Changeset 3126 for non-gtk/git/git.bg.po


Ignore:
Timestamp:
Jan 28, 2017, 7:45:10 PM (5 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/215

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3086 r3126  
  11# Bulgarian translation of git po-file.
  2 # Copyright (C) 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
   2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
  33# This file is distributed under the same license as the git package.
  4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015.
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017.
  55#
  66# ========================
  77# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
  88# ------------------------
  9 # range интервал
   9# range диапазон
  1010# unreachable object недостижим обект
  1111# dangling objects обект извън клон
   
  4747# three-way merge тройно сливане
  4848# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
  49 # fallback  резервен вариант
   49# fallback резервен вариант
  5050# pathspec magic опция за магически пътища
  5151# bitmap index индекс на база битови маски
   
  6969# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
  7070# unrelated histories - независими истории
   71# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
   72# hunk парче
   73# binary patch двоична кръпка
   74# reverse-apply прилагам в обратна посока
   75# todo file команден файл
   76# octopus merge множествено сливане
   77# alternate алтернативен източник
   78# superproject обхващащ проект
  7179# ----
  72 # „$var“ - може да не сработва за shell  има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
   80# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
  7381# ========================
  7482# „“…— ●≫ѝ→
   
  8795# GENERATE STATS
  8896# ------------------------
  89 # grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//'  -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
   97# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
  9098# sort -u OUT > UNIQUE
  91 # for i in `cat UNIQUE`; do echo   `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
   99# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
  92100#
  93101# ========================
  94102# FIND NON FULLY TRANSLATED
  95103# ------------------------
  96 # msgattrib  --untranslated bg.po > untranslated.po
  97 # msgattrib  --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
   104# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
   105# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
  98106# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
  99 # grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//'  -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
  100 #
  101 # ========================
  102 # MOST IMPORTANT name asc ordering
  103 # ------------------------
  104 # add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
  105 #
  106 # ========================
  107 # IMPORTANT strings, name asc ordering
  108 # ------------------------
  109 # apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
   107# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
  110108#
  111109msgid ""
   
  113111"Project-Id-Version: git master\n"
  114112"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  115 "POT-Creation-Date: 2016-05-24 23:42+0800\n"
  116 "PO-Revision-Date: 2016-05-29 15:23+0300\n"
   113"POT-Creation-Date: 2016-11-25 22:50+0800\n"
   114"PO-Revision-Date: 2017-01-28 19:34+0200\n"
  117115"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  118116"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  128126msgstr "Подсказка: %.*s\n"
  129127
   128#: advice.c:83
   129msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
   130msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
   131
   132#: advice.c:85
   133msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
   134msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
   135
   136#: advice.c:87
   137msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
   138msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
   139
   140#: advice.c:89
   141msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
   142msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
   143
   144#: advice.c:91
   145msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
   146msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
   147
   148#: advice.c:93
   149#, c-format
   150msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
   151msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
   152
  130153# TRANSFER
  131 #: advice.c:88
   154#: advice.c:101
  132155msgid ""
  133156"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
   
  135158msgstr ""
  136159"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
  137 "за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
  138 
  139 #: advice.c:101 builtin/merge.c:1238
   160"за да отбележите коригирането им.  След това извършете подаването."
   161
   162#: advice.c:109
   163msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
   164msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
   165
   166#: advice.c:114 builtin/merge.c:1181
  140167msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
  141 msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
  142 
  143 #: advice.c:103
   168msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
   169
   170#: advice.c:116
  144171msgid "Please, commit your changes before merging."
  145172msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
  146173
  147 #: advice.c:104
   174#: advice.c:117
  148175msgid "Exiting because of unfinished merge."
  149176msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
   177
   178#: advice.c:123
   179#, c-format
   180msgid ""
   181"Note: checking out '%s'.\n"
   182"\n"
   183"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
   184"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
   185"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
   186"\n"
   187"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
   188"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
   189"\n"
   190"  git checkout -b <new-branch-name>\n"
   191"\n"
   192msgstr ""
   193"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
   194"\n"
   195"Указателят „HEAD“ не е свързан.  Може да разглеждате, да правите произволни\n"
   196"промени и да ги подавате.  Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
   197"бъдат\n"
   198"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
   199"\n"
   200"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
   201"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
   202"„commit“. Например:\n"
   203"\n"
   204"  git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
   205"\n"
   206
   207#: apply.c:57
   208#, c-format
   209msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
   210msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
   211
   212#: apply.c:73
   213#, c-format
   214msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
   215msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
   216
   217#: apply.c:125
   218msgid "--reject and --3way cannot be used together."
   219msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
   220
   221#: apply.c:127
   222msgid "--cached and --3way cannot be used together."
   223msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
   224
   225#: apply.c:130
   226msgid "--3way outside a repository"
   227msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
   228
   229#: apply.c:141
   230msgid "--index outside a repository"
   231msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
   232
   233#: apply.c:144
   234msgid "--cached outside a repository"
   235msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
   236
   237#: apply.c:845
   238#, c-format
   239msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
   240msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
   241
   242#: apply.c:854
   243#, c-format
   244msgid "regexec returned %d for input: %s"
   245msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
   246
   247#: apply.c:938
   248#, c-format
   249msgid "unable to find filename in patch at line %d"
   250msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
   251
   252#: apply.c:977
   253#, c-format
   254msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
   255msgstr ""
   256"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
   257"null“, а бе получен „%1$s“"
   258
   259#: apply.c:983
   260#, c-format
   261msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
   262msgstr ""
   263"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
   264"неправилно име на нов файл"
   265
   266#: apply.c:984
   267#, c-format
   268msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
   269msgstr ""
   270"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
   271"неправилно име на стар файл"
   272
   273#: apply.c:990
   274#, c-format
   275msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
   276msgstr ""
   277"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
   278"null“"
   279
   280#: apply.c:1488
   281#, c-format
   282msgid "recount: unexpected line: %.*s"
   283msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
   284
   285#: apply.c:1557
   286#, c-format
   287msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
   288msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
   289
   290#: apply.c:1577
   291#, c-format
   292msgid ""
   293"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
   294"component (line %d)"
   295msgid_plural ""
   296"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
   297"components (line %d)"
   298msgstr[0] ""
   299"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
   300"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
   301msgstr[1] ""
   302"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
   303"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
   304
   305#: apply.c:1589
   306#, c-format
   307msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
   308msgstr ""
   309"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
   310
   311#: apply.c:1759
   312msgid "new file depends on old contents"
   313msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
   314
   315#: apply.c:1761
   316msgid "deleted file still has contents"
   317msgstr "изтритият файл не е празен"
   318
   319#: apply.c:1795
   320#, c-format
   321msgid "corrupt patch at line %d"
   322msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
   323
   324#: apply.c:1832
   325#, c-format
   326msgid "new file %s depends on old contents"
   327msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
   328
   329#: apply.c:1834
   330#, c-format
   331msgid "deleted file %s still has contents"
   332msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
   333
   334#: apply.c:1837
   335#, c-format
   336msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
   337msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
   338
   339#: apply.c:1984
   340#, c-format
   341msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
   342msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
   343
   344#: apply.c:2021
   345#, c-format
   346msgid "unrecognized binary patch at line %d"
   347msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
   348
   349#: apply.c:2182
   350#, c-format
   351msgid "patch with only garbage at line %d"
   352msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
   353
   354#: apply.c:2274
   355#, c-format
   356msgid "unable to read symlink %s"
   357msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
   358
   359#: apply.c:2278
   360#, c-format
   361msgid "unable to open or read %s"
   362msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
   363
   364#: apply.c:2931
   365#, c-format
   366msgid "invalid start of line: '%c'"
   367msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
   368
   369#: apply.c:3050
   370#, c-format
   371msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
   372msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
   373msgstr[0] ""
   374"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
   375msgstr[1] ""
   376"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
   377
   378#: apply.c:3062
   379#, c-format
   380msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
   381msgstr ""
   382"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
   383
   384#: apply.c:3068
   385#, c-format
   386msgid ""
   387"while searching for:\n"
   388"%.*s"
   389msgstr ""
   390"при търсене за:\n"
   391"%.*s"
   392
   393#: apply.c:3090
   394#, c-format
   395msgid "missing binary patch data for '%s'"
   396msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
   397
   398#: apply.c:3098
   399#, c-format
   400msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
   401msgstr ""
   402"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
   403"парче за „%s“ липсва"
   404
   405#: apply.c:3144
   406#, c-format
   407msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
   408msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
   409
   410#: apply.c:3154
   411#, c-format
   412msgid ""
   413"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
   414msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
   415
   416#: apply.c:3162
   417#, c-format
   418msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
   419msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
   420
   421#: apply.c:3180
   422#, c-format
   423msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
   424msgstr ""
   425"необходимият резултат след операцията  — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
   426"прочетен"
   427
   428#: apply.c:3193
   429#, c-format
   430msgid "binary patch does not apply to '%s'"
   431msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
   432
   433#: apply.c:3199
   434#, c-format
   435msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
   436msgstr ""
   437"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
   438"бе получено: „%s“)"
   439
   440#: apply.c:3220
   441#, c-format
   442msgid "patch failed: %s:%ld"
   443msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
   444
   445#: apply.c:3342
   446#, c-format
   447msgid "cannot checkout %s"
   448msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
   449
   450#: apply.c:3390 apply.c:3401 apply.c:3447 setup.c:248
   451#, c-format
   452msgid "failed to read %s"
   453msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
   454
   455#: apply.c:3398
   456#, c-format
   457msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
   458msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
   459
   460#: apply.c:3427 apply.c:3667
   461#, c-format
   462msgid "path %s has been renamed/deleted"
   463msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
   464
   465#: apply.c:3510 apply.c:3681
   466#, c-format
   467msgid "%s: does not exist in index"
   468msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
   469
   470#: apply.c:3519 apply.c:3689
   471#, c-format
   472msgid "%s: does not match index"
   473msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
   474
   475#: apply.c:3554
   476msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
   477msgstr ""
   478"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
   479"сливане."
   480
   481#: apply.c:3557
   482#, c-format
   483msgid "Falling back to three-way merge...\n"
   484msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
   485
   486#: apply.c:3573 apply.c:3577
   487#, c-format
   488msgid "cannot read the current contents of '%s'"
   489msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
   490
   491#: apply.c:3589
   492#, c-format
   493msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
   494msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
   495
   496#: apply.c:3603
   497#, c-format
   498msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
   499msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
   500
   501#: apply.c:3608
   502#, c-format
   503msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
   504msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
   505
   506#: apply.c:3634
   507msgid "removal patch leaves file contents"
   508msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
   509
   510#: apply.c:3706
   511#, c-format
   512msgid "%s: wrong type"
   513msgstr "„%s“: неправилен вид"
   514
   515#: apply.c:3708
   516#, c-format
   517msgid "%s has type %o, expected %o"
   518msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
   519
   520#: apply.c:3859 apply.c:3861
   521#, c-format
   522msgid "invalid path '%s'"
   523msgstr "неправилен път: „%s“"
   524
   525#: apply.c:3917
   526#, c-format
   527msgid "%s: already exists in index"
   528msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
   529
   530#: apply.c:3920
   531#, c-format
   532msgid "%s: already exists in working directory"
   533msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
   534
   535#: apply.c:3940
   536#, c-format
   537msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
   538msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
   539
   540#: apply.c:3945
   541#, c-format
   542msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
   543msgstr ""
   544"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
   545
   546#: apply.c:3965
   547#, c-format
   548msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
   549msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
   550
   551#: apply.c:3969
   552#, c-format
   553msgid "%s: patch does not apply"
   554msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
   555
   556#: apply.c:3984
   557#, c-format
   558msgid "Checking patch %s..."
   559msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
   560
   561#: apply.c:4075
   562#, c-format
   563msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
   564msgstr ""
   565"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
   566
   567#: apply.c:4082
   568#, c-format
   569msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
   570msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
   571
   572#: apply.c:4085
   573#, c-format
   574msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
   575msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
   576
   577#: apply.c:4090 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
   578#, c-format
   579msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
   580msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
   581
   582#: apply.c:4094
   583#, c-format
   584msgid "could not add %s to temporary index"
   585msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
   586
   587#: apply.c:4104
   588#, c-format
   589msgid "could not write temporary index to %s"
   590msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
   591
   592#: apply.c:4242
   593#, c-format
   594msgid "unable to remove %s from index"
   595msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
   596
   597#: apply.c:4277
   598#, c-format
   599msgid "corrupt patch for submodule %s"
   600msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
   601
   602#: apply.c:4283
   603#, c-format
   604msgid "unable to stat newly created file '%s'"
   605msgstr ""
   606"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
   607
   608#: apply.c:4291
   609#, c-format
   610msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
   611msgstr ""
   612"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
   613
   614#: apply.c:4297 apply.c:4441
   615#, c-format
   616msgid "unable to add cache entry for %s"
   617msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
   618
   619#: apply.c:4338
   620#, c-format
   621msgid "failed to write to '%s'"
   622msgstr "в „%s“ не може да се пише"
   623
   624#: apply.c:4342
   625#, c-format
   626msgid "closing file '%s'"
   627msgstr "затваряне на файла „%s“"
   628
   629#: apply.c:4412
   630#, c-format
   631msgid "unable to write file '%s' mode %o"
   632msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
   633
   634#: apply.c:4510
   635#, c-format
   636msgid "Applied patch %s cleanly."
   637msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
   638
   639#: apply.c:4518
   640msgid "internal error"
   641msgstr "вътрешна грешка"
   642
   643#: apply.c:4521
   644#, c-format
   645msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
   646msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
   647msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
   648msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
   649
   650#: apply.c:4532
   651#, c-format
   652msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
   653msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
   654
   655#: apply.c:4540 builtin/fetch.c:740 builtin/fetch.c:989
   656#, c-format
   657msgid "cannot open %s"
   658msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
   659
   660#: apply.c:4554
   661#, c-format
   662msgid "Hunk #%d applied cleanly."
   663msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
   664
   665#: apply.c:4558
   666#, c-format
   667msgid "Rejected hunk #%d."
   668msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
   669
   670#: apply.c:4668
   671#, c-format
   672msgid "Skipped patch '%s'."
   673msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
   674
   675#: apply.c:4676
   676msgid "unrecognized input"
   677msgstr "непознат вход"
   678
   679#: apply.c:4695
   680msgid "unable to read index file"
   681msgstr "индексът не може да бъде записан"
   682
   683#: apply.c:4833
   684#, c-format
   685msgid "can't open patch '%s': %s"
   686msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
   687
   688#: apply.c:4858
   689#, c-format
   690msgid "squelched %d whitespace error"
   691msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
   692msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
   693msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
   694
   695#: apply.c:4864 apply.c:4879
   696#, c-format
   697msgid "%d line adds whitespace errors."
   698msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
   699msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
   700msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
   701
   702#: apply.c:4872
   703#, c-format
   704msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
   705msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
   706msgstr[0] ""
   707"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
   708msgstr[1] ""
   709"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
   710
   711#: apply.c:4888 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:286 builtin/rm.c:431
   712msgid "Unable to write new index file"
   713msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
   714
   715#: apply.c:4919 apply.c:4922 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
   716#: builtin/clone.c:95 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
   717#: builtin/submodule--helper.c:281 builtin/submodule--helper.c:407
   718#: builtin/submodule--helper.c:589 builtin/submodule--helper.c:592
   719#: builtin/submodule--helper.c:944 builtin/submodule--helper.c:947
   720msgid "path"
   721msgstr "път"
   722
   723#: apply.c:4920
   724msgid "don't apply changes matching the given path"
   725msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
   726
   727#: apply.c:4923
   728msgid "apply changes matching the given path"
   729msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
   730
   731#: apply.c:4925 builtin/am.c:2286
   732msgid "num"
   733msgstr "БРОЙ"
   734
   735#: apply.c:4926
   736msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
   737msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
   738
   739#: apply.c:4929
   740msgid "ignore additions made by the patch"
   741msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
   742
   743#: apply.c:4931
   744msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
   745msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
   746
   747#: apply.c:4935
   748msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
   749msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
   750
   751#: apply.c:4937
   752msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
   753msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
   754
   755#: apply.c:4939
   756msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
   757msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
   758
   759#: apply.c:4941
   760msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
   761msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
   762
   763#: apply.c:4943
   764msgid "apply a patch without touching the working tree"
   765msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
   766
   767#: apply.c:4945
   768msgid "accept a patch that touches outside the working area"
   769msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
   770
   771#: apply.c:4947
   772msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
   773msgstr ""
   774"кръпката да бъде приложена.  Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
   775"summary“"
   776
   777#: apply.c:4949
   778msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
   779msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
   780
   781#: apply.c:4951
   782msgid "build a temporary index based on embedded index information"
   783msgstr ""
   784"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
   785
   786#: apply.c:4954 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:505
   787msgid "paths are separated with NUL character"
   788msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
   789
   790#: apply.c:4956
   791msgid "ensure at least <n> lines of context match"
   792msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
   793
   794#: apply.c:4957 builtin/am.c:2265
   795msgid "action"
   796msgstr "действие"
   797
   798#: apply.c:4958
   799msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
   800msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
   801
   802#: apply.c:4961 apply.c:4964
   803msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
   804msgstr ""
   805"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
   806
   807#: apply.c:4967
   808msgid "apply the patch in reverse"
   809msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
   810
   811#: apply.c:4969
   812msgid "don't expect at least one line of context"
   813msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
   814
   815#: apply.c:4971
   816msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
   817msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
   818
   819#: apply.c:4973
   820msgid "allow overlapping hunks"
   821msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
   822
   823#: apply.c:4974 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
   824#: builtin/commit.c:1339 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:593
   825#: builtin/log.c:1860 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
   826msgid "be verbose"
   827msgstr "повече подробности"
   828
   829#: apply.c:4976
   830msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
   831msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
   832
   833#: apply.c:4979
   834msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
   835msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
   836
   837#: apply.c:4981 builtin/am.c:2274
   838msgid "root"
   839msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
   840
   841#: apply.c:4982
   842msgid "prepend <root> to all filenames"
   843msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
  150844
  151845#: archive.c:12
   
  168862msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
  169863
  170 #: archive.c:344 builtin/add.c:137 builtin/add.c:420 builtin/rm.c:327
   864#: archive.c:344 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:327
  171865#, c-format
  172866msgid "pathspec '%s' did not match any files"
   
  181875msgstr "ФОРМАТ на архива"
  182876
  183 #: archive.c:430 builtin/log.c:1395
   877#: archive.c:430 builtin/log.c:1429
  184878msgid "prefix"
  185879msgstr "ПРЕФИКС"
   
  189883msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
  190884
  191 #: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2548 builtin/blame.c:2549
  192 #: builtin/config.c:60 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
  193 #: builtin/grep.c:722 builtin/hash-object.c:100 builtin/ls-files.c:459
  194 #: builtin/ls-files.c:462 builtin/notes.c:398 builtin/notes.c:561
  195 #: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
   885#: archive.c:432 builtin/blame.c:2603 builtin/blame.c:2604 builtin/config.c:59
   886#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:723
   887#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:539 builtin/ls-files.c:542
   888#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:109
   889#: parse-options.h:153
  196890msgid "file"
  197891msgstr "ФАЙЛ"
   
  225919msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
  226920
  227 #: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:82
  228 #: builtin/submodule--helper.c:776
   921#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:85 builtin/clone.c:88
   922#: builtin/submodule--helper.c:601 builtin/submodule--helper.c:953
  229923msgid "repo"
  230924msgstr "хранилище"
   
  234928msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
  235929
  236 #: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:482
   930#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
  237931msgid "command"
  238932msgstr "команда"
   
  242936msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
  243937
   938#: archive.c:461
   939msgid "Unexpected option --remote"
   940msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
   941
   942#: archive.c:463
   943msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
   944msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
   945
   946#: archive.c:465
   947msgid "Unexpected option --output"
   948msgstr "Неочаквана опция „--output“"
   949
   950#: archive.c:487
   951#, c-format
   952msgid "Unknown archive format '%s'"
   953msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
   954
   955#: archive.c:494
   956#, c-format
   957msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
   958msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
   959
  244960#: attr.c:263
  245961msgid ""
   
