Changeset 290


Ignore:
Timestamp:
Nov 7, 2005, 10:22:43 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Направил съм малко корекции по интервалите, кавичките и съобщенията - поне в момента може да се компилира. Освен това съм разкарал остарелите. Иска ми се поне още една итерация преди да го предам.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/gaim.bg.po

  r289 r290  
  1010"Project-Id-Version: gaim-1.30\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-10-27 16:12-0400\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-11-04 23:38+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-11-07 10:23+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-11-07 10:18+0200\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
  20 
  21 #: plugins/autorecon.c:301
  22 msgid "Error Message Suppression"
  23 msgstr "Скриване на съобщенията за грешки"
  24 
  25 #: plugins/autorecon.c:305
  26 msgid "Hide Disconnect Errors"
  27 msgstr "Скриване на грешките при изключване"
  28 
  29 #: plugins/autorecon.c:309
  30 msgid "Hide Login Errors"
  31 msgstr "Скриване на грешките при включване"
  32 
  33 #: plugins/autorecon.c:313
  34 #, fuzzy
  35 msgid "Hide Reconnecting Dialog"
  36 msgstr "Грешка при връзката с база данни"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   20
   21#: ../plugins/contact_priority.c:84
   22msgid "Point values to use when..."
   23msgstr "Задаване на стойности за използване при..."
   24
   25#: ../plugins/contact_priority.c:93
   26msgid "Buddy is offline:"
   27msgstr "Потребителят е изключен:"
   28
   29#: ../plugins/contact_priority.c:107
   30msgid "Buddy is away:"
   31msgstr "Потребителят е в състояние „Няма ме“:"
   32
   33#: ../plugins/contact_priority.c:121
   34msgid "Buddy is idle:"
   35msgstr "Потребителят е в състояние „Бездействам“:"
   36
   37#: ../plugins/contact_priority.c:135
   38msgid "Use last matching buddy"
   39msgstr "Използване на последният подходящ познат"
   40
   41#. Explanation
   42#: ../plugins/contact_priority.c:141
   43#, fuzzy
   44msgid ""
   45"The buddy with the lowest score is the buddy who will have priority in the "
   46"contact.\n"
   47"The default values (offline = 4, away = 2, and idle = 1) will use what used "
   48"to be\n"
   49"the built-in order: active, idle, away, away + idle, offline."
   50msgstr ""
   51"Потребителят с най-нисък резултат ще има приоритет при осъществяването на "
   52"контакт.\n"
   53"Стойностите по подразбиране (Изключен=4, Бездействам=1)\n"
   54"ще използват така наречения вътрешен ред:активен->Бездействам->Не съм там-"
   55">Не съм там+Бездействам->изключен."
   56
   57#: ../plugins/contact_priority.c:144
   58#, fuzzy
   59msgid "Point values to use for account..."
   60msgstr "Посочване на стойности за ползване с абонамент..."
  3761
  3862#. *< type
   
  4266#. *< priority
  4367#. *< id
  44 #: plugins/autorecon.c:337
  45 msgid "Auto-Reconnect"
  46 msgstr "Автоматично възстановяване на връзката"
   68#: ../plugins/contact_priority.c:195
   69msgid "Contact Priority"
   70msgstr "Приоритети на контактите"
  4771
  4872#. *< name
  4973#. *< version
  50 #. *  summary
  51 #. *  description
  52 #: plugins/autorecon.c:340 plugins/autorecon.c:342
  53 msgid "When you are kicked offline, this reconnects you."
  54 msgstr "При прекъсване на връзката, това ви свързва отново"
  55 
  56 #: plugins/contact_priority.c:84
  57 msgid "Point values to use when..."
  58 msgstr "Задаване на стойности за използване при..."
  59 
  60 #: plugins/contact_priority.c:93
  61 msgid "Buddy is offline:"
  62 msgstr "Потребителят е изключен:"
  63 
  64 #: plugins/contact_priority.c:107
  65 msgid "Buddy is away:"
  66 msgstr "Потребителят е в състояние „Няма ме“:"
  67 
  68 #: plugins/contact_priority.c:121
  69 msgid "Buddy is idle:"
  70 msgstr "Потребителят е в състояние „Бездействам“:"
  71 
  72 #: plugins/contact_priority.c:135
  73 msgid "Use last matching buddy"
  74 msgstr "Използване на последният подходящ познат"
  75 
  76 #. Explanation
  77 #: plugins/contact_priority.c:141
  78 #, fuzzy
  79 msgid ""
  80 "The buddy with the lowest score is the buddy who will have priority in the "
  81 "contact.\n"
  82 "The default values (offline = 4, away = 2, and idle = 1) will use what used "
  83 "to be\n"
  84 "the built-in order: active, idle, away, away + idle, offline."
  85 msgstr ""
  86 "Потребителят с най-нисък резултат ще има приоритет при осъществяването на "
  87 "контакт.\n"
  88 "Стойностите по подразбиране (Изключен=4, Бездействам=1)\n"
  89 "ще използват така наречения вътрешен ред:активен->Бездействам->Не съм там-"
  90 ">Не съм там+Бездействам->изключен."
  91 
  92 #: plugins/contact_priority.c:144
  93 #, fuzzy
  94 msgid "Point values to use for account..."
  95 msgstr "Посочване на стойности за ползване с абонамент..."
   74#. *< summary
   75#: ../plugins/contact_priority.c:198
   76msgid ""
   77"Allows for controlling the values associated with different buddy states."
   78msgstr ""
   79"Възможност за контролиране на стойностите, свързани с различните състояния "
   80"на потребителите."
   81
   82#. *< description
   83#: ../plugins/contact_priority.c:200
   84#, fuzzy
   85msgid ""
   86"Allows for changing the point values of idle/away/offline states for buddies "
   87"in contact priority computations."
   88msgstr ""
   89"Възможност за промяна на посочените стойности за състояния Бездействам/Не "
   90"съм там/Изключен за потребителите в приоритетите на контактите за "
   91"потребителите."
   92
   93#: ../plugins/docklet/docklet.c:386
   94msgid "Show Buddy List"
   95msgstr "Показване на списъка с приятели"
   96
   97#: ../plugins/docklet/docklet.c:393
   98msgid "New Message..."
   99msgstr "Ново съобщение..."
   100
   101#: ../plugins/docklet/docklet.c:397
   102msgid "Join A Chat..."
   103msgstr "Включване в разговор..."
   104
   105#: ../plugins/docklet/docklet.c:402
   106msgid "Mute Sounds"
   107msgstr "Спиране на звуците"
   108
   109#: ../plugins/docklet/docklet.c:409 ../src/gtkft.c:693
   110#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:8343
   111msgid "File Transfers"
   112msgstr "Пренос на файлове"
   113
   114#: ../plugins/docklet/docklet.c:410 ../src/gtkaccount.c:2419
   115msgid "Accounts"
   116msgstr "Акаунти"
   117
   118#: ../plugins/docklet/docklet.c:411 ../src/gtkprefs.c:1777
   119msgid "Preferences"
   120msgstr "Настройки"
   121
   122#. TODO: need a submenu to change status, this needs to "link"
   123#. * to the status in the buddy list gtkstatusbox
   124#.
   125#: ../plugins/docklet/docklet.c:419
   126msgid "Quit"
   127msgstr "Спиране на програмата"
  96128
  97129#. *< type
   
  101133#. *< priority
  102134#. *< id
  103 #: plugins/contact_priority.c:195
  104 msgid "Contact Priority"
  105 msgstr "Приоритети на контактите"
   135#: ../plugins/docklet/docklet.c:559
   136msgid "System Tray Icon"
   137msgstr "Икона в системната лента"
  106138
  107139#. *< name
  108140#. *< version
  109 #. *< summary
  110 #: plugins/contact_priority.c:198
  111 msgid ""
  112 "Allows for controlling the values associated with different buddy states."
  113 msgstr ""
  114 "Възможност за контролиране на стойностите, свързани с различните състояния "
  115 "на потребителите."
  116 
  117 #. *< description
  118 #: plugins/contact_priority.c:200
  119 #, fuzzy
  120 msgid ""
  121 "Allows for changing the point values of idle/away/offline states for buddies "
  122 "in contact priority computations."
  123 msgstr ""
  124 "Възможност за промяна на посочените стойности за състояния Бездействам/Не "
  125 "съм там/Изключен за потребителите в приоритетите на контактите за "
  126 "потребителите."
   141#. *  summary
   142#: ../plugins/docklet/docklet.c:562
   143msgid "Displays an icon for Gaim in the system tray."
   144msgstr "Показване на иконата на Gaim в системната лента."
   145
   146#. *  description
   147#: ../plugins/docklet/docklet.c:564
   148msgid ""
   149"Displays a system tray icon (in GNOME, KDE or Windows for example) to show "
   150"the current status of Gaim, allow fast access to commonly used functions, "
   151"and to toggle display of the buddy list or login window. Also allows "
   152"messages to be queued until the icon is clicked, similar to ICQ."
   153msgstr ""
   154"Настройване на иконата на Gaim в системната лента (например при GNOME, KDE "
   155"или Windows):да показва текущото състояние на програмата; възможност за бърз "
   156"достъп до най-често използваните функции; зареждане на списъка с потребители "
   157"или прозореца за влизане; възможност за събиране на новопристигналите "
   158"съобщения, докато не бъде избрана иконата (подобно на ICQ)."
  127159
  128160#.
  129161#. *  DEFINES, MACROS & DATA TYPES
  130162#.
  131 #: plugins/docklet/docklet-win32.c:44
   163#: ../plugins/docklet/docklet-win32.c:44
  132164msgid "Gaim"
  133165msgstr "Gaim"
  134166
  135 #: plugins/docklet/docklet-win32.c:45
   167#: ../plugins/docklet/docklet-win32.c:45
  136168msgid "Gaim - Signed off"
  137169msgstr "Gaim - изключен"
  138170
  139 #: plugins/docklet/docklet-win32.c:46
   171#: ../plugins/docklet/docklet-win32.c:46
  140172msgid "Gaim - Away"
  141173msgstr "Gaim – няма ме"
  142174
  143 #: plugins/docklet/docklet.c:383
  144 msgid "Show Buddy List"
  145 msgstr "Показване на списъка с приятели"
  146 
  147 #: plugins/docklet/docklet.c:390
  148 msgid "New Message..."
  149 msgstr "Ново съобщение..."
  150 
  151 #: plugins/docklet/docklet.c:394
  152 msgid "Join A Chat..."
  153 msgstr "Включване в разговор..."
  154 
  155 #: plugins/docklet/docklet.c:399
  156 msgid "Mute Sounds"
  157 msgstr "Спиране на звуците"
  158 
  159 #: plugins/docklet/docklet.c:406 src/gtkft.c:691
  160 #: src/protocols/oscar/oscar.c:8357
  161 msgid "File Transfers"
  162 msgstr "Пренос на файлове"
  163 
  164 #: plugins/docklet/docklet.c:407 src/gtkaccount.c:2422
  165 msgid "Accounts"
  166 msgstr "Акаунти"
  167 
  168 #: plugins/docklet/docklet.c:408 src/gtkprefs.c:1763
  169 msgid "Preferences"
  170 msgstr "Настройки"
  171 
  172 #. TODO: need a submenu to change status, this needs to "link"
  173 #. * to the status in the buddy list gtkstatusbox
  174 #.
  175 #: plugins/docklet/docklet.c:416
  176 msgid "Quit"
  177 msgstr "Спиране на програмата"
   175#: ../plugins/extplacement.c:79
   176#, fuzzy
   177msgid "By conversation count"
   178msgstr "Разговор с"
   179
   180#: ../plugins/extplacement.c:100
   181#, fuzzy
   182msgid "Conversation Placement"
   183msgstr "Разговор с"
   184
   185#: ../plugins/extplacement.c:105
   186#, fuzzy
   187msgid "Number of conversations per window"
   188msgstr "IM прозорци за разговор"
   189
   190#: ../plugins/extplacement.c:111
   191msgid "Separate IM and Chat windows when placing by number"
   192msgstr ""
  178193
  179194#. *< type
   
  183198#. *< priority
  184199#. *< id
  185 #: plugins/docklet/docklet.c:556
  186 msgid "System Tray Icon"
  187 msgstr "Икона в системната лента"
   200#: ../plugins/extplacement.c:132
   201#, fuzzy
   202msgid "ExtPlacement"
   203msgstr "_Място:"
  188204
  189205#. *< name
  190206#. *< version
  191 #. *  summary
  192 #: plugins/docklet/docklet.c:559
  193 msgid "Displays an icon for Gaim in the system tray."
  194 msgstr "Показване на иконата на Gaim в системната лента."
  195 
   207#: ../plugins/extplacement.c:134
   208msgid "Extra conversation placement options."
   209msgstr ""
   210
   211#. *< summary
  196212#. *  description
  197 #: plugins/docklet/docklet.c:561
  198 msgid ""
  199 "Displays a system tray icon (in GNOME, KDE or Windows for example) to show "
  200 "the current status of Gaim, allow fast access to commonly used functions, "
  201 "and to toggle display of the buddy list or login window. Also allows "
  202 "messages to be queued until the icon is clicked, similar to ICQ."
  203 msgstr ""
  204 "Настройване на иконата на Gaim в системната лента (например при GNOME, KDE "
  205 "или Windows):да показва текущото състояние на програмата; възможност за бърз "
  206 "достъп до най-често използваните функции; зареждане на списъка с потребители "
  207 "или прозореца за влизане; възможност за събиране на новопристигналите "
  208 "съобщения, докато не бъде избрана иконата (подобно на ICQ)."
  209 
  210 #: plugins/extplacement.c:79
  211 #, fuzzy
  212 msgid "By conversation count"
  213 msgstr "Разговор с"
  214 
  215 #: plugins/extplacement.c:100
  216 #, fuzzy
  217 msgid "Conversation Placement"
  218 msgstr "Разговор с"
  219 
  220 #: plugins/extplacement.c:105
  221 #, fuzzy
  222 msgid "Number of conversations per window"
  223 msgstr "IM прозорци за разговор"
  224 
  225 #: plugins/extplacement.c:111
  226 msgid "Separate IM and Chat windows when placing by number"
   213#: ../plugins/extplacement.c:136
   214msgid ""
   215"Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs "
   216"and Chats"
  227217msgstr ""
  228218
   
  233223#. *< priority
  234224#. *< id
  235 #: plugins/extplacement.c:132
  236 #, fuzzy
  237 msgid "ExtPlacement"
  238 msgstr "_Място:"
   225#: ../plugins/filectl.c:245
   226msgid "Gaim File Control"
   227msgstr "Gaim - контрол на файловете"
  239228
  240229#. *< name
  241230#. *< version
  242 #: plugins/extplacement.c:134
  243 msgid "Extra conversation placement options."
  244 msgstr ""
  245 
  246 #. *< summary
   231#. *  summary
  247232#. *  description
  248 #: plugins/extplacement.c:136
  249 msgid ""
  250 "Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs "
  251 "and Chats"
  252 msgstr ""
   233#: ../plugins/filectl.c:248 ../plugins/filectl.c:250
   234msgid "Allows you to control Gaim by entering commands in a file."
   235msgstr "Управление на програмата чрез въвеждане на команди във файл."
  253236
  254237#. *< type
   
  258241#. *< priority
  259242#. *< id
  260 #: plugins/filectl.c:245
  261 msgid "Gaim File Control"
  262 msgstr "Gaim - контрол на файловете"
   243#: ../plugins/gaiminc.c:91
   244msgid "Gaim Demonstration Plugin"
   245msgstr "Приставка за демонстрации на Gaim"
  263246
  264247#. *< name
  265248#. *< version
  266249#. *  summary
   250#: ../plugins/gaiminc.c:94
   251msgid "An example plugin that does stuff - see the description."
   252msgstr "Примерна приставка, която прави нещо - виж описанието."
   253
  267254#. *  description
  268 #: plugins/filectl.c:248 plugins/filectl.c:250
  269 msgid "Allows you to control Gaim by entering commands in a file."
  270 msgstr "Управление на програмата чрез въвеждане на команди във файл."
   255#: ../plugins/gaiminc.c:96
   256msgid ""
   257"This is a really cool plugin that does a lot of stuff:\n"
   258"- It tells you who wrote the program when you log in\n"
   259"- It reverses all incoming text\n"
   260"- It sends a message to people on your list immediately when they sign on"
   261msgstr ""
   262"Това е много готина приставка, която прави много неща:\n"
   263"- Казва кой е написал програмата при влизане\n"
   264"- Обръща всички входящи текстове\n"
   265"- Изпраща съобщения на потребители от вашият лист веднага щом се появят."
   266
   267#: ../plugins/gaimrc.c:41
   268msgid "Cursor Color"
   269msgstr "Цвят на показалеца"
   270
   271#: ../plugins/gaimrc.c:42
   272msgid "Secondary Cursor Color"
   273msgstr "Втори цвят на показалеца"
   274
   275#: ../plugins/gaimrc.c:43
   276msgid "Hyperlink Color"
   277msgstr "Цвят на връзките"
   278
   279#: ../plugins/gaimrc.c:54
   280#, fuzzy
   281msgid "GtkTreeView Expander Size"
   282msgstr "Увеличаване на размера"
   283
   284#: ../plugins/gaimrc.c:73
   285#, fuzzy
   286msgid "Conversation Entry"
   287msgstr "Разговори"
   288
   289#: ../plugins/gaimrc.c:74
   290#, fuzzy
   291msgid "Conversation History"
   292msgstr "Разговори"
   293
   294#: ../plugins/gaimrc.c:75
   295msgid "Log Viewer"
   296msgstr "Преглед на дневника"
   297
   298#: ../plugins/gaimrc.c:76
   299#, fuzzy
   300msgid "Request Dialog"
   301msgstr "Отговорът е отказан"
   302
   303#: ../plugins/gaimrc.c:77
   304#, fuzzy
   305msgid "Notify Dialog"
   306msgstr "Известяване за"
   307
   308#: ../plugins/gaimrc.c:280
   309#, c-format
   310msgid "Select Color for %s"
   311msgstr "Избор за цвят за %s"
   312
   313#: ../plugins/gaimrc.c:282
   314msgid "Select Color"
   315msgstr "Избор на цвят"
   316
   317#: ../plugins/gaimrc.c:317
   318#, c-format
   319msgid "Select Font for %s"
   320msgstr "Избор на шрифт за %s"
   321
   322#: ../plugins/gaimrc.c:355
   323msgid "Select Interface Font"
   324msgstr "Избор на шрифт за интерфейса"
   325
   326#: ../plugins/gaimrc.c:414
   327msgid "GTK+ Interface Font"
   328msgstr "Настройки на интерфейса GTK+"
   329
   330#: ../plugins/gaimrc.c:433
   331msgid "GTK+ Text Shortcut Theme"
   332msgstr ""
   333
   334#: ../plugins/gaimrc.c:516
   335msgid "Write a gtkrc file to ~/.gaim/ with these settings"
   336msgstr ""
   337
   338#: ../plugins/gaimrc.c:522
   339msgid "Re-read gtkrc files"
   340msgstr ""
   341
   342#: ../plugins/gaimrc.c:548
   343#, fuzzy
   344msgid "Gaim GTK+ Theme Control"
   345msgstr "Gaim - контрол на файловете"
   346
   347#: ../plugins/gaimrc.c:550 ../plugins/gaimrc.c:551
   348msgid "Provides access to commonly used gtkrc settings."
   349msgstr ""
   350
   351#. Configuration frame
   352#: ../plugins/gestures/gestures.c:243
   353msgid "Mouse Gestures Configuration"
   354msgstr "Настройване движенията на мишката"
   355
   356#: ../plugins/gestures/gestures.c:250
   357msgid "Middle mouse button"
   358msgstr "Среден бутон на мишката"
   359
   360#: ../plugins/gestures/gestures.c:255
   361msgid "Right mouse button"
   362msgstr "Десен бутон на мишката"
   363
   364#. "Visual gesture display" checkbox
   365#: ../plugins/gestures/gestures.c:267
   366msgid "_Visual gesture display"
   367msgstr ""
  271368
  272369#. *< type
   
  276373#. *< priority
  277374#. *< id
  278 #: plugins/gaiminc.c:91
  279 msgid "Gaim Demonstration Plugin"
  280 msgstr "Приставка за демонстрации на Gaim"
   375#: ../plugins/gestures/gestures.c:296
   376msgid "Mouse Gestures"
   377msgstr "Движения на мишката"
  281378
  282379#. *< name
  283380#. *< version
  284381#. *  summary
  285 #: plugins/gaiminc.c:94
  286 msgid "An example plugin that does stuff - see the description."
  287 msgstr "Примерна приставка, която прави нещо - виж описанието."
   382#: ../plugins/gestures/gestures.c:299
   383msgid "Provides support for mouse gestures"
   384msgstr "Възможност за движения на мишката"
  288385
  289386#. *  description
  290 #: plugins/gaiminc.c:96
  291 msgid ""
  292 "This is a really cool plugin that does a lot of stuff:\n"
  293 "- It tells you who wrote the program when you log in\n"
  294 "- It reverses all incoming text\n"
  295 "- It sends a message to people on your list immediately when they sign on"
  296 msgstr ""
  297 "Това е много готина приставка, която прави много неща:\n"
  298 "- Казва кой е написал програмата при влизане\n"
  299 "- Обръща всички входящи текстове\n"
  300 "- Изпраща съобщения на потребители от вашият лист веднага щом се появят."
  301 
  302 #: plugins/gaimrc.c:40
  303 msgid "Cursor Color"
  304 msgstr "Цвят на показалеца"
  305 
  306 #: plugins/gaimrc.c:41
  307 msgid "Secondary Cursor Color"
  308 msgstr "Втори цвят на показалеца"
  309 
  310 #: plugins/gaimrc.c:42
  311 msgid "Hyperlink Color"
  312 msgstr "Цвят на връзките"
  313 
  314 #: plugins/gaimrc.c:53
  315 #, fuzzy
  316 msgid "GtkTreeView Expander Size"
  317 msgstr "Увеличаване на размера"
  318 
  319 #: plugins/gaimrc.c:72
  320 #, fuzzy
  321 msgid "Conversation Entry"
  322 msgstr "Разговори"
  323 
  324 #: plugins/gaimrc.c:73
  325 #, fuzzy
  326 msgid "Conversation History"
  327 msgstr "Разговори"
  328 
  329 #: plugins/gaimrc.c:74
  330 msgid "Log Viewer"
  331 msgstr "Преглед на дневника"
  332 
  333 #: plugins/gaimrc.c:75
  334 #, fuzzy
  335 msgid "Request Dialog"
  336 msgstr "Отговорът е отказан"
  337 
  338 #: plugins/gaimrc.c:76
  339 #, fuzzy
  340 msgid "Notify Dialog"
  341 msgstr "Известяване за"
  342 
  343 #: plugins/gaimrc.c:209
  344 #, c-format
  345 msgid "Select Color for %s"
  346 msgstr "Избор за цвят за %s"
  347 
  348 #: plugins/gaimrc.c:211
  349 msgid "Select Color"
  350 msgstr "Избор на цвят"
  351 
  352 #: plugins/gaimrc.c:246
  353 #, c-format
  354 msgid "Select Font for %s"
  355 msgstr "Избор на шрифт за %s"
  356 
  357 #: plugins/gaimrc.c:284
  358 msgid "Select Interface Font"
  359 msgstr "Избор на шрифт за интерфейса"
  360 
  361 #: plugins/gaimrc.c:343
  362 msgid "GTK+ Interface Font"
  363 msgstr "Настройки на интерфейса GTK+"
  364 
  365 #: plugins/gaimrc.c:362
  366 msgid "GTK+ Text Shortcut Theme"
  367 msgstr ""
  368 
  369 #: plugins/gaimrc.c:460
  370 #, fuzzy
  371 msgid "Gaim GTK+ Theme Control"
  372 msgstr "Gaim - контрол на файловете"
  373 
  374 #: plugins/gaimrc.c:462 plugins/gaimrc.c:463
  375 msgid "Provides access to commonly used gtkrc settings."
  376 msgstr ""
   387#: ../plugins/gestures/gestures.c:301
   388msgid ""
   389"Allows support for mouse gestures in conversation windows.\n"
   390"Drag the middle mouse button to perform certain actions:\n"
   391"\n"
   392"Drag down and then to the right to close a conversation.\n"
   393"Drag up and then to the left to switch to the previous conversation.\n"
   394"Drag up and then to the right to switch to the next conversation."
   395msgstr ""
   396
   397#: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:131
   398#: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:119 ../src/gtkplugin.c:388
   399#: ../src/gtkroomlist.c:572 ../src/protocols/jabber/jabber.c:638
   400#: ../src/protocols/msn/msn.c:1523
   401msgid "Name"
   402msgstr "Име"
   403
   404#: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:142
   405msgid "Instant Messaging"
   406msgstr "Бързи съобщения"
   407
   408#. Add the label.
   409#: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:458
   410msgid "Select a person from your address book below, or add a new person."
   411msgstr ""
   412
   413#. "Search"
   414#: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:471
   415#: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:353
   416#: ../src/protocols/jabber/buddy.c:1357 ../src/protocols/oscar/oscar.c:8114
   417msgid "Search"
   418msgstr "Търсене"
   419
   420#: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:552
   421#: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:306 ../src/gtkblist.c:4151
   422#: ../src/gtkblist.c:4531
   423msgid "Group:"
   424msgstr "Група:"
   425
   426#. "New Person" button
   427#: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:578
   428#: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:464
   429msgid "New Person"
   430msgstr "Нов потребител"
   431
   432#. "Select Buddy" button
   433#: ../plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:595
   434msgid "Select Buddy"
   435msgstr "Избор на приятел"
   436
   437#. Add the label.
   438#: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:340
   439msgid ""
   440"Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
   441"person."
   442msgstr ""
   443
   444#. Add the expander
   445#: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:428
   446msgid "User _details"
   447msgstr "_Данните на потребителя"
   448
   449#. "Associate Buddy" button
   450#: ../plugins/gevolution/assoc-buddy.c:481
   451#, fuzzy
   452msgid "_Associate Buddy"
   453msgstr "Псевдоним за познат"
   454
   455#: ../plugins/gevolution/eds-utils.c:73 ../plugins/gevolution/eds-utils.c:86
   456#: ../src/protocols/jabber/jabber.c:982 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2796
   457msgid "None"
   458msgstr "Няма"
   459
   460#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:96 ../plugins/gevolution/gevo-util.c:64
   461#: ../src/blist.c:518 ../src/blist.c:1213 ../src/blist.c:1434
   462#: ../src/gtkblist.c:3966 ../src/protocols/jabber/roster.c:66
   463msgid "Buddies"
   464msgstr "Познати"
   465
   466#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:262
   467#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:268
   468msgid "Unable to send e-mail"
   469msgstr "Писмото не може да бъде изпратено"
   470
   471#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:263
   472msgid "The evolution executable was not found in the PATH."
   473msgstr ""
   474
   475#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:269
   476msgid "The specified buddy was not found in the Evolution Contacts."
   477msgstr ""
   478
   479#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:286
   480msgid "Add to Address Book"
   481msgstr "Добавяне към адресника"
   482
   483#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:290
   484msgid "Send E-Mail"
   485msgstr "Изпращане на е-поща"
  377486
  378487#. Configuration frame
  379 #: plugins/gestures/gestures.c:243
  380 msgid "Mouse Gestures Configuration"
  381 msgstr "Настройване движенията на мишката"
  382 
  383 #: plugins/gestures/gestures.c:250
  384 msgid "Middle mouse button"
  385 msgstr "Среден бутон на мишката"
  386 
  387 #: plugins/gestures/gestures.c:255
  388 msgid "Right mouse button"
  389 msgstr "Десен бутон на мишката"
  390 
  391 #. "Visual gesture display" checkbox
  392 #: plugins/gestures/gestures.c:267
  393 msgid "_Visual gesture display"
  394 msgstr ""
   488#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:417
   489msgid "Evolution Integration Configuration"
   490msgstr "Настройки на интеграцията с Evolution"
   491
   492#. Label
   493#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:420
   494msgid "Select all accounts that buddies should be auto-added to."
   495msgstr ""
   496
   497#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:450 ../plugins/idle.c:111
   498#: ../plugins/idle.c:146
   499msgid "Account"
   500msgstr "Акаунт"
  395501
  396502#. *< type
   
