Changeset 272


Ignore:
Timestamp:
Oct 31, 2005, 8:58:12 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.

Location:
developer-libs
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/gail.HEAD.bg.po

  r43 r272  
  99"Project-Id-Version: gail HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-07-11 11:01+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-09-12 12:45+0200\n"
  1212"PO-Revision-Date: 2005-07-10 10:55+0300\n"
  1313"Last-Translator:  Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../gail/gailimage.c:55
   20#: gail/gailimage.c:55
  2121msgid "dialog authentication"
  2222msgstr "диалог за идентификация"
  2323
  24 #: ../gail/gailimage.c:56
   24#: gail/gailimage.c:56
  2525msgid "dialog information"
  2626msgstr "диалог за информация"
  2727
  28 #: ../gail/gailimage.c:57
   28#: gail/gailimage.c:57
  2929msgid "dialog warning"
  3030msgstr "диалог за предупреждение"
  3131
  32 #: ../gail/gailimage.c:58
   32#: gail/gailimage.c:58
  3333msgid "dialog error"
  3434msgstr "диалог за грешка"
  3535
  36 #: ../gail/gailimage.c:59
   36#: gail/gailimage.c:59
  3737msgid "dialog question"
  3838msgstr "диалог за въпрос"
  3939
  40 #: ../gail/gailimage.c:60
   40#: gail/gailimage.c:60
  4141msgid "drag and drop"
  4242msgstr "изтегляне и пускане"
  4343
  44 #: ../gail/gailimage.c:61
   44#: gail/gailimage.c:61
  4545msgid "multiple drag and drop"
  4646msgstr "изтегляне и пускане на много обекти"
  4747
  48 #: ../gail/gailimage.c:62
   48#: gail/gailimage.c:62
  4949msgid "add"
  5050msgstr "добавяне"
  5151
  52 #: ../gail/gailimage.c:63
   52#: gail/gailimage.c:63
  5353msgid "apply"
  5454msgstr "прилагане"
  5555
  56 #: ../gail/gailimage.c:64
   56#: gail/gailimage.c:64
  5757msgid "bold"
  5858msgstr "зачерняне"
  5959
  60 #: ../gail/gailimage.c:65
   60#: gail/gailimage.c:65
  6161msgid "cancel"
  6262msgstr "отказване"
  6363
  64 #: ../gail/gailimage.c:66
   64#: gail/gailimage.c:66
  6565msgid "cdrom"
  6666msgstr "компакт диск"
  6767
  68 #: ../gail/gailimage.c:67
   68#: gail/gailimage.c:67
  6969msgid "clear"
  7070msgstr "изчистване"
  7171
  72 #: ../gail/gailimage.c:68
   72#: gail/gailimage.c:68
  7373msgid "close"
  7474msgstr "затваряне"
  7575
  76 #: ../gail/gailimage.c:69
   76#: gail/gailimage.c:69
  7777msgid "color picker"
  7878msgstr "избор на цвят"
  7979
  80 #: ../gail/gailimage.c:70
   80#: gail/gailimage.c:70
  8181msgid "convert"
  8282msgstr "преобразуване"
  8383
  84 #: ../gail/gailimage.c:71
   84#: gail/gailimage.c:71
  8585msgid "copy"
  8686msgstr "копиране"
  8787
  88 #: ../gail/gailimage.c:72
   88#: gail/gailimage.c:72
  8989msgid "cut"
  9090msgstr "отрязване"
  9191
  92 #: ../gail/gailimage.c:73
   92#: gail/gailimage.c:73
  9393msgid "delete"
  9494msgstr "изтриване"
  9595
  96 #: ../gail/gailimage.c:74
   96#: gail/gailimage.c:74
  9797msgid "execute"
  9898msgstr "изпълнение"
  9999
  100 #: ../gail/gailimage.c:75
   100#: gail/gailimage.c:75
  101101msgid "find"
  102102msgstr "търсене"
  103103
  104 #: ../gail/gailimage.c:76
   104#: gail/gailimage.c:76
  105105msgid "find and replace"
  106106msgstr "търсене и заместване"
  107107
  108 #: ../gail/gailimage.c:77
   108#: gail/gailimage.c:77
  109109msgid "floppy"
  110110msgstr "дискета"
  111111
  112 #: ../gail/gailimage.c:78
   112#: gail/gailimage.c:78
  113113msgid "go to bottom"
  114114msgstr "отиване най-отдолу"
  115115
  116 #: ../gail/gailimage.c:79
   116#: gail/gailimage.c:79
  117117msgid "go to first"
  118118msgstr "отиване на първия"
  119119
  120 #: ../gail/gailimage.c:80
   120#: gail/gailimage.c:80
  121121msgid "go to last"
  122122msgstr "отиване на последния"
  123123
  124 #: ../gail/gailimage.c:81
   124#: gail/gailimage.c:81
  125125msgid "go to top"
  126126msgstr "отиване най-отгоре"
  127127
  128 #: ../gail/gailimage.c:82
   128#: gail/gailimage.c:82
  129129msgid "go back"
  130130msgstr "отиване назад"
  131131
  132 #: ../gail/gailimage.c:83
   132#: gail/gailimage.c:83
  133133msgid "go down"
  134134msgstr "отиване надолу"
  135135
  136 #: ../gail/gailimage.c:84
   136#: gail/gailimage.c:84
  137137msgid "go forward"
  138138msgstr "отиване напред"
  139139
  140 #: ../gail/gailimage.c:85
   140#: gail/gailimage.c:85
  141141msgid "go up"
  142142msgstr "отиване нагоре"
  143143
  144 #: ../gail/gailimage.c:86
   144#: gail/gailimage.c:86
  145145msgid "help"
  146146msgstr "помощ"
  147147
  148 #: ../gail/gailimage.c:87
   148#: gail/gailimage.c:87
  149149msgid "home"
  150150msgstr "домашна папка"
  151151
  152 #: ../gail/gailimage.c:88
   152#: gail/gailimage.c:88
  153153msgid "index"
  154154msgstr "индекс"
  155155
  156 #: ../gail/gailimage.c:89
   156#: gail/gailimage.c:89
  157157msgid "italic"
  158158msgstr "курсив"
  159159
  160 #: ../gail/gailimage.c:90
   160#: gail/gailimage.c:90
  161161msgid "jump to"
  162162msgstr "отиване до"
  163163
  164 #: ../gail/gailimage.c:91
   164#: gail/gailimage.c:91
  165165msgid "justify center"
  166166msgstr "подравняване по средата"
  167167
  168 #: ../gail/gailimage.c:92
   168#: gail/gailimage.c:92
  169169msgid "justify fill"
  170170msgstr "двустранно подравняване"
  171171
  172 #: ../gail/gailimage.c:93
   172#: gail/gailimage.c:93
  173173msgid "justify left"
  174174msgstr "подравняване отляво"
  175175
  176 #: ../gail/gailimage.c:94
   176#: gail/gailimage.c:94
  177177msgid "justify right"
  178178msgstr "подравняване отдясно"
  179179
  180 #: ../gail/gailimage.c:95
   180#: gail/gailimage.c:95
  181181msgid "missing image"
  182182msgstr "липсващо изображение"
  183183
  184 #: ../gail/gailimage.c:96
   184#: gail/gailimage.c:96
  185185msgid "new"
  186186msgstr "нов"
  187187
  188 #: ../gail/gailimage.c:97
   188#: gail/gailimage.c:97
  189189msgid "no"
  190190msgstr "не"
  191191
  192 #: ../gail/gailimage.c:98
   192#: gail/gailimage.c:98
  193193msgid "ok"
  194194msgstr "ок"
  195195
  196 #: ../gail/gailimage.c:99
   196#: gail/gailimage.c:99
  197197msgid "open"
  198198msgstr "отваряне"
  199199
  200 #: ../gail/gailimage.c:100
   200#: gail/gailimage.c:100
  201201msgid "paste"
  202202msgstr "поставяне"
  203203
  204 #: ../gail/gailimage.c:101
   204#: gail/gailimage.c:101
  205205msgid "preferences"
  206206msgstr "настройки"
  207207
  208 #: ../gail/gailimage.c:102
   208#: gail/gailimage.c:102
  209209msgid "print"
  210210msgstr "печат"
  211211
  212 #: ../gail/gailimage.c:103
   212#: gail/gailimage.c:103
  213213msgid "print preview"
  214214msgstr "предварителен преглед на печата"
  215215
  216 #: ../gail/gailimage.c:104
   216#: gail/gailimage.c:104
  217217msgid "properties"
  218218msgstr "настройки"
  219219
  220 #: ../gail/gailimage.c:105
   220#: gail/gailimage.c:105
  221221msgid "quit"
  222222msgstr "напускане"
  223223
  224 #: ../gail/gailimage.c:106
   224#: gail/gailimage.c:106
  225225msgid "redo"
  226226msgstr "повтаряне"
  227227
  228 #: ../gail/gailimage.c:107
   228#: gail/gailimage.c:107
  229229msgid "refresh"
  230230msgstr "презареждане"
  231231
  232 #: ../gail/gailimage.c:108
   232#: gail/gailimage.c:108
  233233msgid "remove"
  234234msgstr "премахване"
  235235
  236 #: ../gail/gailimage.c:109
   236#: gail/gailimage.c:109
  237237msgid "revert to saved"
  238238msgstr "връщане към запазеното"
  239239
  240 #: ../gail/gailimage.c:110
   240#: gail/gailimage.c:110
  241241msgid "save"
  242242msgstr "запазване"
  243243
  244 #: ../gail/gailimage.c:111
   244#: gail/gailimage.c:111
  245245msgid "save as"
  246246msgstr "запазване като"
  247247
  248 #: ../gail/gailimage.c:112
   248#: gail/gailimage.c:112
  249249msgid "select color"
  250250msgstr "избиране на цвят"
  251251
  252 #: ../gail/gailimage.c:113
   252#: gail/gailimage.c:113
  253253msgid "select font"
  254254msgstr "избиране на шрифт"
  255255
  256 #: ../gail/gailimage.c:114
   256#: gail/gailimage.c:114
  257257msgid "sort ascending"
  258258msgstr "подреждане във възходящ ред"
  259259
  260 #: ../gail/gailimage.c:115
   260#: gail/gailimage.c:115
  261261msgid "sort descending"
  262262msgstr "подреждане в низходящ ред"
  263263
  264 #: ../gail/gailimage.c:116
   264#: gail/gailimage.c:116
  265265msgid "spell check"
  266266msgstr "проверка на правописа"
  267267
  268 #: ../gail/gailimage.c:117
   268#: gail/gailimage.c:117
  269269msgid "stop"
  270270msgstr "спиране"
  271271
  272 #: ../gail/gailimage.c:118
   272#: gail/gailimage.c:118
  273273msgid "strikethrough"
  274274msgstr "зачертаване"
  275275
  276 #: ../gail/gailimage.c:119
   276#: gail/gailimage.c:119
  277277msgid "undelete"
  278278msgstr "възстановяване"
  279279
  280 #: ../gail/gailimage.c:120
   280#: gail/gailimage.c:120
  281281msgid "underline"
  282282msgstr "подчертаване"
  283283
  284 #: ../gail/gailimage.c:121
   284#: gail/gailimage.c:121
  285285msgid "yes"
  286286msgstr "да"
  287287
  288 #: ../gail/gailimage.c:122
   288#: gail/gailimage.c:122
  289289msgid "zoom 100 percent"
  290290msgstr "увеличаване до 100 процента"
  291291
  292 #: ../gail/gailimage.c:123
   292#: gail/gailimage.c:123
  293293msgid "zoom fit"
  294294msgstr "изпълване на екрана"
  295295
  296 #: ../gail/gailimage.c:124
   296#: gail/gailimage.c:124
  297297msgid "zoom in"
  298298msgstr "увеличаване"
  299299
  300 #: ../gail/gailimage.c:125
   300#: gail/gailimage.c:125
  301301msgid "zoom out"
  302302msgstr "намаляване"
  303303
  304 #: ../gail/gailimage.c:127
   304#: gail/gailimage.c:127
  305305msgid "timer"
  306306msgstr "хронометър"
  307307
  308 #: ../gail/gailimage.c:128
   308#: gail/gailimage.c:128
  309309msgid "timer stop"
  310310msgstr "спиране на хронометъра"
  311311
  312 #: ../gail/gailimage.c:129
   312#: gail/gailimage.c:129
  313313msgid "trash"
  314314msgstr "кошче за боклук"
  315315
  316 #: ../gail/gailimage.c:130
   316#: gail/gailimage.c:130
  317317msgid "trash full"
  318318msgstr "кошчето е пълно"
  319319
  320 #: ../gail/gailimage.c:131
   320#: gail/gailimage.c:131
  321321msgid "scores"
  322322msgstr "резултати"
  323323
  324 #: ../gail/gailimage.c:132
   324#: gail/gailimage.c:132
  325325msgid "about"
  326326msgstr "относно"
  327327
  328 #: ../gail/gailimage.c:133
   328#: gail/gailimage.c:133
  329329msgid "blank"
  330330msgstr "празно"
  331331
  332 #: ../gail/gailimage.c:134
   332#: gail/gailimage.c:134
  333333msgid "volume"
  334334msgstr "звук"
  335335
  336 #: ../gail/gailimage.c:135
   336#: gail/gailimage.c:135
  337337msgid "midi"
  338338msgstr "midi"
  339339
  340 #: ../gail/gailimage.c:136
   340#: gail/gailimage.c:136
  341341msgid "microphone"
  342342msgstr "микрофон"
  343343
  344 #: ../gail/gailimage.c:137
   344#: gail/gailimage.c:137
  345345msgid "line in"
  346346msgstr "вход за звук"
  347347
  348 #: ../gail/gailimage.c:138
   348#: gail/gailimage.c:138
  349349msgid "mail"
  350350msgstr "поща"
  351351
  352 #: ../gail/gailimage.c:139
   352#: gail/gailimage.c:139
  353353msgid "mail receive"
  354354msgstr "получаване на поща"
  355355
  356 #: ../gail/gailimage.c:140
   356#: gail/gailimage.c:140
  357357msgid "mail send"
  358358msgstr "изпращане на поща"
  359359
  360 #: ../gail/gailimage.c:141
   360#: gail/gailimage.c:141
  361361msgid "mail reply"
  362362msgstr "отговаряне на поща"
  363363
  364 #: ../gail/gailimage.c:142
   364#: gail/gailimage.c:142
  365365msgid "mail forward"
  366366msgstr "препращане на поща"
  367367
  368 #: ../gail/gailimage.c:143
   368#: gail/gailimage.c:143
  369369msgid "mail new"
  370370msgstr "ново писмо"
  371371
  372 #: ../gail/gailimage.c:144
   372#: gail/gailimage.c:144
  373373msgid "attach"
  374374msgstr "прикрепяне"
  375375
  376 #: ../gail/gailimage.c:145
   376#: gail/gailimage.c:145
  377377msgid "book red"
  378378msgstr "червена книга"
  379379
  380 #: ../gail/gailimage.c:146
   380#: gail/gailimage.c:146
  381381msgid "book green"
  382382msgstr "зелена книга"
  383383
  384 #: ../gail/gailimage.c:147
   384#: gail/gailimage.c:147
  385385msgid "book blue"
  386386msgstr "синя книга"
  387387
  388 #: ../gail/gailimage.c:148
   388#: gail/gailimage.c:148
  389389msgid "book yellow"
  390390msgstr "жълта книга"
  391391
  392 #: ../gail/gailimage.c:149
   392#: gail/gailimage.c:149
  393393msgid "book open"
  394394msgstr "отваряне на книга"
  395395
  396 #: ../gail/gailimage.c:150
   396#: gail/gailimage.c:150
  397397msgid "multiple file"
  398398msgstr "файл от много части"
  399399
  400 #: ../gail/gailimage.c:151
   400#: gail/gailimage.c:151
  401401msgid "not"
  402402msgstr "не"
  403403
  404 #: ../gail/gailimage.c:152
   404#: gail/gailimage.c:152
  405405msgid "table borders"
  406406msgstr "граници на таблица"
  407407
  408 #: ../gail/gailimage.c:153
   408#: gail/gailimage.c:153
  409409msgid "table fill"
  410410msgstr "запълване на таблица"
  411411
  412 #: ../gail/gailimage.c:154
   412#: gail/gailimage.c:154
  413413msgid "text indent"
  414414msgstr "отстъп на текста"
  415415
  416 #: ../gail/gailimage.c:155
   416#: gail/gailimage.c:155
  417417msgid "text unindent"
  418418msgstr "махане на отстъп на текста"
  419419
  420 #: ../gail/gailimage.c:156
   420#: gail/gailimage.c:156
  421421msgid "text bulleted list"
  422422msgstr "точков текстов списък"
  423423
  424 #: ../gail/gailimage.c:157
   424#: gail/gailimage.c:157
  425425msgid "text numbered list"
  426426msgstr "номериран текстов списък"
  427427
  428 #: ../gail/gailimage.c:158
   428#: gail/gailimage.c:158
  429429msgid "authentication"
  430430msgstr "идентификация"
 • developer-libs/glib.HEAD.bg.po

