Changeset 307


Ignore:
Timestamp:
Nov 14, 2005, 12:15:42 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Благодарение на Явор май опаткахме и петото пръсче.

Location:
fifth-toe
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • fifth-toe/gcompris.HEAD.bg.po

  r306 r307  
  1010"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-11-13 18:58+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-11-13 18:58+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-14 12:14+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-11-14 12:14+0200\n"
  1414"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  706706#: ../boards/erase.xml.in.h:3 ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
  707707#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
  708 #: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
   708#: ../boards/gtans.xml.in.h:2 ../boards/hanoi.xml.in.h:3
   709#: ../boards/memory.xml.in.h:4
  709710msgid "Mouse-manipulation"
  710711msgstr "Операции с мишката"
   
  20942095msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
  20952096
   2097#: ../boards/gtans.xml.in.h:1
   2098msgid ""
   2099"From Wikipedia, the free encyclopedia. Tangram (Chinese: literally \"seven "
   2100"boards of cunning\") is a Chinese puzzle. While the tangram is often said to "
   2101"be ancient, its existence has only been verified as far back as 1800. It "
   2102"consists of 7 pieces, called tans, which fit together to form a square; "
   2103"taking the square as the unit: * 5 right isosceles triangles o 2 small (legs "
   2104"of 1) o 1 medium size (legs of square root of 2) o 2 large size (legs of 2) "
   2105"* 1 square (side of 1) * 1 parallelogram (sides of 1 and square root of 2)"
   2106msgstr ""
   2107"От Уикипедия - свободната енциклопедия: Танграм е китайска загадка. На "
   2108"китайски името означава „седем блокчета на хитростта“. Често се твърди, че "
   2109"това е древна игра, но има доказателства за съществуването й едва от 1800г. "
   2110"Тя се състои от 7 плочки, които се наричат танове. Те могат да се подредят "
   2111"във формата на квадрат. Ако приемем страната на малкото квадратче за условна "
   2112"единица, можем да опишем тановете така - 5 правоъгълни равнобедрени "
   2113"триъгълници - два малки с катети 1, един среден с катети √2 и два големи с "
   2114"катети 2; един квадрат със страна 1; и един успоредник със страни 1 и √2, с "
   2115"остър ъгъл от 45°."
   2116
   2117#: ../boards/gtans.xml.in.h:3
   2118msgid ""
   2119"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right click on it "
   2120"to create a symetrical item. Select an item and drag around it for the "
   2121"rotation Once the requested shape is created, it will be recognized by the "
   2122"computer If you need help, click on the shape button, the border of the "
   2123"shape will be drawn."
   2124msgstr ""
   2125"Изберете танграм. Пплочките се местят с влачене. С натискане на десния бутон "
   2126"на мишката се създава симетрична плочка. Ако провлачите плочка около някой "
   2127"от ъглите й, тя се завърта. Компютърът автоматично разпознава, кога фигурата "
   2128"е наредена. За помощ натиснете бутона за фигурата - ще се покаже контура на "
   2129"фигурата."
   2130
   2131#: ../boards/gtans.xml.in.h:4
   2132msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
   2133msgstr "Целта е да се направи зададена фигура чрез седемте плочки"
   2134
   2135#: ../boards/gtans.xml.in.h:5
   2136msgid ""
   2137"The original code has been written by Philippe Banwarth in 1999. It has been "
   2138"ported to GCompris by Yves Combe in 2005."
   2139msgstr ""
   2140"Първоначалният код бе написан от Philippe Banwarth през 1999. Кодът бе "
   2141"пригоден за GCompris от през 2005."
   2142
   2143#: ../boards/gtans.xml.in.h:6
   2144msgid "The tangram puzzle game"
   2145msgstr "Пъзел - танграми"
   2146
  20962147#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
  20972148msgid "Guess a number"
   
  43924443msgstr "Въведете потребителско име"
  43934444
  4394 #: ../src/boards/python/mosaic.py:217
   4445#: ../src/boards/python/mosaic.py:210
  43954446msgid "Rebuild the same mosaic on the right area"
  43964447msgstr "Постройте наново цялата мозайка в дясната част"
   
  51565207msgid "Remaining Time = %d"
  51575208msgstr "Оставащо време = %d"
  5158 
  5159 #~ msgid "Couldn't find file %s !"
