Changeset 3130


Ignore:
Timestamp:
Apr 30, 2017, 8:05:46 PM (4 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git 2.13-rc1: https://github.com/git-l10n/git-po/pull/228

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3126 r3130  
  1010# unreachable object недостижим обект
  1111# dangling objects обект извън клон
  12 # fast-forward тривиално сливане
   12# fast-forward превъртане
   13# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
   14# automatic merge автоманично сливаве (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
   15# real merge същинско сливане (а не превъртане)
   16# three-way merge тройно сливане
   17# octopus merge множествено сливане
  1318# stale remote старо хранилище
  1419# rebase пребазирам
   
  4550# empty head връх без история
  4651# tree-ish указател към дърво
  47 # three-way merge тройно сливане
  4852# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
  4953# fallback резервен вариант
   
  5458# porcelain команди от потребителско ниво
  5559# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
   60# repack препакетирам
  5661# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
  5762# token лексема
   
  7479# reverse-apply прилагам в обратна посока
  7580# todo file команден файл
  76 # octopus merge множествено сливане
  7781# alternate алтернативен източник
  7882# superproject обхващащ проект
   83# split index разделяне на индекса
  7984# ----
  8085# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
   
  111116"Project-Id-Version: git master\n"
  112117"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  113 "POT-Creation-Date: 2016-11-25 22:50+0800\n"
  114 "PO-Revision-Date: 2017-01-28 19:34+0200\n"
   118"POT-Creation-Date: 2017-04-30 18:50+0200\n"
   119"PO-Revision-Date: 2017-04-30 18:55+0200\n"
  115120"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  116121"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  151156msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
  152157
  153 # TRANSFER
  154158#: advice.c:101
  155159msgid ""
   
  164168msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
  165169
  166 #: advice.c:114 builtin/merge.c:1181
   170#: advice.c:114 builtin/merge.c:1185
  167171msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
  168172msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
   
  352356msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
  353357
  354 #: apply.c:2274
   358#: apply.c:2265
  355359#, c-format
  356360msgid "unable to read symlink %s"
  357361msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
  358362
  359 #: apply.c:2278
   363#: apply.c:2269
  360364#, c-format
  361365msgid "unable to open or read %s"
  362366msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
  363367
  364 #: apply.c:2931
   368#: apply.c:2922
  365369#, c-format
  366370msgid "invalid start of line: '%c'"
  367371msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
  368372
  369 #: apply.c:3050
   373#: apply.c:3041
  370374#, c-format
  371375msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
   
  376380"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
  377381
  378 #: apply.c:3062
   382#: apply.c:3053
  379383#, c-format
  380384msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
   
  382386"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
  383387
  384 #: apply.c:3068
   388#: apply.c:3059
  385389#, c-format
  386390msgid ""
   
  391395"%.*s"
  392396
  393 #: apply.c:3090
   397#: apply.c:3081
  394398#, c-format
  395399msgid "missing binary patch data for '%s'"
  396400msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
  397401
  398 #: apply.c:3098
   402#: apply.c:3089
  399403#, c-format
  400404msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
   
  403407"парче за „%s“ липсва"
  404408
  405 #: apply.c:3144
   409#: apply.c:3135
  406410#, c-format
  407411msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
  408412msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
  409413
  410 #: apply.c:3154
   414#: apply.c:3145
  411415#, c-format
  412416msgid ""
   
  414418msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
  415419
  416 #: apply.c:3162
   420#: apply.c:3153
  417421#, c-format
  418422msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
  419423msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
  420424
  421 #: apply.c:3180
   425#: apply.c:3171
  422426#, c-format
  423427msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
   
  426430"прочетен"
  427431
  428 #: apply.c:3193
   432#: apply.c:3184
  429433#, c-format
  430434msgid "binary patch does not apply to '%s'"
  431435msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
  432436
  433 #: apply.c:3199
   437#: apply.c:3190
  434438#, c-format
  435439msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
   
  438442"бе получено: „%s“)"
  439443
  440 #: apply.c:3220
   444#: apply.c:3211
  441445#, c-format
  442446msgid "patch failed: %s:%ld"
  443447msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
  444448
  445 #: apply.c:3342
   449#: apply.c:3333
  446450#, c-format
  447451msgid "cannot checkout %s"
  448452msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  449453
  450 #: apply.c:3390 apply.c:3401 apply.c:3447 setup.c:248
   454#: apply.c:3381 apply.c:3392 apply.c:3438 setup.c:253
  451455#, c-format
  452456msgid "failed to read %s"
  453457msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  454458
  455 #: apply.c:3398
   459#: apply.c:3389
  456460#, c-format
  457461msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
  458462msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
  459463
  460 #: apply.c:3427 apply.c:3667
   464#: apply.c:3418 apply.c:3658
  461465#, c-format
  462466msgid "path %s has been renamed/deleted"
  463467msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
  464468
  465 #: apply.c:3510 apply.c:3681
   469#: apply.c:3501 apply.c:3672
  466470#, c-format
  467471msgid "%s: does not exist in index"
  468472msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
  469473
  470 #: apply.c:3519 apply.c:3689
   474#: apply.c:3510 apply.c:3680
  471475#, c-format
  472476msgid "%s: does not match index"
  473477msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
  474478
  475 #: apply.c:3554
   479#: apply.c:3545
  476480msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
  477481msgstr ""
   
  479483"сливане."
  480484
  481 #: apply.c:3557
   485#: apply.c:3548
  482486#, c-format
  483487msgid "Falling back to three-way merge...\n"
  484488msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
  485489
  486 #: apply.c:3573 apply.c:3577
   490#: apply.c:3564 apply.c:3568
  487491#, c-format
  488492msgid "cannot read the current contents of '%s'"
  489493msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
  490494
  491 #: apply.c:3589
   495#: apply.c:3580
  492496#, c-format
  493497msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
  494498msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
  495499
  496 #: apply.c:3603
   500#: apply.c:3594
  497501#, c-format
  498502msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
  499503msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
  500504
  501 #: apply.c:3608
   505#: apply.c:3599
  502506#, c-format
  503507msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
  504508msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
  505509
  506 #: apply.c:3634
   510#: apply.c:3625
  507511msgid "removal patch leaves file contents"
  508512msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
  509513
  510 #: apply.c:3706
   514#: apply.c:3697
  511515#, c-format
  512516msgid "%s: wrong type"
  513517msgstr "„%s“: неправилен вид"
  514518
  515 #: apply.c:3708
   519#: apply.c:3699
  516520#, c-format
  517521msgid "%s has type %o, expected %o"
  518522msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
  519523
  520 #: apply.c:3859 apply.c:3861
   524#: apply.c:3850 apply.c:3852
  521525#, c-format
  522526msgid "invalid path '%s'"
  523527msgstr "неправилен път: „%s“"
  524528
  525 #: apply.c:3917
   529#: apply.c:3908
  526530#, c-format
  527531msgid "%s: already exists in index"
  528532msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
  529533
  530 #: apply.c:3920
   534#: apply.c:3911
  531535#, c-format
  532536msgid "%s: already exists in working directory"
  533537msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
  534538
  535 #: apply.c:3940
   539#: apply.c:3931
  536540#, c-format
  537541msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
  538542msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
  539543
  540 #: apply.c:3945
   544#: apply.c:3936
  541545#, c-format
  542546msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
   
  544548"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
  545549
  546 #: apply.c:3965
   550#: apply.c:3956
  547551#, c-format
  548552msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
  549553msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
  550554
  551 #: apply.c:3969
   555#: apply.c:3960
  552556#, c-format
  553557msgid "%s: patch does not apply"
  554558msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  555559
  556 #: apply.c:3984
   560#: apply.c:3975
  557561#, c-format
  558562msgid "Checking patch %s..."
  559563msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
  560564
  561 #: apply.c:4075
   565#: apply.c:4066
  562566#, c-format
  563567msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
   
  565569"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
  566570
  567 #: apply.c:4082
   571#: apply.c:4073
  568572#, c-format
  569573msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
  570574msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
  571575
  572 #: apply.c:4085
   576#: apply.c:4076
  573577#, c-format
  574578msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
  575579msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
  576580
  577 #: apply.c:4090 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
   581#: apply.c:4081 builtin/checkout.c:252 builtin/reset.c:135
  578582#, c-format
  579583msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
  580584msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
  581585
  582 #: apply.c:4094
   586#: apply.c:4085
  583587#, c-format
  584588msgid "could not add %s to temporary index"
  585589msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
  586590
  587 #: apply.c:4104
   591#: apply.c:4095
  588592#, c-format
  589593msgid "could not write temporary index to %s"
  590594msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
  591595
  592 #: apply.c:4242
   596#: apply.c:4233
  593597#, c-format
  594598msgid "unable to remove %s from index"
  595599msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
  596600
  597 #: apply.c:4277
   601#: apply.c:4268
  598602#, c-format
  599603msgid "corrupt patch for submodule %s"
  600604msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
  601605
  602 #: apply.c:4283
   606#: apply.c:4274
  603607#, c-format
  604608msgid "unable to stat newly created file '%s'"
   
  606610"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
  607611
  608 #: apply.c:4291
   612#: apply.c:4282
  609613#, c-format
  610614msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
   
  612616"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
  613617
  614 #: apply.c:4297 apply.c:4441
   618#: apply.c:4288 apply.c:4432
  615619#, c-format
  616620msgid "unable to add cache entry for %s"
  617621msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
  618622
  619 #: apply.c:4338
   623#: apply.c:4329
  620624#, c-format
  621625msgid "failed to write to '%s'"
  622626msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  623627
  624 #: apply.c:4342
   628#: apply.c:4333
  625629#, c-format
  626630msgid "closing file '%s'"
  627631msgstr "затваряне на файла „%s“"
  628632
  629 #: apply.c:4412
   633#: apply.c:4403
  630634#, c-format
  631635msgid "unable to write file '%s' mode %o"
  632636msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
  633637
  634 #: apply.c:4510
   638#: apply.c:4501
  635639#, c-format
  636640msgid "Applied patch %s cleanly."
  637641msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
  638642
  639 #: apply.c:4518
   643#: apply.c:4509
  640644msgid "internal error"
  641645msgstr "вътрешна грешка"
  642646
  643 #: apply.c:4521
   647#: apply.c:4512
  644648#, c-format
  645649msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
   
  648652msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
  649653
  650 #: apply.c:4532
   654#: apply.c:4523
  651655#, c-format
  652656msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
  653657msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
  654658
  655 #: apply.c:4540 builtin/fetch.c:740 builtin/fetch.c:989
   659#: apply.c:4531 builtin/fetch.c:739 builtin/fetch.c:988
  656660#, c-format
  657661msgid "cannot open %s"
  658662msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  659663
  660 #: apply.c:4554
   664#: apply.c:4545
  661665#, c-format
  662666msgid "Hunk #%d applied cleanly."
  663667msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
  664668
  665 #: apply.c:4558
   669#: apply.c:4549
  666670#, c-format
  667671msgid "Rejected hunk #%d."
  668672msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
  669673
  670 #: apply.c:4668
   674#: apply.c:4659
  671675#, c-format
  672676msgid "Skipped patch '%s'."
  673677msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
  674678
  675 #: apply.c:4676
   679#: apply.c:4667
  676680msgid "unrecognized input"
  677681msgstr "непознат вход"
  678682
  679 #: apply.c:4695
   683#: apply.c:4686
  680684msgid "unable to read index file"
  681685msgstr "индексът не може да бъде записан"
  682686
  683 #: apply.c:4833
   687#: apply.c:4823
  684688#, c-format
  685689msgid "can't open patch '%s': %s"
  686690msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
  687691
  688 #: apply.c:4858
   692#: apply.c:4850
  689693#, c-format
  690694msgid "squelched %d whitespace error"
   
  693697msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
  694698
  695 #: apply.c:4864 apply.c:4879
   699#: apply.c:4856 apply.c:4871
  696700#, c-format
  697701msgid "%d line adds whitespace errors."
   
  700704msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
  701705
  702 #: apply.c:4872
   706#: apply.c:4864
  703707#, c-format
  704708msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
   
  709713"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
  710714
  711 #: apply.c:4888 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:286 builtin/rm.c:431
   715#: apply.c:4880 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:391
  712716msgid "Unable to write new index file"
  713717msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
  714718
  715 #: apply.c:4919 apply.c:4922 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
  716 #: builtin/clone.c:95 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
  717 #: builtin/submodule--helper.c:281 builtin/submodule--helper.c:407
  718 #: builtin/submodule--helper.c:589 builtin/submodule--helper.c:592
  719 #: builtin/submodule--helper.c:944 builtin/submodule--helper.c:947
   719#: apply.c:4911 apply.c:4914 builtin/am.c:2276 builtin/am.c:2279
   720#: builtin/clone.c:113 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
   721#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
   722#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
   723#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
   724#: git-add--interactive.perl:239
  720725msgid "path"
  721726msgstr "път"
  722727
  723 #: apply.c:4920
   728#: apply.c:4912
  724729msgid "don't apply changes matching the given path"
  725730msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
  726731
  727 #: apply.c:4923
   732#: apply.c:4915
  728733msgid "apply changes matching the given path"
  729734msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
  730735
  731 #: apply.c:4925 builtin/am.c:2286
   736#: apply.c:4917 builtin/am.c:2285
  732737msgid "num"
  733738msgstr "БРОЙ"
  734739
  735 #: apply.c:4926
   740#: apply.c:4918
  736741msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
  737742msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
  738743
  739 #: apply.c:4929
   744#: apply.c:4921
  740745msgid "ignore additions made by the patch"
  741746msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
  742747
  743 #: apply.c:4931
   748#: apply.c:4923
  744749msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
  745750msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
  746751
  747 #: apply.c:4935
   752#: apply.c:4927
  748753msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
  749754msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
  750755
  751 #: apply.c:4937
   756#: apply.c:4929
  752757msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
  753758msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
  754759
  755 #: apply.c:4939
   760#: apply.c:4931
  756761msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
  757762msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
  758763
  759 #: apply.c:4941
   764#: apply.c:4933
  760765msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
  761766msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
  762767
  763 #: apply.c:4943
   768#: apply.c:4935
  764769msgid "apply a patch without touching the working tree"
  765770msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
  766771
  767 #: apply.c:4945
   772#: apply.c:4937
  768773msgid "accept a patch that touches outside the working area"
  769774msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
  770775
  771 #: apply.c:4947
   776#: apply.c:4939
  772777msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
  773778msgstr ""
   
  775780"summary“"
  776781
  777 #: apply.c:4949
   782#: apply.c:4941
  778783msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
  779784msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
  780785
  781 #: apply.c:4951
   786#: apply.c:4943
  782787msgid "build a temporary index based on embedded index information"
  783788msgstr ""
  784789"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
  785790
  786 #: apply.c:4954 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:505
   791#: apply.c:4946 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:515
  787792msgid "paths are separated with NUL character"
  788793msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
  789794
  790 #: apply.c:4956
   795#: apply.c:4948
  791796msgid "ensure at least <n> lines of context match"
  792797msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
  793798
  794 #: apply.c:4957 builtin/am.c:2265
   799#: apply.c:4949 builtin/am.c:2264
  795800msgid "action"
  796801msgstr "действие"
  797802
  798 #: apply.c:4958
   803#: apply.c:4950
  799804msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
  800805msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
  801806
  802 #: apply.c:4961 apply.c:4964
   807#: apply.c:4953 apply.c:4956
  803808msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
  804809msgstr ""
  805810"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
  806811
  807 #: apply.c:4967
   812#: apply.c:4959
  808813msgid "apply the patch in reverse"
  809814msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
  810815
  811 #: apply.c:4969
   816#: apply.c:4961
  812817msgid "don't expect at least one line of context"
  813818msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
  814819
  815 #: apply.c:4971
   820#: apply.c:4963
  816821msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
  817822msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
  818823
  819 #: apply.c:4973
   824#: apply.c:4965
  820825msgid "allow overlapping hunks"
  821826msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
  822827
  823 #: apply.c:4974 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
  824 #: builtin/commit.c:1339 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:593
  825 #: builtin/log.c:1860 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
   828#: apply.c:4966 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
   829#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:651
   830#: builtin/log.c:1867 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:134
  826831msgid "be verbose"
  827832msgstr "повече подробности"
  828833
  829 #: apply.c:4976
   834#: apply.c:4968
  830835msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
  831836msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
  832837
  833 #: apply.c:4979
   838#: apply.c:4971
  834839msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
  835840msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
  836841
  837 #: apply.c:4981 builtin/am.c:2274
   842#: apply.c:4973 builtin/am.c:2273
  838843msgid "root"
  839844msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  840845
  841 #: apply.c:4982
   846#: apply.c:4974
  842847msgid "prepend <root> to all filenames"
  843848msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
   
  862867msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
  863868
  864 #: archive.c:344 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:327
   869#: archive.c:332 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:300
  865870#, c-format
  866871msgid "pathspec '%s' did not match any files"
  867872msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
  868873
  869 #: archive.c:429
   874#: archive.c:417
  870875msgid "fmt"
  871876msgstr "ФОРМАТ"
  872877
  873 #: archive.c:429
   878#: archive.c:417
  874879msgid "archive format"
  875880msgstr "ФОРМАТ на архива"
  876881
  877 #: archive.c:430 builtin/log.c:1429
   882#: archive.c:418 builtin/log.c:1436
  878883msgid "prefix"
  879884msgstr "ПРЕФИКС"
  880885
  881 #: archive.c:431
   886#: archive.c:419
  882887msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
  883888msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
  884889
  885 #: archive.c:432 builtin/blame.c:2603 builtin/blame.c:2604 builtin/config.c:59
  886 #: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:723
  887 #: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:539 builtin/ls-files.c:542
  888 #: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:109
   890#: archive.c:420 builtin/blame.c:2598 builtin/blame.c:2599 builtin/config.c:60
   891#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:1061
   892#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
   893#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:129
  889894#: parse-options.h:153
  890895msgid "file"
  891896msgstr "ФАЙЛ"
  892897
  893 #: archive.c:433 builtin/archive.c:89
   898#: archive.c:421 builtin/archive.c:89
  894899msgid "write the archive to this file"
  895900msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
  896901
  897 #: archive.c:435
   902#: archive.c:423
  898903msgid "read .gitattributes in working directory"
  899904msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
  900905
  901 #: archive.c:436
   906#: archive.c:424
  902907msgid "report archived files on stderr"
  903908msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
  904909
  905 #: archive.c:437
   910#: archive.c:425
  906911msgid "store only"
  907912msgstr "само съхранение без компресиране"
  908913
  909 #: archive.c:438
   914#: archive.c:426
  910915msgid "compress faster"
  911916msgstr "бързо компресиране"
  912917
  913 #: archive.c:446
   918#: archive.c:434
  914919msgid "compress better"
  915920msgstr "добро компресиране"
  916921
  917 #: archive.c:449
   922#: archive.c:437
  918923msgid "list supported archive formats"
  919924msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
  920925
  921 #: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:85 builtin/clone.c:88
  922 #: builtin/submodule--helper.c:601 builtin/submodule--helper.c:953
   926#: archive.c:439 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:106
   927#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
  923928msgid "repo"
  924929msgstr "хранилище"
  925930
  926 #: archive.c:452 builtin/archive.c:91
   931#: archive.c:440 builtin/archive.c:91
  927932msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
  928933msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
  929934
  930 #: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
   935#: archive.c:441 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
  931936msgid "command"
  932937msgstr "команда"
  933938
  934 #: archive.c:454 builtin/archive.c:93
   939#: archive.c:442 builtin/archive.c:93
  935940msgid "path to the remote git-upload-archive command"
  936941msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
  937942
  938 #: archive.c:461
   943#: archive.c:449
  939944msgid "Unexpected option --remote"
  940945msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
  941946
  942 #: archive.c:463
   947#: archive.c:451
  943948msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
  944949msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
  945950
  946 #: archive.c:465
   951#: archive.c:453
  947952msgid "Unexpected option --output"
  948953msgstr "Неочаквана опция „--output“"
  949954
  950 #: archive.c:487
   955#: archive.c:475
  951956#, c-format
  952957msgid "Unknown archive format '%s'"
  953958msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
  954959
  955 #: archive.c:494
   960#: archive.c:482
  956961#, c-format
  957962msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
  958963msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
  959964
  960 #: attr.c:263
   965#: attr.c:212
   966#, c-format
   967msgid "%.*s is not a valid attribute name"
   968msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
   969
   970#: attr.c:408
  961971msgid ""
  962972"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
   
  966976"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
  967977
  968 #: bisect.c:441
   978#: bisect.c:444
  969979#, c-format
  970980msgid "Could not open file '%s'"
  971981msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори"
  972982
  973 #: bisect.c:446
   983#: bisect.c:449
  974984#, c-format
  975985msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
  976986msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
  977987
  978 #: bisect.c:655
   988#: bisect.c:657
  979989#, c-format
  980990msgid "We cannot bisect more!\n"
  981991msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
  982992
  983 #: bisect.c:708
   993#: bisect.c:710
  984994#, c-format
  985995msgid "Not a valid commit name %s"
  986996msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
  987997
  988 #: bisect.c:732
   998#: bisect.c:734
  989999#, c-format
  9901000msgid ""
   
