Changeset 3334


Ignore:
Timestamp:
Oct 19, 2019, 2:00:28 PM (22 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/396

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3317 r3334  
  3232# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
  3333# switch to branch преминавам към клон
  34 # sparse entry частично изтеглена директория/път
   34# sparse entry/blob частично изтеглена директория/път/обект-BLOB
  3535# revision range диапазон на версиите
  3636# cover letter придружаващо писмо
   
  156156msgid ""
  157157msgstr ""
  158 "Project-Id-Version: git 2.22\n"
   158"Project-Id-Version: git 2.24\n"
  159159"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  160 "POT-Creation-Date: 2019-08-10 12:25+0300\n"
  161 "PO-Revision-Date: 2019-08-10 12:33+0300\n"
   160"POT-Creation-Date: 2019-10-19 09:17+0200\n"
   161"PO-Revision-Date: 2019-10-19 12:20+0200\n"
  162162"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  163163"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  210210msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
  211211
  212 #: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
   212#: advice.c:193 builtin/merge.c:1332
  213213msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
  214214msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
   
  356356msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
  357357
  358 #: apply.c:1460
  359 #, c-format
  360 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
  361 msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
  362 
  363 #: apply.c:1529
  364 #, c-format
  365 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
  366 msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
  367 
  368 #: apply.c:1551
   358#: apply.c:1372
  369359#, c-format
  370360msgid ""
   
  381371"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  382372
  383 #: apply.c:1564
   373#: apply.c:1385
  384374#, c-format
  385375msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
   
  387377"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  388378
  389 #: apply.c:1752
   379#: apply.c:1481
   380#, c-format
   381msgid "recount: unexpected line: %.*s"
   382msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
   383
   384#: apply.c:1550
   385#, c-format
   386msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
   387msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
   388
   389#: apply.c:1753
  390390msgid "new file depends on old contents"
  391391msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
  392392
  393 #: apply.c:1754
   393#: apply.c:1755
  394394msgid "deleted file still has contents"
  395395msgstr "изтритият файл не е празен"
  396396
  397 #: apply.c:1788
   397#: apply.c:1789
  398398#, c-format
  399399msgid "corrupt patch at line %d"
  400400msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
  401401
  402 #: apply.c:1825
   402#: apply.c:1826
  403403#, c-format
  404404msgid "new file %s depends on old contents"
  405405msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
  406406
  407 #: apply.c:1827
   407#: apply.c:1828
  408408#, c-format
  409409msgid "deleted file %s still has contents"
  410410msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
  411411
  412 #: apply.c:1830
   412#: apply.c:1831
  413413#, c-format
  414414msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
  415415msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
  416416
  417 #: apply.c:1977
   417#: apply.c:1978
  418418#, c-format
  419419msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
  420420msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
  421421
  422 #: apply.c:2014
   422#: apply.c:2015
  423423#, c-format
  424424msgid "unrecognized binary patch at line %d"
  425425msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
  426426
  427 #: apply.c:2176
   427#: apply.c:2177
  428428#, c-format
  429429msgid "patch with only garbage at line %d"
  430430msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
  431431
  432 #: apply.c:2262
   432#: apply.c:2263
  433433#, c-format
  434434msgid "unable to read symlink %s"
  435435msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
  436436
  437 #: apply.c:2266
   437#: apply.c:2267
  438438#, c-format
  439439msgid "unable to open or read %s"
  440440msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
  441441
  442 #: apply.c:2925
   442#: apply.c:2926
  443443#, c-format
  444444msgid "invalid start of line: '%c'"
  445445msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
  446446
  447 #: apply.c:3046
   447#: apply.c:3047
  448448#, c-format
  449449msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
   
  454454"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
  455455
  456 #: apply.c:3058
   456#: apply.c:3059
  457457#, c-format
  458458msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
   
  460460"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
  461461
  462 #: apply.c:3064
   462#: apply.c:3065
  463463#, c-format
  464464msgid ""
   
  469469"%.*s"
  470470
  471 #: apply.c:3086
   471#: apply.c:3087
  472472#, c-format
  473473msgid "missing binary patch data for '%s'"
  474474msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
  475475
  476 #: apply.c:3094
   476#: apply.c:3095
  477477#, c-format
  478478msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
   
  481481"парче за „%s“ липсва"
  482482
  483 #: apply.c:3141
   483#: apply.c:3142
  484484#, c-format
  485485msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
  486486msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
  487487
  488 #: apply.c:3151
   488#: apply.c:3152
  489489#, c-format
  490490msgid ""
   
  492492msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
  493493
  494 #: apply.c:3159
   494#: apply.c:3160
  495495#, c-format
  496496msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
  497497msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
  498498
  499 #: apply.c:3177
   499#: apply.c:3178
  500500#, c-format
  501501msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
   
  504504"прочетен"
  505505
  506 #: apply.c:3190
   506#: apply.c:3191
  507507#, c-format
  508508msgid "binary patch does not apply to '%s'"
  509509msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
  510510
  511 #: apply.c:3196
   511#: apply.c:3197
  512512#, c-format
  513513msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
   
  516516"бе получено: „%s“)"
  517517
  518 #: apply.c:3217
   518#: apply.c:3218
  519519#, c-format
  520520msgid "patch failed: %s:%ld"
  521521msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
  522522
  523 #: apply.c:3340
   523#: apply.c:3341
  524524#, c-format
  525525msgid "cannot checkout %s"
  526526msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  527527
  528 #: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
   528#: apply.c:3393 apply.c:3404 apply.c:3450 midx.c:61 setup.c:280
  529529#, c-format
  530530msgid "failed to read %s"
  531531msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  532532
  533 #: apply.c:3400
   533#: apply.c:3401
  534534#, c-format
  535535msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
  536536msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
  537537
  538 #: apply.c:3429 apply.c:3672
   538#: apply.c:3430 apply.c:3673
  539539#, c-format
  540540msgid "path %s has been renamed/deleted"
  541541msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
  542542
  543 #: apply.c:3515 apply.c:3687
   543#: apply.c:3516 apply.c:3688
  544544#, c-format
  545545msgid "%s: does not exist in index"
  546546msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
  547547
  548 #: apply.c:3524 apply.c:3695
   548#: apply.c:3525 apply.c:3696
  549549#, c-format
  550550msgid "%s: does not match index"
  551551msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
  552552
  553 #: apply.c:3559
   553#: apply.c:3560
  554554msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
  555555msgstr ""
   
  557557"сливане."
  558558
  559 #: apply.c:3562
   559#: apply.c:3563
  560560#, c-format
  561561msgid "Falling back to three-way merge...\n"
  562562msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
  563563
  564 #: apply.c:3578 apply.c:3582
   564#: apply.c:3579 apply.c:3583
  565565#, c-format
  566566msgid "cannot read the current contents of '%s'"
  567567msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
  568568
  569 #: apply.c:3594
   569#: apply.c:3595
  570570#, c-format
  571571msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
  572572msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
  573573
  574 #: apply.c:3608
   574#: apply.c:3609
  575575#, c-format
  576576msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
  577577msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
  578578
  579 #: apply.c:3613
   579#: apply.c:3614
  580580#, c-format
  581581msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
  582582msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
  583583
  584 #: apply.c:3639
   584#: apply.c:3640
  585585msgid "removal patch leaves file contents"
  586586msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
  587587
  588 #: apply.c:3712
   588#: apply.c:3713
  589589#, c-format
  590590msgid "%s: wrong type"
  591591msgstr "„%s“: неправилен вид"
  592592
  593 #: apply.c:3714
   593#: apply.c:3715
  594594#, c-format
  595595msgid "%s has type %o, expected %o"
  596596msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
  597597
  598 #: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
   598#: apply.c:3866 apply.c:3868 read-cache.c:830 read-cache.c:856
  599599#: read-cache.c:1309
  600600#, c-format
   
  602602msgstr "неправилен път: „%s“"
  603603
  604 #: apply.c:3923
   604#: apply.c:3924
  605605#, c-format
  606606msgid "%s: already exists in index"
  607607msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
  608608
  609 #: apply.c:3926
   609#: apply.c:3927
  610610#, c-format
  611611msgid "%s: already exists in working directory"
  612612msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
  613613
  614 #: apply.c:3946
   614#: apply.c:3947
  615615#, c-format
  616616msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
  617617msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
  618618
  619 #: apply.c:3951
   619#: apply.c:3952
  620620#, c-format
  621621msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
   
  623623"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
  624624
  625 #: apply.c:3971
   625#: apply.c:3972
  626626#, c-format
  627627msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
  628628msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
  629629
  630 #: apply.c:3975
   630#: apply.c:3976
  631631#, c-format
  632632msgid "%s: patch does not apply"
  633633msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  634634
  635 #: apply.c:3990
   635#: apply.c:3991
  636636#, c-format
  637637msgid "Checking patch %s..."
  638638msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
  639639
  640 #: apply.c:4082
   640#: apply.c:4083
  641641#, c-format
  642642msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
   
  644644"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
  645645
  646 #: apply.c:4089
   646#: apply.c:4090
  647647#, c-format
  648648msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
  649649msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
  650650
  651 #: apply.c:4092
   651#: apply.c:4093
  652652#, c-format
  653653msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
  654654msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
  655655
  656 #: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
   656#: apply.c:4098 builtin/checkout.c:279 builtin/reset.c:143
  657657#, c-format
  658658msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
  659659msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
  660660
  661 #: apply.c:4101
   661#: apply.c:4102
  662662#, c-format
  663663msgid "could not add %s to temporary index"
  664664msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
  665665
  666 #: apply.c:4111
   666#: apply.c:4112
  667667#, c-format
  668668msgid "could not write temporary index to %s"
  669669msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
  670670
  671 #: apply.c:4249
   671#: apply.c:4250
  672672#, c-format
  673673msgid "unable to remove %s from index"
  674674msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
  675675
  676 #: apply.c:4283
   676#: apply.c:4284
  677677#, c-format
  678678msgid "corrupt patch for submodule %s"
  679679msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
  680680
  681 #: apply.c:4289
   681#: apply.c:4290
  682682#, c-format
  683683msgid "unable to stat newly created file '%s'"
   
  685685"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
  686686
  687 #: apply.c:4297
   687#: apply.c:4298
  688688#, c-format
  689689msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
   
  691691"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
  692692
  693 #: apply.c:4303 apply.c:4448
   693#: apply.c:4304 apply.c:4449
  694694#, c-format
  695695msgid "unable to add cache entry for %s"
  696696msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
  697697
  698 #: apply.c:4346
   698#: apply.c:4347
  699699#, c-format
  700700msgid "failed to write to '%s'"
  701701msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  702702
  703 #: apply.c:4350
   703#: apply.c:4351
  704704#, c-format
  705705msgid "closing file '%s'"
  706706msgstr "затваряне на файла „%s“"
  707707
  708 #: apply.c:4420
   708#: apply.c:4421
  709709#, c-format
  710710msgid "unable to write file '%s' mode %o"
  711711msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
  712712
  713 #: apply.c:4518
   713#: apply.c:4519
  714714#, c-format
  715715msgid "Applied patch %s cleanly."
  716716msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
  717717
  718 #: apply.c:4526
   718#: apply.c:4527
  719719msgid "internal error"
  720720msgstr "вътрешна грешка"
  721721
  722 #: apply.c:4529
   722#: apply.c:4530
  723723#, c-format
  724724msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
   
  727727msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
  728728
  729 #: apply.c:4540
   729#: apply.c:4541
  730730#, c-format
  731731msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
  732732msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
  733733
  734 #: apply.c:4548 builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:1168
   734#: apply.c:4549 builtin/fetch.c:898 builtin/fetch.c:1194
  735735#, c-format
  736736msgid "cannot open %s"
  737737msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  738738
  739 #: apply.c:4562
   739#: apply.c:4563
  740740#, c-format
  741741msgid "Hunk #%d applied cleanly."
  742742msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
  743743
  744 #: apply.c:4566
   744#: apply.c:4567
  745745#, c-format
  746746msgid "Rejected hunk #%d."
  747747msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
  748748
  749 #: apply.c:4676
   749#: apply.c:4686
  750750#, c-format
  751751msgid "Skipped patch '%s'."
  752752msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
  753753
  754 #: apply.c:4684
   754#: apply.c:4694
  755755msgid "unrecognized input"
  756756msgstr "непознат вход"
  757757
  758 #: apply.c:4704
   758#: apply.c:4714
  759759msgid "unable to read index file"
  760760msgstr "индексът не може да бъде записан"
  761761
  762 #: apply.c:4859
   762#: apply.c:4871
  763763#, c-format
  764764msgid "can't open patch '%s': %s"
  765765msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
  766766
  767 #: apply.c:4886
   767#: apply.c:4898
  768768#, c-format
  769769msgid "squelched %d whitespace error"
   
  772772msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
  773773
  774 #: apply.c:4892 apply.c:4907
   774#: apply.c:4904 apply.c:4919
  775775#, c-format
  776776msgid "%d line adds whitespace errors."
   
  779779msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
  780780
  781 #: apply.c:4900
   781#: apply.c:4912
  782782#, c-format
  783783msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
   
  788788"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
  789789
  790 #: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
   790#: apply.c:4928 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
  791791msgid "Unable to write new index file"
  792792msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
  793793
  794 #: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
  795 #: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
  796 #: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
   794#: apply.c:4955 apply.c:4958 builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200
   795#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:143 builtin/merge.c:273
   796#: builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:407
  797797#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
  798798#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
   
  801801msgstr "път"
  802802
  803 #: apply.c:4944
   803#: apply.c:4956
  804804msgid "don't apply changes matching the given path"
  805805msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
  806806
  807 #: apply.c:4947
   807#: apply.c:4959
  808808msgid "apply changes matching the given path"
  809809msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
  810810
  811 #: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
   811#: apply.c:4961 builtin/am.c:2206
  812812msgid "num"
  813813msgstr "БРОЙ"
  814814
  815 #: apply.c:4950
   815#: apply.c:4962
  816816msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
  817817msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
  818818
  819 #: apply.c:4953
   819#: apply.c:4965
  820820msgid "ignore additions made by the patch"
  821821msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
  822822
  823 #: apply.c:4955
   823#: apply.c:4967
  824824msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
  825825msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
  826826
  827 #: apply.c:4959
   827#: apply.c:4971
  828828msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
  829829msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
  830830
  831 #: apply.c:4961
   831#: apply.c:4973
  832832msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
  833833msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
  834834
  835 #: apply.c:4963
   835#: apply.c:4975
  836836msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
  837837msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
  838838
  839 #: apply.c:4965
   839#: apply.c:4977
  840840msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
  841841msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
  842842
  843 #: apply.c:4967
   843#: apply.c:4979
  844844msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
  845845msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
  846846
  847 #: apply.c:4969
   847#: apply.c:4981
  848848msgid "apply a patch without touching the working tree"
  849849msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
  850850
  851 #: apply.c:4971
   851#: apply.c:4983
  852852msgid "accept a patch that touches outside the working area"
  853853msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
  854854
  855 #: apply.c:4974
   855#: apply.c:4986
  856856msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
  857857msgstr ""
   
  859859"summary“"
  860860
  861 #: apply.c:4976
   861#: apply.c:4988
  862862msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
  863863msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
  864864
  865 #: apply.c:4978
   865#: apply.c:4990
  866866msgid "build a temporary index based on embedded index information"
  867867msgstr ""
  868868"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
  869869
  870 #: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
   870#: apply.c:4993 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
  871871msgid "paths are separated with NUL character"
  872872msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
  873873
  874 #: apply.c:4983
   874#: apply.c:4995
  875875msgid "ensure at least <n> lines of context match"
  876876msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
  877877
  878 #: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
   878#: apply.c:4996 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
  879879#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
  880 #: builtin/pack-objects.c:3330 builtin/rebase.c:1421
   880#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1445
  881881msgid "action"
  882882msgstr "действие"
  883883
  884 #: apply.c:4985
   884#: apply.c:4997
  885885msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
  886886msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
  887887
  888 #: apply.c:4988 apply.c:4991
   888#: apply.c:5000 apply.c:5003
  889889msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
  890890msgstr ""
  891891"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
  892892
  893 #: apply.c:4994
   893#: apply.c:5006
  894894msgid "apply the patch in reverse"
  895895msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
  896896
  897 #: apply.c:4996
   897#: apply.c:5008
  898898msgid "don't expect at least one line of context"
  899899msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
  900900
  901 #: apply.c:4998
   901#: apply.c:5010
  902902msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
  903903msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
  904904
  905 #: apply.c:5000
   905#: apply.c:5012
  906906msgid "allow overlapping hunks"
  907907msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
  908908
  909 #: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
   909#: apply.c:5013 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
  910910#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
  911 #: builtin/log.c:2068 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
   911#: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
  912912msgid "be verbose"
  913913msgstr "повече подробности"
  914914
  915 #: apply.c:5003
   915#: apply.c:5015
  916916msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
  917917msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
  918918
  919 #: apply.c:5006
   919#: apply.c:5018
  920920msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
  921921msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
  922922
  923 #: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
   923#: apply.c:5020 builtin/am.c:2194
  924924msgid "root"
  925925msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  926926
  927 #: apply.c:5009
   927#: apply.c:5021
  928928msgid "prepend <root> to all filenames"
  929929msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
   
  980980msgstr "ФОРМАТ на архива"
  981981
  982 #: archive.c:458 builtin/log.c:1580
   982#: archive.c:458 builtin/log.c:1581
  983983msgid "prefix"
  984984msgstr "ПРЕФИКС"
   
  988988msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
  989989
  990 #: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
  991 #: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
  992 #: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
  993 #: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
  994 #: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
   990#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:873 builtin/blame.c:874
   991#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
   992#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
   993#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
   994#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
   995#: parse-options.h:186
  995996msgid "file"
  996997msgstr "ФАЙЛ"
   
  10241025msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
  10251026
  1026 #: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
   1027#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
  10271028#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
  10281029msgid "repo"
   
  10331034msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
  10341035
  1035 #: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
   1036#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
  10361037#: builtin/notes.c:498
  10371038msgid "command"
   
  10691070msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
  10701071
  1071 #: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
   1072#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:363
  10721073#, c-format
  10731074msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
  10741075msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
  10751076
  1076 #: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
   1077#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:353
  10771078#, c-format
  10781079msgid "cannot read %s"
  10791080msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
  10801081
  1081 #: archive-tar.c:459
   1082#: archive-tar.c:465
  10821083#, c-format
  10831084msgid "unable to start '%s' filter"
  10841085msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
  10851086
  1086 #: archive-tar.c:462
   1087#: archive-tar.c:468
  10871088msgid "unable to redirect descriptor"
  10881089msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
  10891090
  1090 #: archive-tar.c:469
   1091#: archive-tar.c:475
  10911092#, c-format
  10921093msgid "'%s' filter reported error"
   
  11131114msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
  11141115
  1115 #: attr.c:211
   1116#: attr.c:213
  11161117#, c-format
  11171118msgid "%.*s is not a valid attribute name"
  11181119msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
  11191120
  1120 #: attr.c:368
   1121#: attr.c:370
  11211122#, c-format
  11221123msgid "%s not allowed: %s:%d"
  11231124msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
  11241125
  1125 #: attr.c:408
   1126#: attr.c:410
  11261127msgid ""
  11271128"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
   
  12501251msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
  12511252
  1252 #: blame.c:2697
   1253#: blame.c:2700
  12531254msgid "--contents and --reverse do not blend well."
  12541255msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
  12551256
  1256 #: blame.c:2711
   1257#: blame.c:2714
  12571258msgid "cannot use --contents with final commit object name"
  12581259msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
  12591260
  1260 #: blame.c:2732
   1261#: blame.c:2735
  12611262msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
  12621263msgstr ""
   
