Changeset 280


Ignore:
Timestamp:
Nov 1, 2005, 10:37:49 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подал съм преводите на Виктор както в основния клон, така и за gimp-2-2. Има голямо подобрение. Тествайте с експерименталните версии на gimp, а не със стабилните.

Location:
extras
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/gimp-libgimp.HEAD.bg.po

  r263 r280  
  99"Project-Id-Version: gimp-libgimp.HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-07 18:54+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-10-22 15:13+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-11-01 10:26+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-11-01 10:27+0200\n"
  1313"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
  14 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1515"MIME-Version: 1.0\n"
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  101101"(Do it manually to tune the result)"
  102102msgstr ""
  103 "Преобразуване в изображение с индексирани цветове с използване на настройките по подразбиране\n"
   103"Преобразуване в изображение с индексирани цветове с използване на "
   104"настройките по подразбиране\n"
  104105"(Използва се ръчното за настройка на резултата)"
  105106
   
  107108#, c-format
  108109msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
  109 msgstr "%s потдържа само черно-бели (двуцветни) изображения с индексирани цветове"
   110msgstr ""
   111"%s потдържа само черно-бели (двуцветни) изображения с индексирани цветове"
  110112
  111113#: ../libgimp/gimpexport.c:307
   
  114116"(Do it manually to tune the result)"
  115117msgstr ""
  116 "Преобразуване в изображение с индексирани цветове с използване на настройките по подразбиране за черно-бяло\n"
   118"Преобразуване в изображение с индексирани цветове с използване на "
   119"настройките по подразбиране за черно-бяло\n"
  117120"(Използва се ръчното за настройка на резултата)"
  118121
   
  130133#, c-format
  131134msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
  132 msgstr "%s потдържа само изображения в степени на сивото или с индексирани цветове"
   135msgstr ""
   136"%s потдържа само изображения в степени на сивото или с индексирани цветове"
  133137
  134138#: ../libgimp/gimpexport.c:346
   
  167171"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
  168172"reasons:"
  169 msgstr "Изображението ви трябва да бъде експортирано преди да бъде запазено като %s поради следните причини:"
   173msgstr ""
   174"Изображението ви трябва да бъде експортирано преди да бъде запазено като %s "
   175"поради следните причини:"
  170176
  171177#. the footline
   
  729735"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
  730736"fallback."
  731 msgstr "Когато е включено, GIMP ще се опита да използва цветовия профил на монитора от графичната система. Конфигурираният профил на моитор тогава ще се с използва само в случай на проблем."
   737msgstr ""
   738"Когато е включено, GIMP ще се опита да използва цветовия профил на монитора "
   739"от графичната система. Конфигурираният профил на моитор тогава ще се с "
   740"използва само в случай на проблем."
  732741
  733742#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
   
  748757
  749758#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
  750 msgid "Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
  751 msgstr "Задава как цветовете се конвертират от работната среда в симулация на печат."
   759msgid ""
   760"Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
   761msgstr ""
   762"Задава как цветовете се конвертират от работната среда в симулация на печат."
  752763
  753764#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
   
  916927msgstr ""
  917928"Не може да се определи валидна домашна папка.\n"
  918 "Вместо това предварителните прегледи ще се запазват във папката за временни файлове (%s) ."
   929"Вместо това предварителните прегледи ще се запазват във папката за временни "
   930"файлове (%s) ."
  919931
  920932#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:249 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:317
   
  952964msgstr "Мащабирания"
  953965
  954 #: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:214
   966#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:218
  955967msgid "Current:"
  956968msgstr "Текущ:"
  957969
  958 #: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:236
   970#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:240
  959971msgid "Old:"
  960972msgstr "Стар:"
  961973
  962 #: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:281
   974#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:294
  963975msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
  964976msgstr "Хексадецимална нотация на цветовете, като използваното в HTML и CSS"
  965977
  966 #: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
   978#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:299
  967979msgid "HTML _notation:"
  968980msgstr "HTML _нотация:"
   
  11171129"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
  11181130"a given \"random\" operation"
  1119 msgstr "Използване на тази стойност за генериране на случайни стойности за разпръскването - това позволява повтарянето на дадена \"случайна\" операция"
   1131msgstr ""
   1132"Използване на тази стойност за генериране на случайни стойности за "
   1133"разпръскването - това позволява повтарянето на дадена \"случайна\" операция"
  11201134
  11211135#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1007
   
  11251139#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1020
  11261140msgid "Seed random number generator with a generated random number"
  1127 msgstr "Генератор на разпръскване по случайни стойности с генерирана случайна стойност"
   1141msgstr ""
   1142"Генератор на разпръскване по случайни стойности с генерирана случайна "
   1143"стойност"
  11281144
  11291145#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1024
   
  12431259"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
  12441260"Preferences dialog."
  1245 msgstr "Този филтър използва конфигурацията от секцията за Управление на цветовете в настройките."
   1261msgstr ""
   1262"Този филтър използва конфигурацията от секцията за Управление на цветовете в "
   1263"настройките."
  12461264
  12471265#: ../modules/cdisplay_lcms.c:311
   
  13351353#: ../modules/colorsel_cmyk.c:212
  13361354msgid "The percentage of black to pull out of the colored inks."
  1337 msgstr "Процент на черното, което трябва да бъде изтеглено от цветните мастила."
   1355msgstr ""
   1356"Процент на черното, което трябва да бъде изтеглено от цветните мастила."
  13381357
  13391358#: ../modules/colorsel_triangle.c:104
   
  13561375msgid "Pressure"
  13571376msgstr "Натиск"
  1358 
 • extras/gimp-script-fu.HEAD.bg.po

  r263 r280  
  99"Project-Id-Version: gimp-script-fu.HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-07 19:00+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-10-22 16:04+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-11-01 10:28+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-11-01 10:28+0200\n"
  1313"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
  14 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1515"MIME-Version: 1.0\n"
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  1919"X-Generator: KBabel 1.10\n"
  2020
  21 #: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:132
  22 #: ../plug-ins/script-fu/script-fu-text-console.c:67
  23 msgid "Script-Fu console mode allows only interactive invocation"
  24 msgstr "В конзолен режим Script-Fu позволява интерактивно извикване"
  25 
  26 #: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:165
   21#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:144
  2722msgid "Script-Fu Console"
  2823msgstr "Конзола на Script-Fu"
  2924
  30 #: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:258
   25#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:237
  3126msgid "_Browse..."
  3227msgstr "_Отваряне..."
  3328
  34 #: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:296
   29#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:275
  3530msgid "Script-Fu Procedure Browser"
  3631msgstr "Script-Fu процедурен четец"
  3732
  38 #: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:605
   33#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:584
  3934msgid "Script-Fu evaluate mode allows only noninteractive invocation"
  4035msgstr "Script-Fu в текстов режим позволява неинтерактивни действия"
   
  153148#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:123 ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:152
  154149#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:315
  155 msgid "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu"
   150#, fuzzy
   151msgid "<Toolbox>/Xtns/Languages/Script-Fu"
  156152msgstr "<Кутия с инструменти>/Разширения/Script-Fu"
  157153
   
  22582254msgid "_Xach-Effect..."
  22592255msgstr "_Кръстосване..."
  2260 
 • extras/gimp-tips.HEAD.bg.po

  r264 r280  
  1111"Project-Id-Version: gimp-tips.HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-08-09 13:42+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-11-01 10:29+0200\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2005-10-23 19:16+0300\n"
  1515"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  2222#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
  2323msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
  24 msgstr "<big>Добре дошли в програмата за обработка на изображения на GNU - GIMP!</"
   24msgstr ""
   25"<big>Добре дошли в програмата за обработка на изображения на GNU - GIMP!</"
  2526"big>"
  2627
   
  297298msgstr ""
  298299"Можете да очертаете съществуваща селекция с Редактиране-&gt;Очертаване на "
  299 "селекцията. По-сложни форми могат да бъдат нарисувани с инструмента за Пътеки "
  300 "или Флилтри-&gt;Генериране-&gt;Gfig."
   300"селекцията. По-сложни форми могат да бъдат нарисувани с инструмента за "
   301"Пътеки или Флилтри-&gt;Генериране-&gt;Gfig."
  301302
  302303#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
   
  366367"изображението. Променяте селекцията с рисуване и натискате бутона отново за "
  367368"да се върнете в режим на селекция."
  368 
 • extras/gimp.HEAD.bg.po

  r263 r280  
  1111"Project-Id-Version: gimp.HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-10-07 18:42+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-10-22 15:52+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-11-01 10:25+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-11-01 10:26+0200\n"
  1515"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121"X-Generator: KBabel 1.10\n"
  2222
   
  184184"GLib не е настроен за това. Настройте променливата G_FILENAME_ENCODING."
  185185
   186#: ../app/actions/actions.c:98 ../app/dialogs/dialogs.c:215
   187#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:102
   188msgid "Brush Editor"
   189msgstr "Редактор на четки"
   190
  186191#. initialize the list of gimp brushes
  187 #: ../app/actions/actions.c:97 ../app/core/gimp.c:856
  188 #: ../app/dialogs/dialogs.c:148 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2414
  189 #: ../app/pdb/internal_procs.c:95
   192#: ../app/actions/actions.c:101 ../app/actions/dialogs-actions.c:130
   193#: ../app/core/gimp.c:859 ../app/dialogs/dialogs.c:148
   194#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2421 ../app/pdb/internal_procs.c:95
  190195msgid "Brushes"
  191196msgstr "Четки"
  192197
  193 #: ../app/actions/actions.c:100 ../app/dialogs/dialogs.c:160
   198#: ../app/actions/actions.c:104 ../app/actions/dialogs-actions.c:155
   199#: ../app/dialogs/dialogs.c:160
  194200msgid "Buffers"
  195201msgstr "Буфери"
  196202
  197 #: ../app/actions/actions.c:103 ../app/dialogs/dialogs.c:173
   203#: ../app/actions/actions.c:107 ../app/actions/dialogs-actions.c:80
   204#: ../app/dialogs/dialogs.c:173
  198205msgid "Channels"
  199206msgstr "Канали"
  200207
  201 #: ../app/actions/actions.c:106
   208#: ../app/actions/actions.c:110
  202209msgid "Colormap Editor"
  203210msgstr "Редактор на цветовете"
  204211
  205 #: ../app/actions/actions.c:109 ../app/pdb/internal_procs.c:107
   212#: ../app/actions/actions.c:113 ../app/pdb/internal_procs.c:107
  206213msgid "Context"
  207214msgstr "Контекст"
  208215
  209 #: ../app/actions/actions.c:112 ../app/dialogs/dialogs.c:141
   216#: ../app/actions/actions.c:116 ../app/actions/dialogs-actions.c:115
   217#: ../app/dialogs/dialogs.c:141
  210218msgid "Cursor Info"
  211219msgstr "Информация за показалеца"
  212220
  213 #: ../app/actions/actions.c:115
   221#: ../app/actions/actions.c:119
  214222msgid "Debug"
  215223msgstr "Поправяне"
  216224
  217 #: ../app/actions/actions.c:118
   225#: ../app/actions/actions.c:122
  218226msgid "Dialogs"
  219227msgstr "Прозорци"
  220228
  221 #: ../app/actions/actions.c:121
   229#: ../app/actions/actions.c:125
  222230msgid "Dock"
  223231msgstr "Залепяне"
  224232
  225 #: ../app/actions/actions.c:124
   233#: ../app/actions/actions.c:128
  226234msgid "Dockable"
  227235msgstr "Залепим"
  228236
  229 #: ../app/actions/actions.c:127 ../app/dialogs/dialogs.c:162
   237#. Document History
   238#: ../app/actions/actions.c:131 ../app/actions/dialogs-actions.c:165
   239#: ../app/dialogs/dialogs.c:162 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1383
  230240msgid "Document History"
  231241msgstr "История на документите"
  232242
  233 #: ../app/actions/actions.c:130
   243#: ../app/actions/actions.c:134
  234244msgid "Drawable"
  235245msgstr "Рисуване"
  236246
  237 #: ../app/actions/actions.c:133 ../app/tools/tools-enums.c:174
   247#: ../app/actions/actions.c:137 ../app/tools/tools-enums.c:174
  238248msgid "Edit"
  239249msgstr "Редактиране"
  240250
  241 #: ../app/actions/actions.c:136 ../app/dialogs/dialogs.c:137
   251#: ../app/actions/actions.c:140 ../app/actions/dialogs-actions.c:180
   252#: ../app/dialogs/dialogs.c:137
  242253msgid "Error Console"
  243254msgstr "Съобщения за грешки"
  244255
  245 #: ../app/actions/actions.c:139
   256#: ../app/actions/actions.c:143
  246257msgid "File"
  247258msgstr "Файл"
  248259
  249260#. initialize the list of gimp fonts
  250 #: ../app/actions/actions.c:142 ../app/core/gimp.c:872
  251 #: ../app/dialogs/dialogs.c:156 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2430
  252 #: ../app/pdb/internal_procs.c:134
   261#: ../app/actions/actions.c:146 ../app/actions/dialogs-actions.c:150
   262#: ../app/core/gimp.c:875 ../app/dialogs/dialogs.c:156
   263#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2437 ../app/pdb/internal_procs.c:134
  253264msgid "Fonts"
  254265msgstr "Шрифтове"
  255266
  256 #: ../app/actions/actions.c:145 ../app/dialogs/dialogs.c:219
   267#: ../app/actions/actions.c:149 ../app/dialogs/dialogs.c:219
  257268#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:294
  258269msgid "Gradient Editor"
   
  260271
  261272#. initialize the list of gimp gradients
  262 #: ../app/actions/actions.c:148 ../app/core/gimp.c:868
  263 #: ../app/dialogs/dialogs.c:152 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2426
  264 #: ../app/pdb/internal_procs.c:146
   273#: ../app/actions/actions.c:152 ../app/actions/dialogs-actions.c:140
   274#: ../app/core/gimp.c:871 ../app/dialogs/dialogs.c:152
   275#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2433 ../app/pdb/internal_procs.c:146
  265276msgid "Gradients"
  266277msgstr "Преливки"
  267278
  268 #: ../app/actions/actions.c:151
   279#: ../app/actions/actions.c:155
  269280msgid "Help"
  270281msgstr "Помощ"
  271282
  272 #: ../app/actions/actions.c:154 ../app/pdb/internal_procs.c:158
   283#: ../app/actions/actions.c:158 ../app/pdb/internal_procs.c:158
  273284#: ../app/tools/tools-enums.c:206
  274285msgid "Image"
   
  276287
  277288#. list & grid views
  278 #: ../app/actions/actions.c:157 ../app/dialogs/dialogs.c:146
   289#: ../app/actions/actions.c:161 ../app/actions/dialogs-actions.c:160
   290#: ../app/dialogs/dialogs.c:146
  279291msgid "Images"
  280292msgstr "Изображения"
  281293
  282 #: ../app/actions/actions.c:160 ../app/dialogs/dialogs.c:169
  283 #: ../app/dialogs/resize-dialog.c:281
   294#: ../app/actions/actions.c:164 ../app/actions/dialogs-actions.c:75
   295#: ../app/dialogs/dialogs.c:169 ../app/dialogs/resize-dialog.c:281
  284296msgid "Layers"
  285297msgstr "Слоеве"
  286298
  287 #: ../app/actions/actions.c:163 ../app/dialogs/dialogs.c:223
   299#: ../app/actions/actions.c:167 ../app/dialogs/dialogs.c:223
  288300#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:189
  289301msgid "Palette Editor"
   