  400506#. *< priority
  401507#. *< id
  402 #: plugins/gestures/gestures.c:296
  403 msgid "Mouse Gestures"
  404 msgstr "Движения на мишката"
   508#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:533
   509msgid "Evolution Integration"
   510msgstr "Интеграция с Evolution"
  405511
  406512#. *< name
  407513#. *< version
  408514#. *  summary
  409 #: plugins/gestures/gestures.c:299
  410 msgid "Provides support for mouse gestures"
  411 msgstr "Възможност за движения на мишката"
  412 
  413515#. *  description
  414 #: plugins/gestures/gestures.c:301
  415 msgid ""
  416 "Allows support for mouse gestures in conversation windows.\n"
  417 "Drag the middle mouse button to perform certain actions:\n"
  418 "\n"
  419 "Drag down and then to the right to close a conversation.\n"
  420 "Drag up and then to the left to switch to the previous conversation.\n"
  421 "Drag up and then to the right to switch to the next conversation."
  422 msgstr ""
  423 
  424 #: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:131
  425 #: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:119 src/gtkroomlist.c:572
  426 #: src/protocols/jabber/jabber.c:638 src/protocols/msn/msn.c:1539
  427 msgid "Name"
  428 msgstr "Име"
  429 
  430 #: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:142
  431 msgid "Instant Messaging"
  432 msgstr "Бързи съобщения"
  433 
  434 #. Add the label.
  435 #: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:458
  436 msgid "Select a person from your address book below, or add a new person."
  437 msgstr ""
  438 
  439 #. "Search"
  440 #: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:471
  441 #: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:353 src/protocols/jabber/buddy.c:1357
  442 #: src/protocols/oscar/oscar.c:8128
  443 msgid "Search"
  444 msgstr "Търсене"
  445 
  446 #: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:552
  447 #: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:306 src/gtkblist.c:4082
  448 #: src/gtkblist.c:4459
  449 msgid "Group:"
  450 msgstr "Група:"
  451 
  452 #. "New Person" button
  453 #: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:578
  454 #: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:464
  455 msgid "New Person"
  456 msgstr "Нов потребител"
  457 
  458 #. "Select Buddy" button
  459 #: plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:595
  460 msgid "Select Buddy"
  461 msgstr "Избор на приятел"
  462 
  463 #. Add the label.
  464 #: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:340
  465 msgid ""
  466 "Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
  467 "person."
  468 msgstr ""
  469 
  470 #. Add the expander
  471 #: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:428
  472 msgid "User _details"
  473 msgstr "_Данните на потребителя"
  474 
  475 #. "Associate Buddy" button
  476 #: plugins/gevolution/assoc-buddy.c:481
  477 #, fuzzy
  478 msgid "_Associate Buddy"
  479 msgstr "Псевдоним за познат"
  480 
  481 #: plugins/gevolution/gevo-util.c:64 plugins/gevolution/gevolution.c:96
  482 #: src/blist.c:518 src/blist.c:1259 src/blist.c:1480 src/gtkblist.c:3897
  483 #: src/protocols/jabber/roster.c:66
  484 msgid "Buddies"
  485 msgstr "Познати"
  486 
  487 #: plugins/gevolution/gevolution.c:262 plugins/gevolution/gevolution.c:268
  488 msgid "Unable to send e-mail"
  489 msgstr "Писмото не може да бъде изпратено"
  490 
  491 #: plugins/gevolution/gevolution.c:263
  492 msgid "The evolution executable was not found in the PATH."
  493 msgstr ""
  494 
  495 #: plugins/gevolution/gevolution.c:269
  496 msgid "The specified buddy was not found in the Evolution Contacts."
  497 msgstr ""
  498 
  499 #: plugins/gevolution/gevolution.c:286
  500 msgid "Add to Address Book"
  501 msgstr "Добавяне към адресника"
  502 
  503 #: plugins/gevolution/gevolution.c:290
  504 msgid "Send E-Mail"
  505 msgstr "Изпращане на е-поща"
  506 
  507 #. Configuration frame
  508 #: plugins/gevolution/gevolution.c:414
  509 msgid "Evolution Integration Configuration"
  510 msgstr "Настройки на интеграцията с Evolution"
   516#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:536
   517#: ../plugins/gevolution/gevolution.c:538
   518msgid "Provides integration with Evolution."
   519msgstr ""
   520
   521#: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:266
   522msgid "Please enter the person's information below."
   523msgstr "Въведете по-долу данните на потребител."
   524
   525#: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:270
   526msgid "Please enter the buddy's screen name and account type below."
   527msgstr ""
   528
   529#: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:290
   530msgid "Account type:"
   531msgstr "Вид акаунт:"
   532
   533#: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:294
   534msgid "Screenname:"
   535msgstr "Име (номер в ICQ):"
   536
   537#. Optional Information section
   538#: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:314
   539msgid "Optional information:"
   540msgstr "Допълнителна информация:"
  511541
  512542#. Label
  513 #: plugins/gevolution/gevolution.c:417
  514 msgid "Select all accounts that buddies should be auto-added to."
  515 msgstr ""
  516 
  517 #: plugins/gevolution/gevolution.c:447 plugins/idle.c:111 plugins/idle.c:140
  518 msgid "Account"
  519 msgstr "Акаунт"
   543#: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:337 ../src/gtkaccount.c:412
   544#: ../src/gtkaccount.c:434 ../src/protocols/oscar/oscar.c:614
   545msgid "Buddy Icon"
   546msgstr "Икона на познат"
   547
   548#: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:349
   549msgid "First name:"
   550msgstr "Първо име:"
   551
   552#: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:361
   553msgid "Last name:"
   554msgstr "Фамилия:"
   555
   556#: ../plugins/gevolution/new_person_dialog.c:381
   557msgid "E-mail:"
   558msgstr "Е-поща:"
  520559
  521560#. *< type
   
  525564#. *< priority
  526565#. *< id
  527 #: plugins/gevolution/gevolution.c:530
  528 msgid "Evolution Integration"
  529 msgstr "Интеграция с Evolution"
   566#: ../plugins/gtk-signals-test.c:107
   567msgid "GTK Signals Test"
   568msgstr "Тестване на GTK сигнали"
  530569
  531570#. *< name
   
  533572#. *  summary
  534573#. *  description
  535 #: plugins/gevolution/gevolution.c:533 plugins/gevolution/gevolution.c:535
  536 msgid "Provides integration with Evolution."
  537 msgstr ""
  538 
  539 #: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:266
  540 msgid "Please enter the person's information below."
  541 msgstr "Въведете по-долу данните на потребител."
  542 
  543 #: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:270
  544 msgid "Please enter the buddy's screen name and account type below."
  545 msgstr ""
  546 
  547 #: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:290
  548 msgid "Account type:"
  549 msgstr "Вид акаунт:"
  550 
  551 #: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:294
  552 msgid "Screenname:"
  553 msgstr "Име (номер в ICQ):"
  554 
  555 #. Optional Information section
  556 #: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:314
  557 msgid "Optional information:"
  558 msgstr "Допълнителна информация:"
  559 
  560 #. Label
  561 #: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:337 src/gtkaccount.c:412
  562 #: src/gtkaccount.c:434 src/protocols/oscar/oscar.c:613
  563 msgid "Buddy Icon"
  564 msgstr "Икона на познат"
  565 
  566 #: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:349
  567 msgid "First name:"
  568 msgstr "Първо име:"
  569 
  570 #: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:361
  571 msgid "Last name:"
  572 msgstr "Фамилия:"
  573 
  574 #: plugins/gevolution/new_person_dialog.c:381
  575 msgid "E-mail:"
  576 msgstr "Е-поща:"
  577 
  578 #: plugins/history.c:146
   574#: ../plugins/gtk-signals-test.c:110 ../plugins/gtk-signals-test.c:112
   575#, fuzzy
   576msgid "Test to see that all ui signals are working properly."
   577msgstr "Проверява дали всички сигнали работят правилно."
   578
   579#: ../plugins/history.c:146
  579580msgid "History Plugin Requires Logging"
  580581msgstr ""
  581582
  582 #: plugins/history.c:147
   583#: ../plugins/history.c:147
  583584msgid ""
  584585"Logging can be enabled from Tools -> Preferences -> Logging.\n"
   
  588589msgstr ""
  589590
  590 #: plugins/history.c:186
   591#: ../plugins/history.c:186
  591592msgid "History"
  592593msgstr "История"
  593594
  594 #: plugins/history.c:188
   595#: ../plugins/history.c:188
  595596msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
  596597msgstr "Показване на на скорошно записани разговори в нов разговор."
  597598
  598 #: plugins/history.c:189
   599#: ../plugins/history.c:189
  599600msgid ""
  600601"When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
   
  612613#. *< priority
  613614#. *< id
  614 #: plugins/iconaway.c:101
   615#: ../plugins/iconaway.c:101
  615616msgid "Iconify on Away"
  616617msgstr "Смаляване при „Няма ме“"
   
  620621#. *  summary
  621622#. *  description
  622 #: plugins/iconaway.c:104 plugins/iconaway.c:106
   623#: ../plugins/iconaway.c:104 ../plugins/iconaway.c:106
  623624msgid "Iconifies the buddy list and your conversations when you go away."
  624 msgstr "Списъка с познати и разговорите при преминаване в състояние „Не съм там“"
  625 
  626 #: plugins/idle.c:115
   625msgstr ""
   626"Списъка с познати и разговорите при преминаване в състояние „Не съм там“"
   627
   628#: ../plugins/idle.c:115
  627629msgid "Minutes"
  628630msgstr "Минути"
  629631
  630 #: plugins/idle.c:122 plugins/idle.c:149 plugins/idle.c:215
   632#: ../plugins/idle.c:122 ../plugins/idle.c:155 ../plugins/idle.c:221
  631633msgid "I'dle Mak'er"
  632634msgstr "Бездействащ"
  633635
  634 #: plugins/idle.c:123 plugins/idle.c:181
   636#: ../plugins/idle.c:123
  635637#, fuzzy
  636638msgid "Set Account Idle Time"
  637639msgstr "Време в състояние Бездействие"
  638640
  639 #: plugins/idle.c:126
   641#: ../plugins/idle.c:126
  640642msgid "_Set"
  641643msgstr "_Задаване"
  642644
  643 #: plugins/idle.c:127 plugins/idle.c:154
   645#: ../plugins/idle.c:127 ../plugins/idle.c:160
  644646msgid "_Cancel"
  645647msgstr "_Отказване"
  646648
  647 #: plugins/idle.c:150 plugins/idle.c:185
   649#: ../plugins/idle.c:140
   650msgid "None of your accounts are idle."
   651msgstr ""
   652
   653#: ../plugins/idle.c:156
  648654#, fuzzy
  649655msgid "Unset Account Idle Time"
  650656msgstr "Време в състояние Бездействие"
  651657
  652 #: plugins/idle.c:153
   658#: ../plugins/idle.c:159
  653659#, fuzzy
  654660msgid "_Unset"
  655661msgstr "Единица"
  656662
  657 #: plugins/idle.c:190
  658 msgid "Unset Idle Time For All Idled Accounts"
  659 msgstr ""
  660 
  661 #: plugins/idle.c:217 plugins/idle.c:218
   663#: ../plugins/idle.c:187
   664#, fuzzy
   665msgid "Set account idle time"
   666msgstr "Време в състояние Бездействие"
   667
   668#: ../plugins/idle.c:191
   669#, fuzzy
   670msgid "Unset account idle time"
   671msgstr "Време в състояние Бездействие"
   672
   673#: ../plugins/idle.c:196
   674msgid "Unset idle time for all idled accounts"
   675msgstr ""
   676
   677#: ../plugins/idle.c:223 ../plugins/idle.c:224
  662678#, fuzzy
  663679msgid "Allows you to hand-configure how long you've been idle"
   
  672688#. *< priority
  673689#. *< id
  674 #: plugins/ipc-test-client.c:87
   690#: ../plugins/ipc-test-client.c:87
  675691msgid "IPC Test Client"
  676692msgstr "IPC тестов клиент"
   
  679695#. *< version
  680696#. *  summary
  681 #: plugins/ipc-test-client.c:90
   697#: ../plugins/ipc-test-client.c:90
  682698#, fuzzy
  683699msgid "Test plugin IPC support, as a client."
   
  685701
  686702#. *  description
  687 #: plugins/ipc-test-client.c:92
   703#: ../plugins/ipc-test-client.c:92
  688704msgid ""
  689705"Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
   
  697713#. *< priority
  698714#. *< id
  699 #: plugins/ipc-test-server.c:74
   715#: ../plugins/ipc-test-server.c:74
  700716msgid "IPC Test Server"
  701717msgstr "IPC тестов сървър"
   
  704720#. *< version
  705721#. *  summary
  706 #: plugins/ipc-test-server.c:77
   722#: ../plugins/ipc-test-server.c:77
  707723msgid "Test plugin IPC support, as a server."
  708724msgstr "Тестова приставка за поддръжка на IPC като сървър."
  709725
  710726#. *  description
  711 #: plugins/ipc-test-server.c:79
   727#: ../plugins/ipc-test-server.c:79
  712728#, fuzzy
  713729msgid "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
  714730msgstr "Тестов модул за поддръжка на IPC като сървър."
  715731
  716 #: plugins/mailchk.c:160
   732#: ../plugins/mailchk.c:160
  717733msgid "Mail Checker"
  718734msgstr "Проверка за е-поща"
  719735
  720 #: plugins/mailchk.c:162
   736#: ../plugins/mailchk.c:162
  721737msgid "Checks for new local mail."
  722738msgstr "Проверка за нова локална е-поща."
  723739
  724 #: plugins/mailchk.c:163
   740#: ../plugins/mailchk.c:163
  725741msgid "Adds a small box to the buddy list that shows if you have new mail."
  726742msgstr ""
  727743
   744#: ../plugins/mono/loader/mono.c:213
   745#, fuzzy
   746msgid "Mono Plugin Loader"
   747msgstr "Стартиране на приставка за Tcl"
   748
   749#: ../plugins/mono/loader/mono.c:215 ../plugins/mono/loader/mono.c:216
   750msgid "Loads .NET plugins with Mono."
   751msgstr ""
   752
   753#. Configuration frame
   754#: ../plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:628
   755#, fuzzy
   756msgid "Music Messaging Configuration"
   757msgstr "Настройване движенията на мишката"
   758
   759#: ../plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:633
   760msgid "_Apply"
   761msgstr "_Прилагане"
   762
  728763#. ---------- "Notify For" ----------
  729 #: plugins/notify.c:638
   764#: ../plugins/notify.c:638
  730765msgid "Notify For"
  731766msgstr "Известяване за"
  732767
  733 #: plugins/notify.c:642
   768#: ../plugins/notify.c:642
  734769msgid "_IM windows"
  735770msgstr "_IM прозорци"
  736771
  737 #: plugins/notify.c:649
   772#: ../plugins/notify.c:649
  738773msgid "C_hat windows"
  739774msgstr "Прозорци за разговор"
  740775
  741 #: plugins/notify.c:656
   776#: ../plugins/notify.c:656
  742777msgid "_Focused windows"
  743778msgstr "_Фокусирани прозорци"
  744779
  745780#. ---------- "Notification Methods" ----------
  746 #: plugins/notify.c:664
   781#: ../plugins/notify.c:664
  747782msgid "Notification Methods"
  748783msgstr "Начини за известяване"
  749784
  750 #: plugins/notify.c:671
   785#: ../plugins/notify.c:671
  751786msgid "Prepend _string into window title:"
  752787msgstr "Предварително зададен _низ в заглавната лента на прозореца:"
  753788
  754789#. Count method button
  755 #: plugins/notify.c:690
   790#: ../plugins/notify.c:690
  756791msgid "Insert c_ount of new messages into window title"
  757792msgstr "Показване б_роя на новите съобщения в заглавната лента на прозореца."
  758793
  759794#. Urgent method button
  760 #: plugins/notify.c:698
   795#: ../plugins/notify.c:698
  761796msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
  762797msgstr ""
  763798
  764799#. Raise window method button
  765 #: plugins/notify.c:706
   800#: ../plugins/notify.c:706
  766801#, fuzzy
  767802msgid "R_aise conversation window"
   
  769804
  770805#. ---------- "Notification Removals" ----------
  771 #: plugins/notify.c:714
   806#: ../plugins/notify.c:714
  772807msgid "Notification Removal"
  773808msgstr "Премахване на известяванията"
  774809
  775810#. Remove on focus button
  776 #: plugins/notify.c:719
   811#: ../plugins/notify.c:719
  777812msgid "Remove when conversation window _gains focus"
  778813msgstr "Прекратяване, когато прозорецът _стане активен"
  779814
  780815#. Remove on click button
  781 #: plugins/notify.c:726
   816#: ../plugins/notify.c:726
  782817msgid "Remove when conversation window _receives click"
  783818msgstr "Премахване при _натискане с мишката върху прозореца"
  784819
  785820#. Remove on type button
  786 #: plugins/notify.c:734
   821#: ../plugins/notify.c:734
  787822msgid "Remove when _typing in conversation window"
  788823msgstr "Премахване при _писане в прозореца"
  789824
  790825#. Remove on message send button
  791 #: plugins/notify.c:742
   826#: ../plugins/notify.c:742
  792827msgid "Remove when a _message gets sent"
  793828msgstr "Премахване, когато _съобщението бъде изпратено"
  794829
  795830#. Remove on conversation switch button
  796 #: plugins/notify.c:751
   831#: ../plugins/notify.c:751
  797832msgid "Remove on switch to conversation ta_b"
  798833msgstr "Премахване при та_б - превключване на разговора"
   
  804839#. *< priority
  805840#. *< id
  806 #: plugins/notify.c:841
   841#: ../plugins/notify.c:841
  807842msgid "Message Notification"
  808843msgstr "Известяване за съобщение"
   
  812847#. *  summary
  813848#. *  description
  814 #: plugins/notify.c:844 plugins/notify.c:846
   849#: ../plugins/notify.c:844 ../plugins/notify.c:846
  815850msgid "Provides a variety of ways of notifying you of unread messages."
  816851msgstr "Възможност за различни начини за известяване за непрочетени съобщения."
   
  822857#. *< priority
  823858#. *< id
  824 #: plugins/perl/perl.c:587
   859#: ../plugins/perl/perl.c:587
  825860msgid "Perl Plugin Loader"
  826861msgstr "Стартиране на приставка за Perl"
   
  829864#. *< version
  830865#. *< summary
  831 #: plugins/perl/perl.c:589 plugins/perl/perl.c:590
   866#: ../plugins/perl/perl.c:589 ../plugins/perl/perl.c:590
  832867msgid "Provides support for loading perl plugins."
  833868msgstr "Предоставя поддръжка за зареждане на приставки написани на perl."
  834869
  835 #: plugins/raw.c:151
   870#: ../plugins/raw.c:151
  836871msgid "Raw"
  837872msgstr "Суров"
  838873
  839 #: plugins/raw.c:153
   874#: ../plugins/raw.c:153
  840875msgid "Lets you send raw input to text-based protocols."
  841 msgstr "Позволяване изпращането на необработени данни до текстово-базирани протоколи."
  842 
  843 #: plugins/raw.c:154
   876msgstr ""
   877"Позволяване изпращането на необработени данни до текстово-базирани протоколи."
   878
   879#: ../plugins/raw.c:154
  844880msgid ""
  845881"Lets you send raw input to text-based protocols (Jabber, MSN, IRC, TOC). Hit "
   
  850886"писане. Обърнете внимание на прозореца за отстраняване на грешки."
  851887
  852 #: plugins/relnot.c:63
   888#: ../plugins/relnot.c:63
  853889#, c-format
  854890msgid "You are using Gaim version %s.  The current version is %s.<hr>"
  855891msgstr "Използвате версия %s на Gaim. Настоящата версия е%s.<hr>"
  856892
  857 #: plugins/relnot.c:69
   893#: ../plugins/relnot.c:69
  858894#, c-format
  859895msgid ""
   
  864900"%s<br><br>"
  865901
  866 #: plugins/relnot.c:74
   902#: ../plugins/relnot.c:74
  867903#, c-format
  868904msgid ""
   
  870906"\">http://gaim.sourceforge.net</a>."
  871907msgstr ""
  872 "Можете да изтеглите версия %s от <br><a href=\"http://gaim.sourceforge.net/\">http://gaim.sourceforge.net</a>."
  873 
  874 #: plugins/relnot.c:78 plugins/relnot.c:79
   908"Можете да изтеглите версия %s от <br><a href=\"http://gaim.sourceforge.net/"
   909"\">http://gaim.sourceforge.net</a>."
   910
   911#: ../plugins/relnot.c:78 ../plugins/relnot.c:79
  875912msgid "New Version Available"
  876913msgstr "Има нова версия на GAIM"
   
  882919#. *< priority
  883920#. *< id
  884 #: plugins/relnot.c:137
   921#: ../plugins/relnot.c:137
  885922msgid "Release Notification"
  886923msgstr "Известяване за нови версии"
   
  889926#. *< version
  890927#. *  summary
  891 #: plugins/relnot.c:140
   928#: ../plugins/relnot.c:140
  892929msgid "Checks periodically for new releases."
  893930msgstr "Периодична проверка за нови версии на програмата."
  894931
  895932#. *  description
  896 #: plugins/relnot.c:142
   933#: ../plugins/relnot.c:142
  897934msgid ""
  898935"Checks periodically for new releases and notifies the user with the "
   
  908945#. *< priority
  909946#. *< id
  910 #: plugins/signals-test.c:730
   947#: ../plugins/signals-test.c:719
  911948msgid "Signals Test"
  912949msgstr "Изпробване на сигнали"
   
  916953#. *  summary
  917954#. *  description
  918 #: plugins/signals-test.c:733 plugins/signals-test.c:735
   955#: ../plugins/signals-test.c:722 ../plugins/signals-test.c:724
  919956msgid "Test to see that all signals are working properly."
  920957msgstr "Проверява дали всички сигнали работят правилно."
   
  926963#. *< priority
  927964#. *< id
  928 #: plugins/simple.c:34
   965#: ../plugins/simple.c:34
  929966msgid "Simple Plugin"
  930967msgstr "Проста приставка"
   
  934971#. *  summary
  935972#. *  description
  936 #: plugins/simple.c:37 plugins/simple.c:39
   973#: ../plugins/simple.c:37 ../plugins/simple.c:39
  937974msgid "Tests to see that most things are working."
  938975msgstr "Проверява дали повечето неща работят."
  939976
  940 #: plugins/spellchk.c:1788
   977#: ../plugins/spellchk.c:1801
  941978msgid "Duplicate Correction"
  942979msgstr ""
  943980
  944 #: plugins/spellchk.c:1789
   981#: ../plugins/spellchk.c:1802
  945982msgid "The specified word already exists in the correction list."
  946983msgstr ""
  947984
  948 #: plugins/spellchk.c:1948
   985#: ../plugins/spellchk.c:1982
  949986msgid "Text Replacements"
  950987msgstr "Замяна на текстове"
  951988
  952 #: plugins/spellchk.c:1972
   989#: ../plugins/spellchk.c:2006
  953990msgid "You type"
  954991msgstr "Пишете"
  955992
  956 #: plugins/spellchk.c:1984
   993#: ../plugins/spellchk.c:2018
  957994msgid "You send"
  958995msgstr "Изпращате"
  959996
  960 #: plugins/spellchk.c:1996
   997#: ../plugins/spellchk.c:2030
  961998msgid "Whole words only"
  962999msgstr ""
  9631000
  964 #: plugins/spellchk.c:2022
   1001#: ../plugins/spellchk.c:2056
  9651002msgid "Add a new text replacement"
  9661003msgstr "Добавяне на нов текстов заместител"
  9671004
  968 #: plugins/spellchk.c:2032
   1005#: ../plugins/spellchk.c:2066
  9691006msgid "You _type:"
  9701007msgstr "_Пишете:"
  9711008
  972 #: plugins/spellchk.c:2048
   1009#: ../plugins/spellchk.c:2082
  9731010msgid "You _send:"
  9741011msgstr "_Изпращате:"
  9751012
  976 #: plugins/spellchk.c:2060
   1013#: ../plugins/spellchk.c:2094
  9771014msgid "Only replace _whole words"
  9781015msgstr ""
  9791016
  980 #: plugins/spellchk.c:2097
   1017#: ../plugins/spellchk.c:2131
  9811018msgid "Text replacement"
  9821019msgstr "Замяна на текст"
  9831020
  984 #: plugins/spellchk.c:2099 plugins/spellchk.c:2100
   1021#: ../plugins/spellchk.c:2133 ../plugins/spellchk.c:2134
  9851022msgid "Replaces text in outgoing messages according to user-defined rules."
  9861023msgstr ""
   
  9941031#. *< priority
  9951032#. *< id
  996 #: plugins/ssl/ssl-gnutls.c:227
  997 msgid "GNUTLS"
  998 msgstr "GNUTLS"
   1033#: ../plugins/ssl/ssl.c:94
   1034msgid "SSL"
   1035msgstr "SSL"
  9991036
  10001037#. *< name
   
  10021039#. *  summary
  10031040#. *  description
  1004 #: plugins/ssl/ssl-gnutls.c:230 plugins/ssl/ssl-gnutls.c:232
  1005 msgid "Provides SSL support through GNUTLS."
  1006 msgstr "Поддържа SSL през GNUTLS."
   1041#: ../plugins/ssl/ssl.c:97 ../plugins/ssl/ssl.c:99
   1042msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
   1043msgstr ""
  10071044
  10081045#. *< type
   
  10121049#. *< priority
  10131050#. *< id
  1014 #: plugins/ssl/ssl-nss.c:319
  1015 msgid "NSS"
  1016 msgstr "NSS"
   1051#: ../plugins/ssl/ssl-gnutls.c:227
   1052msgid "GNUTLS"
   1053msgstr "GNUTLS"
  10171054
  10181055#. *< name
   
  10201057#. *  summary
  10211058#. *  description
  1022 #: plugins/ssl/ssl-nss.c:322 plugins/ssl/ssl-nss.c:324
  1023 msgid "Provides SSL support through Mozilla NSS."
  1024 msgstr "Възможност за SSL през Mozilla NSS."
   1059#: ../plugins/ssl/ssl-gnutls.c:230 ../plugins/ssl/ssl-gnutls.c:232
   1060msgid "Provides SSL support through GNUTLS."
   1061msgstr "Поддържа SSL през GNUTLS."
  10251062
  10261063#. *< type
   
  10301067#. *< priority
  10311068#. *< id
  1032 #: plugins/ssl/ssl.c:94
  1033 msgid "SSL"
  1034 msgstr "SSL"
   1069#: ../plugins/ssl/ssl-nss.c:319
   1070msgid "NSS"
   1071msgstr "NSS"
  10351072
  10361073#. *< name
   
  10381075#. *  summary
  10391076#. *  description
  1040 #: plugins/ssl/ssl.c:97 plugins/ssl/ssl.c:99
  1041 msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
  1042 msgstr ""
  1043 
  1044 #: plugins/statenotify.c:42
   1077#: ../plugins/ssl/ssl-nss.c:322 ../plugins/ssl/ssl-nss.c:324
   1078msgid "Provides SSL support through Mozilla NSS."
   1079msgstr "Възможност за SSL през Mozilla NSS."
   1080
   1081#: ../plugins/statenotify.c:49
   1082#, c-format
   1083msgid "%s is no longer away."
   1084msgstr "%s вече не е в състояние „Няма ме“."
   1085
   1086#: ../plugins/statenotify.c:51
  10451087#, c-format
  10461088msgid "%s has gone away."
  10471089msgstr "%s премина в състояние „Няма ме“."
  10481090
  1049 #: plugins/statenotify.c:49
  1050 #, c-format
  1051 msgid "%s is no longer away."
  1052 msgstr "%s вече не е в състояние „Няма ме“."
  1053 
  1054 #: plugins/statenotify.c:56
   1091#: ../plugins/statenotify.c:61
  10551092#, c-format
  10561093msgid "%s has become idle."
  10571094msgstr "%s - състояние „Бездействам“."
  10581095
  1059 #: plugins/statenotify.c:63
   1096#: ../plugins/statenotify.c:63
  10601097#, c-format
  10611098msgid "%s is no longer idle."
  10621099msgstr "%s вече не е в състояние „Бездействам“."
  10631100
  1064 #: plugins/statenotify.c:74
   1101#: ../plugins/statenotify.c:72
   1102#, fuzzy, c-format
   1103msgid "%s has signed on."
   1104msgstr "%s влезе в (%s)"
   1105
   1106#: ../plugins/statenotify.c:79
   1107#, fuzzy, c-format
   1108msgid "%s has signed off."
   1109msgstr "%s излезе (%s)"
   1110
   1111#: ../plugins/statenotify.c:90
  10651112msgid "Notify When"
  10661113msgstr "Известяване за"
  10671114
  1068 #: plugins/statenotify.c:77
   1115#: ../plugins/statenotify.c:93
  10691116#, fuzzy
  10701117msgid "Buddy Goes _Away"
  10711118msgstr "Потребителят е в състояние Няма ме:"
  10721119
  1073 #: plugins/statenotify.c:80
   1120#: ../plugins/statenotify.c:96
  10741121#, fuzzy
  10751122msgid "Buddy Goes _Idle"
  10761123msgstr "Потребителят е в състояние Бездействам:"
   1124
   1125#: ../plugins/statenotify.c:99
   1126#, fuzzy
   1127msgid "Buddy _Signs On/Off"
   1128msgstr "Потребителят влезе"
  10771129
  10781130#. *< type
   
  10821134#. *< priority
  10831135#. *< id
  1084 #: plugins/statenotify.c:120
   1136#: ../plugins/statenotify.c:139
  10851137msgid "Buddy State Notification"
  10861138msgstr "Известяване за състоянието на потребител"
   
  10901142#. *  summary
  10911143#. *  description
  1092 #: plugins/statenotify.c:123 plugins/statenotify.c:126
   1144#: ../plugins/statenotify.c:142 ../plugins/statenotify.c:145
  10931145msgid ""
  10941146"Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or "
   
  10981150"състояние „Няма ме“ или „Бездействам“."
  10991151
  1100 #: plugins/tcl/tcl.c:363
   1152#: ../plugins/tcl/tcl.c:363
  11011153msgid "Tcl Plugin Loader"
  11021154msgstr "Стартиране на приставка за Tcl"
  11031155
  1104 #: plugins/tcl/tcl.c:365 plugins/tcl/tcl.c:366
   1156#: ../plugins/tcl/tcl.c:365 ../plugins/tcl/tcl.c:366
  11051157msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
  11061158msgstr "Поддържа възможност за стартиране на приставки за Tcl"
   
  11121164#. *< priority
  11131165#. *< id
  1114 #: plugins/ticker/ticker.c:75 plugins/ticker/ticker.c:326
   1166#: ../plugins/ticker/ticker.c:75 ../plugins/ticker/ticker.c:324
  11151167msgid "Buddy Ticker"
  11161168msgstr "Отбелязване на познати"
   
  11201172#. *  summary
  11211173#. *  description
  1122 #: plugins/ticker/ticker.c:329 plugins/ticker/ticker.c:331
   1174#: ../plugins/ticker/ticker.c:327 ../plugins/ticker/ticker.c:329
  11231175msgid "A horizontal scrolling version of the buddy list."
  11241176msgstr "Хоризонтален списък с приятели с възможност за прелистване."
  11251177
  1126 #: plugins/timestamp.c:202
   1178#: ../plugins/timestamp.c:202
  11271179msgid "iChat Timestamp"
  11281180msgstr "iChat - индикатор за времето"
  11291181
  1130 #: plugins/timestamp.c:209
   1182#: ../plugins/timestamp.c:209
  11311183msgid "Delay"
  11321184msgstr "Забавяне"
  11331185
  1134 #: plugins/timestamp.c:216
   1186#: ../plugins/timestamp.c:216
  11351187msgid "minutes."
  11361188msgstr "минути."
   