  249965"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
  250966"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
   967
   968#: bisect.c:441
   969#, c-format
   970msgid "Could not open file '%s'"
   971msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори"
   972
   973#: bisect.c:446
   974#, c-format
   975msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
   976msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
   977
   978#: bisect.c:655
   979#, c-format
   980msgid "We cannot bisect more!\n"
   981msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
   982
   983#: bisect.c:708
   984#, c-format
   985msgid "Not a valid commit name %s"
   986msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
   987
   988#: bisect.c:732
   989#, c-format
   990msgid ""
   991"The merge base %s is bad.\n"
   992"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
   993msgstr ""
   994"Неправилна база за сливане: %s.\n"
   995"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
   996
   997#: bisect.c:737
   998#, c-format
   999msgid ""
   1000"The merge base %s is new.\n"
   1001"The property has changed between %s and [%s].\n"
   1002msgstr ""
   1003"Нова база за сливане: %s.\n"
   1004"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
   1005
   1006#: bisect.c:742
   1007#, c-format
   1008msgid ""
   1009"The merge base %s is %s.\n"
   1010"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
   1011msgstr ""
   1012"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
   1013"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
   1014
   1015#: bisect.c:750
   1016#, c-format
   1017msgid ""
   1018"Some %s revs are not ancestor of the %s rev.\n"
   1019"git bisect cannot work properly in this case.\n"
   1020"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
   1021msgstr ""
   1022"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
   1023"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
   1024"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
   1025
   1026#: bisect.c:763
   1027#, c-format
   1028msgid ""
   1029"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
   1030"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
   1031"We continue anyway."
   1032msgstr ""
   1033"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
   1034"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
   1035"Двоичното търсене продължава."
   1036
   1037#: bisect.c:798
   1038#, c-format
   1039msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
   1040msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
   1041
   1042#: bisect.c:849
   1043#, c-format
   1044msgid "a %s revision is needed"
   1045msgstr "необходима е версия „%s“"
   1046
   1047#: bisect.c:866 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
   1048#, c-format
   1049msgid "could not create file '%s'"
   1050msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
   1051
   1052#: bisect.c:917
   1053#, c-format
   1054msgid "could not read file '%s'"
   1055msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
   1056
   1057#: bisect.c:947
   1058msgid "reading bisect refs failed"
   1059msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
   1060
   1061#: bisect.c:967
   1062#, c-format
   1063msgid "%s was both %s and %s\n"
   1064msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
   1065
   1066#: bisect.c:975
   1067#, c-format
   1068msgid ""
   1069"No testable commit found.\n"
   1070"Maybe you started with bad path parameters?\n"
   1071msgstr ""
   1072"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
   1073"Проверете параметрите за пътищата.\n"
   1074
   1075#: bisect.c:994
   1076#, c-format
   1077msgid "(roughly %d step)"
   1078msgid_plural "(roughly %d steps)"
   1079msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
   1080msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
   1081
   1082#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
   1083#. "(roughly %d steps)" translation
   1084#: bisect.c:998
   1085#, c-format
   1086msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
   1087msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
   1088msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
   1089msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
  2511090
  2521091#: branch.c:53
   
  3191158#, c-format
  3201159msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
  321 msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
   1160msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
  3221161
  3231162#: branch.c:185
   
  3641203"изтласква."
  3651204
  366 #: branch.c:266
   1205#: branch.c:265
  3671206#, c-format
  3681207msgid "Not a valid object name: '%s'."
  3691208msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
  3701209
  371 #: branch.c:286
   1210#: branch.c:285
  3721211#, c-format
  3731212msgid "Ambiguous object name: '%s'."
  374 msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
  375 
  376 #: branch.c:291
   1213msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
   1214
   1215#: branch.c:290
  3771216#, c-format
  3781217msgid "Not a valid branch point: '%s'."
  3791218msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
  3801219
  381 #: branch.c:345
   1220#: branch.c:344
  3821221#, c-format
  3831222msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
  3841223msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
  3851224
  386 #: branch.c:364
   1225#: branch.c:363
  3871226#, c-format
  3881227msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
   
  3991238msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
  4001239
  401 #: bundle.c:87 builtin/commit.c:777
   1240#: bundle.c:87 sequencer.c:963 builtin/commit.c:777
  4021241#, c-format
  4031242msgid "could not open '%s'"
   
  4081247msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
  4091248
  410 #: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:627 sequencer.c:1073
  411 #: builtin/blame.c:2755 builtin/commit.c:1056 builtin/log.c:340
  412 #: builtin/log.c:863 builtin/log.c:1308 builtin/log.c:1633 builtin/log.c:1875
  413 #: builtin/merge.c:361 builtin/shortlog.c:170
   1249#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:830 sequencer.c:1374
   1250#: builtin/blame.c:2814 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:348
   1251#: builtin/log.c:890 builtin/log.c:1340 builtin/log.c:1666 builtin/log.c:1909
   1252#: builtin/merge.c:356 builtin/shortlog.c:170
  4141253msgid "revision walk setup failed"
  4151254msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
   
  4511290"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
  4521291
  453 #: bundle.c:443 builtin/log.c:163 builtin/log.c:1538 builtin/shortlog.c:273
   1292#: bundle.c:443 builtin/log.c:165 builtin/log.c:1572 builtin/shortlog.c:273
  4541293#, c-format
  4551294msgid "unrecognized argument: %s"
   
  4691308msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
  4701309
  471 #: color.c:275
   1310#: color.c:290
  4721311#, c-format
  4731312msgid "invalid color value: %.*s"
  4741313msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
  4751314
  476 #: commit.c:40 builtin/am.c:437 builtin/am.c:473 builtin/am.c:1504
  477 #: builtin/am.c:2134
   1315#: commit.c:40 builtin/am.c:421 builtin/am.c:457 builtin/am.c:1493
   1316#: builtin/am.c:2127
  4781317#, c-format
  4791318msgid "could not parse %s"
   
  4841323msgid "%s %s is not a commit!"
  4851324msgstr "%s %s не е подаване!"
   1325
   1326#: commit.c:1514
   1327msgid ""
   1328"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
   1329"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
   1330"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
   1331msgstr ""
   1332"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
   1333"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
   1334"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
  4861335
  4871336#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
   
  4891338msgstr "паметта свърши"
  4901339
  491 #: config.c:475 config.c:477
  492 #, c-format
  493 msgid "bad config line %d in %s %s"
  494 msgstr "неправилен ред %d в настройката %s „%s“"
  495 
  496 #: config.c:593
  497 #, c-format
  498 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s %s: %s"
  499 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в %s „%s“: %s"
  500 
  501 #: config.c:595
   1340#: config.c:516
   1341#, c-format
   1342msgid "bad config line %d in blob %s"
   1343msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
   1344
   1345#: config.c:520
   1346#, c-format
   1347msgid "bad config line %d in file %s"
   1348msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
   1349
   1350#: config.c:524
   1351#, c-format
   1352msgid "bad config line %d in standard input"
   1353msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
   1354
   1355#: config.c:528
   1356#, c-format
   1357msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
   1358msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
   1359
   1360#: config.c:532
   1361#, c-format
   1362msgid "bad config line %d in command line %s"
   1363msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
   1364
   1365#: config.c:536
   1366#, c-format
   1367msgid "bad config line %d in %s"
   1368msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
   1369
   1370#: config.c:655
   1371msgid "out of range"
   1372msgstr "извън диапазона"
   1373
   1374#: config.c:655
   1375msgid "invalid unit"
   1376msgstr "неправилна мерна единица"
   1377
   1378#: config.c:661
  5021379#, c-format
  5031380msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
  504 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“: %s"
  505 
  506 #: config.c:680
   1381msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
   1382
   1383#: config.c:666
   1384#, c-format
   1385msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
   1386msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
   1387
   1388#: config.c:669
   1389#, c-format
   1390msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
   1391msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
   1392
   1393#: config.c:672
   1394#, c-format
   1395msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
   1396msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
   1397
   1398#: config.c:675
   1399#, c-format
   1400msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
   1401msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
   1402
   1403#: config.c:678
   1404#, c-format
   1405msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
   1406msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
   1407
   1408#: config.c:681
   1409#, c-format
   1410msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
   1411msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
   1412
   1413#: config.c:768
  5071414#, c-format
  5081415msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
  5091416msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
  5101417
  511 #: config.c:761 config.c:772
   1418#: config.c:852 config.c:863
  5121419#, c-format
  5131420msgid "bad zlib compression level %d"
  5141421msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
  5151422
  516 #: config.c:890
   1423#: config.c:978
  5171424#, c-format
  5181425msgid "invalid mode for object creation: %s"
  5191426msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
  5201427
  521 #: config.c:1228
   1428#: config.c:1312
  5221429msgid "unable to parse command-line config"
  5231430msgstr "неправилни настройки от командния ред"
  5241431
  525 #: config.c:1284
  526 msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
   1432#: config.c:1362
   1433msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
  5271434msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
  5281435
  529 #: config.c:1629
   1436#: config.c:1716
  5301437#, c-format
  5311438msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
  5321439msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
  5331440
  534 #: config.c:1631
   1441#: config.c:1718
  5351442#, c-format
  5361443msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
  5371444msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
  5381445
  539 #: config.c:1690
   1446#: config.c:1777
  5401447#, c-format
  5411448msgid "%s has multiple values"
  5421449msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
  5431450
  544 #: config.c:2224
   1451#: config.c:2311
  5451452#, c-format
  5461453msgid "could not set '%s' to '%s'"
  5471454msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
  5481455
  549 #: config.c:2226
   1456#: config.c:2313
  5501457#, c-format
  5511458msgid "could not unset '%s'"
  5521459msgstr "„%s“ не може да се премахне"
  5531460
  554 #: connected.c:69
   1461#: connect.c:49
   1462msgid "The remote end hung up upon initial contact"
   1463msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
   1464
   1465#: connect.c:51
   1466msgid ""
   1467"Could not read from remote repository.\n"
   1468"\n"
   1469"Please make sure you have the correct access rights\n"
   1470"and the repository exists."
   1471msgstr ""
   1472"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
   1473"\n"
   1474"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
   1475"за достъп."
   1476
   1477#: connected.c:63 builtin/fsck.c:173 builtin/prune.c:140
   1478msgid "Checking connectivity"
   1479msgstr "Проверка на връзката"
   1480
   1481#: connected.c:75
  5551482msgid "Could not run 'git rev-list'"
  5561483msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
  5571484
  558 #: connected.c:89
   1485#: connected.c:95
  5591486msgid "failed write to rev-list"
  5601487msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
  5611488
  562 #: connected.c:96
   1489#: connected.c:102
  5631490msgid "failed to close rev-list's stdin"
  5641491msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
  5651492
  566 #: date.c:95
   1493#: convert.c:201
   1494#, c-format
   1495msgid ""
   1496"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
   1497"The file will have its original line endings in your working directory."
   1498msgstr ""
   1499"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
   1500"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
   1501"директория."
   1502
   1503#: convert.c:205
   1504#, c-format
   1505msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
   1506msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
   1507
   1508#: convert.c:211
   1509#, c-format
   1510msgid ""
   1511"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
   1512"The file will have its original line endings in your working directory."
   1513msgstr ""
   1514"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
   1515"„%s“.\n"
   1516"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
   1517"директория."
   1518
   1519#: convert.c:215
   1520#, c-format
   1521msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
   1522msgstr ""
   1523"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
   1524
   1525#: date.c:97
  5671526msgid "in the future"
  5681527msgstr "в бъдещето"
  5691528
  570 #: date.c:101
   1529#: date.c:103
  5711530#, c-format
  5721531msgid "%lu second ago"
   
  5751534msgstr[1] "преди %lu секунди"
  5761535
  577 #: date.c:108
   1536#: date.c:110
  5781537#, c-format
  5791538msgid "%lu minute ago"
   
  5821541msgstr[1] "преди %lu минути"
  5831542
  584 #: date.c:115
   1543#: date.c:117
  5851544#, c-format
  5861545msgid "%lu hour ago"
   
  5891548msgstr[1] "преди %lu часа"
  5901549
  591 #: date.c:122
   1550#: date.c:124
  5921551#, c-format
  5931552msgid "%lu day ago"
   
  5961555msgstr[1] "преди %lu дена"
  5971556
  598 #: date.c:128
   1557#: date.c:130
  5991558#, c-format
  6001559msgid "%lu week ago"
   
  6031562msgstr[1] "преди %lu седмици"
  6041563
  605 #: date.c:135
   1564#: date.c:137
  6061565#, c-format
  6071566msgid "%lu month ago"
   
  6101569msgstr[1] "преди %lu месеца"
  6111570
  612 #: date.c:146
   1571#: date.c:148
  6131572#, c-format
  6141573msgid "%lu year"
   
  6181577
  6191578#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
  620 #: date.c:149
   1579#: date.c:151
  6211580#, c-format
  6221581msgid "%s, %lu month ago"
   
  6251584msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
  6261585
  627 #: date.c:154 date.c:159
   1586#: date.c:156 date.c:161
  6281587#, c-format
  6291588msgid "%lu year ago"
   
  6371596msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
  6381597
  639 #: diffcore-rename.c:538
   1598#: diffcore-rename.c:536
  6401599msgid "Performing inexact rename detection"
  6411600msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
  6421601
  643 #: diff.c:116
   1602#: diff.c:62
   1603#, c-format
   1604msgid "option '%s' requires a value"
   1605msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
   1606
   1607#: diff.c:124
  6441608#, c-format
  6451609msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
   
  6481612"директории\n"
  6491613
  650 #: diff.c:121
   1614#: diff.c:129
  6511615#, c-format
  6521616msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
  6531617msgstr "  Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
  6541618
  655 #: diff.c:225
   1619#: diff.c:283
  6561620#, c-format
  6571621msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
  6581622msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
  6591623
  660 #: diff.c:277
   1624#: diff.c:346
  6611625#, c-format
  6621626msgid ""
   
  6671631"%s"
  6681632
  669 #: diff.c:3007
   1633#: diff.c:3087
  6701634#, c-format
  6711635msgid "external diff died, stopping at %s"
  6721636msgstr ""
  673 "външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
  674 
  675 #: diff.c:3405
   1637"външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
   1638
   1639#: diff.c:3412
   1640msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
   1641msgstr ""
   1642"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
   1643"една с друга"
   1644
   1645#: diff.c:3502
  6761646msgid "--follow requires exactly one pathspec"
  6771647msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
  6781648
  679 #: diff.c:3568
   1649#: diff.c:3665
  6801650#, c-format
  6811651msgid ""
   
  6861656"%s"
  6871657
  688 #: diff.c:3582
   1658#: diff.c:3679
  6891659#, c-format
  6901660msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
  6911661msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
  6921662
  693 #: dir.c:1823
   1663#: diff.c:4700
   1664msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
   1665msgstr ""
   1666"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
   1667"многото файлове."
   1668
   1669#: diff.c:4703
   1670msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
   1671msgstr ""
   1672"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
   1673
   1674#: diff.c:4706
   1675#, c-format
   1676msgid ""
   1677"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
   1678msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
   1679
   1680#: dir.c:1866
  6941681msgid "failed to get kernel name and information"
  6951682msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
  6961683
  697 #: dir.c:1942
   1684#: dir.c:1985
  6981685msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
  6991686msgstr ""
  7001687"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
  7011688
  702 #: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:235
  703 msgid "could not run gpg."
  704 msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
  705 
  706 #: gpg-interface.c:178
  707 msgid "gpg did not accept the data"
  708 msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
  709 
  710 #: gpg-interface.c:189
   1689#: fetch-pack.c:213
   1690msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
   1691msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
   1692
   1693#: fetch-pack.c:225
   1694msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
   1695msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
   1696
   1697#: fetch-pack.c:243
   1698#, c-format
   1699msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
   1700msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
   1701
   1702#: fetch-pack.c:295
   1703msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
   1704msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква  „multi_ack_detailed“"
   1705
   1706#: fetch-pack.c:381
   1707#, c-format
   1708msgid "invalid shallow line: %s"
   1709msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
   1710
   1711#: fetch-pack.c:387
   1712#, c-format
   1713msgid "invalid unshallow line: %s"
   1714msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
   1715
   1716#: fetch-pack.c:389
   1717#, c-format
   1718msgid "object not found: %s"
   1719msgstr "обектът „%s“ липсва"
   1720
   1721#: fetch-pack.c:392
   1722#, c-format
   1723msgid "error in object: %s"
   1724msgstr "грешка в обекта: „%s“"
   1725
   1726#: fetch-pack.c:394
   1727#, c-format
   1728msgid "no shallow found: %s"
   1729msgstr "не е открит плитък обект: %s"
   1730
   1731#: fetch-pack.c:397
   1732#, c-format
   1733msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
   1734msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
   1735
   1736#: fetch-pack.c:436
   1737#, c-format
   1738msgid "got %s %d %s"
   1739msgstr "получено бе %s %d %s"
   1740
   1741#: fetch-pack.c:450
   1742#, c-format
   1743msgid "invalid commit %s"
   1744msgstr "неправилно подаване: „%s“"
   1745
   1746#: fetch-pack.c:483
   1747msgid "giving up"
   1748msgstr "преустановяване"
   1749
   1750#: fetch-pack.c:493 progress.c:235
   1751msgid "done"
   1752msgstr "действието завърши"
   1753
   1754#: fetch-pack.c:505
   1755#, c-format
   1756msgid "got %s (%d) %s"
   1757msgstr "получено бе %s (%d) %s"
   1758
   1759#: fetch-pack.c:551
   1760#, c-format
   1761msgid "Marking %s as complete"
   1762msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
   1763
   1764#: fetch-pack.c:697
   1765#, c-format
   1766msgid "already have %s (%s)"
   1767msgstr "вече има „%s“ (%s)"
   1768
   1769#: fetch-pack.c:735
   1770msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
   1771msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
   1772
   1773#: fetch-pack.c:743
   1774msgid "protocol error: bad pack header"
   1775msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
   1776
   1777#: fetch-pack.c:799
   1778#, c-format
   1779msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
   1780msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
   1781
   1782#: fetch-pack.c:815
   1783#, c-format
   1784msgid "%s failed"
   1785msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
   1786
   1787#: fetch-pack.c:817
   1788msgid "error in sideband demultiplexer"
   1789msgstr "грешка в демултиплексора"
   1790
   1791#: fetch-pack.c:844
   1792msgid "Server does not support shallow clients"
   1793msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
   1794
   1795#: fetch-pack.c:848
   1796msgid "Server supports multi_ack_detailed"
   1797msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
   1798
   1799#: fetch-pack.c:851
   1800msgid "Server supports no-done"
   1801msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
   1802
   1803#: fetch-pack.c:857
   1804msgid "Server supports multi_ack"
   1805msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
   1806
   1807#: fetch-pack.c:861
   1808msgid "Server supports side-band-64k"
   1809msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
   1810
   1811#: fetch-pack.c:865
   1812msgid "Server supports side-band"
   1813msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
   1814
   1815#: fetch-pack.c:869
   1816msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
   1817msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
   1818
   1819#: fetch-pack.c:873
   1820msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
   1821msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
   1822
   1823#: fetch-pack.c:883
   1824msgid "Server supports ofs-delta"
   1825msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
   1826
   1827#: fetch-pack.c:890
   1828#, c-format
   1829msgid "Server version is %.*s"
   1830msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
   1831
   1832#: fetch-pack.c:896
   1833msgid "Server does not support --shallow-since"
   1834msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
   1835
   1836#: fetch-pack.c:900
   1837msgid "Server does not support --shallow-exclude"
   1838msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
   1839
   1840#: fetch-pack.c:902
   1841msgid "Server does not support --deepen"
   1842msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
   1843
   1844#: fetch-pack.c:913
   1845msgid "no common commits"
   1846msgstr "няма общи подавания"
   1847
   1848#: fetch-pack.c:925
   1849msgid "git fetch-pack: fetch failed."
   1850msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
   1851
   1852#: fetch-pack.c:1087
   1853msgid "no matching remote head"
   1854msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
   1855
   1856#: gpg-interface.c:185
  7111857msgid "gpg failed to sign the data"
  7121858msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
  7131859
  714 #: gpg-interface.c:222
  715 #, c-format
  716 msgid "could not create temporary file '%s'"
  717 msgstr "Програмата не успя да създаде временния файл „%s“"
  718 
  719 #: gpg-interface.c:224
   1860#: gpg-interface.c:215
   1861msgid "could not create temporary file"
   1862msgstr "не може да се създаде временен файл"
   1863
   1864#: gpg-interface.c:217
  7201865#, c-format
  7211866msgid "failed writing detached signature to '%s'"
  7221867msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
  7231868
  724 #: grep.c:1718
   1869#: grep.c:1782
  7251870#, c-format
  7261871msgid "'%s': unable to read %s"
  7271872msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
  7281873
  729 #: grep.c:1735 builtin/clone.c:382 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
   1874#: grep.c:1799 builtin/clone.c:381 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
  7301875#, c-format
  7311876msgid "failed to stat '%s'"
  7321877msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
  7331878
  734 #: grep.c:1746
   1879#: grep.c:1810
  7351880#, c-format
  7361881msgid "'%s': short read"
  7371882msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
  7381883
  739 #: help.c:205
   1884#: help.c:203
  7401885#, c-format
  7411886msgid "available git commands in '%s'"
  7421887msgstr "налични команди на git от „%s“"
  7431888
  744 #: help.c:212
   1889#: help.c:210
  7451890msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
  7461891msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
  7471892
  748 #: help.c:244
   1893#: help.c:241
  7491894msgid "These are common Git commands used in various situations:"
  7501895msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
  7511896
  752 #: help.c:309
   1897#: help.c:306
  7531898#, c-format
  7541899msgid ""
   
  7571902msgstr ""
  7581903"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
  759 "бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
  760 
  761 #: help.c:366
   1904"бъде изпълнена.  Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
   1905
   1906#: help.c:361
  7621907msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
  7631908msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
  7641909
  765 #: help.c:388
   1910#: help.c:383
  7661911#, c-format
  7671912msgid ""
   
