Ignore:
Timestamp:
Nov 17, 2005, 11:46:22 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Коригирам #299. GnomeBaker? трябва да се обнови. Излязла е нова версия - 0.5.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-panel.HEAD.bg.po

  r261 r328  
  1111"Project-Id-Version: gnome-panel\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-10-21 12:37+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-10-21 12:35+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-11-17 11:27+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-11-17 11:31+0200\n"
  1515"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4949#: ../applets/wncklet/GNOME_WindowMenuApplet.xml.h:2
  5050#: ../applets/wncklet/GNOME_WorkspaceSwitcherApplet.xml.h:2
  51 #: ../gnome-panel/drawer.c:608 ../gnome-panel/panel-action-button.c:741
  52 #: ../gnome-panel/panel-context-menu.c:324 ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:291
  53 #: ../gnome-panel/panel-menu-button.c:688
   51#: ../gnome-panel/drawer.c:600 ../gnome-panel/panel-action-button.c:741
   52#: ../gnome-panel/panel-context-menu.c:322 ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:291
   53#: ../gnome-panel/panel-menu-button.c:685
  5454msgid "_Help"
  5555msgstr "_Помощ"
   
  6363
  6464#: ../applets/clock/GNOME_ClockApplet_Factory.server.in.in.h:1
  65 #: ../applets/clock/clock.c:2725
   65#: ../applets/clock/clock.c:2723
  6666msgid "Clock"
  6767msgstr "Часовник"
   
  8787msgstr "%l:%M %p"
  8888
  89 #: ../applets/clock/clock.c:311 ../applets/clock/clock.c:1782
   89#: ../applets/clock/clock.c:311 ../applets/clock/clock.c:1780
  9090msgid "%H:%M:%S"
  9191msgstr "%H:%M:%S"
  9292
  9393#: ../applets/clock/clock.c:311 ../applets/clock/clock.c:632
  94 #: ../applets/clock/clock.c:1784
   94#: ../applets/clock/clock.c:1782
  9595msgid "%H:%M"
  9696msgstr "%H:%M"
   
  150150msgstr "Задачи"
  151151
  152 #: ../applets/clock/clock.c:1116
   152#: ../applets/clock/clock.c:1114
  153153msgid "All Day"
  154154msgstr "Целият ден"
  155155
  156 #: ../applets/clock/clock.c:1155
   156#: ../applets/clock/clock.c:1153
  157157msgid "Appointments"
  158158msgstr "Уговорени срещи"
  159159
  160 #: ../applets/clock/clock.c:1387
   160#: ../applets/clock/clock.c:1385
  161161msgid "Calendar"
  162162msgstr "Календар"
  163163
  164 #: ../applets/clock/clock.c:1676
   164#: ../applets/clock/clock.c:1674
  165165msgid "Computer Clock"
  166166msgstr "Компютърен часовник"
  167167
  168 #: ../applets/clock/clock.c:1777
   168#: ../applets/clock/clock.c:1775
  169169msgid "%I:%M:%S %p"
  170170msgstr "%I:%M:%S %p"
  171171
  172 #: ../applets/clock/clock.c:1779
   172#: ../applets/clock/clock.c:1777
  173173msgid "%I:%M %p"
  174174msgstr "%I:%M %p"
  175175
  176 #: ../applets/clock/clock.c:1821
   176#: ../applets/clock/clock.c:1819
  177177msgid "%A, %B %d %Y"
  178178msgstr "%A, %B %d %Y"
  179179
  180 #: ../applets/clock/clock.c:1878
   180#: ../applets/clock/clock.c:1876
  181181#, c-format
  182182msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
  183183msgstr "Инструмента за настройка: %s не можа да бъде стартиран"
  184184
  185 #: ../applets/clock/clock.c:1914
   185#: ../applets/clock/clock.c:1912
  186186msgid ""
  187187"Failed to locate a program for configuring the date and time. Perhaps none "
   
  191191"инсталирана?"
  192192
  193 #: ../applets/clock/clock.c:2386
   193#: ../applets/clock/clock.c:2384
  194194msgid "Custom format"
  195195msgstr "Личен формат"
  196196
  197 #: ../applets/clock/clock.c:2507 ../applets/clock/clock.c:2684
  198 #: ../applets/fish/fish.c:144 ../applets/notification_area/main.c:82
   197#: ../applets/clock/clock.c:2505 ../applets/clock/clock.c:2682
   198#: ../applets/fish/fish.c:158 ../applets/notification_area/main.c:82
  199199#: ../applets/wncklet/window-list.c:114 ../applets/wncklet/wncklet.c:123
  200200#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:241
   
