Changeset 3267


Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2019, 8:44:51 AM (4 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bash: подаден през робота

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/bash-5.0.bg.po

  r3266 r3267  
  22# Copyright (C) 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the bash package.
  4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018..
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
  55#
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: bash-5.0-beta2\n"
   8"Project-Id-Version: bash-5.0\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2018-11-16 15:54-0500\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2018-11-28 22:47+0100\n"
   10"POT-Creation-Date: 2018-12-19 15:52-0500\n"
   11"PO-Revision-Date: 2019-01-09 07:40+0100\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  2323msgstr "грешен индекс на масив"
  2424
  25 #: arrayfunc.c:377 builtins/declare.def:638 variables.c:2233 variables.c:2259
  26 #: variables.c:3075
   25#: arrayfunc.c:377 builtins/declare.def:638 variables.c:2254 variables.c:2280
   26#: variables.c:3108
  2727#, c-format
  2828msgid "%s: removing nameref attribute"
   
  5454msgstr "%s: не може да се създаде: %s"
  5555
  56 #: bashline.c:4143
   56#: bashline.c:4144
  5757msgid "bash_execute_unix_command: cannot find keymap for command"
  5858msgstr ""
   
  6060"функциите на клавишите за командата"
  6161
  62 #: bashline.c:4253
   62#: bashline.c:4254
  6363#, c-format
  6464msgid "%s: first non-whitespace character is not `\"'"
  6565msgstr "%s: първият непразен знак не е „\"“"
  6666
  67 #: bashline.c:4282
   67#: bashline.c:4283
  6868#, c-format
  6969msgid "no closing `%c' in %s"
  7070msgstr "в %2$s липсва затварящ знак „%1$c“"
  7171
  72 #: bashline.c:4316
   72#: bashline.c:4317
  7373#, c-format
  7474msgid "%s: missing colon separator"
   
  7878#, c-format
  7979msgid "brace expansion: cannot allocate memory for %s"
  80 msgstr ""
  81 "заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за „%s“"
   80msgstr "заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за „%s“"
  8281
  8382#: braces.c:429
  8483#, c-format
  8584msgid "brace expansion: failed to allocate memory for %u elements"
  86 msgstr ""
  87 "заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за %u "
  88 "елемента"
   85msgstr "заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за %u елемента"
  8986
  9087#: braces.c:474
  9188#, c-format
  9289msgid "brace expansion: failed to allocate memory for `%s'"
  93 msgstr ""
  94 "заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за „%s“"
  95 
  96 #: builtins/alias.def:131 variables.c:1821
   90msgstr "заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за „%s“"
   91
   92#: builtins/alias.def:131 variables.c:1842
  9793#, c-format
  9894msgid "`%s': invalid alias name"
   
  207203msgstr "%s: грешно име на опция"
  208204
  209 #: builtins/common.c:230 execute_cmd.c:2363 general.c:296 general.c:301
   205#: builtins/common.c:230 execute_cmd.c:2372 general.c:352 general.c:357
  210206#, c-format
  211207msgid "`%s': not a valid identifier"
   
  342338msgstr "%s: променливата-указател не може да е масив"
  343339
  344 #: builtins/declare.def:380 variables.c:3325
   340#: builtins/declare.def:380 variables.c:3363
  345341#, c-format
  346342msgid "%s: nameref variable self references not allowed"
  347343msgstr "%s: променливата-указател не може да сочи към себе си"
  348344
  349 #: builtins/declare.def:385 variables.c:2063 variables.c:3236 variables.c:3248
  350 #: variables.c:3322
   345#: builtins/declare.def:385 variables.c:2084 variables.c:3272 variables.c:3285
   346#: variables.c:3360
  351347#, c-format
  352348msgid "%s: circular name reference"
   
  362358msgstr "„-f“ не може да се използва за създаването на функции"
  363359
  364 #: builtins/declare.def:532 execute_cmd.c:5843
   360#: builtins/declare.def:532 execute_cmd.c:5852
  365361#, c-format
  366362msgid "%s: readonly function"
   
  411407msgstr "%s: не може да се изтрие: %s"
  412408
  413 #: builtins/evalfile.c:138 builtins/hash.def:184 execute_cmd.c:5675
   409#: builtins/evalfile.c:138 builtins/hash.def:184 execute_cmd.c:5684
  414410#, c-format
  415411msgid "%s: is a directory"
   
  509505#: builtins/help.def:185
  510506#, c-format
  511 msgid ""
  512 "no help topics match `%s'.  Try `help help' or `man -k %s' or `info %s'."
   507msgid "no help topics match `%s'.  Try `help help' or `man -k %s' or `info %s'."
  513508msgstr ""
  514509"няма теми в помощта, които да отговарят на „%s“.  Опитайте с\n"
   
  535530"Напишете „help ИМЕ_НА_ФУНКЦИЯ“ за повече информация за съответната функция.\n"
  536531"Напишете „info bash“ за повече информация за обвивката като цяло.\n"
  537 "Напишете „man -k“ или „info“ за повече информация за командите извън "
  538 "списъка.\n"
   532"Напишете „man -k“ или „info“ за повече информация за командите извън списъка.\n"
  539533"\n"
  540534"Знакът звездичка „*“ до името на команда означава, че тя е изключена.\n"
   
  690684"    \n"
  691685"    Arguments:\n"
  692 "      +N\tDisplays the Nth entry counting from the left of the list shown "
  693 "by\n"
   686"      +N\tDisplays the Nth entry counting from the left of the list shown by\n"
  694687"    \tdirs when invoked without options, starting with zero.\n"
  695688"    \n"
  696 "      -N\tDisplays the Nth entry counting from the right of the list shown "
  697 "by\n"
   689"      -N\tDisplays the Nth entry counting from the right of the list shown by\n"
  698690"\tdirs when invoked without options, starting with zero."
  699691msgstr ""
   
  711703"    \n"
  712704"    Аргументи:    \n"
  713 "      +N  извежда N-тия елемент отляво в списъка отпечатан от командата "
  714 "„dirs“,\n"
   705"      +N  извежда N-тия елемент отляво в списъка отпечатан от командата „dirs“,\n"
  715706"          когато е стартирана без опции.  Брои се от 0.\n"
  716707"    \n"
  717 "      -N  извежда N-тия елемент отдясно в списъка отпечатан от командата "
  718 "„dirs“,\n"
   708"      -N  извежда N-тия елемент отдясно в списъка отпечатан от командата „dirs“,\n"
  719709"          когато е стартирана без опции.  Брои се от 0."
  720710
   
  748738"    \n"
  749739"    Опции:\n"
  750 "      -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при добавянето "
  751 "на\n"
   740"      -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при добавянето на\n"
  752741"          директории към стека, така че се променя само той.\n"
  753742"    \n"
  754743"     Аргументи:\n"
  755 "      +N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от "
  756 "лявата\n"
  757 "           страна на списъка, отпечатан от командата „dirs“ като се почва от "
  758 "0)\n"
   744"      +N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от лявата\n"
   745"           страна на списъка, отпечатан от командата „dirs“ като се почва от 0)\n"
  759746"           да е най-отгоре.\n"
  760747"    \n"
  761 "      -N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от "
  762 "дясната\n"
  763 "           страна на списъка, отпечатан от командата „dirs“ като се почва от "
  764 "0)\n"
   748"      -N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от дясната\n"
   749"           страна на списъка, отпечатан от командата „dirs“ като се почва от 0)\n"
  765750"           да е най-отгоре.\n"
  766751"    \n"
  767 "      dir  Добавя ДИР най-отгоре в стека на директориите, като я прави "
  768 "новата\n"
   752"      dir  Добавя ДИР най-отгоре в стека на директориите, като я прави новата\n"
  769753"           текуща работна директория.\n"
  770754"    \n"
   
  791775"    The `dirs' builtin displays the directory stack."
  792776msgstr ""
  793 "Маха директории от стека с тях. Без аргументи премахва последната директория "
  794 "в\n"
   777"Маха директории от стека с тях. Без аргументи премахва последната директория в\n"
  795778"    стека и влиза в новата последна директория.\n"
  796779"    \n"
  797780"    Опции:\n"
  798 "      -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при махането "
  799 "на\n"
   781"      -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при махането на\n"
  800782"          директория от стека — само той се променя.\n"
  801783"    \n"
   
  805787"          първата директория, „popd +1“ - втората.\n"
  806788"    \n"
  807 "      -N  премахва N-тия елемент като се брои отдясно в списъка отпечатан "
  808 "от\n"
   789"      -N  премахва N-тия елемент като се брои отдясно в списъка отпечатан от\n"
  809790"          командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd -0“ премахва\n"
  810791"          последната директория, „popd -1“ - предпоследната.\n"
   
  824805#: builtins/return.def:68
  825806msgid "can only `return' from a function or sourced script"
  826 msgstr ""
  827 "„return“ е възможен само от функция или изпълнен в текущата обвивка скрипт"
  828 
  829 #: builtins/set.def:834
   807msgstr "„return“ е възможен само от функция или изпълнен в текущата обвивка скрипт"
   808
   809#: builtins/set.def:852
  830810msgid "cannot simultaneously unset a function and a variable"
  831 msgstr ""
  832 "не може едновременно да се премахват задаванията на функция и променлива"
  833 
  834 #: builtins/set.def:886
   811msgstr "не може едновременно да се премахват задаванията на функция и променлива"
   812
   813#: builtins/set.def:904
  835814#, c-format
  836815msgid "%s: cannot unset"
  837816msgstr "%s: не може да се премахне"
  838817
  839 #: builtins/set.def:907 variables.c:3772
   818#: builtins/set.def:925 variables.c:3813
  840819#, c-format
  841820msgid "%s: cannot unset: readonly %s"
  842821msgstr "%s: не може да се премахне: %s е само за четене"
  843822
  844 #: builtins/set.def:920
   823#: builtins/set.def:938
  845824#, c-format
  846825msgid "%s: not an array variable"
   
  863842#: builtins/shopt.def:310
  864843msgid "cannot set and unset shell options simultaneously"
  865 msgstr ""
  866 "не може едновременно да се задават и да се премахват опции на обвивката"
   844msgstr "не може едновременно да се задават и да се премахват опции на обвивката"
  867845
  868846#: builtins/shopt.def:420
   
  1005983#, c-format
  1006984msgid "\atimed out waiting for input: auto-logout\n"
  1007 msgstr ""
  1008 "\aвремето за изчакване на вход изтече: следва автоматично излизане от "
  1009 "системата\n"
   985msgstr "\aвремето за изчакване на вход изтече: следва автоматично излизане от системата\n"
  1010986
  1011987#: execute_cmd.c:536
   
  1019995msgstr "в променливата $TIMEFORMAT: „%c“: грешен форматиращ знак"
  1020996
  1021 #: execute_cmd.c:2352
   997#: execute_cmd.c:2361
  1022998#, c-format
  1023999msgid "execute_coproc: coproc [%d:%s] still exists"
  10241000msgstr "execute_coproc: копроцесът [%d:%s] все още съществува"
  10251001
  1026 #: execute_cmd.c:2476
   1002#: execute_cmd.c:2485
  10271003msgid "pipe error"
  10281004msgstr "грешка в програмен канал"
  10291005
  1030 #: execute_cmd.c:4662
   1006#: execute_cmd.c:4671
  10311007#, c-format
  10321008msgid "eval: maximum eval nesting level exceeded (%d)"
  10331009msgstr "eval: превишено е максималното ниво на влагане на „eval“ (%d)"
  10341010
  1035 #: execute_cmd.c:4674
   1011#: execute_cmd.c:4683
  10361012#, c-format
  10371013msgid "%s: maximum source nesting level exceeded (%d)"
  10381014msgstr "%s: превишено е максималното ниво на влагане на код (%d)"
  10391015
  1040 #: execute_cmd.c:4782
   1016#: execute_cmd.c:4791
  10411017#, c-format
  10421018msgid "%s: maximum function nesting level exceeded (%d)"
  10431019msgstr "%s: превишено е максималното ниво на влагане на функции (%d)"
  10441020
  1045 #: execute_cmd.c:5331
   1021#: execute_cmd.c:5340
  10461022#, c-format
  10471023msgid "%s: restricted: cannot specify `/' in command names"
  1048 msgstr ""
  1049 "%s: ограничение: в имената на командите не може да присъства знакът „/“"
  1050 
  1051 #: execute_cmd.c:5429
   1024msgstr "%s: ограничение: в имената на командите не може да присъства знакът „/“"
   1025
   1026#: execute_cmd.c:5438
  10521027#, c-format
  10531028msgid "%s: command not found"
  10541029msgstr "%s: командата не е открита"
  10551030
  1056 #: execute_cmd.c:5673
   1031#: execute_cmd.c:5682
  10571032#, c-format
  10581033msgid "%s: %s"
  10591034msgstr "%s: %s"
  10601035
  1061 #: execute_cmd.c:5711
   1036#: execute_cmd.c:5720
  10621037#, c-format
  10631038msgid "%s: %s: bad interpreter"
  10641039msgstr "%s: %s: лош интерпретатор"
  10651040
  1066 #: execute_cmd.c:5748
   1041#: execute_cmd.c:5757
  10671042#, c-format
  10681043msgid "%s: cannot execute binary file: %s"
  10691044msgstr "%s: двоичният файл не може да бъде изпълнен: %s"
  10701045
  1071 #: execute_cmd.c:5834
   1046#: execute_cmd.c:5843
  10721047#, c-format
  10731048msgid "`%s': is a special builtin"
  10741049msgstr "„%s“ е вградена команда в обвивката"
  10751050
  1076 #: execute_cmd.c:5886
   1051#: execute_cmd.c:5895
  10771052#, c-format
  10781053msgid "cannot duplicate fd %d to fd %d"
   
  11531128msgstr "getcwd: няма достъп до родителските директории"
  11541129
  1155 #: input.c:99 subst.c:5906
   1130#: input.c:99 subst.c:5930
  11561131#, c-format
  11571132msgid "cannot reset nodelay mode for fd %d"
   
  11611136#, c-format
  11621137msgid "cannot allocate new file descriptor for bash input from fd %d"
  1163 msgstr ""
  1164 "не може да се задели нов файлов дескриптор за вход на bash от дескриптор %d"
   1138msgstr "не може да се задели нов файлов дескриптор за вход на bash от дескриптор %d"
  11651139
  11661140#: input.c:274
  11671141#, c-format
  11681142msgid "save_bash_input: buffer already exists for new fd %d"
  1169 msgstr ""
  1170 "запазване на входа на bash: вече съществува буфер за новия файлов дескриптор "
  1171 "%d"
  1172 
  1173 #: jobs.c:527
   1143msgstr "запазване на входа на bash: вече съществува буфер за новия файлов дескриптор %d"
   1144
   1145#: jobs.c:529
  11741146msgid "start_pipeline: pgrp pipe"
  11751147msgstr ""
   
  11771149"(pgrp pipe)"
  11781150
  1179 #: jobs.c:1082
   1151#: jobs.c:1084
  11801152#, c-format
  11811153msgid "forked pid %d appears in running job %d"
  11821154msgstr "стартираният процес %d е в изпълняваната задача %d"
  11831155
  1184 #: jobs.c:1201
   1156#: jobs.c:1203
  11851157#, c-format
  11861158msgid "deleting stopped job %d with process group %ld"
  11871159msgstr "изтриване на спряната задача %d в групата процеси %ld"
  11881160
  1189 #: jobs.c:1305
   1161#: jobs.c:1307
  11901162#, c-format
  11911163msgid "add_process: process %5ld (%s) in the_pipeline"
  11921164msgstr "добавяне на процес: процесът %5ld (%s) е в програмния канал"
  11931165
  1194 #: jobs.c:1308
   1166#: jobs.c:1310
  11951167#, c-format
  11961168msgid "add_process: pid %5ld (%s) marked as still alive"
  11971169msgstr "добавяне на процес: процесът %5ld (%s) е отбелязан като още жив"
  11981170
  1199 #: jobs.c:1637
   1171#: jobs.c:1639
  12001172#, c-format
  12011173msgid "describe_pid: %ld: no such pid"
  1202 msgstr ""
  1203 "описателен идентификатор на процес: %ld: няма такъв идентификатор на процес"
  1204 
  1205 #: jobs.c:1652
   1174msgstr "описателен идентификатор на процес: %ld: няма такъв идентификатор на процес"
   1175
   1176#: jobs.c:1654
  12061177#, c-format
  12071178msgid "Signal %d"
  12081179msgstr "Сигнал %d"
  12091180
  1210 #: jobs.c:1666 jobs.c:1692
   1181#: jobs.c:1668 jobs.c:1694
  12111182msgid "Done"
  12121183msgstr "Завършен"
  12131184
  1214 #: jobs.c:1671 siglist.c:123
   1185#: jobs.c:1673 siglist.c:123
  12151186msgid "Stopped"
  12161187msgstr "Спрян"
  12171188
  1218 #: jobs.c:1675
   1189#: jobs.c:1677
  12191190#, c-format
  12201191msgid "Stopped(%s)"
  12211192msgstr "Спрян (%s)"
  12221193
  1223 #: jobs.c:1679
   1194#: jobs.c:1681
  12241195msgid "Running"
  12251196msgstr "Изпълняван"
  12261197
  1227 #: jobs.c:1696
   1198#: jobs.c:1698
  12281199#, c-format
  12291200msgid "Done(%d)"
  12301201msgstr "Завършен (%d)"
  12311202
  1232 #: jobs.c:1698
   1203#: jobs.c:1700
  12331204#, c-format
  12341205msgid "Exit %d"
  12351206msgstr "Изход %d"
  12361207
  1237 #: jobs.c:1701
   1208#: jobs.c:1703
  12381209msgid "Unknown status"
  12391210msgstr "Непознато състояние"
  12401211
  1241 #: jobs.c:1788
   1212#: jobs.c:1790
  12421213#, c-format
  12431214msgid "(core dumped) "
  12441215msgstr "(паметта е разтоварена)"
  12451216
  1246 #: jobs.c:1807
   1217#: jobs.c:1809
  12471218#, c-format
  12481219msgid "  (wd: %s)"
  12491220msgstr "  (wd: %s)"
  12501221
  1251 #: jobs.c:2035
   1222#: jobs.c:2037
  12521223#, c-format
  12531224msgid "child setpgid (%ld to %ld)"
  12541225msgstr "дъщерният процес смени групата при изпълнение (от %ld на %ld)"
  12551226
  1256 #: jobs.c:2397 nojobs.c:657
   1227#: jobs.c:2399 nojobs.c:657
  12571228#, c-format
  12581229msgid "wait: pid %ld is not a child of this shell"
  12591230msgstr "изчакване: процесът с идентификатор %ld не е дъщерен на тази обвивка"
  12601231
  1261 #: jobs.c:2693
   1232#: jobs.c:2695
  12621233#, c-format
  12631234msgid "wait_for: No record of process %ld"
  12641235msgstr "изчакване: липсват данни за процес с идентификатор %ld"
  12651236
  1266 #: jobs.c:3053
   1237#: jobs.c:3055
  12671238#, c-format
  12681239msgid "wait_for_job: job %d is stopped"
  12691240msgstr "изчакване на задача: задачата %d е спряна"
  12701241
  1271 #: jobs.c:3360
   1242#: jobs.c:3362
  12721243#, c-format
  12731244msgid "%s: job has terminated"
  12741245msgstr "%s: задачата е приключила"
  12751246
  1276 #: jobs.c:3369
   1247#: jobs.c:3371
  12771248#, c-format
  12781249msgid "%s: job %d already in background"
  12791250msgstr "%s: задача %d вече е във фонов режим"
  12801251
  1281 #: jobs.c:3595
   1252#: jobs.c:3597
  12821253msgid "waitchld: turning on WNOHANG to avoid indefinite block"
  12831254msgstr ""
   
  12851256"чрез WNOHANG, за да се избегне недефиниран блок"
  12861257
  1287 #: jobs.c:4118
   1258#: jobs.c:4120
  12881259#, c-format
  12891260msgid "%s: line %d: "
  12901261msgstr "%s: ред %d: "
  12911262
  1292 #: jobs.c:4132 nojobs.c:900
   1263#: jobs.c:4134 nojobs.c:900
  12931264#, c-format
  12941265msgid " (core dumped)"
  12951266msgstr " (паметта е разтоварена)"
  12961267
  1297 #: jobs.c:4144 jobs.c:4157
   1268#: jobs.c:4146 jobs.c:4159
  12981269#, c-format
  12991270msgid "(wd now: %s)\n"
  13001271msgstr "(работната директория е: %s)\n"
  13011272
  1302 #: jobs.c:4189
   1273#: jobs.c:4191
  13031274msgid "initialize_job_control: getpgrp failed"
  13041275msgstr "инициализация на контрола на задачите: неуспешно изпълнение на getpgrp"
  13051276
  1306 #: jobs.c:4245
   1277#: jobs.c:4247
  13071278msgid "initialize_job_control: no job control in background"
  1308 msgstr ""
  1309 "инициализация на контрола на задачите: няма управление на задачите във фонов "
  1310 "режим"
  1311 
  1312 #: jobs.c:4261
   1279msgstr "инициализация на контрола на задачите: няма управление на задачите във фонов режим"
   1280
   1281#: jobs.c:4263
  13131282msgid "initialize_job_control: line discipline"
  13141283msgstr "инициализация на контрола на задачите: дисциплина на линията"
  13151284
  1316 #: jobs.c:4271
   1285#: jobs.c:4273
  13171286msgid "initialize_job_control: setpgid"
  1318 msgstr ""
  1319 "инициализация на контрола на задачите: задаване на група при изпълнение "
  1320 "(setpgid)"
  1321 
  1322 #: jobs.c:4292 jobs.c:4301
   1287msgstr "инициализация на контрола на задачите: задаване на група при изпълнение (setpgid)"
   1288
   1289#: jobs.c:4294 jobs.c:4303
  13231290#, c-format
  13241291msgid "cannot set terminal process group (%d)"
  13251292msgstr "групата на процесите на терминала не може да бъде зададена (%d)"
  13261293
  1327 #: jobs.c:4306
   1294#: jobs.c:4308
  13281295msgid "no job control in this shell"
  13291296msgstr "в тази обвивка няма управление на задачите"
   
  13491316#: lib/malloc/malloc.c:855
  13501317msgid "malloc: block on free list clobbered"
  1351 msgstr ""
  1352 "заделяне на памет: блок в списъка със свободни блокове е зает или неподходящ"
   1318msgstr "заделяне на памет: блок в списъка със свободни блокове е зает или неподходящ"
  13531319
  13541320#: lib/malloc/malloc.c:932
  13551321msgid "free: called with already freed block argument"
  1356 msgstr ""
  1357 "изчистване на памет: извикано е с блоков аргумент, който вече е изчистен"
   1322msgstr "изчистване на памет: извикано е с блоков аргумент, който вече е изчистен"
  13581323
  13591324#: lib/malloc/malloc.c:935
   
