Changeset 3359


Ignore:
Timestamp:
Apr 19, 2020, 11:09:53 PM (2 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bison: подаден през робота

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/bison-3.5.90.bg.po

  r3358 r3359  
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: bison 3.5.4\n"
   8"Project-Id-Version: bison 3.5.90\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: bug-bison@gnu.org\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2020-04-05 09:10+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2020-04-05 13:04+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2020-04-18 10:42+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2020-04-19 21:57+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2020
  21 #: src/complain.c:114
   21#: src/complain.c:115
  2222msgid "S/R conflicts (enabled by default)"
  2323msgstr "конфликти преместване/заместване (стандартно включени)"
  2424
  25 #: src/complain.c:115
   25#: src/complain.c:116
  2626msgid "R/R conflicts (enabled by default)"
  2727msgstr "конфликти заместване/заместване (стандартно включени)"
  2828
  29 #: src/complain.c:116
   29#: src/complain.c:117
  3030msgid "string aliases not attached to a symbol"
  3131msgstr "низови литерали без връзка към символ"
  3232
  33 #: src/complain.c:117
   33#: src/complain.c:118
  3434msgid "obsolete constructs"
  3535msgstr "остарели конструкции"
  3636
  37 #: src/complain.c:118
   37#: src/complain.c:119
  3838#, c-format
  3939msgid "empty rules without %empty"
  4040msgstr "празни правила без декларация „%empty“"
  4141
  42 #: src/complain.c:119
   42#: src/complain.c:120
  4343msgid "unset or unused midrule values"
  4444msgstr "незададени или неизползвани стойности във вътрешни правила"
  4545
  46 #: src/complain.c:120
   46#: src/complain.c:121
  4747msgid "useless precedence and associativity"
  4848msgstr "непотребни и приоритет, и асоциативност за „%s“"
  4949
  50 #: src/complain.c:121
   50#: src/complain.c:122
  5151msgid "incompatibilities with POSIX Yacc"
  5252msgstr "несъвместимости с „yacc“ по POSIX"
  5353
  54 #: src/complain.c:122
   54#: src/complain.c:123
  5555msgid "all other warnings (enabled by default)"
  5656msgstr "всички други предупреждения (стандартно включени)"
  5757
  58 #: src/complain.c:123
   58#: src/complain.c:124
  5959msgid "all the warnings except 'dangling-alias' and 'yacc'"
  6060msgstr "всички други предупреждения без „dangling-alias“ и „yacc“"
  6161
  62 #: src/complain.c:124
   62#: src/complain.c:125
  6363msgid "turn off warnings in CATEGORY"
  6464msgstr "изключване на всички предупреждения от КАТЕГОРИЯта"
  6565
  66 #: src/complain.c:125
   66#: src/complain.c:126
  6767msgid "turn off all the warnings"
  6868msgstr "изключване на всички предупреждения"
  6969
  70 #: src/complain.c:126
   70#: src/complain.c:127
  7171msgid "treat warnings as errors"
  7272msgstr "предупрежденията от КАТЕГОРИЯта да са грешки"
  7373
  74 #: src/complain.c:151
   74#: src/complain.c:152
  7575msgid "Warning categories include:"
  7676msgstr "Категориите предупреждения включват:"
  7777
  78 #: src/complain.c:256
   78#: src/complain.c:257
  7979msgid "warning"
  8080msgstr "предупреждение"
  8181
  82 #: src/complain.c:258
   82#: src/complain.c:259
  8383msgid "error"
  8484msgstr "грешка"
  8585
  86 #: src/complain.c:260
