876
   3520#: diff.c:4877
  35303521#, c-format
  35313522msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
  35323523msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
  35333524
  3534 #: diff.c:4900
   3525#: diff.c:4901
  35353526#, c-format
  35363527msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
  35373528msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
  35383529
  3539 #: diff.c:4914
   3530#: diff.c:4915
  35403531#, c-format
  35413532msgid "unable to resolve '%s'"
  35423533msgstr "„%s“ не може да се открие"
  35433534
  3544 #: diff.c:4964 diff.c:4970
   3535#: diff.c:4965 diff.c:4971
  35453536#, c-format
  35463537msgid "%s expects <n>/<m> form"
   
  35493540"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
  35503541
  3551 #: diff.c:4982
   3542#: diff.c:4983
  35523543#, c-format
  35533544msgid "%s expects a character, got '%s'"
  35543545msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
  35553546
  3556 #: diff.c:5003
   3547#: diff.c:5004
  35573548#, c-format
  35583549msgid "bad --color-moved argument: %s"
  35593550msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
  35603551
  3561 #: diff.c:5022
   3552#: diff.c:5023
  35623553#, c-format
  35633554msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
  35643555msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
  35653556
  3566 #: diff.c:5062
   3557#: diff.c:5063
  35673558msgid ""
  35683559"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
   
  35733564"„histogram“ (хистограмен)"
  35743565
  3575 #: diff.c:5098 diff.c:5118
   3566#: diff.c:5099 diff.c:5119
  35763567#, c-format
  35773568msgid "invalid argument to %s"
  35783569msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
  35793570
  3580 #: diff.c:5222
   3571#: diff.c:5223
  35813572#, c-format
  35823573msgid "invalid regex given to -I: '%s'"
  35833574msgstr "неправилен регулярен израз подаден към „-I“: „%s“"
  35843575
  3585 #: diff.c:5271
   3576#: diff.c:5272
  35863577#, c-format
  35873578msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
  35883579msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
  35893580
  3590 #: diff.c:5327
   3581#: diff.c:5328
  35913582#, c-format
  35923583msgid "bad --word-diff argument: %s"
  35933584msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
  35943585
  3595 #: diff.c:5350
   3586#: diff.c:5351
  35963587msgid "Diff output format options"
  35973588msgstr "Формат на изхода за разликите"
  35983589
  3599 #: diff.c:5352 diff.c:5358
   3590#: diff.c:5353 diff.c:5359
  36003591msgid "generate patch"
  36013592msgstr "създаване на кръпки"
  36023593
  3603 #: diff.c:5355 builtin/log.c:178
   3594#: diff.c:5356 builtin/log.c:178
  36043595msgid "suppress diff output"
  36053596msgstr "без извеждане на разликите"
  36063597
  3607 #: diff.c:5360 diff.c:5474 diff.c:5481
   3598#: diff.c:5361 diff.c:5475 diff.c:5482
  36083599msgid "<n>"
  36093600msgstr "БРОЙ"
  36103601
  3611 #: diff.c:5361 diff.c:5364
   3602#: diff.c:5362 diff.c:5365
  36123603msgid "generate diffs with <n> lines context"
  36133604msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
  36143605
  3615 #: diff.c:5366
   3606#: diff.c:5367
  36163607msgid "generate the diff in raw format"
  36173608msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
  36183609
  3619 #: diff.c:5369
   3610#: diff.c:5370
  36203611msgid "synonym for '-p --raw'"
  36213612msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
  36223613
  3623 #: diff.c:5373
   3614#: diff.c:5374
  36243615msgid "synonym for '-p --stat'"
  36253616msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
  36263617
  3627 #: diff.c:5377
   3618#: diff.c:5378
  36283619msgid "machine friendly --stat"
  36293620msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
  36303621
  3631 #: diff.c:5380
   3622#: diff.c:5381
  36323623msgid "output only the last line of --stat"
  36333624msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
  36343625
  3635 #: diff.c:5382 diff.c:5390
   3626#: diff.c:5383 diff.c:5391
  36363627msgid "<param1,param2>..."
  36373628msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
  36383629
  3639 #: diff.c:5383
   3630#: diff.c:5384
  36403631msgid ""
  36413632"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
  36423633msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
  36433634
  3644 #: diff.c:5387
   3635#: diff.c:5388
  36453636msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
  36463637msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
  36473638
  3648 #: diff.c:5391
   3639#: diff.c:5392
  36493640msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
  36503641msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
  36513642
  3652 #: diff.c:5395
   3643#: diff.c:5396
  36533644msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
  36543645msgstr ""
   
  36563647"празните знаци"
  36573648
  3658 #: diff.c:5398
   3649#: diff.c:5399
  36593650msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
  36603651msgstr ""
   
  36623653"режима на достъп"
  36633654
  3664 #: diff.c:5401
   3655#: diff.c:5402
  36653656msgid "show only names of changed files"
  36663657msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
  36673658
  3668 #: diff.c:5404
   3659#: diff.c:5405
  36693660msgid "show only names and status of changed files"
  36703661msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
  36713662
  3672 #: diff.c:5406
   3663#: diff.c:5407
  36733664msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
  36743665msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
  36753666
  3676 #: diff.c:5407
   3667#: diff.c:5408
  36773668msgid "generate diffstat"
  36783669msgstr "извеждане на статистика за промените"
  36793670
  3680 #: diff.c:5409 diff.c:5412 diff.c:5415
   3671#: diff.c:5410 diff.c:5413 diff.c:5416
  36813672msgid "<width>"
  36823673msgstr "ШИРОЧИНА"
  36833674
  3684 #: diff.c:5410
   3675#: diff.c:5411
  36853676msgid "generate diffstat with a given width"
  36863677msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
  36873678
  3688 #: diff.c:5413
   3679#: diff.c:5414
  36893680msgid "generate diffstat with a given name width"
  36903681msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
  36913682
  3692 #: diff.c:5416
   3683#: diff.c:5417
  36933684msgid "generate diffstat with a given graph width"
  36943685msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
  36953686
  3696 #: diff.c:5418
   3687#: diff.c:5419
  36973688msgid "<count>"
  36983689msgstr "БРОЙ"
  36993690
  3700 #: diff.c:5419
   3691#: diff.c:5420
  37013692msgid "generate diffstat with limited lines"
  37023693msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
  37033694
  3704 #: diff.c:5422
   3695#: diff.c:5423
  37053696msgid "generate compact summary in diffstat"
  37063697msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
  37073698
  3708 #: diff.c:5425
   3699#: diff.c:5426
  37093700msgid "output a binary diff that can be applied"
  37103701msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
  37113702
  3712 #: diff.c:5428
   3703#: diff.c:5429
  37133704msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
  37143705msgstr ""
   