  7711916"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
  7721917"не\n"
  773 "съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
   1918"съществува.  Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
  7741919"предвид „%s“"
  7751920
  776 #: help.c:393
   1921#: help.c:388
  7771922#, c-format
  7781923msgid "in %0.1f seconds automatically..."
  7791924msgstr "след %0.1f секунди…"
  7801925
  781 #: help.c:400
   1926#: help.c:395
  7821927#, c-format
  7831928msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
  784 msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
  785 
  786 #: help.c:404 help.c:464
   1929msgstr "git: „%s“ не е команда на git.  Погледнете изхода от „git --help“."
   1930
   1931#: help.c:399 help.c:465
  7871932msgid ""
  7881933"\n"
   
  7981943"Команди с подобно име са:"
  7991944
  800 #: help.c:460
   1945#: help.c:461
  8011946#, c-format
  8021947msgid "%s: %s - %s"
  8031948msgstr "%s: %s — %s"
   1949
   1950#: ident.c:334
   1951msgid ""
   1952"\n"
   1953"*** Please tell me who you are.\n"
   1954"\n"
   1955"Run\n"
   1956"\n"
   1957"  git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
   1958"  git config --global user.name \"Your Name\"\n"
   1959"\n"
   1960"to set your account's default identity.\n"
   1961"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
   1962"\n"
   1963msgstr ""
   1964"\n"
   1965"●●● Въведете самоличност.\n"
   1966"\n"
   1967"Изпълнете:\n"
   1968"\n"
   1969"  git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
   1970"  git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
   1971"\n"
   1972"и въведете данни за себе си.\n"
   1973"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
   1974"хранилище.\n"
   1975"\n"
  8041976
  8051977#: lockfile.c:152
   
  8171989"\n"
  8181990"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
  819 "редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
  820 "процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
  821 "причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
   1991"редактор, стартиран с „git commit“.  Уверете се, че всички подобни\n"
   1992"процеси са спрени и опитайте отново.  Ако това не помогне, вероятната\n"
   1993"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил.  За да\n"
  8221994"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
  8231995
   
  8312003msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
  8322004
  833 #: merge.c:94 builtin/am.c:2007 builtin/am.c:2042 builtin/checkout.c:375
  834 #: builtin/checkout.c:586 builtin/clone.c:732
   2005#: merge.c:96 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2035 builtin/checkout.c:374
   2006#: builtin/checkout.c:588 builtin/clone.c:731
  8352007msgid "unable to write new index file"
  8362008msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
  8372009
  838 #: merge-recursive.c:189
  839 #, c-format
   2010#: merge-recursive.c:209
  8402011msgid "(bad commit)\n"
  8412012msgstr "(лошо подаване)\n"
  8422013
  843 #: merge-recursive.c:209
   2014#: merge-recursive.c:231
  8442015#, c-format
  8452016msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
  8462017msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
  8472018
  848 #: merge-recursive.c:270
   2019#: merge-recursive.c:301
  8492020msgid "error building trees"
  8502021msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
  8512022
  852 #: merge-recursive.c:689
   2023#: merge-recursive.c:720
  8532024#, c-format
  8542025msgid "failed to create path '%s'%s"
  8552026msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
  8562027
  857 #: merge-recursive.c:700
   2028#: merge-recursive.c:731
  8582029#, c-format
  8592030msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
  8602031msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
  8612032
  862 #: merge-recursive.c:714 merge-recursive.c:735
   2033#: merge-recursive.c:745 merge-recursive.c:764
  8632034msgid ": perhaps a D/F conflict?"
  8642035msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
  8652036
  866 #: merge-recursive.c:725
   2037#: merge-recursive.c:754
  8672038#, c-format
  8682039msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
   
  8702041"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
  8712042
  872 #: merge-recursive.c:765
   2043#: merge-recursive.c:796 builtin/cat-file.c:34
  8732044#, c-format
  8742045msgid "cannot read object %s '%s'"
  8752046msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
  8762047
  877 #: merge-recursive.c:767
   2048#: merge-recursive.c:798
  8782049#, c-format
  8792050msgid "blob expected for %s '%s'"
  8802051msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
  8812052
  882 #: merge-recursive.c:790 builtin/clone.c:376
  883 #, c-format
  884 msgid "failed to open '%s'"
  885 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
  886 
  887 #: merge-recursive.c:798
  888 #, c-format
  889 msgid "failed to symlink '%s'"
  890 msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
  891 
  892 #: merge-recursive.c:801
   2053#: merge-recursive.c:822
   2054#, c-format
   2055msgid "failed to open '%s': %s"
   2056msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
   2057
   2058#: merge-recursive.c:833
   2059#, c-format
   2060msgid "failed to symlink '%s': %s"
   2061msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
   2062
   2063#: merge-recursive.c:838
  8932064#, c-format
  8942065msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
   
  8962067"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
  8972068
  898 #: merge-recursive.c:939
   2069#: merge-recursive.c:978
  8992070msgid "Failed to execute internal merge"
  9002071msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
  9012072
  902 #: merge-recursive.c:943
   2073#: merge-recursive.c:982
  9032074#, c-format
  9042075msgid "Unable to add %s to database"
  9052076msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
  9062077
  907 #: merge-recursive.c:959
  908 msgid "unsupported object type in the tree"
  909 msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
  910 
  911 #: merge-recursive.c:1034 merge-recursive.c:1048
   2078#: merge-recursive.c:1081 merge-recursive.c:1095
  9122079#, c-format
  9132080msgid ""
   
  9152082"in tree."
  9162083msgstr ""
  917 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
   2084"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s.  Версия %s на „%s“ "
  9182085"е оставена в дървото."
  9192086
  920 #: merge-recursive.c:1040 merge-recursive.c:1053
   2087#: merge-recursive.c:1087 merge-recursive.c:1100
  9212088#, c-format
  9222089msgid ""
   
  9242091"in tree at %s."
  9252092msgstr ""
  926 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
   2093"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s.  Версия %s на „%s“ "
  9272094"е оставена в дървото: %s."
  9282095
  929 #: merge-recursive.c:1094
   2096#: merge-recursive.c:1143
  9302097msgid "rename"
  9312098msgstr "преименуване"
  9322099
  933 #: merge-recursive.c:1094
   2100#: merge-recursive.c:1143
  9342101msgid "renamed"
  9352102msgstr "преименуван"
  9362103
  937 #: merge-recursive.c:1150
   2104#: merge-recursive.c:1200
  9382105#, c-format
  9392106msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
  9402107msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
  9412108
  942 #: merge-recursive.c:1172
   2109#: merge-recursive.c:1225
  9432110#, c-format
  9442111msgid ""
   
  9492116"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
  9502117
  951 #: merge-recursive.c:1177
   2118#: merge-recursive.c:1230
  9522119msgid " (left unresolved)"
  9532120msgstr " (некоригиран конфликт)"
  9542121
  955 #: merge-recursive.c:1231
   2122#: merge-recursive.c:1292
  9562123#, c-format
  9572124msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
   
  9602127"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  9612128
  962 #: merge-recursive.c:1261
   2129#: merge-recursive.c:1325
  9632130#, c-format
  9642131msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
  9652132msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
  9662133
  967 #: merge-recursive.c:1460
   2134#: merge-recursive.c:1531
  9682135#, c-format
  9692136msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
   
  9722139"„%s“ е добавен в „%s“"
  9732140
  974 #: merge-recursive.c:1470
   2141#: merge-recursive.c:1546
  9752142#, c-format
  9762143msgid "Adding merged %s"
  9772144msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
  9782145
  979 #: merge-recursive.c:1475 merge-recursive.c:1677
   2146#: merge-recursive.c:1553 merge-recursive.c:1766
  9802147#, c-format
  9812148msgid "Adding as %s instead"
  9822149msgstr "Добавяне като „%s“"
  9832150
  984 #: merge-recursive.c:1526
   2151#: merge-recursive.c:1610
  9852152#, c-format
  9862153msgid "cannot read object %s"
  9872154msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
  9882155
  989 #: merge-recursive.c:1529
   2156#: merge-recursive.c:1613
  9902157#, c-format
  9912158msgid "object %s is not a blob"
  9922159msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
  9932160
  994 #: merge-recursive.c:1581
   2161#: merge-recursive.c:1666
  9952162msgid "modify"
  9962163msgstr "промяна"
  9972164
  998 #: merge-recursive.c:1581
   2165#: merge-recursive.c:1666
  9992166msgid "modified"
  10002167msgstr "променен"
  10012168
  1002 #: merge-recursive.c:1591
   2169#: merge-recursive.c:1676
  10032170msgid "content"
  10042171msgstr "съдържание"
  10052172
  1006 #: merge-recursive.c:1598
   2173#: merge-recursive.c:1683
  10072174msgid "add/add"
  10082175msgstr "добавяне/добавяне"
  10092176
  1010 #: merge-recursive.c:1632
   2177#: merge-recursive.c:1718
  10112178#, c-format
  10122179msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
  10132180msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
  10142181
  1015 #: merge-recursive.c:1646
   2182#: merge-recursive.c:1732
  10162183#, c-format
  10172184msgid "Auto-merging %s"
  10182185msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
  10192186
  1020 #: merge-recursive.c:1650 git-submodule.sh:941
   2187#: merge-recursive.c:1736 git-submodule.sh:924
  10212188msgid "submodule"
  10222189msgstr "ПОДМОДУЛ"
  10232190
  1024 #: merge-recursive.c:1651
   2191#: merge-recursive.c:1737
  10252192#, c-format
  10262193msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
  10272194msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
  10282195
  1029 #: merge-recursive.c:1737
   2196#: merge-recursive.c:1831
  10302197#, c-format
  10312198msgid "Removing %s"
  10322199msgstr "Изтриване на „%s“"
  10332200
  1034 #: merge-recursive.c:1762
   2201#: merge-recursive.c:1857
  10352202msgid "file/directory"
  10362203msgstr "файл/директория"
  10372204
  1038 #: merge-recursive.c:1768
   2205#: merge-recursive.c:1863
  10392206msgid "directory/file"
  10402207msgstr "директория/файл"
  10412208
  1042 #: merge-recursive.c:1773
   2209#: merge-recursive.c:1868
  10432210#, c-format
  10442211msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
  10452212msgstr ""
  1046 "КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
   2213"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“.  Добавяне на „%s“ "
  10472214"като „%s“"
  10482215
  1049 #: merge-recursive.c:1781
   2216#: merge-recursive.c:1877
  10502217#, c-format
  10512218msgid "Adding %s"
  10522219msgstr "Добавяне на „%s“"
  10532220
  1054 #: merge-recursive.c:1798
  1055 msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
  1056 msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
  1057 
  1058 #: merge-recursive.c:1817
   2221#: merge-recursive.c:1914
  10592222msgid "Already up-to-date!"
  10602223msgstr "Вече е обновено!"
  10612224
  1062 #: merge-recursive.c:1826
   2225#: merge-recursive.c:1923
  10632226#, c-format
  10642227msgid "merging of trees %s and %s failed"
  10652228msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
  10662229
  1067 #: merge-recursive.c:1856
  1068 #, c-format
  1069 msgid "Unprocessed path??? %s"
  1070 msgstr ""
  1071 "Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git, докладвайте я на "
  1072 "разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
  1073 
  1074 #: merge-recursive.c:1904
   2230#: merge-recursive.c:2006
  10752231msgid "Merging:"
  10762232msgstr "Сливане:"
  10772233
  1078 #: merge-recursive.c:1917
   2234#: merge-recursive.c:2019
  10792235#, c-format
  10802236msgid "found %u common ancestor:"
   
  10832239msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
  10842240
  1085 #: merge-recursive.c:1954
   2241#: merge-recursive.c:2058
  10862242msgid "merge returned no commit"
  10872243msgstr "сливането не върна подаване"
  10882244
  1089 #: merge-recursive.c:2011
   2245#: merge-recursive.c:2121
  10902246#, c-format
  10912247msgid "Could not parse object '%s'"
  10922248msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
  10932249
  1094 #: merge-recursive.c:2022 builtin/merge.c:649 builtin/merge.c:831
   2250#: merge-recursive.c:2135 builtin/merge.c:641 builtin/merge.c:788
  10952251msgid "Unable to write index."
  10962252msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
   2253
   2254#: notes-merge.c:273
   2255#, c-format
   2256msgid ""
   2257"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
   2258"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
   2259"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
   2260msgstr ""
   2261"Не сте завършили предишното сливане на бележки.  (Указателят „%s“ "
   2262"съществува).\n"
   2263"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
   2264"\n"
   2265"        git notes merge --commit\n"
   2266"\n"
   2267"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
   2268"\n"
   2269"        git notes merge --abort"
   2270
   2271#: notes-merge.c:280
   2272#, c-format
   2273msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
   2274msgstr ""
   2275"Не сте завършили сливането на бележките.  (Указателят „%s“ съществува)."
  10972276
  10982277#: notes-utils.c:41
   
  11542333msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  11552334
  1156 #: path.c:796
   2335#: path.c:826
  11572336#, c-format
  11582337msgid "Could not make %s writable by group"
   
  12102389msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
  12112390
  1212 #: pathspec.c:433
   2391#: pathspec.c:408
   2392msgid ""
   2393"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
   2394"use . instead if you meant to match all paths"
   2395msgstr ""
   2396"възможно е празните низове да се окажат неправилни шаблони за пътища в "
   2397"следващи версии на Git.  Ако искате съвпадение с всички пътища, използвайте: "
   2398"„.“"
   2399
   2400#: pathspec.c:440
  12132401#, c-format
  12142402msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
  12152403msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
  12162404
  1217 #: pathspec.c:442
   2405#: pathspec.c:449
  12182406msgid ""
  12192407"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
   
  12272415msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
  12282416
  1229 #: progress.c:235
  1230 msgid "done"
  1231 msgstr "действието завърши"
  1232 
  1233 #: read-cache.c:1281
   2417#: read-cache.c:1315
  12342418#, c-format
  12352419msgid ""
   
  12402424"Ще се ползва версия %i"
  12412425
  1242 #: read-cache.c:1291
   2426#: read-cache.c:1325
  12432427#, c-format
  12442428msgid ""
   
  12502434"Ще се ползва версия %i"
  12512435
  1252 #: refs.c:543 builtin/merge.c:764 builtin/merge.c:883 builtin/merge.c:985
  1253 #: builtin/merge.c:995
   2436#: refs.c:576 builtin/merge.c:840
  12542437#, c-format
  12552438msgid "Could not open '%s' for writing"
  12562439msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  12572440
  1258 #: refs/files-backend.c:2243
   2441#: refs/files-backend.c:2481
  12592442#, c-format
  12602443msgid "could not delete reference %s: %s"
  12612444msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
  12622445
  1263 #: refs/files-backend.c:2246
   2446#: refs/files-backend.c:2484
  12642447#, c-format
  12652448msgid "could not delete references: %s"
  12662449msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
  12672450
  1268 #: refs/files-backend.c:2255
   2451#: refs/files-backend.c:2493
  12692452#, c-format
  12702453msgid "could not remove reference %s"
   
  13952578msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
  13962579
  1397 #: ref-filter.c:1651
   2580#: ref-filter.c:1633
  13982581#, c-format
  13992582msgid "format: %%(end) atom missing"
  14002583msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
  14012584
  1402 #: ref-filter.c:1705
   2585#: ref-filter.c:1687
  14032586#, c-format
  14042587msgid "malformed object name %s"
   
  14242607msgstr "Вътрешна грешка"
  14252608
  1426 #: remote.c:1678 remote.c:1721
   2609#: remote.c:1677 remote.c:1720
  14272610msgid "HEAD does not point to a branch"
  14282611msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
  14292612
  1430 #: remote.c:1687
   2613#: remote.c:1686
  14312614#, c-format
  14322615msgid "no such branch: '%s'"
  14332616msgstr "няма клон на име „%s“"
  14342617
  1435 #: remote.c:1690
   2618#: remote.c:1689
  14362619#, c-format
  14372620msgid "no upstream configured for branch '%s'"
  14382621msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
  14392622
  1440 #: remote.c:1696
   2623#: remote.c:1695
  14412624#, c-format
  14422625msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
  14432626msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
  14442627
  1445 #: remote.c:1711
   2628#: remote.c:1710
  14462629#, c-format
  14472630msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
   
  14502633"хранилището „%s“"
  14512634
  1452 #: remote.c:1726
   2635#: remote.c:1725
  14532636#, c-format
  14542637msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
  14552638msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
  14562639
  1457 #: remote.c:1737
   2640#: remote.c:1736
  14582641#, c-format
  14592642msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
  14602643msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
  14612644
  1462 #: remote.c:1750
   2645#: remote.c:1749
  14632646msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
  14642647msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
  14652648
  1466 #: remote.c:1772
   2649#: remote.c:1771
  14672650msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
  14682651msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
  14692652
  1470 #: remote.c:2074
   2653#: remote.c:2073
  14712654#, c-format
  14722655msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
  14732656msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
  14742657
  1475 #: remote.c:2078
   2658#: remote.c:2077
  14762659msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
  14772660msgstr "  (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
  14782661
  1479 #: remote.c:2081
   2662#: remote.c:2080
  14802663#, c-format
  14812664msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
  14822665msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
  14832666
  1484 #: remote.c:2085
   2667#: remote.c:2084
  14852668#, c-format
  14862669msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
   
  14892672msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
  14902673
  1491 #: remote.c:2091
   2674#: remote.c:2090
  14922675msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
  14932676msgstr "  (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
  14942677
  1495 #: remote.c:2094
   2678#: remote.c:2093
  14962679#, c-format
  14972680msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
   
  15032686"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
  15042687
  1505 #: remote.c:2102
   2688#: remote.c:2101
  15062689msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
  15072690msgstr "  (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
  15082691
  1509 #: remote.c:2105
   2692#: remote.c:2104
  15102693#, c-format
  15112694msgid ""
   
  15222705"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
  15232706
  1524 #: remote.c:2115
   2707#: remote.c:2114
  15252708msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
  15262709msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
  15272710
  1528 #: revision.c:2142
   2711#: revision.c:2158
  15292712msgid "your current branch appears to be broken"
  15302713msgstr "Текущият клон е повреден"
  15312714
  1532 #: revision.c:2145
   2715#: revision.c:2161
  15332716#, c-format
  15342717msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
  15352718msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
  15362719
  1537 #: revision.c:2339
   2720#: revision.c:2355
  15382721msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
  15392722msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
  15402723
  1541 #: run-command.c:92
   2724#: run-command.c:106
  15422725msgid "open /dev/null failed"
  15432726msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
  15442727
  1545 #: run-command.c:94
   2728#: run-command.c:108
  15462729#, c-format
  15472730msgid "dup2(%d,%d) failed"
  15482731msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
  15492732
  1550 #: send-pack.c:295
   2733#: send-pack.c:297
  15512734msgid "failed to sign the push certificate"
  15522735msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
  15532736
  1554 #: send-pack.c:404
   2737#: send-pack.c:410
  15552738msgid "the receiving end does not support --signed push"
  15562739msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
  15572740
  1558 #: send-pack.c:406
   2741#: send-pack.c:412
  15592742msgid ""
  15602743"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
   
