Changeset 2761


Ignore:
Timestamp:
Oct 13, 2012, 11:08:50 PM (9 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

gnome-color-manager: частично обновен до master. Остава изключително малък брой низове.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/gnome-color-manager.master.bg.po

  r2760 r2761  
  1212"Project-Id-Version: gnome-color-manager master\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2012-10-12 21:40+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2012-10-12 21:36+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2012-10-13 23:04+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2012-10-13 23:06+0300\n"
  1616"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4444
  4545#: ../data/gcm-picker.desktop.in.h:2
   46#, fuzzy
  4647msgid "Use the color sensor to sample spot colors"
  47 msgstr ""
   48msgstr "Да се използва датчик за цветове, за да се отчитат точкови цветове."
  4849
  4950#. This refers to the amount of ambient light on the sensor
  5051#: ../data/gcm-picker.ui.h:2
  5152msgid "Ambient:"
  52 msgstr ""
   53msgstr "Разсеяна светлина:"
  5354
  5455#. This refers to the amount of ambient light on the sensor
   
  6566#: ../data/gcm-picker.ui.h:10
  6667msgid "Error:"
  67 msgstr ""
   68msgstr "Грешка:"
  6869
  6970#. Lab is the color representation and D50 is the white point
  7071#: ../data/gcm-picker.ui.h:12
  7172msgid "Lab (D50):"
  72 msgstr ""
   73msgstr "Lab (D50):"
  7374
  7475#. This refers to the amount of ambient light on the sensor
  7576#: ../data/gcm-picker.ui.h:14
  7677msgid "Media whitepoint:"
  77 msgstr ""
   78msgstr "Баланс на бялото на датчика:"
  7879
  7980#. These are the values of the chosen color in Red, Green, Blue encoding
   
  9091#: ../data/gcm-picker.ui.h:20
  9192msgid "XYZ:"
  92 msgstr ""
   93msgstr "XYZ:"
  9394
  9495#. Button text, to get a single sample of color
  9596#: ../data/gcm-picker.ui.h:22
  9697msgid "_Measure"
  97 msgstr ""
   98msgstr "_Снемане на отчет"
  9899
  99100#: ../data/gcm-viewer.desktop.in.h:1 ../data/gcm-viewer.ui.h:7
   
  107108#: ../data/gcm-viewer.ui.h:1
  108109msgid "3D Gamut"
  109 msgstr ""
   110msgstr "Тримерна палитра"
  110111
  111112#: ../data/gcm-viewer.ui.h:2
  112113msgid "A CIE 1931 diagram shows a 2D representation of the profile gamut"
  113 msgstr ""
   114msgstr "Двумерно представяне на профила на палитрата в диаграма по CIE 1931"
  114115
  115116#: ../data/gcm-viewer.ui.h:3
   
  129130#: ../data/gcm-viewer.ui.h:6
  130131msgid "CIE 1931"
  131 msgstr ""
   132msgstr "CIE 1931"
  132133
  133134#. The profile colorspace, e.g. RGB
   
  168169#: ../data/gcm-viewer.ui.h:22
  169170msgid "From sRGB"
  170 msgstr ""
   171msgstr "От sRGB"
  171172
  172173#: ../data/gcm-viewer.ui.h:23
   
  181182#: ../data/gcm-viewer.ui.h:26
  182183msgid "Metadata"
  183 msgstr ""
   184msgstr "Допълнителни данни"
  184185
  185186#: ../data/gcm-viewer.ui.h:27
   
  187188"Metadata is additional information stored in the profile for programs to use."
  188189msgstr ""
   190"Допълнителните данни са информация съхранена в профила, която е "
   191"предназначена за използване от програми."
  189192
  190193#: ../data/gcm-viewer.ui.h:28
   
  194197#: ../data/gcm-viewer.ui.h:29
  195198msgid "Named colors are specific colors that are defined in the profile"
  196 msgstr ""
   199msgstr "Именуваните цветове са определени цветове, дефинирани в профила"
  197200
  198201#: ../data/gcm-viewer.ui.h:30
  199202msgid "Next Image"
  200 msgstr ""
   203msgstr "Следващо изображение "
  201204
  202205#: ../data/gcm-viewer.ui.h:31
  203206msgid "Previous Image"
  204 msgstr ""
   207msgstr "Предишно изображение "
  205208
  206209#. The type of profile, e.g. display, scanner, etc.
   
