Changeset 333 for gnome-2-12


Ignore:
Timestamp:
Nov 21, 2005, 9:57:22 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.

Location:
gnome-2-12
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome-2-12/desktop/gnome-control-center.gnome-2-12.bg.po

  r308 r333  
  1010"Project-Id-Version: gnome-control-center 2.10\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-11-14 12:24+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-11-14 12:23+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-21 09:27+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-11-21 09:27+0200\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  438438"увеличение на екрана."
  439439
  440 #: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:241
   440#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:242
  441441#, c-format
  442442msgid "There was an error launching the mouse preferences dialog: %s"
  443443msgstr "Имаше грешка при пускане на прозореца за настройка на мишката: %s"
  444444
  445 #: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:337
  446 #: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:398
   445#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:338
   446#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:399
  447447#, c-format
  448448msgid "Unable to import AccessX settings from file '%s'"
  449449msgstr "Разрешаване на внасянето на AccessX настройки от файла „%s“"
  450450
  451 #: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:435
   451#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:436
  452452msgid "Import Feature Settings File"
  453453msgstr "Внасяне на настройки от файл"
  454454
  455 #: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:439
   455#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:440
  456456msgid "_Import"
  457457msgstr "_Внасяне"
   
  662662#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:43
  663663#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:138
  664 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:884
   664#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:879
  665665#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:27
  666666#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:10
   
  771771"„gnome-settings-daemon“."
  772772
  773 #: ../capplets/common/capplet-stock-icons.c:94
   773#: ../capplets/common/capplet-stock-icons.c:92
  774774#, c-format
  775775msgid "Unable to load capplet stock icon '%s'\n"
   
  782782#: ../capplets/common/capplet-util.c:243
  783783#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.c:765
  784 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:225
  785 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:1020
   784#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:222
   785#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:1015
  786786#: ../capplets/sound/sound-properties-capplet.c:244
  787787msgid "Retrieve and store legacy settings"
   
  790790#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:94
  791791#, c-format
  792 msgid "Copying file: %i of %i"
  793 msgstr "Копиране на файл: %i от %i"
   792msgid "Copying file: %u of %u"
   793msgstr "Копиране на файл: %u от %u"
  794794
  795795#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:122
   
  15011501msgstr "Без"
  15021502
  1503 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:545
   1503#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:544
  15041504msgid "<Unknown Action>"
  15051505msgstr "<Неизвестно действие>"
  15061506
  1507 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:566
   1507#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:565
  15081508msgid "Desktop"
  15091509msgstr "Работен плот"
  15101510
  1511 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:567
   1511#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:566
  15121512#: ../capplets/sound/gnome-settings-sound.desktop.in.in.h:2
  15131513msgid "Sound"
  15141514msgstr "Звук"
  15151515
  1516 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:571
   1516#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:570
  15171517msgid "Window Management"
  15181518msgstr "Мениджър на прозорци"
  15191519
  1520 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:668
   1520#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:667
  15211521#, c-format
  15221522msgid ""
   
  15271527"„%s“\n"
  15281528
  1529 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:700
   1529#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:699
  15301530#, c-format
  15311531msgid "Error setting new accelerator in configuration database: %s\n"
   
  15331533"Грешка при задаване на нов ускорител в конфигурационната база данни: %s\n"
  15341534
  1535 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:750
   1535#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:749
  15361536#, c-format
  15371537msgid "Error unsetting accelerator in configuration database: %s\n"
  15381538msgstr "Грешка при изтриване на ускорител в конфигурационната база данни: %s\n"
  15391539
  1540 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:857
   1540#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:856
  15411541msgid "Action"
  15421542msgstr "Действие"
  15431543
  1544 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:881
   1544#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:880
  15451545msgid "Shortcut"
  15461546msgstr "Бърз клавиш"
   
  15891589msgstr "Има грешка при стартирането на контролния панел за клавиатурата: %s"
  15901590
  1591 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:202
   1591#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:199
  15921592msgid "_Accessibility"
  15931593msgstr "_Достъпност"
  15941594
  1595 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:221
  1596 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:223
   1595#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:218
   1596#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:220
  15971597#: ../capplets/sound/sound-properties-capplet.c:240
  15981598#: ../capplets/sound/sound-properties-capplet.c:242
   
  16011601msgstr "Използване само на настройките и излизане"
  16021602
  1603 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:227
   1603#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:224
  16041604msgid "Start the page with the typing break settings showing"
  16051605msgstr "Започване на страницата с показани настройки за почивките при писане"
   