  291303
  292304#. initialize the list of gimp palettes
  293 #: ../app/actions/actions.c:166 ../app/core/gimp.c:864
  294 #: ../app/dialogs/dialogs.c:154 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2422
  295 #: ../app/pdb/internal_procs.c:179
   305#: ../app/actions/actions.c:170 ../app/actions/dialogs-actions.c:145
   306#: ../app/core/gimp.c:867 ../app/dialogs/dialogs.c:154
   307#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2429 ../app/pdb/internal_procs.c:179
  296308msgid "Palettes"
  297309msgstr "Палитри"
  298310
  299311#. initialize the list of gimp patterns
  300 #: ../app/actions/actions.c:169 ../app/core/gimp.c:860
  301 #: ../app/dialogs/dialogs.c:150 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2418
  302 #: ../app/pdb/internal_procs.c:194
   312#: ../app/actions/actions.c:173 ../app/actions/dialogs-actions.c:135
   313#: ../app/core/gimp.c:863 ../app/dialogs/dialogs.c:150
   314#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2425 ../app/pdb/internal_procs.c:194
  303315msgid "Patterns"
  304316msgstr "Шарки"
  305317
  306 #: ../app/actions/actions.c:172 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2434
   318#: ../app/actions/actions.c:176 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2441
  307319msgid "Plug-Ins"
  308320msgstr "Приставки"
  309321
  310 #: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/core-enums.c:781
  311 #: ../app/core/gimpchannel.c:404
   322#: ../app/actions/actions.c:179 ../app/core/core-enums.c:781
   323#: ../app/core/gimpchannel.c:401
  312324msgid "Quick Mask"
  313325msgstr "Бърза маска"
  314326
  315 #: ../app/actions/actions.c:178 ../app/dialogs/dialogs.c:197
   327#: ../app/actions/actions.c:182 ../app/actions/dialogs-actions.c:120
   328#: ../app/dialogs/dialogs.c:197
  316329msgid "Sample Points"
  317330msgstr "Примерни точки"
  318331
  319 #: ../app/actions/actions.c:181
   332#: ../app/actions/actions.c:185
  320333msgid "Select"
  321334msgstr "Избиране"
  322335
  323336#. initialize the template list
  324 #: ../app/actions/actions.c:184 ../app/core/gimp.c:881
   337#: ../app/actions/actions.c:188 ../app/core/gimp.c:884
  325338#: ../app/dialogs/dialogs.c:164
  326339msgid "Templates"
  327340msgstr "Шаблони"
  328341
  329 #: ../app/actions/actions.c:187
   342#: ../app/actions/actions.c:191
  330343msgid "Text Editor"
  331344msgstr "Редактор на текст"
  332345
  333 #: ../app/actions/actions.c:190 ../app/dialogs/dialogs.c:129
  334 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1615 ../app/gui/gui.c:414
   346#: ../app/actions/actions.c:194 ../app/actions/dialogs-actions.c:65
   347#: ../app/dialogs/dialogs.c:129 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1622
   348#: ../app/gui/gui.c:414
  335349msgid "Tool Options"
  336350msgstr "Настройки на инструментите"
  337351
  338 #: ../app/actions/actions.c:193 ../app/dialogs/dialogs.c:158
   352#: ../app/actions/actions.c:197 ../app/actions/dialogs-actions.c:175
   353#: ../app/dialogs/dialogs.c:158
  339354msgid "Tools"
  340355msgstr "Инструменти"
  341356
  342 #: ../app/actions/actions.c:196 ../app/dialogs/dialogs.c:177
  343 #: ../app/pdb/internal_procs.c:185 ../app/pdb/internal_procs.c:224
  344 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:154
   357#: ../app/actions/actions.c:200 ../app/actions/dialogs-actions.c:85
   358#: ../app/dialogs/dialogs.c:177 ../app/pdb/internal_procs.c:185
   359#: ../app/pdb/internal_procs.c:224 ../app/tools/gimpvectortool.c:154
  345360msgid "Paths"
  346361msgstr "Пътеки"
  347362
  348 #: ../app/actions/actions.c:199
   363#: ../app/actions/actions.c:203
  349364msgid "View"
  350365msgstr "Изглед"
   366
   367#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:42
   368#, fuzzy
   369msgid "Brush Editor Menu"
   370msgstr "Редактор на четки"
   371
   372#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:49
   373#, fuzzy
   374msgid "Edit Active Brush"
   375msgstr "Редактиране на четката"
  351376
  352377#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
   
  379404
  380405#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
   406#, fuzzy
   407msgid "Copy Brush _Location"
   408msgstr "Копиране _адреса на изображението"
   409
   410#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
   411#, fuzzy
   412msgid "Copy brush file location to clipboard"
   413msgstr "Копиране _адреса на изображението в буфера за обмен"
   414
   415#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
  381416msgid "_Delete Brush"
  382417msgstr "_Изтриване на четката"
  383418
  384 #: ../app/actions/brushes-actions.c:66
   419#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
  385420msgid "Delete brush"
  386421msgstr "Изтриване на четката"
  387422
  388 #: ../app/actions/brushes-actions.c:71
   423#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
  389424msgid "_Refresh Brushes"
  390425msgstr "_Презареждане на четките"
  391426
  392 #: ../app/actions/brushes-actions.c:72
   427#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
  393428msgid "Refresh brushes"
  394429msgstr "Презареждане на четките"
  395430
  396 #: ../app/actions/brushes-actions.c:80
   431#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
  397432msgid "_Edit Brush..."
  398433msgstr "_Редактиране на четката..."
  399434
  400 #: ../app/actions/brushes-actions.c:81
   435#: ../app/actions/brushes-actions.c:87
  401436msgid "Edit brush"
  402437msgstr "Редактиране на четката"
   
  588623#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:496
  589624#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:306
  590 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:807 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:309
   625#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:808 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:309
  591626#, c-format
  592627msgid "%s Channel Copy"
   
  603638
  604639#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:47
  605 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:47
   640#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:48
  606641msgid "_Edit Color..."
  607642msgstr "_Редактиране на цвят..."
  608643
  609644#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:48
  610 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:48
   645#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:49
  611646msgid "Edit color"
  612647msgstr "Редактиране на цвят"
   
  658693
  659694#: ../app/actions/context-actions.c:51
  660 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1675
   695#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1682
  661696msgid "_Brush"
  662697msgstr "_Четка"
  663698
  664699#: ../app/actions/context-actions.c:52 ../app/actions/plug-in-actions.c:76
  665 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1678
   700#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1685
  666701msgid "_Pattern"
  667702msgstr "_Шарка"
   
  672707
  673708#: ../app/actions/context-actions.c:54
  674 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:232
  675 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1681
   709#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:231
   710#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1688
  676711msgid "_Gradient"
  677712msgstr "_Преливка"
   
  729764
  730765#: ../app/actions/data-commands.c:100 ../app/actions/documents-commands.c:331
  731 #: ../app/actions/file-commands.c:173 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:208
   766#: ../app/actions/file-commands.c:174 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:208
  732767#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:259
  733768#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:201
  734769#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:448
  735 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:764 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:157
  736 #: ../app/widgets/gimptoolbox.c:944
   770#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:765 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:157
   771#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:949
  737772#, c-format
  738773msgid ""
   
  746781
  747782#: ../app/actions/data-commands.c:126 ../app/core/gimpimage.c:1349
  748 #: ../app/core/gimppalette-import.c:218 ../app/core/gimppalette.c:517
  749 #: ../app/core/gimppalette.c:627 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:699
   783#: ../app/core/gimppalette-import.c:218 ../app/core/gimppalette.c:514
   784#: ../app/core/gimppalette.c:624 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:694
  750785#: ../app/pdb/image_cmds.c:3892 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:83
  751786msgid "Untitled"
  752787msgstr "Неозаглавено"
  753788
  754 #: ../app/actions/data-commands.c:196
   789#: ../app/actions/data-commands.c:231
  755790msgid "Delete Object"
  756791msgstr "Изтриване на обект"
  757792
  758 #: ../app/actions/data-commands.c:219
   793#: ../app/actions/data-commands.c:254
  759794#, c-format
  760795msgid "Are you sure you want to delete '%s' from the list and from disk?"
   
  793828msgstr "_Състояние на програмата"
  794829
   830#: ../app/actions/dialogs-actions.c:70 ../app/dialogs/dialogs.c:133
   831msgid "Device Status"
   832msgstr "Статус на състоянието"
   833
  795834#: ../app/actions/dialogs-actions.c:75
  796835msgid "_Layers"
   
  809848msgstr "Цветност"
  810849
   850#: ../app/actions/dialogs-actions.c:90 ../app/dialogs/convert-dialog.c:167
   851#: ../app/dialogs/dialogs.c:181
   852msgid "Colormap"
   853msgstr "Цветност"
   854
  811855#: ../app/actions/dialogs-actions.c:95
  812856msgid "Histogra_m"
  813857msgstr "Хистограм_а"
  814858
   859#: ../app/actions/dialogs-actions.c:95 ../app/dialogs/dialogs.c:185
   860msgid "Histogram"
   861msgstr "Хистограма"
   862
  815863#: ../app/actions/dialogs-actions.c:100
  816864msgid "_Selection Editor"
  817865msgstr "_Промяна на селекцията"
  818866
   867#: ../app/actions/dialogs-actions.c:100 ../app/dialogs/dialogs.c:189
   868msgid "Selection Editor"
   869msgstr "Редактор на селекции"
   870
  819871#: ../app/actions/dialogs-actions.c:105
  820872msgid "Na_vigation"
  821873msgstr "На_вигация"
  822874
   875#: ../app/actions/dialogs-actions.c:105 ../app/dialogs/dialogs.c:203
   876msgid "Display Navigation"
   877msgstr "Показване на навигация"
   878
  823879#: ../app/actions/dialogs-actions.c:110
  824880msgid "Undo _History"
  825881msgstr "История на _промените"
  826882
   883#: ../app/actions/dialogs-actions.c:110 ../app/dialogs/dialogs.c:193
   884msgid "Undo History"
   885msgstr "История"
   886
  827887#: ../app/actions/dialogs-actions.c:115
  828888msgid "_Cursor"
   
  837897msgstr "Цве_тове"
  838898
   899#: ../app/actions/dialogs-actions.c:125 ../app/dialogs/dialogs.c:209
   900msgid "FG/BG Color"
   901msgstr "ЦР/Фонов"
   902
  839903#: ../app/actions/dialogs-actions.c:130
  840904msgid "_Brushes"
   
  873937msgstr "_Шаблони"
  874938
   939#: ../app/actions/dialogs-actions.c:170 ../app/dialogs/dialogs.c:164
   940msgid "Image Templates"
   941msgstr "Шаблони за изображения"
   942
  875943#: ../app/actions/dialogs-actions.c:175
  876944msgid "T_ools"
   
  11291197msgstr "_Видим"
  11301198
  1131 #: ../app/actions/drawable-actions.c:88 ../app/actions/image-actions.c:152
   1199#: ../app/actions/drawable-actions.c:88 ../app/actions/image-actions.c:153
  11321200msgid "Flip _Horizontally"
  11331201msgstr "_Хоризонтално обръщане"
  11341202
  1135 #: ../app/actions/drawable-actions.c:93 ../app/actions/image-actions.c:157
   1203#: ../app/actions/drawable-actions.c:93 ../app/actions/image-actions.c:158
  11361204msgid "Flip _Vertically"
  11371205msgstr "_Вертикално обръщане"
  11381206
  11391207#. please use the degree symbol in the translation
  1140 #: ../app/actions/drawable-actions.c:101 ../app/actions/image-actions.c:166
   1208#: ../app/actions/drawable-actions.c:101 ../app/actions/image-actions.c:167
  11411209msgid "Rotate 90 degrees _CW"
  11421210msgstr "Завъртане на 90 градуса _по часовниковата стрелка"
  11431211
  1144 #: ../app/actions/drawable-actions.c:106 ../app/actions/image-actions.c:171
   1212#: ../app/actions/drawable-actions.c:106 ../app/actions/image-actions.c:172
  11451213msgid "Rotate _180 degrees"
  11461214msgstr "Завъртане на _180 градуса"
  11471215
  1148 #: ../app/actions/drawable-actions.c:111 ../app/actions/image-actions.c:176
   1216#: ../app/actions/drawable-actions.c:111 ../app/actions/image-actions.c:177
  11491217msgid "Rotate 90 degrees CC_W"
  11501218msgstr "Завъртане на 90 градуса _обратно на часовниковата стрелка"
   
  11601228#: ../app/actions/drawable-commands.c:115
  11611229msgid "Invert does not operate on indexed layers."
  1162 msgstr "Обръщането стойностите на цветове не работи на слоеве с индексирани цветове."
   1230msgstr ""
   1231"Обръщането стойностите на цветове не работи на слоеве с индексирани цветове."
  11631232
  11641233#: ../app/actions/drawable-commands.c:135
   
  14211490msgstr "_Спиране на програмата"
  14221491
  1423 #: ../app/actions/file-commands.c:227 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:464
   1492#: ../app/actions/file-commands.c:237 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:474
  14241493#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:158
  14251494#, c-format
   
  14331502"%s"
  14341503
  1435 #: ../app/actions/file-commands.c:250 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:80
   1504#: ../app/actions/file-commands.c:268 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:81
  14361505msgid "Save Image"
  14371506msgstr "Запазване на изображението"
  14381507
  1439 #: ../app/actions/file-commands.c:266
   1508#: ../app/actions/file-commands.c:284
  14401509msgid "Save a Copy of the Image"
  14411510msgstr "Запазване копие на изображението"
  14421511
  1443 #: ../app/actions/file-commands.c:277
   1512#: ../app/actions/file-commands.c:295
  14441513msgid "Create New Template"
  14451514msgstr "Създай нов шаблон"
  14461515
  1447 #: ../app/actions/file-commands.c:281
   1516#: ../app/actions/file-commands.c:299
  14481517msgid "Enter a name for this template"
  14491518msgstr "Въведи име на шаблона"
  14501519
  1451 #: ../app/actions/file-commands.c:303
   1520#: ../app/actions/file-commands.c:321
  14521521msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
  14531522msgstr "Връщането невъзможно. Няма файл с такова име."
  14541523
  1455 #: ../app/actions/file-commands.c:315
   1524#: ../app/actions/file-commands.c:333
  14561525msgid "Revert Image"
  14571526msgstr "Връщане изображението в начално състояние"
  14581527
  1459 #: ../app/actions/file-commands.c:341
   1528#: ../app/actions/file-commands.c:359
  14601529#, c-format
  14611530msgid "Revert '%s' to '%s'?"
  14621531msgstr "Връщане „%s“ към „%s“?"
  14631532
  1464 #: ../app/actions/file-commands.c:347
   1533#: ../app/actions/file-commands.c:365
  14651534msgid ""
  14661535"By reverting the image to the state saved on disk, you will lose all "
   
  14701539"всички промени, включително информацията за отмяна на действията."
  14711540
  1472 #: ../app/actions/file-commands.c:419
   1541#: ../app/actions/file-commands.c:437
  14731542msgid "Open Image as Layer"
  14741543msgstr "Отваряне на изображението като слой"
  14751544
  1476 #: ../app/actions/file-commands.c:424 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:74
   1545#: ../app/actions/file-commands.c:442 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:74
  14771546msgid "Open Image"
  14781547msgstr "Отваряне на изображение"
  14791548
  1480 #: ../app/actions/file-commands.c:495
   1549#: ../app/actions/file-commands.c:513
  14811550msgid "(Unnamed Template)"
  14821551msgstr "(Неименуван шаблон)"
  14831552
  1484 #: ../app/actions/file-commands.c:544
   1553#: ../app/actions/file-commands.c:562
  14851554#, c-format
  14861555msgid ""
   
  15051574msgstr "Презареждане на списъка с шрифтове"
  15061575
  1507 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:45
   1576#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:46
  15081577msgid "Gradient Editor Menu"
  15091578msgstr "Меню редактор на преливки"
  15101579
  1511 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:49
   1580#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:50
  15121581msgid "_Load Left Color From"
  15131582msgstr "_Зареждане на левия цвят от"
  15141583
  1515 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:51
   1584#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:52
  15161585msgid "_Save Left Color To"
  15171586msgstr "_Запазване на левия цвят в"
  15181587
  1519 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:54
   1588#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:55
  15201589msgid "Load Right Color Fr_om"
  15211590msgstr "Зареждане на десния цвят _от"
  15221591
  1523 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:56
   1592#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:57
  15241593msgid "Sa_ve Right Color To"
  15251594msgstr "За_пазване на десния цвят в"
  15261595
  1527 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:62
   1596#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:63
  15281597msgid "L_eft Endpoint's Color..."
  15291598msgstr "Л_яв краен цвят..."
  15301599
  1531 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:67
   1600#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:68
  15321601msgid "R_ight Endpoint's Color..."
  15331602msgstr "Д_есен краен цвят..."
  15341603
  1535 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:107
   1604#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:108
  15361605msgid "Ble_nd Endpoints' Colors"
  15371606msgstr "Преливане между крайните цветове"
  15381607
  1539 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:112
   1608#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:113
  15401609msgid "Blend Endpoints' Opacit_y"
  15411610msgstr "Преливане между крайните плътности"
  15421611
  1543 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:142
   1612#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:121
   1613#, fuzzy
   1614msgid "Edit Active Gradient"
   1615msgstr "Редактиране на преливка"
   1616
   1617#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:152
  15441618msgid "_Left Neighbor's Right Endpoint"
  15451619msgstr "_Дясна крайна точка на лявата съседна"
  15461620
  1547 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:147
   1621#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:157
  15481622msgid "_Right Endpoint"
  15491623msgstr "_Дясна крайна точка"
  15501624
  1551 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:152
  1552 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:200
   1625#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:162
   1626#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:210
  15531627msgid "_FG Color"
  15541628msgstr "_Цвят за рисуване"
  15551629
  1556 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:157
  1557 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:205
   1630#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:167
   1631#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:215
  15581632msgid "_BG Color"
  15591633msgstr "_Цвят на фона"
  15601634
  1561 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:190
   1635#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:200
  15621636msgid "_Right Neighbor's Left Endpoint"
  15631637msgstr "_Лява крайна точка на дясната съседна"
  15641638
  1565 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:195
   1639#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:205
  15661640msgid "_Left Endpoint"
  15671641msgstr "_Лява крайна точка"
  15681642
  1569 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:244
   1643#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:254
  15701644msgid "_Linear"
  15711645msgstr "_Линейно"
  15721646
  1573 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:249
   1647#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:259
  15741648msgid "_Curved"
  15751649msgstr "_Криви"
  15761650
  1577 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:254
   1651#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:264
  15781652msgid "_Sinusoidal"
  15791653msgstr "_Синуидално"
  15801654
  1581 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:259
   1655#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:269
  15821656msgid "Spherical (i_ncreasing)"
  15831657msgstr "Сферично (у_величаване)"
  15841658
  1585 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:264
   1659#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:274
  15861660msgid "Spherical (_decreasing)"
  15871661msgstr "Сферично (_намаляване)"
  15881662
  1589 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:269
  1590 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:292
   1663#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:279
   1664#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:302
  15911665msgid "(Varies)"
  15921666msgstr "(Променя се)"
  15931667
  1594 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:277
  1595 #: ../app/actions/image-actions.c:134
   1668#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:287
   1669#: ../app/actions/image-actions.c:135
  15961670msgid "_RGB"
  15971671msgstr "_ЧЗС"
  15981672
  1599 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:282
   1673#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:292
  16001674msgid "HSV (_counter-clockwise hue)"
  16011675msgstr "HSV (_тонове, обратно на часовниковата стрелка)"
  16021676
  1603 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:287
   1677#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:297
  16041678msgid "HSV (clockwise _hue)"
  16051679msgstr "HSV (_тонове, по посока на часовниковата стрелка)"
  16061680
  1607 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:300
   1681#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:310
  16081682msgid "Zoom In"
  16091683msgstr "Увеличаване"
  16101684
  1611 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:301
  1612 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:78
   1685#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:311
   1686#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:88
  16131687#: ../app/actions/view-actions.c:228 ../app/actions/view-actions.c:239
  16141688#: ../app/actions/view-actions.c:240
   
