Ignore:
Timestamp:
Oct 31, 2005, 10:15:20 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r276 r277  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-10-03 07:39+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-10-03 07:39+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-10-03 07:49+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-10-03 07:49+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  160160msgstr "%s: Невъзможно е да се създаде нова бисквитка в %s"
  161161
  162 #: ../daemon/auth.c:228 ../daemon/auth.c:245 ../daemon/auth.c:879
   162#: ../daemon/auth.c:228 ../daemon/auth.c:245 ../daemon/auth.c:877
  163163#, c-format
  164164msgid "%s: Cannot safely open %s"
   
  166166
  167167#. Really no need to clean up here - this process is a goner anyway
  168 #: ../daemon/auth.c:677 ../daemon/auth.c:717
   168#: ../daemon/auth.c:677 ../daemon/auth.c:719
  169169#, c-format
  170170msgid "%s: Could not open cookie file %s"
   
  181181msgstr "%s: Неуспех при запис на бисквитка"
  182182
  183 #: ../daemon/auth.c:855
   183#: ../daemon/auth.c:853
  184184#, c-format
  185185msgid "%s: Ignoring suspiciously looking cookie file %s"
  186186msgstr "%s: Игнориране на подозрителния файл с бисквитка %s"
  187187
  188 #: ../daemon/auth.c:898 ../daemon/gdm.c:2124 ../daemon/gdm.c:2480
   188#: ../daemon/auth.c:896 ../daemon/gdm.c:2183 ../daemon/gdm.c:2544
  189189#, c-format
  190190msgid "Can't write to %s: %s"
   
  310310msgstr "%s: Неуспех при отварянето на именуван канал"
  311311
  312 #: ../daemon/gdm.c:308
   312#: ../daemon/gdm.c:319
  313313#, c-format
  314314msgid ""
   
  319319"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  320320
  321 #: ../daemon/gdm.c:316
   321#: ../daemon/gdm.c:328
  322322#, c-format
  323323msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  324324msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  325325
  326 #: ../daemon/gdm.c:321
   326#: ../daemon/gdm.c:333
  327327#, c-format
  328328msgid ""
   
  333333"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  334334
  335 #: ../daemon/gdm.c:329
   335#: ../daemon/gdm.c:342
  336336#, c-format
  337337msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  338338msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  339339
  340 #: ../daemon/gdm.c:342
   340#: ../daemon/gdm.c:355
  341341#, c-format
  342342msgid ""
   
  346346"ServAuthDir %s."
  347347
  348 #: ../daemon/gdm.c:378
   348#: ../daemon/gdm.c:391
  349349#, c-format
  350350msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
   
  353353"подразбиране."
  354354
  355 #: ../daemon/gdm.c:460
   355#: ../daemon/gdm.c:512
  356356#, c-format
  357357msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  358358msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  359359
  360 #: ../daemon/gdm.c:514
   360#: ../daemon/gdm.c:565
  361361#, c-format
  362362msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  363363msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  364364
  365 #: ../daemon/gdm.c:556
   365#: ../daemon/gdm.c:608
  366366#, c-format
  367367msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  370370"изключва."
  371371
  372 #: ../daemon/gdm.c:569
   372#: ../daemon/gdm.c:621
  373373#, c-format
  374374msgid "%s: Root cannot be logged in automatically, turning off automatic login"
   
  377377"изключва."
  378378
  379 #: ../daemon/gdm.c:582
   379#: ../daemon/gdm.c:634
  380380#, c-format
  381381msgid "%s: Root cannot be logged in automatically, turning off timed login"
  382382msgstr ""
  383 "%s: Администраторът не може да влезе автоматично. Повторното автоматично "
  384 лизане се изключва."
  385 
  386 #: ../daemon/gdm.c:588
   383"%s: Администраторът не може да влезе автоматично. Автоматичното влизане по "
   384реме се изключва."
   385
   386#: ../daemon/gdm.c:640
  387387#, c-format
  388388msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  389389msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  390390
  391 #: ../daemon/gdm.c:598
   391#: ../daemon/gdm.c:650
  392392#, c-format
  393393msgid "%s: No greeter specified."
  394394msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  395395
  396 #: ../daemon/gdm.c:601
   396#: ../daemon/gdm.c:653
  397397#, c-format
  398398msgid "%s: No remote greeter specified."
  399399msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  400400
  401 #: ../daemon/gdm.c:605
   401#: ../daemon/gdm.c:657
  402402#, c-format
  403403msgid "%s: No sessions directory specified."
  404404msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  405405
  406 #: ../daemon/gdm.c:630
   406#: ../daemon/gdm.c:682
  407407#, c-format
  408408msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  409409msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  410410
  411 #: ../daemon/gdm.c:673
   411#: ../daemon/gdm.c:725
  412412#, c-format
  413413msgid "%s: Display number %d in use!  Defaulting to %d"
  414414msgstr "%s: Дисплей с номер %d е зает! Ще се използва %d"
  415415
  416 #: ../daemon/gdm.c:692
   416#: ../daemon/gdm.c:744
  417417#, c-format
  418418msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  419419msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  420420
  421 #: ../daemon/gdm.c:704 ../daemon/gdm.c:744
   421#: ../daemon/gdm.c:756 ../daemon/gdm.c:797
  422422#, c-format
  423423msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  427427#. start
  428428#. server uid
  429 #: ../daemon/gdm.c:722
   429#: ../daemon/gdm.c:774
  430430#, c-format
  431431msgid ""
   
  436436"d, за да е възможно конфигуриране!"
  437437
  438 #: ../daemon/gdm.c:737
   438#: ../daemon/gdm.c:789
  439439msgid ""
  440440"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  444444"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  445445
  446 #: ../daemon/gdm.c:761
   446#: ../daemon/gdm.c:814
  447447#, c-format
  448448msgid ""
   
  453453"рестартирайте."
  454454
  455 #: ../daemon/gdm.c:768
   455#: ../daemon/gdm.c:822
  456456#, c-format
  457457msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  458458msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  459459
  460 #: ../daemon/gdm.c:775
   460#: ../daemon/gdm.c:829
  461461msgid ""
  462462"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  466466"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  467467
  468 #: ../daemon/gdm.c:783
   468#: ../daemon/gdm.c:838
  469469#, c-format
  470470msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  471471msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  472472
  473 #: ../daemon/gdm.c:790
   473#: ../daemon/gdm.c:845
  474474#, c-format
  475475msgid ""
   
  480480"рестартирайте GDM."
  481481
  482 #: ../daemon/gdm.c:797
   482#: ../daemon/gdm.c:853
  483483#, c-format
  484484msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  485485msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  486486
  487 #: ../daemon/gdm.c:804
   487#: ../daemon/gdm.c:860
  488488msgid ""
  489489"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  493493"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  494494
  495 #: ../daemon/gdm.c:812
   495#: ../daemon/gdm.c:869
  496496#, c-format
  497497msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  498498msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  499499
  500 #: ../daemon/gdm.c:827
   500#: ../daemon/gdm.c:884
  501501#, c-format
  502502msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  505505"потребителя за GDM"
  506506
  507 #: ../daemon/gdm.c:834
   507#: ../daemon/gdm.c:891
  508508#, c-format
  509509msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  512512"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  513513
  514 #: ../daemon/gdm.c:845
   514#: ../daemon/gdm.c:902
  515515#, c-format
  516516msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  519519"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  520520
  521 #: ../daemon/gdm.c:854
   521#: ../daemon/gdm.c:911
  522522msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  523523msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  524524
  525 #: ../daemon/gdm.c:856
   525#: ../daemon/gdm.c:913
  526526#, c-format
  527527msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  528528msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  529529
  530 #: ../daemon/gdm.c:880
   530#: ../daemon/gdm.c:937
  531531#, c-format
  532532msgid ""
   
  539539"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  540540
  541 #: ../daemon/gdm.c:890
   541#: ../daemon/gdm.c:948
  542542#, c-format
  543543msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  546546"Програмата спира!"
  547547
  548 #: ../daemon/gdm.c:896
   548#: ../daemon/gdm.c:954
  549549#, c-format
  550550msgid ""
   
  557557"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  558558
  559 #: ../daemon/gdm.c:907
   559#: ../daemon/gdm.c:966
  560560#, c-format
  561561msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  565565
  566566#. FIXME: how to handle this?
  567 #: ../daemon/gdm.c:963 ../daemon/gdm.c:971 ../daemon/gdm.c:2255
  568 #: ../daemon/gdm.c:2263
   567#: ../daemon/gdm.c:1022 ../daemon/gdm.c:1030 ../daemon/gdm.c:2314
   568#: ../daemon/gdm.c:2322
  569569#, c-format
  570570msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace.  Error: %s\n"
   
  573573"пространство на диска. Грешката е: %s\n"
  574574
  575 #: ../daemon/gdm.c:965 ../daemon/gdm.c:973 ../daemon/gdm.c:2257
  576 #: ../daemon/gdm.c:2265
   575#: ../daemon/gdm.c:1024 ../daemon/gdm.c:1032 ../daemon/gdm.c:2316
   576#: ../daemon/gdm.c:2324
  577577#, c-format
  578578msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace.  Error: %s"
   
  581581"пространство на диска. Грешката е: %s"
  582582
  583 #: ../daemon/gdm.c:983
   583#: ../daemon/gdm.c:1042
  584584#, c-format
  585585msgid "%s: fork() failed!"
   
  587587
  588588#. should never happen
  589 #: ../daemon/gdm.c:986 ../daemon/slave.c:3652
   589#: ../daemon/gdm.c:1045 ../daemon/slave.c:3664
  590590#, c-format
  591591msgid "%s: setsid() failed: %s!"
  592592msgstr "%s: Неуспешен setsid(): %s!"
  593593
  594 #: ../daemon/gdm.c:1173
   594#: ../daemon/gdm.c:1232
  595595#, c-format
  596596msgid "%s: Trying failsafe X server %s"
  597597msgstr "%s: Опит за аварийна сесия с X сървър %s"
  598598
  599 #: ../daemon/gdm.c:1191
   599#: ../daemon/gdm.c:1250
  600600#, c-format
  601601msgid "%s: Running the XKeepsCrashing script"
  602602msgstr "%s: Изпълнява се скрипта XKeepsCrashing"
  603603
  604 #: ../daemon/gdm.c:1311
   604#: ../daemon/gdm.c:1370
  605605msgid ""
  606606"The X server (your graphical interface) cannot be started.  It is likely "
   
  618618#. * reading will do him good
  619619#. * }
  620 #: ../daemon/gdm.c:1323
   620#: ../daemon/gdm.c:1382
  621621#, c-format
  622622msgid ""
   
  627627"време. Засега дисплей %s бива забранен"
  628628
  629 #: ../daemon/gdm.c:1331 ../daemon/gdm.c:3050
   629#: ../daemon/gdm.c:1390 ../daemon/gdm.c:3114
  630630msgid "Master suspending..."
  631631msgstr "Компютърът преминава в състояние на заспиване..."
  632632
  633 #: ../daemon/gdm.c:1385
   633#: ../daemon/gdm.c:1444
  634634#, c-format
  635635msgid "System is rebooting, please wait ..."
  636636msgstr "Компютърът се рестартира, изчакайте ..."
  637637
  638 #: ../daemon/gdm.c:1387
   638#: ../daemon/gdm.c:1446
  639639#, c-format
  640640msgid "System is shutting down, please wait ..."
  641641msgstr "Компютърът се спира, изчакайте..."
  642642
  643 #: ../daemon/gdm.c:1398
   643#: ../daemon/gdm.c:1457
  644644msgid "Master halting..."
  645645msgstr "Спиране..."
  646646
  647 #: ../daemon/gdm.c:1411
   647#: ../daemon/gdm.c:1470
  648648#, c-format
  649649msgid "%s: Halt failed: %s"
  650650msgstr "%s: Спирането е неуспешно: %s!"
  651651
  652 #: ../daemon/gdm.c:1420
   652#: ../daemon/gdm.c:1479
  653653msgid "Master rebooting..."
  654654msgstr "Рестартиране..."
  655655
  656 #: ../daemon/gdm.c:1433
   656#: ../daemon/gdm.c:1492
  657657#, c-format
  658658msgid "%s: Reboot failed: %s"
  659659msgstr "%s: Неуспешно рестартиране: %s!"
  660660
  661 #: ../daemon/gdm.c:1534
   661#: ../daemon/gdm.c:1593
  662662#, c-format
  663663msgid "Reboot or Halt request when there is no system menu from display %s"
   
  665665"Заявка за рестартиране или спиране, когато няма системно меню от дисплей %s"
  666666
  667 #: ../daemon/gdm.c:1543
   667#: ../daemon/gdm.c:1602
  668668#, c-format
  669669msgid "Restart, Reboot or Halt request from a non-static display %s"
   
  672672
  673673#. Bury this display for good
  674 #: ../daemon/gdm.c:1609
   674#: ../daemon/gdm.c:1668
  675675#, c-format
  676676msgid "%s: Aborting display %s"
  677677msgstr "%s: Отказ на дисплей %s"
  678678
  679 #: ../daemon/gdm.c:1760
   679#: ../daemon/gdm.c:1819
  680680msgid "GDM restarting ..."
  681681msgstr "GDM се рестартира ..."
  682682
  683 #: ../daemon/gdm.c:1764
   683#: ../daemon/gdm.c:1823
  684684msgid "Failed to restart self"
  685685msgstr "Неуспех при рестартирането на GDM"
  686686
  687687#. FIXME: note that this could mean out of memory
  688 #: ../daemon/gdm.c:1838
   688#: ../daemon/gdm.c:1897
  689689msgid "main daemon: Got SIGABRT. Something went very wrong. Going down!"
  690690msgstr ""
   
  692692"Програмата спира!"
  693693
  694 #: ../daemon/gdm.c:1996
   694#: ../daemon/gdm.c:2055
  695695msgid "Do not fork into the background"
  696696msgstr "Без преминаване във фонов режим"
  697697
  698 #: ../daemon/gdm.c:1998
   698#: ../daemon/gdm.c:2057
  699699msgid "No console (static) servers to be run"
  700700msgstr "Няма конзолни (статични) сървъри, които да се стартират"
  701701
  702 #: ../daemon/gdm.c:2000 ../gui/gdmsetup.c:4595
   702#: ../daemon/gdm.c:2059 ../gui/gdmsetup.c:4593
  703703msgid "Alternative configuration file"
  704704msgstr "Алтернативен конфигурационен файл"
  705705
  706 #: ../daemon/gdm.c:2000 ../gui/gdmsetup.c:4595
   706#: ../daemon/gdm.c:2059 ../gui/gdmsetup.c:4593
  707707msgid "CONFIGFILE"
  708708msgstr "КОНФИГУРАЦИОНЕН_ФАЙЛ"
  709709
  710 #: ../daemon/gdm.c:2002
   710#: ../daemon/gdm.c:2061
  711711msgid "Preserve LD_* variables"
  712712msgstr "Запазване на променливите LD_*"
  713713
  714 #: ../daemon/gdm.c:2004
   714#: ../daemon/gdm.c:2063
  715715msgid "Print GDM version"
  716716msgstr "Показване на версията на GDM"
  717717
  718 #: ../daemon/gdm.c:2006
   718#: ../daemon/gdm.c:2065
  719719msgid "Start the first X server but then halt until we get a GO in the fifo"
  720720msgstr ""
   
