Changeset 325


Ignore:
Timestamp:
Nov 16, 2005, 5:48:51 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Коригирам #253

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome-2-12/desktop/gdm2.gnome-2-12.bg.po

  r232 r325  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-10-03 07:39+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-10-03 07:39+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-11-16 17:45+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-11-16 17:47+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  587587
  588588#. should never happen
  589 #: ../daemon/gdm.c:986 ../daemon/slave.c:3652
   589#: ../daemon/gdm.c:986 ../daemon/slave.c:3642
  590590#, c-format
  591591msgid "%s: setsid() failed: %s!"
   
  727727msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис"
  728728
  729 #: ../daemon/gdm.c:2170 ../gui/gdmchooser.c:2059
   729#: ../daemon/gdm.c:2170 ../gui/gdmchooser.c:2021
  730730#, c-format
  731731msgid ""
   
  746746#: ../daemon/misc.c:1746 ../daemon/misc.c:1750 ../daemon/misc.c:1754
  747747#: ../daemon/misc.c:1761 ../daemon/misc.c:1765 ../daemon/misc.c:1769
  748 #: ../daemon/server.c:531 ../daemon/server.c:544 ../daemon/slave.c:821
  749 #: ../daemon/slave.c:835 ../daemon/slave.c:845 ../daemon/slave.c:855
  750 #: ../daemon/slave.c:867 ../gui/gdmchooser.c:1938 ../gui/gdmchooser.c:1941
  751 #: ../gui/gdmchooser.c:1944 ../gui/gdmlogin.c:3822 ../gui/gdmlogin.c:3832
  752 #: ../gui/gdmlogin.c:3837 ../gui/greeter/greeter.c:1298
  753 #: ../gui/greeter/greeter.c:1306 ../gui/greeter/greeter.c:1309
   748#: ../daemon/server.c:531 ../daemon/server.c:544 ../daemon/slave.c:832
   749#: ../daemon/slave.c:846 ../daemon/slave.c:856 ../daemon/slave.c:866
   750#: ../daemon/slave.c:878 ../gui/gdmchooser.c:1931 ../gui/gdmchooser.c:1934
   751#: ../gui/gdmchooser.c:1937 ../gui/gdmlogin.c:3763 ../gui/gdmlogin.c:3773
   752#: ../gui/gdmlogin.c:3778 ../gui/greeter/greeter.c:1287
   753#: ../gui/greeter/greeter.c:1295 ../gui/greeter/greeter.c:1298
  754754#, c-format
  755755msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
   
  910910msgstr "%s: Сървърът бе породен от uid %d, но такъв потребител не съществува"
  911911
  912 #: ../daemon/server.c:1263 ../daemon/slave.c:2713 ../daemon/slave.c:3188
   912#: ../daemon/server.c:1263 ../daemon/slave.c:2724 ../daemon/slave.c:3178
  913913#, c-format
  914914msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
  915915msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е %d"
  916916
  917 #: ../daemon/server.c:1269 ../daemon/slave.c:2718 ../daemon/slave.c:3193
   917#: ../daemon/server.c:1269 ../daemon/slave.c:2729 ../daemon/slave.c:3183
  918918#, c-format
  919919msgid "%s: initgroups() failed for %s"
  920920msgstr "%s: неуспех на initgroups() за %s"
  921921
  922 #: ../daemon/server.c:1275 ../daemon/slave.c:2723 ../daemon/slave.c:3198
   922#: ../daemon/server.c:1275 ../daemon/slave.c:2734 ../daemon/slave.c:3188
  923923#, c-format
  924924msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
   
  940940msgstr "%s: Не може да се създаде процес за X сървъра"
  941941
  942 #: ../daemon/slave.c:319
   942#: ../daemon/slave.c:322
  943943msgid "Can't set EGID to user GID"
  944944msgstr "Не може да се установи EGID да е GID"
  945945
  946 #: ../daemon/slave.c:327
   946#: ../daemon/slave.c:330
  947947msgid "Can't set EUID to user UID"
  948948msgstr "Не може да се установи EUID да е UID"
  949949
  950 #: ../daemon/slave.c:1140
   950#: ../daemon/slave.c:1151
  951951msgid "Log in anyway"
  952952msgstr "Влизане отново"
  953953
  954 #: ../daemon/slave.c:1142
   954#: ../daemon/slave.c:1153
  955955msgid ""
  956956"You are already logged in.  You can log in anyway, return to your previous "
   
  960960"предишното влизане или да прекратите това влизане?"
  961961
  962 #: ../daemon/slave.c:1146
   962#: ../daemon/slave.c:1157
  963963msgid "Return to previous login"
  964964msgstr "Връщане към предишно влизане"
  965965
  966 #: ../daemon/slave.c:1147 ../daemon/slave.c:1153
   966#: ../daemon/slave.c:1158 ../daemon/slave.c:1164
  967967msgid "Abort login"
  968968msgstr "Прекратяване на влизането"
  969969
  970 #: ../daemon/slave.c:1150
   970#: ../daemon/slave.c:1161
  971971msgid "You are already logged in.  You can log in anyway or abort this login"
  972972msgstr ""
  973973"Вече сте влязъл. Можете да влезете отново или да прекратите това влизане"
  974974
  975 #: ../daemon/slave.c:1321
   975#: ../daemon/slave.c:1332
  976976msgid ""
  977977"Could not start the X\n"
   
  993993"е коригиран."
  994994
  995 #: ../daemon/slave.c:1569
   995#: ../daemon/slave.c:1580
  996996#, c-format
  997997msgid "%s: cannot fork"
  998998msgstr "%s: не може да се създаде процес"
  999999
  1000 #: ../daemon/slave.c:1616
   1000#: ../daemon/slave.c:1627
  10011001#, c-format
  10021002msgid "%s: cannot open display %s"
  10031003msgstr "%s: невъзможно е да се отвори дисплей %s"
  10041004
  1005 #: ../daemon/slave.c:1767
   1005#: ../daemon/slave.c:1778
  10061006msgid ""
  10071007"Could not execute the configuration application.  Make sure its path is set "
   
  10131013"стандартното й местоположение."
  10141014
  1015 #: ../daemon/slave.c:1781
   1015#: ../daemon/slave.c:1792
  10161016msgid ""
  10171017"Could not execute the configuration application.  Make sure its path is set "
   
