Changeset 338


Ignore:
Timestamp:
Nov 22, 2005, 6:00:09 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Мъничко, но за 100%

Files:
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/eog.HEAD.bg.po

  r187 r338  
  22# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  4 # Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, updates
   4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
  55# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, small updates
  6 # Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
  7 # Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
   6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
  87#
  9 msgid ""
  10 msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: eog gnome 2.10\n"
   8#
   9msgid ""
   10msgstr ""
   11"Project-Id-Version: eog gnome HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-09-06 16:56+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-09-06 18:23+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-11-22 17:39+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-11-22 17:39+0200\n"
  1515"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  109109msgstr "Замяна на интервалите с долни черти"
  110110
  111 #: ../eog.glade.h:22 ../shell/eog-window.c:3143
   111#: ../eog.glade.h:22 ../shell/eog-window.c:3266
  112112msgid "Save As"
  113113msgstr "Запазване като"
   
  118118
  119119#: ../eog.glade.h:24
  120 msgid "Show next image _automatically"
  121 msgstr "_Авт. показване на следващото изображение"
  122 
  123 #: ../eog.glade.h:25
  124120msgid "Slide Show"
  125121msgstr "Прожекция"
  126122
  127 #: ../eog.glade.h:26
   123#: ../eog.glade.h:25
  128124msgid "Start counter at:"
  129125msgstr "Стартиране брояча на:"
  130126
  131 #: ../eog.glade.h:27
   127#: ../eog.glade.h:26
  132128msgid "To:"
  133129msgstr "До:"
  134130
  135 #: ../eog.glade.h:28
   131#: ../eog.glade.h:27
  136132msgid "_Browse"
  137133msgstr "_Разглеждане"
  138134
  139 #: ../eog.glade.h:29
   135#: ../eog.glade.h:28
  140136msgid "_Interpolate image on zoom"
  141137msgstr "_Заглаждане на пикселите при увеличаване на мащаба"
  142138
  143 #: ../eog.glade.h:30
   139#: ../eog.glade.h:29
  144140msgid "_Loop sequence"
  145141msgstr "_Последователност на завъртанията"
  146142
  147 #: ../eog.glade.h:31
   143#: ../eog.glade.h:30
  148144msgid "_Switch image after:"
  149145msgstr "_Смяна на изображението след:"
  150146
  151 #: ../eog.glade.h:32
   147#: ../eog.glade.h:31
  152148msgid "seconds"
  153149msgstr "секунди"
   
  198194
  199195#: ../eog.schemas.in.h:8
  200 msgid ""
  201 "If this is set to TRUE images will be switched after number of seconds "
  202 "determined by the 'full_screen/seconds' key."
  203 msgstr ""
  204 "Ако тук е поставено TRUE, изображенията ще се сменят едно след друго на "
  205 "период в секунди определен от ключа „full_screen/seconds“."
  206 
  207 #: ../eog.schemas.in.h:9
  208196msgid "Interpolate Image"
  209197msgstr "Заглаждане изображението"
  210198
  211 #: ../eog.schemas.in.h:10
   199#: ../eog.schemas.in.h:9
  212200msgid "Last collection window geometry"
  213201msgstr "Геометрия на прозореца на последната колекция"
  214202
  215 #: ../eog.schemas.in.h:11
   203#: ../eog.schemas.in.h:10
  216204msgid "Last singleton window geometry"
  217205msgstr "Геометрия на прозореца на последния самостоятелен обект"
  218206
  219 #: ../eog.schemas.in.h:12
   207#: ../eog.schemas.in.h:11
  220208msgid "Loop through the image sequence"
  221209msgstr "Завъртане през последователността на изображенията"
  222210
  223 #: ../eog.schemas.in.h:13
   211#: ../eog.schemas.in.h:12
  224212msgid "Open images in a new window"
  225213msgstr "Отваряне на изображенията в нов прозорец"
  226214
  227 #: ../eog.schemas.in.h:14
  228 msgid "Show next image automatically in fullscreen mode."
  229 msgstr "Автоматично показване на следващото изображение на цял екран"
  230 
  231 #: ../eog.schemas.in.h:15
   215#: ../eog.schemas.in.h:13
  232216msgid "Show/hide image information for collection."
  233217msgstr "Показване/скриване на информацията за изображенията за колекцията."
  234218
  235 #: ../eog.schemas.in.h:16
   219#: ../eog.schemas.in.h:14
  236220msgid "Show/hide image information for single image."
  237221msgstr "Показване/скриване на информацията за отделно изображение."
  238222
  239 #: ../eog.schemas.in.h:17
   223#: ../eog.schemas.in.h:15
   224msgid "Show/hide the image collection pane."
   225msgstr "Показване/скриване на панела за колекцията."
   226
   227#: ../eog.schemas.in.h:16
  240228msgid "Show/hide the window statusbar."
  241229msgstr "Показване/скриване на лентата за състоянието."
  242230
  243 #: ../eog.schemas.in.h:18
   231#: ../eog.schemas.in.h:17
  244232msgid "Show/hide the window toolbar."
  245233msgstr "Показване/скриване на лентата с инструментите."
  246234
  247 #: ../eog.schemas.in.h:19
   235#: ../eog.schemas.in.h:18
  248236msgid "Transparency color"
  249237msgstr "Цвят на прозрачността"
  250238
  251 #: ../eog.schemas.in.h:20
   239#: ../eog.schemas.in.h:19
  252240msgid "Transparency indicator"
  253241msgstr "Индикатор на прозрачността"
  254242
  255 #: ../eog.schemas.in.h:21
   243#: ../eog.schemas.in.h:20
  256244msgid ""
  257245"Whether opening an image should create a new window instead of replacing the "
   
  261249"изображението в текущия прозорец."
  262250
  263 #: ../eog.schemas.in.h:22
   251#: ../eog.schemas.in.h:21
  264252msgid ""
  265253"Whether or not the sequence of images should be shown in an endless loop."
   
  268256"процес на завъртане."
  269257
  270 #: ../eog.schemas.in.h:23
   258#: ../eog.schemas.in.h:22
  271259msgid ""
  272260"Whether the image should be interpolated on zoom or not. This leads to "
   
  284272#: ../libeog/eog-image-jpeg.c:359 ../libeog/eog-image-jpeg.c:600
  285273msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
  286 msgstr "Няма достатъчно свободна памет за зареждане на този файл във формат JPEG"
  287 
  288 #: ../libeog/eog-image.c:427
   274msgstr ""
   275"Няма достатъчно свободна памет за зареждане на този файл във формат JPEG"
   276
   277#: ../libeog/eog-image.c:429
  289278msgid "Transformation on unloaded image."
  290279msgstr "Трансформация на незаредено изображение."
  291280
  292 #: ../libeog/eog-image.c:538
   281#: ../libeog/eog-image.c:541
  293282msgid "EXIF not supported for this file format."
  294283msgstr "Този файлов формат не поддържа EXIF."
  295284
  296 #: ../libeog/eog-image.c:1185 ../libeog/eog-image.c:1398
   285#: ../libeog/eog-image.c:1197 ../libeog/eog-image.c:1410
  297286msgid "File exists"
  298287msgstr "Файлът вече съществува"
  299288
  300 #: ../libeog/eog-image.c:1338 ../libeog/eog-image.c:1466
   289#: ../libeog/eog-image.c:1350 ../libeog/eog-image.c:1478
  301290msgid "No image loaded."
  302291msgstr "Няма заредени изображения."
  303292
  304 #: ../libeog/eog-image.c:1347 ../libeog/eog-image.c:1475
   293#: ../libeog/eog-image.c:1359 ../libeog/eog-image.c:1487
  305294msgid "Temporary file creation failed."
  306295msgstr "Създаването на временния файл е неуспешно."
   
  335324
  336325#. only used for internal purpose
  337 #: ../libeog/eog-info-view-file.c:29 ../libeog/eog-uri-converter.h:45
   326#: ../libeog/eog-info-view-file.c:29 ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:31
  338327msgid "Filename"
  339328msgstr "Име"
   
  355344msgstr "Атрибут"
  356345
  357 #: ../libeog/eog-info-view.c:81
   346#: ../libeog/eog-info-view.c:82
  358347msgid "File"
  359348msgstr "Файл"
  360349
  361 #: ../libeog/eog-info-view.c:90
   350#: ../libeog/eog-info-view.c:94
  362351msgid "EXIF"
  363352msgstr "EXIF"
  364353
  365 #: ../libeog/eog-info-view.c:97
   354#: ../libeog/eog-info-view.c:101
  366355msgid "IPTC"
  367356msgstr "IPTC"
   
  370359msgid "At least two file names are equal."
  371360msgstr "Поне два файла имат еднакви имена."
  372 
  373 #: ../libeog/eog-uri-converter.h:46
  374 msgid "Counter"
  375 msgstr "Брояч"
  376 
  377 #: ../libeog/eog-uri-converter.h:47
  378 msgid "Comment"
  379 msgstr "Коментар"
  380 
  381 #: ../libeog/eog-uri-converter.h:48
  382 msgid "Date"
  383 msgstr "Дата"
  384 
  385 #: ../libeog/eog-uri-converter.h:49
  386 msgid "Time"
  387 msgstr "Време"
  388 
  389 #: ../libeog/eog-uri-converter.h:50
  390 msgid "Day"
  391 msgstr "Ден"
  392 
  393 #: ../libeog/eog-uri-converter.h:51
  394 msgid "Month"
  395 msgstr "Месец"
  396 
  397 #: ../libeog/eog-uri-converter.h:52
  398 msgid "Year"
  399 msgstr "Година"
  400 
  401 #: ../libeog/eog-uri-converter.h:53
  402 msgid "Hour"
  403 msgstr "Час"
  404 
  405 #: ../libeog/eog-uri-converter.h:54
  406 msgid "Minute"
  407 msgstr "Минута"
  408 
  409 #: ../libeog/eog-uri-converter.h:55
  410 msgid "Second"
  411 msgstr "Секунда"
  412361
  413362#: ../libeog/eog-util.c:44
   
  453402msgstr "Отваряне на папка"
  454403
  455 #: ../shell/eog-preferences.c:131
   404#: ../shell/eog-preferences.c:110
  456405msgid "Could not display help for Eye of GNOME"
  457406msgstr "Помощта за Eye of GNOME не може да бъде показана"
  458407
  459 #: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:143
   408#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:32
   409msgid "Counter"
   410msgstr "Брояч"
   411
   412#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:33
   413msgid "Comment"
   414msgstr "Коментар"
   415
   416#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:34
   417msgid "Date"
   418msgstr "Дата"
   419
   420#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:35
   421msgid "Time"
   422msgstr "Време"
   423
   424#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:36
   425msgid "Day"
   426msgstr "Ден"
   427
   428#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:37
   429msgid "Month"
   430msgstr "Месец"
   431
   432#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:38
   433msgid "Year"
   434msgstr "Година"
   435
   436#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:39
   437msgid "Hour"
   438msgstr "Час"
   439
   440#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:40
   441msgid "Minute"
   442msgstr "Минута"
   443
   444#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:41
   445msgid "Second"
   446msgstr "Секунда"
   447
   448#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:159
  460449msgid "Option not available."
  461450msgstr "Опцията не е налична."
  462451
  463 #: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:145
   452#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:161
  464453msgid ""
  465454"To use this function you need the libexif library. Please install libexif "
   
  469458"Инсталирайте libexif (http://libexif.sf.net) и прекомпилирайте Eye of Gnome."
  470459
  471 #: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:219
   460#: ../shell/eog-save-as-dialog-helper.c:235
  472461msgid "as is"
  473462msgstr "както е"
   
  486475#. * E.g. "Fulano de Tal <fulano@detal.com>"
  487476#.
  488 #: ../shell/eog-window.c:537
   477#: ../shell/eog-window.c:498
  489478msgid "translator-credits"
  490479msgstr ""
   
  496485"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  497486
  498 #: ../shell/eog-window.c:546 ../shell/eog-window.c:2898
  499 #: ../shell/eog-window.c:3471 ../shell/main.c:683
   487#: ../shell/eog-window.c:503 ../shell/eog-window.c:2979
   488#: ../shell/eog-window.c:3625 ../shell/main.c:587
  500489msgid "Eye of GNOME"
  501490msgstr "Eye of GNOME"
  502491
  503 #: ../shell/eog-window.c:549
   492#: ../shell/eog-window.c:506
  504493msgid "The GNOME image viewing and cataloging program."
  505494msgstr "Програма за преглед и подреждане в каталози на изображения."
  506495
  507 #: ../shell/eog-window.c:578
   496#: ../shell/eog-window.c:532
  508497#, c-format
  509498msgid ""
   
  514503"%s"
  515504
  516 #: ../shell/eog-window.c:874
   505#: ../shell/eog-window.c:953
  517506#, c-format
  518507msgid "Overwrite file %s?"
  519508msgstr "Презаписване на файла %s?"
  520509
  521 #: ../shell/eog-window.c:875
   510#: ../shell/eog-window.c:954
  522511msgid "File exists. Do you want to overwrite it?"
  523512msgstr "Файлът съществува. Искате ли да го презапишете?"
  524513
  525 #: ../shell/eog-window.c:886 ../shell/eog-window.c:902
   514#: ../shell/eog-window.c:965 ../shell/eog-window.c:981
  526515msgid "Skip"
  527516msgstr "Пропускане"
  528517
  529 #: ../shell/eog-window.c:887
   518#: ../shell/eog-window.c:966
  530519msgid "Overwrite"
  531520msgstr "Презаписване"
  532521
  533 #: ../shell/eog-window.c:892
   522#: ../shell/eog-window.c:971
  534523#, c-format
  535524msgid "Error on saving %s."
  536525msgstr "Грешка при запазването на %s."
  537526
  538 #: ../shell/eog-window.c:903 ../shell/eog-window.c:1456
   527#: ../shell/eog-window.c:982 ../shell/eog-window.c:1547
  539528msgid "Retry"
  540529msgstr "Повторно"
  541530
  542 #: ../shell/eog-window.c:1320
   531#: ../shell/eog-window.c:1411
  543532msgid "Couldn't determine destination uri."
  544533msgstr "Неуспех при определянето на целевия адрес."
  545534
  546 #: ../shell/eog-window.c:1442
   535#: ../shell/eog-window.c:1533
  547536#, c-format
  548537msgid "Couldn't determine file format of %s"
  549538msgstr "Файловият формат на %s не може да бъде определен"
  550539
  551 #: ../shell/eog-window.c:1443
   540#: ../shell/eog-window.c:1534
  552541msgid "Please use an appropriate filename suffix or select a file format."
  553542msgstr "Използвайте подходящо разширение на файла или изберете файлов формат."
  554543
  555 #: ../shell/eog-window.c:1581
   544#: ../shell/eog-window.c:1672
  556545msgid "Error on saving images."
  557546msgstr "Грешка при запазване на изображенията."
  558547
  559 #: ../shell/eog-window.c:1662 ../shell/eog-window.c:3103
   548#: ../shell/eog-window.c:1753 ../shell/eog-window.c:3216
  560549msgid "Print"
  561550msgstr "Печат"
  562551
  563 #: ../shell/eog-window.c:1696
   552#: ../shell/eog-window.c:1787
  564553msgid "Print Preview"
  565554msgstr "Преглед преди печата"
  566555
  567 #: ../shell/eog-window.c:1894
  568 #, c-format
  569 msgid "Do you really want to move %i image to trash?"
  570 msgid_plural "Do you really want to move %i images to trash?"
  571 msgstr[0] "Наистина ли искате ли да преместите %i изображение в кошчето?"
  572 msgstr[1] "Наистина ли искате ли да преместите %i изображения в кошчето?"
  573 
  574 #: ../shell/eog-window.c:1935
   556#: ../shell/eog-window.c:1998
  575557msgid "Couldn't access trash."
  576558msgstr "Нямате достъп до кошчето."
  577559
  578 #: ../shell/eog-window.c:2009
   560#: ../shell/eog-window.c:2068
  579561#, c-format
  580562msgid "Error on deleting image %s"
   
  582564
  583565#. [image width] x [image height] pixels  [bytes]    [zoom in percent]
  584 #: ../shell/eog-window.c:2771
   566#: ../shell/eog-window.c:2842
  585567#, c-format
  586568msgid "%i x %i pixels  %s    %i%%"
   
