Changeset 286


Ignore:
Timestamp:
Nov 4, 2005, 10:03:31 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадени. Приставките на gimp са в HEAD и в gimp-2-2. Тествайте с HEAD.

Location:
extras
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/beagle.HEAD.bg.po

  r285 r286  
  99"Project-Id-Version: beagle\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-11-04 02:06+0100\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-11-04 09:39+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-11-04 10:02+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-11-04 10:02+0200\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1717"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  2020#: ../Best/Best.cs:132
   
  446446"Are you sure you wish to remove this item from the list of data to be "
  447447"excluded from indexing?"
  448 msgstr ""
  449 "Сигурни ли сте, че искате да махнете елемент път от списъка с папки, които "
  450 "се индексират?<"
   448msgstr "Сигурни ли сте, че искате да махнете елемент път от списъка с папки, които се индексират?"
  451449
  452450#: ../tools/Settings.cs:396
   
  573571#: ../tools/settings.glade.h:11
  574572msgid "Add any remote search-enabled hosts you wish to network with"
  575 msgstr "Добавяне, на който и да е с възможност за търсене хост, с който искате да сте в мрежа"
   573msgstr ""
   574"Добавяне, на който и да е с възможност за търсене хост, с който искате да "
   575"сте в мрежа"
  576576
  577577#: ../tools/settings.glade.h:12
   
  771771msgid "{0:0.0} MB"
  772772msgstr "{0:0.0} MB"
  773 
  774 #~ msgid "Host not added"
  775 #~ msgstr "Хостът не е добавен"
 • extras/gimp-plug-ins.HEAD.bg.po

  r284 r286  
  99"Project-Id-Version: gimp-plug-ins.HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-07 18:54+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-11-02 11:27+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-11-04 09:59+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-11-04 09:59+0200\n"
  1313"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
  14 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1515"MIME-Version: 1.0\n"
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1717"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  2020#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:529
   
  110110"Change the iteration value. The higher it is, the more details will be "
  111111"calculated, which will take more time"
  112 msgstr "Промяна стойността на взаимодействие. Колкото по-висока е тя, толкова повече детайли ще бъдат изчислени, но ще отнеме повече време"
   112msgstr ""
   113"Промяна стойността на взаимодействие. Колкото по-висока е тя, толкова повече "
   114"детайли ще бъдат изчислени, но ще отнеме повече време"
  113115
  114116#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:764
   
  120122"Change the CX value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
  121123"but Mandelbrot and Sierpinski)"
  122 msgstr "Промяна на СХ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
   124msgstr ""
   125"Промяна на СХ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки "
   126"фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
  123127
  124128#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:776
   
  130134"Change the CY value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
  131135"but Mandelbrot and Sierpinski)"
  132 msgstr "Промяна на СУ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
   136msgstr ""
   137"Промяна на СУ стойността (променя аспекта на фрактала, активно за всеки "
   138"фрактал, освен Манделброт и Сиерпински)"
  133139
  134140#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:796
   
  209215#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:924
  210216msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
  211 msgstr "Използване на постепенно заглаждане за да се избегнат \"ивици\" в резултата"
   217msgstr ""
   218"Използване на постепенно заглаждане за да се избегнат \"ивици\" в резултата"
  212219
  213220#. Color Density frame
   
  250257#. Redmode radio frame
  251258#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:978
  252 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:536 ../plug-ins/common/decompose.c:138
   259#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:529 ../plug-ins/common/decompose.c:138
  253260msgid "Red"
  254261msgstr "Червено"
   
  271278#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:399
  272279#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:166 ../plug-ins/common/align_layers.c:421
  273 #: ../plug-ins/common/align_layers.c:452 ../plug-ins/common/postscript.c:3162
  274 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3174 ../plug-ins/common/psp.c:421
   280#: ../plug-ins/common/align_layers.c:452 ../plug-ins/common/postscript.c:3168
   281#: ../plug-ins/common/postscript.c:3180 ../plug-ins/common/psp.c:421
  275282#: ../plug-ins/fits/fits.c:1019
  276283msgid "None"
   
  295302"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
  296303"channel"
  297 msgstr "Използване на линейна, вместо каквато и да е тригонометрична функция за този цветови канал"
   304msgstr ""
   305"Използване на линейна, вместо каквато и да е тригонометрична функция за този "
   306"цветови канал"
  298307
  299308#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1006
   
  309318"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
  310319"ones and vice versa"
  311 msgstr "Ако включите това, по-високите цветови стойности ще бъдат заменени от по-ниските и обратно"
   320msgstr ""
   321"Ако включите това, по-високите цветови стойности ще бъдат заменени от по-"
   322"ниските и обратно"
  312323
  313324#. Greenmode radio frame
  314325#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1019
  315 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:541 ../plug-ins/common/decompose.c:139
   326#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:534 ../plug-ins/common/decompose.c:139
  316327msgid "Green"
  317328msgstr "Зелено"
   
  319330#. Bluemode radio frame
  320331#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1060
  321 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:546 ../plug-ins/common/decompose.c:140
   332#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:539 ../plug-ins/common/decompose.c:140
  322333msgid "Blue"
  323334msgstr "Синьо"
   
  336347"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
  337348"function). The result is visible in the preview image"
  338 msgstr "Създаване на цветова карта с посочените горе настройки (цветова плътност/ функция). Резултатът е видим в предварителния преглед"
   349msgstr ""
   350"Създаване на цветова карта с посочените горе настройки (цветова плътност/ "
   351"функция). Резултатът е видим в предварителния преглед"
  339352
  340353#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1132
   