  18091809msgstr "Голяма версия на белия показалец"
  18101810
  1811 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:974
   1811#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:969
  18121812msgid "Cursor Theme"
  18131813msgstr "Тема на показалеца"
   
  20502050msgstr "_Визуална обратна връзка:"
  20512051
  2052 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:347
   2052#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:345
  20532053msgid ""
  20542054"No themes could be found on your system.  This probably means that your "
   
  20642064msgstr "Темата е в неподдържан формат."
  20652065
  2066 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:244
   2066#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:242
  20672067msgid "Failed to create temporary directory"
  20682068msgstr "Неуспех при създаването на временна папка"
  20692069
  2070 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:264
   2070#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:260
  20712071msgid ""
  20722072"Can not install theme. \n"
   
  20762076"Няма инсталиран bzip2."
  20772077
  2078 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:282
  2079 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:319
  2080 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:399
   2078#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:276
   2079#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:309
   2080#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:383
  20812081msgid "Installation Failed"
  20822082msgstr "Инсталацията е неуспешна"
  20832083
  2084 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:302
   2084#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:294
  20852085msgid ""
  20862086"Can not install themes. \n"
   
  20902090"Няма инсталиран gzip."
  20912091
  2092 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:340
   2092#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:330
  20932093#, c-format
  20942094msgid ""
   
  20992099"Можете да я изберете от списъка с теми за икони."
  21002100
  2101 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:343
   2101#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:333
  21022102#, c-format
  21032103msgid "Gnome Theme %s correctly installed"
  21042104msgstr "Темата за GNOME %s е инсталирана правилно"
  21052105
  2106 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:346
   2106#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:336
  21072107#, c-format
  21082108msgid ""
   
  21132113"Можете да я изберете от списъка с теми за рамки на прозорците."
  21142114
  2115 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:349
   2115#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:339
  21162116#, c-format
  21172117msgid ""
   
  21222122"Можете да я изберете от списъка с декорации."
  21232123
  2124 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:357
   2124#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:345
  21252125msgid "The theme is an engine. You need to compile the theme."
  21262126msgstr "Темата е с графично ядро. Трябва да я компилирате."
  21272127
  2128 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:374
   2128#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:360
  21292129msgid "The file format is invalid"
  21302130msgstr "Файловият формат е невалиден"
  21312131
  2132 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:468
   2132#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:450
  21332133msgid "No theme file location specified to install"
  21342134msgstr "Не е избран файл с тема, който да се инсталира"
  21352135
  2136 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:487
   2136#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:469
  21372137msgid "The theme file location specified to install is invalid"
  21382138msgstr "Темата посочена за инсталиране е невалидна"
  21392139
  2140 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:507
   2140#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:489
  21412141#, c-format
  21422142msgid ""
   
  21472147"%s"
  21482148
  2149 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:528
   2149#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:510
  21502150msgid "The file format is invalid."
  21512151msgstr "Файловият формат е невалиден."
  21522152
  2153 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:555
   2153#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:537
  21542154#, c-format
  21552155msgid ""
   
  21602160"не може да бъде избран като папка източник."
  21612161
  2162 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:609
   2162#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:591
  21632163msgid ""
  21642164"Cannot install theme.\n"
   
  24162416msgstr "_Запазване"
  24172417
  2418 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:386
   2418#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:385
  24192419#, c-format
  24202420msgid ""
   
  24282428"%s"
  24292429
  2430 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:644
   2430#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:642
  24312431msgid "Control"
  24322432msgstr "Control"
  24332433
  2434 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:649
   2434#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:647
  24352435msgid "Alt"
  24362436msgstr "Alt"
  24372437
  2438 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:655
   2438#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:653
  24392439msgid "Hyper"
  24402440msgstr "Hyper"
  24412441
  2442 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:662
   2442#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:660
  24432443msgid "Super (or \"Windows logo\")"
  24442444msgstr "Super (или „Логото на Windows“)"
  24452445
  2446 #: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:669
   2446#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:667
  24472447msgid "Meta"
  24482448msgstr "Мета"
   
  24962496msgstr "Прозорци"
  24972497
  2498 #: ../control-center/control-center-categories.c:288
   2498#: ../control-center/control-center-categories.c:287
  24992499msgid "Others"
  25002500msgstr "Други"
   