  r271 r272  
  99"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-08-30 13:42+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-08-30 13:42+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-08-23 00:30-0400\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-07-09 15:54+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../glib/gconvert.c:408 ../glib/gconvert.c:486
   20#: glib/gconvert.c:408 glib/gconvert.c:486
  2121#, c-format
  2222msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  2323msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  2424
  25 #: ../glib/gconvert.c:412 ../glib/gconvert.c:490
   25#: glib/gconvert.c:412 glib/gconvert.c:490
  2626#, c-format
  2727msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
  2828msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
  2929
  30 #: ../glib/gconvert.c:606 ../glib/gconvert.c:995 ../glib/giochannel.c:1322
  31 #: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:912
  32 #: ../glib/gutf8.c:1362
   30#: glib/gconvert.c:606 glib/gconvert.c:995 glib/giochannel.c:1322
   31#: glib/giochannel.c:1364 glib/giochannel.c:2206 glib/gutf8.c:912
   32#: glib/gutf8.c:1362
  3333msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
  3434msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  3535
  36 #: ../glib/gconvert.c:612 ../glib/gconvert.c:922 ../glib/giochannel.c:1329
  37 #: ../glib/giochannel.c:2218
   36#: glib/gconvert.c:612 glib/gconvert.c:922 glib/giochannel.c:1329
   37#: glib/giochannel.c:2218
  3838#, c-format
  3939msgid "Error during conversion: %s"
  4040msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  4141
  42 #: ../glib/gconvert.c:647 ../glib/gutf8.c:908 ../glib/gutf8.c:1113
  43 #: ../glib/gutf8.c:1254 ../glib/gutf8.c:1358
   42#: glib/gconvert.c:647 glib/gutf8.c:908 glib/gutf8.c:1113 glib/gutf8.c:1254
   43#: glib/gutf8.c:1358
  4444msgid "Partial character sequence at end of input"
  4545msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
  4646
  47 #: ../glib/gconvert.c:897
   47#: glib/gconvert.c:897
  4848#, c-format
  4949msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
   
  5252"s“"
  5353
  54 #: ../glib/gconvert.c:1706
   54#: glib/gconvert.c:1706
  5555#, c-format
  5656msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
  5757msgstr "URI „%s“ не е абсолютен URI при използване на схемата „файл“"
  5858
  59 #: ../glib/gconvert.c:1716
   59#: glib/gconvert.c:1716
  6060#, c-format
  6161msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  6262msgstr "URI „%s“ към локален файл не може да включва „#“"
  6363
  64 #: ../glib/gconvert.c:1733
   64#: glib/gconvert.c:1733
  6565#, c-format
  6666msgid "The URI '%s' is invalid"
  6767msgstr "URI „%s“ е неправилен"
  6868
  69 #: ../glib/gconvert.c:1745
   69#: glib/gconvert.c:1745
  7070#, c-format
  7171msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  7272msgstr "Името на хоста в URI „%s“ е невалидно"
  7373
  74 #: ../glib/gconvert.c:1761
   74#: glib/gconvert.c:1761
  7575#, c-format
  7676msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  7777msgstr "URI „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  7878
  79 #: ../glib/gconvert.c:1855
   79#: glib/gconvert.c:1855
  8080#, c-format
  8181msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  8282msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  8383
  84 #: ../glib/gconvert.c:1865
   84#: glib/gconvert.c:1865
  8585msgid "Invalid hostname"
  8686msgstr "Неправилно име на хост"
  8787
  88 #: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:141
   88#: glib/gdir.c:121 glib/gdir.c:141
  8989#, c-format
  9090msgid "Error opening directory '%s': %s"
  9191msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
  9292
  93 #: ../glib/gfileutils.c:576 ../glib/gfileutils.c:649
   93#: glib/gfileutils.c:576 glib/gfileutils.c:649
  9494#, c-format
  9595msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
  9696msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
  9797
  98 #: ../glib/gfileutils.c:591
   98#: glib/gfileutils.c:591
  9999#, c-format
  100100msgid "Error reading file '%s': %s"
  101101msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
  102102
  103 #: ../glib/gfileutils.c:673
   103#: glib/gfileutils.c:673
  104104#, c-format
  105105msgid "Failed to read from file '%s': %s"
  106106msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
  107107
  108 #: ../glib/gfileutils.c:724 ../glib/gfileutils.c:811
   108#: glib/gfileutils.c:724 glib/gfileutils.c:811
  109109#, c-format
  110110msgid "Failed to open file '%s': %s"
  111111msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
  112112
  113 #: ../glib/gfileutils.c:741 ../glib/gmappedfile.c:133
   113#: glib/gfileutils.c:741 glib/gmappedfile.c:133
  114114#, c-format
  115115msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
   
  118118"fstat(): %s"
  119119
  120 #: ../glib/gfileutils.c:775
   120#: glib/gfileutils.c:775
  121121#, c-format
  122122msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
   
  124124"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
  125125
  126 #: ../glib/gfileutils.c:909
   126#: glib/gfileutils.c:909
  127127#, c-format
  128128msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
   
  131131"g_rename(): %s"
  132132
  133 #: ../glib/gfileutils.c:952
   133#: glib/gfileutils.c:952
  134134#, c-format
  135135msgid "Could not change file mode: fork() failed: %s"
   
  138138"fork(): %s"
  139139
  140 #: ../glib/gfileutils.c:983
   140#: glib/gfileutils.c:983
  141141#, c-format
  142142msgid "Could not change file mode: waitpid() failed: %s"
   
  145145"waitpid(): %s"
  146146
  147 #: ../glib/gfileutils.c:1002
   147#: glib/gfileutils.c:1002
  148148#, c-format
  149149msgid "Could not change file mode: chmod() failed: %s"
   
  152152"chmod(): %s"
  153153
  154 #: ../glib/gfileutils.c:1013
   154#: glib/gfileutils.c:1013
  155155#, c-format
  156156msgid "Could not change file mode: Child terminated by signal: %s"
   
  159159"прекратен със сигнал: %s"
  160160
  161 #: ../glib/gfileutils.c:1024
   161#: glib/gfileutils.c:1024
  162162msgid "Could not change file mode: Child terminated abnormally"
  163163msgstr ""
   
  165165"по неочакван начин"
  166166
  167 #: ../glib/gfileutils.c:1058 ../glib/gfileutils.c:1524
   167#: glib/gfileutils.c:1058 glib/gfileutils.c:1524
  168168#, c-format
  169169msgid "Failed to create file '%s': %s"
  170170msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  171171
  172 #: ../glib/gfileutils.c:1080
   172#: glib/gfileutils.c:1080
  173173#, c-format
  174174msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
   
  177177"(): %s"
  178178
  179 #: ../glib/gfileutils.c:1105
   179#: glib/gfileutils.c:1105
  180180#, c-format
  181181msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
  182182msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
  183183
  184 #: ../glib/gfileutils.c:1124
   184#: glib/gfileutils.c:1124
  185185#, c-format
  186186msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
   
  188188"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
  189189
  190 #: ../glib/gfileutils.c:1242
   190#: glib/gfileutils.c:1242
  191191#, c-format
  192192msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
   
  195195"g_unlink(): %s"
  196196
  197 #: ../glib/gfileutils.c:1485
   197#: glib/gfileutils.c:1485
  198198#, c-format
  199199msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
  200200msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
  201201
  202 #: ../glib/gfileutils.c:1499
   202#: glib/gfileutils.c:1499
  203203#, c-format
  204204msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
  205205msgstr "Шаблонът „%s“ не завършва с XXXXXX"
  206206
  207 #: ../glib/gfileutils.c:1974
   207#: glib/gfileutils.c:1974
  208208#, c-format
  209209msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  210210msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  211211
  212 #: ../glib/gfileutils.c:1995
   212#: glib/gfileutils.c:1995
  213213msgid "Symbolic links not supported"
  214214msgstr "Символни връзки не се поддържат"
  215215
  216 #: ../glib/giochannel.c:1150
   216#: glib/giochannel.c:1150
  217217#, c-format
  218218msgid "Conversion from character set `%s' to `%s' is not supported"
  219219msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  220220
  221 #: ../glib/giochannel.c:1154
   221#: glib/giochannel.c:1154
  222222#, c-format
  223223msgid "Could not open converter from `%s' to `%s': %s"
  224224msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
  225225
  226 #: ../glib/giochannel.c:1499
   226#: glib/giochannel.c:1499
  227227msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
  228228msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
  229229
  230 #: ../glib/giochannel.c:1546 ../glib/giochannel.c:1803
  231 #: ../glib/giochannel.c:1889
   230#: glib/giochannel.c:1546 glib/giochannel.c:1803 glib/giochannel.c:1889
  232231msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
  233232msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
  234233
  235 #: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1703
   234#: glib/giochannel.c:1626 glib/giochannel.c:1703
  236235msgid "Channel terminates in a partial character"
  237236msgstr "Каналът прекъсна на непълен символ"
  238237
  239 #: ../glib/giochannel.c:1689
   238#: glib/giochannel.c:1689
  240239msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
  241240msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
  242241
  243 #: ../glib/gmappedfile.c:116
   242#: glib/gmappedfile.c:116
  244243#, c-format
  245244msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
  246245msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
  247246
  248 #: ../glib/gmappedfile.c:178
   247#: glib/gmappedfile.c:178
  249248#, c-format
  250249msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
   