  11421194#. *< priority
  11431195#. *< id
  1144 #: plugins/timestamp.c:279
   1196#: ../plugins/timestamp.c:279
  11451197msgid "Timestamp"
  11461198msgstr "Времеви индикатор"
   
  11501202#. *  summary
  11511203#. *  description
  1152 #: plugins/timestamp.c:282 plugins/timestamp.c:284
   1204#: ../plugins/timestamp.c:282 ../plugins/timestamp.c:284
  11531205msgid "Adds iChat-style timestamps to conversations every N minutes."
  1154 msgstr "Добавяне на времеви маркери в стил iChat към разговорите всеки N минути."
  1155 
  1156 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:183
  1157 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:569
  1158 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:616
   1206msgstr ""
   1207"Добавяне на времеви маркери в стил iChat към разговорите всеки N минути."
   1208
   1209#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:183
   1210#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:569
   1211#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:616
  11591212msgid "Opacity:"
  11601213msgstr "Непрозрачност:"
  11611214
  11621215#. IM Convo trans options
  1163 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:533
   1216#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:533
  11641217msgid "IM Conversation Windows"
  11651218msgstr "IM прозорци за разговор"
  11661219
  1167 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:534
   1220#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:534
  11681221msgid "_IM window transparency"
  11691222msgstr "Прозрачност на _IM прозорците"
  11701223
  1171 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:548
   1224#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:548
  11721225msgid "_Show slider bar in IM window"
  11731226msgstr "_Показване на хоризонтална лента за прелистване в IM-прозорци"
  11741227
  1175 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:555
   1228#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:555
  11761229#, fuzzy
  11771230msgid "Remove IM window transparency on focus"
  11781231msgstr "Прозрачност на _IM прозорците"
  11791232
  1180 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:558
  1181 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:606
   1233#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:558
   1234#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:606
  11821235msgid "Always on top"
  11831236msgstr "Винаги отгоре"
  11841237
  11851238#. Buddy List trans options
  1186 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:590
   1239#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:590
  11871240msgid "Buddy List Window"
  11881241msgstr "Прозорец със списък на познатите"
  11891242
  1190 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:591
   1243#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:591
  11911244msgid "_Buddy List window transparency"
  11921245msgstr "_Прозрачност на прозореца със списъка на познатите"
  11931246
  1194 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:604
   1247#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:604
  11951248#, fuzzy
  11961249msgid "Remove Buddy List window transparency on focus"
   
  12031256#. *< priority
  12041257#. *< id
  1205 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:657
   1258#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:657
  12061259msgid "Transparency"
  12071260msgstr "Прозрачност"
   
  12101263#. *< version
  12111264#. *  summary
  1212 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:660
   1265#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:660
  12131266msgid "Variable Transparency for the buddy list and conversations."
  12141267msgstr ""
  12151268
  12161269#. *  description
  1217 #: plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:662
   1270#: ../plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:662
  12181271#, fuzzy
  12191272msgid ""
   
  12291282"WinXP."
  12301283
  1231 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:385
   1284#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:385
  12321285msgid "GTK+ Runtime Version"
  12331286msgstr "Версия на GTK+"
  12341287
  12351288#. Autostart
  1236 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:393
   1289#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:393
  12371290msgid "Startup"
  12381291msgstr "Зареждане при стартиране"
  12391292
  1240 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:394
   1293#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:394
  12411294msgid "_Start Gaim on Windows startup"
  12421295msgstr "_Стартиране на Gaim при зареждане на Windows"
  12431296
  12441297#. Buddy List
  1245 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:405 src/gtkblist.c:3173
   1298#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:405 ../src/gtkblist.c:3230
  12461299msgid "Buddy List"
  12471300msgstr "Списък с приятели"
  12481301
  1249 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:406
   1302#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:406
  12501303msgid "_Dockable Buddy List"
  12511304msgstr ""
  12521305
  12531306#. Blist On Top
  1254 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:410
   1307#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:410
  12551308#, fuzzy
  12561309msgid "_Keep Buddy List window on top:"
  12571310msgstr "_Запази положението на списъка с познати най-отгоре"
  12581311
  1259 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:412 src/gtkprefs.c:1657
   1312#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:412 ../src/gtkprefs.c:1668
  12601313msgid "Never"
  12611314msgstr "Никога"
  12621315
  1263 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:413
   1316#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:413
  12641317msgid "Always"
  12651318msgstr "Винаги"
  12661319
  12671320#. XXX: Did this ever work?
  1268 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:415
   1321#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:415
  12691322msgid "Only when docked"
  12701323msgstr ""
  12711324
  12721325#. Conversations
  1273 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:419 src/gtkprefs.c:803
  1274 #: src/gtkprefs.c:1727
   1326#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:419 ../src/gtkprefs.c:805
   1327#: ../src/gtkprefs.c:1741
  12751328msgid "Conversations"
  12761329msgstr "Разговори"
  12771330
  1278 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:420
   1331#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:420
  12791332msgid "_Flash window when messages are received"
  12801333msgstr "_Прозореца да примигва при получаване на ново съобщение"
  12811334
  1282 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:443
   1335#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:443
  12831336msgid "WinGaim Options"
  12841337msgstr "Настройки на WinGaim"
  12851338
  1286 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:445
   1339#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:445
  12871340msgid "Options specific to Windows Gaim."
  12881341msgstr "Специфични настройки на Windows Gaim."
  12891342
  1290 #: plugins/win32/winprefs/winprefs.c:446
   1343#: ../plugins/win32/winprefs/winprefs.c:446
  12911344msgid ""
  12921345"Provides options specific to Windows Gaim, such as buddy list docking and "
   
  12941347msgstr ""
  12951348
  1296 #: src/account.c:773
   1349#: ../src/account.c:773
  12971350msgid "accounts"
  12981351msgstr "акаунти"
  12991352
  1300 #: src/account.c:915
   1353#: ../src/account.c:923
  13011354msgid "Password is required to sign on."
  13021355msgstr "Изисква се парола за да ползвате услугата."
  13031356
  1304 #: src/account.c:940
   1357#: ../src/account.c:948
  13051358#, c-format
  13061359msgid "Enter password for %s (%s)"
  13071360msgstr "Въвеждане на парола за %s (%s)"
  13081361
  1309 #: src/account.c:947
   1362#: ../src/account.c:955
  13101363msgid "Enter Password"
  13111364msgstr "Въведете парола"
  13121365
  1313 #: src/account.c:952
   1366#: ../src/account.c:960
  13141367msgid "Save password"
  13151368msgstr "Запазване на парола"
   
  13181371#. * A wrapper for gaim_request_action() that uses OK and Cancel buttons.
  13191372#.
  1320 #: src/account.c:960 src/account.c:1116 src/gtkdialogs.c:507
  1321 #: src/gtkdialogs.c:648 src/gtkdialogs.c:704 src/gtkrequest.c:261
  1322 #: src/protocols/gg/gg.c:434 src/protocols/gg/gg.c:581
  1323 #: src/protocols/gg/gg.c:1498 src/protocols/jabber/jabber.c:1162
  1324 #: src/protocols/jabber/xdata.c:337 src/protocols/msn/msn.c:250
  1325 #: src/protocols/msn/msn.c:265 src/protocols/msn/msn.c:280
  1326 #: src/protocols/msn/msn.c:295 src/protocols/oscar/oscar.c:2894
  1327 #: src/protocols/oscar/oscar.c:4404 src/protocols/oscar/oscar.c:4485
  1328 #: src/protocols/oscar/oscar.c:7857 src/protocols/oscar/oscar.c:7982
  1329 #: src/protocols/oscar/oscar.c:8007 src/protocols/oscar/oscar.c:8059
  1330 #: src/protocols/sametime/sametime.c:4585 src/protocols/silc/buddy.c:465
  1331 #: src/protocols/silc/buddy.c:1137 src/protocols/silc/chat.c:422
  1332 #: src/protocols/silc/chat.c:460 src/protocols/silc/chat.c:723
  1333 #: src/protocols/silc/ops.c:1083 src/protocols/silc/ops.c:1696
  1334 #: src/protocols/silc/silc.c:716 src/protocols/yahoo/yahoo.c:2965
  1335 #: src/protocols/yahoo/yahoo.c:2974 src/request.h:1331
   1373#: ../src/account.c:968 ../src/account.c:1123 ../src/gtkdialogs.c:510
   1374#: ../src/gtkdialogs.c:652 ../src/gtkdialogs.c:708 ../src/gtkrequest.c:261
   1375#: ../src/protocols/gg/gg.c:434 ../src/protocols/gg/gg.c:581
   1376#: ../src/protocols/gg/gg.c:1498 ../src/protocols/jabber/jabber.c:1162
   1377#: ../src/protocols/jabber/xdata.c:337 ../src/protocols/msn/msn.c:250
   1378#: ../src/protocols/msn/msn.c:265 ../src/protocols/msn/msn.c:280
   1379#: ../src/protocols/msn/msn.c:295 ../src/protocols/oscar/oscar.c:2895
   1380#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:4407 ../src/protocols/oscar/oscar.c:4488
   1381#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:7843 ../src/protocols/oscar/oscar.c:7968
   1382#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:7993 ../src/protocols/oscar/oscar.c:8045
   1383#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5172 ../src/protocols/silc/buddy.c:465
   1384#: ../src/protocols/silc/buddy.c:1137 ../src/protocols/silc/chat.c:422
   1385#: ../src/protocols/silc/chat.c:460 ../src/protocols/silc/chat.c:723
   1386#: ../src/protocols/silc/ops.c:1083 ../src/protocols/silc/ops.c:1696
   1387#: ../src/protocols/silc/silc.c:716 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2981
   1388#: ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2990 ../src/request.h:1331
  13361389msgid "OK"
  13371390msgstr "Да"
  13381391
  1339 #: src/account.c:961 src/account.c:1117 src/account.c:1155
  1340 #: src/gtkaccount.c:2124 src/gtkaccount.c:2575 src/gtkblist.c:4497
  1341 #: src/gtkdialogs.c:508 src/gtkdialogs.c:649 src/gtkdialogs.c:705
  1342 #: src/gtkdialogs.c:724 src/gtkdialogs.c:746 src/gtkdialogs.c:766
  1343 #: src/gtkdialogs.c:810 src/gtkdialogs.c:872 src/gtkdialogs.c:914
  1344 #: src/gtkdialogs.c:956 src/gtkimhtmltoolbar.c:419 src/gtkprivacy.c:595
  1345 #: src/gtkprivacy.c:608 src/gtkprivacy.c:633 src/gtkprivacy.c:644
  1346 #: src/gtkrequest.c:262 src/gtksavedstatuses.c:221 src/protocols/gg/gg.c:435
  1347 #: src/protocols/gg/gg.c:582 src/protocols/gg/gg.c:656
  1348 #: src/protocols/gg/gg.c:1499 src/protocols/jabber/buddy.c:573
  1349 #: src/protocols/jabber/buddy.c:1358 src/protocols/jabber/buddy.c:1392
  1350 #: src/protocols/jabber/chat.c:780 src/protocols/jabber/jabber.c:707
  1351 #: src/protocols/jabber/jabber.c:1163 src/protocols/jabber/xdata.c:338
  1352 #: src/protocols/msn/msn.c:251 src/protocols/msn/msn.c:266
  1353 #: src/protocols/msn/msn.c:281 src/protocols/msn/msn.c:296
  1354 #: src/protocols/msn/msn.c:313 src/protocols/oscar/oscar.c:1596
  1355 #: src/protocols/oscar/oscar.c:2895 src/protocols/oscar/oscar.c:4362
  1356 #: src/protocols/oscar/oscar.c:4405 src/protocols/oscar/oscar.c:4442
  1357 #: src/protocols/oscar/oscar.c:4486 src/protocols/oscar/oscar.c:7858
  1358 #: src/protocols/oscar/oscar.c:7983 src/protocols/oscar/oscar.c:8008
  1359 #: src/protocols/oscar/oscar.c:8060 src/protocols/oscar/oscar.c:8129
  1360 #: src/protocols/sametime/sametime.c:4586 src/protocols/silc/buddy.c:466
  1361 #: src/protocols/silc/buddy.c:1042 src/protocols/silc/buddy.c:1138
  1362 #: src/protocols/silc/chat.c:595 src/protocols/silc/chat.c:724
  1363 #: src/protocols/silc/ops.c:1697 src/protocols/silc/silc.c:717
  1364 #: src/protocols/yahoo/yahoo.c:2966 src/protocols/yahoo/yahoo.c:2975
  1365 #: src/request.h:1331 src/request.h:1341
   1392#: ../src/account.c:969 ../src/account.c:1124 ../src/account.c:1162
   1393#: ../src/gtkaccount.c:2121 ../src/gtkaccount.c:2572 ../src/gtkblist.c:4569
   1394#: ../src/gtkdialogs.c:511 ../src/gtkdialogs.c:653 ../src/gtkdialogs.c:709
   1395#: ../src/gtkdialogs.c:728 ../src/gtkdialogs.c:750 ../src/gtkdialogs.c:770
   1396#: ../src/gtkdialogs.c:814 ../src/gtkdialogs.c:876 ../src/gtkdialogs.c:918
   1397#: ../src/gtkdialogs.c:960 ../src/gtkimhtmltoolbar.c:419
   1398#: ../src/gtkprivacy.c:595 ../src/gtkprivacy.c:608 ../src/gtkprivacy.c:633
   1399#: ../src/gtkprivacy.c:644 ../src/gtkrequest.c:262
   1400#: ../src/gtksavedstatuses.c:248 ../src/protocols/gg/gg.c:435
   1401#: ../src/protocols/gg/gg.c:582 ../src/protocols/gg/gg.c:656
   1402#: ../src/protocols/gg/gg.c:1499 ../src/protocols/jabber/buddy.c:573
   1403#: ../src/protocols/jabber/buddy.c:1358 ../src/protocols/jabber/buddy.c:1392
   1404#: ../src/protocols/jabber/chat.c:780 ../src/protocols/jabber/jabber.c:707
   1405#: ../src/protocols/jabber/jabber.c:1163 ../src/protocols/jabber/xdata.c:338
   1406#: ../src/protocols/msn/msn.c:251 ../src/protocols/msn/msn.c:266
   1407#: ../src/protocols/msn/msn.c:281 ../src/protocols/msn/msn.c:296
   1408#: ../src/protocols/msn/msn.c:313 ../src/protocols/oscar/oscar.c:1597
   1409#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:2896 ../src/protocols/oscar/oscar.c:4365
   1410#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:4408 ../src/protocols/oscar/oscar.c:4445
   1411#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:4489 ../src/protocols/oscar/oscar.c:7844
   1412#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:7969 ../src/protocols/oscar/oscar.c:7994
   1413#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:8046 ../src/protocols/oscar/oscar.c:8115
   1414#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3353
   1415#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3436
   1416#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3563
   1417#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:4300
   1418#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5173
   1419#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5389
   1420#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5475 ../src/protocols/silc/buddy.c:466
   1421#: ../src/protocols/silc/buddy.c:1042 ../src/protocols/silc/buddy.c:1138
   1422#: ../src/protocols/silc/chat.c:595 ../src/protocols/silc/chat.c:724
   1423#: ../src/protocols/silc/ops.c:1697 ../src/protocols/silc/silc.c:717
   1424#: ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2982 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2991
   1425#: ../src/request.h:1331 ../src/request.h:1341
  13661426msgid "Cancel"
  13671427msgstr "Отказване"
  13681428
  1369 #: src/account.c:986 src/connection.c:96
   1429#: ../src/account.c:994 ../src/connection.c:96
  13701430#, c-format
  13711431msgid "Missing protocol plugin for %s"
  13721432msgstr "Няма модул за протокол за %s"
  13731433
  1374 #: src/account.c:988 src/connection.c:99
   1434#: ../src/account.c:996 ../src/connection.c:99
  13751435msgid "Connection Error"
  13761436msgstr "Грешка при свързването"
  13771437
  1378 #: src/account.c:1052 src/protocols/gg/gg.c:470
  1379 #: src/protocols/jabber/jabber.c:1115
   1438#: ../src/account.c:1060 ../src/protocols/gg/gg.c:470
   1439#: ../src/protocols/jabber/jabber.c:1115
  13801440msgid "New passwords do not match."
  13811441msgstr "Новите пароли не съвпадат."
  13821442
  1383 #: src/account.c:1061
   1443#: ../src/account.c:1069
  13841444msgid "Fill out all fields completely."
  13851445msgstr "Попълване на всички полета."
  13861446
  1387 #: src/account.c:1085
   1447#: ../src/account.c:1092
  13881448msgid "Original password"
  13891449msgstr "Настояща парола"
  13901450
  1391 #: src/account.c:1092
   1451#: ../src/account.c:1099
  13921452msgid "New password"
  13931453msgstr "Нова парола"
  13941454
  1395 #: src/account.c:1099
   1455#: ../src/account.c:1106
  13961456msgid "New password (again)"
  13971457msgstr "Нова парола (отново)"
  13981458
  1399 #: src/account.c:1105
   1459#: ../src/account.c:1112
  14001460#, c-format
  14011461msgid "Change password for %s"
  14021462msgstr "Смяна на паролата за %s"
  14031463
  1404 #: src/account.c:1113
   1464#: ../src/account.c:1120
  14051465msgid "Please enter your current password and your new password."
  14061466msgstr "Въведете настоящата и новата си парола."
  14071467
  1408 #: src/account.c:1146
   1468#: ../src/account.c:1153
  14091469#, c-format
  14101470msgid "Change user information for %s"
  14111471msgstr "Промяна на данните за потребител %s"
  14121472
  1413 #: src/account.c:1154 src/gtkdebug.c:684 src/gtkrequest.c:268
  1414 #: src/protocols/jabber/buddy.c:572
   1473#: ../src/account.c:1161 ../src/gtkdebug.c:684 ../src/gtkrequest.c:268
   1474#: ../src/protocols/jabber/buddy.c:572
  14151475msgid "Save"
  14161476msgstr "Запазване"
  14171477
  1418 #: src/account.c:1641 src/gtkft.c:156 src/protocols/jabber/buddy.c:633
  1419 #: src/protocols/jabber/buddy.c:1083 src/protocols/jabber/buddy.c:1100
  1420 #: src/protocols/novell/novell.c:2837
   1478#: ../src/account.c:1648 ../src/gtkft.c:157
   1479#: ../src/protocols/jabber/buddy.c:633 ../src/protocols/jabber/buddy.c:1083
   1480#: ../src/protocols/jabber/buddy.c:1100 ../src/protocols/novell/novell.c:2841
  14211481msgid "Unknown"
  14221482msgstr "Непознат"
  14231483
  1424 #: src/blist.c:545
   1484#: ../src/blist.c:545
  14251485msgid "buddy list"
  14261486msgstr "списък с приятели"
  14271487
  1428 #: src/blist.c:1162
   1488#: ../src/blist.c:1116
  14291489msgid "Chats"
  14301490msgstr "Разговори"
  14311491
  1432 #: src/blist.c:1863
   1492#: ../src/blist.c:1815
  14331493#, fuzzy, c-format
  14341494msgid ""
  14351495"%d buddy from group %s was not removed because its account was not logged "
  14361496"in.  This buddy and the group were not removed.\n"
   1497msgid_plural ""
  14371498"%d buddies from group %s were not removed because their accounts were not "
  14381499"logged in.  These buddies and the group were not removed.\n"
  1439 msgstr ""
   1500msgstr[0] ""
  14401501"%d познат от група %s не беше премахнат, тъй като абонаментът му не беше "
  14411502"активен. Този потребител и групата не бяха премахнати.\n"
  14421503"%d познати от група %s не бяха премахнати, понеже абонаментите им не бяха "
  14431504"активни. Тези познати и групата не бяха премахнати.\n"
  1444 
  1445 #: src/blist.c:1872
   1505msgstr[1] ""
   1506"%d познат от група %s не беше премахнат, тъй като абонаментът му не беше "
   1507"активен. Този потребител и групата не бяха премахнати.\n"
   1508"%d познати от група %s не бяха премахнати, понеже абонаментите им не бяха "
   1509"активни. Тези познати и групата не бяха премахнати.\n"
   1510
   1511#: ../src/blist.c:1824
  14461512msgid "Group not removed"
  14471513msgstr "Групата не е премахната"
  14481514
  1449 #: src/connection.c:98
   1515#: ../src/connection.c:98
  14501516msgid "Registration Error"
  14511517msgstr "Грешка при регистрацията"
  14521518
  1453 #: src/conversation.c:205
   1519#: ../src/connection.c:280
   1520#, fuzzy, c-format
   1521msgid "+++ %s signed on"
   1522msgstr "%s влезе"
   1523
   1524#: ../src/connection.c:323
   1525#, fuzzy, c-format
   1526msgid "+++ %s signed off"
   1527msgstr "%s излезе"
   1528
   1529#: ../src/conversation.c:213
  14541530msgid "Unable to send message: The message is too large."
  14551531msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено: Твърде е голямо."
  14561532
  1457 #: src/conversation.c:208 src/conversation.c:221
   1533#: ../src/conversation.c:216 ../src/conversation.c:229
  14581534#, c-format
  14591535msgid "Unable to send message to %s."
  14601536msgstr "Неуспех при изпращането на съобщение до %s."
  14611537
  1462 #: src/conversation.c:209
   1538#: ../src/conversation.c:217
  14631539msgid "The message is too large."
  14641540msgstr "Съобщението е твърде голямо."
  14651541
  1466 #: src/conversation.c:218
   1542#: ../src/conversation.c:226
  14671543msgid "Unable to send message."
  14681544msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено."
  14691545
  1470 #: src/conversation.c:1497
   1546#: ../src/conversation.c:1518
  14711547#, c-format
  14721548msgid "%s entered the room."
  14731549msgstr "%s влезе в стаята."
  14741550
  1475 #: src/conversation.c:1499
   1551#: ../src/conversation.c:1520
  14761552#, c-format
  14771553msgid "%s [<I>%s</I>] entered the room."
  14781554msgstr "%s [<I>%s</I>] влезе в стаята."
  14791555
  1480 #: src/conversation.c:1598
   1556#: ../src/conversation.c:1623
  14811557#, c-format
  14821558msgid "You are now known as %s"
  14831559msgstr "Вече се казвате %s"
  14841560
  1485 #: src/conversation.c:1613
   1561#: ../src/conversation.c:1638
  14861562#, c-format
  14871563msgid "%s is now known as %s"
  14881564msgstr "%s сега се казва %s"
  14891565
  1490 #: src/conversation.c:1669
   1566#: ../src/conversation.c:1694
  14911567#, c-format
  14921568msgid "%s left the room (%s)."
  14931569msgstr "%s напусна стаята (%s)."
  14941570
  1495 #: src/conversation.c:1671
   1571#: ../src/conversation.c:1696
  14961572#, c-format
  14971573msgid "%s left the room."
  14981574msgstr "%s напусна стаята."
  14991575
  1500 #: src/conversation.c:1748
   1576#: ../src/conversation.c:1773
  15011577#, c-format
  15021578msgid "(+%d more)"
  15031579msgstr "(+%d повече)"
  15041580
  1505 #: src/conversation.c:1750
   1581#: ../src/conversation.c:1775
  15061582#, c-format
  15071583msgid " left the room (%s)."
  15081584msgstr "напусна стаята (%s)."
  15091585
  1510 #: src/ft.c:188 src/protocols/msn/msn.c:412
   1586#: ../src/desktopitem.c:286 ../src/desktopitem.c:875
   1587#, fuzzy
   1588msgid "No name"
   1589msgstr "Фамилия:"
   1590
   1591#: ../src/ft.c:188 ../src/protocols/msn/msn.c:412
  15111592#, c-format
  15121593msgid ""
   
  15171598"%s.\n"
  15181599
  1519 #: src/ft.c:192
   1600#: ../src/ft.c:192
  15201601#, c-format
  15211602msgid ""
   
  15261607"%s.\n"
  15271608
  1528 #: src/ft.c:196
   1609#: ../src/ft.c:196
  15291610#, c-format
  15301611msgid ""
   
  15351616"%s.\n"
  15361617
  1537 #: src/ft.c:229
   1618#: ../src/ft.c:229
  15381619msgid "Cannot send a file of 0 bytes."
  15391620msgstr "Файл с размер 0 байта не може да бъде изпратен."
  15401621
  1541 #: src/ft.c:239
   1622#: ../src/ft.c:239
  15421623msgid "Cannot send a directory."
  15431624msgstr "Папката не може да бъде изпратена."
  15441625
  1545 #: src/ft.c:248
   1626#: ../src/ft.c:248
  15461627#, c-format
  15471628msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
  15481629msgstr ""
  15491630
  1550 #: src/ft.c:306
   1631#: ../src/ft.c:306
  15511632#, c-format
  15521633msgid "%s wants to send you %s (%s)"
  15531634msgstr "%s иска да ви изпрати %s (%s)"
  15541635
  1555 #: src/ft.c:313
   1636#: ../src/ft.c:313
  15561637#, c-format
  15571638msgid "%s wants to send you a file"
  15581639msgstr "%s иска да ви изпрати файл"
  15591640
  1560 #: src/ft.c:354
   1641#: ../src/ft.c:354
  15611642#, c-format
  15621643msgid "Accept file transfer request from %s?"
  15631644msgstr ""
  15641645
  1565 #: src/ft.c:358
   1646#: ../src/ft.c:358
  15661647#, c-format
  15671648msgid ""
   
  15711652msgstr ""
  15721653
  1573 #: src/ft.c:382
   1654#: ../src/ft.c:382
  15741655#, fuzzy, c-format
  15751656msgid "%s is offering to send file %s"
  15761657msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено."
  15771658
  1578 #: src/ft.c:422
   1659#: ../src/ft.c:426
  15791660#, c-format
  15801661msgid "%s is not a valid filename.\n"
  15811662msgstr "%s не е валидно име за файл.\n"
  15821663
  1583 #: src/ft.c:443
   1664#: ../src/ft.c:447
  15841665#, fuzzy, c-format
  15851666msgid "Offering to send %s to %s"
  15861667msgstr "Съобщението не може да бъде изпратено."
  15871668
  1588 #: src/ft.c:454
   1669#: ../src/ft.c:458
  15891670#, c-format
  15901671msgid "Starting transfer of %s from %s"
  15911672msgstr ""
  15921673
  1593 #: src/ft.c:608
   1674#: ../src/ft.c:612
  15941675#, c-format
  15951676msgid "Transfer of file %s complete"
  15961677msgstr ""
  15971678
  1598 #: src/ft.c:611
   1679#: ../src/ft.c:615
  15991680msgid "File transfer complete"
  16001681msgstr "Изпращането на файл завърши"
  16011682
  1602 #: src/ft.c:995
   1683#: ../src/ft.c:999
  16031684#, c-format
  16041685msgid "You canceled the transfer of %s"
  16051686msgstr "Отказахте получаването на файл от %s"
  16061687
  1607 #: src/ft.c:1000
   1688#: ../src/ft.c:1004
  16081689msgid "File transfer cancelled"
  16091690msgstr "Прехвърлянето на файл е прекъснато"
  16101691
  1611 #: src/ft.c:1057
   1692#: ../src/ft.c:1061
  16121693#, c-format
  16131694msgid "%s canceled the transfer of %s"
  16141695msgstr "%s прекъсна прехвърлянето на файл %s"
  16151696
  1616 #: src/ft.c:1062
   1697#: ../src/ft.c:1066
  16171698#, c-format
  16181699msgid "%s canceled the file transfer"
  16191700msgstr "%s прекъсна преноса на файла"
  16201701
  1621 #: src/ft.c:1119
   1702#: ../src/ft.c:1123
  16221703#, c-format
  16231704msgid "File transfer to %s failed."
  16241705msgstr "Прехвърлянето на файл до %s беше прекъснато."
  16251706
  1626 #: src/ft.c:1121
   1707#: ../src/ft.c:1125
  16271708#, c-format
  16281709msgid "File transfer from %s failed."
  16291710msgstr "Прехвърлянето на файл от %s е неуспешно."
  16301711
  1631 #: src/gtkaccount.c:362
   1712#: ../src/gtkaccount.c:362
  16321713#, c-format
  16331714msgid ""
   
  16411722
  16421723#. Build the login options frame.
  1643 #: src/gtkaccount.c:730
   1724#: ../src/gtkaccount.c:730
  16441725msgid "Login Options"
  16451726msgstr "Настройки за влизане"
  16461727
  1647 #: src/gtkaccount.c:747 src/gtkft.c:623
   1728#: ../src/gtkaccount.c:747 ../src/gtkft.c:625
  16481729msgid "Protocol:"
  16491730msgstr "Протокол:"
  16501731
  1651 #: src/gtkaccount.c:752 src/gtkblist.c:4051
   1732#: ../src/gtkaccount.c:752 ../src/gtkblist.c:4120
  16521733msgid "Screen Name:"
  16531734msgstr "Име или номер в ICQ:"
  16541735
  1655 #: src/gtkaccount.c:825
   1736#: ../src/gtkaccount.c:826
  16561737msgid "Password:"
  16571738msgstr "Парола:"
  16581739
  1659 #: src/gtkaccount.c:830 src/gtkblist.c:4065 src/gtkblist.c:4444
   1740#: ../src/gtkaccount.c:831 ../src/gtkblist.c:4134 ../src/gtkblist.c:4516
  16601741msgid "Alias:"
  16611742msgstr "Псевдоним:"
  16621743
  1663 #: src/gtkaccount.c:834
   1744#: ../src/gtkaccount.c:835
  16641745msgid "Remember password"
  16651746msgstr "Запомняне на паролата"
  16661747
  16671748#. Build the user options frame.
  1668 #: src/gtkaccount.c:879
   1749#: ../src/gtkaccount.c:880
  16691750msgid "User Options"
  16701751msgstr "Настройки за потребител"
  16711752
  1672 #: src/gtkaccount.c:892
   1753#: ../src/gtkaccount.c:893
  16731754msgid "New mail notifications"
  16741755msgstr "Известяване за нова е-поща"
  16751756
  1676 #: src/gtkaccount.c:901
   1757#: ../src/gtkaccount.c:902
  16771758msgid "Buddy icon:"
  16781759msgstr "Икона на познат:"
  16791760
  16801761#. Build the protocol options frame.
  1681 #: src/gtkaccount.c:990
   1762#: ../src/gtkaccount.c:991
  16821763#, c-format
  16831764msgid "%s Options"
   