  15642747"използва сертификат"
  15652748
  1566 #: send-pack.c:418
   2749#: send-pack.c:424
  15672750msgid "the receiving end does not support --atomic push"
  15682751msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
  15692752
  1570 # FIXME git add <path…> for consistence
  1571 #: sequencer.c:174
   2753#: send-pack.c:429
   2754msgid "the receiving end does not support push options"
   2755msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
   2756
   2757#: sequencer.c:171
   2758msgid "revert"
   2759msgstr "отмяна"
   2760
   2761#: sequencer.c:171
   2762msgid "cherry-pick"
   2763msgstr "отбиране"
   2764
   2765#: sequencer.c:228
  15722766msgid ""
  15732767"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  15772771"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
  15782772
  1579 #: sequencer.c:177
   2773#: sequencer.c:231
  15802774msgid ""
  15812775"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  15872781"подайте резултата с командата „git commit'“."
  15882782
   2783#: sequencer.c:244 sequencer.c:1209
   2784#, c-format
   2785msgid "could not lock '%s'"
   2786msgstr "„%s“ не може да се заключи"
   2787
   2788#: sequencer.c:247 sequencer.c:1125 sequencer.c:1214
   2789#, c-format
   2790msgid "could not write to '%s'"
   2791msgstr "в „%s“ не може да се пише"
   2792
  15892793# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
  1590 #: sequencer.c:190 sequencer.c:833 sequencer.c:912
  1591 #, c-format
  1592 msgid "Could not write to %s"
  1593 msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
  1594 
  1595 #: sequencer.c:193
  1596 #, c-format
  1597 msgid "Error wrapping up %s"
  1598 msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
  1599 
  1600 #: sequencer.c:208
  1601 msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
  1602 msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
  1603 
  1604 #: sequencer.c:210
  1605 msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
  1606 msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
  1607 
  1608 #: sequencer.c:213
  1609 msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
  1610 msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
   2794#: sequencer.c:251
   2795#, c-format
   2796msgid "could not write eol to '%s'"
   2797msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
   2798
   2799#: sequencer.c:255 sequencer.c:1130 sequencer.c:1216
   2800#, c-format
   2801msgid "failed to finalize '%s'."
   2802msgstr "„%s“ не може да се завърши."
   2803
   2804#: sequencer.c:279 builtin/am.c:259 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1032
   2805#, c-format
   2806msgid "could not read '%s'"
   2807msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
   2808
   2809#: sequencer.c:305
   2810#, c-format
   2811msgid "your local changes would be overwritten by %s."
   2812msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
   2813
   2814#: sequencer.c:309
   2815msgid "commit your changes or stash them to proceed."
   2816msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
   2817
   2818#: sequencer.c:324
   2819#, c-format
   2820msgid "%s: fast-forward"
   2821msgstr "%s: тривиално сливане"
  16112822
  16122823#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
  1613 #: sequencer.c:300
   2824#: sequencer.c:399
  16142825#, c-format
  16152826msgid "%s: Unable to write new index file"
  16162827msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
  16172828
  1618 #: sequencer.c:318
  1619 msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
  1620 msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
  1621 
  1622 #: sequencer.c:338
  1623 msgid "Unable to update cache tree\n"
  1624 msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
  1625 
  1626 #: sequencer.c:390
  1627 #, c-format
  1628 msgid "Could not parse commit %s\n"
  1629 msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
  1630 
  1631 #: sequencer.c:395
  1632 #, c-format
  1633 msgid "Could not parse parent commit %s\n"
  1634 msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
  1635 
  1636 #: sequencer.c:460
  1637 msgid "Your index file is unmerged."
  1638 msgstr "Индексът не е слят."
  1639 
  1640 #: sequencer.c:479
  1641 #, c-format
  1642 msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
  1643 msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
  1644 
  1645 #: sequencer.c:487
  1646 #, c-format
  1647 msgid "Commit %s does not have parent %d"
  1648 msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
  1649 
  1650 #: sequencer.c:491
  1651 #, c-format
  1652 msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
  1653 msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
  1654 
  1655 #. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
  1656 #. "cherry-pick", the second %s a SHA1
  1657 #: sequencer.c:504
   2829#: sequencer.c:418
   2830msgid "could not resolve HEAD commit\n"
   2831msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
   2832
   2833#: sequencer.c:438
   2834msgid "unable to update cache tree\n"
   2835msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
   2836
   2837#: sequencer.c:483
   2838#, c-format
   2839msgid ""
   2840"you have staged changes in your working tree\n"
   2841"If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
   2842"\n"
   2843"  git commit --amend %s\n"
   2844"\n"
   2845"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
   2846"\n"
   2847"  git commit %s\n"
   2848"\n"
   2849"In both cases, once you're done, continue with:\n"
   2850"\n"
   2851"  git rebase --continue\n"
   2852msgstr ""
   2853"в това работно дърво има скатани промени.\n"
   2854"Ако искате да ги слеете с предишното подаване, изпълнете:\n"
   2855"\n"
   2856"        git commit --amend %s\n"
   2857"\n"
   2858"Ако искате да създадете ново подаване, изпълнете:\n"
   2859"\n"
   2860"        git commit %s\n"
   2861"\n"
   2862"И в двата случая продължавате след това с командата:\n"
   2863"\n"
   2864"        git rebase --continue\n"
   2865
   2866#: sequencer.c:567
   2867#, c-format
   2868msgid "could not parse commit %s\n"
   2869msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
   2870
   2871#: sequencer.c:572
   2872#, c-format
   2873msgid "could not parse parent commit %s\n"
   2874msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
   2875
   2876#: sequencer.c:656
   2877msgid "your index file is unmerged."
   2878msgstr "индексът не е слят."
   2879
   2880#: sequencer.c:675
   2881#, c-format
   2882msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
   2883msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
   2884
   2885#: sequencer.c:683
   2886#, c-format
   2887msgid "commit %s does not have parent %d"
   2888msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
   2889
   2890#: sequencer.c:687
   2891#, c-format
   2892msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
   2893msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
   2894
   2895#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
   2896#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
   2897#: sequencer.c:700
  16582898#, c-format
  16592899msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
  16602900msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
  16612901
  1662 #: sequencer.c:508
  1663 #, c-format
  1664 msgid "Cannot get commit message for %s"
  1665 msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
  1666 
  1667 #: sequencer.c:594
   2902#: sequencer.c:705
   2903#, c-format
   2904msgid "cannot get commit message for %s"
   2905msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
   2906
   2907#: sequencer.c:797
  16682908#, c-format
  16692909msgid "could not revert %s... %s"
  16702910msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
  16712911
  1672 #: sequencer.c:595
   2912#: sequencer.c:798
  16732913#, c-format
  16742914msgid "could not apply %s... %s"
  16752915msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
  16762916
  1677 #: sequencer.c:630
   2917#: sequencer.c:833
  16782918msgid "empty commit set passed"
  16792919msgstr "зададено е празно множество от подавания"
  16802920
  1681 #: sequencer.c:638
   2921#: sequencer.c:843
  16822922#, c-format
  16832923msgid "git %s: failed to read the index"
  16842924msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
  16852925
  1686 #: sequencer.c:642
   2926#: sequencer.c:850
  16872927#, c-format
  16882928msgid "git %s: failed to refresh the index"
  16892929msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
  16902930
  1691 #: sequencer.c:702
  1692 #, c-format
  1693 msgid "Cannot %s during a %s"
  1694 msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
  1695 
  1696 #: sequencer.c:724
  1697 #, c-format
  1698 msgid "Could not parse line %d."
  1699 msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
  1700 
  1701 #: sequencer.c:729
  1702 msgid "No commits parsed."
  1703 msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
  1704 
  1705 # FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
  1706 #: sequencer.c:741
  1707 #, c-format
  1708 msgid "Could not open %s"
  1709 msgstr "„%s“ не може да се прочете."
  1710 
  1711 #: sequencer.c:745
  1712 #, c-format
  1713 msgid "Could not read %s."
  1714 msgstr "„%s“ не може да се отвори."
  1715 
  1716 #: sequencer.c:752
  1717 #, c-format
  1718 msgid "Unusable instruction sheet: %s"
  1719 msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
  1720 
  1721 #: sequencer.c:782
  1722 #, c-format
  1723 msgid "Invalid key: %s"
  1724 msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
  1725 
  1726 #: sequencer.c:785 builtin/pull.c:50 builtin/pull.c:52
  1727 #, c-format
  1728 msgid "Invalid value for %s: %s"
  1729 msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
  1730 
  1731 #: sequencer.c:795
  1732 #, c-format
  1733 msgid "Malformed options sheet: %s"
  1734 msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
  1735 
  1736 #: sequencer.c:814
   2931#: sequencer.c:944
   2932#, c-format
   2933msgid "invalid line %d: %.*s"
   2934msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
   2935
   2936#: sequencer.c:950
   2937msgid "no commits parsed."
   2938msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
   2939
   2940#: sequencer.c:966
   2941#, c-format
   2942msgid "could not read '%s'."
   2943msgstr "от „%s“ не може да се чете."
   2944
   2945#: sequencer.c:972
   2946#, c-format
   2947msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
   2948msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
   2949
   2950#: sequencer.c:983
   2951msgid "cannot cherry-pick during a revert."
   2952msgstr ""
   2953"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
   2954
   2955#: sequencer.c:985
   2956msgid "cannot revert during a cherry-pick."
   2957msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
   2958
   2959#: sequencer.c:1028
   2960#, c-format
   2961msgid "invalid key: %s"
   2962msgstr "неправилен ключ: „%s“"
   2963
   2964#: sequencer.c:1031
   2965#, c-format
   2966msgid "invalid value for %s: %s"
   2967msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
   2968
   2969#: sequencer.c:1063
   2970#, c-format
   2971msgid "malformed options sheet: '%s'"
   2972msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
   2973
   2974#: sequencer.c:1101
  17372975msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
  17382976msgstr ""
  17392977"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  17402978
  1741 #: sequencer.c:815
   2979#: sequencer.c:1102
  17422980msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
  17432981msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
  17442982
  1745 #: sequencer.c:819
  1746 #, c-format
  1747 msgid "Could not create sequencer directory %s"
  1748 msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
  1749 
  1750 #: sequencer.c:835 sequencer.c:916
  1751 #, c-format
  1752 msgid "Error wrapping up %s."
  1753 msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
  1754 
  1755 #: sequencer.c:854 sequencer.c:986
   2983#: sequencer.c:1106
   2984#, c-format
   2985msgid "could not create sequencer directory '%s'"
   2986msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
   2987
   2988#: sequencer.c:1120
   2989msgid "could not lock HEAD"
   2990msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
   2991
   2992#: sequencer.c:1151 sequencer.c:1289
  17562993msgid "no cherry-pick or revert in progress"
  17572994msgstr ""
  17582995"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  17592996
  1760 #: sequencer.c:856
   2997#: sequencer.c:1153
  17612998msgid "cannot resolve HEAD"
  17622999msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
  17633000
  1764 #: sequencer.c:858
   3001#: sequencer.c:1155 sequencer.c:1189
  17653002msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
  17663003msgstr ""
   
  17683005"предстои да бъде създаден"
  17693006
  1770 #: sequencer.c:878 builtin/fetch.c:610 builtin/fetch.c:851
  1771 #, c-format
  1772 msgid "cannot open %s"
   3007#: sequencer.c:1175 builtin/grep.c:578
   3008#, c-format
   3009msgid "cannot open '%s'"
  17733010msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  17743011
  1775 #: sequencer.c:880
  1776 #, c-format
  1777 msgid "cannot read %s: %s"
  1778 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
  1779 
  1780 #: sequencer.c:881
   3012#: sequencer.c:1177
   3013#, c-format
   3014msgid "cannot read '%s': %s"
   3015msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
   3016
   3017#: sequencer.c:1178
  17813018msgid "unexpected end of file"
  17823019msgstr "неочакван край на файл"
  17833020
  1784 #: sequencer.c:887
   3021#: sequencer.c:1184
  17853022#, c-format
  17863023msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
   
  17893026"повреден"
  17903027
  1791 #: sequencer.c:909
  1792 #, c-format
  1793 msgid "Could not format %s."
  1794 msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
  1795 
  1796 #: sequencer.c:1054
   3028#: sequencer.c:1354
  17973029#, c-format
  17983030msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
  17993031msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
  18003032
  1801 #: sequencer.c:1057
   3033#: sequencer.c:1358
  18023034#, c-format
  18033035msgid "%s: bad revision"
  18043036msgstr "%s: неправилна версия"
  18053037
  1806 #: sequencer.c:1091
  1807 msgid "Can't revert as initial commit"
  1808 msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
  1809 
  1810 #: sequencer.c:1092
  1811 msgid "Can't cherry-pick into empty head"
  1812 msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
  1813 
  1814 #: setup.c:248
  1815 #, c-format
  1816 msgid "failed to read %s"
  1817 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
   3038#: sequencer.c:1391
   3039msgid "can't revert as initial commit"
   3040msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
   3041
   3042#: setup.c:160
   3043#, c-format
   3044msgid ""
   3045"%s: no such path in the working tree.\n"
   3046"Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
   3047msgstr ""
   3048"%s: в това работно дърво няма такъв път.\n"
   3049"За да указвате пътища, които локално не съществуват, използвайте:\n"
   3050"\n"
   3051"        git КОМАНДА -- ПЪТ…"
   3052
   3053#: setup.c:173
   3054#, c-format
   3055msgid ""
   3056"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
   3057"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
   3058"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
   3059msgstr ""
   3060"нееднозначен аргумент „%s: непозната версия или пътят не е част от работното "
   3061"дърво.\n"
   3062"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
   3063"\n"
   3064"        git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
   3065
   3066#: setup.c:223
   3067#, c-format
   3068msgid ""
   3069"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
   3070"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
   3071"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
   3072msgstr ""
   3073"нееднозначен аргумент „%s: както версия, така и път.\n"
   3074"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
   3075"\n"
   3076"        git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
  18183077
  18193078#: setup.c:468
   
  18263085msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
  18273086
  1828 #: sha1_file.c:1080
   3087#: setup.c:762
   3088#, c-format
   3089msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
   3090msgstr ""
   3091"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
   3092"git: %s"
   3093
   3094#: setup.c:764 setup.c:915 builtin/index-pack.c:1641
   3095msgid "Cannot come back to cwd"
   3096msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
   3097
   3098#: setup.c:845
   3099msgid "Unable to read current working directory"
   3100msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
   3101
   3102#: setup.c:920
   3103#, c-format
   3104msgid ""
   3105"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
   3106"Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
   3107msgstr ""
   3108"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории (до точката на "
   3109"монтиране „%s“), не е хранилище на git.\n"
   3110"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
   3111"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
   3112
   3113#: setup.c:927
   3114#, c-format
   3115msgid "Cannot change to '%s/..'"
   3116msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
   3117
   3118#: setup.c:989
   3119#, c-format
   3120msgid ""
   3121"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
   3122"The owner of files must always have read and write permissions."
   3123msgstr ""
   3124"Зададеният в „core.sharedRepository“ режим за достъп до файлове е неправилен "
   3125"(0%.3o).\n"
   3126"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
   3127
   3128#: sha1_file.c:473
   3129#, c-format
   3130msgid "path '%s' does not exist"
   3131msgstr "пътят „%s“ не съществува."
   3132
   3133#: sha1_file.c:499
   3134#, c-format
   3135msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
   3136msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
   3137
   3138#: sha1_file.c:505
   3139#, c-format
   3140msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
   3141msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
   3142
   3143#: sha1_file.c:511
   3144#, c-format
   3145msgid "reference repository '%s' is shallow"
   3146msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
   3147
   3148#: sha1_file.c:519
   3149#, c-format
   3150msgid "reference repository '%s' is grafted"
   3151msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
   3152
   3153#: sha1_file.c:1159
  18293154msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
  18303155msgstr ""
  18313156"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
  18323157
  1833 #: sha1_file.c:2458
   3158#: sha1_file.c:2592
  18343159#, c-format
  18353160msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
   
  18383163"индексът да е повреден)"
  18393164
  1840 #: sha1_file.c:2462
   3165#: sha1_file.c:2596
  18413166#, c-format
  18423167msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
   
  18453170"да е отрязан)"
  18463171
  1847 #: sha1_name.c:462
   3172#: sha1_name.c:407
   3173#, c-format
   3174msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
   3175msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
   3176
   3177#: sha1_name.c:418
   3178msgid "The candidates are:"
   3179msgstr "Възможностите са:"
   3180
   3181#: sha1_name.c:578
  18483182msgid ""
  18493183"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
   
  18593193"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
  18603194"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
  1861 "Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
   3195"Възможно е такива указатели да са създадени случайно.  Например:\n"
  18623196"\n"
  18633197"  git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
  18643198"\n"
  18653199"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
  1866 "създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
   3200"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте.  Можете "
  18673201"да\n"
  18683202"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
   
  18723206msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
  18733207msgstr ""
  1874 "Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
   3208"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни.  Първо "
  18753209"коригирайте конфликтите"
  18763210
   
  18943228msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
  18953229
  1896 #: submodule.c:177
   3230#: submodule.c:158
  18973231msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
  18983232msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
  18993233
  1900 #: submodule-config.c:355
   3234#: submodule-config.c:358
  19013235#, c-format
  19023236msgid "invalid value for %s"
  19033237msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
  19043238
  1905 #: trailer.c:237
   3239#: trailer.c:238
  19063240#, c-format
  19073241msgid "running trailer command '%s' failed"
  19083242msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
  19093243
  1910 #: trailer.c:492 trailer.c:496 trailer.c:500 trailer.c:554 trailer.c:558
  1911 #: trailer.c:562
   3244#: trailer.c:471 trailer.c:475 trailer.c:479 trailer.c:533 trailer.c:537
   3245#: trailer.c:541
  19123246#, c-format
  19133247msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
  19143248msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
  19153249
  1916 #: trailer.c:544 trailer.c:549 builtin/remote.c:289
   3250#: trailer.c:523 trailer.c:528 builtin/remote.c:289
  19173251#, c-format
  19183252msgid "more than one %s"
  19193253msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
  19203254
  1921 #: trailer.c:582
   3255#: trailer.c:672
  19223256#, c-format
  19233257msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
  19243258msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
  19253259
  1926 #: trailer.c:702
   3260#: trailer.c:695
  19273261#, c-format
  19283262msgid "could not read input file '%s'"
  19293263msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
  19303264
  1931 #: trailer.c:705
   3265#: trailer.c:698
  19323266msgid "could not read from stdin"
  19333267msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
  19343268
  1935 #: trailer.c:857 builtin/am.c:42
   3269#: trailer.c:929 builtin/am.c:44
  19363270#, c-format
  19373271msgid "could not stat %s"
  19383272msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
  19393273
  1940 #: trailer.c:859
   3274#: trailer.c:931
  19413275#, c-format
  19423276msgid "file %s is not a regular file"
  19433277msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
  19443278
  1945 #: trailer.c:861
   3279#: trailer.c:933
  19463280#, c-format
  19473281msgid "file %s is not writable by user"
  19483282msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
  19493283
  1950 #: trailer.c:873
   3284#: trailer.c:945
  19513285msgid "could not open temporary file"
  19523286msgstr "временният файл не може да се отвори"
  19533287
  1954 #: trailer.c:912
   3288#: trailer.c:983
  19553289#, c-format
  19563290msgid "could not rename temporary file to %s"
  19573291msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
  19583292
  1959 #: transport-helper.c:1041
   3293#: transport.c:62
   3294#, c-format
   3295msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
   3296msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
   3297
   3298#: transport.c:151
   3299#, c-format
   3300msgid "transport: invalid depth option '%s'"
   3301msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
   3302
   3303#: transport.c:817
   3304#, c-format
   3305msgid ""
   3306"The following submodule paths contain changes that can\n"
   3307"not be found on any remote:\n"
   3308msgstr ""
   3309"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
   3310"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
   3311
   3312#: transport.c:821
   3313#, c-format
   3314msgid ""
   3315"\n"
   3316"Please try\n"
   3317"\n"
   3318"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
   3319"\n"
   3320"or cd to the path and use\n"
   3321"\n"
   3322"\tgit push\n"
   3323"\n"
   3324"to push them to a remote.\n"
   3325"\n"
   3326msgstr ""
   3327"\n"
   3328"Пробвайте да ги изтласкате чрез командата:\n"
   3329"\n"
   3330"        git push --recurse-submodules=on-demand\n"
   3331"\n"
   3332"или отидете в съответната директория и изпълнете:\n"
   3333"\n"
   3334"        git push\n"
   3335"\n"
   3336
   3337#: transport.c:829
   3338msgid "Aborting."
   3339msgstr "Преустановяване на действието."
   3340
   3341#: transport-helper.c:1075
  19603342#, c-format
  19613343msgid "Could not read ref %s"
  19623344msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
  19633345
   3346#: tree-walk.c:31
   3347msgid "too-short tree object"
   3348msgstr "прекалено кратък обект-дърво"
   3349
   3350#: tree-walk.c:37
   3351msgid "malformed mode in tree entry"
   3352msgstr "неправилни права за достъп в запис в дърво"
   3353
   3354#: tree-walk.c:41
   3355msgid "empty filename in tree entry"
   3356msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
   3357
   3358#: tree-walk.c:113
   3359msgid "too-short tree file"
   3360msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
   3361
  19643362#: unpack-trees.c:64
  19653363#, c-format
  19663364msgid ""
  19673365"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
  1968 "%%sPlease commit your changes or stash them before you can switch branches."
   3366"%%sPlease commit your changes or stash them before you switch branches."
  19693367msgstr ""
  19703368"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
   
  19843382msgid ""
  19853383"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
  1986 "%%sPlease commit your changes or stash them before you can merge."
   3384"%%sPlease commit your changes or stash them before you merge."
  19873385msgstr ""
  19883386"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
   
  20023400msgid ""
  20033401"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
  2004 "%%sPlease commit your changes or stash them before you can %s."
   3402"%%sPlease commit your changes or stash them before you %s."
  20053403msgstr ""
  20063404"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
   
  20293427msgid ""
  20303428"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
  2031 "%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
   3429"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
  20323430msgstr ""
  20333431"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   
  20473445msgid ""
  20483446"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
  2049 "%%sPlease move or remove them before you can merge."
   3447"%%sPlease move or remove them before you merge."
  20503448msgstr ""
  20513449"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   
  20653463msgid ""
  20663464"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
  2067 "%%sPlease move or remove them before you can %s."
   3465"%%sPlease move or remove them before you %s."
  20683466msgstr ""
  20693467"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   
  20843482"The following untracked working tree files would be overwritten by "
  20853483"checkout:\n"
  2086 "%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
   3484"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
  20873485msgstr ""
  20883486"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   
  21033501msgid ""
  21043502"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
  2105 "%%sPlease move or remove them before you can merge."
   3503"%%sPlease move or remove them before you merge."
  21063504msgstr ""
  21073505"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   
  21213519msgid ""
  21223520"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
  2123 "%%sPlease move or remove them before you can %s."
   3521"%%sPlease move or remove them before you %s."
  21243522msgstr ""
  21253523"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   
  21383536#, c-format
  21393537msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'.  Cannot bind."
  2140 msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
   3538msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“.  Не може да се присвои."
  21413539
  21423540#: unpack-trees.c:124
   
  21533551#, c-format
  21543552msgid ""
  2155 "The following Working tree files would be overwritten by sparse checkout "
   3553"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
  21563554"update:\n"
  21573555"%s"
   
  21643562#, c-format
  21653563msgid ""
  2166 "The following Working tree files would be removed by sparse checkout "
   3564"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
  21673565"update:\n"
  21683566"%s"
   