  5160 #~ msgstr "Не може да бъде намерен файла %s!"
  5161 
  5162 #~ msgid "find file %s !"
  5163 #~ msgstr "намерен файла %s!"
  5164 
  5165 #~ msgid "Couldn't get GTK settings"
  5166 #~ msgstr "Не може да се заредят настройките на GTK"
  5167 
  5168 #~ msgid "Double-click default value %d."
  5169 #~ msgstr "Стандартна стойност за двойно натискане %d."
  5170 
  5171 #~ msgid "Double-click value is now %d."
  5172 #~ msgstr "Стандартната стойност за двойно натискане е вече %d."
  5173 
  5174 #~ msgid "Double click value is now %d."
  5175 #~ msgstr "Стандартната стойност за двойно натискане е вече %d."
  5176 
  5177 #~ msgid "Read Colors"
  5178 #~ msgstr "Четене на цветове"
  5179 
  5180 #~ msgid "Click on the corresponding color"
  5181 #~ msgstr "Натиснете съответстващия цвят"
  5182 
  5183 #~ msgid "No skin found in %s\n"
  5184 #~ msgstr "Не е намерена темата в %s\n"
  5185 
  5186 #~ msgid "dataset %s is a directory. Trying to read xml "
  5187 #~ msgstr "Набора с данни %s е папка. Опит за четене на XML "
  5188 
  5189 #~ msgid ""
  5190 #~ "In ImageSet %s, the pathname for the home directory '%s' is not found. "
  5191 #~ "Skipping the whole ImageSet.\n"
  5192 #~ msgstr ""
  5193 #~ "В набора с изображения %s не е намерена папката %s. Пропускане на целия "
  5194 #~ "набор с изображения...\n"
  5195 
  5196 #~ msgid "In ImageSet %s, an image is not found. Skipping ImageSet...\n"
  5197 #~ msgstr ""
  5198 #~ "В набора с изображения %s не е намерено изображение. Пропускане на набора "
  5199 #~ "с изображения...\n"
  5200 
  5201 #~ msgid ""
  5202 #~ "In ImageSet %s, directory %s is not found. Skipping all the ImageSet...\n"
  5203 #~ msgstr ""
  5204 #~ "В набора с изображения %s не е намерена папката %s. Пропускане на целия "
  5205 #~ "набор с изображения...\n"
  5206 
  5207 #~ msgid "Couldn't open music dir: %s"
  5208 #~ msgstr "Не може да бъде отворена музикална папка: %s"
  5209 
  5210 #~ msgid ""
  5211 #~ "The background thread music is stopped now. The files in %s are not ogg "
  5212 #~ "vorbis OR the sound output failed"
  5213 #~ msgstr ""
  5214 #~ "Музиката за фон е спряна. Файловете в %s не са ogg vorbis ИЛИ има проблем "
  5215 #~ "с възпроизвеждането на звука."
  5216 
  5217 #~ msgid "Couldn't parse file %s !"
  5218 #~ msgstr "Неуспех при анализирането на файла %s!"
  5219 
  5220 #~ msgid ""
  5221 #~ "A addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
  5222 #~ "equal sign, give the sum. Use the left and right arrows to modify the "
  5223 #~ "sum, and the Enter key to check your answer. You can control the speed of "
  5224 #~ "the timer in the GCompris configuration dialog."
  5225 #~ msgstr ""
  5226 #~ "Показано е неправилно събиране на две числа. Напишете сбора отдясно на "
  5227 #~ "знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го "
  5228 #~ "промените и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Може да "
  5229 #~ "контролирате скоростта на хронометъра от конфигурационния прозорец на "
  5230 #~ "GCompris."