  37163707"преди и след промяната"
  37173708
  3718 #: diff.c:5430
   3709#: diff.c:5431
  37193710msgid "show colored diff"
  37203711msgstr "разлики в цвят"
  37213712
  3722 #: diff.c:5431
   3713#: diff.c:5432
  37233714msgid "<kind>"
  37243715msgstr "ВИД"
  37253716
  3726 #: diff.c:5432
   3717#: diff.c:5433
  37273718msgid ""
  37283719"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
   
  37323723"преди и след разликата,"
  37333724
  3734 #: diff.c:5435
   3725#: diff.c:5436
  37353726msgid ""
  37363727"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
   
  37403731"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
  37413732
  3742 #: diff.c:5438 diff.c:5441 diff.c:5444 diff.c:5553
   3733#: diff.c:5439 diff.c:5442 diff.c:5445 diff.c:5554
  37433734msgid "<prefix>"
  37443735msgstr "ПРЕФИКС"
  37453736
  3746 #: diff.c:5439
   3737#: diff.c:5440
  37473738msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
  37483739msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
  37493740
  3750 #: diff.c:5442
   3741#: diff.c:5443
  37513742msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
  37523743msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
  37533744
  3754 #: diff.c:5445
   3745#: diff.c:5446
  37553746msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
  37563747msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
  37573748
  3758 #: diff.c:5448
   3749#: diff.c:5449
  37593750msgid "do not show any source or destination prefix"
  37603751msgstr "без префикс за източника и целта"
  37613752
  3762 #: diff.c:5451
   3753#: diff.c:5452
  37633754msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
  37643755msgstr ""
   
  37663757"БРОЙ редове"
  37673758
  3768 #: diff.c:5455 diff.c:5460 diff.c:5465
   3759#: diff.c:5456 diff.c:5461 diff.c:5466
  37693760msgid "<char>"
  37703761msgstr "ЗНАК"
  37713762
  3772 #: diff.c:5456
   3763#: diff.c:5457
  37733764msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
  37743765msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
  37753766
  3776 #: diff.c:5461
   3767#: diff.c:5462
  37773768msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
  37783769msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
  37793770
  3780 #: diff.c:5466
   3771#: diff.c:5467
  37813772msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
  37823773msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
  37833774
  3784 #: diff.c:5469
   3775#: diff.c:5470
  37853776msgid "Diff rename options"
  37863777msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
  37873778
  3788 #: diff.c:5470
   3779#: diff.c:5471
  37893780msgid "<n>[/<m>]"
  37903781msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
  37913782
  3792 #: diff.c:5471
   3783#: diff.c:5472
  37933784msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
  37943785msgstr ""
  37953786"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
  37963787
  3797 #: diff.c:5475
   3788#: diff.c:5476
  37983789msgid "detect renames"
  37993790msgstr "засичане на преименуванията"
  38003791
  3801 #: diff.c:5479
   3792#: diff.c:5480
  38023793msgid "omit the preimage for deletes"
  38033794msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
  38043795
  3805 #: diff.c:5482
   3796#: diff.c:5483
  38063797msgid "detect copies"
  38073798msgstr "засичане на копиранията"
  38083799
  3809 #: diff.c:5486
   3800#: diff.c:5487
  38103801msgid "use unmodified files as source to find copies"
  38113802msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
  38123803
  3813 #: diff.c:5488
   3804#: diff.c:5489
  38143805msgid "disable rename detection"
  38153806msgstr "без търсене на преименувания"
  38163807
  3817 #: diff.c:5491
   3808#: diff.c:5492
  38183809msgid "use empty blobs as rename source"
  38193810msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
  38203811
  3821 #: diff.c:5493
   3812#: diff.c:5494
  38223813msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
  38233814msgstr ""
   
  38253816"на файл"
  38263817
  3827 #: diff.c:5496
   3818#: diff.c:5497
  38283819msgid ""
  38293820"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
   