  22103608msgstr "неправилна част от пътя „..“"
  22113609
  2212 #: wrapper.c:222 wrapper.c:381
   3610#: worktree.c:282
   3611#, c-format
   3612msgid "failed to read '%s'"
   3613msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
   3614
   3615#: wrapper.c:222 wrapper.c:392
  22133616#, c-format
  22143617msgid "could not open '%s' for reading and writing"
  22153618msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
  22163619
  2217 #: wrapper.c:224 wrapper.c:383 builtin/am.c:779
   3620#: wrapper.c:224 wrapper.c:394 builtin/am.c:766
  22183621#, c-format
  22193622msgid "could not open '%s' for writing"
  22203623msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  22213624
  2222 #: wrapper.c:226 wrapper.c:385 builtin/am.c:323 builtin/am.c:772
  2223 #: builtin/am.c:860 builtin/commit.c:1711 builtin/merge.c:1086
  2224 #: builtin/pull.c:407
   3625#: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:320 builtin/am.c:759
   3626#: builtin/am.c:847 builtin/commit.c:1705 builtin/merge.c:1029
   3627#: builtin/pull.c:341
  22253628#, c-format
  22263629msgid "could not open '%s' for reading"
  22273630msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
  22283631
  2229 #: wrapper.c:594 wrapper.c:615
   3632#: wrapper.c:605 wrapper.c:626
  22303633#, c-format
  22313634msgid "unable to access '%s'"
  22323635msgstr "няма достъп до „%s“"
  22333636
  2234 #: wrapper.c:623
   3637#: wrapper.c:634
  22353638msgid "unable to get current working directory"
  22363639msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
  22373640
  2238 #: wrapper.c:650
  2239 #, c-format
  2240 msgid "could not open %s for writing"
  2241 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  2242 
  22433641# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
  2244 #: wrapper.c:661 builtin/am.c:410
   3642#: wrapper.c:658
  22453643#, c-format
  22463644msgid "could not write to %s"
  22473645msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
  22483646
  2249 #: wrapper.c:667
   3647#: wrapper.c:660
  22503648#, c-format
  22513649msgid "could not close %s"
  22523650msgstr "„%s“ не може да се затвори"
  22533651
  2254 #: wt-status.c:150
   3652#: wt-status.c:151
  22553653msgid "Unmerged paths:"
  22563654msgstr "Неслети пътища:"
  22573655
  2258 #: wt-status.c:177 wt-status.c:204
   3656#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
  22593657#, c-format
  22603658msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
  22613659msgstr "  (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
  22623660
  2263 #: wt-status.c:179 wt-status.c:206
   3661#: wt-status.c:180 wt-status.c:207
  22643662msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
  22653663msgstr ""
  22663664"  (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
  22673665
  2268 #: wt-status.c:183
   3666#: wt-status.c:184
  22693667msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
  22703668msgstr ""
  22713669"  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
  22723670
  2273 #: wt-status.c:185 wt-status.c:189
   3671#: wt-status.c:186 wt-status.c:190
  22743672msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
  22753673msgstr ""
   
  22773675"конфликта)"
  22783676
  2279 #: wt-status.c:187
   3677#: wt-status.c:188
  22803678msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
  22813679msgstr ""
  22823680"  (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
  22833681
  2284 #: wt-status.c:198 wt-status.c:881
   3682#: wt-status.c:199 wt-status.c:945
  22853683msgid "Changes to be committed:"
  22863684msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
  22873685
  2288 #: wt-status.c:216 wt-status.c:890
   3686#: wt-status.c:217 wt-status.c:954
  22893687msgid "Changes not staged for commit:"
  22903688msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
  22913689
  2292 #: wt-status.c:220
   3690#: wt-status.c:221
  22933691msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
  22943692msgstr ""
  22953693"  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
  22963694
  2297 #: wt-status.c:222
   3695#: wt-status.c:223
  22983696msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
  22993697msgstr ""
  23003698"  (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
  23013699
  2302 #: wt-status.c:223
   3700#: wt-status.c:224
  23033701msgid ""
  23043702"  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
   
  23073705"работното дърво)"
  23083706
  2309 #: wt-status.c:225
   3707#: wt-status.c:226
  23103708msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
  23113709msgstr ""
   
  23133711"подмодулите)"
  23143712
  2315 #: wt-status.c:237
   3713#: wt-status.c:238
  23163714#, c-format
  23173715msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
   
  23193717"  (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
  23203718
  2321 #: wt-status.c:252
   3719#: wt-status.c:253
  23223720msgid "both deleted:"
  23233721msgstr "изтрити в двата случая:"
  23243722
  2325 #: wt-status.c:254
   3723#: wt-status.c:255
  23263724msgid "added by us:"
  23273725msgstr "добавени от вас:"
  23283726
  2329 #: wt-status.c:256
   3727#: wt-status.c:257
  23303728msgid "deleted by them:"
  23313729msgstr "изтрити от тях:"
  23323730
  2333 #: wt-status.c:258
   3731#: wt-status.c:259
  23343732msgid "added by them:"
  23353733msgstr "добавени от тях:"
  23363734
  2337 #: wt-status.c:260
   3735#: wt-status.c:261
  23383736msgid "deleted by us:"
  23393737msgstr "изтрити от вас:"
  23403738
  2341 #: wt-status.c:262
   3739#: wt-status.c:263
  23423740msgid "both added:"
  23433741msgstr "добавени и в двата случая:"
  23443742
  2345 #: wt-status.c:264
   3743#: wt-status.c:265
  23463744msgid "both modified:"
  23473745msgstr "променени и в двата случая:"
  23483746
  2349 #: wt-status.c:266
  2350 #, c-format
  2351 msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
  2352 msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
  2353 
  2354 #: wt-status.c:274
   3747#: wt-status.c:275
  23553748msgid "new file:"
  23563749msgstr "нов файл:"
  23573750
  2358 #: wt-status.c:276
   3751#: wt-status.c:277
  23593752msgid "copied:"
  23603753msgstr "копиран:"
  23613754
  2362 #: wt-status.c:278
   3755#: wt-status.c:279
  23633756msgid "deleted:"
  23643757msgstr "изтрит:"
  23653758
  2366 #: wt-status.c:280
   3759#: wt-status.c:281
  23673760msgid "modified:"
  23683761msgstr "променен:"
  23693762
  2370 #: wt-status.c:282
   3763#: wt-status.c:283
  23713764msgid "renamed:"
  23723765msgstr "преименуван:"
  23733766
  2374 #: wt-status.c:284
   3767#: wt-status.c:285
  23753768msgid "typechange:"
  23763769msgstr "смяна на вида:"
  23773770
  2378 #: wt-status.c:286
   3771#: wt-status.c:287
  23793772msgid "unknown:"
  23803773msgstr "непозната промяна:"
  23813774
  2382 #: wt-status.c:288
   3775#: wt-status.c:289
  23833776msgid "unmerged:"
  23843777msgstr "неслят:"
  23853778
  2386 #: wt-status.c:370
   3779#: wt-status.c:371
  23873780msgid "new commits, "
  23883781msgstr "нови подавания, "
  23893782
  2390 #: wt-status.c:372
   3783#: wt-status.c:373
  23913784msgid "modified content, "
  23923785msgstr "променено съдържание, "
  23933786
  2394 #: wt-status.c:374
   3787#: wt-status.c:375
  23953788msgid "untracked content, "
  23963789msgstr "неследено съдържание, "
  23973790
  2398 #: wt-status.c:391
  2399 #, c-format
  2400 msgid "bug: unhandled diff status %c"
  2401 msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
  2402 
  2403 #: wt-status.c:755
   3791#: wt-status.c:818
  24043792msgid "Submodules changed but not updated:"
  24053793msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
  24063794
  2407 #: wt-status.c:757
   3795#: wt-status.c:820
  24083796msgid "Submodule changes to be committed:"
  24093797msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
  24103798
  2411 #: wt-status.c:838
   3799#: wt-status.c:901
  24123800msgid ""
  24133801"Do not touch the line above.\n"
   
  24173805"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
  24183806
  2419 #: wt-status.c:949
   3807#: wt-status.c:1013
  24203808msgid "You have unmerged paths."
  24213809msgstr "Някои пътища не са слети."
  24223810
  2423 #: wt-status.c:952
   3811#: wt-status.c:1016
  24243812msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
  24253813msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
  24263814
  2427 #: wt-status.c:956
   3815#: wt-status.c:1018
   3816msgid "  (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
   3817msgstr "  (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
   3818
   3819#: wt-status.c:1023
  24283820msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
  24293821msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
  24303822
  2431 #: wt-status.c:959
   3823#: wt-status.c:1026
  24323824msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
  24333825msgstr "  (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
  24343826
  2435 #: wt-status.c:969
   3827#: wt-status.c:1036
  24363828msgid "You are in the middle of an am session."
  24373829msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
  24383830
  2439 #: wt-status.c:972
   3831#: wt-status.c:1039
  24403832msgid "The current patch is empty."
  24413833msgstr "Текущата кръпка е празна."
  24423834
  2443 #: wt-status.c:976
   3835#: wt-status.c:1043
  24443836msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
  24453837msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
  24463838
  2447 #: wt-status.c:978
   3839#: wt-status.c:1045
  24483840msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
  24493841msgstr "  (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  24503842
  2451 #: wt-status.c:980
   3843#: wt-status.c:1047
  24523844msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
  24533845msgstr ""
  24543846"  (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  24553847
  2456 #: wt-status.c:1105
   3848#: wt-status.c:1172
  24573849msgid "No commands done."
  24583850msgstr "Не са изпълнени команди."
  24593851
  2460 #: wt-status.c:1108
   3852#: wt-status.c:1175
  24613853#, c-format
  24623854msgid "Last command done (%d command done):"
   
  24653857msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
  24663858
  2467 #: wt-status.c:1119
   3859#: wt-status.c:1186
  24683860#, c-format
  24693861msgid "  (see more in file %s)"
  24703862msgstr "  повече информация има във файла „%s“)"
  24713863
  2472 #: wt-status.c:1124
   3864#: wt-status.c:1191
  24733865msgid "No commands remaining."
  24743866msgstr "Не остават повече команди."
  24753867
  2476 #: wt-status.c:1127
   3868#: wt-status.c:1194
  24773869#, c-format
  24783870msgid "Next command to do (%d remaining command):"
   
  24813873msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
  24823874
  2483 #: wt-status.c:1135
   3875#: wt-status.c:1202
  24843876msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
  24853877msgstr ""
  24863878"  (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
  24873879
  2488 #: wt-status.c:1148
   3880#: wt-status.c:1215
  24893881#, c-format
  24903882msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
  24913883msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  24923884
  2493 #: wt-status.c:1153
   3885#: wt-status.c:1220
  24943886msgid "You are currently rebasing."
  24953887msgstr "В момента пребазирате."
  24963888
  2497 #: wt-status.c:1167
   3889#: wt-status.c:1234
  24983890msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
  24993891msgstr "  (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
  25003892
  2501 #: wt-status.c:1169
   3893#: wt-status.c:1236
  25023894msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
  25033895msgstr "  (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  25043896
  2505 #: wt-status.c:1171
   3897#: wt-status.c:1238
  25063898msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
  25073899msgstr ""
  25083900"  (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  25093901
  2510 #: wt-status.c:1177
   3902#: wt-status.c:1244
  25113903msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
  25123904msgstr "  (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
  25133905
  2514 #: wt-status.c:1181
   3906#: wt-status.c:1248
  25153907#, c-format
  25163908msgid ""
   
  25183910msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  25193911
  2520 #: wt-status.c:1186
   3912#: wt-status.c:1253
  25213913msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
  25223914msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
  25233915
  2524 #: wt-status.c:1189
   3916#: wt-status.c:1256
  25253917msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
  25263918msgstr ""
   
  25283920"continue“)"
  25293921
  2530 #: wt-status.c:1193
   3922#: wt-status.c:1260
  25313923#, c-format
  25323924msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
   
  25343926"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  25353927
  2536 #: wt-status.c:1198
   3928#: wt-status.c:1265
  25373929msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
  25383930msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
  25393931
  2540 #: wt-status.c:1201
   3932#: wt-status.c:1268
  25413933msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
  25423934msgstr ""
  25433935"  (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
  25443936
  2545 #: wt-status.c:1203
   3937#: wt-status.c:1270
  25463938msgid ""
  25473939"  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
   
  25493941"  (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
  25503942
  2551 #: wt-status.c:1213
   3943#: wt-status.c:1280
  25523944#, c-format
  25533945msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
  25543946msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
  25553947
  2556 #: wt-status.c:1218
   3948#: wt-status.c:1285
  25573949msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
  25583950msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  25593951
  2560 #: wt-status.c:1221
   3952#: wt-status.c:1288
  25613953msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
  25623954msgstr ""
  25633955"  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  25643956
  2565 #: wt-status.c:1223
   3957#: wt-status.c:1290
  25663958msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
  25673959msgstr ""
   
  25693961"отбиране)"
  25703962
  2571 #: wt-status.c:1232
   3963#: wt-status.c:1299
  25723964#, c-format
  25733965msgid "You are currently reverting commit %s."
  25743966msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
  25753967
  2576 #: wt-status.c:1237
   3968#: wt-status.c:1304
  25773969msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
  25783970msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
  25793971
  2580 #: wt-status.c:1240
   3972#: wt-status.c:1307
  25813973msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
  25823974msgstr "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
  25833975
  2584 #: wt-status.c:1242
   3976#: wt-status.c:1309
  25853977msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
  25863978msgstr ""
   
  25883980"подаване)"
  25893981
  2590 #: wt-status.c:1253
   3982#: wt-status.c:1320
  25913983#, c-format
  25923984msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
  25933985msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
  25943986
  2595 #: wt-status.c:1257
   3987#: wt-status.c:1324
  25963988msgid "You are currently bisecting."
  25973989msgstr "В момента търсите двоично."
  25983990
  2599 #: wt-status.c:1260
   3991#: wt-status.c:1327
  26003992msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
  26013993msgstr ""
   
  26033995"състояние и клон)"
  26043996
  2605 #: wt-status.c:1460
   3997#: wt-status.c:1524
  26063998msgid "On branch "
  26073999msgstr "На клон "
  26084000
  2609 #: wt-status.c:1466
   4001#: wt-status.c:1530
  26104002msgid "interactive rebase in progress; onto "
  26114003msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
  26124004
  2613 #: wt-status.c:1468
   4005#: wt-status.c:1532
  26144006msgid "rebase in progress; onto "
  26154007msgstr "извършвате пребазиране върху "
  26164008
  2617 #: wt-status.c:1473
   4009#: wt-status.c:1537
  26184010msgid "HEAD detached at "
  26194011msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
  26204012
  2621 #: wt-status.c:1475
   4013#: wt-status.c:1539
  26224014msgid "HEAD detached from "
  26234015msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
  26244016
  2625 #: wt-status.c:1478
   4017#: wt-status.c:1542
  26264018msgid "Not currently on any branch."
  26274019msgstr "Извън всички клони."
  26284020
  2629 #: wt-status.c:1496
   4021#: wt-status.c:1560
  26304022msgid "Initial commit"
  26314023msgstr "Първоначално подаване"
  26324024
  2633 #: wt-status.c:1510
   4025#: wt-status.c:1574
  26344026msgid "Untracked files"
  26354027msgstr "Неследени файлове"
  26364028
  2637 #: wt-status.c:1512
   4029#: wt-status.c:1576
  26384030msgid "Ignored files"
  26394031msgstr "Игнорирани файлове"
  26404032
  2641 #: wt-status.c:1516
   4033#: wt-status.c:1580
  26424034#, c-format
  26434035msgid ""
   
  26514043"За повече подробности погледнете „git status help“."
  26524044
  2653 #: wt-status.c:1522
   4045#: wt-status.c:1586
  26544046#, c-format
  26554047msgid "Untracked files not listed%s"
  26564048msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
  26574049
  2658 #: wt-status.c:1524
   4050#: wt-status.c:1588
  26594051msgid " (use -u option to show untracked files)"
  26604052msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
  26614053
  2662 #: wt-status.c:1530
   4054#: wt-status.c:1594
  26634055msgid "No changes"
  26644056msgstr "Няма промени"
  26654057
  2666 #: wt-status.c:1535
   4058#: wt-status.c:1599
  26674059#, c-format
  26684060msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
   
  26714063"„git commit -a“)\n"
  26724064
  2673 #: wt-status.c:1538
   4065#: wt-status.c:1602
  26744066#, c-format
  26754067msgid "no changes added to commit\n"
  26764068msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
  26774069
  2678 #: wt-status.c:1541
   4070#: wt-status.c:1605
  26794071#, c-format
  26804072msgid ""
   
  26854077"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  26864078
  2687 #: wt-status.c:1544
   4079#: wt-status.c:1608
  26884080#, c-format
  26894081msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
  26904082msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
  26914083
  2692 #: wt-status.c:1547
   4084#: wt-status.c:1611
  26934085#, c-format
  26944086msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
   
  26974089"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  26984090
  2699 #: wt-status.c:1550 wt-status.c:1555
   4091#: wt-status.c:1614 wt-status.c:1619
  27004092#, c-format
  27014093msgid "nothing to commit\n"
  27024094msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
  27034095
  2704 #: wt-status.c:1553
   4096#: wt-status.c:1617
  27054097#, c-format
  27064098msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
   
  27094101"неследените файлове)\n"
  27104102
  2711 #: wt-status.c:1557
  2712 #, c-format
  2713 msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
   4103#: wt-status.c:1621
   4104#, c-format
   4105msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
  27144106msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
  27154107
  2716 #: wt-status.c:1664
   4108#: wt-status.c:1728
  27174109msgid "Initial commit on "
  27184110msgstr "Първоначално подаване на клон"
  27194111
  2720 #: wt-status.c:1668
   4112#: wt-status.c:1732
  27214113msgid "HEAD (no branch)"
  27224114msgstr "HEAD (извън клон)"
  27234115
  2724 #: wt-status.c:1697
   4116#: wt-status.c:1761
  27254117msgid "gone"
  27264118msgstr "изтрит"
  27274119
  2728 #: wt-status.c:1699 wt-status.c:1707
   4120#: wt-status.c:1763 wt-status.c:1771
  27294121msgid "behind "
  27304122msgstr "назад с "
  27314123
  2732 #: wt-status.c:1702 wt-status.c:1705
   4124#: wt-status.c:1766 wt-status.c:1769
  27334125msgid "ahead "
  27344126msgstr "напред с "
  27354127
  2736 #: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:415
   4128#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
   4129#: wt-status.c:2270
   4130#, c-format
   4131msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
   4132msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
   4133
   4134#: wt-status.c:2276
   4135msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
   4136msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
   4137
   4138#: wt-status.c:2278
   4139#, c-format
   4140msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
   4141msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
   4142
   4143#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:414
  27374144#, c-format
  27384145msgid "failed to unlink '%s'"
   
  27434150msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
  27444151
  2745 #: builtin/add.c:65
   4152#: builtin/add.c:80
  27464153#, c-format
  27474154msgid "unexpected diff status %c"
  27484155msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
  27494156
  2750 #: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:280
   4157#: builtin/add.c:85 builtin/commit.c:291
  27514158msgid "updating files failed"
  27524159msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
  27534160
  2754 #: builtin/add.c:80
   4161#: builtin/add.c:95
  27554162#, c-format
  27564163msgid "remove '%s'\n"
  27574164msgstr "изтриване на „%s“\n"
  27584165
  2759 #: builtin/add.c:134
   4166#: builtin/add.c:149
  27604167msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
  27614168msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
  27624169
  2763 #: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:811
   4170#: builtin/add.c:209 builtin/rev-parse.c:840
  27644171msgid "Could not read the index"
  27654172msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
  27664173
  2767 #: builtin/add.c:205
   4174#: builtin/add.c:220
  27684175#, c-format
  27694176msgid "Could not open '%s' for writing."
  27704177msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
  27714178
  2772 #: builtin/add.c:209
   4179#: builtin/add.c:224
  27734180msgid "Could not write patch"
  27744181msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
  27754182
  2776 #: builtin/add.c:212
   4183#: builtin/add.c:227
  27774184msgid "editing patch failed"
  27784185msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
  27794186
  2780 #: builtin/add.c:215
   4187#: builtin/add.c:230
  27814188#, c-format
  27824189msgid "Could not stat '%s'"
  27834190msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
  27844191
  2785 #: builtin/add.c:217
   4192#: builtin/add.c:232
  27864193msgid "Empty patch. Aborted."
  27874194msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
  27884195
  2789 #: builtin/add.c:222
   4196#: builtin/add.c:237
  27904197#, c-format
  27914198msgid "Could not apply '%s'"
  27924199msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  27934200
  2794 #: builtin/add.c:232
   4201#: builtin/add.c:247
  27954202msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
  27964203msgstr ""
  27974204"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
  27984205
  2799 #: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:112 builtin/mv.c:111
  2800 #: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:197 builtin/push.c:511
  2801 #: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
   4206#: builtin/add.c:266 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:115 builtin/mv.c:111
   4207#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:198 builtin/push.c:521
   4208#: builtin/remote.c:1326 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
  28024209msgid "dry run"
  2803 msgstr "пробно изпълнeние"
  2804 
  2805 #: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4563 builtin/check-ignore.c:19
  2806 #: builtin/commit.c:1333 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:557
  2807 #: builtin/log.c:1826 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
  2808 msgid "be verbose"
  2809 msgstr "повече подробности"
  2810 
  2811 #: builtin/add.c:252
   4210msgstr "пробно изпълнение"
   4211
   4212#: builtin/add.c:269
  28124213msgid "interactive picking"
  28134214msgstr "интерактивно отбиране на промени"
  28144215
  2815 #: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1154 builtin/reset.c:286
   4216#: builtin/add.c:270 builtin/checkout.c:1156 builtin/reset.c:286
  28164217msgid "select hunks interactively"
  28174218msgstr "интерактивен избор на парчета код"
  28184219
  2819 #: builtin/add.c:254
   4220#: builtin/add.c:271
  28204221msgid "edit current diff and apply"
  28214222msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
  28224223
  2823 #: builtin/add.c:255
   4224#: builtin/add.c:272
  28244225msgid "allow adding otherwise ignored files"
  28254226msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
  28264227
  2827 #: builtin/add.c:256
   4228#: builtin/add.c:273
  28284229msgid "update tracked files"
  28294230msgstr "обновяване на следените файлове"
  28304231
  2831 #: builtin/add.c:257
   4232#: builtin/add.c:274
  28324233msgid "record only the fact that the path will be added later"
  28334234msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
  28344235
  2835 #: builtin/add.c:258
   4236#: builtin/add.c:275
  28364237msgid "add changes from all tracked and untracked files"
  28374238msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
  28384239
  2839 #: builtin/add.c:261
   4240#: builtin/add.c:278
  28404241msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
  28414242msgstr ""
   