  344357#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1144
  345358msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
  346 msgstr "Създаване на цветова карта, въз основа на преливка от редактора на преливки"
   359msgstr ""
   360"Създаване на цветова карта, въз основа на преливка от редактора на преливки"
  347361
  348362#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1155
   
  357371#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1160 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:200
  358372#: ../plug-ins/common/CEL.c:568 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2013
  359 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1065 ../plug-ins/common/compressor.c:410
   373#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1071 ../plug-ins/common/compressor.c:410
  360374#: ../plug-ins/common/compressor.c:541 ../plug-ins/common/curve_bend.c:860
  361375#: ../plug-ins/common/dicom.c:650 ../plug-ins/common/gbr.c:616
   
  364378#: ../plug-ins/common/mng.c:953 ../plug-ins/common/pat.c:451
  365379#: ../plug-ins/common/pcx.c:588 ../plug-ins/common/pix.c:508
  366 #: ../plug-ins/common/png.c:1221 ../plug-ins/common/pnm.c:817
  367 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1184 ../plug-ins/common/psd_save.c:1349
   380#: ../plug-ins/common/png.c:1260 ../plug-ins/common/pnm.c:817
   381#: ../plug-ins/common/postscript.c:1185 ../plug-ins/common/psd_save.c:1349
  368382#: ../plug-ins/common/raw.c:530 ../plug-ins/common/raw.c:557
  369383#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2119 ../plug-ins/common/sunras.c:507
   
  373387#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:787 ../plug-ins/gfli/gfli.c:714
  374388#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2387 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:267
  375 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:222
   389#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:268
  376390#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:244 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1272
  377391#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1706
   
  399413#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1304 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:152
  400414#: ../plug-ins/common/CEL.c:299 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2233
  401 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:982 ../plug-ins/common/curve_bend.c:912
   415#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:988 ../plug-ins/common/curve_bend.c:912
  402416#: ../plug-ins/common/dicom.c:295 ../plug-ins/common/gbr.c:348
  403417#: ../plug-ins/common/gifload.c:297 ../plug-ins/common/gih.c:649
   
  405419#: ../plug-ins/common/pcx.c:309 ../plug-ins/common/pix.c:329
  406420#: ../plug-ins/common/png.c:720 ../plug-ins/common/pnm.c:442
  407 #: ../plug-ins/common/poppler.c:366 ../plug-ins/common/postscript.c:1011
  408 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2976 ../plug-ins/common/psd.c:1880
   421#: ../plug-ins/common/poppler.c:368 ../plug-ins/common/postscript.c:1012
   422#: ../plug-ins/common/postscript.c:2977 ../plug-ins/common/psd.c:1880
  409423#: ../plug-ins/common/psp.c:1463 ../plug-ins/common/raw.c:242
  410424#: ../plug-ins/common/raw.c:647 ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2009
   
  417431#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:463 ../plug-ins/help/domain.c:426
  418432#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:85 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:871
  419 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:211
   433#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:257
  420434#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:135 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2530
  421435#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2538
   
  621635#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:692
  622636msgid "Light source X position in XYZ space"
  623 msgstr "Местоположение на светлинния източник по хоризонтал в координатната система"
   637msgstr ""
   638"Местоположение на светлинния източник по хоризонтал в координатната система"
  624639
  625640#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:469 ../plug-ins/common/flarefx.c:766
   
  633648#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:706
  634649msgid "Light source Y position in XYZ space"
  635 msgstr "Местоположение на светлинния източник по вертикал в координатната система"
   650msgstr ""
   651"Местоположение на светлинния източник по вертикал в координатната система"
  636652
  637653#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:482
   
  642658#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:720
  643659msgid "Light source Z position in XYZ space"
  644 msgstr "Местоположение на светлинния източник по дълбочина в координатната система"
   660msgstr ""
   661"Местоположение на светлинния източник по дълбочина в координатната система"
  645662
  646663#. *****************************************************
   
  10041021#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:905
  10051022msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)"
  1006 msgstr "По-високи стойности карат обекта да отразява повече светлина (изглежда по-светъл)"
   1023msgstr ""
   1024"По-високи стойности карат обекта да отразява повече светлина (изглежда по-"
   1025"светъл)"
  10071026
  10081027#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:919
   
  10281047#. Rotation
  10291048#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1044
  1030 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3359
   1049#: ../plug-ins/common/postscript.c:3365
  10311050msgid "Rotation"
  10321051msgstr "Завъртане"
   
  11641183#: ../plug-ins/common/pat.c:326 ../plug-ins/common/pcx.c:314
  11651184#: ../plug-ins/common/pix.c:334 ../plug-ins/common/png.c:727
  1166 #: ../plug-ins/common/pnm.c:447 ../plug-ins/common/poppler.c:463
  1167 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1017 ../plug-ins/common/psd.c:1885
   1185#: ../plug-ins/common/pnm.c:447 ../plug-ins/common/poppler.c:465
   1186#: ../plug-ins/common/postscript.c:1018 ../plug-ins/common/psd.c:1885
  11681187#: ../plug-ins/common/raw.c:652 ../plug-ins/common/sunras.c:433
  11691188#: ../plug-ins/common/tga.c:419 ../plug-ins/common/tiff.c:535
   
  12131232#: ../plug-ins/common/psd.c:2291 ../plug-ins/common/raw.c:687
  12141233#: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:257 ../plug-ins/common/sunras.c:917
  1215 #: ../plug-ins/common/tga.c:926 ../plug-ins/common/tiff.c:886
   1234#: ../plug-ins/common/tga.c:927 ../plug-ins/common/tiff.c:886
  12161235#: ../plug-ins/common/tile.c:266 ../plug-ins/common/xbm.c:866
  12171236#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:464 ../plug-ins/fits/fits.c:508
   
