Changeset 3383


Ignore:
Timestamp:
Dec 12, 2020, 6:06:09 PM (7 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bash: подаден през робота

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/bash-5.1.bg.po

  r3382 r3383  
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: bash-5.0\n"
   8"Project-Id-Version: bash-5.1\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2018-12-19 15:52-0500\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2020-03-27 19:47+0100\n"
   10"POT-Creation-Date: 2020-11-28 12:51-0500\n"
   11"PO-Revision-Date: 2020-12-12 16:27+0100\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2020
  21 #: arrayfunc.c:58
   21#: arrayfunc.c:66
  2222msgid "bad array subscript"
  2323msgstr "грешен индекс на масив"
  2424
  25 #: arrayfunc.c:377 builtins/declare.def:638 variables.c:2254 variables.c:2280
  26 #: variables.c:3108
   25#: arrayfunc.c:421 builtins/declare.def:638 variables.c:2274 variables.c:2300
   26#: variables.c:3133
  2727#, c-format
  2828msgid "%s: removing nameref attribute"
  2929msgstr "%s: изтриване на атрибута за указател от променливата"
  3030
  31 #: arrayfunc.c:402 builtins/declare.def:851
   31#: arrayfunc.c:446 builtins/declare.def:851
  3232#, c-format
  3333msgid "%s: cannot convert indexed to associative array"
  3434msgstr "%s: масивът не може да бъде преобразуван към речник"
  3535
  36 #: arrayfunc.c:586
   36#: arrayfunc.c:700
  3737#, c-format
  3838msgid "%s: invalid associative array key"
  3939msgstr "%s: грешно име на ключ в речник"
  4040
  41 #: arrayfunc.c:588
   41#: arrayfunc.c:702
  4242#, c-format
  4343msgid "%s: cannot assign to non-numeric index"
  4444msgstr "%s: не може да се присвоява на нецифров индекс"
  4545
  46 #: arrayfunc.c:633
   46#: arrayfunc.c:747
  4747#, c-format
  4848msgid "%s: %s: must use subscript when assigning associative array"
  4949msgstr "%s: %s: при присвояване към речник трябва да се използва индекс"
  5050
  51 #: bashhist.c:451
   51#: bashhist.c:452
  5252#, c-format
  5353msgid "%s: cannot create: %s"
  5454msgstr "%s: не може да се създаде: %s"
  5555
  56 #: bashline.c:4144
   56#: bashline.c:4310
  5757msgid "bash_execute_unix_command: cannot find keymap for command"
  5858msgstr ""
   
  6060"функциите на клавишите за командата"
  6161
  62 #: bashline.c:4254
   62#: bashline.c:4459
  6363#, c-format
  6464msgid "%s: first non-whitespace character is not `\"'"
  6565msgstr "%s: първият непразен знак не е „\"“"
  6666
  67 #: bashline.c:4283
   67#: bashline.c:4488
  6868#, c-format
  6969msgid "no closing `%c' in %s"
  7070msgstr "в %2$s липсва затварящ знак „%1$c“"
  7171
  72 #: bashline.c:4317
   72#: bashline.c:4519
  7373#, c-format
  7474msgid "%s: missing colon separator"
  7575msgstr "%s: разделителят „:“ липсва"
  7676
  77 #: braces.c:331
   77#: bashline.c:4555
   78#, c-format
   79msgid "`%s': cannot unbind in command keymap"
   80msgstr ""
   81"„%s“: неуспешно премахне на присвояване в подредбата на функциите на "
   82"клавишите"
   83
   84#: braces.c:327
  7885#, c-format
  7986msgid "brace expansion: cannot allocate memory for %s"
  80 msgstr "заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за „%s“"
  81 
  82 #: braces.c:429
   87msgstr ""
   88"заместване на изразите с фигурни скоби: неуспешно заделяне на памет за „%s“"
   89
   90#: braces.c:406
  8391#, c-format
  8492msgid "brace expansion: failed to allocate memory for %u elements"
  85 msgstr "заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за %u елемента"
  86 
  87 #: braces.c:474
   93msgstr ""
   94"заместване на изразите с фигурни скоби: неуспешно заделяне на памет за %u "
   95"елемента"
   96
   97#: braces.c:451
  8898#, c-format
  8999msgid "brace expansion: failed to allocate memory for `%s'"
  90 msgstr "заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за „%s“"
  91 
  92 #: builtins/alias.def:131 variables.c:1842
   100msgstr ""
   101"заместване на изразите с фигурни скоби: неуспешно заделяне на памет за „%s“"
   102
   103#: builtins/alias.def:131 variables.c:1844
  93104#, c-format
  94105msgid "`%s': invalid alias name"
   
  109120msgstr "%s: не може да се прочете: %s"
  110121
  111 #: builtins/bind.def:304 builtins/bind.def:334
   122#: builtins/bind.def:328 builtins/bind.def:358
  112123#, c-format
  113124msgid "`%s': unknown function name"
  114125msgstr "„%s“:  име на непозната функция"
  115126
  116 #: builtins/bind.def:312
   127#: builtins/bind.def:336
  117128#, c-format
  118129msgid "%s is not bound to any keys.\n"
  119130msgstr "%s не е зададена на никой клавиш.\n"
  120131
  121 #: builtins/bind.def:316
   132#: builtins/bind.def:340
  122133#, c-format
  123134msgid "%s can be invoked via "
  124135msgstr "%s може да се извика чрез "
  125136
  126 #: builtins/bind.def:353 builtins/bind.def:368
   137#: builtins/bind.def:378 builtins/bind.def:395
  127138#, c-format
  128139msgid "`%s': cannot unbind"
   
  141152"Returns the context of the current subroutine call.\n"
  142153"    \n"
  143 "    Without EXPR, returns "
  144 msgstr ""
  145 "Връща контекста на текущото извикване на функция.\n"
  146 "    \n"
  147 "    Без ИЗРАЗ връща "
  148 
  149 #: builtins/cd.def:326
   154"    Without EXPR, returns \"$line $filename\".  With EXPR, returns\n"
   155"    \"$line $subroutine $filename\"; this extra information can be used to\n"
   156"    provide a stack trace.\n"
   157"    \n"
   158"    The value of EXPR indicates how many call frames to go back before the\n"
   159"    current one; the top frame is frame 0."
   160msgstr ""
   161"Връщане на контекста на текущото извикване на подпрограма.\n"
   162"    \n"
   163"    Без ИЗРАЗ връща „$line $filename“.  С ИЗРАЗ връща\n"
   164"    „$line $subroutine $filename“.  Допълнителната информация може да се\n"
   165"    използва за получаване на информация за състоянието на стека.\n"
   166"    \n"
   167"    Стойността на ИЗРАЗа показва за колко рамки спрямо текущата да се "
   168"изведе\n"
   169"    информация.  Най-горната рамка е 0."
   170
   171#: builtins/cd.def:327
  150172msgid "HOME not set"
  151173msgstr "Променливата „HOME“ не е зададена"
  152174
  153 #: builtins/cd.def:334 builtins/common.c:161 test.c:891
   175#: builtins/cd.def:335 builtins/common.c:161 test.c:901
  154176msgid "too many arguments"
  155177msgstr "прекалено много аргументи"
  156178
  157 #: builtins/cd.def:341
   179#: builtins/cd.def:342
  158180msgid "null directory"
  159181msgstr "нулева директория"
  160182
  161 #: builtins/cd.def:352
   183#: builtins/cd.def:353
  162184msgid "OLDPWD not set"
  163185msgstr "Променливата „OLDPWD“ не е зададена"
   
  178200msgstr "%s: употреба: "
  179201
  180 #: builtins/common.c:193 shell.c:510 shell.c:838
   202#: builtins/common.c:193 shell.c:516 shell.c:844
  181203#, c-format
  182204msgid "%s: option requires an argument"
   
  193215msgstr "%s: не е открит"
  194216
  195 #: builtins/common.c:216 shell.c:851
   217#: builtins/common.c:216 shell.c:857
  196218#, c-format
  197219msgid "%s: invalid option"
   
  203225msgstr "%s: грешно име на опция"
  204226
  205 #: builtins/common.c:230 execute_cmd.c:2372 general.c:352 general.c:357
   227#: builtins/common.c:230 execute_cmd.c:2373 general.c:368 general.c:373
  206228#, c-format
  207229msgid "`%s': not a valid identifier"
   
  216238msgstr "грешно шестнайсетично число"
  217239
  218 #: builtins/common.c:244 expr.c:1564
   240#: builtins/common.c:244 expr.c:1569
  219241msgid "invalid number"
  220242msgstr "грешно число"
   
  292314msgstr "грешка при получаване на атрибутите на терминала: %s"
  293315
  294 #: builtins/common.c:579
   316#: builtins/common.c:635
  295317#, c-format
  296318msgid "%s: error retrieving current directory: %s: %s\n"
  297319msgstr "%s: грешка при получаване на текущата директория: %s: %s\n"
  298320
  299 #: builtins/common.c:645 builtins/common.c:647
   321#: builtins/common.c:701 builtins/common.c:703
  300322#, c-format
  301323msgid "%s: ambiguous job spec"
  302324msgstr "%s: нееднозначно указана задача"
  303325
  304 #: builtins/common.c:908
   326#: builtins/common.c:964
  305327msgid "help not available in this version"
  306328msgstr "помощта не е включена в тази версия"
  307329
  308 #: builtins/complete.def:281
   330#: builtins/common.c:1008 builtins/set.def:953 variables.c:3839
   331#, c-format
   332msgid "%s: cannot unset: readonly %s"
   333msgstr "%s: не може да се премахне: %s е само за четене"
   334
   335#: builtins/common.c:1013 builtins/set.def:932 variables.c:3844
   336#, c-format
   337msgid "%s: cannot unset"
   338msgstr "%s: не може да се премахне"
   339
   340#: builtins/complete.def:287
  309341#, c-format
  310342msgid "%s: invalid action name"
  311343msgstr "%s: грешно име на действие"
  312344
  313 #: builtins/complete.def:474 builtins/complete.def:679
  314 #: builtins/complete.def:910
   345#: builtins/complete.def:486 builtins/complete.def:634
   346#: builtins/complete.def:865
  315347#, c-format
  316348msgid "%s: no completion specification"
  317349msgstr "%s: не е указано дописване"
  318350
  319 #: builtins/complete.def:733
   351#: builtins/complete.def:688
  320352msgid "warning: -F option may not work as you expect"
  321353msgstr "предупреждение: опцията „-F“ може да не работи според очакванията ви"
  322354
  323 #: builtins/complete.def:735
   355#: builtins/complete.def:690
  324356msgid "warning: -C option may not work as you expect"
  325357msgstr "предупреждение: опцията „-C“ може да не работи според очакванията ви"
  326358
  327 #: builtins/complete.def:883
   359#: builtins/complete.def:838
  328360msgid "not currently executing completion function"
  329361msgstr "в момента не се изпълнява функция за дописване"
  330362
  331 #: builtins/declare.def:132
   363#: builtins/declare.def:134
  332364msgid "can only be used in a function"
  333365msgstr "може да се използва само във функция"
  334366
  335 #: builtins/declare.def:369 builtins/declare.def:756
   367#: builtins/declare.def:363 builtins/declare.def:756
  336368#, c-format
  337369msgid "%s: reference variable cannot be an array"
  338370msgstr "%s: променливата-указател не може да е масив"
  339371
  340 #: builtins/declare.def:380 variables.c:3363
   372#: builtins/declare.def:374 variables.c:3385
  341373#, c-format
  342374msgid "%s: nameref variable self references not allowed"
  343375msgstr "%s: променливата-указател не може да сочи към себе си"
  344376
  345 #: builtins/declare.def:385 variables.c:2084 variables.c:3272 variables.c:3285
  346 #: variables.c:3360
   377#: builtins/declare.def:379 variables.c:2104 variables.c:3304 variables.c:3312
   378#: variables.c:3382
  347379#, c-format
  348380msgid "%s: circular name reference"
  349381msgstr "%s: цикъл в променливите-указатели"
  350382
  351 #: builtins/declare.def:390 builtins/declare.def:762 builtins/declare.def:773
   383#: builtins/declare.def:384 builtins/declare.def:762 builtins/declare.def:773
  352384#, c-format
  353385msgid "`%s': invalid variable name for name reference"
  354386msgstr "„%s“: неправилно име за променлива-указател"
  355387
  356 #: builtins/declare.def:520
   388#: builtins/declare.def:514
  357389msgid "cannot use `-f' to make functions"
  358390msgstr "„-f“ не може да се използва за създаването на функции"
  359391
  360 #: builtins/declare.def:532 execute_cmd.c:5852
   392#: builtins/declare.def:526 execute_cmd.c:5986
  361393#, c-format
  362394msgid "%s: readonly function"
   
  373405msgstr "%s: променливите за масиви не могат да се унищожават така"
  374406
  375 #: builtins/declare.def:845 builtins/read.def:788
   407#: builtins/declare.def:845 builtins/read.def:815
  376408#, c-format
  377409msgid "%s: cannot convert associative to indexed array"
   
  387419msgstr "споделеният обект „%s“ не може да бъде зареден: %s"
  388420
  389 #: builtins/enable.def:369
   421#: builtins/enable.def:371
  390422#, c-format
  391423msgid "cannot find %s in shared object %s: %s"
  392424msgstr "„%s“ не може да се открие в споделения обект %s: %s"
  393425
  394 #: builtins/enable.def:387
   426#: builtins/enable.def:388
   427#, c-format
   428msgid "%s: dynamic builtin already loaded"
   429msgstr "%s: вградената команда вече е динамично заредена"
   430
   431#: builtins/enable.def:392
  395432#, c-format
  396433msgid "load function for %s returns failure (%d): not loaded"
  397434msgstr "зареждащата функция за „%s“ върна грешка (%d): не е зареден"
  398435
  399 #: builtins/enable.def:512
   436#: builtins/enable.def:517
  400437#, c-format
  401438msgid "%s: not dynamically loaded"
  402439msgstr "%s: не е зареден динамично"
  403440
  404 #: builtins/enable.def:538
   441#: builtins/enable.def:543
  405442#, c-format
  406443msgid "%s: cannot delete: %s"
  407444msgstr "%s: не може да се изтрие: %s"
  408445
  409 #: builtins/evalfile.c:138 builtins/hash.def:184 execute_cmd.c:5684
   446#: builtins/evalfile.c:138 builtins/hash.def:185 execute_cmd.c:5818
  410447#, c-format
  411448msgid "%s: is a directory"
   
  422459msgstr "%s: файлът е прекалено голям"
  423460
  424 #: builtins/evalfile.c:188 builtins/evalfile.c:206 shell.c:1623
   461#: builtins/evalfile.c:188 builtins/evalfile.c:206 shell.c:1647
  425462#, c-format
  426463msgid "%s: cannot execute binary file"
  427464msgstr "%s: двоичният файл не може да бъде изпълнен"
  428465
  429 #: builtins/exec.def:156 builtins/exec.def:158 builtins/exec.def:243
   466#: builtins/exec.def:158 builtins/exec.def:160 builtins/exec.def:246
  430467#, c-format
  431468msgid "%s: cannot execute: %s"
   
  451488msgstr "Има изпълнявани задачи.\n"
  452489
  453 #: builtins/fc.def:265
   490#: builtins/fc.def:275 builtins/fc.def:373 builtins/fc.def:417
  454491msgid "no command found"
  455492msgstr "не е открита команда"
  456493
  457 #: builtins/fc.def:323 builtins/fc.def:372
   494#: builtins/fc.def:363 builtins/fc.def:368 builtins/fc.def:407
   495#: builtins/fc.def:412
  458496msgid "history specification"
  459497msgstr "указване на историята"
  460498
  461 #: builtins/fc.def:393
   499#: builtins/fc.def:444
  462500#, c-format
  463501msgid "%s: cannot open temp file: %s"
   
  487525msgstr "хеширането е изключено"
  488526
  489 #: builtins/hash.def:138
   527#: builtins/hash.def:139
  490528#, c-format
  491529msgid "%s: hash table empty\n"
  492530msgstr "%s: таблицата с хешове е празна\n"
  493531
  494 #: builtins/hash.def:266
   532#: builtins/hash.def:267
  495533#, c-format
  496534msgid "hits\tcommand\n"
   
  503541msgstr[1] "Команди на обвивката, които напасват на ключовите думи „"
  504542
   543#: builtins/help.def:135
   544msgid ""
   545"'\n"
   546"\n"
   547msgstr ""
   548"“\n"
   549"\n"
   550
  505551#: builtins/help.def:185
  506552#, c-format
  507 msgid "no help topics match `%s'.  Try `help help' or `man -k %s' or `info %s'."
   553msgid ""
   554"no help topics match `%s'.  Try `help help' or `man -k %s' or `info %s'."
  508555msgstr ""
  509556"няма теми в помощта, които да отговарят на „%s“.  Опитайте с\n"
   
  530577"Напишете „help ИМЕ_НА_ФУНКЦИЯ“ за повече информация за съответната функция.\n"
  531578"Напишете „info bash“ за повече информация за обвивката като цяло.\n"
  532 "Напишете „man -k“ или „info“ за повече информация за командите извън списъка.\n"
   579"Напишете „man -k“ или „info“ за повече информация за командите извън "
   580"списъка.\n"
  533581"\n"
  534582"Знакът звездичка „*“ до името на команда означава, че тя е изключена.\n"
  535583"\n"
  536584
  537 #: builtins/history.def:154
   585#: builtins/history.def:155
  538586msgid "cannot use more than one of -anrw"
  539587msgstr "не може да се ползва едновременно повече от една от опциите „-anrw“"
  540588
  541 #: builtins/history.def:187 builtins/history.def:197 builtins/history.def:212
  542 #: builtins/history.def:229 builtins/history.def:241 builtins/history.def:248
   589#: builtins/history.def:188 builtins/history.def:198 builtins/history.def:213
   590#: builtins/history.def:230 builtins/history.def:242 builtins/history.def:249
  543591msgid "history position"
  544592msgstr "позиция в историята"
  545593
  546 #: builtins/history.def:331
   594#: builtins/history.def:340
  547595#, c-format
  548596msgid "%s: invalid timestamp"
  549597msgstr "%s: грешна дата с време"
  550598
  551 #: builtins/history.def:442
   599#: builtins/history.def:451
  552600#, c-format
  553601msgid "%s: history expansion failed"
   
  572620msgstr "Неизвестна грешка"
  573621
  574 #: builtins/let.def:97 builtins/let.def:122 expr.c:638 expr.c:656
   622#: builtins/let.def:97 builtins/let.def:122 expr.c:639 expr.c:657
  575623msgid "expression expected"
  576624msgstr "очаква се израз"
   
  581629msgstr "%s: не е масив"
  582630
  583 #: builtins/mapfile.def:271 builtins/read.def:307
   631#: builtins/mapfile.def:271 builtins/read.def:308
  584632#, c-format
  585633msgid "%s: invalid file descriptor specification"
  586634msgstr "%s: грешно указване на файловия дескриптор"
  587635
  588 #: builtins/mapfile.def:279 builtins/read.def:314
   636#: builtins/mapfile.def:279 builtins/read.def:315
  589637#, c-format
  590638msgid "%d: invalid file descriptor: %s"
   
  614662msgstr "изисква се поддръжка на променливи за масиви"
  615663
  616 #: builtins/printf.def:420
   664#: builtins/printf.def:419
  617665#, c-format
  618666msgid "`%s': missing format character"
  619667msgstr "„%s“: липсва форматиращ знак"
  620668
  621 #: builtins/printf.def:475
   669#: builtins/printf.def:474
  622670#, c-format
  623671msgid "`%c': invalid time format specification"
  624672msgstr "„%c“: грешен формат на времето"
  625673
  626 #: builtins/printf.def:677
   674#: builtins/printf.def:676
  627675#, c-format
  628676msgid "`%c': invalid format character"
  629677msgstr "„%c“: грешен форматиращ знак"
  630678
  631 #: builtins/printf.def:703
   679#: builtins/printf.def:702
  632680#, c-format
  633681msgid "warning: %s: %s"
  634682msgstr "предупреждение: %s: %s"
  635683
  636 #: builtins/printf.def:789
   684#: builtins/printf.def:788
  637685#, c-format
  638686msgid "format parsing problem: %s"
  639687msgstr "неуспешен анализ на форма̀та: %s"
  640688
  641 #: builtins/printf.def:886
   689#: builtins/printf.def:885
  642690msgid "missing hex digit for \\x"
  643691msgstr "липсва шестнадесетична цифра за \\x"
  644692
  645 #: builtins/printf.def:901
   693#: builtins/printf.def:900
  646694#, c-format
  647695msgid "missing unicode digit for \\%c"
   
  684732"    \n"
  685733"    Arguments:\n"
  686 "      +N\tDisplays the Nth entry counting from the left of the list shown by\n"
   734"      +N\tDisplays the Nth entry counting from the left of the list shown "
   735"by\n"
  687736"    \tdirs when invoked without options, starting with zero.\n"
  688737"    \n"
  689 "      -N\tDisplays the Nth entry counting from the right of the list shown by\n"
   738"      -N\tDisplays the Nth entry counting from the right of the list shown "
   739"by\n"
  690740"\tdirs when invoked without options, starting with zero."
  691741msgstr ""
   
  703753"    \n"
  704754"    Аргументи:    \n"
  705 "      +N  извежда N-тия елемент отляво в списъка отпечатан от командата „dirs“,\n"
   755"      +N  извежда N-тия елемент отляво в списъка отпечатан от командата "
   756"„dirs“,\n"
  706757"          когато е стартирана без опции.  Брои се от 0.\n"
  707758"    \n"
  708 "      -N  извежда N-тия елемент отдясно в списъка отпечатан от командата „dirs“,\n"
   759"      -N  извежда N-тия елемент отдясно в списъка отпечатан от командата "
   760"„dirs“,\n"
  709761"          когато е стартирана без опции.  Брои се от 0."
  710762
   
  738790"    \n"
  739791"    Опции:\n"
  740 "      -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при добавянето на\n"
   792"      -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при добавянето "
   793"на\n"
  741794"          директории към стека, така че се променя само той.\n"
  742795"    \n"
  743796"     Аргументи:\n"
  744 "      +N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от лявата\n"
  745 "           страна на списъка, отпечатан от командата „dirs“ като се почва от 0)\n"
   797"      +N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от "
   798"лявата\n"
   799"           страна на списъка, отпечатан от командата „dirs“ като се почва от "
   800"0)\n"
  746801"           да е най-отгоре.\n"
  747802"    \n"
  748 "      -N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от дясната\n"
  749 "           страна на списъка, отпечатан от командата „dirs“ като се почва от 0)\n"
   803"      -N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от "
   804"дясната\n"
   805"           страна на списъка, отпечатан от командата „dirs“ като се почва от "
   806"0)\n"
  750807"           да е най-отгоре.\n"
  751808"    \n"
  752 "      dir  Добавя ДИР най-отгоре в стека на директориите, като я прави новата\n"
   809"      dir  Добавя ДИР най-отгоре в стека на директориите, като я прави "
   810"новата\n"
  753811"           текуща работна директория.\n"
  754812"    \n"
   
  775833"    The `dirs' builtin displays the directory stack."
  776834msgstr ""
  777 "Маха директории от стека с тях. Без аргументи премахва последната директория в\n"
   835"Маха директории от стека с тях. Без аргументи премахва последната директория "
   836"в\n"
  778837"    стека и влиза в новата последна директория.\n"
  779838"    \n"
  780839"    Опции:\n"
  781 "      -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при махането на\n"
   840"      -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при махането "
   841"на\n"
  782842"          директория от стека — само той се променя.\n"
  783843"    \n"
   
  787847"          първата директория, „popd +1“ - втората.\n"
  788848"    \n"
  789 "      -N  премахва N-тия елемент като се брои отдясно в списъка отпечатан от\n"
   849"      -N  премахва N-тия елемент като се брои отдясно в списъка отпечатан "
   850"от\n"
  790851"          командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd -0“ премахва\n"
  791852"          последната директория, „popd -1“ - предпоследната.\n"
   
  793854"    Можете да изведете стека на директорията с командата „dirs“."
  794855
  795 #: builtins/read.def:279
   856#: builtins/read.def:280
  796857#, c-format
  797858msgid "%s: invalid timeout specification"
  798859msgstr "%s: грешно указване на изтичането на времето"
  799860
  800 #: builtins/read.def:733
   861#: builtins/read.def:755
  801862#, c-format
  802863msgid "read error: %d: %s"
   
  805866#: builtins/return.def:68
  806867msgid "can only `return' from a function or sourced script"
  807 msgstr "„return“ е възможен само от функция или изпълнен в текущата обвивка скрипт"
  808 
  809 #: builtins/set.def:852
   868msgstr ""
   869"„return“ е възможен само от функция или изпълнен в текущата обвивка скрипт"
   870
   871#: builtins/set.def:869
  810872msgid "cannot simultaneously unset a function and a variable"
  811 msgstr "не може едновременно да се премахват задаванията на функция и променлива"
  812 
  813 #: builtins/set.def:904
  814 #, c-format
  815 msgid "%s: cannot unset"
  816 msgstr "%s: не може да се премахне"
  817 
  818 #: builtins/set.def:925 variables.c:3813
  819 #, c-format
  820 msgid "%s: cannot unset: readonly %s"
  821 msgstr "%s: не може да се премахне: %s е само за четене"
  822 
  823 #: builtins/set.def:938
   873msgstr ""
   874"не може едновременно да се премахват задаванията на функция и променлива"
   875
   876#: builtins/set.def:966
  824877#, c-format
  825878msgid "%s: not an array variable"
   
  836889msgstr "%s: не може да се изнесе"
  837890
  838 #: builtins/shift.def:73 builtins/shift.def:79
   891#: builtins/shift.def:72 builtins/shift.def:79
  839892msgid "shift count"
  840893msgstr "брой на преместванията"
   
  842895#: builtins/shopt.def:310
  843896msgid "cannot set and unset shell options simultaneously"
  844 msgstr "не може едновременно да се задават и да се премахват опции на обвивката"
  845 
  846 #: builtins/shopt.def:420
   897msgstr ""
   898"не може едновременно да се задават и да се премахват опции на обвивката"
   899
   900#: builtins/shopt.def:428
  847901#, c-format
  848902msgid "%s: invalid shell option name"
   
  901955msgstr "%s е хеширан (%s)\n"
  902956
  903 #: builtins/ulimit.def:396
   957#: builtins/ulimit.def:400
  904958#, c-format
  905959msgid "%s: invalid limit argument"
  906960msgstr "%s: грешен аргумент за ограничение"
  907961
  908 #: builtins/ulimit.def:422
   962#: builtins/ulimit.def:426
  909963#, c-format
  910964msgid "`%c': bad command"
  911965msgstr "„%c“: грешна команда"
  912966
  913 #: builtins/ulimit.def:451
   967#: builtins/ulimit.def:455
  914968#, c-format
  915969msgid "%s: cannot get limit: %s"
  916970msgstr "%s: ограничението не може да бъде получено: %s"
  917971
  918 #: builtins/ulimit.def:477
   972#: builtins/ulimit.def:481
  919973msgid "limit"
  920974msgstr "ограничение"
  921975
  922 #: builtins/ulimit.def:489 builtins/ulimit.def:789
   976#: builtins/ulimit.def:493 builtins/ulimit.def:793
  923977#, c-format
  924978msgid "%s: cannot modify limit: %s"
   