  9951005"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
  9961006
  997 #: bisect.c:737
   1007#: bisect.c:739
  9981008#, c-format
  9991009msgid ""
   
  10041014"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
  10051015
  1006 #: bisect.c:742
   1016#: bisect.c:744
  10071017#, c-format
  10081018msgid ""
   
  10131023"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
  10141024
  1015 #: bisect.c:750
  1016 #, c-format
  1017 msgid ""
  1018 "Some %s revs are not ancestor of the %s rev.\n"
   1025#: bisect.c:752
   1026#, c-format
   1027msgid ""
   1028"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
  10191029"git bisect cannot work properly in this case.\n"
  10201030"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
   
  10241034"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
  10251035
  1026 #: bisect.c:763
   1036#: bisect.c:765
  10271037#, c-format
  10281038msgid ""
   
  10351045"Двоичното търсене продължава."
  10361046
  1037 #: bisect.c:798
   1047#: bisect.c:800
  10381048#, c-format
  10391049msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
  10401050msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
  10411051
  1042 #: bisect.c:849
   1052#: bisect.c:851
  10431053#, c-format
  10441054msgid "a %s revision is needed"
  10451055msgstr "необходима е версия „%s“"
  10461056
  1047 #: bisect.c:866 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
   1057#: bisect.c:868 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:255
  10481058#, c-format
  10491059msgid "could not create file '%s'"
  10501060msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
  10511061
  1052 #: bisect.c:917
   1062#: bisect.c:919
  10531063#, c-format
  10541064msgid "could not read file '%s'"
  10551065msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  10561066
  1057 #: bisect.c:947
   1067#: bisect.c:949
  10581068msgid "reading bisect refs failed"
  10591069msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
  10601070
  1061 #: bisect.c:967
   1071#: bisect.c:969
  10621072#, c-format
  10631073msgid "%s was both %s and %s\n"
  10641074msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
  10651075
  1066 #: bisect.c:975
   1076#: bisect.c:977
  10671077#, c-format
  10681078msgid ""
   
  10731083"Проверете параметрите за пътищата.\n"
  10741084
  1075 #: bisect.c:994
   1085#: bisect.c:996
  10761086#, c-format
  10771087msgid "(roughly %d step)"
   
  10821092#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
  10831093#. "(roughly %d steps)" translation
  1084 #: bisect.c:998
   1094#: bisect.c:1000
  10851095#, c-format
  10861096msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
   
  12231233msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
  12241234
  1225 #: branch.c:363
   1235#: branch.c:364
  12261236#, c-format
  12271237msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
   
  12381248msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
  12391249
  1240 #: bundle.c:87 sequencer.c:963 builtin/commit.c:777
   1250#: bundle.c:87 sequencer.c:1339 sequencer.c:1760 builtin/commit.c:777
  12411251#, c-format
  12421252msgid "could not open '%s'"
   
  12471257msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
  12481258
  1249 #: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:830 sequencer.c:1374
  1250 #: builtin/blame.c:2814 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:348
  1251 #: builtin/log.c:890 builtin/log.c:1340 builtin/log.c:1666 builtin/log.c:1909
  1252 #: builtin/merge.c:356 builtin/shortlog.c:170
   1259#: bundle.c:163 ref-filter.c:1852 sequencer.c:1162 sequencer.c:2299
   1260#: builtin/blame.c:2811 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:353
   1261#: builtin/log.c:897 builtin/log.c:1347 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1916
   1262#: builtin/merge.c:359 builtin/shortlog.c:176
  12531263msgid "revision walk setup failed"
  12541264msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
   
  12901300"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
  12911301
  1292 #: bundle.c:443 builtin/log.c:165 builtin/log.c:1572 builtin/shortlog.c:273
   1302#: bundle.c:443 builtin/log.c:170 builtin/log.c:1579 builtin/shortlog.c:281
  12931303#, c-format
  12941304msgid "unrecognized argument: %s"
   
  13081318msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
  13091319
  1310 #: color.c:290
   1320#: color.c:300
  13111321#, c-format
  13121322msgid "invalid color value: %.*s"
  13131323msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
  13141324
  1315 #: commit.c:40 builtin/am.c:421 builtin/am.c:457 builtin/am.c:1493
  1316 #: builtin/am.c:2127
   1325#: commit.c:40 sequencer.c:1572 builtin/am.c:419 builtin/am.c:455
   1326#: builtin/am.c:1489 builtin/am.c:2126
  13171327#, c-format
  13181328msgid "could not parse %s"
   
  13241334msgstr "%s %s не е подаване!"
  13251335
  1326 #: commit.c:1514
   1336#: commit.c:1511
  13271337msgid ""
  13281338"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
   
  13381348msgstr "паметта свърши"
  13391349
  1340 #: config.c:516
   1350#: config.c:191
   1351msgid "relative config include conditionals must come from files"
   1352msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
   1353
   1354#: config.c:711
  13411355#, c-format
  13421356msgid "bad config line %d in blob %s"
  13431357msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
  13441358
  1345 #: config.c:520
   1359#: config.c:715
  13461360#, c-format
  13471361msgid "bad config line %d in file %s"
  13481362msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
  13491363
  1350 #: config.c:524
   1364#: config.c:719
  13511365#, c-format
  13521366msgid "bad config line %d in standard input"
  13531367msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
  13541368
  1355 #: config.c:528
   1369#: config.c:723
  13561370#, c-format
  13571371msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
  13581372msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
  13591373
  1360 #: config.c:532
   1374#: config.c:727
  13611375#, c-format
  13621376msgid "bad config line %d in command line %s"
  13631377msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
  13641378
  1365 #: config.c:536
   1379#: config.c:731
  13661380#, c-format
  13671381msgid "bad config line %d in %s"
  13681382msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
  13691383
  1370 #: config.c:655
   1384#: config.c:859
  13711385msgid "out of range"
  13721386msgstr "извън диапазона"
  13731387
  1374 #: config.c:655
   1388#: config.c:859
  13751389msgid "invalid unit"
  13761390msgstr "неправилна мерна единица"
  13771391
  1378 #: config.c:661
   1392#: config.c:865
  13791393#, c-format
  13801394msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
  13811395msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
  13821396
  1383 #: config.c:666
   1397#: config.c:870
  13841398#, c-format
  13851399msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
  13861400msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
  13871401
  1388 #: config.c:669
   1402#: config.c:873
  13891403#, c-format
  13901404msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
  13911405msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
  13921406
  1393 #: config.c:672
   1407#: config.c:876
  13941408#, c-format
  13951409msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
  13961410msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
  13971411
  1398 #: config.c:675
   1412#: config.c:879
  13991413#, c-format
  14001414msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
  14011415msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
  14021416
  1403 #: config.c:678
   1417#: config.c:882
  14041418#, c-format
  14051419msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
  14061420msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
  14071421
  1408 #: config.c:681
   1422#: config.c:885
  14091423#, c-format
  14101424msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
  14111425msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
  14121426
  1413 #: config.c:768
   1427#: config.c:980
  14141428#, c-format
  14151429msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
  14161430msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
  14171431
  1418 #: config.c:852 config.c:863
   1432#: config.c:1075 config.c:1086
  14191433#, c-format
  14201434msgid "bad zlib compression level %d"
  14211435msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
  14221436
  1423 #: config.c:978
   1437#: config.c:1203
  14241438#, c-format
  14251439msgid "invalid mode for object creation: %s"
  14261440msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
  14271441
  1428 #: config.c:1312
   1442#: config.c:1359
   1443#, c-format
   1444msgid "bad pack compression level %d"
   1445msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
   1446
   1447#: config.c:1557
  14291448msgid "unable to parse command-line config"
  14301449msgstr "неправилни настройки от командния ред"
  14311450
  1432 #: config.c:1362
   1451#: config.c:1611
  14331452msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
  14341453msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
  14351454
  1436 #: config.c:1716
   1455#: config.c:1970
   1456#, c-format
   1457msgid "Invalid %s: '%s'"
   1458msgstr "Неправилен %s: „%s“"
   1459
   1460#: config.c:1991
   1461#, c-format
   1462msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
   1463msgstr ""
   1464"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
   1465"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
   1466
   1467#: config.c:2017
   1468#, c-format
   1469msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
   1470msgstr ""
   1471"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
   1472"%d"
   1473
   1474#: config.c:2028
  14371475#, c-format
  14381476msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
  14391477msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
  14401478
  1441 #: config.c:1718
   1479#: config.c:2030
  14421480#, c-format
  14431481msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
  14441482msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
  14451483
  1446 #: config.c:1777
   1484#: config.c:2089
  14471485#, c-format
  14481486msgid "%s has multiple values"
  14491487msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
  14501488
  1451 #: config.c:2311
   1489#: config.c:2423 config.c:2648
   1490#, c-format
   1491msgid "fstat on %s failed"
   1492msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
   1493
   1494#: config.c:2541
  14521495#, c-format
  14531496msgid "could not set '%s' to '%s'"
  14541497msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
  14551498
  1456 #: config.c:2313
   1499#: config.c:2543 builtin/remote.c:774
  14571500#, c-format
  14581501msgid "could not unset '%s'"
   
  14751518"за достъп."
  14761519
  1477 #: connected.c:63 builtin/fsck.c:173 builtin/prune.c:140
   1520#: connected.c:63 builtin/fsck.c:190 builtin/prune.c:140
  14781521msgid "Checking connectivity"
  14791522msgstr "Проверка на връзката"
   
  16171660msgstr "  Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
  16181661
  1619 #: diff.c:283
   1662#: diff.c:281
  16201663#, c-format
  16211664msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
  16221665msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
  16231666
  1624 #: diff.c:346
   1667#: diff.c:344
  16251668#, c-format
  16261669msgid ""
   
  16311674"%s"
  16321675
  1633 #: diff.c:3087
   1676#: diff.c:3102
  16341677#, c-format
  16351678msgid "external diff died, stopping at %s"
   
  16371680"външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
  16381681
  1639 #: diff.c:3412
   1682#: diff.c:3428
  16401683msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
  16411684msgstr ""
   
  16431686"една с друга"
  16441687
  1645 #: diff.c:3502
   1688#: diff.c:3518
  16461689msgid "--follow requires exactly one pathspec"
  16471690msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
  16481691
  1649 #: diff.c:3665
   1692#: diff.c:3681
  16501693#, c-format
  16511694msgid ""
   
  16561699"%s"
  16571700
  1658 #: diff.c:3679
   1701#: diff.c:3695
  16591702#, c-format
  16601703msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
  16611704msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
  16621705
  1663 #: diff.c:4700
   1706#: diff.c:4719
  16641707msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
  16651708msgstr ""
   
  16671710"многото файлове."
  16681711
  1669 #: diff.c:4703
   1712#: diff.c:4722
  16701713msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
  16711714msgstr ""
  16721715"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
  16731716
  1674 #: diff.c:4706
   1717#: diff.c:4725
  16751718#, c-format
  16761719msgid ""
   
  16781721msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
  16791722
  1680 #: dir.c:1866
   1723#: dir.c:1899
  16811724msgid "failed to get kernel name and information"
  16821725msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
  16831726
  1684 #: dir.c:1985
   1727#: dir.c:2018
  16851728msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
  16861729msgstr ""
  16871730"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
  16881731
  1689 #: fetch-pack.c:213
   1732#: dir.c:2776 dir.c:2781
   1733#, c-format
   1734msgid "could not create directories for %s"
   1735msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
   1736
   1737#: dir.c:2806
   1738#, c-format
   1739msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
   1740msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
   1741
   1742#: entry.c:280
   1743#, c-format
   1744msgid "could not stat file '%s'"
   1745msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
   1746
   1747#: fetch-pack.c:249
  16901748msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
  16911749msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
  16921750
  1693 #: fetch-pack.c:225
   1751#: fetch-pack.c:261
  16941752msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
  16951753msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
  16961754
  1697 #: fetch-pack.c:243
   1755#: fetch-pack.c:280 builtin/archive.c:63
   1756#, c-format
   1757msgid "remote error: %s"
   1758msgstr "отдалечена грешка: %s"
   1759
   1760#: fetch-pack.c:281
  16981761#, c-format
  16991762msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
  17001763msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
  17011764
  1702 #: fetch-pack.c:295
   1765#: fetch-pack.c:333
  17031766msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
  17041767msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква  „multi_ack_detailed“"
  17051768
  1706 #: fetch-pack.c:381
   1769#: fetch-pack.c:419
  17071770#, c-format
  17081771msgid "invalid shallow line: %s"
  17091772msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
  17101773
  1711 #: fetch-pack.c:387
   1774#: fetch-pack.c:425
  17121775#, c-format
  17131776msgid "invalid unshallow line: %s"
  17141777msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
  17151778
  1716 #: fetch-pack.c:389
   1779#: fetch-pack.c:427
  17171780#, c-format
  17181781msgid "object not found: %s"
  17191782msgstr "обектът „%s“ липсва"
  17201783
  1721 #: fetch-pack.c:392
   1784#: fetch-pack.c:430
  17221785#, c-format
  17231786msgid "error in object: %s"
  17241787msgstr "грешка в обекта: „%s“"
  17251788
  1726 #: fetch-pack.c:394
   1789#: fetch-pack.c:432
  17271790#, c-format
  17281791msgid "no shallow found: %s"
  17291792msgstr "не е открит плитък обект: %s"
  17301793
  1731 #: fetch-pack.c:397
   1794#: fetch-pack.c:435
  17321795#, c-format
  17331796msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
  17341797msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
  17351798
  1736 #: fetch-pack.c:436
   1799#: fetch-pack.c:474
  17371800#, c-format
  17381801msgid "got %s %d %s"
  17391802msgstr "получено бе %s %d %s"
  17401803
  1741 #: fetch-pack.c:450
   1804#: fetch-pack.c:488
  17421805#, c-format
  17431806msgid "invalid commit %s"
  17441807msgstr "неправилно подаване: „%s“"
  17451808
  1746 #: fetch-pack.c:483
   1809#: fetch-pack.c:521
  17471810msgid "giving up"
  17481811msgstr "преустановяване"
  17491812
  1750 #: fetch-pack.c:493 progress.c:235
   1813#: fetch-pack.c:531 progress.c:235
  17511814msgid "done"
  17521815msgstr "действието завърши"
  17531816
  1754 #: fetch-pack.c:505
   1817#: fetch-pack.c:543
  17551818#, c-format
  17561819msgid "got %s (%d) %s"
  17571820msgstr "получено бе %s (%d) %s"
  17581821
  1759 #: fetch-pack.c:551
   1822#: fetch-pack.c:589
  17601823#, c-format
  17611824msgid "Marking %s as complete"
  17621825msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
  17631826
  1764 #: fetch-pack.c:697
   1827#: fetch-pack.c:737
  17651828#, c-format
  17661829msgid "already have %s (%s)"
  17671830msgstr "вече има „%s“ (%s)"
  17681831
  1769 #: fetch-pack.c:735
   1832#: fetch-pack.c:775
  17701833msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
  17711834msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
  17721835
  1773 #: fetch-pack.c:743
   1836#: fetch-pack.c:783
  17741837msgid "protocol error: bad pack header"
  17751838msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
  17761839
  1777 #: fetch-pack.c:799
   1840#: fetch-pack.c:839
  17781841#, c-format
  17791842msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
  17801843msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
  17811844
  1782 #: fetch-pack.c:815
   1845#: fetch-pack.c:855
  17831846#, c-format
  17841847msgid "%s failed"
  17851848msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
  17861849
  1787 #: fetch-pack.c:817
   1850#: fetch-pack.c:857
  17881851msgid "error in sideband demultiplexer"
  17891852msgstr "грешка в демултиплексора"
  17901853
  1791 #: fetch-pack.c:844
   1854#: fetch-pack.c:884
  17921855msgid "Server does not support shallow clients"
  17931856msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
  17941857
  1795 #: fetch-pack.c:848
   1858#: fetch-pack.c:888
  17961859msgid "Server supports multi_ack_detailed"
  17971860msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
  17981861
  1799 #: fetch-pack.c:851
   1862#: fetch-pack.c:891
  18001863msgid "Server supports no-done"
  18011864msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
  18021865
  1803 #: fetch-pack.c:857
   1866#: fetch-pack.c:897
  18041867msgid "Server supports multi_ack"
  18051868msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
  18061869
  1807 #: fetch-pack.c:861
   1870#: fetch-pack.c:901
  18081871msgid "Server supports side-band-64k"
  18091872msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
  18101873
  1811 #: fetch-pack.c:865
   1874#: fetch-pack.c:905
  18121875msgid "Server supports side-band"
  18131876msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
  18141877
  1815 #: fetch-pack.c:869
   1878#: fetch-pack.c:909
  18161879msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
  18171880msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
  18181881
  1819 #: fetch-pack.c:873
   1882#: fetch-pack.c:913
  18201883msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
  18211884msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
  18221885
  1823 #: fetch-pack.c:883
   1886#: fetch-pack.c:923
  18241887msgid "Server supports ofs-delta"
  18251888msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
  18261889
  1827 #: fetch-pack.c:890
   1890#: fetch-pack.c:930
  18281891#, c-format
  18291892msgid "Server version is %.*s"
  18301893msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
  18311894
  1832 #: fetch-pack.c:896
   1895#: fetch-pack.c:936
  18331896msgid "Server does not support --shallow-since"
  18341897msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
  18351898
  1836 #: fetch-pack.c:900
   1899#: fetch-pack.c:940
  18371900msgid "Server does not support --shallow-exclude"
  18381901msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
  18391902
  1840 #: fetch-pack.c:902
   1903#: fetch-pack.c:942
  18411904msgid "Server does not support --deepen"
  18421905msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
  18431906
  1844 #: fetch-pack.c:913
   1907#: fetch-pack.c:953
  18451908msgid "no common commits"
  18461909msgstr "няма общи подавания"
  18471910
  1848 #: fetch-pack.c:925
   1911#: fetch-pack.c:965
  18491912msgid "git fetch-pack: fetch failed."
  18501913msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
  18511914
  1852 #: fetch-pack.c:1087
   1915#: fetch-pack.c:1127
  18531916msgid "no matching remote head"
  18541917msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
   1918
   1919#: fetch-pack.c:1149
   1920#, c-format
   1921msgid "no such remote ref %s"
   1922msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
   1923
   1924#: fetch-pack.c:1152
   1925#, c-format
   1926msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
   1927msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
  18551928
  18561929#: gpg-interface.c:185
   
  18671940msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
  18681941
  1869 #: grep.c:1782
   1942#: graph.c:96
   1943#, c-format
   1944msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
   1945msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
   1946
   1947#: grep.c:1796
  18701948#, c-format
  18711949msgid "'%s': unable to read %s"
  18721950msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
  18731951
  1874 #: grep.c:1799 builtin/clone.c:381 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
   1952#: grep.c:1813 builtin/clone.c:399 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:133
  18751953#, c-format
  18761954msgid "failed to stat '%s'"
  18771955msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
  18781956
  1879 #: grep.c:1810
   1957#: grep.c:1824
  18801958#, c-format
  18811959msgid "'%s': short read"
  18821960msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
  18831961
  1884 #: help.c:203
   1962#: help.c:218
  18851963#, c-format
  18861964msgid "available git commands in '%s'"
  18871965msgstr "налични команди на git от „%s“"
  18881966
  1889 #: help.c:210
   1967#: help.c:225
  18901968msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
  18911969msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
  18921970
  1893 #: help.c:241
   1971#: help.c:256
  18941972msgid "These are common Git commands used in various situations:"
  18951973msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
  18961974
  1897 #: help.c:306
   1975#: help.c:321
  18981976#, c-format
  18991977msgid ""
   
  19041982"бъде изпълнена.  Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
  19051983
  1906 #: help.c:361
   1984#: help.c:376
  19071985msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
  19081986msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
  19091987
  1910 #: help.c:383
   1988#: help.c:398
  19111989#, c-format
  19121990msgid ""
   
  19191997"предвид „%s“"
  19201998
  1921 #: help.c:388
   1999#: help.c:403
  19222000#, c-format
  19232001msgid "in %0.1f seconds automatically..."
  19242002msgstr "след %0.1f секунди…"
  19252003
  1926 #: help.c:395
   2004#: help.c:410
  19272005#, c-format
  19282006msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
  19292007msgstr "git: „%s“ не е команда на git.  Погледнете изхода от „git --help“."
  19302008
  1931 #: help.c:399 help.c:465
   2009#: help.c:414 help.c:480
  19322010msgid ""
  19332011"\n"
   
  19432021"Команди с подобно име са:"
  19442022
  1945 #: help.c:461
   2023#: help.c:476
  19462024#, c-format
  19472025msgid "%s: %s - %s"
  19482026msgstr "%s: %s — %s"
  19492027
  1950 #: ident.c:334
   2028#: ident.c:343
  19512029msgid ""
  19522030"\n"
   
