Changeset 3086


Ignore:
Timestamp:
May 31, 2016, 7:21:21 AM (5 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: подадан през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/183

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  </
  r3010 r3086  
  6666# mergetag етикет при сливане
  6767# delta - разлика, делта, обект-разлика
   68# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
   69# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
   70# unrelated histories - независими истории
  6871# ----
  6972# „$var“ - може да не сработва за shell  има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
   
  110113"Project-Id-Version: git master\n"
  111114"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  112 "POT-Creation-Date: 2015-12-22 22:50+0800\n"
  113 "PO-Revision-Date: 2015-12-28 11:32+0200\n"
   115"POT-Creation-Date: 2016-05-24 23:42+0800\n"
   116"PO-Revision-Date: 2016-05-29 15:23+0300\n"
  114117"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  115118"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  134137"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
  135138
  136 #: advice.c:101 builtin/merge.c:1225
   139#: advice.c:101 builtin/merge.c:1238
  137140msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
  138141msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
   
  178181msgstr "ФОРМАТ на архива"
  179182
  180 #: archive.c:430 builtin/log.c:1229
   183#: archive.c:430 builtin/log.c:1395
  181184msgid "prefix"
  182 msgstr "префикс"
   185msgstr "ПРЕФИКС"
  183186
  184187#: archive.c:431
  185188msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
  186 msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
  187 
  188 #: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2535 builtin/blame.c:2536
  189 #: builtin/config.c:58 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
  190 #: builtin/grep.c:707 builtin/hash-object.c:99 builtin/ls-files.c:446
  191 #: builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:395 builtin/notes.c:558
   189msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
   190
   191#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2548 builtin/blame.c:2549
   192#: builtin/config.c:60 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
   193#: builtin/grep.c:722 builtin/hash-object.c:100 builtin/ls-files.c:459
   194#: builtin/ls-files.c:462 builtin/notes.c:398 builtin/notes.c:561
  192195#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
  193196msgid "file"
  194 msgstr "файл"
   197msgstr "ФАЙЛ"
  195198
  196199#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
  197200msgid "write the archive to this file"
  198 msgstr "запазване на архива в този файл"
   201msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
  199202
  200203#: archive.c:435
   
  222225msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
  223226
  224 #: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
   227#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:82
   228#: builtin/submodule--helper.c:776
  225229msgid "repo"
  226230msgstr "хранилище"
   
  230234msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
  231235
  232 #: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:479
   236#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:482
  233237msgid "command"
  234238msgstr "команда"
   
  238242msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
  239243
  240 #: attr.c:265
   244#: attr.c:263
  241245msgid ""
  242246"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
   
  246250"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
  247251
  248 #: branch.c:61
   252#: branch.c:53
   253#, c-format
   254msgid ""
   255"\n"
   256"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
   257"the remote tracking information by invoking\n"
   258"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
   259msgstr ""
   260"\n"
   261"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
   262"информацията за следения клон чрез:\n"
   263"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
   264
   265#: branch.c:67
  249266#, c-format
  250267msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
   
  252269"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
  253270
  254 #: branch.c:84
   271#: branch.c:93
  255272#, c-format
  256273msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
   
  259276"пребазиране."
  260277
  261 #: branch.c:85
   278#: branch.c:94
  262279#, c-format
  263280msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
  264281msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
  265282
  266 #: branch.c:89
   283#: branch.c:98
  267284#, c-format
  268285msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
   
  270287"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
  271288
  272 #: branch.c:90
   289#: branch.c:99
  273290#, c-format
  274291msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
  275292msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
  276293
  277 #: branch.c:95
   294#: branch.c:104
  278295#, c-format
  279296msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
  280297msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
  281298
  282 #: branch.c:96
   299#: branch.c:105
  283300#, c-format
  284301msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
  285302msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
  286303
  287 #: branch.c:100
   304#: branch.c:109
  288305#, c-format
  289306msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
  290307msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
  291308
  292 #: branch.c:101
   309#: branch.c:110
  293310#, c-format
  294311msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
  295312msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
  296313
  297 #: branch.c:134
   314#: branch.c:119
   315msgid "Unable to write upstream branch configuration"
   316msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
   317
   318#: branch.c:156
  298319#, c-format
  299320msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
  300321msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
  301322
  302 #: branch.c:163
   323#: branch.c:185
  303324#, c-format
  304325msgid "'%s' is not a valid branch name."
  305326msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
  306327
  307 #: branch.c:168
   328#: branch.c:190
  308329#, c-format
  309330msgid "A branch named '%s' already exists."
  310331msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
  311332
  312 #: branch.c:176
   333#: branch.c:198
  313334msgid "Cannot force update the current branch."
  314335msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
  315336
  316 #: branch.c:196
   337#: branch.c:218
  317338#, c-format
  318339msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
  319340msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
  320341
  321 #: branch.c:198
   342#: branch.c:220
  322343#, c-format
  323344msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
  324345msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
  325346
  326 #: branch.c:200
   347#: branch.c:222
  327348msgid ""
  328349"\n"
   
  343364"изтласква."
  344365
  345 #: branch.c:244
   366#: branch.c:266
  346367#, c-format
  347368msgid "Not a valid object name: '%s'."
  348369msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
  349370
  350 #: branch.c:264
   371#: branch.c:286
  351372#, c-format
  352373msgid "Ambiguous object name: '%s'."
  353374msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
  354375
  355 #: branch.c:269
   376#: branch.c:291
  356377#, c-format
  357378msgid "Not a valid branch point: '%s'."
  358379msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
  359380
  360 #: branch.c:322
   381#: branch.c:345
  361382#, c-format
  362383msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
  363384msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
  364385
   386#: branch.c:364
   387#, c-format
   388msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
   389msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
   390
  365391#: bundle.c:34
  366392#, c-format
   
  373399msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
  374400
  375 #: bundle.c:87 builtin/commit.c:766
   401#: bundle.c:87 builtin/commit.c:777
  376402#, c-format
  377403msgid "could not open '%s'"
   
  382408msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
  383409
  384 #: bundle.c:163 ref-filter.c:1372 sequencer.c:636 sequencer.c:1083
  385 #: builtin/blame.c:2734 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:334
  386 #: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1461 builtin/log.c:1694 builtin/merge.c:358
  387 #: builtin/shortlog.c:158
   410#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:627 sequencer.c:1073
   411#: builtin/blame.c:2755 builtin/commit.c:1056 builtin/log.c:340
   412#: builtin/log.c:863 builtin/log.c:1308 builtin/log.c:1633 builtin/log.c:1875
   413#: builtin/merge.c:361 builtin/shortlog.c:170
  388414msgid "revision walk setup failed"
  389415msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
   
  425451"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
  426452
  427 #: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1369 builtin/shortlog.c:261
   453#: bundle.c:443 builtin/log.c:163 builtin/log.c:1538 builtin/shortlog.c:273
  428454#, c-format
  429455msgid "unrecognized argument: %s"
  430456msgstr "непознат аргумент: %s"
  431457
  432 #: bundle.c:449
   458#: bundle.c:451
  433459msgid "Refusing to create empty bundle."
  434460msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
  435461
  436 #: bundle.c:459
   462#: bundle.c:463
  437463#, c-format
  438464msgid "cannot create '%s'"
  439465msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
  440466
  441 #: bundle.c:480
   467#: bundle.c:491
  442468msgid "index-pack died"
  443469msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
   
  448474msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
  449475
  450 #: commit.c:40 builtin/am.c:452 builtin/am.c:488 builtin/am.c:1520
  451 #: builtin/am.c:2149
   476#: commit.c:40 builtin/am.c:437 builtin/am.c:473 builtin/am.c:1504
   477#: builtin/am.c:2134
  452478#, c-format
  453479msgid "could not parse %s"
   
  463489msgstr "паметта свърши"
  464490
  465 #: config.c:474 config.c:476
  466 #, c-format
  467 msgid "bad config file line %d in %s"
  468 msgstr "неправилен ред %d в „%s“"
  469 
  470 #: config.c:592
  471 #, c-format
  472 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
  473 msgstr ""
  474 "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в раздела „%s“: %s"
  475 
  476 #: config.c:594
   491#: config.c:475 config.c:477
   492#, c-format
   493msgid "bad config line %d in %s %s"
   494msgstr "неправилен ред %d в настройката %s „%s“"
   495
   496#: config.c:593
   497#, c-format
   498msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s %s: %s"
   499msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в %s „%s“: %s"
   500
   501#: config.c:595
  477502#, c-format
  478503msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
  479504msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“: %s"
  480505
  481 #: config.c:679
   506#: config.c:680
  482507#, c-format
  483508msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
  484509msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
  485510
  486 #: config.c:757 config.c:768
   511#: config.c:761 config.c:772
  487512#, c-format
  488513msgid "bad zlib compression level %d"
   
  494519msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
  495520
  496 #: config.c:1216
   521#: config.c:1228
  497522msgid "unable to parse command-line config"
  498523msgstr "неправилни настройки от командния ред"
  499524
  500 #: config.c:1277
   525#: config.c:1284
  501526msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
  502527msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
  503528
  504 #: config.c:1601
   529#: config.c:1629
  505530#, c-format
  506531msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
  507532msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
  508533
  509 #: config.c:1603
   534#: config.c:1631
  510535#, c-format
  511536msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
  512537msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
  513538
  514 #: config.c:1662
   539#: config.c:1690
  515540#, c-format
  516541msgid "%s has multiple values"
  517542msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
   543
   544#: config.c:2224
   545#, c-format
   546msgid "could not set '%s' to '%s'"
   547msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
   548
   549#: config.c:2226
   550#, c-format
   551msgid "could not unset '%s'"
   552msgstr "„%s“ не може да се премахне"
  518553
  519554#: connected.c:69
   
  522557
  523558#: connected.c:89
  524 #, c-format
  525 msgid "failed write to rev-list: %s"
  526 msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите: %s"
  527 
  528 #: connected.c:97
  529 #, c-format
  530 msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
  531 msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен: %s"
   559msgid "failed write to rev-list"
   560msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
   561
   562#: connected.c:96
   563msgid "failed to close rev-list's stdin"
   564msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
  532565
  533566#: date.c:95
   
  604637msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
  605638
  606 #: diffcore-rename.c:536
   639#: diffcore-rename.c:538
  607640msgid "Performing inexact rename detection"
  608641msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
  609642
  610 #: diff.c:115
   643#: diff.c:116
  611644#, c-format
  612645msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
   
  615648"директории\n"
  616649
  617 #: diff.c:120
   650#: diff.c:121
  618651#, c-format
  619652msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
  620653msgstr "  Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
  621654
  622 #: diff.c:215
   655#: diff.c:225
  623656#, c-format
  624657msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
  625658msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
  626659
  627 #: diff.c:267
   660#: diff.c:277
  628661#, c-format
  629662msgid ""
   
  634667"%s"
  635668
  636 #: diff.c:3000
   669#: diff.c:3007
  637670#, c-format
  638671msgid "external diff died, stopping at %s"
   
  640673"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
  641674
  642 #: diff.c:3396
   675#: diff.c:3405
  643676msgid "--follow requires exactly one pathspec"
  644677msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
  645678
  646 #: diff.c:3559
   679#: diff.c:3568
  647680#, c-format
  648681msgid ""
   
  653686"%s"
  654687
  655 #: diff.c:3573
   688#: diff.c:3582
  656689#, c-format
  657690msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
  658691msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
  659692
  660 #: dir.c:1915
   693#: dir.c:1823
  661694msgid "failed to get kernel name and information"
  662695msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
  663696
  664 #: dir.c:1998
  665 msgid "Untracked cache is disabled on this system."
  666 msgstr "Кеша за неследените файлове е изключен на тази система"
  667 
  668 #: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:237
   697#: dir.c:1942
   698msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
   699msgstr ""
   700"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
   701
   702#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:235
  669703msgid "could not run gpg."
  670704msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
   
  680714#: gpg-interface.c:222
  681715#, c-format
  682 msgid "could not create temporary file '%s': %s"
  683 msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
  684 
  685 #: gpg-interface.c:225
  686 #, c-format
  687 msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
  688 msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
   716msgid "could not create temporary file '%s'"
   717msgstr "Програмата не успя да създаде временния файл „%s“"
   718
   719#: gpg-interface.c:224
   720#, c-format
   721msgid "failed writing detached signature to '%s'"
   722msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
  689723
  690724#: grep.c:1718
   
  693727msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
  694728
  695 #: grep.c:1735
  696 #, c-format
  697 msgid "'%s': %s"
  698 msgstr "„%s“: „%s“"
   729#: grep.c:1735 builtin/clone.c:382 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
   730#, c-format
   731msgid "failed to stat '%s'"
   732msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
  699733
  700734#: grep.c:1746
  701735#, c-format
  702 msgid "'%s': short read %s"
  703 msgstr "„%s“: изчитането на „%s“ върна по-малко байтове от заявените"
  704 
  705 #: help.c:207
   736msgid "'%s': short read"
   737msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
   738
   739#: help.c:205
  706740#, c-format
  707741msgid "available git commands in '%s'"
  708742msgstr "налични команди на git от „%s“"
  709743
  710 #: help.c:214
   744#: help.c:212
  711745msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
  712746msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
  713747
  714 #: help.c:246
   748#: help.c:244
  715749msgid "These are common Git commands used in various situations:"
  716750msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
  717751
  718 #: help.c:311
   752#: help.c:309
  719753#, c-format
  720754msgid ""
   
  725759"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
  726760
  727 #: help.c:368
   761#: help.c:366
  728762msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
  729763msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
  730764
  731 #: help.c:390
   765#: help.c:388
  732766#, c-format
  733767msgid ""
   
  740774"предвид „%s“"
  741775
  742 #: help.c:395
   776#: help.c:393
  743777#, c-format
  744778msgid "in %0.1f seconds automatically..."
  745779msgstr "след %0.1f секунди…"
  746780
  747 #: help.c:402
   781#: help.c:400
  748782#, c-format
  749783msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
  750784msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
  751785
  752 #: help.c:406 help.c:466
   786#: help.c:404 help.c:464
  753787msgid ""
  754788"\n"
   
  764798"Команди с подобно име са:"
  765799
  766 #: help.c:462
   800#: help.c:460
  767801#, c-format
  768802msgid "%s: %s - %s"
  769803msgstr "%s: %s — %s"
   804
   805#: lockfile.c:152
   806#, c-format
   807msgid ""
   808"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
   809"\n"
   810"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
   811"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
   812"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
   813"may have crashed in this repository earlier:\n"
   814"remove the file manually to continue."
   815msgstr ""
   816"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
   817"\n"
   818"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
   819"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
   820"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
   821"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
   822"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
   823
   824#: lockfile.c:160
   825#, c-format
   826msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
   827msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
  770828
  771829#: merge.c:41
   
  773831msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
  774832
  775 #: merge.c:94 builtin/am.c:2022 builtin/am.c:2057 builtin/checkout.c:376
  776 #: builtin/checkout.c:587 builtin/clone.c:722
   833#: merge.c:94 builtin/am.c:2007 builtin/am.c:2042 builtin/checkout.c:375
   834#: builtin/checkout.c:586 builtin/clone.c:732
  777835msgid "unable to write new index file"
  778836msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
   
  792850msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
  793851
  794 #: merge-recursive.c:686
   852#: merge-recursive.c:689
  795853#, c-format
  796854msgid "failed to create path '%s'%s"
  797855msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
  798856
  799 #: merge-recursive.c:697
   857#: merge-recursive.c:700
  800858#, c-format
  801859msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
  802860msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
  803861
  804 #: merge-recursive.c:711 merge-recursive.c:732
   862#: merge-recursive.c:714 merge-recursive.c:735
  805863msgid ": perhaps a D/F conflict?"
  806864msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
  807865
  808 #: merge-recursive.c:722
   866#: merge-recursive.c:725
  809867#, c-format
  810868msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
   
  812870"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
  813871
  814 #: merge-recursive.c:762
   872#: merge-recursive.c:765
  815873#, c-format
  816874msgid "cannot read object %s '%s'"
  817875msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
  818876
  819 #: merge-recursive.c:764
   877#: merge-recursive.c:767
  820878#, c-format
  821879msgid "blob expected for %s '%s'"
  822880msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
  823881
  824 #: merge-recursive.c:787 builtin/clone.c:369
   882#: merge-recursive.c:790 builtin/clone.c:376
  825883#, c-format
  826884msgid "failed to open '%s'"
  827885msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
  828886
  829 #: merge-recursive.c:795
   887#: merge-recursive.c:798
  830888#, c-format
  831889msgid "failed to symlink '%s'"
  832890msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
  833891
  834 #: merge-recursive.c:798
   892#: merge-recursive.c:801
  835893#, c-format
  836894msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
   
  838896"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
  839897
  840 #: merge-recursive.c:936
   898#: merge-recursive.c:939
  841899msgid "Failed to execute internal merge"
  842900msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
  843901
  844 #: merge-recursive.c:940
   902#: merge-recursive.c:943
  845903#, c-format
  846904msgid "Unable to add %s to database"
  847905msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
  848906
  849 #: merge-recursive.c:956
   907#: merge-recursive.c:959
  850908msgid "unsupported object type in the tree"
  851909msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
  852910
  853 #: merge-recursive.c:1031 merge-recursive.c:1045
   911#: merge-recursive.c:1034 merge-recursive.c:1048
  854912#, c-format
  855913msgid ""
   
  860918"е оставена в дървото."
  861919
  862 #: merge-recursive.c:1037 merge-recursive.c:1050
   920#: merge-recursive.c:1040 merge-recursive.c:1053
  863921#, c-format
  864922msgid ""
   
  869927"е оставена в дървото: %s."
  870928
  871 #: merge-recursive.c:1091
   929#: merge-recursive.c:1094
  872930msgid "rename"
  873931msgstr "преименуване"
  874932
  875 #: merge-recursive.c:1091
   933#: merge-recursive.c:1094
  876934msgid "renamed"
  877935msgstr "преименуван"
  878936
  879 #: merge-recursive.c:1147
   937#: merge-recursive.c:1150
  880938#, c-format
  881939msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
  882940msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
  883941
  884 #: merge-recursive.c:1169
   942#: merge-recursive.c:1172
  885943#, c-format
  886944msgid ""
   
  891949"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
  892950
  893 #: merge-recursive.c:1174
   951#: merge-recursive.c:1177
  894952msgid " (left unresolved)"
  895953msgstr " (некоригиран конфликт)"
  896954
  897 #: merge-recursive.c:1228
   955#: merge-recursive.c:1231
  898956#, c-format
  899957msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
   
  902960"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  903961
  904 #: merge-recursive.c:1258
   962#: merge-recursive.c:1261
  905963#, c-format
  906964msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
  907965msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
  908966
  909 #: merge-recursive.c:1457
   967#: merge-recursive.c:1460
  910968#, c-format
  911969msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
   
  914972"„%s“ е добавен в „%s“"
  915973
  916 #: merge-recursive.c:1467
   974#: merge-recursive.c:1470
  917975#, c-format
  918976msgid "Adding merged %s"
  919977msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
  920978
  921 #: merge-recursive.c:1472 merge-recursive.c:1674
   979#: merge-recursive.c:1475 merge-recursive.c:1677
  922980#, c-format
  923981msgid "Adding as %s instead"
  924982msgstr "Добавяне като „%s“"
  925983
  926 #: merge-recursive.c:1523
   984#: merge-recursive.c:1526
  927985#, c-format
  928986msgid "cannot read object %s"
  929987msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
  930988
  931 #: merge-recursive.c:1526
   989#: merge-recursive.c:1529
  932990#, c-format
  933991msgid "object %s is not a blob"
  934992msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
  935993
  936 #: merge-recursive.c:1578
   994#: merge-recursive.c:1581
  937995msgid "modify"
  938996msgstr "промяна"
  939997
  940 #: merge-recursive.c:1578
   998#: merge-recursive.c:1581
  941999msgid "modified"
  9421000msgstr "променен"
  9431001
  944 #: merge-recursive.c:1588
   1002#: merge-recursive.c:1591
  9451003msgid "content"
  9461004msgstr "съдържание"
  9471005
  948 #: merge-recursive.c:1595
   1006#: merge-recursive.c:1598
  9491007msgid "add/add"
  9501008msgstr "добавяне/добавяне"
  9511009
  952 #: merge-recursive.c:1629
   1010#: merge-recursive.c:1632
  9531011#, c-format
  9541012msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
  9551013msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
  9561014
  957 #: merge-recursive.c:1643
   1015#: merge-recursive.c:1646
  9581016#, c-format
  9591017msgid "Auto-merging %s"
  9601018msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
  9611019
  962 #: merge-recursive.c:1647 git-submodule.sh:1025
   1020#: merge-recursive.c:1650 git-submodule.sh:941
  9631021msgid "submodule"
  9641022msgstr "ПОДМОДУЛ"
  9651023
  966 #: merge-recursive.c:1648
   1024#: merge-recursive.c:1651
  9671025#, c-format
  9681026msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
  9691027msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
  9701028
  971 #: merge-recursive.c:1734
   1029#: merge-recursive.c:1737
  9721030#, c-format
  9731031msgid "Removing %s"
  9741032msgstr "Изтриване на „%s“"
  9751033
  976 #: merge-recursive.c:1759
   1034#: merge-recursive.c:1762
  9771035msgid "file/directory"
  9781036msgstr "файл/директория"
  9791037
  980 #: merge-recursive.c:1765
   1038#: merge-recursive.c:1768
  9811039msgid "directory/file"
  9821040msgstr "директория/файл"
  9831041
  984 #: merge-recursive.c:1770
   1042#: merge-recursive.c:1773
  9851043#, c-format
  9861044msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
   