  223226#: ../data/gcm-viewer.ui.h:37
  224227msgid "TRC"
  225 msgstr ""
   228msgstr "TRC"
  226229
  227230#: ../data/gcm-viewer.ui.h:38
   
  231234#: ../data/gcm-viewer.ui.h:39
  232235msgid "This shows what an image would look like if opened with the profile"
  233 msgstr ""
   236msgstr "Показва как биха изглеждали изображения отворени с този профил"
  234237
  235238#: ../data/gcm-viewer.ui.h:40
  236239msgid "This shows what an image would look like if saved with the profile"
  237 msgstr ""
   240msgstr "Показва как биха изглеждали изображения запазени с този профил"
  238241
  239242#: ../data/gcm-viewer.ui.h:41
  240243msgid "To sRGB"
  241 msgstr ""
   244msgstr "В sRGB"
  242245
  243246#: ../data/gcm-viewer.ui.h:42
  244247msgid "VCGT"
  245 msgstr ""
   248msgstr "VCGT"
  246249
  247250#. The version of the profile
   
  251254
  252255#: ../data/gcm-viewer.ui.h:45
   256#, fuzzy
  253257msgid "Video card out"
  254 msgstr ""
   258msgstr "Изход чрез видео карта"
  255259
  256260#. The basename (the last section of the filename) of the profile
  257261#: ../data/gcm-viewer.ui.h:47
  258262msgid "White point"
  259 msgstr ""
   263msgstr "Баланс на бялото"
  260264
  261265#. This is an example image that is saved in sRGB gamut
  262266#: ../data/gcm-viewer.ui.h:49
  263267msgid "sRGB example"
  264 msgstr ""
   268msgstr "Пример за sRGB"
  265269
  266270#: ../data/gcm-viewer.ui.h:50
  267271msgid "x"
  268 msgstr ""
   272msgstr "x"
  269273
  270274#: ../data/gcm-viewer.ui.h:51
  271275msgid "y"
  272 msgstr ""
   276msgstr "y"
  273277
  274278#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:344
   
  558562"calibration."
  559563msgstr ""
   564"Ще трябва да задържите устройството пред екрана, докато трае калибрирането"
  560565
  561566#: ../src/gcm-calibrate.c:547 ../src/gcm-calibrate.c:575
   
  626631#: ../src/gcm-calibrate-main.c:146
  627632msgid "Calibration is not complete"
  628 msgstr ""
   633msgstr "Калибрирането не е приключило"
  629634
  630635#: ../src/gcm-calibrate-main.c:149
  631636msgid "Are you sure you want to cancel the calibration?"
  632 msgstr ""
   637msgstr "Наистина ли искате да спрете калибрирането?"
  633638
  634639#: ../src/gcm-calibrate-main.c:152
   
  638643#: ../src/gcm-calibrate-main.c:156
  639644msgid "Cancel and close"
  640 msgstr ""
   645msgstr "Отказване и затваряне"
  641646
  642647#. TRANSLATORS: this is the sound description
   
  676681"brightness set to maximum."
  677682msgstr ""
   683"Всички корекции на екрана ще бъдат временно спрени и ще бъде зададена най-"
   684"високата стойност за яркостта."
  678685
  679686#. TRANSLATORS: this is the final intro page text
  680687#: ../src/gcm-calibrate-main.c:739
  681688msgid "You can cancel this process at any stage by pressing the cancel button."
  682 msgstr ""
   689msgstr "Можете да спрете процеса по всяко време като натиснете бутона „Отказ“."
  683690
  684691#. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
  685692#: ../src/gcm-calibrate-main.c:745
  686693msgid "Introduction"
  687 msgstr ""
   694msgstr "Въведение"
  688695
  689696#: ../src/gcm-calibrate-main.c:828
  690697msgid "Show File"
  691 msgstr ""
   698msgstr "Показване на файл"
  692699
  693700#: ../src/gcm-calibrate-main.c:831
   