  722722"получаване на съобщение в програмния канал"
  723723
  724 #: ../daemon/gdm.c:2113 ../daemon/gdm.c:2449
   724#: ../daemon/gdm.c:2172 ../daemon/gdm.c:2513
  725725#, c-format
  726726msgid "Can't open %s for writing"
  727727msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис"
  728728
  729 #: ../daemon/gdm.c:2170 ../gui/gdmchooser.c:2059
   729#: ../daemon/gdm.c:2229 ../gui/gdmchooser.c:2084
  730730#, c-format
  731731msgid ""
   
  737737"командата.\n"
  738738
  739 #: ../daemon/gdm.c:2193
   739#: ../daemon/gdm.c:2252
  740740msgid "Only root wants to run gdm\n"
  741741msgstr "Само администраторът може да изпълни gdm\n"
  742742
  743 #: ../daemon/gdm.c:2209 ../daemon/gdm.c:2213 ../daemon/gdm.c:2288
  744 #: ../daemon/gdm.c:2292 ../daemon/gdm.c:2296 ../daemon/gdm.c:2300
  745 #: ../daemon/gdm.c:2310 ../daemon/gdm.c:2316 ../daemon/gdm.c:2327
  746 #: ../daemon/misc.c:1746 ../daemon/misc.c:1750 ../daemon/misc.c:1754
  747 #: ../daemon/misc.c:1761 ../daemon/misc.c:1765 ../daemon/misc.c:1769
  748 #: ../daemon/server.c:531 ../daemon/server.c:544 ../daemon/slave.c:821
  749 #: ../daemon/slave.c:835 ../daemon/slave.c:845 ../daemon/slave.c:855
  750 #: ../daemon/slave.c:867 ../gui/gdmchooser.c:1938 ../gui/gdmchooser.c:1941
  751 #: ../gui/gdmchooser.c:1944 ../gui/gdmlogin.c:3822 ../gui/gdmlogin.c:3832
  752 #: ../gui/gdmlogin.c:3837 ../gui/greeter/greeter.c:1298
  753 #: ../gui/greeter/greeter.c:1306 ../gui/greeter/greeter.c:1309
   743#: ../daemon/gdm.c:2268 ../daemon/gdm.c:2272 ../daemon/gdm.c:2352
   744#: ../daemon/gdm.c:2356 ../daemon/gdm.c:2360 ../daemon/gdm.c:2364
   745#: ../daemon/gdm.c:2374 ../daemon/gdm.c:2380 ../daemon/gdm.c:2391
   746#: ../daemon/misc.c:1750 ../daemon/misc.c:1754 ../daemon/misc.c:1758
   747#: ../daemon/misc.c:1765 ../daemon/misc.c:1769 ../daemon/misc.c:1773
   748#: ../daemon/server.c:531 ../daemon/server.c:544 ../daemon/slave.c:822
   749#: ../daemon/slave.c:836 ../daemon/slave.c:846 ../daemon/slave.c:856
   750#: ../daemon/slave.c:868 ../gui/gdmchooser.c:1963 ../gui/gdmchooser.c:1966
   751#: ../gui/gdmchooser.c:1969 ../gui/gdmlogin.c:3844 ../gui/gdmlogin.c:3854
   752#: ../gui/gdmlogin.c:3859 ../gui/greeter/greeter.c:1308
   753#: ../gui/greeter/greeter.c:1316 ../gui/greeter/greeter.c:1319
  754754#, c-format
  755755msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
  756756msgstr "%s: Грешка при задаване на обработката на сигнал %s: %s"
  757757
  758 #: ../daemon/gdm.c:2237
   758#: ../daemon/gdm.c:2296
  759759msgid "gdm already running. Aborting!"
  760760msgstr "GDM вече е стартиран. Преустановяване на действието!"
  761761
  762 #: ../daemon/gdm.c:2336
   762#: ../daemon/gdm.c:2400
  763763#, c-format
  764764msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
  765765msgstr "%s: Грешка при задаване на обработка на сигнал CHLD"
  766766
  767 #: ../daemon/gdm.c:3464
   767#: ../daemon/gdm.c:3528
  768768msgid "DYNAMIC request denied: Not authenticated"
  769769msgstr "Заявката DYNAMIC е отказана: няма идентификация"
  770770
  771 #: ../daemon/gdm.c:4002 ../daemon/gdm.c:4020 ../daemon/gdm.c:4349
  772 #: ../daemon/gdm.c:4402 ../daemon/gdm.c:4456 ../daemon/gdm.c:4500
  773 #: ../daemon/gdm.c:4526
   771#: ../daemon/gdm.c:4085 ../daemon/gdm.c:4103 ../daemon/gdm.c:4433
   772#: ../daemon/gdm.c:4486 ../daemon/gdm.c:4540 ../daemon/gdm.c:4584
   773#: ../daemon/gdm.c:4610
  774774#, c-format
  775775msgid "%s request denied: Not authenticated"
   
  778778#. Don't print the name to syslog as it might be
  779779#. * long and dangerous
  780 #: ../daemon/gdm.c:4038
   780#: ../daemon/gdm.c:4121
  781781msgid "Unknown server type requested; using standard server."
  782782msgstr "Заявка за неизвестен вид сървър, използва се стандартен сървър."
  783783
  784 #: ../daemon/gdm.c:4042
   784#: ../daemon/gdm.c:4125
  785785#, c-format
  786786msgid ""
   
  792792
  793793#. Translators, don't translate the 'y' and 'n'
  794 #: ../daemon/misc.c:750
   794#: ../daemon/misc.c:754
  795795msgid "y = Yes or n = No? >"
  796796msgstr "y = „Да“ или n = „Не“? >"
  797797
  798 #: ../daemon/misc.c:1114
   798#: ../daemon/misc.c:1118
  799799#, c-format
  800800msgid "%s: Cannot get local addresses!"
  801801msgstr "%s: Локалните адреси не могат да бъдат получени!"
  802802
  803 #: ../daemon/misc.c:1266
   803#: ../daemon/misc.c:1270
  804804#, c-format
  805805msgid "Could not setgid %d. Aborting."
  806806msgstr "Не може да се зададе setgid %d. Програмата спира."
  807807
  808 #: ../daemon/misc.c:1271
   808#: ../daemon/misc.c:1275
  809809#, c-format
  810810msgid "initgroups() failed for %s. Aborting."
  811811msgstr "Неуспех при initgroups() за %s. Програмата спира."
  812812
  813 #: ../daemon/misc.c:1508 ../daemon/misc.c:1522
   813#: ../daemon/misc.c:1512 ../daemon/misc.c:1526
  814814#, c-format
  815815msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
  816816msgstr "%s: Грешка при задаване на сигнал %d към %s"
  817817
  818 #: ../daemon/misc.c:2415
   818#: ../daemon/misc.c:2419
  819819#, c-format
  820820msgid ""
   
  867867#, c-format
  868868msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
  869 msgstr "%s: неуспех при свързването към родителския дисплей „%s“"
   869msgstr "%s: невъзможно е да направи връзка с родителския дисплей „\\%s“"
  870870
  871871#. Send X too busy
   
  910910msgstr "%s: Сървърът бе породен от uid %d, но такъв потребител не съществува"
  911911
  912 #: ../daemon/server.c:1263 ../daemon/slave.c:2713 ../daemon/slave.c:3188
   912#: ../daemon/server.c:1263 ../daemon/slave.c:2720 ../daemon/slave.c:3199
  913913#, c-format
  914914msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
  915915msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е %d"
  916916
  917 #: ../daemon/server.c:1269 ../daemon/slave.c:2718 ../daemon/slave.c:3193
   917#: ../daemon/server.c:1269 ../daemon/slave.c:2725 ../daemon/slave.c:3204
  918918#, c-format
  919919msgid "%s: initgroups() failed for %s"
  920920msgstr "%s: неуспех на initgroups() за %s"
  921921
  922 #: ../daemon/server.c:1275 ../daemon/slave.c:2723 ../daemon/slave.c:3198
   922#: ../daemon/server.c:1275 ../daemon/slave.c:2730 ../daemon/slave.c:3209
  923923#, c-format
  924924msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
   
  930930msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е 0"
  931931
  932 #: ../daemon/server.c:1299
   932#: ../daemon/server.c:1309
  933933#, c-format
  934934msgid "%s: Xserver not found: %s"
  935935msgstr "%s: X сървърът не е открит: %s"
  936936
  937 #: ../daemon/server.c:1307
   937#: ../daemon/server.c:1317
  938938#, c-format
  939939msgid "%s: Can't fork Xserver process!"
  940940msgstr "%s: Не може да се създаде процес за X сървъра"
  941941
  942 #: ../daemon/slave.c:319
   942#: ../daemon/slave.c:320
  943943msgid "Can't set EGID to user GID"
  944944msgstr "Не може да се установи EGID да е GID"
  945945
  946 #: ../daemon/slave.c:327
   946#: ../daemon/slave.c:328
  947947msgid "Can't set EUID to user UID"
  948948msgstr "Не може да се установи EUID да е UID"
  949949
  950 #: ../daemon/slave.c:1140
   950#: ../daemon/slave.c:1141
  951951msgid "Log in anyway"
  952952msgstr "Влизане отново"
  953953
  954 #: ../daemon/slave.c:1142
   954#: ../daemon/slave.c:1143
  955955msgid ""
  956956"You are already logged in.  You can log in anyway, return to your previous "
   
  960960"предишното влизане или да прекратите това влизане?"
  961961
  962 #: ../daemon/slave.c:1146
   962#: ../daemon/slave.c:1147
  963963msgid "Return to previous login"
  964964msgstr "Връщане към предишно влизане"
  965965
  966 #: ../daemon/slave.c:1147 ../daemon/slave.c:1153
   966#: ../daemon/slave.c:1148 ../daemon/slave.c:1154
  967967msgid "Abort login"
  968968msgstr "Прекратяване на влизането"
  969969
  970 #: ../daemon/slave.c:1150
   970#: ../daemon/slave.c:1151
  971971msgid "You are already logged in.  You can log in anyway or abort this login"
  972972msgstr ""
  973973"Вече сте влязъл. Можете да влезете отново или да прекратите това влизане"
  974974
  975 #: ../daemon/slave.c:1321
   975#: ../daemon/slave.c:1326
  976976msgid ""
  977977"Could not start the X\n"
   
  993993"е коригиран."
  994994
  995 #: ../daemon/slave.c:1569
   995#: ../daemon/slave.c:1574
  996996#, c-format
  997997msgid "%s: cannot fork"
  998998msgstr "%s: не може да се създаде процес"
  999999
  1000 #: ../daemon/slave.c:1616
   1000#: ../daemon/slave.c:1621
  10011001#, c-format
  10021002msgid "%s: cannot open display %s"
  10031003msgstr "%s: невъзможно е да се отвори дисплей %s"
  10041004
  1005 #: ../daemon/slave.c:1767
   1005#: ../daemon/slave.c:1772
  10061006msgid ""
  10071007"Could not execute the configuration application.  Make sure its path is set "
   
  10131013"стандартното й местоположение."
  10141014
  1015 #: ../daemon/slave.c:1781
   1015#: ../daemon/slave.c:1786
  10161016msgid ""
  10171017"Could not execute the configuration application.  Make sure its path is set "
   
  10211021"конфигурационния файл е правилен."
  10221022
  1023 #: ../daemon/slave.c:1943
   1023#: ../daemon/slave.c:1948
  10241024msgid "You must authenticate as root to run configuration."
  10251025msgstr "Трябва да сте администратор, за да настройвате."
  10261026
  1027 #: ../daemon/slave.c:2073 ../daemon/slave.c:2096
   1027#: ../daemon/slave.c:2078 ../daemon/slave.c:2101
  10281028msgid ""
  10291029"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  10341034"съществува."
  10351035
  1036 #: ../daemon/slave.c:2667 ../daemon/slave.c:2672
   1036#: ../daemon/slave.c:2674 ../daemon/slave.c:2679
  10371037#, c-format
  10381038msgid "%s: Can't init pipe to gdmgreeter"
  10391039msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал за gdmgreeter"
  10401040
  1041 #: ../daemon/slave.c:2793
   1041#: ../daemon/slave.c:2804
  10421042msgid ""
  10431043"No servers were defined in the configuration file and XDMCP was disabled.  "
   
  10481048"Не е зададен сървър в конфигурационния файл, а XDMCP е забранен. Това трябва "
  10491049"да е грешка в конфигурацията. GDM е стартирал един сървър за вас. Ще трябва "
  1050 "да влезете и да коригирате конфигурацията. Повторното автоматично влизане е "
   1050"да влезете и да коригирате конфигурацията. Автоматичното влизане по време е "
  10511051"забранено в момента."
  10521052
  1053 #: ../daemon/slave.c:2807
   1053#: ../daemon/slave.c:2818
  10541054msgid ""
  10551055"Could not start the regular X server (your graphical environment) and so "
   
  10611061"конфигурацията на X сървъра."
  10621062
  1063 #: ../daemon/slave.c:2816
   1063#: ../daemon/slave.c:2827
  10641064#, c-format
  10651065msgid ""
   
  10691069"Зададеният номер дисплей е зает, този сървър е стартиран на дисплей %s."
  10701070
  1071 #: ../daemon/slave.c:2836
   1071#: ../daemon/slave.c:2847
  10721072msgid ""
  10731073"The greeter application appears to be crashing.\n"
   
  10781078
  10791079#. Something went wrong
  1080 #: ../daemon/slave.c:2857
   1080#: ../daemon/slave.c:2868
  10811081#, c-format
  10821082msgid "%s: Cannot start greeter with gtk modules: %s. Trying without modules"
   
  10851085"s. Опитва се без модули."
  10861086
  1087 #: ../daemon/slave.c:2864
   1087#: ../daemon/slave.c:2875
  10881088#, c-format
  10891089msgid "%s: Cannot start greeter trying default: %s"
   
  10921092"подразбиране: %s"
  10931093
  1094 #: ../daemon/slave.c:2876
   1094#: ../daemon/slave.c:2887
  10951095msgid ""
  10961096"Cannot start the greeter application; you will not be able to log in.  This "
   
  11031103
  11041104#. If no greeter we really have to disable the display
  1105 #: ../daemon/slave.c:2883
   1105#: ../daemon/slave.c:2894
  11061106#, c-format
  11071107msgid "%s: Error starting greeter on display %s"
  11081108msgstr "%s: Грешка при стартиране на програмата за посрещане от дисплей %s"
  11091109
  1110 #: ../daemon/slave.c:2887
   1110#: ../daemon/slave.c:2898
  11111111#, c-format
  11121112msgid "%s: Can't fork gdmgreeter process"
  11131113msgstr "%s: Неуспех при създаването на процес gdmgreeter"
  11141114
  1115 #: ../daemon/slave.c:2972
   1115#: ../daemon/slave.c:2983
  11161116#, c-format
  11171117msgid "%s: Can't open fifo!"
  11181118msgstr "%s: Не може да се отвори програмен канал!"
  11191119
  1120 #: ../daemon/slave.c:3148
   1120#: ../daemon/slave.c:3159
  11211121#, c-format
  11221122msgid "%s: Can't init pipe to gdmchooser"
  11231123msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал към gdmgreeter"
  11241124
  1125 #: ../daemon/slave.c:3245
   1125#: ../daemon/slave.c:3256
  11261126msgid ""
  11271127"Cannot start the chooser application. You will probably not be able to log "
   
  11311131"да влезете. Обърнете се към системния администратор."
  11321132
  1133 #: ../daemon/slave.c:3249
   1133#: ../daemon/slave.c:3260
  11341134#, c-format
  11351135msgid "%s: Error starting chooser on display %s"
   
  11371137"%s: Грешка при стартиране на програмата за избор на сесия на дисплей %s"
  11381138
  1139 #: ../daemon/slave.c:3252
   1139#: ../daemon/slave.c:3263
  11401140#, c-format
  11411141msgid "%s: Can't fork gdmchooser process"
  11421142msgstr "%s: Не може да се създаде процес gdmchooser"
  11431143
  1144 #: ../daemon/slave.c:3553
   1144#: ../daemon/slave.c:3565
  11451145#, c-format
  11461146msgid "%s: Could not open ~/.xsession-errors"
  11471147msgstr "%s: Не може да се отвори ~/.xsession-errors"
  11481148
  1149 #: ../daemon/slave.c:3688
   1149#: ../daemon/slave.c:3700
  11501150#, c-format
  11511151msgid "%s: Execution of PreSession script returned > 0. Aborting."
   
