Changeset 2813


Ignore:
Timestamp:
Jan 12, 2013, 7:12:34 AM (9 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

mutter.master.bg.po: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/mutter.master.bg.po

  r2779 r2813  
  1212"Project-Id-Version: mutter master\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2013-01-09 06:14+0200\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2013-01-09 06:14+0200\n"
   14"POT-Creation-Date: 2013-01-12 06:33+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2013-01-12 06:33+0200\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  167167
  168168#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:9
  169 msgid "Minimize window"
  170 msgstr "Минимизиране на прозореца"
   169msgid "Hide window"
   170msgstr "Скриване на прозорец"
  171171
  172172#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:10
   
  357357"модификатор на бутон на мишката\n"
  358358
  359 #: ../src/core/prefs.c:1768
   359#: ../src/core/prefs.c:1780
  360360#, c-format
  361361msgid ""
   
  366366"клавишната комбинация „%s“\n"
  367367
  368 #: ../src/core/prefs.c:1865
   368#: ../src/core/prefs.c:1877
  369369#, c-format
  370370msgid "Workspace %d"
   
  910910msgstr "%d×%d"
  911911
  912 #: ../src/ui/theme.c:234
   912#: ../src/ui/theme.c:235
  913913msgid "top"
  914914msgstr "горния"
  915915
  916 #: ../src/ui/theme.c:236
   916#: ../src/ui/theme.c:237
  917917msgid "bottom"
  918918msgstr "долния"
  919919
  920 #: ../src/ui/theme.c:238
   920#: ../src/ui/theme.c:239
  921921msgid "left"
  922922msgstr "левия"
  923923
  924 #: ../src/ui/theme.c:240
   924#: ../src/ui/theme.c:241
  925925msgid "right"
  926926msgstr "десния"
  927927
  928 #: ../src/ui/theme.c:268
   928#: ../src/ui/theme.c:269
  929929#, c-format
  930930msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
  931931msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
  932932
  933 #: ../src/ui/theme.c:287
   933#: ../src/ui/theme.c:288
  934934#, c-format
  935935msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
  936936msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
  937937
  938 #: ../src/ui/theme.c:324
   938#: ../src/ui/theme.c:325
  939939#, c-format
  940940msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
  941941msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
  942942
  943 #: ../src/ui/theme.c:336
   943#: ../src/ui/theme.c:337
  944944#, c-format
  945945msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
  946946msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
  947947
  948 #: ../src/ui/theme.c:1049
   948#: ../src/ui/theme.c:1050
  949949#, c-format
  950950msgid "Gradients should have at least two colors"
  951951msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
  952952
  953 #: ../src/ui/theme.c:1201
   953#: ../src/ui/theme.c:1202
  954954#, c-format
  955955msgid ""
   
  960960"резервен цвят: напр. gtk:custom(foo,bar). Неуспех при анализа на „%s“"
  961961
  962 #: ../src/ui/theme.c:1217
   962#: ../src/ui/theme.c:1218
  963963#, c-format
  964964msgid ""
   
  969969"Позволени са само A-Za-z0-9-_."
  970970
  971 #: ../src/ui/theme.c:1231
   971#: ../src/ui/theme.c:1232
  972972#, c-format
  973973msgid ""
   
  978978"съответства на формата"
  979979
  980 #: ../src/ui/theme.c:1276
   980#: ../src/ui/theme.c:1277
  981981#, c-format
  982982msgid ""
   
  988988"анализира „%s“"
  989989
  990 #: ../src/ui/theme.c:1290
   990#: ../src/ui/theme.c:1291
  991991#, c-format
  992992msgid ""
   
  998998"анализа на „%s“"
  999999
  1000 #: ../src/ui/theme.c:1301
   1000#: ../src/ui/theme.c:1302
  10011001#, c-format
  10021002msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
  10031003msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
  10041004
  1005 #: ../src/ui/theme.c:1314
   1005#: ../src/ui/theme.c:1315
  10061006#, c-format
  10071007msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
  10081008msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
  10091009
  1010 #: ../src/ui/theme.c:1343
   1010#: ../src/ui/theme.c:1344
  10111011#, c-format
  10121012msgid ""
   
  10171017"подчинява на формата"
  10181018
  1019 #: ../src/ui/theme.c:1354
   1019#: ../src/ui/theme.c:1355
  10201020#, c-format
  10211021msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
  10221022msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
  10231023
  1024 #: ../src/ui/theme.c:1364
   1024#: ../src/ui/theme.c:1365
  10251025#, c-format
  10261026msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
  10271027msgstr "Алфа стойността „%s“ в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
  10281028
  1029 #: ../src/ui/theme.c:1411
   1029#: ../src/ui/theme.c:1412
  10301030#, c-format
  10311031msgid ""
   