  16161690msgstr "Увеличаване"
  16171691
  1618 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:306
   1692#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:316
  16191693#: ../app/actions/view-actions.c:233
  16201694msgid "Zoom Out"
  16211695msgstr "Намаляване"
  16221696
  1623 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:307
  1624 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:84
   1697#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:317
   1698#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:94
  16251699#: ../app/actions/view-actions.c:222 ../app/actions/view-actions.c:234
  16261700msgid "Zoom out"
  16271701msgstr "Намаляване"
  16281702
  1629 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:312
   1703#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:322
  16301704msgid "Zoom All"
  16311705msgstr "Увеличаване на всичко"
  16321706
  1633 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:313
  1634 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:90
   1707#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:323
   1708#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:100
  16351709msgid "Zoom all"
  16361710msgstr "Увеличаване на всичко"
  16371711
  1638 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:588
   1712#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:605
  16391713msgid "_Blending Function for Segment"
  16401714msgstr "_Избледняване на сегмента"
  16411715
  1642 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:590
   1716#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:607
  16431717msgid "Coloring _Type for Segment"
  16441718msgstr "Оцветяване _на сегмента"
  16451719
  1646 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:593
   1720#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:610
  16471721msgid "_Flip Segment"
  16481722msgstr "_Обръщане на сегмента"
  16491723
  1650 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:595
   1724#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:612
  16511725msgid "_Replicate Segment..."
  16521726msgstr "_Подмяна на сегмента..."
  16531727
  1654 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:597
   1728#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:614
  16551729msgid "Split Segment at _Midpoint"
  16561730msgstr "Разделяне сегмента през _средната точка"
  16571731
  1658 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:599
   1732#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:616
  16591733msgid "Split Segment _Uniformly..."
  16601734msgstr "Разделяне сегмента на равни части..."
  16611735
  1662 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:601
   1736#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:618
  16631737msgid "_Delete Segment"
  16641738msgstr "_Изтриване на сегмента"
  16651739
  1666 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:603
   1740#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:620
  16671741msgid "Re-_center Segment's Midpoint"
  16681742msgstr "Центриране _отново средната точка на сегмента"
  16691743
  1670 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:605
   1744#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:622
  16711745msgid "Re-distribute _Handles in Segment"
  16721746msgstr "Преориентиране _точките на сегмента"
  16731747
  1674 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:610
   1748#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:627
  16751749msgid "_Blending Function for Selection"
  16761750msgstr "_Избледняване на селекцията"
  16771751
  1678 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:612
   1752#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:629
  16791753msgid "Coloring _Type for Selection"
  16801754msgstr "Оцветяване на селекцията"
  16811755
  1682 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:615
   1756#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:632
  16831757msgid "_Flip Selection"
  16841758msgstr "_Обръщане на селекцията"
  16851759
  1686 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:617
   1760#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:634
  16871761msgid "_Replicate Selection..."
  16881762msgstr "_Подмяна на селекцията..."
  16891763
  1690 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:619
   1764#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:636
  16911765msgid "Split Segments at _Midpoints"
  16921766msgstr "Разделяне сегментите през средната точка"
  16931767
  1694 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:621
   1768#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:638
  16951769msgid "Split Segments _Uniformly..."
  16961770msgstr "Разделяне сегментите на равни части..."
  16971771
  1698 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:623
   1772#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:640
  16991773msgid "_Delete Selection"
  17001774msgstr "_Изтриване на селекцията"
  17011775
  1702 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:625
   1776#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:642
  17031777msgid "Re-_center Midpoints in Selection"
  17041778msgstr "Центриране _отново средната точка на селекцията"
  17051779
  1706 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:627
   1780#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:644
  17071781msgid "Re-distribute _Handles in Selection"
  17081782msgstr "Преориентиране _точките на селекцията"
   
  18171891
  18181892#: ../app/actions/gradients-actions.c:60
   1893#, fuzzy
   1894msgid "Copy Gradient _Location"
   1895msgstr "Копиране _адреса на изображението"
   1896
   1897#: ../app/actions/gradients-actions.c:61
   1898#, fuzzy
   1899msgid "Copy gradient file location to clipboard"
   1900msgstr "Копиране _адреса на изображението в буфера за обмен"
   1901
   1902#: ../app/actions/gradients-actions.c:66
  18191903msgid "Save as _POV-Ray..."
  18201904msgstr "Запазване като _POV-Ray файл..."
  18211905
  1822 #: ../app/actions/gradients-actions.c:61
   1906#: ../app/actions/gradients-actions.c:67
  18231907msgid "Save gradient as POV-Ray"
  18241908msgstr "Запазване на преливката в POV-Ray формат"
  18251909
  1826 #: ../app/actions/gradients-actions.c:66
   1910#: ../app/actions/gradients-actions.c:72
  18271911msgid "_Delete Gradient"
  18281912msgstr "_Изтриване на преливка"
  18291913
  1830 #: ../app/actions/gradients-actions.c:67
   1914#: ../app/actions/gradients-actions.c:73
  18311915msgid "Delete gradient"
  18321916msgstr "Изтриване на преливка"
  18331917
  1834 #: ../app/actions/gradients-actions.c:72
   1918#: ../app/actions/gradients-actions.c:78
  18351919msgid "_Refresh Gradients"
  18361920msgstr "_Презареждане на преливките"
  18371921
  1838 #: ../app/actions/gradients-actions.c:73
   1922#: ../app/actions/gradients-actions.c:79
  18391923msgid "Refresh gradients"
  18401924msgstr "Презареждане на преливките"
  18411925
  1842 #: ../app/actions/gradients-actions.c:81
   1926#: ../app/actions/gradients-actions.c:87
  18431927msgid "_Edit Gradient..."
  18441928msgstr "_Редактиране на преливка..."
  18451929
  1846 #: ../app/actions/gradients-actions.c:82
   1930#: ../app/actions/gradients-actions.c:88
  18471931msgid "Edit gradient"
  18481932msgstr "Редактиране на преливка"
   
  18891973msgstr "_Водачи"
  18901974
  1891 #: ../app/actions/image-actions.c:66 ../app/tools/gimplevelstool.c:648
   1975#: ../app/actions/image-actions.c:66
   1976#, fuzzy
   1977msgid "I_nfo"
   1978msgstr "_Отмяна"
   1979
   1980#: ../app/actions/image-actions.c:67 ../app/tools/gimplevelstool.c:648
  18921981msgid "_Auto"
  18931982msgstr "_Автоматично"
  18941983
  1895 #: ../app/actions/image-actions.c:67
   1984#: ../app/actions/image-actions.c:68
  18961985msgid "Ma_p"
  18971986msgstr "Ка_рта"
  18981987
  1899 #: ../app/actions/image-actions.c:68
   1988#: ../app/actions/image-actions.c:69
  19001989msgid "_Components"
  19011990msgstr "_Компоненти"
  19021991
  1903 #: ../app/actions/image-actions.c:71 ../app/actions/image-actions.c:76
   1992#: ../app/actions/image-actions.c:72 ../app/actions/image-actions.c:77
  19041993msgid "_New..."
  19051994msgstr "_Нов..."
  19061995
  1907 #: ../app/actions/image-actions.c:81
   1996#: ../app/actions/image-actions.c:82
  19081997msgid "Can_vas Size..."
  19091998msgstr "Раз_мер на полето..."
  19101999
  1911 #: ../app/actions/image-actions.c:86
   2000#: ../app/actions/image-actions.c:87
  19122001msgid "F_it Canvas to Layers"
  19132002msgstr "Размер _според слоевете"
  19142003
  1915 #: ../app/actions/image-actions.c:91
   2004#: ../app/actions/image-actions.c:92
  19162005msgid "_Print Size..."
  19172006msgstr "_Размер при печат..."
  19182007
  1919 #: ../app/actions/image-actions.c:96
   2008#: ../app/actions/image-actions.c:97
  19202009msgid "_Scale Image..."
  19212010msgstr "_Мащабиране..."
  19222011
  1923 #: ../app/actions/image-actions.c:101
   2012#: ../app/actions/image-actions.c:102
  19242013msgid "_Crop Image"
  19252014msgstr "_Отрязване"
  19262015
  1927 #: ../app/actions/image-actions.c:106
   2016#: ../app/actions/image-actions.c:107
  19282017msgid "_Duplicate"
  19292018msgstr "_Размножаване"
  19302019
  1931 #: ../app/actions/image-actions.c:111
   2020#: ../app/actions/image-actions.c:112
  19322021msgid "Merge Visible _Layers..."
  19332022msgstr "Сливане на видимите _слоеве..."
  19342023
  1935 #: ../app/actions/image-actions.c:116 ../app/actions/layers-actions.c:136
   2024#: ../app/actions/image-actions.c:117 ../app/actions/layers-actions.c:136
  19362025msgid "_Flatten Image"
  19372026msgstr "_Изравняване на изображението"
  19382027
  1939 #: ../app/actions/image-actions.c:121
   2028#: ../app/actions/image-actions.c:122
  19402029msgid "Configure G_rid..."
  19412030msgstr "Настройка на м_режата..."
  19422031
  1943 #: ../app/actions/image-actions.c:126
   2032#: ../app/actions/image-actions.c:127
  19442033#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:54
  19452034#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:57
   
  19472036msgstr "Свойства на изображението"
  19482037
  1949 #: ../app/actions/image-actions.c:139
   2038#: ../app/actions/image-actions.c:140
  19502039msgid "_Grayscale"
  19512040msgstr "Степени на _сивото"
  19522041
  1953 #: ../app/actions/image-actions.c:144
   2042#: ../app/actions/image-actions.c:145
  19542043msgid "_Indexed..."
  19552044msgstr "_Индексиран..."
   
  19952084#. Scaling
  19962085#: ../app/actions/image-commands.c:561 ../app/actions/layers-commands.c:988
  1997 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1660
   2086#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1667
  19982087#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:1357
  19992088#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:1516
   
  22492338#: ../app/actions/layers-commands.c:294 ../app/actions/layers-commands.c:298
  22502339#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:361
  2251 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:871
   2340#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:872
  22522341msgid "New Layer"
  22532342msgstr "Нов слой"
   
  22732362msgstr "Превръщане на маската в селекция"
  22742363
  2275 #: ../app/actions/layers-commands.c:929 ../app/core/gimplayer.c:1293
   2364#: ../app/actions/layers-commands.c:929 ../app/core/gimplayer.c:1290
  22762365#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:61
  22772366msgid "Add Layer Mask"
   
  22822371msgstr "Грешна широчина или височина. И двете трябва да са положителни числа."
  22832372
  2284 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:43
   2373#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:44
  22852374msgid "Palette Editor Menu"
  22862375msgstr "Меню за редактиране на палитрата"
  22872376
  2288 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:53
   2377#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:54
  22892378msgid "_Delete Color"
  22902379msgstr "_Изтриване на цвят"
  22912380
  2292 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:54
   2381#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:55
  22932382msgid "Delete color"
  22942383msgstr "Изтриване на цвят"
  22952384
  2296 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:62
   2385#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:63
   2386#, fuzzy
   2387msgid "Edit Active Palette"
   2388msgstr "Редактиране на палитра"
   2389
   2390#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:72
  22972391msgid "New Color from _FG"
  22982392msgstr "Нов цвят от _цвета за рисуване"
  22992393
  2300 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:63
   2394#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:73
  23012395msgid "New color from FG"
  23022396msgstr "Нов цвят от цвета за рисуване"
  23032397
  2304 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:68
   2398#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:78
  23052399msgid "New Color from _BG"
  23062400msgstr "Нов цвят от _фоновия"
  23072401
  2308 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:69
   2402#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:79
  23092403msgid "New color from BG"
  23102404msgstr "Нов цвят от фоновия"
  23112405
  2312 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:77
   2406#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:87
  23132407#: ../app/actions/view-actions.c:227
  23142408msgid "Zoom _In"
  23152409msgstr "_Увеличаване"
  23162410
  2317 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:83
   2411#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:93
  23182412#: ../app/actions/view-actions.c:221
  23192413msgid "Zoom _Out"
  23202414msgstr "_Намаляване"
  23212415
  2322 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:89
   2416#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:99
  23232417msgid "Zoom _All"
  23242418msgstr "Увеличаване на_всичко"
   
  23692463
  23702464#: ../app/actions/palettes-actions.c:72
   2465#, fuzzy
   2466msgid "Copy Palette _Location"
   2467msgstr "Копиране _адреса на изображението"
   2468
   2469#: ../app/actions/palettes-actions.c:73
   2470#, fuzzy
   2471msgid "Copy palette file location to clipboard"
   2472msgstr "Копиране _адреса на изображението в буфера за обмен"
   2473
   2474#: ../app/actions/palettes-actions.c:78
  23712475msgid "_Delete Palette"
  23722476msgstr "_Изтриване на палитра"
  23732477
  2374 #: ../app/actions/palettes-actions.c:73
   2478#: ../app/actions/palettes-actions.c:79
  23752479msgid "Delete palette"
  23762480msgstr "Изтриване на палитра"
  23772481
  2378 #: ../app/actions/palettes-actions.c:78
   2482#: ../app/actions/palettes-actions.c:84
  23792483msgid "_Refresh Palettes"
  23802484msgstr "_Презареждане на палитрите"
  23812485
  2382 #: ../app/actions/palettes-actions.c:79
   2486#: ../app/actions/palettes-actions.c:85
  23832487msgid "Refresh palettes"
  23842488msgstr "Презареждане на палитрите"
  23852489
  2386 #: ../app/actions/palettes-actions.c:87
   2490#: ../app/actions/palettes-actions.c:93
  23872491msgid "_Edit Palette..."
  23882492msgstr "_Редактиране на палитра..."
  23892493
  2390 #: ../app/actions/palettes-actions.c:88
   2494#: ../app/actions/palettes-actions.c:94
  23912495msgid "Edit palette"
  23922496msgstr "Редактиране на палитра"
   
  24292533
  24302534#: ../app/actions/patterns-actions.c:65
   2535#, fuzzy
   2536msgid "Copy Pattern _Location"
   2537msgstr "Копиране _адреса на изображението"
   2538
   2539#: ../app/actions/patterns-actions.c:66
   2540#, fuzzy
   2541msgid "Copy pattern file location to clipboard"
   2542msgstr "Копиране _адреса на изображението в буфера за обмен"
   2543
   2544#: ../app/actions/patterns-actions.c:71
  24312545msgid "_Delete Pattern"
  24322546msgstr "_Изтриване на шарката"
  24332547
  2434 #: ../app/actions/patterns-actions.c:66
   2548#: ../app/actions/patterns-actions.c:72
  24352549msgid "Delete pattern"
  24362550msgstr "Изтриване на шарката"
  24372551
  2438 #: ../app/actions/patterns-actions.c:71
   2552#: ../app/actions/patterns-actions.c:77
  24392553msgid "_Refresh Patterns"
  24402554msgstr "_Обновяване на шарките"
  24412555
  2442 #: ../app/actions/patterns-actions.c:72
   2556#: ../app/actions/patterns-actions.c:78
  24432557msgid "Refresh patterns"
  24442558msgstr "Обновяване на шарките"
  24452559
  2446 #: ../app/actions/patterns-actions.c:80
   2560#: ../app/actions/patterns-actions.c:86
  24472561msgid "_Edit Pattern..."
  24482562msgstr "_Редактиране на шарката..."
  24492563
  2450 #: ../app/actions/patterns-actions.c:81
   2564#: ../app/actions/patterns-actions.c:87
  24512565msgid "Edit pattern"
  24522566msgstr "Редактиране на шарката"
   
  25522666#: ../app/actions/plug-in-commands.c:210
  25532667msgid "Do you really want to reset all filters to default values?"
  2554 msgstr "Наистина ли искаш да върнеш всички филтри към настройките по подразбиране?"
   2668msgstr ""
   2669"Наистина ли искаш да върнеш всички филтри към настройките по подразбиране?"
  25552670
  25562671#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:42
   
  25652680msgid "Toggle _Quick Mask"
  25662681msgstr "_Превключване на бърза маска"
   2682
   2683#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:54
   2684#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:948
   2685msgid "Toggle Quick Mask"
   2686msgstr "Превключване на бързата маска"
  25672687
  25682688#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:63
   
  27832903#: ../app/actions/templates-commands.c:247
  27842904#, c-format
  2785 msgid "Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
   2905msgid ""
   2906"Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
  27862907msgstr "Сигурен ли си че искаш да изтриеш шаблона „%s“ от диска?"
  27872908
   