  10211021"конфигурационния файл е правилен."
  10221022
  1023 #: ../daemon/slave.c:1943
   1023#: ../daemon/slave.c:1954
  10241024msgid "You must authenticate as root to run configuration."
  10251025msgstr "Трябва да сте администратор, за да настройвате."
  10261026
  1027 #: ../daemon/slave.c:2073 ../daemon/slave.c:2096
   1027#: ../daemon/slave.c:2084 ../daemon/slave.c:2107
  10281028msgid ""
  10291029"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  10341034"съществува."
  10351035
  1036 #: ../daemon/slave.c:2667 ../daemon/slave.c:2672
   1036#: ../daemon/slave.c:2678 ../daemon/slave.c:2683
  10371037#, c-format
  10381038msgid "%s: Can't init pipe to gdmgreeter"
  10391039msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал за gdmgreeter"
  10401040
  1041 #: ../daemon/slave.c:2793
   1041#: ../daemon/slave.c:2804
  10421042msgid ""
  10431043"No servers were defined in the configuration file and XDMCP was disabled.  "
   
  10511051"забранено в момента."
  10521052
  1053 #: ../daemon/slave.c:2807
   1053#: ../daemon/slave.c:2818
  10541054msgid ""
  10551055"Could not start the regular X server (your graphical environment) and so "
   
  10611061"конфигурацията на X сървъра."
  10621062
  1063 #: ../daemon/slave.c:2816
   1063#: ../daemon/slave.c:2827
  10641064#, c-format
  10651065msgid ""
   
  10691069"Зададеният номер дисплей е зает, този сървър е стартиран на дисплей %s."
  10701070
  1071 #: ../daemon/slave.c:2836
   1071#: ../daemon/slave.c:2847
  10721072msgid ""
  10731073"The greeter application appears to be crashing.\n"
   
  10781078
  10791079#. Something went wrong
  1080 #: ../daemon/slave.c:2857
   1080#: ../daemon/slave.c:2868
  10811081#, c-format
  10821082msgid "%s: Cannot start greeter with gtk modules: %s. Trying without modules"
   
  10851085"s. Опитва се без модули."
  10861086
  1087 #: ../daemon/slave.c:2864
   1087#: ../daemon/slave.c:2875
  10881088#, c-format
  10891089msgid "%s: Cannot start greeter trying default: %s"
   
  10921092"подразбиране: %s"
  10931093
  1094 #: ../daemon/slave.c:2876
   1094#: ../daemon/slave.c:2887
  10951095msgid ""
  10961096"Cannot start the greeter application; you will not be able to log in.  This "
   
  11031103
  11041104#. If no greeter we really have to disable the display
  1105 #: ../daemon/slave.c:2883
   1105#: ../daemon/slave.c:2894
  11061106#, c-format
  11071107msgid "%s: Error starting greeter on display %s"
  11081108msgstr "%s: Грешка при стартиране на програмата за посрещане от дисплей %s"
  11091109
  1110 #: ../daemon/slave.c:2887
   1110#: ../daemon/slave.c:2898
  11111111#, c-format
  11121112msgid "%s: Can't fork gdmgreeter process"
  11131113msgstr "%s: Неуспех при създаването на процес gdmgreeter"
  11141114
  1115 #: ../daemon/slave.c:2972
   1115#: ../daemon/slave.c:2969
  11161116#, c-format
  11171117msgid "%s: Can't open fifo!"
  11181118msgstr "%s: Не може да се отвори програмен канал!"
  11191119
  1120 #: ../daemon/slave.c:3148
   1120#: ../daemon/slave.c:3138
  11211121#, c-format
  11221122msgid "%s: Can't init pipe to gdmchooser"
  11231123msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал към gdmgreeter"
  11241124
  1125 #: ../daemon/slave.c:3245
   1125#: ../daemon/slave.c:3235
  11261126msgid ""
  11271127"Cannot start the chooser application. You will probably not be able to log "
   
  11311131"да влезете. Обърнете се към системния администратор."
  11321132
  1133 #: ../daemon/slave.c:3249
   1133#: ../daemon/slave.c:3239
  11341134#, c-format
  11351135msgid "%s: Error starting chooser on display %s"
   
  11371137"%s: Грешка при стартиране на програмата за избор на сесия на дисплей %s"
  11381138
  1139 #: ../daemon/slave.c:3252
   1139#: ../daemon/slave.c:3242
  11401140#, c-format
  11411141msgid "%s: Can't fork gdmchooser process"
  11421142msgstr "%s: Не може да се създаде процес gdmchooser"
  11431143
  1144 #: ../daemon/slave.c:3553
   1144#: ../daemon/slave.c:3543
  11451145#, c-format
  11461146msgid "%s: Could not open ~/.xsession-errors"
  11471147msgstr "%s: Не може да се отвори ~/.xsession-errors"
  11481148
  1149 #: ../daemon/slave.c:3688
   1149#: ../daemon/slave.c:3678
  11501150#, c-format
  11511151msgid "%s: Execution of PreSession script returned > 0. Aborting."
   
  11541154"преустановява."
  11551155
  1156 #: ../daemon/slave.c:3732
   1156#: ../daemon/slave.c:3722
  11571157#, c-format
  11581158msgid "Language %s does not exist; using %s"
  11591159msgstr "Езикът %s не съществува, използва се %s"
  11601160
  1161 #: ../daemon/slave.c:3733
   1161#: ../daemon/slave.c:3723
  11621162msgid "System default"
  11631163msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  11641164
  1165 #: ../daemon/slave.c:3749
   1165#: ../daemon/slave.c:3739
  11661166#, c-format
  11671167msgid "%s: Could not setup environment for %s. Aborting."
   
  11691169"%s: Не може да се зададе обкръжението за %s. Влизането се преустановява."
  11701170
  1171 #: ../daemon/slave.c:3796
   1171#: ../daemon/slave.c:3786
  11721172#, c-format
  11731173msgid "%s: setusercontext() failed for %s. Aborting."
  11741174msgstr "%s: неуспешно setusercontext() за %s. Влизането се преустановява."
  11751175
  1176 #: ../daemon/slave.c:3802
   1176#: ../daemon/slave.c:3792
  11771177#, c-format
  11781178msgid "%s: Could not become %s. Aborting."
   
