Ignore:
Timestamp:
Nov 28, 2018, 11:54:21 PM (3 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bash: версия 5.0-beta2 е подадена през робота

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/bash-5.0-beta2.bg.po

  r3259 r3260  
  11# Bulgarian translation of bash po-file.
  2 # Copyright (C) 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the bash package.
  4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018..
  55#
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: bash-4.4\n"
   8"Project-Id-Version: bash-5.0-beta2\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2016-09-10 12:42-0400\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2018-09-28 08:49+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2018-11-16 15:54-0500\n"
   11"PO-Revision-Date: 2018-11-28 22:47+0100\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2020
  21 #: arrayfunc.c:54
   21#: arrayfunc.c:58
  2222msgid "bad array subscript"
  2323msgstr "грешен индекс на масив"
  2424
  25 #: arrayfunc.c:368 builtins/declare.def:574 variables.c:2092 variables.c:2118
  26 #: variables.c:2730
   25#: arrayfunc.c:377 builtins/declare.def:638 variables.c:2233 variables.c:2259
   26#: variables.c:3075
  2727#, c-format
  2828msgid "%s: removing nameref attribute"
  2929msgstr "%s: изтриване на атрибута за указател от променливата"
  3030
  31 #: arrayfunc.c:393 builtins/declare.def:780
   31#: arrayfunc.c:402 builtins/declare.def:851
  3232#, c-format
  3333msgid "%s: cannot convert indexed to associative array"
  3434msgstr "%s: масивът не може да бъде преобразуван към речник"
  3535
  36 #: arrayfunc.c:578
   36#: arrayfunc.c:586
  3737#, c-format
  3838msgid "%s: invalid associative array key"
  3939msgstr "%s: грешно име на ключ в речник"
  4040
  41 #: arrayfunc.c:580
   41#: arrayfunc.c:588
  4242#, c-format
  4343msgid "%s: cannot assign to non-numeric index"
  4444msgstr "%s: не може да се присвоява на нецифров индекс"
  4545
  46 #: arrayfunc.c:625
   46#: arrayfunc.c:633
  4747#, c-format
  4848msgid "%s: %s: must use subscript when assigning associative array"
  4949msgstr "%s: %s: при присвояване към речник трябва да се използва индекс"
  5050
  51 #: bashhist.c:421
   51#: bashhist.c:451
  5252#, c-format
  5353msgid "%s: cannot create: %s"
  5454msgstr "%s: не може да се създаде: %s"
  5555
  56 #: bashline.c:4091
   56#: bashline.c:4143
  5757msgid "bash_execute_unix_command: cannot find keymap for command"
  5858msgstr ""
   
  6060"функциите на клавишите за командата"
  6161
  62 #: bashline.c:4189
   62#: bashline.c:4253
  6363#, c-format
  6464msgid "%s: first non-whitespace character is not `\"'"
  6565msgstr "%s: първият непразен знак не е „\"“"
  6666
  67 #: bashline.c:4218
   67#: bashline.c:4282
  6868#, c-format
  6969msgid "no closing `%c' in %s"
  7070msgstr "в %2$s липсва затварящ знак „%1$c“"
  7171
  72 #: bashline.c:4252
   72#: bashline.c:4316
  7373#, c-format
  7474msgid "%s: missing colon separator"
  7575msgstr "%s: разделителят „:“ липсва"
  7676
  77 #: braces.c:329
   77#: braces.c:331
  7878#, c-format
  7979msgid "brace expansion: cannot allocate memory for %s"
   
  8181"заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за „%s“"
  8282
  83 #: braces.c:427
  84 #, c-format
  85 msgid "brace expansion: failed to allocate memory for %d elements"
  86 msgstr ""
  87 "заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за %d "
   83#: braces.c:429
   84#, c-format
   85msgid "brace expansion: failed to allocate memory for %u elements"
   86msgstr ""
   87"заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за %u "
  8888"елемента"
  8989
  90 #: braces.c:471
   90#: braces.c:474
  9191#, c-format
  9292msgid "brace expansion: failed to allocate memory for `%s'"
   
  9494"заместване на изразите с фигурни скоби: не може да се задели памет за „%s“"
  9595
  96 #: builtins/alias.def:133
   96#: builtins/alias.def:131 variables.c:1821
  9797#, c-format
  9898msgid "`%s': invalid alias name"
  9999msgstr "„%s“: грешно име на синоним"
  100100
  101 #: builtins/bind.def:123 builtins/bind.def:126
   101#: builtins/bind.def:122 builtins/bind.def:125
  102102msgid "line editing not enabled"
  103103msgstr "редактирането на командния ред не е включено"
  104104
  105 #: builtins/bind.def:213
   105#: builtins/bind.def:212
  106106#, c-format
  107107msgid "`%s': invalid keymap name"
  108108msgstr "„%s“: грешно име на подредбата на функциите на клавишите"
  109109
  110 #: builtins/bind.def:253
   110#: builtins/bind.def:252
  111111#, c-format
  112112msgid "%s: cannot read: %s"
  113113msgstr "%s: не може да се прочете: %s"
  114114
  115 #: builtins/bind.def:270
   115#: builtins/bind.def:304 builtins/bind.def:334
   116#, c-format
   117msgid "`%s': unknown function name"
   118msgstr "„%s“:  име на непозната функция"
   119
   120#: builtins/bind.def:312
   121#, c-format
   122msgid "%s is not bound to any keys.\n"
   123msgstr "%s не е зададена на никой клавиш.\n"
   124
   125#: builtins/bind.def:316
   126#, c-format
   127msgid "%s can be invoked via "
   128msgstr "%s може да се извика чрез "
   129
   130#: builtins/bind.def:353 builtins/bind.def:368
  116131#, c-format
  117132msgid "`%s': cannot unbind"
  118133msgstr "„%s“: не може да се премахне присвояване"
  119134
  120 #: builtins/bind.def:308 builtins/bind.def:338
  121 #, c-format
  122 msgid "`%s': unknown function name"
  123 msgstr "„%s“:  име на непозната функция"
  124 
  125 #: builtins/bind.def:316
  126 #, c-format
  127 msgid "%s is not bound to any keys.\n"
  128 msgstr "%s не е зададена на никой клавиш.\n"
  129 
  130 #: builtins/bind.def:320
  131 #, c-format
  132 msgid "%s can be invoked via "
  133 msgstr "%s може да се извика чрез "
  134 
  135 #: builtins/break.def:79 builtins/break.def:121
   135#: builtins/break.def:77 builtins/break.def:119
  136136msgid "loop count"
  137137msgstr "брой цикли"
  138138
  139 #: builtins/break.def:141
   139#: builtins/break.def:139
  140140msgid "only meaningful in a `for', `while', or `until' loop"
  141141msgstr "валидно само за циклите с „for“, „while“ и „until“"
   
  151151"    Без ИЗРАЗ връща "
  152152
  153 #: builtins/cd.def:321
   153#: builtins/cd.def:326
  154154msgid "HOME not set"
  155155msgstr "Променливата „HOME“ не е зададена"
  156156
  157 #: builtins/cd.def:329 builtins/common.c:167 test.c:885
   157#: builtins/cd.def:334 builtins/common.c:161 test.c:891
  158158msgid "too many arguments"
  159159msgstr "прекалено много аргументи"
  160160
  161 #: builtins/cd.def:336
   161#: builtins/cd.def:341
  162162msgid "null directory"
  163163msgstr "нулева директория"
  164164
  165 #: builtins/cd.def:347
   165#: builtins/cd.def:352
  166166msgid "OLDPWD not set"
  167167msgstr "Променливата „OLDPWD“ не е зададена"
  168168
  169 #: builtins/common.c:102
   169#: builtins/common.c:96
  170170#, c-format
  171171msgid "line %d: "
  172172msgstr "ред %d: "
  173173
  174 #: builtins/common.c:140 error.c:265
   174#: builtins/common.c:134 error.c:264
  175175#, c-format
  176176msgid "warning: "
  177177msgstr "предупреждение: "
  178178
  179 #: builtins/common.c:154
   179#: builtins/common.c:148
  180180#, c-format
  181181msgid "%s: usage: "
  182182msgstr "%s: употреба: "
  183183
  184 #: builtins/common.c:199 shell.c:514 shell.c:825
   184#: builtins/common.c:193 shell.c:510 shell.c:838
  185185#, c-format
  186186msgid "%s: option requires an argument"
  187187msgstr "%s: опцията изисква аргумент"
  188188
  189 #: builtins/common.c:206
   189#: builtins/common.c:200
  190190#, c-format
  191191msgid "%s: numeric argument required"
  192192msgstr "%s: изисква се числов аргумент"
  193193
  194 #: builtins/common.c:213
   194#: builtins/common.c:207
  195195#, c-format
  196196msgid "%s: not found"
  197197msgstr "%s: не е открит"
  198198
  199 #: builtins/common.c:222 shell.c:838
   199#: builtins/common.c:216 shell.c:851
  200200#, c-format
  201201msgid "%s: invalid option"
  202202msgstr "%s: грешна опция"
  203203
  204 #: builtins/common.c:229
   204#: builtins/common.c:223
  205205#, c-format
  206206msgid "%s: invalid option name"
  207207msgstr "%s: грешно име на опция"
  208208
  209 #: builtins/common.c:236 general.c:293 general.c:298
   209#: builtins/common.c:230 execute_cmd.c:2363 general.c:296 general.c:301
  210210#, c-format
  211211msgid "`%s': not a valid identifier"
  212212msgstr "„%s“: грешен идентификатор"
  213213
  214 #: builtins/common.c:246
   214#: builtins/common.c:240
  215215msgid "invalid octal number"
  216216msgstr "грешно осмично число"
  217217
  218 #: builtins/common.c:248
   218#: builtins/common.c:242
  219219msgid "invalid hex number"
  220220msgstr "грешно шестнайсетично число"
  221221
  222 #: builtins/common.c:250 expr.c:1473
   222#: builtins/common.c:244 expr.c:1564
  223223msgid "invalid number"
  224224msgstr "грешно число"
  225225
  226 #: builtins/common.c:258
   226#: builtins/common.c:252
  227227#, c-format
  228228msgid "%s: invalid signal specification"
  229229msgstr "%s: грешно указване на сигнал"
  230230
  231 #: builtins/common.c:265
   231#: builtins/common.c:259
  232232#, c-format
  233233msgid "`%s': not a pid or valid job spec"
  234234msgstr "„%s“: грешен идентификатор на процес или задача"
  235235
  236 #: builtins/common.c:272 error.c:511
   236#: builtins/common.c:266 error.c:510
  237237#, c-format
  238238msgid "%s: readonly variable"
  239239msgstr "%s: променлива с права само за четене"
  240240
  241 #: builtins/common.c:280
   241#: builtins/common.c:274
  242242#, c-format
  243243msgid "%s: %s out of range"
  244244msgstr "%s: %s е извън допустимия диапазон"
  245245
  246 #: builtins/common.c:280 builtins/common.c:282
   246#: builtins/common.c:274 builtins/common.c:276
  247247msgid "argument"
  248248msgstr "аргументът"
  249249
  250 #: builtins/common.c:282
   250#: builtins/common.c:276
  251251#, c-format
  252252msgid "%s out of range"
  253253msgstr "%s е извън допустимия диапазон"
  254254
  255 #: builtins/common.c:290
   255#: builtins/common.c:284
  256256#, c-format
  257257msgid "%s: no such job"
  258258msgstr "%s: няма такава задача"
  259259
  260 #: builtins/common.c:298
   260#: builtins/common.c:292
  261261#, c-format
  262262msgid "%s: no job control"
  263263msgstr "%s: няма управление на задачите"
  264264
  265 #: builtins/common.c:300
   265#: builtins/common.c:294
  266266msgid "no job control"
  267267msgstr "няма управление на задачите"
  268268
  269 #: builtins/common.c:310
   269#: builtins/common.c:304
  270270#, c-format
  271271msgid "%s: restricted"
  272272msgstr "%s: ограничена обвивка"
  273273
  274 #: builtins/common.c:312
   274#: builtins/common.c:306
  275275msgid "restricted"
  276276msgstr "ограничена обвивка"
  277277
  278 #: builtins/common.c:320
   278#: builtins/common.c:314
  279279#, c-format
  280280msgid "%s: not a shell builtin"
  281281msgstr "%s: не е команда вградена в обвивката"
  282282
  283 #: builtins/common.c:329
   283#: builtins/common.c:323
  284284#, c-format
  285285msgid "write error: %s"
  286286msgstr "грешка при запис: %s"
  287287
  288 #: builtins/common.c:337
   288#: builtins/common.c:331
  289289#, c-format
  290290msgid "error setting terminal attributes: %s"
  291291msgstr "грешка при задаване на атрибутите на терминала: %s"
  292292
  293 #: builtins/common.c:339
   293#: builtins/common.c:333
  294294#, c-format
  295295msgid "error getting terminal attributes: %s"
  296296msgstr "грешка при получаване на атрибутите на терминала: %s"
  297297
  298 #: builtins/common.c:585
   298#: builtins/common.c:579
  299299#, c-format
  300300msgid "%s: error retrieving current directory: %s: %s\n"
  301301msgstr "%s: грешка при получаване на текущата директория: %s: %s\n"
  302302
  303 #: builtins/common.c:651 builtins/common.c:653
   303#: builtins/common.c:645 builtins/common.c:647
  304304#, c-format
  305305msgid "%s: ambiguous job spec"
  306306msgstr "%s: нееднозначно указана задача"
  307307
  308 #: builtins/common.c:918
   308#: builtins/common.c:908
  309309msgid "help not available in this version"
  310310msgstr "помощта не е включена в тази версия"
  311311
  312 #: builtins/complete.def:278
   312#: builtins/complete.def:281
  313313#, c-format
  314314msgid "%s: invalid action name"
  315315msgstr "%s: грешно име на действие"
  316316
  317 #: builtins/complete.def:452 builtins/complete.def:647
  318 #: builtins/complete.def:858
   317#: builtins/complete.def:474 builtins/complete.def:679
   318#: builtins/complete.def:910
  319319#, c-format
  320320msgid "%s: no completion specification"
  321321msgstr "%s: не е указано дописване"
  322322
  323 #: builtins/complete.def:699
   323#: builtins/complete.def:733
  324324msgid "warning: -F option may not work as you expect"
  325325msgstr "предупреждение: опцията „-F“ може да не работи според очакванията ви"
  326326
  327 #: builtins/complete.def:701
   327#: builtins/complete.def:735
  328328msgid "warning: -C option may not work as you expect"
  329329msgstr "предупреждение: опцията „-C“ може да не работи според очакванията ви"
  330330
  331 #: builtins/complete.def:831
   331#: builtins/complete.def:883
  332332msgid "not currently executing completion function"
  333333msgstr "в момента не се изпълнява функция за дописване"
  334334
  335 #: builtins/declare.def:127
   335#: builtins/declare.def:132
  336336msgid "can only be used in a function"
  337337msgstr "може да се използва само във функция"
  338338
  339 #: builtins/declare.def:332 builtins/declare.def:685
   339#: builtins/declare.def:369 builtins/declare.def:756
  340340#, c-format
  341341msgid "%s: reference variable cannot be an array"
  342342msgstr "%s: променливата-указател не може да е масив"
  343343
  344 #: builtins/declare.def:343 variables.c:2959
   344#: builtins/declare.def:380 variables.c:3325
  345345#, c-format
  346346msgid "%s: nameref variable self references not allowed"
  347347msgstr "%s: променливата-указател не може да сочи към себе си"
  348348
  349 #: builtins/declare.def:348 variables.c:1928 variables.c:2877 variables.c:2889
  350 #: variables.c:2956
   349#: builtins/declare.def:385 variables.c:2063 variables.c:3236 variables.c:3248
   350#: variables.c:3322
  351351#, c-format
  352352msgid "%s: circular name reference"
  353353msgstr "%s: цикъл в променливите-указатели"
  354354
  355 #: builtins/declare.def:353 builtins/declare.def:691 builtins/declare.def:702
   355#: builtins/declare.def:390 builtins/declare.def:762 builtins/declare.def:773
  356356#, c-format
  357357msgid "`%s': invalid variable name for name reference"
  358358msgstr "„%s“: неправилно име за променлива-указател"
  359359
  360 #: builtins/declare.def:463
   360#: builtins/declare.def:520
  361361msgid "cannot use `-f' to make functions"
  362362msgstr "„-f“ не може да се използва за създаването на функции"
  363363
  364 #: builtins/declare.def:475 execute_cmd.c:5632
   364#: builtins/declare.def:532 execute_cmd.c:5843
  365365#, c-format
  366366msgid "%s: readonly function"
  367367msgstr "%s: функция с права само за четене"
  368368
  369 #: builtins/declare.def:753
   369#: builtins/declare.def:824
  370370#, c-format
  371371msgid "%s: quoted compound array assignment deprecated"
  372372msgstr "%s: съставното присвояване на масив чрез цитат е остаряло"
  373373
  374 #: builtins/declare.def:767
   374#: builtins/declare.def:838
  375375#, c-format
  376376msgid "%s: cannot destroy array variables in this way"
  377377msgstr "%s: променливите за масиви не могат да се унищожават така"
  378378
  379 #: builtins/declare.def:774 builtins/read.def:751
   379#: builtins/declare.def:845 builtins/read.def:788
  380380#, c-format
  381381msgid "%s: cannot convert associative to indexed array"
   
