Changeset 3341


Ignore:
Timestamp:
Dec 25, 2019, 8:37:13 PM (2 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

grep: подаден през робота

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/grep-3.3.42.bg.po

  r3340 r3341  
  11# Bulgarian translation of GNU grep po-file.
  2 # Copyright (C) 2002, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the grep package.
  44# Pavel Mihaylov <avatarbg@bulgaria.com>, 2002.
  5 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2015, 2016, 2017, 2018.
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: grep 3.1.48\n"
   5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
   6msgid ""
   7msgstr ""
   8"Project-Id-Version: grep 3.3.42\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: bug-grep@gnu.org\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2018-12-15 18:40-0800\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2018-12-17 06:43+0100\n"
   10"POT-Creation-Date: 2019-12-23 12:51-0800\n"
   11"PO-Revision-Date: 2019-12-25 19:26+0100\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2020
  21 #: lib/argmatch.c:134
   21#: lib/argmatch.c:132
  2222#, c-format
  2323msgid "invalid argument %s for %s"
  2424msgstr "аргументът „%s“ на опцията „%s“ е неправилен"
  2525
  26 #: lib/argmatch.c:135
   26#: lib/argmatch.c:133
  2727#, c-format
  2828msgid "ambiguous argument %s for %s"
  2929msgstr "аргументът „%s“ на опцията „%s“ не е еднозначен"
  3030
  31 #: lib/argmatch.c:154
   31#: lib/argmatch.c:152 lib/argmatch.h:223
  3232msgid "Valid arguments are:"
  3333msgstr "Възможните аргументи са:"
  3434
  35 #: lib/c-stack.c:208 lib/c-stack.c:301
   35#: lib/c-stack.c:211 lib/c-stack.c:304
  3636msgid "program error"
  3737msgstr "програмна грешка"
  3838
  39 #: lib/c-stack.c:209 lib/c-stack.c:302
   39#: lib/c-stack.c:212 lib/c-stack.c:305
  4040msgid "stack overflow"
  4141msgstr "препълване на стека"
  4242
  43 #: lib/closeout.c:122 src/grep.c:1277
   43#: lib/closeout.c:122 src/grep.c:1278
  4444msgid "write error"
  4545msgstr "грешка при запис"
  4646
  47 #: lib/dfa.c:970
   47#: lib/dfa.c:923
  4848msgid "unbalanced ["
  4949msgstr "„[“ без еш"
  5050
  51 #: lib/dfa.c:1091
   51#: lib/dfa.c:1044
  5252msgid "invalid character class"
  5353msgstr "неправилен клас знаци"
  5454
  55 #: lib/dfa.c:1217
   55#: lib/dfa.c:1170
  5656msgid "character class syntax is [[:space:]], not [:space:]"
  5757msgstr "клас знаци се указва чрез „[[:ИМЕ:]]“, а не „[:ИМЕ:]“"
  5858
  59 #: lib/dfa.c:1284
   59#: lib/dfa.c:1237
  6060msgid "unfinished \\ escape"
  6161msgstr "незавършена екранираща последователност чрез „\\“"
  6262
  63 #: lib/dfa.c:1445
   63#: lib/dfa.c:1398
  6464msgid "invalid content of \\{\\}"
  6565msgstr "неправилно съдържание в „\\{\\}“"
  6666
  67 #: lib/dfa.c:1448
   67#: lib/dfa.c:1401
  6868msgid "regular expression too big"
  6969msgstr "прекалено голям регулярен израз"
  7070
  71 #: lib/dfa.c:1863
   71#: lib/dfa.c:1872
  7272msgid "unbalanced ("
  7373msgstr "„(“ без еш"
  7474
  75 #: lib/dfa.c:1981
   75#: lib/dfa.c:1989
  7676msgid "no syntax specified"
  7777msgstr "не е зададен синтаксис"
  7878
  79 #: lib/dfa.c:1992
   79#: lib/dfa.c:2000
  8080msgid "unbalanced )"
  8181msgstr "„)“ без еш"
   