  28434244"no-all“)"
  28444245
  2845 #: builtin/add.c:263
   4246#: builtin/add.c:280
  28464247msgid "don't add, only refresh the index"
  28474248msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
  28484249
  2849 #: builtin/add.c:264
   4250#: builtin/add.c:281
  28504251msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
  28514252msgstr ""
  28524253"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
  28534254
  2854 #: builtin/add.c:265
   4255#: builtin/add.c:282
  28554256msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
  28564257msgstr ""
   
  28584259"игнорират"
  28594260
  2860 #: builtin/add.c:287
   4261#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:947
   4262msgid "(+/-)x"
   4263msgstr "(+/-)x"
   4264
   4265#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:948
   4266msgid "override the executable bit of the listed files"
   4267msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
   4268
   4269#: builtin/add.c:305
  28614270#, c-format
  28624271msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
  28634272msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
  28644273
  2865 #: builtin/add.c:294
   4274#: builtin/add.c:312
  28664275msgid "adding files failed"
  28674276msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
  28684277
  2869 #: builtin/add.c:330
   4278#: builtin/add.c:348
  28704279msgid "-A and -u are mutually incompatible"
  28714280msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
  28724281
  2873 #: builtin/add.c:337
   4282#: builtin/add.c:355
  28744283msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
  28754284msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
  28764285
  2877 #: builtin/add.c:352
   4286#: builtin/add.c:359
   4287#, c-format
   4288msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
   4289msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
   4290
   4291#: builtin/add.c:374
  28784292#, c-format
  28794293msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
  28804294msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
  28814295
  2882 #: builtin/add.c:353
   4296#: builtin/add.c:375
  28834297#, c-format
  28844298msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
  28854299msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
  28864300
  2887 #: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:914
  2888 #: builtin/commit.c:339 builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
  2889 #: builtin/submodule--helper.c:240
   4301#: builtin/add.c:380 builtin/check-ignore.c:172 builtin/checkout.c:279
   4302#: builtin/checkout.c:472 builtin/clean.c:914 builtin/commit.c:350
   4303#: builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
   4304#: builtin/submodule--helper.c:244
  28904305msgid "index file corrupt"
  28914306msgstr "файлът с индекса е повреден"
  28924307
  2893 #: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4661 builtin/mv.c:283 builtin/rm.c:430
  2894 msgid "Unable to write new index file"
  2895 msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
  2896 
  2897 #: builtin/am.c:256 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1089
  2898 #, c-format
  2899 msgid "could not read '%s'"
  2900 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  2901 
  2902 #: builtin/am.c:430
   4308#: builtin/am.c:414
  29034309msgid "could not parse author script"
  29044310msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
  29054311
  2906 #: builtin/am.c:507
   4312#: builtin/am.c:491
  29074313#, c-format
  29084314msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
  29094315msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
  29104316
  2911 #: builtin/am.c:548 builtin/notes.c:300
   4317#: builtin/am.c:532
  29124318#, c-format
  29134319msgid "Malformed input line: '%s'."
  29144320msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
  29154321
  2916 #: builtin/am.c:585 builtin/notes.c:315
   4322#: builtin/am.c:569
  29174323#, c-format
  29184324msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
  29194325msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
  29204326
  2921 #: builtin/am.c:611
   4327#: builtin/am.c:595
  29224328msgid "fseek failed"
  29234329msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
  29244330
  2925 #: builtin/am.c:788
   4331#: builtin/am.c:775
  29264332#, c-format
  29274333msgid "could not parse patch '%s'"
  29284334msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
  29294335
  2930 #: builtin/am.c:853
   4336#: builtin/am.c:840
  29314337msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
  29324338msgstr ""
  29334339"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
  29344340
  2935 #: builtin/am.c:900
   4341#: builtin/am.c:887
  29364342msgid "invalid timestamp"
  29374343msgstr "неправилна стойност за време"
  29384344
  2939 #: builtin/am.c:903 builtin/am.c:911
   4345#: builtin/am.c:890 builtin/am.c:898
  29404346msgid "invalid Date line"
  29414347msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
  29424348
  2943 #: builtin/am.c:908
   4349#: builtin/am.c:895
  29444350msgid "invalid timezone offset"
  29454351msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
  29464352
  2947 #: builtin/am.c:995
   4353#: builtin/am.c:984
  29484354msgid "Patch format detection failed."
  29494355msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
  29504356
  2951 #: builtin/am.c:1000 builtin/clone.c:380
   4357#: builtin/am.c:989 builtin/clone.c:379
  29524358#, c-format
  29534359msgid "failed to create directory '%s'"
  29544360msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
  29554361
  2956 #: builtin/am.c:1004
   4362#: builtin/am.c:993
  29574363msgid "Failed to split patches."
  29584364msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
  29594365
  2960 #: builtin/am.c:1136 builtin/commit.c:365
   4366#: builtin/am.c:1125 builtin/commit.c:376
  29614367msgid "unable to write index file"
  29624368msgstr "индексът не може да бъде записан"
  29634369
  2964 #: builtin/am.c:1187
   4370#: builtin/am.c:1176
  29654371#, c-format
  29664372msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
  29674373msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
  29684374
  2969 #: builtin/am.c:1188
   4375#: builtin/am.c:1177
  29704376#, c-format
  29714377msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
  29724378msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
  29734379
  2974 #: builtin/am.c:1189
   4380#: builtin/am.c:1178
  29754381#, c-format
  29764382msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
  29774383msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
  29784384
  2979 #: builtin/am.c:1327
   4385#: builtin/am.c:1316
  29804386msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
  2981 msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
  2982 
  2983 #: builtin/am.c:1401 builtin/log.c:1516
   4387msgstr "Празна кръпка.  Дали не е разделена погрешно?"
   4388
   4389#: builtin/am.c:1390 builtin/log.c:1550
  29844390#, c-format
  29854391msgid "invalid ident line: %s"
  29864392msgstr "грешна идентичност: %s"
  29874393
  2988 #: builtin/am.c:1428
   4394#: builtin/am.c:1417
  29894395#, c-format
  29904396msgid "unable to parse commit %s"
  29914397msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
  29924398
  2993 #: builtin/am.c:1630
   4399#: builtin/am.c:1610
  29944400msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
  29954401msgstr ""
   
  29974403"сливане."
  29984404
  2999 #: builtin/am.c:1632
   4405#: builtin/am.c:1612
  30004406msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
  30014407msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
  30024408
  3003 #: builtin/am.c:1651
   4409#: builtin/am.c:1631
  30044410msgid ""
  30054411"Did you hand edit your patch?\n"
   
  30094415"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
  30104416
  3011 #: builtin/am.c:1657
   4417#: builtin/am.c:1637
  30124418msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
  30134419msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
  30144420
  3015 #: builtin/am.c:1672
   4421#: builtin/am.c:1662
  30164422msgid "Failed to merge in the changes."
  30174423msgstr "Неуспешно сливане на промените."
  30184424
  3019 #: builtin/am.c:1696 builtin/merge.c:636
   4425#: builtin/am.c:1686 builtin/merge.c:628
  30204426msgid "git write-tree failed to write a tree"
  30214427msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
  30224428
  3023 #: builtin/am.c:1703
   4429#: builtin/am.c:1693
  30244430msgid "applying to an empty history"
  30254431msgstr "прилагане върху празна история"
  30264432
  3027 #: builtin/am.c:1716 builtin/commit.c:1775 builtin/merge.c:841
  3028 #: builtin/merge.c:866
   4433#: builtin/am.c:1706 builtin/commit.c:1769 builtin/merge.c:798
   4434#: builtin/merge.c:823
  30294435msgid "failed to write commit object"
  30304436msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
  30314437
  3032 #: builtin/am.c:1748 builtin/am.c:1752
   4438#: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1743
  30334439#, c-format
  30344440msgid "cannot resume: %s does not exist."
  30354441msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
  30364442
  3037 #: builtin/am.c:1768
   4443#: builtin/am.c:1759
  30384444msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
  30394445msgstr ""
   
  30414447"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
  30424448
  3043 #: builtin/am.c:1773
   4449#: builtin/am.c:1764
  30444450msgid "Commit Body is:"
  30454451msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
   
  30494455#. input at this point.
  30504456#.
  3051 #: builtin/am.c:1783
   4457#: builtin/am.c:1774
  30524458msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
  30534459msgstr ""
   
  30554461"на всичко:"
  30564462
  3057 #: builtin/am.c:1833
   4463#: builtin/am.c:1824
  30584464#, c-format
  30594465msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
   
  30614467"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
  30624468
  3063 #: builtin/am.c:1868 builtin/am.c:1940
   4469#: builtin/am.c:1861 builtin/am.c:1933
  30644470#, c-format
  30654471msgid "Applying: %.*s"
  30664472msgstr "Прилагане: %.*s"
  30674473
  3068 #: builtin/am.c:1884
   4474#: builtin/am.c:1877
  30694475msgid "No changes -- Patch already applied."
  30704476msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
  30714477
  3072 #: builtin/am.c:1892
   4478#: builtin/am.c:1885
  30734479#, c-format
  30744480msgid "Patch failed at %s %.*s"
  30754481msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
  30764482
  3077 #: builtin/am.c:1898
   4483#: builtin/am.c:1891
  30784484#, c-format
  30794485msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
  30804486msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
  30814487
  3082 #: builtin/am.c:1943
   4488#: builtin/am.c:1936
  30834489msgid ""
  30844490"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
   
  30904496"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
  30914497
  3092 #: builtin/am.c:1950
   4498#: builtin/am.c:1943
  30934499msgid ""
  30944500"You still have unmerged paths in your index.\n"
   
  30984504"Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
  30994505
  3100 #: builtin/am.c:2058 builtin/am.c:2062 builtin/am.c:2074 builtin/reset.c:308
   4506#: builtin/am.c:2051 builtin/am.c:2055 builtin/am.c:2067 builtin/reset.c:308
  31014507#: builtin/reset.c:316
  31024508#, c-format
   
  31044510msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
  31054511
  3106 #: builtin/am.c:2110
   4512#: builtin/am.c:2103
  31074513msgid "failed to clean index"
  31084514msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
  31094515
  3110 #: builtin/am.c:2144
   4516#: builtin/am.c:2137
  31114517msgid ""
  31124518"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
   
  31154521"Изглежда указателят „HEAD“ е променен и не сочи към същия обект както по "
  31164522"времето\n"
  3117 "на последното неуспешно изпълнение на „git am“. Указателят се задава да сочи "
  3118 "към\n"
   4523"на последното неуспешно изпълнение на „git am“.  Указателят се задава да "
   4524"сочи към\n"
  31194525"„ORIG_HEAD“"
  31204526
  3121 #: builtin/am.c:2205
   4527#: builtin/am.c:2200
  31224528#, c-format
  31234529msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
  31244530msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
  31254531
  3126 #: builtin/am.c:2238
  3127 msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
  3128 msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА]…"
  3129 
  3130 #: builtin/am.c:2239
   4532#: builtin/am.c:2233
   4533msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
   4534msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
   4535
   4536#: builtin/am.c:2234
  31314537msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
  31324538msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
  31334539
  3134 #: builtin/am.c:2245
   4540#: builtin/am.c:2240
  31354541msgid "run interactively"
  31364542msgstr "интерактивна работа"
  31374543
  3138 #: builtin/am.c:2247
   4544#: builtin/am.c:2242
  31394545msgid "historical option -- no-op"
  31404546msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
  31414547
  3142 #: builtin/am.c:2249
   4548#: builtin/am.c:2244
  31434549msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
  31444550msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
  31454551
  3146 #: builtin/am.c:2250 builtin/init-db.c:478 builtin/prune-packed.c:57
  3147 #: builtin/repack.c:171
   4552#: builtin/am.c:2245 builtin/init-db.c:483 builtin/prune-packed.c:57
   4553#: builtin/repack.c:172
  31484554msgid "be quiet"
  31494555msgstr "без извеждане на информация"
  31504556
  3151 #: builtin/am.c:2252
   4557#: builtin/am.c:2247
  31524558msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
  31534559msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
  31544560
  3155 #: builtin/am.c:2255
   4561#: builtin/am.c:2250
  31564562msgid "recode into utf8 (default)"
  31574563msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
  31584564
  3159 #: builtin/am.c:2257
   4565#: builtin/am.c:2252
  31604566msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
  31614567msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
  31624568
  3163 #: builtin/am.c:2259
   4569#: builtin/am.c:2254
  31644570msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
  31654571msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
  31664572
  3167 #: builtin/am.c:2261
   4573#: builtin/am.c:2256
  31684574msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
  31694575msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
  31704576
  3171 #: builtin/am.c:2263
   4577#: builtin/am.c:2258
  31724578msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
  31734579msgstr ""
  31744580"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
  31754581
  3176 #: builtin/am.c:2266
   4582#: builtin/am.c:2261
  31774583msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
  31784584msgstr ""
   
  31804586"от „am.keepcr“"
  31814587
  3182 #: builtin/am.c:2269
   4588#: builtin/am.c:2264
  31834589msgid "strip everything before a scissors line"
  31844590msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
  31854591
  3186 #: builtin/am.c:2270 builtin/apply.c:4546
  3187 msgid "action"
  3188 msgstr "действие"
  3189 
  3190 #: builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
  3191 #: builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292
  3192 #: builtin/am.c:2298
   4592#: builtin/am.c:2266 builtin/am.c:2269 builtin/am.c:2272 builtin/am.c:2275
   4593#: builtin/am.c:2278 builtin/am.c:2281 builtin/am.c:2284 builtin/am.c:2287
   4594#: builtin/am.c:2293
  31934595msgid "pass it through git-apply"
  31944596msgstr "прекарване през „git-apply“"
  31954597
  3196 #: builtin/am.c:2279 builtin/apply.c:4570
  3197 msgid "root"
  3198 msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  3199 
  3200 #: builtin/am.c:2282 builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4508
  3201 #: builtin/apply.c:4511 builtin/clone.c:90 builtin/fetch.c:95
  3202 #: builtin/pull.c:179 builtin/submodule--helper.c:277
  3203 #: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:485
  3204 #: builtin/submodule--helper.c:488 builtin/submodule--helper.c:767
  3205 #: builtin/submodule--helper.c:770
  3206 msgid "path"
  3207 msgstr "път"
  3208 
  3209 #: builtin/am.c:2288 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
  3210 #: builtin/grep.c:706 builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:134 builtin/pull.c:193
  3211 #: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
   4598#: builtin/am.c:2283 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/fmt-merge-msg.c:665
   4599#: builtin/grep.c:707 builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:135 builtin/pull.c:194
   4600#: builtin/repack.c:181 builtin/repack.c:185 builtin/show-branch.c:644
  32124601#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
  3213 #: parse-options.h:134 parse-options.h:244
   4602#: parse-options.h:134 parse-options.h:245
  32144603msgid "n"
  32154604msgstr "БРОЙ"
  32164605
  3217 #: builtin/am.c:2291 builtin/apply.c:4514
  3218 msgid "num"
  3219 msgstr "БРОЙ"
  3220 
  3221 #: builtin/am.c:2294 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
   4606#: builtin/am.c:2289 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
  32224607#: builtin/tag.c:372
  32234608msgid "format"
  32244609msgstr "ФОРМАТ"
  32254610
  3226 #: builtin/am.c:2295
   4611#: builtin/am.c:2290
  32274612msgid "format the patch(es) are in"
  32284613msgstr "формат на кръпките"
  32294614
  3230 #: builtin/am.c:2301
   4615#: builtin/am.c:2296
  32314616msgid "override error message when patch failure occurs"
  32324617msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
  32334618
  3234 #: builtin/am.c:2303
   4619#: builtin/am.c:2298
  32354620msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
  32364621msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
  32374622
  3238 #: builtin/am.c:2306
   4623#: builtin/am.c:2301
  32394624msgid "synonyms for --continue"
  32404625msgstr "синоними на „--continue“"
  32414626
  3242 #: builtin/am.c:2309
   4627#: builtin/am.c:2304
  32434628msgid "skip the current patch"
  32444629msgstr "прескачане на текущата кръпка"
  32454630
  3246 #: builtin/am.c:2312
   4631#: builtin/am.c:2307
  32474632msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
  32484633msgstr ""
   
  32504635"прилагането на кръпката."
  32514636
  3252 #: builtin/am.c:2316
   4637#: builtin/am.c:2311
  32534638msgid "lie about committer date"
  32544639msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
  32554640
  3256 #: builtin/am.c:2318
   4641#: builtin/am.c:2313
  32574642msgid "use current timestamp for author date"
  32584643msgstr "използване на текущото време като това за автор"
  32594644
  3260 #: builtin/am.c:2320 builtin/commit.c:1609 builtin/merge.c:228
  3261 #: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
   4645#: builtin/am.c:2315 builtin/commit.c:1605 builtin/merge.c:229
   4646#: builtin/pull.c:165 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
  32624647msgid "key-id"
  32634648msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
  32644649
  3265 #: builtin/am.c:2321
   4650#: builtin/am.c:2316
  32664651msgid "GPG-sign commits"
  32674652msgstr "подписване на подаванията с GPG"
  32684653
  3269 #: builtin/am.c:2324
   4654#: builtin/am.c:2319
  32704655msgid "(internal use for git-rebase)"
  32714656msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
  32724657
  3273 #: builtin/am.c:2339
   4658#: builtin/am.c:2334
  32744659msgid ""
  32754660"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
   
  32774662msgstr ""
  32784663"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
  3279 "ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
  3280 
  3281 #: builtin/am.c:2346
   4664"ще бъдат премахнати в бъдеще.  Не ги ползвайте."
   4665
   4666#: builtin/am.c:2341
  32824667msgid "failed to read the index"
  32834668msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
  32844669
  3285 #: builtin/am.c:2361
   4670#: builtin/am.c:2356
  32864671#, c-format
  32874672msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
   
  32904675"файл „mbox“."
  32914676
  3292 #: builtin/am.c:2385
   4677#: builtin/am.c:2380
  32934678#, c-format
  32944679msgid ""
   
