Changeset 2752


Ignore:
Timestamp:
Oct 10, 2012, 10:03:39 AM (9 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

totem: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/totem.master.bg.po

  • Property gtp:aboutfix deleted
  • Property gtp:pluralfix deleted
  r2751 r2752  
  1515"Project-Id-Version: totem master\n"
  1616"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  17 "POT-Creation-Date: 2012-10-06 12:18+0300\n"
  18 "PO-Revision-Date: 2012-10-06 14:18+0300\n"
   17"POT-Creation-Date: 2012-10-09 05:17+0300\n"
   18"PO-Revision-Date: 2012-10-09 05:17+0300\n"
  1919"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  2020"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2323"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2424"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  25 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   25"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2626
  2727#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:352 ../src/totem-object.c:1180
   
  8585msgstr "Изход от цял екран"
  8686
  87 #: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:48
   87#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:81
  8888msgid "Time:"
  8989msgstr "Време:"
  9090
  9191#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:1
   92msgid "Allow the screensaver to activate when playing audio"
   93msgstr "Предпазителят на екрани да може да се включва, когато е пуснато аудио"
   94
   95#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:2
   96msgid ""
   97"Allow the screensaver to activate when playing audio. Disable if you have "
   98"monitor-powered speakers."
   99msgstr ""
   100"Предпазителят на екрани да може да се включва, когато е пуснато аудио. "
   101"Изключете го, ако тонколоните се захранват от монитора."
   102
   103#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:3
   104msgid "Show visual effects when no video is displayed"
   105msgstr "Показване на визуални ефекти при липса на видео изображение"
   106
   107#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:4
   108msgid "Show visual effects when playing an audio only file."
   109msgstr "Показване на визуални ефекти при изпълнение на файлове само с аудио."
   110
   111#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:5
   112msgid "Name of the visual effects plugin"
   113msgstr "Име на приставките за визуални ефекти"
   114
   115#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:6
   116msgid "The brightness of the video"
   117msgstr "Яркостта на видеосигнала"
   118
   119#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:7
   120msgid "The contrast of the video"
   121msgstr "Контрастът на видеосигнала"
   122
   123#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:8
   124msgid "The hue of the video"
   125msgstr "Нюанс на видеосигнала"
   126
   127#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:9
   128msgid "The saturation of the video"
   129msgstr "Наситеност на видеосигнала"
   130
   131#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:10
   132msgid "Resize the canvas automatically on file load"
   133msgstr "Автоматично оразмеряване на прозореца на клипа при зареждане на файл"
   134
   135#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:11
   136msgid "Repeat mode"
   137msgstr "Режим „Повторение“"
   138
   139#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:12
   140msgid "Shuffle mode"
   141msgstr "Режим „Разбъркано“"
   142
   143#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:13
   144msgid "Whether to disable deinterlacing for interlaced movies"
   145msgstr "Забраняване на корекцията на презредови филми"
   146
   147#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:14
   148msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
   149msgstr "Позволяване на откриване на грешки в ядрото за изпълнение"
   150
   151#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:15
   152msgid "Type of audio output to use"
   153msgstr "Използван вид на изхода на звука"
   154
   155#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:16
   156msgid "Visualization quality setting"
   157msgstr "Качество на визуализацията"
   158
   159#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:17
   160msgid "Quality setting for the audio visualization."
   161msgstr "Настройка на качеството за визуализациите към аудиото."
   162
   163#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:18
   164msgid "Network buffering threshold"
   165msgstr "Праг на буфериране на мрежови данни"
   166
   167#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:19
   168msgid ""
   169"Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
   170"stream (in seconds)."
   171msgstr ""
   172"Обем данни, идващи по мрежата, които да се сложат в междинен буфер, преди да "
   173"започне визуализацията на потока (в секунди)"
   174
   175#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:20
   176msgid "Subtitle font"
   177msgstr "Шрифт за субтитрите"
   178
   179#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:21
   180msgid "Pango font description for subtitle rendering."
   181msgstr "Описание на Pango на шрифта за субтитри."
   182
   183#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:22
   184msgid "Subtitle encoding"
   185msgstr "Кодиране на субтитрите"
   186
   187#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:23
   188msgid "Encoding character set for subtitle."
   189msgstr "Кодова таблица на субтитрите"
   190
   191#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:24
   192msgid "Default location for the \"Open...\" dialogs"
   193msgstr "Стандартно местоположение за диалоговите прозорци „Отваряне…“"
   194
   195#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:25
   196msgid ""
   197"Default location for the \"Open...\" dialogs. Default is the current "
   198"directory."
   199msgstr ""
   200"Стандартно местоположение използвано от диалоговите прозорци „Отваряне…“, "
   201"стандартно е текущата папка."
   202
   203#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:26
   204msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs"
   205msgstr "Стандартно местоположение за диалоговите прозорци „Снимане на кадър“"
   206
   207#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:27
   208msgid ""
   209"Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs. Default is the "
   210"Pictures directory."
   211msgstr ""
   212"Стандартно местоположение използвано от диалоговите прозорци „Снимане на "
   213"кадър“, стандартно е папката „Изображения“."
   214
   215#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:28
   216msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
   217msgstr "Дали да се изключат приставките в домашната директория на потребителя"
   218
   219#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:29
   220msgid "Whether to disable the keyboard shortcuts"
   221msgstr "Дали да се изключат клавишните комбинации"
   222
   223#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:30
   224msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
   225msgstr "Дали субтитрите да се зареждат автоматично с филмите"
   226
   227#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:31
   228msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
   229msgstr "Дали външните глави да се зареждат автоматично с филма"
   230
   231#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:32
   232msgid ""
   233"Whether to remember the position of played audio/video files when pausing or "
   234"closing them"
   235msgstr ""
   236"Дали да се запомня положението, до което се е стигнало в пуснатото аудио/"
   237"видео, при пауза или затварянето им"
   238
   239#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:33
   240msgid "Active plugins list"
   241msgstr "Списък на активните приставки"
   242
   243#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:34
  92244msgid ""
  93245"A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and "
   