  11801180"%s: Неуспех при придобиване на права на %s. Влизането се преустановява."
  11811181
  1182 #: ../daemon/slave.c:3865
   1182#: ../daemon/slave.c:3855
  11831183#, c-format
  11841184msgid "%s: No Exec line in the session file: %s. Starting failsafe GNOME"
   
  11871187"авариен GNOME"
  11881188
  1189 #: ../daemon/slave.c:3871
   1189#: ../daemon/slave.c:3861
  11901190msgid ""
  11911191"The session you selected does not look valid.  Running the GNOME failsafe "
   
  11951195"аварийната сесия на GNOME."
  11961196
  1197 #: ../daemon/slave.c:3885
   1197#: ../daemon/slave.c:3875
  11981198#, c-format
  11991199msgid ""
   
  12041204"ще се опита с аварийна сесия за GNOME."
  12051205
  1206 #: ../daemon/slave.c:3891
   1206#: ../daemon/slave.c:3881
  12071207msgid ""
  12081208"Cannot find or run the base session script.  Running the GNOME failsafe "
   
  12131213
  12141214#. yaikes
  1215 #: ../daemon/slave.c:3906
   1215#: ../daemon/slave.c:3896
  12161216#, c-format
  12171217msgid "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session; trying xterm"
   
  12201220"GNOME, пробва се xterm"
  12211221
  1222 #: ../daemon/slave.c:3911
   1222#: ../daemon/slave.c:3901
  12231223msgid ""
  12241224"Could not find the GNOME installation.  Running the \"Failsafe xterm\" "
   
  12281228"xterm."
  12291229
  1230 #: ../daemon/slave.c:3919
   1230#: ../daemon/slave.c:3909
  12311231msgid ""
  12321232"This is the Failsafe GNOME session.  You will be logged into the 'Default' "
   
  12381238"проблемите във Вашата инсталация."
  12391239
  1240 #: ../daemon/slave.c:3934
   1240#: ../daemon/slave.c:3924
  12411241msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
  12421242msgstr "Не може да се открие „xterm“, за да се стартира аварийна сесия."
  12431243
  1244 #: ../daemon/slave.c:3947
   1244#: ../daemon/slave.c:3937
  12451245msgid ""
  12461246"This is the Failsafe xterm session.  You will be logged into a terminal "
   
  12531253"прозореца и натиснете клавиша „Enter“."
  12541254
  1255 #: ../daemon/slave.c:3974
   1255#: ../daemon/slave.c:3964
  12561256#, c-format
  12571257msgid "%s: User not allowed to log in"
  12581258msgstr "%s: Забранено е на потребителя да влиза в системата"
  12591259
  1260 #: ../daemon/slave.c:3977
   1260#: ../daemon/slave.c:3967
  12611261msgid "The system administrator has disabled your account."
  12621262msgstr "Системният администратор е спрял достъпа Ви до системата."
  12631263
  1264 #: ../daemon/slave.c:4008
   1264#: ../daemon/slave.c:3998
  12651265msgid "Error! Unable to set executable context."
  12661266msgstr "Грешка! Не може да се зададе контекст на изпълнение."
  12671267
  12681268#. will go to .xsession-errors
  1269 #: ../daemon/slave.c:4016 ../daemon/slave.c:4021
   1269#: ../daemon/slave.c:4006 ../daemon/slave.c:4011
  12701270#, c-format
  12711271msgid "%s: Could not exec %s %s %s"
   
  12731273
  12741274#. we can't really be any more specific
  1275 #: ../daemon/slave.c:4032
   1275#: ../daemon/slave.c:4022
  12761276msgid "Cannot start the session due to some internal error."
  12771277msgstr "Не може да бъде стартирана сесията заради вътрешна грешка"
  12781278
  1279 #: ../daemon/slave.c:4086
   1279#: ../daemon/slave.c:4076
  12801280#, c-format
  12811281msgid "%s: User passed auth but getpwnam(%s) failed!"
   
  12841284"неуспешно!"
  12851285
  1286 #: ../daemon/slave.c:4099
   1286#: ../daemon/slave.c:4089
  12871287#, c-format
  12881288msgid "%s: Execution of PostLogin script returned > 0. Aborting."
   
  12911291"преустановява."
  12921292
  1293 #: ../daemon/slave.c:4121
   1293#: ../daemon/slave.c:4111
  12941294#, c-format
  12951295msgid ""
   
  13101310"в аварийна сесия."
  13111311
  1312 #: ../daemon/slave.c:4133
   1312#: ../daemon/slave.c:4123
  13131313#, c-format
  13141314msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
  13151315msgstr "%s: Домашната папка на %s: „%s“ не съществува!"
  13161316
  1317 #: ../daemon/slave.c:4212
   1317#: ../daemon/slave.c:4202
  13181318msgid ""
  13191319"Your $HOME/.dmrc file has incorrect permissions and is being ignored.  This "
   
  13261326"настройки за достъп - 644."
  13271327
  1328 #: ../daemon/slave.c:4338
   1328#: ../daemon/slave.c:4328
  13291329msgid ""
  13301330"GDM could not write to your authorization file.  This could mean that you "
   
  13381338"Обърнете се към системния администратор."
  13391339
  1340 #: ../daemon/slave.c:4414
   1340#: ../daemon/slave.c:4404
  13411341#, c-format
  13421342msgid "%s: Error forking user session"
  13431343msgstr "%s: Грешка при създаването на процес за потребителска сесия"
  13441344
  1345 #: ../daemon/slave.c:4495
   1345#: ../daemon/slave.c:4485
  13461346msgid ""
  13471347"Your session only lasted less than 10 seconds.  If you have not logged out "
   
  13551355"оправите проблема."
  13561356
  1357 #: ../daemon/slave.c:4503
   1357#: ../daemon/slave.c:4493
  13581358msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
  13591359msgstr "Подробен преглед (на файла ~/.xsession-errors)"
  13601360
  1361 #: ../daemon/slave.c:4646
   1361#: ../daemon/slave.c:4657
  13621362msgid "GDM detected a shutdown or reboot in progress."
  13631363msgstr "GDM установи, че в момента тече спиране или рестартиране на компютъра."
  13641364
  1365 #: ../daemon/slave.c:4740
   1365#: ../daemon/slave.c:4751
  13661366#, c-format
  13671367msgid "Ping to %s failed; whacking display!"
  13681368msgstr "Неуспех при пращането на ping до %s. Дисплеят е отхвърлен!"
  13691369
  1370 #: ../daemon/slave.c:5011
   1370#: ../daemon/slave.c:5030
  13711371#, c-format
  13721372msgid "%s: Fatal X error - Restarting %s"
  13731373msgstr "%s: Фатална грешка в X - рестартира се %s"
  13741374
  1375 #: ../daemon/slave.c:5080
   1375#: ../daemon/slave.c:5099
  13761376msgid ""
  13771377"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  13821382"съществува."
  13831383
  1384 #: ../daemon/slave.c:5436
   1384#: ../daemon/slave.c:5455
  13851385#, c-format
  13861386msgid "%s: Failed starting: %s"
  13871387msgstr "%s: Неуспех при стартиране на %s"
  13881388
  1389 #: ../daemon/slave.c:5443 ../daemon/slave.c:5582
   1389#: ../daemon/slave.c:5462 ../daemon/slave.c:5601
  13901390#, c-format
  13911391msgid "%s: Can't fork script process!"
  13921392msgstr "%s: Не може да се създаде процес за скрипт!"
  13931393
  1394 #: ../daemon/slave.c:5537
   1394#: ../daemon/slave.c:5556
  13951395#, c-format
  13961396msgid "%s: Failed creating pipe"
  13971397msgstr "%s: Не може да се създаде програмен канал"
  13981398
  1399 #: ../daemon/slave.c:5576
   1399#: ../daemon/slave.c:5595
  14001400#, c-format
  14011401msgid "%s: Failed executing: %s"
   