  19742052"хранилище.\n"
  19752053"\n"
   2054
   2055#: ident.c:367
   2056msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
   2057msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
   2058
   2059#: ident.c:372
   2060#, c-format
   2061msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
   2062msgstr ""
   2063"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
   2064"„%s“)"
   2065
   2066#: ident.c:382
   2067msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
   2068msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
   2069
   2070#: ident.c:388
   2071#, c-format
   2072msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
   2073msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
   2074
   2075#: ident.c:396
   2076#, c-format
   2077msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
   2078msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
   2079
   2080#: ident.c:402
   2081#, c-format
   2082msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
   2083msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
   2084
   2085#: ident.c:417 builtin/commit.c:611
   2086#, c-format
   2087msgid "invalid date format: %s"
   2088msgstr "неправилен формат на дата: %s"
  19762089
  19772090#: lockfile.c:152
   
  20032116msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
  20042117
  2005 #: merge.c:96 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2035 builtin/checkout.c:374
  2006 #: builtin/checkout.c:588 builtin/clone.c:731
   2118#: merge.c:96 builtin/am.c:1999 builtin/am.c:2034 builtin/checkout.c:393
   2119#: builtin/checkout.c:607 builtin/clone.c:749
  20072120msgid "unable to write new index file"
  20082121msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
   
  20122125msgstr "(лошо подаване)\n"
  20132126
  2014 #: merge-recursive.c:231
   2127#: merge-recursive.c:231 merge-recursive.c:239
  20152128#, c-format
  20162129msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
  20172130msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
  20182131
  2019 #: merge-recursive.c:301
   2132#: merge-recursive.c:303
  20202133msgid "error building trees"
  20212134msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
  20222135
  2023 #: merge-recursive.c:720
   2136#: merge-recursive.c:727
  20242137#, c-format
  20252138msgid "failed to create path '%s'%s"
  20262139msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
  20272140
  2028 #: merge-recursive.c:731
   2141#: merge-recursive.c:738
  20292142#, c-format
  20302143msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
  20312144msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
  20322145
  2033 #: merge-recursive.c:745 merge-recursive.c:764
   2146#: merge-recursive.c:752 merge-recursive.c:771
  20342147msgid ": perhaps a D/F conflict?"
  20352148msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
  20362149
  2037 #: merge-recursive.c:754
   2150#: merge-recursive.c:761
  20382151#, c-format
  20392152msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
   
  20412154"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
  20422155
  2043 #: merge-recursive.c:796 builtin/cat-file.c:34
   2156#: merge-recursive.c:803 builtin/cat-file.c:34
  20442157#, c-format
  20452158msgid "cannot read object %s '%s'"
  20462159msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
  20472160
  2048 #: merge-recursive.c:798
   2161#: merge-recursive.c:805
  20492162#, c-format
  20502163msgid "blob expected for %s '%s'"
  20512164msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
  20522165
  2053 #: merge-recursive.c:822
   2166#: merge-recursive.c:829
  20542167#, c-format
  20552168msgid "failed to open '%s': %s"
  20562169msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
  20572170
  2058 #: merge-recursive.c:833
   2171#: merge-recursive.c:840
  20592172#, c-format
  20602173msgid "failed to symlink '%s': %s"
  20612174msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
  20622175
  2063 #: merge-recursive.c:838
   2176#: merge-recursive.c:845
  20642177#, c-format
  20652178msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
   
  20672180"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
  20682181
  2069 #: merge-recursive.c:978
   2182#: merge-recursive.c:985
  20702183msgid "Failed to execute internal merge"
  20712184msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
  20722185
  2073 #: merge-recursive.c:982
   2186#: merge-recursive.c:989
  20742187#, c-format
  20752188msgid "Unable to add %s to database"
  20762189msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
  20772190
  2078 #: merge-recursive.c:1081 merge-recursive.c:1095
   2191#: merge-recursive.c:1092
  20792192#, c-format
  20802193msgid ""
   
  20852198"е оставена в дървото."
  20862199
  2087 #: merge-recursive.c:1087 merge-recursive.c:1100
   2200#: merge-recursive.c:1097
   2201#, c-format
   2202msgid ""
   2203"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
   2204"left in tree."
   2205msgstr ""
   2206"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
   2207"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
   2208
   2209#: merge-recursive.c:1104
  20882210#, c-format
  20892211msgid ""
   
  20932215"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s.  Версия %s на „%s“ "
  20942216"е оставена в дървото: %s."
   2217
   2218#: merge-recursive.c:1109
   2219#, c-format
   2220msgid ""
   2221"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
   2222"left in tree at %s."
   2223msgstr ""
   2224"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
   2225"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
  20952226
  20962227#: merge-recursive.c:1143
   
  21322263msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
  21332264
  2134 #: merge-recursive.c:1531
   2265#: merge-recursive.c:1528
  21352266#, c-format
  21362267msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
   
  21392270"„%s“ е добавен в „%s“"
  21402271
  2141 #: merge-recursive.c:1546
   2272#: merge-recursive.c:1543
  21422273#, c-format
  21432274msgid "Adding merged %s"
  21442275msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
  21452276
  2146 #: merge-recursive.c:1553 merge-recursive.c:1766
   2277#: merge-recursive.c:1550 merge-recursive.c:1780
  21472278#, c-format
  21482279msgid "Adding as %s instead"
  21492280msgstr "Добавяне като „%s“"
  21502281
  2151 #: merge-recursive.c:1610
   2282#: merge-recursive.c:1607
  21522283#, c-format
  21532284msgid "cannot read object %s"
  21542285msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
  21552286
  2156 #: merge-recursive.c:1613
   2287#: merge-recursive.c:1610
  21572288#, c-format
  21582289msgid "object %s is not a blob"
  21592290msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
  21602291
  2161 #: merge-recursive.c:1666
   2292#: merge-recursive.c:1679
  21622293msgid "modify"
  21632294msgstr "промяна"
  21642295
  2165 #: merge-recursive.c:1666
   2296#: merge-recursive.c:1679
  21662297msgid "modified"
  21672298msgstr "променен"
  21682299
  2169 #: merge-recursive.c:1676
   2300#: merge-recursive.c:1689
  21702301msgid "content"
  21712302msgstr "съдържание"
  21722303
  2173 #: merge-recursive.c:1683
   2304#: merge-recursive.c:1696
  21742305msgid "add/add"
  21752306msgstr "добавяне/добавяне"
  21762307
  2177 #: merge-recursive.c:1718
   2308#: merge-recursive.c:1732
  21782309#, c-format
  21792310msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
  21802311msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
  21812312
  2182 #: merge-recursive.c:1732
   2313#: merge-recursive.c:1746
  21832314#, c-format
  21842315msgid "Auto-merging %s"
  21852316msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
  21862317
  2187 #: merge-recursive.c:1736 git-submodule.sh:924
   2318#: merge-recursive.c:1750 git-submodule.sh:944
  21882319msgid "submodule"
  21892320msgstr "ПОДМОДУЛ"
  21902321
  2191 #: merge-recursive.c:1737
   2322#: merge-recursive.c:1751
  21922323#, c-format
  21932324msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
  21942325msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
  21952326
  2196 #: merge-recursive.c:1831
   2327#: merge-recursive.c:1845
  21972328#, c-format
  21982329msgid "Removing %s"
  21992330msgstr "Изтриване на „%s“"
  22002331
  2201 #: merge-recursive.c:1857
   2332#: merge-recursive.c:1871
  22022333msgid "file/directory"
  22032334msgstr "файл/директория"
  22042335
  2205 #: merge-recursive.c:1863
   2336#: merge-recursive.c:1877
  22062337msgid "directory/file"
  22072338msgstr "директория/файл"
  22082339
  2209 #: merge-recursive.c:1868
   2340#: merge-recursive.c:1883
  22102341#, c-format
  22112342msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
   
  22142345"като „%s“"
  22152346
  2216 #: merge-recursive.c:1877
   2347#: merge-recursive.c:1892
  22172348#, c-format
  22182349msgid "Adding %s"
  22192350msgstr "Добавяне на „%s“"
  22202351
  2221 #: merge-recursive.c:1914
   2352#: merge-recursive.c:1929
  22222353msgid "Already up-to-date!"
  22232354msgstr "Вече е обновено!"
  22242355
  2225 #: merge-recursive.c:1923
   2356#: merge-recursive.c:1938
  22262357#, c-format
  22272358msgid "merging of trees %s and %s failed"
  22282359msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
  22292360
  2230 #: merge-recursive.c:2006
   2361#: merge-recursive.c:2021
  22312362msgid "Merging:"
  22322363msgstr "Сливане:"
  22332364
  2234 #: merge-recursive.c:2019
   2365#: merge-recursive.c:2034
  22352366#, c-format
  22362367msgid "found %u common ancestor:"
   
  22392370msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
  22402371
  2241 #: merge-recursive.c:2058
   2372#: merge-recursive.c:2073
  22422373msgid "merge returned no commit"
  22432374msgstr "сливането не върна подаване"
  22442375
  2245 #: merge-recursive.c:2121
   2376#: merge-recursive.c:2136
  22462377#, c-format
  22472378msgid "Could not parse object '%s'"
  22482379msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
  22492380
  2250 #: merge-recursive.c:2135 builtin/merge.c:641 builtin/merge.c:788
   2381#: merge-recursive.c:2150 builtin/merge.c:645 builtin/merge.c:792
  22512382msgid "Unable to write index."
  22522383msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
   
  22632394"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
  22642395"\n"
  2265 "        git notes merge --commit\n"
   2396"    git notes merge --commit\n"
  22662397"\n"
  22672398"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
  22682399"\n"
  2269 "        git notes merge --abort"
   2400"    git notes merge --abort"
  22702401
  22712402#: notes-merge.c:280
   
  22982429msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
  22992430
  2300 #: object.c:242
   2431#: object.c:240
  23012432#, c-format
  23022433msgid "unable to parse object: %s"
   
  23332464msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  23342465
  2335 #: path.c:826
   2466#: path.c:810
  23362467#, c-format
  23372468msgid "Could not make %s writable by group"
  23382469msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
  23392470
  2340 #: pathspec.c:133
   2471#: pathspec.c:125
   2472msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
   2473msgstr ""
   2474"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
   2475
   2476#: pathspec.c:143
   2477msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
   2478msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
   2479
   2480#: pathspec.c:146
   2481msgid "attr spec must not be empty"
   2482msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
   2483
   2484#: pathspec.c:189
   2485#, c-format
   2486msgid "invalid attribute name %s"
   2487msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
   2488
   2489#: pathspec.c:254
  23412490msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
  23422491msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
  23432492
  2344 #: pathspec.c:143
   2493#: pathspec.c:261
  23452494msgid ""
  23462495"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
   
  23502499"други глобални настройки за пътища"
  23512500
  2352 #: pathspec.c:177
   2501#: pathspec.c:301
  23532502msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
  23542503msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
  23552504
  2356 #: pathspec.c:183
   2505#: pathspec.c:322
  23572506#, c-format
  23582507msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
  23592508msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
  23602509
  2361 #: pathspec.c:187
   2510#: pathspec.c:327
  23622511#, c-format
  23632512msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
  23642513msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
  23652514
  2366 #: pathspec.c:205
   2515#: pathspec.c:365
  23672516#, c-format
  23682517msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
  23692518msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
  23702519
  2371 #: pathspec.c:230
   2520#: pathspec.c:421 pathspec.c:443
   2521#, c-format
   2522msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
   2523msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
   2524
   2525#: pathspec.c:483
  23722526#, c-format
  23732527msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
  23742528msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
  23752529
  2376 #: pathspec.c:241
   2530#: pathspec.c:496
  23772531#, c-format
  23782532msgid "%s: '%s' is outside repository"
  23792533msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
  23802534
  2381 #: pathspec.c:291
  2382 #, c-format
  2383 msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
  2384 msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
  2385 
  2386 #: pathspec.c:353
   2535#: pathspec.c:584
   2536#, c-format
   2537msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
   2538msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
   2539
   2540#: pathspec.c:594
  23872541#, c-format
  23882542msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
  23892543msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
  23902544
  2391 #: pathspec.c:408
   2545#: pathspec.c:644
  23922546msgid ""
  23932547"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
   
  23982552"„.“"
  23992553
  2400 #: pathspec.c:440
   2554#: pathspec.c:668
  24012555#, c-format
  24022556msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
  24032557msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
  24042558
  2405 #: pathspec.c:449
  2406 msgid ""
  2407 "There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
  2408 "Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
  2409 msgstr ""
  2410 "Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
  2411 "Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
  2412 
  2413 #: pretty.c:971
   2559#: pretty.c:982
  24142560msgid "unable to parse --pretty format"
  24152561msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
  24162562
  2417 #: read-cache.c:1315
   2563#: read-cache.c:1442
  24182564#, c-format
  24192565msgid ""
   
  24242570"Ще се ползва версия %i"
  24252571
  2426 #: read-cache.c:1325
   2572#: read-cache.c:1452
  24272573#, c-format
  24282574msgid ""
   
  24342580"Ще се ползва версия %i"
  24352581
  2436 #: refs.c:576 builtin/merge.c:840
   2582#: read-cache.c:2375
   2583#, c-format
   2584msgid "could not stat '%s"
   2585msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
   2586
   2587#: read-cache.c:2388
   2588#, c-format
   2589msgid "unable to open git dir: %s"
   2590msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
   2591
   2592#: read-cache.c:2400
   2593#, c-format
   2594msgid "unable to unlink: %s"
   2595msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
   2596
   2597#: refs.c:620 builtin/merge.c:844
  24372598#, c-format
  24382599msgid "Could not open '%s' for writing"
  24392600msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  24402601
  2441 #: refs/files-backend.c:2481
   2602#: refs.c:1667
   2603msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
   2604msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
   2605
   2606#: refs/files-backend.c:1631
  24422607#, c-format
  24432608msgid "could not delete reference %s: %s"
  24442609msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
  24452610
  2446 #: refs/files-backend.c:2484
   2611#: refs/files-backend.c:1634
  24472612#, c-format
  24482613msgid "could not delete references: %s"
  24492614msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
  24502615
  2451 #: refs/files-backend.c:2493
   2616#: refs/files-backend.c:1643
  24522617#, c-format
  24532618msgid "could not remove reference %s"
  24542619msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
  24552620
  2456 #: ref-filter.c:55
   2621#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1780
   2622msgid "gone"
   2623msgstr "изтрит"
   2624
   2625#: ref-filter.c:36
   2626#, c-format
   2627msgid "ahead %d"
   2628msgstr "напред с %d"
   2629
   2630#: ref-filter.c:37
   2631#, c-format
   2632msgid "behind %d"
   2633msgstr "назад с %d"
   2634
   2635#: ref-filter.c:38
   2636#, c-format
   2637msgid "ahead %d, behind %d"
   2638msgstr "напред с %d, назад с %d"
   2639
   2640#: ref-filter.c:104
  24572641#, c-format
  24582642msgid "expected format: %%(color:<color>)"
  24592643msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
  24602644
  2461 #: ref-filter.c:57
   2645#: ref-filter.c:106
  24622646#, c-format
  24632647msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
  24642648msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
  24652649
  2466 #: ref-filter.c:71
  2467 #, c-format
  2468 msgid "unrecognized format: %%(%s)"
  2469 msgstr "непознат формат: %%(%s)"
  2470 
  2471 #: ref-filter.c:77
   2650#: ref-filter.c:120
   2651#, c-format
   2652msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
   2653msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
   2654
   2655#: ref-filter.c:124
   2656#, c-format
   2657msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
   2658msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
   2659
   2660#: ref-filter.c:126
   2661#, c-format
   2662msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
   2663msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
   2664
   2665#: ref-filter.c:166
  24722666#, c-format
  24732667msgid "%%(body) does not take arguments"
  24742668msgstr "%%(body) не приема аргументи"
  24752669
  2476 #: ref-filter.c:84
   2670#: ref-filter.c:173
  24772671#, c-format
  24782672msgid "%%(subject) does not take arguments"
  24792673msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
  24802674
  2481 #: ref-filter.c:101
   2675#: ref-filter.c:180
   2676#, c-format
   2677msgid "%%(trailers) does not take arguments"
   2678msgstr "%%(trailers) не приема аргументи"
   2679
   2680#: ref-filter.c:199
  24822681#, c-format
  24832682msgid "positive value expected contents:lines=%s"
  24842683msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
  24852684
  2486 #: ref-filter.c:103
   2685#: ref-filter.c:201
  24872686#, c-format
  24882687msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
  24892688msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
  24902689
  2491 #: ref-filter.c:113
   2690#: ref-filter.c:214
   2691#, c-format
   2692msgid "positive value expected objectname:short=%s"
   2693msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
   2694
   2695#: ref-filter.c:218
  24922696#, c-format
  24932697msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
  24942698msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
  24952699
  2496 #: ref-filter.c:135
   2700#: ref-filter.c:245
  24972701#, c-format
  24982702msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
  24992703msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
  25002704
  2501 #: ref-filter.c:147
   2705#: ref-filter.c:257
  25022706#, c-format
  25032707msgid "unrecognized position:%s"
  25042708msgstr "непозната позиция: %s"
  25052709
  2506 #: ref-filter.c:151
   2710#: ref-filter.c:261
  25072711#, c-format
  25082712msgid "unrecognized width:%s"
  25092713msgstr "непозната широчина: %s"
  25102714
  2511 #: ref-filter.c:157
   2715#: ref-filter.c:267
  25122716#, c-format
  25132717msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
  25142718msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
  25152719
  2516 #: ref-filter.c:161
   2720#: ref-filter.c:271
  25172721#, c-format
  25182722msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
  25192723msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
  25202724
  2521 #: ref-filter.c:244
   2725#: ref-filter.c:286
   2726#, c-format
   2727msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
   2728msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
   2729
   2730#: ref-filter.c:371
  25222731#, c-format
  25232732msgid "malformed field name: %.*s"
  25242733msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
  25252734
  2526 #: ref-filter.c:270
   2735#: ref-filter.c:397
  25272736#, c-format
  25282737msgid "unknown field name: %.*s"
  25292738msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
  25302739
  2531 #: ref-filter.c:372
   2740#: ref-filter.c:501
   2741#, c-format
   2742msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
   2743msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
   2744
   2745#: ref-filter.c:561
   2746#, c-format
   2747msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
   2748msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
   2749
   2750#: ref-filter.c:563
   2751#, c-format
   2752msgid "format: %%(then) atom used more than once"
   2753msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
   2754
   2755#: ref-filter.c:565
   2756#, c-format
   2757msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
   2758msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
   2759
   2760#: ref-filter.c:591
   2761#, c-format
   2762msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
   2763msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
   2764
   2765#: ref-filter.c:593
   2766#, c-format
   2767msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
   2768msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
   2769
   2770#: ref-filter.c:595
   2771#, c-format
   2772msgid "format: %%(else) atom used more than once"
   2773msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
   2774
   2775#: ref-filter.c:608
  25322776#, c-format
  25332777msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
  2534 msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
  2535 
  2536 #: ref-filter.c:424
   2778msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
   2779
   2780#: ref-filter.c:663
  25372781#, c-format
  25382782msgid "malformed format string %s"
  25392783msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
  25402784
  2541 #: ref-filter.c:878
  2542 msgid ":strip= requires a positive integer argument"
  2543 msgstr "„:strip=“ изисква аргумент цяло, положително число"
  2544 
  2545 #: ref-filter.c:883
  2546 #, c-format
  2547 msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
  2548 msgstr "указателят „%s“ не разполага с %ld компоненти за премахване (:strip)"
  2549 
  2550 #: ref-filter.c:1046
  2551 #, c-format
  2552 msgid "unknown %.*s format %s"
  2553 msgstr "непознато „%.*s“, формат „%s“"
  2554 
  2555 #: ref-filter.c:1066 ref-filter.c:1097
   2785#: ref-filter.c:1247
   2786#, c-format
   2787msgid "(no branch, rebasing %s)"
   2788msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
   2789
   2790#: ref-filter.c:1250
   2791#, c-format
   2792msgid "(no branch, bisect started on %s)"
   2793msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
   2794
   2795#. TRANSLATORS: make sure this matches
   2796#. "HEAD detached at " in wt-status.c
   2797#: ref-filter.c:1256
   2798#, c-format
   2799msgid "(HEAD detached at %s)"
   2800msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
   2801
   2802#. TRANSLATORS: make sure this matches
   2803#. "HEAD detached from " in wt-status.c
   2804#: ref-filter.c:1261
   2805#, c-format
   2806msgid "(HEAD detached from %s)"
   2807msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
   2808
   2809#: ref-filter.c:1265
   2810msgid "(no branch)"
   2811msgstr "(извън клон)"
   2812
   2813#: ref-filter.c:1420 ref-filter.c:1451
  25562814#, c-format
  25572815msgid "missing object %s for %s"
  25582816msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
  25592817
  2560 #: ref-filter.c:1069 ref-filter.c:1100
   2818#: ref-filter.c:1423 ref-filter.c:1454
  25612819#, c-format
  25622820msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
  25632821msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
  25642822
  2565 #: ref-filter.c:1311
   2823#: ref-filter.c:1692
  25662824#, c-format
  25672825msgid "malformed object at '%s'"
  25682826msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
  25692827
  2570 #: ref-filter.c:1373
   2828#: ref-filter.c:1759
  25712829#, c-format
  25722830msgid "ignoring ref with broken name %s"
  25732831msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
  25742832
  2575 #: ref-filter.c:1378
   2833#: ref-filter.c:1764
  25762834#, c-format
  25772835msgid "ignoring broken ref %s"
  25782836msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
  25792837
  2580 #: ref-filter.c:1633
   2838#: ref-filter.c:2028
  25812839#, c-format
  25822840msgid "format: %%(end) atom missing"
  25832841msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
  25842842
  2585 #: ref-filter.c:1687
   2843#: ref-filter.c:2109
  25862844#, c-format
  25872845msgid "malformed object name %s"
  25882846msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  25892847
  2590 #: remote.c:746
   2848#: remote.c:754
  25912849#, c-format
  25922850msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
  25932851msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
  25942852
  2595 #: remote.c:750
   2853#: remote.c:758
  25962854#, c-format
  25972855msgid "%s usually tracks %s, not %s"
  25982856msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
  25992857
  2600 #: remote.c:754
   2858#: remote.c:762
  26012859#, c-format
  26022860msgid "%s tracks both %s and %s"
  26032861msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
  26042862
  2605 #: remote.c:762
   2863#: remote.c:770
  26062864msgid "Internal error"
  26072865msgstr "Вътрешна грешка"
  26082866
  2609 #: remote.c:1677 remote.c:1720
   2867#: remote.c:1685 remote.c:1787
  26102868msgid "HEAD does not point to a branch"
  26112869msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
  26122870
  2613 #: remote.c:1686
   2871#: remote.c:1694
  26142872#, c-format
  26152873msgid "no such branch: '%s'"
  26162874msgstr "няма клон на име „%s“"
  26172875
  2618 #: remote.c:1689
   2876#: remote.c:1697
  26192877#, c-format
  26202878msgid "no upstream configured for branch '%s'"
  26212879msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
  26222880
  2623 #: remote.c:1695
   2881#: remote.c:1703
  26242882#, c-format
  26252883msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
  26262884msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
  26272885
  2628 #: remote.c:1710
   2886#: remote.c:1718
  26292887#, c-format
  26302888msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
   