  11541154"преустановява."
  11551155
  1156 #: ../daemon/slave.c:3732
   1156#: ../daemon/slave.c:3744
  11571157#, c-format
  11581158msgid "Language %s does not exist; using %s"
  11591159msgstr "Езикът %s не съществува, използва се %s"
  11601160
  1161 #: ../daemon/slave.c:3733
   1161#: ../daemon/slave.c:3745
  11621162msgid "System default"
  11631163msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  11641164
  1165 #: ../daemon/slave.c:3749
   1165#: ../daemon/slave.c:3762
  11661166#, c-format
  11671167msgid "%s: Could not setup environment for %s. Aborting."
   
  11691169"%s: Не може да се зададе обкръжението за %s. Влизането се преустановява."
  11701170
  1171 #: ../daemon/slave.c:3796
   1171#: ../daemon/slave.c:3809
  11721172#, c-format
  11731173msgid "%s: setusercontext() failed for %s. Aborting."
  11741174msgstr "%s: неуспешно setusercontext() за %s. Влизането се преустановява."
  11751175
  1176 #: ../daemon/slave.c:3802
   1176#: ../daemon/slave.c:3815
  11771177#, c-format
  11781178msgid "%s: Could not become %s. Aborting."
   
  11801180"%s: Неуспех при придобиване на права на %s. Влизането се преустановява."
  11811181
  1182 #: ../daemon/slave.c:3865
   1182#: ../daemon/slave.c:3878
  11831183#, c-format
  11841184msgid "%s: No Exec line in the session file: %s. Starting failsafe GNOME"
   
  11871187"авариен GNOME"
  11881188
  1189 #: ../daemon/slave.c:3871
   1189#: ../daemon/slave.c:3884
  11901190msgid ""
  11911191"The session you selected does not look valid.  Running the GNOME failsafe "
   
  11951195"аварийната сесия на GNOME."
  11961196
  1197 #: ../daemon/slave.c:3885
   1197#: ../daemon/slave.c:3898
  11981198#, c-format
  11991199msgid ""
   
  12041204"ще се опита с аварийна сесия за GNOME."
  12051205
  1206 #: ../daemon/slave.c:3891
   1206#: ../daemon/slave.c:3904
  12071207msgid ""
  12081208"Cannot find or run the base session script.  Running the GNOME failsafe "
   
  12131213
  12141214#. yaikes
  1215 #: ../daemon/slave.c:3906
   1215#: ../daemon/slave.c:3919
  12161216#, c-format
  12171217msgid "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session; trying xterm"
   
  12201220"GNOME, пробва се xterm"
  12211221
  1222 #: ../daemon/slave.c:3911
   1222#: ../daemon/slave.c:3924
  12231223msgid ""
  12241224"Could not find the GNOME installation.  Running the \"Failsafe xterm\" "
   
  12281228"xterm."
  12291229
  1230 #: ../daemon/slave.c:3919
   1230#: ../daemon/slave.c:3932
  12311231msgid ""
  12321232"This is the Failsafe GNOME session.  You will be logged into the 'Default' "
   
  12381238"проблемите във Вашата инсталация."
  12391239
  1240 #: ../daemon/slave.c:3934
   1240#: ../daemon/slave.c:3947
  12411241msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
  12421242msgstr "Не може да се открие „xterm“, за да се стартира аварийна сесия."
  12431243
  1244 #: ../daemon/slave.c:3947
   1244#: ../daemon/slave.c:3960
  12451245msgid ""
  12461246"This is the Failsafe xterm session.  You will be logged into a terminal "
   
  12531253"прозореца и натиснете клавиша „Enter“."
  12541254
  1255 #: ../daemon/slave.c:3974
   1255#: ../daemon/slave.c:3987
  12561256#, c-format
  12571257msgid "%s: User not allowed to log in"
  12581258msgstr "%s: Забранено е на потребителя да влиза в системата"
  12591259
  1260 #: ../daemon/slave.c:3977
   1260#: ../daemon/slave.c:3990
  12611261msgid "The system administrator has disabled your account."
  12621262msgstr "Системният администратор е спрял достъпа Ви до системата."
  12631263
  1264 #: ../daemon/slave.c:4008
   1264#: ../daemon/slave.c:4021
  12651265msgid "Error! Unable to set executable context."
  12661266msgstr "Грешка! Не може да се зададе контекст на изпълнение."
  12671267
  12681268#. will go to .xsession-errors
  1269 #: ../daemon/slave.c:4016 ../daemon/slave.c:4021
   1269#: ../daemon/slave.c:4029 ../daemon/slave.c:4034
  12701270#, c-format
  12711271msgid "%s: Could not exec %s %s %s"
   
  12731273
  12741274#. we can't really be any more specific
  1275 #: ../daemon/slave.c:4032
   1275#: ../daemon/slave.c:4045
  12761276msgid "Cannot start the session due to some internal error."
  12771277msgstr "Не може да бъде стартирана сесията заради вътрешна грешка"
  12781278
  1279 #: ../daemon/slave.c:4086
   1279#: ../daemon/slave.c:4099
  12801280#, c-format
  12811281msgid "%s: User passed auth but getpwnam(%s) failed!"
   
  12841284"неуспешно!"
  12851285
  1286 #: ../daemon/slave.c:4099
   1286#: ../daemon/slave.c:4112
  12871287#, c-format
  12881288msgid "%s: Execution of PostLogin script returned > 0. Aborting."
   
  12911291"преустановява."
  12921292
  1293 #: ../daemon/slave.c:4121
   1293#: ../daemon/slave.c:4134
  12941294#, c-format
  12951295msgid ""
   
  13101310"в аварийна сесия."
  13111311
  1312 #: ../daemon/slave.c:4133
   1312#: ../daemon/slave.c:4146
  13131313#, c-format
  13141314msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
  13151315msgstr "%s: Домашната папка на %s: „%s“ не съществува!"
  13161316
  1317 #: ../daemon/slave.c:4212
  1318 msgid ""
  1319 "Your $HOME/.dmrc file has incorrect permissions and is being ignored.  This "
  1320 "prevents the default session and language from being saved.  File sould be "
  1321 "owned by user and have 644 permissions."
  1322 msgstr ""
  1323 "Вашият файл $HOME/.dmrc е с погрешни настройки за достъп. Поради тази "
  1324 "причина той е игнориран. Това пречи да се запишат настройките за сесията и "
  1325 "езика по подразбиране. Файлът трябва да се притежава от потребителя и да има "
  1326 "настройки за достъп - 644."
  1327 
  1328 #: ../daemon/slave.c:4338
   1317#: ../daemon/slave.c:4225
   1318msgid ""
   1319"User's $HOME/.dmrc file is being ignored.  This prevents the default session "
   1320"and language from being saved.  File should be owned by user and have 644 "
   1321"permissions.  User's $HOME directory must be owned by user and not writable "
   1322"by other users."
   1323msgstr ""
   1324"Потребителският файл $HOME/.dmrc е игнориран. Това пречи да се запишат "
   1325"настройките за сесията и езика по подразбиране. Файлът трябва да се "
   1326"притежава от потребителя и да има настройки за достъп - 644. Домашната "
   1327"директория на потребителя - $HOME трябва да се притежава от потребителя, а "
   1328"другите потребители трябва да не могат да пишат в нея."
   1329
   1330#: ../daemon/slave.c:4354
  13291331msgid ""
  13301332"GDM could not write to your authorization file.  This could mean that you "
   
  13381340"Обърнете се към системния администратор."
  13391341
  1340 #: ../daemon/slave.c:4414
   1342#: ../daemon/slave.c:4430
  13411343#, c-format
  13421344msgid "%s: Error forking user session"
  13431345msgstr "%s: Грешка при създаването на процес за потребителска сесия"
  13441346
  1345 #: ../daemon/slave.c:4495
   1347#: ../daemon/slave.c:4511
  13461348msgid ""
  13471349"Your session only lasted less than 10 seconds.  If you have not logged out "
   
  13551357"оправите проблема."
  13561358
  1357 #: ../daemon/slave.c:4503
   1359#: ../daemon/slave.c:4519
  13581360msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
  13591361msgstr "Подробен преглед (на файла ~/.xsession-errors)"
  13601362
  1361 #: ../daemon/slave.c:4646
   1363#: ../daemon/slave.c:4662
  13621364msgid "GDM detected a shutdown or reboot in progress."
  13631365msgstr "GDM установи, че в момента тече спиране или рестартиране на компютъра."
  13641366
  1365 #: ../daemon/slave.c:4740
   1367#: ../daemon/slave.c:4756
  13661368#, c-format
  13671369msgid "Ping to %s failed; whacking display!"
  13681370msgstr "Неуспех при пращането на ping до %s. Дисплеят е отхвърлен!"
  13691371
  1370 #: ../daemon/slave.c:5011
   1372#: ../daemon/slave.c:5027
  13711373#, c-format
  13721374msgid "%s: Fatal X error - Restarting %s"
  13731375msgstr "%s: Фатална грешка в X - рестартира се %s"
  13741376
  1375 #: ../daemon/slave.c:5080
   1377#: ../daemon/slave.c:5096
  13761378msgid ""
  13771379"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  13821384"съществува."
  13831385
  1384 #: ../daemon/slave.c:5436
   1386#: ../daemon/slave.c:5452
  13851387#, c-format
  13861388msgid "%s: Failed starting: %s"
  13871389msgstr "%s: Неуспех при стартиране на %s"
  13881390
  1389 #: ../daemon/slave.c:5443 ../daemon/slave.c:5582
   1391#: ../daemon/slave.c:5459 ../daemon/slave.c:5598
  13901392#, c-format
  13911393msgid "%s: Can't fork script process!"
  13921394msgstr "%s: Не може да се създаде процес за скрипт!"
  13931395
  1394 #: ../daemon/slave.c:5537
   1396#: ../daemon/slave.c:5553
  13951397#, c-format
  13961398msgid "%s: Failed creating pipe"
  13971399msgstr "%s: Не може да се създаде програмен канал"
  13981400
  1399 #: ../daemon/slave.c:5576
   1401#: ../daemon/slave.c:5592
  14001402#, c-format
  14011403msgid "%s: Failed executing: %s"
  14021404msgstr "%s: Грешка при изпълнение на: %s"
  14031405
  1404 #: ../daemon/verify-crypt.c:74 ../daemon/verify-pam.c:1025
   1406#: ../daemon/verify-crypt.c:74 ../daemon/verify-pam.c:1132
  14051407#: ../daemon/verify-shadow.c:75
  14061408msgid ""
   
  14111413"Грешно име или парола. Регистърът (големината) на буквите е от значение."
  14121414
  1413 #: ../daemon/verify-crypt.c:79 ../daemon/verify-pam.c:1035
   1415#: ../daemon/verify-crypt.c:79 ../daemon/verify-pam.c:1142
  14141416#: ../daemon/verify-shadow.c:80
  14151417msgid "Please make sure the Caps Lock key is not enabled."
  14161418msgstr "Проверете дали не е натиснат клавишът CapsLock."
  14171419
  1418 #: ../daemon/verify-crypt.c:126 ../daemon/verify-pam.c:434
  1419 #: ../daemon/verify-shadow.c:125 ../gui/gdmlogin.c:3159
   1420#: ../daemon/verify-crypt.c:126 ../daemon/verify-pam.c:538
   1421#: ../daemon/verify-shadow.c:125 ../gui/gdmlogin.c:3170
  14201422msgid "Please enter your username"
  14211423msgstr "Въведете Вашето потребителско име"
  14221424
  14231425#. login: is whacked always translate to Username:
  1424 #: ../daemon/verify-crypt.c:127 ../daemon/verify-pam.c:334
  1425 #: ../daemon/verify-pam.c:335 ../daemon/verify-pam.c:336
  1426 #: ../daemon/verify-pam.c:421 ../daemon/verify-pam.c:780
  1427 #: ../daemon/verify-shadow.c:126 ../gui/gdmlogin.c:1317 ../gui/gdmlogin.c:1331
  1428 #: ../gui/gdmlogin.c:1960 ../gui/gdmlogin.c:2470 ../gui/greeter/greeter.c:391
   1426#: ../daemon/verify-crypt.c:127 ../daemon/verify-pam.c:438
   1427#: ../daemon/verify-pam.c:439 ../daemon/verify-pam.c:440
   1428#: ../daemon/verify-pam.c:525 ../daemon/verify-pam.c:867
   1429#: ../daemon/verify-shadow.c:126 ../gui/gdmlogin.c:1329 ../gui/gdmlogin.c:1343
   1430#: ../gui/gdmlogin.c:1974 ../gui/gdmlogin.c:2481 ../gui/greeter/greeter.c:391
  14291431#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1125
  14301432msgid "Username:"
  14311433msgstr "Потребител:"
  14321434
  1433 #: ../daemon/verify-crypt.c:165 ../daemon/verify-pam.c:337
  1434 #: ../daemon/verify-pam.c:338 ../daemon/verify-pam.c:482
  1435 #: ../daemon/verify-shadow.c:183 ../gui/gdmlogin.c:1995
   1435#: ../daemon/verify-crypt.c:165 ../daemon/verify-pam.c:441
   1436#: ../daemon/verify-pam.c:442 ../daemon/verify-pam.c:586
   1437#: ../daemon/verify-shadow.c:183 ../gui/gdmlogin.c:2009
  14361438msgid "Password:"
  14371439msgstr "Парола:"
   
  14431445msgstr "Неуспех при идентифицирането на потребителя „%s“"
  14441446
  1445 #: ../daemon/verify-crypt.c:210 ../daemon/verify-pam.c:876
   1447#: ../daemon/verify-crypt.c:210 ../daemon/verify-pam.c:978
  14461448#: ../daemon/verify-shadow.c:228
  14471449#, c-format
   
  14601462
  14611463#: ../daemon/verify-crypt.c:230 ../daemon/verify-crypt.c:254
  1462 #: ../daemon/verify-pam.c:922 ../daemon/verify-pam.c:1206
   1464#: ../daemon/verify-pam.c:1024 ../daemon/verify-pam.c:1307
  14631465#: ../daemon/verify-shadow.c:248 ../daemon/verify-shadow.c:272
  14641466msgid ""
   
  14701472
  14711473#: ../daemon/verify-crypt.c:277 ../daemon/verify-crypt.c:415
  1472 #: ../daemon/verify-pam.c:940 ../daemon/verify-pam.c:1223
   1474#: ../daemon/verify-pam.c:1042 ../daemon/verify-pam.c:1324
  14731475#: ../daemon/verify-shadow.c:295 ../daemon/verify-shadow.c:433
  14741476#, c-format
   
  14771479
  14781480#: ../daemon/verify-crypt.c:279 ../daemon/verify-crypt.c:418
  1479 #: ../daemon/verify-pam.c:942 ../daemon/verify-pam.c:1226
   1481#: ../daemon/verify-pam.c:1044 ../daemon/verify-pam.c:1327
  14801482#: ../daemon/verify-shadow.c:297 ../daemon/verify-shadow.c:436
  14811483msgid ""
   
