Changeset 3348


Ignore:
Timestamp:
Mar 6, 2020, 8:59:33 AM (19 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/421

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3344 r3348  
  162162"Project-Id-Version: git 2.25\n"
  163163"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  164 "POT-Creation-Date: 2020-01-09 16:22+0100\n"
  165 "PO-Revision-Date: 2020-01-09 16:31+0100\n"
   164"POT-Creation-Date: 2020-03-06 06:49+0100\n"
   165"PO-Revision-Date: 2020-03-06 07:52+0100\n"
  166166"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  167167"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  172172"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  173173
  174 #: add-interactive.c:347
   174#: add-interactive.c:368
  175175#, c-format
  176176msgid "Huh (%s)?"
  177177msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
  178178
  179 #: add-interactive.c:500 add-interactive.c:801 sequencer.c:3216
  180 #: sequencer.c:3656 builtin/rebase.c:871 builtin/rebase.c:1643
  181 #: builtin/rebase.c:2019 builtin/rebase.c:2063
   179#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 sequencer.c:3124
   180#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:875 builtin/rebase.c:1687
   181#: builtin/rebase.c:2086 builtin/rebase.c:2130
  182182msgid "could not read index"
  183183msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
  184184
  185 #: add-interactive.c:555 git-add--interactive.perl:269
   185#: add-interactive.c:576 git-add--interactive.perl:269
  186186#: git-add--interactive.perl:294
  187187msgid "binary"
  188188msgstr "двоично"
  189189
  190 #: add-interactive.c:613 git-add--interactive.perl:278
   190#: add-interactive.c:634 git-add--interactive.perl:278
  191191#: git-add--interactive.perl:332
  192192msgid "nothing"
  193193msgstr "нищо"
  194194
  195 #: add-interactive.c:614 git-add--interactive.perl:314
   195#: add-interactive.c:635 git-add--interactive.perl:314
  196196#: git-add--interactive.perl:329
  197197msgid "unchanged"
  198198msgstr "няма промени"
  199199
  200 #: add-interactive.c:651 git-add--interactive.perl:643
   200#: add-interactive.c:672 git-add--interactive.perl:643
  201201msgid "Update"
  202202msgstr "Обновяване"
  203203
  204 #: add-interactive.c:668 add-interactive.c:856
   204#: add-interactive.c:689 add-interactive.c:877
  205205#, c-format
  206206msgid "could not stage '%s'"
  207207msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
  208208
  209 #: add-interactive.c:674 add-interactive.c:863 sequencer.c:3409
  210 #: builtin/rebase.c:895
   209#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 sequencer.c:3317
   210#: builtin/rebase.c:899
  211211msgid "could not write index"
  212212msgstr "индексът не може да бъде записан"
  213213
  214 #: add-interactive.c:677 git-add--interactive.perl:628
   214#: add-interactive.c:698 git-add--interactive.perl:628
  215215#, c-format, perl-format
  216216msgid "updated %d path\n"
   
  219219msgstr[1] "%d файла обновени\n"
  220220
  221 #: add-interactive.c:695 git-add--interactive.perl:678
   221#: add-interactive.c:716 git-add--interactive.perl:678
  222222#, c-format, perl-format
  223223msgid "note: %s is untracked now.\n"
  224224msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
  225225
  226 #: add-interactive.c:700 apply.c:4108 builtin/checkout.c:281
   226#: add-interactive.c:721 apply.c:4110 builtin/checkout.c:281
  227227#: builtin/reset.c:144
  228228#, c-format
   
  230230msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
  231231
  232 #: add-interactive.c:730 git-add--interactive.perl:655
   232#: add-interactive.c:751 git-add--interactive.perl:655
  233233msgid "Revert"
  234234msgstr "Отмяна"
  235235
  236 #: add-interactive.c:746
   236#: add-interactive.c:767
  237237msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
  238238msgstr "Указателят „HEAD^{tree}“ не може да бъде анализиран"
  239239
  240 #: add-interactive.c:784 git-add--interactive.perl:631
   240#: add-interactive.c:805 git-add--interactive.perl:631
  241241#, c-format, perl-format
  242242msgid "reverted %d path\n"
   
  245245msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
  246246
  247 #: add-interactive.c:835 git-add--interactive.perl:695
   247#: add-interactive.c:856 git-add--interactive.perl:695
  248248#, c-format
  249249msgid "No untracked files.\n"
  250250msgstr "Няма неследени файлове.\n"
  251251
  252 #: add-interactive.c:839 git-add--interactive.perl:689
   252#: add-interactive.c:860 git-add--interactive.perl:689
  253253msgid "Add untracked"
  254254msgstr "Добавяне на неследени"
  255255
  256 #: add-interactive.c:866 git-add--interactive.perl:625
   256#: add-interactive.c:887 git-add--interactive.perl:625
  257257#, c-format, perl-format
  258258msgid "added %d path\n"
   
  261261msgstr[1] "%d файла добавени\n"
  262262
  263 #: add-interactive.c:896
   263#: add-interactive.c:917
  264264#, c-format
  265265msgid "ignoring unmerged: %s"
  266266msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“"
  267267
  268 #: add-interactive.c:908 add-patch.c:1331 git-add--interactive.perl:1366
   268#: add-interactive.c:929 add-patch.c:1675 git-add--interactive.perl:1366
  269269#, c-format
  270270msgid "Only binary files changed.\n"
  271271msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
  272272
  273 #: add-interactive.c:910 add-patch.c:1329 git-add--interactive.perl:1368
   273#: add-interactive.c:931 add-patch.c:1673 git-add--interactive.perl:1368
  274274#, c-format
  275275msgid "No changes.\n"
  276276msgstr "Няма промени.\n"
  277277
  278 #: add-interactive.c:914 git-add--interactive.perl:1376
   278#: add-interactive.c:935 git-add--interactive.perl:1376
  279279msgid "Patch update"
  280280msgstr "Обновяване на кръпка"
  281281
  282 #: add-interactive.c:953 git-add--interactive.perl:1754
   282#: add-interactive.c:974 git-add--interactive.perl:1754
  283283msgid "Review diff"
  284284msgstr "Преглед на разликата"
  285285
  286 #: add-interactive.c:981
   286#: add-interactive.c:1002
  287287msgid "show paths with changes"
  288288msgstr "извеждане на пътищата с промени"
  289289
  290 #: add-interactive.c:983
   290#: add-interactive.c:1004
  291291msgid "add working tree state to the staged set of changes"
  292292msgstr "добавяне на състоянието на работното дърво към промените в индекса"
  293293
  294 #: add-interactive.c:985
   294#: add-interactive.c:1006
  295295msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
  296296msgstr "връщане на състоянието на индекса към соченото от „HEAD“"
  297297
  298 #: add-interactive.c:987
   298#: add-interactive.c:1008
  299299msgid "pick hunks and update selectively"
  300300msgstr "интерактивни избор и промяна на парчета код"
  301301
  302 #: add-interactive.c:989
   302#: add-interactive.c:1010
  303303msgid "view diff between HEAD and index"
  304304msgstr "разлика между соченото от „HEAD“ и индекса"
  305305
  306 #: add-interactive.c:991
   306#: add-interactive.c:1012
  307307msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
  308308msgstr "добавяне на съдържанието на неследените файлове към индекса"
  309309
  310 #: add-interactive.c:999 add-interactive.c:1048
   310#: add-interactive.c:1020 add-interactive.c:1069
  311311msgid "Prompt help:"
  312312msgstr "Помощ:"
  313313
  314 #: add-interactive.c:1001
   314#: add-interactive.c:1022
  315315msgid "select a single item"
  316316msgstr "избор на eдин елемент"
  317317
  318 #: add-interactive.c:1003
   318#: add-interactive.c:1024
  319319msgid "select a range of items"
  320320msgstr "избор на поредица от елементи"
  321321
  322 #: add-interactive.c:1005
   322#: add-interactive.c:1026
  323323msgid "select multiple ranges"
  324324msgstr "избор на няколко поредици от елементи"
  325325
  326 #: add-interactive.c:1007 add-interactive.c:1052
   326#: add-interactive.c:1028 add-interactive.c:1073
  327327msgid "select item based on unique prefix"
  328328msgstr "избор на базата на уникален префикс"
  329329
  330 #: add-interactive.c:1009
   330#: add-interactive.c:1030
  331331msgid "unselect specified items"
  332332msgstr "изваждане на указаното от избора"
  333333
  334 #: add-interactive.c:1011
   334#: add-interactive.c:1032
  335335msgid "choose all items"
  336336msgstr "избор на всички елементи"
  337337
  338 #: add-interactive.c:1013
   338#: add-interactive.c:1034
  339339msgid "(empty) finish selecting"
  340340msgstr "(празно) приключване на избирането"
  341341
  342 #: add-interactive.c:1050
   342#: add-interactive.c:1071
  343343msgid "select a numbered item"
  344344msgstr "избор на номериран елемент"
  345345
  346 #: add-interactive.c:1054
   346#: add-interactive.c:1075
  347347msgid "(empty) select nothing"
  348348msgstr "(празно) без избор на нищо"
  349349
  350 #: add-interactive.c:1062 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
   350#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1851
  351351msgid "*** Commands ***"
  352352msgstr "●●● Команди ●●●"
  353353
  354 #: add-interactive.c:1063 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
   354#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1848
  355355msgid "What now"
  356356msgstr "Избор на следващо действие"
  357357
  358 #: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
   358#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
  359359msgid "staged"
  360360msgstr "в индекса"
  361361
  362 #: add-interactive.c:1115 git-add--interactive.perl:213
   362#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
  363363msgid "unstaged"
  364364msgstr "извън индекса"
  365365
  366 #: add-interactive.c:1115 apply.c:4965 apply.c:4968 builtin/am.c:2197
   366#: add-interactive.c:1136 apply.c:4967 apply.c:4970 builtin/am.c:2197
  367367#: builtin/am.c:2200 builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:144
  368 #: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:409
  369 #: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1382
  370 #: builtin/submodule--helper.c:1875 builtin/submodule--helper.c:1878
  371 #: builtin/submodule--helper.c:2119 git-add--interactive.perl:213
   368#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:189 builtin/submodule--helper.c:409
   369#: builtin/submodule--helper.c:1394 builtin/submodule--helper.c:1397
   370#: builtin/submodule--helper.c:1902 builtin/submodule--helper.c:1905
   371#: builtin/submodule--helper.c:2148 git-add--interactive.perl:213
  372372msgid "path"
  373373msgstr "път"
  374374
  375 #: add-interactive.c:1122
   375#: add-interactive.c:1143
  376376msgid "could not refresh index"
  377377msgstr "индексът не може да бъде обновен"
  378378
  379379#
  380 #: add-interactive.c:1136 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
   380#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1765
  381381#, c-format
  382382msgid "Bye.\n"
  383383msgstr "Изход.\n"
  384384
  385 #: add-patch.c:15
  386 #, c-format
  387 msgid "Stage mode change [y,n,a,q,d%s,?]? "
  388 msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,a,q,d%s,?]? "
  389 
  390 #: add-patch.c:16
  391 #, c-format
  392 msgid "Stage deletion [y,n,a,q,d%s,?]? "
  393 msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,a,q,d%s,?]? "
  394 
  395 #: add-patch.c:17
  396 #, c-format
  397 msgid "Stage this hunk [y,n,a,q,d%s,?]? "
  398 msgstr "Добавяне на това парче [y,n,a,q,d%s,?]? "
  399 
  400 #: add-patch.c:111
   385#: add-patch.c:33 git-add--interactive.perl:1428
   386#, c-format, perl-format
   387msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
   388msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
   389
   390#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1429
   391#, c-format, perl-format
   392msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
   393msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
   394
   395#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1430
   396#, c-format, perl-format
   397msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
   398msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
   399
   400#: add-patch.c:37
   401msgid ""
   402"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
   403"staging."
   404msgstr ""
   405"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
   406"добавено към индекса."
   407
   408#: add-patch.c:40
   409msgid ""
   410"y - stage this hunk\n"
   411"n - do not stage this hunk\n"
   412"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
   413"a - stage this hunk and all later hunks in the file\n"
   414"d - do not stage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
   415msgstr ""
   416"y — добавяне на парчето в индекса\n"
   417"n — без добавяне на парчето в индекса\n"
   418"q — изход, без добавяне на това и всички оставащи парчета от файла\n"
   419"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
   420"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
   421
   422#: add-patch.c:54 git-add--interactive.perl:1433
   423#, c-format, perl-format
   424msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
   425msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
   426
   427#: add-patch.c:55 git-add--interactive.perl:1434
   428#, c-format, perl-format
   429msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
   430msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
   431
   432#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1435
   433#, c-format, perl-format
   434msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
   435msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
   436
   437#: add-patch.c:58
   438msgid ""
   439"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
   440"stashing."
   441msgstr ""
   442"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
   443"скътано."
   444
   445#: add-patch.c:61
   446msgid ""
   447"y - stash this hunk\n"
   448"n - do not stash this hunk\n"
   449"q - quit; do not stash this hunk or any of the remaining ones\n"
   450"a - stash this hunk and all later hunks in the file\n"
   451"d - do not stash this hunk or any of the later hunks in the file\n"
   452msgstr ""
   453"y — скатаване на парчето\n"
   454"n — без скатаване на парчето\n"
   455"q — изход, без скатаване на това и всички оставащи парчета\n"
   456"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
   457"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
   458
   459#: add-patch.c:77 git-add--interactive.perl:1438
   460#, c-format, perl-format
   461msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
   462msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
   463
   464#: add-patch.c:78 git-add--interactive.perl:1439
   465#, c-format, perl-format
   466msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
   467msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
   468
   469#: add-patch.c:79 git-add--interactive.perl:1440
   470#, c-format, perl-format
   471msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
   472msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
   473
   474#: add-patch.c:81
   475msgid ""
   476"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
   477"unstaging."
   478msgstr ""
   479"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
   480"извадено от индекса."
   481
   482#: add-patch.c:84
   483msgid ""
   484"y - unstage this hunk\n"
   485"n - do not unstage this hunk\n"
   486"q - quit; do not unstage this hunk or any of the remaining ones\n"
   487"a - unstage this hunk and all later hunks in the file\n"
   488"d - do not unstage this hunk or any of the later hunks in the file\n"
   489msgstr ""
   490"y — изваждане на парчето от индекса\n"
   491"n — без изваждане на парчето от индекса\n"
   492"q — изход, без изваждане на това и всички оставащи парчета от индекса\n"
   493"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
   494"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
   495
   496#: add-patch.c:99 git-add--interactive.perl:1443
   497#, c-format, perl-format
   498msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
   499msgstr ""
   500"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
   501
   502#: add-patch.c:100 git-add--interactive.perl:1444
   503#, c-format, perl-format
   504msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
   505msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
   506
   507#: add-patch.c:101 git-add--interactive.perl:1445
   508#, c-format, perl-format
   509msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
   510msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
   511
   512#: add-patch.c:103 add-patch.c:168 add-patch.c:211
   513msgid ""
   514"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
   515"applying."
   516msgstr ""
   517"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
   518"набелязано за прилагане."
   519
   520#: add-patch.c:106
   521msgid ""
   522"y - apply this hunk to index\n"
   523"n - do not apply this hunk to index\n"
   524"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
   525"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
   526"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
   527msgstr ""
   528"y — прилагане на парчето към индекса\n"
   529"n — без прилагане на парчето към индекса\n"
   530"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета към индекса\n"
   531"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
   532"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
   533
   534#: add-patch.c:121 git-add--interactive.perl:1448
   535#: git-add--interactive.perl:1463
   536#, c-format, perl-format
   537msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
   538msgstr ""
   539"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
   540"%s,?]? "
   541
   542#: add-patch.c:122 git-add--interactive.perl:1449
   543#: git-add--interactive.perl:1464
   544#, c-format, perl-format
   545msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
   546msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
   547
   548#: add-patch.c:123 git-add--interactive.perl:1450
   549#: git-add--interactive.perl:1465
   550#, c-format, perl-format
   551msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
   552msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
   553
   554#: add-patch.c:125 add-patch.c:147 add-patch.c:190
   555msgid ""
   556"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be marked for "
   557"discarding."
   558msgstr ""
   559"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде незабавно "
   560"набелязано за зануляване."
   561
   562#: add-patch.c:128 add-patch.c:193
   563msgid ""
   564"y - discard this hunk from worktree\n"
   565"n - do not discard this hunk from worktree\n"
   566"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
   567"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
   568"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
   569msgstr ""
   570"y — премахване на парчето от работното дърво\n"
   571"n — без премахване на парчето от работното дърво\n"
   572"q — изход, без премахване на това и всички оставащи парчета от работното "
   573"дърво\n"
   574"a — премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
   575"дърво\n"
   576"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
   577"дърво\n"
   578
   579#: add-patch.c:143 add-patch.c:186 git-add--interactive.perl:1453
   580#, c-format, perl-format
   581msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
   582msgstr ""
   583"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
   584"n,q,a,d%s,?]? "
   585
   586#: add-patch.c:144 add-patch.c:187 git-add--interactive.perl:1454
   587#, c-format, perl-format
   588msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
   589msgstr ""
   590"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
   591
   592#: add-patch.c:145 add-patch.c:188 git-add--interactive.perl:1455
   593#, c-format, perl-format
   594msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
   595msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
   596
   597#: add-patch.c:150
   598msgid ""
   599"y - discard this hunk from index and worktree\n"
   600"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
   601"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
   602"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
   603"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file\n"
   604msgstr ""
   605"y — премахване на парчето от индекса и работното дърво\n"
   606"n — без премахване на парчето от индекса и работното дърво\n"
   607"q — изход, без премахване на това и всички оставащи парчета от индекса и "
   608"работното дърво\n"
   609"a — премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
   610"работното дърво\n"
   611"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
   612"работното дърво\n"
   613
   614#: add-patch.c:164 add-patch.c:207 git-add--interactive.perl:1458
   615#, c-format, perl-format
   616msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
   617msgstr ""
   618"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
   619"q,a,d%s,?]? "
   620
   621#: add-patch.c:165 add-patch.c:208 git-add--interactive.perl:1459
   622#, c-format, perl-format
   623msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
   624msgstr ""
   625"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
   626
   627#: add-patch.c:166 add-patch.c:209 git-add--interactive.perl:1460
   628#, c-format, perl-format
   629msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
   630msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
   631
   632#: add-patch.c:171
   633msgid ""
   634"y - apply this hunk to index and worktree\n"
   635"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
   636"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
   637"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
   638"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
   639msgstr ""
   640"y — прилагане на парчето от индекса и работното дърво\n"
   641"n — без прилагане на парчето от индекса и работното дърво\n"
   642"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета от индекса и "
   643"работното дърво\n"
   644"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
   645"работното дърво\n"
   646"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
   647"работното дърво\n"
   648
   649#: add-patch.c:214
   650msgid ""
   651"y - apply this hunk to worktree\n"
   652"n - do not apply this hunk to worktree\n"
   653"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
   654"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
   655"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file\n"
   656msgstr ""
   657"y — прилагане на парчето към работното дърво\n"
   658"n — без прилагане на парчето към работното дърво\n"
   659"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета\n"
   660"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
   661"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
   662
   663#: add-patch.c:318
  401664#, c-format
  402665msgid "could not parse hunk header '%.*s'"
  403666msgstr "заглавната част на парчето „%.*s“ не може да се анализира"
  404667
  405 #: add-patch.c:130 add-patch.c:134
   668#: add-patch.c:337 add-patch.c:341
  406669#, c-format
  407670msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
  408671msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
  409672
  410 #: add-patch.c:176
   673#: add-patch.c:395
  411674msgid "could not parse diff"
  412675msgstr "разликата не може да се анализира"
  413676
  414 #: add-patch.c:194
   677#: add-patch.c:414
  415678msgid "could not parse colored diff"
  416679msgstr "оцветената разлика не може да се анализира"
  417680
  418 #: add-patch.c:508
   681#: add-patch.c:428
   682#, c-format
   683msgid "failed to run '%s'"
   684msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
   685
   686#: add-patch.c:587
   687msgid "mismatched output from interactive.diffFilter"
   688msgstr "изходът от „interactive.diffFilter“ не напасва"
   689
   690#: add-patch.c:588
   691msgid ""
   692"Your filter must maintain a one-to-one correspondence\n"
   693"between its input and output lines."
   694msgstr ""
   695"Обработените редове на изхода на ползвания филтър, трябва\n"
   696"да се отнасят едно към едно спрямо редовете на входа."
   697
   698#: add-patch.c:761
  419699#, c-format
  420700msgid ""
   
  425705"%.*s"
  426706
  427 #: add-patch.c:523
   707#: add-patch.c:776
  428708#, c-format
  429709msgid ""
   
  438718"%.*s"
  439719
  440 #: add-patch.c:799 git-add--interactive.perl:1112
   720#: add-patch.c:1052 git-add--interactive.perl:1112
  441721msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
  442722msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
  443723
  444 #: add-patch.c:803
   724#: add-patch.c:1056
  445725#, c-format
  446726msgid ""
   
  456736"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати.\n"
  457737
  458 #: add-patch.c:810
  459 msgid ""
  460 "If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
  461 "marked for staging.\n"
  462 msgstr ""
  463 "Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде "
  464 "незабавно\n"
  465 "добавено към индекса.\n"
  466 
  467738#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
  468 #: add-patch.c:818 git-add--interactive.perl:1126
   739#: add-patch.c:1070 git-add--interactive.perl:1126
  469740msgid ""
  470741"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
   
  476747"редактирането — отказано.\n"
  477748
  478 #: add-patch.c:851
   749#: add-patch.c:1103
  479750msgid "could not parse hunk header"
  480751msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
  481752
  482 #: add-patch.c:895 add-patch.c:1294
   753#: add-patch.c:1148
  483754msgid "'git apply --cached' failed"
  484755msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
   
  496767#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
  497768#. of the word "no" does not start with n.
  498 #: add-patch.c:952 git-add--interactive.perl:1239
   769#: add-patch.c:1218 git-add--interactive.perl:1239
  499770msgid ""
  500771"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
   
  504775"„n“ (не)? "
  505776
  506 #: add-patch.c:1009
  507 msgid ""
  508 "y - stage this hunk\n"
  509 "n - do not stage this hunk\n"
  510 "q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
  511 "a - stage this and all the remaining hunks\n"
  512 "d - do not stage this hunk nor any of the remaining hunks\n"
  513 msgstr ""
  514 "y — добавяне на парчето в индекса\n"
  515 "n — без добавяне на парчето в индекса\n"
  516 "q — изход, без добавяне на това и всички оставащи парчета\n"
  517 "a — добавяне на това и всички следващи парчета в индекса\n"
  518 "d — без добавяне на това и всички оставащи парчета в индекса\n"
  519 
  520 #: add-patch.c:1016
   777#: add-patch.c:1261
   778msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
   779msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!"
   780
   781#: add-patch.c:1262 git-add--interactive.perl:1343
   782msgid "Apply them to the worktree anyway? "
   783msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
   784
   785#: add-patch.c:1269 git-add--interactive.perl:1346
   786msgid "Nothing was applied.\n"
   787msgstr "Нищо не е приложено.\n"
   788
   789#: add-patch.c:1326
  521790msgid ""
  522791"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
   
  540809"? — извеждане не помощта\n"
  541810
  542 #: add-patch.c:1137 add-patch.c:1147
   811#: add-patch.c:1447 add-patch.c:1457
  543812msgid "No previous hunk"
  544813msgstr "Няма друго парче преди това"
  545814
  546 #: add-patch.c:1142 add-patch.c:1152
   815#: add-patch.c:1452 add-patch.c:1462
  547816msgid "No next hunk"
  548817msgstr "Няма друго парче след това"
  549818
  550 #: add-patch.c:1158
   819#: add-patch.c:1468
  551820msgid "No other hunks to goto"
  552821msgstr "Няма други парчета"
  553822
  554 #: add-patch.c:1169 git-add--interactive.perl:1577
   823#: add-patch.c:1479 git-add--interactive.perl:1577
  555824msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
  556825msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
  557826
  558 #: add-patch.c:1170 git-add--interactive.perl:1579
   827#: add-patch.c:1480 git-add--interactive.perl:1579
  559828msgid "go to which hunk? "
  560829msgstr "към кое парче да се придвижи? "
  561830
  562 #: add-patch.c:1181
   831#: add-patch.c:1491
  563832#, c-format
  564833msgid "Invalid number: '%s'"
  565834msgstr "Неправилен номер: „%s“"
  566835
  567 #: add-patch.c:1186
   836#: add-patch.c:1496
  568837#, c-format
  569838msgid "Sorry, only %d hunk available."
   