  28262947#: ../app/core/gimpbrush-load.c:395 ../app/core/gimpbrushgenerated.c:594
  28272948#: ../app/core/gimpbrushpipe.c:331 ../app/core/gimpgradient-load.c:62
  2828 #: ../app/core/gimppalette.c:358 ../app/core/gimppattern.c:297
   2949#: ../app/core/gimppalette.c:355 ../app/core/gimppattern.c:294
  28292950#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:612 ../app/xcf/xcf.c:295
  28302951#, c-format
   
  31443265msgstr "Настройки на новата пътека"
  31453266
  3146 #: ../app/actions/vectors-commands.c:300 ../app/pdb/paths_cmds.c:1225
   3267#: ../app/actions/vectors-commands.c:300 ../app/pdb/paths_cmds.c:1381
  31473268msgid "Path to Selection"
  31483269msgstr "Превръщане в селекция"
   
  34843605#: ../app/config/gimpconfig-file.c:66 ../app/core/gimpbrushgenerated.c:254
  34853606#: ../app/core/gimpgradient-save.c:51 ../app/core/gimpgradient-save.c:142
  3486 #: ../app/core/gimppalette.c:561 ../app/gui/themes.c:238
   3607#: ../app/core/gimppalette.c:558 ../app/gui/themes.c:238
  34873608#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:611 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:83
  34883609#: ../app/xcf/xcf.c:352
   
  35493670#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:33
  35503671msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
  3551 msgstr "Искане на потвърждение, преди затваряне на изображение без да е запазено."
   3672msgstr ""
   3673"Искане на потвърждение, преди затваряне на изображение без да е запазено."
  35523674
  35533675#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:36
   
  36063728#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:124
  36073729msgid "When enabled, the selected brush will be used for all tools."
  3608 msgstr "Когато се включи, избраната четка ще бъде използвана с всички инструменти."
   3730msgstr ""
   3731"Когато се включи, избраната четка ще бъде използвана с всички инструменти."
  36093732
  36103733#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:130
  36113734msgid "When enabled, the selected gradient will be used for all tools."
  3612 msgstr "Когато се включи, избраната преливка ще бъде използвана с всички инструменти."
   3735msgstr ""
   3736"Когато се включи, избраната преливка ще бъде използвана с всички инструменти."
  36133737
  36143738#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:133
  36153739msgid "When enabled, the selected pattern will be used for all tools."
  3616 msgstr "Когато се включи, избраната шарка ще бъде използвана с всички инструменти."
   3740msgstr ""
   3741"Когато се включи, избраната шарка ще бъде използвана с всички инструменти."
  36173742
  36183743#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:147
   
  36413766
  36423767#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:165
  3643 msgid "Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
   3768msgid ""
   3769"Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
  36443770msgstr ""
  36453771"Инсталиране на собствена цветност. Може да е полезно за 8-битови (256-цвята) "
   
  36473773
  36483774#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:168
  3649 msgid "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
   3775msgid ""
   3776"Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
  36503777msgstr ""
  36513778"Задаване нивото на софтуерна намеса при преоразмеряване и други "
   
  37833910
  37843911#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:266
  3785 msgid "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
   3912msgid ""
   3913"Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
  37863914msgstr ""
  37873915"Запомняне на текущият инструмент, цвят и четка при следващото стартиране на "
   
  37893917
  37903918#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:270
   3919#, fuzzy
   3920msgid "Add all opened and saved files to the document history on disk."
   3921msgstr "Изчистване на всички записи от историята на документа?"
   3922
   3923#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:273
  37913924msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when the GIMP exits."
  37923925msgstr ""
   
  37943927"GIMP."
  37953928
  3796 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:273
   3929#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:276
  37973930msgid "Save the tool options when the GIMP exits."
  37983931msgstr "Запазване настройките на инструментите при спиране на GIMP."
  37993932
  3800 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:279
   3933#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:282
  38013934msgid ""
  38023935"When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
   
  38063939"текущата четка."
  38073940
  3808 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:283
   3941#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:286
  38093942msgid ""
  38103943"When enabled, dialogs will show a help button that gives access to the "
   
  38153948"съответната страница от помощта."
  38163949
  3817 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:288
   3950#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:291
  38183951msgid ""
  38193952"When enabled, the cursor will be shown over the image while using a paint "
   
  38233956"използва инструмент за рисуване."
  38243957
  3825 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:292
   3958#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:295
  38263959msgid ""
  38273960"When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
   
  38313964"може също да бъде превключено с „Изглед->Показване на менюто“."
  38323965
  3833 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:296
   3966#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:299
  38343967msgid ""
  38353968"When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
   
  38393972"да бъде превключено с „Изглед->Показване на линийките“."
  38403973
  3841 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:300
   3974#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:303
  38423975msgid ""
  38433976"When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
   
  38473980"да бъде превключено с „Изглед->Показване на плъзгачите“."
  38483981
  3849 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:304
   3982#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:307
  38503983msgid ""
  38513984"When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
   
  38553988"може също да бъде превключено с „Изглед->Показване на ивицата за състояние“."
  38563989
  3857 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:308
   3990#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:311
  38583991msgid ""
  38593992"When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
   
  38633996"Това може също да бъде превключено с „Изглед->Показване на селекцията“."
  38643997
  3865 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:312
   3998#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:315
  38663999msgid ""
  38674000"When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
   
  38714004"може също да бъде превключено с „Изглед->Показване границите на слоевете“."
  38724005
  3873 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:316
   4006#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:319
  38744007msgid ""
  38754008"When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
   
  38794012"бъде превключено с „Изглед->Показване на водачите“."
  38804013
  3881 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:320
   4014#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:323
  38824015msgid ""
  38834016"When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
   
  38874020"бъде превключено с „Изглед->Показване на мрежата“."
  38884021
  3889 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:324
   4022#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:327
  38904023msgid ""
  38914024"When enabled, the sample points are visible by default. This can also be "
   
  38954028"подразбиране. Това може също да бъде превключено с „Изглед->Точка за точка“."
  38964029
  3897 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:328
   4030#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:331
  38984031msgid "Enable displaying a handy GIMP tip on startup."
  38994032msgstr "Включване на полезните съвети при стартиране."
  39004033
  3901 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:331
   4034#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:334
  39024035msgid "Enable tooltips display."
  39034036msgstr "Включване показването на подсказки."
  39044037
  3905 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:334
   4038#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:337
  39064039msgid ""
  39074040"Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation "
   
  39194052"Препоръчително е сложите swap файла в \"/tmp\"."
  39204053
  3921 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:343
   4054#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:346
  39224055msgid "When enabled, menus can be torn off."
  39234056msgstr "Когато е включено, менютата могат да бъдат премахнати."
  39244057
  3925 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:346
   4058#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:349
  39264059msgid ""
  39274060"When enabled, dock windows (the toolbox and palettes) are set to be "
   
  39344067"изображението, но е възможно да има и други ефекти."
  39354068
  3936 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:352
   4069#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:355
  39374070msgid ""
  39384071"When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
   
  39424075"натискане на клавишна комбинация докато някой обект от менюто е избран."
  39434076
  3944 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:356
   4077#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:359
  39454078msgid "Save changed keyboard shortcuts when the GIMP exits."
  39464079msgstr "Запазване на клавишните комбинации при излизане от GIMP."
  39474080
  3948 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:359
   4081#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:362
  39494082msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
  39504083msgstr ""
   
  39524085"GIMP."
  39534086
  3954 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:362
   4087#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:365
  39554088msgid ""
  39564089"Sets the temporary storage directory. Files will appear here during the "
   
  39594092"one that is shared by other users."
  39604093msgstr ""
  3961 "Задава папката за временно съхранение. Файловете за появяват тук, "
  3962 "докато работи програмата. Повечето ще изчезнат при затваряне на the GIMP, но "
  3963 "други вероятно ще останат, така че е добре тази папка да не се поделя с "
  3964 "други потребители."
  3965 
  3966 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:374
   4094"Задава папката за временно съхранение. Файловете за появяват тук, докато "
   4095"работи програмата. Повечето ще изчезнат при затваряне на the GIMP, но други "
   4096"вероятно ще останат, така че е добре тази папка да не се поделя с други "
   4097"потребители."
   4098
   4099#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:377
  39674100msgid ""
  39684101"Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog. Note that GIMP can "
   
  39734106"слоевете са забранени."
  39744107
  3975 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:378
   4108#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:381
  39764109msgid ""
  39774110"The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
   
  39814114"файла който имате намерение да отворите е по-малък от размера зададен тук."
  39824115
  3983 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:382
   4116#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:385
  39844117msgid ""
  39854118"The tile cache is used to make sure the GIMP doesn't thrash tiles between "
   
  39944127"паметта."
  39954128
  3996 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:393
   4129#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:396
  39974130msgid ""
  39984131"The window type hint that is set on the toolbox. This may affect how your "
   
  40034136"прозореца с инструментите."
  40044137
  4005 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:397
   4138#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:400
  40064139msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
  40074140msgstr "Задава начина, по който се представя прозрачността в изображенията."
  40084141
  4009 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:400
   4142#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:403
  40104143msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
  4011 msgstr "Задава размера на шахматната дъска, използвана, за да се покаже прозрачност."
  4012 
  4013 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:403
   4144msgstr ""
   4145"Задава размера на шахматната дъска, използвана, за да се покаже прозрачност."
   4146
   4147#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:406
  40144148msgid ""
  40154149"When enabled, the GIMP will not save an image if it has not been changed "
   
  40194153"откакто е отворено."
  40204154
  4021 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:407
   4155#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:410
  40224156msgid ""
  40234157"Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
   
  40274161"отменими действия расте, докато не се достигне лимита."
  40284162
  4029 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:411
   4163#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:414
  40304164msgid ""
  40314165"Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
   
  40374171"възможни най-малко толкова стъпки за връщане, колкото са зададени."
  40384172
  4039 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:416
   4173#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:419
  40404174msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
  40414175msgstr "Определя размера на прегледите в историята на промените."
  40424176
  4043 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:419
   4177#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:422
  40444178msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
  40454179msgstr "Ако е зададено, при натискане на F1 ще се отваря четеца за помощта."
  40464180
  4047 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:422
   4181#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:425
  40484182#, c-format
  40494183msgid ""
   
  41174251
  41184252#. Transparency
  4119 #: ../app/core/core-enums.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2033
   4253#: ../app/core/core-enums.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2040
  41204254msgid "Transparency"
  41214255msgstr "Прозрачност"
   
  42104344msgstr "Ромб"
  42114345
  4212 #: ../app/core/core-enums.c:424 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2065
   4346#: ../app/core/core-enums.c:424 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2072
  42134347msgid "Horizontal"
  42144348msgstr "Хоризонтално"
  42154349
  4216 #: ../app/core/core-enums.c:425 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2067
   4350#: ../app/core/core-enums.c:425 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2074
  42174351msgid "Vertical"
  42184352msgstr "Вертикално"
   
  45434677
  45444678#: ../app/core/gimp-contexts.c:135 ../app/gui/session.c:246
  4545 #: ../app/menus/menus.c:398 ../app/tools/gimp-tools.c:418
   4679#: ../app/menus/menus.c:405 ../app/tools/gimp-tools.c:418
  45464680#: ../app/widgets/gimpdevices.c:229
  45474681#, c-format
   
  46014735msgstr "От цвета за рисуване, към прозрачно"
  46024736
  4603 #: ../app/core/gimp-gui.c:155 ../app/widgets/gimptoolbox.c:577
   4737#: ../app/core/gimp-gui.c:155 ../app/widgets/gimptoolbox.c:582
  46044738msgid "GIMP"
  46054739msgstr "GIMP"
   
  46194753
  46204754#. initialize  the global parasite table
  4621 #: ../app/core/gimp.c:852
   4755#: ../app/core/gimp.c:855
  46224756msgid "Looking for data files"
  46234757msgstr "Търсене на данни"
  46244758
  4625 #: ../app/core/gimp.c:852
   4759#: ../app/core/gimp.c:855
  46264760msgid "Parasites"
  46274761msgstr "Допълнения"
  46284762
  46294763#. initialize the document history
  4630 #: ../app/core/gimp.c:877
   4764#: ../app/core/gimp.c:880
  46314765msgid "Documents"
  46324766msgstr "Документи"
  46334767
  46344768#. initialize the module list
  4635 #: ../app/core/gimp.c:885 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2442
   4769#: ../app/core/gimp.c:888 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2449
  46364770msgid "Modules"
  46374771msgstr "Модули"
   
  46794813
  46804814#: ../app/core/gimpbrush-load.c:258 ../app/core/gimpcontext.c:1294
  4681 #: ../app/core/gimpitem.c:560 ../app/core/gimppattern.c:369
   4815#: ../app/core/gimpitem.c:560 ../app/core/gimppattern.c:366
  46824816#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:80
  46834817#: ../app/tools/gimpvectortool.c:334
   
  46964830#: ../app/core/gimpbrush-load.c:408
  46974831#, c-format
  4698 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
   4832msgid ""
   4833"Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
  46994834msgstr ""
  47004835"Грешка при четене на файл с четки „%s“: непознато съкращение за формата на "
   
  47144849#, c-format
  47154850msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush version."
  4716 msgstr "Грешка при четене на файл с четки „%s“: Непозната версия на GIMP четки."
   4851msgstr ""
   4852"Грешка при четене на файл с четки „%s“: Непозната версия на GIMP четки."
  47174853
  47184854#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:662
   
  48044940msgstr "Свиване на канал"
  48054941
  4806 #: ../app/core/gimpchannel.c:732
   4942#: ../app/core/gimpchannel.c:729
  48074943msgid "Cannot stroke empty channel."
  48084944msgstr "Не може да бъде очертан празен канал."
  48094945
  4810 #: ../app/core/gimpchannel.c:1627
   4946#: ../app/core/gimpchannel.c:1624
  48114947msgid "Set Channel Color"
  48124948msgstr "Задаване цвят на канала"
  48134949
  4814 #: ../app/core/gimpchannel.c:1675
   4950#: ../app/core/gimpchannel.c:1672
  48154951msgid "Set Channel Opacity"
  48164952msgstr "Задаване наситеност на канала"
  48174953
  4818 #: ../app/core/gimpchannel.c:1743 ../app/core/gimpselection.c:548
   4954#: ../app/core/gimpchannel.c:1740 ../app/core/gimpselection.c:548
  48194955msgid "Selection Mask"
  48204956msgstr "Маска на селекция"
   
  48474983msgstr "Избиране по цвят"
  48484984
  4849 #: ../app/core/gimpdata.c:425
   4985#: ../app/core/gimpdata.c:433
  48504986#, c-format
  48514987msgid "Could not delete '%s': %s"
  48524988msgstr "Не може да се изтрие „%s“: %s"
  48534989
  4854 #: ../app/core/gimpdatafactory.c:322 ../app/core/gimpdatafactory.c:532
  4855 #, c-format
  4856 msgid ""
  4857 "Warning: Failed to save data:\n"
   4990#: ../app/core/gimpdatafactory.c:441 ../app/core/gimpdatafactory.c:614
   4991#, fuzzy, c-format
   4992msgid ""
   4993"Failed to save data:\n"
  48584994"\n"
  48594995"%s"
   
  48634999"%s"
  48645000
  4865 #: ../app/core/gimpdatafactory.c:434 ../app/core/gimpdatafactory.c:437
   5001#: ../app/core/gimpdatafactory.c:516 ../app/core/gimpdatafactory.c:519
  48665002#: ../app/core/gimpitem.c:344 ../app/core/gimpitem.c:347
  48675003msgid "copy"
  48685004msgstr "копиране"
  48695005
  4870 #: ../app/core/gimpdatafactory.c:446 ../app/core/gimpitem.c:356
   5006#: ../app/core/gimpdatafactory.c:528 ../app/core/gimpitem.c:356
  48715007#, c-format
  48725008msgid "%s copy"
  48735009msgstr "%s копиране"
  48745010
  4875 #: ../app/core/gimpdatafactory.c:628
  4876 #, c-format
  4877 msgid ""
  4878 "Warning: Failed to load data:\n"
   5011#: ../app/core/gimpdatafactory.c:755
   5012#, fuzzy, c-format
   5013msgid ""
   5014"Failed to load data:\n"
  48795015"\n"
  48805016"%s"
   
  49065042msgstr "Фина настройка"
  49075043
  4908 #: ../app/core/gimpdrawable-foreground-extract.c:111
   5044#: ../app/core/gimpdrawable-foreground-extract.c:134
  49095045#, fuzzy
  49105046msgid "Foreground Extraction"
   
  49795115#, c-format
  49805116msgid "Gradient file '%s' is corrupt: Segments do not span the range 0-1."
  4981 msgstr "Файлът с преливки „%s“ е повреден: Сегментите не покриват интервала 0-1."
   5117msgstr ""
   5118"Файлът с преливки „%s“ е повреден: Сегментите не покриват интервала 0-1."
  49825119
  49835120#: ../app/core/gimpgradient-load.c:275
   
  50005137
  50015138#: ../app/core/gimpgrid.c:137
  5002 msgid "The background color of the grid; only used in double dashed line style."
  5003 msgstr "Фонов цвят на мрежата; използва се само при мрежа с двойно пунктирани линии."
   5139msgid ""
   5140"The background color of the grid; only used in double dashed line style."
   5141msgstr ""
   5142"Фонов цвят на мрежата; използва се само при мрежа с двойно пунктирани линии."
  50045143
  50055144#: ../app/core/gimpgrid.c:143
   
