Changeset 3009


Ignore:
Timestamp:
Dec 20, 2015, 4:49:03 PM (6 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git, gitk: обновени

Location:
non-gtk/git
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r2998 r3009  
  2323# am прилагам поредица от кръпки
  2424# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
  25 # switch to branch прехвърлям се/преминавам към клон
   25# switch to branch преминавам към клон
  2626# sparse entry частично изтеглена директория/път
  2727# revision range диапазон на версиите
   
  6060# untracked cache кеш за неследените файлове
  6161# broken/corrupt повреден
   62# restore възстановявам
   63# precious objects repo хранилище с важни обекти
   64# linked checkout свързано изтегляне
   65# term управляваща дума (за git-bisect)
   66# mergetag етикет при сливане
   67# delta - разлика, делта, обект-разлика
  6268# ----
  63 # FAILED to parse неуспешен анализ на... -> неразпозната стойност на
  64 # blob обект BLOB
   69# „$var“ - може да не сработва за shell  има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
  6570# ========================
  6671# „“…— ●≫ѝ→
  6772#
  68 # stressed a
  69 # форма̀та
  70 # delta - разлика или делта
  7173# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
  72 # mergetag етикет при сливане
   74#
  7375#
  7476# ========================
   
  108110"Project-Id-Version: git master\n"
  109111"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  110 "POT-Creation-Date: 2015-06-27 19:17+0800\n"
  111 "PO-Revision-Date: 2015-06-28 22:46+0300\n"
   112"POT-Creation-Date: 2015-12-11 23:36+0800\n"
   113"PO-Revision-Date: 2015-12-18 10:03+0200\n"
  112114"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  113115"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  132134"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
  133135
  134 #: archive.c:11
   136#: advice.c:101 builtin/merge.c:1225
   137msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
   138msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
   139
   140#: advice.c:103
   141msgid "Please, commit your changes before merging."
   142msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
   143
   144#: advice.c:104
   145msgid "Exiting because of unfinished merge."
   146msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
   147
   148#: archive.c:12
  135149msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
  136150msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
  137151
  138 #: archive.c:12
   152#: archive.c:13
  139153msgid "git archive --list"
  140154msgstr "git archive --list"
  141155
  142 #: archive.c:13
   156#: archive.c:14
  143157msgid ""
  144158"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
   
  147161"[ПЪТ…]"
  148162
  149 #: archive.c:14
   163#: archive.c:15
  150164msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
  151165msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
  152166
  153 #: archive.c:342 builtin/add.c:137 builtin/add.c:428 builtin/rm.c:327
   167#: archive.c:344 builtin/add.c:137 builtin/add.c:420 builtin/rm.c:327
  154168#, c-format
  155169msgid "pathspec '%s' did not match any files"
  156170msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
  157171
  158 #: archive.c:427
   172#: archive.c:429
  159173msgid "fmt"
  160174msgstr "ФОРМАТ"
  161175
  162 #: archive.c:427
   176#: archive.c:429
  163177msgid "archive format"
  164178msgstr "ФОРМАТ на архива"
  165179
  166 #: archive.c:428 builtin/log.c:1204
   180#: archive.c:430 builtin/log.c:1228
  167181msgid "prefix"
  168182msgstr "префикс"
  169183
  170 #: archive.c:429
   184#: archive.c:431
  171185msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
  172186msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
  173187
  174 #: archive.c:430 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2516
  175 #: builtin/blame.c:2517 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:986
  176 #: builtin/fast-export.c:988 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:99
  177 #: builtin/ls-files.c:446 builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:394
  178 #: builtin/notes.c:557 builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:150
   188#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2535 builtin/blame.c:2536
   189#: builtin/config.c:58 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
   190#: builtin/grep.c:707 builtin/hash-object.c:99 builtin/ls-files.c:446
   191#: builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:395 builtin/notes.c:558
   192#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
  179193msgid "file"
  180194msgstr "файл"
  181195
  182 #: archive.c:431 builtin/archive.c:89
   196#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
  183197msgid "write the archive to this file"
  184198msgstr "запазване на архива в този файл"
  185199
  186 #: archive.c:433
   200#: archive.c:435
  187201msgid "read .gitattributes in working directory"
  188202msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
  189203
  190 #: archive.c:434
   204#: archive.c:436
  191205msgid "report archived files on stderr"
  192206msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
  193207
  194 #: archive.c:435
   208#: archive.c:437
  195209msgid "store only"
  196210msgstr "само съхранение без компресиране"
  197211
  198 #: archive.c:436
   212#: archive.c:438
  199213msgid "compress faster"
  200214msgstr "бързо компресиране"
  201215
  202 #: archive.c:444
   216#: archive.c:446
  203217msgid "compress better"
  204218msgstr "добро компресиране"
  205219
  206 #: archive.c:447
   220#: archive.c:449
  207221msgid "list supported archive formats"
  208222msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
  209223
  210 #: archive.c:449 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
   224#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
  211225msgid "repo"
  212226msgstr "хранилище"
  213227
  214 #: archive.c:450 builtin/archive.c:91
   228#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
  215229msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
  216230msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
  217231
  218 #: archive.c:451 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:478
   232#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:479
  219233msgid "command"
  220234msgstr "команда"
  221235
  222 #: archive.c:452 builtin/archive.c:93
   236#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
  223237msgid "path to the remote git-upload-archive command"
  224238msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
   
  232246"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
  233247
  234 #: branch.c:60
   248#: branch.c:61
  235249#, c-format
  236250msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
   
  238252"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
  239253
  240 #: branch.c:83
   254#: branch.c:84
  241255#, c-format
  242256msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
   
  245259"пребазиране."
  246260
  247 #: branch.c:84
   261#: branch.c:85
  248262#, c-format
  249263msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
  250264msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
  251265
  252 #: branch.c:88
   266#: branch.c:89
  253267#, c-format
  254268msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
   
  256270"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
  257271
  258 #: branch.c:89
   272#: branch.c:90
  259273#, c-format
  260274msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
  261275msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
  262276
  263 #: branch.c:94
   277#: branch.c:95
  264278#, c-format
  265279msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
  266280msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
  267281
  268 #: branch.c:95
   282#: branch.c:96
  269283#, c-format
  270284msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
  271285msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
  272286
  273 #: branch.c:99
   287#: branch.c:100
  274288#, c-format
  275289msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
  276290msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
  277291
  278 #: branch.c:100
   292#: branch.c:101
  279293#, c-format
  280294msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
  281295msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
  282296
  283 #: branch.c:133
   297#: branch.c:134
  284298#, c-format
  285299msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
  286300msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
  287301
  288 #: branch.c:162
   302#: branch.c:163
  289303#, c-format
  290304msgid "'%s' is not a valid branch name."
  291305msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
  292306
  293 #: branch.c:167
   307#: branch.c:168
  294308#, c-format
  295309msgid "A branch named '%s' already exists."
  296310msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
  297311
  298 #: branch.c:175
   312#: branch.c:176
  299313msgid "Cannot force update the current branch."
  300314msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
  301315
  302 #: branch.c:195
   316#: branch.c:196
  303317#, c-format
  304318msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
  305319msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
  306320
  307 #: branch.c:197
   321#: branch.c:198
  308322#, c-format
  309323msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
  310324msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
  311325
  312 #: branch.c:199
   326#: branch.c:200
  313327msgid ""
  314328"\n"
   
  329343"изтласква."
  330344
  331 #: branch.c:243
   345#: branch.c:244
  332346#, c-format
  333347msgid "Not a valid object name: '%s'."
  334348msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
  335349
  336 #: branch.c:263
   350#: branch.c:264
  337351#, c-format
  338352msgid "Ambiguous object name: '%s'."
  339353msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
  340354
  341 #: branch.c:268
   355#: branch.c:269
  342356#, c-format
  343357msgid "Not a valid branch point: '%s'."
  344358msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
   359
   360#: branch.c:322
   361#, c-format
   362msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
   363msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
  345364
  346365#: bundle.c:34
   
  363382msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
  364383
  365 #: bundle.c:163 sequencer.c:650 sequencer.c:1105 builtin/blame.c:2705
  366 #: builtin/branch.c:651 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:330
  367 #: builtin/log.c:825 builtin/log.c:1432 builtin/log.c:1666 builtin/merge.c:358
   384#: bundle.c:163 ref-filter.c:1372 sequencer.c:636 sequencer.c:1083
   385#: builtin/blame.c:2734 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:334
   386#: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1456 builtin/log.c:1689 builtin/merge.c:358
  368387#: builtin/shortlog.c:158
  369388msgid "revision walk setup failed"
   
  388407msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
  389408
  390 #: bundle.c:251
   409#: bundle.c:253
  391410msgid "Could not spawn pack-objects"
  392411msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
  393412
  394 # FIXME better message
  395 #: bundle.c:269
   413#: bundle.c:264
  396414msgid "pack-objects died"
  397415msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
  398416
  399 # FIXME better message
  400 #: bundle.c:309
   417#: bundle.c:304
  401418msgid "rev-list died"
  402419msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
  403420
  404 #: bundle.c:358
   421#: bundle.c:353
  405422#, c-format
  406423msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
   
  408425"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
  409426
  410 #: bundle.c:437 builtin/log.c:153 builtin/log.c:1342 builtin/shortlog.c:261
   427#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1366 builtin/shortlog.c:261
  411428#, c-format
  412429msgid "unrecognized argument: %s"
  413430msgstr "непознат аргумент: %s"
  414431
  415 #: bundle.c:443
   432#: bundle.c:449
  416433msgid "Refusing to create empty bundle."
  417434msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
  418435
  419 #: bundle.c:453
   436#: bundle.c:459
  420437#, c-format
  421438msgid "cannot create '%s'"
  422439msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
  423440
  424 # FIXME better message
  425 #: bundle.c:474
   441#: bundle.c:480
  426442msgid "index-pack died"
  427443msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
  428444
  429 #: color.c:260
   445#: color.c:275
  430446#, c-format
  431447msgid "invalid color value: %.*s"
  432448msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
  433449
  434 #: commit.c:40
   450#: commit.c:40 builtin/am.c:452 builtin/am.c:488 builtin/am.c:1520
   451#: builtin/am.c:2149
  435452#, c-format
  436453msgid "could not parse %s"
   
  591608msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
  592609
  593 #: diff.c:114
   610#: diff.c:115
  594611#, c-format
  595612msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
   
  598615"директории\n"
  599616
  600 #: diff.c:119
   617#: diff.c:120
  601618#, c-format
  602619msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
  603620msgstr "  Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
  604621
  605 #: diff.c:214
   622#: diff.c:215
  606623#, c-format
  607624msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
  608625msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
  609626
  610 #: diff.c:266
   627#: diff.c:267
  611628#, c-format
  612629msgid ""
   
  617634"%s"
  618635
  619 #: diff.c:2997
   636#: diff.c:3000
  620637#, c-format
  621638msgid "external diff died, stopping at %s"
   
  623640"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
  624641
  625 #: diff.c:3393
   642#: diff.c:3396
  626643msgid "--follow requires exactly one pathspec"
  627644msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
  628645
  629 #: diff.c:3556
   646#: diff.c:3559
  630647#, c-format
  631648msgid ""
   
  636653"%s"
  637654
  638 #: diff.c:3570
   655#: diff.c:3573
  639656#, c-format
  640657msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
  641658msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
  642659
  643 #: dir.c:1852
   660#: dir.c:1915
  644661msgid "failed to get kernel name and information"
  645662msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
  646663
  647 #: dir.c:1945
   664#: dir.c:1998
  648665msgid "Untracked cache is disabled on this system."
  649666msgstr "Кеша за неследените файлове е изключен на тази система"
  650667
  651 #: gpg-interface.c:129 gpg-interface.c:200
   668#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:237
  652669msgid "could not run gpg."
  653670msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
  654671
  655 #: gpg-interface.c:141
   672#: gpg-interface.c:178
  656673msgid "gpg did not accept the data"
  657674msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
  658675
  659 #: gpg-interface.c:152
   676#: gpg-interface.c:189
  660677msgid "gpg failed to sign the data"
  661678msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
  662679
  663 #: gpg-interface.c:185
   680#: gpg-interface.c:222
  664681#, c-format
  665682msgid "could not create temporary file '%s': %s"
  666683msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
  667684
  668 #: gpg-interface.c:188
   685#: gpg-interface.c:225
  669686#, c-format
  670687msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
   
  708725"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
  709726
  710 # FIXME bad message
  711727#: help.c:368
  712728msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
   
  753769msgstr "%s: %s — %s"
  754770
  755 #: lockfile.c:345
  756 msgid "BUG: reopen a lockfile that is still open"
  757 msgstr "ГРЕШКА В GIT: преотваряне на файл-ключалка"
  758 
  759 #: lockfile.c:347
  760 msgid "BUG: reopen a lockfile that has been committed"
  761 msgstr "ГРЕШКА В GIT: преотваряне на файл-ключалка, който е подаден"
  762 
  763771#: merge.c:41
  764772msgid "failed to read the cache"
  765773msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
  766774
  767 #: merge.c:94 builtin/checkout.c:383 builtin/checkout.c:594
  768 #: builtin/clone.c:654
   775#: merge.c:94 builtin/am.c:2022 builtin/am.c:2057 builtin/checkout.c:376
   776#: builtin/checkout.c:587 builtin/clone.c:722
  769777msgid "unable to write new index file"
  770778msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
   
  784792msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
  785793
  786 #: merge-recursive.c:687
   794#: merge-recursive.c:686
  787795#, c-format
  788796msgid "failed to create path '%s'%s"
  789797msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
  790798
  791 #: merge-recursive.c:698
   799#: merge-recursive.c:697
  792800#, c-format
  793801msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
  794802msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
  795803
  796 # FIXME better message
  797 #: merge-recursive.c:712 merge-recursive.c:733
   804#: merge-recursive.c:711 merge-recursive.c:732
  798805msgid ": perhaps a D/F conflict?"
  799806msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
  800807
  801 #: merge-recursive.c:723
   808#: merge-recursive.c:722
  802809#, c-format
  803810msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
   
  805812"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
  806813
  807 #: merge-recursive.c:763
   814#: merge-recursive.c:762
  808815#, c-format
  809816msgid "cannot read object %s '%s'"
  810817msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
  811818
  812 #: merge-recursive.c:765
   819#: merge-recursive.c:764
  813820#, c-format
  814821msgid "blob expected for %s '%s'"
  815822msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
  816823
  817 #: merge-recursive.c:788 builtin/clone.c:313
   824#: merge-recursive.c:787 builtin/clone.c:369
  818825#, c-format
  819826msgid "failed to open '%s'"
  820827msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
  821828
  822 #: merge-recursive.c:796
   829#: merge-recursive.c:795
  823830#, c-format
  824831msgid "failed to symlink '%s'"
  825832msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
  826833
  827 #: merge-recursive.c:799
   834#: merge-recursive.c:798
  828835#, c-format
  829836msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
   
  831838"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
  832839
  833 #: merge-recursive.c:937
   840#: merge-recursive.c:936
  834841msgid "Failed to execute internal merge"
  835842msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
  836843
  837 #: merge-recursive.c:941
   844#: merge-recursive.c:940
  838845#, c-format
  839846msgid "Unable to add %s to database"
  840847msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
  841848
  842 #: merge-recursive.c:957
   849#: merge-recursive.c:956
  843850msgid "unsupported object type in the tree"
  844851msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
  845852
  846 #: merge-recursive.c:1032 merge-recursive.c:1046
   853#: merge-recursive.c:1031 merge-recursive.c:1045
  847854#, c-format
  848855msgid ""
   
  853860"е оставена в дървото."
  854861
  855 #: merge-recursive.c:1038 merge-recursive.c:1051
   862#: merge-recursive.c:1037 merge-recursive.c:1050
  856863#, c-format
  857864msgid ""
   
  862869"е оставена в дървото: %s."
  863870
  864 #: merge-recursive.c:1092
   871#: merge-recursive.c:1091
  865872msgid "rename"
  866873msgstr "преименуване"
  867874
  868 #: merge-recursive.c:1092
   875#: merge-recursive.c:1091
  869876msgid "renamed"
  870877msgstr "преименуван"
  871878
  872 #: merge-recursive.c:1148
   879#: merge-recursive.c:1147
  873880#, c-format
  874881msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
  875882msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
  876883
  877 #: merge-recursive.c:1170
   884#: merge-recursive.c:1169
  878885#, c-format
  879886msgid ""
   
  884891"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
  885892
  886 #: merge-recursive.c:1175
   893#: merge-recursive.c:1174
  887894msgid " (left unresolved)"
  888895msgstr " (некоригиран конфликт)"
  889896
  890 #: merge-recursive.c:1229
   897#: merge-recursive.c:1228
  891898#, c-format
  892899msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
   
  895902"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  896903
  897 #: merge-recursive.c:1259
   904#: merge-recursive.c:1258
  898905#, c-format
  899906msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
  900907msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
  901908
  902 #: merge-recursive.c:1458
   909#: merge-recursive.c:1457
  903910#, c-format
  904911msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
   
  907914"„%s“ е добавен в „%s“"
  908915
  909 #: merge-recursive.c:1468
   916#: merge-recursive.c:1467
  910917#, c-format
  911918msgid "Adding merged %s"
  912919msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
  913920
  914 #: merge-recursive.c:1473 merge-recursive.c:1671
   921#: merge-recursive.c:1472 merge-recursive.c:1674
  915922#, c-format
  916923msgid "Adding as %s instead"
  917924msgstr "Добавяне като „%s“"
  918925
  919 #: merge-recursive.c:1524
   926#: merge-recursive.c:1523
  920927#, c-format
  921928msgid "cannot read object %s"
  922929msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
  923930
  924 #: merge-recursive.c:1527
   931#: merge-recursive.c:1526
  925932#, c-format
  926933msgid "object %s is not a blob"
  927934msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
  928935
  929 #: merge-recursive.c:1575
   936#: merge-recursive.c:1578
  930937msgid "modify"
  931938msgstr "промяна"
  932939
  933 #: merge-recursive.c:1575
   940#: merge-recursive.c:1578
  934941msgid "modified"
  935942msgstr "променен"
  936943
  937 #: merge-recursive.c:1585
   944#: merge-recursive.c:1588
  938945msgid "content"
  939946msgstr "съдържание"
  940947
  941 #: merge-recursive.c:1592
   948#: merge-recursive.c:1595
  942949msgid "add/add"
  943950msgstr "добавяне/добавяне"
  944951
  945 #: merge-recursive.c:1626
   952#: merge-recursive.c:1629
  946953#, c-format
  947954msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
  948955msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
  949956
  950 #: merge-recursive.c:1640
   957#: merge-recursive.c:1643
  951958#, c-format
  952959msgid "Auto-merging %s"
  953960msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
  954961
  955 #: merge-recursive.c:1644 git-submodule.sh:1150
   962#: merge-recursive.c:1647 git-submodule.sh:1025
  956963msgid "submodule"
  957964msgstr "ПОДМОДУЛ"
  958965
  959 #: merge-recursive.c:1645
   966#: merge-recursive.c:1648
  960967#, c-format
  961968msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
  962969msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
  963970
  964 #: merge-recursive.c:1731
   971#: merge-recursive.c:1734
  965972#, c-format
  966973msgid "Removing %s"
  967974msgstr "Изтриване на „%s“"
  968975
  969 #: merge-recursive.c:1756
   976#: merge-recursive.c:1759
  970977msgid "file/directory"
  971978msgstr "файл/директория"
  972979
  973 #: merge-recursive.c:1762
   980#: merge-recursive.c:1765
  974981msgid "directory/file"
  975982msgstr "директория/файл"
  976983
  977 #: merge-recursive.c:1767
   984#: merge-recursive.c:1770
  978985#, c-format
  979986msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
   
  982989"като „%s“"
  983990
  984 #: merge-recursive.c:1777
   991#: merge-recursive.c:1780
  985992#, c-format
  986993msgid "Adding %s"
  987994msgstr "Добавяне на „%s“"
  988995
  989 #: merge-recursive.c:1794
   996#: merge-recursive.c:1797
  990997msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
  991998msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
  992999
  993 #: merge-recursive.c:1813
   1000#: merge-recursive.c:1816
  9941001msgid "Already up-to-date!"
  9951002msgstr "Вече е обновено!"
  9961003
  997 #: merge-recursive.c:1822
   1004#: merge-recursive.c:1825
  9981005#, c-format
  9991006msgid "merging of trees %s and %s failed"
  10001007msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
  10011008
  1002 # FIXME message
  1003 #: merge-recursive.c:1852
   1009#: merge-recursive.c:1855
  10041010#, c-format
  10051011msgid "Unprocessed path??? %s"
   
  10081014"разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
  10091015
  1010 #: merge-recursive.c:1900
   1016#: merge-recursive.c:1903
  10111017msgid "Merging:"
  10121018msgstr "Сливане:"
  10131019
  1014 #: merge-recursive.c:1913
   1020#: merge-recursive.c:1916
  10151021#, c-format
  10161022msgid "found %u common ancestor:"
   
  10191025msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
  10201026
  1021 #: merge-recursive.c:1950
   1027#: merge-recursive.c:1953
  10221028msgid "merge returned no commit"
  10231029msgstr "сливането не върна подаване"
  10241030
  1025 #: merge-recursive.c:2007
   1031#: merge-recursive.c:2010
  10261032#, c-format
  10271033msgid "Could not parse object '%s'"
  10281034msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
  10291035
  1030 #: merge-recursive.c:2018 builtin/merge.c:645
   1036#: merge-recursive.c:2021 builtin/merge.c:645
  10311037msgid "Unable to write index."
  10321038msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
   
  10371043"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
  10381044
  1039 #: notes-utils.c:82
   1045#: notes-utils.c:100
  10401046#, c-format
  10411047msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
  10421048msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
  10431049
  1044 #: notes-utils.c:92
   1050#: notes-utils.c:110
  10451051#, c-format
  10461052msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
   