  14171417
  14181418#: ../daemon/verify-crypt.c:126 ../daemon/verify-pam.c:434
  1419 #: ../daemon/verify-shadow.c:125 ../gui/gdmlogin.c:3159
   1419#: ../daemon/verify-shadow.c:125 ../gui/gdmlogin.c:3121
  14201420msgid "Please enter your username"
  14211421msgstr "Въведете Вашето потребителско име"
   
  14251425#: ../daemon/verify-pam.c:335 ../daemon/verify-pam.c:336
  14261426#: ../daemon/verify-pam.c:421 ../daemon/verify-pam.c:780
  1427 #: ../daemon/verify-shadow.c:126 ../gui/gdmlogin.c:1317 ../gui/gdmlogin.c:1331
  1428 #: ../gui/gdmlogin.c:1960 ../gui/gdmlogin.c:2470 ../gui/greeter/greeter.c:391
   1427#: ../daemon/verify-shadow.c:126 ../gui/gdmlogin.c:1316 ../gui/gdmlogin.c:1330
   1428#: ../gui/gdmlogin.c:1941 ../gui/gdmlogin.c:2451 ../gui/greeter/greeter.c:397
  14291429#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1125
  14301430msgid "Username:"
   
  14331433#: ../daemon/verify-crypt.c:165 ../daemon/verify-pam.c:337
  14341434#: ../daemon/verify-pam.c:338 ../daemon/verify-pam.c:482
  1435 #: ../daemon/verify-shadow.c:183 ../gui/gdmlogin.c:1995
   1435#: ../daemon/verify-shadow.c:183 ../gui/gdmlogin.c:1976
  14361436msgid "Password:"
  14371437msgstr "Парола:"
   
  19081908msgstr "Без проверка за работещ GDM"
  19091909
  1910 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:509 ../gui/gdmchooser.c:2074
  1911 #: ../gui/gdmdynamic.c:157 ../gui/gdmflexiserver.c:743 ../gui/gdmlogin.c:3647
   1910#: ../gui/gdmXnestchooser.c:509 ../gui/gdmchooser.c:2032
   1911#: ../gui/gdmdynamic.c:157 ../gui/gdmflexiserver.c:743 ../gui/gdmlogin.c:3584
  19121912#: ../gui/gdmphotosetup.c:480 ../gui/gdmsetup.c:4631
  1913 #: ../gui/greeter/greeter.c:1260
   1913#: ../gui/greeter/greeter.c:1243
  19141914msgid "Could not access GDM configuration file.\n"
  19151915msgstr "Конфигурационният файл на GDM не може да бъде достъпен.\n"
   
  19651965
  19661966#. markup
  1967 #: ../gui/gdmchooser.c:661
   1967#: ../gui/gdmchooser.c:652
  19681968msgid "Cannot connect to remote server"
  19691969msgstr "Не може да осъществи връзка към отдалечен сървър"
  19701970
  1971 #: ../gui/gdmchooser.c:662
   1971#: ../gui/gdmchooser.c:653
  19721972#, c-format
  19731973msgid ""
   
  19771977
  19781978#. markup
  1979 #: ../gui/gdmchooser.c:1286
   1979#: ../gui/gdmchooser.c:1277
  19801980msgid "Did not receive response from server"
  19811981msgstr "Отговор от сървър не е получен"
  19821982
  1983 #: ../gui/gdmchooser.c:1287
   1983#: ../gui/gdmchooser.c:1278
  19841984#, c-format
  19851985msgid ""
   
  19911991"е изключен или да не са позволени влизания в момента. Опитайте по-късно."
  19921992
  1993 #: ../gui/gdmchooser.c:1393
   1993#: ../gui/gdmchooser.c:1384
  19941994msgid "Cannot find host"
  19951995msgstr "Неуспех при откриването на хост"
  19961996
  1997 #: ../gui/gdmchooser.c:1394
   1997#: ../gui/gdmchooser.c:1385
  19981998#, c-format
  19991999msgid "Cannot find the host \"%s\". Perhaps you have mistyped it."
  20002000msgstr "Неуспех при откриването на хоста „%s“. Може би сте го написали грешно."
  20012001
  2002 #: ../gui/gdmchooser.c:1680
   2002#: ../gui/gdmchooser.c:1671
  20032003msgid ""
  20042004"The main area of this application shows the hosts on the local network that "
   
  20182018"към тази машина."
  20192019
  2020 #: ../gui/gdmchooser.c:1727
   2020#: ../gui/gdmchooser.c:1718
  20212021#, c-format
  20222022msgid "Can't open default host icon: %s"
  20232023msgstr "Неуспех при отварянето на икона по подразбиране на хост: %s"
  20242024
  2025 #: ../gui/gdmchooser.c:1952 ../gui/gdmlogin.c:3847
  2026 #: ../gui/greeter/greeter.c:1317 ../gui/greeter/greeter.c:1324
   2025#: ../gui/gdmchooser.c:1945 ../gui/gdmlogin.c:3788
   2026#: ../gui/greeter/greeter.c:1306 ../gui/greeter/greeter.c:1313
  20272027msgid "Could not set signal mask!"
  20282028msgstr "Неуспех при задаването на маска на сигнала!"
  20292029
  2030 #: ../gui/gdmchooser.c:1958
   2030#: ../gui/gdmchooser.c:1951
  20312031msgid "Socket for xdm communication"
  20322032msgstr "Гнездо за комуникация тип xdm"
  20332033
  2034 #: ../gui/gdmchooser.c:1958
   2034#: ../gui/gdmchooser.c:1951
  20352035msgid "SOCKET"
  20362036msgstr "ГНЕЗДО"
  20372037
  2038 #: ../gui/gdmchooser.c:1961
   2038#: ../gui/gdmchooser.c:1954
  20392039msgid "Client address to return in response to xdm"
  20402040msgstr "Клиентски адрес за връщане при отговор на xdm"
  20412041
  2042 #: ../gui/gdmchooser.c:1961
   2042#: ../gui/gdmchooser.c:1954
  20432043msgid "ADDRESS"
  20442044msgstr "АДРЕС"
  20452045
  2046 #: ../gui/gdmchooser.c:1964
   2046#: ../gui/gdmchooser.c:1957
  20472047msgid "Connection type to return in response to xdm"
  20482048msgstr "Тип на връзка за връщане при отговор на xdm"
  20492049
  2050 #: ../gui/gdmchooser.c:1964
   2050#: ../gui/gdmchooser.c:1957
  20512051msgid "TYPE"
  20522052msgstr "ТИП"
  20532053
  20542054#. markup
  2055 #: ../gui/gdmchooser.c:2099
   2055#: ../gui/gdmchooser.c:2067
  20562056msgid "Cannot run chooser"
  20572057msgstr "Програмата за избор не може да се стартира"
  20582058
  2059 #: ../gui/gdmchooser.c:2100
   2059#: ../gui/gdmchooser.c:2068
  20602060#, c-format
  20612061msgid ""
   