  9801034msgstr "%s: променлива без стойност"
  9811035
  982 #: eval.c:245
  983 #, c-format
   1036#: eval.c:242
  9841037msgid "\atimed out waiting for input: auto-logout\n"
  985 msgstr "\aвремето за изчакване на вход изтече: следва автоматично излизане от системата\n"
  986 
  987 #: execute_cmd.c:536
   1038msgstr ""
   1039"\aвремето за изчакване на вход изтече: следва автоматично излизане от "
   1040"системата\n"
   1041
   1042#: execute_cmd.c:537
  9881043#, c-format
  9891044msgid "cannot redirect standard input from /dev/null: %s"
  9901045msgstr "стандартният вход не може да бъде пренасочен от „/dev/null“: %s"
  9911046
  992 #: execute_cmd.c:1306
   1047#: execute_cmd.c:1297
  9931048#, c-format
  9941049msgid "TIMEFORMAT: `%c': invalid format character"
  9951050msgstr "в променливата $TIMEFORMAT: „%c“: грешен форматиращ знак"
  9961051
  997 #: execute_cmd.c:2361
   1052#: execute_cmd.c:2362
  9981053#, c-format
  9991054msgid "execute_coproc: coproc [%d:%s] still exists"
  10001055msgstr "execute_coproc: копроцесът [%d:%s] все още съществува"
  10011056
  1002 #: execute_cmd.c:2485
   1057#: execute_cmd.c:2486
  10031058msgid "pipe error"
  10041059msgstr "грешка в програмен канал"
  10051060
  1006 #: execute_cmd.c:4671
   1061#: execute_cmd.c:4793
  10071062#, c-format
  10081063msgid "eval: maximum eval nesting level exceeded (%d)"
  10091064msgstr "eval: превишено е максималното ниво на влагане на „eval“ (%d)"
  10101065
  1011 #: execute_cmd.c:4683
   1066#: execute_cmd.c:4805
  10121067#, c-format
  10131068msgid "%s: maximum source nesting level exceeded (%d)"
  10141069msgstr "%s: превишено е максималното ниво на влагане на код (%d)"
  10151070
  1016 #: execute_cmd.c:4791
   1071#: execute_cmd.c:4913
  10171072#, c-format
  10181073msgid "%s: maximum function nesting level exceeded (%d)"
  10191074msgstr "%s: превишено е максималното ниво на влагане на функции (%d)"
  10201075
  1021 #: execute_cmd.c:5340
   1076#: execute_cmd.c:5467
  10221077#, c-format
  10231078msgid "%s: restricted: cannot specify `/' in command names"
  1024 msgstr "%s: ограничение: в имената на командите не може да присъства знакът „/“"
  1025 
  1026 #: execute_cmd.c:5438
   1079msgstr ""
   1080"%s: ограничение: в имената на командите не може да присъства знакът „/“"
   1081
   1082#: execute_cmd.c:5574
  10271083#, c-format
  10281084msgid "%s: command not found"
  10291085msgstr "%s: командата не е открита"
  10301086
  1031 #: execute_cmd.c:5682
   1087#: execute_cmd.c:5816
  10321088#, c-format
  10331089msgid "%s: %s"
  10341090msgstr "%s: %s"
  10351091
  1036 #: execute_cmd.c:5720
   1092#: execute_cmd.c:5854
  10371093#, c-format
  10381094msgid "%s: %s: bad interpreter"
  10391095msgstr "%s: %s: лош интерпретатор"
  10401096
  1041 #: execute_cmd.c:5757
   1097#: execute_cmd.c:5891
  10421098#, c-format
  10431099msgid "%s: cannot execute binary file: %s"
  10441100msgstr "%s: двоичният файл не може да бъде изпълнен: %s"
  10451101
  1046 #: execute_cmd.c:5843
   1102#: execute_cmd.c:5977
  10471103#, c-format
  10481104msgid "`%s': is a special builtin"
  10491105msgstr "„%s“ е вградена команда в обвивката"
  10501106
  1051 #: execute_cmd.c:5895
   1107#: execute_cmd.c:6029
  10521108#, c-format
  10531109msgid "cannot duplicate fd %d to fd %d"
   
  10741130msgstr "синтактична грешка при присвояване на променлива"
  10751131
  1076 #: expr.c:544 expr.c:910
   1132#: expr.c:544 expr.c:911
  10771133msgid "division by 0"
  10781134msgstr "деление на 0"
  10791135
  1080 #: expr.c:591
   1136#: expr.c:592
  10811137msgid "bug: bad expassign token"
  10821138msgstr "програмна грешка: неправилна лексема за присвояване на израз"
  10831139
  1084 #: expr.c:645
   1140#: expr.c:646
  10851141msgid "`:' expected for conditional expression"
  10861142msgstr "за условен израз се изисква „:“"
  10871143
  1088 #: expr.c:971
   1144#: expr.c:972
  10891145msgid "exponent less than 0"
  10901146msgstr "степента е по-малка от 0"
  10911147
  1092 #: expr.c:1028
   1148#: expr.c:1029
  10931149msgid "identifier expected after pre-increment or pre-decrement"
  10941150msgstr "очаква се идентификатор след предварително увеличаване или намаляване"
  10951151
  1096 #: expr.c:1055
   1152#: expr.c:1056
  10971153msgid "missing `)'"
  10981154msgstr "липсва „)“"
  10991155
  1100 #: expr.c:1106 expr.c:1484
   1156#: expr.c:1107 expr.c:1487
  11011157msgid "syntax error: operand expected"
  11021158msgstr "синтактична грешка: очаква се оператор"
  11031159
  1104 #: expr.c:1486
   1160#: expr.c:1489
  11051161msgid "syntax error: invalid arithmetic operator"
  11061162msgstr "синтактична грешка: грешен аритметичен оператор"
  11071163
  1108 #: expr.c:1510
   1164#: expr.c:1513
  11091165#, c-format
  11101166msgid "%s%s%s: %s (error token is \"%s\")"
  11111167msgstr "%s%s%s: %s (грешната лексема е „%s“)"
  11121168
  1113 #: expr.c:1568
   1169#: expr.c:1573
  11141170msgid "invalid arithmetic base"
  11151171msgstr "грешна аритметична основа на бройна система"
  11161172
  1117 #: expr.c:1588
   1173#: expr.c:1582
   1174msgid "invalid integer constant"
   1175msgstr "неправилна целочислена константа"
   1176
   1177#: expr.c:1598
  11181178msgid "value too great for base"
  11191179msgstr "стойността е прекалено голяма за основата"
  11201180
  1121 #: expr.c:1637
   1181#: expr.c:1647
  11221182#, c-format
  11231183msgid "%s: expression error\n"
  11241184msgstr "%s: грешка в израза\n"
  11251185
  1126 #: general.c:69
   1186#: general.c:70
  11271187msgid "getcwd: cannot access parent directories"
  11281188msgstr "getcwd: няма достъп до родителските директории"
  11291189
  1130 #: input.c:99 subst.c:5930
   1190#: input.c:99 subst.c:6069
  11311191#, c-format
  11321192msgid "cannot reset nodelay mode for fd %d"
  1133 msgstr "не може да се изчисти режимът без забавяне на файловия дескриптор %d"
   1193msgstr "неуспешно изчистване на режима без забавяне на файловия дескриптор %d"
  11341194
  11351195#: input.c:266
  11361196#, c-format
  11371197msgid "cannot allocate new file descriptor for bash input from fd %d"
  1138 msgstr "не може да се задели нов файлов дескриптор за вход на bash от дескриптор %d"
   1198msgstr ""
   1199"неуспешно заделяне на нов файлов дескриптор за вход на bash от дескриптор %d"
  11391200
  11401201#: input.c:274
  11411202#, c-format
  11421203msgid "save_bash_input: buffer already exists for new fd %d"
  1143 msgstr "запазване на входа на bash: вече съществува буфер за новия файлов дескриптор %d"
  1144 
  1145 #: jobs.c:529
   1204msgstr ""
   1205"запазване на входа на bash: вече съществува буфер за новия файлов дескриптор "
   1206"%d"
   1207
   1208#: jobs.c:543
  11461209msgid "start_pipeline: pgrp pipe"
  11471210msgstr ""
   
  11491212"(pgrp pipe)"
  11501213
  1151 #: jobs.c:1084
   1214#: jobs.c:906
   1215#, c-format
   1216msgid "bgp_delete: LOOP: psi (%d) == storage[psi].bucket_next"
   1217msgstr "bgp_delete: ЦИКЪЛ: psi (%d) == storage[psi].bucket_next"
   1218
   1219#: jobs.c:959
   1220#, c-format
   1221msgid "bgp_search: LOOP: psi (%d) == storage[psi].bucket_next"
   1222msgstr "bgp_search: ЦИКЪЛ: psi (%d) == storage[psi].bucket_next"
   1223
   1224#: jobs.c:1283
  11521225#, c-format
  11531226msgid "forked pid %d appears in running job %d"
  11541227msgstr "стартираният процес %d е в изпълняваната задача %d"
  11551228
  1156 #: jobs.c:1203
   1229#: jobs.c:1402
  11571230#, c-format
  11581231msgid "deleting stopped job %d with process group %ld"
  11591232msgstr "изтриване на спряната задача %d в групата процеси %ld"
  11601233
  1161 #: jobs.c:1307
  1162 #, c-format
  1163 msgid "add_process: process %5ld (%s) in the_pipeline"
  1164 msgstr "добавяне на процес: процесът %5ld (%s) е в програмния канал"
  1165 
  1166 #: jobs.c:1310
   1234#: jobs.c:1511
  11671235#, c-format
  11681236msgid "add_process: pid %5ld (%s) marked as still alive"
  11691237msgstr "добавяне на процес: процесът %5ld (%s) е отбелязан като още жив"
  11701238
  1171 #: jobs.c:1639
   1239#: jobs.c:1850
  11721240#, c-format
  11731241msgid "describe_pid: %ld: no such pid"
  1174 msgstr "описателен идентификатор на процес: %ld: няма такъв идентификатор на процес"
  1175 
  1176 #: jobs.c:1654
   1242msgstr ""
   1243"описателен идентификатор на процес: %ld: няма такъв идентификатор на процес"
   1244
   1245#: jobs.c:1865
  11771246#, c-format
  11781247msgid "Signal %d"
  11791248msgstr "Сигнал %d"
  11801249
  1181 #: jobs.c:1668 jobs.c:1694
   1250#: jobs.c:1879 jobs.c:1905
  11821251msgid "Done"
  11831252msgstr "Завършен"
  11841253
  1185 #: jobs.c:1673 siglist.c:123
   1254#: jobs.c:1884 siglist.c:122
  11861255msgid "Stopped"
  11871256msgstr "Спрян"
  11881257
  1189 #: jobs.c:1677
   1258#: jobs.c:1888
  11901259#, c-format
  11911260msgid "Stopped(%s)"
  11921261msgstr "Спрян (%s)"
  11931262
  1194 #: jobs.c:1681
   1263#: jobs.c:1892
  11951264msgid "Running"
  11961265msgstr "Изпълняван"
  11971266
  1198 #: jobs.c:1698
   1267#: jobs.c:1909
  11991268#, c-format
  12001269msgid "Done(%d)"
  12011270msgstr "Завършен (%d)"
  12021271
  1203 #: jobs.c:1700
   1272#: jobs.c:1911
  12041273#, c-format
  12051274msgid "Exit %d"
  12061275msgstr "Изход %d"
  12071276
  1208 #: jobs.c:1703
   1277#: jobs.c:1914
  12091278msgid "Unknown status"
  12101279msgstr "Непознато състояние"
  12111280
  1212 #: jobs.c:1790
   1281#: jobs.c:2001
  12131282#, c-format
  12141283msgid "(core dumped) "
  12151284msgstr "(паметта е разтоварена)"
  12161285
  1217 #: jobs.c:1809
   1286#: jobs.c:2020
  12181287#, c-format
  12191288msgid "  (wd: %s)"
  12201289msgstr "  (wd: %s)"
  12211290
  1222 #: jobs.c:2037
   1291#: jobs.c:2259
  12231292#, c-format
  12241293msgid "child setpgid (%ld to %ld)"
  12251294msgstr "дъщерният процес смени групата при изпълнение (от %ld на %ld)"
  12261295
  1227 #: jobs.c:2399 nojobs.c:657
   1296#: jobs.c:2617 nojobs.c:664
  12281297#, c-format
  12291298msgid "wait: pid %ld is not a child of this shell"
  12301299msgstr "изчакване: процесът с идентификатор %ld не е дъщерен на тази обвивка"
  12311300
  1232 #: jobs.c:2695
   1301#: jobs.c:2893
  12331302#, c-format
  12341303msgid "wait_for: No record of process %ld"
  12351304msgstr "изчакване: липсват данни за процес с идентификатор %ld"
  12361305
  1237 #: jobs.c:3055
   1306#: jobs.c:3236
  12381307#, c-format
  12391308msgid "wait_for_job: job %d is stopped"
  12401309msgstr "изчакване на задача: задачата %d е спряна"
  12411310
  1242 #: jobs.c:3362
   1311#: jobs.c:3564
   1312#, c-format
   1313msgid "%s: no current jobs"
   1314msgstr "%s: няма текуща задача"
   1315
   1316#: jobs.c:3571
  12431317#, c-format
  12441318msgid "%s: job has terminated"
  12451319msgstr "%s: задачата е приключила"
  12461320
  1247 #: jobs.c:3371
   1321#: jobs.c:3580
  12481322#, c-format
  12491323msgid "%s: job %d already in background"
  12501324msgstr "%s: задача %d вече е във фонов режим"
  12511325
  1252 #: jobs.c:3597
   1326#: jobs.c:3806
  12531327msgid "waitchld: turning on WNOHANG to avoid indefinite block"
  12541328msgstr ""
   
  12561330"чрез WNOHANG, за да се избегне недефиниран блок"
  12571331
  1258 #: jobs.c:4120
   1332#: jobs.c:4320
  12591333#, c-format
  12601334msgid "%s: line %d: "
  12611335msgstr "%s: ред %d: "
  12621336
  1263 #: jobs.c:4134 nojobs.c:900
   1337#: jobs.c:4334 nojobs.c:919
  12641338#, c-format
  12651339msgid " (core dumped)"
  12661340msgstr " (паметта е разтоварена)"
  12671341
  1268 #: jobs.c:4146 jobs.c:4159
   1342#: jobs.c:4346 jobs.c:4359
  12691343#, c-format
  12701344msgid "(wd now: %s)\n"
  12711345msgstr "(работната директория е: %s)\n"
  12721346
  1273 #: jobs.c:4191
   1347#: jobs.c:4391
  12741348msgid "initialize_job_control: getpgrp failed"
  12751349msgstr "инициализация на контрола на задачите: неуспешно изпълнение на getpgrp"
  12761350
  1277 #: jobs.c:4247
   1351#: jobs.c:4447
  12781352msgid "initialize_job_control: no job control in background"
  1279 msgstr "инициализация на контрола на задачите: няма управление на задачите във фонов режим"
  1280 
  1281 #: jobs.c:4263
   1353msgstr ""
   1354"инициализация на контрола на задачите: няма управление на задачите във фонов "
   1355"режим"
   1356
   1357#: jobs.c:4463
  12821358msgid "initialize_job_control: line discipline"
  12831359msgstr "инициализация на контрола на задачите: дисциплина на линията"
  12841360
  1285 #: jobs.c:4273
   1361#: jobs.c:4473
  12861362msgid "initialize_job_control: setpgid"
  1287 msgstr "инициализация на контрола на задачите: задаване на група при изпълнение (setpgid)"
  1288 
  1289 #: jobs.c:4294 jobs.c:4303
   1363msgstr ""
   1364"инициализация на контрола на задачите: задаване на група при изпълнение "
   1365"(setpgid)"
   1366
   1367#: jobs.c:4494 jobs.c:4503
  12901368#, c-format
  12911369msgid "cannot set terminal process group (%d)"
  12921370msgstr "групата на процесите на терминала не може да бъде зададена (%d)"
  12931371
  1294 #: jobs.c:4308
   1372#: jobs.c:4508
  12951373msgid "no job control in this shell"
  12961374msgstr "в тази обвивка няма управление на задачите"
  12971375
  1298 #: lib/malloc/malloc.c:331
   1376#: lib/malloc/malloc.c:353
  12991377#, c-format
  13001378msgid "malloc: failed assertion: %s\n"
  13011379msgstr "заделяне на памет: грешно предположение: %s\n"
  13021380
  1303 #: lib/malloc/malloc.c:347
   1381#: lib/malloc/malloc.c:369
  13041382#, c-format
  13051383msgid ""
   
  13101388"заделяне на памет: %s:%d: предположението е отпечатано\r\n"
  13111389
  1312 #: lib/malloc/malloc.c:348
   1390#: lib/malloc/malloc.c:370 lib/malloc/malloc.c:933
  13131391msgid "unknown"
  13141392msgstr "непознат"
  13151393
  1316 #: lib/malloc/malloc.c:855
   1394#: lib/malloc/malloc.c:882
  13171395msgid "malloc: block on free list clobbered"
  1318 msgstr "заделяне на памет: блок в списъка със свободни блокове е зает или неподходящ"
  1319 
  1320 #: lib/malloc/malloc.c:932
   1396msgstr ""
   1397"заделяне на памет: блок в списъка със свободни блокове е зает или неподходящ"
   1398
   1399#: lib/malloc/malloc.c:972
  13211400msgid "free: called with already freed block argument"
  1322 msgstr "изчистване на памет: извикано е с блоков аргумент, който вече е изчистен"
  1323 
  1324 #: lib/malloc/malloc.c:935
   1401msgstr ""
   1402"изчистване на памет: извикано е с блоков аргумент, който вече е изчистен"
   1403
   1404#: lib/malloc/malloc.c:975
  13251405msgid "free: called with unallocated block argument"
  13261406msgstr "изчистване на памет: извикано е с незаделен блоков аргумент"
  13271407
  1328 #: lib/malloc/malloc.c:954
   1408#: lib/malloc/malloc.c:994
  13291409msgid "free: underflow detected; mh_nbytes out of range"
  13301410msgstr ""
   
  13321412"допустимия диапазон"
  13331413
  1334 #: lib/malloc/malloc.c:960
   1414#: lib/malloc/malloc.c:1001
   1415msgid "free: underflow detected; magic8 corrupted"
   1416msgstr ""
   1417"изчистване на памет: открито е отрицателно препълване, неправилна стойност\n"
   1418"за magic8"
   1419
   1420#: lib/malloc/malloc.c:1009
  13351421msgid "free: start and end chunk sizes differ"
  1336 msgstr "изчистване на памет: късовете на началната и крайната области се различават"
  1337 
  1338 #: lib/malloc/malloc.c:1070
   1422msgstr ""
   1423"изчистване на памет: късовете на началната и крайната области се различават"
   1424
   1425#: lib/malloc/malloc.c:1119
  13391426msgid "realloc: called with unallocated block argument"
  13401427msgstr "презаделяне: извикано е с аргумент с незаделен блок"
  13411428
  1342 #: lib/malloc/malloc.c:1085
   1429#: lib/malloc/malloc.c:1134
  13431430msgid "realloc: underflow detected; mh_nbytes out of range"
  13441431msgstr ""
   
  13461433"диапазон"
  13471434
  1348 #: lib/malloc/malloc.c:1091
   1435#: lib/malloc/malloc.c:1141
   1436msgid "realloc: underflow detected; magic8 corrupted"
   1437msgstr ""
   1438"презаделяне: открито е отрицателно препълване,  неправилна стойност за magic8"
   1439
   1440#: lib/malloc/malloc.c:1150
  13491441msgid "realloc: start and end chunk sizes differ"
  13501442msgstr "презаделяне: късовете на началната и крайната области се различават"
   
  13531445#, c-format
  13541446msgid "register_alloc: alloc table is full with FIND_ALLOC?\n"
  1355 msgstr "регистриране на презаделяне: таблицата за заделянията е пълна с FIND_ALLOC?\n"
   1447msgstr ""
   1448"регистриране на презаделяне: таблицата за заделянията е пълна с FIND_ALLOC?\n"
  13561449
  13571450#: lib/malloc/table.c:200
   
  13881481msgstr "не се поддържат мрежови операции"
  13891482
  1390 #: locale.c:205
   1483#: locale.c:217
  13911484#, c-format
  13921485msgid "setlocale: LC_ALL: cannot change locale (%s)"
  13931486msgstr "setlocale: LC_ALL: локалът не може да бъде сменен (%s)"
  13941487
  1395 #: locale.c:207
   1488#: locale.c:219
  13961489#, c-format
  13971490msgid "setlocale: LC_ALL: cannot change locale (%s): %s"
  13981491msgstr "setlocale: LC_ALL: локалът не може да бъде сменен (%s): %s"
  13991492
  1400 #: locale.c:272
   1493#: locale.c:292
  14011494#, c-format
  14021495msgid "setlocale: %s: cannot change locale (%s)"
  14031496msgstr "setlocale: %s: локалът не може да бъде сменен (%s)"
  14041497
  1405 #: locale.c:274
   1498#: locale.c:294
  14061499#, c-format
  14071500msgid "setlocale: %s: cannot change locale (%s): %s"
   
  14421535#, c-format
  14431536msgid "here-document at line %d delimited by end-of-file (wanted `%s')"
  1444 msgstr "вътрешният документ на ред %d е отделен със знак за нов ред (а трябва да е „%s“)"
   1537msgstr ""
   1538"вътрешният документ на ред %d е отделен със знак за нов ред (а трябва да е "
   1539"„%s“)"
  14451540
  14461541#: make_cmd.c:756
  14471542#, c-format
  14481543msgid "make_redirection: redirection instruction `%d' out of range"
  1449 msgstr "пренасочване: инструкцията за пренасочване „%d“ е извън допустимия диапазон"
  1450 
  1451 #: parse.y:2380
  1452 #, c-format
  1453 msgid "shell_getc: shell_input_line_size (%zu) exceeds SIZE_MAX (%lu): line truncated"
  1454 msgstr "shell_getc: shell_input_line_size (%zu) надвишава SIZE_MAX (%lu): редът е отрязан"
  1455 
  1456 #: parse.y:2786
   1544msgstr ""
   1545"пренасочване: инструкцията за пренасочване „%d“ е извън допустимия диапазон"
   1546
   1547#: parse.y:2393
   1548#, c-format
   1549msgid ""
   1550"shell_getc: shell_input_line_size (%zu) exceeds SIZE_MAX (%lu): line "
   1551"truncated"
   1552msgstr ""
   1553"shell_getc: shell_input_line_size (%zu) надвишава SIZE_MAX (%lu): редът е "
   1554"отрязан"
   1555
   1556#: parse.y:2826
  14571557msgid "maximum here-document count exceeded"
  14581558msgstr "превишен е максималният брой възможни вътрешни документи"
  14591559
  1460 #: parse.y:3536 parse.y:3906
   1560#: parse.y:3581 parse.y:3957 parse.y:4556
  14611561#, c-format
  14621562msgid "unexpected EOF while looking for matching `%c'"
  1463 msgstr "неочакван знак за край на файл „EOF“, а се очакваше съответстващ знак „%c“"
  1464 
  1465 #: parse.y:4606
   1563msgstr ""
   1564"неочакван знак за край на файл „EOF“, а се очакваше съответстващ знак „%c“"
   1565
   1566#: parse.y:4696
  14661567msgid "unexpected EOF while looking for `]]'"
  14671568msgstr "неочакван знак за край на файл „EOF“, а се очакваше „]]“"
  14681569
  1469 #: parse.y:4611
   1570#: parse.y:4701
  14701571#, c-format
  14711572msgid "syntax error in conditional expression: unexpected token `%s'"
  14721573msgstr "синтактична грешка в условен израз: неочаквана лексема „%s“"
  14731574
  1474 #: parse.y:4615
   1575#: parse.y:4705
  14751576msgid "syntax error in conditional expression"
  14761577msgstr "синтактична грешка в условен израз"
  14771578
  1478 #: parse.y:4693
   1579#: parse.y:4783
  14791580#, c-format
  14801581msgid "unexpected token `%s', expected `)'"
  14811582msgstr "неочаквана лексема „%s“, а се очакваше знакът „)“"
  14821583
  1483 #: parse.y:4697
   1584#: parse.y:4787
  14841585msgid "expected `)'"
  14851586msgstr "очакваше се „)“"
  14861587
  1487 #: parse.y:4725
   1588#: parse.y:4815
  14881589#, c-format
  14891590msgid "unexpected argument `%s' to conditional unary operator"
  14901591msgstr "неочакван аргумент „%s“ за унарен условен оператор"
  14911592
  1492 #: parse.y:4729
   1593#: parse.y:4819
  14931594msgid "unexpected argument to conditional unary operator"
  14941595msgstr "неочакван аргумент за унарен условен оператор"
  14951596
  1496 #: parse.y:4775
   1597#: parse.y:4865
  14971598#, c-format
  14981599msgid "unexpected token `%s', conditional binary operator expected"
  14991600msgstr "неочаквана лексема „%s“, очакваше се бинарен условен оператор"
  15001601
  1501 #: parse.y:4779
   1602#: parse.y:4869
  15021603msgid "conditional binary operator expected"
  15031604msgstr "очакваше се бинарен условен оператор"
  15041605
  1505 #: parse.y:4801
   1606#: parse.y:4891
  15061607#, c-format
  15071608msgid "unexpected argument `%s' to conditional binary operator"
  15081609msgstr "неочакван аргумент „%s“ за бинарен условен оператор"
  15091610
  1510 #: parse.y:4805
   1611#: parse.y:4895
  15111612msgid "unexpected argument to conditional binary operator"
  15121613msgstr "неочакван аргумент за бинарен условен оператор"
  15131614
  1514 #: parse.y:4816
   1615#: parse.y:4906
  15151616#, c-format
  15161617msgid "unexpected token `%c' in conditional command"
  15171618msgstr "неочаквана лексема „%c“ в условна команда"
  15181619
  1519 #: parse.y:4819
   1620#: parse.y:4909
  15201621#, c-format
  15211622msgid "unexpected token `%s' in conditional command"
  15221623msgstr "неочаквана лексема „%s“ в условна команда"
  15231624
  1524 #: parse.y:4823
   1625#: parse.y:4913
  15251626#, c-format
  15261627msgid "unexpected token %d in conditional command"
  15271628msgstr "неочаквана лексема %d в условна команда"
  15281629
  1529 #: parse.y:6245
   1630#: parse.y:6336
  15301631#, c-format
  15311632msgid "syntax error near unexpected token `%s'"
  15321633msgstr "синтактична грешка в близост до неочакваната лексема „%s“"
  15331634
  1534 #: parse.y:6263
   1635#: parse.y:6355
  15351636#, c-format
  15361637msgid "syntax error near `%s'"
  15371638msgstr "синтактична грешка в близост до „%s“"
  15381639
  1539 #: parse.y:6273
   1640#: parse.y:6365
  15401641msgid "syntax error: unexpected end of file"
  15411642msgstr "синтактична грешка: неочакван край на файл"
  15421643
  1543 #: parse.y:6273
   1644#: parse.y:6365
  15441645msgid "syntax error"
  15451646msgstr "синтактична грешка"
  15461647
  1547 #: parse.y:6335
   1648#: parse.y:6428
  15481649#, c-format
  15491650msgid "Use \"%s\" to leave the shell.\n"
  15501651msgstr "Използвайте „%s“, за да излезете от обвивката.\n"
  15511652
  1552 #: parse.y:6497
   1653#: parse.y:6602
  15531654msgid "unexpected EOF while looking for matching `)'"
  15541655msgstr "неочакван знак за край на файл „EOF“, очакваше се знакът „)“"
   
  15671668#, c-format
  15681669msgid "progcomp_insert: %s: NULL COMPSPEC"
  1569 msgstr "вмъкване на завършване на команда: %s указване на команда, което е NULL"
   1670msgstr ""
   1671"вмъкване на завършване на команда: %s указване на команда, което е NULL"
  15701672
  15711673#: print_cmd.c:302
   
