Changeset 3342


Ignore:
Timestamp:
Jan 4, 2020, 1:48:08 PM (19 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

make: подаден през робота

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/make-4.2.93.bg.po

  r3341 r3342  
  11# Bulgarian translation of make po-file.
  2 # Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the make package.
  4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019.
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019, 2020.
  55#
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: make 4.2.91\n"
   8"Project-Id-Version: make 4.2.93\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: bug-make@gnu.org\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2019-09-16 08:26-0400\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2019-09-17 09:08+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2020-01-03 02:30-0500\n"
   11"PO-Revision-Date: 2020-01-04 12:41+0100\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  240240msgstr "Изтриване на междинните файлове…\n"
  241241
  242 #: src/file.c:821
   242#: src/file.c:871
  243243msgid "Current time"
  244244msgstr "Текущо време"
  245245
  246 #: src/file.c:825
   246#: src/file.c:875
  247247#, c-format
  248248msgid "%s: Timestamp out of range; substituting %s"
  249249msgstr "%s: времевото клеймо е извън диапазона, замества се с „%s“"
  250250
  251 #: src/file.c:965
   251#: src/file.c:1015
  252252msgid "# Not a target:"
  253253msgstr "# Не е цел:"
  254254
  255 #: src/file.c:970
   255#: src/file.c:1020
  256256msgid "#  Precious file (prerequisite of .PRECIOUS)."
  257257msgstr "#  Ценен файл (изискване на „.PRECIOUS“)."
  258258
  259 #: src/file.c:972
   259#: src/file.c:1022
  260260msgid "#  Phony target (prerequisite of .PHONY)."
  261261msgstr "#  Фалшива цел (изискване на „.PHONY“)."
  262262
  263 #: src/file.c:974
   263#: src/file.c:1024
  264264msgid "#  Command line target."
  265265msgstr "#  Цел на командния ред."
  266266
  267 #: src/file.c:976
   267#: src/file.c:1026
  268268msgid "#  A default, MAKEFILES, or -include/sinclude makefile."
  269269msgstr "#  Стандартен, MAKEFILES или -include/sinclude makefile."
  270270
  271 #: src/file.c:978
   271#: src/file.c:1028
  272272msgid "#  Builtin rule"
  273273msgstr "#  Вградено правило"
  274274
  275 #: src/file.c:980
   275#: src/file.c:1030
  276276msgid "#  Implicit rule search has been done."
  277277msgstr "#  Търсенето във вградените правила е извършено."
  278278
  279 #: src/file.c:981
   279#: src/file.c:1031
  280280msgid "#  Implicit rule search has not been done."
  281281msgstr "#  Търсенето във вградените правила не е извършено."
  282282
  283 #: src/file.c:983
   283#: src/file.c:1033
  284284#, c-format
  285285msgid "#  Implicit/static pattern stem: '%s'\n"
  286286msgstr "#  Вградена/статична основа на шаблон: „%s“\n"
  287287
  288 #: src/file.c:985
   288#: src/file.c:1035
  289289msgid "#  File is an intermediate prerequisite."
  290290msgstr "#  Файлът е междинно изискване."
  291291
  292 #: src/file.c:989
   292#: src/file.c:1039
  293293msgid "#  Also makes:"
  294294msgstr "#  Също изгражда:"
  295295
  296 #: src/file.c:995
   296#: src/file.c:1045
  297297msgid "#  Modification time never checked."
  298298msgstr "#  Времето на промяна не е проверено."
  299299
  300 #: src/file.c:997
   300#: src/file.c:1047
  301301msgid "#  File does not exist."
  302302msgstr "#  Файлът не съществува."
  303303
  304 #: src/file.c:999
   304#: src/file.c:1049
  305305msgid "#  File is very old."
  306306msgstr "#  Файлът е много стар."
  307307
  308 #: src/file.c:1004
   308#: src/file.c:1054
  309309#, c-format
  310310msgid "#  Last modified %s\n"
  311311msgstr "#  Последна промяна на „%s“\n"
  312312
  313 #: src/file.c:1007
   313#: src/file.c:1057
  314314msgid "#  File has been updated."
  315315msgstr "#  Файлът е обновен."
  316316
  317 #: src/file.c:1007
   317#: src/file.c:1057
  318318msgid "#  File has not been updated."
  319319msgstr "#  Файлът не е обновен."
  320320
  321 #: src/file.c:1011
   321#: src/file.c:1061
  322322msgid "#  Recipe currently running (THIS IS A BUG)."
  323323msgstr "#  Рецептата в момента се изпълнява (това е ГРЕШКА)."
  324324
  325 #: src/file.c:1014
   325#: src/file.c:1064
  326326msgid "#  Dependencies recipe running (THIS IS A BUG)."
  327327msgstr "#  Рецептата за зависимостите в момента се изпълнява (това е ГРЕШКА)"
  328328
  329 #: src/file.c:1023
   329#: src/file.c:1073
  330330msgid "#  Successfully updated."
  331331msgstr "#  Успешно обновено."
  332332
  333 #: src/file.c:1027
   333#: src/file.c:1077
  334334msgid "#  Needs to be updated (-q is set)."
  335335msgstr "#  Трябва да бъде обновено („-q“ е зададена)."
  336336
  337 #: src/file.c:1030
   337#: src/file.c:1080
  338338msgid "#  Failed to be updated."
  339339msgstr "#  Неуспешно обновяване."
  340340
  341 #: src/file.c:1035
   341#: src/file.c:1085
  342342msgid "#  Invalid value in 'command_state' member!"
  343343msgstr "#  Неправилна стойност в член на „command_state“!"
  344344
  345 #: src/file.c:1054
   345#: src/file.c:1104
  346346msgid ""
  347347"\n"
   