  12641265"указването на крайно подаване"
  12651266
  1266 #: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
  1267 #: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:963
  1268 #: builtin/log.c:1451 builtin/log.c:1827 builtin/log.c:2117 builtin/merge.c:411
  1269 #: builtin/pack-objects.c:3148 builtin/pack-objects.c:3163
   1267#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:1971
   1268#: sequencer.c:4305 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:964
   1269#: builtin/log.c:1452 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
   1270#: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
  12701271#: builtin/shortlog.c:192
  12711272msgid "revision walk setup failed"
  12721273msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
  12731274
  1274 #: blame.c:2759
   1275#: blame.c:2762
  12751276msgid ""
  12761277"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
   
  12791280"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
  12801281
  1281 #: blame.c:2770
   1282#: blame.c:2773
  12821283#, c-format
  12831284msgid "no such path %s in %s"
  12841285msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
  12851286
  1286 #: blame.c:2781
   1287#: blame.c:2784
  12871288#, c-format
  12881289msgid "cannot read blob %s for path %s"
   
  14371438msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
  14381439
  1439 #: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
   1440#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2221 sequencer.c:2962
  14401441#: builtin/commit.c:791
  14411442#, c-format
   
  14911492"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
  14921493
  1493 #: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1732 builtin/shortlog.c:306
   1494#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1733 builtin/shortlog.c:306
  14941495#, c-format
  14951496msgid "unrecognized argument: %s"
   
  15141515msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
  15151516
  1516 #: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
  1517 #: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
   1517#: commit.c:50 sequencer.c:2665 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
   1518#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
  15181519#, c-format
  15191520msgid "could not parse %s"
   
  15481549"    git config advice.graftFileDeprecated false"
  15491550
  1550 #: commit.c:1127
   1551#: commit.c:1128
  15511552#, c-format
  15521553msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
   
  15541555"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
  15551556
  1556 #: commit.c:1130
   1557#: commit.c:1131
  15571558#, c-format
  15581559msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
   
  15601561"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
  15611562
  1562 #: commit.c:1133
   1563#: commit.c:1134
  15631564#, c-format
  15641565msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
  15651566msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
  15661567
  1567 #: commit.c:1136
   1568#: commit.c:1137
  15681569#, c-format
  15691570msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
  15701571msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
  15711572
  1572 #: commit.c:1390
   1573#: commit.c:1391
  15731574msgid ""
  15741575"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
   
  16321633msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
  16331634
  1634 #: commit-graph.c:554 commit-graph.c:614
   1635#: commit-graph.c:561 commit-graph.c:621
  16351636msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
  16361637msgstr ""
  16371638"неправилна позиция на подаването.  Вероятно графът с подаванията е повреден"
  16381639
  1639 #: commit-graph.c:575
   1640#: commit-graph.c:582
  16401641#, c-format
  16411642msgid "could not find commit %s"
  16421643msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
  16431644
  1644 #: commit-graph.c:1002 builtin/pack-objects.c:2657
   1645#: commit-graph.c:855 builtin/am.c:1287
   1646#, c-format
   1647msgid "unable to parse commit %s"
   1648msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
   1649
   1650#: commit-graph.c:859
   1651#, c-format
   1652msgid "unable to get tree for %s"
   1653msgstr "дървото на „%s“ не може да бъде получено"
   1654
   1655#: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
  16451656#, c-format
  16461657msgid "unable to get type of object %s"
  16471658msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
  16481659
  1649 #: commit-graph.c:1034
   1660#: commit-graph.c:1049
  16501661msgid "Loading known commits in commit graph"
  16511662msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
  16521663
  1653 #: commit-graph.c:1051
   1664#: commit-graph.c:1066
  16541665msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
  16551666msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
  16561667
  1657 #: commit-graph.c:1070
   1668#: commit-graph.c:1085
  16581669msgid "Clearing commit marks in commit graph"
  16591670msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
  16601671
  1661 #: commit-graph.c:1089
   1672#: commit-graph.c:1104
  16621673msgid "Computing commit graph generation numbers"
  16631674msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
  16641675
  1665 #: commit-graph.c:1163
   1676#: commit-graph.c:1179
  16661677#, c-format
  16671678msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
   
  16701681msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
  16711682
  1672 #: commit-graph.c:1176
   1683#: commit-graph.c:1192
  16731684#, c-format
  16741685msgid "error adding pack %s"
  16751686msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
  16761687
  1677 #: commit-graph.c:1180
   1688#: commit-graph.c:1196
  16781689#, c-format
  16791690msgid "error opening index for %s"
  16801691msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
  16811692
  1682 #: commit-graph.c:1204
   1693#: commit-graph.c:1220
  16831694#, c-format
  16841695msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
   
  16871698msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
  16881699
  1689 #: commit-graph.c:1238
   1700#: commit-graph.c:1240
   1701#, c-format
   1702msgid "invalid commit object id: %s"
   1703msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
   1704
   1705#: commit-graph.c:1255
  16901706msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
  16911707msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
  16921708
  1693 #: commit-graph.c:1253
   1709#: commit-graph.c:1270
  16941710msgid "Counting distinct commits in commit graph"
  16951711msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
  16961712
  1697 #: commit-graph.c:1284
   1713#: commit-graph.c:1300
  16981714msgid "Finding extra edges in commit graph"
  16991715msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
  17001716
  1701 #: commit-graph.c:1332
   1717#: commit-graph.c:1346
  17021718msgid "failed to write correct number of base graph ids"
  17031719msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
  17041720
  1705 #: commit-graph.c:1365 midx.c:811
   1721#: commit-graph.c:1379 midx.c:810
  17061722#, c-format
  17071723msgid "unable to create leading directories of %s"
  17081724msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
  17091725
  1710 #: commit-graph.c:1377 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:240
   1726#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:241
  17111727#, c-format
  17121728msgid "unable to create '%s'"
  17131729msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
  17141730
  1715 #: commit-graph.c:1437
   1731#: commit-graph.c:1451
  17161732#, c-format
  17171733msgid "Writing out commit graph in %d pass"
   
  17201736msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
  17211737
  1722 #: commit-graph.c:1478
   1738#: commit-graph.c:1492
  17231739msgid "unable to open commit-graph chain file"
  17241740msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
  17251741
  1726 #: commit-graph.c:1490
   1742#: commit-graph.c:1504
  17271743msgid "failed to rename base commit-graph file"
  17281744msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
  17291745
  1730 #: commit-graph.c:1510
   1746#: commit-graph.c:1524
  17311747msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
  17321748msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
  17331749
  1734 #: commit-graph.c:1621
   1750#: commit-graph.c:1635
  17351751msgid "Scanning merged commits"
  17361752msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
  17371753
  1738 #: commit-graph.c:1632
   1754#: commit-graph.c:1646
  17391755#, c-format
  17401756msgid "unexpected duplicate commit id %s"
  17411757msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
  17421758
  1743 #: commit-graph.c:1657
   1759#: commit-graph.c:1670
  17441760msgid "Merging commit-graph"
  17451761msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
  17461762
  1747 #: commit-graph.c:1844
   1763#: commit-graph.c:1860
  17481764#, c-format
  17491765msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
  17501766msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
  17511767
  1752 #: commit-graph.c:1855
   1768#: commit-graph.c:1871
  17531769msgid "too many commits to write graph"
  17541770msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
  17551771
  1756 #: commit-graph.c:1945
   1772#: commit-graph.c:1961
  17571773msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
  17581774msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
  17591775
  1760 #: commit-graph.c:1955
   1776#: commit-graph.c:1971
  17611777#, c-format
  17621778msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
   
  17651781"е преди „%s“, а не трябва"
  17661782
  1767 #: commit-graph.c:1965 commit-graph.c:1980
   1783#: commit-graph.c:1981 commit-graph.c:1996
  17681784#, c-format
  17691785msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
   
  17721788"трябва да е %u"
  17731789
  1774 #: commit-graph.c:1972
   1790#: commit-graph.c:1988
  17751791#, c-format
  17761792msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
  17771793msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
  17781794
  1779 #: commit-graph.c:1989
   1795#: commit-graph.c:2006
  17801796msgid "Verifying commits in commit graph"
  17811797msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
  17821798
  1783 #: commit-graph.c:2002
   1799#: commit-graph.c:2020
  17841800#, c-format
  17851801msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
   
  17881804"анализира"
  17891805
  1790 #: commit-graph.c:2009
   1806#: commit-graph.c:2027
  17911807#, c-format
  17921808msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
   
  17951811"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  17961812
  1797 #: commit-graph.c:2019
   1813#: commit-graph.c:2037
  17981814#, c-format
  17991815msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
  18001816msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
  18011817
  1802 #: commit-graph.c:2028
   1818#: commit-graph.c:2046
  18031819#, c-format
  18041820msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
  18051821msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  18061822
  1807 #: commit-graph.c:2041
   1823#: commit-graph.c:2059
  18081824#, c-format
  18091825msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
  18101826msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
  18111827
  1812 #: commit-graph.c:2046
   1828#: commit-graph.c:2064
  18131829#, c-format
  18141830msgid ""
   
  18181834"не е"
  18191835
  1820 #: commit-graph.c:2050
   1836#: commit-graph.c:2068
  18211837#, c-format
  18221838msgid ""
   
  18261842"другаде е"
  18271843
  1828 #: commit-graph.c:2065
   1844#: commit-graph.c:2083
  18291845#, c-format
  18301846msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
   
  18331849"другаде е %u"
  18341850
  1835 #: commit-graph.c:2071
   1851#: commit-graph.c:2089
  18361852#, c-format
  18371853msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
   
  18821898msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
  18831899
  1884 #: config.c:406 sequencer.c:2463
   1900#: config.c:406 sequencer.c:2401
  18851901#, c-format
  18861902msgid "invalid key: %s"
   
  20042020msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
  20052021
  2006 #: config.c:1430
   2022#: config.c:1425
  20072023#, c-format
  20082024msgid "malformed value for %s"
  20092025msgstr "неправилна стойност за „%s“"
  20102026
  2011 #: config.c:1456
   2027#: config.c:1451
  20122028#, c-format
  20132029msgid "malformed value for %s: %s"
  20142030msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
  20152031
  2016 #: config.c:1457
   2032#: config.c:1452
  20172033msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
  20182034msgstr ""
   
  20222038"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
  20232039
  2024 #: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3410
   2040#: config.c:1513 builtin/pack-objects.c:3394
  20252041#, c-format
  20262042msgid "bad pack compression level %d"
  20272043msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
  20282044
  2029 #: config.c:1639
   2045#: config.c:1634
  20302046#, c-format
  20312047msgid "unable to load config blob object '%s'"
  20322048msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
  20332049
  2034 #: config.c:1642
   2050#: config.c:1637
  20352051#, c-format
  20362052msgid "reference '%s' does not point to a blob"
  20372053msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
  20382054
  2039 #: config.c:1659
   2055#: config.c:1654
  20402056#, c-format
  20412057msgid "unable to resolve config blob '%s'"
  20422058msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
  20432059
  2044 #: config.c:1689
   2060#: config.c:1684
  20452061#, c-format
  20462062msgid "failed to parse %s"
  20472063msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
  20482064
  2049 #: config.c:1745
   2065#: config.c:1740
  20502066msgid "unable to parse command-line config"
  20512067msgstr "неправилни настройки от командния ред"
  20522068
  2053 #: config.c:2094
   2069#: config.c:2091
  20542070msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
  20552071msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
  20562072
  2057 #: config.c:2264
   2073#: config.c:2261
  20582074#, c-format
  20592075msgid "Invalid %s: '%s'"
  20602076msgstr "Неправилен %s: „%s“"
  20612077
  2062 #: config.c:2307
  2063 #, c-format
  2064 msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
  2065 msgstr ""
  2066 "непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“.  Ще се ползва "
  2067 "стандартната стойност „keep“ (запазване)"
  2068 
  2069 #: config.c:2333
   2078#: config.c:2306
  20702079#, c-format
  20712080msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
   
  20742083"%d"
  20752084
  2076 #: config.c:2379
   2085#: config.c:2352
  20772086#, c-format
  20782087msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
  20792088msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
  20802089
  2081 #: config.c:2381
   2090#: config.c:2354
  20822091#, c-format
  20832092msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
  20842093msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
  20852094
  2086 #: config.c:2462
   2095#: config.c:2435
  20872096#, c-format
  20882097msgid "invalid section name '%s'"
  20892098msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
  20902099
  2091 #: config.c:2494
   2100#: config.c:2467
  20922101#, c-format
  20932102msgid "%s has multiple values"
  20942103msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
  20952104
  2096 #: config.c:2523
   2105#: config.c:2496
  20972106#, c-format
  20982107msgid "failed to write new configuration file %s"
  20992108msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
  21002109
  2101 #: config.c:2775 config.c:3099
   2110#: config.c:2748 config.c:3072
  21022111#, c-format
  21032112msgid "could not lock config file %s"
  21042113msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
  21052114
  2106 #: config.c:2786
   2115#: config.c:2759
  21072116#, c-format
  21082117msgid "opening %s"
  21092118msgstr "отваряне на „%s“"
  21102119
  2111 #: config.c:2821 builtin/config.c:328
   2120#: config.c:2794 builtin/config.c:328
  21122121#, c-format
  21132122msgid "invalid pattern: %s"
  21142123msgstr "неправилен шаблон: %s"
  21152124
  2116 #: config.c:2846
   2125#: config.c:2819
  21172126#, c-format
  21182127msgid "invalid config file %s"
  21192128msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
  21202129
  2121 #: config.c:2859 config.c:3112
   2130#: config.c:2832 config.c:3085
  21222131#, c-format
  21232132msgid "fstat on %s failed"
  21242133msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
  21252134
  2126 #: config.c:2870
   2135#: config.c:2843
  21272136#, c-format
  21282137msgid "unable to mmap '%s'"
  21292138msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
  21302139
  2131 #: config.c:2879 config.c:3117
   2140#: config.c:2852 config.c:3090
  21322141#, c-format
  21332142msgid "chmod on %s failed"
  21342143msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
  21352144
  2136 #: config.c:2964 config.c:3214
   2145#: config.c:2937 config.c:3187
  21372146#, c-format
  21382147msgid "could not write config file %s"
  21392148msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
  21402149
  2141 #: config.c:2998
   2150#: config.c:2971
  21422151#, c-format
  21432152msgid "could not set '%s' to '%s'"
  21442153msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
  21452154
  2146 #: config.c:3000 builtin/remote.c:782
   2155#: config.c:2973 builtin/remote.c:782
  21472156#, c-format
  21482157msgid "could not unset '%s'"
  21492158msgstr "„%s“ не може да се премахне"
  21502159
  2151 #: config.c:3090
   2160#: config.c:3063
  21522161#, c-format
  21532162msgid "invalid section name: %s"
  21542163msgstr "неправилно име на раздел: %s"
  21552164
  2156 #: config.c:3257
   2165#: config.c:3230
  21572166#, c-format
  21582167msgid "missing value for '%s'"
   
  22792288msgstr "непознат порт „%s“"
  22802289
  2281 #: connect.c:845 connect.c:1171
   2290#: connect.c:845 connect.c:1175
  22822291#, c-format
  22832292msgid "strange hostname '%s' blocked"
   
  22942303msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
  22952304
  2296 #: connect.c:924
   2305#: connect.c:928
  22972306msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
  22982307msgstr ""
   
  23012310"    git help pull"
  23022311
  2303 #: connect.c:1119
   2312#: connect.c:1123
  23042313msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
  23052314msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
  23062315
  2307 #: connect.c:1131
   2316#: connect.c:1135
  23082317msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
  23092318msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
  23102319
  2311 #: connect.c:1148
   2320#: connect.c:1152
  23122321msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
  23132322msgstr ""
  23142323"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
  23152324
  2316 #: connect.c:1260
   2325#: connect.c:1264
  23172326#, c-format
  23182327msgid "strange pathname '%s' blocked"
  23192328msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
  23202329
  2321 #: connect.c:1307
   2330#: connect.c:1311
  23222331msgid "unable to fork"
  23232332msgstr "неуспешно създаване на процес"
  23242333
  2325 #: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
   2334#: connected.c:88 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
  23262335msgid "Checking connectivity"
  23272336msgstr "Проверка на свързаността"
  23282337
  2329 #: connected.c:98
   2338#: connected.c:100
  23302339msgid "Could not run 'git rev-list'"
  23312340msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
  23322341
  2333 #: connected.c:118
   2342#: connected.c:120
  23342343msgid "failed write to rev-list"
  23352344msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
  23362345
  2337 #: connected.c:125
   2346#: connected.c:127
  23382347msgid "failed to close rev-list's stdin"
  23392348msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
  23402349
  2341 #: convert.c:193
   2350#: convert.c:194
  23422351#, c-format
  23432352msgid "illegal crlf_action %d"
  23442353msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
  23452354
  2346 #: convert.c:206
   2355#: convert.c:207
  23472356#, c-format
  23482357msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
  23492358msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
  23502359
  2351 #: convert.c:208
   2360#: convert.c:209
  23522361#, c-format
  23532362msgid ""
   
  23592368"директория."
  23602369
  2361 #: convert.c:216
   2370#: convert.c:217
  23622371#, c-format
  23632372msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
   
  23652374"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
  23662375
  2367 #: convert.c:218
   2376#: convert.c:219
  23682377#, c-format
  23692378msgid ""
   
  23762385"директория."
  23772386
  2378 #: convert.c:279
   2387#: convert.c:280
  23792388#, c-format
  23802389msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
   
  23832392"кодиране „%s“"
  23842393
  2385 #: convert.c:286
   2394#: convert.c:287
  23862395#, c-format
  23872396msgid ""
   
  23922401"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
  23932402
  2394 #: convert.c:304
   2403#: convert.c:305
  23952404#, c-format
  23962405msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
   
  23992408"„%s“"
  24002409
  2401 #: convert.c:306
   2410#: convert.c:307
  24022411#, c-format
  24032412msgid ""
   
  24092418"поредността на байтовете)."
  24102419
  2411 #: convert.c:424 convert.c:495
   2420#: convert.c:425 convert.c:496
  24122421#, c-format
  24132422msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
  24142423msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
  24152424
  2416 #: convert.c:467
   2425#: convert.c:468
  24172426#, c-format
  24182427msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
  24192428msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
  24202429
  2421 #: convert.c:673
   2430#: convert.c:674
  24222431#, c-format
  24232432msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
  24242433msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
  24252434
  2426 #: convert.c:693
   2435#: convert.c:694
  24272436#, c-format
  24282437msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
  24292438msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
  24302439
  2431 #: convert.c:700
   2440#: convert.c:701
  24322441#, c-format
  24332442msgid "external filter '%s' failed %d"
  24342443msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
  24352444
  2436 #: convert.c:735 convert.c:738
   2445#: convert.c:736 convert.c:739
  24372446#, c-format
  24382447msgid "read from external filter '%s' failed"
  24392448msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
  24402449
  2441 #: convert.c:741 convert.c:796
   2450#: convert.c:742 convert.c:797
  24422451#, c-format
  24432452msgid "external filter '%s' failed"
  24442453msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
  24452454
  2446 #: convert.c:844
   2455#: convert.c:845
  24472456msgid "unexpected filter type"
  24482457msgstr "неочакван вид филтър"
  24492458
  2450 #: convert.c:855
   2459#: convert.c:856
  24512460msgid "path name too long for external filter"
  24522461msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
  24532462
  2454 #: convert.c:929
   2463#: convert.c:930
  24552464#, c-format
  24562465msgid ""
   