   86#: src/complain.c:261
  8787msgid "fatal error"
  8888msgstr "фатална грешка"
  8989
  90 #: src/complain.c:547
   90#: src/complain.c:452
   91msgid "note"
   92msgstr "бележка"
   93
   94#: src/complain.c:545
  9195#, c-format
  9296msgid "POSIX Yacc does not support %s"
  9397msgstr "„yacc“ по POSIX не поддържа „%s“"
  9498
  95 #: src/complain.c:556
   99#: src/complain.c:554
  96100#, c-format
  97101msgid "deprecated directive: %s, use %s"
  98102msgstr "остаряла директива „%s“, използвайте „%s“"
  99103
  100 #: src/complain.c:571
   104#: src/complain.c:567
  101105#, c-format
  102106msgid "duplicate directive"
  103107msgstr "повторена директива"
  104108
  105 #: src/complain.c:573
   109#: src/complain.c:569
  106110#, c-format
  107111msgid "duplicate directive: %s"
  108112msgstr "повторена директива „%s“"
  109113
  110 #: src/complain.c:575 src/complain.c:588 src/reader.c:136 src/symtab.c:305
  111 #: src/symtab.c:318 src/symtab.c:555
  112 #, c-format
   114#: src/complain.c:570 src/complain.c:579 src/reader.c:133 src/symtab.c:317
   115#: src/symtab.c:326 src/symtab.c:557
  113116msgid "previous declaration"
  114117msgstr "предишна декларация"
  115118
  116 #: src/complain.c:585
   119#: src/complain.c:578
  117120#, c-format
  118121msgid "only one %s allowed per rule"
  119122msgstr "позволено е само еднократно ползване на „%s“ за всяко правило"
   123
   124#: src/complain.c:598
   125msgid "syntax error"
   126msgstr "синтактична грешка"
   127
   128#: src/complain.c:599
   129msgid "unexpected %0$s"
   130msgstr "„%0$s“ не се очаква"
   131
   132#: src/complain.c:600
   133msgid "expected %1$s before %0$s"
   134msgstr "пред „%0$s“ се очаква „%1$s“"
   135
   136#: src/complain.c:601
   137msgid "expected %1$s or %2$s before %0$s"
   138msgstr "пред „%0$s“ се очакват „%1$s“ или „%2$s“"
   139
   140#: src/complain.c:602
   141msgid "expected %1$s or %2$s or %3$s before %0$s"
   142msgstr "пред „%0$s“ се очакват „%1$s“, „%2$s“ или „%3$s“"
   143
   144#: src/complain.c:603
   145msgid "expected %1$s or %2$s or %4$s or %5$s before %0$s"
   146msgstr "пред „%0$s“ се очакват „%1$s“, „%2$s“, „%3$s“, „%4$s“ или „%5$s“"
  120147
  121148#: src/conflicts.c:81
   
  530557"\n"
  531558
  532 #: src/location.c:150 src/scan-gram.l:909
   559#: src/location.c:150 src/scan-gram.l:924
  533560#, c-format
  534561msgid "line number overflow"
   
  563590msgstr "може да се приложат автоматични поправки.  Изпълнете отново с опцията „--update“."
  564591
  565 #: src/muscle-tab.c:531
   592#: src/muscle-tab.c:530
  566593#, c-format
  567594msgid "%%define variable %s redefined"
  568595msgstr "повторна дефиниция на обявена с „%%define“ променлива: %s"
  569596
  570 #: src/muscle-tab.c:535 src/symtab.c:333
  571 #, c-format
   597#: src/muscle-tab.c:533 src/symtab.c:337
  572598msgid "previous definition"
  573599msgstr "предишна дефиниция"
  574600
  575 #: src/muscle-tab.c:594 src/muscle-tab.c:695 src/muscle-tab.c:756
   601#: src/muscle-tab.c:592 src/muscle-tab.c:693 src/muscle-tab.c:752
  576602#, c-format
  577603msgid "%s: undefined %%define variable %s"
  578604msgstr "%s: обявена с „%%define“ променлива няма стойност: %s"
  579605
  580 #: src/muscle-tab.c:628
   606#: src/muscle-tab.c:626
  581607#, c-format
  582608msgid "%%define variable '%s' requires '{...}' values"
