Changeset 2796


Ignore:
Timestamp:
Jan 10, 2013, 8:52:41 AM (9 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

evolution: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/evolution.master.bg.po

  r2776 r2796  
  22# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
  33# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
  4 # Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  5 # Copyright (C) 2010, 2011, 2012 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
   4# Copyright (C) 2010, 2011, 2013 Free Software Foundation, Inc.
   5# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2013 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
  66# Nikolay Hristov <geroy@stemo.bg>
  77# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
   
  99# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005.
  1010# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
  11 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012.
   11# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013.
  1212# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2005, 2007, 2008, 2009.
  1313# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011, 2012, 2013.
   
  2323#
  2424# recurrence повторение
   25#: ../shell/main.c:573
  2526msgid ""
  2627msgstr ""
  2728"Project-Id-Version: evolution master\n"
  28 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
  29 "POT-Creation-Date: 2012-12-29 19:42+0000\n"
  30 "PO-Revision-Date: 2013-01-01 15:58+0200\n"
   29"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
   30"POT-Creation-Date: 2013-01-10 08:51+0200\n"
   31"PO-Revision-Date: 2013-01-10 08:50+0200\n"
  3132"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  3233"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4243
  4344#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
  44 msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
  45 msgstr "Този сървър за адресници може да е недостъпен, може да сте сгрешили името в настройките или мрежовата връзка в момента да е изключена."
   45msgid ""
   46"This address book server might be unreachable or the server name may be "
   47"misspelled or your network connection could be down."
   48msgstr ""
   49"Този сървър за адресници може да е недостъпен, може да сте сгрешили името в "
   50"настройките или мрежовата връзка в момента да е изключена."
  4651
  4752#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
   
  5055
  5156#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
  52 msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
  53 msgstr "Проверете дали паролата е написана правилно и дали използвате поддържан метод за идентификация. При много пароли големите и малките букви имат значение — проверете дали е натиснат клавишът „Caps Lock“."
   57msgid ""
   58"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
   59"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
   60"your caps lock might be on."
   61msgstr ""
   62"Проверете дали паролата е написана правилно и дали използвате поддържан "
   63"метод за идентификация. При много пароли големите и малките букви имат "
   64"значение — проверете дали е натиснат клавишът „Caps Lock“."
  5465
  5566#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
   
  5869
  5970#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
  60 msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
  61 msgstr "Сървърът за LDAP може би използва стара версия на LDAP, която не поддържа тази функционалност или е зле конфигуриран. Попитайте администратора за поддържаните основи за търсене."
   71msgid ""
   72"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
   73"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
   74"supported search bases."
   75msgstr ""
   76"Сървърът за LDAP може би използва стара версия на LDAP, която не поддържа "
   77"тази функционалност или е зле конфигуриран. Попитайте администратора за "
   78"поддържаните основи за търсене."
  6279
  6380#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
   
  86103
  87104#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
  88 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:7
  89 #: ../mail/mail.error.xml.h:66
   105#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
  90106msgid "Do _Not Delete"
  91107msgstr "Да _не се изтрива"
   
  96112
  97113#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
  98 msgid "This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the server. Are you sure you want to proceed?"
  99 msgstr "Това действие ще изтрие завинаги адресника „{0}“ от сървъра. Сигурни ли сте, че желаете да продължите?"
   114msgid ""
   115"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
   116"server. Are you sure you want to proceed?"
   117msgstr ""
   118"Това действие ще изтрие завинаги адресника „{0}“ от сървъра. Сигурни ли сте, "
   119"че желаете да продължите?"
  100120
  101121#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
   
  121141
  122142#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
  123 msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
   143msgid ""
   144"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
   145"changes?"
  124146msgstr "Направени са промени по този контакт. Искате ли да бъдат запазени?"
  125147
   
  133155
  134156#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
  135 msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
  136 msgstr "Опитвате се да преместите контакт от един адресник в друг, но той не може да бъде премахнат от източника. Вместо това искате ли да го копирате?"
   157msgid ""
   158"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
   159"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
   160msgstr ""
   161"Опитвате се да преместите контакт от един адресник в друг, но той не може да "
   162"бъде премахнат от източника. Вместо това искате ли да го копирате?"
  137163
  138164#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
  139 msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
  140 msgstr "Изображението, което сте избрали е голямо. Искате ли да го преоразмерите и запазите?"
   165msgid ""
   166"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
   167msgstr ""
   168"Изображението, което сте избрали е голямо. Искате ли да го преоразмерите и "
   169"запазите?"
  141170
  142171#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
   
  166195#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
  167196#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
  168 msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
  169 msgstr "Контактите ви за {0} няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   197msgid ""
   198"Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
   199msgstr ""
   200"Контактите ви за {0} няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  170201
  171202#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
   
  174205
  175206#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
  176 msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
  177 msgstr "Вече съществува контакт за този адрес. Искате ли да добавите нова визитка за същия адрес въпреки това?"
  178 
  179 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
  180 #: ../e-util/e-table-config.ui.h:6
  181 #: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:955
  182 #: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:390
   207msgid ""
   208"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
   209"with the same address anyway?"
   210msgstr ""
   211"Вече съществува контакт за този адрес. Искате ли да добавите нова визитка за "
   212"същия адрес въпреки това?"
   213
   214#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36 ../e-util/e-table-config.ui.h:6
   215#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:955 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:390
  183216msgid "_Add"
  184217msgstr "Доб_авяне"
   
  189222
  190223#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
  191 msgid "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would you like to add them anyway?"
  192 msgstr "Опитвате се да добавите адреси, които вече съществуват.  Искате ли да се добавят въпреки това?"
   224msgid ""
   225"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
   226"you like to add them anyway?"
   227msgstr ""
   228"Опитвате се да добавите адреси, които вече съществуват.  Искате ли да се "
   229"добавят въпреки това?"
  193230
  194231#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
   
  205242
  206243#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
  207 msgid "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?"
  208 msgstr "Списъкът с контакти „{0}“ вече съществува. Искате ли да се добави въпреки това?"
   244msgid ""
   245"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
   246"to add it anyway?"
   247msgstr ""
   248"Списъкът с контакти „{0}“ вече съществува. Искате ли да се добави въпреки "
   249"това?"
  209250
  210251#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
   
  223264#. For Translators: {0} is the name of the address book source
  224265#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
  225 msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
  226 msgstr "„{0}“ е адресник с права само за четене. Превключете на изгледа за контакти и в страничната лента изберете адресник, който може да приема контакти."
   266msgid ""
   267"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
   268"different address book from the side bar in the Contacts view."
   269msgstr ""
   270"„{0}“ е адресник с права само за четене. Превключете на изгледа за контакти "
   271"и в страничната лента изберете адресник, който може да приема контакти."
  227272
  228273#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
   
  398443#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
  399444#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:701
  400 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2192
  401 #: ../shell/main.c:127
   445#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2192 ../shell/main.c:127
  402446msgid "Birthday"
  403447msgstr "Рожден ден"
   
  722766
  723767#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
  724 msgid "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
  725 msgstr "Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува в тази папка. Искате ли да го добавите въпреки това?"
   768msgid ""
   769"The name or email of this contact already exists in this folder. Would you "
   770"like to save the changes anyway?"
   771msgstr ""
   772"Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува в тази папка. "
   773"Искате ли да го добавите въпреки това?"
  726774
  727775#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
   
  770818
  771819#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
  772 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26
  773 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
   820#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
  774821#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
  775822#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1052
   
  10271074#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:12
  10281075#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:6
  1029 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4
  1030 #: ../e-util/e-categories-dialog.c:89
   1076#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4 ../e-util/e-categories-dialog.c:89
  10311077msgid "Categories"
  10321078msgstr "Категории"
   
  11591205
  11601206#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:154
  1161 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:428
  1162 #: ../e-util/e-web-view.c:295
   1207#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:428 ../e-util/e-web-view.c:295
  11631208msgid "Copy the email address to the clipboard"
  11641209msgstr "Копиране на адреса на е-пощата в буфера за обмен"
  11651210
  11661211#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:159
  1167 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:433
  1168 #: ../e-util/e-web-view.c:300
   1212#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:433 ../e-util/e-web-view.c:300
  11691213msgid "_Send New Message To..."
  11701214msgstr "_Изпращане на ново писмо до…"
  11711215
  11721216#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:161
  1173 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:435
  1174 #: ../e-util/e-web-view.c:302
   1217#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:435 ../e-util/e-web-view.c:302
  11751218msgid "Send a mail message to this address"
  11761219msgstr "Изпращане на писмо към този адрес"
  11771220
  11781221#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:323
  1179 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:972
  1180 #: ../e-util/e-web-view.c:1084
   1222#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:972 ../e-util/e-web-view.c:1084
  11811223#, c-format
  11821224msgid "Click to mail %s"
   
  12661308
  12671309#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:118
  1268 msgid "This address book cannot be opened. This either means this book is not marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please load the address book once in online mode to download its contents."
  1269 msgstr "Отварянето на този адресник е неуспешно. Това означава, че адресникът не е обозначен за употреба в режим „Изключен“ или все още не е изтеглен. Заредете адресника, когато сте в режим „Включен“, за да изтеглите съдържанието му."
   1310msgid ""
   1311"This address book cannot be opened. This either means this book is not "
   1312"marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please "
   1313"load the address book once in online mode to download its contents."
   1314msgstr ""
   1315"Отварянето на този адресник е неуспешно. Това означава, че адресникът не е "
   1316"обозначен за употреба в режим „Изключен“ или все още не е изтеглен. Заредете "
   1317"адресника, когато сте в режим „Включен“, за да изтеглите съдържанието му."
  12701318
  12711319#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:137
  12721320#, c-format
  1273 msgid "This address book cannot be opened.  Please check that the path %s exists and that permissions are set to access it."
  1274 msgstr "Този адресник не може да бъде отворен. Проверете дали местоположението %s съществува и дали имате права за достъп."
   1321msgid ""
   1322"This address book cannot be opened.  Please check that the path %s exists "
   1323"and that permissions are set to access it."
   1324msgstr ""
   1325"Този адресник не може да бъде отворен. Проверете дали местоположението %s "
   1326"съществува и дали имате права за достъп."
  12751327
  12761328#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:150
  1277 msgid "This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it.  To use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
  1278 msgstr "В тази версия на Evolution не е компилирана поддръжка на LDAP. Ако искате да ползвате LDAP в Evolution, трябва да инсталирате пакет на Evolution с включена поддръжка за LDAP."
   1329msgid ""
   1330"This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it.  To "
   1331"use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
   1332msgstr ""
   1333"В тази версия на Evolution не е компилирана поддръжка на LDAP. Ако искате да "
   1334"ползвате LDAP в Evolution, трябва да инсталирате пакет на Evolution с "
   1335"включена поддръжка за LDAP."
  12791336
  12801337#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:159
  1281 msgid "This address book cannot be opened.  This either means that an incorrect URI was entered, or the server is unreachable."
  1282 msgstr "Този адресник не може да бъде отворен. Въвели сте грешен адрес или сървърът е недостъпен."
   1338msgid ""
   1339"This address book cannot be opened.  This either means that an incorrect URI "
   1340"was entered, or the server is unreachable."
   1341msgstr ""
   1342"Този адресник не може да бъде отворен. Въвели сте грешен адрес или сървърът "
   1343"е недостъпен."
  12831344
  12841345#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:167
   
  13051366"preferences for this address book."
  13061367msgstr ""
  1307 "Времето за това запитване надвиши сървърния лимит или лимита, който сте настроили\n"
  1308 "за този адресник. Направете търсенето по-точно или увеличете времето в настройките\n"
   1368"Времето за това запитване надвиши сървърния лимит или лимита, който сте "
   1369"настроили\n"
   1370"за този адресник. Направете търсенето по-точно или увеличете времето в "
   1371"настройките\n"
  13091372"за директорийния сървър за този адресник."
  13101373
   
  13661429#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:441
  13671430#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:936
  1368 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:975
  1369 #: ../shell/shell.error.xml.h:1
   1431#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:975 ../shell/shell.error.xml.h:1
  13701432msgid "Importing..."
  13711433msgstr "Внасяне…"
   
  14431505
  14441506#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:75
  1445 msgid "The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size 100."
  1446 msgstr "Броят на картичките в един изходен файл в асинхронен режим, стандартният размер е 100."
   1507msgid ""
   1508"The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size "
   1509"100."
   1510msgstr ""
   1511"Броят на картичките в един изходен файл в асинхронен режим, стандартният "
   1512"размер е 100."
  14471513
  14481514#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:77
   
  14511517
  14521518#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:149
  1453 msgid "Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
  1454 msgstr "Грешка при аргументите на командния ред. Използвайте опцията --help, за да разберете начина на употреба."
   1519msgid ""
   1520"Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
   1521msgstr ""
   1522"Грешка при аргументите на командния ред. Използвайте опцията --help, за да "
   1523"разберете начина на употреба."
  14551524
  14561525#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:163
   
  15191588msgstr "_Отлагане"
  15201589
  1521 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
  1522 #: ../e-util/e-alert-dialog.c:162
   1590#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4 ../e-util/e-alert-dialog.c:162
  15231591msgid "_Dismiss"
  15241592msgstr "_Отказване"
   
  15441612#. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
  15451613#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
  1546 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10
  1547 #: ../e-util/filter.ui.h:8
   1614#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10 ../e-util/filter.ui.h:8
  15481615#: ../e-util/e-interval-chooser.c:143
  15491616#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:352
   
  15541621#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
  15551622#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
  1556 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18
  1557 #: ../e-util/filter.ui.h:7
   1623#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18 ../e-util/filter.ui.h:7
  15581624#: ../e-util/e-interval-chooser.c:141
  15591625msgid "hours"
   
  15621628#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
  15631629#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
  1564 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19
  1565 #: ../e-util/filter.ui.h:6
   1630#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19 ../e-util/filter.ui.h:6
  15661631#: ../e-util/e-interval-chooser.c:139
  15671632#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:527
   
  15851650#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1636
  15861651#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1737
  1587 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2091
  1588 #, fuzzy
  1589 #| msgid "Evolution Restore"
   1652#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2099
  15901653msgid "Evolution Reminders"
  1591 msgstr "Възстановяване на данните на Evolution"
   1654msgstr "Напомняния от Evolution"
  15921655
  15931656#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1679
   
  15981661msgstr[1] "Имате %d напомняния"
  15991662
  1600 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1876
  1601 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1911
   1663#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1884
   1664#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1919
  16021665msgid "Warning"
  16031666msgstr "Внимание"
  16041667
  1605 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1880
   1668#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1888
  16061669msgid ""
  16071670"Evolution does not support calendar reminders with\n"
   
  16151678"ще покаже стандартен прозорец за напомняне."
  16161679
  1617 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1917
  1618 #, c-format
  1619 msgid ""
  1620 "An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is configured to run the following program:\n"
   1680#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1925
   1681#, c-format
   1682msgid ""
   1683"An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is "
   1684"configured to run the following program:\n"
  16211685"\n"
  16221686"        %s\n"
   
  16241688"Are you sure you want to run this program?"
  16251689msgstr ""
  1626 "Напомнянето към календара на Evolution ще се включи всеки момент. В него е зададено да се стартира следната програма:\n"
   1690"Напомнянето към календара на Evolution ще се включи всеки момент. В него е "
   1691"зададено да се стартира следната програма:\n"
  16271692"\n"
  16281693"         %s\n"
   
  16301695"Сигурни ли сте, че искате да стартирате тази програма?"
  16311696
  1632 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1932
   1697#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1940
  16331698msgid "Do not ask me about this program again."
  16341699msgstr "Без запитвания за тази програма отново."
   
  16391704
  16401705#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d hours before start of appointment"
  1641 #: ../calendar/alarm-notify/util.c:70
  1642 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:370
   1706#: ../calendar/alarm-notify/util.c:70 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:370
  16431707#: ../calendar/gui/misc.c:96
  16441708#, c-format
   
  16491713
  16501714#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d minutes before start of appointment"
  1651 #: ../calendar/alarm-notify/util.c:76
  1652 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:376
   1715#: ../calendar/alarm-notify/util.c:76 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:376
  16531716#: ../calendar/gui/misc.c:102
  16541717#, c-format
   
  16611724#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d seconds before start of appointment"
  16621725#. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
  1663 #: ../calendar/alarm-notify/util.c:80
  1664 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:382
   1726#: ../calendar/alarm-notify/util.c:80 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:382
  16651727#: ../calendar/gui/misc.c:106
  16661728#, c-format
   
  16751737
  16761738#: ../calendar/calendar.error.xml.h:2
  1677 msgid "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know the meeting is canceled."
  1678 msgstr "Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, че срещата е отменена."
   1739msgid ""
   1740"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
   1741"the meeting is canceled."
   1742msgstr ""
   1743"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
   1744"че срещата е отменена."
  16791745
  16801746#: ../calendar/calendar.error.xml.h:3
   
  16931759
  16941760#: ../calendar/calendar.error.xml.h:6
  1695 msgid "All information on this meeting will be deleted and can not be restored."
  1696 msgstr "Цялата информация за тази среща ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
   1761msgid ""
   1762"All information on this meeting will be deleted and can not be restored."
   1763msgstr ""
   1764"Цялата информация за тази среща ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1765"възстановена."
  16971766
  16981767#: ../calendar/calendar.error.xml.h:8
  1699 msgid "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know the task has been deleted."
  1700 msgstr "Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, че задачата е изтрита."
   1768msgid ""
   1769"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
   1770"the task has been deleted."
   1771msgstr ""
   1772"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
   1773"че задачата е изтрита."
  17011774
  17021775#: ../calendar/calendar.error.xml.h:9
   
  17081781#: ../calendar/calendar.error.xml.h:10
  17091782msgid "All information on this task will be deleted and can not be restored."
  1710 msgstr "Цялата информация по тази задача ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
   1783msgstr ""
   1784"Цялата информация по тази задача ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1785"възстановена."
  17111786
  17121787#: ../calendar/calendar.error.xml.h:11
   
  17151790
  17161791#: ../calendar/calendar.error.xml.h:12
  1717 msgid "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know the memo has been deleted."
  1718 msgstr "Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, че бележката е била изтрита."
   1792msgid ""
   1793"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
   1794"the memo has been deleted."
   1795msgstr ""
   1796"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
   1797"че бележката е била изтрита."
  17191798
  17201799#: ../calendar/calendar.error.xml.h:13
   
  17261805#: ../calendar/calendar.error.xml.h:14
  17271806msgid "All information on this memo will be deleted and can not be restored."
  1728 msgstr "Цялата информация в тази бележка ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
   1807msgstr ""
   1808"Цялата информация в тази бележка ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1809"възстановена."
  17291810
  17301811#: ../calendar/calendar.error.xml.h:15
   
  17371818
  17381819#: ../calendar/calendar.error.xml.h:17
  1739 msgid "All information on this appointment will be deleted and can not be restored."
  1740 msgstr "Цялата информация за този уговорен час ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
   1820msgid ""
   1821"All information on this appointment will be deleted and can not be restored."
   1822msgstr ""
   1823"Цялата информация за този уговорен час ще бъде изтрита и няма да може да "
   1824"бъде възстановена."
  17411825
  17421826#: ../calendar/calendar.error.xml.h:18
   
  17541838#: ../calendar/calendar.error.xml.h:21
  17551839msgid "All information in this memo will be deleted and can not be restored."
  1756 msgstr "Цялата информация в тази бележка ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
   1840msgstr ""
   1841"Цялата информация в тази бележка ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1842"възстановена."
  17571843
  17581844#: ../calendar/calendar.error.xml.h:22
   
  17611847
  17621848#: ../calendar/calendar.error.xml.h:23
  1763 msgid "All information on these appointments will be deleted and can not be restored."
  1764 msgstr "Цялата информация по тези уговорени часове ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
   1849msgid ""
   1850"All information on these appointments will be deleted and can not be "
   1851"restored."
   1852msgstr ""
   1853"Цялата информация по тези уговорени часове ще бъде изтрита и няма да може да "
   1854"бъде възстановена."
  17651855
  17661856#: ../calendar/calendar.error.xml.h:24
   
  17701860#: ../calendar/calendar.error.xml.h:25
  17711861msgid "All information on these tasks will be deleted and can not be restored."
  1772 msgstr "Цялата информация по тези задачи ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
   1862msgstr ""
   1863"Цялата информация по тези задачи ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1864"възстановена."
  17731865
  17741866#: ../calendar/calendar.error.xml.h:26
   
  17781870#: ../calendar/calendar.error.xml.h:27
  17791871msgid "All information in these memos will be deleted and can not be restored."
  1780 msgstr "Цялата информация в тези бележки ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
   1872msgstr ""
   1873"Цялата информация в тези бележки ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1874"възстановена."
  17811875
  17821876#: ../calendar/calendar.error.xml.h:28
   
  18261920
  18271921#: ../calendar/calendar.error.xml.h:39
  1828 msgid "Email invitations will be sent to all participants and allow them to reply."
  1829 msgstr "Пращане на покани чрез е-писма до всички участници, за да могат да отговорят."
   1922msgid ""
   1923"Email invitations will be sent to all participants and allow them to reply."
   1924msgstr ""
   1925"Пращане на покани чрез е-писма до всички участници, за да могат да отговорят."
  18301926
  18311927#: ../calendar/calendar.error.xml.h:40
  1832 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:13
  1833 #: ../mail/mail.error.xml.h:8
   1928#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:13 ../mail/mail.error.xml.h:8
  18341929#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:5
  18351930msgid "_Send"
   
  18381933#: ../calendar/calendar.error.xml.h:41
  18391934msgid "Would you like to send updated meeting information to participants?"
  1840 msgstr "Искате ли да изпратите обновената информация за срещата на участниците?"
   1935msgstr ""
   1936"Искате ли да изпратите обновената информация за срещата на участниците?"
  18411937
  18421938#: ../calendar/calendar.error.xml.h:42
  1843 msgid "Sending updated information allows other participants to keep their calendars up to date."
  1844 msgstr "Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат своите календари актуални."
   1939msgid ""
   1940"Sending updated information allows other participants to keep their "
   1941"calendars up to date."
   1942msgstr ""
   1943"Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат "
   1944"своите календари актуални."
  18451945
  18461946#: ../calendar/calendar.error.xml.h:43
   
  18491949
  18501950#: ../calendar/calendar.error.xml.h:44
  1851 msgid "Email invitations will be sent to all participants and allow them to accept this task."
  1852 msgstr "Ще бъдат изпратени покани по електронната поща до всички участници с възможност да приемат тази задача."
   1951msgid ""
   1952"Email invitations will be sent to all participants and allow them to accept "
   1953"this task."
   1954msgstr ""
   1955"Ще бъдат изпратени покани по електронната поща до всички участници с "
   1956"възможност да приемат тази задача."
  18531957
  18541958#: ../calendar/calendar.error.xml.h:45
   
  18571961
  18581962#: ../calendar/calendar.error.xml.h:46
  1859 msgid "Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the loss of these attachments."
  1860 msgstr "В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите задачата, то тя ще бъде без тези прикрепени обекти."
  1861 
  1862 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
  1863 #: ../composer/e-composer-actions.c:315
   1963msgid ""
   1964"Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the "
   1965"loss of these attachments."
   1966msgstr ""
   1967"В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите задачата, то "
   1968"тя ще бъде без тези прикрепени обекти."
   1969
   1970#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47 ../composer/e-composer-actions.c:315
  18641971msgid "_Save"
  18651972msgstr "_Запазване"
   
  18701977
  18711978#: ../calendar/calendar.error.xml.h:49
  1872 msgid "Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result in the loss of these attachments."
  1873 msgstr "В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите уговорения час, то той ще бъде без тези прикрепени обекти."
   1979msgid ""
   1980"Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result "
   1981"in the loss of these attachments."
   1982msgstr ""
   1983"В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите уговорения "
   1984"час, то той ще бъде без тези прикрепени обекти."
  18741985
  18751986#: ../calendar/calendar.error.xml.h:50
  18761987msgid "Would you like to send updated task information to participants?"
  1877 msgstr "Искате ли да изпратите обновената информация за задачите на участниците?"
   1988msgstr ""
   1989"Искате ли да изпратите обновената информация за задачите на участниците?"
  18781990
  18791991#: ../calendar/calendar.error.xml.h:51
  1880 msgid "Sending updated information allows other participants to keep their task lists up to date."
  1881 msgstr "Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат актуални списъците си със задачи."
   1992msgid ""
   1993"Sending updated information allows other participants to keep their task "
   1994"lists up to date."
   1995msgstr ""
   1996"Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат "
   1997"актуални списъците си със задачи."
  18821998
  18831999#: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
   
  18952011#: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
  18962012msgid "Your calendars will not be available until Evolution is restarted."
  1897 msgstr "Календарите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   2013msgstr ""
   2014"Календарите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  18982015
  18992016#: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
   