  10501056#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
  10511057#. environment variable, the second %s is its value
  1052 #: notes-utils.c:119
   1058#: notes-utils.c:137
  10531059#, c-format
  10541060msgid "Bad %s value: '%s'"
   
  10601066msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
  10611067
  1062 #: parse-options.c:546
   1068#: parse-options.c:570
  10631069msgid "..."
  10641070msgstr "…"
  10651071
  1066 #: parse-options.c:564
   1072#: parse-options.c:588
  10671073#, c-format
  10681074msgid "usage: %s"
   
  10711077#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
  10721078#. one in "usage: %s" translation
  1073 #: parse-options.c:568
   1079#: parse-options.c:592
  10741080#, c-format
  10751081msgid "   or: %s"
  10761082msgstr "     или: %s"
  10771083
  1078 #: parse-options.c:571
   1084#: parse-options.c:595
  10791085#, c-format
  10801086msgid "    %s"
  10811087msgstr "    %s"
  10821088
  1083 #: parse-options.c:605
   1089#: parse-options.c:629
  10841090msgid "-NUM"
  10851091msgstr "-ЧИСЛО"
   1092
   1093#: parse-options-cb.c:108
   1094#, c-format
   1095msgid "malformed object name '%s'"
   1096msgstr "неправилно име на обект „%s“"
   1097
   1098#: path.c:752
   1099#, c-format
   1100msgid "Could not make %s writable by group"
   1101msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
  10861102
  10871103#: pathspec.c:133
   
  11491165"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
  11501166
  1151 #: pretty.c:968
   1167#: pretty.c:969
  11521168msgid "unable to parse --pretty format"
  11531169msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
  11541170
  1155 #: progress.c:236
   1171#: progress.c:235
  11561172msgid "done"
  11571173msgstr "действието завърши"
  11581174
  1159 #: read-cache.c:1295
   1175#: read-cache.c:1281
  11601176#, c-format
  11611177msgid ""
   
  11661182"Ще се ползва версия %i"
  11671183
  1168 #: read-cache.c:1305
   1184#: read-cache.c:1291
  11691185#, c-format
  11701186msgid ""
   
  11761192"Ще се ползва версия %i"
  11771193
  1178 #: remote.c:792
   1194#: refs.c:543 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
   1195#: builtin/merge.c:983
   1196#, c-format
   1197msgid "Could not open '%s' for writing"
   1198msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
   1199
   1200#: refs/files-backend.c:2359
   1201#, c-format
   1202msgid "could not delete reference %s: %s"
   1203msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
   1204
   1205#: refs/files-backend.c:2362
   1206#, c-format
   1207msgid "could not delete references: %s"
   1208msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
   1209
   1210#: refs/files-backend.c:2371
   1211#, c-format
   1212msgid "could not remove reference %s"
   1213msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
   1214
   1215#: ref-filter.c:245
   1216#, c-format
   1217msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
   1218msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
   1219
   1220#: ref-filter.c:704
   1221#, c-format
   1222msgid "positive value expected contents:lines=%s"
   1223msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
   1224
   1225#: ref-filter.c:833
   1226#, c-format
   1227msgid "expected format: %%(color:<color>)"
   1228msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
   1229
   1230#: ref-filter.c:835
   1231msgid "unable to parse format"
   1232msgstr "форматът не може да бъде анализиран"
   1233
   1234#: ref-filter.c:870
   1235#, c-format
   1236msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
   1237msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
   1238
   1239#: ref-filter.c:893
   1240#, c-format
   1241msgid "improper format entered align:%s"
   1242msgstr "въведен е неправилен формат align:%s"
   1243
   1244#: ref-filter.c:898
   1245#, c-format
   1246msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
   1247msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
   1248
   1249#: ref-filter.c:1219
   1250#, c-format
   1251msgid "malformed object at '%s'"
   1252msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
   1253
   1254#: ref-filter.c:1561
   1255#, c-format
   1256msgid "format: %%(end) atom missing"
   1257msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
   1258
   1259#: ref-filter.c:1615
   1260#, c-format
   1261msgid "malformed object name %s"
   1262msgstr "неправилно име на обект „%s“"
   1263
   1264#: remote.c:756
  11791265#, c-format
  11801266msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
  11811267msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
  11821268
  1183 #: remote.c:796
   1269#: remote.c:760
  11841270#, c-format
  11851271msgid "%s usually tracks %s, not %s"
  11861272msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
  11871273
  1188 #: remote.c:800
   1274#: remote.c:764
  11891275#, c-format
  11901276msgid "%s tracks both %s and %s"
  11911277msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
  11921278
  1193 #: remote.c:808
   1279#: remote.c:772
  11941280msgid "Internal error"
  11951281msgstr "Вътрешна грешка"
  11961282
  1197 #: remote.c:1723 remote.c:1766
   1283#: remote.c:1687 remote.c:1730
  11981284msgid "HEAD does not point to a branch"
  11991285msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
  12001286
  1201 #: remote.c:1732
   1287#: remote.c:1696
  12021288#, c-format
  12031289msgid "no such branch: '%s'"
  12041290msgstr "няма клон на име „%s“"
  12051291
  1206 #: remote.c:1735
   1292#: remote.c:1699
  12071293#, c-format
  12081294msgid "no upstream configured for branch '%s'"
  12091295msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
  12101296
  1211 #: remote.c:1741
   1297#: remote.c:1705
  12121298#, c-format
  12131299msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
  12141300msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
  12151301
  1216 #: remote.c:1756
   1302#: remote.c:1720
  12171303#, c-format
  12181304msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
   
  12211307"хранилището „%s“"
  12221308
  1223 #: remote.c:1771
   1309#: remote.c:1735
  12241310#, c-format
  12251311msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
  12261312msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
  12271313
  1228 #: remote.c:1782
   1314#: remote.c:1746
  12291315#, c-format
  12301316msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
  12311317msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
  12321318
  1233 #: remote.c:1795
   1319#: remote.c:1759
  12341320msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
  12351321msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
  12361322
  1237 #: remote.c:1817
   1323#: remote.c:1781
  12381324msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
  12391325msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
  12401326
  1241 #: remote.c:2124
   1327#: remote.c:2083
  12421328#, c-format
  12431329msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
  12441330msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
  12451331
  1246 #: remote.c:2128
   1332#: remote.c:2087
  12471333msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
  12481334msgstr "  (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
  12491335
  1250 #: remote.c:2131
   1336#: remote.c:2090
  12511337#, c-format
  12521338msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
  12531339msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
  12541340
  1255 #: remote.c:2135
   1341#: remote.c:2094
  12561342#, c-format
  12571343msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
   
  12601346msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
  12611347
  1262 #: remote.c:2141
   1348#: remote.c:2100
  12631349msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
  12641350msgstr "  (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
  12651351
  1266 #: remote.c:2144
   1352#: remote.c:2103
  12671353#, c-format
  12681354msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
   
  12741360"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
  12751361
  1276 #: remote.c:2152
   1362#: remote.c:2111
  12771363msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
  12781364msgstr "  (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
  12791365
  1280 #: remote.c:2155
   1366#: remote.c:2114
  12811367#, c-format
  12821368msgid ""
   
  12931379"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
  12941380
  1295 #: remote.c:2165
   1381#: remote.c:2124
  12961382msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
  12971383msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
  12981384
  1299 #: revision.c:2366
   1385#: revision.c:2191
   1386msgid "your current branch appears to be broken"
   1387msgstr "Текущият клон е повреден"
   1388
   1389#: revision.c:2194
   1390#, c-format
   1391msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
   1392msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
   1393
   1394#: revision.c:2388
  13001395msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
  13011396msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
  13021397
  1303 #: run-command.c:83
   1398#: run-command.c:90
  13041399msgid "open /dev/null failed"
  13051400msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
  13061401
  1307 #: run-command.c:85
   1402#: run-command.c:92
  13081403#, c-format
  13091404msgid "dup2(%d,%d) failed"
  13101405msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
  13111406
  1312 #: send-pack.c:272
   1407#: send-pack.c:295
  13131408msgid "failed to sign the push certificate"
  13141409msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
  13151410
  1316 #: send-pack.c:378
   1411#: send-pack.c:404
  13171412msgid "the receiving end does not support --signed push"
  13181413msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
  13191414
  1320 #: send-pack.c:389
   1415#: send-pack.c:406
   1416msgid ""
   1417"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
   1418"signed push"
   1419msgstr ""
   1420"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
   1421"използва сертификат"
   1422
   1423#: send-pack.c:418
  13211424msgid "the receiving end does not support --atomic push"
  13221425msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
  13231426
  1324 #: sequencer.c:172 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
  1325 #: builtin/merge.c:983
  1326 #, c-format
  1327 msgid "Could not open '%s' for writing"
  1328 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  1329 
  1330 #: sequencer.c:174 builtin/merge.c:344 builtin/merge.c:763 builtin/merge.c:975
  1331 #: builtin/merge.c:988
  1332 #, c-format
  1333 msgid "Could not write to '%s'"
  1334 msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
  1335 
  13361427# FIXME git add <path…> for consistence
  1337 #: sequencer.c:195
   1428#: sequencer.c:183
  13381429msgid ""
  13391430"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  13431434"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
  13441435
  1345 #: sequencer.c:198
   1436#: sequencer.c:186
  13461437msgid ""
  13471438"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  13541445
  13551446# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
  1356 #: sequencer.c:211 sequencer.c:861 sequencer.c:944
   1447#: sequencer.c:199 sequencer.c:842 sequencer.c:922
  13571448#, c-format
  13581449msgid "Could not write to %s"
  13591450msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
  13601451
  1361 # FIXME wrap up as ffinishing the work on, in fact, full stop at end for consistency with below
  1362 #: sequencer.c:214
   1452#: sequencer.c:202
  13631453#, c-format
  13641454msgid "Error wrapping up %s"
  13651455msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
  13661456
  1367 #: sequencer.c:229
   1457#: sequencer.c:217
  13681458msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
  13691459msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
  13701460
  1371 #: sequencer.c:231
   1461#: sequencer.c:219
  13721462msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
  13731463msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
  13741464
  1375 #: sequencer.c:234
   1465#: sequencer.c:222
  13761466msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
  13771467msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
  13781468
  13791469#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
  1380 #: sequencer.c:321
   1470#: sequencer.c:309
  13811471#, c-format
  13821472msgid "%s: Unable to write new index file"
  13831473msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
  13841474
  1385 #: sequencer.c:339
   1475#: sequencer.c:327
  13861476msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
  13871477msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
  13881478
  1389 #: sequencer.c:359
   1479#: sequencer.c:347
  13901480msgid "Unable to update cache tree\n"
  13911481msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
  13921482
  1393 #: sequencer.c:411
   1483#: sequencer.c:399
  13941484#, c-format
  13951485msgid "Could not parse commit %s\n"
  13961486msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
  13971487
  1398 #: sequencer.c:416
   1488#: sequencer.c:404
  13991489#, c-format
  14001490msgid "Could not parse parent commit %s\n"
  14011491msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
  14021492
  1403 #: sequencer.c:482
   1493#: sequencer.c:469
  14041494msgid "Your index file is unmerged."
  14051495msgstr "Индексът не е слят."
  14061496
  1407 #: sequencer.c:501
   1497#: sequencer.c:488
  14081498#, c-format
  14091499msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
  14101500msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
  14111501
  1412 #: sequencer.c:509
   1502#: sequencer.c:496
  14131503#, c-format
  14141504msgid "Commit %s does not have parent %d"
  14151505msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
  14161506
  1417 #: sequencer.c:513
   1507#: sequencer.c:500
  14181508#, c-format
  14191509msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
   
  14221512#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
  14231513#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
  1424 #: sequencer.c:526
   1514#: sequencer.c:513
  14251515#, c-format
  14261516msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
  14271517msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
  14281518
  1429 #: sequencer.c:530
   1519#: sequencer.c:517
  14301520#, c-format
  14311521msgid "Cannot get commit message for %s"
  14321522msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
  14331523
  1434 #: sequencer.c:616
   1524#: sequencer.c:603
  14351525#, c-format
  14361526msgid "could not revert %s... %s"
  14371527msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
  14381528
  1439 #: sequencer.c:617
   1529#: sequencer.c:604
  14401530#, c-format
  14411531msgid "could not apply %s... %s"
  14421532msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
  14431533
  1444 #: sequencer.c:653
   1534#: sequencer.c:639
  14451535msgid "empty commit set passed"
  14461536msgstr "зададено е празно множество от подавания"
  14471537
  1448 #: sequencer.c:661
   1538#: sequencer.c:647
  14491539#, c-format
  14501540msgid "git %s: failed to read the index"
  14511541msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
  14521542
  1453 #: sequencer.c:665
   1543#: sequencer.c:651
  14541544#, c-format
  14551545msgid "git %s: failed to refresh the index"
  14561546msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
  14571547
  1458 #: sequencer.c:725
   1548#: sequencer.c:711
  14591549#, c-format
  14601550msgid "Cannot %s during a %s"
  14611551msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
  14621552
  1463 #: sequencer.c:747
   1553#: sequencer.c:733
  14641554#, c-format
  14651555msgid "Could not parse line %d."
  14661556msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
  14671557
  1468 #: sequencer.c:752
   1558#: sequencer.c:738
  14691559msgid "No commits parsed."
  14701560msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
  14711561
  14721562# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
  1473 #: sequencer.c:765
   1563#: sequencer.c:750
  14741564#, c-format
  14751565msgid "Could not open %s"
  14761566msgstr "„%s“ не може да се прочете."
  14771567
  1478 #: sequencer.c:769
   1568#: sequencer.c:754
  14791569#, c-format
  14801570msgid "Could not read %s."
  14811571msgstr "„%s“ не може да се отвори."
  14821572
  1483 #: sequencer.c:776
   1573#: sequencer.c:761
  14841574#, c-format
  14851575msgid "Unusable instruction sheet: %s"
  14861576msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
  14871577
  1488 #: sequencer.c:806
   1578#: sequencer.c:791
  14891579#, c-format
  14901580msgid "Invalid key: %s"
  14911581msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
  14921582
  1493 #: sequencer.c:809
   1583#: sequencer.c:794 builtin/pull.c:47 builtin/pull.c:49
  14941584#, c-format
  14951585msgid "Invalid value for %s: %s"
  14961586msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
  14971587
  1498 #: sequencer.c:821
   1588#: sequencer.c:804
  14991589#, c-format
  15001590msgid "Malformed options sheet: %s"
  15011591msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
  15021592
  1503 #: sequencer.c:842
   1593#: sequencer.c:823
  15041594msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
  15051595msgstr ""
  15061596"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  15071597
  1508 #: sequencer.c:843
   1598#: sequencer.c:824
  15091599msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
  15101600msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
  15111601
  1512 #: sequencer.c:847
   1602#: sequencer.c:828
  15131603#, c-format
  15141604msgid "Could not create sequencer directory %s"
  15151605msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
  15161606
  1517 #: sequencer.c:863 sequencer.c:948
   1607#: sequencer.c:844 sequencer.c:926
  15181608#, c-format
  15191609msgid "Error wrapping up %s."
  15201610msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
  15211611
  1522 #: sequencer.c:882 sequencer.c:1018
   1612#: sequencer.c:863 sequencer.c:996
  15231613msgid "no cherry-pick or revert in progress"
  15241614msgstr ""
  15251615"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  15261616
  1527 #: sequencer.c:884
   1617#: sequencer.c:865
  15281618msgid "cannot resolve HEAD"
  15291619msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
  15301620
  1531 #: sequencer.c:886
   1621#: sequencer.c:867
  15321622msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
  15331623msgstr ""
   
  15351625"предстои да бъде създаден"
  15361626
  1537 #: sequencer.c:908 builtin/apply.c:4291
   1627#: sequencer.c:887 builtin/apply.c:4287
  15381628#, c-format
  15391629msgid "cannot open %s: %s"
  15401630msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
  15411631
  1542 #: sequencer.c:911
   1632#: sequencer.c:890
  15431633#, c-format
  15441634msgid "cannot read %s: %s"
  15451635msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
  15461636
  1547 #: sequencer.c:912
   1637#: sequencer.c:891
  15481638msgid "unexpected end of file"
  15491639msgstr "неочакван край на файл"
  15501640
  1551 #: sequencer.c:918
   1641#: sequencer.c:897
  15521642#, c-format
  15531643msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
   
  15561646"повреден"
  15571647
  1558 #: sequencer.c:941
   1648#: sequencer.c:919
  15591649#, c-format
  15601650msgid "Could not format %s."
  15611651msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
  15621652
  1563 #: sequencer.c:1086
   1653#: sequencer.c:1064
  15641654#, c-format
  15651655msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
  15661656msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
  15671657
  1568 #: sequencer.c:1089
   1658#: sequencer.c:1067
  15691659#, c-format
  15701660msgid "%s: bad revision"
  15711661msgstr "%s: неправилна версия"
  15721662
  1573 #: sequencer.c:1123
   1663#: sequencer.c:1101
  15741664msgid "Can't revert as initial commit"
  15751665msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
  15761666
  1577 #: sequencer.c:1124
   1667#: sequencer.c:1102
  15781668msgid "Can't cherry-pick into empty head"
  15791669msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
  15801670
  1581 #: setup.c:243
   1671#: setup.c:248
  15821672#, c-format
  15831673msgid "failed to read %s"
  15841674msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  15851675
  1586 #: sha1_name.c:453
   1676#: sha1_name.c:463
  15871677msgid ""
  15881678"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
   
  16081698"„git config advice.objectNameWarning false“"
  16091699
  1610 #: submodule.c:64 submodule.c:98
   1700#: submodule.c:61 submodule.c:95
  16111701msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
  16121702msgstr ""
   
  16141704"коригирайте конфликтите"
  16151705
  1616 #: submodule.c:68 submodule.c:102
   1706#: submodule.c:65 submodule.c:99
  16171707#, c-format
  16181708msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
  16191709msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
  16201710
  1621 #: submodule.c:76
   1711#: submodule.c:73
  16221712#, c-format
  16231713msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
  16241714msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
  16251715
  1626 #: submodule.c:109
   1716#: submodule.c:106
  16271717#, c-format
  16281718msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
  16291719msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
  16301720
  1631 #: submodule.c:120
   1721#: submodule.c:117
  16321722msgid "staging updated .gitmodules failed"
  16331723msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
  16341724
  1635 #: submodule.c:1115
   1725#: submodule.c:1040
  16361726#, c-format
  16371727msgid "Could not set core.worktree in %s"
   
  16441734msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
  16451735
  1646 #: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:290
   1736#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:296
  16471737#, c-format
  16481738msgid "more than one %s"
   
  16631753msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
  16641754
   1755#: transport-helper.c:1025
   1756#, c-format
   1757msgid "Could not read ref %s"
   1758msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
   1759
  16651760#: unpack-trees.c:203
  16661761msgid "Checking out files"
   
  16961791msgstr "неправилна част от пътя „..“"
  16971792
  1698 #: wrapper.c:523
   1793#: wrapper.c:219 wrapper.c:362
   1794#, c-format
   1795msgid "could not open '%s' for reading and writing"
   1796msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
   1797
   1798#: wrapper.c:221 wrapper.c:364
   1799#, c-format
   1800msgid "could not open '%s' for writing"
   1801msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
   1802
   1803#: wrapper.c:223 wrapper.c:366 builtin/am.c:338 builtin/commit.c:1691
   1804#: builtin/merge.c:1074 builtin/pull.c:380
   1805#, c-format
   1806msgid "could not open '%s' for reading"
   1807msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
   1808
   1809#: wrapper.c:579
  16991810#, c-format
  17001811msgid "unable to access '%s': %s"
  17011812msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
  17021813
  1703 #: wrapper.c:544
   1814#: wrapper.c:600
  17041815#, c-format
  17051816msgid "unable to access '%s'"
  17061817msgstr "няма достъп до „%s“"
  17071818
  1708 #: wrapper.c:555
   1819#: wrapper.c:611
  17091820#, c-format
  17101821msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
  17111822msgstr "текущият потребител не може да бъде открит във файла „/etc/passwd“: %s"
  17121823
  1713 #: wrapper.c:556
   1824#: wrapper.c:612
  17141825msgid "no such user"
  17151826msgstr "такъв потребител не съществува"
  17161827
  1717 #: wrapper.c:564
   1828#: wrapper.c:620
  17181829msgid "unable to get current working directory"
  17191830msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
  17201831
  1721 #: wrapper.c:575
   1832#: wrapper.c:647
  17221833#, c-format
  17231834msgid "could not open %s for writing"
   
  17251836
  17261837# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
  1727 #: wrapper.c:587
   1838#: wrapper.c:658 builtin/am.c:425
  17281839#, c-format
  17291840msgid "could not write to %s"
  17301841msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
  17311842
  1732 #: wrapper.c:593
   1843#: wrapper.c:664
  17331844#, c-format
  17341845msgid "could not close %s"
  17351846msgstr "„%s“ не може да се затвори"
  17361847
  1737 #: wt-status.c:150
   1848#: wt-status.c:149
  17381849msgid "Unmerged paths:"
  17391850msgstr "Неслети пътища:"
  17401851
  1741 #: wt-status.c:177 wt-status.c:204
   1852#: wt-status.c:176 wt-status.c:203
  17421853#, c-format
  17431854msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
  17441855msgstr "  (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
  17451856
  1746 #: wt-status.c:179 wt-status.c:206
   1857#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
  17471858msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
  17481859msgstr ""
  17491860"  (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
  17501861
  1751 #: wt-status.c:183
   1862#: wt-status.c:182
  17521863msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
  17531864msgstr ""
  17541865"  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
  17551866
  1756 #: wt-status.c:185 wt-status.c:189
   1867#: wt-status.c:184 wt-status.c:188
  17571868msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
  17581869msgstr ""
   
