Changeset 2946


Ignore:
Timestamp:
Oct 10, 2014, 9:57:28 PM (8 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

evolution: подаден в master и evolution-3-12

Location:
gnome
Files:
1 deleted
1 edited
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-3-14/evolution.evolution-3-12.bg.po

  r2940 r2946  
  33# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
  44# Copyright (C) 2010, 2011, 2013 Free Software Foundation, Inc.
  5 # Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2013 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
   5# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
  66# Nikolay Hristov <geroy@stemo.bg>
  77# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
   
  1111# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013.
  1212# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2005, 2007, 2008, 2009.
  13 # Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011, 2012, 2013.
   13# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
  1414#
  1515#
   
  2323#
  2424# recurrence повторение
  25 #: ../shell/main.c:573
  26 msgid ""
  27 msgstr ""
  28 "Project-Id-Version: evolution master\n"
   25#: ../shell/main.c:559
   26msgid ""
   27msgstr ""
   28"Project-Id-Version: evolution evolution-3-12\n"
  2929"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  30 "POT-Creation-Date: 2013-01-10 08:51+0200\n"
  31 "PO-Revision-Date: 2013-01-10 08:50+0200\n"
   30"POT-Creation-Date: 2014-10-10 21:51+0300\n"
   31"PO-Revision-Date: 2014-10-10 21:47+0300\n"
  3232"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  3333"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3737"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  3838"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
   39"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
  3940
  4041#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
   
  120121
  121122#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
  122 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
   123#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
  123124msgid "_Delete From Server"
  124125msgstr "_Изтриване от сървъра"
   
  129130
  130131#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
  131 msgid "Unable to open address book"
  132 msgstr "Адресникът не може да бъде отворен"
   132msgid "Unable to open address book '{0}'"
   133msgstr "Адресникът „{0}“ не може да бъде отворен"
  133134
  134135#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
   
  190191
  191192#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
  192 msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
  193 msgstr "Адресникът на Evolution спря неочаквано."
  194 
  195 #. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
  196 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
  197 msgid ""
  198 "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
  199 msgstr ""
  200 "Контактите ви за {0} няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  201 
  202 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
  203193msgid "Address '{0}' already exists."
  204194msgstr "Адресникът „{0}“ вече съществува."
  205195
  206 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
   196#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
  207197msgid ""
  208198"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
   
  212202"същия адрес въпреки това?"
  213203
  214 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36 ../e-util/e-table-config.ui.h:6
  215 #: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:955 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:390
   204#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
   205#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
   206#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:626
   207#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:4
   208#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
   209#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19
   210#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:30 ../e-util/filter.ui.h:16
   211#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:326
   212#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:995 ../mail/e-mail-account-manager.c:718
   213#: ../mail/e-mail-label-manager.c:373 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:392
   214#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:622 ../mail/mail-config.ui.h:51
   215#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:443
   216#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:556
   217#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:838
   218#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
   219#: ../plugins/templates/templates.c:453
  216220msgid "_Add"
  217221msgstr "Доб_авяне"
  218222
  219 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
   223#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
  220224msgid "Some addresses already exist in this contact list."
  221225msgstr "Някои адреси вече са вписани в адресника."
  222226
  223 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
   227#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
  224228msgid ""
  225229"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
   
  229233"добавят въпреки това?"
  230234
  231 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
   235#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
  232236msgid "Skip duplicates"
  233237msgstr "Пропускане на съществуващи контакти"
  234238
  235 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
   239#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
  236240msgid "Add with duplicates"
  237241msgstr "Добавяне с повтарящи контакти"
  238242
  239 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
   243#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
  240244msgid "List '{0}' is already in this contact list."
  241245msgstr "Списъкът „{0}“ вече е в адресника."
  242246
  243 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
   247#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
  244248msgid ""
  245249"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
   
  249253"това?"
  250254
  251 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
  252 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1256
   255#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
   256#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1250
  253257msgid "Failed to delete contact"
  254258msgstr "Неуспешно триене на контакт"
  255259
  256 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
   260#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
  257261msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
  258262msgstr "Нямате достатъчно права да изтривате контакти от този адресник."
  259263
  260 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
   264#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
  261265msgid "Cannot add new contact"
  262266msgstr "Контактът не може да бъде добавен"
  263267
  264268#. For Translators: {0} is the name of the address book source
  265 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
   269#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
  266270msgid ""
  267271"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
   
  271275"и в страничната лента изберете адресник, който може да приема контакти."
  272276
   277#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
   278msgid "Cannot save a contact, address book is still opening"
   279msgstr "Контактът не може да бъде запазен. Адресникът все още се отваря."
   280
   281#. For Translators: {0} is the name of the address book source
   282#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
   283msgid ""
   284"Cannot save a contact to the address book '{0}', because it is still "
   285"opening. Either wait till it's opened, or select a different address book."
   286msgstr ""
   287"Контактът не може да бъде запазен в адресника „{0}“, защото той все още се "
   288"отваря. Изчакайте да се отвори или изберете друг адресник."
   289
  273290#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
  274 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:618
  275 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:640
  276 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2932
   291#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:734
   292#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:756
   293#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3037
  277294msgid "Contact Editor"
  278295msgstr "Редактор на контакти"
   
  298315#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
  299316#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
  300 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
   317#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:27
  301318msgid "Ca_tegories..."
  302319msgstr "Ка_тегории…"
   
  311328
  312329#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
  313 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:396
   330#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:408
  314331#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
  315 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:605
  316 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:970
  317 #: ../smime/lib/e-asn1-object.c:395
   332#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:597
   333#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:981
  318334msgid "Email"
  319335msgstr "Електронна поща"
   
  328344
  329345#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
  330 #: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1004
   346#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:971
  331347msgid "Contact"
  332348msgstr "Контакт"
   
  338354#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
  339355#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
  340 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
  341 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1850
   356#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
   357#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1891
  342358msgid "_Calendar:"
  343359msgstr "_Календар:"
   
  356372
  357373#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
  358 #: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:97
   374#: ../modules/cal-config-google/e-cal-config-google.c:93
  359375msgid "Calendar:"
  360376msgstr "Календар:"
   
  390406
  391407#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
  392 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
   408msgctxt "Job"
  393409msgid "_Title:"
  394 msgstr "_Титла:"
   410msgstr "_Длъжност:"
  395411
  396412#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
   
  403419
  404420#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
   421msgid "_Office:"
   422msgstr "_Офис:"
   423
   424#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
  405425msgid "_Manager:"
  406426msgstr "_Ръководител:"
  407427
  408 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
   428#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
  409429msgid "_Assistant:"
  410430msgstr "_Помощник:"
  411431
  412 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
   432#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
  413433msgid "Job"
  414434msgstr "Работа"
  415 
  416 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
  417 msgid "_Office:"
  418 msgstr "_Офис:"
  419435
  420436#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
   
  431447
  432448#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
  433 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:702
  434 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2193
   449#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:693
   450#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2311
  435451msgid "Anniversary"
  436452msgstr "Годишнина"
   
  442458#. * the directory components.
  443459#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
  444 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:701
  445 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2192 ../shell/main.c:127
   460#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:692
   461#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2310 ../shell/main.c:132
  446462msgid "Birthday"
  447463msgstr "Рожден ден"
  448464
  449465#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
  450 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
  451466msgid "Miscellaneous"
  452467msgstr "Разни"
   
  481496
  482497#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
  483 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:186
  484 #: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:308
  485 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:389
  486 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:68
   498#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
   499#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:371
   500#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:356
   501#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:80
  487502msgid "Home"
  488503msgstr "Домашна"
  489504
  490505#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
  491 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:185
  492 #: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:316
  493 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:386
  494 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:67
  495 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:683
   506#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:191
   507#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:384
   508#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:353
   509#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:79
   510#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:674
  496511msgid "Work"
  497512msgstr "Служебен"
  498513
  499514#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
  500 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
  501 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:69
  502 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:378
  503 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3607
   515#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:193
   516#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:81
   517#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:367
   518#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:727
   519#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3951
  504520msgid "Other"
  505521msgstr "Друга"
   
  513529msgstr "Бележки"
  514530
  515 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:165
  516 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:608
   531#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:52
   532#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1250
   533#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1336 ../e-util/e-send-options.ui.h:41
   534#: ../e-util/e-preferences-window.c:379
   535#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:2
   536#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1086
   537msgid "_Help"
   538msgstr "Помо_щ"
   539
   540#. This is only shown if the EActivity has a GCancellable.
   541#. no flags
   542#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:53
   543#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3591
   544#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:223
   545#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455
   546#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
   547#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:17
   548#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:362
   549#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:621
   550#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
   551#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:318
   552#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
   553#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
   554#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:2
   555#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:15
   556#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2322
   557#: ../composer/e-composer-actions.c:204 ../e-util/e-send-options.ui.h:42
   558#: ../e-util/e-table-config.ui.h:1 ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2
   559#: ../e-util/e-activity-bar.c:340 ../e-util/e-attachment-dialog.c:311
   560#: ../e-util/e-attachment-store.c:464 ../e-util/e-attachment-store.c:545
   561#: ../e-util/e-attachment-view.c:370 ../e-util/e-categories-dialog.c:82
   562#: ../e-util/e-category-editor.c:138 ../e-util/e-category-editor.c:208
   563#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:101 ../e-util/e-filter-datespec.c:291
   564#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:365 ../e-util/e-passwords.c:468
   565#: ../e-util/e-rule-context.c:815 ../e-util/e-rule-editor.c:180
   566#: ../e-util/e-rule-editor.c:282 ../e-util/e-rule-editor.c:776
   567#: ../e-util/e-source-config-dialog.c:379
   568#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:350 ../e-util/e-table-config.c:548
   569#: ../e-util/e-web-view.c:3160 ../e-util/evolution-source-viewer.c:833
   570#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:269
   571#: ../mail/e-mail-config-window.c:330 ../mail/e-mail-label-dialog.c:196
   572#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:242 ../mail/em-folder-selector.c:281
   573#: ../mail/mail-config.ui.h:2 ../mail/mail-send-recv.c:633
   574#: ../mail/mail-send-recv.c:715 ../mail/mail-vfolder-ui.c:148
   575#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:270
   576#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:949
   577#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:277
   578#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:187
   579#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:317
   580#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:3
   581#: ../plugins/face/face.c:291 ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:593
   582#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:806
   583#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:421
   584#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:187 ../shell/e-shell-content.c:659
   585#: ../shell/e-shell-content.c:766 ../shell/e-shell-utils.c:70
   586#: ../shell/e-shell-utils.c:134 ../smime/gui/certificate-manager.c:623
   587#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:232 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:23
   588msgid "_Cancel"
   589msgstr "_Отказ"
   590
   591#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:54
   592#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:18
   593#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:624
   594#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
   595#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1278
   596#: ../composer/e-composer-actions.c:205 ../composer/e-composer-actions.c:296
   597#: ../e-util/e-attachment-store.c:546
   598#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:369 ../e-util/e-web-view.c:3161
   599#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:270
   600#: ../shell/e-shell-content.c:660 ../shell/e-shell-utils.c:135
   601msgid "_Save"
   602msgstr "_Запазване"
   603
   604#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
   605#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:600
  517606msgid "AIM"
  518607msgstr "AIM"
  519608
  520 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:166
  521 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:611
   609#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
   610#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:603
  522611msgid "Jabber"
  523612msgstr "Джабър"
  524613
  525 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:167
  526 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:613
   614#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
   615#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:605
  527616msgid "Yahoo"
  528617msgstr "Яху!"
  529618
  530 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168
  531 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:614
   619#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
   620#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:606
  532621msgid "Gadu-Gadu"
  533622msgstr "Gadu-Gadu"
  534623
  535 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
  536 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:612
   624#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
   625#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:604
  537626msgid "MSN"
  538627msgstr "MSN"
  539628
  540 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
  541 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:610
   629#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
   630#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:602
  542631msgid "ICQ"
  543632msgstr "ICQ"
  544633
  545 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
  546 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:609
   634#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
   635#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:601
  547636msgid "GroupWise"
  548637msgstr "GroupWise"
  549638
  550 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
  551 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:615
   639#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
   640#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:607
  552641msgid "Skype"
  553642msgstr "Скайп"
  554643
  555 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
  556 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:616
   644#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
   645#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:608
  557646msgid "Twitter"
  558647msgstr "Туитър"
  559648
  560 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:210
  561 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:491
   649#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:269
   650#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:271
   651#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1299
   652#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1301 ../e-util/e-focus-tracker.c:121
   653msgid "Undo"
   654msgstr "Отмяна"
   655
   656#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:276
   657#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:278
   658#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1306
   659#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1308 ../e-util/e-focus-tracker.c:137
   660msgid "Redo"
   661msgstr "Повтаряне"
   662
   663#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:310
   664#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:503
  562665msgid "Error adding contact"
  563666msgstr "Грешка при добавяне на контакт"
  564667
  565 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:225
   668#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:330
  566669msgid "Error modifying contact"
  567670msgstr "Грешка при промяна на контакт"
  568671
  569 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:240
   672#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:350
  570673msgid "Error removing contact"
  571674msgstr "Грешка при премахване на контакт"
  572675
  573 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:634
  574 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2926
   676#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:750
   677#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3031
  575678#, c-format
  576679msgid "Contact Editor - %s"
  577680msgstr "Редактор на контакти — %s"
  578681
  579 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3447
   682#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3588
  580683msgid "Please select an image for this contact"
  581684msgstr "Изберете изображение за този контакт"
  582685
  583 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3448
   686#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3592
   687#: ../e-util/e-category-editor.c:146 ../plugins/face/face.c:292
   688#: ../shell/e-shell-utils.c:71 ../smime/gui/certificate-manager.c:624
   689msgid "_Open"
   690msgstr "_Отваряне"
   691
   692#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3593
  584693msgid "_No image"
  585694msgstr "_Няма изображение"
  586695
  587 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3781
   696#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3942
  588697msgid ""
  589698"The contact data is invalid:\n"
   
  593702"\n"
  594703
  595 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3787
   704#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3948
  596705#, c-format
  597706msgid "'%s' has an invalid format"
  598707msgstr "„%s“ е с неправилен формат"
  599708
  600 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3795
   709#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3956
  601710#, c-format
  602711msgid "'%s' cannot be a future date"
  603712msgstr "„%s“ не може да е в бъдещето"
  604713
  605 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3803
   714#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3964
  606715#, c-format
  607716msgid "%s'%s' has an invalid format"
  608717msgstr "%s„%s“ е с неправилен формат"
  609718
  610 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3816
  611 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3830
   719#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3977
   720#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3991
  612721#, c-format
  613722msgid "%s'%s' is empty"
  614723msgstr "%s„%s“ е празен"
  615724
  616 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3845
   725#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:4006
  617726msgid "Invalid contact."
  618727msgstr "Неправилен контакт."
  619728
  620 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:435
   729#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:224
   730#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:456
   731#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
   732#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:319
   733#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
   734#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:3
   735#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
   736#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2323
   737#: ../e-util/e-send-options.ui.h:43 ../e-util/e-table-config.ui.h:3
   738#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:3 ../e-util/e-attachment-dialog.c:313
   739#: ../e-util/e-categories-dialog.c:83 ../e-util/e-category-editor.c:209
   740#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:102 ../e-util/e-filter-datespec.c:292
   741#: ../e-util/e-passwords.c:469 ../e-util/e-rule-context.c:816
   742#: ../e-util/e-rule-editor.c:181 ../e-util/e-rule-editor.c:283
   743#: ../e-util/e-rule-editor.c:777 ../e-util/e-source-config-dialog.c:380
   744#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:351 ../e-util/e-table-config.c:549
   745#: ../mail/e-mail-config-window.c:331 ../mail/e-mail-tag-editor.c:243
   746#: ../mail/em-folder-selector.c:282 ../mail/mail-config.ui.h:3
   747#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26 ../mail/mail-vfolder-ui.c:149
   748#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:271
   749#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:4
   750#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:422
   751#: ../shell/e-shell-content.c:661 ../shell/e-shell-content.c:767
   752#: ../shell/main.c:172 ../smime/gui/e-cert-selector.c:233
   753#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:24
   754msgid "_OK"
   755msgstr "_Добре"
   756
   757#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:451
  621758msgid "Contact Quick-Add"
  622759msgstr "Бързо добавяне на контакт"
  623760
  624 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
   761#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:454
  625762msgid "_Edit Full"
  626763msgstr "Пълно р_едактиране"
  627764
  628 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:488
   765#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:505
  629766msgid "_Full name"
  630767msgstr "_Пълно име"
  631768
  632 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:501
   769#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:518
  633770msgid "E_mail"
  634771msgstr "_Е-поща"
  635772
  636 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:514
   773#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:531
  637774msgid "_Select Address Book"
  638775msgstr "Избор на адрес_ник"
   
  687824msgstr "Пълно име"
  688825
  689 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
   826#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
  690827msgid "_First:"
  691828msgstr "_Първо име:"
  692829
  693 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
   830#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
   831msgctxt "FullName"
   832msgid "_Title:"
   833msgstr "_Обръщение:"
   834
   835#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
  694836msgid "_Middle:"
  695837msgstr "Прези_ме:"
  696838
  697 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
   839#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:18
  698840msgid "_Last:"
  699841msgstr "_Фамилия:"
  700842
  701 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
   843#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:19
  702844msgid "_Suffix:"
  703845msgstr "_Наставка:"
  704846
  705847#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
  706 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:762
   848#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:817
  707849msgid "Contact List Editor"
  708850msgstr "Редактор за контакти"
   
  728870msgstr "Добавяне на е-поща в списъка"
  729871
  730 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
   872#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
  731873msgid "Remove an email address from the List"
  732874msgstr "Премахване на адрес на е-поща от списъка"
  733875
  734 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
   876#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
   877#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:5
   878#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
   879#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:21
   880#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:31 ../e-util/filter.ui.h:18
   881#: ../e-util/e-attachment-view.c:424 ../e-util/e-filter-rule.c:225
   882#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:366
   883#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:999 ../mail/e-mail-label-manager.c:391
   884#: ../mail/em-filter-rule.c:440 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:627
   885#: ../mail/mail-config.ui.h:52
   886#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:566
   887#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:848
   888#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:807
   889#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:34
   890#: ../plugins/templates/templates.c:463
   891msgid "_Remove"
   892msgstr "Пре_махване"
   893
   894#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:11
  735895msgid "Insert email addresses from Address Book"
  736896msgstr "Вмъкване на е-пощи от адресника"
  737897
  738 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
   898#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:12
  739899msgid "_Select..."
  740900msgstr "_Избор…"
  741901
  742 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:885
   902#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:13
   903#: ../e-util/filter.ui.h:19
   904msgid "_Top"
   905msgstr "_Отгоре"
   906
   907#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:14
   908#: ../e-util/filter.ui.h:20
   909msgid "_Up"
   910msgstr "_Нагоре"
   911
   912#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:15
   913#: ../e-util/filter.ui.h:21
   914msgid "_Down"
   915msgstr "_Надолу"
   916
   917#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:16
   918#: ../e-util/filter.ui.h:22
   919msgid "_Bottom"
   920msgstr "_Отдолу"
   921
   922#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:942
  743923msgid "Contact List Members"
  744924msgstr "Членове на списъка с контакти"
  745925
  746 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1411
   926#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1487
  747927msgid "_Members"
  748928msgstr "_Членове"
  749929
  750 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1530
   930#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1627
  751931msgid "Error adding list"
  752932msgstr "Грешка при добавяне на списък"
  753933
  754 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1545
   934#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1647
  755935msgid "Error modifying list"
  756936msgstr "Грешка при промяна на списък"
  757937
  758 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1560
   938#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1667
  759939msgid "Error removing list"
  760940msgstr "Грешка при премахване на списък"
  761941
  762 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
  763 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
   942#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:243
   943#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:14
   944msgid "Cancelled"
   945msgstr "Отменено"
   946
   947#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:345
   948msgid "Merge Contact"
   949msgstr "Сливане на контакт"
   950
   951#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:363
   952#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:627
   953msgid "_Merge"
   954msgstr "_Сливане"
   955
   956#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:616
  764957msgid "Duplicate Contact Detected"
  765958msgstr "Намерени са повтарящи се контакти"
  766959
  767 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
  768 msgid ""
  769 "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you "
  770 "like to save the changes anyway?"
  771 msgstr ""
  772 "Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува в тази папка. "
  773 "Искате ли да го добавите въпреки това?"
  774 
  775 #. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
  776 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
   960#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:674
   961msgid ""
   962"The name or email address of this contact already exists\n"
   963"in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
   964msgstr ""
   965"Името или пощенският адрес на този контакт вече съществува\n"
   966"в тази папка. Искате ли да го запазите въпреки това?"
   967
   968#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:677
   969msgid ""
   970"The name or email address of this contact already exists\n"
   971"in this folder. Would you like to add it anyway?"
   972msgstr ""
   973"Името или пощенският адрес на този контакт вече съществува\n"
   974"в тази папка. Искате ли да го добавите въпреки това?"
   975
   976#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:692
   977msgid "Changed Contact:"
   978msgstr "Променен контакт:"
   979
   980#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:694
   981msgid "New Contact:"
   982msgstr "Нов контакт:"
   983
   984#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:733
  777985msgid "Conflicting Contact:"
  778986msgstr "Противоречащ контакт:"
  779987
  780 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
  781 msgid "Changed Contact:"
  782 msgstr "Променен контакт:"
  783 
  784 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
  785 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:342
  786 msgid "_Merge"
  787 msgstr "_Сливане"
  788 
  789 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
  790 msgid ""
  791 "The name or email address of this contact already exists\n"
  792 "in this folder.  Would you like to add it anyway?"
  793 msgstr ""
  794 "Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува\n"
  795 "в тази папка. Искате ли да я добавите въпреки това?"
  796 
  797 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:5
  798 msgid "Original Contact:"
  799 msgstr "Оригинален контакт:"
  800 
  801 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
  802 msgid "New Contact:"
  803 msgstr "Нов контакт:"
  804 
  805 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:324
  806 msgid "Merge Contact"
  807 msgstr "Сливане на контакт"
   988#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:735
   989msgid "Old Contact:"
   990msgstr "Предишен контакт:"
  808991
  809992#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
  810 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1066
   993#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1150
  811994msgid "Name contains"
  812995msgstr "Името съдържа"
  813996
  814997#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
  815 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1059
   998#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1143
  816999msgid "Email begins with"
  8171000msgstr "Електронната поща започва с"
   