  253252"%s"
  254253
  255 #: ../glib/gmarkup.c:232
   254#: glib/gmarkup.c:232
  256255#, c-format
  257256msgid "Error on line %d char %d: %s"
  258257msgstr "Грешка на ред %d, символ %d: %s"
  259258
  260 #: ../glib/gmarkup.c:330
   259#: glib/gmarkup.c:330
  261260#, c-format
  262261msgid "Error on line %d: %s"
  263262msgstr "Грешка на ред %d: %s"
  264263
  265 #: ../glib/gmarkup.c:434
   264#: glib/gmarkup.c:434
  266265msgid ""
  267266"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   
  270269"последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
  271270
  272 #: ../glib/gmarkup.c:444
   271#: glib/gmarkup.c:444
  273272#, c-format
  274273msgid ""
   
  281280"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
  282281
  283 #: ../glib/gmarkup.c:478
   282#: glib/gmarkup.c:478
  284283#, c-format
  285284msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
  286285msgstr "Символът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
  287286
  288 #: ../glib/gmarkup.c:515
   287#: glib/gmarkup.c:515
  289288#, c-format
  290289msgid "Entity name '%s' is not known"
  291290msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
  292291
  293 #: ../glib/gmarkup.c:526
   292#: glib/gmarkup.c:526
  294293msgid ""
  295294"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
   
  300299"амперсанда чрез &amp;"
  301300
  302 #: ../glib/gmarkup.c:579
   301#: glib/gmarkup.c:579
  303302#, c-format
  304303msgid ""
   
  309308"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  310309
  311 #: ../glib/gmarkup.c:604
   310#: glib/gmarkup.c:604
  312311#, c-format
  313312msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
   
  315314"Указателят на символ „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен символ"
  316315
  317 #: ../glib/gmarkup.c:619
   316#: glib/gmarkup.c:619
  318317msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  319318msgstr "Празен указател на символ. Трябва да включва число, например &#454;"
  320319
  321 #: ../glib/gmarkup.c:629
   320#: glib/gmarkup.c:629
  322321msgid ""
  323322"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
   
  329328"амперсанда чрез &amp;"
  330329
  331 #: ../glib/gmarkup.c:715
   330#: glib/gmarkup.c:715
  332331msgid "Unfinished entity reference"
  333332msgstr "Незавършена заместваща последователност"
  334333
  335 #: ../glib/gmarkup.c:721
   334#: glib/gmarkup.c:721
  336335msgid "Unfinished character reference"
  337336msgstr "Незавършен указател на символ"
  338337
  339 #: ../glib/gmarkup.c:964 ../glib/gmarkup.c:992 ../glib/gmarkup.c:1023
   338#: glib/gmarkup.c:964 glib/gmarkup.c:992 glib/gmarkup.c:1023
  340339msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
  341340msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8"
  342341
  343 #: ../glib/gmarkup.c:1059
   342#: glib/gmarkup.c:1059
  344343msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  345344msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  346345
  347 #: ../glib/gmarkup.c:1099
   346#: glib/gmarkup.c:1099
  348347#, c-format
  349348msgid ""
   
  353352"„%s“ е невалиден символ след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  354353
  355 #: ../glib/gmarkup.c:1163
   354#: glib/gmarkup.c:1163
  356355#, c-format
  357356msgid ""
   
  362361"завърши с „>“"
  363362
  364 #: ../glib/gmarkup.c:1252
   363#: glib/gmarkup.c:1252
  365364#, c-format
  366365msgid ""
   
  370369"„%s“"
  371370
  372 #: ../glib/gmarkup.c:1294
   371#: glib/gmarkup.c:1294
  373372#, c-format
  374373msgid ""
   
  381380"вероятно използвате неправилен символ в името на атрибут"
  382381
  383 #: ../glib/gmarkup.c:1383
   382#: glib/gmarkup.c:1383
  384383#, c-format
  385384msgid ""
   
  390389"когато се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  391390
  392 #: ../glib/gmarkup.c:1528
   391#: glib/gmarkup.c:1528
  393392#, c-format
  394393msgid ""
   
  399398"започва с „%s“"
  400399
  401 #: ../glib/gmarkup.c:1568
   400#: glib/gmarkup.c:1568
  402401#, c-format
  403402msgid ""
   
  408407"Позволен е символът „>“"
  409408
  410 #: ../glib/gmarkup.c:1579
   409#: glib/gmarkup.c:1579
  411410#, c-format
  412411msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  413412msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  414413
  415 #: ../glib/gmarkup.c:1588
   414#: glib/gmarkup.c:1588
  416415#, c-format
  417416msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  418417msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  419418
  420 #: ../glib/gmarkup.c:1735
   419#: glib/gmarkup.c:1735
  421420msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  422421msgstr "Документът е празен или съдържа само празни символи"
  423422
  424 #: ../glib/gmarkup.c:1749
   423#: glib/gmarkup.c:1749
  425424msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  426425msgstr ""
  427426"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
  428427
  429 #: ../glib/gmarkup.c:1757 ../glib/gmarkup.c:1801
   428#: glib/gmarkup.c:1757 glib/gmarkup.c:1801
  430429#, c-format
  431430msgid ""
   
  436435"s“"
  437436
  438 #: ../glib/gmarkup.c:1765
   437#: glib/gmarkup.c:1765
  439438#, c-format
  440439msgid ""
   
  445444"етикета <%s/>"
  446445
  447 #: ../glib/gmarkup.c:1771
   446#: glib/gmarkup.c:1771
  448447msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  449448msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  450449
  451 #: ../glib/gmarkup.c:1776
   450#: glib/gmarkup.c:1776
  452451msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  453452msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  454453
  455 #: ../glib/gmarkup.c:1781
   454#: glib/gmarkup.c:1781
  456455msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  457456msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  458457
  459 #: ../glib/gmarkup.c:1787
   458#: glib/gmarkup.c:1787
  460459msgid ""
  461460"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   
  465464"атрибута. Атрибутът няма стойност"
  466465
  467 #: ../glib/gmarkup.c:1794
   466#: glib/gmarkup.c:1794
  468467msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  469468msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  470469
  471 #: ../glib/gmarkup.c:1809
   470#: glib/gmarkup.c:1809
  472471#, c-format
  473472msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  474473msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  475474
  476 #: ../glib/gmarkup.c:1815
   475#: glib/gmarkup.c:1815
  477476msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  478477msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
  479478
  480 #: ../glib/gshell.c:73
   479#: glib/gshell.c:73
  481480msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
  482481msgstr "Цитиран текст не започва със символ „\"“"
  483482
  484 #: ../glib/gshell.c:163
   483#: glib/gshell.c:163
  485484msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
  486485msgstr ""
  487486"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран от обвивката"
  488487
  489 #: ../glib/gshell.c:541
   488#: glib/gshell.c:541
  490489#, c-format
  491490msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
  492491msgstr "Текстът свърши веднага след символа „\\“. (Текстът е „%s“)"
  493492
  494 #: ../glib/gshell.c:548
   493#: glib/gshell.c:548
  495494#, c-format
  496495msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
   
  498497"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
  499498
  500 #: ../glib/gshell.c:560
   499#: glib/gshell.c:560
  501500msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
  502501msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни символи)"
  503502
  504 #: ../glib/gspawn-win32.c:276
   503#: glib/gspawn-win32.c:264
  505504msgid "Failed to read data from child process"
  506505msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
  507506
  508 #: ../glib/gspawn-win32.c:291 ../glib/gspawn.c:1375
   507#: glib/gspawn-win32.c:281 glib/gspawn.c:1354
  509508#, c-format
  510509msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
  511510msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
  512511
  513 #: ../glib/gspawn-win32.c:329 ../glib/gspawn.c:1039
   512#: glib/gspawn-win32.c:321 glib/gspawn.c:1018
  514513#, c-format
  515514msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
  516515msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
  517516
  518 #: ../glib/gspawn-win32.c:355 ../glib/gspawn.c:1244
   517#: glib/gspawn-win32.c:349 glib/gspawn.c:1223
  519518#, c-format
  520519msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
  521520msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
  522521
  523 #: ../glib/gspawn-win32.c:361 ../glib/gspawn-win32.c:582
   522#: glib/gspawn-win32.c:357 glib/gspawn-win32.c:442
  524523#, c-format
  525524msgid "Failed to execute child process (%s)"
  526525msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
  527526
  528 #: ../glib/gspawn-win32.c:886
  529 #, c-format
  530 msgid "Failed to execute helper program (%s)"
  531 msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
  532 
  533 #: ../glib/gspawn-win32.c:1083
   527#: glib/gspawn-win32.c:599
   528msgid "Failed to execute helper program"
   529msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта"
   530
   531#: glib/gspawn-win32.c:797
  534532msgid ""
  535533"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
   
  539537"процес"
  540538
  541 #: ../glib/gspawn.c:179
   539#: glib/gspawn.c:179
  542540#, c-format
  543541msgid "Failed to read data from child process (%s)"
  544542msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  545543
  546 #: ../glib/gspawn.c:311
   544#: glib/gspawn.c:310
  547545#, c-format
  548546msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
   
  550548"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  551549
  552 #: ../glib/gspawn.c:394
   550#: glib/gspawn.c:393
  553551#, c-format
  554552msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
  555553msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
  556554
  557 #: ../glib/gspawn.c:1104
   555#: glib/gspawn.c:1083
  558556#, c-format
  559557msgid "Failed to fork (%s)"
  560558msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
  561559
  562 #: ../glib/gspawn.c:1254
   560#: glib/gspawn.c:1233
  563561#, c-format
  564562msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
  565563msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
  566564
  567 #: ../glib/gspawn.c:1264
   565#: glib/gspawn.c:1243
  568566#, c-format
  569567msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
  570568msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
  571569
  572 #: ../glib/gspawn.c:1273
   570#: glib/gspawn.c:1252
  573571#, c-format
  574572msgid "Failed to fork child process (%s)"
  575573msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
  576574
  577 #: ../glib/gspawn.c:1281
   575#: glib/gspawn.c:1260
  578576#, c-format
  579577msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
  580578msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
  581579
  582 #: ../glib/gspawn.c:1303
   580#: glib/gspawn.c:1282
  583581#, c-format
  584582msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
   
  587585"s)"
  588586
  589 #: ../glib/gutf8.c:987
   587#: glib/gutf8.c:987
  590588msgid "Character out of range for UTF-8"
  591589msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
  592590
  593 #: ../glib/gutf8.c:1081 ../glib/gutf8.c:1090 ../glib/gutf8.c:1222
  594 #: ../glib/gutf8.c:1231 ../glib/gutf8.c:1372 ../glib/gutf8.c:1468
   591#: glib/gutf8.c:1081 glib/gutf8.c:1090 glib/gutf8.c:1222 glib/gutf8.c:1231
   592#: glib/gutf8.c:1372 glib/gutf8.c:1468
  595593msgid "Invalid sequence in conversion input"
  596594msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
  597595
  598 #: ../glib/gutf8.c:1383 ../glib/gutf8.c:1479
   596#: glib/gutf8.c:1383 glib/gutf8.c:1479
  599597msgid "Character out of range for UTF-16"
  600598msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
  601599
  602 #: ../glib/goption.c:468
   600#: glib/goption.c:468
  603601msgid "Usage:"
  604602msgstr "Употреба:"
  605603
  606 #: ../glib/goption.c:468
   604#: glib/goption.c:468
  607605msgid "[OPTION...]"
  608606msgstr "[ОПЦИЯ...]"
  609607
  610 #: ../glib/goption.c:556
   608#: glib/goption.c:556
  611609msgid "Help Options:"
  612610msgstr "Настройки на помощта:"
  613611
  614 #: ../glib/goption.c:557
   612#: glib/goption.c:557
  615613msgid "Show help options"
  616614msgstr "Показване на настройките на помощта"
  617615
  618 #: ../glib/goption.c:562
   616#: glib/goption.c:562
  619617msgid "Show all help options"
  620618msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  621619
  622 #: ../glib/goption.c:612
   620#: glib/goption.c:612
  623621msgid "Application Options:"
  624622msgstr "Настройки на приложението:"
  625623
  626 #: ../glib/goption.c:653
   624#: glib/goption.c:653
  627625#, c-format
  628626msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  629627msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  630628
  631 #: ../glib/goption.c:663
   629#: glib/goption.c:663
  632630#, c-format
  633631msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  635633"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  636634
  637 #: ../glib/goption.c:957 ../glib/goption.c:1068
   635#: glib/goption.c:957 glib/goption.c:1068
  638636#, c-format
  639637msgid "Missing argument for %s"
  640638msgstr "Липсва аргумент за %s"
  641639
  642 #: ../glib/goption.c:1472
   640#: glib/goption.c:1472
  643641#, c-format
  644642msgid "Unknown option %s"
  645643msgstr "Непозната опция %s"
  646644
  647 #: ../glib/gkeyfile.c:339
   645#: glib/gkeyfile.c:339
  648646msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
  649647msgstr "Не може да се открие валиден ключов файл в папките с данни"
  650648
  651 #: ../glib/gkeyfile.c:374
   649#: glib/gkeyfile.c:374
  652650msgid "Not a regular file"
  653651msgstr "Не е обикновен файл"
  654652
  655 #: ../glib/gkeyfile.c:382
   653#: glib/gkeyfile.c:382
  656654msgid "File is empty"
  657655msgstr "Файлът е празен"
  658656
  659 #: ../glib/gkeyfile.c:697
   657#: glib/gkeyfile.c:697
  660658#, c-format
  661659msgid ""
   