  22522252msgstr "Вложен дисплей %s на виртуален терминал %d<"
  22532253
  2254 #: ../gui/gdmflexiserver.c:252 ../gui/gdmlogin.c:3006
   2254#: ../gui/gdmflexiserver.c:252 ../gui/gdmlogin.c:2968
  22552255#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:246
  22562256msgid "Username"
   
  28242824msgstr "Л-Я"
  28252825
  2826 #: ../gui/gdmlogin.c:420
   2826#: ../gui/gdmlogin.c:419
  28272827msgid "Cannot start background application"
  28282828msgstr "Неуспех при стартирането на програмата за фона"
  28292829
  2830 #: ../gui/gdmlogin.c:421
   2830#: ../gui/gdmlogin.c:420
  28312831#, c-format
  28322832msgid "Cannot run command '%s': %s."
  28332833msgstr "Неуспех при стартирането на програмата „%s“: %s."
  28342834
  2835 #: ../gui/gdmlogin.c:495
   2835#: ../gui/gdmlogin.c:494
  28362836#, c-format
  28372837msgid "User %s will login in %d seconds"
  28382838msgstr "Потребителят %s ще влезе след %d секунди"
  28392839
  2840 #: ../gui/gdmlogin.c:499 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1107
   2840#: ../gui/gdmlogin.c:498 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1107
  28412841#, c-format
  28422842msgid "User %s will login in %d second"
   
  28452845msgstr[1] "Потребителят %s ще влезе след %d секунди"
  28462846
  2847 #: ../gui/gdmlogin.c:726
   2847#: ../gui/gdmlogin.c:725
  28482848#, c-format
  28492849msgid "%s: String too long!"
  28502850msgstr "%s: Низът е твърде дълъг!"
  28512851
  2852 #: ../gui/gdmlogin.c:728
   2852#: ../gui/gdmlogin.c:727
  28532853#, c-format
  28542854msgid "%sWelcome to %s%s"
  28552855msgstr "%sДобре дошли в %s%s"
  28562856
  2857 #: ../gui/gdmlogin.c:813 ../gui/greeter/greeter_system.c:63
   2857#: ../gui/gdmlogin.c:812 ../gui/greeter/greeter_system.c:63
  28582858msgid "Are you sure you want to restart the computer?"
  28592859msgstr "Наистина ли искате да рестартирате машината?"
  28602860
  28612861#. markup
  2862 #: ../gui/gdmlogin.c:815 ../gui/gdmlogin.c:2869
   2862#: ../gui/gdmlogin.c:814 ../gui/gdmlogin.c:2841
  28632863msgid "_Restart"
  28642864msgstr "_Рестартиране"
  28652865
  2866 #: ../gui/gdmlogin.c:827 ../gui/greeter/greeter_system.c:76
   2866#: ../gui/gdmlogin.c:826 ../gui/greeter/greeter_system.c:76
  28672867msgid "Are you sure you want to shut down the computer?"
  28682868msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете машината?"
  28692869
  28702870#. markup
  2871 #: ../gui/gdmlogin.c:829 ../gui/gdmlogin.c:2882
   2871#: ../gui/gdmlogin.c:828 ../gui/gdmlogin.c:2851
  28722872#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1077 ../gui/greeter/greeter_system.c:77
  28732873#: ../gui/greeter/greeter_system.c:198
   
  28752875msgstr "_Спиране"
  28762876
  2877 #: ../gui/gdmlogin.c:849 ../gui/greeter/greeter_system.c:88
   2877#: ../gui/gdmlogin.c:848 ../gui/greeter/greeter_system.c:88
  28782878msgid "Are you sure you want to suspend the computer?"
  28792879msgstr "Сигурни ли сте, че искате да доведете машината до „спящо“ състояние?"
  28802880
  28812881#. markup
  2882 #: ../gui/gdmlogin.c:851 ../gui/gdmlogin.c:2896
   2882#: ../gui/gdmlogin.c:850 ../gui/gdmlogin.c:2861
  28832883#: ../gui/greeter/greeter_system.c:89
  28842884msgid "_Suspend"
  28852885msgstr "_Приспиване"
  28862886
  2887 #: ../gui/gdmlogin.c:881 ../gui/greeter/greeter.c:176
   2887#: ../gui/gdmlogin.c:880 ../gui/greeter/greeter.c:182
  28882888#, c-format
  28892889msgid "%s: No configuration file: %s. Using defaults."
   
  28912891"%s: Няма конфигурационен файл: %s. Използват се настройките по подразбиране."
  28922892
  2893 #: ../gui/gdmlogin.c:997 ../gui/greeter/greeter.c:295
   2893#: ../gui/gdmlogin.c:996 ../gui/greeter/greeter.c:301
  28942894msgid "TimedLoginDelay was less than 5.  I'll just use 5."
  28952895msgstr "TimedLoginDelay бе по-малко от 5. Ще бъде зададено на 5."
  28962896
  2897 #: ../gui/gdmlogin.c:1098 ../gui/greeter/greeter_session.c:119
   2897#: ../gui/gdmlogin.c:1097 ../gui/greeter/greeter_session.c:119
  28982898#, c-format
  28992899msgid ""
   
  29052905
  29062906#. markup
  2907 #: ../gui/gdmlogin.c:1105 ../gui/gdmlogin.c:1133 ../gui/gdmlogin.c:1208
   2907#: ../gui/gdmlogin.c:1104 ../gui/gdmlogin.c:1132 ../gui/gdmlogin.c:1207
  29082908#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:161
  29092909#: ../gui/greeter/greeter_session.c:125 ../gui/greeter/greeter_session.c:155
   
  29112911msgstr "_Задаване по подразбиране"
  29122912
  2913 #: ../gui/gdmlogin.c:1105 ../gui/greeter/greeter_session.c:125
   2913#: ../gui/gdmlogin.c:1104 ../gui/greeter/greeter_session.c:125
  29142914msgid "Just _Log In"
  29152915msgstr "Само _влизане"
   