  8201003#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
  8211004#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
  822 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1052
  823 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1797
  824 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:812
  825 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1011
   1005#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1136
   1006#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1770
   1007#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:790
   1008#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:989
  8261009msgid "Any field contains"
  8271010msgstr "Кое да е поле съдържа"
  8281011
  829 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:164
   1012#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:162
  8301013msgid "No contacts"
  8311014msgstr "Няма контакти"
  8321015
  833 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:168
   1016#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:166
  8341017#, c-format
  8351018msgid "%d contact"
   
  8381021msgstr[1] "%d контакта"
  8391022
  840 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:371
   1023#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:372
  8411024msgid "Error getting book view"
  8421025msgstr "Грешка при взимането на изгледа на адресника"
  8431026
  844 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:812
   1027#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:819
  8451028msgid "Search Interrupted"
  8461029msgstr "Търсенето е прекъснато"
  8471030
  848 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:160
   1031#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:203
  8491032msgid "Error modifying card"
  8501033msgstr "Грешка при промяна на карта"
  8511034
  852 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:635
   1035#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:648
  8531036msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
  8541037msgstr "Отрязване на избраните контакти в буфера за обмен"
  8551038
  856 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:641
   1039#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:654
  8571040msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
  8581041msgstr "Копиране на избраните контакти в буфера за обмен"
  8591042
  860 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:647
   1043#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:660
  8611044msgid "Paste contacts from the clipboard"
  8621045msgstr "Поставяне на контакти от буфера за обмен"
  8631046
  864 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:653
  865 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:870
   1047#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:666
   1048#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:950
  8661049msgid "Delete selected contacts"
  8671050msgstr "Изтриване на избраните контакти"
  8681051
  869 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:659
   1052#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:672
  8701053msgid "Select all visible contacts"
  8711054msgstr "Избиране на всички контакти"
  8721055
  873 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1304
   1056#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1298
  8741057msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
  8751058msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези адресници?"
  8761059
  877 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1308
   1060#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1302
  8781061msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
  8791062msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете този адресник?"
  8801063
  881 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1312
   1064#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1306
  8821065#, c-format
  8831066msgid "Are you sure you want to delete this contact list (%s)?"
  8841067msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете този адресник (%s)?"
  8851068
  886 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1318
   1069#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1312
  8871070msgid "Are you sure you want to delete these contacts?"
  8881071msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези контакти?"
  8891072
  890 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1322
   1073#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1316
  8911074msgid "Are you sure you want to delete this contact?"
  8921075msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете този контакт?"
  8931076
  894 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1326
   1077#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1320
  8951078#, c-format
  8961079msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
  8971080msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете този контакт (%s)?"
  8981081
   1082#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1331
   1083#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1243
   1084#: ../e-util/e-categories-editor.c:282 ../e-util/e-focus-tracker.c:740
   1085#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:804
   1086#: ../mail/e-mail-account-manager.c:736
   1087#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1022
   1088#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1593
   1089#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:692
   1090#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:844
   1091#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1561
   1092#: ../shell/e-shell-window-actions.c:944 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:10
   1093msgid "_Delete"
   1094msgstr "_Изтриване"
   1095
  8991096#. Translators: This is shown for > 5 contacts.
  900 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1482
   1097#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1476
  9011098#, c-format
  9021099msgid ""
   
  9131110"Наистина ли искате това?"
  9141111
  915 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1490
   1112#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1484
  9161113msgid "_Don't Display"
  9171114msgstr "Да _не се показват"
  9181115
  919 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1491
   1116#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1485
  9201117msgid "Display _All Contacts"
  9211118msgstr "Показване на _всички контакти"
   
  9341131
  9351132#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
  936 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:607
   1133#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:599
  9371134msgid "Nickname"
  9381135msgstr "Прякор"
   
  9911188
  9921189#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
  993 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:699
   1190#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:690
  9941191msgid "Mobile Phone"
  9951192msgstr "Мобилен телефон"
   
  10301227
  10311228#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
  1032 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:662
   1229#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:652
  10331230msgid "Company"
  10341231msgstr "Фирма"
   
  10391236
  10401237#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:36
   1238#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:654
  10411239msgid "Office"
  10421240msgstr "Офис"
   
  10471245
  10481246#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:38
  1049 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:663
   1247#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:666
  10501248#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:5
  10511249msgid "Role"
   
  10531251
  10541252#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
  1055 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:666
   1253#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:657
  10561254msgid "Manager"
  10571255msgstr "Мениджър"
  10581256
  10591257#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
  1060 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:667
   1258#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:658
  10611259msgid "Assistant"
  10621260msgstr "Помощник"
   
  10741272#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:12
  10751273#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:6
  1076 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4 ../e-util/e-categories-dialog.c:89
   1274#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4 ../e-util/e-categories-dialog.c:87
  10771275msgid "Categories"
  10781276msgstr "Категории"
  10791277
  10801278#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
  1081 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:703
   1279#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:694
  10821280msgid "Spouse"
  10831281msgstr "Съпруг(а)"
  10841282
  10851283#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
  1086 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:737
   1284#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:749
  10871285msgid "Note"
  10881286msgstr "Бележка"
  10891287
  1090 #: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:364
   1288#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:377
  10911289msgid "Contacts Map"
  10921290msgstr "Карта на контактите"
  10931291
  1094 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:191
   1292#. Zoom-in button
   1293#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:412
   1294msgid "Zoom _In"
   1295msgstr "_Увеличаване"
   1296
   1297#. Zoom-out button
   1298#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:420
   1299#: ../mail/e-mail-reader.c:2226
   1300msgid "Zoom _Out"
   1301msgstr "_Намаляване"
   1302
   1303#. Search button
   1304#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:450
   1305#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1021
   1306msgid "_Find"
   1307msgstr "_Търсене"
   1308
   1309#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:190
  10951310msgid ""
  10961311"\n"
   
  11021317"Търсене за контакти…"
  11031318
  1104 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:194
   1319#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:193
  11051320msgid ""
  11061321"\n"
   
  11161331"или натиснете два пъти с мишката тук за нов контакт."
  11171332
  1118 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:197
   1333#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:196
  11191334msgid ""
  11201335"\n"
   
  11301345"Натиснете два пъти тук, за да създадете нов контакт."
  11311346
  1132 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:201
   1347#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:200
  11331348msgid ""
  11341349"\n"
   
  11401355"Търсене за контакти."
  11411356
  1142 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:203
   1357#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:202
  11431358msgid ""
  11441359"\n"
   
  11631378msgstr "Друга е-поща"
  11641379
  1165 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:95
  1166 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:104
  1167 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:194
   1380#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:94
   1381#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:103
   1382#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:193
  11681383msgid "evolution address book"
  11691384msgstr "Адресник на Evolution"
  11701385
  1171 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:36
   1386#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:35
  11721387msgid "New Contact"
  11731388msgstr "Нов контакт"
  11741389
  1175 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:37
   1390#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:36
  11761391msgid "New Contact List"
  11771392msgstr "Нов списък с контакти"
  11781393
  1179 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:177
   1394#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:176
  11801395#, c-format
  11811396msgid "current address book folder %s has %d card"
   
  11841399msgstr[1] "текущата папка %s на адресника съдържа %d визитки"
  11851400
  1186 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:34
   1401#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:33
  11871402msgid "Open"
  11881403msgstr "Отваряне"
  11891404
  1190 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:160
   1405#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:159
  11911406msgid "Contact List: "
  11921407msgstr "Списък с контакти: "
  11931408
  1194 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:161
   1409#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:160
  11951410msgid "Contact: "
  11961411msgstr "Контакт: "
  11971412
  1198 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:188
   1413#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:187
  11991414msgid "evolution minicard"
  12001415msgstr "мини-карта на Evolution"
  12011416
  1202 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:152
   1417#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:149
  12031418msgid "Copy _Email Address"
  12041419msgstr "Копиране на _адреса на е-пощата"
  12051420
  1206 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:154
  1207 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:428 ../e-util/e-web-view.c:295
   1421#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:151
   1422#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:427 ../e-util/e-web-view.c:310
  12081423msgid "Copy the email address to the clipboard"
  12091424msgstr "Копиране на адреса на е-пощата в буфера за обмен"
  12101425
  1211 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:159
  1212 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:433 ../e-util/e-web-view.c:300
   1426#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:156
   1427#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:432 ../e-util/e-web-view.c:315
  12131428msgid "_Send New Message To..."
  12141429msgstr "_Изпращане на ново писмо до…"
  12151430
  1216 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:161
  1217 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:435 ../e-util/e-web-view.c:302
   1431#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:158
   1432#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:434 ../e-util/e-web-view.c:317
  12181433msgid "Send a mail message to this address"
  12191434msgstr "Изпращане на писмо към този адрес"
  12201435
  1221 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:323
  1222 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:972 ../e-util/e-web-view.c:1084
   1436#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:290
   1437#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:969 ../e-util/e-web-view.c:1003
  12231438#, c-format
  12241439msgid "Click to mail %s"
  12251440msgstr "Натиснете, за да изпратите писмо на %s"
  12261441
  1227 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:147
   1442#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:136
  12281443msgid "Open map"
  12291444msgstr "Отваряне"
  12301445
  1231 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:543
   1446#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:536
  12321447msgid "List Members:"
  12331448msgstr "Абонати:"
  12341449
  1235 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:663
   1450#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:653
  12361451msgid "Department"
  12371452msgstr "Отдел"
  12381453
  1239 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:664
   1454#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:655
  12401455msgid "Profession"
  12411456msgstr "Професия"
  12421457
  1243 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:665
   1458#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:656
  12441459msgid "Position"
  12451460msgstr "Позиция"
  12461461
  1247 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:668
   1462#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:659
  12481463msgid "Video Chat"
  12491464msgstr "Видео разговор"
  12501465
  1251 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:669
   1466#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:660
  12521467#: ../e-util/e-send-options.c:546
  1253 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:216
  1254 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:245
  1255 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:548
   1468#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:215
   1469#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:244
   1470#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:591
  12561471#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
  12571472msgid "Calendar"
  12581473msgstr "Календар"
  12591474
  1260 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:670
  1261 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:122
  1262 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:349
   1475#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:661
   1476#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:115
   1477#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:342
  12631478#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
  12641479msgid "Free/Busy"
  12651480msgstr "Свободен/зает"
  12661481
  1267 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:671
  1268 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:698
   1482#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:662
   1483#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:689
  12691484msgid "Phone"
  12701485msgstr "Телефон"
  12711486
  1272 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:672
   1487#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:663
  12731488msgid "Fax"
  12741489msgstr "Факс"
  12751490
  1276 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:673
  1277 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:700
   1491#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:664
   1492#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:691
   1493#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:717
  12781494msgid "Address"
  12791495msgstr "Адрес"
  12801496
  1281 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:696
   1497#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:687
  12821498msgid "Home Page"
  12831499msgstr "Домашна страница"
  12841500
  1285 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:697
   1501#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:688
  12861502msgid "Web Log"
  12871503msgstr "Блог"
  12881504
  1289 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:713
   1505#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:704
  12901506msgid "Personal"
  12911507msgstr "Лично"
  12921508
  1293 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:934
   1509#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:945
  12941510msgid "List Members"
  12951511msgstr "Изброяване на членове"
  12961512
  1297 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:955
   1513#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:966
  12981514msgid "Job Title"
  12991515msgstr "Длъжност"
  13001516
  1301 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:996
   1517#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1007
  13021518msgid "Home page"
  13031519msgstr "Домашна страница"
  13041520
  1305 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1006
   1521#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1017
  13061522msgid "Blog"
  13071523msgstr "Блог"
  13081524
  1309 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:118
   1525#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:121
  13101526msgid ""
  13111527"This address book cannot be opened. This either means this book is not "
   
  13171533"адресника, когато сте в режим „Включен“, за да изтеглите съдържанието му."
  13181534
  1319 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:137
   1535#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:140
  13201536#, c-format
  13211537msgid ""
   
  13261542"съществува и дали имате права за достъп."
  13271543
  1328 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:150
   1544#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:153
  13291545msgid ""
  13301546"This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it.  To "
   
  13351551"включена поддръжка за LDAP."
  13361552
  1337 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:159
   1553#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:162
  13381554msgid ""
  13391555"This address book cannot be opened.  This either means that an incorrect URI "
   
  13431559"е недостъпен."
  13441560
  1345 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:167
   1561#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:172
  13461562msgid "Detailed error message:"
  13471563msgstr "Подробна грешка:"
  13481564
  1349 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:204
   1565#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:211
  13501566msgid ""
  13511567"More cards matched this query than either the server is \n"
   
  13591575"настройките на адресника."
  13601576
  1361 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:211
   1577#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:218
  13621578msgid ""
  13631579"The time to execute this query exceeded the server limit or the limit\n"
   
  13731589
  13741590#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
  1375 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:219
   1591#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:226
  13761592#, c-format
  13771593msgid "The backend for this address book was unable to parse this query. %s"
   
  13791595
  13801596#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
  1381 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:224
   1597#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:231
  13821598#, c-format
  13831599msgid "The backend for this address book refused to perform this query. %s"
   
  13851601
  13861602#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
  1387 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:230
  1388 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:236
   1603#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:237
   1604#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:243
  13891605#, c-format
  13901606msgid "This query did not complete successfully. %s"
   
  13921608
  13931609#. This is a filename. Translators take note.
  1394 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:258
   1610#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:265
  13951611msgid "card.vcf"
  13961612msgstr "визитка.vcf"
  13971613
  1398 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:309
   1614#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:316
  13991615msgid "Select Address Book"
  14001616msgstr "Избор на адресник"
  14011617
  1402 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:391
   1618#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:398
  14031619msgid "list"
  14041620msgstr "списък"
  14051621
  1406 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:580
   1622#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:587
  14071623msgid "Move contact to"
  14081624msgstr "Преместване на контакт в"
  14091625
  1410 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:582
   1626#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:589
  14111627msgid "Copy contact to"
  14121628msgstr "Копиране на контакт в"
  14131629
  1414 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:585
   1630#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:592
  14151631msgid "Move contacts to"
  14161632msgstr "Преместване на контакти в"
  14171633
  1418 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:587
   1634#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:594
  14191635msgid "Copy contacts to"
  14201636msgstr "Копиране на контакти в"
  14211637
  1422 #: ../addressbook/gui/widgets/gal-view-factory-minicard.c:38
  1423 msgid "Card View"
  1424 msgstr "Преглед на визитка"
  1425 
  1426 #: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:744
  1427 #: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:543
  1428 #: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:279
  1429 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:441
  1430 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:936
  1431 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:975 ../shell/shell.error.xml.h:1
   1638#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:746
   1639#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:548
   1640#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:249
   1641#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:440
   1642#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:935
   1643#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:974 ../shell/shell.error.xml.h:1
  14321644msgid "Importing..."
  14331645msgstr "Внасяне…"
  14341646
  1435 #: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1082
   1647#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1081
  14361648msgid "Outlook Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
  14371649msgstr "Контакти на Outlook (.cvs,  .tab)"
  14381650
  1439 #: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1083
   1651#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1082
  14401652msgid "Outlook Contacts CSV and Tab Importer"
  14411653msgstr "Внасяне на контакти на Outlook (.cvs, .tab)"
  14421654
  1443 #: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1091
   1655#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1090
  14441656msgid "Mozilla Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
  14451657msgstr "Контакти на Mozilla (.cvs,  .tab)"
  14461658
  1447 #: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1092
   1659#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1091
  14481660msgid "Mozilla Contacts CSV and Tab Importer"
  14491661msgstr "Внасяне на контакти на Mozilla (.cvs,  .tab)"
  14501662
  1451 #: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1100
   1663#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1099
  14521664msgid "Evolution Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
  14531665msgstr "Контакти на Evolution (.cvs,  .tab)"
  14541666
  1455 #: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1101
   1667#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1100
  14561668msgid "Evolution Contacts CSV and Tab Importer"
  14571669msgstr "Внасяне на контакти на Evolution (.cvs,  .tab)"
  14581670
  1459 #: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:804
   1671#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:806
  14601672msgid "LDAP Data Interchange Format (.ldif)"
  14611673msgstr "Формат за обмяна на данни LDAP (.ldif)"
  14621674
  1463 #: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:805
   1675#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:807
  14641676msgid "Evolution LDIF importer"
  14651677msgstr "Интерфейс за внасяне на LDIF"
  14661678
  1467 #: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:667
   1679#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:634
  14681680msgid "vCard (.vcf, .gcrd)"
  14691681msgstr "Визитка (.vcf, .gcrd)"
  14701682
  1471 #: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:668
   1683#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:635
  14721684msgid "Evolution vCard Importer"
  14731685msgstr "Интерфейс за внасяне на визитки"
   
  14751687#. Uncomment next if it is successful to get total number if pages in list view
  14761688#. * g_object_get (operation, "n-pages", &n_pages, NULL)
  1477 #: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:721
   1689#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:763
  14781690#, c-format
  14791691msgid "Page %d"
  14801692msgstr "Страница %d"
  14811693
  1482 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:61
   1694#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:58
  14831695msgid "Specify the output file instead of standard output"
  14841696msgstr "Укажете изходния файл вместо стандартния изход"
  14851697
  1486 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:62
   1698#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:59
  14871699msgid "OUTPUTFILE"
  14881700msgstr "ИЗХОДЕН_ФАЙЛ"
  14891701
  1490 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:65
   1702#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:62
  14911703msgid "List local address book folders"
  14921704msgstr "Показване на папките на локалния адресник"
  14931705
  1494 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:68
   1706#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:65
  14951707msgid "Show cards as vcard or csv file"
  14961708msgstr "Показване на картичките като файл vcard или csv"
  14971709
  1498 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:69
   1710#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:66
  14991711msgid "[vcard|csv]"
  15001712msgstr "[vcard|csv]"
  15011713
  1502 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:72
  1503 msgid "Export in asynchronous mode"
  1504 msgstr "Изнасяне в асинхронен режим"
  1505 
  1506 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:75
  1507 msgid ""
  1508 "The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size "
  1509 "100."
  1510 msgstr ""
  1511 "Броят на картичките в един изходен файл в асинхронен режим, стандартният "
  1512 "размер е 100."
  1513 
  1514 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:77
  1515 msgid "NUMBER"
  1516 msgstr "БРОЙ"
  1517 
  1518 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:149
   1714#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:133
  15191715msgid ""
  15201716"Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
   
  15231719"разберете начина на употреба."
  15241720
  1525 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:163
   1721#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:147
  15261722msgid "Only support csv or vcard format."
  15271723msgstr "Поддържа само форматите csv и vcard."
  15281724
  1529 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:172
  1530 msgid "In async mode, output must be file."
  1531 msgstr "В асинхронен режим изходът трябва да е файл."
  1532 
  1533 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:180
  1534 msgid "In normal mode, there is no need for the size option."
  1535 msgstr "В нормален режим няма нужда от опцията за размер."
  1536 
  1537 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:213
   1725#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:178
  15381726msgid "Unhandled error"
  15391727msgstr "Необработена грешка"
  15401728
  1541 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:653
  1542 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:688
  1543 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:46
   1729#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:624
   1730#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:45
  15441731msgid "Can not open file"
  15451732msgstr "Файлът не може да бъде отворен."
  15461733
  1547 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:74
   1734#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:75
  15481735#, c-format
  15491736msgid "Failed to open client '%s': %s"
  15501737msgstr "Не може да се отвори клиентът „%s“: %s"
  15511738
  1552 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:106
   1739#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:105
  15531740msgid "minute"
  15541741msgid_plural "minutes"
   
  15561743msgstr[1] "минути"
  15571744
  1558 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:119
   1745#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:118
  15591746msgid "hour"
  15601747msgid_plural "hours"
   
  15651752#. * (dropdown menu options are in[square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' or
  15661753#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  1567 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:132
  1568 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1204
   1754#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:131
   1755#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1249
  15691756msgid "day"
  15701757msgid_plural "days"
   
  15721759msgstr[1] "дни"
  15731760
  1574 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:329
   1761#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:343
  15751762msgid "Start time"
  15761763msgstr "Начало"
   