  411411msgstr "%s: не може да се изтрие: %s"
  412412
  413 #: builtins/evalfile.c:144 builtins/hash.def:172 execute_cmd.c:5472
   413#: builtins/evalfile.c:138 builtins/hash.def:184 execute_cmd.c:5675
  414414#, c-format
  415415msgid "%s: is a directory"
  416416msgstr "%s: е директория"
  417417
  418 #: builtins/evalfile.c:150
   418#: builtins/evalfile.c:144
  419419#, c-format
  420420msgid "%s: not a regular file"
  421421msgstr "%s: не е обикновен файл"
  422422
  423 #: builtins/evalfile.c:159
   423#: builtins/evalfile.c:153
  424424#, c-format
  425425msgid "%s: file is too large"
  426426msgstr "%s: файлът е прекалено голям"
  427427
  428 #: builtins/evalfile.c:194 builtins/evalfile.c:212 shell.c:1578
   428#: builtins/evalfile.c:188 builtins/evalfile.c:206 shell.c:1623
  429429#, c-format
  430430msgid "%s: cannot execute binary file"
  431431msgstr "%s: двоичният файл не може да бъде изпълнен"
  432432
  433 #: builtins/exec.def:156 builtins/exec.def:158 builtins/exec.def:235
   433#: builtins/exec.def:156 builtins/exec.def:158 builtins/exec.def:243
  434434#, c-format
  435435msgid "%s: cannot execute: %s"
  436436msgstr "%s: не може да се изпълни: %s"
  437437
  438 #: builtins/exit.def:67
   438#: builtins/exit.def:64
  439439#, c-format
  440440msgid "logout\n"
  441441msgstr "изход\n"
  442442
  443 #: builtins/exit.def:92
   443#: builtins/exit.def:89
  444444msgid "not login shell: use `exit'"
  445445msgstr "това не е входна обвивка: използвайте „exit“"
  446446
  447 #: builtins/exit.def:124
   447#: builtins/exit.def:121
  448448#, c-format
  449449msgid "There are stopped jobs.\n"
  450450msgstr "Има спрени задачи.\n"
  451451
  452 #: builtins/exit.def:126
   452#: builtins/exit.def:123
  453453#, c-format
  454454msgid "There are running jobs.\n"
  455455msgstr "Има изпълнявани задачи.\n"
  456456
  457 #: builtins/fc.def:269
   457#: builtins/fc.def:265
  458458msgid "no command found"
  459459msgstr "не е открита команда"
  460460
  461 #: builtins/fc.def:327 builtins/fc.def:376
   461#: builtins/fc.def:323 builtins/fc.def:372
  462462msgid "history specification"
  463463msgstr "указване на историята"
  464464
  465 #: builtins/fc.def:397
   465#: builtins/fc.def:393
  466466#, c-format
  467467msgid "%s: cannot open temp file: %s"
  468468msgstr "%s: не може да се отвори временен файл: %s"
  469469
  470 #: builtins/fg_bg.def:153 builtins/jobs.def:284
   470#: builtins/fg_bg.def:152 builtins/jobs.def:284
  471471msgid "current"
  472472msgstr "текуща"
  473473
  474 #: builtins/fg_bg.def:162
   474#: builtins/fg_bg.def:161
  475475#, c-format
  476476msgid "job %d started without job control"
   
  487487msgstr "%s: опцията изисква аргумент — %c\n"
  488488
  489 #: builtins/hash.def:92
   489#: builtins/hash.def:91
  490490msgid "hashing disabled"
  491491msgstr "хеширането е изключено"
  492492
  493 #: builtins/hash.def:139
   493#: builtins/hash.def:138
  494494#, c-format
  495495msgid "%s: hash table empty\n"
  496496msgstr "%s: таблицата с хешове е празна\n"
  497497
  498 #: builtins/hash.def:254
   498#: builtins/hash.def:266
  499499#, c-format
  500500msgid "hits\tcommand\n"
  501501msgstr "съвпад.\tкоманда\n"
  502502
  503 #: builtins/help.def:135
  504 #, c-format
   503#: builtins/help.def:133
  505504msgid "Shell commands matching keyword `"
  506505msgid_plural "Shell commands matching keywords `"
   
  508507msgstr[1] "Команди на обвивката, които напасват на ключовите думи „"
  509508
  510 #: builtins/help.def:187
   509#: builtins/help.def:185
  511510#, c-format
  512511msgid ""
   
  516515"„help help“, „man -k %s“ или „info %s“."
  517516
  518 #: builtins/help.def:226
   517#: builtins/help.def:224
  519518#, c-format
  520519msgid "%s: cannot open: %s"
  521520msgstr "%s: не може да се отвори: %s"
  522521
  523 #: builtins/help.def:526
   522#: builtins/help.def:524
  524523#, c-format
  525524msgid ""
   
  542541"\n"
  543542
  544 #: builtins/history.def:155
   543#: builtins/history.def:154
  545544msgid "cannot use more than one of -anrw"
  546545msgstr "не може да се ползва едновременно повече от една от опциите „-anrw“"
  547546
  548 #: builtins/history.def:187
   547#: builtins/history.def:187 builtins/history.def:197 builtins/history.def:212
   548#: builtins/history.def:229 builtins/history.def:241 builtins/history.def:248
  549549msgid "history position"
  550550msgstr "позиция в историята"
  551551
  552 #: builtins/history.def:264
   552#: builtins/history.def:331
  553553#, c-format
  554554msgid "%s: invalid timestamp"
  555555msgstr "%s: грешна дата с време"
  556556
  557 #: builtins/history.def:375
   557#: builtins/history.def:442
  558558#, c-format
  559559msgid "%s: history expansion failed"
   
  569569msgstr "не е позволена друга опция с „-x“"
  570570
  571 #: builtins/kill.def:202
   571#: builtins/kill.def:211
  572572#, c-format
  573573msgid "%s: arguments must be process or job IDs"
  574574msgstr "%s: аргументите трябва да са идентификатори на процеси или задачи"
  575575
  576 #: builtins/kill.def:265
   576#: builtins/kill.def:274
  577577msgid "Unknown error"
  578578msgstr "Неизвестна грешка"
  579579
  580 #: builtins/let.def:97 builtins/let.def:122 expr.c:583 expr.c:598
   580#: builtins/let.def:97 builtins/let.def:122 expr.c:638 expr.c:656
  581581msgid "expression expected"
  582582msgstr "очаква се израз"
   
  587587msgstr "%s: не е масив"
  588588
  589 #: builtins/mapfile.def:272 builtins/read.def:306
   589#: builtins/mapfile.def:271 builtins/read.def:307
  590590#, c-format
  591591msgid "%s: invalid file descriptor specification"
  592592msgstr "%s: грешно указване на файловия дескриптор"
  593593
  594 #: builtins/mapfile.def:280 builtins/read.def:313
   594#: builtins/mapfile.def:279 builtins/read.def:314
  595595#, c-format
  596596msgid "%d: invalid file descriptor: %s"
  597597msgstr "%d: грешен файлов дескриптор: %s"
  598598
  599 #: builtins/mapfile.def:289 builtins/mapfile.def:327
   599#: builtins/mapfile.def:288 builtins/mapfile.def:326
  600600#, c-format
  601601msgid "%s: invalid line count"
  602602msgstr "%s: грешен номер на ред"
  603603
  604 #: builtins/mapfile.def:300
   604#: builtins/mapfile.def:299
  605605#, c-format
  606606msgid "%s: invalid array origin"
  607607msgstr "%s: грешен начален индекс за масив"
  608608
  609 #: builtins/mapfile.def:317
   609#: builtins/mapfile.def:316
  610610#, c-format
  611611msgid "%s: invalid callback quantum"
  612612msgstr "%s: грешно количество редове за обработка"
  613613
  614 #: builtins/mapfile.def:350
   614#: builtins/mapfile.def:349
  615615msgid "empty array variable name"
  616616msgstr "празно име на променлива за масив"
  617617
  618 #: builtins/mapfile.def:371
   618#: builtins/mapfile.def:370
  619619msgid "array variable support required"
  620620msgstr "изисква се поддръжка на променливи за масиви"
  621621
  622 #: builtins/printf.def:412
   622#: builtins/printf.def:420
  623623#, c-format
  624624msgid "`%s': missing format character"
  625625msgstr "„%s“: липсва форматиращ знак"
  626626
  627 #: builtins/printf.def:467
   627#: builtins/printf.def:475
  628628#, c-format
  629629msgid "`%c': invalid time format specification"
  630630msgstr "„%c“: грешен формат на времето"
  631631
  632 #: builtins/printf.def:669
   632#: builtins/printf.def:677
  633633#, c-format
  634634msgid "`%c': invalid format character"
  635635msgstr "„%c“: грешен форматиращ знак"
  636636
  637 #: builtins/printf.def:695
   637#: builtins/printf.def:703
  638638#, c-format
  639639msgid "warning: %s: %s"
  640640msgstr "предупреждение: %s: %s"
  641641
  642 #: builtins/printf.def:781
   642#: builtins/printf.def:789
  643643#, c-format
  644644msgid "format parsing problem: %s"
  645645msgstr "неуспешен анализ на форма̀та: %s"
  646646
  647 #: builtins/printf.def:878
   647#: builtins/printf.def:886
  648648msgid "missing hex digit for \\x"
  649649msgstr "липсва шестнадесетична цифра за \\x"
  650650
  651 #: builtins/printf.def:893
   651#: builtins/printf.def:901
  652652#, c-format
  653653msgid "missing unicode digit for \\%c"
   
  663663msgstr "%s: грешен аргумент"
  664664
  665 #: builtins/pushd.def:475
   665#: builtins/pushd.def:480
  666666msgid "<no current directory>"
  667667msgstr "«няма текуща директория»"
  668668
  669 #: builtins/pushd.def:519
   669#: builtins/pushd.def:524
  670670msgid "directory stack empty"
  671671msgstr "стекът с директории е празен"
  672672
  673 #: builtins/pushd.def:521
   673#: builtins/pushd.def:526
  674674msgid "directory stack index"
  675675msgstr "индекс за стека с директории"
  676676
  677 #: builtins/pushd.def:696
   677#: builtins/pushd.def:701
  678678msgid ""
  679679"Display the list of currently remembered directories.  Directories\n"
   
  701701"    командата „pushd“.  Можете да вадите директории от списъка с командата\n"
  702702"    „popd“.\n"
  703 "\n"
   703"    \n"
  704704"    Опции:\n"
  705705"      -c  изчиства стека на директориите като изтрива всички елементи.\n"
   
  709709"      -v  поредово отпечатване на стека на директориите заедно с номера в\n"
  710710"          стека.\n"
  711 "\n"
   711"    \n"
  712712"    Аргументи:    \n"
  713713"      +N  извежда N-тия елемент отляво в списъка отпечатан от командата "
  714714"„dirs“,\n"
  715715"          когато е стартирана без опции.  Брои се от 0.\n"
  716 "\n"
   716"    \n"
  717717"      -N  извежда N-тия елемент отдясно в списъка отпечатан от командата "
  718718"„dirs“,\n"
  719719"          когато е стартирана без опции.  Брои се от 0."
  720720
  721 #: builtins/pushd.def:718
   721#: builtins/pushd.def:723
  722722msgid ""
  723723"Adds a directory to the top of the directory stack, or rotates\n"
   
  751751"на\n"
  752752"          директории към стека, така че се променя само той.\n"
  753 "\n"
   753"    \n"
  754754"     Аргументи:\n"
  755755"      +N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от "
   
  764764"0)\n"
  765765"           да е най-отгоре.\n"
  766 "\n"
   766"    \n"
  767767"      dir  Добавя ДИР най-отгоре в стека на директориите, като я прави "
  768768"новата\n"
   
  771771"    Можете да изведете стека на директорията с командата „dirs“."
  772772
  773 #: builtins/pushd.def:743
   773#: builtins/pushd.def:748
  774774msgid ""
  775775"Removes entries from the directory stack.  With no arguments, removes\n"
   
  794794"в\n"
  795795"    стека и влиза в новата последна директория.\n"
  796 "\n"
   796"    \n"
  797797"    Опции:\n"
  798798"      -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при махането "
  799799"на\n"
  800800"          директория от стека — само той се променя.\n"
  801 "\n"
   801"    \n"
  802802"    Аргументи:\n"
  803803"      +N  премахва N-тия елемент като се брои отляво в списъка отпечатан от\n"
  804804"          командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd +0“ премахва\n"
  805805"          първата директория, „popd +1“ - втората.\n"
  806 "\n"
   806"    \n"
  807807"      -N  премахва N-тия елемент като се брои отдясно в списъка отпечатан "
  808808"от\n"
  809809"          командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd -0“ премахва\n"
  810810"          последната директория, „popd -1“ - предпоследната.\n"
  811 "\n"
   811"    \n"
  812812"    Можете да изведете стека на директорията с командата „dirs“."
  813813
   
  817817msgstr "%s: грешно указване на изтичането на времето"
  818818
  819 #: builtins/read.def:696
   819#: builtins/read.def:733
  820820#, c-format
  821821msgid "read error: %d: %s"
  822822msgstr "грешка при четене: %d: %s"
  823823
  824 #: builtins/return.def:71
   824#: builtins/return.def:68
  825825msgid "can only `return' from a function or sourced script"
  826826msgstr ""
  827827"„return“ е възможен само от функция или изпълнен в текущата обвивка скрипт"
  828828
  829 #: builtins/set.def:841
   829#: builtins/set.def:834
  830830msgid "cannot simultaneously unset a function and a variable"
  831831msgstr ""
  832832"не може едновременно да се премахват задаванията на функция и променлива"
  833833
  834 #: builtins/set.def:888
   834#: builtins/set.def:886
  835835#, c-format
  836836msgid "%s: cannot unset"
  837837msgstr "%s: не може да се премахне"
  838838
  839 #: builtins/set.def:909 variables.c:3389
   839#: builtins/set.def:907 variables.c:3772
  840840#, c-format
  841841msgid "%s: cannot unset: readonly %s"
  842842msgstr "%s: не може да се премахне: %s е само за четене"
  843843
  844 #: builtins/set.def:922
   844#: builtins/set.def:920
  845845#, c-format
  846846msgid "%s: not an array variable"
  847847msgstr "%s: не е променлива за масив"
  848848
  849 #: builtins/setattr.def:191
   849#: builtins/setattr.def:189
  850850#, c-format
  851851msgid "%s: not a function"
  852852msgstr "%s: не е функция"
  853853
  854 #: builtins/setattr.def:196
   854#: builtins/setattr.def:194
  855855#, c-format
  856856msgid "%s: cannot export"
   
  861861msgstr "брой на преместванията"
  862862
  863 #: builtins/shopt.def:289
   863#: builtins/shopt.def:310
  864864msgid "cannot set and unset shell options simultaneously"
  865865msgstr ""
  866866"не може едновременно да се задават и да се премахват опции на обвивката"
  867867
  868 #: builtins/shopt.def:391
   868#: builtins/shopt.def:420
  869869#, c-format
  870870msgid "%s: invalid shell option name"
  871871msgstr "%s: грешно име на опция на обвивката"
  872872
  873 #: builtins/source.def:131
   873#: builtins/source.def:128
  874874msgid "filename argument required"
  875875msgstr "изисква се аргумент име на файл"
  876876
  877 #: builtins/source.def:157
   877#: builtins/source.def:154
  878878#, c-format
  879879msgid "%s: file not found"
   
  888888msgstr "входната обвивка не може да бъде временно спряна"
  889889
  890 #: builtins/type.def:236
   890#: builtins/type.def:235
  891891#, c-format
  892892msgid "%s is aliased to `%s'\n"
  893893msgstr "%s е синоним на „%s“\n"
  894894
  895 #: builtins/type.def:257
   895#: builtins/type.def:256
  896896#, c-format
  897897msgid "%s is a shell keyword\n"
  898898msgstr "%s е ключова дума на обвивката\n"
  899899
  900 #: builtins/type.def:276
   900#: builtins/type.def:275
  901901#, c-format
  902902msgid "%s is a function\n"
  903903msgstr "%s е функция\n"
  904904
  905 #: builtins/type.def:300
   905#: builtins/type.def:299
  906906#, c-format
  907907msgid "%s is a special shell builtin\n"
  908908msgstr "%s е специална, вградена команда в обвивката\n"
  909909
  910 #: builtins/type.def:302
   910#: builtins/type.def:301
  911911#, c-format
  912912msgid "%s is a shell builtin\n"
  913913msgstr "%s е вградена команда в обвивката\n"
  914914
  915 #: builtins/type.def:324 builtins/type.def:409
   915#: builtins/type.def:323 builtins/type.def:408
  916916#, c-format
  917917msgid "%s is %s\n"
  918918msgstr "%s е %s\n"
  919919
  920 #: builtins/type.def:344
   920#: builtins/type.def:343
  921921#, c-format
  922922msgid "%s is hashed (%s)\n"
  923923msgstr "%s е хеширан (%s)\n"
  924924
  925 #: builtins/ulimit.def:398
   925#: builtins/ulimit.def:396
  926926#, c-format
  927927msgid "%s: invalid limit argument"
  928928msgstr "%s: грешен аргумент за ограничение"
  929929
  930 #: builtins/ulimit.def:424
   930#: builtins/ulimit.def:422
  931931#, c-format
  932932msgid "`%c': bad command"
  933933msgstr "„%c“: грешна команда"
  934934
  935 #: builtins/ulimit.def:453
   935#: builtins/ulimit.def:451
  936936#, c-format
  937937msgid "%s: cannot get limit: %s"
  938938msgstr "%s: ограничението не може да бъде получено: %s"
  939939
  940 #: builtins/ulimit.def:479
   940#: builtins/ulimit.def:477
  941941msgid "limit"
  942942msgstr "ограничение"
  943943
  944 #: builtins/ulimit.def:491 builtins/ulimit.def:791
   944#: builtins/ulimit.def:489 builtins/ulimit.def:789
  945945#, c-format
  946946msgid "%s: cannot modify limit: %s"
   
  961961msgstr "„%c“: неправилен знак за описателен режим"
  962962
  963 #: error.c:90 error.c:348 error.c:350 error.c:352
   963#: error.c:89 error.c:347 error.c:349 error.c:351
  964964msgid " line "
  965965msgstr " ред "
  966966
  967 #: error.c:165
   967#: error.c:164
  968968#, c-format
  969969msgid "last command: %s\n"
  970970msgstr "последна команда: %s\n"
  971971
  972 #: error.c:173
   972#: error.c:172
  973973#, c-format
  974974msgid "Aborting..."
   
