Changeset 306

Timestamp:
Nov 13, 2005, 7:04:04 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(gcompris/fifth-toe) Актуализиран превод, българизирани кавички, оправени много неясни низове (затваря: #43). Малката виетнамка Клити си я представям като дръпната спаружена печена ябълчица, разпльоскана върху лъскавата пуцалка Apple, с която си мисли, че превежда.

Location:
fifth-toe
Files:
2 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.