  15881775msgstr "_Отлагане"
  15891776
  1590 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4 ../e-util/e-alert-dialog.c:162
   1777#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
   1778#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:6
   1779#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1322
   1780#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
   1781#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20
   1782#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:32 ../e-util/filter.ui.h:17
   1783#: ../e-util/e-categories-editor.c:278
   1784#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:356
   1785#: ../mail/e-mail-account-manager.c:727 ../mail/e-mail-browser.c:170
   1786#: ../mail/e-mail-label-manager.c:382 ../mail/mail-config.ui.h:56
   1787#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:561
   1788#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:843
   1789#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:594
   1790#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:33
   1791#: ../plugins/templates/templates.c:458 ../shell/e-shell-window-actions.c:1072
   1792#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:13
   1793msgid "_Edit"
   1794msgstr "_Редактиране"
   1795
   1796#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5
   1797msgid "_Print"
   1798msgstr "_Печат"
   1799
   1800#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6 ../e-util/e-alert-dialog.c:164
  15911801msgid "_Dismiss"
  15921802msgstr "_Отказване"
  15931803
  1594 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5
  1595 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1766
  1596 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1776
  1597 #: ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:190
  1598 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1464
  1599 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1575
   1804#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
   1805#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1854
   1806#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1864
   1807#: ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:249
   1808#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1503
   1809#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1614
  16001810msgid "Location:"
  16011811msgstr "Местоположение:"
  16021812
  1603 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
   1813#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
  16041814msgid "location of appointment"
  16051815msgstr "място на уговорен час"
  16061816
  1607 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
   1817#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
  16081818msgid "Snooze _time:"
  16091819msgstr "Време за _отлагане:"
   
  16111821#. Translators: This is the last part of the sentence:
  16121822#. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
  1613 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
  1614 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10 ../e-util/filter.ui.h:8
   1823#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
   1824#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6 ../e-util/filter.ui.h:8
  16151825#: ../e-util/e-interval-chooser.c:143
  1616 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:352
   1826#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:351
  16171827#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
  16181828msgid "days"
  16191829msgstr "дни"
  16201830
  1621 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
  1622 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
   1831#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:11
   1832#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:5
  16231833#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18 ../e-util/filter.ui.h:7
  16241834#: ../e-util/e-interval-chooser.c:141
   
  16261836msgstr "часове"
  16271837
  1628 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
  1629 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
   1838#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:12
   1839#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:4
  16301840#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19 ../e-util/filter.ui.h:6
  16311841#: ../e-util/e-interval-chooser.c:139
  1632 #: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:527
   1842#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:526
  16331843msgid "minutes"
  16341844msgstr "минути"
  16351845
  1636 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1612
  1637 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1746
   1846#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1697
   1847#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1834
  16381848msgid "No summary available."
  16391849msgstr "Няма обобщение."
  16401850
  1641 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1621
  1642 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1623
   1851#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1706
   1852#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1708
  16431853msgid "No description available."
  16441854msgstr "Няма описание."
  16451855
  1646 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1631
   1856#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1716
  16471857msgid "No location information available."
  16481858msgstr "Няма информация за местоположението."
  16491859
  1650 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1636
  1651 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1737
  1652 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2099
   1860#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1721
   1861#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1825
   1862#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2166
  16531863msgid "Evolution Reminders"
  16541864msgstr "Напомняния от Evolution"
  16551865
  1656 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1679
   1866#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1765
  16571867#, c-format
  16581868msgid "You have %d reminder"
   
  16611871msgstr[1] "Имате %d напомняния"
  16621872
  1663 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1884
  1664 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1919
   1873#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1984
  16651874msgid "Warning"
  16661875msgstr "Внимание"
  16671876
  1668 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1888
  1669 msgid ""
  1670 "Evolution does not support calendar reminders with\n"
  1671 "email notifications yet, but this reminder was\n"
  1672 "configured to send an email.  Evolution will display\n"
  1673 "a normal reminder dialog box instead."
  1674 msgstr ""
  1675 "Evolution все още не поддържа напомняния от календар\n"
  1676 "с известяване по е-поща, но това напомняне е било\n"
  1677 "конфигурирано да изпраща поща. Вместо това, Evolution\n"
  1678 "ще покаже стандартен прозорец за напомняне."
  1679 
  1680 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1925
   1877#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1985 ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
   1878#: ../mail/mail.error.xml.h:139
   1879#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:114
   1880msgid "_No"
   1881msgstr "_Не"
   1882
   1883#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1986 ../mail/mail.error.xml.h:138
   1884#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:115
   1885msgid "_Yes"
   1886msgstr "_Да"
   1887
   1888#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1990
  16811889#, c-format
  16821890msgid ""
   
  16951903"Сигурни ли сте, че искате да стартирате тази програма?"
  16961904
  1697 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1940
   1905#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2005
  16981906msgid "Do not ask me about this program again."
  16991907msgstr "Без запитвания за тази програма отново."
  17001908
  1701 #: ../calendar/alarm-notify/util.c:44
   1909#: ../calendar/alarm-notify/util.c:43
  17021910msgid "invalid time"
  17031911msgstr "грешно време"
  17041912
  17051913#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d hours before start of appointment"
  1706 #: ../calendar/alarm-notify/util.c:70 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:370
  1707 #: ../calendar/gui/misc.c:96
   1914#: ../calendar/alarm-notify/util.c:69 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:382
   1915#: ../calendar/gui/misc.c:103
  17081916#, c-format
  17091917msgid "%d hour"
   
  17131921
  17141922#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d minutes before start of appointment"
  1715 #: ../calendar/alarm-notify/util.c:76 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:376
  1716 #: ../calendar/gui/misc.c:102
   1923#: ../calendar/alarm-notify/util.c:75 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:388
   1924#: ../calendar/gui/misc.c:109
  17171925#, c-format
  17181926msgid "%d minute"
   
  17241932#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d seconds before start of appointment"
  17251933#. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
  1726 #: ../calendar/alarm-notify/util.c:80 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:382
  1727 #: ../calendar/gui/misc.c:106
   1934#: ../calendar/alarm-notify/util.c:79 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:394
   1935#: ../calendar/gui/misc.c:113
  17281936#, c-format
  17291937msgid "%d second"
   
  17531961
  17541962#: ../calendar/calendar.error.xml.h:5
  1755 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:193
   1963#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:192
  17561964#, c-format
  17571965msgid "Are you sure you want to delete this meeting?"
   
  17741982
  17751983#: ../calendar/calendar.error.xml.h:9
  1776 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:196
   1984#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:195
  17771985#, c-format
  17781986msgid "Are you sure you want to delete this task?"
   
  17982006
  17992007#: ../calendar/calendar.error.xml.h:13
  1800 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:199
   2008#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:198
  18012009#, c-format
  18022010msgid "Are you sure you want to delete this memo?"
   
  18832091
  18842092#: ../calendar/calendar.error.xml.h:30
   2093msgid "_Save Changes"
   2094msgstr "_Запазване на промените"
   2095
   2096#: ../calendar/calendar.error.xml.h:31
  18852097#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:16
  18862098msgid "_Discard Changes"
  18872099msgstr "За_бравяне на промените"
  1888 
  1889 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:31
  1890 msgid "_Save Changes"
  1891 msgstr "_Запазване на промените"
  18922100
  18932101#: ../calendar/calendar.error.xml.h:32
   
  19682176"тя ще бъде без тези прикрепени обекти."
  19692177
  1970 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:47 ../composer/e-composer-actions.c:315
  1971 msgid "_Save"
  1972 msgstr "_Запазване"
  1973 
  19742178#: ../calendar/calendar.error.xml.h:48
  19752179msgid "Download in progress. Do you want to save the appointment?"
   
  19982202
  19992203#: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
  2000 msgid "The Evolution tasks have quit unexpectedly."
  2001 msgstr "Програмата за задачи спря неочаквано."
  2002 
  2003 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:53
  2004 msgid "Your tasks will not be available until Evolution is restarted."
  2005 msgstr "Задачите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  2006 
  2007 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
  2008 msgid "The Evolution calendar has quit unexpectedly."
  2009 msgstr "Календарът на Evolution спря неочаквано."
  2010 
  2011 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
  2012 msgid "Your calendars will not be available until Evolution is restarted."
  2013 msgstr ""
  2014 "Календарите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  2015 
  2016 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
  2017 msgid "The Evolution memo has quit unexpectedly."
  2018 msgstr "Програмата за бележки на Evolution спря неочаквано."
  2019 
  2020 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:57
  2021 msgid "Your memos will not be available until Evolution is restarted."
  2022 msgstr "Бележките ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  2023 
  2024 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:58
  2025 msgid "The Evolution calendars have quit unexpectedly."
  2026 msgstr "Календарите на Evolution спряха неочаквано."
  2027 
  2028 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:59
  20292204msgid "Editor could not be loaded."
  20302205msgstr "Редакторът не може да бъде отворен."
  20312206
  2032 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:60
   2207#: ../calendar/calendar.error.xml.h:53
  20332208msgid "Delete calendar '{0}'?"
  20342209msgstr "Изтриване на календара „{0}“?"
  20352210
  2036 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
   2211#: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
  20372212msgid "This calendar will be removed permanently."
  20382213msgstr "Този календар ще бъде премахнат завинаги."
  20392214
  2040 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
   2215#: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
  20412216msgid "Delete task list '{0}'?"
  20422217msgstr "Изтриване на списъка със задачи „{0}“?"
  20432218
  2044 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
   2219#: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
  20452220msgid "This task list will be removed permanently."
  20462221msgstr "Този списък със задачи ще бъде премахнат завинаги."
  20472222
  2048 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
   2223#: ../calendar/calendar.error.xml.h:57
  20492224msgid "Delete memo list '{0}'?"
  20502225msgstr "Изтриване на списъка с бележки „{0}“?"
  20512226
  2052 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
   2227#: ../calendar/calendar.error.xml.h:58
  20532228msgid "This memo list will be removed permanently."
  20542229msgstr "Този списък с бележки ще бъде премахнат завинаги."
  20552230
  2056 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
   2231#: ../calendar/calendar.error.xml.h:59
  20572232msgid "Delete remote calendar '{0}'?"
  20582233msgstr "Изтриване на календара „{0}“?"
  20592234
  2060 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
   2235#: ../calendar/calendar.error.xml.h:60
  20612236msgid ""
  20622237"This will permanently remove the calendar '{0}' from the server. Are you "
   
  20662241"че желаете да продължите?"
  20672242
  2068 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
   2243#: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
  20692244msgid "Delete remote task list '{0}'?"
  20702245msgstr "Изтриване на списъка със задачи „{0}“?"
  20712246
  2072 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
   2247#: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
  20732248msgid ""
  20742249"This will permanently remove the task list '{0}' from the server. Are you "
   
  20782253"Сигурни ли сте, че желаете да продължите?"
  20792254
  2080 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
   2255#: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
  20812256msgid "Delete remote memo list '{0}'?"
  20822257msgstr "Изтриване на списъка с бележки „{0}“?"
  20832258
  2084 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
   2259#: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
  20852260msgid ""
  20862261"This will permanently remove the memo list '{0}' from the server. Are you "
   
  20902265"ли сте, че желаете да продължите?"
  20912266
  2092 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
   2267#: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
  20932268msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
  20942269msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите уговорения час без обобщение?"
  20952270
  2096 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
   2271#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
  20972272msgid ""
  20982273"Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of "
   
  21022277"той."
  21032278
  2104 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
   2279#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
  21052280msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
  21062281msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите задачата без обобщение?"
  21072282
  2108 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
   2283#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
  21092284msgid ""
  21102285"Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your "
   
  21132288"Добавянето на смислено обобщение към задачата, ще ви напомни за какво е тя."
  21142289
  2115 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
   2290#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
  21162291msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
  21172292msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите бележката без обобщение?"
  21182293
  2119 #. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
  2120 #. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
  2121 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
  2122 msgid "Error loading calendar '{0}: {1}'"
  2123 msgstr "Грешка при зареждане на календара „{0}: {1}“"
  2124 
  2125 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
   2294#. Translators: {0} is the name of the calendar.
   2295#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
   2296msgid "Error loading calendar '{0}'"
   2297msgstr "Грешка при зареждане на календара „{0}“"
   2298
   2299#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
  21262300msgid "The calendar is not marked for offline usage."
  21272301msgstr "Календарът не е избран за работа в режим „Изключен“"
  21282302
  2129 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
   2303#: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
  21302304msgid "Cannot save event"
  21312305msgstr "Неуспешно запазване на събитие"
  21322306
  21332307#. Translators: {0} is the name of the calendar source
  2134 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
   2308#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
  21352309msgid ""
  21362310"'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
   
  21402314"да приема уговорени часове."
  21412315
  2142 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
   2316#: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
  21432317msgid "Cannot save task"
  21442318msgstr "Неуспешно запазване на задача"
  21452319
  21462320#. Translators: {0} is the name of the calendar source
  2147 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:87
   2321#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
  21482322msgid ""
  21492323"'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
   
  21512325"„{0}“ не поддържа назначени задачи. Моля изберете друг вид списък със задачи."
  21522326
  2153 #. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
  2154 #. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
  2155 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
  2156 msgid "Error loading task list '{0}: {1}'"
  2157 msgstr "Грешка при зареждане на списък със задачи „{0}: {1}“"
  2158 
  2159 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:91
   2327#. Translators: {0} is the name of the task list.
   2328#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
   2329msgid "Error loading task list '{0}'"
   2330msgstr "Грешка при зареждане на списък със задачи „{0}“"
   2331
   2332#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
  21602333msgid "The task list is not marked for offline usage."
  21612334msgstr "Списъкът със задачи не е избран за работа в режим „Изключен“."
  21622335
  2163 #. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
  2164 #. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
  2165 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:94
  2166 msgid "Error loading memo list '{0}: {1}'"
  2167 msgstr "Грешка при зареждане на списък с бележки „{0}: {1}“"
  2168 
  2169 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:95
   2336#. Translators: {0} is the name of the memo list.
   2337#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
   2338msgid "Error loading memo list '{0}'"
   2339msgstr "Грешка при зареждане на списък с бележки „{0}“"
   2340
   2341#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
  21702342msgid "The memo list is not marked for offline usage."
  21712343msgstr "Списъкът с бележки не е избран за работа в режим „Изключен“."
  21722344
  2173 #. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
  2174 #. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
  2175 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:98
  2176 msgid "Error on '{0}: {1}'"
  2177 msgstr "Грешка в „{0}: {1}“"
  2178 
  2179 #. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
  2180 #. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
   2345#. Translators: {0} is the name of the calendar.
   2346#: ../calendar/calendar.error.xml.h:87
   2347msgid "Failed to copy an event into the calendar '{0}'"
   2348msgstr "Неуспешно копиране на събитие в календар „{0}“"
   2349
   2350#. Translators: {0} is the name of the task list.
   2351#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
   2352msgid "Failed to copy a task into the task list '{0}'"
   2353msgstr "Неуспешно копиране на задача в списъка със задачи „{0}“"
   2354
   2355#. Translators: {0} is the name of the memo list.
   2356#: ../calendar/calendar.error.xml.h:91
   2357msgid "Failed to copy a memo into the memo list '{0}'"
   2358msgstr "Неуспешно копиране на бележка в списъка с бележки „{0}“"
   2359
   2360#. Translators: {0} is the name of the calendar.
   2361#: ../calendar/calendar.error.xml.h:93
   2362msgid "Failed to move an event into the calendar '{0}'"
   2363msgstr "Неуспешно преместване на събитие в календар „{0}“"
   2364
   2365#. Translators: {0} is the name of the task list.
   2366#: ../calendar/calendar.error.xml.h:95
   2367msgid "Failed to move a task into the task list '{0}'"
   2368msgstr "Неуспешно преместване на задача в списъка със задачи „{0}“"
   2369
   2370#. Translators: {0} is the name of the memo list.
   2371#: ../calendar/calendar.error.xml.h:97
   2372msgid "Failed to move a memo into the memo list '{0}'"
   2373msgstr "Неуспешно преместване на бележка в списъка с бележки „{0}“"
   2374
   2375#. Translators: {0} is the name of the calendar.
   2376#: ../calendar/calendar.error.xml.h:99
   2377msgid "Copying an event into the calendar '{0}'"
   2378msgstr "Копиране на събитие в календар „{0}“"
   2379
   2380#. Translators: {0} is the name of the task list.
  21812381#: ../calendar/calendar.error.xml.h:101
  2182 msgid "Could not perform this operation on '{0}: {1}'."
  2183 msgstr "Тази операция на може да се извърши върху „{0}: {1}“."
  2184 
  2185 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:102 ../mail/mail.error.xml.h:167
  2186 msgid "You must be working online to complete this operation."
  2187 msgstr "Трябва да сте в режим „Включен“, за да се извърши избраната операция."
  2188 
  2189 #: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:88
  2190 msgid "Day View"
  2191 msgstr "Изглед за ден"
  2192 
  2193 #: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:91
  2194 msgid "Work Week View"
  2195 msgstr "Изглед за работна седмица"
  2196 
  2197 #: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:94
  2198 msgid "Week View"
  2199 msgstr "Изглед за седмица"
  2200 
  2201 #: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:97
  2202 msgid "Month View"
  2203 msgstr "Изглед за месец"
   2382msgid "Copying a task into the task list '{0}'"
   2383msgstr "Копиране на задача в списъка със задачи „{0}“"
   2384
   2385#. Translators: {0} is the name of the memo list.
   2386#: ../calendar/calendar.error.xml.h:103
   2387msgid "Copying a memo into the memo list '{0}'"
   2388msgstr "Копиране на бележка в списъка с бележки „{0}“"
   2389
   2390#. Translators: {0} is the name of the calendar.
   2391#: ../calendar/calendar.error.xml.h:105
   2392msgid "Moving an event into the calendar '{0}'"
   2393msgstr "Преместване на събитие в календар „{0}“"
   2394
   2395#. Translators: {0} is the name of the task list.
   2396#: ../calendar/calendar.error.xml.h:107
   2397msgid "Moving a task into the task list '{0}'"
   2398msgstr "Преместване на задача в списъка със задачи „{0}“"
   2399
   2400#. Translators: {0} is the name of the memo list.
   2401#: ../calendar/calendar.error.xml.h:109
   2402msgid "Moving a memo into the memo list '{0}'"
   2403msgstr "Преместване на бележка в списъка със задачи „{0}“"
  22042404
  22052405#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:1
   
  22072407#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
  22082408#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
  2209 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:372
   2409#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:375
  22102410msgid "Summary"
  22112411msgstr "Обобщение"
  22122412
  22132413#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
  2214 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2 ../mail/em-filter-i18n.h:11
   2414#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2 ../mail/em-filter-i18n.h:55
  22152415msgid "contains"
  22162416msgstr "съдържа"
  22172417
  22182418#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:3 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:3
  2219 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3 ../mail/em-filter-i18n.h:17
   2419#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3 ../mail/em-filter-i18n.h:56
  22202420msgid "does not contain"
  22212421msgstr "не съдържа"
   
  22232423#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:4 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
  22242424#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:4 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
  2225 #: ../e-util/e-table-config.ui.h:24 ../e-util/e-attachment-tree-view.c:528
  2226 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:69
   2425#: ../e-util/e-table-config.ui.h:7 ../e-util/e-attachment-tree-view.c:527
   2426#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:68
  22272427msgid "Description"
  22282428msgstr "Описание"
   
  22382438
  22392439#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:8
  2240 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 ../mail/em-filter-i18n.h:34
   2440#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 ../mail/em-filter-i18n.h:75
  22412441msgid "is"
  22422442msgstr "е"
  22432443
  22442444#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:9
  2245 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10 ../mail/em-filter-i18n.h:40
   2445#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10 ../mail/em-filter-i18n.h:73
  22462446msgid "is not"
  22472447msgstr "не е"
  22482448
  2249 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:234
  2250 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:841 ../calendar/gui/e-cal-model.c:848
  2251 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:545 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
   2449#. To Translators: This is task classification
   2450#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
   2451#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:247 ../calendar/gui/e-cal-model.c:453
   2452#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:460 ../calendar/gui/e-task-table.c:556
   2453#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
  22522454msgid "Public"
  22532455msgstr "Публично"
  22542456
  2255 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:235
  2256 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:850 ../calendar/gui/e-task-table.c:546
  2257 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
   2457#. To Translators: This is task classification
   2458#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:4
   2459#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:248 ../calendar/gui/e-cal-model.c:462
   2460#: ../calendar/gui/e-task-table.c:557 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
  22582461msgid "Private"
  22592462msgstr "Лично"
  22602463
  2261 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:236
  2262 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:852 ../calendar/gui/e-task-table.c:547
  2263 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12 ../e-util/e-send-options.ui.h:7
   2464#. To Translators: This is task classification
   2465#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:6
   2466#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:249 ../calendar/gui/e-cal-model.c:464
   2467#: ../calendar/gui/e-task-table.c:558 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12
   2468#: ../e-util/e-send-options.ui.h:7
  22642469msgid "Confidential"
  22652470msgstr "Поверително"
   
  22782483#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14
  22792484#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5 ../mail/message-list.etspec.h:14
  2280 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:883
   2485#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:903
  22812486#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:22
  2282 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:386
   2487#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:389
  22832488msgid "Location"
  22842489msgstr "Местоположение"
  22852490
  22862491#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
  2287 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23 ../e-util/e-categories-selector.c:328
   2492#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23 ../e-util/e-categories-selector.c:326
  22882493msgid "Category"
  22892494msgstr "Категория"
  22902495
  22912496#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
  2292 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../em-format/e-mail-formatter-print.c:56
  2293 #: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:187
   2497#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53
   2498#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:203
  22942499#: ../mail/em-filter-i18n.h:6
  22952500msgid "Attachments"
   