  32994684"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
  33004685
  3301 #: builtin/am.c:2391
   4686#: builtin/am.c:2386
  33024687msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
  33034688msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
  33044689
  3305 #: builtin/apply.c:59
   4690#: builtin/apply.c:8
  33064691msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
  33074692msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
  3308 
  3309 #: builtin/apply.c:111
  3310 #, c-format
  3311 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
  3312 msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
  3313 
  3314 #: builtin/apply.c:126
  3315 #, c-format
  3316 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
  3317 msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
  3318 
  3319 #: builtin/apply.c:818
  3320 #, c-format
  3321 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
  3322 msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
  3323 
  3324 #: builtin/apply.c:827
  3325 #, c-format
  3326 msgid "regexec returned %d for input: %s"
  3327 msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
  3328 
  3329 #: builtin/apply.c:908
  3330 #, c-format
  3331 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
  3332 msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
  3333 
  3334 #: builtin/apply.c:937
  3335 #, c-format
  3336 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
  3337 msgstr ""
  3338 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
  3339 "null“, а бе получен „%1$s“"
  3340 
  3341 #: builtin/apply.c:942
  3342 #, c-format
  3343 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
  3344 msgstr ""
  3345 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
  3346 "неправилно име на нов файл"
  3347 
  3348 #: builtin/apply.c:943
  3349 #, c-format
  3350 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
  3351 msgstr ""
  3352 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
  3353 "неправилно име на стар файл"
  3354 
  3355 #: builtin/apply.c:949
  3356 #, c-format
  3357 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
  3358 msgstr ""
  3359 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
  3360 "null“"
  3361 
  3362 #: builtin/apply.c:1406
  3363 #, c-format
  3364 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
  3365 msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
  3366 
  3367 #: builtin/apply.c:1463
  3368 #, c-format
  3369 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
  3370 msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
  3371 
  3372 #: builtin/apply.c:1480
  3373 #, c-format
  3374 msgid ""
  3375 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
  3376 "component (line %d)"
  3377 msgid_plural ""
  3378 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
  3379 "components (line %d)"
  3380 msgstr[0] ""
  3381 "След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
  3382 "на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  3383 msgstr[1] ""
  3384 "След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
  3385 "част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  3386 
  3387 #: builtin/apply.c:1646
  3388 msgid "new file depends on old contents"
  3389 msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
  3390 
  3391 #: builtin/apply.c:1648
  3392 msgid "deleted file still has contents"
  3393 msgstr "изтритият файл не е празен"
  3394 
  3395 #: builtin/apply.c:1674
  3396 #, c-format
  3397 msgid "corrupt patch at line %d"
  3398 msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
  3399 
  3400 #: builtin/apply.c:1710
  3401 #, c-format
  3402 msgid "new file %s depends on old contents"
  3403 msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
  3404 
  3405 #: builtin/apply.c:1712
  3406 #, c-format
  3407 msgid "deleted file %s still has contents"
  3408 msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
  3409 
  3410 #: builtin/apply.c:1715
  3411 #, c-format
  3412 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
  3413 msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
  3414 
  3415 #: builtin/apply.c:1861
  3416 #, c-format
  3417 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
  3418 msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
  3419 
  3420 #: builtin/apply.c:1895
  3421 #, c-format
  3422 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
  3423 msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
  3424 
  3425 #: builtin/apply.c:2048
  3426 #, c-format
  3427 msgid "patch with only garbage at line %d"
  3428 msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
  3429 
  3430 #: builtin/apply.c:2138
  3431 #, c-format
  3432 msgid "unable to read symlink %s"
  3433 msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
  3434 
  3435 #: builtin/apply.c:2142
  3436 #, c-format
  3437 msgid "unable to open or read %s"
  3438 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
  3439 
  3440 #: builtin/apply.c:2775
  3441 #, c-format
  3442 msgid "invalid start of line: '%c'"
  3443 msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
  3444 
  3445 #: builtin/apply.c:2894
  3446 #, c-format
  3447 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
  3448 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
  3449 msgstr[0] ""
  3450 "%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
  3451 msgstr[1] ""
  3452 "%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
  3453 
  3454 #: builtin/apply.c:2906
  3455 #, c-format
  3456 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
  3457 msgstr ""
  3458 "Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
  3459 
  3460 #: builtin/apply.c:2912
  3461 #, c-format
  3462 msgid ""
  3463 "while searching for:\n"
  3464 "%.*s"
  3465 msgstr ""
  3466 "при търсене за:\n"
  3467 "%.*s"
  3468 
  3469 #: builtin/apply.c:2932
  3470 #, c-format
  3471 msgid "missing binary patch data for '%s'"
  3472 msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
  3473 
  3474 #: builtin/apply.c:3033
  3475 #, c-format
  3476 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
  3477 msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
  3478 
  3479 #: builtin/apply.c:3039
  3480 #, c-format
  3481 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
  3482 msgstr ""
  3483 "двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
  3484 "„%s“, а бе получено: „%s“)"
  3485 
  3486 #: builtin/apply.c:3060
  3487 #, c-format
  3488 msgid "patch failed: %s:%ld"
  3489 msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
  3490 
  3491 #: builtin/apply.c:3184
  3492 #, c-format
  3493 msgid "cannot checkout %s"
  3494 msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  3495 
  3496 #: builtin/apply.c:3229 builtin/apply.c:3240 builtin/apply.c:3285
  3497 #, c-format
  3498 msgid "read of %s failed"
  3499 msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
  3500 
  3501 #: builtin/apply.c:3237
  3502 #, c-format
  3503 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
  3504 msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
  3505 
  3506 #: builtin/apply.c:3265 builtin/apply.c:3487
  3507 #, c-format
  3508 msgid "path %s has been renamed/deleted"
  3509 msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
  3510 
  3511 #: builtin/apply.c:3346 builtin/apply.c:3501
  3512 #, c-format
  3513 msgid "%s: does not exist in index"
  3514 msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
  3515 
  3516 #: builtin/apply.c:3350 builtin/apply.c:3493 builtin/apply.c:3515
  3517 #, c-format
  3518 msgid "%s: %s"
  3519 msgstr "„%s“: %s"
  3520 
  3521 #: builtin/apply.c:3355 builtin/apply.c:3509
  3522 #, c-format
  3523 msgid "%s: does not match index"
  3524 msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
  3525 
  3526 #: builtin/apply.c:3457
  3527 msgid "removal patch leaves file contents"
  3528 msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
  3529 
  3530 #: builtin/apply.c:3526
  3531 #, c-format
  3532 msgid "%s: wrong type"
  3533 msgstr "„%s“: неправилен вид"
  3534 
  3535 #: builtin/apply.c:3528
  3536 #, c-format
  3537 msgid "%s has type %o, expected %o"
  3538 msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
  3539 
  3540 #: builtin/apply.c:3687 builtin/apply.c:3689
  3541 #, c-format
  3542 msgid "invalid path '%s'"
  3543 msgstr "неправилен път: „%s“"
  3544 
  3545 #: builtin/apply.c:3744
  3546 #, c-format
  3547 msgid "%s: already exists in index"
  3548 msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
  3549 
  3550 #: builtin/apply.c:3747
  3551 #, c-format
  3552 msgid "%s: already exists in working directory"
  3553 msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
  3554 
  3555 #: builtin/apply.c:3767
  3556 #, c-format
  3557 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
  3558 msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
  3559 
  3560 #: builtin/apply.c:3772
  3561 #, c-format
  3562 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
  3563 msgstr ""
  3564 "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
  3565 
  3566 #: builtin/apply.c:3792
  3567 #, c-format
  3568 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
  3569 msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
  3570 
  3571 #: builtin/apply.c:3796
  3572 #, c-format
  3573 msgid "%s: patch does not apply"
  3574 msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  3575 
  3576 #: builtin/apply.c:3810
  3577 #, c-format
  3578 msgid "Checking patch %s..."
  3579 msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
  3580 
  3581 #: builtin/apply.c:3903 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
  3582 #, c-format
  3583 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
  3584 msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
  3585 
  3586 #: builtin/apply.c:4046
  3587 #, c-format
  3588 msgid "unable to remove %s from index"
  3589 msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
  3590 
  3591 #: builtin/apply.c:4075
  3592 #, c-format
  3593 msgid "corrupt patch for submodule %s"
  3594 msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
  3595 
  3596 #: builtin/apply.c:4079
  3597 #, c-format
  3598 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
  3599 msgstr ""
  3600 "не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
  3601 
  3602 #: builtin/apply.c:4084
  3603 #, c-format
  3604 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
  3605 msgstr ""
  3606 "не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
  3607 
  3608 #: builtin/apply.c:4087 builtin/apply.c:4195
  3609 #, c-format
  3610 msgid "unable to add cache entry for %s"
  3611 msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
  3612 
  3613 #: builtin/apply.c:4120
  3614 #, c-format
  3615 msgid "closing file '%s'"
  3616 msgstr "затваряне на файла „%s“"
  3617 
  3618 #: builtin/apply.c:4169
  3619 #, c-format
  3620 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
  3621 msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
  3622 
  3623 #: builtin/apply.c:4256
  3624 #, c-format
  3625 msgid "Applied patch %s cleanly."
  3626 msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
  3627 
  3628 #: builtin/apply.c:4264
  3629 msgid "internal error"
  3630 msgstr "вътрешна грешка"
  3631 
  3632 #: builtin/apply.c:4267
  3633 #, c-format
  3634 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
  3635 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
  3636 msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
  3637 msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
  3638 
  3639 #: builtin/apply.c:4277
  3640 #, c-format
  3641 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
  3642 msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
  3643 
  3644 #: builtin/apply.c:4285
  3645 #, c-format
  3646 msgid "cannot open %s: %s"
  3647 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
  3648 
  3649 #: builtin/apply.c:4298
  3650 #, c-format
  3651 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
  3652 msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
  3653 
  3654 #: builtin/apply.c:4301
  3655 #, c-format
  3656 msgid "Rejected hunk #%d."
  3657 msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
  3658 
  3659 #: builtin/apply.c:4387
  3660 #, c-format
  3661 msgid "Skipped patch '%s'."
  3662 msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
  3663 
  3664 #: builtin/apply.c:4395
  3665 msgid "unrecognized input"
  3666 msgstr "непознат вход"
  3667 
  3668 #: builtin/apply.c:4406
  3669 msgid "unable to read index file"
  3670 msgstr "индексът не може да бъде записан"
  3671 
  3672 #: builtin/apply.c:4509
  3673 msgid "don't apply changes matching the given path"
  3674 msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
  3675 
  3676 #: builtin/apply.c:4512
  3677 msgid "apply changes matching the given path"
  3678 msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
  3679 
  3680 #: builtin/apply.c:4515
  3681 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
  3682 msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
  3683 
  3684 #: builtin/apply.c:4518
  3685 msgid "ignore additions made by the patch"
  3686 msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
  3687 
  3688 #: builtin/apply.c:4520
  3689 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
  3690 msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
  3691 
  3692 #: builtin/apply.c:4524
  3693 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
  3694 msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
  3695 
  3696 #: builtin/apply.c:4526
  3697 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
  3698 msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
  3699 
  3700 #: builtin/apply.c:4528
  3701 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
  3702 msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
  3703 
  3704 #: builtin/apply.c:4530
  3705 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
  3706 msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
  3707 
  3708 #: builtin/apply.c:4532
  3709 msgid "apply a patch without touching the working tree"
  3710 msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
  3711 
  3712 #: builtin/apply.c:4534
  3713 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
  3714 msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
  3715 
  3716 #: builtin/apply.c:4536
  3717 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
  3718 msgstr ""
  3719 "кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
  3720 "summary“"
  3721 
  3722 #: builtin/apply.c:4538
  3723 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
  3724 msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
  3725 
  3726 #: builtin/apply.c:4540
  3727 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
  3728 msgstr ""
  3729 "създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
  3730 
  3731 #: builtin/apply.c:4543 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:425
  3732 msgid "paths are separated with NUL character"
  3733 msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
  3734 
  3735 #: builtin/apply.c:4545
  3736 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
  3737 msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
  3738 
  3739 #: builtin/apply.c:4547
  3740 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
  3741 msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
  3742 
  3743 #: builtin/apply.c:4550 builtin/apply.c:4553
  3744 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
  3745 msgstr ""
  3746 "игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
  3747 
  3748 #: builtin/apply.c:4556
  3749 msgid "apply the patch in reverse"
  3750 msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
  3751 
  3752 #: builtin/apply.c:4558
  3753 msgid "don't expect at least one line of context"
  3754 msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
  3755 
  3756 #: builtin/apply.c:4560
  3757 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
  3758 msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
  3759 
  3760 #: builtin/apply.c:4562
  3761 msgid "allow overlapping hunks"
  3762 msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
  3763 
  3764 #: builtin/apply.c:4565
  3765 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
  3766 msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
  3767 
  3768 #: builtin/apply.c:4568
  3769 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
  3770 msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
  3771 
  3772 #: builtin/apply.c:4571
  3773 msgid "prepend <root> to all filenames"
  3774 msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
  3775 
  3776 #: builtin/apply.c:4593
  3777 msgid "--3way outside a repository"
  3778 msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
  3779 
  3780 #: builtin/apply.c:4601
  3781 msgid "--index outside a repository"
  3782 msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
  3783 
  3784 #: builtin/apply.c:4604
  3785 msgid "--cached outside a repository"
  3786 msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
  3787 
  3788 #: builtin/apply.c:4623
  3789 #, c-format
  3790 msgid "can't open patch '%s'"
  3791 msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
  3792 
  3793 #: builtin/apply.c:4637
  3794 #, c-format
  3795 msgid "squelched %d whitespace error"
  3796 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
  3797 msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
  3798 msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
  3799 
  3800 #: builtin/apply.c:4643 builtin/apply.c:4653
  3801 #, c-format
  3802 msgid "%d line adds whitespace errors."
  3803 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
  3804 msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
  3805 msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
  38064693
  38074694#: builtin/archive.c:17
   
  38614748msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
  38624749
  3863 #: builtin/blame.c:1782
   4750#: builtin/blame.c:1781
  38644751msgid "Blaming lines"
  38654752msgstr "Анотирани редове"
  38664753
  3867 #: builtin/blame.c:2531
   4754#: builtin/blame.c:2577
  38684755msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
  38694756msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
  38704757
  3871 # FIXME SHA-1 -> SHA1
  3872 #: builtin/blame.c:2532
   4758#: builtin/blame.c:2578
  38734759msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
  38744760msgstr ""
   
  38764762"е изключена)"
  38774763
  3878 #: builtin/blame.c:2533
   4764#: builtin/blame.c:2579
  38794765msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
  38804766msgstr ""
   
  38824768"изключена)"
  38834769
  3884 #: builtin/blame.c:2534
   4770#: builtin/blame.c:2580
  38854771msgid "Show work cost statistics"
  38864772msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
  38874773
  3888 #: builtin/blame.c:2535
   4774#: builtin/blame.c:2581
  38894775msgid "Force progress reporting"
  38904776msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
  38914777
  3892 #: builtin/blame.c:2536
   4778#: builtin/blame.c:2582
  38934779msgid "Show output score for blame entries"
  38944780msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
  38954781
  3896 #: builtin/blame.c:2537
   4782#: builtin/blame.c:2583
  38974783msgid "Show original filename (Default: auto)"
  38984784msgstr ""
  38994785"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
  39004786
  3901 #: builtin/blame.c:2538
   4787#: builtin/blame.c:2584
  39024788msgid "Show original linenumber (Default: off)"
  39034789msgstr ""
  39044790"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
  39054791
  3906 #: builtin/blame.c:2539
   4792#: builtin/blame.c:2585
  39074793msgid "Show in a format designed for machine consumption"
  39084794msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
  39094795
  3910 #: builtin/blame.c:2540
   4796#: builtin/blame.c:2586
  39114797msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
  39124798msgstr ""
   
  39144800"ред"
  39154801
  3916 #: builtin/blame.c:2541
   4802#: builtin/blame.c:2587
  39174803msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
  39184804msgstr ""
   
  39204806"изключена)"
  39214807
  3922 #: builtin/blame.c:2542
   4808#: builtin/blame.c:2588
  39234809msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
  39244810msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
  39254811
  3926 #: builtin/blame.c:2543
   4812#: builtin/blame.c:2589
  39274813msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
  39284814msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
  39294815
  3930 #: builtin/blame.c:2544
   4816#: builtin/blame.c:2590
  39314817msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
  39324818msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
  39334819
  3934 #: builtin/blame.c:2545
   4820#: builtin/blame.c:2591
  39354821msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
  39364822msgstr ""
   
  39384824"изключена)"
  39394825
  3940 #: builtin/blame.c:2546
   4826#: builtin/blame.c:2592
  39414827msgid "Ignore whitespace differences"
  39424828msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
  39434829
  3944 #: builtin/blame.c:2547
   4830#: builtin/blame.c:2599
   4831msgid "Use an experimental indent-based heuristic to improve diffs"
   4832msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика според отстъпа"
   4833
   4834#: builtin/blame.c:2600
   4835msgid "Use an experimental blank-line-based heuristic to improve diffs"
   4836msgstr ""
   4837"Подобряване на разликите чрез експериментална евристика според празните "
   4838"редове"
   4839
   4840#: builtin/blame.c:2602
  39454841msgid "Spend extra cycles to find better match"
  39464842msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
  39474843
  3948 #: builtin/blame.c:2548
   4844#: builtin/blame.c:2603
  39494845msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
  39504846msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
  39514847
  3952 #: builtin/blame.c:2549
   4848#: builtin/blame.c:2604
  39534849msgid "Use <file>'s contents as the final image"
  39544850msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
  39554851
  3956 #: builtin/blame.c:2550 builtin/blame.c:2551
   4852#: builtin/blame.c:2605 builtin/blame.c:2606
  39574853msgid "score"
  39584854msgstr "напасване на редовете"
  39594855
  3960 #: builtin/blame.c:2550
   4856#: builtin/blame.c:2605
  39614857msgid "Find line copies within and across files"
  39624858msgstr ""
   
  39644860"към друг"
  39654861
  3966 #: builtin/blame.c:2551
   4862#: builtin/blame.c:2606
  39674863msgid "Find line movements within and across files"
  39684864msgstr ""
   
  39704866"файл към друг"
  39714867
  3972 #: builtin/blame.c:2552
   4868#: builtin/blame.c:2607
  39734869msgid "n,m"
  39744870msgstr "n,m"
  39754871
  3976 #: builtin/blame.c:2552
   4872#: builtin/blame.c:2607
  39774873msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
  39784874msgstr ""
  3979 "Информация само за редовете в интервала от n до m включително. Броенето "
   4875"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
  39804876"започва от 1"
   4877
   4878#: builtin/blame.c:2654
   4879msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
   4880msgstr ""
   4881"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
   4882"от потребителско ниво"
  39814883
  39824884#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
   
  39864888#. relative timestamps, but your language may need more or
  39874889#. fewer display columns.
  3988 #: builtin/blame.c:2641
   4890#: builtin/blame.c:2700
  39894891msgid "4 years, 11 months ago"
  39904892msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
   4893
   4894#: builtin/blame.c:2780
   4895msgid "--contents and --reverse do not blend well."
   4896msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
   4897
   4898#: builtin/blame.c:2800
   4899msgid "cannot use --contents with final commit object name"
   4900msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
   4901
   4902#: builtin/blame.c:2805
   4903msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
   4904msgstr ""
   4905"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
   4906"указването на крайно подаване"
   4907
   4908#: builtin/blame.c:2832
   4909msgid ""
   4910"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
   4911msgstr ""
   4912"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
   4913"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
   4914
   4915#: builtin/blame.c:2843
   4916#, c-format
   4917msgid "no such path %s in %s"
   4918msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
   4919
   4920#: builtin/blame.c:2854
   4921#, c-format
   4922msgid "cannot read blob %s for path %s"
   4923msgstr "обектът BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
   4924
   4925#: builtin/blame.c:2873
   4926#, c-format
   4927msgid "file %s has only %lu line"
   4928msgid_plural "file %s has only %lu lines"
   4929msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
   4930msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
  39914931
  39924932#: builtin/branch.c:26
   
  40394979"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
  40404980msgstr ""
  4041 "Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
   4981"Клонът „%s“ не е слят напълно.  Ако сте сигурни, че искате\n"
  40424982"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
  40434983
   
  40895029msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
  40905030
  4091 #: builtin/branch.c:309
   5031#: builtin/branch.c:312
  40925032#, c-format
  40935033msgid "[%s: gone]"
  40945034msgstr "[%s: изтрит]"
  40955035
  4096 #: builtin/branch.c:314
   5036#: builtin/branch.c:317
  40975037#, c-format
  40985038msgid "[%s]"
  40995039msgstr "[%s]"
  41005040
  4101 #: builtin/branch.c:319
   5041#: builtin/branch.c:322
  41025042#, c-format
  41035043msgid "[%s: behind %d]"
  41045044msgstr "[%s: назад с %d]"
  41055045
  4106 #: builtin/branch.c:321
   5046#: builtin/branch.c:324
  41075047#, c-format
  41085048msgid "[behind %d]"
  41095049msgstr "[назад с %d]"
  41105050
  4111 #: builtin/branch.c:325
   5051#: builtin/branch.c:328
  41125052#, c-format
  41135053msgid "[%s: ahead %d]"
  41145054msgstr "[%s: напред с %d]"
  41155055
  4116 #: builtin/branch.c:327
   5056#: builtin/branch.c:330
  41175057#, c-format
  41185058msgid "[ahead %d]"
  41195059msgstr "[напред с %d]"
  41205060
  4121 #: builtin/branch.c:330
   5061#: builtin/branch.c:333
  41225062#, c-format
  41235063msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
  41245064msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
  41255065
  4126 #: builtin/branch.c:333
   5066#: builtin/branch.c:336
  41275067#, c-format
  41285068msgid "[ahead %d, behind %d]"
  41295069msgstr "[напред с %d, назад с %d]"
  41305070
  4131 #: builtin/branch.c:346
   5071#: builtin/branch.c:349
  41325072msgid " **** invalid ref ****"
  41335073msgstr " ●●● неправилен указател ●●●"
  41345074
  4135 #: builtin/branch.c:372
   5075#: builtin/branch.c:375
  41365076#, c-format
  41375077msgid "(no branch, rebasing %s)"
  41385078msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
  41395079
  4140 #: builtin/branch.c:375
   5080#: builtin/branch.c:378
  41415081#, c-format
  41425082msgid "(no branch, bisect started on %s)"
   
  41455085#. TRANSLATORS: make sure this matches
  41465086#. "HEAD detached at " in wt-status.c
  4147 #: builtin/branch.c:381
   5087#: builtin/branch.c:384
  41485088#, c-format
  41495089msgid "(HEAD detached at %s)"
   