  583609msgstr "обявената с „%%define“ променлива „%s“ изисква стойности — „{…}“"
  584610
  585 #: src/muscle-tab.c:633
   611#: src/muscle-tab.c:631
  586612#, c-format
  587613msgid "%%define variable '%s' requires keyword values"
  588614msgstr "обявената с „%%define“ променлива „%s“ изисква стойности — ключови думи"
  589615
  590 #: src/muscle-tab.c:638
   616#: src/muscle-tab.c:636
  591617#, c-format
  592618msgid "%%define variable '%s' requires '\"...\"' values"
  593619msgstr "обявената с „%%define“ променлива „%s“ изисква стойности — „\"{…}\"“"
  594620
  595 #: src/muscle-tab.c:689
   621#: src/muscle-tab.c:687
  596622#, c-format
  597623msgid "invalid value for %%define Boolean variable %s"
  598624msgstr "обявена с „%%define“ булева променлива е с неправилна стойност: %s"
  599625
  600 #: src/muscle-tab.c:743
   626#: src/muscle-tab.c:740
  601627#, c-format
  602628msgid "invalid value for %%define variable %s: %s"
  603629msgstr "обявената с „%%define“ променлива „%s“ е с неправилна стойност: %s"
  604630
  605 #: src/muscle-tab.c:748
   631#: src/muscle-tab.c:744
  606632#, c-format
  607633msgid "accepted value: %s"
  608634msgstr "приета стойност: „%s“"
  609635
  610 #: src/parse-gram.y:746
   636#: src/parse-gram.y:144
   637msgid "string"
   638msgstr "низ"
   639
   640#: src/parse-gram.y:145
   641msgid "translatable string"
   642msgstr "низ за превод"
   643
   644#: src/parse-gram.y:191
   645msgid "[identifier]"
   646msgstr "[идентификатор]"
   647
   648#: src/parse-gram.y:192
   649msgid "character literal"
   650msgstr "знаков литерал"
   651
   652#: src/parse-gram.y:194
   653msgid "epilogue"
   654msgstr "епилог"
   655
   656#: src/parse-gram.y:196
   657msgid "identifier"
   658msgstr "идентификатор"
   659
   660#: src/parse-gram.y:197
   661msgid "identifier:"
   662msgstr "идентификатор:"
   663
   664#: src/parse-gram.y:202
   665msgid "<tag>"
   666msgstr "<етикет>"
   667
   668#: src/parse-gram.y:227
   669msgid "integer literal"
   670msgstr "целочислен литерал"
   671
   672#: src/parse-gram.y:753
  611673#, c-format
  612674msgid "character literals cannot be nonterminals"
  613675msgstr "знакови литерали не може да са нетерминали"
  614676
  615 #: src/parse-gram.y:753
   677#: src/parse-gram.y:759
  616678#, c-format
  617679msgid "character literals cannot be used together with %s"
  618680msgstr "знаковите литерали са несъвместими с „%s“"
  619681
  620 #: src/parse-gram.y:758
   682#: src/parse-gram.y:762
  621683#, c-format
  622684msgid "definition of %s"
  623685msgstr "дефиниция на „%s“"
  624686
  625 #: src/parse-gram.y:889
   687#: src/parse-gram.y:913
  626688#, c-format
  627689msgid "missing identifier in parameter declaration"
  628690msgstr "в декларацията на параметър липсва идентификатор"
  629691
  630 #: src/parse-gram.y:1018
   692#: src/parse-gram.y:1042
  631693#, c-format
  632694msgid "invalid version requirement: %s"
  633695msgstr "неправилно изискване за версия: „%s“"
  634696
  635 #: src/parse-gram.y:1032
   697#: src/parse-gram.y:1056
  636698#, c-format
  637699msgid "require bison %s, but have %s"
   
  696758msgstr "множество декларации на „%s“"
  697759
  698 #: src/reader.c:129
   760#: src/reader.c:128
  699761#, c-format
  700762msgid "result type clash on merge function %s: <%s> != <%s>"
  701763msgstr "конфликт при типа на резултата при сливащата функция „%s“: <%s> != <%s>"