  15461548msgstr "Неуспех при получаването на структурата за „passwd“ за %s"
  15471549
  1548 #: ../daemon/verify-pam.c:339
   1550#: ../daemon/verify-pam.c:443
  15491551msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
  15501552msgstr "Задължени сте да смените паролата си веднага. (остаряла е)"
  15511553
  1552 #: ../daemon/verify-pam.c:340
   1554#: ../daemon/verify-pam.c:444
  15531555msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
  15541556msgstr ""
   
  15561558"администратор)"
  15571559
  1558 #: ../daemon/verify-pam.c:341
   1560#: ../daemon/verify-pam.c:445
  15591561msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
  15601562msgstr "Вашият абонамент е изтекъл. Свържете се със системния администратор"
  15611563
  1562 #: ../daemon/verify-pam.c:342
   1564#: ../daemon/verify-pam.c:446
  15631565msgid "No password supplied"
  15641566msgstr "Не беше въведена парола"
  15651567
  1566 #: ../daemon/verify-pam.c:343
   1568#: ../daemon/verify-pam.c:447
  15671569msgid "Password unchanged"
  15681570msgstr "Паролата е непроменена"
  15691571
  1570 #: ../daemon/verify-pam.c:344
   1572#: ../daemon/verify-pam.c:448
  15711573msgid "Can not get username"
  15721574msgstr "Неуспех при взимане на име"
  15731575
  1574 #: ../daemon/verify-pam.c:345
   1576#: ../daemon/verify-pam.c:449
  15751577msgid "Retype new UNIX password:"
  15761578msgstr "Напишете отново новата парола:"
  15771579
  1578 #: ../daemon/verify-pam.c:346
   1580#: ../daemon/verify-pam.c:450
  15791581msgid "Enter new UNIX password:"
  15801582msgstr "Напишете новата парола:"
  15811583
  1582 #: ../daemon/verify-pam.c:347
   1584#: ../daemon/verify-pam.c:451
  15831585msgid "(current) UNIX password:"
  15841586msgstr "(текуща) парола:"
  15851587
  1586 #: ../daemon/verify-pam.c:348
   1588#: ../daemon/verify-pam.c:452
  15871589msgid "Error while changing NIS password."
  15881590msgstr "Грешка при сменяне на парола за NIS."
  15891591
  1590 #: ../daemon/verify-pam.c:349
   1592#: ../daemon/verify-pam.c:453
  15911593msgid "You must choose a longer password"
  15921594msgstr "Трябва да изберете по-дълга парола"
  15931595
  1594 #: ../daemon/verify-pam.c:350
   1596#: ../daemon/verify-pam.c:454
  15951597msgid "Password has been already used. Choose another."
  15961598msgstr "Паролата е вече използвана. Изберете друга."
  15971599
  1598 #: ../daemon/verify-pam.c:351
   1600#: ../daemon/verify-pam.c:455
  15991601msgid "You must wait longer to change your password"
  16001602msgstr "Трябва да почакате повече, за да смените паролата си."
  16011603
  1602 #: ../daemon/verify-pam.c:352
   1604#: ../daemon/verify-pam.c:456
  16031605msgid "Sorry, passwords do not match"
  16041606msgstr "За съжаление паролите не са еднакви"
  16051607
  1606 #: ../daemon/verify-pam.c:646
   1608#: ../daemon/verify-pam.c:750
  16071609msgid "Cannot setup pam handle with null display"
  16081610msgstr ""
  16091611"Неуспех при задаването на поддръжката на „pam“ за дисплей сочен от „null“"
  16101612
  1611 #: ../daemon/verify-pam.c:663
   1613#: ../daemon/verify-pam.c:767
  16121614#, c-format
  16131615msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
  16141616msgstr "Неуспех при установяване на услугата %s: %s\n"
  16151617
  1616 #: ../daemon/verify-pam.c:676
   1618#: ../daemon/verify-pam.c:780
  16171619#, c-format
  16181620msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
  16191621msgstr "Неуспех при задаване на PAM_TTY=%s"
  16201622
  1621 #: ../daemon/verify-pam.c:686
   1623#: ../daemon/verify-pam.c:790
  16221624#, c-format
  16231625msgid "Can't set PAM_RHOST=%s"
   
  16291631#. pretty much look as such, it shouldn't really
  16301632#. happen
  1631 #: ../daemon/verify-pam.c:833 ../daemon/verify-pam.c:851
  1632 #: ../daemon/verify-pam.c:1145 ../daemon/verify-pam.c:1157
   1633#: ../daemon/verify-pam.c:928 ../daemon/verify-pam.c:946
   1634#: ../daemon/verify-pam.c:1246 ../daemon/verify-pam.c:1258
  16331635msgid "Couldn't authenticate user"
  16341636msgstr "Неуспех при идентификацията на потребителя"
  16351637
  1636 #: ../daemon/verify-pam.c:879
   1638#: ../daemon/verify-pam.c:981
  16371639msgid ""
  16381640"\n"
   
  16421644"На системния администратор не е позволено да влиза от този екран"
  16431645
  1644 #: ../daemon/verify-pam.c:903 ../daemon/verify-pam.c:1187
   1646#: ../daemon/verify-pam.c:1005 ../daemon/verify-pam.c:1288
  16451647#, c-format
  16461648msgid "Authentication token change failed for user %s"
   
  16481650"Неуспех при промяната на жетона (token) за идентификация за потребител %s"
  16491651
  1650 #: ../daemon/verify-pam.c:905 ../daemon/verify-pam.c:1190
   1652#: ../daemon/verify-pam.c:1007 ../daemon/verify-pam.c:1291
  16511653msgid ""
  16521654"\n"
   
  16581660"по-късно или се обърнете към системния администратор"
  16591661
  1660 #: ../daemon/verify-pam.c:920 ../daemon/verify-pam.c:1203
   1662#: ../daemon/verify-pam.c:1022 ../daemon/verify-pam.c:1304
  16611663#, c-format
  16621664msgid "User %s no longer permitted to access the system"
  16631665msgstr "Потребител %s вече няма права за достъп до системата"
  16641666
  1665 #: ../daemon/verify-pam.c:926 ../daemon/verify-pam.c:1209
   1667#: ../daemon/verify-pam.c:1028 ../daemon/verify-pam.c:1310
  16661668#, c-format
  16671669msgid "User %s not permitted to gain access at this time"
  16681670msgstr "Потребител %s няма права за достъп до системата в момента"
  16691671
  1670 #: ../daemon/verify-pam.c:928
   1672#: ../daemon/verify-pam.c:1030
  16711673msgid ""
  16721674"\n"
   
  16761678"Системният администратор временно е забранил достъпа до системата."
  16771679
  1678 #: ../daemon/verify-pam.c:933 ../daemon/verify-pam.c:1216
   1680#: ../daemon/verify-pam.c:1035 ../daemon/verify-pam.c:1317
  16791681#, c-format
  16801682msgid "Couldn't set acct. mgmt for %s"
  16811683msgstr "Неуспех при настройването на управлението на абонаментите за %s"
  16821684
  1683 #: ../daemon/verify-pam.c:961 ../daemon/verify-pam.c:1246
   1685#: ../daemon/verify-pam.c:1068 ../daemon/verify-pam.c:1351
  16841686#, c-format
  16851687msgid "Couldn't set credentials for %s"
  16861688msgstr "Неуспех при задаване на акредитация за %s"
  16871689
  1688 #: ../daemon/verify-pam.c:975 ../daemon/verify-pam.c:1261
   1690#: ../daemon/verify-pam.c:1082 ../daemon/verify-pam.c:1367
  16891691#, c-format
  16901692msgid "Couldn't open session for %s"
  16911693msgstr "Неуспех при отваряне на сесия за %s"
  16921694
  1693 #: ../daemon/verify-pam.c:1029
   1695#: ../daemon/verify-pam.c:1136
  16941696msgid ""
  16951697"\n"
   
  16991701"Идентификацията пропадна. Регистърът (големината) на буквите е от значение."
  17001702
  1701 #: ../daemon/verify-pam.c:1045 ../daemon/verify-pam.c:1148
  1702 #: ../daemon/verify-pam.c:1160
   1703#: ../daemon/verify-pam.c:1152 ../daemon/verify-pam.c:1249
   1704#: ../daemon/verify-pam.c:1261
  17031705msgid "Authentication failed"
  17041706msgstr "Идентификацията пропадна"
  17051707
  1706 #: ../daemon/verify-pam.c:1114
   1708#: ../daemon/verify-pam.c:1225
  17071709msgid "Automatic login"
  17081710msgstr "Автоматично влизане"
  17091711
  1710 #: ../daemon/verify-pam.c:1212
   1712#: ../daemon/verify-pam.c:1313
  17111713msgid ""
  17121714"\n"
   
  17161718"Системният администратор временно е забранил Вашия достъп до системата."
  17171719
  1718 #: ../daemon/verify-pam.c:1426 ../daemon/verify-pam.c:1428
   1720#: ../daemon/verify-pam.c:1534 ../daemon/verify-pam.c:1536
  17191721msgid "Can't find PAM configuration for gdm."
  17201722msgstr "Не може да се открие конфигурацията на PAM за GDM."
   
  18971899#: ../gui/gdmXnestchooser.c:178
  18981900msgid "Do direct query instead of indirect (chooser)"
  1899 msgstr "Пряка заявка вместо непряка (chooser)"
   1901msgstr "Директна заявка вместо индиректна (chooser)"
  19001902
  19011903#: ../gui/gdmXnestchooser.c:179
  19021904msgid "Run broadcast instead of indirect (chooser)"
  19031905msgstr ""
  1904 "Изпълняване на заявка в режим на „broadcast“ вместо непряка заявка (chooser)"
   1906"Изпълняване на заявка в режим на „broadcast“ вместо индиректна заявка "
   1907"(chooser)"
  19051908
  19061909#: ../gui/gdmXnestchooser.c:181
   
  19081911msgstr "Без проверка за работещ GDM"
  19091912
  1910 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:509 ../gui/gdmchooser.c:2074
  1911 #: ../gui/gdmdynamic.c:157 ../gui/gdmflexiserver.c:743 ../gui/gdmlogin.c:3647
  1912 #: ../gui/gdmphotosetup.c:480 ../gui/gdmsetup.c:4631
  1913 #: ../gui/greeter/greeter.c:1260
   1913#: ../gui/gdmXnestchooser.c:509 ../gui/gdmchooser.c:2099
   1914#: ../gui/gdmdynamic.c:157 ../gui/gdmflexiserver.c:745 ../gui/gdmlogin.c:3658
   1915#: ../gui/gdmphotosetup.c:483 ../gui/gdmsetup.c:4629
   1916#: ../gui/greeter/greeter.c:1270
  19141917msgid "Could not access GDM configuration file.\n"
  19151918msgstr "Конфигурационният файл на GDM не може да бъде достъпен.\n"
  19161919
  1917 #. markup
  1918 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:534
   1920#: ../gui/gdmXnestchooser.c:533
  19191921msgid "Xnest doesn't exist."
  19201922msgstr "Xnest не съществува."
  19211923
  1922 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:536
   1924#: ../gui/gdmXnestchooser.c:534
  19231925msgid "Please ask your system administrator to install it."
  19241926msgstr "Помолете Вашия системен администратор да го инсталира."
  19251927
  1926 #. markup
  1927 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:562
   1928#: ../gui/gdmXnestchooser.c:559
  19281929msgid "Indirect XDMCP is not enabled"
  1929 msgstr "Не е включен непрекия режим на XDMCP"
  1930 
  1931 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:564 ../gui/gdmXnestchooser.c:584
   1930msgstr "Не е включен индиректен режим на XDMCP"
   1931
   1932#: ../gui/gdmXnestchooser.c:560 ../gui/gdmXnestchooser.c:578
  19321933msgid "Please ask your system administrator to enable this feature."
  19331934msgstr "Помолете Вашия системен администратор да включи тази възможност."
  19341935
  1935 #. markup
  1936 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:582
   1936#: ../gui/gdmXnestchooser.c:577
  19371937msgid "XDMCP is not enabled"
  19381938msgstr "XDMCP не е включен"
  19391939
  1940 #. markup
  1941 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:617
   1940#: ../gui/gdmXnestchooser.c:610
  19421941msgid "GDM is not running"
  19431942msgstr "GDM не е стартиран"
  19441943
  1945 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:619
   1944#: ../gui/gdmXnestchooser.c:611
  19461945msgid "Please ask your system administrator to start it."
  19471946msgstr "Помолете системния администратор да го стартира."
  19481947
  1949 #. markup
  1950 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:636
   1948#: ../gui/gdmXnestchooser.c:627
  19511949msgid "Could not find a free display number"
  19521950msgstr "Неуспех при намирането на свободен номер за дисплей"
   
  19641962msgstr "Избор на хост за връзка:"
  19651963
  1966 #. markup
  1967 #: ../gui/gdmchooser.c:661
  1968 msgid "Cannot connect to remote server"
  1969 msgstr "Не може да осъществи връзка към отдалечен сървър"
  1970 
  1971 #: ../gui/gdmchooser.c:662
   1964#: ../gui/gdmchooser.c:656
  19721965#, c-format
  19731966msgid ""
   
  19761969msgstr "В момента не са позволени влизания в хоста „%s“. Опитайте по-късно."
  19771970
  1978 #. markup
  1979 #: ../gui/gdmchooser.c:1286
  1980 msgid "Did not receive response from server"
  1981 msgstr "Отговор от сървър не е получен"
  1982 
  1983 #: ../gui/gdmchooser.c:1287
   1971#: ../gui/gdmchooser.c:666
   1972msgid "Cannot connect to remote server"
   1973msgstr "Не може да осъществи връзка към отдалечен сървър"
   1974
   1975#: ../gui/gdmchooser.c:1285
  19841976#, c-format
  19851977msgid ""
   
  19911983"е изключен или да не са позволени влизания в момента. Опитайте по-късно."
  19921984
  1993 #: ../gui/gdmchooser.c:1393
   1985#: ../gui/gdmchooser.c:1298
   1986msgid "Did not receive response from server"
   1987msgstr "Отговор от сървър не е получен"
   1988
   1989#: ../gui/gdmchooser.c:1400
   1990#, c-format
   1991msgid "Cannot find the host \"%s\". Perhaps you have mistyped it."
   1992msgstr "Неуспех при откриването на хоста „%s“. Може би сте го написали грешно."
   1993
   1994#: ../gui/gdmchooser.c:1409
  19941995msgid "Cannot find host"
  19951996msgstr "Неуспех при откриването на хост"
  19961997
  1997 #: ../gui/gdmchooser.c:1394
  1998 #, c-format
  1999 msgid "Cannot find the host \"%s\". Perhaps you have mistyped it."
  2000 msgstr "Неуспех при откриването на хоста „%s“. Може би сте го написали грешно."
  2001 
  2002 #: ../gui/gdmchooser.c:1680
   1998#: ../gui/gdmchooser.c:1705
  20031999msgid ""
  20042000"The main area of this application shows the hosts on the local network that "
   