  976976
  977977#. TRANSLATORS: this is a prefix for informational messages.
  978 #: error.c:288
   978#: error.c:287
  979979#, c-format
  980980msgid "INFORM: "
  981981msgstr "ИНФОРМАЦИЯ: "
  982982
  983 #: error.c:463
   983#: error.c:462
  984984msgid "unknown command error"
  985985msgstr "неизвестна грешка в команда"
  986986
  987 #: error.c:464
   987#: error.c:463
  988988msgid "bad command type"
  989989msgstr "грешен вид команда"
  990990
  991 #: error.c:465
   991#: error.c:464
  992992msgid "bad connector"
  993993msgstr "грешна връзка"
  994994
  995 #: error.c:466
   995#: error.c:465
  996996msgid "bad jump"
  997997msgstr "грешен преход"
  998998
  999 #: error.c:504
   999#: error.c:503
  10001000#, c-format
  10011001msgid "%s: unbound variable"
  10021002msgstr "%s: променлива без стойност"
  10031003
  1004 #: eval.c:209
   1004#: eval.c:245
  10051005#, c-format
  10061006msgid "\atimed out waiting for input: auto-logout\n"
   
  10091009"системата\n"
  10101010
  1011 #: execute_cmd.c:527
   1011#: execute_cmd.c:536
  10121012#, c-format
  10131013msgid "cannot redirect standard input from /dev/null: %s"
  10141014msgstr "стандартният вход не може да бъде пренасочен от „/dev/null“: %s"
  10151015
  1016 #: execute_cmd.c:1275
   1016#: execute_cmd.c:1306
  10171017#, c-format
  10181018msgid "TIMEFORMAT: `%c': invalid format character"
  10191019msgstr "в променливата $TIMEFORMAT: „%c“: грешен форматиращ знак"
  10201020
  1021 #: execute_cmd.c:2273
   1021#: execute_cmd.c:2352
  10221022#, c-format
  10231023msgid "execute_coproc: coproc [%d:%s] still exists"
  10241024msgstr "execute_coproc: копроцесът [%d:%s] все още съществува"
  10251025
  1026 #: execute_cmd.c:2377
   1026#: execute_cmd.c:2476
  10271027msgid "pipe error"
  10281028msgstr "грешка в програмен канал"
  10291029
  1030 #: execute_cmd.c:4496
   1030#: execute_cmd.c:4662
  10311031#, c-format
  10321032msgid "eval: maximum eval nesting level exceeded (%d)"
  10331033msgstr "eval: превишено е максималното ниво на влагане на „eval“ (%d)"
  10341034
  1035 #: execute_cmd.c:4508
   1035#: execute_cmd.c:4674
  10361036#, c-format
  10371037msgid "%s: maximum source nesting level exceeded (%d)"
  10381038msgstr "%s: превишено е максималното ниво на влагане на код (%d)"
  10391039
  1040 #: execute_cmd.c:4616
   1040#: execute_cmd.c:4782
  10411041#, c-format
  10421042msgid "%s: maximum function nesting level exceeded (%d)"
  10431043msgstr "%s: превишено е максималното ниво на влагане на функции (%d)"
  10441044
  1045 #: execute_cmd.c:5144
   1045#: execute_cmd.c:5331
  10461046#, c-format
  10471047msgid "%s: restricted: cannot specify `/' in command names"
   
  10491049"%s: ограничение: в имената на командите не може да присъства знакът „/“"
  10501050
  1051 #: execute_cmd.c:5232
   1051#: execute_cmd.c:5429
  10521052#, c-format
  10531053msgid "%s: command not found"
  10541054msgstr "%s: командата не е открита"
  10551055
  1056 #: execute_cmd.c:5470
   1056#: execute_cmd.c:5673
  10571057#, c-format
  10581058msgid "%s: %s"
  10591059msgstr "%s: %s"
  10601060
  1061 #: execute_cmd.c:5508
   1061#: execute_cmd.c:5711
  10621062#, c-format
  10631063msgid "%s: %s: bad interpreter"
  10641064msgstr "%s: %s: лош интерпретатор"
  10651065
  1066 #: execute_cmd.c:5545
   1066#: execute_cmd.c:5748
  10671067#, c-format
  10681068msgid "%s: cannot execute binary file: %s"
  10691069msgstr "%s: двоичният файл не може да бъде изпълнен: %s"
  10701070
  1071 #: execute_cmd.c:5623
   1071#: execute_cmd.c:5834
  10721072#, c-format
  10731073msgid "`%s': is a special builtin"
  10741074msgstr "„%s“ е вградена команда в обвивката"
  10751075
  1076 #: execute_cmd.c:5675
   1076#: execute_cmd.c:5886
  10771077#, c-format
  10781078msgid "cannot duplicate fd %d to fd %d"
  10791079msgstr "файловият дескриптор %d не може да се дублира като дескриптор %d"
  10801080
  1081 #: expr.c:259
   1081#: expr.c:263
  10821082msgid "expression recursion level exceeded"
  10831083msgstr "максималният брой нива за рекурсия в израз бяха преминати"
  10841084
  1085 #: expr.c:283
   1085#: expr.c:291
  10861086msgid "recursion stack underflow"
  10871087msgstr "отрицателно препълване на стека за рекурсии"
  10881088
  1089 #: expr.c:431
   1089#: expr.c:477
  10901090msgid "syntax error in expression"
  10911091msgstr "синтактична грешка в израз"
  10921092
  1093 #: expr.c:475
   1093#: expr.c:521
  10941094msgid "attempted assignment to non-variable"
  10951095msgstr "опит за присвояване на стойност на нещо, което не е променлива"
  10961096
  1097 #: expr.c:495 expr.c:858
   1097#: expr.c:530
   1098msgid "syntax error in variable assignment"
   1099msgstr "синтактична грешка при присвояване на променлива"
   1100
   1101#: expr.c:544 expr.c:910
  10981102msgid "division by 0"
  10991103msgstr "деление на 0"
  11001104
  1101 #: expr.c:542
   1105#: expr.c:591
  11021106msgid "bug: bad expassign token"
  11031107msgstr "програмна грешка: неправилна лексема за присвояване на израз"
  11041108
  1105 #: expr.c:595
   1109#: expr.c:645
  11061110msgid "`:' expected for conditional expression"
  11071111msgstr "за условен израз се изисква „:“"
  11081112
  1109 #: expr.c:919
   1113#: expr.c:971
  11101114msgid "exponent less than 0"
  11111115msgstr "степента е по-малка от 0"
  11121116
  1113 #: expr.c:976
   1117#: expr.c:1028
  11141118msgid "identifier expected after pre-increment or pre-decrement"
  11151119msgstr "очаква се идентификатор след предварително увеличаване или намаляване"
  11161120
  1117 #: expr.c:1002
   1121#: expr.c:1055
  11181122msgid "missing `)'"
  11191123msgstr "липсва „)“"
  11201124
  1121 #: expr.c:1053 expr.c:1393
   1125#: expr.c:1106 expr.c:1484
  11221126msgid "syntax error: operand expected"
  11231127msgstr "синтактична грешка: очаква се оператор"
  11241128
  1125 #: expr.c:1395
   1129#: expr.c:1486
  11261130msgid "syntax error: invalid arithmetic operator"
  11271131msgstr "синтактична грешка: грешен аритметичен оператор"
  11281132
  1129 #: expr.c:1419
   1133#: expr.c:1510
  11301134#, c-format
  11311135msgid "%s%s%s: %s (error token is \"%s\")"
  11321136msgstr "%s%s%s: %s (грешната лексема е „%s“)"
  11331137
  1134 #: expr.c:1477
   1138#: expr.c:1568
  11351139msgid "invalid arithmetic base"
  11361140msgstr "грешна аритметична основа на бройна система"
  11371141
  1138 #: expr.c:1497
   1142#: expr.c:1588
  11391143msgid "value too great for base"
  11401144msgstr "стойността е прекалено голяма за основата"
  11411145
  1142 #: expr.c:1546
   1146#: expr.c:1637
  11431147#, c-format
  11441148msgid "%s: expression error\n"
  11451149msgstr "%s: грешка в израза\n"
  11461150
  1147 #: general.c:68
   1151#: general.c:69
  11481152msgid "getcwd: cannot access parent directories"
  11491153msgstr "getcwd: няма достъп до родителските директории"
  11501154
  1151 #: input.c:102 subst.c:5858
   1155#: input.c:99 subst.c:5906
  11521156#, c-format
  11531157msgid "cannot reset nodelay mode for fd %d"
  11541158msgstr "не може да се изчисти режимът без забавяне на файловия дескриптор %d"
  11551159
  1156 #: input.c:271
   1160#: input.c:266
  11571161#, c-format
  11581162msgid "cannot allocate new file descriptor for bash input from fd %d"
   
  11601164"не може да се задели нов файлов дескриптор за вход на bash от дескриптор %d"
  11611165
  1162 #: input.c:279
   1166#: input.c:274
  11631167#, c-format
  11641168msgid "save_bash_input: buffer already exists for new fd %d"
   
  11731177"(pgrp pipe)"
  11741178
  1175 #: jobs.c:1035
   1179#: jobs.c:1082
  11761180#, c-format
  11771181msgid "forked pid %d appears in running job %d"
  11781182msgstr "стартираният процес %d е в изпълняваната задача %d"
  11791183
  1180 #: jobs.c:1154
   1184#: jobs.c:1201
  11811185#, c-format
  11821186msgid "deleting stopped job %d with process group %ld"
  11831187msgstr "изтриване на спряната задача %d в групата процеси %ld"
  11841188
  1185 #: jobs.c:1258
   1189#: jobs.c:1305
  11861190#, c-format
  11871191msgid "add_process: process %5ld (%s) in the_pipeline"
  11881192msgstr "добавяне на процес: процесът %5ld (%s) е в програмния канал"
  11891193
  1190 #: jobs.c:1261
   1194#: jobs.c:1308
  11911195#, c-format
  11921196msgid "add_process: pid %5ld (%s) marked as still alive"
  11931197msgstr "добавяне на процес: процесът %5ld (%s) е отбелязан като още жив"
  11941198
  1195 #: jobs.c:1590
   1199#: jobs.c:1637
  11961200#, c-format
  11971201msgid "describe_pid: %ld: no such pid"
   
  11991203"описателен идентификатор на процес: %ld: няма такъв идентификатор на процес"
  12001204
  1201 #: jobs.c:1605
   1205#: jobs.c:1652
  12021206#, c-format
  12031207msgid "Signal %d"
  12041208msgstr "Сигнал %d"
  12051209
  1206 #: jobs.c:1619 jobs.c:1645
   1210#: jobs.c:1666 jobs.c:1692
  12071211msgid "Done"
  12081212msgstr "Завършен"
  12091213
  1210 #: jobs.c:1624 siglist.c:123
   1214#: jobs.c:1671 siglist.c:123
  12111215msgid "Stopped"
  12121216msgstr "Спрян"
  12131217
  1214 #: jobs.c:1628
   1218#: jobs.c:1675
  12151219#, c-format
  12161220msgid "Stopped(%s)"
  12171221msgstr "Спрян (%s)"
  12181222
  1219 #: jobs.c:1632
   1223#: jobs.c:1679
  12201224msgid "Running"
  12211225msgstr "Изпълняван"
  12221226
  1223 #: jobs.c:1649
   1227#: jobs.c:1696
  12241228#, c-format
  12251229msgid "Done(%d)"
  12261230msgstr "Завършен (%d)"
  12271231
  1228 #: jobs.c:1651
   1232#: jobs.c:1698
  12291233#, c-format
  12301234msgid "Exit %d"
  12311235msgstr "Изход %d"
  12321236
  1233 #: jobs.c:1654
   1237#: jobs.c:1701
  12341238msgid "Unknown status"
  12351239msgstr "Непознато състояние"
  12361240
  1237 #: jobs.c:1741
   1241#: jobs.c:1788
  12381242#, c-format
  12391243msgid "(core dumped) "
  12401244msgstr "(паметта е разтоварена)"
  12411245
  1242 #: jobs.c:1760
   1246#: jobs.c:1807
  12431247#, c-format
  12441248msgid "  (wd: %s)"
  12451249msgstr "  (wd: %s)"
  12461250
  1247 #: jobs.c:1985
   1251#: jobs.c:2035
  12481252#, c-format
  12491253msgid "child setpgid (%ld to %ld)"
  12501254msgstr "дъщерният процес смени групата при изпълнение (от %ld на %ld)"
  12511255
  1252 #: jobs.c:2347 nojobs.c:654
   1256#: jobs.c:2397 nojobs.c:657
  12531257#, c-format
  12541258msgid "wait: pid %ld is not a child of this shell"
  12551259msgstr "изчакване: процесът с идентификатор %ld не е дъщерен на тази обвивка"
  12561260
  1257 #: jobs.c:2602
   1261#: jobs.c:2693
  12581262#, c-format
  12591263msgid "wait_for: No record of process %ld"
  12601264msgstr "изчакване: липсват данни за процес с идентификатор %ld"
  12611265
  1262 #: jobs.c:2929
   1266#: jobs.c:3053
  12631267#, c-format
  12641268msgid "wait_for_job: job %d is stopped"
  12651269msgstr "изчакване на задача: задачата %d е спряна"
  12661270
  1267 #: jobs.c:3221
   1271#: jobs.c:3360
  12681272#, c-format
  12691273msgid "%s: job has terminated"
  12701274msgstr "%s: задачата е приключила"
  12711275
  1272 #: jobs.c:3230
   1276#: jobs.c:3369
  12731277#, c-format
  12741278msgid "%s: job %d already in background"
  12751279msgstr "%s: задача %d вече е във фонов режим"
  12761280
  1277 #: jobs.c:3455
   1281#: jobs.c:3595
  12781282msgid "waitchld: turning on WNOHANG to avoid indefinite block"
  12791283msgstr ""
   
  12811285"чрез WNOHANG, за да се избегне недефиниран блок"
  12821286
  1283 #: jobs.c:3970
   1287#: jobs.c:4118
  12841288#, c-format
  12851289msgid "%s: line %d: "
  12861290msgstr "%s: ред %d: "
  12871291
  1288 #: jobs.c:3984 nojobs.c:897
   1292#: jobs.c:4132 nojobs.c:900
  12891293#, c-format
  12901294msgid " (core dumped)"
  12911295msgstr " (паметта е разтоварена)"
  12921296
  1293 #: jobs.c:3996 jobs.c:4009
   1297#: jobs.c:4144 jobs.c:4157
  12941298#, c-format
  12951299msgid "(wd now: %s)\n"
  12961300msgstr "(работната директория е: %s)\n"
  12971301
  1298 #: jobs.c:4041
   1302#: jobs.c:4189
  12991303msgid "initialize_job_control: getpgrp failed"
  13001304msgstr "инициализация на контрола на задачите: неуспешно изпълнение на getpgrp"
  13011305
  1302 #: jobs.c:4104
   1306#: jobs.c:4245
   1307msgid "initialize_job_control: no job control in background"
   1308msgstr ""
   1309"инициализация на контрола на задачите: няма управление на задачите във фонов "
   1310"режим"
   1311
   1312#: jobs.c:4261
  13031313msgid "initialize_job_control: line discipline"
  13041314msgstr "инициализация на контрола на задачите: дисциплина на линията"
  13051315
  1306 #: jobs.c:4114
   1316#: jobs.c:4271
  13071317msgid "initialize_job_control: setpgid"
  13081318msgstr ""
   
  13101320"(setpgid)"
  13111321
  1312 #: jobs.c:4135 jobs.c:4144
   1322#: jobs.c:4292 jobs.c:4301
  13131323#, c-format
  13141324msgid "cannot set terminal process group (%d)"
  13151325msgstr "групата на процесите на терминала не може да бъде зададена (%d)"
  13161326
  1317 #: jobs.c:4149
   1327#: jobs.c:4306
  13181328msgid "no job control in this shell"
  13191329msgstr "в тази обвивка няма управление на задачите"
  13201330
  1321 #: lib/malloc/malloc.c:296
   1331#: lib/malloc/malloc.c:331
  13221332#, c-format
  13231333msgid "malloc: failed assertion: %s\n"
  13241334msgstr "заделяне на памет: грешно предположение: %s\n"
  13251335
  1326 #: lib/malloc/malloc.c:312
   1336#: lib/malloc/malloc.c:347
  13271337#, c-format
  13281338msgid ""
   