  13691334#: lib/malloc/malloc.c:960
  13701335msgid "free: start and end chunk sizes differ"
  1371 msgstr ""
  1372 "изчистване на памет: късовете на началната и крайната области се различават"
   1336msgstr "изчистване на памет: късовете на началната и крайната области се различават"
  13731337
  13741338#: lib/malloc/malloc.c:1070
   
  13891353#, c-format
  13901354msgid "register_alloc: alloc table is full with FIND_ALLOC?\n"
  1391 msgstr ""
  1392 "регистриране на презаделяне: таблицата за заделянията е пълна с FIND_ALLOC?\n"
   1355msgstr "регистриране на презаделяне: таблицата за заделянията е пълна с FIND_ALLOC?\n"
  13931356
  13941357#: lib/malloc/table.c:200
   
  14791442#, c-format
  14801443msgid "here-document at line %d delimited by end-of-file (wanted `%s')"
  1481 msgstr ""
  1482 "вътрешният документ на ред %d е отделен със знак за нов ред (а трябва да е "
  1483 "„%s“)"
   1444msgstr "вътрешният документ на ред %d е отделен със знак за нов ред (а трябва да е „%s“)"
  14841445
  14851446#: make_cmd.c:756
  14861447#, c-format
  14871448msgid "make_redirection: redirection instruction `%d' out of range"
  1488 msgstr ""
  1489 "пренасочване: инструкцията за пренасочване „%d“ е извън допустимия диапазон"
  1490 
  1491 #: parse.y:2369
  1492 #, c-format
  1493 msgid ""
  1494 "shell_getc: shell_input_line_size (%zu) exceeds SIZE_MAX (%lu): line "
  1495 "truncated"
  1496 msgstr ""
  1497 "shell_getc: shell_input_line_size (%zu) надвишава SIZE_MAX (%lu): редът е "
  1498 "отрязан"
  1499 
  1500 #: parse.y:2775
   1449msgstr "пренасочване: инструкцията за пренасочване „%d“ е извън допустимия диапазон"
   1450
   1451#: parse.y:2380
   1452#, c-format
   1453msgid "shell_getc: shell_input_line_size (%zu) exceeds SIZE_MAX (%lu): line truncated"
   1454msgstr "shell_getc: shell_input_line_size (%zu) надвишава SIZE_MAX (%lu): редът е отрязан"
   1455
   1456#: parse.y:2786
  15011457msgid "maximum here-document count exceeded"
  15021458msgstr "превишен е максималният брой възможни вътрешни документи"
  15031459
  1504 #: parse.y:3521 parse.y:3891
   1460#: parse.y:3536 parse.y:3906
  15051461#, c-format
  15061462msgid "unexpected EOF while looking for matching `%c'"
  1507 msgstr ""
  1508 "неочакван знак за край на файл „EOF“, а се очакваше съответстващ знак „%c“"
  1509 
  1510 #: parse.y:4591
   1463msgstr "неочакван знак за край на файл „EOF“, а се очакваше съответстващ знак „%c“"
   1464
   1465#: parse.y:4606
  15111466msgid "unexpected EOF while looking for `]]'"
  15121467msgstr "неочакван знак за край на файл „EOF“, а се очакваше „]]“"
  15131468
  1514 #: parse.y:4596
   1469#: parse.y:4611
  15151470#, c-format
  15161471msgid "syntax error in conditional expression: unexpected token `%s'"
  15171472msgstr "синтактична грешка в условен израз: неочаквана лексема „%s“"
  15181473
  1519 #: parse.y:4600
   1474#: parse.y:4615
  15201475msgid "syntax error in conditional expression"
  15211476msgstr "синтактична грешка в условен израз"
  15221477
  1523 #: parse.y:4678
   1478#: parse.y:4693
  15241479#, c-format
  15251480msgid "unexpected token `%s', expected `)'"
  15261481msgstr "неочаквана лексема „%s“, а се очакваше знакът „)“"
  15271482
  1528 #: parse.y:4682
   1483#: parse.y:4697
  15291484msgid "expected `)'"
  15301485msgstr "очакваше се „)“"
  15311486
  1532 #: parse.y:4710
   1487#: parse.y:4725
  15331488#, c-format
  15341489msgid "unexpected argument `%s' to conditional unary operator"
  15351490msgstr "неочакван аргумент „%s“ за унарен условен оператор"
  15361491
  1537 #: parse.y:4714
   1492#: parse.y:4729
  15381493msgid "unexpected argument to conditional unary operator"
  15391494msgstr "неочакван аргумент за унарен условен оператор"
  15401495
  1541 #: parse.y:4760
   1496#: parse.y:4775
  15421497#, c-format
  15431498msgid "unexpected token `%s', conditional binary operator expected"
  15441499msgstr "неочаквана лексема „%s“, очакваше се бинарен условен оператор"
  15451500
  1546 #: parse.y:4764
   1501#: parse.y:4779
  15471502msgid "conditional binary operator expected"
  15481503msgstr "очакваше се бинарен условен оператор"
  15491504
  1550 #: parse.y:4786
   1505#: parse.y:4801
  15511506#, c-format
  15521507msgid "unexpected argument `%s' to conditional binary operator"
  15531508msgstr "неочакван аргумент „%s“ за бинарен условен оператор"
  15541509
  1555 #: parse.y:4790
   1510#: parse.y:4805
  15561511msgid "unexpected argument to conditional binary operator"
  15571512msgstr "неочакван аргумент за бинарен условен оператор"
  15581513
  1559 #: parse.y:4801
   1514#: parse.y:4816
  15601515#, c-format
  15611516msgid "unexpected token `%c' in conditional command"
  15621517msgstr "неочаквана лексема „%c“ в условна команда"
  15631518
  1564 #: parse.y:4804
   1519#: parse.y:4819
  15651520#, c-format
  15661521msgid "unexpected token `%s' in conditional command"
  15671522msgstr "неочаквана лексема „%s“ в условна команда"
  15681523
  1569 #: parse.y:4808
   1524#: parse.y:4823
  15701525#, c-format
  15711526msgid "unexpected token %d in conditional command"
  15721527msgstr "неочаквана лексема %d в условна команда"
  15731528
  1574 #: parse.y:6230
   1529#: parse.y:6245
  15751530#, c-format
  15761531msgid "syntax error near unexpected token `%s'"
  15771532msgstr "синтактична грешка в близост до неочакваната лексема „%s“"
  15781533
  1579 #: parse.y:6248
   1534#: parse.y:6263
  15801535#, c-format
  15811536msgid "syntax error near `%s'"
  15821537msgstr "синтактична грешка в близост до „%s“"
  15831538
  1584 #: parse.y:6258
   1539#: parse.y:6273
  15851540msgid "syntax error: unexpected end of file"
  15861541msgstr "синтактична грешка: неочакван край на файл"
  15871542
  1588 #: parse.y:6258
   1543#: parse.y:6273
  15891544msgid "syntax error"
  15901545msgstr "синтактична грешка"
  15911546
  1592 #: parse.y:6320
   1547#: parse.y:6335
  15931548#, c-format
  15941549msgid "Use \"%s\" to leave the shell.\n"
  15951550msgstr "Използвайте „%s“, за да излезете от обвивката.\n"
  15961551
  1597 #: parse.y:6482
   1552#: parse.y:6497
  15981553msgid "unexpected EOF while looking for matching `)'"
  15991554msgstr "неочакван знак за край на файл „EOF“, очакваше се знакът „)“"
   
  16121567#, c-format
  16131568msgid "progcomp_insert: %s: NULL COMPSPEC"
  1614 msgstr ""
  1615 "вмъкване на завършване на команда: %s указване на команда, което е NULL"
  1616 
  1617 #: print_cmd.c:300
   1569msgstr "вмъкване на завършване на команда: %s указване на команда, което е NULL"
   1570
   1571#: print_cmd.c:302
  16181572#, c-format
  16191573msgid "print_command: bad connector `%d'"
  16201574msgstr "команда за печат: лош конектор „%d“"
  16211575
  1622 #: print_cmd.c:373
   1576#: print_cmd.c:375
  16231577#, c-format
  16241578msgid "xtrace_set: %d: invalid file descriptor"
  16251579msgstr "xtrace_set: %d: грешен файлов дескриптор"
  16261580
  1627 #: print_cmd.c:378
   1581#: print_cmd.c:380
  16281582msgid "xtrace_set: NULL file pointer"
  16291583msgstr "xtrace_set: указател към файл – NULL"
  16301584
  1631 #: print_cmd.c:382
   1585#: print_cmd.c:384
  16321586#, c-format
  16331587msgid "xtrace fd (%d) != fileno xtrace fp (%d)"
  16341588msgstr "xtrace fd (%d) != fileno xtrace fp (%d)"
  16351589
  1636 #: print_cmd.c:1538
   1590#: print_cmd.c:1540
  16371591#, c-format
  16381592msgid "cprintf: `%c': invalid format character"
   
  16701624#: redir.c:591
  16711625msgid "/dev/(tcp|udp)/host/port not supported without networking"
  1672 msgstr ""
  1673 "„/dev/(tcp|udp)/host/port“ не се поддържат, ако няма поддръжка на мрежа"
  1674 
  1675 #: redir.c:873 redir.c:988 redir.c:1049 redir.c:1217
   1626msgstr "„/dev/(tcp|udp)/host/port“ не се поддържат, ако няма поддръжка на мрежа"
   1627
   1628#: redir.c:875 redir.c:990 redir.c:1051 redir.c:1221
  16761629msgid "redirection error: cannot duplicate fd"
  16771630msgstr "грешка при пренасочване: файловият дескриптор не може да бъде дублиран"
   
  17451698#: shell.c:1988
  17461699msgid "\t-ilrsD or -c command or -O shopt_option\t\t(invocation only)\n"
  1747 msgstr ""
  1748 "    -ilrsD или -c команда, или -O къса_опция        (само при стартиране)\n"
   1700msgstr "    -ilrsD или -c команда, или -O къса_опция        (само при стартиране)\n"
  17491701
  17501702#: shell.c:2007
   
  17561708#, c-format
  17571709msgid "Type `%s -c \"help set\"' for more information about shell options.\n"
  1758 msgstr ""
  1759 "За повече информация за опциите на обвивката въведете „%s -c \"help set\"“.\n"
   1710msgstr "За повече информация за опциите на обвивката въведете „%s -c \"help set\"“.\n"
  17601711
  17611712#: shell.c:2014
  17621713#, c-format
  17631714msgid "Type `%s -c help' for more information about shell builtin commands.\n"
  1764 msgstr ""
  1765 "За повече информация за вградените в обвивката команди въведете „%s -c "
  1766 "help“.\n"
   1715msgstr "За повече информация за вградените в обвивката команди въведете „%s -c help“.\n"
  17671716
  17681717#: shell.c:2015
   
  19551904msgstr "Непознат сигнал #%d"
  19561905
  1957 #: subst.c:1452 subst.c:1642
   1906#: subst.c:1454 subst.c:1644
  19581907#, c-format
  19591908msgid "bad substitution: no closing `%s' in %s"
  19601909msgstr "лошо заместване: липсва затварящ знак „%s“ в %s"
  19611910
  1962 #: subst.c:3229
   1911#: subst.c:3231
  19631912#, c-format
  19641913msgid "%s: cannot assign list to array member"
  19651914msgstr "%s: на член от масив не може да се присвои списък"
  19661915
  1967 #: subst.c:5765 subst.c:5781
   1916#: subst.c:5789 subst.c:5805
  19681917msgid "cannot make pipe for process substitution"
  19691918msgstr "не може да се създаде програмен канал за заместване на процеси"
  19701919
  1971 #: subst.c:5827
   1920#: subst.c:5851
  19721921msgid "cannot make child for process substitution"
  19731922msgstr "не може да се създаде дъщерен процес за заместване на процеси"
  19741923
  1975 #: subst.c:5896
   1924#: subst.c:5920
  19761925#, c-format
  19771926msgid "cannot open named pipe %s for reading"
  19781927msgstr "именуваният програмен канал %s не може да се отвори за четене"
  19791928
  1980 #: subst.c:5898
   1929#: subst.c:5922
  19811930#, c-format
  19821931msgid "cannot open named pipe %s for writing"
  19831932msgstr "именуваният програмен канал %s не може да се отвори за запис"
  19841933
  1985 #: subst.c:5921
   1934#: subst.c:5945
  19861935#, c-format
  19871936msgid "cannot duplicate named pipe %s as fd %d"
   
  19901939"дублира като файловия дескриптор %d"
  19911940
  1992 #: subst.c:6038
   1941#: subst.c:6062
  19931942msgid "command substitution: ignored null byte in input"
  19941943msgstr "заместване на команди: знакът „null“ във входа е прескочен"
  19951944
  1996 #: subst.c:6166
   1945#: subst.c:6190
  19971946msgid "cannot make pipe for command substitution"
  19981947msgstr "не може да се създаде програмен канал за заместване на команди"
  19991948
  2000 #: subst.c:6209
   1949#: subst.c:6233
  20011950msgid "cannot make child for command substitution"
  20021951msgstr "не може да се създаде дъщерен процес за заместване на команди"
  20031952
  2004 #: subst.c:6235
   1953#: subst.c:6259
  20051954msgid "command_substitute: cannot duplicate pipe as fd 1"
  20061955msgstr "заместване на команди: каналът не може да се дублира като fd 1"
  20071956
  2008 #: subst.c:6685 subst.c:9597
   1957#: subst.c:6710 subst.c:9623
  20091958#, c-format
  20101959msgid "%s: invalid variable name for name reference"
  20111960msgstr "%s: неправилно име за променлива-указател"
  20121961
  2013 #: subst.c:6781 subst.c:6799 subst.c:6954
   1962#: subst.c:6806 subst.c:6824 subst.c:6979
  20141963#, c-format
  20151964msgid "%s: invalid indirect expansion"
  20161965msgstr "%s: грешно непряко заместване"
  20171966
  2018 #: subst.c:6815 subst.c:6962
   1967#: subst.c:6840 subst.c:6987
  20191968#, c-format
  20201969msgid "%s: invalid variable name"
  20211970msgstr "„%s“: грешно име на променлива"
  20221971
  2023 #: subst.c:7031
   1972#: subst.c:7056
  20241973#, c-format
  20251974msgid "%s: parameter not set"
  20261975msgstr "%s: аргументът не е зададен"
  20271976
  2028 #: subst.c:7033
   1977#: subst.c:7058
  20291978#, c-format
  20301979msgid "%s: parameter null or not set"
  20311980msgstr "%s: аргументът е „null“ или не е зададен"
  20321981
  2033 #: subst.c:7270 subst.c:7285
   1982#: subst.c:7295 subst.c:7310
  20341983#, c-format
  20351984msgid "%s: substring expression < 0"
  20361985msgstr "%s: изразът от подниза е < 0"
  20371986
  2038 #: subst.c:8948 subst.c:8969
   1987#: subst.c:8973 subst.c:8994
  20391988#, c-format
  20401989msgid "%s: bad substitution"
  20411990msgstr "%s: лошо заместване"
  20421991
  2043 #: subst.c:9057
   1992#: subst.c:9082
  20441993#, c-format
  20451994msgid "$%s: cannot assign in this way"
  20461995msgstr "$%s: не може да се задава по този начин"
  20471996
  2048 #: subst.c:9460
  2049 msgid ""
  2050 "future versions of the shell will force evaluation as an arithmetic "
  2051 "substitution"
   1997#: subst.c:9485
   1998msgid "future versions of the shell will force evaluation as an arithmetic substitution"
  20521999msgstr ""
  20532000"бъдещите версии на обвивката ще използват изчисляване като аритметично\n"
  20542001"заместване"
  20552002
  2056 #: subst.c:10017
   2003#: subst.c:10043
  20572004#, c-format
  20582005msgid "bad substitution: no closing \"`\" in %s"
  20592006msgstr "лошо заместване: липсва затварящ знак „`“ в %s"
  20602007
  2061 #: subst.c:11044
   2008#: subst.c:11070
  20622009#, c-format
  20632010msgid "no match: %s"
   
  21142061#: trap.c:412
  21152062#, c-format
  2116 msgid ""
  2117 "run_pending_traps: signal handler is SIG_DFL, resending %d (%s) to myself"
   2063msgid "run_pending_traps: signal handler is SIG_DFL, resending %d (%s) to myself"
  21182064msgstr ""
  21192065"стартиране на предстоящите прихващания: обработката на сигнали е SIG_DFL.\n"
   
  21252071msgstr "обработка на прихващания: неправилен сигнал %d"
  21262072
  2127 #: variables.c:411
   2073#: variables.c:412
  21282074#, c-format
  21292075msgid "error importing function definition for `%s'"
  21302076msgstr "грешка при внасянето на дефиницията на функция за „%s“"
  21312077
  2132 #: variables.c:820
   2078#: variables.c:821
  21332079#, c-format
  21342080msgid "shell level (%d) too high, resetting to 1"
  21352081msgstr "нивото на обвивката (%d) е прекалено голямо. Задава се да е 1"
  21362082
  2137 #: variables.c:2623
   2083#: variables.c:2655
  21382084msgid "make_local_variable: no function context at current scope"
  21392085msgstr ""
  2140 "създаване на локална променлива: липсва контекст на функция в текущата "
  2141 "област\n"
   2086"създаване на локална променлива: липсва контекст на функция в текущата област\n"
  21422087"на видимост"
  21432088
  2144 #: variables.c:2642
   2089#: variables.c:2674
  21452090#, c-format
  21462091msgid "%s: variable may not be assigned value"
  21472092msgstr "%s: на тази променлива не може да се присвои стойност"
  21482093
  2149 #: variables.c:3415
   2094#: variables.c:3453
  21502095#, c-format
  21512096msgid "%s: assigning integer to name reference"
  21522097msgstr "%s: присвояване на число на променлива-указател"
  21532098
  2154 #: variables.c:4324
   2099#: variables.c:4365
  21552100msgid "all_local_variables: no function context at current scope"
  21562101msgstr ""
   
  21582103"видимост"
  21592104
  2160 #: variables.c:4657
   2105#: variables.c:4698
  21612106#, c-format
  21622107msgid "%s has null exportstr"
  21632108msgstr "%s: аргументът за низа за изнасяне не трябва да е „null“"
  21642109
  2165 #: variables.c:4662 variables.c:4671
   2110#: variables.c:4703 variables.c:4712
  21662111#, c-format
  21672112msgid "invalid character %d in exportstr for %s"
  21682113msgstr "неправилен знак на позиция %d в низа за изнасяне за %s"
  21692114
  2170 #: variables.c:4677
   2115#: variables.c:4718
  21712116#, c-format
  21722117msgid "no `=' in exportstr for %s"
  21732118msgstr "липсва „=“ в низа за изнасяне за %s"
  21742119
  2175 #: variables.c:5202
   2120#: variables.c:5243
  21762121msgid "pop_var_context: head of shell_variables not a function context"
  21772122msgstr ""
  2178 "изваждане на контекст на променливи: в началото на структурата за променливи "
  2179 "на\n"
   2123"изваждане на контекст на променливи: в началото на структурата за променливи на\n"
  21802124"обвивката (shell_variables) е нещо, което не е контекст на функция"
  21812125
  2182 #: variables.c:5215
   2126#: variables.c:5256
  21832127msgid "pop_var_context: no global_variables context"
  21842128msgstr ""
   
  21862130"(global_variables)"
  21872131
  2188 #: variables.c:5295
   2132#: variables.c:5336
  21892133msgid "pop_scope: head of shell_variables not a temporary environment scope"
  21902134msgstr ""
   
  21922136"(shell_variables)  е нещо, което не е временна област в обкръжението"
  21932137
  2194 #: variables.c:6231
   2138#: variables.c:6272
  21952139#, c-format
  21962140msgid "%s: %s: cannot open as FILE"
  21972141msgstr "%s: %s не може да се отвори като ФАЙЛ"
  21982142
  2199 #: variables.c:6236
   2143#: variables.c:6277
  22002144#, c-format
  22012145msgid "%s: %s: invalid value for trace file descriptor"
  22022146msgstr "%s: %s: грешен файлов дескриптор за файла за трасиране"
  22032147
  2204 #: variables.c:6281
   2148#: variables.c:6322
  22052149#, c-format
  22062150msgid "%s: %s: compatibility value out of range"
   
  22122156
  22132157#: version.c:47 version2.c:47
  2214 msgid ""
  2215 "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
  2216 "html>\n"
  2217 msgstr ""
  2218 "Лиценз GPLv3+: ОПЛ на GNU, версия 3 или по-висока <http://gnu.org/licenses/"
  2219 "gpl.html>\n"
   2158msgid "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
   2159msgstr "Лиценз GPLv3+: ОПЛ на GNU, версия 3 или по-висока <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
  22202160
  22212161#: version.c:86 version2.c:86
   
  22612201
  22622202#: builtins.c:53
  2263 msgid ""
  2264 "bind [-lpsvPSVX] [-m keymap] [-f filename] [-q name] [-u name] [-r keyseq] [-"
  2265 "x keyseq:shell-command] [keyseq:readline-function or readline-command]"
   2203msgid "bind [-lpsvPSVX] [-m keymap] [-f filename] [-q name] [-u name] [-r keyseq] [-x keyseq:shell-command] [keyseq:readline-function or readline-command]"
  22662204msgstr ""
  22672205"bind [-lpsvPSVX] [-m ПОДРЕДБА_НА_КЛАВИАТУРАТА] [-f ИМЕ_НА_ФАЙЛ]\n"
  22682206"     [-q ИМЕ] [-u ИМЕ] [-r ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ_ОТ_КЛАВИШИ]\n"
  22692207"     [-x ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ_ОТ_КЛАВИШИ:КОМАНДА_НА_ОБВИВКАТА]\n"
  2270 "     [ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ_ОТ_КЛАВИШИ:КОМАНДА_НА_ОБВИВКАТА или "
  2271 "КОМАНДА_НА_READLINE]"
   2208"     [ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ_ОТ_КЛАВИШИ:КОМАНДА_НА_ОБВИВКАТА или КОМАНДА_НА_READLINE]"
  22722209
  22732210#: builtins.c:56
   
  23452282#: builtins.c:105
  23462283msgid "fc [-e ename] [-lnr] [first] [last] or fc -s [pat=rep] [command]"
  2347 msgstr ""
  2348 "fc [-e РЕДАКТОР] [-lnr] [ПЪРВИ] [ПОСЛЕДЕН] или fc -s [ШАБЛОН=ЗАМЕСТИТЕЛ…] "
  2349 "[КОМАНДА]"
   2284msgstr "fc [-e РЕДАКТОР] [-lnr] [ПЪРВИ] [ПОСЛЕДЕН] или fc -s [ШАБЛОН=ЗАМЕСТИТЕЛ…] [КОМАНДА]"
  23502285
  23512286#: builtins.c:109
   