  203203msgstr "Имаше грешка при показването на помощта: %s"
  204204
  205 #: ../applets/clock/clock.c:2542
   205#: ../applets/clock/clock.c:2540
  206206msgid "Clock Preferences"
  207207msgstr "Настройки на часовника"
  208208
  209 #: ../applets/clock/clock.c:2566
   209#: ../applets/clock/clock.c:2564
  210210msgid "Clock _type:"
  211211msgstr "_Вид часовник:"
  212212
  213 #: ../applets/clock/clock.c:2576
   213#: ../applets/clock/clock.c:2574
  214214msgid "12 hour"
  215215msgstr "12-часов"
  216216
  217 #: ../applets/clock/clock.c:2577
   217#: ../applets/clock/clock.c:2575
  218218msgid "24 hour"
  219219msgstr "24-часов"
  220220
  221 #: ../applets/clock/clock.c:2578
   221#: ../applets/clock/clock.c:2576
  222222msgid "UNIX time"
  223223msgstr "UNIX време"
  224224
  225 #: ../applets/clock/clock.c:2579
   225#: ../applets/clock/clock.c:2577
  226226msgid "Internet time"
  227227msgstr "Интернет време"
  228228
  229 #: ../applets/clock/clock.c:2587
   229#: ../applets/clock/clock.c:2585
  230230msgid "Custom _format:"
  231231msgstr "Личен формат:"
  232232
  233 #: ../applets/clock/clock.c:2606
   233#: ../applets/clock/clock.c:2604
  234234msgid "Show _seconds"
  235235msgstr "Показване на _секундите"
  236236
  237 #: ../applets/clock/clock.c:2615
   237#: ../applets/clock/clock.c:2613
  238238msgid "Show _date"
  239239msgstr "Показване на _датата"
  240240
  241 #: ../applets/clock/clock.c:2624
   241#: ../applets/clock/clock.c:2622
  242242msgid "Use _UTC"
  243243msgstr "Използване на _Гринуич"
  244244
  245 #: ../applets/clock/clock.c:2728
   245#: ../applets/clock/clock.c:2726
  246246msgid "The Clock displays the current time and date"
  247247msgstr "Часовникът показва текущото време и дата"
  248248
  249249#. Translator credits
  250 #: ../applets/clock/clock.c:2731 ../applets/fish/fish.c:505
   250#: ../applets/clock/clock.c:2729 ../applets/fish/fish.c:580
  251251#: ../applets/notification_area/main.c:133
  252252#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:510 ../applets/wncklet/window-list.c:783
   
  400400
  401401#: ../applets/fish/GNOME_FishApplet_Factory.server.in.in.h:2
  402 #: ../applets/fish/fish.c:499
   402#: ../applets/fish/fish.c:574
  403403msgid "Fish"
  404404msgstr "Риба"
   
  412412msgstr "Фабрика за риби"
  413413
  414 #: ../applets/fish/fish.c:214
   414#: ../applets/fish/fish.c:246
  415415#, c-format
  416416msgid ""
   
  425425"превърнало аплета в нещо практично или полезно."
  426426
  427 #: ../applets/fish/fish.c:467 ../applets/fish/fish.c:527
  428 #: ../applets/fish/fish.c:642
   427#: ../applets/fish/fish.c:428 ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:413
   428msgid "Images"
   429msgstr "Изображения"
   430
   431#: ../applets/fish/fish.c:542 ../applets/fish/fish.c:602
   432#: ../applets/fish/fish.c:717
  429433#, no-c-format
  430434msgid "%s the Fish"
  431435msgstr "Рибата %s"
  432436
  433 #: ../applets/fish/fish.c:468
   437#: ../applets/fish/fish.c:543
  434438#, c-format
  435439msgid ""
   