  13331343"заделяне на памет: %s:%d: предположението е отпечатано\r\n"
  13341344
  1335 #: lib/malloc/malloc.c:313
   1345#: lib/malloc/malloc.c:348
  13361346msgid "unknown"
  13371347msgstr "непознат"
  13381348
  1339 #: lib/malloc/malloc.c:801
   1349#: lib/malloc/malloc.c:855
  13401350msgid "malloc: block on free list clobbered"
  13411351msgstr ""
  13421352"заделяне на памет: блок в списъка със свободни блокове е зает или неподходящ"
  13431353
  1344 #: lib/malloc/malloc.c:878
   1354#: lib/malloc/malloc.c:932
  13451355msgid "free: called with already freed block argument"
  13461356msgstr ""
  13471357"изчистване на памет: извикано е с блоков аргумент, който вече е изчистен"
  13481358
  1349 #: lib/malloc/malloc.c:881
   1359#: lib/malloc/malloc.c:935
  13501360msgid "free: called with unallocated block argument"
  13511361msgstr "изчистване на памет: извикано е с незаделен блоков аргумент"
  13521362
  1353 #: lib/malloc/malloc.c:900
   1363#: lib/malloc/malloc.c:954
  13541364msgid "free: underflow detected; mh_nbytes out of range"
  13551365msgstr ""
   
  13571367"допустимия диапазон"
  13581368
  1359 #: lib/malloc/malloc.c:906
   1369#: lib/malloc/malloc.c:960
  13601370msgid "free: start and end chunk sizes differ"
  13611371msgstr ""
  13621372"изчистване на памет: късовете на началната и крайната области се различават"
  13631373
  1364 #: lib/malloc/malloc.c:1005
   1374#: lib/malloc/malloc.c:1070
  13651375msgid "realloc: called with unallocated block argument"
  13661376msgstr "презаделяне: извикано е с аргумент с незаделен блок"
  13671377
  1368 #: lib/malloc/malloc.c:1020
   1378#: lib/malloc/malloc.c:1085
  13691379msgid "realloc: underflow detected; mh_nbytes out of range"
  13701380msgstr ""
   
  13721382"диапазон"
  13731383
  1374 #: lib/malloc/malloc.c:1026
   1384#: lib/malloc/malloc.c:1091
  13751385msgid "realloc: start and end chunk sizes differ"
  13761386msgstr "презаделяне: късовете на началната и крайната области се различават"
   
  14151425msgstr "не се поддържат мрежови операции"
  14161426
  1417 #: locale.c:200
   1427#: locale.c:205
  14181428#, c-format
  14191429msgid "setlocale: LC_ALL: cannot change locale (%s)"
  14201430msgstr "setlocale: LC_ALL: локалът не може да бъде сменен (%s)"
  14211431
  1422 #: locale.c:202
   1432#: locale.c:207
  14231433#, c-format
  14241434msgid "setlocale: LC_ALL: cannot change locale (%s): %s"
  14251435msgstr "setlocale: LC_ALL: локалът не може да бъде сменен (%s): %s"
  14261436
  1427 #: locale.c:259
   1437#: locale.c:272
  14281438#, c-format
  14291439msgid "setlocale: %s: cannot change locale (%s)"
  14301440msgstr "setlocale: %s: локалът не може да бъде сменен (%s)"
  14311441
  1432 #: locale.c:261
   1442#: locale.c:274
  14331443#, c-format
  14341444msgid "setlocale: %s: cannot change locale (%s): %s"
   
  14481458msgstr "Пощата в %s вече е прочетена\n"
  14491459
  1450 #: make_cmd.c:329
   1460#: make_cmd.c:317
  14511461msgid "syntax error: arithmetic expression required"
  14521462msgstr "синтактична грешка: изисква се аритметичен израз"
  14531463
  1454 #: make_cmd.c:331
   1464#: make_cmd.c:319
  14551465msgid "syntax error: `;' unexpected"
  14561466msgstr "синтактична грешка: неочакван знак „;“"
  14571467
  1458 #: make_cmd.c:332
   1468#: make_cmd.c:320
  14591469#, c-format
  14601470msgid "syntax error: `((%s))'"
  14611471msgstr "синтактична грешка: „((%s))“"
  14621472
  1463 #: make_cmd.c:584
   1473#: make_cmd.c:572
  14641474#, c-format
  14651475msgid "make_here_document: bad instruction type %d"
  14661476msgstr "вътрешен документ с „<<“: неправилен вид инструкция %d"
  14671477
  1468 #: make_cmd.c:669
   1478#: make_cmd.c:657
  14691479#, c-format
  14701480msgid "here-document at line %d delimited by end-of-file (wanted `%s')"
   
  14731483"„%s“)"
  14741484
  1475 #: make_cmd.c:768
   1485#: make_cmd.c:756
  14761486#, c-format
  14771487msgid "make_redirection: redirection instruction `%d' out of range"
   
  14791489"пренасочване: инструкцията за пренасочване „%d“ е извън допустимия диапазон"
  14801490
  1481 #: parse.y:2324
   1491#: parse.y:2369
  14821492#, c-format
  14831493msgid ""
   
  14881498"отрязан"
  14891499
  1490 #: parse.y:2700
   1500#: parse.y:2775
  14911501msgid "maximum here-document count exceeded"
  14921502msgstr "превишен е максималният брой възможни вътрешни документи"
  14931503
  1494 #: parse.y:3390 parse.y:3748
   1504#: parse.y:3521 parse.y:3891
  14951505#, c-format
  14961506msgid "unexpected EOF while looking for matching `%c'"
   
  14981508"неочакван знак за край на файл „EOF“, а се очакваше съответстващ знак „%c“"
  14991509
  1500 #: parse.y:4410
   1510#: parse.y:4591
  15011511msgid "unexpected EOF while looking for `]]'"
  15021512msgstr "неочакван знак за край на файл „EOF“, а се очакваше „]]“"
  15031513
  1504 #: parse.y:4415
   1514#: parse.y:4596
  15051515#, c-format
  15061516msgid "syntax error in conditional expression: unexpected token `%s'"
  15071517msgstr "синтактична грешка в условен израз: неочаквана лексема „%s“"
  15081518
  1509 #: parse.y:4419
   1519#: parse.y:4600
  15101520msgid "syntax error in conditional expression"
  15111521msgstr "синтактична грешка в условен израз"
  15121522
  1513 #: parse.y:4497
   1523#: parse.y:4678
  15141524#, c-format
  15151525msgid "unexpected token `%s', expected `)'"
  15161526msgstr "неочаквана лексема „%s“, а се очакваше знакът „)“"
  15171527
  1518 #: parse.y:4501
   1528#: parse.y:4682
  15191529msgid "expected `)'"
  15201530msgstr "очакваше се „)“"
  15211531
  1522 #: parse.y:4529
   1532#: parse.y:4710
  15231533#, c-format
  15241534msgid "unexpected argument `%s' to conditional unary operator"
  15251535msgstr "неочакван аргумент „%s“ за унарен условен оператор"
  15261536
  1527 #: parse.y:4533
   1537#: parse.y:4714
  15281538msgid "unexpected argument to conditional unary operator"
  15291539msgstr "неочакван аргумент за унарен условен оператор"
  15301540
  1531 #: parse.y:4579
   1541#: parse.y:4760
  15321542#, c-format
  15331543msgid "unexpected token `%s', conditional binary operator expected"
  15341544msgstr "неочаквана лексема „%s“, очакваше се бинарен условен оператор"
  15351545
  1536 #: parse.y:4583
   1546#: parse.y:4764
  15371547msgid "conditional binary operator expected"
  15381548msgstr "очакваше се бинарен условен оператор"
  15391549
  1540 #: parse.y:4605
   1550#: parse.y:4786
  15411551#, c-format
  15421552msgid "unexpected argument `%s' to conditional binary operator"
  15431553msgstr "неочакван аргумент „%s“ за бинарен условен оператор"
  15441554
  1545 #: parse.y:4609
   1555#: parse.y:4790
  15461556msgid "unexpected argument to conditional binary operator"
  15471557msgstr "неочакван аргумент за бинарен условен оператор"
  15481558
  1549 #: parse.y:4620
   1559#: parse.y:4801
  15501560#, c-format
  15511561msgid "unexpected token `%c' in conditional command"
  15521562msgstr "неочаквана лексема „%c“ в условна команда"
  15531563
  1554 #: parse.y:4623
   1564#: parse.y:4804
  15551565#, c-format
  15561566msgid "unexpected token `%s' in conditional command"
  15571567msgstr "неочаквана лексема „%s“ в условна команда"
  15581568
  1559 #: parse.y:4627
   1569#: parse.y:4808
  15601570#, c-format
  15611571msgid "unexpected token %d in conditional command"
  15621572msgstr "неочаквана лексема %d в условна команда"
  15631573
  1564 #: parse.y:5996
   1574#: parse.y:6230
  15651575#, c-format
  15661576msgid "syntax error near unexpected token `%s'"
  15671577msgstr "синтактична грешка в близост до неочакваната лексема „%s“"
  15681578
  1569 #: parse.y:6014
   1579#: parse.y:6248
  15701580#, c-format
  15711581msgid "syntax error near `%s'"
  15721582msgstr "синтактична грешка в близост до „%s“"
  15731583
  1574 #: parse.y:6024
   1584#: parse.y:6258
  15751585msgid "syntax error: unexpected end of file"
  15761586msgstr "синтактична грешка: неочакван край на файл"
  15771587
  1578 #: parse.y:6024
   1588#: parse.y:6258
  15791589msgid "syntax error"
  15801590msgstr "синтактична грешка"
  15811591
  1582 #: parse.y:6086
   1592#: parse.y:6320
  15831593#, c-format
  15841594msgid "Use \"%s\" to leave the shell.\n"
  15851595msgstr "Използвайте „%s“, за да излезете от обвивката.\n"
  15861596
  1587 #: parse.y:6248
   1597#: parse.y:6482
  15881598msgid "unexpected EOF while looking for matching `)'"
  15891599msgstr "неочакван знак за край на файл „EOF“, очакваше се знакът „)“"
  15901600
  1591 #: pcomplete.c:1126
   1601#: pcomplete.c:1132
  15921602#, c-format
  15931603msgid "completion: function `%s' not found"
  15941604msgstr "дописване: функцията „%s“ не е открита"
  15951605
  1596 #: pcomplete.c:1646
   1606#: pcomplete.c:1722
  15971607#, c-format
  15981608msgid "programmable_completion: %s: possible retry loop"
   
  16051615"вмъкване на завършване на команда: %s указване на команда, което е NULL"
  16061616
  1607 #: print_cmd.c:302
   1617#: print_cmd.c:300
  16081618#, c-format
  16091619msgid "print_command: bad connector `%d'"
  16101620msgstr "команда за печат: лош конектор „%d“"
  16111621
  1612 #: print_cmd.c:375
   1622#: print_cmd.c:373
  16131623#, c-format
  16141624msgid "xtrace_set: %d: invalid file descriptor"
  16151625msgstr "xtrace_set: %d: грешен файлов дескриптор"
  16161626
  1617 #: print_cmd.c:380
   1627#: print_cmd.c:378
  16181628msgid "xtrace_set: NULL file pointer"
  16191629msgstr "xtrace_set: указател към файл – NULL"
  16201630
  1621 #: print_cmd.c:384
   1631#: print_cmd.c:382
  16221632#, c-format
  16231633msgid "xtrace fd (%d) != fileno xtrace fp (%d)"
  16241634msgstr "xtrace fd (%d) != fileno xtrace fp (%d)"
  16251635
  1626 #: print_cmd.c:1534
   1636#: print_cmd.c:1538
  16271637#, c-format
  16281638msgid "cprintf: `%c': invalid format character"
  16291639msgstr "отпечатване: „%c“: неправилен форматиращ знак"
  16301640
  1631 #: redir.c:124 redir.c:171
   1641#: redir.c:121 redir.c:167
  16321642msgid "file descriptor out of range"
  16331643msgstr "файловият дескриптор е извън допустимия диапазон"
  16341644
  1635 #: redir.c:178
   1645#: redir.c:174
  16361646#, c-format
  16371647msgid "%s: ambiguous redirect"
  16381648msgstr "%s: двусмислено пренасочване"
  16391649
  1640 #: redir.c:182
   1650#: redir.c:178
  16411651#, c-format
  16421652msgid "%s: cannot overwrite existing file"
  16431653msgstr "%s: не може да се презапише съществуващ файл"
  16441654
  1645 #: redir.c:187
   1655#: redir.c:183
  16461656#, c-format
  16471657msgid "%s: restricted: cannot redirect output"
  16481658msgstr "%s: поради ограничение изходът не може да се пренасочи"
  16491659
  1650 #: redir.c:192
   1660#: redir.c:188
  16511661#, c-format
  16521662msgid "cannot create temp file for here-document: %s"
  16531663msgstr "не може да се създаде временен файл за вътрешен документ: %s"
  16541664
  1655 #: redir.c:196
   1665#: redir.c:192
  16561666#, c-format
  16571667msgid "%s: cannot assign fd to variable"
  16581668msgstr "%s: на променлива не може да се присвои файлов дескриптор"
  16591669
  1660 #: redir.c:586
   1670#: redir.c:591
  16611671msgid "/dev/(tcp|udp)/host/port not supported without networking"
  16621672msgstr ""
  16631673"„/dev/(tcp|udp)/host/port“ не се поддържат, ако няма поддръжка на мрежа"
  16641674
  1665 #: redir.c:868 redir.c:983 redir.c:1044 redir.c:1209
   1675#: redir.c:873 redir.c:988 redir.c:1049 redir.c:1217
  16661676msgid "redirection error: cannot duplicate fd"
  16671677msgstr "грешка при пренасочване: файловият дескриптор не може да бъде дублиран"
  16681678
  1669 #: shell.c:347
   1679#: shell.c:343
  16701680msgid "could not find /tmp, please create!"
  16711681msgstr "не е открита директорията „/tmp“. Създайте я!"
  16721682
  1673 #: shell.c:351
   1683#: shell.c:347
  16741684msgid "/tmp must be a valid directory name"
  16751685msgstr "„/tmp“ трябва да е директория"
  16761686
  1677 #: shell.c:927
   1687#: shell.c:798
   1688msgid "pretty-printing mode ignored in interactive shells"
   1689msgstr "режимът за красив изход се игнорира при интерактивна работа"
   1690
   1691#: shell.c:940
  16781692#, c-format
  16791693msgid "%c%c: invalid option"
  16801694msgstr "%c%c: неправилна опция"
  16811695
  1682 #: shell.c:1282
   1696#: shell.c:1299
  16831697#, c-format
  16841698msgid "cannot set uid to %d: effective uid %d"
   
  16871701"ефективният идентификатор на потребител на процеса е %d"
  16881702
  1689 #: shell.c:1289
   1703#: shell.c:1306
  16901704#, c-format
  16911705msgid "cannot set gid to %d: effective gid %d"
   
  16941708"ефективният идентификатор на група на процеса е %d"
  16951709
  1696 #: shell.c:1458
   1710#: shell.c:1494
  16971711msgid "cannot start debugger; debugging mode disabled"
  16981712msgstr "режимът на изчистване на грешки е недостъпен, защото е изключен"
  16991713
  1700 #: shell.c:1566
   1714#: shell.c:1608
  17011715#, c-format
  17021716msgid "%s: Is a directory"
  17031717msgstr "%s: е директория"
  17041718
  1705 #: shell.c:1777
   1719#: shell.c:1826
  17061720msgid "I have no name!"
  17071721msgstr "Не може да се получи името на текущия потребител!"
  17081722
  1709 #: shell.c:1930
   1723#: shell.c:1980
  17101724#, c-format
  17111725msgid "GNU bash, version %s-(%s)\n"
  17121726msgstr "GNU bash, версия %s-(%s)\n"
  17131727
  1714 #: shell.c:1931
   1728#: shell.c:1981
  17151729#, c-format
  17161730msgid ""
   
  17211735"             %s [дълга опция на GNU] [опция] файл-скрипт…\n"
  17221736
  1723 #: shell.c:1933
   1737#: shell.c:1983
  17241738msgid "GNU long options:\n"
  17251739msgstr "Дълги опции на GNU:\n"
  17261740
  1727 #: shell.c:1937
   1741#: shell.c:1987
  17281742msgid "Shell options:\n"
  17291743msgstr "Опции на обвивката:\n"
  17301744
  1731 #: shell.c:1938
   1745#: shell.c:1988
  17321746msgid "\t-ilrsD or -c command or -O shopt_option\t\t(invocation only)\n"
  17331747msgstr ""
  17341748"    -ilrsD или -c команда, или -O къса_опция        (само при стартиране)\n"
  17351749
  1736 #: shell.c:1953
   1750#: shell.c:2007
  17371751#, c-format
  17381752msgid "\t-%s or -o option\n"
  17391753msgstr "    -%s или -o опция\n"
  17401754
  1741 #: shell.c:1959
   1755#: shell.c:2013
  17421756#, c-format
  17431757msgid "Type `%s -c \"help set\"' for more information about shell options.\n"
   
  17451759"За повече информация за опциите на обвивката въведете „%s -c \"help set\"“.\n"
  17461760
  1747 #: shell.c:1960
   1761#: shell.c:2014
  17481762#, c-format
  17491763msgid "Type `%s -c help' for more information about shell builtin commands.\n"
   