  665663"група, нито коментар"
  666664
  667 #: ../glib/gkeyfile.c:765
   665#: glib/gkeyfile.c:765
  668666msgid "Key file does not start with a group"
  669667msgstr "Ключовият файл не започва с група"
  670668
  671 #: ../glib/gkeyfile.c:808
   669#: glib/gkeyfile.c:808
  672670#, c-format
  673671msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  674672msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  675673
  676 #: ../glib/gkeyfile.c:1017 ../glib/gkeyfile.c:1176 ../glib/gkeyfile.c:2177
  677 #: ../glib/gkeyfile.c:2242 ../glib/gkeyfile.c:2361 ../glib/gkeyfile.c:2497
  678 #: ../glib/gkeyfile.c:2649 ../glib/gkeyfile.c:2823 ../glib/gkeyfile.c:2880
   674#: glib/gkeyfile.c:1017 glib/gkeyfile.c:1176 glib/gkeyfile.c:2177
   675#: glib/gkeyfile.c:2242 glib/gkeyfile.c:2361 glib/gkeyfile.c:2497
   676#: glib/gkeyfile.c:2649 glib/gkeyfile.c:2823 glib/gkeyfile.c:2880
  679677#, c-format
  680678msgid "Key file does not have group '%s'"
  681679msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  682680
  683 #: ../glib/gkeyfile.c:1188
   681#: glib/gkeyfile.c:1188
  684682#, c-format
  685683msgid "Key file does not have key '%s'"
  686684msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  687685
  688 #: ../glib/gkeyfile.c:1289 ../glib/gkeyfile.c:1398
   686#: glib/gkeyfile.c:1289 glib/gkeyfile.c:1398
  689687#, c-format
  690688msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  691689msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  692690
  693 #: ../glib/gkeyfile.c:1307 ../glib/gkeyfile.c:1416 ../glib/gkeyfile.c:1788
   691#: glib/gkeyfile.c:1307 glib/gkeyfile.c:1416 glib/gkeyfile.c:1788
  694692#, c-format
  695693msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  698696"анализирана."
  699697
  700 #: ../glib/gkeyfile.c:2004
   698#: glib/gkeyfile.c:2004
  701699#, c-format
  702700msgid ""
   
  707705"бъде анализирана."
  708706
  709 #: ../glib/gkeyfile.c:2192 ../glib/gkeyfile.c:2376 ../glib/gkeyfile.c:2891
   707#: glib/gkeyfile.c:2192 glib/gkeyfile.c:2376 glib/gkeyfile.c:2891
  710708#, c-format
  711709msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  712710msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  713711
  714 #: ../glib/gkeyfile.c:3072
   712#: glib/gkeyfile.c:3072
  715713msgid "Key file contains escape character at end of line"
  716714msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  717715
  718 #: ../glib/gkeyfile.c:3094
   716#: glib/gkeyfile.c:3094
  719717#, c-format
  720718msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  721719msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
  722720
  723 #: ../glib/gkeyfile.c:3235
   721#: glib/gkeyfile.c:3235
  724722#, c-format
  725723msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  726724msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  727725
  728 #: ../glib/gkeyfile.c:3245
   726#: glib/gkeyfile.c:3245
  729727#, c-format
  730728msgid "Integer value '%s' out of range"
  731729msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  732730
  733 #: ../glib/gkeyfile.c:3275
   731#: glib/gkeyfile.c:3275
  734732#, c-format
  735733msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
 • developer-libs/gtk+-properties.HEAD.bg.po

  r271 r272  
  1212"Project-Id-Version: Gtk+-properties 2.8\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2005-09-06 16:30+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2005-09-06 14:19+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2005-09-06 16:40+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2005-09-06 16:40+0300\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  9595msgstr "Дисплеят по подразбиране за GDK"
  9696
  97 #: ../gdk/gdkpango.c:510 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:538
   97#: ../gdk/gdkpango.c:510 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:540
  9898msgid "Screen"
  9999msgstr "Екран"
   
  102102msgid "the GdkScreen for the renderer"
  103103msgstr "Екранът GdkScreen на ядрото за изобразяване"
   104
   105#: ../gdk/gdkscreen.c:104
   106msgid "Font options"
   107msgstr "Настройки на шрифт"
   108
   109#: ../gdk/gdkscreen.c:105
   110msgid "The default font options for the screen"
   111msgstr "Подразбиращите се настройки на шрифт"
   112
   113#: ../gdk/gdkscreen.c:112
   114msgid "Font resolution"
   115msgstr "Разделителна способност за шрифт"
   116
   117#: ../gdk/gdkscreen.c:113
   118msgid "The resolution for fonts on the screen"
   119msgstr "Разделителната способност за шрифтовете на екрана"
  104120
  105121#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:206
   
  637653msgstr "Разстоянието между дъщерни елементи"
  638654
  639 #: ../gtk/gtkbox.c:141 ../gtk/gtknotebook.c:477 ../gtk/gtktoolbar.c:558
   655#: ../gtk/gtkbox.c:141 ../gtk/gtknotebook.c:477 ../gtk/gtktoolbar.c:598
  640656msgid "Homogeneous"
  641657msgstr "Еднакво големи"
   
  645661msgstr "Дали дъщерните елементи да имат еднакъв размер"
  646662
  647 #: ../gtk/gtkbox.c:149 ../gtk/gtkpreview.c:134 ../gtk/gtktoolbar.c:550
   663#: ../gtk/gtkbox.c:149 ../gtk/gtkpreview.c:135 ../gtk/gtktoolbar.c:590
  648664#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
  649665msgid "Expand"
   
  10621078
  10631079#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 ../gtk/gtkimage.c:261
  1064 #: ../gtk/gtkwindow.c:530
   1080#: ../gtk/gtkwindow.c:532
  10651081msgid "Icon Name"
  10661082msgstr "Име на икона"
   
  18761892"подредби отдясно-наляво (RTL)"
  18771893
  1878 #: ../gtk/gtkentry.c:832
   1894#: ../gtk/gtkentry.c:854
  18791895msgid "Select on focus"
  18801896msgstr "Избор на фокус"
  18811897
  1882 #: ../gtk/gtkentry.c:833
   1898#: ../gtk/gtkentry.c:855
  18831899msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
  18841900msgstr "Дали да се избере съдържанието на записа, когато той се фокусира"
   
  22732289
  22742290#: ../gtk/gtkhandlebox.c:208 ../gtk/gtkmenubar.c:227 ../gtk/gtkstatusbar.c:205
  2275 #: ../gtk/gtktoolbar.c:599 ../gtk/gtkviewport.c:153
   2291#: ../gtk/gtktoolbar.c:639 ../gtk/gtkviewport.c:153
  22762292msgid "Shadow type"
  22772293msgstr "Тип сянка"
   
  23952411
  23962412#: ../gtk/gtkiconview.c:693 ../gtk/gtkprogressbar.c:153
  2397 #: ../gtk/gtktoolbar.c:508
   2413#: ../gtk/gtktoolbar.c:510
  23982414msgid "Orientation"
  23992415msgstr "Ориентация"
   
  24772493msgstr "Набор икони за показване"
  24782494
  2479 #: ../gtk/gtkimage.c:219
   2495#: ../gtk/gtkimage.c:219 ../gtk/gtktoolbar.c:565
  24802496msgid "Icon size"
  24812497msgstr "Размер на икона"
   
  25232539msgstr "Дали в менютата ще бъдат показвани изображения"
  25242540
  2525 #: ../gtk/gtkinvisible.c:118 ../gtk/gtkwindow.c:539
   2541#: ../gtk/gtkinvisible.c:118 ../gtk/gtkwindow.c:541
  25262542msgid "The screen where this window will be displayed"
  25272543msgstr "Екранът, където ще бъде изобразен този прозорец"
   
  27922808msgstr "Стил на вдаване около лентата с менюта"
  27932809
  2794 #: ../gtk/gtkmenubar.c:235 ../gtk/gtktoolbar.c:575
   2810#: ../gtk/gtkmenubar.c:235 ../gtk/gtktoolbar.c:615
  27952811msgid "Internal padding"
  27962812msgstr "Вътрешно пространство"
   
  31083124msgstr "Ако е TRUE, дъщерният елемент може да е по-малък от исканото"
  31093125
  3110 #: ../gtk/gtkpreview.c:135
   3126#: ../gtk/gtkpreview.c:136
  31113127msgid ""
  31123128"Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
   
  34443460"Втори бутон със стрелка „напред“ от другата страна на лентата за придвижване"
  34453461
  3446 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:239 ../gtk/gtktext.c:606
   3462#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:239 ../gtk/gtktext.c:607
  34473463#: ../gtk/gtktreeview.c:578
  34483464msgid "Horizontal Adjustment"
  34493465msgstr "Хоризонтално регулиране"
  34503466
  3451 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:246 ../gtk/gtktext.c:614
   3467#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:246 ../gtk/gtktext.c:615
  34523468#: ../gtk/gtktreeview.c:586
  34533469msgid "Vertical Adjustment"
   
  38963912"неговите горни и долни съседи, в пиксели"
  38973913
  3898 #: ../gtk/gtktext.c:607
   3914#: ../gtk/gtktext.c:608
  38993915msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
  39003916msgstr "Хоризонтално подравняване за текстовия графичен обект"
  39013917
  3902 #: ../gtk/gtktext.c:615
   3918#: ../gtk/gtktext.c:616
  39033919msgid "Vertical adjustment for the text widget"
  39043920msgstr "Вертикално подравняване за текстовия графичен обект"
  39053921
  3906 #: ../gtk/gtktext.c:622
   3922#: ../gtk/gtktext.c:623
  39073923msgid "Line Wrap"
  39083924msgstr "Прехвърляне на линия"
  39093925
  3910 #: ../gtk/gtktext.c:623
   3926#: ../gtk/gtktext.c:624
  39113927msgid "Whether lines are wrapped at widget edges"
  39123928msgstr "Дали линиите ще се прехвърля в края на графичния обект"
  39133929
  3914 #: ../gtk/gtktext.c:630
   3930#: ../gtk/gtktext.c:631
  39153931msgid "Word Wrap"
  39163932msgstr "Прехвърляне на дума"
  39173933
  3918 #: ../gtk/gtktext.c:631
   3934#: ../gtk/gtktext.c:632
  39193935msgid "Whether words are wrapped at widget edges"
  39203936msgstr "Дали думите ще се прехвърлят в края на графичния обект"
   