  572841msgstr[1] "Има само %d парчета."
  573842
  574 #: add-patch.c:1195
   843#: add-patch.c:1505
  575844msgid "No other hunks to search"
  576845msgstr "Няма други парчета за търсене"
  577846
  578 #: add-patch.c:1201 git-add--interactive.perl:1623
   847#: add-patch.c:1511 git-add--interactive.perl:1623
  579848msgid "search for regex? "
  580849msgstr "да се търси с регулярен израз? "
  581850
  582 #: add-patch.c:1216
   851#: add-patch.c:1526
  583852#, c-format
  584853msgid "Malformed search regexp %s: %s"
  585854msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s"
  586855
  587 #: add-patch.c:1233
   856#: add-patch.c:1543
  588857msgid "No hunk matches the given pattern"
  589858msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз"
  590859
  591 #: add-patch.c:1240
   860#: add-patch.c:1550
  592861msgid "Sorry, cannot split this hunk"
  593862msgstr "Това парче не може да бъде разделено"
  594863
  595 #: add-patch.c:1244
   864#: add-patch.c:1554
  596865#, c-format
  597866msgid "Split into %d hunks."
  598867msgstr "Разделяне на %d парчета."
  599868
  600 #: add-patch.c:1248
   869#: add-patch.c:1558
  601870msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
  602871msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
  603872
  604 #: advice.c:111
   873#: add-patch.c:1609
   874msgid "'git apply' failed"
   875msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
   876
   877#: advice.c:115
  605878#, c-format
  606879msgid "%shint: %.*s%s\n"
  607880msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
  608881
  609 #: advice.c:164
   882#: advice.c:168
  610883msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
  611884msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
  612885
  613 #: advice.c:166
   886#: advice.c:170
  614887msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
  615888msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
  616889
  617 #: advice.c:168
   890#: advice.c:172
  618891msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
  619892msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
  620893
  621 #: advice.c:170
   894#: advice.c:174
  622895msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
  623896msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
  624897
  625 #: advice.c:172
   898#: advice.c:176
  626899msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
  627900msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
  628901
  629 #: advice.c:174
   902#: advice.c:178
  630903#, c-format
  631904msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
  632905msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
  633906
  634 #: advice.c:182
   907#: advice.c:186
  635908msgid ""
  636909"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
   
  640913"за да отбележите коригирането им.  След това извършете подаването."
  641914
  642 #: advice.c:190
   915#: advice.c:194
  643916msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
  644917msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
  645918
  646 #: advice.c:195 builtin/merge.c:1332
   919#: advice.c:199 builtin/merge.c:1335
  647920msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
  648921msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
  649922
  650 #: advice.c:197
   923#: advice.c:201
  651924msgid "Please, commit your changes before merging."
  652925msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
  653926
  654 #: advice.c:198
   927#: advice.c:202
  655928msgid "Exiting because of unfinished merge."
  656929msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
  657930
  658 #: advice.c:204
   931#: advice.c:208
  659932#, c-format
  660933msgid ""
   
  9201193msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
  9211194
  922 #: apply.c:3162
   1195#: apply.c:3163
  9231196#, c-format
  9241197msgid ""
   
  9261199msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
  9271200
  928 #: apply.c:3170
   1201#: apply.c:3171
  9291202#, c-format
  9301203msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
  9311204msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
  9321205
  933 #: apply.c:3188
   1206#: apply.c:3189
  9341207#, c-format
  9351208msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
   
  9381211"прочетен"
  9391212
  940 #: apply.c:3201
   1213#: apply.c:3202
  9411214#, c-format
  9421215msgid "binary patch does not apply to '%s'"
  9431216msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
  9441217
  945 #: apply.c:3207
   1218#: apply.c:3209
  9461219#, c-format
  9471220msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
   
  9501223"бе получено: „%s“)"
  9511224
  952 #: apply.c:3228
   1225#: apply.c:3230
  9531226#, c-format
  9541227msgid "patch failed: %s:%ld"
  9551228msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
  9561229
  957 #: apply.c:3351
   1230#: apply.c:3353
  9581231#, c-format
  9591232msgid "cannot checkout %s"
  9601233msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  9611234
  962 #: apply.c:3403 apply.c:3414 apply.c:3460 midx.c:61 setup.c:280
   1235#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:61 setup.c:298
  9631236#, c-format
  9641237msgid "failed to read %s"
  9651238msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  9661239
  967 #: apply.c:3411
   1240#: apply.c:3413
  9681241#, c-format
  9691242msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
  9701243msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
  9711244
  972 #: apply.c:3440 apply.c:3683
   1245#: apply.c:3442 apply.c:3685
  9731246#, c-format
  9741247msgid "path %s has been renamed/deleted"
  9751248msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
  9761249
  977 #: apply.c:3526 apply.c:3698
   1250#: apply.c:3528 apply.c:3700
  9781251#, c-format
  9791252msgid "%s: does not exist in index"
  9801253msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
  9811254
  982 #: apply.c:3535 apply.c:3706
   1255#: apply.c:3537 apply.c:3708
  9831256#, c-format
  9841257msgid "%s: does not match index"
  9851258msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
  9861259
  987 #: apply.c:3570
   1260#: apply.c:3572
  9881261msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
  9891262msgstr ""
   
  9911264"сливане."
  9921265
  993 #: apply.c:3573
   1266#: apply.c:3575
  9941267#, c-format
  9951268msgid "Falling back to three-way merge...\n"
  9961269msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
  9971270
  998 #: apply.c:3589 apply.c:3593
   1271#: apply.c:3591 apply.c:3595
  9991272#, c-format
  10001273msgid "cannot read the current contents of '%s'"
  10011274msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
  10021275
  1003 #: apply.c:3605
   1276#: apply.c:3607
  10041277#, c-format
  10051278msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
  10061279msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
  10071280
  1008 #: apply.c:3619
   1281#: apply.c:3621
  10091282#, c-format
  10101283msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
  10111284msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
  10121285
  1013 #: apply.c:3624
   1286#: apply.c:3626
  10141287#, c-format
  10151288msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
  10161289msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
  10171290
  1018 #: apply.c:3650
   1291#: apply.c:3652
  10191292msgid "removal patch leaves file contents"
  10201293msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
  10211294
  1022 #: apply.c:3723
   1295#: apply.c:3725
  10231296#, c-format
  10241297msgid "%s: wrong type"
  10251298msgstr "„%s“: неправилен вид"
  10261299
  1027 #: apply.c:3725
   1300#: apply.c:3727
  10281301#, c-format
  10291302msgid "%s has type %o, expected %o"
  10301303msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
  10311304
  1032 #: apply.c:3876 apply.c:3878 read-cache.c:830 read-cache.c:856
   1305#: apply.c:3878 apply.c:3880 read-cache.c:830 read-cache.c:856
  10331306#: read-cache.c:1325
  10341307#, c-format
   
  10361309msgstr "неправилен път: „%s“"
  10371310
  1038 #: apply.c:3934
   1311#: apply.c:3936
  10391312#, c-format
  10401313msgid "%s: already exists in index"
  10411314msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
  10421315
  1043 #: apply.c:3937
   1316#: apply.c:3939
  10441317#, c-format
  10451318msgid "%s: already exists in working directory"
  10461319msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
  10471320
  1048 #: apply.c:3957
   1321#: apply.c:3959
  10491322#, c-format
  10501323msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
  10511324msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
  10521325
  1053 #: apply.c:3962
   1326#: apply.c:3964
  10541327#, c-format
  10551328msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
   
  10571330"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
  10581331
  1059 #: apply.c:3982
   1332#: apply.c:3984
  10601333#, c-format
  10611334msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
  10621335msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
  10631336
  1064 #: apply.c:3986
   1337#: apply.c:3988
  10651338#, c-format
  10661339msgid "%s: patch does not apply"
  10671340msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  10681341
  1069 #: apply.c:4001
   1342#: apply.c:4003
  10701343#, c-format
  10711344msgid "Checking patch %s..."
  10721345msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
  10731346
  1074 #: apply.c:4093
   1347#: apply.c:4095
  10751348#, c-format
  10761349msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
   
  10781351"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
  10791352
  1080 #: apply.c:4100
   1353#: apply.c:4102
  10811354#, c-format
  10821355msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
  10831356msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
  10841357
  1085 #: apply.c:4103
   1358#: apply.c:4105
  10861359#, c-format
  10871360msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
  10881361msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
  10891362
  1090 #: apply.c:4112
   1363#: apply.c:4114
  10911364#, c-format
  10921365msgid "could not add %s to temporary index"
  10931366msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
  10941367
  1095 #: apply.c:4122
   1368#: apply.c:4124
  10961369#, c-format
  10971370msgid "could not write temporary index to %s"
  10981371msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
  10991372
  1100 #: apply.c:4260
   1373#: apply.c:4262
  11011374#, c-format
  11021375msgid "unable to remove %s from index"
  11031376msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
  11041377
  1105 #: apply.c:4294
   1378#: apply.c:4296
  11061379#, c-format
  11071380msgid "corrupt patch for submodule %s"
  11081381msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
  11091382
  1110 #: apply.c:4300
   1383#: apply.c:4302
  11111384#, c-format
  11121385msgid "unable to stat newly created file '%s'"
   
  11141387"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
  11151388
  1116 #: apply.c:4308
   1389#: apply.c:4310
  11171390#, c-format
  11181391msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
   
  11201393"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
  11211394
  1122 #: apply.c:4314 apply.c:4459
   1395#: apply.c:4316 apply.c:4461
  11231396#, c-format
  11241397msgid "unable to add cache entry for %s"
  11251398msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
  11261399
  1127 #: apply.c:4357
   1400#: apply.c:4359
  11281401#, c-format
  11291402msgid "failed to write to '%s'"
  11301403msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  11311404
  1132 #: apply.c:4361
   1405#: apply.c:4363
  11331406#, c-format
  11341407msgid "closing file '%s'"
  11351408msgstr "затваряне на файла „%s“"
  11361409
  1137 #: apply.c:4431
   1410#: apply.c:4433
  11381411#, c-format
  11391412msgid "unable to write file '%s' mode %o"
  11401413msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
  11411414
  1142 #: apply.c:4529
   1415#: apply.c:4531
  11431416#, c-format
  11441417msgid "Applied patch %s cleanly."
  11451418msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
  11461419
  1147 #: apply.c:4537
   1420#: apply.c:4539
  11481421msgid "internal error"
  11491422msgstr "вътрешна грешка"
  11501423
  1151 #: apply.c:4540
   1424#: apply.c:4542
  11521425#, c-format
  11531426msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
   
  11561429msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
  11571430
  1158 #: apply.c:4551
   1431#: apply.c:4553
  11591432#, c-format
  11601433msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
  11611434msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
  11621435
  1163 #: apply.c:4559 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1192
   1436#: apply.c:4561 builtin/fetch.c:901 builtin/fetch.c:1201
  11641437#, c-format
  11651438msgid "cannot open %s"
  11661439msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  11671440
  1168 #: apply.c:4573
   1441#: apply.c:4575
  11691442#, c-format
  11701443msgid "Hunk #%d applied cleanly."
  11711444msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
  11721445
  1173 #: apply.c:4577
   1446#: apply.c:4579
  11741447#, c-format
  11751448msgid "Rejected hunk #%d."
  11761449msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
  11771450
  1178 #: apply.c:4696
   1451#: apply.c:4698
  11791452#, c-format
  11801453msgid "Skipped patch '%s'."
  11811454msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
  11821455
  1183 #: apply.c:4704
   1456#: apply.c:4706
  11841457msgid "unrecognized input"
  11851458msgstr "непознат вход"
  11861459
  1187 #: apply.c:4724
   1460#: apply.c:4726
  11881461msgid "unable to read index file"
  11891462msgstr "индексът не може да бъде записан"
  11901463
  1191 #: apply.c:4881
   1464#: apply.c:4883
  11921465#, c-format
  11931466msgid "can't open patch '%s': %s"
  11941467msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
  11951468
  1196 #: apply.c:4908
   1469#: apply.c:4910
  11971470#, c-format
  11981471msgid "squelched %d whitespace error"
   
  12011474msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
  12021475
  1203 #: apply.c:4914 apply.c:4929
   1476#: apply.c:4916 apply.c:4931
  12041477#, c-format
  12051478msgid "%d line adds whitespace errors."
   
  12081481msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
  12091482
  1210 #: apply.c:4922
   1483#: apply.c:4924
  12111484#, c-format
  12121485msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
   
  12171490"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
  12181491
  1219 #: apply.c:4938 builtin/add.c:579 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
   1492#: apply.c:4940 builtin/add.c:612 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
  12201493msgid "Unable to write new index file"
  12211494msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
  12221495
  1223 #: apply.c:4966
   1496#: apply.c:4968
  12241497msgid "don't apply changes matching the given path"
  12251498msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
  12261499
  1227 #: apply.c:4969
   1500#: apply.c:4971
  12281501msgid "apply changes matching the given path"
  12291502msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
  12301503
  1231 #: apply.c:4971 builtin/am.c:2206
   1504#: apply.c:4973 builtin/am.c:2206
  12321505msgid "num"
  12331506msgstr "БРОЙ"
  12341507
  1235 #: apply.c:4972
   1508#: apply.c:4974
  12361509msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
  12371510msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
  12381511
  1239 #: apply.c:4975
   1512#: apply.c:4977
  12401513msgid "ignore additions made by the patch"
  12411514msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
  12421515
  1243 #: apply.c:4977
   1516#: apply.c:4979
  12441517msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
  12451518msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
  12461519
  1247 #: apply.c:4981
   1520#: apply.c:4983
  12481521msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
  12491522msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
  12501523
  1251 #: apply.c:4983
   1524#: apply.c:4985
  12521525msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
  12531526msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
  12541527
  1255 #: apply.c:4985
   1528#: apply.c:4987
  12561529msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
  12571530msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
  12581531
  1259 #: apply.c:4987
   1532#: apply.c:4989
  12601533msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
  12611534msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
  12621535
  1263 #: apply.c:4989
   1536#: apply.c:4991
  12641537msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
  12651538msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
  12661539
  1267 #: apply.c:4991
   1540#: apply.c:4993
  12681541msgid "apply a patch without touching the working tree"
  12691542msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
  12701543
  1271 #: apply.c:4993
   1544#: apply.c:4995
  12721545msgid "accept a patch that touches outside the working area"
  12731546msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
  12741547
  1275 #: apply.c:4996
   1548#: apply.c:4998
  12761549msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
  12771550msgstr ""
   
  12791552"summary“"
  12801553
  1281 #: apply.c:4998
   1554#: apply.c:5000
  12821555msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
  12831556msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
  12841557
  1285 #: apply.c:5000
   1558#: apply.c:5002
  12861559msgid "build a temporary index based on embedded index information"
  12871560msgstr ""
  12881561"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
  12891562
  1290 #: apply.c:5003 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
   1563#: apply.c:5005 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
  12911564msgid "paths are separated with NUL character"
  12921565msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
  12931566
  1294 #: apply.c:5005
   1567#: apply.c:5007
  12951568msgid "ensure at least <n> lines of context match"
  12961569msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
  12971570
  1298 #: apply.c:5006 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
   1571#: apply.c:5008 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
  12991572#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
  1300 #: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1474
   1573#: builtin/pack-objects.c:3457 builtin/rebase.c:1508
  13011574msgid "action"
  13021575msgstr "действие"
  13031576
  1304 #: apply.c:5007
   1577#: apply.c:5009
  13051578msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
  13061579msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
  13071580
  1308 #: apply.c:5010 apply.c:5013
   1581#: apply.c:5012 apply.c:5015
  13091582msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
  13101583msgstr ""
  13111584"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
  13121585
  1313 #: apply.c:5016
   1586#: apply.c:5018
  13141587msgid "apply the patch in reverse"
  13151588msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
  13161589
  1317 #: apply.c:5018
   1590#: apply.c:5020
  13181591msgid "don't expect at least one line of context"
  13191592msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
  13201593
  1321 #: apply.c:5020
   1594#: apply.c:5022
  13221595msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
  13231596msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
  13241597
  1325 #: apply.c:5022
   1598#: apply.c:5024
  13261599msgid "allow overlapping hunks"
  13271600msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
  13281601
  1329 #: apply.c:5023 builtin/add.c:309 builtin/check-ignore.c:22
  1330 #: builtin/commit.c:1355 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
   1602#: apply.c:5025 builtin/add.c:323 builtin/check-ignore.c:22
   1603#: builtin/commit.c:1360 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:774
  13311604#: builtin/log.c:2166 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
  13321605msgid "be verbose"
  13331606msgstr "повече подробности"
  13341607
  1335 #: apply.c:5025
   1608#: apply.c:5027
  13361609msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
  13371610msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
  13381611
  1339 #: apply.c:5028
   1612#: apply.c:5030
  13401613msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
  13411614msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
  13421615
  1343 #: apply.c:5030 builtin/am.c:2194
   1616#: apply.c:5032 builtin/am.c:2194
  13441617msgid "root"
  13451618msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  13461619
  1347 #: apply.c:5031
   1620#: apply.c:5033
  13481621msgid "prepend <root> to all filenames"
  13491622msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
   
  13681641msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
  13691642
  1370 #: archive.c:372 builtin/add.c:180 builtin/add.c:555 builtin/rm.c:299
   1643#: archive.c:372 builtin/add.c:181 builtin/add.c:588 builtin/rm.c:299
  13711644#, c-format
  13721645msgid "pathspec '%s' did not match any files"
   
  14091682
  14101683#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:865 builtin/blame.c:866
  1411 #: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
  1412 #: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
   1684#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:130 builtin/fast-export.c:1162
   1685#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:887
  14131686#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
  14141687#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
   
  14461719
  14471720#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
  1448 #: builtin/submodule--helper.c:1391 builtin/submodule--helper.c:1884
   1721#: builtin/submodule--helper.c:1406 builtin/submodule--helper.c:1911
  14491722msgid "repo"
  14501723msgstr "хранилище"
   
  14851758msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
  14861759
  1487 #: archive-tar.c:125 archive-zip.c:350
   1760#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:351
  14881761#, c-format
  14891762msgid "cannot stream blob %s"
  14901763msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
  14911764
  1492 #: archive-tar.c:266 archive-zip.c:368
   1765#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:369
  14931766#, c-format
  14941767msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
  14951768msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
  14961769
  1497 #: archive-tar.c:293 archive-zip.c:358
   1770#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:359
  14981771#, c-format
  14991772msgid "cannot read %s"
   