  121121
  122122#: lib/obstack.c:338 lib/obstack.c:340 lib/xalloc-die.c:34
  123 #: src/pcresearch.c:313
   123#: src/pcresearch.c:300
  124124msgid "memory exhausted"
  125125msgstr "паметта е изчерпана"
   
  237237msgstr "„)“ или „\\)“ без еш"
  238238
  239 #: lib/regcomp.c:688
   239#: lib/regcomp.c:676
  240240msgid "No previous regular expression"
  241241msgstr "Няма предхождащ регулярен израз"
  242242
  243 #: lib/version-etc.c:74
   243#: lib/version-etc.c:73
  244244#, c-format
  245245msgid "Packaged by %s (%s)\n"
  246246msgstr "Пакетирано от %s (%s)\n"
  247247
  248 #: lib/version-etc.c:77
   248#: lib/version-etc.c:76
  249249#, c-format
  250250msgid "Packaged by %s\n"
   
  254254#. (C-in-a-circle), if this symbol is available in the user's
  255255#. locale.  Otherwise, do not translate "(C)"; leave it as-is.
  256 #: lib/version-etc.c:84
   256#: lib/version-etc.c:83
  257257msgid "(C)"
  258258msgstr "©"
  259259
  260 #: lib/version-etc.c:86
  261 msgid ""
  262 "\n"
  263 "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.\n"
   260#. TRANSLATORS: The %s placeholder is the web address of the GPL license.
   261#: lib/version-etc.c:88
   262#, c-format
   263msgid ""
   264"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <%s>.\n"
  264265"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
  265266"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
  266 "\n"
  267 msgstr ""
  268 "\n"
   267msgstr ""
  269268"Лиценз — Общ публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията\n"
  270269"за свободен софтуер — версия 3 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия.\n"
  271 "<https://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
   270"<%s>\n"
  272271"Тази програма е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте.\n"
  273272"Тя се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ доколкото е позволено от закона.\n"
  274273
  275274#. TRANSLATORS: %s denotes an author name.
  276 #: lib/version-etc.c:102
   275#: lib/version-etc.c:105
  277276#, c-format
  278277msgid "Written by %s.\n"
   
  280279
  281280#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
  282 #: lib/version-etc.c:106
   281#: lib/version-etc.c:109
  283282#, c-format
  284283msgid "Written by %s and %s.\n"
   
  286285
  287286#. TRANSLATORS: Each %s denotes an author name.
  288 #: lib/version-etc.c:110
   287#: lib/version-etc.c:113
  289288#, c-format
  290289msgid "Written by %s, %s, and %s.\n"
   
  294293#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
  295294#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
  296 #: lib/version-etc.c:117
   295#: lib/version-etc.c:120
  297296#, c-format
  298297msgid ""
   
  306305#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
  307306#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
  308 #: lib/version-etc.c:124
   307#: lib/version-etc.c:127
  309308#, c-format
  310309msgid ""
   
  318317#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
  319318#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
  320 #: lib/version-etc.c:131
   319#: lib/version-etc.c:134
  321320#, c-format
  322321msgid ""
   
  330329#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
  331330#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
  332 #: lib/version-etc.c:139
   331#: lib/version-etc.c:142
  333332#, c-format
  334333msgid ""
   
  342341#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
  343342#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
  344 #: lib/version-etc.c:147
   343#: lib/version-etc.c:150
  345344#, c-format
  346345msgid ""
   
  356355#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
  357356#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
  358 #: lib/version-etc.c:156
   357#: lib/version-etc.c:159
  359358#, c-format
  360359msgid ""
   
  370369#. You can use line breaks, estimating that each author name occupies
  371370#. ca. 16 screen columns and that a screen line has ca. 80 columns.
  372 #: lib/version-etc.c:167
   371#: lib/version-etc.c:170
  373372#, c-format
  374373msgid ""
   