  589571msgstr[1] "%i x %i пиксела  %s байта   %i%%"
  590572
  591 #: ../shell/eog-window.c:2818
   573#: ../shell/eog-window.c:2898
  592574#, c-format
  593575msgid "Reason: %s"
  594576msgstr "Причина: %s"
  595577
  596 #: ../shell/eog-window.c:2942
   578#: ../shell/eog-window.c:3028
  597579#, c-format
  598580msgid "Image loading failed for %s"
  599581msgstr "Неуспех при зареждане на изображението %s"
  600582
  601 #: ../shell/eog-window.c:3080
   583#: ../shell/eog-window.c:3193
  602584msgid "_File"
  603585msgstr "_Файл"
  604586
  605 #: ../shell/eog-window.c:3081
   587#: ../shell/eog-window.c:3194
  606588msgid "_Edit"
  607589msgstr "_Редактиране"
  608590
  609 #: ../shell/eog-window.c:3082
   591#: ../shell/eog-window.c:3195
  610592msgid "_View"
  611593msgstr "Из_глед"
  612594
  613 #: ../shell/eog-window.c:3083
   595#: ../shell/eog-window.c:3196
  614596msgid "_Image"
  615597msgstr "_Изображения"
  616598
  617 #: ../shell/eog-window.c:3084
   599#: ../shell/eog-window.c:3197
   600msgid "_Go"
   601msgstr "_Начало"
   602
   603#: ../shell/eog-window.c:3198
  618604msgid "_Help"
  619605msgstr "_Помощ"
  620606
  621 #: ../shell/eog-window.c:3085
  622 msgid "_New Window"
  623 msgstr "_Нов прозорец"
  624 
  625 #: ../shell/eog-window.c:3085
  626 msgid "Open a new window"
  627 msgstr "Отваряне в нов прозорец"
  628 
  629 #: ../shell/eog-window.c:3086
   607#: ../shell/eog-window.c:3199
  630608msgid "_Open..."
  631609msgstr "_Отваряне..."
  632610
  633 #: ../shell/eog-window.c:3086
   611#: ../shell/eog-window.c:3199
  634612msgid "Open a file"
  635613msgstr "Отваряне на файл"
  636614
  637 #: ../shell/eog-window.c:3087
  638 msgid "Open _Folder..."
  639 msgstr "Отваряне на _папка..."
  640 
  641 #: ../shell/eog-window.c:3087
  642 msgid "Open a folder"
  643 msgstr "Отваряне на папка"
  644 
  645 #: ../shell/eog-window.c:3088
   615#: ../shell/eog-window.c:3200
  646616msgid "_Close"
  647617msgstr "_Затваряне"
  648618
  649 #: ../shell/eog-window.c:3088
   619#: ../shell/eog-window.c:3200
  650620msgid "Close window"
  651621msgstr "Затваряне на прозореца"
  652622
  653 #: ../shell/eog-window.c:3089
   623#: ../shell/eog-window.c:3201
  654624msgid "Prefere_nces"
  655625msgstr "_Настройки"
  656626
  657 #: ../shell/eog-window.c:3089
   627#: ../shell/eog-window.c:3201
  658628msgid "Preferences for Eye of GNOME"
  659629msgstr "Настройки на Eye of GNOME"
  660630
  661 #: ../shell/eog-window.c:3090
   631#: ../shell/eog-window.c:3202
  662632msgid "_Contents"
  663633msgstr "_Ръководство"
  664634
  665 #: ../shell/eog-window.c:3090
   635#: ../shell/eog-window.c:3202
  666636msgid "Help On this application"
  667637msgstr "Помощ за тази програма"
  668638
  669 #: ../shell/eog-window.c:3091
   639#: ../shell/eog-window.c:3203
  670640msgid "_About"
  671641msgstr "_Относно"
  672642
  673 #: ../shell/eog-window.c:3091
   643#: ../shell/eog-window.c:3203
  674644msgid "About this application"
  675645msgstr "Относно тази програма"
  676646
  677 #: ../shell/eog-window.c:3096
   647#: ../shell/eog-window.c:3208
  678648msgid "_Toolbar"
  679649msgstr "_Лента с инструменти"
  680650
  681 #: ../shell/eog-window.c:3096
   651#: ../shell/eog-window.c:3208
  682652msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
  683653msgstr "Промяна на видимостта на лентата с инструментите на текущия прозорец"
  684654
  685 #: ../shell/eog-window.c:3097
   655#: ../shell/eog-window.c:3209
  686656msgid "_Statusbar"
  687657msgstr "Лента за _състоянието"
  688658
  689 #: ../shell/eog-window.c:3097
   659#: ../shell/eog-window.c:3209
  690660msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
  691661msgstr "Промяна на видимостта на лентата за състоянието на текущия прозорец"
  692662
  693 #: ../shell/eog-window.c:3101
   663#: ../shell/eog-window.c:3210
   664msgid "_Image Collection"
   665msgstr "_Колекция от изображения"
   666
   667#: ../shell/eog-window.c:3210
   668msgid ""
   669"Changes the visibility of the image collection pane in the current window"
   670msgstr ""
   671"Промяна на видимостта на панела с информация за колекцията в текущия прозорец"
   672
   673#: ../shell/eog-window.c:3214
  694674msgid "_Save"
  695675msgstr "За_пазване"
  696676
  697 #: ../shell/eog-window.c:3102
   677#: ../shell/eog-window.c:3215
  698678msgid "Save _As"
  699679msgstr "Запазване _като"
  700680
  701 #: ../shell/eog-window.c:3105
   681#: ../shell/eog-window.c:3218
  702682msgid "_Undo"
  703683msgstr "_Възстановяване"
  704684
  705 #: ../shell/eog-window.c:3107
   685#: ../shell/eog-window.c:3220
  706686msgid "Flip _Horizontal"
  707687msgstr "_Хоризонтално обръщане"
  708688
  709 #: ../shell/eog-window.c:3108
   689#: ../shell/eog-window.c:3221
  710690msgid "Flip _Vertical"
  711691msgstr "_Вертикално обръщане"
  712692
  713 #: ../shell/eog-window.c:3110
   693#: ../shell/eog-window.c:3223
  714694msgid "_Rotate Clockwise"
  715695msgstr "Завъртане на_дясно"
  716696
  717 #: ../shell/eog-window.c:3111
   697#: ../shell/eog-window.c:3224
  718698msgid "Rotate Counter C_lockwise"
  719699msgstr "Завъртане на_ляво"
  720700
  721 #: ../shell/eog-window.c:3112
   701#: ../shell/eog-window.c:3225
  722702msgid "Rotat_e 180°"
  723703msgstr "Завър_тане на 180°"
  724704
  725 #: ../shell/eog-window.c:3114
   705#: ../shell/eog-window.c:3226
   706msgid "Set As _Wallpaper"
   707msgstr "Като _тапет"
   708
   709#: ../shell/eog-window.c:3228
  726710msgid "Delete"
  727711msgstr "Изтриване"
  728712
  729 #: ../shell/eog-window.c:3116
   713#: ../shell/eog-window.c:3230
  730714msgid "_Full Screen"
  731715msgstr "_На цял екран"
  732716
  733 #: ../shell/eog-window.c:3117
   717#: ../shell/eog-window.c:3231
  734718msgid "_Slideshow"
  735719msgstr "Про_жекция"
  736720
  737721#. accelerators
  738 #: ../shell/eog-window.c:3118 ../shell/eog-window.c:3124
   722#: ../shell/eog-window.c:3232 ../shell/eog-window.c:3238
   723#: ../shell/eog-window.c:3239
  739724msgid "_Zoom In"
  740725msgstr "_Увеличаване"
  741726
  742 #: ../shell/eog-window.c:3119
   727#: ../shell/eog-window.c:3233 ../shell/eog-window.c:3240
  743728msgid "Zoom _Out"
  744729msgstr "На_маляване"
  745730
  746 #: ../shell/eog-window.c:3120
   731#: ../shell/eog-window.c:3234
  747732msgid "_Normal Size"
  748733msgstr "Но_рмален размер"
  749734
  750 #: ../shell/eog-window.c:3121
   735#: ../shell/eog-window.c:3235
  751736msgid "Best _Fit"
  752737msgstr "Най-_добро изпълване"
  753738
  754 #: ../shell/eog-window.c:3128
   739#: ../shell/eog-window.c:3241 ../shell/eog-window.c:3250
   740msgid "_Next Image"
   741msgstr "_Следващо изображение"
   742
   743#: ../shell/eog-window.c:3245
  755744msgid "Image _Information"
  756745msgstr "_Информация за изображението"
  757746
  758 #: ../shell/eog-window.c:3128
   747#: ../shell/eog-window.c:3245
  759748msgid "Changes the visibility of the information pane in the current window"
  760749msgstr "Промяна на видимостта на панела с информация на текущия прозорец"
  761750
  762 #: ../shell/eog-window.c:3138
  763 msgid "New"
  764 msgstr "Нов"
  765 
  766 #: ../shell/eog-window.c:3139 ../shell/eog-window.c:3140
   751#: ../shell/eog-window.c:3249
   752msgid "_Previous Image"
   753msgstr "_Предишно изображение"
   754
   755#: ../shell/eog-window.c:3251
   756msgid "_First Image"
   757msgstr "Пър_во изображение"
   758
   759#: ../shell/eog-window.c:3252
   760msgid "_Last Image"
   761msgstr "По_следно изображение"
   762
   763#: ../shell/eog-window.c:3263
  767764msgid "Open"
  768765msgstr "Отваряне"
  769766
  770 #: ../shell/eog-window.c:3141
   767#: ../shell/eog-window.c:3264
  771768msgid "Close"
  772769msgstr "Затваряне"
  773770
  774 #: ../shell/eog-window.c:3142
   771#: ../shell/eog-window.c:3265
  775772msgid "Save"
  776773msgstr "Запазване"
  777774
  778 #: ../shell/eog-window.c:3144
   775#: ../shell/eog-window.c:3267
  779776msgid "Undo"
  780777msgstr "Възстановяване"
  781778
  782 #: ../shell/eog-window.c:3147
   779#: ../shell/eog-window.c:3270
  783780msgid "Right"
  784781msgstr "Надясно"
  785782
  786 #: ../shell/eog-window.c:3148
   783#: ../shell/eog-window.c:3271
  787784msgid "Left"
  788785msgstr "Наляво"
  789786
  790 #: ../shell/eog-window.c:3151
   787#: ../shell/eog-window.c:3274
  791788msgid "In"
  792789msgstr "Увеличаване"
  793790
  794 #: ../shell/eog-window.c:3152
   791#: ../shell/eog-window.c:3275
  795792msgid "Out"
  796793msgstr "Намаляване"
  797794
  798 #: ../shell/eog-window.c:3153
   795#: ../shell/eog-window.c:3276
  799796msgid "Normal"
  800797msgstr "Нормално"
  801798
  802 #: ../shell/eog-window.c:3154
   799#: ../shell/eog-window.c:3277
  803800msgid "Fit"
  804801msgstr "Наместване"
  805802
  806 #: ../shell/eog-window.c:3306
   803#: ../shell/eog-window.c:3278
   804msgid "Next"
   805msgstr "Следващо"
   806
   807#: ../shell/eog-window.c:3279
   808msgid "Previous"
   809msgstr "Предишно"
   810
   811#: ../shell/eog-window.c:3444
  807812msgid "User interface description not found."
  808813msgstr "Описанието на потребителския интерфейс не е намерено."
  809814
  810 #: ../shell/main.c:168
   815#: ../shell/main.c:166
  811816msgid "Unable to create Eye of GNOME user interface"
  812817msgstr "Неуспех при създаването на потребителския интерфейс на Eye of GNOME"
  813818
  814 #: ../shell/main.c:351
  815 msgid "Open multiple single windows?"
  816 msgstr "Отваряне на много единични прозорци?"
  817 
  818 #: ../shell/main.c:353
  819 #, c-format
  820 msgid ""
  821 "You are about to open %i windows simultaneously. Do you want to open them in "
  822 "a collection instead?"
  823 msgid_plural ""
  824 "You are about to open %i windows simultaneously. Do you want to open them in "
  825 "a collection instead?"
  826 msgstr[0] ""
  827 "Ще отворите %i прозорец едновременно. Искате ли да го отворите вместо това в "
  828 "колекция?"
  829 msgstr[1] ""
  830 "Ще отворите %i прозореца едновременно. Искате ли да ги отворите вместо това "
  831 "в колекция?"
  832 
  833 #: ../shell/main.c:360
  834 msgid "Single Windows"
  835 msgstr "Единичен прозорец"
  836 
  837 #: ../shell/main.c:362
  838 msgid "Collection"
  839 msgstr "Колекция"
  840 
  841 #: ../shell/main.c:417
   819#: ../shell/main.c:357
  842820msgid "File not found."
  843821msgid_plural "Files not found."
 • desktop/evolution-data-server.HEAD.bg.po

  r277 r338  
  22# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
  33# Nikolay Hristov <geroy@stemo.bg>
  4 # Alexander Shopov <al_shopov@web.bg>
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg> 2001, 2005.
  55# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
  6 # Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
  7 # Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
   6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
  87#
  98msgid ""
   
  1110"Project-Id-Version: 1.1\n"
  1211"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-08-10 18:11+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-08-10 18:11+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-22 17:53+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-11-22 17:52+0200\n"
  1514"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1615"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3029#: ../addressbook/backends/groupwise/e-book-backend-groupwise.c:2189
  3130#: ../addressbook/backends/groupwise/e-book-backend-groupwise.c:2208
  32 #: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:3419
   31#: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:3592
  3332#: ../addressbook/backends/vcf/e-book-backend-vcf.c:480
  3433msgid "Searching..."
   
  3635
  3736#: ../addressbook/backends/groupwise/e-book-backend-groupwise.c:2493
  38 #: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:3553
   37#: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:3740
  3938#, c-format
  4039msgid "Downloading contacts (%d)... "
   
  4847msgstr "Опресняване на временната памет за контактите (%d)... "
  4948
  50 #: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:659
   49#: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:685
  5150msgid "Using Distinguished Name (DN)"
  5251msgstr "Използва се известно име (DN)"
  5352
  54 #: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:662
   53#: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:688
  5554msgid "Using Email Address"
  5655msgstr "Използвайки ел. поща"
  5756
  58 #: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:832
   57#: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:874
  5958msgid "Reconnecting to LDAP server..."
  6059msgstr "Повторно свързване с LDAP сървъра..."
  6160
  62 #: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:1382
   61#: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:1442
  6362msgid "Adding contact to LDAP server..."
  6463msgstr "Добавяне на контакт в LDAP сървъра..."
  6564
  66 #: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:1507
   65#: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:1576
  6766msgid "Removing contact from LDAP server..."
  6867msgstr "Премахване на контакт от LDAP сървъра..."
  6968
  70 #: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:1764
   69#: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:1858
  7170msgid "Modifying contact from LDAP server..."
  7271msgstr "Промяна на контакт в LDAP сървъра..."
  7372
  74 #: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:3309
   73#: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:3468
  7574msgid "Receiving LDAP search results..."
  7675msgstr "Получаване на резултатите от ръсенето от LDAP сървъра..."
  7776
  78 #: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:3439
   77#: ../addressbook/backends/ldap/e-book-backend-ldap.c:3614
  7978msgid "Error performing search"
  8079msgstr "Грешка при изпълнението на търсенето"
   
  606605msgstr "Дата на раждане"
  607606
   607#. Add default categories only if gconf doesn't contain any category list
  608608#. Make sure we have all categories
  609609#: ../addressbook/libebook/e-contact.c:236
  610 #: ../calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:453
  611 #: ../libedataserver/e-categories.c:236
   610#: ../calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:460
   611#: ../libedataserver/e-categories.c:237
  612612msgid "Anniversary"
  613613msgstr "Годишнина"
   
  636636msgstr "Списък без име"
  637637
  638 #: ../calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:455
  639 #: ../libedataserver/e-categories.c:237
   638#: ../calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:462
   639#: ../libedataserver/e-categories.c:238
  640640msgid "Birthday"
  641641msgstr "Дата на раждане"
  642642
  643 #: ../calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:481
   643#: ../calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:488
  644644#, c-format
  645645msgid "Birthday: %s"
  646646msgstr "Дата на раждане:%s"
  647647
  648 #: ../calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:505
   648#: ../calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:512
  649649#, c-format
  650650msgid "Anniversary: %s"
  651651msgstr "Годишнина: %s"
  652652
  653 #: ../calendar/backends/file/e-cal-backend-file.c:193
   653#: ../calendar/backends/file/e-cal-backend-file.c:194
  654654msgid "Can't save calendar data: Malformed URI."
  655655msgstr "Данните за календара не могат да бъдат запазени. Адресът е развален."
  656656
  657 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise-utils.c:873
  658 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1316
   657#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise-utils.c:889
   658#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1435
  659659msgid "Reply Requested: by "
  660660msgstr "Изисква се отговор: от "
  661661
  662 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise-utils.c:878
  663 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1321
   662#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise-utils.c:894
   663#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1440
  664664msgid "Reply Requested: When convenient"
  665665msgstr "Изисква се отговор: Когато е удобно"
  666666
  667 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:177
   667#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:186
  668668#, c-format
  669669msgid "Loading %s items"
  670670msgstr "Зареждане на %s обекти"
  671671
  672 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:723
   672#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:710
  673673#: ../servers/exchange/storage/exchange-hierarchy-foreign.c:254
  674674msgid "Calendar"
  675675msgstr "Календар"
  676676
  677 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:779
   677#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:766
  678678msgid "Invalid server URI"
  679679msgstr "Адресът на сървъра е невалиден"
  680680
  681 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:795
  682 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:804
  683 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:886
  684 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5040
  685 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:801
  686 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:821
  687 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:849
  688 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:476
  689 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:491
  690 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:523
  691 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:642
  692 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:877
  693 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-transport.c:177
   681#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:782
   682#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:791
   683#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:876
   684#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5101
   685#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:891
   686#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:911
   687#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:939
   688#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:518
   689#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:533
   690#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:575
   691#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1062
   692#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-transport.c:178
  694693msgid "Authentication failed"
  695694msgstr "Идентификацията е неуспешна"
  696695
  697 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:845
   696#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:832
  698697msgid "Could not create thread for getting deltas"
  699698msgstr "Неуспех при създаване на нишка за получаване на разликите"
  700699
  701 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:870
  702 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:1113
  703 #: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:495
  704 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:444
   700#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:857
   701#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:1103
   702#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:504
   703#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:452
  705704msgid "Could not create cache file"
  706705msgstr "Кеш файлът не може да бъде създаден"
  707706
  708 #: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:880
   707#: ../calendar/backends/groupwise/e-cal-backend-groupwise.c:870
  709708msgid "Could not create thread for populating cache"
  710709msgstr "Неуспех при създаване на нишка за първоначално запълване на кеша"
  711710
  712 #: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:240
   711#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:248
  713712msgid "Redirected to Invalid URI"
  714713msgstr "Пренасочено към невалиден адрес"
  715714
  716 #: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:264
   715#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:272
  717716msgid "Bad file format."
  718717msgstr "Лош файлов формат."
  719718
  720 #: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:270
   719#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:278
  721720msgid "Not a calendar."
  722721msgstr "Не е календар."
  723722
  724 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:140
   723#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:142
  725724msgid "Could not retrieve weather data"
  726725msgstr "Данните за времето не могат да бъдат получени"
  727726
  728 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:194
   727#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:200
  729728msgid "Fair"
  730729msgstr "Хубаво"
  731730
  732 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:195
   731#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:201
  733732msgid "Snow showers"
  734733msgstr "Валежи от сняг"
  735734
  736 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:196
   735#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:202
  737736msgid "Snow"
  738737msgstr "Сняг"
  739738
  740 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:197
   739#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:203
  741740msgid "Partly cloudy"
  742741msgstr "Частична облачност"
  743742
  744 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:198
   743#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:204
  745744msgid "Smoke"
  746745msgstr "Дим"
  747746
  748 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:199
   747#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:205
  749748msgid "Thunderstorms"
  750749msgstr "Гръмотевични бури"
  751750
  752 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:200
   751#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:206
  753752msgid "Cloudy"
  754753msgstr "Облачно"
  755754
  756 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:201
   755#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:207
  757756msgid "Drizzle"
  758757msgstr "Лек дъжд"
  759758
  760 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:202
   759#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:208
  761760msgid "Sunny"
  762761msgstr "Слънчево"
  763762
  764 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:203
   763#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:209
  765764msgid "Dust"
  766765msgstr "Прашно"
  767766
  768 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:204
   767#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:210
  769768msgid "Clear"
  770769msgstr "Ясно"
  771770
  772 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:205
   771#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:211
  773772msgid "Mostly cloudy"
  774773msgstr "Предимно облачно"
  775774
  776 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:206
   775#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:212
  777776msgid "Windy"
  778777msgstr "Ветровито"
  779778
  780 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:207
   779#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:213
  781780msgid "Rain showers"
  782781msgstr "Валежи от дъжд"
  783782
  784 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:208
   783#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:214
  785784msgid "Foggy"
  786785msgstr "Мъгливо"
  787786
  788 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:209
   787#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:215
  789788msgid "Rain/snow mixed"
  790789msgstr "Смесица от дъжд и сняг"
  791790
  792 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:210
   791#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:216
  793792msgid "Sleet"
  794793msgstr "Киша"
  795794
  796 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:211
   795#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:217
  797796msgid "Very hot/humid"
  798797msgstr "Много горещо/влажно"
  799798
  800 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:212
   799#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:218
  801800msgid "Blizzard"
  802801msgstr "Виелица"
  803802
  804 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:213
   803#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:219
  805804msgid "Freezing rain"
  806805msgstr "Леден дъжд"
  807806
  808 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:214
   807#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:220
  809808msgid "Haze"
  810809msgstr "Мараня"
  811810
  812 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:215
   811#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:221
  813812msgid "Blowing snow"
  814813msgstr "Зимна буря"
  815814
  816 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:216
   815#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:222
  817816msgid "Freezing drizzle"
  818817msgstr "Леден дъжд"
  819818
  820 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:217
   819#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:223
  821820msgid "Very cold/wind chill"
  822821msgstr "Много студено и ветровито"
  823822
  824 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:218
   823#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:224
  825824msgid "Rain"
  826825msgstr "Дъжд"
  827826
  828 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:228
  829 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:236
  830 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:238
  831 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:245
   827#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:234
   828#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:242
   829#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:244
   830#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:251
  832831msgid "Weather: Sunny"
  833832msgstr "Времето: Слънчево"
  834833
  835 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:229
  836 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:230
  837 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:246
  838 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:249
   834#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:235
   835#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:236
   836#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:252
   837#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:255
  839838msgid "Weather: Snow"
  840839msgstr "Времето: Сняг"
  841840
  842 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:231
   841#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:237
  843842msgid "Weather: Partly Cloudy"
  844843msgstr "Времето: Частична облачност"
  845844
  846 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:232
  847 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:237
  848 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:242
   845#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:238
   846#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:243
  849847#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:248
   848#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:254
  850849msgid "Weather: Fog"
  851850msgstr "Времето: Мъгла"
  852851
  853 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:233
   852#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:239
  854853msgid "Weather: Thunderstorms"
  855854msgstr "Времето: Гръмотевични бури"
  856855
  857 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:234
  858 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:239
   856#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:240
   857#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:245
  859858msgid "Weather: Cloudy"
  860859msgstr "Времето: Облачно"
  861860
  862 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:235
  863861#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:241
  864 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:243
  865 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:244
  866862#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:247
   863#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:249
  867864#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:250
  868 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:252
   865#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:253
   866#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:256
   867#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:258
  869868msgid "Weather: Rain"
  870869msgstr "Времето: Дъжд"
  871870
  872 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:327
   871#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:333
  873872#, c-format
  874873msgid "%.1f°C - %s"
  875874msgstr "%.1f°C - %s"
  876875
  877 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:329
   876#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:335
  878877#, c-format
  879878msgid "%.1f°F - %s"
  880879msgstr "%.1f°F - %s"
  881880
  882 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:332
   881#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:338
  883882#, c-format
  884883msgid "%.1f/%.1f°C - %s"
  885884msgstr "%.1f/%.1f°C - %s"
  886885
  887 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:334
   886#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:340
  888887#, c-format
  889888msgid "%.1f/%.1f°F - %s"
  890889msgstr "%.1f/%.1f°F - %s"
  891890
  892 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:340
   891#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:346
  893892#, c-format
  894893msgid "%d%% chance of precipitation\n"
  895894msgstr "%d%% шанс от валежи\n"
  896895
  897 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:347
   896#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:353
  898897#, c-format
  899898msgid "%.1fcm snow\n"
  900899msgstr "%.1fcm сняг\n"
  901900
  902 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:349
   901#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:355
  903902#, c-format
  904903msgid "%.1fin snow\n"
  905904msgstr "%.1fin сняг\n"
  906905
  907 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:352
   906#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:358
  908907#, c-format
  909908msgid "%.1f-%.1fcm snow\n"
  910909msgstr "%.1f-%.1fcm сняг\n"
  911910
  912 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:354
   911#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:360
  913912#, c-format
  914913msgid "%.1f-%.1fin snow\n"
  915914msgstr "%.1f-%.1fin сняг\n"
  916915
  917 #: ../calendar/libecal/e-cal-component.c:1314
   916#: ../calendar/libecal/e-cal-component.c:1322
  918917msgid "Untitled appointment"
  919918msgstr "Неназовани срещи"
  920919
  921 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4014
   920#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4026
  922921msgid "1st"
  923922msgstr "1ви"
  924923
  925 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4015
   924#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4027
  926925msgid "2nd"
  927926msgstr "2ри"
  928927
  929 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4016
   928#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4028
  930929msgid "3rd"
  931930msgstr "3ти"
  932931
  933 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4017
   932#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4029
  934933msgid "4th"
  935934msgstr "4ти"
  936935
  937 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4018
   936#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4030
  938937msgid "5th"
  939938msgstr "5ти"
  940939
  941 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4019
   940#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4031
  942941msgid "6th"
  943942msgstr "6ти"
  944943
  945 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4020
   944#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4032
  946945msgid "7th"
  947946msgstr "7ми"
  948947
  949 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4021
   948#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4033
  950949msgid "8th"
  951950msgstr "8ми"
  952951
  953 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4022
   952#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4034
  954953msgid "9th"
  955954msgstr "9ти"
  956955
  957 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4023
   956#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4035
  958957msgid "10th"
  959958msgstr "10ти"
  960959
  961 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4024
   960#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4036
  962961msgid "11th"
  963962msgstr "11ти"
  964963
  965 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4025
   964#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4037
  966965msgid "12th"
  967966msgstr "12ти"
  968967
  969 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4026
   968#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4038
  970969msgid "13th"
  971970msgstr "13ти"
  972971
  973 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4027
   972#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4039
  974973msgid "14th"
  975974msgstr "14ти"
  976975
  977 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4028
   976#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4040
  978977msgid "15th"
  979978msgstr "15ти"
  980979
  981 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4029
   980#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4041
  982981msgid "16th"
  983982msgstr "16ти"
  984983
  985 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4030
   984#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4042
  986985msgid "17th"
  987986msgstr "17ти"
  988987
  989 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4031
   988#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4043
  990989msgid "18th"
  991990msgstr "18ти"
  992991
  993 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4032
   992#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4044
  994993msgid "19th"
  995994msgstr "19ти"
  996995
  997 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4033
   996#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4045
  998997msgid "20th"
  999998msgstr "20ти"
  1000999
  1001 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4034
   1000#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4046
  10021001msgid "21st"
  10031002msgstr "21ви"
  10041003
  1005 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4035
   1004#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4047
  10061005msgid "22nd"
  10071006msgstr "22ри"
  10081007
  1009 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4036
   1008#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4048
  10101009msgid "23rd"
  10111010msgstr "23ти"
  10121011
  1013 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4037
   1012#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4049
  10141013msgid "24th"
  10151014msgstr "24ти"
  10161015
  1017 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4038
   1016#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4050
  10181017msgid "25th"
  10191018msgstr "25ти"
  10201019
  1021 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4039
   1020#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4051
  10221021msgid "26th"
  10231022msgstr "26ти"
  10241023
  1025 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4040
   1024#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4052
  10261025msgid "27th"
  10271026msgstr "27ми"
  10281027
  1029 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4041
   1028#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4053
  10301029msgid "28th"
  10311030msgstr "28ми"
  10321031
  1033 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4042
   1032#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4054
  10341033msgid "29th"
  10351034msgstr "29ти"
  10361035
  1037 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4043
   1036#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4055
  10381037msgid "30th"
  10391038msgstr "30ти"
  10401039
  1041 #: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4044
   1040#: ../calendar/libecal/e-cal-recur.c:4056
  10421041msgid "31st"
  10431042msgstr "31ви"
   