  17601871"конфликта)"
  17611872
  1762 #: wt-status.c:187
   1873#: wt-status.c:186
  17631874msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
  17641875msgstr ""
  17651876"  (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
  17661877
  1767 #: wt-status.c:198 wt-status.c:881
   1878#: wt-status.c:197 wt-status.c:880
  17681879msgid "Changes to be committed:"
  17691880msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
  17701881
  1771 #: wt-status.c:216 wt-status.c:890
   1882#: wt-status.c:215 wt-status.c:889
  17721883msgid "Changes not staged for commit:"
  17731884msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
  17741885
  1775 #: wt-status.c:220
   1886#: wt-status.c:219
  17761887msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
  17771888msgstr ""
  17781889"  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
  17791890
   1891#: wt-status.c:221
   1892msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
   1893msgstr ""
   1894"  (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
   1895
  17801896#: wt-status.c:222
  1781 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
  1782 msgstr ""
  1783 "  (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
  1784 
  1785 #: wt-status.c:223
  17861897msgid ""
  17871898"  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
   
  17901901"работното дърво)"
  17911902
  1792 #: wt-status.c:225
   1903#: wt-status.c:224
  17931904msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
  17941905msgstr ""
   
  17961907"подмодулите)"
  17971908
  1798 #: wt-status.c:237
   1909#: wt-status.c:236
  17991910#, c-format
  18001911msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
   
  18021913"  (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
  18031914
  1804 #: wt-status.c:252
   1915#: wt-status.c:251
  18051916msgid "both deleted:"
  18061917msgstr "изтрити в двата случая:"
  18071918
  1808 #: wt-status.c:254
   1919#: wt-status.c:253
  18091920msgid "added by us:"
  18101921msgstr "добавени от вас:"
  18111922
  1812 #: wt-status.c:256
   1923#: wt-status.c:255
  18131924msgid "deleted by them:"
  18141925msgstr "изтрити от тях:"
  18151926
  1816 #: wt-status.c:258
   1927#: wt-status.c:257
  18171928msgid "added by them:"
  18181929msgstr "добавени от тях:"
  18191930
  1820 #: wt-status.c:260
   1931#: wt-status.c:259
  18211932msgid "deleted by us:"
  18221933msgstr "изтрити от вас:"
  18231934
  1824 #: wt-status.c:262
   1935#: wt-status.c:261
  18251936msgid "both added:"
  18261937msgstr "добавени и в двата случая:"
  18271938
  1828 #: wt-status.c:264
   1939#: wt-status.c:263
  18291940msgid "both modified:"
  18301941msgstr "променени и в двата случая:"
  18311942
  1832 #: wt-status.c:266
   1943#: wt-status.c:265
  18331944#, c-format
  18341945msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
  18351946msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
  18361947
  1837 #: wt-status.c:274
   1948#: wt-status.c:273
  18381949msgid "new file:"
  18391950msgstr "нов файл:"
  18401951
  1841 #: wt-status.c:276
   1952#: wt-status.c:275
  18421953msgid "copied:"
  18431954msgstr "копиран:"
  18441955
  1845 #: wt-status.c:278
   1956#: wt-status.c:277
  18461957msgid "deleted:"
  18471958msgstr "изтрит:"
  18481959
  1849 #: wt-status.c:280
   1960#: wt-status.c:279
  18501961msgid "modified:"
  18511962msgstr "променен:"
  18521963
  1853 #: wt-status.c:282
   1964#: wt-status.c:281
  18541965msgid "renamed:"
  18551966msgstr "преименуван:"
  18561967
  1857 #: wt-status.c:284
   1968#: wt-status.c:283
  18581969msgid "typechange:"
  18591970msgstr "смяна на вида:"
  18601971
  1861 #: wt-status.c:286
   1972#: wt-status.c:285
  18621973msgid "unknown:"
  18631974msgstr "непозната промяна:"
  18641975
  1865 #: wt-status.c:288
   1976#: wt-status.c:287
  18661977msgid "unmerged:"
  18671978msgstr "неслят:"
  18681979
  1869 #: wt-status.c:370
   1980#: wt-status.c:369
  18701981msgid "new commits, "
  18711982msgstr "нови подавания, "
  18721983
  1873 #: wt-status.c:372
   1984#: wt-status.c:371
  18741985msgid "modified content, "
  18751986msgstr "променено съдържание, "
  18761987
  1877 #: wt-status.c:374
   1988#: wt-status.c:373
  18781989msgid "untracked content, "
  18791990msgstr "неследено съдържание, "
  18801991
  1881 #: wt-status.c:391
   1992#: wt-status.c:390
  18821993#, c-format
  18831994msgid "bug: unhandled diff status %c"
  18841995msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
  18851996
  1886 #: wt-status.c:755
   1997#: wt-status.c:754
  18871998msgid "Submodules changed but not updated:"
  18881999msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
  18892000
  1890 #: wt-status.c:757
   2001#: wt-status.c:756
  18912002msgid "Submodule changes to be committed:"
  18922003msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
  18932004
  1894 #: wt-status.c:838
   2005#: wt-status.c:837
  18952006msgid ""
  18962007"Do not touch the line above.\n"
   
  19002011"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
  19012012
  1902 #: wt-status.c:949
   2013#: wt-status.c:948
  19032014msgid "You have unmerged paths."
  19042015msgstr "Някои пътища не са слети."
  19052016
  1906 #: wt-status.c:952
   2017#: wt-status.c:951
  19072018msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
  19082019msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
  19092020
  1910 #: wt-status.c:955
   2021#: wt-status.c:954
  19112022msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
  19122023msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
  19132024
  1914 #: wt-status.c:958
   2025#: wt-status.c:957
  19152026msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
  19162027msgstr "  (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
  19172028
  1918 #: wt-status.c:968
   2029#: wt-status.c:967
  19192030msgid "You are in the middle of an am session."
  19202031msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
  19212032
  1922 #: wt-status.c:971
   2033#: wt-status.c:970
  19232034msgid "The current patch is empty."
  19242035msgstr "Текущата кръпка е празна."
  19252036
  1926 #: wt-status.c:975
   2037#: wt-status.c:974
  19272038msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
  19282039msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
  19292040
  1930 #: wt-status.c:977
   2041#: wt-status.c:976
  19312042msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
  19322043msgstr "  (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  19332044
  1934 #: wt-status.c:979
   2045#: wt-status.c:978
  19352046msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
  19362047msgstr ""
  19372048"  (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  19382049
  1939 #: wt-status.c:1039 wt-status.c:1056
   2050#: wt-status.c:1105
   2051msgid "No commands done."
   2052msgstr "Не са изпълнени команди."
   2053
   2054#: wt-status.c:1108
   2055#, c-format
   2056msgid "Last command done (%d command done):"
   2057msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
   2058msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
   2059msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
   2060
   2061#: wt-status.c:1119
   2062#, c-format
   2063msgid "  (see more in file %s)"
   2064msgstr "  повече информация има във файла „%s“)"
   2065
   2066#: wt-status.c:1124
   2067msgid "No commands remaining."
   2068msgstr "Не остават повече команди."
   2069
   2070#: wt-status.c:1127
   2071#, c-format
   2072msgid "Next command to do (%d remaining command):"
   2073msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
   2074msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
   2075msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
   2076
   2077#: wt-status.c:1135
   2078msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
   2079msgstr ""
   2080"  (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
   2081
   2082#: wt-status.c:1148
  19402083#, c-format
  19412084msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
  19422085msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  19432086
  1944 #: wt-status.c:1044 wt-status.c:1061
   2087#: wt-status.c:1153
  19452088msgid "You are currently rebasing."
  19462089msgstr "В момента пребазирате."
  19472090
  1948 #: wt-status.c:1047
   2091#: wt-status.c:1167
  19492092msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
  19502093msgstr "  (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
  19512094
  1952 #: wt-status.c:1049
   2095#: wt-status.c:1169
  19532096msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
  19542097msgstr "  (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  19552098
  1956 #: wt-status.c:1051
   2099#: wt-status.c:1171
  19572100msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
  19582101msgstr ""
  19592102"  (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  19602103
  1961 #: wt-status.c:1064
   2104#: wt-status.c:1177
  19622105msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
  19632106msgstr "  (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
  19642107
  1965 #: wt-status.c:1068
   2108#: wt-status.c:1181
  19662109#, c-format
  19672110msgid ""
   
  19692112msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  19702113
  1971 #: wt-status.c:1073
   2114#: wt-status.c:1186
  19722115msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
  19732116msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
  19742117
  1975 #: wt-status.c:1076
   2118#: wt-status.c:1189
  19762119msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
  19772120msgstr ""
   
  19792122"continue“)"
  19802123
  1981 #: wt-status.c:1080
   2124#: wt-status.c:1193
  19822125#, c-format
  19832126msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
   
  19852128"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  19862129
  1987 #: wt-status.c:1085
   2130#: wt-status.c:1198
  19882131msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
  19892132msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
  19902133
  1991 #: wt-status.c:1088
   2134#: wt-status.c:1201
  19922135msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
  19932136msgstr ""
  19942137"  (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
  19952138
  1996 #: wt-status.c:1090
   2139#: wt-status.c:1203
  19972140msgid ""
  19982141"  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
   
  20002143"  (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
  20012144
  2002 #: wt-status.c:1100
   2145#: wt-status.c:1213
  20032146#, c-format
  20042147msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
  20052148msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
  20062149
  2007 #: wt-status.c:1105
   2150#: wt-status.c:1218
  20082151msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
  20092152msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  20102153
  2011 #: wt-status.c:1108
   2154#: wt-status.c:1221
  20122155msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
  20132156msgstr ""
  20142157"  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  20152158
  2016 #: wt-status.c:1110
   2159#: wt-status.c:1223
  20172160msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
  20182161msgstr ""
   
  20202163"отбиране)"
  20212164
  2022 #: wt-status.c:1119
   2165#: wt-status.c:1232
  20232166#, c-format
  20242167msgid "You are currently reverting commit %s."
  20252168msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
  20262169
  2027 #: wt-status.c:1124
   2170#: wt-status.c:1237
  20282171msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
  20292172msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
  20302173
  2031 #: wt-status.c:1127
   2174#: wt-status.c:1240
  20322175msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
  20332176msgstr "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
  20342177
  2035 #: wt-status.c:1129
   2178#: wt-status.c:1242
  20362179msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
  20372180msgstr ""
   
  20392182"подаване)"
  20402183
  2041 #: wt-status.c:1140
   2184#: wt-status.c:1253
  20422185#, c-format
  20432186msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
  20442187msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
  20452188
  2046 #: wt-status.c:1144
   2189#: wt-status.c:1257
  20472190msgid "You are currently bisecting."
  20482191msgstr "В момента търсите двоично."
  20492192
  2050 #: wt-status.c:1147
   2193#: wt-status.c:1260
  20512194msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
  20522195msgstr ""
   
  20542197"състояние и клон)"
  20552198
  2056 #: wt-status.c:1324
   2199#: wt-status.c:1438
  20572200msgid "On branch "
  20582201msgstr "На клон "
  20592202
  2060 #: wt-status.c:1331
   2203#: wt-status.c:1444
   2204msgid "interactive rebase in progress; onto "
   2205msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
   2206
   2207#: wt-status.c:1446
  20612208msgid "rebase in progress; onto "
  20622209msgstr "извършвате пребазиране върху "
  20632210
  2064 #: wt-status.c:1336
   2211#: wt-status.c:1451
  20652212msgid "HEAD detached at "
  20662213msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
  20672214
  2068 #: wt-status.c:1338
   2215#: wt-status.c:1453
  20692216msgid "HEAD detached from "
  20702217msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
  20712218
  2072 #: wt-status.c:1341
   2219#: wt-status.c:1456
  20732220msgid "Not currently on any branch."
  20742221msgstr "Извън всички клони."
  20752222
  2076 #: wt-status.c:1358
   2223#: wt-status.c:1474
  20772224msgid "Initial commit"
  20782225msgstr "Първоначално подаване"
  20792226
  2080 #: wt-status.c:1372
   2227#: wt-status.c:1488
  20812228msgid "Untracked files"
  20822229msgstr "Неследени файлове"
  20832230
  2084 #: wt-status.c:1374
   2231#: wt-status.c:1490
  20852232msgid "Ignored files"
  20862233msgstr "Игнорирани файлове"
  20872234
  2088 #: wt-status.c:1378
   2235#: wt-status.c:1494
  20892236#, c-format
  20902237msgid ""
   
  20982245"За повече подробности погледнете „git status help“."
  20992246
  2100 #: wt-status.c:1384
   2247#: wt-status.c:1500
  21012248#, c-format
  21022249msgid "Untracked files not listed%s"
  21032250msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
  21042251
  2105 #: wt-status.c:1386
   2252#: wt-status.c:1502
  21062253msgid " (use -u option to show untracked files)"
  21072254msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
  21082255
  2109 #: wt-status.c:1392
   2256#: wt-status.c:1508
  21102257msgid "No changes"
  21112258msgstr "Няма промени"
  21122259
  2113 #: wt-status.c:1397
   2260#: wt-status.c:1513
  21142261#, c-format
  21152262msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
   
  21182265"„git commit -a“)\n"
  21192266
  2120 #: wt-status.c:1400
   2267#: wt-status.c:1516
  21212268#, c-format
  21222269msgid "no changes added to commit\n"
  21232270msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
  21242271
  2125 #: wt-status.c:1403
   2272#: wt-status.c:1519
  21262273#, c-format
  21272274msgid ""
   
  21322279"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  21332280
  2134 #: wt-status.c:1406
   2281#: wt-status.c:1522
  21352282#, c-format
  21362283msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
  21372284msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
  21382285
  2139 #: wt-status.c:1409
   2286#: wt-status.c:1525
  21402287#, c-format
  21412288msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
   
  21442291"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  21452292
  2146 #: wt-status.c:1412 wt-status.c:1417
   2293#: wt-status.c:1528 wt-status.c:1533
  21472294#, c-format
  21482295msgid "nothing to commit\n"
  21492296msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
  21502297
  2151 #: wt-status.c:1415
   2298#: wt-status.c:1531
  21522299#, c-format
  21532300msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
   
  21562303"неследените файлове)\n"
  21572304
  2158 #: wt-status.c:1419
   2305#: wt-status.c:1535
  21592306#, c-format
  21602307msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
  21612308msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
  21622309
  2163 #: wt-status.c:1528
   2310#: wt-status.c:1642
   2311msgid "Initial commit on "
   2312msgstr "Първоначално подаване на клон"
   2313
   2314#: wt-status.c:1646
  21642315msgid "HEAD (no branch)"
  21652316msgstr "HEAD (извън клон)"
  21662317
  2167 #: wt-status.c:1534
  2168 msgid "Initial commit on "
  2169 msgstr "Първоначално подаване на клон"
  2170 
  2171 #: wt-status.c:1561
   2318#: wt-status.c:1675
  21722319msgid "gone"
  21732320msgstr "изтрит"
  21742321
  2175 #: wt-status.c:1563 wt-status.c:1571
   2322#: wt-status.c:1677 wt-status.c:1685
  21762323msgid "behind "
  21772324msgstr "назад с "
  21782325
  2179 #: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:352
   2326#: compat/precompose_utf8.c:56 builtin/clone.c:408
  21802327#, c-format
  21812328msgid "failed to unlink '%s'"
   
  21912338msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
  21922339
  2193 #: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:277
   2340#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:278
  21942341msgid "updating files failed"
  21952342msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
   
  22402387"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
  22412388
  2242 #: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:874 builtin/fetch.c:107 builtin/mv.c:110
  2243 #: builtin/prune-packed.c:55 builtin/push.c:508 builtin/remote.c:1369
  2244 #: builtin/rm.c:268
   2389#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:894 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
   2390#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:545
   2391#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
  22452392msgid "dry run"
  22462393msgstr "пробно изпълнeние"
  22472394
  2248 #: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4580 builtin/check-ignore.c:19
  2249 #: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:63 builtin/fsck.c:616
  2250 #: builtin/log.c:1617 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
   2395#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4571 builtin/check-ignore.c:19
   2396#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:558
   2397#: builtin/log.c:1640 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
  22512398msgid "be verbose"
  22522399msgstr "повече подробности"
   
  22562403msgstr "интерактивно отбиране на промени"
  22572404
  2258 #: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1364 builtin/reset.c:286
   2405#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1153 builtin/reset.c:286
  22592406msgid "select hunks interactively"
  22602407msgstr "интерактивен избор на парчета код"
   