  22972502
  22982503#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:15
  2299 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16 ../mail/em-filter-i18n.h:27
   2504#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16 ../mail/em-filter-i18n.h:18
  23002505msgid "Exist"
  23012506msgstr "Съществува"
  23022507
  23032508#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:18 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:16
  2304 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/em-filter-i18n.h:24
   2509#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/em-filter-i18n.h:16
  23052510msgid "Do Not Exist"
  23062511msgstr "Не съществува"
  23072512
  23082513#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:19
  2309 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:316
  2310 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:337
   2514#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:309
   2515#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:330
  23112516#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:15
  23122517msgid "Recurrence"
   
  23392544msgstr "Описанието съдържа"
  23402545
  2341 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:631
   2546#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:668
  23422547msgid "Edit Reminder"
  23432548msgstr "Промяна"
  23442549
  2345 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:822
  2346 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:412
   2550#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:896
   2551#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:424
  23472552msgid "Pop up an alert"
  23482553msgstr "Показване на сигнал"
  23492554
  2350 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:823
  2351 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:408
   2555#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:897
   2556#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:420
  23522557msgid "Play a sound"
  23532558msgstr "Изпълнение на звук"
  23542559
  2355 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:824
  2356 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:420
   2560#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:898
   2561#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:432
  23572562msgid "Run a program"
  23582563msgstr "Стартиране на програма"
  23592564
  2360 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:825
  2361 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:416
   2565#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:899
   2566#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:428
  23622567msgid "Send an email"
  23632568msgstr "Изпращане на е-писмо"
   2569
   2570#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:908
   2571msgid "before"
   2572msgstr "преди"
   2573
   2574#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:909
   2575msgid "after"
   2576msgstr "след"
   2577
   2578#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:918
   2579msgid "start of appointment"
   2580msgstr "начало на уговорен час"
   2581
   2582#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:919
   2583msgid "end of appointment"
   2584msgstr "край на уговорен час"
  23642585
  23652586#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:1
   
  23752596msgstr "ден/дни"
  23762597
  2377 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:4
  2378 msgid "before"
  2379 msgstr "преди"
  2380 
  2381 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:5
  2382 msgid "after"
  2383 msgstr "след"
  2384 
  2385 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6
  2386 msgid "start of appointment"
  2387 msgstr "начало на уговорен час"
  2388 
  23892598#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:7
  2390 msgid "end of appointment"
  2391 msgstr "край на уговорен час"
  2392 
  2393 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:11
  23942599msgid "Add Reminder"
  23952600msgstr "Добавяне"
  23962601
  2397 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:12
  2398 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:359
   2602#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10
   2603#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:352
  23992604msgid "Reminder"
  24002605msgstr "Напомняне"
  24012606
  2402 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:13
   2607#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:11
  24032608msgid "Repeat"
  24042609msgstr "Повтаряне"
  24052610
  2406 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:14
   2611#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:12
  24072612msgid "_Repeat the reminder"
  24082613msgstr "Повта_ряне на напомнянето"
  24092614
  24102615#. This is part of the sentence: 'Repeat the reminder %d extra times every %d minutes'. Where %d are numbers.
  2411 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:16
   2616#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:14
  24122617msgid "extra times every"
  24132618msgstr "допълнителни пъти всеки"
  24142619
  2415 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../mail/mail-config.ui.h:25
   2620#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:15 ../mail/mail-config.ui.h:32
  24162621msgid "Options"
  24172622msgstr "Настройки"
  24182623
  2419 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:18
   2624#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:16
  24202625msgid "Custom _message"
  24212626msgstr "Лично с_ъобщение"
  24222627
  2423 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:19
   2628#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17
  24242629msgid "Mes_sage:"
  24252630msgstr "_Писмо:"
  24262631
  2427 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:20
   2632#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:18
  24282633msgid "Custom reminder sound"
  24292634msgstr "Личен звук за сигнал"
  24302635
  2431 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:21
   2636#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:19
  24322637msgid "_Sound:"
  24332638msgstr "_Звук:"
  24342639
  2435 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:22
   2640#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:20
  24362641msgid "Select A File"
  24372642msgstr "Избор на файл"
  24382643
  2439 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:23
   2644#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:21
  24402645msgid "_Program:"
  24412646msgstr "_Програма:"
  24422647
  2443 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:24
   2648#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:22
  24442649msgid "_Arguments:"
  24452650msgstr "_Аргументи:"
  24462651
  2447 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:25
   2652#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:23
  24482653msgid "Send To:"
  24492654msgstr "Изпращане до:"
  24502655
  2451 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:241
   2656#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:239
  24522657msgid "Action/Trigger"
  24532658msgstr "Действие/аларма"
  24542659
  24552660#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:1
  2456 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
   2661#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:28
  24572662#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:62
  24582663msgid "Reminders"
  24592664msgstr "Напомняния"
  24602665
  2461 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
  2462 msgid "A_dd"
  2463 msgstr "Д_обавяне"
  2464 
  2465 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:60
   2666#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:59
  24662667msgid "This event has been deleted."
  24672668msgstr "Това събитие е било изтрито."
  24682669
  2469 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:64
   2670#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:63
  24702671msgid "This task has been deleted."
  24712672msgstr "Тази задача е била изтрита."
  24722673
  2473 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:68
   2674#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:67
  24742675msgid "This memo has been deleted."
  24752676msgstr "Тази бележка е била изтрита."
  24762677
  2477 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:78
   2678#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:77
  24782679#, c-format
  24792680msgid "%s  You have made changes. Forget those changes and close the editor?"
   
  24812682"%s Направихте промени. Да бъдат ли игнорирани и да се затвори ли редакторът?"
  24822683
  2483 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:80
   2684#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:79
  24842685#, c-format
  24852686msgid "%s  You have made no changes, close the editor?"
  24862687msgstr "%s Няма направени промени, да се затвори ли редакторът?"
  24872688
  2488 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:85
   2689#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:84
  24892690msgid "This event has been changed."
  24902691msgstr "Това събитие е било променено."
  24912692
  2492 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:89
   2693#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:88
  24932694msgid "This task has been changed."
  24942695msgstr "Тази задача е била променена."
  24952696
  2496 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:93
   2697#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:92
  24972698msgid "This memo has been changed."
  24982699msgstr "Тази бележка е била променена."
  24992700
  2500 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:103
   2701#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:102
  25012702#, c-format
  25022703msgid "%s  You have made changes. Forget those changes and update the editor?"
   
  25052706"редакторът?"
  25062707
  2507 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:105
   2708#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:104
  25082709#, c-format
  25092710msgid "%s  You have made no changes, update the editor?"
  25102711msgstr "%s Няма направени промени, да се обнови ли редакторът?"
  25112712
  2512 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:269
   2713#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:271
  25132714msgid "Could not save attachments"
  25142715msgstr "Неуспешно запазване на прикрепените файлове"
  25152716
  2516 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:621
   2717#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:626
  25172718msgid "Could not update object"
  25182719msgstr "Обектът не може да бъде обновен"
  25192720
  2520 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:755
   2721#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:760
  25212722msgid "Edit Appointment"
  25222723msgstr "Редактиране на уговорен час"
  25232724
  2524 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:762
   2725#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:767
  25252726#, c-format
  25262727msgid "Meeting - %s"
  25272728msgstr "Среща — %s"
  25282729
  2529 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:764
   2730#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:769
  25302731#, c-format
  25312732msgid "Appointment - %s"
  25322733msgstr "Уговорен час — %s"
  25332734
  2534 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:770
   2735#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:775
  25352736#, c-format
  25362737msgid "Assigned Task - %s"
  25372738msgstr "Назначена задача — %s"
  25382739
  2539 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:772
   2740#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:777
  25402741#, c-format
  25412742msgid "Task - %s"
  25422743msgstr "Задача — %s"
  25432744
  2544 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:777
   2745#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:782
  25452746#, c-format
  25462747msgid "Memo - %s"
  25472748msgstr "Бележка — %s"
  25482749
  2549 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:793
   2750#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:798
  25502751msgid "No Summary"
  25512752msgstr "Няма обобщение"
  25522753
  2553 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:914
   2754#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:919
  25542755msgid "Keep original item?"
  25552756msgstr "Запазване на първоначалното събитие?"
  25562757
  2557 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1151
   2758#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1082
   2759#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1110
   2760msgid "Unable to synchronize with the server"
   2761msgstr "Неуспешно синхронизиране със сървъра."
   2762
   2763#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1222
   2764#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:116
   2765#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:310
   2766#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:29
   2767#: ../composer/e-composer-actions.c:275
   2768#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:307
   2769#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:551 ../e-util/e-preferences-window.c:388
   2770#: ../e-util/e-table-field-chooser-dialog.c:207 ../mail/e-mail-browser.c:126
   2771#: ../mail/em-folder-properties.c:418 ../mail/em-subscription-editor.c:1714
   2772#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:256
   2773#: ../shell/e-shell-window-actions.c:343 ../shell/e-shell-window-actions.c:909
   2774#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1182
   2775msgid "_Close"
   2776msgstr "_Затваряне"
   2777
   2778#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1224
  25582779msgid "Close the current window"
  25592780msgstr "Затваряне на прозореца"
  25602781
  2561 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1158 ../e-util/e-focus-tracker.c:121
  2562 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:558 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:455
  2563 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1298 ../e-util/e-web-view.c:322
  2564 #: ../e-util/e-web-view.c:1407 ../mail/e-mail-browser.c:130
  2565 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:876
   2782#. copy menu item
   2783#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1229 ../e-util/e-focus-tracker.c:730
   2784#: ../e-util/e-text.c:2089 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:452
   2785#: ../e-util/e-web-view.c:342 ../mail/e-mail-browser.c:133
   2786#: ../shell/e-shell-window-actions.c:930
   2787msgid "_Copy"
   2788msgstr "_Копиранe"
   2789
   2790#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1231 ../e-util/e-focus-tracker.c:174
   2791#: ../e-util/e-focus-tracker.c:230 ../e-util/e-focus-tracker.c:731
   2792#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:454 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1295
   2793#: ../e-util/e-web-view.c:344 ../e-util/e-web-view.c:1318
   2794#: ../mail/e-mail-browser.c:135 ../shell/e-shell-window-actions.c:932
  25662795msgid "Copy the selection"
  25672796msgstr "Копиране на избраното"
  25682797
  2569 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1165 ../e-util/e-focus-tracker.c:114
  2570 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:553 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1292
  2571 #: ../e-util/e-web-view.c:1401 ../mail/e-mail-browser.c:137
  2572 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:883
   2798#. cut menu item
   2799#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1236 ../e-util/e-focus-tracker.c:725
   2800#: ../e-util/e-text.c:2075 ../mail/e-mail-browser.c:140
   2801#: ../shell/e-shell-window-actions.c:937
   2802msgid "Cu_t"
   2803msgstr "Изр_язване"
   2804
   2805#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1238 ../e-util/e-focus-tracker.c:167
   2806#: ../e-util/e-focus-tracker.c:223 ../e-util/e-focus-tracker.c:726
   2807#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1289 ../e-util/e-web-view.c:1312
   2808#: ../mail/e-mail-browser.c:142 ../shell/e-shell-window-actions.c:939
  25732809msgid "Cut the selection"
  25742810msgstr "Изрязване на избраното"
  25752811
  2576 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1172 ../e-util/e-focus-tracker.c:135
  2577 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:568 ../shell/e-shell-window-actions.c:890
   2812#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1245 ../e-util/e-focus-tracker.c:188
   2813#: ../e-util/e-focus-tracker.c:244 ../e-util/e-focus-tracker.c:741
   2814#: ../shell/e-shell-window-actions.c:946
  25782815msgid "Delete the selection"
  25792816msgstr "Изтриване на избраното"
  25802817
  2581 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1179
   2818#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1252
  25822819msgid "View help"
  25832820msgstr "Помощ"
  25842821
  2585 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1186 ../e-util/e-focus-tracker.c:128
  2586 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:563 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1304
  2587 #: ../e-util/e-web-view.c:1413 ../mail/e-mail-browser.c:144
  2588 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:911
   2822#. paste menu item
   2823#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1257 ../e-util/e-focus-tracker.c:735
   2824#: ../e-util/e-text.c:2101 ../mail/e-mail-browser.c:147
   2825#: ../shell/e-shell-window-actions.c:965
   2826msgid "_Paste"
   2827msgstr "_Поставяне"
   2828
   2829#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1259 ../e-util/e-focus-tracker.c:181
   2830#: ../e-util/e-focus-tracker.c:237 ../e-util/e-focus-tracker.c:736
   2831#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1301 ../e-util/e-web-view.c:1324
   2832#: ../mail/e-mail-browser.c:149 ../shell/e-shell-window-actions.c:967
  25892833msgid "Paste the clipboard"
  25902834msgstr "Поставяне на съдържанието на буфера за обмен"
  25912835
  2592 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1207
   2836#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1264
   2837#: ../composer/e-composer-actions.c:329 ../mail/e-mail-reader.c:2128
   2838#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1160
   2839#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1174
   2840msgid "_Print..."
   2841msgstr "_Разпечатване…"
   2842
   2843#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1271 ../mail/e-mail-reader.c:2135
   2844#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1167
   2845#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1801
   2846#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:821
   2847#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1020
   2848msgid "Pre_view..."
   2849msgstr "Пре_глед…"
   2850
   2851#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1280
  25932852msgid "Save current changes"
  25942853msgstr "Запазване на промените"
  25952854
  2596 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1212
  2597 #: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:301
   2855#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1285
   2856#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:316
  25982857msgid "Save and Close"
  25992858msgstr "Запазване и затваряне"
  26002859
  2601 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1214
   2860#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1287
  26022861msgid "Save current changes and close editor"
  26032862msgstr "Запазване на промените и затваряне на редактора"
  26042863
  2605 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1221 ../e-util/e-focus-tracker.c:142
  2606 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:573 ../mail/e-mail-browser.c:151
  2607 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:988
   2864#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1292 ../e-util/e-focus-tracker.c:745
   2865#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:462 ../e-util/e-web-view.c:352
   2866#: ../mail/e-mail-browser.c:154 ../shell/e-shell-window-actions.c:1042
   2867msgid "Select _All"
   2868msgstr "Избор на _всичко"
   2869
   2870#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1294 ../e-util/e-focus-tracker.c:195
   2871#: ../e-util/e-focus-tracker.c:251 ../e-util/e-focus-tracker.c:746
   2872#: ../mail/e-mail-browser.c:156 ../shell/e-shell-window-actions.c:1044
  26082873msgid "Select all text"
  26092874msgstr "Избиране на целия текст"
  26102875
  2611 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1228
   2876#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1315
  26122877msgid "_Classification"
  26132878msgstr "_Поверителност"
  26142879
  2615 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1235
  2616 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19 ../e-util/filter.ui.h:16
  2617 #: ../e-util/gal-define-views.ui.h:5 ../mail/e-mail-browser.c:165
  2618 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
  2619 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1016
  2620 msgid "_Edit"
  2621 msgstr "_Редактиране"
  2622 
  2623 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1242
  2624 #: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:306 ../mail/e-mail-browser.c:158
  2625 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1023
   2880#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1329
   2881#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:321 ../mail/e-mail-browser.c:163
   2882#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1079
  26262883msgid "_File"
  26272884msgstr "_Файл"
  26282885
  2629 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1249
  2630 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1030
  2631 msgid "_Help"
  2632 msgstr "Помо_щ"
  2633 
  2634 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1256
   2886#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1343
  26352887msgid "_Insert"
  26362888msgstr "Вмъква_не"
  26372889
  2638 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1263
  2639 #: ../composer/e-composer-actions.c:338
   2890#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1350
   2891#: ../composer/e-composer-actions.c:319
  26402892msgid "_Options"
  26412893msgstr "_Настройки"
  26422894
  2643 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1270 ../mail/e-mail-browser.c:172
  2644 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1065 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
   2895#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1357 ../mail/e-mail-browser.c:177
   2896#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1121 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
  26452897msgid "_View"
  26462898msgstr "_Изглед"
  26472899
  2648 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1280
  2649 #: ../composer/e-composer-actions.c:287
   2900#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1367
   2901#: ../composer/e-composer-actions.c:268
  26502902msgid "_Attachment..."
  2651 msgstr "_Прикрепяне..."
  2652 
  2653 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1282
  2654 #: ../composer/e-composer-actions.c:289 ../e-util/e-attachment-view.c:413
   2903msgstr "_Прикрепяне"
   2904
   2905#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1369
   2906#: ../composer/e-composer-actions.c:270 ../e-util/e-attachment-view.c:412
  26552907msgid "Attach a file"
  26562908msgstr "Прикрепяне на файл"
  26572909
  2658 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1290
   2910#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1377
  26592911msgid "_Categories"
  26602912msgstr "_Категории"
  26612913
  2662 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1292
   2914#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1379
  26632915msgid "Toggles whether to display categories"
  26642916msgstr "Превключване между това полето „Категория“ да се показва или не"
  26652917
  2666 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298
   2918#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1385
  26672919msgid "Time _Zone"
  26682920msgstr "Часови _пояс"
  26692921
  2670 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300
   2922#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1387
  26712923msgid "Toggles whether the time zone is displayed"
  26722924msgstr "Показване на полето „Часови пояс“"
  26732925
  2674 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1309
   2926#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1396
  26752927msgid "Pu_blic"
  26762928msgstr "_Публично"
  26772929
  2678 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1311
   2930#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1398
  26792931msgid "Classify as public"
  26802932msgstr "Поверителността е „публично“"
  26812933
  2682 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1316
   2934#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1403
  26832935msgid "_Private"
  26842936msgstr "_Лично"
  26852937
  2686 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1318
   2938#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1405
  26872939msgid "Classify as private"
  26882940msgstr "Поверителността е „лично“"
  26892941
  2690 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1323
   2942#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1410
  26912943msgid "_Confidential"
  26922944msgstr "_Поверително"
  26932945
  2694 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1325
   2946#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1412
  26952947msgid "Classify as confidential"
  26962948msgstr "Поверителността е „поверително“"
  26972949
  2698 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1333
   2950#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1420
  26992951msgid "R_ole Field"
  27002952msgstr "Поле „_Роля“"
  27012953
  2702 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1335
   2954#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1422
  27032955msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
  27042956msgstr "Превключване между това дали полето „Роля“ да се показва или не"
  27052957
  2706 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1341
   2958#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1428
  27072959msgid "_RSVP"
  27082960msgstr "_Моля, отговорете"
  27092961
  2710 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1343
   2962#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1430
  27112963msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
  27122964msgstr ""
  27132965"Превключване между това дали полето „Моля, отговорете“ да се показва или не"
  27142966
  2715 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1349
   2967#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1436
  27162968msgid "_Status Field"
  27172969msgstr "Поле за _състояние"
  27182970
  2719 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1351
   2971#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1438
  27202972msgid "Toggles whether the Status field is displayed"
  27212973msgstr "Превключване между това дали полето „Състояние“ да се показва или не"
  27222974
  2723 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1357
   2975#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1444
  27242976msgid "_Type Field"
  27252977msgstr "Поле за _вид"
  27262978
  2727 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1359
   2979#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1446
  27282980msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
  27292981msgstr ""
  27302982"Превключване между това дали полето „Вид на участника“ да се показва или не"
  27312983
  2732 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2120
  2733 #: ../composer/e-composer-actions.c:506
   2984#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2233
   2985#: ../composer/e-composer-actions.c:487
  27342986msgid "Attach"
  27352987msgstr "Прикрепяне"
  27362988
  2737 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2470
  2738 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2657
  2739 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3663
   2989#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2564
   2990#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2774
   2991#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3787
  27402992msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
  27412993msgstr ""
  27422994"Промените по този запис може да бъдат презаписани, ако пристигне обновяване"
  27432995
  2744 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3627
  2745 #: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:115
   2996#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3749
   2997#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:120
  27462998msgid "attachment"
  27472999msgstr "прикрепено"
  27483000
  2749 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3695
   3001#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3819
  27503002msgid "Unable to use current version!"
  27513003msgstr "Не може да се използва текущата версия!"
  27523004
  2753 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-page.c:441
   3005#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-page.c:440
  27543006#, c-format
  27553007msgid "Validation error: %s"
  27563008msgstr "Грешка при проверка: %s"
  27573009
  2758 #: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:115
   3010#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:120
  27593011msgid "Could not open destination"
  27603012msgstr "Местоположението не може да бъде отворено"
  27613013
  2762 #: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:127
   3014#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:130
  27633015msgid "Destination is read only"
  27643016msgstr "Имате права само за четене"
  27653017
  2766 #: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:161
   3018#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:174
  27673019msgid "Cannot create object"
  27683020msgstr "Неуспешно създаване на обект"
  27693021
  2770 #: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:190
   3022#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:205
  27713023msgid "Could not open source"
  27723024msgstr "Не може да се отвори източник"
  27733025
  2774 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:216
   3026#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:215
  27753027msgid "_Delete this item from all other recipient's mailboxes?"
  27763028msgstr "_Изтриване на този обект от пощенските кутии на всички получатели?"
  27773029
  2778 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:219
   3030#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:218
  27793031msgid "_Retract comment"
  27803032msgstr "_Оттегляне на коментар"
  27813033
  27823034#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
  2783 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:55
   3035#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:54
  27843036#, c-format
  27853037msgid "The event could not be deleted due to a dbus error: %s"
   