  23662301
  23672302#: builtins.c:123
  2368 msgid ""
  2369 "history [-c] [-d offset] [n] or history -anrw [filename] or history -ps arg "
  2370 "[arg...]"
   2303msgid "history [-c] [-d offset] [n] or history -anrw [filename] or history -ps arg [arg...]"
  23712304msgstr ""
  23722305"history [-c] [-d ОТМЕСТВАНЕ] [БРОЙ] или \n"
   
  23832316
  23842317#: builtins.c:134
  2385 msgid ""
  2386 "kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l "
  2387 "[sigspec]"
   2318msgid "kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]"
  23882319msgstr ""
  23892320"kill [-s СИГНАЛ | -n НОМЕР_НА_СИГНАЛ | -СИГНАЛ] ИД_ПРОЦЕС | ИД_ЗАДАЧА…\n"
   
  23962327
  23972328#: builtins.c:138
  2398 msgid ""
  2399 "read [-ers] [-a array] [-d delim] [-i text] [-n nchars] [-N nchars] [-p "
  2400 "prompt] [-t timeout] [-u fd] [name ...]"
   2329msgid "read [-ers] [-a array] [-d delim] [-i text] [-n nchars] [-N nchars] [-p prompt] [-t timeout] [-u fd] [name ...]"
  24012330msgstr ""
  24022331"read [-ers] [-a МАСИВ] [-d РАЗДЕЛИТЕЛ] [-i ТЕКСТ] [-n БРОЙ_ЗНАЦИ]\n"
   
  24932422
  24942423#: builtins.c:194
  2495 msgid ""
  2496 "if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif COMMANDS; then COMMANDS; ]... [ else "
  2497 "COMMANDS; ] fi"
  2498 msgstr ""
  2499 "if КОМАНДИ; then КОМАНДИ; [ elif КОМАНДИ; then КОМАНДИ; ]… [ else КОМАНДИ; ] "
  2500 "fi"
   2424msgid "if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif COMMANDS; then COMMANDS; ]... [ else COMMANDS; ] fi"
   2425msgstr "if КОМАНДИ; then КОМАНДИ; [ elif КОМАНДИ; then КОМАНДИ; ]… [ else КОМАНДИ; ] fi"
  25012426
  25022427#: builtins.c:196
   
  25572482
  25582483#: builtins.c:231
  2559 msgid ""
  2560 "complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DEI] [-o option] [-A action] [-G globpat] [-"
  2561 "W wordlist]  [-F function] [-C command] [-X filterpat] [-P prefix] [-S "
  2562 "suffix] [name ...]"
   2484msgid "complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DEI] [-o option] [-A action] [-G globpat] [-W wordlist]  [-F function] [-C command] [-X filterpat] [-P prefix] [-S suffix] [name ...]"
  25632485msgstr ""
  25642486"complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DEI] [-o ОПЦИЯ] [-A ДЕЙСТВИЕ]\n"
   
  25672489
  25682490#: builtins.c:235
  2569 msgid ""
  2570 "compgen [-abcdefgjksuv] [-o option] [-A action] [-G globpat] [-W wordlist]  "
  2571 "[-F function] [-C command] [-X filterpat] [-P prefix] [-S suffix] [word]"
   2491msgid "compgen [-abcdefgjksuv] [-o option] [-A action] [-G globpat] [-W wordlist]  [-F function] [-C command] [-X filterpat] [-P prefix] [-S suffix] [word]"
  25722492msgstr ""
  25732493"compgen [-abcdefgjksuv] [-o ОПЦИЯ] [-A ДЕЙСТВИЕ] [-G ШАБЛОН]\n"
   
  25802500
  25812501#: builtins.c:242
  2582 msgid ""
  2583 "mapfile [-d delim] [-n count] [-O origin] [-s count] [-t] [-u fd] [-C "
  2584 "callback] [-c quantum] [array]"
   2502msgid "mapfile [-d delim] [-n count] [-O origin] [-s count] [-t] [-u fd] [-C callback] [-c quantum] [array]"
  25852503msgstr ""
  25862504"mapfile [-d РАЗДЕЛИТЕЛ] [-n БРОЙ] [-O НАЧАЛО] [-s БРОЙ] [-t]\n"
   
  25882506
  25892507#: builtins.c:244
  2590 msgid ""
  2591 "readarray [-d delim] [-n count] [-O origin] [-s count] [-t] [-u fd] [-C "
  2592 "callback] [-c quantum] [array]"
   2508msgid "readarray [-d delim] [-n count] [-O origin] [-s count] [-t] [-u fd] [-C callback] [-c quantum] [array]"
  25932509msgstr ""
  25942510"readarray [-d РАЗДЕЛИТЕЛ] [-n БРОЙ] [-O НАЧАЛО] [-s БРОЙ] [-t]\n"
   
  26102526"    \n"
  26112527"    Exit Status:\n"
  2612 "    alias returns true unless a NAME is supplied for which no alias has "
  2613 "been\n"
   2528"    alias returns true unless a NAME is supplied for which no alias has been\n"
  26142529"    defined."
  26152530msgstr ""
   
  26602575"      -m  keymap         Use KEYMAP as the keymap for the duration of this\n"
  26612576"                         command.  Acceptable keymap names are emacs,\n"
  2662 "                         emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-"
  2663 "move,\n"
   2577"                         emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-move,\n"
  26642578"                         vi-command, and vi-insert.\n"
  26652579"      -l                 List names of functions.\n"
   
  26672581"      -p                 List functions and bindings in a form that can be\n"
  26682582"                         reused as input.\n"
  2669 "      -S                 List key sequences that invoke macros and their "
  2670 "values\n"
  2671 "      -s                 List key sequences that invoke macros and their "
  2672 "values\n"
   2583"      -S                 List key sequences that invoke macros and their values\n"
   2584"      -s                 List key sequences that invoke macros and their values\n"
  26732585"                         in a form that can be reused as input.\n"
  26742586"      -V                 List variable names and values\n"
   
  26762588"                         be reused as input.\n"
  26772589"      -q  function-name  Query about which keys invoke the named function.\n"
  2678 "      -u  function-name  Unbind all keys which are bound to the named "
  2679 "function.\n"
   2590"      -u  function-name  Unbind all keys which are bound to the named function.\n"
  26802591"      -r  keyseq         Remove the binding for KEYSEQ.\n"
  26812592"      -f  filename       Read key bindings from FILENAME.\n"
  26822593"      -x  keyseq:shell-command\tCause SHELL-COMMAND to be executed when\n"
  26832594"    \t\t\t\tKEYSEQ is entered.\n"
  2684 "      -X                 List key sequences bound with -x and associated "
  2685 "commands\n"
   2595"      -X                 List key sequences bound with -x and associated commands\n"
  26862596"                         in a form that can be reused as input.\n"
  26872597"    \n"
   
  26992609"    Опции:\n"
  27002610"      -m  ПОДРЕДБА    \n"
  2701 "              Използване на ПОДРЕДБАта като подредба на функциите на "
  2702 "клавишите\n"
   2611"              Използване на ПОДРЕДБАта като подредба на функциите на клавишите\n"
  27032612"              докато командата се изпълнява.  Валидни са следните имена:\n"
  27042613"              „emacs“, „emacs-standard“, „emacs-meta“, „emacs-ctlx“, „vi“,\n"
   
  27062615"      -l      Списък с имената на функциите.\n"
  27072616"      -P      Списък с имената на функциите и присвояванията.\n"
  2708 "      -p      Списък с имената на функциите и присвояванията във вид, който "
  2709 "може\n"
   2617"      -p      Списък с имената на функциите и присвояванията във вид, който може\n"
  27102618"              да се използва за вход.\n"
  2711 "      -S      Списък с клавишните последователности, които извикват макроси "
  2712 "и\n"
   2619"      -S      Списък с клавишните последователности, които извикват макроси и\n"
  27132620"              стойностите им.\n"
  2714 "      -s      Списък с клавишните последователности, които извикват макроси "
  2715 "и\n"
   2621"      -s      Списък с клавишните последователности, които извикват макроси и\n"
  27162622"              стойностите им във вид, който може да се използва за вход.\n"
  27172623"      -V      Списък с имената на променливите и стойностите им.\n"
  2718 "      -v      Списък с имената на променливите и стойностите им във вид, "
  2719 "който\n"
   2624"      -v      Списък с имената на променливите и стойностите им във вид, който\n"
  27202625"              може да се използва за вход.\n"
  27212626"      -q  ИМЕ_НА_ФУНКЦИЯ\n"
  27222627"              Проверка кои клавиши извикват функцията с това име.\n"
  27232628"      -u  ИМЕ_НА_ФУНКЦИЯ\n"
  2724 "              Премахване на присвояванията към всички клавиши на функцията "
  2725 "с\n"
   2629"              Премахване на присвояванията към всички клавиши на функцията с\n"
  27262630"              това име.\n"
  27272631"      -r  КЛАВИШНА_ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ\n"
  2728 "              Премахване на присвоената функция от "
  2729 "КЛАВИШНАта_ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ.\n"
   2632"              Премахване на присвоената функция от КЛАВИШНАта_ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ.\n"
  27302633"      -f  ФАЙЛ\n"
  27312634"              Прочитане на присвояванията на клавиши от ФАЙЛа.\n"
   
  27332636"               Изпълнение на КОМАНДАта_НА_ОБВИВКАТА при въвеждането на\n"
  27342637"               КЛАВИШНАта_ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ.\n"
  2735 "      -X  Извеждане на клавишните комбинации зададени с „-x“ и свързаните с "
  2736 "тях\n"
   2638"      -X  Извеждане на клавишните комбинации зададени с „-x“ и свързаните с тях\n"
  27372639"               команди във форма, която може да се ползва и за вход\n"
  27382640"    \n"
  27392641"    Изходен код:\n"
  2740 "    bind връща 0, освен когато е зададена непозната опция или възникне "
  2741 "грешка."
   2642"    bind връща 0, освен когато е зададена непозната опция или възникне грешка."
  27422643
  27432644#: builtins.c:330
   
  27532654"Изход от цикли чрез „for“, „while“ или „until“.\n"
  27542655"    \n"
  2755 "    Изход от цикли организирани чрез „for“, „while“ или „until“.  Ако е "
  2756 "зададен\n"
   2656"    Изход от цикли организирани чрез „for“, „while“ или „until“.  Ако е зададен\n"
  27572657"    БРОЙ се излиза от толкова на БРОЙ обхващащи цикли.\n"
  27582658"    \n"
   
  27722672"Продължаване на цикъл  чрез „for“, „while“ или „until“.\n"
  27732673"    \n"
  2774 "    Продължаване със следващата итерация от цикъл, организиран с „for“, "
  2775 "„while“\n"
  2776 "    или „until“.  Ако е зададен БРОЙ,  се продължава със следващата "
  2777 "итерация\n"
   2674"    Продължаване със следващата итерация от цикъл, организиран с „for“, „while“\n"
   2675"    или „until“.  Ако е зададен БРОЙ,  се продължава със следващата итерация\n"
  27782676"    на обхващащия цикъл зададен с този БРОЙ.\n"
  27792677"    \n"
   
  27872685"    Execute SHELL-BUILTIN with arguments ARGs without performing command\n"
  27882686"    lookup.  This is useful when you wish to reimplement a shell builtin\n"
  2789 "    as a shell function, but need to execute the builtin within the "
  2790 "function.\n"
   2687"    as a shell function, but need to execute the builtin within the function.\n"
  27912688"    \n"
  27922689"    Exit Status:\n"
   
  27972694"    \n"
  27982695"    Изпълнение на ВГРАДЕНАта_КОМАНДА с АРГУМЕНТи, без да се търси нормална\n"
  2799 "    команда.  Това е полезно в случаите, когато искате да създадете "
  2800 "вградена\n"
   2696"    команда.  Това е полезно в случаите, когато искате да създадете вградена\n"
  28012697"    команда като функция на обвивката, но във функцията искате да изпълните\n"
  28022698"    вградената команда.\n"
   
  28272723"    използва за получаване на информация за състоянието на стека.\n"
  28282724"    \n"
  2829 "    Стойността на ИЗРАЗа показва за колко рамки спрямо текущата да се "
  2830 "изведе\n"
   2725"    Стойността на ИЗРАЗа показва за колко рамки спрямо текущата да се изведе\n"
  28312726"    информация.  Най-горната рамка е 0.\n"
  28322727"    \n"
  28332728"    Изходен код:\n"
  2834 "    Връща 0, освен ако обвивката изпълнява функция дефинирана в обвивката "
  2835 "или\n"
   2729"    Връща 0, освен ако обвивката изпълнява функция дефинирана в обвивката или\n"
  28362730"    ИЗРАЗът е грешен."
  28372731
   
  28402734"Change the shell working directory.\n"
  28412735"    \n"
  2842 "    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of "
  2843 "the\n"
   2736"    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the\n"
  28442737"    HOME shell variable.\n"
  28452738"    \n"
  2846 "    The variable CDPATH defines the search path for the directory "
  2847 "containing\n"
  2848 "    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon "
  2849 "(:).\n"
  2850 "    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR "
  2851 "begins\n"
   2739"    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing\n"
   2740"    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).\n"
   2741"    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins\n"
  28522742"    with a slash (/), then CDPATH is not used.\n"
  28532743"    \n"
  2854 "    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is "
  2855 "set,\n"
  2856 "    the word is assumed to be  a variable name.  If that variable has a "
  2857 "value,\n"
   2744"    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,\n"
   2745"    the word is assumed to be  a variable name.  If that variable has a value,\n"
  28582746"    its value is used for DIR.\n"
  28592747"    \n"
   
  28712759"    \n"
  28722760"    The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.\n"
  2873 "    `..' is processed by removing the immediately previous pathname "
  2874 "component\n"
   2761"    `..' is processed by removing the immediately previous pathname component\n"
  28752762"    back to a slash or the beginning of DIR.\n"
  28762763"    \n"
  28772764"    Exit Status:\n"
  2878 "    Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully "
  2879 "when\n"
   2765"    Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when\n"
  28802766"    -P is used; non-zero otherwise."
  28812767msgstr ""
   
  28852771"    стандартната директория.\n"
  28862772"    \n"
  2887 "    Променливата „CDPATH“ определя пътя за търсене на директории, които "
  2888 "могат да\n"
   2773"    Променливата „CDPATH“ определя пътя за търсене на директории, които могат да\n"
  28892774"    съдържат ДИРЕКТОРИЯта.  Директориите в „CDPATH“ са разделени с „:“. \n"
  2890 "    Липсващо име на директория означава текущата директория, т.е. „.“. Ако "
  2891 "името\n"
   2775"    Липсващо име на директория означава текущата директория, т.е. „.“. Ако името\n"
  28922776"    на ДИРЕКТОРИЯта започва с наклонена черта „/“, „CDPATH“ не се ползва.\n"
  28932777"    \n"
  28942778"    Ако директорията не е открита, но е зададена опцията на обвивката\n"
  2895 "    „cdable_vars“, то думата се пробва като име на променлива.  Ако "
  2896 "променливата\n"
  2897 "    има стойност, то директорията се сменя към стойността на тази "
  2898 "променлива.\n"
   2779"    „cdable_vars“, то думата се пробва като име на променлива.  Ако променливата\n"
   2780"    има стойност, то директорията се сменя към стойността на тази променлива.\n"
  28992781"    \n"
  29002782"    Опции:\n"
  29012783"      -L  налага следването на символните връзки.  Символните връзки в\n"
  2902 "          ДИРЕКТОРИЯта се обработват след указателите към горна директория "
  2903 "„..“.\n"
  2904 "      -P  налага използването на фактическата подредба на директориите, "
  2905 "вместо\n"
  2906 "          да се следват символните връзки.  Символните връзки в ДИРЕКТОРИЯта "
  2907 "се\n"
   2784"          ДИРЕКТОРИЯта се обработват след указателите към горна директория „..“.\n"
   2785"      -P  налага използването на фактическата подредба на директориите, вместо\n"
   2786"          да се следват символните връзки.  Символните връзки в ДИРЕКТОРИЯта се\n"
  29082787"          обработват след указателите към горна директория „..“.\n"
  2909 "      -e  ако е използвана опцията „-P“ и текущата директория не може да "
  2910 "бъде\n"
   2788"      -e  ако е използвана опцията „-P“ и текущата директория не може да бъде\n"
  29112789"          определена, командата завършва с ненулев изход.\n"
  2912 "      -@  на системите с поддръжка на разширени атрибути файлът се "
  2913 "представя\n"
   2790"      -@  на системите с поддръжка на разширени атрибути файлът се представя\n"
  29142791"          като директория, в която са атрибутите.\n"
  29152792"     \n"
  2916 "    Стандартно символните връзки се следват, все едно е зададена опцията „-"
  2917 "L“\n"
  2918 "    \n"
  2919 "    Изходен код:\n"
  2920 "    Връща 0 при смяна на директорията.  Когато е зададена опцията „-P“, 0 "
  2921 "се\n"
   2793"    Стандартно символните връзки се следват, все едно е зададена опцията „-L“\n"
   2794"    \n"
   2795"    Изходен код:\n"
   2796"    Връща 0 при смяна на директорията.  Когато е зададена опцията „-P“, 0 се\n"
  29222797"    връща при успешно задаване на променливата „PWD„.  Във всички останали\n"
  29232798"    случаи изходът е ненулев."
   
  29482823"    \n"
  29492824"    Изходен код:\n"
  2950 "    0, освен ако е подадена неправилна опция или текущата директория не може "
  2951 "да\n"
   2825"    0, освен ако е подадена неправилна опция или текущата директория не може да\n"
  29522826"    бъде прочетена."
  29532827
   
  29972871"    \n"
  29982872"    Runs COMMAND with ARGS suppressing  shell function lookup, or display\n"
  2999 "    information about the specified COMMANDs.  Can be used to invoke "
  3000 "commands\n"
   2873"    information about the specified COMMANDs.  Can be used to invoke commands\n"
  30012874"    on disk when a function with the same name exists.\n"
  30022875"    \n"
   
  30132886"    \n"
  30142887"    Изпълнение на КОМАНДАта с АРГументи, без тя да се търси като функция на\n"
  3015 "    обвивката, или извеждане на информация за указаните КОМАНДи.  Може да "
  3016 "се\n"
  3017 "    използва за изпълнението на външни команди, дори когато съществува "
  3018 "функция\n"
   2888"    обвивката, или извеждане на информация за указаните КОМАНДи.  Може да се\n"
   2889"    използва за изпълнението на външни команди, дори когато съществува функция\n"
  30192890"    със същото име.\n"
  30202891"    \n"
  30212892"    Опции:\n"
  3022 "      -p  използване на стандартна стойност на PATH.  Така могат да се "
  3023 "открият\n"
   2893"      -p  използване на стандартна стойност на PATH.  Така могат да се открият\n"
  30242894"          всички стандартни инструменти\n"
  3025 "      -v  извежда описание на КОМАНДАта подобно на вградената команда "
  3026 "„type“\n"
   2895"      -v  извежда описание на КОМАНДАта подобно на вградената команда „type“\n"
  30272896"      -V  извежда по пълно описание на всяка КОМАНДА\n"
  30282897"    \n"
   
  30612930"    the `let' command) performed when the variable is assigned a value.\n"
  30622931"    \n"
  3063 "    When used in a function, `declare' makes NAMEs local, as with the "
  3064 "`local'\n"
   2932"    When used in a function, `declare' makes NAMEs local, as with the `local'\n"
  30652933"    command.  The `-g' option suppresses this behavior.\n"
  30662934"    \n"
   
  30712939"Задаване на стойности на променливите и атрибутите.\n"
  30722940"    \n"
  3073 "    Деклариране на променливи и задаване на атрибутите им.  Ако не са "
  3074 "дадени\n"
   2941"    Деклариране на променливи и задаване на атрибутите им.  Ако не са дадени\n"
  30752942"    ИМЕна се изобразяват атрибутите и стойностите на всички променливи.\n"
  30762943"    \n"
  30772944"    Опции:\n"
  3078 "      -f    Ограничаване на действието или извеждането до имената и "
  3079 "дефинициите\n"
   2945"      -f    Ограничаване на действието или извеждането до имената и дефинициите\n"
  30802946"            на функциите\n"
  3081 "      -F    Ограничаване на извеждането само до имената на функциите, заедно "
  3082 "с\n"
  3083 "            номерата на редовете и изходните файлове при изчистване на "
  3084 "грешките\n"
  3085 "      -g    Създаване на глобална променлива, когато опцията е употребена "
  3086 "във\n"
   2947"      -F    Ограничаване на извеждането само до имената на функциите, заедно с\n"
   2948"            номерата на редовете и изходните файлове при изчистване на грешките\n"
   2949"      -g    Създаване на глобална променлива, когато опцията е употребена във\n"
  30872950"            функция.  В противен случай се пренебрегва\n"
  30882951"      -p    Извеждане на атрибутите и стойността на всяко ИМЕ\n"
   
  31062969"    the `let' command).\n"
  31072970"    \n"
  3108 "    Когато се използва във функция, командата „declare“ прави ИМЕната "
  3109 "локални,\n"
  3110 "    все едно се изпълнява командата „local“.  Опцията „-g“ предотвратява "
  3111 "това\n"
   2971"    Когато се използва във функция, командата „declare“ прави ИМЕната локални,\n"
   2972"    все едно се изпълнява командата „local“.  Опцията „-g“ предотвратява това\n"
  31122973"    поведение.\n"
  31132974"    \n"
  31142975"    Изходен код:\n"
  3115 "    0, освен ако е зададена неправилна опция или възникне грешка при "
  3116 "задаването\n"
   2976"    0, освен ако е зададена неправилна опция или възникне грешка при задаването\n"
  31172977"    на стойност на променлива."
  31182978
   
  31433003"Дефиниране на локални променливи.\n"
  31443004"    \n"
  3145 "    Създаване на локална променлива с това ИМЕ и зададената СТОЙНОСТ.  "
  3146 "ОПЦИЯта\n"
   3005"    Създаване на локална променлива с това ИМЕ и зададената СТОЙНОСТ.  ОПЦИЯта\n"
  31473006"    може да е всяка приемана от вградената команда „declare“.\n"
  31483007"    \n"
  3149 "    Локалните променливи могат да се използват само във функция.  Те са "
  3150 "видими\n"
   3008"    Локалните променливи могат да се използват само във функция.  Те са видими\n"
  31513009"    само в нея и нейните наследници.\n"
  31523010"    \n"
  31533011"    Изходен код:\n"
  3154 "    0, освен ако е зададена неправилна ОПЦИЯ, възникне грешка при задаването "
  3155 "на\n"
   3012"    0, освен ако е зададена неправилна ОПЦИЯ, възникне грешка при задаването на\n"
  31563013"    стойност на променлива, или в момента не се изпълнява функция."
  31573014
   