  444448"веднага да го заведете на психиатричен преглед."
  445449
  446 #: ../applets/fish/fish.c:492
   450#: ../applets/fish/fish.c:567
  447451msgid "(with minor help from George)"
  448452msgstr "(с малко помощ от George)"
  449453
  450 #: ../applets/fish/fish.c:528
   454#: ../applets/fish/fish.c:603
  451455#, c-format
  452456msgid "%s the Fish, a contemporary oracle"
  453457msgstr "Рибата %s - един съвременен оракул"
  454458
  455 #: ../applets/fish/fish.c:598
   459#: ../applets/fish/fish.c:673
  456460msgid "Unable to locate the command to execute"
  457461msgstr "Не успях да намеря командата, която да изпълня"
  458462
  459 #: ../applets/fish/fish.c:647
   463#: ../applets/fish/fish.c:722
  460464#, no-c-format
  461465msgid "%s the Fish Says:"
  462466msgstr "Рибата %s казва:"
  463467
  464 #: ../applets/fish/fish.c:716
   468#: ../applets/fish/fish.c:791
  465469#, c-format
  466470msgid ""
   
  473477"Подробности: %s"
  474478
  475 #: ../applets/fish/fish.c:781
   479#: ../applets/fish/fish.c:856
  476480msgid "_Speak again"
  477481msgstr "_Повтаряне"
  478482
  479 #: ../applets/fish/fish.c:862
   483#: ../applets/fish/fish.c:937
  480484#, c-format
  481485msgid "The configured command is not working and has been replaced by: %s"
  482486msgstr "Зададената команда не работи и е заменена с: %s"
  483487
  484 #: ../applets/fish/fish.c:885
   488#: ../applets/fish/fish.c:960
  485489#, c-format
  486490msgid ""
   
  493497"Подробности: %s"
  494498
  495 #: ../applets/fish/fish.c:901
   499#: ../applets/fish/fish.c:976
  496500#, c-format
  497501msgid ""
   
  504508"Подробности: %s"
  505509
  506 #: ../applets/fish/fish.c:1564
   510#: ../applets/fish/fish.c:1630
  507511msgid ""
  508512"The water needs changing!\n"
   
  512516"(Вижте коя дата сме)"
  513517
  514 #: ../applets/fish/fish.c:1658
   518#: ../applets/fish/fish.c:1724
  515519#, c-format
  516520msgid "%s the Fish, the fortune teller"
   
  524528
  525529#: ../applets/fish/fish.glade.h:2
  526 #: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.glade.h:2
  527 msgid "*"
  528 msgstr "*"
  529 
  530 #: ../applets/fish/fish.glade.h:3
  531530msgid "<b>Animation</b>"
  532531msgstr "<b>Анимация</b>"
  533532
  534 #: ../applets/fish/fish.glade.h:4
   533#: ../applets/fish/fish.glade.h:3
  535534msgid "<b>General</b>"
  536535msgstr "<b>Общи</b>"
  537536
  538 #: ../applets/fish/fish.glade.h:5
  539 msgid "Browse"
  540 msgstr "Избор"
  541 
  542 #: ../applets/fish/fish.glade.h:6
   537#: ../applets/fish/fish.glade.h:4
  543538msgid "Co_mmand to run when clicked:"
  544539msgstr "Ко_манда, която да се изпълни при натискане:"
  545540
  546 #: ../applets/fish/fish.glade.h:7
   541#: ../applets/fish/fish.glade.h:5
  547542msgid "Fish Preferences"
  548543msgstr "Настройки на рибата"
  549544
  550 #: ../applets/fish/fish.glade.h:8
   545#: ../applets/fish/fish.glade.h:6
   546msgid "Select an animation"
   547msgstr "Избор на анимация"
   548
   549#: ../applets/fish/fish.glade.h:7
  551550msgid "_File:"
  552551msgstr "_Файл:"
  553552
  554 #: ../applets/fish/fish.glade.h:9
   553#: ../applets/fish/fish.glade.h:8
  555554msgid "_Name of fish:"
  556555msgstr "_Име на рибата:"
  557556
  558 #: ../applets/fish/fish.glade.h:10
   557#: ../applets/fish/fish.glade.h:9
  559558msgid "_Pause per frame:"
  560559msgstr "Пауза на кадър:"
  561560
  562 #: ../applets/fish/fish.glade.h:11
   561#: ../applets/fish/fish.glade.h:10
  563562msgid "_Rotate on vertical panels"
  564563msgstr "_Завъртане при вертикалните панели"
  565564
  566 #: ../applets/fish/fish.glade.h:12
   565#: ../applets/fish/fish.glade.h:11
  567566msgid "_Total frames in animation:"
  568567msgstr "Кадри в _анимацията:"
  569568
  570 #: ../applets/fish/fish.glade.h:13
   569#: ../applets/fish/fish.glade.h:12
  571570msgid "frames"
  572571msgstr "кадри"
  573572
  574 #: ../applets/fish/fish.glade.h:14
   573#: ../applets/fish/fish.glade.h:13
  575574msgid "seconds"
  576575msgstr "секунди"
   