  385384#. "Report translation bugs to <...>\n" with the address for translation
  386385#. bugs (typically your translation team's web or email address).
  387 #: lib/version-etc.c:245
  388 #, c-format
  389 msgid ""
  390 "\n"
  391 "Report bugs to: %s\n"
  392 msgstr ""
  393 "\n"
   386#: lib/version-etc.c:249
   387#, c-format
   388msgid "Report bugs to: %s\n"
   389msgstr ""
  394390"Докладвайте грешки в програмата на адрес: %s\n"
  395391"Докладвайте грешки в превода на адрес: <dict@ludost.net>\n"
  396392
  397 #: lib/version-etc.c:247
   393#: lib/version-etc.c:251
  398394#, c-format
  399395msgid "Report %s bugs to: %s\n"
  400396msgstr "Докладвайте грешки в „%s“ на адрес: %s\n"
  401397
  402 #: lib/version-etc.c:251
   398#: lib/version-etc.c:255 lib/version-etc.c:257
  403399#, c-format
  404400msgid "%s home page: <%s>\n"
  405401msgstr "Уеб страница на „%s“: <%s>\n"
  406402
  407 #: lib/version-etc.c:253
  408 #, c-format
  409 msgid "%s home page: <https://www.gnu.org/software/%s/>\n"
  410 msgstr "Уеб страница на „%s“: <https://www.gnu.org/software/%s/>\n"
  411 
  412 #: lib/version-etc.c:256
  413 msgid "General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>\n"
  414 msgstr "Обща помощ за програмите на GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>\n"
  415 
  416 #: lib/xstrtol-error.c:63
  417 #, c-format
  418 msgid "invalid %s%s argument '%s'"
  419 msgstr "неправилен аргумент „%3$s“ за опцията „%1$s%2$s“"
  420 
  421 #: lib/xstrtol-error.c:68
  422 #, c-format
  423 msgid "invalid suffix in %s%s argument '%s'"
  424 msgstr "неправилен суфикс в аргумента „%3$s“ за опцията „%1$s%2$s“"
  425 
  426 #: lib/xstrtol-error.c:72
  427 #, c-format
  428 msgid "%s%s argument '%s' too large"
  429 msgstr "прекалено дълъг аргумент „%3$s“ за опцията „%1$s%2$s“"
  430 
  431 #. This is a proper name. See the gettext manual, section Names.
  432 #: src/grep.c:60
  433 msgid "Mike Haertel"
  434 msgstr "Mike Haertel"
  435 
  436 #: src/grep.c:61
  437 msgid "others, see <https://git.sv.gnu.org/cgit/grep.git/tree/AUTHORS>"
  438 msgstr "и др., вижте <https://git.sv.gnu.org/cgit/grep.git/tree/AUTHORS>"
  439 
  440 #: src/grep.c:586
   403#: lib/version-etc.c:260
   404#, c-format
   405msgid "General help using GNU software: <%s>\n"
   406msgstr "Обща помощ за програмите на GNU: <%s>\n"
   407
   408#: src/grep.c:584
  441409msgid "(standard input)"
  442410msgstr "(стандартен вход)"
  443411
  444 #: src/grep.c:766
   412#: src/grep.c:764
  445413msgid "invalid context length argument"
  446414msgstr "неправилен размер на контекста"
  447415
  448 #: src/grep.c:831
   416#: src/grep.c:829
  449417msgid "input is too large to count"
  450418msgstr "входните данни са прекалено големи, за да бъдат преброени"
  451419
  452 #: src/grep.c:1582
   420#: src/grep.c:1583
  453421#, c-format
  454422msgid "Binary file %s matches\n"
  455423msgstr "Двоичният файл „%s“ напасва\n"
  456424
  457 #: src/grep.c:1630
   425#: src/grep.c:1624
  458426#, c-format
  459427msgid "warning: %s: %s"
  460428msgstr "предупреждение: %s: %s"
  461429
  462 #: src/grep.c:1631
   430#: src/grep.c:1625
  463431msgid "recursive directory loop"
  464432msgstr "зацикляне при рекурсивна обработка на директориите"
  465433
  466 #: src/grep.c:1847
   434#: src/grep.c:1845
  467435#, c-format
  468436msgid "input file %s is also the output"
  469437msgstr "входният файл „%s“ е и изходен"
  470438
  471 #: src/grep.c:1910 src/grep.c:1917
   439#: src/grep.c:1908 src/grep.c:1915
  472440#, c-format
  473441msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERNS [FILE]...\n"
  474442msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]… ШАБЛОН… [ФАЙЛ]…\n"
  475443
  476 #: src/grep.c:1912
   444#: src/grep.c:1910
  477445#, c-format
  478446msgid "Try '%s --help' for more information.\n"
  479447msgstr "За повече информация изпълнете „%s --help“.\n"
  480448
  481 #: src/grep.c:1918
   449#: src/grep.c:1916
  482450#, c-format
  483451msgid "Search for PATTERNS in each FILE.\n"
  484452msgstr "Търсене на текст, напасващ с ШАБЛОНите във всеки зададен ФАЙЛ.\n"
  485453
  486 #: src/grep.c:1919
   454#: src/grep.c:1917
  487455#, c-format
  488456msgid ""
   