  16851766
  16861767#. Use Global Proxy Settings
  1687 #: src/gtkaccount.c:1128 src/gtkaccount.c:1175
   1768#: ../src/gtkaccount.c:1132 ../src/gtkaccount.c:1179
  16881769msgid "Use Global Proxy Settings"
  16891770msgstr "Използване на общите настройки"
  16901771
  16911772#. No Proxy
  1692 #: src/gtkaccount.c:1134 src/gtkaccount.c:1182
   1773#: ../src/gtkaccount.c:1138 ../src/gtkaccount.c:1186
  16931774msgid "No Proxy"
  16941775msgstr "Без сървър-посредник"
  16951776
  16961777#. HTTP
  1697 #: src/gtkaccount.c:1140 src/gtkaccount.c:1189
   1778#: ../src/gtkaccount.c:1144 ../src/gtkaccount.c:1193
  16981779msgid "HTTP"
  16991780msgstr "HTTP"
  17001781
  17011782#. SOCKS 4
  1702 #: src/gtkaccount.c:1146 src/gtkaccount.c:1196
   1783#: ../src/gtkaccount.c:1150 ../src/gtkaccount.c:1200
  17031784msgid "SOCKS 4"
  17041785msgstr "SOCKS 4"
  17051786
  17061787#. SOCKS 5
  1707 #: src/gtkaccount.c:1152 src/gtkaccount.c:1203
   1788#: ../src/gtkaccount.c:1156 ../src/gtkaccount.c:1207
  17081789msgid "SOCKS 5"
  17091790msgstr "SOCKS 5"
  17101791
  17111792#. Use Environmental Settings
  1712 #: src/gtkaccount.c:1158 src/gtkaccount.c:1210 src/gtkprefs.c:1007
   1793#: ../src/gtkaccount.c:1162 ../src/gtkaccount.c:1214 ../src/gtkprefs.c:1016
  17131794msgid "Use Environmental Settings"
  17141795msgstr "Използване на настройките от средата"
  17151796
  1716 #: src/gtkaccount.c:1249
   1797#: ../src/gtkaccount.c:1253
  17171798msgid "you can see the butterflies mating"
  17181799msgstr "можете да видите пеперудите да се съчетават"
  17191800
  1720 #: src/gtkaccount.c:1253
   1801#: ../src/gtkaccount.c:1257
  17211802msgid "If you look real closely"
  17221803msgstr "Ако погледнете достатъчно близо"
  17231804
  1724 #: src/gtkaccount.c:1269
   1805#: ../src/gtkaccount.c:1273
  17251806msgid "Proxy Options"
  17261807msgstr "Настройки за сървър-посредник"
  17271808
  1728 #: src/gtkaccount.c:1287 src/gtkprefs.c:1001
   1809#: ../src/gtkaccount.c:1291 ../src/gtkprefs.c:1010
  17291810msgid "Proxy _type:"
  17301811msgstr "_Вид сървър-посредник:"
  17311812
  1732 #: src/gtkaccount.c:1296 src/gtkprefs.c:1022
   1813#: ../src/gtkaccount.c:1300 ../src/gtkprefs.c:1031
  17331814msgid "_Host:"
  17341815msgstr "_Адрес:"
  17351816
  1736 #: src/gtkaccount.c:1300 src/gtkprefs.c:1040
   1817#: ../src/gtkaccount.c:1304 ../src/gtkprefs.c:1049
  17371818msgid "_Port:"
  17381819msgstr "_Порт:"
  17391820
  1740 #: src/gtkaccount.c:1308
   1821#: ../src/gtkaccount.c:1312
  17411822msgid "_Username:"
  17421823msgstr "Потребителско _име:"
  17431824
  1744 #: src/gtkaccount.c:1313 src/gtkprefs.c:1077
   1825#: ../src/gtkaccount.c:1318 ../src/gtkprefs.c:1086
  17451826msgid "Pa_ssword:"
  17461827msgstr "Па_рола:"
  17471828
  1748 #: src/gtkaccount.c:1700
   1829#: ../src/gtkaccount.c:1697
  17491830msgid "Add Account"
  17501831msgstr "Добавяне на акаунт"
  17511832
  1752 #: src/gtkaccount.c:1702
   1833#: ../src/gtkaccount.c:1699
  17531834msgid "Modify Account"
  17541835msgstr "Промяна на акаунт"
  17551836
  17561837#. Register button
  1757 #: src/gtkaccount.c:1750 src/protocols/jabber/jabber.c:706
   1838#: ../src/gtkaccount.c:1747 ../src/protocols/jabber/jabber.c:706
  17581839msgid "Register"
  17591840msgstr "Регистрация"
  17601841
  1761 #: src/gtkaccount.c:2118 src/gtksavedstatuses.c:217
   1842#: ../src/gtkaccount.c:2115 ../src/gtksavedstatuses.c:244
  17621843#, c-format
  17631844msgid "Are you sure you want to delete %s?"
  17641845msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s?"
  17651846
  1766 #: src/gtkaccount.c:2123 src/gtkrequest.c:265 src/gtksavedstatuses.c:220
   1847#: ../src/gtkaccount.c:2120 ../src/gtkrequest.c:265
   1848#: ../src/gtksavedstatuses.c:247
  17671849msgid "Delete"
  17681850msgstr "Изтриване"
  17691851
  1770 #: src/gtkaccount.c:2187 src/gtksavedstatuses.c:686
  1771 #: src/protocols/oscar/oscar.c:5049
   1852#: ../src/gtkaccount.c:2184 ../src/gtksavedstatuses.c:703
   1853#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:5052
  17721854msgid "Screen Name"
  17731855msgstr "Име или номер в ICQ"
  17741856
  1775 #: src/gtkaccount.c:2210
   1857#: ../src/gtkaccount.c:2207 ../src/gtkplugin.c:378
  17761858msgid "Enabled"
  17771859msgstr "Активиран"
  17781860
  1779 #: src/gtkaccount.c:2218
   1861#: ../src/gtkaccount.c:2215
  17801862msgid "Protocol"
  17811863msgstr "Протокол"
  17821864
  1783 #: src/gtkaccount.c:2550
   1865#: ../src/gtkaccount.c:2547
  17841866#, c-format
  17851867msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s%s"
  17861868msgstr "%s%s%s%s направи %s негов или неин познат%s%s%s"
  17871869
  1788 #: src/gtkaccount.c:2564
   1870#: ../src/gtkaccount.c:2561
  17891871msgid ""
  17901872"\n"
   
  17961878"Искате ли да добавите него или нея в списъка си с познати?"
  17971879
  1798 #: src/gtkaccount.c:2572
   1880#: ../src/gtkaccount.c:2569
  17991881msgid "Add buddy to your list?"
  18001882msgstr "Да се добави ли потребителят в списъка ви?"
  18011883
  1802 #: src/gtkaccount.c:2574 src/gtkblist.c:4496 src/gtkconv.c:1527
  1803 #: src/gtkrequest.c:266 src/protocols/gg/gg.c:655
  1804 #: src/protocols/oscar/oscar.c:4674 src/protocols/silc/chat.c:594
   1884#: ../src/gtkaccount.c:2571 ../src/gtkblist.c:4568 ../src/gtkconv.c:1529
   1885#: ../src/gtkrequest.c:266 ../src/protocols/gg/gg.c:655
   1886#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:4677
   1887#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5474 ../src/protocols/silc/chat.c:594
  18051888msgid "Add"
  18061889msgstr "Добавяне"
  18071890
  1808 #: src/gtkblist.c:595
   1891#: ../src/gtkblist.c:586
  18091892msgid "Join a Chat"
  18101893msgstr "Включване в разговор"
  18111894
  1812 #: src/gtkblist.c:616
   1895#: ../src/gtkblist.c:607
  18131896msgid ""
  18141897"Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
   
  18171900"Въведете подходящите данни за разговора, в който искате да се включите.\n"
  18181901
  1819 #: src/gtkblist.c:627 src/gtkpounce.c:415 src/gtkroomlist.c:354
   1902#: ../src/gtkblist.c:618 ../src/gtkpounce.c:415 ../src/gtkroomlist.c:354
  18201903msgid "_Account:"
  18211904msgstr "_Акаунт:"
  18221905
  1823 #: src/gtkblist.c:935
   1906#: ../src/gtkblist.c:926
  18241907msgid "Get _Info"
  18251908msgstr "_Данни"
  18261909
  1827 #: src/gtkblist.c:938
   1910#: ../src/gtkblist.c:929
  18281911msgid "I_M"
  18291912msgstr "_Съобщение"
  18301913
  1831 #: src/gtkblist.c:944
   1914#: ../src/gtkblist.c:935
  18321915msgid "_Send File"
  18331916msgstr "_Изпращане на файл"
  18341917
  1835 #: src/gtkblist.c:950
   1918#: ../src/gtkblist.c:941
  18361919msgid "Add Buddy _Pounce"
  18371920msgstr "Добавяне на потребител _внезапно"
  18381921
  1839 #: src/gtkblist.c:954 src/gtkblist.c:958 src/gtkblist.c:1056
  1840 #: src/gtkblist.c:1079
   1922#: ../src/gtkblist.c:945 ../src/gtkblist.c:949 ../src/gtkblist.c:1049
   1923#: ../src/gtkblist.c:1072
  18411924msgid "View _Log"
  18421925msgstr "Преглед на _дневник"
  18431926
  1844 #: src/gtkblist.c:969
   1927#: ../src/gtkblist.c:960
  18451928msgid "_Alias Buddy..."
  18461929msgstr "_Псевдоним за познат"
  18471930
  1848 #: src/gtkblist.c:971
   1931#: ../src/gtkblist.c:962
  18491932msgid "_Remove Buddy"
  18501933msgstr "Изт_риване на познат"
  18511934
  1852 #: src/gtkblist.c:973
   1935#: ../src/gtkblist.c:964
  18531936msgid "Alias Contact..."
  18541937msgstr "Псевдоним на контакт..."
  18551938
  1856 #: src/gtkblist.c:976 src/gtkdialogs.c:808 src/gtkdialogs.c:809
   1939#: ../src/gtkblist.c:967 ../src/gtkdialogs.c:812 ../src/gtkdialogs.c:813
  18571940msgid "Remove Contact"
  18581941msgstr "Изтриване на контакт"
  18591942
  1860 #: src/gtkblist.c:980 src/gtkblist.c:1064 src/gtkblist.c:1085
   1943#: ../src/gtkblist.c:971 ../src/gtkblist.c:1057 ../src/gtkblist.c:1078
  18611944msgid "_Alias..."
  18621945msgstr "_Псевдоним..."
  18631946
  1864 #: src/gtkblist.c:982 src/gtkblist.c:1066 src/gtkblist.c:1087
   1947#: ../src/gtkblist.c:973 ../src/gtkblist.c:1059 ../src/gtkblist.c:1080
  18651948msgid "_Remove"
  18661949msgstr "_Премахване"
  18671950
  1868 #: src/gtkblist.c:1028
   1951#: ../src/gtkblist.c:1020
  18691952msgid "Add a _Buddy"
  18701953msgstr "Добавяне на _потребител"
  18711954
  1872 #: src/gtkblist.c:1030
   1955#: ../src/gtkblist.c:1022
  18731956msgid "Add a C_hat"
  18741957msgstr "Добавяне на _разговор"
  18751958
  1876 #: src/gtkblist.c:1032
   1959#: ../src/gtkblist.c:1025
  18771960msgid "_Delete Group"
  18781961msgstr "_Изтриване на група"
  18791962
  1880 #: src/gtkblist.c:1034
   1963#: ../src/gtkblist.c:1027
  18811964msgid "_Rename"
  18821965msgstr "_Преименуване"
  18831966
  18841967#. join button
  1885 #: src/gtkblist.c:1052 src/gtkroomlist.c:264 src/gtkroomlist.c:409
  1886 #: src/gtkstock.c:118
   1968#: ../src/gtkblist.c:1045 ../src/gtkroomlist.c:264 ../src/gtkroomlist.c:409
   1969#: ../src/gtkstock.c:118
  18871970msgid "_Join"
  18881971msgstr "_Включване"
  18891972
  1890 #: src/gtkblist.c:1054
   1973#: ../src/gtkblist.c:1047
  18911974msgid "Auto-Join"
  18921975msgstr "Автоматично включване"
  18931976
  1894 #: src/gtkblist.c:1092 src/gtkblist.c:1115
   1977#: ../src/gtkblist.c:1085 ../src/gtkblist.c:1108
  18951978msgid "_Collapse"
  18961979msgstr "_Разгръщане"
  18971980
  1898 #: src/gtkblist.c:1120
   1981#: ../src/gtkblist.c:1113
  18991982msgid "_Expand"
  19001983msgstr "Разширяван_е"
  19011984
  1902 #: src/gtkblist.c:1353 src/gtkblist.c:1363 src/gtkblist.c:3326
  1903 #: src/gtkblist.c:3331
   1985#: ../src/gtkblist.c:1346 ../src/gtkblist.c:1356 ../src/gtkblist.c:3390
   1986#: ../src/gtkblist.c:3395
  19041987msgid "/Tools/Mute Sounds"
  19051988msgstr "/Инструменти/Изключване на звуците"
  19061989
  1907 #: src/gtkblist.c:1822 src/gtkconv.c:3745 src/gtkpounce.c:314
   1990#: ../src/gtkblist.c:1815 ../src/gtkconv.c:3746 ../src/gtkpounce.c:314
  19081991msgid ""
  19091992"You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
   
  19111994
  19121995#. Buddies menu
  1913 #: src/gtkblist.c:2329
   1996#: ../src/gtkblist.c:2379
  19141997msgid "/_Buddies"
  19151998msgstr "/_Познати"
  19161999
  1917 #: src/gtkblist.c:2330
   2000#: ../src/gtkblist.c:2380
  19182001msgid "/Buddies/New Instant _Message..."
  19192002msgstr "/Познати/Ново _съобщение..."
  19202003
  1921 #: src/gtkblist.c:2331
   2004#: ../src/gtkblist.c:2381
  19222005msgid "/Buddies/Join a _Chat..."
  19232006msgstr "/Познати/Включване в _разговор..."
  19242007
  1925 #: src/gtkblist.c:2332
   2008#: ../src/gtkblist.c:2382
  19262009msgid "/Buddies/Get User _Info..."
  19272010msgstr "/Познати/_Данни за потребител..."
  19282011
  1929 #: src/gtkblist.c:2333
   2012#: ../src/gtkblist.c:2383
  19302013msgid "/Buddies/View User _Log..."
  19312014msgstr "/Познати/Преглед на _дневника..."
  19322015
  1933 #: src/gtkblist.c:2335
   2016#: ../src/gtkblist.c:2385
  19342017msgid "/Buddies/Show _Offline Buddies"
  19352018msgstr "/Познати/Показване на и_зключените потребители"
  19362019
  1937 #: src/gtkblist.c:2336
   2020#: ../src/gtkblist.c:2386
  19382021msgid "/Buddies/Show _Empty Groups"
  19392022msgstr "/Познати/Показване на праз_ните групи"
  19402023
  1941 #: src/gtkblist.c:2337
   2024#: ../src/gtkblist.c:2387
  19422025msgid "/Buddies/Show Buddy _Details"
  19432026msgstr "/Познати/Показване на _данните на потребителите"
  19442027
  1945 #: src/gtkblist.c:2338 src/gtkblist.c:5158
   2028#: ../src/gtkblist.c:2388 ../src/gtkblist.c:5275
  19462029msgid "/Buddies/Sort Buddies"
  19472030msgstr "/Познати/Подреждане на познатите"
  19482031
  1949 #: src/gtkblist.c:2340
   2032#: ../src/gtkblist.c:2390
  19502033msgid "/Buddies/_Add Buddy..."
  19512034msgstr "/Познати/_Добавяне на потребител..."
  19522035
  1953 #: src/gtkblist.c:2341
   2036#: ../src/gtkblist.c:2391
  19542037msgid "/Buddies/Add C_hat..."
  19552038msgstr "/Познати/Добавяне на разго_вор..."
  19562039
  1957 #: src/gtkblist.c:2342
   2040#: ../src/gtkblist.c:2392
  19582041msgid "/Buddies/Add _Group..."
  19592042msgstr "/Познати/Добавяне на _група..."
  19602043
  1961 #: src/gtkblist.c:2344
   2044#: ../src/gtkblist.c:2394
  19622045msgid "/Buddies/_Quit"
  19632046msgstr "/Познати/_Спиране на програмата"
  19642047
  19652048#. Tools
  1966 #: src/gtkblist.c:2347
   2049#: ../src/gtkblist.c:2397
  19672050msgid "/_Tools"
  19682051msgstr "/_Инструменти"
  19692052
  1970 #: src/gtkblist.c:2348
   2053#: ../src/gtkblist.c:2398
  19712054msgid "/Tools/Buddy _Pounce"
  19722055msgstr "/Инструменти/Познат"
  19732056
  1974 #: src/gtkblist.c:2349
   2057#: ../src/gtkblist.c:2399
  19752058msgid "/Tools/Account Ac_tions"
  19762059msgstr "/Инструменти/Действия с _акаунта"
  19772060
  1978 #: src/gtkblist.c:2351
   2061#: ../src/gtkblist.c:2401
  19792062msgid "/Tools/A_ccounts"
  19802063msgstr "/Инструменти/_Акаунти"
  19812064
  1982 #: src/gtkblist.c:2352
   2065#: ../src/gtkblist.c:2402
  19832066msgid "/Tools/Pr_eferences"
  19842067msgstr "/Инструменти/На_стройки"
  19852068
  1986 #: src/gtkblist.c:2353
   2069#: ../src/gtkblist.c:2403
  19872070msgid "/Tools/P_lugins"
  19882071msgstr "/Инструменти/П_риставки"
  19892072
  1990 #: src/gtkblist.c:2354
   2073#: ../src/gtkblist.c:2404
  19912074msgid "/Tools/Pr_ivacy"
  19922075msgstr "/Инструменти/_Уединение"
  19932076
  1994 #: src/gtkblist.c:2355
   2077#: ../src/gtkblist.c:2405
  19952078msgid "/Tools/_File Transfers"
  19962079msgstr "/Инструменти/Пренос на _файлове"
  19972080
  1998 #: src/gtkblist.c:2356
   2081#: ../src/gtkblist.c:2406
  19992082msgid "/Tools/R_oom List"
  20002083msgstr "/Инструменти/Списък на стаите"
  20012084
  2002 #: src/gtkblist.c:2358
   2085#: ../src/gtkblist.c:2408
  20032086msgid "/Tools/Mute _Sounds"
  20042087msgstr "/Инструменти/Изключване на _звуците"
  20052088
  2006 #: src/gtkblist.c:2359
   2089#: ../src/gtkblist.c:2409
  20072090msgid "/Tools/View System _Log"
  20082091msgstr "/Инструменти/Преглед на дневника на системата"
  20092092
  20102093#. Help
  2011 #: src/gtkblist.c:2362
   2094#: ../src/gtkblist.c:2412
  20122095msgid "/_Help"
  20132096msgstr "/_Помощ"
  20142097
  2015 #: src/gtkblist.c:2363
   2098#: ../src/gtkblist.c:2413
  20162099msgid "/Help/Online _Help"
  20172100msgstr "/Помощ/Ръководство"
  20182101
  2019 #: src/gtkblist.c:2364
   2102#: ../src/gtkblist.c:2414
  20202103msgid "/Help/_Debug Window"
  20212104msgstr "/Помощ/Прозорец за _грешки"
  20222105
  2023 #: src/gtkblist.c:2365
   2106#: ../src/gtkblist.c:2415
  20242107msgid "/Help/_About"
  20252108msgstr "/Помощ/_Относно програмата"
  20262109
  2027 #: src/gtkblist.c:2397 src/gtkblist.c:2464
   2110#: ../src/gtkblist.c:2447 ../src/gtkblist.c:2514
  20282111#, c-format
  20292112msgid ""
   
  20342117"<b>Абонамент:</b> %s"
  20352118
  2036 #: src/gtkblist.c:2473
   2119#: ../src/gtkblist.c:2523
  20372120#, c-format
  20382121msgid ""
   
  20432126"<b>Псевдоним на контакта:</b> %s"
  20442127
  2045 #: src/gtkblist.c:2481
   2128#: ../src/gtkblist.c:2531
  20462129#, c-format
  20472130msgid ""
   
  20522135"<b>Псевдоним:</b> %s"
  20532136
  2054 #: src/gtkblist.c:2489
   2137#: ../src/gtkblist.c:2539
  20552138#, c-format
  20562139msgid ""
   
  20612144"<b>Псевдоним:</b> %s"
  20622145
  2063 #: src/gtkblist.c:2498
   2146#: ../src/gtkblist.c:2548
  20642147#, c-format
  20652148msgid ""
   
  20702153"<b>Включен:</b> %s"
  20712154
  2072 #: src/gtkblist.c:2510
   2155#: ../src/gtkblist.c:2560
  20732156#, c-format
  20742157msgid ""
   
  20792162"<b>Бездейства:</b> %s"
  20802163
  2081 #: src/gtkblist.c:2546
   2164#: ../src/gtkblist.c:2595
  20822165#, c-format
  20832166msgid ""
   
  20882171"<b>Последно видян:</b> преди %s"
  20892172
  2090 #: src/gtkblist.c:2554
   2173#: ../src/gtkblist.c:2603
  20912174msgid ""
  20922175"\n"
   
  20962179"<b>Състояние:</b> Изключен"
  20972180
  2098 #: src/gtkblist.c:2577
   2181#: ../src/gtkblist.c:2626
  20992182msgid ""
  21002183"\n"
   
  21042187"<b>Описание:</b>Неспокоен"
  21052188
  2106 #: src/gtkblist.c:2579
   2189#: ../src/gtkblist.c:2628
  21072190msgid ""
  21082191"\n"
   
  21122195"<b>Състояние:</b> Страхотно"
  21132196
  2114 #: src/gtkblist.c:2581
   2197#: ../src/gtkblist.c:2630
  21152198msgid ""
  21162199"\n"
   
  21202203"<b>Състояние:</b> Яко"
  21212204
  2122 #: src/gtkblist.c:2843
   2205#: ../src/gtkblist.c:2896
  21232206#, c-format
  21242207msgid "Idle (%dh %02dm) "
  21252208msgstr "Бездейства (%dh %02dm) "
  21262209
  2127 #: src/gtkblist.c:2845
   2210#: ../src/gtkblist.c:2898
  21282211#, c-format
  21292212msgid "Idle (%dm) "
  21302213msgstr "Бездейства (%dm) "
  21312214
  2132 #: src/gtkblist.c:2848
   2215#: ../src/gtkblist.c:2901
  21332216msgid "Idle "
  21342217msgstr "Бездействам "
  21352218
  2136 #: src/gtkblist.c:2852
   2219#: ../src/gtkblist.c:2905
  21372220msgid "Offline "
  21382221msgstr "Изключен "
  21392222
  2140 #: src/gtkblist.c:2968
   2223#: ../src/gtkblist.c:3021
  21412224msgid "/Buddies/New Instant Message..."
  21422225msgstr "/Познати/Ново съобщение..."
  21432226
  2144 #: src/gtkblist.c:2969 src/gtkblist.c:3003
   2227#: ../src/gtkblist.c:3022 ../src/gtkblist.c:3056
  21452228msgid "/Buddies/Join a Chat..."
  21462229msgstr "/Познати/Включване в _разговор..."
  21472230
  2148 #: src/gtkblist.c:2970
   2231#: ../src/gtkblist.c:3023
  21492232msgid "/Buddies/Get User Info..."
  21502233msgstr "/Познати/Получаване на информация за потребител..."
  21512234
  2152 #: src/gtkblist.c:2971
   2235#: ../src/gtkblist.c:3024
  21532236msgid "/Buddies/Add Buddy..."
  21542237msgstr "/Познати/Добавяне на познат..."
  21552238
  2156 #: src/gtkblist.c:2972
   2239#: ../src/gtkblist.c:3025 ../src/gtkblist.c:3059
  21572240msgid "/Buddies/Add Chat..."
  21582241msgstr "/Познати/Добавяне на разговор..."
  21592242
  2160 #: src/gtkblist.c:2973
   2243#: ../src/gtkblist.c:3026
  21612244msgid "/Buddies/Add Group..."
  21622245msgstr "/Познати/Добавяне на група..."
  21632246
  2164 #: src/gtkblist.c:3006
   2247#: ../src/gtkblist.c:3062
  21652248msgid "/Tools/Room List"
  21662249msgstr "/Инструменти/Списък на стаите"
  21672250
  2168 #: src/gtkblist.c:3009
   2251#: ../src/gtkblist.c:3065
  21692252msgid "/Tools/Privacy"
  21702253msgstr "/Инструменти/Уединение"
  21712254
  2172 #: src/gtkblist.c:3085
   2255#: ../src/gtkblist.c:3141
  21732256msgid "Manually"
  21742257msgstr "Ръчно"
  21752258
  2176 #: src/gtkblist.c:3087
   2259#: ../src/gtkblist.c:3143
  21772260msgid "Alphabetically"
  21782261msgstr "По азбучен ред"
  21792262
  2180 #: src/gtkblist.c:3088
   2263#: ../src/gtkblist.c:3144
  21812264msgid "By status"
  21822265msgstr "По състояние"
  21832266
  2184 #: src/gtkblist.c:3089
   2267#: ../src/gtkblist.c:3145
  21852268msgid "By log size"
  21862269msgstr "По размер на дневника"
  21872270
  2188 #: src/gtkblist.c:3201
   2271#: ../src/gtkblist.c:3257
  21892272msgid "/Tools/Buddy Pounce"
  21902273msgstr "/Инструменти/"
  21912274
  2192 #: src/gtkblist.c:3202
   2275#: ../src/gtkblist.c:3258
  21932276msgid "/Tools/Account Actions"
  21942277msgstr "/Инструменти/Действия с _акаунта"
   
  21972280#. * after the treeview or faceprint gets mad. -Robot101
  21982281#.
  2199 #: src/gtkblist.c:3322
   2282#: ../src/gtkblist.c:3386
  22002283msgid "/Buddies/Show Offline Buddies"
  22012284msgstr "/Познати/Показване на изключените потребители"
  22022285
  2203 #: src/gtkblist.c:3324
   2286#: ../src/gtkblist.c:3388
  22042287msgid "/Buddies/Show Empty Groups"
  22052288msgstr "/Познати/Показване на празните групи"
  22062289
  2207 #: src/gtkblist.c:3328
   2290#: ../src/gtkblist.c:3392
  22082291msgid "/Buddies/Show Buddy Details"
  22092292msgstr "/Познати/Показване на данните за познатите"
  22102293
  2211 #: src/gtkblist.c:4005 src/protocols/silc/buddy.c:736
  2212 #: src/protocols/silc/buddy.c:994 src/protocols/silc/buddy.c:1039
  2213 #: src/protocols/silc/buddy.c:1129 src/protocols/yahoo/yahoo.c:2886
   2294#: ../src/gtkblist.c:4074 ../src/protocols/silc/buddy.c:736
   2295#: ../src/protocols/silc/buddy.c:994 ../src/protocols/silc/buddy.c:1039
   2296#: ../src/protocols/silc/buddy.c:1129 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2902
  22142297msgid "Add Buddy"
  22152298msgstr "Добавяне на приятел"
  22162299
  2217 #: src/gtkblist.c:4029
   2300#: ../src/gtkblist.c:4098
  22182301msgid ""
  22192302"Please enter the screen name of the person you would like to add to your "
   
  22262309
  22272310#. Set up stuff for the account box
  2228 #: src/gtkblist.c:4092 src/gtkblist.c:4424
   2311#: ../src/gtkblist.c:4161 ../src/gtkblist.c:4496
  22292312msgid "Account:"
  22302313msgstr "Акаунт:"
  22312314
  2232 #: src/gtkblist.c:4357
   2315#: ../src/gtkblist.c:4429
  22332316msgid "This protocol does not support chat rooms."
  22342317msgstr ""
  22352318
  2236 #: src/gtkblist.c:4373
   2319#: ../src/gtkblist.c:4445
  22372320msgid ""
  22382321"You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
   
  22422325"разговори."
  22432326
  2244 #: src/gtkblist.c:4390
   2327#: ../src/gtkblist.c:4462
  22452328msgid "Add Chat"
  22462329msgstr "Добавяне на разговор"
  22472330
  2248 #: src/gtkblist.c:4414
   2331#: ../src/gtkblist.c:4486
  22492332msgid ""
  22502333"Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
   
  22542337"вашия списък.\n"
  22552338
  2256 #: src/gtkblist.c:4493
   2339#: ../src/gtkblist.c:4565 ../src/protocols/sametime/sametime.c:5388
   2340#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:5472
  22572341msgid "Add Group"
  22582342msgstr "Добавяне на група"
  22592343
  2260 #: src/gtkblist.c:4494
   2344#: ../src/gtkblist.c:4566
  22612345msgid "Please enter the name of the group to be added."
  22622346msgstr "Въведете име на групата, която искате да добавите."
  22632347
  2264 #: src/gtkblist.c:5025
   2348#: ../src/gtkblist.c:5140
  22652349msgid "No actions available"
  22662350msgstr "Няма възможни действия"
  22672351
  2268 #: src/gtkblist.c:5094
   2352#: ../src/gtkblist.c:5209
  22692353msgid "/Tools"
  22702354msgstr "/Инструменти"
  22712355
  2272 #: src/gtkconn.c:190
   2356#: ../src/gtkconn.c:190
  22732357#, fuzzy, c-format
  22742358msgid "%s disconnected"
  22752359msgstr "Изключен."
  22762360
  2277 #: src/gtkconn.c:191
   2361#: ../src/gtkconn.c:191
  22782362#, c-format
  22792363msgid ""
   
  22822366msgstr ""
  22832367
  2284 #: src/gtkconv.c:325
   2368#: ../src/gtkconv.c:325
  22852369#, c-format
  22862370msgid "me is using Gaim v%s."
  22872371msgstr ""
  22882372
  2289 #: src/gtkconv.c:334
   2373#: ../src/gtkconv.c:334
  22902374msgid "Supported debug options are:  version"
  22912375msgstr ""
  22922376
  2293 #: src/gtkconv.c:371
   2377#: ../src/gtkconv.c:371
  22942378msgid "No such command (in this context)."
  22952379msgstr ""
  22962380
  2297 #: src/gtkconv.c:374
   2381#: ../src/gtkconv.c:374
  22982382msgid ""
  22992383"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help on a specific command.\n"
   
  23012385msgstr ""
  23022386
  2303 #: src/gtkconv.c:446
   2387#: ../src/gtkconv.c:446
  23042388msgid "No such command."
  23052389msgstr "Няма такава команда."
  23062390
  2307 #: src/gtkconv.c:453
   2391#: ../src/gtkconv.c:453
  23082392msgid "Syntax Error:  You typed the wrong number of arguments to that command."
  23092393msgstr ""
  23102394
  2311 #: src/gtkconv.c:458
   2395#: ../src/gtkconv.c:458
  23122396msgid "Your command failed for an unknown reason."
  23132397msgstr "Бяхте изключен по неизвестни причини."
  23142398
  2315 #: src/gtkconv.c:465
   2399#: ../src/gtkconv.c:465
  23162400msgid "That command only works in chats, not IMs."
  23172401msgstr ""
  23182402
  2319 #: src/gtkconv.c:468
   2403#: ../src/gtkconv.c:468
  23202404msgid "That command only works in IMs, not chats."
  23212405msgstr ""
  23222406
  2323 #: src/gtkconv.c:472
   2407#: ../src/gtkconv.c:472
  23242408msgid "That command doesn't work on this protocol."
  23252409msgstr ""
  23262410
  2327 #: src/gtkconv.c:699 src/gtkconv.c:725
   2411#: ../src/gtkconv.c:699 ../src/gtkconv.c:725
  23282412msgid "That buddy is not on the same protocol as this chat."
  23292413msgstr ""
  23302414
  2331 #: src/gtkconv.c:719
   2415#: ../src/gtkconv.c:719
  23322416msgid ""
  23332417"You are not currently signed on with an account that can invite that buddy."
  23342418msgstr "Не сте включени с абонамент, който може да прибавя потребител."
  23352419
  2336 #: src/gtkconv.c:772
   2420#: ../src/gtkconv.c:772
  23372421msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
  23382422msgstr "Покана към потребител в стая за разговори"
  23392423
  23402424#. Put our happy label in it.
  2341 #: src/gtkconv.c:802
   2425#: ../src/gtkconv.c:802
  23422426msgid ""
  23432427"Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
   
