Ignore:
Timestamp:
Sep 17, 2019, 11:28:27 AM (2 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

make: подаден през робота

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/make-4.2.91.bg.po

  r3320 r3321  
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: make 4.2.1\n"
   8"Project-Id-Version: make 4.2.91\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: bug-make@gnu.org\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2016-06-10 19:03-0400\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2019-07-15 10:28+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2019-09-16 08:26-0400\n"
   11"PO-Revision-Date: 2019-09-17 09:08+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  1818"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  1919
  20 #: ar.c:46
   20#: src/ar.c:46
  2121#, c-format
  2222msgid "attempt to use unsupported feature: '%s'"
  2323msgstr "опит за ползване на „%s“, което не се поддържа"
  2424
  25 #: ar.c:123
   25#: src/ar.c:123
   26#, c-format
  2627msgid "touch archive member is not available on VMS"
  27 msgstr ""
  28 "обновяването на информацията чрез „touch“ на член на архив не се поддържа "
  29 "под VMS"
  30 
  31 #: ar.c:147
   28msgstr "обновяването на информацията чрез „touch“ на член на архив не се поддържа под VMS"
   29
   30#: src/ar.c:147
  3231#, c-format
  3332msgid "touch: Archive '%s' does not exist"
  3433msgstr "„touch“: архивът „%s“ не съществува"
  3534
  36 #: ar.c:150
   35#: src/ar.c:150
  3736#, c-format
  3837msgid "touch: '%s' is not a valid archive"
  3938msgstr "„touch“: „%s“ не е поддържан архив"
  4039
  41 #: ar.c:157
   40#: src/ar.c:157
  4241#, c-format
  4342msgid "touch: Member '%s' does not exist in '%s'"
  4443msgstr "„touch“: в „%2$s“ няма член „%1$s“"
  4544
  46 #: ar.c:164
   45#: src/ar.c:164
  4746#, c-format
  4847msgid "touch: Bad return code from ar_member_touch on '%s'"
  4948msgstr "„touch“: неправилен изходен код от „ar_member_touch“ върху „%s“"
  5049
  51 #: arscan.c:130
   50#: src/arscan.c:130
  5251#, c-format
  5352msgid "lbr$set_module() failed to extract module info, status = %d"
  5453msgstr "„lbr$set_module()“ не може да получи информация за модула, код = %d"
  5554
  56 #: arscan.c:236
   55#: src/arscan.c:236
  5756#, c-format
  5857msgid "lbr$ini_control() failed with status = %d"
  5958msgstr "„lbr$ini_control()“ завърши неуспешно с код = %d"
  6059
  61 #: arscan.c:261
   60#: src/arscan.c:261
  6261#, c-format
  6362msgid "unable to open library '%s' to lookup member status %d"
  6463msgstr "библиотеката „%s“ не може да се отвори за проверката на член, код = %d"
  6564
  66 #: arscan.c:965
   65#: src/arscan.c:944
  6766#, c-format
  6867msgid "Member '%s'%s: %ld bytes at %ld (%ld).\n"
  6968msgstr "Член „%s“%s: %ld байта при %ld (%ld).\n"
  7069
  71 #: arscan.c:966
   70#: src/arscan.c:945
  7271msgid " (name might be truncated)"
  7372msgstr " (името може да е отсечено)"
  7473
  75 #: arscan.c:968
   74#: src/arscan.c:947
  7675#, c-format
  7776msgid "  Date %s"
  7877msgstr "  Дата %s"
  7978
  80 #: arscan.c:969
   79#: src/arscan.c:948
  8180#, c-format
  8281msgid "  uid = %d, gid = %d, mode = 0%o.\n"
  83 msgstr "  ИД_П = %d, ИД_Г = %d, режим = 0%o.\n"
  84 
  85 #: commands.c:402
   82msgstr "  ИД_П = %d, ИД_ГР = %d, режим = 0%o.\n"
   83
   84#: src/commands.c:403
  8685#, c-format
  8786msgid "Recipe has too many lines (%ud)"
  8887msgstr "Прекалено много редове в рецептата (%ud)"
  8988
  90 #: commands.c:503
   89#: src/commands.c:504
  9190msgid "*** Break.\n"
  9291msgstr "••• Прекъсване.\n"
  9392
  94 #: commands.c:627
   93#: src/commands.c:628
  9594#, c-format
  9695msgid "*** [%s] Archive member '%s' may be bogus; not deleted"
  9796msgstr "••• [%s] „%s“ може да е фалшива част от архив — няма да бъде изтрита"
  9897
  99 #: commands.c:631
   98#: src/commands.c:632
  10099#, c-format
  101100msgid "*** Archive member '%s' may be bogus; not deleted"
  102101msgstr "••• „%s“ може да е фалшива част от архив — няма да бъде изтрита"
  103102
  104 #: commands.c:645
   103#: src/commands.c:646
  105104#, c-format
  106105msgid "*** [%s] Deleting file '%s'"
  107106msgstr "••• [%s] Изтриване на файл „%s“"
  108107
  109 #: commands.c:647
   108#: src/commands.c:648
  110109#, c-format
  111110msgid "*** Deleting file '%s'"
  112111msgstr "•••  Изтриване на файл „%s“"
  113112
  114 #: commands.c:683
   113#: src/commands.c:684
  115114msgid "#  recipe to execute"
  116115msgstr "#  рецепта за изпълнение"
  117116
  118 #: commands.c:686
   117#: src/commands.c:687
  119118msgid " (built-in):"
  120119msgstr " (вградено):"
  121120
  122 #: commands.c:688
   121#: src/commands.c:689
  123122#, c-format
  124123msgid " (from '%s', line %lu):\n"
  125124msgstr " (от „%s“, ред %lu)\n"
  126125
  127 #: dir.c:1069
   126#: src/dir.c:1073
  128127msgid ""
  129128"\n"
   
  133132"# Директории\n"
  134133
  135 #: dir.c:1081
   134#: src/dir.c:1085
  136135#, c-format
  137136msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
  138137msgstr "# „%s“: не може да се получи информация чрез „stat“.\n"
  139138
  140 #: dir.c:1085
   139#: src/dir.c:1089
  141140msgid "# %s (key %s, mtime %I64u): could not be opened.\n"
  142141msgstr "# %s (ключ %s, време на промяна %I64u): не може да се отвори.\n"
  143142
  144 #: dir.c:1090
   143#: src/dir.c:1094
  145144#, c-format
  146145msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): could not be opened.\n"
  147146msgstr "# %s (устройство %d, i-възел [%d,%d,%d]): не може да се отвори.\n"
  148147
  149 #: dir.c:1095
   148#: src/dir.c:1099
  150149#, c-format
  151150msgid "# %s (device %ld, inode %ld): could not be opened.\n"
  152151msgstr "# %s (устройство %ld, i-възел %ld): не може да се отвори.\n"
  153152
  154 #: dir.c:1122
   153#: src/dir.c:1126
  155154msgid "# %s (key %s, mtime %I64u): "
  156155msgstr "# %s (ключ %s, време на промяна %I64u): "
  157156
  158 #: dir.c:1127
   157#: src/dir.c:1131
  159158#, c-format
  160159msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): "
  161160msgstr "# %s (устройство %d, i-възел [%d,%d,%d]): "
  162161
  163 #: dir.c:1132
   162#: src/dir.c:1136
  164163#, c-format
  165164msgid "# %s (device %ld, inode %ld): "
  166165msgstr "# %s (устройство %ld, i-възел %ld): "
  167166
  168 #: dir.c:1138 dir.c:1159
   167#: src/dir.c:1142 src/dir.c:1163
  169168msgid "No"
  170169msgstr "Няма"
  171170
  172 #: dir.c:1141 dir.c:1162
   171#: src/dir.c:1145 src/dir.c:1166
  173172msgid " files, "
  174173msgstr " файлове, "
  175174
  176 #: dir.c:1143 dir.c:1164
   175#: src/dir.c:1147 src/dir.c:1168
  177176msgid "no"
  178177msgstr "няма"
  179178
  180 #: dir.c:1146
   179#: src/dir.c:1150
  181180msgid " impossibilities"
  182181msgstr " пречки"
  183182
  184 #: dir.c:1150
   183#: src/dir.c:1154
  185184msgid " so far."
  186185msgstr " засега."
  187186
  188 #: dir.c:1167
   187#: src/dir.c:1171
  189188#, c-format
  190189msgid " impossibilities in %lu directories.\n"
  191190msgstr " пречки в %lu директории.\n"
  192191
  193 #: expand.c:125
   192#: src/expand.c:125
  194193#, c-format
  195194msgid "Recursive variable '%s' references itself (eventually)"
  196195msgstr "Рекурсивната променлива „%s“ сочи себе си (в някой момент)"
  197196
  198 #: expand.c:271
   197#: src/expand.c:271
   198#, c-format
  199199msgid "unterminated variable reference"
  200200msgstr "незавършен указател към променлива"
  201201
  202 #: file.c:278
   202#: src/file.c:278
  203203#, c-format
  204204msgid "Recipe was specified for file '%s' at %s:%lu,"
  205205msgstr "Рецептата е указана за файл „%s“ при %s:%lu,"
  206206
  207 #: file.c:283
   207#: src/file.c:283
  208208#, c-format
  209209msgid "Recipe for file '%s' was found by implicit rule search,"
  210210msgstr "Рецептата за файла „%s“ бе открита при търсене на вградените правила."
  211211
  212 #: file.c:287
   212#: src/file.c:287
  213213#, c-format
  214214msgid "but '%s' is now considered the same file as '%s'."
  215215msgstr "но сега „%s“ се счита за същия файл като „%s“."
  216216
  217 #: file.c:290
   217#: src/file.c:290
  218218#, c-format
  219219msgid "Recipe for '%s' will be ignored in favor of the one for '%s'."
  220220msgstr "Рецептата за „%s“ се прескача, а се ползва тази за „%s“."
  221221
  222 #: file.c:310
   222#: src/file.c:310
  223223#, c-format
  224224msgid "can't rename single-colon '%s' to double-colon '%s'"
  225 msgstr ""
  226 "единичното двоеточие „%s“ не може да се преименува на двойно двоеточие „%s“"
  227 
  228 #: file.c:316
   225msgstr "единичното двоеточие „%s“ не може да се преименува на двойно двоеточие „%s“"
   226
   227#: src/file.c:316
  229228#, c-format
  230229msgid "can't rename double-colon '%s' to single-colon '%s'"
  231 msgstr ""
  232 "двойното двоеточие „%s“ не може да се преименува на единично двоеточие „%s“"
  233 
  234 #: file.c:408
   230msgstr "двойното двоеточие „%s“ не може да се преименува на единично двоеточие „%s“"
   231
   232#: src/file.c:408
  235233#, c-format
  236234msgid "*** Deleting intermediate file '%s'"
  237235msgstr "••• Изтриване на междинния файл „%s“"
  238236
  239 #: file.c:412
   237#: src/file.c:412
   238#, c-format
  240239msgid "Removing intermediate files...\n"
  241240msgstr "Изтриване на междинните файлове…\n"
  242241
  243 #: file.c:818
   242#: src/file.c:821
  244243msgid "Current time"
  245244msgstr "Текущо време"
  246245
  247 #: file.c:822
   246#: src/file.c:825
  248247#, c-format
  249248msgid "%s: Timestamp out of range; substituting %s"
  250249msgstr "%s: времевото клеймо е извън диапазона, замества се с „%s“"
  251250
  252 #: file.c:962
   251#: src/file.c:965
  253252msgid "# Not a target:"
  254253msgstr "# Не е цел:"
  255254
  256 #: file.c:967
   255#: src/file.c:970
  257256msgid "#  Precious file (prerequisite of .PRECIOUS)."
  258257msgstr "#  Ценен файл (изискване на „.PRECIOUS“)."
  259258
  260 #: file.c:969
   259#: src/file.c:972
  261260msgid "#  Phony target (prerequisite of .PHONY)."
  262261msgstr "#  Фалшива цел (изискване на „.PHONY“)."
  263262
  264 #: file.c:971
   263#: src/file.c:974
  265264msgid "#  Command line target."
  266265msgstr "#  Цел на командния ред."
  267266
  268 #: file.c:973
   267#: src/file.c:976
  269268msgid "#  A default, MAKEFILES, or -include/sinclude makefile."
  270269msgstr "#  Стандартен, MAKEFILES или -include/sinclude makefile."
  271270
  272 #: file.c:975
   271#: src/file.c:978
  273272msgid "#  Builtin rule"
  274273msgstr "#  Вградено правило"
  275274
  276 #: file.c:977
   275#: src/file.c:980
  277276msgid "#  Implicit rule search has been done."
  278277msgstr "#  Търсенето във вградените правила е извършено."
  279278
  280 #: file.c:978
   279#: src/file.c:981
  281280msgid "#  Implicit rule search has not been done."
  282281msgstr "#  Търсенето във вградените правила не е извършено."
  283282
  284 #: file.c:980
   283#: src/file.c:983
  285284#, c-format
  286285msgid "#  Implicit/static pattern stem: '%s'\n"
  287286msgstr "#  Вградена/статична основа на шаблон: „%s“\n"
  288287
  289 #: file.c:982
   288#: src/file.c:985
  290289msgid "#  File is an intermediate prerequisite."
  291290msgstr "#  Файлът е междинно изискване."
  292291
  293 #: file.c:986
   292#: src/file.c:989
  294293msgid "#  Also makes:"
  295294msgstr "#  Също изгражда:"
  296295
  297 #: file.c:992
   296#: src/file.c:995
  298297msgid "#  Modification time never checked."
  299298msgstr "#  Времето на промяна не е проверено."
  300299
  301 #: file.c:994
   300#: src/file.c:997
  302301msgid "#  File does not exist."
  303302msgstr "#  Файлът не съществува."
  304303
  305 #: file.c:996
   304#: src/file.c:999
  306305msgid "#  File is very old."
  307306msgstr "#  Файлът е много стар."
  308307
  309 #: file.c:1001
   308#: src/file.c:1004
  310309#, c-format
  311310msgid "#  Last modified %s\n"
  312311msgstr "#  Последна промяна на „%s“\n"
  313312
  314 #: file.c:1004
   313#: src/file.c:1007
  315314msgid "#  File has been updated."
  316315msgstr "#  Файлът е обновен."
  317316
  318 #: file.c:1004
   317#: src/file.c:1007
  319318msgid "#  File has not been updated."
  320319msgstr "#  Файлът не е обновен."
  321320
  322 #: file.c:1008
   321#: src/file.c:1011
  323322msgid "#  Recipe currently running (THIS IS A BUG)."
  324323msgstr "#  Рецептата в момента се изпълнява (това е ГРЕШКА)."
  325324
  326 #: file.c:1011
   325#: src/file.c:1014
  327326msgid "#  Dependencies recipe running (THIS IS A BUG)."
  328327msgstr "#  Рецептата за зависимостите в момента се изпълнява (това е ГРЕШКА)"
  329328
  330 #: file.c:1020
   329#: src/file.c:1023
  331330msgid "#  Successfully updated."
  332331msgstr "#  Успешно обновено."
  333332
  334 #: file.c:1024
   333#: src/file.c:1027
  335334msgid "#  Needs to be updated (-q is set)."
  336335msgstr "#  Трябва да бъде обновено („-q“ е зададена)."
  337336
  338 #: file.c:1027
   337#: src/file.c:1030
  339338msgid "#  Failed to be updated."
  340339msgstr "#  Неуспешно обновяване."
  341340
  342 #: file.c:1032
   341#: src/file.c:1035
  343342msgid "#  Invalid value in 'command_state' member!"
  344343msgstr "#  Неправилна стойност в член на „command_state“!"
  345344
  346 #: file.c:1051
   345#: src/file.c:1054
  347346msgid ""
  348347"\n"
   