  24612470"филтрирани"
  24622471
  2463 #: convert.c:1228
   2472#: convert.c:1229
  24642473msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
  24652474msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
  24662475
  2467 #: convert.c:1398 convert.c:1432
   2476#: convert.c:1417 convert.c:1451
  24682477#, c-format
  24692478msgid "%s: clean filter '%s' failed"
  24702479msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
  24712480
  2472 #: convert.c:1476
   2481#: convert.c:1495
  24732482#, c-format
  24742483msgid "%s: smudge filter %s failed"
  24752484msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
  24762485
  2477 #: date.c:137
   2486#: date.c:138
  24782487msgid "in the future"
  24792488msgstr "в бъдещето"
  24802489
  2481 #: date.c:143
   2490#: date.c:144
  24822491#, c-format
  24832492msgid "%<PRIuMAX> second ago"
   
  24862495msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
  24872496
  2488 #: date.c:150
   2497#: date.c:151
  24892498#, c-format
  24902499msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
   
  24932502msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
  24942503
  2495 #: date.c:157
   2504#: date.c:158
  24962505#, c-format
  24972506msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
   
  25002509msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
  25012510
  2502 #: date.c:164
   2511#: date.c:165
  25032512#, c-format
  25042513msgid "%<PRIuMAX> day ago"
   
  25072516msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
  25082517
  2509 #: date.c:170
   2518#: date.c:171
  25102519#, c-format
  25112520msgid "%<PRIuMAX> week ago"
   
  25142523msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
  25152524
  2516 #: date.c:177
   2525#: date.c:178
  25172526#, c-format
  25182527msgid "%<PRIuMAX> month ago"
   
  25212530msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
  25222531
  2523 #: date.c:188
   2532#: date.c:189
  25242533#, c-format
  25252534msgid "%<PRIuMAX> year"
   
  25292538
  25302539#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
  2531 #: date.c:191
   2540#: date.c:192
  25322541#, c-format
  25332542msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
   
  25362545msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
  25372546
  2538 #: date.c:196 date.c:201
   2547#: date.c:197 date.c:202
  25392548#, c-format
  25402549msgid "%<PRIuMAX> year ago"
   
  25742583msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
  25752584
  2576 #: diffcore-rename.c:544
   2585#: diffcore-rename.c:543
  25772586msgid "Performing inexact rename detection"
  25782587msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
   
  26462655"%s"
  26472656
  2648 #: diff.c:4215
   2657#: diff.c:4218
  26492658#, c-format
  26502659msgid "external diff died, stopping at %s"
   
  26522661"външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
  26532662
  2654 #: diff.c:4560
   2663#: diff.c:4563
  26552664msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
  26562665msgstr ""
   
  26582667"една с друга"
  26592668
  2660 #: diff.c:4563
   2669#: diff.c:4566
  26612670msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
  26622671msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
  26632672
  2664 #: diff.c:4641
   2673#: diff.c:4644
  26652674msgid "--follow requires exactly one pathspec"
  26662675msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
  26672676
  2668 #: diff.c:4689
   2677#: diff.c:4692
  26692678#, c-format
  26702679msgid "invalid --stat value: %s"
  26712680msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
  26722681
  2673 #: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
   2682#: diff.c:4697 diff.c:4702 diff.c:4707 diff.c:4712 diff.c:5225
  26742683#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
  26752684#, c-format
   
  26772686msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
  26782687
  2679 #: diff.c:4726
   2688#: diff.c:4729
  26802689#, c-format
  26812690msgid ""
   
  26862695"%s"
  26872696
  2688 #: diff.c:4811
   2697#: diff.c:4814
  26892698#, c-format
  26902699msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
  26912700msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
  26922701
  2693 #: diff.c:4835
   2702#: diff.c:4838
  26942703#, c-format
  26952704msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
  26962705msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
  26972706
  2698 #: diff.c:4849
   2707#: diff.c:4852
  26992708#, c-format
  27002709msgid "unable to resolve '%s'"
  27012710msgstr "„%s“ не може да се открие"
  27022711
  2703 #: diff.c:4899 diff.c:4905
   2712#: diff.c:4902 diff.c:4908
  27042713#, c-format
  27052714msgid "%s expects <n>/<m> form"
   
  27082717"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
  27092718
  2710 #: diff.c:4917
   2719#: diff.c:4920
  27112720#, c-format
  27122721msgid "%s expects a character, got '%s'"
  27132722msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
  27142723
  2715 #: diff.c:4938
   2724#: diff.c:4941
  27162725#, c-format
  27172726msgid "bad --color-moved argument: %s"
  27182727msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
  27192728
  2720 #: diff.c:4957
   2729#: diff.c:4960
  27212730#, c-format
  27222731msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
  27232732msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
  27242733
  2725 #: diff.c:4997
   2734#: diff.c:5000
  27262735msgid ""
  27272736"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
   
  27322741"„histogram“ (хистограмен)"
  27332742
  2734 #: diff.c:5033 diff.c:5053
   2743#: diff.c:5036 diff.c:5056
  27352744#, c-format
  27362745msgid "invalid argument to %s"
  27372746msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
  27382747
  2739 #: diff.c:5191
   2748#: diff.c:5194
  27402749#, c-format
  27412750msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
  27422751msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
  27432752
  2744 #: diff.c:5247
   2753#: diff.c:5250
  27452754#, c-format
  27462755msgid "bad --word-diff argument: %s"
  27472756msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
  27482757
  2749 #: diff.c:5270
   2758#: diff.c:5273
  27502759msgid "Diff output format options"
  27512760msgstr "Формат на изхода за разликите"
  27522761
  2753 #: diff.c:5272 diff.c:5278
   2762#: diff.c:5275 diff.c:5281
  27542763msgid "generate patch"
  27552764msgstr "създаване на кръпки"
  27562765
  2757 #: diff.c:5275 builtin/log.c:172
   2766#: diff.c:5278 builtin/log.c:172
  27582767msgid "suppress diff output"
  27592768msgstr "без извеждане на разликите"
  27602769
  2761 #: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
   2770#: diff.c:5283 diff.c:5397 diff.c:5404
  27622771msgid "<n>"
  27632772msgstr "БРОЙ"
  27642773
  2765 #: diff.c:5281 diff.c:5284
   2774#: diff.c:5284 diff.c:5287
  27662775msgid "generate diffs with <n> lines context"
  27672776msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
  27682777
  2769 #: diff.c:5286
   2778#: diff.c:5289
  27702779msgid "generate the diff in raw format"
  27712780msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
  27722781
  2773 #: diff.c:5289
   2782#: diff.c:5292
  27742783msgid "synonym for '-p --raw'"
  27752784msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
  27762785
  2777 #: diff.c:5293
   2786#: diff.c:5296
  27782787msgid "synonym for '-p --stat'"
  27792788msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
  27802789
  2781 #: diff.c:5297
   2790#: diff.c:5300
  27822791msgid "machine friendly --stat"
  27832792msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
  27842793
  2785 #: diff.c:5300
   2794#: diff.c:5303
  27862795msgid "output only the last line of --stat"
  27872796msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
  27882797
  2789 #: diff.c:5302 diff.c:5310
   2798#: diff.c:5305 diff.c:5313
  27902799msgid "<param1,param2>..."
  27912800msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
  27922801
  2793 #: diff.c:5303
   2802#: diff.c:5306
  27942803msgid ""
  27952804"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
  27962805msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
  27972806
  2798 #: diff.c:5307
   2807#: diff.c:5310
  27992808msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
  28002809msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
  28012810
  2802 #: diff.c:5311
   2811#: diff.c:5314
  28032812msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
  28042813msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
  28052814
  2806 #: diff.c:5315
   2815#: diff.c:5318
  28072816msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
  28082817msgstr ""
   
  28102819"празните знаци"
  28112820
  2812 #: diff.c:5318
   2821#: diff.c:5321
  28132822msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
  28142823msgstr ""
   
  28162825"режима на достъп"
  28172826
  2818 #: diff.c:5321
   2827#: diff.c:5324
  28192828msgid "show only names of changed files"
  28202829msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
  28212830
  2822 #: diff.c:5324
   2831#: diff.c:5327
  28232832msgid "show only names and status of changed files"
  28242833msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
  28252834
  2826 #: diff.c:5326
   2835#: diff.c:5329
  28272836msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
  28282837msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
  28292838
  2830 #: diff.c:5327
   2839#: diff.c:5330
  28312840msgid "generate diffstat"
  28322841msgstr "извеждане на статистика за промените"
  28332842
  2834 #: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
   2843#: diff.c:5332 diff.c:5335 diff.c:5338
  28352844msgid "<width>"
  28362845msgstr "ШИРОЧИНА"
  28372846
  2838 #: diff.c:5330
   2847#: diff.c:5333
  28392848msgid "generate diffstat with a given width"
  28402849msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
  28412850
  2842 #: diff.c:5333
   2851#: diff.c:5336
  28432852msgid "generate diffstat with a given name width"
  28442853msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
  28452854
  2846 #: diff.c:5336
   2855#: diff.c:5339
  28472856msgid "generate diffstat with a given graph width"
  28482857msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
  28492858
  2850 #: diff.c:5338
   2859#: diff.c:5341
  28512860msgid "<count>"
  28522861msgstr "БРОЙ"
  28532862
  2854 #: diff.c:5339
   2863#: diff.c:5342
  28552864msgid "generate diffstat with limited lines"
  28562865msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
  28572866
  2858 #: diff.c:5342
   2867#: diff.c:5345
  28592868msgid "generate compact summary in diffstat"
  28602869msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
  28612870
  2862 #: diff.c:5345
   2871#: diff.c:5348
  28632872msgid "output a binary diff that can be applied"
  28642873msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
  28652874
  2866 #: diff.c:5348
   2875#: diff.c:5351
  28672876msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
  28682877msgstr ""
   
  28702879"преди и след промяната"
  28712880
  2872 #: diff.c:5350
   2881#: diff.c:5353
  28732882msgid "show colored diff"
  28742883msgstr "разлики в цвят"
  28752884
  2876 #: diff.c:5351
   2885#: diff.c:5354
  28772886msgid "<kind>"
  28782887msgstr "ВИД"
  28792888
  2880 #: diff.c:5352
   2889#: diff.c:5355
  28812890msgid ""
  28822891"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
   
  28862895"преди и след разликата,"
  28872896
  2888 #: diff.c:5355
   2897#: diff.c:5358
  28892898msgid ""
  28902899"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
   
  28942903"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
  28952904
  2896 #: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
   2905#: diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5367 diff.c:5473
  28972906msgid "<prefix>"
  28982907msgstr "ПРЕФИКС"
  28992908
  2900 #: diff.c:5359
   2909#: diff.c:5362
  29012910msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
  29022911msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
  29032912
  2904 #: diff.c:5362
   2913#: diff.c:5365
  29052914msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
  29062915msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
  29072916
  2908 #: diff.c:5365
   2917#: diff.c:5368
  29092918msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
  29102919msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
  29112920
  2912 #: diff.c:5368
   2921#: diff.c:5371
  29132922msgid "do not show any source or destination prefix"
  29142923msgstr "без префикс за източника и целта"
  29152924
  2916 #: diff.c:5371
   2925#: diff.c:5374
  29172926msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
  29182927msgstr ""
   
  29202929"БРОЙ редове"
  29212930
  2922 #: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
   2931#: diff.c:5378 diff.c:5383 diff.c:5388
  29232932msgid "<char>"
  29242933msgstr "ЗНАК"
  29252934
  2926 #: diff.c:5376
   2935#: diff.c:5379
  29272936msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
  29282937msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
  29292938
  2930 #: diff.c:5381
   2939#: diff.c:5384
  29312940msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
  29322941msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
  29332942
  2934 #: diff.c:5386
   2943#: diff.c:5389
  29352944msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
  29362945msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
  29372946
  2938 #: diff.c:5389
   2947#: diff.c:5392
  29392948msgid "Diff rename options"
  29402949msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
  29412950
  2942 #: diff.c:5390
   2951#: diff.c:5393
  29432952msgid "<n>[/<m>]"
  29442953msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
  29452954
  2946 #: diff.c:5391
   2955#: diff.c:5394
  29472956msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
  29482957msgstr ""
  29492958"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
  29502959
  2951 #: diff.c:5395
   2960#: diff.c:5398
  29522961msgid "detect renames"
  29532962msgstr "засичане на преименуванията"
  29542963
  2955 #: diff.c:5399
   2964#: diff.c:5402
  29562965msgid "omit the preimage for deletes"
  29572966msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
  29582967
  2959 #: diff.c:5402
   2968#: diff.c:5405
  29602969msgid "detect copies"
  29612970msgstr "засичане на копиранията"
  29622971
  2963 #: diff.c:5406
   2972#: diff.c:5409
  29642973msgid "use unmodified files as source to find copies"
  29652974msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
  29662975
  2967 #: diff.c:5408
   2976#: diff.c:5411
  29682977msgid "disable rename detection"
  29692978msgstr "без търсене на преименувания"
  29702979
  2971 #: diff.c:5411
   2980#: diff.c:5414
  29722981msgid "use empty blobs as rename source"
  29732982msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
  29742983
  2975 #: diff.c:5413
   2984#: diff.c:5416
  29762985msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
  29772986msgstr ""
   
  29792988"на файл"
  29802989
  2981 #: diff.c:5416
   2990#: diff.c:5419
  29822991msgid ""
  29832992"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
   
  29862995"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
  29872996
  2988 #: diff.c:5418
   2997#: diff.c:5421
  29892998msgid "Diff algorithm options"
  29902999msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
  29913000
  2992 #: diff.c:5420
   3001#: diff.c:5423
  29933002msgid "produce the smallest possible diff"
  29943003msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
  29953004
  2996 #: diff.c:5423
   3005#: diff.c:5426
  29973006msgid "ignore whitespace when comparing lines"
  29983007msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
  29993008
  3000 #: diff.c:5426
   3009#: diff.c:5429
  30013010msgid "ignore changes in amount of whitespace"
  30023011msgstr "без промени в празните знаци"
  30033012
  3004 #: diff.c:5429
   3013#: diff.c:5432
  30053014msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
  30063015msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
  30073016
  3008 #: diff.c:5432
   3017#: diff.c:5435
  30093018msgid "ignore carrier-return at the end of line"
  30103019msgstr "без промени в знаците за край на ред"
  30113020
  3012 #: diff.c:5435
   3021#: diff.c:5438
  30133022msgid "ignore changes whose lines are all blank"
  30143023msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
  30153024
  3016 #: diff.c:5438
   3025#: diff.c:5441
  30173026msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
  30183027msgstr ""
  30193028"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
  30203029
  3021 #: diff.c:5441
   3030#: diff.c:5444
  30223031msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
  30233032msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
  30243033
  3025 #: diff.c:5445
   3034#: diff.c:5448
  30263035msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
  30273036msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
  30283037
  3029 #: diff.c:5447
   3038#: diff.c:5450
  30303039msgid "<algorithm>"
  30313040msgstr "АЛГОРИТЪМ"
  30323041
  3033 #: diff.c:5448
   3042#: diff.c:5451
  30343043msgid "choose a diff algorithm"
  30353044msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
  30363045
  3037 #: diff.c:5450
   3046#: diff.c:5453
  30383047msgid "<text>"
  30393048msgstr "ТЕКСТ"
  30403049
  3041 #: diff.c:5451
   3050#: diff.c:5454
  30423051msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
  30433052msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
  30443053
  3045 #: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
   3054#: diff.c:5456 diff.c:5465 diff.c:5468
  30463055msgid "<mode>"
  30473056msgstr "РЕЖИМ"
  30483057
  3049 #: diff.c:5454
   3058#: diff.c:5457
  30503059msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
  30513060msgstr ""
  30523061"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
  30533062
  3054 #: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
   3063#: diff.c:5459 diff.c:5462 diff.c:5507
  30553064msgid "<regex>"
  30563065msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
  30573066
  3058 #: diff.c:5457
   3067#: diff.c:5460
  30593068msgid "use <regex> to decide what a word is"
  30603069msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
  30613070
  3062 #: diff.c:5460
   3071#: diff.c:5463
  30633072msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
  30643073msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
  30653074
  3066 #: diff.c:5463
   3075#: diff.c:5466
  30673076msgid "moved lines of code are colored differently"
  30683077msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
  30693078
  3070 #: diff.c:5466
   3079#: diff.c:5469
  30713080msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
  30723081msgstr ""
  30733082"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
  30743083
  3075 #: diff.c:5469
   3084#: diff.c:5472
  30763085msgid "Other diff options"
  30773086msgstr "Други опции за разлики"
  30783087
  3079 #: diff.c:5471
   3088#: diff.c:5474
  30803089msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
  30813090msgstr ""
   
  30833092"се ползват относителни пътища"
  30843093
  3085 #: diff.c:5475
   3094#: diff.c:5478
  30863095msgid "treat all files as text"
  30873096msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
  30883097
  3089 #: diff.c:5477
   3098#: diff.c:5480
  30903099msgid "swap two inputs, reverse the diff"
  30913100msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
  30923101
  3093 #: diff.c:5479
   3102#: diff.c:5482
  30943103msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
  30953104msgstr ""
   
  30973106"случай — с 0"
  30983107
  3099 #: diff.c:5481
   3108#: diff.c:5484
  31003109msgid "disable all output of the program"
  31013110msgstr "без всякакъв изход от програмата"
  31023111
  3103 #: diff.c:5483
   3112#: diff.c:5486
  31043113msgid "allow an external diff helper to be executed"
  31053114msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
  31063115
  3107 #: diff.c:5485
   3116#: diff.c:5488
  31083117msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
  31093118msgstr ""
  31103119"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
  31113120
  3112 #: diff.c:5487
   3121#: diff.c:5490
  31133122msgid "<when>"
  31143123msgstr "КОГА"
  31153124
  3116 #: diff.c:5488
   3125#: diff.c:5491
  31173126msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
  31183127msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
  31193128
  3120 #: diff.c:5491
   3129#: diff.c:5494
  31213130msgid "<format>"
  31223131msgstr "ФОРМАТ"
  31233132
  3124 #: diff.c:5492
   3133#: diff.c:5495
  31253134msgid "specify how differences in submodules are shown"
  31263135msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
  31273136
  3128 #: diff.c:5496
   3137#: diff.c:5499
  31293138msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
  31303139msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
  31313140
  3132 #: diff.c:5499
   3141#: diff.c:5502
  31333142msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
  31343143msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
  31353144
  3136 #: diff.c:5501
   3145#: diff.c:5504
  31373146msgid "<string>"
  31383147msgstr "НИЗ"
  31393148
  3140 #: diff.c:5502
   3149#: diff.c:5505
  31413150msgid ""
  31423151"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  31443153msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
  31453154
  3146 #: diff.c:5505
   3155#: diff.c:5508
  31473156msgid ""
  31483157"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  31523161"на регулярния израз"
  31533162
  3154 #: diff.c:5508
   3163#: diff.c:5511
  31553164msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
  31563165msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
  31573166
  3158 #: diff.c:5511
   3167#: diff.c:5514
  31593168msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
  31603169msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
  31613170
  3162 #: diff.c:5514
   3171#: diff.c:5517
  31633172msgid "control the order in which files appear in the output"
  31643173msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
  31653174
  3166 #: diff.c:5515
   3175#: diff.c:5518
  31673176msgid "<object-id>"
  31683177msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
  31693178
  3170 #: diff.c:5516
   3179#: diff.c:5519
  31713180msgid ""
  31723181"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   
  31743183msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
  31753184
  3176 #: diff.c:5518
   3185#: diff.c:5521
  31773186msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
  31783187msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
  31793188
  3180 #: diff.c:5519
   3189#: diff.c:5522
  31813190msgid "select files by diff type"
  31823191msgstr "избор на файловете по вид разлика"
  31833192
  3184 #: diff.c:5521
   3193#: diff.c:5524
  31853194msgid "<file>"
  31863195msgstr "ФАЙЛ"
  31873196
  3188 #: diff.c:5522
   3197#: diff.c:5525
  31893198msgid "Output to a specific file"
  31903199msgstr "Изход към указания файл"
  31913200
  3192 #: diff.c:6177
   3201#: diff.c:6180
  31933202msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
  31943203msgstr ""
   