  9891047"като „%s“"
  9901048
  991 #: merge-recursive.c:1780
   1049#: merge-recursive.c:1781
  9921050#, c-format
  9931051msgid "Adding %s"
  9941052msgstr "Добавяне на „%s“"
  9951053
  996 #: merge-recursive.c:1797
   1054#: merge-recursive.c:1798
  9971055msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
  9981056msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
  9991057
  1000 #: merge-recursive.c:1816
   1058#: merge-recursive.c:1817
  10011059msgid "Already up-to-date!"
  10021060msgstr "Вече е обновено!"
  10031061
  1004 #: merge-recursive.c:1825
   1062#: merge-recursive.c:1826
  10051063#, c-format
  10061064msgid "merging of trees %s and %s failed"
  10071065msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
  10081066
  1009 #: merge-recursive.c:1855
   1067#: merge-recursive.c:1856
  10101068#, c-format
  10111069msgid "Unprocessed path??? %s"
   
  10141072"разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
  10151073
  1016 #: merge-recursive.c:1903
   1074#: merge-recursive.c:1904
  10171075msgid "Merging:"
  10181076msgstr "Сливане:"
  10191077
  1020 #: merge-recursive.c:1916
   1078#: merge-recursive.c:1917
  10211079#, c-format
  10221080msgid "found %u common ancestor:"
   
  10251083msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
  10261084
  1027 #: merge-recursive.c:1953
   1085#: merge-recursive.c:1954
  10281086msgid "merge returned no commit"
  10291087msgstr "сливането не върна подаване"
  10301088
  1031 #: merge-recursive.c:2010
   1089#: merge-recursive.c:2011
  10321090#, c-format
  10331091msgid "Could not parse object '%s'"
  10341092msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
  10351093
  1036 #: merge-recursive.c:2021 builtin/merge.c:645
   1094#: merge-recursive.c:2022 builtin/merge.c:649 builtin/merge.c:831
  10371095msgid "Unable to write index."
  10381096msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
   
  10661124msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
  10671125
  1068 #: parse-options.c:570
   1126#: parse-options.c:572
  10691127msgid "..."
  10701128msgstr "…"
  10711129
  1072 #: parse-options.c:588
   1130#: parse-options.c:590
  10731131#, c-format
  10741132msgid "usage: %s"
   
  10771135#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
  10781136#. one in "usage: %s" translation
  1079 #: parse-options.c:592
   1137#: parse-options.c:594
  10801138#, c-format
  10811139msgid "   or: %s"
  10821140msgstr "     или: %s"
  10831141
  1084 #: parse-options.c:595
   1142#: parse-options.c:597
  10851143#, c-format
  10861144msgid "    %s"
  10871145msgstr "    %s"
  10881146
  1089 #: parse-options.c:629
   1147#: parse-options.c:631
  10901148msgid "-NUM"
  10911149msgstr "-ЧИСЛО"
   
  10961154msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  10971155
  1098 #: path.c:752
   1156#: path.c:796
  10991157#, c-format
  11001158msgid "Could not make %s writable by group"
   
  11521210msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
  11531211
  1154 #: pathspec.c:432
   1212#: pathspec.c:433
  11551213#, c-format
  11561214msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
  11571215msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
  11581216
  1159 #: pathspec.c:441
   1217#: pathspec.c:442
  11601218msgid ""
  11611219"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
   
  11651223"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
  11661224
  1167 #: pretty.c:969
   1225#: pretty.c:971
  11681226msgid "unable to parse --pretty format"
  11691227msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
   
  11921250"Ще се ползва версия %i"
  11931251
  1194 #: refs.c:543 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
  1195 #: builtin/merge.c:983
   1252#: refs.c:543 builtin/merge.c:764 builtin/merge.c:883 builtin/merge.c:985
   1253#: builtin/merge.c:995
  11961254#, c-format
  11971255msgid "Could not open '%s' for writing"
  11981256msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  11991257
  1200 #: refs/files-backend.c:2359
   1258#: refs/files-backend.c:2243
  12011259#, c-format
  12021260msgid "could not delete reference %s: %s"
  12031261msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
  12041262
  1205 #: refs/files-backend.c:2362
   1263#: refs/files-backend.c:2246
  12061264#, c-format
  12071265msgid "could not delete references: %s"
  12081266msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
  12091267
  1210 #: refs/files-backend.c:2371
   1268#: refs/files-backend.c:2255
  12111269#, c-format
  12121270msgid "could not remove reference %s"
  12131271msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
  12141272
  1215 #: ref-filter.c:245
   1273#: ref-filter.c:55
   1274#, c-format
   1275msgid "expected format: %%(color:<color>)"
   1276msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
   1277
   1278#: ref-filter.c:57
   1279#, c-format
   1280msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
   1281msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
   1282
   1283#: ref-filter.c:71
   1284#, c-format
   1285msgid "unrecognized format: %%(%s)"
   1286msgstr "непознат формат: %%(%s)"
   1287
   1288#: ref-filter.c:77
   1289#, c-format
   1290msgid "%%(body) does not take arguments"
   1291msgstr "%%(body) не приема аргументи"
   1292
   1293#: ref-filter.c:84
   1294#, c-format
   1295msgid "%%(subject) does not take arguments"
   1296msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
   1297
   1298#: ref-filter.c:101
   1299#, c-format
   1300msgid "positive value expected contents:lines=%s"
   1301msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
   1302
   1303#: ref-filter.c:103
   1304#, c-format
   1305msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
   1306msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
   1307
   1308#: ref-filter.c:113
   1309#, c-format
   1310msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
   1311msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
   1312
   1313#: ref-filter.c:135
   1314#, c-format
   1315msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
   1316msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
   1317
   1318#: ref-filter.c:147
   1319#, c-format
   1320msgid "unrecognized position:%s"
   1321msgstr "непозната позиция: %s"
   1322
   1323#: ref-filter.c:151
   1324#, c-format
   1325msgid "unrecognized width:%s"
   1326msgstr "непозната широчина: %s"
   1327
   1328#: ref-filter.c:157
   1329#, c-format
   1330msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
   1331msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
   1332
   1333#: ref-filter.c:161
   1334#, c-format
   1335msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
   1336msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
   1337
   1338#: ref-filter.c:244
   1339#, c-format
   1340msgid "malformed field name: %.*s"
   1341msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
   1342
   1343#: ref-filter.c:270
   1344#, c-format
   1345msgid "unknown field name: %.*s"
   1346msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
   1347
   1348#: ref-filter.c:372
  12161349#, c-format
  12171350msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
  12181351msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
  12191352
  1220 #: ref-filter.c:704
  1221 #, c-format
  1222 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
  1223 msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
  1224 
  1225 #: ref-filter.c:833
  1226 #, c-format
  1227 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
  1228 msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
  1229 
  1230 #: ref-filter.c:835
  1231 msgid "unable to parse format"
  1232 msgstr "форматът не може да бъде анализиран"
  1233 
  1234 #: ref-filter.c:870
  1235 #, c-format
  1236 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
  1237 msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
  1238 
  1239 #: ref-filter.c:893
  1240 #, c-format
  1241 msgid "improper format entered align:%s"
  1242 msgstr "въведен е неправилен формат align:%s"
  1243 
  1244 #: ref-filter.c:898
  1245 #, c-format
  1246 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
  1247 msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
  1248 
  1249 #: ref-filter.c:1219
   1353#: ref-filter.c:424
   1354#, c-format
   1355msgid "malformed format string %s"
   1356msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
   1357
   1358#: ref-filter.c:878
   1359msgid ":strip= requires a positive integer argument"
   1360msgstr "„:strip=“ изисква аргумент цяло, положително число"
   1361
   1362#: ref-filter.c:883
   1363#, c-format
   1364msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
   1365msgstr "указателят „%s“ не разполага с %ld компоненти за премахване (:strip)"
   1366
   1367#: ref-filter.c:1046
   1368#, c-format
   1369msgid "unknown %.*s format %s"
   1370msgstr "непознато „%.*s“, формат „%s“"
   1371
   1372#: ref-filter.c:1066 ref-filter.c:1097
   1373#, c-format
   1374msgid "missing object %s for %s"
   1375msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
   1376
   1377#: ref-filter.c:1069 ref-filter.c:1100
   1378#, c-format
   1379msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
   1380msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
   1381
   1382#: ref-filter.c:1311
  12501383#, c-format
  12511384msgid "malformed object at '%s'"
  12521385msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
  12531386
  1254 #: ref-filter.c:1561
   1387#: ref-filter.c:1373
   1388#, c-format
   1389msgid "ignoring ref with broken name %s"
   1390msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
   1391
   1392#: ref-filter.c:1378
   1393#, c-format
   1394msgid "ignoring broken ref %s"
   1395msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
   1396
   1397#: ref-filter.c:1651
  12551398#, c-format
  12561399msgid "format: %%(end) atom missing"
  12571400msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
  12581401
  1259 #: ref-filter.c:1615
   1402#: ref-filter.c:1705
  12601403#, c-format
  12611404msgid "malformed object name %s"
  12621405msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  12631406
  1264 #: remote.c:756
   1407#: remote.c:746
  12651408#, c-format
  12661409msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
  12671410msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
  12681411
  1269 #: remote.c:760
   1412#: remote.c:750
  12701413#, c-format
  12711414msgid "%s usually tracks %s, not %s"
  12721415msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
  12731416
  1274 #: remote.c:764
   1417#: remote.c:754
  12751418#, c-format
  12761419msgid "%s tracks both %s and %s"
  12771420msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
  12781421
  1279 #: remote.c:772
   1422#: remote.c:762
  12801423msgid "Internal error"
  12811424msgstr "Вътрешна грешка"
  12821425
  1283 #: remote.c:1687 remote.c:1730
   1426#: remote.c:1678 remote.c:1721
  12841427msgid "HEAD does not point to a branch"
  12851428msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
  12861429
  1287 #: remote.c:1696
   1430#: remote.c:1687
  12881431#, c-format
  12891432msgid "no such branch: '%s'"
  12901433msgstr "няма клон на име „%s“"
  12911434
  1292 #: remote.c:1699
   1435#: remote.c:1690
  12931436#, c-format
  12941437msgid "no upstream configured for branch '%s'"
  12951438msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
  12961439
  1297 #: remote.c:1705
   1440#: remote.c:1696
  12981441#, c-format
  12991442msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
  13001443msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
  13011444
  1302 #: remote.c:1720
   1445#: remote.c:1711
  13031446#, c-format
  13041447msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
   
  13071450"хранилището „%s“"
  13081451
  1309 #: remote.c:1735
   1452#: remote.c:1726
  13101453#, c-format
  13111454msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
  13121455msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
  13131456
  1314 #: remote.c:1746
   1457#: remote.c:1737
  13151458#, c-format
  13161459msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
  13171460msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
  13181461
  1319 #: remote.c:1759
   1462#: remote.c:1750
  13201463msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
  13211464msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
  13221465
  1323 #: remote.c:1781
   1466#: remote.c:1772
  13241467msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
  13251468msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
  13261469
  1327 #: remote.c:2083
   1470#: remote.c:2074
  13281471#, c-format
  13291472msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
  13301473msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
  13311474
  1332 #: remote.c:2087
   1475#: remote.c:2078
  13331476msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
  13341477msgstr "  (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
  13351478
  1336 #: remote.c:2090
   1479#: remote.c:2081
  13371480#, c-format
  13381481msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
  13391482msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
  13401483
  1341 #: remote.c:2094
   1484#: remote.c:2085
  13421485#, c-format
  13431486msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
   
  13461489msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
  13471490
  1348 #: remote.c:2100
   1491#: remote.c:2091
  13491492msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
  13501493msgstr "  (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
  13511494
  1352 #: remote.c:2103
   1495#: remote.c:2094
  13531496#, c-format
  13541497msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
   
  13601503"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
  13611504
  1362 #: remote.c:2111
   1505#: remote.c:2102
  13631506msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
  13641507msgstr "  (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
  13651508
  1366 #: remote.c:2114
   1509#: remote.c:2105
  13671510#, c-format
  13681511msgid ""
   
  13791522"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
  13801523
  1381 #: remote.c:2124
   1524#: remote.c:2115
  13821525msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
  13831526msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
  13841527
  1385 #: revision.c:2193
   1528#: revision.c:2142
  13861529msgid "your current branch appears to be broken"
  13871530msgstr "Текущият клон е повреден"
  13881531
  1389 #: revision.c:2196
   1532#: revision.c:2145
  13901533#, c-format
  13911534msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
  13921535msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
  13931536
  1394 #: revision.c:2390
   1537#: revision.c:2339
  13951538msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
  13961539msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
  13971540
  1398 #: run-command.c:90
   1541#: run-command.c:92
  13991542msgid "open /dev/null failed"
  14001543msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
  14011544
  1402 #: run-command.c:92
   1545#: run-command.c:94
  14031546#, c-format
  14041547msgid "dup2(%d,%d) failed"
   
  14261569
  14271570# FIXME git add <path…> for consistence
  1428 #: sequencer.c:183
   1571#: sequencer.c:174
  14291572msgid ""
  14301573"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  14341577"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
  14351578
  1436 #: sequencer.c:186
   1579#: sequencer.c:177
  14371580msgid ""
  14381581"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  14451588
  14461589# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
  1447 #: sequencer.c:199 sequencer.c:842 sequencer.c:922
   1590#: sequencer.c:190 sequencer.c:833 sequencer.c:912
  14481591#, c-format
  14491592msgid "Could not write to %s"
  14501593msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
  14511594
  1452 #: sequencer.c:202
   1595#: sequencer.c:193
  14531596#, c-format
  14541597msgid "Error wrapping up %s"
  14551598msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
  14561599
  1457 #: sequencer.c:217
   1600#: sequencer.c:208
  14581601msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
  14591602msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
  14601603
  1461 #: sequencer.c:219
   1604#: sequencer.c:210
  14621605msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
  14631606msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
  14641607
  1465 #: sequencer.c:222
   1608#: sequencer.c:213
  14661609msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
  14671610msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
  14681611
  14691612#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
  1470 #: sequencer.c:309
   1613#: sequencer.c:300
  14711614#, c-format
  14721615msgid "%s: Unable to write new index file"
  14731616msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
  14741617
  1475 #: sequencer.c:327
   1618#: sequencer.c:318
  14761619msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
  14771620msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
  14781621
  1479 #: sequencer.c:347
   1622#: sequencer.c:338
  14801623msgid "Unable to update cache tree\n"
  14811624msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
  14821625
  1483 #: sequencer.c:399
   1626#: sequencer.c:390
  14841627#, c-format
  14851628msgid "Could not parse commit %s\n"
  14861629msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
  14871630
  1488 #: sequencer.c:404
   1631#: sequencer.c:395
  14891632#, c-format
  14901633msgid "Could not parse parent commit %s\n"
  14911634msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
  14921635
  1493 #: sequencer.c:469
   1636#: sequencer.c:460
  14941637msgid "Your index file is unmerged."
  14951638msgstr "Индексът не е слят."
  14961639
  1497 #: sequencer.c:488
   1640#: sequencer.c:479
  14981641#, c-format
  14991642msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
  15001643msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
  15011644
  1502 #: sequencer.c:496
   1645#: sequencer.c:487
  15031646#, c-format
  15041647msgid "Commit %s does not have parent %d"
  15051648msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
  15061649
  1507 #: sequencer.c:500
   1650#: sequencer.c:491
  15081651#, c-format
  15091652msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
   
  15121655#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
  15131656#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
  1514 #: sequencer.c:513
   1657#: sequencer.c:504
  15151658#, c-format
  15161659msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
  15171660msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
  15181661
  1519 #: sequencer.c:517
   1662#: sequencer.c:508
  15201663#, c-format
  15211664msgid "Cannot get commit message for %s"
  15221665msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
  15231666
  1524 #: sequencer.c:603
   1667#: sequencer.c:594
  15251668#, c-format
  15261669msgid "could not revert %s... %s"
  15271670msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
  15281671
  1529 #: sequencer.c:604
   1672#: sequencer.c:595
  15301673#, c-format
  15311674msgid "could not apply %s... %s"
  15321675msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
  15331676
  1534 #: sequencer.c:639
   1677#: sequencer.c:630
  15351678msgid "empty commit set passed"
  15361679msgstr "зададено е празно множество от подавания"
  15371680
  1538 #: sequencer.c:647
   1681#: sequencer.c:638
  15391682#, c-format
  15401683msgid "git %s: failed to read the index"
  15411684msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
  15421685
  1543 #: sequencer.c:651
   1686#: sequencer.c:642
  15441687#, c-format
  15451688msgid "git %s: failed to refresh the index"
  15461689msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
  15471690
  1548 #: sequencer.c:711
   1691#: sequencer.c:702
  15491692#, c-format
  15501693msgid "Cannot %s during a %s"
  15511694msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
  15521695
  1553 #: sequencer.c:733
   1696#: sequencer.c:724
  15541697#, c-format
  15551698msgid "Could not parse line %d."
  15561699msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
  15571700
  1558 #: sequencer.c:738
   1701#: sequencer.c:729
  15591702msgid "No commits parsed."
  15601703msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
  15611704
  15621705# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
  1563 #: sequencer.c:750
   1706#: sequencer.c:741
  15641707#, c-format
  15651708msgid "Could not open %s"
  15661709msgstr "„%s“ не може да се прочете."
  15671710
  1568 #: sequencer.c:754
   1711#: sequencer.c:745
  15691712#, c-format
  15701713msgid "Could not read %s."
  15711714msgstr "„%s“ не може да се отвори."
  15721715
  1573 #: sequencer.c:761
   1716#: sequencer.c:752
  15741717#, c-format
  15751718msgid "Unusable instruction sheet: %s"
  15761719msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
  15771720
  1578 #: sequencer.c:791
   1721#: sequencer.c:782
  15791722#, c-format
  15801723msgid "Invalid key: %s"
  15811724msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
  15821725
  1583 #: sequencer.c:794 builtin/pull.c:47 builtin/pull.c:49
   1726#: sequencer.c:785 builtin/pull.c:50 builtin/pull.c:52
  15841727#, c-format
  15851728msgid "Invalid value for %s: %s"
  15861729msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
  15871730
  1588 #: sequencer.c:804
   1731#: sequencer.c:795
  15891732#, c-format
  15901733msgid "Malformed options sheet: %s"
  15911734msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
  15921735
  1593 #: sequencer.c:823
   1736#: sequencer.c:814
  15941737msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
  15951738msgstr ""
  15961739"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  15971740
  1598 #: sequencer.c:824
   1741#: sequencer.c:815
  15991742msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
  16001743msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
  16011744
  1602 #: sequencer.c:828
   1745#: sequencer.c:819
  16031746#, c-format
  16041747msgid "Could not create sequencer directory %s"
  16051748msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
  16061749
  1607 #: sequencer.c:844 sequencer.c:926
   1750#: sequencer.c:835 sequencer.c:916
  16081751#, c-format
  16091752msgid "Error wrapping up %s."
  16101753msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
  16111754
  1612 #: sequencer.c:863 sequencer.c:996
   1755#: sequencer.c:854 sequencer.c:986
  16131756msgid "no cherry-pick or revert in progress"
  16141757msgstr ""
  16151758"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  16161759
  1617 #: sequencer.c:865
   1760#: sequencer.c:856
  16181761msgid "cannot resolve HEAD"
  16191762msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
  16201763
  1621 #: sequencer.c:867
   1764#: sequencer.c:858
  16221765msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
  16231766msgstr ""
   
  16251768"предстои да бъде създаден"
  16261769
  1627 #: sequencer.c:887 builtin/apply.c:4287
  1628 #, c-format
  1629 msgid "cannot open %s: %s"
  1630 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
  1631 
  1632 #: sequencer.c:890
   1770#: sequencer.c:878 builtin/fetch.c:610 builtin/fetch.c:851
   1771#, c-format
   1772msgid "cannot open %s"
   1773msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
   1774
   1775#: sequencer.c:880
  16331776#, c-format
  16341777msgid "cannot read %s: %s"
  16351778msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
  16361779
  1637 #: sequencer.c:891
   1780#: sequencer.c:881
  16381781msgid "unexpected end of file"
  16391782msgstr "неочакван край на файл"
  16401783
  1641 #: sequencer.c:897
   1784#: sequencer.c:887
  16421785#, c-format
  16431786msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
   
  16461789"повреден"
  16471790
  1648 #: sequencer.c:919
   1791#: sequencer.c:909
  16491792#, c-format
  16501793msgid "Could not format %s."
  16511794msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
  16521795
  1653 #: sequencer.c:1064
   1796#: sequencer.c:1054
  16541797#, c-format
  16551798msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
  16561799msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
  16571800
  1658 #: sequencer.c:1067
   1801#: sequencer.c:1057
  16591802#, c-format
  16601803msgid "%s: bad revision"
  16611804msgstr "%s: неправилна версия"
  16621805
  1663 #: sequencer.c:1101
   1806#: sequencer.c:1091
  16641807msgid "Can't revert as initial commit"
  16651808msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
  16661809
  1667 #: sequencer.c:1102
   1810#: sequencer.c:1092
  16681811msgid "Can't cherry-pick into empty head"
  16691812msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
   