  352351"# Файлове"
  353352
  354 #: file.c:1055
   353#: src/file.c:1058
  355354msgid ""
  356355"\n"
   
  362361"# "
  363362
  364 #: file.c:1065
   363#: src/file.c:1068
  365364#, c-format
  366365msgid "%s: Field '%s' not cached: %s"
  367366msgstr "%s: полето „%s“ не е кеширано: %s"
  368367
  369 #: function.c:790
   368#: src/function.c:794
  370369msgid "non-numeric first argument to 'word' function"
  371370msgstr "нечислов първи аргумент към функцията „word“"
  372371
  373 #: function.c:795
   372#: src/function.c:799
   373#, c-format
  374374msgid "first argument to 'word' function must be greater than 0"
  375375msgstr "първият аргумент към функцията „word“ трябва да е положително число"
  376376
  377 #: function.c:815
   377#: src/function.c:819
  378378msgid "non-numeric first argument to 'wordlist' function"
  379379msgstr "нечислов първи аргумент за функцията „wordlist“"
  380380
  381 #: function.c:817
   381#: src/function.c:821
  382382msgid "non-numeric second argument to 'wordlist' function"
  383383msgstr "нечислов втори аргумент за функцията „wordlist“"
  384384
  385 #: function.c:1525
   385#: src/function.c:1533
  386386#, c-format
  387387msgid "windows32_openpipe: DuplicateHandle(In) failed (e=%ld)\n"
  388 msgstr ""
  389 "„windows32_openpipe“: неуспешно извикване на „DuplicateHandle(In)“ (e=%ld)\n"
  390 
  391 #: function.c:1549
   388msgstr "„windows32_openpipe“: неуспешно извикване на „DuplicateHandle(In)“ (e=%ld)\n"
   389
   390#: src/function.c:1557
  392391#, c-format
  393392msgid "windows32_openpipe: DuplicateHandle(Err) failed (e=%ld)\n"
  394 msgstr ""
  395 "„windows32_openpipe“: неуспешно извикване на „DuplicateHandle(Out)“ (e=%ld)\n"
  396 
  397 #: function.c:1556
   393msgstr "„windows32_openpipe“: неуспешно извикване на „DuplicateHandle(Out)“ (e=%ld)\n"
   394
   395#: src/function.c:1564
  398396#, c-format
  399397msgid "CreatePipe() failed (e=%ld)\n"
  400398msgstr "неуспешно извикване на „CreatePipe()“ failed (e=%ld)\n"
  401399
  402 #: function.c:1564
   400#: src/function.c:1572
   401#, c-format
  403402msgid "windows32_openpipe(): process_init_fd() failed\n"
  404403msgstr "„windows32_openpipe()“: неуспешно извикване на „process_init_fd()“\n"
  405404
  406 #: function.c:1858
   405#: src/function.c:1857
  407406#, c-format
  408407msgid "Cleaning up temporary batch file %s\n"
  409408msgstr "Изчистване на временен файл за пакетна обработка „%s“\n"
  410409
  411 #: function.c:2215 function.c:2240
   410#: src/function.c:2221 src/function.c:2246
   411#, c-format
  412412msgid "file: missing filename"
  413413msgstr "файл: липсва име на файл"
  414414
  415 #: function.c:2219 function.c:2250
   415#: src/function.c:2225 src/function.c:2256
  416416#, c-format
  417417msgid "open: %s: %s"
  418418msgstr "отваряне: %s: %s"
  419419
  420 #: function.c:2227
   420#: src/function.c:2233
  421421#, c-format
  422422msgid "write: %s: %s"
  423423msgstr "запазване: %s: %s"
  424424
  425 #: function.c:2230 function.c:2267
   425#: src/function.c:2236 src/function.c:2273
  426426#, c-format
  427427msgid "close: %s: %s"
  428428msgstr "затваряне: %s: %s"
  429429
  430 #: function.c:2243
   430#: src/function.c:2249
   431#, c-format
  431432msgid "file: too many arguments"
  432433msgstr "файл: прекалено много аргументи"
  433434
  434 #: function.c:2262
   435#: src/function.c:2268
  435436#, c-format
  436437msgid "read: %s: %s"
  437438msgstr "четене: %s: %s"
  438439
  439 #: function.c:2275
   440#: src/function.c:2281
  440441#, c-format
  441442msgid "file: invalid file operation: %s"
  442443msgstr "файл: неправилно действие върху файл: %s"
  443444
  444 #: function.c:2390
   445#: src/function.c:2396
  445446#, c-format
  446447msgid "insufficient number of arguments (%d) to function '%s'"
  447448msgstr "недостатъчен брой аргументи (%d) към функцията „%s“"
  448449
  449 #: function.c:2402
   450#: src/function.c:2408
  450451#, c-format
  451452msgid "unimplemented on this platform: function '%s'"
  452453msgstr "без реализация на тази платформа: функция „%s“"
  453454
  454 #: function.c:2466
   455#: src/function.c:2474
  455456#, c-format
  456457msgid "unterminated call to function '%s': missing '%c'"
  457458msgstr "незавършено извикване на функцията „%s“: липсва „%c“"
  458459
  459 #: function.c:2650
   460#: src/function.c:2658
   461#, c-format
  460462msgid "Empty function name"
  461463msgstr "Празно име на функция"
  462464
  463 #: function.c:2652
   465#: src/function.c:2660
  464466#, c-format
  465467msgid "Invalid function name: %s"
  466468msgstr "Грешно име на функция: „%s“"
  467469
  468 #: function.c:2654
   470#: src/function.c:2662
  469471#, c-format
  470472msgid "Function name too long: %s"
  471473msgstr "Името на функцията е твърде дълго: „%s“"
  472474
  473 #: function.c:2657
   475#: src/function.c:2665
  474476#, c-format
  475477msgid "Invalid minimum argument count (%u) for function %s"
  476478msgstr "Неправилен минимален брой аргументи (%u) за функцията „%s“"
  477479
  478 #: function.c:2660
   480#: src/function.c:2668
  479481#, c-format
  480482msgid "Invalid maximum argument count (%u) for function %s"
  481483msgstr "Неправилен максимален брой аргументи (%u) за функцията „%s“"
  482484
  483 #: getopt.c:659
   485#: src/getopt.c:659
  484486#, c-format
  485487msgid "%s: option '%s' is ambiguous\n"
  486488msgstr "%s: опцията „%s“ не е еднозначна\n"
  487489
  488 #: getopt.c:683
   490#: src/getopt.c:683
  489491#, c-format
  490492msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
  491493msgstr "%s: опцията „--%s“ не приема аргумент\n"
  492494
  493 #: getopt.c:688
   495#: src/getopt.c:688
  494496#, c-format
  495497msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
  496498msgstr "%s: опцията „%c%s“ не приема аргумент\n"
  497499
  498 #: getopt.c:705 getopt.c:878
   500#: src/getopt.c:705 src/getopt.c:878
  499501#, c-format
  500502msgid "%s: option '%s' requires an argument\n"
  501503msgstr "%s: опцията „%s“ изисква аргумент\n"
  502504
  503 #: getopt.c:734
   505#: src/getopt.c:734
  504506#, c-format
  505507msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
  506508msgstr "%s: непозната опция „--%s“\n"
  507509
  508 #: getopt.c:738
   510#: src/getopt.c:738
  509511#, c-format
  510512msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
  511513msgstr "%s: непозната опция „%c%s“\n"
  512514
  513 #: getopt.c:764
   515#: src/getopt.c:764
  514516#, c-format
  515517msgid "%s: illegal option -- %c\n"
  516518msgstr "%s: непозволена опция — %c\n"
  517519
  518 #: getopt.c:767
   520#: src/getopt.c:767
  519521#, c-format
  520522msgid "%s: invalid option -- %c\n"
  521523msgstr "%s: неправилна опция — „%c“\n"
  522524
  523 #: getopt.c:797 getopt.c:927
   525#: src/getopt.c:797 src/getopt.c:927
  524526#, c-format
  525527msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
  526528msgstr "%s: опцията изисква аргумент — %c\n"
  527529
  528 #: getopt.c:844
   530#: src/getopt.c:844
  529531#, c-format
  530532msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
  531533msgstr "%s: опцията „-W %s“ не е еднозначна\n"
  532534
  533 #: getopt.c:862
   535#: src/getopt.c:862
  534536#, c-format
  535537msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
  536538msgstr "%s: опцията „-W %s“ не приема аргумент\n"
  537539
  538 #: guile.c:58
   540#: src/guile.c:58
  539541#, c-format
  540542msgid "guile: Expanding '%s'\n"
  541543msgstr "guile: заместване на „%s“\n"
  542544
  543 #: guile.c:74
   545#: src/guile.c:74
  544546#, c-format
  545547msgid "guile: Evaluating '%s'\n"
  546548msgstr "guile: изчисляване на „%s“\n"
  547549
  548 #: hash.c:49
   550#: src/hash.c:49
  549551#, c-format
  550552msgid "can't allocate %lu bytes for hash table: memory exhausted"
  551553msgstr "не могат да се заделят %lu байта за речник — паметта е изчерпана"
  552554
  553 #: hash.c:280
  554 #, c-format
  555 msgid "Load=%ld/%ld=%.0f%%, "
  556 msgstr "Натоварване=%ld/%ld=%.0f%%, "
  557 
  558 #: hash.c:282
  559 #, c-format
  560 msgid "Rehash=%d, "
  561 msgstr "Преизграждане на речник=%d, "
  562 
  563 #: hash.c:283
  564 #, c-format
  565 msgid "Collisions=%ld/%ld=%.0f%%"
  566 msgstr "Съвпадения=%ld/%ld=%.0f%%"
  567 
  568 #: implicit.c:38
   555#: src/hash.c:279
   556#, c-format
   557msgid "Load=%lu/%lu=%.0f%%, "
   558msgstr "Натоварване=%lu/%lu=%.0f%%, "
   559
   560#: src/hash.c:281
   561#, c-format
   562msgid "Rehash=%u, "
   563msgstr "Преизграждане на речник=%u, "
   564
   565#: src/hash.c:282
   566#, c-format
   567msgid "Collisions=%lu/%lu=%.0f%%"
   568msgstr "Съвпадения=%lu/%lu=%.0f%%"
   569
   570#: src/implicit.c:38
  569571#, c-format
  570572msgid "Looking for an implicit rule for '%s'.\n"
  571573msgstr "Търсене на вградено правило за „%s“.\n"
  572574
  573 #: implicit.c:54
   575#: src/implicit.c:54
  574576#, c-format
  575577msgid "Looking for archive-member implicit rule for '%s'.\n"
  576578msgstr "Търсене на вградено правило по член на архив за „%s“.\n"
  577579
  578 #: implicit.c:311
   580#: src/implicit.c:311
   581#, c-format
  579582msgid "Avoiding implicit rule recursion.\n"
  580583msgstr "Избягване на рекурсия във вградените правила.\n"
  581584
  582 #: implicit.c:486
   585#: src/implicit.c:486
  583586#, c-format
  584587msgid "Stem too long: '%.*s'.\n"
  585588msgstr "Твърде дълга основа: „%.*s“.\n"
  586589
  587 #: implicit.c:491
   590#: src/implicit.c:491
  588591#, c-format
  589592msgid "Trying pattern rule with stem '%.*s'.\n"
  590593msgstr "Опит за шаблонно правило с основа „%.*s“.\n"
  591594
  592 #: implicit.c:697
   595#: src/implicit.c:697
  593596#, c-format
  594597msgid "Rejecting impossible rule prerequisite '%s'.\n"
  595598msgstr "Отхвърляне на невъзможно изискване „%s“.\n"
  596599
  597 #: implicit.c:698
   600#: src/implicit.c:698
  598601#, c-format
  599602msgid "Rejecting impossible implicit prerequisite '%s'.\n"
  600603msgstr "Отхвърляне на невъзможно вградено изискване „%s“.\n"
  601604
  602 #: implicit.c:711
   605#: src/implicit.c:711
  603606#, c-format
  604607msgid "Trying rule prerequisite '%s'.\n"
  605608msgstr "Опитване на изискването „%s“.\n"
  606609
  607 #: implicit.c:712
   610#: src/implicit.c:712
  608611#, c-format
  609612msgid "Trying implicit prerequisite '%s'.\n"
  610613msgstr "Опитване на вграденото изискване „%s“.\n"
  611614
  612 #: implicit.c:751
   615#: src/implicit.c:751
  613616#, c-format
  614617msgid "Found prerequisite '%s' as VPATH '%s'\n"
  615618msgstr "Изисканото „%s“ е открито чрез „VPATH“ като „%s“\n"
  616619
  617 #: implicit.c:765
   620#: src/implicit.c:765
  618621#, c-format
  619622msgid "Looking for a rule with intermediate file '%s'.\n"
  620623msgstr "Търсене на правило с междинен файл „%s“.\n"
  621624
  622 #: job.c:363
   625#: src/job.c:370
  623626msgid "Cannot create a temporary file\n"
  624627msgstr "Не може да се създаде временен файл\n"
  625628
  626 #: job.c:485
   629#: src/job.c:548
  627630msgid " (core dumped)"
  628631msgstr " (паметта е разтоварена)"
  629632
  630 #: job.c:490
   633#: src/job.c:553
  631634msgid " (ignored)"
  632635msgstr " (прескачане)"
  633636
  634 #: job.c:494 job.c:1828
   637#: src/job.c:557 src/job.c:1893
  635638msgid "<builtin>"
  636639msgstr "<вградено>"
  637640
  638 #: job.c:510
   641#: src/job.c:576
  639642#, c-format
  640643msgid "%s[%s: %s] Error %d%s"
  641644msgstr "%s[%s: %s] Грешка %d%s"
  642645
  643 #: job.c:599
   646#: src/job.c:665
   647#, c-format
  644648msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
  645649msgstr "••• Изчакване на незавършени задачи…"
  646650
  647 #: job.c:629
   651#: src/job.c:707
  648652#, c-format
  649653msgid "Live child %p (%s) PID %s %s\n"
  650654msgstr "Незавършил дъщерен процес %p (%s) ИД_ПР %s %s\n"
  651655
  652 #: job.c:631 job.c:833 job.c:952 job.c:1583
   656#: src/job.c:709 src/job.c:903 src/job.c:1075 src/job.c:1647
   657#, c-format
  653658msgid " (remote)"
  654659msgstr " (отдалечено)"
  655660
  656 #: job.c:831
   661#: src/job.c:901
   662#, c-format
   663msgid "Reaping winning child %p PID %s %s\n"
   664msgstr "Приключване на спечелелия дъщерен процес %p ИД_ПР %s %s\n"
   665
   666#: src/job.c:902
  657667#, c-format
  658668msgid "Reaping losing child %p PID %s %s\n"
  659669msgstr "Приключване на изгубилия дъщерен процес %p ИД_ПР %s %s\n"
  660670
  661 #: job.c:832
  662 #, c-format
  663 msgid "Reaping winning child %p PID %s %s\n"
  664 msgstr "Приключване на спечелелия дъщерен процес %p ИД_ПР %s %s\n"
  665 
  666 #: job.c:839
   671#: src/job.c:953
  667672#, c-format
  668673msgid "Cleaning up temp batch file %s\n"
  669674msgstr "Изчистване на временен файл за пакетна обработка „%s“\n"
  670675
  671 #: job.c:845
   676#: src/job.c:959
  672677#, c-format
  673678msgid "Cleaning up temp batch file %s failed (%d)\n"
  674679msgstr "Неуспешно изчистване на временен файл за пакетна обработка „%s“: %d\n"
  675680
  676 #: job.c:951
   681#: src/job.c:1074
  677682#, c-format
  678683msgid "Removing child %p PID %s%s from chain.\n"
  679684msgstr "Изчистване на дъщерния процес %p PID %s%s от веригата.\n"
  680685
  681 #: job.c:1006
   686#: src/job.c:1123
  682687#, c-format
  683688msgid "Released token for child %p (%s).\n"
  684689msgstr "Освобождаване на жетона за дъщерен процес %p (%s).\n"
  685690
  686 #: job.c:1508 job.c:2201
   691#: src/job.c:1578 src/job.c:2477
  687692#, c-format
  688693msgid "process_easy() failed to launch process (e=%ld)\n"
  689694msgstr "„process_easy()“ не успя да стартира процес (e=%ld)\n"
  690695
  691 #: job.c:1512 job.c:2205
   696#: src/job.c:1582 src/job.c:2481
  692697#, c-format
  693698msgid ""
   