  19382055
  19392056#: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
  1940 #| msgid "Delete calendar '{0}'?"
  19412057msgid "Delete remote calendar '{0}'?"
  19422058msgstr "Изтриване на календара „{0}“?"
  19432059
  19442060#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
  1945 #| msgid ""
  1946 #| "This will permanently remove the calendar &quot;{0}&quot; from the "
  1947 #| "server. Are you sure you want to proceed?"
  1948 msgid "This will permanently remove the calendar '{0}' from the server. Are you sure you want to proceed?"
  1949 msgstr "Това действие ще изтрие завинаги календара „{0}“ от сървъра. Сигурни ли сте, че желаете да продължите?"
   2061msgid ""
   2062"This will permanently remove the calendar '{0}' from the server. Are you "
   2063"sure you want to proceed?"
   2064msgstr ""
   2065"Това действие ще изтрие завинаги календара „{0}“ от сървъра. Сигурни ли сте, "
   2066"че желаете да продължите?"
  19502067
  19512068#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
  1952 #| msgid "Delete task list '{0}'?"
  19532069msgid "Delete remote task list '{0}'?"
  19542070msgstr "Изтриване на списъка със задачи „{0}“?"
  19552071
  19562072#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
  1957 #| msgid ""
  1958 #| "This will permanently remove the task list &quot;{0}&quot; from the "
  1959 #| "server. Are you sure you want to proceed?"
  1960 msgid "This will permanently remove the task list '{0}' from the server. Are you sure you want to proceed?"
  1961 msgstr "Това действие ще изтрие завинаги списъка със задачи „{0}“ от сървъра. Сигурни ли сте, че желаете да продължите?"
   2073msgid ""
   2074"This will permanently remove the task list '{0}' from the server. Are you "
   2075"sure you want to proceed?"
   2076msgstr ""
   2077"Това действие ще изтрие завинаги списъка със задачи „{0}“ от сървъра. "
   2078"Сигурни ли сте, че желаете да продължите?"
  19622079
  19632080#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
  1964 #| msgid "Delete memo list '{0}'?"
  19652081msgid "Delete remote memo list '{0}'?"
  19662082msgstr "Изтриване на списъка с бележки „{0}“?"
  19672083
  19682084#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
  1969 #| msgid ""
  1970 #| "This will permanently remove the memo list &quot;{0}&quot; from the "
  1971 #| "server. Are you sure you want to proceed?"
  1972 msgid "This will permanently remove the memo list '{0}' from the server. Are you sure you want to proceed?"
  1973 msgstr "Това действие ще изтрие завинаги списъка с бележки „{0}“ от сървъра. Сигурни ли сте, че желаете да продължите?"
   2085msgid ""
   2086"This will permanently remove the memo list '{0}' from the server. Are you "
   2087"sure you want to proceed?"
   2088msgstr ""
   2089"Това действие ще изтрие завинаги списъка с бележки „{0}“ от сървъра. Сигурни "
   2090"ли сте, че желаете да продължите?"
  19742091
  19752092#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
   
  19782095
  19792096#: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
  1980 msgid "Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of what your appointment is about."
  1981 msgstr "Добавянето на смислено обобщение към уговорения час ще ви напомни за какво е той."
   2097msgid ""
   2098"Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of "
   2099"what your appointment is about."
   2100msgstr ""
   2101"Добавянето на смислено обобщение към уговорения час ще ви напомни за какво е "
   2102"той."
  19822103
  19832104#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
   
  19862107
  19872108#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
  1988 msgid "Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your task is about."
  1989 msgstr "Добавянето на смислено обобщение към задачата, ще ви напомни за какво е тя."
   2109msgid ""
   2110"Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your "
   2111"task is about."
   2112msgstr ""
   2113"Добавянето на смислено обобщение към задачата, ще ви напомни за какво е тя."
  19902114
  19912115#: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
   
  19962120#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
  19972121#: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
  1998 #| msgid "Error loading calendar"
  19992122msgid "Error loading calendar '{0}: {1}'"
  20002123msgstr "Грешка при зареждане на календара „{0}: {1}“"
   
  20102133#. Translators: {0} is the name of the calendar source
  20112134#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
  2012 msgid "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a different calendar that can accept appointments."
  2013 msgstr "„{0}“ е календар с права само за четене. Изберете друг календар, който може да приема уговорени часове."
   2135msgid ""
   2136"'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
   2137"different calendar that can accept appointments."
   2138msgstr ""
   2139"„{0}“ е календар с права само за четене. Изберете друг календар, който може "
   2140"да приема уговорени часове."
  20142141
  20152142#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
   
  20192146#. Translators: {0} is the name of the calendar source
  20202147#: ../calendar/calendar.error.xml.h:87
  2021 msgid "'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
  2022 msgstr "„{0}“ не поддържа назначени задачи. Моля изберете друг вид списък със задачи."
   2148msgid ""
   2149"'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
   2150msgstr ""
   2151"„{0}“ не поддържа назначени задачи. Моля изберете друг вид списък със задачи."
  20232152
  20242153#. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
  20252154#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
  20262155#: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
  2027 #| msgid "Error loading task list"
  20282156msgid "Error loading task list '{0}: {1}'"
  20292157msgstr "Грешка при зареждане на списък със задачи „{0}: {1}“"
   
  20362164#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
  20372165#: ../calendar/calendar.error.xml.h:94
  2038 #| msgid "Error loading memo list"
  20392166msgid "Error loading memo list '{0}: {1}'"
  20402167msgstr "Грешка при зареждане на списък с бележки „{0}: {1}“"
   
  20472174#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
  20482175#: ../calendar/calendar.error.xml.h:98
  2049 #| msgid "Error on {0}: {1}"
  20502176msgid "Error on '{0}: {1}'"
  20512177msgstr "Грешка в „{0}: {1}“"
   
  20542180#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
  20552181#: ../calendar/calendar.error.xml.h:101
  2056 #| msgid "Could not perform this operation on {0}."
  20572182msgid "Could not perform this operation on '{0}: {1}'."
  20582183msgstr "Тази операция на може да се извърши върху „{0}: {1}“."
  20592184
  2060 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:102
  2061 #: ../mail/mail.error.xml.h:167
   2185#: ../calendar/calendar.error.xml.h:102 ../mail/mail.error.xml.h:167
  20622186msgid "You must be working online to complete this operation."
  20632187msgstr "Трябва да сте в режим „Включен“, за да се извърши избраната операция."
   
  20822206#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4
  20832207#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
  2084 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:2
  2085 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
  2086 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1
  2087 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:372
   2208#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
   2209#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:372
  20882210msgid "Summary"
  20892211msgstr "Обобщение"
  20902212
  2091 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
  2092 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
  2093 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2
  2094 #: ../mail/em-filter-i18n.h:11
   2213#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
   2214#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2 ../mail/em-filter-i18n.h:11
  20952215msgid "contains"
  20962216msgstr "съдържа"
  20972217
  2098 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:3
  2099 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:3
  2100 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3
  2101 #: ../mail/em-filter-i18n.h:17
   2218#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:3 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:3
   2219#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3 ../mail/em-filter-i18n.h:17
  21022220msgid "does not contain"
  21032221msgstr "не съдържа"
  21042222
  2105 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:4
  2106 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
  2107 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:4
  2108 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
  2109 #: ../e-util/e-table-config.ui.h:24
  2110 #: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:528
   2223#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:4 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
   2224#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:4 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
   2225#: ../e-util/e-table-config.ui.h:24 ../e-util/e-attachment-tree-view.c:528
  21112226#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:69
  21122227msgid "Description"
  21132228msgstr "Описание"
  21142229
  2115 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:5
  2116 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:5
   2230#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:5 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:5
  21172231#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7
  21182232msgid "Any Field"
  21192233msgstr "Което е да е поле"
  21202234
  2121 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:6
  2122 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:7
   2235#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:6 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:7
  21232236msgid "Classification"
  21242237msgstr "Поверителност"
  21252238
  2126 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7
  2127 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:8
  2128 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9
  2129 #: ../mail/em-filter-i18n.h:34
   2239#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:8
   2240#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 ../mail/em-filter-i18n.h:34
  21302241msgid "is"
  21312242msgstr "е"
  21322243
  2133 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8
  2134 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:9
  2135 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10
  2136 #: ../mail/em-filter-i18n.h:40
   2244#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:9
   2245#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10 ../mail/em-filter-i18n.h:40
  21372246msgid "is not"
  21382247msgstr "не е"
  21392248
  2140 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9
  2141 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:234
  2142 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:841
  2143 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:848
  2144 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:545
  2145 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
   2249#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:234
   2250#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:841 ../calendar/gui/e-cal-model.c:848
   2251#: ../calendar/gui/e-task-table.c:545 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
  21462252msgid "Public"
  21472253msgstr "Публично"
  21482254
  2149 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10
  2150 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:235
  2151 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:850
  2152 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:546
   2255#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:235
   2256#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:850 ../calendar/gui/e-task-table.c:546
  21532257#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
  21542258msgid "Private"
  21552259msgstr "Лично"
  21562260
  2157 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11
  2158 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:236
  2159 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:852
  2160 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:547
  2161 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12
  2162 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:7
   2261#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:236
   2262#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:852 ../calendar/gui/e-task-table.c:547
   2263#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12 ../e-util/e-send-options.ui.h:7
  21632264msgid "Confidential"
  21642265msgstr "Поверително"
  21652266
  2166 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:12
  2167 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:6
   2267#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:12 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:6
  21682268#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:5
  21692269msgid "Organizer"
   
  21772277
  21782278#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14
  2179 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5
  2180 #: ../mail/message-list.etspec.h:14
  2181 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:880
   2279#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5 ../mail/message-list.etspec.h:14
   2280#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:883
  21822281#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:22
  21832282#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:386
   
  21852284msgstr "Местоположение"
  21862285
  2187 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15
  2188 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
  2189 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23
  2190 #: ../e-util/e-categories-selector.c:328
   2286#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
   2287#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23 ../e-util/e-categories-selector.c:328
  21912288msgid "Category"
  21922289msgstr "Категория"
  21932290
  2194 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16
  2195 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
  2196 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15
  2197 #: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:56
   2291#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
   2292#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../em-format/e-mail-formatter-print.c:56
  21982293#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:187
  21992294#: ../mail/em-filter-i18n.h:6
   
  22012296msgstr "Прикрепени файлове"
  22022297
  2203 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17
  2204 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:15
  2205 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16
  2206 #: ../mail/em-filter-i18n.h:27
   2298#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:15
   2299#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16 ../mail/em-filter-i18n.h:27
  22072300msgid "Exist"
  22082301msgstr "Съществува"
  22092302
  2210 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:18
  2211 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:16
  2212 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17
  2213 #: ../mail/em-filter-i18n.h:24
   2303#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:18 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:16
   2304#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/em-filter-i18n.h:24
  22142305msgid "Do Not Exist"
  22152306msgstr "Не съществува"
   
  22382329msgstr "Повече от"
  22392330
  2240 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:24
  2241 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:17
   2331#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:24 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:17
  22422332#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:28
  22432333msgid "Summary Contains"
  22442334msgstr "Обобщението съдържа"
  22452335
  2246 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:25
  2247 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:18
   2336#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:25 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:18
  22482337#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:29
  22492338msgid "Description Contains"
   
  23242413msgstr "допълнителни пъти всеки"
  23252414
  2326 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17
  2327 #: ../mail/mail-config.ui.h:25
   2415#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../mail/mail-config.ui.h:25
  23282416msgid "Options"
  23292417msgstr "Настройки"
   
  23902478#, c-format
  23912479msgid "%s  You have made changes. Forget those changes and close the editor?"
  2392 msgstr "%s Направихте промени. Да бъдат ли игнорирани и да се затвори ли редакторът?"
   2480msgstr ""
   2481"%s Направихте промени. Да бъдат ли игнорирани и да се затвори ли редакторът?"
  23932482
  23942483#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:80
   
  24122501#, c-format
  24132502msgid "%s  You have made changes. Forget those changes and update the editor?"
  2414 msgstr "%s Има направени промени. Да бъдат ли игнорирани и да се обнови ли редакторът?"
   2503msgstr ""
   2504"%s Има направени промени. Да бъдат ли игнорирани и да се обнови ли "
   2505"редакторът?"
  24152506
  24162507#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:105
   
  24682559msgstr "Затваряне на прозореца"
  24692560
  2470 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1158
  2471 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:121
  2472 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:558
  2473 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:455
  2474 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1298
  2475 #: ../e-util/e-web-view.c:322
  2476 #: ../e-util/e-web-view.c:1407
  2477 #: ../mail/e-mail-browser.c:130
   2561#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1158 ../e-util/e-focus-tracker.c:121
   2562#: ../e-util/e-focus-tracker.c:558 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:455
   2563#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1298 ../e-util/e-web-view.c:322
   2564#: ../e-util/e-web-view.c:1407 ../mail/e-mail-browser.c:130
  24782565#: ../shell/e-shell-window-actions.c:876
  24792566msgid "Copy the selection"
  24802567msgstr "Копиране на избраното"
  24812568
  2482 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1165
  2483 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:114
  2484 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:553
  2485 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1292
  2486 #: ../e-util/e-web-view.c:1401
  2487 #: ../mail/e-mail-browser.c:137
   2569#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1165 ../e-util/e-focus-tracker.c:114
   2570#: ../e-util/e-focus-tracker.c:553 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1292
   2571#: ../e-util/e-web-view.c:1401 ../mail/e-mail-browser.c:137
  24882572#: ../shell/e-shell-window-actions.c:883
  24892573msgid "Cut the selection"
  24902574msgstr "Изрязване на избраното"
  24912575
  2492 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1172
  2493 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:135
  2494 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:568
  2495 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:890
   2576#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1172 ../e-util/e-focus-tracker.c:135
   2577#: ../e-util/e-focus-tracker.c:568 ../shell/e-shell-window-actions.c:890
  24962578msgid "Delete the selection"
  24972579msgstr "Изтриване на избраното"
   
  25012583msgstr "Помощ"
  25022584
  2503 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1186
  2504 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:128
  2505 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:563
  2506 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1304
  2507 #: ../e-util/e-web-view.c:1413
  2508 #: ../mail/e-mail-browser.c:144
   2585#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1186 ../e-util/e-focus-tracker.c:128
   2586#: ../e-util/e-focus-tracker.c:563 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1304
   2587#: ../e-util/e-web-view.c:1413 ../mail/e-mail-browser.c:144
  25092588#: ../shell/e-shell-window-actions.c:911
  25102589msgid "Paste the clipboard"
   
  25242603msgstr "Запазване на промените и затваряне на редактора"
  25252604
  2526 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1221
  2527 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:142
  2528 #: ../e-util/e-focus-tracker.c:573
  2529 #: ../mail/e-mail-browser.c:151
   2605#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1221 ../e-util/e-focus-tracker.c:142
   2606#: ../e-util/e-focus-tracker.c:573 ../mail/e-mail-browser.c:151
  25302607#: ../shell/e-shell-window-actions.c:988
  25312608msgid "Select all text"
   
  25372614
  25382615#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1235
  2539 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19
  2540 #: ../e-util/filter.ui.h:16
  2541 #: ../e-util/gal-define-views.ui.h:5
  2542 #: ../mail/e-mail-browser.c:165
   2616#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19 ../e-util/filter.ui.h:16
   2617#: ../e-util/gal-define-views.ui.h:5 ../mail/e-mail-browser.c:165
  25432618#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
  25442619#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1016
   
  25472622
  25482623#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1242
  2549 #: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:306
  2550 #: ../mail/e-mail-browser.c:158
   2624#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:306 ../mail/e-mail-browser.c:158
  25512625#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1023
  25522626msgid "_File"
   
  25672641msgstr "_Настройки"
  25682642
  2569 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1270
  2570 #: ../mail/e-mail-browser.c:172
  2571 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1065
  2572 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
   2643#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1270 ../mail/e-mail-browser.c:172
   2644#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1065 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
  25732645msgid "_View"
  25742646msgstr "_Изглед"
   
  25802652
  25812653#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1282
  2582 #: ../composer/e-composer-actions.c:289
  2583 #: ../e-util/e-attachment-view.c:413
   2654#: ../composer/e-composer-actions.c:289 ../e-util/e-attachment-view.c:413
  25842655msgid "Attach a file"
  25852656msgstr "Прикрепяне на файл"
   
  26392710#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1343
  26402711msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
  2641 msgstr "Превключване между това дали полето „Моля, отговорете“ да се показва или не"
   2712msgstr ""
   2713"Превключване между това дали полето „Моля, отговорете“ да се показва или не"
  26422714
  26432715#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1349
   
  26552727#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1359
  26562728msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
  2657 msgstr "Превключване между това дали полето „Вид на участника“ да се показва или не"
   2729msgstr ""
   2730"Превключване между това дали полето „Вид на участника“ да се показва или не"
  26582731
  26592732#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2120
   
  26662739#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3663
  26672740msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
  2668 msgstr "Промените по този запис може да бъдат презаписани, ако пристигне обновяване"
   2741msgstr ""
   2742"Промените по този запис може да бъдат презаписани, ако пристигне обновяване"
  26692743
  26702744#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3627
   
  27882862#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:213
  27892863msgid "Set or unset reminders for this event"
  2790 msgstr "Натиснете тук, за да въведете или премахнете напомнянията за това събитие"
   2864msgstr ""
   2865"Натиснете тук, за да въведете или премахнете напомнянията за това събитие"
  27912866
  27922867#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:221
   
  28062881msgstr "Събитието да е повтаряемо"
  28072882
  2808 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:239
  2809 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:14
   2883#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:239 ../e-util/e-send-options.ui.h:14
  28102884msgid "Send Options"
  28112885msgstr "Настройки за изпращане"
   
  28322906msgstr "Запитване за информацията „свободен/зает“ за присъстващите"
  28332907
  2834 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:313
  2835 #: ../calendar/gui/print.c:3468
   2908#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:313 ../calendar/gui/print.c:3468
  28362909msgid "Appointment"
  28372910msgstr "Уговорен час"
   
  28532926#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:634
  28542927msgid "Event cannot be edited, because the selected calendar is read only"
  2855 msgstr "Събитието не може да бъде редактирано, защото избраният календар е само за четене"
   2928msgstr ""
   2929"Събитието не може да бъде редактирано, защото избраният календар е само за "
   2930"четене"
  28562931
  28572932#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:638
  28582933msgid "Event cannot be fully edited, because you are not the organizer"
  2859 msgstr "Събитието не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
   2934msgstr ""
   2935"Събитието не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
  28602936
  28612937#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:650
   
  30793155msgstr "Избиране на _днешна дата"
  30803156
  3081 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:106
  3082 #: ../calendar/gui/print.c:3472
   3157#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:106 ../calendar/gui/print.c:3472
  30833158msgid "Memo"
  30843159msgstr "Бележка"
   
  30943169#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:457
  30953170msgid "Memo cannot be edited, because the selected memo list is read only"
  3096 msgstr "Бележката не може да бъде редактирана, защото избраният списък с бележки е само за четене"
   3171msgstr ""
   3172"Бележката не може да бъде редактирана, защото избраният списък с бележки е "
   3173"само за четене"
  30973174
  30983175#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:461
  30993176msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
  3100 msgstr "Бележката не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
   3177msgstr ""
   3178"Бележката не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
  31013179
  31023180#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:979
   
  31083186#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1391
  31093187#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:180
  3110 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:204
  3111 #: ../mail/em-filter-i18n.h:78
  3112 #: ../mail/message-list.etspec.h:9
  3113 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:63
   3188#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:204 ../mail/em-filter-i18n.h:78
   3189#: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:63
  31143190msgid "To"
  31153191msgstr "До"
   
  31793255#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:573
  31803256msgid "This appointment contains recurrences that Evolution cannot edit."
  3181 msgstr "Този уговорен час съдържа повторения, които Evolution не може да редактира."
   3257msgstr ""
   3258"Този уговорен час съдържа повторения, които Evolution не може да редактира."
  31823259
  31833260#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:973
   
  34183495#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
  34193496#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:348
  3420 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:571
  3421 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
  3422 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:2
  3423 #: ../mail/message-list.c:1257
   3497#: ../calendar/gui/e-task-table.c:571 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
   3498#: ../e-util/e-send-options.ui.h:2 ../mail/message-list.c:1257
  34243499msgid "High"
  34253500msgstr "Висок"
   
  34283503#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:4
  34293504#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:350
  3430 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1682
  3431 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:572
  3432 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20
  3433 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:5
   3505#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1682 ../calendar/gui/e-task-table.c:572
   3506#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../e-util/e-send-options.ui.h:5
  34343507#: ../mail/message-list.c:1256
  34353508msgid "Normal"
   
  34393512#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
  34403513#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:352
  3441 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:573
  3442 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
  3443 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:4
  3444 #: ../mail/message-list.c:1255
   3514#: ../calendar/gui/e-task-table.c:573 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
   3515#: ../e-util/e-send-options.ui.h:4 ../mail/message-list.c:1255
  34453516msgid "Low"
  34463517msgstr "Нисък"
   
  34483519#. To Translators: This is task priority
  34493520#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:8
  3450 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:574
  3451 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
   3521#: ../calendar/gui/e-task-table.c:574 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
  34523522#: ../e-util/e-send-options.ui.h:1
  34533523msgid "Undefined"
   
  34583528#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:333
  34593529#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:491
  3460 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:777
  3461 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:214
  3462 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:229
  3463 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:654
  3464 #: ../calendar/gui/print.c:3554
  3465 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
   3530#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:777 ../calendar/gui/e-task-table.c:214
   3531#: ../calendar/gui/e-task-table.c:229 ../calendar/gui/e-task-table.c:654
   3532#: ../calendar/gui/print.c:3554 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
  34663533msgid "Not Started"
  34673534msgstr "Не е стартирано"
   
  34723539#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:493
  34733540#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:779
  3474 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:857
  3475 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:216
  3476 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:231
  3477 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:655
   3541#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:857 ../calendar/gui/e-task-table.c:216
   3542#: ../calendar/gui/e-task-table.c:231 ../calendar/gui/e-task-table.c:655
  34783543#: ../calendar/gui/print.c:3557
  34793544msgid "In Progress"
   
  34853550#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:495
  34863551#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:781
  3487 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:208
  3488 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:231
  3489 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:218
  3490 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:233
  3491 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:656
  3492 #: ../calendar/gui/print.c:3560
   3552#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:208 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:231
   3553#: ../calendar/gui/e-task-table.c:218 ../calendar/gui/e-task-table.c:233
   3554#: ../calendar/gui/e-task-table.c:656 ../calendar/gui/print.c:3560
  34933555#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13
  34943556#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:376
   
  35003562#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:329
  35013563#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:497
  3502 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:783
  3503 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:220
  3504 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:235
  3505 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:657
  3506 #: ../calendar/gui/print.c:3563
  3507 #: ../mail/mail-send-recv.c:878
   3564#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:783 ../calendar/gui/e-task-table.c:220
   3565#: ../calendar/gui/e-task-table.c:235 ../calendar/gui/e-task-table.c:657
   3566#: ../calendar/gui/print.c:3563 ../mail/mail-send-recv.c:878
  35083567msgid "Canceled"
  35093568msgstr "Отменено"
   
  35163575#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:692
  35173576#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
  3518 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8
  3519 #: ../mail/em-filter-i18n.h:75
   3577#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/em-filter-i18n.h:75
  35203578#: ../mail/message-list.etspec.h:1
  35213579msgid "Status"
   
  35553613msgstr "_Настройки за изпращане"
  35563614
  3557 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:183
  3558 #: ../calendar/gui/print.c:3470
   3615#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:183 ../calendar/gui/print.c:3470
  35593616#: ../e-util/e-send-options.c:553
  35603617msgid "Task"
   
  35793636#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:283
  35803637msgid "Task cannot be edited, because the selected task list is read only"
  3581 msgstr "Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е само за четене"
   3638msgstr ""
   3639"Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е "
   3640"само за четене"
  35823641
  35833642#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:287
  35843643msgid "Task cannot be fully edited, because you are not the organizer"
  3585 msgstr "Задачата не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
   3644msgstr ""
   3645"Задачата не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
  35863646
  35873647#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:291
  3588 msgid "Task cannot be edited, because the selected task list does not support assigned tasks"
  3589 msgstr "Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е само за четене"
   3648msgid ""
   3649"Task cannot be edited, because the selected task list does not support "
   3650"assigned tasks"
   3651msgstr ""
   3652"Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е "
   3653"само за четене"
  35903654
  35913655#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:834
   
  36553719msgstr "Вземане на фокус"
  36563720
  3657 #: ../calendar/gui/ea-day-view.c:154
  3658 #: ../calendar/gui/ea-week-view.c:154
   3721#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:154 ../calendar/gui/ea-week-view.c:154
  36593722#, c-format
  36603723msgid "It has %d event."
   
  36653728#. To translators: Here, "It" is either like "Work Week View: July
  36663729#. 10th - July 14th, 2006." or "Day View: Thursday July 13th, 2006."
  3667 #: ../calendar/gui/ea-day-view.c:161
  3668 #: ../calendar/gui/ea-week-view.c:157
   3730#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:161 ../calendar/gui/ea-week-view.c:157
  36693731msgid "It has no events."
  36703732msgstr "Няма събития."
   