  15931695msgstr "отпечатване: „%c“: неправилен форматиращ знак"
  15941696
  1595 #: redir.c:121 redir.c:167
   1697#: redir.c:149 redir.c:197
  15961698msgid "file descriptor out of range"
  15971699msgstr "файловият дескриптор е извън допустимия диапазон"
  15981700
  1599 #: redir.c:174
   1701#: redir.c:204
  16001702#, c-format
  16011703msgid "%s: ambiguous redirect"
  16021704msgstr "%s: двусмислено пренасочване"
  16031705
  1604 #: redir.c:178
   1706#: redir.c:208
  16051707#, c-format
  16061708msgid "%s: cannot overwrite existing file"
  16071709msgstr "%s: не може да се презапише съществуващ файл"
  16081710
  1609 #: redir.c:183
   1711#: redir.c:213
  16101712#, c-format
  16111713msgid "%s: restricted: cannot redirect output"
  16121714msgstr "%s: поради ограничение изходът не може да се пренасочи"
  16131715
  1614 #: redir.c:188
   1716#: redir.c:218
  16151717#, c-format
  16161718msgid "cannot create temp file for here-document: %s"
  16171719msgstr "не може да се създаде временен файл за вътрешен документ: %s"
  16181720
  1619 #: redir.c:192
   1721#: redir.c:222
  16201722#, c-format
  16211723msgid "%s: cannot assign fd to variable"
  16221724msgstr "%s: на променлива не може да се присвои файлов дескриптор"
  16231725
  1624 #: redir.c:591
   1726#: redir.c:649
  16251727msgid "/dev/(tcp|udp)/host/port not supported without networking"
  1626 msgstr "„/dev/(tcp|udp)/host/port“ не се поддържат, ако няма поддръжка на мрежа"
  1627 
  1628 #: redir.c:875 redir.c:990 redir.c:1051 redir.c:1221
   1728msgstr ""
   1729"„/dev/(tcp|udp)/host/port“ не се поддържат, ако няма поддръжка на мрежа"
   1730
   1731#: redir.c:938 redir.c:1053 redir.c:1114 redir.c:1284
  16291732msgid "redirection error: cannot duplicate fd"
  16301733msgstr "грешка при пренасочване: файловият дескриптор не може да бъде дублиран"
  16311734
  1632 #: shell.c:343
   1735#: shell.c:347
  16331736msgid "could not find /tmp, please create!"
  16341737msgstr "не е открита директорията „/tmp“. Създайте я!"
  16351738
  1636 #: shell.c:347
   1739#: shell.c:351
  16371740msgid "/tmp must be a valid directory name"
  16381741msgstr "„/tmp“ трябва да е директория"
  16391742
  1640 #: shell.c:798
   1743#: shell.c:804
  16411744msgid "pretty-printing mode ignored in interactive shells"
  16421745msgstr "режимът за красив изход се игнорира при интерактивна работа"
  16431746
  1644 #: shell.c:940
   1747#: shell.c:948
  16451748#, c-format
  16461749msgid "%c%c: invalid option"
  16471750msgstr "%c%c: неправилна опция"
  16481751
  1649 #: shell.c:1299
   1752#: shell.c:1319
  16501753#, c-format
  16511754msgid "cannot set uid to %d: effective uid %d"
   
  16541757"ефективният идентификатор на потребител на процеса е %d"
  16551758
  1656 #: shell.c:1306
   1759#: shell.c:1330
  16571760#, c-format
  16581761msgid "cannot set gid to %d: effective gid %d"
   
  16611764"ефективният идентификатор на група на процеса е %d"
  16621765
  1663 #: shell.c:1494
   1766#: shell.c:1518
  16641767msgid "cannot start debugger; debugging mode disabled"
  16651768msgstr "режимът на изчистване на грешки е недостъпен, защото е изключен"
  16661769
  1667 #: shell.c:1608
   1770#: shell.c:1632
  16681771#, c-format
  16691772msgid "%s: Is a directory"
  16701773msgstr "%s: е директория"
  16711774
  1672 #: shell.c:1826
   1775#: shell.c:1881
  16731776msgid "I have no name!"
  16741777msgstr "Не може да се получи името на текущия потребител!"
  16751778
  1676 #: shell.c:1980
   1779#: shell.c:2035
  16771780#, c-format
  16781781msgid "GNU bash, version %s-(%s)\n"
  16791782msgstr "GNU bash, версия %s-(%s)\n"
  16801783
  1681 #: shell.c:1981
   1784#: shell.c:2036
  16821785#, c-format
  16831786msgid ""
   
  16881791"             %s [дълга опция на GNU] [опция] файл-скрипт…\n"
  16891792
  1690 #: shell.c:1983
   1793#: shell.c:2038
  16911794msgid "GNU long options:\n"
  16921795msgstr "Дълги опции на GNU:\n"
  16931796
  1694 #: shell.c:1987
   1797#: shell.c:2042
  16951798msgid "Shell options:\n"
  16961799msgstr "Опции на обвивката:\n"
  16971800
  1698 #: shell.c:1988
   1801#: shell.c:2043
  16991802msgid "\t-ilrsD or -c command or -O shopt_option\t\t(invocation only)\n"
  1700 msgstr "    -ilrsD или -c команда, или -O къса_опция        (само при стартиране)\n"
  1701 
  1702 #: shell.c:2007
   1803msgstr ""
   1804"    -ilrsD или -c команда, или -O къса_опция        (само при стартиране)\n"
   1805
   1806#: shell.c:2062
  17031807#, c-format
  17041808msgid "\t-%s or -o option\n"
  17051809msgstr "    -%s или -o опция\n"
  17061810
  1707 #: shell.c:2013
   1811#: shell.c:2068
  17081812#, c-format
  17091813msgid "Type `%s -c \"help set\"' for more information about shell options.\n"
  1710 msgstr "За повече информация за опциите на обвивката въведете „%s -c \"help set\"“.\n"
  1711 
  1712 #: shell.c:2014
   1814msgstr ""
   1815"За повече информация за опциите на обвивката въведете „%s -c \"help set\"“.\n"
   1816
   1817#: shell.c:2069
  17131818#, c-format
  17141819msgid "Type `%s -c help' for more information about shell builtin commands.\n"
  1715 msgstr "За повече информация за вградените в обвивката команди въведете „%s -c help“.\n"
  1716 
  1717 #: shell.c:2015
   1820msgstr ""
   1821"За повече информация за вградените в обвивката команди въведете „%s -c "
   1822"help“.\n"
   1823
   1824#: shell.c:2070
  17181825#, c-format
  17191826msgid "Use the `bashbug' command to report bugs.\n"
  17201827msgstr "За да докладвате грешки, използвайте командата „bashbug“.\n"
  17211828
  1722 #: shell.c:2017
   1829#: shell.c:2072
  17231830#, c-format
  17241831msgid "bash home page: <http://www.gnu.org/software/bash>\n"
  17251832msgstr "Интернет страница на bash: <http://www.gnu.org/software/bash>\n"
  17261833
  1727 #: shell.c:2018
   1834#: shell.c:2073
  17281835#, c-format
  17291836msgid "General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>\n"
  17301837msgstr "Обща помощ за програмите на GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>\n"
  17311838
  1732 #: sig.c:730
   1839#: sig.c:757
  17331840#, c-format
  17341841msgid "sigprocmask: %d: invalid operation"
  17351842msgstr "маска за обработката на сигнали: %d: грешна операция"
  17361843
  1737 #: siglist.c:48
   1844#: siglist.c:47
  17381845msgid "Bogus signal"
  17391846msgstr "Фалшив сигнал"
  17401847
  1741 #: siglist.c:51
   1848#: siglist.c:50
  17421849msgid "Hangup"
  17431850msgstr "Прекъсване на връзката"
  17441851
  1745 #: siglist.c:55
   1852#: siglist.c:54
  17461853msgid "Interrupt"
  17471854msgstr "Прекъсване"
  17481855
  1749 #: siglist.c:59
   1856#: siglist.c:58
  17501857msgid "Quit"
  17511858msgstr "Спиране"
  17521859
  1753 #: siglist.c:63
   1860#: siglist.c:62
  17541861msgid "Illegal instruction"
  17551862msgstr "Неправилна инструкция"
  17561863
  1757 #: siglist.c:67
   1864#: siglist.c:66
  17581865msgid "BPT trace/trap"
  17591866msgstr "Капан за авариен изход чрез BPT"
  17601867
  1761 #: siglist.c:75
   1868#: siglist.c:74
  17621869msgid "ABORT instruction"
  17631870msgstr "Инструкция за прекратяване"
  17641871
  1765 #: siglist.c:79
   1872#: siglist.c:78
  17661873msgid "EMT instruction"
  17671874msgstr "Капан с EMT"
  17681875
  1769 #: siglist.c:83
   1876#: siglist.c:82
  17701877msgid "Floating point exception"
  17711878msgstr "Изключение от плаваща запетая"
  17721879
  1773 #: siglist.c:87
   1880#: siglist.c:86
  17741881msgid "Killed"
  17751882msgstr "Убит"
  17761883
  1777 #: siglist.c:91
   1884#: siglist.c:90
  17781885msgid "Bus error"
  17791886msgstr "Грешка в шината"
  17801887
  1781 #: siglist.c:95
   1888#: siglist.c:94
  17821889msgid "Segmentation fault"
  17831890msgstr "Грешка в разделянето"
  17841891
  1785 #: siglist.c:99
   1892#: siglist.c:98
  17861893msgid "Bad system call"
  17871894msgstr "Грешно системно извикване"
  17881895
  1789 #: siglist.c:103
   1896#: siglist.c:102
  17901897msgid "Broken pipe"
  17911898msgstr "Прекъснат програмен канал"
  17921899
  1793 #: siglist.c:107
   1900#: siglist.c:106
  17941901msgid "Alarm clock"
  17951902msgstr "Аларма"
  17961903
  1797 #: siglist.c:111
   1904#: siglist.c:110
  17981905msgid "Terminated"
  17991906msgstr "Прекратен"
  18001907
  1801 #: siglist.c:115
   1908#: siglist.c:114
  18021909msgid "Urgent IO condition"
  18031910msgstr "Спешно вх./изх. състояние"
  18041911
  1805 #: siglist.c:119
   1912#: siglist.c:118
  18061913msgid "Stopped (signal)"
  18071914msgstr "Спрян (сигнал)"
  18081915
  1809 #: siglist.c:127
   1916#: siglist.c:126
  18101917msgid "Continue"
  18111918msgstr "Продължаване"
  18121919
  1813 #: siglist.c:135
   1920#: siglist.c:134
  18141921msgid "Child death or stop"
  18151922msgstr "Смърт или спиране на дъщерен процес"
  18161923
  1817 #: siglist.c:139
   1924#: siglist.c:138
  18181925msgid "Stopped (tty input)"
  18191926msgstr "Спиране (вход от tty)"
  18201927
  1821 #: siglist.c:143
   1928#: siglist.c:142
  18221929msgid "Stopped (tty output)"
  18231930msgstr "Спиране (изход към tty)"
  18241931
  1825 #: siglist.c:147
   1932#: siglist.c:146
  18261933msgid "I/O ready"
  18271934msgstr "Готовност за вх./изх."
  18281935
  1829 #: siglist.c:151
   1936#: siglist.c:150
  18301937msgid "CPU limit"
  18311938msgstr "Ограничение на процесора"
  18321939
  1833 #: siglist.c:155
   1940#: siglist.c:154
  18341941msgid "File limit"
  18351942msgstr "Ограничение на файловете"
  18361943
  1837 #: siglist.c:159
   1944#: siglist.c:158
  18381945msgid "Alarm (virtual)"
  18391946msgstr "Аларма (виртуална)"
  18401947
  1841 #: siglist.c:163
   1948#: siglist.c:162
  18421949msgid "Alarm (profile)"
  18431950msgstr "Аларма (по профил)"
  18441951
  1845 #: siglist.c:167
   1952#: siglist.c:166
  18461953msgid "Window changed"
  18471954msgstr "Преоразмерен прозорец"
  18481955
  1849 #: siglist.c:171
   1956#: siglist.c:170
  18501957msgid "Record lock"
  18511958msgstr "Заключен запис"
  18521959
  1853 #: siglist.c:175
   1960#: siglist.c:174
  18541961msgid "User signal 1"
  18551962msgstr "Потребителски сигнал 1"
  18561963
  1857 #: siglist.c:179
   1964#: siglist.c:178
  18581965msgid "User signal 2"
  18591966msgstr "Потребителски сигнал 2"
  18601967
  1861 #: siglist.c:183
   1968#: siglist.c:182
  18621969msgid "HFT input data pending"
  18631970msgstr "Идват данни по конзола HFT"
  18641971
  1865 #: siglist.c:187
   1972#: siglist.c:186
  18661973msgid "power failure imminent"
  18671974msgstr "Предстои спиране на захранването"
  18681975
  1869 #: siglist.c:191
   1976#: siglist.c:190
  18701977msgid "system crash imminent"
  18711978msgstr "Предстои забиване на системата"
  18721979
  1873 #: siglist.c:195
   1980#: siglist.c:194
  18741981msgid "migrate process to another CPU"
  18751982msgstr "Преместване на процеса на друг процесор"
  18761983
  1877 #: siglist.c:199
   1984#: siglist.c:198
  18781985msgid "programming error"
  18791986msgstr "Програмна грешка"
  18801987
  1881 #: siglist.c:203
   1988#: siglist.c:202
  18821989msgid "HFT monitor mode granted"
  18831990msgstr "Дадено право за управление чрез конзола HFT"
  18841991
  1885 #: siglist.c:207
   1992#: siglist.c:206
  18861993msgid "HFT monitor mode retracted"
  18871994msgstr "Отнето право за управление чрез конзола HFT"
  18881995
  1889 #: siglist.c:211
   1996#: siglist.c:210
  18901997msgid "HFT sound sequence has completed"
  18911998msgstr "Завършена звукова поредица през HFT"
  18921999
  1893 #: siglist.c:215
   2000#: siglist.c:214
  18942001msgid "Information request"
  18952002msgstr "Заявка за информация"
  18962003
  1897 #: siglist.c:223
  1898 msgid "Unknown Signal #"
  1899 msgstr "Непознат сигнал #"
  1900 
  1901 #: siglist.c:225
   2004#: siglist.c:222 siglist.c:224
  19022005#, c-format
  19032006msgid "Unknown Signal #%d"
  19042007msgstr "Непознат сигнал #%d"
  19052008
  1906 #: subst.c:1454 subst.c:1644
   2009#: subst.c:1476 subst.c:1666
  19072010#, c-format
  19082011msgid "bad substitution: no closing `%s' in %s"
  19092012msgstr "лошо заместване: липсва затварящ знак „%s“ в %s"
  19102013
  1911 #: subst.c:3231
   2014#: subst.c:3281
  19122015#, c-format
  19132016msgid "%s: cannot assign list to array member"
  19142017msgstr "%s: на член от масив не може да се присвои списък"
  19152018
  1916 #: subst.c:5789 subst.c:5805
   2019#: subst.c:5910 subst.c:5926
  19172020msgid "cannot make pipe for process substitution"
  19182021msgstr "не може да се създаде програмен канал за заместване на процеси"
  19192022
  1920 #: subst.c:5851
   2023#: subst.c:5985
  19212024msgid "cannot make child for process substitution"
  19222025msgstr "не може да се създаде дъщерен процес за заместване на процеси"
  19232026
  1924 #: subst.c:5920
   2027#: subst.c:6059
  19252028#, c-format
  19262029msgid "cannot open named pipe %s for reading"
  19272030msgstr "именуваният програмен канал %s не може да се отвори за четене"
  19282031
  1929 #: subst.c:5922
   2032#: subst.c:6061
  19302033#, c-format
  19312034msgid "cannot open named pipe %s for writing"
  19322035msgstr "именуваният програмен канал %s не може да се отвори за запис"
  19332036
  1934 #: subst.c:5945
   2037#: subst.c:6084
  19352038#, c-format
  19362039msgid "cannot duplicate named pipe %s as fd %d"
   
  19392042"дублира като файловия дескриптор %d"
  19402043
  1941 #: subst.c:6062
   2044#: subst.c:6213
  19422045msgid "command substitution: ignored null byte in input"
  19432046msgstr "заместване на команди: знакът „null“ във входа е прескочен"
  19442047
  1945 #: subst.c:6190
   2048#: subst.c:6353
  19462049msgid "cannot make pipe for command substitution"
  19472050msgstr "не може да се създаде програмен канал за заместване на команди"
  19482051
  1949 #: subst.c:6233
   2052#: subst.c:6397
  19502053msgid "cannot make child for command substitution"
  19512054msgstr "не може да се създаде дъщерен процес за заместване на команди"
  19522055
  1953 #: subst.c:6259
   2056#: subst.c:6423
  19542057msgid "command_substitute: cannot duplicate pipe as fd 1"
  19552058msgstr "заместване на команди: каналът не може да се дублира като fd 1"
  19562059
  1957 #: subst.c:6710 subst.c:9623
   2060#: subst.c:6883 subst.c:9952
  19582061#, c-format
  19592062msgid "%s: invalid variable name for name reference"
  19602063msgstr "%s: неправилно име за променлива-указател"
  19612064
  1962 #: subst.c:6806 subst.c:6824 subst.c:6979
   2065#: subst.c:6979 subst.c:6997 subst.c:7169
  19632066#, c-format
  19642067msgid "%s: invalid indirect expansion"
  19652068msgstr "%s: грешно непряко заместване"
  19662069
  1967 #: subst.c:6840 subst.c:6987
   2070#: subst.c:7013 subst.c:7177
  19682071#, c-format
  19692072msgid "%s: invalid variable name"
  19702073msgstr "„%s“: грешно име на променлива"
  19712074
  1972 #: subst.c:7056
   2075#: subst.c:7256
  19732076#, c-format
  19742077msgid "%s: parameter not set"
  19752078msgstr "%s: аргументът не е зададен"
  19762079
  1977 #: subst.c:7058
   2080#: subst.c:7258
  19782081#, c-format
  19792082msgid "%s: parameter null or not set"
  19802083msgstr "%s: аргументът е „null“ или не е зададен"
  19812084
  1982 #: subst.c:7295 subst.c:7310
   2085#: subst.c:7503 subst.c:7518
  19832086#, c-format
  19842087msgid "%s: substring expression < 0"
  19852088msgstr "%s: изразът от подниза е < 0"
  19862089
  1987 #: subst.c:8973 subst.c:8994
   2090#: subst.c:9281 subst.c:9302
  19882091#, c-format
  19892092msgid "%s: bad substitution"
  19902093msgstr "%s: лошо заместване"
  19912094
  1992 #: subst.c:9082
   2095#: subst.c:9390
  19932096#, c-format
  19942097msgid "$%s: cannot assign in this way"
  19952098msgstr "$%s: не може да се задава по този начин"
  19962099
  1997 #: subst.c:9485
  1998 msgid "future versions of the shell will force evaluation as an arithmetic substitution"
   2100#: subst.c:9814
   2101msgid ""
   2102"future versions of the shell will force evaluation as an arithmetic "
   2103"substitution"
  19992104msgstr ""
  20002105"бъдещите версии на обвивката ще използват изчисляване като аритметично\n"
  20012106"заместване"
  20022107
  2003 #: subst.c:10043
   2108#: subst.c:10367
  20042109#, c-format
  20052110msgid "bad substitution: no closing \"`\" in %s"
  20062111msgstr "лошо заместване: липсва затварящ знак „`“ в %s"
  20072112
  2008 #: subst.c:11070
   2113#: subst.c:11434
  20092114#, c-format
  20102115msgid "no match: %s"
   
  20292134msgstr "очаква се „)“, а е получено %s"
  20302135
  2031 #: test.c:282 test.c:750 test.c:753
   2136#: test.c:466 test.c:799
   2137#, c-format
   2138msgid "%s: binary operator expected"
   2139msgstr "%s: очаква се бинарен оператор"
   2140
   2141#: test.c:756 test.c:759
  20322142#, c-format
  20332143msgid "%s: unary operator expected"
  20342144msgstr "%s: очаква се унарен оператор"
  20352145
  2036 #: test.c:469 test.c:793
  2037 #, c-format
  2038 msgid "%s: binary operator expected"
  2039 msgstr "%s: очаква се бинарен оператор"
  2040 
  2041 #: test.c:875
   2146#: test.c:881
  20422147msgid "missing `]'"
  20432148msgstr "липсва „]“"
  20442149
  2045 #: trap.c:216
   2150#: test.c:899
   2151#, c-format
   2152msgid "syntax error: `%s' unexpected"
   2153msgstr "синтактична грешка: неочакван знак/ци „%s“"
   2154
   2155#: trap.c:220
  20462156msgid "invalid signal number"
  20472157msgstr "неправилен номер на сигнал"
  20482158
  2049 #: trap.c:320
   2159#: trap.c:325
  20502160#, c-format
  20512161msgid "trap handler: maximum trap handler level exceeded (%d)"
  20522162msgstr "eval: превишено е максималното ниво на влагане на „eval“ (%d)"
  20532163
  2054 #: trap.c:408
   2164#: trap.c:414
  20552165#, c-format
  20562166msgid "run_pending_traps: bad value in trap_list[%d]: %p"
   
  20592169"trap_list[%d]: %p"
  20602170
  2061 #: trap.c:412
  2062 #, c-format
  2063 msgid "run_pending_traps: signal handler is SIG_DFL, resending %d (%s) to myself"
   2171#: trap.c:418
   2172#, c-format
   2173msgid ""
   2174"run_pending_traps: signal handler is SIG_DFL, resending %d (%s) to myself"
  20642175msgstr ""
  20652176"стартиране на предстоящите прихващания: обработката на сигнали е SIG_DFL.\n"
  20662177"%d (%s) е преизпратен на текущата обвивка"
  20672178
  2068 #: trap.c:470
   2179#: trap.c:487
  20692180#, c-format
  20702181msgid "trap_handler: bad signal %d"
  20712182msgstr "обработка на прихващания: неправилен сигнал %d"
  20722183
  2073 #: variables.c:412
   2184#: variables.c:421
  20742185#, c-format
  20752186msgid "error importing function definition for `%s'"
  20762187msgstr "грешка при внасянето на дефиницията на функция за „%s“"
  20772188
  2078 #: variables.c:821
   2189#: variables.c:833
  20792190#, c-format
  20802191msgid "shell level (%d) too high, resetting to 1"
  20812192msgstr "нивото на обвивката (%d) е прекалено голямо. Задава се да е 1"
  20822193
  2083 #: variables.c:2655
   2194#: variables.c:2674
  20842195msgid "make_local_variable: no function context at current scope"
  20852196msgstr ""
  2086 "създаване на локална променлива: липсва контекст на функция в текущата област\n"
   2197"създаване на локална променлива: липсва контекст на функция в текущата "
   2198"област\n"
  20872199"на видимост"
  20882200
  2089 #: variables.c:2674
   2201#: variables.c:2693
  20902202#, c-format
  20912203msgid "%s: variable may not be assigned value"
  20922204msgstr "%s: на тази променлива не може да се присвои стойност"
  20932205
  2094 #: variables.c:3453
   2206#: variables.c:3475
  20952207#, c-format
  20962208msgid "%s: assigning integer to name reference"
  20972209msgstr "%s: присвояване на число на променлива-указател"
  20982210
  2099 #: variables.c:4365
   2211#: variables.c:4404
  21002212msgid "all_local_variables: no function context at current scope"
  21012213msgstr ""
   
  21032215"видимост"
  21042216
  2105 #: variables.c:4698
   2217#: variables.c:4771
  21062218#, c-format
  21072219msgid "%s has null exportstr"
  21082220msgstr "%s: аргументът за низа за изнасяне не трябва да е „null“"
  21092221
  2110 #: variables.c:4703 variables.c:4712
   2222#: variables.c:4776 variables.c:4785
  21112223#, c-format
  21122224msgid "invalid character %d in exportstr for %s"
  21132225msgstr "неправилен знак на позиция %d в низа за изнасяне за %s"
  21142226
  2115 #: variables.c:4718
   2227#: variables.c:4791
  21162228#, c-format
  21172229msgid "no `=' in exportstr for %s"
  21182230msgstr "липсва „=“ в низа за изнасяне за %s"
  21192231
  2120 #: variables.c:5243
   2232#: variables.c:5331
  21212233msgid "pop_var_context: head of shell_variables not a function context"
  21222234msgstr ""
  2123 "изваждане на контекст на променливи: в началото на структурата за променливи на\n"
   2235"изваждане на контекст на променливи: в началото на структурата за променливи "
   2236"на\n"
  21242237"обвивката (shell_variables) е нещо, което не е контекст на функция"
  21252238
  2126 #: variables.c:5256
   2239#: variables.c:5344
  21272240msgid "pop_var_context: no global_variables context"
  21282241msgstr ""
   
  21302243"(global_variables)"
  21312244
  2132 #: variables.c:5336
   2245#: variables.c:5424
  21332246msgid "pop_scope: head of shell_variables not a temporary environment scope"
  21342247msgstr ""
   
  21362249"(shell_variables)  е нещо, което не е временна област в обкръжението"
  21372250
  2138 #: variables.c:6272
   2251#: variables.c:6387
  21392252#, c-format
  21402253msgid "%s: %s: cannot open as FILE"
  21412254msgstr "%s: %s не може да се отвори като ФАЙЛ"
  21422255
  2143 #: variables.c:6277
   2256#: variables.c:6392
  21442257#, c-format
  21452258msgid "%s: %s: invalid value for trace file descriptor"
  21462259msgstr "%s: %s: грешен файлов дескриптор за файла за трасиране"
  21472260
  2148 #: variables.c:6322
   2261#: variables.c:6437
  21492262#, c-format
  21502263msgid "%s: %s: compatibility value out of range"
   
  21522265
  21532266#: version.c:46 version2.c:46
  2154 msgid "Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc."
  2155 msgstr "Авторски права © 2018 Free Software Foundation, Inc."
   2267msgid "Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc."
   2268msgstr "Авторски права © 2020 Free Software Foundation, Inc."
  21562269
  21572270#: version.c:47 version2.c:47
  2158 msgid "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
  2159 msgstr "Лиценз GPLv3+: ОПЛ на GNU, версия 3 или по-висока <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
   2271msgid ""
   2272"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
   2273"html>\n"
   2274msgstr ""
   2275"Лиценз GPLv3+: ОПЛ на GNU, версия 3 или по-висока <http://gnu.org/licenses/"
   2276"gpl.html>\n"
  21602277
  21612278#: version.c:86 version2.c:86
   
  22012318
  22022319#: builtins.c:53
  2203 msgid "bind [-lpsvPSVX] [-m keymap] [-f filename] [-q name] [-u name] [-r keyseq] [-x keyseq:shell-command] [keyseq:readline-function or readline-command]"
   2320msgid ""
   2321"bind [-lpsvPSVX] [-m keymap] [-f filename] [-q name] [-u name] [-r keyseq] [-"
   2322"x keyseq:shell-command] [keyseq:readline-function or readline-command]"
  22042323msgstr ""
  22052324"bind [-lpsvPSVX] [-m ПОДРЕДБА_НА_КЛАВИАТУРАТА] [-f ИМЕ_НА_ФАЙЛ]\n"
  22062325"     [-q ИМЕ] [-u ИМЕ] [-r ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ_ОТ_КЛАВИШИ]\n"
  22072326"     [-x ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ_ОТ_КЛАВИШИ:КОМАНДА_НА_ОБВИВКАТА]\n"
  2208 "     [ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ_ОТ_КЛАВИШИ:КОМАНДА_НА_ОБВИВКАТА или КОМАНДА_НА_READLINE]"
   2327"     [ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ_ОТ_КЛАВИШИ:КОМАНДА_НА_ОБВИВКАТА или "
   2328"КОМАНДА_НА_READLINE]"
  22092329
  22102330#: builtins.c:56
   
  22372357
  22382358#: builtins.c:78
  2239 msgid "declare [-aAfFgilnrtux] [-p] [name[=value] ...]"
  2240 msgstr "declare [-aAfFgilnrtux] [-p] [ИМЕ[=СТОЙНОСТ]…]"
   2359msgid "declare [-aAfFgiIlnrtux] [-p] [name[=value] ...]"
   2360msgstr "declare [-aAfFgiIlnrtux] [-p] [ИМЕ[=СТОЙНОСТ]…]"
  22412361
  22422362#: builtins.c:80
  2243 msgid "typeset [-aAfFgilnrtux] [-p] name[=value] ..."
  2244 msgstr "typeset [-aAfFgilnrtux] [-p] ИМЕ[=СТОЙНОСТ]…"
   2363msgid "typeset [-aAfFgiIlnrtux] [-p] name[=value] ..."
   2364msgstr "typeset [-aAfFgiIlnrtux] [-p] ИМЕ[=СТОЙНОСТ]…"
  22452365
  22462366#: builtins.c:82
   