  702764
  703 #: src/reader.c:202
   765#: src/reader.c:199
  704766#, c-format
  705767msgid "duplicated symbol name for %s ignored"
  706768msgstr "повтарящото се име на символа „%s“ се прескача"
  707769
  708 #: src/reader.c:238
   770#: src/reader.c:235
  709771#, c-format
  710772msgid "rule given for %s, which is a token"
  711773msgstr "за лексемата „%s“ е дадено правило"
  712774
  713 #: src/reader.c:295
   775#: src/reader.c:292
  714776#, c-format
  715777msgid "type clash on default action: <%s> != <%s>"
  716778msgstr "конфликт в типовете за стандартното действие: <%s> != <%s>"
  717779
  718 #: src/reader.c:318
   780#: src/reader.c:315
  719781#, c-format
  720782msgid "empty rule for typed nonterminal, and no action"
  721783msgstr "празно правило за типизиран нетерминал, липсва действие"
  722784
  723 #: src/reader.c:334
   785#: src/reader.c:331
  724786#, c-format
  725787msgid "unused value: $%d"
  726788msgstr "неизползвана стойност: $%d"
  727789
  728 #: src/reader.c:336
   790#: src/reader.c:333
  729791#, c-format
  730792msgid "unset value: $$"
  731793msgstr "изчистване на стойността: $$"
  732794
  733 #: src/reader.c:346
   795#: src/reader.c:343
  734796#, c-format
  735797msgid "%%empty on non-empty rule"
  736798msgstr "декларация „%%empty“ при непразно правило"
  737799
  738 #: src/reader.c:356
   800#: src/reader.c:353
  739801#, c-format
  740802msgid "empty rule without %%empty"
  741803msgstr "празно правило без декларация „%%empty“"
  742804
  743 #: src/reader.c:372
   805#: src/reader.c:369
  744806#, c-format
  745807msgid "token for %%prec is not defined: %s"
  746808msgstr "не е дефинирана лексема за „%%prec“: %s"
  747809
  748 #: src/reader.c:377
   810#: src/reader.c:374
  749811#, c-format
  750812msgid "only midrule actions can be typed: %s"
  751813msgstr "само при вътрешни правила действията може да са типизирани: „%s“"
  752814
  753 #: src/reader.c:504 src/reader.c:526 src/reader.c:597
   815#: src/reader.c:501 src/reader.c:523 src/reader.c:594
  754816#, c-format
  755817msgid "%s affects only GLR parsers"
  756818msgstr "„%s“ се отнася само за анализаторите GLR"
  757819
  758 #: src/reader.c:507
   820#: src/reader.c:504
  759821#, c-format
  760822msgid "%s must be followed by positive number"
  761823msgstr "„%s“ трябва да се следва от положително число"
  762824
  763 #: src/reader.c:562
   825#: src/reader.c:559
  764826#, c-format
  765827msgid "POSIX Yacc does not support typed midrule actions"
  766828msgstr "„yacc“ по POSIX не поддържа типизирани действия и при вътрешни правила"
  767829
  768 #: src/reader.c:666
   830#: src/reader.c:663
  769831#, c-format
  770832msgid "rule is too long"
  771833msgstr "правилото е твърде дълго"
  772834
  773 #: src/reader.c:779
   835#: src/reader.c:776
  774836#, c-format
  775837msgid "no rules in the input grammar"
   
  846908msgstr ", не може да се достъпи от действието при вътрешно правило при $%d"
  847909
  848 #: src/scan-code.l:423 src/scan-gram.l:831
   910#: src/scan-code.l:422 src/scan-gram.l:846
  849911#, c-format
  850912msgid "integer out of range: %s"
  851913msgstr "цяло число извън диапазона: %s"
  852914
  853 #: src/scan-code.l:498
   915#: src/scan-code.l:496
  854916#, c-format
  855917msgid "invalid reference: %s"
  856918msgstr "неправилна препратка: „%s“"