  31603017"Write arguments to the standard output.\n"
  31613018"    \n"
  3162 "    Display the ARGs, separated by a single space character and followed by "
  3163 "a\n"
   3019"    Display the ARGs, separated by a single space character and followed by a\n"
  31643020"    newline, on the standard output.\n"
  31653021"    \n"
   
  31853041"      \\xHH\tthe eight-bit character whose value is HH (hexadecimal).  HH\n"
  31863042"    \t\tcan be one or two hex digits\n"
   3043"      \\uHHHH\tthe Unicode character whose value is the hexadecimal value HHHH.\n"
   3044"    \t\tHHHH can be one to four hex digits.\n"
   3045"      \\UHHHHHHHH the Unicode character whose value is the hexadecimal value\n"
   3046"    \t\tHHHHHHHH. HHHHHHHH can be one to eight hex digits.\n"
  31873047"    \n"
  31883048"    Exit Status:\n"
   
  31963056"    Опции:\n"
  31973057"      -n  не се извежда знак за нов ред.\n"
  3198 "      -e  включва се интерпретирането на знаците, изброени по-долу,  "
  3199 "екранирани\n"
   3058"      -e  включва се интерпретирането на знаците, изброени по-долу,  екранирани\n"
  32003059"           с обратна наклонена черта — „\\“\n"
  32013060"      -Е  изрично се спира интерпретирането на долните знаци\n"
   
  32143073"      \\\\  обратно наклонена черта\n"
  32153074"      \\0nnn\n"
  3216 "          знакът с код в ASCII NNN (в осмична бройна система).  NNN може да "
  3217 "се\n"
  3218 "          състои от 1 до 3 осмични цифри.\n"
   3075"          знакът с код в ASCII NNN (в осмична бройна система).\n"
   3076"          NNN може да се състои от 1 до 3 осмични цифри.\n"
  32193077"      \\xHH\n"
  3220 "          знакът с код в ASCII HH (в шестнайсетична бройна система).  HH "
  3221 "може\n"
  3222 "          да се състои от 1 до 2 шестнайсетични цифри.\n"
   3078"          знакът с код в ASCII HH (в шестнайсетична бройна система).\n"
   3079"          HH може да се състои от 1 до 2 шестнайсетични цифри.\n"
   3080"      \\uHHHH\n"
   3081"          знакът с код в Unicode HHHH (в шестнайсетична бройна система).\n"
   3082"          HHHH може да се състои от 1 до 4 шестнайсетични цифри.\n"
   3083"      \\UHHHHHHHH\n"
   3084"          знакът с код в Unicode HHHHHHHH (в шестнайсетична бройна система).\n"
   3085"          HHHHHHHH може да се състои от 1 до 8 шестнайсетични цифри.\n"
  32233086"    \n"
  32243087"    Изходен код:\n"
  32253088"    Връща 0, освен ако не възникне грешка при извеждането."
  32263089
  3227 #: builtins.c:591
   3090#: builtins.c:595
  32283091msgid ""
  32293092"Write arguments to the standard output.\n"
   
  32393102"Извеждане на аргументите на стандартния изход.\n"
  32403103"    \n"
  3241 "    Извеждане на АРГументите на стандартния изход последвани от знак за нов "
  3242 "ред.\n"
   3104"    Извеждане на АРГументите на стандартния изход последвани от знак за нов ред.\n"
  32433105"    \n"
  32443106"    Опции:\n"
   
  32483110"    Връща 0, освен ако възникне грешка при извеждането."
  32493111
  3250 #: builtins.c:606
   3112#: builtins.c:610
  32513113msgid ""
  32523114"Enable and disable shell builtins.\n"
   
  32773139"    \n"
  32783140"    Включване и изключване на командите вградени в обвивката.  Изключването\n"
  3279 "    позволява извикването на външна команда със същото име като вградена "
  3280 "без\n"
   3141"    позволява извикването на външна команда със същото име като вградена без\n"
  32813142"    използването на пълното име с пътя.\n"
  32823143"    \n"
   
  32853146"            включени или не\n"
  32863147"      -n    Изключване на вградените команди с посочените ИМЕна.  Ако не са\n"
  3287 "            дадени ИМЕна, се извежда списъкът с изключените вътрешни "
  3288 "команди\n"
  3289 "      -p    Извеждане на списъка с вътрешни команди във формат, който може "
  3290 "да\n"
   3148"            дадени ИМЕна, се извежда списъкът с изключените вътрешни команди\n"
   3149"      -p    Извеждане на списъка с вътрешни команди във формат, който може да\n"
  32913150"            се ползва като вход\n"
  3292 "      -s    Извеждане само на имената на специалните вградени команди "
  3293 "според\n"
   3151"      -s    Извеждане само на имената на специалните вградени команди според\n"
  32943152"            POSIX\n"
  32953153"    \n"
   
  33023160"    включена.\n"
  33033161"    \n"
  3304 "    За да ползвате командата „test“, която се намира в пътя за изпълнение "
  3305 "$PATH,\n"
   3162"    За да ползвате командата „test“, която се намира в пътя за изпълнение $PATH,\n"
  33063163"    вместо вградения в обвивката вариант изпълнете: „enable -n test“.\n"
  33073164"    \n"
   
  33093166"    0, освен ако ИМЕто не е на вградена команда или не възникне грешка."
  33103167
  3311 #: builtins.c:634
   3168#: builtins.c:638
  33123169msgid ""
  33133170"Execute arguments as a shell command.\n"
  33143171"    \n"
  3315 "    Combine ARGs into a single string, use the result as input to the "
  3316 "shell,\n"
   3172"    Combine ARGs into a single string, use the result as input to the shell,\n"
  33173173"    and execute the resulting commands.\n"
  33183174"    \n"
   
  33283184"    Връща изходния код на командата или код за успех, ако командата е нулева."
  33293185
  3330 #: builtins.c:646
   3186#: builtins.c:650
  33313187msgid ""
  33323188"Parse option arguments.\n"
   
  33703226"Анализиране на опциите и аргументите.\n"
  33713227"    \n"
  3372 "    getopts се използва от процедурите на обвивката за анализа на "
  3373 "позиционните\n"
   3228"    getopts се използва от процедурите на обвивката за анализа на позиционните\n"
  33743229"    аргументи и опции.\n"
  33753230"    \n"
  3376 "    НИЗът_С_ОПЦИИ съдържа знаците, които трябва да се разпознават като "
  3377 "опции.\n"
  3378 "    Ако буквата е следвана от двоеточие, очаква се опцията да получава "
  3379 "аргумент,\n"
   3231"    НИЗът_С_ОПЦИИ съдържа знаците, които трябва да се разпознават като опции.\n"
   3232"    Ако буквата е следвана от двоеточие, очаква се опцията да получава аргумент,\n"
  33803233"    който да е разделен от нея с интервал(и).\n"
  33813234"    \n"
  3382 "    При всяко извикване „getopts“ поставя следващата опция в променливата "
  3383 "на\n"
  3384 "    обвивката „name“, като я инициализира, ако тя не съществува, а индексът "
  3385 "на\n"
  3386 "    следващия аргумент, който трябва да се обработи, в променливата на "
  3387 "обвивката\n"
  3388 "    „OPTIND“.  „OPTIND“ се инициализира да е 1 при всяко извикване на "
  3389 "обвивка\n"
   3235"    При всяко извикване „getopts“ поставя следващата опция в променливата на\n"
   3236"    обвивката „name“, като я инициализира, ако тя не съществува, а индексът на\n"
   3237"    следващия аргумент, който трябва да се обработи, в променливата на обвивката\n"
   3238"    „OPTIND“.  „OPTIND“ се инициализира да е 1 при всяко извикване на обвивка\n"
  33903239"    или скрипт.  Когато опцията се нуждае от аргумент, той се поставя в\n"
  33913240"    променливата на обвивката „OPTARG“.\n"
  33923241"    \n"
  33933242"    „getopts“ докладва грешки по един от два начина.  Ако първият знак на\n"
  3394 "    „OPTSTRING“ е двоеточие, „getopts“ използва тихо докладване.  В този "
  3395 "режим\n"
  3396 "    не се извеждат никакви съобщения за грешка.  Ако се срещне неправилна "
  3397 "опция,\n"
  3398 "    „getopts“ слага срещнатия знак за опция в „OPTARG“.  Ако липсва "
  3399 "задължителен\n"
  3400 "    аргумент, „getopts“ слага „:“ в променливата „ИМЕ“, а в „OPTARG“ — "
  3401 "срещнатия\n"
  3402 "    знак за опция.  Когато „getopts“ не е в режим на тихо докладване и се "
  3403 "срещне\n"
  3404 "    неправилна опция, в променливата „ИМЕ“ се слага „?“, а „OPTARG“ се "
  3405 "премахва,\n"
  3406 "    а ако липсва задължителен аргумент, допълнително се изписва "
  3407 "диагностично\n"
   3243"    „OPTSTRING“ е двоеточие, „getopts“ използва тихо докладване.  В този режим\n"
   3244"    не се извеждат никакви съобщения за грешка.  Ако се срещне неправилна опция,\n"
   3245"    „getopts“ слага срещнатия знак за опция в „OPTARG“.  Ако липсва задължителен\n"
   3246"    аргумент, „getopts“ слага „:“ в променливата „ИМЕ“, а в „OPTARG“ — срещнатия\n"
   3247"    знак за опция.  Когато „getopts“ не е в режим на тихо докладване и се срещне\n"
   3248"    неправилна опция, в променливата „ИМЕ“ се слага „?“, а „OPTARG“ се премахва,\n"
   3249"    а ако липсва задължителен аргумент, допълнително се изписва диагностично\n"
  34083250"    съобщение.\n"
  34093251"    \n"
  3410 "    Ако променливата на обвивката „OPTERR“ е със стойност 0, „getopts“ "
  3411 "изключва\n"
  3412 "    извеждането на диагностични съобщения, дори първият знак в „OPTSTRING“ "
  3413 "да не\n"
   3252"    Ако променливата на обвивката „OPTERR“ е със стойност 0, „getopts“ изключва\n"
   3253"    извеждането на диагностични съобщения, дори първият знак в „OPTSTRING“ да не\n"
  34143254"    е двоеточие.  По подразбиране „OPTERR“ е със стойност 1.\n"
  34153255"    \n"
  3416 "    „getopts“ по принцип анализира позиционните аргументи ($0 — $9), но ако "
  3417 "са\n"
   3256"    „getopts“ по принцип анализира позиционните аргументи ($0 — $9), но ако са\n"
  34183257"    дадени повече аргументи, те биват анализирани вместо това.\n"
  34193258"    \n"
  34203259"    Изходен код:\n"
  3421 "    Връща 0 при откриването на опция.  Връща друга стойност при стигането "
  3422 "на\n"
   3260"    Връща 0 при откриването на опция.  Връща друга стойност при стигането на\n"
  34233261"    последната опция или при възникването на грешка."
  34243262
  3425 #: builtins.c:688
   3263#: builtins.c:692
  34263264msgid ""
  34273265"Replace the shell with the given command.\n"
  34283266"    \n"
  34293267"    Execute COMMAND, replacing this shell with the specified program.\n"
  3430 "    ARGUMENTS become the arguments to COMMAND.  If COMMAND is not "
  3431 "specified,\n"
   3268"    ARGUMENTS become the arguments to COMMAND.  If COMMAND is not specified,\n"
  34323269"    any redirections take effect in the current shell.\n"
  34333270"    \n"
   
  34373274"      -l\tplace a dash in the zeroth argument to COMMAND\n"
  34383275"    \n"
  3439 "    If the command cannot be executed, a non-interactive shell exits, "
  3440 "unless\n"
   3276"    If the command cannot be executed, a non-interactive shell exits, unless\n"
  34413277"    the shell option `execfail' is set.\n"
  34423278"    \n"
  34433279"    Exit Status:\n"
  3444 "    Returns success unless COMMAND is not found or a redirection error "
  3445 "occurs."
   3280"    Returns success unless COMMAND is not found or a redirection error occurs."
  34463281msgstr ""
  34473282"Заместване на обвивката с дадената команда.\n"
  34483283"    \n"
  3449 "    Изпълняване на КОМАНДАта, като тя замества текущата обвивка.  "
  3450 "АРГУМЕНТите\n"
   3284"    Изпълняване на КОМАНДАта, като тя замества текущата обвивка.  АРГУМЕНТите\n"
  34513285"    се подават на КОМАНДАта.  Ако не е дадена КОМАНДА, пренасочванията се\n"
  34523286"    извършват в текущата обвивка.\n"
   
  34573291"      -l        поставяне на тире в нулевия аргумент на КОМАНДАта\n"
  34583292"    \n"
  3459 "    Ако КОМАНДАта не може да бъде изпълнена, трябва да съществува "
  3460 "неинтерактивна\n"
   3293"    Ако КОМАНДАта не може да бъде изпълнена, трябва да съществува неинтерактивна\n"
  34613294"    обвивка, освен ако не е зададена опцията на обвивката „execfail“.\n"
  34623295"    \n"
   
  34653298"    пренасочването."
  34663299
  3467 #: builtins.c:709
   3300#: builtins.c:713
  34683301msgid ""
  34693302"Exit the shell.\n"
   
  34743307"Изход от обвивката.\n"
  34753308"    \n"
  3476 "    Изход от обвивката с този ЦИФРОВ_КОД.  Ако той е изпуснат, то изходният "
  3477 "код\n"
   3309"    Изход от обвивката с този ЦИФРОВ_КОД.  Ако той е изпуснат, то изходният код\n"
  34783310"    е този на последната изпълнена команда."
  34793311
  3480 #: builtins.c:718
   3312#: builtins.c:722
  34813313msgid ""
  34823314"Exit a login shell.\n"
  34833315"    \n"
  3484 "    Exits a login shell with exit status N.  Returns an error if not "
  3485 "executed\n"
   3316"    Exits a login shell with exit status N.  Returns an error if not executed\n"
  34863317"    in a login shell."
  34873318msgstr ""
  34883319"Изход от входната обвивка.\n"
  34893320"    \n"
  3490 "    Изход от входната обвивка с този ЦИФРОВ_КОД.  Връща грешка, ако е "
  3491 "изпълнена\n"
   3321"    Изход от входната обвивка с този ЦИФРОВ_КОД.  Връща грешка, ако е изпълнена\n"
  34923322"    в обвивка, която не е входна."
  34933323
  3494 #: builtins.c:728
   3324#: builtins.c:732
  34953325msgid ""
  34963326"Display or execute commands from the history list.\n"
  34973327"    \n"
  3498 "    fc is used to list or edit and re-execute commands from the history "
  3499 "list.\n"
   3328"    fc is used to list or edit and re-execute commands from the history list.\n"
  35003329"    FIRST and LAST can be numbers specifying the range, or FIRST can be a\n"
  35013330"    string, which means the most recent command beginning with that\n"
   
  35033332"    \n"
  35043333"    Options:\n"
  3505 "      -e ENAME\tselect which editor to use.  Default is FCEDIT, then "
  3506 "EDITOR,\n"
   3334"      -e ENAME\tselect which editor to use.  Default is FCEDIT, then EDITOR,\n"
  35073335"    \t\tthen vi\n"
  35083336"      -l \tlist lines instead of editing\n"
   
  35183346"    \n"
  35193347"    Exit Status:\n"
  3520 "    Returns success or status of executed command; non-zero if an error "
  3521 "occurs."
   3348"    Returns success or status of executed command; non-zero if an error occurs."
  35223349msgstr ""
  35233350"Извеждане и/или изпълнение на команди от историята.\n"
  35243351"    \n"
  3525 "    fc се използва за изброяването или редактирането и повторното изпълнение "
  3526 "на\n"
   3352"    fc се използва за изброяването или редактирането и повторното изпълнение на\n"
  35273353"    команди от списъка на историята.\n"
  3528 "    ПЪРВИ и ПОСЛЕДЕН са номера, които могат да указват допустимия диапазон.  "
  3529 "Ако\n"
   3354"    ПЪРВИ и ПОСЛЕДЕН са номера, които могат да указват допустимия диапазон.  Ако\n"
  35303355"    е зададен само ПЪРВИят аргумент, той задава низ, който е началото на\n"
  35313356"    команда.\n"
   
  35343359"      -e  РЕДАКТОР\n"
  35353360"          избор на текстов редактор, който да се използва.  Стандартно е\n"
  3536 "          указаният в променливата „FCEDIT“, след това се проверява „EDITOR“ "
  3537 "и\n"
   3361"          указаният в променливата „FCEDIT“, след това се проверява „EDITOR“ и\n"
  35383362"          в краен случай е „vi“.\n"
  35393363"      -l  редовете да се покажат вместо редактират.\n"
   
  35413365"      -r  обратна подредба (отпред да е най-новият ред).\n"
  35423366"    \n"
  3543 "    При варианта „fc -s [ШАБЛОН=ЗАМЕСТИТЕЛ…] [КОМАНДА]“ командата се "
  3544 "изпълнява, като\n"
   3367"    При варианта „fc -s [ШАБЛОН=ЗАМЕСТИТЕЛ…] [КОМАНДА]“ командата се изпълнява, като\n"
  35453368"    всяка поява на ШАБЛона се заменя със ЗАМЕСТителя.\n"
  35463369"    \n"
  3547 "    Удобен за използване синоним е „r='fc -s'“.  По такъв начин, ако "
  3548 "напишете\n"
  3549 "    „r cc“, ще се изпълни последната команда, която започва с „cc“, а "
  3550 "когато\n"
   3370"    Удобен за използване синоним е „r='fc -s'“.  По такъв начин, ако напишете\n"
   3371"    „r cc“, ще се изпълни последната команда, която започва с „cc“, а когато\n"
  35513372"    се въведе само „r“, ще се изпълни последната команда.\n"
  35523373"    \n"
  35533374"    Изходен код:\n"
  3554 "    Връща 0 или изхода от последната команда, който не е 0 в случай на "
  3555 "грешка."
  3556 
  3557 #: builtins.c:758
   3375"    Връща 0 или изхода от последната команда, който не е 0 в случай на грешка."
   3376
   3377#: builtins.c:762
  35583378msgid ""
  35593379"Move job to the foreground.\n"
   
  35753395"    поставянето на задачата от фонов към текущ режим възникне такава."
  35763396
  3577 #: builtins.c:773
   3397#: builtins.c:777
  35783398msgid ""
  35793399"Move jobs to the background.\n"
  35803400"    \n"
  3581 "    Place the jobs identified by each JOB_SPEC in the background, as if "
  3582 "they\n"
  3583 "    had been started with `&'.  If JOB_SPEC is not present, the shell's "
  3584 "notion\n"
   3401"    Place the jobs identified by each JOB_SPEC in the background, as if they\n"
   3402"    had been started with `&'.  If JOB_SPEC is not present, the shell's notion\n"
  35853403"    of the current job is used.\n"
  35863404"    \n"
   
  35913409"    \n"
  35923410"    Поставя всяка ЗАДАЧА във фонов режим, все едно е била стартирана с „&“.\n"
  3593 "    Ако липсва аргумент ЗАДАЧА, се използва текущата задача според "
  3594 "обвивката.\n"
   3411"    Ако липсва аргумент ЗАДАЧА, се използва текущата задача според обвивката.\n"
  35953412"    \n"
  35963413"    Изходен код:\n"
  35973414"    0, освен ако управлението на задачи е изключено или възникне грешка."
  35983415
  3599 #: builtins.c:787
   3416#: builtins.c:791
  36003417msgid ""
  36013418"Remember or display program locations.\n"
  36023419"    \n"
  36033420"    Determine and remember the full pathname of each command NAME.  If\n"
  3604 "    no arguments are given, information about remembered commands is "
  3605 "displayed.\n"
   3421"    no arguments are given, information about remembered commands is displayed.\n"
  36063422"    \n"
  36073423"    Options:\n"
   
  36223438"Запомняне или извеждане на местоположенията на програми.\n"
  36233439"    \n"
  3624 "    Определяне и запомняне на пълното име с пътя на всяко ИМЕ.  Ако не са "
  3625 "дадени\n"
   3440"    Определяне и запомняне на пълното име с пътя на всяко ИМЕ.  Ако не са дадени\n"
  36263441"    аргументи, се извежда информация за всички запомнени команди.\n"
  36273442"    \n"
   
  36333448"      -r    Забравяне на всички запомнени местоположения\n"
  36343449"      -t    Извеждане на запомнените местоположения на всички ИМЕна.  Ако е\n"
  3635 "            посочено повече от едно ИМЕ, всяко местоположение се предшества "
  3636 "от\n"
   3450"            посочено повече от едно ИМЕ, всяко местоположение се предшества от\n"
  36373451"            ИМЕто\n"
  36383452"    Аргументи:\n"
  3639 "      ИМЕ    Всяко име се търси в пътя за изпълнение „PATH“ и при намирането "
  3640 "му\n"
   3453"      ИМЕ    Всяко име се търси в пътя за изпълнение „PATH“ и при намирането му\n"
  36413454"             се добавя в списъка със запомнени команди.\n"
  36423455"    \n"
   
  36443457"    0, освен ако ИМЕто не бъде открито или е дадена неправилна опция."
  36453458
  3646 #: builtins.c:812
   3459#: builtins.c:816
  36473460msgid ""
  36483461"Display information about builtin commands.\n"
   
  36623475"    \n"
  36633476"    Exit Status:\n"
  3664 "    Returns success unless PATTERN is not found or an invalid option is "
  3665 "given."
   3477"    Returns success unless PATTERN is not found or an invalid option is given."
  36663478msgstr ""
  36673479"Извеждане на информация за вградените команди.\n"
  36683480"    \n"
  3669 "    Извежда кратка информация за вградените команди.  Ако е указан ШАБЛОН, "
  3670 "се\n"
  3671 "    извежда информация за напасващите команди.  В противен случай се "
  3672 "изважда\n"
   3481"    Извежда кратка информация за вградените команди.  Ако е указан ШАБЛОН, се\n"
   3482"    извежда информация за напасващите команди.  В противен случай се изважда\n"
  36733483"    информация за всички команди.\n"
  36743484"    \n"
   