  351351"# Файлове"
  352352
  353 #: src/file.c:1058
   353#: src/file.c:1108
  354354msgid ""
  355355"\n"
   
  361361"# "
  362362
  363 #: src/file.c:1068
   363#: src/file.c:1118
  364364#, c-format
  365365msgid "%s: Field '%s' not cached: %s"
   
  408408msgstr "Изчистване на временен файл за пакетна обработка „%s“\n"
  409409
  410 #: src/function.c:2221 src/function.c:2246
   410#: src/function.c:2230 src/function.c:2255
  411411#, c-format
  412412msgid "file: missing filename"
  413413msgstr "файл: липсва име на файл"
  414414
  415 #: src/function.c:2225 src/function.c:2256
   415#: src/function.c:2234 src/function.c:2265
  416416#, c-format
  417417msgid "open: %s: %s"
  418418msgstr "отваряне: %s: %s"
  419419
  420 #: src/function.c:2233
   420#: src/function.c:2242
  421421#, c-format
  422422msgid "write: %s: %s"
  423423msgstr "запазване: %s: %s"
  424424
  425 #: src/function.c:2236 src/function.c:2273
   425#: src/function.c:2245 src/function.c:2282
  426426#, c-format
  427427msgid "close: %s: %s"
  428428msgstr "затваряне: %s: %s"
  429429
  430 #: src/function.c:2249
   430#: src/function.c:2258
  431431#, c-format
  432432msgid "file: too many arguments"
  433433msgstr "файл: прекалено много аргументи"
  434434
  435 #: src/function.c:2268
   435#: src/function.c:2277
  436436#, c-format
  437437msgid "read: %s: %s"
  438438msgstr "четене: %s: %s"
  439439
  440 #: src/function.c:2281
   440#: src/function.c:2290
  441441#, c-format
  442442msgid "file: invalid file operation: %s"
  443443msgstr "файл: неправилно действие върху файл: %s"
  444444
  445 #: src/function.c:2396
   445#: src/function.c:2405
  446446#, c-format
  447447msgid "insufficient number of arguments (%d) to function '%s'"
  448448msgstr "недостатъчен брой аргументи (%d) към функцията „%s“"
  449449
  450 #: src/function.c:2408
   450#: src/function.c:2417
  451451#, c-format
  452452msgid "unimplemented on this platform: function '%s'"
  453453msgstr "без реализация на тази платформа: функция „%s“"
  454454
  455 #: src/function.c:2474
   455#: src/function.c:2483
  456456#, c-format
  457457msgid "unterminated call to function '%s': missing '%c'"
  458458msgstr "незавършено извикване на функцията „%s“: липсва „%c“"
  459459
  460 #: src/function.c:2658
   460#: src/function.c:2667
  461461#, c-format
  462462msgid "Empty function name"
  463463msgstr "Празно име на функция"
  464464
  465 #: src/function.c:2660
   465#: src/function.c:2669
  466466#, c-format
  467467msgid "Invalid function name: %s"
  468468msgstr "Грешно име на функция: „%s“"
  469469
  470 #: src/function.c:2662
   470#: src/function.c:2671
  471471#, c-format
  472472msgid "Function name too long: %s"
  473473msgstr "Името на функцията е твърде дълго: „%s“"
  474474
  475 #: src/function.c:2665
   475#: src/function.c:2674
  476476#, c-format
  477477msgid "Invalid minimum argument count (%u) for function %s"
  478478msgstr "Неправилен минимален брой аргументи (%u) за функцията „%s“"
  479479
  480 #: src/function.c:2668
   480#: src/function.c:2677
  481481#, c-format
  482482msgid "Invalid maximum argument count (%u) for function %s"
   