  15241797msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
  15251798
  1526 #: archive-zip.c:479 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
   1799#: archive-zip.c:480 builtin/pack-objects.c:231 builtin/pack-objects.c:234
  15271800#, c-format
  15281801msgid "deflate error (%d)"
  15291802msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
  15301803
  1531 #: archive-zip.c:614
   1804#: archive-zip.c:615
  15321805#, c-format
  15331806msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
   
  15621835msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
  15631836
  1564 #: bisect.c:733
   1837#: bisect.c:745
  15651838#, c-format
  15661839msgid "Not a valid commit name %s"
  15671840msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
  15681841
  1569 #: bisect.c:758
   1842#: bisect.c:770
  15701843#, c-format
  15711844msgid ""
   
  15761849"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
  15771850
  1578 #: bisect.c:763
   1851#: bisect.c:775
  15791852#, c-format
  15801853msgid ""
   
  15851858"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
  15861859
  1587 #: bisect.c:768
   1860#: bisect.c:780
  15881861#, c-format
  15891862msgid ""
   
  15941867"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
  15951868
  1596 #: bisect.c:776
   1869#: bisect.c:788
  15971870#, c-format
  15981871msgid ""
   
  16051878"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
  16061879
  1607 #: bisect.c:789
   1880#: bisect.c:801
  16081881#, c-format
  16091882msgid ""
   
  16161889"Двоичното търсене продължава."
  16171890
  1618 #: bisect.c:822
   1891#: bisect.c:840
  16191892#, c-format
  16201893msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
  16211894msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
  16221895
  1623 #: bisect.c:865
   1896#: bisect.c:890
  16241897#, c-format
  16251898msgid "a %s revision is needed"
  16261899msgstr "необходима е версия „%s“"
  16271900
  1628 #: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
   1901#: bisect.c:920 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
  16291902#, c-format
  16301903msgid "could not create file '%s'"
  16311904msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
  16321905
  1633 #: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
   1906#: bisect.c:966 builtin/merge.c:149
  16341907#, c-format
  16351908msgid "could not read file '%s'"
  16361909msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  16371910
  1638 #: bisect.c:958
   1911#: bisect.c:997
  16391912msgid "reading bisect refs failed"
  16401913msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
  16411914
  1642 #: bisect.c:977
   1915#: bisect.c:1019
  16431916#, c-format
  16441917msgid "%s was both %s and %s\n"
  16451918msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
  16461919
  1647 #: bisect.c:985
   1920#: bisect.c:1028
  16481921#, c-format
  16491922msgid ""
   
  16541927"Проверете параметрите за пътищата.\n"
  16551928
  1656 #: bisect.c:1004
   1929#: bisect.c:1057
  16571930#, c-format
  16581931msgid "(roughly %d step)"
   
  16641937#. steps)" translation.
  16651938#.
  1666 #: bisect.c:1010
   1939#: bisect.c:1063
  16671940#, c-format
  16681941msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
   
  16851958"указването на крайно подаване"
  16861959
  1687 #: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:2093
  1688 #: sequencer.c:4460 builtin/commit.c:1040 builtin/log.c:388 builtin/log.c:991
  1689 #: builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215 builtin/merge.c:411
  1690 #: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
   1960#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1942 sequencer.c:2006
   1961#: sequencer.c:4358 submodule.c:847 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:388
   1962#: builtin/log.c:991 builtin/log.c:1520 builtin/log.c:1925 builtin/log.c:2215
   1963#: builtin/merge.c:412 builtin/pack-objects.c:3275 builtin/pack-objects.c:3290
  16911964#: builtin/shortlog.c:192
  16921965msgid "revision walk setup failed"
   
  18582131msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
  18592132
  1860 #: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2344 sequencer.c:3108
  1861 #: builtin/commit.c:811
   2133#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2258 sequencer.c:3016
   2134#: builtin/commit.c:815
  18622135#, c-format
  18632136msgid "could not open '%s'"
   
  19302203msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
  19312204
  1932 #: color.c:296
   2205#: color.c:329
  19332206#, c-format
  19342207msgid "invalid color value: %.*s"
  19352208msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
  19362209
  1937 #: commit.c:51 sequencer.c:2811 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
  1938 #: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
   2210#: commit.c:51 sequencer.c:2719 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
   2211#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:457
  19392212#, c-format
  19402213msgid "could not parse %s"
   
  19652238"    git replace --convert-graft-file\n"
  19662239"\n"
  1967 "За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
   2240"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
  19682241"\n"
  19692242"    git config advice.graftFileDeprecated false"
  19702243
  1971 #: commit.c:1152
   2244#: commit.c:1153
  19722245#, c-format
  19732246msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
   
  19752248"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
  19762249
  1977 #: commit.c:1155
   2250#: commit.c:1157
  19782251#, c-format
  19792252msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
   
  19812254"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
  19822255
  1983 #: commit.c:1158
   2256#: commit.c:1160
  19842257#, c-format
  19852258msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
  19862259msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
  19872260
  1988 #: commit.c:1161
   2261#: commit.c:1163
  19892262#, c-format
  19902263msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
  19912264msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
  19922265
  1993 #: commit.c:1415
   2266#: commit.c:1417
  19942267msgid ""
  19952268"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
   
  20012274"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
  20022275
  2003 #: commit-graph.c:130
   2276#: commit-graph.c:122
  20042277msgid "commit-graph file is too small"
  20052278msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
  20062279
  2007 #: commit-graph.c:195
   2280#: commit-graph.c:189
  20082281#, c-format
  20092282msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
  20102283msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  20112284
  2012 #: commit-graph.c:202
   2285#: commit-graph.c:196
  20132286#, c-format
  20142287msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
  20152288msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  20162289
  2017 #: commit-graph.c:209
   2290#: commit-graph.c:203
  20182291#, c-format
  20192292msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
  20202293msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  20212294
  2022 #: commit-graph.c:232
   2295#: commit-graph.c:226
  20232296msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
  20242297msgstr ""
  20252298"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
  20262299
  2027 #: commit-graph.c:243
   2300#: commit-graph.c:237
  20282301#, c-format
  20292302msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
  20302303msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
  20312304
  2032 #: commit-graph.c:286
   2305#: commit-graph.c:280
  20332306#, c-format
  20342307msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
  20352308msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
  20362309
  2037 #: commit-graph.c:350
   2310#: commit-graph.c:343
  20382311msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
  20392312msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
  20402313
  2041 #: commit-graph.c:360
   2314#: commit-graph.c:353
  20422315msgid "commit-graph chain does not match"
  20432316msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
  20442317
  2045 #: commit-graph.c:407
   2318#: commit-graph.c:401
  20462319#, c-format
  20472320msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
   
  20492322"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
  20502323
  2051 #: commit-graph.c:433
   2324#: commit-graph.c:425
  20522325msgid "unable to find all commit-graph files"
  20532326msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
  20542327
  2055 #: commit-graph.c:564 commit-graph.c:624
   2328#: commit-graph.c:558 commit-graph.c:618
  20562329msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
  20572330msgstr ""
  20582331"неправилна позиция на подаването.  Вероятно графът с подаванията е повреден"
  20592332
  2060 #: commit-graph.c:585
   2333#: commit-graph.c:579
  20612334#, c-format
  20622335msgid "could not find commit %s"
  20632336msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
  20642337
  2065 #: commit-graph.c:858 builtin/am.c:1287
   2338#: commit-graph.c:852 builtin/am.c:1287
  20662339#, c-format
  20672340msgid "unable to parse commit %s"
  20682341msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
  20692342
  2070 #: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
   2343#: commit-graph.c:1011 builtin/pack-objects.c:2782
  20712344#, c-format
  20722345msgid "unable to get type of object %s"
  20732346msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
  20742347
  2075 #: commit-graph.c:1049
   2348#: commit-graph.c:1043
  20762349msgid "Loading known commits in commit graph"
  20772350msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
  20782351
  2079 #: commit-graph.c:1066
   2352#: commit-graph.c:1060
  20802353msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
  20812354msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
  20822355
  2083 #: commit-graph.c:1085
   2356#: commit-graph.c:1079
  20842357msgid "Clearing commit marks in commit graph"
  20852358msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
  20862359
  2087 #: commit-graph.c:1104
   2360#: commit-graph.c:1098
  20882361msgid "Computing commit graph generation numbers"
  20892362msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
  20902363
  2091 #: commit-graph.c:1179
   2364#: commit-graph.c:1173
  20922365#, c-format
  20932366msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
   
  20962369msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
  20972370
  2098 #: commit-graph.c:1192
   2371#: commit-graph.c:1186
  20992372#, c-format
  21002373msgid "error adding pack %s"
  21012374msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
  21022375
  2103 #: commit-graph.c:1196
   2376#: commit-graph.c:1190
  21042377#, c-format
  21052378msgid "error opening index for %s"
  21062379msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
  21072380
  2108 #: commit-graph.c:1220
   2381#: commit-graph.c:1214
  21092382#, c-format
  21102383msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
   
  21132386msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
  21142387
  2115 #: commit-graph.c:1240
   2388#: commit-graph.c:1234
  21162389#, c-format
  21172390msgid "invalid commit object id: %s"
  21182391msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
  21192392
  2120 #: commit-graph.c:1255
   2393#: commit-graph.c:1249
  21212394msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
  21222395msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
  21232396
  2124 #: commit-graph.c:1270
   2397#: commit-graph.c:1264
  21252398msgid "Counting distinct commits in commit graph"
  21262399msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
  21272400
  2128 #: commit-graph.c:1300
   2401#: commit-graph.c:1294
  21292402msgid "Finding extra edges in commit graph"
  21302403msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
  21312404
  2132 #: commit-graph.c:1346
   2405#: commit-graph.c:1340
  21332406msgid "failed to write correct number of base graph ids"
  21342407msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
  21352408
  2136 #: commit-graph.c:1379 midx.c:814
   2409#: commit-graph.c:1373 midx.c:814
  21372410#, c-format
  21382411msgid "unable to create leading directories of %s"
  21392412msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
  21402413
  2141 #: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
   2414#: commit-graph.c:1385 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:248
  21422415#, c-format
  21432416msgid "unable to create '%s'"
  21442417msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
  21452418
  2146 #: commit-graph.c:1451
   2419#: commit-graph.c:1445
  21472420#, c-format
  21482421msgid "Writing out commit graph in %d pass"
   
  21512424msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
  21522425
  2153 #: commit-graph.c:1492
   2426#: commit-graph.c:1486
  21542427msgid "unable to open commit-graph chain file"
  21552428msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
  21562429
  2157 #: commit-graph.c:1504
   2430#: commit-graph.c:1498
  21582431msgid "failed to rename base commit-graph file"
  21592432msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
  21602433
  2161 #: commit-graph.c:1524
   2434#: commit-graph.c:1518
  21622435msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
  21632436msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
  21642437
  2165 #: commit-graph.c:1637
   2438#: commit-graph.c:1631
  21662439msgid "Scanning merged commits"
  21672440msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
  21682441
  2169 #: commit-graph.c:1648
   2442#: commit-graph.c:1642
  21702443#, c-format
  21712444msgid "unexpected duplicate commit id %s"
  21722445msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
  21732446
  2174 #: commit-graph.c:1672
   2447#: commit-graph.c:1665
  21752448msgid "Merging commit-graph"
  21762449msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
  21772450
  2178 #: commit-graph.c:1862
   2451#: commit-graph.c:1844
  21792452#, c-format
  21802453msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
  21812454msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
  21822455
  2183 #: commit-graph.c:1873
   2456#: commit-graph.c:1855
  21842457msgid "too many commits to write graph"
  21852458msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
  21862459
  2187 #: commit-graph.c:1963
   2460#: commit-graph.c:1944
  21882461msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
  21892462msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
  21902463
  2191 #: commit-graph.c:1973
   2464#: commit-graph.c:1954
  21922465#, c-format
  21932466msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
   
  21962469"е преди „%s“, а не трябва"
  21972470
  2198 #: commit-graph.c:1983 commit-graph.c:1998
   2471#: commit-graph.c:1964 commit-graph.c:1979
  21992472#, c-format
  22002473msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
   
  22032476"трябва да е %u"
  22042477
  2205 #: commit-graph.c:1990
   2478#: commit-graph.c:1971
  22062479#, c-format
  22072480msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
  22082481msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
  22092482
  2210 #: commit-graph.c:2008
   2483#: commit-graph.c:1989
  22112484msgid "Verifying commits in commit graph"
  22122485msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
  22132486
  2214 #: commit-graph.c:2022
   2487#: commit-graph.c:2003
  22152488#, c-format
  22162489msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
   
  22192492"анализира"
  22202493
  2221 #: commit-graph.c:2029
   2494#: commit-graph.c:2010
  22222495#, c-format
  22232496msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
   
  22262499"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  22272500
  2228 #: commit-graph.c:2039
   2501#: commit-graph.c:2020
  22292502#, c-format
  22302503msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
  22312504msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
  22322505
  2233 #: commit-graph.c:2048
   2506#: commit-graph.c:2029
  22342507#, c-format
  22352508msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
  22362509msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  22372510
  2238 #: commit-graph.c:2061
   2511#: commit-graph.c:2042
  22392512#, c-format
  22402513msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
  22412514msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
  22422515
  2243 #: commit-graph.c:2066
   2516#: commit-graph.c:2047
  22442517#, c-format
  22452518msgid ""
   
  22492522"не е"
  22502523
  2251 #: commit-graph.c:2070
   2524#: commit-graph.c:2051
  22522525#, c-format
  22532526msgid ""
   
  22572530"другаде е"
  22582531
  2259 #: commit-graph.c:2085
   2532#: commit-graph.c:2066
  22602533#, c-format
  22612534msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
   
  22642537"другаде е %u"
  22652538
  2266 #: commit-graph.c:2091
   2539#: commit-graph.c:2072
  22672540#, c-format
  22682541msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
   
  23132586msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
  23142587
  2315 #: config.c:406 sequencer.c:2530
   2588#: config.c:406 sequencer.c:2444
  23162589#, c-format
  23172590msgid "invalid key: %s"
   
  24532726"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
  24542727
  2455 #: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3394
   2728#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3541
  24562729#, c-format
  24572730msgid "bad pack compression level %d"
   
  24782751msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
  24792752
  2480 #: config.c:1745
   2753#: config.c:1743
  24812754msgid "unable to parse command-line config"
  24822755msgstr "неправилни настройки от командния ред"
  24832756
  2484 #: config.c:2096
   2757#: config.c:2097
  24852758msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
  24862759msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
  24872760
  2488 #: config.c:2266
   2761#: config.c:2267
  24892762#, c-format
  24902763msgid "Invalid %s: '%s'"
  24912764msgstr "Неправилен %s: „%s“"
  24922765
  2493 #: config.c:2311
   2766#: config.c:2312
  24942767#, c-format
  24952768msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
   
  24982771"%d"
  24992772
  2500 #: config.c:2357
   2773#: config.c:2358
  25012774#, c-format
  25022775msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
  25032776msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
  25042777
  2505 #: config.c:2359
   2778#: config.c:2360
  25062779#, c-format
  25072780msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
  25082781msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
  25092782
  2510 #: config.c:2440
   2783#: config.c:2441
  25112784#, c-format
  25122785msgid "invalid section name '%s'"
  25132786msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
  25142787
  2515 #: config.c:2472
   2788#: config.c:2473
  25162789#, c-format
  25172790msgid "%s has multiple values"
  25182791msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
  25192792
  2520 #: config.c:2501
   2793#: config.c:2502
  25212794#, c-format
  25222795msgid "failed to write new configuration file %s"
  25232796msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
  25242797
  2525 #: config.c:2753 config.c:3077
   2798#: config.c:2754 config.c:3078
  25262799#, c-format
  25272800msgid "could not lock config file %s"
  25282801msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
  25292802
  2530 #: config.c:2764
   2803#: config.c:2765
  25312804#, c-format
  25322805msgid "opening %s"
  25332806msgstr "отваряне на „%s“"
  25342807
  2535 #: config.c:2799 builtin/config.c:328
   2808#: config.c:2800 builtin/config.c:344
  25362809#, c-format
  25372810msgid "invalid pattern: %s"
  25382811msgstr "неправилен шаблон: %s"
  25392812
  2540 #: config.c:2824
   2813#: config.c:2825
  25412814#, c-format
  25422815msgid "invalid config file %s"
  25432816msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
  25442817
  2545 #: config.c:2837 config.c:3090
   2818#: config.c:2838 config.c:3091
  25462819#, c-format
  25472820msgid "fstat on %s failed"
  25482821msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
  25492822
  2550 #: config.c:2848
   2823#: config.c:2849
  25512824#, c-format
  25522825msgid "unable to mmap '%s'"
  25532826msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
  25542827
  2555 #: config.c:2857 config.c:3095
   2828#: config.c:2858 config.c:3096
  25562829#, c-format
  25572830msgid "chmod on %s failed"
  25582831msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
  25592832
  2560 #: config.c:2942 config.c:3192
   2833#: config.c:2943 config.c:3193
  25612834#, c-format
  25622835msgid "could not write config file %s"
  25632836msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
  25642837
  2565 #: config.c:2976
   2838#: config.c:2977
  25662839#, c-format
  25672840msgid "could not set '%s' to '%s'"
  25682841msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
  25692842
  2570 #: config.c:2978 builtin/remote.c:781
   2843#: config.c:2979 builtin/remote.c:655 builtin/remote.c:849 builtin/remote.c:857
  25712844#, c-format
  25722845msgid "could not unset '%s'"
  25732846msgstr "„%s“ не може да се премахне"
  25742847
  2575 #: config.c:3068
   2848#: config.c:3069
  25762849#, c-format
  25772850msgid "invalid section name: %s"
  25782851msgstr "неправилно име на раздел: %s"
  25792852
  2580 #: config.c:3235
   2853#: config.c:3236
  25812854#, c-format
  25822855msgid "missing value for '%s'"
   
  27473020msgstr "неуспешно създаване на процес"
  27483021
  2749 #: connected.c:89 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
   3022#: connected.c:98 builtin/fsck.c:208 builtin/prune.c:43
  27503023msgid "Checking connectivity"
  27513024msgstr "Проверка на свързаността"
  27523025
  2753 #: connected.c:101
   3026#: connected.c:110
  27543027msgid "Could not run 'git rev-list'"
  27553028msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
  27563029
  2757 #: connected.c:121
   3030#: connected.c:130
  27583031msgid "failed write to rev-list"
  27593032msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
  27603033
  2761 #: connected.c:128
   3034#: connected.c:137
  27623035msgid "failed to close rev-list's stdin"
  27633036msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
   
  36323905msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
  36333906
  3634 #: dir.c:554
   3907#: dir.c:555
  36353908#, c-format
  36363909msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
  36373910msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
  36383911
  3639 #: dir.c:664
   3912#: dir.c:695 dir.c:724 dir.c:737
  36403913#, c-format
  36413914msgid "unrecognized pattern: '%s'"
  36423915msgstr "непознат шаблон: „%s“"
  36433916
  3644 #: dir.c:682 dir.c:696
   3917#: dir.c:754 dir.c:768
  36453918#, c-format
  36463919msgid "unrecognized negative pattern: '%s'"
  36473920msgstr "непознат отрицателен шаблон: „%s“"
  36483921
  3649 #: dir.c:714
   3922#: dir.c:786
  36503923#, c-format
  36513924msgid "your sparse-checkout file may have issues: pattern '%s' is repeated"
   
  36543927"шаблонът „%s“ се повтаря"
  36553928
  3656 #: dir.c:724
   3929#: dir.c:796
  36573930msgid "disabling cone pattern matching"
  36583931msgstr "изключване на пътеводното напасване"
  36593932
  3660 #: dir.c:1101
   3933#: dir.c:1173
  36613934#, c-format
  36623935msgid "cannot use %s as an exclude file"
  36633936msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
  36643937
  3665 #: dir.c:2078
   3938#: dir.c:2144
  36663939#, c-format
  36673940msgid "could not open directory '%s'"
  36683941msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
  36693942
  3670 #: dir.c:2415
   3943#: dir.c:2479
  36713944msgid "failed to get kernel name and information"
  36723945msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
  36733946
  3674 #: dir.c:2539
   3947#: dir.c:2603
  36753948msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
  36763949msgstr ""
  36773950"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
  36783951
  3679 #: dir.c:3343
   3952#: dir.c:3407
  36803953#, c-format
  36813954msgid "index file corrupt in repo %s"
  36823955msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
  36833956
  3684 #: dir.c:3388 dir.c:3393
   3957#: dir.c:3452 dir.c:3457
  36853958#, c-format
  36863959msgid "could not create directories for %s"
  36873960msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
  36883961
  3689 #: dir.c:3422
   3962#: dir.c:3486
  36903963#, c-format
  36913964msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
   
  39364209msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
  39374210
  3938 #: fetch-pack.c:1785 builtin/clone.c:688
   4211#: fetch-pack.c:1785 builtin/clone.c:689
  39394212msgid "remote did not send all necessary objects"
  39404213msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
   
  39504223msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
  39514224
  3952 #: gpg-interface.c:223
   4225#: gpg-interface.c:408
   4226msgid "gpg failed to sign the data"
   4227msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
   4228
   4229#: gpg-interface.c:434
  39534230msgid "could not create temporary file"
  39544231msgstr "не може да се създаде временен файл"
  39554232
  3956 #: gpg-interface.c:226
   4233#: gpg-interface.c:437
  39574234#, c-format
  39584235msgid "failed writing detached signature to '%s'"
  39594236msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
  39604237
  3961 #: gpg-interface.c:390
  3962 msgid "gpg failed to sign the data"
  3963 msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
  3964 
  39654238#: graph.c:98
  39664239#, c-format
   