  26022602#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:291
  26032603#, c-format
  2604 msgid "It seems that another application already has access to key '%d'."
  2605 msgstr "Изглежда друга програма вече има достъп до ключа „%d“."
   2604msgid "It seems that another application already has access to key '%u'."
   2605msgstr "Изглежда друга програма вече има достъп до ключа „%u“."
  26062606
  26072607#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:360
  26082608#, c-format
  26092609msgid "Key Binding (%s) is already in use\n"
  2610 msgstr "Клавишната комбинация (%s) е вече използвана\n"
   2610msgstr "Клавишната комбинация (%s) вече се използва\n"
  26112611
  26122612#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:435
   
  27362736msgstr "Не може да се зареди звуковия файл %s като %s"
  27372737
  2738 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:214
  2739 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:262
   2738#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:212
   2739#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:260
  27402740msgid "Cannot determine user's home directory"
  27412741msgstr "Не може да се разбере коя е домашната папка на потребителя"
  27422742
  2743 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xsettings.c:215
   2743#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xsettings.c:206
  27442744#, c-format
  27452745msgid "GConf key %s set to type %s but its expected type was %s\n"
   
  33733373msgstr "_Прилагане на шрифт"
  33743374
  3375 #: ../vfs-methods/themus/theme-method.c:520
   3375#: ../vfs-methods/themus/theme-method.c:518
  33763376msgid "Themes"
  33773377msgstr "Теми"
 • gnome-2-12/desktop/gtksourceview.gnome-2-12.bg.po

  r331 r333  
  77msgid ""
  88msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: gtksourceview gnome 2.6\n"
   9"Project-Id-Version: gtksourceview gnome HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-11-08 09:09+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-11-08 09:11+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-11-21 09:22+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-11-21 09:21+0200\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  209209#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:282
  210210#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:3
  211 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:17
   211#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:18
  212212msgid "Function"
  213213msgstr "Функция"
   
  241241msgstr "Предпроцесор"
  242242
   243#.
   244#. <pattern-item _name = "Operators" style = "Operators">
   245#. <regex>[:!#$%&amp;*+./&gt;=&lt;?@\\^|~\-]+</regex>
   246#. </pattern-item>
   247#.
   248#. <keyword-list _name="Keysymbols" style = "Keyword">
   249#. <keyword>::</keyword>
   250#. <keyword>-&gt;</keyword>
   251#. <keyword>&lt;-</keyword>
   252#. <keyword>=&gt;</keyword>
   253#. <keyword>=</keyword>
   254#. <keyword>|</keyword>`
   255#. <keyword>\</keyword>
   256#. <keyword>@</keyword>
   257#. <keyword>~</keyword>
   258#. </keyword-list>
   259#.
  243260#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:307
  244261#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:9
   
  246263#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:15
  247264#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:9
  248 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:63
   265#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:58
  249266#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:8
  250267#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:12
  251 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:15
   268#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:31
  252269#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:9
  253270#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:11
  254 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:33
   271#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:23
  255272#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:10
  256273#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:8
   
  263280#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:13
  264281#: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:4
  265 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:7
   282#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:11
  266283#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:6
  267284#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:7
   
  273290msgstr "Специални"
  274291
  275 #.
  276 #. Proposed language specification for CSS (Cascading Style Sheet) files.
  277 #.
  278 #. Reference used:
  279 #. http://www.w3.org/TR/CSS2/
  280 #.
  281 #. Tested with:
  282 #. http://www.simplebits.com/css/simple.css
  283 #.
  284 #. Submitted by Scott Martin (scott@coffeeblack.org)
  285 #.
  286 #. FIXME: find the correct mimetype
  287292#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:319
  288 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:46
   293#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:36
  289294#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:10
  290295#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:7
   
  412417#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:9
  413418#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:4
  414 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:11
   419#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:12
  415420#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:3
  416421#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:2
   
  423428msgstr "Ключови думи"
  424429
   430#. <string _name = "String 2" style = "String" end-at-line-end = "TRUE">
   431#. <start-regex>&apos;</start-regex>
   432#. <end-regex>&apos;</end-regex>
   433#. </string>
  425434#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:5
  426435#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:11
  427436#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:11
  428437#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:4
  429 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:28
   438#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:29
  430439#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:7
  431440#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:5
   
  436445#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:8
  437446#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:5
  438 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:12
   447#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:13
  439448#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:4
  440449#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:4
   