  548548msgstr "guile: изчисляване на „%s“\n"
  549549
  550 #: src/hash.c:49
   550#: src/hash.c:50
  551551#, c-format
  552552msgid "can't allocate %lu bytes for hash table: memory exhausted"
  553553msgstr "не могат да се заделят %lu байта за речник — паметта е изчерпана"
  554554
  555 #: src/hash.c:279
   555#: src/hash.c:280
  556556#, c-format
  557557msgid "Load=%lu/%lu=%.0f%%, "
  558558msgstr "Натоварване=%lu/%lu=%.0f%%, "
  559559
  560 #: src/hash.c:281
   560#: src/hash.c:282
  561561#, c-format
  562562msgid "Rehash=%u, "
  563563msgstr "Преизграждане на речник=%u, "
  564564
  565 #: src/hash.c:282
   565#: src/hash.c:283
  566566#, c-format
  567567msgid "Collisions=%lu/%lu=%.0f%%"
   
  583583msgstr "Избягване на рекурсия във вградените правила.\n"
  584584
  585 #: src/implicit.c:486
  586 #, c-format
  587 msgid "Stem too long: '%.*s'.\n"
  588 msgstr "Твърде дълга основа: „%.*s“.\n"
  589 
  590 #: src/implicit.c:491
   585#: src/implicit.c:484
   586#, c-format
   587msgid "Stem too long: '%s%.*s'.\n"
   588msgstr "Твърде дълга основа: „%s%.*s“.\n"
   589
   590#: src/implicit.c:490
  591591#, c-format
  592592msgid "Trying pattern rule with stem '%.*s'.\n"
  593593msgstr "Опит за шаблонно правило с основа „%.*s“.\n"
  594594
  595 #: src/implicit.c:697
   595#: src/implicit.c:717
  596596#, c-format
  597597msgid "Rejecting impossible rule prerequisite '%s'.\n"
  598598msgstr "Отхвърляне на невъзможно изискване „%s“.\n"
  599599
  600 #: src/implicit.c:698
   600#: src/implicit.c:718
  601601#, c-format
  602602msgid "Rejecting impossible implicit prerequisite '%s'.\n"
  603603msgstr "Отхвърляне на невъзможно вградено изискване „%s“.\n"
  604604
  605 #: src/implicit.c:711
   605#: src/implicit.c:732
  606606#, c-format
  607607msgid "Trying rule prerequisite '%s'.\n"
  608608msgstr "Опитване на изискването „%s“.\n"
  609609
  610 #: src/implicit.c:712
   610#: src/implicit.c:733
  611611#, c-format
  612612msgid "Trying implicit prerequisite '%s'.\n"
  613613msgstr "Опитване на вграденото изискване „%s“.\n"
  614614
  615 #: src/implicit.c:751
   615#: src/implicit.c:772
  616616#, c-format
  617617msgid "Found prerequisite '%s' as VPATH '%s'\n"
  618618msgstr "Изисканото „%s“ е открито чрез „VPATH“ като „%s“\n"
  619619
  620 #: src/implicit.c:765
   620#: src/implicit.c:786
  621621#, c-format
  622622msgid "Looking for a rule with intermediate file '%s'.\n"
   
