Ignore:
Timestamp:
Nov 21, 2005, 9:57:22 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome-2-12/desktop/gnome-control-center.gnome-2-12.bg.po

  r308 r333  
  1010"Project-Id-Version: gnome-control-center 2.10\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-11-14 12:24+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-11-14 12:23+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-21 09:27+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-11-21 09:27+0200\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  438438"увеличение на екрана."
  439439
  440 #: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:241
   440#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:242
  441441#, c-format
  442442msgid "There was an error launching the mouse preferences dialog: %s"
  443443msgstr "Имаше грешка при пускане на прозореца за настройка на мишката: %s"
  444444
  445 #: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:337
  446 #: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:398
   445#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:338
   446#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:399
  447447#, c-format
  448448msgid "Unable to import AccessX settings from file '%s'"
  449449msgstr "Разрешаване на внасянето на AccessX настройки от файла „%s“"
  450450
  451 #: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:435
   451#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:436
  452452msgid "Import Feature Settings File"
  453453msgstr "Внасяне на настройки от файл"
  454454
  455 #: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:439
   455#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:440
  456456msgid "_Import"
  457457msgstr "_Внасяне"
   
  662662#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:43
  663663#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:138
  664 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:884
   664#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:879
  665665#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:27
  666666#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:10
   
  771771"„gnome-settings-daemon“."
  772772
  773 #: ../capplets/common/capplet-stock-icons.c:94
   773#: ../capplets/common/capplet-stock-icons.c:92
  774774#, c-format
  775775msgid "Unable to load capplet stock icon '%s'\n"
   
  782782#: ../capplets/common/capplet-util.c:243
  783783#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.c:765
  784 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:225
  785 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:1020
   784#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:222
   785#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:1015
  786786#: ../capplets/sound/sound-properties-capplet.c:244
  787787msgid "Retrieve and store legacy settings"
   
  790790#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:94
  791791#, c-format
  792 msgid "Copying file: %i of %i"
  793 msgstr "Копиране на файл: %i от %i"
   792msgid "Copying file: %u of %u"
   793msgstr "Копиране на файл: %u от %u"
  794794
  795795#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:122
   
  15011501msgstr "Без"
  15021502
  1503 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:545
   1503#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:544
  15041504msgid "<Unknown Action>"
  15051505msgstr "<Неизвестно действие>"
  15061506
  1507 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:566
   1507#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:565
  15081508msgid "Desktop"
  15091509msgstr "Работен плот"
  15101510
  1511 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:567
   1511#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:566
  15121512#: ../capplets/sound/gnome-settings-sound.desktop.in.in.h:2
  15131513msgid "Sound"
  15141514msgstr "Звук"
  15151515
  1516 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:571
   1516#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:570
  15171517msgid "Window Management"
  15181518msgstr "Мениджър на прозорци"
  15191519
  1520 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:668
   1520#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:667
  15211521#, c-format
  15221522msgid ""
   
  15271527"„%s“\n"
  15281528
  1529 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:700
   1529#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:699
  15301530#, c-format
  15311531msgid "Error setting new accelerator in configuration database: %s\n"
   
  15331533"Грешка при задаване на нов ускорител в конфигурационната база данни: %s\n"
  15341534
  1535 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:750
   1535#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:749
  15361536#, c-format
  15371537msgid "Error unsetting accelerator in configuration database: %s\n"
  15381538msgstr "Грешка при изтриване на ускорител в конфигурационната база данни: %s\n"
  15391539
  1540 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:857
   1540#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:856
  15411541msgid "Action"
  15421542msgstr "Действие"
  15431543
  1544 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:881
   1544#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:880
  15451545msgid "Shortcut"
  15461546msgstr "Бърз клавиш"
   
  15891589msgstr "Има грешка при стартирането на контролния панел за клавиатурата: %s"
  15901590
  1591 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:202
   1591#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:199
  15921592msgid "_Accessibility"
  15931593msgstr "_Достъпност"
  15941594
  1595 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:221
  1596 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:223
   1595#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:218
   1596#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:220
  15971597#: ../capplets/sound/sound-properties-capplet.c:240
  15981598#: ../capplets/sound/sound-properties-capplet.c:242
   
  16011601msgstr "Използване само на настройките и излизане"
  16021602
  1603 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:227
   1603#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:224
  16041604msgid "Start the page with the typing break settings showing"
  16051605msgstr "Започване на страницата с показани настройки за почивките при писане"
   
  18091809msgstr "Голяма версия на белия показалец"
  18101810
  1811 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:974
   1811#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:969
  18121812msgid "Cursor Theme"
  18131813msgstr "Тема на показалеца"
   
  20502050msgstr "_Визуална обратна връзка:"
  20512051
  2052 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:347
   2052#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:345
  20532053msgid ""
  20542054"No themes could be found on your system.  This probably means that your "
   
  20642064msgstr "Темата е в неподдържан формат."
  20652065
  2066 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:244
   2066#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:242
  20672067msgid "Failed to create temporary directory"
  20682068msgstr "Неуспех при създаването на временна папка"
  20692069
  2070 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:264
   2070#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:260
  20712071msgid ""
  20722072"Can not install theme. \n"
   