  16741817msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  16751818
  1676 #: sha1_name.c:463
   1819#: setup.c:468
   1820#, c-format
   1821msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
   1822msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
   1823
   1824#: setup.c:476
   1825msgid "unknown repository extensions found:"
   1826msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
   1827
   1828#: sha1_file.c:1080
   1829msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
   1830msgstr ""
   1831"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
   1832
   1833#: sha1_file.c:2458
   1834#, c-format
   1835msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
   1836msgstr ""
   1837"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
   1838"индексът да е повреден)"
   1839
   1840#: sha1_file.c:2462
   1841#, c-format
   1842msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
   1843msgstr ""
   1844"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
   1845"да е отрязан)"
   1846
   1847#: sha1_name.c:462
  16771848msgid ""
  16781849"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
   
  16981869"„git config advice.objectNameWarning false“"
  16991870
  1700 #: submodule.c:61 submodule.c:95
   1871#: submodule.c:64 submodule.c:98
  17011872msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
  17021873msgstr ""
   
  17041875"коригирайте конфликтите"
  17051876
  1706 #: submodule.c:65 submodule.c:99
   1877#: submodule.c:68 submodule.c:102
  17071878#, c-format
  17081879msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
  17091880msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
  17101881
  1711 #: submodule.c:73
   1882#: submodule.c:76
  17121883#, c-format
  17131884msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
  17141885msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
  17151886
  1716 #: submodule.c:106
   1887#: submodule.c:109
  17171888#, c-format
  17181889msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
  17191890msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
  17201891
  1721 #: submodule.c:117
   1892#: submodule.c:120
  17221893msgid "staging updated .gitmodules failed"
  17231894msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
  17241895
  1725 #: submodule.c:1040
  1726 #, c-format
  1727 msgid "Could not set core.worktree in %s"
  1728 msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
  1729 
  1730 #: trailer.c:491 trailer.c:495 trailer.c:499 trailer.c:553 trailer.c:557
  1731 #: trailer.c:561
   1896#: submodule.c:177
   1897msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
   1898msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
   1899
   1900#: submodule-config.c:355
   1901#, c-format
   1902msgid "invalid value for %s"
   1903msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
   1904
   1905#: trailer.c:237
   1906#, c-format
   1907msgid "running trailer command '%s' failed"
   1908msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
   1909
   1910#: trailer.c:492 trailer.c:496 trailer.c:500 trailer.c:554 trailer.c:558
   1911#: trailer.c:562
  17321912#, c-format
  17331913msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
  17341914msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
  17351915
  1736 #: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:296
   1916#: trailer.c:544 trailer.c:549 builtin/remote.c:289
  17371917#, c-format
  17381918msgid "more than one %s"
  17391919msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
  17401920
  1741 #: trailer.c:581
   1921#: trailer.c:582
  17421922#, c-format
  17431923msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
  17441924msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
  17451925
  1746 #: trailer.c:701
   1926#: trailer.c:702
  17471927#, c-format
  17481928msgid "could not read input file '%s'"
  17491929msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
  17501930
  1751 #: trailer.c:704
   1931#: trailer.c:705
  17521932msgid "could not read from stdin"
  17531933msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
  17541934
  1755 #: transport-helper.c:1025
   1935#: trailer.c:857 builtin/am.c:42
   1936#, c-format
   1937msgid "could not stat %s"
   1938msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
   1939
   1940#: trailer.c:859
   1941#, c-format
   1942msgid "file %s is not a regular file"
   1943msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
   1944
   1945#: trailer.c:861
   1946#, c-format
   1947msgid "file %s is not writable by user"
   1948msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
   1949
   1950#: trailer.c:873
   1951msgid "could not open temporary file"
   1952msgstr "временният файл не може да се отвори"
   1953
   1954#: trailer.c:912
   1955#, c-format
   1956msgid "could not rename temporary file to %s"
   1957msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
   1958
   1959#: transport-helper.c:1041
  17561960#, c-format
  17571961msgid "Could not read ref %s"
  17581962msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
  17591963
  1760 #: unpack-trees.c:203
   1964#: unpack-trees.c:64
   1965#, c-format
   1966msgid ""
   1967"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
   1968"%%sPlease commit your changes or stash them before you can switch branches."
   1969msgstr ""
   1970"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
   1971"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
   1972
   1973#: unpack-trees.c:66
   1974#, c-format
   1975msgid ""
   1976"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
   1977"%%s"
   1978msgstr ""
   1979"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
   1980"%%s"
   1981
   1982#: unpack-trees.c:69
   1983#, c-format
   1984msgid ""
   1985"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
   1986"%%sPlease commit your changes or stash them before you can merge."
   1987msgstr ""
   1988"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
   1989"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
   1990
   1991#: unpack-trees.c:71
   1992#, c-format
   1993msgid ""
   1994"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
   1995"%%s"
   1996msgstr ""
   1997"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
   1998"%%s"
   1999
   2000#: unpack-trees.c:74
   2001#, c-format
   2002msgid ""
   2003"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
   2004"%%sPlease commit your changes or stash them before you can %s."
   2005msgstr ""
   2006"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
   2007"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
   2008
   2009#: unpack-trees.c:76
   2010#, c-format
   2011msgid ""
   2012"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
   2013"%%s"
   2014msgstr ""
   2015"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
   2016"%%s"
   2017
   2018#: unpack-trees.c:81
   2019#, c-format
   2020msgid ""
   2021"Updating the following directories would lose untracked files in it:\n"
   2022"%s"
   2023msgstr ""
   2024"Обновяването на тези директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
   2025"%s"
   2026
   2027#: unpack-trees.c:85
   2028#, c-format
   2029msgid ""
   2030"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
   2031"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
   2032msgstr ""
   2033"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2034"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
   2035
   2036#: unpack-trees.c:87
   2037#, c-format
   2038msgid ""
   2039"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
   2040"%%s"
   2041msgstr ""
   2042"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2043"%%s"
   2044
   2045#: unpack-trees.c:90
   2046#, c-format
   2047msgid ""
   2048"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
   2049"%%sPlease move or remove them before you can merge."
   2050msgstr ""
   2051"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2052"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
   2053
   2054#: unpack-trees.c:92
   2055#, c-format
   2056msgid ""
   2057"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
   2058"%%s"
   2059msgstr ""
   2060"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2061"%%s"
   2062
   2063#: unpack-trees.c:95
   2064#, c-format
   2065msgid ""
   2066"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
   2067"%%sPlease move or remove them before you can %s."
   2068msgstr ""
   2069"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2070"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
   2071
   2072#: unpack-trees.c:97
   2073#, c-format
   2074msgid ""
   2075"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
   2076"%%s"
   2077msgstr ""
   2078"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2079"%%s"
   2080
   2081#: unpack-trees.c:102
   2082#, c-format
   2083msgid ""
   2084"The following untracked working tree files would be overwritten by "
   2085"checkout:\n"
   2086"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
   2087msgstr ""
   2088"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2089"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
   2090
   2091#: unpack-trees.c:104
   2092#, c-format
   2093msgid ""
   2094"The following untracked working tree files would be overwritten by "
   2095"checkout:\n"
   2096"%%s"
   2097msgstr ""
   2098"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2099"%%s"
   2100
   2101#: unpack-trees.c:107
   2102#, c-format
   2103msgid ""
   2104"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
   2105"%%sPlease move or remove them before you can merge."
   2106msgstr ""
   2107"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2108"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
   2109
   2110#: unpack-trees.c:109
   2111#, c-format
   2112msgid ""
   2113"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
   2114"%%s"
   2115msgstr ""
   2116"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2117"%%s"
   2118
   2119#: unpack-trees.c:112
   2120#, c-format
   2121msgid ""
   2122"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
   2123"%%sPlease move or remove them before you can %s."
   2124msgstr ""
   2125"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2126"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
   2127
   2128#: unpack-trees.c:114
   2129#, c-format
   2130msgid ""
   2131"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
   2132"%%s"
   2133msgstr ""
   2134"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
   2135"%%s"
   2136
   2137#: unpack-trees.c:121
   2138#, c-format
   2139msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'.  Cannot bind."
   2140msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
   2141
   2142#: unpack-trees.c:124
   2143#, c-format
   2144msgid ""
   2145"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n"
   2146"%s"
   2147msgstr ""
   2148"Частичното изтегляне не може да бъде обновено: следните записи не са "
   2149"актуални:\n"
   2150"%s"
   2151
   2152#: unpack-trees.c:126
   2153#, c-format
   2154msgid ""
   2155"The following Working tree files would be overwritten by sparse checkout "
   2156"update:\n"
   2157"%s"
   2158msgstr ""
   2159"Обновяването на частичното изтегляне ще презапише тези файлове в работното "
   2160"дърво:\n"
   2161"%s"
   2162
   2163#: unpack-trees.c:128
   2164#, c-format
   2165msgid ""
   2166"The following Working tree files would be removed by sparse checkout "
   2167"update:\n"
   2168"%s"
   2169msgstr ""
   2170"Обновяването на частичното изтегляне ще изтрие тези файлове в работното "
   2171"дърво:\n"
   2172"%s"
   2173
   2174#: unpack-trees.c:205
   2175#, c-format
   2176msgid "Aborting\n"
   2177msgstr "Преустановяване на действието\n"
   2178
   2179#: unpack-trees.c:237
  17612180msgid "Checking out files"
  17622181msgstr "Изтегляне на файлове"
   
  17912210msgstr "неправилна част от пътя „..“"
  17922211
  1793 #: wrapper.c:219 wrapper.c:362
   2212#: wrapper.c:222 wrapper.c:381
  17942213#, c-format
  17952214msgid "could not open '%s' for reading and writing"
  17962215msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
  17972216
  1798 #: wrapper.c:221 wrapper.c:364
   2217#: wrapper.c:224 wrapper.c:383 builtin/am.c:779
  17992218#, c-format
  18002219msgid "could not open '%s' for writing"
  18012220msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  18022221
  1803 #: wrapper.c:223 wrapper.c:366 builtin/am.c:338 builtin/commit.c:1691
  1804 #: builtin/merge.c:1074 builtin/pull.c:380
   2222#: wrapper.c:226 wrapper.c:385 builtin/am.c:323 builtin/am.c:772
   2223#: builtin/am.c:860 builtin/commit.c:1711 builtin/merge.c:1086
   2224#: builtin/pull.c:407
  18052225#, c-format
  18062226msgid "could not open '%s' for reading"
  18072227msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
  18082228
  1809 #: wrapper.c:579
  1810 #, c-format
  1811 msgid "unable to access '%s': %s"
  1812 msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
  1813 
  1814 #: wrapper.c:600
   2229#: wrapper.c:594 wrapper.c:615
  18152230#, c-format
  18162231msgid "unable to access '%s'"
  18172232msgstr "няма достъп до „%s“"
  18182233
  1819 #: wrapper.c:608
   2234#: wrapper.c:623
  18202235msgid "unable to get current working directory"
  18212236msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
  18222237
  1823 #: wrapper.c:635
   2238#: wrapper.c:650
  18242239#, c-format
  18252240msgid "could not open %s for writing"
   
  18272242
  18282243# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
  1829 #: wrapper.c:646 builtin/am.c:425
   2244#: wrapper.c:661 builtin/am.c:410
  18302245#, c-format
  18312246msgid "could not write to %s"
  18322247msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
  18332248
  1834 #: wrapper.c:652
   2249#: wrapper.c:667
  18352250#, c-format
  18362251msgid "could not close %s"
  18372252msgstr "„%s“ не може да се затвори"
  18382253
  1839 #: wt-status.c:149
   2254#: wt-status.c:150
  18402255msgid "Unmerged paths:"
  18412256msgstr "Неслети пътища:"
  18422257
  1843 #: wt-status.c:176 wt-status.c:203
   2258#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
  18442259#, c-format
  18452260msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
  18462261msgstr "  (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
  18472262
  1848 #: wt-status.c:178 wt-status.c:205
   2263#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
  18492264msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
  18502265msgstr ""
  18512266"  (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
  18522267
  1853 #: wt-status.c:182
   2268#: wt-status.c:183
  18542269msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
  18552270msgstr ""
  18562271"  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
  18572272
  1858 #: wt-status.c:184 wt-status.c:188
   2273#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
  18592274msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
  18602275msgstr ""
   
  18622277"конфликта)"
  18632278
  1864 #: wt-status.c:186
   2279#: wt-status.c:187
  18652280msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
  18662281msgstr ""
  18672282"  (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
  18682283
  1869 #: wt-status.c:197 wt-status.c:880
   2284#: wt-status.c:198 wt-status.c:881
  18702285msgid "Changes to be committed:"
  18712286msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
  18722287
  1873 #: wt-status.c:215 wt-status.c:889
   2288#: wt-status.c:216 wt-status.c:890
  18742289msgid "Changes not staged for commit:"
  18752290msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
  18762291
  1877 #: wt-status.c:219
   2292#: wt-status.c:220
  18782293msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
  18792294msgstr ""
  18802295"  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
  18812296
  1882 #: wt-status.c:221
   2297#: wt-status.c:222
  18832298msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
  18842299msgstr ""
  18852300"  (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
  18862301
  1887 #: wt-status.c:222
   2302#: wt-status.c:223
  18882303msgid ""
  18892304"  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
   
  18922307"работното дърво)"
  18932308
  1894 #: wt-status.c:224
   2309#: wt-status.c:225
  18952310msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
  18962311msgstr ""
   
  18982313"подмодулите)"
  18992314
  1900 #: wt-status.c:236
   2315#: wt-status.c:237
  19012316#, c-format
  19022317msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
   
  19042319"  (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
  19052320
  1906 #: wt-status.c:251
   2321#: wt-status.c:252
  19072322msgid "both deleted:"
  19082323msgstr "изтрити в двата случая:"
  19092324
  1910 #: wt-status.c:253
   2325#: wt-status.c:254
  19112326msgid "added by us:"
  19122327msgstr "добавени от вас:"
  19132328
  1914 #: wt-status.c:255
   2329#: wt-status.c:256
  19152330msgid "deleted by them:"
  19162331msgstr "изтрити от тях:"
  19172332
  1918 #: wt-status.c:257
   2333#: wt-status.c:258
  19192334msgid "added by them:"
  19202335msgstr "добавени от тях:"
  19212336
  1922 #: wt-status.c:259
   2337#: wt-status.c:260
  19232338msgid "deleted by us:"
  19242339msgstr "изтрити от вас:"
  19252340
  1926 #: wt-status.c:261
   2341#: wt-status.c:262
  19272342msgid "both added:"
  19282343msgstr "добавени и в двата случая:"
  19292344
  1930 #: wt-status.c:263
   2345#: wt-status.c:264
  19312346msgid "both modified:"
  19322347msgstr "променени и в двата случая:"
  19332348
  1934 #: wt-status.c:265
   2349#: wt-status.c:266
  19352350#, c-format
  19362351msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
  19372352msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
  19382353
  1939 #: wt-status.c:273
   2354#: wt-status.c:274
  19402355msgid "new file:"
  19412356msgstr "нов файл:"
  19422357
  1943 #: wt-status.c:275
   2358#: wt-status.c:276
  19442359msgid "copied:"
  19452360msgstr "копиран:"
  19462361
  1947 #: wt-status.c:277
   2362#: wt-status.c:278
  19482363msgid "deleted:"
  19492364msgstr "изтрит:"
  19502365
  1951 #: wt-status.c:279
   2366#: wt-status.c:280
  19522367msgid "modified:"
  19532368msgstr "променен:"
  19542369
  1955 #: wt-status.c:281
   2370#: wt-status.c:282
  19562371msgid "renamed:"
  19572372msgstr "преименуван:"
  19582373
  1959 #: wt-status.c:283
   2374#: wt-status.c:284
  19602375msgid "typechange:"
  19612376msgstr "смяна на вида:"
  19622377
  1963 #: wt-status.c:285
   2378#: wt-status.c:286
  19642379msgid "unknown:"
  19652380msgstr "непозната промяна:"
  19662381
  1967 #: wt-status.c:287
   2382#: wt-status.c:288
  19682383msgid "unmerged:"
  19692384msgstr "неслят:"
  19702385
  1971 #: wt-status.c:369
   2386#: wt-status.c:370
  19722387msgid "new commits, "
  19732388msgstr "нови подавания, "
  19742389
  1975 #: wt-status.c:371
   2390#: wt-status.c:372
  19762391msgid "modified content, "
  19772392msgstr "променено съдържание, "
  19782393
  1979 #: wt-status.c:373
   2394#: wt-status.c:374
  19802395msgid "untracked content, "
  19812396msgstr "неследено съдържание, "
  19822397
  1983 #: wt-status.c:390
   2398#: wt-status.c:391
  19842399#, c-format
  19852400msgid "bug: unhandled diff status %c"
  19862401msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
  19872402
  1988 #: wt-status.c:754
   2403#: wt-status.c:755
  19892404msgid "Submodules changed but not updated:"
  19902405msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
  19912406
  1992 #: wt-status.c:756
   2407#: wt-status.c:757
  19932408msgid "Submodule changes to be committed:"
  19942409msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
  19952410
  1996 #: wt-status.c:837
   2411#: wt-status.c:838
  19972412msgid ""
  19982413"Do not touch the line above.\n"
   
  20022417"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
  20032418
  2004 #: wt-status.c:948
   2419#: wt-status.c:949
  20052420msgid "You have unmerged paths."
  20062421msgstr "Някои пътища не са слети."
  20072422
  2008 #: wt-status.c:951
   2423#: wt-status.c:952
  20092424msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
  20102425msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
  20112426
  2012 #: wt-status.c:954
   2427#: wt-status.c:956
  20132428msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
  20142429msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
  20152430
  2016 #: wt-status.c:957
   2431#: wt-status.c:959
  20172432msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
  20182433msgstr "  (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
  20192434
  2020 #: wt-status.c:967
   2435#: wt-status.c:969
  20212436msgid "You are in the middle of an am session."
  20222437msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
  20232438
  2024 #: wt-status.c:970
   2439#: wt-status.c:972
  20252440msgid "The current patch is empty."
  20262441msgstr "Текущата кръпка е празна."
  20272442
  2028 #: wt-status.c:974
   2443#: wt-status.c:976
  20292444msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
  20302445msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
  20312446
  2032 #: wt-status.c:976
   2447#: wt-status.c:978
  20332448msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
  20342449msgstr "  (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  20352450
  2036 #: wt-status.c:978
   2451#: wt-status.c:980
  20372452msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
  20382453msgstr ""
   
  21882603"състояние и клон)"
  21892604
  2190 #: wt-status.c:1438
   2605#: wt-status.c:1460
  21912606msgid "On branch "
  21922607msgstr "На клон "
  21932608
  2194 #: wt-status.c:1444
   2609#: wt-status.c:1466
  21952610msgid "interactive rebase in progress; onto "
  21962611msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
  21972612
  2198 #: wt-status.c:1446
   2613#: wt-status.c:1468
  21992614msgid "rebase in progress; onto "
  22002615msgstr "извършвате пребазиране върху "
  22012616
  2202 #: wt-status.c:1451
   2617#: wt-status.c:1473
  22032618msgid "HEAD detached at "
  22042619msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
  22052620
  2206 #: wt-status.c:1453
   2621#: wt-status.c:1475
  22072622msgid "HEAD detached from "
  22082623msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
  22092624
  2210 #: wt-status.c:1456
   2625#: wt-status.c:1478
  22112626msgid "Not currently on any branch."
  22122627msgstr "Извън всички клони."
  22132628
  2214 #: wt-status.c:1474
   2629#: wt-status.c:1496
  22152630msgid "Initial commit"
  22162631msgstr "Първоначално подаване"
  22172632
  2218 #: wt-status.c:1488
   2633#: wt-status.c:1510
  22192634msgid "Untracked files"
  22202635msgstr "Неследени файлове"
  22212636
  2222 #: wt-status.c:1490
   2637#: wt-status.c:1512
  22232638msgid "Ignored files"
  22242639msgstr "Игнорирани файлове"
  22252640
  2226 #: wt-status.c:1494
   2641#: wt-status.c:1516
  22272642#, c-format
  22282643msgid ""
   
  22362651"За повече подробности погледнете „git status help“."
  22372652
  2238 #: wt-status.c:1500
   2653#: wt-status.c:1522
  22392654#, c-format
  22402655msgid "Untracked files not listed%s"
  22412656msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
  22422657
  2243 #: wt-status.c:1502
   2658#: wt-status.c:1524
  22442659msgid " (use -u option to show untracked files)"
  22452660msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
  22462661
  2247 #: wt-status.c:1508
   2662#: wt-status.c:1530
  22482663msgid "No changes"
  22492664msgstr "Няма промени"
  22502665
  2251 #: wt-status.c:1513
   2666#: wt-status.c:1535
  22522667#, c-format
  22532668msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
   
  22562671"„git commit -a“)\n"
  22572672
  2258 #: wt-status.c:1516
   2673#: wt-status.c:1538
  22592674#, c-format
  22602675msgid "no changes added to commit\n"
  22612676msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
  22622677
  2263 #: wt-status.c:1519
   2678#: wt-status.c:1541
  22642679#, c-format
  22652680msgid ""
   
  22702685"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  22712686
  2272 #: wt-status.c:1522
   2687#: wt-status.c:1544
  22732688#, c-format
  22742689msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
  22752690msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
  22762691
  2277 #: wt-status.c:1525
   2692#: wt-status.c:1547
  22782693#, c-format
  22792694msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
   
  22822697"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  22832698
  2284 #: wt-status.c:1528 wt-status.c:1533
   2699#: wt-status.c:1550 wt-status.c:1555
  22852700#, c-format
  22862701msgid "nothing to commit\n"
  22872702msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
  22882703
  2289 #: wt-status.c:1531
   2704#: wt-status.c:1553
  22902705#, c-format
  22912706msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
   