  12421261#: ../plug-ins/common/gih.c:1263 ../plug-ins/common/gtm.c:245
  12431262#: ../plug-ins/common/pat.c:456 ../plug-ins/common/pcx.c:550
  1244 #: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1228
  1245 #: ../plug-ins/common/pnm.c:822 ../plug-ins/common/postscript.c:1189
   1263#: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1267
   1264#: ../plug-ins/common/pnm.c:822 ../plug-ins/common/postscript.c:1190
  12461265#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1354 ../plug-ins/common/sunras.c:512
  12471266#: ../plug-ins/common/tga.c:1031 ../plug-ins/common/tiff.c:1925
   
  13361355
  13371356#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:188
  1338 msgid "Alien Map _2..."
  1339 msgstr "Извънземна карта _2..."
   1357msgid "_Alien Map..."
   1358msgstr "_Извънземна карта"
  13401359
  13411360#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:320
  1342 msgid "AlienMap2: Transforming"
  1343 msgstr "ИзвънземнаКарта2: Трансформиране"
   1361msgid "Alien Map: Transforming"
   1362msgstr "Извънземна карта: Трансформиране"
  13441363
  13451364#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:393
  1346 msgid "AlienMap2"
  1347 msgstr "ИзвънземнаКарта2"
   1365msgid "Alien Map"
   1366msgstr "Извънземна карта"
  13481367
  13491368#: ../plug-ins/common/AlienMap2.c:440 ../plug-ins/common/AlienMap2.c:464
   
  16771696msgstr ""
  16781697"Бутона \"Фиксирано посяване\" е измислен от мен.\n"
  1679 "Едно и също посяване създава едно и също изображение, ако (1) ширините на изображенията са еднакви (ето защо финалното изображение е различно от предварителния преглед) и (2) всички стойности на мутации са равни на нула."
   1698"Едно и също посяване създава едно и също изображение, ако (1) ширините на "
   1699"изображенията са еднакви (ето защо финалното изображение е различно от "
   1700"предварителния преглед) и (2) всички стойности на мутации са равни на нула."
  16801701
  16811702#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1412
   
  17891810
  17901811#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2068
  1791 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1073
   1812#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1079
  17921813#, c-format
  17931814msgid "Parameters were saved to '%s'"
   
  17991820
  18001821#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2103
  1801 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1104
   1822#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1110
  18021823#, c-format
  18031824msgid ""
   
  18281849#, c-format
  18291850msgid "Warning: '%s' is a parameter file for newer CML_explorer than me."
  1830 msgstr "Внимание: '%s' е файл с параметри за по-нова версия на СКР_четеца от текущата."
   1851msgstr ""
   1852"Внимание: '%s' е файл с параметри за по-нова версия на СКР_четеца от "
   1853"текущата."
  18311854
  18321855#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2328
   
  20532076#: ../plug-ins/common/autostretch_hsv.c:194
  20542077msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL!  Quitting...\n"
  2055 msgstr "автоматично разтягане по _hsv: цветовата карта беше празна.  Прекратяване...\n"
   2078msgstr ""
   2079"автоматично разтягане по _hsv: цветовата карта беше празна.  "
   2080"Прекратяване...\n"
  20562081
  20572082#: ../plug-ins/common/blinds.c:123
   
  21702195msgstr "_Издигане:"
  21712196
  2172 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:998 ../plug-ins/common/postscript.c:3313
   2197#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:998 ../plug-ins/common/postscript.c:3319
  21732198msgid "_X offset:"
  21742199msgstr "Отместване по _хоризонтал:"
   
  21782203"The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
  21792204"button."
  2180 msgstr "Отместването може да се нагласи чрез влачене на предварителния преглед със средния бутон на мишката."
  2181 
  2182 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1012 ../plug-ins/common/postscript.c:3322
   2205msgstr ""
   2206"Отместването може да се нагласи чрез влачене на предварителния преглед със "
   2207"средния бутон на мишката."
   2208
   2209#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1012 ../plug-ins/common/postscript.c:3328
  21832210msgid "_Y offset:"
  21842211msgstr "Отместване по _вертикал:"
   
  22022229#: ../plug-ins/common/c_astretch.c:154
  22032230msgid "c_astretch: cmap was NULL!  Quitting...\n"
  2204 msgstr "_автоматично разтягане: цветовата карта няма стойност.  Прекратяване...\n"
   2231msgstr ""
   2232"_автоматично разтягане: цветовата карта няма стойност.  Прекратяване...\n"
  22052233
  22062234#: ../plug-ins/common/cartoon.c:149
   
  22832311#. param[3].data.d_int32, mix.black.red_gain,
  22842312#. mix.black.green_gain, mix.black.blue_gain);
  2285 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:277
  2286 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:491
   2313#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:271
   2314#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:484
  22872315msgid "Channel Mixer"
  22882316msgstr "Смесване на канали"
  22892317
  2290 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:527
   2318#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:520
  22912319msgid "O_utput channel:"
  22922320msgstr "_Краен канал:"
  22932321
  2294 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:581 ../plug-ins/common/compose.c:185
   2322#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:574 ../plug-ins/common/compose.c:185
  22952323#: ../plug-ins/common/compose.c:196 ../plug-ins/common/diffraction.c:501
  22962324#: ../plug-ins/common/diffraction.c:539 ../plug-ins/common/diffraction.c:577
   
  23002328msgstr "_Червен:"
  23012329
  2302 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:599 ../plug-ins/common/compose.c:186
   2330#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:592 ../plug-ins/common/compose.c:186
  23032331#: ../plug-ins/common/compose.c:197 ../plug-ins/common/diffraction.c:510
  23042332#: ../plug-ins/common/diffraction.c:548 ../plug-ins/common/diffraction.c:586
   