  26332891"хранилището „%s“"
  26342892
  2635 #: remote.c:1725
   2893#: remote.c:1730
  26362894#, c-format
  26372895msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
  26382896msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
  26392897
  2640 #: remote.c:1736
   2898#: remote.c:1741
  26412899#, c-format
  26422900msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
  26432901msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
  26442902
  2645 #: remote.c:1749
   2903#: remote.c:1754
  26462904msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
  26472905msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
  26482906
  2649 #: remote.c:1771
   2907#: remote.c:1776
  26502908msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
  26512909msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
  26522910
  2653 #: remote.c:2073
   2911#: remote.c:2081
  26542912#, c-format
  26552913msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
  26562914msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
  26572915
  2658 #: remote.c:2077
   2916#: remote.c:2085
  26592917msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
  26602918msgstr "  (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
  26612919
  2662 #: remote.c:2080
   2920#: remote.c:2088
  26632921#, c-format
  26642922msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
  26652923msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
  26662924
  2667 #: remote.c:2084
   2925#: remote.c:2092
  26682926#, c-format
  26692927msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
   
  26722930msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
  26732931
  2674 #: remote.c:2090
   2932#: remote.c:2098
  26752933msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
  26762934msgstr "  (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
  26772935
  2678 #: remote.c:2093
   2936#: remote.c:2101
  26792937#, c-format
  26802938msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
  26812939msgid_plural ""
  26822940"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
  2683 msgstr[0] ""
  2684 "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
  2685 msgstr[1] ""
  2686 "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
  2687 
  2688 #: remote.c:2101
   2941msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
   2942msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
   2943
   2944#: remote.c:2109
  26892945msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
  26902946msgstr "  (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
  26912947
  2692 #: remote.c:2104
   2948#: remote.c:2112
  26932949#, c-format
  26942950msgid ""
   
  27052961"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
  27062962
  2707 #: remote.c:2114
   2963#: remote.c:2122
  27082964msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
  27092965msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
   
  27222978msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
  27232979
  2724 #: run-command.c:106
   2980#: run-command.c:125
  27252981msgid "open /dev/null failed"
  27262982msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
  27272983
  2728 #: run-command.c:108
   2984#: run-command.c:127
  27292985#, c-format
  27302986msgid "dup2(%d,%d) failed"
  27312987msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
  27322988
  2733 #: send-pack.c:297
   2989#: send-pack.c:150
   2990#, c-format
   2991msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
   2992msgstr ""
   2993"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
   2994
   2995#: send-pack.c:152
   2996#, c-format
   2997msgid "remote unpack failed: %s"
   2998msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
   2999
   3000#: send-pack.c:315
  27343001msgid "failed to sign the push certificate"
  27353002msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
  27363003
  2737 #: send-pack.c:410
   3004#: send-pack.c:428
  27383005msgid "the receiving end does not support --signed push"
  27393006msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
  27403007
  2741 #: send-pack.c:412
   3008#: send-pack.c:430
  27423009msgid ""
  27433010"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
   
  27473014"използва сертификат"
  27483015
  2749 #: send-pack.c:424
   3016#: send-pack.c:442
  27503017msgid "the receiving end does not support --atomic push"
  27513018msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
  27523019
  2753 #: send-pack.c:429
   3020#: send-pack.c:447
  27543021msgid "the receiving end does not support push options"
  27553022msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
  27563023
  2757 #: sequencer.c:171
   3024#: sequencer.c:215
  27583025msgid "revert"
  27593026msgstr "отмяна"
  27603027
  2761 #: sequencer.c:171
   3028#: sequencer.c:217
  27623029msgid "cherry-pick"
  27633030msgstr "отбиране"
  27643031
  2765 #: sequencer.c:228
   3032#: sequencer.c:219
   3033msgid "rebase -i"
   3034msgstr "rebase -i"
   3035
   3036#: sequencer.c:221
   3037#, c-format
   3038msgid "Unknown action: %d"
   3039msgstr "Неизвестно действие: %d"
   3040
   3041#: sequencer.c:278
  27663042msgid ""
  27673043"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  27713047"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
  27723048
  2773 #: sequencer.c:231
   3049#: sequencer.c:281
  27743050msgid ""
  27753051"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  27813057"подайте резултата с командата „git commit'“."
  27823058
  2783 #: sequencer.c:244 sequencer.c:1209
   3059#: sequencer.c:294 sequencer.c:1675
  27843060#, c-format
  27853061msgid "could not lock '%s'"
  27863062msgstr "„%s“ не може да се заключи"
  27873063
  2788 #: sequencer.c:247 sequencer.c:1125 sequencer.c:1214
   3064#: sequencer.c:297 sequencer.c:1553 sequencer.c:1680 sequencer.c:1694
  27893065#, c-format
  27903066msgid "could not write to '%s'"
  27913067msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  27923068
  2793 # FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
  2794 #: sequencer.c:251
   3069#: sequencer.c:301
  27953070#, c-format
  27963071msgid "could not write eol to '%s'"
  27973072msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
  27983073
  2799 #: sequencer.c:255 sequencer.c:1130 sequencer.c:1216
   3074#: sequencer.c:305 sequencer.c:1558 sequencer.c:1682
  28003075#, c-format
  28013076msgid "failed to finalize '%s'."
  28023077msgstr "„%s“ не може да се завърши."
  28033078
  2804 #: sequencer.c:279 builtin/am.c:259 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1032
   3079#: sequencer.c:329 sequencer.c:814 sequencer.c:1579 builtin/am.c:257
   3080#: builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1018
  28053081#, c-format
  28063082msgid "could not read '%s'"
  28073083msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  28083084
  2809 #: sequencer.c:305
   3085#: sequencer.c:355
  28103086#, c-format
  28113087msgid "your local changes would be overwritten by %s."
  28123088msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
  28133089
  2814 #: sequencer.c:309
   3090#: sequencer.c:359
  28153091msgid "commit your changes or stash them to proceed."
  28163092msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
  28173093
  2818 #: sequencer.c:324
   3094#: sequencer.c:388
  28193095#, c-format
  28203096msgid "%s: fast-forward"
  2821 msgstr "%s: тривиално сливане"
  2822 
  2823 #. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
  2824 #: sequencer.c:399
   3097msgstr "%s: превъртане"
   3098
   3099#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
   3100#. * "rebase -i".
   3101#.
   3102#: sequencer.c:470
  28253103#, c-format
  28263104msgid "%s: Unable to write new index file"
  28273105msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
  28283106
  2829 #: sequencer.c:418
   3107#: sequencer.c:489
  28303108msgid "could not resolve HEAD commit\n"
  28313109msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
  28323110
  2833 #: sequencer.c:438
   3111#: sequencer.c:509
  28343112msgid "unable to update cache tree\n"
  28353113msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
  28363114
  2837 #: sequencer.c:483
   3115#: sequencer.c:592
  28383116#, c-format
  28393117msgid ""
   
  28543132"Ако искате да ги слеете с предишното подаване, изпълнете:\n"
  28553133"\n"
  2856 "        git commit --amend %s\n"
   3134"    git commit --amend %s\n"
  28573135"\n"
  28583136"Ако искате да създадете ново подаване, изпълнете:\n"
  28593137"\n"
  2860 "        git commit %s\n"
   3138"    git commit %s\n"
  28613139"\n"
  28623140"И в двата случая продължавате след това с командата:\n"
  28633141"\n"
  2864 "        git rebase --continue\n"
  2865 
  2866 #: sequencer.c:567
   3142"    git rebase --continue\n"
   3143
   3144#: sequencer.c:694
  28673145#, c-format
  28683146msgid "could not parse commit %s\n"
  28693147msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
  28703148
  2871 #: sequencer.c:572
   3149#: sequencer.c:699
  28723150#, c-format
  28733151msgid "could not parse parent commit %s\n"
  28743152msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
  28753153
  2876 #: sequencer.c:656
   3154#: sequencer.c:821
   3155#, c-format
   3156msgid ""
   3157"unexpected 1st line of squash message:\n"
   3158"\n"
   3159"\t%.*s"
   3160msgstr ""
   3161"неочакван първи ред на съобщението при смачкване:\n"
   3162"\n"
   3163"    %.*s"
   3164
   3165#: sequencer.c:827
   3166#, c-format
   3167msgid ""
   3168"invalid 1st line of squash message:\n"
   3169"\n"
   3170"\t%.*s"
   3171msgstr ""
   3172"неправилен първи ред на съобщението при смачкване:\n"
   3173"\n"
   3174"    %.*s"
   3175
   3176#: sequencer.c:833 sequencer.c:858
   3177#, c-format
   3178msgid "This is a combination of %d commits."
   3179msgstr "Това е обединение от %d подавания"
   3180
   3181#: sequencer.c:842
   3182msgid "need a HEAD to fixup"
   3183msgstr "За смачкване ви трябва указател „HEAD“"
   3184
   3185#: sequencer.c:844
   3186msgid "could not read HEAD"
   3187msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
   3188
   3189#: sequencer.c:846
   3190msgid "could not read HEAD's commit message"
   3191msgstr ""
   3192"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
   3193
   3194#: sequencer.c:852
   3195#, c-format
   3196msgid "cannot write '%s'"
   3197msgstr "„%s“ не може да се запази"
   3198
   3199#: sequencer.c:861 git-rebase--interactive.sh:445
   3200msgid "This is the 1st commit message:"
   3201msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
   3202
   3203#: sequencer.c:869
   3204#, c-format
   3205msgid "could not read commit message of %s"
   3206msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
   3207
   3208#: sequencer.c:876
   3209#, c-format
   3210msgid "This is the commit message #%d:"
   3211msgstr "Това е съобщение при подаване №${%d}:"
   3212
   3213#: sequencer.c:881
   3214#, c-format
   3215msgid "The commit message #%d will be skipped:"
   3216msgstr "Съобщение при подаване №${%d} ще бъде прескочено:"
   3217
   3218#: sequencer.c:886
   3219#, c-format
   3220msgid "unknown command: %d"
   3221msgstr "непозната команда: %d"
   3222
   3223#: sequencer.c:952
  28773224msgid "your index file is unmerged."
  28783225msgstr "индексът не е слят."
  28793226
  2880 #: sequencer.c:675
   3227#: sequencer.c:970
  28813228#, c-format
  28823229msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
  28833230msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
  28843231
  2885 #: sequencer.c:683
   3232#: sequencer.c:978
  28863233#, c-format
  28873234msgid "commit %s does not have parent %d"
  28883235msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
  28893236
  2890 #: sequencer.c:687
   3237#: sequencer.c:982
  28913238#, c-format
  28923239msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
  28933240msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
  28943241
   3242#: sequencer.c:988
   3243#, c-format
   3244msgid "cannot get commit message for %s"
   3245msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
   3246
  28953247#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
  28963248#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
  2897 #: sequencer.c:700
   3249#: sequencer.c:1009
  28983250#, c-format
  28993251msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
  29003252msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
  29013253
  2902 #: sequencer.c:705
  2903 #, c-format
  2904 msgid "cannot get commit message for %s"
  2905 msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
  2906 
  2907 #: sequencer.c:797
   3254#: sequencer.c:1071 sequencer.c:1820
   3255#, c-format
   3256msgid "could not rename '%s' to '%s'"
   3257msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
   3258
   3259#: sequencer.c:1122
  29083260#, c-format
  29093261msgid "could not revert %s... %s"
  29103262msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
  29113263
  2912 #: sequencer.c:798
   3264#: sequencer.c:1123
  29133265#, c-format
  29143266msgid "could not apply %s... %s"
  29153267msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
  29163268
  2917 #: sequencer.c:833
   3269#: sequencer.c:1165
  29183270msgid "empty commit set passed"
  29193271msgstr "зададено е празно множество от подавания"
  29203272
  2921 #: sequencer.c:843
   3273#: sequencer.c:1175
  29223274#, c-format
  29233275msgid "git %s: failed to read the index"
  29243276msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
  29253277
  2926 #: sequencer.c:850
   3278#: sequencer.c:1182
  29273279#, c-format
  29283280msgid "git %s: failed to refresh the index"
  29293281msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
  29303282
  2931 #: sequencer.c:944
   3283#: sequencer.c:1302
  29323284#, c-format
  29333285msgid "invalid line %d: %.*s"
  29343286msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
  29353287
  2936 #: sequencer.c:950
   3288#: sequencer.c:1310
   3289#, c-format
   3290msgid "cannot '%s' without a previous commit"
   3291msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
   3292
   3293#: sequencer.c:1342
   3294#, c-format
   3295msgid "could not read '%s'."
   3296msgstr "от „%s“ не може да се чете."
   3297
   3298#: sequencer.c:1349
   3299msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
   3300msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
   3301
   3302#: sequencer.c:1351
   3303#, c-format
   3304msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
   3305msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
   3306
   3307#: sequencer.c:1356
  29373308msgid "no commits parsed."
  29383309msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
  29393310
  2940 #: sequencer.c:966
  2941 #, c-format
  2942 msgid "could not read '%s'."
  2943 msgstr "от „%s“ не може да се чете."
  2944 
  2945 #: sequencer.c:972
  2946 #, c-format
  2947 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
  2948 msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
  2949 
  2950 #: sequencer.c:983
   3311#: sequencer.c:1367
  29513312msgid "cannot cherry-pick during a revert."
  29523313msgstr ""
  29533314"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
  29543315
  2955 #: sequencer.c:985
   3316#: sequencer.c:1369
  29563317msgid "cannot revert during a cherry-pick."
  29573318msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
  29583319
  2959 #: sequencer.c:1028
   3320#: sequencer.c:1432
  29603321#, c-format
  29613322msgid "invalid key: %s"
  29623323msgstr "неправилен ключ: „%s“"
  29633324
  2964 #: sequencer.c:1031
   3325#: sequencer.c:1435
  29653326#, c-format
  29663327msgid "invalid value for %s: %s"
  29673328msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
  29683329
  2969 #: sequencer.c:1063
   3330#: sequencer.c:1492
  29703331#, c-format
  29713332msgid "malformed options sheet: '%s'"
  29723333msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
  29733334
  2974 #: sequencer.c:1101
   3335#: sequencer.c:1530
  29753336msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
  29763337msgstr ""
  29773338"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  29783339
  2979 #: sequencer.c:1102
   3340#: sequencer.c:1531
  29803341msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
  29813342msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
  29823343
  2983 #: sequencer.c:1106
   3344#: sequencer.c:1534
  29843345#, c-format
  29853346msgid "could not create sequencer directory '%s'"
  29863347msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
  29873348
  2988 #: sequencer.c:1120
   3349#: sequencer.c:1548
  29893350msgid "could not lock HEAD"
  29903351msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
  29913352
  2992 #: sequencer.c:1151 sequencer.c:1289
   3353#: sequencer.c:1604 sequencer.c:2159
  29933354msgid "no cherry-pick or revert in progress"
  29943355msgstr ""
  29953356"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  29963357
  2997 #: sequencer.c:1153
   3358#: sequencer.c:1606
  29983359msgid "cannot resolve HEAD"
  29993360msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
  30003361
  3001 #: sequencer.c:1155 sequencer.c:1189
   3362#: sequencer.c:1608 sequencer.c:1642
  30023363msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
  30033364msgstr ""
   
  30053366"предстои да бъде създаден"
  30063367
  3007 #: sequencer.c:1175 builtin/grep.c:578
   3368#: sequencer.c:1628 builtin/grep.c:910
  30083369#, c-format
  30093370msgid "cannot open '%s'"
  30103371msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  30113372
  3012 #: sequencer.c:1177
   3373#: sequencer.c:1630
  30133374#, c-format
  30143375msgid "cannot read '%s': %s"
  30153376msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
  30163377
  3017 #: sequencer.c:1178
   3378#: sequencer.c:1631
  30183379msgid "unexpected end of file"
  30193380msgstr "неочакван край на файл"
  30203381
  3021 #: sequencer.c:1184
   3382#: sequencer.c:1637
  30223383#, c-format
  30233384msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
   
  30263387"повреден"
  30273388
  3028 #: sequencer.c:1354
   3389#: sequencer.c:1648
   3390msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
   3391msgstr ""
   3392"Изглежда указателят „HEAD“ е променен.  Проверете към какво сочи.\n"
   3393"Не се правят промени."
   3394
   3395#: sequencer.c:1785 sequencer.c:2058
   3396msgid "cannot read HEAD"
   3397msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
   3398
   3399#: sequencer.c:1825 builtin/difftool.c:616
   3400#, c-format
   3401msgid "could not copy '%s' to '%s'"
   3402msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
   3403
   3404#: sequencer.c:1841
   3405msgid "could not read index"
   3406msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
   3407
   3408#: sequencer.c:1846
   3409#, c-format
   3410msgid ""
   3411"execution failed: %s\n"
   3412"%sYou can fix the problem, and then run\n"
   3413"\n"
   3414"  git rebase --continue\n"
   3415"\n"
   3416msgstr ""
   3417"неуспешно изпълнение: %s\n"
   3418"%sМоже да коригирате проблема, след което изпълнете:\n"
   3419"\n"
   3420"    git rebase --continue\n"
   3421"\n"
   3422
   3423#: sequencer.c:1852
   3424msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
   3425msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
   3426
   3427#: sequencer.c:1858
   3428#, c-format
   3429msgid ""
   3430"execution succeeded: %s\n"
   3431"but left changes to the index and/or the working tree\n"
   3432"Commit or stash your changes, and then run\n"
   3433"\n"
   3434"  git rebase --continue\n"
   3435"\n"
   3436msgstr ""
   3437"Успешно изпълнение: %s\n"
   3438"Остават още промени в индекса или работното дърво.\n"
   3439"Трябва да ги подадете или скатаете и след това изпълнете:\n"
   3440"\n"
   3441"    git rebase --continue\n"
   3442"\n"
   3443
   3444#: sequencer.c:1913 git-rebase.sh:169
   3445#, c-format
   3446msgid "Applied autostash."
   3447msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
   3448
   3449#: sequencer.c:1925
   3450#, c-format
   3451msgid "cannot store %s"
   3452msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
   3453
   3454#: sequencer.c:1927 git-rebase.sh:173
   3455#, c-format
   3456msgid ""
   3457"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
   3458"Your changes are safe in the stash.\n"
   3459"You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
   3460msgstr ""
   3461"Прилагането на автоматично скатаното доведе до конфликти.  Промените ви са\n"
   3462"надеждно скатани.  Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
   3463"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
   3464
   3465#: sequencer.c:2009
   3466#, c-format
   3467msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
   3468msgstr "Спиране при „%s“…  %.*s\n"
   3469
   3470#: sequencer.c:2036
   3471#, c-format
   3472msgid "unknown command %d"
   3473msgstr "непозната команда %d"
   3474
   3475#: sequencer.c:2066
   3476msgid "could not read orig-head"
   3477msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
   3478
   3479#: sequencer.c:2070
   3480msgid "could not read 'onto'"
   3481msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
   3482
   3483#: sequencer.c:2077
   3484#, c-format
   3485msgid "could not update %s"
   3486msgstr "„%s“ не може да се обнови"
   3487
   3488#: sequencer.c:2084
   3489#, c-format
   3490msgid "could not update HEAD to %s"
   3491msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
   3492
   3493#: sequencer.c:2168
   3494msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
   3495msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
   3496
   3497#: sequencer.c:2173
   3498msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
   3499msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
   3500
   3501#: sequencer.c:2182
   3502msgid "cannot amend non-existing commit"
   3503msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
   3504
   3505#: sequencer.c:2184
   3506#, c-format
   3507msgid "invalid file: '%s'"
   3508msgstr "неправилен файл: „%s“"
   3509
   3510#: sequencer.c:2186
   3511#, c-format
   3512msgid "invalid contents: '%s'"
   3513msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
   3514
   3515#: sequencer.c:2189
   3516msgid ""
   3517"\n"
   3518"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
   3519"first and then run 'git rebase --continue' again."
   3520msgstr ""
   3521"\n"
   3522"В работното дърво има неподадени промени.  Първо ги подайте, а след това\n"
   3523"отново изпълнете „git rebase --continue“."
   3524
   3525#: sequencer.c:2199
   3526msgid "could not commit staged changes."
   3527msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
   3528
   3529#: sequencer.c:2279
  30293530#, c-format
  30303531msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
  30313532msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
  30323533
  3033 #: sequencer.c:1358
   3534#: sequencer.c:2283
  30343535#, c-format
  30353536msgid "%s: bad revision"
  30363537msgstr "%s: неправилна версия"
  30373538
  3038 #: sequencer.c:1391
   3539#: sequencer.c:2316
  30393540msgid "can't revert as initial commit"
  30403541msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
  30413542
  3042 #: setup.c:160
   3543#: setup.c:165
  30433544#, c-format
  30443545msgid ""
   