  22942709"неследените файлове)\n"
  22952710
  2296 #: wt-status.c:1535
   2711#: wt-status.c:1557
  22972712#, c-format
  22982713msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
  22992714msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
  23002715
  2301 #: wt-status.c:1642
   2716#: wt-status.c:1664
  23022717msgid "Initial commit on "
  23032718msgstr "Първоначално подаване на клон"
  23042719
  2305 #: wt-status.c:1646
   2720#: wt-status.c:1668
  23062721msgid "HEAD (no branch)"
  23072722msgstr "HEAD (извън клон)"
  23082723
  2309 #: wt-status.c:1675
   2724#: wt-status.c:1697
  23102725msgid "gone"
  23112726msgstr "изтрит"
  23122727
  2313 #: wt-status.c:1677 wt-status.c:1685
   2728#: wt-status.c:1699 wt-status.c:1707
  23142729msgid "behind "
  23152730msgstr "назад с "
  23162731
  2317 #: compat/precompose_utf8.c:56 builtin/clone.c:408
   2732#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1705
   2733msgid "ahead "
   2734msgstr "напред с "
   2735
   2736#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:415
  23182737#, c-format
  23192738msgid "failed to unlink '%s'"
   
  23292748msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
  23302749
  2331 #: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:278
   2750#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:280
  23322751msgid "updating files failed"
  23332752msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
   
  23422761msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
  23432762
  2344 #: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:796
   2763#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:811
  23452764msgid "Could not read the index"
  23462765msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
   
  23782797"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
  23792798
  2380 #: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:894 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
  2381 #: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:543
  2382 #: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
   2799#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:112 builtin/mv.c:111
   2800#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:197 builtin/push.c:511
   2801#: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
  23832802msgid "dry run"
  23842803msgstr "пробно изпълнeние"
  23852804
  2386 #: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4571 builtin/check-ignore.c:19
  2387 #: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:558
  2388 #: builtin/log.c:1645 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
   2805#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4563 builtin/check-ignore.c:19
   2806#: builtin/commit.c:1333 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:557
   2807#: builtin/log.c:1826 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
  23892808msgid "be verbose"
  23902809msgstr "повече подробности"
   
  23942813msgstr "интерактивно отбиране на промени"
  23952814
  2396 #: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1153 builtin/reset.c:286
   2815#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1154 builtin/reset.c:286
  23972816msgid "select hunks interactively"
  23982817msgstr "интерактивен избор на парчета код"
   
  24662885msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
  24672886
  2468 #: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:938
  2469 #: builtin/commit.c:337 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
  2470 #: builtin/submodule--helper.c:40
   2887#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:914
   2888#: builtin/commit.c:339 builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
   2889#: builtin/submodule--helper.c:240
  24712890msgid "index file corrupt"
  24722891msgstr "файлът с индекса е повреден"
  24732892
  2474 #: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4669 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
   2893#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4661 builtin/mv.c:283 builtin/rm.c:430
  24752894msgid "Unable to write new index file"
  24762895msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
  24772896
  2478 #: builtin/am.c:42
  2479 #, c-format
  2480 msgid "could not stat %s"
  2481 msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
  2482 
  2483 #: builtin/am.c:271 builtin/commit.c:738 builtin/merge.c:1077
   2897#: builtin/am.c:256 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1089
  24842898#, c-format
  24852899msgid "could not read '%s'"
  24862900msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  24872901
  2488 #: builtin/am.c:445
   2902#: builtin/am.c:430
  24892903msgid "could not parse author script"
  24902904msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
  24912905
  2492 #: builtin/am.c:522
   2906#: builtin/am.c:507
  24932907#, c-format
  24942908msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
  24952909msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
  24962910
  2497 #: builtin/am.c:563 builtin/notes.c:300
   2911#: builtin/am.c:548 builtin/notes.c:300
  24982912#, c-format
  24992913msgid "Malformed input line: '%s'."
  25002914msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
  25012915
  2502 #: builtin/am.c:600 builtin/notes.c:315
   2916#: builtin/am.c:585 builtin/notes.c:315
  25032917#, c-format
  25042918msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
  25052919msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
  25062920
  2507 #: builtin/am.c:626
   2921#: builtin/am.c:611
  25082922msgid "fseek failed"
  25092923msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
  25102924
  2511 #: builtin/am.c:787 builtin/am.c:875
  2512 #, c-format
  2513 msgid "could not open '%s' for reading: %s"
  2514 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за четене: %s"
  2515 
  2516 #: builtin/am.c:794
  2517 #, c-format
  2518 msgid "could not open '%s' for writing: %s"
  2519 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
  2520 
  2521 #: builtin/am.c:803
   2925#: builtin/am.c:788
  25222926#, c-format
  25232927msgid "could not parse patch '%s'"
  25242928msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
  25252929
  2526 #: builtin/am.c:868
   2930#: builtin/am.c:853
  25272931msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
  25282932msgstr ""
  25292933"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
  25302934
  2531 #: builtin/am.c:916
   2935#: builtin/am.c:900
  25322936msgid "invalid timestamp"
  25332937msgstr "неправилна стойност за време"
  25342938
  2535 #: builtin/am.c:919 builtin/am.c:927
   2939#: builtin/am.c:903 builtin/am.c:911
  25362940msgid "invalid Date line"
  25372941msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
  25382942
  2539 #: builtin/am.c:924
   2943#: builtin/am.c:908
  25402944msgid "invalid timezone offset"
  25412945msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
  25422946
  2543 #: builtin/am.c:1011
   2947#: builtin/am.c:995
  25442948msgid "Patch format detection failed."
  25452949msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
  25462950
  2547 #: builtin/am.c:1016 builtin/clone.c:373
   2951#: builtin/am.c:1000 builtin/clone.c:380
  25482952#, c-format
  25492953msgid "failed to create directory '%s'"
  25502954msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
  25512955
  2552 #: builtin/am.c:1020
   2956#: builtin/am.c:1004
  25532957msgid "Failed to split patches."
  25542958msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
  25552959
  2556 #: builtin/am.c:1152 builtin/commit.c:363
   2960#: builtin/am.c:1136 builtin/commit.c:365
  25572961msgid "unable to write index file"
  25582962msgstr "индексът не може да бъде записан"
  25592963
  2560 #: builtin/am.c:1203
   2964#: builtin/am.c:1187
  25612965#, c-format
  25622966msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
  25632967msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
  25642968
  2565 #: builtin/am.c:1204
   2969#: builtin/am.c:1188
  25662970#, c-format
  25672971msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
  25682972msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
  25692973
  2570 #: builtin/am.c:1205
   2974#: builtin/am.c:1189
  25712975#, c-format
  25722976msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
  25732977msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
  25742978
  2575 #: builtin/am.c:1343
   2979#: builtin/am.c:1327
  25762980msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
  25772981msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
  25782982
  2579 #: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1347
   2983#: builtin/am.c:1401 builtin/log.c:1516
  25802984#, c-format
  25812985msgid "invalid ident line: %s"
  25822986msgstr "грешна идентичност: %s"
  25832987
  2584 #: builtin/am.c:1444
   2988#: builtin/am.c:1428
  25852989#, c-format
  25862990msgid "unable to parse commit %s"
  25872991msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
  25882992
  2589 #: builtin/am.c:1646
   2993#: builtin/am.c:1630
  25902994msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
  25912995msgstr ""
   
  25932997"сливане."
  25942998
  2595 #: builtin/am.c:1648
   2999#: builtin/am.c:1632
  25963000msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
  25973001msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
  25983002
  2599 #: builtin/am.c:1667
   3003#: builtin/am.c:1651
  26003004msgid ""
  26013005"Did you hand edit your patch?\n"
   
  26053009"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
  26063010
  2607 #: builtin/am.c:1673
   3011#: builtin/am.c:1657
  26083012msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
  26093013msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
  26103014
  2611 #: builtin/am.c:1688
   3015#: builtin/am.c:1672
  26123016msgid "Failed to merge in the changes."
  26133017msgstr "Неуспешно сливане на промените."
  26143018
  2615 #: builtin/am.c:1712 builtin/merge.c:632
   3019#: builtin/am.c:1696 builtin/merge.c:636
  26163020msgid "git write-tree failed to write a tree"
  26173021msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
  26183022
  2619 #: builtin/am.c:1719
   3023#: builtin/am.c:1703
  26203024msgid "applying to an empty history"
  26213025msgstr "прилагане върху празна история"
  26223026
  2623 #: builtin/am.c:1732 builtin/commit.c:1755 builtin/merge.c:829
  2624 #: builtin/merge.c:854
   3027#: builtin/am.c:1716 builtin/commit.c:1775 builtin/merge.c:841
   3028#: builtin/merge.c:866
  26253029msgid "failed to write commit object"
  26263030msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
  26273031
  2628 #: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1768
   3032#: builtin/am.c:1748 builtin/am.c:1752
  26293033#, c-format
  26303034msgid "cannot resume: %s does not exist."
  26313035msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
  26323036
  2633 #: builtin/am.c:1784
   3037#: builtin/am.c:1768
  26343038msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
  26353039msgstr ""
   
  26373041"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
  26383042
  2639 #: builtin/am.c:1789
   3043#: builtin/am.c:1773
  26403044msgid "Commit Body is:"
  26413045msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
   
  26453049#. input at this point.
  26463050#.
  2647 #: builtin/am.c:1799
   3051#: builtin/am.c:1783
  26483052msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
  26493053msgstr ""
   
  26513055"на всичко:"
  26523056
  2653 #: builtin/am.c:1849
   3057#: builtin/am.c:1833
  26543058#, c-format
  26553059msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
   
  26573061"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
  26583062
  2659 #: builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1955
   3063#: builtin/am.c:1868 builtin/am.c:1940
  26603064#, c-format
  26613065msgid "Applying: %.*s"
  26623066msgstr "Прилагане: %.*s"
  26633067
  2664 #: builtin/am.c:1900
   3068#: builtin/am.c:1884
  26653069msgid "No changes -- Patch already applied."
  26663070msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
  26673071
  2668 #: builtin/am.c:1908
   3072#: builtin/am.c:1892
  26693073#, c-format
  26703074msgid "Patch failed at %s %.*s"
  26713075msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
  26723076
  2673 #: builtin/am.c:1914
   3077#: builtin/am.c:1898
  26743078#, c-format
  26753079msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
  26763080msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
  26773081
  2678 #: builtin/am.c:1958
   3082#: builtin/am.c:1943
  26793083msgid ""
  26803084"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
   
  26863090"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
  26873091
  2688 #: builtin/am.c:1965
   3092#: builtin/am.c:1950
  26893093msgid ""
  26903094"You still have unmerged paths in your index.\n"
   
  26943098"Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
  26953099
  2696 #: builtin/am.c:2073 builtin/am.c:2077 builtin/am.c:2089 builtin/reset.c:308
   3100#: builtin/am.c:2058 builtin/am.c:2062 builtin/am.c:2074 builtin/reset.c:308
  26973101#: builtin/reset.c:316
  26983102#, c-format
   
  27003104msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
  27013105
  2702 #: builtin/am.c:2125
   3106#: builtin/am.c:2110
  27033107msgid "failed to clean index"
  27043108msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
  27053109
  2706 #: builtin/am.c:2159
   3110#: builtin/am.c:2144
  27073111msgid ""
  27083112"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
   
  27153119"„ORIG_HEAD“"
  27163120
  2717 #: builtin/am.c:2220
   3121#: builtin/am.c:2205
  27183122#, c-format
  27193123msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
  27203124msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
  27213125
  2722 #: builtin/am.c:2253
   3126#: builtin/am.c:2238
  27233127msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
  27243128msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА]…"
  27253129
  2726 #: builtin/am.c:2254
   3130#: builtin/am.c:2239
  27273131msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
  27283132msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
  27293133
  2730 #: builtin/am.c:2260
   3134#: builtin/am.c:2245
  27313135msgid "run interactively"
  27323136msgstr "интерактивна работа"
  27333137
  2734 #: builtin/am.c:2262
   3138#: builtin/am.c:2247
  27353139msgid "historical option -- no-op"
  27363140msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
  27373141
  2738 #: builtin/am.c:2264
   3142#: builtin/am.c:2249
  27393143msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
  27403144msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
  27413145
  2742 #: builtin/am.c:2265 builtin/init-db.c:474 builtin/prune-packed.c:57
   3146#: builtin/am.c:2250 builtin/init-db.c:478 builtin/prune-packed.c:57
  27433147#: builtin/repack.c:171
  27443148msgid "be quiet"
  27453149msgstr "без извеждане на информация"
  27463150
  2747 #: builtin/am.c:2267
   3151#: builtin/am.c:2252
  27483152msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
  27493153msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
  27503154
  2751 #: builtin/am.c:2270
   3155#: builtin/am.c:2255
  27523156msgid "recode into utf8 (default)"
  27533157msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
  27543158
  2755 #: builtin/am.c:2272
   3159#: builtin/am.c:2257
  27563160msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
  27573161msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
  27583162
  2759 #: builtin/am.c:2274
   3163#: builtin/am.c:2259
  27603164msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
  27613165msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
  27623166
  2763 #: builtin/am.c:2276
   3167#: builtin/am.c:2261
  27643168msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
  27653169msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
  27663170
  2767 #: builtin/am.c:2278
   3171#: builtin/am.c:2263
  27683172msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
  27693173msgstr ""
  27703174"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
  27713175
  2772 #: builtin/am.c:2281
   3176#: builtin/am.c:2266
  27733177msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
  27743178msgstr ""
   
  27763180"от „am.keepcr“"
  27773181
  2778 #: builtin/am.c:2284
   3182#: builtin/am.c:2269
  27793183msgid "strip everything before a scissors line"
  27803184msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
  27813185
  2782 #: builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4554
   3186#: builtin/am.c:2270 builtin/apply.c:4546
  27833187msgid "action"
  27843188msgstr "действие"
  27853189
  2786 #: builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292 builtin/am.c:2295
  2787 #: builtin/am.c:2298 builtin/am.c:2301 builtin/am.c:2304 builtin/am.c:2307
  2788 #: builtin/am.c:2313
   3190#: builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
   3191#: builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292
   3192#: builtin/am.c:2298
  27893193msgid "pass it through git-apply"
  27903194msgstr "прекарване през „git-apply“"
  27913195
  2792 #: builtin/am.c:2294 builtin/apply.c:4578
   3196#: builtin/am.c:2279 builtin/apply.c:4570
  27933197msgid "root"
  27943198msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  27953199
  2796 #: builtin/am.c:2297 builtin/am.c:2300 builtin/apply.c:4516
  2797 #: builtin/apply.c:4519 builtin/clone.c:85 builtin/fetch.c:93
  2798 #: builtin/pull.c:167 builtin/submodule--helper.c:78
  2799 #: builtin/submodule--helper.c:166 builtin/submodule--helper.c:169
   3200#: builtin/am.c:2282 builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4508
   3201#: builtin/apply.c:4511 builtin/clone.c:90 builtin/fetch.c:95
   3202#: builtin/pull.c:179 builtin/submodule--helper.c:277
   3203#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:485
   3204#: builtin/submodule--helper.c:488 builtin/submodule--helper.c:767
   3205#: builtin/submodule--helper.c:770
  28003206msgid "path"
  28013207msgstr "път"
  28023208
  2803 #: builtin/am.c:2303 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
  2804 #: builtin/grep.c:693 builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:127
   3209#: builtin/am.c:2288 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
   3210#: builtin/grep.c:706 builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:134 builtin/pull.c:193
  28053211#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
  28063212#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
   
  28093215msgstr "БРОЙ"
  28103216
  2811 #: builtin/am.c:2306 builtin/apply.c:4522
   3217#: builtin/am.c:2291 builtin/apply.c:4514
  28123218msgid "num"
  28133219msgstr "БРОЙ"
  28143220
  2815 #: builtin/am.c:2309 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
   3221#: builtin/am.c:2294 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
  28163222#: builtin/tag.c:372
  28173223msgid "format"
  28183224msgstr "ФОРМАТ"
  28193225
  2820 #: builtin/am.c:2310
   3226#: builtin/am.c:2295
  28213227msgid "format the patch(es) are in"
  28223228msgstr "формат на кръпките"
  28233229
  2824 #: builtin/am.c:2316
   3230#: builtin/am.c:2301
  28253231msgid "override error message when patch failure occurs"
  28263232msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
  28273233
  2828 #: builtin/am.c:2318
   3234#: builtin/am.c:2303
  28293235msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
  28303236msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
  28313237
  2832 #: builtin/am.c:2321
   3238#: builtin/am.c:2306
  28333239msgid "synonyms for --continue"
  28343240msgstr "синоними на „--continue“"
  28353241
  2836 #: builtin/am.c:2324
   3242#: builtin/am.c:2309
  28373243msgid "skip the current patch"
  28383244msgstr "прескачане на текущата кръпка"
  28393245
  2840 #: builtin/am.c:2327
   3246#: builtin/am.c:2312
  28413247msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
  28423248msgstr ""
   
  28443250"прилагането на кръпката."
  28453251
  2846 #: builtin/am.c:2331
   3252#: builtin/am.c:2316
  28473253msgid "lie about committer date"
  2848 msgstr "дата за подаване различна от първоначалнота"
  2849 
  2850 #: builtin/am.c:2333
   3254msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
   3255
   3256#: builtin/am.c:2318
  28513257msgid "use current timestamp for author date"
  28523258msgstr "използване на текущото време като това за автор"
  28533259
  2854 #: builtin/am.c:2335 builtin/commit.c:1593 builtin/merge.c:225
  2855 #: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
   3260#: builtin/am.c:2320 builtin/commit.c:1609 builtin/merge.c:228
   3261#: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
  28563262msgid "key-id"
  28573263msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
  28583264
  2859 #: builtin/am.c:2336
   3265#: builtin/am.c:2321
  28603266msgid "GPG-sign commits"
  28613267msgstr "подписване на подаванията с GPG"
  28623268
  2863 #: builtin/am.c:2339
   3269#: builtin/am.c:2324
  28643270msgid "(internal use for git-rebase)"
  28653271msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
  28663272
  2867 #: builtin/am.c:2354
   3273#: builtin/am.c:2339
  28683274msgid ""
  28693275"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
   
  28733279"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
  28743280
  2875 #: builtin/am.c:2361
   3281#: builtin/am.c:2346
  28763282msgid "failed to read the index"
  28773283msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
  28783284
  2879 #: builtin/am.c:2376
   3285#: builtin/am.c:2361
  28803286#, c-format
  28813287msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
   
  28843290"файл „mbox“."
  28853291
  2886 #: builtin/am.c:2400
   3292#: builtin/am.c:2385
  28873293#, c-format
  28883294msgid ""
   
  28933299"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
  28943300
  2895 #: builtin/am.c:2406
   3301#: builtin/am.c:2391
  28963302msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
  28973303msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
   
  29263332msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
  29273333
  2928 #: builtin/apply.c:940
   3334#: builtin/apply.c:937
  29293335#, c-format
  29303336msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
   
  29333339"null“, а бе получен „%1$s“"
  29343340
  2935 #: builtin/apply.c:944
   3341#: builtin/apply.c:942
  29363342#, c-format
  29373343msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
   
  29403346"неправилно име на нов файл"
  29413347
  2942 #: builtin/apply.c:945
   3348#: builtin/apply.c:943
  29433349#, c-format
  29443350msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
   
  29473353"неправилно име на стар файл"
  29483354
  2949 #: builtin/apply.c:952
   3355#: builtin/apply.c:949
  29503356#, c-format
  29513357msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
   
  29543360"null“"
  29553361
  2956 #: builtin/apply.c:1415
   3362#: builtin/apply.c:1406
  29573363#, c-format
  29583364msgid "recount: unexpected line: %.*s"
  29593365msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
  29603366
  2961 #: builtin/apply.c:1472
   3367#: builtin/apply.c:1463
  29623368#, c-format
  29633369msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
  29643370msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
  29653371
  2966 #: builtin/apply.c:1489
   3372#: builtin/apply.c:1480
  29673373#, c-format
  29683374msgid ""
   
  29793385"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  29803386
  2981 #: builtin/apply.c:1655
   3387#: builtin/apply.c:1646
  29823388msgid "new file depends on old contents"
  29833389msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
  29843390
  2985 #: builtin/apply.c:1657
   3391#: builtin/apply.c:1648
  29863392msgid "deleted file still has contents"
  29873393msgstr "изтритият файл не е празен"
  29883394
  2989 #: builtin/apply.c:1683
   3395#: builtin/apply.c:1674
  29903396#, c-format
  29913397msgid "corrupt patch at line %d"
  29923398msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
  29933399
  2994 #: builtin/apply.c:1719
   3400#: builtin/apply.c:1710
  29953401#, c-format
  29963402msgid "new file %s depends on old contents"
  29973403msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
  29983404
  2999 #: builtin/apply.c:1721
   3405#: builtin/apply.c:1712
  30003406#, c-format
  30013407msgid "deleted file %s still has contents"
  30023408msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
  30033409
  3004 #: builtin/apply.c:1724
   3410#: builtin/apply.c:1715
  30053411#, c-format
  30063412msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
  30073413msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
  30083414
  3009 #: builtin/apply.c:1870
   3415#: builtin/apply.c:1861
  30103416#, c-format
  30113417msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
  30123418msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
  30133419
  3014 #: builtin/apply.c:1899
   3420#: builtin/apply.c:1895
  30153421#, c-format
  30163422msgid "unrecognized binary patch at line %d"
  30173423msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
  30183424
  3019 #: builtin/apply.c:2050
   3425#: builtin/apply.c:2048
  30203426#, c-format
  30213427msgid "patch with only garbage at line %d"
  30223428msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
  30233429
  3024 #: builtin/apply.c:2140
   3430#: builtin/apply.c:2138
  30253431#, c-format
  30263432msgid "unable to read symlink %s"
  30273433msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
  30283434
  3029 #: builtin/apply.c:2144
   3435#: builtin/apply.c:2142
  30303436#, c-format
  30313437msgid "unable to open or read %s"
  30323438msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
  30333439
  3034 #: builtin/apply.c:2777
   3440#: builtin/apply.c:2775
  30353441#, c-format
  30363442msgid "invalid start of line: '%c'"
  30373443msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
  30383444
  3039 #: builtin/apply.c:2896
   3445#: builtin/apply.c:2894
  30403446#, c-format
  30413447msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
   