  43274343msgstr "Дали частта за превключване на бутона е видима"
  43284344
  4329 #: ../gtk/gtktoolbar.c:509
   4345#: ../gtk/gtktoolbar.c:511
  43304346msgid "The orientation of the toolbar"
  43314347msgstr "Ориентация на лентата с инструменти"
  43324348
  4333 #: ../gtk/gtktoolbar.c:517
   4349#: ../gtk/gtktoolbar.c:519
  43344350msgid "Toolbar Style"
  43354351msgstr "Стил на лентата с инструменти"
  43364352
  4337 #: ../gtk/gtktoolbar.c:518
   4353#: ../gtk/gtktoolbar.c:520
  43384354msgid "How to draw the toolbar"
  43394355msgstr "Как да се изчертава лентата с инструменти"
  43404356
  4341 #: ../gtk/gtktoolbar.c:525
   4357#: ../gtk/gtktoolbar.c:527
  43424358msgid "Show Arrow"
  43434359msgstr "Показване на стрелка"
  43444360
  4345 #: ../gtk/gtktoolbar.c:526
   4361#: ../gtk/gtktoolbar.c:528
  43464362msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
  43474363msgstr "Дали да се показва стрелка, ако лентата с инструменти е много голяма"
  43484364
  4349 #: ../gtk/gtktoolbar.c:541
   4365#: ../gtk/gtktoolbar.c:543
  43504366msgid "Tooltips"
  43514367msgstr "Подсказки"
  43524368
  4353 #: ../gtk/gtktoolbar.c:542
   4369#: ../gtk/gtktoolbar.c:544
  43544370msgid "If the tooltips of the toolbar should be active or not"
  43554371msgstr "Дали подсказките да бъдат включени или не"
  43564372
  4357 #: ../gtk/gtktoolbar.c:551
   4373#: ../gtk/gtktoolbar.c:566
   4374msgid "Size of icons in this toolbar"
   4375msgstr "Размерът на иконите в тази лента с инструменти"
   4376
   4377#: ../gtk/gtktoolbar.c:581
   4378msgid "Icon size set"
   4379msgstr "Размер на икона"
   4380
   4381#: ../gtk/gtktoolbar.c:582
   4382msgid "Whether the icon-size property has been set"
   4383msgstr "Дали е зададена настройката за размер на икона."
   4384
   4385#: ../gtk/gtktoolbar.c:591
  43584386msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
  43594387msgstr ""
  43604388"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато лентата расте"
  43614389
  4362 #: ../gtk/gtktoolbar.c:559
   4390#: ../gtk/gtktoolbar.c:599
  43634391msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
  43644392msgstr "Дали елементът да е със същия размер като аналогичните елементи"
  43654393
  4366 #: ../gtk/gtktoolbar.c:566
   4394#: ../gtk/gtktoolbar.c:606
  43674395msgid "Spacer size"
  43684396msgstr "Размер на разделителите"
  43694397
  4370 #: ../gtk/gtktoolbar.c:567
   4398#: ../gtk/gtktoolbar.c:607
  43714399msgid "Size of spacers"
  43724400msgstr "Размерът на разделителите"
  43734401
  4374 #: ../gtk/gtktoolbar.c:576
   4402#: ../gtk/gtktoolbar.c:616
  43754403msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
  43764404msgstr "Размерът на рамката между сянката на лентата с инструменти и бутоните"
  43774405
  4378 #: ../gtk/gtktoolbar.c:584
   4406#: ../gtk/gtktoolbar.c:624
  43794407msgid "Space style"
  43804408msgstr "Стил на разделители"
  43814409
  4382 #: ../gtk/gtktoolbar.c:585
   4410#: ../gtk/gtktoolbar.c:625
  43834411msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
  43844412msgstr "Дали разделителите са вертикални линии или са празни пространства"
  43854413
  4386 #: ../gtk/gtktoolbar.c:592
   4414#: ../gtk/gtktoolbar.c:632
  43874415msgid "Button relief"
  43884416msgstr "Вдаване на бутон"
  43894417
  4390 #: ../gtk/gtktoolbar.c:593
   4418#: ../gtk/gtktoolbar.c:633
  43914419msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
  43924420msgstr "Тип на вдаването на бутоните"
  43934421
  4394 #: ../gtk/gtktoolbar.c:600
   4422#: ../gtk/gtktoolbar.c:640
  43954423msgid "Style of bevel around the toolbar"
  43964424msgstr "Стилът на вдаването на лентата с инструменти"
  43974425
  4398 #: ../gtk/gtktoolbar.c:606
   4426#: ../gtk/gtktoolbar.c:646
  43994427msgid "Toolbar style"
  44004428msgstr "Стил на лентата с инструменти"
  44014429
  4402 #: ../gtk/gtktoolbar.c:607
   4430#: ../gtk/gtktoolbar.c:647
  44034431msgid ""
  44044432"Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
  44054433msgstr "Дали лентата ще има само текст, текст и икони или само икони, и т.н."
  44064434
  4407 #: ../gtk/gtktoolbar.c:613
   4435#: ../gtk/gtktoolbar.c:653
  44084436msgid "Toolbar icon size"
  44094437msgstr "Размер на иконите в лентите с инструменти"
  44104438
  4411 #: ../gtk/gtktoolbar.c:614
   4439#: ../gtk/gtktoolbar.c:654
  44124440msgid "Size of icons in default toolbars"
  44134441msgstr "Размерът на иконите в стандартните ленти с инструменти"
   
  46164644msgstr "Дали да се показва колоната"
  46174645
  4618 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:234 ../gtk/gtkwindow.c:461
   4646#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:234 ../gtk/gtkwindow.c:463
  46194647msgid "Resizable"
  46204648msgstr "Възможна промяна на размера"
   
  49714999msgstr "Размер на зоната, извън заделената за обекта, в която ще се чертае"
  49725000
  4973 #: ../gtk/gtkwindow.c:419
   5001#: ../gtk/gtkwindow.c:421
  49745002msgid "Window Type"
  49755003msgstr "Вид прозорец"
  49765004
  4977 #: ../gtk/gtkwindow.c:420
   5005#: ../gtk/gtkwindow.c:422
  49785006msgid "The type of the window"
  49795007msgstr "Видът на прозореца"
  49805008
  4981 #: ../gtk/gtkwindow.c:428
   5009#: ../gtk/gtkwindow.c:430
  49825010msgid "Window Title"
  49835011msgstr "Заглавие на прозорец"
  49845012
  4985 #: ../gtk/gtkwindow.c:429
   5013#: ../gtk/gtkwindow.c:431
  49865014msgid "The title of the window"
  49875015msgstr "Заглавието на прозореца"
  49885016
  4989 #: ../gtk/gtkwindow.c:436
   5017#: ../gtk/gtkwindow.c:438
  49905018msgid "Window Role"
  49915019msgstr "Роля на прозореца"
  49925020
  4993 #: ../gtk/gtkwindow.c:437
   5021#: ../gtk/gtkwindow.c:439
  49945022msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
  49955023msgstr ""
   
  49975025"възстановяването на сесия"
  49985026
  4999 #: ../gtk/gtkwindow.c:444
   5027#: ../gtk/gtkwindow.c:446
  50005028msgid "Allow Shrink"
  50015029msgstr "Свиването е възможно"
  50025030
  5003 #: ../gtk/gtkwindow.c:446
   5031#: ../gtk/gtkwindow.c:448
  50045032#, no-c-format
  50055033msgid ""
   
  50105038"идея."
  50115039
  5012 #: ../gtk/gtkwindow.c:453
   5040#: ../gtk/gtkwindow.c:455
  50135041msgid "Allow Grow"
  50145042msgstr "Нарастването възможно"
  50155043
  5016 #: ../gtk/gtkwindow.c:454
   5044#: ../gtk/gtkwindow.c:456
  50175045msgid "If TRUE, users can expand the window beyond its minimum size"
  50185046msgstr ""
   
  50205048"минимален размер."
  50215049
  5022 #: ../gtk/gtkwindow.c:462
   5050#: ../gtk/gtkwindow.c:464
  50235051msgid "If TRUE, users can resize the window"
  50245052msgstr "Ако е TRUE, потребителите могат да променят размерите на прозореца."
  50255053
  5026 #: ../gtk/gtkwindow.c:469
   5054#: ../gtk/gtkwindow.c:471
  50275055msgid "Modal"
  50285056msgstr "Модален"
  50295057
  5030 #: ../gtk/gtkwindow.c:470
   5058#: ../gtk/gtkwindow.c:472
  50315059msgid ""
  50325060"If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
   
  50365064"прозорец съществува)"
  50375065
  5038 #: ../gtk/gtkwindow.c:477
   5066#: ../gtk/gtkwindow.c:479
  50395067msgid "Window Position"
  50405068msgstr "Местоположение"
  50415069
  5042 #: ../gtk/gtkwindow.c:478
   5070#: ../gtk/gtkwindow.c:480
  50435071msgid "The initial position of the window"
  50445072msgstr "Първоначално местоположение на прозореца"
  50455073
  5046 #: ../gtk/gtkwindow.c:486
   5074#: ../gtk/gtkwindow.c:488
  50475075msgid "Default Width"
  50485076msgstr "Първоначална широчина"
  50495077
  5050 #: ../gtk/gtkwindow.c:487
   5078#: ../gtk/gtkwindow.c:489
  50515079msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
  50525080msgstr ""
  50535081"Първоначалната широчина на прозореца, използва се при първото му показване"
  50545082
  5055 #: ../gtk/gtkwindow.c:496
   5083#: ../gtk/gtkwindow.c:498
  50565084msgid "Default Height"
  50575085msgstr "Първоначална височина"
  50585086
  5059 #: ../gtk/gtkwindow.c:497
   5087#: ../gtk/gtkwindow.c:499
  50605088msgid ""
  50615089"The default height of the window, used when initially showing the window"
   
  50635091"Първоначалната височина на прозореца, използва се при първото му показване"
  50645092
  5065 #: ../gtk/gtkwindow.c:506
   5093#: ../gtk/gtkwindow.c:508
  50665094msgid "Destroy with Parent"
  50675095msgstr "Унищожаване с родителския"
  50685096
  5069 #: ../gtk/gtkwindow.c:507
   5097#: ../gtk/gtkwindow.c:509
  50705098msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
  50715099msgstr "Да се унищожава ли този прозорец при унищожаване на родителския му"
  50725100
  5073 #: ../gtk/gtkwindow.c:514
   5101#: ../gtk/gtkwindow.c:516
  50745102msgid "Icon"
  50755103msgstr "Икона"
  50765104
  5077 #: ../gtk/gtkwindow.c:515
   5105#: ../gtk/gtkwindow.c:517
  50785106msgid "Icon for this window"
  50795107msgstr "Икона за този прозорец"
  50805108
  5081 #: ../gtk/gtkwindow.c:531
   5109#: ../gtk/gtkwindow.c:533
  50825110msgid "Name of the themed icon for this window"
  50835111msgstr "Име на иконата от темата за този прозорец"
  50845112
  5085 #: ../gtk/gtkwindow.c:546
   5113#: ../gtk/gtkwindow.c:548
  50865114msgid "Is Active"
  50875115msgstr "Е активен"
  50885116
  5089 #: ../gtk/gtkwindow.c:547
   5117#: ../gtk/gtkwindow.c:549
  50905118msgid "Whether the toplevel is the current active window"
  50915119msgstr "Дали най-горният е активният в момента прозорец"
  50925120
  5093 #: ../gtk/gtkwindow.c:554
   5121#: ../gtk/gtkwindow.c:556
  50945122msgid "Focus in Toplevel"
  50955123msgstr "Фокусиране на най-горния"
  50965124
  5097 #: ../gtk/gtkwindow.c:555
   5125#: ../gtk/gtkwindow.c:557
  50985126msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
  50995127msgstr "Дали фокусът за въвеждане е в този GtkWindow"
  51005128
  5101 #: ../gtk/gtkwindow.c:562
   5129#: ../gtk/gtkwindow.c:564
  51025130msgid "Type hint"
  51035131msgstr "Подсказка за вид"
  51045132
  5105 #: ../gtk/gtkwindow.c:563
   5133#: ../gtk/gtkwindow.c:565
  51065134msgid ""
  51075135"Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
   
  51105138"Подсказка към графичната среда за вида на прозореца и как да се обработва."
  51115139
  5112 #: ../gtk/gtkwindow.c:571
   5140#: ../gtk/gtkwindow.c:573
  51135141msgid "Skip taskbar"
  51145142msgstr "Извън лентата със задачи"
  51155143
  5116 #: ../gtk/gtkwindow.c:572
   5144#: ../gtk/gtkwindow.c:574
  51175145msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
  51185146msgstr "TRUE, ако прозорецът не трябва да бъде в лентата със задачи."
  51195147
  5120 #: ../gtk/gtkwindow.c:579
   5148#: ../gtk/gtkwindow.c:581
  51215149msgid "Skip pager"
  51225150msgstr "Извън превключвателя"
  51235151
  5124 #: ../gtk/gtkwindow.c:580
   5152#: ../gtk/gtkwindow.c:582
  51255153msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
  51265154msgstr ""
  51275155"TRUE, ако прозорецът не трябва да бъде в превключвателя на работни плотове."
  51285156
  5129 #: ../gtk/gtkwindow.c:587
   5157#: ../gtk/gtkwindow.c:589
  51305158msgid "Urgent"
  51315159msgstr "Спешност"
  51325160
  5133 #: ../gtk/gtkwindow.c:588
   5161#: ../gtk/gtkwindow.c:590
  51345162msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
  51355163msgstr "TRUE, ако прозорецът трябва да привлече вниманието на потребителя."
  51365164
  5137 #: ../gtk/gtkwindow.c:602
   5165#: ../gtk/gtkwindow.c:604
  51385166msgid "Accept focus"
  51395167msgstr "Получаване на фокус"
  51405168
  5141 #: ../gtk/gtkwindow.c:603
   5169#: ../gtk/gtkwindow.c:605
  51425170msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
  51435171msgstr "TRUE, ако прозорецът трябва да получи фокуса за вход."
  51445172
  5145 #: ../gtk/gtkwindow.c:617
   5173#: ../gtk/gtkwindow.c:619
  51465174msgid "Focus on map"
  51475175msgstr "Фокусиране при посочване"
  51485176
  5149 #: ../gtk/gtkwindow.c:618
   5177#: ../gtk/gtkwindow.c:620
  51505178msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
  51515179msgstr "TRUE, ако прозорецът трябва да получи фокуса при посочване."
  51525180
  5153 #: ../gtk/gtkwindow.c:632
   5181#: ../gtk/gtkwindow.c:634
  51545182msgid "Decorated"
  51555183msgstr "Украсен"
  51565184
  5157 #: ../gtk/gtkwindow.c:633
   5185#: ../gtk/gtkwindow.c:635
  51585186msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
  51595187msgstr "Дали прозорецът трябва да бъде украсен от мениджъра на прозорци"
  51605188
  5161 #: ../gtk/gtkwindow.c:648
   5189#: ../gtk/gtkwindow.c:649
   5190msgid "Deletable"
   5191msgstr "Изтриваем"
   5192
   5193#: ../gtk/gtkwindow.c:650
   5194msgid "Whether the window frame should have a close button"
   5195msgstr "Дали прозорецът трябва да има бутон за затваряне"
   5196
   5197#: ../gtk/gtkwindow.c:666
  51625198msgid "Gravity"
  51635199msgstr "Гравитация"
  51645200
  5165 #: ../gtk/gtkwindow.c:649
   5201#: ../gtk/gtkwindow.c:667
  51665202msgid "The window gravity of the window"
  51675203msgstr "Гравитацията на прозореца"
 • developer-libs/gtk+.HEAD.bg.po