  36763486"      -d    Извеждане на кратко описание на всяка тема\n"
  36773487"      -m    Извеждане във формат наподобяващ страница от ръководствата\n"
  3678 "      -s    Извеждане само на кратко обобщение за използването на всяка "
  3679 "команда,\n"
   3488"      -s    Извеждане само на кратко обобщение за използването на всяка команда,\n"
  36803489"            съвпадаща с ШАБЛОНа\n"
  36813490"    \n"
  36823491"    Аргументи:\n"
  3683 "      ШАБЛОН  Шаблон за имената на командите, за които да се изведе "
  3684 "информация\n"
   3492"      ШАБЛОН  Шаблон за имената на командите, за които да се изведе информация\n"
  36853493"    \n"
  36863494"    Изходен код:\n"
   
  36883496"    неправилна опция."
  36893497
  3690 #: builtins.c:836
   3498#: builtins.c:840
  36913499msgid ""
  36923500"Display or manipulate the history list.\n"
   
  37163524"    If the HISTTIMEFORMAT variable is set and not null, its value is used\n"
  37173525"    as a format string for strftime(3) to print the time stamp associated\n"
  3718 "    with each displayed history entry.  No time stamps are printed "
  3719 "otherwise.\n"
   3526"    with each displayed history entry.  No time stamps are printed otherwise.\n"
  37203527"    \n"
  37213528"    Exit Status:\n"
   
  37243531"Извеждане и управление на списъка на историята.\n"
  37253532"    \n"
  3726 "    Отпечатване на списъка на историята с номера на ред.  Редовете, които "
  3727 "са\n"
   3533"    Отпечатване на списъка на историята с номера на ред.  Редовете, които са\n"
  37283534"    отбелязани със знака „*“, са били променени.  Аргументът N указва да се\n"
  37293535"    извеждат само N на брой реда.\n"
   
  37353541"        Отрицателните позиции се броят от края на историята\n"
  37363542"    -a  добавя историята от текущата сесия към файла с историята.\n"
  3737 "    -n  прочитане на непрочетените редове от файла с историята и добавяне "
  3738 "към\n"
   3543"    -n  прочитане на непрочетените редове от файла с историята и добавяне към\n"
  37393544"        текущата история.\n"
  3740 "    -r  прочитане на файла с историята и добавяне на съдържанието към "
  3741 "текущата\n"
   3545"    -r  прочитане на файла с историята и добавяне на съдържанието към текущата\n"
  37423546"        история.\n"
  37433547"    -w  записване на текущата история във файла за историята.\n"
  3744 "    -p  извършване на историческо заместване за всеки АРГУМЕНТ, а резултатът "
  3745 "да\n"
   3548"    -p  извършване на историческо заместване за всеки АРГУМЕНТ, а резултатът да\n"
  37463549"        се изведе, без нищо да се записва в историята на командите.\n"
  3747 "    -s  аргументите, които не са опции, се добавят като един елемент към "
  3748 "файла с\n"
   3550"    -s  аргументите, които не са опции, се добавят като един елемент към файла с\n"
  37493551"        историята.\n"
  37503552"    \n"
   
  37533555"    средата „HISTFILE“. В противен случай се ползва „~/.bash_history“.\n"
  37543556"    \n"
  3755 "    Ако променливата „HISTTIMEFORMAT“ е зададена и не е „null“, стойността ѝ "
  3756 "се\n"
  3757 "    използва като форматиращия низ за функцията „strftime“, за да се "
  3758 "отбелязва\n"
  3759 "    времето свързано с всеки елемент от историята.  В противен случай "
  3760 "времето не\n"
   3557"    Ако променливата „HISTTIMEFORMAT“ е зададена и не е „null“, стойността ѝ се\n"
   3558"    използва като форматиращия низ за функцията „strftime“, за да се отбелязва\n"
   3559"    времето свързано с всеки елемент от историята.  В противен случай времето не\n"
  37613560"    се записва.\n"
  37623561"    \n"
   
  37643563"    0.  Ако възникне грешка или е подадена неправилна опция връща грешка."
  37653564
  3766 #: builtins.c:873
   3565#: builtins.c:877
  37673566msgid ""
  37683567"Display status of jobs.\n"
   
  38023601"    \n"
  38033602"    Ако е зададена опцията „-x“, КОМАНДАта се изпълнява, след като всички\n"
  3804 "    ЗАДАЧи, които се появяват като АРГУМЕНТи, се заменят с идентификатора "
  3805 "на\n"
   3603"    ЗАДАЧи, които се появяват като АРГУМЕНТи, се заменят с идентификатора на\n"
  38063604"    водача на групата процеси.\n"
  38073605"    \n"
   
  38103608"    ползва „-x“, връща изходното състояние на КОМАНДАта."
  38113609
  3812 #: builtins.c:900
   3610#: builtins.c:904
  38133611msgid ""
  38143612"Remove jobs from current shell.\n"
   
  38283626"Премахване на ЗАДАЧи от текущата обвивка.\n"
  38293627"    \n"
  3830 "    Премахва всеки аргумент-задача от таблицата на активните задачи. Ако "
  3831 "ЗАДАЧА\n"
   3628"    Премахва всеки аргумент-задача от таблицата на активните задачи. Ако ЗАДАЧА\n"
  38323629"    не е указана, се използва тази, която обвивката счита за текуща.\n"
  38333630"    \n"
   
  38413638"    0, освен когато е дадена неправилна опция или несъществуваща ЗАДАЧА."
  38423639
  3843 #: builtins.c:919
   3640#: builtins.c:923
  38443641msgid ""
  38453642"Send a signal to a job.\n"
   
  38753672"          СИГНАЛ се интерпретира като номер на сигнал\n"
  38763673"      -l  изброява имената на сигналите.  Ако към командата са добавени\n"
  3877 "          аргументи, те се интерпретират като номера на сигналите чиито "
  3878 "имена\n"
   3674"          аргументи, те се интерпретират като номера на сигналите чиито имена\n"
  38793675"          да се изброят.\n"
  38803676"      -L  синоним на „-l“\n"
  38813677"    \n"
  3882 "    „kill“ е команда вградена в обвивката поради две причини: позволява да "
  3883 "се\n"
  3884 "    използват и идентификатори на задачи освен идентификатори на процеси, а "
  3885 "и\n"
  3886 "    ако сте пуснали максимално разрешения за вас брой процеси, няма да ви "
  3887 "се\n"
   3678"    „kill“ е команда вградена в обвивката поради две причини: позволява да се\n"
   3679"    използват и идентификатори на задачи освен идентификатори на процеси, а и\n"
   3680"    ако сте пуснали максимално разрешения за вас брой процеси, няма да ви се\n"
  38883681"    налага да пуснете още един процес, за да убиете друг.\n"
  38893682"    \n"
   
  38913684"    0.  Ако възникне грешка или е подадена неправилна опция, връща грешка."
  38923685
  3893 #: builtins.c:943
   3686#: builtins.c:947
  38943687msgid ""
  38953688"Evaluate arithmetic expressions.\n"
   
  38983691"    fixed-width integers with no check for overflow, though division by 0\n"
  38993692"    is trapped and flagged as an error.  The following list of operators is\n"
  3900 "    grouped into levels of equal-precedence operators.  The levels are "
  3901 "listed\n"
   3693"    grouped into levels of equal-precedence operators.  The levels are listed\n"
  39023694"    in order of decreasing precedence.\n"
  39033695"    \n"
   
  39373729"Изчисляване на аритметичен израз.\n"
  39383730"    \n"
  3939 "    Всеки АРГУМЕНТ е аритметичен израз, който се бъде изчислен.  "
  3940 "Изчисленията\n"
   3731"    Всеки АРГУМЕНТ е аритметичен израз, който се бъде изчислен.  Изчисленията\n"
  39413732"    се извършват в аритметика с целочислени стойности с постоянна широчина\n"
  39423733"    без проверка за препълване.  Делението на 0 се прихваща и се отбелязва\n"
   
  39643755"                   присвояване\n"
  39653756"    \n"
  3966 "    Разрешено е ползването на променливи на обвивката като операнди.  Името "
  3967 "на\n"
   3757"    Разрешено е ползването на променливи на обвивката като операнди.  Името на\n"
  39683758"    променлива се замества с нейната стойност (която се преобразува до цяло\n"
  3969 "    число с постоянна широчина) в израза.  Не е необходимо променливата да е "
  3970 "с\n"
   3759"    число с постоянна широчина) в израза.  Не е необходимо променливата да е с\n"
  39713760"    атрибут за целочисленост, за да се използва в израз.\n"
  39723761"    \n"
  3973 "    Операторите се изчисляват по приоритет.  Подизразите в скоби се "
  3974 "изчисляват\n"
   3762"    Операторите се изчисляват по приоритет.  Подизразите в скоби се изчисляват\n"
  39753763"    първи и могат да променят приоритета.\n"
  39763764"    \n"
   
  39793767"    случай — връща 0."
  39803768
  3981 #: builtins.c:988
   3769#: builtins.c:992
  39823770msgid ""
  39833771"Read a line from the standard input and split it into fields.\n"
  39843772"    \n"
  39853773"    Reads a single line from the standard input, or from file descriptor FD\n"
  3986 "    if the -u option is supplied.  The line is split into fields as with "
  3987 "word\n"
   3774"    if the -u option is supplied.  The line is split into fields as with word\n"
  39883775"    splitting, and the first word is assigned to the first NAME, the second\n"
  39893776"    word to the second NAME, and so on, with any leftover words assigned to\n"
  3990 "    the last NAME.  Only the characters found in $IFS are recognized as "
  3991 "word\n"
   3777"    the last NAME.  Only the characters found in $IFS are recognized as word\n"
  39923778"    delimiters.\n"
  39933779"    \n"
  3994 "    If no NAMEs are supplied, the line read is stored in the REPLY "
  3995 "variable.\n"
   3780"    If no NAMEs are supplied, the line read is stored in the REPLY variable.\n"
  39963781"    \n"
  39973782"    Options:\n"
   
  40053790"    \t\tfor a newline, but honor a delimiter if fewer than\n"
  40063791"    \t\tNCHARS characters are read before the delimiter\n"
  4007 "      -N nchars\treturn only after reading exactly NCHARS characters, "
  4008 "unless\n"
   3792"      -N nchars\treturn only after reading exactly NCHARS characters, unless\n"
  40093793"    \t\tEOF is encountered or read times out, ignoring any\n"
  40103794"    \t\tdelimiter\n"
   
  40243808"    \n"
  40253809"    Exit Status:\n"
  4026 "    The return code is zero, unless end-of-file is encountered, read times "
  4027 "out\n"
  4028 "    (in which case it's greater than 128), a variable assignment error "
  4029 "occurs,\n"
   3810"    The return code is zero, unless end-of-file is encountered, read times out\n"
   3811"    (in which case it's greater than 128), a variable assignment error occurs,\n"
  40303812"    or an invalid file descriptor is supplied as the argument to -u."
  40313813msgstr ""
  40323814"Изчитане на ред от стандартния вход и разделянето му по полета.\n"
  40333815"    \n"
  4034 "    От стандартния вход или от файловия дескриптор ФД, ако е използвана "
  4035 "опцията\n"
  4036 "    „-u“, се прочита един ред.  Редът се разделя на полета — думи.  Първата "
  4037 "дума\n"
   3816"    От стандартния вход или от файловия дескриптор ФД, ако е използвана опцията\n"
   3817"    „-u“, се прочита един ред.  Редът се разделя на полета — думи.  Първата дума\n"
  40383818"    се присвоява на първото ИМЕ, втората дума на второто ИМЕ и т.н., а на\n"
  4039 "    последното ИМЕ се присвояват оставащите думи.   Като разделители на думи "
  4040 "се\n"
   3819"    последното ИМЕ се присвояват оставащите думи.   Като разделители на думи се\n"
  40413820"    използват само знаците указани в променливата „IFS“.\n"
  40423821"    \n"
  4043 "    Ако не са дадени ИМЕна, прочетеният ред се запазва в променливата "
  4044 "„REPLY“.\n"
   3822"    Ако не са дадени ИМЕна, прочетеният ред се запазва в променливата „REPLY“.\n"
  40453823"    \n"
  40463824"    Опции:\n"
  4047 "      -a  прочетените думи се присвояват последователно на елементите на "
  4048 "МАСИВа,\n"
   3825"      -a  прочетените думи се присвояват последователно на елементите на МАСИВа,\n"
  40493826"          като индексът му започва от 0.\n"
  40503827"      -d РАЗДЕЛИТЕЛ\n"
  4051 "          четенето продължава до прочитането на първия знак, който присъства "
  4052 "в\n"
   3828"          четенето продължава до прочитането на първия знак, който присъства в\n"
  40533829"          променливата „DELIM“, а не до минаването на нов ред.\n"
  40543830"      -e  за четене на реда се използва readline\n"
   
  40563832"          за първоначален текст в readline се ползва ТЕКСТ\n"
  40573833"      -n БРОЙ_ЗНАЦИ\n"
  4058 "          четенето завършва след прочитането на този БРОЙ_ЗНАЦИ, не се чака "
  4059 "за\n"
   3834"          четенето завършва след прочитането на този БРОЙ_ЗНАЦИ, не се чака за\n"
  40603835"          нов ред.  Разделител в рамките на този БРОЙ_ЗНАЦИ се зачита.\n"
  40613836"      -N БРОЙ_ЗНАЦИ\n"
  4062 "          четенето завършва с прочитането на точно този БРОЙ_ЗНАЦИ, освен "
  4063 "ако\n"
   3837"          четенето завършва с прочитането на точно този БРОЙ_ЗНАЦИ, освен ако\n"
  40643838"          не се появи EOF или времето за изчакване на въвеждане не изтече.\n"
  40653839"          Всички разделители се пренебрегват.\n"
   
  40703844"      -s  входът от терминал не се отпечатва на екрана.\n"
  40713845"      -t БРОЙ_СЕКУНДИ\n"
  4072 "          задава интервал от този БРОЙ_СЕКУНДИ, в който трябва да се въведе "
  4073 "цял\n"
   3846"          задава интервал от този БРОЙ_СЕКУНДИ, в който трябва да се въведе цял\n"
  40743847"          ред.  В противен случай read завършва с грешка. Ако е зададена,\n"
  4075 "          стойността на променливата „TMOUT“ обозначава времето, за което "
  4076 "трябва\n"
  4077 "          да се въведе редът.  За БРОЙ_СЕКУНДИ може да се ползва и нецяло "
  4078 "число.\n"
  4079 "          Ако БРОЙ_СЕКУНДИ e 0, read незабавно завършва работа, без да се "
  4080 "опитва\n"
  4081 "          да чете данни и връща код 0, само ако от указания файлов "
  4082 "дескриптор\n"
   3848"          стойността на променливата „TMOUT“ обозначава времето, за което трябва\n"
   3849"          да се въведе редът.  За БРОЙ_СЕКУНДИ може да се ползва и нецяло число.\n"
   3850"          Ако БРОЙ_СЕКУНДИ e 0, read незабавно завършва работа, без да се опитва\n"
   3851"          да чете данни и връща код 0, само ако от указания файлов дескриптор\n"
  40833852"          могат да се прочетат данни.\n"
  40843853"    \n"
  40853854"    Изходен код:\n"
  4086 "    0, освен ако не се срещне знак за край на файл EOF, изтече време повече "
  4087 "от\n"
   3855"    0, освен ако не се срещне знак за край на файл EOF, изтече време повече от\n"
  40883856"    указаното в БРОЙ_СЕКУНДИ, при което кодът за изход е над 128, възникне\n"
  40893857"    грешка при задаване на стойност на променлива или е зададен неправилен\n"
  40903858"    файлов дескриптор като аргумент на -u."
  40913859
  4092 #: builtins.c:1035
   3860#: builtins.c:1039
  40933861msgid ""
  40943862"Return from a shell function.\n"
   
  41043872"    \n"
  41053873"    Кара изпълняваната функция или скрипт да завършат работа със зададения\n"
  4106 "    изходен ЦИФРОВ_КОД.  Ако не е зададен ЦИФРОВ_КОД се използва изходния "
  4107 "код на\n"
   3874"    изходен ЦИФРОВ_КОД.  Ако не е зададен ЦИФРОВ_КОД се използва изходния код на\n"
  41083875"    последно изпълнената команда във функцията или скрипта.\n"
  41093876"    \n"
  41103877"    Изходен код:\n"
  4111 "    Връща ЦИФРОВия_КОД или грешка, ако обвивката в момента не изпълнява "
  4112 "функция\n"
   3878"    Връща ЦИФРОВия_КОД или грешка, ако обвивката в момента не изпълнява функция\n"
  41133879"    или скрипт."
  41143880
  4115 #: builtins.c:1048
   3881#: builtins.c:1052
  41163882msgid ""
  41173883"Set or unset values of shell options and positional parameters.\n"
   
  41563922"              pipefail     the return value of a pipeline is the status of\n"
  41573923"                           the last command to exit with a non-zero status,\n"
  4158 "                           or zero if no command exited with a non-zero "
  4159 "status\n"
   3924"                           or zero if no command exited with a non-zero status\n"
  41603925"              posix        change the behavior of bash where the default\n"
  41613926"                           operation differs from the Posix standard to\n"
   
  41813946"      -P  If set, do not resolve symbolic links when executing commands\n"
  41823947"          such as cd which change the current directory.\n"
  4183 "      -T  If set, the DEBUG and RETURN traps are inherited by shell "
  4184 "functions.\n"
   3948"      -T  If set, the DEBUG and RETURN traps are inherited by shell functions.\n"
  41853949"      --  Assign any remaining arguments to the positional parameters.\n"
  41863950"          If there are no remaining arguments, the positional parameters\n"
   
  42073971"          бъдат изнесени.\n"
  42083972"      -b  Незабавно известяване на спиране на задача.\n"
  4209 "      -e  Незабавен изход, ако команда приключи команда с код, който не е "
  4210 "0.\n"
  4211 "      -f  Изключване на генерирането на имена на файлове (чрез „*“, „?“ и т."
  4212 "н.).\n"
   3973"      -e  Незабавен изход, ако команда приключи команда с код, който не е 0.\n"
   3974"      -f  Изключване на генерирането на имена на файлове (чрез „*“, „?“ и т.н.).\n"
  42133975"      -h  Запомняне на местоположението на команди при търсенето им.\n"
  4214 "      -k  Всички аргументи за присвояване се поместват в средата на команда, "
  4215 "не\n"
   3976"      -k  Всички аргументи за присвояване се поместват в средата на команда, не\n"
  42163977"          само тези, които предхождат името на команда.\n"
  42173978"      -m  Включване на управлението на задачи.\n"
   
  42283989"            histexpand   същото като „-H“\n"
  42293990"            history      включване на историята на командите\n"
  4230 "            ignoreeof    обвивката няма да излезе при откриване на знак за "
  4231 "край\n"
   3991"            ignoreeof    обвивката няма да излезе при откриване на знак за край\n"
  42323992"                         на файл „EOF“.\n"
  42333993"            interactive-comments\n"
   
  42434003"            onecmd       същото като „-t“\n"
  42444004"            physical     същото като „-P“\n"
  4245 "            pipefail     изходният код на програмния канал е този на "
  4246 "последната\n"
   4005"            pipefail     изходният код на програмния канал е този на последната\n"
  42474006"                         команда, която завършва с код различен от 0\n"
  4248 "            posix        промяна на поведението на „bash“ да отговаря по-"
  4249 "добре\n"
   4007"            posix        промяна на поведението на „bash“ да отговаря по-добре\n"
  42504008"                         на стандарта POSIX\n"
  42514009"            privileged   същото като „-p“\n"
  42524010"            verbose      същото като „-v“\n"
  4253 "            vi           използване на интерфейс за редактиране подобен на "
  4254 "„vi“\n"
   4011"            vi           използване на интерфейс за редактиране подобен на „vi“\n"
  42554012"            xtrace       същото като „-x“\n"
  4256 "      -p  Опцията e включена, когато реалният и ефективният идентификатори "
  4257 "на\n"
   4013"      -p  Опцията e включена, когато реалният и ефективният идентификатори на\n"
  42584014"          процеси не съвпадат.  Изключва обработката на файла посочен в\n"
  4259 "          променливата „ENV“ и внасянето на функции на обвивката.  "
  4260 "Изключването\n"
  4261 "          на тази опция води до това ефективните идентификатори за "
  4262 "потребител и\n"
   4015"          променливата „ENV“ и внасянето на функции на обвивката.  Изключването\n"
   4016"          на тази опция води до това ефективните идентификатори за потребител и\n"
  42634017"          група да станат равни на реалните.\n"
  42644018"      -t  Изход след прочитането и изпълнението на една команда.\n"
  4265 "      -u  Незададените променливи да се третират като грешки при "
  4266 "заместването.\n"
   4019"      -u  Незададените променливи да се третират като грешки при заместването.\n"
  42674020"      -v  Отпечатване на входните редове към обвивката при прочитането им.\n"
  42684021"      -x  Отпечатване на командите и аргументите им при изпълнението им.\n"
  42694022"      -B  Обвивката ще извършва заместване на изразите с фигурни скоби.\n"
  4270 "      -C  Предотвратяване на презаписването на съществуващите обикновени "
  4271 "файлове\n"
   4023"      -C  Предотвратяване на презаписването на съществуващите обикновени файлове\n"
  42724024"          чрез пренасочване на изхода.\n"
  42734025"      -E  Прихващането за „ERR“ да се наследява от функциите на обвивката.\n"
  4274 "      -H  Включване на заместването чрез историята с „!“.  Стандартно тази "
  4275 "опция\n"
   4026"      -H  Включване на заместването чрез историята с „!“.  Стандартно тази опция\n"
  42764027"          е налична само за интерактивните обвивки.\n"
  4277 "      -P  Да не се следват символните връзки при изпълнението на команди "
  4278 "като\n"
   4028"      -P  Да не се следват символните връзки при изпълнението на команди като\n"
  42794029"          „cd“, които променят текущата директория.\n"
  4280 "      -T  Прихващането за „DEBUG“ и „RETURN“ да се наследява от функциите "
  4281 "на\n"
   4030"      -T  Прихващането за „DEBUG“ и „RETURN“ да се наследява от функциите на\n"
  42824031"          обвивката.\n"
  4283 "      --  Оставащите аргументи да се тълкуват като позиционни.  Ако няма "
  4284 "повече\n"
   4032"      --  Оставащите аргументи да се тълкуват като позиционни.  Ако няма повече\n"
  42854033"          аргументи, се изтриват съответните позиционни.\n"
  4286 "      -   Оставащите аргументи да се тълкуват като позиционни.  Опциите „-x“ "
  4287 "и\n"
   4034"      -   Оставащите аргументи да се тълкуват като позиционни.  Опциите „-x“ и\n"
  42884035"          „-v“ са изключени.\n"
  42894036"    \n"
  4290 "    Използването на „+“ вместо „-“ изключва опциите.  Тези опции могат да "
  4291 "се\n"
  4292 "    използват и при стартирането на обвивката.  Текущото им състояние се "
  4293 "намира\n"
  4294 "    в променливата „-“ (получава се с „$-“).  Останалите АРГументи са "
  4295 "позиционни\n"
  4296 "    и се присвояват съответно на променливите с имена „1“, „2“,… "
  4297 "„n“  (получават\n"
   4037"    Използването на „+“ вместо „-“ изключва опциите.  Тези опции могат да се\n"
   4038"    използват и при стартирането на обвивката.  Текущото им състояние се намира\n"
   4039"    в променливата „-“ (получава се с „$-“).  Останалите АРГументи са позиционни\n"
   4040"    и се присвояват съответно на променливите с имена „1“, „2“,… „n“  (получават\n"
  42984041"    се с „$1“, „$2“,… „${n}“).  Ако не са зададени АРГументи, се извеждат\n"
  42994042"    всички променливи на средата.\n"
   
