Changeset 289

Timestamp:
Nov 4, 2005, 11:46:43 PM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

gaim - подобрен превод на нестабилната версия на gaim (бъдещата 2.0). Стандартизирал съм "Акаунти", "Приставки", "Пренос", "Сървър-посредник", поправил съм доста правописни грешки и като цяло потребителският интерфейс вече е ползваем и в ноата версия. Впреки, че преводът ще има нужа от допълнителна любов, препоръчвам той са да бъде изпраен към CVS-а на GAIM.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.