  698703"При неуспешно стартиране са изброени %d аргумента\n"
  699704
  700 #: job.c:1581
   705#: src/job.c:1645
  701706#, c-format
  702707msgid "Putting child %p (%s) PID %s%s on the chain.\n"
  703708msgstr "Поставяне на дъщерния процес %p (%s) PID %s%s във веригата.\n"
  704709
  705 #: job.c:1811
   710#: src/job.c:1876
  706711#, c-format
  707712msgid "Obtained token for child %p (%s).\n"
  708713msgstr "Получен е жетон за дъщерен процес %p (%s).\n"
  709714
  710 #: job.c:1838
   715#: src/job.c:1903
  711716#, c-format
  712717msgid "%s: target '%s' does not exist"
  713718msgstr "%s: целта „%s“ не съществува"
  714719
  715 #: job.c:1841
   720#: src/job.c:1906
  716721#, c-format
  717722msgid "%s: update target '%s' due to: %s"
  718723msgstr "%s: обновяване на целта „%s“ заради: %s"
  719724
  720 #: job.c:1956
   725#: src/job.c:2098
   726#, c-format
  721727msgid "cannot enforce load limits on this operating system"
  722 msgstr ""
  723 "на тази операционна система не могат да се налагат ограничения за "
  724 "натоварването"
  725 
  726 #: job.c:1958
   728msgstr "на тази операционна система не могат да се налагат ограничения за натоварването"
   729
   730#: src/job.c:2100
  727731msgid "cannot enforce load limit: "
  728732msgstr "ограничението не може да бъде наложено: "
  729733
  730 #: job.c:2048
   734#: src/job.c:2190
   735#, c-format
  731736msgid "no more file handles: could not duplicate stdin\n"
  732 msgstr ""
  733 "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният вход не може да се "
  734 "дублира\n"
  735 
  736 #: job.c:2060
   737msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният вход не може да се дублира\n"
   738
   739#: src/job.c:2202
   740#, c-format
  737741msgid "no more file handles: could not duplicate stdout\n"
  738 msgstr ""
  739 "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният изход не може да се "
  740 "дублира\n"
  741 
  742 #: job.c:2074
   742msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният изход не може да се дублира\n"
   743
   744#: src/job.c:2216
   745#, c-format
  743746msgid "no more file handles: could not duplicate stderr\n"
  744 msgstr ""
  745 "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартната грешка не може да се "
  746 "дублира\n"
  747 
  748 #: job.c:2089
   747msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартната грешка не може да се дублира\n"
   748
   749#: src/job.c:2231
   750#, c-format
  749751msgid "Could not restore stdin\n"
  750752msgstr "Стандартният вход не може да се възстанови\n"
  751753
  752 #: job.c:2097
   754#: src/job.c:2239
   755#, c-format
  753756msgid "Could not restore stdout\n"
  754757msgstr "Стандартният изход не може да се възстанови\n"
  755758
  756 #: job.c:2105
   759#: src/job.c:2247
   760#, c-format
  757761msgid "Could not restore stderr\n"
  758762msgstr "Стандартната грешка не може да се възстанови\n"
  759763
  760 #: job.c:2234
   764#: src/job.c:2510
  761765#, c-format
  762766msgid "make reaped child pid %s, still waiting for pid %s\n"
  763 msgstr ""
  764 "„make“ приключи дъщерен процес с идентификатор %s, все още се чака за %s\n"
  765 
  766 #: job.c:2275
  767 #, c-format
  768 msgid "%s: %s: Command not found\n"
  769 msgstr "%s: %s: командата не е открита\n"
  770 
  771 #: job.c:2277
  772 #, c-format
  773 msgid "%s[%u]: %s: Command not found\n"
  774 msgstr "%s[%u]: %s: командата не е открита\n"
  775 
  776 #: job.c:2337
  777 #, c-format
  778 msgid "%s: Shell program not found"
  779 msgstr "%s: обвивката не е открита"
  780 
  781 #: job.c:2346
   767msgstr "„make“ приключи дъщерен процес с идентификатор %s, все още се чака за %s\n"
   768
   769#: src/job.c:2613
   770#, c-format
  782771msgid "spawnvpe: environment space might be exhausted"
  783772msgstr "spawnvpe: пространството на средата може да е изчерпано"
  784773
  785 #: job.c:2584
   774#: src/job.c:2851
  786775#, c-format
  787776msgid "$SHELL changed (was '%s', now '%s')\n"
  788777msgstr "Променливата „SHELL“ е променена (бе „%s“, а сега е „%s“)\n"
  789778
  790 #: job.c:3022 job.c:3207
   779#: src/job.c:3289 src/job.c:3474
  791780#, c-format
  792781msgid "Creating temporary batch file %s\n"
  793782msgstr "Не може да се създаде временен файл за пакетна обработка в „%s“\n"
  794783
  795 #: job.c:3030
   784#: src/job.c:3297
   785#, c-format
  796786msgid ""
  797787"Batch file contents:\n"
   
  801791"\t@echo off\n"
  802792
  803 #: job.c:3219
   793#: src/job.c:3486
  804794#, c-format
  805795msgid ""
   
  810800"\t%s\n"
  811801
  812 #: job.c:3327
   802#: src/job.c:3594
  813803#, c-format
  814804msgid "%s (line %d) Bad shell context (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
  815 msgstr ""
  816 "%s (ред %d) неправилен контекст на обвивката (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
  817 
  818 #: job.h:43
  819 msgid "-O[TYPE] (--output-sync[=TYPE]) is not configured for this build."
  820 msgstr ""
  821 "опцията „-O[ВИД]“/„--output-sync[=ВИД]“ не е зададена за това изграждане"
  822 
  823 #: load.c:60
   805msgstr "%s (ред %d) неправилен контекст на обвивката (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
   806
   807#: src/load.c:60
  824808#, c-format
  825809msgid "Failed to open global symbol table: %s"
  826810msgstr "Неуспешно отваряне на глобалната таблица със символи: %s"
  827811
  828 #: load.c:97
   812#: src/load.c:97
  829813#, c-format
  830814msgid "Loaded object %s is not declared to be GPL compatible"
  831815msgstr "Зареденият обект „%s“ не е обявен като съвместим с ОПЛ (GPL)"
  832816
  833 #: load.c:104
   817#: src/load.c:104
  834818#, c-format
  835819msgid "Failed to load symbol %s from %s: %s"
  836820msgstr "Неуспешно зареждане на символа „%s“ от „%s“: %s"
  837821
  838 #: load.c:149
   822#: src/load.c:149
  839823#, c-format
  840824msgid "Empty symbol name for load: %s"
  841825msgstr "Празно име на символ за зареждане: „%s“"
  842826
  843 #: load.c:204
   827#: src/load.c:204
  844828#, c-format
  845829msgid "Loading symbol %s from %s\n"
  846830msgstr "Зареждане на символа „%s“ от „%s“\n"
  847831
  848 #: load.c:256
   832#: src/load.c:256
   833#, c-format
  849834msgid "The 'load' operation is not supported on this platform."
  850835msgstr "Операцията за зареждане („load“) не се поддържа на тази платформа"
  851836
  852 #: main.c:338
   837#: src/main.c:335
  853838msgid "Options:\n"
  854839msgstr "Опции:\n"
  855840
  856 #: main.c:339
   841#: src/main.c:336
  857842msgid "  -b, -m                      Ignored for compatibility.\n"
  858843msgstr "  -b, -m                      прескача се, за съвместимост\n"
  859844
  860 #: main.c:341
   845#: src/main.c:338
  861846msgid "  -B, --always-make           Unconditionally make all targets.\n"
  862847msgstr "  -B, --always-make           безусловно изграждане на всички цели\n"
  863848
  864 #: main.c:343
   849#: src/main.c:340
  865850msgid ""
  866851"  -C DIRECTORY, --directory=DIRECTORY\n"
   