  17521766"help“.\n"
  17531767
  1754 #: shell.c:1961
   1768#: shell.c:2015
  17551769#, c-format
  17561770msgid "Use the `bashbug' command to report bugs.\n"
  17571771msgstr "За да докладвате грешки, използвайте командата „bashbug“.\n"
  17581772
  1759 #: shell.c:1963
   1773#: shell.c:2017
  17601774#, c-format
  17611775msgid "bash home page: <http://www.gnu.org/software/bash>\n"
  17621776msgstr "Интернет страница на bash: <http://www.gnu.org/software/bash>\n"
  17631777
  1764 #: shell.c:1964
   1778#: shell.c:2018
  17651779#, c-format
  17661780msgid "General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>\n"
  17671781msgstr "Обща помощ за програмите на GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>\n"
  17681782
  1769 #: sig.c:707
   1783#: sig.c:730
  17701784#, c-format
  17711785msgid "sigprocmask: %d: invalid operation"
   
  19411955msgstr "Непознат сигнал #%d"
  19421956
  1943 #: subst.c:1445 subst.c:1608
   1957#: subst.c:1452 subst.c:1642
  19441958#, c-format
  19451959msgid "bad substitution: no closing `%s' in %s"
  19461960msgstr "лошо заместване: липсва затварящ знак „%s“ в %s"
  19471961
  1948 #: subst.c:3154
   1962#: subst.c:3229
  19491963#, c-format
  19501964msgid "%s: cannot assign list to array member"
  19511965msgstr "%s: на член от масив не може да се присвои списък"
  19521966
  1953 #: subst.c:5740 subst.c:5756
   1967#: subst.c:5765 subst.c:5781
  19541968msgid "cannot make pipe for process substitution"
  19551969msgstr "не може да се създаде програмен канал за заместване на процеси"
  19561970
  1957 #: subst.c:5798
   1971#: subst.c:5827
  19581972msgid "cannot make child for process substitution"
  19591973msgstr "не може да се създаде дъщерен процес за заместване на процеси"
  19601974
  1961 #: subst.c:5848
   1975#: subst.c:5896
  19621976#, c-format
  19631977msgid "cannot open named pipe %s for reading"
  19641978msgstr "именуваният програмен канал %s не може да се отвори за четене"
  19651979
  1966 #: subst.c:5850
   1980#: subst.c:5898
  19671981#, c-format
  19681982msgid "cannot open named pipe %s for writing"
  19691983msgstr "именуваният програмен канал %s не може да се отвори за запис"
  19701984
  1971 #: subst.c:5873
   1985#: subst.c:5921
  19721986#, c-format
  19731987msgid "cannot duplicate named pipe %s as fd %d"
   
  19761990"дублира като файловия дескриптор %d"
  19771991
  1978 #: subst.c:5959
   1992#: subst.c:6038
  19791993msgid "command substitution: ignored null byte in input"
  19801994msgstr "заместване на команди: знакът „null“ във входа е прескочен"
  19811995
  1982 #: subst.c:6083
   1996#: subst.c:6166
  19831997msgid "cannot make pipe for command substitution"
  19841998msgstr "не може да се създаде програмен канал за заместване на команди"
  19851999
  1986 #: subst.c:6127
   2000#: subst.c:6209
  19872001msgid "cannot make child for command substitution"
  19882002msgstr "не може да се създаде дъщерен процес за заместване на команди"
  19892003
  1990 #: subst.c:6153
   2004#: subst.c:6235
  19912005msgid "command_substitute: cannot duplicate pipe as fd 1"
  19922006msgstr "заместване на команди: каналът не може да се дублира като fd 1"
  19932007
  1994 #: subst.c:6580 subst.c:8939
   2008#: subst.c:6685 subst.c:9597
  19952009#, c-format
  19962010msgid "%s: invalid variable name for name reference"
  19972011msgstr "%s: неправилно име за променлива-указател"
  19982012
  1999 #: subst.c:6666 subst.c:8351 subst.c:8371
   2013#: subst.c:6781 subst.c:6799 subst.c:6954
   2014#, c-format
   2015msgid "%s: invalid indirect expansion"
   2016msgstr "%s: грешно непряко заместване"
   2017
   2018#: subst.c:6815 subst.c:6962
   2019#, c-format
   2020msgid "%s: invalid variable name"
   2021msgstr "„%s“: грешно име на променлива"
   2022
   2023#: subst.c:7031
   2024#, c-format
   2025msgid "%s: parameter not set"
   2026msgstr "%s: аргументът не е зададен"
   2027
   2028#: subst.c:7033
   2029#, c-format
   2030msgid "%s: parameter null or not set"
   2031msgstr "%s: аргументът е „null“ или не е зададен"
   2032
   2033#: subst.c:7270 subst.c:7285
   2034#, c-format
   2035msgid "%s: substring expression < 0"
   2036msgstr "%s: изразът от подниза е < 0"
   2037
   2038#: subst.c:8948 subst.c:8969
  20002039#, c-format
  20012040msgid "%s: bad substitution"
  20022041msgstr "%s: лошо заместване"
  20032042
  2004 #: subst.c:6800
  2005 #, c-format
  2006 msgid "%s: invalid indirect expansion"
  2007 msgstr "%s: грешно непряко заместване"
  2008 
  2009 #: subst.c:6807
  2010 #, c-format
  2011 msgid "%s: invalid variable name"
  2012 msgstr "„%s“: грешно име на променлива"
  2013 
  2014 #: subst.c:6854
  2015 #, c-format
  2016 msgid "%s: parameter null or not set"
  2017 msgstr "%s: аргументът е „null“ или не е зададен"
  2018 
  2019 #: subst.c:7089 subst.c:7104
  2020 #, c-format
  2021 msgid "%s: substring expression < 0"
  2022 msgstr "%s: изразът от подниза е < 0"
  2023 
  2024 #: subst.c:8450
   2043#: subst.c:9057
  20252044#, c-format
  20262045msgid "$%s: cannot assign in this way"
  20272046msgstr "$%s: не може да се задава по този начин"
  20282047
  2029 #: subst.c:8802
   2048#: subst.c:9460
  20302049msgid ""
  20312050"future versions of the shell will force evaluation as an arithmetic "
   
  20352054"заместване"
  20362055
  2037 #: subst.c:9349
   2056#: subst.c:10017
  20382057#, c-format
  20392058msgid "bad substitution: no closing \"`\" in %s"
  20402059msgstr "лошо заместване: липсва затварящ знак „`“ в %s"
  20412060
  2042 #: subst.c:10298
   2061#: subst.c:11044
  20432062#, c-format
  20442063msgid "no match: %s"
   
  20632082msgstr "очаква се „)“, а е получено %s"
  20642083
  2065 #: test.c:282 test.c:744 test.c:747
   2084#: test.c:282 test.c:750 test.c:753
  20662085#, c-format
  20672086msgid "%s: unary operator expected"
  20682087msgstr "%s: очаква се унарен оператор"
  20692088
  2070 #: test.c:469 test.c:787
   2089#: test.c:469 test.c:793
  20712090#, c-format
  20722091msgid "%s: binary operator expected"
  20732092msgstr "%s: очаква се бинарен оператор"
  20742093
  2075 #: test.c:869
   2094#: test.c:875
  20762095msgid "missing `]'"
  20772096msgstr "липсва „]“"
  20782097
  2079 #: trap.c:224
   2098#: trap.c:216
  20802099msgid "invalid signal number"
  20812100msgstr "неправилен номер на сигнал"
  20822101
  2083 #: trap.c:387
   2102#: trap.c:320
   2103#, c-format
   2104msgid "trap handler: maximum trap handler level exceeded (%d)"
   2105msgstr "eval: превишено е максималното ниво на влагане на „eval“ (%d)"
   2106
   2107#: trap.c:408
  20842108#, c-format
  20852109msgid "run_pending_traps: bad value in trap_list[%d]: %p"
   
  20882112"trap_list[%d]: %p"
  20892113
  2090 #: trap.c:391
   2114#: trap.c:412
  20912115#, c-format
  20922116msgid ""
   
  20962120"%d (%s) е преизпратен на текущата обвивка"
  20972121
  2098 #: trap.c:447
   2122#: trap.c:470
  20992123#, c-format
  21002124msgid "trap_handler: bad signal %d"
  21012125msgstr "обработка на прихващания: неправилен сигнал %d"
  21022126
  2103 #: variables.c:409
   2127#: variables.c:411
  21042128#, c-format
  21052129msgid "error importing function definition for `%s'"
  21062130msgstr "грешка при внасянето на дефиницията на функция за „%s“"
  21072131
  2108 #: variables.c:814
   2132#: variables.c:820
  21092133#, c-format
  21102134msgid "shell level (%d) too high, resetting to 1"
  21112135msgstr "нивото на обвивката (%d) е прекалено голямо. Задава се да е 1"
  21122136
  2113 #: variables.c:2413
   2137#: variables.c:2623
  21142138msgid "make_local_variable: no function context at current scope"
  21152139msgstr ""
   
  21182142"на видимост"
  21192143
  2120 #: variables.c:2432
   2144#: variables.c:2642
  21212145#, c-format
  21222146msgid "%s: variable may not be assigned value"
  21232147msgstr "%s: на тази променлива не може да се присвои стойност"
  21242148
  2125 #: variables.c:3043
   2149#: variables.c:3415
  21262150#, c-format
  21272151msgid "%s: assigning integer to name reference"
  21282152msgstr "%s: присвояване на число на променлива-указател"
  21292153
  2130 #: variables.c:3940
   2154#: variables.c:4324
  21312155msgid "all_local_variables: no function context at current scope"
  21322156msgstr ""
   
  21342158"видимост"
  21352159
  2136 #: variables.c:4218
   2160#: variables.c:4657
  21372161#, c-format
  21382162msgid "%s has null exportstr"
  21392163msgstr "%s: аргументът за низа за изнасяне не трябва да е „null“"
  21402164
  2141 #: variables.c:4223 variables.c:4232
   2165#: variables.c:4662 variables.c:4671
  21422166#, c-format
  21432167msgid "invalid character %d in exportstr for %s"
  21442168msgstr "неправилен знак на позиция %d в низа за изнасяне за %s"
  21452169
  2146 #: variables.c:4238
   2170#: variables.c:4677
  21472171#, c-format
  21482172msgid "no `=' in exportstr for %s"
  21492173msgstr "липсва „=“ в низа за изнасяне за %s"
  21502174
  2151 #: variables.c:4684
   2175#: variables.c:5202
  21522176msgid "pop_var_context: head of shell_variables not a function context"
  21532177msgstr ""
   
  21562180"обвивката (shell_variables) е нещо, което не е контекст на функция"
  21572181
  2158 #: variables.c:4697
   2182#: variables.c:5215
  21592183msgid "pop_var_context: no global_variables context"
  21602184msgstr ""
   
  21622186"(global_variables)"
  21632187
  2164 #: variables.c:4772
   2188#: variables.c:5295
  21652189msgid "pop_scope: head of shell_variables not a temporary environment scope"
  21662190msgstr ""
   
  21682192"(shell_variables)  е нещо, което не е временна област в обкръжението"
  21692193
  2170 #: variables.c:5619
   2194#: variables.c:6231
  21712195#, c-format
  21722196msgid "%s: %s: cannot open as FILE"
  21732197msgstr "%s: %s не може да се отвори като ФАЙЛ"
  21742198
  2175 #: variables.c:5624
   2199#: variables.c:6236
  21762200#, c-format
  21772201msgid "%s: %s: invalid value for trace file descriptor"
  21782202msgstr "%s: %s: грешен файлов дескриптор за файла за трасиране"
  21792203
  2180 #: variables.c:5669
   2204#: variables.c:6281
  21812205#, c-format
  21822206msgid "%s: %s: compatibility value out of range"
   
  21842208
  21852209#: version.c:46 version2.c:46
  2186 msgid "Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc."
  2187 msgstr "Авторски права (C) 2016 Free Software Foundation, Inc."
   2210msgid "Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc."
   2211msgstr "Авторски права © 2018 Free Software Foundation, Inc."
  21882212
  21892213#: version.c:47 version2.c:47
   
  22082232msgstr "Няма НИКАКВИ ГАРАНЦИИ до степента позволена от закона."
  22092233
  2210 #: xmalloc.c:91
   2234#: xmalloc.c:93
  22112235#, c-format
  22122236msgid "%s: cannot allocate %lu bytes (%lu bytes allocated)"
  22132237msgstr "%s: не могат да се заделят %lu байта (заделени са %lu байта)"
  22142238
  2215 #: xmalloc.c:93
   2239#: xmalloc.c:95
  22162240#, c-format
  22172241msgid "%s: cannot allocate %lu bytes"
  22182242msgstr "%s: не могат да се заделят %lu байта"
  22192243
  2220 #: xmalloc.c:163
   2244#: xmalloc.c:165
  22212245#, c-format
  22222246msgid "%s: %s:%d: cannot allocate %lu bytes (%lu bytes allocated)"
  22232247msgstr "%s: %s:%d: не могат да се заделят %lu байта (заделени са %lu байта)"
  22242248
  2225 #: xmalloc.c:165
   2249#: xmalloc.c:167
  22262250#, c-format
  22272251msgid "%s: %s:%d: cannot allocate %lu bytes"
   
  24412465
  24422466#: builtins.c:177
  2443 msgid "wait [-n] [id ...]"
  2444 msgstr "wait [-n] [ИД…]"
   2467msgid "wait [-fn] [id ...]"
   2468msgstr "wait [-fn] [ИД…]"
  24452469
  24462470#: builtins.c:181
   
  25342558#: builtins.c:231
  25352559msgid ""
  2536 "complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DE] [-o option] [-A action] [-G globpat] [-"
   2560"complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DEI] [-o option] [-A action] [-G globpat] [-"
  25372561"W wordlist]  [-F function] [-C command] [-X filterpat] [-P prefix] [-S "
  25382562"suffix] [name ...]"
  25392563msgstr ""
  2540 "complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DE] [-o ОПЦИЯ] [-A ДЕЙСТВИЕ]\n"
   2564"complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DEI] [-o ОПЦИЯ] [-A ДЕЙСТВИЕ]\n"
  25412565"         [-G ШАБЛОН] [-W ДУМИ] [-F ФУНКЦИЯ] [-C КОМАНДА] [-X ФИЛТЪР]\n"
  25422566"         [-P ПРЕДСТАВКА] [-S НАСТАВКА] [ИМЕ…]"
   
  25522576
  25532577#: builtins.c:239
  2554 msgid "compopt [-o|+o option] [-DE] [name ...]"
  2555 msgstr "compopt [-o|+o ОПЦИЯ] [-DE] [ИМЕ…]"
   2578msgid "compopt [-o|+o option] [-DEI] [name ...]"
   2579msgstr "compopt [-o|+o ОПЦИЯ] [-DEI] [ИМЕ…]"
  25562580
  25572581#: builtins.c:242
   
  25652589#: builtins.c:244
  25662590msgid ""
  2567 "readarray [-n count] [-O origin] [-s count] [-t] [-u fd] [-C callback] [-c "
  2568 "quantum] [array]"
  2569 msgstr ""
  2570 "readarray [-n БРОЙ] [-O НАЧАЛО] [-s БРОЙ] [-t] [-u ФАЙЛ_ДЕСКР]\n"
  2571 "          [-C ФУНКЦИЯ] [-c КВАНТ] [МАСИВ]"
   2591"readarray [-d delim] [-n count] [-O origin] [-s count] [-t] [-u fd] [-C "
   2592"callback] [-c quantum] [array]"
   2593msgstr ""
   2594"readarray [-d РАЗДЕЛИТЕЛ] [-n БРОЙ] [-O НАЧАЛО] [-s БРОЙ] [-t]\n"
   2595"          [-u ФАЙЛ_ДЕСКР] [-C ФУНКЦИЯ] [-c КВАНТ] [МАСИВ]"
  25722596
  25732597#: builtins.c:256
   
  25912615msgstr ""
  25922616"Дефиниране или извеждане на синоними.\n"
  2593 "\n"
   2617"    \n"
  25942618"    „alias“ без аргументи или с опцията „-p“ отпечатва списъка със\n"
  25952619"    синонимите във формат „ИМЕ=СТОЙНОСТ“ на стандартния изход.\n"
  2596 "\n"
   2620"    \n"
  25972621"    В противен случай за всяко ИМЕ, за което е зададена стойност, се\n"
  25982622"    дефинира синоним.  Интервал в края на СТОЙНОСТ-та предизвиква синонимно\n"
  25992623"    заместване на следващата дума при заместването на синонима.\n"
  2600 "\n"
   2624"    \n"
  26012625"    Опции:\n"
  26022626"      -p  Извежда всички синоними във формат за последващо използване\n"
  2603 "\n"
   2627"    \n"
  26042628"    Изходен код:\n"
  26052629"    alias връща 0, освен в случаите, когато се зададе ИМЕ, за което\n"
   
  26162640msgstr ""
  26172641"Премахване на ИМЕната от списъка с дефинираните синоними.\n"
  2618 "\n"
   2642"    \n"
  26192643"    Опции:\n"
  26202644"      -a  премахване на всички синоними.\n"
  2621 "\n"
   2645"    \n"
  26222646"    Изходен код:\n"
  26232647"    Връща 0, освен в случаите, когато се зададе ИМЕ, за което\n"
   
  26662690msgstr ""
  26672691"Задаване на клавишни комбинации и променливи на readline.\n"
  2668 "\n"
   2692"    \n"
  26692693"    Присвояване на последователност от клавиши на функция или макрос от\n"
  26702694"    readline или задаване на променлива на readline.  Синтаксисът с\n"
   
  26722696"    трябва да се подаде като единствен аргумент.  Напр:\n"
  26732697"    bind '\"\\C-x\\C-r\": re-read-init-file'.\n"
  2674 "\n"
   2698"    \n"
  26752699"    Опции:\n"
  26762700"      -m  ПОДРЕДБА    \n"
   
  27122736"тях\n"
  27132737"               команди във форма, която може да се ползва и за вход\n"
  2714 "\n"
   2738"    \n"
  27152739"    Изходен код:\n"
  27162740"    bind връща 0, освен когато е зададена непозната опция или възникне "
   
  27472771msgstr ""
  27482772"Продължаване на цикъл  чрез „for“, „while“ или „until“.\n"
  2749 "\n"
   2773"    \n"
  27502774"    Продължаване със следващата итерация от цикъл, организиран с „for“, "
  27512775"„while“\n"
   
  27532777"итерация\n"
  27542778"    на обхващащия цикъл зададен с този БРОЙ.\n"
  2755 "\n"
   2779"    \n"
  27562780"    Изходен код:\n"
  27572781"    0, освен ако е зададен БРОЙ, който е по-малък от 1."
   