  96248"Списък с имената на действащите в момента приставки (заредени и включени)."
  97249
  98 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:2
  99 msgid "Active plugins list"
  100 msgstr "Списък на активните приставки"
  101 
  102 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:3
  103 msgid "Allow the screensaver to activate when playing audio"
  104 msgstr "Предпазителят на екрани да може да се включва, когато е пуснато аудио"
  105 
  106 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:4
  107 msgid ""
  108 "Allow the screensaver to activate when playing audio. Disable if you have "
  109 "monitor-powered speakers."
  110 msgstr ""
  111 "Предпазителят на екрани да може да се включва, когато е пуснато аудио. "
  112 "Изключете го, ако тонколоните се захранват от монитора."
  113 
  114 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:5
  115 msgid ""
  116 "Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
  117 "stream (in seconds)."
  118 msgstr ""
  119 "Обем данни, идващи по мрежата, които да се сложат в междинен буфер, преди да "
  120 "започне визуализацията на потока (в секунди)"
  121 
  122 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:6
  123 msgid "Default location for the \"Open...\" dialogs"
  124 msgstr "Стандартно местоположение за диалоговите прозорци „Отваряне…“"
  125 
  126 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:7
  127 msgid ""
  128 "Default location for the \"Open...\" dialogs. Default is the current "
  129 "directory."
  130 msgstr ""
  131 "Стандартно местоположение използвано от диалоговите прозорци „Отваряне…“, "
  132 "стандартно е текущата папка."
  133 
  134 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:8
  135 msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs"
  136 msgstr "Стандартно местоположение за диалоговите прозорци „Снимане на кадър“"
  137 
  138 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:9
  139 msgid ""
  140 "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs. Default is the "
  141 "Pictures directory."
  142 msgstr ""
  143 "Стандартно местоположение използвано от диалоговите прозорци „Снимане на "
  144 "кадър“, стандартно е папката „Изображения“."
  145 
  146 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:10
  147 msgid "Encoding character set for subtitle."
  148 msgstr "Кодова таблица на субтитрите"
  149 
  150 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:11
  151 msgid "Name of the visual effects plugin"
  152 msgstr "Име на приставките за визуални ефекти"
  153 
  154 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:12
  155 msgid "Network buffering threshold"
  156 msgstr "Праг на буфериране на мрежови данни"
  157 
  158 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:13
  159 msgid "Pango font description for subtitle rendering."
  160 msgstr "Описание на Pango на шрифта за субтитри."
  161 
  162 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:14
  163 msgid "Quality setting for the audio visualization."
  164 msgstr "Настройка на качеството за визуализациите към аудиото."
  165 
  166 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:15
  167 msgid "Repeat mode"
  168 msgstr "Режим „Повторение“"
  169 
  170 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:16
  171 msgid "Resize the canvas automatically on file load"
  172 msgstr "Автоматично оразмеряване на прозореца на клипа при зареждане на файл"
  173 
  174 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:17
  175 msgid "Show visual effects when no video is displayed"
  176 msgstr "Показване на визуални ефекти при липса на видео изображение"
  177 
  178 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:18
  179 msgid "Show visual effects when playing an audio only file."
  180 msgstr "Показване на визуални ефекти при изпълнение на файлове само с аудио."
  181 
  182 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:19
  183 msgid "Shuffle mode"
  184 msgstr "Режим „Разбъркано“"
  185 
  186 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:20
  187 msgid "Subtitle encoding"
  188 msgstr "Кодиране на субтитрите"
  189 
  190 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:21
  191 msgid "Subtitle font"
  192 msgstr "Шрифт за субтитрите"
  193 
  194 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:22
  195 msgid "The brightness of the video"
  196 msgstr "Яркостта на видеосигнала"
  197 
  198 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:23
  199 msgid "The contrast of the video"
  200 msgstr "Контрастът на видеосигнала"
  201 
  202 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:24
  203 msgid "The hue of the video"
  204 msgstr "Нюанс на видеосигнала"
  205 
  206 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:25
  207 msgid "The saturation of the video"
  208 msgstr "Наситеност на видеосигнала"
  209 
  210 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:26
  211 msgid "Type of audio output to use"
  212 msgstr "Използван вид на изхода на звука"
  213 
  214 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:27
  215 msgid "Visualization quality setting"
  216 msgstr "Качество на визуализацията"
  217 
  218 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:28
  219 msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
  220 msgstr "Дали външните глави да се зареждат автоматично с филма"
  221 
  222 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:29
  223 msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
  224 msgstr "Дали субтитрите да се зареждат автоматично с филмите"
  225 
  226 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:30
  227 msgid "Whether to disable deinterlacing for interlaced movies"
  228 msgstr "Забраняване на корекцията на презредови филми"
  229 
  230 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:31
  231 msgid "Whether to disable the keyboard shortcuts"
  232 msgstr "Дали да се изключат клавишните комбинации"
  233 
  234 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:32
  235 msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
  236 msgstr "Дали да се изключат приставките в домашната директория на потребителя"
  237 
  238 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:33
  239 msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
  240 msgstr "Позволяване на откриване на грешки в ядрото за изпълнение"
  241 
  242 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:34
  243 msgid ""
  244 "Whether to remember the position of played audio/video files when pausing or "
  245 "closing them"
  246 msgstr ""
  247 "Дали да се запомня положението, до което се е стигнало в пуснатото аудио/"
  248 "видео, при пауза или затварянето им"
  249 
  250250#: ../data/playlist.ui.h:1
   251msgid "_Remove"
   252msgstr "П_ремахване"
   253
   254#: ../data/playlist.ui.h:2
   255msgid "Remove file from playlist"
   256msgstr "Премахване на файл от списъка за изпълнение"
   257
   258#: ../data/playlist.ui.h:3 ../data/video-list.ui.h:3
   259msgid "_Copy Location"
   260msgstr "_Копиране на местоположението"
   261
   262#: ../data/playlist.ui.h:4 ../data/video-list.ui.h:4
   263msgid "Copy the location to the clipboard"
   264msgstr "Копиране на местоположението в буфера за обмен"
   265
   266#: ../data/playlist.ui.h:5 ../data/totem.ui.h:71
   267msgid "_Select Text Subtitles..."
   268msgstr "_Шрифт за субтитрите…"
   269
   270#: ../data/playlist.ui.h:6 ../data/totem.ui.h:72
   271msgid "Select a file to use for text subtitles"
   272msgstr "Избор на файл със субтитри"
   273
   274#: ../data/playlist.ui.h:7
  251275msgid "Add..."
  252276msgstr "Добавяне…"
  253277
  254 #: ../data/playlist.ui.h:2 ../data/video-list.ui.h:2
  255 msgid "Copy the location to the clipboard"
  256 msgstr "Копиране на местоположението в буфера за обмен"
  257 
  258 #: ../data/playlist.ui.h:3
   278#: ../data/playlist.ui.h:8
   279msgid "Remove"
   280msgstr "Премахване"
   281
   282#: ../data/playlist.ui.h:9
   283msgid "Save Playlist..."
   284msgstr "Запазване на списъка за изпълнение…"
   285
   286#: ../data/playlist.ui.h:10
   287msgid "Move Up"
   288msgstr "Преместване нагоре"
   289
   290#: ../data/playlist.ui.h:11
  259291msgid "Move Down"
  260292msgstr "Преместване надолу"
  261293
  262 #: ../data/playlist.ui.h:4
  263 msgid "Move Up"
  264 msgstr "Преместване нагоре"
  265 
  266 #: ../data/playlist.ui.h:5
  267 msgid "Remove"
  268 msgstr "Премахване"
  269 
  270 #: ../data/playlist.ui.h:6
  271 msgid "Remove file from playlist"
  272 msgstr "Премахване на файл от списъка за изпълнение"
  273 
  274 #: ../data/playlist.ui.h:7
  275 msgid "Save Playlist..."
  276 msgstr "Запазване на списъка за изпълнение…"
  277 
  278 #: ../data/playlist.ui.h:8 ../data/totem.ui.h:31
  279 msgid "Select a file to use for text subtitles"
  280 msgstr "Избор на файл със субтитри"
  281 
  282 #: ../data/playlist.ui.h:9 ../data/video-list.ui.h:4
  283 msgid "_Copy Location"
  284 msgstr "_Копиране на местоположението"
  285 
  286 #: ../data/playlist.ui.h:10
  287 msgid "_Remove"
  288 msgstr "П_ремахване"
  289 
  290 #: ../data/playlist.ui.h:11 ../data/totem.ui.h:72
  291 msgid "_Select Text Subtitles..."
  292 msgstr "_Шрифт за субтитрите…"
  293 
  294 #: ../data/preferences.ui.h:1
   294#. Audio visualization dimensions
   295#: ../data/preferences.ui.h:2
   296msgid "Normal"
   297msgstr "нормален"
   298
   299#. Audio visualization dimensions
   300#: ../data/preferences.ui.h:4
   301msgid "Large"
   302msgstr "голям"
   303
   304#. Audio visualization dimensions
   305#: ../data/preferences.ui.h:6
   306msgid "Extra Large"
   307msgstr "извънредно голям"
   308
   309#: ../data/preferences.ui.h:7 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5522
   310#: ../src/totem-properties-view.c:232
   311msgid "Stereo"
   312msgstr "стерео"
   313
   314#: ../data/preferences.ui.h:8
  295315msgid "4-channel"
  296316msgstr "4 канален"
  297317
  298 #: ../data/preferences.ui.h:2
   318#: ../data/preferences.ui.h:9
  299319msgid "4.1-channel"
  300320msgstr "4.1 канален"
  301321
  302 #: ../data/preferences.ui.h:3
   322#: ../data/preferences.ui.h:10
  303323msgid "5.0-channel"
  304324msgstr "5.0 канален"
  305325
  306 #: ../data/preferences.ui.h:4
   326#: ../data/preferences.ui.h:11
  307327msgid "5.1-channel"
  308328msgstr "5.1 канален"
  309329
  310 #: ../data/preferences.ui.h:5
   330#: ../data/preferences.ui.h:12
  311331msgid "AC3 Passthrough"
  312332msgstr "директен AC3"
  313333
  314 #: ../data/preferences.ui.h:6 ../data/properties.ui.h:3
   334#: ../data/preferences.ui.h:13
   335msgid "Totem Preferences"
   336msgstr "Настройки на Totem"
   337
   338#: ../data/preferences.ui.h:14
   339msgid "Playback"
   340msgstr "Изпълнение"
   341
   342#: ../data/preferences.ui.h:15
   343msgid "Start playing files from last position"
   344msgstr "При пускане да се продължава от мястото, докъдето се е стигнало"
   345
   346#: ../data/preferences.ui.h:16
   347msgid "Text Subtitles"
   348msgstr "Текстови субтитри"
   349
   350#: ../data/preferences.ui.h:17
   351msgid "_Load subtitle files when movie is loaded"
   352msgstr "_Зареждане на субтитри заедно с филма"
   353
   354#: ../data/preferences.ui.h:18
   355msgid "_Font:"
   356msgstr "_Шрифт:"
   357
   358#: ../data/preferences.ui.h:19
   359msgid "_Encoding:"
   360msgstr "_Кодова таблица:"
   361
   362#: ../data/preferences.ui.h:20
   363msgid "External Chapters"
   364msgstr "Външни глави"
   365
   366#: ../data/preferences.ui.h:21
   367msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
   368msgstr "Зареждане на файловете на _главите заедно с филма"
   369
   370#: ../data/preferences.ui.h:22 ../data/properties.ui.h:1
   371msgid "General"
   372msgstr "Общи"
   373
   374#. Tab label in the Preferences dialogue
   375#: ../data/preferences.ui.h:24
   376msgid "Display"
   377msgstr "Визуални"
   378
   379#: ../data/preferences.ui.h:25
   380msgid "_Resize the window when a new video is loaded"
   381msgstr "_Оразмеряване на прозореца при зареждане на видео"
   382
   383#: ../data/preferences.ui.h:26
   384msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
   385msgstr "Без _корекция на презредови видео потоци"
   386
   387#: ../data/preferences.ui.h:27
   388msgid "Disable screensaver when playing "
   389msgstr "Изключване на предпазителя на екрана при изпълнение"
   390
   391#: ../data/preferences.ui.h:28 ../data/properties.ui.h:9
   392#: ../src/totem-properties-view.c:275
   393msgid "Video"
   394msgstr "Видео"
   395
   396#: ../data/preferences.ui.h:29
   397msgid "Video or Audio"
   398msgstr "Видео или звук"
   399
   400#: ../data/preferences.ui.h:30
   401msgid "Visual Effects"
   402msgstr "Визуални ефекти"
   403
   404#: ../data/preferences.ui.h:31
   405msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
   406msgstr "Показване на визуалните _ефекти при изпълнението на звуков файл"
   407
   408#: ../data/preferences.ui.h:32
   409msgid "_Type of visualization:"
   410msgstr "_Избор на визуализация:"
   411
   412#: ../data/preferences.ui.h:33
   413msgid "Visualization _size:"
   414msgstr "_Размер на визуализацията:"
   415
   416#: ../data/preferences.ui.h:34
   417msgid "Color Balance"
   418msgstr "Цветови баланс"
   419
   420#: ../data/preferences.ui.h:35
   421msgid "_Brightness:"
   422msgstr "_Яркост"
   423
   424#: ../data/preferences.ui.h:36
   425msgid "Co_ntrast:"
   426msgstr "_Контраст:"
   427
   428#: ../data/preferences.ui.h:37
   429msgid "Sat_uration:"
   430msgstr "На_ситеност:"
   431
   432#: ../data/preferences.ui.h:38
   433msgid "_Hue:"
   434msgstr "_Нюанс:"
   435
   436#: ../data/preferences.ui.h:39
   437msgid "Reset to _Defaults"
   438msgstr "В_ъзстановяване на стандартните настройки"
   439
   440#: ../data/preferences.ui.h:40
   441msgid "Audio Output"
   442msgstr "Изход на звука"
   443
   444#: ../data/preferences.ui.h:41
   445msgid "_Audio output type:"
   446msgstr "Вид на изхода на _звука:"
   447
   448#: ../data/preferences.ui.h:42 ../data/properties.ui.h:14
  315449#: ../src/totem-properties-view.c:273
  316450msgid "Audio"
  317451msgstr "Звук"
  318452
  319 #: ../data/preferences.ui.h:7
  320 msgid "Audio Output"
  321 msgstr "Изход на звука"
  322 
  323 #: ../data/preferences.ui.h:8
  324 msgid "Co_ntrast:"
  325 msgstr "_Контраст:"
  326 
  327 #: ../data/preferences.ui.h:9
  328 msgid "Color Balance"
  329 msgstr "Цветови баланс"
  330 
  331 #: ../data/preferences.ui.h:10
  332 msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
  333 msgstr "Без _корекция на презредови видео потоци"
  334 
  335 #: ../data/preferences.ui.h:11
  336 msgid "Disable screensaver when playing "
  337 msgstr "_Изключване на предпазителя на екрана при изпълнение"
  338 
  339 #. Tab label in the Preferences dialogue
  340 #: ../data/preferences.ui.h:13
  341 msgid "Display"
  342 msgstr "Визуални"
  343 
  344 #: ../data/preferences.ui.h:14
  345 msgid "External Chapters"
  346 msgstr "Външни глави"
  347 
  348 #. Audio visualization dimensions
  349 #: ../data/preferences.ui.h:16
  350 msgid "Extra Large"
  351 msgstr "извънредно голям"
  352 
  353 #: ../data/preferences.ui.h:17 ../data/properties.ui.h:12
  354 msgid "General"
  355 msgstr "Общи"
  356 
  357 #. Audio visualization dimensions
  358 #: ../data/preferences.ui.h:19
  359 msgid "Large"
  360 msgstr "голям"
  361 
  362 #: ../data/preferences.ui.h:20
  363 msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
  364 msgstr "Зареждане на файловете на _главите заедно с филма"
  365 
  366 #. Audio visualization dimensions
  367 #: ../data/preferences.ui.h:22
  368 msgid "Normal"
  369 msgstr "нормален"
  370 
  371 #: ../data/preferences.ui.h:23
  372 msgid "Playback"
  373 msgstr "Изпълнение"
  374 
  375 #: ../data/preferences.ui.h:24
  376 msgid "Reset to _Defaults"
  377 msgstr "В_ъзстановяване на стандартните настройки"
  378 
  379 #: ../data/preferences.ui.h:25
  380 msgid "Sat_uration:"
  381 msgstr "На_ситеност:"
  382 
  383 #: ../data/preferences.ui.h:26
  384 msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
  385 msgstr "Показване на визуалните _ефекти при изпълнението на звуков файл"
  386 
  387 #: ../data/preferences.ui.h:27
  388 msgid "Start playing files from last position"
  389 msgstr "При пускане да се продължава от мястото, докъдето се е стигнало"
  390 
  391 #: ../data/preferences.ui.h:28 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5522
  392 #: ../src/totem-properties-view.c:232
  393 msgid "Stereo"
  394 msgstr "стерео"
  395 
  396 #: ../data/preferences.ui.h:29
  397 msgid "Text Subtitles"
  398 msgstr "Текстови субтитри"
  399 
  400 #: ../data/preferences.ui.h:30
  401 msgid "Totem Preferences"
  402 msgstr "Настройки на Totem"
  403 
  404 #: ../data/preferences.ui.h:31 ../data/properties.ui.h:15
  405 #: ../src/totem-properties-view.c:275
  406 msgid "Video"
  407 msgstr "Видео"
  408 
  409 #: ../data/preferences.ui.h:32
  410 msgid "Video or Audio"
  411 msgstr "Видео или звук"
  412 
  413 #: ../data/preferences.ui.h:33
  414 msgid "Visual Effects"
  415 msgstr "Визуални ефекти"
  416 
  417 #: ../data/preferences.ui.h:34
  418 msgid "Visualization _size:"
  419 msgstr "_Размер на визуализацията:"
  420 
  421 #: ../data/preferences.ui.h:35
  422 msgid "_Audio output type:"
  423 msgstr "Вид на изхода на _звука:"
  424 
  425 #: ../data/preferences.ui.h:36
  426 msgid "_Brightness:"
  427 msgstr "_Яркост"
  428 
  429 #: ../data/preferences.ui.h:37
  430 msgid "_Encoding:"
  431 msgstr "_Кодова таблица:"
  432 
  433 #: ../data/preferences.ui.h:38
  434 msgid "_Font:"
  435 msgstr "_Шрифт:"
  436 
  437 #: ../data/preferences.ui.h:39
  438 msgid "_Hue:"
  439 msgstr "_Нюанс:"
  440 
  441 #: ../data/preferences.ui.h:40
  442 msgid "_Load subtitle files when movie is loaded"
  443 msgstr "_Зареждане на субтитри заедно с филма"
  444 
  445 #: ../data/preferences.ui.h:41
  446 msgid "_Resize the window when a new video is loaded"
  447 msgstr "_Оразмеряване на прозореца при зареждане на видео"
  448 
  449 #: ../data/preferences.ui.h:42
  450 msgid "_Type of visualization:"
  451 msgstr "_Избор на визуализация:"
  452 
  453 #: ../data/properties.ui.h:1
   453#: ../data/properties.ui.h:2
   454msgid "Title:"
   455msgstr "Заглавие:"
   456
   457#: ../data/properties.ui.h:3
   458msgid "Artist:"
   459msgstr "Изпълнител:"
   460
   461#: ../data/properties.ui.h:4
   462msgid "Duration:"
   463msgstr "Продължителност:"
   464
   465#: ../data/properties.ui.h:5
   466msgid "Year:"
   467msgstr "Година:"
   468
   469#: ../data/properties.ui.h:6
  454470msgid "Album:"
  455471msgstr "Албум:"
  456 
  457 #: ../data/properties.ui.h:2
  458 msgid "Artist:"
  459 msgstr "Изпълнител:"
  460 
  461 #: ../data/properties.ui.h:4
  462 msgid "Bitrate:"
  463 msgstr "Бит./сек:"
  464 
  465 #: ../data/properties.ui.h:5
  466 msgid "Channels:"
  467 msgstr "Канали:"
  468 
  469 #: ../data/properties.ui.h:6
  470 msgid "Codec:"
  471 msgstr "Кодер:"
  472472
  473473#: ../data/properties.ui.h:7
   