  635635msgstr " (прескачане)"
  636636
  637 #: src/job.c:557 src/job.c:1893
   637#: src/job.c:557 src/job.c:1892
  638638msgid "<builtin>"
  639639msgstr "<вградено>"
  640640
  641 #: src/job.c:576
   641#: src/job.c:573
  642642#, c-format
  643643msgid "%s[%s: %s] Error %d%s"
  644644msgstr "%s[%s: %s] Грешка %d%s"
  645645
  646 #: src/job.c:665
   646#: src/job.c:662
  647647#, c-format
  648648msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
  649649msgstr "••• Изчакване на незавършени задачи…"
  650650
  651 #: src/job.c:707
   651#: src/job.c:704
  652652#, c-format
  653653msgid "Live child %p (%s) PID %s %s\n"
  654654msgstr "Незавършил дъщерен процес %p (%s) ИД_ПР %s %s\n"
  655655
  656 #: src/job.c:709 src/job.c:903 src/job.c:1075 src/job.c:1647
   656#: src/job.c:706 src/job.c:900 src/job.c:1072 src/job.c:1644
  657657#, c-format
  658658msgid " (remote)"
  659659msgstr " (отдалечено)"
  660660
  661 #: src/job.c:901
   661#: src/job.c:898
  662662#, c-format
  663663msgid "Reaping winning child %p PID %s %s\n"
  664664msgstr "Приключване на спечелелия дъщерен процес %p ИД_ПР %s %s\n"
  665665
  666 #: src/job.c:902
   666#: src/job.c:899
  667667#, c-format
  668668msgid "Reaping losing child %p PID %s %s\n"
  669669msgstr "Приключване на изгубилия дъщерен процес %p ИД_ПР %s %s\n"
  670670
  671 #: src/job.c:953
   671#: src/job.c:950
  672672#, c-format
  673673msgid "Cleaning up temp batch file %s\n"
  674674msgstr "Изчистване на временен файл за пакетна обработка „%s“\n"
  675675
  676 #: src/job.c:959
   676#: src/job.c:956
  677677#, c-format
  678678msgid "Cleaning up temp batch file %s failed (%d)\n"
  679679msgstr "Неуспешно изчистване на временен файл за пакетна обработка „%s“: %d\n"
  680680
  681 #: src/job.c:1074
   681#: src/job.c:1071
  682682#, c-format
  683683msgid "Removing child %p PID %s%s from chain.\n"
  684684msgstr "Изчистване на дъщерния процес %p PID %s%s от веригата.\n"
  685685
  686 #: src/job.c:1123
   686#: src/job.c:1120
  687687#, c-format
  688688msgid "Released token for child %p (%s).\n"
  689689msgstr "Освобождаване на жетона за дъщерен процес %p (%s).\n"
  690690
  691 #: src/job.c:1578 src/job.c:2477
   691#: src/job.c:1575 src/job.c:2487
  692692#, c-format
  693693msgid "process_easy() failed to launch process (e=%ld)\n"
  694694msgstr "„process_easy()“ не успя да стартира процес (e=%ld)\n"
  695695
  696 #: src/job.c:1582 src/job.c:2481
   696#: src/job.c:1579 src/job.c:2491
  697697#, c-format
  698698msgid ""
   
  703703"При неуспешно стартиране са изброени %d аргумента\n"
  704704
  705 #: src/job.c:1645
   705#: src/job.c:1642
  706706#, c-format
  707707msgid "Putting child %p (%s) PID %s%s on the chain.\n"
  708708msgstr "Поставяне на дъщерния процес %p (%s) PID %s%s във веригата.\n"
  709709
  710 #: src/job.c:1876
   710#: src/job.c:1875
  711711#, c-format
  712712msgid "Obtained token for child %p (%s).\n"
  713713msgstr "Получен е жетон за дъщерен процес %p (%s).\n"
  714714
  715 #: src/job.c:1903
   715#: src/job.c:1902
  716716#, c-format
  717717msgid "%s: target '%s' does not exist"
  718718msgstr "%s: целта „%s“ не съществува"
  719719
  720 #: src/job.c:1906
   720#: src/job.c:1905
  721721#, c-format
  722722msgid "%s: update target '%s' due to: %s"
  723723msgstr "%s: обновяване на целта „%s“ заради: %s"
  724724
  725 #: src/job.c:2098
   725#: src/job.c:2108
  726726#, c-format
  727727msgid "cannot enforce load limits on this operating system"
  728728msgstr "на тази операционна система не могат да се налагат ограничения за натоварването"
  729729
  730 #: src/job.c:2100
   730#: src/job.c:2110
  731731msgid "cannot enforce load limit: "
  732732msgstr "ограничението не може да бъде наложено: "
  733733
  734 #: src/job.c:2190
   734#: src/job.c:2200
  735735#, c-format
  736736msgid "no more file handles: could not duplicate stdin\n"
  737737msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният вход не може да се дублира\n"
  738738
  739 #: src/job.c:2202
   739#: src/job.c:2212
  740740#, c-format
  741741msgid "no more file handles: could not duplicate stdout\n"
  742742msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният изход не може да се дублира\n"
  743743
  744 #: src/job.c:2216
   744#: src/job.c:2226
  745745#, c-format
  746746msgid "no more file handles: could not duplicate stderr\n"
  747747msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартната грешка не може да се дублира\n"
  748748
  749 #: src/job.c:2231
   749#: src/job.c:2241
  750750#, c-format
  751751msgid "Could not restore stdin\n"
  752752msgstr "Стандартният вход не може да се възстанови\n"
  753753
  754 #: src/job.c:2239
   754#: src/job.c:2249
  755755#, c-format
  756756msgid "Could not restore stdout\n"
  757757msgstr "Стандартният изход не може да се възстанови\n"
  758758
  759 #: src/job.c:2247
   759#: src/job.c:2257
  760760#, c-format
  761761msgid "Could not restore stderr\n"
  762762msgstr "Стандартната грешка не може да се възстанови\n"
  763763
  764 #: src/job.c:2510
   764#: src/job.c:2520
  765765#, c-format
  766766msgid "make reaped child pid %s, still waiting for pid %s\n"
  767767msgstr "„make“ приключи дъщерен процес с идентификатор %s, все още се чака за %s\n"
  768768
  769 #: src/job.c:2613
   769#: src/job.c:2623
  770770#, c-format
  771771msgid "spawnvpe: environment space might be exhausted"
  772772msgstr "spawnvpe: пространството на средата може да е изчерпано"
  773773
  774 #: src/job.c:2851
   774#: src/job.c:2861
  775775#, c-format
  776776msgid "$SHELL changed (was '%s', now '%s')\n"
  777777msgstr "Променливата „SHELL“ е променена (бе „%s“, а сега е „%s“)\n"
  778778
  779 #: src/job.c:3289 src/job.c:3474
   779#: src/job.c:3299 src/job.c:3484
  780780#, c-format
  781781msgid "Creating temporary batch file %s\n"
  782782msgstr "Не може да се създаде временен файл за пакетна обработка в „%s“\n"
  783783
  784 #: src/job.c:3297
   784#: src/job.c:3307
  785785#, c-format
  786786msgid ""
   