  38323823"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
  38333824
  3834 #: diff.c:5498
   3825#: diff.c:5499
  38353826msgid "Diff algorithm options"
  38363827msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
  38373828
  3838 #: diff.c:5500
   3829#: diff.c:5501
  38393830msgid "produce the smallest possible diff"
  38403831msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
  38413832
  3842 #: diff.c:5503
   3833#: diff.c:5504
  38433834msgid "ignore whitespace when comparing lines"
  38443835msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
  38453836
  3846 #: diff.c:5506
   3837#: diff.c:5507
  38473838msgid "ignore changes in amount of whitespace"
  38483839msgstr "без промени в празните знаци"
  38493840
  3850 #: diff.c:5509
   3841#: diff.c:5510
  38513842msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
  38523843msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
  38533844
  3854 #: diff.c:5512
   3845#: diff.c:5513
  38553846msgid "ignore carrier-return at the end of line"
  38563847msgstr "без промени в знаците за край на ред"
  38573848
  3858 #: diff.c:5515
   3849#: diff.c:5516
  38593850msgid "ignore changes whose lines are all blank"
  38603851msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
  38613852
  3862 #: diff.c:5517 diff.c:5539 diff.c:5542 diff.c:5587
   3853#: diff.c:5518 diff.c:5540 diff.c:5543 diff.c:5588
  38633854msgid "<regex>"
  38643855msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
  38653856
  3866 #: diff.c:5518
   3857#: diff.c:5519
  38673858msgid "ignore changes whose all lines match <regex>"
  38683859msgstr "без промени в редовете, които напасват РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ"
  38693860
  3870 #: diff.c:5521
   3861#: diff.c:5522
  38713862msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
  38723863msgstr ""
  38733864"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
  38743865
  3875 #: diff.c:5524
   3866#: diff.c:5525
  38763867msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
  38773868msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
  38783869
  3879 #: diff.c:5528
   3870#: diff.c:5529
  38803871msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
  38813872msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
  38823873
  3883 #: diff.c:5530
   3874#: diff.c:5531
  38843875msgid "<algorithm>"
  38853876msgstr "АЛГОРИТЪМ"
  38863877
  3887 #: diff.c:5531
   3878#: diff.c:5532
  38883879msgid "choose a diff algorithm"
  38893880msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
  38903881
  3891 #: diff.c:5533
   3882#: diff.c:5534
  38923883msgid "<text>"
  38933884msgstr "ТЕКСТ"
  38943885
  3895 #: diff.c:5534
   3886#: diff.c:5535
  38963887msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
  38973888msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
  38983889
  3899 #: diff.c:5536 diff.c:5545 diff.c:5548
   3890#: diff.c:5537 diff.c:5546 diff.c:5549
  39003891msgid "<mode>"
  39013892msgstr "РЕЖИМ"
  39023893
  3903 #: diff.c:5537
   3894#: diff.c:5538
  39043895msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
  39053896msgstr ""
  39063897"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
  39073898
  3908 #: diff.c:5540
   3899#: diff.c:5541
  39093900msgid "use <regex> to decide what a word is"
  39103901msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
  39113902
  3912 #: diff.c:5543
   3903#: diff.c:5544
  39133904msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
  39143905msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
  39153906
  3916 #: diff.c:5546
   3907#: diff.c:5547
  39173908msgid "moved lines of code are colored differently"
  39183909msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
  39193910
  3920 #: diff.c:5549
   3911#: diff.c:5550
  39213912msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
  39223913msgstr ""
  39233914"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
  39243915
  3925 #: diff.c:5552
   3916#: diff.c:5553
  39263917msgid "Other diff options"
  39273918msgstr "Други опции за разлики"
  39283919
  3929 #: diff.c:5554
   3920#: diff.c:5555
  39303921msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
  39313922msgstr ""
   
  39333924"се ползват относителни пътища"
  39343925
  3935 #: diff.c:5558
   3926#: diff.c:5559
  39363927msgid "treat all files as text"
  39373928msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
  39383929
  3939 #: diff.c:5560
   3930#: diff.c:5561
  39403931msgid "swap two inputs, reverse the diff"
  39413932msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
  39423933
  3943 #: diff.c:5562
   3934#: diff.c:5563
  39443935msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
  39453936msgstr ""
   
  39473938"случай — с 0"
  39483939
  3949 #: diff.c:5564
   3940#: diff.c:5565
  39503941msgid "disable all output of the program"
  39513942msgstr "без всякакъв изход от програмата"
  39523943
  3953 #: diff.c:5566
   3944#: diff.c:5567
  39543945msgid "allow an external diff helper to be executed"
  39553946msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
  39563947
  3957 #: diff.c:5568
   3948#: diff.c:5569
  39583949msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
  39593950msgstr ""
  39603951"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
  39613952
  3962 #: diff.c:5570
   3953#: diff.c:5571
  39633954msgid "<when>"
  39643955msgstr "КОГА"
  39653956
  3966 #: diff.c:5571
   3957#: diff.c:5572
  39673958msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
  39683959msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
  39693960
  3970 #: diff.c:5574
   3961#: diff.c:5575
  39713962msgid "<format>"
  39723963msgstr "ФОРМАТ"
  39733964
  3974 #: diff.c:5575
   3965#: diff.c:5576
  39753966msgid "specify how differences in submodules are shown"
  39763967msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
  39773968
  3978 #: diff.c:5579
   3969#: diff.c:5580
  39793970msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
  39803971msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
  39813972
  3982 #: diff.c:5582
   3973#: diff.c:5583
  39833974msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
  39843975msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
  39853976
  3986 #: diff.c:5584
   3977#: diff.c:5585
  39873978msgid "<string>"
  39883979msgstr "НИЗ"
  39893980
  3990 #: diff.c:5585
   3981#: diff.c:5586
  39913982msgid ""
  39923983"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  39943985msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
  39953986
  3996 #: diff.c:5588
   3987#: diff.c:5589
  39973988msgid ""
  39983989"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  40023993"на регулярния израз"
  40033994
  4004 #: diff.c:5591
   3995#: diff.c:5592
  40053996msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
  40063997msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
  40073998
  4008 #: diff.c:5594
   3999#: diff.c:5595
  40094000msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
  40104001msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
  40114002
  4012 #: diff.c:5597
   4003#: diff.c:5598
  40134004msgid "control the order in which files appear in the output"
  40144005msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
  40154006
  4016 #: diff.c:5598
   4007#: diff.c:5599
  40174008msgid "<object-id>"
  40184009msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
  40194010
  4020 #: diff.c:5599
   4011#: diff.c:5600
  40214012msgid ""
  40224013"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  40244015msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
  40254016
  4026 #: diff.c:5601
   4017#: diff.c:5602
  40274018msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
  40284019msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
  40294020
  4030 #: diff.c:5602
   4021#: diff.c:5603
  40314022msgid "select files by diff type"
  40324023msgstr "избор на файловете по вид разлика"
  40334024
  4034 #: diff.c:5604
   4025#: diff.c:5605
  40354026msgid "<file>"
  40364027msgstr "ФАЙЛ"
  40374028
  4038 #: diff.c:5605
   4029#: diff.c:5606
  40394030msgid "Output to a specific file"
  40404031msgstr "Изход към указания файл"
  40414032
  4042 #: diff.c:6262
   4033#: diff.c:6263
  40434034msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
  40444035msgstr ""
   