  20182014"към тази машина."
  20192015
  2020 #: ../gui/gdmchooser.c:1727
   2016#: ../gui/gdmchooser.c:1752
  20212017#, c-format
  20222018msgid "Can't open default host icon: %s"
  20232019msgstr "Неуспех при отварянето на икона по подразбиране на хост: %s"
  20242020
  2025 #: ../gui/gdmchooser.c:1952 ../gui/gdmlogin.c:3847
  2026 #: ../gui/greeter/greeter.c:1317 ../gui/greeter/greeter.c:1324
   2021#: ../gui/gdmchooser.c:1977 ../gui/gdmlogin.c:3869
   2022#: ../gui/greeter/greeter.c:1327 ../gui/greeter/greeter.c:1334
  20272023msgid "Could not set signal mask!"
  20282024msgstr "Неуспех при задаването на маска на сигнала!"
  20292025
  2030 #: ../gui/gdmchooser.c:1958
   2026#: ../gui/gdmchooser.c:1983
  20312027msgid "Socket for xdm communication"
  20322028msgstr "Гнездо за комуникация тип xdm"
  20332029
  2034 #: ../gui/gdmchooser.c:1958
   2030#: ../gui/gdmchooser.c:1983
  20352031msgid "SOCKET"
  20362032msgstr "ГНЕЗДО"
  20372033
  2038 #: ../gui/gdmchooser.c:1961
   2034#: ../gui/gdmchooser.c:1986
  20392035msgid "Client address to return in response to xdm"
  20402036msgstr "Клиентски адрес за връщане при отговор на xdm"
  20412037
  2042 #: ../gui/gdmchooser.c:1961
   2038#: ../gui/gdmchooser.c:1986
  20432039msgid "ADDRESS"
  20442040msgstr "АДРЕС"
  20452041
  2046 #: ../gui/gdmchooser.c:1964
   2042#: ../gui/gdmchooser.c:1989
  20472043msgid "Connection type to return in response to xdm"
  20482044msgstr "Тип на връзка за връщане при отговор на xdm"
  20492045
  2050 #: ../gui/gdmchooser.c:1964
   2046#: ../gui/gdmchooser.c:1989
  20512047msgid "TYPE"
  20522048msgstr "ТИП"
  20532049
  2054 #. markup
  2055 #: ../gui/gdmchooser.c:2099
  2056 msgid "Cannot run chooser"
  2057 msgstr "Програмата за избор не може да се стартира"
  2058 
  2059 #: ../gui/gdmchooser.c:2100
   2050#: ../gui/gdmchooser.c:2120
  20602051#, c-format
  20612052msgid ""
   
  20662057"s). Вероятно току що сте обновили GDM. Рестартирайте демона на GDM или "
  20672058"рестартирайте компютъра."
   2059
   2060#: ../gui/gdmchooser.c:2130
   2061msgid "Cannot run chooser"
   2062msgstr "Програмата за избор не може да се стартира"
  20682063
  20692064#. EOF
   
  21122107msgstr "_Добавяне"
  21132108
  2114 #. markup
  21152109#: ../gui/gdmcomm.c:409
  21162110msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
  21172111msgstr "GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME) не е стартирана."
  21182112
  2119 #: ../gui/gdmcomm.c:412
   2113#: ../gui/gdmcomm.c:411
  21202114msgid ""
  21212115"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
  2122 "Display Manager) or xdm."
  2123 msgstr "Може би използвате различен мениджър на дисплеи, като KDM или xdm."
  2124 
  2125 #: ../gui/gdmcomm.c:415
  2126 msgid ""
  2127 "If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask your "
  2128 "system administrator to start GDM."
  2129 msgstr ""
  2130 "Ако все още искате да използвате тази функция, стартирайте сами GDM или "
  2131 "помолете Вашия системен администратор за това."
  2132 
  2133 #. markup
  2134 #: ../gui/gdmcomm.c:437 ../gui/gdmflexiserver.c:768
   2116"Display Manager) or xdm. If you still wish to use this feature, either start "
   2117"GDM yourself or ask your system administrator to start GDM."
   2118msgstr ""
   2119"Възможно е да използвате различен мениджър на дисплеи - например KDM "
   2120"(мениджърът на дисплеи на KDE) или xdm. Ако все още искате да използвате "
   2121"тази функция, стартирайте сами GDM или помолете Вашия системен администратор "
   2122"за това."
   2123
   2124#: ../gui/gdmcomm.c:435 ../gui/gdmflexiserver.c:769
  21352125msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  21362126msgstr ""
  21372127"Неуспех при свързване с GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME)"
  21382128
  2139 #: ../gui/gdmcomm.c:440 ../gui/gdmflexiserver.c:771
   2129#: ../gui/gdmcomm.c:437 ../gui/gdmflexiserver.c:771
  21402130msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
  21412131msgstr "Може би вече е стартирана стара версия на GDM."
  21422132
  2143 #: ../gui/gdmcomm.c:457 ../gui/gdmcomm.c:460
   2133#: ../gui/gdmcomm.c:454 ../gui/gdmcomm.c:457
  21442134msgid "Cannot communicate with gdm. Perhaps you have an old version running."
  21452135msgstr ""
  21462136"Не може да се комуникира с GDM. Може би в момента е стартирана стара версия."
  21472137
  2148 #: ../gui/gdmcomm.c:463
   2138#: ../gui/gdmcomm.c:460
  21492139msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
  21502140msgstr "Достигнат е лимита на гъвкави X сървъри."
  21512141
  2152 #: ../gui/gdmcomm.c:465
   2142#: ../gui/gdmcomm.c:462
  21532143msgid "There were errors trying to start the X server."
  21542144msgstr "Имаше грешки при опит за стартиране на X сървъра."
  21552145
  2156 #: ../gui/gdmcomm.c:467
   2146#: ../gui/gdmcomm.c:464
  21572147msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
  21582148msgstr "Неуспешно стартиране на X сървъра. Може би не е конфигуриран добре."
  21592149
  2160 #: ../gui/gdmcomm.c:470
   2150#: ../gui/gdmcomm.c:467
  21612151msgid "Too many X sessions running."
  21622152msgstr "Твърде много работещи сесии на X."
  21632153
  2164 #: ../gui/gdmcomm.c:472
   2154#: ../gui/gdmcomm.c:469
  21652155msgid ""
  21662156"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
   
  21702160"би липсва файла за упълномощаване."
  21712161
  2172 #: ../gui/gdmcomm.c:477
   2162#: ../gui/gdmcomm.c:474
  21732163msgid ""
  21742164"The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly configured.\n"
   
  21782168"Инсталирайте пакета с Xnest, за да ползвате вложени влизания."
  21792169
  2180 #: ../gui/gdmcomm.c:482
   2170#: ../gui/gdmcomm.c:479
  21812171msgid "The X server is not available. GDM may be misconfigured."
  21822172msgstr "Липсва X сървър. Най-вероятно GDM е лошо конфигуриран."
  21832173
  2184 #: ../gui/gdmcomm.c:485
   2174#: ../gui/gdmcomm.c:482
  21852175msgid ""
  21862176"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
   
  21902180"действие, което не е достъпно."
  21912181
  2192 #: ../gui/gdmcomm.c:488
   2182#: ../gui/gdmcomm.c:485
  21932183msgid "Virtual terminals not supported."
  21942184msgstr "Не се поддържат виртуални терминали."
  21952185
  2196 #: ../gui/gdmcomm.c:490
   2186#: ../gui/gdmcomm.c:487
  21972187msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
  21982188msgstr "Опит да се премине към невалиден номер на виртуален терминал."
  21992189
  2200 #: ../gui/gdmcomm.c:492
   2190#: ../gui/gdmcomm.c:489
  22012191msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
  22022192msgstr "Опит да се обнови неподдържан конфигурационен ключ."
  22032193
  2204 #: ../gui/gdmcomm.c:494
   2194#: ../gui/gdmcomm.c:491
  22052195msgid ""
  22062196"You do not seem to have the authentication needed for this operation.  "
   
  22102200"Xauthority не е коректен."
  22112201
  2212 #: ../gui/gdmcomm.c:498
   2202#: ../gui/gdmcomm.c:495
  22132203msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
  22142204msgstr "Прекалено много съобщения бяха пратени към GDM и той заби."
  22152205
  2216 #: ../gui/gdmcomm.c:501
   2206#: ../gui/gdmcomm.c:498
  22172207msgid "Unknown error occurred."
  22182208msgstr "Появи се неизвестна грешка."
   
  22232213#: ../gui/gdmcommon.c:343
  22242214msgid "24-hour"
  2225 msgstr "24-часов"
   2215msgstr "24-hour"
  22262216
  22272217#: ../gui/gdmflexiserver-xnest.desktop.in.h:1
   
  22332223msgstr "Ново влизане във вложен прозорец"
  22342224
  2235 #. markup
  2236 #: ../gui/gdmflexiserver.c:105
   2225#: ../gui/gdmflexiserver.c:104
  22372226msgid "Cannot change display"
  22382227msgstr "Дисплеят не може да бъде променен"
  22392228
  2240 #: ../gui/gdmflexiserver.c:182
   2229#: ../gui/gdmflexiserver.c:181
  22412230msgid "Nobody"
  22422231msgstr "Никой"
  22432232
  2244 #: ../gui/gdmflexiserver.c:217
   2233#: ../gui/gdmflexiserver.c:216
  22452234#, c-format
  22462235msgid "Display %s on virtual terminal %d"
  22472236msgstr "Дисплей %s на виртуален терминал %d"
  22482237
  2249 #: ../gui/gdmflexiserver.c:222
   2238#: ../gui/gdmflexiserver.c:221
  22502239#, c-format
  22512240msgid "Nested display %s on virtual terminal %d"
  22522241msgstr "Вложен дисплей %s на виртуален терминал %d<"
  22532242
  2254 #: ../gui/gdmflexiserver.c:252 ../gui/gdmlogin.c:3006
   2243#: ../gui/gdmflexiserver.c:251 ../gui/gdmlogin.c:3017
  22552244#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:246
  22562245msgid "Username"
  22572246msgstr "Потребителско име"
  22582247
  2259 #: ../gui/gdmflexiserver.c:261
   2248#: ../gui/gdmflexiserver.c:260
  22602249msgid "Display"
  22612250msgstr "Дисплей"
  2262 
  2263 #: ../gui/gdmflexiserver.c:337
  2264 msgid "Can't lock screen"
  2265 msgstr "Неуспех при заключването на екрана"
  2266 
  2267 #: ../gui/gdmflexiserver.c:350
  2268 msgid "Can't disable xscreensaver display hacks"
  2269 msgstr "Неуспех при забраняването на предпазителя на екрана"
  22702251
  22712252#: ../gui/gdmflexiserver.c:374
   
  22912272"отворите нов."
  22922273
  2293 #: ../gui/gdmflexiserver.c:609
   2274#: ../gui/gdmflexiserver.c:611
  22942275msgid "Choose server"
  22952276msgstr "Избор на сървър"
  22962277
  2297 #: ../gui/gdmflexiserver.c:620
   2278#: ../gui/gdmflexiserver.c:622
  22982279msgid "Choose the X server to start"
  22992280msgstr "Избор на X сървър за стартиране"
  23002281
  2301 #: ../gui/gdmflexiserver.c:626
   2282#: ../gui/gdmflexiserver.c:628
  23022283msgid "Standard server"
  23032284msgstr "Стандартен сървър"
  23042285
  2305 #: ../gui/gdmflexiserver.c:692
   2286#: ../gui/gdmflexiserver.c:694
  23062287msgid "Send the specified protocol command to gdm"
  23072288msgstr "Изпращане на команда със зададения протокол на GDM"
  23082289
  2309 #: ../gui/gdmflexiserver.c:692
   2290#: ../gui/gdmflexiserver.c:694
  23102291msgid "COMMAND"
  23112292msgstr "КОМАНДА"
  23122293
  2313 #: ../gui/gdmflexiserver.c:693
   2294#: ../gui/gdmflexiserver.c:695
  23142295msgid "Xnest mode"
  23152296msgstr "Режим на Xnest"
  23162297
  2317 #: ../gui/gdmflexiserver.c:694
   2298#: ../gui/gdmflexiserver.c:696
  23182299msgid "Do not lock current screen"
  23192300msgstr "Без заключване на текущия екран"
  23202301
  2321 #: ../gui/gdmflexiserver.c:695
   2302#: ../gui/gdmflexiserver.c:697
  23222303msgid "Debugging output"
  23232304msgstr "Съобщения за грешка"
  23242305
  2325 #: ../gui/gdmflexiserver.c:696
   2306#: ../gui/gdmflexiserver.c:698
  23262307msgid "Authenticate before running --command"
  23272308msgstr "Идентификация преди изпълнение на --команда"
  23282309
  2329 #: ../gui/gdmflexiserver.c:697
   2310#: ../gui/gdmflexiserver.c:699
  23302311msgid "Start new flexible session; do not show popup"
  23312312msgstr "Начало на нова гъвкава сесия, да не се показва изскачащ прозорец"
  23322313
  2333 #. markup
  2334 #: ../gui/gdmflexiserver.c:797
   2314#: ../gui/gdmflexiserver.c:796
  23352315msgid "You do not seem to have the authentication needed for this operation"
  23362316msgstr "Изглежда нямате идентификация за тази операция."
  23372317
  2338 #: ../gui/gdmflexiserver.c:801
   2318#: ../gui/gdmflexiserver.c:799
  23392319msgid "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  23402320msgstr "Може би Вашият файл .Xauthority не е коректен"
  23412321
  2342 #. markup
  2343 #: ../gui/gdmflexiserver.c:826
   2322#: ../gui/gdmflexiserver.c:823
  23442323msgid "You do not seem to be logged in on the console"
  23452324msgstr "Изглежда не сте влезли в конзолата."
  23462325
  2347 #: ../gui/gdmflexiserver.c:829
   2326#: ../gui/gdmflexiserver.c:825
  23482327msgid "Starting a new login only works correctly on the console."
  23492328msgstr "Стартирането на ново влизане работи само на конзолата"
  23502329
  2351 #. markup
  2352 #: ../gui/gdmflexiserver.c:876
   2330#: ../gui/gdmflexiserver.c:871
  23532331msgid "Cannot start new display"
  23542332msgstr "Неуспех при стартирането на нов дисплей"
   
  28242802msgstr "Л-Я"
  28252803
  2826 #: ../gui/gdmlogin.c:420
   2804#: ../gui/gdmlogin.c:417
   2805#, c-format
   2806msgid "Cannot run command '%s': %s."
   2807msgstr "Неуспех при стартирането на програмата „%s“: %s."
   2808
   2809#: ../gui/gdmlogin.c:425
  28272810msgid "Cannot start background application"
  28282811msgstr "Неуспех при стартирането на програмата за фона"
  28292812
  2830 #: ../gui/gdmlogin.c:421
  2831 #, c-format
  2832 msgid "Cannot run command '%s': %s."
  2833 msgstr "Неуспех при стартирането на програмата „%s“: %s."
  2834 
  2835 #: ../gui/gdmlogin.c:495
   2813#: ../gui/gdmlogin.c:500
  28362814#, c-format
  28372815msgid "User %s will login in %d seconds"
  28382816msgstr "Потребителят %s ще влезе след %d секунди"
  28392817
  2840 #: ../gui/gdmlogin.c:499 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1107
   2818#: ../gui/gdmlogin.c:504 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1107
  28412819#, c-format
  28422820msgid "User %s will login in %d second"
   
  28452823msgstr[1] "Потребителят %s ще влезе след %d секунди"
  28462824
  2847 #: ../gui/gdmlogin.c:726
   2825#: ../gui/gdmlogin.c:731
  28482826#, c-format
  28492827msgid "%s: String too long!"
  28502828msgstr "%s: Низът е твърде дълъг!"
  28512829
  2852 #: ../gui/gdmlogin.c:728
   2830#: ../gui/gdmlogin.c:733
  28532831#, c-format
  28542832msgid "%sWelcome to %s%s"
  28552833msgstr "%sДобре дошли в %s%s"
  28562834
  2857 #: ../gui/gdmlogin.c:813 ../gui/greeter/greeter_system.c:63
   2835#: ../gui/gdmlogin.c:818 ../gui/greeter/greeter_system.c:63
  28582836msgid "Are you sure you want to restart the computer?"
  28592837msgstr "Наистина ли искате да рестартирате машината?"
  28602838
  2861 #. markup
  2862 #: ../gui/gdmlogin.c:815 ../gui/gdmlogin.c:2869
   2839#: ../gui/gdmlogin.c:819 ../gui/gdmlogin.c:2880
  28632840msgid "_Restart"
  28642841msgstr "_Рестартиране"
  28652842
  2866 #: ../gui/gdmlogin.c:827 ../gui/greeter/greeter_system.c:76
   2843#: ../gui/gdmlogin.c:831 ../gui/greeter/greeter_system.c:75
  28672844msgid "Are you sure you want to shut down the computer?"
  28682845msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете машината?"
  28692846
  2870 #. markup
  2871 #: ../gui/gdmlogin.c:829 ../gui/gdmlogin.c:2882
  2872 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1077 ../gui/greeter/greeter_system.c:77
  2873 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:198
   2847#: ../gui/gdmlogin.c:832 ../gui/gdmlogin.c:2893
   2848#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1077 ../gui/greeter/greeter_system.c:76
   2849#: ../gui/greeter/greeter_system.c:195
  28742850msgid "Shut _Down"
  28752851msgstr "_Спиране"
  28762852
  2877 #: ../gui/gdmlogin.c:849 ../gui/greeter/greeter_system.c:88
   2853#: ../gui/gdmlogin.c:852 ../gui/greeter/greeter_system.c:86
  28782854msgid "Are you sure you want to suspend the computer?"
  28792855msgstr "Сигурни ли сте, че искате да доведете машината до „спящо“ състояние?"
  28802856
  2881 #. markup
  2882 #: ../gui/gdmlogin.c:851 ../gui/gdmlogin.c:2896
  2883 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:89
   2857#: ../gui/gdmlogin.c:853 ../gui/gdmlogin.c:2907
   2858#: ../gui/greeter/greeter_system.c:87
  28842859msgid "_Suspend"
  28852860msgstr "_Приспиване"
  28862861
  2887 #: ../gui/gdmlogin.c:881 ../gui/greeter/greeter.c:176
   2862#: ../gui/gdmlogin.c:883 ../gui/greeter/greeter.c:176
  28882863#, c-format
  28892864msgid "%s: No configuration file: %s. Using defaults."
   