  22652385
  22662386#: builtins.c:96
  2267 msgid "getopts optstring name [arg]"
  2268 msgstr "getopts НИЗ_С_ОПЦИИ ИМЕ [АРГУМЕНТ]"
   2387msgid "getopts optstring name [arg ...]"
   2388msgstr "getopts НИЗ_С_ОПЦИИ ИМЕ [АРГУМЕНТ]"
  22692389
  22702390#: builtins.c:98
  2271 msgid "exec [-cl] [-a name] [command [arguments ...]] [redirection ...]"
  2272 msgstr "exec [-cl] [-a ИМЕ] [КОМАНДА [АРГУМЕНТИ…]] [ПРЕНАСОЧВАНЕ…]"
   2391msgid "exec [-cl] [-a name] [command [argument ...]] [redirection ...]"
   2392msgstr "exec [-cl] [-a ИМЕ] [КОМАНДА [АРГУМЕНТ…]] [ПРЕНАСОЧВАНЕ…]"
  22732393
  22742394#: builtins.c:100
   
  22822402#: builtins.c:105
  22832403msgid "fc [-e ename] [-lnr] [first] [last] or fc -s [pat=rep] [command]"
  2284 msgstr "fc [-e РЕДАКТОР] [-lnr] [ПЪРВИ] [ПОСЛЕДЕН] или fc -s [ШАБЛОН=ЗАМЕСТИТЕЛ…] [КОМАНДА]"
   2404msgstr ""
   2405"fc [-e РЕДАКТОР] [-lnr] [ПЪРВИ] [ПОСЛЕДЕН] или fc -s [ШАБЛОН=ЗАМЕСТИТЕЛ…] "
   2406"[КОМАНДА]"
  22852407
  22862408#: builtins.c:109
   
  23012423
  23022424#: builtins.c:123
  2303 msgid "history [-c] [-d offset] [n] or history -anrw [filename] or history -ps arg [arg...]"
   2425msgid ""
   2426"history [-c] [-d offset] [n] or history -anrw [filename] or history -ps arg "
   2427"[arg...]"
  23042428msgstr ""
  23052429"history [-c] [-d ОТМЕСТВАНЕ] [БРОЙ] или \n"
   
  23162440
  23172441#: builtins.c:134
  2318 msgid "kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]"
   2442msgid ""
   2443"kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l "
   2444"[sigspec]"
  23192445msgstr ""
  23202446"kill [-s СИГНАЛ | -n НОМЕР_НА_СИГНАЛ | -СИГНАЛ] ИД_ПРОЦЕС | ИД_ЗАДАЧА…\n"
   
  23272453
  23282454#: builtins.c:138
  2329 msgid "read [-ers] [-a array] [-d delim] [-i text] [-n nchars] [-N nchars] [-p prompt] [-t timeout] [-u fd] [name ...]"
   2455msgid ""
   2456"read [-ers] [-a array] [-d delim] [-i text] [-n nchars] [-N nchars] [-p "
   2457"prompt] [-t timeout] [-u fd] [name ...]"
  23302458msgstr ""
  23312459"read [-ers] [-a МАСИВ] [-d РАЗДЕЛИТЕЛ] [-i ТЕКСТ] [-n БРОЙ_ЗНАЦИ]\n"
   
  23942522
  23952523#: builtins.c:177
  2396 msgid "wait [-fn] [id ...]"
  2397 msgstr "wait [-fn] [ИД…]"
   2524msgid "wait [-fn] [-p var] [id ...]"
   2525msgstr "wait [-fn] [-p ПРОМЕНЛИВА] [ИД…]"
  23982526
  23992527#: builtins.c:181
   
  24222550
  24232551#: builtins.c:194
  2424 msgid "if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif COMMANDS; then COMMANDS; ]... [ else COMMANDS; ] fi"
  2425 msgstr "if КОМАНДИ; then КОМАНДИ; [ elif КОМАНДИ; then КОМАНДИ; ]… [ else КОМАНДИ; ] fi"
   2552msgid ""
   2553"if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif COMMANDS; then COMMANDS; ]... [ else "
   2554"COMMANDS; ] fi"
   2555msgstr ""
   2556"if КОМАНДИ; then КОМАНДИ; [ elif КОМАНДИ; then КОМАНДИ; ]… [ else КОМАНДИ; ] "
   2557"fi"
  24262558
  24272559#: builtins.c:196
   
  24822614
  24832615#: builtins.c:231
  2484 msgid "complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DEI] [-o option] [-A action] [-G globpat] [-W wordlist]  [-F function] [-C command] [-X filterpat] [-P prefix] [-S suffix] [name ...]"
   2616msgid ""
   2617"complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DEI] [-o option] [-A action] [-G globpat] [-"
   2618"W wordlist] [-F function] [-C command] [-X filterpat] [-P prefix] [-S "
   2619"suffix] [name ...]"
  24852620msgstr ""
  24862621"complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DEI] [-o ОПЦИЯ] [-A ДЕЙСТВИЕ]\n"
   
  24892624
  24902625#: builtins.c:235
  2491 msgid "compgen [-abcdefgjksuv] [-o option] [-A action] [-G globpat] [-W wordlist]  [-F function] [-C command] [-X filterpat] [-P prefix] [-S suffix] [word]"
   2626msgid ""
   2627"compgen [-abcdefgjksuv] [-o option] [-A action] [-G globpat] [-W wordlist] [-"
   2628"F function] [-C command] [-X filterpat] [-P prefix] [-S suffix] [word]"
  24922629msgstr ""
  24932630"compgen [-abcdefgjksuv] [-o ОПЦИЯ] [-A ДЕЙСТВИЕ] [-G ШАБЛОН]\n"
   
  25002637
  25012638#: builtins.c:242
  2502 msgid "mapfile [-d delim] [-n count] [-O origin] [-s count] [-t] [-u fd] [-C callback] [-c quantum] [array]"
   2639msgid ""
   2640"mapfile [-d delim] [-n count] [-O origin] [-s count] [-t] [-u fd] [-C "
   2641"callback] [-c quantum] [array]"
  25032642msgstr ""
  25042643"mapfile [-d РАЗДЕЛИТЕЛ] [-n БРОЙ] [-O НАЧАЛО] [-s БРОЙ] [-t]\n"
   
  25062645
  25072646#: builtins.c:244
  2508 msgid "readarray [-d delim] [-n count] [-O origin] [-s count] [-t] [-u fd] [-C callback] [-c quantum] [array]"
   2647msgid ""
   2648"readarray [-d delim] [-n count] [-O origin] [-s count] [-t] [-u fd] [-C "
   2649"callback] [-c quantum] [array]"
  25092650msgstr ""
  25102651"readarray [-d РАЗДЕЛИТЕЛ] [-n БРОЙ] [-O НАЧАЛО] [-s БРОЙ] [-t]\n"
   
  25262667"    \n"
  25272668"    Exit Status:\n"
  2528 "    alias returns true unless a NAME is supplied for which no alias has been\n"
   2669"    alias returns true unless a NAME is supplied for which no alias has "
   2670"been\n"
  25292671"    defined."
  25302672msgstr ""
   
  25752717"      -m  keymap         Use KEYMAP as the keymap for the duration of this\n"
  25762718"                         command.  Acceptable keymap names are emacs,\n"
  2577 "                         emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-move,\n"
   2719"                         emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-"
   2720"move,\n"
  25782721"                         vi-command, and vi-insert.\n"
  25792722"      -l                 List names of functions.\n"
   
  25812724"      -p                 List functions and bindings in a form that can be\n"
  25822725"                         reused as input.\n"
  2583 "      -S                 List key sequences that invoke macros and their values\n"
  2584 "      -s                 List key sequences that invoke macros and their values\n"
   2726"      -S                 List key sequences that invoke macros and their "
   2727"values\n"
   2728"      -s                 List key sequences that invoke macros and their "
   2729"values\n"
  25852730"                         in a form that can be reused as input.\n"
  25862731"      -V                 List variable names and values\n"
   
  25882733"                         be reused as input.\n"
  25892734"      -q  function-name  Query about which keys invoke the named function.\n"
  2590 "      -u  function-name  Unbind all keys which are bound to the named function.\n"
   2735"      -u  function-name  Unbind all keys which are bound to the named "
   2736"function.\n"
  25912737"      -r  keyseq         Remove the binding for KEYSEQ.\n"
  25922738"      -f  filename       Read key bindings from FILENAME.\n"
  25932739"      -x  keyseq:shell-command\tCause SHELL-COMMAND to be executed when\n"
  25942740"    \t\t\t\tKEYSEQ is entered.\n"
  2595 "      -X                 List key sequences bound with -x and associated commands\n"
   2741"      -X                 List key sequences bound with -x and associated "
   2742"commands\n"
  25962743"                         in a form that can be reused as input.\n"
  25972744"    \n"
   
  26092756"    Опции:\n"
  26102757"      -m  ПОДРЕДБА    \n"
  2611 "              Използване на ПОДРЕДБАта като подредба на функциите на клавишите\n"
   2758"              Използване на ПОДРЕДБАта като подредба на функциите на "
   2759"клавишите\n"
  26122760"              докато командата се изпълнява.  Валидни са следните имена:\n"
  26132761"              „emacs“, „emacs-standard“, „emacs-meta“, „emacs-ctlx“, „vi“,\n"
   
  26152763"      -l      Списък с имената на функциите.\n"
  26162764"      -P      Списък с имената на функциите и присвояванията.\n"
  2617 "      -p      Списък с имената на функциите и присвояванията във вид, който може\n"
   2765"      -p      Списък с имената на функциите и присвояванията във вид, който "
   2766"може\n"
  26182767"              да се използва за вход.\n"
  2619 "      -S      Списък с клавишните последователности, които извикват макроси и\n"
   2768"      -S      Списък с клавишните последователности, които извикват макроси "
   2769"и\n"
  26202770"              стойностите им.\n"
  2621 "      -s      Списък с клавишните последователности, които извикват макроси и\n"
   2771"      -s      Списък с клавишните последователности, които извикват макроси "
   2772"и\n"
  26222773"              стойностите им във вид, който може да се използва за вход.\n"
  26232774"      -V      Списък с имената на променливите и стойностите им.\n"
  2624 "      -v      Списък с имената на променливите и стойностите им във вид, който\n"
   2775"      -v      Списък с имената на променливите и стойностите им във вид, "
   2776"който\n"
  26252777"              може да се използва за вход.\n"
  26262778"      -q  ИМЕ_НА_ФУНКЦИЯ\n"
  26272779"              Проверка кои клавиши извикват функцията с това име.\n"
  26282780"      -u  ИМЕ_НА_ФУНКЦИЯ\n"
  2629 "              Премахване на присвояванията към всички клавиши на функцията с\n"
   2781"              Премахване на присвояванията към всички клавиши на функцията "
   2782"с\n"
  26302783"              това име.\n"
  26312784"      -r  КЛАВИШНА_ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ\n"
  2632 "              Премахване на присвоената функция от КЛАВИШНАта_ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ.\n"
   2785"              Премахване на присвоената функция от "
   2786"КЛАВИШНАта_ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ.\n"
  26332787"      -f  ФАЙЛ\n"
  26342788"              Прочитане на присвояванията на клавиши от ФАЙЛа.\n"
   
  26362790"               Изпълнение на КОМАНДАта_НА_ОБВИВКАТА при въвеждането на\n"
  26372791"               КЛАВИШНАта_ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ.\n"
  2638 "      -X  Извеждане на клавишните комбинации зададени с „-x“ и свързаните с тях\n"
   2792"      -X  Извеждане на клавишните комбинации зададени с „-x“ и свързаните с "
   2793"тях\n"
  26392794"               команди във форма, която може да се ползва и за вход\n"
  26402795"    \n"
  26412796"    Изходен код:\n"
  2642 "    bind връща 0, освен когато е зададена непозната опция или възникне грешка."
   2797"    bind връща 0, освен когато е зададена непозната опция или възникне "
   2798"грешка."
  26432799
  26442800#: builtins.c:330
   
  26542810"Изход от цикли чрез „for“, „while“ или „until“.\n"
  26552811"    \n"
  2656 "    Изход от цикли организирани чрез „for“, „while“ или „until“.  Ако е зададен\n"
   2812"    Изход от цикли организирани чрез „for“, „while“ или „until“.  Ако е "
   2813"зададен\n"
  26572814"    БРОЙ се излиза от толкова на БРОЙ обхващащи цикли.\n"
  26582815"    \n"
   
  26722829"Продължаване на цикъл  чрез „for“, „while“ или „until“.\n"
  26732830"    \n"
  2674 "    Продължаване със следващата итерация от цикъл, организиран с „for“, „while“\n"
  2675 "    или „until“.  Ако е зададен БРОЙ,  се продължава със следващата итерация\n"
   2831"    Продължаване със следващата итерация от цикъл, организиран с „for“, "
   2832"„while“\n"
   2833"    или „until“.  Ако е зададен БРОЙ,  се продължава със следващата "
   2834"итерация\n"
  26762835"    на обхващащия цикъл зададен с този БРОЙ.\n"
  26772836"    \n"
   
  26852844"    Execute SHELL-BUILTIN with arguments ARGs without performing command\n"
  26862845"    lookup.  This is useful when you wish to reimplement a shell builtin\n"
  2687 "    as a shell function, but need to execute the builtin within the function.\n"
   2846"    as a shell function, but need to execute the builtin within the "
   2847"function.\n"
  26882848"    \n"
  26892849"    Exit Status:\n"
   
  26942854"    \n"
  26952855"    Изпълнение на ВГРАДЕНАта_КОМАНДА с АРГУМЕНТи, без да се търси нормална\n"
  2696 "    команда.  Това е полезно в случаите, когато искате да създадете вградена\n"
   2856"    команда.  Това е полезно в случаите, когато искате да създадете "
   2857"вградена\n"
  26972858"    команда като функция на обвивката, но във функцията искате да изпълните\n"
  26982859"    вградената команда.\n"
   
  27232884"    използва за получаване на информация за състоянието на стека.\n"
  27242885"    \n"
  2725 "    Стойността на ИЗРАЗа показва за колко рамки спрямо текущата да се изведе\n"
   2886"    Стойността на ИЗРАЗа показва за колко рамки спрямо текущата да се "
   2887"изведе\n"
  27262888"    информация.  Най-горната рамка е 0.\n"
  27272889"    \n"
  27282890"    Изходен код:\n"
  2729 "    Връща 0, освен ако обвивката изпълнява функция дефинирана в обвивката или\n"
   2891"    Връща 0, освен ако обвивката изпълнява функция дефинирана в обвивката "
   2892"или\n"
  27302893"    ИЗРАЗът е грешен."
  27312894
   
  27342897"Change the shell working directory.\n"
  27352898"    \n"
  2736 "    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the\n"
   2899"    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of "
   2900"the\n"
  27372901"    HOME shell variable.\n"
  27382902"    \n"
  2739 "    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing\n"
  2740 "    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).\n"
  2741 "    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins\n"
   2903"    The variable CDPATH defines the search path for the directory "
   2904"containing\n"
   2905"    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon "
   2906"(:).\n"
   2907"    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR "
   2908"begins\n"
  27422909"    with a slash (/), then CDPATH is not used.\n"
  27432910"    \n"
  2744 "    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,\n"
  2745 "    the word is assumed to be  a variable name.  If that variable has a value,\n"
   2911"    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is "
   2912"set,\n"
   2913"    the word is assumed to be  a variable name.  If that variable has a "
   2914"value,\n"
  27462915"    its value is used for DIR.\n"
  27472916"    \n"
   
  27592928"    \n"
  27602929"    The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.\n"
  2761 "    `..' is processed by removing the immediately previous pathname component\n"
   2930"    `..' is processed by removing the immediately previous pathname "
   2931"component\n"
  27622932"    back to a slash or the beginning of DIR.\n"
  27632933"    \n"
  27642934"    Exit Status:\n"
  2765 "    Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when\n"
   2935"    Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully "
   2936"when\n"
  27662937"    -P is used; non-zero otherwise."
  27672938msgstr ""
   
  27712942"    стандартната директория.\n"
  27722943"    \n"
  2773 "    Променливата „CDPATH“ определя пътя за търсене на директории, които могат да\n"
   2944"    Променливата „CDPATH“ определя пътя за търсене на директории, които "
   2945"могат да\n"
  27742946"    съдържат ДИРЕКТОРИЯта.  Директориите в „CDPATH“ са разделени с „:“. \n"
  2775 "    Липсващо име на директория означава текущата директория, т.е. „.“. Ако името\n"
   2947"    Липсващо име на директория означава текущата директория, т.е. „.“. Ако "
   2948"името\n"
  27762949"    на ДИРЕКТОРИЯта започва с наклонена черта „/“, „CDPATH“ не се ползва.\n"
  27772950"    \n"
  27782951"    Ако директорията не е открита, но е зададена опцията на обвивката\n"
  2779 "    „cdable_vars“, то думата се пробва като име на променлива.  Ако променливата\n"
  2780 "    има стойност, то директорията се сменя към стойността на тази променлива.\n"
   2952"    „cdable_vars“, то думата се пробва като име на променлива.  Ако "
   2953"променливата\n"
   2954"    има стойност, то директорията се сменя към стойността на тази "
   2955"променлива.\n"
  27812956"    \n"
  27822957"    Опции:\n"
  27832958"      -L  налага следването на символните връзки.  Символните връзки в\n"
  2784 "          ДИРЕКТОРИЯта се обработват след указателите към горна директория „..“.\n"
  2785 "      -P  налага използването на фактическата подредба на директориите, вместо\n"
  2786 "          да се следват символните връзки.  Символните връзки в ДИРЕКТОРИЯта се\n"
   2959"          ДИРЕКТОРИЯта се обработват след указателите към горна директория "
   2960"„..“.\n"
   2961"      -P  налага използването на фактическата подредба на директориите, "
   2962"вместо\n"
   2963"          да се следват символните връзки.  Символните връзки в ДИРЕКТОРИЯта "
   2964"се\n"
  27872965"          обработват след указателите към горна директория „..“.\n"
  2788 "      -e  ако е използвана опцията „-P“ и текущата директория не може да бъде\n"
   2966"      -e  ако е използвана опцията „-P“ и текущата директория не може да "
   2967"бъде\n"
  27892968"          определена, командата завършва с ненулев изход.\n"
  2790 "      -@  на системите с поддръжка на разширени атрибути файлът се представя\n"
   2969"      -@  на системите с поддръжка на разширени атрибути файлът се "
   2970"представя\n"
  27912971"          като директория, в която са атрибутите.\n"
  27922972"     \n"
  2793 "    Стандартно символните връзки се следват, все едно е зададена опцията „-L“\n"
  2794 "    \n"
  2795 "    Изходен код:\n"
  2796 "    Връща 0 при смяна на директорията.  Когато е зададена опцията „-P“, 0 се\n"
   2973"    Стандартно символните връзки се следват, все едно е зададена опцията „-"
   2974"L“\n"
   2975"    \n"
   2976"    Изходен код:\n"
   2977"    Връща 0 при смяна на директорията.  Когато е зададена опцията „-P“, 0 "
   2978"се\n"
  27972979"    връща при успешно задаване на променливата „PWD„.  Във всички останали\n"
  27982980"    случаи изходът е ненулев."
   
  28233005"    \n"
  28243006"    Изходен код:\n"
  2825 "    0, освен ако е подадена неправилна опция или текущата директория не може да\n"
   3007"    0, освен ако е подадена неправилна опция или текущата директория не може "
   3008"да\n"
  28263009"    бъде прочетена."
  28273010
   
  28713054"    \n"
  28723055"    Runs COMMAND with ARGS suppressing  shell function lookup, or display\n"
  2873 "    information about the specified COMMANDs.  Can be used to invoke commands\n"
   3056"    information about the specified COMMANDs.  Can be used to invoke "
   3057"commands\n"
  28743058"    on disk when a function with the same name exists.\n"
  28753059"    \n"
   
  28863070"    \n"
  28873071"    Изпълнение на КОМАНДАта с АРГументи, без тя да се търси като функция на\n"
  2888 "    обвивката, или извеждане на информация за указаните КОМАНДи.  Може да се\n"
  2889 "    използва за изпълнението на външни команди, дори когато съществува функция\n"
   3072"    обвивката, или извеждане на информация за указаните КОМАНДи.  Може да "
   3073"се\n"
   3074"    използва за изпълнението на външни команди, дори когато съществува "
   3075"функция\n"
  28903076"    със същото име.\n"
  28913077"    \n"
  28923078"    Опции:\n"
  2893 "      -p  използване на стандартна стойност на PATH.  Така могат да се открият\n"
   3079"      -p  използване на стандартна стойност на PATH.  Така могат да се "
   3080"открият\n"
  28943081"          всички стандартни инструменти\n"
  2895 "      -v  извежда описание на КОМАНДАта подобно на вградената команда „type“\n"
   3082"      -v  извежда описание на КОМАНДАта подобно на вградената команда "
   3083"„type“\n"
  28963084"      -V  извежда по пълно описание на всяка КОМАНДА\n"
  28973085"    \n"
   
  29123100"      -g\tcreate global variables when used in a shell function; otherwise\n"
  29133101"    \t\tignored\n"
   3102"      -I\tif creating a local variable, inherit the attributes and value\n"
   3103"    \t\tof a variable with the same name at a previous scope\n"
  29143104"      -p\tdisplay the attributes and value of each NAME\n"
  29153105"    \n"
   
  29303120"    the `let' command) performed when the variable is assigned a value.\n"
  29313121"    \n"
  2932 "    When used in a function, `declare' makes NAMEs local, as with the `local'\n"
   3122"    When used in a function, `declare' makes NAMEs local, as with the "
   3123"`local'\n"
  29333124"    command.  The `-g' option suppresses this behavior.\n"
  29343125"    \n"
   
  29493140"      -g    Създаване на глобална променлива, когато опцията е употребена във\n"
  29503141"            функция.  В противен случай се пренебрегва\n"
   3142"      -I    При създаването на локална променлива атрибутите и стойността ѝ да\n"
   3143"            се вземат от променливата със същото име в предишната област на\n"
   3144"            видимост\n"
  29513145"      -p    Извеждане на атрибутите и стойността на всяко ИМЕ\n"
  29523146"    \n"
   
  29773171"    на стойност на променлива."
  29783172
  2979 #: builtins.c:530
   3173#: builtins.c:532
  29803174msgid ""
  29813175"Set variable values and attributes.\n"
   
  29873181"    Синоним на „declare“.  Виж „help declare“."
  29883182
  2989 #: builtins.c:538
   3183#: builtins.c:540
  29903184msgid ""
  29913185"Define local variables.\n"
   
  30033197"Дефиниране на локални променливи.\n"
  30043198"    \n"
  3005 "    Създаване на локална променлива с това ИМЕ и зададената СТОЙНОСТ.  ОПЦИЯта\n"
   3199"    Създаване на локална променлива с това ИМЕ и зададената СТОЙНОСТ.  "
   3200"ОПЦИЯта\n"
  30063201"    може да е всяка приемана от вградената команда „declare“.\n"
  30073202"    \n"
  3008 "    Локалните променливи могат да се използват само във функция.  Те са видими\n"
   3203"    Локалните променливи могат да се използват само във функция.  Те са "
   3204"видими\n"
  30093205"    само в нея и нейните наследници.\n"
  30103206"    \n"
  30113207"    Изходен код:\n"
  3012 "    0, освен ако е зададена неправилна ОПЦИЯ, възникне грешка при задаването на\n"
   3208"    0, освен ако е зададена неправилна ОПЦИЯ, възникне грешка при задаването "
   3209"на\n"
  30133210"    стойност на променлива, или в момента не се изпълнява функция."
  30143211
  3015 #: builtins.c:555
   3212#: builtins.c:557
  30163213msgid ""
  30173214"Write arguments to the standard output.\n"
  30183215"    \n"
  3019 "    Display the ARGs, separated by a single space character and followed by a\n"
   3216"    Display the ARGs, separated by a single space character and followed by "
   3217"a\n"
  30203218"    newline, on the standard output.\n"
  30213219"    \n"
   
  30413239"      \\xHH\tthe eight-bit character whose value is HH (hexadecimal).  HH\n"
  30423240"    \t\tcan be one or two hex digits\n"
  3043 "      \\uHHHH\tthe Unicode character whose value is the hexadecimal value HHHH.\n"
   3241"      \\uHHHH\tthe Unicode character whose value is the hexadecimal value "
   3242"HHHH.\n"
  30443243"    \t\tHHHH can be one to four hex digits.\n"
  3045 "      \\UHHHHHHHH the Unicode character whose value is the hexadecimal value\n"
   3244"      \\UHHHHHHHH the Unicode character whose value is the hexadecimal "
   3245"value\n"
  30463246"    \t\tHHHHHHHH. HHHHHHHH can be one to eight hex digits.\n"
  30473247"    \n"
   
  30563256"    Опции:\n"
  30573257"      -n  не се извежда знак за нов ред.\n"
  3058 "      -e  включва се интерпретирането на знаците, изброени по-долу,  екранирани\n"
   3258"      -e  включва се интерпретирането на знаците, изброени по-долу,  "
   3259"екранирани\n"
  30593260"           с обратна наклонена черта — „\\“\n"
  30603261"      -Е  изрично се спира интерпретирането на долните знаци\n"
   
  30823283"          HHHH може да се състои от 1 до 4 шестнайсетични цифри.\n"
  30833284"      \\UHHHHHHHH\n"
  3084 "          знакът с код в Unicode HHHHHHHH (в шестнайсетична бройна система).\n"
   3285"          знакът с код в Unicode HHHHHHHH (в шестнайсетична бройна "
   3286"система).\n"
  30853287"          HHHHHHHH може да се състои от 1 до 8 шестнайсетични цифри.\n"
  30863288"    \n"
   
  30883290"    Връща 0, освен ако не възникне грешка при извеждането."
  30893291
  3090 #: builtins.c:595
   3292#: builtins.c:597
  30913293msgid ""
  30923294"Write arguments to the standard output.\n"
   
  31023304"Извеждане на аргументите на стандартния изход.\n"
  31033305"    \n"
  3104 "    Извеждане на АРГументите на стандартния изход последвани от знак за нов ред.\n"
   3306"    Извеждане на АРГументите на стандартния изход последвани от знак за нов "
   3307"ред.\n"
  31053308"    \n"
  31063309"    Опции:\n"
   
  31103313"    Връща 0, освен ако възникне грешка при извеждането."
  31113314
  3112 #: builtins.c:610
   3315#: builtins.c:612
  31133316msgid ""
  31143317"Enable and disable shell builtins.\n"
   
  31393342"    \n"
  31403343"    Включване и изключване на командите вградени в обвивката.  Изключването\n"
  3141 "    позволява извикването на външна команда със същото име като вградена без\n"
   3344"    позволява извикването на външна команда със същото име като вградена "
   3345"без\n"
  31423346"    използването на пълното име с пътя.\n"
  31433347"    \n"
   
  31463350"            включени или не\n"
  31473351"      -n    Изключване на вградените команди с посочените ИМЕна.  Ако не са\n"
  3148 "            дадени ИМЕна, се извежда списъкът с изключените вътрешни команди\n"
  3149 "      -p    Извеждане на списъка с вътрешни команди във формат, който може да\n"
   3352"            дадени ИМЕна, се извежда списъкът с изключените вътрешни "
   3353"команди\n"
   3354"      -p    Извеждане на списъка с вътрешни команди във формат, който може "
   3355"да\n"
  31503356"            се ползва като вход\n"
  3151 "      -s    Извеждане само на имената на специалните вградени команди според\n"
   3357"      -s    Извеждане само на имената на специалните вградени команди "
   3358"според\n"
  31523359"            POSIX\n"
  31533360"    \n"
   
  31603367"    включена.\n"
  31613368"    \n"
  3162 "    За да ползвате командата „test“, която се намира в пътя за изпълнение $PATH,\n"
   3369"    За да ползвате командата „test“, която се намира в пътя за изпълнение "
   3370"$PATH,\n"
  31633371"    вместо вградения в обвивката вариант изпълнете: „enable -n test“.\n"
  31643372"    \n"
   
  31663374"    0, освен ако ИМЕто не е на вградена команда или не възникне грешка."
  31673375
  3168 #: builtins.c:638
   3376#: builtins.c:640
  31693377msgid ""
  31703378"Execute arguments as a shell command.\n"
  31713379"    \n"
  3172 "    Combine ARGs into a single string, use the result as input to the shell,\n"
   3380"    Combine ARGs into a single string, use the result as input to the "
   3381"shell,\n"
  31733382"    and execute the resulting commands.\n"
  31743383"    \n"
   