  40464037"многото файлове."
  40474038
  4048 #: diff.c:6265
   4039#: diff.c:6266
  40494040msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
  40504041msgstr ""
   
  40524043"файлове."
  40534044
  4054 #: diff.c:6268
   4045#: diff.c:6269
  40554046#, c-format
  40564047msgid ""
   
  64216412msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
  64226413
  6423 #: ref-filter.c:2156 refs.c:660
   6414#: ref-filter.c:2156 refs.c:676
  64246415#, c-format
  64256416msgid "ignoring broken ref %s"
   
  64466437msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
  64476438
  6448 #: refs.c:575
   6439#: refs.c:566
   6440#, c-format
   6441msgid ""
   6442"Using '%s' as the name for the initial branch. This default branch name\n"
   6443"is subject to change. To configure the initial branch name to use in all\n"
   6444"of your new repositories, which will suppress this warning, call:\n"
   6445"\n"
   6446"\tgit config --global init.defaultBranch <name>\n"
   6447"\n"
   6448"Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and\n"
   6449"'development'. The just-created branch can be renamed via this command:\n"
   6450"\n"
   6451"\tgit branch -m <name>\n"
   6452msgstr ""
   6453"Първоначалният клон ще се казва „%s“.  Това може да се промени.  Можете да "
   6454"зададете\n"
   6455"настройката и да спрете това съобщение.  За това изпълнете:\n"
   6456"\n"
   6457"    git config --global init.defaultBranch ИМЕ\n"
   6458"\n"
   6459"Често ползвани варианти вместо „master“ са „main“, „trunk“ и „development“.\n"
   6460"За да преименувата току що създаден клон, изпълнете:\n"
   6461"\n"
   6462"    git branch -m ИМЕ\n"
   6463
   6464#: refs.c:588
  64496465#, c-format
  64506466msgid "could not retrieve `%s`"
  64516467msgstr "„%s“ не може да бъде получен"
  64526468
  6453 #: refs.c:582
   6469#: refs.c:598
  64546470#, c-format
  64556471msgid "invalid branch name: %s = %s"
  64566472msgstr "неправилно име на клон: „%s = %s“"
  64576473
  6458 #: refs.c:658
   6474#: refs.c:674
  64596475#, c-format
  64606476msgid "ignoring dangling symref %s"
  64616477msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
  64626478
  6463 #: refs.c:895
   6479#: refs.c:911
  64646480#, c-format
  64656481msgid "log for ref %s has gap after %s"
  64666482msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
  64676483
  6468 #: refs.c:901
   6484#: refs.c:917
  64696485#, c-format
  64706486msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
  64716487msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
  64726488
  6473 #: refs.c:960
   6489#: refs.c:976
  64746490#, c-format
  64756491msgid "log for %s is empty"
  64766492msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
  64776493
  6478 #: refs.c:1052
   6494#: refs.c:1068
  64796495#, c-format
  64806496msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
  64816497msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
  64826498
  6483 #: refs.c:1123
   6499#: refs.c:1139
  64846500#, c-format
  64856501msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
  64866502msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
  64876503
  6488 #: refs.c:1947
   6504#: refs.c:1963
  64896505#, c-format
  64906506msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
  64916507msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
  64926508
  6493 #: refs.c:2027
   6509#: refs.c:2043
  64946510msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
  64956511msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
  64966512
  6497 #: refs.c:2038
   6513#: refs.c:2054
  64986514msgid "ref updates aborted by hook"
  64996515msgstr "обновяванията на указатели са преустановени от кука"
  65006516
  6501 #: refs.c:2138 refs.c:2168
   6517#: refs.c:2154 refs.c:2184
  65026518#, c-format
  65036519msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
  65046520msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
  65056521
  6506 #: refs.c:2144 refs.c:2179
   6522#: refs.c:2160 refs.c:2195
  65076523#, c-format
  65086524msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
   
  67916807msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
  67926808
  6793 #: remote.c:2348
   6809#: remote.c:2349
  67946810#, c-format
  67956811msgid "cannot parse expected object name '%s'"
   
  86188634msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
  86198635
  8620 #: submodule.c:1156 builtin/branch.c:678 builtin/submodule--helper.c:2469
   8636#: submodule.c:1156 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2469
  86218637msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
  86228638msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
   
  99179933msgstr ""
  99189934"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
  9919 "Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
   9935"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“ ще ускори\n"
  99209936"изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
  99219937"За повече подробности погледнете „git status help“."
   
  1050610522msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
  1050710523
  10508 #: builtin/am.c:2225 builtin/init-db.c:558 builtin/prune-packed.c:16
   10524#: builtin/am.c:2225 builtin/init-db.c:560 builtin/prune-packed.c:16
  1050910525#: builtin/repack.c:335 builtin/stash.c:815
  1051010526msgid "be quiet"
   
  1056210578msgstr "БРОЙ"
  1056310579
  10564 #: builtin/am.c:2269 builtin/branch.c:659 builtin/bugreport.c:136
   10580#: builtin/am.c:2269 builtin/branch.c:661 builtin/bugreport.c:136
  1056510581#: builtin/for-each-ref.c:38 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:438
  1056610582#: builtin/verify-tag.c:38
   