  23082336msgstr "_Зелен:"
  23092337
  2310 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:618 ../plug-ins/common/compose.c:187
   2338#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:611 ../plug-ins/common/compose.c:187
  23112339#: ../plug-ins/common/compose.c:198 ../plug-ins/common/diffraction.c:519
  23122340#: ../plug-ins/common/diffraction.c:557 ../plug-ins/common/diffraction.c:595
   
  23172345
  23182346#. The monochrome toggle
  2319 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:629
   2347#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:622
  23202348msgid "_Monochrome"
  23212349msgstr "_Едноцветно"
  23222350
  2323 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:641
   2351#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:635
  23242352msgid "Preserve _luminosity"
  23252353msgstr "Запазване на _светлинността"
  23262354
  2327 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:878
   2355#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:884
  23282356msgid "Load Channel Mixer Settings"
  23292357msgstr "Зареждане настройки за смесване на канали"
  23302358
  2331 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1005
   2359#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1011
  23322360msgid "Save Channel Mixer Settings"
  23332361msgstr "Запазване настройките за смесване на канали"
  23342362
  2335 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1089
   2363#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1095
  23362364msgid "Channel Mixer File Operation Warning"
  23372365msgstr "Предупреждение от смесването на канали при работа с файл"
   
  25322560"You can only run 'Recompose' if the active image was originally produced by "
  25332561"'Decompose'."
  2534 msgstr "Можете да \"Пре-съставите\" само ако активното изображение преди това е било \"Разбито\"."
   2562msgstr ""
   2563"Можете да \"Пре-съставите\" само ако активното изображение преди това е било "
   2564"\"Разбито\"."
  25352565
  25362566#: ../plug-ins/common/compose.c:486
  25372567msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
  2538 msgstr "Грешка при сканиране за допълнението 'данни за разбиване': намерени са твърде малко слоеве."
   2568msgstr ""
   2569"Грешка при сканиране за допълнението 'данни за разбиване': намерени са "
   2570"твърде малко слоеве."
  25392571
  25402572#: ../plug-ins/common/compose.c:517
   
  26392671msgstr "_Разширяване"
  26402672
  2641 #: ../plug-ins/common/convmatrix.c:87 ../plug-ins/common/displace.c:459
   2673#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:87 ../plug-ins/common/displace.c:475
  26422674#: ../plug-ins/common/edge.c:719 ../plug-ins/common/ripple.c:568
  26432675msgid "_Wrap"
   
  27732805#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:702
  27742806msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
  2775 msgstr "Може да работи само върху слоеве (опит да се приложи върху канал или маска)."
   2807msgstr ""
   2808"Може да работи само върху слоеве (опит да се приложи върху канал или маска)."
  27762809
  27772810#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:720
   
  31663199
  31673200#: ../plug-ins/common/destripe.c:472 ../plug-ins/common/gtm.c:583
  3168 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3087 ../plug-ins/common/postscript.c:3295
   3201#: ../plug-ins/common/postscript.c:3093 ../plug-ins/common/postscript.c:3301
  31693202#: ../plug-ins/common/raw.c:1000 ../plug-ins/common/smooth_palette.c:436
  31703203#: ../plug-ins/common/tile.c:424 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:167
   
  31943227msgstr ""
  31953228
  3196 #: ../plug-ins/common/dicom.c:635 ../plug-ins/common/postscript.c:1175
   3229#: ../plug-ins/common/dicom.c:635 ../plug-ins/common/postscript.c:1176
  31973230#: ../plug-ins/common/xwd.c:556 ../plug-ins/fits/fits.c:445
  31983231#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1684
   
  32613294msgstr ""
  32623295
  3263 #: ../plug-ins/common/displace.c:277
   3296#: ../plug-ins/common/displace.c:293
  32643297msgid "Displacing"
  32653298msgstr ""
  32663299
  3267 #: ../plug-ins/common/displace.c:313
   3300#: ../plug-ins/common/displace.c:329
  32683301msgid "Displace"
  32693302msgstr ""
  32703303
  32713304#. X options
  3272 #: ../plug-ins/common/displace.c:349
   3305#: ../plug-ins/common/displace.c:365
  32733306msgid "_X displacement:"
  32743307msgstr ""
  32753308
  32763309#. Y Options
  3277 #: ../plug-ins/common/displace.c:396
   3310#: ../plug-ins/common/displace.c:412
  32783311msgid "_Y displacement:"
  32793312msgstr ""
  32803313
  3281 #: ../plug-ins/common/displace.c:446
   3314#: ../plug-ins/common/displace.c:462
  32823315msgid "Displacement Mode"
  32833316msgstr ""
  32843317
  3285 #: ../plug-ins/common/displace.c:449
   3318#: ../plug-ins/common/displace.c:465
  32863319msgid "_Cartesian"
  32873320msgstr ""
  32883321
  3289 #: ../plug-ins/common/displace.c:450
   3322#: ../plug-ins/common/displace.c:466
  32903323msgid "_Polar"
  32913324msgstr ""
  32923325
  3293 #: ../plug-ins/common/displace.c:455
   3326#: ../plug-ins/common/displace.c:471
  32943327msgid "Edge Behavior"
  32953328msgstr ""
  32963329
  3297 #: ../plug-ins/common/displace.c:461 ../plug-ins/common/edge.c:732
   3330#: ../plug-ins/common/displace.c:477 ../plug-ins/common/edge.c:732
  32983331#: ../plug-ins/common/ripple.c:569 ../plug-ins/common/waves.c:276
  32993332msgid "_Smear"
  33003333msgstr ""
  33013334
  3302 #: ../plug-ins/common/displace.c:463 ../plug-ins/common/edge.c:745
   3335#: ../plug-ins/common/displace.c:479 ../plug-ins/common/edge.c:745
  33033336#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:736 ../plug-ins/common/newsprint.c:400
  33043337#: ../plug-ins/common/ripple.c:570
   