  23182465msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
  23192466
  2320 #: builtin/add.c:358
   2467#: builtin/add.c:352
  23212468#, c-format
  23222469msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
  23232470msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
  23242471
  2325 #: builtin/add.c:359
   2472#: builtin/add.c:353
  23262473#, c-format
  23272474msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
  23282475msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
  23292476
  2330 #: builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:918
  2331 #: builtin/commit.c:335 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
   2477#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:938
   2478#: builtin/commit.c:337 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
   2479#: builtin/submodule--helper.c:40
  23322480msgid "index file corrupt"
  23332481msgstr "файлът с индекса е повреден"
  23342482
  2335 #: builtin/add.c:447 builtin/apply.c:4678 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
   2483#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4669 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
  23362484msgid "Unable to write new index file"
  23372485msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
   2486
   2487#: builtin/am.c:42
   2488#, c-format
   2489msgid "could not stat %s"
   2490msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
   2491
   2492#: builtin/am.c:271 builtin/commit.c:738 builtin/merge.c:1077
   2493#, c-format
   2494msgid "could not read '%s'"
   2495msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
   2496
   2497#: builtin/am.c:445
   2498msgid "could not parse author script"
   2499msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
   2500
   2501#: builtin/am.c:522
   2502#, c-format
   2503msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
   2504msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
   2505
   2506#: builtin/am.c:563 builtin/notes.c:300
   2507#, c-format
   2508msgid "Malformed input line: '%s'."
   2509msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
   2510
   2511#: builtin/am.c:600 builtin/notes.c:315
   2512#, c-format
   2513msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
   2514msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
   2515
   2516#: builtin/am.c:626
   2517msgid "fseek failed"
   2518msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
   2519
   2520#: builtin/am.c:787 builtin/am.c:875
   2521#, c-format
   2522msgid "could not open '%s' for reading: %s"
   2523msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за четене: %s"
   2524
   2525#: builtin/am.c:794
   2526#, c-format
   2527msgid "could not open '%s' for writing: %s"
   2528msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
   2529
   2530#: builtin/am.c:803
   2531#, c-format
   2532msgid "could not parse patch '%s'"
   2533msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
   2534
   2535#: builtin/am.c:868
   2536msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
   2537msgstr ""
   2538"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
   2539
   2540#: builtin/am.c:916
   2541msgid "invalid timestamp"
   2542msgstr "неправилна стойност за време"
   2543
   2544#: builtin/am.c:919 builtin/am.c:927
   2545msgid "invalid Date line"
   2546msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
   2547
   2548#: builtin/am.c:924
   2549msgid "invalid timezone offset"
   2550msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
   2551
   2552#: builtin/am.c:1011
   2553msgid "Patch format detection failed."
   2554msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
   2555
   2556#: builtin/am.c:1016 builtin/clone.c:373
   2557#, c-format
   2558msgid "failed to create directory '%s'"
   2559msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
   2560
   2561#: builtin/am.c:1020
   2562msgid "Failed to split patches."
   2563msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
   2564
   2565#: builtin/am.c:1152 builtin/commit.c:363
   2566msgid "unable to write index file"
   2567msgstr "индексът не може да бъде записан"
   2568
   2569#: builtin/am.c:1203
   2570#, c-format
   2571msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
   2572msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
   2573
   2574#: builtin/am.c:1204
   2575#, c-format
   2576msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
   2577msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
   2578
   2579#: builtin/am.c:1205
   2580#, c-format
   2581msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
   2582msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
   2583
   2584#: builtin/am.c:1343
   2585msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
   2586msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
   2587
   2588#: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1344
   2589#, c-format
   2590msgid "invalid ident line: %s"
   2591msgstr "грешна идентичност: %s"
   2592
   2593#: builtin/am.c:1444
   2594#, c-format
   2595msgid "unable to parse commit %s"
   2596msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
   2597
   2598#: builtin/am.c:1646
   2599msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
   2600msgstr ""
   2601"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
   2602"сливане."
   2603
   2604#: builtin/am.c:1648
   2605msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
   2606msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
   2607
   2608#: builtin/am.c:1667
   2609msgid ""
   2610"Did you hand edit your patch?\n"
   2611"It does not apply to blobs recorded in its index."
   2612msgstr ""
   2613"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
   2614"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
   2615
   2616#: builtin/am.c:1673
   2617msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
   2618msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
   2619
   2620#: builtin/am.c:1688
   2621msgid "Failed to merge in the changes."
   2622msgstr "Неуспешно сливане на промените."
   2623
   2624#: builtin/am.c:1712 builtin/merge.c:632
   2625msgid "git write-tree failed to write a tree"
   2626msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
   2627
   2628#: builtin/am.c:1719
   2629msgid "applying to an empty history"
   2630msgstr "прилагане върху празна история"
   2631
   2632#: builtin/am.c:1732 builtin/commit.c:1755 builtin/merge.c:829
   2633#: builtin/merge.c:854
   2634msgid "failed to write commit object"
   2635msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
   2636
   2637#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1768
   2638#, c-format
   2639msgid "cannot resume: %s does not exist."
   2640msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
   2641
   2642#: builtin/am.c:1784
   2643msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
   2644msgstr ""
   2645"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
   2646"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
   2647
   2648#: builtin/am.c:1789
   2649msgid "Commit Body is:"
   2650msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
   2651
   2652#. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
   2653#. in your translation. The program will only accept English
   2654#. input at this point.
   2655#.
   2656#: builtin/am.c:1799
   2657msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
   2658msgstr ""
   2659"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
   2660"на всичко:"
   2661
   2662#: builtin/am.c:1849
   2663#, c-format
   2664msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
   2665msgstr ""
   2666"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
   2667
   2668#: builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1955
   2669#, c-format
   2670msgid "Applying: %.*s"
   2671msgstr "Прилагане: %.*s"
   2672
   2673#: builtin/am.c:1900
   2674msgid "No changes -- Patch already applied."
   2675msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
   2676
   2677#: builtin/am.c:1908
   2678#, c-format
   2679msgid "Patch failed at %s %.*s"
   2680msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
   2681
   2682#: builtin/am.c:1914
   2683#, c-format
   2684msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
   2685msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
   2686
   2687#: builtin/am.c:1958
   2688msgid ""
   2689"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
   2690"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
   2691"already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
   2692msgstr ""
   2693"Без промени — възможно е да не сте изпълнили „git add“.\n"
   2694"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
   2695"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
   2696
   2697#: builtin/am.c:1965
   2698msgid ""
   2699"You still have unmerged paths in your index.\n"
   2700"Did you forget to use 'git add'?"
   2701msgstr ""
   2702"Индексът все още съдържа неслети промени.\n"
   2703"Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
   2704
   2705#: builtin/am.c:2073 builtin/am.c:2077 builtin/am.c:2089 builtin/reset.c:308
   2706#: builtin/reset.c:316
   2707#, c-format
   2708msgid "Could not parse object '%s'."
   2709msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
   2710
   2711#: builtin/am.c:2125
   2712msgid "failed to clean index"
   2713msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
   2714
   2715#: builtin/am.c:2159
   2716msgid ""
   2717"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
   2718"Not rewinding to ORIG_HEAD"
   2719msgstr ""
   2720"Изглежда указателят „HEAD“ е променен и не сочи към същия обект както по "
   2721"времето\n"
   2722"на последното неуспешно изпълнение на „git am“. Указателят се задава да сочи "
   2723"към\n"
   2724"„ORIG_HEAD“"
   2725
   2726#: builtin/am.c:2220
   2727#, c-format
   2728msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
   2729msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
   2730
   2731#: builtin/am.c:2253
   2732msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
   2733msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА]…"
   2734
   2735#: builtin/am.c:2254
   2736msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
   2737msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
   2738
   2739#: builtin/am.c:2260
   2740msgid "run interactively"
   2741msgstr "интерактивна работа"
   2742
   2743#: builtin/am.c:2262
   2744msgid "historical option -- no-op"
   2745msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
   2746
   2747#: builtin/am.c:2264
   2748msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
   2749msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
   2750
   2751#: builtin/am.c:2265 builtin/init-db.c:474 builtin/prune-packed.c:57
   2752#: builtin/repack.c:171
   2753msgid "be quiet"
   2754msgstr "без извеждане на информация"
   2755
   2756#: builtin/am.c:2267
   2757msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
   2758msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
   2759
   2760#: builtin/am.c:2270
   2761msgid "recode into utf8 (default)"
   2762msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
   2763
   2764#: builtin/am.c:2272
   2765msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
   2766msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
   2767
   2768#: builtin/am.c:2274
   2769msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
   2770msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
   2771
   2772#: builtin/am.c:2276
   2773msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
   2774msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
   2775
   2776#: builtin/am.c:2278
   2777msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
   2778msgstr ""
   2779"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
   2780
   2781#: builtin/am.c:2281
   2782msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
   2783msgstr ""
   2784"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
   2785"от „am.keepcr“"
   2786
   2787#: builtin/am.c:2284
   2788msgid "strip everything before a scissors line"
   2789msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
   2790
   2791#: builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4554
   2792msgid "action"
   2793msgstr "действие"
   2794
   2795#: builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292 builtin/am.c:2295
   2796#: builtin/am.c:2298 builtin/am.c:2301 builtin/am.c:2304 builtin/am.c:2307
   2797#: builtin/am.c:2313
   2798msgid "pass it through git-apply"
   2799msgstr "прекарване през „git-apply“"
   2800
   2801#: builtin/am.c:2294 builtin/apply.c:4578
   2802msgid "root"
   2803msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
   2804
   2805#: builtin/am.c:2297 builtin/am.c:2300 builtin/apply.c:4516
   2806#: builtin/apply.c:4519 builtin/clone.c:85 builtin/fetch.c:93
   2807#: builtin/pull.c:167 builtin/submodule--helper.c:78
   2808#: builtin/submodule--helper.c:166 builtin/submodule--helper.c:169
   2809msgid "path"
   2810msgstr "път"
   2811
   2812#: builtin/am.c:2303 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
   2813#: builtin/grep.c:693 builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:127
   2814#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
   2815#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
   2816#: parse-options.h:134 parse-options.h:244
   2817msgid "n"
   2818msgstr "БРОЙ"
   2819
   2820#: builtin/am.c:2306 builtin/apply.c:4522
   2821msgid "num"
   2822msgstr "БРОЙ"
   2823
   2824#: builtin/am.c:2309 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
   2825#: builtin/tag.c:372
   2826msgid "format"
   2827msgstr "ФОРМАТ"
   2828
   2829#: builtin/am.c:2310
   2830msgid "format the patch(es) are in"
   2831msgstr "формат на кръпките"
   2832
   2833#: builtin/am.c:2316
   2834msgid "override error message when patch failure occurs"
   2835msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
   2836
   2837#: builtin/am.c:2318
   2838msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
   2839msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
   2840
   2841#: builtin/am.c:2321
   2842msgid "synonyms for --continue"
   2843msgstr "синоними на „--continue“"
   2844
   2845#: builtin/am.c:2324
   2846msgid "skip the current patch"
   2847msgstr "прескачане на текущата кръпка"
   2848
   2849#: builtin/am.c:2327
   2850msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
   2851msgstr ""
   2852"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
   2853"прилагането на кръпката."
   2854
   2855#: builtin/am.c:2331
   2856msgid "lie about committer date"
   2857msgstr "дата за подаване различна от първоначалнота"
   2858
   2859#: builtin/am.c:2333
   2860msgid "use current timestamp for author date"
   2861msgstr "използване на текущото време като това за автор"
   2862
   2863#: builtin/am.c:2335 builtin/commit.c:1593 builtin/merge.c:225
   2864#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
   2865msgid "key-id"
   2866msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
   2867
   2868#: builtin/am.c:2336
   2869msgid "GPG-sign commits"
   2870msgstr "подписване на подаванията с GPG"
   2871
   2872#: builtin/am.c:2339
   2873msgid "(internal use for git-rebase)"
   2874msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
   2875
   2876#: builtin/am.c:2354
   2877msgid ""
   2878"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
   2879"it will be removed. Please do not use it anymore."
   2880msgstr ""
   2881"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
   2882"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
   2883
   2884#: builtin/am.c:2361
   2885msgid "failed to read the index"
   2886msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
   2887
   2888#: builtin/am.c:2376
   2889#, c-format
   2890msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
   2891msgstr ""
   2892"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
   2893"файл „mbox“."
   2894
   2895#: builtin/am.c:2400
   2896#, c-format
   2897msgid ""
   2898"Stray %s directory found.\n"
   2899"Use \"git am --abort\" to remove it."
   2900msgstr ""
   2901"Открита е излишна директория „%s“.\n"
   2902"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
   2903
   2904#: builtin/am.c:2406
   2905msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
   2906msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
  23382907
  23392908#: builtin/apply.c:59
   
  23412910msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
  23422911
  2343 #: builtin/apply.c:112
   2912#: builtin/apply.c:111
  23442913#, c-format
  23452914msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
  23462915msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
  23472916
  2348 #: builtin/apply.c:127
   2917#: builtin/apply.c:126
  23492918#, c-format
  23502919msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
  23512920msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
  23522921
  2353 #: builtin/apply.c:822
   2922#: builtin/apply.c:818
  23542923#, c-format
  23552924msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
  23562925msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
  23572926
  2358 #: builtin/apply.c:831
   2927#: builtin/apply.c:827
  23592928#, c-format
  23602929msgid "regexec returned %d for input: %s"
  23612930msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
  23622931
  2363 #: builtin/apply.c:912
   2932#: builtin/apply.c:908
  23642933#, c-format
  23652934msgid "unable to find filename in patch at line %d"
  23662935msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
  23672936
  2368 #: builtin/apply.c:944
   2937#: builtin/apply.c:940
  23692938#, c-format
  23702939msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
   
  23732942"null“, а бе получен „%1$s“"
  23742943
  2375 #: builtin/apply.c:948
   2944#: builtin/apply.c:944
  23762945#, c-format
  23772946msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
   
  23802949"неправилно име на нов файл"
  23812950
  2382 #: builtin/apply.c:949
   2951#: builtin/apply.c:945
  23832952#, c-format
  23842953msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
   
  23872956"неправилно име на стар файл"
  23882957
  2389 #: builtin/apply.c:956
   2958#: builtin/apply.c:952
  23902959#, c-format
  23912960msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
   
  23942963"null“"
  23952964
  2396 #: builtin/apply.c:1419
   2965#: builtin/apply.c:1415
  23972966#, c-format
  23982967msgid "recount: unexpected line: %.*s"
  23992968msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
  24002969
  2401 #: builtin/apply.c:1476
   2970#: builtin/apply.c:1472
  24022971#, c-format
  24032972msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
  24042973msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
  24052974
  2406 #: builtin/apply.c:1493
   2975#: builtin/apply.c:1489
  24072976#, c-format
  24082977msgid ""
   
  24192988"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  24202989
  2421 #: builtin/apply.c:1659
   2990#: builtin/apply.c:1655
  24222991msgid "new file depends on old contents"
  24232992msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
  24242993
  2425 #: builtin/apply.c:1661
   2994#: builtin/apply.c:1657
  24262995msgid "deleted file still has contents"
  24272996msgstr "изтритият файл не е празен"
  24282997
  2429 #: builtin/apply.c:1687
   2998#: builtin/apply.c:1683
  24302999#, c-format
  24313000msgid "corrupt patch at line %d"
  24323001msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
  24333002
  2434 #: builtin/apply.c:1723
   3003#: builtin/apply.c:1719
  24353004#, c-format
  24363005msgid "new file %s depends on old contents"
  24373006msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
  24383007
  2439 #: builtin/apply.c:1725
   3008#: builtin/apply.c:1721
  24403009#, c-format
  24413010msgid "deleted file %s still has contents"
  24423011msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
  24433012
  2444 # FIXME - double **??
  2445 #: builtin/apply.c:1728
   3013#: builtin/apply.c:1724
  24463014#, c-format
  24473015msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
  2448 msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
  2449 
  2450 #: builtin/apply.c:1874
   3016msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
   3017
   3018#: builtin/apply.c:1870
  24513019#, c-format
  24523020msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
  24533021msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
  24543022
  2455 #: builtin/apply.c:1903
   3023#: builtin/apply.c:1899
  24563024#, c-format
  24573025msgid "unrecognized binary patch at line %d"
  24583026msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
  24593027
  2460 #: builtin/apply.c:2054
   3028#: builtin/apply.c:2050
  24613029#, c-format
  24623030msgid "patch with only garbage at line %d"
  24633031msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
  24643032
  2465 #: builtin/apply.c:2144
   3033#: builtin/apply.c:2140
  24663034#, c-format
  24673035msgid "unable to read symlink %s"
  24683036msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
  24693037
  2470 #: builtin/apply.c:2148
   3038#: builtin/apply.c:2144
  24713039#, c-format
  24723040msgid "unable to open or read %s"
  24733041msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
  24743042
  2475 #: builtin/apply.c:2781
   3043#: builtin/apply.c:2777
  24763044#, c-format
  24773045msgid "invalid start of line: '%c'"
  24783046msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
  24793047
  2480 #: builtin/apply.c:2900
   3048#: builtin/apply.c:2896
  24813049#, c-format
  24823050msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
   
  24873055"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
  24883056
  2489 #: builtin/apply.c:2912
   3057#: builtin/apply.c:2908
  24903058#, c-format
  24913059msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
   
  24933061"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
  24943062
  2495 #: builtin/apply.c:2918
   3063#: builtin/apply.c:2914
  24963064#, c-format
  24973065msgid ""
   
  25023070"%.*s"
  25033071
  2504 #: builtin/apply.c:2938
   3072#: builtin/apply.c:2934
  25053073#, c-format
  25063074msgid "missing binary patch data for '%s'"
  25073075msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
  25083076
  2509 #: builtin/apply.c:3039
   3077#: builtin/apply.c:3035
  25103078#, c-format
  25113079msgid "binary patch does not apply to '%s'"
  25123080msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
  25133081
  2514 #: builtin/apply.c:3045
   3082#: builtin/apply.c:3041
  25153083#, c-format
  25163084msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
   
  25193087"„%s“, а бе получено: „%s“)"
  25203088
  2521 #: builtin/apply.c:3066
   3089#: builtin/apply.c:3062
  25223090#, c-format
  25233091msgid "patch failed: %s:%ld"
  25243092msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
  25253093
  2526 #: builtin/apply.c:3190
   3094#: builtin/apply.c:3186
  25273095#, c-format
  25283096msgid "cannot checkout %s"
  25293097msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  25303098
  2531 #: builtin/apply.c:3235 builtin/apply.c:3246 builtin/apply.c:3291
   3099#: builtin/apply.c:3231 builtin/apply.c:3242 builtin/apply.c:3287
  25323100#, c-format
  25333101msgid "read of %s failed"
  25343102msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
  25353103
  2536 #: builtin/apply.c:3243
   3104#: builtin/apply.c:3239
  25373105#, c-format
  25383106msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
  25393107msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
  25403108
  2541 #: builtin/apply.c:3271 builtin/apply.c:3493
   3109#: builtin/apply.c:3267 builtin/apply.c:3489
  25423110#, c-format
  25433111msgid "path %s has been renamed/deleted"
  25443112msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
  25453113
  2546 #: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3507
   3114#: builtin/apply.c:3348 builtin/apply.c:3503
  25473115#, c-format
  25483116msgid "%s: does not exist in index"
  25493117msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
  25503118
  2551 #: builtin/apply.c:3356 builtin/apply.c:3499 builtin/apply.c:3521
   3119#: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3495 builtin/apply.c:3517
  25523120#, c-format
  25533121msgid "%s: %s"
  25543122msgstr "„%s“: %s"
  25553123
  2556 #: builtin/apply.c:3361 builtin/apply.c:3515
   3124#: builtin/apply.c:3357 builtin/apply.c:3511
  25573125#, c-format
  25583126msgid "%s: does not match index"
  25593127msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
  25603128
  2561 #: builtin/apply.c:3463
   3129#: builtin/apply.c:3459
  25623130msgid "removal patch leaves file contents"
  25633131msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
  25643132
  2565 #: builtin/apply.c:3532
   3133#: builtin/apply.c:3528
  25663134#, c-format
  25673135msgid "%s: wrong type"
  25683136msgstr "„%s“: неправилен вид"
  25693137
  2570 #: builtin/apply.c:3534
   3138#: builtin/apply.c:3530
  25713139#, c-format
  25723140msgid "%s has type %o, expected %o"
  25733141msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
  25743142
  2575 #: builtin/apply.c:3693 builtin/apply.c:3695
   3143#: builtin/apply.c:3689 builtin/apply.c:3691
  25763144#, c-format
  25773145msgid "invalid path '%s'"
  25783146msgstr "неправилен път: „%s“"
  25793147
  2580 #: builtin/apply.c:3750
   3148#: builtin/apply.c:3746
  25813149#, c-format
  25823150msgid "%s: already exists in index"
  25833151msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
  25843152
  2585 #: builtin/apply.c:3753
   3153#: builtin/apply.c:3749
  25863154#, c-format
  25873155msgid "%s: already exists in working directory"
  25883156msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
  25893157
  2590 #: builtin/apply.c:3773
   3158#: builtin/apply.c:3769
  25913159#, c-format
  25923160msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
  25933161msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
  25943162
  2595 #: builtin/apply.c:3778
   3163#: builtin/apply.c:3774
  25963164#, c-format
  25973165msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
   
  25993167"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
  26003168
  2601 #: builtin/apply.c:3798
   3169#: builtin/apply.c:3794
  26023170#, c-format
  26033171msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
  26043172msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
  26053173
  2606 #: builtin/apply.c:3802
   3174#: builtin/apply.c:3798
  26073175#, c-format
  26083176msgid "%s: patch does not apply"
  26093177msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  26103178
  2611 #: builtin/apply.c:3816
   3179#: builtin/apply.c:3812
  26123180#, c-format
  26133181msgid "Checking patch %s..."
  26143182msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
  26153183
  2616 #: builtin/apply.c:3909 builtin/checkout.c:237 builtin/reset.c:135
   3184#: builtin/apply.c:3905 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
  26173185#, c-format
  26183186msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
  26193187msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
  26203188
  2621 #: builtin/apply.c:4052
   3189#: builtin/apply.c:4048
  26223190#, c-format
  26233191msgid "unable to remove %s from index"
  26243192msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
  26253193
  2626 #: builtin/apply.c:4081
   3194#: builtin/apply.c:4077
  26273195#, c-format
  26283196msgid "corrupt patch for submodule %s"
  26293197msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
  26303198
  2631 #: builtin/apply.c:4085
   3199#: builtin/apply.c:4081
  26323200#, c-format
  26333201msgid "unable to stat newly created file '%s'"
   
  26353203"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
  26363204
  2637 #: builtin/apply.c:4090
   3205#: builtin/apply.c:4086
  26383206#, c-format
  26393207msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
   
  26413209"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
  26423210
  2643 #: builtin/apply.c:4093 builtin/apply.c:4201
   3211#: builtin/apply.c:4089 builtin/apply.c:4197
  26443212#, c-format
  26453213msgid "unable to add cache entry for %s"
  26463214msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
  26473215
  2648 #: builtin/apply.c:4126
   3216#: builtin/apply.c:4122
  26493217#, c-format
  26503218msgid "closing file '%s'"
  26513219msgstr "затваряне на файла „%s“"
  26523220
  2653 #: builtin/apply.c:4175
   3221#: builtin/apply.c:4171
  26543222#, c-format
  26553223msgid "unable to write file '%s' mode %o"
  26563224msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
  26573225
  2658 #: builtin/apply.c:4262
   3226#: builtin/apply.c:4258
  26593227#, c-format
  26603228msgid "Applied patch %s cleanly."
  26613229msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
  26623230
  2663 #: builtin/apply.c:4270
   3231#: builtin/apply.c:4266
  26643232msgid "internal error"
  26653233msgstr "вътрешна грешка"
  26663234
  2667 #: builtin/apply.c:4273
   3235#: builtin/apply.c:4269
  26683236#, c-format
  26693237msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
   
  26723240msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
  26733241
  2674 #: builtin/apply.c:4283
   3242#: builtin/apply.c:4279
  26753243#, c-format
  26763244msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
  26773245msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
  26783246
  2679 #: builtin/apply.c:4304
   3247#: builtin/apply.c:4300
  26803248#, c-format
  26813249msgid "Hunk #%d applied cleanly."
  26823250msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
  26833251
  2684 #: builtin/apply.c:4307
   3252#: builtin/apply.c:4303
  26853253#, c-format
  26863254msgid "Rejected hunk #%d."
  26873255msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
  26883256
  2689 #: builtin/apply.c:4397
   3257#: builtin/apply.c:4393
  26903258msgid "unrecognized input"
  26913259msgstr "непознат вход"
  26923260
  2693 #: builtin/apply.c:4408
   3261#: builtin/apply.c:4404
  26943262msgid "unable to read index file"
  26953263msgstr "индексът не може да бъде записан"
  26963264
  2697 #: builtin/apply.c:4525 builtin/apply.c:4528 builtin/clone.c:85
  2698 #: builtin/fetch.c:92
  2699 msgid "path"
  2700 msgstr "път"
  2701 
  2702 #: builtin/apply.c:4526
   3265#: builtin/apply.c:4517
  27033266msgid "don't apply changes matching the given path"
  27043267msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
  27053268
  2706 #: builtin/apply.c:4529
   3269#: builtin/apply.c:4520
  27073270msgid "apply changes matching the given path"
  27083271msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
  27093272
  2710 #: builtin/apply.c:4531
  2711 msgid "num"
  2712 msgstr "БРОЙ"
  2713 
  2714 #: builtin/apply.c:4532
   3273#: builtin/apply.c:4523
  27153274msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
  27163275msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
  27173276
  2718 #: builtin/apply.c:4535
   3277#: builtin/apply.c:4526
  27193278msgid "ignore additions made by the patch"
  27203279msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
  27213280
  2722 #: builtin/apply.c:4537
   3281#: builtin/apply.c:4528
  27233282msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
  27243283msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
  27253284
  2726 #: builtin/apply.c:4541
   3285#: builtin/apply.c:4532
  27273286msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
  27283287msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
  27293288
  2730 #: builtin/apply.c:4543
   3289#: builtin/apply.c:4534
  27313290msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
  27323291msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
  27333292
  2734 #: builtin/apply.c:4545
   3293#: builtin/apply.c:4536
  27353294msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
  27363295msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
  27373296
  2738 #: builtin/apply.c:4547
   3297#: builtin/apply.c:4538
  27393298msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
  27403299msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
  27413300
  2742 #: builtin/apply.c:4549
   3301#: builtin/apply.c:4540
  27433302msgid "apply a patch without touching the working tree"
  27443303msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
  27453304
  2746 #: builtin/apply.c:4551
   3305#: builtin/apply.c:4542
  27473306msgid "accept a patch that touches outside the working area"
  27483307msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
  27493308
  2750 #: builtin/apply.c:4553
   3309#: builtin/apply.c:4544
  27513310msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
  27523311msgstr ""
   
  27543313"summary“"
  27553314
  2756 #: builtin/apply.c:4555
   3315#: builtin/apply.c:4546
  27573316msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
  27583317msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
  27593318
  2760 #: builtin/apply.c:4557
   3319#: builtin/apply.c:4548
  27613320msgid "build a temporary index based on embedded index information"
  27623321msgstr ""
  27633322"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
  27643323
  2765 #: builtin/apply.c:4559 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
   3324#: builtin/apply.c:4550 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
  27663325msgid "paths are separated with NUL character"
  27673326msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
  27683327
  2769 #: builtin/apply.c:4562
   3328#: builtin/apply.c:4553
  27703329msgid "ensure at least <n> lines of context match"
  27713330msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
  27723331
  2773 #: builtin/apply.c:4563
  2774 msgid "action"
  2775 msgstr "действие"
  2776 
  2777 #: builtin/apply.c:4564
   3332#: builtin/apply.c:4555
  27783333msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
  27793334msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
  27803335
  2781 #: builtin/apply.c:4567 builtin/apply.c:4570
   3336#: builtin/apply.c:4558 builtin/apply.c:4561
  27823337msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
  27833338msgstr ""
  27843339"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
  27853340
  2786 #: builtin/apply.c:4573
   3341#: builtin/apply.c:4564
  27873342msgid "apply the patch in reverse"
  27883343msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
  27893344
  2790 #: builtin/apply.c:4575
   3345#: builtin/apply.c:4566
  27913346msgid "don't expect at least one line of context"
  27923347msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
  27933348
  2794 #: builtin/apply.c:4577
   3349#: builtin/apply.c:4568
  27953350msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
  27963351msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
  27973352
  2798 #: builtin/apply.c:4579
   3353#: builtin/apply.c:4570
  27993354msgid "allow overlapping hunks"
  28003355msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
  28013356
  2802 #: builtin/apply.c:4582
   3357#: builtin/apply.c:4573
  28033358msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
  28043359msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
  28053360
  2806 #: builtin/apply.c:4585
   3361#: builtin/apply.c:4576
  28073362msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
  28083363msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
  28093364
  2810 #: builtin/apply.c:4587
  2811 msgid "root"
  2812 msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  2813 
  2814 #: builtin/apply.c:4588
   3365#: builtin/apply.c:4579
  28153366msgid "prepend <root> to all filenames"
  28163367msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
  28173368
  2818 #: builtin/apply.c:4610
   3369#: builtin/apply.c:4601
  28193370msgid "--3way outside a repository"
  28203371msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
  28213372
  2822 #: builtin/apply.c:4618
   3373#: builtin/apply.c:4609
  28233374msgid "--index outside a repository"
  28243375msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
  28253376
  2826 #: builtin/apply.c:4621
   3377#: builtin/apply.c:4612
  28273378msgid "--cached outside a repository"
  28283379msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
  28293380
  2830 #: builtin/apply.c:4640
   3381#: builtin/apply.c:4631
  28313382#, c-format
  28323383msgid "can't open patch '%s'"
  28333384msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
  28343385
  2835 #: builtin/apply.c:4654
   3386#: builtin/apply.c:4645
  28363387#, c-format
  28373388msgid "squelched %d whitespace error"
   
  28403391msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
  28413392
  2842 #: builtin/apply.c:4660 builtin/apply.c:4670
   3393#: builtin/apply.c:4651 builtin/apply.c:4661
  28433394#, c-format
  28443395msgid "%d line adds whitespace errors."
   