  37103772#. * You can change the order but don't change the
  37113773#. * specifiers or add anything.
  3712 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:208
  3713 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1885
   3774#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:208 ../calendar/gui/e-day-view.c:1885
  37143775#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:855
  37153776#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:233
   
  37433804#. * month name. You can change the order but don't
  37443805#. * change the specifiers or add anything.
  3745 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:244
  3746 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1901
   3806#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:244 ../calendar/gui/e-day-view.c:1901
  37473807#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:859
  37483808#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:247
   
  38453905msgstr "календарен изглед за една или повече седмици"
  38463906
  3847 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:234
  3848 #: ../e-util/e-filter-rule.c:750
   3907#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:234 ../e-util/e-filter-rule.c:750
  38493908#: ../mail/e-mail-config-page.c:126
  38503909msgid "Untitled"
   
  39113970msgstr "Дата на завършване"
  39123971
  3913 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6
  3914 #: ../mail/mail-send-recv.c:880
   3972#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6 ../mail/mail-send-recv.c:880
  39153973msgid "Complete"
  39163974msgstr "Готово"
   
  39604018msgstr "Изтриване на избраните събития"
  39614019
  3962 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:476
  3963 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:183
   4020#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:476 ../calendar/gui/e-memo-table.c:183
  39644021#: ../calendar/gui/e-task-table.c:270
  39654022msgid "Deleting selected objects"
  39664023msgstr "Изтриване на избраните обекти"
  39674024
  3968 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:635
  3969 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:863
   4025#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:635 ../calendar/gui/e-memo-table.c:863
  39704026#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1161
  39714027msgid "Updating objects"
   
  39754031#. To Translators: It will display
  39764032#. * "Organizer: NameOfTheUser <email@ofuser.com>"
  3977 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1999
  3978 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:540
   4033#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1999 ../calendar/gui/e-memo-table.c:540
  39794034#: ../calendar/gui/e-task-table.c:827
  39804035#, c-format
   
  39854040#. With SunOne accounts, there may be no ':' in
  39864041#. * organizer.value.
  3987 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2003
  3988 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:545
   4042#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2003 ../calendar/gui/e-memo-table.c:545
  39894043#: ../calendar/gui/e-task-table.c:831
  39904044#, c-format
   
  39944048#. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
  39954049#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2019
  3996 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2790
  3997 #: ../calendar/gui/print.c:3508
   4050#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2790 ../calendar/gui/print.c:3508
  39984051#, c-format
  39994052msgid "Location: %s"
   
  40154068msgstr "Крайна дата"
  40164069
  4017 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:854
  4018 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:185
   4070#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:854 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:185
  40194071#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:199
  4020 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:138
  4021 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:173
  4022 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:236
  4023 #: ../calendar/gui/print.c:1235
  4024 #: ../calendar/gui/print.c:1252
  4025 #: ../e-util/e-charset.c:52
   4072#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:138 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:173
   4073#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:236 ../calendar/gui/print.c:1235
   4074#: ../calendar/gui/print.c:1252 ../e-util/e-charset.c:52
  40264075#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3472
  40274076#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5977
   
  40384087msgstr "Назначен"
  40394088
  4040 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1688
  4041 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
   4089#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1688 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
  40424090#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:209
  4043 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:180
  4044 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:190
   4091#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:180 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:190
  40454092#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1074
  40464093msgid "Yes"
  40474094msgstr "Да"
  40484095
  4049 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1688
  4050 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
   4096#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1688 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
  40514097#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:210
  40524098#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:192
   
  40614107#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3602
  40624108#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
  4063 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:200
  4064 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:223
   4109#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:200 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:223
  40654110#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5965
  40664111msgid "Accepted"
   
  40694114#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3603
  40704115#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
  4071 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:202
  4072 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225
   4116#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:202 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225
  40734117#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5971
  40744118msgid "Declined"
   
  40774121#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3604
  40784122#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223
  4079 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204
  4080 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
   4123#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
  40814124#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:577
  40824125msgid "Tentative"
   
  40854128#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3605
  40864129#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:224
  4087 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:206
  4088 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:229
   4130#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:206 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:229
  40894131#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5974
  40904132msgid "Delegated"
   
  41014143
  41024144#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:161
  4103 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:578
  4104 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:630
   4145#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:578 ../calendar/gui/e-task-table.c:630
  41054146msgid "Busy"
  41064147msgstr "Заето"
   
  41424183
  41434184#. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
  4144 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1026
  4145 #: ../calendar/gui/e-week-view.c:772
  4146 #: ../calendar/gui/print.c:1058
  4147 #: ../calendar/gui/print.c:1077
  4148 #: ../calendar/gui/print.c:2608
  4149 #: ../calendar/gui/print.c:2628
   4185#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1026 ../calendar/gui/e-week-view.c:772
   4186#: ../calendar/gui/print.c:1058 ../calendar/gui/print.c:1077
   4187#: ../calendar/gui/print.c:2608 ../calendar/gui/print.c:2628
  41504188msgid "am"
  41514189msgstr "сутрин"
  41524190
  41534191#. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
  4154 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1029
  4155 #: ../calendar/gui/e-week-view.c:775
  4156 #: ../calendar/gui/print.c:1063
  4157 #: ../calendar/gui/print.c:1079
  4158 #: ../calendar/gui/print.c:2613
  4159 #: ../calendar/gui/print.c:2630
   4192#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1029 ../calendar/gui/e-week-view.c:775
   4193#: ../calendar/gui/print.c:1063 ../calendar/gui/print.c:1079
   4194#: ../calendar/gui/print.c:2613 ../calendar/gui/print.c:2630
  41604195msgid "pm"
  41614196msgstr "следобед"
   
  41674202#. * order but don't change the specifiers or add
  41684203#. * anything.
  4169 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1868
  4170 #: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:851
  4171 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:224
  4172 #: ../calendar/gui/print.c:2071
   4204#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1868 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:851
   4205#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:224 ../calendar/gui/print.c:2071
  41734206msgid "%A %d %B"
  41744207msgstr "%A %d %B"
   
  42274260
  42284261#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181
  4229 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:113
  4230 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:130
  4231 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1068
  4232 #: ../calendar/gui/print.c:1231
   4262#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:113 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:130
   4263#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1068 ../calendar/gui/print.c:1231
  42334264msgid "Individual"
  42344265msgstr "Индивидуално"
  42354266
  42364267#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
  4237 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:115
  4238 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:132
  4239 #: ../calendar/gui/print.c:1232
  4240 #: ../e-util/e-table-config.ui.h:8
   4268#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:115 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:132
   4269#: ../calendar/gui/print.c:1232 ../e-util/e-table-config.ui.h:8
  42414270msgid "Group"
  42424271msgstr "Групово"
  42434272
  42444273#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:183
  4245 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:117
  4246 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:134
   4274#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:117 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:134
  42474275#: ../calendar/gui/print.c:1233
  42484276msgid "Resource"
   
  42504278
  42514279#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184
  4252 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:119
  4253 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:136
   4280#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:119 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:136
  42544281#: ../calendar/gui/print.c:1234
  42554282msgid "Room"
   
  42574284
  42584285#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195
  4259 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:148
  4260 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:165
   4286#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:148 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:165
  42614287#: ../calendar/gui/print.c:1248
  42624288msgid "Chair"
   
  42644290
  42654291#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
  4266 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:150
  4267 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:167
  4268 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1071
  4269 #: ../calendar/gui/print.c:1249
   4292#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:150 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:167
   4293#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1071 ../calendar/gui/print.c:1249
  42704294msgid "Required Participant"
  42714295msgstr "Заявен участник"
  42724296
  42734297#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:197
  4274 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:152
  4275 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:169
   4298#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:152 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:169
  42764299#: ../calendar/gui/print.c:1250
  42774300msgid "Optional Participant"
   
  42794302
  42804303#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198
  4281 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:154
  4282 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:171
   4304#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:154 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:171
  42834305#: ../calendar/gui/print.c:1251
  42844306msgid "Non-Participant"
   
  42864308
  42874309#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
  4288 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198
  4289 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:221
   4310#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:221
  42904311#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1081
  42914312msgid "Needs Action"
   
  43014322msgstr "Моля, отговорете"
  43024323
  4303 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:210
  4304 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233
   4324#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:210 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233
  43054325msgid "In Process"
  43064326msgstr "В прогрес"
   
  43094329#, c-format
  43104330msgid "Enter password to access free/busy information on server %s as user %s"
  4311 msgstr "Въведете парола на сървъра %s като потребител %s за достъп до информация дали някой е свободен/зает"
   4331msgstr ""
   4332"Въведете парола на сървъра %s като потребител %s за достъп до информация "
   4333"дали някой е свободен/зает"
  43124334
  43134335#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1961
   
  43174339
  43184340#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1966
  4319 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:338
   4341#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:341
  43204342#: ../smime/gui/component.c:55
  43214343msgid "Enter password"
   
  43844406#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2786
  43854407#, c-format
  4386 #| msgid "Location: %s"
  43874408msgid ""
  43884409"Summary: %s\n"
   
  43904411msgstr ""
  43914412"Резюме: %s\n"
  4392 "Път: %s"
  4393 
  4394 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2788
  4395 #: ../calendar/gui/print.c:3497
   4413"Място: %s"
   4414
   4415#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2788 ../calendar/gui/print.c:3497
  43964416#, c-format
  43974417msgid "Summary: %s"
   
  44304450msgstr "Бележки"
  44314451
  4432 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:502
  4433 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:790
   4452#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:502 ../calendar/gui/e-task-table.c:790
  44344453msgid "* No Summary *"
  44354454msgstr "* Няма обобщение *"
  44364455
  44374456#. Translators: This is followed by an event's start date/time
  4438 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:589
  4439 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:874
   4457#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:589 ../calendar/gui/e-task-table.c:874
  44404458msgid "Start: "
  44414459msgstr "Начало: "
  44424460
  44434461#. Translators: This is followed by an event's due date/time
  4444 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:608
  4445 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:892
   4462#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:608 ../calendar/gui/e-task-table.c:892
  44464463msgid "Due: "
  44474464msgstr "Краен срок: "
   
  44814498msgstr "%d %%"
  44824499
  4483 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:708
  4484 #: ../calendar/gui/print.c:2389
   4500#: ../calendar/gui/e-task-table.c:708 ../calendar/gui/print.c:2389
  44854501#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:79
  44864502#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1079
   
  45214537#. * month name. You can change the order but don't
  45224538#. * change the specifiers or add anything.
  4523 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:241
  4524 #: ../calendar/gui/print.c:2050
   4539#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:241 ../calendar/gui/print.c:2050
  45254540msgid "%d %B"
  45264541msgstr "%d %B"
   
  45304545msgstr "Прочистване"
  45314546
  4532 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:649
  4533 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:707
   4547#: ../calendar/gui/itip-utils.c:649 ../calendar/gui/itip-utils.c:707
  45344548#: ../calendar/gui/itip-utils.c:818
  45354549msgid "An organizer must be set."
   
  45404554msgstr "Необходим е поне един участник."
  45414555
  4542 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:905
  4543 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1066
   4556#: ../calendar/gui/itip-utils.c:905 ../calendar/gui/itip-utils.c:1066
  45444557msgid "Event information"
  45454558msgstr "Информация за събитие"
  45464559
  4547 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:908
  4548 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1069
   4560#: ../calendar/gui/itip-utils.c:908 ../calendar/gui/itip-utils.c:1069
  45494561msgid "Task information"
  45504562msgstr "Информация за задача"
  45514563
  4552 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:911
  4553 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1072
   4564#: ../calendar/gui/itip-utils.c:911 ../calendar/gui/itip-utils.c:1072
  45544565msgid "Memo information"
  45554566msgstr "Информация за бележка"
  45564567
  4557 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:914
  4558 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1090
   4568#: ../calendar/gui/itip-utils.c:914 ../calendar/gui/itip-utils.c:1090
  45594569msgid "Free/Busy information"
  45604570msgstr "Информация свободен/зает"
   
  45894599#. * meeting request or update email.  The full subject
  45904600#. * line would be: "Declined: Meeting Name".
  4591 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:968
  4592 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:1016
   4601#: ../calendar/gui/itip-utils.c:968 ../calendar/gui/itip-utils.c:1016
  45934602msgctxt "Meeting"
  45944603msgid "Declined"
   
  46474656#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1122
  46484657msgid "Unable to book a resource, the new event collides with some other."
  4649 msgstr "Не може да се резервира ресурс, новото събитие е в конфликт с някое друго."
   4658msgstr ""
   4659"Не може да се резервира ресурс, новото събитие е в конфликт с някое друго."
  46504660
  46514661#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1127
  46524662#, c-format
  4653 #| msgid "Unable to book a resource, error: "
  46544663msgid "Unable to book a resource, error: %s"
  46554664msgstr "Не може да се резервира ресурс, грешка: %s"
   
  48904899msgstr "% готово"
  48914900
  4892 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26
  4893 #: ../mail/em-filter-i18n.h:38
   4901#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/em-filter-i18n.h:38
  48944902msgid "is greater than"
  48954903msgstr "е по-голямо от"
  48964904
  4897 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27
  4898 #: ../mail/em-filter-i18n.h:39
   4905#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/em-filter-i18n.h:39
  48994906msgid "is less than"
  49004907msgstr "е по малко от"
   
  59415948#: ../calendar/zones.h:235
  59425949msgid "Asia/Istanbul"
  5943 msgstr "Азия/Инстанбул"
   5950msgstr "Азия/Истанбул"
  59445951
  59455952#: ../calendar/zones.h:236
   
  62856292#: ../calendar/zones.h:321
  62866293msgid "Europe/Istanbul"
  6287 msgstr "Европа/Инстанбул"
   6294msgstr "Европа/Истанбул"
  62886295
  62896296#: ../calendar/zones.h:322
   
  66486655msgstr "Отваряне на прозорец за ново писмо"
  66496656
  6650 #: ../composer/e-composer-actions.c:310
  6651 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:925
   6657#: ../composer/e-composer-actions.c:310 ../shell/e-shell-window-actions.c:925
  66526658msgid "Configure Evolution"
  66536659msgstr "Настройки на Evolution"
   
  66856691msgstr "Запазване като чернова"
  66866692
  6687 #: ../composer/e-composer-actions.c:369
  6688 #: ../composer/e-composer-private.c:327
   6693#: ../composer/e-composer-actions.c:369 ../composer/e-composer-private.c:327
  66896694msgid "S_end"
  66906695msgstr "_Изпращане"
   
  67566761#: ../composer/e-composer-actions.c:437
  67576762msgid "Toggles whether the BCC field is displayed"
  6758 msgstr "Превключване между това дали полето „Скрито копие“ да бъде показвано или не"
   6763msgstr ""
   6764"Превключване между това дали полето „Скрито копие“ да бъде показвано или не"
  67596765
  67606766#: ../composer/e-composer-actions.c:443
   
  67726778#: ../composer/e-composer-actions.c:453
  67736779msgid "Toggles whether the Reply-To field is displayed"
  6774 msgstr "Превключване между това дали полето „Отговор до“ да бъде показвано или не"
   6780msgstr ""
   6781"Превключване между това дали полето „Отговор до“ да бъде показвано или не"
  67756782
  67766783#: ../composer/e-composer-actions.c:512
   
  67876794
  67886795#: ../composer/e-composer-header-table.c:46
  6789 msgid "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message without appearing in the recipient list of the message"
  6790 msgstr "Въведете адресите, които ще получат копие от писмото, без да се появяват в списъка на получателите."
   6796msgid ""
   6797"Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message without "
   6798"appearing in the recipient list of the message"
   6799msgstr ""
   6800"Въведете адресите, които ще получат копие от писмото, без да се появяват в "
   6801"списъка на получателите."
  67916802
  67926803#: ../composer/e-composer-header-table.c:839
   
  68376848#: ../composer/e-msg-composer.c:861
  68386849#, c-format
  6839 msgid "Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
  6840 msgstr "Заминаващото писмо не може да бъде подписано: за тази регистрация няма зададен сертификат за подписване"
   6850msgid ""
   6851"Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
   6852msgstr ""
   6853"Заминаващото писмо не може да бъде подписано: за тази регистрация няма "
   6854"зададен сертификат за подписване"
  68416855
  68426856#: ../composer/e-msg-composer.c:870
  68436857#, c-format
  6844 msgid "Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this account"
  6845 msgstr "Изпращащото се писмо не може да бъде шифрирано: няма зададен сертификат за шифриране към тази регистрация"
  6846 
  6847 #: ../composer/e-msg-composer.c:1550
  6848 #: ../composer/e-msg-composer.c:1959
   6858msgid ""
   6859"Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this "
   6860"account"
   6861msgstr ""
   6862"Изпращащото се писмо не може да бъде шифрирано: няма зададен сертификат за "
   6863"шифриране към тази регистрация"
   6864
   6865#: ../composer/e-msg-composer.c:1550 ../composer/e-msg-composer.c:1959
  68496866msgid "Compose Message"
  68506867msgstr "Писане на писмо"
   
  68526869#: ../composer/e-msg-composer.c:4211
  68536870msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
  6854 msgstr "Редакторът съдържа писмо, което в тялото си има данни, които не са в текстов формат и не могат да бъдат редактирани."
   6871msgstr ""
   6872"Редакторът съдържа писмо, което в тялото си има данни, които не са в текстов "
   6873"формат и не могат да бъдат редактирани."
  68556874
  68566875#: ../composer/e-msg-composer.c:4886
   
  68796898
  68806899#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:6
  6881 msgid "Evolution quit unexpectedly while you were composing a new message. Recovering the message will allow you to continue where you left off."
  6882 msgstr "Evolution спря неочаквано докато пишехте ново писмо. Възстановяването на писмото ще позволи да продължите от там, до където бяхте стигнали."
   6900msgid ""
   6901"Evolution quit unexpectedly while you were composing a new message. "
   6902"Recovering the message will allow you to continue where you left off."
   6903msgstr ""
   6904"Evolution спря неочаквано докато пишехте ново писмо. Възстановяването на "
   6905"писмото ще позволи да продължите от там, до където бяхте стигнали."
  68836906
  68846907#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:7
   
  69036926
  69046927#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:12
  6905 msgid " There are few attachments getting downloaded. Sending the mail will cause the mail to be sent without those pending attachments "
  6906 msgstr "В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако изпратите пощата, то тя ще бъде без обектите, които предстоят да бъдат прикрепени."
   6928msgid ""
   6929" There are few attachments getting downloaded. Sending the mail will cause "
   6930"the mail to be sent without those pending attachments "
   6931msgstr ""
   6932"В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако изпратите пощата, то тя "
   6933"ще бъде без обектите, които предстоят да бъдат прикрепени."
  69076934
  69086935#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:14
  6909 msgid "Are you sure you want to discard the message, titled '{0}', you are composing?"
  6910 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да се откажете от писмото, озаглавено „{0}“, което пишете в момента?"
   6936msgid ""
   6937"Are you sure you want to discard the message, titled '{0}', you are "
   6938"composing?"
   6939msgstr ""
   6940"Сигурни ли сте, че искате да се откажете от писмото, озаглавено „{0}“, което "
   6941"пишете в момента?"
  69116942
  69126943#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:15
  6913 msgid "Closing this composer window will discard the message permanently, unless you choose to save the message in your Drafts folder. This will allow you to continue the message at a later date."
  6914 msgstr "Ако затворите този прозорец, ще загубите това писмо за постоянно, освен ако не изберете да запазите писмото в папката „Чернови“. Това ще позволи да продължите писмото по-късно."
   6944msgid ""
   6945"Closing this composer window will discard the message permanently, unless "
   6946"you choose to save the message in your Drafts folder. This will allow you to "
   6947"continue the message at a later date."
   6948msgstr ""
   6949"Ако затворите този прозорец, ще загубите това писмо за постоянно, освен ако "
   6950"не изберете да запазите писмото в папката „Чернови“. Това ще позволи да "
   6951"продължите писмото по-късно."
  69156952
  69166953#. Response codes were chosen somewhat arbitrarily.
   
  69566993
  69576994#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:28
  6958 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has most likely not been saved."
   6995msgid ""
   6996"The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has most likely not been "
   6997"saved."
  69596998msgstr "Докладваната грешка беше „{0}“. Писмото най-вероятно не е запазено."
  69606999
   
  69637002msgstr "Възникна грешка при изпращането. Как искате да продължите?"
  69647003
  6965 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30
  6966 #: ../mail/mail.error.xml.h:152
   7004#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30 ../mail/mail.error.xml.h:152
  69677005msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
  69687006msgstr "Докладваната грешка бе „{0}“."
   
  69787016#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:33
  69797017msgid "Your message was sent, but an error occurred during post-processing."
  6980 msgstr "Писмото ви беше изпратено, но възникна грешка при обработката след това."
   7018msgstr ""
   7019"Писмото ви беше изпратено, но възникна грешка при обработката след това."
  69817020
  69827021#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:34
   
  69857024
  69867025#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:35
  6987 msgid "Because you are working offline, the message will be saved to your local Outbox folder. When you are back online you can send the message by clicking the Send/Receive button in Evolution's toolbar."
  6988 msgstr "Понеже работите в режим „Изключен“, писмото ще бъде запазено в локалната папка „За изпращане“. Когато отново сте в режим „Включен“, ще можете да изпратите писмото като натиснете бутона „Поща“."
   7026msgid ""
   7027"Because you are working offline, the message will be saved to your local "
   7028"Outbox folder. When you are back online you can send the message by clicking "
   7029"the Send/Receive button in Evolution's toolbar."
   7030msgstr ""
   7031"Понеже работите в режим „Изключен“, писмото ще бъде запазено в локалната "
   7032"папка „За изпращане“. Когато отново сте в режим „Включен“, ще можете да "
   7033"изпратите писмото като натиснете бутона „Поща“."
  69897034
  69907035#: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:1
   
  69967041msgstr "Уведомяване при събитие в календара"
  69977042
  6998 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1
  6999 #: ../mail/e-mail-browser.c:926
   7043#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:926
  70007044#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:215
  70017045#: ../shell/e-shell-window-private.c:243
   
  70037047msgstr "Evolution"
  70047048
  7005 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2
  7006 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:83
   7049#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../shell/e-shell-window-actions.c:83
  70077050msgid "Groupware Suite"
  70087051msgstr "Програма за работа в група"
   
  70187061#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:5
  70197062msgid "mail;calendar;contact;addressbook;task;"
  7020 msgstr "поща;календар;контакт;адресник;задача;"
   7063msgstr ""
   7064"поща;календар;контакт;адресник;задача;mail;calendar;contact;addressbook;task;"
  70217065
  70227066#: ../data/evolution-settings.desktop.in.in.h:1
   
  70337077
  70347078#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:2
  7035 msgid "Whether addresses should be formatted according to standard in their destination country"
  7036 msgstr "Дали пощенският адрес да бъде форматиран според стандарта на съответната държава."
   7079msgid ""
   7080"Whether addresses should be formatted according to standard in their "
   7081"destination country"
   7082msgstr ""
   7083"Дали пощенският адрес да бъде форматиран според стандарта на съответната "
   7084"държава."
  70377085
  70387086#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
   
  70417089
  70427090#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:4
  7043 msgid "The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to autocomplete."
  7044 msgstr "Броят знаци, които трябва да бъдат изписани, преди Evolution да се опита да допише израза автоматично."
   7091msgid ""
   7092"The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to "
   7093"autocomplete."
   7094msgstr ""
   7095"Броят знаци, които трябва да бъдат изписани, преди Evolution да се опита да "
   7096"допише израза автоматично."
  70457097
  70467098#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:5
   
  70497101
  70507102#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:6
  7051 msgid "Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted contact in the entry."
  7052 msgstr "Дали пощенският адрес да се показва при автоматично дописване на името в входното поле."
   7103msgid ""
   7104"Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted "
   7105"contact in the entry."
   7106msgstr ""
   7107"Дали пощенският адрес да се показва при автоматично дописване на името в "
   7108"входното поле."
  70537109
  70547110#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:7
   
  70657121
  70667122#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:10
  7067 msgid "The layout style determines where to place the preview pane in relation to the contact list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the contact list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the contact list."
  7068 msgstr "Подредбата определя къде да се постави панелът за преглед в съотношение със списъка с контакти. „0“ (класически изглед) поставя панела за преглед под списъка с контакти. „1“ (вертикален изглед) поставя панела за преглед до списъка с контакти."
   7123msgid ""
   7124"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
   7125"the contact list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
   7126"contact list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the "
   7127"contact list."
   7128msgstr ""
   7129"Подредбата определя къде да се постави панелът за преглед в съотношение със "
   7130"списъка с контакти. „0“ (класически изглед) поставя панела за преглед под "
   7131"списъка с контакти. „1“ (вертикален изглед) поставя панела за преглед до "
   7132"списъка с контакти."
  70697133
  70707134#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:11
   
  70747138#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:12
  70757139msgid "Position of the contact preview pane when oriented horizontally."
  7076 msgstr "Позицията на панела за преглед на контакт, когато е подреден хоризонтално."
   7140msgstr ""
   7141"Позицията на панела за преглед на контакт, когато е подреден хоризонтално."
  70777142
  70787143#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:13
   
  70827147#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:14
  70837148msgid "Position of the contact preview pane when oriented vertically."
  7084 msgstr "Позицията на панела за преглед на контакт, когато е подреден вертикално. "
   7149msgstr ""
   7150"Позицията на панела за преглед на контакт, когато е подреден вертикално. "
  70857151
  70867152#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:15
   
  70977163
  70987164#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:18
  7099 msgid "The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the \"Contacts\" view"
  7100 msgstr "Идентификаторът на избрания (или основния) адресник в страничната лента на изгледа за контакти."
   7165msgid ""
   7166"The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the "
   7167"\"Contacts\" view"
   7168msgstr ""
   7169"Идентификаторът на избрания (или основния) адресник в страничната лента на "
   7170"изгледа за контакти."
  71017171
  71027172#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:19
   
  71137183
  71147184#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:2
  7115 msgid "Convert message text to Unicode UTF-8 to unify spam/ham tokens coming from different character sets."
  7116 msgstr "Преобразува текста на писмото в UTF-8 с цел уеднаквяване на признаците за спам/различно от спам при различните кодирания на знаците."
   7185msgid ""
   7186"Convert message text to Unicode UTF-8 to unify spam/ham tokens coming from "
   7187"different character sets."
   7188msgstr ""
   7189"Преобразува текста на писмото в UTF-8 с цел уеднаквяване на признаците за "
   7190"спам/различно от спам при различните кодирания на знаците."
  71177191
  71187192#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:1
   