  10611060
  10621061#. FIXME: Try to get the parent uri so that we dont have to ask the password again
  1063 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:1647
   1062#: ../calendar/libecal/e-cal.c:1675
  10641063#, c-format
  10651064msgid "Enter password for %s to enable proxy for user %s"
   
  10671066"Въведете парола за %s, за да включите сървъра посредник за потребителя %s"
  10681067
  1069 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:1650 ../libedataserverui/e-book-auth-util.c:192
   1068#: ../calendar/libecal/e-cal.c:1678 ../libedataserverui/e-book-auth-util.c:192
  10701069#, c-format
  10711070msgid "Enter password for %s (user %s)"
  10721071msgstr "Моля, въведете парола за %s (потребител %s)"
  10731072
  1074 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5012
   1073#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5073
  10751074msgid "Invalid argument"
  10761075msgstr "Грешен аргумент"
  10771076
  1078 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5014
   1077#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5075
  10791078msgid "Backend is busy"
  10801079msgstr "Бек ендът е зает"
  10811080
  1082 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5016
   1081#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5077
  10831082msgid "Repository is offline"
  10841083msgstr "Хранилището не е активно"
  10851084
  1086 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5018
   1085#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5079
  10871086msgid "No such calendar"
  10881087msgstr "Няма такъв календар"
  10891088
  1090 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5020 ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:167
   1089#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5081 ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:169
  10911090msgid "Object not found"
  10921091msgstr "Обектът не може да бъде намерен"
  10931092
  1094 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5022 ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:161
   1093#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5083 ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:163
  10951094msgid "Invalid object"
  10961095msgstr "Невалиден обект"
  10971096
  1098 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5024
   1097#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5085
  10991098msgid "URI not loaded"
  11001099msgstr "Адресът не е зареден"
  11011100
  1102 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5026
   1101#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5087
  11031102msgid "URI already loaded"
  11041103msgstr "Адресът вече е зареден"
  11051104
  1106 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5028
   1105#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5089
  11071106#: ../servers/exchange/storage/e-storage.c:572
  11081107msgid "Permission denied"
  11091108msgstr "Достъпът е отказан"
  11101109
  1111 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5030 ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:169
   1110#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5091 ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:171
  11121111msgid "Unknown User"
  11131112msgstr "Неизвестен потребител"
  11141113
  1115 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5032
   1114#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5093
  11161115msgid "Object ID already exists"
  11171116msgstr "Карта ID вече съществува"
  11181117
  1119 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5034
   1118#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5095
  11201119msgid "Protocol not supported"
  11211120msgstr "Протоколът на се подържа"
  11221121
  1123 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5036
   1122#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5097
  11241123msgid "Operation has been cancelled"
  11251124msgstr "Действието беше прекратено"
  11261125
  1127 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5038
   1126#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5099
  11281127msgid "Could not cancel operation"
  11291128msgstr "Действието не може да бъде прекъснато"
  11301129
  1131 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5042
  1132 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:215
   1130#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5103
   1131#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:212
  11331132msgid "Authentication required"
  11341133msgstr "Изисква се идентификация"
  11351134
  1136 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5044
   1135#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5105
  11371136msgid "A CORBA exception has occurred"
  11381137msgstr "Случи се изключение на CORBA"
  11391138
  1140 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5046
  1141 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-transport.c:211
   1139#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5107
   1140#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-transport.c:217
  11421141#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:310
  11431142#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:410
  11441143#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:376
  1145 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:535
  1146 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:542
  1147 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:548
   1144#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:533
   1145#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:540
   1146#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:546
  11481147#: ../servers/exchange/storage/e-storage.c:586
  1149 #: ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:175
   1148#: ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:177
  11501149msgid "Unknown error"
  11511150msgstr "Неизвестна грешка"
  11521151
  1153 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:5048
   1152#: ../calendar/libecal/e-cal.c:5109
  11541153#: ../servers/exchange/storage/e-storage.c:554
  11551154msgid "No error"
   
  12431242"булевата стойност лъжа (#f)"
  12441243
  1245 #: ../camel/camel-cipher-context.c:103
   1244#: ../camel/camel-cipher-context.c:102
  12461245msgid "Signing is not supported by this cipher"
  12471246msgstr "Подписа не се поддържа от този шифър"
  12481247
  1249 #: ../camel/camel-cipher-context.c:129
   1248#: ../camel/camel-cipher-context.c:128
  12501249msgid "Signing message"
  12511250msgstr "Подписване на писмото"
  12521251
  1253 #: ../camel/camel-cipher-context.c:146
   1252#: ../camel/camel-cipher-context.c:145
  12541253msgid "Verifying is not supported by this cipher"
  12551254msgstr "Верификацията не се поддържа от този шифър"
  12561255
  1257 #: ../camel/camel-cipher-context.c:172
   1256#: ../camel/camel-cipher-context.c:171
  12581257msgid "Verifying message"
  12591258msgstr "Потвърждаване на писмото"
  12601259
  1261 #: ../camel/camel-cipher-context.c:190
   1260#: ../camel/camel-cipher-context.c:189
  12621261msgid "Encryption is not supported by this cipher"
  12631262msgstr "Криптирането не се поддържа от този шифър"
  12641263
  1265 #: ../camel/camel-cipher-context.c:216
   1264#: ../camel/camel-cipher-context.c:215
  12661265msgid "Encrypting message"
  12671266msgstr "Криптиране на писмо"
  12681267
  1269 #: ../camel/camel-cipher-context.c:233
   1268#: ../camel/camel-cipher-context.c:232
  12701269msgid "Decryption is not supported by this cipher"
  12711270msgstr "Декриптирането не се поддържа от този шифър"
  12721271
  1273 #: ../camel/camel-cipher-context.c:255
   1272#: ../camel/camel-cipher-context.c:254
  12741273msgid "Decrypting message"
  12751274msgstr "Дешифриране на писмото"
  12761275
  1277 #: ../camel/camel-cipher-context.c:272
   1276#: ../camel/camel-cipher-context.c:271
  12781277msgid "You may not import keys with this cipher"
  12791278msgstr "Не можете да внасяте ключове с този шифър"
  12801279
  1281 #: ../camel/camel-cipher-context.c:302
   1280#: ../camel/camel-cipher-context.c:301
  12821281msgid "You may not export keys with this cipher"
  12831282msgstr "Не можете да изнасяте ключове с този шифър"
   
  13321331msgstr "Подготвяне на папката „%s“ за режим „Изключен“"
  13331332
  1334 #: ../camel/camel-disco-store.c:391
  1335 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2947
   1333#: ../camel/camel-disco-store.c:395
   1334#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1253
   1335#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2959
  13361336msgid "You must be working online to complete this operation"
  13371337msgstr "Трябва да сте в режим „online“, за да завършите тази операция"
   
  15561556#. always called on an i/o error
  15571557#: ../camel/camel-gpg-context.c:1138 ../camel/camel-gpg-context.c:1262
  1558 #: ../camel/camel-gpg-context.c:1745 ../camel/camel-gpg-context.c:1790
   1558#: ../camel/camel-gpg-context.c:1744 ../camel/camel-gpg-context.c:1789
  15591559#, c-format
  15601560msgid "Failed to execute gpg: %s"
   
  15681568#: ../camel/camel-gpg-context.c:1277 ../camel/camel-gpg-context.c:1464
  15691569#: ../camel/camel-gpg-context.c:1547 ../camel/camel-gpg-context.c:1562
  1570 #: ../camel/camel-gpg-context.c:1667 ../camel/camel-gpg-context.c:1682
  1571 #: ../camel/camel-gpg-context.c:1761 ../camel/camel-gpg-context.c:1806
   1570#: ../camel/camel-gpg-context.c:1666 ../camel/camel-gpg-context.c:1681
   1571#: ../camel/camel-gpg-context.c:1760 ../camel/camel-gpg-context.c:1805
  15721572msgid "Failed to execute gpg."
  15731573msgstr "Неуспех при изпълнението на gpg."
   
  16061606msgstr "Неуспех при дешифрирането на MIME частта: протоколна грешка"
  16071607
  1608 #: ../camel/camel-gpg-context.c:1649
   1608#: ../camel/camel-gpg-context.c:1648
  16091609msgid "Cannot decrypt message: Incorrect message format"
  16101610msgstr "Не може да се дешифрира съобщението. Грешен формат на съобщението."
  16111611
  1612 #: ../camel/camel-gpg-context.c:1703 ../camel/camel-smime-context.c:966
   1612#: ../camel/camel-gpg-context.c:1702 ../camel/camel-smime-context.c:966
  16131613msgid "Encrypted content"
  16141614msgstr "Криптирано съдържание"
  16151615
  1616 #: ../camel/camel-gpg-context.c:1722
   1616#: ../camel/camel-gpg-context.c:1721
  16171617msgid "Unable to parse message content"
  16181618msgstr "Неуспех при прегледа на съдържанието на писмото"
  16191619
  1620 #: ../camel/camel-gpg-context.c:1746 ../camel/camel-gpg-context.c:1791
   1620#: ../camel/camel-gpg-context.c:1745 ../camel/camel-gpg-context.c:1790
  16211621#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:631
  16221622#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-engine.c:1550
   
  16241624#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-engine.c:1634
  16251625#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-engine.c:1690
  1626 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1435
   1626#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:878
   1627#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1551
  16271628#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-utils.c:575
  1628 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:163
  1629 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:218
   1629#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:160
   1630#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:215
  16301631msgid "Unknown"
  16311632msgstr "Неизвестен"
   
  17331734#: ../camel/camel-net-utils.c:446 ../camel/camel-net-utils.c:608
  17341735#: ../camel/camel-net-utils.c:739
  1735 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:448
  1736 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:529
   1736#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:446
   1737#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:527
  17371738msgid "Cancelled"
  17381739msgstr "Прекратено"
   
  17741775msgstr "Синхронизация на писмата в папка „%s“ с диска"
  17751776
  1776 #: ../camel/camel-offline-journal.c:165 ../camel/camel-offline-journal.c:188
   1777#: ../camel/camel-offline-journal.c:162 ../camel/camel-offline-journal.c:185
  17771778#, c-format
  17781779msgid "Cannot write offline journal for folder `%s': %s"
   
  19661967#: ../camel/camel-sasl-gssapi.c:198 ../camel/camel-sasl-gssapi.c:246
  19671968#: ../camel/camel-sasl-gssapi.c:282 ../camel/camel-sasl-gssapi.c:297
  1968 #: ../camel/camel-sasl-kerberos4.c:226
  1969 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1249
   1969#: ../camel/camel-sasl-kerberos4.c:228
   1970#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1266
  19701971msgid "Bad authentication response from server."
  19711972msgstr "Грешна оторизация при отговора на сървъра."
   
  19751976msgstr "Неподдържан слой на сигурност"
  19761977
  1977 #: ../camel/camel-sasl-kerberos4.c:42
   1978#: ../camel/camel-sasl-kerberos4.c:44
  19781979msgid "Kerberos 4"
  19791980msgstr "Kerberos 4"
  19801981
  1981 #: ../camel/camel-sasl-kerberos4.c:44
   1982#: ../camel/camel-sasl-kerberos4.c:46
  19821983msgid "This option will connect to the server using Kerberos 4 authentication."
  19831984msgstr "Тази опция ще ви свърже със сървър използващ Kerberos 4 за оторизация"
  19841985
  1985 #: ../camel/camel-sasl-kerberos4.c:169
   1986#: ../camel/camel-sasl-kerberos4.c:171
  19861987#, c-format
  19871988msgid ""
   
  20452046msgstr "Компилирането на регулярен израз пропадна  %s: %s"
  20462047
  2047 #: ../camel/camel-service.c:272
   2048#: ../camel/camel-service.c:270
  20482049#, c-format
  20492050msgid "URL '%s' needs a username component"
  20502051msgstr "URL „%s“ се нуждае от компонент име на потребител"
  20512052
  2052 #: ../camel/camel-service.c:276
   2053#: ../camel/camel-service.c:274
  20532054#, c-format
  20542055msgid "URL '%s' needs a host component"
  20552056msgstr "URL „%s“ се нуждае от компонент хост"
  20562057
  2057 #: ../camel/camel-service.c:280
   2058#: ../camel/camel-service.c:278
  20582059#, c-format
  20592060msgid "URL '%s' needs a path component"
   
  22782279
  22792280#: ../camel/camel-store.c:215
  2280 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-transport.c:167
   2281#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-transport.c:168
  22812282msgid "Cannot get folder: Invalid operation on this store"
  22822283msgstr "Не може да се вземе папката. Грешна операция за това хранилище"
   
  24342435msgstr "Грешка при проверката на програмата"
  24352436
  2436 #: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:696 ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:833
   2437#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:696 ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:838
  24372438#, c-format
  24382439msgid ""
   
  24472448"Подпис:       %s"
  24482449
  2449 #: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:702 ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:839
   2450#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:702 ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:844
  24502451msgid "GOOD"
  24512452msgstr "ДОБЪР"
  24522453
  2453 #: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:702 ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:839
   2454#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:702 ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:844
  24542455msgid "BAD"
  24552456msgstr "ЛОШ"
   
  24752476
  24762477#. construct our user prompt
  2477 #: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:843
   2478#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:848
  24782479#, c-format
  24792480msgid ""
   
  24902491"Приемате ли?"
  24912492
  2492 #: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:887
   2493#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:892
  24932494#, c-format
  24942495msgid ""
   
  24992500"Издател: %s"
  25002501
  2501 #: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:939
   2502#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:944
  25022503#, c-format
  25032504msgid ""
   
  25082509"Издател: %s"
  25092510
  2510 #: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:957
   2511#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:962
  25112512#, c-format
  25122513msgid ""
   
  25172518"Издател: %s"
  25182519
  2519 #: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:974
   2520#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:979
  25202521#, c-format
  25212522msgid ""
   
  25312532msgstr "Не може да се анализира URL „%s“"
  25322533
  2533 #: ../camel/camel-vee-folder.c:476
   2534#: ../camel/camel-vee-folder.c:475
  25342535#, c-format
  25352536msgid "Error storing `%s': %s"
  25362537msgstr "Грешка при запазването на „%s“: %s"
  25372538
  2538 #: ../camel/camel-vee-folder.c:518
   2539#: ../camel/camel-vee-folder.c:517
  25392540#, c-format
  25402541msgid "No such message %s in %s"
  25412542msgstr "Няма такова съобщение: %s в %s"
  25422543
  2543 #: ../camel/camel-vee-folder.c:643 ../camel/camel-vee-folder.c:649
   2544#: ../camel/camel-vee-folder.c:642 ../camel/camel-vee-folder.c:648
  25442545msgid "Cannot copy or move messages into a Virtual Folder"
  25452546msgstr "Не може да се преместят или копират съобщенията във Виртуалната папка"
   
  25672568msgstr "Не може да се копират съобщенията в папката за спам"
  25682569
  2569 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:115
  2570 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2010
   2570#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:116
   2571#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2065
  25712572#, c-format
  25722573msgid ""
   
  25772578"  %s"
  25782579
  2579 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:115
  2580 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2010
   2580#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:116
   2581#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2065
  25812582#: ../camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:245
  25822583#: ../camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:340
   
  25852586msgstr "Няма такова писмо"
  25862587
  2587 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:127
   2588#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:128
  25882589#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-folder.c:787
  25892590#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:157
   
  25972598msgstr "Потребителят е отказан"
  25982599
  2599 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:133
   2600#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:135
  26002601#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-folder.c:792
  26012602#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:148
   
  26112612msgstr "Не може да се вземе писмото %s: %s"
  26122613
  2613 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:149
   2614#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:152
   2615#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:160
  26142616#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-folder.c:810
  26152617msgid "This message is not available in offline mode."
  26162618msgstr "Това писмо не е налично в режим „Изключен“."
  26172619
  2618 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:159
  2619 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:165
  2620 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1280
   2620#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:171
   2621#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:178
   2622#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1398
  26212623msgid "Could not get message"
  26222624msgstr "Писмото не може да бъде получено"
  26232625
  2624 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:661
  2625 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:246
   2626#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:702
   2627#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:254
  26262628#, c-format
  26272629msgid "Could not load summary for %s"
  26282630msgstr "Не може да се зареди обобщение за %s"
  26292631
  2630 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1503
   2632#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1026
   2633#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:563
   2634msgid "Fetching summary information for new messages"
   2635msgstr "Извличане на обобщена информация за нови писма"
   2636
   2637#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1629
   2638#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1675
   2639#, c-format
   2640msgid "Cannot append message to folder `%s': %s"
   2641msgstr "Не може да се добави писмото към папката „%s“: %s"
   2642
   2643#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1663
  26312644#, c-format
  26322645msgid "Cannot create message: %s"
  26332646msgstr "Неуспех при създаването на писмо: %s"
  2634 
  2635 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-folder.c:1515
  2636 #, c-format
  2637 msgid "Cannot append message to folder `%s': %s"
  2638 msgstr "Не може да се добави писмото към папката „%s“: %s"
  26392647
  26402648#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-journal.c:283
   