  698705#: ../src/gcm-calibrate-main.c:854
  699706msgid "All done!"
  700 msgstr ""
   707msgstr "Всички действия приключиха!"
  701708
  702709#. TRANSLATORS: this is the final summary
  703710#: ../src/gcm-calibrate-main.c:864
  704711msgid "The camera has been calibrated successfully."
  705 msgstr ""
   712msgstr "Камерата беше калибрирана успешно."
  706713
  707714#. TRANSLATORS: this is the final summary
   
  726733"<a href=\"control-center://color\">control center</a>."
  727734msgstr ""
   735"Ако искате да видите подробности за новия профил или да премахнете "
   736"калибрирането, отидете в <a href=\"control-center://color\">контролния "
   737"център</a>."
  728738
  729739#: ../src/gcm-calibrate-main.c:892
   
  733743"Windows</a> systems."
  734744msgstr ""
   745"Можете да използвате профила със системи използващи <a href=\"import-linux"
   746"\">Линукс</a>, с операционната система <a href=\"import-osx\">OS X</a> на "
   747"Епъл и операционната система <a href=\"import-windows\">Уиндоус</a> на "
   748"Майкрософт."
  735749
  736750#. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
   
  751765#: ../src/gcm-calibrate-main.c:959
  752766msgid "Action"
  753 msgstr ""
   767msgstr "Действие"
  754768
  755769#. TRANSLATORS: dialog message, preface
   
  820834#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1018
  821835msgid "Check Settings"
  822 msgstr ""
   836msgstr "Проверка на настройките"
  823837
  824838#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1069
   
  836850#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1075
  837851msgid "More software is required!"
  838 msgstr ""
   852msgstr "Необходими са допълнителни програми!"
  839853
  840854#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1084
  841855msgid "Install required software"
  842 msgstr ""
   856msgstr "Инсталиране на необходимите програми"
  843857
  844858#. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
   
  872886#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1153
  873887msgid "Optional data files available"
  874 msgstr ""
   888msgstr "Незадължителните файлове с данни са налични"
  875889
  876890#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1162
   
  978992#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1328
  979993msgid "What target type do you have?"
  980 msgstr ""
   994msgstr "Какъв е видът на образеца, който имате?"
  981995
  982996#. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
  983997#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1360
  984998msgid "Select Target"
  985 msgstr ""
   999msgstr "Избор на образец"
  9861000
  9871001#. TRANSLATORS: this is the page title
  9881002#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1399
  9891003msgid "Choose your display type"
  990 msgstr ""
   1004msgstr "Изберете вида на монитора"
  9911005
  9921006#. TRANSLATORS: this is intro page text
  9931007#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1406
  9941008msgid "Select the monitor type that is attached to your computer."
  995 msgstr ""
   1009msgstr "Изберете вида на монитора, който е свързан към компютъра."
  9961010
  9971011#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1408
   
  10051019#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1426
  10061020msgid "Plasma"
  1007 msgstr ""
   1021msgstr "Плазмен монитор"
  10081022
  10091023#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1435
   
  10141028#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1447
  10151029msgid "Choose Display Type"
  1016 msgstr ""
   1030msgstr "Изберете вида на монитора"
  10171031
  10181032#. TRANSLATORS: this is the page title
  10191033#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1485
  10201034msgid "Choose your display target white point"
  1021 msgstr ""
   1035msgstr "Изберете насищането на бялото на монитора"
  10221036
  10231037#. TRANSLATORS: this is intro page text
   