  31963205"многото файлове."
  31973206
  3198 #: diff.c:6180
   3207#: diff.c:6183
  31993208msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
  32003209msgstr ""
   
  32023211"файлове."
  32033212
  3204 #: diff.c:6183
   3213#: diff.c:6186
  32053214#, c-format
  32063215msgid ""
   
  32083217msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
  32093218
  3210 #: dir.c:537
   3219#: dir.c:549
  32113220#, c-format
  32123221msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
  32133222msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
  32143223
  3215 #: dir.c:926
   3224#: dir.c:938
  32163225#, c-format
  32173226msgid "cannot use %s as an exclude file"
  32183227msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
  32193228
  3220 #: dir.c:1843
   3229#: dir.c:1877
  32213230#, c-format
  32223231msgid "could not open directory '%s'"
  32233232msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
  32243233
  3225 #: dir.c:2085
   3234#: dir.c:2128
  32263235msgid "failed to get kernel name and information"
  32273236msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
  32283237
  3229 #: dir.c:2209
   3238#: dir.c:2252
  32303239msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
  32313240msgstr ""
  32323241"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
  32333242
  3234 #: dir.c:3013
   3243#: dir.c:3056
  32353244#, c-format
  32363245msgid "index file corrupt in repo %s"
  32373246msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
  32383247
  3239 #: dir.c:3058 dir.c:3063
   3248#: dir.c:3101 dir.c:3106
  32403249#, c-format
  32413250msgid "could not create directories for %s"
  32423251msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
  32433252
  3244 #: dir.c:3092
   3253#: dir.c:3135
  32453254#, c-format
  32463255msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
   
  32613270msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
  32623271
  3263 #: environment.c:150
   3272#: environment.c:148
  32643273#, c-format
  32653274msgid "bad git namespace path \"%s\""
  32663275msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
  32673276
  3268 #: environment.c:332
   3277#: environment.c:330
  32693278#, c-format
  32703279msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
   
  32763285msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
  32773286
  3278 #: fetch-object.c:17
  3279 msgid "Remote with no URL"
  3280 msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
  3281 
  3282 #: fetch-pack.c:151
   3287#: fetch-pack.c:150
  32833288msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
  32843289msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
  32853290
  3286 #: fetch-pack.c:154
   3291#: fetch-pack.c:153
  32873292msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
  32883293msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
  32893294
  3290 #: fetch-pack.c:165
   3295#: fetch-pack.c:164
  32913296msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
  32923297msgstr ""
  32933298"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
  32943299
  3295 #: fetch-pack.c:185
   3300#: fetch-pack.c:184
  32963301#, c-format
  32973302msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
  32983303msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
  32993304
  3300 #: fetch-pack.c:196
   3305#: fetch-pack.c:195
  33013306msgid "unable to write to remote"
  33023307msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
  33033308
  3304 #: fetch-pack.c:258
   3309#: fetch-pack.c:257
  33053310msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
  33063311msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква  „multi_ack_detailed“"
  33073312
  3308 #: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
   3313#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1280
  33093314#, c-format
  33103315msgid "invalid shallow line: %s"
  33113316msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
  33123317
  3313 #: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
   3318#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1286
  33143319#, c-format
  33153320msgid "invalid unshallow line: %s"
  33163321msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
  33173322
  3318 #: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
   3323#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1288
  33193324#, c-format
  33203325msgid "object not found: %s"
  33213326msgstr "обектът „%s“ липсва"
  33223327
  3323 #: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
   3328#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1291
  33243329#, c-format
  33253330msgid "error in object: %s"
  33263331msgstr "грешка в обекта: „%s“"
  33273332
  3328 #: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
   3333#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1293
  33293334#, c-format
  33303335msgid "no shallow found: %s"
  33313336msgstr "не е открит плитък обект: %s"
  33323337
  3333 #: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
   3338#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1297
  33343339#, c-format
  33353340msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
  33363341msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
  33373342
  3338 #: fetch-pack.c:417
   3343#: fetch-pack.c:414
  33393344#, c-format
  33403345msgid "got %s %d %s"
  33413346msgstr "получено бе %s %d %s"
  33423347
  3343 #: fetch-pack.c:434
   3348#: fetch-pack.c:431
  33443349#, c-format
  33453350msgid "invalid commit %s"
  33463351msgstr "неправилно подаване: „%s“"
  33473352
  3348 #: fetch-pack.c:465
   3353#: fetch-pack.c:462
  33493354msgid "giving up"
  33503355msgstr "преустановяване"
  33513356
  3352 #: fetch-pack.c:477 progress.c:277
   3357#: fetch-pack.c:475 progress.c:312
  33533358msgid "done"
  33543359msgstr "действието завърши"
  33553360
  3356 #: fetch-pack.c:489
   3361#: fetch-pack.c:487
  33573362#, c-format
  33583363msgid "got %s (%d) %s"
  33593364msgstr "получено бе %s (%d) %s"
  33603365
  3361 #: fetch-pack.c:535
   3366#: fetch-pack.c:533
  33623367#, c-format
  33633368msgid "Marking %s as complete"
  33643369msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
  33653370
  3366 #: fetch-pack.c:744
   3371#: fetch-pack.c:742
  33673372#, c-format
  33683373msgid "already have %s (%s)"
  33693374msgstr "вече има „%s“ (%s)"
  33703375
  3371 #: fetch-pack.c:783
   3376#: fetch-pack.c:781
  33723377msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
  33733378msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
  33743379
  3375 #: fetch-pack.c:791
   3380#: fetch-pack.c:789
  33763381msgid "protocol error: bad pack header"
  33773382msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
  33783383
  3379 #: fetch-pack.c:859
   3384#: fetch-pack.c:857
  33803385#, c-format
  33813386msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
  33823387msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
  33833388
  3384 #: fetch-pack.c:875
   3389#: fetch-pack.c:873
  33853390#, c-format
  33863391msgid "%s failed"
  33873392msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
  33883393
  3389 #: fetch-pack.c:877
   3394#: fetch-pack.c:875
  33903395msgid "error in sideband demultiplexer"
  33913396msgstr "грешка в демултиплексора"
  33923397
  3393 #: fetch-pack.c:908
   3398#: fetch-pack.c:907
  33943399#, c-format
  33953400msgid "Server version is %.*s"
  33963401msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
  33973402
  3398 #: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
  3399 #: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
  3400 #: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
  3401 #: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
   3403#: fetch-pack.c:912 fetch-pack.c:918 fetch-pack.c:921 fetch-pack.c:927
   3404#: fetch-pack.c:931 fetch-pack.c:935 fetch-pack.c:939 fetch-pack.c:943
   3405#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:955 fetch-pack.c:959
   3406#: fetch-pack.c:965 fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:976 fetch-pack.c:981
  34023407#, c-format
  34033408msgid "Server supports %s"
  34043409msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
  34053410
  3406 #: fetch-pack.c:915
   3411#: fetch-pack.c:914
  34073412msgid "Server does not support shallow clients"
  34083413msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
  34093414
  3410 #: fetch-pack.c:975
   3415#: fetch-pack.c:974
  34113416msgid "Server does not support --shallow-since"
  34123417msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
  34133418
  3414 #: fetch-pack.c:980
   3419#: fetch-pack.c:979
  34153420msgid "Server does not support --shallow-exclude"
  34163421msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
  34173422
  3418 #: fetch-pack.c:984
   3423#: fetch-pack.c:983
  34193424msgid "Server does not support --deepen"
  34203425msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
  34213426
  3422 #: fetch-pack.c:1001
   3427#: fetch-pack.c:1000
  34233428msgid "no common commits"
  34243429msgstr "няма общи подавания"
  34253430
  3426 #: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
   3431#: fetch-pack.c:1012 fetch-pack.c:1468
  34273432msgid "git fetch-pack: fetch failed."
  34283433msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
  34293434
  3430 #: fetch-pack.c:1151
   3435#: fetch-pack.c:1150
  34313436msgid "Server does not support shallow requests"
  34323437msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
   
  34363441msgstr "Сървърът поддържа филтри"
  34373442
  3438 #: fetch-pack.c:1184
   3443#: fetch-pack.c:1180
  34393444msgid "unable to write request to remote"
  34403445msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
  34413446
  3442 #: fetch-pack.c:1202
   3447#: fetch-pack.c:1198
  34433448#, c-format
  34443449msgid "error reading section header '%s'"
  34453450msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
  34463451
  3447 #: fetch-pack.c:1208
   3452#: fetch-pack.c:1204
  34483453#, c-format
  34493454msgid "expected '%s', received '%s'"
  34503455msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
  34513456
  3452 #: fetch-pack.c:1247
   3457#: fetch-pack.c:1243
  34533458#, c-format
  34543459msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
  34553460msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
  34563461
  3457 #: fetch-pack.c:1252
   3462#: fetch-pack.c:1248
  34583463#, c-format
  34593464msgid "error processing acks: %d"
  34603465msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
  34613466
  3462 #: fetch-pack.c:1262
   3467#: fetch-pack.c:1258
  34633468msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
  34643469msgstr ""
  34653470"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
  34663471
  3467 #: fetch-pack.c:1264
   3472#: fetch-pack.c:1260
  34683473msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
  34693474msgstr ""
   
  34713476"други раздели"
  34723477
  3473 #: fetch-pack.c:1306
   3478#: fetch-pack.c:1302
  34743479#, c-format
  34753480msgid "error processing shallow info: %d"
  34763481msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
  34773482
  3478 #: fetch-pack.c:1353
   3483#: fetch-pack.c:1349
  34793484#, c-format
  34803485msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
  34813486msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
  34823487
  3483 #: fetch-pack.c:1358
   3488#: fetch-pack.c:1354
  34843489#, c-format
  34853490msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
  34863491msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
  34873492
  3488 #: fetch-pack.c:1363
   3493#: fetch-pack.c:1359
  34893494#, c-format
  34903495msgid "error processing wanted refs: %d"
  34913496msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
  34923497
  3493 #: fetch-pack.c:1689
   3498#: fetch-pack.c:1693
  34943499msgid "no matching remote head"
  34953500msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
  34963501
  3497 #: fetch-pack.c:1712 builtin/clone.c:686
   3502#: fetch-pack.c:1716 builtin/clone.c:685
  34983503msgid "remote did not send all necessary objects"
  34993504msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
  35003505
  3501 #: fetch-pack.c:1739
   3506#: fetch-pack.c:1743
  35023507#, c-format
  35033508msgid "no such remote ref %s"
  35043509msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
  35053510
  3506 #: fetch-pack.c:1742
   3511#: fetch-pack.c:1746
  35073512#, c-format
  35083513msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
   
  35273532msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
  35283533
  3529 #: grep.c:2117
   3534#: grep.c:627
   3535msgid ""
   3536"given pattern contains NULL byte (via -f <file>). This is only supported "
   3537"with -P under PCRE v2"
   3538msgstr ""
   3539"зададеният шаблон съдържа нулев знак (идва от -f „ФАЙЛ“).  Това се поддържа "
   3540"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
   3541
   3542#: grep.c:2083
  35303543#, c-format
  35313544msgid "'%s': unable to read %s"
  35323545msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
  35333546
  3534 #: grep.c:2134 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:82
   3547#: grep.c:2100 setup.c:165 builtin/clone.c:408 builtin/diff.c:82
  35353548#: builtin/rm.c:135
  35363549#, c-format
   
  35383551msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
  35393552
  3540 #: grep.c:2145
   3553#: grep.c:2111
  35413554#, c-format
  35423555msgid "'%s': short read"
   
  36853698msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
  36863699
  3687 #: help.c:782
   3700#: help.c:783
  36883701#, c-format
  36893702msgid "%s: %s - %s"
  36903703msgstr "%s: %s — %s"
  36913704
  3692 #: help.c:786
   3705#: help.c:787
  36933706msgid ""
  36943707"\n"
   
  37663779msgstr "неправилен формат на дата: %s"
  37673780
  3768 #: list-objects.c:129
   3781#: list-objects.c:127
  37693782#, c-format
  37703783msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
  37713784msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
  37723785
  3773 #: list-objects.c:142
   3786#: list-objects.c:140
  37743787#, c-format
  37753788msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
  37763789msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
  37773790
  3778 #: list-objects.c:378
   3791#: list-objects.c:375
  37793792#, c-format
  37803793msgid "unable to load root tree for commit %s"
  37813794msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
  37823795
  3783 #: list-objects-filter-options.c:36
  3784 msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
  3785 msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
   3796#: list-objects-filter.c:492
   3797#, c-format
   3798msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
   3799msgstr "няма достъп до частично изтегления обект-BLOB в „%s“"
   3800
   3801#: list-objects-filter.c:495
   3802#, c-format
   3803msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
   3804msgstr ""
   3805"данните от филтъра за частични изтеглания в „%s“ не може да бъдат анализирани"
  37863806
  37873807#: list-objects-filter-options.c:58
   
  37893809msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
  37903810
  3791 #: list-objects-filter-options.c:84
   3811#: list-objects-filter-options.c:73
  37923812msgid "sparse:path filters support has been dropped"
  37933813msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е премахната"
  37943814
  3795 #: list-objects-filter-options.c:94
   3815#: list-objects-filter-options.c:86
  37963816#, c-format
  37973817msgid "invalid filter-spec '%s'"
  37983818msgstr "неправилен филтър: „%s“"
  37993819
  3800 #: list-objects-filter-options.c:158
  3801 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
  3802 msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
   3820#: list-objects-filter-options.c:102
   3821#, c-format
   3822msgid "must escape char in sub-filter-spec: '%c'"
   3823msgstr "знак за екраниране в подфилтър: „%c“"
   3824
   3825#: list-objects-filter-options.c:144
   3826msgid "expected something after combine:"
   3827msgstr "добавете нещо след комбинирането:"
   3828
   3829#: list-objects-filter-options.c:226
   3830msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
   3831msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
  38033832
  38043833#: lockfile.c:151
   
  38303859msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
  38313860
  3832 #: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1885 builtin/am.c:1919
  3833 #: builtin/checkout.c:536 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:786
   3861#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1874 builtin/am.c:1908
   3862#: builtin/checkout.c:537 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:785
  38343863#: builtin/stash.c:264
  38353864msgid "unable to write new index file"
  38363865msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
  38373866
  3838 #: merge-recursive.c:322
   3867#: merge-recursive.c:367
  38393868msgid "(bad commit)\n"
  38403869msgstr "(лошо подаване)\n"
  38413870
  3842 #: merge-recursive.c:345
   3871#: merge-recursive.c:390
  38433872#, c-format
  38443873msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
   
  38473876"преустановено."
  38483877
  3849 #: merge-recursive.c:354
   3878#: merge-recursive.c:399
  38503879#, c-format
  38513880msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
   
  38543883"Сливането е преустановено."
  38553884
  3856 #: merge-recursive.c:437
  3857 msgid "error building trees"
  3858 msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
  3859 
  3860 #: merge-recursive.c:863
   3885#: merge-recursive.c:885
  38613886#, c-format
  38623887msgid "failed to create path '%s'%s"
  38633888msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
  38643889
  3865 #: merge-recursive.c:874
   3890#: merge-recursive.c:896
  38663891#, c-format
  38673892msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
  38683893msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
  38693894
  3870 #: merge-recursive.c:888 merge-recursive.c:907
   3895#: merge-recursive.c:910 merge-recursive.c:929
  38713896msgid ": perhaps a D/F conflict?"
  38723897msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
  38733898
  3874 #: merge-recursive.c:897
   3899#: merge-recursive.c:919
  38753900#, c-format
  38763901msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
   
  38783903"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
  38793904
  3880 #: merge-recursive.c:938 builtin/cat-file.c:40
   3905#: merge-recursive.c:960 builtin/cat-file.c:41
  38813906#, c-format
  38823907msgid "cannot read object %s '%s'"
  38833908msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
  38843909
  3885 #: merge-recursive.c:941
   3910#: merge-recursive.c:965
  38863911#, c-format
  38873912msgid "blob expected for %s '%s'"
  38883913msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
  38893914
  3890 #: merge-recursive.c:965
   3915#: merge-recursive.c:990
  38913916#, c-format
  38923917msgid "failed to open '%s': %s"
  38933918msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
  38943919
  3895 #: merge-recursive.c:976
   3920#: merge-recursive.c:1001
  38963921#, c-format
  38973922msgid "failed to symlink '%s': %s"
  38983923msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
  38993924
  3900 #: merge-recursive.c:981
   3925#: merge-recursive.c:1006
  39013926#, c-format
  39023927msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
   
  39043929"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
  39053930
  3906 #: merge-recursive.c:1177
   3931#: merge-recursive.c:1199
  39073932#, c-format
  39083933msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
  39093934msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
  39103935
  3911 #: merge-recursive.c:1184
   3936#: merge-recursive.c:1206
  39123937#, c-format
  39133938msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
  39143939msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
  39153940
  3916 #: merge-recursive.c:1191
   3941#: merge-recursive.c:1213
  39173942#, c-format
  39183943msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
   
  39213946"подаванията)"
  39223947
  3923 #: merge-recursive.c:1199 merge-recursive.c:1211
   3948#: merge-recursive.c:1221 merge-recursive.c:1233
  39243949#, c-format
  39253950msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
  39263951msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
  39273952
  3928 #: merge-recursive.c:1202 merge-recursive.c:1214
   3953#: merge-recursive.c:1224 merge-recursive.c:1236
  39293954#, c-format
  39303955msgid "Fast-forwarding submodule %s"
  39313956msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
  39323957
  3933 #: merge-recursive.c:1237
   3958#: merge-recursive.c:1259
  39343959#, c-format
  39353960msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
   
  39383963"от подаванията)"
  39393964
  3940 #: merge-recursive.c:1241
   3965#: merge-recursive.c:1263
  39413966#, c-format
  39423967msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
  39433968msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
  39443969
  3945 #: merge-recursive.c:1242
   3970#: merge-recursive.c:1264
  39463971msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
  39473972msgstr ""
   
  39493974"подмодула:\n"
  39503975
  3951 #: merge-recursive.c:1245
   3976#: merge-recursive.c:1267
  39523977#, c-format
  39533978msgid ""
   
  39653990"Това приема предложеното.\n"
  39663991
  3967 #: merge-recursive.c:1254
   3992#: merge-recursive.c:1276
  39683993#, c-format
  39693994msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
  39703995msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
  39713996
  3972 #: merge-recursive.c:1327
   3997#: merge-recursive.c:1349
  39733998msgid "Failed to execute internal merge"
  39743999msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
  39754000
  3976 #: merge-recursive.c:1332
   4001#: merge-recursive.c:1354
  39774002#, c-format
  39784003msgid "Unable to add %s to database"
  39794004msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
  39804005
  3981 #: merge-recursive.c:1364
   4006#: merge-recursive.c:1386
  39824007#, c-format
  39834008msgid "Auto-merging %s"
  39844009msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
  39854010
  3986 #: merge-recursive.c:1387
   4011#: merge-recursive.c:1410
  39874012#, c-format
  39884013msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
  39894014msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
  39904015
  3991 #: merge-recursive.c:1459
   4016#: merge-recursive.c:1482
  39924017#, c-format
  39934018msgid ""
   