  28953446"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
  28963447
  2897 #: builtin/blame.c:31
   3448#: builtin/blame.c:32
  28983449msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
  28993450msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
  29003451
  2901 #: builtin/blame.c:36
   3452#: builtin/blame.c:37
  29023453msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
  29033454msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
  29043455
  2905 #: builtin/blame.c:2500
   3456#: builtin/blame.c:2519
  29063457msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
  29073458msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
  29083459
  29093460# FIXME SHA-1 -> SHA1
  2910 #: builtin/blame.c:2501
   3461#: builtin/blame.c:2520
  29113462msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
  29123463msgstr ""
   
  29143465"е изключена)"
  29153466
  2916 #: builtin/blame.c:2502
   3467#: builtin/blame.c:2521
  29173468msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
  29183469msgstr ""
   
  29203471"изключена)"
  29213472
  2922 #: builtin/blame.c:2503
   3473#: builtin/blame.c:2522
  29233474msgid "Show work cost statistics"
  29243475msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
  29253476
  2926 #: builtin/blame.c:2504
   3477#: builtin/blame.c:2523
  29273478msgid "Show output score for blame entries"
  29283479msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
  29293480
  2930 #: builtin/blame.c:2505
   3481#: builtin/blame.c:2524
  29313482msgid "Show original filename (Default: auto)"
  29323483msgstr ""
  29333484"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
  29343485
  2935 #: builtin/blame.c:2506
   3486#: builtin/blame.c:2525
  29363487msgid "Show original linenumber (Default: off)"
  29373488msgstr ""
  29383489"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
  29393490
  2940 #: builtin/blame.c:2507
   3491#: builtin/blame.c:2526
  29413492msgid "Show in a format designed for machine consumption"
  29423493msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
  29433494
  2944 #: builtin/blame.c:2508
   3495#: builtin/blame.c:2527
  29453496msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
  29463497msgstr ""
   
  29483499"ред"
  29493500
  2950 #: builtin/blame.c:2509
   3501#: builtin/blame.c:2528
  29513502msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
  29523503msgstr ""
   
  29543505"изключена)"
  29553506
  2956 #: builtin/blame.c:2510
   3507#: builtin/blame.c:2529
  29573508msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
  29583509msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
  29593510
  2960 #: builtin/blame.c:2511
   3511#: builtin/blame.c:2530
  29613512msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
  29623513msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
  29633514
  2964 #: builtin/blame.c:2512
   3515#: builtin/blame.c:2531
  29653516msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
  29663517msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
  29673518
  2968 #: builtin/blame.c:2513
   3519#: builtin/blame.c:2532
  29693520msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
  29703521msgstr ""
   
  29723523"изключена)"
  29733524
  2974 #: builtin/blame.c:2514
   3525#: builtin/blame.c:2533
  29753526msgid "Ignore whitespace differences"
  29763527msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
  29773528
  2978 #: builtin/blame.c:2515
   3529#: builtin/blame.c:2534
  29793530msgid "Spend extra cycles to find better match"
  29803531msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
  29813532
  2982 #: builtin/blame.c:2516
   3533#: builtin/blame.c:2535
  29833534msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
  29843535msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
  29853536
  2986 #: builtin/blame.c:2517
   3537#: builtin/blame.c:2536
  29873538msgid "Use <file>'s contents as the final image"
  29883539msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
  29893540
  2990 #: builtin/blame.c:2518 builtin/blame.c:2519
   3541#: builtin/blame.c:2537 builtin/blame.c:2538
  29913542msgid "score"
  29923543msgstr "напасване на редовете"
  29933544
  2994 #: builtin/blame.c:2518
   3545#: builtin/blame.c:2537
  29953546msgid "Find line copies within and across files"
  29963547msgstr ""
   
  29983549"към друг"
  29993550
  3000 #: builtin/blame.c:2519
   3551#: builtin/blame.c:2538
  30013552msgid "Find line movements within and across files"
  30023553msgstr ""
   
  30043555"файл към друг"
  30053556
  3006 #: builtin/blame.c:2520
   3557#: builtin/blame.c:2539
  30073558msgid "n,m"
  30083559msgstr "n,m"
  30093560
  3010 #: builtin/blame.c:2520
   3561#: builtin/blame.c:2539
  30113562msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
  30123563msgstr ""
   
  30203571#. relative timestamps, but your language may need more or
  30213572#. fewer display columns.
  3022 #: builtin/blame.c:2601
   3573#: builtin/blame.c:2620
  30233574msgid "4 years, 11 months ago"
  30243575msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
  30253576
  3026 #: builtin/branch.c:24
   3577#: builtin/branch.c:25
  30273578msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
  30283579msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
  30293580
  3030 #: builtin/branch.c:25
   3581#: builtin/branch.c:26
  30313582msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
  30323583msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
  30333584
  3034 #: builtin/branch.c:26
   3585#: builtin/branch.c:27
  30353586msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
  30363587msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
  30373588
  3038 #: builtin/branch.c:27
   3589#: builtin/branch.c:28
  30393590msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
  30403591msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
  30413592
  3042 #: builtin/branch.c:150
   3593#: builtin/branch.c:29
   3594msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
   3595msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
   3596
   3597#: builtin/branch.c:142
  30433598#, c-format
  30443599msgid ""
   
  30493604"         но още не е слят към върха „HEAD“."
  30503605
  3051 #: builtin/branch.c:154
   3606#: builtin/branch.c:146
  30523607#, c-format
  30533608msgid ""
   
  30583613"         „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
  30593614
  3060 #: builtin/branch.c:168
   3615#: builtin/branch.c:160
  30613616#, c-format
  30623617msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
  30633618msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
  30643619
  3065 #: builtin/branch.c:172
   3620#: builtin/branch.c:164
  30663621#, c-format
  30673622msgid ""
   
  30723627"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
  30733628
  3074 #: builtin/branch.c:185
   3629#: builtin/branch.c:177
  30753630msgid "Update of config-file failed"
  30763631msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
  30773632
  3078 #: builtin/branch.c:213
   3633#: builtin/branch.c:205
  30793634msgid "cannot use -a with -d"
  30803635msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
  30813636
  3082 #: builtin/branch.c:219
   3637#: builtin/branch.c:211
  30833638msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
  30843639msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
  30853640
  3086 #: builtin/branch.c:227
   3641#: builtin/branch.c:219
  30873642#, c-format
  30883643msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
  3089 msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, защото в момента е текущ."
  3090 
  3091 #: builtin/branch.c:243
   3644msgstr "Не можете да изтриете текущия клон „%s“"
   3645
   3646#: builtin/branch.c:235
  30923647#, c-format
  30933648msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
  30943649msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
  30953650
  3096 #: builtin/branch.c:244
   3651#: builtin/branch.c:236
  30973652#, c-format
  30983653msgid "branch '%s' not found."
  30993654msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
  31003655
  3101 #: builtin/branch.c:258
   3656#: builtin/branch.c:251
  31023657#, c-format
  31033658msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
  31043659msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
  31053660
  3106 #: builtin/branch.c:259
   3661#: builtin/branch.c:252
  31073662#, c-format
  31083663msgid "Error deleting branch '%s'"
  31093664msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
  31103665
  3111 #: builtin/branch.c:266
   3666#: builtin/branch.c:259
  31123667#, c-format
  31133668msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
  31143669msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
  31153670
  3116 #: builtin/branch.c:267
   3671#: builtin/branch.c:260
  31173672#, c-format
  31183673msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
  31193674msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
  31203675
  3121 #: builtin/branch.c:368
  3122 #, c-format
  3123 msgid "branch '%s' does not point at a commit"
  3124 msgstr "клонът „%s“ не сочи към подаване"
  3125 
  3126 #: builtin/branch.c:451
   3676#: builtin/branch.c:303
  31273677#, c-format
  31283678msgid "[%s: gone]"
  31293679msgstr "[%s: изтрит]"
  31303680
  3131 #: builtin/branch.c:456
   3681#: builtin/branch.c:308
  31323682#, c-format
  31333683msgid "[%s]"
  31343684msgstr "[%s]"
  31353685
  3136 #: builtin/branch.c:461
   3686#: builtin/branch.c:313
  31373687#, c-format
  31383688msgid "[%s: behind %d]"
  31393689msgstr "[%s: назад с %d]"
  31403690
  3141 #: builtin/branch.c:463
   3691#: builtin/branch.c:315
  31423692#, c-format
  31433693msgid "[behind %d]"
  31443694msgstr "[назад с %d]"
  31453695
  3146 #: builtin/branch.c:467
   3696#: builtin/branch.c:319
  31473697#, c-format
  31483698msgid "[%s: ahead %d]"
  31493699msgstr "[%s: напред с %d]"
  31503700
  3151 #: builtin/branch.c:469
   3701#: builtin/branch.c:321
  31523702#, c-format
  31533703msgid "[ahead %d]"
  31543704msgstr "[напред с %d]"
  31553705
  3156 #: builtin/branch.c:472
   3706#: builtin/branch.c:324
  31573707#, c-format
  31583708msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
  31593709msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
  31603710
  3161 #: builtin/branch.c:475
   3711#: builtin/branch.c:327
  31623712#, c-format
  31633713msgid "[ahead %d, behind %d]"
  31643714msgstr "[напред с %d, назад с %d]"
  31653715
  3166 # FIXME ** how many??
  3167 #: builtin/branch.c:488
   3716#: builtin/branch.c:340
  31683717msgid " **** invalid ref ****"
  3169 msgstr " ●●●● неправилен указател ●●●●"
  3170 
  3171 #: builtin/branch.c:579
   3718msgstr " ●●● неправилен указател ●●●"
   3719
   3720#: builtin/branch.c:366
  31723721#, c-format
  31733722msgid "(no branch, rebasing %s)"
  31743723msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
  31753724
  3176 #: builtin/branch.c:582
   3725#: builtin/branch.c:369
  31773726#, c-format
  31783727msgid "(no branch, bisect started on %s)"
  31793728msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
  31803729
  3181 #: builtin/branch.c:588
   3730#: builtin/branch.c:375
  31823731#, c-format
  31833732msgid "(HEAD detached at %s)"
  31843733msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
  31853734
  3186 #: builtin/branch.c:591
   3735#: builtin/branch.c:378
  31873736#, c-format
  31883737msgid "(HEAD detached from %s)"
  31893738msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
  31903739
  3191 #: builtin/branch.c:595
   3740#: builtin/branch.c:382
  31923741msgid "(no branch)"
  31933742msgstr "(извън клон)"
  31943743
  3195 #: builtin/branch.c:642
  3196 #, c-format
  3197 msgid "object '%s' does not point to a commit"
  3198 msgstr "обектът „%s“ не сочи към подаване"
  3199 
  3200 #: builtin/branch.c:690
  3201 msgid "some refs could not be read"
  3202 msgstr "някои указатели не могат да бъдат прочетени"
  3203 
  3204 #: builtin/branch.c:703
   3744#: builtin/branch.c:524
  32053745msgid "cannot rename the current branch while not on any."
  32063746msgstr ""
  32073747"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
  32083748
  3209 #: builtin/branch.c:713
   3749#: builtin/branch.c:534
  32103750#, c-format
  32113751msgid "Invalid branch name: '%s'"
  32123752msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
  32133753
  3214 #: builtin/branch.c:728
   3754#: builtin/branch.c:549
  32153755msgid "Branch rename failed"
  32163756msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
  32173757
  3218 #: builtin/branch.c:732
   3758#: builtin/branch.c:553
  32193759#, c-format
  32203760msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
  32213761msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
  32223762
  3223 #: builtin/branch.c:736
   3763#: builtin/branch.c:557
  32243764#, c-format
  32253765msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
  32263766msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
  32273767
  3228 #: builtin/branch.c:743
   3768#: builtin/branch.c:564
  32293769msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
  32303770msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
  32313771
  3232 #: builtin/branch.c:758
  3233 #, c-format
  3234 msgid "malformed object name %s"
  3235 msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  3236 
  3237 #: builtin/branch.c:780
   3772#: builtin/branch.c:587
  32383773#, c-format
  32393774msgid "could not write branch description template: %s"
  32403775msgstr "шаблонът за описание на клон не бе записан: „%s“"
  32413776
  3242 #: builtin/branch.c:810
   3777#: builtin/branch.c:616
  32433778msgid "Generic options"
  32443779msgstr "Общи настройки"
  32453780
  3246 #: builtin/branch.c:812
   3781#: builtin/branch.c:618
  32473782msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
  32483783msgstr ""
  32493784"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените клони"
  32503785
  3251 #: builtin/branch.c:813
   3786#: builtin/branch.c:619
  32523787msgid "suppress informational messages"
  32533788msgstr "без информационни съобщения"
  32543789
  3255 #: builtin/branch.c:814
   3790#: builtin/branch.c:620
  32563791msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
  32573792msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
  32583793
  3259 #: builtin/branch.c:816
   3794#: builtin/branch.c:622
  32603795msgid "change upstream info"
  32613796msgstr "смяна на следения клон"
  32623797
  3263 #: builtin/branch.c:820
   3798#: builtin/branch.c:626
  32643799msgid "use colored output"
  32653800msgstr "цветен изход"
  32663801
  3267 #: builtin/branch.c:821
   3802#: builtin/branch.c:627
  32683803msgid "act on remote-tracking branches"
  32693804msgstr "действие върху следящите клони"
  32703805
  3271 #: builtin/branch.c:824 builtin/branch.c:830 builtin/branch.c:851
  3272 #: builtin/branch.c:857 builtin/commit.c:1581 builtin/commit.c:1582
  3273 #: builtin/commit.c:1583 builtin/commit.c:1584 builtin/tag.c:616
  3274 #: builtin/tag.c:622
  3275 msgid "commit"
  3276 msgstr "подаване"
  3277 
  3278 #: builtin/branch.c:825 builtin/branch.c:831
   3806#: builtin/branch.c:629 builtin/branch.c:630
  32793807msgid "print only branches that contain the commit"
  32803808msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това подаване"
  32813809
  3282 #: builtin/branch.c:837
   3810#: builtin/branch.c:633
  32833811msgid "Specific git-branch actions:"
  32843812msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
  32853813
  3286 #: builtin/branch.c:838
   3814#: builtin/branch.c:634
  32873815msgid "list both remote-tracking and local branches"
  32883816msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
  32893817
  3290 #: builtin/branch.c:840
   3818#: builtin/branch.c:636
  32913819msgid "delete fully merged branch"
  32923820msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
  32933821
  3294 #: builtin/branch.c:841
   3822#: builtin/branch.c:637
  32953823msgid "delete branch (even if not merged)"
  32963824msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
  32973825
  3298 #: builtin/branch.c:842
   3826#: builtin/branch.c:638
  32993827msgid "move/rename a branch and its reflog"
  33003828msgstr ""
  33013829"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
  33023830
  3303 #: builtin/branch.c:843
   3831#: builtin/branch.c:639
  33043832msgid "move/rename a branch, even if target exists"
  33053833msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
  33063834
  3307 #: builtin/branch.c:844
   3835#: builtin/branch.c:640
  33083836msgid "list branch names"
  33093837msgstr "извеждане на имената на клоните"
  33103838
  3311 #: builtin/branch.c:845
   3839#: builtin/branch.c:641
  33123840msgid "create the branch's reflog"
  33133841msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
  33143842
  3315 #: builtin/branch.c:847
   3843#: builtin/branch.c:643
  33163844msgid "edit the description for the branch"
  33173845msgstr "редактиране на описанието на клона"
  33183846
  3319 #: builtin/branch.c:848
   3847#: builtin/branch.c:644
  33203848msgid "force creation, move/rename, deletion"
  33213849msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
  33223850
  3323 #: builtin/branch.c:851
  3324 msgid "print only not merged branches"
   3851#: builtin/branch.c:645
   3852msgid "print only branches that are merged"
   3853msgstr "извеждане само на слетите клони"
   3854
   3855#: builtin/branch.c:646
   3856msgid "print only branches that are not merged"
  33253857msgstr "извеждане само на неслетите клони"
  33263858
  3327 #: builtin/branch.c:857
  3328 msgid "print only merged branches"
  3329 msgstr "извеждане само на слетите клони"
  3330 
  3331 #: builtin/branch.c:861
   3859#: builtin/branch.c:647
  33323860msgid "list branches in columns"
  33333861msgstr "извеждане по колони"
  33343862
  3335 #: builtin/branch.c:874
   3863#: builtin/branch.c:648 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:366
   3864msgid "key"
   3865msgstr "ключ"
   3866
   3867#: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:367
   3868msgid "field name to sort on"
   3869msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
   3870
   3871#: builtin/branch.c:651 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:398
   3872#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:561 builtin/notes.c:564
   3873#: builtin/tag.c:369
   3874msgid "object"
   3875msgstr "обект"
   3876
   3877#: builtin/branch.c:652
   3878msgid "print only branches of the object"
   3879msgstr "извеждане само на клоните на обекта"
   3880
   3881#: builtin/branch.c:670
  33363882msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
  33373883msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
  33383884
  3339 #: builtin/branch.c:878 builtin/clone.c:629
   3885#: builtin/branch.c:674 builtin/clone.c:697
  33403886msgid "HEAD not found below refs/heads!"
  33413887msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
  33423888
  3343 #: builtin/branch.c:900
   3889#: builtin/branch.c:694
  33443890msgid "--column and --verbose are incompatible"
  33453891msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
  33463892
  3347 #: builtin/branch.c:911 builtin/branch.c:950
   3893#: builtin/branch.c:705 builtin/branch.c:747
  33483894msgid "branch name required"
  33493895msgstr "Необходимо е име на клон"
  33503896
  3351 #: builtin/branch.c:926
   3897#: builtin/branch.c:723
  33523898msgid "Cannot give description to detached HEAD"
  33533899msgstr "Не може да зададете описание на „HEAD“ извън клон"
  33543900
  3355 #: builtin/branch.c:931
   3901#: builtin/branch.c:728
  33563902msgid "cannot edit description of more than one branch"
  33573903msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
  33583904
  3359 #: builtin/branch.c:938
   3905#: builtin/branch.c:735
  33603906#, c-format
  33613907msgid "No commit on branch '%s' yet."
  33623908msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
  33633909
  3364 #: builtin/branch.c:941
   3910#: builtin/branch.c:738
  33653911#, c-format
  33663912msgid "No branch named '%s'."
  33673913msgstr "Липсва клон на име „%s“."
  33683914
  3369 #: builtin/branch.c:956
   3915#: builtin/branch.c:753
  33703916msgid "too many branches for a rename operation"
  33713917msgstr "Прекалено много клони за преименуване"
  33723918
  3373 #: builtin/branch.c:961
   3919#: builtin/branch.c:758
  33743920msgid "too many branches to set new upstream"
  3375 msgstr "Прекалено много клони за задаване на следене"
  3376 
  3377 #: builtin/branch.c:965
   3921msgstr "Зададени са прекалено много клони за следене"
   3922
   3923#: builtin/branch.c:762
  33783924#, c-format
  33793925msgid ""
   