  10261040"Most displays should be calibrated to a CIE D65 illuminant for general usage."
  10271041msgstr ""
   1042"При нормално ползване повечето монитори трябва да се калибрират към CIE D65."
  10281043
  10291044#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1494
  10301045msgid "CIE D50 (Printing and publishing)"
  1031 msgstr ""
   1046msgstr "CIE D50 (Печат и издателска дейност)"
  10321047
  10331048#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1503
  10341049msgid "CIE D55"
  1035 msgstr ""
   1050msgstr "CIE D55"
  10361051
  10371052#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1512
  10381053msgid "CIE D65 (Photography and graphics)"
  1039 msgstr ""
   1054msgstr "CIE D65 (Фотография и графики)"
  10401055
  10411056#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1522
  10421057msgid "CIE D75"
  1043 msgstr ""
   1058msgstr "CIE D75"
  10441059
  10451060#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1531
   
  10501065#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1543
  10511066msgid "Choose Display Whitepoint"
  1052 msgstr ""
   1067msgstr "Изберете баланса на бялото на монитора"
  10531068
  10541069#. TRANSLATORS: this is the page title
   
  10791094#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1674
  10801095msgid "Higher quality calibration requires many color samples and more time."
  1081 msgstr ""
   1096msgstr "Прецизното калибриране изисква повече отчети и време."
  10821097
  10831098#. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
   
  11041119#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1691
  11051120msgid "Accurate"
  1106 msgstr ""
   1121msgstr "Висока"
  11071122
  11081123#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1692
   
  11121127#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1693
  11131128msgid "Quick"
  1114 msgstr ""
   1129msgstr " Бърза"
  11151130
  11161131#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1700
   
  11181133msgid "(about %i sheet of paper)"
  11191134msgid_plural "(about %i sheets of paper)"
  1120 msgstr[0] ""
  1121 msgstr[1] ""
   1135msgstr[0] "(около %i лист хартия)"
   1136msgstr[1] "(около %i листа хартия)"
  11221137
  11231138#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1711
   
  11251140msgid "(about %i minute)"
  11261141msgid_plural "(about %i minutes)"
  1127 msgstr[0] ""
  1128 msgstr[1] ""
   1142msgstr[0] "(около %i минута)"
   1143msgstr[1] "(около %i минути)"
  11291144
  11301145#. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
   
  11361151#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1787
  11371152msgid "Profile title"
  1138 msgstr "Заглавие за профила"
   1153msgstr "Име на профила"
  11391154
  11401155#. TRANSLATORS: this is intro page text
   
  11421157msgid "Choose a title to identify the profile on your system."
  11431158msgstr ""
   1159"Изберете име за профила, за да го различавате от останалите на компютъра."
  11441160
  11451161#. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
  11461162#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1815
  11471163msgid "Profile Title"
  1148 msgstr "Заглавие за профила"
   1164msgstr "Име на профила"
  11491165
  11501166#. TRANSLATORS: this is the page title
  11511167#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1837
  11521168msgid "Insert sensor hardware"
  1153 msgstr ""
   1169msgstr "Добавяне на датчик"
  11541170
  11551171#. TRANSLATORS: this is intro page text
  11561172#: ../src/gcm-calibrate-main.c:1844
  11571173msgid "You need to insert sensor hardware to continue."
  1158 msgstr ""
   1174msgstr "Трябва да добавите датчик, за да продължите."
  11591175
  11601176#. TRANSLATORS: this is the calibration wizard page title
   
  11671183msgid "The device could not be found. Ensure it is plugged in and turned on."
  11681184msgstr ""
   1185"Неуспех при откриване на устройството. Проверете дали е включено и свързано "
   1186"с компютър."
  11691187
  11701188#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
   