  27202728"Тази опция ще ви свърже с GroupWise сървър използващ нешифрована парола"
  27212729
  2722 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:100
   2730#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:104
  27232731msgid "Host or user not available in url"
  27242732msgstr "Хостът или потребителят не са налични в url"
  27252733
  2726 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:195
   2734#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:203
  27272735#, c-format
  27282736msgid "%sPlease enter the GroupWise password for %s@%s"
  27292737msgstr "%sВъведете паролата на GroupWise за %s@%s"
  27302738
  2731 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:209
  2732 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1328
   2739#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:217
   2740#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1345
  27332741msgid "You didn't enter a password."
  27342742msgstr "Не сте въвели парола."
  27352743
  2736 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:223
   2744#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:231
  27372745msgid "Unable to authenticate to GroupWise server."
  27382746msgstr "Неуспех при идентифицирането пред GroupWise сървър."
  27392747
  2740 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:266
   2748#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:298
  27412749msgid "Some features may not work correctly with your current server version"
  27422750msgstr ""
  27432751"Възможно е някои функции да не работят правилни с текущата версия на сървъра"
  27442752
  2745 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:427
  2746 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1855
  2747 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2046
   2753#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:470
   2754#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1868
   2755#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2059
  27482756#, c-format
  27492757msgid "No such folder %s"
  27502758msgstr "Няма такава папка %s"
  27512759
  2752 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:513
  2753 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2315
  2754 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2385
  2755 msgid "Fetching summary information for new messages"
  2756 msgstr "Извличане на обобщена информация за нови писма"
  2757 
  2758 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:604
  2759 msgid "Cannot get folder info in offline mode."
  2760 msgstr ""
  2761 "Информация за папката не може да бъде получена когато сте в режим „Изключен“."
  2762 
  2763 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:863
   2760#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1039
  27642761msgid "Cannot create GroupWise folders in offline mode."
  27652762msgstr "Не може да създавате GroupWise папки докато сте в режим „Изключен“."
  27662763
  2767 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:908
  2768 msgid "Cannot delete GroupWise folders in offline mode."
  2769 msgstr "Не може да изтривате GroupWise папки в режим „Изключен“."
  2770 
  2771 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:945
  2772 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:965
   2764#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1053
   2765#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1943
   2766#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2312
   2767msgid "The parent folder is not allowed to contain subfolders"
   2768msgstr "На родителската папка не е разрешено да има под-папки"
   2769
   2770#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1130
   2771#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1151
  27732772#, c-format
  27742773msgid "Cannot rename Groupwise folder `%s' to `%s'"
  27752774msgstr "Не може да преименувате Groupwise папката „%s“ на „%s“"
  27762775
  2777 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:951
  2778 msgid "Cannot rename GroupWise folders in offline mode."
  2779 msgstr ""
  2780 "Не можете да преименувате GroupWise папки докато сте в режим „Изключен“"
  2781 
  2782 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:997
   2776#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1183
  27832777#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-transport.c:121
  27842778#, c-format
   
  27862780msgstr "Сървър GroupWise %s"
  27872781
  2788 #: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:999
   2782#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1185
  27892783#, c-format
  27902784msgid "GroupWise service for %s on %s"
   
  28002794msgstr "Изпращане на писмо"
  28012795
   2796#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-transport.c:215
   2797msgid ""
   2798"You have exceed this account's storage limit. Your messages are queued in "
   2799"Outbox. Try sending after deleting/archiving some mails.\n"
   2800msgstr ""
   2801"Превишили сте квотата си от място за този абонамент. Съобщенията Ви са в в "
   2802"опашката за изпращане. Опитайте се да ги пратите след като изтриете или "
   2803"архивирате част от писмата.\n"
   2804
   2805#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-transport.c:217
   2806#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:206
   2807#, c-format
   2808msgid "Could not send message: %s"
   2809msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено: %s"
   2810
  28022811#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:222
  28032812#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:264
  28042813#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:471
  2805 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2987
   2814#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2999
  28062815msgid "Operation cancelled"
  28072816msgstr "Действието прекратено"
  28082817
  28092818#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:309
  2810 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2990
   2819#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3002
  28112820#, c-format
  28122821msgid "Server unexpectedly disconnected: %s"
   
  28482857msgstr "Неочакван отговор OK от IMAP сървър: %s"
  28492858
  2850 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:227
   2859#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:235
  28512860#, c-format
  28522861msgid "Could not create directory %s: %s"
  28532862msgstr "Не може да се създаде директория %s: %s"
  28542863
  2855 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:331
   2864#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:339
  28562865msgid "Folder was destroyed and recreated on server."
  28572866msgstr "Папката е била разрушена и пресъздадена на сървъра."
  28582867
  28592868#. Check UIDs and flags of all messages we already know of.
  2860 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:596
  2861 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-summary.c:1472
  2862 msgid "Scanning for changed messages"
  2863 msgstr "Сканиране за променени писма"
  2864 
  2865 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:1970
   2869#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:636
   2870#, c-format
   2871msgid "Scanning for changed messages in %s"
   2872msgstr "Сканиране за променени писма в %s"
   2873
   2874#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2025
  28662875#, c-format
  28672876msgid "Unable to retrieve message: %s"
  28682877msgstr "Писмото %s не може да бъде получено"
  28692878
  2870 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2047
  2871 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2654
   2879#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2104
   2880#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2719
  28722881#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:221
  28732882msgid "This message is not currently available"
  28742883msgstr "Това писмо не е налично"
  28752884
  2876 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2492
   2885#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2377
   2886#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2447
   2887#, c-format
   2888msgid "Fetching summary information for new messages in %s"
   2889msgstr "Извличане на обобщена информация за нови писма в %s"
   2890
   2891#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2555
  28772892#, c-format
  28782893msgid "Incomplete server response: no information provided for message %d"
  28792894msgstr "Непълен отговор от сървъра: няма данни за писмото %d"
  28802895
  2881 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2500
   2896#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2563
  28822897#, c-format
  28832898msgid "Incomplete server response: no UID provided for message %d"
  28842899msgstr "Непълен отговор от сървъра: няма UID за писмото %d"
  28852900
  2886 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2513
   2901#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2576
  28872902#, c-format
  28882903msgid ""
   
  28902905msgstr "Неочаквано съобщение от сървъра: еднакви UID за писма %d и %d"
  28912906
  2892 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2692
   2907#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:2757
  28932908msgid "Could not find message body in FETCH response."
  28942909msgstr "Не може да се намери тялото на съобщението в FETCH отговора."
   
  29903005msgstr "Тази опция ще ви свърже с IMAP сървър използващ нешифрована парола"
  29913006
  2992 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:420
   3007#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:428
  29933008#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:215
  29943009#, c-format
   
  29963011msgstr "IMAP сървър %s"
  29973012
  2998 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:422
   3013#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:430
  29993014#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:217
  30003015#, c-format
   
  30023017msgstr "IMAP услуга за %s на %s"
  30033018
  3004 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:552
  3005 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:567
   3019#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:560
   3020#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:575
  30063021#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:322
  30073022#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:337
  30083023#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:186
  30093024#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:201
  3010 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:169
  3011 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:184
  3012 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:257
  3013 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:272
   3025#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:167
   3026#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:182
   3027#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:254
   3028#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:269
  30143029#, c-format
  30153030msgid "Could not connect to %s: %s"
  30163031msgstr "Не може да се осъществи връзка с %s: %s"
  30173032
  3018 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:553
   3033#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:561
  30193034#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:323
  30203035#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:187
  3021 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:170
  3022 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:258
   3036#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:168
   3037#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:255
  30233038msgid "SSL unavailable"
  30243039msgstr "SSL не е наличен"
  30253040
  3026 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:564
  3027 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:834
   3041#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:572
   3042#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:846
  30283043#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:270
  30293044#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:334
   
  30313046#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:198
  30323047#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:217
  3033 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:181
  3034 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:269
   3048#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:179
   3049#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:266
  30353050msgid "Connection cancelled"
  30363051msgstr "Връзката е прекратена"
  30373052
  3038 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:672
  3039 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:694
  3040 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:700
   3053#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:680
   3054#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:702
   3055#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:708
  30413056#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:362
  30423057#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:375
   
  30463061msgstr "Неуспех при свързването с IMAP сървъра %s в сигурен режим: %s"
  30473062
  3048 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:673
  3049 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:326
   3063#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:681
   3064#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:323
  30503065msgid "STARTTLS not supported"
  30513066msgstr "STARTTLS не се поддържа"
  30523067
  3053 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:695
   3068#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:703
  30543069#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:363
  3055 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:246
   3070#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:244
  30563071msgid "SSL negotiations failed"
  30573072msgstr "Неуспешни SSL преговори"
  30583073
  3059 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:701
   3074#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:709
  30603075#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:392
  3061 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:252
  3062 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:365
   3076#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:250
   3077#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:362
  30633078msgid "SSL is not available in this build"
  30643079msgstr "В този билд SSL не е наличен"
  30653080
  3066 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:837
   3081#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:849
  30673082#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:273
  30683083#, c-format
   
  30713086
  30723087#. create a dummy "." parent inbox, use to scan, then put back at the top level
  3073 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1021
  3074 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2395
   3088#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1038
   3089#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2408
  30753090#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store-summary.c:368
  3076 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1268
   3091#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1384
  30773092#: ../camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:75
  30783093#: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:217
   
  30853100msgstr "Пощенска кутия"
  30863101
  3087 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1281
   3102#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1298
  30883103#, c-format
  30893104msgid "IMAP server %s does not support requested authentication type %s"
  30903105msgstr "IMAP сървър %s не подържа заявената оторизация тип %s"
  30913106
  3092 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1291
  3093 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:501
   3107#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1308
   3108#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:498
  30943109#, c-format
  30953110msgid "No support for authentication type %s"
  30963111msgstr "Няма поддръжка за оторизация тип %s"
  30973112
  3098 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1314
   3113#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1331
  30993114#: ../camel/providers/imapp/camel-imapp-store.c:364
  31003115#, c-format
   
  31023117msgstr "%sВъведете IMAP паролата за %s@%s"
  31033118
  3104 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1357
   3119#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1374
  31053120#, c-format
  31063121msgid ""
   
  31133128"\n"
  31143129
  3115 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1867
  3116 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2237
  3117 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:857
   3130#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1880
   3131#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2250
   3132#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1014
  31183133#, c-format
  31193134msgid ""
   
  31213136msgstr "Името на папката „%s“ е невалидно, защото съдържа символа „%c“"
  31223137
  3123 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1930
  3124 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2299
  3125 msgid "The parent folder is not allowed to contain subfolders"
  3126 msgstr "На родителската папка не е разрешено да има под-папки"
  3127 
  3128 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1984
   3138#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1997
  31293139#: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:190
  31303140#: ../camel/providers/local/camel-mbox-store.c:199
   
  31343144msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: вече съществува."
  31353145
  3136 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2248
   3146#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2261
  31373147#, c-format
  31383148msgid "Unknown parent folder: %s"
   
  32833293"идентификационния механизъм."
  32843294
  3285 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:523
   3295#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:527
  32863296#, c-format
  32873297msgid "%sPlease enter the IMAP password for %s on host %s"
  32883298msgstr "%sВъведете IMAP паролата на %s за %s"
  32893299
  3290 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:593
   3300#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:594
  32913301#, c-format
  32923302msgid "Cannot authenticate to IMAP server %s using %s"
  32933303msgstr "Пропадна идентифицирането пред IMAP сървъра %s, използвайки %s"
  32943304
  3295 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:755
  3296 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:867
   3305#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:756
   3306#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1024
  32973307msgid "Cannot create IMAP folders in offline mode."
  32983308msgstr "Не можете да създавате IMAP папки когато сте в режим „Изключен“."
  32993309
  3300 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:794
   3310#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:795
  33013311#, c-format
  33023312msgid "Cannot get folder `%s' on IMAP server %s: Unknown"
   
  33043314"Неуспех при получаването на папка „%s“ от IMAP сървър %s: Не е ясно защо"
  33053315
  3306 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:915
   3316#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:876
   3317#, c-format
   3318msgid "Cannot get LIST information for `%s' on IMAP server %s: %s"
   3319msgstr "Не може да се вземе информация LIST за „%s“ на сървъра за IMAP %s: %s"
   3320
   3321#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:878
   3322#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1551
   3323msgid "Bad command"
   3324msgstr "Невалидна команда"
   3325
   3326#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:957
  33073327#, c-format
  33083328msgid "Cannot create folder `%s': Invalid mailbox name"
  33093329msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: Невалидно mailbox име"
  33103330
  3311 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:921
   3331#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:962
  33123332#, c-format
  33133333msgid "Cannot create folder `%s': Bad command"
  33143334msgstr "Папката „%s“ не може да бъде създадена: лоша команда"
  33153335
  3316 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:952
   3336#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1068
  33173337#, c-format
  33183338msgid "Cannot delete folder `%s': Special folder"
  33193339msgstr "Папката „%s“ не може да бъде изтрита: специална папка"
  33203340
  3321 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:959
   3341#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1075
  33223342msgid "Cannot delete IMAP folders in offline mode."
  33233343msgstr "Не може да изтривате IMAP папки когато сте в режим „Изключен“."
  33243344
  3325 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1018
   3345#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1134
  33263346#, c-format
  33273347msgid "Cannot delete folder `%s': Invalid mailbox name"
  33283348msgstr "Грешка при изтриване на папката „%s“: Неправилно име на пощенска кутия"
  33293349
  3330 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1023
   3350#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1139
  33313351#, c-format
  33323352msgid "Cannot delete folder `%s': Bad command"
  33333353msgstr "Папката „%s“ не може да бъде изтрита: лоша команда"
  33343354
  3335 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1043
   3355#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1159
  33363356#, c-format
  33373357msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Special folder"
  33383358msgstr "Неуспех при преименуването на папка „%s“ на „%s“: Специална папка"
  33393359
  3340 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1050
   3360#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1166
  33413361msgid "Cannot rename IMAP folders in offline mode."
  33423362msgstr "Не може да преименувате IMAP папки докато сте в режим „Изключен“."
  33433363
  3344 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1081
   3364#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1197
  33453365#, c-format
  33463366msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Invalid mailbox name"
   
  33483368"Неуспех при преименуването на папка „%s“ в „%s“: невалидно име на mailbox"
  33493369
  3350 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1086
   3370#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1202
  33513371#, c-format
  33523372msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Bad command"
  33533373msgstr "Неуспех при преименуването на папка „%s“ на „%s“: Лоша команда"
  33543374
  3355 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1433
   3375#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1549
  33563376#, c-format
  33573377msgid "Cannot get %s information for pattern `%s' on IMAP server %s: %s"
  33583378msgstr "Не може да се вземе %s информация за шаблона %s на IMAP сървъра %s: %s"
  33593379
  3360 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1435
  3361 msgid "Bad command"
  3362 msgstr "Невалидна команда"
  3363 
  3364 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1473
   3380#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1589
  33653381msgid "Cannot subscribe to IMAP folders in offline mode."
  33663382msgstr ""
  33673383"Не можете да се записвате към IMAP папки когато сте в режим „Изключен“."
  33683384
  3369 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1518
   3385#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1634
  33703386#, c-format
  33713387msgid "Cannot subscribe to folder `%s': Invalid mailbox name"
  33723388msgstr "Грешка при записване за папка „%s“: Неправилно име на пощенска кутия"
  33733389
  3374 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1523
   3390#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1639
  33753391#, c-format
  33763392msgid "Cannot subscribe to folder `%s': Bad command"
  33773393msgstr "Грешка при записване за папка „%s“: Неправилна команда"
  33783394
  3379 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1545
   3395#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1661
  33803396msgid "Cannot unsubscribe from IMAP folders in offline mode."
  33813397msgstr "Не може да се отпишете от IMAP папки докато сте в режим „Изключен“."
  33823398
  3383 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1590
   3399#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1706
  33843400#, c-format
  33853401msgid "Cannot unsubscribe from folder `%s': Invalid mailbox name"
   
  33873403"Не можете да се отпишете от папката „%s“: грешно име на пощенската кутия"
  33883404
  3389 #: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1595
   3405#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1711
  33903406#, c-format
  33913407msgid "Cannot unsubscribe from folder `%s': Bad command"
  33923408msgstr "Грешка при отписване от папка „%s“: Неправилна команда"
   3409
   3410#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-summary.c:1472
   3411msgid "Scanning for changed messages"
   3412msgstr "Сканиране за променени писма"
  33933413
  33943414#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-summary.c:1497
   
  34473467
  34483468#. $HOME relative path + protocol string
  3449 #: ../camel/providers/local/camel-local-folder.c:378
   3469#: ../camel/providers/local/camel-local-folder.c:381
  34503470#, c-format
  34513471msgid "~%s (%s)"
   
  34533473
  34543474#. /var/spool/mail relative path + protocol
  3455 #: ../camel/providers/local/camel-local-folder.c:382
  34563475#: ../camel/providers/local/camel-local-folder.c:385
   3476#: ../camel/providers/local/camel-local-folder.c:388
  34573477#, c-format
  34583478msgid "mailbox:%s (%s)"
   
  34603480
  34613481#. a full path + protocol
  3462 #: ../camel/providers/local/camel-local-folder.c:389
   3482#: ../camel/providers/local/camel-local-folder.c:392
  34633483#, c-format
  34643484msgid "%s (%s)"
   
  35783598msgstr "Грешка при изтриване на мета-файла на папката „%s“: %s"
  35793599
  3580 #: ../camel/providers/local/camel-local-summary.c:406
   3600#: ../camel/providers/local/camel-local-summary.c:405
  35813601#, c-format
  35823602msgid "Could not save summary: %s: %s"
  35833603msgstr "Не може да се запази обобщение %s: %s"
  35843604
  3585 #: ../camel/providers/local/camel-local-summary.c:464
   3605#: ../camel/providers/local/camel-local-summary.c:463
  35863606msgid "Unable to add message to summary: unknown reason"
  35873607msgstr "Не може да се добави съобщение към обобщение: неизвестна причина"
   
  36833703#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:589
  36843704#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:680
  3685 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:140
   3705#: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:139
  36863706msgid "Storing folder"
  36873707msgstr "Запазване на папка"
   
  37923812#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:594
  37933813#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:685
  3794 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:145
   3814#: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:144
  37953815#, c-format
  37963816msgid "Could not open file: %s: %s"
   
  37983818
  37993819#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:606
  3800 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:165
   3820#: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:164
  38013821#, c-format
  38023822msgid "Cannot open temporary mailbox: %s"
   
  38043824
  38053825#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:619
  3806 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:793
   3826#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:791
  38073827#, c-format
  38083828msgid "Could not close source folder %s: %s"
   
  38203840
  38213841#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:696
  3822 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:904
   3842#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:902
  38233843#, c-format
  38243844msgid "Could not store folder: %s"
   
  38273847#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:733
  38283848#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:741
  3829 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:935
  3830 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:943
   3849#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:933
   3850#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:941
  38313851msgid "Summary and folder mismatch, even after a sync"
  38323852msgstr "Обобщението и папката са объркани дори след синхронизация"
  38333853
  3834 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:869
  3835 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:337
   3854#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:867
   3855#: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:336
  38363856#, c-format
  38373857msgid "Unknown error: %s"
  38383858msgstr "Неизвестна грешка: %s"
  38393859
  3840 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:998
  3841 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1024
   3860#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:996
   3861#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1022
  38423862#, c-format
  38433863msgid "Error writing to temp mailbox: %s"
  38443864msgstr "Грешка при писане във временната пощенска кутия: %s"
  38453865
  3846 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1015
   3866#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1013
  38473867#, c-format
  38483868msgid "Writing to tmp mailbox failed: %s: %s"
   
  38683888msgstr "Не може да се вземе папка „%s“: не е папка."
  38693889
  3870 #: ../camel/providers/local/camel-mh-summary.c:247
   3890#: ../camel/providers/local/camel-mh-summary.c:246
  38713891#, c-format
  38723892msgid "Cannot open MH directory path: %s: %s"
   