  39764249"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
  39774250
  3978 #: grep.c:2124
   4251#: grep.c:2128
  39794252#, c-format
  39804253msgid "'%s': unable to read %s"
  39814254msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
  39824255
  3983 #: grep.c:2141 setup.c:165 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
   4256#: grep.c:2145 setup.c:166 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
  39844257#: builtin/rm.c:135
  39854258#, c-format
   
  39874260msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
  39884261
  3989 #: grep.c:2152
   4262#: grep.c:2156
  39904263#, c-format
  39914264msgid "'%s': short read"
   
  42104483msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
  42114484
  4212 #: ident.c:436 builtin/commit.c:631
   4485#: ident.c:436 builtin/commit.c:635
  42134486#, c-format
  42144487msgid "invalid date format: %s"
   
  42394512msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
  42404513msgstr ""
  4241 "данните от филтъра за частични изтеглания в „%s“ не може да бъдат анализирани"
   4514"данните от филтъра за частични изтегляния в „%s“ не може да бъдат анализирани"
  42424515
  42434516#: list-objects-filter-options.c:58
   
  42964569
  42974570#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1874 builtin/am.c:1908
  4298 #: builtin/checkout.c:539 builtin/checkout.c:798 builtin/clone.c:809
   4571#: builtin/checkout.c:541 builtin/checkout.c:800 builtin/clone.c:810
  42994572#: builtin/stash.c:264
  43004573msgid "unable to write new index file"
   
  43654638"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
  43664639
  4367 #: merge-recursive.c:1188
   4640#: merge-recursive.c:1191
  43684641#, c-format
  43694642msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
  43704643msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
  43714644
  4372 #: merge-recursive.c:1195
   4645#: merge-recursive.c:1198
  43734646#, c-format
  43744647msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
  43754648msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
  43764649
  4377 #: merge-recursive.c:1202
   4650#: merge-recursive.c:1205
  43784651#, c-format
  43794652msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
   
  43824655"подаванията)"
  43834656
  4384 #: merge-recursive.c:1210 merge-recursive.c:1222
   4657#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
  43854658#, c-format
  43864659msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
  43874660msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
  43884661
  4389 #: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
   4662#: merge-recursive.c:1216 merge-recursive.c:1228
  43904663#, c-format
  43914664msgid "Fast-forwarding submodule %s"
  43924665msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
  43934666
  4394 #: merge-recursive.c:1248
   4667#: merge-recursive.c:1251
  43954668#, c-format
  43964669msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
   
  43994672"от подаванията)"
  44004673
  4401 #: merge-recursive.c:1252
   4674#: merge-recursive.c:1255
  44024675#, c-format
  44034676msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
  44044677msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
  44054678
  4406 #: merge-recursive.c:1253
   4679#: merge-recursive.c:1256
  44074680msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
  44084681msgstr ""
   
  44104683"подмодула:\n"
  44114684
  4412 #: merge-recursive.c:1256
   4685#: merge-recursive.c:1259
  44134686#, c-format
  44144687msgid ""
   
  44264699"Това приема предложеното.\n"
  44274700
  4428 #: merge-recursive.c:1265
   4701#: merge-recursive.c:1268
  44294702#, c-format
  44304703msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
  44314704msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
  44324705
  4433 #: merge-recursive.c:1338
   4706#: merge-recursive.c:1341
  44344707msgid "Failed to execute internal merge"
  44354708msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
  44364709
  4437 #: merge-recursive.c:1343
   4710#: merge-recursive.c:1346
  44384711#, c-format
  44394712msgid "Unable to add %s to database"
  44404713msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
  44414714
  4442 #: merge-recursive.c:1375
   4715#: merge-recursive.c:1378
  44434716#, c-format
  44444717msgid "Auto-merging %s"
  44454718msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
  44464719
  4447 #: merge-recursive.c:1399
   4720#: merge-recursive.c:1402
  44484721#, c-format
  44494722msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
  44504723msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
  44514724
  4452 #: merge-recursive.c:1471
   4725#: merge-recursive.c:1474
  44534726#, c-format
  44544727msgid ""
   
  44594732"е оставена в дървото."
  44604733
  4461 #: merge-recursive.c:1476
   4734#: merge-recursive.c:1479
  44624735#, c-format
  44634736msgid ""
   
  44684741"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
  44694742
  4470 #: merge-recursive.c:1483
   4743#: merge-recursive.c:1486
  44714744#, c-format
  44724745msgid ""
   
  44774750"е оставена в дървото: %s."
  44784751
  4479 #: merge-recursive.c:1488
   4752#: merge-recursive.c:1491
  44804753#, c-format
  44814754msgid ""
   
  44864759"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
  44874760
  4488 #: merge-recursive.c:1523
   4761#: merge-recursive.c:1526
  44894762msgid "rename"
  44904763msgstr "преименуване"
  44914764
  4492 #: merge-recursive.c:1523
   4765#: merge-recursive.c:1526
  44934766msgid "renamed"
  44944767msgstr "преименуван"
  44954768
  4496 #: merge-recursive.c:1603 merge-recursive.c:2519 merge-recursive.c:3164
   4769#: merge-recursive.c:1606 merge-recursive.c:2530 merge-recursive.c:3175
  44974770#, c-format
  44984771msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
  44994772msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
  45004773
  4501 #: merge-recursive.c:1613
   4774#: merge-recursive.c:1616
  45024775#, c-format
  45034776msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
   
  45054778"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
  45064779
  4507 #: merge-recursive.c:1671
   4780#: merge-recursive.c:1674
  45084781#, c-format
  45094782msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s.  Added %s in %s"
   
  45124785"„%s“ е добавен в „%s“"
  45134786
  4514 #: merge-recursive.c:1702
   4787#: merge-recursive.c:1705
  45154788#, c-format
  45164789msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
  45174790msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
  45184791
  4519 #: merge-recursive.c:1707
   4792#: merge-recursive.c:1710
  45204793#, c-format
  45214794msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
   
  45244797"Вместо него се добавя „%s“"
  45254798
  4526 #: merge-recursive.c:1726
   4799#: merge-recursive.c:1737
  45274800#, c-format
  45284801msgid ""
   
  45334806"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
  45344807
  4535 #: merge-recursive.c:1731
   4808#: merge-recursive.c:1742
  45364809msgid " (left unresolved)"
  45374810msgstr " (некоригиран конфликт)"
  45384811
  4539 #: merge-recursive.c:1840
   4812#: merge-recursive.c:1851
  45404813#, c-format
  45414814msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
   
  45444817"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  45454818
  4546 #: merge-recursive.c:2103
   4819#: merge-recursive.c:2114
  45474820#, c-format
  45484821msgid ""
   
  45554828"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
  45564829
  4557 #: merge-recursive.c:2135
   4830#: merge-recursive.c:2146
  45584831#, c-format
  45594832msgid ""
   
  45644837"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
  45654838
  4566 #: merge-recursive.c:2145
   4839#: merge-recursive.c:2156
  45674840#, c-format
  45684841msgid ""
   
  45744847"на тези пътища там: %s."
  45754848
  4576 #: merge-recursive.c:2237
   4849#: merge-recursive.c:2248
  45774850#, c-format
  45784851msgid ""
   
  45834856"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  45844857
  4585 #: merge-recursive.c:2482
   4858#: merge-recursive.c:2493
  45864859#, c-format
  45874860msgid ""
   
  45924865"„%s“ също е с променено име."
  45934866
  4594 #: merge-recursive.c:3008
   4867#: merge-recursive.c:3019
  45954868#, c-format
  45964869msgid "cannot read object %s"
  45974870msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
  45984871
  4599 #: merge-recursive.c:3011
   4872#: merge-recursive.c:3022
  46004873#, c-format
  46014874msgid "object %s is not a blob"
  46024875msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
  46034876
  4604 #: merge-recursive.c:3075
   4877#: merge-recursive.c:3086
  46054878msgid "modify"
  46064879msgstr "промяна"
  46074880
  4608 #: merge-recursive.c:3075
   4881#: merge-recursive.c:3086
  46094882msgid "modified"
  46104883msgstr "променен"
  46114884
  4612 #: merge-recursive.c:3087
   4885#: merge-recursive.c:3098
  46134886msgid "content"
  46144887msgstr "съдържание"
  46154888
  4616 #: merge-recursive.c:3091
   4889#: merge-recursive.c:3102
  46174890msgid "add/add"
  46184891msgstr "добавяне/добавяне"
  46194892
  4620 #: merge-recursive.c:3114
   4893#: merge-recursive.c:3125
  46214894#, c-format
  46224895msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
  46234896msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
  46244897
  4625 #: merge-recursive.c:3136 git-submodule.sh:993
   4898#: merge-recursive.c:3147 git-submodule.sh:1003
  46264899msgid "submodule"
  46274900msgstr "ПОДМОДУЛ"
  46284901
  4629 #: merge-recursive.c:3137
   4902#: merge-recursive.c:3148
  46304903#, c-format
  46314904msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
  46324905msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
  46334906
  4634 #: merge-recursive.c:3167
   4907#: merge-recursive.c:3178
  46354908#, c-format
  46364909msgid "Adding as %s instead"
  46374910msgstr "Добавяне като „%s“"
  46384911
  4639 #: merge-recursive.c:3250
   4912#: merge-recursive.c:3261
  46404913#, c-format
  46414914msgid ""
   
  46464919"„%s“.  Обектът се мести в „%s“."
  46474920
  4648 #: merge-recursive.c:3253
   4921#: merge-recursive.c:3264
  46494922#, c-format
  46504923msgid ""
   
  46554928"преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
  46564929
  4657 #: merge-recursive.c:3257
   4930#: merge-recursive.c:3268
  46584931#, c-format
  46594932msgid ""
   
  46644937"преименувана в „%s“.  Обектът се мести в „%s“."
  46654938
  4666 #: merge-recursive.c:3260
   4939#: merge-recursive.c:3271
  46674940#, c-format
  46684941msgid ""
   
  46734946"която е преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
  46744947
  4675 #: merge-recursive.c:3374
   4948#: merge-recursive.c:3385
  46764949#, c-format
  46774950msgid "Removing %s"
  46784951msgstr "Изтриване на „%s“"
  46794952
  4680 #: merge-recursive.c:3397
   4953#: merge-recursive.c:3408
  46814954msgid "file/directory"
  46824955msgstr "файл/директория"
  46834956
  4684 #: merge-recursive.c:3402
   4957#: merge-recursive.c:3413
  46854958msgid "directory/file"
  46864959msgstr "директория/файл"
  46874960
  4688 #: merge-recursive.c:3409
   4961#: merge-recursive.c:3420
  46894962#, c-format
  46904963msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
   
  46934966"като „%s“"
  46944967
  4695 #: merge-recursive.c:3418
   4968#: merge-recursive.c:3429
  46964969#, c-format
  46974970msgid "Adding %s"
  46984971msgstr "Добавяне на „%s“"
  46994972
  4700 #: merge-recursive.c:3427
   4973#: merge-recursive.c:3438
  47014974#, c-format
  47024975msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
  47034976msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
  47044977
  4705 #: merge-recursive.c:3471
   4978#: merge-recursive.c:3482
  47064979msgid "Already up to date!"
  47074980msgstr "Вече е обновено!"
  47084981
  4709 #: merge-recursive.c:3480
   4982#: merge-recursive.c:3491
  47104983#, c-format
  47114984msgid "merging of trees %s and %s failed"
  47124985msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
  47134986
  4714 #: merge-recursive.c:3584
   4987#: merge-recursive.c:3595
  47154988msgid "Merging:"
  47164989msgstr "Сливане:"
  47174990
  4718 #: merge-recursive.c:3597
   4991#: merge-recursive.c:3608
  47194992#, c-format
  47204993msgid "found %u common ancestor:"
   
  47234996msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
  47244997
  4725 #: merge-recursive.c:3647
   4998#: merge-recursive.c:3658
  47264999msgid "merge returned no commit"
  47275000msgstr "сливането не върна подаване"
  47285001
  4729 #: merge-recursive.c:3706
   5002#: merge-recursive.c:3717
  47305003#, c-format
  47315004msgid ""
   
  47365009"    %s"
  47375010
  4738 #: merge-recursive.c:3803
   5011#: merge-recursive.c:3814
  47395012#, c-format
  47405013msgid "Could not parse object '%s'"
  47415014msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
  47425015
  4743 #: merge-recursive.c:3821 builtin/merge.c:694 builtin/merge.c:874
   5016#: merge-recursive.c:3832 builtin/merge.c:697 builtin/merge.c:877
  47445017msgid "Unable to write index."
  47455018msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
   
  49955268msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
  49965269
  4997 #: object.c:266 object.c:277
   5270#: object.c:266 object.c:278
  49985271#, c-format
  49995272msgid "hash mismatch %s"
   
  50055278"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
  50065279
  5007 #: packfile.c:1876
   5280#: packfile.c:1899
  50085281#, c-format
  50095282msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
   
  50125285"индексът да е повреден)"
  50135286
  5014 #: packfile.c:1880
   5287#: packfile.c:1903
  50155288#, c-format
  50165289msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
   
  50195292"да е отрязан)"
  50205293
   5294#: pack-bitmap.c:800 pack-bitmap.c:806 builtin/pack-objects.c:2134
   5295#, c-format
   5296msgid "unable to get size of %s"
   5297msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
   5298
  50215299#: parse-options.c:38
  50225300#, c-format
   
  50505328"„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
  50515329
  5052 #: parse-options.c:389
   5330#: parse-options.c:388
  50535331#, c-format
  50545332msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
  50555333msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
  50565334
  5057 #: parse-options.c:423 parse-options.c:431
  5058 #, c-format
  5059 msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
   5335#: parse-options.c:422 parse-options.c:430
   5336#, c-format
   5337msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
  50605338msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
  50615339
  5062 #: parse-options.c:860
   5340#: parse-options.c:859
  50635341#, c-format
  50645342msgid "unknown option `%s'"
  50655343msgstr "непозната опция: „%s“"
  50665344
  5067 #: parse-options.c:862
   5345#: parse-options.c:861
  50685346#, c-format
  50695347msgid "unknown switch `%c'"
  50705348msgstr "непознат флаг „%c“"
  50715349
  5072 #: parse-options.c:864
   5350#: parse-options.c:863
  50735351#, c-format
  50745352msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
  50755353msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
  50765354
  5077 #: parse-options.c:888
   5355#: parse-options.c:887
  50785356msgid "..."
  50795357msgstr "…"
  50805358
  5081 #: parse-options.c:907
   5359#: parse-options.c:906
  50825360#, c-format
  50835361msgid "usage: %s"
   
  50875365#. one in "usage: %s" translation.
  50885366#.
  5089 #: parse-options.c:913
   5367#: parse-options.c:912
  50905368#, c-format
  50915369msgid "   or: %s"
  50925370msgstr "     или: %s"
  50935371
  5094 #: parse-options.c:916
   5372#: parse-options.c:915
  50955373#, c-format
  50965374msgid "    %s"
  50975375msgstr "    %s"
  50985376
  5099 #: parse-options.c:955
   5377#: parse-options.c:954
  51005378msgid "-NUM"
  51015379msgstr "-ЧИСЛО"
  51025380
  5103 #: parse-options.c:969
   5381#: parse-options.c:968
  51045382#, c-format
  51055383msgid "alias of --%s"
   
  51895467#: pathspec.c:442
  51905468#, c-format
  5191 msgid "%s: '%s' is outside repository"
  5192 msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
  5193 
  5194 #: pathspec.c:516
   5469msgid "%s: '%s' is outside repository at '%s'"
   5470msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището при „%s“"
   5471
   5472#: pathspec.c:517
  51955473#, c-format
  51965474msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
  51975475msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
  51985476
  5199 #: pathspec.c:526
   5477#: pathspec.c:527
  52005478#, c-format
  52015479msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
  52025480msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
  52035481
  5204 #: pathspec.c:593
   5482#: pathspec.c:594
  52055483#, c-format
  52065484msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
  52075485msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
  52085486
  5209 #: pathspec.c:638
   5487#: pathspec.c:639
  52105488#, c-format
  52115489msgid "line is badly quoted: %s"
   
  52975575"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
  52985576
  5299 #: range-diff.c:96 sequencer.c:5163
   5577#: range-diff.c:96 sequencer.c:5020
  53005578#, c-format
  53015579msgid "could not parse commit '%s'"
   
  53535631msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
  53545632
  5355 #: read-cache.c:1283
  5356 #, c-format
  5357 msgid "filename in tree entry contains backslash: '%s'"
  5358 msgstr "името на файл в елемент от обект-дърво съдържа „\\“: „%s“"
  5359 
  53605633#: read-cache.c:1330
  53615634#, c-format
   
  54365709
  54375710#: read-cache.c:1983 read-cache.c:2271 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
  5438 #: builtin/add.c:499 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:470
  5439 #: builtin/checkout.c:654 builtin/clean.c:967 builtin/commit.c:367
  5440 #: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
  5441 #: builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:332
   5711#: submodule.c:1619 builtin/add.c:532 builtin/check-ignore.c:181
   5712#: builtin/checkout.c:470 builtin/checkout.c:656 builtin/clean.c:967
   5713#: builtin/commit.c:367 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:485
   5714#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:246 builtin/rm.c:271
   5715#: builtin/submodule--helper.c:332
  54425716msgid "index file corrupt"
  54435717msgstr "файлът с индекса е повреден"
   
  54955769msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
  54965770
  5497 #: read-cache.c:3026 strbuf.c:1145 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1119
   5771#: read-cache.c:3026 strbuf.c:1160 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1122
  54985772#, c-format
  54995773msgid "could not close '%s'"
  55005774msgstr "„%s“ не може да се затвори"
  55015775
  5502 #: read-cache.c:3129 sequencer.c:2429 sequencer.c:4069
   5776#: read-cache.c:3129 sequencer.c:2343 sequencer.c:3959
  55035777#, c-format
  55045778msgid "could not stat '%s'"
   
  55255799msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
  55265800
  5527 #: rebase-interactive.c:26
   5801#: rebase-interactive.c:11
   5802msgid ""
   5803"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
   5804"continue'.\n"
   5805"Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
   5806msgstr ""
   5807"Може да промените това с командите „git rebase --edit-todo“ и „git rebase --"
   5808"continue“ след това.\n"
   5809"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
   5810
   5811#: rebase-interactive.c:33
  55285812#, c-format
  55295813msgid ""
   
  55335817"Настройката се прескача."
  55345818
  5535 #: rebase-interactive.c:35
   5819#: rebase-interactive.c:42
  55365820msgid ""
  55375821"\n"
   
  55805864"последователно отгоре-надолу.\n"
  55815865
  5582 #: rebase-interactive.c:56
   5866#: rebase-interactive.c:63
  55835867#, c-format
  55845868msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
   
  55875871msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
  55885872
  5589 #: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:228
   5873#: rebase-interactive.c:72 git-rebase--preserve-merges.sh:228
  55905874msgid ""
  55915875"\n"
   
  55965880"„drop“.\n"
  55975881
  5598 #: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:232
   5882#: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:232
  55995883msgid ""
  56005884"\n"
   
  56045888"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
  56055889
  5606 #: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:871
   5890#: rebase-interactive.c:81 git-rebase--preserve-merges.sh:871
  56075891msgid ""
  56085892"\n"
   
  56195903"\n"
  56205904
  5621 #: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:948
   5905#: rebase-interactive.c:86 git-rebase--preserve-merges.sh:948
  56225906msgid ""
  56235907"\n"
   
  56295913"\n"
  56305914
  5631 #: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:955
  5632 msgid "Note that empty commits are commented out"
  5633 msgstr "Празните подавания са коментирани"
  5634 
  5635 #: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3536
  5636 #: sequencer.c:3562 sequencer.c:5263 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:254
   5915#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3444
   5916#: sequencer.c:3470 sequencer.c:5125 builtin/fsck.c:346 builtin/rebase.c:252
  56375917#, c-format
  56385918msgid "could not write '%s'"
  56395919msgstr "„%s“ не може да се запише"
  56405920
  5641 #: rebase-interactive.c:108
  5642 #, c-format
  5643 msgid "could not copy '%s' to '%s'."
  5644 msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“."
  5645 
  5646 #: rebase-interactive.c:173
   5921#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:184 builtin/rebase.c:210
   5922#: builtin/rebase.c:234
   5923#, c-format
   5924msgid "could not write '%s'."
   5925msgstr "„%s“ не може да се запише."
   5926
   5927#: rebase-interactive.c:193
  56475928#, c-format
  56485929msgid ""
   
  56535934"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
  56545935
  5655 #: rebase-interactive.c:180
   5936#: rebase-interactive.c:200
  56565937#, c-format
  56575938msgid ""
   
  56705951"или „error“ (считане за грешка).\n"
  56715952
   5953#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2262
   5954#: builtin/rebase.c:170 builtin/rebase.c:195 builtin/rebase.c:221
   5955#: builtin/rebase.c:246
   5956#, c-format
   5957msgid "could not read '%s'."
   5958msgstr "от „%s“ не може да се чете."
   5959
  56725960#: refs.c:262
  56735961#, c-format
   