  871856"                              прави каквото и да е\n"
  872857
  873 #: main.c:346
   858#: src/main.c:343
  874859msgid "  -d                          Print lots of debugging information.\n"
  875860msgstr "  -d                          информация за изчистване на грешки\n"
  876861
  877 #: main.c:348
  878 msgid ""
  879 "  --debug[=FLAGS]             Print various types of debugging information.\n"
   862#: src/main.c:345
   863msgid "  --debug[=FLAGS]             Print various types of debugging information.\n"
  880864msgstr "  --debug[=ФЛАГОВЕ]           вид информация за изчистване на грешки\n"
  881865
  882 #: main.c:350
   866#: src/main.c:347
  883867msgid ""
  884868"  -e, --environment-overrides\n"
   
  887871"  -e, --environment-overrides\n"
  888872"                              променливите от средата да са с превес над\n"
  889 "                              указаното във файловете управляващи "
  890 "изграждането\n"
   873"                              указаното във файловете управляващи изграждането\n"
  891874"                              (makefile)\n"
  892875
  893 #: main.c:353
  894 msgid ""
  895 "  --eval=STRING               Evaluate STRING as a makefile statement.\n"
  896 msgstr ""
  897 "  --eval=НИЗ                  изчисляване на НИЗа като израз във файловете\n"
   876#: src/main.c:350
   877msgid "  -E STRING, --eval=STRING    Evaluate STRING as a makefile statement.\n"
   878msgstr ""
   879"  --eval=НИЗ, --eval=НИЗ      изчисляване на НИЗа като израз във файловете\n"
  898880"                              управляващи изграждането (makefile)\n"
  899881
  900 #: main.c:355
   882#: src/main.c:352
  901883msgid ""
  902884"  -f FILE, --file=FILE, --makefile=FILE\n"
   
  904886msgstr ""
  905887"  -f ФАЙЛ, --file=ФАЙЛ, --makefile=ФАЙЛ\n"
  906 "                              ползване на този ФАЙЛ да управлява "
  907 "изграждането\n"
   888"                              ползване на този ФАЙЛ да управлява изграждането\n"
  908889"                              (makefile)\n"
  909890
  910 #: main.c:358
   891#: src/main.c:355
  911892msgid "  -h, --help                  Print this message and exit.\n"
  912893msgstr "  -h, --help                  извеждане на тази помощ и изход\n"
  913894
  914 #: main.c:360
   895#: src/main.c:357
  915896msgid "  -i, --ignore-errors         Ignore errors from recipes.\n"
  916897msgstr "  -i, --ignore-errors         незачитане на грешките от рецептите\n"
  917898
  918 #: main.c:362
   899#: src/main.c:359
  919900msgid ""
  920901"  -I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY\n"
   
  924905"                              търсене на вмъкнатите файлове в ДИРЕКТОРИЯта\n"
  925906
  926 #: main.c:365
  927 msgid ""
  928 "  -j [N], --jobs[=N]          Allow N jobs at once; infinite jobs with no "
  929 "arg.\n"
  930 msgstr ""
  931 "  -j [БРОЙ], --jobs[=БРОЙ]    ограничаване на задачите до максимум този "
  932 "БРОЙ,\n"
   907#: src/main.c:362
   908msgid "  -j [N], --jobs[=N]          Allow N jobs at once; infinite jobs with no arg.\n"
   909msgstr ""
   910"  -j [БРОЙ], --jobs[=БРОЙ]    ограничаване на задачите до максимум този БРОЙ,\n"
  933911"                              без аргумент — без ограничения\n"
  934912
  935 #: main.c:367
  936 msgid ""
  937 "  -k, --keep-going            Keep going when some targets can't be made.\n"
   913#: src/main.c:364
   914msgid "  -k, --keep-going            Keep going when some targets can't be made.\n"
  938915msgstr ""
  939916"  -k, --keep-going            продължаване дори и някои от целите не могат\n"
  940917"                              да се изградят\n"
  941918
  942 #: main.c:369
   919#: src/main.c:366
  943920msgid ""
  944921"  -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]\n"
  945 "                              Don't start multiple jobs unless load is below "
  946 "N.\n"
   922"                              Don't start multiple jobs unless load is below N.\n"
  947923msgstr ""
  948924"  -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]\n"
   
  950926"                              натоварването е ≤N\n"
  951927
  952 #: main.c:372
  953 msgid ""
  954 "  -L, --check-symlink-times   Use the latest mtime between symlinks and "
  955 "target.\n"
   928#: src/main.c:369
   929msgid "  -L, --check-symlink-times   Use the latest mtime between symlinks and target.\n"
  956930msgstr ""
  957931"  -L, --check-symlink-times   използване на минималното време на промяна\n"
  958932"                              измежду символна връзка и целта ѝ\n"
  959933
  960 #: main.c:374
   934#: src/main.c:371
  961935msgid ""
  962936"  -n, --just-print, --dry-run, --recon\n"
  963 "                              Don't actually run any recipe; just print "
  964 "them.\n"
   937"                              Don't actually run any recipe; just print them.\n"
  965938msgstr ""
  966939"  -n, --just-print, --dry-run, --recon\n"
  967940"                              извеждане на целите без изпълнение\n"
  968941
  969 #: main.c:377
   942#: src/main.c:374
  970943msgid ""
  971944"  -o FILE, --old-file=FILE, --assume-old=FILE\n"
  972 "                              Consider FILE to be very old and don't remake "
  973 "it.\n"
   945"                              Consider FILE to be very old and don't remake it.\n"
  974946msgstr ""
  975947"  -o ФАЙЛ, --old-file=ФАЙЛ, --assume-old=ФАЙЛ\n"
   
  977949"                              счита за много стар\n"
  978950
  979 #: main.c:380
   951#: src/main.c:377
  980952msgid ""
  981953"  -O[TYPE], --output-sync[=TYPE]\n"
   
  983955msgstr ""
  984956"  -O[ВИД], --output-sync[=ВИД]\n"
  985 "                              ВИД синхронизация на изхода от паралелните "
  986 "задачи\n"
  987 
  988 #: main.c:383
   957"                              ВИД синхронизация на изхода от паралелните задачи\n"
   958
   959#: src/main.c:380
  989960msgid "  -p, --print-data-base       Print make's internal database.\n"
  990 msgstr ""
  991 "  -p, --print-data-base       извеждане на вътрешната база от данни на "
  992 "„make“\n"
  993 
  994 #: main.c:385
  995 msgid ""
  996 "  -q, --question              Run no recipe; exit status says if up to "
  997 "date.\n"
   961msgstr "  -p, --print-data-base       извеждане на вътрешната база от данни на „make“\n"
   962
   963#: src/main.c:382
   964msgid "  -q, --question              Run no recipe; exit status says if up to date.\n"
  998965msgstr ""
  999966"  -q, --question              без изпълнение на цели, само изходният код\n"
  1000967"                              да указва дали те са актуални\n"
  1001968
  1002 #: main.c:387
   969#: src/main.c:384
  1003970msgid "  -r, --no-builtin-rules      Disable the built-in implicit rules.\n"
  1004971msgstr "  -r, --no-builtin-rules      изключване на вградените правила\n"
  1005972
  1006 #: main.c:389
   973#: src/main.c:386
  1007974msgid "  -R, --no-builtin-variables  Disable the built-in variable settings.\n"
  1008 msgstr ""
  1009 "  -R, --no-builtin-variables  изключване на вграденото задаване на "
  1010 "променливи\n"
  1011 
  1012 #: main.c:391
   975msgstr "  -R, --no-builtin-variables  изключване на вграденото задаване на променливи\n"
   976
   977#: src/main.c:388
  1013978msgid "  -s, --silent, --quiet       Don't echo recipes.\n"
  1014979msgstr "  -s, --silent, --quiet       без извеждане на рецептите\n"
  1015980
  1016 #: main.c:393
   981#: src/main.c:390
   982msgid "  --no-silent                 Echo recipes (disable --silent mode).\n"
   983msgstr "  --no-silent                 извеждане на рецептите (изключване на „--silent“)\n"
   984
   985#: src/main.c:392
  1017986msgid ""
  1018987"  -S, --no-keep-going, --stop\n"
   
  1022991"                              Изключване на „-k“\n"
  1023992
  1024 #: main.c:396
   993#: src/main.c:395
  1025994msgid "  -t, --touch                 Touch targets instead of remaking them.\n"
  1026995msgstr ""
  1027 "  -t, --touch                 обновяване на информацията чрез „touch“ "
  1028 "вместо\n"
   996"  -t, --touch                 обновяване на информацията чрез „touch“ вместо\n"
  1029997"                              ново изграждане\n"
  1030998
  1031 #: main.c:398
   999#: src/main.c:397
  10321000msgid "  --trace                     Print tracing information.\n"
  1033 msgstr ""
  1034 "  --trace                     извеждане на информация за изчистване на "
  1035 "грешки\n"
  1036 
  1037 #: main.c:400
  1038 msgid ""
  1039 "  -v, --version               Print the version number of make and exit.\n"
   1001msgstr "  --trace                     извеждане на информация за изчистване на грешки\n"
   1002
   1003#: src/main.c:399
   1004msgid "  -v, --version               Print the version number of make and exit.\n"
  10401005msgstr "  -v, --version               извеждане на версията и изход\n"
  10411006
  1042 #: main.c:402
   1007#: src/main.c:401
  10431008msgid "  -w, --print-directory       Print the current directory.\n"
  10441009msgstr "  -w, --print-directory       извеждане на текущата директория\n"
  10451010
  1046 #: main.c:404
  1047 msgid ""
  1048 "  --no-print-directory        Turn off -w, even if it was turned on "
  1049 "implicitly.\n"
   1011#: src/main.c:403
   1012msgid "  --no-print-directory        Turn off -w, even if it was turned on implicitly.\n"
  10501013msgstr ""
  10511014"  --no-print-directory        изключване на „-w“, дори ако вградената\n"
  10521015"                              функционалност я е включила\n"
  10531016
  1054 #: main.c:406
   1017#: src/main.c:405
  10551018msgid ""
  10561019"  -W FILE, --what-if=FILE, --new-file=FILE, --assume-new=FILE\n"
   
  10601023"                              считане на ФАЙЛа за абсолютно нов\n"
  10611024
  1062 #: main.c:409
  1063 msgid ""
  1064 "  --warn-undefined-variables  Warn when an undefined variable is "
  1065 "referenced.\n"
   1025#: src/main.c:408
   1026msgid "  --warn-undefined-variables  Warn when an undefined variable is referenced.\n"
  10661027msgstr ""
  10671028"  --warn-undefined-variables  предупреждаване при използването\n"
  10681029"                              на незададена променлива\n"
  10691030
  1070 #: main.c:683
   1031#: src/main.c:671
   1032#, c-format
  10711033msgid "empty string invalid as file name"
  10721034msgstr "задаването на празен низ за име на файл е грешка"
  10731035
  1074 #: main.c:766
   1036#: src/main.c:754
  10751037#, c-format
  10761038msgid "unknown debug level specification '%s'"
  10771039msgstr "неправилно ниво за изчистване на грешки „%s“"
  10781040
  1079 #: main.c:806
   1041#: src/main.c:794
  10801042#, c-format
  10811043msgid "unknown output-sync type '%s'"
  10821044msgstr "непознат вид синхронизация „%s“ към опцията „--output-sync“"
  10831045
  1084 #: main.c:861
   1046#: src/main.c:849
  10851047#, c-format
  10861048msgid "%s: Interrupt/Exception caught (code = 0x%lx, addr = 0x%p)\n"
  10871049msgstr "%s: прихванато прекъсване/изключение (код = 0x%lx, адрес = 0x%p)\n"
  10881050
  1089 #: main.c:868
   1051#: src/main.c:856
  10901052#, c-format
  10911053msgid ""
   