  27682792"    Exit Status:\n"
  27692793"    Returns the exit status of SHELL-BUILTIN, or false if SHELL-BUILTIN is\n"
  2770 "    not a shell builtin.."
   2794"    not a shell builtin."
  27712795msgstr ""
  27722796"Изпълнение на вградени команди.\n"
  2773 "\n"
   2797"    \n"
  27742798"    Изпълнение на ВГРАДЕНАта_КОМАНДА с АРГУМЕНТи, без да се търси нормална\n"
  27752799"    команда.  Това е полезно в случаите, когато искате да създадете "
   
  27772801"    команда като функция на обвивката, но във функцията искате да изпълните\n"
  27782802"    вградената команда.\n"
  2779 "\n"
   2803"    \n"
  27802804"    Изходен код:\n"
  27812805"    Връща изходния код на ВГРАДЕНАта_КОМАНДА или лъжа, ако извиканата \n"
   
  28572881msgstr ""
  28582882"Смяна на работната директория на обвивката.\n"
  2859 "\n"
   2883"    \n"
  28602884"    Смяна на текущата директория да е ДИРЕКТОРИЯ.  Променливата „HOME“ е\n"
  28612885"    стандартната директория.\n"
  2862 "\n"
   2886"    \n"
  28632887"    Променливата „CDPATH“ определя пътя за търсене на директории, които "
  28642888"могат да\n"
   
  28672891"името\n"
  28682892"    на ДИРЕКТОРИЯта започва с наклонена черта „/“, „CDPATH“ не се ползва.\n"
  2869 "\n"
   2893"    \n"
  28702894"    Ако директорията не е открита, но е зададена опцията на обвивката\n"
  28712895"    „cdable_vars“, то думата се пробва като име на променлива.  Ако "
   
  28732897"    има стойност, то директорията се сменя към стойността на тази "
  28742898"променлива.\n"
  2875 \n"
   2899  \n"
  28762900"    Опции:\n"
  28772901"      -L  налага следването на символните връзки.  Символните връзки в\n"
   
  28892913"представя\n"
  28902914"          като директория, в която са атрибутите.\n"
  2891 "\n"
  2892 "     Стандартно символните връзки се следват, все едно е зададена опцията „-"
   2915"     \n"
   2916"    Стандартно символните връзки се следват, все едно е зададена опцията „-"
  28932917"L“\n"
  2894 "\n"
  2895 "     Изходен код:\n"
  2896 "     Връща 0 при смяна на директорията.  Когато е зададена опцията „-P“, 0 "
   2918"    \n"
   2919"    Изходен код:\n"
   2920"    Връща 0 при смяна на директорията.  Когато е зададена опцията „-P“, 0 "
  28972921"се\n"
  2898 "     връща при успешно задаване на променливата „PWD„.  Във всички останали\n"
  2899 "     случаи изходът е ненулев."
   2922"    връща при успешно задаване на променливата „PWD„.  Във всички останали\n"
   2923"    случаи изходът е ненулев."
  29002924
  29012925#: builtins.c:425
   
  30253049"      -A\tto make NAMEs associative arrays (if supported)\n"
  30263050"      -i\tto make NAMEs have the `integer' attribute\n"
  3027 "      -l\tto convert NAMEs to lower case on assignment\n"
   3051"      -l\tto convert the value of each NAME to lower case on assignment\n"
  30283052"      -n\tmake NAME a reference to the variable named by its value\n"
  30293053"      -r\tto make NAMEs readonly\n"
  30303054"      -t\tto make NAMEs have the `trace' attribute\n"
  3031 "      -u\tto convert NAMEs to upper case on assignment\n"
   3055"      -u\tto convert the value of each NAME to upper case on assignment\n"
  30323056"      -x\tto make NAMEs export\n"
  30333057"    \n"
   
  31663190msgstr ""
  31673191"Извеждане на аргументите на стандартния изход.\n"
  3168 "\n"
   3192"    \n"
  31693193"    Извеждане на АРГУМЕНТите на стандартния изход разделени с интервали и\n"
  31703194"    последвани от нов ред.\n"
  3171 "\n"
   3195"    \n"
  31723196"    Опции:\n"
  31733197"      -n  не се извежда знак за нов ред.\n"
   
  31763200"           с обратна наклонена черта — „\\“\n"
  31773201"      -Е  изрично се спира интерпретирането на долните знаци\n"
  3178 "\n"
   3202"    \n"
  31793203"    „echo“ поддържа следните екранирани знаци:\n"
  31803204"      \\a  системен звънец\n"
   
  31973221"може\n"
  31983222"          да се състои от 1 до 2 шестнайсетични цифри.\n"
  3199 "\n"
   3223"    \n"
  32003224"    Изходен код:\n"
  32013225"    Връща 0, освен ако не възникне грешка при извеждането."
   
  33453369msgstr ""
  33463370"Анализиране на опциите и аргументите.\n"
  3347 "\n"
   3371"    \n"
  33483372"    getopts се използва от процедурите на обвивката за анализа на "
  33493373"позиционните\n"
   
  33933417"са\n"
  33943418"    дадени повече аргументи, те биват анализирани вместо това.\n"
  3395 "\n"
   3419"    \n"
  33963420"    Изходен код:\n"
  33973421"    Връща 0 при откриването на опция.  Връща друга стойност при стигането "
   
  34223446msgstr ""
  34233447"Заместване на обвивката с дадената команда.\n"
  3424 "\n"
   3448"    \n"
  34253449"    Изпълняване на КОМАНДАта, като тя замества текущата обвивка.  "
  34263450"АРГУМЕНТите\n"
  34273451"    се подават на КОМАНДАта.  Ако не е дадена КОМАНДА, пренасочванията се\n"
  34283452"    извършват в текущата обвивка.\n"
  3429 "\n"
   3453"    \n"
  34303454"    Опции:\n"
  34313455"      -a  ИМЕ   ИМЕ-то се подава като нулевия аргумент на КОМАНДАта\n"
  34323456"      -c        изпълняване на КОМАНДАта в празна среда\n"
  34333457"      -l        поставяне на тире в нулевия аргумент на КОМАНДАта\n"
  3434 "\n"
   3458"    \n"
  34353459"    Ако КОМАНДАта не може да бъде изпълнена, трябва да съществува "
  34363460"неинтерактивна\n"
  34373461"    обвивка, освен ако не е зададена опцията на обвивката „execfail“.\n"
  3438 "\n"
   3462"    \n"
  34393463"    Изходен код:\n"
  34403464"    0, освен когато КОМАНДАта не е открита или възникне грешка при\n"
   
  34983522msgstr ""
  34993523"Извеждане и/или изпълнение на команди от историята.\n"
  3500 "\n"
   3524"    \n"
  35013525"    fc се използва за изброяването или редактирането и повторното изпълнение "
  35023526"на\n"
   
  35263550"когато\n"
  35273551"    се въведе само „r“, ще се изпълни последната команда.\n"
  3528 "\n"
   3552"    \n"
  35293553"    Изходен код:\n"
  35303554"    Връща 0 или изхода от последната команда, който не е 0 в случай на "
   
  35433567msgstr ""
  35443568"Задаване на задача да е текуща.\n"
  3545 "\n"
   3569"    \n"
  35463570"    Изважда ЗАДАЧА от фонов режим и я прави текуща задача.  Ако липсва\n"
  35473571"    аргумент ЗАДАЧА, се използва текущата задача според обвивката.\n"
  3548 "\n"
   3572"    \n"
  35493573"    Изходен код:\n"
  35503574"    Изходът от командата, която е зададена да е текуща или грешка, ако при\n"
   
  35653589msgstr ""
  35663590"Поставяне на задачи във фонов режим.\n"
  3567 "\n"
   3591"    \n"
  35683592"    Поставя всяка ЗАДАЧА във фонов режим, все едно е била стартирана с „&“.\n"
  35693593"    Ако липсва аргумент ЗАДАЧА, се използва текущата задача според "
  35703594"обвивката.\n"
  3571 "\n"
   3595"    \n"
  35723596"    Изходен код:\n"
  35733597"    0, освен ако управлението на задачи е изключено или възникне грешка."
   
  35973621msgstr ""
  35983622"Запомняне или извеждане на местоположенията на програми.\n"
  3599 "\n"
   3623"    \n"
  36003624"    Определяне и запомняне на пълното име с пътя на всяко ИМЕ.  Ако не са "
  36013625"дадени\n"
  36023626"    аргументи, се извежда информация за всички запомнени команди.\n"
  3603 "\n"
   3627"    \n"
  36043628"    Опции:\n"
  36053629"      -d    Забравяне на запомненото местоположение на всички ИМЕна\n"
   
  36163640"му\n"
  36173641"             се добавя в списъка със запомнени команди.\n"
  3618 "\n"
   3642"    \n"
  36193643"    Изходен код:\n"
  36203644"    0, освен ако ИМЕто не бъде открито или е дадена неправилна опция."
   
  36353659"    \n"
  36363660"    Arguments:\n"
  3637 "      PATTERN\tPattern specifiying a help topic\n"
   3661"      PATTERN\tPattern specifying a help topic\n"
  36383662"    \n"
  36393663"    Exit Status:\n"
   
  36733697"    Options:\n"
  36743698"      -c\tclear the history list by deleting all of the entries\n"
  3675 "      -d offset\tdelete the history entry at position OFFSET.\n"
   3699"      -d offset\tdelete the history entry at position OFFSET. Negative\n"
   3700"    \t\toffsets count back from the end of the history list\n"
  36763701"    \n"
  36773702"      -a\tappend history lines from this session to the history file\n"
   
  36983723msgstr ""
  36993724"Извеждане и управление на списъка на историята.\n"
  3700 "\n"
   3725"    \n"
  37013726"    Отпечатване на списъка на историята с номера на ред.  Редовете, които "
  37023727"са\n"
  37033728"    отбелязани със знака „*“, са били променени.  Аргументът N указва да се\n"
  37043729"    извеждат само N на брой реда.\n"
  3705 "\n"
   3730"    \n"
  37063731"    Опции:\n"
  37073732"    -c  изчистване на списъка, като се изтриват всички елементи от него.\n"
  37083733"    -d ПОЗИЦИЯ\n"
  37093734"        изтрива елемента в историята намиращ се посочената ПОЗИЦИЯ.\n"
   3735"        Отрицателните позиции се броят от края на историята\n"
  37103736"    -a  добавя историята от текущата сесия към файла с историята.\n"
  37113737"    -n  прочитане на непрочетените редове от файла с историята и добавяне "
   
  37383764"    0.  Ако възникне грешка или е подадена неправилна опция връща грешка."
  37393765
  3740 #: builtins.c:872
   3766#: builtins.c:873
  37413767msgid ""
  37423768"Display status of jobs.\n"
   
  37623788msgstr ""
  37633789"Извежда състоянието на задачите.\n"
  3764 "\n"
   3790"    \n"
  37653791"    Извежда списък с активните задачи.  ЗАДАЧАта ограничава информацията до\n"
  37663792"    себе си.  Без опции се отпечатва състоянието на всички активни задачи.\n"
  3767 "\n"
   3793"    \n"
  37683794"    Опции:\n"
  37693795"      -l  включва и идентификатора на процесите заедно със стандартната\n"
   
  37743800"      -r  ограничаване на изхода само до изпълняваните задачи.\n"
  37753801"      -s  ограничаване на изхода само до спрените задачи.\n"
  3776 "\n"
  3777 "      Ако е зададена опцията „-x“, КОМАНДАта се изпълнява, след като всички\n"
  3778 "      ЗАДАЧи, които се появяват като АРГУМЕНТи, се заменят с идентификатора "
   3802"    \n"
   3803"    Ако е зададена опцията „-x“, КОМАНДАта се изпълнява, след като всички\n"
   3804"    ЗАДАЧи, които се появяват като АРГУМЕНТи, се заменят с идентификатора "
  37793805"на\n"
  3780 "      водача на групата процеси.\n"
  3781 "\n"
  3782 "      Изходен код:\n"
  3783 "      0, освен ако не е дадена неправилна опция или възникни грешка.  Ако "
  3784 "се\n"
  3785 "      ползва „-x“, връща изходното състояние на КОМАНДАта."
  3786 
  3787 #: builtins.c:899
   3806"    водача на групата процеси.\n"
   3807"    \n"
   3808"    Изходен код:\n"
   3809"    0, освен ако не е дадена неправилна опция или възникни грешка.  Ако се\n"
   3810"    ползва „-x“, връща изходното състояние на КОМАНДАта."
   3811
   3812#: builtins.c:900
  37883813msgid ""
  37893814"Remove jobs from current shell.\n"
   
  38163841"    0, освен когато е дадена неправилна опция или несъществуваща ЗАДАЧА."
  38173842
  3818 #: builtins.c:918
   3843#: builtins.c:919
  38193844msgid ""
  38203845"Send a signal to a job.\n"
   
  38393864msgstr ""
  38403865"Изпращане на сигнал към задача.\n"
  3841 "\n"
   3866"    \n"
  38423867"    Изпращане на СИГНАЛа на процеса с такъв ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ПРОЦЕС (или\n"
  38433868"    задачата с такъв ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ЗАДАЧА).  Ако сигнал с такова име или\n"
  38443869"    номер не съществува, се използва SIGTERM.\n"
  3845 "\n"
   3870"    \n"
  38463871"    Опции:\n"
  38473872"      -s СИГНАЛ\n"
   
  38543879"          да се изброят.\n"
  38553880"      -L  синоним на „-l“\n"
  3856 "\n"
   3881"    \n"
  38573882"    „kill“ е команда вградена в обвивката поради две причини: позволява да "
  38583883"се\n"
   
  38623887"се\n"
  38633888"    налага да пуснете още един процес, за да убиете друг.\n"
  3864 "\n"
   3889"    \n"
  38653890"    Изходен код:\n"
  38663891"    0.  Ако възникне грешка или е подадена неправилна опция, връща грешка."
  38673892
  3868 #: builtins.c:942
   3893#: builtins.c:943
  38693894msgid ""
  38703895"Evaluate arithmetic expressions.\n"
   
  39113936msgstr ""
  39123937"Изчисляване на аритметичен израз.\n"
  3913 "\n"
   3938"    \n"
  39143939"    Всеки АРГУМЕНТ е аритметичен израз, който се бъде изчислен.  "
  39153940"Изчисленията\n"
   
  39543979"    случай — връща 0."
  39553980
  3956 #: builtins.c:987
   3981#: builtins.c:988
  39573982msgid ""
  39583983"Read a line from the standard input and split it into fields.\n"
   
  39754000"      -d delim\tcontinue until the first character of DELIM is read, rather\n"
  39764001"    \t\tthan newline\n"
  3977 "      -e\tuse Readline to obtain the line in an interactive shell\n"
   4002"      -e\tuse Readline to obtain the line\n"
  39784003"      -i text\tuse TEXT as the initial text for Readline\n"
  39794004"      -n nchars\treturn after reading NCHARS characters rather than waiting\n"
   
  40064031msgstr ""
  40074032"Изчитане на ред от стандартния вход и разделянето му по полета.\n"
  4008 "\n"
   4033"    \n"
  40094034"    От стандартния вход или от файловия дескриптор ФД, ако е използвана "
  40104035"опцията\n"
   
  40154040"се\n"
  40164041"    използват само знаците указани в променливата „IFS“.\n"
  4017 "\n"
   4042"    \n"
  40184043"    Ако не са дадени ИМЕна, прочетеният ред се запазва в променливата "
  40194044"„REPLY“.\n"
  4020 "\n"
   4045"    \n"
  40214046"    Опции:\n"
  40224047"      -a  прочетените думи се присвояват последователно на елементите на "
   
  40274052"в\n"
  40284053"          променливата „DELIM“, а не до минаването на нов ред.\n"
  4029 "      -e  за четене на реда се използва readline, когато обвивката е\n"
  4030 "          интерактивна.\n"
   4054"      -e  за четене на реда се използва readline\n"
  40314055"      -i ТЕКСТ\n"
  40324056"          за първоначален текст в readline се ползва ТЕКСТ\n"
   