  654653msgstr "Фабрика за областите за уведомяване"
  655654
  656 #: ../applets/notification_area/eggtraymanager.c:145
   655#: ../applets/notification_area/eggtraymanager.c:154
  657656msgid "Orientation"
  658657msgstr "Ориентация"
  659658
  660 #: ../applets/notification_area/eggtraymanager.c:146
   659#: ../applets/notification_area/eggtraymanager.c:155
  661660msgid "The orientation of the tray."
  662661msgstr "Ориентация на панела"
   
  10291028msgstr "Неуспех при намирането на празно място"
  10301029
  1031 #: ../gnome-panel/button-widget.c:200
   1030#: ../gnome-panel/button-widget.c:198
  10321031#, c-format
  10331032msgid "Failed to load image %s"
  10341033msgstr "Изображението %s не може да бъде заредено"
  10351034
  1036 #: ../gnome-panel/drawer.c:353 ../gnome-panel/panel-addto.c:150
  1037 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1530
   1035#: ../gnome-panel/drawer.c:349 ../gnome-panel/panel-addto.c:150
   1036#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1524
  10381037msgid "Drawer"
  10391038msgstr "Шкаф"
  10401039
  1041 #: ../gnome-panel/drawer.c:596
   1040#: ../gnome-panel/drawer.c:588
  10421041msgid "_Add to Drawer..."
  10431042msgstr "_Добавяне към шкаф..."
  10441043
  1045 #: ../gnome-panel/drawer.c:602 ../gnome-panel/launcher.c:926
   1044#: ../gnome-panel/drawer.c:594 ../gnome-panel/launcher.c:927
  10461045#: ../gnome-panel/panel-action-button.c:143
  10471046#: ../gnome-panel/panel-context-menu.c:247
   
  10711070msgstr "%s не може да бъде показан"
  10721071
  1073 #: ../gnome-panel/launcher.c:476
   1072#: ../gnome-panel/launcher.c:477
  10741073msgid "No URI provided for panel launcher desktop file\n"
  10751074msgstr "Не е даден URI за файл на средата за панелен стартер\n"
  10761075
  1077 #: ../gnome-panel/launcher.c:490
   1076#: ../gnome-panel/launcher.c:491
  10781077#, c-format
  10791078msgid "Unable to open desktop file %s for panel launcher%s%s\n"
   
  10811080"Неуспех при отварянето на файла на средата %s за панелния стартер %s%s\n"
  10821081
  1083 #: ../gnome-panel/launcher.c:808 ../gnome-panel/menu-ditem.c:181
   1082#: ../gnome-panel/launcher.c:809 ../gnome-panel/menu-ditem.c:181
  10841083#: ../gnome-panel/menu-ditem.c:264
  10851084msgid "Launcher Properties"
  10861085msgstr "Настройки на стартера"
  10871086
  1088 #: ../gnome-panel/launcher.c:920
   1087#: ../gnome-panel/launcher.c:921
  10891088msgid "_Launch"
  10901089msgstr "_Стартиране"
  10911090
  1092 #: ../gnome-panel/launcher.c:959
   1091#: ../gnome-panel/launcher.c:960
  10931092#, c-format
  10941093msgid "Key %s is not set, can't load launcher\n"
  10951094msgstr "Ключът %s не е установен, неуспех при зареждането на стартера\n"
  10961095
  1097 #: ../gnome-panel/launcher.c:1014 ../gnome-panel/launcher.c:1033
   1096#: ../gnome-panel/launcher.c:1015 ../gnome-panel/launcher.c:1034
  10981097#: ../gnome-panel/menu-ditem.c:469 ../gnome-panel/menu-ditem.c:486
  10991098#: ../gnome-panel/menu-ditem.c:542
   