  43024045"    0, освен ако не е зададена неправилна опция."
  43034046
  4304 #: builtins.c:1133
   4047#: builtins.c:1137
  43054048msgid ""
  43064049"Unset values and attributes of shell variables and functions.\n"
   
  43144057"    \t\trather than the variable it references\n"
  43154058"    \n"
  4316 "    Without options, unset first tries to unset a variable, and if that "
  4317 "fails,\n"
   4059"    Without options, unset first tries to unset a variable, and if that fails,\n"
  43184060"    tries to unset a function.\n"
  43194061"    \n"
   
  43234065"    Returns success unless an invalid option is given or a NAME is read-only."
  43244066msgstr ""
  4325 "Изтриване на стойностите и атрибутите на променливите и функциите на "
  4326 "обвивката.\n"
   4067"Изтриване на стойностите и атрибутите на променливите и функциите на обвивката.\n"
  43274068"    \n"
  43284069"    За всяко ИМЕ изтрива съответната променлива или функция.\n"
   
  43444085"    четене."
  43454086
  4346 #: builtins.c:1155
   4087#: builtins.c:1159
  43474088msgid ""
  43484089"Set export attribute for shell variables.\n"
  43494090"    \n"
  43504091"    Marks each NAME for automatic export to the environment of subsequently\n"
  4351 "    executed commands.  If VALUE is supplied, assign VALUE before "
  4352 "exporting.\n"
   4092"    executed commands.  If VALUE is supplied, assign VALUE before exporting.\n"
  43534093"    \n"
  43544094"    Options:\n"
   
  43654105"    \n"
  43664106"    Обозначава всяко едно от ИМЕната за изнасяне в средата на изпълнение на\n"
  4367 "    последващо изпълнените команди.  Ако е дадена СТОЙНОСТ, тя се присвоява "
  4368 "на\n"
   4107"    последващо изпълнените команди.  Ако е дадена СТОЙНОСТ, тя се присвоява на\n"
  43694108"    ИМЕто преди изнасянето.\n"
  43704109"    \n"
   
  43784117"    \n"
  43794118"    Изходен код:\n"
  4380 "    0, освен ако е зададена неправилна опция или някое от ИМЕната е "
  4381 "неправилно."
  4382 
  4383 #: builtins.c:1174
   4119"    0, освен ако е зададена неправилна опция или някое от ИМЕната е неправилно."
   4120
   4121#: builtins.c:1178
  43844122msgid ""
  43854123"Mark shell variables as unchangeable.\n"
   
  44034141"Задаване на променливи на обвивката като непроменливи константи.\n"
  44044142"    \n"
  4405 "    Отбелязване на всяко от ИМЕната само за четене.  Тяхната стойност не "
  4406 "може да\n"
  4407 "    бъде променяна чрез последващо присвояване.  Ако е дадена СТОЙНОСТ, тя "
  4408 "се\n"
   4143"    Отбелязване на всяко от ИМЕната само за четене.  Тяхната стойност не може да\n"
   4144"    бъде променяна чрез последващо присвояване.  Ако е дадена СТОЙНОСТ, тя се\n"
  44094145"    задава на името преди задаването му като константно.\n"
  44104146"    \n"
   
  44134149"      -A    ИМЕната са на променливи-асоциативни масиви\n"
  44144150"      -f    ИМЕната са на функции на обвивката\n"
  4415 "      -p    Извеждане на имената на всички константни променливи или "
  4416 "функции, в\n"
   4151"      -p    Извеждане на имената на всички константни променливи или функции, в\n"
  44174152"            зависимост дали е зададена опцията „-f“\n"
  44184153"    \n"
   
  44204155"    \n"
  44214156"    Изходен код:\n"
  4422 "    0, освен ако е зададена неправилна опция или някое от ИМЕната е "
  4423 "неправилно."
  4424 
  4425 #: builtins.c:1196
   4157"    0, освен ако е зададена неправилна опция или някое от ИМЕната е неправилно."
   4158
   4159#: builtins.c:1200
  44264160msgid ""
  44274161"Shift positional parameters.\n"
   
  44354169"Изместване на позиционните параметри.\n"
  44364170"    \n"
  4437 "    Преименуване на позиционните параметри „БРОЙ+1“, „БРОЙ+2“… на 1, 2….  "
  4438 "Така\n"
   4171"    Преименуване на позиционните параметри „БРОЙ+1“, „БРОЙ+2“… на 1, 2….  Така\n"
  44394172"    те стават достъпни не като ${БРОЙ+1}…, като „$1“….  Ако не е зададена\n"
  44404173"    стойност БРОЙ, се използва 1.\n"
   
  44434176"    0, освен ако БРОят е отрицателно или по-голямо от стойността „$#“."
  44444177
  4445 #: builtins.c:1208 builtins.c:1223
   4178#: builtins.c:1212 builtins.c:1227
  44464179msgid ""
  44474180"Execute commands from a file in the current shell.\n"
   
  44584191"Изпълняване на команди от файл в текущата обвивка\n"
  44594192"    \n"
  4460 "    Изчитане и изпълнение на командите от ФАЙЛа и изход.  Директориите "
  4461 "описани в\n"
  4462 "    променливата „PATH“ се използват за изпълнението на командите от ФАЙЛа.  "
  4463 "Ако\n"
   4193"    Изчитане и изпълнение на командите от ФАЙЛа и изход.  Директориите описани в\n"
   4194"    променливата „PATH“ се използват за изпълнението на командите от ФАЙЛа.  Ако\n"
  44644195"    са зададени АРГУМЕНТИ, те се превръщат в позиционни аргументи при\n"
  44654196"    изпълнението на ФАЙЛа.\n"
  44664197"    \n"
  44674198"    Изходен код:\n"
  4468 "    Връща състоянието на последно изпълнената команда във ФАЙЛа.  Ако той "
  4469 "не\n"
   4199"    Връща състоянието на последно изпълнената команда във ФАЙЛа.  Ако той не\n"
  44704200"    може да бъде открит, изходът е грешка."
  44714201
  4472 #: builtins.c:1239
   4202#: builtins.c:1243
  44734203msgid ""
  44744204"Suspend shell execution.\n"
   
  44864216"    \n"
  44874217"    Спиране на работата на тази обвивка докато обвивката не получи сигнал\n"
  4488 "    SIGCONT.  Освен ако изрично не се зададе опция, входните обвивки не "
  4489 "могат да\n"
   4218"    SIGCONT.  Освен ако изрично не се зададе опция, входните обвивки не могат да\n"
  44904219"    бъдат спрени по този начин.\n"
  44914220"    \n"
   
  44964225"    0, освен ако не възникне грешка или управлението на задачи е изключено."
  44974226
  4498 #: builtins.c:1255
   4227#: builtins.c:1259
  44994228msgid ""
  45004229"Evaluate conditional expression.\n"
   
  45304259"      -O FILE        True if the file is effectively owned by you.\n"
  45314260"      -G FILE        True if the file is effectively owned by your group.\n"
  4532 "      -N FILE        True if the file has been modified since it was last "
  4533 "read.\n"
   4261"      -N FILE        True if the file has been modified since it was last read.\n"
  45344262"    \n"
  45354263"      FILE1 -nt FILE2  True if file1 is newer than file2 (according to\n"
   
  45524280"                     True if the strings are not equal.\n"
  45534281"      STRING1 < STRING2\n"
  4554 "                     True if STRING1 sorts before STRING2 "
  4555 "lexicographically.\n"
   4282"                     True if STRING1 sorts before STRING2 lexicographically.\n"
  45564283"      STRING1 > STRING2\n"
  45574284"                     True if STRING1 sorts after STRING2 lexicographically.\n"
   
  45804307"Изчисляване на условен израз.\n"
  45814308"    \n"
  4582 "    Изход с код 0 (истина) или 1 (лъжа) в зависимост от стойността на "
  4583 "ИЗРАЗа.\n"
  4584 "    Изразите могат да бъдат унарни или бинарни.  Унарните най-често се "
  4585 "използват\n"
  4586 "    за проверка на състоянието на файл.  Освен тях има и оператори за "
  4587 "числови\n"
   4309"    Изход с код 0 (истина) или 1 (лъжа) в зависимост от стойността на ИЗРАЗа.\n"
   4310"    Изразите могат да бъдат унарни или бинарни.  Унарните най-често се използват\n"
   4311"    за проверка на състоянието на файл.  Освен тях има и оператори за числови\n"
  45884312"    сравнения и низови оператори.\n"
  45894313"    \n"
   
  46094333"      -S ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът е програмно гнездо.\n"
  46104334"      -t ФДСК    Истина, ако Файловият_ДеСКриптор е отворен на терминал.\n"
  4611 "      -u ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът е със зададен бит за смяна на "
  4612 "потребител\n"
   4335"      -u ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът е със зададен бит за смяна на потребител\n"
  46134336"                 при изпълнение.\n"
  46144337"      -w ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде записван от вас.\n"
  46154338"      -x ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде изпълняван от вас.\n"
  4616 "      -O ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде ефективно притежаван от "
  4617 "вас.\n"
  4618 "      -G ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде ефективно притежаван от "
  4619 "вашата\n"
   4339"      -O ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде ефективно притежаван от вас.\n"
   4340"      -G ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът може да бъде ефективно притежаван от вашата\n"
  46204341"                 група.\n"
  4621 "      -N ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът е бил променян от последното му "
  4622 "прочитане.\n"
   4342"      -N ФАЙЛ    Истина, ако ФАЙЛът е бил променян от последното му прочитане.\n"
  46234343"    \n"
  46244344"      ФАЙЛ_1 -nt ФАЙЛ_2    Истина, ако ФАЙЛ_1 е по-нов от ФАЙЛ_2 (според\n"
   
  46424362"    \n"
  46434363"      -o ОПЦИЯ              Истина, ако ОПЦИЯта на обвивката е зададена.\n"
  4644 "      -v ПРОМЕНЛИВА         Истина, ако ПРОМЕНЛИВАта на обвивката е "
  4645 "зададена.\n"
  4646 "      -R ПРОМЕНЛИВА         Истина, ако ПРОМЕНЛИВАта е зададена като "
  4647 "променлива-\n"
   4364"      -v ПРОМЕНЛИВА         Истина, ако ПРОМЕНЛИВАта на обвивката е зададена.\n"
   4365"      -R ПРОМЕНЛИВА         Истина, ако ПРОМЕНЛИВАта е зададена като променлива-\n"
  46484366"                            указател.\n"
  46494367"      ! ИЗРАЗ               Истина, ако ИЗРАЗът е лъжа.\n"
   
  46524370"      АРГ_1 ОПЕР АРГ_2      Аритметични тестове.  Те връщат истина, ако се\n"
  46534371"                            изпълнява математическото условие на ОПЕРатора,\n"
  4654 "                            който е един от следните (значението е в "
  4655 "скоби):\n"
   4372"                            който е един от следните (значението е в скоби):\n"
  46564373"                            „-eq“ (=),  „-ne“ (!=), „-lt“ (<), „-le“ (<=),\n"
  46574374"                            „-gt“ (>) , „-ge“ (>=).\n"
  46584375"    \n"
  4659 "    Аритметичните изрази завършват истинно, ако АРГумент_1 е съответно "
  4660 "равен,\n"
   4376"    Аритметичните изрази завършват истинно, ако АРГумент_1 е съответно равен,\n"
  46614377"    неравен, по-малък, по-малък или равен, по-голям, по-голям или равен на\n"
  46624378"    АРГумент_2.\n"
   
  46664382"    неправилен аргумент."
  46674383
  4668 #: builtins.c:1337
   4384#: builtins.c:1341
  46694385msgid ""
  46704386"Evaluate conditional expression.\n"
   
  46754391"Изчисляване на условен израз.\n"
  46764392"    \n"
  4677 "    Това е синоним на вградената команда „test“, но последният аргумент "
  4678 "трябва\n"
  4679 "    задължително да е знакът „]“, който да съответства на отварящата "
  4680 "квадратна\n"
   4393"    Това е синоним на вградената команда „test“, но последният аргумент трябва\n"
   4394"    задължително да е знакът „]“, който да съответства на отварящата квадратна\n"
  46814395"    скоба „[“."
  46824396
  4683 #: builtins.c:1346
   4397#: builtins.c:1350
  46844398msgid ""
  46854399"Display process times.\n"
  46864400"    \n"
  4687 "    Prints the accumulated user and system times for the shell and all of "
  4688 "its\n"
   4401"    Prints the accumulated user and system times for the shell and all of its\n"
  46894402"    child processes.\n"
  46904403"    \n"
   
  46944407"Извеждане на времето на работа на процесите.\n"
  46954408"    \n"
  4696 "    Отпечатва общото потребителско и системно време на работа на обвивката "
  4697 "и\n"
   4409"    Отпечатва общото потребителско и системно време на работа на обвивката и\n"
  46984410"    всичките ѝ дъщерни процеси.\n"
  46994411"    \n"
   
  47014413"    Винаги 0."
  47024414
  4703 #: builtins.c:1358
   4415#: builtins.c:1362
  47044416msgid ""
  47054417"Trap signals and other events.\n"
  47064418"    \n"
  4707 "    Defines and activates handlers to be run when the shell receives "
  4708 "signals\n"
   4419"    Defines and activates handlers to be run when the shell receives signals\n"
  47094420"    or other conditions.\n"
  47104421"    \n"
   
  47154426"    shell and by the commands it invokes.\n"
  47164427"    \n"
  4717 "    If a SIGNAL_SPEC is EXIT (0) ARG is executed on exit from the shell.  "
  4718 "If\n"
  4719 "    a SIGNAL_SPEC is DEBUG, ARG is executed before every simple command.  "
  4720 "If\n"
  4721 "    a SIGNAL_SPEC is RETURN, ARG is executed each time a shell function or "
  4722 "a\n"
  4723 "    script run by the . or source builtins finishes executing.  A "
  4724 "SIGNAL_SPEC\n"
  4725 "    of ERR means to execute ARG each time a command's failure would cause "
  4726 "the\n"
   4428"    If a SIGNAL_SPEC is EXIT (0) ARG is executed on exit from the shell.  If\n"
   4429"    a SIGNAL_SPEC is DEBUG, ARG is executed before every simple command.  If\n"
   4430"    a SIGNAL_SPEC is RETURN, ARG is executed each time a shell function or a\n"
   4431"    script run by the . or source builtins finishes executing.  A SIGNAL_SPEC\n"
   4432"    of ERR means to execute ARG each time a command's failure would cause the\n"
  47274433"    shell to exit when the -e option is enabled.\n"
  47284434"    \n"
  4729 "    If no arguments are supplied, trap prints the list of commands "
  4730 "associated\n"
   4435"    If no arguments are supplied, trap prints the list of commands associated\n"
  47314436"    with each signal.\n"
  47324437"    \n"
   
  47354440"      -p\tdisplay the trap commands associated with each SIGNAL_SPEC\n"
  47364441"    \n"
  4737 "    Each SIGNAL_SPEC is either a signal name in <signal.h> or a signal "
  4738 "number.\n"
   4442"    Each SIGNAL_SPEC is either a signal name in <signal.h> or a signal number.\n"
  47394443"    Signal names are case insensitive and the SIG prefix is optional.  A\n"
  47404444"    signal may be sent to the shell with \"kill -signal $$\".\n"
  47414445"    \n"
  47424446"    Exit Status:\n"
  4743 "    Returns success unless a SIGSPEC is invalid or an invalid option is "
  4744 "given."
   4447"    Returns success unless a SIGSPEC is invalid or an invalid option is given."
  47454448msgstr ""
  47464449"Прихващане на сигналите и другите събития.\n"
  47474450"    \n"
  4748 "    Дефинира и задейства функции за обработка, когато обвивката получи "
  4749 "сигнал\n"
   4451"    Дефинира и задейства функции за обработка, когато обвивката получи сигнал\n"
  47504452"    или възникне друго събитие.\n"
  47514453"    \n"
  4752 "    Командата АРГУМЕНТ ще бъде прочетена и изпълнена, когато обвивката "
  4753 "получи\n"
   4454"    Командата АРГУМЕНТ ще бъде прочетена и изпълнена, когато обвивката получи\n"
  47544455"    УКАЗАНия_СИГНАЛ(и).  Ако АРГУМЕНТът липсва (и се подава единичен\n"
  4755 "    УКАЗАН_СИГНАЛ) или е „-“, то всеки УКАЗАН_СИГНАЛ се връща към "
  4756 "първоначалната\n"
   4456"    УКАЗАН_СИГНАЛ) или е „-“, то всеки УКАЗАН_СИГНАЛ се връща към първоначалната\n"
  47574457"    си стойност.  Ако АРГУМЕНТът е нулевият низ, всеки УКАЗАН_СИГНАЛ се\n"
  47584458"    пренебрегва от обвивката и командите, които се стартират през нея.\n"
  47594459"    \n"
  4760 "    Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ е „EXIT (0)“, то командата АРГУМЕНТ се изпълнява "
  4761 "от\n"
   4460"    Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ е „EXIT (0)“, то командата АРГУМЕНТ се изпълнява от\n"
  47624461"    обвивката при изход.  Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ е „DEBUG“, АРГУМЕНТът се\n"
  47634462"    изпълнява след всяка проста команда.  Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ е „RETURN“,\n"
  4764 "    АРГУМЕНТът се изпълнява след всяко изпълнение на функция както и "
  4765 "изпълнение\n"
  4766 "    на скрипт чрез вградените команди „.“ и „source“.  Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ "
  4767 "е\n"
   4463"    АРГУМЕНТът се изпълнява след всяко изпълнение на функция както и изпълнение\n"
   4464"    на скрипт чрез вградените команди „.“ и „source“.  Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ е\n"
  47684465"    „ERR“, АРГУМЕНТът се изпълнява след всяка грешка, която би предизвикала\n"
  47694466"    изход от обвивката при стартирането ѝ с опцията „-e“.\n"
   
  47734470"    \n"
  47744471"    Опции:\n"
  4775 "      -l  отпечатва списъка с имената на сигналите и съответстващите им "
  4776 "номера.\n"
   4472"      -l  отпечатва списъка с имената на сигналите и съответстващите им номера.\n"
  47774473"      -p  извеждат се командите свързани с всеки УКАЗАН_СИГНАЛ.\n"
  47784474"    \n"
  4779 "    Всеки УКАЗАН_СИГНАЛ е или име на сигнал от файла „signal.h“ или номер "
  4780 "на\n"
   4475"    Всеки УКАЗАН_СИГНАЛ е или име на сигнал от файла „signal.h“ или номер на\n"
  47814476"    сигнал.\n"
  4782 "    Няма разлика между главни и малки букви в имената на сигнали, а "
  4783 "представката\n"
   4477"    Няма разлика между главни и малки букви в имената на сигнали, а представката\n"
  47844478"    „SIG“ не е задължителна.\n"
  4785 "    Сигнал може да бъде изпратен на обвивката с командата „kill -signal $"
  4786 "$“.\n"
   4479"    Сигнал може да бъде изпратен на обвивката с командата „kill -signal $$“.\n"
  47874480"    \n"
  47884481"    Изходен код:\n"
  47894482"    0, освен ако е зададен неправилен сигнал или опция."
  47904483
  4791 #: builtins.c:1394
   4484#: builtins.c:1398
  47924485msgid ""
  47934486"Display information about command type.\n"
   
  48154508"    \n"
  48164509"    Exit Status:\n"
  4817 "    Returns success if all of the NAMEs are found; fails if any are not "
  4818 "found."
   4510"    Returns success if all of the NAMEs are found; fails if any are not found."
  48194511msgstr ""
  48204512"Извеждане на информация за вида на командата подадена като аргумент.\n"
   
  48244516"    \n"
  48254517"    Опции:\n"
  4826 "      -a    Извеждане на всички местоположения, които съдържат изпълним файл "
  4827 "с\n"
   4518"      -a    Извеждане на всички местоположения, които съдържат изпълним файл с\n"
  48284519"            това ИМЕ.  Включва синонимите, вградените команди и функции на\n"
  48294520"            обвивката, само когато не е използвана опцията „-p“\n"
  48304521"      -f    Без търсене във функциите дефинирани в обвивката\n"
  4831 "      -P    Търсене в пътя за изпълнение указан в PATH, дори и ако "
  4832 "съществува\n"
  4833 "            синоним, вградена команда или функция дефинирана в обвивката с "
  4834 "това\n"
   4522"      -P    Търсене в пътя за изпълнение указан в PATH, дори и ако съществува\n"
   4523"            синоним, вградена команда или функция дефинирана в обвивката с това\n"
  48354524"            ИМЕ\n"
  48364525"      -p    Връща или името на файла, който ще бъде изпълнен или нищо в\n"
  48374526"            случаите, когато командата „type -t ИМЕ“ не би върнала „file“\n"
  48384527"      -t    Извеждане на една от думите „alias“ (синоним), „keyword“\n"
  4839 "            (резервирана лексема в обвивката), „function“ (функция "
  4840 "дефинирана в\n"
  4841 "            обвивката), „builtin“ (вградена команда), „file“ (изпълним файл) "
  4842 "или\n"
   4528"            (резервирана лексема в обвивката), „function“ (функция дефинирана в\n"
   4529"            обвивката), „builtin“ (вградена команда), „file“ (изпълним файл) или\n"
  48434530"            „“, ако ИМЕто не е открито\n"
  48444531"    \n"
   
  48474534"    \n"
  48484535"    Изходен код:\n"
  4849 "    0, ако всички подадени ИМЕна са открити, неуспех, ако някое от тях "
  4850 "липсва."
  4851 
  4852 #: builtins.c:1425
   4536"    0, ако всички подадени ИМЕна са открити, неуспех, ако някое от тях липсва."
   4537
   4538#: builtins.c:1429
  48534539msgid ""
  48544540"Modify shell resource limits.\n"
  48554541"    \n"
  4856 "    Provides control over the resources available to the shell and "
  4857 "processes\n"
   4542"    Provides control over the resources available to the shell and processes\n"
  48584543"    it creates, on systems that allow such control.\n"
  48594544"    \n"
   