  30463452"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
  30473453
  3048 #: builtin/apply.c:2908
   3454#: builtin/apply.c:2906
  30493455#, c-format
  30503456msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
   
  30523458"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
  30533459
  3054 #: builtin/apply.c:2914
   3460#: builtin/apply.c:2912
  30553461#, c-format
  30563462msgid ""
   
  30613467"%.*s"
  30623468
  3063 #: builtin/apply.c:2934
   3469#: builtin/apply.c:2932
  30643470#, c-format
  30653471msgid "missing binary patch data for '%s'"
  30663472msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
  30673473
  3068 #: builtin/apply.c:3035
   3474#: builtin/apply.c:3033
  30693475#, c-format
  30703476msgid "binary patch does not apply to '%s'"
  30713477msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
  30723478
  3073 #: builtin/apply.c:3041
   3479#: builtin/apply.c:3039
  30743480#, c-format
  30753481msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
   
  30783484"„%s“, а бе получено: „%s“)"
  30793485
  3080 #: builtin/apply.c:3062
   3486#: builtin/apply.c:3060
  30813487#, c-format
  30823488msgid "patch failed: %s:%ld"
  30833489msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
  30843490
  3085 #: builtin/apply.c:3186
   3491#: builtin/apply.c:3184
  30863492#, c-format
  30873493msgid "cannot checkout %s"
  30883494msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  30893495
  3090 #: builtin/apply.c:3231 builtin/apply.c:3242 builtin/apply.c:3287
   3496#: builtin/apply.c:3229 builtin/apply.c:3240 builtin/apply.c:3285
  30913497#, c-format
  30923498msgid "read of %s failed"
  30933499msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
  30943500
  3095 #: builtin/apply.c:3239
   3501#: builtin/apply.c:3237
  30963502#, c-format
  30973503msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
  30983504msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
  30993505
  3100 #: builtin/apply.c:3267 builtin/apply.c:3489
   3506#: builtin/apply.c:3265 builtin/apply.c:3487
  31013507#, c-format
  31023508msgid "path %s has been renamed/deleted"
  31033509msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
  31043510
  3105 #: builtin/apply.c:3348 builtin/apply.c:3503
   3511#: builtin/apply.c:3346 builtin/apply.c:3501
  31063512#, c-format
  31073513msgid "%s: does not exist in index"
  31083514msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
  31093515
  3110 #: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3495 builtin/apply.c:3517
   3516#: builtin/apply.c:3350 builtin/apply.c:3493 builtin/apply.c:3515
  31113517#, c-format
  31123518msgid "%s: %s"
  31133519msgstr "„%s“: %s"
  31143520
  3115 #: builtin/apply.c:3357 builtin/apply.c:3511
   3521#: builtin/apply.c:3355 builtin/apply.c:3509
  31163522#, c-format
  31173523msgid "%s: does not match index"
  31183524msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
  31193525
  3120 #: builtin/apply.c:3459
   3526#: builtin/apply.c:3457
  31213527msgid "removal patch leaves file contents"
  31223528msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
  31233529
  3124 #: builtin/apply.c:3528
   3530#: builtin/apply.c:3526
  31253531#, c-format
  31263532msgid "%s: wrong type"
  31273533msgstr "„%s“: неправилен вид"
  31283534
  3129 #: builtin/apply.c:3530
   3535#: builtin/apply.c:3528
  31303536#, c-format
  31313537msgid "%s has type %o, expected %o"
  31323538msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
  31333539
  3134 #: builtin/apply.c:3689 builtin/apply.c:3691
   3540#: builtin/apply.c:3687 builtin/apply.c:3689
  31353541#, c-format
  31363542msgid "invalid path '%s'"
  31373543msgstr "неправилен път: „%s“"
  31383544
  3139 #: builtin/apply.c:3746
   3545#: builtin/apply.c:3744
  31403546#, c-format
  31413547msgid "%s: already exists in index"
  31423548msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
  31433549
  3144 #: builtin/apply.c:3749
   3550#: builtin/apply.c:3747
  31453551#, c-format
  31463552msgid "%s: already exists in working directory"
  31473553msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
  31483554
  3149 #: builtin/apply.c:3769
   3555#: builtin/apply.c:3767
  31503556#, c-format
  31513557msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
  31523558msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
  31533559
  3154 #: builtin/apply.c:3774
   3560#: builtin/apply.c:3772
  31553561#, c-format
  31563562msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
   
  31583564"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
  31593565
  3160 #: builtin/apply.c:3794
   3566#: builtin/apply.c:3792
  31613567#, c-format
  31623568msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
  31633569msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
  31643570
  3165 #: builtin/apply.c:3798
   3571#: builtin/apply.c:3796
  31663572#, c-format
  31673573msgid "%s: patch does not apply"
  31683574msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  31693575
  3170 #: builtin/apply.c:3812
   3576#: builtin/apply.c:3810
  31713577#, c-format
  31723578msgid "Checking patch %s..."
  31733579msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
  31743580
  3175 #: builtin/apply.c:3905 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
   3581#: builtin/apply.c:3903 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
  31763582#, c-format
  31773583msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
  31783584msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
  31793585
  3180 #: builtin/apply.c:4048
   3586#: builtin/apply.c:4046
  31813587#, c-format
  31823588msgid "unable to remove %s from index"
  31833589msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
  31843590
  3185 #: builtin/apply.c:4077
   3591#: builtin/apply.c:4075
  31863592#, c-format
  31873593msgid "corrupt patch for submodule %s"
  31883594msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
  31893595
  3190 #: builtin/apply.c:4081
   3596#: builtin/apply.c:4079
  31913597#, c-format
  31923598msgid "unable to stat newly created file '%s'"
   
  31943600"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
  31953601
  3196 #: builtin/apply.c:4086
   3602#: builtin/apply.c:4084
  31973603#, c-format
  31983604msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
   
  32003606"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
  32013607
  3202 #: builtin/apply.c:4089 builtin/apply.c:4197
   3608#: builtin/apply.c:4087 builtin/apply.c:4195
  32033609#, c-format
  32043610msgid "unable to add cache entry for %s"
  32053611msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
  32063612
  3207 #: builtin/apply.c:4122
   3613#: builtin/apply.c:4120
  32083614#, c-format
  32093615msgid "closing file '%s'"
  32103616msgstr "затваряне на файла „%s“"
  32113617
  3212 #: builtin/apply.c:4171
   3618#: builtin/apply.c:4169
  32133619#, c-format
  32143620msgid "unable to write file '%s' mode %o"
  32153621msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
  32163622
  3217 #: builtin/apply.c:4258
   3623#: builtin/apply.c:4256
  32183624#, c-format
  32193625msgid "Applied patch %s cleanly."
  32203626msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
  32213627
  3222 #: builtin/apply.c:4266
   3628#: builtin/apply.c:4264
  32233629msgid "internal error"
  32243630msgstr "вътрешна грешка"
  32253631
  3226 #: builtin/apply.c:4269
   3632#: builtin/apply.c:4267
  32273633#, c-format
  32283634msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
   
  32313637msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
  32323638
  3233 #: builtin/apply.c:4279
   3639#: builtin/apply.c:4277
  32343640#, c-format
  32353641msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
  32363642msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
  32373643
  3238 #: builtin/apply.c:4300
   3644#: builtin/apply.c:4285
   3645#, c-format
   3646msgid "cannot open %s: %s"
   3647msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
   3648
   3649#: builtin/apply.c:4298
  32393650#, c-format
  32403651msgid "Hunk #%d applied cleanly."
  32413652msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
  32423653
  3243 #: builtin/apply.c:4303
   3654#: builtin/apply.c:4301
  32443655#, c-format
  32453656msgid "Rejected hunk #%d."
  32463657msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
  32473658
  3248 #: builtin/apply.c:4393
   3659#: builtin/apply.c:4387
   3660#, c-format
   3661msgid "Skipped patch '%s'."
   3662msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
   3663
   3664#: builtin/apply.c:4395
  32493665msgid "unrecognized input"
  32503666msgstr "непознат вход"
  32513667
  3252 #: builtin/apply.c:4404
   3668#: builtin/apply.c:4406
  32533669msgid "unable to read index file"
  32543670msgstr "индексът не може да бъде записан"
  32553671
  3256 #: builtin/apply.c:4517
   3672#: builtin/apply.c:4509
  32573673msgid "don't apply changes matching the given path"
  32583674msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
  32593675
  3260 #: builtin/apply.c:4520
   3676#: builtin/apply.c:4512
  32613677msgid "apply changes matching the given path"
  32623678msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
  32633679
  3264 #: builtin/apply.c:4523
   3680#: builtin/apply.c:4515
  32653681msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
  32663682msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
  32673683
  3268 #: builtin/apply.c:4526
   3684#: builtin/apply.c:4518
  32693685msgid "ignore additions made by the patch"
  32703686msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
  32713687
  3272 #: builtin/apply.c:4528
   3688#: builtin/apply.c:4520
  32733689msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
  32743690msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
  32753691
  3276 #: builtin/apply.c:4532
   3692#: builtin/apply.c:4524
  32773693msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
  32783694msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
  32793695
  3280 #: builtin/apply.c:4534
   3696#: builtin/apply.c:4526
  32813697msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
  32823698msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
  32833699
  3284 #: builtin/apply.c:4536
   3700#: builtin/apply.c:4528
  32853701msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
  32863702msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
  32873703
  3288 #: builtin/apply.c:4538
   3704#: builtin/apply.c:4530
  32893705msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
  32903706msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
  32913707
  3292 #: builtin/apply.c:4540
   3708#: builtin/apply.c:4532
  32933709msgid "apply a patch without touching the working tree"
  32943710msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
  32953711
  3296 #: builtin/apply.c:4542
   3712#: builtin/apply.c:4534
  32973713msgid "accept a patch that touches outside the working area"
  32983714msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
  32993715
  3300 #: builtin/apply.c:4544
   3716#: builtin/apply.c:4536
  33013717msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
  33023718msgstr ""
   
  33043720"summary“"
  33053721
  3306 #: builtin/apply.c:4546
   3722#: builtin/apply.c:4538
  33073723msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
  33083724msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
  33093725
  3310 #: builtin/apply.c:4548
   3726#: builtin/apply.c:4540
  33113727msgid "build a temporary index based on embedded index information"
  33123728msgstr ""
  33133729"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
  33143730
  3315 #: builtin/apply.c:4550 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
   3731#: builtin/apply.c:4543 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:425
  33163732msgid "paths are separated with NUL character"
  33173733msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
  33183734
  3319 #: builtin/apply.c:4553
   3735#: builtin/apply.c:4545
  33203736msgid "ensure at least <n> lines of context match"
  33213737msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
  33223738
  3323 #: builtin/apply.c:4555
   3739#: builtin/apply.c:4547
  33243740msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
  33253741msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
  33263742
  3327 #: builtin/apply.c:4558 builtin/apply.c:4561
   3743#: builtin/apply.c:4550 builtin/apply.c:4553
  33283744msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
  33293745msgstr ""
  33303746"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
  33313747
  3332 #: builtin/apply.c:4564
   3748#: builtin/apply.c:4556
  33333749msgid "apply the patch in reverse"
  33343750msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
  33353751
  3336 #: builtin/apply.c:4566
   3752#: builtin/apply.c:4558
  33373753msgid "don't expect at least one line of context"
  33383754msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
  33393755
  3340 #: builtin/apply.c:4568
   3756#: builtin/apply.c:4560
  33413757msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
  33423758msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
  33433759
  3344 #: builtin/apply.c:4570
   3760#: builtin/apply.c:4562
  33453761msgid "allow overlapping hunks"
  33463762msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
  33473763
  3348 #: builtin/apply.c:4573
   3764#: builtin/apply.c:4565
  33493765msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
  33503766msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
  33513767
  3352 #: builtin/apply.c:4576
   3768#: builtin/apply.c:4568
  33533769msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
  33543770msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
  33553771
  3356 #: builtin/apply.c:4579
   3772#: builtin/apply.c:4571
  33573773msgid "prepend <root> to all filenames"
  33583774msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
  33593775
  3360 #: builtin/apply.c:4601
   3776#: builtin/apply.c:4593
  33613777msgid "--3way outside a repository"
  33623778msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
  33633779
  3364 #: builtin/apply.c:4609
   3780#: builtin/apply.c:4601
  33653781msgid "--index outside a repository"
  33663782msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
  33673783
  3368 #: builtin/apply.c:4612
   3784#: builtin/apply.c:4604
  33693785msgid "--cached outside a repository"
  33703786msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
  33713787
  3372 #: builtin/apply.c:4631
   3788#: builtin/apply.c:4623
  33733789#, c-format
  33743790msgid "can't open patch '%s'"
  33753791msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
  33763792
  3377 #: builtin/apply.c:4645
   3793#: builtin/apply.c:4637
  33783794#, c-format
  33793795msgid "squelched %d whitespace error"
   
  33823798msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
  33833799
  3384 #: builtin/apply.c:4651 builtin/apply.c:4661
   3800#: builtin/apply.c:4643 builtin/apply.c:4653
  33853801#, c-format
  33863802msgid "%d line adds whitespace errors."
   
  34373853"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
  34383854
  3439 #: builtin/blame.c:32
   3855#: builtin/blame.c:33
  34403856msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
  34413857msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
  34423858
  3443 #: builtin/blame.c:37
   3859#: builtin/blame.c:38
  34443860msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
  34453861msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
  34463862
  3447 #: builtin/blame.c:2519
   3863#: builtin/blame.c:1782
   3864msgid "Blaming lines"
   3865msgstr "Анотирани редове"
   3866
   3867#: builtin/blame.c:2531
  34483868msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
  34493869msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
  34503870
  34513871# FIXME SHA-1 -> SHA1
  3452 #: builtin/blame.c:2520
   3872#: builtin/blame.c:2532
  34533873msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
  34543874msgstr ""
   
  34563876"е изключена)"
  34573877
  3458 #: builtin/blame.c:2521
   3878#: builtin/blame.c:2533
  34593879msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
  34603880msgstr ""
   
  34623882"изключена)"
  34633883
  3464 #: builtin/blame.c:2522
   3884#: builtin/blame.c:2534
  34653885msgid "Show work cost statistics"
  34663886msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
  34673887
  3468 #: builtin/blame.c:2523
   3888#: builtin/blame.c:2535
   3889msgid "Force progress reporting"
   3890msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
   3891
   3892#: builtin/blame.c:2536
  34693893msgid "Show output score for blame entries"
  34703894msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
  34713895
  3472 #: builtin/blame.c:2524
   3896#: builtin/blame.c:2537
  34733897msgid "Show original filename (Default: auto)"
  34743898msgstr ""
  34753899"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
  34763900
  3477 #: builtin/blame.c:2525
   3901#: builtin/blame.c:2538
  34783902msgid "Show original linenumber (Default: off)"
  34793903msgstr ""
  34803904"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
  34813905
  3482 #: builtin/blame.c:2526
   3906#: builtin/blame.c:2539
  34833907msgid "Show in a format designed for machine consumption"
  34843908msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
  34853909
  3486 #: builtin/blame.c:2527
   3910#: builtin/blame.c:2540
  34873911msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
  34883912msgstr ""
   
  34903914"ред"
  34913915
  3492 #: builtin/blame.c:2528
   3916#: builtin/blame.c:2541
  34933917msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
  34943918msgstr ""
   
  34963920"изключена)"
  34973921
  3498 #: builtin/blame.c:2529
   3922#: builtin/blame.c:2542
  34993923msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
  35003924msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
  35013925
  3502 #: builtin/blame.c:2530
   3926#: builtin/blame.c:2543
  35033927msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
  35043928msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
  35053929
  3506 #: builtin/blame.c:2531
   3930#: builtin/blame.c:2544
  35073931msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
  35083932msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
  35093933
  3510 #: builtin/blame.c:2532
   3934#: builtin/blame.c:2545
  35113935msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
  35123936msgstr ""
   
  35143938"изключена)"
  35153939
  3516 #: builtin/blame.c:2533
   3940#: builtin/blame.c:2546
  35173941msgid "Ignore whitespace differences"
  35183942msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
  35193943
  3520 #: builtin/blame.c:2534
   3944#: builtin/blame.c:2547
  35213945msgid "Spend extra cycles to find better match"
  35223946msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
  35233947
  3524 #: builtin/blame.c:2535
   3948#: builtin/blame.c:2548
  35253949msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
  35263950msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
  35273951
  3528 #: builtin/blame.c:2536
   3952#: builtin/blame.c:2549
  35293953msgid "Use <file>'s contents as the final image"
  35303954msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
  35313955
  3532 #: builtin/blame.c:2537 builtin/blame.c:2538
   3956#: builtin/blame.c:2550 builtin/blame.c:2551
  35333957msgid "score"
  35343958msgstr "напасване на редовете"
  35353959
  3536 #: builtin/blame.c:2537
   3960#: builtin/blame.c:2550
  35373961msgid "Find line copies within and across files"
  35383962msgstr ""
   
  35403964"към друг"
  35413965
  3542 #: builtin/blame.c:2538
   3966#: builtin/blame.c:2551
  35433967msgid "Find line movements within and across files"
  35443968msgstr ""
   
  35463970"файл към друг"
  35473971
  3548 #: builtin/blame.c:2539
   3972#: builtin/blame.c:2552
  35493973msgid "n,m"
  35503974msgstr "n,m"
  35513975
  3552 #: builtin/blame.c:2539
   3976#: builtin/blame.c:2552
  35533977msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
  35543978msgstr ""
   
  35623986#. relative timestamps, but your language may need more or
  35633987#. fewer display columns.
  3564 #: builtin/blame.c:2620
   3988#: builtin/blame.c:2641
  35653989msgid "4 years, 11 months ago"
  35663990msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
  35673991
  3568 #: builtin/branch.c:25
   3992#: builtin/branch.c:26
  35693993msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
  35703994msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
  35713995
  3572 #: builtin/branch.c:26
   3996#: builtin/branch.c:27
  35733997msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
  35743998msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
  35753999
  3576 #: builtin/branch.c:27
   4000#: builtin/branch.c:28
  35774001msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
  35784002msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
  35794003
  3580 #: builtin/branch.c:28
   4004#: builtin/branch.c:29
  35814005msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
  35824006msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
  35834007
  3584 #: builtin/branch.c:29
   4008#: builtin/branch.c:30
  35854009msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
  35864010msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
  35874011
  3588 #: builtin/branch.c:142
   4012#: builtin/branch.c:143
  35894013#, c-format
  35904014msgid ""
   
  35954019"         но още не е слят към върха „HEAD“."
  35964020
  3597 #: builtin/branch.c:146
   4021#: builtin/branch.c:147
  35984022#, c-format
  35994023msgid ""
   
  36044028"         „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
  36054029
  3606 #: builtin/branch.c:160
   4030#: builtin/branch.c:161
  36074031#, c-format
  36084032msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
  36094033msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
  36104034
  3611 #: builtin/branch.c:164
   4035#: builtin/branch.c:165
  36124036#, c-format
  36134037msgid ""
   