  28912866"%s: Няма конфигурационен файл: %s. Използват се настройките по подразбиране."
  28922867
  2893 #: ../gui/gdmlogin.c:997 ../gui/greeter/greeter.c:295
   2868#: ../gui/gdmlogin.c:999 ../gui/greeter/greeter.c:295
  28942869msgid "TimedLoginDelay was less than 5.  I'll just use 5."
  28952870msgstr "TimedLoginDelay бе по-малко от 5. Ще бъде зададено на 5."
  2896 
  2897 #: ../gui/gdmlogin.c:1098 ../gui/greeter/greeter_session.c:119
  2898 #, c-format
  2899 msgid ""
  2900 "Your preferred session type %s is not installed on this computer.\n"
  2901 "Do you wish to make %s the default for future sessions?"
  2902 msgstr ""
  2903 "Сесията предпочитана от Вас %s не е инсталирана на тази машина.\n"
  2904 "Искате ли да направите %s сесия по подразбиране?"
  2905 
  2906 #. markup
  2907 #: ../gui/gdmlogin.c:1105 ../gui/gdmlogin.c:1133 ../gui/gdmlogin.c:1208
  2908 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:161
  2909 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:125 ../gui/greeter/greeter_session.c:155
  2910 msgid "Make _Default"
  2911 msgstr "_Задаване по подразбиране"
  2912 
  2913 #: ../gui/gdmlogin.c:1105 ../gui/greeter/greeter_session.c:125
  2914 msgid "Just _Log In"
  2915 msgstr "Само _влизане"
  29162871
  29172872#. never_encoding
   
  29192874#. untranslated
  29202875#. markup
  2921 #: ../gui/gdmlogin.c:1124 ../gui/gdmlogin.c:1202
  2922 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:155
  2923 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:147
  2924 #, c-format
  2925 msgid ""
  2926 "You have chosen %s for this session, but your default setting is %s.\n"
  2927 "Do you wish to make %s the default for future sessions?"
  2928 msgstr ""
  2929 "Избрахте %s за тази сесия, но по подразбиране е %s.\n"
  2930 "Искате ли да направите %s сесия по подразбиране?"
  2931 
  2932 #: ../gui/gdmlogin.c:1133 ../gui/gdmlogin.c:1208
  2933 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:161
  2934 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:155
   2876#: ../gui/gdmlogin.c:1101 ../gui/gdmlogin.c:1130 ../gui/gdmlogin.c:1212
   2877#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:156
   2878#: ../gui/greeter/greeter_session.c:121 ../gui/greeter/greeter_session.c:151
   2879#, c-format
   2880msgid "Do you wish to make %s the default for future sessions?"
   2881msgstr "Искате ли да направите %s сесия по подразбиране?"
   2882
   2883#: ../gui/gdmlogin.c:1104 ../gui/greeter/greeter_session.c:124
   2884#, c-format
   2885msgid "Your preferred session type %s is not installed on this computer."
   2886msgstr "Сесията предпочитана от Вас %s не е инсталирана на тази машина."
   2887
   2888#: ../gui/gdmlogin.c:1109 ../gui/gdmlogin.c:1140 ../gui/gdmlogin.c:1219
   2889#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:163
   2890#: ../gui/greeter/greeter_session.c:127 ../gui/greeter/greeter_session.c:159
   2891msgid "Make _Default"
   2892msgstr "_Задаване по подразбиране"
   2893
   2894#: ../gui/gdmlogin.c:1109 ../gui/greeter/greeter_session.c:127
   2895msgid "Just _Log In"
   2896msgstr "Само _влизане"
   2897
   2898#: ../gui/gdmlogin.c:1134 ../gui/gdmlogin.c:1214
   2899#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:158
   2900#: ../gui/greeter/greeter_session.c:154
   2901#, c-format
   2902msgid "You have chosen %s for this session, but your default setting is %s."
   2903msgstr "Избрахте %s за тази сесия, но по подразбиране е %s."
   2904
   2905#: ../gui/gdmlogin.c:1140 ../gui/gdmlogin.c:1219
   2906#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:163
   2907#: ../gui/greeter/greeter_session.c:159
  29352908msgid "Just For _This Session"
  29362909msgstr "Само за _тази сесия"
  29372910
  2938 #: ../gui/gdmlogin.c:1143 ../gui/greeter/greeter_session.c:168
  2939 #, c-format
  2940 msgid ""
  2941 "You have chosen %s for this session.\n"
  2942 "If you wish to make %s the default for future sessions,\n"
  2943 "run the 'switchdesk' utility\n"
  2944 "(System->Desktop Switching Tool from the panel menu)."
  2945 msgstr ""
  2946 "Избрахте %s за тази сесия.\n"
  2947 "Ако искате да направите %s сесия по подразбиране,\n"
  2948 "изпълнете програмата „switchdesk“\n"
  2949 "(Система->Инструмент за превключване) от менюто на панела."
  2950 
  2951 #: ../gui/gdmlogin.c:1184 ../gui/gdmlogin.c:1193
   2911#: ../gui/gdmlogin.c:1150
   2912#, c-format
   2913msgid "You have chosen %s for this session."
   2914msgstr "Избрали сте „%s“ за тази сесия."
   2915
   2916#: ../gui/gdmlogin.c:1153
   2917#, c-format
   2918msgid ""
   2919"If you wish to make %s the default for future sessions, run the 'switchdesk' "
   2920"utility (System Tools->Desktop Switching Tool from the main menu)."
   2921msgstr ""
   2922"Ако искате да направите %s сесия по подразбиране, изпълнете програмата "
   2923"„switchdesk“ (Система->Инструмент за превключване от менюто на панела)."
   2924
   2925#: ../gui/gdmlogin.c:1194 ../gui/gdmlogin.c:1203
  29522926#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:71
  2953 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:139
  2954 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:147
   2927#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:140
   2928#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:148
  29552929msgid "System Default"
  29562930msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  29572931
  2958 #: ../gui/gdmlogin.c:1318 ../gui/gdmlogin.c:1332 ../gui/gdmlogin.c:1964
  2959 #: ../gui/gdmlogin.c:2471 ../gui/gdmlogin.c:3112
   2932#: ../gui/gdmlogin.c:1330 ../gui/gdmlogin.c:1344 ../gui/gdmlogin.c:1978
   2933#: ../gui/gdmlogin.c:2482 ../gui/gdmlogin.c:3123
  29602934msgid "_Username:"
  29612935msgstr "_Потребителско име:"
  29622936
  2963 #: ../gui/gdmlogin.c:1406
   2937#: ../gui/gdmlogin.c:1418
  29642938#, c-format
  29652939msgid "%s session selected"
  29662940msgstr "Избрана е сесията %s"
  29672941
  2968 #: ../gui/gdmlogin.c:1427 ../gui/gdmlogin.c:1554
  2969 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:263
   2942#: ../gui/gdmlogin.c:1439 ../gui/gdmlogin.c:1566
  29702943msgid "_Last"
  29712944msgstr "_Последна"
  29722945
  2973 #: ../gui/gdmlogin.c:1438 ../gui/greeter/greeter_session.c:269
   2946#: ../gui/gdmlogin.c:1450 ../gui/greeter/greeter_session.c:276
  29742947msgid "Log in using the session that you have used last time you logged in"
  29752948msgstr "Влизане в системата използвайки последната работна сесия"
   
  29792952#. untranslated
  29802953#. makrup
  2981 #: ../gui/gdmlogin.c:1519
   2954#: ../gui/gdmlogin.c:1531
  29822955#, c-format
  29832956msgid "%s language selected"
  29842957msgstr "Езикът %s е избран"
  29852958
  2986 #: ../gui/gdmlogin.c:1565
   2959#: ../gui/gdmlogin.c:1577
  29872960msgid "Log in using the language that you have used last time you logged in"
  29882961msgstr "Влизане в системата като се ползва последно избраният език"
  29892962
  2990 #: ../gui/gdmlogin.c:1569
   2963#: ../gui/gdmlogin.c:1581
  29912964msgid "_System Default"
  29922965msgstr "_Системни настройки по подразбиране"
  29932966
  2994 #: ../gui/gdmlogin.c:1580
   2967#: ../gui/gdmlogin.c:1592
  29952968msgid "Log in using the default system language"
  29962969msgstr "Влизане в системата като се ползва езика по подразбиране"
  29972970
  2998 #: ../gui/gdmlogin.c:1604
   2971#: ../gui/gdmlogin.c:1616
  29992972msgid "_Other"
  30002973msgstr "_Друг"
  30012974
  3002 #: ../gui/gdmlogin.c:1996
   2975#: ../gui/gdmlogin.c:2010
  30032976msgid "_Password:"
  30042977msgstr "_Парола:"
  30052978
  3006 #. markup
  30072979#. translators:  This is a nice and evil eggie text, translate
  30082980#. * to your favourite currency
  3009 #: ../gui/gdmlogin.c:2229 ../gui/greeter/greeter.c:553
   2981#: ../gui/gdmlogin.c:2241 ../gui/greeter/greeter.c:551
  30102982msgid "Please insert 25 cents to log in."
  30112983msgstr "Поставете 50 стотинки, за да влезете."
  30122984
  3013 #: ../gui/gdmlogin.c:2592
   2985#: ../gui/gdmlogin.c:2603
  30142986msgid "GNOME Desktop Manager"
  30152987msgstr "Мениджър на дисплеи на GNOME"
  30162988
  3017 #: ../gui/gdmlogin.c:2618 ../gui/greeter/greeter_item.c:157
   2989#: ../gui/gdmlogin.c:2629 ../gui/greeter/greeter_item.c:157
  30182990msgid "%a %b %d, %H:%M"
  30192991msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
   
  30232995#. equivalent.  Note: %l is a strftime option for
  30242996#. 12-hour clock format
  3025 #: ../gui/gdmlogin.c:2624 ../gui/greeter/greeter_item.c:161
   2997#: ../gui/gdmlogin.c:2635 ../gui/greeter/greeter_item.c:161
  30262998msgid "%a %b %d, %l:%M %p"
  30272999msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
  30283000
  3029 #: ../gui/gdmlogin.c:2673
   3001#: ../gui/gdmlogin.c:2684
  30303002msgid "Finger"
  30313003msgstr "Finger"
  30323004
  3033 #: ../gui/gdmlogin.c:2777
   3005#: ../gui/gdmlogin.c:2788
  30343006msgid "GDM Login"
  30353007msgstr "Влизане в системата чрез GDM"
  30363008
  3037 #: ../gui/gdmlogin.c:2820 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1057
   3009#: ../gui/gdmlogin.c:2831 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1057
  30383010msgid "_Session"
  30393011msgstr "_Сесия"
  30403012
  3041 #: ../gui/gdmlogin.c:2827 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1052
   3013#: ../gui/gdmlogin.c:2838 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1052
  30423014msgid "_Language"
  30433015msgstr "_Език"
  30443016
  3045 #: ../gui/gdmlogin.c:2839 ../gui/greeter/greeter_system.c:152
   3017#: ../gui/gdmlogin.c:2850 ../gui/greeter/greeter_system.c:149
  30463018msgid "_XDMCP Chooser..."
  30473019msgstr "Програма за избор чрез _XDMCP..."
  30483020
  3049 #: ../gui/gdmlogin.c:2846 ../gui/greeter/greeter_system.c:159
  3050 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:355
   3021#: ../gui/gdmlogin.c:2857 ../gui/greeter/greeter_system.c:156
   3022#: ../gui/greeter/greeter_system.c:352
  30513023msgid ""
  30523024"Run an XDMCP chooser which will allow you to log into available remote "
   
  30563028"наличните отдалечени машини, ако има такива."
  30573029
  3058 #: ../gui/gdmlogin.c:2855 ../gui/greeter/greeter_system.c:167
   3030#: ../gui/gdmlogin.c:2866 ../gui/greeter/greeter_system.c:164
  30593031msgid "_Configure Login Manager..."
  30603032msgstr "_Конфигуриране на входната програма..."
  30613033
  3062 #: ../gui/gdmlogin.c:2862 ../gui/greeter/greeter_system.c:174
  3063 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:375
   3034#: ../gui/gdmlogin.c:2873 ../gui/greeter/greeter_system.c:171
   3035#: ../gui/greeter/greeter_system.c:372
  30643036msgid ""
  30653037"Configure GDM (this login manager). This will require the root password."
   