  39984023"е оставена в дървото."
  39994024
  4000 #: merge-recursive.c:1464
   4025#: merge-recursive.c:1487
  40014026#, c-format
  40024027msgid ""
   
  40074032"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
  40084033
  4009 #: merge-recursive.c:1471
   4034#: merge-recursive.c:1494
  40104035#, c-format
  40114036msgid ""
   
  40164041"е оставена в дървото: %s."
  40174042
  4018 #: merge-recursive.c:1476
   4043#: merge-recursive.c:1499
  40194044#, c-format
  40204045msgid ""
   
  40254050"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
  40264051
  4027 #: merge-recursive.c:1511
   4052#: merge-recursive.c:1534
  40284053msgid "rename"
  40294054msgstr "преименуване"
  40304055
  4031 #: merge-recursive.c:1511
   4056#: merge-recursive.c:1534
  40324057msgid "renamed"
  40334058msgstr "преименуван"
  40344059
  4035 #: merge-recursive.c:1591 merge-recursive.c:2450 merge-recursive.c:3094
   4060#: merge-recursive.c:1614 merge-recursive.c:2472 merge-recursive.c:3117
  40364061#, c-format
  40374062msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
  40384063msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
  40394064
  4040 #: merge-recursive.c:1601
   4065#: merge-recursive.c:1624
  40414066#, c-format
  40424067msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
   
  40444069"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
  40454070
  4046 #: merge-recursive.c:1659
   4071#: merge-recursive.c:1682
  40474072#, c-format
  40484073msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s.  Added %s in %s"
   
  40514076"„%s“ е добавен в „%s“"
  40524077
  4053 #: merge-recursive.c:1690
   4078#: merge-recursive.c:1713
  40544079#, c-format
  40554080msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
  40564081msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
  40574082
  4058 #: merge-recursive.c:1695
   4083#: merge-recursive.c:1718
  40594084#, c-format
  40604085msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
   
  40634088"Вместо него се добавя „%s“"
  40644089
  4065 #: merge-recursive.c:1714
   4090#: merge-recursive.c:1737
  40664091#, c-format
  40674092msgid ""
   
  40724097"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
  40734098
  4074 #: merge-recursive.c:1719
   4099#: merge-recursive.c:1742
  40754100msgid " (left unresolved)"
  40764101msgstr " (некоригиран конфликт)"
  40774102
  4078 #: merge-recursive.c:1828
   4103#: merge-recursive.c:1851
  40794104#, c-format
  40804105msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
   
  40834108"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  40844109
  4085 #: merge-recursive.c:2035
   4110#: merge-recursive.c:2056
  40864111#, c-format
  40874112msgid ""
   
  40944119"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
  40954120
  4096 #: merge-recursive.c:2067
   4121#: merge-recursive.c:2088
  40974122#, c-format
  40984123msgid ""
   
  41034128"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
  41044129
  4105 #: merge-recursive.c:2077
   4130#: merge-recursive.c:2098
  41064131#, c-format
  41074132msgid ""
   
  41134138"на тези пътища там: %s."
  41144139
  4115 #: merge-recursive.c:2169
   4140#: merge-recursive.c:2190
  41164141#, c-format
  41174142msgid ""
   
  41224147"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  41234148
  4124 #: merge-recursive.c:2413
   4149#: merge-recursive.c:2435
  41254150#, c-format
  41264151msgid ""
   
  41314156"„%s“ също е с променено име."
  41324157
  4133 #: merge-recursive.c:2938
   4158#: merge-recursive.c:2961
  41344159#, c-format
  41354160msgid "cannot read object %s"
  41364161msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
  41374162
  4138 #: merge-recursive.c:2941
   4163#: merge-recursive.c:2964
  41394164#, c-format
  41404165msgid "object %s is not a blob"
  41414166msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
  41424167
  4143 #: merge-recursive.c:3005
   4168#: merge-recursive.c:3028
  41444169msgid "modify"
  41454170msgstr "промяна"
  41464171
  4147 #: merge-recursive.c:3005
   4172#: merge-recursive.c:3028
  41484173msgid "modified"
  41494174msgstr "променен"
  41504175
  4151 #: merge-recursive.c:3017
   4176#: merge-recursive.c:3040
  41524177msgid "content"
  41534178msgstr "съдържание"
  41544179
  4155 #: merge-recursive.c:3021
   4180#: merge-recursive.c:3044
  41564181msgid "add/add"
  41574182msgstr "добавяне/добавяне"
  41584183
  4159 #: merge-recursive.c:3044
   4184#: merge-recursive.c:3067
  41604185#, c-format
  41614186msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
  41624187msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
  41634188
  4164 #: merge-recursive.c:3066 git-submodule.sh:937
   4189#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:937
  41654190msgid "submodule"
  41664191msgstr "ПОДМОДУЛ"
  41674192
  4168 #: merge-recursive.c:3067
   4193#: merge-recursive.c:3090
  41694194#, c-format
  41704195msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
  41714196msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
  41724197
  4173 #: merge-recursive.c:3097
   4198#: merge-recursive.c:3120
  41744199#, c-format
  41754200msgid "Adding as %s instead"
  41764201msgstr "Добавяне като „%s“"
  41774202
  4178 #: merge-recursive.c:3179
   4203#: merge-recursive.c:3203
  41794204#, c-format
  41804205msgid ""
   
  41854210"„%s“.  Обектът се мести в „%s“."
  41864211
  4187 #: merge-recursive.c:3182
   4212#: merge-recursive.c:3206
  41884213#, c-format
  41894214msgid ""
   
  41944219"преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
  41954220
  4196 #: merge-recursive.c:3186
   4221#: merge-recursive.c:3210
  41974222#, c-format
  41984223msgid ""
   
  42034228"преименувана в „%s“.  Обектът се мести в „%s“."
  42044229
  4205 #: merge-recursive.c:3189
   4230#: merge-recursive.c:3213
  42064231#, c-format
  42074232msgid ""
   
  42124237"която е преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
  42134238
  4214 #: merge-recursive.c:3303
   4239#: merge-recursive.c:3327
  42154240#, c-format
  42164241msgid "Removing %s"
  42174242msgstr "Изтриване на „%s“"
  42184243
  4219 #: merge-recursive.c:3326
   4244#: merge-recursive.c:3350
  42204245msgid "file/directory"
  42214246msgstr "файл/директория"
  42224247
  4223 #: merge-recursive.c:3331
   4248#: merge-recursive.c:3355
  42244249msgid "directory/file"
  42254250msgstr "директория/файл"
  42264251
  4227 #: merge-recursive.c:3338
   4252#: merge-recursive.c:3362
  42284253#, c-format
  42294254msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
   
  42324257"като „%s“"
  42334258
  4234 #: merge-recursive.c:3347
   4259#: merge-recursive.c:3371
  42354260#, c-format
  42364261msgid "Adding %s"
  42374262msgstr "Добавяне на „%s“"
  42384263
  4239 #: merge-recursive.c:3356
   4264#: merge-recursive.c:3380
  42404265#, c-format
  42414266msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
  42424267msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
  42434268
  4244 #: merge-recursive.c:3394
  4245 #, c-format
  4246 msgid ""
  4247 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
  4248 "  %s"
  4249 msgstr ""
  4250 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
  4251 "    %s"
  4252 
  4253 #: merge-recursive.c:3405
   4269#: merge-recursive.c:3424
  42544270msgid "Already up to date!"
  42554271msgstr "Вече е обновено!"
  42564272
  4257 #: merge-recursive.c:3414
   4273#: merge-recursive.c:3433
  42584274#, c-format
  42594275msgid "merging of trees %s and %s failed"
  42604276msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
  42614277
  4262 #: merge-recursive.c:3513
   4278#: merge-recursive.c:3537
  42634279msgid "Merging:"
  42644280msgstr "Сливане:"
  42654281
  4266 #: merge-recursive.c:3526
   4282#: merge-recursive.c:3550
  42674283#, c-format
  42684284msgid "found %u common ancestor:"
   
  42714287msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
  42724288
  4273 #: merge-recursive.c:3565
   4289#: merge-recursive.c:3600
  42744290msgid "merge returned no commit"
  42754291msgstr "сливането не върна подаване"
  42764292
  4277 #: merge-recursive.c:3631
   4293#: merge-recursive.c:3659
   4294#, c-format
   4295msgid ""
   4296"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
   4297"  %s"
   4298msgstr ""
   4299"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
   4300"    %s"
   4301
   4302#: merge-recursive.c:3756
  42784303#, c-format
  42794304msgid "Could not parse object '%s'"
  42804305msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
  42814306
  4282 #: merge-recursive.c:3647 builtin/merge.c:698 builtin/merge.c:869
   4307#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:694 builtin/merge.c:874
  42834308msgid "Unable to write index."
  42844309msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
  42854310
  4286 #: midx.c:69
   4311#: midx.c:68
  42874312#, c-format
  42884313msgid "multi-pack-index file %s is too small"
  42894314msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
  42904315
  4291 #: midx.c:85
   4316#: midx.c:84
  42924317#, c-format
  42934318msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
  42944319msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
  42954320
  4296 #: midx.c:90
   4321#: midx.c:89
  42974322#, c-format
  42984323msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
  42994324msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
  43004325
  4301 #: midx.c:95
   4326#: midx.c:94
  43024327#, c-format
  43034328msgid "hash version %u does not match"
  43044329msgstr "версията на отпечатъка %u не съвпада"
  43054330
  4306 #: midx.c:109
   4331#: midx.c:108
  43074332msgid "invalid chunk offset (too large)"
  43084333msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
  43094334
  4310 #: midx.c:133
   4335#: midx.c:132
  43114336msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
  43124337msgstr ""
   
  43144339"рано от очакваното"
  43154340
  4316 #: midx.c:146
   4341#: midx.c:145
  43174342msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
  43184343msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
  43194344
  4320 #: midx.c:148
   4345#: midx.c:147
  43214346msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
  43224347msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
  43234348
  4324 #: midx.c:150
   4349#: midx.c:149
  43254350msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
  43264351msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
  43274352
  4328 #: midx.c:152
   4353#: midx.c:151
  43294354msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
  43304355msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
  43314356
  4332 #: midx.c:166
   4357#: midx.c:165
  43334358#, c-format
  43344359msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
   
  43374362"преди „%s“"
  43384363
  4339 #: midx.c:211
   4364#: midx.c:210
  43404365#, c-format
  43414366msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
   
  43434368"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
  43444369
  4345 #: midx.c:261
   4370#: midx.c:260
  43464371msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
  43474372msgstr ""
   
  43494374"„off_t“ е недостатъчен"
  43504375
  4351 #: midx.c:289
   4376#: midx.c:288
  43524377msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
  43534378msgstr ""
   
  43554380"пакети"
  43564381
  4357 #: midx.c:470
   4382#: midx.c:469
  43584383#, c-format
  43594384msgid "failed to add packfile '%s'"
  43604385msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
  43614386
  4362 #: midx.c:476
   4387#: midx.c:475
  43634388#, c-format
  43644389msgid "failed to open pack-index '%s'"
  43654390msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
  43664391
  4367 #: midx.c:536
   4392#: midx.c:535
  43684393#, c-format
  43694394msgid "failed to locate object %d in packfile"
  43704395msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
  43714396
  4372 #: midx.c:865
   4397#: midx.c:864
  43734398#, c-format
  43744399msgid "did not see pack-file %s to drop"
  43754400msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
  43764401
  4377 #: midx.c:1036
   4402#: midx.c:1035
  43784403#, c-format
  43794404msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
  43804405msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
  43814406
  4382 #: midx.c:1091
   4407#: midx.c:1090
  43834408msgid "Looking for referenced packfiles"
  43844409msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
  43854410
  4386 #: midx.c:1106
   4411#: midx.c:1105
  43874412#, c-format
  43884413msgid ""
   
  43924417"%<PRIx32> = fanout[%d]"
  43934418
  4394 #: midx.c:1110
   4419#: midx.c:1109
  43954420msgid "Verifying OID order in MIDX"
  43964421msgstr ""
   
  43984423"множество пакетни файлове)"
  43994424
  4400 #: midx.c:1119
   4425#: midx.c:1118
  44014426#, c-format
  44024427msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
   
  44044429"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
  44054430
  4406 #: midx.c:1138
   4431#: midx.c:1137
  44074432msgid "Sorting objects by packfile"
  44084433msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
  44094434
  4410 #: midx.c:1144
   4435#: midx.c:1143
  44114436msgid "Verifying object offsets"
  44124437msgstr "Проверка на отместването на обекти"
  44134438
  4414 #: midx.c:1160
   4439#: midx.c:1159
  44154440#, c-format
  44164441msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
  44174442msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
  44184443
  4419 #: midx.c:1166
   4444#: midx.c:1165
  44204445#, c-format
  44214446msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
  44224447msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
  44234448
  4424 #: midx.c:1175
   4449#: midx.c:1174
  44254450#, c-format
  44264451msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
  44274452msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
  44284453
  4429 #: midx.c:1350
   4454#: midx.c:1349
  44304455msgid "could not start pack-objects"
  44314456msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
  44324457
  4433 #: midx.c:1369
   4458#: midx.c:1368
  44344459msgid "could not finish pack-objects"
  44354460msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
  44364461
  4437 #: name-hash.c:532
   4462#: name-hash.c:537
  44384463#, c-format
  44394464msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
  44404465msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
  44414466
  4442 #: name-hash.c:554
   4467#: name-hash.c:559
  44434468#, c-format
  44444469msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
  44454470msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
  44464471
  4447 #: name-hash.c:560
   4472#: name-hash.c:565
  44484473#, c-format
  44494474msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
   
  44984523msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
  44994524
  4500 #: object.c:54
   4525#: object.c:53
  45014526#, c-format
  45024527msgid "invalid object type \"%s\""
  45034528msgstr "неправилен вид обект: „%s“"
  45044529
  4505 #: object.c:174
   4530#: object.c:173
  45064531#, c-format
  45074532msgid "object %s is a %s, not a %s"
  45084533msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
  45094534
  4510 #: object.c:234
   4535#: object.c:233
  45114536#, c-format
  45124537msgid "object %s has unknown type id %d"
  45134538msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
  45144539
  4515 #: object.c:247
   4540#: object.c:246
  45164541#, c-format
  45174542msgid "unable to parse object: %s"
  45184543msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
  45194544
  4520 #: object.c:267 object.c:278
   4545#: object.c:266 object.c:277
  45214546#, c-format
  45224547msgid "hash mismatch %s"
  45234548msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
  45244549
  4525 #: packfile.c:648
   4550#: packfile.c:641
  45264551msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
  45274552msgstr ""
  45284553"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
  45294554
  4530 #: packfile.c:1899
   4555#: packfile.c:1887
  45314556#, c-format
  45324557msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
   
  45354560"индексът да е повреден)"
  45364561
  4537 #: packfile.c:1903
   4562#: packfile.c:1891
  45384563#, c-format
  45394564msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
   
  45834608msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
  45844609
  4585 #: parse-options.c:859
   4610#: parse-options.c:860
  45864611#, c-format
  45874612msgid "unknown option `%s'"
  45884613msgstr "непозната опция: „%s“"
  45894614
  4590 #: parse-options.c:861
   4615#: parse-options.c:862
  45914616#, c-format
  45924617msgid "unknown switch `%c'"
  45934618msgstr "непознат флаг „%c“"
  45944619
  4595 #: parse-options.c:863
   4620#: parse-options.c:864
  45964621#, c-format
  45974622msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
  45984623msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
  45994624
  4600 #: parse-options.c:887
   4625#: parse-options.c:888
  46014626msgid "..."
  46024627msgstr "…"
  46034628
  4604 #: parse-options.c:906
   4629#: parse-options.c:907
  46054630#, c-format
  46064631msgid "usage: %s"
   
  46104635#. one in "usage: %s" translation.
  46114636#.
  4612 #: parse-options.c:912
   4637#: parse-options.c:913
  46134638#, c-format
  46144639msgid "   or: %s"
  46154640msgstr "     или: %s"
  46164641
  4617 #: parse-options.c:915
   4642#: parse-options.c:916
  46184643#, c-format
  46194644msgid "    %s"
  46204645msgstr "    %s"
  46214646
  4622 #: parse-options.c:954
   4647#: parse-options.c:955
  46234648msgid "-NUM"
  46244649msgstr "-ЧИСЛО"
  46254650
  4626 #: parse-options.c:968
   4651#: parse-options.c:969
  46274652#, c-format
  46284653msgid "alias of --%s"
   
  47964821msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
  47974822
  4798 #: range-diff.c:70
   4823#: promisor-remote.c:25
   4824msgid "Remote with no URL"
   4825msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
   4826
   4827#: promisor-remote.c:61
   4828#, c-format
   4829msgid "promisor remote name cannot begin with '/': %s"
   4830msgstr ""
   4831"името отдалеченото хранилище-гарант не може за започва със знака „/“: %s"
   4832
   4833#: range-diff.c:71
  47994834msgid "could not start `log`"
  48004835msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
  48014836
  4802 #: range-diff.c:72
   4837#: range-diff.c:73
  48034838msgid "could not read `log` output"
  48044839msgstr ""
  48054840"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
  48064841
  4807 #: range-diff.c:91 sequencer.c:5021
   4842#: range-diff.c:92 sequencer.c:4985
  48084843#, c-format
  48094844msgid "could not parse commit '%s'"
  48104845msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
  48114846
  4812 #: range-diff.c:117
   4847#: range-diff.c:118
  48134848#, c-format
  48144849msgid "could not parse git header '%.*s'"
  48154850msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
  48164851
  4817 #: range-diff.c:274
   4852#: range-diff.c:275
  48184853msgid "failed to generate diff"
  48194854msgstr "неуспешно търсене на разлика"
  48204855
  4821 #: range-diff.c:506 range-diff.c:508
   4856#: range-diff.c:507 range-diff.c:509
  48224857#, c-format
  48234858msgid "could not parse log for '%s'"
   
  48664901msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
  48674902
  4868 #: read-cache.c:1499
   4903#: read-cache.c:1520
  48694904msgid "Refresh index"
  48704905msgstr "Обновяване на индекса"
  48714906
  4872 #: read-cache.c:1613
   4907#: read-cache.c:1635
  48734908#, c-format
  48744909msgid ""
   
  48794914"Ще се ползва версия %i"
  48804915
  4881 #: read-cache.c:1623
   4916#: read-cache.c:1645
  48824917#, c-format
  48834918msgid ""
   
  48894924"Ще се ползва версия %i"
  48904925
  4891 #: read-cache.c:1679
   4926#: read-cache.c:1701
  48924927#, c-format
  48934928msgid "bad signature 0x%08x"
  48944929msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
  48954930
  4896 #: read-cache.c:1682
   4931#: read-cache.c:1704
  48974932#, c-format
  48984933msgid "bad index version %d"
  48994934msgstr "неправилна версия на индекса %d"
  49004935
  4901 #: read-cache.c:1691
   4936#: read-cache.c:1713
  49024937msgid "bad index file sha1 signature"
  49034938msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
  49044939
  4905 #: read-cache.c:1721
   4940#: read-cache.c:1743
  49064941#, c-format
  49074942msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
   