  1135611372msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
  1135711373
  11358 #: builtin/branch.c:542
   11374#: builtin/branch.c:544
  1135911375msgid "Branch rename failed"
  1136011376msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
  1136111377
  11362 #: builtin/branch.c:544
   11378#: builtin/branch.c:546
  1136311379msgid "Branch copy failed"
  1136411380msgstr "Неуспешно копиране на клон"
  1136511381
  11366 #: builtin/branch.c:548
   11382#: builtin/branch.c:550
  1136711383#, c-format
  1136811384msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
  1136911385msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
  1137011386
  11371 #: builtin/branch.c:551
   11387#: builtin/branch.c:553
  1137211388#, c-format
  1137311389msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
  1137411390msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
  1137511391
  11376 #: builtin/branch.c:557
   11392#: builtin/branch.c:559
  1137711393#, c-format
  1137811394msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
  1137911395msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
  1138011396
  11381 #: builtin/branch.c:566
   11397#: builtin/branch.c:568
  1138211398msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
  1138311399msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
  1138411400
  11385 #: builtin/branch.c:568
   11401#: builtin/branch.c:570
  1138611402msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
  1138711403msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
  1138811404
  11389 #: builtin/branch.c:584
   11405#: builtin/branch.c:586
  1139011406#, c-format
  1139111407msgid ""
   
  1139811414"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
  1139911415
  11400 #: builtin/branch.c:618
   11416#: builtin/branch.c:620
  1140111417msgid "Generic options"
  1140211418msgstr "Общи настройки"
  1140311419
  11404 #: builtin/branch.c:620
   11420#: builtin/branch.c:622
  1140511421msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
  1140611422msgstr ""
   
  1140811424"отдалечените клони"
  1140911425
  11410 #: builtin/branch.c:621
   11426#: builtin/branch.c:623
  1141111427msgid "suppress informational messages"
  1141211428msgstr "без информационни съобщения"
  1141311429
  11414 #: builtin/branch.c:622
   11430#: builtin/branch.c:624
  1141511431msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
  1141611432msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
  1141711433
  11418 #: builtin/branch.c:624
   11434#: builtin/branch.c:626
  1141911435msgid "do not use"
  1142011436msgstr "да не се ползва"
  1142111437
  11422 #: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:532
   11438#: builtin/branch.c:628 builtin/rebase.c:532
  1142311439msgid "upstream"
  1142411440msgstr "клон-източник"
  1142511441
  11426 #: builtin/branch.c:626
   11442#: builtin/branch.c:628
  1142711443msgid "change the upstream info"
  1142811444msgstr "смяна на клона-източник"
  1142911445
  11430 #: builtin/branch.c:627
   11446#: builtin/branch.c:629
  1143111447msgid "unset the upstream info"
  1143211448msgstr "изчистване на информацията за клон-източник"
  1143311449
  11434 #: builtin/branch.c:628
   11450#: builtin/branch.c:630
  1143511451msgid "use colored output"
  1143611452msgstr "цветен изход"
  1143711453
  11438 #: builtin/branch.c:629
   11454#: builtin/branch.c:631
  1143911455msgid "act on remote-tracking branches"
  1144011456msgstr "действие върху следящите клони"
  1144111457
  11442 #: builtin/branch.c:631 builtin/branch.c:633
   11458#: builtin/branch.c:633 builtin/branch.c:635
  1144311459msgid "print only branches that contain the commit"
  1144411460msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
  1144511461
  11446 #: builtin/branch.c:632 builtin/branch.c:634
   11462#: builtin/branch.c:634 builtin/branch.c:636
  1144711463msgid "print only branches that don't contain the commit"
  1144811464msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
  1144911465
  11450 #: builtin/branch.c:637
   11466#: builtin/branch.c:639
  1145111467msgid "Specific git-branch actions:"
  1145211468msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
  1145311469
  11454 #: builtin/branch.c:638
   11470#: builtin/branch.c:640
  1145511471msgid "list both remote-tracking and local branches"
  1145611472msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
  1145711473
  11458 #: builtin/branch.c:640
   11474#: builtin/branch.c:642
  1145911475msgid "delete fully merged branch"
  1146011476msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
  1146111477
  11462 #: builtin/branch.c:641
   11478#: builtin/branch.c:643
  1146311479msgid "delete branch (even if not merged)"
  1146411480msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
  1146511481
  11466 #: builtin/branch.c:642
   11482#: builtin/branch.c:644
  1146711483msgid "move/rename a branch and its reflog"
  1146811484msgstr ""
  1146911485"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
  1147011486
  11471 #: builtin/branch.c:643
   11487#: builtin/branch.c:645
  1147211488msgid "move/rename a branch, even if target exists"
  1147311489msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
  1147411490
  11475 #: builtin/branch.c:644
   11491#: builtin/branch.c:646
  1147611492msgid "copy a branch and its reflog"
  1147711493msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
  1147811494
  11479 #: builtin/branch.c:645
   11495#: builtin/branch.c:647
  1148011496msgid "copy a branch, even if target exists"
  1148111497msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
  1148211498
  11483 #: builtin/branch.c:646
   11499#: builtin/branch.c:648
  1148411500msgid "list branch names"
  1148511501msgstr "извеждане на имената на клоните"
  1148611502
  11487 #: builtin/branch.c:647
   11503#: builtin/branch.c:649
  1148811504msgid "show current branch name"
  1148911505msgstr "извеждане на името на текущия клон"
  1149011506
  11491 #: builtin/branch.c:648
   11507#: builtin/branch.c:650
  1149211508msgid "create the branch's reflog"
  1149311509msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
  1149411510
  11495 #: builtin/branch.c:650
   11511#: builtin/branch.c:652
  1149611512msgid "edit the description for the branch"
  1149711513msgstr "редактиране на описанието на клона"
  1149811514
  11499 #: builtin/branch.c:651
   11515#: builtin/branch.c:653
  1150011516msgid "force creation, move/rename, deletion"
  1150111517msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
  1150211518
  11503 #: builtin/branch.c:652
   11519#: builtin/branch.c:654
  1150411520msgid "print only branches that are merged"
  1150511521msgstr "извеждане само на слетите клони"
  1150611522
  11507 #: builtin/branch.c:653
   11523#: builtin/branch.c:655
  1150811524msgid "print only branches that are not merged"
  1150911525msgstr "извеждане само на неслетите клони"
  1151011526
  11511 #: builtin/branch.c:654
   11527#: builtin/branch.c:656
  1151211528msgid "list branches in columns"
  1151311529msgstr "извеждане по колони"
  1151411530
  11515 #: builtin/branch.c:656 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
   11531#: builtin/branch.c:658 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
  1151611532#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
  1151711533#: builtin/tag.c:434
   