  57055993msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
  57065994
  5707 #: refs.c:833 sequencer.c:405 sequencer.c:2793 sequencer.c:2997
  5708 #: sequencer.c:3011 sequencer.c:3269 sequencer.c:5179 strbuf.c:1142
   5995#: refs.c:833 sequencer.c:407 sequencer.c:2701 sequencer.c:2905
   5996#: sequencer.c:2919 sequencer.c:3177 sequencer.c:5036 strbuf.c:1157
  57095997#: wrapper.c:620
  57105998#, c-format
   
  57126000msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  57136001
  5714 #: refs.c:860 strbuf.c:1140 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
  5715 #: builtin/rebase.c:1031
   6002#: refs.c:860 strbuf.c:1155 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
   6003#: builtin/rebase.c:1029
  57166004#, c-format
  57176005msgid "could not open '%s' for writing"
   
  57676055msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
  57686056
  5769 #: refs/files-backend.c:1234
   6057#: refs/files-backend.c:1233
  57706058#, c-format
  57716059msgid "could not remove reference %s"
  57726060msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
  57736061
  5774 #: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1541
   6062#: refs/files-backend.c:1247 refs/packed-backend.c:1541
  57756063#: refs/packed-backend.c:1551
  57766064#, c-format
   
  57786066msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
  57796067
  5780 #: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1554
   6068#: refs/files-backend.c:1250 refs/packed-backend.c:1554
  57816069#, c-format
  57826070msgid "could not delete references: %s"
   
  60436331"съкращението за отдалечено хранилище не може за започва със знака „/“: %s"
  60446332
  6045 #: remote.c:413
   6333#: remote.c:414
  60466334msgid "more than one receivepack given, using the first"
  60476335msgstr "зададен е повече от един пакет за получаване, ще се ползва първият"
  60486336
  6049 #: remote.c:421
   6337#: remote.c:422
  60506338msgid "more than one uploadpack given, using the first"
  60516339msgstr "зададен е повече от един пакет за изпращане, ще се ползва първият"
  60526340
  6053 #: remote.c:611
   6341#: remote.c:612
  60546342#, c-format
  60556343msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
  60566344msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
  60576345
  6058 #: remote.c:615
   6346#: remote.c:616
  60596347#, c-format
  60606348msgid "%s usually tracks %s, not %s"
  60616349msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
  60626350
  6063 #: remote.c:619
   6351#: remote.c:620
  60646352#, c-format
  60656353msgid "%s tracks both %s and %s"
  60666354msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
  60676355
  6068 #: remote.c:687
   6356#: remote.c:688
  60696357#, c-format
  60706358msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
  60716359msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
  60726360
  6073 #: remote.c:697
   6361#: remote.c:698
  60746362#, c-format
  60756363msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
  60766364msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
  60776365
  6078 #: remote.c:1003
   6366#: remote.c:1004
  60796367#, c-format
  60806368msgid "src refspec %s does not match any"
  60816369msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
  60826370
  6083 #: remote.c:1008
   6371#: remote.c:1009
  60846372#, c-format
  60856373msgid "src refspec %s matches more than one"
   
  60906378#. the <src>.
  60916379#.
  6092 #: remote.c:1023
   6380#: remote.c:1024
  60936381#, c-format
  60946382msgid ""
   
  61146402"указателя."
  61156403
  6116 #: remote.c:1043
   6404#: remote.c:1044
  61176405#, c-format
  61186406msgid ""
   
  61256413"изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
  61266414
  6127 #: remote.c:1048
   6415#: remote.c:1049
  61286416#, c-format
  61296417msgid ""
   
  61366424"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
  61376425
  6138 #: remote.c:1053
   6426#: remote.c:1054
  61396427#, c-format
  61406428msgid ""
   
  61466434"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
  61476435
  6148 #: remote.c:1058
   6436#: remote.c:1059
  61496437#, c-format
  61506438msgid ""
   
  61566444"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
  61576445
  6158 #: remote.c:1094
   6446#: remote.c:1095
  61596447#, c-format
  61606448msgid "%s cannot be resolved to branch"
  61616449msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
  61626450
  6163 #: remote.c:1105
   6451#: remote.c:1106
  61646452#, c-format
  61656453msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
  61666454msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
  61676455
  6168 #: remote.c:1117
   6456#: remote.c:1118
  61696457#, c-format
  61706458msgid "dst refspec %s matches more than one"
  61716459msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
  61726460
  6173 #: remote.c:1124
   6461#: remote.c:1125
  61746462#, c-format
  61756463msgid "dst ref %s receives from more than one src"
   
  61786466"източник"
  61796467
  6180 #: remote.c:1627 remote.c:1728
   6468#: remote.c:1628 remote.c:1729
  61816469msgid "HEAD does not point to a branch"
  61826470msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
  61836471
  6184 #: remote.c:1636
   6472#: remote.c:1637
  61856473#, c-format
  61866474msgid "no such branch: '%s'"
  61876475msgstr "няма клон на име „%s“"
  61886476
  6189 #: remote.c:1639
   6477#: remote.c:1640
  61906478#, c-format
  61916479msgid "no upstream configured for branch '%s'"
  61926480msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
  61936481
  6194 #: remote.c:1645
   6482#: remote.c:1646
  61956483#, c-format
  61966484msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
  61976485msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
  61986486
  6199 #: remote.c:1660
   6487#: remote.c:1661
  62006488#, c-format
  62016489msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
   
  62046492"хранилището „%s“"
  62056493
  6206 #: remote.c:1672
   6494#: remote.c:1673
  62076495#, c-format
  62086496msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
  62096497msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
  62106498
  6211 #: remote.c:1682
   6499#: remote.c:1683
  62126500#, c-format
  62136501msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
  62146502msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
  62156503
  6216 #: remote.c:1695
   6504#: remote.c:1696
  62176505msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
  62186506msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
  62196507
  6220 #: remote.c:1717
   6508#: remote.c:1718
  62216509msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
  62226510msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
  62236511
  6224 #: remote.c:1843
   6512#: remote.c:1844
  62256513#, c-format
  62266514msgid "couldn't find remote ref %s"
  62276515msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
  62286516
  6229 #: remote.c:1856
   6517#: remote.c:1857
  62306518#, c-format
  62316519msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
  62326520msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
  62336521
  6234 #: remote.c:2019
   6522#: remote.c:2020
  62356523#, c-format
  62366524msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
  62376525msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
  62386526
  6239 #: remote.c:2023
   6527#: remote.c:2024
  62406528msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
  62416529msgstr "  (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
  62426530
  6243 #: remote.c:2026
   6531#: remote.c:2027
  62446532#, c-format
  62456533msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
  62466534msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
  62476535
  6248 #: remote.c:2030
   6536#: remote.c:2031
  62496537#, c-format
  62506538msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
  62516539msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
  62526540
  6253 #: remote.c:2033
   6541#: remote.c:2034
  62546542#, c-format
  62556543msgid "  (use \"%s\" for details)\n"
  62566544msgstr "  (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
  62576545
  6258 #: remote.c:2037
   6546#: remote.c:2038
  62596547#, c-format
  62606548msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
   
  62636551msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
  62646552
  6265 #: remote.c:2043
   6553#: remote.c:2044
  62666554msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
  62676555msgstr "  (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
  62686556
  6269 #: remote.c:2046
   6557#: remote.c:2047
  62706558#, c-format
  62716559msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
   
  62756563msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
  62766564
  6277 #: remote.c:2054
   6565#: remote.c:2055
  62786566msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
  62796567msgstr "  (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
  62806568
  6281 #: remote.c:2057
   6569#: remote.c:2058
  62826570#, c-format
  62836571msgid ""
   
  62946582"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
  62956583
  6296 #: remote.c:2067
   6584#: remote.c:2068
  62976585msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
  62986586msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
  62996587
  6300 #: remote.c:2250
   6588#: remote.c:2251
  63016589#, c-format
  63026590msgid "cannot parse expected object name '%s'"
   
  63136601msgstr "повтарящ се указател за замяна: „%s“"
  63146602
  6315 #: replace-object.c:73
   6603#: replace-object.c:82
  63166604#, c-format
  63176605msgid "replace depth too high for object %s"
   
  63796667msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
  63806668
  6381 #: rerere.c:881 submodule.c:2067 builtin/log.c:1871
  6382 #: builtin/submodule--helper.c:1436 builtin/submodule--helper.c:1448
   6669#: rerere.c:881 submodule.c:2078 builtin/log.c:1871
   6670#: builtin/submodule--helper.c:1454 builtin/submodule--helper.c:1466
  63836671#, c-format
  63846672msgid "could not create directory '%s'"
   
  64336721"p“ и „-s“"
  64346722
  6435 #: run-command.c:762
   6723#: run-command.c:763
  64366724msgid "open /dev/null failed"
  64376725msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
  64386726
  6439 #: run-command.c:1268
   6727#: run-command.c:1269
  64406728#, c-format
  64416729msgid "cannot create async thread: %s"
  64426730msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
  64436731
  6444 #: run-command.c:1332
   6732#: run-command.c:1333
  64456733#, c-format
  64466734msgid ""
   
  64936781msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
  64946782
  6495 #: sequencer.c:189
   6783#: sequencer.c:191
  64966784#, c-format
  64976785msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
  64986786msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
  64996787
  6500 #: sequencer.c:294
   6788#: sequencer.c:296
  65016789#, c-format
  65026790msgid "could not delete '%s'"
  65036791msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
  65046792
  6505 #: sequencer.c:313 builtin/rebase.c:781 builtin/rebase.c:1706 builtin/rm.c:369
   6793#: sequencer.c:315 builtin/rebase.c:785 builtin/rebase.c:1750 builtin/rm.c:369
  65066794#, c-format
  65076795msgid "could not remove '%s'"
  65086796msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
  65096797
  6510 #: sequencer.c:323
   6798#: sequencer.c:325
  65116799msgid "revert"
  65126800msgstr "отмяна"
  65136801
  6514 #: sequencer.c:325
   6802#: sequencer.c:327
  65156803msgid "cherry-pick"
  65166804msgstr "отбиране"
  65176805
  6518 #: sequencer.c:327
  6519 msgid "rebase -i"
  6520 msgstr "rebase -i"
  6521 
  65226806#: sequencer.c:329
   6807msgid "rebase"
   6808msgstr "пребазиране"
   6809
   6810#: sequencer.c:331
  65236811#, c-format
  65246812msgid "unknown action: %d"
  65256813msgstr "неизвестно действие: %d"
  65266814
  6527 #: sequencer.c:387
   6815#: sequencer.c:389
  65286816msgid ""
  65296817"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  65336821"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
  65346822
  6535 #: sequencer.c:390
   6823#: sequencer.c:392
  65366824msgid ""
  65376825"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  65436831"подайте резултата с командата „git commit'“."
  65446832
  6545 #: sequencer.c:403 sequencer.c:2993
   6833#: sequencer.c:405 sequencer.c:2901
  65466834#, c-format
  65476835msgid "could not lock '%s'"
  65486836msgstr "„%s“ не може да се заключи"
  65496837
  6550 #: sequencer.c:410
   6838#: sequencer.c:412
  65516839#, c-format
  65526840msgid "could not write eol to '%s'"
  65536841msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
  65546842
  6555 #: sequencer.c:415 sequencer.c:2798 sequencer.c:2999 sequencer.c:3013
  6556 #: sequencer.c:3277
   6843#: sequencer.c:417 sequencer.c:2706 sequencer.c:2907 sequencer.c:2921
   6844#: sequencer.c:3185
  65576845#, c-format
  65586846msgid "failed to finalize '%s'"
  65596847msgstr "„%s“ не може да се завърши"
  65606848
  6561 #: sequencer.c:438 sequencer.c:1707 sequencer.c:2818 sequencer.c:3259
  6562 #: sequencer.c:3368 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:783 builtin/merge.c:1117
  6563 #: builtin/rebase.c:589
   6849#: sequencer.c:440 sequencer.c:1613 sequencer.c:2726 sequencer.c:3167
   6850#: sequencer.c:3276 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:787 builtin/merge.c:1120
   6851#: builtin/rebase.c:593
  65646852#, c-format
  65656853msgid "could not read '%s'"
  65666854msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  65676855
  6568 #: sequencer.c:464
   6856#: sequencer.c:466
  65696857#, c-format
  65706858msgid "your local changes would be overwritten by %s."
  65716859msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
  65726860
  6573 #: sequencer.c:468
   6861#: sequencer.c:470
  65746862msgid "commit your changes or stash them to proceed."
  65756863msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
  65766864
  6577 #: sequencer.c:500
   6865#: sequencer.c:502
  65786866#, c-format
  65796867msgid "%s: fast-forward"
  65806868msgstr "%s: превъртане"
  65816869
  6582 #: sequencer.c:539 builtin/tag.c:565
   6870#: sequencer.c:541 builtin/tag.c:565
  65836871#, c-format
  65846872msgid "Invalid cleanup mode %s"
   
  65866874
  65876875#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
  6588 #. "rebase -i".
   6876#. "rebase".
  65896877#.
  6590 #: sequencer.c:633
   6878#: sequencer.c:635
  65916879#, c-format
  65926880msgid "%s: Unable to write new index file"
  65936881msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
  65946882
  6595 #: sequencer.c:650
   6883#: sequencer.c:652
  65966884msgid "unable to update cache tree"
  65976885msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
  65986886
  6599 #: sequencer.c:664
   6887#: sequencer.c:666
  66006888msgid "could not resolve HEAD commit"
  66016889msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
  66026890
  6603 #: sequencer.c:744
   6891#: sequencer.c:746
  66046892#, c-format
  66056893msgid "no key present in '%.*s'"
  66066894msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
  66076895
  6608 #: sequencer.c:755
   6896#: sequencer.c:757
  66096897#, c-format
  66106898msgid "unable to dequote value of '%s'"
  66116899msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
  66126900
  6613 #: sequencer.c:792 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
  6614 #: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1114 builtin/rebase.c:1074
   6901#: sequencer.c:794 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
   6902#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1117 builtin/rebase.c:1072
  66156903#, c-format
  66166904msgid "could not open '%s' for reading"
  66176905msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
  66186906
  6619 #: sequencer.c:802
   6907#: sequencer.c:804
  66206908msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
  66216909msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
  66226910
  6623 #: sequencer.c:807
   6911#: sequencer.c:809
  66246912msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
  66256913msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
  66266914
  6627 #: sequencer.c:812
   6915#: sequencer.c:814
  66286916msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
  66296917msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
  66306918
  6631 #: sequencer.c:816
   6919#: sequencer.c:818
  66326920#, c-format
  66336921msgid "unknown variable '%s'"
  66346922msgstr "непозната променлива „%s“"
  66356923
  6636 #: sequencer.c:821
   6924#: sequencer.c:823
  66376925msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
  66386926msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
  66396927
  6640 #: sequencer.c:823
   6928#: sequencer.c:825
  66416929msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
  66426930msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
  66436931
  6644 #: sequencer.c:825
   6932#: sequencer.c:827
  66456933msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
  66466934msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
  66476935
  6648 #: sequencer.c:902 sequencer.c:1427
  6649 msgid "malformed ident line"
  6650 msgstr "неправилен формат на ред за идентификация"
  6651 
  6652 #: sequencer.c:925
   6936#: sequencer.c:876
  66536937#, c-format
  66546938msgid ""
   
  66796963"    git rebase --continue\n"
  66806964
  6681 #: sequencer.c:1218
   6965#: sequencer.c:1148
  66826966msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
  66836967msgstr ""
   
  66856969"(prepare-commit-msg)"
  66866970
  6687 #: sequencer.c:1224
   6971#: sequencer.c:1154
  66886972msgid ""
  66896973"Your name and email address were configured automatically based\n"
   
  67146998"    git commit --amend --reset-author\n"
  67156999
  6716 #: sequencer.c:1237
   7000#: sequencer.c:1167
  67177001msgid ""
  67187002"Your name and email address were configured automatically based\n"
   
  67407024"    git commit --amend --reset-author\n"
  67417025
  6742 #: sequencer.c:1279
   7026#: sequencer.c:1209
  67437027msgid "couldn't look up newly created commit"
  67447028msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
  67457029
  6746 #: sequencer.c:1281
   7030#: sequencer.c:1211
  67477031msgid "could not parse newly created commit"
  67487032msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
  67497033
  6750 #: sequencer.c:1327
   7034#: sequencer.c:1257
  67517035msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
  67527036msgstr ""
   
  67547038"подаването"
  67557039
  6756 #: sequencer.c:1329
   7040#: sequencer.c:1259
  67577041msgid "detached HEAD"
  67587042msgstr "несвързан връх „HEAD“"
  67597043
  6760 #: sequencer.c:1333
   7044#: sequencer.c:1263
  67617045msgid " (root-commit)"
  67627046msgstr " (начално подаване)"
  67637047
  6764 #: sequencer.c:1354
   7048#: sequencer.c:1284
  67657049msgid "could not parse HEAD"
  67667050msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
  67677051
  6768 #: sequencer.c:1356
   7052#: sequencer.c:1286
  67697053#, c-format
  67707054msgid "HEAD %s is not a commit!"
  67717055msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
  67727056
  6773 #: sequencer.c:1360 sequencer.c:1458 builtin/commit.c:1569
   7057#: sequencer.c:1290 sequencer.c:1364 builtin/commit.c:1574
  67747058msgid "could not parse HEAD commit"
  67757059msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
  67767060
  6777 #: sequencer.c:1411 sequencer.c:2055
   7061#: sequencer.c:1342 sequencer.c:1968
  67787062msgid "unable to parse commit author"
  67797063msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
  67807064
  6781 #: sequencer.c:1431
  6782 msgid "corrupted author without date information"
  6783 msgstr "неправилен автор без дата"
  6784 
  6785 #: sequencer.c:1447 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:684
   7065#: sequencer.c:1353 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:687
  67867066msgid "git write-tree failed to write a tree"
  67877067msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
  67887068
  6789 #: sequencer.c:1480 sequencer.c:1550
   7069#: sequencer.c:1386 sequencer.c:1447
  67907070#, c-format
  67917071msgid "unable to read commit message from '%s'"
  67927072msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
  67937073
  6794 #: sequencer.c:1516 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1668 builtin/merge.c:883
  6795 #: builtin/merge.c:908
   7074#: sequencer.c:1413 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1673 builtin/merge.c:886
   7075#: builtin/merge.c:911
  67967076msgid "failed to write commit object"
  67977077msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
  67987078
  6799 #: sequencer.c:1577
   7079#: sequencer.c:1474
  68007080#, c-format
  68017081msgid "could not parse commit %s"
  68027082msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
  68037083
  6804 #: sequencer.c:1582
   7084#: sequencer.c:1479
  68057085#, c-format
  68067086msgid "could not parse parent commit %s"
  68077087msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
  68087088
  6809 #: sequencer.c:1656 sequencer.c:1767
   7089#: sequencer.c:1562 sequencer.c:1673
  68107090#, c-format
  68117091msgid "unknown command: %d"
  68127092msgstr "непозната команда: %d"
  68137093
  6814 #: sequencer.c:1714 sequencer.c:1739
   7094#: sequencer.c:1620 sequencer.c:1645
  68157095#, c-format
  68167096msgid "This is a combination of %d commits."
  68177097msgstr "Това е обединение от %d подавания"
  68187098
  6819 #: sequencer.c:1724
   7099#: sequencer.c:1630
  68207100msgid "need a HEAD to fixup"
  68217101msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
  68227102
  6823 #: sequencer.c:1726 sequencer.c:3304
   7103#: sequencer.c:1632 sequencer.c:3212
  68247104msgid "could not read HEAD"
  68257105msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
  68267106
  6827 #: sequencer.c:1728
   7107#: sequencer.c:1634
  68287108msgid "could not read HEAD's commit message"
  68297109msgstr ""
  68307110"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
  68317111
  6832 #: sequencer.c:1734
   7112#: sequencer.c:1640
  68337113#, c-format
  68347114msgid "cannot write '%s'"
  68357115msgstr "„%s“ не може да се запази"
  68367116
  6837 #: sequencer.c:1741 git-rebase--preserve-merges.sh:496
   7117#: sequencer.c:1647 git-rebase--preserve-merges.sh:496
  68387118msgid "This is the 1st commit message:"
  68397119msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
  68407120
  6841 #: sequencer.c:1749
   7121#: sequencer.c:1655
  68427122#, c-format
  68437123msgid "could not read commit message of %s"
  68447124msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
  68457125
  6846 #: sequencer.c:1756
   7126#: sequencer.c:1662
  68477127#, c-format
  68487128msgid "This is the commit message #%d:"
  68497129msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
  68507130
  6851 #: sequencer.c:1762
   7131#: sequencer.c:1668
  68527132#, c-format
  68537133msgid "The commit message #%d will be skipped:"
  68547134msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
  68557135
  6856 #: sequencer.c:1850
   7136#: sequencer.c:1756
  68577137msgid "your index file is unmerged."
  68587138msgstr "индексът не е слят."
  68597139
  6860 #: sequencer.c:1857
   7140#: sequencer.c:1763
  68617141msgid "cannot fixup root commit"
  68627142msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
  68637143
  6864 #: sequencer.c:1876
   7144#: sequencer.c:1782
  68657145#, c-format
  68667146msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
  68677147msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
  68687148
  6869 #: sequencer.c:1884 sequencer.c:1892
   7149#: sequencer.c:1790 sequencer.c:1798
  68707150#, c-format
  68717151msgid "commit %s does not have parent %d"
  68727152msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
  68737153
  6874 #: sequencer.c:1898
   7154#: sequencer.c:1804
  68757155#, c-format
  68767156msgid "cannot get commit message for %s"
   