  71377211
  71387212#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:6
  7139 msgid "Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
  7140 msgstr "Мерни единици в напомнянето за рождени дни или годишнини — „минути“, „часове“ или „дни“."
   7213msgid ""
   7214"Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
   7215"\"days\""
   7216msgstr ""
   7217"Мерни единици в напомнянето за рождени дни или годишнини — „минути“, "
   7218"„часове“ или „дни“."
  71417219
  71427220#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:7
   
  71457223
  71467224#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:8
  7147 msgid "Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and Sunday in the space of one weekday"
  7148 msgstr "Дали да се вместват почивните дни в месечния изглед, което ще изобрази съботите и неделите като един почивен ден."
   7225msgid ""
   7226"Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
   7227"Sunday in the space of one weekday"
   7228msgstr ""
   7229"Дали да се вместват почивните дни в месечния изглед, което ще изобрази "
   7230"съботите и неделите като един почивен ден."
  71497231
  71507232#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:9
   
  71627244#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:12
  71637245msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks"
  7164 msgstr "Дали да пита за потвърждение при изтриване на уговорени часове или задачи."
   7246msgstr ""
   7247"Дали да пита за потвърждение при изтриване на уговорени часове или задачи."
  71657248
  71667249#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:13
   
  71697252
  71707253#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:14
  7171 msgid "Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date navigator calendar"
  7172 msgstr "Позицията на вертикалния панел между списъците с календари и навигатора за датите."
   7254msgid ""
   7255"Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
   7256"navigator calendar"
   7257msgstr ""
   7258"Позицията на вертикалния панел между списъците с календари и навигатора за "
   7259"датите."
  71737260
  71747261#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:15
   
  72097296
  72107297#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:24
  7211 msgid "Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one used in a 'timezone' key"
  7212 msgstr "Ако е зададена стойност, показва допълнителен часови пояс в изгледа за деня. Стойността е в същия формат както за ключа „timezone“."
   7298msgid ""
   7299"Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
   7300"used in a 'timezone' key"
   7301msgstr ""
   7302"Ако е зададена стойност, показва допълнителен часови пояс в изгледа за деня. "
   7303"Стойността е в същия формат както за ключа „timezone“."
  72137304
  72147305#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:25
   
  72187309#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:26
  72197310msgid "List of recently used second time zones in a Day View"
  7220 msgstr "Списък с наскоро ползваните допълнителни часови пояси в изгледа за деня."
   7311msgstr ""
   7312"Списък с наскоро ползваните допълнителни часови пояси в изгледа за деня."
  72217313
  72227314#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:27
   
  72257317
  72267318#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:28
  7227 msgid "Maximum number of recently used timezones to remember in a 'day-second-zones' list"
  7228 msgstr "Максимален брой часови пояси, които да се помнят в списъка за допълнителни зони."
   7319msgid ""
   7320"Maximum number of recently used timezones to remember in a 'day-second-"
   7321"zones' list"
   7322msgstr ""
   7323"Максимален брой часови пояси, които да се помнят в списъка за допълнителни "
   7324"зони."
  72297325
  72307326#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:29
   
  72427338#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:32
  72437339msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
  7244 msgstr "Мерни единици за стандартното напомняне — „минути“, „часове“ или „дни“."
   7340msgstr ""
   7341"Мерни единици за стандартното напомняне — „минути“, „часове“ или „дни“."
  72457342
  72467343#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:33
   
  72507347#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:34
  72517348msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
  7252 msgstr "Дали да се показва полето „Категория“ в редактора за събития/задачи/срещи"
   7349msgstr ""
   7350"Дали да се показва полето „Категория“ в редактора за събития/задачи/срещи"
  72537351
  72547352#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:35
   
  72627360#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:37
  72637361msgid "Show RSVP field in the event/task/meeting editor"
  7264 msgstr "Показване на полето „Моля, отговорете“ в редактора на събития/задачи/срещи"
   7362msgstr ""
   7363"Показване на полето „Моля, отговорете“ в редактора на събития/задачи/срещи"
  72657364
  72667365#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:38
  72677366msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
  7268 msgstr "Дали да се показва полето „Моля, отговорете“ редактора за събития/задачи/срещи"
   7367msgstr ""
   7368"Дали да се показва полето „Моля, отговорете“ редактора за събития/задачи/"
   7369"срещи"
  72697370
  72707371#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:39
   
  72747375#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:40
  72757376msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
  7276 msgstr "Дали да се показва полето „Състояние“ в редактора за събития/задачи/срещи"
   7377msgstr ""
   7378"Дали да се показва полето „Състояние“ в редактора за събития/задачи/срещи"
  72777379
  72787380#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:41
   
  73057407
  73067408#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:48
  7307 msgid "Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
  7308 msgstr "Единици за определяне кога да се скриват задачи, „минути“, „часове“ или „дни“."
   7409msgid ""
   7410"Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
   7411msgstr ""
   7412"Единици за определяне кога да се скриват задачи, „минути“, „часове“ или "
   7413"„дни“."
  73097414
  73107415#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:49
   
  73217426
  73227427#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:52
  7323 msgid "Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the task list when not in the month view, in pixels"
  7324 msgstr "Позицията на хоризонталния панел, между навигатора за датите и списъка със задачи, когато не сте в месечния изглед; в пиксели."
   7428msgid ""
   7429"Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the "
   7430"task list when not in the month view, in pixels"
   7431msgstr ""
   7432"Позицията на хоризонталния панел, между навигатора за датите и списъка със "
   7433"задачи, когато не сте в месечния изглед; в пиксели."
  73257434
  73267435#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:53
   
  73467455#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:58
  73477456msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
  7348 msgstr "Цвят за изобразяване на кривата на Маркус Бейнс в полето за време (стандартно е празно)."
   7457msgstr ""
   7458"Цвят за изобразяване на кривата на Маркус Бейнс в полето за време "
   7459"(стандартно е празно)."
  73497460
  73507461#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:59
   
  73537464
  73547465#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:60
  7355 msgid "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
  7356 msgstr "Дали да се изобразява кривата на Маркус Бейнс (в текущо време) в календара."
   7466msgid ""
   7467"Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
   7468msgstr ""
   7469"Дали да се изобразява кривата на Маркус Бейнс (в текущо време) в календара."
  73577470
  73587471#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:61
   
  73627475#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:62
  73637476msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally"
  7364 msgstr "Позиция на панела за преглед на задачи, когато е ориентиран хоризонтално."
   7477msgstr ""
   7478"Позиция на панела за преглед на задачи, когато е ориентиран хоризонтално."
  73657479
  73667480#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:63
   
  73697483
  73707484#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:64
  7371 msgid "The layout style determines where to place the preview pane in relation to the memo list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the memo list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the memo list"
  7372 msgstr "Подредбата определя къде да се постави панелът за преглед на списъка с бележки. „0“ (класически изглед) поставя панела за преглед под списъка с бележки. „1“ (вертикален изглед) поставя панела за преглед до списъка с бележки."
   7485msgid ""
   7486"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
   7487"the memo list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the memo "
   7488"list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the memo list"
   7489msgstr ""
   7490"Подредбата определя къде да се постави панелът за преглед на списъка с "
   7491"бележки. „0“ (класически изглед) поставя панела за преглед под списъка с "
   7492"бележки. „1“ (вертикален изглед) поставя панела за преглед до списъка с "
   7493"бележки."
  73737494
  73747495#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:65
   
  73787499#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:66
  73797500msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically"
  7380 msgstr "Позиция на панела за преглед на бележки, когато е ориентиран вертикално."
   7501msgstr ""
   7502"Позиция на панела за преглед на бележки, когато е ориентиран вертикално."
  73817503
  73827504#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:67
   
  73857507
  73867508#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:68
  7387 msgid "Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator calendar and task list in the month view, in pixels"
  7388 msgstr "Позицията на хоризонталния панел, между навигатора за датите и списъка със задачи в месечния изглед; в пиксели."
   7509msgid ""
   7510"Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
   7511"calendar and task list in the month view, in pixels"
   7512msgstr ""
   7513"Позицията на хоризонталния панел, между навигатора за датите и списъка със "
   7514"задачи в месечния изглед; в пиксели."
  73897515
  73907516#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:69
   
  74107536#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:74
  74117537msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders"
  7412 msgstr "Дали да се използва областта за уведомяване за изобразяване на напомняния."
   7538msgstr ""
   7539"Дали да се използва областта за уведомяване за изобразяване на напомняния."
  74137540
  74147541#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:75
   
  74187545#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:76
  74197546msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
  7420 msgstr "Име на предпочитания обект при натискане на бутона „Нов“ в лентата с инструменти"
   7547msgstr ""
   7548"Име на предпочитания обект при натискане на бутона „Нов“ в лентата с "
   7549"инструменти"
  74217550
  74227551#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:77
   
  74257554
  74267555#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:78
  7427 msgid "The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the \"Calendar\" view"
  7428 msgstr "Идентификаторът на избрания (или основния) календар в страничната лента на изгледа за календари."
   7556msgid ""
   7557"The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the "
   7558"\"Calendar\" view"
   7559msgstr ""
   7560"Идентификаторът на избрания (или основния) календар в страничната лента на "
   7561"изгледа за календари."
  74297562
  74307563#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:79
   
  74337566
  74347567#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:80
  7435 msgid "The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the \"Memos\" view"
  7436 msgstr "Идентификаторът на избрания (или основния) списък с бележки в страничната лента на изгледа за бележки."
   7568msgid ""
   7569"The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the "
   7570"\"Memos\" view"
   7571msgstr ""
   7572"Идентификаторът на избрания (или основния) списък с бележки в страничната "
   7573"лента на изгледа за бележки."
  74377574
  74387575#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:81
   
  74417578
  74427579#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:82
  7443 msgid "The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the \"Tasks\" view"
  7444 msgstr "Идентификаторът на избрания (или основния) списък със задачи в страничната лента на изгледа за задачи."
   7580msgid ""
   7581"The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the "
   7582"\"Tasks\" view"
   7583msgstr ""
   7584"Идентификаторът на избрания (или основния) списък със задачи в страничната "
   7585"лента на изгледа за задачи."
  74457586
  74467587#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:83
   
  74507591#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:85
  74517592#, no-c-format
  7452 msgid "The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail address and %d is replaced by the domain"
  7453 msgstr "Шаблонът за адреси за състояние свободен/зает, %u се заменя с потребителската част от адреса на е-поща, а %d се заменя от домейна."
   7593msgid ""
   7594"The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
   7595"user part of the mail address and %d is replaced by the domain"
   7596msgstr ""
   7597"Шаблонът за адреси за състояние свободен/зает, %u се заменя с "
   7598"потребителската част от адреса на е-поща, а %d се заменя от домейна."
  74547599
  74557600#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:86
   
  74597604#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:87
  74607605msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar"
  7461 msgstr "Показване на дните с повтарящи се събития в курсив на календара долу вляво"
   7606msgstr ""
   7607"Показване на дните с повтарящи се събития в курсив на календара долу вляво"
  74627608
  74637609#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:88
   
  74667612
  74677613#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:89
  7468 msgid "How many years can the time-based search go forward or backward from currently selected day when searching for another occurrence; default is ten years"
  7469 msgstr "Колко години в бъдещето или миналото да се търси за друга поява на повтарящото се събитие. Стандартно е 10 години."
   7614msgid ""
   7615"How many years can the time-based search go forward or backward from "
   7616"currently selected day when searching for another occurrence; default is ten "
   7617"years"
   7618msgstr ""
   7619"Колко години в бъдещето или миналото да се търси за друга поява на "
   7620"повтарящото се събитие. Стандартно е 10 години."
  74707621
  74717622#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
  74727623msgid "Show appointment end times in week and month views"
  7473 msgstr "Показване на края на уговорените часове в седмичните и месечните календарни изгледи"
   7624msgstr ""
   7625"Показване на края на уговорените часове в седмичните и месечните календарни "
   7626"изгледи"
  74747627
  74757628#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
  74767629msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
  7477 msgstr "Дали да се показва края на срещите в седмичните и месечните календарни изгледи."
   7630msgstr ""
   7631"Дали да се показва края на срещите в седмичните и месечните календарни "
   7632"изгледи."
  74787633
  74797634#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
   
  74837638#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
  74847639msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window"
  7485 msgstr "Ако е истина, панелът за преглед на бележки се показва в основния прозорец."
   7640msgstr ""
   7641"Ако е истина, панелът за преглед на бележки се показва в основния прозорец."
  74867642
  74877643#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
   
  74917647#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
  74927648msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window"
  7493 msgstr "Ако е истина, панелът за преглед на задачи се показва в основния прозорец."
   7649msgstr ""
   7650"Ако е истина, панелът за преглед на задачи се показва в основния прозорец."
  74947651
  74957652#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
  74967653msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
  7497 msgstr "Показване номерата на седмиците в изгледа за деня, работната седмица и навигатора на дати"
   7654msgstr ""
   7655"Показване номерата на седмиците в изгледа за деня, работната седмица и "
   7656"навигатора на дати"
  74987657
  74997658#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
  75007659msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar"
  7501 msgstr "Дали да се показват номерата на седмиците на различни места в календара."
   7660msgstr ""
   7661"Дали да се показват номерата на седмиците на различни места в календара."
  75027662
  75037663#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
   
  75107670
  75117671#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
  7512 msgid "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
   7672msgid ""
   7673"Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
  75137674msgstr "Дали задачите за днес да се оцветят със специален цвят"
  75147675
   
  75187679
  75197680#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
  7520 msgid "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used together with task-due-today-highlight"
   7681msgid ""
   7682"Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used "
   7683"together with task-due-today-highlight"
  75217684msgstr "Фонов цвят на задачите, които са за днес, във формат „#rrggbb“."
  75227685
   
  75307693
  75317694#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
  7532 msgid "The layout style determines where to place the preview pane in relation to the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the task list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the task list"
  7533 msgstr "Подредбата определя къде да се постави панелът за преглед на списъка със задачи. „0“ (класически изглед) поставя панела за преглед под списъка със задачи. „1“ (вертикален изглед) поставя панела за преглед до списъка със задачи."
   7695msgid ""
   7696"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
   7697"the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the task "
   7698"list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the task list"
   7699msgstr ""
   7700"Подредбата определя къде да се постави панелът за преглед на списъка със "
   7701"задачи. „0“ (класически изглед) поставя панела за преглед под списъка със "
   7702"задачи. „1“ (вертикален изглед) поставя панела за преглед до списъка със "
   7703"задачи."
  75347704
  75357705#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
   
  75397709#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:107
  75407710msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically"
  7541 msgstr "Позиция на панела за преглед на задачи, когато е ориентиран вертикално."
   7711msgstr ""
   7712"Позиция на панела за преглед на задачи, когато е ориентиран вертикално."
  75427713
  75437714#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
   
  75467717
  75477718#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
  7548 msgid "Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
   7719msgid ""
   7720"Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
  75497721msgstr "Дали задачите, които са просрочени, да се оцветят със специален цвят"
  75507722
   
  75547726
  75557727#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
  7556 msgid "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used together with task-overdue-highlight."
   7728msgid ""
   7729"Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used "
   7730"together with task-overdue-highlight."
  75577731msgstr "Фонов цвят на просрочените задачи, във формат „#rrggbb“."
  75587732
   
  75637737#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
  75647738msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes"
  7565 msgstr "Интервалите, показани в прегледите за деня или за работната седмица, в минути."
   7739msgstr ""
   7740"Интервалите, показани в прегледите за деня или за работната седмица, в "
   7741"минути."
  75667742
  75677743#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
   
  75707746
  75717747#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
  7572 msgid "The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an untranslated Olson timezone database location like \"America/New York\""
  7573 msgstr "Стандартният часови пояс за дати и време в календара, във вид на непреведена база от данни на Olsen за местоположения, например „America/New York“."
   7748msgid ""
   7749"The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
   7750"untranslated Olson timezone database location like \"America/New York\""
   7751msgstr ""
   7752"Стандартният часови пояс за дати и време в календара, във вид на непреведена "
   7753"база от данни на Olsen за местоположения, например „America/New York“."
  75747754
  75757755#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
   
  76267806
  76277807#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:2
  7628 msgid "The most recently used version of Evolution, expressed as \"major.minor.micro\". This is used for data and settings migration from older to newer versions."
  7629 msgstr "Текущата версия на Evolution обозначена като „основен_номер.подномер.микро_номер“. Използва се за мигриране на данни и настройки от по-стара към нова версия."
   7808msgid ""
   7809"The most recently used version of Evolution, expressed as \"major.minor.micro"
   7810"\". This is used for data and settings migration from older to newer "
   7811"versions."
   7812msgstr ""
   7813"Текущата версия на Evolution обозначена като „основен_номер.подномер."
   7814"микро_номер“. Използва се за мигриране на данни и настройки от по-стара към "
   7815"нова версия."
  76307816
  76317817#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:3
   
  76787864
  76797865#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:2
  7680 msgid "Every time Evolution starts, check whether or not it is the default mailer."
  7681 msgstr "Всеки път, щом Evolution се стартира, да се проверява дали е стандартната пощенска програма."
   7866msgid ""
   7867"Every time Evolution starts, check whether or not it is the default mailer."
   7868msgstr ""
   7869"Всеки път, щом Evolution се стартира, да се проверява дали е стандартната "
   7870"пощенска програма."
  76827871
  76837872#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:3
   
  76947883
  76957884#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:6
  7696 msgid "This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the set path is not pointing to the existent folder"
  7697 msgstr "Тази стойност може да е празен низ, което означава, че ще се използва папката за изображения, която обикновено е „~/Изображения“. Тази папка ще се използва, и когато указания път сочи към несъществуваща папка."
   7885msgid ""
   7886"This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture "
   7887"folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the "
   7888"set path is not pointing to the existent folder"
   7889msgstr ""
   7890"Тази стойност може да е празен низ, което означава, че ще се използва "
   7891"папката за изображения, която обикновено е „~/Изображения“. Тази папка ще се "
   7892"използва, и когато указания път сочи към несъществуваща папка."
  76987893
  76997894#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:7
   
  77267921
  77277922#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:14
  7728 msgid "The text that is inserted when replying to a message, attributing the message to the original author"
  7729 msgstr "Вмъкнатия текст при отговор на писмо, който информира за оригиналния автор на съдържанието."
   7923msgid ""
   7924"The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
   7925"message to the original author"
   7926msgstr ""
   7927"Вмъкнатия текст при отговор на писмо, който информира за оригиналния автор "
   7928"на съдържанието."
  77307929
  77317930#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:15
   
  77347933
  77357934#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:16
  7736 msgid "The text that is inserted when forwarding a message, saying that the forwarded message follows"
  7737 msgstr "Вмъкнатия текст при препращане на писмо, който информира, че следва препратено писмо."
   7935msgid ""
   7936"The text that is inserted when forwarding a message, saying that the "
   7937"forwarded message follows"
   7938msgstr ""
   7939"Вмъкнатия текст при препращане на писмо, който информира, че следва "
   7940"препратено писмо."
  77387941
  77397942#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:17
   
  77427945
  77437946#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:18
  7744 msgid "The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying that the original message follows"
  7745 msgstr "Вмъкнатия текст при отговор на писмо, който информира, че оригиналното писмо следва (отговор преди цитата — top posting)."
   7947msgid ""
   7948"The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying "
   7949"that the original message follows"
   7950msgstr ""
   7951"Вмъкнатия текст при отговор на писмо, който информира, че оригиналното писмо "
   7952"следва (отговор преди цитата — top posting)."
  77467953
  77477954#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:19
   
  77507957
  77517958#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:20
  7752 msgid "Instead of the normal \"Reply to All\" behaviour, this option will make the 'Group Reply' toolbar button try to reply only to the mailing list through which you happened to receive the copy of the message to which you're replying."
  7753 msgstr "Вместо обичаното поведение на бутона „Отговор до всички“, настройката кара бутона да отговаря на писмата само през пощенския списък, от които сте ги получили."
   7959msgid ""
   7960"Instead of the normal \"Reply to All\" behaviour, this option will make the "
   7961"'Group Reply' toolbar button try to reply only to the mailing list through "
   7962"which you happened to receive the copy of the message to which you're "
   7963"replying."
   7964msgstr ""
   7965"Вместо обичаното поведение на бутона „Отговор до всички“, настройката кара "
   7966"бутона да отговаря на писмата само през пощенския списък, от които сте ги "
   7967"получили."
  77547968
  77557969#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:21
   
  77587972
  77597973#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:22
  7760 msgid "Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a message. This determines whether the cursor is placed at the top of the message or the bottom."
  7761 msgstr "Потребителите се наежват при въпроса къде би трябвало да е курсорът при отговор на писмо. Тази настройка определя дали курсорът да е над цитираната част или отдолу."
   7974msgid ""
   7975"Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a "
   7976"message. This determines whether the cursor is placed at the top of the "
   7977"message or the bottom."
   7978msgstr ""
   7979"Потребителите се наежват при въпроса къде би трябвало да е курсорът при "
   7980"отговор на писмо. Тази настройка определя дали курсорът да е над цитираната "
   7981"част или отдолу."
  77627982
  77637983#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:23
   
  77838003#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:28
  77848004msgid "Underline color for misspelled words when using inline spelling."
  7785 msgstr "Цвят, с който да се подчертават сгрешените думи при проверка на правописа."
   8005msgstr ""
   8006"Цвят, с който да се подчертават сгрешените думи при проверка на правописа."
  77868007
  77878008#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:29
   
  77918012#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:30
  77928013msgid "List of dictionary language codes used for spell checking."
  7793 msgstr "Списък с кодове на езици, които да се използват за проверка на правописа."
   8014msgstr ""
   8015"Списък с кодове на езици, които да се използват за проверка на правописа."
  77948016
  77958017#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:31
   
  77988020
  77998021#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:32
  7800 msgid "Show the \"Bcc\" field when sending a mail message. This is controlled from the View menu when a mail account is chosen."
  7801 msgstr "Показване на полето „Скрито копие“ при изпращане на писмо. Това се контролира от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
   8022msgid ""
   8023"Show the \"Bcc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
   8024"the View menu when a mail account is chosen."
   8025msgstr ""
   8026"Показване на полето „Скрито копие“ при изпращане на писмо. Това се "
   8027"контролира от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
  78028028
  78038029#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:33
   
  78068032
  78078033#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:34
  7808 msgid "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from the View menu when a mail account is chosen."
  7809 msgstr "Показване на полето „Копие“ при изпращане на писмо. Това се контролира от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
   8034msgid ""
   8035"Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
   8036"the View menu when a mail account is chosen."
   8037msgstr ""
   8038"Показване на полето „Копие“ при изпращане на писмо. Това се контролира от "
   8039"менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
  78108040
  78118041#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:35
   
  78148044
  78158045#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:36
  7816 msgid "Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled from the View menu when a mail account is chosen."
  7817 msgstr "Показване на полето „Отговор до“ при изпращане на писмо. Това се контролира от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
   8046msgid ""
   8047"Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled "
   8048"from the View menu when a mail account is chosen."
   8049msgstr ""
   8050"Показване на полето „Отговор до“ при изпращане на писмо. Това се контролира "
   8051"от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
  78188052
  78198053#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
   
  78228056
  78238057#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
  7824 msgid "Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from the View menu when a news account is chosen."
  7825 msgstr "Показване на полето „От“ при изпращане на статия до група за новини. Това се контролира от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
   8058msgid ""
   8059"Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from "
   8060"the View menu when a news account is chosen."
   8061msgstr ""
   8062"Показване на полето „От“ при изпращане на статия до група за новини. Това се "
   8063"контролира от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
  78268064
  78278065#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
  78288066msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
  7829 msgstr "Показване на полето „Отговор до“ при изпращане на статия до група за новини"
   8067msgstr ""
   8068"Показване на полето „Отговор до“ при изпращане на статия до група за новини"
  78308069
  78318070#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
  7832 msgid "Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from the View menu when a news account is chosen."
  7833 msgstr "Показване на полето „Отговор до“ при изпращане на статия до група за новини. Това се контролира от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
   8071msgid ""
   8072"Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled "
   8073"from the View menu when a news account is chosen."
   8074msgstr ""
   8075"Показване на полето „Отговор до“ при изпращане на статия до група за новини. "
   8076"Това се контролира от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
  78348077
  78358078#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:41
   
  78388081
  78398082#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
  7840 msgid "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message which is also PGP or S/MIME signed."
  7841 msgstr "Автоматично използване на подпис по PGP или S/MIME, когато се отговаря на писмо със същия вид подпис."
   8083msgid ""
   8084"Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message "
   8085"which is also PGP or S/MIME signed."
   8086msgstr ""
   8087"Автоматично използване на подпис по PGP или S/MIME, когато се отговаря на "
   8088"писмо със същия вид подпис."
  78428089
  78438090#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
   