  39383958msgstr "Spool папката не може да бъде изтрита"
  39393959
  3940 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:178
  3941 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:188
  3942 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:198
   3960#: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:177
   3961#: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:187
   3962#: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:197
  39433963#, c-format
  39443964msgid "Could not sync temporary folder %s: %s"
  39453965msgstr "Не може да се синхронизира временната папка: %s: %s"
  39463966
  3947 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:214
   3967#: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:213
  39483968#, c-format
  39493969msgid "Could not sync spool folder %s: %s"
  39503970msgstr "Не може да се синхронизира spool папката „%s“: %s"
  39513971
  3952 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:245
  3953 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:264
  3954 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:277
   3972#: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:244
   3973#: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:263
   3974#: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:276
  39553975#, c-format
  39563976msgid ""
   
  40964116msgstr "Папката %s не съществува"
  40974117
  4098 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:221
  4099 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:317
   4118#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:220
   4119#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:316
  41004120#, c-format
  41014121msgid "%s: Scanning new messages"
  41024122msgstr "%s: сканиране за нови писма"
  41034123
  4104 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:228
   4124#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:227
  41054125#, c-format
  41064126msgid "Unexpected server response from xover: %s"
  41074127msgstr "Неочакван сървърен отговор от xover: %s"
  41084128
  4109 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:331
   4129#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:330
  41104130#, c-format
  41114131msgid "Unexpected server response from head: %s"
  41124132msgstr "Неочакван сървърен отговор от head: %s"
  41134133
  4114 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:371
   4134#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:370
  41154135msgid "Use cancel"
  41164136msgstr "Използване на отказ"
  41174137
  4118 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:373
   4138#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:372
  41194139#, c-format
  41204140msgid "Operation failed: %s"
   
  41884208"протокол. Това може да не работи за всички потребители на POP сървъра."
  41894209
  4190 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:204
   4210#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:202
  41914211#, c-format
  41924212msgid "Failed to read a valid greeting from POP server %s"
  41934213msgstr "Не е получен правилен поздрав от POP сървъра %s"
  41944214
  4195 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:218
  4196 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:235
  4197 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:245
  4198 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:251
   4215#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:216
   4216#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:233
   4217#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:243
   4218#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:249
  41994219#, c-format
  42004220msgid "Failed to connect to POP server %s in secure mode: %s"
  42014221msgstr "Грешка при свързване с POP сървъра %s в засекретен режим: %s"
  42024222
  4203 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:219
   4223#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:217
  42044224msgid "STLS not supported"
  42054225msgstr "STLS не се поддържа"
  42064226
  4207 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:363
   4227#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:361
  42084228#, c-format
  42094229msgid "Could not connect to POP server %s"
  42104230msgstr "Неуспех при свързването с POP сървъра %s"
  42114231
  4212 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:404
  4213 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:518
   4232#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:402
   4233#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:516
  42144234#, c-format
  42154235msgid ""
   
  42204240"механизъм за идентификация"
  42214241
  4222 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:420
   4242#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:418
  42234243#, c-format
  42244244msgid "SASL `%s' Login failed for POP server %s: %s"
  42254245msgstr "SASL „%s“ Грешка при влизането в POP сървъра %s: %s"
  42264246
  4227 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:432
   4247#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:430
  42284248#, c-format
  42294249msgid "Cannot login to POP server %s: SASL Protocol error"
  42304250msgstr "Неуспех при влизането в POP сървъра %s: SASL Protocol error"
  42314251
  4232 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:451
   4252#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:449
  42334253#, c-format
  42344254msgid "Failed to authenticate on POP server %s: %s"
  42354255msgstr "Неуспех при идентифицирането пред POP сървъра %s: %s"
  42364256
  4237 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:477
   4257#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:475
  42384258#, c-format
  42394259msgid "%sPlease enter the POP password for %s on host %s"
  42404260msgstr "%sВъведете POP паролата за %s към %s"
  42414261
  4242 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:532
  4243 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:545
   4262#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:530
   4263#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:543
  42444264#, c-format
  42454265msgid ""
   
  42504270"Грешка при изпращането на парола: %s"
  42514271
  4252 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:539
   4272#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:537
  42534273#, c-format
  42544274msgid ""
   
  42594279"Грешка при изпращането на потребителско име: %s"
  42604280
  4261 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:645
   4281#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:643
  42624282#, c-format
  42634283msgid "No such folder `%s'."
   
  42904310msgstr "Не може да се направи fork sendmail: %s: пощата не е изпратена"
  42914311
  4292 #: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:206
  4293 #, c-format
  4294 msgid "Could not send message: %s"
  4295 msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено: %s"
  4296 
  42974312#: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-transport.c:234
  42984313#, c-format
   
  43284343"SMTP."
  43294344
  4330 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:165
   4345#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:162
  43314346msgid "Syntax error, command unrecognized"
  43324347msgstr "Синтактична грешка, непозната команда"
  43334348
  4334 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:167
   4349#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:164
  43354350msgid "Syntax error in parameters or arguments"
  43364351msgstr "Синтактична грешка в параметрите или аргументите"
  43374352
  4338 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:169
   4353#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:166
  43394354msgid "Command not implemented"
  43404355msgstr "Командата не се използва"
  43414356
  4342 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:171
   4357#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:168
  43434358msgid "Command parameter not implemented"
  43444359msgstr "Параметрите на командата не се използват"
  43454360
  4346 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:173
   4361#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:170
  43474362msgid "System status, or system help reply"
  43484363msgstr "Отговор на системен статус или системна помощ"
  43494364
  4350 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:175
   4365#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:172
  43514366msgid "Help message"
  43524367msgstr "Помощно съобщение"
  43534368
  4354 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:177
   4369#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:174
  43554370msgid "Service ready"
  43564371msgstr "Обслужването е готово"
  43574372
  4358 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:179
   4373#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:176
  43594374msgid "Service closing transmission channel"
  43604375msgstr "Обслужването затвори прехвърлящият канал"
  43614376
  4362 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:181
   4377#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:178
  43634378msgid "Service not available, closing transmission channel"
  43644379msgstr "Обслужването не е налично, затварям прехвърлящият канал"
  43654380
  4366 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:183
   4381#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:180
  43674382msgid "Requested mail action okay, completed"
  43684383msgstr "Заявеното пощенско действие е наред, завърши"
  43694384
  4370 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:185
   4385#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:182
  43714386msgid "User not local; will forward to <forward-path>"
  43724387msgstr "Потребителя не е локален: ще го препратя на <forward-path>"
  43734388
  4374 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:187
   4389#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:184
  43754390msgid "Requested mail action not taken: mailbox unavailable"
  43764391msgstr "Заявеното пощенско действие не е получено: mailbox не е наличен"
  43774392
  4378 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:189
   4393#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:186
  43794394msgid "Requested action not taken: mailbox unavailable"
  43804395msgstr "Заявеното действие не е получено: mailbox не е наличен"
  43814396
  4382 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:191
   4397#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:188
  43834398msgid "Requested action aborted: error in processing"
  43844399msgstr "Заявеното действие прекъсна: грешка в обработката"
  43854400
  4386 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:193
   4401#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:190
  43874402msgid "User not local; please try <forward-path>"
  43884403msgstr "Потребителя не е локален; моля опитайте <forward-path>"
  43894404
  4390 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:195
   4405#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:192
  43914406msgid "Requested action not taken: insufficient system storage"
  43924407msgstr "Заявеното действие не е взето: липса на достатъчно място за запазване"
  43934408
  4394 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:197
   4409#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:194
  43954410msgid "Requested mail action aborted: exceeded storage allocation"
  43964411msgstr ""
   
  43984413"запазване"
  43994414
  4400 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:199
   4415#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:196
  44014416msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
  44024417msgstr ""
  44034418"Заявеното пощенско действие не е взето: името на mailbox не е разрешено"
  44044419
  4405 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:201
   4420#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:198
  44064421msgid "Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>"
  44074422msgstr "Въведете данните на писмото и завършете с <CRLF>.<CRLF>"
  44084423
  4409 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:203
   4424#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:200
  44104425msgid "Transaction failed"
  44114426msgstr "Неуспешна транзакция"
  44124427
  4413 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:207
   4428#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:204
  44144429msgid "A password transition is needed"
  44154430msgstr "Необходима е промяна на паролата"
  44164431
  4417 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:209
   4432#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:206
  44184433msgid "Authentication mechanism is too weak"
  44194434msgstr "Механизмът да идентификация е твърде слаб"
  44204435
  4421 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:211
   4436#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:208
  44224437msgid "Encryption required for requested authentication mechanism"
  44234438msgstr "Изисква се шифроване за изискания механизъм за идентификация"
  44244439
  4425 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:213
   4440#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:210
  44264441msgid "Temporary authentication failure"
  44274442msgstr "Временна грешка при идентификация"
  44284443
  4429 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:294
   4444#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:291
  44304445msgid "Welcome response error"
  44314446msgstr "Грешка при отговора на поздрава"
  44324447
  4433 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:325
  4434 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:358
  4435 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:364
   4448#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:322
   4449#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:355
   4450#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:361
  44364451#, c-format
  44374452msgid "Failed to connect to SMTP server %s in secure mode: %s"
  44384453msgstr "Неуспех при свързването със SMTP сървъра %s в сигурен режим: %s"
  44394454
  4440 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:334
   4455#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:331
  44414456#, c-format
  44424457msgid "STARTTLS command failed: %s"
  44434458msgstr "Командата STARTTLS е неуспешна: %s"
  44444459
  4445 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:349
   4460#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:346
  44464461msgid "STARTTLS command failed"
  44474462msgstr "Командата STARTTLS е неуспешна"
  44484463
  4449 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:491
   4464#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:488
  44504465#, c-format
  44514466msgid "SMTP server %s does not support requested authentication type %s."
  44524467msgstr "SMTP сървъра %s не поддържа необходимия вид идентифициране %s."
  44534468
  4454 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:529
   4469#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:526
  44554470#, c-format
  44564471msgid "%sPlease enter the SMTP password for %s on host %s"
  44574472msgstr "%sВъведете SMTP паролата за %s към %s"
  44584473
  4459 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:548
   4474#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:545
  44604475#, c-format
  44614476msgid ""
   
  44684483"\n"
  44694484
  4470 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:672
   4485#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:669
  44714486#, c-format
  44724487msgid "SMTP server %s"
  44734488msgstr "SMTP сървър %s"
  44744489
  4475 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:674
   4490#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:671
  44764491#, c-format
  44774492msgid "SMTP mail delivery via %s"
  44784493msgstr "SMTP поща през %s"
  44794494
  4480 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:692
   4495#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:689
  44814496msgid "Cannot send message: service not connected."
  44824497msgstr "Съобщението на може да бъде изпратено: услугата не е свързана."
  44834498
  4484 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:698
   4499#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:695
  44854500msgid "Cannot send message: sender address not valid."
  44864501msgstr "Не може да се изпрати съобщение: невалиден адрес на изпращача."
  44874502
  4488 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:702
   4503#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:699
  44894504msgid "Sending message"
  44904505msgstr "Изпращане на съобщението"
  44914506
  4492 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:717
   4507#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:714
  44934508msgid "Cannot send message: no recipients defined."
  44944509msgstr "Не може да се изпрати съобщение: няма зададен получател"
  44954510
  4496 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:728
   4511#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:725
  44974512msgid "Cannot send message: one or more invalid recipients"
  44984513msgstr ""
  44994514"Съобщението не може да бъде изпратено: един или повече невалидни получатели"
  45004515
  4501 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:897
   4516#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:894
  45024517msgid "SMTP Greeting"
  45034518msgstr "SMTP поздравления"
  45044519
  4505 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:923
   4520#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:920
  45064521#, c-format
  45074522msgid "HELO command failed: %s"
  45084523msgstr "Командата HELO е неуспешна: %s"
  45094524
  4510 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:940
   4525#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:937
  45114526msgid "HELO command failed"
  45124527msgstr "Командата HELO е неуспешна"
  45134528
  4514 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1006
   4529#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1003
  45154530msgid "SMTP Authentication"
  45164531msgstr "SMTP удостоверение"
  45174532
  4518 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1012
   4533#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1009
  45194534msgid "Error creating SASL authentication object."
  45204535msgstr "Грешка при създаване на SASL оторизация"
  45214536
  4522 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1029
  4523 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1040
   4537#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1026
   4538#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1037
  45244539#, c-format
  45254540msgid "AUTH command failed: %s"
  45264541msgstr "Командата AUTH е неуспешна: %s"
  45274542
  4528 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1046
   4543#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1043
  45294544msgid "AUTH command failed"
  45304545msgstr "Командата AUTH е неуспешна"
  45314546
  4532 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1108
   4547#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1105
  45334548msgid "Bad authentication response from server.\n"
  45344549msgstr "Лош отговор за оторизация от сървъра.\n"
  45354550
  4536 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1133
   4551#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1130
  45374552#, c-format
  45384553msgid "MAIL FROM command failed: %s: mail not sent"
  45394554msgstr "Командата MAIL FROM е неуспешна: %s: писмото не е изпратено"
  45404555
  4541 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1150
   4556#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1147
  45424557msgid "MAIL FROM command failed"
  45434558msgstr "Командата MAIL FROM е неуспешна"
  45444559
  4545 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1174
   4560#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1171
  45464561#, c-format
  45474562msgid "RCPT TO command failed: %s: mail not sent"
  45484563msgstr "Командата RCPT TO е неуспешна: %s: писмото не е изпратено"
  45494564
  4550 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1193
   4565#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1190
  45514566#, c-format
  45524567msgid "RCPT TO <%s> failed"
  45534568msgstr "RCPT TO <%s> е неуспешна"
  45544569
  4555 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1232
  4556 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1290
  4557 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1309
   4570#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1229
   4571#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1287
   4572#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1306
  45584573#, c-format
  45594574msgid "DATA command failed: %s: mail not sent"
   
  45634578#. * 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
  45644579#.
  4565 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1249
  4566 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1325
   4580#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1246
   4581#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1322
  45674582msgid "DATA command failed"
  45684583msgstr "Командата DATA е неуспешна"
  45694584
  4570 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1348
   4585#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1345
  45714586#, c-format
  45724587msgid "RSET command failed: %s"
  45734588msgstr "Командата RSET е неуспешна: %s"
  45744589
  4575 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1364
   4590#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1361
  45764591msgid "RSET command failed"
  45774592msgstr "Командата RSET е неуспешна"
  45784593
  4579 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1387
   4594#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1384
  45804595#, c-format
  45814596msgid "QUIT command failed: %s"
  45824597msgstr "Командата QUIT е неуспешна: %s"
  45834598
  4584 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1401
   4599#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:1398
  45854600msgid "QUIT command failed"
  45864601msgstr "Командата QUIT е неуспешна"
  45874602
  4588 #: ../libedataserver/e-categories.c:238
   4603#: ../libedataserver/e-categories.c:239
  45894604msgid "Business"
  45904605msgstr "Бизнес"
  45914606
  4592 #: ../libedataserver/e-categories.c:239
   4607#: ../libedataserver/e-categories.c:240
  45934608msgid "Competition"
  45944609msgstr "Конкуренция"
  45954610
  4596 #: ../libedataserver/e-categories.c:240
   4611#: ../libedataserver/e-categories.c:241
  45974612msgid "Favorites"
  45984613msgstr "Любими"
  45994614
  4600 #: ../libedataserver/e-categories.c:241
   4615#: ../libedataserver/e-categories.c:242
  46014616msgid "Gifts"
  46024617msgstr "Подаръци"
  46034618
  4604 #: ../libedataserver/e-categories.c:242
   4619#: ../libedataserver/e-categories.c:243
  46054620msgid "Goals/Objectives"
  46064621msgstr "Цели/Задачи"
  46074622
  4608 #: ../libedataserver/e-categories.c:243
   4623#: ../libedataserver/e-categories.c:244
  46094624msgid "Holiday"
  46104625msgstr "Празник"
  46114626
  4612 #: ../libedataserver/e-categories.c:244
   4627#: ../libedataserver/e-categories.c:245
  46134628msgid "Holiday Cards"
  46144629msgstr "Поздравителни картички"
  46154630
  4616 #: ../libedataserver/e-categories.c:245
   4631#. important people (e.g. new business partners) you should pay attention to/observe
   4632#: ../libedataserver/e-categories.c:247
  46174633msgid "Hot Contacts"
  46184634msgstr "Горещи контакти"
  46194635
  4620 #: ../libedataserver/e-categories.c:246
   4636#: ../libedataserver/e-categories.c:248
  46214637msgid "Ideas"
  46224638msgstr "Идеи"
  46234639
  4624 #: ../libedataserver/e-categories.c:247
   4640#: ../libedataserver/e-categories.c:249
  46254641msgid "International"
  46264642msgstr "Международен"
  46274643
  4628 #: ../libedataserver/e-categories.c:248
   4644#: ../libedataserver/e-categories.c:250
  46294645msgid "Key Customer"
  46304646msgstr "Важен клиент"
  46314647
  4632 #: ../libedataserver/e-categories.c:249
   4648#: ../libedataserver/e-categories.c:251
  46334649msgid "Miscellaneous"
  46344650msgstr "Други"
  46354651
  4636 #: ../libedataserver/e-categories.c:250
   4652#: ../libedataserver/e-categories.c:252
  46374653msgid "Personal"
  46384654msgstr "Личен"
  46394655
  4640 #: ../libedataserver/e-categories.c:251
   4656#: ../libedataserver/e-categories.c:253
  46414657msgid "Phone Calls"
  46424658msgstr "Телефонни обаждания"
  46434659
  4644 #: ../libedataserver/e-categories.c:252
   4660#: ../libedataserver/e-categories.c:254
  46454661msgid "Status"
  46464662msgstr "Състояние"
  46474663
  4648 #: ../libedataserver/e-categories.c:253
   4664#: ../libedataserver/e-categories.c:255
  46494665msgid "Strategies"
  46504666msgstr "Стратегии"
  46514667
  4652 #: ../libedataserver/e-categories.c:254
   4668#: ../libedataserver/e-categories.c:256
  46534669msgid "Suppliers"
  46544670msgstr "Доставчици"
  46554671
  4656 #: ../libedataserver/e-categories.c:255
   4672#: ../libedataserver/e-categories.c:257
  46574673msgid "Time & Expenses"
  46584674msgstr "Време и разходи"
  46594675
  4660 #: ../libedataserver/e-categories.c:256
   4676#: ../libedataserver/e-categories.c:258
  46614677msgid "VIP"
  46624678msgstr "ВИП"
  46634679
  4664 #: ../libedataserver/e-categories.c:257
   4680#: ../libedataserver/e-categories.c:259
  46654681msgid "Waiting"
  46664682msgstr "Изчакване"
   
  48444860msgstr "категории"
  48454861
  4846 #: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:211
   4862#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:255
  48474863msgid "Select Contacts from Address Book"
  48484864msgstr "Избор на контакти от адресника"
  48494865
  4850 #: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:502
   4866#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:548
  48514867msgid "_Add"
  48524868msgstr "_Добавяне"
  48534869
  4854 #: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:527
   4870#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:573
  48554871msgid "_Remove"
  48564872msgstr "_Премахване"
   
  48814897
  48824898#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.glade.h:7
   4899msgid "C_ategory:"
   4900msgstr "К_атегория"
   4901
   4902#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.glade.h:8
  48834903#: ../servers/exchange/storage/exchange-hierarchy-foreign.c:255
  48844904msgid "Contacts"
  48854905msgstr "Контакти"
  48864906
  4887 #: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.glade.h:8
   4907#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.glade.h:9
  48884908msgid "Search"
  48894909msgstr "Търсене"
  48904910
  4891 #: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.glade.h:9
   4911#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.glade.h:10
  48924912msgid "_Search:"
  48934913msgstr "_Търсене:"
  48944914
  48954915#. Edit Contact item
  4896 #: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:1820
   4916#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:1830
  48974917#, c-format
  48984918msgid "_Edit %s"
   
  49164936msgstr "_Цел"
  49174937
  4918 #: ../servers/exchange/lib/e2k-autoconfig.c:1573
  4919 #: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:912
   4938#: ../servers/exchange/lib/e2k-autoconfig.c:1574
  49204939#, c-format
  49214940msgid "Enter password for %s"
  49224941msgstr "Въведете парола за %s"
  49234942
  4924 #: ../servers/exchange/lib/e2k-autoconfig.c:1574
  4925 #: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:917
   4943#: ../servers/exchange/lib/e2k-autoconfig.c:1575
  49264944msgid "Enter password"
  49274945msgstr "Въведете парола"
   