  36184042"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
  36194043
  3620 #: builtin/branch.c:177
   4044#: builtin/branch.c:178
  36214045msgid "Update of config-file failed"
  36224046msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
  36234047
  3624 #: builtin/branch.c:205
   4048#: builtin/branch.c:206
  36254049msgid "cannot use -a with -d"
  36264050msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
  36274051
  3628 #: builtin/branch.c:211
   4052#: builtin/branch.c:212
  36294053msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
  36304054msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
  36314055
  3632 #: builtin/branch.c:219
  3633 #, c-format
  3634 msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
  3635 msgstr "Не можете да изтриете текущия клон „%s“"
  3636 
  3637 #: builtin/branch.c:235
   4056#: builtin/branch.c:226
   4057#, c-format
   4058msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
   4059msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
   4060
   4061#: builtin/branch.c:241
  36384062#, c-format
  36394063msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
  36404064msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
  36414065
  3642 #: builtin/branch.c:236
   4066#: builtin/branch.c:242
  36434067#, c-format
  36444068msgid "branch '%s' not found."
  36454069msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
  36464070
  3647 #: builtin/branch.c:251
   4071#: builtin/branch.c:257
  36484072#, c-format
  36494073msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
  36504074msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
  36514075
  3652 #: builtin/branch.c:252
   4076#: builtin/branch.c:258
  36534077#, c-format
  36544078msgid "Error deleting branch '%s'"
  36554079msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
  36564080
  3657 #: builtin/branch.c:259
   4081#: builtin/branch.c:265
  36584082#, c-format
  36594083msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
  36604084msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
  36614085
  3662 #: builtin/branch.c:260
   4086#: builtin/branch.c:266
  36634087#, c-format
  36644088msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
  36654089msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
  36664090
  3667 #: builtin/branch.c:303
   4091#: builtin/branch.c:309
  36684092#, c-format
  36694093msgid "[%s: gone]"
  36704094msgstr "[%s: изтрит]"
  36714095
  3672 #: builtin/branch.c:308
   4096#: builtin/branch.c:314
  36734097#, c-format
  36744098msgid "[%s]"
  36754099msgstr "[%s]"
  36764100
  3677 #: builtin/branch.c:313
   4101#: builtin/branch.c:319
  36784102#, c-format
  36794103msgid "[%s: behind %d]"
  36804104msgstr "[%s: назад с %d]"
  36814105
  3682 #: builtin/branch.c:315
   4106#: builtin/branch.c:321
  36834107#, c-format
  36844108msgid "[behind %d]"
  36854109msgstr "[назад с %d]"
  36864110
  3687 #: builtin/branch.c:319
   4111#: builtin/branch.c:325
  36884112#, c-format
  36894113msgid "[%s: ahead %d]"
  36904114msgstr "[%s: напред с %d]"
  36914115
  3692 #: builtin/branch.c:321
   4116#: builtin/branch.c:327
  36934117#, c-format
  36944118msgid "[ahead %d]"
  36954119msgstr "[напред с %d]"
  36964120
  3697 #: builtin/branch.c:324
   4121#: builtin/branch.c:330
  36984122#, c-format
  36994123msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
  37004124msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
  37014125
  3702 #: builtin/branch.c:327
   4126#: builtin/branch.c:333
  37034127#, c-format
  37044128msgid "[ahead %d, behind %d]"
  37054129msgstr "[напред с %d, назад с %d]"
  37064130
  3707 #: builtin/branch.c:340
   4131#: builtin/branch.c:346
  37084132msgid " **** invalid ref ****"
  37094133msgstr " ●●● неправилен указател ●●●"
  37104134
  3711 #: builtin/branch.c:366
   4135#: builtin/branch.c:372
  37124136#, c-format
  37134137msgid "(no branch, rebasing %s)"
  37144138msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
  37154139
  3716 #: builtin/branch.c:369
   4140#: builtin/branch.c:375
  37174141#, c-format
  37184142msgid "(no branch, bisect started on %s)"
  37194143msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
  37204144
  3721 #: builtin/branch.c:375
   4145#. TRANSLATORS: make sure this matches
   4146#. "HEAD detached at " in wt-status.c
   4147#: builtin/branch.c:381
  37224148#, c-format
  37234149msgid "(HEAD detached at %s)"
  37244150msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
  37254151
  3726 #: builtin/branch.c:378
   4152#. TRANSLATORS: make sure this matches
   4153#. "HEAD detached from " in wt-status.c
   4154#: builtin/branch.c:386
  37274155#, c-format
  37284156msgid "(HEAD detached from %s)"
  37294157msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
  37304158
  3731 #: builtin/branch.c:382
   4159#: builtin/branch.c:390
  37324160msgid "(no branch)"
  37334161msgstr "(извън клон)"
  37344162
  3735 #: builtin/branch.c:524
   4163#: builtin/branch.c:541
   4164#, c-format
   4165msgid "Branch %s is being rebased at %s"
   4166msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
   4167
   4168#: builtin/branch.c:545
   4169#, c-format
   4170msgid "Branch %s is being bisected at %s"
   4171msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
   4172
   4173#: builtin/branch.c:560
  37364174msgid "cannot rename the current branch while not on any."
  37374175msgstr ""
  37384176"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
  37394177
  3740 #: builtin/branch.c:534
   4178#: builtin/branch.c:570
  37414179#, c-format
  37424180msgid "Invalid branch name: '%s'"
  37434181msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
  37444182
  3745 #: builtin/branch.c:549
   4183#: builtin/branch.c:587
  37464184msgid "Branch rename failed"
  37474185msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
  37484186
  3749 #: builtin/branch.c:553
   4187#: builtin/branch.c:591
  37504188#, c-format
  37514189msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
  37524190msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
  37534191
  3754 #: builtin/branch.c:557
   4192#: builtin/branch.c:594
  37554193#, c-format
  37564194msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
  37574195msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
  37584196
  3759 #: builtin/branch.c:564
   4197#: builtin/branch.c:601
  37604198msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
  37614199msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
  37624200
  3763 #: builtin/branch.c:587
  3764 #, c-format
  3765 msgid "could not write branch description template: %s"
  3766 msgstr "шаблонът за описание на клон не бе записан: „%s“"
  3767 
  3768 #: builtin/branch.c:616
   4201#: builtin/branch.c:623
   4202msgid "could not write branch description template"
   4203msgstr "шаблонът за описание на клон не бе записан"
   4204
   4205#: builtin/branch.c:651
  37694206msgid "Generic options"
  37704207msgstr "Общи настройки"
  37714208
  3772 #: builtin/branch.c:618
   4209#: builtin/branch.c:653
  37734210msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
  37744211msgstr ""
  37754212"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените клони"
  37764213
  3777 #: builtin/branch.c:619
   4214#: builtin/branch.c:654
  37784215msgid "suppress informational messages"
  37794216msgstr "без информационни съобщения"
  37804217
  3781 #: builtin/branch.c:620
   4218#: builtin/branch.c:655
  37824219msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
  37834220msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
  37844221
  3785 #: builtin/branch.c:622
   4222#: builtin/branch.c:657
  37864223msgid "change upstream info"
  37874224msgstr "смяна на следения клон"
  37884225
  3789 #: builtin/branch.c:626
   4226#: builtin/branch.c:659
   4227msgid "upstream"
   4228msgstr "клон-източник"
   4229
   4230#: builtin/branch.c:659
   4231msgid "change the upstream info"
   4232msgstr "смяна на клона-източник"
   4233
   4234#: builtin/branch.c:661
  37904235msgid "use colored output"
  37914236msgstr "цветен изход"
  37924237
  3793 #: builtin/branch.c:627
   4238#: builtin/branch.c:662
  37944239msgid "act on remote-tracking branches"
  37954240msgstr "действие върху следящите клони"
  37964241
  3797 #: builtin/branch.c:629 builtin/branch.c:630
   4242#: builtin/branch.c:664 builtin/branch.c:665
  37984243msgid "print only branches that contain the commit"
  3799 msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това подаване"
  3800 
  3801 #: builtin/branch.c:633
   4244msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
   4245
   4246#: builtin/branch.c:668
  38024247msgid "Specific git-branch actions:"
  38034248msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
  38044249
  3805 #: builtin/branch.c:634
   4250#: builtin/branch.c:669
  38064251msgid "list both remote-tracking and local branches"
  38074252msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
  38084253
  3809 #: builtin/branch.c:636
   4254#: builtin/branch.c:671
  38104255msgid "delete fully merged branch"
  38114256msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
  38124257
  3813 #: builtin/branch.c:637
   4258#: builtin/branch.c:672
  38144259msgid "delete branch (even if not merged)"
  38154260msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
  38164261
  3817 #: builtin/branch.c:638
   4262#: builtin/branch.c:673
  38184263msgid "move/rename a branch and its reflog"
  38194264msgstr ""
  38204265"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
  38214266
  3822 #: builtin/branch.c:639
   4267#: builtin/branch.c:674
  38234268msgid "move/rename a branch, even if target exists"
  38244269msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
  38254270
  3826 #: builtin/branch.c:640
   4271#: builtin/branch.c:675
  38274272msgid "list branch names"
  38284273msgstr "извеждане на имената на клоните"
  38294274
  3830 #: builtin/branch.c:641
   4275#: builtin/branch.c:676
  38314276msgid "create the branch's reflog"
  38324277msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
  38334278
  3834 #: builtin/branch.c:643
   4279#: builtin/branch.c:678
  38354280msgid "edit the description for the branch"
  38364281msgstr "редактиране на описанието на клона"
  38374282
  3838 #: builtin/branch.c:644
   4283#: builtin/branch.c:679
  38394284msgid "force creation, move/rename, deletion"
  38404285msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
  38414286
  3842 #: builtin/branch.c:645
   4287#: builtin/branch.c:680
  38434288msgid "print only branches that are merged"
  38444289msgstr "извеждане само на слетите клони"
  38454290
  3846 #: builtin/branch.c:646
   4291#: builtin/branch.c:681
  38474292msgid "print only branches that are not merged"
  38484293msgstr "извеждане само на неслетите клони"
  38494294
  3850 #: builtin/branch.c:647
   4295#: builtin/branch.c:682
  38514296msgid "list branches in columns"
  38524297msgstr "извеждане по колони"
  38534298
  3854 #: builtin/branch.c:648 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:366
   4299#: builtin/branch.c:683 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:366
  38554300msgid "key"
  3856 msgstr "ключ"
  3857 
  3858 #: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:367
   4301msgstr "КЛЮЧ"
   4302
   4303#: builtin/branch.c:684 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:367
  38594304msgid "field name to sort on"
  38604305msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
  38614306
  3862 #: builtin/branch.c:651 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:398
  3863 #: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:561 builtin/notes.c:564
   4307#: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:401
   4308#: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:564 builtin/notes.c:567
  38644309#: builtin/tag.c:369
  38654310msgid "object"
  3866 msgstr "обект"
  3867 
  3868 #: builtin/branch.c:652
   4311msgstr "ОБЕКТ"
   4312
   4313#: builtin/branch.c:687
  38694314msgid "print only branches of the object"
  3870 msgstr "извеждане само на клоните на обекта"
  3871 
  3872 #: builtin/branch.c:670
   4315msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
   4316
   4317#: builtin/branch.c:705
  38734318msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
  38744319msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
  38754320
  3876 #: builtin/branch.c:674 builtin/clone.c:697
   4321#: builtin/branch.c:709 builtin/clone.c:707
  38774322msgid "HEAD not found below refs/heads!"
  38784323msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
  38794324
  3880 #: builtin/branch.c:694
   4325#: builtin/branch.c:729
  38814326msgid "--column and --verbose are incompatible"
  38824327msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
  38834328
  3884 #: builtin/branch.c:705 builtin/branch.c:747
   4329#: builtin/branch.c:740 builtin/branch.c:782
  38854330msgid "branch name required"
  38864331msgstr "Необходимо е име на клон"
  38874332
  3888 #: builtin/branch.c:723
   4333#: builtin/branch.c:758
  38894334msgid "Cannot give description to detached HEAD"
  38904335msgstr "Не може да зададете описание на „HEAD“ извън клон"
  38914336
  3892 #: builtin/branch.c:728
   4337#: builtin/branch.c:763
  38934338msgid "cannot edit description of more than one branch"
  38944339msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
  38954340
  3896 #: builtin/branch.c:735
   4341#: builtin/branch.c:770
  38974342#, c-format
  38984343msgid "No commit on branch '%s' yet."
  38994344msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
  39004345
  3901 #: builtin/branch.c:738
   4346#: builtin/branch.c:773
  39024347#, c-format
  39034348msgid "No branch named '%s'."
  39044349msgstr "Липсва клон на име „%s“."
  39054350
  3906 #: builtin/branch.c:753
   4351#: builtin/branch.c:788
  39074352msgid "too many branches for a rename operation"
  39084353msgstr "Прекалено много клони за преименуване"
  39094354
  3910 #: builtin/branch.c:758
   4355#: builtin/branch.c:793
  39114356msgid "too many branches to set new upstream"
  39124357msgstr "Зададени са прекалено много клони за следене"
  39134358
  3914 #: builtin/branch.c:762
   4359#: builtin/branch.c:797
  39154360#, c-format
  39164361msgid ""
   
  39204365"никой клон."
  39214366
  3922 #: builtin/branch.c:765 builtin/branch.c:787 builtin/branch.c:808
   4367#: builtin/branch.c:800 builtin/branch.c:822 builtin/branch.c:843
  39234368#, c-format
  39244369msgid "no such branch '%s'"
  39254370msgstr "Няма клон на име „%s“."
  39264371
  3927 #: builtin/branch.c:769
   4372#: builtin/branch.c:804
  39284373#, c-format
  39294374msgid "branch '%s' does not exist"
  39304375msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
  39314376
  3932 #: builtin/branch.c:781
   4377#: builtin/branch.c:816
  39334378msgid "too many branches to unset upstream"
  39344379msgstr "Прекалено много клони за махане на следене"
  39354380
  3936 #: builtin/branch.c:785
   4381#: builtin/branch.c:820
  39374382msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
  39384383msgstr ""
  39394384"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
  39404385
  3941 #: builtin/branch.c:791
   4386#: builtin/branch.c:826
  39424387#, c-format
  39434388msgid "Branch '%s' has no upstream information"
  39444389msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
  39454390
  3946 #: builtin/branch.c:805
   4391#: builtin/branch.c:840
  39474392msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
  39484393msgstr "Няма никакъв смисъл ръчно да създавате „HEAD“."
  39494394
  3950 #: builtin/branch.c:811
   4395#: builtin/branch.c:846
  39514396msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
  39524397msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
  39534398
  3954 #: builtin/branch.c:814
   4399#: builtin/branch.c:849
  39554400#, c-format
  39564401msgid ""
   
  39614406"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
  39624407
  3963 #: builtin/branch.c:831
   4408#: builtin/branch.c:866
  39644409#, c-format
  39654410msgid ""
   
  39724417"\n"
  39734418
  3974 #: builtin/branch.c:832
  3975 #, c-format
  3976 msgid "    git branch -d %s\n"
  3977 msgstr "    git branch -d %s\n"
  3978 
  3979 #: builtin/branch.c:833
  3980 #, c-format
  3981 msgid "    git branch --set-upstream-to %s\n"
  3982 msgstr "    git branch --set-upstream-to %s\n"
  3983 
  39844419#: builtin/bundle.c:51
  39854420#, c-format
   
  40784513msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
  40794514
  4080 #: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:96
   4515#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:97
  40814516msgid "read file names from stdin"
  40824517msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
   
  40864521msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
  40874522
  4088 #: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1134 builtin/gc.c:325
   4523#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1135 builtin/gc.c:325
  40894524msgid "suppress progress reporting"
  40904525msgstr "без показване на напредъка"
   
  41394574msgstr "не са указани контакти"
  41404575
  4141 #: builtin/checkout-index.c:126
   4576#: builtin/checkout-index.c:127
  41424577msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
  41434578msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
  41444579
  4145 #: builtin/checkout-index.c:188
   4580#: builtin/checkout-index.c:144
   4581msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
   4582msgstr "етапът трябва да е „1“, „2“, „3“ или „all“ (всички)"
   4583
   4584#: builtin/checkout-index.c:160
  41464585msgid "check out all files in the index"
  41474586msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
  41484587
  4149 #: builtin/checkout-index.c:189
   4588#: builtin/checkout-index.c:161
  41504589msgid "force overwrite of existing files"
  41514590msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
  41524591
  4153 #: builtin/checkout-index.c:191
   4592#: builtin/checkout-index.c:163
  41544593msgid "no warning for existing files and files not in index"
  41554594msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
  41564595
  4157 #: builtin/checkout-index.c:193
   4596#: builtin/checkout-index.c:165
  41584597msgid "don't checkout new files"
  41594598msgstr "без изтегляне на нови файлове"
  41604599
  4161 #: builtin/checkout-index.c:195
   4600#: builtin/checkout-index.c:167
  41624601msgid "update stat information in the index file"
  41634602msgstr "обновяване на информацията получена чрез „stat“ за файловете в индекса"
  41644603
  4165 #: builtin/checkout-index.c:201
   4604#: builtin/checkout-index.c:171
  41664605msgid "read list of paths from the standard input"
  41674606msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
  41684607
  4169 #: builtin/checkout-index.c:203
   4608#: builtin/checkout-index.c:173
  41704609msgid "write the content to temporary files"
  41714610msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
  41724611
  4173 #: builtin/checkout-index.c:204 builtin/column.c:30
  4174 #: builtin/submodule--helper.c:172 builtin/submodule--helper.c:175
  4175 #: builtin/submodule--helper.c:178 builtin/submodule--helper.c:181
   4612#: builtin/checkout-index.c:174 builtin/column.c:30
   4613#: builtin/submodule--helper.c:491 builtin/submodule--helper.c:494
   4614#: builtin/submodule--helper.c:497 builtin/submodule--helper.c:500
   4615#: builtin/submodule--helper.c:774
  41764616msgid "string"
  41774617msgstr "НИЗ"
  41784618
  4179 #: builtin/checkout-index.c:205
   4619#: builtin/checkout-index.c:175
  41804620msgid "when creating files, prepend <string>"
  41814621msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
  41824622
  4183 #: builtin/checkout-index.c:208
   4623#: builtin/checkout-index.c:177
  41844624msgid "copy out the files from named stage"
  41854625msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
   
  42234663msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
  42244664
  4225 #: builtin/checkout.c:251 builtin/checkout.c:254 builtin/checkout.c:257
  4226 #: builtin/checkout.c:260
   4665#: builtin/checkout.c:250 builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256
   4666#: builtin/checkout.c:259
  42274667#, c-format
  42284668msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
  42294669msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
  42304670
  4231 #: builtin/checkout.c:263 builtin/checkout.c:266
   4671#: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265
  42324672#, c-format
  42334673msgid "'%s' cannot be used with %s"
  42344674msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
  42354675
  4236 #: builtin/checkout.c:269
   4676#: builtin/checkout.c:268
  42374677#, c-format
  42384678msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
   
  42404680"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
  42414681
  4242 #: builtin/checkout.c:280 builtin/checkout.c:474
   4682#: builtin/checkout.c:279 builtin/checkout.c:473
  42434683msgid "corrupt index file"
  42444684msgstr "повреден файл на индекса"
  42454685
  4246 #: builtin/checkout.c:340 builtin/checkout.c:347
   4686#: builtin/checkout.c:339 builtin/checkout.c:346
  42474687#, c-format
  42484688msgid "path '%s' is unmerged"
  42494689msgstr "пътят „%s“ не е слят"
  42504690
  4251 #: builtin/checkout.c:496
   4691#: builtin/checkout.c:495
  42524692msgid "you need to resolve your current index first"
  42534693msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
  42544694
  4255 #: builtin/checkout.c:623
   4695#: builtin/checkout.c:622
  42564696#, c-format
  42574697msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
  42584698msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
  42594699
  4260 #: builtin/checkout.c:661
   4700#: builtin/checkout.c:660
  42614701msgid "HEAD is now at"
  42624702msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
  42634703
   4704#: builtin/checkout.c:664 builtin/clone.c:661
   4705msgid "unable to update HEAD"
   4706msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
   4707
  42644708#: builtin/checkout.c:668
  42654709#, c-format
   
  42774721msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
  42784722
  4279 #: builtin/checkout.c:677 builtin/checkout.c:1066
   4723#: builtin/checkout.c:677 builtin/checkout.c:1067
  42804724#, c-format
  42814725msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
   
  43494793msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
  43504794
  4351 #: builtin/checkout.c:823 builtin/checkout.c:1061
   4795#: builtin/checkout.c:823 builtin/checkout.c:1062
  43524796msgid "You are on a branch yet to be born"
  43534797msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
   
  43584802msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
  43594803
  4360 #: builtin/checkout.c:1007 builtin/worktree.c:213
   4804#: builtin/checkout.c:1008 builtin/worktree.c:212
  43614805#, c-format
  43624806msgid "invalid reference: %s"
  43634807msgstr "неправилен указател: %s"
  43644808
  4365 #: builtin/checkout.c:1036
   4809#: builtin/checkout.c:1037
  43664810#, c-format
  43674811msgid "reference is not a tree: %s"
  43684812msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
  43694813
  4370 #: builtin/checkout.c:1075
   4814#: builtin/checkout.c:1076
  43714815msgid "paths cannot be used with switching branches"
  43724816msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
  43734817
  4374 #: builtin/checkout.c:1078 builtin/checkout.c:1082
   4818#: builtin/checkout.c:1079 builtin/checkout.c:1083
  43754819#, c-format
  43764820msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
  43774821msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
  43784822
  4379 #: builtin/checkout.c:1086 builtin/checkout.c:1089 builtin/checkout.c:1094
  4380 #: builtin/checkout.c:1097
   4823#: builtin/checkout.c:1087 builtin/checkout.c:1090 builtin/checkout.c:1095
   4824#: builtin/checkout.c:1098
  43814825#, c-format
  43824826msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
  43834827msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
  43844828
  4385 #: builtin/checkout.c:1102
   4829#: builtin/checkout.c:1103
  43864830#, c-format
  43874831msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
   