  49094944"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
  49104945
  4911 #: read-cache.c:1723
   4946#: read-cache.c:1745
  49124947#, c-format
  49134948msgid "ignoring %.4s extension"
  49144949msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
  49154950
  4916 #: read-cache.c:1760
   4951#: read-cache.c:1782
  49174952#, c-format
  49184953msgid "unknown index entry format 0x%08x"
  49194954msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
  49204955
  4921 #: read-cache.c:1776
   4956#: read-cache.c:1798
  49224957#, c-format
  49234958msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
  49244959msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
  49254960
  4926 #: read-cache.c:1833
   4961#: read-cache.c:1855
  49274962msgid "unordered stage entries in index"
  49284963msgstr "неподредени записи в индекса"
  49294964
  4930 #: read-cache.c:1836
   4965#: read-cache.c:1858
  49314966#, c-format
  49324967msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
  49334968msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
  49344969
  4935 #: read-cache.c:1839
   4970#: read-cache.c:1861
  49364971#, c-format
  49374972msgid "unordered stage entries for '%s'"
  49384973msgstr "неподредени записи за „%s“"
  49394974
  4940 #: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
  4941 #: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:467
  4942 #: builtin/checkout.c:651 builtin/clean.c:956 builtin/commit.c:347
   4975#: read-cache.c:1967 read-cache.c:2255 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
   4976#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:468
   4977#: builtin/checkout.c:652 builtin/clean.c:967 builtin/commit.c:347
  49434978#: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
  49444979#: builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:330
   
  49464981msgstr "файлът с индекса е повреден"
  49474982
  4948 #: read-cache.c:2087
   4983#: read-cache.c:2108
  49494984#, c-format
  49504985msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
  49514986msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
  49524987
  4953 #: read-cache.c:2100
   4988#: read-cache.c:2121
  49544989#, c-format
  49554990msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
  49564991msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
  49574992
  4958 #: read-cache.c:2133
   4993#: read-cache.c:2154
  49594994#, c-format
  49604995msgid "%s: index file open failed"
  49614996msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
  49624997
  4963 #: read-cache.c:2137
   4998#: read-cache.c:2158
  49644999#, c-format
  49655000msgid "%s: cannot stat the open index"
  49665001msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
  49675002
  4968 #: read-cache.c:2141
   5003#: read-cache.c:2162
  49695004#, c-format
  49705005msgid "%s: index file smaller than expected"
  49715006msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
  49725007
  4973 #: read-cache.c:2145
   5008#: read-cache.c:2166
  49745009#, c-format
  49755010msgid "%s: unable to map index file"
  49765011msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
  49775012
  4978 #: read-cache.c:2187
   5013#: read-cache.c:2208
  49795014#, c-format
  49805015msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
   
  49825017"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
  49835018
  4984 #: read-cache.c:2214
   5019#: read-cache.c:2235
  49855020#, c-format
  49865021msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
   
  49885023"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
  49895024
  4990 #: read-cache.c:2246
   5025#: read-cache.c:2267
  49915026#, c-format
  49925027msgid "could not freshen shared index '%s'"
  49935028msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
  49945029
  4995 #: read-cache.c:2293
   5030#: read-cache.c:2314
  49965031#, c-format
  49975032msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
  49985033msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
  49995034
  5000 #: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1114
   5035#: read-cache.c:3010 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1119
  50015036#, c-format
  50025037msgid "could not close '%s'"
  50035038msgstr "„%s“ не може да се затвори"
  50045039
  5005 #: read-cache.c:3092 sequencer.c:2358 sequencer.c:3928
   5040#: read-cache.c:3113 sequencer.c:2296 sequencer.c:3917
  50065041#, c-format
  50075042msgid "could not stat '%s'"
  50085043msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
  50095044
  5010 #: read-cache.c:3105
   5045#: read-cache.c:3126
  50115046#, c-format
  50125047msgid "unable to open git dir: %s"
  50135048msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
  50145049
  5015 #: read-cache.c:3117
   5050#: read-cache.c:3138
  50165051#, c-format
  50175052msgid "unable to unlink: %s"
  50185053msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
  50195054
  5020 #: read-cache.c:3142
   5055#: read-cache.c:3163
  50215056#, c-format
  50225057msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
  50235058msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
  50245059
  5025 #: read-cache.c:3291
   5060#: read-cache.c:3312
  50265061#, c-format
  50275062msgid "%s: cannot drop to stage #0"
   
  51365171msgstr "Празните подавания са коментирани"
  51375172
  5138 #: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3447
  5139 #: sequencer.c:3473 sequencer.c:5120 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
   5173#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3388
   5174#: sequencer.c:3414 sequencer.c:5084 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
  51405175#, c-format
  51415176msgid "could not write '%s'"
   
  51835218msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
  51845219
  5185 #: refs.c:669 ref-filter.c:2092
   5220#: refs.c:669 ref-filter.c:2098
  51865221#, c-format
  51875222msgid "ignoring broken ref %s"
   
  52085243msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
  52095244
  5210 #: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2709 sequencer.c:2913
  5211 #: sequencer.c:2927 sequencer.c:3184 sequencer.c:5037 wrapper.c:656
   5245#: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2647 sequencer.c:2851
   5246#: sequencer.c:2865 sequencer.c:3122 sequencer.c:5001 wrapper.c:620
  52125247#, c-format
  52135248msgid "could not write to '%s'"
  52145249msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  52155250
  5216 #: refs.c:860 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715
  5217 #: builtin/rebase.c:1003
   5251#: refs.c:860 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
   5252#: builtin/rebase.c:1004
  52185253#, c-format
  52195254msgid "could not open '%s' for writing"
   
  52505285msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
  52515286
  5252 #: refs.c:2012
   5287#: refs.c:2023
  52535288#, c-format
  52545289msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
  52555290msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
  52565291
  5257 #: refs.c:2044
   5292#: refs.c:2055
  52585293msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
  52595294msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
  52605295
  5261 #: refs.c:2140 refs.c:2170
   5296#: refs.c:2151 refs.c:2181
  52625297#, c-format
  52635298msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
  52645299msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
  52655300
  5266 #: refs.c:2146 refs.c:2181
   5301#: refs.c:2157 refs.c:2192
  52675302#, c-format
  52685303msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
   
  52745309msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
  52755310
  5276 #: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1532
  5277 #: refs/packed-backend.c:1542
   5311#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1541
   5312#: refs/packed-backend.c:1551
  52785313#, c-format
  52795314msgid "could not delete reference %s: %s"
  52805315msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
  52815316
  5282 #: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1545
   5317#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1554
  52835318#, c-format
  52845319msgid "could not delete references: %s"
   
  52905325msgstr "неправилен указател: „%s“"
  52915326
  5292 #: ref-filter.c:42 wt-status.c:1934
   5327#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1938
  52935328msgid "gone"
  52945329msgstr "изтрит"
   
  53095344msgstr "напред с %d, назад с %d"
  53105345
  5311 #: ref-filter.c:162
   5346#: ref-filter.c:165
  53125347#, c-format
  53135348msgid "expected format: %%(color:<color>)"
  53145349msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
  53155350
  5316 #: ref-filter.c:164
   5351#: ref-filter.c:167
  53175352#, c-format
  53185353msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
  53195354msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
  53205355
  5321 #: ref-filter.c:186
   5356#: ref-filter.c:189
  53225357#, c-format
  53235358msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
  53245359msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
  53255360
  5326 #: ref-filter.c:190
   5361#: ref-filter.c:193
  53275362#, c-format
  53285363msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
  53295364msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
  53305365
  5331 #: ref-filter.c:192
   5366#: ref-filter.c:195
  53325367#, c-format
  53335368msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
  53345369msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
  53355370
  5336 #: ref-filter.c:247
   5371#: ref-filter.c:250
  53375372#, c-format
  53385373msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
  53395374msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
  53405375
  5341 #: ref-filter.c:269
   5376#: ref-filter.c:272
  53425377#, c-format
  53435378msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
  53445379msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
  53455380
  5346 #: ref-filter.c:277
   5381#: ref-filter.c:280
  53475382#, c-format
  53485383msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
  53495384msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
  53505385
  5351 #: ref-filter.c:289
   5386#: ref-filter.c:292
  53525387#, c-format
  53535388msgid "%%(body) does not take arguments"
  53545389msgstr "%%(body) не приема аргументи"
  53555390
  5356 #: ref-filter.c:298
   5391#: ref-filter.c:301
  53575392#, c-format
  53585393msgid "%%(subject) does not take arguments"
  53595394msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
  53605395
  5361 #: ref-filter.c:320
   5396#: ref-filter.c:323
  53625397#, c-format
  53635398msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
  53645399msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
  53655400
  5366 #: ref-filter.c:349
   5401#: ref-filter.c:352
  53675402#, c-format
  53685403msgid "positive value expected contents:lines=%s"
  53695404msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
  53705405
  5371 #: ref-filter.c:351
   5406#: ref-filter.c:354
  53725407#, c-format
  53735408msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
  53745409msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
  53755410
  5376 #: ref-filter.c:366
   5411#: ref-filter.c:369
  53775412#, c-format
  53785413msgid "positive value expected objectname:short=%s"
  53795414msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
  53805415
  5381 #: ref-filter.c:370
   5416#: ref-filter.c:373
  53825417#, c-format
  53835418msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
  53845419msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
  53855420
  5386 #: ref-filter.c:400
   5421#: ref-filter.c:403
  53875422#, c-format
  53885423msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
  53895424msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
  53905425
  5391 #: ref-filter.c:412
   5426#: ref-filter.c:415
  53925427#, c-format
  53935428msgid "unrecognized position:%s"
  53945429msgstr "непозната позиция: %s"
  53955430
  5396 #: ref-filter.c:419
   5431#: ref-filter.c:422
  53975432#, c-format
  53985433msgid "unrecognized width:%s"
  53995434msgstr "непозната широчина: %s"
  54005435
  5401 #: ref-filter.c:428
   5436#: ref-filter.c:431
  54025437#, c-format
  54035438msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
  54045439msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
  54055440
  5406 #: ref-filter.c:436
   5441#: ref-filter.c:439
  54075442#, c-format
  54085443msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
  54095444msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
  54105445
  5411 #: ref-filter.c:454
   5446#: ref-filter.c:457
  54125447#, c-format
  54135448msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
  54145449msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
  54155450
  5416 #: ref-filter.c:556
   5451#: ref-filter.c:559
  54175452#, c-format
  54185453msgid "malformed field name: %.*s"
  54195454msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
  54205455
  5421 #: ref-filter.c:583
   5456#: ref-filter.c:586
  54225457#, c-format
  54235458msgid "unknown field name: %.*s"
  54245459msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
  54255460
  5426 #: ref-filter.c:587
   5461#: ref-filter.c:590
  54275462#, c-format
  54285463msgid ""
   
  54305465msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
  54315466
  5432 #: ref-filter.c:711
   5467#: ref-filter.c:714
  54335468#, c-format
  54345469msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
  54355470msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
  54365471
  5437 #: ref-filter.c:774
   5472#: ref-filter.c:777
  54385473#, c-format
  54395474msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
  54405475msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
  54415476
  5442 #: ref-filter.c:776
   5477#: ref-filter.c:779
  54435478#, c-format
  54445479msgid "format: %%(then) atom used more than once"
  54455480msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
  54465481
  5447 #: ref-filter.c:778
   5482#: ref-filter.c:781
  54485483#, c-format
  54495484msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
  54505485msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
  54515486
  5452 #: ref-filter.c:806
   5487#: ref-filter.c:809
  54535488#, c-format
  54545489msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
  54555490msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
  54565491
  5457 #: ref-filter.c:808
   5492#: ref-filter.c:811
  54585493#, c-format
  54595494msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
  54605495msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
  54615496
  5462 #: ref-filter.c:810
   5497#: ref-filter.c:813
  54635498#, c-format
  54645499msgid "format: %%(else) atom used more than once"
  54655500msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
  54665501
  5467 #: ref-filter.c:825
   5502#: ref-filter.c:828
  54685503#, c-format
  54695504msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
  54705505msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
  54715506
  5472 #: ref-filter.c:882
   5507#: ref-filter.c:885
  54735508#, c-format
  54745509msgid "malformed format string %s"
  54755510msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
  54765511
  5477 #: ref-filter.c:1485
   5512#: ref-filter.c:1488
  54785513#, c-format
  54795514msgid "no branch, rebasing %s"
  54805515msgstr "извън клон, пребазиране на „%s“"
  54815516
  5482 #: ref-filter.c:1488
   5517#: ref-filter.c:1491
  54835518#, c-format
  54845519msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
  54855520msgstr "извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“"
  54865521
  5487 #: ref-filter.c:1491
   5522#: ref-filter.c:1494
  54885523#, c-format
  54895524msgid "no branch, bisect started on %s"
  54905525msgstr "извън клон, двоично търсене от „%s“"
  54915526
  5492 #: ref-filter.c:1501
   5527#: ref-filter.c:1504
  54935528msgid "no branch"
  54945529msgstr "извън клон"
  54955530
  5496 #: ref-filter.c:1537 ref-filter.c:1743
   5531#: ref-filter.c:1540 ref-filter.c:1749
  54975532#, c-format
  54985533msgid "missing object %s for %s"
  54995534msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
  55005535
  5501 #: ref-filter.c:1547
   5536#: ref-filter.c:1550
  55025537#, c-format
  55035538msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
  55045539msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
  55055540
  5506 #: ref-filter.c:1998
   5541#: ref-filter.c:2004
  55075542#, c-format
  55085543msgid "malformed object at '%s'"
  55095544msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
  55105545
  5511 #: ref-filter.c:2087
   5546#: ref-filter.c:2093
  55125547#, c-format
  55135548msgid "ignoring ref with broken name %s"
  55145549msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
  55155550
  5516 #: ref-filter.c:2382
   5551#: ref-filter.c:2389
  55175552#, c-format
  55185553msgid "format: %%(end) atom missing"
  55195554msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
  55205555
  5521 #: ref-filter.c:2482
   5556#: ref-filter.c:2489
  55225557#, c-format
  55235558msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
  55245559msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
  55255560
  5526 #: ref-filter.c:2485
   5561#: ref-filter.c:2492
  55275562#, c-format
  55285563msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
  55295564msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
  55305565
  5531 #: ref-filter.c:2495
   5566#: ref-filter.c:2502
  55325567#, c-format
  55335568msgid "malformed object name %s"
  55345569msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  55355570
  5536 #: ref-filter.c:2500
   5571#: ref-filter.c:2507
  55375572#, c-format
  55385573msgid "option `%s' must point to a commit"
  55395574msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
  55405575
  5541 #: remote.c:363
   5576#: remote.c:366
  55425577#, c-format
  55435578msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
   
  55455580"съкращението за отдалечено хранилище не може за започва със знака „/“: %s"
  55465581
  5547 #: remote.c:410
   5582#: remote.c:413
  55485583msgid "more than one receivepack given, using the first"
  55495584msgstr "зададен е повече от един пакет за получаване, ще се ползва първият"
  55505585
  5551 #: remote.c:418
   5586#: remote.c:421
  55525587msgid "more than one uploadpack given, using the first"
  55535588msgstr "зададен е повече от един пакет за изпращане, ще се ползва първият"
  55545589
  5555 #: remote.c:608
   5590#: remote.c:611
  55565591#, c-format
  55575592msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
  55585593msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
  55595594
  5560 #: remote.c:612
   5595#: remote.c:615
  55615596#, c-format
  55625597msgid "%s usually tracks %s, not %s"
  55635598msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
  55645599
  5565 #: remote.c:616
   5600#: remote.c:619
  55665601#, c-format
  55675602msgid "%s tracks both %s and %s"
  55685603msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
  55695604
  5570 #: remote.c:684
   5605#: remote.c:687
  55715606#, c-format
  55725607msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
  55735608msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
  55745609
  5575 #: remote.c:694
   5610#: remote.c:697
  55765611#, c-format
  55775612msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
  55785613msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
  55795614
  5580 #: remote.c:1000
   5615#: remote.c:1003
  55815616#, c-format
  55825617msgid "src refspec %s does not match any"
  55835618msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
  55845619
  5585 #: remote.c:1005
   5620#: remote.c:1008
  55865621#, c-format
  55875622msgid "src refspec %s matches more than one"
   
  55925627#. the <src>.
  55935628#.
  5594 #: remote.c:1020
   5629#: remote.c:1023
  55955630#, c-format
  55965631msgid ""
   
  56165651"указателя."
  56175652
  5618 #: remote.c:1040
   5653#: remote.c:1043
  56195654#, c-format
  56205655msgid ""
   
  56275662"изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
  56285663
  5629 #: remote.c:1045
   5664#: remote.c:1048
  56305665#, c-format
  56315666msgid ""
   
  56385673"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
  56395674
  5640 #: remote.c:1050
   5675#: remote.c:1053
  56415676#, c-format
  56425677msgid ""
   
  56485683"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
  56495684
  5650 #: remote.c:1055
   5685#: remote.c:1058
  56515686#, c-format
  56525687msgid ""
   
  56585693"изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
  56595694
  5660 #: remote.c:1091
   5695#: remote.c:1094
  56615696#, c-format
  56625697msgid "%s cannot be resolved to branch"
  56635698msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
  56645699
  5665 #: remote.c:1102
   5700#: remote.c:1105
  56665701#, c-format
  56675702msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
  56685703msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
  56695704
  5670 #: remote.c:1114
   5705#: remote.c:1117
  56715706#, c-format
  56725707msgid "dst refspec %s matches more than one"
  56735708msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
  56745709
  5675 #: remote.c:1121
   5710#: remote.c:1124
  56765711#, c-format
  56775712msgid "dst ref %s receives from more than one src"
   
  56805715"източник"
  56815716
  5682 #: remote.c:1624 remote.c:1725
   5717#: remote.c:1627 remote.c:1728
  56835718msgid "HEAD does not point to a branch"
  56845719msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
  56855720
  5686 #: remote.c:1633
   5721#: remote.c:1636
  56875722#, c-format
  56885723msgid "no such branch: '%s'"
  56895724msgstr "няма клон на име „%s“"
  56905725
  5691 #: remote.c:1636
   5726#: remote.c:1639
  56925727#, c-format
  56935728msgid "no upstream configured for branch '%s'"
  56945729msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
  56955730
  5696 #: remote.c:1642
   5731#: remote.c:1645
  56975732#, c-format
  56985733msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
  56995734msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
  57005735
  5701 #: remote.c:1657
   5736#: remote.c:1660
  57025737#, c-format
  57035738msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
   
  57065741"хранилището „%s“"
  57075742
  5708 #: remote.c:1669
   5743#: remote.c:1672
  57095744#, c-format
  57105745msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
  57115746msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
  57125747
  5713 #: remote.c:1679
   5748#: remote.c:1682
  57145749#, c-format
  57155750msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
  57165751msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
  57175752
  5718 #: remote.c:1692
   5753#: remote.c:1695
  57195754msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
  57205755msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
  57215756
  5722 #: remote.c:1714
   5757#: remote.c:1717
  57235758msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
  57245759msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
  57255760
  5726 #: remote.c:1840
   5761#: remote.c:1843
  57275762#, c-format
  57285763msgid "couldn't find remote ref %s"
  57295764msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
  57305765
  5731 #: remote.c:1853
   5766#: remote.c:1856
  57325767#, c-format
  57335768msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
  57345769msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
  57355770
  5736 #: remote.c:2016
   5771#: remote.c:2019
  57375772#, c-format
  57385773msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
  57395774msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
  57405775
  5741 #: remote.c:2020
   5776#: remote.c:2023
  57425777msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
  57435778msgstr "  (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
  57445779
  5745 #: remote.c:2023
   5780#: remote.c:2026
  57465781#, c-format
  57475782msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
  57485783msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
  57495784
  5750 #: remote.c:2027
   5785#: remote.c:2030
  57515786#, c-format
  57525787msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
  57535788msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
  57545789
  5755 #: remote.c:2030
   5790#: remote.c:2033
  57565791#, c-format
  57575792msgid "  (use \"%s\" for details)\n"
  57585793msgstr "  (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
  57595794
  5760 #: remote.c:2034
   5795#: remote.c:2037
  57615796#, c-format
  57625797msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
   