  10351035"формата"
  10361036
  1037 #: ../src/ui/theme.c:1422
   1037#: ../src/ui/theme.c:1423
  10381038#, c-format
  10391039msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
  10401040msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
  10411041
  1042 #: ../src/ui/theme.c:1432
   1042#: ../src/ui/theme.c:1433
  10431043#, c-format
  10441044msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
  10451045msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
  10461046
  1047 #: ../src/ui/theme.c:1461
   1047#: ../src/ui/theme.c:1462
  10481048#, c-format
  10491049msgid "Could not parse color \"%s\""
  10501050msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
  10511051
  1052 #: ../src/ui/theme.c:1778
   1052#: ../src/ui/theme.c:1779
  10531053#, c-format
  10541054msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
  10551055msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
  10561056
  1057 #: ../src/ui/theme.c:1805
   1057#: ../src/ui/theme.c:1806
  10581058#, c-format
  10591059msgid ""
   
  10641064"да бъде анализирано"
  10651065
  1066 #: ../src/ui/theme.c:1819
   1066#: ../src/ui/theme.c:1820
  10671067#, c-format
  10681068msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
   
  10711071"анализирано"
  10721072
  1073 #: ../src/ui/theme.c:1940
   1073#: ../src/ui/theme.c:1941
  10741074#, c-format
  10751075msgid ""
   
  10801080"„%s“"
  10811081
  1082 #: ../src/ui/theme.c:1997
   1082#: ../src/ui/theme.c:1998
  10831083#, c-format
  10841084msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
  10851085msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
  10861086
  1087 #: ../src/ui/theme.c:2110 ../src/ui/theme.c:2120 ../src/ui/theme.c:2154
   1087#: ../src/ui/theme.c:2111 ../src/ui/theme.c:2121 ../src/ui/theme.c:2155
  10881088#, c-format
  10891089msgid "Coordinate expression results in division by zero"
  10901090msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
  10911091
  1092 #: ../src/ui/theme.c:2162
   1092#: ../src/ui/theme.c:2163
  10931093#, c-format
  10941094msgid ""
   
  10971097"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
  10981098
  1099 #: ../src/ui/theme.c:2218
   1099#: ../src/ui/theme.c:2219
  11001100#, c-format
  11011101msgid ""
   
  11051105"операнд"
  11061106
  1107 #: ../src/ui/theme.c:2227
   1107#: ../src/ui/theme.c:2228
  11081108#, c-format
  11091109msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
   
  11111111"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
  11121112
  1113 #: ../src/ui/theme.c:2235
   1113#: ../src/ui/theme.c:2236
  11141114#, c-format
  11151115msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
  11161116msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
  11171117
  1118 #: ../src/ui/theme.c:2245
   1118#: ../src/ui/theme.c:2246
  11191119#, c-format
  11201120msgid ""
   
  11251125"между тях"
  11261126
  1127 #: ../src/ui/theme.c:2396 ../src/ui/theme.c:2441
   1127#: ../src/ui/theme.c:2397 ../src/ui/theme.c:2442
  11281128#, c-format
  11291129msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
   
  11311131"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
  11321132
  1133 #: ../src/ui/theme.c:2495
   1133#: ../src/ui/theme.c:2496
  11341134#, c-format
  11351135msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
  11361136msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
  11371137
  1138 #: ../src/ui/theme.c:2524
   1138#: ../src/ui/theme.c:2525
  11391139#, c-format
  11401140msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
  11411141msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
  11421142
  1143 #: ../src/ui/theme.c:2588
   1143#: ../src/ui/theme.c:2589
  11441144#, c-format
  11451145msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
  11461146msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
  11471147
  1148 #: ../src/ui/theme.c:2599
   1148#: ../src/ui/theme.c:2600
  11491149#, c-format
  11501150msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
  11511151msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
  11521152
  1153 #: ../src/ui/theme.c:2812 ../src/ui/theme.c:2832 ../src/ui/theme.c:2852
   1153#: ../src/ui/theme.c:2813 ../src/ui/theme.c:2833 ../src/ui/theme.c:2853
  11541154#, c-format
  11551155msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
  11561156msgstr "Темата съдържа израз, който даде грешка: %s\n"
  11571157
  1158 #: ../src/ui/theme.c:4498
   1158#: ../src/ui/theme.c:4499
  11591159#, c-format
  11601160msgid ""
   