  479479msgstr "Контейнер:"
  480480
  481 #: ../data/properties.ui.h:9
   481#: ../data/properties.ui.h:10
  482482msgid "Dimensions:"
  483483msgstr "Размери:"
  484484
  485 #: ../data/properties.ui.h:10
  486 msgid "Duration:"
  487 msgstr "Продължителност:"
  488 
  489485#: ../data/properties.ui.h:11
   486msgid "Codec:"
   487msgstr "Кодер:"
   488
   489#: ../data/properties.ui.h:12
  490490msgid "Framerate:"
  491491msgstr "Кадри/сек:"
  492492
  493493#: ../data/properties.ui.h:13
   494msgid "Bitrate:"
   495msgstr "Бит./сек:"
   496
   497#: ../data/properties.ui.h:15
  494498msgid "Sample rate:"
  495499msgstr "Кадри/сек:"
  496500
  497 #: ../data/properties.ui.h:14
  498 msgid "Title:"
  499 msgstr "Заглавие:"
  500 
  501501#: ../data/properties.ui.h:16
  502 msgid "Year:"
  503 msgstr "Година:"
  504 
  505 #: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1
  506 msgid "Play movies"
  507 msgstr "Изпълнение на филми"
  508 
  509 #: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:2
  510 msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
  511 msgstr "Видео;Филм;Клип;Сериал;Изпълнение;DVD;Телевизия;TV;Диск;"
   502msgid "Channels:"
   503msgstr "Канали:"
  512504
  513505#. Title
  514 #: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:3 ../data/totem.ui.h:49 ../src/totem.c:240
   506#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:80 ../src/totem.c:240
  515507#: ../src/totem.c:249 ../src/totem-menu.c:789 ../src/totem-object.c:1658
  516508msgid "Videos"
  517509msgstr "Видео клипове"
  518510
   511#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:2
   512msgid "Play movies"
   513msgstr "Изпълнение на филми"
   514
   515#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:3
   516msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
   517msgstr "Видео;Филм;Клип;Сериал;Изпълнение;DVD;Телевизия;TV;Диск;"
   518
  519519#: ../data/totem.ui.h:1
  520 msgid "16:9 (Widescreen)"
  521 msgstr "16:9 (широк екран)"
   520msgid "_Open"
   521msgstr "_Отваряне"
  522522
  523523#: ../data/totem.ui.h:2
  524 msgid "2.11:1 (DVB)"
  525 msgstr "2.11:1 (цифрово видеоразпръскване)"
   524msgid "Open _Location"
   525msgstr "Отваряне на _местоположение"
  526526
  527527#: ../data/totem.ui.h:3
  528 msgid "4:3 (TV)"
  529 msgstr "4:3 (телевизия)"
   528msgid "_Fullscreen"
   529msgstr "На _цял екран"
  530530
  531531#: ../data/totem.ui.h:4
   532msgid "Prefere_nces"
   533msgstr "_Настройки"
   534
   535#: ../data/totem.ui.h:5
   536msgid "Shuff_le"
   537msgstr "_Разбъркано"
   538
   539#: ../data/totem.ui.h:6
   540msgid "_Repeat"
   541msgstr "_Повторение"
   542
   543#: ../data/totem.ui.h:7
   544msgid "_Quit"
   545msgstr "_Спиране на програмата"
   546
   547#: ../data/totem.ui.h:8
   548msgid "_Movie"
   549msgstr "_Филм"
   550
   551#: ../data/totem.ui.h:9
   552msgid "_Eject"
   553msgstr "_Изваждане"
   554
   555#: ../data/totem.ui.h:10
   556msgid "Eject the current disc"
   557msgstr "Изваждане на текущия диск"
   558
   559#: ../data/totem.ui.h:11
   560msgid "_Properties"
   561msgstr "_Подробности"
   562
   563#: ../data/totem.ui.h:12
   564msgid "View the properties of the current stream"
   565msgstr "Преглед на настройките на текущия поток"
   566
   567#: ../data/totem.ui.h:13
   568msgid "Play / P_ause"
   569msgstr "Изп_ълнение/пауза"
   570
   571#: ../data/totem.ui.h:14
   572msgid "Play or pause the movie"
   573msgstr "Изпълнение или пауза на филма"
   574
   575#: ../data/totem.ui.h:15
   576msgid "_Edit"
   577msgstr "_Редактиране"
   578
   579#: ../data/totem.ui.h:16
   580msgid "_Clear Playlist"
   581msgstr "_Изчистване на списъка за изпълнение"
   582
   583#: ../data/totem.ui.h:17
   584msgid "Clear the playlist"
   585msgstr "Изчистване на списъка за изпълнение"
   586
   587#: ../data/totem.ui.h:18
   588msgid "Plugins..."
   589msgstr "Приставки…"
   590
   591#: ../data/totem.ui.h:19
   592msgid "Configure plugins to extend the application"
   593msgstr ""
   594"Настройване на приставките, които дават допълнителни възможности на "
   595"приложението"
   596
   597#: ../data/totem.ui.h:20
   598msgid "_View"
   599msgstr "_Изглед"
   600
   601#: ../data/totem.ui.h:21
   602msgid "Fit Window to Movie"
   603msgstr "Оразмеряване на прозореца към филма"
   604
   605#: ../data/totem.ui.h:22
   606msgid "_Resize 1:2"
   607msgstr "_Оразмеряване 1:2"
   608
   609#: ../data/totem.ui.h:23
   610msgid "Resize to half the original video size"
   611msgstr "Оразмеряване към половин размер"
   612
   613#: ../data/totem.ui.h:24
   614msgid "Resize _1:1"
   615msgstr "Оразмеряване _1:1"
   616
   617#: ../data/totem.ui.h:25
   618msgid "Resize to the original video size"
   619msgstr "Оразмеряване към оригиналния размер"
   620
   621#: ../data/totem.ui.h:26
   622msgid "Resize _2:1"
   623msgstr "Оразмеряване _2:1"
   624
   625#: ../data/totem.ui.h:27
   626msgid "Resize to double the original video size"
   627msgstr "Оразмеряване към двоен размер"
   628
   629#: ../data/totem.ui.h:28
   630msgid "_Aspect Ratio"
   631msgstr "_Съотношението на екрана"
   632
   633#: ../data/totem.ui.h:29
   634msgid "Switch An_gles"
   635msgstr "Избор на друг _ъгъл"
   636
   637#: ../data/totem.ui.h:30
   638msgid "Switch camera angles"
   639msgstr "Избор на друг ракурс"
   640
   641#: ../data/totem.ui.h:31
   642msgid "_Go"
   643msgstr "_Управление"
   644
   645#: ../data/totem.ui.h:32
   646msgid "_DVD Menu"
   647msgstr "_Меню за DVD"
   648
   649#: ../data/totem.ui.h:33
   650msgid "Go to the DVD menu"
   651msgstr "Отиване в менюто на DVD"
   652
   653#: ../data/totem.ui.h:34
   654msgid "_Title Menu"
   655msgstr "На_чално меню"
   656
   657#: ../data/totem.ui.h:35
   658msgid "Go to the title menu"
   659msgstr "Отиване в заглавното меню"
   660
   661#: ../data/totem.ui.h:36
  532662msgid "A_udio Menu"
  533663msgstr "Меню за _звука"
  534664
  535 #: ../data/totem.ui.h:5
   665#: ../data/totem.ui.h:37
   666msgid "Go to the audio menu"
   667msgstr "Отиване в менюто за звука"
   668
   669#: ../data/totem.ui.h:38
   670msgid "_Angle Menu"
   671msgstr "Меню за избор на _ъгъл"
   672
   673#: ../data/totem.ui.h:39
   674msgid "Go to the angle menu"
   675msgstr "Отиване в менюто за избор на ъгъл"
   676
   677#: ../data/totem.ui.h:40
   678msgid "_Chapter Menu"
   679msgstr "Меню за избор на _глава"
   680
   681#: ../data/totem.ui.h:41
   682msgid "Go to the chapter menu"
   683msgstr "Отиване в менюто за избор на глава"
   684
   685#: ../data/totem.ui.h:42
   686msgid "_Next Chapter/Movie"
   687msgstr "_Следваща глава/филм"
   688
   689#: ../data/totem.ui.h:43
   690msgid "Next chapter or movie"
   691msgstr "Следваща глава или филм"
   692
   693#: ../data/totem.ui.h:44
   694msgid "_Previous Chapter/Movie"
   695msgstr "_Предишна глава/филм"
   696
   697#: ../data/totem.ui.h:45
   698msgid "Previous chapter or movie"
   699msgstr "Предишна глава или филм"
   700
   701#: ../data/totem.ui.h:46
   702msgid "_Sound"
   703msgstr "_Звук"
   704
   705#: ../data/totem.ui.h:47
   706msgid "Volume _Up"
   707msgstr "_Увеличаване на звука"
   708
   709#: ../data/totem.ui.h:48
   710msgid "Increase volume"
   711msgstr "Увеличаване на звука"
   712
   713#: ../data/totem.ui.h:49
   714msgid "Volume _Down"
   715msgstr "_Намаляване на звука"
   716
   717#: ../data/totem.ui.h:50
   718msgid "Decrease volume"
   719msgstr "Намаляване на звука"
   720
   721#: ../data/totem.ui.h:51
   722msgid "_Help"
   723msgstr "Помо_щ"
   724
   725#: ../data/totem.ui.h:52
   726msgid "_Contents"
   727msgstr "_Ръководство"
   728
   729#: ../data/totem.ui.h:53
   730msgid "Help contents"
   731msgstr "Ръководство"
   732
   733#: ../data/totem.ui.h:54
   734msgid "_About"
   735msgstr "_Относно"
   736
   737#: ../data/totem.ui.h:55
  536738msgid "About this application"
  537739msgstr "Относно това приложение"
  538740
  539 #: ../data/totem.ui.h:6
   741#: ../data/totem.ui.h:56
   742msgid "Show _Controls"
   743msgstr "Показване на контролните _бутони"
   744
   745#: ../data/totem.ui.h:57
   746msgid "Show controls"
   747msgstr "Показване на контролните бутони"
   748
   749#: ../data/totem.ui.h:58
   750msgid "S_idebar"
   751msgstr "Страни_чен панел"
   752
   753#: ../data/totem.ui.h:59
   754msgid "Show or hide the sidebar"
   755msgstr "Показване или скриване на страничния панел"
   756
   757#: ../data/totem.ui.h:60
  540758msgctxt "Aspect ratio"
  541759msgid "Auto"
  542760msgstr "Автоматично"
  543761
  544 #: ../data/totem.ui.h:7
  545 msgid "Clear the playlist"
  546 msgstr "Изчистване на списъка за изпълнение"
  547 
  548 #: ../data/totem.ui.h:8
  549 msgid "Configure plugins to extend the application"