  1151911535msgstr "ОБЕКТ"
  1152011536
  11521 #: builtin/branch.c:657
   11537#: builtin/branch.c:659
  1152211538msgid "print only branches of the object"
  1152311539msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
  1152411540
  11525 #: builtin/branch.c:658 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:441
   11541#: builtin/branch.c:660 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:441
  1152611542msgid "sorting and filtering are case insensitive"
  1152711543msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
  1152811544
  11529 #: builtin/branch.c:659 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:439
   11545#: builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:439
  1153011546#: builtin/verify-tag.c:38
  1153111547msgid "format to use for the output"
  1153211548msgstr "ФОРМАТ за изхода"
  1153311549
  11534 #: builtin/branch.c:682 builtin/clone.c:790
   11550#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:790
  1153511551msgid "HEAD not found below refs/heads!"
  1153611552msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
  1153711553
  11538 #: builtin/branch.c:706
   11554#: builtin/branch.c:708
  1153911555msgid "--column and --verbose are incompatible"
  1154011556msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
  1154111557
  11542 #: builtin/branch.c:721 builtin/branch.c:775 builtin/branch.c:784
   11558#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:777 builtin/branch.c:786
  1154311559msgid "branch name required"
  1154411560msgstr "Необходимо е име на клон"
  1154511561
  11546 #: builtin/branch.c:751
   11562#: builtin/branch.c:753
  1154711563msgid "Cannot give description to detached HEAD"
  1154811564msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
  1154911565
  11550 #: builtin/branch.c:756
   11566#: builtin/branch.c:758
  1155111567msgid "cannot edit description of more than one branch"
  1155211568msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
  1155311569
  11554 #: builtin/branch.c:763
   11570#: builtin/branch.c:765
  1155511571#, c-format
  1155611572msgid "No commit on branch '%s' yet."
  1155711573msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
  1155811574
  11559 #: builtin/branch.c:766
   11575#: builtin/branch.c:768
  1156011576#, c-format
  1156111577msgid "No branch named '%s'."
  1156211578msgstr "Липсва клон на име „%s“."
  1156311579
  11564 #: builtin/branch.c:781
   11580#: builtin/branch.c:783
  1156511581msgid "too many branches for a copy operation"
  1156611582msgstr "прекалено много клони за копиране"
  1156711583
  11568 #: builtin/branch.c:790
   11584#: builtin/branch.c:792
  1156911585msgid "too many arguments for a rename operation"
  1157011586msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
  1157111587
  11572 #: builtin/branch.c:795
   11588#: builtin/branch.c:797
  1157311589msgid "too many arguments to set new upstream"
  1157411590msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
  1157511591
  11576 #: builtin/branch.c:799
   11592#: builtin/branch.c:801
  1157711593#, c-format
  1157811594msgid ""
   
  1158211598"никой клон."
  1158311599
  11584 #: builtin/branch.c:802 builtin/branch.c:825
   11600#: builtin/branch.c:804 builtin/branch.c:827
  1158511601#, c-format
  1158611602msgid "no such branch '%s'"
  1158711603msgstr "Няма клон на име „%s“."
  1158811604
  11589 #: builtin/branch.c:806
   11605#: builtin/branch.c:808
  1159011606#, c-format
  1159111607msgid "branch '%s' does not exist"
  1159211608msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
  1159311609
  11594 #: builtin/branch.c:819
   11610#: builtin/branch.c:821
  1159511611msgid "too many arguments to unset upstream"
  1159611612msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
  1159711613
  11598 #: builtin/branch.c:823
   11614#: builtin/branch.c:825
  1159911615msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
  1160011616msgstr ""
  1160111617"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
  1160211618
  11603 #: builtin/branch.c:829
   11619#: builtin/branch.c:831
  1160411620#, c-format
  1160511621msgid "Branch '%s' has no upstream information"
  1160611622msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
  1160711623
  11608 #: builtin/branch.c:839
   11624#: builtin/branch.c:841
  1160911625msgid ""
  1161011626"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
   
  1161411630"Пробвайте с: „-a|-r --list ШАБЛОН“"
  1161511631
  11616 #: builtin/branch.c:843
   11632#: builtin/branch.c:845
  1161711633msgid ""
  1161811634"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
   
  1274612762msgstr "без създаване на работно дърво"
  1274712763
  12748 #: builtin/clone.c:95 builtin/clone.c:97 builtin/init-db.c:553
   12764#: builtin/clone.c:95 builtin/clone.c:97 builtin/init-db.c:555
  1274912765msgid "create a bare repository"
  1275012766msgstr "създаване на голо хранилище"
   
  1277912795msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
  1278012796
  12781 #: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:550
   12797#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:552
  1278212798msgid "template-directory"
  1278312799msgstr "директория с шаблони"
  1278412800
  12785 #: builtin/clone.c:113 builtin/init-db.c:551
   12801#: builtin/clone.c:113 builtin/init-db.c:553
  1278612802msgid "directory from which templates will be used"
  1278712803msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
   
  1279712813msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
  1279812814
  12799 #: builtin/clone.c:120 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:561
   12815#: builtin/clone.c:120 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:563
  1280012816#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3546 builtin/repack.c:358
  1280112817msgid "name"
   