  11011100msgstr "Стартерът не може да бъде създаден"
  11021101
  1103 #: ../gnome-panel/launcher.c:1015 ../gnome-panel/menu-ditem.c:470
   1102#: ../gnome-panel/launcher.c:1016 ../gnome-panel/menu-ditem.c:470
  11041103msgid "You have to specify a name."
  11051104msgstr "Трябва да укажете име."
  11061105
  1107 #: ../gnome-panel/launcher.c:1034 ../gnome-panel/menu-ditem.c:487
   1106#: ../gnome-panel/launcher.c:1035 ../gnome-panel/menu-ditem.c:487
  11081107msgid "You have to specify a valid URL or command."
  11091108msgstr "Трябва да укажете валиден URL или команда"
  11101109
  1111 #: ../gnome-panel/launcher.c:1078 ../gnome-panel/menu-ditem.c:550
   1110#: ../gnome-panel/launcher.c:1079 ../gnome-panel/menu-ditem.c:550
  11121111msgid "Create Launcher"
  11131112msgstr "Създаване на стартер"
   
  11731172#: ../gnome-panel/panel-action-button.c:220
  11741173#: ../gnome-panel/panel-action-button.c:244
  1175 #: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:358 ../gnome-panel/panel-menu-button.c:1010
   1174#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:358 ../gnome-panel/panel-menu-button.c:1007
  11761175#: ../gnome-panel/panel-util.c:748
  11771176#, c-format
   
  12291228#: ../gnome-panel/panel-action-button.c:361
  12301229msgid "Force Quit"
  1231 msgstr "Насилствено спиране"
   1230msgstr "Принудително спиране"
  12321231
  12331232#: ../gnome-panel/panel-action-button.c:362
   
  14051404msgstr "_Нов панел"
  14061405
  1407 #: ../gnome-panel/panel-context-menu.c:335
   1406#: ../gnome-panel/panel-context-menu.c:333
  14081407msgid "A_bout Panels"
  14091408msgstr "_Относно панелите"
   
  14121411msgid ""
  14131412"Click on a window to force the application to quit. To cancel press <ESC>."
  1414 msgstr ""
  1415 "Натиснете върху прозорец за да го затворите насилствено. За да се откажете "
  1416 "натиснете <ESC>."
   1413msgstr "Натиснете върху прозорец за да го затворите принудително. За да се откажете натиснете <ESC>."
  14171414
  14181415#: ../gnome-panel/panel-force-quit.c:203
   
  14211418"(Any open documents will be lost.)"
  14221419msgstr ""
  1423 "Насилствено затваряне на тази програма?\n"
   1420"Принудително затваряне на тази програма?\n"
  14241421"(Всички отворени от нея документи ще бъдат загубени.)"
  14251422
   
  16401637msgstr "Програми"
  16411638
  1642 #: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:298 ../gnome-panel/panel-menu-button.c:691
   1639#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:298 ../gnome-panel/panel-menu-button.c:688
  16431640msgid "_Edit Menus"
  16441641msgstr "_Редактиране на менютата"
  16451642
  1646 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:108 ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:313
   1643#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:110 ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:313
  16471644#, c-format
  16481645msgid "Cannot display location '%s'"
  16491646msgstr "Местоположението „%s“ не може да бъде показано"
  16501647
  1651 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:329
   1648#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:331
  16521649msgid "Bookmarks"
  16531650msgstr "Отметки"
  16541651
  16551652#. Translators: %s is a URI
  1656 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:350 ../gnome-panel/panel-recent.c:199
   1653#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:352 ../gnome-panel/panel-recent.c:199
  16571654#, c-format
  16581655msgid "Open '%s'"
  16591656msgstr "Отваряне на „%s“"
  16601657
  1661 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:471
   1658#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:473
  16621659msgid "Network Places"
  16631660msgstr "Мрежови места"
  16641661
  1665 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:474
   1662#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:476
  16661663msgid "Removable Media"
  16671664msgstr "Преносими носители"
   
  16711668#. * environment). Do not keep "Desktop Folder|"
  16721669#. * in the translation
  1673 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:545
   1670#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:547
  16741671msgid "Desktop Folder|Desktop"
  16751672msgstr "Работен плот"
  16761673
  1677 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:546
   1674#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:548
  16781675msgid "Open the desktop as a folder"
  16791676msgstr "Отваряне на работния плот като папка"
  16801677
  1681 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:900
   1678#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:902
  16821679msgid "Places"
  16831680msgstr "Места"
   