  33833929"никой клон."
  33843930
  3385 #: builtin/branch.c:968 builtin/branch.c:990 builtin/branch.c:1011
   3931#: builtin/branch.c:765 builtin/branch.c:787 builtin/branch.c:808
  33863932#, c-format
  33873933msgid "no such branch '%s'"
  33883934msgstr "Няма клон на име „%s“."
  33893935
  3390 #: builtin/branch.c:972
   3936#: builtin/branch.c:769
  33913937#, c-format
  33923938msgid "branch '%s' does not exist"
  33933939msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
  33943940
  3395 #: builtin/branch.c:984
   3941#: builtin/branch.c:781
  33963942msgid "too many branches to unset upstream"
  33973943msgstr "Прекалено много клони за махане на следене"
  33983944
  3399 #: builtin/branch.c:988
   3945#: builtin/branch.c:785
  34003946msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
  34013947msgstr ""
  34023948"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
  34033949
  3404 #: builtin/branch.c:994
   3950#: builtin/branch.c:791
  34053951#, c-format
  34063952msgid "Branch '%s' has no upstream information"
  34073953msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
  34083954
  3409 #: builtin/branch.c:1008
   3955#: builtin/branch.c:805
  34103956msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
  34113957msgstr "Няма никакъв смисъл ръчно да създавате „HEAD“."
  34123958
  3413 #: builtin/branch.c:1014
   3959#: builtin/branch.c:811
  34143960msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
  34153961msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
  34163962
  3417 #: builtin/branch.c:1017
   3963#: builtin/branch.c:814
  34183964#, c-format
  34193965msgid ""
   
  34243970"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
  34253971
  3426 #: builtin/branch.c:1034
   3972#: builtin/branch.c:831
  34273973#, c-format
  34283974msgid ""
   
  34353981"\n"
  34363982
  3437 #: builtin/branch.c:1035
   3983#: builtin/branch.c:832
  34383984#, c-format
  34393985msgid "    git branch -d %s\n"
  34403986msgstr "    git branch -d %s\n"
  34413987
  3442 #: builtin/branch.c:1036
   3988#: builtin/branch.c:833
  34433989#, c-format
  34443990msgid "    git branch --set-upstream-to %s\n"
   
  34584004msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
  34594005
  3460 #: builtin/cat-file.c:369
   4006#: builtin/cat-file.c:428
  34614007msgid ""
  34624008"git cat-file (-t [--allow-unknown-type]|-s [--allow-unknown-type]|-e|-p|"
   
  34664012"p | ВИД | --textconv) ОБЕКТ"
  34674013
  3468 #: builtin/cat-file.c:370
  3469 msgid ""
  3470 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] < <list-of-"
  3471 "objects>"
  3472 msgstr ""
  3473 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ"
  3474 
  3475 #: builtin/cat-file.c:407
   4014#: builtin/cat-file.c:429
   4015msgid "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
   4016msgstr "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
   4017
   4018#: builtin/cat-file.c:466
  34764019msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
  34774020msgstr ""
   
  34794022"„tag“ (етикет)"
  34804023
  3481 #: builtin/cat-file.c:408
   4024#: builtin/cat-file.c:467
  34824025msgid "show object type"
  34834026msgstr "извеждане на вида на обект"
  34844027
  3485 #: builtin/cat-file.c:409
   4028#: builtin/cat-file.c:468
  34864029msgid "show object size"
  34874030msgstr "извеждане на размера на обект"
  34884031
  3489 #: builtin/cat-file.c:411
   4032#: builtin/cat-file.c:470
  34904033msgid "exit with zero when there's no error"
  34914034msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
  34924035
  3493 #: builtin/cat-file.c:412
   4036#: builtin/cat-file.c:471
  34944037msgid "pretty-print object's content"
  34954038msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
  34964039
  3497 #: builtin/cat-file.c:414
   4040#: builtin/cat-file.c:473
  34984041msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
  34994042msgstr ""
  35004043"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
  3501 "на съдържанието на обекта"
  3502 
  3503 #: builtin/cat-file.c:416
   4044"на съдържанието на обекта BLOB"
   4045
   4046#: builtin/cat-file.c:475
  35044047msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
  35054048msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
  35064049
  3507 #: builtin/cat-file.c:418
   4050#: builtin/cat-file.c:476
   4051msgid "buffer --batch output"
   4052msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
   4053
   4054#: builtin/cat-file.c:478
  35084055msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
  35094056msgstr ""
  35104057"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
  35114058
  3512 #: builtin/cat-file.c:421
   4059#: builtin/cat-file.c:481
  35134060msgid "show info about objects fed from the standard input"
  35144061msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
  35154062
  3516 #: builtin/cat-file.c:424
   4063#: builtin/cat-file.c:484
  35174064msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
  35184065msgstr ""
  35194066"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
  35204067"batch-check“)"
   4068
   4069#: builtin/cat-file.c:486
   4070msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
   4071msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
  35214072
  35224073#: builtin/check-attr.c:11
   
  35254076
  35264077#: builtin/check-attr.c:12
  3527 msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...] < <list-of-paths>"
  3528 msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | АТРИБУТ…] < СПИСЪК_С_ПЪТИЩА"
   4078msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...]"
   4079msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | АТРИБУТ…]"
  35294080
  35304081#: builtin/check-attr.c:19
   
  35444095msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
  35454096
  3546 #: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1345 builtin/gc.c:279
   4097#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1134 builtin/gc.c:325
  35474098msgid "suppress progress reporting"
  35484099msgstr "без показване на напредъка"
   
  35604111msgstr "опцията „--stdin“ е несъвместима с имена на пътища"
  35614112
  3562 # FIXME options
  35634113#: builtin/check-ignore.c:157
  35644114msgid "-z only makes sense with --stdin"
   
  35734123msgstr "опцията „--quiet“ изисква да е подаден точно един път"
  35744124
  3575 # FIXME options
  35764125#: builtin/check-ignore.c:165
  35774126msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
  35784127msgstr "опциите „--quiet“ и „--verbose“ са несъвместими"
  35794128
  3580 # FIXME options
  35814129#: builtin/check-ignore.c:168
  35824130msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
   
  36334181
  36344182#: builtin/checkout-index.c:204 builtin/column.c:30
   4183#: builtin/submodule--helper.c:172 builtin/submodule--helper.c:175
   4184#: builtin/submodule--helper.c:178 builtin/submodule--helper.c:181
  36354185msgid "string"
  36364186msgstr "НИЗ"
   
  36444194msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
  36454195
  3646 #: builtin/checkout.c:26
   4196#: builtin/checkout.c:25
  36474197msgid "git checkout [<options>] <branch>"
  36484198msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
  36494199
  3650 #: builtin/checkout.c:27
   4200#: builtin/checkout.c:26
  36514201msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
  36524202msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
  36534203
  3654 #: builtin/checkout.c:138 builtin/checkout.c:171
   4204#: builtin/checkout.c:134 builtin/checkout.c:167
  36554205#, c-format
  36564206msgid "path '%s' does not have our version"
  36574207msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
  36584208
  3659 #: builtin/checkout.c:140 builtin/checkout.c:173
   4209#: builtin/checkout.c:136 builtin/checkout.c:169
  36604210#, c-format
  36614211msgid "path '%s' does not have their version"
  36624212msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
  36634213
  3664 # FIXME SAME AS [1]
  3665 #: builtin/checkout.c:156
   4214#: builtin/checkout.c:152
  36664215#, c-format
  36674216msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
  36684217msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
  36694218
  3670 # FIXME SAME AS [1]
  3671 #: builtin/checkout.c:200
   4219#: builtin/checkout.c:196
  36724220#, c-format
  36734221msgid "path '%s' does not have necessary versions"
  36744222msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
  36754223
  3676 #: builtin/checkout.c:217
   4224#: builtin/checkout.c:213
  36774225#, c-format
  36784226msgid "path '%s': cannot merge"
  36794227msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
  36804228
  3681 #: builtin/checkout.c:234
   4229#: builtin/checkout.c:230
  36824230#, c-format
  36834231msgid "Unable to add merge result for '%s'"
  36844232msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
  36854233
  3686 #: builtin/checkout.c:255 builtin/checkout.c:258 builtin/checkout.c:261
  3687 #: builtin/checkout.c:264 builtin/checkout.c:277
   4234#: builtin/checkout.c:251 builtin/checkout.c:254 builtin/checkout.c:257
   4235#: builtin/checkout.c:260
  36884236#, c-format
  36894237msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
  36904238msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
  36914239
  3692 #: builtin/checkout.c:267 builtin/checkout.c:270
   4240#: builtin/checkout.c:263 builtin/checkout.c:266
  36934241#, c-format
  36944242msgid "'%s' cannot be used with %s"
  36954243msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
  36964244
  3697 #: builtin/checkout.c:273
   4245#: builtin/checkout.c:269
  36984246#, c-format
  36994247msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
  37004248msgstr ""
  3701 "Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да се прехвърлите към клона "
  3702 "„%s“."
  3703 
  3704 #: builtin/checkout.c:287 builtin/checkout.c:481
   4249"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
   4250
   4251#: builtin/checkout.c:280 builtin/checkout.c:474
  37054252msgid "corrupt index file"
  37064253msgstr "повреден файл на индекса"
  37074254
  3708 #: builtin/checkout.c:347 builtin/checkout.c:354
   4255#: builtin/checkout.c:340 builtin/checkout.c:347
  37094256#, c-format
  37104257msgid "path '%s' is unmerged"
  37114258msgstr "пътят „%s“ не е слят"
  37124259
  3713 #: builtin/checkout.c:503
   4260#: builtin/checkout.c:496
  37144261msgid "you need to resolve your current index first"
  37154262msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
  37164263
  3717 #: builtin/checkout.c:634
  3718 #, c-format
  3719 msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
  3720 msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да бъде създаден\n"
  3721 
  3722 #: builtin/checkout.c:670
   4264#: builtin/checkout.c:623
   4265#, c-format
   4266msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
   4267msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
   4268
   4269#: builtin/checkout.c:661
  37234270msgid "HEAD is now at"
  37244271msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
  37254272
  3726 #: builtin/checkout.c:677
   4273#: builtin/checkout.c:668
  37274274#, c-format
  37284275msgid "Reset branch '%s'\n"
  37294276msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
  37304277
  3731 #: builtin/checkout.c:680
   4278#: builtin/checkout.c:671
  37324279#, c-format
  37334280msgid "Already on '%s'\n"
  37344281msgstr "Вече сте на „%s“\n"
  37354282
  3736 #: builtin/checkout.c:684
   4283#: builtin/checkout.c:675
  37374284#, c-format
  37384285msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
  37394286msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
  37404287
  3741 #: builtin/checkout.c:686 builtin/checkout.c:1285
   4288#: builtin/checkout.c:677 builtin/checkout.c:1066
  37424289#, c-format
  37434290msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
  37444291msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
  37454292
  3746 #: builtin/checkout.c:688
   4293#: builtin/checkout.c:679
  37474294#, c-format
  37484295msgid "Switched to branch '%s'\n"
  37494296msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
  37504297
  3751 #: builtin/checkout.c:740
   4298#: builtin/checkout.c:731
  37524299#, c-format
  37534300msgid " ... and %d more.\n"
  37544301msgstr "… и още %d.\n"
  37554302
  3756 #: builtin/checkout.c:746
   4303#: builtin/checkout.c:737
  37574304#, c-format
  37584305msgid ""
   
  37764323"%s\n"
  37774324
  3778 #: builtin/checkout.c:765
   4325#: builtin/checkout.c:756
  37794326#, c-format
  37804327msgid ""
   
  38034350"\n"
  38044351
  3805 #: builtin/checkout.c:801
   4352#: builtin/checkout.c:792
  38064353msgid "internal error in revision walk"
  38074354msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
  38084355
  3809 #: builtin/checkout.c:805
   4356#: builtin/checkout.c:796
  38104357msgid "Previous HEAD position was"
  38114358msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
  38124359
  3813 #: builtin/checkout.c:832 builtin/checkout.c:1280
   4360#: builtin/checkout.c:823 builtin/checkout.c:1061
  38144361msgid "You are on a branch yet to be born"
  38154362msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
  38164363
  3817 #: builtin/checkout.c:893
  3818 msgid "no branch specified"
  3819 msgstr "не е указано име на клон"
  3820 
  3821 #: builtin/checkout.c:895
  3822 #, c-format
  3823 msgid "'%s' already exists"
  3824 msgstr "„%s“ вече съществува"
  3825 
  3826 #: builtin/checkout.c:910 builtin/checkout.c:937 builtin/clone.c:842
  3827 #: builtin/clone.c:853
  3828 #, c-format
  3829 msgid "could not create leading directories of '%s'"
  3830 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
  3831 
  3832 #: builtin/checkout.c:924
  3833 #, c-format
  3834 msgid "could not create directory of '%s'"
  3835 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
  3836 
  3837 #: builtin/checkout.c:960
  3838 #, c-format
  3839 msgid "Enter %s (identifier %s)"
  3840 msgstr "Въведете %s (идентификатор %s)"
  3841 
  3842 #: builtin/checkout.c:1070
  3843 #, c-format
  3844 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
  3845 msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
  3846 
  3847 #: builtin/checkout.c:1176
   4364#: builtin/checkout.c:968
  38484365#, c-format
  38494366msgid "only one reference expected, %d given."
  38504367msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
  38514368
  3852 #: builtin/checkout.c:1215
   4369#: builtin/checkout.c:1007 builtin/worktree.c:213
  38534370#, c-format
  38544371msgid "invalid reference: %s"
  38554372msgstr "неправилен указател: %s"
  38564373
  3857 #: builtin/checkout.c:1255
   4374#: builtin/checkout.c:1036
  38584375#, c-format
  38594376msgid "reference is not a tree: %s"
  38604377msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
  38614378
  3862 #: builtin/checkout.c:1294
   4379#: builtin/checkout.c:1075
  38634380msgid "paths cannot be used with switching branches"
  38644381msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
  38654382
  3866 #: builtin/checkout.c:1297 builtin/checkout.c:1301
   4383#: builtin/checkout.c:1078 builtin/checkout.c:1082
  38674384#, c-format
  38684385msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
  38694386msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
  38704387
  3871 #: builtin/checkout.c:1305 builtin/checkout.c:1308 builtin/checkout.c:1313
  3872 #: builtin/checkout.c:1316
   4388#: builtin/checkout.c:1086 builtin/checkout.c:1089 builtin/checkout.c:1094
   4389#: builtin/checkout.c:1097
  38734390#, c-format
  38744391msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
  38754392msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
  38764393
  3877 #: builtin/checkout.c:1321
   4394#: builtin/checkout.c:1102
  38784395#, c-format
  38794396msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
   
  38824399"е такъв"
  38834400
  3884 #: builtin/checkout.c:1346 builtin/checkout.c:1348 builtin/clone.c:83
  3885 #: builtin/remote.c:159 builtin/remote.c:161
   4401#: builtin/checkout.c:1135 builtin/checkout.c:1137 builtin/clone.c:83
   4402#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:320
   4403#: builtin/worktree.c:322
  38864404msgid "branch"
  38874405msgstr "клон"
  38884406
  3889 #: builtin/checkout.c:1347
   4407#: builtin/checkout.c:1136
  38904408msgid "create and checkout a new branch"
  38914409msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
  38924410
  3893 #: builtin/checkout.c:1349
   4411#: builtin/checkout.c:1138
  38944412msgid "create/reset and checkout a branch"
  38954413msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
  38964414
  3897 #: builtin/checkout.c:1350
   4415#: builtin/checkout.c:1139
  38984416msgid "create reflog for new branch"
  38994417msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
  39004418
  3901 #: builtin/checkout.c:1351
   4419#: builtin/checkout.c:1140
  39024420msgid "detach the HEAD at named commit"
  39034421msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
  39044422
  3905 #: builtin/checkout.c:1352
   4423#: builtin/checkout.c:1141
  39064424msgid "set upstream info for new branch"
  39074425msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
  39084426
  3909 #: builtin/checkout.c:1354
   4427#: builtin/checkout.c:1143
  39104428msgid "new-branch"
  39114429msgstr "НОВ_КЛОН"
  39124430
  3913 #: builtin/checkout.c:1354
   4431#: builtin/checkout.c:1143
  39144432msgid "new unparented branch"
  39154433msgstr "нов клон без родител"
  39164434
  3917 #: builtin/checkout.c:1355
   4435#: builtin/checkout.c:1144
  39184436msgid "checkout our version for unmerged files"
  39194437msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
  39204438
  3921 #: builtin/checkout.c:1357
   4439#: builtin/checkout.c:1146
  39224440msgid "checkout their version for unmerged files"
  39234441msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
  39244442
  3925 #: builtin/checkout.c:1359
   4443#: builtin/checkout.c:1148
  39264444msgid "force checkout (throw away local modifications)"
  39274445msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
  39284446
  3929 #: builtin/checkout.c:1360
   4447#: builtin/checkout.c:1149
  39304448msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
  39314449msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
  39324450
  3933 #: builtin/checkout.c:1361 builtin/merge.c:227
   4451#: builtin/checkout.c:1150 builtin/merge.c:227
  39344452msgid "update ignored files (default)"
  39354453msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
  39364454
  3937 #: builtin/checkout.c:1362 builtin/log.c:1239 parse-options.h:244
   4455#: builtin/checkout.c:1151 builtin/log.c:1263 parse-options.h:250
  39384456msgid "style"
  39394457msgstr "стил"
  39404458
  3941 #: builtin/checkout.c:1363
   4459#: builtin/checkout.c:1152
  39424460msgid "conflict style (merge or diff3)"
  39434461msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
  39444462
  3945 #: builtin/checkout.c:1366
   4463#: builtin/checkout.c:1155
  39464464msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
  39474465msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
  39484466
  3949 #: builtin/checkout.c:1368
   4467#: builtin/checkout.c:1157
  39504468msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
  39514469msgstr ""
   
  39534471"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
  39544472
  3955 #: builtin/checkout.c:1370
  3956 msgid "check a branch out in a separate working directory"
  3957 msgstr "изтегляне на клон в отделно работно дърво"
  3958 
  3959 #: builtin/checkout.c:1372
   4473#: builtin/checkout.c:1159
  39604474msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
  39614475msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
  39624476
  3963 #: builtin/checkout.c:1406
   4477#: builtin/checkout.c:1160 builtin/clone.c:57 builtin/fetch.c:112
   4478#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:109 builtin/push.c:560
   4479#: builtin/send-pack.c:168
   4480msgid "force progress reporting"
   4481msgstr "извеждане на напредъка"
   4482
   4483#: builtin/checkout.c:1191
  39644484msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
  39654485msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
  39664486
  3967 #: builtin/checkout.c:1423
   4487#: builtin/checkout.c:1208
  39684488msgid "--track needs a branch name"
  39694489msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
  39704490
  3971 #: builtin/checkout.c:1428
   4491#: builtin/checkout.c:1213
  39724492msgid "Missing branch name; try -b"
  39734493msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
  39744494
  3975 #: builtin/checkout.c:1464
   4495#: builtin/checkout.c:1249
  39764496msgid "invalid path specification"
  39774497msgstr "указан е неправилен път"
  39784498
  3979 #: builtin/checkout.c:1471
   4499#: builtin/checkout.c:1256
  39804500#, c-format
  39814501msgid ""
   
  39864506"Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
  39874507
  3988 #: builtin/checkout.c:1476
   4508#: builtin/checkout.c:1261
  39894509#, c-format
  39904510msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
  39914511msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
  39924512
  3993 #: builtin/checkout.c:1480
   4513#: builtin/checkout.c:1265
  39944514msgid ""
  39954515"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
   
  39994519"са несъвместими с изтегляне от индекса."
  40004520
  4001 #: builtin/clean.c:26
   4521#: builtin/clean.c:25
  40024522msgid ""
  40034523"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
  40044524msgstr "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e ШАБЛОН] [-x | -X] [--] ПЪТ…"
  40054525
  4006 #: builtin/clean.c:30
   4526#: builtin/clean.c:29
  40074527#, c-format
  40084528msgid "Removing %s\n"
  40094529msgstr "Изтриване на „%s“\n"
  40104530
  4011 #: builtin/clean.c:31
   4531#: builtin/clean.c:30
  40124532#, c-format
  40134533msgid "Would remove %s\n"
  40144534msgstr "Файлът „%s“ ще бъде изтрит\n"
  40154535
  4016 #: builtin/clean.c:32
   4536#: builtin/clean.c:31
  40174537#, c-format
  40184538msgid "Skipping repository %s\n"
  40194539msgstr "Прескачане на хранилището „%s“\n"
  40204540
  4021 #: builtin/clean.c:33
   4541#: builtin/clean.c:32
  40224542#, c-format
  40234543msgid "Would skip repository %s\n"
  40244544msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
  40254545
  4026 #: builtin/clean.c:34
   4546#: builtin/clean.c:33
  40274547#, c-format
  40284548msgid "failed to remove %s"
  40294549msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
  40304550
  4031 #: builtin/clean.c:295
   4551#: builtin/clean.c:315
  40324552msgid ""
  40334553"Prompt help:\n"
   
  40414561"           — (празно) нищо да не се избира"
  40424562
  4043 #: builtin/clean.c:299
   4563#: builtin/clean.c:319
  40444564msgid ""
  40454565"Prompt help:\n"
   
  40614581"           — (празно) завършване на избирането"
  40624582
  4063 # FIXME WTF does this mean
  4064 #: builtin/clean.c:515
   4583#: builtin/clean.c:535
  40654584#, c-format
  40664585msgid "Huh (%s)?"
   