  r271 r272  
  1010"Project-Id-Version: Gtk+ 2.8\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-10-21 11:18+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-10-21 11:18+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-10-21 11:21+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-10-21 11:21+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:856
  22 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1107 ../tests/testfilechooser.c:218
   21#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:857
   22#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1108 ../tests/testfilechooser.c:218
  2323#, c-format
  2424msgid "Failed to open file '%s': %s"
  2525msgstr "Неуспех при отваряне на файла „%s“: %s"
  2626
  27 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:868
   27#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869
  2828#, c-format
  2929msgid "Image file '%s' contains no data"
  3030msgstr "Графичният файл „%s“ не съдържа данни"
  3131
  32 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:905
  33 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148 ../tests/testfilechooser.c:263
   32#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906
   33#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1149 ../tests/testfilechooser.c:263
  3434#, c-format
  3535msgid ""
   
  4848"повреден анимационен файл"
  4949
  50 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:462
   50#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
  5151#, c-format
  5252msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
  5353msgstr "Модулът за зареждане на изображения - %s не може да бъде зареден: %s"
  5454
  55 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:477
   55#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
  5656#, c-format
  5757msgid ""
   
  6262"вероятно е от различна версия на GTK."
  6363
  64 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:646 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:698
   64#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
  6565#, c-format
  6666msgid "Image type '%s' is not supported"
  6767msgstr "Типът изображение „%s“ не се поддържа"
  6868
  69 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:738
   69#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
  7070#, c-format
  7171msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
  7272msgstr "Форматът на графичния файл „%s“, не може да бъде разпознат"
  7373
  74 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
   74#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
  7575msgid "Unrecognized image file format"
  7676msgstr "Неразпознат графичен формат"
  7777
  78 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:914
   78#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:915
  7979#, c-format
  8080msgid "Failed to load image '%s': %s"
  8181msgstr "Неуспех при зареждане на изображението „%s“: %s"
  8282
  83 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1375
   83#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1376
  8484#, c-format
  8585msgid "Error writing to image file: %s"
  8686msgstr "Грешка при записва на изображението: %s"
  8787
  88 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1421 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1550
   88#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1422 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1551
  8989#, c-format
  9090msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
   
  9292"Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа записа на графичен формат: %s"
  9393
  94 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1455
   94#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1456
  9595msgid "Insufficient memory to save image to callback"
  9696msgstr "Недостатъчно памет, за да се запази изображението към функцията"
  9797
  98 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1467
   98#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1468
  9999msgid "Failed to open temporary file"
  100100msgstr "Грешка при отварянето на временния файл"
  101101
  102 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1492
   102#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1493
  103103msgid "Failed to read from temporary file"
  104104msgstr "Неуспех при четенето на временния файл"
  105105
  106 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1726
   106#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1727
  107107#, c-format
  108108msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
  109109msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“ за запис: %s"
  110110
  111 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1750
   111#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1751
  112112#, c-format
  113113msgid ""
   
  118118"да не са записани всички данни: %s"
  119119
  120 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1970 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2020
   120#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1971 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2021
  121121msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
  122122msgstr "Недостатъчно памет за записа на изображението в буфер"
   
  163163msgstr "Неподдържан тип анимация"
  164164
  165 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:538
   165#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:536
  166166msgid "Invalid header in animation"
  167167msgstr "Грешна заглавна част в анимацията"
  168168
  169 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:382
  170 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:441 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:460
  171 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:511 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:583
   169#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
   170#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:439 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:458
   171#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:509 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:581
  172172msgid "Not enough memory to load animation"
  173173msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на анимацията"
  174174
  175 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:400 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:417
  176 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:428
   175#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:415
   176#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:426
  177177msgid "Malformed chunk in animation"
  178178msgstr "Грешно форматиран откъс в анимацията"
  179179
  180 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:676
   180#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:674
  181181msgid "The ANI image format"
  182182msgstr "Форматът за изображения ANI"
   
  631631msgstr "Няма достатъчно памет за нов буфер за изображение"
  632632
  633 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:689
   633#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:685
  634634msgid "Cannot allocate colormap structure"
  635635msgstr "Няма достатъчно памет за нова структура за палитра за цветове"
  636636
  637 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:696
   637#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:692
  638638msgid "Cannot allocate colormap entries"
  639639msgstr "Няма достатъчно памет за нов елемент в палитра за цветове"
  640640
  641 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:718
   641#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:714
  642642msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
  643643msgstr "Неочаквана дълбочина на цвят за елементите на палитрата на цветовете"
  644644
  645 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:736
   645#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:732
  646646msgid "Cannot allocate TGA header memory"
  647647msgstr "Няма достатъчно памет за заглавната част на формата TGA "
  648648
  649 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:769
   649#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:765
  650650msgid "TGA image has invalid dimensions"
  651651msgstr "Изображението във формат TGA е с грешни размери"
  652652
  653 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:775 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:784
  654 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:794 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:804
  655 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:811
   653#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:771 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:780
   654#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:790 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:800
   655#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:807
  656656msgid "TGA image type not supported"
  657657msgstr "Типът изображение TGA не се поддържа"
  658658
  659 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:858
   659#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:854
  660660msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
  661661msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за TGA "
  662662
  663 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:923
   663#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:919
  664664msgid "Excess data in file"
  665665msgstr "Излишък от данни във файл"
  666666
  667 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:992
   667#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:988
  668668msgid "The Targa image format"
  669669msgstr "Форматът за изображения Targa"
   
  10161016msgstr "Заявките към Х да са синхронни"
  10171017
  1018 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:273 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2103
   1018#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:271 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2105
  10191019msgid "License"
  10201020msgstr "Лиценз"
  10211021
  1022 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:274
   1022#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:272
  10231023msgid "The license of the program"
  10241024msgstr "Лицензът на програмата"
  10251025
  10261026#. Add the credits button
  1027 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:509
   1027#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:507
  10281028msgid "C_redits"
  10291029msgstr "_Заслуги"
  10301030
  10311031#. Add the license button
  1032 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:519
   1032#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:517
  10331033msgid "_License"
  10341034msgstr "_Лиценз"
  10351035
  1036 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:756
   1036#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:754
  10371037#, c-format
  10381038msgid "About %s"
  10391039msgstr "Относно %s"
  10401040
  1041 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2031
   1041#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2033
  10421042msgid "Credits"
  10431043msgstr "Заслуги"
  10441044
  1045 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2057
   1045#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2059
  10461046msgid "Written by"
  10471047msgstr "Създадено от"
  10481048
  1049 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2060
   1049#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2062
  10501050msgid "Documented by"
  10511051msgstr "Документирано от"
  10521052
  1053 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2072
   1053#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2074
  10541054msgid "Translated by"
  10551055msgstr "Преведено от"
  10561056
  1057 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2076
   1057#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2078
  10581058msgid "Artwork by"
  10591059msgstr "Дизайн"
   
  10891089msgstr "Alt"
  10901090
   1091#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   1092#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
   1093#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   1094#. * this.
   1095#. * And do not translate the part before the |.
   1096#.
   1097#: ../gtk/gtkaccellabel.c:609
   1098msgid "keyboard label|Super"
   1099msgstr "Super"
   1100
   1101#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   1102#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
   1103#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   1104#. * this.
   1105#. * And do not translate the part before the |.
   1106#.
   1107#: ../gtk/gtkaccellabel.c:623
   1108msgid "keyboard label|Hyper"
   1109msgstr "Hyper"
   1110
   1111#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   1112#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
   1113#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   1114#. * this.
   1115#. * And do not translate the part before the |.
   1116#.
   1117#: ../gtk/gtkaccellabel.c:637
   1118msgid "keyboard label|Meta"
   1119msgstr "Meta"
   1120
  10911121#. do not translate the part before the |
  1092 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:577
   1122#: ../gtk/gtkaccellabel.c:651
  10931123msgid "keyboard label|Space"
  10941124msgstr "Space"
  10951125
  10961126#. do not translate the part before the |
  1097 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:581
   1127#: ../gtk/gtkaccellabel.c:655
  10981128msgid "keyboard label|Backslash"
  10991129msgstr "\\"
   
  11281158#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
  11291159#.
  1130 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1566
   1160#: ../gtk/gtkcalendar.c:1563
  11311161msgid "year measurement template|2000"
  11321162msgstr "2000"
   
  11431173#. * translation. "%Y" is appropriate for most locales.
  11441174#.
  1145 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1843
   1175#: ../gtk/gtkcalendar.c:1833
  11461176msgid "calendar year format|%Y"
  11471177msgstr "%Y"
  11481178
   1179#. This label is displayed in a treeview cell displaying
   1180#. * a disabled accelerator key combination. Only include
   1181#. * the text after the | in the translation.
   1182#.
   1183#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:245
   1184msgid "Accelerator|Disabled"
   1185msgstr "Изключен"
   1186
   1187#. This label is displayed in a treeview cell displaying
   1188#. * an accelerator when the cell is clicked to change the
   1189#. * acelerator.
   1190#.
   1191#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:384 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:595
   1192msgid "New accelerator..."
   1193msgstr "Нов бърз клавиш..."
   1194
  11491195#. do not translate the part before the |
  11501196#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:237 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:295
   
  11531199msgstr "%d %%"
  11541200
  1155 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:221 ../gtk/gtkcolorbutton.c:576
   1201#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:219 ../gtk/gtkcolorbutton.c:574
  11561202msgid "Pick a Color"
  11571203msgstr "Избор на цвят"
  11581204
  1159 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:467
   1205#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:465
  11601206msgid "Received invalid color data\n"
  11611207msgstr "Получени са невалидни данни за цвета\n"
   
  11921238"изберете „Запазване на цвета тук“."
  11931239
  1194 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1953
   1240#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1949
  11951241msgid ""
  11961242"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
   
  12001246"чрез вътрешния триъгълник."
  12011247
  1202 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1978
   1248#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1974
  12031249msgid ""
  12041250"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
   
  12081254"изберете."
  12091255
  1210 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987
   1256#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1983
  12111257msgid "_Hue:"
  12121258msgstr "_Нюанс:"
  12131259
  1214 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1988
   1260#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1984
  12151261msgid "Position on the color wheel."
  12161262msgstr "Позиция върху цветното колело."
  12171263
  1218 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1990
   1264#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1986
  12191265msgid "_Saturation:"
  12201266msgstr "_Наситеност:"
  12211267
  1222 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1991
   1268#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987
  12231269msgid "\"Deepness\" of the color."
  12241270msgstr "„Дълбочина“ на цвят."
  12251271
  1226 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1992
   1272#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1988
  12271273msgid "_Value:"
  12281274msgstr "_Стойност:"
  12291275
  1230 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1993
   1276#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1989
  12311277msgid "Brightness of the color."
  12321278msgstr "Яркост на цвета."
  12331279
  1234 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
   1280#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1990
  12351281msgid "_Red:"
  12361282msgstr "_Червено:"
  12371283
  1238 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1995
   1284#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1991
  12391285msgid "Amount of red light in the color."
  12401286msgstr "Количеството червена светлина в цвета."
  12411287
  1242 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1996
   1288#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1992
  12431289msgid "_Green:"
  12441290msgstr "_Зелено:"
  12451291
  1246 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1997
   1292#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1993
  12471293msgid "Amount of green light in the color."
  12481294msgstr "Количеството зелена светлина в цвета."
  12491295
  1250 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1998
   1296#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
  12511297msgid "_Blue:"
  12521298msgstr "_Синьо:"
  12531299
  1254 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1999
   1300#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1995
  12551301msgid "Amount of blue light in the color."
  12561302msgstr "Количеството синя светлина в цвета."
  12571303
  1258 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2002
   1304#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1998
  12591305msgid "_Opacity:"
  12601306msgstr "Н_епрозрачност:"
  12611307
  1262 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2010 ../gtk/gtkcolorsel.c:2021
   1308#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2006 ../gtk/gtkcolorsel.c:2017
  12631309msgid "Transparency of the color."
  12641310msgstr "Прозрачност на цвята."
  12651311
  1266 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2028
   1312#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2024
  12671313msgid "Color _Name:"
  12681314msgstr "Име на _цвят:"
  12691315
  1270 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2043
   1316#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2039
  12711317msgid ""
  12721318"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
   