  50355053#. i18n: This is the title of an "other user's folders"
  50365054#. hierarchy. Eg, "John Doe's Folders".
  5037 #: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:616
   5055#: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:642
  50385056#, c-format
  50395057msgid "%s's Folders"
  50405058msgstr "Папките на %s"
  50415059
  5042 #: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:1270
   5060#: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:1291
  50435061msgid "Personal Folders"
  50445062msgstr "Лични папки"
  50455063
  5046 #: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:1285
   5064#: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:1305
  50475065msgid "Favorite Public Folders"
  50485066msgstr "Любими публични папки"
  50495067
  50505068#. i18n: Outlookism
  5051 #: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:1302
   5069#: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:1322
  50525070msgid "All Public Folders"
  50535071msgstr "Всички публични папки"
  50545072
  50555073#. i18n: Outlookism
  5056 #: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:1316
   5074#: ../servers/exchange/storage/exchange-account.c:1336
  50575075msgid "Global Address List"
  50585076msgstr "Глобален списък с адреси"
   
  50865104msgstr "Задачи"
  50875105
  5088 #: ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:159
   5106#: ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:161
  50895107msgid "Invalid connection"
  50905108msgstr "Невалидна връзка"
  50915109
  5092 #: ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:163
   5110#: ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:165
  50935111msgid "Invalid response from server"
  50945112msgstr "Сървърът отговори грешно"
  50955113
  5096 #: ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:165
   5114#: ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:167
  50975115msgid "No response from the server"
  50985116msgstr "Сървърът не отговаря"
  50995117
  5100 #: ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:171
   5118#: ../servers/groupwise/e-gw-connection.c:173
  51015119msgid "Bad parameter"
  51025120msgstr "Лош параметър"
 • desktop/evolution-exchange.HEAD.bg.po

  r277 r338  
  1010"Project-Id-Version: evolution exchange server\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-09-01 09:32+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-09-01 01:45+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-22 17:55+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-11-22 17:55+0200\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  5050msgstr "Ресурсът „%s“ е зает през избрания период."
  5151
  52 #: ../camel/camel-exchange-folder.c:223
   52#: ../camel/camel-exchange-folder.c:221
   53msgid "You cannot expunge in offline mode."
   54msgstr "Папката не може да бъде изчистена, когато сте в режим „Изключен“."
   55
   56#: ../camel/camel-exchange-folder.c:230
  5357msgid "Can only expunge in Deleted Items folder"
  5458msgstr "Можете да изчистите само папката за изтрити обекти"
  5559
  56 #: ../camel/camel-exchange-folder.c:247
   60#: ../camel/camel-exchange-folder.c:254
  5761msgid "No Subject"
  5862msgstr "Няма заглавие"
  5963
  60 #: ../camel/camel-exchange-folder.c:374
   64#: ../camel/camel-exchange-folder.c:381
  6165msgid "This message is not available in offline mode."
  6266msgstr "Това писмо не е налично в режим „Изключен“."
  6367
  64 #: ../camel/camel-exchange-folder.c:609
   68#: ../camel/camel-exchange-folder.c:616
  6569msgid "Moving messages"
  6670msgstr "Преместване на писма"
  6771
  68 #: ../camel/camel-exchange-folder.c:610
   72#: ../camel/camel-exchange-folder.c:617
  6973msgid "Copying messages"
  7074msgstr "Копиране на писма"
  7175
  72 #: ../camel/camel-exchange-folder.c:981
   76#: ../camel/camel-exchange-folder.c:988
  7377#, c-format
  7478msgid "Could not create directory %s: %s"
  7579msgstr "Неуспех при създаването на папката %s: %s"
  7680
  77 #: ../camel/camel-exchange-folder.c:991
   81#: ../camel/camel-exchange-folder.c:998
  7882#, c-format
  7983msgid "Could not load summary for %s"
  8084msgstr "Неуспех при зареждането на обобщението за %s"
  8185
  82 #: ../camel/camel-exchange-folder.c:999
   86#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1006
  8387#, c-format
  8488msgid "Could not create cache for %s"
  8589msgstr "Неуспех при създаването на кеш за %s"
  8690
  87 #: ../camel/camel-exchange-folder.c:1009
   91#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1016
  8892#, c-format
  8993msgid "Could not create journal for %s"
  9094msgstr "Неуспех при създаването дневник за %s"
  9195
  92 #: ../camel/camel-exchange-folder.c:1054
   96#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1061
  9397msgid "Scanning for changed messages"
  9498msgstr "Проверка за променени писма"
  9599
  96 #: ../camel/camel-exchange-folder.c:1080
   100#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1087
  97101msgid "Fetching summary information for new messages"
  98102msgstr "Доставяне на обобщение за новите писма"
   
  102106msgstr "Не е намерено име на папка\n"
  103107
  104 #: ../camel/camel-exchange-journal.c:372 ../mail/mail-stub-exchange.c:2530
  105 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2573 ../mail/mail-stub-exchange.c:2608
  106 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2635 ../mail/mail-stub-exchange.c:2682
  107 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2704
   108#: ../camel/camel-exchange-journal.c:372 ../mail/mail-stub-exchange.c:2534
   109#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2578 ../mail/mail-stub-exchange.c:2613
   110#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2640 ../mail/mail-stub-exchange.c:2687
   111#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2709
  108112msgid "Folder doesn't exist"
  109113msgstr "Папката не съществува"
   
  236240msgstr "Папката %s не съществува"
  237241
  238 #: ../camel/camel-exchange-store.c:558
   242#: ../camel/camel-exchange-store.c:563
  239243msgid "Cannot subscribe folder in offline mode."
  240244msgstr "Не може да се запишете към папка, когато сте в режим „Изключен“."
  241245
  242 #: ../camel/camel-exchange-store.c:575
   246#: ../camel/camel-exchange-store.c:580
  243247msgid "Cannot unsubscribe folder in offline mode."
  244248msgstr "Не може да се отпишете от папка, когато сте в режим „Изключен“."
  245249
  246 #: ../camel/camel-exchange-store.c:680
   250#: ../camel/camel-exchange-store.c:695
  247251msgid "Cannot get folder info in offline mode."
  248252msgstr "Неуспех при получаването на информация за папката в режим „Изключен“."
  249253
  250 #: ../camel/camel-exchange-store.c:751
   254#: ../camel/camel-exchange-store.c:766
  251255msgid "Cannot create folder in offline mode."
  252256msgstr "Не може да създавате папки, когато сте в режим „Изключен“."
  253257
  254 #: ../camel/camel-exchange-store.c:778
   258#: ../camel/camel-exchange-store.c:793
  255259msgid "Cannot delete folder in offline mode."
  256260msgstr "Папката не може да бъде изтрита, когато сте в режим „Изключен“."
  257261
  258 #: ../camel/camel-exchange-store.c:794
   262#: ../camel/camel-exchange-store.c:809
  259263msgid "Cannot rename folder in offline mode."
  260264msgstr "Папката не може да бъде преименувана, когато сте в режим „Изключен“."
   
  461465#. mail_stub_return_error (stub, _("Permission denied. Could not delete certain mails."));
  462466#: ../mail/mail-stub-exchange.c:280 ../mail/mail-stub-exchange.c:1381
  463 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2507 ../mail/mail-stub-exchange.c:2546
  464 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2612 ../mail/mail-stub-exchange.c:2656
  465 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2720 ../shell/e-storage.c:573
   467#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2511 ../mail/mail-stub-exchange.c:2551
   468#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2617 ../mail/mail-stub-exchange.c:2661
   469#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2725 ../shell/e-storage.c:573
  466470#: ../storage/xc-commands.c:319
  467471msgid "Permission denied"
   
  504508msgstr "Писмото не може да бъде прикрепено"
  505509
  506 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:1997
   510#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2001
  507511msgid "No such message"
  508512msgstr "Такова писмо не съществува"
  509513
  510 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2050
   514#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2054
  511515msgid "Message has been deleted"
  512516msgstr "Писмото беше изтрито"
  513517
  514 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2052
   518#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2056
  515519msgid "Error retrieving message"
  516520msgstr "Грешка при получаването на писмо"
  517521
  518 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2094
   522#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2098
  519523msgid "Mailbox does not support full-text searching"
  520524msgstr "Пощенската кутия не поддържа пълнотекстово търсене"
  521525
  522 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2192
   526#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2196
  523527msgid "Unable to move/copy messages"
  524528msgstr "Копирането/преместването на писма е неуспешно"
  525529
  526 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2422
   530#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2426
  527531msgid "No mail submission URI for this mailbox"
  528532msgstr "Липсва URI за изпращане на писма за тази пощенска кутия"
  529533
  530 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2458
   534#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2462
  531535msgid "Server won't accept mail via Exchange transport"
  532536msgstr "Сървърът няма да приема поща през транспорта на Exchange"
  533537
  534 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2460
   538#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2464
  535539#, c-format
  536540msgid ""
   
  541545"като подател."
  542546
  543 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2472
   547#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2476
  544548msgid ""
  545549"Could not send message.\n"
   
  549553"Това може да означава, че Вашият абонамент е надхвърлил квотата си."
  550554
  551 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2476
   555#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2480
  552556msgid "Could not send message"
  553557msgstr "Писмото не може да бъде изпратено"
  554558
  555 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2499 ../mail/mail-stub-exchange.c:2551
  556 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2616 ../mail/mail-stub-exchange.c:2661
  557 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2725 ../shell/e-storage.c:557
   559#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2503 ../mail/mail-stub-exchange.c:2556
   560#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2621 ../mail/mail-stub-exchange.c:2666
   561#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2730 ../shell/e-storage.c:557
  558562#: ../storage/xc-commands.c:323
  559563msgid "Generic error"
  560564msgstr "Обща грешка"
  561565
  562 #: ../mail/mail-stub-exchange.c:2503 ../storage/xc-commands.c:313
   566#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2507 ../storage/xc-commands.c:313
  563567msgid "Folder already exists"
  564568msgstr "Папката вече съществува"
   
  785789
  786790#: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:1
  787 msgid "*Control*F5"
  788 msgstr "*Control*F5"
  789 
  790 #: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:2
  791791msgid "Evolution Addressbook Exchange backend"
  792792msgstr "Ядро за адресника на Evolution Exchange"
  793793
  794 #: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:3
   794#: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:2
  795795msgid "Evolution Calendar Exchange backend"
  796796msgstr "Ядро за календара към Evolution Exchange"
  797797
  798 #: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:4
  799 msgid "Evolution Exchange Component"
  800 msgstr "Компонент на Evolution Exchange"
  801 
  802 #: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:5
  803 msgid "Exchange"
  804 msgstr "Exchange"
  805 
  806 #: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:6
   798#: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:3
  807799msgid "Ximian Connector for Exchange"
  808800msgstr "Ximian Connector за Exchange"
  809 
  810 #: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:7
  811 msgid "_Exchange"
  812 msgstr "_Exchange"
  813801
  814802#. i18n: This is the title of an "other user's folders"
   
  13821370#, c-format
  13831371msgid ""
  1384 "Warning: Evolution Could not migrate all the Exchange account data from the "
   1372"Warning: Evolution could not migrate all the Exchange account data from the "
  13851373"version %d.%d.%d. \n"
  13861374"The data hasn't been deleted, but will not be seen by this version of "
  13871375"Evolution"
  13881376msgstr ""
  1389 "Предупреждение: Evolution не може да мигрира всички Exchange данни от "
   1377"Предупреждение: Evolution не може да мигрира всички данни от Exchange от "
  13901378"версията %d.%d.%d.\n"
  13911379"Данните не са изтрити, но няма да могат да се видят през тази версия на "
 • desktop/gnome-panel.HEAD.bg.po

  r328 r338  
  1111"Project-Id-Version: gnome-panel\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-11-17 11:27+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-11-17 11:31+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-11-22 17:59+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-11-22 17:58+0200\n"
  1515"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  10081008msgstr "Обвивката панел на GNOME"
  10091009
  1010 #: ../gnome-panel/GNOME_Panel_Popup.xml.h:1 ../gnome-panel/applet.c:535
   1010#: ../gnome-panel/GNOME_Panel_Popup.xml.h:1 ../gnome-panel/applet.c:536
  10111011msgid "_Lock To Panel"
  10121012msgstr "_Заключване към панела"
  10131013
  1014 #: ../gnome-panel/GNOME_Panel_Popup.xml.h:2 ../gnome-panel/applet.c:518
   1014#: ../gnome-panel/GNOME_Panel_Popup.xml.h:2 ../gnome-panel/applet.c:519
  10151015msgid "_Move"
  10161016msgstr "П_реместване"
  10171017
  1018 #: ../gnome-panel/GNOME_Panel_Popup.xml.h:3 ../gnome-panel/applet.c:511
   1018#: ../gnome-panel/GNOME_Panel_Popup.xml.h:3 ../gnome-panel/applet.c:512
  10191019msgid "_Remove From Panel"
  10201020msgstr "_Премахване от панела"
  10211021
  1022 #: ../gnome-panel/applet.c:428
   1022#: ../gnome-panel/applet.c:429
  10231023msgid "???"
  10241024msgstr "???"
  10251025
  1026 #: ../gnome-panel/applet.c:1216
   1026#: ../gnome-panel/applet.c:1217
  10271027msgid "Can't find an empty spot"
  10281028msgstr "Неуспех при намирането на празно място"
   
  14111411msgid ""
  14121412"Click on a window to force the application to quit. To cancel press <ESC>."
  1413 msgstr "Натиснете върху прозорец за да го затворите принудително. За да се откажете натиснете <ESC>."
   1413msgstr ""
   1414"Натиснете върху прозорец за да го затворите принудително. За да се откажете "
   1415"натиснете <ESC>."
  14141416
  14151417#: ../gnome-panel/panel-force-quit.c:203
   
  16561658msgstr "Отваряне на „%s“"
  16571659
  1658 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:473
   1660#. Translators: the first string is a pathc and
   1661#. * the second string is a hostname. nautilus
   1662#. * contains the same string to translate.
   1663#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:380
   1664#, c-format
   1665msgid "%1$s on %2$s"
   1666msgstr "%1$s на %2$s"
   1667
   1668#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:476
  16591669msgid "Network Places"
  16601670msgstr "Мрежови места"
  16611671
  1662 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:476
   1672#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:479
  16631673msgid "Removable Media"
  16641674msgstr "Преносими носители"
   
  16681678#. * environment). Do not keep "Desktop Folder|"
  16691679#. * in the translation
  1670 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:547
   1680#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:550
  16711681msgid "Desktop Folder|Desktop"
  16721682msgstr "Работен плот"
  16731683
  1674 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:548
   1684#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:551
  16751685msgid "Open the desktop as a folder"
  16761686msgstr "Отваряне на работния плот като папка"
  16771687
  1678 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:902
   1688#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:905
  16791689msgid "Places"
  16801690msgstr "Места"
   
  16831693#. * is not the Desktop folder). Do not keep "Desktop Environment|" in
  16841694#. * the translation.
  1685 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:940
   1695#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:943
  16861696msgid "Desktop Environment|Desktop"
  16871697msgstr "Работна среда"
  16881698
  1689 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1081
   1699#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1084
  16901700msgid "Cannot launch entry"
  16911701msgstr "Това не може да бъде стартирано"
  16921702
  1693 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1093
   1703#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1096
  16941704msgid "Cannot load entry"
  16951705msgstr "Това не може да бъде заредено"
 • desktop/metacity.HEAD.bg.po

  r238 r338  
  1010"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-10-04 10:48+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-10-04 10:48+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-22 17:59+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-11-22 18:00+0200\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2424msgstr "Употреба: %s\n"
  2525
  26 #: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
   26#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:130
  2727msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
  2828msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
  2929
  30 #: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
   30#: ../src/delete.c:64 ../src/delete.c:91 ../src/metacity-dialog.c:71
  3131#: ../src/theme-parser.c:467
  3232#, c-format
   
  3434msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
  3535
  36 #: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
   36#: ../src/delete.c:71 ../src/delete.c:98 ../src/metacity-dialog.c:78
  3737#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
  3838#, c-format
   
  4040msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
  4141
  42 #: ../src/delete.c:128
   42#: ../src/delete.c:129
  4343#, c-format
  4444msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
  4545msgstr "Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от диалоговия процес\n"
  4646
  47 #: ../src/delete.c:263
   47#: ../src/delete.c:264
  4848#, c-format
  4949msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
  5050msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
  5151
  52 #: ../src/delete.c:344
   52#: ../src/delete.c:345
  5353#, c-format
  5454msgid ""
   
  5858"приложението: %s\n"
  5959
  60 #: ../src/delete.c:452
   60#: ../src/delete.c:453
  6161#, c-format
  6262msgid "Failed to get hostname: %s\n"
  6363msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
  6464
  65 #: ../src/display.c:307
   65#: ../src/display.c:308
  6666#, c-format
  6767msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
   
  8484msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
  8585
  86 #: ../src/frames.c:1122
   86#: ../src/frames.c:1123
  8787msgid "Close Window"
  8888msgstr "Затваряне на прозореца"
  8989
  90 #: ../src/frames.c:1125
   90#: ../src/frames.c:1126
  9191msgid "Window Menu"
  9292msgstr "Меню за прозорците"
  9393
  94 #: ../src/frames.c:1128
   94#: ../src/frames.c:1129
  9595msgid "Minimize Window"
  9696msgstr "Минимизиране на прозореца"
  9797
  98 #: ../src/frames.c:1131
   98#: ../src/frames.c:1132
  9999msgid "Maximize Window"
  100100msgstr "Максимизиране на прозореца"
  101101
  102 #: ../src/frames.c:1134
   102#: ../src/frames.c:1135
  103103msgid "Unmaximize Window"
  104104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
  105105
  106 #: ../src/keybindings.c:994
   106#: ../src/keybindings.c:996
  107107#, c-format
  108108msgid ""
   
  111111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
  112112
  113 #: ../src/keybindings.c:2654
   113#: ../src/keybindings.c:2494
  114114#, c-format
  115115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
   
  118118"грешка за команда: %s\n"
  119119
  120 #: ../src/keybindings.c:2759
   120#: ../src/keybindings.c:2599
  121121#, c-format
  122122msgid "No command %d has been defined.\n"
  123123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
  124124
  125 #: ../src/keybindings.c:3609
   125#: ../src/keybindings.c:3461
  126126msgid "No terminal command has been defined.\n"
  127127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
   
  185185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
  186186
  187 #: ../src/menu.c:54
   187#: ../src/menu.c:55
  188188msgid "Mi_nimize"
  189189msgstr "Ми_нимизиране"
  190190
  191 #: ../src/menu.c:55
   191#: ../src/menu.c:56
  192192msgid "Ma_ximize"
  193193msgstr "_Максимизиране"
  194194
  195 #: ../src/menu.c:56
   195#: ../src/menu.c:57
  196196msgid "Unma_ximize"
  197197msgstr "_Демаксимизиране"
  198198
  199 #: ../src/menu.c:57
   199#: ../src/menu.c:58
  200200msgid "Roll _Up"
  201201msgstr "На_виване"
  202202
  203 #: ../src/menu.c:58
   203#: ../src/menu.c:59
  204204msgid "_Unroll"
  205205msgstr "_Развиване"
  206206
  207 #: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
   207#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
  208208msgid "On _Top"
  209209msgstr "_Отгоре"
  210210
  211 #: ../src/menu.c:61
   211#: ../src/menu.c:62
  212212msgid "_Move"
  213213msgstr "_Преместване"
  214214
  215 #: ../src/menu.c:62
   215#: ../src/menu.c:63
  216216msgid "_Resize"
  217217msgstr "_Оразмеряване"
  218218
   219#: ../src/menu.c:64
   220msgid "Move Titlebar On_screen"
   221msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
   222
  219223#. separator
  220 #: ../src/menu.c:64
   224#: ../src/menu.c:66
  221225msgid "_Close"
  222226msgstr "_Затваряне"
  223227
  224228#. separator
  225 #: ../src/menu.c:66
   229#: ../src/menu.c:68
  226230msgid "_Always on Visible Workspace"
  227231msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
  228232
  229 #: ../src/menu.c:67
   233#: ../src/menu.c:69
  230234msgid "_Only on This Workspace"
  231235msgstr "_Само на този работен плот"
  232236
  233 #: ../src/menu.c:68
   237#: ../src/menu.c:70
  234238msgid "Move to Workspace _Left"
  235239msgstr "Преместване в _левия работен плот"
  236240
  237 #: ../src/menu.c:69
   241#: ../src/menu.c:71
  238242msgid "Move to Workspace R_ight"
  239243msgstr "Преместване в _десния работен плот"
  240244
  241 #: ../src/menu.c:70
   245#: ../src/menu.c:72
  242246msgid "Move to Workspace _Up"
  243247msgstr "Преместване в _горния работен плот"
  244248
  245 #: ../src/menu.c:71
   249#: ../src/menu.c:73
  246250msgid "Move to Workspace _Down"
  247251msgstr "Преместване в _долния работен плот"
  248252
  249 #: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
   253#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2112
  250254#, c-format
  251255msgid "Workspace %d"
  252256msgstr "Работен плот %d"
  253257
  254 #: ../src/menu.c:171
   258#: ../src/menu.c:173
  255259msgid "Workspace 1_0"
  256260msgstr "Работен плот 1_0"
  257261
  258 #: ../src/menu.c:173
   262#: ../src/menu.c:175
  259263#, c-format
  260264msgid "Workspace %s%d"
  261265msgstr "Работен плот %s%d"
  262266
  263 #: ../src/menu.c:368
   267#: ../src/menu.c:370
  264268msgid "Move to Another _Workspace"
  265269msgstr "Преместване в друг _работен плот"
   