  68797159#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
  68807160#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
  6881 #: sequencer.c:1917
   7161#: sequencer.c:1823
  68827162#, c-format
  68837163msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
  68847164msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
  68857165
  6886 #: sequencer.c:1982
   7166#: sequencer.c:1888
  68877167#, c-format
  68887168msgid "could not rename '%s' to '%s'"
  68897169msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
  68907170
  6891 #: sequencer.c:2037
   7171#: sequencer.c:1943
  68927172#, c-format
  68937173msgid "could not revert %s... %s"
  68947174msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
  68957175
  6896 #: sequencer.c:2038
   7176#: sequencer.c:1944
  68977177#, c-format
  68987178msgid "could not apply %s... %s"
  68997179msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
  69007180
  6901 #: sequencer.c:2105
   7181#: sequencer.c:1961
   7182#, c-format
   7183msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
   7184msgstr "прескачане на %s %s — кръпката вече е приложена\n"
   7185
   7186#: sequencer.c:2018
  69027187#, c-format
  69037188msgid "git %s: failed to read the index"
  69047189msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
  69057190
  6906 #: sequencer.c:2112
   7191#: sequencer.c:2025
  69077192#, c-format
  69087193msgid "git %s: failed to refresh the index"
  69097194msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
  69107195
  6911 #: sequencer.c:2189
   7196#: sequencer.c:2102
  69127197#, c-format
  69137198msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
  69147199msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
  69157200
  6916 #: sequencer.c:2198
   7201#: sequencer.c:2111
  69177202#, c-format
  69187203msgid "missing arguments for %s"
  69197204msgstr "„%s“ изисква аргументи"
  69207205
  6921 #: sequencer.c:2235
  6922 #, c-format
  6923 msgid "could not parse '%.*s'"
  6924 msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
  6925 
  6926 #: sequencer.c:2289
   7206#: sequencer.c:2142
   7207#, c-format
   7208msgid "could not parse '%s'"
   7209msgstr "„%s“ не може да се анализира"
   7210
   7211#: sequencer.c:2203
  69277212#, c-format
  69287213msgid "invalid line %d: %.*s"
  69297214msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
  69307215
  6931 #: sequencer.c:2300
   7216#: sequencer.c:2214
  69327217#, c-format
  69337218msgid "cannot '%s' without a previous commit"
  69347219msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
  69357220
  6936 #: sequencer.c:2348 builtin/rebase.c:172 builtin/rebase.c:197
  6937 #: builtin/rebase.c:223 builtin/rebase.c:248
  6938 #, c-format
  6939 msgid "could not read '%s'."
  6940 msgstr "от „%s“ не може да се чете."
  6941 
  6942 #: sequencer.c:2384
   7221#: sequencer.c:2298
  69437222msgid "cancelling a cherry picking in progress"
  69447223msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
  69457224
  6946 #: sequencer.c:2391
   7225#: sequencer.c:2305
  69477226msgid "cancelling a revert in progress"
  69487227msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
  69497228
  6950 #: sequencer.c:2435
   7229#: sequencer.c:2349
  69517230msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
  69527231msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
  69537232
  6954 #: sequencer.c:2437
   7233#: sequencer.c:2351
  69557234#, c-format
  69567235msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
  69577236msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
  69587237
  6959 #: sequencer.c:2442
   7238#: sequencer.c:2356
  69607239msgid "no commits parsed."
  69617240msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
  69627241
  6963 #: sequencer.c:2453
   7242#: sequencer.c:2367
  69647243msgid "cannot cherry-pick during a revert."
  69657244msgstr ""
  69667245"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
  69677246
  6968 #: sequencer.c:2455
   7247#: sequencer.c:2369
  69697248msgid "cannot revert during a cherry-pick."
  69707249msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
  69717250
  6972 #: sequencer.c:2533
   7251#: sequencer.c:2447
  69737252#, c-format
  69747253msgid "invalid value for %s: %s"
  69757254msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
  69767255
  6977 #: sequencer.c:2630
   7256#: sequencer.c:2540
  69787257msgid "unusable squash-onto"
  69797258msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
  69807259
  6981 #: sequencer.c:2646
   7260#: sequencer.c:2556
  69827261#, c-format
  69837262msgid "malformed options sheet: '%s'"
  69847263msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
  69857264
  6986 #: sequencer.c:2736 sequencer.c:4463
   7265#: sequencer.c:2644 sequencer.c:4361
  69877266msgid "empty commit set passed"
  69887267msgstr "зададено е празно множество от подавания"
  69897268
  6990 #: sequencer.c:2752
   7269#: sequencer.c:2660
  69917270msgid "revert is already in progress"
  69927271msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
  69937272
  6994 #: sequencer.c:2754
   7273#: sequencer.c:2662
  69957274#, c-format
  69967275msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
  69977276msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
  69987277
  6999 #: sequencer.c:2757
   7278#: sequencer.c:2665
  70007279msgid "cherry-pick is already in progress"
  70017280msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
  70027281
  7003 #: sequencer.c:2759
   7282#: sequencer.c:2667
  70047283#, c-format
  70057284msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
  70067285msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
  70077286
  7008 #: sequencer.c:2773
   7287#: sequencer.c:2681
  70097288#, c-format
  70107289msgid "could not create sequencer directory '%s'"
   
  70137292"създадена"
  70147293
  7015 #: sequencer.c:2788
   7294#: sequencer.c:2696
  70167295msgid "could not lock HEAD"
  70177296msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
  70187297
  7019 #: sequencer.c:2848 sequencer.c:4209
   7298#: sequencer.c:2756 sequencer.c:4099
  70207299msgid "no cherry-pick or revert in progress"
  70217300msgstr ""
  70227301"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  70237302
  7024 #: sequencer.c:2850 sequencer.c:2861
   7303#: sequencer.c:2758 sequencer.c:2769
  70257304msgid "cannot resolve HEAD"
  70267305msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
  70277306
  7028 #: sequencer.c:2852 sequencer.c:2896
   7307#: sequencer.c:2760 sequencer.c:2804
  70297308msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
  70307309msgstr ""
   
  70327311"предстои да бъде създаден"
  70337312
  7034 #: sequencer.c:2882 builtin/grep.c:736
   7313#: sequencer.c:2790 builtin/grep.c:724
  70357314#, c-format
  70367315msgid "cannot open '%s'"
  70377316msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  70387317
  7039 #: sequencer.c:2884
   7318#: sequencer.c:2792
  70407319#, c-format
  70417320msgid "cannot read '%s': %s"
  70427321msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
  70437322
  7044 #: sequencer.c:2885
   7323#: sequencer.c:2793
  70457324msgid "unexpected end of file"
  70467325msgstr "неочакван край на файл"
  70477326
  7048 #: sequencer.c:2891
   7327#: sequencer.c:2799
  70497328#, c-format
  70507329msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
   
  70537332"повреден"
  70547333
  7055 #: sequencer.c:2902
   7334#: sequencer.c:2810
  70567335msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
  70577336msgstr ""
   
  70597338"Не се правят промени."
  70607339
  7061 #: sequencer.c:2943
   7340#: sequencer.c:2851
  70627341msgid "no revert in progress"
  70637342msgstr "в момента не тече пребазиране"
  70647343
  7065 #: sequencer.c:2951
   7344#: sequencer.c:2859
  70667345msgid "no cherry-pick in progress"
  70677346msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
  70687347
  7069 #: sequencer.c:2961
   7348#: sequencer.c:2869
  70707349msgid "failed to skip the commit"
  70717350msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
  70727351
  7073 #: sequencer.c:2968
   7352#: sequencer.c:2876
  70747353msgid "there is nothing to skip"
  70757354msgstr "няма какво да се прескочи"
  70767355
  7077 #: sequencer.c:2971
   7356#: sequencer.c:2879
  70787357#, c-format
  70797358msgid ""
   
  70857364"    git %s --continue"
  70867365
  7087 #: sequencer.c:3095 sequencer.c:4121
   7366#: sequencer.c:3003 sequencer.c:4011
  70887367#, c-format
  70897368msgid "could not update %s"
  70907369msgstr "„%s“ не може да се обнови"
  70917370
  7092 #: sequencer.c:3134 sequencer.c:4101
   7371#: sequencer.c:3042 sequencer.c:3991
  70937372msgid "cannot read HEAD"
  70947373msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
  70957374
  7096 #: sequencer.c:3151
   7375#: sequencer.c:3059
  70977376#, c-format
  70987377msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
  70997378msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
  71007379
  7101 #: sequencer.c:3159
   7380#: sequencer.c:3067
  71027381#, c-format
  71037382msgid ""
   
  71187397"    git rebase --continue\n"
  71197398
  7120 #: sequencer.c:3169
   7399#: sequencer.c:3077
  71217400#, c-format
  71227401msgid "Could not apply %s... %.*s"
  71237402msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
  71247403
  7125 #: sequencer.c:3176
   7404#: sequencer.c:3084
  71267405#, c-format
  71277406msgid "Could not merge %.*s"
  71287407msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
  71297408
  7130 #: sequencer.c:3190 sequencer.c:3194 builtin/difftool.c:641
   7409#: sequencer.c:3098 sequencer.c:3102 builtin/difftool.c:641
  71317410#, c-format
  71327411msgid "could not copy '%s' to '%s'"
  71337412msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
  71347413
  7135 #: sequencer.c:3221
   7414#: sequencer.c:3129
  71367415#, c-format
  71377416msgid ""
   
  71487427"\n"
  71497428
  7150 #: sequencer.c:3227
   7429#: sequencer.c:3135
  71517430msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
  71527431msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
  71537432
  7154 #: sequencer.c:3233
   7433#: sequencer.c:3141
  71557434#, c-format
  71567435msgid ""
   
  71697448"\n"
  71707449
  7171 #: sequencer.c:3294
   7450#: sequencer.c:3202
  71727451#, c-format
  71737452msgid "illegal label name: '%.*s'"
  71747453msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
  71757454
  7176 #: sequencer.c:3348
   7455#: sequencer.c:3256
  71777456msgid "writing fake root commit"
  71787457msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
  71797458
  7180 #: sequencer.c:3353
   7459#: sequencer.c:3261
  71817460msgid "writing squash-onto"
  71827461msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
  71837462
  7184 #: sequencer.c:3391 builtin/rebase.c:876 builtin/rebase.c:882
   7463#: sequencer.c:3299 builtin/rebase.c:880 builtin/rebase.c:886
  71857464#, c-format
  71867465msgid "failed to find tree of %s"
  71877466msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
  71887467
  7189 #: sequencer.c:3436
   7468#: sequencer.c:3344
  71907469#, c-format
  71917470msgid "could not resolve '%s'"
  71927471msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
  71937472
  7194 #: sequencer.c:3467
   7473#: sequencer.c:3375
  71957474msgid "cannot merge without a current revision"
  71967475msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
  71977476
  7198 #: sequencer.c:3489
   7477#: sequencer.c:3397
  71997478#, c-format
  72007479msgid "unable to parse '%.*s'"
  72017480msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
  72027481
  7203 #: sequencer.c:3498
   7482#: sequencer.c:3406
  72047483#, c-format
  72057484msgid "nothing to merge: '%.*s'"
  72067485msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
  72077486
  7208 #: sequencer.c:3510
   7487#: sequencer.c:3418
  72097488msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
  72107489msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
  72117490
  7212 #: sequencer.c:3526
   7491#: sequencer.c:3434
  72137492#, c-format
  72147493msgid "could not get commit message of '%s'"
  72157494msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
  72167495
  7217 #: sequencer.c:3688
   7496#: sequencer.c:3594
  72187497#, c-format
  72197498msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
  72207499msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
  72217500
  7222 #: sequencer.c:3704
   7501#: sequencer.c:3610
  72237502msgid "merge: Unable to write new index file"
  72247503msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
  72257504
  7226 #: sequencer.c:3773 builtin/rebase.c:733
   7505#: sequencer.c:3679 builtin/rebase.c:737
  72277506#, c-format
  72287507msgid "Applied autostash.\n"
  72297508msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
  72307509
  7231 #: sequencer.c:3785
   7510#: sequencer.c:3691
  72327511#, c-format
  72337512msgid "cannot store %s"
  72347513msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
  72357514
  7236 #: sequencer.c:3788 builtin/rebase.c:749 git-rebase--preserve-merges.sh:113
   7515#: sequencer.c:3694 builtin/rebase.c:753 git-rebase--preserve-merges.sh:113
  72377516#, c-format
  72387517msgid ""
   
  72457524"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
  72467525
  7247 #: sequencer.c:3849
  7248 #, c-format
  7249 msgid "could not checkout %s"
  7250 msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  7251 
  7252 #: sequencer.c:3863
   7526#: sequencer.c:3755
  72537527#, c-format
  72547528msgid "%s: not a valid OID"
  72557529msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
  72567530
  7257 #: sequencer.c:3868 git-rebase--preserve-merges.sh:779
   7531#: sequencer.c:3760 git-rebase--preserve-merges.sh:779
  72587532msgid "could not detach HEAD"
  72597533msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
  72607534
  7261 #: sequencer.c:3883
   7535#: sequencer.c:3775
  72627536#, c-format
  72637537msgid "Stopped at HEAD\n"
  72647538msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
  72657539
  7266 #: sequencer.c:3885
   7540#: sequencer.c:3777
  72677541#, c-format
  72687542msgid "Stopped at %s\n"
  72697543msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
  72707544
  7271 #: sequencer.c:3893
   7545#: sequencer.c:3785
  72727546#, c-format
  72737547msgid ""
   
  72927566"    git rebase --continue\n"
  72937567
  7294 #: sequencer.c:3979
   7568#: sequencer.c:3869
  72957569#, c-format
  72967570msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
  72977571msgstr "Спиране при „%s“…  %.*s\n"
  72987572
  7299 #: sequencer.c:4050
   7573#: sequencer.c:3940
  73007574#, c-format
  73017575msgid "unknown command %d"
  73027576msgstr "непозната команда %d"
  73037577
  7304 #: sequencer.c:4109
   7578#: sequencer.c:3999
  73057579msgid "could not read orig-head"
  73067580msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
  73077581
  7308 #: sequencer.c:4114
   7582#: sequencer.c:4004
  73097583msgid "could not read 'onto'"
  73107584msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
  73117585
  7312 #: sequencer.c:4128
   7586#: sequencer.c:4018
  73137587#, c-format
  73147588msgid "could not update HEAD to %s"
  73157589msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
  73167590
  7317 #: sequencer.c:4221
   7591#: sequencer.c:4111
  73187592msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
  73197593msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
  73207594
  7321 #: sequencer.c:4230
   7595#: sequencer.c:4120
  73227596msgid "cannot amend non-existing commit"
  73237597msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
  73247598
  7325 #: sequencer.c:4232
   7599#: sequencer.c:4122
  73267600#, c-format
  73277601msgid "invalid file: '%s'"
  73287602msgstr "неправилен файл: „%s“"
  73297603
  7330 #: sequencer.c:4234
   7604#: sequencer.c:4124
  73317605#, c-format
  73327606msgid "invalid contents: '%s'"
  73337607msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
  73347608
  7335 #: sequencer.c:4237
   7609#: sequencer.c:4127
  73367610msgid ""
  73377611"\n"
   
  73437617"отново изпълнете „git rebase --continue“."
  73447618
  7345 #: sequencer.c:4273 sequencer.c:4312
   7619#: sequencer.c:4163 sequencer.c:4202
  73467620#, c-format
  73477621msgid "could not write file: '%s'"
  73487622msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
  73497623
  7350 #: sequencer.c:4327
   7624#: sequencer.c:4217
  73517625msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
  73527626msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
  73537627
  7354 #: sequencer.c:4334
   7628#: sequencer.c:4224
  73557629msgid "could not commit staged changes."
  73567630msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
  73577631
  7358 #: sequencer.c:4440
   7632#: sequencer.c:4338
  73597633#, c-format
  73607634msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
  73617635msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
  73627636
  7363 #: sequencer.c:4444
   7637#: sequencer.c:4342
  73647638#, c-format
  73657639msgid "%s: bad revision"
  73667640msgstr "%s: неправилна версия"
  73677641
  7368 #: sequencer.c:4479
   7642#: sequencer.c:4377
  73697643msgid "can't revert as initial commit"
  73707644msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
  73717645
  7372 #: sequencer.c:4952
   7646#: sequencer.c:4846
  73737647msgid "make_script: unhandled options"
  73747648msgstr "make_script: неподдържани опции"
  73757649
  7376 #: sequencer.c:4955
   7650#: sequencer.c:4849
  73777651msgid "make_script: error preparing revisions"
  73787652msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
  73797653
  7380 #: sequencer.c:5113
  7381 msgid ""
  7382 "You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
  7383 "continue'.\n"
  7384 "Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'.\n"
  7385 msgstr ""
  7386 "Може да промените това с командите „git rebase --edit-todo“ и „git rebase --"
  7387 "continue“ след това.\n"
  7388 "Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
  7389 
  7390 #: sequencer.c:5226 sequencer.c:5243
   7654#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
  73917655msgid "nothing to do"
  73927656msgstr "няма какво да се прави"
  73937657
  7394 #: sequencer.c:5257
   7658#: sequencer.c:5119
  73957659msgid "could not skip unnecessary pick commands"
  73967660msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
  73977661
  7398 #: sequencer.c:5351
   7662#: sequencer.c:5213
  73997663msgid "the script was already rearranged."
  74007664msgstr "скриптът вече е преподреден."
   
  74027666#: setup.c:124
  74037667#, c-format
  7404 msgid "'%s' is outside repository"
  7405 msgstr "„%s“ е извън хранилището"
  7406 
  7407 #: setup.c:174
   7668msgid "'%s' is outside repository at '%s'"
   7669msgstr "„%s“ е извън хранилището при „%s“"
   7670
   7671#: setup.c:175
  74087672#, c-format
  74097673msgid ""
   
  74167680"    git КОМАНДА -- ПЪТ…"
  74177681
  7418 #: setup.c:187
   7682#: setup.c:188
  74197683#, c-format
  74207684msgid ""
   
  74297693"    git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
  74307694
  7431 #: setup.c:236
   7695#: setup.c:254
  74327696#, c-format
  74337697msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
  74347698msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
  74357699
  7436 #: setup.c:255
   7700#: setup.c:273
  74377701#, c-format
  74387702msgid ""
   
  74467710"    git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
  74477711
  7448 #: setup.c:391
   7712#: setup.c:409
  74497713msgid "unable to set up work tree using invalid config"
  74507714msgstr ""
  74517715"не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
  74527716
  7453 #: setup.c:395
   7717#: setup.c:413
  74547718msgid "this operation must be run in a work tree"
  74557719msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
  74567720
  7457 #: setup.c:541
   7721#: setup.c:559
  74587722#, c-format
  74597723msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
  74607724msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
  74617725
  7462 #: setup.c:549
   7726#: setup.c:567
  74637727msgid "unknown repository extensions found:"
  74647728msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
  74657729
  7466 #: setup.c:568
   7730#: setup.c:586
  74677731#, c-format
  74687732msgid "error opening '%s'"
  74697733msgstr "„%s“ не може да се отвори"
  74707734
  7471 #: setup.c:570
   7735#: setup.c:588
  74727736#, c-format
  74737737msgid "too large to be a .git file: '%s'"
  74747738msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
  74757739
  7476 #: setup.c:572
   7740#: setup.c:590
  74777741#, c-format
  74787742msgid "error reading %s"
  74797743msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
  74807744
  7481 #: setup.c:574
   7745#: setup.c:592
  74827746#, c-format
  74837747msgid "invalid gitfile format: %s"
  74847748msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
  74857749
  7486 #: setup.c:576
   7750#: setup.c:594
  74877751#, c-format
  74887752msgid "no path in gitfile: %s"
  74897753msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
  74907754
  7491 #: setup.c:578
   7755#: setup.c:596
  74927756#, c-format
  74937757msgid "not a git repository: %s"
  74947758msgstr "не е хранилище на Git: %s"
  74957759
  7496 #: setup.c:677
   7760#: setup.c:695
  74977761#, c-format
  74987762msgid "'$%s' too big"
  74997763msgstr "„%s“ е прекалено голям"
  75007764
  7501 #: setup.c:691
   7765#: setup.c:709
  75027766#, c-format
  75037767msgid "not a git repository: '%s'"
  75047768msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
  75057769
  7506 #: setup.c:720 setup.c:722 setup.c:753
   7770#: setup.c:738 setup.c:740 setup.c:771
  75077771#, c-format
  75087772msgid "cannot chdir to '%s'"
  75097773msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
  75107774
  7511 #: setup.c:725 setup.c:781 setup.c:791 setup.c:830 setup.c:838
   7775#: setup.c:743 setup.c:799 setup.c:809 setup.c:848 setup.c:856
  75127776msgid "cannot come back to cwd"
  75137777msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
  75147778
  7515 #: setup.c:852
   7779#: setup.c:870
  75167780#, c-format
  75177781msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
  75187782msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
  75197783
  7520 #: setup.c:1090
   7784#: setup.c:1108
  75217785msgid "Unable to read current working directory"
  75227786msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
  75237787
  7524 #: setup.c:1099 setup.c:1105
   7788#: setup.c:1117 setup.c:1123
  75257789#, c-format
  75267790msgid "cannot change to '%s'"
  75277791msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
  75287792
  7529 #: setup.c:1110
   7793#: setup.c:1128
  75307794#, c-format
  75317795msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
   
  75347798"git: %s"
  75357799
  7536 #: setup.c:1116
   7800#: setup.c:1134
  75377801#, c-format
  75387802msgid ""
   