  41525092#. TRANSLATORS: make sure this matches
  41535093#. "HEAD detached from " in wt-status.c
  4154 #: builtin/branch.c:386
   5094#: builtin/branch.c:389
  41555095#, c-format
  41565096msgid "(HEAD detached from %s)"
  41575097msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
  41585098
  4159 #: builtin/branch.c:390
   5099#: builtin/branch.c:393
  41605100msgid "(no branch)"
  41615101msgstr "(извън клон)"
  41625102
  4163 #: builtin/branch.c:541
   5103#: builtin/branch.c:544
  41645104#, c-format
  41655105msgid "Branch %s is being rebased at %s"
  41665106msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
  41675107
  4168 #: builtin/branch.c:545
   5108#: builtin/branch.c:548
  41695109#, c-format
  41705110msgid "Branch %s is being bisected at %s"
  41715111msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
  41725112
  4173 #: builtin/branch.c:560
   5113#: builtin/branch.c:563
  41745114msgid "cannot rename the current branch while not on any."
  41755115msgstr ""
  41765116"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
  41775117
  4178 #: builtin/branch.c:570
   5118#: builtin/branch.c:573
  41795119#, c-format
  41805120msgid "Invalid branch name: '%s'"
  41815121msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
  41825122
  4183 #: builtin/branch.c:587
   5123#: builtin/branch.c:590
  41845124msgid "Branch rename failed"
  41855125msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
  41865126
  4187 #: builtin/branch.c:591
   5127#: builtin/branch.c:594
  41885128#, c-format
  41895129msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
  41905130msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
  41915131
  4192 #: builtin/branch.c:594
   5132#: builtin/branch.c:597
  41935133#, c-format
  41945134msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
  41955135msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
  41965136
  4197 #: builtin/branch.c:601
   5137#: builtin/branch.c:604
  41985138msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
  41995139msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
  42005140
  4201 #: builtin/branch.c:623
  4202 msgid "could not write branch description template"
  4203 msgstr "шаблонът за описание на клон не бе записан"
   5141#: builtin/branch.c:620
   5142#, c-format
   5143msgid ""
   5144"Please edit the description for the branch\n"
   5145"  %s\n"
   5146"Lines starting with '%c' will be stripped.\n"
   5147msgstr ""
   5148"Въведете описание на клона.\n"
   5149"  %s\n"
   5150"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
  42045151
  42055152#: builtin/branch.c:651
   
  42105157msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
  42115158msgstr ""
  4212 "извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените клони"
   5159"извеждане на хеша и темата.  Повтарянето на опцията прибавя отдалечените "
   5160"клони"
  42135161
  42145162#: builtin/branch.c:654
   
  42325180msgstr "смяна на клона-източник"
  42335181
   5182#: builtin/branch.c:660
   5183msgid "Unset the upstream info"
   5184msgstr "без клон-източник"
   5185
  42345186#: builtin/branch.c:661
  42355187msgid "use colored output"
   
  43055257msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
  43065258
  4307 #: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:401
  4308 #: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:564 builtin/notes.c:567
   5259#: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:404
   5260#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:567 builtin/notes.c:570
  43095261#: builtin/tag.c:369
  43105262msgid "object"
   
  43195271msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
  43205272
  4321 #: builtin/branch.c:709 builtin/clone.c:707
   5273#: builtin/branch.c:709 builtin/clone.c:706
  43225274msgid "HEAD not found below refs/heads!"
  43235275msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
   
  43335285#: builtin/branch.c:758
  43345286msgid "Cannot give description to detached HEAD"
  4335 msgstr "Не може да зададете описание на „HEAD“ извън клон"
   5287msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
  43365288
  43375289#: builtin/branch.c:763
   
  44035355"track or --set-upstream-to\n"
  44045356msgstr ""
  4405 "Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната. "
   5357"Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната.  "
  44065358"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
  44075359
   
  44305382msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
  44315383
  4432 #: builtin/cat-file.c:428
  4433 msgid ""
  4434 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type]|-s [--allow-unknown-type]|-e|-p|"
  4435 "<type>|--textconv) <object>"
  4436 msgstr ""
   5384#: builtin/cat-file.c:513
   5385msgid ""
  44375386"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
  4438 "p | ВИД | --textconv) ОБЕКТ"
  4439 
  4440 #: builtin/cat-file.c:429
  4441 msgid "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
  4442 msgstr "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
  4443 
  4444 #: builtin/cat-file.c:466
   5387"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
   5388msgstr ""
   5389"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
   5390"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
   5391
   5392#: builtin/cat-file.c:514
   5393msgid ""
   5394"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
   5395"filters]"
   5396msgstr ""
   5397"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
   5398"filters]"
   5399
   5400#: builtin/cat-file.c:551
  44455401msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
  44465402msgstr ""
   
  44485404"„tag“ (етикет)"
  44495405
  4450 #: builtin/cat-file.c:467
   5406#: builtin/cat-file.c:552
  44515407msgid "show object type"
  44525408msgstr "извеждане на вида на обект"
  44535409
  4454 #: builtin/cat-file.c:468
   5410#: builtin/cat-file.c:553
  44555411msgid "show object size"
  44565412msgstr "извеждане на размера на обект"
  44575413
  4458 #: builtin/cat-file.c:470
   5414#: builtin/cat-file.c:555
  44595415msgid "exit with zero when there's no error"
  44605416msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
  44615417
  4462 #: builtin/cat-file.c:471
   5418#: builtin/cat-file.c:556
  44635419msgid "pretty-print object's content"
  44645420msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
  44655421
  4466 #: builtin/cat-file.c:473
   5422#: builtin/cat-file.c:558
  44675423msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
  44685424msgstr ""
   
  44705426"на съдържанието на обекта BLOB"
  44715427
  4472 #: builtin/cat-file.c:475
   5428#: builtin/cat-file.c:560
   5429msgid "for blob objects, run filters on object's content"
   5430msgstr ""
   5431"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите BLOB"
   5432
   5433#: builtin/cat-file.c:561 git-submodule.sh:923
   5434msgid "blob"
   5435msgstr "обект BLOB"
   5436
   5437#: builtin/cat-file.c:562
   5438msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
   5439msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
   5440
   5441#: builtin/cat-file.c:564
  44735442msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
  44745443msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
  44755444
  4476 #: builtin/cat-file.c:476
   5445#: builtin/cat-file.c:565
  44775446msgid "buffer --batch output"
  44785447msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
  44795448
  4480 #: builtin/cat-file.c:478
   5449#: builtin/cat-file.c:567
  44815450msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
  44825451msgstr ""
  44835452"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
  44845453
  4485 #: builtin/cat-file.c:481
   5454#: builtin/cat-file.c:570
  44865455msgid "show info about objects fed from the standard input"
  44875456msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
  44885457
  4489 #: builtin/cat-file.c:484
   5458#: builtin/cat-file.c:573
  44905459msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
  44915460msgstr ""
   
  44935462"batch-check“)"
  44945463
  4495 #: builtin/cat-file.c:486
   5464#: builtin/cat-file.c:575
  44965465msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
  44975466msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
   
  45135482msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
  45145483
  4515 #: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:97
   5484#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:98
  45165485msgid "read file names from stdin"
  45175486msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
   
  45215490msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
  45225491
  4523 #: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1135 builtin/gc.c:325
   5492#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1137 builtin/gc.c:325
  45245493msgid "suppress progress reporting"
  45255494msgstr "без показване на напредъка"
   
  46115580
  46125581#: builtin/checkout-index.c:174 builtin/column.c:30
  4613 #: builtin/submodule--helper.c:491 builtin/submodule--helper.c:494
  4614 #: builtin/submodule--helper.c:497 builtin/submodule--helper.c:500
  4615 #: builtin/submodule--helper.c:774
   5582#: builtin/submodule--helper.c:595 builtin/submodule--helper.c:598
   5583#: builtin/submodule--helper.c:604 builtin/submodule--helper.c:951
   5584#: builtin/worktree.c:469
  46165585msgid "string"
  46175586msgstr "НИЗ"
   
  46805649"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
  46815650
  4682 #: builtin/checkout.c:279 builtin/checkout.c:473
  4683 msgid "corrupt index file"
  4684 msgstr "повреден файл на индекса"
  4685 
  46865651#: builtin/checkout.c:339 builtin/checkout.c:346
  46875652#, c-format
   
  46895654msgstr "пътят „%s“ не е слят"
  46905655
  4691 #: builtin/checkout.c:495
   5656#: builtin/checkout.c:494
  46925657msgid "you need to resolve your current index first"
  46935658msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
  46945659
  4695 #: builtin/checkout.c:622
   5660#: builtin/checkout.c:624
  46965661#, c-format
  46975662msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
  46985663msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
  46995664
  4700 #: builtin/checkout.c:660
   5665#: builtin/checkout.c:663
  47015666msgid "HEAD is now at"
  47025667msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
  47035668
  4704 #: builtin/checkout.c:664 builtin/clone.c:661
   5669#: builtin/checkout.c:667 builtin/clone.c:660
  47055670msgid "unable to update HEAD"
  47065671msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
  47075672
  4708 #: builtin/checkout.c:668
   5673#: builtin/checkout.c:671
  47095674#, c-format
  47105675msgid "Reset branch '%s'\n"
  47115676msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
  47125677
  4713 #: builtin/checkout.c:671
   5678#: builtin/checkout.c:674
  47145679#, c-format
  47155680msgid "Already on '%s'\n"
  47165681msgstr "Вече сте на „%s“\n"
  47175682
  4718 #: builtin/checkout.c:675
   5683#: builtin/checkout.c:678
  47195684#, c-format
  47205685msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
  47215686msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
  47225687
  4723 #: builtin/checkout.c:677 builtin/checkout.c:1067
   5688#: builtin/checkout.c:680 builtin/checkout.c:1069
  47245689#, c-format
  47255690msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
  47265691msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
  47275692
  4728 #: builtin/checkout.c:679
   5693#: builtin/checkout.c:682
  47295694#, c-format
  47305695msgid "Switched to branch '%s'\n"
  47315696msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
  47325697
  4733 #: builtin/checkout.c:731
   5698#: builtin/checkout.c:733
  47345699#, c-format
  47355700msgid " ... and %d more.\n"
  47365701msgstr "… и още %d.\n"
  47375702
  4738 #: builtin/checkout.c:737
   5703#: builtin/checkout.c:739
  47395704#, c-format
  47405705msgid ""
   
  47585723"%s\n"
  47595724
  4760 #: builtin/checkout.c:756
   5725#: builtin/checkout.c:758
  47615726#, c-format
  47625727msgid ""
   
  47855750"\n"
  47865751
  4787 #: builtin/checkout.c:792
   5752#: builtin/checkout.c:794
  47885753msgid "internal error in revision walk"
  47895754msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
  47905755
  4791 #: builtin/checkout.c:796
   5756#: builtin/checkout.c:798
  47925757msgid "Previous HEAD position was"
  47935758msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
  47945759
  4795 #: builtin/checkout.c:823 builtin/checkout.c:1062
   5760#: builtin/checkout.c:825 builtin/checkout.c:1064
  47965761msgid "You are on a branch yet to be born"
  47975762msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
  47985763
  4799 #: builtin/checkout.c:968
   5764#: builtin/checkout.c:970
  48005765#, c-format
  48015766msgid "only one reference expected, %d given."
  48025767msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
  48035768
  4804 #: builtin/checkout.c:1008 builtin/worktree.c:212
   5769#: builtin/checkout.c:1010 builtin/worktree.c:214
  48055770#, c-format
  48065771msgid "invalid reference: %s"
  48075772msgstr "неправилен указател: %s"
  48085773
  4809 #: builtin/checkout.c:1037
   5774#: builtin/checkout.c:1039
  48105775#, c-format
  48115776msgid "reference is not a tree: %s"
  48125777msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
  48135778
  4814 #: builtin/checkout.c:1076
   5779#: builtin/checkout.c:1078
  48155780msgid "paths cannot be used with switching branches"
  48165781msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
  48175782
  4818 #: builtin/checkout.c:1079 builtin/checkout.c:1083
   5783#: builtin/checkout.c:1081 builtin/checkout.c:1085
  48195784#, c-format
  48205785msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
  48215786msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
  48225787
  4823 #: builtin/checkout.c:1087 builtin/checkout.c:1090 builtin/checkout.c:1095
  4824 #: builtin/checkout.c:1098
   5788#: builtin/checkout.c:1089 builtin/checkout.c:1092 builtin/checkout.c:1097
   5789#: builtin/checkout.c:1100
  48255790#, c-format
  48265791msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
  48275792msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
  48285793
  4829 #: builtin/checkout.c:1103
   5794#: builtin/checkout.c:1105
  48305795#, c-format
  48315796msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
  48325797msgstr ""
  4833 "За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ не "
  4834 "е такъв"
  4835 
  4836 #: builtin/checkout.c:1136 builtin/checkout.c:1138 builtin/clone.c:88
  4837 #: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:323
  4838 #: builtin/worktree.c:325
   5798"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване.  „%s“ "
   5799"не е такъв"
   5800
   5801#: builtin/checkout.c:1138 builtin/checkout.c:1140 builtin/clone.c:93
   5802#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:324
   5803#: builtin/worktree.c:326
  48395804msgid "branch"
  48405805msgstr "клон"
  48415806
  4842 #: builtin/checkout.c:1137
   5807#: builtin/checkout.c:1139
  48435808msgid "create and checkout a new branch"
  48445809msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
  48455810
  4846 #: builtin/checkout.c:1139
   5811#: builtin/checkout.c:1141
  48475812msgid "create/reset and checkout a branch"
  48485813msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
  48495814
  4850 #: builtin/checkout.c:1140
   5815#: builtin/checkout.c:1142
  48515816msgid "create reflog for new branch"
  48525817msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
  48535818
  4854 #: builtin/checkout.c:1141
  4855 msgid "detach the HEAD at named commit"
   5819#: builtin/checkout.c:1143 builtin/worktree.c:328
   5820msgid "detach HEAD at named commit"
  48565821msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
  48575822
  4858 #: builtin/checkout.c:1142
   5823#: builtin/checkout.c:1144
  48595824msgid "set upstream info for new branch"
  48605825msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
  48615826
  4862 #: builtin/checkout.c:1144
   5827#: builtin/checkout.c:1146
  48635828msgid "new-branch"
  48645829msgstr "НОВ_КЛОН"
  48655830
  4866 #: builtin/checkout.c:1144
   5831#: builtin/checkout.c:1146
  48675832msgid "new unparented branch"
  48685833msgstr "нов клон без родител"
  48695834
  4870 #: builtin/checkout.c:1145
   5835#: builtin/checkout.c:1147
  48715836msgid "checkout our version for unmerged files"
  48725837msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
  48735838
  4874 #: builtin/checkout.c:1147
   5839#: builtin/checkout.c:1149
  48755840msgid "checkout their version for unmerged files"
  48765841msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
  48775842
  4878 #: builtin/checkout.c:1149
   5843#: builtin/checkout.c:1151
  48795844msgid "force checkout (throw away local modifications)"
  48805845msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
  48815846
  4882 #: builtin/checkout.c:1150
   5847#: builtin/checkout.c:1152
  48835848msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
  48845849msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
  48855850
  4886 #: builtin/checkout.c:1151 builtin/merge.c:230
   5851#: builtin/checkout.c:1153 builtin/merge.c:231
  48875852msgid "update ignored files (default)"
  48885853msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
  48895854
  4890 #: builtin/checkout.c:1152 builtin/log.c:1432 parse-options.h:250
   5855#: builtin/checkout.c:1154 builtin/log.c:1466 parse-options.h:251
  48915856msgid "style"
  48925857msgstr "СТИЛ"
  48935858
  4894 #: builtin/checkout.c:1153
   5859#: builtin/checkout.c:1155
  48955860msgid "conflict style (merge or diff3)"
  48965861msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
  48975862
  4898 #: builtin/checkout.c:1156
   5863#: builtin/checkout.c:1158
  48995864msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
  49005865msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
  49015866
  4902 #: builtin/checkout.c:1158
   5867#: builtin/checkout.c:1160
  49035868msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
  49045869msgstr ""
   
  49065871"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
  49075872
  4908 #: builtin/checkout.c:1160
   5873#: builtin/checkout.c:1162
  49095874msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
  49105875msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
  49115876
  4912 #: builtin/checkout.c:1161 builtin/clone.c:60 builtin/fetch.c:116
  4913 #: builtin/merge.c:227 builtin/pull.c:116 builtin/push.c:526
   5877#: builtin/checkout.c:1163 builtin/clone.c:63 builtin/fetch.c:119
   5878#: builtin/merge.c:228 builtin/pull.c:117 builtin/push.c:536
  49145879#: builtin/send-pack.c:168
  49155880msgid "force progress reporting"
  49165881msgstr "извеждане на напредъка"
  49175882
  4918 #: builtin/checkout.c:1192
   5883#: builtin/checkout.c:1194
  49195884msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
  49205885msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
  49215886
  4922 #: builtin/checkout.c:1209
   5887#: builtin/checkout.c:1211
  49235888msgid "--track needs a branch name"
  49245889msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
  49255890
  4926 #: builtin/checkout.c:1214
   5891#: builtin/checkout.c:1216
  49275892msgid "Missing branch name; try -b"
  49285893msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
  49295894
  4930 #: builtin/checkout.c:1250
   5895#: builtin/checkout.c:1252
  49315896msgid "invalid path specification"
  49325897msgstr "указан е неправилен път"
  49335898
  4934 #: builtin/checkout.c:1257
   5899#: builtin/checkout.c:1259
  49355900#, c-format
  49365901msgid ""
   
  49415906"Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
  49425907
  4943 #: builtin/checkout.c:1262
   5908#: builtin/checkout.c:1264
  49445909#, c-format
  49455910msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
  49465911msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
  49475912
  4948 #: builtin/checkout.c:1266
   5913#: builtin/checkout.c:1268
  49495914msgid ""
  49505915"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
   
  50095974"Подсказка:\n"
  50105975"1          — избор на един обект\n"
  5011 "3-5        — интервал за избор на обекти\n"
  5012 "2-3,6-9    — множество интервали за избор на обекти\n"
   5976"3-5        — диапазон за избор на обекти\n"
   5977"2-3,6-9    — множество диапазон за избор на обекти\n"
  50135978"ПРЕФИКС    — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
  50145979"-…         — отмяна на избора на обекти\n"
   
  50195984#, c-format
  50205985msgid "Huh (%s)?"
  5021 msgstr "Неправилен избор (%s). Изберете отново."
  5022 
  5023 # FIXME - should we use >> or sth else
   5986msgstr "Неправилен избор (%s).  Изберете отново."
   5987
  50245988#: builtin/clean.c:653
  50255989#, c-format
   
  50426006msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ —  да, „N“ — НЕ"
  50436007
  5044 # FIXME improve message
   6008#
  50456009#: builtin/clean.c:777
  50466010msgid "Bye."
   
  50696033msgstr "●●● Команди ●●●"
  50706034
  5071 # FIXME improve message
  50726035#: builtin/clean.c:813
  50736036msgid "What now"
   
  50826045#: builtin/clean.c:838
  50836046msgid "No more files to clean, exiting."
  5084 msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
   6047msgstr "Файловете за изчистване свършиха.  Изход от програмата."
  50856048
  50866049#: builtin/clean.c:869
   
  51006063msgstr "изтриване на цели директории"
  51016064
  5102 #: builtin/clean.c:875 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:724
  5103 #: builtin/ls-files.c:456 builtin/name-rev.c:314 builtin/show-ref.c:182
   6065#: builtin/clean.c:875 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:725
   6066#: builtin/ls-files.c:536 builtin/name-rev.c:313 builtin/show-ref.c:182
  51046067msgid "pattern"
  51056068msgstr "ШАБЛОН"
   
  51276090msgstr ""
  51286091"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
  5129 "от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
   6092"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“.  Няма да се извърши изчистване"
  51306093
  51316094#: builtin/clean.c:904
   
  51356098msgstr ""
  51366099"Настройката „clean.requireForce“ не е зададена, но стандартно е истина, "
  5137 "което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
   6100"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“.  Няма да се извърши "
  51386101"изчистване"
  51396102
   
  51426105msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
  51436106
  5144 #: builtin/clone.c:62
   6107#: builtin/clone.c:65
  51456108msgid "don't create a checkout"
  51466109msgstr "без създаване на работно дърво"
  51476110
  5148 #: builtin/clone.c:63 builtin/clone.c:65 builtin/init-db.c:473
   6111#: builtin/clone.c:66 builtin/clone.c:68 builtin/init-db.c:478
  51496112msgid "create a bare repository"
  51506113msgstr "създаване на голо хранилище"
  51516114
  5152 #: builtin/clone.c:67
   6115#: builtin/clone.c:70
  51536116msgid "create a mirror repository (implies bare)"
  51546117msgstr ""
  51556118"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
  51566119
  5157 #: builtin/clone.c:69
   6120#: builtin/clone.c:72
  51586121msgid "to clone from a local repository"
  51596122msgstr "клониране от локално хранилище"
  51606123
  5161 #: builtin/clone.c:71
   6124#: builtin/clone.c:74
  51626125msgid "don't use local hardlinks, always copy"
  51636126msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
  51646127
  5165 #: builtin/clone.c:73
   6128#: builtin/clone.c:76
  51666129msgid "setup as shared repository"
  51676130msgstr "настройване за споделено хранилище"
  51686131
  5169 #: builtin/clone.c:75 builtin/clone.c:77
   6132#: builtin/clone.c:78 builtin/clone.c:80
  51706133msgid "initialize submodules in the clone"
  51716134msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
  51726135
  5173 #: builtin/clone.c:79
   6136#: builtin/clone.c:82
  51746137msgid "number of submodules cloned in parallel"