  31843393"    Връща изходния код на командата или код за успех, ако командата е нулева."
  31853394
  3186 #: builtins.c:650
   3395#: builtins.c:652
  31873396msgid ""
  31883397"Parse option arguments.\n"
   
  32173426"    OPTSTRING is not a colon.  OPTERR has the value 1 by default.\n"
  32183427"    \n"
  3219 "    Getopts normally parses the positional parameters ($0 - $9), but if\n"
  3220 "    more arguments are given, they are parsed instead.\n"
   3428"    Getopts normally parses the positional parameters, but if arguments\n"
   3429"    are supplied as ARG values, they are parsed instead.\n"
  32213430"    \n"
  32223431"    Exit Status:\n"
   
  32263435"Анализиране на опциите и аргументите.\n"
  32273436"    \n"
  3228 "    getopts се използва от процедурите на обвивката за анализа на позиционните\n"
   3437"    getopts се използва от процедурите на обвивката за анализа на "
   3438"позиционните\n"
  32293439"    аргументи и опции.\n"
  32303440"    \n"
  3231 "    НИЗът_С_ОПЦИИ съдържа знаците, които трябва да се разпознават като опции.\n"
  3232 "    Ако буквата е следвана от двоеточие, очаква се опцията да получава аргумент,\n"
   3441"    НИЗът_С_ОПЦИИ съдържа знаците, които трябва да се разпознават като "
   3442"опции.\n"
   3443"    Ако буквата е следвана от двоеточие, очаква се опцията да получава "
   3444"аргумент,\n"
  32333445"    който да е разделен от нея с интервал(и).\n"
  32343446"    \n"
  3235 "    При всяко извикване „getopts“ поставя следващата опция в променливата на\n"
  3236 "    обвивката „name“, като я инициализира, ако тя не съществува, а индексът на\n"
  3237 "    следващия аргумент, който трябва да се обработи, в променливата на обвивката\n"
  3238 "    „OPTIND“.  „OPTIND“ се инициализира да е 1 при всяко извикване на обвивка\n"
   3447"    При всяко извикване „getopts“ поставя следващата опция в променливата "
   3448"на\n"
   3449"    обвивката „name“, като я инициализира, ако тя не съществува, а индексът "
   3450"на\n"
   3451"    следващия аргумент, който трябва да се обработи, в променливата на "
   3452"обвивката\n"
   3453"    „OPTIND“.  „OPTIND“ се инициализира да е 1 при всяко извикване на "
   3454"обвивка\n"
  32393455"    или скрипт.  Когато опцията се нуждае от аргумент, той се поставя в\n"
  32403456"    променливата на обвивката „OPTARG“.\n"
  32413457"    \n"
  32423458"    „getopts“ докладва грешки по един от два начина.  Ако първият знак на\n"
  3243 "    „OPTSTRING“ е двоеточие, „getopts“ използва тихо докладване.  В този режим\n"
  3244 "    не се извеждат никакви съобщения за грешка.  Ако се срещне неправилна опция,\n"
  3245 "    „getopts“ слага срещнатия знак за опция в „OPTARG“.  Ако липсва задължителен\n"
  3246 "    аргумент, „getopts“ слага „:“ в променливата „ИМЕ“, а в „OPTARG“ — срещнатия\n"
  3247 "    знак за опция.  Когато „getopts“ не е в режим на тихо докладване и се срещне\n"
  3248 "    неправилна опция, в променливата „ИМЕ“ се слага „?“, а „OPTARG“ се премахва,\n"
  3249 "    а ако липсва задължителен аргумент, допълнително се изписва диагностично\n"
   3459"    „OPTSTRING“ е двоеточие, „getopts“ използва тихо докладване.  В този "
   3460"режим\n"
   3461"    не се извеждат никакви съобщения за грешка.  Ако се срещне неправилна "
   3462"опция,\n"
   3463"    „getopts“ слага срещнатия знак за опция в „OPTARG“.  Ако липсва "
   3464"задължителен\n"
   3465"    аргумент, „getopts“ слага „:“ в променливата „ИМЕ“, а в „OPTARG“ — "
   3466"срещнатия\n"
   3467"    знак за опция.  Когато „getopts“ не е в режим на тихо докладване и се "
   3468"срещне\n"
   3469"    неправилна опция, в променливата „ИМЕ“ се слага „?“, а „OPTARG“ се "
   3470"премахва,\n"
   3471"    а ако липсва задължителен аргумент, допълнително се изписва "
   3472"диагностично\n"
  32503473"    съобщение.\n"
  32513474"    \n"
  3252 "    Ако променливата на обвивката „OPTERR“ е със стойност 0, „getopts“ изключва\n"
  3253 "    извеждането на диагностични съобщения, дори първият знак в „OPTSTRING“ да не\n"
   3475"    Ако променливата на обвивката „OPTERR“ е със стойност 0, „getopts“ "
   3476"изключва\n"
   3477"    извеждането на диагностични съобщения, дори първият знак в „OPTSTRING“ "
   3478"да не\n"
  32543479"    е двоеточие.  По подразбиране „OPTERR“ е със стойност 1.\n"
  32553480"    \n"
  3256 "    „getopts“ по принцип анализира позиционните аргументи ($0 — $9), но ако са\n"
  3257 "    дадени повече аргументи, те биват анализирани вместо това.\n"
  3258 "    \n"
  3259 "    Изходен код:\n"
  3260 "    Връща 0 при откриването на опция.  Връща друга стойност при стигането на\n"
   3481"    „getopts“ по принцип анализира позиционните аргументи, но ако "
   3482"аргументите са\n"
   3483"    дадени като стойности на АРГУМЕНТИТЕ, те биват анализирани вместо това.\n"
   3484"    \n"
   3485"    Изходен код:\n"
   3486"    Връща 0 при откриването на опция.  Връща друга стойност при стигането "
   3487"на\n"
  32613488"    последната опция или при възникването на грешка."
  32623489
  3263 #: builtins.c:692
   3490#: builtins.c:694
  32643491msgid ""
  32653492"Replace the shell with the given command.\n"
  32663493"    \n"
  32673494"    Execute COMMAND, replacing this shell with the specified program.\n"
  3268 "    ARGUMENTS become the arguments to COMMAND.  If COMMAND is not specified,\n"
   3495"    ARGUMENTS become the arguments to COMMAND.  If COMMAND is not "
   3496"specified,\n"
  32693497"    any redirections take effect in the current shell.\n"
  32703498"    \n"
   
  32743502"      -l\tplace a dash in the zeroth argument to COMMAND\n"
  32753503"    \n"
  3276 "    If the command cannot be executed, a non-interactive shell exits, unless\n"
   3504"    If the command cannot be executed, a non-interactive shell exits, "
   3505"unless\n"
  32773506"    the shell option `execfail' is set.\n"
  32783507"    \n"
  32793508"    Exit Status:\n"
  3280 "    Returns success unless COMMAND is not found or a redirection error occurs."
   3509"    Returns success unless COMMAND is not found or a redirection error "
   3510"occurs."
  32813511msgstr ""
  32823512"Заместване на обвивката с дадената команда.\n"
  32833513"    \n"
  3284 "    Изпълняване на КОМАНДАта, като тя замества текущата обвивка.  АРГУМЕНТите\n"
   3514"    Изпълняване на КОМАНДАта, като тя замества текущата обвивка.  "
   3515"АРГУМЕНТите\n"
  32853516"    се подават на КОМАНДАта.  Ако не е дадена КОМАНДА, пренасочванията се\n"
  32863517"    извършват в текущата обвивка.\n"
   
  32913522"      -l        поставяне на тире в нулевия аргумент на КОМАНДАта\n"
  32923523"    \n"
  3293 "    Ако КОМАНДАта не може да бъде изпълнена, трябва да съществува неинтерактивна\n"
   3524"    Ако КОМАНДАта не може да бъде изпълнена, трябва да съществува "
   3525"неинтерактивна\n"
  32943526"    обвивка, освен ако не е зададена опцията на обвивката „execfail“.\n"
  32953527"    \n"
   
  32983530"    пренасочването."
  32993531
  3300 #: builtins.c:713
   3532#: builtins.c:715
  33013533msgid ""
  33023534"Exit the shell.\n"
   
  33073539"Изход от обвивката.\n"
  33083540"    \n"
  3309 "    Изход от обвивката с този ЦИФРОВ_КОД.  Ако той е изпуснат, то изходният код\n"
   3541"    Изход от обвивката с този ЦИФРОВ_КОД.  Ако той е изпуснат, то изходният "
   3542"код\n"
  33103543"    е този на последната изпълнена команда."
  33113544
  3312 #: builtins.c:722
   3545#: builtins.c:724
  33133546msgid ""
  33143547"Exit a login shell.\n"
  33153548"    \n"
  3316 "    Exits a login shell with exit status N.  Returns an error if not executed\n"
   3549"    Exits a login shell with exit status N.  Returns an error if not "
   3550"executed\n"
  33173551"    in a login shell."
  33183552msgstr ""
  33193553"Изход от входната обвивка.\n"
  33203554"    \n"
  3321 "    Изход от входната обвивка с този ЦИФРОВ_КОД.  Връща грешка, ако е изпълнена\n"
   3555"    Изход от входната обвивка с този ЦИФРОВ_КОД.  Връща грешка, ако е "
   3556"изпълнена\n"
  33223557"    в обвивка, която не е входна."
  33233558
  3324 #: builtins.c:732
   3559#: builtins.c:734
  33253560msgid ""
  33263561"Display or execute commands from the history list.\n"
  33273562"    \n"
  3328 "    fc is used to list or edit and re-execute commands from the history list.\n"
   3563"    fc is used to list or edit and re-execute commands from the history "
   3564"list.\n"
  33293565"    FIRST and LAST can be numbers specifying the range, or FIRST can be a\n"
  33303566"    string, which means the most recent command beginning with that\n"
   
  33323568"    \n"
  33333569"    Options:\n"
  3334 "      -e ENAME\tselect which editor to use.  Default is FCEDIT, then EDITOR,\n"
   3570"      -e ENAME\tselect which editor to use.  Default is FCEDIT, then "
   3571"EDITOR,\n"
  33353572"    \t\tthen vi\n"
  33363573"      -l \tlist lines instead of editing\n"
   
  33463583"    \n"
  33473584"    Exit Status:\n"
  3348 "    Returns success or status of executed command; non-zero if an error occurs."
   3585"    Returns success or status of executed command; non-zero if an error "
   3586"occurs."
  33493587msgstr ""
  33503588"Извеждане и/или изпълнение на команди от историята.\n"
  33513589"    \n"
  3352 "    fc се използва за изброяването или редактирането и повторното изпълнение на\n"
   3590"    fc се използва за изброяването или редактирането и повторното изпълнение "
   3591"на\n"
  33533592"    команди от списъка на историята.\n"
  3354 "    ПЪРВИ и ПОСЛЕДЕН са номера, които могат да указват допустимия диапазон.  Ако\n"
   3593"    ПЪРВИ и ПОСЛЕДЕН са номера, които могат да указват допустимия диапазон.  "
   3594"Ако\n"
  33553595"    е зададен само ПЪРВИят аргумент, той задава низ, който е началото на\n"
  33563596"    команда.\n"
   
  33593599"      -e  РЕДАКТОР\n"
  33603600"          избор на текстов редактор, който да се използва.  Стандартно е\n"
  3361 "          указаният в променливата „FCEDIT“, след това се проверява „EDITOR“ и\n"
   3601"          указаният в променливата „FCEDIT“, след това се проверява „EDITOR“ "
   3602"и\n"
  33623603"          в краен случай е „vi“.\n"
  33633604"      -l  редовете да се покажат вместо редактират.\n"
   
  33653606"      -r  обратна подредба (отпред да е най-новият ред).\n"
  33663607"    \n"
  3367 "    При варианта „fc -s [ШАБЛОН=ЗАМЕСТИТЕЛ…] [КОМАНДА]“ командата се изпълнява, като\n"
   3608"    При варианта „fc -s [ШАБЛОН=ЗАМЕСТИТЕЛ…] [КОМАНДА]“ командата се "
   3609"изпълнява, като\n"
  33683610"    всяка поява на ШАБЛона се заменя със ЗАМЕСТителя.\n"
  33693611"    \n"
  3370 "    Удобен за използване синоним е „r='fc -s'“.  По такъв начин, ако напишете\n"
  3371 "    „r cc“, ще се изпълни последната команда, която започва с „cc“, а когато\n"
   3612"    Удобен за използване синоним е „r='fc -s'“.  По такъв начин, ако "
   3613"напишете\n"
   3614"    „r cc“, ще се изпълни последната команда, която започва с „cc“, а "
   3615"когато\n"
  33723616"    се въведе само „r“, ще се изпълни последната команда.\n"
  33733617"    \n"
  33743618"    Изходен код:\n"
  3375 "    Връща 0 или изхода от последната команда, който не е 0 в случай на грешка."
  3376 
  3377 #: builtins.c:762
   3619"    Връща 0 или изхода от последната команда, който не е 0 в случай на "
   3620"грешка."
   3621
   3622#: builtins.c:764
  33783623msgid ""
  33793624"Move job to the foreground.\n"
   
  33953640"    поставянето на задачата от фонов към текущ режим възникне такава."
  33963641
  3397 #: builtins.c:777
   3642#: builtins.c:779
  33983643msgid ""
  33993644"Move jobs to the background.\n"
  34003645"    \n"
  3401 "    Place the jobs identified by each JOB_SPEC in the background, as if they\n"
  3402 "    had been started with `&'.  If JOB_SPEC is not present, the shell's notion\n"
   3646"    Place the jobs identified by each JOB_SPEC in the background, as if "
   3647"they\n"
   3648"    had been started with `&'.  If JOB_SPEC is not present, the shell's "
   3649"notion\n"
  34033650"    of the current job is used.\n"
  34043651"    \n"
   
  34093656"    \n"
  34103657"    Поставя всяка ЗАДАЧА във фонов режим, все едно е била стартирана с „&“.\n"
  3411 "    Ако липсва аргумент ЗАДАЧА, се използва текущата задача според обвивката.\n"
   3658"    Ако липсва аргумент ЗАДАЧА, се използва текущата задача според "
   3659"обвивката.\n"
  34123660"    \n"
  34133661"    Изходен код:\n"
  34143662"    0, освен ако управлението на задачи е изключено или възникне грешка."
  34153663
  3416 #: builtins.c:791
   3664#: builtins.c:793
  34173665msgid ""
  34183666"Remember or display program locations.\n"
  34193667"    \n"
  34203668"    Determine and remember the full pathname of each command NAME.  If\n"
  3421 "    no arguments are given, information about remembered commands is displayed.\n"
   3669"    no arguments are given, information about remembered commands is "
   3670"displayed.\n"
  34223671"    \n"
  34233672"    Options:\n"
   
  34383687"Запомняне или извеждане на местоположенията на програми.\n"
  34393688"    \n"
  3440 "    Определяне и запомняне на пълното име с пътя на всяко ИМЕ.  Ако не са дадени\n"
   3689"    Определяне и запомняне на пълното име с пътя на всяко ИМЕ.  Ако не са "
   3690"дадени\n"
  34413691"    аргументи, се извежда информация за всички запомнени команди.\n"
  34423692"    \n"
   
  34483698"      -r    Забравяне на всички запомнени местоположения\n"
  34493699"      -t    Извеждане на запомнените местоположения на всички ИМЕна.  Ако е\n"
  3450 "            посочено повече от едно ИМЕ, всяко местоположение се предшества от\n"
   3700"            посочено повече от едно ИМЕ, всяко местоположение се предшества "
   3701"от\n"
  34513702"            ИМЕто\n"
  34523703"    Аргументи:\n"
  3453 "      ИМЕ    Всяко име се търси в пътя за изпълнение „PATH“ и при намирането му\n"
   3704"      ИМЕ    Всяко име се търси в пътя за изпълнение „PATH“ и при намирането "
   3705"му\n"
  34543706"             се добавя в списъка със запомнени команди.\n"
  34553707"    \n"
   
  34573709"    0, освен ако ИМЕто не бъде открито или е дадена неправилна опция."
  34583710
  3459 #: builtins.c:816
   3711#: builtins.c:818
  34603712msgid ""
  34613713"Display information about builtin commands.\n"
   
  34753727"    \n"
  34763728"    Exit Status:\n"
  3477 "    Returns success unless PATTERN is not found or an invalid option is given."
   3729"    Returns success unless PATTERN is not found or an invalid option is "
   3730"given."
  34783731msgstr ""
  34793732"Извеждане на информация за вградените команди.\n"
  34803733"    \n"
  3481 "    Извежда кратка информация за вградените команди.  Ако е указан ШАБЛОН, се\n"
  3482 "    извежда информация за напасващите команди.  В противен случай се изважда\n"
   3734"    Извежда кратка информация за вградените команди.  Ако е указан ШАБЛОН, "
   3735"се\n"
   3736"    извежда информация за напасващите команди.  В противен случай се "
   3737"изважда\n"
  34833738"    информация за всички команди.\n"
  34843739"    \n"
   
  34863741"      -d    Извеждане на кратко описание на всяка тема\n"
  34873742"      -m    Извеждане във формат наподобяващ страница от ръководствата\n"
  3488 "      -s    Извеждане само на кратко обобщение за използването на всяка команда,\n"
   3743"      -s    Извеждане само на кратко обобщение за използването на всяка "
   3744"команда,\n"
  34893745"            съвпадаща с ШАБЛОНа\n"
  34903746"    \n"
  34913747"    Аргументи:\n"
  3492 "      ШАБЛОН  Шаблон за имената на командите, за които да се изведе информация\n"
   3748"      ШАБЛОН  Шаблон за имената на командите, за които да се изведе "
   3749"информация\n"
  34933750"    \n"
  34943751"    Изходен код:\n"
   
  34963753"    неправилна опция."
  34973754
  3498 #: builtins.c:840
   3755#: builtins.c:842
  34993756msgid ""
  35003757"Display or manipulate the history list.\n"
   
  35243781"    If the HISTTIMEFORMAT variable is set and not null, its value is used\n"
  35253782"    as a format string for strftime(3) to print the time stamp associated\n"
  3526 "    with each displayed history entry.  No time stamps are printed otherwise.\n"
   3783"    with each displayed history entry.  No time stamps are printed "
   3784"otherwise.\n"
  35273785"    \n"
  35283786"    Exit Status:\n"
   
  35313789"Извеждане и управление на списъка на историята.\n"
  35323790"    \n"
  3533 "    Отпечатване на списъка на историята с номера на ред.  Редовете, които са\n"
   3791"    Отпечатване на списъка на историята с номера на ред.  Редовете, които "
   3792"са\n"
  35343793"    отбелязани със знака „*“, са били променени.  Аргументът N указва да се\n"
  35353794"    извеждат само N на брой реда.\n"
   
  35413800"        Отрицателните позиции се броят от края на историята\n"
  35423801"    -a  добавя историята от текущата сесия към файла с историята.\n"
  3543 "    -n  прочитане на непрочетените редове от файла с историята и добавяне към\n"
   3802"    -n  прочитане на непрочетените редове от файла с историята и добавяне "
   3803"към\n"
  35443804"        текущата история.\n"
  3545 "    -r  прочитане на файла с историята и добавяне на съдържанието към текущата\n"
   3805"    -r  прочитане на файла с историята и добавяне на съдържанието към "
   3806"текущата\n"
  35463807"        история.\n"
  35473808"    -w  записване на текущата история във файла за историята.\n"
  3548 "    -p  извършване на историческо заместване за всеки АРГУМЕНТ, а резултатът да\n"
   3809"    -p  извършване на историческо заместване за всеки АРГУМЕНТ, а резултатът "
   3810"да\n"
  35493811"        се изведе, без нищо да се записва в историята на командите.\n"
  3550 "    -s  аргументите, които не са опции, се добавят като един елемент към файла с\n"
   3812"    -s  аргументите, които не са опции, се добавят като един елемент към "
   3813"файла с\n"
  35513814"        историята.\n"
  35523815"    \n"
   
  35553818"    средата „HISTFILE“. В противен случай се ползва „~/.bash_history“.\n"
  35563819"    \n"
  3557 "    Ако променливата „HISTTIMEFORMAT“ е зададена и не е „null“, стойността ѝ се\n"
  3558 "    използва като форматиращия низ за функцията „strftime“, за да се отбелязва\n"
  3559 "    времето свързано с всеки елемент от историята.  В противен случай времето не\n"
   3820"    Ако променливата „HISTTIMEFORMAT“ е зададена и не е „null“, стойността ѝ "
   3821"се\n"
   3822"    използва като форматиращия низ за функцията „strftime“, за да се "
   3823"отбелязва\n"
   3824"    времето свързано с всеки елемент от историята.  В противен случай "
   3825"времето не\n"
  35603826"    се записва.\n"
  35613827"    \n"
   
  35633829"    0.  Ако възникне грешка или е подадена неправилна опция връща грешка."
  35643830
  3565 #: builtins.c:877
   3831#: builtins.c:879
  35663832msgid ""
  35673833"Display status of jobs.\n"
   
  36013867"    \n"
  36023868"    Ако е зададена опцията „-x“, КОМАНДАта се изпълнява, след като всички\n"
  3603 "    ЗАДАЧи, които се появяват като АРГУМЕНТи, се заменят с идентификатора на\n"
   3869"    ЗАДАЧи, които се появяват като АРГУМЕНТи, се заменят с идентификатора "
   3870"на\n"
  36043871"    водача на групата процеси.\n"
  36053872"    \n"
   
  36083875"    ползва „-x“, връща изходното състояние на КОМАНДАта."
  36093876
  3610 #: builtins.c:904
   3877#: builtins.c:906
  36113878msgid ""
  36123879"Remove jobs from current shell.\n"
   
  36263893"Премахване на ЗАДАЧи от текущата обвивка.\n"
  36273894"    \n"
  3628 "    Премахва всеки аргумент-задача от таблицата на активните задачи. Ако ЗАДАЧА\n"
   3895"    Премахва всеки аргумент-задача от таблицата на активните задачи. Ако "
   3896"ЗАДАЧА\n"
  36293897"    не е указана, се използва тази, която обвивката счита за текуща.\n"
  36303898"    \n"
   
  36383906"    0, освен когато е дадена неправилна опция или несъществуваща ЗАДАЧА."
  36393907
  3640 #: builtins.c:923
   3908#: builtins.c:925
  36413909msgid ""
  36423910"Send a signal to a job.\n"
   
  36723940"          СИГНАЛ се интерпретира като номер на сигнал\n"
  36733941"      -l  изброява имената на сигналите.  Ако към командата са добавени\n"
  3674 "          аргументи, те се интерпретират като номера на сигналите чиито имена\n"
   3942"          аргументи, те се интерпретират като номера на сигналите чиито "
   3943"имена\n"
  36753944"          да се изброят.\n"
  36763945"      -L  синоним на „-l“\n"
  36773946"    \n"
  3678 "    „kill“ е команда вградена в обвивката поради две причини: позволява да се\n"
  3679 "    използват и идентификатори на задачи освен идентификатори на процеси, а и\n"
  3680 "    ако сте пуснали максимално разрешения за вас брой процеси, няма да ви се\n"
   3947"    „kill“ е команда вградена в обвивката поради две причини: позволява да "
   3948"се\n"
   3949"    използват и идентификатори на задачи освен идентификатори на процеси, а "
   3950"и\n"
   3951"    ако сте пуснали максимално разрешения за вас брой процеси, няма да ви "
   3952"се\n"
  36813953"    налага да пуснете още един процес, за да убиете друг.\n"
  36823954"    \n"
   
  36843956"    0.  Ако възникне грешка или е подадена неправилна опция, връща грешка."
  36853957
  3686 #: builtins.c:947
   3958#: builtins.c:949
  36873959msgid ""
  36883960"Evaluate arithmetic expressions.\n"
   
  36913963"    fixed-width integers with no check for overflow, though division by 0\n"
  36923964"    is trapped and flagged as an error.  The following list of operators is\n"
  3693 "    grouped into levels of equal-precedence operators.  The levels are listed\n"
   3965"    grouped into levels of equal-precedence operators.  The levels are "
   3966"listed\n"
  36943967"    in order of decreasing precedence.\n"
  36953968"    \n"
   
  37294002"Изчисляване на аритметичен израз.\n"
  37304003"    \n"
  3731 "    Всеки АРГУМЕНТ е аритметичен израз, който се бъде изчислен.  Изчисленията\n"
   4004"    Всеки АРГУМЕНТ е аритметичен израз, който се бъде изчислен.  "
   4005"Изчисленията\n"
  37324006"    се извършват в аритметика с целочислени стойности с постоянна широчина\n"
  37334007"    без проверка за препълване.  Делението на 0 се прихваща и се отбелязва\n"
   
  37554029"                   присвояване\n"
  37564030"    \n"
  3757 "    Разрешено е ползването на променливи на обвивката като операнди.  Името на\n"
   4031"    Разрешено е ползването на променливи на обвивката като операнди.  Името "
   4032"на\n"
  37584033"    променлива се замества с нейната стойност (която се преобразува до цяло\n"
  3759 "    число с постоянна широчина) в израза.  Не е необходимо променливата да е с\n"
   4034"    число с постоянна широчина) в израза.  Не е необходимо променливата да е "
   4035"с\n"
  37604036"    атрибут за целочисленост, за да се използва в израз.\n"
  37614037"    \n"
  3762 "    Операторите се изчисляват по приоритет.  Подизразите в скоби се изчисляват\n"
   4038"    Операторите се изчисляват по приоритет.  Подизразите в скоби се "
   4039"изчисляват\n"
  37634040"    първи и могат да променят приоритета.\n"
  37644041"    \n"
   
  37674044"    случай — връща 0."
  37684045
  3769 #: builtins.c:992
   4046#: builtins.c:994
  37704047msgid ""
  37714048"Read a line from the standard input and split it into fields.\n"
  37724049"    \n"
  37734050"    Reads a single line from the standard input, or from file descriptor FD\n"
  3774 "    if the -u option is supplied.  The line is split into fields as with word\n"
   4051"    if the -u option is supplied.  The line is split into fields as with "
   4052"word\n"
  37754053"    splitting, and the first word is assigned to the first NAME, the second\n"
  37764054"    word to the second NAME, and so on, with any leftover words assigned to\n"
  3777 "    the last NAME.  Only the characters found in $IFS are recognized as word\n"
   4055"    the last NAME.  Only the characters found in $IFS are recognized as "
   4056"word\n"
  37784057"    delimiters.\n"
  37794058"    \n"
  3780 "    If no NAMEs are supplied, the line read is stored in the REPLY variable.\n"
   4059"    If no NAMEs are supplied, the line read is stored in the REPLY "
   4060"variable.\n"
  37814061"    \n"
  37824062"    Options:\n"
   
  37904070"    \t\tfor a newline, but honor a delimiter if fewer than\n"
  37914071"    \t\tNCHARS characters are read before the delimiter\n"
  3792 "      -N nchars\treturn only after reading exactly NCHARS characters, unless\n"
   4072"      -N nchars\treturn only after reading exactly NCHARS characters, "
   4073"unless\n"
  37934074"    \t\tEOF is encountered or read times out, ignoring any\n"
  37944075"    \t\tdelimiter\n"
   