  40584082"дескриптор\n"
  40594083"          могат да се прочетат данни.\n"
  4060 "\n"
   4084"    \n"
  40614085"    Изходен код:\n"
  40624086"    0, освен ако не се срещне знак за край на файл EOF, изтече време повече "
   
  40664090"    файлов дескриптор като аргумент на -u."
  40674091
  4068 #: builtins.c:1034
   4092#: builtins.c:1035
  40694093msgid ""
  40704094"Return from a shell function.\n"
   
  40784102msgstr ""
  40794103"Връщане от функция на обвивката.\n"
  4080 "\n"
  4081 "   Кара изпълняваната функция или скрипт да завършат работа със зададения\n"
  4082 "   изходен ЦИФРОВ_КОД.  Ако не е зададен ЦИФРОВ_КОД се използва изходния код "
  4083 "на\n"
  4084 "   последно изпълнената команда във функцията или скрипта.\n"
  4085 "\n"
  4086 "   Изходен код:\n"
  4087 "   Връща ЦИФРОВия_КОД или грешка, ако обвивката в момента не изпълнява "
   4104"    \n"
   4105"    Кара изпълняваната функция или скрипт да завършат работа със зададения\n"
   4106"    изходен ЦИФРОВ_КОД.  Ако не е зададен ЦИФРОВ_КОД се използва изходния "
   4107"код на\n"
   4108"    последно изпълнената команда във функцията или скрипта.\n"
   4109"    \n"
   4110"    Изходен код:\n"
   4111"    Връща ЦИФРОВия_КОД или грешка, ако обвивката в момента не изпълнява "
  40884112"функция\n"
  4089 "   или скрипт."
  4090 
  4091 #: builtins.c:1047
   4113"    или скрипт."
   4114
   4115#: builtins.c:1048
  40924116msgid ""
  40934117"Set or unset values of shell options and positional parameters.\n"
   
  41754199msgstr ""
  41764200"Задаване или изтриване на позиционни параметри и опции на обвивката.\n"
  4177 "\n"
   4201"    \n"
  41784202"    Промяна на стойностите на позиционните параметри и опции на обвивката,\n"
  41794203"    Извеждане на имената и стойностите на променливите на обвивката.\n"
  4180 "\n"
   4204"    \n"
  41814205"    Опции:\n"
  41824206"      -a  Отбелязване на променливите, които са създадени или променени, да\n"
   
  42744298"    се с „$1“, „$2“,… „${n}“).  Ако не са зададени АРГументи, се извеждат\n"
  42754299"    всички променливи на средата.\n"
  4276 "\n"
   4300"    \n"
  42774301"    Изходен код:\n"
  42784302"    0, освен ако не е зададена неправилна опция."
  42794303
  4280 #: builtins.c:1132
   4304#: builtins.c:1133
  42814305msgid ""
  42824306"Unset values and attributes of shell variables and functions.\n"
   
  43204344"    четене."
  43214345
  4322 #: builtins.c:1154
   4346#: builtins.c:1155
  43234347msgid ""
  43244348"Set export attribute for shell variables.\n"
   
  43574381"неправилно."
  43584382
  4359 #: builtins.c:1173
   4383#: builtins.c:1174
  43604384msgid ""
  43614385"Mark shell variables as unchangeable.\n"
   
  43994423"неправилно."
  44004424
  4401 #: builtins.c:1195
   4425#: builtins.c:1196
  44024426msgid ""
  44034427"Shift positional parameters.\n"
   
  44104434msgstr ""
  44114435"Изместване на позиционните параметри.\n"
  4412 "\n"
   4436"    \n"
  44134437"    Преименуване на позиционните параметри „БРОЙ+1“, „БРОЙ+2“… на 1, 2….  "
  44144438"Така\n"
  44154439"    те стават достъпни не като ${БРОЙ+1}…, като „$1“….  Ако не е зададена\n"
  44164440"    стойност БРОЙ, се използва 1.\n"
  4417 "\n"
   4441"    \n"
  44184442"    Изходен код:\n"
  44194443"    0, освен ако БРОят е отрицателно или по-голямо от стойността „$#“."
  44204444
  4421 #: builtins.c:1207 builtins.c:1222
   4445#: builtins.c:1208 builtins.c:1223
  44224446msgid ""
  44234447"Execute commands from a file in the current shell.\n"
   
  44334457msgstr ""
  44344458"Изпълняване на команди от файл в текущата обвивка\n"
  4435 "\n"
   4459"    \n"
  44364460"    Изчитане и изпълнение на командите от ФАЙЛа и изход.  Директориите "
  44374461"описани в\n"
   
  44404464"    са зададени АРГУМЕНТИ, те се превръщат в позиционни аргументи при\n"
  44414465"    изпълнението на ФАЙЛа.\n"
  4442 "\n"
   4466"    \n"
  44434467"    Изходен код:\n"
  44444468"    Връща състоянието на последно изпълнената команда във ФАЙЛа.  Ако той "
   
  44464470"    може да бъде открит, изходът е грешка."
  44474471
  4448 #: builtins.c:1238
   4472#: builtins.c:1239
  44494473msgid ""
  44504474"Suspend shell execution.\n"
   
  44724496"    0, освен ако не възникне грешка или управлението на задачи е изключено."
  44734497
  4474 #: builtins.c:1254
   4498#: builtins.c:1255
  44754499msgid ""
  44764500"Evaluate conditional expression.\n"
   
  45554579msgstr ""
  45564580"Изчисляване на условен израз.\n"
  4557 "\n"
   4581"    \n"
  45584582"    Изход с код 0 (истина) или 1 (лъжа) в зависимост от стойността на "
  45594583"ИЗРАЗа.\n"
   
  45664590"    Поведението на тестовете зависи от броя на аргументите.  За цялостно\n"
  45674591"    описание прочетете страниците от ръководството на bash.\n"
  4568 "\n"
   4592"    \n"
  45694593"    Файлови оператори:\n"
  45704594"    \n"
   
  46424666"    неправилен аргумент."
  46434667
  4644 #: builtins.c:1336
   4668#: builtins.c:1337
  46454669msgid ""
  46464670"Evaluate conditional expression.\n"
   
  46504674msgstr ""
  46514675"Изчисляване на условен израз.\n"
  4652 "\n"
   4676"    \n"
  46534677"    Това е синоним на вградената команда „test“, но последният аргумент "
  46544678"трябва\n"
   
  46574681"    скоба „[“."
  46584682
  4659 #: builtins.c:1345
   4683#: builtins.c:1346
  46604684msgid ""
  46614685"Display process times.\n"
   
  46774701"    Винаги 0."
  46784702
  4679 #: builtins.c:1357
   4703#: builtins.c:1358
  46804704msgid ""
  46814705"Trap signals and other events.\n"
   
  47214745msgstr ""
  47224746"Прихващане на сигналите и другите събития.\n"
  4723 "\n"
   4747"    \n"
  47244748"    Дефинира и задейства функции за обработка, когато обвивката получи "
  47254749"сигнал\n"
  47264750"    или възникне друго събитие.\n"
  4727 "\n"
   4751"    \n"
  47284752"    Командата АРГУМЕНТ ще бъде прочетена и изпълнена, когато обвивката "
  47294753"получи\n"
   
  47334757"    си стойност.  Ако АРГУМЕНТът е нулевият низ, всеки УКАЗАН_СИГНАЛ се\n"
  47344758"    пренебрегва от обвивката и командите, които се стартират през нея.\n"
  4735 "\n"
   4759"    \n"
  47364760"    Ако УКАЗАНият_СИГНАЛ е „EXIT (0)“, то командата АРГУМЕНТ се изпълнява "
  47374761"от\n"
   
  47444768"    „ERR“, АРГУМЕНТът се изпълнява след всяка грешка, която би предизвикала\n"
  47454769"    изход от обвивката при стартирането ѝ с опцията „-e“.\n"
  4746 "\n"
   4770"    \n"
  47474771"    Ако не са дадени аргументи, се отпечатват командите присвоени на всички\n"
  47484772"    прихващания.\n"
   
  47524776"номера.\n"
  47534777"      -p  извеждат се командите свързани с всеки УКАЗАН_СИГНАЛ.\n"
  4754 "\n"
   4778"    \n"
  47554779"    Всеки УКАЗАН_СИГНАЛ е или име на сигнал от файла „signal.h“ или номер "
  47564780"на\n"
   
  47614785"    Сигнал може да бъде изпратен на обвивката с командата „kill -signal $"
  47624786"$“.\n"
  4763 "\n"
   4787"    \n"
  47644788"    Изходен код:\n"
  47654789"    0, освен ако е зададен неправилен сигнал или опция."
  47664790
  4767 #: builtins.c:1393
   4791#: builtins.c:1394
  47684792msgid ""
  47694793"Display information about command type.\n"
   
  48264850"липсва."
  48274851
  4828 #: builtins.c:1424
   4852#: builtins.c:1425
  48294853msgid ""
  48304854"Modify shell resource limits.\n"
   
  48754899msgstr ""
  48764900"Промяна на ресурсите на обвивката.\n"
  4877 "\n"
   4901"    \n"
  48784902"    Командата осъществява контрол върху ресурсите, които са достъпни на\n"
  48794903"    процесите стартирани през обвивката върху системите, които поддържат "
  48804904"такова\n"
  48814905"    управление.\n"
  4882 "\n"
   4906"    \n"
  48834907"    Опции:\n"
  48844908"      -S    използване на „мекото“ ограничение на ресурс\n"
   
  49094933"    \n"
  49104934"    Не всички ограничения са налични на всички платформи.\n"
  4911 "\n"
   4935"    \n"
  49124936"    Ако е зададено ОГРАНИЧЕНИЕ, то това е новата стойност на указания "
  49134937"ресурс.\n"
   
  49184942"приема,\n"
  49194943"    че е зададена „-f“.\n"
  4920 "\n"
   4944"    \n"
  49214945"    Стойностите са в блокове от по 1024 байта, с изключение на:\n"
  49224946"      ⁃ опцията „-t“, при която стойността е в секунди;\n"
  49234947"      ⁃ опцията „-p“, при която блоковете са от по 512 байта;\n"
  49244948"      ⁃ опцията „-u“, при която стойността е точният брой процеси.<\n"
  4925 "\n"
   4949"    \n"
  49264950"    Изходен код:\n"
  49274951"    0, освен ако не възникни грешка или е дадена неправилна опция."
  49284952
  4929 #: builtins.c:1474
   4953#: builtins.c:1475
  49304954msgid ""
  49314955"Display or set file mode mask.\n"
   
  49634987"    0, освен ако МАСКАта или някоя от зададените опции са неправилни."
  49644988
  4965 #: builtins.c:1494
   4989#: builtins.c:1495
  49664990msgid ""
  49674991"Wait for job completion and return exit status.\n"
   
  49714995"    job specification, and reports its termination status.  If ID is not\n"
  49724996"    given, waits for all currently active child processes, and the return\n"
  4973 "    status is zero.  If ID is a a job specification, waits for all "
  4974 "processes\n"
   4997"    status is zero.  If ID is a job specification, waits for all processes\n"
  49754998"    in that job's pipeline.\n"
  49764999"    \n"
  49775000"    If the -n option is supplied, waits for the next job to terminate and\n"
  49785001"    returns its exit status.\n"
   5002"    \n"
   5003"    If the -f option is supplied, and job control is enabled, waits for the\n"
   5004"    specified ID to terminate, instead of waiting for it to change status.\n"
  49795005"    \n"
  49805006"    Exit Status:\n"
   
  49915017"изчакват\n"
  49925018"    всички процеси в конвейера на задачата.\n"
  4993 "\n"
  4994 "    Ако е зададена опцията „-n“ се изчаква края на работата на следващата "
  4995 "задача\n"
  4996 "    и се връща нейния код.\n"
   5019"    \n"
   5020"    Ако е зададена опцията „-n“, се изчаква края на работата на следващата\n"
   5021"    задача и се връща нейния код.\n"
   5022"    \n"
   5023"    Ако е зададена опцията „-n“ и управлението на задачите е включено, се\n"
   5024"    изчаква завършването на процеса/задачата с указаните ИДентификатори "
   5025"вместо\n"
   5026"    смяната на състоянието им.\n"
  49975027"    \n"
  49985028"    Изходен код:\n"
   
  50005030"    неправилна опция, връща грешка."
  50015031
  5002 #: builtins.c:1515
   5032#: builtins.c:1519
  50035033msgid ""
  50045034"Wait for process completion and return exit status.\n"
   
  50155045msgstr ""
  50165046"Изчакване на указания процес и докладване за изходния код.\n"
  5017 "\n"
   5047"    \n"
  50185048"    Изчакване на всички указани процеси и докладване за изходния код.  Ако "
  50195049"не е\n"
   
  50225052"съответства на\n"
  50235053"    някой процес.\n"
  5024 "\n"
   5054"    \n"
  50255055"    Изходен код:\n"
  50265056"    Изходния код на процеса с последния идентификатор.  Грешка, ако е даден\n"
  50275057"    неправилен идентификатор или е дадена неправилна опция."
  50285058
  5029 #: builtins.c:1530
   5059#: builtins.c:1534
  50305060msgid ""
  50315061"Execute commands for each member in a list.\n"
   
  50405070msgstr ""
  50415071"Изпълнение на команда за всеки член в списък от елементи\n"
  5042 "\n"
   5072"    \n"
  50435073"    Цикълът „for“ изпълнява последователност от команди за всеки член в "
  50445074"списък\n"
   
  50485078"изпълняват\n"
  50495079"    КОМАНДИте.\n"
  5050 "\n"
   5080"    \n"
  50515081"    Изходен код:\n"
  50525082"    Връща изходния код на последно изпълнената команда."
  50535083
  5054 #: builtins.c:1544
   5084#: builtins.c:1548
  50555085msgid ""
  50565086"Arithmetic for loop.\n"
   
  50785108"се\n"
  50795109"    изчислява да е 1.\n"
  5080 "\n"
   5110"    \n"
  50815111"    Изходен код:\n"
  50825112"    Връща изходния код на последно изпълнената команда."
  50835113
  5084 #: builtins.c:1562
   5114#: builtins.c:1566
  50855115msgid ""
  50865116"Select words from a list and execute commands.\n"
   
  51025132msgstr ""
  51035133"Избор на думи от списък и изпълнение на команди.\n"
  5104 "\n"
   5134"    \n"
  51055135"    ДУМИте биват замествани, което води до създаването на списък с думи.\n"
  51065136"    Наборът от заместените думи бива отпечатан на изхода за стандартната\n"
   
  51205150"    изпълняват след всеки избор до изпълняването на команда за прекъсване\n"
  51215151"    (break).\n"
  5122 "\n"
   5152"    \n"
  51235153"    Изходен код:\n"
  51245154"    Връща изходния код на последно изпълнената команда."
  51255155
  5126 #: builtins.c:1583
   5156#: builtins.c:1587
  51275157msgid ""
  51285158"Report time consumed by pipeline's execution.\n"
   
  51405170msgstr ""
  51415171"Отпечатване на времето за изпълнение на програмен канал.\n"
  5142 "\n"
   5172"    \n"
  51435173"    Изпълнение на ПРОГРАМНия_КАНАЛ и отпечатване на обобщение за реалното,\n"
  51445174"    потребителското и системно процесорни времена, които изпълнението на\n"
  51455175"    ПРОГРАМНия_КАНАЛ отнема.\n"
  5146 "\n"
   5176"    \n"
  51475177"    Опции:\n"
  51485178"      -p:  извеждане на статистиката за времето във формат POSIX\n"
  5149 "\n"
   5179"    \n"
  51505180"    Стойността на променливата на средата „TIMEFORMAT“ определя изходния\n"
  51515181"    формат.\n"
  5152 "\n"
   5182"    \n"
  51535183"    Изходен код:\n"
  51545184"    Изходният код е този на ПРОГРАМНия_КАНАЛ."
  51555185
  5156 #: builtins.c:1600
   5186#: builtins.c:1604
  51575187msgid ""
  51585188"Execute commands based on pattern matching.\n"
   
  51655195msgstr ""
  51665196"Изпълнение на команди на базата на напасване по шаблон.\n"
  5167 "\n"
   5197"    \n"
  51685198"    Избирателно се изпълняват КОМАНДИ на база ДУМА, която напасва на "
  51695199"ШАБЛОН.\n"
  51705200"    Шаблоните се разделят със знака „|“.\n"
  5171 "\n"
   5201"    \n"
  51725202"    Изходен код:\n"
  51735203"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  51745204
  5175 #: builtins.c:1612
   5205#: builtins.c:1616
  51765206msgid ""
  51775207"Execute commands based on conditional.\n"
   
  51945224msgstr ""
  51955225"Изпълнение на команда на базата на условие.\n"
  5196 "\n"
   5226"    \n"
  51975227"    Първо се изпълняват командите в блока „if КОМАНДИ“.  Ако изходният код е "
  51985228"0,\n"
   
  52105240"ако\n"
  52115241"    никое тестово условие, не се е оценило като истина.<\n"
  5212 "\n"
   5242"    \n"
  52135243"    Изходен код:\n"
  52145244"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  52155245
  5216 #: builtins.c:1629
   5246#: builtins.c:1633
  52175247msgid ""
  52185248"Execute commands as long as a test succeeds.\n"
   
  52255255msgstr ""
  52265256"Изпълнение на команда докато определен тест е успешен.\n"
  5227 "\n"
   5257"    \n"
  52285258"    Заместване и изпълнение на КОМАНДИте докато последната команда в блока\n"
  52295259"    „while“ е с изходен код, който е 0.\n"
  5230 "\n"
   5260"    \n"
  52315261"    Изходен код:\n"
  52325262"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  52335263
  5234 #: builtins.c:1641
   5264#: builtins.c:1645
  52355265msgid ""
  52365266"Execute commands as long as a test does not succeed.\n"
   