  11651165"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
  11661166
  1167 #: ../src/ui/theme.c:5009 ../src/ui/theme.c:5034
   1167#: ../src/ui/theme.c:5010 ../src/ui/theme.c:5035
  11681168#, c-format
  11691169msgid ""
   
  11721172"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
  11731173
  1174 #: ../src/ui/theme.c:5082
   1174#: ../src/ui/theme.c:5083
  11751175#, c-format
  11761176msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
  11771177msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
  11781178
  1179 #: ../src/ui/theme.c:5218 ../src/ui/theme.c:5225 ../src/ui/theme.c:5232
  1180 #: ../src/ui/theme.c:5239 ../src/ui/theme.c:5246
   1179#: ../src/ui/theme.c:5219 ../src/ui/theme.c:5226 ../src/ui/theme.c:5233
   1180#: ../src/ui/theme.c:5240 ../src/ui/theme.c:5247
  11811181#, c-format
  11821182msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
  11831183msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
  11841184
  1185 #: ../src/ui/theme.c:5254
   1185#: ../src/ui/theme.c:5255
  11861186#, c-format
  11871187msgid ""
   
  11921192"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
  11931193
  1194 #: ../src/ui/theme.c:5650 ../src/ui/theme.c:5712 ../src/ui/theme.c:5775
   1194#: ../src/ui/theme.c:5662 ../src/ui/theme.c:5724 ../src/ui/theme.c:5787
  11951195#, c-format
  11961196msgid ""
   
  12001200"„%s“ не започва така"
  12011201
  1202 #: ../src/ui/theme.c:5658 ../src/ui/theme.c:5720 ../src/ui/theme.c:5783
   1202#: ../src/ui/theme.c:5670 ../src/ui/theme.c:5732 ../src/ui/theme.c:5795
  12031203#, c-format
  12041204msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
   
  17101710msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
  17111711
  1712 #: ../src/ui/theme-viewer.c:870
   1712#: ../src/ui/theme-viewer.c:871
  17131713msgid "Normal Title Font"
  17141714msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
  17151715
  1716 #: ../src/ui/theme-viewer.c:876
   1716#: ../src/ui/theme-viewer.c:877
  17171717msgid "Small Title Font"
  17181718msgstr "Малък шрифт на заглавието"
  17191719
  1720 #: ../src/ui/theme-viewer.c:882
   1720#: ../src/ui/theme-viewer.c:883
  17211721msgid "Large Title Font"
  17221722msgstr "Голям шрифт на заглавието"
  17231723
  1724 #: ../src/ui/theme-viewer.c:887
   1724#: ../src/ui/theme-viewer.c:888
  17251725msgid "Button Layouts"
  17261726msgstr "Изглед на бутоните"
  17271727
  1728 #: ../src/ui/theme-viewer.c:892
   1728#: ../src/ui/theme-viewer.c:893
  17291729msgid "Benchmark"
  17301730msgstr "Статистика"
   
  17341734msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
  17351735
  1736 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1052
   1736#: ../src/ui/theme-viewer.c:1055
  17371737#, c-format
  17381738msgid ""
   
  17451745"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
  17461746
  1747 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1271
   1747#: ../src/ui/theme-viewer.c:1275
  17481748msgid "position expression test returned TRUE but set error"
  17491749msgstr ""
   
  17511751"грешка"
  17521752
  1753 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1273
   1753#: ../src/ui/theme-viewer.c:1277
  17541754msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
  17551755msgstr ""
   
  17571757"грешка"
  17581758
  1759 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1277
   1759#: ../src/ui/theme-viewer.c:1281
  17601760msgid "Error was expected but none given"
  17611761msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
  17621762
  1763 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1279
   1763#: ../src/ui/theme-viewer.c:1283
  17641764#, c-format
  17651765msgid "Error %d was expected but %d given"
  17661766msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
  17671767
  1768 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1285
   1768#: ../src/ui/theme-viewer.c:1289
  17691769#, c-format
  17701770msgid "Error not expected but one was returned: %s"
  17711771msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
  17721772
  1773 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1289
   1773#: ../src/ui/theme-viewer.c:1293
  17741774#, c-format
  17751775msgid "x value was %d, %d was expected"
  17761776msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
  17771777
  1778 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1292
   1778#: ../src/ui/theme-viewer.c:1296
  17791779#, c-format
  17801780msgid "y value was %d, %d was expected"
  17811781msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
  17821782
  1783 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1357
   1783#: ../src/ui/theme-viewer.c:1361
  17841784#, c-format
  17851785msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.