  550 msgstr ""
  551 "Настройване на приставките, които дават допълнителни възможности на "
  552 "приложението"
  553 
  554 #: ../data/totem.ui.h:9
  555 msgid "Decrease volume"
  556 msgstr "Намаляване на звука"
  557 
  558 #: ../data/totem.ui.h:10
  559 msgid "Eject the current disc"
  560 msgstr "Изваждане на текущия диск"
  561 
  562 #: ../data/totem.ui.h:11
  563 msgid "Fit Window to Movie"
  564 msgstr "Оразмеряване на прозореца към филма"
  565 
  566 #: ../data/totem.ui.h:12
  567 msgid "Go to the DVD menu"
  568 msgstr "Отиване в менюто на DVD"
  569 
  570 #: ../data/totem.ui.h:13
  571 msgid "Go to the angle menu"
  572 msgstr "Отиване в менюто за избор на ъгъл"
  573 
  574 #: ../data/totem.ui.h:14
  575 msgid "Go to the audio menu"
  576 msgstr "Отиване в менюто за звука"
  577 
  578 #: ../data/totem.ui.h:15
  579 msgid "Go to the chapter menu"
  580 msgstr "Отиване в менюто за избор на глава"
  581 
  582 #: ../data/totem.ui.h:16
  583 msgid "Go to the title menu"
  584 msgstr "Отиване в заглавното меню"
  585 
  586 #: ../data/totem.ui.h:17
  587 msgid "Help contents"
  588 msgstr "Ръководство"
  589 
  590 #: ../data/totem.ui.h:18
  591 msgid "Increase volume"
  592 msgstr "Увеличаване на звука"
  593 
  594 #: ../data/totem.ui.h:19
  595 msgid "Next chapter or movie"
  596 msgstr "Следваща глава или филм"
  597 
  598 #: ../data/totem.ui.h:20
  599 msgid "Play / P_ause"
  600 msgstr "Изп_ълнение/пауза"
  601 
  602 #: ../data/totem.ui.h:21
  603 msgid "Play or pause the movie"
  604 msgstr "Изпълнение или пауза на филма"
  605 
  606 #: ../data/totem.ui.h:22
  607 msgid "Plugins..."
  608 msgstr "Приставки…"
  609 
  610 #: ../data/totem.ui.h:23
  611 msgid "Previous chapter or movie"
  612 msgstr "Предишна глава или филм"
  613 
  614 #: ../data/totem.ui.h:24
  615 msgid "Resize _1:1"
  616 msgstr "Оразмеряване _1:1"
  617 
  618 #: ../data/totem.ui.h:25
  619 msgid "Resize _2:1"
  620 msgstr "Оразмеряване _2:1"
  621 
  622 #: ../data/totem.ui.h:26
  623 msgid "Resize to double the original video size"
  624 msgstr "Оразмеряване към двоен размер"
  625 
  626 #: ../data/totem.ui.h:27
  627 msgid "Resize to half the original video size"
  628 msgstr "Оразмеряване към половин размер"
  629 
  630 #: ../data/totem.ui.h:28
  631 msgid "Resize to the original video size"
  632 msgstr "Оразмеряване към оригиналния размер"
  633 
  634 #: ../data/totem.ui.h:29
  635 msgid "S_idebar"
  636 msgstr "Страни_чен панел"
  637 
  638 #: ../data/totem.ui.h:30
   762#: ../data/totem.ui.h:61
   763msgid "Sets automatic aspect ratio"
   764msgstr "Автоматично задаване на съотношението ширина/височина"
   765
   766#: ../data/totem.ui.h:62
   767msgid "Square"
   768msgstr "Квадратно"
   769
   770#: ../data/totem.ui.h:63
   771msgid "Sets square aspect ratio"
   772msgstr "Задаване на квадратно съотношение ширина/височина"
   773
   774#: ../data/totem.ui.h:64
   775msgid "4:3 (TV)"
   776msgstr "4:3 (телевизия)"
   777
   778#: ../data/totem.ui.h:65
   779msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
   780msgstr "Задаване на съотношение 4:3 (телевизия)"
   781
   782#: ../data/totem.ui.h:66
   783msgid "16:9 (Widescreen)"
   784msgstr "16:9 (широк екран)"
   785
   786#: ../data/totem.ui.h:67
   787msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio"
   788msgstr "Задаване на съотношение 16:9 (широк екран)"
   789
   790#: ../data/totem.ui.h:68
   791msgid "2.11:1 (DVB)"
   792msgstr "2.11:1 (цифрово видеоразпръскване)"
   793
   794#: ../data/totem.ui.h:69
   795msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
   796msgstr "Задаване на съотношение 2.11:1 (цифрово видеоразпръскване)"
   797
   798#: ../data/totem.ui.h:70
  639799msgid "S_ubtitles"
  640800msgstr "_Субтитри"
  641801
  642 #: ../data/totem.ui.h:32
  643 msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio"
  644 msgstr "Задаване на съотношение 16:9 (широк екран)"
  645 
  646 #: ../data/totem.ui.h:33
  647 msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
  648 msgstr "Задаване на съотношение 2.11:1 (цифрово видеоразпръскване)"
  649 
  650 #: ../data/totem.ui.h:34
  651 msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
  652 msgstr "Задаване на съотношение 4:3 (телевизия)"
  653 
  654 #: ../data/totem.ui.h:35
  655 msgid "Sets automatic aspect ratio"
  656 msgstr "Автоматично задаване на съотношението ширина/височина"
  657 
  658 #: ../data/totem.ui.h:36
  659 msgid "Sets square aspect ratio"
  660 msgstr "Задаване на квадратно съотношение ширина/височина"
  661 
  662 #: ../data/totem.ui.h:37
  663 msgid "Show _Controls"
  664 msgstr "Показване на контролните _бутони"
  665 
  666 #: ../data/totem.ui.h:38
  667 msgid "Show controls"
  668 msgstr "Показване на контролните бутони"
  669 
  670 #: ../data/totem.ui.h:39
  671 msgid "Show or hide the sidebar"
  672 msgstr "Показване или скриване на страничния панел"
  673 
  674 #: ../data/totem.ui.h:40
   802#: ../data/totem.ui.h:73
   803msgid "_Languages"
   804msgstr "_Езици"
   805
   806#: ../data/totem.ui.h:74
   807msgid "Zoom In"
   808msgstr "Увеличаване"
   809
   810#: ../data/totem.ui.h:75
   811msgid "Zoom in"
   812msgstr "Увеличаване"
   813
   814#: ../data/totem.ui.h:76
   815msgid "Skip _Forward"
   816msgstr "Прескачане _напред"
   817
   818#: ../data/totem.ui.h:77
   819msgid "Skip forward"
   820msgstr "Прескачане напред"
   821
   822#: ../data/totem.ui.h:78
  675823msgid "Skip _Backwards"
  676824msgstr "Прескачане наза_д"
  677825
  678 #: ../data/totem.ui.h:41
  679 msgid "Skip _Forward"
  680 msgstr "Прескачане _напред"
  681 
  682 #: ../data/totem.ui.h:42
   826#: ../data/totem.ui.h:79
  683827msgid "Skip backwards"
  684828msgstr "Прескачане назад"
  685829
  686 #: ../data/totem.ui.h:43
  687 msgid "Skip forward"
  688 msgstr "Прескачане напред"
  689 
  690 #: ../data/totem.ui.h:44
  691 msgid "Square"
  692 msgstr "Квадратно"
  693 
  694 #: ../data/totem.ui.h:45
  695 msgid "Switch An_gles"
  696 msgstr "Избор на друг _ъгъл"
  697 
  698 #: ../data/totem.ui.h:46
  699 msgid "Switch camera angles"
  700 msgstr "Избор на друг ракурс"
  701 
  702 #: ../data/totem.ui.h:47
   830#: ../data/totem.ui.h:82
  703831msgid "Time seek bar"
  704832msgstr "Лента за време"
  705 
  706 #: ../data/totem.ui.h:50
  707 msgid "View the properties of the current stream"
  708 msgstr "Преглед на настройките на текущия поток"
  709 
  710 #: ../data/totem.ui.h:51
  711 msgid "Volume _Down"
  712 msgstr "_Намаляване на звука"
  713 
  714 #: ../data/totem.ui.h:52
  715 msgid "Volume _Up"
  716 msgstr "_Увеличаване на звука"
  717 
  718 #: ../data/totem.ui.h:53
  719 msgid "Zoom In"
  720 msgstr "Увеличаване"
  721 
  722 #: ../data/totem.ui.h:54
  723 msgid "Zoom in"
  724 msgstr "Увеличаване"
  725 
  726 #: ../data/totem.ui.h:55
  727 msgid "_About"
  728 msgstr "_Относно"
  729 
  730 #: ../data/totem.ui.h:56
  731 msgid "_Angle Menu"
  732 msgstr "Меню за избор на _ъгъл"
  733 
  734 #: ../data/totem.ui.h:57
  735 msgid "_Aspect Ratio"
  736 msgstr "_Съотношението на екрана"
  737 
  738 #: ../data/totem.ui.h:58
  739 msgid "_Chapter Menu"
  740 msgstr "Меню за избор на _глава"
  741 
  742 #: ../data/totem.ui.h:59
  743 msgid "_Clear Playlist"
  744 msgstr "_Изчистване на списъка за изпълнение"
  745 
  746 #: ../data/totem.ui.h:60
  747 msgid "_Contents"
  748 msgstr "_Ръководство"
  749 
  750 #: ../data/totem.ui.h:61
  751 msgid "_DVD Menu"
  752 msgstr "_Меню за DVD"
  753 
  754 #: ../data/totem.ui.h:62
  755 msgid "_Edit"
  756 msgstr "_Редактиране"
  757 
  758 #: ../data/totem.ui.h:63
  759 msgid "_Eject"
  760 msgstr "_Изваждане"
  761 
  762 #: ../data/totem.ui.h:64
  763 msgid "_Go"
  764 msgstr "_Управление"
  765 
  766 #: ../data/totem.ui.h:65
  767 msgid "_Help"
  768 msgstr "Помо_щ"
  769 
  770 #: ../data/totem.ui.h:66
  771 msgid "_Languages"
  772 msgstr "_Езици"
  773 
  774 #: ../data/totem.ui.h:67
  775 msgid "_Movie"
  776 msgstr "_Филм"
  777 
  778 #: ../data/totem.ui.h:68
  779 msgid "_Next Chapter/Movie"
  780 msgstr "_Следваща глава/филм"
  781 
  782 #: ../data/totem.ui.h:69
  783 msgid "_Previous Chapter/Movie"
  784 msgstr "_Предишна глава/филм"
  785 
  786 #: ../data/totem.ui.h:70
  787 msgid "_Properties"
  788 msgstr "_Подробности"
  789 
  790 #: ../data/totem.ui.h:71
  791 msgid "_Resize 1:2"
  792 msgstr "_Оразмеряване 1:2"
  793 
  794 #: ../data/totem.ui.h:73
  795 msgid "_Sound"
  796 msgstr "_Звук"
  797 
  798 #: ../data/totem.ui.h:74
  799 msgid "_Title Menu"
  800 msgstr "На_чално меню"
  801 
  802 #: ../data/totem.ui.h:75
  803 msgid "_View"
  804 msgstr "_Изглед"
  805833
  806834#: ../data/uri.ui.h:1
   