  27873039
  27883040#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
  2789 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:59
   3041#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:58
  27903042#, c-format
  27913043msgid "The task could not be deleted due to a dbus error: %s"
   
  27933045
  27943046#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
  2795 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:63
   3047#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:62
  27963048#, c-format
  27973049msgid "The memo could not be deleted due to a dbus error: %s"
   
  27993051
  28003052#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
  2801 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:67
   3053#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:66
  28023054#, c-format
  28033055msgid "The item could not be deleted due to a dbus error: %s"
  28043056msgstr "Обектът не може да бъде изтрит заради грешка в dbus: %s"
  28053057
  2806 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:74
   3058#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:73
  28073059msgid "The event could not be deleted because permission was denied"
  28083060msgstr "Събитието не може да бъде изтрито, защото нямате права за това"
  28093061
  2810 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:77
   3062#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:76
  28113063msgid "The task could not be deleted because permission was denied"
  28123064msgstr "Задачата не може да бъде изтрита, защото нямате права за това"
  28133065
  2814 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:80
   3066#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:79
  28153067msgid "The memo could not be deleted because permission was denied"
  28163068msgstr "Бележката не може да бъде изтрита, защото нямате права за това"
  28173069
  2818 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:83
   3070#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:82
  28193071msgid "The item could not be deleted because permission was denied"
  28203072msgstr "Обектът не може да бъде изтрит, защото нямате права за това"
  28213073
  28223074#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
  2823 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:91
   3075#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:90
  28243076#, c-format
  28253077msgid "The event could not be deleted due to an error: %s"
   
  28273079
  28283080#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
  2829 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:95
   3081#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:94
  28303082#, c-format
  28313083msgid "The task could not be deleted due to an error: %s"
   
  28333085
  28343086#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
  2835 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:99
   3087#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:98
  28363088#, c-format
  28373089msgid "The memo could not be deleted due to an error: %s"
   
  28393091
  28403092#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
  2841 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:103
   3093#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:102
  28423094#, c-format
  28433095msgid "The item could not be deleted due to an error: %s"
   
  28483100msgstr "Въвеждане на делегат"
  28493101
  2850 #: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:2
   3102#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:4
  28513103msgid "Delegate To:"
  28523104msgstr "Делегиране на:"
  28533105
  2854 #: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
   3106#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:5
  28553107msgid "Contacts..."
  28563108msgstr "Контакти…"
  28573109
  2858 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:211
   3110#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:204
  28593111msgid "_Reminders"
  28603112msgstr "_Напомняния"
  28613113
  2862 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:213
   3114#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:206
  28633115msgid "Set or unset reminders for this event"
  28643116msgstr ""
  28653117"Натиснете тук, за да въведете или премахнете напомнянията за това събитие"
  28663118
  2867 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:221
   3119#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:214
  28683120msgid "Show Time as _Busy"
  28693121msgstr "Показване на времето като _заето"
  28703122
  2871 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:223
   3123#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:216
  28723124msgid "Toggles whether to show time as busy"
  28733125msgstr "Показване на времето като заето"
  28743126
  2875 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:232
   3127#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:225
  28763128msgid "_Recurrence"
  28773129msgstr "_Повторение"
  28783130
  2879 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:234
   3131#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:227
  28803132msgid "Make this a recurring event"
  28813133msgstr "Събитието да е повтаряемо"
  28823134
  2883 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:239 ../e-util/e-send-options.ui.h:14
   3135#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:232 ../e-util/e-send-options.ui.h:14
  28843136msgid "Send Options"
  28853137msgstr "Настройки за изпращане"
  28863138
  2887 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:241
  2888 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:125
   3139#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:234
   3140#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:95
  28893141msgid "Insert advanced send options"
  28903142msgstr "Вмъкване на допълнителни настройки за изпращането"
  28913143
  2892 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:249
   3144#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:242
  28933145msgid "All _Day Event"
  28943146msgstr "Събитие за _цял ден"
  28953147
  2896 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:251
   3148#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:244
  28973149msgid "Toggles whether to have All Day Event"
  28983150msgstr "Събитие за цял ден"
  28993151
  2900 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:260
   3152#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:253
  29013153msgid "_Free/Busy"
  29023154msgstr "_Свободен/зает"
  29033155
  2904 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:262
   3156#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:255
  29053157msgid "Query free / busy information for the attendees"
  29063158msgstr "Запитване за информацията „свободен/зает“ за присъстващите"
  29073159
  2908 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:313 ../calendar/gui/print.c:3468
   3160#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:306 ../calendar/gui/print.c:3503
  29093161msgid "Appointment"
  29103162msgstr "Уговорен час"
  29113163
  2912 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:383
  2913 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
  2914 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:165
   3164#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:376
   3165#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:27
   3166#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:164
  29153167msgid "Attendees"
  29163168msgstr "Присъстващи"
  29173169
  2918 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:580
   3170#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:573
  29193171msgid "Print this event"
  29203172msgstr "Разпечатване на събитието"
   
  29363188
  29373189#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:650
  2938 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3171
   3190#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3178
  29393191msgid "This event has reminders"
  29403192msgstr "Това събитие има напомняния"
   
  29453197msgstr "О_рганизатор:"
  29463198
  2947 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1299
   3199#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1309
  29483200msgid "Event with no start date"
  29493201msgstr "Събитие без начална дата"
  29503202
  2951 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1302
   3203#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1312
  29523204msgid "Event with no end date"
  29533205msgstr "Събитие без крайна дата"
  29543206
  2955 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1475
  2956 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:726
  2957 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:853
   3207#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1490
   3208#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:732
   3209#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1030
  29583210msgid "Start date is wrong"
  29593211msgstr "Началната дата е грешна"
  29603212
  2961 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1486
   3213#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1501
  29623214msgid "End date is wrong"
  29633215msgstr "Крайната дата е грешна"
  29643216
  2965 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1510
   3217#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1525
  29663218msgid "Start time is wrong"
  29673219msgstr "Началният час е грешен"
  29683220
  2969 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1518
   3221#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1533
  29703222msgid "End time is wrong"
  29713223msgstr "Крайният час е грешен"
  29723224
  2973 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1682
  2974 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:765
  2975 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:907
   3225#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1697
   3226#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:771
   3227#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1084
  29763228msgid "An organizer is required."
  29773229msgstr "Необходим е организатор."
  29783230
  2979 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1717
  2980 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:942
   3231#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1732
   3232#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1119
  29813233msgid "At least one attendee is required."
  29823234msgstr "Необходим е поне един участник."
  29833235
  2984 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1924
   3236#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1938
  29853237msgid "_Delegatees"
  29863238msgstr "_Делегати"
  29873239
  2988 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1926
   3240#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1940
  29893241msgid "Atte_ndees"
  29903242msgstr "_Присъстващи"
  29913243
  2992 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3026
  2993 #, c-format
  2994 msgid "Unable to open the calendar '%s': %s"
  2995 msgstr "Не може да се отвори календарът „%s“: %s"
  2996 
  2997 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3451
   3244#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3458
  29983245#, c-format
  29993246msgid "%d day before appointment"
   
  30023249msgstr[1] "%d дни преди уговорен час"
  30033250
  3004 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3457
   3251#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3464
  30053252#, c-format
  30063253msgid "%d hour before appointment"
   
  30093256msgstr[1] "%d часа преди уговорен час"
  30103257
  3011 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3463
   3258#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3470
  30123259#, c-format
  30133260msgid "%d minute before appointment"
   
  30163263msgstr[1] "%d минути преди уговорен час"
  30173264
  3018 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3484
   3265#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3491
  30193266msgid "Customize"
  30203267msgstr "Потребителска"
  30213268
  30223269#. Translators: "None" for "No reminder set"
  3023 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3491
   3270#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3498
  30243271msgctxt "cal-reminders"
  30253272msgid "None"
   
  30623309#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:12
  30633310#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:2
  3064 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:7
  3065 #: ../e-util/e-attachment-dialog.c:350
   3311#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:29
   3312#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:356
  30663313msgid "_Description:"
  30673314msgstr "_Описание:"
   
  30723319
  30733320#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
  3074 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:20
   3321#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:13
  30753322msgid "Time _zone:"
  30763323msgstr "Часови _пояс:"
   
  30843331msgstr "Описание на събитие"
  30853332
  3086 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
  3087 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:8
  3088 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:598
   3333#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:26
   3334#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:33
   3335#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:549
  30893336msgid "Atte_ndees..."
  30903337msgstr "_Присъстващи…"
  30913338
  3092 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:26
   3339#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:30
  30933340msgid "_Reminder"
  30943341msgstr "_Напомняне"
  30953342
  3096 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:27
   3343#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:31
  30973344msgid "Custom Reminder:"
  30983345msgstr "Потребителско напомняне"
   
  31513398
  31523399#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
  3153 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1405
   3400#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1378
  31543401msgid "Select _Today"
  31553402msgstr "Избиране на _днешна дата"
  31563403
  3157 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:106 ../calendar/gui/print.c:3472
   3404#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:105 ../calendar/gui/print.c:3507
  31583405msgid "Memo"
  31593406msgstr "Бележка"
  31603407
  3161 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:156
   3408#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:155
  31623409msgid "Print this memo"
  31633410msgstr "Разпечатване на бележката"
  31643411
  3165 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:421
   3412#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:424
  31663413msgid "Memo's start date is in the past"
  31673414msgstr "Началната дата на бележката е в миналото"
  31683415
  3169 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:457
   3416#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:460
  31703417msgid "Memo cannot be edited, because the selected memo list is read only"
  31713418msgstr ""
   
  31733420"само за четене"
  31743421
  3175 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:461
   3422#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:464
  31763423msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
  31773424msgstr ""
  31783425"Бележката не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
  31793426
  3180 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:979
  3181 #, c-format
  3182 msgid "Unable to open memos in '%s': %s"
  3183 msgstr "Не може да се отворят бележките в „%s“: %s"
  3184 
  3185 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1172
  3186 #: ../em-format/e-mail-formatter.c:1391
  3187 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:180
  3188 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:204 ../mail/em-filter-i18n.h:78
  3189 #: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:63
   3427#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1166
   3428#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:201
   3429#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:218
   3430#: ../em-format/e-mail-part-headers.c:48 ../mail/em-filter-i18n.h:52
   3431#: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:65
  31903432msgid "To"
  31913433msgstr "До"
  31923434
  31933435#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:3
  3194 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:336
  3195 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:9
   3436#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:426
   3437#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:34
  31963438msgid "_List:"
  31973439msgstr "_Списък:"
  31983440
  31993441#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4
  3200 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:344
  3201 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
   3442#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:434
   3443#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:24
  32023444msgid "Organi_zer:"
  32033445msgstr "Органи_затор:"
   
  32083450
  32093451#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:6
  3210 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:4
   3452#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:26
  32113453msgid "Sta_rt date:"
  32123454msgstr "На_чална дата:"
  32133455
  32143456#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:7
  3215 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:1
   3457#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:23
  32163458msgid "Su_mmary:"
  32173459msgstr "О_бобщение:"
  32183460
  3219 #: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:53
   3461#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:52
  32203462#, c-format
  32213463msgid "You are modifying a recurring event. What would you like to modify?"
  32223464msgstr "Променяте повтарящо се събитие. Какво искате да промените?"
  32233465
  3224 #: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:55
   3466#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:54
  32253467#, c-format
  32263468msgid "You are delegating a recurring event. What would you like to delegate?"
  32273469msgstr "Делегирате повтарящо се събитие. Какво искате да делегирате?"
  32283470
  3229 #: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:59
   3471#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:58
  32303472#, c-format
  32313473msgid "You are modifying a recurring task. What would you like to modify?"
  32323474msgstr "Променяте повтаряща се задача. Какво искате да промените?"
  32333475
  3234 #: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:63
   3476#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:62
  32353477#, c-format
  32363478msgid "You are modifying a recurring memo. What would you like to modify?"
  32373479msgstr "Променяте повтаряща се бележка. Какво искате да промените?"
  32383480
  3239 #: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:89
   3481#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:88
  32403482msgid "This Instance Only"
  32413483msgstr "Само в този случай"
  32423484
  3243 #: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:93
   3485#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:92
  32443486msgid "This and Prior Instances"
  32453487msgstr "В този и предишните случаи"
  32463488
  3247 #: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:99
   3489#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:98
  32483490msgid "This and Future Instances"
  32493491msgstr "В този и бъдещите случаи"
  32503492
  3251 #: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:104
   3493#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:103
  32523494msgid "All Instances"
  32533495msgstr "Всички случаи"
  32543496
  3255 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:573
   3497#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:574
  32563498msgid "This appointment contains recurrences that Evolution cannot edit."
  32573499msgstr ""
  32583500"Този уговорен час съдържа повторения, които Evolution не може да редактира."
  32593501
  3260 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:973
   3502#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1001
  32613503msgid "Recurrence date is invalid"
  32623504msgstr "Датата на повторното събитие е неправилна"
  32633505
  3264 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1017
   3506#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1045
  32653507msgid "End time of the recurrence was before event's start"
  32663508msgstr "Крайното време на повторното събитие бе преди започването му"
   
  32683510#. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] week(s) on [Wednesday] [forever]'
  32693511#. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after the 'on', name of a week day always follows.
  3270 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1047
   3512#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1074
  32713513msgid "on"
  32723514msgstr "на"
   
  32763518#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  32773519#.
  3278 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1110
   3520#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1155
  32793521msgid "first"
  32803522msgstr "първи"
   
  32853527#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  32863528#.
  3287 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1116
   3529#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1161
  32883530msgid "second"
  32893531msgstr "секунда"
   
  32933535#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  32943536#.
  3295 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1121
   3537#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1166
  32963538msgid "third"
  32973539msgstr "трети"
   
  33013543#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  33023544#.
  3303 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1126
   3545#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1171
  33043546msgid "fourth"
  33053547msgstr "четвърти"
   
  33093551#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  33103552#.
  3311 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1131
   3553#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1176
  33123554msgid "fifth"
  33133555msgstr "пети"
   
  33173559#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  33183560#.
  3319 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1136
   3561#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1181
  33203562msgid "last"
  33213563msgstr "последен"
   
  33233565#. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]'
  33243566#. * (dropdown menu options are in [square brackets]).
  3325 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1160
   3567#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1205
  33263568msgid "Other Date"
  33273569msgstr "Друга дата"
   
  33313573#. * on the [Other date] [1st to 10th] [7th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
  33323574#.
  3333 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1166
   3575#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1211
  33343576msgid "1st to 10th"
  33353577msgstr "от 1ви до 10ти"
   
  33393581#. * on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
  33403582#.
  3341 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1172
   3583#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1217
  33423584msgid "11th to 20th"
  33433585msgstr "от 11ти до 20ти"
   
  33473589#. * on the [Other date] [21th to 31th] [27th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
  33483590#.
  3349 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1178
   3591#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1223
  33503592msgid "21st to 31st"
  33513593msgstr "от 21ви до 31ви"
  33523594
  3353 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1205
  3354 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:1
   3595#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1250
   3596#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
  33553597msgid "Monday"
  33563598msgstr "Понеделник"
  33573599
  3358 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1206
  3359 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:2
   3600#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1251
   3601#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:28
  33603602msgid "Tuesday"
  33613603msgstr "Вторник"
  33623604
  3363 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1207
  3364 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:3
   3605#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1252
   3606#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:31
  33653607msgid "Wednesday"
  33663608msgstr "Сряда"
  33673609
  3368 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1208
  3369 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:4
   3610#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1253
   3611#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:34
  33703612msgid "Thursday"
  33713613msgstr "Четвъртък"
  33723614
  3373 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1209
  3374 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:5
   3615#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1254
   3616#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:37
  33753617msgid "Friday"
  33763618msgstr "Петък"
  33773619
  3378 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1210
  3379 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:6
   3620#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1255
   3621#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:40
  33803622msgid "Saturday"
  33813623msgstr "Събота"
  33823624
  3383 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1211
  3384 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:7
   3625#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1256
   3626#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:43
  33853627msgid "Sunday"
  33863628msgstr "Неделя"
   
  33893631#. * (dropdown menu options are in [square brackets])."
  33903632#.
  3391 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1342
   3633#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1387
  33923634msgid "on the"
  33933635msgstr "на"
  33943636
  3395 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1527
   3637#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1572
  33963638msgid "occurrences"
  33973639msgstr "събития"
  33983640
  3399 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2253
   3641#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2342
  34003642msgid "Add exception"
  34013643msgstr "Добавяне на описание"
  34023644
  3403 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2295
   3645#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2384
  34043646msgid "Could not get a selection to modify."
  34053647msgstr "Неуспешно получаване на избор, който да се промени."
  34063648
  3407 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2301
   3649#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2390
  34083650msgid "Modify exception"
  34093651msgstr "Променяне на изключението"
  34103652
  3411 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2347
   3653#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2436
  34123654msgid "Could not get a selection to delete."
  34133655msgstr "Неуспешно получаване на избор, който да се изтрие."
  34143656
  3415 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2488
   3657#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2577
  34163658msgid "Date/Time"
  34173659msgstr "Дата/време:"
   
  34713713msgstr "Изключения"
  34723714
  3473 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20
   3715#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:22
  34743716msgid "Preview"
  34753717msgstr "Преглед"
  34763718
  3477 #: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:223
   3719#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:172
   3720#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:254
  34783721msgid "Send my reminders with this event"
  34793722msgstr "Изпращане на напомняния с това събитие"
  34803723
  3481 #: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:225
   3724#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:174
   3725#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:256
  34823726msgid "Notify new attendees _only"
  34833727msgstr "Уведомяване _само на нови присъстващи"
  34843728
  3485 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:352
  3486 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:377
   3729#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:93
   3730msgid "_Send Options"
   3731msgstr "_Настройки за изпращане"
   3732
   3733#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:148 ../calendar/gui/print.c:3505
   3734#: ../e-util/e-send-options.c:553
   3735msgid "Task"
   3736msgstr "Задача"
   3737
   3738#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:285
   3739msgid "Print this task"
   3740msgstr "Разпечатване на задачата"
   3741
   3742#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:330
   3743msgid "Task's start date is in the past"
   3744msgstr "Началната дата на задачата е в миналото"
   3745
   3746#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:331
   3747msgid "Task's due date is in the past"
   3748msgstr "Датата за завършване на задачата е в миналото"
   3749
   3750#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:364
   3751msgid "Task cannot be edited, because the selected task list is read only"
   3752msgstr ""
   3753"Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е "
   3754"само за четене"
   3755
   3756#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:368
   3757msgid "Task cannot be fully edited, because you are not the organizer"
   3758msgstr ""
   3759"Задачата не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
   3760
   3761#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:372
   3762msgid ""
   3763"Task cannot be edited, because the selected task list does not support "
   3764"assigned tasks"
   3765msgstr ""
   3766"Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е "
   3767"само за четене"
   3768
   3769#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1011
   3770msgid "Due date is wrong"
   3771msgstr "Крайният срок е неправилен"
   3772
   3773#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1179
   3774#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1204
  34873775msgid "Completed date is wrong"
  34883776msgstr "Датата на приключване е грешна"
  34893777
  3490 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:490
  3491 msgid "Web Page"
  3492 msgstr "Уебсайт"
  3493 
  34943778#. To Translators: This is task priority
  3495 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
  3496 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:348
  3497 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:571 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
  3498 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:2 ../mail/message-list.c:1257
   3779#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:8
   3780#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:336
   3781#: ../calendar/gui/e-task-table.c:582 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
   3782#: ../e-util/e-send-options.ui.h:2 ../mail/message-list.c:309
  34993783msgid "High"
  35003784msgstr "Висок"
  35013785
  35023786#. To Translators: This is task priority
  3503 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:4
  3504 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:350
  3505 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1682 ../calendar/gui/e-task-table.c:572
   3787#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:10
   3788#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:338
   3789#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1659 ../calendar/gui/e-task-table.c:583
  35063790#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../e-util/e-send-options.ui.h:5
  3507 #: ../mail/message-list.c:1256
   3791#: ../mail/message-list.c:308
  35083792msgid "Normal"
  3509 msgstr "Нормален"
   3793msgstr "Обикновен"
  35103794
  35113795#. To Translators: This is task priority
  3512 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
  3513 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:352
  3514 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:573 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
  3515 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:4 ../mail/message-list.c:1255
   3796#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:12
   3797#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:340
   3798#: ../calendar/gui/e-task-table.c:584 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
   3799#: ../e-util/e-send-options.ui.h:4 ../mail/message-list.c:307
  35163800msgid "Low"
  35173801msgstr "Нисък"
  35183802
  35193803#. To Translators: This is task priority
  3520 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:8
  3521 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:574 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
   3804#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:14
   3805#: ../calendar/gui/e-task-table.c:585 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
  35223806#: ../e-util/e-send-options.ui.h:1
  35233807msgid "Undefined"
   