  1285712873msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
  1285812874
  12859 #: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:559
   12875#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:561
  1286012876msgid "gitdir"
  1286112877msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  1286212878
  12863 #: builtin/clone.c:139 builtin/init-db.c:560
   12879#: builtin/clone.c:139 builtin/init-db.c:562
  1286412880msgid "separate git dir from working tree"
  1286512881msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
   
  1310613122msgstr "опцията „--local“ се прескача"
  1310713123
  13108 #: builtin/clone.c:1308 builtin/clone.c:1316
   13124#: builtin/clone.c:1311 builtin/clone.c:1319
  1310913125#, c-format
  1311013126msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
  1311113127msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
  1311213128
  13113 #: builtin/clone.c:1319
   13129#: builtin/clone.c:1322
  1311413130msgid "You appear to have cloned an empty repository."
  1311513131msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
   
  1368313699
  1368413700#: builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1386 builtin/commit.c:1541
  13685 #: builtin/fast-export.c:1199 builtin/fast-export.c:1202
  13686 #: builtin/fast-export.c:1205 builtin/rebase.c:1406 parse-options.h:336
   13701#: builtin/fast-export.c:1198 builtin/fast-export.c:1201
   13702#: builtin/fast-export.c:1204 builtin/rebase.c:1406 parse-options.h:336
  1368713703msgid "mode"
  1368813704msgstr "РЕЖИМ"
   
  1464914665"Грешка: непреките етикети не се изнасят, освен ако не зададете „--mark-tags“."
  1465014666
  14651 #: builtin/fast-export.c:1178
   14667#: builtin/fast-export.c:1177
  1465214668msgid "--anonymize-map token cannot be empty"
  1465314669msgstr "опцията „--anonymize-map“ изисква аргумент"
  1465414670
  14655 #: builtin/fast-export.c:1198
   14671#: builtin/fast-export.c:1197
  1465614672msgid "show progress after <n> objects"
  1465714673msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
  1465814674
  14659 #: builtin/fast-export.c:1200
   14675#: builtin/fast-export.c:1199
  1466014676msgid "select handling of signed tags"
  1466114677msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
  1466214678
  14663 #: builtin/fast-export.c:1203
   14679#: builtin/fast-export.c:1202
  1466414680msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
  1466514681msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
  1466614682
  14667 #: builtin/fast-export.c:1206
   14683#: builtin/fast-export.c:1205
  1466814684msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
  1466914685msgstr ""
  1467014686"как да се обработват съобщенията за подаване, които са в друго кодиране"
  1467114687
  14672 #: builtin/fast-export.c:1209
   14688#: builtin/fast-export.c:1208
  1467314689msgid "Dump marks to this file"
  1467414690msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
  1467514691
  14676 #: builtin/fast-export.c:1211
   14692#: builtin/fast-export.c:1210
  1467714693msgid "Import marks from this file"
  1467814694msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
  1467914695
  14680 #: builtin/fast-export.c:1215
   14696#: builtin/fast-export.c:1214
  1468114697msgid "Import marks from this file if it exists"
  1468214698msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ, ако съществува"
  1468314699
  14684 #: builtin/fast-export.c:1217
   14700#: builtin/fast-export.c:1216
  1468514701msgid "Fake a tagger when tags lack one"
  1468614702msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
  1468714703
  14688 #: builtin/fast-export.c:1219
   14704#: builtin/fast-export.c:1218
  1468914705msgid "Output full tree for each commit"
  1469014706msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
  1469114707
  14692 #: builtin/fast-export.c:1221
   14708#: builtin/fast-export.c:1220
  1469314709msgid "Use the done feature to terminate the stream"
  1469414710msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
  1469514711
  14696 #: builtin/fast-export.c:1222
   14712#: builtin/fast-export.c:1221
  1469714713msgid "Skip output of blob data"
  1469814714msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
  1469914715
  14700 #: builtin/fast-export.c:1223 builtin/log.c:1816
   14716#: builtin/fast-export.c:1222 builtin/log.c:1816
  1470114717msgid "refspec"
  1470214718msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
  1470314719
  14704 #: builtin/fast-export.c:1224
   14720#: builtin/fast-export.c:1223
  1470514721msgid "Apply refspec to exported refs"
  1470614722msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
  1470714723
  14708 #: builtin/fast-export.c:1225
   14724#: builtin/fast-export.c:1224
  1470914725msgid "anonymize output"
  1471014726msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
  1471114727
  14712 #: builtin/fast-export.c:1226
   14728#: builtin/fast-export.c:1225
  1471314729msgid "from:to"
  1471414730msgstr "ОТ:КЪМ"
  1471514731
  14716 #: builtin/fast-export.c:1227
   14732#: builtin/fast-export.c:1226
  1471714733msgid "convert <from> to <to> in anonymized output"
  1471814734msgstr "заместване ОТ със КЪМ в анонимизирания изход"
  1471914735
  14720 #: builtin/fast-export.c:1230
   14736#: builtin/fast-export.c:1229
  1472114737msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
  1472214738msgstr ""
   
  1472414740"идентификатор на обект"
  1472514741
  14726 #: builtin/fast-export.c:1232
   14742#: builtin/fast-export.c:1231
  1472714743msgid "Show original object ids of blobs/commits"
  1472814744msgstr "Извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
  1472914745
  14730 #: builtin/fast-export.c:1234
   14746#: builtin/fast-export.c:1233
  1473114747msgid "Label tags with mark ids"
  1473214748msgstr "Задаване на идентификатори на маркери на етикетите"
  1473314749
  14734 #: builtin/fast-export.c:1257
   14750#: builtin/fast-export.c:1256
  1473514751msgid "--anonymize-map without --anonymize does not make sense"
  1473614752msgstr "опцията „--anonymize-map“ изисква „--anonymize“"
  1473714753
  14738 #: builtin/fast-export.c:1272
   14754#: builtin/fast-export.c:1271
  1473914755msgid "Cannot pass both --import-marks and --import-marks-if-exists"
  1474014756msgstr "опциите „--import-marks“ и „--import-marks-if-exists“ са несъвместими"
   