  5231 
  5232 #~ msgid "The aviation"
  5233 #~ msgstr "Авиация"
  5234 
  5235 #~ msgid ""
  5236 #~ "Benz builds the first\n"
  5237 #~ "petrol-driven car in 1885.\n"
  5238 #~ "car by Benz"
  5239 #~ msgstr ""
  5240 #~ "Бенц произвежда първият\n"
  5241 #~ "бензинов автомобил през 1885 г.\n"
  5242 #~ " "
  5243 
  5244 #~ msgid "Move the items one by one to reorder them in the increasing number"
  5245 #~ msgstr ""
  5246 #~ "Преместете обектите един по един, за да ги подредите във възходящ ред"
  5247 
  5248 #~ msgid "Help the hose move up"
  5249 #~ msgstr "Отпушете маркуча"
  5250 
  5251 #~ msgid "Czech"
  5252 #~ msgstr "чешки"
  5253 
  5254 #~ msgid ""
  5255 #~ "Click on the coins or paper money on the botton of the screen to pay. If "
  5256 #~ "you want to remove a coin or note, click on it in the upper screen area."
  5257 #~ msgstr ""
  5258 #~ "Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да "
  5259 #~ "платите. Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в "
  5260 #~ "горната част на екрана."
  5261 
  5262 #~ msgid "Make the puzzle"
  5263 #~ msgstr "Съставете пъзела"
  5264 
  5265 #~ msgid "Parachute jumper"
  5266 #~ msgstr "Скокове с парашут"
  5267 
  5268 #~ msgid ""
  5269 #~ "Use the up, down, right and left keyboard keys to move the helicopter to "
  5270 #~ "catch the numbers in increasing order."
  5271 #~ msgstr ""
  5272 #~ "Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите въртолета така, "
  5273 #~ "че да хване числата във възходящ ред."
  5274 
  5275 #~ msgid "Railroad"
  5276 #~ msgstr "Влакове"
  5277 
  5278 #~ msgid ""
  5279 #~ "A word is shown at the top right of the board. A list of words will "
  5280 #~ "appear and disappear on left. Indicate whether or not the given word "
  5281 #~ "appeared in the list."
  5282 #~ msgstr ""
  5283 #~ "В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
  5284 #~ "изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в "
  5285 #~ "списъка."
  5286 
  5287 #~ msgid "Practice subtraction while enjoying a game."
  5288 #~ msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра."
  5289 
  5290 #~ msgid ""
  5291 #~ "In the text box, enter commands, line by line, to direct your ship. You "
  5292 #~ "can use any of the commands shown between the two entry areas. When you "
  5293 #~ "use the 'left' or 'right' commands, you have to tell the ship how far you "
  5294 #~ "want it to turn, in degrees (e.g. 'left 30' degrees). Giving special "
  5295 #~ "measurements like this is also called 'passing a parameter': this is how "
  5296 #~ "we tell the computer how much to do something. The 'forward' command "
  5297 #~ "accepts a distance parameter, so you can tell it how far you want your "
  5298 #~ "ship to move. The default is 1, so if you don't add that parameter, each "
  5299 #~ "move will be 1 unit. (Defaults are handy values that help the computer "
  5300 #~ "out when we don't pass any parameters.) So you could say: 'left 90' : "
  5301 #~ "make a perpendicular turn (a whole corner) to the left. 'forward 10' : go "
  5302 #~ "ahead 10 units (as shown on the ruler). The goal is to reach the right "
  5303 #~ "edge of the screen (the red line). When you get there, you can try to "
  5304 #~ "improve your program, with the same weather conditions, and try again, "
  5305 #~ "using the Retry button. You can click and drag your mouse anywhere on the "
  5306 #~ "map, to show a measurement of distance (how far) and angle (how much "
  5307 #~ "turn). Going to the next level will introduce more complex weather "
  5308 #~ "conditions: a fun challenge for a budding programmer. ;)"
  5309 #~ msgstr ""
  5310 #~ "Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
  5311 #~ "команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите "
  5312 #~ "„ляво“ и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси (т.е. „ляво "
  5313 #~ "30“ градуса). Стойността на ъгъла се нарича „параметър“ на командата: "
  5314 #~ "така казваме на компютъра „колко много“ да направи нещо. Командата "
  5315 #~ "\"напред\" приема и параметър за разстояние, така че може да укажете "
  5316 #~ "колко далеч искате да стигне лодката. По подразбиране се използва 1, т.е. "
  5317 #~ "ако не въведете параметър, всеки ход ще е една клетка. (Стойностите по "
  5318 #~ "подразбиране са удобни, когато трябва да подадем команда без параметри.) "
  5319 #~ "Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно завъртане наляво; напред "
  5320 #~ "10 => Придвижване напред с 10 единици (както е показано на линията). "
  5321 #~ "Целта е да се достигне дясната част на екрана (червената линия). Когато "
  5322 #~ "сте готови, можете да подобрите програмата си и да започнете ново "
  5323 #~ "състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона \"повторение"
  5324 #~ "\". Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по картата, за да "
  5325 #~ "измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо ниво дава по-"
  5326 #~ "сложна метеорологична обстановка."