  20762076"Няма инсталиран bzip2."
  20772077
  2078 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:282
  2079 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:319
  2080 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:399
   2078#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:276
   2079#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:309
   2080#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:383
  20812081msgid "Installation Failed"
  20822082msgstr "Инсталацията е неуспешна"
  20832083
  2084 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:302
   2084#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:294
  20852085msgid ""
  20862086"Can not install themes. \n"
   
  20902090"Няма инсталиран gzip."
  20912091
  2092 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:340
   2092#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:330
  20932093#, c-format
  20942094msgid ""
   
  20992099"Можете да я изберете от списъка с теми за икони."
  21002100
  2101 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:343
   2101#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:333
  21022102#, c-format
  21032103msgid "Gnome Theme %s correctly installed"
  21042104msgstr "Темата за GNOME %s е инсталирана правилно"
  21052105
  2106 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:346
   2106#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:336
  21072107#, c-format
  21082108msgid ""
   
  21132113"Можете да я изберете от списъка с теми за рамки на прозорците."
  21142114
  2115 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:349
   2115#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:339
  21162116#, c-format
  21172117msgid ""
   
  21222122"Можете да я изберете от списъка с декорации."
  21232123
  2124 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:357
   2124#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:345
  21252125msgid "The theme is an engine. You need to compile the theme."
  21262126msgstr "Темата е с графично ядро. Трябва да я компилирате."
  21272127
  2128 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:374
   2128#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:360
  21292129msgid "The file format is invalid"
  21302130msgstr "Файловият формат е невалиден"
  21312131
  2132 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:468
   2132#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:450
  21332133msgid "No theme file location specified to install"
  21342134msgstr "Не е избран файл с тема, който да се инсталира"
  21352135
  2136 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:487
   2136#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:469
  21372137msgid "The theme file location specified to install is invalid"
  21382138msgstr "Темата посочена за инсталиране е невалидна"
  21392139
  2140 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:507
   2140#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:489
  21412141#, c-format
  21422142msgid ""
   
  21472147"%s"
  21482148
  2149 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:528
   2149#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:510
  21502150msgid "The file format is invalid."
  21512151msgstr "Файловият формат е невалиден."
  21522152
  2153 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:555
   2153#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:537
  21542154#, c-format
  21552155msgid ""
   
  21602160"не може да бъде избран като папка източник."
  21612161
  2162 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:609
   2162#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:591
  21632163msgid ""
  21642164"Cannot install theme.\n"
   
  24162416msgstr "_Запазване"
  24172417
  2418 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:386
   2418#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:385
  24192419#, c-format
  24202420msgid ""
   
  24282428"%s"
  24292429
  2430 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:644
   2430#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:642
  24312431msgid "Control"
  24322432msgstr "Control"
  24332433
  2434 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:649
   2434#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:647
  24352435msgid "Alt"
  24362436msgstr "Alt"
  24372437
  2438 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:655
   2438#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:653
  24392439msgid "Hyper"
  24402440msgstr "Hyper"
  24412441
  2442 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:662
   2442#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:660
  24432443msgid "Super (or \"Windows logo\")"
  24442444msgstr "Super (или „Логото на Windows“)"
  24452445
  2446 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:669
   2446#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:667
  24472447msgid "Meta"
  24482448msgstr "Мета"
   
  24962496msgstr "Прозорци"
  24972497
  2498 #: ../control-center/control-center-categories.c:288
   2498#: ../control-center/control-center-categories.c:287
  24992499msgid "Others"
  25002500msgstr "Други"
   
  26022602#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:291
  26032603#, c-format
  2604 msgid "It seems that another application already has access to key '%d'."
  2605 msgstr "Изглежда друга програма вече има достъп до ключа „%d“."
   2604msgid "It seems that another application already has access to key '%u'."
   2605msgstr "Изглежда друга програма вече има достъп до ключа „%u“."
  26062606
  26072607#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:360
  26082608#, c-format
  26092609msgid "Key Binding (%s) is already in use\n"
  2610 msgstr "Клавишната комбинация (%s) е вече използвана\n"
   2610msgstr "Клавишната комбинация (%s) вече се използва\n"
  26112611
  26122612#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:435
   
  27362736msgstr "Не може да се зареди звуковия файл %s като %s"
  27372737
  2738 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:214
  2739 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:262
   2738#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:212
   2739#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:260
  27402740msgid "Cannot determine user's home directory"
  27412741msgstr "Не може да се разбере коя е домашната папка на потребителя"
  27422742
  2743 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xsettings.c:215
   2743#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xsettings.c:206
  27442744#, c-format
  27452745msgid "GConf key %s set to type %s but its expected type was %s\n"
   
  33733373msgstr "_Прилагане на шрифт"
  33743374
  3375 #: ../vfs-methods/themus/theme-method.c:520
   3375#: ../vfs-methods/themus/theme-method.c:518
  33763376msgid "Themes"
  33773377msgstr "Теми"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.