  355359msgstr "Mod5"
  356360
  357 #: ../src/metacity-dialog.c:110
   361#: ../src/metacity-dialog.c:111
  358362#, c-format
  359363msgid "The window \"%s\" is not responding."
  360364msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
  361365
  362 #: ../src/metacity-dialog.c:118
   366#: ../src/metacity-dialog.c:119
  363367msgid ""
  364368"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
   
  367371"незапазени промени."
  368372
  369 #: ../src/metacity-dialog.c:129
   373#: ../src/metacity-dialog.c:130
  370374msgid "_Force Quit"
  371375msgstr "_Принудително спиране"
  372376
  373 #: ../src/metacity-dialog.c:226
   377#: ../src/metacity-dialog.c:227
  374378msgid "Title"
  375379msgstr "Заглавие"
  376380
  377 #: ../src/metacity-dialog.c:238
   381#: ../src/metacity-dialog.c:239
  378382msgid "Class"
  379383msgstr "Клас"
  380384
  381 #: ../src/metacity-dialog.c:264
   385#: ../src/metacity-dialog.c:265
  382386msgid ""
  383387"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
   
  387391"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
  388392
  389 #: ../src/metacity-dialog.c:330
   393#: ../src/metacity-dialog.c:331
  390394#, c-format
  391395msgid ""
   
  20222026msgstr "Стойността %d записана в GConf ключа %s е извън обхвата от 0 до %d\n"
  20232027
  2024 #: ../src/prefs.c:1589
   2028#: ../src/prefs.c:1595
  20252029#, c-format
  20262030msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
  20272031msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
  20282032
  2029 #: ../src/prefs.c:1833
   2033#: ../src/prefs.c:1839
  20302034#, c-format
  20312035msgid ""
   
  20362040"клавишната комбинация „%s“\n"
  20372041
  2038 #: ../src/prefs.c:2187
   2042#: ../src/prefs.c:2193
  20392043#, c-format
  20402044msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
   
  20462050msgstr "%d x %d"
  20472051
  2048 #: ../src/screen.c:408
   2052#: ../src/screen.c:403
  20492053#, c-format
  20502054msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
  20512055msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
  20522056
  2053 #: ../src/screen.c:424
   2057#: ../src/screen.c:419
  20542058#, c-format
  20552059msgid ""
   
  20602064"опцията --replace да го замените.\n"
  20612065
  2062 #: ../src/screen.c:448
   2066#: ../src/screen.c:443
  20632067#, c-format
  20642068msgid ""
   
  20682072"дисплей „%s“\n"
  20692073
  2070 #: ../src/screen.c:506
   2074#: ../src/screen.c:501
  20712075#, c-format
  20722076msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
  20732077msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
  20742078
  2075 #: ../src/screen.c:716
   2079#: ../src/screen.c:712
  20762080#, c-format
  20772081msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
  20782082msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
  20792083
  2080 #: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
   2084#: ../src/session.c:844 ../src/session.c:851
  20812085#, c-format
  20822086msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
  20832087msgstr "Неуспех при създаването на директорията „%s“: %s\n"
  20842088
  2085 #: ../src/session.c:901
   2089#: ../src/session.c:861
  20862090#, c-format
  20872091msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
  20882092msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
  20892093
  2090 #: ../src/session.c:1053
   2094#: ../src/session.c:1013
  20912095#, c-format
  20922096msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
  20932097msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
  20942098
  2095 #: ../src/session.c:1058
   2099#: ../src/session.c:1018
  20962100#, c-format
  20972101msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
  20982102msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
  20992103
  2100 #: ../src/session.c:1133
   2104#: ../src/session.c:1093
  21012105#, c-format
  21022106msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
  21032107msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
  21042108
  2105 #: ../src/session.c:1168
   2109#: ../src/session.c:1128
  21062110#, c-format
  21072111msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
  21082112msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
  21092113
  2110 #: ../src/session.c:1217
   2114#: ../src/session.c:1177
  21112115msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
  21122116msgstr "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния ID"
  21132117
  2114 #: ../src/session.c:1230
   2118#: ../src/session.c:1190
  21152119#, c-format
  21162120msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
  21172121msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
  21182122
  2119 #: ../src/session.c:1247
   2123#: ../src/session.c:1207
  21202124msgid "nested <window> tag"
  21212125msgstr "вложен етикет <window>"
  21222126
  2123 #: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
   2127#: ../src/session.c:1265 ../src/session.c:1297
  21242128#, c-format
  21252129msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
  21262130msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
  21272131
  2128 #: ../src/session.c:1409
   2132#: ../src/session.c:1369
  21292133#, c-format
  21302134msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
  21312135msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
  21322136
  2133 #: ../src/session.c:1469
   2137#: ../src/session.c:1429
  21342138#, c-format
  21352139msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
  21362140msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
  21372141
  2138 #: ../src/session.c:1489
   2142#: ../src/session.c:1449
  21392143#, c-format
  21402144msgid "Unknown element %s"
  21412145msgstr "Непознат елемент %s"
  21422146
  2143 #: ../src/session.c:1961
   2147#: ../src/session.c:1921
  21442148#, c-format
  21452149msgid ""
   
  31553159msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
  31563160
  3157 #: ../src/util.c:93
   3161#: ../src/util.c:95
  31583162#, c-format
  31593163msgid "Failed to open debug log: %s\n"
  31603164msgstr "Неуспех при отварянето на журнала за изчистване на грешки: %s\n"
  31613165
  3162 #: ../src/util.c:103
   3166#: ../src/util.c:105
  31633167#, c-format
  31643168msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
  31653169msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
  31663170
  3167 #: ../src/util.c:109
   3171#: ../src/util.c:111
  31683172#, c-format
  31693173msgid "Opened log file %s\n"
  31703174msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
  31713175
  3172 #: ../src/util.c:217
   3176#: ../src/util.c:219
  31733177msgid "Window manager: "
  31743178msgstr "Мениджър на прозорци: "
  31753179
  3176 #: ../src/util.c:363
   3180#: ../src/util.c:365
  31773181msgid "Bug in window manager: "
  31783182msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
  31793183
  3180 #: ../src/util.c:392
   3184#: ../src/util.c:394
  31813185msgid "Window manager warning: "
  31823186msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
  31833187
  3184 #: ../src/util.c:416
   3188#: ../src/util.c:418
  31853189msgid "Window manager error: "
  31863190msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
  31873191
  3188 #: ../src/window-props.c:162
   3192#: ../src/window-props.c:163
  31893193#, c-format
  31903194msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
   
  31923196
  31933197#. first time through
  3194 #: ../src/window.c:5208
   3198#: ../src/window.c:5238
  31953199#, c-format
  31963200msgid ""
   
  32083212#. * about these apps but make them work.
  32093213#.
  3210 #: ../src/window.c:5879
   3214#: ../src/window.c:5878
  32113215#, c-format
  32123216msgid ""
   
  32453249"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
  32463250"списъка\n"
  3247 
  3248 #~ msgid ""
  3249 #~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
  3250 #~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
  3251 #~ "specified by the auto_raise_delay key)."
  3252 #~ msgstr ""
  3253 #~ "Ако е зададено като истина и фокусът е или „sloppy“, или „mouse“, "
  3254 #~ "фокусираният прозорец ще се издигне автоматично след забавяне (указано в "
  3255 #~ "ключа auto_raise_delay)."
 • desktop/sound-juicer.HEAD.bg.po

  r199 r338  
  1111"Project-Id-Version: sound juicer\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-09-21 10:05+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-09-21 10:06+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-11-22 18:02+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-11-22 18:02+0200\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2525
  2626#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:2
  27 msgid "Sound Juicer CD Ripper"
  28 msgstr "Sound Juicer"
   27msgid "Sound Juicer CD Extractor"
   28msgstr "Sound Juicer - програма за извличане на музика"
  2929
  3030#: ../data/sound-juicer.glade.h:1
   
  117117
  118118#: ../data/sound-juicer.glade.h:23 ../src/sj-about.c:52
  119 #: ../src/sj-extractor.c:492 ../src/sj-main.c:159 ../src/sj-main.c:161
  120 #: ../src/sj-main.c:1120
   119#: ../src/sj-extractor.c:492 ../src/sj-main.c:158 ../src/sj-main.c:160
   120#: ../src/sj-main.c:1164
  121121msgid "Sound Juicer"
  122122msgstr "Sound Juicer"
   
  134134msgstr "_Ръководство"
  135135
  136 #: ../data/sound-juicer.glade.h:26 ../src/sj-main.c:241
   136#: ../data/sound-juicer.glade.h:26 ../src/sj-main.c:221
  137137msgid "_Continue"
  138138msgstr "Про_дължаване"
   
  389389msgstr "Приставката нужна за достъп до файловете не беше открита"
  390390
  391 #: ../src/sj-main.c:136
   391#: ../src/sj-main.c:135
  392392msgid "E_xtract"
  393393msgstr "_Извличане"
  394394
  395 #: ../src/sj-main.c:174
   395#: ../src/sj-main.c:173
  396396msgid "Could not start Sound Juicer"
  397397msgstr "Sound Juicer не може да се стартира"
  398398
  399 #: ../src/sj-main.c:175 ../src/sj-main.c:595 ../src/sj-main.c:684
  400 #: ../src/sj-main.c:719
   399#: ../src/sj-main.c:174 ../src/sj-main.c:572 ../src/sj-main.c:671
   400#: ../src/sj-main.c:762
  401401msgid "Reason"
  402402msgstr "Причина"
  403403
  404 #: ../src/sj-main.c:177
   404#: ../src/sj-main.c:176
  405405msgid "Please consult the documentation for assistance."
  406406msgstr "Моля, консултирайте се с документацията за помощ."
  407407
  408 #: ../src/sj-main.c:239
   408#: ../src/sj-main.c:219
  409409msgid "You are currently extracting a CD. Do you want to quit now or continue?"
  410410msgstr ""
  411411"В момента извличате диск. Искате ли наистина да спрете се или да продължите?"
  412412
  413 #: ../src/sj-main.c:302 ../src/sj-main.c:404
   413#: ../src/sj-main.c:279 ../src/sj-main.c:381
  414414msgid "(unknown)"
  415415msgstr "(непознат)"
  416416
  417 #: ../src/sj-main.c:446 ../src/sj-main.c:1238
   417#: ../src/sj-main.c:423 ../src/sj-main.c:1282
  418418msgid "Title"
  419419msgstr "Заглавие"
  420420
  421 #: ../src/sj-main.c:452 ../src/sj-main.c:1247
   421#: ../src/sj-main.c:429 ../src/sj-main.c:1291
  422422msgid "Artist"
  423423msgstr "Изпълнител"
  424424
  425 #: ../src/sj-main.c:593 ../src/sj-main.c:682 ../src/sj-main.c:717
   425#: ../src/sj-main.c:570 ../src/sj-main.c:669 ../src/sj-main.c:760
  426426msgid "Could not read the CD"
  427427msgstr "Дискът не може да бъде прочетен"
  428428
  429 #: ../src/sj-main.c:594 ../src/sj-main.c:683
   429#: ../src/sj-main.c:571 ../src/sj-main.c:670
  430430msgid "Sound Juicer could not read the track listing on this CD."
  431431msgstr "Sound Juicer не може да прочете списъка с песните от този диск."
  432432
  433433#. Set statusbar message
  434 #: ../src/sj-main.c:667
   434#: ../src/sj-main.c:651
  435435msgid "Retrieving track listing...please wait."
  436436msgstr "Получаване на списъка с песните... Изчакайте."
  437437
  438 #: ../src/sj-main.c:711
   438#: ../src/sj-main.c:733
   439msgid "Extracting audio from CD"
   440msgstr "Извличане на музика от CD"
   441
   442#: ../src/sj-main.c:754
  439443#, c-format
  440444msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
  441445msgstr "Sound Juicer няма достъп до CD-ROM устройството „%s“"
  442446
  443 #: ../src/sj-main.c:760
   447#: ../src/sj-main.c:804
  444448msgid "No CD-ROM drives found"
  445449msgstr "Няма открити CD-ROM устройства"
  446450
  447 #: ../src/sj-main.c:761
   451#: ../src/sj-main.c:805
  448452msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
  449453msgstr ""
  450454"Sound Juicer не може да открие никакви CD-ROM устройства, от които да чете."
  451455
  452 #: ../src/sj-main.c:793
   456#: ../src/sj-main.c:836
  453457msgid ""
  454458"The currently selected audio profile is not available on your installation."
  455459msgstr "Избрания аудио профил не е наличен на вашата инсталация."
  456460
  457 #: ../src/sj-main.c:795
   461#: ../src/sj-main.c:838
  458462msgid "_Change Profile"
  459463msgstr "_Промяна на профил"
  460464
  461 #: ../src/sj-main.c:957
   465#: ../src/sj-main.c:1000
  462466#, c-format
  463467msgid "Unknown column %d was edited"
  464468msgstr "Непозната колонa %d беше редактирана"
  465469
  466 #: ../src/sj-main.c:1012 ../src/sj-prefs.c:141
   470#: ../src/sj-main.c:1055 ../src/sj-prefs.c:141
  467471#, c-format
  468472msgid ""
   
  473477"%s"
  474478
  475 #: ../src/sj-main.c:1143
   479#: ../src/sj-main.c:1187
  476480msgid "Could not create GConf client.\n"
  477481msgstr "Не може да се създаде GConf клиент.\n"
  478482
  479 #: ../src/sj-main.c:1173
   483#: ../src/sj-main.c:1217
  480484msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
  481485msgstr "Файлът с описанието на Sound Juicer не може да бъде прочетен."
  482486
  483 #: ../src/sj-main.c:1223
   487#: ../src/sj-main.c:1267
  484488msgid "Track"
  485489msgstr "Песен"
  486490
  487 #: ../src/sj-main.c:1258
   491#: ../src/sj-main.c:1302
  488492msgid "Duration"
  489493msgstr "Продължителност"
   494
   495#: ../src/sj-metadata-cdtext.c:128
   496msgid "CD-TEXT metadata plugin failed to initialise."
   497msgstr "Приставката за метаданни CD-TEXT не се инициализира."
   498
   499#: ../src/sj-metadata-cdtext.c:179
   500msgid "Cannot read CD"
   501msgstr "Не може да чете CD"
  490502
  491503#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:89
   
  549561msgstr "Мета данните за това CD са незавършени.\n"
  550562
  551 #: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:471
   563#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:473
  552564msgid "Could not create CD lookup thread"
  553565msgstr "Нишката за преглед на CD-то не може да бъде създадена"
   
  585597msgstr "Изпълнител на песен, заглавие на албум"
  586598
  587 #: ../src/sj-prefs.c:54 ../src/sj-prefs.c:288
   599#: ../src/sj-prefs.c:54 ../src/sj-prefs.c:289
  588600msgid "Album Title"
  589601msgstr "Заглавие на албума"
  590602
  591603#. title
  592 #: ../src/sj-prefs.c:55 ../src/sj-prefs.c:289
   604#: ../src/sj-prefs.c:55 ../src/sj-prefs.c:290
  593605msgid "Album Artist"
  594606msgstr "Изпълнител на албума"
   
  608620#. album
  609621#. track number
  610 #: ../src/sj-prefs.c:63 ../src/sj-prefs.c:300
   622#: ../src/sj-prefs.c:63 ../src/sj-prefs.c:301
  611623msgid "Track Title"
  612624msgstr "Заглавие на песен"
   
  625637
  626638#. title
  627 #: ../src/sj-prefs.c:301
   639#: ../src/sj-prefs.c:302
  628640msgid "Track Artist"
  629641msgstr "Изпълнител на песен"
 • desktop/totem.HEAD.bg.po

  r292 r338  
  44# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>
  55# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, huge updates
  6 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
  7 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
   6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005.
  87#
  98msgid ""
   
  1110"Project-Id-Version: totem 1.0\n"
  1211"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-11-08 09:01+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-11-08 09:06+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-22 18:04+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-11-22 18:04+0200\n"
  1514"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1615"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  186185msgstr "Няма налични"
  187186
  188 #: ../data/properties.glade.h:17 ../src/totem.c:2026
   187#: ../data/properties.glade.h:17 ../src/totem.c:2022
  189188msgid "Properties"
  190189msgstr "Подробности"
   
  251250#. Title
  252251#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:2 ../data/totem.glade.h:99
  253 #: ../src/totem.c:694 ../src/totem.c:3396 ../src/totem.c:3413
   252#: ../src/totem.c:694 ../src/totem.c:3394 ../src/totem.c:3411
  254253msgid "Totem Movie Player"
  255254msgstr "Гледане на филми (Totem)"
   
  12361235msgstr "Totem не успя да пусне диска за изпълнение."
  12371236
  1238 #: ../src/totem.c:428 ../src/totem.c:3258
   1237#: ../src/totem.c:428 ../src/totem.c:3256
  12391238msgid "No reason."
  12401239msgstr "Няма причина."
   