  11021064"Адрес на изключение = 0x%p\n"
  11031065
  1104 #: main.c:876
   1066#: src/main.c:864
  11051067#, c-format
  11061068msgid "Access violation: write operation at address 0x%p\n"
  11071069msgstr "Нарушение на достъпа: операция за запис на адрес 0x%p\n"
  11081070
  1109 #: main.c:877
   1071#: src/main.c:865
  11101072#, c-format
  11111073msgid "Access violation: read operation at address 0x%p\n"
  11121074msgstr "Нарушение на достъпа: операция за четене на адрес 0x%p\n"
  11131075
  1114 #: main.c:953 main.c:968
   1076#: src/main.c:941 src/main.c:956
  11151077#, c-format
  11161078msgid "find_and_set_shell() setting default_shell = %s\n"
  11171079msgstr "„find_and_set_shell()“ задава стандартна обвивка = %s\n"
  11181080
  1119 #: main.c:1021
   1081#: src/main.c:1009
  11201082#, c-format
  11211083msgid "find_and_set_shell() path search set default_shell = %s\n"
  1122 msgstr ""
  1123 "„find_and_set_shell()“ — търсенето в пътя задава стандартна обвивка = %s\n"
  1124 
  1125 #: main.c:1538
  1126 #, c-format
  1127 msgid "%s is suspending for 30 seconds..."
  1128 msgstr "„%s“ заспива за 30 сек.…"
  1129 
  1130 #: main.c:1540
  1131 #, c-format
  1132 msgid "done sleep(30). Continuing.\n"
  1133 msgstr "паузата от „sleep(30)“ завърши.  Продължаване.\n"
  1134 
  1135 #: main.c:1627
  1136 msgid ""
  1137 "warning: jobserver unavailable: using -j1.  Add '+' to parent make rule."
  1138 msgstr ""
  1139 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сървърът за задачи не е наличен, ползва се „-j1“.  Добавете "
  1140 "„+“ към родителското правило на „make“."
  1141 
  1142 #: main.c:1635
  1143 msgid "warning: -jN forced in submake: disabling jobserver mode."
  1144 msgstr ""
  1145 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в подизграждане е зададено „-jN“.  Режимът на сървър за "
  1146 "задачи се изключва."
  1147 
  1148 #: main.c:1805
   1084msgstr "„find_and_set_shell()“ — търсенето в пътя задава стандартна обвивка = %s\n"
   1085
   1086#: src/main.c:1609
   1087#, c-format
   1088msgid "warning: jobserver unavailable: using -j1.  Add '+' to parent make rule."
   1089msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сървърът за задачи не е наличен, ползва се „-j1“.  Добавете „+“ към родителското правило на „make“."
   1090
   1091#: src/main.c:1617
   1092#, c-format
   1093msgid "warning: -j%d forced in submake: resetting jobserver mode."
   1094msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в подизграждане е зададено „-j%d“.  Режимът на сървър за задачи се изключва."
   1095
   1096#: src/main.c:1781
   1097#, c-format
  11491098msgid "Makefile from standard input specified twice."
  1150 msgstr ""
  1151 "Файлът управляващ изграждането е зададен двукратно на стандартния вход."
  1152 
  1153 #: main.c:1843 vmsjobs.c:1252
   1099msgstr "Файлът управляващ изграждането е зададен двукратно на стандартния вход."
   1100
   1101#: src/main.c:1819 src/vmsjobs.c:1248
  11541102msgid "fopen (temporary file)"
  11551103msgstr "отваряне („fopen“ на временен файл)"
  11561104
  1157 #: main.c:1849
   1105#: src/main.c:1825
  11581106msgid "fwrite (temporary file)"
  11591107msgstr "запис („fwrite“ на временен файл)"
  11601108
  1161 #: main.c:2048
   1109#: src/main.c:2004
   1110#, c-format
   1111msgid "warning: -j%d forced in makefile: resetting jobserver mode."
   1112msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в подизграждане е зададено „-j%d“.  Режимът на сървър за задачи се изключва."
   1113
   1114#: src/main.c:2068
   1115#, c-format
  11621116msgid "Parallel jobs (-j) are not supported on this platform."
  11631117msgstr "Тази система не поддържа паралелни задачи („-j“)."
  11641118
  1165 #: main.c:2049
   1119#: src/main.c:2069
   1120#, c-format
  11661121msgid "Resetting to single job (-j1) mode."
  11671122msgstr "Преминаване към еднозадачен режим (-j1)."
  11681123
  1169 #: main.c:2088
   1124#: src/main.c:2109
   1125#, c-format
  11701126msgid "Symbolic links not supported: disabling -L."
  11711127msgstr "Не се поддържат символни връзки: „-L“ се изключва."
  11721128
  1173 #: main.c:2170
   1129#: src/main.c:2190
   1130#, c-format
  11741131msgid "Updating makefiles....\n"
  11751132msgstr "Обновяване на управляващите изграждането файлове (makefile)…\n"
  11761133
  1177 #: main.c:2195
   1134#: src/main.c:2226
  11781135#, c-format
  11791136msgid "Makefile '%s' might loop; not remaking it.\n"
  1180 msgstr ""
  1181 "Управляващият изграждането файл „%s“ може да зацикли, затова не се "
  1182 "пресъздава.\n"
  1183 
  1184 #: main.c:2279
   1137msgstr "Управляващият изграждането файл „%s“ може да зацикли, затова не се пресъздава.\n"
   1138
   1139#: src/main.c:2303
  11851140#, c-format
  11861141msgid "Failed to remake makefile '%s'."
  11871142msgstr "Неуспешно пресъздаване на управляващия изграждането файл „%s“"
  11881143
  1189 #: main.c:2299
   1144#: src/main.c:2323
  11901145#, c-format
  11911146msgid "Included makefile '%s' was not found."
  11921147msgstr "Вмъкнатият управляващ изграждането файл „%s“ липсва"
  11931148
  1194 #: main.c:2304
   1149#: src/main.c:2328
  11951150#, c-format
  11961151msgid "Makefile '%s' was not found"
  11971152msgstr "Управляващият изграждането файл „%s“ липсва"
  11981153
  1199 #: main.c:2372
   1154#: src/main.c:2394
   1155#, c-format
  12001156msgid "Couldn't change back to original directory."
  12011157msgstr "Невъзможно връщане към първоначалната директория"
  12021158
  1203 #: main.c:2380
   1159#: src/main.c:2402
  12041160#, c-format
  12051161msgid "Re-executing[%u]:"
  12061162msgstr "Изпълнение наново[%u]:"
  12071163
  1208 #: main.c:2492
   1164#: src/main.c:2522
  12091165msgid "unlink (temporary file): "
  12101166msgstr "изтриване („unlink“ на временен файл): "
  12111167
  1212 #: main.c:2525
   1168#: src/main.c:2555
   1169#, c-format
  12131170msgid ".DEFAULT_GOAL contains more than one target"
  12141171msgstr "Стандартната цел „.DEFAULT_GOAL“ съдържа повече от една цел"
  12151172
  1216 #: main.c:2548
   1173#: src/main.c:2579
   1174#, c-format
   1175msgid "No targets"
   1176msgstr "Няма цели"
   1177
   1178#: src/main.c:2581
   1179#, c-format
  12171180msgid "No targets specified and no makefile found"
  12181181msgstr "Не е зададена цел, а и липсва управляващ изграждането файл"
  12191182
  1220 #: main.c:2550
  1221 msgid "No targets"
  1222 msgstr "Няма цели"
  1223 
  1224 #: main.c:2555
   1183#: src/main.c:2586
   1184#, c-format
  12251185msgid "Updating goal targets....\n"
  12261186msgstr "Обновяване на целите…\n"
  12271187
  1228 #: main.c:2579
   1188#: src/main.c:2610
   1189#, c-format
  12291190msgid "warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete."
  1230 msgstr ""
  1231 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проблем със системния часовник — изграждането може да е "
  1232 "непълно."
  1233 
  1234 #: main.c:2773
   1191msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проблем със системния часовник — изграждането може да е непълно."
   1192
   1193#: src/main.c:2804
  12351194#, c-format
  12361195msgid "Usage: %s [options] [target] ...\n"
  12371196msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]… [ФАЙЛ]…\n"
  12381197
  1239 #: main.c:2779
   1198#: src/main.c:2810
  12401199#, c-format
  12411200msgid ""
   
  12461205"Тази програма е изградена за %s\n"
  12471206
  1248 #: main.c:2781
   1207#: src/main.c:2812
  12491208#, c-format
  12501209msgid ""
   
  12551214"Тази програма е изградена за %s (%s)\n"
  12561215
  1257 #: main.c:2784
   1216#: src/main.c:2815
  12581217#, c-format
  12591218msgid "Report bugs to <bug-make@gnu.org>\n"
   
  12621221"За грешки в българския превод на <dict@fsa-bg.org>.\n"
  12631222
  1264 #: main.c:2870
   1223#: src/main.c:2901
  12651224#, c-format
  12661225msgid "the '%s%s' option requires a non-empty string argument"
  12671226msgstr "опцията „%s%s“ изисква непразен аргумент-низ"
  12681227
  1269 #: main.c:2934
   1228#: src/main.c:2965
  12701229#, c-format
  12711230msgid "the '-%c' option requires a positive integer argument"
  12721231msgstr "опцията „%c“ изисква положителен, целочислен аргумент"
  12731232
  1274 #: main.c:3332
   1233#: src/main.c:3363
  12751234#, c-format
  12761235msgid "%sBuilt for %s\n"
  12771236msgstr "%sИзградена за %s\n"
  12781237
  1279 #: main.c:3334
   1238#: src/main.c:3365
  12801239#, c-format
  12811240msgid "%sBuilt for %s (%s)\n"
  12821241msgstr "%sИзградена за %s (%s)\n"
  12831242
  1284 #: main.c:3345
  1285 #, c-format
  1286 msgid ""
  1287 "%sLicense GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
  1288 "html>\n"
   1243#: src/main.c:3376
   1244#, c-format
   1245msgid ""
   1246"%sLicense GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
  12891247"%sThis is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
  12901248"%sThere is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
  12911249msgstr ""
  1292 "%sЛиценз — Общ публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от "
  1293 "Фондацията\n"
  1294 "за свободен софтуер — версия 3 на лиценза или (по ваше решение) по-късна "
  1295 "версия.\n"
   1250"%sЛиценз — Общ публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията\n"
   1251"за свободен софтуер — версия 3 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия.\n"
  12961252"<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
  1297 "%sТази програма е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или "
  1298 "променяте.\n"
  1299 "%sТя се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ доколкото е позволено от "
  1300 "закона.\n"
  1301 
  1302 #: main.c:3366
   1253"%sТази програма е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте.\n"
   1254"%sТя се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ доколкото е позволено от закона.\n"
   1255
   1256#: src/main.c:3397
  13031257#, c-format
  13041258msgid ""
   
  13091263"# Информация за „make“, отпечатана на %s"
  13101264
  1311 #: main.c:3376
   1265#: src/main.c:3407
  13121266#, c-format
  13131267msgid ""
   