  5327 
  5328 #~ msgid "Practice the math operation"
  5329 #~ msgstr "Упражнения по математика"
  5330 
  5331 #~ msgid "Guess operations"
  5332 #~ msgstr "Операции по отгатване"
  5333 
  5334 #~ msgid ""
  5335 #~ "Tux is in trouble in his ship. He needs to take it through a lock.\n"
  5336 #~ "Help Tux and understand how a canal lock works."
  5337 #~ msgstr ""
  5338 #~ "Тъкс е в беда на кораба. Трябва да го преведете през канала. Помогнете на "
  5339 #~ "Тъкс и разберете как работи канала."
  5340 
  5341 #~ msgid "Learning Chess"
  5342 #~ msgstr "Учене на шах"
  5343 
  5344 #~ msgid "Play chess against tux in a learning mode"
  5345 #~ msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
  5346 
  5347 #~ msgid "Read a letter"
  5348 #~ msgstr "Четене на буква"
  5349 
  5350 #~ msgid "Learn to recognize letters"
  5351 #~ msgstr "Научете се да разпознавате буквите"
  5352 
  5353 #~ msgid "Move the items one by one to rearrange them in increasing order"
  5354 #~ msgstr "Движете обектите един по един и ги подредете във възходящ ред"
  5355 
  5356 #~ msgid "Given each picture of a hand, indentify it as either left or right"
  5357 #~ msgstr "Дадени са снимки на ръце, определете дали е дясна или лява"
  5358 
  5359 #~ msgid "Pratice money usage"
  5360 #~ msgstr "Упражнения за боравене с пари"
  5361 
  5362 #~ msgid "Read a list of words to see if the given word is there."
  5363 #~ msgstr "Прочетете списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
  5364 
  5365 #~ msgid "Reverse count"
  5366 #~ msgstr "Обратно броене"
  5367 
  5368 #~ msgid "Drag and Drop the items to rebuild the object"
  5369 #~ msgstr "Изтегляйте и пускайте частите, за да съставите обекта"
  5370 
  5371 #~ msgid "Type the keyboard number 1 to 9 before the dice reaches the ground"
  5372 #~ msgstr ""
  5373 #~ "Напишете числата от 1 до 9 с клавиатурата, преди зарът да достигне земята"
  5374 
  5375 #~ msgid "The game of billiards"
  5376 #~ msgstr "Игра на билярд"
  5377 
  5378 #~ msgid ""
  5379 #~ "For each printed hour (hours:minutes or hours:minutes:seconds) click the "
  5380 #~ "corresponding arrow to set the clock time to match the given hour. The "
  5381 #~ "different arrows can be turned by selecting them and moving the mouse"
  5382 #~ msgstr ""
  5383 #~ "За всяко изписано време (часове:минути или часове:минути:секунди) "
  5384 #~ "натиснете съответстващата стрелка и настройте часовника. Различните "
  5385 #~ "стрелки могат да се въртят като се изберат и се движи мишката"
  5386 
  5387 #~ msgid "Emerge the pipe"
  5388 #~ msgstr "Отпушете тръбата"
  5389 
  5390 #~ msgid "Place the lands"
  5391 #~ msgstr "Сложете земите"
  5392 
  5393 #~ msgid "Drag and Drop masses to equilibrate the scales"
  5394 #~ msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
  5395 
  5396 #~ msgid "Numbers With 2 Dices"
  5397 #~ msgstr "Числа с 2 зара"
  5398 
  5399 #~ msgid ""
  5400 #~ "Error: /usr/bin/gnuchessx is installed\n"
  5401 #~ "which means you have an old version\n"
  5402 #~ "of gnuchess.\n"
  5403 #~ "Please upgrade to gnuchess 5 or above."
