Changeset 3366


Ignore:
Timestamp:
Jun 15, 2020, 11:01:00 PM (13 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bison: подаден през робота

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/bison-3.6.3.bg.po

  r3365 r3366  
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: bison 3.5.91\n"
   8"Project-Id-Version: bison 3.6.3\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: bug-bison@gnu.org\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2020-04-29 08:49+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2020-05-03 10:37+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2020-06-03 07:33+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2020-06-15 21:42+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2020
  21 #: examples/c/bistromathic/parse.y:105 examples/java/calc/Calc.y:50
   21#: examples/c/bistromathic/parse.y:106 examples/java/calc/Calc.y:58
  2222msgid "number"
  2323msgstr "число"
  2424
  25 #: examples/c/bistromathic/parse.y:107
   25#: examples/c/bistromathic/parse.y:108
  2626msgid "function"
  2727msgstr "функция"
  2828
  29 #: examples/c/bistromathic/parse.y:108
   29#: examples/c/bistromathic/parse.y:109
  3030msgid "variable"
  3131msgstr "променлива"
  3232
  33 #: examples/c/bistromathic/parse.y:319
   33#: examples/c/bistromathic/parse.y:320
  3434msgid "%@: syntax error"
  3535msgstr "%@: синтактична грешка"
  3636
  37 #: examples/c/bistromathic/parse.y:320
   37#: examples/c/bistromathic/parse.y:321
  3838msgid "%@: syntax error: unexpected %u"
  3939msgstr "%@: синтактична грешка: „%u“ не се очаква"
   
  4646#.
  4747#. 1.5: syntax error: expected - or ( or number or function or variable before *
  48 #: examples/c/bistromathic/parse.y:328
   48#: examples/c/bistromathic/parse.y:329
  4949msgid "%@: syntax error: expected %0e before %u"
  5050msgstr "%@: синтактична грешка: пред „%u“ се очаква „%0e“"
  5151
  52 #: examples/c/bistromathic/parse.y:329
   52#: examples/c/bistromathic/parse.y:330
  5353msgid "%@: syntax error: expected %0e or %1e before %u"
  5454msgstr "%@: синтактична грешка: пред „%u“ се очакват „%0e“ или „%1e“"
  5555
  56 #: examples/c/bistromathic/parse.y:330
   56#: examples/c/bistromathic/parse.y:331
  5757msgid "%@: syntax error: expected %0e or %1e or %2e before %u"
  5858msgstr "%@: синтактична грешка: пред „%u“ се очакват „%0e“, „%1e“ или „%2e“"
  5959
  60 #: examples/c/bistromathic/parse.y:331
   60#: examples/c/bistromathic/parse.y:332
  6161msgid "%@: syntax error: expected %0e or %1e or %2e or %3e before %u"
  6262msgstr "%@: синтактична грешка: пред „%u“ се очакват „%0e“, „%1e“, „%2e“ или „%3e“"
  6363
  64 #: examples/c/bistromathic/parse.y:332
   64#: examples/c/bistromathic/parse.y:333
  6565msgid "%@: syntax error: expected %0e or %1e or %2e or %3e or %4e before %u"
  6666msgstr "%@: синтактична грешка: пред „%u“ се очакват „%0e“, „%1e“, „%2e“, „%3e“, „%4e“ или „%5e“"
  6767
  68 #: examples/c/bistromathic/parse.y:333
   68#: examples/c/bistromathic/parse.y:334
  6969msgid "%@: syntax error: expected %0e or %1e or %2e or %3e or %4e or %5e before %u"
  7070msgstr "%@: синтактична грешка: пред „%u“ се очакват „%0e“, „%1e“, „%2e“, „%3e“, „%4e“ или „%5e“"
  7171
  72 #: examples/c/bistromathic/parse.y:334
  73 msgid "%@: syntax error: expected %0e or %1e or %2e or %3e or %4e or %5e or %6e before %u"
  74 msgstr "%@: пред „%u“ се очакват „%0e“, „%1e“, „%2e“, „%3e“, „%4e“, „%5e“ или „%6e“"
  75 
  76 #: examples/java/calc/Calc.y:48
   72#: examples/c/bistromathic/parse.y:335
   73msgid "%@: syntax error: expected %0e or %1e or %2e or %3e or %4e or %5e etc., before %u"
   74msgstr "%@: синтактична грешка: пред „%u“ се очакват „%0e“, „%1e“, „%2e“, „%3e“, „%4e“, „%5e“ или нещо друго"
   75
   76#: examples/java/calc/Calc.y:56
  7777msgid "end of line"
  7878msgstr "край на ред"
   
  357357msgstr "ВИДОВЕте са списък от думи, разделени с „,“, измежду:"
  358358
  359 #: src/getargs.c:294
   359#: src/getargs.c:296
  360360msgid "TRACES is a list of comma separated words that can include:"
  361361msgstr "СЪОБЩЕНИЯта са списък от думи, разделени с „,“, измежду:"
  362362
  363 #: src/getargs.c:306
   363#: src/getargs.c:308
  364364msgid "show errors with carets"
  365365msgstr "посочване на грешките с указател"
  366366
  367 #: src/getargs.c:307
   367#: src/getargs.c:309
  368368msgid "show machine-readable fixes"
  369369msgstr "корекции подходящи за четене от програми"
  370370
  371 #: src/getargs.c:308
   371#: src/getargs.c:310
  372372msgid "do not generate any file"
  373373msgstr "без генериране на файлове"
  374374
  375 #: src/getargs.c:309
   375#: src/getargs.c:311
  376376msgid "all of the above"
  377377msgstr "всичко по-горе"
  378378
  379 #: src/getargs.c:310
   379#: src/getargs.c:312
  380380msgid "disable all of the above"
  381381msgstr "нищо от това по-горе"
   