  78468093
  78478094#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:44
  7848 msgid "Encode filenames in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let them display correctly filenames with UTF-8 letters sent by Evolution, because they do not follow the RFC 2231, but use the incorrect RFC 2047 standard."
  7849 msgstr "Кодиране на имената на файловете в заглавните части на писмата по начина използван от Outlook и GMail. Това ще им позволи да ползват локализираните имена на файлове, които Evolution изпраща. Това се налага, защото Outlook и GMail не спазват RFC 2231, а използват неправилния и отменен стандарт RFC 2047."
   8095msgid ""
   8096"Encode filenames in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let "
   8097"them display correctly filenames with UTF-8 letters sent by Evolution, "
   8098"because they do not follow the RFC 2231, but use the incorrect RFC 2047 "
   8099"standard."
   8100msgstr ""
   8101"Кодиране на имената на файловете в заглавните части на писмата по начина "
   8102"използван от Outlook и GMail. Това ще им позволи да ползват локализираните "
   8103"имена на файлове, които Evolution изпраща. Това се налага, защото Outlook и "
   8104"GMail не спазват RFC 2231, а използват неправилния и отменен стандарт RFC "
   8105"2047."
  78508106
  78518107#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:45
   
  78548110
  78558111#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
  7856 msgid "Users get all up in arms over where their signature should go when replying to a message. This determines whether the signature is placed at the top of the message or the bottom."
  7857 msgstr "Потребителите се наежват при въпроса къде трябва да е подписът при отговор на писмо. Тази настройка определя дали подписът да е над цитираната част или отдолу."
   8112msgid ""
   8113"Users get all up in arms over where their signature should go when replying "
   8114"to a message. This determines whether the signature is placed at the top of "
   8115"the message or the bottom."
   8116msgstr ""
   8117"Потребителите се наежват при въпроса къде трябва да е подписът при отговор "
   8118"на писмо. Тази настройка определя дали подписът да е над цитираната част или "
   8119"отдолу."
  78588120
  78598121#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:47
   
  78628124
  78638125#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:48
  7864 msgid "Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your signature when composing a mail."
  7865 msgstr "Задайте да е истина, за да не се добавя разделител преди подписа ви при писането на писмо."
   8126msgid ""
   8127"Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your "
   8128"signature when composing a mail."
   8129msgstr ""
   8130"Задайте да е истина, за да не се добавя разделител преди подписа ви при "
   8131"писането на писмо."
  78668132
  78678133#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:49
   
  78708136
  78718137#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:50
  7872 msgid "Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. Setting this option to TRUE will attempt to ignore such Reply-To: headers, so that Evolution will do as you ask it. If you use the private reply action, it will reply privately, while if you use the 'Reply to List' action it will do that. It works by comparing the Reply-To: header with a List-Post: header, if there is one."
  7873 msgstr "Някои пощенски списъци задават заглавната част „Reply-To:“ по начин, при който потребителите пращат писма до списъка, дори когато искат да отговарят с лично писмо. Включването на тази настройка кара Evolution да пренебрегва тази заглавна част и да пита при пращането на писмо. Ако се опитате да отговорите лично, отговорът ще бъде личен, иначе с „Отговор до списък“ ще изпратите отговор до списъка. Това работи със сравняването на заглавните части „Reply-To:“ с „List-Post:“, ако втората я има."
   8138msgid ""
   8139"Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending "
   8140"replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. "
   8141"Setting this option to TRUE will attempt to ignore such Reply-To: headers, "
   8142"so that Evolution will do as you ask it. If you use the private reply "
   8143"action, it will reply privately, while if you use the 'Reply to List' action "
   8144"it will do that. It works by comparing the Reply-To: header with a List-"
   8145"Post: header, if there is one."
   8146msgstr ""
   8147"Някои пощенски списъци задават заглавната част „Reply-To:“ по начин, при "
   8148"който потребителите пращат писма до списъка, дори когато искат да отговарят "
   8149"с лично писмо. Включването на тази настройка кара Evolution да пренебрегва "
   8150"тази заглавна част и да пита при пращането на писмо. Ако се опитате да "
   8151"отговорите лично, отговорът ще бъде личен, иначе с „Отговор до списък“ ще "
   8152"изпратите отговор до списъка. Това работи със сравняването на заглавните "
   8153"части „Reply-To:“ с „List-Post:“, ако втората я има."
  78748154
  78758155#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:51
   
  78788158
  78798159#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
  7880 msgid "Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject text when replying to a message, as an addition to the standard \"Re\" prefix. An example is 'SV,AV'."
  7881 msgstr "Списък с локализирани абревиатури „Re“, които да бъдат пропуснати в темата при отговор на писмо. Те ще бъдат допълнение към стандартния префикс „Re“. Например „Отг,ОТГ“."
   8160msgid ""
   8161"Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject "
   8162"text when replying to a message, as an addition to the standard \"Re\" "
   8163"prefix. An example is 'SV,AV'."
   8164msgstr ""
   8165"Списък с локализирани абревиатури „Re“, които да бъдат пропуснати в темата "
   8166"при отговор на писмо. Те ще бъдат допълнение към стандартния префикс „Re“. "
   8167"Например „Отг,ОТГ“."
  78828168
  78838169#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
   
  78948180
  78958181#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
  7896 msgid "Can be either 2 to use current date and time or any other value for sent date of the message. This has a meaning only when dropping just one message."
  7897 msgstr "Може да е или 2, за да се ползва текущата дата и време, или произволна друга стойност, за датата на изпращане на писмото. Ключът има значение само при влаченето на едно писмо."
   8182msgid ""
   8183"Can be either 2 to use current date and time or any other value for sent "
   8184"date of the message. This has a meaning only when dropping just one message."
   8185msgstr ""
   8186"Може да е или 2, за да се ползва текущата дата и време, или произволна друга "
   8187"стойност, за датата на изпращане на писмото. Ключът има значение само при "
   8188"влаченето на едно писмо."
  78988189
  78998190#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
   
  79028193
  79038194#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
  7904 msgid "Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images annoying and prefer to see a static image instead."
  7905 msgstr "Включване на анимирани изображения в писма във формат HTML. Много потребители намират анимациите за дразнещи и предпочитат статични изображения вместо тях."
   8195msgid ""
   8196"Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images "
   8197"annoying and prefer to see a static image instead."
   8198msgstr ""
   8199"Включване на анимирани изображения в писма във формат HTML. Много "
   8200"потребители намират анимациите за дразнещи и предпочитат статични "
   8201"изображения вместо тях."
  79068202
  79078203#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
   
  79108206
  79118207#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
  7912 msgid "Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder names."
  7913 msgstr "Включване на функционалност за търсене чрез страничния панел — позволява търсене на имена на папки."
   8208msgid ""
   8209"Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder "
   8210"names."
   8211msgstr ""
   8212"Включване на функционалност за търсене чрез страничния панел — позволява "
   8213"търсене на имена на папки."
  79148214
  79158215#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
  79168216msgid "Disable or enable ellipsizing of folder names in side bar"
  7917 msgstr "Включване или изключване на съкращаването на имена на папки с многоточие в страничната лента"
   8217msgstr ""
   8218"Включване или изключване на съкращаването на имена на папки с многоточие в "
   8219"страничната лента"
  79188220
  79198221#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
  79208222msgid "Whether disable ellipsizing feature of folder names in side bar."
  7921 msgstr "Дали да се съкращават имената на папки с многоточие в страничната лента."
   8223msgstr ""
   8224"Дали да се съкращават имената на папки с многоточие в страничната лента."
  79228225
  79238226#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
   
  79268229
  79278230#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
  7928 msgid "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list and folders."
  7929 msgstr "Включете тази настройка, за да използвате интервала за придвижване при преглед на писма и папки."
   8231msgid ""
   8232"Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list "
   8233"and folders."
   8234msgstr ""
   8235"Включете тази настройка, за да използвате интервала за придвижване при "
   8236"преглед на писма и папки."
  79308237
  79318238#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
   
  79598266#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
  79608267msgid "Enable caret mode, so that you can see a cursor when reading mail."
  7961 msgstr "Включване на режим „Каретка“, така че курсорът да се вижда при четене на писмата."
   8268msgstr ""
   8269"Включване на режим „Каретка“, така че курсорът да се вижда при четене на "
   8270"писмата."
  79628271
  79638272#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
   
  79748283
  79758284#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
  7976 msgid "Load images for HTML messages over HTTP(S). Possible values are: \"0\" - Never load images off the net. \"1\" - Load images in messages from contacts. \"2\" - Always load images off the net."
  7977 msgstr "Зареждане на изображения за писма във формат HTML през http(s). Възможните стойности са: „0“ — никога не се зареждат изображения от мрежата, „1“ — изображенията се зареждат, ако подателят е в адресника и „2“ — изображенията се зареждат винаги."
   8285msgid ""
   8286"Load images for HTML messages over HTTP(S). Possible values are: \"0\" - "
   8287"Never load images off the net. \"1\" - Load images in messages from "
   8288"contacts. \"2\" - Always load images off the net."
   8289msgstr ""
   8290"Зареждане на изображения за писма във формат HTML през http(s). Възможните "
   8291"стойности са: „0“ — никога не се зареждат изображения от мрежата, „1“ — "
   8292"изображенията се зареждат, ако подателят е в адресника и „2“ — изображенията "
   8293"се зареждат винаги."
  79788294
  79798295#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
   
  79988314
  79998315#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
  8000 msgid "This key should contain a list of XML structures specifying custom headers, and whether they are to be displayed. The format of the XML structure is &lt;header enabled&gt; - set enabled if the header is to be displayed in the mail view."
  8001 msgstr "Този ключ трябва да съдържа списък с XML структури, описващи специфичните заглавни части, и дали да бъдат показвани. Форматът на XML структурата е „&lt;header enabled&gt;“ в случай, че заглавната част трябва да бъде показвана."
   8316msgid ""
   8317"This key should contain a list of XML structures specifying custom headers, "
   8318"and whether they are to be displayed. The format of the XML structure is &lt;"
   8319"header enabled&gt; - set enabled if the header is to be displayed in the "
   8320"mail view."
   8321msgstr ""
   8322"Този ключ трябва да съдържа списък с XML структури, описващи специфичните "
   8323"заглавни части, и дали да бъдат показвани. Форматът на XML структурата е "
   8324"„&lt;header enabled&gt;“ в случай, че заглавната част трябва да бъде "
   8325"показвана."
  80028326
  80038327#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
   
  80198343#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
  80208344msgid "List of MIME types to check for Bonobo component viewers"
  8021 msgstr "Списък от видове MIME, за които да се проверява за съществуваща система за преглед чрез компоненти на Bonobo"
   8345msgstr ""
   8346"Списък от видове MIME, за които да се проверява за съществуваща система за "
   8347"преглед чрез компоненти на Bonobo"
  80228348
  80238349#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
  8024 msgid "If there isn't a builtin viewer for a particular MIME type inside Evolution, any MIME types appearing in this list which map to a Bonobo component viewer in GNOME's MIME type database may be used for displaying content."
  8025 msgstr "Ако в Evolution няма вградена система за преглед на даден вид MIME, всички видове MIME, които се появяват в този списък и отговарят на компонент на Bonobo, съдържащ се в базата от данни за MIME на GNOME, могат да бъдат използвани за изобразяване на съдържание."
   8350msgid ""
   8351"If there isn't a builtin viewer for a particular MIME type inside Evolution, "
   8352"any MIME types appearing in this list which map to a Bonobo component viewer "
   8353"in GNOME's MIME type database may be used for displaying content."
   8354msgstr ""
   8355"Ако в Evolution няма вградена система за преглед на даден вид MIME, всички "
   8356"видове MIME, които се появяват в този списък и отговарят на компонент на "
   8357"Bonobo, съдържащ се в базата от данни за MIME на GNOME, могат да бъдат "
   8358"използвани за изобразяване на съдържание."
  80268359
  80278360#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
   
  80468379
  80478380#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
  8048 msgid "Show the email-address of the sender in a separate column in the message list."
  8049 msgstr "Показване адреса на е-поща на подателя в отделна колона в списъка с писмата."
   8381msgid ""
   8382"Show the email-address of the sender in a separate column in the message "
   8383"list."
   8384msgstr ""
   8385"Показване адреса на е-поща на подателя в отделна колона в списъка с писмата."
  80508386
  80518387#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
  8052 msgid "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" lines in the \"Messages\" column in vertical view"
  8053 msgstr "Определя дали да се използват същите шрифтове за полетата „От“ и „Тема“ в колоната „Писма“ при вертикален изглед."
   8388msgid ""
   8389"Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
   8390"lines in the \"Messages\" column in vertical view"
   8391msgstr ""
   8392"Определя дали да се използват същите шрифтове за полетата „От“ и „Тема“ в "
   8393"колоната „Писма“ при вертикален изглед."
  80548394
  80558395#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
  8056 msgid "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" lines in the \"Messages\" column in vertical view."
  8057 msgstr "Определя дали да се използват същите шрифтове за полетата „От“ и „Тема“ в колоната „Писма“ при вертикален изглед."
   8396msgid ""
   8397"Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
   8398"lines in the \"Messages\" column in vertical view."
   8399msgstr ""
   8400"Определя дали да се използват същите шрифтове за полетата „От“ и „Тема“ в "
   8401"колоната „Писма“ при вертикален изглед."
  80588402
  80598403#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
   
  80708414
  80718415#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
  8072 msgid "Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if Search Folders are disabled."
  8073 msgstr "Включване на папката за търсене „Несъвпадащи“. Ключът е в сила, само ако папките за търсене са включени."
   8416msgid ""
   8417"Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if "
   8418"Search Folders are disabled."
   8419msgstr ""
   8420"Включване на папката за търсене „Несъвпадащи“. Ключът е в сила, само ако "
   8421"папките за търсене са включени."
  80748422
  80758423#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
   
  80788426
  80798427#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
  8080 msgid "This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects the mail in the list and removes the preview for that folder."
  8081 msgstr "Този ключ се чете само веднъж и след прочитането му се установява на „false“. Това премахва маркирането на пощата в списъка и прегледа на тази папка."
   8428msgid ""
   8429"This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects "
   8430"the mail in the list and removes the preview for that folder."
   8431msgstr ""
   8432"Този ключ се чете само веднъж и след прочитането му се установява на "
   8433"„false“. Това премахва маркирането на пощата в списъка и прегледа на тази "
   8434"папка."
  80828435
  80838436#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
   
  80948447
  80958448#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
  8096 msgid "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or expanded by default. \"0\" = expanded and \"1\" = collapsed"
  8097 msgstr "Указва дали заглавните части на писмата трябва да са разгънати или прибрани, когато се разглеждат в панела. „0“ = разгънати, „1“ = прибрани"
   8449msgid ""
   8450"Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
   8451"expanded by default. \"0\" = expanded and \"1\" = collapsed"
   8452msgstr ""
   8453"Указва дали заглавните части на писмата трябва да са разгънати или прибрани, "
   8454"когато се разглеждат в панела. „0“ = разгънати, „1“ = прибрани"
  80988455
  80998456#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
   
  81108467
  81118468#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
  8112 msgid "The layout style determines where to place the preview pane in relation to the message list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the message list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the message list."
  8113 msgstr "Подредбата определя къде да се постави панелът за преглед в съотношение със списъка с писма. „0“ (класически изглед) поставя панела за преглед под списъка с писма. „1“ (вертикален изглед) поставя панела за преглед до списъка с писма."
   8469msgid ""
   8470"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
   8471"the message list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
   8472"message list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the "
   8473"message list."
   8474msgstr ""
   8475"Подредбата определя къде да се постави панелът за преглед в съотношение със "
   8476"списъка с писма. „0“ (класически изглед) поставя панела за преглед под "
   8477"списъка с писма. „1“ (вертикален изглед) поставя панела за преглед до "
   8478"списъка с писма."
  81148479
  81158480#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
   
  81428507
  81438508#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
  8144 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in address_count."
  8145 msgstr "Вместване на адресите на е-поща в „До/Копие/Скрито копие“ до броя указан в ключа address_count."
   8509msgid ""
   8510"Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in "
   8511"address_count."
   8512msgstr ""
   8513"Вместване на адресите на е-поща в „До/Копие/Скрито копие“ до броя указан в "
   8514"ключа address_count."
  81468515
  81478516#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
   
  81508519
  81518520#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
  8152 msgid "This sets the number of addresses to show in default message list view, beyond which a '...' is shown."
  8153 msgstr "Стойността указва броя на адресите на е-поща, които се показват в стандартния преглед. Ако има адреси над бройката, това се указва с многоточие."
   8521msgid ""
   8522"This sets the number of addresses to show in default message list view, "
   8523"beyond which a '...' is shown."
   8524msgstr ""
   8525"Стойността указва броя на адресите на е-поща, които се показват в "
   8526"стандартния преглед. Ако има адреси над бройката, това се указва с "
   8527"многоточие."
  81548528
  81558529#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
   
  81588532
  81598533#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
  8160 msgid "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do not contain In-Reply-To or References headers."
  8161 msgstr "Дали да се използва преглед на писмата в нишки по „Тема“, когато те не съдържат заглавни части „В отговор на“ или „Препратки“."
   8534msgid ""
   8535"Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do "
   8536"not contain In-Reply-To or References headers."
   8537msgstr ""
   8538"Дали да се използва преглед на писмата в нишки по „Тема“, когато те не "
   8539"съдържат заглавни части „В отговор на“ или „Препратки“."
  81628540
  81638541#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
   
  81668544
  81678545#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
  8168 msgid "This setting specifies whether the threads should be in expanded or collapsed state by default. Evolution requires a restart."
  8169 msgstr "Тази настройка указва дали стандартно нишките да бъдат разтваряни или свивани. Изисква се рестартиране на Evolution."
   8546msgid ""
   8547"This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
   8548"collapsed state by default. Evolution requires a restart."
   8549msgstr ""
   8550"Тази настройка указва дали стандартно нишките да бъдат разтваряни или "
   8551"свивани. Изисква се рестартиране на Evolution."
  81708552
  81718553#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
  81728554msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
  8173 msgstr "Дали да се подреждат нишките спрямо последното писмо в съответната нишка"
   8555msgstr ""
   8556"Дали да се подреждат нишките спрямо последното писмо в съответната нишка"
  81748557
  81758558#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
  8176 msgid "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a restart."
  8177 msgstr "Тази настройка указва дали нишките да бъдат сортирани според последното писмо във всяка нишка, вместо според датата на писмото. Изисква се рестартиране на Evolution."
   8559msgid ""
   8560"This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest "
   8561"message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a "
   8562"restart."
   8563msgstr ""
   8564"Тази настройка указва дали нишките да бъдат сортирани според последното "
   8565"писмо във всяка нишка, вместо според датата на писмото. Изисква се "
   8566"рестартиране на Evolution."
  81788567
  81798568#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
   
  81828571
  81838572#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
  8184 msgid "Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted based on an order given by a user"
  8185 msgstr "Указва как да бъдат подредени регистрациите в изглед „Поща“. Когато опцията е разрешена, регистрациите се подреждат азбучно с изключение на папките „На този компютър“ и „Папки за търсене“. В противен случай регистрациите са подреждат както потребителя е указал."
   8573msgid ""
   8574"Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
   8575"true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This "
   8576"Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted based on an order "
   8577"given by a user"
   8578msgstr ""
   8579"Указва как да бъдат подредени регистрациите в изглед „Поща“. Когато опцията "
   8580"е разрешена, регистрациите се подреждат азбучно с изключение на папките „На "
   8581"този компютър“ и „Папки за търсене“. В противен случай регистрациите са "
   8582"подреждат както потребителя е указал."
  81868583
  81878584#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
   
  82068603
  82078604#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
  8208 msgid "Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen only when there was used any 'Forward to' filter action and approximately one minute after the last action invocation."
  8209 msgstr "Дали папката „За изпращане“ да се изчиства след филтриране. Действието ще се извърши, само ако е използван филтъра „Препращане на“, около минута след последното извикване на действието."
   8605msgid ""
   8606"Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen "
   8607"only when there was used any 'Forward to' filter action and approximately "
   8608"one minute after the last action invocation."
   8609msgstr ""
   8610"Дали папката „За изпращане“ да се изчиства след филтриране. Действието ще се "
   8611"извърши, само ако е използван филтъра „Препращане на“, около минута след "
   8612"последното извикване на действието."
  82108613
  82118614#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
   
  82188621
  82198622#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
  8220 msgid "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
   8623msgid ""
   8624"Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
  82218625msgstr "Запитване до потребителя, когато се опита да прати писмо без тема."
  82228626
   
  82398643#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
  82408644msgid "Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses"
  8241 msgstr "Предупреждение преди изпращане към получатели, чиито адреси на е-поща не са въведени"
   8645msgstr ""
   8646"Предупреждение преди изпращане към получатели, чиито адреси на е-поща не са "
   8647"въведени"
  82428648
  82438649#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
  8244 msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send a message to recipients not entered as mail addresses"
  8245 msgstr "Включва/изключва непрекъснатите предупреждения, че се опитвате да изпратите писмо до получатели, които нямат въведени пощенски адреси"
   8650msgid ""
   8651"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send "
   8652"a message to recipients not entered as mail addresses"
   8653msgstr ""
   8654"Включва/изключва непрекъснатите предупреждения, че се опитвате да изпратите "
   8655"писмо до получатели, които нямат въведени пощенски адреси"
  82468656
  82478657#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
   
  82518661#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
  82528662msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
  8253 msgstr "Запитване, когато потребителят се опита да изпрати писма без адрес в полетата „До“ или „Копие“."
   8663msgstr ""
   8664"Запитване, когато потребителят се опита да изпрати писма без адрес в "
   8665"полетата „До“ или „Копие“."
  82548666
  82558667#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
   
  82588670
  82598671#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
  8260 msgid "Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to receive HTML mail."
  8261 msgstr "Запитване, когато потребителят се опита да изпрати писма в HTML до получатели, които може да не искат да получават такава поща."
   8672msgid ""
   8673"Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to "
   8674"receive HTML mail."
   8675msgstr ""
   8676"Запитване, когато потребителят се опита да изпрати писма в HTML до "
   8677"получатели, които може да не искат да получават такава поща."
  82628678
  82638679#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
  82648680msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
  8265 msgstr "Запитване, когато потребителят се опита да отвори 10 или повече писма едновременно"
   8681msgstr ""
   8682"Запитване, когато потребителят се опита да отвори 10 или повече писма "
   8683"едновременно"
  82668684
  82678685#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
  8268 msgid "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if they really want to do it."
  8269 msgstr "Ако потребител се опита да отвори 10 или повече писма едновременно, да бъде питан дали наистина иска да направи това."
   8686msgid ""
   8687"If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if "
   8688"they really want to do it."
   8689msgstr ""
   8690"Ако потребител се опита да отвори 10 или повече писма едновременно, да бъде "
   8691"питан дали наистина иска да направи това."
  82708692
  82718693#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
   
  82828704
  82838705#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
  8284 msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from the search results."
  8285 msgstr "Включва/изключва непрекъснатите предупреждения, че изтриването на писма от папка за търсене напълно изтрива писмото, а не само го премахва от резултатите от търсенето."
   8706msgid ""
   8707"It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from "
   8708"a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from "
   8709"the search results."
   8710msgstr ""
   8711"Включва/изключва непрекъснатите предупреждения, че изтриването на писма от "
   8712"папка за търсене напълно изтрива писмото, а не само го премахва от "
   8713"резултатите от търсенето."
  82868714
  82878715#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
  82888716msgid "Asks whether to copy a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
  8289 msgstr "Запитване дали да се копира цяла папка при влаченето ѝ в дървото на папките"
   8717msgstr ""
   8718"Запитване дали да се копира цяла папка при влаченето ѝ в дървото на папките"
  82908719
  82918720#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
  8292 msgid "Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag &amp; drop of folders in folder tree, 'always' - allow copy with drag &amp; drop of folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will ask user."
  8293 msgstr "Допустимите стойности са: „never“ (никога) — папките никога не се копират чрез влачене, „always“ (винаги) — папките да се копират чрез влачене, „ask“ (запитване или всяка друга стойност) — потребителят ще бъде питан."
   8721msgid ""
   8722"Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag &amp; drop of "
   8723"folders in folder tree, 'always' - allow copy with drag &amp; drop of "
   8724"folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will "
   8725"ask user."
   8726msgstr ""
   8727"Допустимите стойности са: „never“ (никога) — папките никога не се копират "
   8728"чрез влачене, „always“ (винаги) — папките да се копират чрез влачене, "
   8729"„ask“ (запитване или всяка друга стойност) — потребителят ще бъде питан."
  82948730
  82958731#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
  82968732msgid "Asks whether to move a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
  8297 msgstr "Запитване дали да се премества цяла папка при влаченето ѝ в дървото на папките"
   8733msgstr ""
   8734"Запитване дали да се премества цяла папка при влаченето ѝ в дървото на "
   8735"папките"
  82988736
  82998737#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
  8300 msgid "Possible values are: 'never' - do not allow move with drag &amp; drop of folders in folder tree, 'always' - allow move with drag &amp; drop of folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will ask user."
  8301 msgstr "Допустимите стойности са: „never“ (никога) — папките никога не се преместват чрез влачене, „always“ (винаги) — папките да се преместват чрез влачене, „ask“ (запитване или всяка друга стойност) — потребителят ще бъде питан."
   8738msgid ""
   8739"Possible values are: 'never' - do not allow move with drag &amp; drop of "
   8740"folders in folder tree, 'always' - allow move with drag &amp; drop of "
   8741"folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will "
   8742"ask user."
   8743msgstr ""
   8744"Допустимите стойности са: „never“ (никога) — папките никога не се преместват "
   8745"чрез влачене, „always“ (винаги) — папките да се преместват чрез влачене, "
   8746"„ask“ (запитване или всяка друга стойност) — потребителят ще бъде питан."
  83028747
  83038748#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
   