  446455#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:9
  447456#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:5
  448 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:19
   457#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:23
  449458#: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:2
  450459#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:9
  451 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:2
   460#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:6
  452461#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:7
  453462#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:3
   
  460469#.
  461470#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:6
  462 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:33
   471#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:34
  463472#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:9
  464473#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:8
  465 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:15
   474#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:16
  466475#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:14
  467476#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:4
   
  478487#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:8
  479488#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:11
  480 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:14
   489#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:13
  481490#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:8
  482491#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:10
   
  484493#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:14
  485494#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:17
  486 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:23
  487 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:39
  488 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:6
   495#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:24
   496#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:48
   497#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:10
  489498#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:9
  490499#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:5
   
  510519msgstr "„#if 0“ коментар"
  511520
   521#. Comments
  512522#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:2
  513523#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:2
   
  521531#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:1
  522532#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:2
  523 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:5
   533#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:9
  524534#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:1
  525535#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:2
   
  578588#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:13
  579589#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:6
  580 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:13
   590#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:12
  581591#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:6
  582 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:4
   592#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:8
  583593msgid "Preprocessor Definitions"
  584594msgstr "Дефиниция на предпроцесора"
   
  602612#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:9
  603613#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:13
  604 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:5
   614#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:9
  605615msgid "Primitives"
  606616msgstr "Примитиви"
  607617
  608618#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:10
  609 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:64
   619#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:59
  610620#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:13
  611621#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:12
  612 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:34
   622#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:24
  613623#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:11
  614624#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:9
   
  616626#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:19
  617627#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:14
  618 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:8
  619628msgid "String 2"
  620629msgstr "Низ 2"
   
  634643msgstr "Разделители на стойността на атрибут"
  635644
   645#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:10
   646msgid "CSS"
   647msgstr "CSS"
   648
  636649#.
  637650#. Value length specifier. Unless it is 0, must always be like: -1.2em.
  638651#.
  639 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:13
   652#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:14
  640653msgid "Dimension"
  641654msgstr "Размерност"
   
  645658#. length: #ffcc00 = #fc0.
  646659#.
  647 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:22
   660#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:23
  648661msgid "Hexadecimal Color"
  649662msgstr "Шестнадесетичен цвят"
   
  652665#. Upgrades a rule set's importance when several rule sets conflict.
  653666#.
  654 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:26
   667#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:27
  655668msgid "Importance Modifier"
  656669msgstr "Модификатор на значимостта"
  657670
  658 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:27
   671#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:28
  659672msgid "Known Property Values"
  660673msgstr "Стойност на познато свойство"
  661674
  662 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:34
  663 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:12
  664 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:19
  665 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:19
   675#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:35
   676#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:20
   677#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:20
  666678#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:8
  667 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:27
   679#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:34
  668680msgid "Operators"
  669681msgstr "Оператори"
  670682
  671 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:47
   683#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:37
  672684msgid "Property Names"
  673685msgstr "Имена на свойства"
   
  676688#. Brackets define a declaration block, parentheses define functions.
  677689#.
  678 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:51
  679 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:20
   690#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:41
   691#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:21
  680692#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:9
  681693msgid "Punctuators"
  682694msgstr "Пунктуатори"
  683695
  684 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:52
   696#.
   697#. Used to combine selectors. Example syntax:
   698#.
   699#. body * div#ID.className > p + ul li:first-child
   700#.
   701#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:47
  685702msgid "Selector Grammar"
  686703msgstr "Граматика със селектори"
   
  690707#. for mistypings.
  691708#.
  692 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:57
   709#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:52
  693710msgid "Selector Pseudo Classes"
  694711msgstr "Селектори за псевдокласове"
   
  698715#. for mistypings.
  699716#.
  700 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:62
   717#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:57
  701718msgid "Selector Pseudo Elements"
  702719msgstr "Селектори за псевдоелементи"
   
  706723#. or 1-5 hex characters followed by one whitespace character.
  707724#.
  708 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:69
   725#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:64
  709726msgid "Unicode Character Reference"
  710727msgstr "Псевдоним на символ от Уникод"
   
  713730#. Unicode range values.
  714731#.
  715 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:73
   732#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:68
  716733msgid "Unicode Range"
  717734msgstr "Дял от Уникод"
   
  859876#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:12
  860877#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:12
  861 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:25
   878#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:26
  862879msgid "Variable"
  863880msgstr "Променлива"
   