  857919
  858 #: src/scan-code.l:506
   920#: src/scan-code.l:503
  859921#, c-format
  860922msgid "syntax error after '%c', expecting integer, letter, '_', '[', or '$'"
  861923msgstr "синтактична грешка след „%c“, очаква се цяло число, буква, „_“, „[“ или „$“"
  862924
  863 #: src/scan-code.l:512
   925#: src/scan-code.l:509
  864926#, c-format
  865927msgid "symbol not found in production before $%d: %.*s"
  866928msgstr "символът липсва в правилото преди $%d: %.*s"
  867929
  868 #: src/scan-code.l:517
   930#: src/scan-code.l:514
  869931#, c-format
  870932msgid "symbol not found in production: %.*s"
  871933msgstr "символът липсва в правилото: %.*s"
  872934
  873 #: src/scan-code.l:532
   935#: src/scan-code.l:528
  874936#, c-format
  875937msgid "misleading reference: %s"
  876938msgstr "заблуждаващ указател: „%s“"
  877939
  878 #: src/scan-code.l:548
   940#: src/scan-code.l:543
  879941#, c-format
  880942msgid "ambiguous reference: %s"
  881943msgstr "нееднозначен указател: „%s“"
  882944
  883 #: src/scan-code.l:584
   945#: src/scan-code.l:579
  884946#, c-format
  885947msgid "explicit type given in untyped grammar"
  886948msgstr "зададен е изричен тип в граматика без типове"
  887949
  888 #: src/scan-code.l:639
   950#: src/scan-code.l:634
  889951#, c-format
  890952msgid "$$ for the midrule at $%d of %s has no declared type"
  891953msgstr "„$$“ за вътрешното правило при $%d от %s не е с обявен тип"
  892954
  893 #: src/scan-code.l:645
   955#: src/scan-code.l:640
  894956#, c-format
  895957msgid "$$ of %s has no declared type"
  896958msgstr "„$$“ от „%s“ е без обявен тип"
  897959
  898 #: src/scan-code.l:671
   960#: src/scan-code.l:666
  899961#, c-format
  900962msgid "$%s of %s has no declared type"
  901963msgstr "„$%s“ от „%s“ е без обявен ти"
  902964
  903 #: src/scan-code.l:694
   965#: src/scan-code.l:689
  904966#, c-format
  905967msgid "multiple occurrences of $%d with api.value.automove"
   
  921983msgstr "неправилен идентификатор: „%s“"
  922984
  923 #: src/scan-gram.l:365
   985#: src/scan-gram.l:366
  924986msgid "invalid character"
  925987msgid_plural "invalid characters"
   
  927989msgstr[1] "неправилен клас знаци"
  928990
  929 #: src/scan-gram.l:383
   991#: src/scan-gram.l:384
  930992#, c-format
  931993msgid "invalid null character"
  932994msgstr "неправилен знак „null“"
  933995
  934 #: src/scan-gram.l:437
   996#: src/scan-gram.l:438
  935997#, c-format
  936998msgid "unexpected identifier in bracketed name: %s"
  937999msgstr "неочакван идентификатор в име в квадратни скоби: „%s“"
  9381000
  939 #: src/scan-gram.l:459
   1001#: src/scan-gram.l:460
  9401002#, c-format
  9411003msgid "an identifier expected"
  9421004msgstr "очаква се идентификатор"
  9431005
  944 #: src/scan-gram.l:464
   1006#: src/scan-gram.l:465
  9451007msgid "invalid character in bracketed name"
  9461008msgid_plural "invalid characters in bracketed name"
   
  9481010msgstr[1] "неправилни знаци в име в квадратни скоби"
  9491011
  950 #: src/scan-gram.l:535
   1012#: src/scan-gram.l:536 src/scan-gram.l:550
  9511013#, c-format
  9521014msgid "POSIX Yacc does not support string literals"
  9531015msgstr "„yacc“ по POSIX не поддържа низови литерали"
  9541016
  955 #: src/scan-gram.l:557
   1017#: src/scan-gram.l:572
  9561018#, c-format
  9571019msgid "empty character literal"