  34153448
  34163449#: ../plug-ins/common/engrave.c:245 ../plug-ins/common/film.c:1201
  3417 #: ../plug-ins/common/gtm.c:599 ../plug-ins/common/postscript.c:3096
  3418 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3304 ../plug-ins/common/raw.c:1013
   3450#: ../plug-ins/common/gtm.c:599 ../plug-ins/common/postscript.c:3102
   3451#: ../plug-ins/common/postscript.c:3310 ../plug-ins/common/raw.c:1013
  34193452#: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:441 ../plug-ins/common/tile.c:428
  34203453#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:177
   
  34803513
  34813514#: ../plug-ins/common/film.c:436 ../plug-ins/common/guillotine.c:187
  3482 #: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:831
   3515#: ../plug-ins/helpbrowser/dialog.c:841
  34833516msgid "Untitled"
  34843517msgstr ""
   
  38833916
  38843917#: ../plug-ins/common/gbr.c:742 ../plug-ins/common/gih.c:910
  3885 #: ../plug-ins/common/pat.c:544 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:651
   3918#: ../plug-ins/common/pat.c:544 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:646
  38863919msgid "Description:"
  38873920msgstr ""
   
  39243957
  39253958#: ../plug-ins/common/gif.c:976
  3926 msgid "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
   3959msgid ""
   3960"Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
  39273961msgstr ""
  39283962
   
  48204854#. Inform the user that we couldn't losslessly save the
  48214855#. * transparency & just use the full palette
  4822 #: ../plug-ins/common/mng.c:498 ../plug-ins/common/png.c:1611
   4856#: ../plug-ins/common/mng.c:498 ../plug-ins/common/png.c:1676
  48234857msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
  48244858msgstr ""
   
  48964930msgstr ""
  48974931
  4898 #: ../plug-ins/common/mng.c:1465 ../plug-ins/common/png.c:1762
   4932#: ../plug-ins/common/mng.c:1465 ../plug-ins/common/png.c:1827
  48994933msgid "Choose a high compression level for small file size"
  49004934msgstr ""
   
  54385472msgstr ""
  54395473
  5440 #: ../plug-ins/common/png.c:1206
   5474#: ../plug-ins/common/png.c:1245
  54415475#, c-format
  54425476msgid "Error while saving '%s'. Could not save image."
  54435477msgstr ""
  54445478
  5445 #: ../plug-ins/common/png.c:1641
   5479#: ../plug-ins/common/png.c:1706
  54465480msgid "Save as PNG"
  54475481msgstr ""
  54485482
  5449 #: ../plug-ins/common/png.c:1645
   5483#: ../plug-ins/common/png.c:1710
  54505484msgid "_Load defaults"
  54515485msgstr ""
  54525486
  5453 #: ../plug-ins/common/png.c:1646
   5487#: ../plug-ins/common/png.c:1711
  54545488msgid "_Save defaults"
  54555489msgstr ""
  54565490
  5457 #: ../plug-ins/common/png.c:1676
   5491#: ../plug-ins/common/png.c:1741
  54585492msgid "_Interlacing (Adam7)"
  54595493msgstr ""
  54605494
  5461 #: ../plug-ins/common/png.c:1687
   5495#: ../plug-ins/common/png.c:1752
  54625496msgid "Save _background color"
  54635497msgstr ""
  54645498
  5465 #: ../plug-ins/common/png.c:1695
   5499#: ../plug-ins/common/png.c:1760
  54665500msgid "Save _gamma"
  54675501msgstr ""
  54685502
  5469 #: ../plug-ins/common/png.c:1704
   5503#: ../plug-ins/common/png.c:1769
  54705504msgid "Save layer o_ffset"
  54715505msgstr ""
  54725506
  5473 #: ../plug-ins/common/png.c:1713
   5507#: ../plug-ins/common/png.c:1778
  54745508msgid "Save _resolution"
  54755509msgstr ""
  54765510
  5477 #: ../plug-ins/common/png.c:1722
   5511#: ../plug-ins/common/png.c:1787
  54785512msgid "Save creation _time"
  54795513msgstr ""
  54805514
  5481 #: ../plug-ins/common/png.c:1730
   5515#: ../plug-ins/common/png.c:1795
  54825516msgid "Save comme_nt"
  54835517msgstr ""
  54845518
  5485 #: ../plug-ins/common/png.c:1745
   5519#: ../plug-ins/common/png.c:1810
  54865520msgid "Save color _values from transparent pixels"
  54875521msgstr ""
  54885522
  5489 #: ../plug-ins/common/png.c:1758
   5523#: ../plug-ins/common/png.c:1823
  54905524msgid "Co_mpression level:"
  54915525msgstr ""
  54925526
  5493 #: ../plug-ins/common/png.c:1878
   5527#: ../plug-ins/common/png.c:1943
  54945528msgid "Could not load PNG defaults"
  54955529msgstr ""
   