  808836msgstr "Въвеждане на _местоположението на файла за изпълнение"
  809837
  810 #: ../data/video-list.ui.h:1
   838#: ../data/video-list.ui.h:1 ../src/totem-dnd-menu.c:97
   839msgid "_Add to Playlist"
   840msgstr "_Добавяне към списъка за изпълнение"
   841
   842#: ../data/video-list.ui.h:2
  811843msgid "Add the video to the playlist"
  812844msgstr "Добавяне на видеото към списъка за изпълнение"
  813 
  814 #: ../data/video-list.ui.h:3 ../src/totem-dnd-menu.c:97
  815 msgid "_Add to Playlist"
  816 msgstr "_Добавяне към списъка за изпълнение"
  817845
  818846#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1643
   
  836864#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3348
  837865msgid "The connection to this server was refused."
  838 msgstr "Свързването към този сървър беше отказана."
   866msgstr "Свързването към този сървър беше отказано."
  839867
  840868#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3351
   
  914942"installed."
  915943msgstr ""
  916 "Някои необходими приставки липсват. Уверете се, че програмата е инсталирана "
   944"Някои необходими приставки липсват. Проверете дали програмата е инсталирана "
  917945"правилно."
  918946
   
  12521280"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
  12531281"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
   1282"Ивайло Вълков <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  12541283"\n"
  12551284"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
  1256 "Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  1257 "Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
   1285"Научете повече за нас на <a href=\"http://gnome.cult.bg\">http://gnome.cult."
   1286"bg</a>\n"
   1287"Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
   1288"cult.bg/bugs</a>"
  12581289
  12591290#: ../src/totem-menu.c:796
   
  15401571#, c-format
  15411572msgid "%lf %%"
  1542 msgstr "%lf %%"
   1573msgstr "%lf%%"
  15431574
  15441575#. eg: Paused, 0:32 / 1:05
   
  15521583#, c-format
  15531584msgid "%s, %f %%"
  1554 msgstr "%s, %f %%"
   1585msgstr "%s, %f%%"
  15551586
  15561587#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:156
   