  29192919#. untranslated
  29202920#. markup
  2921 #: ../gui/gdmlogin.c:1124 ../gui/gdmlogin.c:1202
   2921#: ../gui/gdmlogin.c:1123 ../gui/gdmlogin.c:1201
  29222922#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:155
  29232923#: ../gui/greeter/greeter_session.c:147
   
  29302930"Искате ли да направите %s сесия по подразбиране?"
  29312931
  2932 #: ../gui/gdmlogin.c:1133 ../gui/gdmlogin.c:1208
   2932#: ../gui/gdmlogin.c:1132 ../gui/gdmlogin.c:1207
  29332933#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:161
  29342934#: ../gui/greeter/greeter_session.c:155
   
  29362936msgstr "Само за _тази сесия"
  29372937
  2938 #: ../gui/gdmlogin.c:1143 ../gui/greeter/greeter_session.c:168
   2938#: ../gui/gdmlogin.c:1142 ../gui/greeter/greeter_session.c:168
  29392939#, c-format
  29402940msgid ""
   
  29492949"(Система->Инструмент за превключване) от менюто на панела."
  29502950
  2951 #: ../gui/gdmlogin.c:1184 ../gui/gdmlogin.c:1193
   2951#: ../gui/gdmlogin.c:1183 ../gui/gdmlogin.c:1192
  29522952#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:71
  29532953#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:139
   
  29562956msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  29572957
  2958 #: ../gui/gdmlogin.c:1318 ../gui/gdmlogin.c:1332 ../gui/gdmlogin.c:1964
  2959 #: ../gui/gdmlogin.c:2471 ../gui/gdmlogin.c:3112
   2958#: ../gui/gdmlogin.c:1317 ../gui/gdmlogin.c:1331 ../gui/gdmlogin.c:1945
   2959#: ../gui/gdmlogin.c:2452 ../gui/gdmlogin.c:3074
  29602960msgid "_Username:"
  29612961msgstr "_Потребителско име:"
  29622962
  2963 #: ../gui/gdmlogin.c:1406
   2963#: ../gui/gdmlogin.c:1405
  29642964#, c-format
  29652965msgid "%s session selected"
  29662966msgstr "Избрана е сесията %s"
  29672967
  2968 #: ../gui/gdmlogin.c:1427 ../gui/gdmlogin.c:1554
   2968#: ../gui/gdmlogin.c:1426 ../gui/gdmlogin.c:1544
  29692969#: ../gui/greeter/greeter_session.c:263
  29702970msgid "_Last"
  29712971msgstr "_Последна"
  2972 
  2973 #: ../gui/gdmlogin.c:1438 ../gui/greeter/greeter_session.c:269
  2974 msgid "Log in using the session that you have used last time you logged in"
  2975 msgstr "Влизане в системата използвайки последната работна сесия"
  29762972
  29772973#. never_encoding
   
  29792975#. untranslated
  29802976#. makrup
  2981 #: ../gui/gdmlogin.c:1519
   2977#: ../gui/gdmlogin.c:1509
  29822978#, c-format
  29832979msgid "%s language selected"
  29842980msgstr "Езикът %s е избран"
  29852981
  2986 #: ../gui/gdmlogin.c:1565
  2987 msgid "Log in using the language that you have used last time you logged in"
  2988 msgstr "Влизане в системата като се ползва последно избраният език"
  2989 
  2990 #: ../gui/gdmlogin.c:1569
   2982#: ../gui/gdmlogin.c:1555
  29912983msgid "_System Default"
  29922984msgstr "_Системни настройки по подразбиране"
  29932985
  2994 #: ../gui/gdmlogin.c:1580
  2995 msgid "Log in using the default system language"
  2996 msgstr "Влизане в системата като се ползва езика по подразбиране"
  2997 
  2998 #: ../gui/gdmlogin.c:1604
   2986#: ../gui/gdmlogin.c:1587
  29992987msgid "_Other"
  30002988msgstr "_Друг"
  30012989
  3002 #: ../gui/gdmlogin.c:1996
   2990#: ../gui/gdmlogin.c:1977
  30032991msgid "_Password:"
  30042992msgstr "_Парола:"
   
  30072995#. translators:  This is a nice and evil eggie text, translate
  30082996#. * to your favourite currency
  3009 #: ../gui/gdmlogin.c:2229 ../gui/greeter/greeter.c:553
   2997#: ../gui/gdmlogin.c:2210 ../gui/greeter/greeter.c:562
  30102998msgid "Please insert 25 cents to log in."
  30112999msgstr "Поставете 50 стотинки, за да влезете."
  30123000
  3013 #: ../gui/gdmlogin.c:2592
   3001#: ../gui/gdmlogin.c:2573
  30143002msgid "GNOME Desktop Manager"
  30153003msgstr "Мениджър на дисплеи на GNOME"
  30163004
  3017 #: ../gui/gdmlogin.c:2618 ../gui/greeter/greeter_item.c:157
   3005#: ../gui/gdmlogin.c:2599 ../gui/greeter/greeter_item.c:157
  30183006msgid "%a %b %d, %H:%M"
  30193007msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
   