  30493550"За да указвате пътища, които локално не съществуват, използвайте:\n"
  30503551"\n"
  3051 "        git КОМАНДА -- ПЪТ…"
  3052 
  3053 #: setup.c:173
   3552"    git КОМАНДА -- ПЪТ…"
   3553
   3554#: setup.c:178
  30543555#, c-format
  30553556msgid ""
   
  30623563"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
  30633564"\n"
  3064 "        git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
  3065 
  3066 #: setup.c:223
   3565"    git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
   3566
   3567#: setup.c:228
  30673568#, c-format
  30683569msgid ""
   
  30743575"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
  30753576"\n"
  3076 "        git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
  3077 
  3078 #: setup.c:468
   3577"    git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
   3578
   3579#: setup.c:475
  30793580#, c-format
  30803581msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
  30813582msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
  30823583
  3083 #: setup.c:476
   3584#: setup.c:483
  30843585msgid "unknown repository extensions found:"
  30853586msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
  30863587
  3087 #: setup.c:762
   3588#: setup.c:776
  30883589#, c-format
  30893590msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
   
  30923593"git: %s"
  30933594
  3094 #: setup.c:764 setup.c:915 builtin/index-pack.c:1641
   3595#: setup.c:778 builtin/index-pack.c:1646
  30953596msgid "Cannot come back to cwd"
  30963597msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
  30973598
  3098 #: setup.c:845
   3599#: setup.c:1010
  30993600msgid "Unable to read current working directory"
  31003601msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
  31013602
  3102 #: setup.c:920
   3603#: setup.c:1022 setup.c:1028
   3604#, c-format
   3605msgid "Cannot change to '%s'"
   3606msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
   3607
   3608#: setup.c:1041
  31033609#, c-format
  31043610msgid ""
   
  31113617"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
  31123618
  3113 #: setup.c:927
  3114 #, c-format
  3115 msgid "Cannot change to '%s/..'"
  3116 msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
  3117 
  3118 #: setup.c:989
   3619#: setup.c:1106
  31193620#, c-format
  31203621msgid ""
   
  31263627"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
  31273628
  3128 #: sha1_file.c:473
   3629#: sha1_file.c:559
  31293630#, c-format
  31303631msgid "path '%s' does not exist"
  31313632msgstr "пътят „%s“ не съществува."
  31323633
  3133 #: sha1_file.c:499
   3634#: sha1_file.c:585
  31343635#, c-format
  31353636msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
  31363637msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
  31373638
  3138 #: sha1_file.c:505
   3639#: sha1_file.c:591
  31393640#, c-format
  31403641msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
  31413642msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
  31423643
  3143 #: sha1_file.c:511
   3644#: sha1_file.c:597
  31443645#, c-format
  31453646msgid "reference repository '%s' is shallow"
  31463647msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
  31473648
  3148 #: sha1_file.c:519
   3649#: sha1_file.c:605
  31493650#, c-format
  31503651msgid "reference repository '%s' is grafted"
  31513652msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
  31523653
  3153 #: sha1_file.c:1159
   3654#: sha1_file.c:1245
  31543655msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
  31553656msgstr ""
  31563657"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
  31573658
  3158 #: sha1_file.c:2592
   3659#: sha1_file.c:2721
  31593660#, c-format
  31603661msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
   
  31633664"индексът да е повреден)"
  31643665
  3165 #: sha1_file.c:2596
   3666#: sha1_file.c:2725
  31663667#, c-format
  31673668msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
   
  31703671"да е отрязан)"
  31713672
  3172 #: sha1_name.c:407
   3673#: sha1_name.c:409
  31733674#, c-format
  31743675msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
  31753676msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
  31763677
  3177 #: sha1_name.c:418
   3678#: sha1_name.c:420
  31783679msgid "The candidates are:"
  31793680msgstr "Възможностите са:"
  31803681
  3181 #: sha1_name.c:578
   3682#: sha1_name.c:580
  31823683msgid ""
  31833684"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
   
  32033704"„git config advice.objectNameWarning false“"
  32043705
  3205 #: submodule.c:64 submodule.c:98
   3706#: submodule.c:67 submodule.c:101
  32063707msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
  32073708msgstr ""
   
  32093710"коригирайте конфликтите"
  32103711
  3211 #: submodule.c:68 submodule.c:102
   3712#: submodule.c:71 submodule.c:105
  32123713#, c-format
  32133714msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
  32143715msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
  32153716
  3216 #: submodule.c:76
   3717#: submodule.c:79
  32173718#, c-format
  32183719msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
  32193720msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
  32203721
  3221 #: submodule.c:109
   3722#: submodule.c:112
  32223723#, c-format
  32233724msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
  32243725msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
  32253726
  3226 #: submodule.c:120
   3727#: submodule.c:123
  32273728msgid "staging updated .gitmodules failed"
  32283729msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
  32293730
  3230 #: submodule.c:158
   3731#: submodule.c:161
  32313732msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
  32323733msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
  32333734
  3234 #: submodule-config.c:358
   3735#: submodule.c:1194
   3736#, c-format
   3737msgid "'%s' not recognized as a git repository"
   3738msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
   3739
   3740#: submodule.c:1332
   3741#, c-format
   3742msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
   3743msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
   3744
   3745#: submodule.c:1345
   3746#, c-format
   3747msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
   3748msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
   3749
   3750#: submodule.c:1421
   3751#, c-format
   3752msgid "submodule '%s' has dirty index"
   3753msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
   3754
   3755#: submodule.c:1678
   3756#, c-format
   3757msgid ""
   3758"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
   3759msgstr ""
   3760"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
   3761"работно дърво"
   3762
   3763#: submodule.c:1690 submodule.c:1746
   3764#, c-format
   3765msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
   3766msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
   3767
   3768#: submodule.c:1694 builtin/submodule--helper.c:678
   3769#: builtin/submodule--helper.c:688
   3770#, c-format
   3771msgid "could not create directory '%s'"
   3772msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
   3773
   3774#: submodule.c:1697
   3775#, c-format
   3776msgid ""
   3777"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
   3778"'%s' to\n"
   3779"'%s'\n"
   3780msgstr ""
   3781"Мигриране на директорията на git — „%s%s“ от:\n"
   3782"„%s“ към\n"
   3783"„%s“\n"
   3784
   3785#: submodule.c:1781
   3786#, c-format
   3787msgid "could not recurse into submodule '%s'"
   3788msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
   3789
   3790#: submodule.c:1825
   3791msgid "could not start ls-files in .."
   3792msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
   3793
   3794#: submodule.c:1845
   3795msgid "BUG: returned path string doesn't match cwd?"
   3796msgstr "ГРЕШКА: полученият низ за пътя не съвпада с върнатото от „cwd“"
   3797
   3798#: submodule.c:1864
   3799#, c-format
   3800msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
   3801msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
   3802
   3803#: submodule-config.c:380
  32353804#, c-format
  32363805msgid "invalid value for %s"
  32373806msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
  32383807
  3239 #: trailer.c:238
   3808#: trailer.c:240
  32403809#, c-format
  32413810msgid "running trailer command '%s' failed"
  32423811msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
  32433812
  3244 #: trailer.c:471 trailer.c:475 trailer.c:479 trailer.c:533 trailer.c:537
  3245 #: trailer.c:541
   3813#: trailer.c:473 trailer.c:477 trailer.c:481 trailer.c:535 trailer.c:539
   3814#: trailer.c:543
  32463815#, c-format
  32473816msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
  3248 msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
  3249 
  3250 #: trailer.c:523 trailer.c:528 builtin/remote.c:289
   3817msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
   3818
   3819#: trailer.c:525 trailer.c:530 builtin/remote.c:289
  32513820#, c-format
  32523821msgid "more than one %s"
  32533822msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
  32543823
  3255 #: trailer.c:672
   3824#: trailer.c:702
  32563825#, c-format
  32573826msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
  32583827msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
  32593828
  3260 #: trailer.c:695
   3829#: trailer.c:722
  32613830#, c-format
  32623831msgid "could not read input file '%s'"
  32633832msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
  32643833
  3265 #: trailer.c:698
   3834#: trailer.c:725
  32663835msgid "could not read from stdin"
  32673836msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
  32683837
  3269 #: trailer.c:929 builtin/am.c:44
   3838#: trailer.c:949 builtin/am.c:44
  32703839#, c-format
  32713840msgid "could not stat %s"
  32723841msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
  32733842
  3274 #: trailer.c:931
   3843#: trailer.c:951
  32753844#, c-format
  32763845msgid "file %s is not a regular file"
  32773846msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
  32783847
  3279 #: trailer.c:933
   3848#: trailer.c:953
  32803849#, c-format
  32813850msgid "file %s is not writable by user"
  32823851msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
  32833852
  3284 #: trailer.c:945
   3853#: trailer.c:965
  32853854msgid "could not open temporary file"
  32863855msgstr "временният файл не може да се отвори"
  32873856
  3288 #: trailer.c:983
   3857#: trailer.c:1001
  32893858#, c-format
  32903859msgid "could not rename temporary file to %s"
   
  33013870msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
  33023871
  3303 #: transport.c:817
   3872#: transport.c:889
  33043873#, c-format
  33053874msgid ""
   
  33103879"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
  33113880
  3312 #: transport.c:821
   3881#: transport.c:893
  33133882#, c-format
  33143883msgid ""
   
  33283897"Пробвайте да ги изтласкате чрез командата:\n"
  33293898"\n"
  3330 "        git push --recurse-submodules=on-demand\n"
   3899"    git push --recurse-submodules=on-demand\n"
  33313900"\n"
  33323901"или отидете в съответната директория и изпълнете:\n"
  33333902"\n"
  3334 "        git push\n"
  3335 "\n"
  3336 
  3337 #: transport.c:829
   3903"    git push\n"
   3904"\n"
   3905
   3906#: transport.c:901
  33383907msgid "Aborting."
  33393908msgstr "Преустановяване на действието."
  33403909
  3341 #: transport-helper.c:1075
   3910#: transport-helper.c:1080
  33423911#, c-format
  33433912msgid "Could not read ref %s"
   
  33603929msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
  33613930
  3362 #: unpack-trees.c:64
   3931#: unpack-trees.c:104
  33633932#, c-format
  33643933msgid ""
   
  33693938"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
  33703939
  3371 #: unpack-trees.c:66
   3940#: unpack-trees.c:106
  33723941#, c-format
  33733942msgid ""
   
  33783947"%%s"
  33793948
  3380 #: unpack-trees.c:69
   3949#: unpack-trees.c:109
  33813950#, c-format
  33823951msgid ""
   
  33873956"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
  33883957
  3389 #: unpack-trees.c:71
   3958#: unpack-trees.c:111
  33903959#, c-format
  33913960msgid ""
   
  33963965"%%s"
  33973966
  3398 #: unpack-trees.c:74
   3967#: unpack-trees.c:114
  33993968#, c-format
  34003969msgid ""
   
  34053974"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
  34063975
  3407 #: unpack-trees.c:76
   3976#: unpack-trees.c:116
  34083977#, c-format
  34093978msgid ""
   
  34143983"%%s"
  34153984
  3416 #: unpack-trees.c:81
  3417 #, c-format
  3418 msgid ""
  3419 "Updating the following directories would lose untracked files in it:\n"
   3985#: unpack-trees.c:121
   3986#, c-format
   3987msgid ""
   3988"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
  34203989"%s"
  34213990msgstr ""
  3422 "Обновяването на тези директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
   3991"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
  34233992"%s"
  34243993
  3425 #: unpack-trees.c:85
   3994#: unpack-trees.c:125
  34263995#, c-format
  34273996msgid ""
   
  34324001"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
  34334002
  3434 #: unpack-trees.c:87
   4003#: unpack-trees.c:127
  34354004#, c-format
  34364005msgid ""
   
  34414010"%%s"
  34424011
  3443 #: unpack-trees.c:90
   4012#: unpack-trees.c:130
  34444013#, c-format
  34454014msgid ""
   
  34504019"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
  34514020
  3452 #: unpack-trees.c:92
   4021#: unpack-trees.c:132
  34534022#, c-format
  34544023msgid ""
   
  34594028"%%s"
  34604029
  3461 #: unpack-trees.c:95
   4030#: unpack-trees.c:135
  34624031#, c-format
  34634032msgid ""
   
  34684037"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
  34694038
  3470 #: unpack-trees.c:97
   4039#: unpack-trees.c:137
  34714040#, c-format
  34724041msgid ""
   
  34774046"%%s"
  34784047
  3479 #: unpack-trees.c:102
   4048#: unpack-trees.c:142
  34804049#, c-format
  34814050msgid ""
   
  34874056"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
  34884057
  3489 #: unpack-trees.c:104
   4058#: unpack-trees.c:144
  34904059#, c-format
  34914060msgid ""
   
  34974066"%%s"
  34984067
  3499 #: unpack-trees.c:107
   4068#: unpack-trees.c:147
  35004069#, c-format
  35014070msgid ""
   
  35064075"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
  35074076
  3508 #: unpack-trees.c:109
   4077#: unpack-trees.c:149
  35094078#, c-format
  35104079msgid ""
   
  35154084"%%s"
  35164085
  3517 #: unpack-trees.c:112
   4086#: unpack-trees.c:152
  35184087#, c-format
  35194088msgid ""
   
  35244093"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
  35254094
  3526 #: unpack-trees.c:114
   4095#: unpack-trees.c:154
  35274096#, c-format
  35284097msgid ""
   
  35334102"%%s"
  35344103
  3535 #: unpack-trees.c:121
   4104#: unpack-trees.c:161
  35364105#, c-format
  35374106msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'.  Cannot bind."
  35384107msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“.  Не може да се присвои."
  35394108
  3540 #: unpack-trees.c:124
   4109#: unpack-trees.c:164
  35414110#, c-format
  35424111msgid ""
   
  35484117"%s"
  35494118
  3550 #: unpack-trees.c:126
   4119#: unpack-trees.c:166
  35514120#, c-format
  35524121msgid ""
   
  35594128"%s"
  35604129
  3561 #: unpack-trees.c:128
   4130#: unpack-trees.c:168
  35624131#, c-format
  35634132msgid ""
   
  35704139"%s"
  35714140
  3572 #: unpack-trees.c:205
   4141#: unpack-trees.c:170
   4142#, c-format
   4143msgid ""
   4144"Cannot update submodule:\n"
   4145"%s"
   4146msgstr ""
   4147"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
   4148"„%s“"
   4149
   4150#: unpack-trees.c:247
  35734151#, c-format
  35744152msgid "Aborting\n"
  35754153msgstr "Преустановяване на действието\n"
  35764154
  3577 #: unpack-trees.c:237
   4155#: unpack-trees.c:272
   4156#, c-format
   4157msgid "submodule update strategy not supported for submodule '%s'"
   4158msgstr "подмодулът „%s“ не поддържа стратегията за обновяване като подмодул"
   4159
   4160#: unpack-trees.c:340
  35784161msgid "Checking out files"
  35794162msgstr "Изтегляне на файлове"
  35804163
  3581 #: urlmatch.c:120
   4164#: urlmatch.c:163
  35824165msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
  35834166msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
  35844167
  3585 #: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
   4168#: urlmatch.c:187 urlmatch.c:346 urlmatch.c:405
  35864169#, c-format
  35874170msgid "invalid %XX escape sequence"
  35884171msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
  35894172
  3590 #: urlmatch.c:172
   4173#: urlmatch.c:215
  35914174msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
  35924175msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
  35934176
  3594 #: urlmatch.c:189
   4177#: urlmatch.c:232
  35954178msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
  35964179msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
  35974180
  3598 #: urlmatch.c:199
   4181#: urlmatch.c:247
  35994182msgid "invalid characters in host name"
  36004183msgstr "неправилни знаци в името на машина"
  36014184
  3602 #: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
   4185#: urlmatch.c:292 urlmatch.c:303
  36034186msgid "invalid port number"
  36044187msgstr "неправилен номер на порт"
  36054188
  3606 #: urlmatch.c:322
   4189#: urlmatch.c:371
  36074190msgid "invalid '..' path segment"
  36084191msgstr "неправилна част от пътя „..“"
  36094192
  3610 #: worktree.c:282
   4193#: worktree.c:285
  36114194#, c-format
  36124195msgid "failed to read '%s'"
   
  36234206msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  36244207
  3625 #: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:320 builtin/am.c:759
  3626 #: builtin/am.c:847 builtin/commit.c:1705 builtin/merge.c:1029
   4208#: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:318 builtin/am.c:757
   4209#: builtin/am.c:849 builtin/commit.c:1700 builtin/merge.c:1015
  36274210#: builtin/pull.c:341
  36284211#, c-format
   
  36304213msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
  36314214
  3632 #: wrapper.c:605 wrapper.c:626
   4215#: wrapper.c:581 wrapper.c:602
  36334216#, c-format
  36344217msgid "unable to access '%s'"
  36354218msgstr "няма достъп до „%s“"
  36364219
  3637 #: wrapper.c:634
   4220#: wrapper.c:610
  36384221msgid "unable to get current working directory"
  36394222msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
  36404223
  3641 # FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
  3642 #: wrapper.c:658
   4224#: wrapper.c:634
  36434225#, c-format
  36444226msgid "could not write to %s"
  36454227msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
  36464228
  3647 #: wrapper.c:660
   4229#: wrapper.c:636
  36484230#, c-format
  36494231msgid "could not close %s"
   
  36804262"  (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
  36814263
  3682 #: wt-status.c:199 wt-status.c:945
   4264#: wt-status.c:199 wt-status.c:958
  36834265msgid "Changes to be committed:"
  36844266msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
  36854267
  3686 #: wt-status.c:217 wt-status.c:954
   4268#: wt-status.c:217 wt-status.c:967
  36874269msgid "Changes not staged for commit:"
  36884270msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
   
  37894371msgstr "неследено съдържание, "
  37904372
  3791 #: wt-status.c:818
   4373#: wt-status.c:831
  37924374msgid "Submodules changed but not updated:"
  37934375msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
  37944376
  3795 #: wt-status.c:820
   4377#: wt-status.c:833
  37964378msgid "Submodule changes to be committed:"
  37974379msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
  37984380
  3799 #: wt-status.c:901
   4381#: wt-status.c:914
  38004382msgid ""
  38014383"Do not touch the line above.\n"
   