  16861683#. * is not the Desktop folder). Do not keep "Desktop Environment|" in
  16871684#. * the translation.
  1688 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:938
   1685#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:940
  16891686msgid "Desktop Environment|Desktop"
  16901687msgstr "Работна среда"
  16911688
  1692 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1079
   1689#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1081
  16931690msgid "Cannot launch entry"
  16941691msgstr "Това не може да бъде стартирано"
  16951692
  1696 #: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1091
   1693#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1093
  16971694msgid "Cannot load entry"
  16981695msgstr "Това не може да бъде заредено"
   
  18761873
  18771874#: ../gnome-panel/panel-profile.c:747 ../gnome-panel/panel-profile.c:774
  1878 #: ../gnome-panel/panel-profile.c:810 ../gnome-panel/panel-profile.c:1636
   1875#: ../gnome-panel/panel-profile.c:810 ../gnome-panel/panel-profile.c:1633
  18791876#, c-format
  18801877msgid "Error reading GConf string value '%s': %s"
  18811878msgstr "Грешка при четенето на низовата стойност от GConf „%s“: %s"
  18821879
  1883 #: ../gnome-panel/panel-profile.c:789 ../gnome-panel/panel-profile.c:1532
  1884 #: ../gnome-panel/panel-profile.c:1605 ../gnome-panel/panel-profile.c:1668
   1880#: ../gnome-panel/panel-profile.c:789 ../gnome-panel/panel-profile.c:1529
   1881#: ../gnome-panel/panel-profile.c:1602 ../gnome-panel/panel-profile.c:1665
  18851882#, c-format
  18861883msgid "Error reading GConf integer value '%s': %s"
  18871884msgstr "Грешка при четенето на целочислената стойност от GConf „%s“: %s"
  18881885
  1889 #: ../gnome-panel/panel-profile.c:1542
   1886#: ../gnome-panel/panel-profile.c:1539
  18901887#, c-format
  18911888msgid ""
   
  18961893"момента. Този панел НЯМА да бъде зареден."
  18971894
  1898 #: ../gnome-panel/panel-profile.c:1620
   1895#: ../gnome-panel/panel-profile.c:1617
  18991896#, c-format
  19001897msgid "Error reading GConf boolean value '%s': %s"
   
  19211918msgstr "Десен"
  19221919
  1923 #: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:412
  1924 msgid "Images"
  1925 msgstr "Изображения"
   1920#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:983
   1921msgid "Cannot Display Properties Dialog"
   1922msgstr "Прозорецът за настройки не може да бъде показан"
   1923
   1924#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:984
   1925#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1741
   1926#, c-format
   1927msgid "%s could not be loaded."
   1928msgstr "„%s“ не може да бъде зареден."
   1929
   1930#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.glade.h:2
   1931msgid "*"
   1932msgstr "*"
  19261933
  19271934#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.glade.h:3
   
  20792086msgstr "Не може да обърне „%s“ от UTF-8"
  20802087
  2081 #: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1116
   2088#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1118
  20822089msgid "Choose a file to append to the command..."
  20832090msgstr "Избор на файл, към който да се приложи командата..."
  20842091
  2085 #: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1472
   2092#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1475
  20862093#, c-format
  20872094msgid "Will run command: '%s'"
  20882095msgstr "Ще се изпълни командата: „%s“"
  20892096
  2090 #: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1479
   2097#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1482
  20912098#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.glade.h:10
  20922099msgid "Select an application to view its description."
  20932100msgstr "Избор на програма за преглед на нейното описание."
  20942101
  2095 #: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1514
   2102#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1516
  20962103#, c-format
  20972104msgid "URI list dropped on run dialog had wrong format (%d) or length (%d)\n"
   
  20992106"Списъкът с URI-та, който е бил пуснат на диалога за стартиране, е с "
  21002107"неправилен формат (%d) или дължина (%d)\n"
   2108
   2109#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1740
   2110msgid "Cannot Display Run Dialog"
   2111msgstr "Прозорецът за стартиране на програма не може да бъде показан"
  21012112
  21022113#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.glade.h:1
   
  21852196#: ../gnome-panel/panel-stock-icons.c:90
  21862197msgid "_Force quit"
  2187 msgstr "_Насилствено спиране"
   2198msgstr "_Принудително спиране"
  21882199
  21892200#: ../gnome-panel/panel-stock-icons.c:91
   