  17591790#: ../src/plugins/apple-trailers/apple-trailers.plugin.in.h:1
  17601791msgid "Apple Trailers"
  1761 msgstr "Откъси от предстоящи филми предоставени от Епъл"
   1792msgstr "Реклами на предстоящи филми предоставени от Епъл"
  17621793
  17631794#: ../src/plugins/apple-trailers/apple-trailers.plugin.in.h:2
   
  17651796msgstr ""
  17661797"Задаване на името на потребителския агент за уеб страницата за преглед на "
  1767 "откъси от предстоящи филми на Епъл"
   1798"реклами на предстоящи филми на Епъл"
  17681799
  17691800#: ../src/plugins/autoload-subtitles/autoload-subtitles.plugin.in.h:1
   
  17761807
  17771808#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/brasero-disc-recorder.plugin.in.h:1
   1809msgid "Video Disc Recorder"
   1810msgstr "Записване на видео дискове"
   1811
   1812#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/brasero-disc-recorder.plugin.in.h:2
  17781813msgid "Records (S)VCDs or video DVDs"
  17791814msgstr "Запис на (S)VCDs или видео DVDs"
  1780 
  1781 #: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/brasero-disc-recorder.plugin.in.h:2
  1782 msgid "Video Disc Recorder"
  1783 msgstr "Записване на видео дискове"
  17841815
  17851816#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:65
   
  18271858
  18281859#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:1
   1860msgid "_Remove Chapter"
   1861msgstr "Пре_махване на глава"
   1862
   1863#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:2
   1864msgid "Remove the chapter from the list"
   1865msgstr "Премахване на главата от списъка"
   1866
   1867#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:3
   1868msgid "_Go to Chapter"
   1869msgstr "_Към глава"
   1870
   1871#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:4
   1872msgid "Go to the chapter in the movie"
   1873msgstr "Отиване на глава във филма"
   1874
   1875#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:5
  18291876msgid "Add Chapter..."
  18301877msgstr "Добавяне на глава…"
  18311878
  1832 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:2
   1879#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:6
   1880msgid "Remove Chapter"
   1881msgstr "Премахване на глава"
   1882
   1883#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:7
   1884msgid "Go to Chapter"
   1885msgstr "Преминаване към глава"
   1886
   1887#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:8
   1888msgid "Save Changes"
   1889msgstr "Запазване на промените"
   1890
   1891#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:9
   1892msgid "No chapter data"
   1893msgstr "Няма данни за главата"
   1894
   1895#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:10
   1896msgid "Load Chapters..."
   1897msgstr "Зареждане на глави…"
   1898
   1899#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:11
   1900msgid "Load chapters from an external CMML file"
   1901msgstr "Зареждане на глави от външен файл CMML"
   1902
   1903#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:12
  18331904msgid "Add New Chapters"
  18341905msgstr "Добавяне на глави"
  18351906
  1836 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:3
   1907#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:13
  18371908msgid "Create a new chapter list for the movie"
  18381909msgstr "Създаване на нов списък с глави за филма"
  1839 
  1840 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:4
  1841 msgid "Go to Chapter"
  1842 msgstr "Преминаване към глава"
  1843 
  1844 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:5
  1845 msgid "Go to the chapter in the movie"
  1846 msgstr "Отиване на глава във филма"
  1847 
  1848 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:6
  1849 msgid "Load Chapters..."
  1850 msgstr "Зареждане на глави…"
  1851 
  1852 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:7
  1853 msgid "Load chapters from an external CMML file"
  1854 msgstr "Зареждане на глави от външен файл CMML"
  1855 
  1856 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:8
  1857 msgid "No chapter data"
  1858 msgstr "Няма данни за главата"
  1859 
  1860 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:9
  1861 msgid "Remove Chapter"
  1862 msgstr "Премахване на глава"
  1863 
  1864 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:10
  1865 msgid "Remove the chapter from the list"
  1866 msgstr "Премахване на главата от списъка"
  1867 
  1868 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:11
  1869 msgid "Save Changes"
  1870 msgstr "Запазване на промените"
  1871 
  1872 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:12
  1873 msgid "_Go to Chapter"
  1874 msgstr "_Към глава"
  1875 
  1876 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:13
  1877 msgid "_Remove Chapter"
  1878 msgstr "Пре_махване на глава"
  18791910
  18801911#: ../src/plugins/chapters/chapters.plugin.in.h:1
   
  19752006#, python-format
  19762007msgid "The MediaPlayer2 object does not implement the ‘%s’ interface"
  1977 msgstr "Обектът MediaPlayer2 не имплементира интерфейса „%s“"
   2008msgstr "В обекта MediaPlayer2 липсва реализация на интерфейса „%s“"
  19782009
  19792010#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:222
   
  19932024
  19942025#: ../src/plugins/grilo/grilo.plugin.in.h:1
   2026msgid "Grilo Browser"
   2027msgstr "Браузър Grilo"
   2028
   2029#: ../src/plugins/grilo/grilo.plugin.in.h:2
  19952030msgid "A plugin to let you browse media content from various sources"
  19962031msgstr "Приставка за разглеждане на медия от различни сайтове"
  1997 
  1998 #: ../src/plugins/grilo/grilo.plugin.in.h:2
  1999 msgid "Grilo Browser"
  2000 msgstr "Браузър Grilo"
  20012032
  20022033#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:1
   
  20042035msgstr "Добавяне към списъка за изпълнение"
  20052036
  2006 #: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:2 ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:1186
   2037#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:2
   2038msgid "Copy Location"
   2039msgstr "Копиране на местоположението"
   2040
   2041#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:3 ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:1186
  20072042msgid "Browse"
  20082043msgstr "Разглеждане"
  2009 
  2010 #: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:3
  2011 msgid "Copy Location"
  2012 msgstr "Копиране на местоположението"
  20132044
  20142045#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:4 ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:1229
   
  20792110
  20802111#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.plugin.in.h:1
   2112msgid "Subtitle Downloader"
   2113msgstr "Изтегляне на субтитри"
   2114
   2115#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.plugin.in.h:2
  20812116msgid "Look for subtitles for the currently playing movie"
  20822117msgstr "Търсене на субтитри за текущо изпълнявания филм"
  2083 
  2084 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.plugin.in.h:2
  2085 msgid "Subtitle Downloader"
  2086 msgstr "Изтегляне на субтитри"
  20872118
  20882119#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:42
   
  21612192
  21622193#: ../src/plugins/properties/movie-properties.plugin.in.h:1
   2194msgid "Movie Properties"
   2195msgstr "Информация за филма"
   2196
   2197#: ../src/plugins/properties/movie-properties.plugin.in.h:2
  21632198msgid "Adds movie properties to the sidebar"
  21642199msgstr "Показване на информация за филма в страничния панел"
  2165 
  2166 #: ../src/plugins/properties/movie-properties.plugin.in.h:2
  2167 msgid "Movie Properties"
  2168 msgstr "Информация за филма"
  21692200
  21702201#: ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:246
   
  21732204
  21742205#: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
   2206msgid "rpdb2 password"
   2207msgstr "Парола за rpdb2"
   2208
   2209#: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
  21752210msgid ""
  21762211"A password to protect the rpdb2 server for debugging Totem from unauthorized "
   
  21802215"достъп. Ако е празно, се използва стандартната парола „totem“.."
  21812216
  2182 #: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
  2183 msgid "rpdb2 password"
  2184 msgstr "Парола за rpdb2"
  2185 
  21862217#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.in.h:1
   2218msgid "Python Console"
   2219msgstr "Конзола на Питон"
   2220
   2221#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.in.h:2
  21872222msgid "Interactive Python console"
  21882223msgstr "Интерактивна конзола на Питон."
  2189 
  2190 #: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.in.h:2
  2191 msgid "Python Console"
  2192 msgstr "Конзола на Питон"
  21932224
  21942225#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:88
   
  22332264
  22342265#: ../src/plugins/recent/recent.plugin.in.h:1
   2266msgid "Recent files"
   2267msgstr "Скоро отваряне файлове"
   2268
   2269#: ../src/plugins/recent/recent.plugin.in.h:2
  22352270msgid "Adds files that have been played to recent files"
  22362271msgstr "Изпълнените файлове да се добавят в скоро отваряните файлове"
  22372272
  2238 #: ../src/plugins/recent/recent.plugin.in.h:2
  2239 msgid "Recent files"
  2240 msgstr "Скоро отваряне файлове"
  2241 
  22422273#: ../src/plugins/rotation/rotation.plugin.in.h:1
   2274msgid "Rotation Plugin"
   2275msgstr "Приставка за завъртане"
   2276
   2277#: ../src/plugins/rotation/rotation.plugin.in.h:2
  22432278msgid "Allows videos to be rotated if they are in the wrong orientation"
  22442279msgstr "Завъртане на видеото, ако ориентацията му е грешна"
  2245 
  2246 #: ../src/plugins/rotation/rotation.plugin.in.h:2
  2247 msgid "Rotation Plugin"
  2248 msgstr "Приставка за завъртане"
  22492280
  22502281#: ../src/plugins/rotation/totem-rotation-plugin.vala:50
   
  22872318
  22882319#: ../src/plugins/screensaver/screensaver.plugin.in.h:1
   2320msgid "Screen Saver"
   2321msgstr "Предпазител на екрана"
   2322
   2323#: ../src/plugins/screensaver/screensaver.plugin.in.h:2
  22892324msgid "Deactivates the screen saver when a movie is playing"
  22902325msgstr "Изключване на предпазителя на екрана при изпълнение"
  22912326
  2292 #: ../src/plugins/screensaver/screensaver.plugin.in.h:2
  2293 msgid "Screen Saver"
  2294 msgstr "Предпазител на екрана"
  2295 
  22962327#: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:1
   2328msgid "Screenshot width (in pixels):"
   2329msgstr "Широчина на кадъра (пиксели):"
   2330
   2331#: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:2
  22972332msgid "Calculate the number of screenshots"
  22982333msgstr "Изчисляване на броя на кадрите"
  22992334
  2300 #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:2
   2335#: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:3
  23012336msgid "Number of screenshots:"
  23022337msgstr "Брой кадри:"
  2303 
  2304 #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:3
  2305 msgid "Screenshot width (in pixels):"
  2306 msgstr "Широчина на кадъра (пиксели):"
  23072338
  23082339#. translators: this is the name of the file that gets made up
   