  23472431"съобщение за покана."
  23482432
  2349 #: src/gtkconv.c:823
   2433#: ../src/gtkconv.c:823
  23502434msgid "_Buddy:"
  23512435msgstr "_Приятел:"
  23522436
  2353 #: src/gtkconv.c:843 src/gtksavedstatuses.c:836
   2437#: ../src/gtkconv.c:843 ../src/gtksavedstatuses.c:853
  23542438msgid "_Message:"
  23552439msgstr "_Съобщение"
  23562440
  2357 #: src/gtkconv.c:900 src/gtkconv.c:2228 src/gtkdebug.c:217 src/gtkft.c:470
   2441#: ../src/gtkconv.c:900 ../src/gtkconv.c:2230 ../src/gtkdebug.c:217
   2442#: ../src/gtkft.c:472
  23582443msgid "Unable to open file."
  23592444msgstr "Неуспех при отварянето на файл"
  23602445
  2361 #: src/gtkconv.c:906
   2446#: ../src/gtkconv.c:906
  23622447#, c-format
  23632448msgid "<h1>Conversation with %s</h1>\n"
  23642449msgstr "<h1>Разговор с %s</h1>\n"
  23652450
  2366 #: src/gtkconv.c:930
   2451#: ../src/gtkconv.c:930
  23672452msgid "Save Conversation"
  23682453msgstr "Запазване на разговора"
  23692454
  2370 #: src/gtkconv.c:1030 src/gtkdebug.c:165 src/gtkdebug.c:678
   2455#: ../src/gtkconv.c:1030 ../src/gtkdebug.c:165 ../src/gtkdebug.c:678
  23712456msgid "Find"
  23722457msgstr "Търсене"
  23732458
  2374 #: src/gtkconv.c:1056 src/gtkdebug.c:193
   2459#: ../src/gtkconv.c:1056 ../src/gtkdebug.c:193
  23752460msgid "_Search for:"
  23762461msgstr "_Търсене за:"
  23772462
  2378 #: src/gtkconv.c:1227
   2463#: ../src/gtkconv.c:1227
  23792464msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
  23802465msgstr ""
  23812466
  2382 #: src/gtkconv.c:1235
   2467#: ../src/gtkconv.c:1235
  23832468msgid ""
  23842469"Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
  23852470msgstr ""
  23862471
  2387 #: src/gtkconv.c:1489
   2472#: ../src/gtkconv.c:1491
  23882473msgid "IM"
  23892474msgstr "Съобщение"
  23902475
  2391 #: src/gtkconv.c:1495 src/protocols/oscar/oscar.c:628
   2476#: ../src/gtkconv.c:1497 ../src/protocols/oscar/oscar.c:629
  23922477msgid "Send File"
  23932478msgstr "Изпращане на файл"
  23942479
  2395 #: src/gtkconv.c:1502
   2480#: ../src/gtkconv.c:1504
  23962481msgid "Un-Ignore"
  23972482msgstr "Махане на игнорирането"
  23982483
  2399 #: src/gtkconv.c:1505
   2484#: ../src/gtkconv.c:1507
  24002485msgid "Ignore"
  24012486msgstr "Игнориране"
  24022487
  2403 #: src/gtkconv.c:1511
   2488#: ../src/gtkconv.c:1513
  24042489msgid "Info"
  24052490msgstr "Данни"
  24062491
  2407 #: src/gtkconv.c:1517
   2492#: ../src/gtkconv.c:1519
  24082493msgid "Get Away Message"
  24092494msgstr "Съобщение за състоянието „Няма ме“"
  24102495
  2411 #: src/gtkconv.c:1524 src/gtkrequest.c:267
   2496#: ../src/gtkconv.c:1526 ../src/gtkrequest.c:267
  24122497msgid "Remove"
  24132498msgstr "Премахване"
  24142499
  2415 #: src/gtkconv.c:2236
   2500#: ../src/gtkconv.c:2238
  24162501msgid "Unable to save icon file to disk."
  24172502msgstr "Файлът с иконата не може да бъде записан на диска."
  24182503
  2419 #: src/gtkconv.c:2259
   2504#: ../src/gtkconv.c:2261
  24202505msgid "Save Icon"
  24212506msgstr "Запазване на икона"
  24222507
  2423 #: src/gtkconv.c:2308
   2508#: ../src/gtkconv.c:2310
  24242509msgid "Animate"
  24252510msgstr "Стимулиране"
  24262511
  2427 #: src/gtkconv.c:2313
   2512#: ../src/gtkconv.c:2315
  24282513msgid "Hide Icon"
  24292514msgstr "Скриване на икона"
  24302515
  2431 #: src/gtkconv.c:2319
   2516#: ../src/gtkconv.c:2321
  24322517msgid "Save Icon As..."
  24332518msgstr "Запазване на икона като..."
  24342519
  24352520#. Conversation menu
  2436 #: src/gtkconv.c:2367
   2521#: ../src/gtkconv.c:2369
  24372522msgid "/_Conversation"
  24382523msgstr "/_Разговор"
  24392524
  2440 #: src/gtkconv.c:2369
   2525#: ../src/gtkconv.c:2371
  24412526msgid "/Conversation/New Instant _Message..."
  24422527msgstr "/Разговор/Ново _съобщение..."
  24432528
  2444 #: src/gtkconv.c:2374
   2529#: ../src/gtkconv.c:2376
  24452530msgid "/Conversation/_Find..."
  24462531msgstr "/Разговор/_Търсене..."
  24472532
  2448 #: src/gtkconv.c:2376
   2533#: ../src/gtkconv.c:2378
  24492534msgid "/Conversation/View _Log"
  24502535msgstr "/Разговор/Преглед на _история"
  24512536
  2452 #: src/gtkconv.c:2377
   2537#: ../src/gtkconv.c:2379
  24532538msgid "/Conversation/_Save As..."
  24542539msgstr "/Разговор/_Запазване като..."
  24552540
  2456 #: src/gtkconv.c:2379
   2541#: ../src/gtkconv.c:2381
  24572542msgid "/Conversation/Clear"
  24582543msgstr "/Разговор/Изчистване"
  24592544
  2460 #: src/gtkconv.c:2383
   2545#: ../src/gtkconv.c:2385
  24612546msgid "/Conversation/Se_nd File..."
  24622547msgstr "/Разговор/Изпращане _на файл..."
  24632548
  2464 #: src/gtkconv.c:2384
   2549#: ../src/gtkconv.c:2386
  24652550msgid "/Conversation/Add Buddy _Pounce..."
  24662551msgstr ""
  24672552
  2468 #: src/gtkconv.c:2386
   2553#: ../src/gtkconv.c:2388
  24692554msgid "/Conversation/_Get Info"
  24702555msgstr "/Разговор/Получаване на _данни"
  24712556
  2472 #: src/gtkconv.c:2388
   2557#: ../src/gtkconv.c:2390
  24732558msgid "/Conversation/In_vite..."
  24742559msgstr "/Разговор/Покана..."
  24752560
  2476 #: src/gtkconv.c:2393
   2561#: ../src/gtkconv.c:2395
  24772562msgid "/Conversation/Al_ias..."
  24782563msgstr "/Разговори/Псевдон_им..."
  24792564
  2480 #: src/gtkconv.c:2395
   2565#: ../src/gtkconv.c:2397
  24812566msgid "/Conversation/_Block..."
  24822567msgstr "/Разговор/_Блокиране..."
  24832568
  2484 #: src/gtkconv.c:2397
   2569#: ../src/gtkconv.c:2399
  24852570msgid "/Conversation/_Add..."
  24862571msgstr "/Разговор/Доб_авяне..."
  24872572
  2488 #: src/gtkconv.c:2399
   2573#: ../src/gtkconv.c:2401
  24892574msgid "/Conversation/_Remove..."
  24902575msgstr "/Разговор/Изтрива_не..."
  24912576
  2492 #: src/gtkconv.c:2404
   2577#: ../src/gtkconv.c:2406
  24932578msgid "/Conversation/Insert Lin_k..."
  24942579msgstr "/Разговор/Вмъкване на връ_зка..."
  24952580
  2496 #: src/gtkconv.c:2406
   2581#: ../src/gtkconv.c:2408
  24972582msgid "/Conversation/Insert Imag_e..."
  24982583msgstr "/Разговор/Вмъкване на изображение..."
  24992584
  2500 #: src/gtkconv.c:2411
   2585#: ../src/gtkconv.c:2413
  25012586msgid "/Conversation/_Close"
  25022587msgstr "/Разговор/Затвар_яне"
  25032588
  25042589#. Options
  2505 #: src/gtkconv.c:2415
   2590#: ../src/gtkconv.c:2417
  25062591msgid "/_Options"
  25072592msgstr "/_Настройки"
  25082593
  2509 #: src/gtkconv.c:2416
   2594#: ../src/gtkconv.c:2418
  25102595msgid "/Options/Enable _Logging"
  25112596msgstr "/Настройки/_История на съобщенията"
  25122597
  2513 #: src/gtkconv.c:2417
   2598#: ../src/gtkconv.c:2419
  25142599msgid "/Options/Enable _Sounds"
  25152600msgstr "/Настройки/Включване на _звуците"
  25162601
  2517 #: src/gtkconv.c:2418
   2602#: ../src/gtkconv.c:2420
  25182603msgid "/Options/Show Formatting _Toolbars"
  25192604msgstr "/Настройки/Лента с инс_трументи за форматиране"
  25202605
  2521 #: src/gtkconv.c:2419
   2606#: ../src/gtkconv.c:2421
  25222607msgid "/Options/Show Ti_mestamps"
  25232608msgstr "/Настройки/Показване на времевите маркери"
  25242609
  2525 #: src/gtkconv.c:2420
   2610#: ../src/gtkconv.c:2422
  25262611msgid "/Options/Show Buddy _Icon"
  25272612msgstr "/Настройки/Показване на _иконите на познатите"
  25282613
  2529 #: src/gtkconv.c:2460
   2614#: ../src/gtkconv.c:2462
  25302615msgid "/Conversation/View Log"
  25312616msgstr "/Разговори/Преглед на историята"
  25322617
  2533 #: src/gtkconv.c:2466
   2618#: ../src/gtkconv.c:2468
  25342619msgid "/Conversation/Send File..."
  25352620msgstr "/Разговори/Изпращане на файл..."
  25362621
  2537 #: src/gtkconv.c:2470
   2622#: ../src/gtkconv.c:2472
  25382623msgid "/Conversation/Add Buddy Pounce..."
  25392624msgstr ""
  25402625
  2541 #: src/gtkconv.c:2476
   2626#: ../src/gtkconv.c:2478
  25422627msgid "/Conversation/Get Info"
  25432628msgstr "/Разговори/Показване на данни"
  25442629
  2545 #: src/gtkconv.c:2480
   2630#: ../src/gtkconv.c:2482
  25462631msgid "/Conversation/Invite..."
  25472632msgstr "/Разговори/Покана..."
  25482633
  2549 #: src/gtkconv.c:2486
   2634#: ../src/gtkconv.c:2488
  25502635msgid "/Conversation/Alias..."
  25512636msgstr "/Разговори/Псевдоним..."
  25522637
  2553 #: src/gtkconv.c:2490
   2638#: ../src/gtkconv.c:2492
  25542639msgid "/Conversation/Block..."
  25552640msgstr "/Разговори/Блокиране..."
  25562641
  2557 #: src/gtkconv.c:2494
   2642#: ../src/gtkconv.c:2496
  25582643msgid "/Conversation/Add..."
  25592644msgstr "/Разговори/Добавяне..."
  25602645
  2561 #: src/gtkconv.c:2498
   2646#: ../src/gtkconv.c:2500
  25622647msgid "/Conversation/Remove..."
  25632648msgstr "/Разговори/Изтриване..."
  25642649
  2565 #: src/gtkconv.c:2504
   2650#: ../src/gtkconv.c:2506
  25662651msgid "/Conversation/Insert Link..."
  25672652msgstr "/Разговори/Вмъкване на връзка..."
  25682653
  2569 #: src/gtkconv.c:2508
   2654#: ../src/gtkconv.c:2510
  25702655msgid "/Conversation/Insert Image..."
  25712656msgstr "/Разговори/Вмъкване на изображение..."
  25722657
  2573 #: src/gtkconv.c:2514
   2658#: ../src/gtkconv.c:2516
  25742659msgid "/Options/Enable Logging"
  25752660msgstr "/Настройки/История на съобщенията"
  25762661
  2577 #: src/gtkconv.c:2517
   2662#: ../src/gtkconv.c:2519
  25782663msgid "/Options/Enable Sounds"
  25792664msgstr "/Настройки/Включване на звуците"
  25802665
  2581 #: src/gtkconv.c:2520
   2666#: ../src/gtkconv.c:2522
  25822667msgid "/Options/Show Formatting Toolbars"
  25832668msgstr "/Настройки/Показване на лентите с инструменти за форматиране"
  25842669
  2585 #: src/gtkconv.c:2523
   2670#: ../src/gtkconv.c:2525
  25862671msgid "/Options/Show Timestamps"
  25872672msgstr "/Настройки/Показване на времеви маркери"
  25882673
  2589 #: src/gtkconv.c:2526
   2674#: ../src/gtkconv.c:2528
  25902675msgid "/Options/Show Buddy Icon"
  25912676msgstr "/Опции/Показване на иконите на познатите"
  25922677
  2593 #: src/gtkconv.c:2597
   2678#: ../src/gtkconv.c:2599
  25942679msgid "User is typing..."
  25952680msgstr "Потребителят пише..."
  25962681
  2597 #: src/gtkconv.c:2602
   2682#: ../src/gtkconv.c:2604
  25982683msgid "User has typed something and paused"
  25992684msgstr "Потребителят написа нещо и спря"
  26002685
   2686#: ../src/gtkconv.c:2611
   2687msgid "The buddy is typing a message"
   2688msgstr ""
   2689
  26012690#. Build the Send As menu
  2602 #: src/gtkconv.c:2740
   2691#: ../src/gtkconv.c:2743
  26032692msgid "_Send To"
  26042693msgstr "_Изпращане до"
  26052694
  2606 #: src/gtkconv.c:3373
   2695#: ../src/gtkconv.c:3374 ../src/protocols/sametime/sametime.c:3505
  26072696msgid "Topic:"
  26082697msgstr "Тема:"
  26092698
  26102699#. Setup the label telling how many people are in the room.
  2611 #: src/gtkconv.c:3421
   2700#: ../src/gtkconv.c:3422
  26122701msgid "0 people in room"
  26132702msgstr "В стаята има 0 потребители"
  26142703
  2615 #: src/gtkconv.c:3500
   2704#: ../src/gtkconv.c:3501
  26162705msgid "IM the user"
  26172706msgstr "Съобщение до потребител"
  26182707
  2619 #: src/gtkconv.c:3513
   2708#: ../src/gtkconv.c:3514
  26202709msgid "Ignore the user"
  26212710msgstr "Игнориране на потребител"
  26222711
  2623 #: src/gtkconv.c:3525
   2712#: ../src/gtkconv.c:3526
  26242713msgid "Get the user's information"
  26252714msgstr "Показване на данни за потребителя"
  26262715
  2627 #: src/gtkconv.c:4360 src/gtkconv.c:4462 src/gtkconv.c:4517
   2716#: ../src/gtkconv.c:4362 ../src/gtkconv.c:4467 ../src/gtkconv.c:4522
  26282717#, c-format
  26292718msgid "%d person in room"
   
  26322721msgstr[1] "%d хора в стаята"
  26332722
  2634 #: src/gtkconv.c:5582
   2723#: ../src/gtkconv.c:5600
  26352724msgid ""
  26362725"say &lt;message&gt;:  Send a message normally as if you weren't using a "
   
  26382727msgstr ""
  26392728
  2640 #: src/gtkconv.c:5585
   2729#: ../src/gtkconv.c:5603
  26412730msgid "me &lt;action&gt;:  Send an IRC style action to a buddy or chat."
  26422731msgstr ""
  26432732
  2644 #: src/gtkconv.c:5588
   2733#: ../src/gtkconv.c:5606
  26452734msgid ""
  26462735"debug &lt;option&gt;:  Send various debug information to the current "
   
  26482737msgstr ""
  26492738
  2650 #: src/gtkconv.c:5591
   2739#: ../src/gtkconv.c:5609
  26512740#, fuzzy
  26522741msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
  26532742msgstr "%s затвори прозореца за разговор."
  26542743
  2655 #: src/gtkconv.c:5594
   2744#: ../src/gtkconv.c:5612
  26562745msgid "help &lt;command&gt;:  Help on a specific command."
  26572746msgstr ""
  26582747
  2659 #: src/gtkconv.c:5709
   2748#: ../src/gtkconv.c:5727
  26602749#, fuzzy
  26612750msgid "Confirm close"
  26622751msgstr "Потвърждение за абонамент"
  26632752
  2664 #: src/gtkconv.c:5741
   2753#: ../src/gtkconv.c:5759
  26652754#, fuzzy
  26662755msgid "You have unread messages. Are you sure you want to close the window?"
  26672756msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s?"
  26682757
  2669 #: src/gtkconv.c:6408
   2758#: ../src/gtkconv.c:6426
  26702759msgid "Close conversation"
  26712760msgstr "Затваряне на разговор"
  26722761
  2673 #: src/gtkconv.c:6872
   2762#: ../src/gtkconv.c:6890
  26742763msgid "Last created window"
  26752764msgstr "Последен създаден прозорец"
  26762765
  2677 #: src/gtkconv.c:6874
   2766#: ../src/gtkconv.c:6892
  26782767#, fuzzy
  26792768msgid "Separate IM and Chat windows"
  26802769msgstr "Показване на съобщенията и разговорите в"
  26812770
  2682 #: src/gtkconv.c:6876 src/gtkprefs.c:1205
   2771#: ../src/gtkconv.c:6894 ../src/gtkprefs.c:1216
  26832772msgid "New window"
  26842773msgstr "Нов прозорец"
  26852774
  2686 #: src/gtkconv.c:6878
   2775#: ../src/gtkconv.c:6896
  26872776msgid "By group"
  26882777msgstr "По групи"
  26892778
  2690 #: src/gtkconv.c:6880
   2779#: ../src/gtkconv.c:6898
  26912780msgid "By account"
  26922781msgstr "По абонаменти"
  26932782
  2694 #: src/gtkdebug.c:232
   2783#: ../src/gtkdebug.c:232
  26952784msgid "Save Debug Log"
  26962785msgstr ""
  26972786
  2698 #: src/gtkdebug.c:586
   2787#: ../src/gtkdebug.c:586
  26992788#, fuzzy
  27002789msgid "Invert"
  27012790msgstr "_Вмъкване"
  27022791
  2703 #: src/gtkdebug.c:589
   2792#: ../src/gtkdebug.c:589
  27042793msgid "Highlight matches"
  27052794msgstr ""
  27062795
  2707 #: src/gtkdebug.c:636
   2796#: ../src/gtkdebug.c:636
  27082797msgid "Debug Window"
  27092798msgstr "Прозорец за грешки"
  27102799
  2711 #: src/gtkdebug.c:689
   2800#: ../src/gtkdebug.c:689
  27122801msgid "Clear"
  27132802msgstr "Изчистване"
  27142803
  2715 #: src/gtkdebug.c:698
   2804#: ../src/gtkdebug.c:698
  27162805msgid "Pause"
  27172806msgstr "Пауза"
  27182807
  2719 #: src/gtkdebug.c:705 src/gtkdebug.c:706
   2808#: ../src/gtkdebug.c:705 ../src/gtkdebug.c:706
  27202809msgid "Timestamps"
  27212810msgstr "Времеви маркери"
  27222811
  2723 #: src/gtkdebug.c:724
   2812#: ../src/gtkdebug.c:724
  27242813#, fuzzy
  27252814msgid "Filter"
  27262815msgstr "Прекъснал"
  27272816
  2728 #: src/gtkdebug.c:743
   2817#: ../src/gtkdebug.c:743
  27292818#, fuzzy
  27302819msgid "Right click for more options."
  27312820msgstr "Показване на допълнителни настройки"
  27322821
  2733 #: src/gtkdialogs.c:59 src/gtkdialogs.c:90
   2822#: ../src/gtkdialogs.c:59 ../src/gtkdialogs.c:90
  27342823msgid "lead developer"
  27352824msgstr "Главен разработчик"
  27362825
  2737 #: src/gtkdialogs.c:60 src/gtkdialogs.c:63 src/gtkdialogs.c:64
  2738 #: src/gtkdialogs.c:65 src/gtkdialogs.c:66 src/gtkdialogs.c:67
  2739 #: src/gtkdialogs.c:69 src/gtkdialogs.c:70 src/gtkdialogs.c:71
   2826#: ../src/gtkdialogs.c:60 ../src/gtkdialogs.c:63 ../src/gtkdialogs.c:64
   2827#: ../src/gtkdialogs.c:65 ../src/gtkdialogs.c:66 ../src/gtkdialogs.c:67
   2828#: ../src/gtkdialogs.c:69 ../src/gtkdialogs.c:70 ../src/gtkdialogs.c:71
  27402829msgid "developer"
  27412830msgstr "разработчик"
  27422831
  2743 #: src/gtkdialogs.c:61
   2832#: ../src/gtkdialogs.c:61
  27442833msgid "developer & webmaster"
  27452834msgstr "Разработчик и уебмастър"
  27462835
  2747 #: src/gtkdialogs.c:62
   2836#: ../src/gtkdialogs.c:62
  27482837msgid "win32 port"
  27492838msgstr "порт за win32"
  27502839
  2751 #: src/gtkdialogs.c:68
   2840#: ../src/gtkdialogs.c:68
  27522841msgid "support"
  27532842msgstr "поддръжка"
  27542843
  2755 #: src/gtkdialogs.c:88 src/gtkdialogs.c:91
   2844#: ../src/gtkdialogs.c:88 ../src/gtkdialogs.c:91
  27562845msgid "maintainer"
  27572846msgstr "Поддръжка"
  27582847
  2759 #: src/gtkdialogs.c:89
   2848#: ../src/gtkdialogs.c:89
  27602849#, fuzzy
  27612850msgid "libfaim maintainer"
  27622851msgstr "Поддръжка"
  27632852
  2764 #: src/gtkdialogs.c:92
   2853#: ../src/gtkdialogs.c:92
  27652854#, fuzzy
  27662855msgid "Jabber developer"
  27672856msgstr "предишен Jabber-разработчик"
  27682857
  2769 #: src/gtkdialogs.c:93
   2858#: ../src/gtkdialogs.c:93
  27702859msgid "original author"
  27712860msgstr "оригинален автор"
  27722861
  2773 #: src/gtkdialogs.c:94
   2862#: ../src/gtkdialogs.c:94
  27742863msgid "hacker and designated driver [lazy bum]"
  27752864msgstr ""
  27762865
  2777 #: src/gtkdialogs.c:99 src/gtkdialogs.c:100 src/gtkdialogs.c:144
   2866#: ../src/gtkdialogs.c:99 ../src/gtkdialogs.c:100 ../src/gtkdialogs.c:147
  27782867msgid "Bulgarian"
  27792868msgstr "български"
  27802869
  2781 #: src/gtkdialogs.c:101
   2870#: ../src/gtkdialogs.c:101
  27822871#, fuzzy
  27832872msgid "Bosnian"
  27842873msgstr "естонски"
  27852874
  2786 #: src/gtkdialogs.c:102 src/gtkdialogs.c:145 src/gtkdialogs.c:146
   2875#: ../src/gtkdialogs.c:102 ../src/gtkdialogs.c:148 ../src/gtkdialogs.c:149
  27872876msgid "Catalan"
  27882877msgstr "каталонски"
  27892878
  2790 #: src/gtkdialogs.c:103 src/gtkdialogs.c:147
   2879#: ../src/gtkdialogs.c:103 ../src/gtkdialogs.c:150
  27912880msgid "Czech"
  27922881msgstr "чешки"
  27932882
  2794 #: src/gtkdialogs.c:104
   2883#: ../src/gtkdialogs.c:104
  27952884msgid "Danish"
  27962885msgstr "датски"
  27972886
  2798 #: src/gtkdialogs.c:105 src/gtkdialogs.c:148
   2887#: ../src/gtkdialogs.c:105 ../src/gtkdialogs.c:151
  27992888msgid "German"
  28002889msgstr "немски"
  28012890
  2802 #: src/gtkdialogs.c:106
   2891#: ../src/gtkdialogs.c:106 ../src/gtkdialogs.c:107
   2892msgid "Greek"
   2893msgstr ""
   2894
   2895#: ../src/gtkdialogs.c:108
  28032896msgid "Australian English"
  28042897msgstr "австралийски английски"
  28052898
  2806 #: src/gtkdialogs.c:107
   2899#: ../src/gtkdialogs.c:109
  28072900msgid "British English"
  28082901msgstr "британски английски"
  28092902
  2810 #: src/gtkdialogs.c:108
   2903#: ../src/gtkdialogs.c:110
  28112904msgid "Canadian English"
  28122905msgstr "канадски английски"
  28132906
  2814 #: src/gtkdialogs.c:109 src/gtkdialogs.c:149
   2907#: ../src/gtkdialogs.c:111 ../src/gtkdialogs.c:152
  28152908msgid "Spanish"
  28162909msgstr "испански"
  28172910
  2818 #: src/gtkdialogs.c:110 src/gtkdialogs.c:150
   2911#: ../src/gtkdialogs.c:112 ../src/gtkdialogs.c:153
  28192912msgid "Finnish"
  28202913msgstr "финландски"
  28212914
  2822 #: src/gtkdialogs.c:111 src/gtkdialogs.c:151
   2915#: ../src/gtkdialogs.c:113 ../src/gtkdialogs.c:154
  28232916msgid "French"
  28242917msgstr "френски"
  28252918
  2826 #: src/gtkdialogs.c:112
   2919#: ../src/gtkdialogs.c:114
  28272920msgid "Hebrew"
  28282921msgstr "иврит"
  28292922
  2830 #: src/gtkdialogs.c:113
   2923#: ../src/gtkdialogs.c:115
  28312924msgid "Hindi"
  28322925msgstr "хинди"
  28332926
  2834 #: src/gtkdialogs.c:114
   2927#: ../src/gtkdialogs.c:116
  28352928msgid "Hungarian"
  28362929msgstr "унгарски"
  28372930
  2838 #: src/gtkdialogs.c:115 src/gtkdialogs.c:152
   2931#: ../src/gtkdialogs.c:117 ../src/gtkdialogs.c:155
  28392932msgid "Italian"
  28402933msgstr "италиански"
  28412934
  2842 #: src/gtkdialogs.c:116 src/gtkdialogs.c:153
   2935#: ../src/gtkdialogs.c:118 ../src/gtkdialogs.c:156
  28432936msgid "Japanese"
  28442937msgstr "японски"
  28452938
  2846 #: src/gtkdialogs.c:117
   2939#: ../src/gtkdialogs.c:119
  28472940msgid "Lithuanian"
  28482941msgstr "литовски"
  28492942
  2850 #: src/gtkdialogs.c:118
   2943#: ../src/gtkdialogs.c:120
  28512944#, fuzzy
  28522945msgid "Georgian"
  28532946msgstr "немски"
  28542947
  2855 #: src/gtkdialogs.c:119 src/gtkdialogs.c:154
   2948#: ../src/gtkdialogs.c:121
   2949#, fuzzy
   2950msgid "Kurdish"
   2951msgstr "турски"
   2952
   2953#: ../src/gtkdialogs.c:122 ../src/gtkdialogs.c:157
  28562954msgid "Korean"
  28572955msgstr "корейски"
  28582956
  2859 #: src/gtkdialogs.c:120
   2957#: ../src/gtkdialogs.c:123
  28602958#, fuzzy
  28612959msgid "Dutch, Flemish"
  28622960msgstr "нидерландски; фламандски"
  28632961
  2864 #: src/gtkdialogs.c:121
   2962#: ../src/gtkdialogs.c:124
  28652963msgid "Macedonian"
  28662964msgstr "македонски"
  28672965
  2868 #: src/gtkdialogs.c:122
   2966#: ../src/gtkdialogs.c:125
  28692967msgid "Norwegian"
  28702968msgstr "норвежки"
  28712969
  2872 #: src/gtkdialogs.c:123 src/gtkdialogs.c:124 src/gtkdialogs.c:155
   2970#: ../src/gtkdialogs.c:126 ../src/gtkdialogs.c:127 ../src/gtkdialogs.c:158
  28732971msgid "Polish"
  28742972msgstr "полски"
  28752973
  2876 #: src/gtkdialogs.c:125
   2974#: ../src/gtkdialogs.c:128
  28772975msgid "Portuguese"
  28782976msgstr "португалски"
  28792977
  2880 #: src/gtkdialogs.c:126
   2978#: ../src/gtkdialogs.c:129
  28812979msgid "Portuguese-Brazil"
  28822980msgstr "португалски - Бразилия"
  28832981
  2884 #: src/gtkdialogs.c:127
   2982#: ../src/gtkdialogs.c:130
  28852983msgid "Romanian"
  28862984msgstr "румънски"
  28872985
  2888 #: src/gtkdialogs.c:128 src/gtkdialogs.c:156 src/gtkdialogs.c:157
   2986#: ../src/gtkdialogs.c:131 ../src/gtkdialogs.c:159 ../src/gtkdialogs.c:160
  28892987msgid "Russian"
  28902988msgstr "руски"
  28912989
  2892 #: src/gtkdialogs.c:129 src/gtkdialogs.c:130
   2990#: ../src/gtkdialogs.c:132 ../src/gtkdialogs.c:133
  28932991msgid "Serbian"
  28942992msgstr "сръбски"
  28952993
  2896 #: src/gtkdialogs.c:131
   2994#: ../src/gtkdialogs.c:134
  28972995msgid "Slovenian"
  28982996msgstr "словенски"
  28992997
  2900 #: src/gtkdialogs.c:132 src/gtkdialogs.c:159
   2998#: ../src/gtkdialogs.c:135 ../src/gtkdialogs.c:162
  29012999msgid "Swedish"
  29023000msgstr "шведски"
  29033001
  2904 #: src/gtkdialogs.c:133
   3002#: ../src/gtkdialogs.c:136
  29053003msgid "Telugu"
  29063004msgstr ""
  29073005
  2908 #: src/gtkdialogs.c:134
   3006#: ../src/gtkdialogs.c:137
  29093007msgid "Vietnamese"
  29103008msgstr "виетнамски"
  29113009
  2912 #: src/gtkdialogs.c:134
   3010#: ../src/gtkdialogs.c:137
  29133011msgid "T.M.Thanh and the Gnome-Vi Team"
  29143012msgstr "Екип на Gnome Vi"
  29153013
  2916 #: src/gtkdialogs.c:135 src/gtkdialogs.c:160
   3014#: ../src/gtkdialogs.c:138 ../src/gtkdialogs.c:163
  29173015msgid "Simplified Chinese"
  29183016msgstr "опростен китайски"
  29193017
  2920 #: src/gtkdialogs.c:136 src/gtkdialogs.c:137 src/gtkdialogs.c:161
   3018#: ../src/gtkdialogs.c:139 ../src/gtkdialogs.c:140 ../src/gtkdialogs.c:164
  29213019msgid "Traditional Chinese"
  29223020msgstr "класически китайски"
  29233021
  2924 #: src/gtkdialogs.c:143
   3022#: ../src/gtkdialogs.c:146
  29253023msgid "Amharic"
  29263024msgstr "етиопски"
  29273025
  2928 #: src/gtkdialogs.c:158
   3026#: ../src/gtkdialogs.c:161
  29293027msgid "Slovak"
  29303028msgstr "словашки"
  29313029
  2932 #: src/gtkdialogs.c:202
   3030#: ../src/gtkdialogs.c:205
  29333031msgid "About Gaim"
  29343032msgstr "Относно Gaim"
  29353033
  2936 #: src/gtkdialogs.c:226
   3034#: ../src/gtkdialogs.c:229
  29373035#, fuzzy
  29383036msgid ""
   
