Changeset 337

Timestamp:
Nov 22, 2005, 5:50:04 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

file-roller (help) slow edition

  • почти съм го превел. но заради някои допълнителни неща днес, не съм го завършил за сега. ще гледам до довечера да е завършено. става по-бавно File-roller-а отколкото си мислех.
Location:
help/file-roller
Files:
2 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.