  30683040"потребителя „root“."
  30693041
  3070 #: ../gui/gdmlogin.c:2876
   3042#: ../gui/gdmlogin.c:2887
  30713043msgid "Restart your computer"
  30723044msgstr "Рестартиране на компютъра"
  30733045
  3074 #: ../gui/gdmlogin.c:2889 ../gui/greeter/greeter_system.c:205
   3046#: ../gui/gdmlogin.c:2900 ../gui/greeter/greeter_system.c:202
  30753047msgid "Shut down the system so that you may safely turn off the computer."
  30763048msgstr "Спиране на компютъра, така че спокойно да го загасите."
  30773049
  3078 #: ../gui/gdmlogin.c:2903 ../gui/greeter/greeter_system.c:218
  3079 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:338
   3050#: ../gui/gdmlogin.c:2914 ../gui/greeter/greeter_system.c:215
   3051#: ../gui/greeter/greeter_system.c:335
  30803052msgid "Suspend your computer"
  30813053msgstr "Приспиване на компютъра"
  30823054
  3083 #: ../gui/gdmlogin.c:2909 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1062
   3055#: ../gui/gdmlogin.c:2920 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1062
  30843056msgid "_Actions"
  30853057msgstr "_Действия"
  30863058
  3087 #: ../gui/gdmlogin.c:2918
   3059#: ../gui/gdmlogin.c:2929
  30883060msgid "_Theme"
  30893061msgstr "_Тема"
  30903062
  3091 #: ../gui/gdmlogin.c:2929 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
   3063#: ../gui/gdmlogin.c:2940 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
  30923064#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1072
  30933065msgid "_Quit"
  30943066msgstr "_Изход"
  30953067
  3096 #: ../gui/gdmlogin.c:2931 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
   3068#: ../gui/gdmlogin.c:2942 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
  30973069#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1067
  30983070msgid "D_isconnect"
  30993071msgstr "Р_азкачване"
  31003072
  3101 #: ../gui/gdmlogin.c:2999 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:240
   3073#: ../gui/gdmlogin.c:3010 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:240
  31023074msgid "Icon"
  31033075msgstr "Икона"
  31043076
  3105 #. markup
  3106 #: ../gui/gdmlogin.c:3680 ../gui/gdmlogin.c:3711 ../gui/gdmlogin.c:3755
  3107 #: ../gui/greeter/greeter.c:786 ../gui/greeter/greeter.c:818
  3108 #: ../gui/greeter/greeter.c:863
  3109 msgid "Cannot start the greeter"
  3110 msgstr "Неуспех при стартиране на програмата за посрещане"
  3111 
  3112 #: ../gui/gdmlogin.c:3681 ../gui/gdmlogin.c:3712
   3077#: ../gui/gdmlogin.c:3687 ../gui/gdmlogin.c:3721 ../gui/greeter/greeter.c:780
  31133078#, c-format
  31143079msgid ""
   
  31203085"рестартирайте компютъра."
  31213086
  3122 #: ../gui/gdmlogin.c:3718 ../gui/greeter/greeter.c:870
   3087#: ../gui/gdmlogin.c:3697 ../gui/gdmlogin.c:3731 ../gui/gdmlogin.c:3779
   3088#: ../gui/greeter/greeter.c:790 ../gui/greeter/greeter.c:825
   3089#: ../gui/greeter/greeter.c:874
   3090msgid "Cannot start the greeter"
   3091msgstr "Неуспех при стартиране на програмата за посрещане"
   3092
   3093#: ../gui/gdmlogin.c:3736 ../gui/greeter/greeter.c:879
  31233094msgid "Restart"
  31243095msgstr "Рестартиране"
  31253096
  3126 #: ../gui/gdmlogin.c:3756
   3097#: ../gui/gdmlogin.c:3769 ../gui/greeter/greeter.c:864
  31273098#, c-format
  31283099msgid ""
   
  31343105"рестартирайте компютъра."
  31353106
  3136 #: ../gui/gdmlogin.c:3762
   3107#: ../gui/gdmlogin.c:3784
  31373108msgid "Restart gdm"
  31383109msgstr "Рестартиране на GDM"
  31393110
  3140 #: ../gui/gdmlogin.c:3764
   3111#: ../gui/gdmlogin.c:3786
  31413112msgid "Restart computer"
  31423113msgstr "Рестартиране на компютъра"
  31433114
  3144 #: ../gui/gdmlogin.c:3799
   3115#: ../gui/gdmlogin.c:3821
  31453116#, c-format
  31463117msgid "Can't open DefaultImage: %s. Suspending face browser!"
   
  31493120"изключена!"
  31503121
  3151 #. markup
  3152 #: ../gui/gdmlogin.c:3964 ../gui/greeter/greeter.c:1550
   3122#: ../gui/gdmlogin.c:3985 ../gui/greeter/greeter.c:1554
  31533123msgid "Session directory is missing"
  31543124msgstr "Папката за сесии липсва"
  31553125
  3156 #: ../gui/gdmlogin.c:3966 ../gui/greeter/greeter.c:1552
   3126#: ../gui/gdmlogin.c:3986 ../gui/greeter/greeter.c:1555
  31573127msgid ""
  31583128"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
   
  31633133"да избирате, но трябва да влезете и да коригирате конфигурацията на GDM."
  31643134
  3165 #. markup
  3166 #: ../gui/gdmlogin.c:3990 ../gui/greeter/greeter.c:1577
   3135#: ../gui/gdmlogin.c:4009 ../gui/greeter/greeter.c:1579
  31673136msgid "Configuration is not correct"
  31683137msgstr "Конфигурацията е грешна"
  31693138
  3170 #: ../gui/gdmlogin.c:3992 ../gui/greeter/greeter.c:1579
   3139#: ../gui/gdmlogin.c:4010 ../gui/greeter/greeter.c:1580
  31713140msgid ""
  31723141"The configuration file contains an invalid command line for the login "
   
  31763145"затова беше изпълнена командата по подразбиране. Оправете конфигурацията."
  31773146
  3178 #. markup
  3179 #: ../gui/gdmlogin.c:4017 ../gui/greeter/greeter.c:1606
   3147#: ../gui/gdmlogin.c:4034 ../gui/greeter/greeter.c:1606
  31803148msgid "No configuration was found"
  31813149msgstr "Не беше открита конфигурация"
  31823150
  3183 #: ../gui/gdmlogin.c:4019 ../gui/greeter/greeter.c:1608
   3151#: ../gui/gdmlogin.c:4035 ../gui/greeter/greeter.c:1607
  31843152msgid ""
  31853153"The configuration was not found.  GDM is using defaults to run this "
   
  31913159"конфигурационен файл с конфигурационната програма за GDM."
  31923160
  3193 #. markup
  3194 #: ../gui/gdmphotosetup.c:168
   3161#: ../gui/gdmphotosetup.c:164
   3162#, c-format
   3163msgid "File %s cannot be opened for writing."
   3164msgstr "Файлът %s не може да бъде отворен за писане."
   3165
   3166#: ../gui/gdmphotosetup.c:171
  31953167msgid "Cannot open file"
  31963168msgstr "Файлът не може да бъде отворен"
  31973169
  3198 #: ../gui/gdmphotosetup.c:169
  3199 #, c-format
  3200 msgid "File %s cannot be opened for writing\n"
  3201 msgstr "Файлът %s не може да бъде отворен за писане\n"
  3202 
  3203 #: ../gui/gdmphotosetup.c:234
   3170#: ../gui/gdmphotosetup.c:236
  32043171msgid "Select Image"
  32053172msgstr "Избор на изображение"
  32063173
  3207 #: ../gui/gdmphotosetup.c:256
   3174#: ../gui/gdmphotosetup.c:259
  32083175msgid "All Images"
  32093176msgstr "Всички изображение"
  32103177
  32113178#. Filter name: First description then file extension, eg. "The PNG-Format (*.png)".
  3212 #: ../gui/gdmphotosetup.c:276
   3179#: ../gui/gdmphotosetup.c:279
  32133180#, c-format
  32143181msgid "%s (*.%s)"
   
  32873254"Няма връзка към сесия по подразбиране. Ползва се аварийна сесия на GNOME.\n"
  32883255
  3289 #. markup
  3290 #: ../gui/gdmsetup.c:209
   3256#: ../gui/gdmsetup.c:208
  32913257msgid ""
  32923258"An error occurred while trying to contact the login screens.  Not all "
   
  32963262"всички обновявания са влезли в сила."
  32973263
  3298 #. markup
  3299 #: ../gui/gdmsetup.c:870
   3264#: ../gui/gdmsetup.c:869
  33003265msgid "Autologin or timed login to the root account is not allowed."
  33013266msgstr ""
  3302 "На системния администратор (root) не е позволено да влиза автоматично и "
  3303 "повторно автоматично."
  3304 
  3305 #: ../gui/gdmsetup.c:1664 ../gui/gdmsetup.c:2293
   3267"На системния администратор (root) не е позволено да влиза автоматично или по "
   3268"определено време."
   3269
   3270#: ../gui/gdmsetup.c:1663 ../gui/gdmsetup.c:2292
  33063271msgid "Open File"
  33073272msgstr "Отваряне на файл"
  33083273
  3309 #: ../gui/gdmsetup.c:1680
   3274#: ../gui/gdmsetup.c:1679
  33103275msgid "PNG and JPEG"
  33113276msgstr "PNG и JPEG"
  33123277
  3313 #: ../gui/gdmsetup.c:2137 ../gui/gdmsetup.c:2177 ../gui/gdmsetup.c:2393
  3314 #: ../gui/gdmsetup.c:2403 ../gui/gdmsetup.c:2413
   3278#: ../gui/gdmsetup.c:2136 ../gui/gdmsetup.c:2176 ../gui/gdmsetup.c:2392
   3279#: ../gui/gdmsetup.c:2402 ../gui/gdmsetup.c:2412
  33153280msgid "None"
  33163281msgstr "Без"
  33173282
  3318 #: ../gui/gdmsetup.c:2302
   3283#: ../gui/gdmsetup.c:2301
  33193284msgid "All files"
  33203285msgstr "Всички файлове"
  33213286
  3322 #: ../gui/gdmsetup.c:3051
   3287#: ../gui/gdmsetup.c:3050
  33233288msgid "Archive is not of a subdirectory"
  33243289msgstr "Архивът не е на подпапка"
  33253290
  3326 #: ../gui/gdmsetup.c:3059
   3291#: ../gui/gdmsetup.c:3058
  33273292msgid "Archive is not of a single subdirectory"
  33283293msgstr "Архивът не е на една подпапка"
  33293294
  3330 #: ../gui/gdmsetup.c:3083 ../gui/gdmsetup.c:3161
   3295#: ../gui/gdmsetup.c:3082 ../gui/gdmsetup.c:3160
  33313296msgid "File not a tar.gz or tar archive"
  33323297msgstr "Файлът не е във формат tar.gz или tar"
  33333298
  3334 #: ../gui/gdmsetup.c:3085
   3299#: ../gui/gdmsetup.c:3084
  33353300msgid "Archive does not include a GdmGreeterTheme.info file"
  33363301msgstr "В архив липсва файл GdmGreeterTheme.info"
  33373302
  3338 #: ../gui/gdmsetup.c:3107
   3303#: ../gui/gdmsetup.c:3106
  33393304msgid "File does not exist"
  33403305msgstr "Файлът не съществува"
  33413306
  3342 #. markup
  3343 #: ../gui/gdmsetup.c:3222
   3307#: ../gui/gdmsetup.c:3220
  33443308msgid "No file selected"
  33453309msgstr "Не е избран файл"
  33463310
  3347 #. markup
  3348 #: ../gui/gdmsetup.c:3250
   3311#: ../gui/gdmsetup.c:3244
   3312#, c-format
   3313msgid "Details: %s"
   3314msgstr "Подробности: %s"
   3315
   3316#: ../gui/gdmsetup.c:3251
  33493317msgid "Not a theme archive"
  33503318msgstr "Не е архив с тема"
  33513319
  3352 #: ../gui/gdmsetup.c:3251
  3353 #, c-format
  3354 msgid "Details: %s"
  3355 msgstr "Подробности: %s"
  3356 
  33573320#. FIXME: if exists already perhaps we could also have an
  33583321#. * option to change the dir name
  3359 #: ../gui/gdmsetup.c:3269
   3322#: ../gui/gdmsetup.c:3270
  33603323#, c-format
  33613324msgid ""
   
  33653328"повторна инсталация?"
  33663329
  3367 #. markup
  3368 #: ../gui/gdmsetup.c:3355
   3330#: ../gui/gdmsetup.c:3354
  33693331msgid "Some error occurred when installing the theme"
  33703332msgstr "Появи се някаква грешка при инсталиране на темата"
  33713333
  3372 #: ../gui/gdmsetup.c:3395
   3334#: ../gui/gdmsetup.c:3394
  33733335msgid "Select new theme archive to install"
  33743336msgstr "Избиране на нов архив с тема за инсталиране"
  33753337
  3376 #: ../gui/gdmsetup.c:3399
   3338#: ../gui/gdmsetup.c:3398
  33773339msgid "_Install"
  33783340msgstr "_Инсталиране"
  33793341
  3380 #: ../gui/gdmsetup.c:3468
   3342#: ../gui/gdmsetup.c:3467
  33813343#, c-format
  33823344msgid "Do you really wish to remove theme '%s' from the system?"
  33833345msgstr "Наистина ли желаете да премахнете темата „%s“ от системата?"
  33843346
  3385 #: ../gui/gdmsetup.c:3486
   3347#: ../gui/gdmsetup.c:3484
  33863348msgid "_Remove Theme"
  33873349msgstr "П_ремахване на тема"
  33883350
  33893351#. This is the temporary help dialog
  3390 #: ../gui/gdmsetup.c:4240
   3352#: ../gui/gdmsetup.c:4238
  33913353#, c-format
  33923354msgid ""
   
  34113373"„Работен плот.“"
  34123374
  3413 #. markup
  3414 #: ../gui/gdmsetup.c:4681
   3375#: ../gui/gdmsetup.c:4678
  34153376msgid "You must be the root user to configure GDM."
  34163377msgstr ""
   
  34203381#: ../gui/gdmsetup.desktop.in.h:1
  34213382msgid "Configure the login screen (GNOME Display Manager)"
  3422 msgstr ""
  3423 "Настройване на входния екран и програмата за влизане в системата (Gnome "
  3424 "Display Manager)"
   3383msgstr "Настройване на мениджъра на дисплеи (Gnome Display Manager)"
  34253384
  34263385#: ../gui/gdmsetup.desktop.in.h:2 ../gui/gdmsetup.glade.h:52
  34273386msgid "Login Screen Setup"
  3428 msgstr "Настройване на входния екран"
   3387msgstr "Настройка на изгледа на входната програма"
  34293388
  34303389#: ../gui/gdmsetup.glade.h:2
   
  34793438#: ../gui/gdmsetup.glade.h:13
  34803439msgid "Allow remote _timed logins"
  3481 msgstr "Позволяване на повторни автоматични отдалечени влизания"
   3440msgstr "Позволяване на отдалечени влизания по определено време"
  34823441
  34833442#: ../gui/gdmsetup.glade.h:14
   
  34923451#: ../gui/gdmsetup.glade.h:16
  34933452msgid "Allow theme selection in _GTK+ Greeter"
  3494 msgstr "Позволяване на избор на тема в програмата за _посрещане."
   3453msgstr "Позволяване на избор на _тема в програмата за посрещане на GTK+."
  34953454
  34963455#: ../gui/gdmsetup.glade.h:17
   
  35323491#: ../gui/gdmsetup.glade.h:26
  35333492msgid "Copyright:"
  3534 msgstr "Авт. права:"
   3493msgstr "Авторски права:"
  35353494
  35363495#: ../gui/gdmsetup.glade.h:27
   
  35763535#: ../gui/gdmsetup.glade.h:37
  35773536msgid "GTK+ Greeter"
  3578 msgstr "Програма за посрещане"
   3537msgstr "Програма за посрещане на GTK+"
  35793538
  35803539#: ../gui/gdmsetup.glade.h:38
   
  36103569#: ../gui/gdmsetup.glade.h:46
  36113570msgid "Honour _indirect requests"
  3612 msgstr "Изпълняване на _непреки заявки"
   3571msgstr "Изпълняване на _индиректни заявки"
  36133572
  36143573#: ../gui/gdmsetup.glade.h:47
   
  36543613#: ../gui/gdmsetup.glade.h:58
  36553614msgid "Max p_ending indirect requests:"
  3656 msgstr "Максимален брой чакащи _непреки заявки:"
   3615msgstr "Максимален брой чакащи _индиректни заявки:"
  36573616
  36583617#: ../gui/gdmsetup.glade.h:59
   