  29453043"Написан е чрез Gtk+ и се разпространява под GPL.<BR><BR>"
  29463044
  2947 #: src/gtkdialogs.c:235
   3045#: ../src/gtkdialogs.c:238
  29483046msgid "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #wingaim on irc.freenode.net<BR><BR>"
  29493047msgstr "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #wingaim на irc.freenode.net<BR><BR>"
  29503048
  2951 #: src/gtkdialogs.c:238
   3049#: ../src/gtkdialogs.c:241
  29523050msgid "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #gaim on irc.freenode.net<BR><BR>"
  29533051msgstr "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #gaim на irc.freenode.net<BR><BR>"
  29543052
  2955 #: src/gtkdialogs.c:244
   3053#: ../src/gtkdialogs.c:247
  29563054msgid "Active Developers"
  29573055msgstr "Активни разработчици"
  29583056
  2959 #: src/gtkdialogs.c:259
   3057#: ../src/gtkdialogs.c:262
  29603058msgid "Crazy Patch Writers"
  29613059msgstr "Луди писачи на кръпки"
  29623060
  2963 #: src/gtkdialogs.c:274
   3061#: ../src/gtkdialogs.c:277
  29643062msgid "Retired Developers"
  29653063msgstr "Оттеглили се разработчици"
  29663064
  2967 #: src/gtkdialogs.c:289
   3065#: ../src/gtkdialogs.c:292
  29683066msgid "Current Translators"
  29693067msgstr "Настоящи преводачи"
  29703068
  2971 #: src/gtkdialogs.c:309
   3069#: ../src/gtkdialogs.c:312
  29723070msgid "Past Translators"
  29733071msgstr "Минали преводачи"
  29743072
  2975 #: src/gtkdialogs.c:327
   3073#: ../src/gtkdialogs.c:330
  29763074#, fuzzy
  29773075msgid "Debugging Information"
  29783076msgstr "Данни за потребителя"
  29793077
  2980 #: src/gtkdialogs.c:489 src/gtkdialogs.c:630 src/gtkdialogs.c:685
   3078#: ../src/gtkdialogs.c:492 ../src/gtkdialogs.c:634 ../src/gtkdialogs.c:689
  29813079#, fuzzy
  29823080msgid "_Name"
  29833081msgstr "Име"
  29843082
  2985 #: src/gtkdialogs.c:494 src/gtkdialogs.c:635 src/gtkdialogs.c:690
   3083#: ../src/gtkdialogs.c:497 ../src/gtkdialogs.c:639 ../src/gtkdialogs.c:694
  29863084msgid "_Account"
  29873085msgstr "_Акаунт"
  29883086
  2989 #: src/gtkdialogs.c:502
   3087#: ../src/gtkdialogs.c:505
  29903088msgid "New Instant Message"
  29913089msgstr "Ново съобщение"
  29923090
  2993 #: src/gtkdialogs.c:504
   3091#: ../src/gtkdialogs.c:507
  29943092#, fuzzy
  29953093msgid ""
   
  29993097"съобщение."
  30003098
  3001 #: src/gtkdialogs.c:643
   3099#: ../src/gtkdialogs.c:647
  30023100msgid "Get User Info"
  30033101msgstr "Показване на данни за потребител"
  30043102
  3005 #: src/gtkdialogs.c:645
   3103#: ../src/gtkdialogs.c:649
  30063104#, fuzzy
  30073105msgid ""
   
  30113109"Моля, въведете име на лицето, на което желаете да изпратите съобщение.\n"
  30123110
  3013 #: src/gtkdialogs.c:699
   3111#: ../src/gtkdialogs.c:703
  30143112#, fuzzy
  30153113msgid "View User Log"
  30163114msgstr "Показване дневника на потребителя"
  30173115
  3018 #: src/gtkdialogs.c:701
   3116#: ../src/gtkdialogs.c:705
  30193117#, fuzzy
  30203118msgid ""
   
  30243122"Моля, въведете име на лицето, на което желаете да изпратите съобщение.\n"
  30253123
  3026 #: src/gtkdialogs.c:720
   3124#: ../src/gtkdialogs.c:724
  30273125msgid "Alias Contact"
  30283126msgstr "Псевдоним на контакт"
  30293127
  3030 #: src/gtkdialogs.c:721
   3128#: ../src/gtkdialogs.c:725
  30313129msgid "Enter an alias for this contact."
  30323130msgstr "Въвеждане заглавие за този контакт."
  30333131
  3034 #: src/gtkdialogs.c:723 src/gtkdialogs.c:745 src/gtkdialogs.c:765
  3035 #: src/gtkrequest.c:269 src/protocols/silc/chat.c:585
   3132#: ../src/gtkdialogs.c:727 ../src/gtkdialogs.c:749 ../src/gtkdialogs.c:769
   3133#: ../src/gtkrequest.c:269 ../src/protocols/silc/chat.c:585
  30363134msgid "Alias"
  30373135msgstr "Псевдоним"
  30383136
  3039 #: src/gtkdialogs.c:741
   3137#: ../src/gtkdialogs.c:745
  30403138#, c-format
  30413139msgid "Enter an alias for %s."
  30423140msgstr "Въвеждане на име за %s."
  30433141
  3044 #: src/gtkdialogs.c:743
   3142#: ../src/gtkdialogs.c:747
  30453143msgid "Alias Buddy"
  30463144msgstr "Псевдоним за познат"
  30473145
  3048 #: src/gtkdialogs.c:762
   3146#: ../src/gtkdialogs.c:766
  30493147msgid "Alias Chat"
  30503148msgstr "Заглавие за разговор"
  30513149
  3052 #: src/gtkdialogs.c:763
   3150#: ../src/gtkdialogs.c:767
  30533151msgid "Enter an alias for this chat."
  30543152msgstr "Въвеждане заглавие за този разговор."
  30553153
  3056 #: src/gtkdialogs.c:800
   3154#: ../src/gtkdialogs.c:804
  30573155#, fuzzy, c-format
  30583156msgid ""
  30593157"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from "
  30603158"your buddy list.  Do you want to continue?"
   3159msgid_plural ""
  30613160"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
  30623161"your buddy list.  Do you want to continue?"
  3063 msgstr ""
  3064 "Опитвате се да премахнете контакт, съдържащ %s и %d други приятели от вашия "
  3065 "лист с приятели.Желаете ли да продължите с операцията?"
  3066 "Опитвате се да премахнете контакт, съдържащ %s и %d други приятели от вашия "
  3067 "лист с приятели.Желаете ли да продължите с операцията?"
  3068 
  3069 #: src/gtkdialogs.c:867
   3162msgstr[0] ""
   3163"Опитвате се да изтриете разговор %s от списъка си с познати.Желаете ли да "
   3164"продължите с операцията?"
   3165msgstr[1] ""
   3166"Опитвате се да изтриете разговор %s от списъка си с познати.Желаете ли да "
   3167"продължите с операцията?"
   3168
   3169#: ../src/gtkdialogs.c:871
  30703170#, c-format
  30713171msgid ""
   
  30763176"приятели. Желаете ли да продължите с операцията?"
  30773177
  3078 #: src/gtkdialogs.c:870 src/gtkdialogs.c:871
   3178#: ../src/gtkdialogs.c:874 ../src/gtkdialogs.c:875
  30793179msgid "Remove Group"
  30803180msgstr "Изтриване на група"
  30813181
  3082 #: src/gtkdialogs.c:909
   3182#: ../src/gtkdialogs.c:913
  30833183#, c-format
  30843184msgid ""
   
  30883188"с операцията?"
  30893189
  3090 #: src/gtkdialogs.c:912 src/gtkdialogs.c:913
   3190#: ../src/gtkdialogs.c:916 ../src/gtkdialogs.c:917
  30913191msgid "Remove Buddy"
  30923192msgstr "Изтриване на потребител"
  30933193
  3094 #: src/gtkdialogs.c:951
   3194#: ../src/gtkdialogs.c:955
  30953195#, c-format
  30963196msgid ""
   
  31013201"продължите с операцията?"
  31023202
  3103 #: src/gtkdialogs.c:954 src/gtkdialogs.c:955
   3203#: ../src/gtkdialogs.c:958 ../src/gtkdialogs.c:959
  31043204msgid "Remove Chat"
  31053205msgstr "Изтриване на разговор"
  31063206
  3107 #: src/gtkft.c:138
   3207#: ../src/gtkft.c:139
  31083208#, c-format
  31093209msgid "%.2f KB/s"
  31103210msgstr "%.2f КВ/с"
  31113211
  3112 #: src/gtkft.c:159 src/gtkft.c:1035
   3212#: ../src/gtkft.c:160 ../src/gtkft.c:1049
  31133213msgid "Finished"
  31143214msgstr "Готово"
  31153215
  3116 #: src/gtkft.c:162 src/gtkft.c:986
   3216#: ../src/gtkft.c:163 ../src/gtkft.c:989
  31173217msgid "Canceled"
  31183218msgstr "Отказан"
  31193219
  3120 #: src/gtkft.c:165 src/gtkft.c:905
   3220#: ../src/gtkft.c:166 ../src/gtkft.c:908
  31213221msgid "Waiting for transfer to begin"
  31223222msgstr "Изчакване пренасянето да започне"
  31233223
  3124 #: src/gtkft.c:218
   3224#: ../src/gtkft.c:220
  31253225msgid "<b>Receiving As:</b>"
  31263226msgstr "<b>Получаване като:</b>"
  31273227
  3128 #: src/gtkft.c:220
   3228#: ../src/gtkft.c:222
  31293229msgid "<b>Receiving From:</b>"
  31303230msgstr "<b>Получаване от:</b>"
  31313231
  3132 #: src/gtkft.c:224
   3232#: ../src/gtkft.c:226
  31333233msgid "<b>Sending To:</b>"
  31343234msgstr "<b>Изпращане до:</b>"
  31353235
  3136 #: src/gtkft.c:226
   3236#: ../src/gtkft.c:228
  31373237msgid "<b>Sending As:</b>"
  31383238msgstr "<b>Изпращане като:</b>"
  31393239
  3140 #: src/gtkft.c:442
   3240#: ../src/gtkft.c:444
  31413241msgid "There is no application configured to open this type of file."
  31423242msgstr "Нямате програма, зададена да отваря този тип файлове."
  31433243
  3144 #: src/gtkft.c:447
   3244#: ../src/gtkft.c:449
  31453245msgid "An error occurred while opening the file."
  31463246msgstr "Получи се грешка при отварянето на файла."
  31473247
  3148 #: src/gtkft.c:467
   3248#: ../src/gtkft.c:469
  31493249#, fuzzy, c-format
  31503250msgid "Error launching %s: %s"
  31513251msgstr "Грешка при стартиране на <b>%s</b>: %s"
  31523252
  3153 #: src/gtkft.c:476
   3253#: ../src/gtkft.c:478
  31543254#, fuzzy, c-format
  31553255msgid "Error running %s"
   
  31583258"%s.\n"
  31593259
  3160 #: src/gtkft.c:477
   3260#: ../src/gtkft.c:479
  31613261#, c-format
  31623262msgid "Process returned error code %d"
  31633263msgstr ""
  31643264
  3165 #: src/gtkft.c:572
   3265#: ../src/gtkft.c:574
  31663266msgid "Progress"
  31673267msgstr "Прогрес"
  31683268
  3169 #: src/gtkft.c:579
   3269#: ../src/gtkft.c:581
  31703270msgid "Filename"
  31713271msgstr "Име на файл"
  31723272
  3173 #: src/gtkft.c:586
   3273#: ../src/gtkft.c:588
  31743274msgid "Size"
  31753275msgstr "Размер"
  31763276
  3177 #: src/gtkft.c:593
   3277#: ../src/gtkft.c:595
  31783278msgid "Remaining"
  31793279msgstr "Остава"
  31803280
  3181 #: src/gtkft.c:624
   3281#: ../src/gtkft.c:626
  31823282msgid "Filename:"
  31833283msgstr "Име на файл:"
  31843284
  3185 #: src/gtkft.c:625
   3285#: ../src/gtkft.c:627
  31863286#, fuzzy
  31873287msgid "Local File:"
  31883288msgstr "Локални потребители"
  31893289
  3190 #: src/gtkft.c:626
   3290#: ../src/gtkft.c:628
  31913291msgid "Status:"
  31923292msgstr "Състояние:"
  31933293
  3194 #: src/gtkft.c:627
   3294#: ../src/gtkft.c:629
  31953295msgid "Speed:"
  31963296msgstr "Скорост:"
  31973297
  3198 #: src/gtkft.c:628
   3298#: ../src/gtkft.c:630
  31993299msgid "Time Elapsed:"
  32003300msgstr "Изминало време:"
  32013301
  3202 #: src/gtkft.c:629
   3302#: ../src/gtkft.c:631
  32033303msgid "Time Remaining:"
  32043304msgstr "Оставащо време:"
  32053305
  3206 #: src/gtkft.c:715
  3207 msgid "_Keep the dialog open"
  3208 msgstr "_Запазване диалога отворен"
  3209 
  3210 #: src/gtkft.c:725
   3306#: ../src/gtkft.c:717
   3307msgid "_Close this window when all transfers finish"
   3308msgstr ""
   3309
   3310#: ../src/gtkft.c:727
  32113311#, fuzzy
  32123312msgid "C_lear finished transfers"
   
  32143314
  32153315#. "Download Details" arrow
  3216 #: src/gtkft.c:734
   3316#: ../src/gtkft.c:736
  32173317#, fuzzy
  32183318msgid "File transfer _details"
   
  32203320
  32213321#. Pause button
  3222 #: src/gtkft.c:764 src/gtkstock.c:122
   3322#: ../src/gtkft.c:766 ../src/gtkstock.c:122
  32233323msgid "_Pause"
  32243324msgstr "_Пауза"
  32253325
  32263326#. Resume button
  3227 #: src/gtkft.c:774
   3327#: ../src/gtkft.c:776
  32283328msgid "_Resume"
  32293329msgstr "_Възобновяване"
  32303330
  3231 #: src/gtkft.c:988
   3331#: ../src/gtkft.c:991
  32323332msgid "Failed"
  32333333msgstr "Прекъснал"
  32343334
  3235 #: src/gtkimhtml.c:816
   3335#: ../src/gtkimhtml.c:816
  32363336msgid "Pa_ste As Text"
  32373337msgstr "По_ставяне като текст"
  32383338
  3239 #: src/gtkimhtml.c:1313
   3339#: ../src/gtkimhtml.c:1313
  32403340msgid "Hyperlink color"
  32413341msgstr "Цвят на хипер-връзките"
  32423342
  3243 #: src/gtkimhtml.c:1314
   3343#: ../src/gtkimhtml.c:1314
  32443344msgid "Color to draw hyperlinks."
  32453345msgstr "Цвят за оцветяване на хипер-връзките."
  32463346
  3247 #: src/gtkimhtml.c:1317
   3347#: ../src/gtkimhtml.c:1317
  32483348#, fuzzy
  32493349msgid "Hyperlink prelight color"
  32503350msgstr "Цвят на хипер-връзките"
  32513351
  3252 #: src/gtkimhtml.c:1318
   3352#: ../src/gtkimhtml.c:1318
  32533353#, fuzzy
  32543354msgid "Color to draw hyperlinks when mouse is over them."
  32553355msgstr "Цвят за оцветяване на хипер-връзките."
  32563356
  3257 #: src/gtkimhtml.c:1537
   3357#: ../src/gtkimhtml.c:1537
  32583358msgid "_Copy E-Mail Address"
  32593359msgstr "_Копиране на адреса на ел. поща"
  32603360
  3261 #: src/gtkimhtml.c:1549
   3361#: ../src/gtkimhtml.c:1549
  32623362msgid "_Open Link in Browser"
  32633363msgstr "_Отваряне на връзката в браузър"
  32643364
  3265 #: src/gtkimhtml.c:1559
   3365#: ../src/gtkimhtml.c:1559
  32663366msgid "_Copy Link Location"
  32673367msgstr "_Копиране адреса на връзката"
  32683368
  3269 #: src/gtkimhtml.c:3234
   3369#: ../src/gtkimhtml.c:3241
  32703370msgid ""
  32713371"<span size='larger' weight='bold'>Unrecognized file type</span>\n"
   
  32743374msgstr ""
  32753375
  3276 #: src/gtkimhtml.c:3237
   3376#: ../src/gtkimhtml.c:3244
  32773377msgid ""
  32783378"Unrecognized file type\n"
   
  32813381msgstr ""
  32823382
  3283 #: src/gtkimhtml.c:3250
   3383#: ../src/gtkimhtml.c:3257
  32843384#, fuzzy, c-format
  32853385msgid ""
   
  32923392"%s"
  32933393
  3294 #: src/gtkimhtml.c:3253
   3394#: ../src/gtkimhtml.c:3260
  32953395#, fuzzy, c-format
  32963396msgid ""
   
  33003400msgstr "Грешка при запис на изображение: %s"
  33013401
  3302 #: src/gtkimhtml.c:3333 src/gtkimhtml.c:3345
   3402#: ../src/gtkimhtml.c:3340 ../src/gtkimhtml.c:3352
  33033403msgid "Save Image"
  33043404msgstr "Запазване на изображение"
  33053405
  3306 #: src/gtkimhtml.c:3373
   3406#: ../src/gtkimhtml.c:3380
  33073407msgid "_Save Image..."
  33083408msgstr "_Запазване на изображение..."
  33093409
  3310 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:147
   3410#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:147
  33113411msgid "Select Font"
  33123412msgstr "Избор на шрифт"
  33133413
  3314 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:226
   3414#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:226
  33153415msgid "Select Text Color"
  33163416msgstr "Избор за цвят на текста"
  33173417
  3318 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:305
   3418#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:305
  33193419msgid "Select Background Color"
  33203420msgstr "Избор за цвят на фона"
  33213421
  3322 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:394
   3422#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:394
  33233423msgid "_URL"
  33243424msgstr "_URL"
  33253425
  3326 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:402
   3426#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:402
  33273427msgid "_Description"
  33283428msgstr "_Описание"
  33293429
  3330 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:405
   3430#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:405
  33313431#, fuzzy
  33323432msgid ""
   
  33373437"Описанието не е задължителен елемент.\n"
  33383438
  3339 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:409
   3439#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:409
  33403440#, fuzzy
  33413441msgid "Please enter the URL of the link that you want to insert."
   
  33443444"Описанието не е задължителен елемент.\n"
  33453445
  3346 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:414
   3446#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:414
  33473447msgid "Insert Link"
  33483448msgstr "Вмъкване на връзка"
  33493449
  3350 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:418
   3450#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:418
  33513451msgid "_Insert"
  33523452msgstr "_Вмъкване"
  33533453
  3354 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:487
   3454#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:487
  33553455#, c-format
  33563456msgid "Failed to store image: %s\n"
  33573457msgstr "Неуспешно запазване на изображение: %s\n"
  33583458
  3359 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:513 src/gtkimhtmltoolbar.c:523
   3459#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:513 ../src/gtkimhtmltoolbar.c:523
  33603460msgid "Insert Image"
  33613461msgstr "Добавяне на изображение"
  33623462
  3363 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:721
   3463#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:721
  33643464msgid "This theme has no available smileys."
  33653465msgstr "В тази тема няма налични картинки за усмивки."
  33663466
  33673467#. show everything
  3368 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:735
   3468#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:735
  33693469msgid "Smile!"
  33703470msgstr "Усмивка!"
  33713471
  3372 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:916
   3472#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:916
  33733473msgid "Bold"
  33743474msgstr "Получерен"
  33753475
  3376 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:927
   3476#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:927
  33773477msgid "Italic"
  33783478msgstr "Курсив"
  33793479
  3380 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:938
   3480#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:938
  33813481msgid "Underline"
  33823482msgstr "Подчертаване"
  33833483
  3384 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:954
   3484#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:954
  33853485msgid "Larger font size"
  33863486msgstr "По-голям размер на буквите"
  33873487
  3388 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:966
   3488#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:966
  33893489msgid "Smaller font size"
  33903490msgstr "По-малък размер на буквите"
  33913491
  3392 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:983
   3492#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:983
  33933493msgid "Font Face"
  33943494msgstr "Начертание на буквите"
  33953495
  3396 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:995
   3496#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:995
  33973497msgid "Foreground font color"
  33983498msgstr "Цвят на шрифта на преден план"
  33993499
  3400 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:1007
   3500#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:1007
  34013501msgid "Background color"
  34023502msgstr "Цвят на фона"
  34033503
  3404 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:1023
   3504#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:1023
  34053505msgid "Clear formatting"
  34063506msgstr "Изчистване на форматирането"
  34073507
  3408 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:1038
   3508#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:1038
  34093509msgid "Insert link"
  34103510msgstr "Вмъкване на връзка"
  34113511
  3412 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:1048
   3512#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:1048
  34133513msgid "Insert image"
  34143514msgstr "Вмъкване на изображение"
  34153515
  3416 #: src/gtkimhtmltoolbar.c:1059
   3516#: ../src/gtkimhtmltoolbar.c:1059
  34173517msgid "Insert smiley"
  34183518msgstr "Вмъкване на усмивка"
  34193519
  3420 #: src/gtklog.c:200
   3520#: ../src/gtklog.c:200
  34213521#, fuzzy, c-format
  34223522msgid "Conversation in %s on %s"
  34233523msgstr "Разговори с %s"
  34243524
  3425 #: src/gtklog.c:202
   3525#: ../src/gtklog.c:202
  34263526#, fuzzy, c-format
  34273527msgid "Conversation with %s on %s"
  34283528msgstr "Разговори с %s"
  34293529
  3430 #: src/gtklog.c:309
   3530#: ../src/gtklog.c:309
  34313531msgid ""
  34323532"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
   
  34343534msgstr ""
  34353535
  3436 #: src/gtklog.c:313
   3536#: ../src/gtklog.c:313
  34373537msgid ""
  34383538"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
   
  34403540msgstr ""
  34413541
  3442 #: src/gtklog.c:316
  3443 msgid ""
  3444 "Chats will only be logged if the \"Log all chats preference\" is enabled."
  3445 msgstr ""
  3446 
  3447 #: src/gtklog.c:320
   3542#: ../src/gtklog.c:316
   3543msgid ""
   3544"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
   3545msgstr ""
   3546
   3547#: ../src/gtklog.c:320
  34483548msgid "No logs were found"
  34493549msgstr ""
  34503550
  3451 #: src/gtklog.c:396
   3551#: ../src/gtklog.c:396
  34523552msgid "Total log size:"
  34533553msgstr "Общ размер на дневника:"
  34543554
  3455 #: src/gtklog.c:472
   3555#: ../src/gtklog.c:472
  34563556#, fuzzy, c-format
  34573557msgid "Conversations in %s"
  34583558msgstr "Разговори с %s"
  34593559
  3460 #: src/gtklog.c:480 src/gtklog.c:531
   3560#: ../src/gtklog.c:480 ../src/gtklog.c:531
  34613561#, c-format
  34623562msgid "Conversations with %s"
  34633563msgstr "Разговори с %s"
  34643564
  3465 #: src/gtklog.c:556
   3565#: ../src/gtklog.c:556
  34663566msgid "System Log"
  34673567msgstr "Дневник на системата"
  34683568
  3469 #: src/gtkmain.c:326
   3569#: ../src/gtkmain.c:326
  34703570#, c-format
  34713571msgid "Gaim %s. Try `%s -h' for more information.\n"
  34723572msgstr "Gaim %s. Пробвайте „%s -h“ за повече информация.\n"
  34733573
  3474 #: src/gtkmain.c:328
   3574#: ../src/gtkmain.c:328
  34753575#, c-format
  34763576msgid ""
   
  34873587msgstr ""
  34883588
  3489 #. TODO: Should save the previous status as a transient status?
  34903589#. Save the newly selected status to prefs.xml and status.xml
  3491 #: src/gtkmain.c:676 src/gtkmain.c:678 src/gtkmain.c:681
  3492 #: src/gtkstatusbox.c:663 src/gtkstatusbox.c:665 src/gtkstatusbox.c:668
  3493 #: src/status.c:1696
   3590#. TODO: This should be saved as transient.
   3591#: ../src/gtkmain.c:674 ../src/gtkmain.c:676 ../src/gtkmain.c:679
   3592#: ../src/gtkstatusbox.c:829 ../src/gtkstatusbox.c:831
   3593#: ../src/gtkstatusbox.c:834 ../src/savedstatuses.c:574 ../src/status.c:1675
  34943594msgid "Default"
  34953595msgstr "По подразбиране"
  34963596
  34973597#. Descriptive label
  3498 #: src/gtknotify.c:275
   3598#: ../src/gtknotify.c:275
  34993599#, c-format
  35003600msgid "%s has %d new message."
   