  871888msgstr "Ключови символи"
  872889
  873 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:16
   890#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:32
  874891msgid "Type or Constructor"
  875892msgstr "Тип или конструктор"
   
  958975msgstr "Шестнадесетично число"
  959976
  960 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:13
   977#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:11
   978msgid "JavaScript"
   979msgstr "JavaScript"
   980
   981#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:14
  961982msgid "Literals"
  962983msgstr "Литерали"
  963984
  964 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:14
   985#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:15
  965986msgid "Math Value Properties"
  966987msgstr "Свойства на математическа стойност"
  967988
  968 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:16
   989#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:17
  969990msgid "Object Functions"
  970991msgstr "Функции на обект"
  971992
  972 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:17
   993#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:18
  973994msgid "Object Properties"
  974995msgstr "Свойства на обект"
  975996
  976 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:18
   997#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:19
  977998msgid "Objects"
  978999msgstr "Обекти"
  9791000
  980 #.
  981 #. Proposed language specification for JavaScript files.
  982 #.
  983 #. Reference used:
  984 #. http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
  985 #.
  986 #. Tested with:
  987 #. http://www.coffeeblack.org/scripts/map.js
  988 #.
  989 #. Submitted by Scott Martin (scott@coffeeblack.org)
  990 #.
  991 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:32
   1001#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:22
  9921002#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:9
  9931003#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:7
   
  10001010msgstr "Скриптове"
  10011011
  1002 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:35
   1012#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:25
  10031013msgid "Unicode Escape Sequence"
  10041014msgstr "Екранираща последователност в уникод"
  10051015
  1006 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:36
   1016#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:26
  10071017msgid "Word Operators"
  10081018msgstr "Оператори за думи"
   
  10831093msgstr "Променлива2"
  10841094
   1095#: ../gtksourceview/language-specs/msil.lang.h:1
   1096msgid "MSIL"
   1097msgstr "MSIL"
   1098
  10851099#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:1
  10861100#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:1
   
  12151229msgstr "Низ в двойни кавички"
  12161230
  1217 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:17
   1231#. <? ?> <HTML> inside PHP <?
   1232#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:18
  12181233msgid "First Open PHP Tag"
  12191234msgstr "Първият отворен етикет в PHP"
  12201235
  1221 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:18
   1236#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:19
  12221237msgid "HTML Block"
  12231238msgstr "Блок с HTML"
  12241239
  1225 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:20
   1240#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:21
  12261241msgid "PHP"
  12271242msgstr "PHP"
  12281243
  12291244#. 'single-quoted strings'
  1230 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:22
   1245#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:23
  12311246msgid "Single Quoted String"
  12321247msgstr "Низ в единични кавички"
   