  30233011#. equivalent.  Note: %l is a strftime option for
  30243012#. 12-hour clock format
  3025 #: ../gui/gdmlogin.c:2624 ../gui/greeter/greeter_item.c:161
   3013#: ../gui/gdmlogin.c:2605 ../gui/greeter/greeter_item.c:161
  30263014msgid "%a %b %d, %l:%M %p"
  30273015msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
  30283016
  3029 #: ../gui/gdmlogin.c:2673
   3017#: ../gui/gdmlogin.c:2654
  30303018msgid "Finger"
  30313019msgstr "Finger"
  30323020
  3033 #: ../gui/gdmlogin.c:2777
   3021#: ../gui/gdmlogin.c:2758
  30343022msgid "GDM Login"
  30353023msgstr "Влизане в системата чрез GDM"
  30363024
  3037 #: ../gui/gdmlogin.c:2820 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1057
   3025#: ../gui/gdmlogin.c:2801 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1057
  30383026msgid "_Session"
  30393027msgstr "_Сесия"
  30403028
  3041 #: ../gui/gdmlogin.c:2827 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1052
   3029#: ../gui/gdmlogin.c:2808 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1052
  30423030msgid "_Language"
  30433031msgstr "_Език"
  30443032
  3045 #: ../gui/gdmlogin.c:2839 ../gui/greeter/greeter_system.c:152
   3033#: ../gui/gdmlogin.c:2820 ../gui/greeter/greeter_system.c:152
  30463034msgid "_XDMCP Chooser..."
  30473035msgstr "Програма за избор чрез _XDMCP..."
  30483036
  3049 #: ../gui/gdmlogin.c:2846 ../gui/greeter/greeter_system.c:159
  3050 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:355
  3051 msgid ""
  3052 "Run an XDMCP chooser which will allow you to log into available remote "
  3053 "computers, if there are any."
  3054 msgstr ""
  3055 "Стартиране на програмата за избор чрез XDMCP, което ще позволи да влизате в "
  3056 "наличните отдалечени машини, ако има такива."
  3057 
  3058 #: ../gui/gdmlogin.c:2855 ../gui/greeter/greeter_system.c:167
   3037#: ../gui/gdmlogin.c:2831 ../gui/greeter/greeter_system.c:167
  30593038msgid "_Configure Login Manager..."
  30603039msgstr "_Конфигуриране на входната програма..."
  30613040
  3062 #: ../gui/gdmlogin.c:2862 ../gui/greeter/greeter_system.c:174
  3063 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:375
  3064 msgid ""
  3065 "Configure GDM (this login manager). This will require the root password."
  3066 msgstr ""
  3067 "Конфигуриране на GDM (тази програма за вход). Това изисква паролата на "
  3068 "потребителя „root“."
  3069 
  3070 #: ../gui/gdmlogin.c:2876
  3071 msgid "Restart your computer"
  3072 msgstr "Рестартиране на компютъра"
  3073 
  3074 #: ../gui/gdmlogin.c:2889 ../gui/greeter/greeter_system.c:205
  3075 msgid "Shut down the system so that you may safely turn off the computer."
  3076 msgstr "Спиране на компютъра, така че спокойно да го загасите."
  3077 
  3078 #: ../gui/gdmlogin.c:2903 ../gui/greeter/greeter_system.c:218
  3079 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:338
  3080 msgid "Suspend your computer"
  3081 msgstr "Приспиване на компютъра"
  3082 
  3083 #: ../gui/gdmlogin.c:2909 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1062
   3041#: ../gui/gdmlogin.c:2871 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1062
  30843042msgid "_Actions"
  30853043msgstr "_Действия"
  30863044
  3087 #: ../gui/gdmlogin.c:2918
   3045#: ../gui/gdmlogin.c:2880
  30883046msgid "_Theme"
  30893047msgstr "_Тема"
  30903048
  3091 #: ../gui/gdmlogin.c:2929 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
   3049#: ../gui/gdmlogin.c:2891 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
  30923050#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1072
  30933051msgid "_Quit"
  30943052msgstr "_Изход"
  30953053
  3096 #: ../gui/gdmlogin.c:2931 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
   3054#: ../gui/gdmlogin.c:2893 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
  30973055#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1067
  30983056msgid "D_isconnect"
  30993057msgstr "Р_азкачване"
  31003058
  3101 #: ../gui/gdmlogin.c:2999 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:240
   3059#: ../gui/gdmlogin.c:2961 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:240
  31023060msgid "Icon"
  31033061msgstr "Икона"
  31043062
  31053063#. markup
  3106 #: ../gui/gdmlogin.c:3680 ../gui/gdmlogin.c:3711 ../gui/gdmlogin.c:3755
  3107 #: ../gui/greeter/greeter.c:786 ../gui/greeter/greeter.c:818
  3108 #: ../gui/greeter/greeter.c:863
   3064#: ../gui/gdmlogin.c:3621 ../gui/gdmlogin.c:3652 ../gui/gdmlogin.c:3696
   3065#: ../gui/greeter/greeter.c:803 ../gui/greeter/greeter.c:835
   3066#: ../gui/greeter/greeter.c:880
  31093067msgid "Cannot start the greeter"
  31103068msgstr "Неуспех при стартиране на програмата за посрещане"
  31113069
  3112 #: ../gui/gdmlogin.c:3681 ../gui/gdmlogin.c:3712
   3070#: ../gui/gdmlogin.c:3622 ../gui/gdmlogin.c:3653
  31133071#, c-format
  31143072msgid ""
   
  31203078"рестартирайте компютъра."
  31213079
  3122 #: ../gui/gdmlogin.c:3718 ../gui/greeter/greeter.c:870
   3080#: ../gui/gdmlogin.c:3659 ../gui/greeter/greeter.c:887
  31233081msgid "Restart"
  31243082msgstr "Рестартиране"
  31253083
  3126 #: ../gui/gdmlogin.c:3756
   3084#: ../gui/gdmlogin.c:3697
  31273085#, c-format
  31283086msgid ""
   
  31343092"рестартирайте компютъра."
  31353093
  3136 #: ../gui/gdmlogin.c:3762
   3094#: ../gui/gdmlogin.c:3703
  31373095msgid "Restart gdm"
  31383096msgstr "Рестартиране на GDM"
  31393097
  3140 #: ../gui/gdmlogin.c:3764
   3098#: ../gui/gdmlogin.c:3705
  31413099msgid "Restart computer"
  31423100msgstr "Рестартиране на компютъра"
  31433101
  3144 #: ../gui/gdmlogin.c:3799
   3102#: ../gui/gdmlogin.c:3740
  31453103#, c-format
  31463104msgid "Can't open DefaultImage: %s. Suspending face browser!"
   
  31503108
  31513109#. markup
  3152 #: ../gui/gdmlogin.c:3964 ../gui/greeter/greeter.c:1550
   3110#: ../gui/gdmlogin.c:3903 ../gui/greeter/greeter.c:1537
  31533111msgid "Session directory is missing"
  31543112msgstr "Папката за сесии липсва"
  31553113
  3156 #: ../gui/gdmlogin.c:3966 ../gui/greeter/greeter.c:1552
   3114#: ../gui/gdmlogin.c:3905 ../gui/greeter/greeter.c:1539
  31573115msgid ""
  31583116"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
   
  31643122
  31653123#. markup
  3166 #: ../gui/gdmlogin.c:3990 ../gui/greeter/greeter.c:1577
   3124#: ../gui/gdmlogin.c:3929 ../gui/greeter/greeter.c:1564
  31673125msgid "Configuration is not correct"
  31683126msgstr "Конфигурацията е грешна"
  31693127
  3170 #: ../gui/gdmlogin.c:3992 ../gui/greeter/greeter.c:1579
   3128#: ../gui/gdmlogin.c:3931 ../gui/greeter/greeter.c:1566
  31713129msgid ""
  31723130"The configuration file contains an invalid command line for the login "
   