  57655800msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
  57665801
  5767 #: remote.c:2040
   5802#: remote.c:2043
  57685803msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
  57695804msgstr "  (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
  57705805
  5771 #: remote.c:2043
   5806#: remote.c:2046
  57725807#, c-format
  57735808msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
   
  57775812msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
  57785813
  5779 #: remote.c:2051
   5814#: remote.c:2054
  57805815msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
  57815816msgstr "  (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
  57825817
  5783 #: remote.c:2054
   5818#: remote.c:2057
  57845819#, c-format
  57855820msgid ""
   
  57965831"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
  57975832
  5798 #: remote.c:2064
   5833#: remote.c:2067
  57995834msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
  58005835msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
  58015836
  5802 #: remote.c:2247
   5837#: remote.c:2250
  58035838#, c-format
  58045839msgid "cannot parse expected object name '%s'"
   
  58815916msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
  58825917
  5883 #: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1773
   5918#: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1790
  58845919#: builtin/submodule--helper.c:1418 builtin/submodule--helper.c:1428
  58855920#, c-format
   
  59165951msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
  59175952
  5918 #: revision.c:2507
   5953#: revision.c:2509
  59195954msgid "your current branch appears to be broken"
  59205955msgstr "Текущият клон е повреден"
  59215956
  5922 #: revision.c:2510
   5957#: revision.c:2512
  59235958#, c-format
  59245959msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
  59255960msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
  59265961
  5927 #: revision.c:2710
   5962#: revision.c:2720
  59285963msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
  59295964msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
  59305965
  5931 #: revision.c:2714
   5966#: revision.c:2724
  59325967msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
  59335968msgstr ""
   
  59545989"    git config advice.ignoredHook false"
  59555990
  5956 #: send-pack.c:141
   5991#: send-pack.c:142
  59575992msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
  59585993msgstr ""
   
  59605995"отдалеченото разпакетиране"
  59615996
  5962 #: send-pack.c:143
   5997#: send-pack.c:144
  59635998#, c-format
  59645999msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
   
  59666001"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
  59676002
  5968 #: send-pack.c:145
   6003#: send-pack.c:146
  59696004#, c-format
  59706005msgid "remote unpack failed: %s"
  59716006msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
  59726007
  5973 #: send-pack.c:306
   6008#: send-pack.c:307
  59746009msgid "failed to sign the push certificate"
  59756010msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
  59766011
  5977 #: send-pack.c:420
   6012#: send-pack.c:421
  59786013msgid "the receiving end does not support --signed push"
  59796014msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
  59806015
  5981 #: send-pack.c:422
   6016#: send-pack.c:423
  59826017msgid ""
  59836018"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
   
  59876022"използва сертификат"
  59886023
  5989 #: send-pack.c:434
   6024#: send-pack.c:435
  59906025msgid "the receiving end does not support --atomic push"
  59916026msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
  59926027
  5993 #: send-pack.c:439
   6028#: send-pack.c:440
  59946029msgid "the receiving end does not support push options"
  59956030msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
   
  60056040msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
  60066041
  6007 #: sequencer.c:311 builtin/rebase.c:759 builtin/rebase.c:1645 builtin/rm.c:369
   6042#: sequencer.c:311 builtin/rebase.c:760 builtin/rebase.c:1676 builtin/rm.c:369
  60086043#, c-format
  60096044msgid "could not remove '%s'"
   
  60456080"подайте резултата с командата „git commit'“."
  60466081
  6047 #: sequencer.c:401 sequencer.c:2909
   6082#: sequencer.c:401 sequencer.c:2847
  60486083#, c-format
  60496084msgid "could not lock '%s'"
   
  60556090msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
  60566091
  6057 #: sequencer.c:413 sequencer.c:2714 sequencer.c:2915 sequencer.c:2929
  6058 #: sequencer.c:3192
   6092#: sequencer.c:413 sequencer.c:2652 sequencer.c:2853 sequencer.c:2867
   6093#: sequencer.c:3130
  60596094#, c-format
  60606095msgid "failed to finalize '%s'"
  60616096msgstr "„%s“ не може да се завърши"
  60626097
  6063 #: sequencer.c:436 sequencer.c:981 sequencer.c:1655 sequencer.c:2734
  6064 #: sequencer.c:3174 sequencer.c:3283 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:763
  6065 #: builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:567
   6098#: sequencer.c:436 sequencer.c:1585 sequencer.c:2672 sequencer.c:3112
   6099#: sequencer.c:3221 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:763 builtin/merge.c:1117
   6100#: builtin/rebase.c:568
  60666101#, c-format
  60676102msgid "could not read '%s'"
   
  60906125#. "rebase -i".
  60916126#.
  6092 #: sequencer.c:632
   6127#: sequencer.c:631
  60936128#, c-format
  60946129msgid "%s: Unable to write new index file"
  60956130msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
  60966131
  6097 #: sequencer.c:649
   6132#: sequencer.c:648
  60986133msgid "unable to update cache tree"
  60996134msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
  61006135
  6101 #: sequencer.c:663
   6136#: sequencer.c:662
  61026137msgid "could not resolve HEAD commit"
  61036138msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
  61046139
  6105 #: sequencer.c:743
   6140#: sequencer.c:742
  61066141#, c-format
  61076142msgid "no key present in '%.*s'"
  61086143msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
  61096144
  6110 #: sequencer.c:754
   6145#: sequencer.c:753
  61116146#, c-format
  61126147msgid "unable to dequote value of '%s'"
  61136148msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
  61146149
  6115 #: sequencer.c:791 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
  6116 #: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1109 builtin/rebase.c:1045
   6150#: sequencer.c:790 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
   6151#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1114 builtin/rebase.c:1046
  61176152#, c-format
  61186153msgid "could not open '%s' for reading"
  61196154msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
  61206155
  6121 #: sequencer.c:801
   6156#: sequencer.c:800
  61226157msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
  61236158msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
  61246159
  6125 #: sequencer.c:806
   6160#: sequencer.c:805
  61266161msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
  61276162msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
  61286163
  6129 #: sequencer.c:811
   6164#: sequencer.c:810
  61306165msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
  61316166msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
  61326167
  6133 #: sequencer.c:815
   6168#: sequencer.c:814
  61346169#, c-format
  61356170msgid "unknown variable '%s'"
  61366171msgstr "непозната променлива „%s“"
  61376172
  6138 #: sequencer.c:820
   6173#: sequencer.c:819
  61396174msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
  61406175msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
  61416176
  6142 #: sequencer.c:822
   6177#: sequencer.c:821
  61436178msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
  61446179msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
  61456180
  6146 #: sequencer.c:824
   6181#: sequencer.c:823
  61476182msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
  61486183msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
  61496184
  6150 #: sequencer.c:884
  6151 #, c-format
  6152 msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
  6153 msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
  6154 
  6155 #: sequencer.c:901
   6185#: sequencer.c:872
  61566186#, c-format
  61576187msgid ""
   
  61826212"    git rebase --continue\n"
  61836213
  6184 #: sequencer.c:995
  6185 msgid "writing root commit"
  6186 msgstr "запазване на начално подаване"
  6187 
  6188 #: sequencer.c:1216
   6214#: sequencer.c:1146
  61896215msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
  61906216msgstr ""
   
  61926218"(prepare-commit-msg)"
  61936219
  6194 #: sequencer.c:1223
   6220#: sequencer.c:1153
  61956221msgid ""
  61966222"Your name and email address were configured automatically based\n"
   
  62216247"    git commit --amend --reset-author\n"
  62226248
  6223 #: sequencer.c:1236
   6249#: sequencer.c:1166
  62246250msgid ""
  62256251"Your name and email address were configured automatically based\n"
   
  62476273"    git commit --amend --reset-author\n"
  62486274
  6249 #: sequencer.c:1278
   6275#: sequencer.c:1208
  62506276msgid "couldn't look up newly created commit"
  62516277msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
  62526278
  6253 #: sequencer.c:1280
   6279#: sequencer.c:1210
  62546280msgid "could not parse newly created commit"
  62556281msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
  62566282
  6257 #: sequencer.c:1326
   6283#: sequencer.c:1256
  62586284msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
  62596285msgstr ""
   
  62616287"подаването"
  62626288
  6263 #: sequencer.c:1328
   6289#: sequencer.c:1258
  62646290msgid "detached HEAD"
  62656291msgstr "несвързан връх „HEAD“"
  62666292
  6267 #: sequencer.c:1332
   6293#: sequencer.c:1262
  62686294msgid " (root-commit)"
  62696295msgstr " (начално подаване)"
  62706296
  6271 #: sequencer.c:1353
   6297#: sequencer.c:1283
  62726298msgid "could not parse HEAD"
  62736299msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
  62746300
  6275 #: sequencer.c:1355
   6301#: sequencer.c:1285
  62766302#, c-format
  62776303msgid "HEAD %s is not a commit!"
  62786304msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
  62796305
  6280 #: sequencer.c:1359 builtin/commit.c:1571
   6306#: sequencer.c:1289 builtin/commit.c:1571
  62816307msgid "could not parse HEAD commit"
  62826308msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
  62836309
  6284 #: sequencer.c:1411 sequencer.c:2004
   6310#: sequencer.c:1341 sequencer.c:1933
  62856311msgid "unable to parse commit author"
  62866312msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
  62876313
  6288 #: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1573 builtin/merge.c:684
   6314#: sequencer.c:1352 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:684
  62896315msgid "git write-tree failed to write a tree"
  62906316msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
  62916317
  6292 #: sequencer.c:1438 sequencer.c:1499
   6318#: sequencer.c:1369 sequencer.c:1429
  62936319#, c-format
  62946320msgid "unable to read commit message from '%s'"
  62956321msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
  62966322
  6297 #: sequencer.c:1465 builtin/am.c:1595 builtin/commit.c:1670 builtin/merge.c:878
  6298 #: builtin/merge.c:903
   6323#: sequencer.c:1396 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1670 builtin/merge.c:883
   6324#: builtin/merge.c:908
  62996325msgid "failed to write commit object"
  63006326msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
  63016327
  6302 #: sequencer.c:1526
   6328#: sequencer.c:1456
  63036329#, c-format
  63046330msgid "could not parse commit %s"
  63056331msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
  63066332
  6307 #: sequencer.c:1531
   6333#: sequencer.c:1461
  63086334#, c-format
  63096335msgid "could not parse parent commit %s"
  63106336msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
  63116337
  6312 #: sequencer.c:1605 sequencer.c:1715
   6338#: sequencer.c:1535 sequencer.c:1645
  63136339#, c-format
  63146340msgid "unknown command: %d"
  63156341msgstr "непозната команда: %d"
  63166342
  6317 #: sequencer.c:1662 sequencer.c:1687
   6343#: sequencer.c:1592 sequencer.c:1617
  63186344#, c-format
  63196345msgid "This is a combination of %d commits."
  63206346msgstr "Това е обединение от %d подавания"
  63216347
  6322 #: sequencer.c:1672
   6348#: sequencer.c:1602
  63236349msgid "need a HEAD to fixup"
  63246350msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
  63256351
  6326 #: sequencer.c:1674 sequencer.c:3219
   6352#: sequencer.c:1604 sequencer.c:3157
  63276353msgid "could not read HEAD"
  63286354msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
  63296355
  6330 #: sequencer.c:1676
   6356#: sequencer.c:1606
  63316357msgid "could not read HEAD's commit message"
  63326358msgstr ""
  63336359"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
  63346360
  6335 #: sequencer.c:1682
   6361#: sequencer.c:1612
  63366362#, c-format
  63376363msgid "cannot write '%s'"
  63386364msgstr "„%s“ не може да се запази"
  63396365
  6340 #: sequencer.c:1689 git-rebase--preserve-merges.sh:496
   6366#: sequencer.c:1619 git-rebase--preserve-merges.sh:496
  63416367msgid "This is the 1st commit message:"
  63426368msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
  63436369
  6344 #: sequencer.c:1697
   6370#: sequencer.c:1627
  63456371#, c-format
  63466372msgid "could not read commit message of %s"
  63476373msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
  63486374
  6349 #: sequencer.c:1704
   6375#: sequencer.c:1634
  63506376#, c-format
  63516377msgid "This is the commit message #%d:"
  63526378msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
  63536379
  6354 #: sequencer.c:1710
   6380#: sequencer.c:1640
  63556381#, c-format
  63566382msgid "The commit message #%d will be skipped:"
  63576383msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
  63586384
  6359 #: sequencer.c:1798
   6385#: sequencer.c:1728
  63606386msgid "your index file is unmerged."
  63616387msgstr "индексът не е слят."
  63626388
  6363 #: sequencer.c:1805
   6389#: sequencer.c:1735
  63646390msgid "cannot fixup root commit"
  63656391msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
  63666392
  6367 #: sequencer.c:1824
   6393#: sequencer.c:1754
  63686394#, c-format
  63696395msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
  63706396msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
  63716397
  6372 #: sequencer.c:1832 sequencer.c:1840
   6398#: sequencer.c:1762 sequencer.c:1770
  63736399#, c-format
  63746400msgid "commit %s does not have parent %d"
  63756401msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
  63766402
  6377 #: sequencer.c:1846
   6403#: sequencer.c:1776
  63786404#, c-format
  63796405msgid "cannot get commit message for %s"
   
  63826408#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
  63836409#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
  6384 #: sequencer.c:1865
   6410#: sequencer.c:1795
  63856411#, c-format
  63866412msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
  63876413msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
  63886414
  6389 #: sequencer.c:1930
   6415#: sequencer.c:1860
  63906416#, c-format
  63916417msgid "could not rename '%s' to '%s'"
  63926418msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
  63936419
  6394 #: sequencer.c:1985
   6420#: sequencer.c:1915
  63956421#, c-format
  63966422msgid "could not revert %s... %s"
  63976423msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
  63986424
  6399 #: sequencer.c:1986
   6425#: sequencer.c:1916
  64006426#, c-format
  64016427msgid "could not apply %s... %s"
  64026428msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
  64036429
  6404 #: sequencer.c:2045
   6430#: sequencer.c:1983
  64056431#, c-format
  64066432msgid "git %s: failed to read the index"
  64076433msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
  64086434
  6409 #: sequencer.c:2052
   6435#: sequencer.c:1990
  64106436#, c-format
  64116437msgid "git %s: failed to refresh the index"
  64126438msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
  64136439
  6414 #: sequencer.c:2128
   6440#: sequencer.c:2066
  64156441#, c-format
  64166442msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
  64176443msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
  64186444
  6419 #: sequencer.c:2137
   6445#: sequencer.c:2075
  64206446#, c-format
  64216447msgid "missing arguments for %s"
  64226448msgstr "„%s“ изисква аргументи"
  64236449
  6424 #: sequencer.c:2174
   6450#: sequencer.c:2112
  64256451#, c-format
  64266452msgid "could not parse '%.*s'"
  64276453msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
  64286454
  6429 #: sequencer.c:2228
   6455#: sequencer.c:2166
  64306456#, c-format
  64316457msgid "invalid line %d: %.*s"
  64326458msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
  64336459
  6434 #: sequencer.c:2239
   6460#: sequencer.c:2177
  64356461#, c-format
  64366462msgid "cannot '%s' without a previous commit"
  64376463msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
  64386464
  6439 #: sequencer.c:2287 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
   6465#: sequencer.c:2225 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
  64406466#: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
  64416467#, c-format
   
  64436469msgstr "от „%s“ не може да се чете."
  64446470
  6445 #: sequencer.c:2323
   6471#: sequencer.c:2261
  64466472msgid "cancelling a cherry picking in progress"
  64476473msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
  64486474
  6449 #: sequencer.c:2330
   6475#: sequencer.c:2268
  64506476msgid "cancelling a revert in progress"
  64516477msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
  64526478
  6453 #: sequencer.c:2364
   6479#: sequencer.c:2302
  64546480msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
  64556481msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
  64566482
  6457 #: sequencer.c:2366
   6483#: sequencer.c:2304
  64586484#, c-format
  64596485msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
  64606486msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
  64616487
  6462 #: sequencer.c:2371
   6488#: sequencer.c:2309
  64636489msgid "no commits parsed."
  64646490msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
  64656491
  6466 #: sequencer.c:2382
   6492#: sequencer.c:2320
  64676493msgid "cannot cherry-pick during a revert."
  64686494msgstr ""
  64696495"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
  64706496
  6471 #: sequencer.c:2384
   6497#: sequencer.c:2322
  64726498msgid "cannot revert during a cherry-pick."
  64736499msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
  64746500
  6475 #: sequencer.c:2466
   6501#: sequencer.c:2404
  64766502#, c-format
  64776503msgid "invalid value for %s: %s"
  64786504msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
  64796505
  6480 #: sequencer.c:2553
   6506#: sequencer.c:2491
  64816507msgid "unusable squash-onto"
  64826508msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
  64836509
  6484 #: sequencer.c:2569
   6510#: sequencer.c:2507
  64856511#, c-format
  64866512msgid "malformed options sheet: '%s'"
  64876513msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
  64886514
  6489 #: sequencer.c:2652 sequencer.c:4351
   6515#: sequencer.c:2590 sequencer.c:4308
  64906516msgid "empty commit set passed"
  64916517msgstr "зададено е празно множество от подавания"
  64926518
  6493 #: sequencer.c:2668
   6519#: sequencer.c:2606
  64946520msgid "revert is already in progress"
  64956521msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
  64966522
  6497 #: sequencer.c:2670
   6523#: sequencer.c:2608
  64986524#, c-format
  64996525msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
  65006526msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
  65016527
  6502 #: sequencer.c:2673
   6528#: sequencer.c:2611
  65036529msgid "cherry-pick is already in progress"
  65046530msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
  65056531
  6506 #: sequencer.c:2675
   6532#: sequencer.c:2613
  65076533#, c-format
  65086534msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
  65096535msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
  65106536
  6511 #: sequencer.c:2689
   6537#: sequencer.c:2627
  65126538#, c-format
  65136539msgid "could not create sequencer directory '%s'"
   
  65166542"създадена"
  65176543
  6518 #: sequencer.c:2704
   6544#: sequencer.c:2642
  65196545msgid "could not lock HEAD"
  65206546msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
  65216547
  6522 #: sequencer.c:2764 sequencer.c:4103
   6548#: sequencer.c:2702 sequencer.c:4057
  65236549msgid "no cherry-pick or revert in progress"
  65246550msgstr ""
  65256551"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  65266552
  6527 #: sequencer.c:2766 sequencer.c:2777
   6553#: sequencer.c:2704 sequencer.c:2715
  65286554msgid "cannot resolve HEAD"
  65296555msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
  65306556
  6531 #: sequencer.c:2768 sequencer.c:2812
   6557#: sequencer.c:2706 sequencer.c:2750
  65326558msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
  65336559msgstr ""
   
  65356561"предстои да бъде създаден"
  65366562
  6537 #: sequencer.c:2798 builtin/grep.c:734
   6563#: sequencer.c:2736 builtin/grep.c:736
  65386564#, c-format
  65396565msgid "cannot open '%s'"
  65406566msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  65416567
  6542 #: sequencer.c:2800
   6568#: sequencer.c:2738
  65436569#, c-format
  65446570msgid "cannot read '%s': %s"
  65456571msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
  65466572
  6547 #: sequencer.c:2801
   6573#: sequencer.c:2739
  65486574msgid "unexpected end of file"
  65496575msgstr "неочакван край на файл"
  65506576
  6551 #: sequencer.c:2807
   6577#: sequencer.c:2745
  65526578#, c-format
  65536579msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
   