  75457809"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
  75467810
  7547 #: setup.c:1227
   7811#: setup.c:1245
  75487812#, c-format
  75497813msgid ""
   
  75557819"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
  75567820
  7557 #: setup.c:1271
   7821#: setup.c:1289
  75587822msgid "open /dev/null or dup failed"
  75597823msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
  75607824
  7561 #: setup.c:1286
   7825#: setup.c:1304
  75627826msgid "fork failed"
  75637827msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
  75647828
  7565 #: setup.c:1291
   7829#: setup.c:1309
  75667830msgid "setsid failed"
  75677831msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
   
  76487912msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
  76497913
  7650 #: sha1-file.c:1252 sha1-file.c:2392
   7914#: sha1-file.c:1263 sha1-file.c:2443
  76517915#, c-format
  76527916msgid "corrupt loose object '%s'"
  76537917msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
  76547918
  7655 #: sha1-file.c:1254 sha1-file.c:2396
   7919#: sha1-file.c:1265 sha1-file.c:2447
  76567920#, c-format
  76577921msgid "garbage at end of loose object '%s'"
  76587922msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
  76597923
  7660 #: sha1-file.c:1296
   7924#: sha1-file.c:1307
  76617925msgid "invalid object type"
  76627926msgstr "неправилен вид обект"
  76637927
  7664 #: sha1-file.c:1380
   7928#: sha1-file.c:1391
  76657929#, c-format
  76667930msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
   
  76697933"type“"
  76707934
  7671 #: sha1-file.c:1383
   7935#: sha1-file.c:1394
  76727936#, c-format
  76737937msgid "unable to unpack %s header"
  76747938msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
  76757939
  7676 #: sha1-file.c:1389
   7940#: sha1-file.c:1400
  76777941#, c-format
  76787942msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
   
  76807944"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
  76817945
  7682 #: sha1-file.c:1392
   7946#: sha1-file.c:1403
  76837947#, c-format
  76847948msgid "unable to parse %s header"
  76857949msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
  76867950
  7687 #: sha1-file.c:1584
   7951#: sha1-file.c:1629
  76887952#, c-format
  76897953msgid "failed to read object %s"
  76907954msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
  76917955
  7692 #: sha1-file.c:1588
   7956#: sha1-file.c:1633
  76937957#, c-format
  76947958msgid "replacement %s not found for %s"
  76957959msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
  76967960
  7697 #: sha1-file.c:1592
   7961#: sha1-file.c:1637
  76987962#, c-format
  76997963msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
  77007964msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
  77017965
  7702 #: sha1-file.c:1596
   7966#: sha1-file.c:1641
  77037967#, c-format
  77047968msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
  77057969msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
  77067970
  7707 #: sha1-file.c:1699
   7971#: sha1-file.c:1746
  77087972#, c-format
  77097973msgid "unable to write file %s"
  77107974msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
  77117975
  7712 #: sha1-file.c:1706
   7976#: sha1-file.c:1753
  77137977#, c-format
  77147978msgid "unable to set permission to '%s'"
  77157979msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
  77167980
  7717 #: sha1-file.c:1713
   7981#: sha1-file.c:1760
  77187982msgid "file write error"
  77197983msgstr "грешка при запис на файл"
  77207984
  7721 #: sha1-file.c:1732
   7985#: sha1-file.c:1780
  77227986msgid "error when closing loose object file"
  77237987msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
  77247988
  7725 #: sha1-file.c:1797
   7989#: sha1-file.c:1845
  77267990#, c-format
  77277991msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
   
  77297993"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
  77307994
  7731 #: sha1-file.c:1799
   7995#: sha1-file.c:1847
  77327996msgid "unable to create temporary file"
  77337997msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
  77347998
  7735 #: sha1-file.c:1823
   7999#: sha1-file.c:1871
  77368000msgid "unable to write loose object file"
  77378001msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
  77388002
  7739 #: sha1-file.c:1829
   8003#: sha1-file.c:1877
  77408004#, c-format
  77418005msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
  77428006msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
  77438007
  7744 #: sha1-file.c:1833
   8008#: sha1-file.c:1881
  77458009#, c-format
  77468010msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
  77478011msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
  77488012
  7749 #: sha1-file.c:1837
   8013#: sha1-file.c:1885
  77508014#, c-format
  77518015msgid "confused by unstable object source data for %s"
  77528016msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
  77538017
  7754 #: sha1-file.c:1847 builtin/pack-objects.c:925
   8018#: sha1-file.c:1895 builtin/pack-objects.c:1054
  77558019#, c-format
  77568020msgid "failed utime() on %s"
  77578021msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
  77588022
  7759 #: sha1-file.c:1922
   8023#: sha1-file.c:1972
  77608024#, c-format
  77618025msgid "cannot read object for %s"
  77628026msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
  77638027
  7764 #: sha1-file.c:1962
   8028#: sha1-file.c:2011
  77658029msgid "corrupt commit"
  77668030msgstr "повредено подаване"
  77678031
  7768 #: sha1-file.c:1970
   8032#: sha1-file.c:2019
  77698033msgid "corrupt tag"
  77708034msgstr "повреден етикет"
  77718035
  7772 #: sha1-file.c:2069
   8036#: sha1-file.c:2119
  77738037#, c-format
  77748038msgid "read error while indexing %s"
  77758039msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
  77768040
  7777 #: sha1-file.c:2072
   8041#: sha1-file.c:2122
  77788042#, c-format
  77798043msgid "short read while indexing %s"
  77808044msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
  77818045
  7782 #: sha1-file.c:2145 sha1-file.c:2154
   8046#: sha1-file.c:2195 sha1-file.c:2205
  77838047#, c-format
  77848048msgid "%s: failed to insert into database"
  77858049msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
  77868050
  7787 #: sha1-file.c:2160
   8051#: sha1-file.c:2211
  77888052#, c-format
  77898053msgid "%s: unsupported file type"
  77908054msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
  77918055
  7792 #: sha1-file.c:2184
   8056#: sha1-file.c:2235
  77938057#, c-format
  77948058msgid "%s is not a valid object"
  77958059msgstr "„%s“ е неправилен обект"
  77968060
  7797 #: sha1-file.c:2186
   8061#: sha1-file.c:2237
  77988062#, c-format
  77998063msgid "%s is not a valid '%s' object"
  78008064msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
  78018065
  7802 #: sha1-file.c:2213 builtin/index-pack.c:155
   8066#: sha1-file.c:2264 builtin/index-pack.c:155
  78038067#, c-format
  78048068msgid "unable to open %s"
  78058069msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
  78068070
  7807 #: sha1-file.c:2403 sha1-file.c:2455
   8071#: sha1-file.c:2454 sha1-file.c:2507
  78088072#, c-format
  78098073msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
  78108074msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
  78118075
  7812 #: sha1-file.c:2427
   8076#: sha1-file.c:2478
  78138077#, c-format
  78148078msgid "unable to mmap %s"
  78158079msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
  78168080
  7817 #: sha1-file.c:2432
   8081#: sha1-file.c:2483
  78188082#, c-format
  78198083msgid "unable to unpack header of %s"
  78208084msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
  78218085
  7822 #: sha1-file.c:2438
   8086#: sha1-file.c:2489
  78238087#, c-format
  78248088msgid "unable to parse header of %s"
  78258089msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
  78268090
  7827 #: sha1-file.c:2449
   8091#: sha1-file.c:2500
  78288092#, c-format
  78298093msgid "unable to unpack contents of %s"
  78308094msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
  78318095
  7832 #: sha1-name.c:487
   8096#: sha1-name.c:486
  78338097#, c-format
  78348098msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
  78358099msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
  78368100
  7837 #: sha1-name.c:498
   8101#: sha1-name.c:497
  78388102msgid "The candidates are:"
  78398103msgstr "Възможностите са:"
  78408104
  7841 #: sha1-name.c:797
   8105#: sha1-name.c:796
  78428106msgid ""
  78438107"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
   
  78518115"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
  78528116msgstr ""
  7853 "При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
  7854 "шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
   8117"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват\n"
   8118"с 40 шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
  78558119"Възможно е такива указатели да са създадени случайно.  Например:\n"
  78568120"\n"
  78578121"    git switch -c $BRANCH $(git rev-parse …)\n"
  78588122"\n"
  7859 "където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
  7860 "създава подобен указател.  Прегледайте тези указатели и ги изтрийте.  Може "
  7861 "да\n"
  7862 "спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
   8123"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което\n"
   8124"се създава подобен указател.  Прегледайте тези указатели и ги изтрийте.\n"
   8125"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
  78638126"\n"
  78648127"    git config advice.objectNameWarning false"
  78658128
   8129#: sha1-name.c:916
   8130#, c-format
   8131msgid "log for '%.*s' only goes back to %s"
   8132msgstr "журналът за „%.*s“ стига само до „%s“"
   8133
   8134#: sha1-name.c:924
   8135#, c-format
   8136msgid "log for '%.*s' only has %d entries"
   8137msgstr "журналът за „%.*s“ съдържа само %d записа"
   8138
   8139#: sha1-name.c:1689
   8140#, c-format
   8141msgid "path '%s' exists on disk, but not in '%.*s'"
   8142msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не и в „%.*s“"
   8143
   8144#: sha1-name.c:1695
   8145#, c-format
   8146msgid ""
   8147"path '%s' exists, but not '%s'\n"
   8148"hint: Did you mean '%.*s:%s' aka '%.*s:./%s'?"
   8149msgstr ""
   8150"пътят „%s“ съществува на диска, но не е в „%s“\n"
   8151"Пробвайте с „%.*s:%s“, което е същото като „%.*s:./%s“."
   8152
   8153#: sha1-name.c:1704
   8154#, c-format
   8155msgid "path '%s' does not exist in '%.*s'"
   8156msgstr "пътят „%s“ не съществува в „%.*s“"
   8157
   8158#: sha1-name.c:1732
   8159#, c-format
   8160msgid ""
   8161"path '%s' is in the index, but not at stage %d\n"
   8162"hint: Did you mean ':%d:%s'?"
   8163msgstr ""
   8164"пътят „%s“ е в индекса, но не версия %d\n"
   8165"Пробвайте с „%d:%s“."
   8166
   8167#: sha1-name.c:1748
   8168#, c-format
   8169msgid ""
   8170"path '%s' is in the index, but not '%s'\n"
   8171"hint: Did you mean ':%d:%s' aka ':%d:./%s'?"
   8172msgstr ""
   8173"пътят „%s“ е в индекса, но не в „%s“\n"
   8174"Пробвайте с „%d:%s“, което е същото като „%d:./%s“."
   8175
   8176#: sha1-name.c:1756
   8177#, c-format
   8178msgid "path '%s' exists on disk, but not in the index"
   8179msgstr "пътят „%s“ съществува на диска, но не е в индекса"
   8180
   8181#: sha1-name.c:1758
   8182#, c-format
   8183msgid "path '%s' does not exist (neither on disk nor in the index)"
   8184msgstr "пътят „%s“ не съществува нито на диска, нито в индекса"
   8185
   8186#: sha1-name.c:1771
   8187msgid "relative path syntax can't be used outside working tree"
   8188msgstr "относителен път не може да се ползва извън работното дърво"
   8189
   8190#: sha1-name.c:1909
   8191#, c-format
   8192msgid "invalid object name '%.*s'."
   8193msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
   8194
  78668195#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
  7867 #: strbuf.c:822
   8196#: strbuf.c:837
  78688197#, c-format
  78698198msgid "%u.%2.2u GiB"
   
  78718200
  78728201#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
  7873 #: strbuf.c:824
   8202#: strbuf.c:839
  78748203#, c-format
  78758204msgid "%u.%2.2u GiB/s"
   
  78778206
  78788207#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
  7879 #: strbuf.c:832
   8208#: strbuf.c:847
  78808209#, c-format
  78818210msgid "%u.%2.2u MiB"
   
  78838212
  78848213#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
  7885 #: strbuf.c:834
   8214#: strbuf.c:849
  78868215#, c-format
  78878216msgid "%u.%2.2u MiB/s"
   
  78898218
  78908219#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
  7891 #: strbuf.c:841
   8220#: strbuf.c:856
  78928221#, c-format
  78938222msgid "%u.%2.2u KiB"
   
  78958224
  78968225#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
  7897 #: strbuf.c:843
   8226#: strbuf.c:858
  78988227#, c-format
  78998228msgid "%u.%2.2u KiB/s"
   
  79018230
  79028231#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
  7903 #: strbuf.c:849
   8232#: strbuf.c:864
  79048233#, c-format
  79058234msgid "%u byte"
   
  79098238
  79108239#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
  7911 #: strbuf.c:851
   8240#: strbuf.c:866
  79128241#, c-format
  79138242msgid "%u byte/s"
   
  79168245msgstr[1] "%u байта/сек."
  79178246
  7918 #: strbuf.c:1149
   8247#: strbuf.c:1164
  79198248#, c-format
  79208249msgid "could not edit '%s'"
   
  79518280msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
  79528281
   8282#: submodule.c:434
   8283#, c-format
   8284msgid "bad --ignore-submodules argument: %s"
   8285msgstr "неправилен аргумент за „--ignore-submodules“: „%s“"
   8286
   8287#: submodule.c:815
   8288#, c-format
   8289msgid ""
   8290"Submodule in commit %s at path: '%s' collides with a submodule named the "
   8291"same. Skipping it."
   8292msgstr ""
   8293"Подмодулът при подаване %s на пътя „%s“ е различен от другия модул със "
   8294"същото име, затова първият се прескача."
   8295
  79538296#: submodule.c:910
  79548297#, c-format
   
  79568299msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
  79578300
  7958 #: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2016
   8301#: submodule.c:995
   8302#, c-format
   8303msgid ""
   8304"Could not run 'git rev-list <commits> --not --remotes -n 1' command in "
   8305"submodule %s"
   8306msgstr ""
   8307"Командата „git rev-list ПОДАВАНИЯ --not --remotes -n 1“ не може да се "
   8308"изпълни в подмодула „%s“"
   8309
   8310#: submodule.c:1118
   8311#, c-format
   8312msgid "process for submodule '%s' failed"
   8313msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
   8314
   8315#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2045
  79598316msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
  79608317msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
  79618318
  7962 #: submodule.c:1481
  7963 #, c-format
  7964 msgid "Could not access submodule '%s'"
  7965 msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен"
  7966 
  7967 #: submodule.c:1651
   8319#: submodule.c:1158
   8320#, c-format
   8321msgid "Pushing submodule '%s'\n"
   8322msgstr "Изтласкване на подмодула „%s“\n"
   8323
   8324#: submodule.c:1161
   8325#, c-format
   8326msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
   8327msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде изтласкан\n"
   8328
   8329#: submodule.c:1453
   8330#, c-format
   8331msgid "Fetching submodule %s%s\n"
   8332msgstr "Доставяне на подмодула „%s%s“\n"
   8333
   8334#: submodule.c:1483
   8335#, c-format
   8336msgid "Could not access submodule '%s'\n"
   8337msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен\n"
   8338
   8339#: submodule.c:1637
   8340#, c-format
   8341msgid ""
   8342"Errors during submodule fetch:\n"
   8343"%s"
   8344msgstr ""
   8345"Грешки при доставяне на подмодул:\n"
   8346"%s"
   8347
   8348#: submodule.c:1662
  79688349#, c-format
  79698350msgid "'%s' not recognized as a git repository"
  79708351msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
  79718352
  7972 #: submodule.c:1789
   8353#: submodule.c:1679
   8354#, c-format
   8355msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
   8356msgstr ""
   8357"Командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
   8358
   8359#: submodule.c:1720
   8360#, c-format
   8361msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
   8362msgstr ""
   8363"командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
   8364
   8365#: submodule.c:1800
  79738366#, c-format
  79748367msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
  79758368msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
  79768369
  7977 #: submodule.c:1802
   8370#: submodule.c:1813
  79788371#, c-format
  79798372msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
  79808373msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
  79818374
  7982 #: submodule.c:1817
   8375#: submodule.c:1828
  79838376#, c-format
  79848377msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
  79858378msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
  79868379
  7987 #: submodule.c:1907
   8380#: submodule.c:1855 submodule.c:2165
   8381#, c-format
   8382msgid "could not recurse into submodule '%s'"
   8383msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
   8384
   8385#: submodule.c:1876
   8386msgid "could not reset submodule index"
   8387msgstr "неуспешно зануляване на индекса на подмодула"
   8388
   8389#: submodule.c:1918
  79888390#, c-format
  79898391msgid "submodule '%s' has dirty index"
  79908392msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
  79918393
  7992 #: submodule.c:1959
   8394#: submodule.c:1970
  79938395#, c-format
  79948396msgid "Submodule '%s' could not be updated."
  79958397msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
  79968398
  7997 #: submodule.c:2027
   8399#: submodule.c:2038
  79988400#, c-format
  79998401msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
  80008402msgstr "„%s“ (директория на подмодул) е в директорията на git: „%.*s“"
  80018403
  8002 #: submodule.c:2048
   8404#: submodule.c:2059
  80038405#, c-format
  80048406msgid ""
   
  80088410"работно дърво"
  80098411
  8010 #: submodule.c:2060 submodule.c:2119
   8412#: submodule.c:2071 submodule.c:2130
  80118413#, c-format
  80128414msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
  80138415msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
  80148416
  8015 #: submodule.c:2064
   8417#: submodule.c:2075
  80168418#, c-format
  80178419msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
  80188420msgstr "„%s“ не може да се премести в съществуваща директория на git"
  80198421
  8020 #: submodule.c:2071
   8422#: submodule.c:2082
  80218423#, c-format
  80228424msgid ""
   
  80298431"„%s“\n"
  80308432
  8031 #: submodule.c:2154
  8032 #, c-format
  8033 msgid "could not recurse into submodule '%s'"
  8034 msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
  8035 
  8036 #: submodule.c:2198
   8433#: submodule.c:2209
  80378434msgid "could not start ls-files in .."
  80388435msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
  80398436
  8040 #: submodule.c:2237
   8437#: submodule.c:2248
  80418438#, c-format
  80428439msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
   
  80648461msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
  80658462
  8066 #: submodule-config.c:769
   8463#: submodule-config.c:765
  80678464#, c-format
  80688465msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
   
  80808477msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
  80818478
  8082 #: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:295
   8479#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:298 builtin/remote.c:323
  80838480#, c-format
  80848481msgid "more than one %s"
   
  82118608msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
  82128609
  8213 #: transport.c:1345 transport-helper.c:656
   8610#: transport.c:1345 transport-helper.c:657
  82148611msgid "operation not supported by protocol"
  82158612msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
   
  82248621msgstr "насрещната помощна програма за „%s“ не може да бъде открита"
  82258622
  8226 #: transport-helper.c:160 transport-helper.c:570
   8623#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:571
  82278624msgid "can't dup helper output fd"
  82288625msgstr ""
   
  82458642"указатели"
  82468643
  8247 #: transport-helper.c:284 transport-helper.c:424
   8644#: transport-helper.c:284 transport-helper.c:425
  82488645#, c-format
  82498646msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
  82508647msgstr "„%s“ неочаквано върна: „%s“"
  82518648
  8252 #: transport-helper.c:413
   8649#: transport-helper.c:414
  82538650#, c-format
  82548651msgid "%s also locked %s"
  82558652msgstr "„%s“ заключи и „%s“"
  82568653
  8257 #: transport-helper.c:492
   8654#: transport-helper.c:493
  82588655msgid "couldn't run fast-import"
  82598656msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
  82608657
  8261 #: transport-helper.c:515
   8658#: transport-helper.c:516
  82628659msgid "error while running fast-import"
  82638660msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
  82648661
  8265 #: transport-helper.c:544 transport-helper.c:1133
   8662#: transport-helper.c:545 transport-helper.c:1134
  82668663#, c-format
  82678664msgid "could not read ref %s"
  82688665msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
  82698666
  8270 #: transport-helper.c:589
   8667#: transport-helper.c:590
  82718668#, c-format
  82728669msgid "unknown response to connect: %s"
  82738670msgstr "неочакван отговор при свързване: „%s“"
  82748671
  8275 #: transport-helper.c:611
   8672#: transport-helper.c:612
  82768673msgid "setting remote service path not supported by protocol"
  82778674msgstr "протоколът не поддържа задаването на път на отдалечената услуга"
  82788675
  8279 #: transport-helper.c:613
   8676#: transport-helper.c:614
  82808677msgid "invalid remote service path"
  82818678msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
  82828679
  8283 #: transport-helper.c:659
   8680#: transport-helper.c:660
  82848681#, c-format
  82858682msgid "can't connect to subservice %s"
  82868683msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
  82878684
  8288 #: transport-helper.c:735
   8685#: transport-helper.c:736
  82898686#, c-format
  82908687msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
   
  82928689"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
  82938690
  8294 #: transport-helper.c:788
   8691#: transport-helper.c:789
  82958692#, c-format
  82968693msgid "helper reported unexpected status of %s"
  82978694msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
  82988695
  8299 #: transport-helper.c:849
   8696#: transport-helper.c:850
  83008697#, c-format
  83018698msgid "helper %s does not support dry-run"
  83028699msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
  83038700
  8304 #: transport-helper.c:852
   8701#: transport-helper.c:853
  83058702#, c-format
  83068703msgid "helper %s does not support --signed"
  83078704msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
  83088705
  8309 #: transport-helper.c:855
   8706#: transport-helper.c:856
  83108707#, c-format
  83118708msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
   