  13491364msgstr "Типове данни от ANSI"
  13501365
  1351 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:2
   1366#. Reserved Words
   1367#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:3
  13521368msgid "ANSI Reserved Words"
  13531369msgstr "Резервирани думи от ANSI"
  13541370
  1355 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:3
   1371#. Aggregate Functions
   1372#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:5
  13561373msgid "Aggregate Functions"
  13571374msgstr "Обобщаващи функции"
  13581375
  1359 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:4
   1376#. Analytic Functions
   1377#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:7
  13601378msgid "Analytic Functions"
  13611379msgstr "Аналитични функции"
  13621380
  1363 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:6
   1381#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:10
  13641382msgid "Character Functions Returning Character Values"
  13651383msgstr "Функции за символи връщащи символни стойности"
  13661384
  1367 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:7
   1385#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:11
  13681386msgid "Character Functions Returning Number Values"
  13691387msgstr "Функции за символи връщащи числови стойности"
  13701388
  1371 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:8
   1389#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:12
  13721390msgid "Collection Functions"
  13731391msgstr "Функции за колекции"
  13741392
  1375 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:9
   1393#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:13
  13761394msgid "Conditions"
  13771395msgstr "Условия"
  13781396
  1379 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:10
   1397#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:14
  13801398msgid "Conversion Functions"
  13811399msgstr "Функции за превръщане"
  13821400
  1383 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:11
   1401#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:15
  13841402msgid "Data Mining Functions"
  13851403msgstr "Функции за сондиране на данни"
  13861404
  1387 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:12
   1405#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:16
  13881406msgid "Datetime Functions"
  13891407msgstr "Функции за време"
  13901408
  1391 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:13
   1409#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:17
  13921410msgid "Encoding and Decoding Functions"
  13931411msgstr "Функции за кодиране и декодиране"
  13941412
  1395 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:14
   1413#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:18
  13961414msgid "Environment and Identifier Functions"
  13971415msgstr "Функции на средата и за идентификация"
  13981416
  1399 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:15
   1417#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:19
  14001418msgid "General Comparison Functions"
  14011419msgstr "Стандартни функции за сравнение"
  14021420
  1403 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:16
   1421#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:20
  14041422msgid "Hierarchical Function"
  14051423msgstr "Йерархични функции"
  14061424
  1407 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:17
   1425#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:21
  14081426msgid "Integer Literals"
  14091427msgstr "Целочислени литерали"
  14101428
  1411 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:18
   1429#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:22
  14121430msgid "Large Object Functions"
  14131431msgstr "Функции за големи обект"
  14141432
  1415 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:20
   1433#. Model Functions
   1434#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:25
  14161435msgid "Model Functions"
  14171436msgstr "Моделиращи функции"
  14181437
  1419 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:21
   1438#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:26
  14201439msgid "NLS Character Functions"
  14211440msgstr "Функции за работа с национални символи"
  14221441
  1423 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:22
   1442#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:27
  14241443msgid "NULL-Related Functions"
  14251444msgstr "Функции за работа с нули"
  14261445
  1427 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:23
   1446#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:28
  14281447msgid "Null"
  14291448msgstr "Нула"
  14301449
  1431 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:24
   1450#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:29
  14321451msgid "Number Literals"
  14331452msgstr "Числови литерали"
  14341453
  1435 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:25
   1454#. Single-Row Functions
   1455#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:31
  14361456msgid "Numeric Functions"
  14371457msgstr "Числови функции"
  14381458
  1439 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:26
   1459#. Object Reference Functions
   1460#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:33
  14401461msgid "Object Reference Functions"
  14411462msgstr "Функции от референции на обекти"
  14421463
  1443 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:28
   1464#. Datatypes
   1465#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:36
  14441466msgid "Oracle Built-in Datatypes"
  14451467msgstr "Вградени типове на данни на Oracle"
  14461468
  1447 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:29
   1469#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:37
  14481470msgid "Oracle Reserved Words"
  14491471msgstr "Запазени думи на Oracle"
  14501472
  1451 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:30
   1473#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:38
  14521474msgid "Oracle-Supplied Types"
  14531475msgstr "Типове данни доставяни от Oracle"
  14541476
  1455 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:31
   1477#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:39
  14561478msgid "SQL"
  14571479msgstr "SQL"
  14581480
  1459 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:32
   1481#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:40
  14601482msgid "SQL Statements"
  14611483msgstr "Израз на SQL"
  14621484
  1463 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:33
   1485#. SQL*Plus
   1486#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:42
  14641487msgid "SQL*Plus At Sign"
  14651488msgstr "Команда на SQL*Plus + „@“"
  14661489
  1467 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:34
   1490#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:43
  14681491msgid "SQL*Plus Commands"
  14691492msgstr "Команди на SQL*Plus"
  14701493
  1471 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:35
   1494#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:44
  14721495msgid "SQL*Plus Double At Sign"
  14731496msgstr "Команда на SQL*Plus + „@@“"
  14741497
  1475 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:36
   1498#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:45
  14761499msgid "SQL*Plus Slash"
  14771500msgstr "Команда на SQL*Plus + „/“"
  14781501
  1479 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:37
   1502#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:46
  14801503msgid "SQL/DS and DB2 Datatypes"
  14811504msgstr "Типове на данни в SQL/DS и DB2"
  14821505
  1483 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:38
   1506#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:47
  14841507msgid "Size Clause"
  14851508msgstr "Клауза за размер"
  14861509
  1487 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:40
   1510#. Literals
   1511#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:50
  14881512msgid "Text Literals"
  14891513msgstr "Текстови литерали"
  14901514
  1491 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:41
   1515#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:51
  14921516msgid "Unlimited"
  14931517msgstr "Неограничен"
  14941518
  1495 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:42
   1519#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:52
  14961520msgid "XML Functions"
  14971521msgstr "Функции за XML"
   