  35253809
  35263810#. To Translators: This is task status
  3527 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:10
  3528 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:333
  3529 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:491
  3530 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:777 ../calendar/gui/e-task-table.c:214
  3531 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:229 ../calendar/gui/e-task-table.c:654
  3532 #: ../calendar/gui/print.c:3554 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
   3811#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:16
   3812#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:321
   3813#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:310
   3814#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:552 ../calendar/gui/e-task-table.c:218
   3815#: ../calendar/gui/e-task-table.c:233 ../calendar/gui/e-task-table.c:665
   3816#: ../calendar/gui/print.c:3590 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
  35333817msgid "Not Started"
  3534 msgstr "Не е стартирано"
   3818msgstr "Не е започната"
  35353819
  35363820#. To Translators: This is task status
  3537 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:12
  3538 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:323
  3539 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:493
  3540 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:779
  3541 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:857 ../calendar/gui/e-task-table.c:216
  3542 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:231 ../calendar/gui/e-task-table.c:655
  3543 #: ../calendar/gui/print.c:3557
   3821#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:18
   3822#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:311
   3823#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:312
   3824#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:554
   3825#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:635 ../calendar/gui/e-task-table.c:220
   3826#: ../calendar/gui/e-task-table.c:235 ../calendar/gui/e-task-table.c:666
   3827#: ../calendar/gui/print.c:3593
  35443828msgid "In Progress"
  3545 msgstr "В прогрес"
   3829msgstr "Изпълнява се"
  35463830
  35473831#. To Translators: This is task status
  3548 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:14
  3549 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:326
  3550 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:495
  3551 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:781
  3552 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:208 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:231
  3553 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:218 ../calendar/gui/e-task-table.c:233
  3554 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:656 ../calendar/gui/print.c:3560
   3832#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:20
   3833#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:314
   3834#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:314
   3835#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:556
   3836#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
   3837#: ../calendar/gui/e-task-table.c:222 ../calendar/gui/e-task-table.c:237
   3838#: ../calendar/gui/e-task-table.c:667 ../calendar/gui/print.c:3596
  35553839#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13
  3556 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:376
   3840#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:379
  35573841msgid "Completed"
  3558 msgstr "Завършено"
   3842msgstr "Завършена"
  35593843
  35603844#. To Translators: This is task status
  3561 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:16
  3562 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:329
  3563 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:497
  3564 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:783 ../calendar/gui/e-task-table.c:220
  3565 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:235 ../calendar/gui/e-task-table.c:657
  3566 #: ../calendar/gui/print.c:3563 ../mail/mail-send-recv.c:878
   3845#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:22
   3846#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:317
   3847#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:316
   3848#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:558 ../calendar/gui/e-task-table.c:224
   3849#: ../calendar/gui/e-task-table.c:239 ../calendar/gui/e-task-table.c:668
   3850#: ../calendar/gui/print.c:3599 ../mail/mail-send-recv.c:853
  35673851msgid "Canceled"
  3568 msgstr "Отменено"
  3569 
  3570 #. To Translators: 'Status' here means the state of the attendees, the resulting string will be in a form:
  3571 #. * Status: Accepted: X   Declined: Y   ...
  3572 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:17
  3573 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
  3574 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3661
  3575 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:692
  3576 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
  3577 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/em-filter-i18n.h:75
  3578 #: ../mail/message-list.etspec.h:1
  3579 msgid "Status"
  3580 msgstr "Състояние"
  3581 
  3582 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:18
  3583 msgid "Stat_us:"
  3584 msgstr "Състо_яние:"
  3585 
  3586 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:19
  3587 msgid "P_ercent complete:"
   3852msgstr "Отменена"
   3853
   3854#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:25
   3855msgid "D_ue date:"
   3856msgstr "_Крайна дата:"
   3857
   3858#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:28
   3859msgid "Time zone:"
   3860msgstr "Часови пояс:"
   3861
   3862#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:35
   3863msgid "_Status:"
   3864msgstr "_Състояние:"
   3865
   3866#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:36
   3867msgid "Date _completed:"
   3868msgstr "_Дата на приключване:"
   3869
   3870#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:37
   3871msgid "_Percent complete:"
  35883872msgstr "Приключено в про_центи:"
  35893873
  3590 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:20
  3591 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:26
  3592 msgid "_Priority:"
  3593 msgstr "_Приоритет:"
  3594 
  3595 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:21
  3596 msgid "_Date completed:"
  3597 msgstr "_Дата на приключване:"
  3598 
  3599 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:23
   3874#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:38
   3875msgid "Priorit_y:"
   3876msgstr "Приорите_т:"
   3877
   3878#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:39
   3879msgid "C_lassification:"
   3880msgstr "_Поверителност:"
   3881
   3882#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:40
  36003883msgid "_Web Page:"
  36013884msgstr "_Интернет страница:"
  36023885
  3603 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:113
  3604 msgid "_Status Details"
  3605 msgstr "_Състояние"
  3606 
  3607 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:115
  3608 msgid "Click to change or view the status details of the task"
  3609 msgstr "Промяна/преглед на състоянието на задачата"
  3610 
  3611 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:123
  3612 msgid "_Send Options"
  3613 msgstr "_Настройки за изпращане"
  3614 
  3615 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:183 ../calendar/gui/print.c:3470
  3616 #: ../e-util/e-send-options.c:553
  3617 msgid "Task"
  3618 msgstr "Задача"
  3619 
  3620 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:304
  3621 msgid "Task Details"
  3622 msgstr "Подробности на задачата"
  3623 
  3624 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:348
  3625 msgid "Print this task"
  3626 msgstr "Разпечатване на задачата"
  3627 
  3628 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:249
  3629 msgid "Task's start date is in the past"
  3630 msgstr "Началната дата на задачата е в миналото"
  3631 
  3632 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:250
  3633 msgid "Task's due date is in the past"
  3634 msgstr "Датата за завършване на задачата е в миналото"
  3635 
  3636 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:283
  3637 msgid "Task cannot be edited, because the selected task list is read only"
  3638 msgstr ""
  3639 "Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е "
  3640 "само за четене"
  3641 
  3642 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:287
  3643 msgid "Task cannot be fully edited, because you are not the organizer"
  3644 msgstr ""
  3645 "Задачата не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
  3646 
  3647 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:291
  3648 msgid ""
  3649 "Task cannot be edited, because the selected task list does not support "
  3650 "assigned tasks"
  3651 msgstr ""
  3652 "Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е "
  3653 "само за четене"
  3654 
  3655 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:834
  3656 msgid "Due date is wrong"
  3657 msgstr "Крайният срок е неправилен"
  3658 
  3659 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1822
  3660 #, c-format
  3661 msgid "Unable to open tasks in '%s': %s"
  3662 msgstr "Не може да се отворят задачите в „%s“: %s"
  3663 
  3664 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:3
  3665 msgid "D_ue date:"
  3666 msgstr "_Крайна дата:"
  3667 
  3668 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:6
  3669 msgid "Time zone:"
  3670 msgstr "Часови пояс:"
  3671 
  3672 #: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:324
   3886#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:281
  36733887msgid "New Appointment"
  36743888msgstr "Нов уговорен час"
  36753889
  3676 #: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:325
   3890#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:282
  36773891msgid "New All Day Event"
  36783892msgstr "Ново събитие за целия ден"
  36793893
  3680 #: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:326
   3894#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:283
  36813895msgid "New Meeting"
  36823896msgstr "Нова среща"
  36833897
  3684 #: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:327
   3898#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:284
  36853899msgid "Go to Today"
  36863900msgstr "Отиване на днешната дата"
  36873901
  3688 #: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:328
   3902#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:285
  36893903msgid "Go to Date"
  36903904msgstr "Отиване на определена дата"
  36913905
  3692 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:298
   3906#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:234
  36933907msgid "It has reminders."
  36943908msgstr "Има напомняния."
  36953909
  3696 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:301
   3910#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:237
  36973911msgid "It has recurrences."
  36983912msgstr "Има повторения."
  36993913
  3700 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:304
   3914#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:240
  37013915msgid "It is a meeting."
  37023916msgstr "Това е среща."
  37033917
  3704 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:311
   3918#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:247
  37053919#, c-format
  37063920msgid "Calendar Event: Summary is %s."
  37073921msgstr "Събитие в календар: Обобщението е %s."
  37083922
  3709 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:314
   3923#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:250
  37103924msgid "Calendar Event: It has no summary."
  37113925msgstr "Събитие в календар: Няма обобщение."
  37123926
  3713 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:337
   3927#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:273
  37143928msgid "calendar view event"
  37153929msgstr "събитие за преглед на календар"
  37163930
  3717 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:566
   3931#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:505
  37183932msgid "Grab Focus"
  37193933msgstr "Вземане на фокус"
  37203934
  3721 #: ../calendar/gui/ea-day-view.c:154 ../calendar/gui/ea-week-view.c:154
   3935#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:111 ../calendar/gui/ea-week-view.c:110
  37223936#, c-format
  37233937msgid "It has %d event."
   
  37283942#. To translators: Here, "It" is either like "Work Week View: July
  37293943#. 10th - July 14th, 2006." or "Day View: Thursday July 13th, 2006."
  3730 #: ../calendar/gui/ea-day-view.c:161 ../calendar/gui/ea-week-view.c:157
   3944#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:118 ../calendar/gui/ea-week-view.c:113
  37313945msgid "It has no events."
  37323946msgstr "Няма събития."
  37333947
  3734 #: ../calendar/gui/ea-day-view.c:169
   3948#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:126
  37353949#, c-format
  37363950msgid "Work Week View: %s. %s"
  37373951msgstr "Изглед за работна седмица: %s. %s"
  37383952
  3739 #: ../calendar/gui/ea-day-view.c:176
   3953#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:133
  37403954#, c-format
  37413955msgid "Day View: %s. %s"
  37423956msgstr "Изглед за ден: %s. %s"
  37433957
  3744 #: ../calendar/gui/ea-day-view.c:210
   3958#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:167
  37453959msgid "calendar view for a work week"
  37463960msgstr "календарен изглед за работна седмица"
  37473961
  3748 #: ../calendar/gui/ea-day-view.c:212
   3962#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:169
  37493963msgid "calendar view for one or more days"
  37503964msgstr "календарен изглед за един или повече дни"
  37513965
  3752 #: ../calendar/gui/ea-day-view-main-item.c:327
  3753 #: ../calendar/gui/ea-week-view-main-item.c:354
   3966#: ../calendar/gui/ea-day-view-main-item.c:266
   3967#: ../calendar/gui/ea-week-view-main-item.c:293
  37543968msgid "a table to view and select the current time range"
  37553969msgstr "таблица за преглед и избор на текущия времеви интервал"
  37563970
  3757 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:48
  3758 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:56
  3759 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1115
   3971#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:47
   3972#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:55
   3973#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1108
  37603974msgid "Gnome Calendar"
  37613975msgstr "Календар към GNOME"
  37623976
  3763 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204
  3764 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1105
   3977#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:206
   3978#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1190
  37653979msgid "%A %d %b %Y"
  37663980msgstr "%a %d %b %Y"
   
  37723986#. * You can change the order but don't change the
  37733987#. * specifiers or add anything.
  3774 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:208 ../calendar/gui/e-day-view.c:1885
  3775 #: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:855
  3776 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:233
  3777 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1109
   3988#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:210 ../calendar/gui/e-day-view.c:2812
   3989#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:854
   3990#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:216
   3991#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1194
  37783992msgid "%a %d %b"
  37793993msgstr "%a %d %b"
  37803994
  3781 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:211
  3782 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:217
  3783 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:220
  3784 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1112
  3785 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1118
  3786 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1121
   3995#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:213
   3996#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:219
   3997#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:222
   3998#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1197
   3999#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1203
   4000#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1206
  37874001msgid "%a %d %b %Y"
  37884002msgstr "%a %d %b %Y"
  37894003
  3790 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:239
  3791 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:247
  3792 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:254
  3793 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:257
  3794 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1138
  3795 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1149
  3796 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1156
  3797 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1159
   4004#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:241
   4005#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:249
   4006#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:256
   4007#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:259
   4008#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1223
   4009#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1234
   4010#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1241
   4011#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1244
  37984012msgid "%d %b %Y"
  37994013msgstr "%d %B %Y"
   
  38044018#. * month name. You can change the order but don't
  38054019#. * change the specifiers or add anything.
  3806 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:244 ../calendar/gui/e-day-view.c:1901
  3807 #: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:859
  3808 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:247
  3809 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1145
   4020#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:246 ../calendar/gui/e-day-view.c:2828
   4021#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:858
   4022#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:230
   4023#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1230
  38104024msgid "%d %b"
  38114025msgstr "%d %b"
  38124026
  3813 #: ../calendar/gui/ea-jump-button.c:151
   4027#: ../calendar/gui/ea-jump-button.c:150
  38144028msgid "Jump button"
  38154029msgstr "Бутон за скачане"
  38164030
  3817 #: ../calendar/gui/ea-jump-button.c:160
   4031#: ../calendar/gui/ea-jump-button.c:159
  38184032msgid "Click here, you can find more events."
  38194033msgstr "Натиснете тук, ще откриете още събития."
  38204034
  38214035#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d days before start of appointment"
  3822 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:358
   4036#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:370 ../calendar/gui/misc.c:97
  38234037#, c-format
  38244038msgid "%d day"
   
  38284042
  38294043#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d weeks before start of appointment"
  3830 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:364
   4044#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:376
  38314045#, c-format
  38324046msgid "%d week"
   
  38354049msgstr[1] "%d седмици"
  38364050
  3837 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:426
   4051#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:438
  38384052msgid "Unknown action to be performed"
  38394053msgstr "Неизвестно действие за изпълнение"
  38404054
  3841 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:441
   4055#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:453
  38424056#, c-format
  38434057msgid "%s %s before the start of the appointment"
  38444058msgstr "%s %s преди началото на уговорен час"
  38454059
  3846 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:447
   4060#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:459
  38474061#, c-format
  38484062msgid "%s %s after the start of the appointment"
   
  38514065#. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
  38524066#. * "Play a sound"
  3853 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:454
   4067#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:466
  38544068#, c-format
  38554069msgid "%s at the start of the appointment"
  38564070msgstr "%s в началото на уговорения час"
  38574071
  3858 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:466
   4072#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:478
  38594073#, c-format
  38604074msgid "%s %s before the end of the appointment"
  38614075msgstr "%s %s преди края на уговорения час"
  38624076
  3863 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:472
   4077#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:484
  38644078#, c-format
  38654079msgid "%s %s after the end of the appointment"
   
  38684082#. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
  38694083#. * "Play a sound"
  3870 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:479
   4084#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:491
  38714085#, c-format
  38724086msgid "%s at the end of the appointment"
   
  38754089#. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
  38764090#. * "Play a Sound". Second %s is an absolute time, e.g. "10:00AM"
  3877 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:503
   4091#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:515
  38784092#, c-format
  38794093msgid "%s at %s"
   
  38824096#. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
  38834097#. * "Play a sound". "Trigger types" are absolute or relative dates
  3884 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:511
   4098#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:523
  38854099#, c-format
  38864100msgid "%s for an unknown trigger type"
  38874101msgstr "%s е неизвестен вид за превключване"
  38884102
  3889 #: ../calendar/gui/ea-week-view.c:163
   4103#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:119
  38904104#, c-format
  38914105msgid "Month View: %s. %s"
  38924106msgstr "Изглед за месец: %s. %s"
  38934107
  3894 #: ../calendar/gui/ea-week-view.c:168
   4108#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:124
  38954109#, c-format
  38964110msgid "Week View: %s. %s"
  38974111msgstr "Изглед за седмица: %s. %s"
  38984112
  3899 #: ../calendar/gui/ea-week-view.c:202
   4113#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:158
  39004114msgid "calendar view for a month"
  39014115msgstr "календарен изглед за месец"
  39024116
  3903 #: ../calendar/gui/ea-week-view.c:204
   4117#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:160
  39044118msgid "calendar view for one or more weeks"
  39054119msgstr "календарен изглед за една или повече седмици"
  39064120
  3907 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:234 ../e-util/e-filter-rule.c:750
  3908 #: ../mail/e-mail-config-page.c:126
   4121#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:222 ../e-util/e-filter-rule.c:758
   4122#: ../mail/e-mail-config-page.c:125
  39094123msgid "Untitled"
  39104124msgstr "Неименувано"
  39114125
  3912 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:242
   4126#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:230
  39134127msgid "Categories:"
  39144128msgstr "Категории:"
  39154129
  3916 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:274
   4130#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:262
  39174131msgid "Summary:"
  39184132msgstr "Обобщено:"
  39194133
  3920 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:283
   4134#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:271
  39214135msgid "Start Date:"
  39224136msgstr "Начална дата:"
  39234137
  3924 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:295
   4138#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:283
  39254139msgid "End Date:"
  39264140msgstr "Крайна дата:"
  39274141
  3928 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:307
   4142#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:295
  39294143msgid "Due Date:"
  39304144msgstr "Крайна дата:"
  39314145
  3932 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:319
  3933 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1467
  3934 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1584
   4146#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:307
   4147#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1506
   4148#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1623
  39354149msgid "Status:"
  39364150msgstr "Състояние:"
  39374151
  3938 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:346
   4152#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:334
  39394153msgid "Priority:"
  39404154msgstr "Приоритет:"
  39414155
  3942 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:371
  3943 #: ../mail/e-mail-config-service-page.c:672
   4156#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:359
   4157#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:670
  39444158msgid "Description:"
  39454159msgstr "Описание:"
  39464160
  3947 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:402
   4161#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:390
  39484162msgid "Web Page:"
  39494163msgstr "Интернет страница:"
   4164
   4165#: ../calendar/gui/e-calendar-selector.c:355
   4166#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1096
   4167#, c-format
   4168msgid "Copying an event into the calendar %s"
   4169msgstr "Копиране на събитие в календар „%s“"
   4170
   4171#: ../calendar/gui/e-calendar-selector.c:356
   4172#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1095
   4173#, c-format
   4174msgid "Moving an event into the calendar %s"
   4175msgstr "Преместване на събитие в календар „%s“"
  39504176
  39514177#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:1
   
  39584184
  39594185#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
  3960 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:649
   4186#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:652
  39614187#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
  39624188#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
  3963 #: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:586
   4189#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:585
  39644190#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:157
  39654191msgid "Type"
   
  39704196msgstr "Дата на завършване"
  39714197
  3972 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6 ../mail/mail-send-recv.c:880
   4198#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6 ../mail/mail-send-recv.c:855
  39734199msgid "Complete"
  39744200msgstr "Готово"
   
  39854211#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:10
  39864212#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18
  3987 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:383
   4213#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:386
  39884214msgid "Priority"
  39894215msgstr "Приоритет"
   4216
   4217#. To Translators: 'Status' here means the state of the attendees, the resulting string will be in a form:
   4218#. * Status: Accepted: X   Declined: Y   ...
   4219#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
   4220#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:4005
   4221#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:695
   4222#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
   4223#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/em-filter-i18n.h:49
   4224#: ../mail/message-list.etspec.h:1
   4225msgid "Status"
   4226msgstr "Състояние"
  39904227
  39914228#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13
  39924229#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7
  39934230#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:6
  3994 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:377
   4231#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:380
  39954232msgid "Created"
  39964233msgstr "Създадено"
   
  40024239msgstr "Последна промяна"
  40034240
  4004 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:438
   4241#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:448
  40054242msgid "Cut selected events to the clipboard"
  40064243msgstr "Отрязване на избраните събития в буфера за обмен"
  40074244
  4008 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:444
   4245#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:454
  40094246msgid "Copy selected events to the clipboard"
  40104247msgstr "Копиране на избраните събития в буфера за обмен"
  40114248
  4012 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:450
   4249#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:460
  40134250msgid "Paste events from the clipboard"
  40144251msgstr "Поставяне на събития от буфера за обмен"
  40154252
  4016 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:456
   4253#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:466
  40174254msgid "Delete selected events"
  40184255msgstr "Изтриване на избраните събития"
  40194256
  4020 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:476 ../calendar/gui/e-memo-table.c:183
  4021 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:270
   4257#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:486 ../calendar/gui/e-memo-table.c:182
   4258#: ../calendar/gui/e-task-table.c:274
  40224259msgid "Deleting selected objects"
  40234260msgstr "Изтриване на избраните обекти"
  40244261
  4025 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:635 ../calendar/gui/e-memo-table.c:863
  4026 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:1161
   4262#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:648 ../calendar/gui/e-memo-table.c:878
   4263#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1190
  40274264msgid "Updating objects"
  40284265msgstr "Обновяване на обектите"
   
  40314268#. To Translators: It will display
  40324269#. * "Organizer: NameOfTheUser <email@ofuser.com>"
  4033 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1999 ../calendar/gui/e-memo-table.c:540
  4034 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:827
   4270#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2112 ../calendar/gui/e-memo-table.c:553
   4271#: ../calendar/gui/e-task-table.c:854
  40354272#, c-format
  40364273msgid "Organizer: %s <%s>"
   
  40404277#. With SunOne accounts, there may be no ':' in
  40414278#. * organizer.value.
  4042 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2003 ../calendar/gui/e-memo-table.c:545
  4043 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:831
   4279#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2116 ../calendar/gui/e-memo-table.c:558
   4280#: ../calendar/gui/e-task-table.c:858
  40444281#, c-format
  40454282msgid "Organizer: %s"
   
  40474284
  40484285#. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
  4049 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2019
  4050 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2790 ../calendar/gui/print.c:3508
   4286#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2132
   4287#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2663 ../calendar/gui/print.c:3544
  40514288#, c-format
  40524289msgid "Location: %s"
   
  40544291
  40554292#. To Translators: It will display "Time: ActualStartDateAndTime (DurationOfTheMeeting)"
  4056 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2050
   4293#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2167
  40574294#, c-format
  40584295msgid "Time: %s %s"
   