  83138710"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
  83148711
  8315 #: transport-helper.c:860
   8712#: transport-helper.c:861
  83168713#, c-format
  83178714msgid "helper %s does not support --atomic"
  83188715msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--atomic“"
  83198716
  8320 #: transport-helper.c:866
   8717#: transport-helper.c:867
  83218718#, c-format
  83228719msgid "helper %s does not support 'push-option'"
  83238720msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
  83248721
  8325 #: transport-helper.c:964
   8722#: transport-helper.c:965
  83268723msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
  83278724msgstr ""
   
  83298726"изброяване на указателите"
  83308727
  8331 #: transport-helper.c:969
   8728#: transport-helper.c:970
  83328729#, c-format
  83338730msgid "helper %s does not support 'force'"
   
  83358732"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
  83368733
  8337 #: transport-helper.c:1016
   8734#: transport-helper.c:1017
  83388735msgid "couldn't run fast-export"
  83398736msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
  83408737
  8341 #: transport-helper.c:1021
   8738#: transport-helper.c:1022
  83428739msgid "error while running fast-export"
  83438740msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
  83448741
  8345 #: transport-helper.c:1046
   8742#: transport-helper.c:1047
  83468743#, c-format
  83478744msgid ""
   
  83528749"направено.  Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
  83538750
  8354 #: transport-helper.c:1119
   8751#: transport-helper.c:1120
  83558752#, c-format
  83568753msgid "malformed response in ref list: %s"
  83578754msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
  83588755
  8359 #: transport-helper.c:1271
   8756#: transport-helper.c:1272
  83608757#, c-format
  83618758msgid "read(%s) failed"
  83628759msgstr "неуспешно четене на „%s“"
  83638760
  8364 #: transport-helper.c:1298
   8761#: transport-helper.c:1299
  83658762#, c-format
  83668763msgid "write(%s) failed"
  83678764msgstr "неуспешен запис в „%s“"
  83688765
  8369 #: transport-helper.c:1347
   8766#: transport-helper.c:1348
  83708767#, c-format
  83718768msgid "%s thread failed"
  83728769msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
  83738770
  8374 #: transport-helper.c:1351
   8771#: transport-helper.c:1352
  83758772#, c-format
  83768773msgid "%s thread failed to join: %s"
  83778774msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
  83788775
  8379 #: transport-helper.c:1370 transport-helper.c:1374
   8776#: transport-helper.c:1371 transport-helper.c:1375
  83808777#, c-format
  83818778msgid "can't start thread for copying data: %s"
  83828779msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
  83838780
  8384 #: transport-helper.c:1411
   8781#: transport-helper.c:1412
  83858782#, c-format
  83868783msgid "%s process failed to wait"
  83878784msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
  83888785
  8389 #: transport-helper.c:1415
   8786#: transport-helper.c:1416
  83908787#, c-format
  83918788msgid "%s process failed"
  83928789msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
  83938790
  8394 #: transport-helper.c:1433 transport-helper.c:1442
   8791#: transport-helper.c:1434 transport-helper.c:1443
  83958792msgid "can't start thread for copying data"
  83968793msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
  83978794
  8398 #: tree-walk.c:33
   8795#: tree-walk.c:32
  83998796msgid "too-short tree object"
  84008797msgstr "прекалено кратък обект-дърво"
  84018798
  8402 #: tree-walk.c:39
   8799#: tree-walk.c:38
  84038800msgid "malformed mode in tree entry"
  84048801msgstr "неправилни права за достъп в запис в дърво"
  84058802
  8406 #: tree-walk.c:43
   8803#: tree-walk.c:42
  84078804msgid "empty filename in tree entry"
  84088805msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
  84098806
  8410 #: tree-walk.c:118
   8807#: tree-walk.c:117
  84118808msgid "too-short tree file"
  84128809msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
   
  86509047"и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
  86519048
  8652 #: unpack-trees.c:1441
   9049#: unpack-trees.c:1445
  86539050msgid "Updating index flags"
  86549051msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
   
  86839080msgstr "неправилна част от пътя „..“"
  86849081
  8685 #: worktree.c:258 builtin/am.c:2084
   9082#: worktree.c:259 builtin/am.c:2084
  86869083#, c-format
  86879084msgid "failed to read '%s'"
  86889085msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
  86899086
  8690 #: worktree.c:304
   9087#: worktree.c:305
  86919088#, c-format
  86929089msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
  86939090msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
  86949091
  8695 #: worktree.c:315
   9092#: worktree.c:316
  86969093#, c-format
  86979094msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
   
  86999096"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
  87009097
  8701 #: worktree.c:327
   9098#: worktree.c:328
  87029099#, c-format
  87039100msgid "'%s' does not exist"
  87049101msgstr "„%s“ не съществува."
  87059102
  8706 #: worktree.c:333
   9103#: worktree.c:334
  87079104#, c-format
  87089105msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
  87099106msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
  87109107
  8711 #: worktree.c:341
   9108#: worktree.c:342
  87129109#, c-format
  87139110msgid "'%s' does not point back to '%s'"
   
  92779674msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
  92789675
  9279 #: builtin/add.c:87
   9676#: builtin/add.c:88
  92809677#, c-format
  92819678msgid "unexpected diff status %c"
  92829679msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
  92839680
  9284 #: builtin/add.c:92 builtin/commit.c:288
   9681#: builtin/add.c:93 builtin/commit.c:288
  92859682msgid "updating files failed"
  92869683msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
  92879684
  9288 #: builtin/add.c:102
   9685#: builtin/add.c:103
  92899686#, c-format
  92909687msgid "remove '%s'\n"
  92919688msgstr "изтриване на „%s“\n"
  92929689
  9293 #: builtin/add.c:177
   9690#: builtin/add.c:178
  92949691msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
  92959692msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
  92969693
  9297 #: builtin/add.c:252 builtin/rev-parse.c:899
   9694#: builtin/add.c:266 builtin/rev-parse.c:899
  92989695msgid "Could not read the index"
  92999696msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
  93009697
  9301 #: builtin/add.c:263
   9698#: builtin/add.c:277
  93029699#, c-format
  93039700msgid "Could not open '%s' for writing."
  93049701msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
  93059702
  9306 #: builtin/add.c:267
   9703#: builtin/add.c:281
  93079704msgid "Could not write patch"
  93089705msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
  93099706
  9310 #: builtin/add.c:270
   9707#: builtin/add.c:284
  93119708msgid "editing patch failed"
  93129709msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
  93139710
  9314 #: builtin/add.c:273
   9711#: builtin/add.c:287
  93159712#, c-format
  93169713msgid "Could not stat '%s'"
  93179714msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
  93189715
  9319 #: builtin/add.c:275
   9716#: builtin/add.c:289
  93209717msgid "Empty patch. Aborted."
  93219718msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
  93229719
  9323 #: builtin/add.c:280
   9720#: builtin/add.c:294
  93249721#, c-format
  93259722msgid "Could not apply '%s'"
  93269723msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  93279724
  9328 #: builtin/add.c:288
   9725#: builtin/add.c:302
  93299726msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
  93309727msgstr ""
  93319728"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
  93329729
  9333 #: builtin/add.c:308 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
  9334 #: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:223 builtin/push.c:548
  9335 #: builtin/remote.c:1344 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
   9730#: builtin/add.c:322 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:163 builtin/mv.c:124
   9731#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:203 builtin/push.c:548
   9732#: builtin/remote.c:1421 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
  93369733msgid "dry run"
  93379734msgstr "пробно изпълнение"
  93389735
  9339 #: builtin/add.c:311
   9736#: builtin/add.c:325
  93409737msgid "interactive picking"
  93419738msgstr "интерактивно отбиране на промени"
  93429739
  9343 #: builtin/add.c:312 builtin/checkout.c:1482 builtin/reset.c:307
   9740#: builtin/add.c:326 builtin/checkout.c:1511 builtin/reset.c:307
  93449741msgid "select hunks interactively"
  93459742msgstr "интерактивен избор на парчета код"
  93469743
  9347 #: builtin/add.c:313
   9744#: builtin/add.c:327
  93489745msgid "edit current diff and apply"
  93499746msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
  93509747
  9351 #: builtin/add.c:314
   9748#: builtin/add.c:328
  93529749msgid "allow adding otherwise ignored files"
  93539750msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
  93549751
  9355 #: builtin/add.c:315
   9752#: builtin/add.c:329
  93569753msgid "update tracked files"
  93579754msgstr "обновяване на следените файлове"
  93589755
  9359 #: builtin/add.c:316
   9756#: builtin/add.c:330
  93609757msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
  93619758msgstr "уеднаквяване на знаците за край на файл (включва опцията „-u“)"
  93629759
  9363 #: builtin/add.c:317
   9760#: builtin/add.c:331
  93649761msgid "record only the fact that the path will be added later"
  93659762msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
  93669763
  9367 #: builtin/add.c:318
   9764#: builtin/add.c:332
  93689765msgid "add changes from all tracked and untracked files"
  93699766msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
  93709767
  9371 #: builtin/add.c:321
   9768#: builtin/add.c:335
  93729769msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
  93739770msgstr ""
   
  93759772"no-all“)"
  93769773
  9377 #: builtin/add.c:323
   9774#: builtin/add.c:337
  93789775msgid "don't add, only refresh the index"
  93799776msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
  93809777
  9381 #: builtin/add.c:324
   9778#: builtin/add.c:338
  93829779msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
  93839780msgstr ""
  93849781"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
  93859782
  9386 #: builtin/add.c:325
   9783#: builtin/add.c:339
  93879784msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
  93889785msgstr ""
   
  93909787"игнорират"
  93919788
  9392 #: builtin/add.c:327 builtin/update-index.c:1004
   9789#: builtin/add.c:341 builtin/update-index.c:1004
  93939790msgid "override the executable bit of the listed files"
  93949791msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
  93959792
  9396 #: builtin/add.c:329
   9793#: builtin/add.c:343
  93979794msgid "warn when adding an embedded repository"
  93989795msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
  93999796
  9400 #: builtin/add.c:347
   9797#: builtin/add.c:345
   9798msgid "backend for `git stash -p`"
   9799msgstr "реализация на „git stash -p“"
   9800
   9801#: builtin/add.c:363
  94019802#, c-format
  94029803msgid ""
   
  94299830"За повече информация погледнете „git help submodule“."
  94309831
  9431 #: builtin/add.c:375
   9832#: builtin/add.c:391
  94329833#, c-format
  94339834msgid "adding embedded git repository: %s"
  94349835msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
  94359836
  9436 #: builtin/add.c:393
  9437 #, c-format
  9438 msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
  9439 msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
  9440 
  9441 #: builtin/add.c:400
   9837#: builtin/add.c:410
   9838msgid ""
   9839"Use -f if you really want to add them.\n"
   9840"Turn this message off by running\n"
   9841"\"git config advice.addIgnoredFile false\""
   9842msgstr ""
   9843"Ползвайте опцията „-f“, ако наистина искате да ги добавите.\n"
   9844"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
   9845"\n"
   9846"    git config advice.addIgnoredFile false"
   9847
   9848#: builtin/add.c:419
  94429849msgid "adding files failed"
  94439850msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
  94449851
  9445 #: builtin/add.c:428 builtin/commit.c:348
   9852#: builtin/add.c:447 builtin/commit.c:348
  94469853msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
  94479854msgstr ""
   
  94499856"interactive“/„--patch“"
  94509857
  9451 #: builtin/add.c:434
   9858#: builtin/add.c:464
  94529859msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --edit"
  94539860msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--edit“ са несъвместими"
  94549861
  9455 #: builtin/add.c:446
   9862#: builtin/add.c:476
  94569863msgid "-A and -u are mutually incompatible"
  94579864msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
  94589865
  9459 #: builtin/add.c:449
   9866#: builtin/add.c:479
  94609867msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
  94619868msgstr "Опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
  94629869
  9463 #: builtin/add.c:453
   9870#: builtin/add.c:483
  94649871#, c-format
  94659872msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
  94669873msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
  94679874
  9468 #: builtin/add.c:471 builtin/checkout.c:1648 builtin/commit.c:354
   9875#: builtin/add.c:501 builtin/checkout.c:1675 builtin/commit.c:354
  94699876#: builtin/reset.c:327
  94709877msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
   
  94729879"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
  94739880
  9474 #: builtin/add.c:478 builtin/checkout.c:1660 builtin/commit.c:360
   9881#: builtin/add.c:508 builtin/checkout.c:1687 builtin/commit.c:360
  94759882#: builtin/reset.c:333
  94769883msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
  94779884msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
  94789885
  9479 #: builtin/add.c:482
   9886#: builtin/add.c:512
  94809887#, c-format
  94819888msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
  94829889msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
  94839890
  9484 #: builtin/add.c:483
  9485 #, c-format
  9486 msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
  9487 msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
   9891#: builtin/add.c:514
   9892msgid ""
   9893"Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
   9894"Turn this message off by running\n"
   9895"\"git config advice.addEmptyPathspec false\""
   9896msgstr ""
   9897"„git add .“ ли искахте да изпълните?\n"
   9898"За да изключите това съобщение, изпълнете:\n"
   9899"\n"
   9900"    git config advice.addEmptyPathspec false"
  94889901
  94899902#: builtin/am.c:347
   
  963010043"на всичко:"
  963110044
  9632 #: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:394
   10045#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:398
  963310046msgid "unable to write index file"
  963410047msgstr "индексът не може да бъде записан"
   
  977310186msgstr "прекарване през „git-apply“"
  977410187
  9775 #: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1386 builtin/fmt-merge-msg.c:673
  9776 #: builtin/fmt-merge-msg.c:676 builtin/grep.c:883 builtin/merge.c:249
  9777 #: builtin/pull.c:160 builtin/pull.c:219 builtin/rebase.c:1469
   10188#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1391 builtin/fmt-merge-msg.c:670
   10189#: builtin/fmt-merge-msg.c:673 builtin/grep.c:871 builtin/merge.c:250
   10190#: builtin/pull.c:140 builtin/pull.c:199 builtin/rebase.c:1505
  977810191#: builtin/repack.c:315 builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:321
  977910192#: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
   
  978310196
  978410197#: builtin/am.c:2209 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
  9785 #: builtin/replace.c:555 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
   10198#: builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
  978610199msgid "format"
  978710200msgstr "ФОРМАТ"
   
  983010243msgstr "използване на текущото време като това за автор"
  983110244
  9832 #: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1507
  9833 #: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:194 builtin/rebase.c:509
  9834 #: builtin/rebase.c:1513 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
   10245#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1512
   10246#: builtin/merge.c:287 builtin/pull.c:174 builtin/rebase.c:517
   10247#: builtin/rebase.c:1556 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
  983510248msgid "key-id"
  983610249msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
  983710250
  9838 #: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:510 builtin/rebase.c:1514
   10251#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:518 builtin/rebase.c:1557
  983910252msgid "GPG-sign commits"
  984010253msgstr "подписване на подаванията с GPG"
   
  1004510458"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
  1004610459
  10047 #: builtin/bisect--helper.c:322
   10460#: builtin/bisect--helper.c:310
  1004810461#, c-format
  1004910462msgid "bisecting only with a %s commit"
   
  1005410467#. at this point.
  1005510468#.
  10056 #: builtin/bisect--helper.c:330
   10469#: builtin/bisect--helper.c:318
  1005710470msgid "Are you sure [Y/n]? "
  1005810471msgstr "Да се продължи ли? „Y“ —  ДА, „n“ — не"
  1005910472
  10060 #: builtin/bisect--helper.c:377
   10473#: builtin/bisect--helper.c:379
  1006110474msgid "no terms defined"
  1006210475msgstr "не са указани управляващи думи"
  1006310476
  10064 #: builtin/bisect--helper.c:380
   10477#: builtin/bisect--helper.c:382
  1006510478#, c-format
  1006610479msgid ""
   
  1007110484"и %s за новото състояние.\n"
  1007210485
  10073 #: builtin/bisect--helper.c:390
   10486#: builtin/bisect--helper.c:392
  1007410487#, c-format
  1007510488msgid ""
   
  1008010493"Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
  1008110494
  10082 #: builtin/bisect--helper.c:476
   10495#: builtin/bisect--helper.c:478
  1008310496#, c-format
  1008410497msgid "unrecognized option: '%s'"
  1008510498msgstr "непозната опция: %s"
  1008610499
  10087 #: builtin/bisect--helper.c:480
   10500#: builtin/bisect--helper.c:482
  1008810501#, c-format
  1008910502msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
  1009010503msgstr "„%s“ не изглежда като указател към версия"
  1009110504
  10092 #: builtin/bisect--helper.c:512
   10505#: builtin/bisect--helper.c:514
  1009310506msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
  1009410507msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
  1009510508
  10096 #: builtin/bisect--helper.c:527
   10509#: builtin/bisect--helper.c:529
  1009710510#, c-format
  1009810511msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
   
  1010110514"СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
  1010210515
  10103 #: builtin/bisect--helper.c:548
   10516#: builtin/bisect--helper.c:550
  1010410517msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
  1010510518msgstr ""
   
  1010710520"„cogito“"
  1010810521
  10109 #: builtin/bisect--helper.c:551
   10522#: builtin/bisect--helper.c:553
  1011010523msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
  1011110524msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
  1011210525
  10113 #: builtin/bisect--helper.c:575
   10526#: builtin/bisect--helper.c:577
  1011410527#, c-format
  1011510528msgid "invalid ref: '%s'"
  1011610529msgstr "неправилен указател: „%s“"
  1011710530
  10118 #: builtin/bisect--helper.c:631
   10531#: builtin/bisect--helper.c:633
  1011910532msgid "perform 'git bisect next'"
  1012010533msgstr "извършване на „git bisect next“"
  1012110534
  10122 #: builtin/bisect--helper.c:633
   10535#: builtin/bisect--helper.c:635
  1012310536msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
  1012410537msgstr "запазване на управляващите думи в „“.git/BISECT_TERMS„“"
  1012510538
  10126 #: builtin/bisect--helper.c:635
   10539#: builtin/bisect--helper.c:637
  1012710540msgid "cleanup the bisection state"
  1012810541msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
  1012910542
  10130 #: builtin/bisect--helper.c:637
   10543#: builtin/bisect--helper.c:639
  1013110544msgid "check for expected revs"
  1013210545msgstr "проверка за очакваните версии"
  1013310546
  10134 #: builtin/bisect--helper.c:639
   10547#: builtin/bisect--helper.c:641
  1013510548msgid "reset the bisection state"
  1013610549msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
  1013710550
  10138 #: builtin/bisect--helper.c:641
   10551#: builtin/bisect--helper.c:643
  1013910552msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
  1014010553msgstr "запис на състоянието на двоичното търсене в „BISECT_LOG“"
  1014110554
  10142 #: builtin/bisect--helper.c:643
   10555#: builtin/bisect--helper.c:645
  1014310556msgid "check and set terms in a bisection state"
  1014410557msgstr ""
  1014510558"проверка и задаване на управляващи думи към състоянието на двоичното търсене"
  1014610559
  10147 #: builtin/bisect--helper.c:645
   10560#: builtin/bisect--helper.c:647
  1014810561msgid "check whether bad or good terms exist"
  1014910562msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
  1015010563
  10151 #: builtin/bisect--helper.c:647
   10564#: builtin/bisect--helper.c:649
  1015210565msgid "print out the bisect terms"
  1015310566msgstr "извеждане на управляващите думи"
  1015410567
  10155 #: builtin/bisect--helper.c:649
   10568#: builtin/bisect--helper.c:651
  1015610569msgid "start the bisect session"
  1015710570msgstr "начало на двоично търсене"
  1015810571
  10159 #: builtin/bisect--helper.c:651
   10572#: builtin/bisect--helper.c:653
  1016010573msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
  1016110574msgstr ""
  1016210575"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
  1016310576
  10164 #: builtin/bisect--helper.c:653
   10577#: builtin/bisect--helper.c:655
  1016510578msgid "no log for BISECT_WRITE"
  1016610579msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
  1016710580
  10168 #: builtin/bisect--helper.c:670
   10581#: builtin/bisect--helper.c:673
  1016910582msgid "--write-terms requires two arguments"
  1017010583msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно 2 аргумента"
  1017110584
  10172 #: builtin/bisect--helper.c:674
   10585#: builtin/bisect--helper.c:677
  1017310586msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
  1017410587msgstr "опцията „--bisect-clean-state“ не приема аргументи"
  1017510588
  10176 #: builtin/bisect--helper.c:681
   10589#: builtin/bisect--helper.c:684
  1017710590msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
  1017810591msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
  1017910592
  10180 #: builtin/bisect--helper.c:685
   10593#: builtin/bisect--helper.c:688
  1018110594msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
  1018210595msgstr "опцията „--bisect-write“ изисква 4 или 5 аргумента"
  1018310596
  10184 #: builtin/bisect--helper.c:691
   10597#: builtin/bisect--helper.c:694
  1018510598msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
  1018610599msgstr "опцията „--check-and-set-terms“ изисква 3 аргумента"
  1018710600
  10188 #: builtin/bisect--helper.c:697
   10601#: builtin/bisect--helper.c:700
  1018910602msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
  1019010603msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
  1019110604
  10192 #: builtin/bisect--helper.c:703
   10605#: builtin/bisect--helper.c:706
  1019310606msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
  1019410607msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
   
  1059711010msgstr "да не се ползва"
  1059811011
  10599 #: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:505
   11012#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:513
  1060011013msgid "upstream"
  1060111014msgstr "клон-източник"
   
  1070911122msgstr "ФОРМАТ за изхода"
  1071011123
  10711 #: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:784
   11124#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:785
  1071211125msgid "HEAD not found below refs/heads!"
  1071311126msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"