  50125151
  50135152#: ../app/core/gimpgrid.c:157
  5014 msgid "Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
   5153msgid ""
   5154"Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
  50155155msgstr ""
  50165156"Хоризонтално отстояние на първата черта на мрежата. Може да бъде отрицателно "
   
  52725412msgstr "Снижаване на пътеката най-долу"
  52735413
  5274 #: ../app/core/gimpimagefile.c:575 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1502
   5414#: ../app/core/gimpimagefile.c:575 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1509
  52755415msgid "Folder"
  52765416msgstr "Папка"
   
  53065446#. pixel size
  53075447#: ../app/core/gimpimagefile.c:638 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:354
  5308 #: ../app/widgets/gimpsizebox.c:430 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:633
  5309 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:671
   5448#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:430 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:634
   5449#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:672
  53105450#, c-format
  53115451msgid "%d x %d pixels"
   
  53955535msgstr "Завъртане на слоя"
  53965536
  5397 #: ../app/core/gimplayer.c:441 ../app/core/gimplayer.c:1337
   5537#: ../app/core/gimplayer.c:441 ../app/core/gimplayer.c:1334
  53985538#: ../app/core/gimplayermask.c:237
  53995539#, c-format
   
  54015541msgstr "%s маска"
  54025542
  5403 #: ../app/core/gimplayer.c:487
   5543#: ../app/core/gimplayer.c:484
  54045544#, c-format
  54055545msgid ""
   
  54105550"(%s)"
  54115551
  5412 #: ../app/core/gimplayer.c:1263
   5552#: ../app/core/gimplayer.c:1260
  54135553msgid "Cannot add layer mask to layer which is not part of an image."
  54145554msgstr ""
   
  54165556"изображение."
  54175557
  5418 #: ../app/core/gimplayer.c:1270
   5558#: ../app/core/gimplayer.c:1267
  54195559msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
  54205560msgstr ""
   
  54225562"такава."
  54235563
  5424 #: ../app/core/gimplayer.c:1277
   5564#: ../app/core/gimplayer.c:1274
  54255565msgid "Cannot add layer mask to a layer with no alpha channel."
  54265566msgstr "Не може да се да се добави слоева към слой без канал за прозрачност."
  54275567
  5428 #: ../app/core/gimplayer.c:1287
   5568#: ../app/core/gimplayer.c:1284
  54295569msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
  5430 msgstr "Не може да се да се добави слоева маска с размери, различни от тези на слоя."
  5431 
  5432 #: ../app/core/gimplayer.c:1391
   5570msgstr ""
   5571"Не може да се да се добави слоева маска с размери, различни от тези на слоя."
   5572
   5573#: ../app/core/gimplayer.c:1388
  54335574msgid "Transfer Alpha to Mask"
  54345575msgstr "Преобразуване на прозрачността в маска"
  54355576
  5436 #: ../app/core/gimplayer.c:1551 ../app/core/gimplayermask.c:264
   5577#: ../app/core/gimplayer.c:1548 ../app/core/gimplayermask.c:264
  54375578msgid "Apply Layer Mask"
  54385579msgstr "Прилагане на слоева маска"
  54395580
  5440 #: ../app/core/gimplayer.c:1552
   5581#: ../app/core/gimplayer.c:1549
  54415582msgid "Delete Layer Mask"
  54425583msgstr "Изтриване на слоева маска"
  54435584
  5444 #: ../app/core/gimplayer.c:1653
   5585#: ../app/core/gimplayer.c:1650
  54455586msgid "Add Alpha Channel"
  54465587msgstr "Добавяне на канал за прозрачност"
  54475588
  5448 #: ../app/core/gimplayer.c:1704
   5589#: ../app/core/gimplayer.c:1701
  54495590msgid "Remove Alpha Channel"
  54505591msgstr "Премахване на канал за прозрачност"
  54515592
  5452 #: ../app/core/gimplayer.c:1726
   5593#: ../app/core/gimplayer.c:1723
  54535594msgid "Layer to Image Size"
  54545595msgstr "Размер на слоя като този на изображението"
   
  54725613msgstr "Неизвестен вид файл на палитра: %s"
  54735614
  5474 #: ../app/core/gimppalette.c:373
   5615#: ../app/core/gimppalette.c:370
  54755616#, c-format
  54765617msgid ""
   
  54815622"Трябва ли файла да се конвертира от DOS?"
  54825623
  5483 #: ../app/core/gimppalette.c:379
   5624#: ../app/core/gimppalette.c:376
  54845625#, c-format
  54855626msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header."
  54865627msgstr "Грешка при четене на „%s“: Липсва вълшебно поправяне."
  54875628
  5488 #: ../app/core/gimppalette.c:395 ../app/core/gimppalette.c:420
  5489 #: ../app/core/gimppalette.c:450 ../app/core/gimppalette.c:530
   5629#: ../app/core/gimppalette.c:392 ../app/core/gimppalette.c:417
   5630#: ../app/core/gimppalette.c:447 ../app/core/gimppalette.c:527
  54905631#, c-format
  54915632msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Read error in line %d."
  54925633msgstr "Грешка при четене на „%s“: Грешка при четене на ред %d."
  54935634
  5494 #: ../app/core/gimppalette.c:410
   5635#: ../app/core/gimppalette.c:407
  54955636#, c-format
  54965637msgid "Invalid UTF-8 string in palette file '%s'"
  54975638msgstr "Невалиден UTF-8 израз във файл с палитра „%s“"
  54985639
  5499 #: ../app/core/gimppalette.c:438
   5640#: ../app/core/gimppalette.c:435
  55005641#, c-format
  55015642msgid ""
   
  55075648
  55085649#. maybe we should just abort?
  5509 #: ../app/core/gimppalette.c:478
   5650#: ../app/core/gimppalette.c:475
  55105651#, c-format
  55115652msgid "Reading palette file '%s': Missing RED component in line %d."
  55125653msgstr "Четене на файл с палитра „%s“: Липсва ЧЕРВЕН компонент на ред %d."
  55135654
  5514 #: ../app/core/gimppalette.c:486
   5655#: ../app/core/gimppalette.c:483
  55155656#, c-format
  55165657msgid "Reading palette '%s': Missing GREEN component in line %d."
  55175658msgstr "Четене на файл с палитра „%s“: Липсва ЗЕЛЕН компонент на ред %d."
  55185659
  5519 #: ../app/core/gimppalette.c:494
   5660#: ../app/core/gimppalette.c:491
  55205661#, c-format
  55215662msgid "Reading palette file '%s': Missing BLUE component in line %d."
  55225663msgstr "Четене на файл с палитра „%s“: Липсва СИН компонент на ред %d."
  55235664
  5524 #: ../app/core/gimppalette.c:504
   5665#: ../app/core/gimppalette.c:501
  55255666#, c-format
  55265667msgid "Reading palette file '%s': RGB value out of range in line %d."
  5527 msgstr "Четене на файл с палитра „%s“: Цветови стойности извън допустимите на ред %d."
  5528 
  5529 #: ../app/core/gimppattern.c:306 ../app/core/gimppattern.c:353
  5530 #: ../app/core/gimppattern.c:385
   5668msgstr ""
   5669"Четене на файл с палитра „%s“: Цветови стойности извън допустимите на ред %d."
   5670
   5671#: ../app/core/gimppattern.c:303 ../app/core/gimppattern.c:350
   5672#: ../app/core/gimppattern.c:382
  55315673#, c-format
  55325674msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': Could not read %d bytes: %s"
   
  55355677"байта: %s"
  55365678
  5537 #: ../app/core/gimppattern.c:326
  5538 #, c-format
  5539 msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
  5540 msgstr "Грешка при четене на файл с шарки „%s“: Непозната версия на шарките %d."
  5541 
  5542 #: ../app/core/gimppattern.c:336
   5679#: ../app/core/gimppattern.c:323
   5680#, c-format
   5681msgid ""
   5682"Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
   5683msgstr ""
   5684"Грешка при четене на файл с шарки „%s“: Непозната версия на шарките %d."
   5685
   5686#: ../app/core/gimppattern.c:333
  55435687#, c-format
  55445688msgid ""
   
  55495693"GIMP шарките трябва да са в степени на сивото или RGB."
  55505694
  5551 #: ../app/core/gimppattern.c:362
   5695#: ../app/core/gimppattern.c:359
  55525696#, c-format
  55535697msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
   
  57145858msgstr "_Преобразуване"
  57155859
  5716 #: ../app/dialogs/convert-dialog.c:167 ../app/dialogs/dialogs.c:181
  5717 msgid "Colormap"
  5718 msgstr "Цветност"
  5719 
  57205860#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:182
  57215861msgid "_Maximum number of colors:"
   
  57645904msgstr "Общо състояние"
  57655905
  5766 #: ../app/dialogs/dialogs.c:133
  5767 msgid "Device Status"
  5768 msgstr "Статус на състоянието"
  5769 
  57705906#: ../app/dialogs/dialogs.c:137
  57715907msgid "Errors"
   
  57805916msgstr "История"
  57815917
  5782 #: ../app/dialogs/dialogs.c:164
  5783 msgid "Image Templates"
  5784 msgstr "Шаблони за изображения"
  5785 
  5786 #: ../app/dialogs/dialogs.c:185
  5787 msgid "Histogram"
  5788 msgstr "Хистограма"
  5789 
  57905918#: ../app/dialogs/dialogs.c:189
  57915919msgid "Selection"
  57925920msgstr "Селекция"
  57935921
  5794 #: ../app/dialogs/dialogs.c:189
  5795 msgid "Selection Editor"
  5796 msgstr "Редактор на селекции"
  5797 
  5798 #: ../app/dialogs/dialogs.c:193
  5799 msgid "Undo History"
  5800 msgstr "История"
  5801 
  58025922#: ../app/dialogs/dialogs.c:203
  58035923msgid "Navigation"
  58045924msgstr "Навигация"
  58055925
  5806 #: ../app/dialogs/dialogs.c:203
  5807 msgid "Display Navigation"
  5808 msgstr "Показване на навигация"
  5809 
  58105926#: ../app/dialogs/dialogs.c:209
  58115927msgid "FG/BG"
  58125928msgstr "ЦР/ЦФ"
  58135929
  5814 #: ../app/dialogs/dialogs.c:209
  5815 msgid "FG/BG Color"
  5816 msgstr "ЦР/Фонов"
  5817 
  5818 #: ../app/dialogs/dialogs.c:215 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:102
  5819 msgid "Brush Editor"
  5820 msgstr "Редактор на четки"
  5821 
  58225930#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:71
  58235931msgid "Open Location"
   
  58285936msgstr "Въведете местоположение (URL):"
  58295937
  5830 #: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:259 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:295
   5938#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:260 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:296
  58315939msgid ""
  58325940"The given filename does not have any known file extension. Please enter a "
   
  58375945
  58385946#. remote URI
  5839 #: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:328
   5947#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:329
  58405948msgid ""
  58415949"Saving remote files needs to determine the file format from the file "
   
  58465954"или изберете такова от списъка."
  58475955
  5848 #: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:398
   5956#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:399
  58495957msgid "Extension Mismatch"
  58505958msgstr "Несъвпадение на разширението"
  58515959
  5852 #: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:414
   5960#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:415
  58535961msgid "The given file extension does not match the chosen file type."
  58545962msgstr "Въведеното разширение е на непознат тип файл."
  58555963
  5856 #: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:418
   5964#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:419
  58575965msgid "Do you want to use this name anyway?"
  58585966msgstr "Искате ли да използвате все пак това име?"
   
  58996007
  59006008#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:141
  5901 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1754
   6009#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1761
  59026010msgid "_Template:"
  59036011msgstr "_Шаблон:"
   
  59386046
  59396047#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:229
  5940 msgid "Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
   6048msgid ""
   6049"Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
  59416050msgstr ""
  59426051"Преоразмеряване до посочения размер ще остави някои слоеве изцяло извън "
   
  59486057
  59496058#. General
  5950 #: ../app/dialogs/info-dialog.c:377 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1573
  5951 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1627
  5952 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1811
   6059#: ../app/dialogs/info-dialog.c:377 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1580
   6060#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1634
   6061#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1818
  59536062#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:203
  59546063msgid "General"
   
  59686077
  59696078#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:109
  5970 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1432
   6079#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1439
  59716080msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
  59726081msgstr "_Запазване на бързите клавиши при излизане"
   
  61576266
  61586267#. The "Source" frame
  6159 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:221
   6268#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:220
  61606269msgid "Select Source"
  61616270msgstr "Източник"
  61626271
  6163 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:245
   6272#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:244
  61646273msgid "I_mage"
  61656274msgstr "Изо_бражение"
  61666275
  6167 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:260
   6276#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:259
  61686277msgid "Palette _file"
  61696278msgstr "Файл на _палитра"
  61706279
  6171 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:287
   6280#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:283
  61726281#, fuzzy
  61736282msgid "Select Palette File"
   
  61756284
  61766285#. The "Import" frame
  6177 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:318
   6286#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:313
  61786287msgid "Import Options"
  61796288msgstr "Настройки на внасянето"
  61806289
  6181 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:332
   6290#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:327
  61826291msgid "New import"
  61836292msgstr "Ново внасяне"
  61846293
  6185 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:334
   6294#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:329
  61866295msgid "Palette _name:"
  61876296msgstr "_Име на палитрата:"
  61886297
  6189 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:340
   6298#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:335
  61906299msgid "N_umber of colors:"
  61916300msgstr "_Брой цветове:"
  61926301
  6193 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:353
   6302#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:348
  61946303msgid "C_olumns:"
  61956304msgstr "Ко_лони:"
  61966305
  6197 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:365
   6306#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:360
  61986307msgid "I_nterval:"
  61996308msgstr "_Интервал:"
  62006309
  62016310#. The "Preview" frame
  6202 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:377
   6311#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:372
  62036312msgid "Preview"
  62046313msgstr "Преглед"
   
  62946403
  62956404#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1317
  6296 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2450
   6405#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2457
  62976406msgid "Environment"
  62986407msgstr "Обкръжение"
   