  38084089"    \n"
  38094090"    Exit Status:\n"
  3810 "    The return code is zero, unless end-of-file is encountered, read times out\n"
  3811 "    (in which case it's greater than 128), a variable assignment error occurs,\n"
   4091"    The return code is zero, unless end-of-file is encountered, read times "
   4092"out\n"
   4093"    (in which case it's greater than 128), a variable assignment error "
   4094"occurs,\n"
  38124095"    or an invalid file descriptor is supplied as the argument to -u."
  38134096msgstr ""
  38144097"Изчитане на ред от стандартния вход и разделянето му по полета.\n"
  38154098"    \n"
  3816 "    От стандартния вход или от файловия дескриптор ФД, ако е използвана опцията\n"
  3817 "    „-u“, се прочита един ред.  Редът се разделя на полета — думи.  Първата дума\n"
   4099"    От стандартния вход или от файловия дескриптор ФД, ако е използвана "
   4100"опцията\n"
   4101"    „-u“, се прочита един ред.  Редът се разделя на полета — думи.  Първата "
   4102"дума\n"
  38184103"    се присвоява на първото ИМЕ, втората дума на второто ИМЕ и т.н., а на\n"
  3819 "    последното ИМЕ се присвояват оставащите думи.   Като разделители на думи се\n"
   4104"    последното ИМЕ се присвояват оставащите думи.   Като разделители на думи "
   4105"се\n"
  38204106"    използват само знаците указани в променливата „IFS“.\n"
  38214107"    \n"
  3822 "    Ако не са дадени ИМЕна, прочетеният ред се запазва в променливата „REPLY“.\n"
   4108"    Ако не са дадени ИМЕна, прочетеният ред се запазва в променливата "
   4109"„REPLY“.\n"
  38234110"    \n"
  38244111"    Опции:\n"
  3825 "      -a  прочетените думи се присвояват последователно на елементите на МАСИВа,\n"
   4112"      -a  прочетените думи се присвояват последователно на елементите на "
   4113"МАСИВа,\n"
  38264114"          като индексът му започва от 0.\n"
  38274115"      -d РАЗДЕЛИТЕЛ\n"
  3828 "          четенето продължава до прочитането на първия знак, който присъства в\n"
   4116"          четенето продължава до прочитането на първия знак, който присъства "
   4117"в\n"
  38294118"          променливата „DELIM“, а не до минаването на нов ред.\n"
  38304119"      -e  за четене на реда се използва readline\n"
   
  38324121"          за първоначален текст в readline се ползва ТЕКСТ\n"
  38334122"      -n БРОЙ_ЗНАЦИ\n"
  3834 "          четенето завършва след прочитането на този БРОЙ_ЗНАЦИ, не се чака за\n"
   4123"          четенето завършва след прочитането на този БРОЙ_ЗНАЦИ, не се чака "
   4124"за\n"
  38354125"          нов ред.  Разделител в рамките на този БРОЙ_ЗНАЦИ се зачита.\n"
  38364126"      -N БРОЙ_ЗНАЦИ\n"
  3837 "          четенето завършва с прочитането на точно този БРОЙ_ЗНАЦИ, освен ако\n"
   4127"          четенето завършва с прочитането на точно този БРОЙ_ЗНАЦИ, освен "
   4128"ако\n"
  38384129"          не се появи EOF или времето за изчакване на въвеждане не изтече.\n"
  38394130"          Всички разделители се пренебрегват.\n"
   
  38444135"      -s  входът от терминал не се отпечатва на екрана.\n"
  38454136"      -t БРОЙ_СЕКУНДИ\n"
  3846 "          задава интервал от този БРОЙ_СЕКУНДИ, в който трябва да се въведе цял\n"
   4137"          задава интервал от този БРОЙ_СЕКУНДИ, в който трябва да се въведе "
   4138"цял\n"
  38474139"          ред.  В противен случай read завършва с грешка. Ако е зададена,\n"
  3848 "          стойността на променливата „TMOUT“ обозначава времето, за което трябва\n"
  3849 "          да се въведе редът.  За БРОЙ_СЕКУНДИ може да се ползва и нецяло число.\n"
  3850 "          Ако БРОЙ_СЕКУНДИ e 0, read незабавно завършва работа, без да се опитва\n"
  3851 "          да чете данни и връща код 0, само ако от указания файлов дескриптор\n"
   4140"          стойността на променливата „TMOUT“ обозначава времето, за което "
   4141"трябва\n"
   4142"          да се въведе редът.  За БРОЙ_СЕКУНДИ може да се ползва и нецяло "
   4143"число.\n"
   4144"          Ако БРОЙ_СЕКУНДИ e 0, read незабавно завършва работа, без да се "
   4145"опитва\n"
   4146"          да чете данни и връща код 0, само ако от указания файлов "
   4147"дескриптор\n"
  38524148"          могат да се прочетат данни.\n"
  38534149"    \n"
  38544150"    Изходен код:\n"
  3855 "    0, освен ако не се срещне знак за край на файл EOF, изтече време повече от\n"
   4151"    0, освен ако не се срещне знак за край на файл EOF, изтече време повече "
   4152"от\n"
  38564153"    указаното в БРОЙ_СЕКУНДИ, при което кодът за изход е над 128, възникне\n"
  38574154"    грешка при задаване на стойност на променлива или е зададен неправилен\n"
  38584155"    файлов дескриптор като аргумент на -u."
  38594156
  3860 #: builtins.c:1039
   4157#: builtins.c:1041
  38614158msgid ""
  38624159"Return from a shell function.\n"
   
  38724169"    \n"
  38734170"    Кара изпълняваната функция или скрипт да завършат работа със зададения\n"
  3874 "    изходен ЦИФРОВ_КОД.  Ако не е зададен ЦИФРОВ_КОД се използва изходния код на\n"
   4171"    изходен ЦИФРОВ_КОД.  Ако не е зададен ЦИФРОВ_КОД се използва изходния "
   4172"код на\n"
  38754173"    последно изпълнената команда във функцията или скрипта.\n"
  38764174"    \n"
  38774175"    Изходен код:\n"
  3878 "    Връща ЦИФРОВия_КОД или грешка, ако обвивката в момента не изпълнява функция\n"
   4176"    Връща ЦИФРОВия_КОД или грешка, ако обвивката в момента не изпълнява "
   4177"функция\n"
  38794178"    или скрипт."
  38804179
  3881 #: builtins.c:1052
   4180#: builtins.c:1054
  38824181msgid ""
  38834182"Set or unset values of shell options and positional parameters.\n"
   
  39224221"              pipefail     the return value of a pipeline is the status of\n"
  39234222"                           the last command to exit with a non-zero status,\n"
  3924 "                           or zero if no command exited with a non-zero status\n"
   4223"                           or zero if no command exited with a non-zero "
   4224"status\n"
  39254225"              posix        change the behavior of bash where the default\n"
  39264226"                           operation differs from the Posix standard to\n"
   
  39464246"      -P  If set, do not resolve symbolic links when executing commands\n"
  39474247"          such as cd which change the current directory.\n"
  3948 "      -T  If set, the DEBUG and RETURN traps are inherited by shell functions.\n"
   4248"      -T  If set, the DEBUG and RETURN traps are inherited by shell "
   4249"functions.\n"
  39494250"      --  Assign any remaining arguments to the positional parameters.\n"
  39504251"          If there are no remaining arguments, the positional parameters\n"
   
  39714272"          бъдат изнесени.\n"
  39724273"      -b  Незабавно известяване на спиране на задача.\n"
  3973 "      -e  Незабавен изход, ако команда приключи команда с код, който не е 0.\n"
  3974 "      -f  Изключване на генерирането на имена на файлове (чрез „*“, „?“ и т.н.).\n"
   4274"      -e  Незабавен изход, ако команда приключи команда с код, който не е "
   4275"0.\n"
   4276"      -f  Изключване на генерирането на имена на файлове (чрез „*“, „?“ и т."
   4277"н.).\n"
  39754278"      -h  Запомняне на местоположението на команди при търсенето им.\n"
  3976 "      -k  Всички аргументи за присвояване се поместват в средата на команда, не\n"
   4279"      -k  Всички аргументи за присвояване се поместват в средата на команда, "
   4280"не\n"
  39774281"          само тези, които предхождат името на команда.\n"
  39784282"      -m  Включване на управлението на задачи.\n"
   
  39894293"            histexpand   същото като „-H“\n"
  39904294"            history      включване на историята на командите\n"
  3991 "            ignoreeof    обвивката няма да излезе при откриване на знак за край\n"
   4295"            ignoreeof    обвивката няма да излезе при откриване на знак за "
   4296"край\n"
  39924297"                         на файл „EOF“.\n"
  39934298"            interactive-comments\n"
   
  40034308"            onecmd       същото като „-t“\n"
  40044309"            physical     същото като „-P“\n"
  4005 "            pipefail     изходният код на програмния канал е този на последната\n"
   4310"            pipefail     изходният код на програмния канал е този на "
   4311"последната\n"
  40064312"                         команда, която завършва с код различен от 0\n"
  4007 "            posix        промяна на поведението на „bash“ да отговаря по-добре\n"
   4313"            posix        промяна на поведението на „bash“ да отговаря по-"
   4314"добре\n"
  40084315"                         на стандарта POSIX\n"
  40094316"            privileged   същото като „-p“\n"
  40104317"            verbose      същото като „-v“\n"
  4011 "            vi           използване на интерфейс за редактиране подобен на „vi“\n"
   4318"            vi           използване на интерфейс за редактиране подобен на "
   4319"„vi“\n"
  40124320"            xtrace       същото като „-x“\n"
  4013 "      -p  Опцията e включена, когато реалният и ефективният идентификатори на\n"
   4321"      -p  Опцията e включена, когато реалният и ефективният идентификатори "
   4322"на\n"
  40144323"          процеси не съвпадат.  Изключва обработката на файла посочен в\n"
  4015 "          променливата „ENV“ и внасянето на функции на обвивката.  Изключването\n"
  4016 "          на тази опция води до това ефективните идентификатори за потребител и\n"
   4324"          променливата „ENV“ и внасянето на функции на обвивката.  "
   4325"Изключването\n"
   4326"          на тази опция води до това ефективните идентификатори за "
   4327"потребител и\n"
  40174328"          група да станат равни на реалните.\n"
  40184329"      -t  Изход след прочитането и изпълнението на една команда.\n"
  4019 "      -u  Незададените променливи да се третират като грешки при заместването.\n"
   4330"      -u  Незададените променливи да се третират като грешки при "
   4331"заместването.\n"
  40204332"      -v  Отпечатване на входните редове към обвивката при прочитането им.\n"
  40214333"      -x  Отпечатване на командите и аргументите им при изпълнението им.\n"
  40224334"      -B  Обвивката ще извършва заместване на изразите с фигурни скоби.\n"
  4023 "      -C  Предотвратяване на презаписването на съществуващите обикновени файлове\n"
   4335"      -C  Предотвратяване на презаписването на съществуващите обикновени "
   4336"файлове\n"
  40244337"          чрез пренасочване на изхода.\n"
  40254338"      -E  Прихващането за „ERR“ да се наследява от функциите на обвивката.\n"
  4026 "      -H  Включване на заместването чрез историята с „!“.  Стандартно тази опция\n"
   4339"      -H  Включване на заместването чрез историята с „!“.  Стандартно тази "
   4340"опция\n"
  40274341"          е налична само за интерактивните обвивки.\n"
  4028 "      -P  Да не се следват символните връзки при изпълнението на команди като\n"
   4342"      -P  Да не се следват символните връзки при изпълнението на команди "
   4343"като\n"
  40294344"          „cd“, които променят текущата директория.\n"
  4030 "      -T  Прихващането за „DEBUG“ и „RETURN“ да се наследява от функциите на\n"
   4345"      -T  Прихващането за „DEBUG“ и „RETURN“ да се наследява от функциите "
   4346"на\n"
  40314347"          обвивката.\n"
  4032 "      --  Оставащите аргументи да се тълкуват като позиционни.  Ако няма повече\n"
   4348"      --  Оставащите аргументи да се тълкуват като позиционни.  Ако няма "
   4349"повече\n"
  40334350"          аргументи, се изтриват съответните позиционни.\n"
  4034 "      -   Оставащите аргументи да се тълкуват като позиционни.  Опциите „-x“ и\n"
   4351"      -   Оставащите аргументи да се тълкуват като позиционни.  Опциите „-x“ "
   4352"и\n"
  40354353"          „-v“ са изключени.\n"
  40364354"    \n"
  4037 "    Използването на „+“ вместо „-“ изключва опциите.  Тези опции могат да се\n"
  4038 "    използват и при стартирането на обвивката.  Текущото им състояние се намира\n"
  4039 "    в променливата „-“ (получава се с „$-“).  Останалите АРГументи са позиционни\n"
  4040 "    и се присвояват съответно на променливите с имена „1“, „2“,… „n“  (получават\n"
   4355"    Използването на „+“ вместо „-“ изключва опциите.  Тези опции могат да "
   4356"се\n"
   4357"    използват и при стартирането на обвивката.  Текущото им състояние се "
   4358"намира\n"
   4359"    в променливата „-“ (получава се с „$-“).  Останалите АРГументи са "
   4360"позиционни\n"
   4361"    и се присвояват съответно на променливите с имена „1“, „2“,… "
   4362"„n“  (получават\n"
  40414363"    се с „$1“, „$2“,… „${n}“).  Ако не са зададени АРГументи, се извеждат\n"
  40424364"    всички променливи на средата.\n"
   
  40454367"    0, освен ако не е зададена неправилна опция."
  40464368
  4047 #: builtins.c:1137
   4369#: builtins.c:1139
  40484370msgid ""
  40494371"Unset values and attributes of shell variables and functions.\n"
   
  40574379"    \t\trather than the variable it references\n"
  40584380"    \n"
  4059 "    Without options, unset first tries to unset a variable, and if that fails,\n"
   4381"    Without options, unset first tries to unset a variable, and if that "
   4382"fails,\n"
  40604383"    tries to unset a function.\n"
  40614384"    \n"
   
  40654388"    Returns success unless an invalid option is given or a NAME is read-only."
  40664389msgstr ""
  4067 "Изтриване на стойностите и атрибутите на променливите и функциите на обвивката.\n"
   4390"Изтриване на стойностите и атрибутите на променливите и функциите на "
   4391"обвивката.\n"
  40684392"    \n"
  40694393"    За всяко ИМЕ изтрива съответната променлива или функция.\n"
   
  40854409"    четене."
  40864410
  4087 #: builtins.c:1159
   4411#: builtins.c:1161
  40884412msgid ""
  40894413"Set export attribute for shell variables.\n"
  40904414"    \n"
  40914415"    Marks each NAME for automatic export to the environment of subsequently\n"
  4092 "    executed commands.  If VALUE is supplied, assign VALUE before exporting.\n"
   4416"    executed commands.  If VALUE is supplied, assign VALUE before "
   4417"exporting.\n"
  40934418"    \n"
  40944419"    Options:\n"
   
  41054430"    \n"
  41064431"    Обозначава всяко едно от ИМЕната за изнасяне в средата на изпълнение на\n"
  4107 "    последващо изпълнените команди.  Ако е дадена СТОЙНОСТ, тя се присвоява на\n"
   4432"    последващо изпълнените команди.  Ако е дадена СТОЙНОСТ, тя се присвоява "
   4433"на\n"
  41084434"    ИМЕто преди изнасянето.\n"
  41094435"    \n"
   
  41174443"    \n"
  41184444"    Изходен код:\n"
  4119 "    0, освен ако е зададена неправилна опция или някое от ИМЕната е неправилно."
  4120 
  4121 #: builtins.c:1178
   4445"    0, освен ако е зададена неправилна опция или някое от ИМЕната е "
   4446"неправилно."
   4447
   4448#: builtins.c:1180
  41224449msgid ""
  41234450"Mark shell variables as unchangeable.\n"
   
  41414468"Задаване на променливи на обвивката като непроменливи константи.\n"
  41424469"    \n"
  4143 "    Отбелязване на всяко от ИМЕната само за четене.  Тяхната стойност не може да\n"
  4144 "    бъде променяна чрез последващо присвояване.  Ако е дадена СТОЙНОСТ, тя се\n"
   4470"    Отбелязване на всяко от ИМЕната само за четене.  Тяхната стойност не "
   4471"може да\n"
   4472"    бъде променяна чрез последващо присвояване.  Ако е дадена СТОЙНОСТ, тя "
   4473"се\n"
  41454474"    задава на името преди задаването му като константно.\n"
  41464475"    \n"
   
  41494478"      -A    ИМЕната са на променливи-асоциативни масиви\n"
  41504479"      -f    ИМЕната са на функции на обвивката\n"
  4151 "      -p    Извеждане на имената на всички константни променливи или функции, в\n"
   4480"      -p    Извеждане на имената на всички константни променливи или "
   4481"функции, в\n"
  41524482"            зависимост дали е зададена опцията „-f“\n"
  41534483"    \n"
   
  41554485"    \n"
  41564486"    Изходен код:\n"
  4157 "    0, освен ако е зададена неправилна опция или някое от ИМЕната е неправилно."
  4158 
  4159 #: builtins.c:1200
   4487"    0, освен ако е зададена неправилна опция или някое от ИМЕната е "
   4488"неправилно."
   4489
   4490#: builtins.c:1202
  41604491msgid ""
  41614492"Shift positional parameters.\n"
   
  41694500"Изместване на позиционните параметри.\n"
  41704501"    \n"
  4171 "    Преименуване на позиционните параметри „БРОЙ+1“, „БРОЙ+2“… на 1, 2….  Така\n"
   4502"    Преименуване на позиционните параметри „БРОЙ+1“, „БРОЙ+2“… на 1, 2….  "
   4503"Така\n"
  41724504"    те стават достъпни не като ${БРОЙ+1}…, като „$1“….  Ако не е зададена\n"
  41734505"    стойност БРОЙ, се използва 1.\n"
   
  41764508"    0, освен ако БРОят е отрицателно или по-голямо от стойността „$#“."
  41774509
  4178 #: builtins.c:1212 builtins.c:1227
   4510#: builtins.c:1214 builtins.c:1229
  41794511msgid ""
  41804512"Execute commands from a file in the current shell.\n"
   
  41914523"Изпълняване на команди от файл в текущата обвивка\n"
  41924524"    \n"
  4193 "    Изчитане и изпълнение на командите от ФАЙЛа и изход.  Директориите описани в\n"
  4194 "    променливата „PATH“ се използват за изпълнението на командите от ФАЙЛа.  Ако\n"
   4525"    Изчитане и изпълнение на командите от ФАЙЛа и изход.  Директориите "
   4526"описани в\n"
   4527"    променливата „PATH“ се използват за изпълнението на командите от ФАЙЛа.  "
   4528"Ако\n"
  41954529"    са зададени АРГУМЕНТИ, те се превръщат в позиционни аргументи при\n"
  41964530"    изпълнението на ФАЙЛа.\n"
  41974531"    \n"
  41984532"    Изходен код:\n"
  4199 "    Връща състоянието на последно изпълнената команда във ФАЙЛа.  Ако той не\n"
   4533"    Връща състоянието на последно изпълнената команда във ФАЙЛа.  Ако той "
   4534"не\n"
  42004535"    може да бъде открит, изходът е грешка."
  42014536
  4202 #: builtins.c:1243
   4537#: builtins.c:1245
  42034538msgid ""
  42044539"Suspend shell execution.\n"
   
  42164551"    \n"
  42174552"    Спиране на работата на тази обвивка докато обвивката не получи сигнал\n"
  4218 "    SIGCONT.  Освен ако изрично не се зададе опция, входните обвивки не могат да\n"
   4553"    SIGCONT.  Освен ако изрично не се зададе опция, входните обвивки не "
   4554"могат да\n"
  42194555"    бъдат спрени по този начин.\n"
  42204556"    \n"
   
  42254561"    0, освен ако не възникне грешка или управлението на задачи е изключено."
  42264562
  4227 #: builtins.c:1259
   4563#: builtins.c:1261
  42284564msgid ""
  42294565"Evaluate conditional expression.\n"
   
  42594595"      -O FILE        True if the file is effectively owned by you.\n"
  42604596"      -G FILE        True if the file is effectively owned by your group.\n"
  4261 "      -N FILE        True if the file has been modified since it was last read.\n"
   4597"      -N FILE        True if the file has been modified since it was last "
   4598"read.\n"
  42624599"    \n"
  42634600"      FILE1 -nt FILE2  True if file1 is newer than file2 (according to\n"
   
  42804617"                     True if the strings are not equal.\n"
  42814618"      STRING1 < STRING2\n"
  4282 "                     True if STRING1 sorts before STRING2 lexicographically.\n"
   4619"                     True if STRING1 sorts before STRING2 "
   4620"lexicographically.\n"
  42834621"      STRING1 > STRING2\n"
  42844622"                     True if STRING1 sorts after STRING2 lexicographically.\n"
   
  43074645"Изчисляване на условен израз.\n"
  43084646"    \n"
  4309 "    Изход с код 0 (истина) или 1 (лъжа) в зависимост от стойността на ИЗРАЗа.\n"
  4310 "    Изразите могат да бъдат унарни или бинарни.  Унарните най-често се използват\n"
  4311 "    за проверка на състоянието на файл.  Освен тях има и оператори за числови\n"
   4647"    Изход с код 0 (истина) или 1 (лъжа) в зависимост от стойността на "
   4648"ИЗРАЗа.\n"
   4649"    Изразите могат да бъдат унарни или бинарни.  Унарните най-често се "
   4650"използват\n"
   4651"    за проверка на състоянието на файл.  Освен тях има и оператори за "
   4652"числови\n"
  43124653"    сравнения и низови оператори.\n"
  43134654"    \n"
   
  43334674"      -S ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът е програмно гнездо.\n"
  43344675"      -t ФДСК    Истина, ако Файловият_ДеСКриптор е отворен на терминал.\n"
  4335 "      -u ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът е със зададен бит за смяна на потребител\n"
   4676"      -u ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът е със зададен бит за смяна на "
   4677"потребител\n"
  43364678"                 при изпълнение.\n"
  43374679"      -w ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде записван от вас.\n"
  43384680"      -x ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде изпълняван от вас.\n"
  4339 "      -O ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде ефективно притежаван от вас.\n"
  4340 "      -G ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде ефективно притежаван от вашата\n"
   4681"      -O ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде ефективно притежаван от "
   4682"вас.\n"
   4683"      -G ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде ефективно притежаван от "
   4684"вашата\n"
  43414685"                 група.\n"
  4342 "      -N ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът е бил променян от последното му прочитане.\n"
   4686"      -N ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът е бил променян от последното му "
   4687"прочитане.\n"
  43434688"    \n"
  43444689"      ФАЙЛ_1 -nt ФАЙЛ_2    Истина, ако ФАЙЛ_1 е по-нов от ФАЙЛ_2 (според\n"
   
  43624707"    \n"
  43634708"      -o ОПЦИЯ              Истина, ако ОПЦИЯта на обвивката е зададена.\n"
  4364 "      -v ПРОМЕНЛИВА         Истина, ако ПРОМЕНЛИВАта на обвивката е зададена.\n"
  4365 "      -R ПРОМЕНЛИВА         Истина, ако ПРОМЕНЛИВАта е зададена като променлива-\n"
   4709"      -v ПРОМЕНЛИВА         Истина, ако ПРОМЕНЛИВАта на обвивката е "
   4710"зададена.\n"
   4711"      -R ПРОМЕНЛИВА         Истина, ако ПРОМЕНЛИВАта е зададена като "
   4712"променлива-\n"
  43664713"                            указател.\n"
  43674714"      ! ИЗРАЗ               Истина, ако ИЗРАЗът е лъжа.\n"
   
  43704717"      АРГ_1 ОПЕР АРГ_2      Аритметични тестове.  Те връщат истина, ако се\n"
  43714718"                            изпълнява математическото условие на ОПЕРатора,\n"
  4372 "                            който е един от следните (значението е в скоби):\n"
   4719"                            който е един от следните (значението е в "
   4720"скоби):\n"
  43734721"                            „-eq“ (=),  „-ne“ (!=), „-lt“ (<), „-le“ (<=),\n"
  43744722"                            „-gt“ (>) , „-ge“ (>=).\n"
  43754723"    \n"
  4376 "    Аритметичните изрази завършват истинно, ако АРГумент_1 е съответно равен,\n"
   4724"    Аритметичните изрази завършват истинно, ако АРГумент_1 е съответно "
   4725"равен,\n"
  43774726"    неравен, по-малък, по-малък или равен, по-голям, по-голям или равен на\n"
  43784727"    АРГумент_2.\n"
   
  43824731"    неправилен аргумент."
  43834732
  4384 #: builtins.c:1341
   4733#: builtins.c:1343
  43854734msgid ""
  43864735"Evaluate conditional expression.\n"
   
  43914740"Изчисляване на условен израз.\n"
  43924741"    \n"
  4393 "    Това е синоним на вградената команда „test“, но последният аргумент трябва\n"
  4394 "    задължително да е знакът „]“, който да съответства на отварящата квадратна\n"
   4742"    Това е синоним на вградената команда „test“, но последният аргумент "
   4743"трябва\n"
   4744"    задължително да е знакът „]“, който да съответства на отварящата "
   4745"квадратна\n"
  43954746"    скоба „[“."
  43964747
  4397 #: builtins.c:1350
   4748#: builtins.c:1352
  43984749msgid ""
  43994750"Display process times.\n"
  44004751"    \n"
  4401 "    Prints the accumulated user and system times for the shell and all of its\n"
   4752"    Prints the accumulated user and system times for the shell and all of "
   4753"its\n"
  44024754"    child processes.\n"
  44034755"    \n"
   
  44074759"Извеждане на времето на работа на процесите.\n"
  44084760"    \n"
  4409 "    Отпечатва общото потребителско и системно време на работа на обвивката и\n"
   4761"    Отпечатва общото потребителско и системно време на работа на обвивката "
   4762"и\n"
  44104763"    всичките ѝ дъщерни процеси.\n"
  44114764"    \n"
   
  44134766"    Винаги 0."
  44144767
  4415 #: builtins.c:1362
   4768#: builtins.c:1364
  44164769msgid ""
  44174770"Trap signals and other events.\n"
  44184771"    \n"
  4419 "    Defines and activates handlers to be run when the shell receives signals\n"
   4772"    Defines and activates handlers to be run when the shell receives "
   4773"signals\n"
  44204774"    or other conditions.\n"
  44214775"    \n"
   
  44264780"    shell and by the commands it invokes.\n"
  44274781"    \n"
  4428 "    If a SIGNAL_SPEC is EXIT (0) ARG is executed on exit from the shell.  If\n"
  4429 "    a SIGNAL_SPEC is DEBUG, ARG is executed before every simple command.  If\n"
  4430 "    a SIGNAL_SPEC is RETURN, ARG is executed each time a shell function or a\n"
  4431 "    script run by the . or source builtins finishes executing.  A SIGNAL_SPEC\n"
  4432 "    of ERR means to execute ARG each time a command's failure would cause the\n"
   4782"    If a SIGNAL_SPEC is EXIT (0) ARG is executed on exit from the shell.  "
   4783"If\n"
   4784"    a SIGNAL_SPEC is DEBUG, ARG is executed before every simple command.  "
   4785"If\n"
   4786"    a SIGNAL_SPEC is RETURN, ARG is executed each time a shell function or "
   4787"a\n"
   4788"    script run by the . or source builtins finishes executing.  A "
   4789"SIGNAL_SPEC\n"
   4790"    of ERR means to execute ARG each time a command's failure would cause "
   4791"the\n"
  44334792"    shell to exit when the -e option is enabled.\n"
  44344793"    \n"
  4435 "    If no arguments are supplied, trap prints the list of commands associated\n"
   4794"    If no arguments are supplied, trap prints the list of commands "
   4795"associated\n"
  44364796"    with each signal.\n"
  44374797"    \n"
   