  56125646msgstr ""
  56135647
  5614 #: ../plug-ins/common/poppler.c:145
   5648#: ../plug-ins/common/poppler.c:147
  56155649msgid "Portable Document Format"
  56165650msgstr ""
  56175651
  5618 #: ../plug-ins/common/poppler.c:501
   5652#: ../plug-ins/common/poppler.c:503
  56195653#, c-format
  56205654msgid "%s-%s"
  56215655msgstr ""
  56225656
  5623 #: ../plug-ins/common/poppler.c:503 ../plug-ins/common/postscript.c:1099
   5657#: ../plug-ins/common/poppler.c:505 ../plug-ins/common/postscript.c:1100
  56245658#, c-format
  56255659msgid "%s-pages"
  56265660msgstr ""
  56275661
  5628 #: ../plug-ins/common/poppler.c:698
   5662#: ../plug-ins/common/poppler.c:701
  56295663msgid "Import from PDF"
  56305664msgstr ""
  56315665
  5632 #: ../plug-ins/common/poppler.c:703 ../plug-ins/common/postscript.c:3031
   5666#: ../plug-ins/common/poppler.c:706 ../plug-ins/common/postscript.c:3032
  56335667msgid "_Import"
  56345668msgstr ""
  56355669
  5636 #: ../plug-ins/common/poppler.c:760
   5670#: ../plug-ins/common/poppler.c:767
  56375671msgid "_Width (pixels):"
  56385672msgstr ""
  56395673
  5640 #: ../plug-ins/common/poppler.c:761
   5674#: ../plug-ins/common/poppler.c:768
  56415675msgid "_Height (pixels):"
  56425676msgstr ""
  56435677
  5644 #: ../plug-ins/common/poppler.c:764 ../plug-ins/common/poppler.c:765
   5678#: ../plug-ins/common/poppler.c:771 ../plug-ins/common/poppler.c:772
  56455679msgid "_Resolution:"
  56465680msgstr ""
  56475681
  56485682#. Antialiasing
  5649 #: ../plug-ins/common/poppler.c:779
   5683#: ../plug-ins/common/poppler.c:786
  56505684msgid "A_ntialiasing"
  56515685msgstr ""
  56525686
  5653 #: ../plug-ins/common/postscript.c:587 ../plug-ins/common/postscript.c:679
   5687#: ../plug-ins/common/postscript.c:588 ../plug-ins/common/postscript.c:680
  56545688msgid "PostScript document"
  56555689msgstr ""
  56565690
  5657 #: ../plug-ins/common/postscript.c:606 ../plug-ins/common/postscript.c:695
   5691#: ../plug-ins/common/postscript.c:607 ../plug-ins/common/postscript.c:696
  56585692msgid "Encapsulated PostScript image"
  56595693msgstr ""
  56605694
  5661 #: ../plug-ins/common/postscript.c:626
   5695#: ../plug-ins/common/postscript.c:627
  56625696msgid "PDF document"
  56635697msgstr ""
  56645698
  5665 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1024
   5699#: ../plug-ins/common/postscript.c:1025
  56665700#, c-format
  56675701msgid "Could not interpret '%s'"
  56685702msgstr ""
  56695703
  5670 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1164
   5704#: ../plug-ins/common/postscript.c:1165
  56715705msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
  56725706msgstr ""
  56735707
  5674 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1691
   5708#: ../plug-ins/common/postscript.c:1692
  56755709#, c-format
  56765710msgid "Error starting ghostscript (%s)"
  56775711msgstr ""
  56785712
  5679 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1721
   5713#: ../plug-ins/common/postscript.c:1722
  56805714#, c-format
  56815715msgid "Error starting ghostscript: %s"
  56825716msgstr ""
  56835717
  5684 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1885 ../plug-ins/common/tiff.c:888
   5718#: ../plug-ins/common/postscript.c:1886 ../plug-ins/common/tiff.c:888
  56855719#, c-format
  56865720msgid "Page %d"
  56875721msgstr ""
  56885722
  5689 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2537 ../plug-ins/common/postscript.c:2670
  5690 #: ../plug-ins/common/postscript.c:2822 ../plug-ins/common/postscript.c:2951
   5723#: ../plug-ins/common/postscript.c:2538 ../plug-ins/common/postscript.c:2671
   5724#: ../plug-ins/common/postscript.c:2823 ../plug-ins/common/postscript.c:2952
  56915725#: ../plug-ins/common/sunras.c:1446 ../plug-ins/common/sunras.c:1554
  56925726#: ../plug-ins/fits/fits.c:828 ../plug-ins/fits/fits.c:952
   
  56945728msgstr ""
  56955729
  5696 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3026
   5730#: ../plug-ins/common/postscript.c:3027
  56975731msgid "Import from PostScript"
  56985732msgstr ""
  56995733
  57005734#. Rendering
  5701 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3062
   5735#: ../plug-ins/common/postscript.c:3068
  57025736msgid "Rendering"
  57035737msgstr ""
  57045738
  57055739#. Resolution
  5706 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3078 ../plug-ins/common/svg.c:902
   5740#: ../plug-ins/common/postscript.c:3084 ../plug-ins/common/svg.c:902
  57075741#: ../plug-ins/common/wmf.c:670 ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1104
  57085742msgid "Resolution:"
  57095743msgstr ""
  57105744
  5711 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3108
   5745#: ../plug-ins/common/postscript.c:3114
  57125746msgid "Pages:"
  57135747msgstr ""
  57145748
  5715 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3115
   5749#: ../plug-ins/common/postscript.c:3121
  57165750msgid "Pages to load (e.g.: 1-4 or 1,3,5-7)"
  57175751msgstr ""
  57185752
  5719 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3119
   5753#: ../plug-ins/common/postscript.c:3125
  57205754#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2621
  57215755msgid "Layers"
  57225756msgstr ""
  57235757
  5724 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3121
   5758#: ../plug-ins/common/postscript.c:3127
  57255759msgid "Images"
  57265760msgstr ""
  57275761
  5728 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3124
   5762#: ../plug-ins/common/postscript.c:3130
  57295763msgid "Open as"
  57305764msgstr ""
  57315765
  5732 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3128
   5766#: ../plug-ins/common/postscript.c:3134
  57335767msgid "Try Bounding Box"
  57345768msgstr ""
  57355769
  57365770#. Colouring
  5737 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3141
   5771#: ../plug-ins/common/postscript.c:3147
  57385772msgid "Coloring"
  57395773msgstr ""
  57405774
  5741 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3145
   5775#: ../plug-ins/common/postscript.c:3151
  57425776msgid "B/W"
  57435777msgstr ""
  57445778
  5745 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3146 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:419
   5779#: ../plug-ins/common/postscript.c:3152 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:419
  57465780msgid "Gray"
  57475781msgstr ""
  57485782
  5749 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3147 ../plug-ins/common/xpm.c:468
   5783#: ../plug-ins/common/postscript.c:3153 ../plug-ins/common/xpm.c:468
  57505784#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:48
  57515785#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:151
   