  63446453msgstr "Потвърждение при затварянето на не_запазени изображения"
  63456454
  6346 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1388
   6455#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1386
   6456#, fuzzy
   6457msgid "Save document _history on exit"
   6458msgstr "_Запомняне на разположението при излизане"
   6459
   6460#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1395
  63476461msgid "User Interface"
  63486462msgstr "Взаимодействие"
  63496463
  6350 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1391
   6464#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1398
  63516465msgid "Interface"
  63526466msgstr "Взаимодействие"
  63536467
  63546468#. Previews
  6355 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1398
   6469#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1405
  63566470msgid "Previews"
  63576471msgstr "Предварителни прегледи"
  63586472
  6359 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1401
   6473#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1408
  63606474msgid "_Enable layer & channel previews"
  63616475msgstr "_Включване на преглед за слоеве и канали"
  63626476
  6363 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1407
   6477#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1414
  63646478msgid "Default _layer & channel preview size:"
  63656479msgstr "Размер на _прегледа:"
  63666480
  6367 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1410
   6481#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1417
  63686482msgid "Na_vigation preview size:"
  63696483msgstr "Преглед при _навигация:"
  63706484
  63716485#. Keyboard Shortcuts
  6372 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1414
   6486#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1421
  63736487msgid "Keyboard Shortcuts"
  63746488msgstr "Бързи клавиши"
  63756489
  6376 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1418
   6490#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1425
  63776491msgid "Show menu _mnemonics (access keys)"
  63786492msgstr "Показване на _подчертавания в менютата"
  63796493
  6380 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1421
   6494#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1428
  63816495msgid "Use _dynamic keyboard shortcuts"
  63826496msgstr "Използване на динамични бързи клавиши"
  63836497
  6384 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1425
   6498#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1432
  63856499msgid "Configure _Keyboard Shortcuts..."
  63866500msgstr "Настройка на _бързите клавиши..."
  63876501
  6388 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1436
   6502#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1443
  63896503msgid "Save Keyboard Shortcuts _Now"
  63906504msgstr "Запазване на бързите клавиши _сега"
  63916505
  6392 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1443
   6506#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1450
  63936507msgid "_Reset Saved Keyboard Shortcuts to Default Values"
  63946508msgstr "_Връщане на подразбиращите се бързи клавиши"
  63956509
  6396 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1458
  6397 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1497
   6510#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1465
   6511#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1504
  63986512msgid "Theme"
  63996513msgstr "Визуална схема"
  64006514
  6401 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1467
   6515#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1474
  64026516msgid "Select Theme"
  64036517msgstr "Избор на схема"
  64046518
  6405 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1549
   6519#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1556
  64066520msgid "Reload C_urrent Theme"
  64076521msgstr "Презареждане на текущата схема"
  64086522
  6409 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1561
   6523#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1568
  64106524msgid "Help System"
  64116525msgstr "Система за помощ"
  64126526
  6413 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1576
   6527#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1583
  64146528msgid "Show tool _tips"
  64156529msgstr "Показване на _подсказки"
  64166530
  6417 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1579
   6531#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1586
  64186532msgid "Show help _buttons"
  64196533msgstr "Показване на _бутоните на помощта"
  64206534
  6421 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1582
   6535#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1589
  64226536msgid "Show tips on _startup"
  64236537msgstr "Показване на съвети при начално _зареждане"
  64246538
  64256539#. Help Browser
  6426 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1586
   6540#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1593
  64276541msgid "Help Browser"
  64286542msgstr "Четец за помощта"
  64296543
  6430 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1590
   6544#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1597
  64316545msgid "H_elp browser to use:"
  64326546msgstr "Четец за _помощта:"
  64336547
  6434 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1595
   6548#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1602
  64356549msgid "Web Browser"
  64366550msgstr "Уеб-четец"
  64376551
  6438 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1599
   6552#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1606
  64396553msgid "Select Web Browser"
  64406554msgstr "Избор на уеб четец"
  64416555
  6442 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1602
   6556#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1609
  64436557msgid "_Web browser to use:"
  64446558msgstr "_Използване на:"
  64456559
  6446 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1630
   6560#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1637
  64476561msgid "_Save tool options on exit"
  64486562msgstr "_Запомняне настройките на инструментите при спиране на програмата"
  64496563
  6450 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1634
   6564#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1641
  64516565msgid "Save Tool Options _Now"
  64526566msgstr "_Запазване настройките на инструмента"
  64536567
  6454 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1641
   6568#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1648
  64556569msgid "_Reset Saved Tool Options to Default Values"
  64566570msgstr "_Връщане настройките по подразбиране"
  64576571
  64586572#. Snapping Distance
  6459 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1651
   6573#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1658
  64606574#, fuzzy
  64616575msgid "Guide & Grid Snapping"
  64626576msgstr "Прилепване към мрежата и водачите"
  64636577
  6464 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1656
   6578#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1663
  64656579msgid "_Snap distance:"
  64666580msgstr "_Разстояние за прилепване:"
  64676581
  6468 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1664
   6582#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1671
  64696583msgid "Default _interpolation:"
  64706584msgstr "Алгоритъм по подразбиране:"
  64716585
  64726586#. Global Brush, Pattern, ...
  6473 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1671
   6587#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1678
  64746588msgid "Paint Options Shared Between Tools"
  64756589msgstr "Общи настройки на инструментите"
  64766590
  6477 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1684
   6591#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1691
  64786592msgid "Move Tool"
  64796593msgstr "Инструмент за преместване"
  64806594
  6481 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1688
   6595#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1695
  64826596msgid "Change current layer or path"
  64836597msgstr "Промяна на текущия слой или пътека"
  64846598
  6485 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1701
   6599#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1708
  64866600msgid "Toolbox"
  64876601msgstr "Кутия с инструменти"
  64886602
  64896603#. Appearance
  6490 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1713
  6491 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1874
   6604#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1720
   6605#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1881
  64926606#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:206
  64936607msgid "Appearance"
  64946608msgstr "Изглед"
  64956609
  6496 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1717
   6610#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1724
  64976611msgid "Show _foreground & background color"
  64986612msgstr "Показване на _цвета за рисуване и фона"
  64996613
  6500 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1721
   6614#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1728
  65016615msgid "Show active _brush, pattern & gradient"
  65026616msgstr "Показване на активните _четка, шарка и преливка"
  65036617
  6504 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1725
   6618#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1732
  65056619msgid "Show active _image"
  65066620msgstr "Показване на текущото _изображение"
  65076621
  6508 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1738
   6622#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1745
  65096623msgid "Default New Image"
  65106624msgstr "Ново изображение по подразбиране"
  65116625
  6512 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1741
   6626#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1748
  65136627msgid "Default Image"
  65146628msgstr "Изображение по подразбиране"
  65156629
  6516 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1776
   6630#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1783
  65176631msgid "Default Image Grid"
  65186632msgstr "Мрежа на изображението по подразбиране"
  65196633
  6520 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1779
   6634#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1786
  65216635msgid "Default Grid"
  65226636msgstr "Мрежа по подразбиране"
  65236637
  6524 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1799
   6638#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1806
  65256639msgid "Image Windows"
  65266640msgstr "Прозорци на изображенията"
  65276641
  6528 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1814
   6642#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1821
  65296643msgid "Use \"_Dot for dot\" by default"
  65306644msgstr "Използване на „_1:1“ по подразбиране"
  65316645
  6532 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1820
   6646#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1827
  65336647msgid "Marching _ants speed:"
  65346648msgstr "Скорост на „_маршируващите мравки“:"
  65356649
  65366650#. Zoom & Resize Behavior
  6537 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1824
   6651#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1831
  65386652msgid "Zoom & Resize Behavior"
  65396653msgstr "Стил на увеличението и промяната на размера"
  65406654
  6541 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1828
   6655#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1835
  65426656msgid "Resize window on _zoom"
  65436657msgstr "Промяна размера на прозореца при _увеличаване"
  65446658
  6545 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1831
   6659#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1838
  65466660msgid "Resize window on image _size change"
  65476661msgstr "Промяна размера на прозореца при промяна размера на _изображението"
  65486662
  6549 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1837
   6663#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1844
  65506664msgid "Fit to window"
  65516665msgstr "По размера на прозореца"
  65526666
  6553 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1839
   6667#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1846
  65546668msgid "Initial zoom _ratio:"
  65556669msgstr "Увеличение при отваряне:"
  65566670
  65576671#. Mouse Cursors
  6558 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1843
   6672#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1850
  65596673msgid "Mouse Cursors"
  65606674msgstr "Показалец"
  65616675
  6562 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1847
   6676#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1854
  65636677msgid "Show _brush outline"
  65646678msgstr "Показване _очертания на инструмента"
  65656679
  6566 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1850
   6680#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1857
  65676681msgid "Show paint _tool cursor"
  65686682msgstr "Показване показалец на _инструмента"
  65696683
  6570 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1856
   6684#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1863
  65716685msgid "Cursor _mode:"
  65726686msgstr "_Вид на курсора:"
  65736687
  6574 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1859
   6688#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1866
  65756689msgid "Cursor re_ndering:"
  65766690msgstr "_Изобразяване на курсора:"
  65776691
  6578 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1871
   6692#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1878
  65796693msgid "Image Window Appearance"
  65806694msgstr "Изглед на прозорците на изображенията"
  65816695
  6582 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1882
   6696#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1889
  65836697msgid "Default Appearance in Normal Mode"
  65846698msgstr "Изглед по подразбиране в нормален режим"
  65856699
  6586 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1887
   6700#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1894
  65876701msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
  65886702msgstr "Изглед по подразбиране в режим на пълен екран"
  65896703
  6590 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1896
   6704#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1903
  65916705msgid "Image Title & Statusbar Format"
  65926706msgstr "Формат на заглавието и състоянието"
  65936707
  6594 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1899
   6708#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1906
  65956709msgid "Title & Status"
  65966710msgstr "Заглавие и състояние"
  65976711
  6598 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1917
   6712#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1924
  65996713msgid "Current format"
  66006714msgstr "Текущ формат"
  66016715
  6602 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1918
   6716#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1925
  66036717msgid "Default format"
  66046718msgstr "Формат по подразбиране"
  66056719
  6606 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1919
   6720#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1926
  66076721msgid "Show zoom percentage"
  66086722msgstr "Показване процентите на увеличение"
  66096723
  6610 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1920
   6724#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1927
  66116725msgid "Show zoom ratio"
  66126726msgstr "Показване съотношението на увеличение"
  66136727
  6614 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1921
   6728#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1928
  66156729msgid "Show image size"
  66166730msgstr "Показване размера на изображението"
  66176731
  6618 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1934
   6732#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1941
  66196733msgid "Image Title Format"
  66206734msgstr "Формат на заглавието на прозорците"
  66216735
  6622 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1936
   6736#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1943
  66236737msgid "Image Statusbar Format"
  66246738msgstr "Формат на ивицата за състоянието"
  66256739
  6626 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2021
   6740#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2028
  66276741msgid "Display"
  66286742msgstr "Монитор"
  66296743
  6630 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2037
   6744#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2044
  66316745#, fuzzy
  66326746msgid "_Check style:"
  66336747msgstr "Вид на _квадратчетата:"
  66346748
  6635 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2040
   6749#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2047
  66366750#, fuzzy
  66376751msgid "Check _size:"
  66386752msgstr "Размер на _квадратчетата:"
  66396753
  6640 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2043
   6754#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2050
  66416755msgid "Get Monitor Resolution"
  66426756msgstr "Резолюция на монитора"
  66436757
  6644 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2047
   6758#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2054
  66456759#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:157 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:267
  66466760#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:299
   
  66486762msgstr "Пиксели"
  66496763
  6650 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2069
   6764#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2076
  66516765#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:381
  66526766msgid "dpi"
  66536767msgstr "точки на инч"
  66546768
  6655 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2085
   6769#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2092
  66566770#, c-format
  66576771msgid "From _windowing system (currently %d x %d dpi)"
  66586772msgstr "От графичната система (в момента %d на %d точки на инч)"
  66596773
  6660 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2105
   6774#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2112
  66616775msgid "_Manually"
  66626776msgstr "_Ръчно"
  66636777
  6664 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2120
   6778#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2127
  66656779msgid "C_alibrate..."
  66666780msgstr "_Калибриране..."
  66676781
  6668 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2142
   6782#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2149
  66696783msgid "Color Management"
  66706784msgstr "Управление на цветовете"
  66716785
  6672 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2162
   6786#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2169
  66736787msgid "_RGB profile:"
  66746788msgstr "_ЧЗС профил:"
  66756789
  6676 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2163
   6790#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2170
  66776791msgid "Select RGB Color Profile"
  66786792msgstr "Избор на RGB цветови профил"
  66796793
  6680 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2164
   6794#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2171
  66816795msgid "_CMYK profile:"
  66826796msgstr "_CMYK профил:"
  66836797
  6684 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2165
   6798#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2172
  66856799msgid "Select CMYK Color Profile"
  66866800msgstr "Избор на _CMYK цветови профил"
  66876801
  6688 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2166
   6802#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2173
  66896803msgid "_Monitor profile:"
  66906804msgstr "Профил на _монитора:"
  66916805
  6692 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2167
   6806#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2174
  66936807msgid "Select Monitor Color Profile"
  66946808msgstr "Избор на цветови профил на монитора"
  66956809
  6696 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2168
   6810#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2175
  66976811msgid "_Print simulation profile:"
  66986812msgstr "_Профил на симулацията за печат:"
  66996813
  6700 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2169
   6814#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2176
  67016815msgid "Select Printer Color Profile"
  67026816msgstr "Избор на цветови профил на принтера"
  67036817
  6704 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2178
   6818#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2185
  67056819msgid "_Mode of operation:"
  67066820msgstr "_Тип на действието:"
  67076821
  6708 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2181
   6822#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2188
  67096823msgid "_Display rendering intent:"
  67106824msgstr "_Показване на генерираният отстъп:"
  67116825
  6712 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2184
   6826#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2191
  67136827msgid "_Softproof rendering intent:"
  67146828msgstr "_Софтуерно на генерираният отстъп:"
  67156829
  6716 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2213
   6830#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2220
  67176831msgid "_Try to obtain the monitor profile from the X server"
  67186832msgstr "_Опит за извличане профила на монитора от X сървъра"
  67196833
  6720 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2232
   6834#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2239
  67216835msgid "Input Devices"
  67226836msgstr "Входни устройства"
  67236837
  67246838#. Extended Input Devices
  6725 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2242
   6839#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2249
  67266840msgid "Extended Input Devices"
  67276841msgstr "Допълнителни входни устройства"
  67286842
  6729 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2246
   6843#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2253
  67306844msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
  67316845msgstr "Настройване на _допълнителните входни устройства..."
  67326846
  6733 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2253
   6847#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2260
  67346848msgid "_Save input device settings on exit"
  6735 msgstr "_Запазване настройките на входното устройство при спиране на програмата"
  6736 
  6737 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2257
   6849msgstr ""
   6850"_Запазване настройките на входното устройство при спиране на програмата"
   6851
   6852#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2264
  67386853msgid "Save Input Device Settings _Now"
  67396854msgstr "Запазване настройките на входното устройство _сега"
  67406855
  6741 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2264
   6856#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2271
  67426857msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
  67436858msgstr "_Връщане на подразбиращите се настройки на входните устройства"
  67446859
  6745 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2279
   6860#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2286
  67466861msgid "Additional Input Controllers"
  67476862msgstr "Допълнителни входни контролери"
  67486863
  6749 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2282
   6864#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2289
  67506865msgid "Input Controllers"
  67516866msgstr "Входни контролери"
  67526867
  6753 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2298
   6868#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2305
  67546869msgid "Window Management"
  67556870msgstr "Управление на прозорците"
  67566871
  6757 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2307
   6872#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2314
  67586873msgid "Window Manager Hints"
  67596874msgstr "Подсказки при управление на прозорците"
  67606875
  6761 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2313
   6876#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2320
  67626877msgid "Hint for the _toolbox:"
  67636878msgstr "Подсказка за _инструментите:"
  67646879
  6765 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2317
   6880#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2324
  67666881msgid "Hint for other _docks:"
  67676882msgstr "Подсказка за _другите палети:"
  67686883
  6769 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2321
   6884#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2328
  67706885msgid "Toolbox and other docks are transient to the active display"
  6771 msgstr "Кутията с инструменти и останалите палети са временни за активния екран"
  6772 
  6773 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2325
   6886msgstr ""
   6887"Кутията с инструменти и останалите палети са временни за активния екран"
   6888
   6889#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2332
  67746890msgid "Focus"
  67756891msgstr "Фокус"
  67766892
  6777 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2329
   6893#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2336
  67786894msgid "Activate the _focused image"
  67796895msgstr "Активиране на _фокусираното изображение"
  67806896
  67816897#. Window Positions
  6782 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2333
   6898#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2340
  67836899msgid "Window Positions"
  67846900msgstr "Разположение на прозорците"
  67856901
  6786 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2336
   6902#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2343
  67876903msgid "_Save window positions on exit"
  67886904msgstr "_Запомняне на разположението при излизане"
  67896905
  6790 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2340
   6906#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2347
  67916907msgid "Save Window Positions _Now"
  67926908msgstr "Запомняне на разположението _сега"
  67936909
  6794 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2347
   6910#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2354
  67956911msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
  67966912msgstr "_Връщане на подразбиращите се разположения"
  67976913
  6798 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2362
   6914#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2369
  67996915msgid "Folders"
  68006916msgstr "Папки"
  68016917
  6802 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2380
   6918#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2387
  68036919msgid "Temp folder:"
  68046920msgstr "Временна папка:"
  68056921
  6806 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2380
   6922#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2387
  68076923msgid "Select Temp Folder"
  68086924msgstr "Избор на временна папка"
  68096925
  6810 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2381
  6811 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1421
   6926#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2388
   6927#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1449
  68126928msgid "Swap folder:"
  68136929msgstr "Swap папка:"
  68146930
  6815 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2381
   6931#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2388
  68166932msgid "Select Swap Folder"
  68176933msgstr "Избор на swap папка"
  68186934
  6819 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2414
   6935#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2421
  68206936msgid "Brush Folders"
  68216937msgstr "Папки с четки"
  68226938
  6823 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2416
   6939#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2423
  68246940msgid "Select Brush Folders"
  68256941msgstr "Избор на папки с четки"
  68266942
  6827 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2418
   6943#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2425
  68286944msgid "Pattern Folders"
  68296945msgstr "Папки с шарки"
  68306946
  6831 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2420
   6947#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2427
  68326948msgid "Select Pattern Folders"
  68336949msgstr "Избор на папки с шарки"
  68346950
  6835 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2422
   6951#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2429
  68366952msgid "Palette Folders"
  68376953msgstr "Папки с палитри"
  68386954
  6839 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2424
   6955#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2431
  68406956msgid "Select Palette Folders"
  68416957msgstr "Избор на папки с палитри"
  68426958
  6843 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2426
   6959#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2433
  68446960msgid "Gradient Folders"
  68456961msgstr "Папки с преливки"
  68466962
  6847 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2428
   6963#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2435
  68486964msgid "Select Gradient Folders"
  68496965msgstr "Избор на папки с преливки"
  68506966
  6851 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2430
   6967#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2437
  68526968msgid "Font Folders"
  68536969msgstr "Папки с шрифтове"
  68546970
  6855 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2432
   6971#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2439
  68566972msgid "Select Font Folders"
  68576973msgstr "Избор на папки с шрифтове"
  68586974
  6859 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2434
   6975#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2441
  68606976msgid "Plug-In Folders"
  68616977msgstr "Папки с приставки"
  68626978
  6863 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2436
   6979#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2443
  68646980msgid "Select Plug-In Folders"
  68656981msgstr "Избор на папки с приставки"
  68666982
  6867 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2438
   6983#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2445
  68686984msgid "Scripts"
  68696985msgstr "Скриптове"
  68706986
  6871 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2438
   6987#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2445
  68726988msgid "Script-Fu Folders"
  68736989msgstr "Папки със скриптове"
  68746990
  6875 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2440
   6991#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2447
  68766992msgid "Select Script-Fu Folders"
  68776993msgstr "Избор избор на папки със скриптове"
  68786994
  6879 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2442
   6995#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2449
  68806996msgid "Module Folders"
  68816997msgstr "Папки с модули"
  68826998
  6883 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2444
   6999#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2451
  68847000msgid "Select Module Folders"
  68857001msgstr "Избор на папки с модули"
  68867002
  6887 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2446
   7003#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2453
  68887004msgid "Interpreters"
  68897005msgstr "Интерпретатори"
  68907006
  6891 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2446
   7007#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2453
  68927008msgid "Interpreter Folders"
  68937009msgstr "Папки с интерпретатори"
  68947010
  6895 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2448
   7011#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2455
  68967012msgid "Select Interpreter Folders"
  68977013msgstr "Избор на папки с интерпретатори"
  68987014
  6899 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2450
   7015#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2457
  69007016msgid "Environment Folders"
  69017017msgstr "Папки на обкръжението"
  69027018
  6903 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2452
   7019#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2459
  69047020msgid "Select Environment Folders"
  69057021msgstr "Избор на папки на обкръжението"
  69067022
  6907 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2454
   7023#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2461
  69087024msgid "Themes"
  69097025msgstr "Схеми"
  69107026
  6911 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2454
   7027#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2461
  69127028msgid "Theme Folders"
  69137029msgstr "Папки със схеми"
  69147030
  6915 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2456
   7031#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2463
  69167032msgid "Select Theme Folders"
  69177033msgstr "Избор на папки със схеми"
   