  21952206msgstr "_Без изтриване"
  21962207
  2197 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1120
   2208#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1114
  21982209msgid "Hide Panel"
  21992210msgstr "Скриване на панела"
   
  22012212#. translators: these string will be shown in MetaCity's switch window
  22022213#. * popup when you pass the focus to a panel
  2203 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1501
   2214#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1495
  22042215msgid "Top Expanded Edge Panel"
  22052216msgstr "Горен разширен ъглов панел"
  22062217
  2207 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1502
   2218#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1496
  22082219msgid "Top Centered Panel"
  22092220msgstr "Горен центриран панел"
  22102221
  2211 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1503
   2222#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1497
  22122223msgid "Top Floating Panel"
  22132224msgstr "Горен плаващ панел"
  22142225
  2215 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1504
   2226#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1498
  22162227msgid "Top Edge Panel"
  22172228msgstr "Горен ъглов панел"
  22182229
  2219 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1508
   2230#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1502
  22202231msgid "Bottom Expanded Edge Panel"
  22212232msgstr "Долен разширен ъглов панел"
  22222233
  2223 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1509
   2234#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1503
  22242235msgid "Bottom Centered Panel"
  22252236msgstr "Долен центриран панел"
  22262237
  2227 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1510
   2238#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1504
  22282239msgid "Bottom Floating Panel"
  22292240msgstr "Долен плаващ панел"
  22302241
  2231 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1511
   2242#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1505
  22322243msgid "Bottom Edge Panel"
  22332244msgstr "Долен ъглов панел"
  22342245
  2235 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1515
   2246#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1509
  22362247msgid "Left Expanded Edge Panel"
  22372248msgstr "Ляв разширен ъглов панел"
  22382249
  2239 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1516
   2250#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1510
  22402251msgid "Left Centered Panel"
  22412252msgstr "Ляв центриран панел"
  22422253
  2243 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1517
   2254#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1511
  22442255msgid "Left Floating Panel"
  22452256msgstr "Ляв плаващ панел"
  22462257
  2247 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1518
   2258#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1512
  22482259msgid "Left Edge Panel"
  22492260msgstr "Ляв ъглов панел"
  22502261
  2251 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1522
   2262#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1516
  22522263msgid "Right Expanded Edge Panel"
  22532264msgstr "Десен разширен ъглов панел"
  22542265
  2255 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1523
   2266#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1517
  22562267msgid "Right Centered Panel"
  22572268msgstr "Десен центриран панел"
  22582269
  2259 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1524
   2270#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1518
  22602271msgid "Right Floating Panel"
  22612272msgstr "Десен плаващ панел"
  22622273
  2263 #: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1525
   2274#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1519
  22642275msgid "Right Edge Panel"
  22652276msgstr "Десен ъглов панел"
   
  26172628msgstr "Подробности: %s"
  26182629
  2619 #: ../gnome-panel/panel.c:477
   2630#: ../gnome-panel/panel.c:471
  26202631#, c-format
  26212632msgid "Open URL: %s"
  26222633msgstr "Отваряне на URL: %s"
  26232634
  2624 #: ../gnome-panel/panel.c:1265
   2635#: ../gnome-panel/panel.c:1256
  26252636msgid "Delete this drawer?"
  26262637msgstr "Премахване на този шкаф?"
  26272638
  2628 #: ../gnome-panel/panel.c:1266
   2639#: ../gnome-panel/panel.c:1257
  26292640msgid ""
  26302641"When a drawer is deleted, the drawer and its\n"
   
  26342645"се губят."
  26352646
  2636 #: ../gnome-panel/panel.c:1268
   2647#: ../gnome-panel/panel.c:1259
  26372648msgid "Delete Drawer"
  26382649msgstr "Премахване шкаф"
  26392650
  2640 #: ../gnome-panel/panel.c:1270
   2651#: ../gnome-panel/panel.c:1261
  26412652msgid "Delete this panel?"
  26422653msgstr "Премахване на този панел?"
  26432654
  2644 #: ../gnome-panel/panel.c:1271
   2655#: ../gnome-panel/panel.c:1262
  26452656msgid ""
  26462657"When a panel is deleted, the panel and its\n"
   
  26502661"се губят."
  26512662
  2652 #: ../gnome-panel/panel.c:1273
   2663#: ../gnome-panel/panel.c:1264
  26532664msgid "Delete Panel"
  26542665msgstr "Премахване на панела"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.