  49014586"    \n"
  49024587"    Командата осъществява контрол върху ресурсите, които са достъпни на\n"
  4903 "    процесите стартирани през обвивката върху системите, които поддържат "
  4904 "такова\n"
   4588"    процесите стартирани през обвивката върху системите, които поддържат такова\n"
  49054589"    управление.\n"
  49064590"    \n"
   
  49144598"      -d    максималният размер на сегмента на процес за данни\n"
  49154599"      -e    максималният приоритет (nice)\n"
  4916 "      -f    максималният размер на файловете създадени от обвивката и "
  4917 "дъщерните\n"
   4600"      -f    максималният размер на файловете създадени от обвивката и дъщерните\n"
  49184601"            ѝ процеси\n"
  49194602"      -i    максималният брой на изчакващите сигнали\n"
   
  49344617"    Не всички ограничения са налични на всички платформи.\n"
  49354618"    \n"
  4936 "    Ако е зададено ОГРАНИЧЕНИЕ, то това е новата стойност на указания "
  4937 "ресурс.\n"
  4938 "    Специалните стойности „soft“, „hard“ и „unlimited“ означават текущите "
  4939 "меко,\n"
   4619"    Ако е зададено ОГРАНИЧЕНИЕ, то това е новата стойност на указания ресурс.\n"
   4620"    Специалните стойности „soft“, „hard“ и „unlimited“ означават текущите меко,\n"
  49404621"    твърдо и никакво ограничение съответно.  В противен случай се извежда\n"
  4941 "    текущата стойност на указания ресурс.  Ако не е зададена опция, се "
  4942 "приема,\n"
   4622"    текущата стойност на указания ресурс.  Ако не е зададена опция, се приема,\n"
  49434623"    че е зададена „-f“.\n"
  49444624"    \n"
   
  49514631"    0, освен ако не възникни грешка или е дадена неправилна опция."
  49524632
  4953 #: builtins.c:1475
   4633#: builtins.c:1479
  49544634msgid ""
  49554635"Display or set file mode mask.\n"
   
  49734653"    зададена МАСКА, се извежда текущата ѝ стойност.\n"
  49744654"    \n"
  4975 "    Ако МАСКАта започва с цифра, тя се тълкува като осмично число.  В "
  4976 "противен\n"
   4655"    Ако МАСКАта започва с цифра, тя се тълкува като осмично число.  В противен\n"
  49774656"    случай трябва да е низ, който би бил приет от командата chmod(1).\n"
  49784657"    \n"
  49794658"    Опции:\n"
  4980 "      -p    ако не е зададена МАСКА, изведеният низ може да бъде ползван за "
  4981 "вход\n"
  4982 "      -S    изведената маска да е във вид на НИЗ.  Без опцията изходът е "
  4983 "осмично\n"
   4659"      -p    ако не е зададена МАСКА, изведеният низ може да бъде ползван за вход\n"
   4660"      -S    изведената маска да е във вид на НИЗ.  Без опцията изходът е осмично\n"
  49844661"            число\n"
  49854662"    \n"
   
  49874664"    0, освен ако МАСКАта или някоя от зададените опции са неправилни."
  49884665
  4989 #: builtins.c:1495
   4666#: builtins.c:1499
  49904667msgid ""
  49914668"Wait for job completion and return exit status.\n"
  49924669"    \n"
  4993 "    Waits for each process identified by an ID, which may be a process ID or "
  4994 "a\n"
   4670"    Waits for each process identified by an ID, which may be a process ID or a\n"
  49954671"    job specification, and reports its termination status.  If ID is not\n"
  49964672"    given, waits for all currently active child processes, and the return\n"
   
  50114687"    \n"
  50124688"    Изчакване на всички указани ИДентификатори, които могат да са номера на\n"
  5013 "    процеси или указатели на задачи, и докладване на изходния код.  Ако не "
  5014 "е\n"
   4689"    процеси или указатели на задачи, и докладване на изходния код.  Ако не е\n"
  50154690"    зададен ИДентификатор, се изчакват всички активни дъщерни процеси, а\n"
  5016 "    изходният код е 0.  Ако ИДентификаторът е указател на задача, се "
  5017 "изчакват\n"
   4691"    изходният код е 0.  Ако ИДентификаторът е указател на задача, се изчакват\n"
  50184692"    всички процеси в конвейера на задачата.\n"
  50194693"    \n"
   
  50224696"    \n"
  50234697"    Ако е зададена опцията „-n“ и управлението на задачите е включено, се\n"
  5024 "    изчаква завършването на процеса/задачата с указаните ИДентификатори "
  5025 "вместо\n"
   4698"    изчаква завършването на процеса/задачата с указаните ИДентификатори вместо\n"
  50264699"    смяната на състоянието им.\n"
  50274700"    \n"
   
  50304703"    неправилна опция, връща грешка."
  50314704
  5032 #: builtins.c:1519
   4705#: builtins.c:1523
  50334706msgid ""
  50344707"Wait for process completion and return exit status.\n"
  50354708"    \n"
  5036 "    Waits for each process specified by a PID and reports its termination "
  5037 "status.\n"
   4709"    Waits for each process specified by a PID and reports its termination status.\n"
  50384710"    If PID is not given, waits for all currently active child processes,\n"
  50394711"    and the return status is zero.  PID must be a process ID.\n"
  50404712"    \n"
  50414713"    Exit Status:\n"
  5042 "    Returns the status of the last PID; fails if PID is invalid or an "
  5043 "invalid\n"
   4714"    Returns the status of the last PID; fails if PID is invalid or an invalid\n"
  50444715"    option is given."
  50454716msgstr ""
  50464717"Изчакване на указания процес и докладване за изходния код.\n"
  50474718"    \n"
  5048 "    Изчакване на всички указани процеси и докладване за изходния код.  Ако "
  5049 "не е\n"
   4719"    Изчакване на всички указани процеси и докладване за изходния код.  Ако не е\n"
  50504720"    зададен ИДентификатор_ПРоцeс, всички текущо активни дъщерни процеси се\n"
  5051 "    изчакват и изходният код е 0.  ИДентификатор_ПРоцeс трябва да "
  5052 "съответства на\n"
   4721"    изчакват и изходният код е 0.  ИДентификатор_ПРоцeс трябва да съответства на\n"
  50534722"    някой процес.\n"
  50544723"    \n"
   
  50574726"    неправилен идентификатор или е дадена неправилна опция."
  50584727
  5059 #: builtins.c:1534
   4728#: builtins.c:1538
  50604729msgid ""
  50614730"Execute commands for each member in a list.\n"
   
  50714740"Изпълнение на команда за всеки член в списък от елементи\n"
  50724741"    \n"
  5073 "    Цикълът „for“ изпълнява последователност от команди за всеки член в "
  5074 "списък\n"
  5075 "    от елементи.  Ако блокът „в ДУМИ…“ не присъства, използва се „in \"$@"
  5076 "\"“.\n"
  5077 "    За всеки елемент в ДУМИте, ИМЕто се задава да е елементът и се "
  5078 "изпълняват\n"
   4742"    Цикълът „for“ изпълнява последователност от команди за всеки член в списък\n"
   4743"    от елементи.  Ако блокът „в ДУМИ…“ не присъства, използва се „in \"$@\"“.\n"
   4744"    За всеки елемент в ДУМИте, ИМЕто се задава да е елементът и се изпълняват\n"
  50794745"    КОМАНДИте.\n"
  50804746"    \n"
   
  50824748"    Връща изходния код на последно изпълнената команда."
  50834749
  5084 #: builtins.c:1548
   4750#: builtins.c:1552
  50854751msgid ""
  50864752"Arithmetic for loop.\n"
   
  51054771"        (( EXP_3 ))\n"
  51064772"      done\n"
  5107 "    ИЗРАЗ_1, ИЗРАЗ_2, и ИЗРАЗ_3 са аритметични изрази.  Всеки изпуснат израз "
  5108 "се\n"
   4773"    ИЗРАЗ_1, ИЗРАЗ_2, и ИЗРАЗ_3 са аритметични изрази.  Всеки изпуснат израз се\n"
  51094774"    изчислява да е 1.\n"
  51104775"    \n"
   
  51124777"    Връща изходния код на последно изпълнената команда."
  51134778
  5114 #: builtins.c:1566
   4779#: builtins.c:1570
  51154780msgid ""
  51164781"Select words from a list and execute commands.\n"
   
  51354800"    ДУМИте биват замествани, което води до създаването на списък с думи.\n"
  51364801"    Наборът от заместените думи бива отпечатан на изхода за стандартната\n"
  5137 "    грешка, като всяка от тях се предшества от номер.  Ако клаузата „in "
  5138 "ДУМИ“\n"
  5139 "    липсва, използва се „in \"$@\"“.  В такива случаи се отпечатва "
  5140 "подсказката\n"
  5141 "    „PS3“ и от стандартния вход се прочита ред.  Ако редът се състои от "
  5142 "номера,\n"
  5143 "    който съответства на някоя от изведените думи, ИМЕто се задава да е "
  5144 "тази\n"
  5145 "    дума.  Ако редът е празен, отново се отпечатват ДУМИте и подсказката.  "
  5146 "Ако\n"
  5147 "    се прочете „EOF“, командата завършва.  Всяка друга стойност присвоява "
  5148 "„null“\n"
   4802"    грешка, като всяка от тях се предшества от номер.  Ако клаузата „in ДУМИ“\n"
   4803"    липсва, използва се „in \"$@\"“.  В такива случаи се отпечатва подсказката\n"
   4804"    „PS3“ и от стандартния вход се прочита ред.  Ако редът се състои от номера,\n"
   4805"    който съответства на някоя от изведените думи, ИМЕто се задава да е тази\n"
   4806"    дума.  Ако редът е празен, отново се отпечатват ДУМИте и подсказката.  Ако\n"
   4807"    се прочете „EOF“, командата завършва.  Всяка друга стойност присвоява „null“\n"
  51494808"    на ИМЕ.  Прочетеният ред се запазва в променливата REPLY.  КОМАНДИте се\n"
  51504809"    изпълняват след всеки избор до изпълняването на команда за прекъсване\n"
   
  51544813"    Връща изходния код на последно изпълнената команда."
  51554814
  5156 #: builtins.c:1587
   4815#: builtins.c:1591
  51574816msgid ""
  51584817"Report time consumed by pipeline's execution.\n"
   
  51844843"    Изходният код е този на ПРОГРАМНия_КАНАЛ."
  51854844
  5186 #: builtins.c:1604
   4845#: builtins.c:1608
  51874846msgid ""
  51884847"Execute commands based on pattern matching.\n"
   
  51964855"Изпълнение на команди на базата на напасване по шаблон.\n"
  51974856"    \n"
  5198 "    Избирателно се изпълняват КОМАНДИ на база ДУМА, която напасва на "
  5199 "ШАБЛОН.\n"
   4857"    Избирателно се изпълняват КОМАНДИ на база ДУМА, която напасва на ШАБЛОН.\n"
  52004858"    Шаблоните се разделят със знака „|“.\n"
  52014859"    \n"
   
  52034861"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  52044862
  5205 #: builtins.c:1616
   4863#: builtins.c:1620
  52064864msgid ""
  52074865"Execute commands based on conditional.\n"
  52084866"    \n"
  5209 "    The `if COMMANDS' list is executed.  If its exit status is zero, then "
  5210 "the\n"
  5211 "    `then COMMANDS' list is executed.  Otherwise, each `elif COMMANDS' list "
  5212 "is\n"
   4867"    The `if COMMANDS' list is executed.  If its exit status is zero, then the\n"
   4868"    `then COMMANDS' list is executed.  Otherwise, each `elif COMMANDS' list is\n"
  52134869"    executed in turn, and if its exit status is zero, the corresponding\n"
  5214 "    `then COMMANDS' list is executed and the if command completes.  "
  5215 "Otherwise,\n"
  5216 "    the `else COMMANDS' list is executed, if present.  The exit status of "
  5217 "the\n"
  5218 "    entire construct is the exit status of the last command executed, or "
  5219 "zero\n"
   4870"    `then COMMANDS' list is executed and the if command completes.  Otherwise,\n"
   4871"    the `else COMMANDS' list is executed, if present.  The exit status of the\n"
   4872"    entire construct is the exit status of the last command executed, or zero\n"
  52204873"    if no condition tested true.\n"
  52214874"    \n"
   
  52254878"Изпълнение на команда на базата на условие.\n"
  52264879"    \n"
  5227 "    Първо се изпълняват командите в блока „if КОМАНДИ“.  Ако изходният код е "
  5228 "0,\n"
  5229 "    то се изпълнява блокът „then КОМАНДИ“.  В противен случай последователно "
  5230 "се\n"
  5231 "    изпълнява всеки блок „elif КОМАНДИ“ — ако изходният код е 0, то се "
  5232 "изпълнява\n"
  5233 "    съответния блок „then КОМАНДИ“, след което завършва изпълнението на "
  5234 "целия\n"
   4880"    Първо се изпълняват командите в блока „if КОМАНДИ“.  Ако изходният код е 0,\n"
   4881"    то се изпълнява блокът „then КОМАНДИ“.  В противен случай последователно се\n"
   4882"    изпълнява всеки блок „elif КОМАНДИ“ — ако изходният код е 0, то се изпълнява\n"
   4883"    съответния блок „then КОМАНДИ“, след което завършва изпълнението на целия\n"
  52354884"    блок „if“.\n"
  52364885"    Ако изходният код на никой от блоковете „if“ и „elif“ не е бил 0,\n"
  5237 "    изпълнява се блока „else КОМАНДИ“, стига такъв да присъства.  Изходният "
  5238 "код\n"
  5239 "    от цялата конструкция е този на последната изпълнена команда или е 0, "
  5240 "ако\n"
   4886"    изпълнява се блока „else КОМАНДИ“, стига такъв да присъства.  Изходният код\n"
   4887"    от цялата конструкция е този на последната изпълнена команда или е 0, ако\n"
  52414888"    никое тестово условие, не се е оценило като истина.<\n"
  52424889"    \n"
   
  52444891"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  52454892
  5246 #: builtins.c:1633
   4893#: builtins.c:1637
  52474894msgid ""
  52484895"Execute commands as long as a test succeeds.\n"
   
  52624909"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  52634910
  5264 #: builtins.c:1645
   4911#: builtins.c:1649
  52654912msgid ""
  52664913"Execute commands as long as a test does not succeed.\n"
   
  52804927"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  52814928
  5282 #: builtins.c:1657
   4929#: builtins.c:1661
  52834930msgid ""
  52844931"Create a coprocess named NAME.\n"
   
  52954942"    \n"
  52964943"    Асинхронно изпълнение на КОМАНДАта, като стандартните вход и изход се\n"
  5297 "    пренасочват от и към файловите дескриптори, които трябва да са с "
  5298 "индекси\n"
  5299 "    съответно 0 и 1 в променливата-масив ИМЕ в изпълняваната обвивка.  Ако "
  5300 "не е\n"
   4944"    пренасочват от и към файловите дескриптори, които трябва да са с индекси\n"
   4945"    съответно 0 и 1 в променливата-масив ИМЕ в изпълняваната обвивка.  Ако не е\n"
  53014946"    дадено ИМЕ на променлива, стандартно се ползва „COPROC“.\n"
  53024947"    \n"
   
  53044949"    Изходният код е 0."
  53054950
  5306 #: builtins.c:1671
   4951#: builtins.c:1675
  53074952msgid ""
  53084953"Define shell function.\n"
  53094954"    \n"
  53104955"    Create a shell function named NAME.  When invoked as a simple command,\n"
  5311 "    NAME runs COMMANDs in the calling shell's context.  When NAME is "
  5312 "invoked,\n"
   4956"    NAME runs COMMANDs in the calling shell's context.  When NAME is invoked,\n"
  53134957"    the arguments are passed to the function as $1...$n, and the function's\n"
  53144958"    name is in $FUNCNAME.\n"
   
  53194963"Дефиниране на функция на обвивката.\n"
  53204964"    \n"
  5321 "    Създаване на функция на обвивката със зададеното ИМЕ.  Когато се извика "
  5322 "като\n"
   4965"    Създаване на функция на обвивката със зададеното ИМЕ.  Когато се извика като\n"
  53234966"    обикновена команда, КОМАНДИте се изпълняват в контекста на  извикващата\n"
  5324 "    обвивка.  При извикването на ИМЕто, аргументите подадени на функцията "
  5325 "са\n"
  5326 "    достъпни като $1,… , $9, а името на функцията е достъпно като "
  5327 "$FUNCNAME.\n"
   4967"    обвивка.  При извикването на ИМЕто, аргументите подадени на функцията са\n"
   4968"    достъпни като $1,… , $9, а името на функцията е достъпно като $FUNCNAME.\n"
  53284969"    \n"
  53294970"    Изходен код:\n"
  53304971"    0, освен ако ИМЕто не е само за четене."
  53314972
  5332 #: builtins.c:1685
   4973#: builtins.c:1689
  53334974msgid ""
  53344975"Group commands as a unit.\n"
   
  53424983"Изпълнение на група от команди.\n"
  53434984"    \n"
  5344 "    Изпълняване на цял набор от команди в група.  Това е един от начините да "
  5345 "се\n"
   4985"    Изпълняване на цял набор от команди в група.  Това е един от начините да се\n"
  53464986"    пренасочи цял набор от команди.\n"
  53474987"    \n"
   
  53494989"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  53504990
  5351 #: builtins.c:1697
   4991#: builtins.c:1701
  53524992msgid ""
  53534993"Resume job in foreground.\n"
   
  53735013"    Изходният код е този възобновената задача."
  53745014
  5375 #: builtins.c:1712
   5015#: builtins.c:1716
  53765016msgid ""
  53775017"Evaluate arithmetic expression.\n"
   
  53915031"    1, ако резултатът на ИЗРАЗа е 0.  В противен случай — 0."
  53925032
  5393 #: builtins.c:1724
   5033#: builtins.c:1728
  53945034msgid ""
  53955035"Execute conditional command.\n"
  53965036"    \n"
  5397 "    Returns a status of 0 or 1 depending on the evaluation of the "
  5398 "conditional\n"
  5399 "    expression EXPRESSION.  Expressions are composed of the same primaries "
  5400 "used\n"
  5401 "    by the `test' builtin, and may be combined using the following "
  5402 "operators:\n"
   5037"    Returns a status of 0 or 1 depending on the evaluation of the conditional\n"
   5038"    expression EXPRESSION.  Expressions are composed of the same primaries used\n"
   5039"    by the `test' builtin, and may be combined using the following operators:\n"
  54035040"    \n"
  54045041"      ( EXPRESSION )\tReturns the value of EXPRESSION\n"
   
  54215058"    \n"
  54225059"    Връща състояние 0 или 1 в зависимост от оценката на условния ИЗРАЗ.\n"
  5423 "    Изразите са съставени от същите примитиви, както вградената команда "
  5424 "„test“\n"
   5060"    Изразите са съставени от същите примитиви, както вградената команда „test“\n"
  54255061"    и могат да се съчетават чрез следните оператори:\n"
  54265062"    \n"
  54275063"      ( ИЗРАЗ )  Връща стойността на ИЗРАЗа\n"
  5428 "      ! ИЗРАЗ    Истина, ако ИЗРАЗ се оценя на лъжа, в останалите случаи е "
  5429 "лъжа\n"
   5064"      ! ИЗРАЗ    Истина, ако ИЗРАЗ се оценя на лъжа, в останалите случаи е лъжа\n"
  54305065"      ИЗРАЗ_1 && ИЗРАЗ_2\n"
  54315066"                 Истина, ако едновременно ИЗРАЗ_1 и ИЗРАЗ_2 са истина, в\n"
   
  54365071"    \n"
  54375072"    Когато се използват операторите „==“ и „!=“, низът от дясната страна на\n"
  5438 "    оператора се използва като шаблон и се извършва напасване.  Когато се "
  5439 "ползва\n"
   5073"    оператора се използва като шаблон и се извършва напасване.  Когато се ползва\n"
  54405074"    операторът „=~“, изразът от дясната му страна се тълкува като регулярен\n"
  54415075"    израз.\n"
   
  54475081"    0 или едно според стойността на ИЗРАЗа."
  54485082
  5449 #: builtins.c:1750
   5083#: builtins.c:1754
  54505084msgid ""
  54515085"Common shell variable names and usage.\n"
   
  55055139"    CDPATH          Списък с директории разделени с двоеточие, които да се\n"
  55065140"                    търсят като аргументи за командата „cd“\n"
  5507 "    GLOBIGNORE      Списък с шаблони на файлови имена, разделени с "
  5508 "двоеточие,\n"
   5141"    GLOBIGNORE      Списък с шаблони на файлови имена, разделени с двоеточие,\n"
  55095142"                    които да се игнорират от заместването на пътя\n"
  5510 "    HISTFILE        Името на файла, в който се съхранява историята на "
  5511 "командите\n"
  5512 "    HISTFILESIZE    Максималният брой редове, които горният файл може да "
  5513 "съдържа\n"
  5514 "    HISTSIZE        Максималният брой редове, които една работеща обвивка "
  5515 "може\n"
   5143"    HISTFILE        Името на файла, в който се съхранява историята на командите\n"
   5144"    HISTFILESIZE    Максималният брой редове, които горният файл може да съдържа\n"
   5145"    HISTSIZE        Максималният брой редове, които една работеща обвивка може\n"
  55165146"                    да достъпи\n"
  55175147"    HOME            Пълният път до домашната ви директория\n"
  55185148"    HOSTNAME        Името на текущата машина\n"
  55195149"    HOSTTYPE        Видът на процесора, под който работи текущата обвивка\n"
  5520 "    IGNOREEOF       Управлява действието на обвивката при срещането на "
  5521 "единичен\n"
  5522 "                    знак за край на файл „EOF“.  Ако променливата е "
  5523 "зададена, тя\n"
   5150"    IGNOREEOF       Управлява действието на обвивката при срещането на единичен\n"
   5151"                    знак за край на файл „EOF“.  Ако променливата е зададена, тя\n"
  55245152"                    указва броя на знаците „EOF“, който могат да се срещнат\n"
  5525 "                    самостоятелно на един ред, преди обвивката да завърши "
  5526 "работа\n"
   5153"                    самостоятелно на един ред, преди обвивката да завърши работа\n"
  55275154"                    и излезе (стандартно е 10).  Когато променливата не е\n"
  55285155"                    зададена, един „EOF“ означава край на входящите данни\n"
  5529 "    MACHTYPE        Низ, който описва текущата система, на която работи "
  5530 "bash\n"
   5156"    MACHTYPE        Низ, който описва текущата система, на която работи bash\n"
  55315157"    MAILCHECK       Колко често bash да проверява за нови писма (в секунди)\n"
  55325158"    MAILPATH        Списък с файлове, които bash проверява за нови писма\n"
   