  40684587
  40694588# FIXME - should we use >> or sth else
  4070 #: builtin/clean.c:657
   4589#: builtin/clean.c:677
  40714590#, c-format
  40724591msgid "Input ignore patterns>> "
  40734592msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
  40744593
  4075 #: builtin/clean.c:694
   4594#: builtin/clean.c:714
  40764595#, c-format
  40774596msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
  40784597msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
  40794598
  4080 #: builtin/clean.c:715
   4599#: builtin/clean.c:735
  40814600msgid "Select items to delete"
  40824601msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
  40834602
  40844603#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
  4085 #: builtin/clean.c:756
   4604#: builtin/clean.c:776
  40864605#, c-format
  40874606msgid "Remove %s [y/N]? "
   
  40894608
  40904609# FIXME improve message
  4091 #: builtin/clean.c:781
   4610#: builtin/clean.c:801
  40924611msgid "Bye."
  40934612msgstr "Изход."
  40944613
  4095 #: builtin/clean.c:789
   4614#: builtin/clean.c:809
  40964615msgid ""
  40974616"clean               - start cleaning\n"
   
  41114630"?                   — подсказка за шаблоните"
  41124631
  4113 # FIXME how many ***
  4114 #: builtin/clean.c:816
   4632#: builtin/clean.c:836
  41154633msgid "*** Commands ***"
  41164634msgstr "●●● Команди ●●●"
  41174635
  41184636# FIXME improve message
  4119 #: builtin/clean.c:817
   4637#: builtin/clean.c:837
  41204638msgid "What now"
  41214639msgstr "Избор на следващо действие"
  41224640
  4123 #: builtin/clean.c:825
   4641#: builtin/clean.c:845
  41244642msgid "Would remove the following item:"
  41254643msgid_plural "Would remove the following items:"
   
  41274645msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
  41284646
  4129 #: builtin/clean.c:842
   4647#: builtin/clean.c:862
  41304648msgid "No more files to clean, exiting."
  41314649msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
  41324650
  4133 #: builtin/clean.c:873
   4651#: builtin/clean.c:893
  41344652msgid "do not print names of files removed"
  41354653msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
  41364654
  4137 #: builtin/clean.c:875
   4655#: builtin/clean.c:895
  41384656msgid "force"
  41394657msgstr "принудително изтриване"
  41404658
  4141 #: builtin/clean.c:876
   4659#: builtin/clean.c:896
  41424660msgid "interactive cleaning"
  41434661msgstr "интерактивно изтриване"
  41444662
  4145 #: builtin/clean.c:878
   4663#: builtin/clean.c:898
  41464664msgid "remove whole directories"
  41474665msgstr "изтриване на цели директории"
  41484666
  4149 #: builtin/clean.c:879 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:714
  4150 #: builtin/ls-files.c:443 builtin/name-rev.c:311 builtin/show-ref.c:187
   4667#: builtin/clean.c:899 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:709
   4668#: builtin/ls-files.c:443 builtin/name-rev.c:307 builtin/show-ref.c:182
  41514669msgid "pattern"
  41524670msgstr "шаблон"
  41534671
  4154 #: builtin/clean.c:880
   4672#: builtin/clean.c:900
  41554673msgid "add <pattern> to ignore rules"
  41564674msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
  41574675
  4158 #: builtin/clean.c:881
   4676#: builtin/clean.c:901
  41594677msgid "remove ignored files, too"
  41604678msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
  41614679
  4162 #: builtin/clean.c:883
   4680#: builtin/clean.c:903
  41634681msgid "remove only ignored files"
  41644682msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
  41654683
  4166 #: builtin/clean.c:901
   4684#: builtin/clean.c:921
  41674685msgid "-x and -X cannot be used together"
  41684686msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
  41694687
  4170 #: builtin/clean.c:905
   4688#: builtin/clean.c:925
  41714689msgid ""
  41724690"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
   
  41764694"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
  41774695
  4178 #: builtin/clean.c:908
   4696#: builtin/clean.c:928
  41794697msgid ""
  41804698"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
   
  41894707msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
  41904708
  4191 #: builtin/clone.c:57 builtin/fetch.c:111 builtin/merge.c:224
  4192 #: builtin/push.c:523
  4193 msgid "force progress reporting"
  4194 msgstr "извеждане на напредъка"
  4195 
  41964709#: builtin/clone.c:59
  41974710msgid "don't create a checkout"
  41984711msgstr "без създаване на работно дърво"
  41994712
  4200 #: builtin/clone.c:60 builtin/clone.c:62 builtin/init-db.c:503
   4713#: builtin/clone.c:60 builtin/clone.c:62 builtin/init-db.c:469
  42014714msgid "create a bare repository"
  42024715msgstr "създаване на голо хранилище"
   
  42234736msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
  42244737
  4225 #: builtin/clone.c:75 builtin/init-db.c:500
   4738#: builtin/clone.c:75 builtin/init-db.c:466
  42264739msgid "template-directory"
  42274740msgstr "директория с шаблони"
  42284741
  4229 #: builtin/clone.c:76 builtin/init-db.c:501
   4742#: builtin/clone.c:76 builtin/init-db.c:467
  42304743msgid "directory from which templates will be used"
  42314744msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
  42324745
  4233 #: builtin/clone.c:78
   4746#: builtin/clone.c:78 builtin/submodule--helper.c:179
  42344747msgid "reference repository"
  42354748msgstr "еталонно хранилище"
   
  42554768msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
  42564769
  4257 #: builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:112 builtin/grep.c:659
   4770#: builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:113 builtin/grep.c:654 builtin/pull.c:186
  42584771msgid "depth"
  42594772msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
   
  42694782"зададения с „--branch“"
  42704783
  4271 #: builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:509
   4784#: builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:475
  42724785msgid "gitdir"
  42734786msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  42744787
  4275 #: builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:510
   4788#: builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:476
  42764789msgid "separate git dir from working tree"
  42774790msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
   
  42854798msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
  42864799
  4287 #: builtin/clone.c:247
   4800#: builtin/clone.c:300
   4801#, c-format
   4802msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
   4803msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
   4804
   4805#: builtin/clone.c:302
  42884806#, c-format
  42894807msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
  42904808msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
  42914809
  4292 #: builtin/clone.c:251
   4810#: builtin/clone.c:307
  42934811#, c-format
  42944812msgid "reference repository '%s' is shallow"
  42954813msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
  42964814
  4297 #: builtin/clone.c:254
   4815#: builtin/clone.c:310
  42984816#, c-format
  42994817msgid "reference repository '%s' is grafted"
  43004818msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
  43014819
  4302 #: builtin/clone.c:317
  4303 #, c-format
  4304 msgid "failed to create directory '%s'"
  4305 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
  4306 
  4307 #: builtin/clone.c:319 builtin/diff.c:84
   4820#: builtin/clone.c:375 builtin/diff.c:84
  43084821#, c-format
  43094822msgid "failed to stat '%s'"
  43104823msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
  43114824
  4312 #: builtin/clone.c:321
   4825#: builtin/clone.c:377
  43134826#, c-format
  43144827msgid "%s exists and is not a directory"
  43154828msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
  43164829
  4317 #: builtin/clone.c:335
   4830#: builtin/clone.c:391
  43184831#, c-format
  43194832msgid "failed to stat %s\n"
  43204833msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
  43214834
  4322 #: builtin/clone.c:357
   4835#: builtin/clone.c:413
  43234836#, c-format
  43244837msgid "failed to create link '%s'"
  43254838msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
  43264839
  4327 #: builtin/clone.c:361
   4840#: builtin/clone.c:417
  43284841#, c-format
  43294842msgid "failed to copy file to '%s'"
  43304843msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
  43314844
  4332 #: builtin/clone.c:384 builtin/clone.c:558
   4845#: builtin/clone.c:442 builtin/clone.c:626
  43334846#, c-format
  43344847msgid "done.\n"
  43354848msgstr "действието завърши.\n"
  43364849
  4337 #: builtin/clone.c:396
   4850#: builtin/clone.c:454
  43384851msgid ""
  43394852"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
   
  43464859"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
  43474860
  4348 #: builtin/clone.c:473
   4861#: builtin/clone.c:531
  43494862#, c-format
  43504863msgid "Could not find remote branch %s to clone."
   
  43544867
  43554868# FIXME translator note that the space at end is necesssary
  4356 #: builtin/clone.c:553
   4869#: builtin/clone.c:621
  43574870#, c-format
  43584871msgid "Checking connectivity... "
  43594872msgstr "Проверка на връзката… "
  43604873
  4361 #: builtin/clone.c:556
   4874#: builtin/clone.c:624
  43624875msgid "remote did not send all necessary objects"
  43634876msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
  43644877
  4365 #: builtin/clone.c:620
   4878#: builtin/clone.c:688
  43664879msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
  43674880msgstr ""
   
  43694882"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
  43704883
  4371 #: builtin/clone.c:651
   4884#: builtin/clone.c:719
  43724885msgid "unable to checkout working tree"
  43734886msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
  43744887
  4375 #: builtin/clone.c:738
   4888#: builtin/clone.c:808
  43764889msgid "cannot repack to clean up"
  43774890msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
  43784891
  4379 #: builtin/clone.c:740
   4892#: builtin/clone.c:810
  43804893msgid "cannot unlink temporary alternates file"
  43814894msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
  43824895
  4383 #: builtin/clone.c:770
   4896#: builtin/clone.c:842
  43844897msgid "Too many arguments."
  43854898msgstr "Прекалено много аргументи."
  43864899
  4387 #: builtin/clone.c:774
   4900#: builtin/clone.c:846
  43884901msgid "You must specify a repository to clone."
  43894902msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
  43904903
  4391 #: builtin/clone.c:785
   4904#: builtin/clone.c:857
  43924905#, c-format
  43934906msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
  43944907msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
  43954908
  4396 #: builtin/clone.c:788
   4909#: builtin/clone.c:860
  43974910msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
  43984911msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
  43994912
  4400 #: builtin/clone.c:801
   4913#: builtin/clone.c:873
  44014914#, c-format
  44024915msgid "repository '%s' does not exist"
  44034916msgstr "не съществува хранилище „%s“"
  44044917
  4405 #: builtin/clone.c:807 builtin/fetch.c:1160
   4918#: builtin/clone.c:879 builtin/fetch.c:1166
  44064919#, c-format
  44074920msgid "depth %s is not a positive number"
  44084921msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
  44094922
  4410 #: builtin/clone.c:817
   4923#: builtin/clone.c:889
  44114924#, c-format
  44124925msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
  44134926msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
  44144927
  4415 #: builtin/clone.c:827
   4928#: builtin/clone.c:899
  44164929#, c-format
  44174930msgid "working tree '%s' already exists."
  44184931msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
  44194932
  4420 #: builtin/clone.c:845
   4933#: builtin/clone.c:914 builtin/clone.c:925 builtin/submodule--helper.c:224
   4934#: builtin/worktree.c:221 builtin/worktree.c:248
   4935#, c-format
   4936msgid "could not create leading directories of '%s'"
   4937msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
   4938
   4939#: builtin/clone.c:917
  44214940#, c-format
  44224941msgid "could not create work tree dir '%s'"
  44234942msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
  44244943
  4425 #: builtin/clone.c:863
   4944#: builtin/clone.c:935
  44264945#, c-format
  44274946msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
  44284947msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
  44294948
  4430 #: builtin/clone.c:865
   4949#: builtin/clone.c:937
  44314950#, c-format
  44324951msgid "Cloning into '%s'...\n"
  44334952msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
  44344953
  4435 #: builtin/clone.c:890
  4436 msgid "--dissociate given, but there is no --reference"
  4437 msgstr "Опцията „--dissociate“ е несъвместима с „--reference“"
  4438 
  4439 #: builtin/clone.c:907
   4954#: builtin/clone.c:975
  44404955msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
  44414956msgstr ""
   
  44434958"„file://“."
  44444959
  4445 #: builtin/clone.c:910
   4960#: builtin/clone.c:978
  44464961msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
  44474962msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се игнорира"
  44484963
  4449 #: builtin/clone.c:915
   4964#: builtin/clone.c:983
  44504965msgid "--local is ignored"
  44514966msgstr "опцията „--local“ се игнорира"
  44524967
  4453 #: builtin/clone.c:919
   4968#: builtin/clone.c:987
  44544969#, c-format
  44554970msgid "Don't know how to clone %s"
  44564971msgstr "Не се поддържа клониране на връзки от вида „%s“ "
  44574972
  4458 #: builtin/clone.c:968 builtin/clone.c:976
   4973#: builtin/clone.c:1036 builtin/clone.c:1044
  44594974#, c-format
  44604975msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
  44614976msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
  44624977
  4463 #: builtin/clone.c:979
   4978#: builtin/clone.c:1047
  44644979msgid "You appear to have cloned an empty repository."
  44654980msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
   
  44975012msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
  44985013
  4499 #: builtin/commit.c:37
   5014#: builtin/commit.c:38
  45005015msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
  45015016msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
  45025017
  4503 #: builtin/commit.c:42
   5018#: builtin/commit.c:43
  45045019msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
  45055020msgstr "git status [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
  45065021
  4507 #: builtin/commit.c:47
   5022#: builtin/commit.c:48
  45085023msgid ""
  45095024"Your name and email address were configured automatically based\n"
   
  45335048"    git commit --amend --reset-author\n"
  45345049
  4535 #: builtin/commit.c:60
   5050#: builtin/commit.c:61
  45365051msgid ""
  45375052"Your name and email address were configured automatically based\n"
   
  45585073"    git commit --amend --reset-author\n"
  45595074
  4560 #: builtin/commit.c:72
   5075#: builtin/commit.c:73
  45615076msgid ""
  45625077"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
   
  45705085"„git reset HEAD^“.\n"
  45715086
  4572 #: builtin/commit.c:77
   5087#: builtin/commit.c:78
  45735088msgid ""
  45745089"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
   
  45855100"\n"
  45865101
  4587 #: builtin/commit.c:84
   5102#: builtin/commit.c:85
  45885103msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
  45895104msgstr "В противен случай използвайте командата „git reset“\n"
  45905105
  4591 #: builtin/commit.c:87
   5106#: builtin/commit.c:88
  45925107msgid ""
  45935108"If you wish to skip this commit, use:\n"
   
  46055120"останалите подавания.\n"
  46065121
  4607 #: builtin/commit.c:304
   5122#: builtin/commit.c:305
  46085123msgid "failed to unpack HEAD tree object"
  46095124msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
  46105125
  4611 #: builtin/commit.c:344
   5126#: builtin/commit.c:346
  46125127msgid "unable to create temporary index"
  46135128msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
  46145129
  4615 #: builtin/commit.c:350
   5130#: builtin/commit.c:352
  46165131msgid "interactive add failed"
  46175132msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
  46185133
  4619 #: builtin/commit.c:361
  4620 msgid "unable to write index file"
  4621 msgstr "индексът не може да бъде записан"
  4622 
  4623 #: builtin/commit.c:363
   5134#: builtin/commit.c:365
  46245135msgid "unable to update temporary index"
  46255136msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
  46265137
  4627 #: builtin/commit.c:365
   5138#: builtin/commit.c:367
  46285139msgid "Failed to update main cache tree"
  46295140msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
  46305141
  4631 #: builtin/commit.c:389 builtin/commit.c:414 builtin/commit.c:463
   5142#: builtin/commit.c:391 builtin/commit.c:414 builtin/commit.c:463
  46325143msgid "unable to write new_index file"
  46335144msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
   
  47025213msgid "could not read SQUASH_MSG"
  47035214msgstr "съобщението за смачкване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
  4704 
  4705 #: builtin/commit.c:738 builtin/merge.c:1079
  4706 #, c-format
  4707 msgid "could not read '%s'"
  4708 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  47095215
  47105216#: builtin/commit.c:785
   
  47885294msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
  47895295
  4790 #: builtin/commit.c:953 builtin/tag.c:495
   5296#: builtin/commit.c:953 builtin/tag.c:266
  47915297#, c-format
  47925298msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
   
  48695375"ползвали опцията „--only“ с ПЪТища…"
  48705376
  4871 #: builtin/commit.c:1209 builtin/tag.c:728
   5377#: builtin/commit.c:1209 builtin/tag.c:475
  48725378#, c-format
  48735379msgid "Invalid cleanup mode %s"
   
  48785384msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
  48795385
  4880 #: builtin/commit.c:1324 builtin/commit.c:1603
   5386#: builtin/commit.c:1324 builtin/commit.c:1605
  48815387msgid "show status concisely"
  48825388msgstr "кратка информация за състоянието"
  48835389
  4884 #: builtin/commit.c:1326 builtin/commit.c:1605
   5390#: builtin/commit.c:1326 builtin/commit.c:1607
  48855391msgid "show branch information"
  48865392msgstr "информация за клоните"
  48875393
  4888 #: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1607 builtin/push.c:509
   5394#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1609 builtin/push.c:546
   5395#: builtin/worktree.c:423
  48895396msgid "machine-readable output"
  48905397msgstr "формат на изхода за четене от програма"
  48915398
  4892 #: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1609
   5399#: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1611
  48935400msgid "show status in long format (default)"
  48945401msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
  48955402
  4896 #: builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1612
   5403#: builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1614
  48975404msgid "terminate entries with NUL"
  48985405msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
  48995406
  4900 #: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1615 builtin/fast-export.c:980
  4901 #: builtin/fast-export.c:983 builtin/tag.c:603
   5407#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1617 builtin/fast-export.c:981
   5408#: builtin/fast-export.c:984 builtin/tag.c:353
  49025409msgid "mode"
  49035410msgstr "режим"
  49045411
  4905 #: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1615
   5412#: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1617
  49065413msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
  49075414msgstr ""
   
  49145421msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
  49155422
  4916 #: builtin/commit.c:1341 parse-options.h:152
   5423#: builtin/commit.c:1341 parse-options.h:155
  49175424msgid "when"
  49185425msgstr "кога"
   
  49475454msgstr " (начално подаване)"
  49485455
  4949 #: builtin/commit.c:1573
   5456#: builtin/commit.c:1575
  49505457msgid "suppress summary after successful commit"
  49515458msgstr "без информация след успешно подаване"
  49525459
  4953 #: builtin/commit.c:1574
   5460#: builtin/commit.c:1576
  49545461msgid "show diff in commit message template"
  49555462msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
  49565463
  4957 #: builtin/commit.c:1576
   5464#: builtin/commit.c:1578
  49585465msgid "Commit message options"
  49595466msgstr "Опции за съобщението при подаване"
  49605467
  4961 #: builtin/commit.c:1577 builtin/tag.c:601
   5468#: builtin/commit.c:1579 builtin/tag.c:351
  49625469msgid "read message from file"
  49635470msgstr "взимане на съобщението от файл"
  49645471
  4965 #: builtin/commit.c:1578
   5472#: builtin/commit.c:1580
  49665473msgid "author"
  49675474msgstr "автор"
  49685475
  4969 #: builtin/commit.c:1578
   5476#: builtin/commit.c:1580
  49705477msgid "override author for commit"
  49715478msgstr "задаване на автор за подаването"
  49725479
  4973 #: builtin/commit.c:1579 builtin/gc.c:280
   5480#: builtin/commit.c:1581 builtin/gc.c:326
  49745481msgid "date"
  49755482msgstr "дата"
  49765483
  4977 #: builtin/commit.c:1579
   5484#: builtin/commit.c:1581
  49785485msgid "override date for commit"
  49795486msgstr "задаване на дата за подаването"
  49805487
  4981 #: builtin/commit.c:1580 builtin/merge.c:218 builtin/notes.c:391
  4982 #: builtin/notes.c:554 builtin/tag.c:599
   5488#: builtin/commit.c:1582 builtin/merge.c:218 builtin/notes.c:392
   5489#: builtin/notes.c:555 builtin/tag.c:349
  49835490msgid "message"
  49845491msgstr "съобщение"
  49855492
  4986 #: builtin/commit.c:1580
   5493#: builtin/commit.c:1582
  49875494msgid "commit message"
  49885495msgstr "съобщение при подаване"
  49895496
  4990 #: builtin/commit.c:1581
   5497#: builtin/commit.c:1583 builtin/commit.c:1584 builtin/commit.c:1585
   5498#: builtin/commit.c:1586 parse-options.h:256 ref-filter.h:79
   5499msgid "commit"
   5500msgstr "подаване"
   5501
   5502#: builtin/commit.c:1583
  49915503msgid "reuse and edit message from specified commit"
  49925504msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното подаване"
  49935505
  4994 #: builtin/commit.c:1582
   5506#: builtin/commit.c:1584
  49955507msgid "reuse message from specified commit"
  49965508msgstr "преизползване на съобщението от указаното подаване"
  49975509
  4998 #: builtin/commit.c:1583
   5510#: builtin/commit.c:1585
  49995511msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
  50005512msgstr ""
   
  50035515"подаване в предното без следа"
  50045516
  5005 #: builtin/commit.c:1584
   5517#: builtin/commit.c:1586
  50065518msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
  50075519msgstr ""
   