  23192350#, c-format
  23202351msgid "Screenshot from %s - %d.png"
  2321 msgstr "Филмов_кадър от %s %d.png"
   2352msgstr "Филмов_кадър от %s %d.png"
  23222353
  23232354#: ../src/plugins/screenshot/screenshot.plugin.in.h:1
   2355msgid "Screenshot"
   2356msgstr "Филмов_кадър"
   2357
   2358#: ../src/plugins/screenshot/screenshot.plugin.in.h:2
  23242359msgid "Allows screenshots and galleries to be taken of videos"
  23252360msgstr "Разрешаване на заснемането на кадри и галерии от филми"
  2326 
  2327 #: ../src/plugins/screenshot/screenshot.plugin.in.h:2
  2328 msgid "Screenshot"
  2329 msgstr "Филмов_кадър"
  23302361
  23312362#: ../src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:91
   
  23722403#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot-plugin.c:334
  23732404msgid "Create Screenshot _Gallery..."
  2374 msgstr "Заснемане на _галерия ат кадри…"
   2405msgstr "Заснемане на _галерия от кадри…"
  23752406
  23762407#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot-plugin.c:334
   
  23792410
  23802411#: ../src/plugins/skipto/skipto.plugin.in.h:1
  2381 msgid "Provides the \"Skip to\" dialog"
  2382 msgstr "Предоставя прозореца „Прескачане до“"
  2383 
  2384 #: ../src/plugins/skipto/skipto.plugin.in.h:2
  23852412#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:196
  23862413msgid "Skip To"
  23872414msgstr "Прескачане до"
   2415
   2416#: ../src/plugins/skipto/skipto.plugin.in.h:2
   2417msgid "Provides the \"Skip to\" dialog"
   2418msgstr "Предоставя прозореца „Прескачане до“"
  23882419
  23892420#: ../src/plugins/skipto/skipto.ui.h:1
   