  52435273msgstr ""
  52445274"Изпълнение на команда докато определен тест е неуспешен.\n"
  5245 "\n"
   5275"    \n"
  52465276"    Заместване и изпълнение на КОМАНДИте докато последната команда в блока\n"
  52475277"    „until“ е с изходен код, който не е 0.\n"
  5248 "\n"
   5278"    \n"
  52495279"    Изходен код:\n"
  52505280"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  52515281
  5252 #: builtins.c:1653
   5282#: builtins.c:1657
  52535283msgid ""
  52545284"Create a coprocess named NAME.\n"
   
  52745304"    Изходният код е 0."
  52755305
  5276 #: builtins.c:1667
   5306#: builtins.c:1671
  52775307msgid ""
  52785308"Define shell function.\n"
   
  53005330"    0, освен ако ИМЕто не е само за четене."
  53015331
  5302 #: builtins.c:1681
   5332#: builtins.c:1685
  53035333msgid ""
  53045334"Group commands as a unit.\n"
   
  53115341msgstr ""
  53125342"Изпълнение на група от команди.\n"
  5313 "\n"
   5343"    \n"
  53145344"    Изпълняване на цял набор от команди в група.  Това е един от начините да "
  53155345"се\n"
  53165346"    пренасочи цял набор от команди.\n"
  5317 "\n"
   5347"    \n"
  53185348"    Изходен код:\n"
  53195349"    Изходният код е този на последно изпълнената команда."
  53205350
  5321 #: builtins.c:1693
   5351#: builtins.c:1697
  53225352msgid ""
  53235353"Resume job in foreground.\n"
   
  53335363msgstr ""
  53345364"Възобновяване на заден фон на изпълнението на задача\n"
  5335 "\n"
   5365"    \n"
  53365366"    Еквивалентно на аргумента ЗАДАЧА на командата „fg“.  Възобновява спряна\n"
  53375367"    задача или такава на заден фон.  ЗАДАЧАта може да указва или име, или\n"
   
  53395369"    се изпълнява във фонов режим, все едно е била подадена като аргумент\n"
  53405370"    на командата „bg“.\n"
  5341 "\n"
   5371"    \n"
  53425372"    Изходен код:\n"
  53435373"    Изходният код е този възобновената задача."
  53445374
  5345 #: builtins.c:1708
   5375#: builtins.c:1712
  53465376msgid ""
  53475377"Evaluate arithmetic expression.\n"
   
  53545384msgstr ""
  53555385"Изчисляване на аритметичен израз\n"
  5356 "\n"
   5386"    \n"
  53575387"    ИЗРАЗът се изчислява според правилата на аритметичното оценяване.\n"
  53585388"    Еквивалентно на „let ИЗРАЗ“.\n"
  5359 "\n"
   5389"    \n"
  53605390"    Изходен код:\n"
  53615391"    1, ако резултатът на ИЗРАЗа е 0.  В противен случай — 0."
  53625392
  5363 #: builtins.c:1720
   5393#: builtins.c:1724
  53645394msgid ""
  53655395"Execute conditional command.\n"
   
  53895419msgstr ""
  53905420"Изпълнение на команда-условие\n"
  5391 "\n"
   5421"    \n"
  53925422"    Връща състояние 0 или 1 в зависимост от оценката на условния ИЗРАЗ.\n"
  53935423"    Изразите са съставени от същите примитиви, както вградената команда "
   
  54105440"    операторът „=~“, изразът от дясната му страна се тълкува като регулярен\n"
  54115441"    израз.\n"
  5412 "\n"
   5442"    \n"
  54135443"    Операторите „&&“ и „||“ не оценят ИЗРАЗ_2, ако ИЗРАЗ_1 е достатъчен за\n"
  54145444"    определяне на стойността на израза.\n"
  5415 "\n"
   5445"    \n"
  54165446"    Изходен код:\n"
  54175447"    0 или едно според стойността на ИЗРАЗа."
  54185448
  5419 #: builtins.c:1746
   5449#: builtins.c:1750
  54205450msgid ""
  54215451"Common shell variable names and usage.\n"
   
  54715501msgstr ""
  54725502"Често използване промени на обвивката\n"
  5473 "\n"
   5503"    \n"
  54745504"    BASH_VERSION    Информация за версията на bash\n"
  54755505"    CDPATH          Списък с директории разделени с двоеточие, които да се\n"
   
  55435573"                    команди да не се запазват в историята\n"
  55445574
  5545 #: builtins.c:1803
   5575#: builtins.c:1807
  55465576msgid ""
  55475577"Add directories to stack.\n"
   
  55745604msgstr ""
  55755605"Добавяне на директории в стека.\n"
  5576 "\n"
   5606"    \n"
  55775607"    Добавя директория в стека на директориите или превърта стека\n"
  55785608"    като най-горна директория става текущата директория.  Без\n"
  55795609"    аргументи сменя най-горните две директории.\n"
  5580 "\n"
   5610"    \n"
  55815611"    -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при изваждането "
  55825612"на\n"
  55835613"        директория към стека, така че се променя само той.\n"
  5584 "\n"
   5614"    \n"
  55855615"    Аргументи:\n"
  55865616"      +N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от "
   
  55895619"0)\n"
  55905620"           да е най-отгоре.\n"
  5591 "\n"
   5621"    \n"
  55925622"      -N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои от "
  55935623"дясната\n"
   
  55955625"0)\n"
  55965626"           да е най-отгоре.\n"
  5597 "\n"
  5598 "\n"
   5627"    \n"
   5628"    \n"
  55995629"      dir  Добавя ДИРекторията най-отгоре в стека, като я прави новата "
  56005630"текуща\n"
  56015631"           работна директория.\n"
  5602 "\n"
   5632"    \n"
  56035633"    Можете да изведете стека на директорията с командата „dirs“.\n"
  5604 "\n"
   5634"    \n"
  56055635"    Изходен код:\n"
  56065636"    0, освен ако е подаден неправилен аргумент или не може да се премине "
   
  56085638"    съответната директория."
  56095639
  5610 #: builtins.c:1837
   5640#: builtins.c:1841
  56115641msgid ""
  56125642"Remove directories from stack.\n"
   
  56355665msgstr ""
  56365666"Изваждане на директории от стека.\n"
  5637 "\n"
   5667"    \n"
  56385668"    Маха директории от стека с тях. Без аргументи премахва последната "
  56395669"директория\n"
  56405670"    в стека и влиза в новата последна директория.\n"
  5641 "\n"
   5671"    \n"
  56425672"    Опции:\n"
  56435673"    -n  подтискане на нормалното преминаване към директория при изваждането "
  56445674"на\n"
  56455675"        директория към стека, така че се променя само той.\n"
  5646 "\n"
  5647 "     Аргументи:\n"
   5676"    \n"
   5677"    Аргументи:\n"
  56485678"    \n"
  56495679"    +N  премахва N-тия елемент като се брои отляво в списъка изведен от\n"
  56505680"        командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd +0“ премахва\n"
  56515681"        първата директория, „popd +1“ - втората.\n"
  5652 "\n"
   5682"    \n"
  56535683"    -N  премахва N-тия елемент като се брои отдясно в списъка изведен от\n"
  56545684"        командата „dirs“, като се брои от 0.  Напр.: „popd -0“ премахва\n"
  56555685"        последната директория, „popd -1“ - предпоследната.\n"
  5656 "\n"
   5686"    \n"
  56575687"    Стекът с директориите се визуализира с командата „dirs“.\n"
  5658 "\n"
   5688"    \n"
  56595689"    Изходен код:\n"
  56605690"    0, освен ако е подаден неправилен аргумент или не може да се премине "
   
  56625692"    съответната директория."
  56635693
  5664 #: builtins.c:1867
   5694#: builtins.c:1871
  56655695msgid ""
  56665696"Display directory stack.\n"
   
  56915721msgstr ""
  56925722"Извеждане на стека на директориите.\n"
  5693 "\n"
   5723"    \n"
  56945724"    Отпечатва списъка с текущо запомнените директории.  Списъкът се попълва "
  56955725"чрез\n"
   
  57045734"     -p  поредово отпечатване без поредния номер в стека\n"
  57055735"     -v  поредово отпечатване заедно с поредния номер в стека\n"
  5706 "\n"
   5736"    \n"
  57075737"    Аргументи: \n"
  57085738"     +N  извежда N-тия елемент отляво в списъка отпечатан от командата "
   
  57125742"„dirs“,\n"
  57135743"         когато е стартирана без опции.  Брои се от 0.\n"
  5714 "\n"
   5744"    \n"
  57155745"    Изходен код:\n"
  57165746"    0, освен ако е дадена неправилна опция или възникне грешка."
  57175747
  5718 #: builtins.c:1898
   5748#: builtins.c:1902
  57195749msgid ""
  57205750"Set and unset shell options.\n"
  57215751"    \n"
  57225752"    Change the setting of each shell option OPTNAME.  Without any option\n"
  5723 "    arguments, list all shell options with an indication of whether or not "
  5724 "each\n"
  5725 "    is set.\n"
   5753"    arguments, list each supplied OPTNAME, or all shell options if no\n"
   5754"    OPTNAMEs are given, with an indication of whether or not each is set.\n"
  57265755"    \n"
  57275756"    Options:\n"
   
  57405769"    Превключване на състоянието на всяка от дадените ОПЦИи на обвивката.  "
  57415770"Ако не\n"
  5742 "    не са зададени аргументи-ОПЦИи, се извежда списък от всички опции, като "
  5743 "се\n"
  5744 "    указва за всяка дали и включена или не.\n"
   5771"    не са зададени аргументи, се извежда списък от с дадените ОПЦИи или "
   5772"всички,\n"
   5773"    ако не са дадени такива, като се указва за всяка дали и включена или "
   5774"не.\n"
  57455775"    \n"
  57465776"    Опции:\n"
   
  57575787"    ОПЦИЯ."
  57585788
  5759 #: builtins.c:1919
   5789#: builtins.c:1923
  57605790msgid ""
  57615791"Formats and prints ARGUMENTS under control of the FORMAT.\n"
   
  57965826msgstr ""
  57975827"Форматиране и отпечатване на АРГУМЕНТИте според управлението на ФОРМАТа.\n"
  5798 "\n"
   5828"    \n"
  57995829"    Опции:\n"
  5800 "      -v ПРОМЕНЛИВА  изходът се поставя в ПРОМЕНЛИВАта на обвивката, вместо "
  5801 "да\n"
   5830"      -v ПРОМЕНЛИВА  изходът се поставя в ПРОМЕНЛИВАта на обвивката, вместо да\n"
  58025831"      се извежда на стандартния изход.\n"
  5803 "\n"
   5832"    \n"
  58045833"    ФОРМАТът е последователност от знаци, която съдържа три вида обекти:\n"
  5805 "    ⁃ обикновени знаци, които биват отпечатани директно на стандартния "
  5806 "изход;\n"
   5834"    ⁃ обикновени знаци, които биват отпечатани директно на стандартния изход;\n"
  58075835"    ⁃ екраниращи знакови последователности, които биват преобразувани и\n"
  58085836"      отпечатани на стандартния изход;\n"
  58095837"    ⁃ форматиращи знакови последователности, всяка от които предизвиква\n"
  58105838"      отпечатването на следващ аргумент.\n"
  5811 "\n"
  5812 "    Освен стандартните форматирания описани в ръководството на printf(1), "
  5813 "printf\n"
   5839"    \n"
   5840"    Освен стандартните форматирания описани в ръководството на printf(1), printf\n"
  58145841"    приема и следните инструкции:\n"
  58155842"      %b      предизвиква заместването на екраниранията с обратно наклонени\n"
   
  58175844"      %q      предизвиква цитирането на аргумента, така че да може да бъде\n"
  58185845"              използван като вход за обвивката\n"
  5819 "      %(fmt)  отпечатване на низа при третиране на аргумента като дата и "
  5820 "време\n"
   5846"      %(fmt)  отпечатване на низа при третиране на аргумента като дата и време\n"
  58215847"              според strftime(3)\n"
  5822 "\n"
  5823 "     Форматът се преизползва до приемането на всички аргументи.  Ако има "
  5824 "по-\n"
  5825 "     малко аргументи от посочените във формата, поведението на "
  5826 "допълнителните е\n"
  5827 "     все една е подаден за аргумент нулева стойност или празен низ.\n"
  5828 "\n"
  5829 "     Изходен код:\n"
  5830 "     0, освен ако не е дадена неправилна опция или възникне грешка при\n"
  5831 "     извеждането на резултата или при присвояването на стойността."
  5832 
  5833 #: builtins.c:1953
   5848"    \n"
   5849"    Форматът се преизползва до приемането на всички аргументи.  Ако има по-\n"
   5850"    малко аргументи от посочените във форма̀та, поведението на допълнителните е\n"
   5851"    все едно за аргумент да са подадени нулева стойност или празен низ.\n"
   5852"    \n"
   5853"    Изходен код:\n"
   5854"    0, освен ако не е дадена неправилна опция или възникне грешка при\n"
   5855"    извеждането на резултата или при присвояването на стойността."
   5856
   5857#: builtins.c:1957
  58345858msgid ""
  58355859"Specify how arguments are to be completed by Readline.\n"
   
  58495873"      -E\tapply the completions and actions to \"empty\" commands --\n"
  58505874"    \t\tcompletion attempted on a blank line\n"
   5875"      -I\tapply the completions and actions to the intial (usually the\n"
   5876"    \t\tcommand) word\n"
  58515877"    \n"
  58525878"    When completion is attempted, the actions are applied in the order the\n"
  5853 "    uppercase-letter options are listed above.  The -D option takes\n"
  5854 "    precedence over -E.\n"
   5879"    uppercase-letter options are listed above.  If multiple options are "
   5880"supplied,\n"
   5881"    the -D option takes precedence over -E, and both take precedence over -"
   5882"I.\n"
  58555883"    \n"
  58565884"    Exit Status:\n"
   
  58755903"      -E  Прилагане на дописванията и действията като тези на „празната“\n"
  58765904"          команда — когато все още нищо не е написано на командния ред\n"
   5905"      -I  Прилагане на дописванията и действията към първата дума "
   5906"(обикновено\n"
   5907"          това е командата)\n"
  58775908"    \n"
  58785909"    При извършване на автоматично дописване, действията се прилагат в реда "
   
  58805911"    опциите с главна буква дадени по-горе.  Опцията „-D“ е с по-висок "
  58815912"приоритет\n"
  5882 "    от „-E“.\n"
   5913"    от „-E“, която има по-висок приоритет от „-I“.\n"
  58835914"    \n"
  58845915"    Изходен код:\n"
  58855916"    0, освен когато е дадена неправилна опция или възникне грешка."
  58865917
  5887 #: builtins.c:1981
   5918#: builtins.c:1987
  58885919msgid ""
  58895920"Display possible completions depending on the options.\n"
   
  58985929msgstr ""
  58995930"Извеждане на възможните дописвания.\n"
  5900 "\n"
   5931"    \n"
  59015932"    Целта е да се ползва в рамките функция на обвивката, която генерира\n"
  59025933"    възможните дописвания.  Ако е зададен незадължителният аргумент ДУМА,\n"
  59035934"    генерират се напасванията с него.\n"
  5904 "\n"
   5935"    \n"
  59055936"    Изходен код:\n"
  59065937"    0, освен ако е дадена неправилна опция или възникне грешка."
  59075938
  5908 #: builtins.c:1996
   5939#: builtins.c:2002
  59095940msgid ""
  59105941"Modify or display completion options.\n"
   
  59215952"    \t-D\t\tChange options for the \"default\" command completion\n"
  59225953"    \t-E\t\tChange options for the \"empty\" command completion\n"
   5954"    \t-I\t\tChange options for completion on the initial word\n"
  59235955"    \n"
  59245956"    Using `+o' instead of `-o' turns off the specified option.\n"
   
  59445976"    \n"
  59455977"    Опции:\n"
  5946 "    \t-o ОПЦИЯ\n"
  5947 "              Задаване ОПЦИЯта за дописване за всяко зададено ИМЕ\n"
  5948 "    \t-D    Задаване на опциите за „стандартното“ дописване на команда\n"
  5949 "    \t-E    Задаване на опциите за дописването на „празната“ команда\n"
  5950 "    \n"
   5978"      -o ОПЦИЯ\n"
   5979"            Задаване ОПЦИЯта за дописване за всяко зададено ИМЕ\n"
   5980"      -D    Задаване на опциите за „стандартното“ дописване на команда\n"
   5981"      -E    Задаване на опциите за дописването на „празната“ команда\n"
   5982"      -I    Задаване на опциите за дописването на първата дума\n"
  59515983"    Използването на „+o“ вместо „-o“ изключва дадената опция.\n"
  59525984"    \n"
   
  59675999"    за автоматично дописване."
  59686000
  5969 #: builtins.c:2026
   6001#: builtins.c:2033
  59706002msgid ""
  59716003"Read lines from the standard input into an indexed array variable.\n"
   
  60516083"    само за четене или не е индексиран масив."
  60526084
  6053 #: builtins.c:2062
   6085#: builtins.c:2069
  60546086msgid ""
  60556087"Read lines from a file into an array variable.\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.