  15451569msgstr "Texinfo"
  15461570
  1547 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:3
   1571#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:7
  15481572msgid "Old Style Comment"
  15491573msgstr "Коментар, стар стил"
  15501574
  1551 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:9
   1575#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:12
  15521576msgid "VB.NET"
  15531577msgstr "VB.NET"
 • gnome-2-12/developer-libs/atk.gnome-2-12.bg.po

  r332 r333  
  11# Bulgarian translation for atk
  2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
  33# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005.
  55# Към всички преводачи - това са специални термини,
  66# които трябва да са достъпни за потребители с
   
  1515"Project-Id-Version: atk-HEAD\n"
  1616"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  17 "POT-Creation-Date: 2005-07-09 15:44+0300\n"
  18 "PO-Revision-Date: 2005-07-09 13:33+0300\n"
   17"POT-Creation-Date: 2005-11-21 09:32+0200\n"
   18"PO-Revision-Date: 2005-11-21 09:32+0200\n"
  1919"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  2020"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
 • gnome-2-12/developer-libs/libgnome.gnome-2-12.bg.po

  r269 r333  
  99"Project-Id-Version: libgnome HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 08:23+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-07-25 08:23+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-11-21 09:57+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-11-21 09:57+0200\n"
  1313"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  112112
  113113#. FIXME: get this from bonobo
  114 #: ../libgnome/gnome-init.c:90
   114#: ../libgnome/gnome-init.c:88
  115115msgid "Bonobo Support"
  116116msgstr "Поддръжка на Bonobo"
  117117
  118 #: ../libgnome/gnome-init.c:144
   118#: ../libgnome/gnome-init.c:142
  119119msgid "Bonobo activation Support"
  120120msgstr "Поддръжка на активиране на Bonobo"
  121121
  122 #: ../libgnome/gnome-init.c:330 ../libgnome/gnome-init.c:344
   122#: ../libgnome/gnome-init.c:328 ../libgnome/gnome-init.c:342
  123123#, c-format
  124124msgid "Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
   
  127127"потребител „%s“: %s\n"
  128128
  129 #: ../libgnome/gnome-init.c:353
   129#: ../libgnome/gnome-init.c:351
  130130#, c-format
  131131msgid ""
   
  136136"конфигурационна папка на GNOME за всеки потребител „%s“: %s\n"
  137137
  138 #: ../libgnome/gnome-init.c:360
   138#: ../libgnome/gnome-init.c:358
  139139#, c-format
  140140msgid "Could not create gnome accelerators directory `%s': %s\n"
  141141msgstr "Неуспех при създаването на папка с ускорители за GNOME „%s“: %s\n"
  142142
  143 #: ../libgnome/gnome-init.c:409
   143#: ../libgnome/gnome-init.c:407
  144144msgid "Disable sound server usage"
  145145msgstr "Спиране употребата на звуковия сървър"
  146146
  147 #: ../libgnome/gnome-init.c:412
   147#: ../libgnome/gnome-init.c:410
  148148msgid "Enable sound server usage"
  149149msgstr "Разрешаване употребата на звуковия сървър"
  150150
  151 #: ../libgnome/gnome-init.c:415
   151#: ../libgnome/gnome-init.c:413
  152152msgid "Host:port on which the sound server to use is running"
  153153msgstr "Хост:порт, на които работи звуковия сървър"
  154154
  155 #: ../libgnome/gnome-init.c:417
   155#: ../libgnome/gnome-init.c:415
  156156msgid "HOSTNAME:PORT"
  157157msgstr "ИМЕ_НА_ХОСТ:ПОРТ"
  158158
  159 #: ../libgnome/gnome-init.c:439
   159#: ../libgnome/gnome-init.c:435
  160160msgid "GNOME Virtual Filesystem"
  161161msgstr "Виртуална файлова система на GNOME"
  162162
  163 #: ../libgnome/gnome-init.c:463
   163#: ../libgnome/gnome-init.c:457
  164164msgid "GNOME Library"
  165165msgstr "Библиотека на GNOME"
   
  187187#: ../libgnome/gnome-program.c:455
  188188msgid "The popt context pointer that GnomeProgram is using"
  189 msgstr "Указателят към контекст на popt, който GNOME програмата използва"
   189msgstr "Указателят към контекст на popt, който програмата на GNOME използва"
  190190
  191191#: ../libgnome/gnome-program.c:463
   
  362362msgstr "Непознат код за грешка: %d"
  363363
  364 #: ../libgnome/gnome-open.c:40 ../libgnome/gnome-open.c:49
   364#: ../libgnome/gnome-open.c:34
  365365#, c-format
  366366msgid "Error showing url: %s\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.