Changeset 326

Timestamp:
Nov 17, 2005, 9:50:00 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Добавям два нови превода. Отново се появява директория proposed. В нея ще слагаме нещата, които вероятно ще влязат в следващата версия на GNOME. С други думи - това: http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.14/bg/proposed/index.html

Location:
proposed
Files:
3 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.