  13981416#: ../src/gcm-picker.c:367
  13991417msgid "No colorimeter is attached."
  1400 msgstr ""
   1418msgstr "Не е свързан колориметър."
  14011419
  14021420#: ../src/gcm-picker.c:384
  14031421msgid "The sensor has no native driver."
  1404 msgstr ""
   1422msgstr "Липсва драйвер за датчика."
  14051423
  14061424#. TRANSLATORS: this is displayed the user has not got suitable hardware
  14071425#: ../src/gcm-picker.c:393
  14081426msgid "The attached colorimeter is not capable of reading a spot color."
  1409 msgstr ""
   1427msgstr "Свързаният колориметър не поддържа отчитането на точкови цветове."
  14101428
  14111429#. TRANSLATORS: this is when there are no profiles that can be used;
   
  14461464#: ../src/gcm-utils.c:336
  14471465msgid "gray"
  1448 msgstr ""
   1466msgstr "сиво"
  14491467
  14501468#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
   
  15541572#: ../src/gcm-viewer.c:768
  15551573msgid "Standard space"
  1556 msgstr ""
   1574msgstr "Стандартно пространство"
  15571575
  15581576#. TRANSLATORS: the raw EDID MD5 of the display device
   
  15821600#: ../src/gcm-viewer.c:778
  15831601msgid "File checksum"
  1584 msgstr ""
   1602msgstr "Контролна сума на файла"
  15851603
  15861604#. TRANSLATORS: the color framework, e.g. 'colord'
  15871605#: ../src/gcm-viewer.c:780
  15881606msgid "Framework product"
  1589 msgstr ""
   1607msgstr "Подсистема"
  15901608
  15911609#. TRANSLATORS: the framework binary, e.g. gcm-viewer
  15921610#: ../src/gcm-viewer.c:782
  15931611msgid "Framework program"
  1594 msgstr ""
   1612msgstr "Програма от подсистемата"
  15951613
  15961614#. TRANSLATORS: the framework release, e.g. '1.22'
  15971615#: ../src/gcm-viewer.c:784
  15981616msgid "Framework version"
  1599 msgstr ""
   1617msgstr "Версия на подсистемата"
  16001618
  16011619#. TRANSLATORS: Where the profile data came from, e.g. 'test' or 'standard'
  16021620#: ../src/gcm-viewer.c:786
  16031621msgid "Data source type"
  1604 msgstr ""
   1622msgstr "Вид на източника на данните"
  16051623
  16061624#. TRANSLATORS: how the qualifier is formatted, e.g. 'ColorSpace.Paper.DPI'
  16071625#: ../src/gcm-viewer.c:788
   1626#, fuzzy
  16081627msgid "Mapping format"
  1609 msgstr ""
   1628msgstr "Вид на напасването"
  16101629
  16111630#. TRANSLATORS: The qualifiers for the profile, e.g. 'RGB.Glossy.300dpi'
   
  16211640#. TRANSLATORS: The average error when making the profile
  16221641#: ../src/gcm-viewer.c:794
   1642#, fuzzy
  16231643msgid "Delta-E average"
  1624 msgstr ""
   1644msgstr "Средни стойност на делтата на грешките"
  16251645
  16261646#. TRANSLATORS: the maximum error when making the profile
  16271647#: ../src/gcm-viewer.c:796
   1648#, fuzzy
  16281649msgid "Delta-E maximum"
  1629 msgstr ""
   1650msgstr "Най-голяма стойност на делтата на грешките"
  16301651
  16311652#. TRANSLATORS: the RMS error when making the profile
   
  16421663#: ../src/gcm-viewer.c:802
  16431664msgid "Screen surface finish"
  1644 msgstr ""
   1665msgstr "Вид на повърхността на монитора"
  16451666
  16461667#. TRANSLATORS: e.g. DVI or VGA
  16471668#: ../src/gcm-viewer.c:804
  16481669msgid "Connection type"
  1649 msgstr ""
   1670msgstr "Вид на накрайника"
  16501671
  16511672#. TRANSLATORS: if the device has a VCGT profile
   
  16671688#: ../src/gcm-viewer.c:1181
  16681689msgid "This profile cannot be deleted"
  1669 msgstr ""
   1690msgstr "Този профил не може да бъде изтрит"
  16701691
  16711692#. TRANSLATORS: show just the one profile, rather than all
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.