  35033603msgstr[1] "%s има %d нови съобщения."
  35043604
  3505 #: src/gtknotify.c:289
   3605#: ../src/gtknotify.c:289
  35063606#, c-format
  35073607msgid "<span weight=\"bold\">From:</span> %s\n"
  3508 msgstr "<span weight=\"bold\">От:</span>·%s\n"
  3509 
  3510 #: src/gtknotify.c:298
   3608msgstr "<span weight=\"bold\">От:</span> %s\n"
   3609
   3610#: ../src/gtknotify.c:298
  35113611#, c-format
  35123612msgid "<span weight=\"bold\">Subject:</span> %s\n"
  3513 msgstr "<span weight=\"bold\">Заглавие:</span>·%s\n"
  3514 
  3515 #: src/gtknotify.c:303
   3613msgstr "<span weight=\"bold\">Заглавие:</span> %s\n"
   3614
   3615#: ../src/gtknotify.c:303
  35163616#, c-format
  35173617msgid ""
   
  35243624"%s%s%s%s"
  35253625
  3526 #: src/gtknotify.c:319
   3626#: ../src/gtknotify.c:319
  35273627#, c-format
  35283628msgid ""
   
  35353635"%s"
  35363636
  3537 #: src/gtknotify.c:504
   3637#: ../src/gtknotify.c:504
  35383638msgid "Search Results"
  35393639msgstr "Резултати от търсенето"
  35403640
  3541 #: src/gtknotify.c:643 src/protocols/oscar/oscar.c:4858
   3641#: ../src/gtknotify.c:643 ../src/protocols/oscar/oscar.c:4861
  35423642#, c-format
  35433643msgid "Info for %s"
  35443644msgstr "Данни за %s"
  35453645
  3546 #: src/gtknotify.c:644 src/protocols/toc/toc.c:470
   3646#: ../src/gtknotify.c:644 ../src/protocols/toc/toc.c:470
  35473647msgid "Buddy Information"
  35483648msgstr "Данни за потребителя"
  35493649
  3550 #: src/gtknotify.c:687
   3650#: ../src/gtknotify.c:687
  35513651#, c-format
  35523652msgid "The browser command <b>%s</b> is invalid."
  35533653msgstr "Командата за стартиране на браузър <b>%s</b> е грешна."
  35543654
  3555 #: src/gtknotify.c:689 src/gtknotify.c:701 src/gtknotify.c:714
  3556 #: src/gtknotify.c:838
   3655#: ../src/gtknotify.c:689 ../src/gtknotify.c:701 ../src/gtknotify.c:714
   3656#: ../src/gtknotify.c:838
  35573657msgid "Unable to open URL"
  35583658msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
  35593659
  3560 #: src/gtknotify.c:699 src/gtknotify.c:712
   3660#: ../src/gtknotify.c:699 ../src/gtknotify.c:712
  35613661#, c-format
  35623662msgid "Error launching <b>%s</b>: %s"
  35633663msgstr "Грешка при стартиране на <b>%s</b>: %s"
  35643664
  3565 #: src/gtknotify.c:839
   3665#: ../src/gtknotify.c:839
  35663666msgid ""
  35673667"The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
  35683668msgstr ""
  35693669
  3570 #: src/gtkpounce.c:130
   3670#: ../src/gtkplugin.c:258
   3671#, fuzzy, c-format
   3672msgid ""
   3673"%s%s<span weight=\"bold\">Written by:</span>\t%s\n"
   3674"<span weight=\"bold\">Web site:</span>\t\t%s\n"
   3675"<span weight=\"bold\">File name:</span>\t%s"
   3676msgstr ""
   3677"<span size=\"larger\">%s %s</span>\n"
   3678"\n"
   3679"<span weight=\"bold\">Написан от:</span>\t%s\n"
   3680"<span weight=\"bold\">Интернет адрес:</span>\t\t%s\n"
   3681"<span weight=\"bold\">Име на файл:</span>\t%s"
   3682
   3683#: ../src/gtkplugin.c:352
   3684msgid "Plugins"
   3685msgstr "Модули"
   3686
   3687#: ../src/gtkplugin.c:401
   3688msgid "<b>Plugin Details</b>"
   3689msgstr ""
   3690
   3691#: ../src/gtkpounce.c:130
  35713692msgid "Select a file"
  35723693msgstr "Избор на файл"
  35733694
  3574 #: src/gtkpounce.c:161
   3695#: ../src/gtkpounce.c:161
  35753696msgid "Please enter a buddy to pounce."
  35763697msgstr "Въведете име на потребител"
  35773698
  35783699#. "New Buddy Pounce"
  3579 #: src/gtkpounce.c:391 src/gtkpounce.c:898
   3700#: ../src/gtkpounce.c:391 ../src/gtkpounce.c:898
  35803701msgid "New Buddy Pounce"
  35813702msgstr "Нов потребител"
  35823703
  3583 #: src/gtkpounce.c:391
   3704#: ../src/gtkpounce.c:391
  35843705msgid "Edit Buddy Pounce"
  35853706msgstr "Редакция"
  35863707
  35873708#. Create the "Pounce Who" frame.
  3588 #: src/gtkpounce.c:408
   3709#: ../src/gtkpounce.c:408
  35893710msgid "Pounce Who"
  35903711msgstr ""
  35913712
  3592 #: src/gtkpounce.c:435
   3713#: ../src/gtkpounce.c:435
  35933714msgid "_Buddy name:"
  35943715msgstr "_Име на потребителя:"
  35953716
  35963717#. Create the "Pounce When" frame.
  3597 #: src/gtkpounce.c:459
   3718#: ../src/gtkpounce.c:459
  35983719msgid "Pounce When"
  35993720msgstr "Кога"
  36003721
  3601 #: src/gtkpounce.c:467
   3722#: ../src/gtkpounce.c:467
  36023723msgid "Si_gn on"
  36033724msgstr "_Влизане"
  36043725
  3605 #: src/gtkpounce.c:469
   3726#: ../src/gtkpounce.c:469
  36063727msgid "Sign _off"
  36073728msgstr "_Излизане"
  36083729
  3609 #: src/gtkpounce.c:471
   3730#: ../src/gtkpounce.c:471
  36103731msgid "A_way"
  36113732msgstr "Няма _ме"
  36123733
  3613 #: src/gtkpounce.c:473
   3734#: ../src/gtkpounce.c:473
  36143735msgid "_Return from away"
  36153736msgstr "Зав_ръщане от състояние „Няма ме“"
  36163737
  3617 #: src/gtkpounce.c:475
   3738#: ../src/gtkpounce.c:475
  36183739msgid "_Idle"
  36193740msgstr "_Бездействам"
  36203741
  3621 #: src/gtkpounce.c:477
   3742#: ../src/gtkpounce.c:477
  36223743msgid "Retur_n from idle"
  36233744msgstr "Завръща_не от състояние „Бездействам“"
  36243745
  3625 #: src/gtkpounce.c:479
   3746#: ../src/gtkpounce.c:479
  36263747msgid "Buddy starts _typing"
  36273748msgstr "Събеседникът _започна да пише"
  36283749
  3629 #: src/gtkpounce.c:481
   3750#: ../src/gtkpounce.c:481
  36303751msgid "Buddy stops t_yping"
  36313752msgstr "Събеседникът _престана да пише"
  36323753
  36333754#. Create the "Pounce Action" frame.
  3634 #: src/gtkpounce.c:510
   3755#: ../src/gtkpounce.c:510
  36353756msgid "Pounce Action"
  36363757msgstr ""
  36373758
  3638 #: src/gtkpounce.c:518
   3759#: ../src/gtkpounce.c:518
  36393760#, fuzzy
  36403761msgid "Op_en an IM window"
  36413762msgstr "Отваряне на прозорец за съобщение"
  36423763
  3643 #: src/gtkpounce.c:520
   3764#: ../src/gtkpounce.c:520
  36443765msgid "_Popup notification"
  36453766msgstr "Изскачащо известяване"
  36463767
  3647 #: src/gtkpounce.c:522
   3768#: ../src/gtkpounce.c:522
  36483769msgid "Send a _message"
  36493770msgstr "Изпращане на _съобщение"
  36503771
  3651 #: src/gtkpounce.c:524
   3772#: ../src/gtkpounce.c:524
  36523773msgid "E_xecute a command"
  36533774msgstr "Из_пълнение на команда"
  36543775
  3655 #: src/gtkpounce.c:526
   3776#: ../src/gtkpounce.c:526
  36563777msgid "P_lay a sound"
  36573778msgstr "Изпълнение на звук"
  36583779
  3659 #: src/gtkpounce.c:530
   3780#: ../src/gtkpounce.c:530
  36603781msgid "B_rowse..."
  36613782msgstr "П_реглед..."
  36623783
  3663 #: src/gtkpounce.c:532
   3784#: ../src/gtkpounce.c:532
  36643785msgid "Bro_wse..."
  36653786msgstr "Прег_лед..."
  36663787
  3667 #: src/gtkpounce.c:533
   3788#: ../src/gtkpounce.c:533
  36683789msgid "Pre_view"
  36693790msgstr "Пред_варителен преглед"
  36703791
  3671 #: src/gtkpounce.c:616
   3792#: ../src/gtkpounce.c:616
  36723793msgid "Sav_e this pounce after activation"
  36733794msgstr ""
  36743795
  36753796#. "Remove Buddy Pounce"
  3676 #: src/gtkpounce.c:906
   3797#: ../src/gtkpounce.c:906
  36773798msgid "Remove Buddy Pounce"
  36783799msgstr ""
  36793800
  3680 #: src/gtkpounce.c:964
   3801#: ../src/gtkpounce.c:966
  36813802#, c-format
  36823803msgid "%s has started typing to you (%s)"
  36833804msgstr "%s започна да ви пише (%s)"
  36843805
  3685 #: src/gtkpounce.c:966
   3806#: ../src/gtkpounce.c:968
  36863807#, c-format
  36873808msgid "%s has signed on (%s)"
  36883809msgstr "%s влезе в (%s)"
  36893810
  3690 #: src/gtkpounce.c:968
   3811#: ../src/gtkpounce.c:970
  36913812#, c-format
  36923813msgid "%s has returned from being idle (%s)"
  36933814msgstr "%s излезе от състояние „Бездействам“ (%s)"
  36943815
  3695 #: src/gtkpounce.c:970
   3816#: ../src/gtkpounce.c:972
  36963817#, c-format
  36973818msgid "%s has returned from being away (%s)"
  3698 msgstr "%s излезе от състояние „Няма ме (%s)"
  3699 
  3700 #: src/gtkpounce.c:972
   3819msgstr "%s излезе от състояние „Няма ме (%s)"
   3820
   3821#: ../src/gtkpounce.c:974
  37013822#, c-format
  37023823msgid "%s has stopped typing to you (%s)"
  37033824msgstr "%s спря да ви пише (%s)"
  37043825
  3705 #: src/gtkpounce.c:974
   3826#: ../src/gtkpounce.c:976
  37063827#, c-format
  37073828msgid "%s has signed off (%s)"
  37083829msgstr "%s излезе (%s)"
  37093830
  3710 #: src/gtkpounce.c:976
   3831#: ../src/gtkpounce.c:978
  37113832#, c-format
  37123833msgid "%s has become idle (%s)"
  3713 msgstr "%s премина в състояние „Бездействам (%s)"
  3714 
  3715 #: src/gtkpounce.c:978
   3834msgstr "%s премина в състояние „Бездействам (%s)"
   3835
   3836#: ../src/gtkpounce.c:980
  37163837#, c-format
  37173838msgid "%s has gone away. (%s)"
  37183839msgstr "%s премина в състояние „Няма ме“. (%s)"
  37193840
  3720 #: src/gtkpounce.c:979
   3841#: ../src/gtkpounce.c:981
  37213842msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
  37223843msgstr ""
  37233844
  3724 #: src/gtkprefs.c:623
   3845#: ../src/gtkprefs.c:623
  37253846msgid ""
  37263847"Select a smiley theme that you would like to use from the list below. New "
   
  37303851"групи могат да бъдат добавяни чрез влачене и пускане в същия лист."
  37313852
  3732 #: src/gtkprefs.c:658
   3853#: ../src/gtkprefs.c:658
  37333854msgid "Icon"
  37343855msgstr "Икона"
  37353856
  3736 #: src/gtkprefs.c:665 src/protocols/jabber/buddy.c:267
  3737 #: src/protocols/jabber/buddy.c:811 src/protocols/jabber/chat.c:769
   3857#: ../src/gtkprefs.c:665 ../src/protocols/jabber/buddy.c:267
   3858#: ../src/protocols/jabber/buddy.c:811 ../src/protocols/jabber/chat.c:769
  37383859msgid "Description"
  37393860msgstr "Описание"
  37403861
  3741 #: src/gtkprefs.c:805
   3862#: ../src/gtkprefs.c:807
  37423863msgid "Send unknown \"_slash\" commands as messages"
  37433864msgstr ""
  37443865
  3745 #: src/gtkprefs.c:807
   3866#: ../src/gtkprefs.c:809
  37463867#, fuzzy
  37473868msgid "Show _formatting on incoming messages"
  37483869msgstr "Показване на инструментите за _форматиране"
  37493870
  3750 #: src/gtkprefs.c:809
   3871#: ../src/gtkprefs.c:812
  37513872msgid "Show buddy _icons"
  37523873msgstr "Показване на _икони на познатите"
  37533874
  3754 #: src/gtkprefs.c:811
   3875#: ../src/gtkprefs.c:814
  37553876msgid "Enable buddy ic_on animation"
  37563877msgstr "Разрешаване анимация в иконите"
  37573878
  3758 #: src/gtkprefs.c:813
   3879#: ../src/gtkprefs.c:821
  37593880msgid "_Notify buddies that you are typing to them"
  37603881msgstr "_Известяване на събеседниците, че им пишете"
  37613882
  3762 #: src/gtkprefs.c:816
   3883#: ../src/gtkprefs.c:824
  37633884msgid "_Highlight misspelled words"
  37643885msgstr "_Осветяване на грешно написаните думи"
  37653886
  3766 #: src/gtkprefs.c:834
   3887#: ../src/gtkprefs.c:842
  37673888msgid ""
  37683889"This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
   
  37713892
  37723893#. All the tab options!
  3773 #: src/gtkprefs.c:856
   3894#: ../src/gtkprefs.c:864
  37743895msgid "Tab Options"
  37753896msgstr "Опции на табовете"
  37763897
  3777 #: src/gtkprefs.c:858
   3898#: ../src/gtkprefs.c:866
  37783899msgid "Show IMs and chats in _tabbed windows"
  37793900msgstr "Показване на съобщенията и разговорите в табове"
  37803901
  3781 #: src/gtkprefs.c:872
   3902#: ../src/gtkprefs.c:880
  37823903msgid "Show close b_utton on tabs"
  37833904msgstr "Показване бутони за затваряне на табове"
  37843905
  3785 #: src/gtkprefs.c:878
   3906#: ../src/gtkprefs.c:886
  37863907#, fuzzy
  37873908msgid "_Placement:"
  37883909msgstr "_Място:"
  37893910
  3790 #: src/gtkprefs.c:880
   3911#: ../src/gtkprefs.c:888
  37913912msgid "Top"
  37923913msgstr "Горе"
  37933914
  3794 #: src/gtkprefs.c:881
   3915#: ../src/gtkprefs.c:889
  37953916msgid "Bottom"
  37963917msgstr "Долу"
  37973918
  3798 #: src/gtkprefs.c:882
   3919#: ../src/gtkprefs.c:890
  37993920msgid "Left"
  38003921msgstr "Ляво"
  38013922
  3802 #: src/gtkprefs.c:883
   3923#: ../src/gtkprefs.c:891
  38033924msgid "Right"
  38043925msgstr "Дясно"
  38053926
  3806 #: src/gtkprefs.c:885
   3927#: ../src/gtkprefs.c:893
  38073928msgid "Left Vertical"
  38083929msgstr ""
  38093930
  3810 #: src/gtkprefs.c:886
   3931#: ../src/gtkprefs.c:894
  38113932msgid "Right Vertical"
  38123933msgstr ""
  38133934
  3814 #: src/gtkprefs.c:891
   3935#: ../src/gtkprefs.c:899
  38153936msgid "N_ew conversations:"
  38163937msgstr "Нови разговори:"
  38173938
  3818 #: src/gtkprefs.c:942 src/protocols/oscar/oscar.c:779
  3819 #: src/protocols/oscar/oscar.c:5959
   3939#: ../src/gtkprefs.c:950 ../src/protocols/oscar/oscar.c:780
   3940#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:5963
  38203941msgid "IP Address"
  38213942msgstr "IP адрес"
  38223943
  3823 #: src/gtkprefs.c:944
   3944#: ../src/gtkprefs.c:952
  38243945msgid "STUN Server:"
  38253946msgstr "STUN сървър:"
  38263947
  3827 #: src/gtkprefs.c:946
   3948#: ../src/gtkprefs.c:954
  38283949msgid "_Autodetect IP Address"
  38293950msgstr "_Автоматично откриване на IP адрес"
  38303951
  3831 #: src/gtkprefs.c:955
   3952#: ../src/gtkprefs.c:963
  38323953msgid "Public _IP:"
  38333954msgstr "Публичен _IP:"
  38343955
  3835 #: src/gtkprefs.c:979
   3956#: ../src/gtkprefs.c:987
  38363957msgid "Ports"
  38373958msgstr "Портове"
  38383959
  3839 #: src/gtkprefs.c:982
   3960#: ../src/gtkprefs.c:990
  38403961msgid "_Manually specify range of ports to listen on"
  38413962msgstr "_Ръчно задаване на обхват от портове за наблюдение"
  38423963
  3843 #: src/gtkprefs.c:985
   3964#: ../src/gtkprefs.c:993
  38443965msgid "_Start Port:"
  38453966msgstr "_Начален порт:"
  38463967
  3847 #: src/gtkprefs.c:992
   3968#: ../src/gtkprefs.c:1000
  38483969msgid "_End Port:"
  38493970msgstr "_Краен порт:"
  38503971
  3851 #: src/gtkprefs.c:999
   3972#: ../src/gtkprefs.c:1008
  38523973msgid "Proxy Server"
  38533974msgstr "Сървър-посредник"
  38543975
  3855 #: src/gtkprefs.c:1003
   3976#: ../src/gtkprefs.c:1012
  38563977msgid "No proxy"
  38573978msgstr "Без сървър-посредник"
  38583979
  3859 #: src/gtkprefs.c:1059
   3980#: ../src/gtkprefs.c:1068
  38603981msgid "_User:"
  38613982msgstr "_Потребител:"
  38623983
  3863 #: src/gtkprefs.c:1119
   3984#: ../src/gtkprefs.c:1130
  38643985msgid "Epiphany"
  38653986msgstr "Epiphany"
  38663987
  3867 #: src/gtkprefs.c:1120
   3988#: ../src/gtkprefs.c:1131
  38683989msgid "Firebird"
  38693990msgstr "Firebird"
  38703991
  3871 #: src/gtkprefs.c:1121
   3992#: ../src/gtkprefs.c:1132
  38723993msgid "Firefox"
  38733994msgstr "Firefox"
  38743995
  3875 #: src/gtkprefs.c:1122
   3996#: ../src/gtkprefs.c:1133
  38763997msgid "Galeon"
  38773998msgstr "Galeon"
  38783999
  3879 #: src/gtkprefs.c:1123
   4000#: ../src/gtkprefs.c:1134
  38804001#, fuzzy
  38814002msgid "GNOME Default"
  38824003msgstr "Стандартните настройки на GNOME"
  38834004
  3884 #: src/gtkprefs.c:1124
   4005#: ../src/gtkprefs.c:1135
  38854006msgid "Konqueror"
  38864007msgstr "Konqueror"
  38874008
  3888 #: src/gtkprefs.c:1125
   4009#: ../src/gtkprefs.c:1136
  38894010msgid "Mozilla"
  38904011msgstr "Mozilla"
  38914012
  3892 #: src/gtkprefs.c:1126
   4013#: ../src/gtkprefs.c:1137
  38934014msgid "Netscape"
  38944015msgstr "Netscape"
  38954016
  3896 #: src/gtkprefs.c:1127
   4017#: ../src/gtkprefs.c:1138
  38974018msgid "Opera"
  38984019msgstr "Opera"
  38994020
  3900 #: src/gtkprefs.c:1136
   4021#: ../src/gtkprefs.c:1147
  39014022msgid "Manual"
  39024023msgstr "Ръчно"
  39034024
  3904 #: src/gtkprefs.c:1189
   4025#: ../src/gtkprefs.c:1200
  39054026msgid "Browser Selection"
  39064027msgstr "Избор на браузър"
  39074028
  3908 #: src/gtkprefs.c:1193
   4029#: ../src/gtkprefs.c:1204
  39094030msgid "_Browser:"
  39104031msgstr "_Браузър:"
  39114032
  3912 #: src/gtkprefs.c:1201
   4033#: ../src/gtkprefs.c:1212
  39134034msgid "_Open link in:"
  39144035msgstr "_Отваряне на връзката в:"
  39154036
  3916 #: src/gtkprefs.c:1203
   4037#: ../src/gtkprefs.c:1214
  39174038msgid "Browser default"
  39184039msgstr "Стандартен браузър"
  39194040
  3920 #: src/gtkprefs.c:1204
   4041#: ../src/gtkprefs.c:1215
  39214042msgid "Existing window"
  39224043msgstr "Съществуващ прозорец"
  39234044
  3924 #: src/gtkprefs.c:1206
   4045#: ../src/gtkprefs.c:1217
  39254046msgid "New tab"
  39264047msgstr "Нов таб"
  39274048
  3928 #: src/gtkprefs.c:1220
   4049#: ../src/gtkprefs.c:1231
  39294050#, c-format
  39304051msgid ""
   
  39354056"(%s за URL)"
  39364057
  3937 #: src/gtkprefs.c:1256 src/gtkprefs.c:1738
   4058#: ../src/gtkprefs.c:1267 ../src/gtkprefs.c:1752
  39384059msgid "Logging"
  39394060msgstr "Записване в дневник"
  39404061
  3941 #: src/gtkprefs.c:1259
   4062#: ../src/gtkprefs.c:1270
  39424063msgid "Log _Format:"
  39434064msgstr "_Форматиране на дневника:"
  39444065
  3945 #: src/gtkprefs.c:1264
   4066#: ../src/gtkprefs.c:1275
  39464067#, fuzzy
  39474068msgid "Log all _instant messages"
  39484069msgstr "_Записване на всички съобщения"
  39494070
  3950 #: src/gtkprefs.c:1266
   4071#: ../src/gtkprefs.c:1277
  39514072msgid "Log all c_hats"
  39524073msgstr "Записване на всички _разговори"
  39534074
  3954 #: src/gtkprefs.c:1268
   4075#: ../src/gtkprefs.c:1279
  39554076msgid "Log all _status changes to system log"
  39564077msgstr ""
  39574078
  3958 #: src/gtkprefs.c:1400
   4079#: ../src/gtkprefs.c:1411
  39594080msgid "Sound Selection"
  39604081msgstr "Избор на звуци"
  39614082
  3962 #: src/gtkprefs.c:1454
   4083#: ../src/gtkprefs.c:1465
  39634084msgid "Sound Method"
  39644085msgstr "Звуков метод"
  39654086
  3966 #: src/gtkprefs.c:1455
   4087#: ../src/gtkprefs.c:1466
  39674088msgid "_Method:"
  39684089msgstr "_Начин:"
  39694090
  3970 #: src/gtkprefs.c:1457
   4091#: ../src/gtkprefs.c:1468
  39714092msgid "Console beep"
  39724093msgstr "Конзолен сигнал"
  39734094
  3974 #: src/gtkprefs.c:1459
   4095#: ../src/gtkprefs.c:1470
  39754096msgid "Automatic"
  39764097msgstr "Автоматично"
  39774098
  3978 #: src/gtkprefs.c:1464
   4099#: ../src/gtkprefs.c:1475
  39794100msgid "Command"
  39804101msgstr "Команда"
  39814102
  3982 #: src/gtkprefs.c:1465
   4103#: ../src/gtkprefs.c:1476
  39834104msgid "No sounds"
  39844105msgstr "Без звуци"
  39854106
  3986 #: src/gtkprefs.c:1473
   4107#: ../src/gtkprefs.c:1484
  39874108#, c-format
  39884109msgid ""
   
  39934114"(%s за име на файл)"
  39944115
  3995 #: src/gtkprefs.c:1499
   4116#: ../src/gtkprefs.c:1510
  39964117msgid "Sound Options"
  39974118msgstr "Настройки на звуците"
  39984119
  3999 #: src/gtkprefs.c:1500
   4120#: ../src/gtkprefs.c:1511
  40004121#, fuzzy
  40014122msgid "Sounds when conversation has _focus"
  40024123msgstr "Прекратяване, когато прозореца _стане активен"
  40034124
  4004 #: src/gtkprefs.c:1502
   4125#: ../src/gtkprefs.c:1513
  40054126msgid "_Sounds while away"
  4006 msgstr "_Звуци, когато сте в състояние „Няма ме"
  4007 
  4008 #: src/gtkprefs.c:1512
   4127msgstr "_Звуци, когато сте в състояние „Няма ме"
   4128
   4129#: ../src/gtkprefs.c:1523
  40094130msgid "Sound Events"
  40104131msgstr "Звукови събития"
  40114132
  4012 #: src/gtkprefs.c:1563
   4133#: ../src/gtkprefs.c:1574
  40134134msgid "Play"
  40144135msgstr "Игра"
  40154136
  4016 #: src/gtkprefs.c:1570
   4137#: ../src/gtkprefs.c:1581
  40174138msgid "Event"
  40184139msgstr "Събитие"
  40194140
  4020 #: src/gtkprefs.c:1589
   4141#: ../src/gtkprefs.c:1600
  40214142msgid "Test"
  40224143msgstr "Тест"
  40234144
  4024 #: src/gtkprefs.c:1593
   4145#: ../src/gtkprefs.c:1604
  40254146msgid "Reset"
  40264147msgstr "Изчистване"
  40274148
  4028 #: src/gtkprefs.c:1597
   4149#: ../src/gtkprefs.c:1608
  40294150msgid "Choose..."
  40304151msgstr "Избор..."
  40314152
  4032 #: src/gtkprefs.c:1651 src/gtkstatusbox.c:295
  4033 #: src/protocols/bonjour/bonjour.c:240 src/protocols/irc/irc.c:176
  4034 #: src/protocols/irc/msgs.c:221 src/protocols/jabber/buddy.c:1093
  4035 #: src/protocols/jabber/jabber.c:1055 src/protocols/msn/msn.c:577
  4036 #: src/protocols/novell/novell.c:2825 src/protocols/novell/novell.c:2959
  4037 #: src/protocols/novell/novell.c:3041 src/protocols/oscar/oscar.c:707
  4038 #: src/protocols/oscar/oscar.c:6516 src/protocols/oscar/oscar.c:6585
  4039 #: src/protocols/oscar/oscar.c:7610 src/protocols/oscar/oscar.c:7764
  4040 #: src/protocols/sametime/sametime.c:2764 src/protocols/silc/buddy.c:1417
  4041 #: src/protocols/silc/silc.c:52 src/protocols/yahoo/yahoo.c:3225
  4042 #: src/protocols/zephyr/zephyr.c:2259 src/status.c:158
   4153#: ../src/gtkprefs.c:1662 ../src/gtkstatusbox.c:452
   4154#: ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:246 ../src/protocols/irc/irc.c:176
   4155#: ../src/protocols/irc/msgs.c:221 ../src/protocols/jabber/buddy.c:1093
   4156#: ../src/protocols/jabber/jabber.c:1055 ../src/protocols/msn/msn.c:577
   4157#: ../src/protocols/novell/novell.c:2829 ../src/protocols/novell/novell.c:2963
   4158#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:708 ../src/protocols/oscar/oscar.c:6575
   4159#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:7596 ../src/protocols/oscar/oscar.c:7750
   4160#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3262
   4161#: ../src/protocols/silc/buddy.c:1417 ../src/protocols/silc/silc.c:52
   4162#: ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:3107 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:3206
   4163#: ../src/protocols/zephyr/zephyr.c:2259 ../src/status.c:158
  40434164msgid "Away"
  40444165msgstr "Няма ме"
  40454166
  4046 #: src/gtkprefs.c:1652
   4167#: ../src/gtkprefs.c:1663
  40474168msgid "_Queue new messages when away"
  40484169msgstr "_Събиране на новите съобщения по време на състояние „Няма ме“"
  40494170
  4050 #: src/gtkprefs.c:1655
   4171#: ../src/gtkprefs.c:1666
  40514172msgid "_Auto-reply:"
  40524173msgstr "_Автоматичен отговор:"
  40534174
  4054 #: src/gtkprefs.c:1658
   4175#: ../src/gtkprefs.c:1669
  40554176#, fuzzy
  40564177msgid "When away"
  40574178msgstr "%s премина в състояние Няма ме."
  40584179
  4059 #: src/gtkprefs.c:1659
   4180#: ../src/gtkprefs.c:1670
  40604181#, fuzzy
  40614182msgid "When both away and idle"
  4062 msgstr "Преминаване в състояние “Няма ме” след активно състояние “Бездействам”"
  4063 
  4064 #: src/gtkprefs.c:1662
   4183msgstr "Преминаване в състояние „Няма ме“ след активно състояние „Бездействам“"
   4184
   4185#: ../src/gtkprefs.c:1673
  40654186#, fuzzy
  40664187msgid "_Report idle time"
  40674188msgstr "Показване на _времето на бездействие"
  40684189
  4069 #: src/gtkprefs.c:1665
   4190#: ../src/gtkprefs.c:1676
  40704191msgid "Auto-away"
  4071 msgstr "Автоматично преминаване в „Няма ме"
  4072 
  4073 #: src/gtkprefs.c:1666
   4192msgstr "Автоматично преминаване в „Няма ме"
   4193
   4194#: ../src/gtkprefs.c:1677
  40744195#, fuzzy
  40754196msgid "Change status when _idle"
  4076 msgstr "Преминаване в състояние “Няма ме” след активно състояние “Бездействам”"
  4077 
  4078 #: src/gtkprefs.c:1670
   4197msgstr "Преминаване в състояние „Няма ме“ след активно състояние „Бездействам“"
   4198
   4199#: ../src/gtkprefs.c:1681
  40794200#, fuzzy
  40804201msgid "_Minutes before changing status:"
  4081 msgstr "_Минути преди преминаване в състояние “Няма ме”:"
  4082 
  4083 #: src/gtkprefs.c:1678
   4202msgstr "_Минути преди преминаване в състояние „Няма ме“:"
   4203
   4204#: ../src/gtkprefs.c:1689
  40844205#, fuzzy
  40854206msgid "Change _status to:"
  40864207msgstr "Промяна на адреса До:"
  40874208
  4088 #: src/gtkprefs.c:1728
   4209#: ../src/gtkprefs.c:1742
  40894210msgid "Smiley Themes"
  40904211msgstr "Теми на усмивките"
  40914212
  4092 #: src/gtkprefs.c:1729
   4213#: ../src/gtkprefs.c:1743
  40934214msgid "Sounds"
  40944215msgstr "Звуци"
  40954216
  4096 #: src/gtkprefs.c:1730 src/protocols/silc/silc.c:1589
   4217#: ../src/gtkprefs.c:1744 ../src/protocols/silc/silc.c:1589
  40974218msgid "Network"
  40984219msgstr "Мрежа"
  40994220
  4100 #: src/gtkprefs.c:1735
   4221#: ../src/gtkprefs.c:1749
  41014222msgid "Browser"
  41024223msgstr "Браузър"
  41034224
  4104 #: src/gtkprefs.c:1739
   4225#: ../src/gtkprefs.c:1753
  41054226msgid "Away / Idle"
  4106 msgstr "„Няма ме” / „Бездействам”"
  4107 
  4108 #: src/gtkprivacy.c:79
   4227msgstr "„Няма ме“ / „Бездействам“"
   4228
   4229#: ../src/gtkprivacy.c:79
  41094230msgid "Allow all users to contact me"
  41104231msgstr "Разрешавам на всички потребители да се свързват с мен"
  41114232
  4112 #: src/gtkprivacy.c:80
   4233#: ../src/gtkprivacy.c:80
  41134234msgid "Allow only the users on my buddy list"
  41144235msgstr "Разрешавам само на потребителите в списъка ми с познати"
  41154236
  4116 #: src/gtkprivacy.c:81
   4237#: ../src/gtkprivacy.c:81
  41174238msgid "Allow only the users below"
  41184239msgstr "Разрешавам само на посочените потребители"
  41194240
  4120 #: src/gtkprivacy.c:82
   4241#: ../src/gtkprivacy.c:82
  41214242msgid "Block all users"
  41224243msgstr "Забрана за всички потребители"
  41234244
  4124 #: src/gtkprivacy.c:83
   4245#: ../src/gtkprivacy.c:83
  41254246#, fuzzy
  41264247msgid "Block only the users below"
  41274248msgstr "Забрана за посочените потребители"
  41284249
  4129 #: src/gtkprivacy.c:398
   4250#: ../src/gtkprivacy.c:398
  41304251msgid "Privacy"
  41314252msgstr "Уединeние"
  41324253
  4133 #: src/gtkprivacy.c:411
   4254#: ../src/gtkprivacy.c:411
  41344255msgid "Changes to privacy settings take effect immediately."
  4135 msgstr "Промяната на настройките за състояние „Уединение се прилагат веднага."
   4256msgstr "Промяната на настройките за състояние „Уединение се прилагат веднага."
  41364257
  41374258#. "Set privacy for:" label
  4138 #: src/gtkprivacy.c:423
   4259#: ../src/gtkprivacy.c:423
  41394260msgid "Set privacy for:"
  41404261msgstr ""
  41414262
  4142 #: src/gtkprivacy.c:589 src/gtkprivacy.c:605
   4263#: ../src/gtkprivacy.c:589 ../src/gtkprivacy.c:605
  41434264msgid "Permit User"
  41444265msgstr "Разрешение за потребител"
  41454266
  4146 #: src/gtkprivacy.c:590
   4267#: ../src/gtkprivacy.c:590
  41474268msgid "Type a user you permit to contact you."
  4148 msgstr "Напишете името на потребителя, на когото позволявате да се свързва с вас."
  4149 
  4150 #: src/gtkprivacy.c:591
   4269msgstr ""
   4270"Напишете името на потребителя, на когото позволявате да се свързва с вас."
   4271
   4272#: ../src/gtkprivacy.c:591
  41514273msgid "Please enter the name of the user you wish to be able to contact you."
  4152 msgstr "Напишете името на потребителя, който бихте искали да може да се свързва с вас."
  4153 
  4154 #: src/gtkprivacy.c:594 src/gtkprivacy.c:607
   4274msgstr ""
   4275"Напишете името на потребителя, който бихте искали да може да се свързва с "
   4276"вас."
   4277
   4278#: ../src/gtkprivacy.c:594 ../src/gtkprivacy.c:607
  41554279msgid "Permit"
  41564280msgstr "Разрешение"
  41574281
  4158 #: src/gtkprivacy.c:599
   4282#: ../src/gtkprivacy.c:599
  41594283#, c-format
  41604284msgid "Allow %s to contact you?"
  41614285msgstr "Да се разреши ли на %s да се свързва с вас?"
  41624286
  4163 #: src/gtkprivacy.c:601
   4287#: ../src/gtkprivacy.c:601
  41644288#, c-format
  41654289msgid "Are you sure you wish to allow %s to contact you?"
  41664290msgstr "Сигурни ли сте се, че искате да позволите на %s да се свързва с вас?"
  41674291
  4168 #: src/gtkprivacy.c:628 src/gtkprivacy.c:641
   4292#: ../src/gtkprivacy.c:628 ../src/gtkprivacy.c:641
  41694293msgid "Block User"
  41704294msgstr "Блокиране потребител"
  41714295
  4172 #: src/gtkprivacy.c:629
   4296#: ../src/gtkprivacy.c:629
  41734297msgid "Type a user to block."
  41744298msgstr "Въвеждане име на потребител, на когото да бъде забранен достъпа."
  41754299
  4176 #: src/gtkprivacy.c:630
   4300#: ../src/gtkprivacy.c:630
  41774301msgid "Please enter the name of the user you wish to block."
  41784302msgstr "Напишете името на потребителя, на когото искате да забраните достъпа."
  41794303
  4180 #: src/gtkprivacy.c:632 src/gtkprivacy.c:643 src/protocols/gg/gg.c:1135
   4304#: ../src/gtkprivacy.c:632 ../src/gtkprivacy.c:643
   4305#: ../src/protocols/gg/gg.c:1135
  41814306msgid "Block"
  41824307msgstr "Блокиране"
  41834308
  4184 #: src/gtkprivacy.c:637
   4309#: ../src/gtkprivacy.c:637
  41854310#, c-format
  41864311msgid "Block %s?"
  41874312msgstr "Да бъде ли блокиран %s?"
  41884313
  4189 #: src/gtkprivacy.c:639
   4314#: ../src/gtkprivacy.c:639
  41904315#, c-format
  41914316msgid "Are you sure you want to block %s?"
   