  38054387"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
  38064388
  3807 #: wt-status.c:1013
   4389#: wt-status.c:1026
  38084390msgid "You have unmerged paths."
  38094391msgstr "Някои пътища не са слети."
  38104392
  3811 #: wt-status.c:1016
   4393#: wt-status.c:1029
  38124394msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
  38134395msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
  38144396
  3815 #: wt-status.c:1018
   4397#: wt-status.c:1031
  38164398msgid "  (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
  38174399msgstr "  (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
  38184400
  3819 #: wt-status.c:1023
   4401#: wt-status.c:1036
  38204402msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
  38214403msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
  38224404
  3823 #: wt-status.c:1026
   4405#: wt-status.c:1039
  38244406msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
  38254407msgstr "  (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
  38264408
  3827 #: wt-status.c:1036
   4409#: wt-status.c:1049
  38284410msgid "You are in the middle of an am session."
  38294411msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
  38304412
  3831 #: wt-status.c:1039
   4413#: wt-status.c:1052
  38324414msgid "The current patch is empty."
  38334415msgstr "Текущата кръпка е празна."
  38344416
  3835 #: wt-status.c:1043
   4417#: wt-status.c:1056
  38364418msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
  38374419msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
  38384420
  3839 #: wt-status.c:1045
   4421#: wt-status.c:1058
  38404422msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
  38414423msgstr "  (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  38424424
  3843 #: wt-status.c:1047
   4425#: wt-status.c:1060
  38444426msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
  38454427msgstr ""
  38464428"  (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  38474429
  3848 #: wt-status.c:1172
   4430#: wt-status.c:1189
   4431msgid "git-rebase-todo is missing."
   4432msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
   4433
   4434#: wt-status.c:1191
  38494435msgid "No commands done."
  38504436msgstr "Не са изпълнени команди."
  38514437
  3852 #: wt-status.c:1175
   4438#: wt-status.c:1194
  38534439#, c-format
  38544440msgid "Last command done (%d command done):"
   
  38574443msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
  38584444
  3859 #: wt-status.c:1186
   4445#: wt-status.c:1205
  38604446#, c-format
  38614447msgid "  (see more in file %s)"
  38624448msgstr "  повече информация има във файла „%s“)"
  38634449
  3864 #: wt-status.c:1191
   4450#: wt-status.c:1210
  38654451msgid "No commands remaining."
  38664452msgstr "Не остават повече команди."
  38674453
  3868 #: wt-status.c:1194
   4454#: wt-status.c:1213
  38694455#, c-format
  38704456msgid "Next command to do (%d remaining command):"
   
  38734459msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
  38744460
  3875 #: wt-status.c:1202
   4461#: wt-status.c:1221
  38764462msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
  38774463msgstr ""
  38784464"  (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
  38794465
  3880 #: wt-status.c:1215
   4466#: wt-status.c:1234
  38814467#, c-format
  38824468msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
  38834469msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  38844470
  3885 #: wt-status.c:1220
   4471#: wt-status.c:1239
  38864472msgid "You are currently rebasing."
  38874473msgstr "В момента пребазирате."
  38884474
  3889 #: wt-status.c:1234
   4475#: wt-status.c:1253
  38904476msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
  38914477msgstr "  (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
  38924478
  3893 #: wt-status.c:1236
   4479#: wt-status.c:1255
  38944480msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
  38954481msgstr "  (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  38964482
  3897 #: wt-status.c:1238
   4483#: wt-status.c:1257
  38984484msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
  38994485msgstr ""
  39004486"  (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  39014487
  3902 #: wt-status.c:1244
   4488#: wt-status.c:1263
  39034489msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
  39044490msgstr "  (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
  39054491
  3906 #: wt-status.c:1248
   4492#: wt-status.c:1267
  39074493#, c-format
  39084494msgid ""
   
  39104496msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  39114497
  3912 #: wt-status.c:1253
   4498#: wt-status.c:1272
  39134499msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
  39144500msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
  39154501
  3916 #: wt-status.c:1256
   4502#: wt-status.c:1275
  39174503msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
  39184504msgstr ""
   
  39204506"continue“)"
  39214507
  3922 #: wt-status.c:1260
   4508#: wt-status.c:1279
  39234509#, c-format
  39244510msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
   
  39264512"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  39274513
  3928 #: wt-status.c:1265
   4514#: wt-status.c:1284
  39294515msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
  39304516msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
  39314517
  3932 #: wt-status.c:1268
   4518#: wt-status.c:1287
  39334519msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
  39344520msgstr ""
  39354521"  (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
  39364522
  3937 #: wt-status.c:1270
   4523#: wt-status.c:1289
  39384524msgid ""
  39394525"  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
   
  39414527"  (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
  39424528
  3943 #: wt-status.c:1280
   4529#: wt-status.c:1299
  39444530#, c-format
  39454531msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
  39464532msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
  39474533
  3948 #: wt-status.c:1285
   4534#: wt-status.c:1304
  39494535msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
  39504536msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  39514537
  3952 #: wt-status.c:1288
   4538#: wt-status.c:1307
  39534539msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
  39544540msgstr ""
  39554541"  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  39564542
  3957 #: wt-status.c:1290
   4543#: wt-status.c:1309
  39584544msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
  39594545msgstr ""
   
  39614547"отбиране)"
  39624548
  3963 #: wt-status.c:1299
   4549#: wt-status.c:1318
  39644550#, c-format
  39654551msgid "You are currently reverting commit %s."
  39664552msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
  39674553
  3968 #: wt-status.c:1304
   4554#: wt-status.c:1323
  39694555msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
  39704556msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
  39714557
  3972 #: wt-status.c:1307
   4558#: wt-status.c:1326
  39734559msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
  39744560msgstr "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
  39754561
  3976 #: wt-status.c:1309
   4562#: wt-status.c:1328
  39774563msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
  39784564msgstr ""
   
  39804566"подаване)"
  39814567
  3982 #: wt-status.c:1320
   4568#: wt-status.c:1339
  39834569#, c-format
  39844570msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
  39854571msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
  39864572
  3987 #: wt-status.c:1324
   4573#: wt-status.c:1343
  39884574msgid "You are currently bisecting."
  39894575msgstr "В момента търсите двоично."
  39904576
  3991 #: wt-status.c:1327
   4577#: wt-status.c:1346
  39924578msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
  39934579msgstr ""
   
  39954581"състояние и клон)"
  39964582
  3997 #: wt-status.c:1524
   4583#: wt-status.c:1543
  39984584msgid "On branch "
  39994585msgstr "На клон "
  40004586
  4001 #: wt-status.c:1530
   4587#: wt-status.c:1549
  40024588msgid "interactive rebase in progress; onto "
  40034589msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
  40044590
  4005 #: wt-status.c:1532
   4591#: wt-status.c:1551
  40064592msgid "rebase in progress; onto "
  40074593msgstr "извършвате пребазиране върху "
  40084594
  4009 #: wt-status.c:1537
   4595#: wt-status.c:1556
  40104596msgid "HEAD detached at "
  40114597msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
  40124598
  4013 #: wt-status.c:1539
   4599#: wt-status.c:1558
  40144600msgid "HEAD detached from "
  40154601msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
  40164602
  4017 #: wt-status.c:1542
   4603#: wt-status.c:1561
  40184604msgid "Not currently on any branch."
  40194605msgstr "Извън всички клони."
  40204606
  4021 #: wt-status.c:1560
   4607#: wt-status.c:1579
  40224608msgid "Initial commit"
  40234609msgstr "Първоначално подаване"
  40244610
  4025 #: wt-status.c:1574
   4611#: wt-status.c:1593
  40264612msgid "Untracked files"
  40274613msgstr "Неследени файлове"
  40284614
  4029 #: wt-status.c:1576
   4615#: wt-status.c:1595
  40304616msgid "Ignored files"
  40314617msgstr "Игнорирани файлове"
  40324618
  4033 #: wt-status.c:1580
   4619#: wt-status.c:1599
  40344620#, c-format
  40354621msgid ""
   
  40434629"За повече подробности погледнете „git status help“."
  40444630
  4045 #: wt-status.c:1586
   4631#: wt-status.c:1605
  40464632#, c-format
  40474633msgid "Untracked files not listed%s"
  40484634msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
  40494635
  4050 #: wt-status.c:1588
   4636#: wt-status.c:1607
  40514637msgid " (use -u option to show untracked files)"
  40524638msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
  40534639
  4054 #: wt-status.c:1594
   4640#: wt-status.c:1613
  40554641msgid "No changes"
  40564642msgstr "Няма промени"
  40574643
  4058 #: wt-status.c:1599
   4644#: wt-status.c:1618
  40594645#, c-format
  40604646msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
   
  40634649"„git commit -a“)\n"
  40644650
  4065 #: wt-status.c:1602
   4651#: wt-status.c:1621
  40664652#, c-format
  40674653msgid "no changes added to commit\n"
  40684654msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
  40694655
  4070 #: wt-status.c:1605
   4656#: wt-status.c:1624
  40714657#, c-format
  40724658msgid ""
   
  40774663"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  40784664
  4079 #: wt-status.c:1608
   4665#: wt-status.c:1627
  40804666#, c-format
  40814667msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
  40824668msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
  40834669
  4084 #: wt-status.c:1611
   4670#: wt-status.c:1630
  40854671#, c-format
  40864672msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
   
  40894675"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  40904676
  4091 #: wt-status.c:1614 wt-status.c:1619
   4677#: wt-status.c:1633 wt-status.c:1638
  40924678#, c-format
  40934679msgid "nothing to commit\n"
  40944680msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
  40954681
  4096 #: wt-status.c:1617
   4682#: wt-status.c:1636
  40974683#, c-format
  40984684msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
   
  41014687"неследените файлове)\n"
  41024688
  4103 #: wt-status.c:1621
   4689#: wt-status.c:1640
  41044690#, c-format
  41054691msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
  41064692msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
  41074693
  4108 #: wt-status.c:1728
   4694#: wt-status.c:1749
  41094695msgid "Initial commit on "
  41104696msgstr "Първоначално подаване на клон"
  41114697
  4112 #: wt-status.c:1732
   4698#: wt-status.c:1753
  41134699msgid "HEAD (no branch)"
  41144700msgstr "HEAD (извън клон)"
  41154701
  4116 #: wt-status.c:1761
  4117 msgid "gone"
  4118 msgstr "изтрит"
  4119 
  4120 #: wt-status.c:1763 wt-status.c:1771
   4702#: wt-status.c:1782 wt-status.c:1790
  41214703msgid "behind "
  41224704msgstr "назад с "
  41234705
  4124 #: wt-status.c:1766 wt-status.c:1769
   4706#: wt-status.c:1785 wt-status.c:1788
  41254707msgid "ahead "
  41264708msgstr "напред с "
  41274709
  41284710#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
  4129 #: wt-status.c:2270
   4711#: wt-status.c:2280
  41304712#, c-format
  41314713msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
  41324714msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
  41334715
  4134 #: wt-status.c:2276
   4716#: wt-status.c:2286
  41354717msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
  41364718msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
  41374719
  4138 #: wt-status.c:2278
   4720#: wt-status.c:2288
  41394721#, c-format
  41404722msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
  41414723msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
  41424724
  4143 #: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:414
   4725#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:432
  41444726#, c-format
  41454727msgid "failed to unlink '%s'"
   
  41684750msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
  41694751
  4170 #: builtin/add.c:209 builtin/rev-parse.c:840
   4752#: builtin/add.c:209 builtin/rev-parse.c:872
  41714753msgid "Could not read the index"
  41724754msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
   
  42044786"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
  42054787
  4206 #: builtin/add.c:266 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:115 builtin/mv.c:111
  4207 #: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:198 builtin/push.c:521
  4208 #: builtin/remote.c:1326 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
   4788#: builtin/add.c:266 builtin/clean.c:876 builtin/fetch.c:115 builtin/mv.c:123
   4789#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:198 builtin/push.c:524
   4790#: builtin/remote.c:1328 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:163
  42094791msgid "dry run"
  42104792msgstr "пробно изпълнение"
   
  42144796msgstr "интерактивно отбиране на промени"
  42154797
  4216 #: builtin/add.c:270 builtin/checkout.c:1156 builtin/reset.c:286
   4798#: builtin/add.c:270 builtin/checkout.c:1177 builtin/reset.c:286
  42174799msgid "select hunks interactively"
  42184800msgstr "интерактивен избор на парчета код"
   
  42594841"игнорират"
  42604842
  4261 #: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:947
   4843#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:951
  42624844msgid "(+/-)x"
  42634845msgstr "(+/-)x"
  42644846
  4265 #: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:948
   4847#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:952
  42664848msgid "override the executable bit of the listed files"
  42674849msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
   
  42994881msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
  43004882
  4301 #: builtin/add.c:380 builtin/check-ignore.c:172 builtin/checkout.c:279
  4302 #: builtin/checkout.c:472 builtin/clean.c:914 builtin/commit.c:350
  4303 #: builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
   4883#: builtin/add.c:380 builtin/check-ignore.c:172 builtin/checkout.c:298
   4884#: builtin/checkout.c:491 builtin/clean.c:920 builtin/commit.c:350
   4885#: builtin/mv.c:143 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:271
  43044886#: builtin/submodule--helper.c:244
  43054887msgid "index file corrupt"
  43064888msgstr "файлът с индекса е повреден"
  43074889
  4308 #: builtin/am.c:414
   4890#: builtin/am.c:412
  43094891msgid "could not parse author script"
  43104892msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
  43114893
  4312 #: builtin/am.c:491
   4894#: builtin/am.c:489
  43134895#, c-format
  43144896msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
  43154897msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
  43164898
  4317 #: builtin/am.c:532
   4899#: builtin/am.c:530
  43184900#, c-format
  43194901msgid "Malformed input line: '%s'."
  43204902msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
  43214903
  4322 #: builtin/am.c:569
   4904#: builtin/am.c:567
  43234905#, c-format
  43244906msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
  43254907msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
  43264908
  4327 #: builtin/am.c:595
   4909#: builtin/am.c:593
  43284910msgid "fseek failed"
  43294911msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
  43304912
  4331 #: builtin/am.c:775
   4913#: builtin/am.c:777
  43324914#, c-format
  43334915msgid "could not parse patch '%s'"
  43344916msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
  43354917
  4336 #: builtin/am.c:840
   4918#: builtin/am.c:842
  43374919msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
  43384920msgstr ""
  43394921"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
  43404922
  4341 #: builtin/am.c:887
   4923#: builtin/am.c:889
  43424924msgid "invalid timestamp"
  43434925msgstr "неправилна стойност за време"
  43444926
  4345 #: builtin/am.c:890 builtin/am.c:898
   4927#: builtin/am.c:892 builtin/am.c:900
  43464928msgid "invalid Date line"
  43474929msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
  43484930
  4349 #: builtin/am.c:895
   4931#: builtin/am.c:897
  43504932msgid "invalid timezone offset"
  43514933msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
  43524934
  4353 #: builtin/am.c:984
   4935#: builtin/am.c:986
  43544936msgid "Patch format detection failed."
  43554937msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
  43564938
  4357 #: builtin/am.c:989 builtin/clone.c:379
   4939#: builtin/am.c:991 builtin/clone.c:397
  43584940#, c-format
  43594941msgid "failed to create directory '%s'"
  43604942msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
  43614943
  4362 #: builtin/am.c:993
   4944#: builtin/am.c:995
  43634945msgid "Failed to split patches."
  43644946msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
  43654947
  4366 #: builtin/am.c:1125 builtin/commit.c:376
   4948#: builtin/am.c:1127 builtin/commit.c:376
  43674949msgid "unable to write index file"
  43684950msgstr "индексът не може да бъде записан"
  43694951
  4370 #: builtin/am.c:1176
   4952#: builtin/am.c:1178
  43714953#, c-format
  43724954msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
  43734955msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
  43744956
  4375 #: builtin/am.c:1177
   4957#: builtin/am.c:1179
  43764958#, c-format
  43774959msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
  43784960msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
  43794961
  4380 #: builtin/am.c:1178
   4962#: builtin/am.c:1180
  43814963#, c-format
  43824964msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
  43834965msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
  43844966
  4385 #: builtin/am.c:1316
   4967#: builtin/am.c:1315
  43864968msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
  43874969msgstr "Празна кръпка.  Дали не е разделена погрешно?"
  43884970
  4389 #: builtin/am.c:1390 builtin/log.c:1550
   4971#: builtin/am.c:1386 builtin/log.c:1557
  43904972#, c-format
  43914973msgid "invalid ident line: %s"
  43924974msgstr "грешна идентичност: %s"
  43934975
  4394 #: builtin/am.c:1417
   4976#: builtin/am.c:1413
  43954977#, c-format
  43964978msgid "unable to parse commit %s"
  43974979msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
  43984980
  4399 #: builtin/am.c:1610
   4981#: builtin/am.c:1606
  44004982msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
  44014983msgstr ""
   
  44034985"сливане."
  44044986
  4405 #: builtin/am.c:1612
   4987#: builtin/am.c:1608
  44064988msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
  44074989msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
  44084990
  4409 #: builtin/am.c:1631
   4991#: builtin/am.c:1627
  44104992msgid ""
  44114993"Did you hand edit your patch?\n"
   
  44154997"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
  44164998
  4417 #: builtin/am.c:1637
   4999#: builtin/am.c:1633
  44185000msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
  44195001msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
  44205002
  4421 #: builtin/am.c:1662
   5003#: builtin/am.c:1658
  44225004msgid "Failed to merge in the changes."
  44235005msgstr "Неуспешно сливане на промените."
  44245006
  4425 #: builtin/am.c:1686 builtin/merge.c:628
   5007#: builtin/am.c:1682 builtin/merge.c:631
  44265008msgid "git write-tree failed to write a tree"
  44275009msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
  44285010
  4429 #: builtin/am.c:1693
   5011#: builtin/am.c:1689
  44305012msgid "applying to an empty history"
  44315013msgstr "прилагане върху празна история"
  44325014
  4433 #: builtin/am.c:1706 builtin/commit.c:1769 builtin/merge.c:798
  4434 #: builtin/merge.c:823
   5015#: builtin/am.c:1702 builtin/commit.c:1764 builtin/merge.c:802
   5016#: builtin/merge.c:827
  44355017msgid "failed to write commit object"
  44365018msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
  44375019
  4438 #: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1743
   5020#: builtin/am.c:1735 builtin/am.c:1739
  44395021#, c-format
  44405022msgid "cannot resume: %s does not exist."
  44415023msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
  44425024
  4443 #: builtin/am.c:1759
   5025#: builtin/am.c:1755
  44445026msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
  44455027msgstr ""
   
  44475029"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
  44485030
  4449 #: builtin/am.c:1764
   5031#: builtin/am.c:1760
  44505032msgid "Commit Body is:"
  44515033msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
   
  44555037#. input at this point.
  44565038#.
  4457 #: builtin/am.c:1774
   5039#: builtin/am.c:1770
  44585040msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
  44595041msgstr ""
   
  44615043"на всичко:"
  44625044
  4463 #: builtin/am.c:1824
   5045#: builtin/am.c:1820
  44645046#, c-format
  44655047msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
   
  44675049"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
  44685050
  4469 #: builtin/am.c:1861 builtin/am.c:1933
   5051#: builtin/am.c:1860 builtin/am.c:1932
  44705052#, c-format
  44715053msgid "Applying: %.*s"
  44725054msgstr "Прилагане: %.*s"
  44735055
  4474 #: builtin/am.c:1877
   5056#: builtin/am.c:1876
  44755057msgid "No changes -- Patch already applied."
  44765058msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
  44775059
  4478 #: builtin/am.c:1885
   5060#: builtin/am.c:1884
  44795061#, c-format
  44805062msgid "Patch failed at %s %.*s"
  44815063msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
  44825064
  4483 #: builtin/am.c:1891
   5065#: builtin/am.c:1890
  44845066#, c-format
  44855067msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
  44865068msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
  44875069
  4488 #: builtin/am.c:1936
   5070#: builtin/am.c:1935
  44895071msgid ""
  44905072"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
   
  44965078"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
  44975079
  4498 #: builtin/am.c:1943
   5080#: builtin/am.c:1942
  44995081msgid ""
  45005082"You still have unmerged paths in your index.\n"
   
  45045086"Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
  45055087
  4506 #: builtin/am.c:2051 builtin/am.c:2055 builtin/am.c:2067 builtin/reset.c:308
   5088#: builtin/am.c:2050 builtin/am.c:2054 builtin/am.c:2066 builtin/reset.c:308
  45075089#: builtin/reset.c:316
  45085090#, c-format
   
  45105092msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
  45115093
  4512 #: builtin/am.c:2103
   5094#: builtin/am.c:2102
  45135095msgid "failed to clean index"
  45145096msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
  45155097
  4516 #: builtin/am.c:2137
   5098#: builtin/am.c:2136
  45175099msgid ""
  45185100"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
   