  40684305msgstr "Крайна дата"
  40694306
  4070 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:854 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:185
  4071 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:199
  4072 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:138 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:173
  4073 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:236 ../calendar/gui/print.c:1235
  4074 #: ../calendar/gui/print.c:1252 ../e-util/e-charset.c:52
  4075 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3472
  4076 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5977
  4077 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:100
   4307#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:466 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184
   4308#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198
   4309#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:134 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:169
   4310#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:232 ../calendar/gui/print.c:1253
   4311#: ../calendar/gui/print.c:1270 ../e-util/e-charset.c:51
   4312#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3510
   4313#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6097
   4314#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:99
  40784315msgid "Unknown"
  40794316msgstr "Неизвестен"
  40804317
  4081 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1684
   4318#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1661
  40824319msgid "Recurring"
  40834320msgstr "Повтарящ се"
  40844321
  4085 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1686
   4322#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1663
  40864323msgid "Assigned"
  40874324msgstr "Назначен"
  40884325
  4089 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1688 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
  4090 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:209
  4091 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:180 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:190
  4092 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1074
   4326#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1665 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1163
   4327#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:208
   4328#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:176 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:186
   4329#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1023
  40934330msgid "Yes"
  40944331msgstr "Да"
  40954332
  4096 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1688 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
  4097 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:210
  4098 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:192
   4333#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1665 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1163
   4334#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:209
   4335#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:188
  40994336msgid "No"
  41004337msgstr "Не"
  41014338
  4102 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3150
  4103 #, c-format
  4104 msgid "Opening %s"
  4105 msgstr "Отваряне на %s"
  4106 
  4107 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3602
  4108 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
  4109 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:200 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:223
  4110 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5965
   4339#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3946
   4340#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
   4341#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:196 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:219
   4342#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6085
  41114343msgid "Accepted"
  41124344msgstr "Прието"
  41134345
  4114 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3603
  4115 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
  4116 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:202 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225
  4117 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5971
   4346#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3947
   4347#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
   4348#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:221
   4349#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6091
  41184350msgid "Declined"
  41194351msgstr "Отказано"
  41204352
  4121 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3604
  4122 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223
  4123 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
  4124 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:577
   4353#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3948
   4354#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
   4355#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:200 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:223
   4356#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:529
  41254357msgid "Tentative"
  41264358msgstr "Неокончателно"
  41274359
  4128 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3605
  4129 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:224
  4130 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:206 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:229
  4131 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5974
   4360#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3949
   4361#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223
   4362#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:202 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225
   4363#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6094
  41324364msgid "Delegated"
  41334365msgstr "Делегиран"
  41344366
  4135 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3606
   4367#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3950
  41364368msgid "Needs action"
  41374369msgstr "Изисква действие"
  41384370
  4139 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:158
  4140 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:629
   4371#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:124
   4372#: ../calendar/gui/e-task-table.c:640
  41414373msgid "Free"
  41424374msgstr "Свободно"
  41434375
  4144 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:161
  4145 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:578 ../calendar/gui/e-task-table.c:630
   4376#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:127
   4377#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:530 ../calendar/gui/e-task-table.c:641
  41464378msgid "Busy"
  41474379msgstr "Заето"
  41484380
  4149 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:723
   4381#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:498
  41504382msgid ""
  41514383"The geographical position must be entered in the format: \n"
   
  41584390
  41594391#. Translators: "None" for task's status
  4160 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:775
   4392#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:550
  41614393msgctxt "cal-task-status"
  41624394msgid "None"
   
  41644396
  41654397#. strftime format of a weekday, a date and a time, 24-hour.
  4166 #: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:159
   4398#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:160
  41674399msgid "%a %m/%d/%Y %H:%M:%S"
  41684400msgstr "%a, %d.%m.%Y, %H:%M:%S"
  41694401
  41704402#. strftime format of a weekday, a date and a time, 12-hour.
  4171 #: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:162
   4403#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:163
  41724404msgid "%a %m/%d/%Y %I:%M:%S %p"
  41734405msgstr "%d.%m.%Y, %a, %I:%M:%S %p"
  41744406
  4175 #: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:170
   4407#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:171
  41764408#, c-format
  41774409msgid ""
   
  41834415
  41844416#. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
  4185 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1026 ../calendar/gui/e-week-view.c:772
  4186 #: ../calendar/gui/print.c:1058 ../calendar/gui/print.c:1077
  4187 #: ../calendar/gui/print.c:2608 ../calendar/gui/print.c:2628
   4417#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1992 ../calendar/gui/e-week-view.c:1591
   4418#: ../calendar/gui/print.c:1076 ../calendar/gui/print.c:1095
   4419#: ../calendar/gui/print.c:2638 ../calendar/gui/print.c:2658
  41884420msgid "am"
  41894421msgstr "сутрин"
  41904422
  41914423#. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
  4192 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1029 ../calendar/gui/e-week-view.c:775
  4193 #: ../calendar/gui/print.c:1063 ../calendar/gui/print.c:1079
  4194 #: ../calendar/gui/print.c:2613 ../calendar/gui/print.c:2630
   4424#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1995 ../calendar/gui/e-week-view.c:1594
   4425#: ../calendar/gui/print.c:1081 ../calendar/gui/print.c:1097
   4426#: ../calendar/gui/print.c:2643 ../calendar/gui/print.c:2660
  41954427msgid "pm"
  41964428msgstr "следобед"
   
  42024434#. * order but don't change the specifiers or add
  42034435#. * anything.
  4204 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1868 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:851
  4205 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:224 ../calendar/gui/print.c:2071
   4436#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2795 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:850
   4437#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:207 ../calendar/gui/print.c:2094
  42064438msgid "%A %d %B"
  42074439msgstr "%A %d %B"
  42084440
  42094441#. To Translators: the %d stands for a week number, it's value between 1 and 52/53
  4210 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:2706
   4442#: ../calendar/gui/e-day-view.c:3459
  42114443#, c-format
  42124444msgid "Week %d"
   
  42194451#. * 24 "60 minute divisions" or
  42204452#. * 48 "30 minute divisions".
  4221 #: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:794
   4453#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:802
  42224454#, c-format
  42234455msgid "%02i minute divisions"
  42244456msgstr "Разделения от по %02i минути"
  42254457
  4226 #: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:819
   4458#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:827
  42274459msgid "Show the second time zone"
  42284460msgstr "Показване на допълнителен часови пояс"
  42294461
  42304462#. Translators: "None" indicates no second time zone set for a day view
  4231 #: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:836
  4232 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:179
  4233 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:231
  4234 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
   4463#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:844
   4464#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:305
   4465#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:357
   4466#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:11
  42354467msgctxt "cal-second-zone"
  42364468msgid "None"
  42374469msgstr "Без"
  42384470
  4239 #: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:870
  4240 #: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:324
  4241 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:262
   4471#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:878
   4472#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:323
   4473#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:388
  42424474msgid "Select..."
  42434475msgstr "Избор…"
  42444476
  4245 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:64
   4477#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:63
  42464478msgid "Chair Persons"
  42474479msgstr "Председателстващи"
  42484480
  4249 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:65
   4481#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:64
  42504482msgid "Required Participants"
  42514483msgstr "Нужни участници"
  42524484
  4253 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:66
   4485#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:65
  42544486msgid "Optional Participants"
  42554487msgstr "Възможни други участници"
  42564488
  4257 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:67
   4489#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:66
  42584490msgid "Resources"
  42594491msgstr "Ресурси"
  42604492
  4261 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181
  4262 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:113 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:130
  4263 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1068 ../calendar/gui/print.c:1231
   4493#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:180
   4494#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:109 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:126
   4495#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1017 ../calendar/gui/print.c:1249
  42644496msgid "Individual"
  42654497msgstr "Индивидуално"
  42664498
  4267 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
  4268 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:115 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:132
  4269 #: ../calendar/gui/print.c:1232 ../e-util/e-table-config.ui.h:8
   4499#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181
   4500#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:111 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:128
   4501#: ../calendar/gui/print.c:1250 ../e-util/e-table-config.ui.h:8
  42704502msgid "Group"
  42714503msgstr "Групово"
  42724504
  4273 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:183
  4274 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:117 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:134
  4275 #: ../calendar/gui/print.c:1233
   4505#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
   4506#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:113 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:130
   4507#: ../calendar/gui/print.c:1251
  42764508msgid "Resource"
  42774509msgstr "Ресурс"
  42784510
  4279 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184
  4280 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:119 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:136
  4281 #: ../calendar/gui/print.c:1234
   4511#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:183
   4512#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:115 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:132
   4513#: ../calendar/gui/print.c:1252
  42824514msgid "Room"
  42834515msgstr "Помещение"
  42844516
  4285 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195
  4286 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:148 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:165
  4287 #: ../calendar/gui/print.c:1248
   4517#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:194
   4518#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:144 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:161
   4519#: ../calendar/gui/print.c:1266
  42884520msgid "Chair"
  42894521msgstr "Председател"
  42904522
  4291 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
  4292 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:150 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:167
  4293 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1071 ../calendar/gui/print.c:1249
   4523#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195
   4524#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:146 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:163
   4525#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1020 ../calendar/gui/print.c:1267
  42944526msgid "Required Participant"
  42954527msgstr "Заявен участник"
  42964528
  4297 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:197
  4298 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:152 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:169
  4299 #: ../calendar/gui/print.c:1250
   4529#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
   4530#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:148 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:165
   4531#: ../calendar/gui/print.c:1268
  43004532msgid "Optional Participant"
  43014533msgstr "Възможен участник"
  43024534
  4303 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198
  4304 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:154 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:171
  4305 #: ../calendar/gui/print.c:1251
   4535#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:197
   4536#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:150 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:167
   4537#: ../calendar/gui/print.c:1269
  43064538msgid "Non-Participant"
  43074539msgstr "Не е участник"
  43084540
  4309 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
  4310 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:221
  4311 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1081
   4541#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:219
   4542#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:194 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:217
   4543#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1030
  43124544msgid "Needs Action"
  43134545msgstr "Необходими действия"
  43144546
  4315 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:623
   4547#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:626
  43164548msgid "Attendee                          "
  43174549msgstr "Присъстващ"
  43184550
  4319 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:678
   4551#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:681
  43204552#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:6
  43214553msgid "RSVP"
  43224554msgstr "Моля, отговорете"
  43234555
  4324 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:210 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233
   4556#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:206 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:229
  43254557msgid "In Process"
  43264558msgstr "В прогрес"
  43274559
  4328 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1951
   4560#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1909
  43294561#, c-format
  43304562msgid "Enter password to access free/busy information on server %s as user %s"
   
  43334565"дали някой е свободен/зает"
  43344566
  4335 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1961
   4567#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1919
  43364568#, c-format
  43374569msgid "Failure reason: %s"
  43384570msgstr "Причина за неуспеха: %s"
  43394571
  4340 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1966
  4341 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:341
  4342 #: ../smime/gui/component.c:55
   4572#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1924
   4573#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:351
   4574#: ../smime/gui/component.c:63
  43434575msgid "Enter password"
  43444576msgstr "Въвеждане на парола"
  43454577
  4346 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:579
   4578#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:531
  43474579msgid "Out of Office"
  43484580msgstr "Извън офиса"
  43494581
  4350 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:581
   4582#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:533
  43514583msgid "No Information"
  43524584msgstr "Няма информация"
  43534585
  4354 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:621
   4586#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:568
  43554587msgid "O_ptions"
  43564588msgstr "_Настройки"
  43574589
  4358 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:641
   4590#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:588
  43594591msgid "Show _only working hours"
  43604592msgstr "Показване _само на работните часове"
  43614593
  4362 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:654
   4594#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:601
  43634595msgid "Show _zoomed out"
  43644596msgstr "Показване като _умалено"
  43654597
  4366 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:672
   4598#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:619
  43674599msgid "_Update free/busy"
  43684600msgstr "_Обновяване на „свободен/зает“"
  43694601
  4370 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:689
   4602#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:636
  43714603msgid "_<<"
  43724604msgstr "_<<"
  43734605
  4374 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:709
   4606#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:656
  43754607msgid "_Autopick"
  43764608msgstr "_Авт. избиране"
  43774609
  4378 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:726
   4610#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:673
  43794611msgid ">_>"
  43804612msgstr ">_>"
  43814613
  4382 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:747
   4614#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:694
  43834615msgid "_All people and resources"
  43844616msgstr "_Всички хора и ресурси"
  43854617
  4386 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:758
   4618#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:705
  43874619msgid "All _people and one resource"
  43884620msgstr "Вси_чки хора и един ресурс"
  43894621
  4390 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:769
   4622#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:716
  43914623msgid "_Required people"
  43924624msgstr "Ну_жни хора"
  43934625
  4394 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:779
   4626#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:726
  43954627msgid "Required people and _one resource"
  43964628msgstr "Нужни хора и _един ресурс"
  43974629
  4398 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:833
   4630#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:765
  43994631msgid "_Start time:"
  44004632msgstr "_Начало:"
  44014633
  4402 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:877
   4634#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:794
  44034635msgid "_End time:"
  44044636msgstr "_Край:"
  44054637
  4406 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2786
   4638#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2659
  44074639#, c-format
  44084640msgid ""
   
  44134645"Място: %s"
  44144646
  4415 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2788 ../calendar/gui/print.c:3497
   4647#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2661 ../calendar/gui/print.c:3533
  44164648#, c-format
  44174649msgid "Summary: %s"
   
  44424674msgstr "Език"
  44434675
  4444 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:421
  4445 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:472
  4446 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:232
  4447 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:247
   4676#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:429
   4677#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:481
   4678#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:211
   4679#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:226
  44484680#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:306
  44494681msgid "Memos"
  44504682msgstr "Бележки"
  44514683
  4452 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:502 ../calendar/gui/e-task-table.c:790
   4684#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:515 ../calendar/gui/e-task-table.c:817
  44534685msgid "* No Summary *"
  44544686msgstr "* Няма обобщение *"
  44554687
  44564688#. Translators: This is followed by an event's start date/time
  4457 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:589 ../calendar/gui/e-task-table.c:874
   4689#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:602 ../calendar/gui/e-task-table.c:901
  44584690msgid "Start: "
  44594691msgstr "Начало: "
  44604692
  44614693#. Translators: This is followed by an event's due date/time
  4462 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:608 ../calendar/gui/e-task-table.c:892
   4694#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:621 ../calendar/gui/e-task-table.c:919
  44634695msgid "Due: "
  44644696msgstr "Краен срок: "
  44654697
  4466 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:727
   4698#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:742
  44674699msgid "Cut selected memos to the clipboard"
  44684700msgstr "Изрязване на избраните бележки в буфера за обмен"
  44694701
  4470 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:733
   4702#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:748
  44714703msgid "Copy selected memos to the clipboard"
  44724704msgstr "Копиране на избраните бележки в буфера за обмен"
  44734705
  4474 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:739
   4706#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:754
  44754707msgid "Paste memos from the clipboard"
  44764708msgstr "Поставяне на бележки от буфера за обмен"
  44774709
  4478 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:745
  4479 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:610
   4710#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:760
   4711#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:588
  44804712msgid "Delete selected memos"
  44814713msgstr "Изтриване на избраните бележки"
  44824714
  4483 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:751
   4715#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:766
  44844716msgid "Select all visible memos"
  44854717msgstr "Избор на всички видими бележки"
   
  44934725#. * Result values will be 0%, 10%, 20%, ... 100%
  44944726#.
  4495 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:602
   4727#: ../calendar/gui/e-task-table.c:613
  44964728#, c-format
  44974729msgid "%d%%"
  44984730msgstr "%d %%"
  44994731
  4500 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:708 ../calendar/gui/print.c:2389
  4501 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:79
  4502 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1079
   4732#: ../calendar/gui/e-task-table.c:730 ../calendar/gui/print.c:2419
   4733#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:78
   4734#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1072
  45034735#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:61
  4504 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:433
  4505 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:255
  4506 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:270
   4736#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:438
   4737#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:234
   4738#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:249
  45074739#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:461
  45084740msgid "Tasks"
  45094741msgstr "Задачи"
  45104742
  4511 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:1025
   4743#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1054
  45124744msgid "Cut selected tasks to the clipboard"
  45134745msgstr "Отрязване на избраните задачи в буфера за обмен"
  45144746
  4515 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:1031
   4747#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1060
  45164748msgid "Copy selected tasks to the clipboard"
  45174749msgstr "Копиране на избраните задачи в буфера за обмен"
  45184750
  4519 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:1037
   4751#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1066
  45204752msgid "Paste tasks from the clipboard"
  45214753msgstr "Поставяне на задачи от буфера за обмен"
  45224754
  4523 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:1043
  4524 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:734
   4755#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1072
   4756#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:712
  45254757msgid "Delete selected tasks"
  45264758msgstr "Изтриване на избраните задачи"
  45274759
  4528 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:1049
   4760#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1078
  45294761msgid "Select all visible tasks"
  45304762msgstr "Избор на всички видими задачи"
  45314763
  4532 #: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:335
   4764#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:334
  45334765msgid "Select Timezone"
  45344766msgstr "Избор на часови пояс"
   
  45374769#. * month name. You can change the order but don't
  45384770#. * change the specifiers or add anything.
  4539 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:241 ../calendar/gui/print.c:2050
   4771#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:224 ../calendar/gui/print.c:2073
  45404772msgid "%d %B"
  45414773msgstr "%d %B"
  45424774
  4543 #: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2335
   4775#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2374
  45444776msgid "Purging"
  45454777msgstr "Прочистване"
  45464778
  45474779#: ../calendar/gui/itip-utils.c:649 ../calendar/gui/itip-utils.c:707
  4548 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:818
   4780#: ../calendar/gui/itip-utils.c:841
  45494781msgid "An organizer must be set."
  45504782msgstr "Трябва да бъде зададен организатор."
   
  45544786msgstr "Необходим е поне един участник."
  45554787
  4556 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:905 ../calendar/gui/itip-utils.c:1066
   4788#: ../calendar/gui/itip-utils.c:929 ../calendar/gui/itip-utils.c:1090
  45574789msgid "Event information"
  45584790msgstr "Информация за събитие"
  45594791
  4560 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:908 ../calendar/gui/itip-utils.c:1069
   4792#: ../calendar/gui/itip-utils.c:932 ../calendar/gui/itip-utils.c:1093
  45614793msgid "Task information"
  45624794msgstr "Информация за задача"
  45634795
  4564 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:911 ../calendar/gui/itip-utils.c:1072
   4796#: ../calendar/gui/itip-utils.c:935 ../calendar/gui/itip-utils.c:1096
  45654797msgid "Memo information"
  45664798msgstr "Информация за бележка"
  45674799
  4568 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:914 ../calendar/gui/itip-utils.c:1090
   4800#: ../calendar/gui/itip-utils.c:938 ../calendar/gui/itip-utils.c:1114
  45694801msgid "Free/Busy information"
  45704802msgstr "Информация свободен/зает"
  45714803
  4572 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:917
   4804#: ../calendar/gui/itip-utils.c:941
  45734805msgid "Calendar information"
  45744806msgstr "Календарна информация"
   
  45784810#. * The full subject line would be:
  45794811#. * "Accepted: Meeting Name".
  4580 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:954
   4812#: ../calendar/gui/itip-utils.c:978
  45814813msgctxt "Meeting"
  45824814msgid "Accepted"
   
  45874819#. * The full subject line would be:
  45884820#. * "Tentatively Accepted: Meeting Name".
  4589 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:961
   4821#: ../calendar/gui/itip-utils.c:985
  45904822msgctxt "Meeting"
  45914823msgid "Tentatively Accepted"
   
  45994831#. * meeting request or update email.  The full subject
  46004832#. * line would be: "Declined: Meeting Name".
  4601 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:968 ../calendar/gui/itip-utils.c:1016
   4833#: ../calendar/gui/itip-utils.c:992 ../calendar/gui/itip-utils.c:1040
  46024834msgctxt "Meeting"
  46034835msgid "Declined"
   
  46084840#. * The full subject line would be:
  46094841#. * "Delegated: Meeting Name".
  4610 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:975
   4842#: ../calendar/gui/itip-utils.c:999
  46114843msgctxt "Meeting"
  46124844msgid "Delegated"
   
  46164848#. * meeting request or update email.  The full subject
  46174849#. * line would be: "Updated: Meeting Name".
  4618 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:988
   4850#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1012
  46194851msgctxt "Meeting"
  46204852msgid "Updated"
   
  46244856#. * meeting request or update email.  The full subject
  46254857#. * line would be: "Cancel: Meeting Name".
  4626 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:995
   4858#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1019
  46274859msgctxt "Meeting"
  46284860msgid "Cancel"
   
  46324864#. * meeting request or update email.  The full subject
  46334865#. * line would be: "Refresh: Meeting Name".
  4634 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1002
   4866#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1026
  46354867msgctxt "Meeting"
  46364868msgid "Refresh"
   