  9581020msgstr "празен знаков литерал"
  9591021
  960 #: src/scan-gram.l:563
   1022#: src/scan-gram.l:578
  9611023#, c-format
  9621024msgid "extra characters in character literal"
  9631025msgstr "излишни знаци в знаковия литерал"
  9641026
  965 #: src/scan-gram.l:612 src/scan-gram.l:622 src/scan-gram.l:640
   1027#: src/scan-gram.l:627 src/scan-gram.l:637 src/scan-gram.l:655
  9661028#, c-format
  9671029msgid "invalid number after \\-escape: %s"
  9681030msgstr "грешно число след екраниране с „\\“: „%s“"
  9691031
  970 #: src/scan-gram.l:652
   1032#: src/scan-gram.l:667
  9711033#, c-format
  9721034msgid "invalid character after \\-escape: %s"
  9731035msgstr "неправилен знак след екраниране с „\\“: „%s“"
  9741036
  975 #: src/scan-gram.l:824
   1037#: src/scan-gram.l:839
  9761038#, c-format
  9771039msgid "POSIX Yacc does not support hexadecimal literals"
  9781040msgstr "„yacc“ по POSIX не поддържа шестнайсетични литерали"
  9791041
  980 #: src/scan-gram.l:962
   1042#: src/scan-gram.l:977
  9811043#, c-format
  9821044msgid "missing %s at end of file"
  9831045msgstr "в края на файл липсва „%s“"
  9841046
  985 #: src/scan-gram.l:973
   1047#: src/scan-gram.l:988
  9861048#, c-format
  9871049msgid "missing %s at end of line"
   
  9931055msgstr "директива „%s“ в скелета не е затворена"
  9941056
  995 #: src/scan-skel.l:258
   1057#: src/scan-skel.l:251
  9961058#, c-format
  9971059msgid "too few arguments for %s directive in skeleton"
  9981060msgstr "прекалено малко аргументи към директива „%s“ в скелета"
  9991061
  1000 #: src/scan-skel.l:265
   1062#: src/scan-skel.l:258
  10011063#, c-format
  10021064msgid "too many arguments for %s directive in skeleton"
  10031065msgstr "прекалено много аргументи към директива „%s“ в скелета"
  10041066
  1005 #: src/symtab.c:110
   1067#: src/symtab.c:124
  10061068#, c-format
  10071069msgid "POSIX Yacc forbids dashes in symbol names: %s"
  10081070msgstr "„yacc“ по POSIX не позволява „-“ в имената на символите: „%s“"
  10091071
  1010 #: src/symtab.c:120
   1072#: src/symtab.c:135
  10111073#, c-format
  10121074msgid "too many symbols in input grammar (limit is %d)"
  10131075msgstr "прекалено много символи във входната граматика (максимумът е %d)"
  10141076
  1015 #: src/symtab.c:302
   1077#: src/symtab.c:316
  10161078#, c-format
  10171079msgid "%s redeclaration for %s"
  10181080msgstr "„%s“ е повторно деклариране на „%s“"
  10191081
  1020 #: src/symtab.c:315
   1082#: src/symtab.c:325
  10211083#, c-format
  10221084msgid "%s redeclaration for <%s>"
  10231085msgstr "„%s“ е повторно деклариране на „<%s>“"
  10241086
  1025 #: src/symtab.c:327
   1087#: src/symtab.c:334
  10261088#, c-format
  10271089msgid "symbol %s redeclared as a token"
  10281090msgstr "символът „%s“ е повторно деклариран като лексема"
  10291091
  1030 #: src/symtab.c:328
   1092#: src/symtab.c:335
  10311093#, c-format
  10321094msgid "symbol %s redeclared as a nonterminal"
  10331095msgstr "повторна декларация на символа „%s“ като нетерминал"
  10341096
  1035 #: src/symtab.c:372
   1097#: src/symtab.c:375
  10361098#, c-format
  10371099msgid "symbol %s is used, but is not defined as a token and has no rules; did you mean %s?"
  10381100msgstr "използваният символ „%s“, не е указан като лексема и няма дефинирани правила.  „%s“ ли искате да ползвате?"