  70767192msgstr "tips-locale:bg"
  70777193
  7078 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:129
   7194#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:131
  70797195msgid ""
  70807196"The gimprc is used to store personal preferences that affect GIMP's default "
   
  70867202"модули също могат да бъдат зададени тук."
  70877203
  7088 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:138
   7204#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:140
  70897205msgid ""
  70907206"GIMP uses an additional gtkrc file so you can configure it to look "
   
  70947210"изглежда различно от другите GTK приложения."
  70957211
  7096 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:144
   7212#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:146
  70977213msgid ""
  70987214"Plug-ins and extensions are external programs which provide additional "
   
  71077223"редактиран ръчно."
  71087224
  7109 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:154
   7225#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:156
  71107226msgid ""
  71117227"Key shortcuts can be dynamically redefined. The menurc is a dump of your "
   
  71147230"GIMP.  Deleting this file will restore the default shortcuts."
  71157231msgstr ""
  7116 "Бързите клавиши могат да бъдат динамично преконфигурирани. Menurc съхранява настройките, така че те могат да бъдат използвани в бъдеще. "
  7117 "Можете да редактирате този файл ръчно ако желаете, но е много по-лесно да се "
  7118 "дефинират бързите клавиши вътре в The GIMP.  Изтриването на този файл ще "
  7119 "възстанови клавишите по подразбиране."
  7120 
  7121 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:164
   7232"Бързите клавиши могат да бъдат динамично преконфигурирани. Menurc съхранява "
   7233"настройките, така че те могат да бъдат използвани в бъдеще. Можете да "
   7234"редактирате този файл ръчно ако желаете, но е много по-лесно да се дефинират "
   7235"бързите клавиши вътре в The GIMP.  Изтриването на този файл ще възстанови "
   7236"клавишите по подразбиране."
   7237
   7238#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:166
  71227239msgid ""
  71237240"The sessionrc is used to store what dialog windows were open the last time "
   
  71297246"ги отваря отново на запазената позиция."
  71307247
  7131 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:171
   7248#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:173
  71327249msgid ""
  71337250"This file holds a collection of standard media sizes that serve as image "
   
  71377254"като шаблони за изображенията."
  71387255
  7139 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:177
   7256#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:179
  71407257msgid ""
  71417258"The unitrc is used to store your user units database.  You can define "
   
  71497266"път, когато затворите the GIMP."
  71507267
  7151 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:186
   7268#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:188
  71527269msgid ""
  71537270"This folder is used to store user defined brushes. GIMP checks this folder "
   
  71577274"The GIMP проверява и тази папка за четки."
  71587275
  7159 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:193
   7276#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:195
  71607277msgid ""
  71617278"This folder is used to store fonts you only want to be visible in GIMP. GIMP "
   
  71697286"поставяйте в общата папка."
  71707287
  7171 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:202
   7288#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:204
  71727289msgid ""
  71737290"This folder is used to store user defined gradients.  GIMP checks this "
   
  71777294"папка за преливки, заедно със системните."
  71787295
  7179 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:209
   7296#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:211
  71807297msgid ""
  71817298"This folder is used to store user defined palettes.  GIMP checks this folder "
   
  71857302"за палитри, заедно със системните."
  71867303
  7187 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:216
   7304#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:218
  71887305msgid ""
  71897306"This folder is used to store user defined patterns.  GIMP checks this folder "
   
  71947311"за шарки, заедно със системните."
  71957312
  7196 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:223
   7313#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:225
  71977314msgid ""
  71987315"This folder is used to store user created, temporary, or otherwise non-"
   
  72047321"системните."
  72057322
  7206 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:231
   7323#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:233
  72077324msgid ""
  72087325"This folder is used to store user created, temporary, or otherwise non-"
   
  72147331"системните."
  72157332
  7216 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:239
   7333#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:241
  72177334msgid ""
  72187335"This folder is used to store configuration for user created, temporary, or "
   
  72257342"интерпретатори, заедно със системните."
  72267343
  7227 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:249
   7344#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:251
  72287345msgid ""
  72297346"This folder is used to store user created, temporary, or otherwise non-"
   
  72367353"допълнения, заедно със системните."
  72377354
  7238 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:259
   7355#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:261
  72397356msgid ""
  72407357"This folder is used to store user created and installed scripts.  GIMP "
   
  72447361"папка за скриптове, заедно със системните."
  72457362
  7246 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:266
   7363#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:268
  72477364msgid "This folder is searched for image templates."
  72487365msgstr "Тази папка се претърсва за шаблони."
  72497366
  7250 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:271
   7367#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:273
  72517368msgid "This folder is searched for user-installed themes."
  72527369msgstr "Тази папка се претърсва за инсталирани от потребителя изгледи."
  72537370
  7254 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:276
   7371#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:278
  72557372msgid "This folder is used for temporary files."
  72567373msgstr "Тази папка се претърсва за шаблони."
  72577374
  7258 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:281
   7375#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:283
  72597376msgid "This folder is used to store tool options."
  72607377msgstr "Тази папка се използва за съхраняване настройките на инструментите."
  72617378
  7262 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:286
   7379#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:288
  72637380msgid "This folder is used to store parameter files for the Curves tool."
  7264 msgstr "Тази папка се използва за съхраняване параметрите на инструмента за криви."
  7265 
  7266 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:291
   7381msgstr ""
   7382"Тази папка се използва за съхраняване параметрите на инструмента за криви."
   7383
   7384#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:293
  72677385msgid "This folder is used to store parameter files for the Levels tool."
  7268 msgstr "Тази папка се използва за съхраняване параметрите на инструмента за нива."
  7269 
  7270 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:387
   7386msgstr ""
   7387"Тази папка се използва за съхраняване параметрите на инструмента за нива."
   7388
   7389#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:389
  72717390msgid "Installation successful.  Click \"Continue\" to proceed."
  72727391msgstr "Инсталацията е успешна. Натиснете „Продължение“."
  72737392
  7274 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:393
   7393#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:395
  72757394msgid "Installation failed.  Contact system administrator."
  72767395msgstr "Инсталацията не неуспешна. Свържете се с администратора."
  72777396
  7278 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:613
   7397#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:625
  72797398msgid "GIMP User Installation"
  72807399msgstr "Инсталиране на GIMP"
  72817400
  7282 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:618
   7401#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:630
  72837402msgid "Continue"
  72847403msgstr "Продължение"
   
  72867405#. GPL_PAGE
  72877406#. version number
  7288 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:774
   7407#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:786
  72897408#, c-format
  72907409msgid ""
   
  72957414"в потребителската инсталация на The GIMP %d.%d"
  72967415
  7297 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:780
   7416#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:792
  72987417msgid "Click \"Continue\" to enter the GIMP user installation."
  72997418msgstr "Натиснете „Продължение“ за започване на инсталацията."
  73007419
  7301 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:787
   7420#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:799
  73027421msgid ""
  73037422"<b>The GIMP - GNU Image Manipulation Program</b>\n"
   
  73097428"Spencer Kimball, Peter Mattis и екипът за разработка на GIMP."
  73107429
  7311 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:797
   7430#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:809
  73127431msgid ""
  73137432"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
   
  73217440"всяка следваща версия."
  73227441
  7323 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:803
   7442#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:815
  73247443msgid ""
  73257444"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
   
  73327451"ПОДХОДЯЩА ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА. Вижте GNU General Public License за подробности."
  73337452
  7334 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:809
   7453#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:821
  73357454msgid ""
  73367455"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  73427461"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
  73437462
  7344 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:822
   7463#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:834
  73457464msgid "Migrate User Settings"
  73467465msgstr "Прехвърляне на настройки"
  73477466
  7348 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:823
   7467#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:835
  73497468msgid "Click \"Continue\" to proceed with the user installation."
  73507469msgstr "Натиснете „Продължение“ за продължаване на инсталацията."
  73517470
  7352 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:827
   7471#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:839
  73537472#, c-format
  73547473msgid "It seems you have used GIMP %s before."
  73557474msgstr "Изглежда преди сте използвали GIMP версия %s."
  73567475
  7357 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:829
   7476#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:841
  73587477#, c-format
  73597478msgid "_Migrate GIMP %s user settings"
  73607479msgstr "_Прехвърляне на GIMP %s потребителски настройки"
  73617480
  7362 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:838
   7481#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:850
  73637482msgid "Do a _fresh user installation"
  73647483msgstr "Направи _нова инсталация"
  73657484
  7366 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:869
   7485#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:881
  73677486msgid "Personal GIMP Folder"
  73687487msgstr "Лична GIMP папка"
  73697488
  7370 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:870
   7489#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:882
  73717490msgid "Click \"Continue\" to create your personal GIMP folder."
  73727491msgstr "Натиснете „Продължение“ за създаване на лична GIMP папка."
  73737492
  7374 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:914
   7493#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:926
  73757494#, c-format
  73767495msgid ""
   
  73817500"b>“."
  73827501
  7383 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:921
   7502#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:933
  73847503msgid ""
  73857504"This folder will contain a number of important files.  Click on one of the "
   
  73897508"повече информация."
  73907509
  7391 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1009
   7510#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1021
  73927511msgid "User Installation Log"
  73937512msgstr "Сведение за инсталацията"
  73947513
  7395 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1010
   7514#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1022
  73967515msgid "Please wait while your personal GIMP folder is being created..."
  73977516msgstr "Изчакайте създаването на лична GIMP папка..."
  73987517
  7399 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1017
   7518#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1029
  74007519msgid "GIMP Performance Tuning"
  74017520msgstr "GIMP настройки на производителността"
  74027521
  7403 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1018
   7522#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1030
  74047523msgid "Click \"Continue\" to accept the settings above."
  74057524msgstr "Натиснете „Продължение“ за прилагане на горните настройки."
  74067525
  7407 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1023
  7408 msgid "<b>For optimal GIMP performance, some settings may have to be adjusted.</b>"
   7526#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1035
   7527msgid ""
   7528"<b>For optimal GIMP performance, some settings may have to be adjusted.</b>"
  74097529msgstr ""
  74107530"<b>За оптимална производителност, някой настройки вероятно трябва да бъдат "
  74117531"променени.</b>"
  74127532
  7413 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1083
   7533#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1095
  74147534#, c-format
  74157535msgid "Copying file '%s' from '%s'..."
  74167536msgstr "Копиране на файл „%s“ от „%s“..."
  74177537
  7418 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1102
   7538#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1114
  74197539#, c-format
  74207540msgid "Creating folder '%s'..."
  74217541msgstr "Създаване на папката „%s“..."
  74227542
  7423 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1116
   7543#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1128
  74247544#, c-format
  74257545msgid "Cannot create folder '%s': %s"
  74267546msgstr "Грешка при създаване на папката „%s“: %s"
  74277547
  7428 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1380
   7548#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1408
  74297549msgid ""
  74307550"GIMP uses a limited amount of memory to store image data, the so-called "
   
  74367556"предвид нуждите на другите текущи процеси."
  74377557
  7438 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1393
   7558#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1421
  74397559msgid "Tile cache size:"
  74407560msgstr "Размер на модулната памет:"
  74417561
  7442 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1405
   7562#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1433
  74437563msgid ""
  74447564"All image and undo data which doesn't fit into the Tile Cache will be "
   
  74537573"var/tmp“)."
  74547574
  7455 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1416
   7575#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:1444
  74567576msgid "Select Swap Dir"
  74577577msgstr "Избор на swap папка"
   
  75227642msgstr "Потребителски цвят"
  75237643
  7524 #: ../app/display/gimpdisplayshell.c:919
   7644#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:921
  75257645msgid "Zoom image when window size changes"
  75267646msgstr "Промяна на мащаба при промяна размера на прозореца"
  75277647
  7528 #: ../app/display/gimpdisplayshell.c:941
  7529 msgid "Toggle Quick Mask"
  7530 msgstr "Превключване на бързата маска"
  7531 
  75327648#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:123
  7533 #: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:198
   7649#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:199
  75347650#, c-format
  75357651msgid "Close %s"
   
  75407656msgstr "_Без запазване"
  75417657
  7542 #: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:205
   7658#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:206
  75437659#, c-format
  75447660msgid "Save the changes to image '%s' before closing?"
  75457661msgstr "Да бъдат ли запазени промените в изображението „%s“ преди затваряне?"
  75467662
  7547 #: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:222
   7663#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:223
  75487664#, c-format
  75497665msgid "If you don't save the image, changes from the last %s will be lost."
  7550 msgstr "Ако не запазите изображението, промените от последната %s ще бъдат загубени."
  7551 
  7552 #: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:279
   7666msgstr ""
   7667"Ако не запазите изображението, промените от последната %s ще бъдат загубени."
   7668
   7669#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:280
  75537670#, fuzzy, c-format
  75547671msgid "second"
   
  75577674msgstr[1] "секунда"
  75587675
  7559 #: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:284
   7676#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:285
  75607677#, fuzzy, c-format
  75617678msgid "minute"
   
  75757692
  75767693#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:542
  7577 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:837 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:359
   7694#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:838 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:359
  75787695msgid "Dropped Buffer"
  75797696msgstr "Пуснат буфер"
   
  76587775msgstr "Друго..."
  76597776
  7660 #: ../app/file/file-open.c:106
   7777#: ../app/file/file-open.c:108
  76617778msgid "Unknown file type"
  76627779msgstr "Неизвестен вид файл"
  76637780
  7664 #: ../app/file/file-open.c:121 ../app/file/file-save.c:109
   7781#: ../app/file/file-open.c:123 ../app/file/file-save.c:109
  76657782msgid "Not a regular file"
  76667783msgstr "Необичаен файл"
  76677784
  7668 #: ../app/file/file-open.c:174
   7785#: ../app/file/file-open.c:176
  76697786msgid "Plug-In returned SUCCESS but did not return an image"
  76707787msgstr "Приставката върна съобщение УСПЕХ, но не върна изображение"
  76717788
  7672 #: ../app/file/file-open.c:182
   7789#: ../app/file/file-open.c:184
  76737790msgid "Plug-In could not open image"
  76747791msgstr "Приставката не може да отвори изображението"
  76757792
  7676 #: ../app/file/file-open.c:417
   7793#: ../app/file/file-open.c:423
  76777794msgid "Image doesn't contain any visible layers"
  76787795msgstr "Изображението не съдържа видими слоеве"
  76797796
  7680 #: ../app/file/file-save.c:182
   7797#: ../app/file/file-save.c:183
  76817798msgid "Plug-In could not save image"
  76827799msgstr "Приставката не може да запише изображението"
   
  76907807msgstr "GIMP начало"
  76917808
  7692 #: ../app/gui/themes.c:231 ../app/plug-in/plug-ins.c:253
   7809#: ../app/gui/themes.c:231 ../app/plug-in/plug-ins.c:273
  76937810#, c-format
  76947811msgid "Writing '%s'\n"
   
  77657882
  77667883#: ../app/pdb/color_cmds.c:820 ../app/pdb/color_cmds.c:947
  7767 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:136
   7884#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:145
  77687885msgid "Curves"
  77697886msgstr "Криви"
   
  78147931
  78157932#: ../app/pdb/image_cmds.c:4031
  7816 msgid "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
   7933msgid ""
   7934"Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
  78177935msgstr ""
  78187936"Резолюцията на изображението е извън допустимото, използване на резолюцията "
   
  80128130msgstr "грешна стойност „%ld“ за икона"
  80138131
  8014 #: ../app/plug-in/plug-ins.c:138
   8132#: ../app/plug-in/plug-ins.c:137
  80158133msgid "Resource configuration"
  80168134msgstr "Конфигуриране на ресурсите"
   
  80198137#. *  the pluginrc file.
  80208138#.
  8021 #: ../app/plug-in/plug-ins.c:152
   8139#: ../app/plug-in/plug-ins.c:151
  80228140msgid "Querying new Plug-ins"
  80238141msgstr "Претърсване за нови приставки"
  80248142
  8025 #: ../app/plug-in/plug-ins.c:169
   8143#: ../app/plug-in/plug-ins.c:178
  80268144#, c-format
  80278145msgid "Querying plug-in: '%s'\n"
   