  5404 #~ msgstr ""
  5405 #~ "Грешка: Инсталиран е /usr/bin/gnuchessx,\n"
  5406 #~ "което означава, че имате стара версия на\n"
  5407 #~ "gnuchess\n"
  5408 #~ "Инсталирайте версия gnuchess 5 или по-нова."
  5409 
  5410 #~ msgid "%d - %d"
  5411 #~ msgstr "%d - %d"
  5412 
  5413 #~ msgid "%d ÷ %d"
  5414 #~ msgstr "%d ÷ %d"
  5415 
  5416 #~ msgid "Numbers With Dices"
  5417 #~ msgstr "Числа със зарове"
  5418 
  5419 #~ msgid "Fully type the falling words before they reach the ground"
  5420 #~ msgstr "Напишете падащите думи, преди да са достигнали земята"
  5421 
  5422 #~ msgid "Help"
  5423 #~ msgstr "Помощ"
  5424 
  5425 #~ msgid "Azerbaijani Turkic"
  5426 #~ msgstr "азерски"
  5427 
  5428 #~ msgid "English (USA)"
  5429 #~ msgstr "американски английски"
  5430 
  5431 #~ msgid "Indian (Hindi)"
  5432 #~ msgstr "индийски (хинди)"
  5433 
  5434 #~ msgid "Brazil Portuguese"
  5435 #~ msgstr "бразилски португалски"
  5436 
  5437 #~ msgid "Only this level"
  5438 #~ msgstr "Само това ниво"
  5439 
  5440 #~ msgid "Up to this level"
  5441 #~ msgstr "До това ниво"
  5442 
  5443 #~ msgid "This level and above"
  5444 #~ msgstr "Това ниво и нагоре"
  5445 
  5446 #~ msgid ""
  5447 #~ "In ImageSet %s, home pathname %s is not found. Skipping ImageSet...\n"
  5448 #~ msgstr ""
  5449 #~ "В набора с изображения %s не е намерен пътя %s. Пропускане на набора с "
  5450 #~ "изображения...\n"
  5451 
  5452 #~ msgid "Gcompris Editor"
  5453 #~ msgstr "Редактор на GCompris"
  5454 
  5455 #~ msgid "Icon"
  5456 #~ msgstr "Икона"
  5457 
  5458 #~ msgid "Name"
  5459 #~ msgstr "Име"
  5460 
  5461 #~ msgid "Type"
  5462 #~ msgstr "Тип"
  5463 
  5464 #~ msgid "Difficulty"
  5465 #~ msgstr "Трудност"
  5466 
  5467 #~ msgid "Author"
  5468 #~ msgstr "Автор"
  5469 
  5470 #~ msgid "Directory"
  5471 #~ msgstr "Папка"
  5472 
  5473 #~ msgid "Title"
  5474 #~ msgstr "Заглавие"
  5475 
  5476 #~ msgid "Released under GPL"
  5477 #~ msgstr "Издадено под GPL"
  5478 
  5479 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
  5480 #~ msgstr "Не може да бъде намерен файл с изображение: %s"
  5481 
  5482 #~ msgid "germany"
  5483 #~ msgstr "Германия"
  5484 
  5485 #~ msgid "switz"
  5486 #~ msgstr "Швейцария"
  5487 
  5488 #~ msgid "albania"
  5489 #~ msgstr "Албания"
  5490 
  5491 #~ msgid "croatia"
  5492 #~ msgstr "Хърватско"
  5493 
  5494 #~ msgid "czech"
  5495 #~ msgstr "Чехия"
  5496 
  5497 #~ msgid "macedonia"
  5498 #~ msgstr "Македония"
  5499 
  5500 #~ msgid "romania"
  5501 #~ msgstr "Румъния"
  5502 
  5503 #~ msgid "russia"
  5504 #~ msgstr "Русия"
  5505 
  5506 #~ msgid "slovenia"
  5507 #~ msgstr "Словения"
  5508 
  5509 #~ msgid "%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y"
  5510 #~ msgstr "%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y"
 • fifth-toe/gcompris.gcompris_7_1.bg.po

  r306 r307  
  1010"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-11-13 18:47+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-14 12:17+0200\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2005-11-13 18:46+0200\n"
  1414"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.