  12761322"просто да посочите името му."
  12771323
  1278 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2062
   1324#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2058
  12791325msgid "_Palette"
  12801326msgstr "_Палитра"
  12811327
  1282 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2094
   1328#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2090
  12831329msgid "Color Wheel"
  12841330msgstr "Цветова палитра"
  12851331
  1286 #: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:123
   1332#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:121
  12871333msgid "Color Selection"
  12881334msgstr "Избор на цвят"
  12891335
  1290 #: ../gtk/gtkentry.c:4572 ../gtk/gtktextview.c:7125
  1291 msgid "Select _All"
  1292 msgstr "Избиране на _всичко"
  1293 
  1294 #: ../gtk/gtkentry.c:4582 ../gtk/gtktextview.c:7135
   1336#: ../gtk/gtkentry.c:4601 ../gtk/gtktextview.c:7132
  12951337msgid "Input _Methods"
  12961338msgstr "_Методи за вход"
  12971339
  1298 #: ../gtk/gtkentry.c:4593 ../gtk/gtktextview.c:7146
   1340#: ../gtk/gtkentry.c:4612 ../gtk/gtktextview.c:7143
  12991341msgid "_Insert Unicode Control Character"
  13001342msgstr "_Вмъкване на контролен символ за Уникод"
   
  13141356msgstr "Домашна папка"
  13151357
  1316 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1468
   1358#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1383
  13171359msgid "Desktop"
  13181360msgstr "Работен плот"
   
  13221364msgstr "(без)"
  13231365
  1324 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1566
   1366#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1562
  13251367msgid "Other..."
  13261368msgstr "Друго..."
  13271369
  1328 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1010
   1370#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:925
  13291371msgid "Could not retrieve information about the file"
  13301372msgstr "Информацията за файла не може да бъде получена"
  13311373
  1332 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1021
   1374#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:936
  13331375msgid "Could not add a bookmark"
  13341376msgstr "Не може да бъде добавена отметка"
  13351377
  1336 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1032
   1378#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:947
  13371379msgid "Could not remove bookmark"
  13381380msgstr "Не може да бъде премахната отметка"
  13391381
  1340 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1043
   1382#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:958
  13411383msgid "The folder could not be created"
  13421384msgstr "Папката не може да бъде създадена"
  13431385
  1344 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1056
   1386#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:971
  13451387msgid ""
  13461388"The folder could not be created, as a file with the same name already "
   
  13501392"име. Опитайте с друго име на папката или преименувайте файла."
  13511393
  1352 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1069
   1394#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:984
  13531395msgid "Invalid file name"
  13541396msgstr "Невалидно име на файл"
  13551397
  1356 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1079
   1398#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:994
  13571399msgid "The folder contents could not be displayed"
  13581400msgstr "Съдържанието на папката не може да бъде показано"
  13591401
  1360 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1299
   1402#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1214
  13611403#, c-format
  13621404msgid "Could not get information about '%s': %s"
  13631405msgstr "Информацията за „%s“ не може да бъде получена: %s"
  13641406
  1365 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2365
   1407#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2278
  13661408#, c-format
  13671409msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
  13681410msgstr "Добавяне на папката „%s“ към отметките"
  13691411
  1370 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2406
   1412#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2319
  13711413msgid "Add the current folder to the bookmarks"
  13721414msgstr "Добавяне на текущата папка към отметките"
  13731415
  1374 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2408
   1416#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2321
  13751417msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
  13761418msgstr "Добавяне на избраните папки към отметките"
  13771419
  1378 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2448
   1420#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2361
  13791421#, c-format
  13801422msgid "Remove the bookmark '%s'"
  13811423msgstr "Премахване на отметката - „%s“"
  13821424
  1383 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2879
   1425#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2792
  13841426#, c-format
  13851427msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
   
  13871429"Не може да се добави отметка за „%s“, понеже това е невалидно име на път."
  13881430
  1389 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3094
   1431#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3007
  13901432msgid "Remove"
  13911433msgstr "Премахване"
  13921434
  1393 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3103
   1435#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3016
  13941436msgid "Rename..."
  13951437msgstr "Преименуване..."
  13961438
  1397 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3226
   1439#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3142
  13981440msgid "Shortcuts"
  13991441msgstr "Бързи клавиши"
  14001442
  1401 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3280
   1443#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3196
  14021444msgid "Folder"
  14031445msgstr "Папка"
  14041446
  1405 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3336 ../gtk/gtkstock.c:317
   1447#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3252 ../gtk/gtkstock.c:317
  14061448msgid "_Add"
  14071449msgstr "_Добавяне"
  14081450
  1409 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3343
   1451#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3259
  14101452msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
  14111453msgstr "Добавяне на избраната папка към отметките"
  14121454
  1413 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3348 ../gtk/gtkstock.c:400
   1455#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3264 ../gtk/gtkstock.c:400
  14141456msgid "_Remove"
  14151457msgstr "_Премахване"
  14161458
  1417 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3355
   1459#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3271
  14181460msgid "Remove the selected bookmark"
  14191461msgstr "Изтриване на избраната отметка"
  14201462
  1421 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3455
   1463#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3371
  14221464msgid "Could not select file"
  14231465msgstr "Не може да бъде избран файл"
  14241466
  1425 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3511
   1467#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3427
  14261468#, c-format
  14271469msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
   
  14291471"Файлът „%s“ не може да бъде избран, понеже това е невалидно име на път."
  14301472
  1431 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3583
   1473#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3499
  14321474msgid "_Add to Bookmarks"
  14331475msgstr "_Добавяне към отметките"
  14341476
  1435 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3593
   1477#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3509
  14361478msgid "Open _Location"
  14371479msgstr "Отваряне на _местоположение"
  14381480
  1439 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3605
   1481#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3521
  14401482msgid "Show _Hidden Files"
  14411483msgstr "Показване на _скритите файлове"
  14421484
  1443 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3729 ../gtk/gtkfilesel.c:763
   1485#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3648 ../gtk/gtkfilesel.c:762
  14441486msgid "Files"
  14451487msgstr "Файлове"
  14461488
  1447 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3774
   1489#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3693
  14481490msgid "Name"
  14491491msgstr "Име"
  14501492
  1451 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3799
   1493#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3718
  14521494msgid "Size"
  14531495msgstr "Размер"
  14541496
  1455 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3812
   1497#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3731
  14561498msgid "Modified"
  14571499msgstr "Променян на"
  14581500
  1459 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3844
   1501#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3763
  14601502msgid "Select which types of files are shown"
  14611503msgstr "Избор на видовете файлове, които се показват"
  14621504
  14631505#. Create Folder
  1464 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3880
   1506#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3799
  14651507msgid "Create Fo_lder"
  14661508msgstr "Създаване на _папка"
  14671509
  14681510#. Name entry
  1469 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4005
   1511#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3924
  14701512msgid "_Name:"
  14711513msgstr "_Име:"
  14721514
  1473 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4045
   1515#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3964
  14741516msgid "_Browse for other folders"
  14751517msgstr "_Отваряне на други папки"
  14761518
  1477 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4314
   1519#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4237
  14781520msgid "Save in _folder:"
  14791521msgstr "Запазване в п_апка:"
  14801522
  1481 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4316
   1523#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4239
  14821524msgid "Create in _folder:"
  14831525msgstr "Създаване в _папка:"
  14841526
  1485 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5389
   1527#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5346
  14861528msgid "Cannot change to folder because it is not local"
  14871529msgstr "Не може да е тази папка, защото тя не е локална"
  14881530
  1489 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5969
   1531#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5874
   1532#, c-format
   1533msgid "shortcut %s already exists"
   1534msgstr "бързият клавиш „%s“ вече съществува"
   1535
   1536#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5943
  14901537#, c-format
  14911538msgid "Shortcut %s does not exist"
  14921539msgstr "Бързият клавиш „%s“ не съществува"
  14931540
  1494 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6224
   1541#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6198
  14951542#, c-format
  14961543msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
  14971544msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го замените?"
  14981545
  1499 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6227
   1546#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6201
  15001547#, c-format
  15011548msgid ""
   
  15051552"му съдържание."
  15061553
  1507 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6232
   1554#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6206
  15081555msgid "_Replace"
  15091556msgstr "_Замяна"
  15101557
  1511 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6723
   1558#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6697
  15121559#, c-format
  15131560msgid "Could not mount %s"
  15141561msgstr "Не може да се монтира „%s“"
  15151562
  1516 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7018
   1563#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6992
  15171564msgid "Type name of new folder"
  15181565msgstr "Напишете името на новата папка"
  15191566
  1520 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7060
   1567#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7034
  15211568#, c-format
  15221569msgid "%d byte"
   
  15251572msgstr[1] "%d байта"
  15261573
  1527 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7062
   1574#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7036
  15281575#, c-format
  15291576msgid "%.1f K"
  15301577msgstr "%.1f K"
  15311578
  1532 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7064
   1579#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7038
  15331580#, c-format
  15341581msgid "%.1f M"
  15351582msgstr "%.1f M"
  15361583
  1537 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7066
   1584#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7040
  15381585#, c-format
  15391586msgid "%.1f G"
  15401587msgstr "%.1f G"
  15411588
  1542 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7112 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7136
   1589#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7086 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7110
  15431590msgid "Unknown"
  15441591msgstr "Неизвестен"
  15451592
  1546 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7123
   1593#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7097
  15471594msgid "Today"
  15481595msgstr "Днес"
  15491596
  1550 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7125
   1597#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7099
  15511598msgid "Yesterday"
  15521599msgstr "Вчера"
  15531600
  1554 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7207
   1601#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7181
  15551602msgid "Cannot change folder"
  15561603msgstr "Не може да се смени текущата папка"
  15571604
  1558 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7208
   1605#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7182
  15591606msgid "The folder you specified is an invalid path."
  15601607msgstr "Посочената папка е невалиден път."
  15611608
  1562 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7247
   1609#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7221
  15631610#, c-format
  15641611msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
  15651612msgstr "Не може да се създаде име на файл от „%s“ и „%s“"
  15661613
  1567 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7283
   1614#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7257
  15681615msgid "Could not select item"
  15691616msgstr "Елементът не може да бъде избран"
  15701617
  1571 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7323
   1618#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7297
  15721619msgid "Open Location"
  15731620msgstr "Отваряне на местоположение"
  15741621
  1575 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7330
   1622#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7304
  15761623msgid "Save in Location"
  15771624msgstr "Запазване в"
  15781625
  1579 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7357
   1626#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7331
  15801627msgid "_Location:"
  15811628msgstr "_Местоположение"
  15821629
  1583 #: ../gtk/gtkfilesel.c:727
   1630#: ../gtk/gtkfilesel.c:726
  15841631msgid "Folders"
  15851632msgstr "Папки"
  15861633
  1587 #: ../gtk/gtkfilesel.c:731
   1634#: ../gtk/gtkfilesel.c:730
  15881635msgid "Fol_ders"
  15891636msgstr "Па_пки"
  15901637
  1591 #: ../gtk/gtkfilesel.c:767
   1638#: ../gtk/gtkfilesel.c:766
  15921639msgid "_Files"
  15931640msgstr "_Файлове"
  15941641
  1595 #: ../gtk/gtkfilesel.c:855 ../gtk/gtkfilesel.c:2242
   1642#: ../gtk/gtkfilesel.c:853 ../gtk/gtkfilesel.c:2240
  15961643#, c-format
  15971644msgid "Folder unreadable: %s"
  15981645msgstr "Папката не може да се прочете: %s"
  15991646
  1600 #: ../gtk/gtkfilesel.c:984
   1647#: ../gtk/gtkfilesel.c:982
  16011648#, c-format
  16021649msgid ""
   
  16091656"Сигурни ли сте, че искате да го изберете?"
  16101657
  1611 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1114
   1658#: ../gtk/gtkfilesel.c:1112
  16121659msgid "_New Folder"
  16131660msgstr "_Нова папка"
  16141661
  1615 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1125
   1662#: ../gtk/gtkfilesel.c:1123
  16161663msgid "De_lete File"
  16171664msgstr "Из_триване на файл"
  16181665
  1619 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1136
   1666#: ../gtk/gtkfilesel.c:1134
  16201667msgid "_Rename File"
  16211668msgstr "_Преименуване на файл"
  16221669
  1623 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1438
   1670#: ../gtk/gtkfilesel.c:1436
  16241671#, c-format
  16251672msgid ""
   