  44404800"      -p\tdisplay the trap commands associated with each SIGNAL_SPEC\n"
  44414801"    \n"
  4442 "    Each SIGNAL_SPEC is either a signal name in <signal.h> or a signal number.\n"
   4802"    Each SIGNAL_SPEC is either a signal name in <signal.h> or a signal "
   4803"number.\n"
  44434804"    Signal names are case insensitive and the SIG prefix is optional.  A\n"
  44444805"    signal may be sent to the shell with \"kill -signal $$\".\n"
  44454806"    \n"
  44464807"    Exit Status:\n"
  4447 "    Returns success unless a SIGSPEC is invalid or an invalid option is given."
   4808"    Returns success unless a SIGSPEC is invalid or an invalid option is "
   4809"given."
  44484810msgstr ""
  44494811"Прихващане на сигналите и другите събития.\n"
  44504812"    \n"
  4451 "    Дефинира и задейства функции за обработка, когато обвивката получи сигнал\n"
   4813"    Дефинира и задейства функции за обработка, когато обвивката получи "
   4814"сигнал\n"
  44524815"    или възникне друго събитие.\n"
  44534816"    \n"
  4454 "    Командата АРГУМЕНТ ще бъде прочетена и изпълнена, когато обвивката получи\n"
   4817"    Командата АРГУМЕНТ ще бъде прочетена и изпълнена, когато обвивката "
   4818"получи\n"
  44554819"    УКАЗАНия_СИГНАЛ(и).  Ако АРГУМЕНТът липсва (и се подава единичен\n"
  4456 "    УКАЗАН_СИГНАЛ) или е „-“, то всеки УКАЗАН_СИГНАЛ се връща към първоначалната\n"
   4820"    УКАЗАН_СИГНАЛ) или е „-“, то всеки УКАЗАН_СИГНАЛ се връща към "
   4821"първоначалната\n"
  44574822"    си стойност.  Ако АРГУМЕНТът е нулевият низ, всеки УКАЗАН_СИГНАЛ се\n"
  44584823"    пренебрегва от обвивката и командите, които се стартират през нея.\n"
  44594824"    \n"
  4460 "    Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ е „EXIT (0)“, то командата АРГУМЕНТ се изпълнява от\n"
   4825"    Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ е „EXIT (0)“, то командата АРГУМЕНТ се изпълнява "
   4826"от\n"
  44614827"    обвивката при изход.  Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ е „DEBUG“, АРГУМЕНТът се\n"
  44624828"    изпълнява след всяка проста команда.  Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ е „RETURN“,\n"
  4463 "    АРГУМЕНТът се изпълнява след всяко изпълнение на функция както и изпълнение\n"
  4464 "    на скрипт чрез вградените команди „.“ и „source“.  Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ е\n"
   4829"    АРГУМЕНТът се изпълнява след всяко изпълнение на функция както и "
   4830"изпълнение\n"
   4831"    на скрипт чрез вградените команди „.“ и „source“.  Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ "
   4832"е\n"
  44654833"    „ERR“, АРГУМЕНТът се изпълнява след всяка грешка, която би предизвикала\n"
  44664834"    изход от обвивката при стартирането ѝ с опцията „-e“.\n"
   
  44704838"    \n"
  44714839"    Опции:\n"
  4472 "      -l  отпечатва списъка с имената на сигналите и съответстващите им номера.\n"
   4840"      -l  отпечатва списъка с имената на сигналите и съответстващите им "
   4841"номера.\n"
  44734842"      -p  извеждат се командите свързани с всеки УКАЗАН_СИГНАЛ.\n"
  44744843"    \n"
  4475 "    Всеки УКАЗАН_СИГНАЛ е или име на сигнал от файла „signal.h“ или номер на\n"
   4844"    Всеки УКАЗАН_СИГНАЛ е или име на сигнал от файла „signal.h“ или номер "
   4845"на\n"
  44764846"    сигнал.\n"
  4477 "    Няма разлика между главни и малки букви в имената на сигнали, а представката\n"
   4847"    Няма разлика между главни и малки букви в имената на сигнали, а "
   4848"представката\n"
  44784849"    „SIG“ не е задължителна.\n"
  4479 "    Сигнал може да бъде изпратен на обвивката с командата „kill -signal $$“.\n"
   4850"    Сигнал може да бъде изпратен на обвивката с командата „kill -signal $"
   4851"$“.\n"
  44804852"    \n"
  44814853"    Изходен код:\n"
  44824854"    0, освен ако е зададен неправилен сигнал или опция."
  44834855
  4484 #: builtins.c:1398
   4856#: builtins.c:1400
  44854857msgid ""
  44864858"Display information about command type.\n"
   
  45084880"    \n"
  45094881"    Exit Status:\n"
  4510 "    Returns success if all of the NAMEs are found; fails if any are not found."
   4882"    Returns success if all of the NAMEs are found; fails if any are not "
   4883"found."
  45114884msgstr ""
  45124885"Извеждане на информация за вида на командата подадена като аргумент.\n"
   
  45164889"    \n"
  45174890"    Опции:\n"
  4518 "      -a    Извеждане на всички местоположения, които съдържат изпълним файл с\n"
   4891"      -a    Извеждане на всички местоположения, които съдържат изпълним файл "
   4892"с\n"
  45194893"            това ИМЕ.  Включва синонимите, вградените команди и функции на\n"
  45204894"            обвивката, само когато не е използвана опцията „-p“\n"
  45214895"      -f    Без търсене във функциите дефинирани в обвивката\n"
  4522 "      -P    Търсене в пътя за изпълнение указан в PATH, дори и ако съществува\n"
  4523 "            синоним, вградена команда или функция дефинирана в обвивката с това\n"
   4896"      -P    Търсене в пътя за изпълнение указан в PATH, дори и ако "
   4897"съществува\n"
   4898"            синоним, вградена команда или функция дефинирана в обвивката с "
   4899"това\n"
  45244900"            ИМЕ\n"
  45254901"      -p    Връща или името на файла, който ще бъде изпълнен или нищо в\n"
  45264902"            случаите, когато командата „type -t ИМЕ“ не би върнала „file“\n"
  45274903"      -t    Извеждане на една от думите „alias“ (синоним), „keyword“\n"
  4528 "            (резервирана лексема в обвивката), „function“ (функция дефинирана в\n"
  4529 "            обвивката), „builtin“ (вградена команда), „file“ (изпълним файл) или\n"
   4904"            (резервирана лексема в обвивката), „function“ (функция "
   4905"дефинирана в\n"
   4906"            обвивката), „builtin“ (вградена команда), „file“ (изпълним файл) "
   4907"или\n"
  45304908"            „“, ако ИМЕто не е открито\n"
  45314909"    \n"
   
  45344912"    \n"
  45354913"    Изходен код:\n"
  4536 "    0, ако всички подадени ИМЕна са открити, неуспех, ако някое от тях липсва."
  4537 
  4538 #: builtins.c:1429
   4914"    0, ако всички подадени ИМЕна са открити, неуспех, ако някое от тях "
   4915"липсва."
   4916
   4917#: builtins.c:1431
  45394918msgid ""
  45404919"Modify shell resource limits.\n"
  45414920"    \n"
  4542 "    Provides control over the resources available to the shell and processes\n"
   4921"    Provides control over the resources available to the shell and "
   4922"processes\n"
  45434923"    it creates, on systems that allow such control.\n"
  45444924"    \n"
   
  45664946"      -x\tthe maximum number of file locks\n"
  45674947"      -P\tthe maximum number of pseudoterminals\n"
   4948"      -R\tthe maximum time a real-time process can run before blocking\n"
  45684949"      -T\tthe maximum number of threads\n"
  45694950"    \n"
   
  45864967"    \n"
  45874968"    Командата осъществява контрол върху ресурсите, които са достъпни на\n"
  4588 "    процесите стартирани през обвивката върху системите, които поддържат такова\n"
   4969"    процесите стартирани през обвивката върху системите, които поддържат "
   4970"такова\n"
  45894971"    управление.\n"
  45904972"    \n"
   
  45984980"      -d    максималният размер на сегмента на процес за данни\n"
  45994981"      -e    максималният приоритет (nice)\n"
  4600 "      -f    максималният размер на файловете създадени от обвивката и дъщерните\n"
   4982"      -f    максималният размер на файловете създадени от обвивката и "
   4983"дъщерните\n"
  46014984"            ѝ процеси\n"
  46024985"      -i    максималният брой на изчакващите сигнали\n"
   
  46134996"      -x    максималният брой заключвания на файлове\n"
  46144997"      -P    максималният брой псевдотерминали\n"
   4998"      -R    максималният брой процеси в реално време преди блокиране\n"
  46154999"      -T    максималният брой нишки\n"
  46165000"    \n"
  46175001"    Не всички ограничения са налични на всички платформи.\n"
  46185002"    \n"
  4619 "    Ако е зададено ОГРАНИЧЕНИЕ, то това е новата стойност на указания ресурс.\n"
  4620 "    Специалните стойности „soft“, „hard“ и „unlimited“ означават текущите меко,\n"
   5003"    Ако е зададено ОГРАНИЧЕНИЕ, то това е новата стойност на указания "
   5004"ресурс.\n"
   5005"    Специалните стойности „soft“, „hard“ и „unlimited“ означават текущите "
   5006"меко,\n"
  46215007"    твърдо и никакво ограничение съответно.  В противен случай се извежда\n"
  4622 "    текущата стойност на указания ресурс.  Ако не е зададена опция, се приема,\n"
   5008"    текущата стойност на указания ресурс.  Ако не е зададена опция, се "
   5009"приема,\n"
  46235010"    че е зададена „-f“.\n"
  46245011"    \n"
   
  46265013"      ⁃ опцията „-t“, при която стойността е в секунди;\n"
  46275014"      ⁃ опцията „-p“, при която блоковете са от по 512 байта;\n"
  4628 "      ⁃ опцията „-u“, при която стойността е точният брой процеси.<\n"
   5015"      ⁃ опцията „-u“, при която стойността е точният брой процеси.\n"
  46295016"    \n"
  46305017"    Изходен код:\n"
  46315018"    0, освен ако не възникни грешка или е дадена неправилна опция."
  46325019
  4633 #: builtins.c:1479
   5020#: builtins.c:1482
  46345021msgid ""
  46355022"Display or set file mode mask.\n"
   
  46535040"    зададена МАСКА, се извежда текущата ѝ стойност.\n"
  46545041"    \n"
  4655 "    Ако МАСКАта започва с цифра, тя се тълкува като осмично число.  В противен\n"
   5042"    Ако МАСКАта започва с цифра, тя се тълкува като осмично число.  В "
   5043"противен\n"
  46565044"    случай трябва да е низ, който би бил приет от командата chmod(1).\n"
  46575045"    \n"
  46585046"    Опции:\n"
  4659 "      -p    ако не е зададена МАСКА, изведеният низ може да бъде ползван за вход\n"
  4660 "      -S    изведената маска да е във вид на НИЗ.  Без опцията изходът е осмично\n"
   5047"      -p    ако не е зададена МАСКА, изведеният низ може да бъде ползван за "
   5048"вход\n"
   5049"      -S    изведената маска да е във вид на НИЗ.  Без опцията изходът е "
   5050"осмично\n"
  46615051"            число\n"
  46625052"    \n"
   
  46645054"    0, освен ако МАСКАта или някоя от зададените опции са неправилни."
  46655055
  4666 #: builtins.c:1499
   5056#: builtins.c:1502
  46675057msgid ""
  46685058"Wait for job completion and return exit status.\n"
  46695059"    \n"
  4670 "    Waits for each process identified by an ID, which may be a process ID or a\n"
   5060"    Waits for each process identified by an ID, which may be a process ID or "
   5061"a\n"
  46715062"    job specification, and reports its termination status.  If ID is not\n"
  46725063"    given, waits for all currently active child processes, and the return\n"
   
  46745065"    in that job's pipeline.\n"
  46755066"    \n"
  4676 "    If the -n option is supplied, waits for the next job to terminate and\n"
  4677 "    returns its exit status.\n"
   5067"    If the -n option is supplied, waits for a single job from the list of "
   5068"IDs,\n"
   5069"    or, if no IDs are supplied, for the next job to complete and returns "
   5070"its\n"
   5071"    exit status.\n"
   5072"    \n"
   5073"    If the -p option is supplied, the process or job identifier of the job\n"
   5074"    for which the exit status is returned is assigned to the variable VAR\n"
   5075"    named by the option argument. The variable will be unset initially, "
   5076"before\n"
   5077"    any assignment. This is useful only when the -n option is supplied.\n"
  46785078"    \n"
  46795079"    If the -f option is supplied, and job control is enabled, waits for the\n"
   
  46825082"    Exit Status:\n"
  46835083"    Returns the status of the last ID; fails if ID is invalid or an invalid\n"
  4684 "    option is given."
   5084"    option is given, or if -n is supplied and the shell has no unwaited-for\n"
   5085"    children."
  46855086msgstr ""
  46865087"Изчакване на завършването задача и връщане на изходния код.\n"
  46875088"    \n"
  46885089"    Изчакване на всички указани ИДентификатори, които могат да са номера на\n"
  4689 "    процеси или указатели на задачи, и докладване на изходния код.  Ако не е\n"
   5090"    процеси или указатели на задачи, и докладване на изходния код.  Ако не "
   5091"е\n"
  46905092"    зададен ИДентификатор, се изчакват всички активни дъщерни процеси, а\n"
  4691 "    изходният код е 0.  Ако ИДентификаторът е указател на задача, се изчакват\n"
   5093"    изходният код е 0.  Ако ИДентификаторът е указател на задача, се "
   5094"изчакват\n"
  46925095"    всички процеси в конвейера на задачата.\n"
  46935096"    \n"
  4694 "    Ако е зададена опцията „-n“, се изчаква края на работата на следващата\n"
  4695 "    задача и се връща нейния код.\n"
  4696 "    \n"
  4697 "    Ако е зададена опцията „-n“ и управлението на задачите е включено, се\n"
  4698 "    изчаква завършването на процеса/задачата с указаните ИДентификатори вместо\n"
  4699 "    смяната на състоянието им.\n"
   5097"    Ако е зададена опцията „-n“, се изчаква края на работата на някоя от\n"
   5098"    задачите в списъка от указаните ИДентификатори, а ако такъв липсва — "
   5099"края на\n"
   5100"    следващата задача и се връща нейния изходен код.\n"
   5101"    \n"
   5102"    Ако е зададена опцията „-p“, номерът на процес или указателят на "
   5103"задача,\n"
   5104"    чийто изходени код се връща, се присвоява на ПРОМЕНЛИВАта, зададена "
   5105"като\n"
   5106"    аргумент.  Преди първоначалното присвояване променливата няма да е "
   5107"зададена.\n"
   5108"    Това е полезно, само когато е използвана опцията „-n“.\n"
   5109"    \n"
   5110"    Ако е зададена опцията „-f“ и управлението на задачите е включено, се\n"
   5111"    изчаква завършването на процеса/задачата с указаните ИДентификатори "
   5112"вместо\n"
   5113"    да се изчаква смяната на състоянието им.\n"
  47005114"    \n"
  47015115"    Изходен код:\n"
  47025116"    Връща изходния код на последната задача или процес.  Ако е зададена\n"
  4703 "    неправилна опция, връща грешка."
  4704 
  4705 #: builtins.c:1523
   5117"    неправилна опция или неправилен ИДентификатор, връща грешка.  Грешка се\n"
   5118"    връща и при задаването на опцията „-n“, а обвивката няма дъщерни "
   5119"процеси,\n"
   5120"    които не се чакат."
   5121
   5122#: builtins.c:1533
  47065123msgid ""
  47075124"Wait for process completion and return exit status.\n"
  47085125"    \n"
  4709 "    Waits for each process specified by a PID and reports its termination status.\n"
   5126"    Waits for each process specified by a PID and reports its termination "
   5127"status.\n"
  47105128"    If PID is not given, waits for all currently active child processes,\n"
  47115129"    and the return status is zero.  PID must be a process ID.\n"
  47125130"    \n"
  47135131"    Exit Status:\n"
  4714 "    Returns the status of the last PID; fails if PID is invalid or an invalid\n"
   5132"    Returns the status of the last PID; fails if PID is invalid or an "
   5133"invalid\n"
  47155134"    option is given."
  47165135msgstr ""
  47175136"Изчакване на указания процес и докладване за изходния код.\n"
  47185137"    \n"
  4719 "    Изчакване на всички указани процеси и докладване за изходния код.  Ако не е\n"
   5138"    Изчакване на всички указани процеси и докладване за изходния код.  Ако "
   5139"не е\n"
  47205140"    зададен ИДентификатор_ПРоцeс, всички текущо активни дъщерни процеси се\n"
  4721 "    изчакват и изходният код е 0.  ИДентификатор_ПРоцeс трябва да съответства на\n"
   5141"    изчакват и изходният код е 0.  ИДентификатор_ПРоцeс трябва да "
   5142"съответства на\n"
  47225143"    някой процес.\n"
  47235144"    \n"
   
  47265147"    неправилен идентификатор или е дадена неправилна опция."
  47275148
  4728 #: builtins.c:1538
   5149#: builtins.c:1548
  47295150msgid ""
  47305151"Execute commands for each member in a list.\n"
   
  47405161"Изпълнение на команда за всеки член в списък от елементи\n"
  47415162"    \n"
  4742 "    Цикълът „for“ изпълнява последователност от команди за всеки член в списък\n"
  4743 "    от елементи.  Ако блокът „в ДУМИ…“ не присъства, използва се „in \"$@\"“.\n"
  4744 "    За всеки елемент в ДУМИте, ИМЕто се задава да е елементът и се изпълняват\n"
   5163"    Цикълът „for“ изпълнява последователност от команди за всеки член в "
   5164"списък\n"
   5165"    от елементи.  Ако блокът „в ДУМИ…“ не присъства, използва се „in \"$@"
   5166"\"“.\n"
   5167"    За всеки елемент в ДУМИте, ИМЕто се задава да е елементът и се "
   5168"изпълняват\n"
  47455169"    КОМАНДИте.\n"
  47465170"    \n"
   
  47485172"    Връща изходния код на последно изпълнената команда."
  47495173
  4750 #: builtins.c:1552
   5174#: builtins.c:1562
  47515175msgid ""
  47525176"Arithmetic for loop.\n"
   
  47715195"        (( EXP_3 ))\n"
  47725196"      done\n"
  4773 "    ИЗРАЗ_1, ИЗРАЗ_2, и ИЗРАЗ_3 са аритметични изрази.  Всеки изпуснат израз се\n"
   5197"    ИЗРАЗ_1, ИЗРАЗ_2, и ИЗРАЗ_3 са аритметични изрази.  Всеки изпуснат израз "
   5198"се\n"
  47745199"    изчислява да е 1.\n"
  47755200"    \n"
   
  47775202"    Връща изходния код на последно изпълнената команда."
  47785203
  4779 #: builtins.c:1570
   5204#: builtins.c:1580
  47805205msgid ""
  47815206"Select words from a list and execute commands.\n"
   
  48005225"    ДУМИте биват замествани, което води до създаването на списък с думи.\n"
  48015226"    Наборът от заместените думи бива отпечатан на изхода за стандартната\n"
  4802 "    грешка, като всяка от тях се предшества от номер.  Ако клаузата „in ДУМИ“\n"
  4803 "    липсва, използва се „in \"$@\"“.  В такива случаи се отпечатва подсказката\n"
  4804 "    „PS3“ и от стандартния вход се прочита ред.  Ако редът се състои от номера,\n"
  4805 "    който съответства на някоя от изведените думи, ИМЕто се задава да е тази\n"
  4806 "    дума.  Ако редът е празен, отново се отпечатват ДУМИте и подсказката.  Ако\n"
  4807 "    се прочете „EOF“, командата завършва.  Всяка друга стойност присвоява „null“\n"
   5227"    грешка, като всяка от тях се предшества от номер.  Ако клаузата „in "
   5228"ДУМИ“\n"
   5229"    липсва, използва се „in \"$@\"“.  В такива случаи се отпечатва "
   5230"подсказката\n"
   5231"    „PS3“ и от стандартния вход се прочита ред.  Ако редът се състои от "
   5232"номера,\n"
   5233"    който съответства на някоя от изведените думи, ИМЕто се задава да е "
   5234"тази\n"
   5235"    дума.  Ако редът е празен, отново се отпечатват ДУМИте и подсказката.  "
   5236"Ако\n"
   5237"    се прочете „EOF“, командата завършва.  Всяка друга стойност присвоява "
   5238"„null“\n"
  48085239"    на ИМЕ.  Прочетеният ред се запазва в променливата REPLY.  КОМАНДИте се\n"
  48095240"    изпълняват след всеки избор до изпълняването на команда за прекъсване\n"
   
  48135244"    Връща изходния код на последно изпълнената команда."
  48145245
  4815 #: builtins.c:1591
   5246#: builtins.c:1601
  48165247msgid ""
  48175248"Report time consumed by pipeline's execution.\n"
   
  48435274"    Изходният код е този на ПРОГРАМНия_КАНАЛ."
  48445275
  4845 #: builtins.c:1608
   5276#: builtins.c:1618
  48465277msgid ""
  48475278"Execute commands based on pattern matching.\n"
   
  48555286"Изпълнение на команди на базата на напасване по шаблон.\n"
  48565287"    \n"
  4857 "    Избирателно се изпълняват КОМАНДИ на база ДУМА, която напасва на ШАБЛОН.\n"
   5288"    Избирателно се изпълняват КОМАНДИ на база ДУМА, която напасва на "
   5289"ШАБЛОН.\n"
  48585290"    Шаблоните се разделят със знака „|“.\n"
  48595291"    \n"
   
  48615293"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  48625294
  4863 #: builtins.c:1620
   5295#: builtins.c:1630
  48645296msgid ""
  48655297"Execute commands based on conditional.\n"
  48665298"    \n"
  4867 "    The `if COMMANDS' list is executed.  If its exit status is zero, then the\n"
  4868 "    `then COMMANDS' list is executed.  Otherwise, each `elif COMMANDS' list is\n"
   5299"    The `if COMMANDS' list is executed.  If its exit status is zero, then "
   5300"the\n"
   5301"    `then COMMANDS' list is executed.  Otherwise, each `elif COMMANDS' list "
   5302"is\n"
  48695303"    executed in turn, and if its exit status is zero, the corresponding\n"
  4870 "    `then COMMANDS' list is executed and the if command completes.  Otherwise,\n"
  4871 "    the `else COMMANDS' list is executed, if present.  The exit status of the\n"
  4872 "    entire construct is the exit status of the last command executed, or zero\n"
   5304"    `then COMMANDS' list is executed and the if command completes.  "
   5305"Otherwise,\n"
   5306"    the `else COMMANDS' list is executed, if present.  The exit status of "
   5307"the\n"
   5308"    entire construct is the exit status of the last command executed, or "
   5309"zero\n"
  48735310"    if no condition tested true.\n"
  48745311"    \n"
   
  48785315"Изпълнение на команда на базата на условие.\n"
  48795316"    \n"
  4880 "    Първо се изпълняват командите в блока „if КОМАНДИ“.  Ако изходният код е 0,\n"
  4881 "    то се изпълнява блокът „then КОМАНДИ“.  В противен случай последователно се\n"
  4882 "    изпълнява всеки блок „elif КОМАНДИ“ — ако изходният код е 0, то се изпълнява\n"
  4883 "    съответния блок „then КОМАНДИ“, след което завършва изпълнението на целия\n"
   5317"    Първо се изпълняват командите в блока „if КОМАНДИ“.  Ако изходният код е "
   5318"0,\n"
   5319"    то се изпълнява блокът „then КОМАНДИ“.  В противен случай последователно "
   5320"се\n"
   5321"    изпълнява всеки блок „elif КОМАНДИ“ — ако изходният код е 0, то се "
   5322"изпълнява\n"
   5323"    съответния блок „then КОМАНДИ“, след което завършва изпълнението на "
   5324"целия\n"
  48845325"    блок „if“.\n"
  48855326"    Ако изходният код на никой от блоковете „if“ и „elif“ не е бил 0,\n"
  4886 "    изпълнява се блока „else КОМАНДИ“, стига такъв да присъства.  Изходният код\n"
  4887 "    от цялата конструкция е този на последната изпълнена команда или е 0, ако\n"
  4888 "    никое тестово условие, не се е оценило като истина.<\n"
   5327"    изпълнява се блока „else КОМАНДИ“, стига такъв да присъства.  Изходният "
   5328"код\n"
   5329"    от цялата конструкция е този на последната изпълнена команда или е 0, "
   5330"ако\n"
   5331"    никое тестово условие, не се е оценило като истина.\n"
  48895332"    \n"
  48905333"    Изходен код:\n"
  48915334"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  48925335
  4893 #: builtins.c:1637
   5336#: builtins.c:1647
  48945337msgid ""
  48955338"Execute commands as long as a test succeeds.\n"
   
  49095352"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  49105353
  4911 #: builtins.c:1649
   5354#: builtins.c:1659
  49125355msgid ""
  49135356"Execute commands as long as a test does not succeed.\n"
   
  49275370"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  49285371
  4929 #: builtins.c:1661
   5372#: builtins.c:1671
  49305373msgid ""
  49315374"Create a coprocess named NAME.\n"
   
  49425385"    \n"
  49435386"    Асинхронно изпълнение на КОМАНДАта, като стандартните вход и изход се\n"
  4944 "    пренасочват от и към файловите дескриптори, които трябва да са с индекси\n"
  4945 "    съответно 0 и 1 в променливата-масив ИМЕ в изпълняваната обвивка.  Ако не е\n"
   5387"    пренасочват от и към файловите дескриптори, които трябва да са с "
   5388"индекси\n"
   5389"    съответно 0 и 1 в променливата-масив ИМЕ в изпълняваната обвивка.  Ако "
   5390"не е\n"
  49465391"    дадено ИМЕ на променлива, стандартно се ползва „COPROC“.\n"
  49475392"    \n"
   
  49495394"    Изходният код е 0."
  49505395
  4951 #: builtins.c:1675
   5396#: builtins.c:1685
  49525397msgid ""
  49535398"Define shell function.\n"
  49545399"    \n"
  49555400"    Create a shell function named NAME.  When invoked as a simple command,\n"
  4956 "    NAME runs COMMANDs in the calling shell's context.  When NAME is invoked,\n"
   5401"    NAME runs COMMANDs in the calling shell's context.  When NAME is "
   5402"invoked,\n"
  49575403"    the arguments are passed to the function as $1...$n, and the function's\n"
  49585404"    name is in $FUNCNAME.\n"
   
  49635409"Дефиниране на функция на обвивката.\n"
  49645410"    \n"
  4965 "    Създаване на функция на обвивката със зададеното ИМЕ.  Когато се извика като\n"
   5411"    Създаване на функция на обвивката със зададеното ИМЕ.  Когато се извика "
   5412"като\n"
  49665413"    обикновена команда, КОМАНДИте се изпълняват в контекста на  извикващата\n"
  4967 "    обвивка.  При извикването на ИМЕто, аргументите подадени на функцията са\n"
  4968 "    достъпни като $1,… , $9, а името на функцията е достъпно като $FUNCNAME.\n"
   5414"    обвивка.  При извикването на ИМЕто, аргументите подадени на функцията "
   5415"са\n"
   5416"    достъпни като $1,… , $9, а името на функцията е достъпно като "
   5417"$FUNCNAME.\n"
  49695418"    \n"
  49705419"    Изходен код:\n"
  49715420"    0, освен ако ИМЕто не е само за четене."
  49725421
  4973 #: builtins.c:1689
   5422#: builtins.c:1699
  49745423msgid ""
  49755424"Group commands as a unit.\n"
   
  49835432"Изпълнение на група от команди.\n"
  49845433"    \n"
  4985 "    Изпълняване на цял набор от команди в група.  Това е един от начините да се\n"
   5434"    Изпълняване на цял набор от команди в група.  Това е един от начините да "
   5435"се\n"
  49865436"    пренасочи цял набор от команди.\n"
  49875437"    \n"
   
  49895439"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  49905440
  4991 #: builtins.c:1701
   5441#: builtins.c:1711
  49925442msgid ""
  49935443"Resume job in foreground.\n"
   
  50135463"    Изходният код е този възобновената задача."
  50145464
  5015 #: builtins.c:1716
   5465#: builtins.c:1726
  50165466msgid ""
  50175467"Evaluate arithmetic expression.\n"
  50185468"    \n"
  50195469"    The EXPRESSION is evaluated according to the rules for arithmetic\n"
  5020 "    evaluation.  Equivalent to \"let EXPRESSION\".\n"
   5470"    evaluation.  Equivalent to `let \"EXPRESSION\"'.\n"
  50215471"    \n"
  50225472"    Exit Status:\n"
   
  50265476"    \n"
  50275477"    ИЗРАЗът се изчислява според правилата на аритметичното оценяване.\n"
  5028 "    Еквивалентно на „let ИЗРАЗ“.\n"
   5478"    Еквивалентно на „let \"ИЗРАЗ\"“.\n"
  50295479"    \n"
  50305480"    Изходен код:\n"
  50315481"    1, ако резултатът на ИЗРАЗа е 0.  В противен случай — 0."
  50325482
  5033 #: builtins.c:1728
   5483#: builtins.c:1738
  50345484msgid ""
  50355485"Execute conditional command.\n"
  50365486"    \n"
  5037 "    Returns a status of 0 or 1 depending on the evaluation of the conditional\n"
  5038 "    expression EXPRESSION.  Expressions are composed of the same primaries used\n"
  5039 "    by the `test' builtin, and may be combined using the following operators:\n"
   5487"    Returns a status of 0 or 1 depending on the evaluation of the "
   5488"conditional\n"
   5489"    expression EXPRESSION.  Expressions are composed of the same primaries "
   5490"used\n"
   5491"    by the `test' builtin, and may be combined using the following "
   5492"operators:\n"
  50405493"    \n"
  50415494"      ( EXPRESSION )\tReturns the value of EXPRESSION\n"
   