  497465"Избор на шаблона и интерпретация:\n"
  498466
  499 #: src/grep.c:1924
   467#: src/grep.c:1922
  500468#, c-format
  501469msgid ""
   
  510478"  -P, --perl-regexp         ШАБЛОНите са регулярни изрази на Perl\n"
  511479
  512 #: src/grep.c:1930
   480#: src/grep.c:1928
  513481#, c-format
  514482msgid ""
  515483"  -e, --regexp=PATTERNS     use PATTERNS for matching\n"
  516484"  -f, --file=FILE           take PATTERNS from FILE\n"
  517 "  -i, --ignore-case         ignore case distinctions\n"
   485"  -i, --ignore-case         ignore case distinctions in patterns and data\n"
   486"      --no-ignore-case      do not ignore case distinctions (default)\n"
  518487"  -w, --word-regexp         match only whole words\n"
  519488"  -x, --line-regexp         match only whole lines\n"
   
  523492"  -f, --file=ФАЙЛ           изчитане на ШАБЛОНите от ФАЙЛ\n"
  524493"  -i, --ignore-case         без разлика между главни и малки букви\n"
   494"      --no-ignore-case      със разлика между главни и малки букви (стандартно)\n"
  525495"  -w, --word-regexp         съвпадане само с цели думи\n"
  526496"  -x, --line-regexp         съвпадане само с цели редове\n"
  527497"  -z, --null-data           редовете завършват с NULL, а не със знак за нов ред\n"
  528498
  529 #: src/grep.c:1937
   499#: src/grep.c:1936
  530500#, c-format
  531501msgid ""
   
  544514"      --help                извеждане на помощна информация и изход\n"
  545515
  546 #: src/grep.c:1944
   516#: src/grep.c:1943
  547517#, c-format
  548518msgid ""
   
  567537"      --label=ЕТИКЕТ        използване на ЕТИКЕТ като име за стандартния вход\n"
  568538
  569 #: src/grep.c:1955
   539#: src/grep.c:1954
  570540#, c-format
  571541msgid ""
   
  583553"  -a, --text                същото като „--binary-files=text“\n"
  584554
  585 #: src/grep.c:1962
   555#: src/grep.c:1961
  586556#, c-format
  587557msgid ""
   
  604574"  -R, -r, --recursive       същото като „--directories=recurse“\n"
  605575
  606 #: src/grep.c:1971
   576#: src/grep.c:1970
  607577#, c-format
  608578msgid ""
   
  624594"                            ШАБЛОНа_ЗА_ИМЕ\n"
  625595
  626 #: src/grep.c:1978
   596#: src/grep.c:1977
  627597#, c-format
  628598msgid ""
   
  639609"  -Z, --null                извеждане на знак NULL след всяко име на файл\n"
  640610
  641 #: src/grep.c:1984
   611#: src/grep.c:1983
  642612#, c-format
  643613msgid ""
   
  655625"                            редове\n"
  656626
  657 #: src/grep.c:1991
   627#: src/grep.c:1990
  658628#, c-format
  659629msgid ""
   
  672642"                            (DOS/Windows)\n"
  673643
  674 #: src/grep.c:1998
   644#: src/grep.c:1997
  675645#, c-format
  676646msgid ""
   