  36703629#: ../gui/gdmsetup.glade.h:62
  36713630msgid "Maximum indirect w_ait time:"
  3672 msgstr "Максимално време за изчакване при непряка _заявка:"
   3631msgstr "Максимално време за изчакване при индиректна _заявка:"
  36733632
  36743633#: ../gui/gdmsetup.glade.h:63
   
  37443703#: ../gui/gdmsetup.glade.h:80
  37453704msgid "Retry delay (_seconds):"
  3746 msgstr "Забавяне при повторен опит (_секунди):"
   3705msgstr "Интервал за повторен опит (_секунди):"
  37473706
  37483707#: ../gui/gdmsetup.glade.h:81
   
  37603719#: ../gui/gdmsetup.glade.h:84
  37613720msgid "Show _Face Browser"
  3762 msgstr "Избор на лица"
   3721msgstr "Показване на избора на _лица"
  37633722
  37643723#: ../gui/gdmsetup.glade.h:85
   
  38143773"will not be displayed regardless of whether \"Include All Users\" is checked."
  38153774msgstr ""
  3816 "Страницата „Потребители“ указва, кои потребители са видими за GDM. "
  3817 "Включените в списъка „Добавяне“ потребители ще бъдат видими в избора на "
  3818 "лица, ако тази възможност е включена в раздела „Сигурност“. Те ще бъдат "
  3819 "достъпни и в страницата „Основни“ в списъка с падащото меню за автоматично "
  3820 "влизане, както и повторно автоматично влизане. Потребителите от списъка "
  3821 "„Изваждане“ не се показват, дори и ако е зададено „Включване на всички "
  3822 "потребители“."
  38233775
  38243776#: ../gui/gdmsetup.glade.h:97
   
  38283780#: ../gui/gdmsetup.glade.h:98
  38293781msgid "Timed Login"
  3830 msgstr "Повторно автоматично влизане"
   3782msgstr "Влизане по определено време"
  38313783
  38323784#: ../gui/gdmsetup.glade.h:99
   
  38883840msgstr ""
  38893841"Да се _забраняват всички връзки по TCP към X сървъра (тази настройка "
  3890 "забранява xforwarding, но не засяга XDMCP)"
   3842"забранява предаването на X - xforwarding, но не влияе на XDMCP)"
  38913843
  38923844#: ../gui/gdmsetup.glade.h:114
   
  38993851"appropriate if using NIS)"
  39003852msgstr ""
  3901 "Добавяне на _всички потребители (Списъкът ще бъде взет от файла /etc/passwd. "
  3902 "Това не е подходящо, ако ползвате NIS)"
  39033853
  39043854#: ../gui/gdmsetup.glade.h:116
   
  39363886#: ../gui/gdmsetup.glade.h:124
  39373887msgid "_Timed login username:"
  3938 msgstr "Име на потребител за _повторно автоматично влизане"
   3888msgstr "Име на потребител при влизане по определено време:"
  39393889
  39403890#: ../gui/gdmsetup.glade.h:125
   
  39663916msgstr "Прекалено много потребители..."
  39673917
  3968 #: ../gui/greeter/greeter.c:787 ../gui/greeter/greeter.c:819
  3969 #, c-format
  3970 msgid ""
  3971 "The greeter version (%s) does not match the daemon version.\n"
  3972 "You have probably just upgraded gdm.\n"
  3973 "Please restart the gdm daemon or the computer."
  3974 msgstr ""
  3975 "Версията на програмата за програмата за посрещане (%s) не съвпада с тази на "
  3976 "демона.\n"
  3977 "Вероятно току що сте обновили GDM.\n"
  3978 "Рестартирайте демона на GDM или рестартирайте компютъра."
  3979 
  3980 #: ../gui/greeter/greeter.c:825 ../gui/greeter/greeter.c:872
   3918#: ../gui/greeter/greeter.c:815
   3919#, c-format
   3920msgid ""
   3921"The greeter version (%s) does not match the daemon version. You have "
   3922"probably just upgraded gdm. Please restart the gdm daemon or the computer."
   3923msgstr ""
   3924"Версията на програмата за посрещане (%s) не съвпада с версията на демона. "
   3925"Вероятно току що сте обновили GDM. Рестартирайте демона на GDM или "
   3926"рестартирайте компютъра."
   3927
   3928#: ../gui/greeter/greeter.c:830 ../gui/greeter/greeter.c:881
  39813929msgid "Reboot"
  39823930msgstr "Рестартиране"
  39833931
  3984 #: ../gui/greeter/greeter.c:864
  3985 #, c-format
  3986 msgid ""
  3987 "The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
  3988 "You have probably just upgraded gdm.\n"
  3989 "Please restart the gdm daemon or the computer."
  3990 msgstr ""
  3991 "Версията на програмата за програмата за посрещане (%s) не съвпада с тази на "
  3992 "демона (%s).\n"
  3993 "Вероятно току що сте обновили GDM.\n"
  3994 "Рестартирайте демона на GDM или рестартирайте компютъра."
  3995 
  3996 #: ../gui/greeter/greeter.c:1386
   3932#: ../gui/greeter/greeter.c:1396
  39973933#, c-format
  39983934msgid "There was an error loading the theme %s"
  39993935msgstr "Грешка при зареждането на темата %s"
  40003936
  4001 #. markup
  4002 #: ../gui/greeter/greeter.c:1440
   3937#: ../gui/greeter/greeter.c:1448
  40033938msgid "The greeter theme is corrupt"
  40043939msgstr "Темата за програмата за посрещане е развалена"
  40053940
  4006 #: ../gui/greeter/greeter.c:1442
   3941#: ../gui/greeter/greeter.c:1449
  40073942msgid ""
  40083943"The theme does not contain definition for the username/password entry "
   
  40123947"въвеждане на потребителско име/парола."
  40133948
  4014 #. markup
  4015 #: ../gui/greeter/greeter.c:1476
   3949#: ../gui/greeter/greeter.c:1482
  40163950msgid ""
  40173951"There was an error loading the theme, and the default theme could not be "
   
  40213955"може да се зареди. Стартиране на стандартната програма за посрещане."
  40223956
  4023 #. markup
  4024 #: ../gui/greeter/greeter.c:1499
   3957#: ../gui/greeter/greeter.c:1504
  40253958msgid ""
  40263959"The GTK+ greeter could not be started.  This display will abort and you may "
   
  40323965
  40333966#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:64
  4034 msgid "Last"
  4035 msgstr "Последно използван"
  4036 
  4037 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:216
  4038 msgid "Select a language"
   3967msgid "Last Language"
   3968msgstr "Последно избран език"
   3969
   3970#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:221
   3971msgid "Select a Language"
  40393972msgstr "Избор на език"
  40403973
  4041 #: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:235
  4042 msgid "Select a language for your session to use:"
  4043 msgstr "Избиране на език за вашата сесия:"
   3974#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:231
   3975msgid "Change _Language"
   3976msgstr "Смяна на _език"
   3977
   3978#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:251
   3979msgid "_Select the language for your session to use:"
   3980msgstr "_Избиране на език за Вашата сесия:"
  40443981
  40453982#: ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:144
   
  40684005#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:196
  40694006msgid "Theme broken: must have pam-message label!"
  4070 msgstr "Темата е развалена: в нея трябва да има етикет за съобщение на системата pam (pam-message)."
  4071 
  4072 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1082 ../gui/greeter/greeter_system.c:211
   4007msgstr ""
   4008"Темата е развалена: в нея трябва да има етикет за съобщение на системата pam "
   4009"(pam-message)."
   4010
   4011#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1082 ../gui/greeter/greeter_system.c:208
  40734012msgid "Sus_pend"
  40744013msgstr "Прис_пиване"
  40754014
  4076 #. markup
  40774015#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1087 ../gui/greeter/greeter_system.c:64
  4078 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:186
   4016#: ../gui/greeter/greeter_system.c:183
  40794017msgid "_Reboot"
  40804018msgstr "_Рестартиране"
   
  41004038msgstr "_Отказ"
  41014039
  4102 #: ../gui/greeter/greeter_session.c:243
  4103 msgid "Choose a Session"
  4104 msgstr "Избор на сесия"
  4105 
  4106 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:193 ../gui/greeter/greeter_system.c:321
   4040#: ../gui/greeter/greeter_session.c:172
   4041#, c-format
   4042msgid "You have chosen %s for this session"
   4043msgstr "Избрали сте „%s“ за тази сесия"
   4044
   4045#: ../gui/greeter/greeter_session.c:175
   4046#, c-format
   4047msgid ""
   4048"If you wish to make %s the default for future sessions, run the 'switchdesk' "
   4049"utility (System->Desktop Switching Tool from the panel menu)."
   4050msgstr ""
   4051"Ако искате да направите %s сесия по подразбиране, изпълнете програмата "
   4052"„switchdesk“ (Система->Инструмент за превключване от менюто на панела)."
   4053
   4054#: ../gui/greeter/greeter_session.c:228
   4055msgid "Change _Session"
   4056msgstr "_Смяна на сесия"
   4057
   4058#: ../gui/greeter/greeter_session.c:250
   4059msgid "Sessions"
   4060msgstr "Сесии"
   4061
   4062#: ../gui/greeter/greeter_session.c:270
   4063msgid "_Last session"
   4064msgstr "_Последно изброана сесия"
   4065
   4066#: ../gui/greeter/greeter_system.c:190 ../gui/greeter/greeter_system.c:318
  41074067msgid "Reboot your computer"
  41084068msgstr "Рестартиране на компютъра"
  41094069
  4110 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:278
   4070#: ../gui/greeter/greeter_system.c:275
  41114071msgid "Choose an Action"
  41124072msgstr "Избор на действие"
  41134073
  4114 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:300
   4074#: ../gui/greeter/greeter_system.c:297
  41154075msgid "Shut _down the computer"
  41164076msgstr "_Спиране на компютъра"
  41174077
  4118 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:303
   4078#: ../gui/greeter/greeter_system.c:300
  41194079msgid "Shut down your computer so that you may turn it off."
  41204080msgstr "Спиране на компютъра, за да го загасите."
  41214081
  4122 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:318
   4082#: ../gui/greeter/greeter_system.c:315
  41234083msgid "_Reboot the computer"
  41244084msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  41254085
  4126 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:335
   4086#: ../gui/greeter/greeter_system.c:332
  41274087msgid "Sus_pend the computer"
  41284088msgstr "Прис_пиване на компютъра"
  41294089
  4130 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:352
   4090#: ../gui/greeter/greeter_system.c:349
  41314091msgid "Run _XDMCP chooser"
  4132 msgstr "Стартиране на програмата за избор чрез XDMCP"
  4133 
  4134 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:372
   4092msgstr "Стартирана на програмата за избор чрез XDMCP"
   4093
   4094#: ../gui/greeter/greeter_system.c:369
  41354095msgid "Confi_gure the login manager"
  41364096msgstr "Нас_тройване на програмата за вход"
   
  41784138msgstr "Щастлив GNOME"
  41794139
  4180 #: ../gui/modules/dwellmouselistener.c:653
  4181 #: ../gui/modules/keymouselistener.c:926
   4140#: ../gui/modules/dwellmouselistener.c:652
   4141#: ../gui/modules/keymouselistener.c:925
  41824142#, c-format
  41834143msgid ""
   
  41884148"което е свързано с (%s)"
  41894149
  4190 #: ../gui/modules/keymouselistener.c:254
   4150#: ../gui/modules/keymouselistener.c:253
  41914151#, c-format
  41924152msgid "Cannot open gestures file: %s"
   
  42314191msgstr "- мигриране на дисплей на заден режим от един дисплей с DMX към друг"
  42324192
  4233 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:104
   4193#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:105
  42344194#, c-format
  42354195msgid "You must specify a destination DMX display using %s\n"
  42364196msgstr "Трябва да укажете целеви дисплей с DMX като ползвате %s\n"
  42374197
  4238 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:109
   4198#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:110
  42394199#, c-format
  42404200msgid "You must specify a backend display by using %s\n"
   
  42434203"\n"
  42444204
  4245 #: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:124
   4205#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:125
  42464206#, c-format
  42474207msgid "DMXAddScreen \"%s\" failed on \"%s\"\n"
   
  42654225msgstr "(буфер в паметта)"
  42664226
  4267 #. markup
  4268 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:194
  4269 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:247
  4270 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:301
  4271 msgid "Cannot load user interface"
  4272 msgstr "Не може да се зареди потребителският интерфейс"
  4273 
  4274 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:195
   4227#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:190
  42754228#, c-format
  42764229msgid ""
   
  42844237"на %s или да преинсталирате %s."
  42854238
  4286 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:211
   4239#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:208
   4240#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:276
   4241#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:318
   4242msgid "Cannot load user interface"
   4243msgstr "Не може да се зареди потребителският интерфейс"
   4244
   4245#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:214
  42874246#, c-format
  42884247msgid ""
   
  42934252"файл: %s, елемент: %s"
  42944253
  4295 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:248
   4254#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:246
  42964255#, c-format
  42974256msgid ""
   
  43184277"да преинсталирате %s."
  43194278
  4320 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:277
   4279#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:282
  43214280#, c-format
  43224281msgid ""
   
  43394298"да преинсталирате %s."
  43404299
  4341 #: ../vicious-extensions/glade-helper.c:314
   4300#: ../vicious-extensions/glade-helper.c:321
  43424301#, c-format
  43434302msgid "No interface could be loaded. This is BAD! (file: %s)"
   
  43474306msgid "Too many alias levels for a locale; may indicate a loop"
  43484307msgstr "Прекалено много нива на синоними за локал. Вероятно има зацикляне."
   4308
   4309#~ msgid "Can't lock screen"
   4310#~ msgstr "Неуспех при заключването на екрана"
   4311
   4312#~ msgid "Can't disable xscreensaver display hacks"
   4313#~ msgstr "Неуспех при забраняването на предпазителя на екрана"
   4314
   4315#~ msgid ""
   4316#~ "You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
   4317#~ "Display Manager) or xdm."
   4318#~ msgstr "Може би използвате различен мениджър на дисплеи, като KDM или xdm."
   4319
   4320#~ msgid "Always use 24 hour cloc_k format"
   4321#~ msgstr "Винаги да се използва 24-часов часовник"
   4322
   4323#~ msgid "Show choosable user images (_Face Browser)"
   4324#~ msgstr "Показване на картинки за потребителя (_избор на лица)"
   4325
   4326#~ msgid "_Include All Users"
   4327#~ msgstr "_Добавяне на всички потребители"
   4328
   4329#~ msgid ""
   4330#~ "The greeter version (%s) does not match the daemon version.\n"
   4331#~ "You have probably just upgraded gdm.\n"
   4332#~ "Please restart the gdm daemon or the computer."
   4333#~ msgstr ""
   4334#~ "Версията на програмата за програмата за посрещане (%s) не съвпада с тази "
   4335#~ "на демона.\n"
   4336#~ "Вероятно току що сте обновили GDM.\n"
   4337#~ "Рестартирайте демона на GDM или рестартирайте компютъра."
   4338
   4339#~ msgid ""
   4340#~ "The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
   4341#~ "You have probably just upgraded gdm.\n"
   4342#~ "Please restart the gdm daemon or the computer."
   4343#~ msgstr ""
   4344#~ "Версията на програмата за програмата за посрещане (%s) не съвпада с тази "
   4345#~ "на демона (%s).\n"
   4346#~ "Вероятно току що сте обновили GDM.\n"
   4347#~ "Рестартирайте демона на GDM или рестартирайте компютъра."
   4348
   4349#~ msgid "Last"
   4350#~ msgstr "Последно използван"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.