  16291676"файлове"
  16301677
  1631 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1440
   1678#: ../gtk/gtkfilesel.c:1438
  16321679#, c-format
  16331680msgid ""
   
  16381685"%s"
  16391686
  1640 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1441 ../gtk/gtkfilesel.c:1677
   1687#: ../gtk/gtkfilesel.c:1439 ../gtk/gtkfilesel.c:1675
  16411688msgid "You probably used symbols not allowed in filenames."
  16421689msgstr "Вероятно използвате символи, които не са позволени в имена на файлове"
  16431690
  1644 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1449
   1691#: ../gtk/gtkfilesel.c:1447
  16451692#, c-format
  16461693msgid "Error creating folder \"%s\": %s\n"
  16471694msgstr "Грешка при създаването на папка „%s“: %s\n"
  16481695
  1649 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1483
   1696#: ../gtk/gtkfilesel.c:1481
  16501697msgid "New Folder"
  16511698msgstr "Нова папка"
  16521699
  1653 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1498
   1700#: ../gtk/gtkfilesel.c:1496
  16541701msgid "_Folder name:"
  16551702msgstr "_Име на папката:"
  16561703
  1657 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1522
   1704#: ../gtk/gtkfilesel.c:1520
  16581705msgid "C_reate"
  16591706msgstr "_Създаване"
  16601707
  1661 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1565
   1708#: ../gtk/gtkfilesel.c:1563
  16621709#, c-format
  16631710msgid "The filename \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
   
  16651712"В името на файла „%s“ има символи, които не са позволени в имена на файлове"
  16661713
  1667 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1568
   1714#: ../gtk/gtkfilesel.c:1566
  16681715#, c-format
  16691716msgid ""
   
  16741721"%s"
  16751722
  1676 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1570 ../gtk/gtkfilesel.c:1691
   1723#: ../gtk/gtkfilesel.c:1568 ../gtk/gtkfilesel.c:1689
  16771724msgid "It probably contains symbols not allowed in filenames."
  16781725msgstr "Вероятно съдържа символи, които не са позволени в имена на файлове."
  16791726
  1680 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1579
   1727#: ../gtk/gtkfilesel.c:1577
  16811728#, c-format
  16821729msgid "Error deleting file \"%s\": %s"
  16831730msgstr "Грешка при изтриването на файла „%s“: %s"
  16841731
  1685 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1622
   1732#: ../gtk/gtkfilesel.c:1620
  16861733#, c-format
  16871734msgid "Really delete file \"%s\"?"
  16881735msgstr "Действително ли искате файлът „%s“ да бъде изтрит?"
  16891736
  1690 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1627
   1737#: ../gtk/gtkfilesel.c:1625
  16911738msgid "Delete File"
  16921739msgstr "Изтриване на файл"
  16931740
  1694 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1673 ../gtk/gtkfilesel.c:1687
   1741#: ../gtk/gtkfilesel.c:1671 ../gtk/gtkfilesel.c:1685
  16951742#, c-format
  16961743msgid "The file name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
   
  16981745"Името на файла „%s“ съдържа символи, които не са позволени в имена на файлове"
  16991746
  1700 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1675
   1747#: ../gtk/gtkfilesel.c:1673
  17011748#, c-format
  17021749msgid ""
   
  17071754"%s"
  17081755
  1709 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1689
   1756#: ../gtk/gtkfilesel.c:1687
  17101757#, c-format
  17111758msgid ""
   
  17161763"%s"
  17171764
  1718 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1699
   1765#: ../gtk/gtkfilesel.c:1697
  17191766#, c-format
  17201767msgid "Error renaming file \"%s\" to \"%s\": %s"
  17211768msgstr "Грешка при преименуването на файла „%s“ на „%s“: %s"
  17221769
  1723 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1746
   1770#: ../gtk/gtkfilesel.c:1744
  17241771msgid "Rename File"
  17251772msgstr "Преименуване на файл"
  17261773
  1727 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1761
   1774#: ../gtk/gtkfilesel.c:1759
  17281775#, c-format
  17291776msgid "Rename file \"%s\" to:"
  17301777msgstr "Преименуване на файла „%s“ на:"
  17311778
  1732 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1790
   1779#: ../gtk/gtkfilesel.c:1788
  17331780msgid "_Rename"
  17341781msgstr "_Преименуване"
  17351782
  1736 #: ../gtk/gtkfilesel.c:2222
   1783#: ../gtk/gtkfilesel.c:2220
  17371784msgid "_Selection: "
  17381785msgstr "_Избор: "
  17391786
  1740 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3147
   1787#: ../gtk/gtkfilesel.c:3145
  17411788#, c-format
  17421789msgid ""
   
  17471794"зададете променливата на средата G_FILENAME_ENCODING): %s"
  17481795
  1749 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3150
   1796#: ../gtk/gtkfilesel.c:3148
  17501797msgid "Invalid UTF-8"
  17511798msgstr "Грешен UTF-8"
  17521799
  1753 #: ../gtk/gtkfilesel.c:4027
   1800#: ../gtk/gtkfilesel.c:4024
  17541801msgid "Name too long"
  17551802msgstr "Името е твърде дълго"
  17561803
  1757 #: ../gtk/gtkfilesel.c:4029
   1804#: ../gtk/gtkfilesel.c:4026
  17581805msgid "Couldn't convert filename"
  17591806msgstr "Името на файла не може да бъде конвертирано"
  17601807
  1761 #: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1271
   1808#: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1222
  17621809msgid "(Empty)"
  17631810msgstr "(Празно)"
   
  18261873msgstr "%s (%s)"
  18271874
  1828 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:179 ../gtk/gtkfontbutton.c:292
   1875#: ../gtk/gtkfontbutton.c:177 ../gtk/gtkfontbutton.c:290
  18291876msgid "Pick a Font"
  18301877msgstr "Избор на шрифт"
  18311878
  18321879#. Initialize fields
  1833 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:286
   1880#: ../gtk/gtkfontbutton.c:284
  18341881msgid "Sans 12"
  18351882msgstr "Sans 12"
  18361883
  1837 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:804
   1884#: ../gtk/gtkfontbutton.c:802
  18381885msgid "Font"
  18391886msgstr "Шрифт"
   
  18621909msgstr "_Преглед:"
  18631910
  1864 #: ../gtk/gtkfontsel.c:1388
   1911#: ../gtk/gtkfontsel.c:1387
  18651912msgid "Font Selection"
  18661913msgstr "Избор на шрифт"
   
  18771924#. * load it.
  18781925#.
  1879 #: ../gtk/gtkiconfactory.c:1656
   1926#: ../gtk/gtkiconfactory.c:1660
  18801927#, c-format
  18811928msgid "Error loading icon: %s"
   
  19832030msgstr "изчистване"
  19842031
  1985 #: ../gtk/gtklabel.c:3985
   2032#: ../gtk/gtklabel.c:3976
  19862033msgid "Select All"
  19872034msgstr "Избиране на всичко"
   
  20292076msgstr "Показване на настройките на GTK+"
  20302077
  2031 #: ../gtk/gtknotebook.c:2718 ../gtk/gtknotebook.c:5062
   2078#: ../gtk/gtknotebook.c:2715 ../gtk/gtknotebook.c:5055
  20322079#, c-format
  20332080msgid "Page %u"
   
  20422089msgstr "Групата радио-бутони, към които този принадлежи."
  20432090
  2044 #: ../gtk/gtkrc.c:2400
   2091#: ../gtk/gtkrc.c:2403
  20452092#, c-format
  20462093msgid "Unable to find include file: \"%s\""
  20472094msgstr "Файлът за включване - „%s“ не може да бъде намерен"
  20482095
  2049 #: ../gtk/gtkrc.c:3042 ../gtk/gtkrc.c:3045
   2096#: ../gtk/gtkrc.c:3045 ../gtk/gtkrc.c:3048
  20502097#, c-format
  20512098msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
  20522099msgstr "Графичният файл не може да бъде открит в пътя за изображения: „%s“"
  20532100
  2054 #: ../gtk/gtkrc.c:3480
   2101#: ../gtk/gtkrc.c:3483
  20552102#, c-format
  20562103msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
   
  21292176#: ../gtk/gtkstock.c:329
  21302177msgid "_Disconnect"
  2131 msgstr "_Прекъсване на връзка"
   2178msgstr "_Разкачване"
  21322179
  21332180#: ../gtk/gtkstock.c:330
   
  23602407
  23612408#: ../gtk/gtkstock.c:404
   2409msgid "Select _All"
   2410msgstr "Избиране на _всичко"
   2411
   2412#: ../gtk/gtkstock.c:405
  23622413msgid "_Color"
  23632414msgstr "_Цвят"
  23642415
  2365 #: ../gtk/gtkstock.c:405
   2416#: ../gtk/gtkstock.c:406
  23662417msgid "_Font"
  23672418msgstr "_Шрифт"
  23682419
  2369 #: ../gtk/gtkstock.c:406
   2420#: ../gtk/gtkstock.c:407
  23702421msgid "_Ascending"
  23712422msgstr "_Възходящ"
  23722423
  2373 #: ../gtk/gtkstock.c:407
   2424#: ../gtk/gtkstock.c:408
  23742425msgid "_Descending"
  23752426msgstr "_Низходящ"
  23762427
  2377 #: ../gtk/gtkstock.c:408
   2428#: ../gtk/gtkstock.c:409
  23782429msgid "_Spell Check"
  23792430msgstr "_Проверка на правописа"
  23802431
  2381 #: ../gtk/gtkstock.c:409
   2432#: ../gtk/gtkstock.c:410
  23822433msgid "_Stop"
  23832434msgstr "_Спиране"
  23842435
  2385 #: ../gtk/gtkstock.c:410
   2436#: ../gtk/gtkstock.c:411
  23862437msgid "_Strikethrough"
  23872438msgstr "_Зачертаване"
  23882439
  2389 #: ../gtk/gtkstock.c:411
   2440#: ../gtk/gtkstock.c:412
  23902441msgid "_Undelete"
  23912442msgstr "Възстановяване на _изтритото"
  23922443
  2393 #: ../gtk/gtkstock.c:412
   2444#: ../gtk/gtkstock.c:413
  23942445msgid "_Underline"
  23952446msgstr "_Подчертаване"
  23962447
  2397 #: ../gtk/gtkstock.c:413
   2448#: ../gtk/gtkstock.c:414
  23982449msgid "_Undo"
  23992450msgstr "_Назад"
  24002451
  2401 #: ../gtk/gtkstock.c:414
   2452#: ../gtk/gtkstock.c:415
  24022453msgid "_Yes"
  24032454msgstr "_Да"
  24042455
  2405 #: ../gtk/gtkstock.c:415
   2456#: ../gtk/gtkstock.c:416
  24062457msgid "_Normal Size"
  24072458msgstr "_Нормален размер"
  24082459
  2409 #: ../gtk/gtkstock.c:416
   2460#: ../gtk/gtkstock.c:417
  24102461msgid "Best _Fit"
  24112462msgstr "Най-добро _пасване"
  24122463
  2413 #: ../gtk/gtkstock.c:417
   2464#: ../gtk/gtkstock.c:418
  24142465msgid "Zoom _In"
  24152466msgstr "_Увеличаване"
  24162467
  2417 #: ../gtk/gtkstock.c:418
   2468#: ../gtk/gtkstock.c:419
  24182469msgid "Zoom _Out"
  24192470msgstr "_Намаляване"
   
  24642515msgstr "Темата не може да бъде открита в пътя с модули: „%s“,"
  24652516
  2466 #: ../gtk/gtktipsquery.c:186
   2517#: ../gtk/gtktipsquery.c:187
  24672518msgid "--- No Tip ---"
  24682519msgstr "--- Няма подсказка ---"
   
  24832534msgstr "Неочаквани символни данни на ред %d, символ %d"
  24842535
  2485 #: ../gtk/gtkuimanager.c:2272
   2536#: ../gtk/gtkuimanager.c:2270
  24862537msgid "Empty"
  24872538msgstr "Празно"
 • developer-libs/libbonoboui.HEAD.bg.po

  r147 r272  
  1313"Project-Id-Version: libbonoboui gnome 2.10 branch\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2005-08-13 20:38+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2005-09-10 18:44+0200\n"
  1616"PO-Revision-Date: 2005-08-13 20:39+0300\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  8686msgstr "Дали X събитията да се препредават"
  8787
  88 #: ../bonobo/bonobo-selector-widget.c:303 ../bonobo/bonobo-window.c:346
   88#: ../bonobo/bonobo-selector-widget.c:302 ../bonobo/bonobo-window.c:346
  8989#: ../tools/browser/component-details.c:114
  9090#: ../tools/browser/component-list.c:381
   
  9292msgstr "Име"
  9393
  94 #: ../bonobo/bonobo-selector-widget.c:325
   94#: ../bonobo/bonobo-selector-widget.c:324
  9595#: ../tools/browser/component-details.c:115
  9696msgid "Description"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.