  50585511"    \n"
  50595512"    Връща състояние 0 или 1 в зависимост от оценката на условния ИЗРАЗ.\n"
  5060 "    Изразите са съставени от същите примитиви, както вградената команда „test“\n"
   5513"    Изразите са съставени от същите примитиви, както вградената команда "
   5514"„test“\n"
  50615515"    и могат да се съчетават чрез следните оператори:\n"
  50625516"    \n"
  50635517"      ( ИЗРАЗ )  Връща стойността на ИЗРАЗа\n"
  5064 "      ! ИЗРАЗ    Истина, ако ИЗРАЗ се оценя на лъжа, в останалите случаи е лъжа\n"
   5518"      ! ИЗРАЗ    Истина, ако ИЗРАЗ се оценя на лъжа, в останалите случаи е "
   5519"лъжа\n"
  50655520"      ИЗРАЗ_1 && ИЗРАЗ_2\n"
  50665521"                 Истина, ако едновременно ИЗРАЗ_1 и ИЗРАЗ_2 са истина, в\n"
   
  50715526"    \n"
  50725527"    Когато се използват операторите „==“ и „!=“, низът от дясната страна на\n"
  5073 "    оператора се използва като шаблон и се извършва напасване.  Когато се ползва\n"
   5528"    оператора се използва като шаблон и се извършва напасване.  Когато се "
   5529"ползва\n"
  50745530"    операторът „=~“, изразът от дясната му страна се тълкува като регулярен\n"
  50755531"    израз.\n"
   
  50815537"    0 или едно според стойността на ИЗРАЗа."
  50825538
  5083 #: builtins.c:1754
   5539#: builtins.c:1764
  50845540msgid ""
  50855541"Common shell variable names and usage.\n"
   
  51395595"    CDPATH          Списък с директории разделени с двоеточие, които да се\n"
  51405596"                    търсят като аргументи за командата „cd“\n"
  5141 "    GLOBIGNORE      Списък с шаблони на файлови имена, разделени с двоеточие,\n"
   5597"    GLOBIGNORE      Списък с шаблони на файлови имена, разделени с "
   5598"двоеточие,\n"
  51425599"                    които да се игнорират от заместването на пътя\n"
  5143 "    HISTFILE        Името на файла, в който се съхранява историята на командите\n"
  5144 "    HISTFILESIZE    Максималният брой редове, които горният файл може да съдържа\n"
  5145 "    HISTSIZE        Максималният брой редове, които една работеща обвивка може\n"
   5600"    HISTFILE        Името на файла, в който се съхранява историята на "
   5601"командите\n"
   5602"    HISTFILESIZE    Максималният брой редове, които горният файл може да "
   5603"съдържа\n"
   5604"    HISTSIZE        Максималният брой редове, които една работеща обвивка "
   5605"може\n"
  51465606"                    да достъпи\n"
  51475607"    HOME            Пълният път до домашната ви директория\n"
  51485608"    HOSTNAME        Името на текущата машина\n"
  51495609"    HOSTTYPE        Видът на процесора, под който работи текущата обвивка\n"
  5150 "    IGNOREEOF       Управлява действието на обвивката при срещането на единичен\n"
  5151 "                    знак за край на файл „EOF“.  Ако променливата е зададена, тя\n"
   5610"    IGNOREEOF       Управлява действието на обвивката при срещането на "
   5611"единичен\n"
   5612"                    знак за край на файл „EOF“.  Ако променливата е "
   5613"зададена, тя\n"
  51525614"                    указва броя на знаците „EOF“, който могат да се срещнат\n"
  5153 "                    самостоятелно на един ред, преди обвивката да завърши работа\n"
   5615"                    самостоятелно на един ред, преди обвивката да завърши "
   5616"работа\n"
  51545617"                    и излезе (стандартно е 10).  Когато променливата не е\n"
  51555618"                    зададена, един „EOF“ означава край на входящите данни\n"
  5156 "    MACHTYPE        Низ, който описва текущата система, на която работи bash\n"
   5619"    MACHTYPE        Низ, който описва текущата система, на която работи "
   5620"bash\n"
  51575621"    MAILCHECK       Колко често bash да проверява за нови писма (в секунди)\n"
  51585622"    MAILPATH        Списък с файлове, които bash проверява за нови писма\n"
   
  51675631"                    двоеточие\n"
  51685632"    TERM            Името на текущия вид терминал\n"
  5169 "    TIMEFORMAT      Изходният формат за статистиката за времето за изпълнение на\n"
   5633"    TIMEFORMAT      Изходният формат за статистиката за времето за "
   5634"изпълнение на\n"
  51705635"                    команда, който се използва от запазената дума „time“\n"
  5171 "    auto_resume     Стойност, която не е „null“, означава, че командна дума,\n"
  5172 "                    която се появява самостоятелно на ред, първо се проверява в\n"
  5173 "                    списъка с текущо спрените задачи.  Ако бъде открита там,\n"
   5636"    auto_resume     Стойност, която не е „null“, означава, че командна "
   5637"дума,\n"
   5638"                    която се появява самостоятелно на ред, първо се "
   5639"проверява в\n"
   5640"                    списъка с текущо спрените задачи.  Ако бъде открита "
   5641"там,\n"
  51745642"                    задачата се пуска и се слага на преден план.  Стойност\n"
  5175 "                    „exact“ (строго съвпадение) означава, че командната дума,\n"
  5176 "                    трябва точно да съвпада с името на команда в списъка със\n"
  5177 "                    спрени задачи.  Стойност „substring“ (съвпадение на подниз)\n"
  5178 "                    означава, че командната дума трябва да е подниз на задачата.\n"
  5179 "                    Всяка друга стойност означава, че командата думата трябва да\n"
   5643"                    „exact“ (строго съвпадение) означава, че командната "
   5644"дума,\n"
   5645"                    трябва точно да съвпада с името на команда в списъка "
   5646"със\n"
   5647"                    спрени задачи.  Стойност „substring“ (съвпадение на "
   5648"подниз)\n"
   5649"                    означава, че командната дума трябва да е подниз на "
   5650"задачата.\n"
   5651"                    Всяка друга стойност означава, че командата думата "
   5652"трябва да\n"
  51805653"                    е началото на спряна задача\n"
  5181 "    histchars       Знаци, които определят бързото заместване и това по история.\n"
  5182 "                    Първият знак е за заместването по история, обикновено е „!“.\n"
  5183 "                    Вторият е за бързото заместване, обикновено е „^“.  Третият\n"
   5654"    histchars       Знаци, които определят бързото заместване и това по "
   5655"история.\n"
   5656"                    Първият знак е за заместването по история, обикновено е "
   5657"„!“.\n"
   5658"                    Вторият е за бързото заместване, обикновено е „^“.  "
   5659"Третият\n"
  51845660"                    е за коментарите в историята, обикновено е „#“\n"
  5185 "    HISTIGNORE      Списък с шаблони, разделени с двоеточие, които указват кои\n"
   5661"    HISTIGNORE      Списък с шаблони, разделени с двоеточие, които указват "
   5662"кои\n"
  51865663"                    команди да не се запазват в историята\n"
  51875664
  5188 #: builtins.c:1811
   5665#: builtins.c:1821
  51895666msgid ""
  51905667"Add directories to stack.\n"
   
  52225699"    аргументи сменя най-горните две директории.\n"
  52235700"    \n"
  5224 "    -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при изваждането на\n"
   5701"    -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при изваждането "
   5702"на\n"
  52255703"        директория към стека, така че се променя само той.\n"
  52265704"    \n"
  52275705"    Аргументи:\n"
  5228 "      +N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от лявата \n"
  5229 "           страна на списъка, изведен от командата „dirs“ като се почва от 0)\n"
   5706"      +N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от "
   5707"лявата \n"
   5708"           страна на списъка, изведен от командата „dirs“ като се почва от "
   5709"0)\n"
  52305710"           да е най-отгоре.\n"
  52315711"    \n"
  5232 "      -N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от дясната\n"
  5233 "           страна на списъка, изведен от командата „dirs“ като се почва от 0)\n"
   5712"      -N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от "
   5713"дясната\n"
   5714"           страна на списъка, изведен от командата „dirs“ като се почва от "
   5715"0)\n"
  52345716"           да е най-отгоре.\n"
  52355717"    \n"
  52365718"    \n"
  5237 "      dir  Добавя ДИРекторията най-отгоре в стека, като я прави новата текуща\n"
   5719"      dir  Добавя ДИРекторията най-отгоре в стека, като я прави новата "
   5720"текуща\n"
  52385721"           работна директория.\n"
  52395722"    \n"
   
  52415724"    \n"
  52425725"    Изходен код:\n"
  5243 "    0, освен ако е подаден неправилен аргумент или не може да се премине към\n"
   5726"    0, освен ако е подаден неправилен аргумент или не може да се премине "
   5727"към\n"
  52445728"    съответната директория."
  52455729
  5246 #: builtins.c:1845
   5730#: builtins.c:1855
  52475731msgid ""
  52485732"Remove directories from stack.\n"
   
  52725756"Изваждане на директории от стека.\n"
  52735757"    \n"
  5274 "    Маха директории от стека с тях. Без аргументи премахва последната директория\n"
   5758"    Маха директории от стека с тях. Без аргументи премахва последната "
   5759"директория\n"
  52755760"    в стека и влиза в новата последна директория.\n"
  52765761"    \n"
  52775762"    Опции:\n"
  5278 "    -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при изваждането на\n"
   5763"    -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при изваждането "
   5764"на\n"
  52795765"        директория към стека, така че се променя само той.\n"
  52805766"    \n"
   
  52925778"    \n"
  52935779"    Изходен код:\n"
  5294 "    0, освен ако е подаден неправилен аргумент или не може да се премине към\n"
   5780"    0, освен ако е подаден неправилен аргумент или не може да се премине "
   5781"към\n"
  52955782"    съответната директория."
  52965783
  5297 #: builtins.c:1875
   5784#: builtins.c:1885
  52985785msgid ""
  52995786"Display directory stack.\n"
   
  53255812"Извеждане на стека на директориите.\n"
  53265813"    \n"
  5327 "    Отпечатва списъка с текущо запомнените директории.  Списъкът се попълва чрез\n"
   5814"    Отпечатва списъка с текущо запомнените директории.  Списъкът се попълва "
   5815"чрез\n"
  53285816"    командата „pushd“.  Можете да вадите директории от стека с командата\n"
  53295817"    „popd“.\n"
   
  53315819"    Опции:\n"
  53325820"     -c  изчистване на стека на директориите като изтрива всички елементи\n"
  5333 "     -l  извеждане на пълните имена на директориите, а не съкратените спрямо\n"
   5821"     -l  извеждане на пълните имена на директориите, а не съкратените "
   5822"спрямо\n"
  53345823"         домашната директория имена („/homes/pesho/bin“, а не „~/bin“)\n"
  53355824"     -p  поредово отпечатване без поредния номер в стека\n"
   
  53375826"    \n"
  53385827"    Аргументи: \n"
  5339 "     +N  извежда N-тия елемент отляво в списъка отпечатан от командата „dirs“,\n"
   5828"     +N  извежда N-тия елемент отляво в списъка отпечатан от командата "
   5829"„dirs“,\n"
  53405830"         когато е стартирана без опции.  Брои се от 0.\n"
  5341 "     -N  извежда N-тия елемент отдясно в списъка отпечатан от командата „dirs“,\n"
   5831"     -N  извежда N-тия елемент отдясно в списъка отпечатан от командата "
   5832"„dirs“,\n"
  53425833"         когато е стартирана без опции.  Брои се от 0.\n"
  53435834"    \n"
   
  53455836"    0, освен ако е дадена неправилна опция или възникне грешка."
  53465837
  5347 #: builtins.c:1906
   5838#: builtins.c:1916
  53485839msgid ""
  53495840"Set and unset shell options.\n"
   
  53665857"Включване и изключване на опции на обвивката.\n"
  53675858"    \n"
  5368 "    Превключване на състоянието на всяка от дадените ОПЦИи на обвивката.  Ако не\n"
  5369 "    не са зададени аргументи, се извежда списък от с дадените ОПЦИи или всички,\n"
  5370 "    ако не са дадени такива, като се указва за всяка дали и включена или не.\n"
   5859"    Превключване на състоянието на всяка от дадените ОПЦИи на обвивката.  "
   5860"Ако не\n"
   5861"    не са зададени аргументи, се извежда списък от с дадените ОПЦИи или "
   5862"всички,\n"
   5863"    ако не са дадени такива, като се указва за всяка дали и включена или "
   5864"не.\n"
  53715865"    \n"
  53725866"    Опции:\n"
  5373 "      -o    ограничаване на опциите до определените за използване със „set -o“\n"
   5867"      -o    ограничаване на опциите до определените за използване със „set -"
   5868"o“\n"
  53745869"      -p    извеждане на всяка опция с означение дали е включена или не\n"
  53755870"      -q    без извеждане на информация\n"
   
  53785873"    \n"
  53795874"    Изходен код:\n"
  5380 "    0, ако ОПЦИЯта е включена, грешка, ако е зададена неправилна или изключена\n"
   5875"    0, ако ОПЦИЯта е включена, грешка, ако е зададена неправилна или "
   5876"изключена\n"
  53815877"    ОПЦИЯ."
  53825878
  5383 #: builtins.c:1927
   5879#: builtins.c:1937
  53845880msgid ""
  53855881"Formats and prints ARGUMENTS under control of the FORMAT.\n"
   
  53895885"    \t\tdisplay it on the standard output\n"
  53905886"    \n"
  5391 "    FORMAT is a character string which contains three types of objects: plain\n"
  5392 "    characters, which are simply copied to standard output; character escape\n"
   5887"    FORMAT is a character string which contains three types of objects: "
   5888"plain\n"
   5889"    characters, which are simply copied to standard output; character "
   5890"escape\n"
  53935891"    sequences, which are converted and copied to the standard output; and\n"
  5394 "    format specifications, each of which causes printing of the next successive\n"
   5892"    format specifications, each of which causes printing of the next "
   5893"successive\n"
  53955894"    argument.\n"
  53965895"    \n"
  5397 "    In addition to the standard format specifications described in printf(1),\n"
   5896"    In addition to the standard format specifications described in "
   5897"printf(1),\n"
  53985898"    printf interprets:\n"
  53995899"    \n"
  54005900"      %b\texpand backslash escape sequences in the corresponding argument\n"
  54015901"      %q\tquote the argument in a way that can be reused as shell input\n"
  5402 "      %(fmt)T\toutput the date-time string resulting from using FMT as a format\n"
   5902"      %(fmt)T\toutput the date-time string resulting from using FMT as a "
   5903"format\n"
  54035904"    \t        string for strftime(3)\n"
  54045905"    \n"
  54055906"    The format is re-used as necessary to consume all of the arguments.  If\n"
  54065907"    there are fewer arguments than the format requires,  extra format\n"
  5407 "    specifications behave as if a zero value or null string, as appropriate,\n"
   5908"    specifications behave as if a zero value or null string, as "
   5909"appropriate,\n"
  54085910"    had been supplied.\n"
  54095911"    \n"
  54105912"    Exit Status:\n"
  5411 "    Returns success unless an invalid option is given or a write or assignment\n"
   5913"    Returns success unless an invalid option is given or a write or "
   5914"assignment\n"
  54125915"    error occurs."
  54135916msgstr ""
   
  54155918"    \n"
  54165919"    Опции:\n"
  5417 "      -v ПРОМЕНЛИВА  изходът се поставя в ПРОМЕНЛИВАта на обвивката, вместо да\n"
   5920"      -v ПРОМЕНЛИВА  изходът се поставя в ПРОМЕНЛИВАта на обвивката, вместо "
   5921"да\n"
  54185922"      се извежда на стандартния изход.\n"
  54195923"    \n"
  54205924"    ФОРМАТът е последователност от знаци, която съдържа три вида обекти:\n"
  5421 "    ⁃ обикновени знаци, които биват отпечатани директно на стандартния изход;\n"
   5925"    ⁃ обикновени знаци, които биват отпечатани директно на стандартния "
   5926"изход;\n"
  54225927"    ⁃ екраниращи знакови последователности, които биват преобразувани и\n"
  54235928"      отпечатани на стандартния изход;\n"
   
  54255930"      отпечатването на следващ аргумент.\n"
  54265931"    \n"
  5427 "    Освен стандартните форматирания описани в ръководството на printf(1), printf\n"
   5932"    Освен стандартните форматирания описани в ръководството на printf(1), "
   5933"printf\n"
  54285934"    приема и следните инструкции:\n"
  54295935"      %b      предизвиква заместването на екраниранията с обратно наклонени\n"
   
  54315937"      %q      предизвиква цитирането на аргумента, така че да може да бъде\n"
  54325938"              използван като вход за обвивката\n"
  5433 "      %(fmt)  отпечатване на низа при третиране на аргумента като дата и време\n"
   5939"      %(fmt)  отпечатване на низа при третиране на аргумента като дата и "
   5940"време\n"
  54345941"              според strftime(3)\n"
  54355942"    \n"
  54365943"    Форматът се преизползва до приемането на всички аргументи.  Ако има по-\n"
  5437 "    малко аргументи от посочените във форма̀та, поведението на допълнителните е\n"
   5944"    малко аргументи от посочените във форма̀та, поведението на допълнителните "
   5945"е\n"
  54385946"    все едно за аргумент да са подадени нулева стойност или празен низ.\n"
  54395947"    \n"
   
  54425950"    извеждането на резултата или при присвояването на стойността."
  54435951
  5444 #: builtins.c:1961
   5952#: builtins.c:1971
  54455953msgid ""
  54465954"Specify how arguments are to be completed by Readline.\n"
  54475955"    \n"
  5448 "    For each NAME, specify how arguments are to be completed.  If no options\n"
  5449 "    are supplied, existing completion specifications are printed in a way that\n"
   5956"    For each NAME, specify how arguments are to be completed.  If no "
   5957"options\n"
   5958"    are supplied, existing completion specifications are printed in a way "
   5959"that\n"
  54505960"    allows them to be reused as input.\n"
  54515961"    \n"
   
  54625972"    \n"
  54635973"    When completion is attempted, the actions are applied in the order the\n"
  5464 "    uppercase-letter options are listed above.  If multiple options are supplied,\n"
  5465 "    the -D option takes precedence over -E, and both take precedence over -I.\n"
   5974"    uppercase-letter options are listed above. If multiple options are "
   5975"supplied,\n"
   5976"    the -D option takes precedence over -E, and both take precedence over -"
   5977"I.\n"
  54665978"    \n"
  54675979"    Exit Status:\n"
   
  54755987"    \n"
  54765988"    Опции:\n"
  5477 "      -p  Извеждане на текущите инструкции за автоматично дописване във формат,\n"
   5989"      -p  Извеждане на текущите инструкции за автоматично дописване във "
   5990"формат,\n"
  54785991"          който може да се използва за вход\n"
  5479 "      -r  Премахване на инструкциите за автоматично дописване на всяко ИМЕ, а\n"
   5992"      -r  Премахване на инструкциите за автоматично дописване на всяко ИМЕ, "
   5993"а\n"
  54805994"          когато такова не е указано — всички инструкции\n"
  5481 "      -D  Прилагане на дописванията и действията като стандартните за командите,\n"
   5995"      -D  Прилагане на дописванията и действията като стандартните за "
   5996"командите,\n"
  54825997"          без никакви специфични инструкции\n"
  54835998"      -E  Прилагане на дописванията и действията като тези на „празната“\n"
  54845999"          команда — когато все още нищо не е написано на командния ред\n"
  5485 "      -I  Прилагане на дописванията и действията към първата дума (обикновено\n"
   6000"      -I  Прилагане на дописванията и действията към първата дума "
   6001"(обикновено\n"
  54866002"          това е командата)\n"
  54876003"    \n"
  5488 "    При извършване на автоматично дописване, действията се прилагат в реда на\n"
  5489 "    опциите с главна буква дадени по-горе.  Опцията „-D“ е с по-висок приоритет\n"
   6004"    При извършване на автоматично дописване, действията се прилагат в реда "
   6005"на\n"
   6006"    опциите с главна буква дадени по-горе.  Опцията „-D“ е с по-висок "
   6007"приоритет\n"
  54906008"    от „-E“, която има по-висок приоритет от „-I“.\n"
  54916009"    \n"
   
  54936011"    0, освен когато е дадена неправилна опция или възникне грешка."
  54946012
  5495 #: builtins.c:1991
   6013#: builtins.c:2001
  54966014msgid ""
  54976015"Display possible completions depending on the options.\n"
  54986016"    \n"
  54996017"    Intended to be used from within a shell function generating possible\n"
  5500 "    completions.  If the optional WORD argument is supplied, matches against\n"
   6018"    completions.  If the optional WORD argument is supplied, matches "
   6019"against\n"
  55016020"    WORD are generated.\n"
  55026021"    \n"
   
  55136032"    0, освен ако е дадена неправилна опция или възникне грешка."
  55146033
  5515 #: builtins.c:2006
   6034#: builtins.c:2016
  55166035msgid ""
  55176036"Modify or display completion options.\n"
  55186037"    \n"
  5519 "    Modify the completion options for each NAME, or, if no NAMEs are supplied,\n"
  5520 "    the completion currently being executed.  If no OPTIONs are given, print\n"
  5521 "    the completion options for each NAME or the current completion specification.\n"
   6038"    Modify the completion options for each NAME, or, if no NAMEs are "
   6039"supplied,\n"
   6040"    the completion currently being executed.  If no OPTIONs are given, "
   6041"print\n"
   6042"    the completion options for each NAME or the current completion "
   6043"specification.\n"
  55226044"    \n"
  55236045"    Options:\n"
   
  55596081"    \n"
  55606082"    Всяко ИМЕ указва команда, за която трябва предварително да е зададена\n"
  5561 "    спецификация за дописване чрез вградената команда „complete“.  Ако не са\n"
  5562 "    зададени ИМЕна, командата „compopt“ трябва да бъде изпълнена от функция,\n"
  5563 "    която генерира спецификациите за дописване.  В този случай опциите за текущо\n"
   6083"    спецификация за дописване чрез вградената команда „complete“.  Ако не "
   6084"са\n"
   6085"    зададени ИМЕна, командата „compopt“ трябва да бъде изпълнена от "
   6086"функция,\n"
   6087"    която генерира спецификациите за дописване.  В този случай опциите за "
   6088"текущо\n"
  55646089"    изпълнявания генератор на дописвания се променят.\n"
  55656090"    \n"
  55666091"    Изходен код:\n"
  5567 "    0, освен когато е дадена неправилна опция или липсват инструкции към ИМЕто\n"
   6092"    0, освен когато е дадена неправилна опция или липсват инструкции към "
   6093"ИМЕто\n"
  55686094"    за автоматично дописване."
  55696095
  5570 #: builtins.c:2037
   6096#: builtins.c:2047
  55716097msgid ""
  55726098"Read lines from the standard input into an indexed array variable.\n"
  55736099"    \n"
  5574 "    Read lines from the standard input into the indexed array variable ARRAY, or\n"
  5575 "    from file descriptor FD if the -u option is supplied.  The variable MAPFILE\n"
   6100"    Read lines from the standard input into the indexed array variable "
   6101"ARRAY, or\n"
   6102"    from file descriptor FD if the -u option is supplied.  The variable "
   6103"MAPFILE\n"
  55766104"    is the default ARRAY.\n"
  55776105"    \n"
  55786106"    Options:\n"
  55796107"      -d delim\tUse DELIM to terminate lines, instead of newline\n"
  5580 "      -n count\tCopy at most COUNT lines.  If COUNT is 0, all lines are copied\n"
  5581 "      -O origin\tBegin assigning to ARRAY at index ORIGIN.  The default index is 0\n"
   6108"      -n count\tCopy at most COUNT lines.  If COUNT is 0, all lines are "
   6109"copied\n"
   6110"      -O origin\tBegin assigning to ARRAY at index ORIGIN.  The default "
   6111"index is 0\n"
  55826112"      -s count\tDiscard the first COUNT lines read\n"
  55836113"      -t\tRemove a trailing DELIM from each line read (default newline)\n"
  5584 "      -u fd\tRead lines from file descriptor FD instead of the standard input\n"
   6114"      -u fd\tRead lines from file descriptor FD instead of the standard "
   6115"input\n"
  55856116"      -C callback\tEvaluate CALLBACK each time QUANTUM lines are read\n"
  55866117"      -c quantum\tSpecify the number of lines read between each call to\n"
   
  55956126"    as additional arguments.\n"
  55966127"    \n"
  5597 "    If not supplied with an explicit origin, mapfile will clear ARRAY before\n"
   6128"    If not supplied with an explicit origin, mapfile will clear ARRAY "
   6129"before\n"
  55986130"    assigning to it.\n"
  55996131"    \n"
  56006132"    Exit Status:\n"
  5601 "    Returns success unless an invalid option is given or ARRAY is readonly or\n"
   6133"    Returns success unless an invalid option is given or ARRAY is readonly "
   6134"or\n"
  56026135"    not an indexed array."
  56036136msgstr ""
  5604 "Изчитане на редове от стандартния вход и запазване в променлива — индексиран\n"
   6137"Изчитане на редове от стандартния вход и запазване в променлива — "
   6138"индексиран\n"
  56056139"    низ.\n"
  56066140"    \n"
   
  56196153"                    (стандартно е знакът за нов ред)\n"
  56206154"      -u ФАЙЛов_ДЕСКРиптор\n"
  5621 "                    Изчитане на редовете от ФАЙЛов_ДЕСКРиптор, а не стандартния\n"
   6155"                    Изчитане на редовете от ФАЙЛов_ДЕСКРиптор, а не "
   6156"стандартния\n"
  56226157"                    вход\n"
  5623 "      -C ФУНКЦИЯ    Функция, която се извиква при изчитането на всеки БРОЙ_РЕДА\n"
  5624 "      -c БРОЙ_РЕДА  Редове, които да се изчетат преди да се извика ФУНКЦИЯта\n"
   6158"      -C ФУНКЦИЯ    Функция, която се извиква при изчитането на всеки "
   6159"БРОЙ_РЕДА\n"
   6160"      -c БРОЙ_РЕДА  Редове, които да се изчетат преди да се извика "
   6161"ФУНКЦИЯта\n"
  56256162"    \n"
  56266163"    Аргументи:\n"
  56276164"      МАСИВ         Име на променливата-масив\n"
  56286165"    \n"
  5629 "    Ако опцията „-C“ е зададена без „-c“, стандартния БРОЙ_РЕДА е 5000.  При\n"
   6166"    Ако опцията „-C“ е зададена без „-c“, стандартния БРОЙ_РЕДА е 5000.  "
   6167"При\n"
  56306168"    извикването на ФУНКЦИЯта за аргументи ѝ се подават индекса на следващия\n"
  56316169"    елемент от масива и реда, който се счита за стойност.\n"
  56326170"    \n"
  5633 "    Ако не е дадено изрично НАЧАЛО, командата „mapfile“ изчиства МАСИВа, преди\n"
   6171"    Ако не е дадено изрично НАЧАЛО, командата „mapfile“ изчиства МАСИВа, "
   6172"преди\n"
  56346173"    да започне присвояването към него.\n"
  56356174"    \n"
  56366175"    Изходен код:\n"
  5637 "    Връща 0, освен ако е дадена неправилна опция или ако МАСИВът е променлива\n"
   6176"    Връща 0, освен ако е дадена неправилна опция или ако МАСИВът е "
   6177"променлива\n"
  56386178"    само за четене или не е индексиран масив."
  56396179
  5640 #: builtins.c:2073
   6180#: builtins.c:2083
  56416181msgid ""
  56426182"Read lines from a file into an array variable.\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.