  43904834"е такъв"
  43914835
  4392 #: builtin/checkout.c:1135 builtin/checkout.c:1137 builtin/clone.c:83
  4393 #: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:320
  4394 #: builtin/worktree.c:322
   4836#: builtin/checkout.c:1136 builtin/checkout.c:1138 builtin/clone.c:88
   4837#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:323
   4838#: builtin/worktree.c:325
  43954839msgid "branch"
  43964840msgstr "клон"
  43974841
  4398 #: builtin/checkout.c:1136
   4842#: builtin/checkout.c:1137
  43994843msgid "create and checkout a new branch"
  44004844msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
  44014845
  4402 #: builtin/checkout.c:1138
   4846#: builtin/checkout.c:1139
  44034847msgid "create/reset and checkout a branch"
  44044848msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
  44054849
  4406 #: builtin/checkout.c:1139
   4850#: builtin/checkout.c:1140
  44074851msgid "create reflog for new branch"
  44084852msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
  44094853
  4410 #: builtin/checkout.c:1140
   4854#: builtin/checkout.c:1141
  44114855msgid "detach the HEAD at named commit"
  44124856msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
  44134857
  4414 #: builtin/checkout.c:1141
   4858#: builtin/checkout.c:1142
  44154859msgid "set upstream info for new branch"
  44164860msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
  44174861
  4418 #: builtin/checkout.c:1143
   4862#: builtin/checkout.c:1144
  44194863msgid "new-branch"
  44204864msgstr "НОВ_КЛОН"
  44214865
  4422 #: builtin/checkout.c:1143
   4866#: builtin/checkout.c:1144
  44234867msgid "new unparented branch"
  44244868msgstr "нов клон без родител"
  44254869
  4426 #: builtin/checkout.c:1144
   4870#: builtin/checkout.c:1145
  44274871msgid "checkout our version for unmerged files"
  44284872msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
  44294873
  4430 #: builtin/checkout.c:1146
   4874#: builtin/checkout.c:1147
  44314875msgid "checkout their version for unmerged files"
  44324876msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
  44334877
  4434 #: builtin/checkout.c:1148
   4878#: builtin/checkout.c:1149
  44354879msgid "force checkout (throw away local modifications)"
  44364880msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
  44374881
  4438 #: builtin/checkout.c:1149
   4882#: builtin/checkout.c:1150
  44394883msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
  44404884msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
  44414885
  4442 #: builtin/checkout.c:1150 builtin/merge.c:227
   4886#: builtin/checkout.c:1151 builtin/merge.c:230
  44434887msgid "update ignored files (default)"
  44444888msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
  44454889
  4446 #: builtin/checkout.c:1151 builtin/log.c:1266 parse-options.h:250
   4890#: builtin/checkout.c:1152 builtin/log.c:1432 parse-options.h:250
  44474891msgid "style"
  4448 msgstr "стил"
  4449 
  4450 #: builtin/checkout.c:1152
   4892msgstr "СТИЛ"
   4893
   4894#: builtin/checkout.c:1153
  44514895msgid "conflict style (merge or diff3)"
  44524896msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
  44534897
  4454 #: builtin/checkout.c:1155
   4898#: builtin/checkout.c:1156
  44554899msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
  44564900msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
  44574901
  4458 #: builtin/checkout.c:1157
   4902#: builtin/checkout.c:1158
  44594903msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
  44604904msgstr ""
   
  44624906"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
  44634907
  4464 #: builtin/checkout.c:1159
   4908#: builtin/checkout.c:1160
  44654909msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
  44664910msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
  44674911
  4468 #: builtin/checkout.c:1160 builtin/clone.c:57 builtin/fetch.c:112
  4469 #: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:109 builtin/push.c:558
   4912#: builtin/checkout.c:1161 builtin/clone.c:60 builtin/fetch.c:116
   4913#: builtin/merge.c:227 builtin/pull.c:116 builtin/push.c:526
  44704914#: builtin/send-pack.c:168
  44714915msgid "force progress reporting"
  44724916msgstr "извеждане на напредъка"
  44734917
  4474 #: builtin/checkout.c:1191
   4918#: builtin/checkout.c:1192
  44754919msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
  44764920msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
  44774921
  4478 #: builtin/checkout.c:1208
   4922#: builtin/checkout.c:1209
  44794923msgid "--track needs a branch name"
  44804924msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
  44814925
  4482 #: builtin/checkout.c:1213
   4926#: builtin/checkout.c:1214
  44834927msgid "Missing branch name; try -b"
  44844928msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
  44854929
  4486 #: builtin/checkout.c:1249
   4930#: builtin/checkout.c:1250
  44874931msgid "invalid path specification"
  44884932msgstr "указан е неправилен път"
  44894933
  4490 #: builtin/checkout.c:1256
   4934#: builtin/checkout.c:1257
  44914935#, c-format
  44924936msgid ""
   
  44974941"Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
  44984942
  4499 #: builtin/checkout.c:1261
   4943#: builtin/checkout.c:1262
  45004944#, c-format
  45014945msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
  45024946msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
  45034947
  4504 #: builtin/checkout.c:1265
   4948#: builtin/checkout.c:1266
  45054949msgid ""
  45064950"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
   
  45404984msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
  45414985
  4542 #: builtin/clean.c:315
   4986#: builtin/clean.c:291
  45434987msgid ""
  45444988"Prompt help:\n"
   
  45524996"           — (празно) нищо да не се избира"
  45534997
  4554 #: builtin/clean.c:319
   4998#: builtin/clean.c:295
  45554999msgid ""
  45565000"Prompt help:\n"
   
  45725016"           — (празно) завършване на избирането"
  45735017
  4574 #: builtin/clean.c:535
   5018#: builtin/clean.c:511
  45755019#, c-format
  45765020msgid "Huh (%s)?"
   
  45785022
  45795023# FIXME - should we use >> or sth else
  4580 #: builtin/clean.c:677
   5024#: builtin/clean.c:653
  45815025#, c-format
  45825026msgid "Input ignore patterns>> "
  45835027msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
  45845028
  4585 #: builtin/clean.c:714
   5029#: builtin/clean.c:690
  45865030#, c-format
  45875031msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
  45885032msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
  45895033
  4590 #: builtin/clean.c:735
   5034#: builtin/clean.c:711
  45915035msgid "Select items to delete"
  45925036msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
  45935037
  45945038#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
  4595 #: builtin/clean.c:776
   5039#: builtin/clean.c:752
  45965040#, c-format
  45975041msgid "Remove %s [y/N]? "
   
  45995043
  46005044# FIXME improve message
  4601 #: builtin/clean.c:801
   5045#: builtin/clean.c:777
  46025046msgid "Bye."
  46035047msgstr "Изход."
  46045048
  4605 #: builtin/clean.c:809
   5049#: builtin/clean.c:785
  46065050msgid ""
  46075051"clean               - start cleaning\n"
   
  46215065"?                   — подсказка за шаблоните"
  46225066
  4623 #: builtin/clean.c:836
   5067#: builtin/clean.c:812
  46245068msgid "*** Commands ***"
  46255069msgstr "●●● Команди ●●●"
  46265070
  46275071# FIXME improve message
  4628 #: builtin/clean.c:837
   5072#: builtin/clean.c:813
  46295073msgid "What now"
  46305074msgstr "Избор на следващо действие"
  46315075
  4632 #: builtin/clean.c:845
   5076#: builtin/clean.c:821
  46335077msgid "Would remove the following item:"
  46345078msgid_plural "Would remove the following items:"
   
  46365080msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
  46375081
  4638 #: builtin/clean.c:862
   5082#: builtin/clean.c:838
  46395083msgid "No more files to clean, exiting."
  46405084msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
  46415085
  4642 #: builtin/clean.c:893
   5086#: builtin/clean.c:869
  46435087msgid "do not print names of files removed"
  46445088msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
  46455089
  4646 #: builtin/clean.c:895
   5090#: builtin/clean.c:871
  46475091msgid "force"
  46485092msgstr "принудително изтриване"
  46495093
  4650 #: builtin/clean.c:896
   5094#: builtin/clean.c:872
  46515095msgid "interactive cleaning"
  46525096msgstr "интерактивно изтриване"
  46535097
  4654 #: builtin/clean.c:898
   5098#: builtin/clean.c:874
  46555099msgid "remove whole directories"
  46565100msgstr "изтриване на цели директории"
  46575101
  4658 #: builtin/clean.c:899 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:709
  4659 #: builtin/ls-files.c:443 builtin/name-rev.c:307 builtin/show-ref.c:182
   5102#: builtin/clean.c:875 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:724
   5103#: builtin/ls-files.c:456 builtin/name-rev.c:314 builtin/show-ref.c:182
  46605104msgid "pattern"
  4661 msgstr "шаблон"
  4662 
  4663 #: builtin/clean.c:900
   5105msgstr "ШАБЛОН"
   5106
   5107#: builtin/clean.c:876
  46645108msgid "add <pattern> to ignore rules"
  46655109msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
  46665110
  4667 #: builtin/clean.c:901
   5111#: builtin/clean.c:877
  46685112msgid "remove ignored files, too"
  46695113msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
  46705114
  4671 #: builtin/clean.c:903
   5115#: builtin/clean.c:879
  46725116msgid "remove only ignored files"
  46735117msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
  46745118
  4675 #: builtin/clean.c:921
   5119#: builtin/clean.c:897
  46765120msgid "-x and -X cannot be used together"
  46775121msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
  46785122
  4679 #: builtin/clean.c:925
   5123#: builtin/clean.c:901
  46805124msgid ""
  46815125"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
   
  46855129"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
  46865130
  4687 #: builtin/clean.c:928
   5131#: builtin/clean.c:904
  46885132msgid ""
  46895133"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
   
  46985142msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
  46995143
  4700 #: builtin/clone.c:59
   5144#: builtin/clone.c:62
  47015145msgid "don't create a checkout"
  47025146msgstr "без създаване на работно дърво"
  47035147
  4704 #: builtin/clone.c:60 builtin/clone.c:62 builtin/init-db.c:469
   5148#: builtin/clone.c:63 builtin/clone.c:65 builtin/init-db.c:473
  47055149msgid "create a bare repository"
  47065150msgstr "създаване на голо хранилище"
  47075151
  4708 #: builtin/clone.c:64
   5152#: builtin/clone.c:67
  47095153msgid "create a mirror repository (implies bare)"
  47105154msgstr ""
  47115155"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
  47125156
  4713 #: builtin/clone.c:66
   5157#: builtin/clone.c:69
  47145158msgid "to clone from a local repository"
  47155159msgstr "клониране от локално хранилище"
  47165160
  4717 #: builtin/clone.c:68
   5161#: builtin/clone.c:71
  47185162msgid "don't use local hardlinks, always copy"
  47195163msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
  47205164
  4721 #: builtin/clone.c:70
   5165#: builtin/clone.c:73
  47225166msgid "setup as shared repository"
  47235167msgstr "настройване за споделено хранилище"
  47245168
  4725 #: builtin/clone.c:72 builtin/clone.c:74
   5169#: builtin/clone.c:75 builtin/clone.c:77
  47265170msgid "initialize submodules in the clone"
  47275171msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
  47285172
  4729 #: builtin/clone.c:75 builtin/init-db.c:466
   5173#: builtin/clone.c:79
   5174msgid "number of submodules cloned in parallel"
   5175msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
   5176
   5177#: builtin/clone.c:80 builtin/init-db.c:470
  47305178msgid "template-directory"
  47315179msgstr "директория с шаблони"
  47325180
  4733 #: builtin/clone.c:76 builtin/init-db.c:467
   5181#: builtin/clone.c:81 builtin/init-db.c:471
  47345182msgid "directory from which templates will be used"
  47355183msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
  47365184
  4737 #: builtin/clone.c:78 builtin/submodule--helper.c:179
   5185#: builtin/clone.c:83 builtin/submodule--helper.c:498
   5186#: builtin/submodule--helper.c:777
  47385187msgid "reference repository"
  47395188msgstr "еталонно хранилище"
  47405189
  4741 #: builtin/clone.c:80
   5190#: builtin/clone.c:85
  47425191msgid "use --reference only while cloning"
  47435192msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
  47445193
  4745 #: builtin/clone.c:81 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
   5194#: builtin/clone.c:86 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
  47465195msgid "name"
  47475196msgstr "ИМЕ"
  47485197
  4749 #: builtin/clone.c:82
   5198#: builtin/clone.c:87
  47505199msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
  47515200msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
  47525201
  4753 #: builtin/clone.c:84
   5202#: builtin/clone.c:89
  47545203msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
  47555204msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
  47565205
  4757 #: builtin/clone.c:86
   5206#: builtin/clone.c:91
  47585207msgid "path to git-upload-pack on the remote"
  47595208msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
  47605209
  4761 #: builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:113 builtin/grep.c:654 builtin/pull.c:186
   5210#: builtin/clone.c:92 builtin/fetch.c:117 builtin/grep.c:667 builtin/pull.c:201
  47625211msgid "depth"
  47635212msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
  47645213
  4765 #: builtin/clone.c:88
   5214#: builtin/clone.c:93
  47665215msgid "create a shallow clone of that depth"
  47675216msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
  47685217
  4769 #: builtin/clone.c:90
   5218#: builtin/clone.c:95
  47705219msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
  47715220msgstr ""
   
  47735222"зададения с „--branch“"
  47745223
  4775 #: builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:475
   5224#: builtin/clone.c:97
   5225msgid "any cloned submodules will be shallow"
   5226msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
   5227
   5228#: builtin/clone.c:98 builtin/init-db.c:479
  47765229msgid "gitdir"
  47775230msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  47785231
  4779 #: builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:476
   5232#: builtin/clone.c:99 builtin/init-db.c:480
  47805233msgid "separate git dir from working tree"
  47815234msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
  47825235
  4783 #: builtin/clone.c:93
   5236#: builtin/clone.c:100
  47845237msgid "key=value"
  47855238msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
  47865239
  4787 #: builtin/clone.c:94
   5240#: builtin/clone.c:101
  47885241msgid "set config inside the new repository"
  47895242msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
  47905243
  4791 #: builtin/clone.c:300
   5244#: builtin/clone.c:102 builtin/fetch.c:131 builtin/push.c:536
   5245msgid "use IPv4 addresses only"
   5246msgstr "само адреси IPv4"
   5247
   5248#: builtin/clone.c:104 builtin/fetch.c:133 builtin/push.c:538
   5249msgid "use IPv6 addresses only"
   5250msgstr "само адреси IPv6"
   5251
   5252#: builtin/clone.c:241
   5253msgid ""
   5254"No directory name could be guessed.\n"
   5255"Please specify a directory on the command line"
   5256msgstr ""
   5257"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
   5258"Задайте директорията изрично на командния ред"
   5259
   5260#: builtin/clone.c:307
  47925261#, c-format
  47935262msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
  47945263msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
  47955264
  4796 #: builtin/clone.c:302
   5265#: builtin/clone.c:309
  47975266#, c-format
  47985267msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
  47995268msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
  48005269
  4801 #: builtin/clone.c:307
   5270#: builtin/clone.c:314
  48025271#, c-format
  48035272msgid "reference repository '%s' is shallow"
  48045273msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
  48055274
  4806 #: builtin/clone.c:310
   5275#: builtin/clone.c:317
  48075276#, c-format
  48085277msgid "reference repository '%s' is grafted"
  48095278msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
  48105279
  4811 #: builtin/clone.c:375 builtin/diff.c:84
  4812 #, c-format
  4813 msgid "failed to stat '%s'"
  4814 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
  4815 
  4816 #: builtin/clone.c:377
   5280#: builtin/clone.c:384
  48175281#, c-format
  48185282msgid "%s exists and is not a directory"
  48195283msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
  48205284
  4821 #: builtin/clone.c:391
   5285#: builtin/clone.c:398
  48225286#, c-format
  48235287msgid "failed to stat %s\n"
  48245288msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
  48255289
  4826 #: builtin/clone.c:413
   5290#: builtin/clone.c:420
  48275291#, c-format
  48285292msgid "failed to create link '%s'"
  48295293msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
  48305294
  4831 #: builtin/clone.c:417
   5295#: builtin/clone.c:424
  48325296#, c-format
  48335297msgid "failed to copy file to '%s'"
  48345298msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
  48355299
  4836 #: builtin/clone.c:442 builtin/clone.c:626
   5300#: builtin/clone.c:449 builtin/clone.c:633
  48375301#, c-format
  48385302msgid "done.\n"
  48395303msgstr "действието завърши.\n"
  48405304
  4841 #: builtin/clone.c:454
   5305#: builtin/clone.c:461
  48425306msgid ""
  48435307"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
   
  48505314"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
  48515315
  4852 #: builtin/clone.c:531
   5316#: builtin/clone.c:538
  48535317#, c-format
  48545318msgid "Could not find remote branch %s to clone."
   
  48585322
  48595323# FIXME translator note that the space at end is necesssary
  4860 #: builtin/clone.c:621
   5324#: builtin/clone.c:628
  48615325#, c-format
  48625326msgid "Checking connectivity... "
  48635327msgstr "Проверка на връзката… "
  48645328
  4865 #: builtin/clone.c:624
   5329#: builtin/clone.c:631
  48665330msgid "remote did not send all necessary objects"
  48675331msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
  48685332
  4869 #: builtin/clone.c:688
   5333# FIXME merge with next?
   5334#: builtin/clone.c:649
   5335#, c-format
   5336msgid "unable to update %s"
   5337msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
   5338
   5339#: builtin/clone.c:698
  48705340msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
  48715341msgstr ""
   
  48735343"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
  48745344
  4875 #: builtin/clone.c:719
   5345#: builtin/clone.c:729
  48765346msgid "unable to checkout working tree"
  48775347msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
  48785348
  4879 #: builtin/clone.c:808
   5349#: builtin/clone.c:767
   5350msgid "unable to write parameters to config file"
   5351msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
   5352
   5353#: builtin/clone.c:830
  48805354msgid "cannot repack to clean up"
  48815355msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
  48825356
  4883 #: builtin/clone.c:810
   5357#: builtin/clone.c:832
  48845358msgid "cannot unlink temporary alternates file"
  48855359msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
  48865360
  4887 #: builtin/clone.c:842
   5361#: builtin/clone.c:864 builtin/receive-pack.c:1731
  48885362msgid "Too many arguments."
  48895363msgstr "Прекалено много аргументи."
  48905364
  4891 #: builtin/clone.c:846
   5365#: builtin/clone.c:868
  48925366msgid "You must specify a repository to clone."
  48935367msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
  48945368
  4895 #: builtin/clone.c:857
   5369#: builtin/clone.c:879
  48965370#, c-format
  48975371msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
  48985372msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
  48995373
  4900 #: builtin/clone.c:860
   5374#: builtin/clone.c:882
  49015375msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
  49025376msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
  49035377
  4904 #: builtin/clone.c:873
   5378#: builtin/clone.c:895
  49055379#, c-format
  49065380msgid "repository '%s' does not exist"
  49075381msgstr "не съществува хранилище „%s“"
  49085382
  4909 #: builtin/clone.c:879 builtin/fetch.c:1166
   5383#: builtin/clone.c:901 builtin/fetch.c:1174
  49105384#, c-format
  49115385msgid "depth %s is not a positive number"
  49125386msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
  49135387
  4914 #: builtin/clone.c:889
   5388#: builtin/clone.c:911
  49155389#, c-format
  49165390msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
  49175391msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
  49185392
  4919 #: builtin/clone.c:899
   5393#: builtin/clone.c:921
  49205394#, c-format
  49215395msgid "working tree '%s' already exists."
  49225396msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
  49235397
  4924 #: builtin/clone.c:914 builtin/clone.c:925 builtin/submodule--helper.c:224
  4925 #: builtin/worktree.c:221 builtin/worktree.c:248
   5398#: builtin/clone.c:936 builtin/clone.c:947 builtin/submodule--helper.c:547
   5399#: builtin/worktree.c:220 builtin/worktree.c:247
  49265400#, c-format
  49275401msgid "could not create leading directories of '%s'"
  49285402msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
  49295403
  4930 #: builtin/clone.c:917
   5404#: builtin/clone.c:939
  49315405#, c-format
  49325406msgid "could not create work tree dir '%s'"
  49335407msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
  49345408
  4935 #: builtin/clone.c:935
   5409#: builtin/clone.c:957
  49365410#, c-format
  49375411msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
  49385412msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
  49395413
  4940 #: builtin/clone.c:937
   5414#: builtin/clone.c:959
  49415415#, c-format
  49425416msgid "Cloning into '%s'...\n"
  49435417msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
  49445418
  4945 #: builtin/clone.c:975
   5419#: builtin/clone.c:998
  49465420msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
  49475421msgstr ""
   
  49495423"„file://“."
  49505424
  4951 #: builtin/clone.c:978
   5425#: builtin/clone.c:1001
  49525426msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
  49535427msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се игнорира"
  49545428
  4955 #: builtin/clone.c:983
   5429#: builtin/clone.c:1006
  49565430msgid "--local is ignored"
  49575431msgstr "опцията „--local“ се игнорира"
  49585432
  4959 #: builtin/clone.c:987
   5433#: builtin/clone.c:1010
  49605434#, c-format
  49615435msgid "Don't know how to clone %s"
  49625436msgstr "Не се поддържа клониране на връзки от вида „%s“ "
  49635437
  4964 #: builtin/clone.c:1036 builtin/clone.c:1044
   5438#: builtin/clone.c:1059 builtin/clone.c:1067
  49655439#, c-format
  49665440msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
  49675441msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
  49685442
  4969 #: builtin/clone.c:1047
   5443#: builtin/clone.c:1070
  49705444msgid "You appear to have cloned an empty repository."
  49715445msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
   
  51115585"останалите подавания.\n"
  51125586
  5113 #: builtin/commit.c:305
   5587#: builtin/commit.c:307
  51145588msgid "failed to unpack HEAD tree object"
  51155589msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
  51165590
  5117 #: builtin/commit.c:346
   5591#: builtin/commit.c:348
  51185592msgid "unable to create temporary index"
  51195593msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
  51205594
  5121 #: builtin/commit.c:352
   5595#: builtin/commit.c:354
  51225596msgid "interactive add failed"
  51235597msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
  51245598
  5125 #: builtin/commit.c:365
   5599#: builtin/commit.c:367
  51265600msgid "unable to update temporary index"
  51275601msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
  51285602
  5129 #: builtin/commit.c:367
   5603#: builtin/commit.c:369
  51305604msgid "Failed to update main cache tree"
  51315605msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
  51325606
  5133 #: builtin/commit.c:391 builtin/commit.c:414 builtin/commit.c:463
   5607#: builtin/commit.c:393 builtin/commit.c:416 builtin/commit.c:465
  51345608msgid "unable to write new_index file"
  51355609msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
  51365610
  5137 #: builtin/commit.c:445
   5611#: builtin/commit.c:447
  51385612msgid "cannot do a partial commit during a merge."
  51395613msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
  51405614
  5141 #: builtin/commit.c:447
   5615#: builtin/commit.c:449
  51425616msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
  51435617msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
  51445618
  5145 #: builtin/commit.c:456
   5619#: builtin/commit.c:458
  51465620msgid "cannot read the index"
  51475621msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
  51485622
  5149 #: builtin/commit.c:475
   5623#: builtin/commit.c:477
  51505624msgid "unable to write temporary index file"
  51515625msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
  51525626
  5153 #: builtin/commit.c:580
   5627#: builtin/commit.c:582
  51545628#, c-format
  51555629msgid "commit '%s' lacks author header"
  51565630msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
  51575631
  5158 #: builtin/commit.c:582
   5632#: builtin/commit.c:584
  51595633#, c-format
  51605634msgid "commit '%s' has malformed author line"
  51615635msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
  51625636
  5163 #: builtin/commit.c:601
   5637#: builtin/commit.c:603
  51645638msgid "malformed --author parameter"
  51655639msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
  51665640
  5167 #: builtin/commit.c:609
   5641#: builtin/commit.c:611
  51685642#, c-format
  51695643msgid "invalid date format: %s"
  51705644msgstr "неправилен формат на дата: %s"
  51715645
  5172 #: builtin/commit.c:653
   5646#: builtin/commit.c:655
  51735647msgid ""
  51745648"unable to select a comment character that is not used\n"
   
  51785652"използвани всички подобни знаци"
  51795653
  5180 #: builtin/commit.c:690 builtin/commit.c:723 builtin/commit.c:1080
   5654#: builtin/commit.c:692 builtin/commit.c:725 builtin/commit.c:1091
  51815655#, c-format
  51825656msgid "could not lookup commit %s"
  51835657msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
  51845658
  5185 #: builtin/commit.c:702 builtin/shortlog.c:273
   5659#: builtin/commit.c:704 builtin/shortlog.c:285
  51865660#, c-format
  51875661msgid "(reading log message from standard input)\n"
  51885662msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
  51895663
  5190 #: builtin/commit.c:704
   5664#: builtin/commit.c:706
  51915665msgid "could not read log from standard input"
  51925666msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
  51935667
  5194 #: builtin/commit.c:708
   5668#: builtin/commit.c:710
  51955669#, c-format
  51965670msgid "could not read log file '%s'"
  51975671msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
  51985672
  5199 #: builtin/commit.c:730
   5673#: builtin/commit.c:737 builtin/commit.c:745
   5674msgid "could not read SQUASH_MSG"
   5675msgstr "съобщението за смачкване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
   5676
   5677#: builtin/commit.c:742
  52005678msgid "could not read MERGE_MSG"
  52015679msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
  52025680
  5203 #: builtin/commit.c:734
  5204 msgid "could not read SQUASH_MSG"
  5205 msgstr "съобщението за смачкване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
  5206 
  5207 #: builtin/commit.c:785
   5681#: builtin/commit.c:796
  52085682msgid "could not write commit template"
  52095683msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
  52105684
  52115685# FIXME
  5212 #: builtin/commit.c:803
   5686#: builtin/commit.c:814
  52135687#, c-format
  52145688msgid ""
   
  52265700
  52275701# FIXME
  5228 #: builtin/commit.c:808
   5702#: builtin/commit.c:819
  52295703#, c-format
  52305704msgid ""
   
  52425716"и опитайте отново.\n"
  52435717
  5244 #: builtin/commit.c:821
   5718#: builtin/commit.c:832
  52455719#, c-format
  52465720msgid ""
   
  52515725"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
  52525726
  5253 #: builtin/commit.c:828
   5727#: builtin/commit.c:839
  52545728#, c-format
  52555729msgid ""
   
  52625736"съобщение преустановява подаването.\n"
  52635737
  5264 #: builtin/commit.c:848
   5738#: builtin/commit.c:859
  52655739#, c-format
  52665740msgid "%sAuthor:    %.*s <%.*s>"
  52675741msgstr "%sАвтор:   %.*s <%.*s>"
  52685742
  5269 #: builtin/commit.c:856
   5743#: builtin/commit.c:867
  52705744#, c-format
  52715745msgid "%sDate:      %s"
  52725746msgstr "%sДата:    %s"
  52735747
  5274 #: builtin/commit.c:863
   5748#: builtin/commit.c:874
  52755749#, c-format
  52765750msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
  52775751msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
  52785752
  5279 #: builtin/commit.c:881
   5753#: builtin/commit.c:892
  52805754msgid "Cannot read index"
  52815755msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
  52825756
  5283 #: builtin/commit.c:938
   5757#: builtin/commit.c:949
  52845758msgid "Error building trees"
  52855759msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
  52865760
  5287 #: builtin/commit.c:953 builtin/tag.c:266
   5761#: builtin/commit.c:964 builtin/tag.c:266
  52885762#, c-format
  52895763msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
  52905764msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
  52915765
  5292 #: builtin/commit.c:1055
   5766#: builtin/commit.c:1066
  52935767#, c-format
  52945768msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
   
  52975771"никой автор"
  52985772
  5299 #: builtin/commit.c:1070 builtin/commit.c:1310
   5773#: builtin/commit.c:1081 builtin/commit.c:1321
  53005774#, c-format
  53015775msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
  53025776msgstr "Неправилна стойност за неследените файлове: „%s“"
  53035777
  5304 #: builtin/commit.c:1107
   5778#: builtin/commit.c:1118
  53055779msgid "--long and -z are incompatible"
  53065780msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
  53075781
  5308 #: builtin/commit.c:1137
   5782#: builtin/commit.c:1148
  53095783msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
  53105784msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
  53115785
  5312 #: builtin/commit.c:1146
   5786#: builtin/commit.c:1157
  53135787msgid "You have nothing to amend."
  53145788msgstr "Няма какво да бъде поправено."
  53155789
  5316 #: builtin/commit.c:1149
   5790#: builtin/commit.c:1160
  53175791msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
  53185792msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
  53195793
  5320 #: builtin/commit.c:1151
   5794#: builtin/commit.c:1162
  53215795msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
  53225796msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
  53235797
  5324 #: builtin/commit.c:1154
   5798#: builtin/commit.c:1165
  53255799msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
  53265800msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
  53275801
  5328 #: builtin/commit.c:1164
   5802#: builtin/commit.c:1175
  53295803msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
  53305804msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
  53315805
  5332 #: builtin/commit.c:1166
   5806#: builtin/commit.c:1177
  53335807msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
  53345808msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup“."
  53355809
  5336 #: builtin/commit.c:1174
   5810#: builtin/commit.c:1185
  53375811msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
  53385812msgstr ""
   
  53405814"„--amend“."
  53415815
  5342 #: builtin/commit.c:1191
   5816#: builtin/commit.c:1202
  53435817msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
  53445818msgstr ""
   
  53465820"несъвместими."
  53475821
  5348 #: builtin/commit.c:1193
   5822#: builtin/commit.c:1204
  53495823msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
  53505824msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
  53515825
  53525826# FIXME bad message
  5353 #: builtin/commit.c:1195
   5827#: builtin/commit.c:1206
  53545828msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
  53555829msgstr ""
   
  53595833"o“."
  53605834
  5361 #: builtin/commit.c:1197
   5835#: builtin/commit.c:1208
  53625836msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
  53635837msgstr ""
   
  53665840"ползвали опцията „--only“ с ПЪТища…"
  53675841
  5368 #: builtin/commit.c:1209 builtin/tag.c:475
   5842#: builtin/commit.c:1220 builtin/tag.c:474
  53695843#, c-format
  53705844msgid "Invalid cleanup mode %s"
  53715845msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
  53725846
  5373 #: builtin/commit.c:1214
   5847#: builtin/commit.c:1225
  53745848msgid "Paths with -a does not make sense."
  53755849msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
  53765850
  5377 #: builtin/commit.c:1324 builtin/commit.c:1605
   5851#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1621
  53785852msgid "show status concisely"
  53795853msgstr "кратка информация за състоянието"
  53805854
  5381 #: builtin/commit.c:1326 builtin/commit.c:1607
   5855#: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1623
  53825856msgid "show branch information"
  53835857msgstr "информация за клоните"
  53845858
  5385 #: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1609 builtin/push.c:544
  5386 #: builtin/worktree.c:423
   5859#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1625 builtin/push.c:512
   5860#: builtin/worktree.c:437
  53875861msgid "machine-readable output"
  53885862msgstr "формат на изхода за четене от програма"
  53895863
  5390 #: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1611
   5864#: builtin/commit.c:1342 builtin/commit.c:1627
  53915865msgid "show status in long format (default)"
  53925866msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
  53935867
  5394 #: builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1614
   5868#: builtin/commit.c:1345 builtin/commit.c:1630
  53955869msgid "terminate entries with NUL"
  53965870msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
  53975871
  5398 #: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1617 builtin/fast-export.c:981
   5872#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1633 builtin/fast-export.c:981
  53995873#: builtin/fast-export.c:984 builtin/tag.c:353
  54005874msgid "mode"
  5401 msgstr "режим"
  5402 
  5403 #: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1617
   5875msgstr "РЕЖИМ"
   5876
   5877#: builtin/commit.c:1348 builtin/commit.c:1633
  54045878msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
  54055879msgstr ""
  5406 "извеждане на неследените файлове. Възможните режими са „all“ (подробна\n"
  5407 "информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове).\n"
  5408 "Стандартният режим е: „all“."
  5409 
  5410 #: builtin/commit.c:1340
   5880"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
   5881"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
   5882"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
   5883
   5884#: builtin/commit.c:1351
  54115885msgid "show ignored files"
  54125886msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
  54135887
  5414 #: builtin/commit.c:1341 parse-options.h:155
   5888#: builtin/commit.c:1352 parse-options.h:155
  54155889msgid "when"
  5416 msgstr "кога"
  5417 
  5418 #: builtin/commit.c:1342
   5890msgstr "КОГА"
   5891
   5892#: builtin/commit.c:1353
  54195893msgid ""
  54205894"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
   
  54225896msgstr ""
  54235897"игнориране на промените в подмодулите. Опция с незадължителна стойност — "
  5424 "една от\n"
  5425 "„all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), „untracked“ (неследени)"
  5426 
  5427 #: builtin/commit.c:1344
   5898"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
   5899"„untracked“ (неследени)"
   5900
   5901#: builtin/commit.c:1355
  54285902msgid "list untracked files in columns"
  54295903msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
  54305904
  5431 #: builtin/commit.c:1430
   5905#: builtin/commit.c:1441
  54325906msgid "couldn't look up newly created commit"
  54335907msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
  54345908
  5435 #: builtin/commit.c:1432
   5909#: builtin/commit.c:1443
  54365910msgid "could not parse newly created commit"
  54375911msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
  54385912
  5439 #: builtin/commit.c:1477
   5913#: builtin/commit.c:1488
  54405914msgid "detached HEAD"
  54415915msgstr "несвързан връх „HEAD“"
  54425916
  5443 #: builtin/commit.c:1480
   5917#: builtin/commit.c:1491
  54445918msgid " (root-commit)"
  54455919msgstr " (начално подаване)"
  54465920
  5447 #: builtin/commit.c:1575
   5921#: builtin/commit.c:1591
  54485922msgid "suppress summary after successful commit"
  54495923msgstr "без информация след успешно подаване"
  54505924
  5451 #: builtin/commit.c:1576
   5925#: builtin/commit.c:1592
  54525926msgid "show diff in commit message template"
  54535927msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
  54545928
  5455 #: builtin/commit.c:1578
   5929#: builtin/commit.c:1594
  54565930msgid "Commit message options"
  54575931msgstr "Опции за съобщението при подаване"
  54585932
  5459 #: builtin/commit.c:1579 builtin/tag.c:351
   5933#: builtin/commit.c:1595 builtin/tag.c:351
  54605934msgid "read message from file"
  5461 msgstr "взимане на съобщението от файл"
  5462 
  5463 #: builtin/commit.c:1580
   5935msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
   5936
   5937#: builtin/commit.c:1596
  54645938msgid "author"
  5465 msgstr "автор"
  5466 
  5467 #: builtin/commit.c:1580
   5939msgstr "АВТОР"
   5940
   5941#: builtin/commit.c:1596
  54685942msgid "override author for commit"
  5469 msgstr "задаване на автор за подаването"
  5470 
  5471 #: builtin/commit.c:1581 builtin/gc.c:326
   5943msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
   5944
   5945#: builtin/commit.c:1597 builtin/gc.c:326
  54725946msgid "date"
  5473 msgstr "дата"
  5474 
  5475 #: builtin/commit.c:1581
   5947msgstr "ДАТА"
   5948
   5949#: builtin/commit.c:1597
  54765950msgid "override date for commit"
  5477 msgstr "задаване на дата за подаването"
  5478 
  5479 #: builtin/commit.c:1582 builtin/merge.c:218 builtin/notes.c:392
  5480 #: builtin/notes.c:555 builtin/tag.c:349
   5951msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
   5952
   5953#: builtin/commit.c:1598 builtin/merge.c:219 builtin/notes.c:395
   5954#: builtin/notes.c:558 builtin/tag.c:349
  54815955msgid "message"
  5482 msgstr "съобщение"
  5483 
  5484 #: builtin/commit.c:1582
   5956msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
   5957
   5958#: builtin/commit.c:1598
  54855959msgid "commit message"
  5486 msgstr "съобщение при подаване"
  5487 
  5488 #: builtin/commit.c:1583 builtin/commit.c:1584 builtin/commit.c:1585
  5489 #: builtin/commit.c:1586 parse-options.h:256 ref-filter.h:79
   5960msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
   5961
   5962#: builtin/commit.c:1599 builtin/commit.c:1600 builtin/commit.c:1601
   5963#: builtin/commit.c:1602 parse-options.h:256 ref-filter.h:79
  54905964msgid "commit"
  5491 msgstr "подаване"
  5492 
  5493 #: builtin/commit.c:1583
   5965msgstr "ПОДАВАНЕ"
   5966
   5967#: builtin/commit.c:1599
  54945968msgid "reuse and edit message from specified commit"
  5495 msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното подаване"
  5496 
  5497 #: builtin/commit.c:1584
   5969msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
   5970
   5971#: builtin/commit.c:1600
  54985972msgid "reuse message from specified commit"
  5499 msgstr "преизползване на съобщението от указаното подаване"
  5500 
  5501 #: builtin/commit.c:1585
   5973msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
   5974
   5975#: builtin/commit.c:1601
  55025976msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
  55035977msgstr ""
  5504 "използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на "
  5505 "указаното\n"
  5506 "подаване в предното без следа"
  5507 
  5508 #: builtin/commit.c:1586
   5978"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на указаното "
   5979"ПОДАВАНЕ в предното без следа"
   5980
   5981#: builtin/commit.c:1602
  55095982msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
  55105983msgstr ""
  55115984"използване на автоматичното съобщение при смачкване за смачкване на "
  5512 "указаното\n"
  5513 "подаване в предното"
  5514 
  5515 #: builtin/commit.c:1587
   5985"указаното ПОДАВАНЕ в предното"
   5986
   5987#: builtin/commit.c:1603
  55165988msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
  55175989msgstr ""
  55185990"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
  55195991
  5520 #: builtin/commit.c:1588 builtin/log.c:1216 builtin/revert.c:86
   5992#: builtin/commit.c:1604 builtin/log.c:1382 builtin/revert.c:86
  55215993msgid "add Signed-off-by:"
  55225994msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
  55235995
  5524 #: builtin/commit.c:1589
   5996#: builtin/commit.c:1605
  55255997msgid "use specified template file"
  5526 msgstr "използване на указания шаблонен файл"
  5527 
  5528 #: builtin/commit.c:1590
   5998msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
   5999
   6000#: builtin/commit.c:1606
  55296001msgid "force edit of commit"
  55306002msgstr "редактиране на подаване"
  55316003
  5532 #: builtin/commit.c:1591
   6004#: builtin/commit.c:1607
  55336005msgid "default"
  55346006msgstr "стандартно"
  55356007
  5536 #: builtin/commit.c:1591 builtin/tag.c:354
   6008#: builtin/commit.c:1607 builtin/tag.c:354
  55376009msgid "how to strip spaces and #comments from message"
  55386010msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
  55396011
  5540 #: builtin/commit.c:1592
   6012#: builtin/commit.c:1608
  55416013msgid "include status in commit message template"
  55426014msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
  55436015
  5544 #: builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:226 builtin/pull.c:156
   6016#: builtin/commit.c:1610 builtin/merge.c:229 builtin/pull.c:165
  55456017#: builtin/revert.c:93
  55466018msgid "GPG sign commit"
  55476019msgstr "подписване на подаването с GPG"
  55486020
  5549 #: builtin/commit.c:1597
   6021#: builtin/commit.c:1613
  55506022msgid "Commit contents options"
  55516023msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
  55526024
  5553 #: builtin/commit.c:1598
   6025#: builtin/commit.c:1614
  55546026msgid "commit all changed files"
  55556027msgstr "подаване на всички променени файлове"
  55566028
  5557 #: builtin/commit.c:1599
   6029#: builtin/commit.c:1615
  55586030msgid "add specified files to index for commit"
  55596031msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
  55606032
  5561 #: builtin/commit.c:1600
   6033#: builtin/commit.c:1616
  55626034msgid "interactively add files"
  55636035msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
  55646036
  5565 #: builtin/commit.c:1601
   6037#: builtin/commit.c:1617
  55666038msgid "interactively add changes"
  55676039msgstr "интерактивно добавяне на промени"
  55686040
  5569 #: builtin/commit.c:1602
   6041#: builtin/commit.c:1618
  55706042msgid "commit only specified files"
  55716043msgstr "подаване само на указаните файлове"
  55726044
  5573 #: builtin/commit.c:1603
   6045#: builtin/commit.c:1619
  55746046msgid "bypass pre-commit hook"
  55756047msgstr "без изпълнение на куката преди подаване (pre-commit)"
  55766048
  5577 #: builtin/commit.c:1604
   6049#: builtin/commit.c:1620
  55786050msgid "show what would be committed"
  55796051msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
  55806052
  5581 #: builtin/commit.c:1615
   6053#: builtin/commit.c:1631
  55826054msgid "amend previous commit"
  55836055msgstr "поправяне на предишното подаване"
  55846056
  5585 #: builtin/commit.c:1616
   6057#: builtin/commit.c:1632
  55866058msgid "bypass post-rewrite hook"
  55876059msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
  55886060
  5589 #: builtin/commit.c:1621
   6061#: builtin/commit.c:1637
  55906062msgid "ok to record an empty change"
  55916063msgstr "позволяване на празни подавания"
  55926064
  5593 #: builtin/commit.c:1623
   6065#: builtin/commit.c:1639
  55946066msgid "ok to record a change with an empty message"
  55956067msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
  55966068
  5597 #: builtin/commit.c:1652
   6069#: builtin/commit.c:1668
  55986070msgid "could not parse HEAD commit"
  55996071msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
  56006072
  5601 #: builtin/commit.c:1698
   6073#: builtin/commit.c:1718
  56026074#, c-format
  56036075msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
  56046076msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
  56056077
  5606 #: builtin/commit.c:1705
   6078#: builtin/commit.c:1725
  56076079msgid "could not read MERGE_MODE"
  56086080msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
  56096081
  5610 #: builtin/commit.c:1724
   6082#: builtin/commit.c:1744
  56116083#, c-format
  56126084msgid "could not read commit message: %s"
  56136085msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
  56146086
  5615 #: builtin/commit.c:1735
   6087#: builtin/commit.c:1755
  56166088#, c-format
  56176089msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
  56186090msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
  56196091
  5620 #: builtin/commit.c:1740
   6092#: builtin/commit.c:1760
  56216093#, c-format
  56226094msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
  56236095msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
  56246096
  5625 #: builtin/commit.c:1788
   6097#: builtin/commit.c:1808
  56266098msgid ""
  56276099"Repository has been updated, but unable to write\n"
   
  56336105"превишили дисковата си квота. След това изпълнете „git reset HEAD“."
  56346106
  5635 #: builtin/config.c:8
   6107#: builtin/config.c:9
  56366108msgid "git config [<options>]"
  56376109msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
  56386110
  5639 #: builtin/config.c:54
   6111#: builtin/config.c:56
  56406112msgid "Config file location"
  56416113msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
  56426114
  5643 #: builtin/config.c:55
   6115#: builtin/config.c:57
  56446116msgid "use global config file"
  56456117msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
  56466118
  5647 #: builtin/config.c:56
   6119#: builtin/config.c:58
  56486120msgid "use system config file"
  56496121msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
  56506122
  5651 #: builtin/config.c:57
   6123#: builtin/config.c:59
  56526124msgid "use repository config file"
  56536125msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
  56546126
  5655 #: builtin/config.c:58
   6127#: builtin/config.c:60
  56566128msgid "use given config file"
  5657 msgstr "използване на зададения конфигурационен файл"
  5658 
  5659 #: builtin/config.c:59
   6129msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
   6130
   6131#: builtin/config.c:61
  56606132msgid "blob-id"
  5661 msgstr "идентификатор на BLOB"
  5662 
  5663 #: builtin/config.c:59
   6133msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
   6134
   6135#: builtin/config.c:61
  56646136msgid "read config from given blob object"
  56656137msgstr ""