  65566582"повреден"
  65576583
  6558 #: sequencer.c:2818
   6584#: sequencer.c:2756
  65596585msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
  65606586msgstr ""
   
  65626588"Не се правят промени."
  65636589
  6564 #: sequencer.c:2859
   6590#: sequencer.c:2797
  65656591msgid "no revert in progress"
  65666592msgstr "в момента не тече пребазиране"
  65676593
  6568 #: sequencer.c:2867
   6594#: sequencer.c:2805
  65696595msgid "no cherry-pick in progress"
  65706596msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
  65716597
  6572 #: sequencer.c:2877
   6598#: sequencer.c:2815
  65736599msgid "failed to skip the commit"
  65746600msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
  65756601
  6576 #: sequencer.c:2884
   6602#: sequencer.c:2822
  65776603msgid "there is nothing to skip"
  65786604msgstr "няма какво да се прескочи"
  65796605
  6580 #: sequencer.c:2887
   6606#: sequencer.c:2825
  65816607#, c-format
  65826608msgid ""
   
  65886614"    git %s --continue"
  65896615
  6590 #: sequencer.c:3011 sequencer.c:4015
   6616#: sequencer.c:2949 sequencer.c:3969
  65916617#, c-format
  65926618msgid "could not update %s"
  65936619msgstr "„%s“ не може да се обнови"
  65946620
  6595 #: sequencer.c:3049 sequencer.c:3995
   6621#: sequencer.c:2987 sequencer.c:3949
  65966622msgid "cannot read HEAD"
  65976623msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
  65986624
  6599 #: sequencer.c:3066
   6625#: sequencer.c:3004
  66006626#, c-format
  66016627msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
  66026628msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
  66036629
  6604 #: sequencer.c:3074
   6630#: sequencer.c:3012
  66056631#, c-format
  66066632msgid ""
   
  66216647"    git rebase --continue\n"
  66226648
  6623 #: sequencer.c:3084
   6649#: sequencer.c:3022
  66246650#, c-format
  66256651msgid "Could not apply %s... %.*s"
  66266652msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
  66276653
  6628 #: sequencer.c:3091
   6654#: sequencer.c:3029
  66296655#, c-format
  66306656msgid "Could not merge %.*s"
  66316657msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
  66326658
  6633 #: sequencer.c:3105 sequencer.c:3109 builtin/difftool.c:633
   6659#: sequencer.c:3043 sequencer.c:3047 builtin/difftool.c:641
  66346660#, c-format
  66356661msgid "could not copy '%s' to '%s'"
  66366662msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
  66376663
  6638 #: sequencer.c:3131 sequencer.c:3558 builtin/rebase.c:849 builtin/rebase.c:1582
  6639 #: builtin/rebase.c:1953 builtin/rebase.c:2008
   6664#: sequencer.c:3069 sequencer.c:3506 builtin/rebase.c:850 builtin/rebase.c:1613
   6665#: builtin/rebase.c:1987 builtin/rebase.c:2031
  66406666msgid "could not read index"
  66416667msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
  66426668
  6643 #: sequencer.c:3136
   6669#: sequencer.c:3074
  66446670#, c-format
  66456671msgid ""
   
  66566682"\n"
  66576683
  6658 #: sequencer.c:3142
   6684#: sequencer.c:3080
  66596685msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
  66606686msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
  66616687
  6662 #: sequencer.c:3148
   6688#: sequencer.c:3086
  66636689#, c-format
  66646690msgid ""
   
  66776703"\n"
  66786704
  6679 #: sequencer.c:3209
   6705#: sequencer.c:3147
  66806706#, c-format
  66816707msgid "illegal label name: '%.*s'"
  66826708msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
  66836709
  6684 #: sequencer.c:3263
   6710#: sequencer.c:3201
  66856711msgid "writing fake root commit"
  66866712msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
  66876713
  6688 #: sequencer.c:3268
   6714#: sequencer.c:3206
  66896715msgid "writing squash-onto"
  66906716msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
  66916717
  6692 #: sequencer.c:3306 builtin/rebase.c:854 builtin/rebase.c:860
   6718#: sequencer.c:3244 builtin/rebase.c:855 builtin/rebase.c:861
  66936719#, c-format
  66946720msgid "failed to find tree of %s"
  66956721msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
  66966722
  6697 #: sequencer.c:3324 builtin/rebase.c:873
   6723#: sequencer.c:3262 builtin/rebase.c:874
  66986724msgid "could not write index"
  66996725msgstr "индексът не може да бъде записан"
  67006726
  6701 #: sequencer.c:3351
   6727#: sequencer.c:3289
  67026728#, c-format
  67036729msgid "could not resolve '%s'"
  67046730msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
  67056731
  6706 #: sequencer.c:3379
   6732#: sequencer.c:3320
  67076733msgid "cannot merge without a current revision"
  67086734msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
  67096735
  6710 #: sequencer.c:3401
   6736#: sequencer.c:3342
  67116737#, c-format
  67126738msgid "unable to parse '%.*s'"
  67136739msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
  67146740
  6715 #: sequencer.c:3410
   6741#: sequencer.c:3351
  67166742#, c-format
  67176743msgid "nothing to merge: '%.*s'"
  67186744msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
  67196745
  6720 #: sequencer.c:3422
   6746#: sequencer.c:3363
  67216747msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
  67226748msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
  67236749
  6724 #: sequencer.c:3437
   6750#: sequencer.c:3378
  67256751#, c-format
  67266752msgid "could not get commit message of '%s'"
  67276753msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
  67286754
  6729 #: sequencer.c:3590
   6755#: sequencer.c:3538
  67306756#, c-format
  67316757msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
  67326758msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
  67336759
  6734 #: sequencer.c:3606
   6760#: sequencer.c:3554
  67356761msgid "merge: Unable to write new index file"
  67366762msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
  67376763
  6738 #: sequencer.c:3675 builtin/rebase.c:711
   6764#: sequencer.c:3623 builtin/rebase.c:712
  67396765#, c-format
  67406766msgid "Applied autostash.\n"
  67416767msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
  67426768
  6743 #: sequencer.c:3687
   6769#: sequencer.c:3635
  67446770#, c-format
  67456771msgid "cannot store %s"
  67466772msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
  67476773
  6748 #: sequencer.c:3690 builtin/rebase.c:727 git-rebase--preserve-merges.sh:113
   6774#: sequencer.c:3638 builtin/rebase.c:728 git-rebase--preserve-merges.sh:113
  67496775#, c-format
  67506776msgid ""
   
  67576783"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
  67586784
  6759 #: sequencer.c:3751
   6785#: sequencer.c:3699
  67606786#, c-format
  67616787msgid "could not checkout %s"
  67626788msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  67636789
  6764 #: sequencer.c:3765
   6790#: sequencer.c:3713
  67656791#, c-format
  67666792msgid "%s: not a valid OID"
  67676793msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
  67686794
  6769 #: sequencer.c:3770 git-rebase--preserve-merges.sh:779
   6795#: sequencer.c:3718 git-rebase--preserve-merges.sh:779
  67706796msgid "could not detach HEAD"
  67716797msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
  67726798
  6773 #: sequencer.c:3785
   6799#: sequencer.c:3733
  67746800#, c-format
  67756801msgid "Stopped at HEAD\n"
  67766802msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
  67776803
  6778 #: sequencer.c:3787
   6804#: sequencer.c:3735
  67796805#, c-format
  67806806msgid "Stopped at %s\n"
  67816807msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
  67826808
  6783 #: sequencer.c:3795
   6809#: sequencer.c:3743
  67846810#, c-format
  67856811msgid ""
   
  68046830"    git rebase --continue\n"
  68056831
  6806 #: sequencer.c:3877
   6832#: sequencer.c:3827
  68076833#, c-format
  68086834msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
  68096835msgstr "Спиране при „%s“…  %.*s\n"
  68106836
  6811 #: sequencer.c:3958
   6837#: sequencer.c:3898
  68126838#, c-format
  68136839msgid "unknown command %d"
  68146840msgstr "непозната команда %d"
  68156841
  6816 #: sequencer.c:4003
   6842#: sequencer.c:3957
  68176843msgid "could not read orig-head"
  68186844msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
  68196845
  6820 #: sequencer.c:4008
   6846#: sequencer.c:3962
  68216847msgid "could not read 'onto'"
  68226848msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
  68236849
  6824 #: sequencer.c:4022
   6850#: sequencer.c:3976
  68256851#, c-format
  68266852msgid "could not update HEAD to %s"
  68276853msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
  68286854
  6829 #: sequencer.c:4115
   6855#: sequencer.c:4069
  68306856msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
  68316857msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
  68326858
  6833 #: sequencer.c:4124
   6859#: sequencer.c:4078
  68346860msgid "cannot amend non-existing commit"
  68356861msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
  68366862
  6837 #: sequencer.c:4126
   6863#: sequencer.c:4080
  68386864#, c-format
  68396865msgid "invalid file: '%s'"
  68406866msgstr "неправилен файл: „%s“"
  68416867
  6842 #: sequencer.c:4128
   6868#: sequencer.c:4082
  68436869#, c-format
  68446870msgid "invalid contents: '%s'"
  68456871msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
  68466872
  6847 #: sequencer.c:4131
   6873#: sequencer.c:4085
  68486874msgid ""
  68496875"\n"
   
  68556881"отново изпълнете „git rebase --continue“."
  68566882
  6857 #: sequencer.c:4167 sequencer.c:4205
   6883#: sequencer.c:4121 sequencer.c:4159
  68586884#, c-format
  68596885msgid "could not write file: '%s'"
  68606886msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
  68616887
  6862 #: sequencer.c:4220
   6888#: sequencer.c:4174
  68636889msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
  68646890msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
  68656891
  6866 #: sequencer.c:4227
   6892#: sequencer.c:4181
  68676893msgid "could not commit staged changes."
  68686894msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
  68696895
  6870 #: sequencer.c:4328
   6896#: sequencer.c:4285
  68716897#, c-format
  68726898msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
  68736899msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
  68746900
  6875 #: sequencer.c:4332
   6901#: sequencer.c:4289
  68766902#, c-format
  68776903msgid "%s: bad revision"
  68786904msgstr "%s: неправилна версия"
  68796905
  6880 #: sequencer.c:4367
   6906#: sequencer.c:4324
  68816907msgid "can't revert as initial commit"
  68826908msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
  68836909
  6884 #: sequencer.c:4810
   6910#: sequencer.c:4774
  68856911msgid "make_script: unhandled options"
  68866912msgstr "make_script: неподдържани опции"
  68876913
  6888 #: sequencer.c:4813
   6914#: sequencer.c:4777
  68896915msgid "make_script: error preparing revisions"
  68906916msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
  68916917
  6892 #: sequencer.c:4971
   6918#: sequencer.c:4935
  68936919msgid ""
  68946920"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
   
  69006926"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
  69016927
  6902 #: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
   6928#: sequencer.c:5047 sequencer.c:5064
  69036929msgid "nothing to do"
  69046930msgstr "няма какво да се прави"
  69056931
  6906 #: sequencer.c:5114
   6932#: sequencer.c:5078
  69076933msgid "could not skip unnecessary pick commands"
  69086934msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
  69096935
  6910 #: sequencer.c:5197
   6936#: sequencer.c:5166
  69116937msgid "the script was already rearranged."
  69126938msgstr "скриптът вече е преподреден."
  69136939
  6914 #: setup.c:123
   6940#: setup.c:124
  69156941#, c-format
  69166942msgid "'%s' is outside repository"
  69176943msgstr "„%s“ е извън хранилището"
  69186944
  6919 #: setup.c:173
   6945#: setup.c:174
  69206946#, c-format
  69216947msgid ""
   
  69286954"    git КОМАНДА -- ПЪТ…"
  69296955
  6930 #: setup.c:186
   6956#: setup.c:187
  69316957#, c-format
  69326958msgid ""
   
  69416967"    git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
  69426968
  6943 #: setup.c:235
   6969#: setup.c:236
  69446970#, c-format
  69456971msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
  69466972msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
  69476973
  6948 #: setup.c:254
   6974#: setup.c:255
  69496975#, c-format
  69506976msgid ""
   
  69586984"    git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
  69596985
  6960 #: setup.c:390
   6986#: setup.c:391
  69616987msgid "unable to set up work tree using invalid config"
  69626988msgstr ""
  69636989"не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
  69646990
  6965 #: setup.c:394
   6991#: setup.c:395
  69666992msgid "this operation must be run in a work tree"
  69676993msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
  69686994
  6969 #: setup.c:540
   6995#: setup.c:541
  69706996#, c-format
  69716997msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
  69726998msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
  69736999
  6974 #: setup.c:548
   7000#: setup.c:549
  69757001msgid "unknown repository extensions found:"
  69767002msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
  69777003
  6978 #: setup.c:567
   7004#: setup.c:568
  69797005#, c-format
  69807006msgid "error opening '%s'"
  69817007msgstr "„%s“ не може да се отвори"
  69827008
  6983 #: setup.c:569
   7009#: setup.c:570
  69847010#, c-format
  69857011msgid "too large to be a .git file: '%s'"
  69867012msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
  69877013
  6988 #: setup.c:571
   7014#: setup.c:572
  69897015#, c-format
  69907016msgid "error reading %s"
  69917017msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
  69927018
  6993 #: setup.c:573
   7019#: setup.c:574
  69947020#, c-format
  69957021msgid "invalid gitfile format: %s"
  69967022msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
  69977023
  6998 #: setup.c:575
   7024#: setup.c:576
  69997025#, c-format
  70007026msgid "no path in gitfile: %s"
  70017027msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
  70027028
  7003 #: setup.c:577
   7029#: setup.c:578
  70047030#, c-format
  70057031msgid "not a git repository: %s"
  70067032msgstr "не е хранилище на Git: %s"
  70077033
  7008 #: setup.c:676
   7034#: setup.c:677
  70097035#, c-format
  70107036msgid "'$%s' too big"
  70117037msgstr "„%s“ е прекалено голям"
  70127038
  7013 #: setup.c:690
   7039#: setup.c:691
  70147040#, c-format
  70157041msgid "not a git repository: '%s'"
  70167042msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
  70177043
  7018 #: setup.c:719 setup.c:721 setup.c:752
   7044#: setup.c:720 setup.c:722 setup.c:753
  70197045#, c-format
  70207046msgid "cannot chdir to '%s'"
  70217047msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
  70227048
  7023 #: setup.c:724 setup.c:780 setup.c:790 setup.c:829 setup.c:837
   7049#: setup.c:725 setup.c:781 setup.c:791 setup.c:830 setup.c:838
  70247050msgid "cannot come back to cwd"
  70257051msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
  70267052
  7027 #: setup.c:851
   7053#: setup.c:852
  70287054#, c-format
  70297055msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
  70307056msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
  70317057
  7032 #: setup.c:1083
   7058#: setup.c:1090
  70337059msgid "Unable to read current working directory"
  70347060msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
  70357061
  7036 #: setup.c:1092 setup.c:1098
   7062#: setup.c:1099 setup.c:1105
  70377063#, c-format
  70387064msgid "cannot change to '%s'"
  70397065msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
  70407066
  7041 #: setup.c:1103
   7067#: setup.c:1110
  70427068#, c-format
  70437069msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
   
  70467072"git: %s"
  70477073
  7048 #: setup.c:1109
   7074#: setup.c:1116
  70497075#, c-format
  70507076msgid ""
   
  70577083"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
  70587084
  7059 #: setup.c:1220
   7085#: setup.c:1227
  70607086#, c-format
  70617087msgid ""
   
  70677093"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
  70687094
  7069 #: setup.c:1264
   7095#: setup.c:1271
  70707096msgid "open /dev/null or dup failed"
  70717097msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
  70727098
  7073 #: setup.c:1279
   7099#: setup.c:1286
  70747100msgid "fork failed"
  70757101msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
  70767102
  7077 #: setup.c:1284
   7103#: setup.c:1291
  70787104msgid "setsid failed"
  70797105msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
  70807106
  7081 #: sha1-file.c:453
   7107#: sha1-file.c:452
  70827108#, c-format
  70837109msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
   
  70867112"alternates“"
  70877113
  7088 #: sha1-file.c:504
   7114#: sha1-file.c:503
  70897115#, c-format
  70907116msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
  70917117msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
  70927118
  7093 #: sha1-file.c:576
   7119#: sha1-file.c:575
  70947120#, c-format
  70957121msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
   
  70987124"дълбоко влагане"
  70997125
  7100 #: sha1-file.c:583
   7126#: sha1-file.c:582
  71017127#, c-format
  71027128msgid "unable to normalize object directory: %s"
  71037129msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
  71047130
  7105 #: sha1-file.c:626
   7131#: sha1-file.c:625
  71067132msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
  71077133msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
  71087134
  7109 #: sha1-file.c:644
   7135#: sha1-file.c:643
  71107136msgid "unable to read alternates file"
  71117137msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
  71127138
  7113 #: sha1-file.c:651
   7139#: sha1-file.c:650
  71147140msgid "unable to move new alternates file into place"
  71157141msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
  71167142
  7117 #: sha1-file.c:686
   7143#: sha1-file.c:685
  71187144#, c-format
  71197145msgid "path '%s' does not exist"
  71207146msgstr "пътят „%s“ не съществува."
  71217147
  7122 #: sha1-file.c:712
   7148#: sha1-file.c:711
  71237149#, c-format
  71247150msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
  71257151msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
  71267152
  7127 #: sha1-file.c:718
   7153#: sha1-file.c:717
  71287154#, c-format
  71297155msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
  71307156msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
  71317157
  7132 #: sha1-file.c:724
   7158#: sha1-file.c:723
  71337159#, c-format
  71347160msgid "reference repository '%s' is shallow"
  71357161msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
  71367162
  7137 #: sha1-file.c:732
   7163#: sha1-file.c:731
  71387164#, c-format
  71397165msgid "reference repository '%s' is grafted"
  71407166msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
  71417167
  7142 #: sha1-file.c:792
   7168#: sha1-file.c:791
  71437169#, c-format
  71447170msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
  71457171msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
  71467172
  7147 #: sha1-file.c:944
   7173#: sha1-file.c:943
  71487174#, c-format
  71497175msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
   
  71517177"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
  71527178
  7153 #: sha1-file.c:969
   7179#: sha1-file.c:964
  71547180msgid "mmap failed"
  71557181msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
  71567182
  7157 #: sha1-file.c:1133
   7183#: sha1-file.c:1128
  71587184#, c-format
  71597185msgid "object file %s is empty"
  71607186msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
  71617187
  7162 #: sha1-file.c:1257 sha1-file.c:2396
   7188#: sha1-file.c:1252 sha1-file.c:2392
  71637189#, c-format
  71647190msgid "corrupt loose object '%s'"
  71657191msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
  71667192
  7167 #: sha1-file.c:1259 sha1-file.c:2400
   7193#: sha1-file.c:1254 sha1-file.c:2396
  71687194#, c-format
  71697195msgid "garbage at end of loose object '%s'"
  71707196msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
  71717197
  7172 #: sha1-file.c:1301
   7198#: sha1-file.c:1296
  71737199msgid "invalid object type"
  71747200msgstr "неправилен вид обект"
  71757201
  7176 #: sha1-file.c:1385
   7202#: sha1-file.c:1380
  71777203#, c-format
  71787204msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
   
  71817207"type“"
  71827208
  7183 #: sha1-file.c:1388
   7209#: sha1-file.c:1383
  71847210#, c-format
  71857211msgid "unable to unpack %s header"
  71867212msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"