  55415167"                    двоеточие\n"
  55425168"    TERM            Името на текущия вид терминал\n"
  5543 "    TIMEFORMAT      Изходният формат за статистиката за времето за "
  5544 "изпълнение на\n"
   5169"    TIMEFORMAT      Изходният формат за статистиката за времето за изпълнение на\n"
  55455170"                    команда, който се използва от запазената дума „time“\n"
  5546 "    auto_resume     Стойност, която не е „null“, означава, че командна "
  5547 "дума,\n"
  5548 "                    която се появява самостоятелно на ред, първо се "
  5549 "проверява в\n"
  5550 "                    списъка с текущо спрените задачи.  Ако бъде открита "
  5551 "там,\n"
   5171"    auto_resume     Стойност, която не е „null“, означава, че командна дума,\n"
   5172"                    която се появява самостоятелно на ред, първо се проверява в\n"
   5173"                    списъка с текущо спрените задачи.  Ако бъде открита там,\n"
  55525174"                    задачата се пуска и се слага на преден план.  Стойност\n"
  5553 "                    „exact“ (строго съвпадение) означава, че командната "
  5554 "дума,\n"
  5555 "                    трябва точно да съвпада с името на команда в списъка "
  5556 "със\n"
  5557 "                    спрени задачи.  Стойност „substring“ (съвпадение на "
  5558 "подниз)\n"
  5559 "                    означава, че командната дума трябва да е подниз на "
  5560 "задачата.\n"
  5561 "                    Всяка друга стойност означава, че командата думата "
  5562 "трябва да\n"
   5175"                    „exact“ (строго съвпадение) означава, че командната дума,\n"
   5176"                    трябва точно да съвпада с името на команда в списъка със\n"
   5177"                    спрени задачи.  Стойност „substring“ (съвпадение на подниз)\n"
   5178"                    означава, че командната дума трябва да е подниз на задачата.\n"
   5179"                    Всяка друга стойност означава, че командата думата трябва да\n"
  55635180"                    е началото на спряна задача\n"
  5564 "    histchars       Знаци, които определят бързото заместване и това по "
  5565 "история.\n"
  5566 "                    Първият знак е за заместването по история, обикновено е "
  5567 "„!“.\n"
  5568 "                    Вторият е за бързото заместване, обикновено е „^“.  "
  5569 "Третият\n"
   5181"    histchars       Знаци, които определят бързото заместване и това по история.\n"
   5182"                    Първият знак е за заместването по история, обикновено е „!“.\n"
   5183"                    Вторият е за бързото заместване, обикновено е „^“.  Третият\n"
  55705184"                    е за коментарите в историята, обикновено е „#“\n"
  5571 "    HISTIGNORE      Списък с шаблони, разделени с двоеточие, които указват "
  5572 "кои\n"
   5185"    HISTIGNORE      Списък с шаблони, разделени с двоеточие, които указват кои\n"
  55735186"                    команди да не се запазват в историята\n"
  55745187
  5575 #: builtins.c:1807
   5188#: builtins.c:1811
  55765189msgid ""
  55775190"Add directories to stack.\n"
   
  56095222"    аргументи сменя най-горните две директории.\n"
  56105223"    \n"
  5611 "    -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при изваждането "
  5612 "на\n"
   5224"    -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при изваждането на\n"
  56135225"        директория към стека, така че се променя само той.\n"
  56145226"    \n"
  56155227"    Аргументи:\n"
  5616 "      +N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от "
  5617 "лявата \n"
  5618 "           страна на списъка, изведен от командата „dirs“ като се почва от "
  5619 "0)\n"
   5228"      +N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от лявата \n"
   5229"           страна на списъка, изведен от командата „dirs“ като се почва от 0)\n"
  56205230"           да е най-отгоре.\n"
  56215231"    \n"
  5622 "      -N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от "
  5623 "дясната\n"
  5624 "           страна на списъка, изведен от командата „dirs“ като се почва от "
  5625 "0)\n"
   5232"      -N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от дясната\n"
   5233"           страна на списъка, изведен от командата „dirs“ като се почва от 0)\n"
  56265234"           да е най-отгоре.\n"
  56275235"    \n"
  56285236"    \n"
  5629 "      dir  Добавя ДИРекторията най-отгоре в стека, като я прави новата "
  5630 "текуща\n"
   5237"      dir  Добавя ДИРекторията най-отгоре в стека, като я прави новата текуща\n"
  56315238"           работна директория.\n"
  56325239"    \n"
   
  56345241"    \n"
  56355242"    Изходен код:\n"
  5636 "    0, освен ако е подаден неправилен аргумент или не може да се премине "
  5637 "към\n"
   5243"    0, освен ако е подаден неправилен аргумент или не може да се премине към\n"
  56385244"    съответната директория."
  56395245
  5640 #: builtins.c:1841
   5246#: builtins.c:1845
  56415247msgid ""
  56425248"Remove directories from stack.\n"
   
  56665272"Изваждане на директории от стека.\n"
  56675273"    \n"
  5668 "    Маха директории от стека с тях. Без аргументи премахва последната "
  5669 "директория\n"
   5274"    Маха директории от стека с тях. Без аргументи премахва последната директория\n"
  56705275"    в стека и влиза в новата последна директория.\n"
  56715276"    \n"
  56725277"    Опции:\n"
  5673 "    -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при изваждането "
  5674 "на\n"
   5278"    -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при изваждането на\n"
  56755279"        директория към стека, така че се променя само той.\n"
  56765280"    \n"
   
  56885292"    \n"
  56895293"    Изходен код:\n"
  5690 "    0, освен ако е подаден неправилен аргумент или не може да се премине "
  5691 "към\n"
   5294"    0, освен ако е подаден неправилен аргумент или не може да се премине към\n"
  56925295"    съответната директория."
  56935296
  5694 #: builtins.c:1871
   5297#: builtins.c:1875
  56955298msgid ""
  56965299"Display directory stack.\n"
   
  57225325"Извеждане на стека на директориите.\n"
  57235326"    \n"
  5724 "    Отпечатва списъка с текущо запомнените директории.  Списъкът се попълва "
  5725 "чрез\n"
   5327"    Отпечатва списъка с текущо запомнените директории.  Списъкът се попълва чрез\n"
  57265328"    командата „pushd“.  Можете да вадите директории от стека с командата\n"
  57275329"    „popd“.\n"
   
  57295331"    Опции:\n"
  57305332"     -c  изчистване на стека на директориите като изтрива всички елементи\n"
  5731 "     -l  извеждане на пълните имена на директориите, а не съкратените "
  5732 "спрямо\n"
   5333"     -l  извеждане на пълните имена на директориите, а не съкратените спрямо\n"
  57335334"         домашната директория имена („/homes/pesho/bin“, а не „~/bin“)\n"
  57345335"     -p  поредово отпечатване без поредния номер в стека\n"
   
  57365337"    \n"
  57375338"    Аргументи: \n"
  5738 "     +N  извежда N-тия елемент отляво в списъка отпечатан от командата "
  5739 "„dirs“,\n"
   5339"     +N  извежда N-тия елемент отляво в списъка отпечатан от командата „dirs“,\n"
  57405340"         когато е стартирана без опции.  Брои се от 0.\n"
  5741 "     -N  извежда N-тия елемент отдясно в списъка отпечатан от командата "
  5742 "„dirs“,\n"
   5341"     -N  извежда N-тия елемент отдясно в списъка отпечатан от командата „dirs“,\n"
  57435342"         когато е стартирана без опции.  Брои се от 0.\n"
  57445343"    \n"
   
  57465345"    0, освен ако е дадена неправилна опция или възникне грешка."
  57475346
  5748 #: builtins.c:1902
   5347#: builtins.c:1906
  57495348msgid ""
  57505349"Set and unset shell options.\n"
   
  57675366"Включване и изключване на опции на обвивката.\n"
  57685367"    \n"
  5769 "    Превключване на състоянието на всяка от дадените ОПЦИи на обвивката.  "
  5770 "Ако не\n"
  5771 "    не са зададени аргументи, се извежда списък от с дадените ОПЦИи или "
  5772 "всички,\n"
  5773 "    ако не са дадени такива, като се указва за всяка дали и включена или "
  5774 "не.\n"
   5368"    Превключване на състоянието на всяка от дадените ОПЦИи на обвивката.  Ако не\n"
   5369"    не са зададени аргументи, се извежда списък от с дадените ОПЦИи или всички,\n"
   5370"    ако не са дадени такива, като се указва за всяка дали и включена или не.\n"
  57755371"    \n"
  57765372"    Опции:\n"
  5777 "      -o    ограничаване на опциите до определените за използване със „set -"
  5778 "o“\n"
   5373"      -o    ограничаване на опциите до определените за използване със „set -o“\n"
  57795374"      -p    извеждане на всяка опция с означение дали е включена или не\n"
  57805375"      -q    без извеждане на информация\n"
   
  57835378"    \n"
  57845379"    Изходен код:\n"
  5785 "    0, ако ОПЦИЯта е включена, грешка, ако е зададена неправилна или "
  5786 "изключена\n"
   5380"    0, ако ОПЦИЯта е включена, грешка, ако е зададена неправилна или изключена\n"
  57875381"    ОПЦИЯ."
  57885382
  5789 #: builtins.c:1923
   5383#: builtins.c:1927
  57905384msgid ""
  57915385"Formats and prints ARGUMENTS under control of the FORMAT.\n"
   
  57955389"    \t\tdisplay it on the standard output\n"
  57965390"    \n"
  5797 "    FORMAT is a character string which contains three types of objects: "
  5798 "plain\n"
  5799 "    characters, which are simply copied to standard output; character "
  5800 "escape\n"
   5391"    FORMAT is a character string which contains three types of objects: plain\n"
   5392"    characters, which are simply copied to standard output; character escape\n"
  58015393"    sequences, which are converted and copied to the standard output; and\n"
  5802 "    format specifications, each of which causes printing of the next "
  5803 "successive\n"
   5394"    format specifications, each of which causes printing of the next successive\n"
  58045395"    argument.\n"
  58055396"    \n"
  5806 "    In addition to the standard format specifications described in "
  5807 "printf(1),\n"
   5397"    In addition to the standard format specifications described in printf(1),\n"
  58085398"    printf interprets:\n"
  58095399"    \n"
  58105400"      %b\texpand backslash escape sequences in the corresponding argument\n"
  58115401"      %q\tquote the argument in a way that can be reused as shell input\n"
  5812 "      %(fmt)T\toutput the date-time string resulting from using FMT as a "
  5813 "format\n"
   5402"      %(fmt)T\toutput the date-time string resulting from using FMT as a format\n"
  58145403"    \t        string for strftime(3)\n"
  58155404"    \n"
  58165405"    The format is re-used as necessary to consume all of the arguments.  If\n"
  58175406"    there are fewer arguments than the format requires,  extra format\n"
  5818 "    specifications behave as if a zero value or null string, as "
  5819 "appropriate,\n"
   5407"    specifications behave as if a zero value or null string, as appropriate,\n"
  58205408"    had been supplied.\n"
  58215409"    \n"
  58225410"    Exit Status:\n"
  5823 "    Returns success unless an invalid option is given or a write or "
  5824 "assignment\n"
   5411"    Returns success unless an invalid option is given or a write or assignment\n"
  58255412"    error occurs."
  58265413msgstr ""
   
  58555442"    извеждането на резултата или при присвояването на стойността."
  58565443
  5857 #: builtins.c:1957
   5444#: builtins.c:1961
  58585445msgid ""
  58595446"Specify how arguments are to be completed by Readline.\n"
  58605447"    \n"
  5861 "    For each NAME, specify how arguments are to be completed.  If no "
  5862 "options\n"
  5863 "    are supplied, existing completion specifications are printed in a way "
  5864 "that\n"
   5448"    For each NAME, specify how arguments are to be completed.  If no options\n"
   5449"    are supplied, existing completion specifications are printed in a way that\n"
  58655450"    allows them to be reused as input.\n"
  58665451"    \n"
   
  58735458"      -E\tapply the completions and actions to \"empty\" commands --\n"
  58745459"    \t\tcompletion attempted on a blank line\n"
  5875 "      -I\tapply the completions and actions to the intial (usually the\n"
   5460"      -I\tapply the completions and actions to the initial (usually the\n"
  58765461"    \t\tcommand) word\n"
  58775462"    \n"
  58785463"    When completion is attempted, the actions are applied in the order the\n"
  5879 "    uppercase-letter options are listed above.  If multiple options are "
  5880 "supplied,\n"
  5881 "    the -D option takes precedence over -E, and both take precedence over -"
  5882 "I.\n"
   5464"    uppercase-letter options are listed above.  If multiple options are supplied,\n"
   5465"    the -D option takes precedence over -E, and both take precedence over -I.\n"
  58835466"    \n"
  58845467"    Exit Status:\n"
   
  58875470"Указване на начина на автоматичното дописване на аргументите от Readline.\n"
  58885471"    \n"
  5889 "    За всяко ИМЕ се извежда начина за дописване на аргументите.  Ако не са\n"
   5472"    За всяко ИМЕ се извежда начинът за дописване на аргументите.  Ако не са\n"
  58905473"    дадени никакви опции, се извеждат текущите инструкции за автоматично\n"
  58915474"    дописване във формат, който може да се използва за вход.\n"
  58925475"    \n"
  58935476"    Опции:\n"
  5894 "      -p  Извеждане на текущите инструкции за автоматично дописване във "
  5895 "формат,\n"
   5477"      -p  Извеждане на текущите инструкции за автоматично дописване във формат,\n"
  58965478"          който може да се използва за вход\n"
  5897 "      -r  Премахване на инструкциите за автоматично дописване на всяко ИМЕ,"
  5898 "а\n"
   5479"      -r  Премахване на инструкциите за автоматично дописване на всяко ИМЕ, а\n"
  58995480"          когато такова не е указано — всички инструкции\n"
  5900 "      -D  Прилагане на дописванията и действията като стандартните за "
  5901 "командите,\n"
   5481"      -D  Прилагане на дописванията и действията като стандартните за командите,\n"
  59025482"          без никакви специфични инструкции\n"
  59035483"      -E  Прилагане на дописванията и действията като тези на „празната“\n"
  59045484"          команда — когато все още нищо не е написано на командния ред\n"
  5905 "      -I  Прилагане на дописванията и действията към първата дума "
  5906 "(обикновено\n"
   5485"      -I  Прилагане на дописванията и действията към първата дума (обикновено\n"
  59075486"          това е командата)\n"
  59085487"    \n"
  5909 "    При извършване на автоматично дописване, действията се прилагат в реда "
  5910 "на\n"
  5911 "    опциите с главна буква дадени по-горе.  Опцията „-D“ е с по-висок "
  5912 "приоритет\n"
   5488"    При извършване на автоматично дописване, действията се прилагат в реда на\n"
   5489"    опциите с главна буква дадени по-горе.  Опцията „-D“ е с по-висок приоритет\n"
  59135490"    от „-E“, която има по-висок приоритет от „-I“.\n"
  59145491"    \n"
   
  59165493"    0, освен когато е дадена неправилна опция или възникне грешка."
  59175494
  5918 #: builtins.c:1987
   5495#: builtins.c:1991
  59195496msgid ""
  59205497"Display possible completions depending on the options.\n"
  59215498"    \n"
  59225499"    Intended to be used from within a shell function generating possible\n"
  5923 "    completions.  If the optional WORD argument is supplied, matches "
  5924 "against\n"
   5500"    completions.  If the optional WORD argument is supplied, matches against\n"
  59255501"    WORD are generated.\n"
  59265502"    \n"
   
  59375513"    0, освен ако е дадена неправилна опция или възникне грешка."
  59385514
  5939 #: builtins.c:2002
   5515#: builtins.c:2006
  59405516msgid ""
  59415517"Modify or display completion options.\n"
  59425518"    \n"
  5943 "    Modify the completion options for each NAME, or, if no NAMEs are "
  5944 "supplied,\n"
  5945 "    the completion currently being executed.  If no OPTIONs are given, "
  5946 "print\n"
  5947 "    the completion options for each NAME or the current completion "
  5948 "specification.\n"
   5519"    Modify the completion options for each NAME, or, if no NAMEs are supplied,\n"
   5520"    the completion currently being executed.  If no OPTIONs are given, print\n"
   5521"    the completion options for each NAME or the current completion specification.\n"
  59495522"    \n"
  59505523"    Options:\n"
   
  59865559"    \n"
  59875560"    Всяко ИМЕ указва команда, за която трябва предварително да е зададена\n"
  5988 "    спецификация за дописване чрез вградената команда „complete“.  Ако не "
  5989 "са\n"
  5990 "    зададени ИМЕна, командата „compopt“ трябва да бъде изпълнена от "
  5991 "функция,\n"
  5992 "    която генерира спецификациите за дописване.  В този случай опциите за "
  5993 "текущо\n"
   5561"    спецификация за дописване чрез вградената команда „complete“.  Ако не са\n"
   5562"    зададени ИМЕна, командата „compopt“ трябва да бъде изпълнена от функция,\n"
   5563"    която генерира спецификациите за дописване.  В този случай опциите за текущо\n"
  59945564"    изпълнявания генератор на дописвания се променят.\n"
  59955565"    \n"
  59965566"    Изходен код:\n"
  5997 "    0, освен когато е дадена неправилна опция или липсват инструкции към "
  5998 "ИМЕто\n"
   5567"    0, освен когато е дадена неправилна опция или липсват инструкции към ИМЕто\n"
  59995568"    за автоматично дописване."
  60005569
  6001 #: builtins.c:2033
   5570#: builtins.c:2037
  60025571msgid ""
  60035572"Read lines from the standard input into an indexed array variable.\n"
  60045573"    \n"
  6005 "    Read lines from the standard input into the indexed array variable "
  6006 "ARRAY, or\n"
  6007 "    from file descriptor FD if the -u option is supplied.  The variable "
  6008 "MAPFILE\n"
   5574"    Read lines from the standard input into the indexed array variable ARRAY, or\n"
   5575"    from file descriptor FD if the -u option is supplied.  The variable MAPFILE\n"
  60095576"    is the default ARRAY.\n"
  60105577"    \n"
  60115578"    Options:\n"
  60125579"      -d delim\tUse DELIM to terminate lines, instead of newline\n"
  6013 "      -n count\tCopy at most COUNT lines.  If COUNT is 0, all lines are "
  6014 "copied\n"
  6015 "      -O origin\tBegin assigning to ARRAY at index ORIGIN.  The default "
  6016 "index is 0\n"
   5580"      -n count\tCopy at most COUNT lines.  If COUNT is 0, all lines are copied\n"
   5581"      -O origin\tBegin assigning to ARRAY at index ORIGIN.  The default index is 0\n"
  60175582"      -s count\tDiscard the first COUNT lines read\n"
  60185583"      -t\tRemove a trailing DELIM from each line read (default newline)\n"
  6019 "      -u fd\tRead lines from file descriptor FD instead of the standard "
  6020 "input\n"
   5584"      -u fd\tRead lines from file descriptor FD instead of the standard input\n"
  60215585"      -C callback\tEvaluate CALLBACK each time QUANTUM lines are read\n"
  60225586"      -c quantum\tSpecify the number of lines read between each call to\n"
   
  60315595"    as additional arguments.\n"
  60325596"    \n"
  6033 "    If not supplied with an explicit origin, mapfile will clear ARRAY "
  6034 "before\n"
   5597"    If not supplied with an explicit origin, mapfile will clear ARRAY before\n"
  60355598"    assigning to it.\n"
  60365599"    \n"
  60375600"    Exit Status:\n"
  6038 "    Returns success unless an invalid option is given or ARRAY is readonly "
  6039 "or\n"
   5601"    Returns success unless an invalid option is given or ARRAY is readonly or\n"
  60405602"    not an indexed array."
  60415603msgstr ""
  6042 "Изчитане на редове от стандартния вход и запазване в променлива — "
  6043 "индексиран\n"
   5604"Изчитане на редове от стандартния вход и запазване в променлива — индексиран\n"
  60445605"    низ.\n"
  60455606"    \n"
   
  60585619"                    (стандартно е знакът за нов ред)\n"
  60595620"      -u ФАЙЛов_ДЕСКРиптор\n"
  6060 "                    Изчитане на редовете от ФАЙЛов_ДЕСКРиптор, а не "
  6061 "стандартния\n"
   5621"                    Изчитане на редовете от ФАЙЛов_ДЕСКРиптор, а не стандартния\n"
  60625622"                    вход\n"
  6063 "      -C ФУНКЦИЯ    Функция, която се извиква при изчитането на всеки "
  6064 "БРОЙ_РЕДА\n"
  6065 "      -c БРОЙ_РЕДА  Редове, които да се изчетат преди да се извика "
  6066 "ФУНКЦИЯта\n"
   5623"      -C ФУНКЦИЯ    Функция, която се извиква при изчитането на всеки БРОЙ_РЕДА\n"
   5624"      -c БРОЙ_РЕДА  Редове, които да се изчетат преди да се извика ФУНКЦИЯта\n"
  60675625"    \n"
  60685626"    Аргументи:\n"
  60695627"      МАСИВ         Име на променливата-масив\n"
  60705628"    \n"
  6071 "    Ако опцията „-C“ е зададена без „-c“, стандартния БРОЙ_РЕДА е 5000.  "
  6072 "При\n"
   5629"    Ако опцията „-C“ е зададена без „-c“, стандартния БРОЙ_РЕДА е 5000.  При\n"
  60735630"    извикването на ФУНКЦИЯта за аргументи ѝ се подават индекса на следващия\n"
  60745631"    елемент от масива и реда, който се счита за стойност.\n"
  60755632"    \n"
  6076 "    Ако не е дадено изрично НАЧАЛО, командата „mapfile“ изчиства МАСИВа, "
  6077 "преди\n"
   5633"    Ако не е дадено изрично НАЧАЛО, командата „mapfile“ изчиства МАСИВа, преди\n"
  60785634"    да започне присвояването към него.\n"
  60795635"    \n"
  60805636"    Изходен код:\n"
  6081 "    Връща 0, освен ако е дадена неправилна опция или ако МАСИВът е "
  6082 "променлива\n"
   5637"    Връща 0, освен ако е дадена неправилна опция или ако МАСИВът е променлива\n"
  60835638"    само за четене или не е индексиран масив."
  60845639
  6085 #: builtins.c:2069
   5640#: builtins.c:2073
  60865641msgid ""
  60875642"Read lines from a file into an array variable.\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.