  13181272"# Край на информацията за „make“, отпечатана на %s\n"
  13191273
  1320 #: misc.c:202
  1321 #, c-format
  1322 msgid "Unknown error %d"
  1323 msgstr "Неизвестна грешка %d"
  1324 
  1325 #: misc.c:508
   1274#: src/misc.c:613
  13261275#, c-format
  13271276msgid "%s: user %lu (real %lu), group %lu (real %lu)\n"
  13281277msgstr "%s: потр. %lu (реално %lu), група %lu (реално %lu)\n"
  13291278
  1330 #: misc.c:529
   1279#: src/misc.c:634
  13311280msgid "Initialized access"
  13321281msgstr "Инициализиран достъп"
  13331282
  1334 #: misc.c:608
   1283#: src/misc.c:713
  13351284msgid "User access"
  13361285msgstr "Потребителски достъп"
  13371286
  1338 #: misc.c:656
   1287#: src/misc.c:761
  13391288msgid "Make access"
  13401289msgstr "Задаване на достъп"
  13411290
  1342 #: misc.c:690
   1291#: src/misc.c:795
  13431292msgid "Child access"
  13441293msgstr "Дъщерен процес"
  13451294
  1346 #: output.c:104
   1295#: src/output.c:97
  13471296#, c-format
  13481297msgid "%s: Entering an unknown directory\n"
  13491298msgstr "%s: влизане в непозната директория\n"
  13501299
  1351 #: output.c:106
   1300#: src/output.c:99
  13521301#, c-format
  13531302msgid "%s: Leaving an unknown directory\n"
  13541303msgstr "%s: излизане от непозната директория\n"
  13551304
  1356 #: output.c:109
   1305#: src/output.c:102
  13571306#, c-format
  13581307msgid "%s: Entering directory '%s'\n"
  13591308msgstr "%s: влизане в директория „%s“\n"
  13601309
  1361 #: output.c:111
   1310#: src/output.c:104
  13621311#, c-format
  13631312msgid "%s: Leaving directory '%s'\n"
  13641313msgstr "%s: излизане от директория „%s“\n"
  13651314
  1366 #: output.c:115
   1315#: src/output.c:108
  13671316#, c-format
  13681317msgid "%s[%u]: Entering an unknown directory\n"
  13691318msgstr "%s[%u]: влизане в непозната директория\n"
  13701319
  1371 #: output.c:117
   1320#: src/output.c:110
  13721321#, c-format
  13731322msgid "%s[%u]: Leaving an unknown directory\n"
  13741323msgstr "%s[%u]: излизане от непозната директория\n"
  13751324
  1376 #: output.c:120
   1325#: src/output.c:113
  13771326#, c-format
  13781327msgid "%s[%u]: Entering directory '%s'\n"
  13791328msgstr "%s[%u]: влизане в директория „%s“\n"
  13801329
  1381 #: output.c:122
   1330#: src/output.c:115
  13821331#, c-format
  13831332msgid "%s[%u]: Leaving directory '%s'\n"
  13841333msgstr "%s[%u]: излизане от директория „%s“\n"
  13851334
  1386 #: output.c:495 output.c:497
   1335#: src/output.c:442 src/output.c:444
   1336#, c-format
  13871337msgid "write error: stdout"
  13881338msgstr "грешка при запис: стандартна грешка"
  13891339
  1390 #: output.c:677
   1340#: src/output.c:624
  13911341msgid ".  Stop.\n"
  13921342msgstr ".  Край.\n"
  13931343
  1394 #: output.c:711
   1344#: src/output.c:658
  13951345#, c-format
  13961346msgid "%s%s: %s"
  13971347msgstr "%s%s: %s"
  13981348
  1399 #: output.c:720
   1349#: src/output.c:667
  14001350#, c-format
  14011351msgid "%s: %s"
  14021352msgstr "%s: %s"
  14031353
  1404 #: posixos.c:69
   1354#: src/output.h:62
   1355#, c-format
   1356msgid "-O[TYPE] (--output-sync[=TYPE]) is not configured for this build."
   1357msgstr "опцията „-O[ВИД]“/„--output-sync[=ВИД]“ не е зададена за това изграждане"
   1358
   1359#: src/posixos.c:90
  14051360msgid "creating jobs pipe"
  14061361msgstr "създаване на програмен канал със задачи"
  14071362
  1408 #: posixos.c:72 posixos.c:227
   1363#: src/posixos.c:98 src/posixos.c:251
  14091364msgid "duping jobs pipe"
  14101365msgstr "дублиране на програмен канал със задачи"
  14111366
  1412 #: posixos.c:78
   1367#: src/posixos.c:104
  14131368msgid "init jobserver pipe"
  14141369msgstr "инициализация на канал за сървър за задачи"
  14151370
  1416 #: posixos.c:90
   1371#: src/posixos.c:119
  14171372#, c-format
  14181373msgid "internal error: invalid --jobserver-auth string '%s'"
  14191374msgstr "ВЪТРЕШНА ГРЕШКА: неправилен низ към „--jobserver-auth“: „%s“"
  14201375
  1421 #: posixos.c:93
   1376#: src/posixos.c:122
  14221377#, c-format
  14231378msgid "Jobserver client (fds %d,%d)\n"
  14241379msgstr "Клиент за сървър за задачи (fds %d,%d)\n"
  14251380
  1426 #: posixos.c:109
   1381#: src/posixos.c:138
  14271382msgid "jobserver pipeline"
  14281383msgstr "програмен канал на сървър за задачи"
  14291384
  1430 #: posixos.c:154
   1385#: src/posixos.c:186
  14311386msgid "write jobserver"
  14321387msgstr "запис на сървър за задачи"
  14331388
  1434 #: posixos.c:268
   1389#: src/posixos.c:300
   1390#, c-format
   1391msgid "job server shut down"
   1392msgstr "спиране на сървъра за задачи"
   1393
   1394#: src/posixos.c:303
  14351395msgid "pselect jobs pipe"
  14361396msgstr "грешка в „pselect“ в канала за задачи"
  14371397
  1438 #: posixos.c:279 posixos.c:391
   1398#: src/posixos.c:319 src/posixos.c:433
  14391399msgid "read jobs pipe"
  14401400msgstr "грешка при четене в канала за задачи"
  14411401
  1442 #: read.c:178
   1402#: src/read.c:181
   1403#, c-format
  14431404msgid "Reading makefiles...\n"
  14441405msgstr "Изчитане на файловете управляващи изграждането…\n"
  14451406
  1446 #: read.c:329
   1407#: src/read.c:336
  14471408#, c-format
  14481409msgid "Reading makefile '%s'"
  14491410msgstr "Изчитане на файла управляващ изграждането „%s“"
  14501411
  1451 #: read.c:331
   1412#: src/read.c:338
  14521413#, c-format
  14531414msgid " (no default goal)"
  14541415msgstr " (няма стандартна цел)"
  14551416
  1456 #: read.c:333
   1417#: src/read.c:340
  14571418#, c-format
  14581419msgid " (search path)"
  14591420msgstr " (търсене в път)"
  14601421
  1461 #: read.c:335
   1422#: src/read.c:342
  14621423#, c-format
  14631424msgid " (don't care)"
  14641425msgstr " (без значение)"
  14651426
  1466 #: read.c:337
   1427#: src/read.c:344
  14671428#, c-format
  14681429msgid " (no ~ expansion)"
  14691430msgstr " (без заместване на „~“)"
  14701431
  1471 #: read.c:651
   1432#: src/read.c:655
  14721433#, c-format
  14731434msgid "Skipping UTF-8 BOM in makefile '%s'\n"
  1474 msgstr ""
  1475 "Прескачанe на знака за подредба на байтовете за UTF-8 (BOM) във файла „%s“\n"
  1476 
  1477 #: read.c:654
   1435msgstr "Прескачанe на знака за подредба на байтовете за UTF-8 (BOM) във файла „%s“\n"
   1436
   1437#: src/read.c:658
  14781438#, c-format
  14791439msgid "Skipping UTF-8 BOM in makefile buffer\n"
  1480 msgstr ""
  1481 "Прескачанe на знака за подредба на байтовете за UTF-8 (BOM) в буфера на "
  1482 "файла управляващ изграждането\n"
  1483 
  1484 #: read.c:783
   1440msgstr "Прескачанe на знака за подредба на байтовете за UTF-8 (BOM) в буфера на файла управляващ изграждането\n"
   1441
   1442#: src/read.c:787
   1443#, c-format
  14851444msgid "invalid syntax in conditional"
  14861445msgstr "неправилен синтаксис на условен израз"
  14871446
  1488 #: read.c:959
   1447#: src/read.c:960
  14891448#, c-format
  14901449msgid "%s: failed to load"
  14911450msgstr "%s: не може да се зареди"
  14921451
  1493 #: read.c:985
   1452#: src/read.c:986
   1453#, c-format
  14941454msgid "recipe commences before first target"
  14951455msgstr "рецепта почва преди първата цел"
  14961456
  1497 #: read.c:1034
   1457#: src/read.c:1035
   1458#, c-format
  14981459msgid "missing rule before recipe"
  14991460msgstr "липсващо правило преди рецепта"
  15001461
  1501 #: read.c:1124
   1462#: src/read.c:1136
   1463#, c-format
  15021464msgid "missing separator (did you mean TAB instead of 8 spaces?)"
  1503 msgstr ""
  1504 "липсва разделител (дали не трябва да замените 8 интервала с табулатор?)"
  1505 
  1506 #: read.c:1126
   1465msgstr "липсва разделител (дали не трябва да замените 8 интервала с табулатор?)"
   1466
   1467#: src/read.c:1138
   1468#, c-format
  15071469msgid "missing separator"
  15081470msgstr "липсва разделител"
  15091471
  1510 #: read.c:1262
   1472#: src/read.c:1283
   1473#, c-format
  15111474msgid "missing target pattern"
  15121475msgstr "липсва целеви шаблон"
  15131476
  1514 #: read.c:1264
   1477#: src/read.c:1285
   1478#, c-format
  15151479msgid "multiple target patterns"
  15161480msgstr "множество целеви шаблони"
  15171481
  1518 #: read.c:1268
   1482#: src/read.c:1289
  15191483#, c-format
  15201484msgid "target pattern contains no '%%'"
  15211485msgstr "целевият шаблон не съдържа „%%“"
  15221486
  1523 #: read.c:1390
   1487#: src/read.c:1404
   1488#, c-format
  15241489msgid "missing 'endif'"
  15251490msgstr "липсващ „endif“"
  15261491
  1527 #: read.c:1428 read.c:1473 variable.c:1576
   1492#: src/read.c:1443 src/read.c:1488 src/variable.c:1600
   1493#, c-format
  15281494msgid "empty variable name"
  15291495msgstr "празно име на променлива"
  15301496
  1531 #: read.c:1463
   1497#: src/read.c:1478
   1498#, c-format
  15321499msgid "extraneous text after 'define' directive"
  15331500msgstr "излишен текст след директива „define“"
  15341501
  1535 #: read.c:1488
   1502#: src/read.c:1503
   1503#, c-format
  15361504msgid "missing 'endef', unterminated 'define'"
  15371505msgstr "„endef“ липсва — някоя директива „define“ не е завършена"
  15381506
  1539 #: read.c:1516
   1507#: src/read.c:1531
   1508#, c-format
  15401509msgid "extraneous text after 'endef' directive"
  15411510msgstr "излишен текст след директива „endef“"
  15421511
  1543 #: read.c:1588
   1512#: src/read.c:1603
  15441513#, c-format
  15451514msgid "extraneous text after '%s' directive"
  15461515msgstr "излишен текст след директива „%s“"
  15471516
  1548 #: read.c:1589
   1517#: src/read.c:1604
  15491518#, c-format
  15501519msgid "extraneous '%s'"
  15511520msgstr "излишен „%s“"
  15521521
  1553 #: read.c:1617
   1522#: src/read.c:1632
   1523#, c-format
  15541524msgid "only one 'else' per conditional"
  15551525msgstr "може да има максимално една директива „else“ за условен израз"
  15561526
  1557 #: read.c:1892
   1527#: src/read.c:1908
   1528#, c-format
  15581529msgid "Malformed target-specific variable definition"
  15591530msgstr "Неправилна дефиниция на променлива, зависеща от целта"
  15601531
  1561 #: read.c:1950
   1532#: src/read.c:1968
   1533#, c-format
  15621534msgid "prerequisites cannot be defined in recipes"
  15631535msgstr "изискванията не могат да се дефинират в рецептите"
  15641536
  1565 #: read.c:2009
   1537#: src/read.c:1986
   1538#, c-format
   1539msgid "grouped targets must provide a recipe"
   1540msgstr "целите в група трябва да предоставят рецепта"
   1541
   1542#: src/read.c:2029
   1543#, c-format
  15661544msgid "mixed implicit and static pattern rules"
  15671545msgstr "вградените и правилата със статични шаблони са смесени"
  15681546
  1569 #: read.c:2032
   1547#: src/read.c:2052
   1548#, c-format
  15701549msgid "mixed implicit and normal rules"
  15711550msgstr "вградените и изричните правила са смесени"
  15721551
  1573 #: read.c:2085
   1552#: src/read.c:2107
  15741553#, c-format
  15751554msgid "target '%s' doesn't match the target pattern"
  15761555msgstr "целта „%s“ не съвпада с целта на шаблона"
  15771556
  1578 #: read.c:2100 read.c:2146
   1557#: src/read.c:2122 src/read.c:2168
  15791558#, c-format
  15801559msgid "target file '%s' has both : and :: entries"
  15811560msgstr "целевият файл „%s“ съдържа записи и с „:“, и с „::“"
  15821561
  1583 #: read.c:2106
   1562#: src/read.c:2128
  15841563#, c-format
  15851564msgid "target '%s' given more than once in the same rule"
  15861565msgstr "целта „%s“ е дадена повече от веднъж в едно правило"
  15871566
  1588 #: read.c:2116
   1567#: src/read.c:2138
  15891568#, c-format
  15901569msgid "warning: overriding recipe for target '%s'"
  15911570msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: заместване на рецептата за целта „%s“"
  15921571
  1593 #: read.c:2119
   1572#: src/read.c:2141
  15941573#, c-format
  15951574msgid "warning: ignoring old recipe for target '%s'"
  15961575msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: старата рецепта за „%s“ се прескача"
  15971576
  1598 #: read.c:2223
   1577#: src/read.c:2254
   1578#, c-format
  15991579msgid "*** mixed implicit and normal rules: deprecated syntax"
  16001580msgstr "••• смесване на вградени и обикновени правила: остарял синтаксис"
  16011581
  1602 #: read.c:2542
   1582#: src/read.c:2271
   1583#, c-format
   1584msgid "warning: overriding group membership for target '%s'"
   1585msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: заместване на групата на целта „%s“"
   1586
   1587#: src/read.c:2636
   1588#, c-format
  16031589msgid "warning: NUL character seen; rest of line ignored"
  16041590msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: нулев знак NUL, останалата част на реда се прескача"
  16051591
  1606 #: remake.c:226
   1592#: src/remake.c:226
  16071593#, c-format
  16081594msgid "Nothing to be done for '%s'."
  16091595msgstr "Няма нищо за правене за „%s“."
  16101596
  1611 #: remake.c:227
   1597#: src/remake.c:227
  16121598#, c-format
  16131599msgid "'%s' is up to date."
  16141600msgstr "„%s“ няма нужда да се обновява."
  16151601
  1616 #: remake.c:323
   1602#: src/remake.c:323
  16171603#, c-format
  16181604msgid "Pruning file '%s'.\n"
  16191605msgstr "Окастряне на файл „%s“\n"
  16201606
  1621 #: remake.c:406
   1607#: src/remake.c:389
  16221608#, c-format
  16231609msgid "%sNo rule to make target '%s', needed by '%s'%s"
  1624 msgstr ""
  1625 "%sНяма правило за изграждане на целта „%s“, която е необходима на „%s“%s"
  1626 
  1627 #: remake.c:416
   1610msgstr "%sНяма правило за изграждане на целта „%s“, която е необходима на „%s“%s"
   1611
   1612#: src/remake.c:399
  16281613#, c-format
  16291614msgid "%sNo rule to make target '%s'%s"
  16301615msgstr "%sНяма правило за изграждане на целта „%s“%s"
  16311616
  1632 #: remake.c:442
   1617#: src/remake.c:425
  16331618#, c-format
  16341619msgid "Considering target file '%s'.\n"
  16351620msgstr "Разглеждане на целевия файл „%s“\n"
  16361621
  1637 #: remake.c:449
   1622#: src/remake.c:432
  16381623#, c-format
  16391624msgid "Recently tried and failed to update file '%s'.\n"
  16401625msgstr "Скорошен неуспешен опит за обновяване на файла „%s“\n"
  16411626
  1642 #: remake.c:461
   1627#: src/remake.c:444
  16431628#, c-format
  16441629msgid "File '%s' was considered already.\n"
  16451630msgstr "Файлът „%s“ вече е разгледан.\n"
  16461631
  1647 #: remake.c:471
   1632#: src/remake.c:454
  16481633#, c-format
  16491634msgid "Still updating file '%s'.\n"
  16501635msgstr "Все още се обновява файл „%s“.\n"
  16511636
  1652 #: remake.c:474
   1637#: src/remake.c:457
  16531638#, c-format
  16541639msgid "Finished updating file '%s'.\n"
  16551640msgstr "Завършване на обновяването на файл „%s“.\n"
  16561641
  1657 #: remake.c:503
   1642#: src/remake.c:486
  16581643#, c-format
  16591644msgid "File '%s' does not exist.\n"
  16601645msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
  16611646
  1662 #: remake.c:511
  1663 #, c-format
  1664 msgid ""
  1665 "*** Warning: .LOW_RESOLUTION_TIME file '%s' has a high resolution time stamp"
  1666 msgstr ""
  1667 " ••• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файлът „.LOW_RESOLUTION_TIME“, указващ ниска "
  1668 "разделителна способност на времето „%s“, е с времево клеймо с висока "
  1669 "разделителна способност"
  1670 
  1671 #: remake.c:524 remake.c:1056
   1647#: src/remake.c:494
   1648#, c-format
   1649msgid "*** Warning: .LOW_RESOLUTION_TIME file '%s' has a high resolution time stamp"
   1650msgstr " ••• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файлът „.LOW_RESOLUTION_TIME“, указващ ниска разделителна способност на времето „%s“, е с времево клеймо с висока разделителна способност"
   1651
   1652#: src/remake.c:507 src/remake.c:1039
  16721653#, c-format
  16731654msgid "Found an implicit rule for '%s'.\n"
  16741655msgstr "Открито е вградено правило за „%s“.\n"
  16751656
  1676 #: remake.c:526 remake.c:1058
   1657#: src/remake.c:509 src/remake.c:1041
  16771658#, c-format
  16781659msgid "No implicit rule found for '%s'.\n"
  16791660msgstr "Не е открито вградено правило за „%s“.\n"
  16801661
  1681 #: remake.c:532
   1662#: src/remake.c:515
  16821663#, c-format
  16831664msgid "Using default recipe for '%s'.\n"
  16841665msgstr "Използване на стандартната рецепта за „%s“.\n"
  16851666
  1686 #: remake.c:566 remake.c:1105
   1667#: src/remake.c:549 src/remake.c:1088
  16871668#, c-format
  16881669msgid "Circular %s <- %s dependency dropped."
  16891670msgstr "Цикличната зависимост „%s“ ← „%s“ се прескача."
  16901671
  1691 #: remake.c:691
   1672#: src/remake.c:674
  16921673#, c-format
  16931674msgid "Finished prerequisites of target file '%s'.\n"
  16941675msgstr "Изискванията за целевия файл „%s“ са завършени.\n"
  16951676
  1696 #: remake.c:697
   1677#: src/remake.c:680
  16971678#, c-format
  16981679msgid "The prerequisites of '%s' are being made.\n"
  16991680msgstr "Изискванията на „%s“ се изграждат.\n"
  17001681
  1701 #: remake.c:711
   1682#: src/remake.c:694
  17021683#, c-format
  17031684msgid "Giving up on target file '%s'.\n"
  17041685msgstr "Отказ за изграждане на целевия файл „%s“.\n"
  17051686
  1706 #: remake.c:716
   1687#: src/remake.c:699
  17071688#, c-format
  17081689msgid "Target '%s' not remade because of errors."
  17091690msgstr "Целта „%s“ не е преизградена поради грешки."
  17101691
  1711 #: remake.c:768
   1692#: src/remake.c:751
  17121693#, c-format
  17131694msgid "Prerequisite '%s' is order-only for target '%s'.\n"
  17141695msgstr "Изискването „%s“ е само за последователност за целта „%s“.\n"
  17151696
  1716 #: remake.c:773
   1697#: src/remake.c:756
  17171698#, c-format
  17181699msgid "Prerequisite '%s' of target '%s' does not exist.\n"
  17191700msgstr "Изискването „%s“ на целта „%s“ не съществува.\n"
  17201701
  1721 #: remake.c:778
   1702#: src/remake.c:761
  17221703#, c-format
  17231704msgid "Prerequisite '%s' is newer than target '%s'.\n"
  17241705msgstr "Изискването „%s“ е по-ново от целта „%s“.\n"
  17251706
  1726 #: remake.c:781
   1707#: src/remake.c:764
  17271708#, c-format
  17281709msgid "Prerequisite '%s' is older than target '%s'.\n"
  17291710msgstr "Изискването „%s“ е по-старо от целта „%s“.\n"
  17301711
  1731 #: remake.c:799
   1712#: src/remake.c:782
  17321713#, c-format
  17331714msgid "Target '%s' is double-colon and has no prerequisites.\n"
  17341715msgstr "Целта е „%s“ е „::“ и няма изисквания.\n"
  17351716
  1736 #: remake.c:806
   1717#: src/remake.c:789
  17371718#, c-format
  17381719msgid "No recipe for '%s' and no prerequisites actually changed.\n"
  17391720msgstr "Няма рецепта за „%s“ и никое от изискванията не е променено.\n"
  17401721
  1741 #: remake.c:811
   1722#: src/remake.c:794
  17421723#, c-format
  17431724msgid "Making '%s' due to always-make flag.\n"
  17441725msgstr "„%s“ се изгражда наново поради флаг за изрично преизграждане.\n"
  17451726
  1746 #: remake.c:819
   1727#: src/remake.c:802
  17471728#, c-format
  17481729msgid "No need to remake target '%s'"
  17491730msgstr "Няма нужда за преизграждане на целта „%s“"
  17501731
  1751 #: remake.c:821
   1732#: src/remake.c:804
  17521733#, c-format
  17531734msgid "; using VPATH name '%s'"
  17541735msgstr "; използва се име от „VPATH“ „%s“"
  17551736
  1756 #: remake.c:841
   1737#: src/remake.c:824
  17571738#, c-format
  17581739msgid "Must remake target '%s'.\n"
  17591740msgstr "Целта „%s“ трябва да се преизгради.\n"
  17601741
  1761 #: remake.c:847
   1742#: src/remake.c:830
  17621743#, c-format
  17631744msgid "  Ignoring VPATH name '%s'.\n"
  17641745msgstr "  Прескачане на името от „VPATH“ „%s“.\n"
  17651746
  1766 #: remake.c:856
   1747#: src/remake.c:839
  17671748#, c-format
  17681749msgid "Recipe of '%s' is being run.\n"
  17691750msgstr "Рецептата за „%s“ в момента се изпълнява.\n"
  17701751
  1771 #: remake.c:863
   1752#: src/remake.c:846
  17721753#, c-format
  17731754msgid "Failed to remake target file '%s'.\n"
  17741755msgstr "Неуспешно преизграждане на целевия файл „%s“\n"
  17751756
  1776 #: remake.c:866
   1757#: src/remake.c:849
  17771758#, c-format
  17781759msgid "Successfully remade target file '%s'.\n"
  17791760msgstr "Успешно преизграждане на целевия файл „%s“\n"
  17801761
  1781 #: remake.c:869
   1762#: src/remake.c:852
  17821763#, c-format
  17831764msgid "Target file '%s' needs to be remade under -q.\n"
  17841765msgstr "Целевият файл „%s“ трябва да се преизгради при „-q“.\n"
  17851766
  1786 #: remake.c:1064
   1767#: src/remake.c:1047
  17871768#, c-format
  17881769msgid "Using default commands for '%s'.\n"
  17891770msgstr "Използват се стандартни команди за „%s“.\n"
  17901771
  1791 #: remake.c:1430
  1792 #, c-format
  1793 msgid "Warning: File '%s' has modification time in the future"
  1794 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файлът „%s“ е с време на промяна в бъдещето"
  1795 
  1796 #: remake.c:1444
   1772#: src/remake.c:1422
  17971773#, c-format
  17981774msgid "Warning: File '%s' has modification time %s s in the future"
  17991775msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файлът „%s“ е с време на промяна %s сек. в бъдещето"
  18001776
  1801 #: remake.c:1647
   1777#: src/remake.c:1662
  18021778#, c-format
  18031779msgid ".LIBPATTERNS element '%s' is not a pattern"
  18041780msgstr "Елементът „%s“ за „.LIBPATTERNS“ не е шаблон"
  18051781
  1806 #: remote-cstms.c:122
   1782#: src/remote-cstms.c:122
  18071783#, c-format
  18081784msgid "Customs won't export: %s\n"
  18091785msgstr "Модулът няма да се изнесе: %s\n"
  18101786
  1811 #: rule.c:496
   1787#: src/rule.c:499
  18121788msgid ""
  18131789"\n"
   