  83068751
  83078752#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
  8308 msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a private reply to a message which arrived via a mailing list."
  8309 msgstr "Включва/изключва непрекъснатите предупреждения, че изпращате личен отговор към писмо, което е получено чрез пощенски списък."
   8753msgid ""
   8754"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
   8755"private reply to a message which arrived via a mailing list."
   8756msgstr ""
   8757"Включва/изключва непрекъснатите предупреждения, че изпращате личен отговор "
   8758"към писмо, което е получено чрез пощенски списък."
  83108759
  83118760#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
   
  83148763
  83158764#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
  8316 msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending a private reply to a message which arrived via a mailing list, but the list sets a Reply-To: header which redirects your reply back to the list"
  8317 msgstr "Включва/изключва предупрежденията, когато изпращате личен отговор до писмо от пощенски списък, но списъкът е указал отговорите да се пренасочват към него в заглавната част „Reply-To:“"
   8765msgid ""
   8766"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending "
   8767"a private reply to a message which arrived via a mailing list, but the list "
   8768"sets a Reply-To: header which redirects your reply back to the list"
   8769msgstr ""
   8770"Включва/изключва предупрежденията, когато изпращате личен отговор до писмо "
   8771"от пощенски списък, но списъкът е указал отговорите да се пренасочват към "
   8772"него в заглавната част „Reply-To:“"
  83188773
  83198774#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
   
  83228777
  83238778#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
  8324 msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a reply to many people."
  8325 msgstr "Включване/изключване на предупрежденията, когато изпращате отговор на много получатели."
   8779msgid ""
   8780"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
   8781"reply to many people."
   8782msgstr ""
   8783"Включване/изключване на предупрежденията, когато изпращате отговор на много "
   8784"получатели."
  83268785
  83278786#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
  8328 msgid "Asks whether to close the message window when the user forwards or replies to the message shown in the window"
  8329 msgstr "Запитване дали прозорецът с писмото да се затвори, когато потребителят го препраща или му отговаря"
   8787msgid ""
   8788"Asks whether to close the message window when the user forwards or replies "
   8789"to the message shown in the window"
   8790msgstr ""
   8791"Запитване дали прозорецът с писмото да се затвори, когато потребителят го "
   8792"препраща или му отговаря"
  83308793
  83318794#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
  8332 msgid "Possible values are: 'never' - to never close browser window, 'always' - to always close browser window or 'ask' - (or any other value) will ask user."
  8333 msgstr "Допустимите стойности са: „never“ (никога) — прозорецът на браузъра никога да не се затваря, „always“ (винаги) — прозорецът на браузъра винаги да е затворен, „ask“ (запитване или всяка друга стойност) — потребителят ще бъде питан."
   8795msgid ""
   8796"Possible values are: 'never' - to never close browser window, 'always' - to "
   8797"always close browser window or 'ask' - (or any other value) will ask user."
   8798msgstr ""
   8799"Допустимите стойности са: „never“ (никога) — прозорецът на браузъра никога "
   8800"да не се затваря, „always“ (винаги) — прозорецът на браузъра винаги да е "
   8801"затворен, „ask“ (запитване или всяка друга стойност) — потребителят ще бъде "
   8802"питан."
  83348803
  83358804#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
   
  83438812#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
  83448813msgid "Minimum days between emptying the trash on exit"
  8345 msgstr "Минимален брой дни между изчистване на кошчето при затваряне на програмата"
   8814msgstr ""
   8815"Минимален брой дни между изчистване на кошчето при затваряне на програмата"
  83468816
  83478817#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
  83488818msgid "Minimum time between emptying the trash on exit, in days."
  8349 msgstr "Минимално време между изчистването на кошчето при затваряне на програмата, в дни."
   8819msgstr ""
   8820"Минимално време между изчистването на кошчето при затваряне на програмата, в "
   8821"дни."
  83508822
  83518823#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
   
  83548826
  83558827#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
  8356 msgid "The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
  8357 msgstr "Последният път, когато кошчето е изчиствано, в дни от „Епохата“ — 01.01.1970."
   8828msgid ""
   8829"The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
   8830msgstr ""
   8831"Последният път, когато кошчето е изчиствано, в дни от „Епохата“ — 01.01.1970."
  83588832
  83598833#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
   
  83668840
  83678841#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
  8368 msgid "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. \"2\" for debug messages."
  8369 msgstr "Възможни са три стойности — „0“ за грешки, „1“ за предупреждения и „2“ за съобщения за изчистване на грешки."
   8842msgid ""
   8843"This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. "
   8844"\"2\" for debug messages."
   8845msgstr ""
   8846"Възможни са три стойности — „0“ за грешки, „1“ за предупреждения и „2“ за "
   8847"съобщения за изчистване на грешки."
  83708848
  83718849#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
   
  83748852
  83758853#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
  8376 msgid "Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone differs). Otherwise always show \"Date\" header value in a user preferred format and local time zone."
  8377 msgstr "Показване на оригиналната стойност на заглавната част „Дата“ (само с локално време, ако часовият пояс е различен). Иначе винаги да се показва стойността в предпочитания от потребителя формат и местен часови пояс."
   8854msgid ""
   8855"Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone "
   8856"differs). Otherwise always show \"Date\" header value in a user preferred "
   8857"format and local time zone."
   8858msgstr ""
   8859"Показване на оригиналната стойност на заглавната част „Дата“ (само с локално "
   8860"време, ако часовият пояс е различен). Иначе винаги да се показва стойността "
   8861"в предпочитания от потребителя формат и местен часови пояс."
  83788862
  83798863#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
   
  83828866
  83838867#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
  8384 msgid "List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains strings containing name:color where color uses the HTML hex encoding."
  8385 msgstr "Списък с цветови етикети в Evolution. Съдържа двойки „име:цвят“, където цветът е в шестнадесетичен HTML формат."
   8868msgid ""
   8869"List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains "
   8870"strings containing name:color where color uses the HTML hex encoding."
   8871msgstr ""
   8872"Списък с цветови етикети в Evolution. Съдържа двойки „име:цвят“, където "
   8873"цветът е в шестнадесетичен HTML формат."
  83868874
  83878875#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
   
  84078895#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
  84088896msgid "Minimum time between emptying the junk on exit, in days."
  8409 msgstr "Минимално време между изчистването на спама при спиране на програмата, в дни."
   8897msgstr ""
   8898"Минимално време между изчистването на спама при спиране на програмата, в дни."
  84108899
  84118900#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
   
  84148903
  84158904#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
  8416 msgid "The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
  8417 msgstr "Последният път, когато спамът е изчистван, в дни от „Епохата“ — 01.01.1970."
   8905msgid ""
   8906"The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
   8907msgstr ""
   8908"Последният път, когато спамът е изчистван, в дни от „Епохата“ — 01.01.1970."
  84188909
  84198910#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
   
  84228913
  84238914#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
  8424 msgid "This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won't fall back to the other available plugins."
  8425 msgstr "Това е стандартната приставка за спам, дори и много приставки да са включени. Ако указаната стандартна приставка е изключена, тогава няма да се ползват останалите."
   8915msgid ""
   8916"This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins "
   8917"enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won't fall back "
   8918"to the other available plugins."
   8919msgstr ""
   8920"Това е стандартната приставка за спам, дори и много приставки да са "
   8921"включени. Ако указаната стандартна приставка е изключена, тогава няма да се "
   8922"ползват останалите."
  84268923
  84278924#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
   
  84308927
  84318928#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
  8432 msgid "Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It can be slow, if remote address books (like LDAP) are marked for autocompletion."
  8433 msgstr "Определя дали да се търси за адреса на изпращача в адресника. Ако е открит, не би трябвало да е спам. Търси се в адресници, които са отбелязани за автоматично дописване. Възможно е да е бавно, ако отдалечени адресници (като LDAP) са отбелязани за авт. дописване."
   8929msgid ""
   8930"Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
   8931"shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
   8932"can be slow, if remote address books (like LDAP) are marked for "
   8933"autocompletion."
   8934msgstr ""
   8935"Определя дали да се търси за адреса на изпращача в адресника. Ако е открит, "
   8936"не би трябвало да е спам. Търси се в адресници, които са отбелязани за "
   8937"автоматично дописване. Възможно е да е бавно, ако отдалечени адресници (като "
   8938"LDAP) са отбелязани за авт. дописване."
  84348939
  84358940#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
  8436 msgid "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address book only"
  8437 msgstr "Определя дали при проверка за спам да се търси само в локалния адресник"
   8941msgid ""
   8942"Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address "
   8943"book only"
   8944msgstr ""
   8945"Определя дали при проверка за спам да се търси само в локалния адресник"
  84388946
  84398947#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
  8440 msgid "This option is related to the key lookup_addressbook and is used to determine whether to look up addresses in local address book only to exclude mail sent by known contacts from junk filtering."
  8441 msgstr "Тази настройка е свързана с ключа „lookup_addressbok“. Използва се за установяване дали да се търси за адреси в локалния адресник само за изключване на поща от проверка за спам, когато е изпратена от познати контакти."
   8948msgid ""
   8949"This option is related to the key lookup_addressbook and is used to "
   8950"determine whether to look up addresses in local address book only to exclude "
   8951"mail sent by known contacts from junk filtering."
   8952msgstr ""
   8953"Тази настройка е свързана с ключа „lookup_addressbok“. Използва се за "
   8954"установяване дали да се търси за адреси в локалния адресник само за "
   8955"изключване на поща от проверка за спам, когато е изпратена от познати "
   8956"контакти."
  84428957
  84438958#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
  84448959msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
  8445 msgstr "Определя дали да се използват специални заглавни части за проверка за спам"
   8960msgstr ""
   8961"Определя дали да се използват специални заглавни части за проверка за спам"
  84468962
  84478963#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
  8448 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk checking speed."
  8449 msgstr "Определя дали да се използват специални заглавни части при проверка за спам. Ако тази настройка е включена и заглавните части са упоменати, това ще подобри скоростта при проверка за спам."
   8964msgid ""
   8965"Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option "
   8966"is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk "
   8967"checking speed."
   8968msgstr ""
   8969"Определя дали да се използват специални заглавни части при проверка за спам. "
   8970"Ако тази настройка е включена и заглавните части са упоменати, това ще "
   8971"подобри скоростта при проверка за спам."
  84508972
  84518973#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
   
  84548976
  84558977#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
  8456 msgid "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string in the format \"headername=value\"."
  8457 msgstr "Специфични заглавни части, които да се използват при проверка за спам. Елементите от списъка са низове във формат „заглавна част=стойност“."
   8978msgid ""
   8979"Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string "
   8980"in the format \"headername=value\"."
   8981msgstr ""
   8982"Специфични заглавни части, които да се използват при проверка за спам. "
   8983"Елементите от списъка са низове във формат „заглавна част=стойност“."
  84588984
  84598985#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
   
  84829008
  84839009#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
  8484 msgid "Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes also sending messages from Outbox."
  8485 msgstr "Дали да се проверява за нова поща при стартиране на Evolution. Писмата в папка „За изпращане“ също ще бъдат изпратени."
   9010msgid ""
   9011"Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes "
   9012"also sending messages from Outbox."
   9013msgstr ""
   9014"Дали да се проверява за нова поща при стартиране на Evolution. Писмата в "
   9015"папка „За изпращане“ също ще бъдат изпратени."
  84869016
  84879017#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
   
  84909020
  84919021#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
  8492 msgid "Whether to check for new messages in all active accounts regardless of the account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
  8493 msgstr "Проверка за нова поща при стартиране на Evolution за всички регистрации, независимо от настройката „Проверка за нова поща на всеки Х минути“. Тази настройка се използва само в комбинация с „send_recv_on_start'“."
   9022msgid ""
   9023"Whether to check for new messages in all active accounts regardless of the "
   9024"account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
   9025"started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
   9026msgstr ""
   9027"Проверка за нова поща при стартиране на Evolution за всички регистрации, "
   9028"независимо от настройката „Проверка за нова поща на всеки Х минути“. Тази "
   9029"настройка се използва само в комбинация с „send_recv_on_start'“."
  84949030
  84959031#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
   
  84989034
  84999035#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
  8500 msgid "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail server. The interval must be at least 30 seconds."
  8501 msgstr "Контролира колко често да се синхронизират локалните промени с отдалечения сървър за поща. Интервалът трябва да бъде поне 30 секунди."
   9036msgid ""
   9037"Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail "
   9038"server. The interval must be at least 30 seconds."
   9039msgstr ""
   9040"Контролира колко често да се синхронизират локалните промени с отдалечения "
   9041"сървър за поща. Интервалът трябва да бъде поне 30 секунди."
  85029042
  85039043#. Translators: This is the a list of words for the attach reminder plugin to look
   
  85099049
  85109050#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:5
  8511 msgid "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message body"
  8512 msgstr "Списък с подсказки на приставката за напомняне за прикрепени файлове. Тялото на писмото се претърсва за тях"
   9051msgid ""
   9052"List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
   9053"body"
   9054msgstr ""
   9055"Списък с подсказки на приставката за напомняне за прикрепени файлове. Тялото "
   9056"на писмото се претърсва за тях"
  85139057
  85149058#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:6
  8515 msgid "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message body."
  8516 msgstr "Списък с подсказки на приставката за напомняне за прикрепени файлове. Тялото на писмото се претърсва за тях"
   9059msgid ""
   9060"List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
   9061"body."
   9062msgstr ""
   9063"Списък с подсказки на приставката за напомняне за прикрепени файлове. Тялото "
   9064"на писмото се претърсва за тях"
  85179065
  85189066#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:1
   
  85379085
  85389086#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:6
  8539 msgid "Whether contacts should be automatically added to the user's address book."
   9087msgid ""
   9088"Whether contacts should be automatically added to the user's address book."
  85409089msgstr "Автоматично добавяне на контактите в адресника."
  85419090
   
  85459094
  85469095#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:8
  8547 msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts from Pidgin."
  8548 msgstr "Адресник за автоматично запазване на контакти синхронизирани от Pidgin."
   9096msgid ""
   9097"Address book to use for storing automatically synced contacts from Pidgin."
   9098msgstr ""
   9099"Адресник за автоматично запазване на контакти синхронизирани от Pidgin."
  85499100
  85509101#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:9
   
  85779128
  85789129#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.email-custom-header.gschema.xml.in.h:2
  8579 msgid "The key specifies the list of custom headers that you can add to an outgoing message. The format for specifying a Header and Header value is: Name of the custom header followed by \"=\" and the values separated by \";\""
  8580 msgstr "Този ключ указва списъка с потребителски заглавни части, които могат да се добавят към изходящо писмо. Форматът за задаване на заглавна част и стойност е: Име на заглавната част, последвано от „=“ и стойности, разделени с „;“."
   9130msgid ""
   9131"The key specifies the list of custom headers that you can add to an outgoing "
   9132"message. The format for specifying a Header and Header value is: Name of the "
   9133"custom header followed by \"=\" and the values separated by \";\""
   9134msgstr ""
   9135"Този ключ указва списъка с потребителски заглавни части, които могат да се "
   9136"добавят към изходящо писмо. Форматът за задаване на заглавна част и стойност "
   9137"е: Име на заглавната част, последвано от „=“ и стойности, разделени с „;“."
  85819138
  85829139#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:1
   
  85959152#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:4
  85969153msgid "Automatically launch editor when key is pressed in the mail composer."
  8597 msgstr "Автоматично стартиране на редактор при натискане на клавиш в прозореца за писане на писма."
   9154msgstr ""
   9155"Автоматично стартиране на редактор при натискане на клавиш в прозореца за "
   9156"писане на писма."
  85989157
  85999158#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.face-picture.gschema.xml.in.h:1
   
  86029161
  86039162#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.face-picture.gschema.xml.in.h:2
  8604 msgid "Whether insert Face picture to outgoing messages by default. The picture should be set before checking this, otherwise nothing happens."
  8605 msgstr "Дали стандартно да се вмъква портретна снимка в изходящите писма. Преди да отбележите тази настройка, снимката трябва да бъде избрана."
   9163msgid ""
   9164"Whether insert Face picture to outgoing messages by default. The picture "
   9165"should be set before checking this, otherwise nothing happens."
   9166msgstr ""
   9167"Дали стандартно да се вмъква портретна снимка в изходящите писма. Преди да "
   9168"отбележите тази настройка, снимката трябва да бъде избрана."
  86069169
  86079170#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.itip.gschema.xml.in.h:1
   
  86359198#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:6
  86369199msgid "Show new mail icon in notification area when new messages arrive."
  8637 msgstr "Показване на икона в областта за уведомяване при пристигане на нова поща."
   9200msgstr ""
   9201"Показване на икона в областта за уведомяване при пристигане на нова поща."
  86389202
  86399203#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:7
   
  86439207#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:8
  86449208msgid "Whether show message over the icon when new messages arrive."
  8645 msgstr "Дали да се показва съобщение върху иконата на Evolution, когато пристигнат писма."
   9209msgstr ""
   9210"Дали да се показва съобщение върху иконата на Evolution, когато пристигнат "
   9211"писма."
  86469212
  86479213#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:9
   
  86509216
  86519217#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:10
  8652 msgid "Whether to make a sound of any kind when new messages arrive. If \"false\", the \"notify-sound-beep\", \"notify-sound-file\", \"notify-sound-play-file\" and \"notify-sound-use-theme\" keys are disregarded."
  8653 msgstr "Дали да се пуска какъвто и да е звук при пристигането на писмо. Ако е изключен, ключовете „notify-sound-beep“, „notify-sound-file“, „notify-sound-play-file“ и „notify-sound-use-theme“ не се взимат под внимание."
   9218msgid ""
   9219"Whether to make a sound of any kind when new messages arrive. If \"false\", "
   9220"the \"notify-sound-beep\", \"notify-sound-file\", \"notify-sound-play-file\" "
   9221"and \"notify-sound-use-theme\" keys are disregarded."
   9222msgstr ""
   9223"Дали да се пуска какъвто и да е звук при пристигането на писмо. Ако е "
   9224"изключен, ключовете „notify-sound-beep“, „notify-sound-file“, „notify-sound-"
   9225"play-file“ и „notify-sound-use-theme“ не се взимат под внимание."
  86549226
  86559227#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:11
   
  86669238
  86679239#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:14
  8668 msgid "Sound file to be played when new messages arrive, if \"notify-sound-play-file\" is \"true\"."
  8669 msgstr "Звуков файл, който да се изпълнява при пристигане на нова поща, ако ключът „notify-sound-play-file“ е зададен."
   9240msgid ""
   9241"Sound file to be played when new messages arrive, if \"notify-sound-play-file"
   9242"\" is \"true\"."
   9243msgstr ""
   9244"Звуков файл, който да се изпълнява при пристигане на нова поща, ако ключът "
   9245"„notify-sound-play-file“ е зададен."
  86709246
  86719247#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:15
   
  86749250
  86759251#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:16
  8676 msgid "Whether to play a sound file when new messages arrive. The name of the sound file is given by the 'notify-sound-file' key."
  8677 msgstr "Дали да се пусне аудио файл при пристигането на ново писмо. Името на файла е зададено в ключа „notify-sound-file“."
   9252msgid ""
   9253"Whether to play a sound file when new messages arrive. The name of the sound "
   9254"file is given by the 'notify-sound-file' key."
   9255msgstr ""
   9256"Дали да се пусне аудио файл при пристигането на ново писмо. Името на файла е "
   9257"зададено в ключа „notify-sound-file“."
  86789258
  86799259#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:17
   
  86839263#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:18
  86849264msgid "Play themed sound when new messages arrive, if not in beep mode."
  8685 msgstr "Просвирване на звук при получени писма, ако не е в режим на обикновен звук."
   9265msgstr ""
   9266"Просвирване на звук при получени писма, ако не е в режим на обикновен звук."
  86869267
  86879268#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.prefer-plain.gschema.xml.in.h:1
   
  86909271
  86919272#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.prefer-plain.gschema.xml.in.h:2
  8692 msgid "The mode to use for displaying mails. \"normal\" makes Evolution choose the best part to show, \"prefer_plain\" makes it use the text part, if present, and \"only_plain\" forces Evolution to only show plain text"
  8693 msgstr "Режим за показване на писмо. При „normal“ (нормален) се показва най-добрата част, при „prefer_plain“ (предпочитане на текст) се показва текстовата част, ако съществува. При „only_plain“ принудително се показва само текст"
   9273msgid ""
   9274"The mode to use for displaying mails. \"normal\" makes Evolution choose the "
   9275"best part to show, \"prefer_plain\" makes it use the text part, if present, "
   9276"and \"only_plain\" forces Evolution to only show plain text"
   9277msgstr ""
   9278"Режим за показване на писмо. При „normal“ (нормален) се показва най-добрата "
   9279"част, при „prefer_plain“ (предпочитане на текст) се показва текстовата част, "
   9280"ако съществува. При „only_plain“ принудително се показва само текст"
  86949281
  86959282#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.prefer-plain.gschema.xml.in.h:3
   
  87029289
  87039290#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.publish-calendar.gschema.xml.in.h:2
  8704 msgid "The key specifies the list of destinations to where publish calendars. Each values specifies an XML with setup for publishing to one destination."
  8705 msgstr "Ключът указва списък с цели, в които да се публикуват календарите. Всяка стойност указва файл във формат XML с описание на една цел при публикуване."
   9291msgid ""
   9292"The key specifies the list of destinations to where publish calendars. Each "
   9293"values specifies an XML with setup for publishing to one destination."
   9294msgstr ""
   9295"Ключът указва списък с цели, в които да се публикуват календарите. Всяка "
   9296"стойност указва файл във формат XML с описание на една цел при публикуване."
  87069297
  87079298#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.templates.gschema.xml.in.h:1
  8708 msgid "List of keyword/value pairs for the Templates plugin to substitute in a message body."
  8709 msgstr "Списък с двойки от ключови думи и стойности, които да се заменят в тялото на писмото чрез приставката за шаблони."
   9299msgid ""
   9300"List of keyword/value pairs for the Templates plugin to substitute in a "
   9301"message body."
   9302msgstr ""
   9303"Списък с двойки от ключови думи и стойности, които да се заменят в тялото на "
   9304"писмото чрез приставката за шаблони."
  87109305
  87119306#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:1
  87129307msgid "Skip development warning dialog"
  8713 msgstr "Пропускане на диалоговия прозорец с предупреждението за разработващата се версия"
   9308msgstr ""
   9309"Пропускане на диалоговия прозорец с предупреждението за разработващата се "
   9310"версия"
  87149311
  87159312#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:2
  8716 msgid "Whether the warning dialog in development versions of Evolution is skipped."
  8717 msgstr "Дали предупредителното съобщение в нестабилните версии на Evolution, да бъде показвано."
   9313msgid ""
   9314"Whether the warning dialog in development versions of Evolution is skipped."
   9315msgstr ""
   9316"Дали предупредителното съобщение в нестабилните версии на Evolution, да бъде "
   9317"показвано."
  87189318
  87199319#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:3
   
  87229322
  87239323#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:4
  8724 msgid "Initial view for attachment bar widgets. \"0\" is Icon View, \"1\" is List View."
  8725 msgstr "Първоначален изглед на графичните обекти за прикрепени файлове. „0“ е за изглед с икони, „1“ е за дървовиден списък."
   9324msgid ""
   9325"Initial view for attachment bar widgets. \"0\" is Icon View, \"1\" is List "
   9326"View."
   9327msgstr ""
   9328"Първоначален изглед на графичните обекти за прикрепени файлове. „0“ е за "
   9329"изглед с икони, „1“ е за дървовиден списък."
  87269330
  87279331#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:5
   
  87339337msgstr "Първоначална папка за диалоговите прозорци на GtkFileChooser."
  87349338
  8735 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:7
  8736 #: ../shell/main.c:309
   9339#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:7 ../shell/main.c:309
  87379340msgid "Start in offline mode"
  87389341msgstr "Стартиране в режим „Изключен“"
   
  87409343#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:8
  87419344msgid "Whether Evolution will start up in offline mode instead of online mode."
  8742 msgstr "Дали Evolution да стартира в режим „Изключен“, вместо в режим „Включен“."
   9345msgstr ""
   9346"Дали Evolution да стартира в режим „Изключен“, вместо в режим „Включен“."
  87439347
  87449348#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:9
   
  87479351
  87489352#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:10
  8749 msgid "List of paths for the folders to be synchronized to disk for offline usage."
  8750 msgstr "Списък с пътища към папките, които трябва да бъдат синхронизирани с цел използване в режим „Изключен“."
   9353msgid ""
   9354"List of paths for the folders to be synchronized to disk for offline usage."
   9355msgstr ""
   9356"Списък с пътища към папките, които трябва да бъдат синхронизирани с цел "
   9357"използване в режим „Изключен“."
  87519358
  87529359#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:11
   
  87719378
  87729379#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:16
  8773 msgid "The style of the window buttons. Can be \"text\", \"icons\", \"both\", \"toolbar\". If \"toolbar\" is set, the style of the buttons is determined by the GNOME toolbar setting."
  8774 msgstr "Стилът на изобразяване на бутоните. Може да бъде „text“ (текст), „icons“ (икони), „both“ (текст и икони) или „toolbar“. Ако зададете „toolbar“, стилът на изобразяване ще зависи от стандартните настройки на GNOME."
   9380msgid ""
   9381"The style of the window buttons. Can be \"text\", \"icons\", \"both\", "
   9382"\"toolbar\". If \"toolbar\" is set, the style of the buttons is determined "
   9383"by the GNOME toolbar setting."
   9384msgstr ""
   9385"Стилът на изобразяване на бутоните. Може да бъде „text“ (текст), "
   9386"„icons“ (икони), „both“ (текст и икони) или „toolbar“. Ако зададете "
   9387"„toolbar“, стилът на изобразяване ще зависи от стандартните настройки на "
   9388"GNOME."
  87759389
  87769390#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:17
   