  45255107"„ORIG_HEAD“"
  45265108
  4527 #: builtin/am.c:2200
   5109#: builtin/am.c:2199
  45285110#, c-format
  45295111msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
  45305112msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
  45315113
  4532 #: builtin/am.c:2233
   5114#: builtin/am.c:2232
  45335115msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
  45345116msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
  45355117
  4536 #: builtin/am.c:2234
   5118#: builtin/am.c:2233
  45375119msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
  45385120msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
  45395121
  4540 #: builtin/am.c:2240
   5122#: builtin/am.c:2239
  45415123msgid "run interactively"
  45425124msgstr "интерактивна работа"
  45435125
  4544 #: builtin/am.c:2242
   5126#: builtin/am.c:2241
  45455127msgid "historical option -- no-op"
  45465128msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
  45475129
  4548 #: builtin/am.c:2244
   5130#: builtin/am.c:2243
  45495131msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
  45505132msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
  45515133
  4552 #: builtin/am.c:2245 builtin/init-db.c:483 builtin/prune-packed.c:57
  4553 #: builtin/repack.c:172
   5134#: builtin/am.c:2244 builtin/init-db.c:483 builtin/prune-packed.c:57
   5135#: builtin/repack.c:178
  45545136msgid "be quiet"
  45555137msgstr "без извеждане на информация"
  45565138
  4557 #: builtin/am.c:2247
   5139#: builtin/am.c:2246
  45585140msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
  45595141msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
  45605142
  4561 #: builtin/am.c:2250
   5143#: builtin/am.c:2249
  45625144msgid "recode into utf8 (default)"
  45635145msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
  45645146
  4565 #: builtin/am.c:2252
   5147#: builtin/am.c:2251
  45665148msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
  45675149msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
  45685150
  4569 #: builtin/am.c:2254
   5151#: builtin/am.c:2253
  45705152msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
  45715153msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
  45725154
  4573 #: builtin/am.c:2256
   5155#: builtin/am.c:2255
  45745156msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
  45755157msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
  45765158
  4577 #: builtin/am.c:2258
   5159#: builtin/am.c:2257
  45785160msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
  45795161msgstr ""
  45805162"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
  45815163
  4582 #: builtin/am.c:2261
   5164#: builtin/am.c:2260
  45835165msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
  45845166msgstr ""
   
  45865168"от „am.keepcr“"
  45875169
  4588 #: builtin/am.c:2264
   5170#: builtin/am.c:2263
  45895171msgid "strip everything before a scissors line"
  45905172msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
  45915173
  4592 #: builtin/am.c:2266 builtin/am.c:2269 builtin/am.c:2272 builtin/am.c:2275
  4593 #: builtin/am.c:2278 builtin/am.c:2281 builtin/am.c:2284 builtin/am.c:2287
  4594 #: builtin/am.c:2293
   5174#: builtin/am.c:2265 builtin/am.c:2268 builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274
   5175#: builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280 builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286
   5176#: builtin/am.c:2292
  45955177msgid "pass it through git-apply"
  45965178msgstr "прекарване през „git-apply“"
  45975179
  4598 #: builtin/am.c:2283 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/fmt-merge-msg.c:665
  4599 #: builtin/grep.c:707 builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:135 builtin/pull.c:194
  4600 #: builtin/repack.c:181 builtin/repack.c:185 builtin/show-branch.c:644
  4601 #: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
  4602 #: parse-options.h:134 parse-options.h:245
   5180#: builtin/am.c:2282 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/fmt-merge-msg.c:665
   5181#: builtin/grep.c:1045 builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:135
   5182#: builtin/pull.c:194 builtin/repack.c:187 builtin/repack.c:191
   5183#: builtin/show-branch.c:637 builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:398
   5184#: parse-options.h:132 parse-options.h:134 parse-options.h:245
  46035185msgid "n"
  46045186msgstr "БРОЙ"
  46055187
  4606 #: builtin/am.c:2289 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
  4607 #: builtin/tag.c:372
   5188#: builtin/am.c:2288 builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:37
   5189#: builtin/replace.c:443 builtin/tag.c:433 builtin/verify-tag.c:38
  46085190msgid "format"
  46095191msgstr "ФОРМАТ"
  46105192
  4611 #: builtin/am.c:2290
   5193#: builtin/am.c:2289
  46125194msgid "format the patch(es) are in"
  46135195msgstr "формат на кръпките"
  46145196
  4615 #: builtin/am.c:2296
   5197#: builtin/am.c:2295
  46165198msgid "override error message when patch failure occurs"
  46175199msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
  46185200
  4619 #: builtin/am.c:2298
   5201#: builtin/am.c:2297
  46205202msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
  46215203msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
  46225204
  4623 #: builtin/am.c:2301
   5205#: builtin/am.c:2300
  46245206msgid "synonyms for --continue"
  46255207msgstr "синоними на „--continue“"
  46265208
  4627 #: builtin/am.c:2304
   5209#: builtin/am.c:2303
  46285210msgid "skip the current patch"
  46295211msgstr "прескачане на текущата кръпка"
  46305212
  4631 #: builtin/am.c:2307
   5213#: builtin/am.c:2306
  46325214msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
  46335215msgstr ""
   
  46355217"прилагането на кръпката."
  46365218
  4637 #: builtin/am.c:2311
   5219#: builtin/am.c:2310
  46385220msgid "lie about committer date"
  46395221msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
  46405222
  4641 #: builtin/am.c:2313
   5223#: builtin/am.c:2312
  46425224msgid "use current timestamp for author date"
  46435225msgstr "използване на текущото време като това за автор"
  46445226
  4645 #: builtin/am.c:2315 builtin/commit.c:1605 builtin/merge.c:229
  4646 #: builtin/pull.c:165 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
   5227#: builtin/am.c:2314 builtin/commit.c:1600 builtin/merge.c:232
   5228#: builtin/pull.c:165 builtin/revert.c:111 builtin/tag.c:413
  46475229msgid "key-id"
  46485230msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
  46495231
  4650 #: builtin/am.c:2316
   5232#: builtin/am.c:2315
  46515233msgid "GPG-sign commits"
  46525234msgstr "подписване на подаванията с GPG"
  46535235
  4654 #: builtin/am.c:2319
   5236#: builtin/am.c:2318
  46555237msgid "(internal use for git-rebase)"
  46565238msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
  46575239
  4658 #: builtin/am.c:2334
   5240#: builtin/am.c:2333
  46595241msgid ""
  46605242"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
   
  46645246"ще бъдат премахнати в бъдеще.  Не ги ползвайте."
  46655247
  4666 #: builtin/am.c:2341
   5248#: builtin/am.c:2340
  46675249msgid "failed to read the index"
  46685250msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
  46695251
  4670 #: builtin/am.c:2356
   5252#: builtin/am.c:2355
  46715253#, c-format
  46725254msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
   
  46755257"файл „mbox“."
  46765258
  4677 #: builtin/am.c:2380
   5259#: builtin/am.c:2379
  46785260#, c-format
  46795261msgid ""
   
  46845266"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
  46855267
  4686 #: builtin/am.c:2386
   5268#: builtin/am.c:2385
  46875269msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
  46885270msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
   
  47145296msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
  47155297
  4716 #: builtin/archive.c:63
  4717 #, c-format
  4718 msgid "remote error: %s"
  4719 msgstr "отдалечена грешка: %s"
  4720 
  47215298#: builtin/archive.c:64
  47225299msgid "git archive: protocol error"
   
  47485325msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
  47495326
  4750 #: builtin/blame.c:1781
   5327#: builtin/blame.c:1777
  47515328msgid "Blaming lines"
  47525329msgstr "Анотирани редове"
  47535330
  4754 #: builtin/blame.c:2577
   5331#: builtin/blame.c:2573
  47555332msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
  47565333msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
  47575334
  4758 #: builtin/blame.c:2578
   5335#: builtin/blame.c:2574
  47595336msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
  47605337msgstr ""
   
  47625339"е изключена)"
  47635340
  4764 #: builtin/blame.c:2579
   5341#: builtin/blame.c:2575
  47655342msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
  47665343msgstr ""
   
  47685345"изключена)"
  47695346
  4770 #: builtin/blame.c:2580
   5347#: builtin/blame.c:2576
  47715348msgid "Show work cost statistics"
  47725349msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
  47735350
  4774 #: builtin/blame.c:2581
   5351#: builtin/blame.c:2577
  47755352msgid "Force progress reporting"
  47765353msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
  47775354
  4778 #: builtin/blame.c:2582
   5355#: builtin/blame.c:2578
  47795356msgid "Show output score for blame entries"
  47805357msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
  47815358
  4782 #: builtin/blame.c:2583
   5359#: builtin/blame.c:2579
  47835360msgid "Show original filename (Default: auto)"
  47845361msgstr ""
  47855362"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
  47865363
  4787 #: builtin/blame.c:2584
   5364#: builtin/blame.c:2580
  47885365msgid "Show original linenumber (Default: off)"
  47895366msgstr ""
  47905367"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
  47915368
  4792 #: builtin/blame.c:2585
   5369#: builtin/blame.c:2581
  47935370msgid "Show in a format designed for machine consumption"
  47945371msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
  47955372
  4796 #: builtin/blame.c:2586
   5373#: builtin/blame.c:2582
  47975374msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
  47985375msgstr ""
   
  48005377"ред"
  48015378
  4802 #: builtin/blame.c:2587
   5379#: builtin/blame.c:2583
  48035380msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
  48045381msgstr ""
   
  48065383"изключена)"
  48075384
  4808 #: builtin/blame.c:2588
   5385#: builtin/blame.c:2584
  48095386msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
  48105387msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
  48115388
  4812 #: builtin/blame.c:2589
   5389#: builtin/blame.c:2585
  48135390msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
  48145391msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
  48155392
  4816 #: builtin/blame.c:2590
   5393#: builtin/blame.c:2586
  48175394msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
  48185395msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
  48195396
  4820 #: builtin/blame.c:2591
   5397#: builtin/blame.c:2587
  48215398msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
  48225399msgstr ""
   
  48245401"изключена)"
  48255402
  4826 #: builtin/blame.c:2592
   5403#: builtin/blame.c:2588
  48275404msgid "Ignore whitespace differences"
  48285405msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
  48295406
  4830 #: builtin/blame.c:2599
  4831 msgid "Use an experimental indent-based heuristic to improve diffs"
  4832 msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика според отстъпа"
  4833 
  4834 #: builtin/blame.c:2600
  4835 msgid "Use an experimental blank-line-based heuristic to improve diffs"
  4836 msgstr ""
  4837 "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика според празните "
  4838 "редове"
  4839 
  4840 #: builtin/blame.c:2602
   5407#: builtin/blame.c:2595
   5408msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
   5409msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
   5410
   5411#: builtin/blame.c:2597
  48415412msgid "Spend extra cycles to find better match"
  48425413msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
  48435414
  4844 #: builtin/blame.c:2603
   5415#: builtin/blame.c:2598
  48455416msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
  48465417msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
  48475418
  4848 #: builtin/blame.c:2604
   5419#: builtin/blame.c:2599
  48495420msgid "Use <file>'s contents as the final image"
  48505421msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
  48515422
  4852 #: builtin/blame.c:2605 builtin/blame.c:2606
   5423#: builtin/blame.c:2600 builtin/blame.c:2601
  48535424msgid "score"
  48545425msgstr "напасване на редовете"
  48555426
  4856 #: builtin/blame.c:2605
   5427#: builtin/blame.c:2600
  48575428msgid "Find line copies within and across files"
  48585429msgstr ""
   
  48605431"към друг"
  48615432
  4862 #: builtin/blame.c:2606
   5433#: builtin/blame.c:2601
  48635434msgid "Find line movements within and across files"
  48645435msgstr ""
   
  48665437"файл към друг"
  48675438
  4868 #: builtin/blame.c:2607
   5439#: builtin/blame.c:2602
  48695440msgid "n,m"
  48705441msgstr "n,m"
  48715442
  4872 #: builtin/blame.c:2607
   5443#: builtin/blame.c:2602
  48735444msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
  48745445msgstr ""
   
  48765447"започва от 1"
  48775448
  4878 #: builtin/blame.c:2654
   5449#: builtin/blame.c:2649
  48795450msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
  48805451msgstr ""
   
  48885459#. relative timestamps, but your language may need more or
  48895460#. fewer display columns.
  4890 #: builtin/blame.c:2700
   5461#: builtin/blame.c:2697
  48915462msgid "4 years, 11 months ago"
  48925463msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
  48935464
  4894 #: builtin/blame.c:2780
   5465#: builtin/blame.c:2777
  48955466msgid "--contents and --reverse do not blend well."
  48965467msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
  48975468
  4898 #: builtin/blame.c:2800
   5469#: builtin/blame.c:2797
  48995470msgid "cannot use --contents with final commit object name"
  49005471msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
  49015472
  4902 #: builtin/blame.c:2805
   5473#: builtin/blame.c:2802
  49035474msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
  49045475msgstr ""
   
  49065477"указването на крайно подаване"
  49075478
  4908 #: builtin/blame.c:2832
   5479#: builtin/blame.c:2829
  49095480msgid ""
  49105481"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
   
  49135484"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
  49145485
  4915 #: builtin/blame.c:2843
   5486#: builtin/blame.c:2840
  49165487#, c-format
  49175488msgid "no such path %s in %s"
  49185489msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
  49195490
  4920 #: builtin/blame.c:2854
   5491#: builtin/blame.c:2851
  49215492#, c-format
  49225493msgid "cannot read blob %s for path %s"
  49235494msgstr "обектът BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
  49245495
  4925 #: builtin/blame.c:2873
   5496#: builtin/blame.c:2870
  49265497#, c-format
  49275498msgid "file %s has only %lu line"
   
  49505521msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
  49515522
  4952 #: builtin/branch.c:143
   5523#: builtin/branch.c:31
   5524msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
   5525msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--format]"
   5526
   5527#: builtin/branch.c:144
  49535528#, c-format
  49545529msgid ""
   
  49575532msgstr ""
  49585533"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
  4959 "         но още не е слят към върха „HEAD“."
  4960 
  4961 #: builtin/branch.c:147
   5534"    но още не е слят към върха „HEAD“."
   5535
   5536#: builtin/branch.c:148
  49625537#, c-format
  49635538msgid ""
   
  49665541msgstr ""
  49675542"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
  4968 "         „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
  4969 
  4970 #: builtin/branch.c:161
   5543"    „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
   5544
   5545#: builtin/branch.c:162
  49715546#, c-format
  49725547msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
  49735548msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
  49745549
  4975 #: builtin/branch.c:165
   5550#: builtin/branch.c:166
  49765551#, c-format
  49775552msgid ""
   
  49825557"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
  49835558
  4984 #: builtin/branch.c:178
   5559#: builtin/branch.c:179
  49855560msgid "Update of config-file failed"
  49865561msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
  49875562
  4988 #: builtin/branch.c:206
   5563#: builtin/branch.c:210
  49895564msgid "cannot use -a with -d"
  49905565msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
  49915566
  4992 #: builtin/branch.c:212
   5567#: builtin/branch.c:216
  49935568msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
  49945569msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
  49955570
  4996 #: builtin/branch.c:226
   5571#: builtin/branch.c:230
  49975572#, c-format
  49985573msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
  49995574msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
  50005575
  5001 #: builtin/branch.c:241
   5576#: builtin/branch.c:245
  50025577#, c-format
  50035578msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
  50045579msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
  50055580
  5006 #: builtin/branch.c:242
   5581#: builtin/branch.c:246
  50075582#, c-format
  50085583msgid "branch '%s' not found."
  50095584msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
  50105585
  5011 #: builtin/branch.c:257
   5586#: builtin/branch.c:261
  50125587#, c-format
  50135588msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
  50145589msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
  50155590
  5016 #: builtin/branch.c:258
   5591#: builtin/branch.c:262
  50175592#, c-format
  50185593msgid "Error deleting branch '%s'"
  50195594msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
  50205595
  5021 #: builtin/branch.c:265
   5596#: builtin/branch.c:269
  50225597#, c-format
  50235598msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
  50245599msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
  50255600
  5026 #: builtin/branch.c:266
   5601#: builtin/branch.c:270
  50275602#, c-format
  50285603msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
  50295604msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
  50305605
  5031 #: builtin/branch.c:312
  5032 #, c-format
  5033 msgid "[%s: gone]"
  5034 msgstr "[%s: изтрит]"
  5035 
  5036 #: builtin/branch.c:317
  5037 #, c-format
  5038 msgid "[%s]"
  5039 msgstr "[%s]"
  5040 
  5041 #: builtin/branch.c:322
  5042 #, c-format
  5043 msgid "[%s: behind %d]"
  5044 msgstr "[%s: назад с %d]"
  5045 
  5046 #: builtin/branch.c:324
  5047 #, c-format
  5048 msgid "[behind %d]"
  5049 msgstr "[назад с %d]"
  5050 
  5051 #: builtin/branch.c:328
  5052 #, c-format
  5053 msgid "[%s: ahead %d]"
  5054 msgstr "[%s: напред с %d]"
  5055 
  5056 #: builtin/branch.c:330
  5057 #, c-format
  5058 msgid "[ahead %d]"
  5059 msgstr "[напред с %d]"
  5060 
  5061 #: builtin/branch.c:333
  5062 #, c-format
  5063 msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
  5064 msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
  5065 
  5066 #: builtin/branch.c:336
  5067 #, c-format
  5068 msgid "[ahead %d, behind %d]"
  5069 msgstr "[напред с %d, назад с %d]"
  5070 
  5071 #: builtin/branch.c:349
  5072 msgid " **** invalid ref ****"
  5073 msgstr " ●●● неправилен указател ●●●"
  5074 
  5075 #: builtin/branch.c:375
  5076 #, c-format
  5077 msgid "(no branch, rebasing %s)"
  5078 msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
  5079 
  5080 #: builtin/branch.c:378
  5081 #, c-format
  5082 msgid "(no branch, bisect started on %s)"
  5083 msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
  5084 
  5085 #. TRANSLATORS: make sure this matches
  5086 #. "HEAD detached at " in wt-status.c
  5087 #: builtin/branch.c:384
  5088 #, c-format
  5089 msgid "(HEAD detached at %s)"
  5090 msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
  5091 
  5092 #. TRANSLATORS: make sure this matches
  5093 #. "HEAD detached from " in wt-status.c
  5094 #: builtin/branch.c:389
  5095 #, c-format
  5096 msgid "(HEAD detached from %s)"
  5097 msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
  5098 
  5099 #: builtin/branch.c:393
  5100 msgid "(no branch)"
  5101 msgstr "(извън клон)"
  5102 
  5103 #: builtin/branch.c:544
   5606#: builtin/branch.c:441
  51045607#, c-format
  51055608msgid "Branch %s is being rebased at %s"
  51065609msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
  51075610
  5108 #: builtin/branch.c:548
   5611#: builtin/branch.c:445
  51095612#, c-format
  51105613msgid "Branch %s is being bisected at %s"
  51115614msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
  51125615
  5113 #: builtin/branch.c:563
   5616#: builtin/branch.c:460
  51145617msgid "cannot rename the current branch while not on any."
  51155618msgstr ""
  51165619"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
  51175620
  5118 #: builtin/branch.c:573
   5621#: builtin/branch.c:470
  51195622#, c-format
  51205623msgid "Invalid branch name: '%s'"
  51215624msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
  51225625
  5123 #: builtin/branch.c:590
   5626#: builtin/branch.c:487
  51245627msgid "Branch rename failed"
  51255628msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
  51265629
  5127 #: builtin/branch.c:594
   5630#: builtin/branch.c:490
  51285631#, c-format
  51295632msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
  51305633msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
  51315634
  5132 #: builtin/branch.c:597
   5635#: builtin/branch.c:493
  51335636#, c-format
  51345637msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
  51355638msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
  51365639
  5137 #: builtin/branch.c:604
   5640#: builtin/branch.c:502
  51385641msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
  51395642msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
  51405643
  5141 #: builtin/branch.c:620
   5644#: builtin/branch.c:518
  51425645#, c-format
  51435646msgid ""
   
  51505653"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
  51515654
  5152 #: builtin/branch.c:651
   5655#: builtin/branch.c:551
  51535656msgid "Generic options"
  51545657msgstr "Общи настройки"
  51555658
  5156 #: builtin/branch.c:653
   5659#: builtin/branch.c:553
  51575660msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
  51585661msgstr ""
   