  18171793"# Вградени правила"
  18181794
  1819 #: rule.c:511
   1795#: src/rule.c:514
  18201796msgid ""
  18211797"\n"
   
  18251801"# Няма вградени правила."
  18261802
  1827 #: rule.c:514
  1828 #, c-format
  1829 msgid ""
  1830 "\n"
  1831 "# %u implicit rules, %u"
  1832 msgstr ""
  1833 "\n"
  1834 "# %u вградени правила, %u"
  1835 
  1836 #: rule.c:523
  1837 msgid " terminal."
  1838 msgstr " терминал."
  1839 
  1840 #: rule.c:531
   1803#: src/rule.c:517
   1804#, c-format
   1805msgid ""
   1806"\n"
   1807"# %u implicit rules, %u (%.1f%%) terminal."
   1808msgstr "\n# %u вградени правила, %u (%.1f%%) крайни."
   1809
   1810#: src/rule.c:526
  18411811#, c-format
  18421812msgid "BUG: num_pattern_rules is wrong!  %u != %u"
  1843 msgstr ""
  1844 "ПРОГРАМНА ГРЕШКА: „num_pattern_rules“ върна неправилен резултат!  %u != %u"
  1845 
  1846 #: signame.c:84
   1813msgstr "ПРОГРАМНА ГРЕШКА: „num_pattern_rules“ върна неправилен резултат!  %u != %u"
   1814
   1815#: src/signame.c:84
  18471816msgid "unknown signal"
  18481817msgstr "непознат сигнал"
  18491818
  1850 #: signame.c:92
   1819#: src/signame.c:92
  18511820msgid "Hangup"
  18521821msgstr "Прекъсване на връзката"
  18531822
  1854 #: signame.c:95
   1823#: src/signame.c:95
  18551824msgid "Interrupt"
  18561825msgstr "Прекъсване"
  18571826
  1858 #: signame.c:98
   1827#: src/signame.c:98
  18591828msgid "Quit"
  18601829msgstr "Спиране"
  18611830
  1862 #: signame.c:101
   1831#: src/signame.c:101
  18631832msgid "Illegal Instruction"
  18641833msgstr "Неправилна инструкция"
  18651834
  1866 #: signame.c:104
   1835#: src/signame.c:104
  18671836msgid "Trace/breakpoint trap"
  18681837msgstr "Прекъсване за трасиране"
  18691838
  1870 #: signame.c:109
   1839#: src/signame.c:109
  18711840msgid "Aborted"
  18721841msgstr "Преустановяване"
  18731842
  1874 #: signame.c:112
   1843#: src/signame.c:112
  18751844msgid "IOT trap"
  18761845msgstr "Преустановяване (IOT)"
  18771846
  1878 #: signame.c:115
   1847#: src/signame.c:115
  18791848msgid "EMT trap"
  18801849msgstr "Емулирана инструкция"
  18811850
  1882 #: signame.c:118
   1851#: src/signame.c:118
  18831852msgid "Floating point exception"
  18841853msgstr "Изключение от плаваща запетая"
  18851854
  1886 #: signame.c:121
   1855#: src/signame.c:121
  18871856msgid "Killed"
  18881857msgstr "Убит"
  18891858
  1890 #: signame.c:124
   1859#: src/signame.c:124
  18911860msgid "Bus error"
  18921861msgstr "Грешка в шината"
  18931862
  1894 #: signame.c:127
   1863#: src/signame.c:127
  18951864msgid "Segmentation fault"
  18961865msgstr "Грешка в разделянето"
  18971866
  1898 #: signame.c:130
   1867#: src/signame.c:130
  18991868msgid "Bad system call"
  19001869msgstr "Грешно системно извикване"
  19011870
  1902 #: signame.c:133
   1871#: src/signame.c:133
  19031872msgid "Broken pipe"
  19041873msgstr "Прекъснат програмен канал"
  19051874
  1906 #: signame.c:136
   1875#: src/signame.c:136
  19071876msgid "Alarm clock"
  19081877msgstr "Аларма"
  19091878
  1910 #: signame.c:139
   1879#: src/signame.c:139
  19111880msgid "Terminated"
  19121881msgstr "Прекратен"
  19131882
  1914 #: signame.c:142
   1883#: src/signame.c:142
  19151884msgid "User defined signal 1"
  19161885msgstr "Потребителски сигнал 1"
  19171886
  1918 #: signame.c:145
   1887#: src/signame.c:145
  19191888msgid "User defined signal 2"
  19201889msgstr "Потребителски сигнал 2"
  19211890
  1922 #: signame.c:150 signame.c:153
   1891#: src/signame.c:150 src/signame.c:153
  19231892msgid "Child exited"
  19241893msgstr "Преустановен дъщерен процес"
  19251894
  1926 #: signame.c:156
   1895#: src/signame.c:156
  19271896msgid "Power failure"
  19281897msgstr "Проблем в захранването"
  19291898
  1930 #: signame.c:159
   1899#: src/signame.c:159
  19311900msgid "Stopped"
  19321901msgstr "Спрян"
  19331902
  1934 #: signame.c:162
   1903#: src/signame.c:162
  19351904msgid "Stopped (tty input)"
  19361905msgstr "Спиране (вход от tty)"
  19371906
  1938 #: signame.c:165
   1907#: src/signame.c:165
  19391908msgid "Stopped (tty output)"
  19401909msgstr "Спиране (изход към tty)"
  19411910
  1942 #: signame.c:168
   1911#: src/signame.c:168
  19431912msgid "Stopped (signal)"
  19441913msgstr "Спрян (сигнал)"
  19451914
  1946 #: signame.c:171
   1915#: src/signame.c:171
  19471916msgid "CPU time limit exceeded"
  19481917msgstr "Надвишаване на процесорното време"
  19491918
  1950 #: signame.c:174
   1919#: src/signame.c:174
  19511920msgid "File size limit exceeded"
  19521921msgstr "Надвишаване на размера на файл"
  19531922
  1954 #: signame.c:177
   1923#: src/signame.c:177
  19551924msgid "Virtual timer expired"
  19561925msgstr "Изтекъл виртуален таймер"
  19571926
  1958 #: signame.c:180
   1927#: src/signame.c:180
  19591928msgid "Profiling timer expired"
  19601929msgstr "Изтекъл профилиращ таймер"
  19611930
  1962 #: signame.c:186
   1931#: src/signame.c:186
  19631932msgid "Window changed"
  19641933msgstr "Преоразмерен прозорец"
  19651934
  1966 #: signame.c:189
   1935#: src/signame.c:189
  19671936msgid "Continued"
  19681937msgstr "Продължен"
  19691938
  1970 #: signame.c:192
   1939#: src/signame.c:192
  19711940msgid "Urgent I/O condition"
  19721941msgstr "Спешно вх./изх. състояние"
  19731942
  1974 #: signame.c:199 signame.c:208
   1943#: src/signame.c:199 src/signame.c:208
  19751944msgid "I/O possible"
  19761945msgstr "Възможен вх./изх."
  19771946
  1978 #: signame.c:202
   1947#: src/signame.c:202
  19791948msgid "SIGWIND"
  19801949msgstr "Преоразмерен прозорец"
  19811950
  1982 #: signame.c:205
   1951#: src/signame.c:205
  19831952msgid "SIGPHONE"
  19841953msgstr "Промяна на състоянието на линията"
  19851954
  1986 #: signame.c:211
   1955#: src/signame.c:211
  19871956msgid "Resource lost"
  19881957msgstr "Загубен ресурс"
  19891958
  1990 #: signame.c:214
   1959#: src/signame.c:214
  19911960msgid "Danger signal"
  19921961msgstr "Сигнал за опасност"
  19931962
  1994 #: signame.c:217
   1963#: src/signame.c:217
  19951964msgid "Information request"
  19961965msgstr "Заявка за информация"
  19971966
  1998 #: signame.c:220
   1967#: src/signame.c:220
  19991968msgid "Floating point co-processor not available"
  20001969msgstr "Липсва копроцесор за числа с плаваща запетая"
  20011970
  2002 #: strcache.c:274
   1971#: src/strcache.c:274
  20031972#, c-format
  20041973msgid ""
   