  88009414#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:23
  88019415msgid "ID or alias of the component to be shown by default at start-up."
  8802 msgstr "Идентификатор или псевдоним на компонента, който стандартно да се показва при стартиране."
   9416msgstr ""
   9417"Идентификатор или псевдоним на компонента, който стандартно да се показва "
   9418"при стартиране."
  88039419
  88049420#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:24
   
  88289444#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:5
  88299445msgid "Use spamc and spamd programs, if available."
  8830 msgstr "Използване на приложенията spamc и spamd (ако са инсталирани)."
   9446msgstr "Използване на програмите spamc и spamd (ако са инсталирани)."
  88319447
  88329448#: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:363
  8833 #: ../e-util/e-attachment-bar.c:101
  8834 #: ../e-util/e-attachment-bar.c:106
  8835 #: ../e-util/e-attachment-paned.c:176
  8836 #: ../e-util/e-attachment-paned.c:181
   9449#: ../e-util/e-attachment-bar.c:101 ../e-util/e-attachment-bar.c:106
   9450#: ../e-util/e-attachment-paned.c:176 ../e-util/e-attachment-paned.c:181
  88379451#: ../mail/message-list.etspec.h:4
  88389452msgid "Attachment"
   
  88459459msgstr "Показване като прикрепен файл"
  88469460
  8847 #: ../em-format/e-mail-formatter.c:1389
  8848 #: ../mail/e-mail-tag-editor.c:326
  8849 #: ../mail/message-list.etspec.h:5
  8850 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:61
   9461#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1389 ../mail/e-mail-tag-editor.c:326
   9462#: ../mail/message-list.etspec.h:5 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:61
  88519463msgid "From"
  88529464msgstr "От"
  88539465
  8854 #: ../em-format/e-mail-formatter.c:1390
  8855 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:62
   9466#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1390 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:62
  88569467msgid "Reply-To"
  88579468msgstr "Отговор до"
   
  88739484#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1394
  88749485#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:150
  8875 #: ../mail/e-mail-tag-editor.c:331
  8876 #: ../mail/em-filter-i18n.h:77
  8877 #: ../mail/message-list.etspec.h:6
  8878 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:66
   9486#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:331 ../mail/em-filter-i18n.h:77
   9487#: ../mail/message-list.etspec.h:6 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:66
  88799488#: ../smime/lib/e-asn1-object.c:712
  88809489msgid "Subject"
  88819490msgstr "Тема"
  88829491
  8883 #: ../em-format/e-mail-formatter.c:1395
  8884 #: ../e-util/e-dateedit.c:549
  8885 #: ../e-util/e-dateedit.c:572
  8886 #: ../mail/message-list.etspec.h:7
   9492#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1395 ../e-util/e-dateedit.c:549
   9493#: ../e-util/e-dateedit.c:572 ../mail/message-list.etspec.h:7
  88879494#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:67
  88889495msgid "Date"
  88899496msgstr "Дата"
  88909497
  8891 #: ../em-format/e-mail-formatter.c:1396
  8892 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
   9498#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1396 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
  88939499msgid "Newsgroups"
  88949500msgstr "Групи за новини"
  88959501
  8896 #: ../em-format/e-mail-formatter.c:1397
  8897 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:69
   9502#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1397 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:69
  88989503#: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:1
  88999504msgid "Face"
   
  89389543#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:95
  89399544#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:99
  8940 #: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1270
   9545#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1368
  89419546#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:209
  89429547#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:67
   
  89459550
  89469551#: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:56
  8947 #: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:574
  8948 #: ../mail/message-list.etspec.h:10
   9552#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:574 ../mail/message-list.etspec.h:10
  89499553msgid "Size"
  89509554msgstr "Размер"
   
  90169620
  90179621#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:52
  9018 msgid "This message is not signed. There is no guarantee that this message is authentic."
   9622msgid ""
   9623"This message is not signed. There is no guarantee that this message is "
   9624"authentic."
  90199625msgstr "Това писмо не е подписано. Няма гаранции, че това писмо е автентично."
  90209626
   
  90249630
  90259631#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:53
  9026 msgid "This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this message is authentic."
  9027 msgstr "Това писмо е вярно подписано, което означава, че най-вероятно е автентично."
   9632msgid ""
   9633"This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this "
   9634"message is authentic."
   9635msgstr ""
   9636"Това писмо е вярно подписано, което означава, че най-вероятно е автентично."
  90289637
  90299638#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:54
   
  90329641
  90339642#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:54
  9034 msgid "The signature of this message cannot be verified, it may have been altered in transit."
  9035 msgstr "Подписът на това писмо не може да бъде проверен. Възможно е то вече да е било променено, преди да бъде получено."
   9643msgid ""
   9644"The signature of this message cannot be verified, it may have been altered "
   9645"in transit."
   9646msgstr ""
   9647"Подписът на това писмо не може да бъде проверен. Възможно е то вече да е "
   9648"било променено, преди да бъде получено."
  90369649
  90379650#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:55
   
  90409653
  90419654#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:55
  9042 msgid "This message is signed with a valid signature, but the sender of the message cannot be verified."
  9043 msgstr "Това писмо е подписано с правилен подпис, но подателят не може да бъде проверен."
   9655msgid ""
   9656"This message is signed with a valid signature, but the sender of the message "
   9657"cannot be verified."
   9658msgstr ""
   9659"Това писмо е подписано с правилен подпис, но подателят не може да бъде "
   9660"проверен."
  90449661
  90459662#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:56
   
  90489665
  90499666#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:56
  9050 msgid "This message is signed with a signature, but there is no corresponding public key."
   9667msgid ""
   9668"This message is signed with a signature, but there is no corresponding "
   9669"public key."
  90519670msgstr "Това писмо е подписано, но съответният публичен ключ не е наличен."
  90529671
   
  90569675
  90579676#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:63
  9058 msgid "This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across the Internet."
  9059 msgstr "Това писмо не е шифрирано. Докато пътува през Интернет, трети лица могат да видят неговото съдържание."
   9677msgid ""
   9678"This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across "
   9679"the Internet."
   9680msgstr ""
   9681"Това писмо не е шифрирано. Докато пътува през Интернет, трети лица могат да "
   9682"видят неговото съдържание."
  90609683
  90619684#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:64
   
  90649687
  90659688#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:64
  9066 msgid "This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be difficult, but not impossible for an outsider to view the content of this message in a practical amount of time."
  9067 msgstr "Това писмо е шифрирано, но чрез слаб алгоритъм. За трети лица ще бъде трудно, но не невъзможно, да дешифрират неговото съдържание за практически период от време."
   9689msgid ""
   9690"This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be "
   9691"difficult, but not impossible for an outsider to view the content of this "
   9692"message in a practical amount of time."
   9693msgstr ""
   9694"Това писмо е шифрирано, но чрез слаб алгоритъм. За трети лица ще бъде "
   9695"трудно, но не невъзможно, да дешифрират неговото съдържание за практически "
   9696"период от време."
  90689697
  90699698#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:65
   
  90729701
  90739702#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:65
  9074 msgid "This message is encrypted.  It would be difficult for an outsider to view the content of this message."
  9075 msgstr "Това писмо е шифрирано. На трети лица ще бъде много трудно да видят неговото съдържание."
   9703msgid ""
   9704"This message is encrypted.  It would be difficult for an outsider to view "
   9705"the content of this message."
   9706msgstr ""
   9707"Това писмо е шифрирано. На трети лица ще бъде много трудно да видят неговото "
   9708"съдържание."
  90769709
  90779710#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:66
   
  90809713
  90819714#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:66
  9082 msgid "This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be very difficult for an outsider to view the content of this message in a practical amount of time."
  9083 msgstr "Това писмо е шифрирано чрез силен алгоритъм. За трети лица ще бъде много трудно да го дешифрират за практически период от време."
   9715msgid ""
   9716"This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be "
   9717"very difficult for an outsider to view the content of this message in a "
   9718"practical amount of time."
   9719msgstr ""
   9720"Това писмо е шифрирано чрез силен алгоритъм. За трети лица ще бъде много "
   9721"трудно да го дешифрират за практически период от време."
  90849722
  90859723#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:180
   
  91539791#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:81
  91549792msgid "Could not parse MIME message. Displaying as source."
  9155 msgstr "Неуспешно анализиране на писмото във формат MIME. Показва се в изходен код."
   9793msgstr ""
   9794"Неуспешно анализиране на писмото във формат MIME. Показва се в изходен код."
  91569795
  91579796#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:83
   
  92229861msgstr "В под_ходящ момент"
  92239862
  9224 #: ../e-util/e-send-options.ui.h:19
  9225 #: ../e-util/e-filter-rule.c:840
   9863#: ../e-util/e-send-options.ui.h:19 ../e-util/e-filter-rule.c:840
  92269864msgid "Replies"
  92279865msgstr "Отговори"
   
  93109948msgstr "Проследяване на със_тоянието"
  93119949
  9312 #: ../e-util/e-table-config.ui.h:1
  9313 #: ../e-util/e-table-config.c:670
   9950#: ../e-util/e-table-config.ui.h:1 ../e-util/e-table-config.c:670
  93149951msgid "Show Fields"
  93159952msgstr "Показване на полета"
   
  93319968msgstr "Преместване на_долу"
  93329969
  9333 #: ../e-util/e-table-config.ui.h:7
  9334 #: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:959
   9970#: ../e-util/e-table-config.ui.h:7 ../e-util/e-name-selector-dialog.c:959
  93359971msgid "_Remove"
  93369972msgstr "Пре_махване"
   
  93409976msgstr "_Показване на поле в изглед"
  93419977
  9342 #: ../e-util/e-table-config.ui.h:10
  9343 #: ../e-util/e-table-header-item.c:1751
   9978#: ../e-util/e-table-config.ui.h:10 ../e-util/e-table-header-item.c:1751
  93449979msgid "Ascending"
  93459980msgstr "Възходящо"
  93469981
  9347 #: ../e-util/e-table-config.ui.h:11
  9348 #: ../e-util/e-table-header-item.c:1751
   9982#: ../e-util/e-table-config.ui.h:11 ../e-util/e-table-header-item.c:1751
  93499983msgid "Descending"
  93509984msgstr "Низходящо"
   
  940410038#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2
  940510039msgid ""
  9406 "Use the left mouse button to zoom in on an area of the map and select a time zone.\n"
   10040"Use the left mouse button to zoom in on an area of the map and select a time "
   10041"zone.\n"
  940710042"Use the right mouse button to zoom out."
  940810043msgstr ""
  9409 "Използвайте левия бутон на мишката, за да увеличите район от картата и изберете часови пояс.\n"
   10044"Използвайте левия бутон на мишката, за да увеличите район от картата и "
   10045"изберете часови пояс.\n"
  941010046"Използвайте десния бутон, за да намалите мащаба."
  941110047
   
  942210058msgstr "Падащо меню за часови пояс"
  942310059
  9424 #: ../e-util/filter.ui.h:1
  9425 #: ../e-util/e-filter-rule.c:1239
   10060#: ../e-util/filter.ui.h:1 ../e-util/e-filter-rule.c:1239
  942610061#: ../mail/em-utils.c:293
  942710062msgid "Incoming"
   
  944010075msgstr "време, относително към текущото"
  944110076
  9442 #: ../e-util/filter.ui.h:5
  9443 #: ../mail/mail-config.ui.h:78
   10077#: ../e-util/filter.ui.h:5 ../mail/mail-config.ui.h:78
  944410078msgid "seconds"
  944510079msgstr "секунди"
  944610080
  9447 #: ../e-util/filter.ui.h:9
  9448 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
   10081#: ../e-util/filter.ui.h:9 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
  944910082msgid "weeks"
  945010083msgstr "седмици"
   
  947210105msgstr "Показване на филтри за поща:"
  947310106
  9474 #: ../e-util/filter.ui.h:15
  9475 #: ../mail/em-filter-editor.c:166
   10107#: ../e-util/filter.ui.h:15 ../mail/em-filter-editor.c:166
  947610108msgid "_Filter Rules"
  947710109msgstr "Правила за _филтриране"
   
  951010142msgstr "Определяне на изгледите за „%s“"
  951110143
  9512 #: ../e-util/gal-define-views.ui.h:4
  9513 #: ../e-util/gal-define-views-dialog.c:375
   10144#: ../e-util/gal-define-views.ui.h:4 ../e-util/gal-define-views-dialog.c:375
  951410145#, no-c-format
  951510146msgid "Define Views for %s"
   
  958710218msgstr "Затваряне на писмото"
  958810219
  9589 #: ../e-util/e-attachment-bar.c:660
  9590 #: ../e-util/e-attachment-paned.c:703
   10220#: ../e-util/e-attachment-bar.c:660 ../e-util/e-attachment-paned.c:703
  959110221msgid "Icon View"
  959210222msgstr "Изглед с икони"
  959310223
  9594 #: ../e-util/e-attachment-bar.c:662
  9595 #: ../e-util/e-attachment-paned.c:705
   10224#: ../e-util/e-attachment-bar.c:662 ../e-util/e-attachment-paned.c:705
  959610225msgid "List View"
  959710226msgstr "Изглед като списък"
   
  960110230msgstr "Настройки на прикрепения файл"
  960210231
  9603 #: ../e-util/e-attachment-dialog.c:333
  9604 #: ../e-util/e-import-assistant.c:273
   10232#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:333 ../e-util/e-import-assistant.c:273
  960510233msgid "F_ilename:"
  960610234msgstr "Име на _файл:"
   
  961010238msgstr "Вид MIME:"
  961110239
  9612 #: ../e-util/e-attachment-dialog.c:376
  9613 #: ../e-util/e-attachment-store.c:441
   10240#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:376 ../e-util/e-attachment-store.c:441
  961410241msgid "_Suggest automatic display of attachment"
  961510242msgstr "Предлагане на _автоматично показване на прикрепен обект"
   
  965110278msgstr "Скрив_ане на лентата за прикрепени файлове"
  965210279
  9653 #: ../e-util/e-attachment-paned.c:106
  9654 #: ../e-util/e-attachment-paned.c:719
   10280#: ../e-util/e-attachment-paned.c:106 ../e-util/e-attachment-paned.c:719
  965510281msgid "Show Attachment _Bar"
  965610282msgstr "Показв_ане на лентата за прикрепени файлове"
   
  967110297
  967210298#. Translators: Default attachment filename.
  9673 #: ../e-util/e-attachment-store.c:524
  9674 #: ../e-util/e-attachment.c:1841
   10299#: ../e-util/e-attachment-store.c:524 ../e-util/e-attachment.c:1841
  967510300#: ../e-util/e-attachment.c:2446
  967610301msgid "attachment.dat"
   
  972310348msgstr "Прикрепено писмо"
  972410349
  9725 #: ../e-util/e-attachment.c:1886
  9726 #: ../e-util/e-attachment.c:2748
   10350#: ../e-util/e-attachment.c:1886 ../e-util/e-attachment.c:2748
  972710351msgid "A load operation is already in progress"
  972810352msgstr "Вече се изпълнява операция по зареждане"
  972910353
  9730 #: ../e-util/e-attachment.c:1894
  9731 #: ../e-util/e-attachment.c:2756
   10354#: ../e-util/e-attachment.c:1894 ../e-util/e-attachment.c:2756
  973210355msgid "A save operation is already in progress"
  973310356msgstr "Вече се изпълнява операция по запазване"
   
  977710400#: ../e-util/e-book-source-config.c:277
  977810401msgid "Copy book content locally for offline operation"
  9779 msgstr "Копиране на съдържанието на адресника за локална употреба в режим „Изключен“"
   10402msgstr ""
   10403"Копиране на съдържанието на адресника за локална употреба в режим „Изключен“"
  978010404
  978110405#. To Translators: The text is concatenated to a form: "Ctrl-click to open a link http://www.example.com"
   
  980210426#: ../e-util/e-cal-source-config.c:406
  980310427msgid "Copy calendar contents locally for offline operation"
  9804 msgstr "Копиране на събитията в календара за локална употреба в режим „Изключен“"
   10428msgstr ""
   10429"Копиране на събитията в календара за локална употреба в режим „Изключен“"
  980510430
  980610431#: ../e-util/e-cal-source-config.c:410
  980710432msgid "Copy task list contents locally for offline operation"
  9808 msgstr "Копиране на съдържанието на списъка със задачи за локална употреба в режим „Изключен“"
   10433msgstr ""
   10434"Копиране на съдържанието на списъка със задачи за локална употреба в режим "
   10435"„Изключен“"
  980910436
  981010437#: ../e-util/e-cal-source-config.c:414
  981110438msgid "Copy memo list contents locally for offline operation"
  9812 msgstr "Копиране на съдържанието на списъка с бележки за локална употреба в режим „Изключен“"
   10439msgstr ""
   10440"Копиране на съдържанието на списъка с бележки за локална употреба в режим "
   10441"„Изключен“"
  981310442
  981410443#. This is a strftime() format. %B = Month name.
  9815 #: ../e-util/e-calendar-item.c:1324
  9816 #: ../e-util/e-calendar-item.c:2186
   10444#: ../e-util/e-calendar-item.c:1324 ../e-util/e-calendar-item.c:2186
  981710445msgctxt "CalItem"
  981810446msgid "%B"
   
  985310481#: ../e-util/e-categories-editor.c:224
  985410482msgid "Currently _used categories:"
  9855 msgstr "Активни категории:"
   10483msgstr "_Използвани категории:"
  985610484
  985710485#: ../e-util/e-categories-editor.c:235
  9858 #| msgid "Available Cate_gories"
  985910486msgid "_Available Categories:"
  986010487msgstr "Налични _категории:"
  986110488
  986210489#: ../e-util/e-categories-selector.c:323
  9863 #| msgid "Icon View"
  986410490msgid "Icon"
  986510491msgstr "Икона"
   
  987110497
  987210498#: ../e-util/e-category-editor.c:137
  9873 #| msgid "Category"
  987410499msgid "Category Icon"
  987510500msgstr "Икона на категория"
  987610501
  987710502#: ../e-util/e-category-editor.c:141
  9878 #| msgid "_No image"
  987910503msgid "_No Image"
  988010504msgstr "_Няма изображение"
  988110505
  988210506#: ../e-util/e-category-editor.c:178
  9883 #| msgid "Category"
  988410507msgid "Category _Name"
  9885 msgstr "Име"
   10508msgstr "_Име"
  988610509
  988710510#: ../e-util/e-category-editor.c:190
  9888 #| msgid "Category"
  988910511msgid "Category _Icon"
  9890 msgstr "Икона"
   10512msgstr "И_кона"
  989110513
  989210514#: ../e-util/e-category-editor.c:216
  9893 #| msgid "Calendar Properties"
  989410515msgid "Category Properties"
  989510516msgstr "Свойства"
   
  989710518#: ../e-util/e-category-editor.c:277
  989810519#, c-format
  9899 msgid "There is already a category '%s' in the configuration. Please use another name"
   10520msgid ""
   10521"There is already a category '%s' in the configuration. Please use another "
   10522"name"
  990010523msgstr "Вече съществува категория с име „%s“. Използвайте друго име"
  990110524
   
  990910532
  991010533#. strftime format of a weekday and a date.
  9911 #: ../e-util/e-cell-date-edit.c:307
  9912 #: ../e-util/e-datetime-format.c:209
   10534#: ../e-util/e-cell-date-edit.c:307 ../e-util/e-datetime-format.c:209
  991310535#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1926
  991410536#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:228
   
  993210554msgstr "Датата трябва да е въведена в следния формат: %s"
  993310555
  9934 #: ../e-util/e-cell-date.c:51
  9935 #: ../mail/message-list.c:1882
   10556#: ../e-util/e-cell-date.c:51 ../mail/message-list.c:1882
  993610557msgid "?"
  993710558msgstr "?"
   
  1001010631
  1001110632#. Translators: Character set "Chinese, Traditional"
  10012 #: ../e-util/e-charset.c:85
  10013 #: ../e-util/e-charset.c:87
  10014 #: ../e-util/e-charset.c:89
   10633#: ../e-util/e-charset.c:85 ../e-util/e-charset.c:87 ../e-util/e-charset.c:89
  1001510634msgid "Traditional"
  1001610635msgstr "Традиционно"
  1001710636
  1001810637#. Translators: Character set "Chinese, Simplified"
  10019 #: ../e-util/e-charset.c:91
  10020 #: ../e-util/e-charset.c:93
  10021 #: ../e-util/e-charset.c:95
   10638#: ../e-util/e-charset.c:91 ../e-util/e-charset.c:93 ../e-util/e-charset.c:95
  1002210639#: ../e-util/e-charset.c:97
  1002310640msgid "Simplified"
   
  1007110688#. Translators: "None" for date field of a date edit, shown when
  1007210689#. * there is no date set.
  10073 #: ../e-util/e-dateedit.c:1811
  10074 #: ../e-util/e-dateedit.c:2059
   10690#: ../e-util/e-dateedit.c:1811 ../e-util/e-dateedit.c:2059
  1007510691msgctxt "date"
  1007610692msgid "None"
   
  1008610702
  1008710703#. strftime format of a weekday and a date.
  10088 #: ../e-util/e-datetime-format.c:220
  10089 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:256
   10704#: ../e-util/e-datetime-format.c:220 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:256
  1009010705msgid "Tomorrow"
  1009110706msgstr "Утре"
   
  1015110766msgstr "Следв. нд"
  1015210767
  10153 #: ../e-util/e-datetime-format.c:353
  10154 #: ../e-util/e-datetime-format.c:363
   10768#: ../e-util/e-datetime-format.c:353 ../e-util/e-datetime-format.c:363
  1015510769#: ../e-util/e-datetime-format.c:372
  1015610770msgid "Use locale default"
   
  1028210896msgstr "<натиснете тук, за да изберете дата>"
  1028310897
  10284 #: ../e-util/e-filter-datespec.c:133
  10285 #: ../e-util/e-filter-datespec.c:144
   10898#: ../e-util/e-filter-datespec.c:133 ../e-util/e-filter-datespec.c:144
  1028610899#: ../e-util/e-filter-datespec.c:155
  1028710900msgid "now"
   
  1032510938#. protocol:
  1032610939#. name:
  10327 #: ../e-util/e-filter-rule.c:838
  10328 #: ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:369
   10940#: ../e-util/e-filter-rule.c:838 ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:369
  1032910941#: ../libemail-engine/camel-null-store.c:28
  1033010942#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:139
   
  1035310965msgstr "Добавяне на _критерий"
  1035410966
  10355 #: ../e-util/e-filter-rule.c:1239
  10356 #: ../mail/em-utils.c:294
   10967#: ../e-util/e-filter-rule.c:1239 ../mail/em-utils.c:294
  1035710968msgid "Outgoing"
  1035810969msgstr "Изходящи"
  1035910970
  1036010971#: ../e-util/e-import-assistant.c:256
  10361 msgid "Choose the file that you want to import into Evolution, and select what type of file it is from the list."
  10362 msgstr "Изберете файла, който искате да внесете в Evolution и изберете вида му от списъка."
   10972msgid ""
   10973"Choose the file that you want to import into Evolution, and select what type "
   10974"of file it is from the list."
   10975msgstr ""
   10976"Изберете файла, който искате да внесете в Evolution и изберете вида му от "
   10977"списъка."
  1036310978
  1036410979#: ../e-util/e-import-assistant.c:283
   
  1036610981msgstr "Избор на файл"
  1036710982
  10368 #: ../e-util/e-import-assistant.c:297
  10369 #: ../e-util/e-import-assistant.c:472
   10983#: ../e-util/e-import-assistant.c:297 ../e-util/e-import-assistant.c:472
  1037010984msgid "File _type:"
  1037110985msgstr "_Вид на файла:"
  1037210986
  10373 #: ../e-util/e-import-assistant.c:340
  10374 #: ../e-util/e-import-assistant.c:921
   10987#: ../e-util/e-import-assistant.c:340 ../e-util/e-import-assistant.c:921
  1037510988msgid "Choose the destination for this import"
  1037610989msgstr "Изберете къде да бъде внесена тази информация"
   
  1039411007
  1039511008#: ../e-util/e-import-assistant.c:533
  10396 msgid "Evolution checked for settings to import from the following applications: Pine, Netscape, Elm, iCalendar. No importable settings found. If you would like to try again, please click the \"Back\" button."
  10397 msgstr "Evolution провери за настройки от следните програми: Pine, Netscape, Elm, iCalendar, но не беше намерено нищо за внасяне. Ако искате да опитате отново, натиснете бутона „Назад“."
   11009msgid ""
   11010"Evolution checked for settings to import from the following applications: "
   11011"Pine, Netscape, Elm, iCalendar. No importable settings found. If you would "
   11012"like to try again, please click the \"Back\" button."
   11013msgstr ""
   11014"Evolution провери за настройки от следните програми: Pine, Netscape, Elm, "
   11015"iCalendar, но не беше намерено нищо за внасяне. Ако искате да опитате "
   11016"отново, натиснете бутона „Назад“."
  1039811017
  1039911018#: ../e-util/e-import-assistant.c:559
   
  1041211031msgstr "Преглед на данните, които ще бъдат внесени"
  1041311032
  10414 #: ../e-util/e-import-assistant.c:926
  10415 #: ../e-util/e-import-assistant.c:939
  10416 #: ../e-util/e-import-assistant.c:1292
  10417 #: ../e-util/e-import-assistant.c:1368
   11033#: ../e-util/e-import-assistant.c:926 ../e-util/e-import-assistant.c:939
   11034#: ../e-util/e-import-assistant.c:1292 ../e-util/e-import-assistant.c:1368
  1041811035#: ../e-util/e-import-assistant.c:1377
  1041911036msgid "Import Data"
   