  51605663"клони"
  51615664
  5162 #: builtin/branch.c:654
   5665#: builtin/branch.c:554
  51635666msgid "suppress informational messages"
  51645667msgstr "без информационни съобщения"
  51655668
  5166 #: builtin/branch.c:655
   5669#: builtin/branch.c:555
  51675670msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
  51685671msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
  51695672
  5170 #: builtin/branch.c:657
   5673#: builtin/branch.c:557
  51715674msgid "change upstream info"
  51725675msgstr "смяна на следения клон"
  51735676
  5174 #: builtin/branch.c:659
   5677#: builtin/branch.c:559
  51755678msgid "upstream"
  51765679msgstr "клон-източник"
  51775680
  5178 #: builtin/branch.c:659
   5681#: builtin/branch.c:559
  51795682msgid "change the upstream info"
  51805683msgstr "смяна на клона-източник"
  51815684
  5182 #: builtin/branch.c:660
   5685#: builtin/branch.c:560
  51835686msgid "Unset the upstream info"
  51845687msgstr "без клон-източник"
  51855688
  5186 #: builtin/branch.c:661
   5689#: builtin/branch.c:561
  51875690msgid "use colored output"
  51885691msgstr "цветен изход"
  51895692
  5190 #: builtin/branch.c:662
   5693#: builtin/branch.c:562
  51915694msgid "act on remote-tracking branches"
  51925695msgstr "действие върху следящите клони"
  51935696
  5194 #: builtin/branch.c:664 builtin/branch.c:665
   5697#: builtin/branch.c:564 builtin/branch.c:566
  51955698msgid "print only branches that contain the commit"
  51965699msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
  51975700
  5198 #: builtin/branch.c:668
   5701#: builtin/branch.c:565 builtin/branch.c:567
   5702msgid "print only branches that don't contain the commit"
   5703msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
   5704
   5705#: builtin/branch.c:570
  51995706msgid "Specific git-branch actions:"
  52005707msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
  52015708
  5202 #: builtin/branch.c:669
   5709#: builtin/branch.c:571
  52035710msgid "list both remote-tracking and local branches"
  52045711msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
  52055712
  5206 #: builtin/branch.c:671
   5713#: builtin/branch.c:573
  52075714msgid "delete fully merged branch"
  52085715msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
  52095716
  5210 #: builtin/branch.c:672
   5717#: builtin/branch.c:574
  52115718msgid "delete branch (even if not merged)"
  52125719msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
  52135720
  5214 #: builtin/branch.c:673
   5721#: builtin/branch.c:575
  52155722msgid "move/rename a branch and its reflog"
  52165723msgstr ""
  52175724"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
  52185725
  5219 #: builtin/branch.c:674
   5726#: builtin/branch.c:576
  52205727msgid "move/rename a branch, even if target exists"
  52215728msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
  52225729
  5223 #: builtin/branch.c:675
   5730#: builtin/branch.c:577
  52245731msgid "list branch names"
  52255732msgstr "извеждане на имената на клоните"
  52265733
  5227 #: builtin/branch.c:676
   5734#: builtin/branch.c:578
  52285735msgid "create the branch's reflog"
  52295736msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
  52305737
  5231 #: builtin/branch.c:678
   5738#: builtin/branch.c:580
  52325739msgid "edit the description for the branch"
  52335740msgstr "редактиране на описанието на клона"
  52345741
  5235 #: builtin/branch.c:679
   5742#: builtin/branch.c:581
  52365743msgid "force creation, move/rename, deletion"
  52375744msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
  52385745
  5239 #: builtin/branch.c:680
   5746#: builtin/branch.c:582
  52405747msgid "print only branches that are merged"
  52415748msgstr "извеждане само на слетите клони"
  52425749
  5243 #: builtin/branch.c:681
   5750#: builtin/branch.c:583
  52445751msgid "print only branches that are not merged"
  52455752msgstr "извеждане само на неслетите клони"
  52465753
  5247 #: builtin/branch.c:682
   5754#: builtin/branch.c:584
  52485755msgid "list branches in columns"
  52495756msgstr "извеждане по колони"
  52505757
  5251 #: builtin/branch.c:683 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:366
   5758#: builtin/branch.c:585 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:426
  52525759msgid "key"
  52535760msgstr "КЛЮЧ"
  52545761
  5255 #: builtin/branch.c:684 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:367
   5762#: builtin/branch.c:586 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:427
  52565763msgid "field name to sort on"
  52575764msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
  52585765
  5259 #: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:404
   5766#: builtin/branch.c:588 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:404
  52605767#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:567 builtin/notes.c:570
  5261 #: builtin/tag.c:369
   5768#: builtin/tag.c:429
  52625769msgid "object"
  52635770msgstr "ОБЕКТ"
  52645771
  5265 #: builtin/branch.c:687
   5772#: builtin/branch.c:589
  52665773msgid "print only branches of the object"
  52675774msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
  52685775
  5269 #: builtin/branch.c:705
   5776#: builtin/branch.c:591 builtin/for-each-ref.c:47 builtin/tag.c:434
   5777msgid "sorting and filtering are case insensitive"
   5778msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
   5779
   5780#: builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/tag.c:433
   5781#: builtin/verify-tag.c:38
   5782msgid "format to use for the output"
   5783msgstr "ФОРМАТ за изхода"
   5784
   5785#: builtin/branch.c:611
  52705786msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
  52715787msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
  52725788
  5273 #: builtin/branch.c:709 builtin/clone.c:706
   5789#: builtin/branch.c:615 builtin/clone.c:724
  52745790msgid "HEAD not found below refs/heads!"
  52755791msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
  52765792
  5277 #: builtin/branch.c:729
   5793#: builtin/branch.c:638
  52785794msgid "--column and --verbose are incompatible"
  52795795msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
  52805796
  5281 #: builtin/branch.c:740 builtin/branch.c:782
   5797#: builtin/branch.c:649 builtin/branch.c:701
  52825798msgid "branch name required"
  52835799msgstr "Необходимо е име на клон"
  52845800
  5285 #: builtin/branch.c:758
   5801#: builtin/branch.c:677
  52865802msgid "Cannot give description to detached HEAD"
  52875803msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
  52885804
  5289 #: builtin/branch.c:763
   5805#: builtin/branch.c:682
  52905806msgid "cannot edit description of more than one branch"
  52915807msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
  52925808
  5293 #: builtin/branch.c:770
   5809#: builtin/branch.c:689
  52945810#, c-format
  52955811msgid "No commit on branch '%s' yet."
  52965812msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
  52975813
  5298 #: builtin/branch.c:773
   5814#: builtin/branch.c:692
  52995815#, c-format
  53005816msgid "No branch named '%s'."
  53015817msgstr "Липсва клон на име „%s“."
  53025818
  5303 #: builtin/branch.c:788
   5819#: builtin/branch.c:707
  53045820msgid "too many branches for a rename operation"
  53055821msgstr "Прекалено много клони за преименуване"
  53065822
  5307 #: builtin/branch.c:793
   5823#: builtin/branch.c:712
  53085824msgid "too many branches to set new upstream"
  53095825msgstr "Зададени са прекалено много клони за следене"
  53105826
  5311 #: builtin/branch.c:797
   5827#: builtin/branch.c:716
  53125828#, c-format
  53135829msgid ""
   
  53175833"никой клон."
  53185834
  5319 #: builtin/branch.c:800 builtin/branch.c:822 builtin/branch.c:843
   5835#: builtin/branch.c:719 builtin/branch.c:741 builtin/branch.c:762
  53205836#, c-format
  53215837msgid "no such branch '%s'"
  53225838msgstr "Няма клон на име „%s“."
  53235839
  5324 #: builtin/branch.c:804
   5840#: builtin/branch.c:723
  53255841#, c-format
  53265842msgid "branch '%s' does not exist"
  53275843msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
  53285844
  5329 #: builtin/branch.c:816
   5845#: builtin/branch.c:735
  53305846msgid "too many branches to unset upstream"
  53315847msgstr "Прекалено много клони за махане на следене"
  53325848
  5333 #: builtin/branch.c:820
   5849#: builtin/branch.c:739
  53345850msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
  53355851msgstr ""
  53365852"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
  53375853
  5338 #: builtin/branch.c:826
   5854#: builtin/branch.c:745
  53395855#, c-format
  53405856msgid "Branch '%s' has no upstream information"
  53415857msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
  53425858
  5343 #: builtin/branch.c:840
   5859#: builtin/branch.c:759
  53445860msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
  53455861msgstr "Няма никакъв смисъл ръчно да създавате „HEAD“."
  53465862
  5347 #: builtin/branch.c:846
   5863#: builtin/branch.c:765
  53485864msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
  53495865msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
  53505866
  5351 #: builtin/branch.c:849
   5867#: builtin/branch.c:768
  53525868#, c-format
  53535869msgid ""
   
  53585874"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
  53595875
  5360 #: builtin/branch.c:866
   5876#: builtin/branch.c:785
  53615877#, c-format
  53625878msgid ""
   
  53695885"\n"
  53705886
  5371 #: builtin/bundle.c:51
   5887#: builtin/bundle.c:45
  53725888#, c-format
  53735889msgid "%s is okay\n"
  53745890msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
  53755891
  5376 #: builtin/bundle.c:64
   5892#: builtin/bundle.c:58
  53775893msgid "Need a repository to create a bundle."
  53785894msgstr "За създаването на пратка е необходимо хранилище."
  53795895
  5380 #: builtin/bundle.c:68
   5896#: builtin/bundle.c:62
  53815897msgid "Need a repository to unbundle."
  53825898msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
   
  54315947"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите BLOB"
  54325948
  5433 #: builtin/cat-file.c:561 git-submodule.sh:923
   5949#: builtin/cat-file.c:561 git-submodule.sh:943
  54345950msgid "blob"
  54355951msgstr "обект BLOB"
   
  54906006msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
  54916007
  5492 #: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1137 builtin/gc.c:325
   6008#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1158 builtin/gc.c:356
  54936009msgid "suppress progress reporting"
  54946010msgstr "без показване на напредъка"
   
  55806096
  55816097#: builtin/checkout-index.c:174 builtin/column.c:30
  5582 #: builtin/submodule--helper.c:595 builtin/submodule--helper.c:598
  5583 #: builtin/submodule--helper.c:604 builtin/submodule--helper.c:951
  5584 #: builtin/worktree.c:469
   6098#: builtin/submodule--helper.c:635 builtin/submodule--helper.c:638
   6099#: builtin/submodule--helper.c:644 builtin/submodule--helper.c:980
   6100#: builtin/worktree.c:477
  55856101msgid "string"
  55866102msgstr "НИЗ"
   
  55946110msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
  55956111
  5596 #: builtin/checkout.c:25
   6112#: builtin/checkout.c:27
  55976113msgid "git checkout [<options>] <branch>"
  55986114msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
  55996115
  5600 #: builtin/checkout.c:26
   6116#: builtin/checkout.c:28
  56016117msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
  56026118msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
  56036119
  5604 #: builtin/checkout.c:134 builtin/checkout.c:167
   6120#: builtin/checkout.c:153 builtin/checkout.c:186
  56056121#, c-format
  56066122msgid "path '%s' does not have our version"
  56076123msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
  56086124
  5609 #: builtin/checkout.c:136 builtin/checkout.c:169
   6125#: builtin/checkout.c:155 builtin/checkout.c:188
  56106126#, c-format
  56116127msgid "path '%s' does not have their version"
  56126128msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
  56136129
  5614 #: builtin/checkout.c:152
   6130#: builtin/checkout.c:171
  56156131#, c-format
  56166132msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
  56176133msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
  56186134
  5619 #: builtin/checkout.c:196
   6135#: builtin/checkout.c:215
  56206136#, c-format
  56216137msgid "path '%s' does not have necessary versions"
  56226138msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
  56236139
  5624 #: builtin/checkout.c:213
   6140#: builtin/checkout.c:232
  56256141#, c-format
  56266142msgid "path '%s': cannot merge"
  56276143msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
  56286144
  5629 #: builtin/checkout.c:230
   6145#: builtin/checkout.c:249
  56306146#, c-format
  56316147msgid "Unable to add merge result for '%s'"
  56326148msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
  56336149
  5634 #: builtin/checkout.c:250 builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256
  5635 #: builtin/checkout.c:259
   6150#: builtin/checkout.c:269 builtin/checkout.c:272 builtin/checkout.c:275
   6151#: builtin/checkout.c:278
  56366152#, c-format
  56376153msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
  56386154msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
  56396155
  5640 #: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265
   6156#: builtin/checkout.c:281 builtin/checkout.c:284
  56416157#, c-format
  56426158msgid "'%s' cannot be used with %s"
  56436159msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
  56446160
  5645 #: builtin/checkout.c:268
   6161#: builtin/checkout.c:287
  56466162#, c-format
  56476163msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
   
  56496165"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
  56506166
  5651 #: builtin/checkout.c:339 builtin/checkout.c:346
   6167#: builtin/checkout.c:358 builtin/checkout.c:365
  56526168#, c-format
  56536169msgid "path '%s' is unmerged"
  56546170msgstr "пътят „%s“ не е слят"
  56556171
  5656 #: builtin/checkout.c:494
   6172#: builtin/checkout.c:513
  56576173msgid "you need to resolve your current index first"
  56586174msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
  56596175
  5660 #: builtin/checkout.c:624
   6176#: builtin/checkout.c:644
  56616177#, c-format
  56626178msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
  56636179msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
  56646180
  5665 #: builtin/checkout.c:663
   6181#: builtin/checkout.c:685
  56666182msgid "HEAD is now at"
  56676183msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
  56686184
  5669 #: builtin/checkout.c:667 builtin/clone.c:660
   6185#: builtin/checkout.c:689 builtin/clone.c:678
  56706186msgid "unable to update HEAD"
  56716187msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
  56726188
  5673 #: builtin/checkout.c:671
   6189#: builtin/checkout.c:693
  56746190#, c-format
  56756191msgid "Reset branch '%s'\n"
  56766192msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
  56776193
  5678 #: builtin/checkout.c:674
   6194#: builtin/checkout.c:696
  56796195#, c-format
  56806196msgid "Already on '%s'\n"
  56816197msgstr "Вече сте на „%s“\n"
  56826198
  5683 #: builtin/checkout.c:678
   6199#: builtin/checkout.c:700
  56846200#, c-format
  56856201msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
  56866202msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
  56876203
  5688 #: builtin/checkout.c:680 builtin/checkout.c:1069
   6204#: builtin/checkout.c:702 builtin/checkout.c:1090
  56896205#, c-format
  56906206msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
  56916207msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
  56926208
  5693 #: builtin/checkout.c:682
   6209#: builtin/checkout.c:704
  56946210#, c-format
  56956211msgid "Switched to branch '%s'\n"
  56966212msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
  56976213
  5698 #: builtin/checkout.c:733
   6214#: builtin/checkout.c:755
  56996215#, c-format
  57006216msgid " ... and %d more.\n"
  57016217msgstr "… и още %d.\n"
  57026218
  5703 #: builtin/checkout.c:739
   6219#: builtin/checkout.c:761
  57046220#, c-format
  57056221msgid ""
   
  57236239"%s\n"
  57246240
  5725 #: builtin/checkout.c:758
   6241#: builtin/checkout.c:780
  57266242#, c-format
  57276243msgid ""
   
  57506266"\n"
  57516267
  5752 #: builtin/checkout.c:794
   6268#: builtin/checkout.c:816
  57536269msgid "internal error in revision walk"
  57546270msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
  57556271
  5756 #: builtin/checkout.c:798
   6272#: builtin/checkout.c:820
  57576273msgid "Previous HEAD position was"
  57586274msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
  57596275
  5760 #: builtin/checkout.c:825 builtin/checkout.c:1064
   6276#: builtin/checkout.c:847 builtin/checkout.c:1085
  57616277msgid "You are on a branch yet to be born"
  57626278msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
  57636279
  5764 #: builtin/checkout.c:970
   6280#: builtin/checkout.c:991
  57656281#, c-format
  57666282msgid "only one reference expected, %d given."
  57676283msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
  57686284
  5769 #: builtin/checkout.c:1010 builtin/worktree.c:214
   6285#: builtin/checkout.c:1031 builtin/worktree.c:214
  57706286#, c-format
  57716287msgid "invalid reference: %s"
  57726288msgstr "неправилен указател: %s"
  57736289
  5774 #: builtin/checkout.c:1039
   6290#: builtin/checkout.c:1060
  57756291#, c-format
  57766292msgid "reference is not a tree: %s"
  57776293msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
  57786294
  5779 #: builtin/checkout.c:1078
   6295#: builtin/checkout.c:1099
  57806296msgid "paths cannot be used with switching branches"
  57816297msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
  57826298
  5783 #: builtin/checkout.c:1081 builtin/checkout.c:1085
   6299#: builtin/checkout.c:1102 builtin/checkout.c:1106
  57846300#, c-format
  57856301msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
  57866302msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
  57876303
  5788 #: builtin/checkout.c:1089 builtin/checkout.c:1092 builtin/checkout.c:1097
  5789 #: builtin/checkout.c:1100
   6304#: builtin/checkout.c:1110 builtin/checkout.c:1113 builtin/checkout.c:1118
   6305#: builtin/checkout.c:1121
  57906306#, c-format
  57916307msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
  57926308msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
  57936309
  5794 #: builtin/checkout.c:1105
   6310#: builtin/checkout.c:1126
  57956311#, c-format
  57966312msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
   
  57996315"не е такъв"
  58006316
  5801 #: builtin/checkout.c:1138 builtin/checkout.c:1140 builtin/clone.c:93
  5802 #: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:324
  5803 #: builtin/worktree.c:326
   6317#: builtin/checkout.c:1159 builtin/checkout.c:1161 builtin/clone.c:111
   6318#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:329
   6319#: builtin/worktree.c:331
  58046320msgid "branch"
  58056321msgstr "клон"
  58066322
  5807 #: builtin/checkout.c:1139
   6323#: builtin/checkout.c:1160
  58086324msgid "create and checkout a new branch"
  58096325msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
  58106326
  5811 #: builtin/checkout.c:1141
   6327#: builtin/checkout.c:1162
  58126328msgid "create/reset and checkout a branch"
  58136329msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
  58146330
  5815 #: builtin/checkout.c:1142
   6331#: builtin/checkout.c:1163
  58166332msgid "create reflog for new branch"
  58176333msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
  58186334
  5819 #: builtin/checkout.c:1143 builtin/worktree.c:328
   6335#: builtin/checkout.c:1164 builtin/worktree.c:333
  58206336msgid "detach HEAD at named commit"
  58216337msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
  58226338
  5823 #: builtin/checkout.c:1144
   6339#: builtin/checkout.c:1165
  58246340msgid "set upstream info for new branch"
  58256341msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
  58266342
  5827 #: builtin/checkout.c:1146
   6343#: builtin/checkout.c:1167
  58286344msgid "new-branch"
  58296345msgstr "НОВ_КЛОН"
  58306346
  5831 #: builtin/checkout.c:1146
   6347#: builtin/checkout.c:1167
  58326348msgid "new unparented branch"
  58336349msgstr "нов клон без родител"
  58346350
  5835 #: builtin/checkout.c:1147
   6351#: builtin/checkout.c:1168
  58366352msgid "checkout our version for unmerged files"
  58376353msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
  58386354
  5839 #: builtin/checkout.c:1149
   6355#: builtin/checkout.c:1170
  58406356msgid "checkout their version for unmerged files"
  58416357msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
  58426358
  5843 #: builtin/checkout.c:1151
   6359#: builtin/checkout.c:1172
  58446360msgid "force checkout (throw away local modifications)"
  58456361msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
  58466362
  5847 #: builtin/checkout.c:1152
   6363#: builtin/checkout.c:1173
  58486364msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
  58496365msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
  58506366
  5851 #: builtin/checkout.c:1153 builtin/merge.c:231
   6367#: builtin/checkout.c:1174 builtin/merge.c:234
  58526368msgid "update ignored files (default)"
  58536369msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
  58546370
  5855 #: builtin/checkout.c:1154 builtin/log.c:1466 parse-options.h:251
   6371#: builtin/checkout.c:1175 builtin/log.c:1473 parse-options.h:251
  58566372msgid "style"
  58576373msgstr "СТИЛ"
  58586374
  5859 #: builtin/checkout.c:1155
   6375#: builtin/checkout.c:1176
  58606376msgid "conflict style (merge or diff3)"
  58616377msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
  58626378
  5863 #: builtin/checkout.c:1158
   6379#: builtin/checkout.c:1179
  58646380msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
  58656381msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
  58666382
  5867 #: builtin/checkout.c:1160
   6383#: builtin/checkout.c:1181
  58686384msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
  58696385msgstr ""
   
  58716387"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
  58726388
  5873 #: builtin/checkout.c:1162
   6389#: builtin/checkout.c:1183
  58746390msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
  58756391msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
  58766392
  5877 #: builtin/checkout.c:1163 builtin/clone.c:63 builtin/fetch.c:119
  5878 #: builtin/merge.c:228 builtin/pull.c:117 builtin/push.c:536
  5879 #: builtin/send-pack.c:168
   6393#: builtin/checkout.c:1187 builtin/clone.c:78 builtin/fetch.c:119
   6394#: builtin/merge.c:231 builtin/pull.c:117 builtin/push.c:539
   6395#: builtin/send-pack.c:172
  58806396msgid "force progress reporting"
  58816397msgstr "извеждане на напредъка"
  58826398
  5883 #: builtin/checkout.c:1194
   6399#: builtin/checkout.c:1224
  58846400msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
  58856401msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
  58866402
  5887 #: builtin/checkout.c:1211
   6403#: builtin/checkout.c:1241
  58886404msgid "--track needs a branch name"
  58896405msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
  58906406
  5891 #: builtin/checkout.c:1216
   6407#: builtin/checkout.c:1246
  58926408msgid "Missing branch name; try -b"
  58936409msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
  58946410
  5895 #: builtin/checkout.c:1252
   6411#: builtin/checkout.c:1282
  58966412msgid "invalid path specification"
  58976413msgstr "указан е неправилен път"
  58986414
  5899 #: builtin/checkout.c:1259
   6415#: builtin/checkout.c:1289
  59006416#, c-format
  59016417msgid ""
   
  59066422"Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
  59076423
  5908 #: builtin/checkout.c:1264
   6424#: builtin/checkout.c:1294
  59096425#, c-format
  59106426msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
  59116427msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема