Changeset 3083


Ignore:
Timestamp:
Apr 26, 2016, 9:56:35 PM (6 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

racket: 1.10 чрез https://github.com/racket/string-constants/pull/11

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/racket/bulgarian-string-constants.rkt

  r3011 r3083  
  455455 (print-to-pdf "Отпечатване на файл във формат PDF")
  456456 (command-as-meta "Клавишът „⌘ “ да е „Meta“") ;; macos/macos x only
   457 (any-control+alt-is-altgr "Комбинацията „Control-Alt“ да е „AltGr“") ; Windows only
  457458 (alt-as-meta "Клавишът „Alt“ да е „Meta“")
  458459 (reuse-existing-frames "Отваряне на новите файлове в съществуващите прозорци")
   
  470471    ;; the constant above shows up in the popup menu item in the bottom of
  471472    ;; the drracket window; controls the line numbers on each line in the definitions; used in a checkable menu item
   473 (reflow-paragraph-maximum-width "Максимална широчина на абзаците при изливане на тескта наново")
  472474 (maximum-char-width-guide-pref-check-box "Вертикална линия за максимален брой знаци на ред")
  473475 (hide-column-width-guide "Без вертикал, ако няма редове над ~a знака")
   
  792794  (tab-i "Подпрозорец № ~a: ~a")
  793795  (tab-i/no-name "Подпрозорец № ~a")
   796  (last-tab "Последен подпрозорец № ~a")
  794797
  795798 (view-menu-label "&Изглед")
   
  10281031 (save-button-label "Запазване")
  10291032 (break-button-label "Спиране")
   1033 (break-button-kill-label "Принудително спиране")
  10301034
  10311035 ;;; search help desk popup menu
   
  11631167 (module-language-one-line-summary "Редът започващ с „#lang“ определя езика")
  11641168  (module-language-auto-text "Автоматичен ред с „#lang“") ;; shows up in the details section of the module language
  1165 
   1169  ;; the next four string constants show up in the REPL in DrRacket in the "Racket Language",
   1170  ;; which is also the "Determine language from source" language. They are put right after the name
   1171  ;; of the language from the "#lang" line at the beginning of the source file
   1172  (module-language-repl-no-annotations "")
   1173  (module-language-repl-debug-annotations ", с трасиране")
   1174  (module-language-repl-debug/profile-annotations ", с трасиране и профилиране")
   1175  (module-language-repl-test-annotations ", с покритие на тестовете")
  11661176  ;; for the upper portion of the language dialog
  11671177  (the-racket-language "Езикът „Racket“")
   
  12561266 (test-coverage-clear-and-do-not-ask-again "Да и без повече въпроси за тестовете")
  12571267 (test-coverage-ask? "Питане за изчистването на информацията за покритото от тестовете")
   1268 (test-coverage-entirely-covered "Всички изрази са покрити")
   1269 (test-coverage-next-time-check-box "Да се покаже ли пак?")
   1270 (test-coverage-summary "Обобщение за покритието на тестовете")
  12581271
  12591272 (test-coverage-on "Тестовете покриха")
   
  17621775  (install-pkg-force? "Пренебрегване на конфликтите")
  17631776  (install-pkg-replace? "Обновленията могат да заменят текущите инсталации")
   1777  (install-pkg-dry-run? "Симулация на инсталация (без промени)")
  17641778  (install-pkg-command-line "Еквивалентна команда на командния ред:")
  17651779  (install-pkg-error-installing-title "Грешка при инсталирането на пакет")
   
  17671781  (install-pkg-install "Инсталиране")
  17681782  (install-pkg-update "Обновяване")
   1783  (install-pkg-setup "Настройки") ; for button
   1784  (install-pkg-setup-long "Настройки на инсталацията") ; for menu
  17691785  (install-pkg-remove "Деинсталиране")
  17701786  (install-pkg-do-not-remove "Да не се деинсталира")
   
  17971813  (install-pkg-abort-promote "Преустановяване на повишаването")
  17981814  (install-pkg-abort-migrate "Преустановяване на мигрирането")
   1815  (install-pkg-abort-setup "Преустановяване на настройките")
  17991816  (install-pkg-abort-generic-action "Преустановяване на действието")
  18001817  (install-pkg-close-terminal-output "Затваряне на изхода")
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.