  1042411041msgstr "От списъка изберете какъв вид файл искате да се внесе."
  1042511042
  10426 #: ../e-util/e-import-assistant.c:1282
  10427 #: ../e-util/e-import-assistant.c:1317
   11043#: ../e-util/e-import-assistant.c:1282 ../e-util/e-import-assistant.c:1317
  1042811044msgid "Evolution Import Assistant"
  1042911045msgstr "Помощ при внасяне в Evolution"
  1043011046
  10431 #: ../e-util/e-import-assistant.c:1299
  10432 #: ../e-util/e-import-assistant.c:1355
   11047#: ../e-util/e-import-assistant.c:1299 ../e-util/e-import-assistant.c:1355
  1043311048msgid "Import Location"
  1043411049msgstr "Внасяне на местоположение"
   
  1043711052msgid ""
  1043811053"Welcome to the Evolution Import Assistant.\n"
  10439 "With this assistant you will be guided through the process of importing external files into Evolution."
   11054"With this assistant you will be guided through the process of importing "
   11055"external files into Evolution."
  1044011056msgstr ""
  1044111057"Добре дошли в помощника за внасяне на Evolution.\n"
  10442 "С негова помощ ще бъдете упътвани в процеса на внасяне на външни файлове в Evolution."
   11058"С негова помощ ще бъдете упътвани в процеса на внасяне на външни файлове в "
   11059"Evolution."
  1044311060
  1044411061#: ../e-util/e-import-assistant.c:1327
   
  1051711134
  1051811135#: ../e-util/e-map.c:889
  10519 msgid "Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users should instead select the timezone from the drop-down combination box below."
  10520 msgstr "Интерактивна карта за избор на часови пояс с мишката. Потребителите на клавиатури трябва да изберат часовия пояс от падащото меню по-долу."
   11136msgid ""
   11137"Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users "
   11138"should instead select the timezone from the drop-down combination box below."
   11139msgstr ""
   11140"Интерактивна карта за избор на часови пояс с мишката. Потребителите на "
   11141"клавиатури трябва да изберат часовия пояс от падащото меню по-долу."
  1052111142
  1052211143#: ../e-util/e-misc-utils.c:244
   
  1052911150
  1053011151#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:279
  10531 #| msgid "Contacts"
  1053211152msgid "Show Contacts"
  1053311153msgstr "Контакти"
  1053411154
  1053511155#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:309
  10536 #| msgid "Address Book"
  1053711156msgid "Address B_ook:"
  1053811157msgstr "Адрес_ник:"
  1053911158
  1054011159#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:316
  10541 #| msgid "Category"
  1054211160msgid "Cat_egory:"
  1054311161msgstr "Катего_рия:"
  1054411162
  1054511163#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:339
  10546 #| msgid "_Search"
  1054711164msgid "_Search:"
  1054811165msgstr "_Търсене на:"
   
  1055811175
  1055911176#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:365
  10560 #| msgid "Contacts"
  1056111177msgid "Co_ntacts"
  1056211178msgstr "Контак_ти"
  1056311179
  1056411180#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:440
  10565 #| msgid "_Search"
  1056611181msgid "Search"
  1056711182msgstr "Търсене"
   
  1057311188
  1057411189#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:446
  10575 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:269
   11190#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:299
  1057611191#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:356
  1057711192msgid "Contacts"
   
  1057911194
  1058011195#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:568
  10581 #| msgid "Select Address Book"
  1058211196msgid "Select Contacts from Address Book"
  1058311197msgstr "Избор на контакти от адресник"
   
  1058511199#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:1147
  1058611200#, c-format
  10587 #| msgid "Error loading task list"
  1058811201msgid "Error loading address book: %s"
  1058911202msgstr "Грешка при зареждане на адресника: %s"
   
  1059111204#. To Translators: This would be similiar to "Expand MyList Inline" where MyList is a Contact List
  1059211205#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3007
  10593 #, fuzzy, c-format
  10594 #| msgid "E_xpand All"
   11206#, c-format
  1059511207msgid "E_xpand %s Inline"
  10596 msgstr "_Разтваряне на всички"
   11208msgstr "_Разтваряне на списъка „%s“"
  1059711209
  1059811210#. Copy Contact Item
   
  1061111223#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3052
  1061211224#, c-format
  10613 #| msgid "_Edit"
  1061411225msgid "_Edit %s"
  1061511226msgstr "_Редактиране на %s"
   
  1061711228#: ../e-util/e-name-selector-list.c:583
  1061811229#, c-format
  10619 #| msgid "_Delete"
  1062011230msgid "_Delete %s"
  1062111231msgstr "_Изтриване на %s"
   
  1062311233#: ../e-util/e-online-button.c:31
  1062411234msgid "Evolution is currently online.  Click this button to work offline."
  10625 msgstr "Evolution в момента е в режим „Включен“. Натиснете този бутон, за да влезе в режим „Изключен“."
   11235msgstr ""
   11236"Evolution в момента е в режим „Включен“. Натиснете този бутон, за да влезе в "
   11237"режим „Изключен“."
  1062611238
  1062711239#: ../e-util/e-online-button.c:34
  1062811240msgid "Evolution is currently offline.  Click this button to work online."
  10629 msgstr "Evolution в момента е в режим „Изключен“. Натиснете този бутон, за да влезе в режим „Включен“."
   11241msgstr ""
   11242"Evolution в момента е в режим „Изключен“. Натиснете този бутон, за да влезе "
   11243"в режим „Включен“."
  1063011244
  1063111245#: ../e-util/e-online-button.c:37
   
  1063511249#: ../e-util/e-passwords.c:127
  1063611250msgid "Keyring key is unusable: no user or host name"
  10637 msgstr "Паролата от ключодържателя е неизползваема: липсва потребител или име на сървър"
   11251msgstr ""
   11252"Паролата от ключодържателя е неизползваема: липсва потребител или име на "
   11253"сървър"
  1063811254
  1063911255#: ../e-util/e-passwords.c:447
   
  1064211258
  1064311259#: ../e-util/e-passwords.c:574
  10644 #| msgid "_Remember password"
  1064511260msgid "_Remember this passphrase"
  1064611261msgstr "Запомняне на па_ролата"
   
  1065111266
  1065211267#: ../e-util/e-passwords.c:580
  10653 #| msgid "_Remember password"
  1065411268msgid "_Remember this password"
  1065511269msgstr "Запомняне на па_ролата"
   
  1067211286
  1067311287#: ../e-util/e-print.c:174
  10674 msgid "The printing system did not report any additional details about the error."
  10675 msgstr "Системата за печат не докладва никакви допълнителни подробности относно грешката."
   11288msgid ""
   11289"The printing system did not report any additional details about the error."
   11290msgstr ""
   11291"Системата за печат не докладва никакви допълнителни подробности относно "
   11292"грешката."
  1067611293
  1067711294#: ../e-util/e-rule-editor.c:288
   
  1072811345msgstr "Достигнато е началото на страницата, продължаване от края"
  1072911346
  10730 #: ../e-util/e-send-options.c:538
  10731 #: ../mail/importers/elm-importer.c:331
   11347#: ../e-util/e-send-options.c:538 ../mail/importers/elm-importer.c:331
  1073211348#: ../mail/importers/pine-importer.c:422
  1073311349#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1037
   
  1073911355msgstr "Дата на и_зтриване:"
  1074011356
  10741 #: ../e-util/e-source-config.c:679
  10742 #: ../e-util/e-source-config.c:683
   11357#: ../e-util/e-source-config.c:679 ../e-util/e-source-config.c:683
  1074311358msgid "Type:"
  1074411359msgstr "Вид:"
  1074511360
  10746 #: ../e-util/e-source-config.c:691
  10747 #: ../e-util/e-source-config.c:695
   11361#: ../e-util/e-source-config.c:691 ../e-util/e-source-config.c:695
  1074811362msgid "Name:"
  1074911363msgstr "Име:"
   
  1075511369msgstr "Обновяване на всеки"
  1075611370
  10757 #: ../e-util/e-source-config.c:1323
  10758 #: ../e-util/e-source-config.c:1372
   11371#: ../e-util/e-source-config.c:1323 ../e-util/e-source-config.c:1392
  1075911372msgid "Use a secure connection"
  1076011373msgstr "Използване на сигурна връзка"
  1076111374
  10762 #: ../e-util/e-source-config.c:1396
  10763 msgid "Ignore invalid SSL certificate"
  10764 msgstr "Прескачане на неправилните сертификати за SSL"
  10765 
  10766 #: ../e-util/e-source-config.c:1433
   11375#: ../e-util/e-source-config.c:1416
   11376msgid "Unset _trust for SSL certificate"
   11377msgstr "_Премахване на доверието в сертификата"
   11378
   11379#: ../e-util/e-source-config.c:1450
  1076711380msgid "User"
  1076811381msgstr "Потребител"
  1076911382
  1077011383#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:228
  10771 #| msgid "_Destination folder:"
  1077211384msgid "_Destination"
  1077311385msgstr "_Целева папка"
  1077411386
  1077511387#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:340
  10776 #| msgid "Select destination file"
  1077711388msgid "Select destination"
  1077811389msgstr "Избор на цел"
   
  1080711418
  1080811419#: ../e-util/e-system.error.xml.h:2
  10809 msgid "The file already exists in \"{0}\". Replacing it will overwrite its contents."
  10810 msgstr "Файлът вече съществува в  „{0}“. Замяната му ще презапише съдържанието."
   11420msgid ""
   11421"The file already exists in \"{0}\". Replacing it will overwrite its contents."
   11422msgstr ""
   11423"Файлът вече съществува в  „{0}“. Замяната му ще презапише съдържанието."
  1081111424
  1081211425#: ../e-util/e-system.error.xml.h:3
   
  1083011443msgstr "Неуспешно изтриване на източника на данни „{0}“."
  1083111444
  10832 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:8
  10833 #: ../mail/mail.error.xml.h:61
   11445#: ../e-util/e-system.error.xml.h:8 ../mail/mail.error.xml.h:61
  1083411446msgid "The reported error was &quot;{1}&quot;."
  1083511447msgstr "Докладваната грешка беше „{0}“."
   
  1084911461msgstr "натискане за добавяне"
  1085011462
  10851 #: ../e-util/e-table-config.c:397
  10852 #: ../e-util/e-table-config.c:439
   11463#: ../e-util/e-table-config.c:397 ../e-util/e-table-config.c:439
  1085311464msgid "(Ascending)"
  1085411465msgstr "(Възходящо)"
  1085511466
  10856 #: ../e-util/e-table-config.c:397
  10857 #: ../e-util/e-table-config.c:439
   11467#: ../e-util/e-table-config.c:397 ../e-util/e-table-config.c:439
  1085811468msgid "(Descending)"
  1085911469msgstr "(Низходящо)"
   
  1096311573
  1096411574#. Put the "UTC" entry at the top of the combo's list.
  10965 #: ../e-util/e-timezone-dialog.c:207
  10966 #: ../e-util/e-timezone-dialog.c:429
  10967 #: ../e-util/e-timezone-dialog.c:433
  10968 #: ../e-util/e-timezone-dialog.c:437
   11575#: ../e-util/e-timezone-dialog.c:207 ../e-util/e-timezone-dialog.c:429
   11576#: ../e-util/e-timezone-dialog.c:433 ../e-util/e-timezone-dialog.c:437
  1096911577#: ../e-util/e-timezone-dialog.c:803
  1097011578msgid "UTC"
   
  1097511583msgstr "Натиснете тук, за да отидете на адрес"
  1097611584
  10977 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:406
  10978 #: ../e-util/e-web-view.c:273
   11585#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:406 ../e-util/e-web-view.c:273
  1097911586msgid "_Copy Link Location"
  1098011587msgstr "Копиране на мес_тоположението на връзката"
  1098111588
  10982 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:408
  10983 #: ../e-util/e-web-view.c:275
   11589#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:408 ../e-util/e-web-view.c:275
  1098411590msgid "Copy the link to the clipboard"
  1098511591msgstr "Копиране на връзката в буфера за обмен"
  1098611592
  10987 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:416
  10988 #: ../e-util/e-web-view.c:283
   11593#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:416 ../e-util/e-web-view.c:283
  1098911594msgid "_Open Link in Browser"
  1099011595msgstr "Отваряне на връзката в _браузър"
  1099111596
  10992 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:418
  10993 #: ../e-util/e-web-view.c:285
   11597#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:418 ../e-util/e-web-view.c:285
  1099411598msgid "Open the link in a web browser"
  1099511599msgstr "Отваряне на връзката в _браузър"
  1099611600
  10997 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:426
  10998 #: ../e-util/e-web-view.c:293
   11601#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:426 ../e-util/e-web-view.c:293
  1099911602msgid "_Copy Email Address"
  1100011603msgstr "Копиране на _адреса на е-пощата"
  1100111604
  11002 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:443
  11003 #: ../e-util/e-web-view.c:310
   11605#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:443 ../e-util/e-web-view.c:310
  1100411606msgid "_Copy Image"
  1100511607msgstr "_Копиране на изображение"
  1100611608
  11007 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:445
  11008 #: ../e-util/e-web-view.c:312
   11609#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:445 ../e-util/e-web-view.c:312
  1100911610msgid "Copy the image to the clipboard"
  1101011611msgstr "Копиране на изображението в буфера за обмен"
  1101111612
  11012 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:465
  11013 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1310
  11014 #: ../e-util/e-web-view.c:332
  11015 #: ../e-util/e-web-view.c:1419
   11613#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:465 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1310
   11614#: ../e-util/e-web-view.c:332 ../e-util/e-web-view.c:1419
  1101611615msgid "Select all text and images"
  1101711616msgstr "Избор на целия текст и изображения"
  1101811617
  11019 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:974
  11020 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:976
  11021 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:978
  11022 #: ../e-util/e-web-view.c:1086
  11023 #: ../e-util/e-web-view.c:1088
  11024 #: ../e-util/e-web-view.c:1090
   11618#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:974 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:976
   11619#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:978 ../e-util/e-web-view.c:1086
   11620#: ../e-util/e-web-view.c:1088 ../e-util/e-web-view.c:1090
  1102511621#, c-format
  1102611622msgid "Click to call %s"
  1102711623msgstr "Натиснете, за да се свържете с %s"
  1102811624
  11029 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:980
  11030 #: ../e-util/e-web-view.c:1092
   11625#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:980 ../e-util/e-web-view.c:1092
  1103111626msgid "Click to hide/unhide addresses"
  1103211627msgstr "Натиснете за скриване/показване на адресите"
  1103311628
  11034 #: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:982
  11035 #: ../e-util/e-web-view.c:1094
   11629#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:982 ../e-util/e-web-view.c:1094
  1103611630#, c-format
  1103711631msgid "Click to open %s"
  1103811632msgstr "Натиснете, за да отворите %s"
  1103911633
  11040 #: ../e-util/ea-calendar-item.c:315
  11041 #: ../e-util/ea-calendar-item.c:324
   11634#: ../e-util/ea-calendar-item.c:315 ../e-util/ea-calendar-item.c:324
  1104211635msgid "%d %B %Y"
  1104311636msgstr "%d %B %Y"
   
  1105311646
  1105411647#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:635
  11055 #| msgid "Evolution Pine importer"
  1105611648msgid "Evolution Source Viewer"
  1105711649msgstr "Преглед на изходен код"
   
  1105911651#. Translators: The name that is displayed in the user interface
  1106011652#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:665
  11061 #| msgid "Display"
  1106211653msgid "Display Name"
  1106311654msgstr "Показване на името"
  1106411655
  1106511656#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:674
  11066 #, fuzzy
  11067 #| msgid "_Flag:"
  1106811657msgid "Flags"
  11069 msgstr "_Отбелязване:"
   11658msgstr "Флагове"
  1107011659
  1107111660#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:726
   
  1110211691msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз „{1}“."
  1110311692
  11104 #: ../e-util/filter.error.xml.h:8
  11105 #: ../mail/mail.error.xml.h:100
   11693#: ../e-util/filter.error.xml.h:8 ../mail/mail.error.xml.h:100
  1110611694msgid "Missing name."
  1110711695msgstr "Липсващо име."
   
  1119611784msgstr "Неуспешно запазване на подписа."
  1119711785
   11786#: ../libemail-engine/camel-sasl-xoauth2.c:27
   11787msgid "OAuth2"
   11788msgstr "OAuth2"
   11789
   11790#: ../libemail-engine/camel-sasl-xoauth2.c:28
   11791msgid "This option will use an OAuth 2.0 access token to connect to the server"
   11792msgstr "Чрез тази настройка за връзка към сървъра се ползва жетон на OAuth 2.0"
   11793
  1119811794#: ../libemail-engine/e-mail-authenticator.c:182
  1119911795#, c-format
   
  1124711843msgstr[1] "Запазване на %d писма"
  1124811844
  11249 #: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1898
  11250 #: ../mail/em-folder-utils.c:610
   11845#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1898 ../mail/em-folder-utils.c:610
  1125111846#, c-format
  1125211847msgid "Invalid folder URI '%s'"
   
  1127111866#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:676
  1127211867#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:710
  11273 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:778
  11274 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:811
   11868#: ../libemail-engine/mail-ops.c:778 ../libemail-engine/mail-ops.c:811
  1127511869#, c-format
  1127611870msgid ""
   
  1128811882
  1128911883#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:974
  11290 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:965
  11291 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:1067
   11884#: ../libemail-engine/mail-ops.c:965 ../libemail-engine/mail-ops.c:1067
  1129211885msgid "Sending message"
  1129311886msgstr "Изпращане на писмото"
  1129411887
  11295 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:117
  11296 #: ../mail/em-folder-properties.c:333
   11888#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:120 ../mail/em-folder-properties.c:333
  1129711889#: ../mail/em-folder-tree-model.c:764
  1129811890#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1095
   
  1130211894
  1130311895#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
  11304 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:118
  11305 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:757
   11896#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:121 ../mail/em-folder-tree-model.c:757
  1130611897#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1093
  1130711898msgid "Drafts"
   
  1130911900
  1131011901#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
  11311 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:119
  11312 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:768
   11902#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:122 ../mail/em-folder-tree-model.c:768
  1131311903#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1097
  1131411904msgid "Outbox"
   
  1131611906
  1131711907#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
  11318 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:120
  11319 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:772
   11908#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:123 ../mail/em-folder-tree-model.c:772
  1132011909#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1099
  1132111910msgid "Sent"
   
  1132311912
  1132411913#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
  11325 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:121
  11326 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:760
   11914#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:124 ../mail/em-folder-tree-model.c:760
  1132711915#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1101
  1132811916#: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
  11329 #: ../plugins/templates/templates.c:1069
  11330 #: ../plugins/templates/templates.c:1366
   11917#: ../plugins/templates/templates.c:1069 ../plugins/templates/templates.c:1366
  1133111918#: ../plugins/templates/templates.c:1376
  1133211919msgid "Templates"
  1133311920msgstr "Шаблони"
  1133411921
  11335 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1347
   11922#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1350
  1133611923#, c-format
  1133711924msgid "User cancelled operation"
  1133811925msgstr "Потребителят отмени операцията"
  1133911926
  11340 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1571
   11927#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1574
  1134111928#, c-format
  1134211929msgid "%s authentication failed"
  1134311930msgstr "Удостоверяването на %s е неуспешно"
  1134411931
  11345 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1616
   11932#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1619
  1134611933#, c-format
  1134711934msgid "No data source found for UID '%s'"
  1134811935msgstr "За UID „%s“ не е намерен източник"
  1134911936
  11350 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1667
  11351 #, c-format
  11352 msgid "No destination address provided, forwarding of the message has been cancelled."
  11353 msgstr "Не е указан адрес на получател. Препращането на писмото е преустановено."
  11354 
  11355 #: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1680
   11937#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1670
   11938#, c-format
   11939msgid ""
   11940"No destination address provided, forwarding of the message has been "
   11941"cancelled."
   11942msgstr ""
   11943"Не е указан адрес на получател. Препращането на писмото е преустановено."
   11944
   11945#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1683
  1135611946#, c-format
  1135711947msgid "No identity found to use, forwarding of the message has been cancelled."
  11358 msgstr "Не е открита регистрация, която да се ползва. Препращането на писмото е преустановено."
   11948msgstr ""
   11949"Не е открита регистрация, която да се ползва. Препращането на писмото е "
   11950"преустановено."
  1135911951
  1136011952#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:171
   
  1138511977#, c-format
  1138611978msgid ""
  11387 "Failed to filter selected messages. One reason can be that folder location set in one or more filters is invalid. Please check your filters in Edit->Message Filters.\n"
   11979"Failed to filter selected messages. One reason can be that folder location "
   11980"set in one or more filters is invalid. Please check your filters in Edit-"
   11981">Message Filters.\n"
  1138811982"Original error was: %s"
  1138911983msgstr ""
  11390 "Неуспешно филтриране на писмата. Вероятна причина е невалидна папка зададена в един или повече филтри. Моля проверете филтрите в Редактиране->Пощенски филтри.\n"
   11984"Неуспешно филтриране на избраните писма. Вероятна причина е неправилна папка "
   11985"зададена в един или повече филтри. Проверете филтрите в „Редактиране“ → "
   11986"„Пощенски филтри“.\n"
  1139111987"Грешка: %s"
  1139211988
  1139311989#: ../libemail-engine/mail-ops.c:232
  1139411990#, c-format
  11395 #| msgid "Fetching Mail"
  1139611991msgid "Fetching mail from '%s'"
  1139711992msgstr "Изтегляне на пощата от „%s“"
   
  1140011995#, c-format
  1140111996msgid ""
  11402 "Failed to apply outgoing filters. One reason can be that folder location set in one or more filters is invalid. Please check your filters in Edit->Message Filters.\n"
   11997"Failed to apply outgoing filters. One reason can be that folder location set "
   11998"in one or more filters is invalid. Please check your filters in Edit-"
   11999">Message Filters.\n"
  1140312000"Original error was: %s"
  1140412001msgstr ""
  11405 "Неуспешно филтриране на изпращани писма. Вероятна причина е невалидна папка зададена в един или повече филтри. Моля проверете филтрите в Редактиране->Пощенски филтри.\n"
   12002"Неуспешно филтриране на изпращани писма. Вероятна причина е неправилна папка "
   12003"зададена в един или повече филтри. Проверете филтрите в „Редактиране“ → "
   12004"„Пощенски филтри“.\n"
  1140612005"Грешка: %s"
  1140712006
   
  1149312092#, c-format
  1149412093msgid ""
  11495 "The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted folder\n"
   12094"The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted "
   12095"folder\n"
  1149612096"\"%s\"."
  1149712097msgid_plural ""
   
  1152212122#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:488
  1152312123#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:359
  11524 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:873
   12124#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:876
  1152512125msgid "Enabled"
  1152612126msgstr "Включен"
   
  1153212132#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:134
  1153312133#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:333
  11534 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:472
  11535 #: ../mail/e-mail-reader.c:3684
   12134#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:472 ../mail/e-mail-reader.c:3684
  1153612135#: ../mail/mail-config.ui.h:44
  1153712136msgid "Default"
   
  1155012149msgstr "Неизвестна фонова операция"
  1155112150
  11552 #: ../mail/e-mail-browser.c:123
  11553 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:848
  11554 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:855
  11555 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:862
   12151#: ../mail/e-mail-browser.c:123 ../shell/e-shell-window-actions.c:848
   12152#: ../shell/e-shell-window-actions.c:855 ../shell/e-shell-window-actions.c:862
  1155612153msgid "Close this window"
  1155712154msgstr "Затваряне на този прозорец"
   
  1161512212#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:614
  1161612213msgid "S_ave replies in the folder of the message being replied to"
  11617 msgstr ""
   12214msgstr "_Запазване на отговорите в папката на първоначалното писмо"
  1161812215
  1161912216#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:631
   
  1167412271
  1167512272#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:266
  11676 msgid "Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send."
  11677 msgstr "Въведете името си и адреса си на е-поща. „Допълнителните“ полета отдолу не трябва да бъдат попълвани, освен ако не искате да включвате тази информация в писмата, които изпращате."
   12273msgid ""
   12274"Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
   12275"below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
   12276"information in email you send."
   12277msgstr ""
   12278"Въведете името си и адреса си на е-поща. „Допълнителните“ полета отдолу не "
   12279"трябва да бъдат попълвани, освен ако не искате да включвате тази информация "
   12280"в писмата, които изпращате."
  1167812281
  1167912282#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:294
   
  1174112344
  1174212345#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:260
  11743 #: ../mail/em-folder-properties.c:257
  11744 #: ../mail/mail-config.ui.h:19
   12346#: ../mail/em-folder-properties.c:257 ../mail/mail-config.ui.h:19
  1174512347#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
  1174612348#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:91
   
  1176712369
  1176812370#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:336
  11769 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:475
  11770 #: ../mail/mail-config.ui.h:45
   12371#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:475 ../mail/mail-config.ui.h:45
  1177112372msgid "SHA1"
  1177212373msgstr "SHA1"
  1177312374
  1177412375#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:339
  11775 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:478
  11776 #: ../mail/mail-config.ui.h:46
   12376#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:478 ../mail/mail-config.ui.h:46
  1177712377msgid "SHA256"
  1177812378msgstr "SHA256"
  1177912379