  57545788msgstr ""
  57555789
  5756 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3148 ../plug-ins/fits/fits.c:1007
   5790#: ../plug-ins/common/postscript.c:3154 ../plug-ins/fits/fits.c:1007
  57575791msgid "Automatic"
  57585792msgstr ""
  57595793
  5760 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3158
   5794#: ../plug-ins/common/postscript.c:3164
  57615795msgid "Text antialiasing"
  57625796msgstr ""
  57635797
  5764 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3163 ../plug-ins/common/postscript.c:3175
   5798#: ../plug-ins/common/postscript.c:3169 ../plug-ins/common/postscript.c:3181
  57655799msgid "Weak"
  57665800msgstr ""
  57675801
  5768 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3164 ../plug-ins/common/postscript.c:3176
   5802#: ../plug-ins/common/postscript.c:3170 ../plug-ins/common/postscript.c:3182
  57695803msgid "Strong"
  57705804msgstr ""
  57715805
  5772 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3170
   5806#: ../plug-ins/common/postscript.c:3176
  57735807msgid "Graphic antialiasing"
  57745808msgstr ""
  57755809
  5776 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3248
   5810#: ../plug-ins/common/postscript.c:3254
  57775811msgid "Save as PostScript"
  57785812msgstr ""
  57795813
  57805814#. Image Size
  5781 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3279
   5815#: ../plug-ins/common/postscript.c:3285
  57825816msgid "Image Size"
  57835817msgstr ""
  57845818
  5785 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3328
   5819#: ../plug-ins/common/postscript.c:3334
  57865820msgid "_Keep aspect ratio"
  57875821msgstr ""
  57885822
  5789 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3334
   5823#: ../plug-ins/common/postscript.c:3340
  57905824msgid ""
  57915825"When toggled, the resulting image will be scaled to fit into the given size "
   
  57945828
  57955829#. Unit
  5796 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3343
   5830#: ../plug-ins/common/postscript.c:3349
  57975831msgid "Unit"
  57985832msgstr ""
  57995833
  5800 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3347
   5834#: ../plug-ins/common/postscript.c:3353
  58015835msgid "_Inch"
  58025836msgstr ""
  58035837
  5804 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3348
   5838#: ../plug-ins/common/postscript.c:3354
  58055839msgid "_Millimeter"
  58065840msgstr ""
  58075841
  58085842#. Format
  5809 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3374
   5843#: ../plug-ins/common/postscript.c:3380
  58105844msgid "Output"
  58115845msgstr ""
  58125846
  5813 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3380
   5847#: ../plug-ins/common/postscript.c:3386
  58145848msgid "_PostScript level 2"
  58155849msgstr ""
  58165850
  5817 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3389
   5851#: ../plug-ins/common/postscript.c:3395
  58185852msgid "_Encapsulated PostScript"
  58195853msgstr ""
  58205854
  5821 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3398
   5855#: ../plug-ins/common/postscript.c:3404
  58225856msgid "P_review"
  58235857msgstr ""
  58245858
  5825 #: ../plug-ins/common/postscript.c:3419
   5859#: ../plug-ins/common/postscript.c:3425
  58265860msgid "Preview _size:"
  58275861msgstr ""
   
  69646998
  69656999#: ../plug-ins/common/svg.c:934
  6966 msgid "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
   7000msgid ""
   7001"Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
  69677002msgstr ""
  69687003
   
  69857020msgstr ""
  69867021
  6987 #: ../plug-ins/common/tga.c:1188
   7022#: ../plug-ins/common/tga.c:1185
  69887023msgid "Save as TGA"
  69897024msgstr ""
  69907025
  69917026#. rle
  6992 #: ../plug-ins/common/tga.c:1211
   7027#: ../plug-ins/common/tga.c:1208
  69937028msgid "_RLE compression"
  69947029msgstr ""
  69957030
  69967031#. origin
  6997 #: ../plug-ins/common/tga.c:1221
   7032#: ../plug-ins/common/tga.c:1218
  69987033msgid "Or_igin at bottom left"
  69997034msgstr ""
   
  71757210
  71767211#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:96
  7177 msgid "This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
   7212msgid ""
   7213"This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
  71787214msgstr ""
  71797215
   
  75747610
  75757611#. calculate new X,Y Displacement image maps
  7576 #: ../plug-ins/common/warp.c:1236
   7612#: ../plug-ins/common/warp.c:1234
  75777613msgid "Finding XY gradient"
  75787614msgstr ""
  75797615
  7580 #: ../plug-ins/common/warp.c:1261
   7616#: ../plug-ins/common/warp.c:1259
  75817617#, c-format
  75827618msgid "Flow step %d"
   