  10391101
  1040 #: src/symtab.c:382
   1102#: src/symtab.c:385
  10411103#, c-format
  10421104msgid "symbol %s is used, but is not defined as a token and has no rules"
  10431105msgstr "използваният символ „%s“, не е указан като лексема и няма дефинирани правила"
  10441106
  1045 #: src/symtab.c:517
   1107#: src/symtab.c:521
  10461108#, c-format
  10471109msgid "POSIX yacc reserves %%type to nonterminals"
  10481110msgstr "„yacc“ по POSIX ползва „%%type“ само за нетерминали"
  10491111
  1050 #: src/symtab.c:552
   1112#: src/symtab.c:555
  10511113#, c-format
  10521114msgid "symbol %s redeclared"
  10531115msgstr "повторна декларация на символа „%s“"
  10541116
  1055 #: src/symtab.c:577
  1056 #, c-format
  1057 msgid "nonterminals cannot be given an explicit number"
  1058 msgstr "не може да се задава изричен номер на нетерминалите"
  1059 
  1060 #: src/symtab.c:580
  1061 #, c-format
  1062 msgid "redefining user token number of %s"
  1063 msgstr "повторна дефиниция на но̀мера на потребителската лексема „%s“"
  1064 
  1065 #: src/symtab.c:583
  1066 #, c-format
  1067 msgid "user token number of %s too large"
  1068 msgstr "номерът на потребителска лексема на „%s“е прекалено голям"
  1069 
  1070 #: src/symtab.c:622
   1117#: src/symtab.c:579
   1118#, c-format
   1119msgid "nonterminals cannot be given a token code"
   1120msgstr "нетерминалите не могат да имат код на лексема"
   1121
   1122#: src/symtab.c:582
   1123#, c-format
   1124msgid "redefining code of token %s"
   1125msgstr "повторна дефиниция на кода на лексемата „%s“"
   1126
   1127#: src/symtab.c:585
   1128#, c-format
   1129msgid "code of token %s too large"
   1130msgstr "кодът на потребителска лексема на „%s“ е прекалено голям"
   1131
   1132#: src/symtab.c:624
  10711133#, c-format
  10721134msgid "string literal %s not attached to a symbol"
  10731135msgstr "низовият литерал „%s“ е без връзка към символ"
  10741136
  1075 #: src/symtab.c:650
   1137#: src/symtab.c:652
  10761138#, c-format
  10771139msgid "useless %s for type <%s>"
  10781140msgstr "непотребна декларация „%s“ за типа <%s>"
  10791141
  1080 #: src/symtab.c:655
   1142#: src/symtab.c:657
  10811143#, c-format
  10821144msgid "type <%s> is used, but is not associated to any symbol"
  10831145msgstr "ползван е типът <%s>, който не е свързан с никой символ"
  10841146
  1085 #: src/symtab.c:700
   1147#: src/symtab.c:702
  10861148#, c-format
  10871149msgid "nonterminals cannot be given a string alias"
  10881150msgstr "нетерминалите не могат да имат низови псевдоними"
  10891151
  1090 #: src/symtab.c:703
   1152#: src/symtab.c:705
  10911153#, c-format
  10921154msgid "symbol %s used more than once as a literal string"
  10931155msgstr "символът „%s“ е използван повече от веднъж като низ-литерал"
  10941156
  1095 #: src/symtab.c:706
   1157#: src/symtab.c:708
  10961158#, c-format
  10971159msgid "symbol %s given more than one literal string"
  10981160msgstr "символът „%s“ отговаря на повече от един низ-литерал"
  10991161
  1100 #: src/symtab.c:741
  1101 #, c-format
  1102 msgid "user token number %d redeclaration for %s"
  1103 msgstr "потребителска лексема №%d е повторна декларация на „%s“"
   1162#: src/symtab.c:742
   1163#, c-format
   1164msgid "code %d reassigned to token %s"
   1165msgstr "код %d е зададен наново на лексемата „%s“"
  11041166
  11051167#: src/symtab.c:745
   
  11081170msgstr "предишна декларация на „%s“"
  11091171
  1110 #: src/symtab.c:1068
   1172#: src/symtab.c:1078
  11111173#, c-format
  11121174msgid "token number too large"
  11131175msgstr "номерът на лексема е прекалено голям"
  11141176
  1115 #: src/symtab.c:1124
   1177#: src/symtab.c:1134
  11161178#, c-format
  11171179msgid "the start symbol %s is undefined"
  11181180msgstr "началният символ „%s“ не е дефиниран"
  11191181
  1120 #: src/symtab.c:1128
   1182#: src/symtab.c:1138
  11211183#, c-format
  11221184msgid "the start symbol %s is a token"
  11231185msgstr "началният символ „%s“ е лексема"
  11241186
  1125 #: src/symtab.c:1299
   1187#: src/symtab.c:1309
  11261188#, c-format
  11271189msgid "useless precedence and associativity for %s"
  11281190msgstr "непотребни и приоритет, и асоциативност за „%s“"
  11291191
  1130 #: src/symtab.c:1302
   1192#: src/symtab.c:1312
  11311193#, c-format
  11321194msgid "useless precedence for %s"
  11331195msgstr "непотребен приоритет за „%s“"
  11341196
  1135 #: src/symtab.c:1306
   1197#: src/symtab.c:1316
  11361198#, c-format
  11371199msgid "useless associativity for %s, use %%precedence"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.