  46404872#. * meeting request or update email.  The full subject
  46414873#. * line would be: "Counter-proposal: Meeting Name".
  4642 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1009
   4874#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1033
  46434875msgctxt "Meeting"
  46444876msgid "Counter-proposal"
  46454877msgstr "Предложено насреща"
  46464878
  4647 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1087
   4879#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1111
  46484880#, c-format
  46494881msgid "Free/Busy information (%s to %s)"
  46504882msgstr "Информация свободен/зает (%s на %s)"
  46514883
  4652 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1095
   4884#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1119
  46534885msgid "iCalendar information"
  46544886msgstr "Информация iCalendar"
  46554887
  4656 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1122
   4888#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1147
  46574889msgid "Unable to book a resource, the new event collides with some other."
  46584890msgstr ""
  46594891"Не може да се резервира ресурс, новото събитие е в конфликт с някое друго."
  46604892
  4661 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1127
   4893#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1155
  46624894#, c-format
  46634895msgid "Unable to book a resource, error: %s"
  46644896msgstr "Не може да се резервира ресурс, грешка: %s"
  46654897
  4666 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1304
   4898#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1327
  46674899msgid "You must be an attendee of the event."
  46684900msgstr "Трябва да сте участник в събитието."
  46694901
  4670 #: ../calendar/gui/print.c:657
   4902#: ../calendar/gui/print.c:663
  46714903msgid "1st"
  46724904msgstr "1ви"
  46734905
  4674 #: ../calendar/gui/print.c:657
   4906#: ../calendar/gui/print.c:663
  46754907msgid "2nd"
  46764908msgstr "2ри"
  46774909
  4678 #: ../calendar/gui/print.c:657
   4910#: ../calendar/gui/print.c:663
  46794911msgid "3rd"
  46804912msgstr "3ти"
  46814913
  4682 #: ../calendar/gui/print.c:657
   4914#: ../calendar/gui/print.c:663
  46834915msgid "4th"
  46844916msgstr "4ти"
  46854917
  4686 #: ../calendar/gui/print.c:657
   4918#: ../calendar/gui/print.c:663
  46874919msgid "5th"
  46884920msgstr "5ти"
  46894921
  4690 #: ../calendar/gui/print.c:658
   4922#: ../calendar/gui/print.c:664
  46914923msgid "6th"
  46924924msgstr "6ти"
  46934925
  4694 #: ../calendar/gui/print.c:658
   4926#: ../calendar/gui/print.c:664
  46954927msgid "7th"
  46964928msgstr "7ми"
  46974929
  4698 #: ../calendar/gui/print.c:658
   4930#: ../calendar/gui/print.c:664
  46994931msgid "8th"
  47004932msgstr "8ми"
  47014933
  4702 #: ../calendar/gui/print.c:658
   4934#: ../calendar/gui/print.c:664
  47034935msgid "9th"
  47044936msgstr "9ти"
  47054937
  4706 #: ../calendar/gui/print.c:658
   4938#: ../calendar/gui/print.c:664
  47074939msgid "10th"
  47084940msgstr "10ти"
  47094941
  4710 #: ../calendar/gui/print.c:659
   4942#: ../calendar/gui/print.c:665
  47114943msgid "11th"
  47124944msgstr "11ти"
  47134945
  4714 #: ../calendar/gui/print.c:659
   4946#: ../calendar/gui/print.c:665
  47154947msgid "12th"
  47164948msgstr "12ти"
  47174949
  4718 #: ../calendar/gui/print.c:659
   4950#: ../calendar/gui/print.c:665
  47194951msgid "13th"
  47204952msgstr "13ти"
  47214953
  4722 #: ../calendar/gui/print.c:659
   4954#: ../calendar/gui/print.c:665
  47234955msgid "14th"
  47244956msgstr "14ти"
  47254957
  4726 #: ../calendar/gui/print.c:659
   4958#: ../calendar/gui/print.c:665
  47274959msgid "15th"
  47284960msgstr "15ти"
  47294961
  4730 #: ../calendar/gui/print.c:660
   4962#: ../calendar/gui/print.c:666
  47314963msgid "16th"
  47324964msgstr "16ти"
  47334965
  4734 #: ../calendar/gui/print.c:660
   4966#: ../calendar/gui/print.c:666
  47354967msgid "17th"
  47364968msgstr "17ти"
  47374969
  4738 #: ../calendar/gui/print.c:660
   4970#: ../calendar/gui/print.c:666
  47394971msgid "18th"
  47404972msgstr "18ти"
  47414973
  4742 #: ../calendar/gui/print.c:660
   4974#: ../calendar/gui/print.c:666
  47434975msgid "19th"
  47444976msgstr "19ти"
  47454977
  4746 #: ../calendar/gui/print.c:660
   4978#: ../calendar/gui/print.c:666
  47474979msgid "20th"
  47484980msgstr "20ти"
  47494981
  4750 #: ../calendar/gui/print.c:661
   4982#: ../calendar/gui/print.c:667
  47514983msgid "21st"
  47524984msgstr "21ви"
  47534985
  4754 #: ../calendar/gui/print.c:661
   4986#: ../calendar/gui/print.c:667
  47554987msgid "22nd"
  47564988msgstr "22ри"
  47574989
  4758 #: ../calendar/gui/print.c:661
   4990#: ../calendar/gui/print.c:667
  47594991msgid "23rd"
  47604992msgstr "23ти"
  47614993
  4762 #: ../calendar/gui/print.c:661
   4994#: ../calendar/gui/print.c:667
  47634995msgid "24th"
  47644996msgstr "24ти"
  47654997
  4766 #: ../calendar/gui/print.c:661
   4998#: ../calendar/gui/print.c:667
  47674999msgid "25th"
  47685000msgstr "25ти"
  47695001
  4770 #: ../calendar/gui/print.c:662
   5002#: ../calendar/gui/print.c:668
  47715003msgid "26th"
  47725004msgstr "26ти"
  47735005
  4774 #: ../calendar/gui/print.c:662
   5006#: ../calendar/gui/print.c:668
  47755007msgid "27th"
  47765008msgstr "27ми"
  47775009
  4778 #: ../calendar/gui/print.c:662
   5010#: ../calendar/gui/print.c:668
  47795011msgid "28th"
  47805012msgstr "28ми"
  47815013
  4782 #: ../calendar/gui/print.c:662
   5014#: ../calendar/gui/print.c:668
  47835015msgid "29th"
  47845016msgstr "29ти"
  47855017
  4786 #: ../calendar/gui/print.c:662
   5018#: ../calendar/gui/print.c:668
  47875019msgid "30th"
  47885020msgstr "30ти"
  47895021
  4790 #: ../calendar/gui/print.c:663
   5022#: ../calendar/gui/print.c:669
  47915023msgid "31st"
  47925024msgstr "31ви"
  47935025
  4794 #. Translators: These are workday abbreviations, e.g. Su=Sunday and Th=thursday
  4795 #: ../calendar/gui/print.c:721
   5026#. Translators: These are workday abbreviations,
   5027#. * e.g. Su=Sunday and Th=thursday
   5028#. G_DATE_BAD_WEEKDAY
   5029#. G_DATE_MONDAY
   5030#: ../calendar/gui/print.c:729
   5031msgid "Mo"
   5032msgstr "Пн"
   5033
   5034#. G_DATE_TUESDAY
   5035#: ../calendar/gui/print.c:730
   5036msgid "Tu"
   5037msgstr "Вт"
   5038
   5039#. G_DATE_WEDNESDAY
   5040#: ../calendar/gui/print.c:731
   5041msgid "We"
   5042msgstr "Ср"
   5043
   5044#. G_DATE_THURSDAY
   5045#: ../calendar/gui/print.c:732
   5046msgid "Th"
   5047msgstr "Чт"
   5048
   5049#. G_DATE_FRIDAY
   5050#: ../calendar/gui/print.c:733
   5051msgid "Fr"
   5052msgstr "Пт"
   5053
   5054#. G_DATE_SATURDAY
   5055#: ../calendar/gui/print.c:734
   5056msgid "Sa"
   5057msgstr "Сб"
   5058
   5059#. G_DATE_SUNDAY
   5060#: ../calendar/gui/print.c:735
  47965061msgid "Su"
  47975062msgstr "Нд"
  47985063
  4799 #: ../calendar/gui/print.c:721
  4800 msgid "Mo"
  4801 msgstr "Пн"
  4802 
  4803 #: ../calendar/gui/print.c:721
  4804 msgid "Tu"
  4805 msgstr "Вт"
  4806 
  4807 #: ../calendar/gui/print.c:721
  4808 msgid "We"
  4809 msgstr "Ср"
  4810 
  4811 #: ../calendar/gui/print.c:722
  4812 msgid "Th"
  4813 msgstr "Чт"
  4814 
  4815 #: ../calendar/gui/print.c:722
  4816 msgid "Fr"
  4817 msgstr "Пт"
  4818 
  4819 #: ../calendar/gui/print.c:722
  4820 msgid "Sa"
  4821 msgstr "Сб"
  4822 
  48235064#. Translators: This is part of "START to END" text,
  48245065#. * where START and END are date/times.
  4825 #: ../calendar/gui/print.c:3296
   5066#: ../calendar/gui/print.c:3326
  48265067msgid " to "
  48275068msgstr " до "
   
  48305071#. * (Completed COMPLETED)", where COMPLETED is a
  48315072#. * completed date/time.
  4832 #: ../calendar/gui/print.c:3306
   5073#: ../calendar/gui/print.c:3336
  48335074msgid " (Completed "
  48345075msgstr " (Приключено "
   
  48365077#. Translators: This is part of "Completed COMPLETED",
  48375078#. * where COMPLETED is a completed date/time.
  4838 #: ../calendar/gui/print.c:3312
   5079#: ../calendar/gui/print.c:3342
  48395080msgid "Completed "
  48405081msgstr "Приключено "
   
  48425083#. Translators: This is part of "START (Due DUE)",
  48435084#. * where START and DUE are dates/times.
  4844 #: ../calendar/gui/print.c:3322
   5085#: ../calendar/gui/print.c:3352
  48455086msgid " (Due "
  48465087msgstr " (Краен срок "
   
  48495090#. * where DUE is a date/time due the event
  48505091#. * should be finished.
  4851 #: ../calendar/gui/print.c:3329
   5092#: ../calendar/gui/print.c:3359
  48525093msgid "Due "
  48535094msgstr "Краен срок "
  48545095
  4855 #: ../calendar/gui/print.c:3527
   5096#: ../calendar/gui/print.c:3563
  48565097msgid "Attendees: "
  48575098msgstr "Присъстващи: "
  48585099
  4859 #: ../calendar/gui/print.c:3571
   5100#: ../calendar/gui/print.c:3607
  48605101#, c-format
  48615102msgid "Status: %s"
  48625103msgstr "Състояние: %s"
  48635104
  4864 #: ../calendar/gui/print.c:3587
   5105#: ../calendar/gui/print.c:3623
  48655106#, c-format
  48665107msgid "Priority: %s"
  48675108msgstr "Приоритет: %s"
  48685109
  4869 #: ../calendar/gui/print.c:3605
   5110#: ../calendar/gui/print.c:3641
  48705111#, c-format
  48715112msgid "Percent Complete: %i"
  48725113msgstr "Приключено в проценти: %i"
  48735114
  4874 #: ../calendar/gui/print.c:3619
   5115#: ../calendar/gui/print.c:3655
  48755116#, c-format
  48765117msgid "URL: %s"
  48775118msgstr "Адрес: %s"
  48785119
  4879 #: ../calendar/gui/print.c:3633
   5120#: ../calendar/gui/print.c:3669
  48805121#, c-format
  48815122msgid "Categories: %s"
  48825123msgstr "Категории: %s"
  48835124
  4884 #: ../calendar/gui/print.c:3644
   5125#: ../calendar/gui/print.c:3680
  48855126msgid "Contacts: "
  48865127msgstr "Контакти:"
   
  48895130msgid "In progress"
  48905131msgstr "В прогрес"
  4891 
  4892 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:14
  4893 msgid "Cancelled"
  4894 msgstr "Отменено"
  48955132
  48965133#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:25
   
  48995136msgstr "% готово"
  49005137
  4901 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/em-filter-i18n.h:38
   5138#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/em-filter-i18n.h:69
  49025139msgid "is greater than"
  49035140msgstr "е по-голямо от"
  49045141
  4905 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/em-filter-i18n.h:39
   5142#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/em-filter-i18n.h:70
  49065143msgid "is less than"
  49075144msgstr "е по малко от"
  49085145
  4909 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:78
   5146#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:77
  49105147msgid "Appointments and Meetings"
  49115148msgstr "Уговорени часове и срещи"
  49125149
  4913 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:463
  4914 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:902
   5150#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:462
   5151#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:901
  49155152msgid "Opening calendar"
  49165153msgstr "Отваря се календар"
  49175154
  4918 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:611
   5155#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:610
  49195156msgid "iCalendar files (.ics)"
  49205157msgstr "Файлове iCalendar (.ics)"
  49215158
  4922 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:612
   5159#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:611
  49235160msgid "Evolution iCalendar importer"
  49245161msgstr "Вносител на файлове iCalendar"
  49255162
  4926 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:704
   5163#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:703
  49275164msgid "Reminder!"
  49285165msgstr "Напомняне!"
  49295166
  4930 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:788
   5167#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:787
  49315168msgid "vCalendar files (.vcs)"
  49325169msgstr "Файлове, формат vCalendar (.vcs)"
  49335170
  4934 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:789
   5171#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:788
  49355172msgid "Evolution vCalendar importer"
  49365173msgstr "Вносител на файлове, формат vCalendar"
  49375174
  4938 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1072
   5175#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1065
  49395176msgid "Calendar Events"
  49405177msgstr "Календарни събития"
  49415178
  4942 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1116
   5179#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1109
  49435180msgid "Evolution Calendar intelligent importer"
  49445181msgstr "Интелигентен интерфейс за внасяне на Evolution Calendar"
  49455182
  4946 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1184
  4947 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1503
   5183#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1180
   5184#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1494
  49485185msgctxt "iCalImp"
  49495186msgid "Meeting"
  49505187msgstr "Среща"
  49515188
  4952 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1184
  4953 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1503
   5189#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1180
   5190#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1494
  49545191msgctxt "iCalImp"
  49555192msgid "Event"
  49565193msgstr "Събитиe"
  49575194
  4958 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1187
  4959 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1504
   5195#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1183
   5196#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1495
  49605197msgctxt "iCalImp"
  49615198msgid "Task"
  49625199msgstr "Задача"
  49635200
  4964 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1190
  4965 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1505
   5201#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1186
   5202#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1496
  49665203msgctxt "iCalImp"
  49675204msgid "Memo"
  49685205msgstr "Бележка"
  49695206
  4970 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1199
   5207#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1195
  49715208msgctxt "iCalImp"
  49725209msgid "has recurrences"
  49735210msgstr "има повторения"
  49745211
  4975 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1204
   5212#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1200
  49765213msgctxt "iCalImp"
  49775214msgid "is an instance"
  49785215msgstr "е еднократно"
  49795216
  4980 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1209
   5217#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1205
  49815218msgctxt "iCalImp"
  49825219msgid "has reminders"
  49835220msgstr "има напомняния"
  49845221
  4985 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1214
   5222#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1210
  49865223msgctxt "iCalImp"
  49875224msgid "has attachments"
   
  49895226
  49905227#. Translators: Appointment's classification
  4991 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1227
   5228#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1223
  49925229msgctxt "iCalImp"
  49935230msgid "Public"
   
  49955232
  49965233#. Translators: Appointment's classification
  4997 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1230
   5234#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1226
  49985235msgctxt "iCalImp"
  49995236msgid "Private"
   
  50015238
  50025239#. Translators: Appointment's classification
  5003 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1233
   5240#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1229
  50045241msgctxt "iCalImp"
  50055242msgid "Confidential"
   
  50075244
  50085245#. Translators: Appointment's classification section name
  5009 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1237
   5246#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1233
  50105247msgctxt "iCalImp"
  50115248msgid "Classification"
   
  50135250
  50145251#. Translators: Appointment's summary
  5015 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1242
  5016 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1547
   5252#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1238
   5253#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1538
  50175254msgctxt "iCalImp"
  50185255msgid "Summary"
   
  50205257
  50215258#. Translators: Appointment's location
  5022 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1248
   5259#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1244
  50235260msgctxt "iCalImp"
  50245261msgid "Location"
   
  50265263
  50275264#. Translators: Appointment's start time
  5028 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1256
  5029 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1542
   5265#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1252
   5266#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1533
  50305267msgctxt "iCalImp"
  50315268msgid "Start"
   
  50335270
  50345271#. Translators: 'Due' like the time due a task should be finished
  5035 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1267
   5272#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1263
  50365273msgctxt "iCalImp"
  50375274msgid "Due"
   
  50395276
  50405277#. Translators: Appointment's end time
  5041 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1279
   5278#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1275
  50425279msgctxt "iCalImp"
  50435280msgid "End"
   
  50455282
  50465283#. Translators: Appointment's categories
  5047 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1289
   5284#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1285
  50485285msgctxt "iCalImp"
  50495286msgid "Categories"
   
  50515288
  50525289#. Translators: Appointment's complete value (either percentage, or a date/time of a completion)
  5053 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1313
   5290#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1309
  50545291msgctxt "iCalImp"
  50555292msgid "Completed"
   
  50575294
  50585295#. Translators: Appointment's URL
  5059 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1321
   5296#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1317
  50605297msgctxt "iCalImp"
  50615298msgid "URL"
   
  50635300
  50645301#. Translators: Appointment's organizer
  5065 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1332
  5066 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1335
   5302#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1328
   5303#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1331
  50675304msgctxt "iCalImp"
  50685305msgid "Organizer"
   
  50705307
  50715308#. Translators: Appointment's attendees
  5072 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1355
  5073 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1358
   5309#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1351
   5310#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1354
  50745311msgctxt "iCalImp"
  50755312msgid "Attendees"
  50765313msgstr "Присъстващи"
  50775314
  5078 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1372
   5315#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1368
  50795316msgctxt "iCalImp"
  50805317msgid "Description"
  50815318msgstr "Описание"
  50825319
  5083 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1537
   5320#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1528
  50845321msgctxt "iCalImp"
  50855322msgid "Type"
   
  50885325#.
  50895326#. *
  5090 #. * This program is free software; you can redistribute it and/or
  5091 #. * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  5092 #. * License as published by the Free Software Foundation; either
  5093 #. * version 2 of the License, or (at your option) version 3.
   5327#. * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
   5328#. * under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
   5329#. * the Free Software Foundation.
  50945330#. *
  5095 #. * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  5096 #. * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  5097 #. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  5098 #. * Lesser General Public License for more details.
   5331#. * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
   5332#. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
   5333#. * or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
   5334#. * for more details.
  50995335#. *
  5100 #. * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  5101 #. * License along with the program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>
   5336#. * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
   5337#. * along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  51025338#. *
  51035339#. *
   
  51105346#. * Don't include in any C files.
  51115347#.
  5112 #: ../calendar/zones.h:26
   5348#: ../calendar/zones.h:25
  51135349msgid "Africa/Abidjan"
  51145350msgstr "Африка/Абиджан"
  51155351
  5116 #: ../calendar/zones.h:27
   5352#: ../calendar/zones.h:26
  51175353msgid "Africa/Accra"
  51185354msgstr "Африка/Акра"
  51195355
  5120 #: ../calendar/zones.h:28
   5356#: ../calendar/zones.h:27
  51215357msgid "Africa/Addis_Ababa"
  51225358msgstr "Африка/Адис Абеба"
  51235359
  5124 #: ../calendar/zones.h:29
   5360#: ../calendar/zones.h:28
  51255361msgid "Africa/Algiers"
  51265362msgstr "Африка/Алжир"
  51275363
  5128 #: ../calendar/zones.h:30
   5364#: ../calendar/zones.h:29
  51295365msgid "Africa/Asmera"
  51305366msgstr "Африка/Асмера"
  51315367
  5132 #: ../calendar/zones.h:31
   5368#: ../calendar/zones.h:30
  51335369msgid "Africa/Bamako"
  51345370msgstr "Африка/Бамако"
  51355371
  5136 #: ../calendar/zones.h:32
   5372#: ../calendar/zones.h:31
  51375373msgid "Africa/Bangui"
  51385374msgstr "Африка/Банги"
  51395375
  5140 #: ../calendar/zones.h:33
   5376#: ../calendar/zones.h:32
  51415377msgid "Africa/Banjul"
  51425378msgstr "Африка/Банжул"
  51435379
  5144 #: ../calendar/zones.h:34
   5380#: ../calendar/zones.h:33
  51455381msgid "Africa/Bissau"
  51465382msgstr "Африка/Бисау"
  51475383
  5148 #: ../calendar/zones.h:35
   5384#: ../calendar/zones.h:34
  51495385msgid "Africa/Blantyre"
  51505386msgstr "Африка/Блантир"
  51515387
  5152 #: ../calendar/zones.h:36
   5388#: ../calendar/zones.h:35
  51535389msgid "Africa/Brazzaville"
  51545390msgstr "Африка/Бразавил"
  51555391
  5156 #: ../calendar/zones.h:37
   5392#: ../calendar/zones.h:36
  51575393msgid "Africa/Bujumbura"
  51585394msgstr "Африка/Буджумбура"
  51595395
  5160 #: ../calendar/zones.h:38
   5396#: ../calendar/zones.h:37
  51615397msgid "Africa/Cairo"
  51625398msgstr "Африка/Кайро"
  51635399
  5164 #: ../calendar/zones.h:39
   5400#: ../calendar/zones.h:38
  51655401msgid "Africa/Casablanca"
  51665402msgstr "Африка/Казабланка"
  51675403
  5168 #: ../calendar/zones.h:40