  80298147
  80308148#. initialize the plug-ins
  8031 #: ../app/plug-in/plug-ins.c:179
   8149#: ../app/plug-in/plug-ins.c:188
  80328150msgid "Initializing Plug-ins"
  80338151msgstr "Зареждане на приставките"
  80348152
  8035 #: ../app/plug-in/plug-ins.c:193
   8153#: ../app/plug-in/plug-ins.c:213
  80368154#, c-format
  80378155msgid "Initializing plug-in: '%s'\n"
  80388156msgstr "Зареждане на приставката: „%s“\n"
  80398157
  8040 #: ../app/plug-in/plug-ins.c:321
   8158#: ../app/plug-in/plug-ins.c:341
  80418159msgid "Starting Extensions"
  80428160msgstr "Включване на разширенията"
  80438161
  8044 #: ../app/plug-in/plug-ins.c:328
   8162#: ../app/plug-in/plug-ins.c:348
  80458163#, c-format
  80468164msgid "Starting extension: '%s'\n"
   
  82458363msgstr "Форма:"
  82468364
  8247 #: ../app/tools/gimpblendoptions.c:258 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:488
   8365#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:258 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:485
  82488366msgid "Repeat:"
  82498367msgstr "Повторение:"
   
  85448662msgstr "Само текущия слой"
  85458663
  8546 #: ../app/tools/gimpcroptool.c:81
   8664#: ../app/tools/gimpcroptool.c:91
  85478665msgid "Crop & Resize"
  85488666msgstr "Рязане и преоразмеряване"
  85498667
  8550 #: ../app/tools/gimpcroptool.c:82
   8668#: ../app/tools/gimpcroptool.c:92
  85518669msgid "Crop or Resize an image"
  85528670msgstr "Рязане и преоразмеряване на изображение"
  85538671
  8554 #: ../app/tools/gimpcroptool.c:83
   8672#: ../app/tools/gimpcroptool.c:93
  85558673msgid "_Crop & Resize"
  85568674msgstr "_Рязане и преоразмеряване"
  85578675
  8558 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:137
   8676#: ../app/tools/gimpcroptool.c:252
   8677#, fuzzy
   8678msgid "Click or press enter to crop."
   8679msgstr "Натискане за изтриване на тази опорна точка."
   8680
   8681#: ../app/tools/gimpcroptool.c:255
   8682#, fuzzy
   8683msgid "Click or press enter to resize."
   8684msgstr "Натиснете за предварителен преглед"
   8685
   8686#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:146
  85598687msgid "Adjust color curves"
  85608688msgstr "Настройване на цветовите криви"
  85618689
  8562 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:138
   8690#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:147
  85638691msgid "_Curves..."
  85648692msgstr "_Криви..."
  85658693
  8566 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:197
   8694#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:208
  85678695msgid "Adjust Color Curves"
  85688696msgstr "Настройване на цветовите криви"
  85698697
  8570 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:199
   8698#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:210
  85718699msgid "Load Curves"
  85728700msgstr "Зареждане на криви"
  85738701
  8574 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:200
   8702#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:211
  85758703msgid "Load curves settings from file"
  85768704msgstr "Зареждане на настройки от файл"
  85778705
  8578 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:201
   8706#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:212
  85798707msgid "Save Curves"
  85808708msgstr "Запазване на криви"
  85818709
  8582 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:202
   8710#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:213
  85838711msgid "Save curves settings to file"
  85848712msgstr "Запазване на настройките като файл"
  85858713
  8586 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:278
   8714#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:289
  85878715msgid "Curves for indexed layers cannot be adjusted."
  85888716msgstr "Не могат да се настройват криви за индексирани слоеве."
  85898717
  8590 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:471 ../app/tools/gimplevelstool.c:407
   8718#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:391
   8719#, fuzzy
   8720msgid "Click to add a control point."
   8721msgstr "Натиснете върху пътека, за редакция."
   8722
   8723#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:396
   8724msgid "Click to add control points to all channels."
   8725msgstr ""
   8726
   8727#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:593 ../app/tools/gimplevelstool.c:407
  85918728msgid "Cha_nnel:"
  85928729msgstr "_Канал:"
  85938730
  8594 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:493 ../app/tools/gimplevelstool.c:429
   8731#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:615 ../app/tools/gimplevelstool.c:429
  85958732msgid "R_eset Channel"
  85968733msgstr "_Връщане настройките на канала"
  85978734
  85988735#. Horizontal button box for load / save
  8599 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:595 ../app/tools/gimplevelstool.c:623
   8736#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:719 ../app/tools/gimplevelstool.c:623
  86008737msgid "All Channels"
  86018738msgstr "Всички канали"
  86028739
  86038740#. The radio box for selecting the curve type
  8604 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:613
   8741#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:737
  86058742msgid "Curve Type"
  86068743msgstr "Тип на кривата"
   
  86878824msgstr "_Свободно избиране"
  86888825
  8689 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:109
   8826#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:102
   8827msgid "Allow to select multiple disjoint objects"
   8828msgstr ""
   8829
   8830#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:112
  86908831msgid "Size of the brush used for refinements"
  86918832msgstr "Размер на четката използвана за подобрения"
  86928833
  8693 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:114
   8834#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:117
  86948835msgid ""
  86958836"Smaller values give a more accurate selection border but may introduce holes "
   
  86998840"появят дупки в селекцията"
  87008841
  8701 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:121
   8842#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:128
  87028843msgid "Sensitivity for brightness component"
  87038844msgstr "Чувствителност на компонента за яркост"
  87048845
  8705 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:126
   8846#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:133
  87068847msgid "Sensitivity for red/green component"
  87078848msgstr "Чувствителност на компонента червено/зелено"
  87088849
  8709 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:131
   8850#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:138
  87108851msgid "Sensitivity for yellow/blue component"
  87118852msgstr "Чувствителност на компонента жълто/синьо"
  87128853
  8713 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:226
   8854#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:240
   8855msgid "Discontinuous"
   8856msgstr ""
   8857
   8858#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:246
  87148859msgid "Interactive refinement"
  87158860msgstr "Интерактивно "
  87168861
  8717 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:227
   8862#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:247
  87188863msgid "Mark background"
  87198864msgstr "Отбелязване на фона"
  87208865
  8721 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:228
   8866#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:248
  87228867msgid "Mark foreground"
  87238868msgstr "Отбелязване цвета за рисуване"
  87248869
  8725 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:243
   8870#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:263
  87268871msgid "Small brush"
  87278872msgstr "Малка четка"
  87288873
  8729 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:251
   8874#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:271
  87308875msgid "Large brush"
  87318876msgstr "Голяма четка"
  87328877
  8733 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:274
   8878#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:294
  87348879msgid "Smoothing:"
  87358880msgstr "Заглаждане:"
  87368881
  87378882#. granularity
  8738 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:277
   8883#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:297
  87398884msgid "Color Sensitivity"
  87408885msgstr "Цветова чувствителност"
   
  87528897msgstr "Избиране цвета за _Рисуване"
  87538898
  8754 #: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:320
   8899#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:329
  87558900msgid "Add more strokes or press Enter to accept the selection"
  87568901msgstr "Добавете още линии или натиснете Enter, за да приложите селекцията"
  87578902
  8758 #: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:322
   8903#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:331
  87598904msgid "Mark foreground by painting on the object to extract"
  8760 msgstr "Отбелязване на основния обект чрез рисуване върху обекта, за да го извлечете"
  8761 
  8762 #: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:336
   8905msgstr ""
   8906"Отбелязване на основния обект чрез рисуване върху обекта, за да го извлечете"
   8907
   8908#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:345
  87638909msgid "Draw a rough circle around the object to extract"
  87648910msgstr "Можете да нарисувате груба окръжност около обекта, за да го извлечете"
   
  90819227
  90829228#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:136
  9083 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:464
   9229#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:461
  90849230msgid "Gradient:"
  90859231msgstr "Преливка:"
   
  91199265
  91209266#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:354
  9121 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:473
   9267#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:470
  91229268msgid "Length:"
  91239269msgstr "Дължина:"
  91249270
  9125 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:391
   9271#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:390
  91269272msgid "Apply Jitter"
  91279273msgstr "Прилагане на вълнички"
  91289274
  9129 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:411
   9275#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:407
  91309276msgid "Amount:"
  91319277msgstr "Сила:"
  91329278
  9133 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:437
   9279#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:434
  91349280msgid "Use color from gradient"
  91359281msgstr "Използване на цвят от преливка"
   
  92059351msgstr "Пропорция"
  92069352
  9207 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:705
  9208 msgid "Center"
  9209 msgstr "Център"
  9210 
  9211 #: ../app/tools/gimprectangletool.c:1827 ../app/tools/gimprectangletool.c:2254
   9353#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1822 ../app/tools/gimprectangletool.c:2249
  92129354msgid "Rectangle: "
  92139355msgstr "Правоъгълник: "
  92149356
  9215 #: ../app/tools/gimprectangletool.c:2673
   9357#: ../app/tools/gimprectangletool.c:2631
  92169358msgid "1 "
  92179359msgstr "1"
  92189360
  9219 #: ../app/tools/gimprectangletool.c:2674
   9361#: ../app/tools/gimprectangletool.c:2632
  92209362msgid "2 "
  92219363msgstr "2"
  92229364
  9223 #: ../app/tools/gimprectangletool.c:2675 ../app/widgets/gimpcursorview.c:170
   9365#: ../app/tools/gimprectangletool.c:2633 ../app/widgets/gimpcursorview.c:170
  92249366#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:192
  92259367msgid "X"
  92269368msgstr "X"
  92279369
  9228 #: ../app/tools/gimprectangletool.c:2676 ../app/widgets/gimpcursorview.c:176
   9370#: ../app/tools/gimprectangletool.c:2634 ../app/widgets/gimpcursorview.c:176
  92299371#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:198
  92309372msgid "Y"
   
  93899531
  93909532#: ../app/tools/gimptextoptions.c:146
  9391 msgid "Hinting alters the font outline to produce a crisp bitmap at small sizes"
   9533msgid ""
   9534"Hinting alters the font outline to produce a crisp bitmap at small sizes"
  93929535msgstr ""
  93939536"Подсилването влияе върху ръбовете на буквите, за да се получи добър растер "
   
  96579800#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1210
  96589801msgid "Click-Drag to move the handle around. (try SHIFT)"
  9659 msgstr "Натиснете и изтеглете за преместване на манипулатора. (опитайте със SHIFT)"
   9802msgstr ""
   9803"Натиснете и изтеглете за преместване на манипулатора. (опитайте със SHIFT)"
  96609804
  96619805#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1216
  96629806msgid "Click-Drag to change the shape of the curve. (SHIFT: symmetrical)"
  9663 msgstr "Натиснете и изтеглете за промяна формата на кривата. (SHIFT за симетричност)"
   9807msgstr ""
   9808"Натиснете и изтеглете за промяна формата на кривата. (SHIFT за симетричност)"
  96649809
  96659810#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1220
  96669811msgid "Click-Drag to move the component around. (try SHIFT)"
  9667 msgstr "Натиснете и изтеглете за преместване на компонента. (опитайте със SHIFT)"
   9812msgstr ""
   9813"Натиснете и изтеглете за преместване на компонента. (опитайте със SHIFT)"
  96689814
  96699815#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1224
   
  97629908msgstr "ЧЗСА (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
  97639909
  9764 #: ../app/widgets/gimpactionview.c:333
   9910#: ../app/widgets/gimpactionview.c:334
  97659911#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:399
  97669912msgid "Action"
  97679913msgstr "Действие"
  97689914
  9769 #: ../app/widgets/gimpactionview.c:362
   9915#: ../app/widgets/gimpactionview.c:363
  97709916msgid "Shortcut"
  97719917msgstr "Клавишна комбинация"
  97729918
  9773 #: ../app/widgets/gimpactionview.c:384
   9919#: ../app/widgets/gimpactionview.c:385
  97749920msgid "Name"
  97759921msgstr "Име"
  97769922
  9777 #: ../app/widgets/gimpactionview.c:514 ../app/widgets/gimpactionview.c:696
   9923#: ../app/widgets/gimpactionview.c:515 ../app/widgets/gimpactionview.c:697
  97789924msgid "Changing shortcut failed."
  97799925msgstr "Грешка при промяната на клавишна комбинация."
  97809926
  9781 #: ../app/widgets/gimpactionview.c:554
   9927#: ../app/widgets/gimpactionview.c:555
  97829928msgid "Conflicting Shortcuts"
  97839929msgstr "Конфликт на клавишни комбинации"
  97849930
  9785 #: ../app/widgets/gimpactionview.c:560
   9931#: ../app/widgets/gimpactionview.c:561
  97869932msgid "_Reassign shortcut"
  97879933msgstr "_Подновяване на клавишна комбинация"
  97889934
  9789 #: ../app/widgets/gimpactionview.c:571
   9935#: ../app/widgets/gimpactionview.c:572
  97909936#, c-format
  97919937msgid "Shortcut \"%s\" is already taken by \"%s\" from the \"%s\" group."
  97929938msgstr "Клавишът „%s“ вече е запазен за „%s“ от групата „%s“."
  97939939
  9794 #: ../app/widgets/gimpactionview.c:575
   9940#: ../app/widgets/gimpactionview.c:576
  97959941#, c-format
  97969942msgid "Reassigning the shortcut will cause it to be removed from \"%s\"."
  9797 msgstr "Подновяването на клавишната комбинация ще причини премахването и от „%s“."
  9798 
  9799 #: ../app/widgets/gimpactionview.c:632
   9943msgstr ""
   9944"Подновяването на клавишната комбинация ще причини премахването и от „%s“."
   9945
   9946#: ../app/widgets/gimpactionview.c:633
  98009947msgid "Removing shortcut failed."
  98019948msgstr "Подновяването на клавишната комбинация невъзможно."
  98029949
  9803 #: ../app/widgets/gimpactionview.c:637
   9950#: ../app/widgets/gimpactionview.c:638
  98049951msgid "Invalid shortcut."
  98059952msgstr "Невалидна клавишна комбинация."
   
  1020310350msgstr "Събития за колелцето на мишката"
  1020410351
  10205 #: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:221
   10352#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:226
  1020610353msgid "Save"
  1020710354msgstr "Запазване"
  1020810355
  10209 #: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:229
   10356#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:234
  1021010357msgid "Revert"
  1021110358msgstr "Връщане в начално състояние"
  1021210359
  10213 #: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:361
   10360#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:382
  1021410361#, c-format
  1021510362msgid "%s (read only)"
   
  1044910596
  1045010597#: ../app/widgets/gimphelp.c:189
  10451 msgid "The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation."
  10452 msgstr "Приставката за четене на помощта на GIMP изглежда липсва в инсталацията ви."
   10598msgid ""
   10599"The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation."
   10600msgstr ""
   10601"Приставката за четене на помощта на GIMP изглежда липсва в инсталацията ви."
  1045310602
  1045410603#: ../app/widgets/gimphelp.c:213
   
  1057010719msgstr "Заключване:"
  1057110720
  10572 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:877
   10721#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:878
  1057310722msgid "Empty Layer"
  1057410723msgstr "Изпразване на слоя"
   
  1057910728
  1058010729#: ../app/widgets/gimpmenudock.c:202
  10581 msgid "When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
   10730msgid ""
   10731"When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
  1058210732msgstr ""
  1058310733"Когато е включен този диалог автоматично следва изображението, върху което "
  1058410734"работите."
  1058510735
  10586 #: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:462
   10736#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:467
  1058710737#, c-format
  1058810738msgid "Message repeated %d times."
  1058910739msgstr "Съобщението е повторено %d пъти."
  1059010740
  10591 #: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:464
   10741#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:469
  1059210742msgid "Message repeated once."
  1059310743msgstr "Съобщението е повторено веднъж."
   
  1068510835msgstr "_Име:"
  1068610836
  10687 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:572
   10837#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:573
  1068810838msgid "_Icon:"
  1068910839msgstr "_Икона:"
  1069010840
  10691 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:695
   10841#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:696
  1069210842#, c-format
  1069310843msgid "%d x %d dpi, %s"
  1069410844msgstr "%d на %d dpi, %s"
  1069510845
  10696 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:697
   10846#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:698
  1069710847#, c-format
  1069810848msgid "%d dpi, %s"
   
  1077110921"Натискане за отваряне на диалог."
  1077210922
  10773 #: ../app/widgets/gimptoolbox.c:728
   10923#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:733
  1077410924msgid ""
  1077510925"Foreground & background colors.  The black and white squares reset colors.  "
   
  1081710967msgstr "Изпразване на пътеката"
  1081810968
  10819 #: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:75
   10969#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:76
  1082010970msgid "Open the brush selection dialog"
  1082110971msgstr "Отваряне диалога за избор на четка"
  1082210972
  10823 #: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:94
   10973#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:95
  1082410974msgid "Open the pattern selection dialog"
  1082510975msgstr "Отваряне диалога за избор на шарка"
  1082610976
  10827 #: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:120
   10977#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:122
  1082810978msgid "Open the gradient selection dialog"
  1082910979msgstr "Отваряне диалога за избор на преливка"
  1083010980
  10831 #: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:132
   10981#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:134
  1083210982msgid "Reverse"
  1083310983msgstr "Обръщане"
  1083410984
  10835 #: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:168
   10985#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:170
  1083610986msgid "Open the palette selection dialog"
  1083710987msgstr "Отваряне диалога за избор на палитра"
  1083810988
  10839 #: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:187
   10989#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:189
  1084010990msgid "Open the font selection dialog"
  1084110991msgstr "Отваряне диалога за избор на шрифт"
   
  1101611166msgid "Couldn't start '%s': %s"
  1101711167msgstr "Невъзможно стартиране на „%s“: %s"
  11018 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.