  31773135
  31783136#. markup
  3179 #: ../gui/gdmlogin.c:4017 ../gui/greeter/greeter.c:1606
   3137#: ../gui/gdmlogin.c:3956 ../gui/greeter/greeter.c:1593
  31803138msgid "No configuration was found"
  31813139msgstr "Не беше открита конфигурация"
  31823140
  3183 #: ../gui/gdmlogin.c:4019 ../gui/greeter/greeter.c:1608
   3141#: ../gui/gdmlogin.c:3958 ../gui/greeter/greeter.c:1595
  31843142msgid ""
  31853143"The configuration was not found.  GDM is using defaults to run this "
   
  38143772"will not be displayed regardless of whether \"Include All Users\" is checked."
  38153773msgstr ""
  3816 "Страницата „Потребители“ указва, кои потребители са видими за GDM. "
  3817 "Включените в списъка „Добавяне“ потребители ще бъдат видими в избора на "
  3818 "лица, ако тази възможност е включена в раздела „Сигурност“. Те ще бъдат "
  3819 "достъпни и в страницата „Основни“ в списъка с падащото меню за автоматично "
  3820 "влизане, както и повторно автоматично влизане. Потребителите от списъка "
  3821 "„Изваждане“ не се показват, дори и ако е зададено „Включване на всички "
  3822 "потребители“."
   3774"Страницата „Потребители“ указва, кои потребители са видими за GDM.\n"
   3775"Включените в списъка „Добавяне“ потребители ще бъдат видими в избора\n"
   3776"на лица, ако тази възможност е включена в раздела „Сигурност“. Те\n"
   3777"ще бъдат достъпни и в страницата „Основни“ в списъка с падащото меню\n"
   3778"за автоматично влизане, както и повторно автоматично влизане.\n"
   3779"Потребителите от списъка „Изваждане“ не се показват, дори и ако е\n"
   3780"зададено „Включване на всички потребители“."
  38233781
  38243782#: ../gui/gdmsetup.glade.h:97
   
  39663924msgstr "Прекалено много потребители..."
  39673925
  3968 #: ../gui/greeter/greeter.c:787 ../gui/greeter/greeter.c:819
   3926#: ../gui/greeter/greeter.c:804 ../gui/greeter/greeter.c:836
  39693927#, c-format
  39703928msgid ""
   
  39783936"Рестартирайте демона на GDM или рестартирайте компютъра."
  39793937
  3980 #: ../gui/greeter/greeter.c:825 ../gui/greeter/greeter.c:872
   3938#: ../gui/greeter/greeter.c:842 ../gui/greeter/greeter.c:889
  39813939msgid "Reboot"
  39823940msgstr "Рестартиране"
  39833941
  3984 #: ../gui/greeter/greeter.c:864
   3942#: ../gui/greeter/greeter.c:881
  39853943#, c-format
  39863944msgid ""
   
  39943952"Рестартирайте демона на GDM или рестартирайте компютъра."
  39953953
  3996 #: ../gui/greeter/greeter.c:1386
   3954#: ../gui/greeter/greeter.c:1375
  39973955#, c-format
  39983956msgid "There was an error loading the theme %s"
   
  40003958
  40013959#. markup
  4002 #: ../gui/greeter/greeter.c:1440
   3960#: ../gui/greeter/greeter.c:1429
  40033961msgid "The greeter theme is corrupt"
  40043962msgstr "Темата за програмата за посрещане е развалена"
  40053963
  4006 #: ../gui/greeter/greeter.c:1442
   3964#: ../gui/greeter/greeter.c:1431
  40073965msgid ""
  40083966"The theme does not contain definition for the username/password entry "
   
  40133971
  40143972#. markup
  4015 #: ../gui/greeter/greeter.c:1476
   3973#: ../gui/greeter/greeter.c:1465
  40163974msgid ""
  40173975"There was an error loading the theme, and the default theme could not be "
   
  40223980
  40233981#. markup
  4024 #: ../gui/greeter/greeter.c:1499
   3982#: ../gui/greeter/greeter.c:1488
  40253983msgid ""
  40263984"The GTK+ greeter could not be started.  This display will abort and you may "
   
  40684026#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:196
  40694027msgid "Theme broken: must have pam-message label!"
  4070 msgstr "Темата е развалена: в нея трябва да има етикет за съобщение на системата pam (pam-message)."
   4028msgstr ""
   4029"Темата е развалена: в нея трябва да има етикет за съобщение на системата pam "
   4030"(pam-message)."
  40714031
  40724032#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1082 ../gui/greeter/greeter_system.c:211
   
  41044064msgstr "Избор на сесия"
  41054065
   4066#: ../gui/greeter/greeter_session.c:269
   4067msgid "Log in using the session that you have used last time you logged in"
   4068msgstr "Влизане в системата използвайки последната работна сесия"
   4069
   4070#: ../gui/greeter/greeter_system.c:159 ../gui/greeter/greeter_system.c:355
   4071msgid ""
   4072"Run an XDMCP chooser which will allow you to log into available remote "
   4073"computers, if there are any."
   4074msgstr ""
   4075"Стартиране на програмата за избор чрез XDMCP, което ще позволи да влизате в "
   4076"наличните отдалечени машини, ако има такива."
   4077
   4078#: ../gui/greeter/greeter_system.c:174 ../gui/greeter/greeter_system.c:375
   4079msgid ""
   4080"Configure GDM (this login manager). This will require the root password."
   4081msgstr ""
   4082"Конфигуриране на GDM (тази програма за вход). Това изисква паролата на "
   4083"потребителя „root“."
   4084
  41064085#: ../gui/greeter/greeter_system.c:193 ../gui/greeter/greeter_system.c:321
  41074086msgid "Reboot your computer"
  41084087msgstr "Рестартиране на компютъра"
   4088
   4089#: ../gui/greeter/greeter_system.c:205
   4090msgid "Shut down the system so that you may safely turn off the computer."
   4091msgstr "Спиране на компютъра, така че спокойно да го загасите."
   4092
   4093#: ../gui/greeter/greeter_system.c:218 ../gui/greeter/greeter_system.c:338
   4094msgid "Suspend your computer"
   4095msgstr "Приспиване на компютъра"
  41094096
  41104097#: ../gui/greeter/greeter_system.c:278
   
  41784165msgstr "Щастлив GNOME"
  41794166
  4180 #: ../gui/modules/dwellmouselistener.c:653
  4181 #: ../gui/modules/keymouselistener.c:926
   4167#: ../gui/modules/dwellmouselistener.c:652
   4168#: ../gui/modules/keymouselistener.c:925
  41824169#, c-format
  41834170msgid ""
   
  41884175"което е свързано с (%s)"
  41894176
  4190 #: ../gui/modules/keymouselistener.c:254
   4177#: ../gui/modules/keymouselistener.c:253
  41914178#, c-format
  41924179msgid "Cannot open gestures file: %s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.