  383383#. TRANSLATORS: Use the same translation for FEATURES as in the
  384384#. --feature=FEATURES help message.
  385 #: src/getargs.c:332
   385#: src/getargs.c:334
  386386msgid "FEATURES is a list of comma separated words that can include:"
  387387msgstr "ФУНКЦИОНАЛНОСТите са списък от думи, разделени с „,“, измежду:"
  388388
  389 #: src/getargs.c:346
   389#: src/getargs.c:348
  390390#, c-format
  391391msgid "Try '%s --help' for more information.\n"
  392392msgstr "За повече информация изпълнете „%s --help“.\n"
  393393
  394 #: src/getargs.c:355
   394#: src/getargs.c:357
  395395#, c-format
  396396msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE\n"
  397397msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]… ФАЙЛ\n"
  398398
  399 #: src/getargs.c:356
   399#: src/getargs.c:358
  400400msgid ""
  401401"Generate a deterministic LR or generalized LR (GLR) parser employing\n"
   
  406406"ползващ таблици LALR(1), IELR(1) или канонични LR(1).\n"
  407407
  408 #: src/getargs.c:362
   408#: src/getargs.c:364
  409409msgid "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
  410410msgstr ""
   
  412412"варианти.\n"
  413413
  414 #: src/getargs.c:365
   414#: src/getargs.c:367
  415415msgid "The same is true for optional arguments.\n"
  416416msgstr "Същото се отнася и за незадължителните аргументи.\n"
  417417
  418 #: src/getargs.c:370
   418#: src/getargs.c:372
  419419msgid ""
  420420"Operation Modes:\n"
   
  442442"\n"
  443443
  444 #: src/getargs.c:386
   444#: src/getargs.c:388
  445445msgid ""
  446446"Diagnostics:\n"
   
  457457"                             диагностичните съобщения\n"
  458458
  459 #: src/getargs.c:400
   459#: src/getargs.c:402
  460460#, c-format
  461461msgid ""
   
  490490"  -y, --yacc                       режим „yacc“ по POSIX\n"
  491491
  492 #: src/getargs.c:419
   492#: src/getargs.c:421
  493493msgid ""
  494494"Output Files:\n"
   
  516516"                             XML\n"
  517517
  518 #: src/getargs.c:436
   518#: src/getargs.c:438
  519519#, c-format
  520520msgid "Report bugs to <%s>.\n"
   
  523523"За грешки в българския превод на <dict@fsa-bg.org>.\n"
  524524
  525 #: src/getargs.c:437
   525#: src/getargs.c:439
  526526#, c-format
  527527msgid "%s home page: <%s>.\n"
  528528msgstr "Уеб страница на „%s“: <%s>\n"
  529529
  530 #: src/getargs.c:438
   530#: src/getargs.c:440
  531531msgid "General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>.\n"
  532532msgstr "Обща помощ за програмите на GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>\n"
   
  537537#. Otherwise, replace the entire URL with your translation team's
  538538#. email address.
  539 #: src/getargs.c:453
   539#: src/getargs.c:455
  540540msgid "Report translation bugs to <http://translationproject.org/team/>.\n"
  541541msgstr "Докладвайте за грешки и проблеми с превода на <https://translationproject.org/team/bg.html>\n"
  542542
  543 #: src/getargs.c:456
   543#: src/getargs.c:458
  544544msgid "For complete documentation, run: info bison.\n"
  545545msgstr ""
   
  547547"  info bison.\n"
  548548
  549 #: src/getargs.c:472
   549#: src/getargs.c:474
  550550#, c-format
  551551msgid "bison (GNU Bison) %s"
  552552msgstr "bison (Bison от GNU) %s"
  553553
  554 #: src/getargs.c:474
   554#: src/getargs.c:476
  555555msgid "Written by Robert Corbett and Richard Stallman.\n"
  556556msgstr "Създаден от Robert Corbett и Richard Stallman.\n"
  557557
  558 #: src/getargs.c:478
   558#: src/getargs.c:480
  559559#, c-format
  560560msgid "Copyright (C) %d Free Software Foundation, Inc.\n"
  561561msgstr "Авторски права © %d Free Software Foundation, Inc.\n"
  562562
  563 #: src/getargs.c:481
   563#: src/getargs.c:483
  564564msgid ""
  565565"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
   
  570570"ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА.\n"
  571571
  572 #: src/getargs.c:503
   572#: src/getargs.c:505
  573573#, c-format
  574574msgid "multiple skeleton declarations are invalid"
  575575msgstr "грешка е да има повече от една скелетна декларация"
  576576
  577 #: src/getargs.c:520
   577#: src/getargs.c:522
  578578#, c-format
  579579msgid "%s: invalid language"
  580580msgstr "%s: неправилен език"
  581581
  582 #: src/getargs.c:523
   582#: src/getargs.c:525
  583583msgid "multiple language declarations are invalid"
  584584msgstr "декларирането на множество езици е грешка"
  585585
  586 #: src/getargs.c:816
   586#: src/getargs.c:818
  587587#, c-format
  588588msgid "deprecated option: %s, use %s"
  589589msgstr "остаряла опция „%s“, използвайте „%s“"
  590590
  591 #: src/getargs.c:850
   591#: src/getargs.c:852
  592592#, c-format
  593593msgid "missing operand"
  594594msgstr "липсващ операнд"
  595595
  596 #: src/getargs.c:852
   596#: src/getargs.c:854
  597597#, c-format
  598598msgid "extra operand %s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.