  791791"\t@echo off\n"
  792792
  793 #: src/job.c:3486
   793#: src/job.c:3496
  794794#, c-format
  795795msgid ""
   
  800800"\t%s\n"
  801801
  802 #: src/job.c:3594
   802#: src/job.c:3604
  803803#, c-format
  804804msgid "%s (line %d) Bad shell context (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
   
  12721272"# Край на информацията за „make“, отпечатана на %s\n"
  12731273
  1274 #: src/misc.c:613
   1274#: src/misc.c:643
  12751275#, c-format
  12761276msgid "%s: user %lu (real %lu), group %lu (real %lu)\n"
  12771277msgstr "%s: потр. %lu (реално %lu), група %lu (реално %lu)\n"
  12781278
  1279 #: src/misc.c:634
   1279#: src/misc.c:664
  12801280msgid "Initialized access"
  12811281msgstr "Инициализиран достъп"
  12821282
  1283 #: src/misc.c:713
   1283#: src/misc.c:743
  12841284msgid "User access"
  12851285msgstr "Потребителски достъп"
  12861286
  1287 #: src/misc.c:761
   1287#: src/misc.c:791
  12881288msgid "Make access"
  12891289msgstr "Задаване на достъп"
  12901290
  1291 #: src/misc.c:795
   1291#: src/misc.c:825
  12921292msgid "Child access"
  12931293msgstr "Дъщерен процес"
   
  17851785msgstr "Модулът няма да се изнесе: %s\n"
  17861786
  1787 #: src/rule.c:499
   1787#: src/rule.c:516
  17881788msgid ""
  17891789"\n"
   
  17931793"# Вградени правила"
  17941794
  1795 #: src/rule.c:514
   1795#: src/rule.c:531
  17961796msgid ""
  17971797"\n"
   
  18011801"# Няма вградени правила."
  18021802
  1803 #: src/rule.c:517
   1803#: src/rule.c:534
  18041804#, c-format
  18051805msgid ""
  18061806"\n"
  18071807"# %u implicit rules, %u (%.1f%%) terminal."
  1808 msgstr "\n# %u вградени правила, %u (%.1f%%) крайни."
  1809 
  1810 #: src/rule.c:526
   1808msgstr ""
   1809"\n"
   1810"# %u вградени правила, %u (%.1f%%) крайни."
   1811
   1812#: src/rule.c:543
  18111813#, c-format
  18121814msgid "BUG: num_pattern_rules is wrong!  %u != %u"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.