Changeset 2762


Ignore:
Timestamp:
Oct 14, 2012, 1:32:33 PM (9 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

gnome-color-manager: обновен до master.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/gnome-color-manager.master.bg.po

  r2761 r2762  
  1212"Project-Id-Version: gnome-color-manager master\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2012-10-13 23:04+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2012-10-13 23:06+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2012-10-14 13:29+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2012-10-14 13:30+0300\n"
  1616"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4444
  4545#: ../data/gcm-picker.desktop.in.h:2
  46 #, fuzzy
  4746msgid "Use the color sensor to sample spot colors"
  48 msgstr "Да се използва датчик за цветове, за да се отчитат точкови цветове."
   47msgstr ""
   48"Да се използва датчик за цветове, за да се отчитат самостоятелни цветове."
  4949
  5050#. This refers to the amount of ambient light on the sensor
   
  119119"luminance"
  120120msgstr ""
   121"Кривата за възпроизвеждане на полутонове е отношението на яркостта на "
   122"сцената към яркостта на монитора."
  121123
  122124#: ../data/gcm-viewer.ui.h:4
  123125msgid "A video card gamma table shows the curves loaded into the display"
  124126msgstr ""
   127"Таблицата със стойностите на гамата за видео картата показва кривите "
   128"заредени в монитора"
  125129
  126130#: ../data/gcm-viewer.ui.h:5
   
  218222#: ../data/gcm-viewer.ui.h:35
  219223msgid "Response in"
  220 msgstr ""
   224msgstr "Характеристика на входа"
  221225
  222226#: ../data/gcm-viewer.ui.h:36
  223227msgid "Response out"
  224 msgstr ""
   228msgstr "Характеристика на изхода"
  225229
  226230#: ../data/gcm-viewer.ui.h:37
   
  231235msgid "This 3D hull is what the profile looks like in Lab space"
  232236msgstr ""
   237"Това тримерно изображение показва как изглежда профилът в цветовото "
   238"пространство Lab"
  233239
  234240#: ../data/gcm-viewer.ui.h:39
   
  254260
  255261#: ../data/gcm-viewer.ui.h:45
  256 #, fuzzy
  257262msgid "Video card out"
  258 msgstr "Изход чрез видео карта"
   263msgstr "Изход от видео картата"
  259264
  260265#. The basename (the last section of the filename) of the profile
   
  457462#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2372
  458463msgid "The device could not measure the color spot correctly."
  459 msgstr ""
   464msgstr "Устройството не може да измери правилно самостоятелния цвят."
  460465
  461466#. TRANSLATORS: dialog title, where %s is a letter like 'A'
   
  10601065#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1531
  10611066msgid "Native (Already set manually)"
  1062 msgstr ""
   1067msgstr "Лична настройка (вече е зададена ръчно)"
  10631068
  10641069#. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
   
  14251430#: ../src/gcm-picker.c:393
  14261431msgid "The attached colorimeter is not capable of reading a spot color."
  1427 msgstr "Свързаният колориметър не поддържа отчитането на точкови цветове."
   1432msgstr ""
   1433"Свързаният колориметър не поддържа отчитането на самостоятелни цветове."
  14281434
  14291435#. TRANSLATORS: this is when there are no profiles that can be used;
   
  16241630#. TRANSLATORS: how the qualifier is formatted, e.g. 'ColorSpace.Paper.DPI'
  16251631#: ../src/gcm-viewer.c:788
  1626 #, fuzzy
  16271632msgid "Mapping format"
  1628 msgstr "Вид на напасването"
   1633msgstr "Вид на отношението"
  16291634
  16301635#. TRANSLATORS: The qualifiers for the profile, e.g. 'RGB.Glossy.300dpi'
  16311636#: ../src/gcm-viewer.c:790
  16321637msgid "Mapping qualifier"
  1633 msgstr ""
   1638msgstr "Определение на отношението"
  16341639
  16351640#. TRANSLATORS: The original device the profile was made for
   
  16381643msgstr "За устройство"
  16391644
   1645# Това вероятно има наложени име на български език, но е известно в
   1646# средите, които го ползват. Не се сещам за нищо от „общодостъпната“
   1647# физика.
   1648#
   1649# http://en.wikipedia.org/wiki/Color_difference#Delta_E
   1650# http://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_цветового_отличия#Дельта_Е
  16401651#. TRANSLATORS: The average error when making the profile
  16411652#: ../src/gcm-viewer.c:794
  1642 #, fuzzy
  16431653msgid "Delta-E average"
  1644 msgstr "Средни стойност на делтата на грешките"
   1654msgstr "Средна стойност за делта Е"
  16451655
  16461656#. TRANSLATORS: the maximum error when making the profile
  16471657#: ../src/gcm-viewer.c:796
  1648 #, fuzzy
  16491658msgid "Delta-E maximum"
  1650 msgstr "Най-голяма стойност на делтата на грешките"
   1659msgstr "Най-голяма стойност на делтата Е"
  16511660
  16521661#. TRANSLATORS: the RMS error when making the profile
  16531662#: ../src/gcm-viewer.c:798
  16541663msgid "Delta-E RMS"
  1655 msgstr ""
   1664msgstr "Средна квадратична стойност на делта Е"
  16561665
  16571666#. TRANSLATORS: The device name, e.g. 'huey'
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.