  686656"„-q“ и възникне грешка, изходният код е 2.\n"
  687657
  688 #: src/grep.c:2038
   658#: src/grep.c:2039
  689659msgid "conflicting matchers specified"
  690660msgstr "зададените изрази за съвпадение са в конфликт"
  691661
  692 #: src/grep.c:2042
   662#: src/grep.c:2046
   663msgid "Perl matching not supported in a --disable-perl-regexp build"
   664msgstr ""
   665"Липсва поддръжка на шаблони по Perl — текущата команда е компилирана с\n"
   666"опцията „--disable-perl-regexp“."
   667
   668#: src/grep.c:2048
  693669#, c-format
  694670msgid "invalid matcher %s"
  695671msgstr "неправилен израз „%s“"
  696672
  697 #: src/grep.c:2463
   673#: src/grep.c:2472
  698674#, c-format
  699675msgid "warning: GREP_OPTIONS is deprecated; please use an alias or script"
   
  702678"обвивката или скрипт"
  703679
  704 #: src/grep.c:2490
   680#: src/grep.c:2499
  705681msgid "unknown devices method"
  706682msgstr "неизвестен метод за обработка на специалните файлове"
  707683
  708 #: src/grep.c:2634
   684#: src/grep.c:2645
  709685msgid "invalid max count"
  710686msgstr "неправилен максимален брой"
  711687
  712 #: src/grep.c:2692
   688#: src/grep.c:2703
  713689msgid "unknown binary-files type"
  714690msgstr "непознат вид двоичен файл"
  715691
  716 #: src/pcresearch.c:86
   692#: src/grep.c:2788
   693msgid ""
   694"Written by Mike Haertel and others; see\n"
   695"<https://git.sv.gnu.org/cgit/grep.git/tree/AUTHORS>."
   696msgstr ""
   697"Създадено от Mike Haertel и др., вижте\n"
   698"<https://git.sv.gnu.org/cgit/grep.git/tree/AUTHORS>."
   699
   700#: src/pcresearch.c:85
  717701msgid "failed to allocate memory for the PCRE JIT stack"
  718702msgstr "неуспешно заделяне на памет за стека за изпълнение на шаблоните за „PCRE“"
  719703
  720 #: src/pcresearch.c:118
  721 msgid "support for the -P option is not compiled into this --disable-perl-regexp binary"
  722 msgstr ""
  723 "поддръжката на опцията „-P“ липсва в текущата команда, която е компилирана с\n"
  724 "опцията „--disable-perl-regexp“."
  725 
  726 #: src/pcresearch.c:140
   704#: src/pcresearch.c:132
  727705msgid "-P supports only unibyte and UTF-8 locales"
  728706msgstr "опцията „-P“ изисква локалът да е с еднобайтово кодиране или UTF-8"
  729707
  730 #: src/pcresearch.c:146
   708#: src/pcresearch.c:138
  731709msgid "the -P option only supports a single pattern"
  732710msgstr "опцията „-P“ поддържа само един шаблон"
  733711
  734 #: src/pcresearch.c:189
   712#: src/pcresearch.c:181
  735713msgid "internal error (should never happen)"
  736714msgstr "вътрешна грешка, която не трябва да възниква — молим да я докладвате"
  737715
  738 #: src/pcresearch.c:214
  739 msgid "internal error"
  740 msgstr "вътрешна грешка, която не трябва да възниква — молим да я докладвате"
  741 
  742 #: src/pcresearch.c:237
   716#: src/pcresearch.c:224
  743717msgid "exceeded PCRE's line length limit"
  744718msgstr "максималният размер на реда за „PCRE“ е превишен"
  745719
  746 #: src/pcresearch.c:317
   720#: src/pcresearch.c:304
  747721msgid "exhausted PCRE JIT stack"
  748722msgstr "паметта за стека за изпълнение на шаблоните за „PCRE“ свърши"
  749723
  750 #: src/pcresearch.c:321
   724#: src/pcresearch.c:308
  751725msgid "exceeded PCRE's backtracking limit"
  752726msgstr "максималният брой връщания при рекурсия на „PCRE“ е превишен"
  753727
  754 #: src/pcresearch.c:328
   728#: src/pcresearch.c:315
  755729#, c-format
  756730msgid "internal PCRE error: %d"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.