  24152446msgid "Skip to a specific time"
  24162447msgstr "Прескачане до зададено време"
  2417 
  2418 #~ msgid "Play movies and songs"
  2419 #~ msgstr "Гледане на филми и слушане на песни"
  2420 
  2421 #~ msgid "1.5 Mbps T1/Intranet/LAN"
  2422 #~ msgstr "1.5 Mbps T1/Интранет/LAN"
  2423 
  2424 #~ msgid "112 Kbps Dual ISDN/DSL"
  2425 #~ msgstr "112 Kbps двоен ISDN/DSL"
  2426 
  2427 #~ msgid "14.4 Kbps Modem"
  2428 #~ msgstr "14.4 Kbps модем"
  2429 
  2430 #~ msgid "19.2 Kbps Modem"
  2431 #~ msgstr "19.2 Kbps модем"
  2432 
  2433 #~ msgid "256 Kbps DSL/Cable"
  2434 #~ msgstr "256 Kbps DSL/кабел"
  2435 
  2436 #~ msgid "28.8 Kbps Modem"
  2437 #~ msgstr "28.8 Kbps модем"
  2438 
  2439 #~ msgid "33.6 Kbps Modem"
  2440 #~ msgstr "33.6 Kbps модем"
  2441 
  2442 #~ msgid "34.4 Kbps Modem"
  2443 #~ msgstr "34.4 Kbps модем"
  2444 
  2445 #~ msgid "384 Kbps DSL/Cable"
  2446 #~ msgstr "384 Kbps DSL/кабел"
  2447 
  2448 #~ msgid "512 Kbps DSL/Cable"
  2449 #~ msgstr "512 Kbps DSL/кабел"
  2450 
  2451 #~ msgid "56 Kbps Modem/ISDN"
  2452 #~ msgstr "56 Kbps модем/ISDN"
  2453 
  2454 #~ msgid "Configure the application"
  2455 #~ msgstr "Настройки на програмата"
  2456 
  2457 #~ msgid "Connection _speed:"
  2458 #~ msgstr "_Скорост на връзката:"
  2459 
  2460 #~ msgid "Intranet/LAN"
  2461 #~ msgstr "Интранет/LAN"
  2462 
  2463 #~ msgid "Networking"
  2464 #~ msgstr "Мрежа"
  2465 
  2466 #~ msgid "Open _Location..."
  2467 #~ msgstr "Отваряне на _местоположение…"
  2468 
  2469 #~ msgid "Open a file"
  2470 #~ msgstr "Отваряне на файл"
  2471 
  2472 #~ msgid "Open a non-local file"
  2473 #~ msgstr "Отваряне на отдалечен файл"
  2474 
  2475 #~ msgid "Prefere_nces"
  2476 #~ msgstr "_Настройки"
  2477 
  2478 #~ msgid "Quit the program"
  2479 #~ msgstr "Спиране на програмата"
  2480 
  2481 #~ msgid "Set the repeat mode"
  2482 #~ msgstr "Включване на режим на повторение"
  2483 
  2484 #~ msgid "Set the shuffle mode"
  2485 #~ msgstr "Включване на режим „Разбъркано“"
  2486 
  2487 #~ msgid "Shuff_le Mode"
  2488 #~ msgstr "Режим „_Разбъркано“"
  2489 
  2490 #~ msgid "Switch to fullscreen"
  2491 #~ msgstr "Превключване на цял екран"
  2492 
  2493 #~ msgid "_Fullscreen"
  2494 #~ msgstr "На _цял екран"
  2495 
  2496 #~ msgid "_Open..."
  2497 #~ msgstr "_Отваряне…"
  2498 
  2499 #~ msgid "_Quit"
  2500 #~ msgstr "_Спиране на програмата"
  2501 
  2502 #~ msgid "_Repeat Mode"
  2503 #~ msgstr "Режим „_Повторение“"
  2504 
  2505 #~ msgid ""
  2506 #~ "Approximate network connection speed, used to select quality on media "
  2507 #~ "over the network."
  2508 #~ msgstr ""
  2509 #~ "Приблизителна скорост на мрежата. Използва се за избор на качеството на "
  2510 #~ "медията по мрежата."
  2511 
  2512 #~ msgid "Network connection speed"
  2513 #~ msgstr "Скорост на връзката"
  2514 
  2515 #~ msgid "Play Image '%s'"
  2516 #~ msgstr "Изпълнение на изображение на диск: „%s“"
  2517 
  2518 #~ msgid "device%d"
  2519 #~ msgstr "устройство%d"
  2520 
  2521 #~ msgid "Play Disc '%s'"
  2522 #~ msgstr "Изпълнение на диск: „%s“"
  2523 
  2524 #~ msgid "Movie Player using %s"
  2525 #~ msgstr "Програма за гледане на филми, която използва %s"
  2526 
  2527 #~ msgid ""
  2528 #~ "Totem could not play this media (%s) although a plugin is present to "
  2529 #~ "handle it."
  2530 #~ msgstr ""
  2531 #~ "Totem не може да изпълни този вид медия (%s), въпреки наличието на "
  2532 #~ "подходяща приставка."
  2533 
  2534 #~ msgid ""
  2535 #~ "You might want to check that a disc is present in the drive and that it "
  2536 #~ "is correctly configured."
  2537 #~ msgstr ""
  2538 #~ "Проверете има ли носител в устройството и дали то е настроено правилно."
  2539 
  2540 #~ msgid "More information about media plugins"
  2541 #~ msgstr "Повече информация за медийните приставки"
  2542 
  2543 #~ msgid ""
  2544 #~ "Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play "
  2545 #~ "this media."
  2546 #~ msgstr ""
  2547 #~ "Инсталирайте необходимите приставки и рестартирайте Totem, за да "
  2548 #~ "изпълните този файл."
  2549 
  2550 # c-format
  2551 #~ msgid ""
  2552 #~ "Totem cannot play this type of media (%s) because it does not have the "
  2553 #~ "appropriate plugins to be able to read from the disc."
  2554 #~ msgstr ""
  2555 #~ "Totem не може да изпълни този вид медия (%s) поради липса на подходящи "
  2556 #~ "приставки за четене от диска."
  2557 
  2558 #~ msgid ""
  2559 #~ "Totem cannot play this type of media (%s) because you do not have the "
  2560 #~ "appropriate plugins to handle it."
  2561 #~ msgstr ""
  2562 #~ "Totem не може да изпълни този вид медия (%s) поради липса на подходящи "
  2563 #~ "приставки."
  2564 
  2565 #~ msgid ""
  2566 #~ "Totem cannot play this type of media (%s) because it is not supported."
  2567 #~ msgstr ""
  2568 #~ "Totem не може да изпълни този вид медия (%s) поради липса на поддръжка."
  2569 
  2570 #~ msgid "Please insert another disc to play back."
  2571 #~ msgstr "Поставете следващ диск, който да бъде изпълнен."
  2572 
  2573 #~ msgid "Totem does not support playback of Audio CDs"
  2574 #~ msgstr "Totem не поддържа изпълнение на аудио CD-та."
  2575 
  2576 #~ msgid ""
  2577 #~ "Please consider using a music player or a CD extractor to play this CD"
  2578 #~ msgstr ""
  2579 #~ "Пробвайте със съответна аудио програма или такава за извличане, за да "
  2580 #~ "пуснете CD-то."
  2581 
  2582 #~ msgid "%d %%"
  2583 #~ msgstr "%d %%"
  2584 
  2585 #~ msgid ""
  2586 #~ "The requested audio output was not found. Please select another audio "
  2587 #~ "output in the Multimedia Systems Selector."
  2588 #~ msgstr ""
  2589 #~ "Необходимият изход на звука не е намерен. Изберете друг изход на звука в "
  2590 #~ "„Избор на мултимедийни системи“"
  2591 
  2592 #~ msgid "Location not found."
  2593 #~ msgstr "Местоположението не е намерено."
  2594 
  2595 #~ msgid ""
  2596 #~ "Could not open location; you might not have permission to open the file."
  2597 #~ msgstr ""
  2598 #~ "Местоположението не може да бъде отворено. Може да нямате права да "
  2599 #~ "отворите файла."
  2600 
  2601 #~ msgid ""
  2602 #~ "The video output is in use by another application. Please close other "
  2603 #~ "video applications, or select another video output in the Multimedia "
  2604 #~ "Systems Selector."
  2605 #~ msgstr ""
  2606 #~ "Видео изходът се използва от друга програма. Затворете другите видео "
  2607 #~ "програми или изберете друг видео изход в „Избор на мултимедийни системи“."
  2608 
  2609 #~ msgid ""
  2610 #~ "The audio output is in use by another application. Please select another "
  2611 #~ "audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider "
  2612 #~ "using a sound server."
  2613 #~ msgstr ""
  2614 #~ "Изходът на звука се използва от друга програма. Изберете друг изход на "
  2615 #~ "звука в „Избор на мултимедийни системи“. Замислете се за ползването на "
  2616 #~ "звуков сървър."
  2617 
  2618 #~ msgid ""
  2619 #~ "Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
  2620 #~ "installation."
  2621 #~ msgstr ""
  2622 #~ "Неуспех при създаването на обект за изпълнение на GStreamer. Проверете "
  2623 #~ "инсталацията на GStreamer."
  2624 
  2625 #~ msgid ""
  2626 #~ "Failed to open audio output. You may not have permission to open the "
  2627 #~ "sound device, or the sound server may not be running. Please select "
  2628 #~ "another audio output in the Multimedia Systems Selector."
  2629 #~ msgstr ""
  2630 #~ "Неуспех при отварянето на изхода за звука. Възможно е да нямате права да "
  2631 #~ "отворите звуковата карта или е възможно звуковият сървър да не работи. "
  2632 #~ "Изберете друг звуков изход от „Избор на мултимедийни системи“."
  2633 
  2634 #~ msgid ""
  2635 #~ "Could not find the audio output. You may need to install additional "
  2636 #~ "GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia "
  2637 #~ "Systems Selector."
  2638 #~ msgstr ""
  2639 #~ "Неуспех при откриването на изхода на звука. Може да се наложи да "
  2640 #~ "инсталирате допълнителни приставки на GStreamer или да изберете друг "
  2641 #~ "изход на звука от „Избор на мултимедийни системи“."
  2642 
  2643 #~ msgid "Bemused"
  2644 #~ msgstr "Bemused"
  2645 
  2646 #~ msgid "Control Totem through a mobile phone with a Bemused client"
  2647 #~ msgstr "Управление на Totem с мобилен телефон чрез клиент за bemused"
  2648 
  2649 #~ msgid "Untitled %d"
  2650 #~ msgstr "Без име %d"
  2651 
  2652 #~ msgid "Totem Bemused Server"
  2653 #~ msgstr "Сървър за bemused за Totem"
  2654 
  2655 #~ msgid "Totem Bemused Server version 1.0"
  2656 #~ msgstr "Сървър за bemused за Totem, версия 1.0"
  2657 
  2658 #~ msgid "BBC iPlayer"
  2659 #~ msgstr "Материали от BBC"
  2660 
  2661 #~ msgid ""
  2662 #~ "Stream BBC programs from the last 7 days from the BBC iPlayer service."
  2663 #~ msgstr ""
  2664 #~ "Пускане на потоци с програмата на BBC от последните 7 дни от тяхната "
  2665 #~ "услуга iPlayer."
  2666 
  2667 #~ msgid "Error listing channel categories"
  2668 #~ msgstr "Грешка при изтеглянето на категориите канали"
  2669 
  2670 #~ msgid ""
  2671 #~ "There was an unknown error getting the list of television channels "
  2672 #~ "available on BBC iPlayer."
  2673 #~ msgstr ""
  2674 #~ "Непозната грешка при изтеглянето на списъка с телевизионни канали "
  2675 #~ "достъпни през услугата iPlayer на BBC."
  2676 
  2677 #~ msgid "Loading…"
  2678 #~ msgstr "Зареждане…"
  2679 
  2680 #~ msgid "Error getting programme feed"
  2681 #~ msgstr "Грешка при изтеглянето на предаванията"
  2682 
  2683 #~ msgid ""
  2684 #~ "There was an error getting the list of programmes for this channel and "
  2685 #~ "category combination."
  2686 #~ msgstr ""
  2687 #~ "Грешка при изтеглянето на списъка с предавания от категорията в този "
  2688 #~ "канал."
  2689 
  2690 #~ msgid "<no reason given>"
  2691 #~ msgstr "<няма подадена причина>"
  2692 
  2693 #~ msgid "Programme unavailable (\"%s\")"
  2694 #~ msgstr "Предаването е недостъпно („%s“)"
  2695 
  2696 #~ msgid ""
  2697 #~ "A format string used to build the network service name used when "
  2698 #~ "publishing playlists over the network. The following format placeholders "
  2699 #~ "can be used: • %a: the program name as returned by g_get_application_name"
  2700 #~ "() • %h: the machine's host name in title case • %u: the user's login "
  2701 #~ "name in title case • %U: the user's real name • %%: the percent sign"
  2702 #~ msgstr ""
  2703 #~ "Форматиращ низ за съставянето на име за мрежовата услуга при публикуване "
  2704 #~ "на списък за изпълнение по мрежата. Можете да използвате следните "
  2705 #~ "шаблонни изрази: • %a: името на програмата връщано от функцията "
  2706 #~ "g_get_application_name() • %h: името на машината с първи главни букви • "
  2707 #~ "%u: името на потребителя с първи главни букви • %U: истинското име на "
  2708 #~ "потребителя • %%: знакът за процент."
  2709 
  2710 #~ msgid "Format for network service name"
  2711 #~ msgstr "Формат на името на мрежовата услуга"
  2712 
  2713 #~ msgid "Publisher protocol to use"
  2714 #~ msgstr "Протоколът, който да се използва за публикуване"
  2715 
  2716 #~ msgid ""
  2717 #~ "The transport protocol to use when publishing playlists over the network."
  2718 #~ msgstr ""
  2719 #~ "Транспортният протокол, който да се използва при публикуване на списъците "
  2720 #~ "за изпълнение по мрежата."
  2721 
  2722 #~ msgid "Neighbors"
  2723 #~ msgstr "Съседи"
  2724 
  2725 #~ msgid "Publish Playlist"
  2726 #~ msgstr "Публикуване на списък за изпълнение"
  2727 
  2728 #~ msgid "Share the current playlist via HTTP"
  2729 #~ msgstr "Споделяне на текущия списък за изпълнение по HTTP"
  2730 
  2731 #~ msgid "Service _Name:"
  2732 #~ msgstr "_Име на услугата:"
  2733 
  2734 #~ msgid ""
  2735 #~ "The name used for announcing the playlist service on the network.\n"
  2736 #~ "All occurrences of the string <b>%u</b> will be replaced by your name,\n"
  2737 #~ "and <b>%h</b> will be replaced by your computer's host name."
  2738 #~ msgstr ""
  2739 #~ "Името на услугата със списъка за изпълнение, което да се обяви по "
  2740 #~ "мрежата. Всички появи на низа <b>%u</b> ще бъдат заменени от "
  2741 #~ "потребителското ви име, а на низа <b>%h</b> с името на компютъра ви."
  2742 
  2743 #~ msgid "Use _encrypted transport protocol (HTTPS)"
  2744 #~ msgstr "Използване на _шифриран транспортен протокол (HTTPS)"
  2745 
  2746 #~ msgid "Save in _folder:"
  2747 #~ msgstr "_Папка за запис:"
  2748 
  2749 #~ msgid "Select a folder"
  2750 #~ msgstr "Изберете папка"
  2751 
  2752 #~ msgid "_Name:"
  2753 #~ msgstr "_Име:"
  2754 
  2755 #~ msgid "There was an error saving the screenshot."
  2756 #~ msgstr "Имаше грешка при запазването на кадъра."
  2757 
  2758 #~ msgid "Save Screenshot"
  2759 #~ msgstr "Запазване на кадър"
  2760 
  2761 #~ msgid "A plugin to let you browse YouTube videos."
  2762 #~ msgstr "Приставка за разглеждане на видео клипове от YouTube."
  2763 
  2764 #~ msgid "YouTube Browser"
  2765 #~ msgstr "Разглеждане на YouTube"
  2766 
  2767 #~ msgid "Related Videos"
  2768 #~ msgstr "Свързани видео клипове"
  2769 
  2770 #~ msgid "Search Results"
  2771 #~ msgstr "Резултати от търсенето"
  2772 
  2773 #~ msgid "_Open in Web Browser"
  2774 #~ msgstr "_Отваряне в уеб браузър"
  2775 
  2776 #~ msgid "Open the video in your web browser"
  2777 #~ msgstr "Отваряне на видео в уеб браузър"
  2778 
  2779 #~ msgid "YouTube"
  2780 #~ msgstr "YouTube"
  2781 
  2782 #~ msgid "Cancelling query…"
  2783 #~ msgstr "Отмяна на заявка…"
  2784 
  2785 #~ msgid "Error Searching for Videos"
  2786 #~ msgstr "Грешка при търсенето на видео клипове"
  2787 
  2788 #~ msgid ""
  2789 #~ "The response from the server could not be understood. Please check you "
  2790 #~ "are running the latest version of libgdata."
  2791 #~ msgstr ""
  2792 #~ "Непонятен отговор от сървъра. Проверете дали ползвате последната версия "
  2793 #~ "на libgdata."
  2794 
  2795 #~ msgid "Fetching search results…"
  2796 #~ msgstr "Изтегляне на резултатите от търсенето…"
  2797 
  2798 #~ msgid "Fetching related videos…"
  2799 #~ msgstr "Изтегляне на свързаните видео клипове…"
  2800 
  2801 #~ msgid "Error Opening Video in Web Browser"
  2802 #~ msgstr "Грешка при отваряне в уеб браузър"
  2803 
  2804 #~ msgid "Fetching more videos…"
  2805 #~ msgstr "Изтегляне на още видео клипове…"
  2806 
  2807 #~ msgid "Video Format Not Supported"
  2808 #~ msgstr "Видео форматът не се поддържа"
  2809 
  2810 #~ msgid ""
  2811 #~ "This video is not available in any formats which Totem supports. Would "
  2812 #~ "you like to open it in your web browser instead?"
  2813 #~ msgstr ""
  2814 #~ "Това видео не е във формат, който се поддържа от Totem. Вместо това "
  2815 #~ "искате ли да се отвори с вашия уеб браузър?"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.