  12481247msgstr "Получи се грешка"
  12491248
  1250 #: ../src/totem.c:1630
   1249#: ../src/totem.c:1626
  12511250msgid "Open Location..."
  12521251msgstr "Отваряне на местоположение..."
  12531252
  1254 #: ../src/totem.c:1899
   1253#: ../src/totem.c:1895
  12551254msgid "Totem could not display the help contents."
  12561255msgstr "Ръководството не може да бъде показано."
  12571256
  1258 #: ../src/totem.c:1937
   1257#: ../src/totem.c:1933
  12591258#, c-format
  12601259msgid "Movie Player using %s"
  12611260msgstr "Програма за гледане на филми, която използва %s"
  12621261
  1263 #: ../src/totem.c:1941
   1262#: ../src/totem.c:1937
  12641263msgid "Totem"
  12651264msgstr "Totem"
  12661265
  1267 #: ../src/totem.c:1943 ../src/vanity.c:261
   1266#: ../src/totem.c:1939 ../src/vanity.c:261
  12681267msgid "Copyright © 2002-2005 Bastien Nocera"
  12691268msgstr "Авторски права © 2002-2005 Bastien Nocera"
  12701269
  1271 #: ../src/totem.c:1948 ../src/vanity.c:266
   1270#: ../src/totem.c:1944 ../src/vanity.c:266
  12721271msgid "translator-credits"
  12731272msgstr ""
   
  12811280"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  12821281
  1283 #: ../src/totem.c:1981 ../src/totem.c:1989 ../src/vanity.c:299
   1282#: ../src/totem.c:1977 ../src/totem.c:1985 ../src/vanity.c:299
  12841283#: ../src/vanity.c:307
  12851284msgid "Totem could not get a screenshot of that film."
  12861285msgstr "Totem не можа да запази кадър от този филм."
  12871286
  1288 #: ../src/totem.c:1989 ../src/vanity.c:307
   1287#: ../src/totem.c:1985 ../src/vanity.c:307
  12891288msgid "This is not supposed to happen; please file a bug report."
  12901289msgstr "Това не трябва да се случва! Моля, подайте доклад за грешка."
  12911290
  1292 #: ../src/totem.c:2016
   1291#: ../src/totem.c:2012
  12931292msgid "Totem couldn't show the movie properties window."
  12941293msgstr "Totem не може да изобрази прозореца с информация за филма."
  12951294
  1296 #: ../src/totem.c:2016
   1295#: ../src/totem.c:2012
  12971296msgid "Make sure that Totem is correctly installed."
  12981297msgstr "Проверете дали Totem е инсталиран правилно."
  12991298
  1300 #: ../src/totem.c:2102
   1299#: ../src/totem.c:2098
  13011300#, c-format
  13021301msgid "Totem could not seek in '%s'."
  13031302msgstr "Totem не може да търси в „%s“."
  13041303
  1305 #: ../src/totem.c:3258
   1304#: ../src/totem.c:3256
  13061305msgid "Totem could not startup."
  13071306msgstr "Totem не може да се стартира."
  13081307
  1309 #: ../src/totem.c:3397
   1308#: ../src/totem.c:3395
  13101309msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
  13111310msgstr ""
  13121311"Библиотеките за безопасна работа с нишки не могат да бъдат инициализирани."
  13131312
  1314 #: ../src/totem.c:3397
   1313#: ../src/totem.c:3395
  13151314msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
  13161315msgstr "Проверете системата си. Totem ще бъде спрян."
  13171316
  1318 #: ../src/totem.c:3420
   1317#: ../src/totem.c:3418
  13191318msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
  13201319msgstr "Totem не може да инициализира ядрото за настройки."
  13211320
  1322 #: ../src/totem.c:3420
   1321#: ../src/totem.c:3418
  13231322msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
  13241323msgstr "Проверете дали GNOME е инсталиран правилно."
  13251324
  13261325#. Main window
  1327 #: ../src/totem.c:3447
   1326#: ../src/totem.c:3445
  13281327msgid "main window"
  13291328msgstr "основен прозорец"
  13301329
  1331 #: ../src/totem.c:3452
   1330#: ../src/totem.c:3450
  13321331msgid "video popup menu"
  13331332msgstr "видео меню"
   
  14041403"Проверете дали Vanity е инсталиран правилно."
  14051404
  1406 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:66
   1405#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:69
  14071406#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:67
  14081407msgid "Totem Video Window"
  14091408msgstr "Прозорец за видео-изображение на Totem"
  14101409
  1411 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1835
   1410#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1820
   1411msgid ""
   1412"The requested audio output was not found. Please select another audio output "
   1413"in the Multimedia Systems Selector."
   1414msgstr ""
   1415"Необходимия изход на звука не е намерен. Изберете друг изход на звука в "
   1416"„Избор на мултимедийни системи“"
   1417
   1418#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1825
   1419#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1935
   1420msgid "Location not found."
   1421msgstr "Местоположението не е намерено."
   1422
   1423#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1829
   1424#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1938
   1425msgid "Could not open location; You may not have permission to open the file."
   1426msgstr "Местоположението не може да бъде отворено. Възможно е да нямате права."
   1427
   1428#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1840
   1429#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3435
   1430msgid ""
   1431"The video output is in use by another application. Please close other video "
   1432"applications, or select another video output in the Multimedia Systems "
   1433"Selector."
   1434msgstr ""
   1435"Видео изхода се използва от друга програма. Затворете другите видео програми "
   1436"или изберете друг видео изход в „Избор на мултимедийни системи“."
   1437
   1438#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1846
   1439#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3478
   1440msgid ""
   1441"The audio output is in use by another application. Please select another "
   1442"audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider "
   1443"using a sound server."
   1444msgstr ""
   1445"Изходът на звука се използва от друга програма. Изберете друг изход на звука "
   1446"в „Избор на мултимедийни системи“. Замислете се за ползването на звуков "
   1447"сървър."
   1448
   1449#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1927
   1450msgid "Media file could not be played."
   1451msgstr "Мултимедийният файл не може да бъде прочетен."
   1452
   1453#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1986
  14121454#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1874
  14131455msgid "Failed to retrieve working directory"
  14141456msgstr "Грешка при получаване на работната папка"
  14151457
  1416 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1900
  1417 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1935
  1418 msgid "Location not found."
  1419 msgstr "Местоположението не е намерено."
  1420 
  1421 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1903
  1422 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1938
  1423 msgid "Could not open location; You may not have permission to open the file."
  1424 msgstr "Местоположението не може да бъде отворено. Възможно е да нямате права."
  1425 
  1426 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1924
   1458#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3265
   1459#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3154
   1460msgid "Too old version of GStreamer installed."
   1461msgstr "Инсталираната версия на GStreamer е твърде стара."
   1462
   1463#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3272
   1464#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3161
   1465msgid "Media contains no supported video streams."
   1466msgstr "Медията съдържа неподдържани видео потоци."
   1467
   1468#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3601
   1469#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3339
   1470msgid ""
   1471"Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
   1472"installation."
   1473msgstr ""
   1474"Неуспех при създаването на обект за изпълнение на GStreamer. Проверете "
   1475"инсталацията на GStreamer."
   1476
   1477#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3704
   1478#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3783
   1479#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3446
   1480msgid ""
   1481"Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
   1482"video output in the Multimedia Systems Selector."
   1483msgstr ""
   1484"Неуспех при отварянето на видео изхода. Може да не е наличен. Изберете друг "
   1485"видео изход от „Избор на мултимедийни системи“."
   1486
   1487#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3712
   1488#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3450
   1489msgid ""
   1490"Could not find the video output. You may need to install additional "
   1491"GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia Systems "
   1492"Selector."
   1493msgstr ""
   1494"Неуспех при откриването на видео изхода. Може да се наложи да инсталирате "
   1495"допълнителни приставки на GStreamer или да изберете друг видео изход от "
   1496"„Избор на мултимедийни системи“."
   1497
   1498#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3727
   1499#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3495
   1500msgid ""
   1501"Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
   1502"device, or the sound server may not be running. Please select another audio "
   1503"output in the Multimedia Systems Selector."
   1504msgstr ""
   1505"Неуспех при отварянето на изхода за звука. Възможно е да нямата право да "
   1506"отваряте звуковата карта или е възможно звуковият сървър да не работи. "
   1507"Изберете друг звуков изход от „Избор на мултимедийни системи“."
   1508
   1509#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3737
   1510msgid ""
   1511"Could not find the audio output. You may need to install additional "
   1512"GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia Systems "
   1513"Selector."
   1514msgstr ""
   1515"Неуспех при откриването на изхода на звука. Може да се наложи да инсталирате "
   1516"допълнителни приставки на GStreamer или да изберете друг изход на звука от "
   1517"„Избор на мултимедийни системи“."
   1518
  14271519#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1959
  14281520msgid "Failed to open media file; unknown error"
  14291521msgstr "Неуспех при отварянето на медийния файл; неизвестна грешка"
  14301522
  1431 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1961
  14321523#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1992
  14331524#, c-format
   
  14351526msgstr "Неуспех при изпълнението: %s"
  14361527
  1437 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1963
  14381528#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1994
  14391529msgid "unknown error"
  14401530msgstr "неизвестна грешка"
  14411531
  1442 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3190
  1443 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3154
  1444 msgid "Too old version of GStreamer installed."
  1445 msgstr "Инсталираната версия на GStreamer е твърде стара."
  1446 
  1447 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3197
  1448 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3161
  1449 msgid "Media contains no supported video streams."
  1450 msgstr "Медията съдържа неподдържани видео потоци."
  1451 
  1452 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3525
  1453 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3339
  1454 msgid ""
  1455 "Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
  1456 "installation."
  1457 msgstr ""
  1458 "Неуспех при създаването на обект за изпълнение на GStreamer. Проверете "
  1459 "инсталацията на GStreamer."
  1460 
  1461 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3637
  1462 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3435
  1463 msgid ""
  1464 "The video output is in use by another application. Please close other video "
  1465 "applications, or select another video output in the Multimedia Systems "
  1466 "Selector."
  1467 msgstr ""
  1468 "Видео изхода се използва от друга програма. Затворете другите видео програми "
  1469 "или изберете друг видео изход в „Избор на мултимедийни системи“."
  1470 
  1471 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3648
  1472 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3446
  1473 msgid ""
  1474 "Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
  1475 "video output in the Multimedia Systems Selector."
  1476 msgstr ""
  1477 "Неуспех при отварянето на видео изхода. Може да не е наличен. Изберете друг "
  1478 "видео изход от „Избор на мултимедийни системи“."
  1479 
  1480 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3652
  1481 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3450
  1482 msgid ""
  1483 "Could not find the video output. You may need to install additional "
  1484 "GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia Systems "
  1485 "Selector."
  1486 msgstr "Неуспех при откриването на видео изхода. Може да се наложи да инсталирате допълнителни приставки на GStreamer или да изберете друг видео изход от „Избор на мултимедийни системи“."
  1487 
  1488 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3681
  1489 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3478
  1490 msgid ""
  1491 "The audio output is in use by another application. Please select another "
  1492 "audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider "
  1493 "using a sound server."
  1494 msgstr ""
  1495 "Изходът на звука се използва от друга програма. Изберете друг изход на звука "
  1496 "в „Избор на мултимедийни системи“. Замислете се за ползването на звуков "
  1497 "сървър."
  1498 
  1499 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3687
  15001532#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3484
  15011533msgid ""
   
  15061538"„Избор на мултимедийни системи“"
  15071539
  1508 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3698
  1509 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3495
  1510 msgid ""
  1511 "Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
  1512 "device, or the sound server may not be running. Please select another audio "
  1513 "output in the Multimedia Systems Selector."
  1514 msgstr ""
  1515 "Неуспех при отварянето на изхода за звука. Възможно е да нямата право да "
  1516 "отваряте звуковата карта или е възможно звуковият сървър да не работи. "
  1517 "Изберете друг звуков изход от „Избор на мултимедийни системи“."
  1518 
  1519 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3702
  15201540#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3499
  15211541msgid ""
   
  15231543"GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia Systems "
  15241544"Selector"
  1525 msgstr "Неуспех при откриването на изхода на звука. Може да се наложи да инсталирате допълнителни приставки на GStreamer или да изберете друг изход на звука от „Избор на мултимедийни системи“."
  1526 
  1527 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:676
   1545msgstr ""
   1546"Неуспех при откриването на изхода на звука. Може да се наложи да инсталирате "
   1547"допълнителни приставки на GStreamer или да изберете друг изход на звука от "
   1548"„Избор на мултимедийни системи“."
   1549
   1550#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:677
  15281551#, c-format
  15291552msgid ""
   
  15341557"Проверете дали устройството не е заето."
  15351558
  1536 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1131
  1537 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1667
   1559#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1132
   1560#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1669
  15381561msgid ""
  15391562"No video output is available. Make sure that the program is correctly "
   
  15421565"Няма наличен видео изход. Проверете дали програмата е инсталирана правилно."
  15431566
  1544 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1254
   1567#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1255
  15451568msgid "The server you are trying to connect to is not known."
  15461569msgstr "Посоченият сървър е неизвестен."
  15471570
  1548 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1258
   1571#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1259
  15491572#, c-format
  15501573msgid "The device name you specified (%s) seems to be invalid."
  15511574msgstr "Посоченото име на устройство (%s) е грешно."
  15521575
  1553 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1262
   1576#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1263
  15541577#, c-format
  15551578msgid "The server you are trying to connect to (%s) is unreachable."
  15561579msgstr "Посоченият сървър (%s) е недостъпен."
  15571580
  1558 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1266
   1581#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1267
  15591582msgid "The connection to this server was refused."
  15601583msgstr "Посоченият сървър отказва да се свърже с Вас."
  15611584
  1562 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1270
   1585#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1271
  15631586msgid "The specified movie could not be found."
  15641587msgstr "Посоченият филм не може да бъде намерен."
  15651588
  1566 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1276
  1567 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1294
   1589#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1277
   1590#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1295
  15681591msgid ""
  15691592"The source seems encrypted, and can't be read. Are you trying to play an "
   
  15731596"криптирани DVD инсталирайте libdvdcss."
  15741597
  1575 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1279
   1598#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1280
  15761599msgid "The movie could not be read."
  15771600msgstr "Филмът не може да бъде прочетен."
  15781601
  1579 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1288
   1602#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1289
  15801603#, c-format
  15811604msgid "A problem occurred while loading a library or a decoder (%s)."
  15821605msgstr "Грешка при зареждане на библиотека или декодер (%s)."
  15831606
  1584 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1297
   1607#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1298
  15851608msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
  15861609msgstr "Този файл е криптиран и не може да бъде изпълнен."
  15871610
  1588 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1302
   1611#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1303
  15891612msgid "For security reasons, this movie can not be played back."
  15901613msgstr ""
  15911614"Поради причини свързани със сигурността, не можете да гледате този филм."
  15921615
  1593 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1307
   1616#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1308
  15941617msgid "The audio device is busy. Is another application using it?"
  15951618msgstr "Звуковата карта е заета. Използва ли се от друга програма?"
  15961619
  1597 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1312
   1620#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1313
  15981621msgid "You are not allowed to open this file."
  15991622msgstr "Не ви е позволено да отваряте този файл."
  16001623
  1601 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1314
   1624#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1315
  16021625msgid "The server refused access to this file or stream."
  16031626msgstr "Сървърът отказва достъп до този файл или поток."
  16041627
  1605 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1323
   1628#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1324
  16061629msgid "The file you tried to play is an empty file."
  16071630msgstr "Файлът, който се опитвате да пуснете, е празен."
  16081631
  1609 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1471
   1632#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1472
  16101633msgid "There is no input plugin to handle the location of this movie"
  16111634msgstr ""
   
  16131636"филм."
  16141637
  1615 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1475
   1638#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1476
  16161639msgid "There is no plugin to handle this movie."
  16171640msgstr "Липсва подходяща приставка за гледане на този филм."
  16181641
  1619 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1479
   1642#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1480
  16201643msgid "This movie is broken and can not be played further."
  16211644msgstr "Филмът е повреден и възпроизвеждането не може да продължи."
  16221645
  1623 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1483
   1646#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1484
  16241647msgid "This location is not a valid one."
  16251648msgstr "Това местоположение не е валидно."
  16261649
  1627 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1487
   1650#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1488
  16281651msgid "This movie could not be opened."
  16291652msgstr "Филмът не може да бъде отворен."
  16301653
  1631 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1491
   1654#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1492
  16321655msgid "Generic Error."
  16331656msgstr "Обща грешка."
  16341657
  1635 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2031
   1658#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2033
  16361659msgid "This movie is a still image. You can open it with an image viewer."
  16371660msgstr ""
   
  16391662"преглед на изображения."
  16401663
  1641 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2055
   1664#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2057
  16421665#, c-format
  16431666msgid ""
   
  16481671"приставки."
  16491672
  1650 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2059
   1673#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2061
  16511674#, c-format
  16521675msgid ""
   
  16571680"приставки."
  16581681
  1659 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2075
   1682#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2077
  16601683msgid "This is an audio-only file, and there is no audio output available."
  16611684msgstr "Това е чист звуков файл, но няма наличен изходен звуков поток."
  16621685
  1663 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3521
  1664 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3584
   1686#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3523
   1687#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3586
  16651688#, c-format
  16661689msgid "Language %d"
  16671690msgstr "Език %d"
  16681691
  1669 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3620
   1692#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3622
  16701693msgid "Movie is not playing."
  16711694msgstr "Филмът не се изпълнява."
  16721695
  1673 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3629
   1696#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3631
  16741697msgid "No video to capture."
  16751698msgstr "Няма видео за запис."
  16761699
  1677 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3637
   1700#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3639
  16781701msgid "Video codec is not handled."
  16791702msgstr "Видео кодекът не се поддържа."
 • proposed/fast-user-switch-applet.HEAD.bg.po

  r327 r338  
  99"Project-Id-Version: fast-user-switching-applet\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-03 16:22+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-10-03 16:21+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-11-22 17:57+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-11-22 17:57+0200\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  164164"Which login do you want to switch to?"
  165165msgstr ""
  166 "Потребителя, към който искате да превключите е влезнал множество пъти на "
   166"Потребителят, към който искате да превключите е влезнал множество пъти на "
  167167"този компютър. Към кое влизане желаете да превключите?"
  168168
   
  214214
  215215#: ../src/applet.c:530
  216 msgid "Login Screen"
  217 msgstr "Екран за влизане"
   216msgid "Other"
   217msgstr "Други"
  218218
  219219#: ../src/applet.c:543
   
  350350msgstr "Името на X11 дисплея, към който този обект се обръща"
  351351
  352 #: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:152
   352#: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:164
  353353msgid "User"
  354354msgstr "Потребител"
   
  356356#: ../src/fusa-display.c:135
  357357msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
  358 msgstr "Потребителя, който в момента е включен към този виртуален терминал."
   358msgstr "Потребителят, който в момента е включен към този виртуален терминал."
  359359
  360360#: ../src/fusa-display.c:141
   
  376376msgstr "Дали този дисплей е в прозорец (Xnest) или не"
  377377
  378 #: ../src/fusa-manager.c:1263
   378#: ../src/fusa-manager.c:1262
  379379msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
  380380msgstr ""
   
  382382"непознати причини."
  383383
  384 #: ../src/fusa-manager.c:1270
   384#: ../src/fusa-manager.c:1269
  385385msgid "The display manager is not running or too old."
  386386msgstr "Програмата за управление на дисплеи не върви или е твърде стара."
  387387
  388 #: ../src/fusa-manager.c:1273
   388#: ../src/fusa-manager.c:1272
  389389msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
  390390msgstr "Настроения лимит на гъвкави сървъри е достигнат."
  391391
  392 #: ../src/fusa-manager.c:1276
   392#: ../src/fusa-manager.c:1275
  393393msgid "There was an unknown error starting X."
  394394msgstr "Имаше непозната грешка при стартирането на X."
  395395
  396 #: ../src/fusa-manager.c:1279
   396#: ../src/fusa-manager.c:1278
  397397msgid "The X server failed to finish starting."
  398398msgstr "Х сървъра не успя да завърши стартирането си."
  399399
  400 #: ../src/fusa-manager.c:1282
   400#: ../src/fusa-manager.c:1281
  401401msgid "There are too many X sessions running."
  402402msgstr "Има прекалено много вървящи сесии на X."
  403403
  404 #: ../src/fusa-manager.c:1285
   404#: ../src/fusa-manager.c:1284
  405405msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
  406406msgstr "Вложения X сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър."
  407407
  408 #: ../src/fusa-manager.c:1288
   408#: ../src/fusa-manager.c:1287
  409409msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
  410410msgstr "Х сървъра в конфигурацията на GDM, не може да бъде открит."
  411411
  412 #: ../src/fusa-manager.c:1291 ../src/gdmcomm.c:492
   412#: ../src/fusa-manager.c:1290 ../src/gdmcomm.c:492
  413413msgid ""
  414414"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
   
  418418"което не е налично."
  419419
  420 #: ../src/fusa-manager.c:1294 ../src/gdmcomm.c:495
   420#: ../src/fusa-manager.c:1293 ../src/gdmcomm.c:495
  421421msgid "Virtual terminals not supported."
  422422msgstr "Виртуалните терминали не са поддържани."
  423423
  424 #: ../src/fusa-manager.c:1297
   424#: ../src/fusa-manager.c:1296
  425425msgid "Invalid virtual terminal number."
  426426msgstr "Невалиден номер на виртуален терминал."
  427427
  428 #: ../src/fusa-manager.c:1300 ../src/gdmcomm.c:499
   428#: ../src/fusa-manager.c:1299 ../src/gdmcomm.c:499
  429429msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
  430430msgstr "Опит да се обнови неподдържан конфигурационен ключ."
  431431
  432 #: ../src/fusa-manager.c:1303
   432#: ../src/fusa-manager.c:1302
  433433msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
  434434msgstr "Файлът ~/.Xauthority е зле конфигуриран или липсващ."
  435435
  436 #: ../src/fusa-manager.c:1306
   436#: ../src/fusa-manager.c:1305
  437437msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
  438438msgstr ""
   
  440440"дисплеи и тя заби."
  441441
  442 #: ../src/fusa-manager.c:1310
   442#: ../src/fusa-manager.c:1309
  443443msgid "The display manager sent an unknown error message."
  444444msgstr "Програмата за управление на дисплеи изпрати непознат код за грешка."
  445445
  446 #: ../src/fusa-user-menu-item.c:153
   446#: ../src/fusa-user-menu-item.c:165
  447447msgid "The user this menu item represents."
  448 msgstr "Потребителя, който този обект от менюто представлява."
  449 
  450 #: ../src/fusa-user-menu-item.c:160
   448msgstr "Потребителят, който този обект от менюто представлява."
   449
   450#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
  451451msgid "Icon Size"
  452452msgstr "Размер на иконата"
  453453
  454 #: ../src/fusa-user-menu-item.c:161
   454#: ../src/fusa-user-menu-item.c:173
  455455msgid "The size of the icon to use."
  456456msgstr "Големината на използваната икона."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.