  1647016486msgstr "неправилна стойност „%s“"
  1647116487
  16472 #: builtin/index-pack.c:1806 builtin/init-db.c:391 builtin/init-db.c:623
   16488#: builtin/index-pack.c:1806 builtin/init-db.c:392 builtin/init-db.c:625
  1647316489#, c-format
  1647416490msgid "unknown hash algorithm '%s'"
   
  1653516551msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
  1653616552
  16537 #: builtin/init-db.c:274
   16553#: builtin/init-db.c:275
  1653816554#, c-format
  1653916555msgid "invalid initial branch name: '%s'"
  1654016556msgstr "неправилно име на първоначалния клон: „%s“"
  1654116557
  16542 #: builtin/init-db.c:366
   16558#: builtin/init-db.c:367
  1654316559#, c-format
  1654416560msgid "unable to handle file type %d"
  1654516561msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
  1654616562
  16547 #: builtin/init-db.c:369
   16563#: builtin/init-db.c:370
  1654816564#, c-format
  1654916565msgid "unable to move %s to %s"
  1655016566msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
  1655116567
  16552 #: builtin/init-db.c:385
   16568#: builtin/init-db.c:386
  1655316569msgid "attempt to reinitialize repository with different hash"
  1655416570msgstr ""
   
  1655616572"контролна сума"
  1655716573
  16558 #: builtin/init-db.c:409 builtin/init-db.c:412
   16574#: builtin/init-db.c:410 builtin/init-db.c:413
  1655916575#, c-format
  1656016576msgid "%s already exists"
  1656116577msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
  1656216578
  16563 #: builtin/init-db.c:443
   16579#: builtin/init-db.c:445
  1656416580#, c-format
  1656516581msgid "re-init: ignored --initial-branch=%s"
  1656616582msgstr "re-init: „--initial-branch=%s“ се пропуска"
  1656716583
  16568 #: builtin/init-db.c:474
   16584#: builtin/init-db.c:476
  1656916585#, c-format
  1657016586msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
   
  1657216588"Инициализиране наново на съществуващо, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
  1657316589
  16574 #: builtin/init-db.c:475
   16590#: builtin/init-db.c:477
  1657516591#, c-format
  1657616592msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
  1657716593msgstr "Инициализиране наново на съществуващо хранилище на Git в „%s%s“\n"
  1657816594
  16579 #: builtin/init-db.c:479
   16595#: builtin/init-db.c:481
  1658016596#, c-format
  1658116597msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
  1658216598msgstr "Инициализиране на празно, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
  1658316599
  16584 #: builtin/init-db.c:480
   16600#: builtin/init-db.c:482
  1658516601#, c-format
  1658616602msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
  1658716603msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
  1658816604
  16589 #: builtin/init-db.c:529
   16605#: builtin/init-db.c:531
  1659016606msgid ""
  1659116607"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
   
  1659516611"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
  1659616612
  16597 #: builtin/init-db.c:555
   16613#: builtin/init-db.c:557
  1659816614msgid "permissions"
  1659916615msgstr "права"
  1660016616
  16601 #: builtin/init-db.c:556
   16617#: builtin/init-db.c:558
  1660216618msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
  1660316619msgstr ""
   
  1660516621"потребител"
  1660616622
  16607 #: builtin/init-db.c:562
   16623#: builtin/init-db.c:564
  1660816624msgid "override the name of the initial branch"
  1660916625msgstr "задаване на името на първоначалния клон"
  1661016626
  16611 #: builtin/init-db.c:563 builtin/verify-pack.c:74
   16627#: builtin/init-db.c:565 builtin/verify-pack.c:74
  1661216628msgid "hash"
  1661316629msgstr "алгоритъм"
  1661416630
  16615 #: builtin/init-db.c:564 builtin/show-index.c:22 builtin/verify-pack.c:75
   16631#: builtin/init-db.c:566 builtin/show-index.c:22 builtin/verify-pack.c:75
  1661616632msgid "specify the hash algorithm to use"
  1661716633msgstr "указване на алгоритъм за контролна сума"
  1661816634
  16619 #: builtin/init-db.c:571
   16635#: builtin/init-db.c:573
  1662016636msgid "--separate-git-dir and --bare are mutually exclusive"
  1662116637msgstr "опциите „--separate-git-dir“ и „--bare“ са несъвместими"
  1662216638
  16623 #: builtin/init-db.c:600 builtin/init-db.c:605
   16639#: builtin/init-db.c:602 builtin/init-db.c:607
  1662416640#, c-format
  1662516641msgid "cannot mkdir %s"
  1662616642msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
  1662716643
  16628 #: builtin/init-db.c:609 builtin/init-db.c:664
   16644#: builtin/init-db.c:611 builtin/init-db.c:666
  1662916645#, c-format
  1663016646msgid "cannot chdir to %s"
  1663116647msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
  1663216648
  16633 #: builtin/init-db.c:636
   16649#: builtin/init-db.c:638
  1663416650#, c-format
  1663516651msgid ""
   
  1664016656"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
  1664116657
  16642 #: builtin/init-db.c:688
   16658#: builtin/init-db.c:690
  1664316659#, c-format
  1664416660msgid "Cannot access work tree '%s'"
  1664516661msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
  1664616662
  16647 #: builtin/init-db.c:693
   16663#: builtin/init-db.c:695
  1664816664msgid "--separate-git-dir incompatible with bare repository"
  1664916665msgstr "опцията „--separate-git-dir“ е несъвместима с голо хранилище"
   
  2238222398#: builtin/submodule--helper.c:886 builtin/submodule--helper.c:1623
  2238322399msgid "Suppress submodule status output"
  22384 msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
   22400msgstr "Без изход за състоянието на подмодула"
  2238522401
  2238622402#: builtin/submodule--helper.c:887
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.