Changeset 315

Timestamp:
Nov 14, 2005, 3:06:29 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Връщам файла. Изтрит файл се възстановява със svn cp. Макар в текущата версия файла да не съществува - той е съществувал преди. Можем да копираме от миналото в настоящето. (За жалост - не и обратното. ;->)

File:
1 copied

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.