  50105522"подаване в предното"
  50115523
  5012 #: builtin/commit.c:1585
   5524#: builtin/commit.c:1587
  50135525msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
  50145526msgstr ""
  50155527"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
  50165528
  5017 #: builtin/commit.c:1586 builtin/log.c:1191 builtin/revert.c:86
   5529#: builtin/commit.c:1588 builtin/log.c:1215 builtin/revert.c:86
  50185530msgid "add Signed-off-by:"
  50195531msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
  50205532
  5021 #: builtin/commit.c:1587
   5533#: builtin/commit.c:1589
  50225534msgid "use specified template file"
  50235535msgstr "използване на указания шаблонен файл"
  50245536
  5025 #: builtin/commit.c:1588
   5537#: builtin/commit.c:1590
  50265538msgid "force edit of commit"
  50275539msgstr "редактиране на подаване"
  50285540
  5029 #: builtin/commit.c:1589
   5541#: builtin/commit.c:1591
  50305542msgid "default"
  50315543msgstr "стандартно"
  50325544
  5033 #: builtin/commit.c:1589 builtin/tag.c:604
   5545#: builtin/commit.c:1591 builtin/tag.c:354
  50345546msgid "how to strip spaces and #comments from message"
  50355547msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
  50365548
  5037 #: builtin/commit.c:1590
   5549#: builtin/commit.c:1592
  50385550msgid "include status in commit message template"
  50395551msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
  50405552
  5041 #: builtin/commit.c:1591 builtin/merge.c:225 builtin/revert.c:92
  5042 #: builtin/tag.c:605
  5043 msgid "key-id"
  5044 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
  5045 
  5046 #: builtin/commit.c:1592 builtin/merge.c:226 builtin/revert.c:93
   5553#: builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:226 builtin/pull.c:156
   5554#: builtin/revert.c:93
  50475555msgid "GPG sign commit"
  50485556msgstr "подписване на подаването с GPG"
  50495557
  5050 #: builtin/commit.c:1595
   5558#: builtin/commit.c:1597
  50515559msgid "Commit contents options"
  50525560msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
  50535561
  5054 #: builtin/commit.c:1596
   5562#: builtin/commit.c:1598
  50555563msgid "commit all changed files"
  50565564msgstr "подаване на всички променени файлове"
  50575565
  5058 #: builtin/commit.c:1597
   5566#: builtin/commit.c:1599
  50595567msgid "add specified files to index for commit"
  50605568msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
  50615569
  5062 #: builtin/commit.c:1598
   5570#: builtin/commit.c:1600
  50635571msgid "interactively add files"
  50645572msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
  50655573
  5066 #: builtin/commit.c:1599
   5574#: builtin/commit.c:1601
  50675575msgid "interactively add changes"
  50685576msgstr "интерактивно добавяне на промени"
  50695577
  5070 #: builtin/commit.c:1600
   5578#: builtin/commit.c:1602
  50715579msgid "commit only specified files"
  50725580msgstr "подаване само на указаните файлове"
  50735581
  5074 #: builtin/commit.c:1601
   5582#: builtin/commit.c:1603
  50755583msgid "bypass pre-commit hook"
  50765584msgstr "без изпълнение на куката преди подаване (pre-commit)"
  50775585
  5078 #: builtin/commit.c:1602
   5586#: builtin/commit.c:1604
  50795587msgid "show what would be committed"
  50805588msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
  50815589
  5082 #: builtin/commit.c:1613
   5590#: builtin/commit.c:1615
  50835591msgid "amend previous commit"
  50845592msgstr "поправяне на предишното подаване"
  50855593
  5086 #: builtin/commit.c:1614
   5594#: builtin/commit.c:1616
  50875595msgid "bypass post-rewrite hook"
  50885596msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
  50895597
  5090 #: builtin/commit.c:1619
   5598#: builtin/commit.c:1621
  50915599msgid "ok to record an empty change"
  50925600msgstr "позволяване на празни подавания"
  50935601
  5094 #: builtin/commit.c:1621
   5602#: builtin/commit.c:1623
  50955603msgid "ok to record a change with an empty message"
  50965604msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
  50975605
  5098 #: builtin/commit.c:1650
   5606#: builtin/commit.c:1652
  50995607msgid "could not parse HEAD commit"
  51005608msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
  51015609
  5102 #: builtin/commit.c:1689 builtin/merge.c:1076
  5103 #, c-format
  5104 msgid "could not open '%s' for reading"
  5105 msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
  5106 
  5107 #: builtin/commit.c:1696
   5610#: builtin/commit.c:1698
  51085611#, c-format
  51095612msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
  51105613msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
  51115614
  5112 #: builtin/commit.c:1703
   5615#: builtin/commit.c:1705
  51135616msgid "could not read MERGE_MODE"
  51145617msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
  51155618
  5116 #: builtin/commit.c:1722
   5619#: builtin/commit.c:1724
  51175620#, c-format
  51185621msgid "could not read commit message: %s"
  51195622msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
  51205623
  5121 #: builtin/commit.c:1733
   5624#: builtin/commit.c:1735
  51225625#, c-format
  51235626msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
  51245627msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
  51255628
  5126 #: builtin/commit.c:1738
   5629#: builtin/commit.c:1740
  51275630#, c-format
  51285631msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
  51295632msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
  51305633
  5131 #: builtin/commit.c:1753 builtin/merge.c:829 builtin/merge.c:854
  5132 msgid "failed to write commit object"
  5133 msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
  5134 
  5135 #: builtin/commit.c:1786
   5634#: builtin/commit.c:1788
  51365635msgid ""
  51375636"Repository has been updated, but unable to write\n"
   
  51475646msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
  51485647
  5149 #: builtin/config.c:53
   5648#: builtin/config.c:54
  51505649msgid "Config file location"
  51515650msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
  51525651
  5153 #: builtin/config.c:54
   5652#: builtin/config.c:55
  51545653msgid "use global config file"
  51555654msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
  51565655
  5157 #: builtin/config.c:55
   5656#: builtin/config.c:56
  51585657msgid "use system config file"
  51595658msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
  51605659
  5161 #: builtin/config.c:56
   5660#: builtin/config.c:57
  51625661msgid "use repository config file"
  51635662msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
  51645663
  5165 #: builtin/config.c:57
   5664#: builtin/config.c:58
  51665665msgid "use given config file"
  51675666msgstr "използване на зададения конфигурационен файл"
  51685667
  5169 #: builtin/config.c:58
   5668#: builtin/config.c:59
  51705669msgid "blob-id"
  51715670msgstr "идентификатор на BLOB"
  51725671
  5173 #: builtin/config.c:58
   5672#: builtin/config.c:59
  51745673msgid "read config from given blob object"
  51755674msgstr ""
  51765675"изчитане на конфигурацията от BLOB с този идентификатор на съдържанието"
  51775676
  5178 #: builtin/config.c:59
   5677#: builtin/config.c:60
  51795678msgid "Action"
  51805679msgstr "Действие"
  51815680
  5182 #: builtin/config.c:60
   5681#: builtin/config.c:61
  51835682msgid "get value: name [value-regex]"
  51845683msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
  51855684
  5186 #: builtin/config.c:61
   5685#: builtin/config.c:62
  51875686msgid "get all values: key [value-regex]"
  51885687msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
  51895688
  5190 #: builtin/config.c:62
   5689#: builtin/config.c:63
  51915690msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
  51925691msgstr ""
   
  51945693"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
  51955694
  5196 #: builtin/config.c:63
   5695#: builtin/config.c:64
  51975696msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
  51985697msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
  51995698
  5200 #: builtin/config.c:64
   5699#: builtin/config.c:65
  52015700msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
  52025701msgstr ""
   
  52045703"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
  52055704
  5206 #: builtin/config.c:65
   5705#: builtin/config.c:66
  52075706msgid "add a new variable: name value"
  52085707msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
  52095708
  5210 #: builtin/config.c:66
   5709#: builtin/config.c:67
  52115710msgid "remove a variable: name [value-regex]"
  52125711msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
  52135712
  5214 #: builtin/config.c:67
   5713#: builtin/config.c:68
  52155714msgid "remove all matches: name [value-regex]"
  52165715msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
  52175716
  5218 #: builtin/config.c:68
   5717#: builtin/config.c:69
  52195718msgid "rename section: old-name new-name"
  52205719msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
  52215720
  5222 #: builtin/config.c:69
   5721#: builtin/config.c:70
  52235722msgid "remove a section: name"
  52245723msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
  52255724
  5226 #: builtin/config.c:70
   5725#: builtin/config.c:71
  52275726msgid "list all"
  52285727msgstr "изброяване на всички"
  52295728
  5230 #: builtin/config.c:71
   5729#: builtin/config.c:72
  52315730msgid "open an editor"
  52325731msgstr "отваряне на редактор"
  52335732
  5234 #: builtin/config.c:72
   5733#: builtin/config.c:73
  52355734msgid "find the color configured: slot [default]"
  52365735msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
  52375736
  5238 #: builtin/config.c:73
   5737#: builtin/config.c:74
  52395738msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
  52405739msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартният изход е терминал]"
  52415740
  5242 #: builtin/config.c:74
   5741#: builtin/config.c:75
  52435742msgid "Type"
  52445743msgstr "Вид"
  52455744
  5246 #: builtin/config.c:75
   5745#: builtin/config.c:76
  52475746msgid "value is \"true\" or \"false\""
  52485747msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
  52495748
  5250 #: builtin/config.c:76
   5749#: builtin/config.c:77
  52515750msgid "value is decimal number"
  52525751msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
  52535752
  5254 #: builtin/config.c:77
   5753#: builtin/config.c:78
  52555754msgid "value is --bool or --int"
  52565755msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
  52575756
  5258 #: builtin/config.c:78
   5757#: builtin/config.c:79
  52595758msgid "value is a path (file or directory name)"
  52605759msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
  52615760
  5262 #: builtin/config.c:79
   5761#: builtin/config.c:80
  52635762msgid "Other"
  52645763msgstr "Други"
  52655764
  52665765# FIXME NUL byte to null char, terminate -> razdelitel - da stane ednakvo
  5267 #: builtin/config.c:80
   5766#: builtin/config.c:81
  52685767msgid "terminate values with NUL byte"
  52695768msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
  52705769
  5271 #: builtin/config.c:81
   5770#: builtin/config.c:82
   5771msgid "show variable names only"
   5772msgstr "извеждане на имената на променливите"
   5773
   5774#: builtin/config.c:83
  52725775msgid "respect include directives on lookup"
  52735776msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
  52745777
  5275 #: builtin/config.c:316
   5778#: builtin/config.c:303
  52765779msgid "unable to parse default color value"
  52775780msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
  52785781
  5279 #: builtin/config.c:457
   5782#: builtin/config.c:441
  52805783#, c-format
  52815784msgid ""
   
  52925795"#\temail = %s\n"
  52935796
  5294 #: builtin/config.c:587
   5797#: builtin/config.c:575
  52955798#, c-format
  52965799msgid "cannot create configuration file %s"
  52975800msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
  52985801
  5299 #: builtin/count-objects.c:55
   5802#: builtin/count-objects.c:77
  53005803msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
  53015804msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
  53025805
  5303 #: builtin/count-objects.c:65
   5806#: builtin/count-objects.c:87
  53045807msgid "print sizes in human readable format"
  53055808msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
   
  53295832msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
  53305833
  5331 #: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:452
   5834#: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:459
  53325835#, c-format
  53335836msgid "Not a valid object name %s"
   
  54255928msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
  54265929
  5427 #: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:318
   5930#: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:314
  54285931msgid "show abbreviated commit object as fallback"
  54295932msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
   
  54715974#, c-format
  54725975msgid "more than two blobs given: '%s'"
  5473 msgstr "зададени са повече от 2 обекта: „%s“"
   5976msgstr "зададени са повече от 2 обекта BLOB: „%s“"
  54745977
  54755978#: builtin/diff.c:417
   
  54785981msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
  54795982
  5480 #: builtin/fast-export.c:24
   5983#: builtin/fast-export.c:25
  54815984msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
  54825985msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
  54835986
  5484 #: builtin/fast-export.c:979
   5987#: builtin/fast-export.c:980
  54855988msgid "show progress after <n> objects"
  54865989msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
  54875990
  5488 #: builtin/fast-export.c:981
   5991#: builtin/fast-export.c:982
  54895992msgid "select handling of signed tags"
  54905993msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
  54915994
  5492 #: builtin/fast-export.c:984
   5995#: builtin/fast-export.c:985
  54935996msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
  54945997msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
  54955998
  5496 #: builtin/fast-export.c:987
   5999#: builtin/fast-export.c:988
  54976000msgid "Dump marks to this file"
  54986001msgstr "Запазване на маркерите в този файл"
  54996002
  5500 #: builtin/fast-export.c:989
   6003#: builtin/fast-export.c:990
  55016004msgid "Import marks from this file"
  55026005msgstr "Внасяне на маркерите от този файл"
  55036006
  5504 #: builtin/fast-export.c:991
   6007#: builtin/fast-export.c:992
  55056008msgid "Fake a tagger when tags lack one"
  55066009msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
  55076010
  5508 #: builtin/fast-export.c:993
   6011#: builtin/fast-export.c:994
  55096012msgid "Output full tree for each commit"
  55106013msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
  55116014
  5512 #: builtin/fast-export.c:995
   6015#: builtin/fast-export.c:996
  55136016msgid "Use the done feature to terminate the stream"
  55146017msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
  55156018
  5516 #: builtin/fast-export.c:996
   6019#: builtin/fast-export.c:997
  55176020msgid "Skip output of blob data"
  55186021msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите BLOB"
  55196022
  5520 #: builtin/fast-export.c:997
   6023#: builtin/fast-export.c:998
  55216024msgid "refspec"
  55226025msgstr "указател на версия"
  55236026
  5524 #: builtin/fast-export.c:998
   6027#: builtin/fast-export.c:999
  55256028msgid "Apply refspec to exported refs"
  55266029msgstr "Прилагане на указателя на версия към изнесените указатели"
  55276030
  5528 #: builtin/fast-export.c:999
   6031#: builtin/fast-export.c:1000
  55296032msgid "anonymize output"
  55306033msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
  55316034
  5532 #: builtin/fetch.c:19
   6035#: builtin/fetch.c:20
  55336036msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
  55346037msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
  55356038
  5536 #: builtin/fetch.c:20
   6039#: builtin/fetch.c:21
  55376040msgid "git fetch [<options>] <group>"
  55386041msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
  55396042
  5540 #: builtin/fetch.c:21
   6043#: builtin/fetch.c:22
  55416044msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
  55426045msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
  55436046
  5544 #: builtin/fetch.c:22
   6047#: builtin/fetch.c:23
  55456048msgid "git fetch --all [<options>]"
  55466049msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
  55476050
  5548 #: builtin/fetch.c:89
   6051#: builtin/fetch.c:90 builtin/pull.c:162
  55496052msgid "fetch from all remotes"
  55506053msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
  55516054
  5552 #: builtin/fetch.c:91
   6055#: builtin/fetch.c:92 builtin/pull.c:165
  55536056msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
  55546057msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
  55556058
  5556 #: builtin/fetch.c:93
   6059#: builtin/fetch.c:94 builtin/pull.c:168
  55576060msgid "path to upload pack on remote end"
  55586061msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
  55596062
  5560 #: builtin/fetch.c:94
   6063#: builtin/fetch.c:95 builtin/pull.c:170
  55616064msgid "force overwrite of local branch"
  55626065msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
  55636066
  5564 #: builtin/fetch.c:96
   6067#: builtin/fetch.c:97
  55656068msgid "fetch from multiple remotes"
  55666069msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
  55676070
  5568 #: builtin/fetch.c:98
   6071#: builtin/fetch.c:99 builtin/pull.c:172
  55696072msgid "fetch all tags and associated objects"
  55706073msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
  55716074
  5572 #: builtin/fetch.c:100
   6075#: builtin/fetch.c:101
  55736076msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
  55746077msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
  55756078
  5576 #: builtin/fetch.c:102
   6079#: builtin/fetch.c:103 builtin/pull.c:175
  55776080msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
  55786081msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
  55796082
  5580 #: builtin/fetch.c:103
   6083#: builtin/fetch.c:104 builtin/pull.c:178
  55816084msgid "on-demand"
  55826085msgstr "при нужда"
  55836086
  5584 #: builtin/fetch.c:104
   6087#: builtin/fetch.c:105 builtin/pull.c:179
  55856088msgid "control recursive fetching of submodules"
  55866089msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
  55876090
  5588 #: builtin/fetch.c:108
   6091#: builtin/fetch.c:109 builtin/pull.c:184
  55896092msgid "keep downloaded pack"
  55906093msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
  55916094
  5592 #: builtin/fetch.c:110
   6095#: builtin/fetch.c:111
  55936096msgid "allow updating of HEAD ref"
  55946097msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
  55956098
  5596 #: builtin/fetch.c:113
   6099#: builtin/fetch.c:114 builtin/pull.c:187
  55976100msgid "deepen history of shallow clone"
  55986101msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
  55996102
  5600 #: builtin/fetch.c:115
   6103#: builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:190
  56016104msgid "convert to a complete repository"
  56026105msgstr "превръщане в пълно хранилище"
  56036106
  5604 #: builtin/fetch.c:117 builtin/log.c:1208
   6107#: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1232
  56056108msgid "dir"
  56066109msgstr "директория"
  56076110
  5608 #: builtin/fetch.c:118
   6111#: builtin/fetch.c:119
  56096112msgid "prepend this to submodule path output"
  56106113msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
  56116114
  5612 #: builtin/fetch.c:121
   6115#: builtin/fetch.c:122
  56136116msgid "default mode for recursion"
  56146117msgstr "стандартен режим на рекурсия"
  56156118
  5616 #: builtin/fetch.c:123
   6119#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:193
  56176120msgid "accept refs that update .git/shallow"
  56186121msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
  56196122
  5620 #: builtin/fetch.c:124
   6123#: builtin/fetch.c:125 builtin/pull.c:195
  56216124msgid "refmap"
  56226125msgstr "карта с указатели"
  56236126
  5624 #: builtin/fetch.c:125
   6127#: builtin/fetch.c:126 builtin/pull.c:196
  56256128msgid "specify fetch refmap"
  56266129msgstr "указване на картата с указатели за доставяне"
  56276130
  5628 #: builtin/fetch.c:377
   6131#: builtin/fetch.c:378
  56296132msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
  56306133msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
  56316134
  5632 #: builtin/fetch.c:457
   6135#: builtin/fetch.c:458
  56336136#, c-format
  56346137msgid "object %s not found"
  56356138msgstr "обектът „%s“ липсва"
  56366139
  5637 #: builtin/fetch.c:462
   6140#: builtin/fetch.c:463
  56386141msgid "[up to date]"
  56396142msgstr "[актуализиран]"
  56406143
  5641 #: builtin/fetch.c:476
   6144#: builtin/fetch.c:477
  56426145#, c-format
  56436146msgid "! %-*s %-*s -> %s  (can't fetch in current branch)"
  56446147msgstr "! %-*s %-*s → %s  (в текущия клон не може да се доставя)"
  56456148
  5646 #: builtin/fetch.c:477 builtin/fetch.c:563
   6149#: builtin/fetch.c:478 builtin/fetch.c:566
  56476150msgid "[rejected]"
  56486151msgstr "[отхвърлен]"
  56496152
  5650 #: builtin/fetch.c:488
   6153#: builtin/fetch.c:489
  56516154msgid "[tag update]"
  56526155msgstr "[обновяване на етикетите]"
  56536156
  5654 #: builtin/fetch.c:490 builtin/fetch.c:525 builtin/fetch.c:543
   6157#: builtin/fetch.c:491 builtin/fetch.c:526 builtin/fetch.c:544
  56556158msgid "  (unable to update local ref)"
  56566159msgstr "  (локалните указатели не могат да бъдат обновени)"
  56576160
  5658 #: builtin/fetch.c:508
   6161#: builtin/fetch.c:509
  56596162msgid "[new tag]"
  56606163msgstr "[нов етикет]"
  56616164
  5662 #: builtin/fetch.c:511
   6165#: builtin/fetch.c:512
  56636166msgid "[new branch]"
  56646167msgstr "[нов клон]"
  56656168
  5666 #: builtin/fetch.c:514
   6169#: builtin/fetch.c:515
  56676170msgid "[new ref]"
  56686171msgstr "[нов указател]"
  56696172
  5670 #: builtin/fetch.c:559
   6173#: builtin/fetch.c:561
  56716174msgid "unable to update local ref"
  56726175msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
  56736176
  5674 #: builtin/fetch.c:559
   6177#: builtin/fetch.c:561
  56756178msgid "forced update"
  56766179msgstr "принудително обновяване"
  56776180
  5678 #: builtin/fetch.c:565
   6181#: builtin/fetch.c:568
  56796182msgid "(non-fast-forward)"
  56806183msgstr "(сливането не е тривиално)"
  56816184
  5682 #: builtin/fetch.c:599 builtin/fetch.c:832
   6185#: builtin/fetch.c:602 builtin/fetch.c:843
  56836186#, c-format
  56846187msgid "cannot open %s: %s\n"
  56856188msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s\n"
  56866189
  5687 #: builtin/fetch.c:608
   6190#: builtin/fetch.c:611
  56886191#, c-format
  56896192msgid "%s did not send all necessary objects\n"
  56906193msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
  56916194
  5692 #: builtin/fetch.c:626
   6195#: builtin/fetch.c:629
  56936196#, c-format
  56946197msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
   
  56976200"обновявани"
  56986201
  5699 #: builtin/fetch.c:714 builtin/fetch.c:797
   6202#: builtin/fetch.c:716 builtin/fetch.c:808
  57006203#, c-format
  57016204msgid "From %.*s\n"
   
  57036206
  57046207# FIXME - is the space necessary
  5705 #: builtin/fetch.c:725
   6208#: builtin/fetch.c:727
  57066209#, c-format
  57076210msgid ""
   
  57136216"предизвикват конфликта"
  57146217
  5715 #: builtin/fetch.c:777
   6218#: builtin/fetch.c:779
  57166219#, c-format
  57176220msgid "   (%s will become dangling)"
  57186221msgstr "   (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
  57196222
  5720 #: builtin/fetch.c:778
   6223#: builtin/fetch.c:780
  57216224#, c-format
  57226225msgid "   (%s has become dangling)"
  57236226msgstr "   (обектът „%s“ вече е извън клон)"
  57246227
  5725 #: builtin/fetch.c:802
   6228#: builtin/fetch.c:812
  57266229msgid "[deleted]"
  57276230msgstr "[изтрит]"
  57286231
  5729 #: builtin/fetch.c:803 builtin/remote.c:1057
   6232#: builtin/fetch.c:813 builtin/remote.c:1040
  57306233msgid "(none)"
  57316234msgstr "(нищо)"
  57326235
  5733 #: builtin/fetch.c:822<