  20091978"%s Няма буфери за „strcache“\n"
  20101979
  2011 #: strcache.c:304
  2012 #, c-format
  2013 msgid ""
  2014 "\n"
  2015 "%s strcache buffers: %lu (%lu) / strings = %lu / storage = %lu B / avg = %lu "
  2016 "B\n"
  2017 msgstr ""
  2018 "\n"
  2019 "%s буфери за кеша за низове: %lu (%lu) / низове = %lu / съхранение = %lu B / "
  2020 "средно = %lu B\n"
  2021 
  2022 #: strcache.c:308
  2023 #, c-format
  2024 msgid ""
  2025 "%s current buf: size = %hu B / used = %hu B / count = %hu / avg = %hu B\n"
  2026 msgstr ""
  2027 "%s текущ буфер: размер = %hu B / ползвано = %hu B / брой = %hu / средно = "
  2028 "%hu B\n"
  2029 
  2030 #: strcache.c:319
   1980#: src/strcache.c:304
   1981#, c-format
   1982msgid ""
   1983"\n"
   1984"%s strcache buffers: %lu (%lu) / strings = %lu / storage = %lu B / avg = %lu B\n"
   1985msgstr ""
   1986"\n"
   1987"%s буфери за кеша за низове: %lu (%lu) / низове = %lu / съхранение = %lu B / средно = %lu B\n"
   1988
   1989#: src/strcache.c:308
   1990#, c-format
   1991msgid "%s current buf: size = %hu B / used = %hu B / count = %hu / avg = %u B\n"
   1992msgstr "%s текущ буфер: размер = %hu B / ползвано = %hu B / брой = %hu / средно = %u B\n"
   1993
   1994#: src/strcache.c:319
  20311995#, c-format
  20321996msgid "%s other used: total = %lu B / count = %lu / avg = %lu B\n"
  20331997msgstr "%s други използвани: общо = %lu B / брой = %lu / средно = %lu B\n"
  20341998
  2035 #: strcache.c:322
  2036 #, c-format
  2037 msgid ""
  2038 "%s other free: total = %lu B / max = %lu B / min = %lu B / avg = %hu B\n"
  2039 msgstr ""
  2040 "%s други свободни: общо = %lu B / макс. = %lu B / мин. = %lu B / средно = "
  2041 "%hu B\n"
  2042 
  2043 #: strcache.c:326
   1999#: src/strcache.c:322
   2000#, c-format
   2001msgid "%s other free: total = %lu B / max = %lu B / min = %lu B / avg = %hu B\n"
   2002msgstr "%s други свободни: общо = %lu B / макс. = %lu B / мин. = %lu B / средно = %hu B\n"
   2003
   2004#: src/strcache.c:326
  20442005#, c-format
  20452006msgid ""
   
  20502011"%s производителност на кеша за низове: търсения = %lu / намирания = %lu%%\n"
  20512012
  2052 #: strcache.c:328
   2013#: src/strcache.c:328
  20532014msgid ""
  20542015"# hash-table stats:\n"
   
  20582019"# "
  20592020
  2060 #: variable.c:1629
   2021#: src/variable.c:1653
  20612022msgid "automatic"
  20622023msgstr "автоматично"
  20632024
  2064 #: variable.c:1632
   2025#: src/variable.c:1656
  20652026msgid "default"
  20662027msgstr "стандартно"
  20672028
  2068 #: variable.c:1635
   2029#: src/variable.c:1659
  20692030msgid "environment"
  20702031msgstr "среда"
  20712032
  2072 #: variable.c:1638
   2033#: src/variable.c:1662
  20732034msgid "makefile"
  20742035msgstr "файл управляващ изграждането"
  20752036
  2076 #: variable.c:1641
   2037#: src/variable.c:1665
  20772038msgid "environment under -e"
  20782039msgstr "обкръжението е твърде голямо за „exec“"
  20792040
  2080 #: variable.c:1644
   2041#: src/variable.c:1668
  20812042msgid "command line"
  20822043msgstr "команден ред"
  20832044
  2084 #: variable.c:1647
   2045#: src/variable.c:1671
  20852046msgid "'override' directive"
  20862047msgstr "директива „override“"
  20872048
  2088 #: variable.c:1658
   2049#: src/variable.c:1682
  20892050#, c-format
  20902051msgid " (from '%s', line %lu)"
  20912052msgstr " (от „%s“, ред %lu)"
  20922053
  2093 #: variable.c:1721
   2054#: src/variable.c:1745
  20942055msgid "# variable set hash-table stats:\n"
  20952056msgstr "# статистика за множеството на променливите в речника:\n"
  20962057
  2097 #: variable.c:1732
   2058#: src/variable.c:1756
  20982059msgid ""
  20992060"\n"
   
  21032064"# Променливи\n"
  21042065
  2105 #: variable.c:1736
   2066#: src/variable.c:1760
  21062067msgid ""
  21072068"\n"
   
  21112072"# Стойности на променливи, зависещи от шаблона"
  21122073
  2113 #: variable.c:1750
   2074#: src/variable.c:1774
  21142075msgid ""
  21152076"\n"
   
  21192080"# Няма стойности на променливи, зависещи от шаблона"
  21202081
  2121 #: variable.c:1752
   2082#: src/variable.c:1776
  21222083#, c-format
  21232084msgid ""
   
  21282089"# %u стойности на променливи, зависещи от шаблона"
  21292090
  2130 #: variable.h:224
   2091#: src/variable.h:229
  21312092#, c-format
  21322093msgid "warning: undefined variable '%.*s'"
  21332094msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: недефинирана променлива „%.*s“"
  21342095
  2135 #: vmsfunctions.c:91
   2096#: src/vmsfunctions.c:91
  21362097#, c-format
  21372098msgid "sys$search() failed with %d\n"
  21382099msgstr "„sys$search()“ завърши неуспешно с код %d\n"
  21392100
  2140 #: vmsjobs.c:242
   2101#: src/vmsjobs.c:244
  21412102#, c-format
  21422103msgid "-warning, you may have to re-enable CTRL-Y handling from DCL.\n"
  2143 msgstr ""
  2144 "- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, вероятно трябва отново да включите управлението на CTRL-Y "
  2145 "от „DCL“.\n"
  2146 
  2147 #: vmsjobs.c:679
   2104msgstr "- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, вероятно трябва отново да включите управлението на CTRL-Y от „DCL“.\n"
   2105
   2106#: src/vmsjobs.c:681
  21482107#, c-format
  21492108msgid "BUILTIN CD %s\n"
  21502109msgstr "ВГРАДЕНА КОМАНДА „CD“ %s\n"
  21512110
  2152 #: vmsjobs.c:1228
   2111#: src/vmsjobs.c:1224
  21532112#, c-format
  21542113msgid "DCL: %s\n"
  21552114msgstr "„DCL“: %s\n"
  21562115
  2157 #: vmsjobs.c:1288
   2116#: src/vmsjobs.c:1284
  21582117#, c-format
  21592118msgid "Append output to %s\n"
  21602119msgstr "Добавяне на изхода към „%s“\n"
  21612120
  2162 #: vmsjobs.c:1313
   2121#: src/vmsjobs.c:1309
  21632122#, c-format
  21642123msgid "Append %.*s and cleanup\n"
  21652124msgstr "Добавяне на %.*s и изчистване\n"
  21662125
  2167 #: vmsjobs.c:1326
   2126#: src/vmsjobs.c:1322
  21682127#, c-format
  21692128msgid "Executing %s instead\n"
  21702129msgstr "„%s“ се изпълнява вместо\n"
  21712130
  2172 #: vpath.c:603
   2131#: src/vpath.c:603
  21732132msgid ""
  21742133"\n"
   
  21782137"# Пътища за търсене „VPATH“\n"
  21792138
  2180 #: vpath.c:620
   2139#: src/vpath.c:620
  21812140msgid "# No 'vpath' search paths."
  21822141msgstr "# Няма пътища за търсене във „VPATH“"
  21832142
  2184 #: vpath.c:622
   2143#: src/vpath.c:622
  21852144#, c-format
  21862145msgid ""
   
  21912150"# %u пътища за търсене във „VPATH“\n"
  21922151
  2193 #: vpath.c:625
   2152#: src/vpath.c:625
  21942153msgid ""
  21952154"\n"
   
  21992158"# Няма общ път (във „VPATH“) за търсене"
  22002159
  2201 #: vpath.c:631
   2160#: src/vpath.c:631
  22022161msgid ""
  22032162"\n"
   
  22092168"# "
  22102169
  2211 #: w32/w32os.c:46
   2170#: src/w32/w32os.c:44
  22122171#, c-format
  22132172msgid "Jobserver slots limited to %d\n"
  22142173msgstr "Сървърът за задачи приема максимум %d задания\n"
  22152174
  2216 #: w32/w32os.c:62
   2175#: src/w32/w32os.c:60
  22172176#, c-format
  22182177msgid "creating jobserver semaphore: (Error %ld: %s)"
  22192178msgstr "създаване на семафор за сървър за задачи: (грешка %ld: %s)"
  22202179
  2221 #: w32/w32os.c:81
  2222 #, c-format
  2223 msgid ""
  2224 "internal error: unable to open jobserver semaphore '%s': (Error %ld: %s)"
  2225 msgstr ""
  2226 "ВЪТРЕШНА ГРЕШКА: семафорът на сървъра за задачи не може да се отвори „%s“: "
  2227 "(грешка %ld: %s)"
  2228 
  2229 #: w32/w32os.c:84
   2180#: src/w32/w32os.c:79
   2181#, c-format
   2182msgid "internal error: unable to open jobserver semaphore '%s': (Error %ld: %s)"
   2183msgstr "ВЪТРЕШНА ГРЕШКА: семафорът на сървъра за задачи не може да се отвори „%s“: (грешка %ld: %s)"
   2184
   2185#: src/w32/w32os.c:82
  22302186#, c-format
  22312187msgid "Jobserver client (semaphore %s)\n"
  22322188msgstr "Клиент на сървър за задачи (семафор %s)\n"
  22332189
  2234 #: w32/w32os.c:125
   2190#: src/w32/w32os.c:123
  22352191#, c-format
  22362192msgid "release jobserver semaphore: (Error %ld: %s)"
  22372193msgstr "освобождаване на семафора на сървъра за задачи: (грешка %ld: %s)"
  22382194
  2239 #: w32/w32os.c:192
   2195#: src/w32/w32os.c:194
  22402196#, c-format
  22412197msgid "semaphore or child process wait: (Error %ld: %s)"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.