  84508486
  84518487#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:724
  8452 msgid "Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
   8488msgid ""
   8489"Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
  84538490msgstr ""
  84548491
   
  88818918
  88828919#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:243
  8883 msgid "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
   8920msgid ""
   8921"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
  88848922msgstr ""
  88858923
   
  91809218msgstr ""
  91819219
  9182 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:625
   9220#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:620
  91839221msgid "Save Current"
  91849222msgstr ""
  91859223
  9186 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:874
   9224#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:870
  91879225msgid "Gimpressionist Defaults"
  91889226msgstr ""
  91899227
  9190 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:995
   9228#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:991
  91919229msgid "_Presets"
  91929230msgstr ""
  91939231
  9194 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1010
   9232#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1006
  91959233msgid "Save Current..."
  91969234msgstr ""
  91979235
  9198 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1015
   9236#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1014
  91999237msgid "Save the current settings to the specified file"
  92009238msgstr ""
  92019239
  9202 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1043
   9240#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1042
  92039241msgid "Reads the selected Preset into memory"
  92049242msgstr ""
  92059243
  9206 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1049
   9244#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1048
  92079245msgid "Deletes the selected Preset"
  92089246msgstr ""
  92099247
  9210 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1055
   9248#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1054
  92119249msgid "Reread the folder of Presets"
  92129250msgstr ""
   
  92539291
  92549292#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:142
  9255 msgid "Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
   9293msgid ""
   9294"Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
  92569295msgstr ""
  92579296
  92589297#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:146
  9259 msgid "The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
   9298msgid ""
   9299"The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
  92609300msgstr ""
  92619301
   
  1108711127
  1108811128#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:1466
  11089 msgid "Adjust color balance, brightness, contrast, saturation, and dither algorithm"
   11129msgid ""
   11130"Adjust color balance, brightness, contrast, saturation, and dither algorithm"
  1109011131msgstr ""
  1109111132
   
  1124511286msgstr ""
  1124611287
  11247 #: ../plug-ins/twain/twain.c:313
  11248 msgid "TWAIN (Dump)..."
  11249 msgstr ""
  11250 
  11251 #: ../plug-ins/twain/twain.c:333
  11252 msgid "TWAIN (Read)..."
  11253 msgstr ""
  11254 
  1125511288#: ../plug-ins/twain/twain.c:354
  11256 msgid "_TWAIN..."
   11289msgid "_Scanner/Camera..."
  1125711290msgstr ""
  1125811291
  1125911292#. Initialize our progress dialog
  1126011293#: ../plug-ins/twain/twain.c:492
  11261 msgid "Transferring TWAIN data"
  11262 msgstr ""
  11263 
  11264 #: ../plug-ins/uri/uri.c:116 ../plug-ins/uri/uri.c:137
   11294msgid "Transferring data from scanner/camera"
   11295msgstr ""
   11296
   11297#: ../plug-ins/uri/uri.c:117 ../plug-ins/uri/uri.c:138
  1126511298msgid "URI"
  1126611299msgstr ""
  1126711300
  11268 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:103
   11301#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:148
  1126911302#, c-format
  1127011303msgid "Downloading %s of image data..."
  1127111304msgstr ""
  1127211305
  11273 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:104
  11274 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:321
   11306#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:149
   11307#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:330
  1127511308#, c-format
  1127611309msgid "Downloaded %s of image data"
  1127711310msgstr ""
  1127811311
  11279 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:122
   11312#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:167
  1128011313#, c-format
  1128111314msgid "Uploading %s of image data..."
  1128211315msgstr ""
  1128311316
  11284 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:123
   11317#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:168
  1128511318#, c-format
  1128611319msgid "Uploaded %s of image data"
  1128711320msgstr ""
  1128811321
  11289 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:192
  11290 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:170
   11322#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:238
   11323#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:179
  1129111324msgid "Connecting to server"
  1129211325msgstr ""
  1129311326
  11294 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:251
   11327#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:297
  1129511328#, c-format
  1129611329msgid "Failed to read %s from '%s': %s"
  1129711330msgstr ""
  1129811331
  11299 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:300
   11332#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:346
  1130011333#, c-format
  1130111334msgid "Failed to write %s to '%s': %s"
  1130211335msgstr ""
  1130311336
  11304 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:139
  11305 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:159
  11306 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:176
  11307 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:199
  11308 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:228
   11337#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:146
   11338#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:166
   11339#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:185
   11340#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:208
   11341#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:237
  1130911342#, c-format
  1131011343msgid "wget exited abnormally on URI '%s'"
   
  1131211345
  1131311346#. The third line is "Connecting to..."
  11314 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:167
  11315 #, c-format
  11316 msgid "(timeout is %s seconds)"
  11317 msgstr ""
   11347#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:174
   11348#, c-format
   11349msgid "(timeout is %s second)"
   11350msgid_plural "(timeout is %s seconds)"
   11351msgstr[0] ""
   11352msgstr[1] ""
  1131811353
  1131911354#. The fourth line is either the network request or an error
  11320 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:194
   11355#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:203
  1132111356msgid "Opening URI"
  1132211357msgstr ""
  1132311358
  11324 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:205
  11325 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:238
   11359#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:214
   11360#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:247
  1132611361#, c-format
  1132711362msgid "A network error occurred: %s"
  1132811363msgstr ""
  1132911364
  11330 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:278
   11365#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:287
  1133111366#, c-format
  1133211367msgid "Downloading %s of image data"
  1133311368msgstr ""
  1133411369
  11335 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:283
   11370#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:292
  1133611371msgid "Downloading unknown amount of image data"
  1133711372msgstr ""
   
  1147011505msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
  1147111506msgstr ""
  11472 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.