  41954320#. * A wrapper for gaim_request_action() that uses Yes and No buttons.
  41964321#.
  4197 #: src/gtkrequest.c:259 src/protocols/msn/dialog.c:113
  4198 #: src/protocols/msn/msn.c:553 src/protocols/msn/msn.c:556
  4199 #: src/protocols/novell/novell.c:1902 src/protocols/silc/buddy.c:312
  4200 #: src/protocols/silc/pk.c:117 src/request.h:1322
   4322#: ../src/gtkrequest.c:259 ../src/protocols/msn/dialog.c:113
   4323#: ../src/protocols/msn/msn.c:553 ../src/protocols/msn/msn.c:556
   4324#: ../src/protocols/novell/novell.c:1906 ../src/protocols/silc/buddy.c:312
   4325#: ../src/protocols/silc/pk.c:117 ../src/request.h:1322
  42014326msgid "Yes"
  42024327msgstr "Да"
  42034328
  4204 #: src/gtkrequest.c:260 src/protocols/msn/dialog.c:114
  4205 #: src/protocols/msn/msn.c:553 src/protocols/msn/msn.c:556
  4206 #: src/protocols/novell/novell.c:1903 src/protocols/silc/buddy.c:313
  4207 #: src/protocols/silc/pk.c:118 src/request.h:1322
   4329#: ../src/gtkrequest.c:260 ../src/protocols/msn/dialog.c:114
   4330#: ../src/protocols/msn/msn.c:553 ../src/protocols/msn/msn.c:556
   4331#: ../src/protocols/novell/novell.c:1907 ../src/protocols/silc/buddy.c:313
   4332#: ../src/protocols/silc/pk.c:118 ../src/request.h:1322
  42084333msgid "No"
  42094334msgstr "Не"
  42104335
  4211 #: src/gtkrequest.c:263
   4336#: ../src/gtkrequest.c:263
  42124337msgid "Apply"
  42134338msgstr "Прилагане"
  42144339
  4215 #: src/gtkrequest.c:264 src/protocols/msn/msn.c:357
  4216 #: src/protocols/silc/util.c:335
   4340#: ../src/gtkrequest.c:264 ../src/protocols/msn/msn.c:357
   4341#: ../src/protocols/silc/util.c:335
  42174342msgid "Close"
  42184343msgstr "Затваряне"
  42194344
  4220 #: src/gtkrequest.c:1796
   4345#: ../src/gtkrequest.c:1802
  42214346msgid "That file already exists"
  42224347msgstr "Такъв файл вече съществува"
  42234348
  4224 #: src/gtkrequest.c:1797
   4349#: ../src/gtkrequest.c:1803
  42254350msgid "Would you like to overwrite it?"
  42264351msgstr "Искате ли да запишете новия на негово място?"
  42274352
  4228 #: src/gtkrequest.c:1839 src/gtkrequest.c:1880
   4353#: ../src/gtkrequest.c:1845 ../src/gtkrequest.c:1886
  42294354msgid "Save File..."
  42304355msgstr "Запазване на файл..."
  42314356
  4232 #: src/gtkrequest.c:1840 src/gtkrequest.c:1881
   4357#: ../src/gtkrequest.c:1846 ../src/gtkrequest.c:1887
  42334358msgid "Open File..."
  42344359msgstr "Отваряне на файл..."
  42354360
  4236 #: src/gtkroomlist.c:331
   4361#: ../src/gtkroomlist.c:331
  42374362msgid "Room List"
  42384363msgstr "Списък със стаи"
  42394364
  42404365#. list button
  4241 #: src/gtkroomlist.c:402
   4366#: ../src/gtkroomlist.c:402
  42424367msgid "_Get List"
  42434368msgstr "_Получаване на списък"
  42444369
  4245 #: src/gtksavedstatuses.c:362 src/protocols/jabber/buddy.c:264
  4246 #: src/protocols/jabber/buddy.c:805 src/protocols/novell/novell.c:1460
   4370#: ../src/gtksavedstatuses.c:380 ../src/protocols/jabber/buddy.c:264
   4371#: ../src/protocols/jabber/buddy.c:805 ../src/protocols/novell/novell.c:1464
  42474372msgid "Title"
  42484373msgstr "Длъжност"
  42494374
  4250 #: src/gtksavedstatuses.c:377
   4375#: ../src/gtksavedstatuses.c:395
  42514376msgid "Type"
  42524377msgstr "Вид"
  42534378
  4254 #: src/gtksavedstatuses.c:388 src/protocols/bonjour/bonjour.c:234
  4255 #: src/protocols/bonjour/bonjour.c:241 src/protocols/gg/gg.c:1083
  4256 #: src/protocols/gg/gg.c:1088 src/protocols/gg/gg.c:1097
  4257 #: src/protocols/gg/gg.c:1107 src/protocols/gg/gg.c:1112
  4258 #: src/protocols/irc/irc.c:177 src/protocols/jabber/jabber.c:1032
  4259 #: src/protocols/jabber/jabber.c:1040 src/protocols/jabber/jabber.c:1048
  4260 #: src/protocols/jabber/jabber.c:1056 src/protocols/jabber/jabber.c:1064
  4261 #: src/protocols/jabber/jabber.c:1072 src/protocols/novell/novell.c:2845
  4262 #: src/protocols/oscar/oscar.c:7758 src/protocols/oscar/oscar.c:7765
  4263 #: src/protocols/sametime/sametime.c:2759
  4264 #: src/protocols/sametime/sametime.c:2765
  4265 #: src/protocols/sametime/sametime.c:2771 src/protocols/simple/simple.c:255
  4266 #: src/protocols/yahoo/yahoo.c:3220 src/protocols/yahoo/yahoo.c:3226
  4267 #: src/protocols/zephyr/zephyr.c:2260
   4379#: ../src/gtksavedstatuses.c:406 ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:240
   4380#: ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:247 ../src/protocols/gg/gg.c:1083
   4381#: ../src/protocols/gg/gg.c:1088 ../src/protocols/gg/gg.c:1097
   4382#: ../src/protocols/gg/gg.c:1107 ../src/protocols/gg/gg.c:1112
   4383#: ../src/protocols/irc/irc.c:177 ../src/protocols/jabber/jabber.c:1032
   4384#: ../src/protocols/jabber/jabber.c:1040 ../src/protocols/jabber/jabber.c:1048
   4385#: ../src/protocols/jabber/jabber.c:1056 ../src/protocols/jabber/jabber.c:1064
   4386#: ../src/protocols/jabber/jabber.c:1072 ../src/protocols/novell/novell.c:2849
   4387#: ../src/protocols/novell/novell.c:2965 ../src/protocols/oscar/oscar.c:7744
   4388#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:7751
   4389#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3257
   4390#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3263
   4391#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3269
   4392#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3342
   4393#: ../src/protocols/simple/simple.c:255 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:3201
   4394#: ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:3207 ../src/protocols/zephyr/zephyr.c:2260
  42684395msgid "Message"
  42694396msgstr "Съобщение"
  42704397
  4271 #: src/gtksavedstatuses.c:451
   4398#: ../src/gtksavedstatuses.c:469
  42724399#, fuzzy
  42734400msgid "Saved Statuses"
   
  42754402
  42764403#. Use button
  4277 #. TODO: It might be better if the button said "Use" or "Activate"
  4278 #: src/gtksavedstatuses.c:477
   4404#: ../src/gtksavedstatuses.c:494
  42794405msgid "_Use"
  42804406msgstr "_Използване"
  42814407
  4282 #: src/gtksavedstatuses.c:584
   4408#: ../src/gtksavedstatuses.c:601
  42834409msgid "Title already in use.  You must choose a unique title."
  42844410msgstr ""
  42854411
  4286 #: src/gtksavedstatuses.c:675
   4412#: ../src/gtksavedstatuses.c:692
  42874413#, fuzzy
  42884414msgid "Custom status"
  42894415msgstr "По състояние"
  42904416
  4291 #: src/gtksavedstatuses.c:778 src/protocols/gg/gg.c:1064
  4292 #: src/protocols/gg/gg.c:1069 src/protocols/jabber/buddy.c:626
  4293 #: src/protocols/jabber/buddy.c:633 src/protocols/jabber/buddy.c:644
  4294 #: src/protocols/jabber/jabber.c:1005 src/protocols/msn/msn.c:544
  4295 #: src/protocols/novell/novell.c:2844 src/protocols/novell/novell.c:2848
  4296 #: src/protocols/oscar/oscar.c:762 src/protocols/oscar/oscar.c:767
  4297 #: src/protocols/oscar/oscar.c:769 src/protocols/yahoo/yahoo.c:2787
   4417#: ../src/gtksavedstatuses.c:795 ../src/protocols/gg/gg.c:1064
   4418#: ../src/protocols/gg/gg.c:1069 ../src/protocols/jabber/buddy.c:626
   4419#: ../src/protocols/jabber/buddy.c:633 ../src/protocols/jabber/buddy.c:644
   4420#: ../src/protocols/jabber/jabber.c:1005 ../src/protocols/msn/msn.c:544
   4421#: ../src/protocols/novell/novell.c:2848 ../src/protocols/novell/novell.c:2852
   4422#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:763 ../src/protocols/oscar/oscar.c:768
   4423#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:770 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2803
  42984424msgid "Status"
  42994425msgstr "Състояние"
  43004426
  4301 #: src/gtksavedstatuses.c:797
   4427#: ../src/gtksavedstatuses.c:814
  43024428msgid "_Title:"
  43034429msgstr "Заглавие:"
  43044430
  4305 #: src/gtksavedstatuses.c:817
   4431#: ../src/gtksavedstatuses.c:834
  43064432msgid "_Status:"
  43074433msgstr "_Състояние:"
  43084434
  43094435#. Custom status message expander
  4310 #: src/gtksavedstatuses.c:852
   4436#: ../src/gtksavedstatuses.c:869
  43114437msgid "Use a _different status for some accounts"
  43124438msgstr ""
  43134439
  4314 #: src/gtksound.c:61
   4440#: ../src/gtksound.c:61
  43154441msgid "Buddy logs in"
  43164442msgstr "Потребителят влезе"
  43174443
  4318 #: src/gtksound.c:62
   4444#: ../src/gtksound.c:62
  43194445msgid "Buddy logs out"
  43204446msgstr "Потребителят излезе"
  43214447
  4322 #: src/gtksound.c:63
   4448#: ../src/gtksound.c:63
  43234449msgid "Message received"
  43244450msgstr "Съобщението е получено"
  43254451
  4326 #: src/gtksound.c:64
   4452#: ../src/gtksound.c:64
  43274453msgid "Message received begins conversation"
  43284454msgstr ""
  43294455
  4330 #: src/gtksound.c:65
   4456#: ../src/gtksound.c:65
  43314457msgid "Message sent"
  43324458msgstr "Съобщението е изпратено"
  43334459
  4334 #: src/gtksound.c:66
   4460#: ../src/gtksound.c:66
  43354461msgid "Person enters chat"
  43364462msgstr ""
  43374463
  4338 #: src/gtksound.c:67
   4464#: ../src/gtksound.c:67
  43394465msgid "Person leaves chat"
  43404466msgstr ""
  43414467
  4342 #: src/gtksound.c:68
   4468#: ../src/gtksound.c:68
  43434469msgid "You talk in chat"
  43444470msgstr "Говорите в чата"
  43454471
  4346 #: src/gtksound.c:69
   4472#: ../src/gtksound.c:69
  43474473msgid "Others talk in chat"
  43484474msgstr "Други говорят в чата"
  43494475
  4350 #: src/gtksound.c:72
   4476#: ../src/gtksound.c:72
  43514477msgid "Someone says your name in chat"
  43524478msgstr "Някой споменава името ви в чат"
  43534479
  4354 #: src/gtksound.c:414
   4480#: ../src/gtksound.c:414
  43554481#, c-format
  43564482msgid "Unable to play sound because the chosen file (%s) does not exist."
  4357 msgstr "Неуспех за изпълнението на звук, тъй като избраният файл (%s) не съществува."
  4358 
  4359 #: src/gtksound.c:430
   4483msgstr ""
   4484"Неуспех за изпълнението на звук, тъй като избраният файл (%s) не съществува."
   4485
   4486#: ../src/gtksound.c:430
  43604487msgid ""
  43614488"Unable to play sound because the 'Command' sound method has been chosen, but "
   
  43634490msgstr ""
  43644491
  4365 #: src/gtksound.c:442
   4492#: ../src/gtksound.c:442
  43664493#, c-format
  43674494msgid ""
   
  43704497msgstr ""
  43714498
  4372 #: src/gtkstatusbox.c:197
   4499#: ../src/gtkstatusbox.c:240
  43734500msgid "Typing"
  43744501msgstr "Пише"
  43754502
  43764503#. connect to the server
  4377 #: src/gtkstatusbox.c:200 src/protocols/irc/irc.c:258
  4378 #: src/protocols/jabber/jabber.c:838 src/protocols/msn/session.c:362
  4379 #: src/protocols/napster/napster.c:525 src/protocols/novell/novell.c:2164
  4380 #: src/protocols/oscar/oscar.c:1816 src/protocols/simple/simple.c:1276
  4381 #: src/protocols/yahoo/yahoo.c:2455 src/protocols/zephyr/zephyr.c:1546
   4504#: ../src/gtkstatusbox.c:243 ../src/protocols/irc/irc.c:258
   4505#: ../src/protocols/jabber/jabber.c:838 ../src/protocols/msn/session.c:349
   4506#: ../src/protocols/napster/napster.c:525
   4507#: ../src/protocols/novell/novell.c:2168 ../src/protocols/oscar/oscar.c:1817
   4508#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3618
   4509#: ../src/protocols/simple/simple.c:1276 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2498
   4510#: ../src/protocols/zephyr/zephyr.c:1546
  43824511msgid "Connecting"
  43834512msgstr "Свързване"
  43844513
  43854514#. hacks
  4386 #: src/gtkstatusbox.c:294 src/protocols/bonjour/bonjour.c:233
  4387 #: src/protocols/irc/irc.c:172 src/protocols/jabber/jabber.c:1039
  4388 #: src/protocols/msn/msn.c:573 src/protocols/msn/state.c:29
  4389 #: src/protocols/msn/state.c:30 src/protocols/msn/state.c:37
  4390 #: src/protocols/msn/state.c:38 src/protocols/novell/novell.c:2822
  4391 #: src/protocols/novell/novell.c:2956 src/protocols/novell/novell.c:3039
  4392 #: src/protocols/oscar/oscar.c:808 src/protocols/oscar/oscar.c:7757
  4393 #: src/protocols/simple/simple.c:253 src/protocols/silc/silc.c:48
  4394 #: src/protocols/yahoo/yahoo.c:3214 src/status.c:155
   4515#: ../src/gtkstatusbox.c:451 ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:239
   4516#: ../src/protocols/irc/irc.c:172 ../src/protocols/jabber/jabber.c:1039
   4517#: ../src/protocols/msn/msn.c:573 ../src/protocols/msn/state.c:29
   4518#: ../src/protocols/msn/state.c:30 ../src/protocols/msn/state.c:37
   4519#: ../src/protocols/msn/state.c:38 ../src/protocols/novell/novell.c:2826
   4520#: ../src/protocols/novell/novell.c:2960 ../src/protocols/oscar/oscar.c:809
   4521#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:7743 ../src/protocols/silc/silc.c:48
   4522#: ../src/protocols/simple/simple.c:253 ../src/status.c:155
  43954523msgid "Available"
  43964524msgstr "На разположение"
   
  44004528#. * work. It's not used and not needed to show status of buddies.
  44014529#.
  4402 #: src/gtkstatusbox.c:296 src/protocols/gg/gg.c:1096
  4403 #: src/protocols/oscar/oscar.c:711 src/protocols/oscar/oscar.c:7771
  4404 #: src/protocols/yahoo/yahoo.c:2633 src/protocols/yahoo/yahoo.c:3257
   4530#: ../src/gtkstatusbox.c:453 ../src/protocols/gg/gg.c:1096
   4531#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:712 ../src/protocols/oscar/oscar.c:7757
   4532#: ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2646 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:3238
  44054533msgid "Invisible"
  44064534msgstr "Невидим"
  44074535
  4408 #: src/gtkstatusbox.c:297 src/protocols/bonjour/bonjour.c:228
  4409 #: src/protocols/gg/gg.c:1082 src/protocols/irc/irc.c:168
  4410 #: src/protocols/jabber/buddy.c:1087 src/protocols/jabber/jabber.c:1032
  4411 #: src/protocols/msn/msn.c:569 src/protocols/napster/napster.c:573
  4412 #: src/protocols/novell/novell.c:2834 src/protocols/novell/novell.c:2953
  4413 #: src/protocols/oscar/oscar.c:769 src/protocols/oscar/oscar.c:7591
  4414 #: src/protocols/oscar/oscar.c:7752 src/protocols/sametime/sametime.c:2754
  4415 #: src/protocols/simple/simple.c:249 src/protocols/silc/silc.c:46
  4416 #: src/protocols/yahoo/yahoo.c:2637 src/protocols/yahoo/yahoo.c:3211
  4417 #: src/status.c:154
   4536#: ../src/gtkstatusbox.c:454 ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:234
   4537#: ../src/protocols/gg/gg.c:1082 ../src/protocols/irc/irc.c:168
   4538#: ../src/protocols/jabber/buddy.c:1087 ../src/protocols/jabber/jabber.c:1032
   4539#: ../src/protocols/msn/msn.c:569 ../src/protocols/napster/napster.c:573
   4540#: ../src/protocols/novell/novell.c:2838 ../src/protocols/novell/novell.c:2957
   4541#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:770 ../src/protocols/oscar/oscar.c:7577
   4542#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:7738
   4543#: ../src/protocols/sametime/sametime.c:3252 ../src/protocols/silc/silc.c:46
   4544#: ../src/protocols/simple/simple.c:249 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2650
   4545#: ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:3196 ../src/status.c:154
  44184546msgid "Offline"
  44194547msgstr "Изключен"
  44204548
  4421 #: src/gtkstatusbox.c:299
   4549#: ../src/gtkstatusbox.c:456
  44224550msgid "Custom..."
  44234551msgstr "Ръчно..."
  44244552
  4425 #: src/gtkstatusbox.c:300
   4553#: ../src/gtkstatusbox.c:457
  44264554msgid "Saved..."
  44274555msgstr "Запазен..."
  44284556
  4429 #: src/gtkstock.c:117
   4557#: ../src/gtkstock.c:117
  44304558msgid "_Alias"
  44314559msgstr "_Задаване на псевдонима"
  44324560
  4433 #: src/gtkstock.c:119
   4561#: ../src/gtkstock.c:119
  44344562msgid "_Invite"
  44354563msgstr "_Покана"
  44364564
  4437 #: src/gtkstock.c:120
   4565#: ../src/gtkstock.c:120
  44384566msgid "_Modify"
  44394567msgstr "_Промяна"
  44404568
  4441 #: src/gtkstock.c:121
   4569#: ../src/gtkstock.c:121
  44424570msgid "_Open Mail"
  44434571msgstr "Отваряне на ел. писмо"
  44444572
  4445 #: src/gtkstock.c:123
   4573#: ../src/gtkstock.c:123
  44464574msgid "_Warn"
  44474575msgstr "_Предупреждение"
  44484576
  4449 #: src/gtkutils.c:1393 src/gtkutils.c:1418
   4577#: ../src/gtkutils.c:1379 ../src/gtkutils.c:1404
  44504578#, fuzzy, c-format
  44514579msgid "The following error has occurred loading %s: %s"
  44524580msgstr "Поява на непозната грешка при влизането: %s."
  44534581
  4454 #: src/gtkutils.c:1395 src/gtkutils.c:1420
   4582#: ../src/gtkutils.c:1381 ../src/gtkutils.c:1406
  44554583msgid "Failed to load image"
  44564584msgstr "Неуспех при зареждането на изображението"
  44574585
  4458 #: src/gtkutils.c:1495
   4586#: ../src/gtkutils.c:1481
  44594587#, fuzzy, c-format
  44604588msgid "Cannot send folder %s."
  44614589msgstr "Неуспех при изпращането на файл"
  44624590
  4463 #: src/gtkutils.c:1497
   4591#: ../src/gtkutils.c:1483
  44644592msgid ""
  44654593"Gaim cannot transfer a folder. You will need to send the files within "
   
  44674595msgstr ""
  44684596
  4469 #: src/gtkutils.c:1525 src/gtkutils.c:1534 src/gtkutils.c:1539
   4597#: ../src/gtkutils.c:1511 ../src/gtkutils.c:1520 ../src/gtkutils.c:1525
  44704598#, fuzzy
  44714599msgid "You have dragged an image"
  44724600msgstr "%s е невалидно име на сървър"
  44734601
  4474 #: src/gtkutils.c:1526
   4602#: ../src/gtkutils.c:1512
  44754603msgid ""
  44764604"You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
   
  44784606msgstr ""
  44794607
  4480 #: src/gtkutils.c:1530 src/gtkutils.c:1545
   4608#: ../src/gtkutils.c:1516 ../src/gtkutils.c:1531
  44814609msgid "Set as buddy icon"
  44824610msgstr "Задаване като икона на познат"
  44834611
  4484 #: src/gtkutils.c:1531 src/gtkutils.c:1546
   4612#: ../src/gtkutils.c:1517 ../src/gtkutils.c:1532
  44854613#, fuzzy
  44864614msgid "Send image file"
  44874615msgstr "Изпращане на съобщение"
  44884616
  4489 #: src/gtkutils.c:1532 src/gtkutils.c:1546
   4617#: ../src/gtkutils.c:1518 ../src/gtkutils.c:1532
  44904618msgid "Insert in message"
  44914619msgstr "Вмъкване в съобщение"
  44924620
  4493 #: src/gtkutils.c:1535
   4621#: ../src/gtkutils.c:1521
  44944622#, fuzzy
  44954623msgid "Would you like to set it as the buddy icon for this user?"
  44964624msgstr "Искате ли да запишете новия на негово място?"
  44974625
  4498 #: src/gtkutils.c:1540
   4626#: ../src/gtkutils.c:1526
  44994627msgid ""
  45004628"You can send this image as a file transfer or embed it into this message, or "
   
  45024630msgstr ""
  45034631
  4504 #: src/gtkutils.c:1542
   4632#: ../src/gtkutils.c:1528
  45054633#, fuzzy
  45064634msgid ""
   
  45144642#. * Probably not.  I'll just give an error and return.
  45154643#. The original patch sent the icon used by the launcher.  That's probably wrong
  4516 #: src/gtkutils.c:1596
   4644#: ../src/gtkutils.c:1582
  45174645msgid "Cannot send launcher"
  45184646msgstr "Неуспех при изпращането на стартер"
  45194647
  4520 #: src/gtkutils.c:1596
   4648#: ../src/gtkutils.c:1582
  45214649msgid ""
  45224650"You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send whatever this "
   
  45244652msgstr ""
  45254653
  4526 #: src/log.c:129
   4654#. Write a local message to this conversation showing that a request for a
   4655#. * Doodle session has been made
   4656#.
   4657#: ../src/gtkwhiteboard.c:334 ../src/protocols/yahoo/yahoo_doodle.c:96
   4658msgid "Sent Doodle request."
   4659msgstr ""
   4660
   4661#: ../src/log.c:129
  45274662msgid "<b><font color=\"red\">The logger has no read function</font></b>"
  45284663msgstr ""
  45294664
  4530 #: src/log.c:577
   4665#: ../src/log.c:577
  45314666msgid "Logging of this conversation failed."
  45324667msgstr ""
  45334668
  4534 #: src/log.c:839
   4669#: ../src/log.c:839
  45354670msgid "XML"
  45364671msgstr "XML"
  45374672
  4538 #: src/log.c:904
   4673#: ../src/log.c:904
  45394674#, fuzzy, c-format
  45404675msgid ""
   
  45434678msgstr "<font color=\"#16569E\">(%s) <b>%s <AUTO-REPLY>:</b></font> %s<br/>\n"
  45444679
  4545 #: src/log.c:906
   4680#: ../src/log.c:906
  45464681#, fuzzy, c-format
  45474682msgid ""
   
  45504685msgstr "<font color=\"#A82F2F\">(%s) <b>%s <AUTO-REPLY>:</b></font> %s<br/>\n"
  45514686
  4552 #: src/log.c:957 src/log.c:1074
   4687#: ../src/log.c:957 ../src/log.c:1074
  45534688msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
  45544689msgstr ""
  45554690
  4556 #: src/log.c:967 src/log.c:1086
   4691#: ../src/log.c:967 ../src/log.c:1086
  45574692#, c-format
  45584693msgid "<font color=\"red\"><b>Could not read file: %s</b></font>"
  45594694msgstr "<font color=\"red\"><b>Файлът не може да бъде прочетен: %s</b></font>"
  45604695
  4561 #: src/log.c:1019
   4696#: ../src/log.c:1019
  45624697#, c-format
  45634698msgid "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
  45644699msgstr "(%s) %s <автоматичен отговор>: %s\n"
  45654700
  4566 #: src/plugin.c:331
   4701#: ../src/plugin.c:344
  45674702#, c-format
  45684703msgid ""
   
  45724707"Необходимата приставка %s не беше намерена. Инсталирайте я и опитайте отново."
  45734708
  4574 #: src/plugin.c:336 src/plugin.c:364
   4709#: ../src/plugin.c:349 ../src/plugin.c:377
  45754710msgid "Gaim was unable to load your plugin."
  45764711msgstr "Gaim не можа да зареди вашето приложение."
  45774712
  4578 #: src/plugin.c:360
   4713#: ../src/plugin.c:373
  45794714#, c-format
  45804715msgid "The required plugin %s was unable to load."
  45814716msgstr "Необходимата приставка %s не може да стартира."
  45824717
  4583 #: src/protocols/bonjour/bonjour.c:298 src/protocols/msn/msn.c:546
  4584 #: src/protocols/msn/state.c:32 src/protocols/novell/novell.c:2831
  4585 #: src/protocols/oscar/oscar.c:5064 src/protocols/yahoo/yahoo.c:2635
  4586 #: src/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:660
   4718#. Send a message about the connection error
   4719#: ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:95
   4720#, fuzzy
   4721msgid "Unable to listen for incoming IM connections\n"
   4722msgstr "Не може да бъде установена нова връзка."
   4723
   4724#: ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:130
   4725msgid ""
   4726"Unable to establish connection with the local mDNS server.  Is it running?"
   4727msgstr ""
   4728
   4729#: ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:311 ../src/protocols/msn/msn.c:546
   4730#: ../src/protocols/msn/state.c:32 ../src/protocols/novell/novell.c:2835
   4731#: ../src/protocols/oscar/oscar.c:5067 ../src/protocols/yahoo/yahoo.c:2648
   4732#: ../src/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:660
  45874733msgid "Idle"
  45884734msgstr "Бездействам"
  45894735
  4590 #: src/protocols/bonjour/bonjour.c:303
   4736#: ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:316
  45914737#, c-format
  45924738msgid ""
   
  45974743"<b>Състояние:</b> %s"
  45984744
  4599 #: src/protocols/bonjour/bonjour.c:305
   4745#: ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:318
  46004746#, fuzzy, c-format
  46014747msgid ""
  46024748"\n"
  46034749"<b>Message:</b> %s"
  4604 msgstr "<b>Съобщение за състояние “Няма ме”: </b>"
   4750msgstr "<b>Съобщение за състояние „Няма ме“: </b>"
  46054751
  46064752#. *< type
   
  46144760#. *  summary
  46154761#. *  description
  4616 #: src/protocols/bonjour/bonjour.c:388 src/protocols/bonjour/bonjour.c:390
   4762#: ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:411
   4763#: ../src/protocols/bonjour/bonjour.c:413
  46174764#, fuzzy
  46184765msgid "Bonjour Protocol Plugin"
  46194766msgstr "Модул за протокола Yahoo"
  46204767