Changeset 270


Ignore:
Timestamp:
Oct 31, 2005, 8:47:01 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Цялата директория в момента отразява текущото състояние в съответните клонове

Location:
gnome-2-12/developer-libs
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome-2-12/developer-libs/glib.glib-2-8.bg.po

  r269 r270  
  99"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-08-30 13:42+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-10-03 12:16-0400\n"
  1212"PO-Revision-Date: 2005-08-30 13:42+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../glib/gconvert.c:408 ../glib/gconvert.c:486
   20#: glib/gconvert.c:408 glib/gconvert.c:486
  2121#, c-format
  2222msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  2323msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  2424
  25 #: ../glib/gconvert.c:412 ../glib/gconvert.c:490
   25#: glib/gconvert.c:412 glib/gconvert.c:490
  2626#, c-format
  2727msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
  2828msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
  2929
  30 #: ../glib/gconvert.c:606 ../glib/gconvert.c:995 ../glib/giochannel.c:1322
  31 #: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:912
  32 #: ../glib/gutf8.c:1362
   30#: glib/gconvert.c:606 glib/gconvert.c:995 glib/giochannel.c:1322
   31#: glib/giochannel.c:1364 glib/giochannel.c:2206 glib/gutf8.c:912
   32#: glib/gutf8.c:1362
   33#, c-format
  3334msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
  3435msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  3536
  36 #: ../glib/gconvert.c:612 ../glib/gconvert.c:922 ../glib/giochannel.c:1329
  37 #: ../glib/giochannel.c:2218
   37#: glib/gconvert.c:612 glib/gconvert.c:922 glib/giochannel.c:1329
   38#: glib/giochannel.c:2218
  3839#, c-format
  3940msgid "Error during conversion: %s"
  4041msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  4142
  42 #: ../glib/gconvert.c:647 ../glib/gutf8.c:908 ../glib/gutf8.c:1113
  43 #: ../glib/gutf8.c:1254 ../glib/gutf8.c:1358
   43#: glib/gconvert.c:647 glib/gutf8.c:908 glib/gutf8.c:1113 glib/gutf8.c:1254
   44#: glib/gutf8.c:1358
   45#, c-format
  4446msgid "Partial character sequence at end of input"
  4547msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
  4648
  47 #: ../glib/gconvert.c:897
   49#: glib/gconvert.c:897
  4850#, c-format
  4951msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
   
  5254"s“"
  5355
  54 #: ../glib/gconvert.c:1706
   56#: glib/gconvert.c:1706
  5557#, c-format
  5658msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
  5759msgstr "URI „%s“ не е абсолютен URI при използване на схемата „файл“"
  5860
  59 #: ../glib/gconvert.c:1716
   61#: glib/gconvert.c:1716
  6062#, c-format
  6163msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  6264msgstr "URI „%s“ към локален файл не може да включва „#“"
  6365
  64 #: ../glib/gconvert.c:1733
   66#: glib/gconvert.c:1733
  6567#, c-format
  6668msgid "The URI '%s' is invalid"
  6769msgstr "URI „%s“ е неправилен"
  6870
  69 #: ../glib/gconvert.c:1745
   71#: glib/gconvert.c:1745
  7072#, c-format
  7173msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  7274msgstr "Името на хоста в URI „%s“ е невалидно"
  7375
  74 #: ../glib/gconvert.c:1761
   76#: glib/gconvert.c:1761
  7577#, c-format
  7678msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  7779msgstr "URI „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  7880
  79 #: ../glib/gconvert.c:1855
   81#: glib/gconvert.c:1855
  8082#, c-format
  8183msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  8284msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  8385
  84 #: ../glib/gconvert.c:1865
   86#: glib/gconvert.c:1865
   87#, c-format
  8588msgid "Invalid hostname"
  8689msgstr "Неправилно име на хост"
  8790
  88 #: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:141
   91#: glib/gdir.c:121 glib/gdir.c:141
  8992#, c-format
  9093msgid "Error opening directory '%s': %s"
  9194msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
  9295
  93 #: ../glib/gfileutils.c:576 ../glib/gfileutils.c:649
   96#: glib/gfileutils.c:576 glib/gfileutils.c:649
  9497#, c-format
  9598msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
  9699msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
  97100
  98 #: ../glib/gfileutils.c:591
   101#: glib/gfileutils.c:591
  99102#, c-format
  100103msgid "Error reading file '%s': %s"
  101104msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
  102105
  103 #: ../glib/gfileutils.c:673
   106#: glib/gfileutils.c:673
  104107#, c-format
  105108msgid "Failed to read from file '%s': %s"
  106109msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
  107110
  108 #: ../glib/gfileutils.c:724 ../glib/gfileutils.c:811
   111#: glib/gfileutils.c:724 glib/gfileutils.c:811
  109112#, c-format
  110113msgid "Failed to open file '%s': %s"
  111114msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
  112115
  113 #: ../glib/gfileutils.c:741 ../glib/gmappedfile.c:133
   116#: glib/gfileutils.c:741 glib/gmappedfile.c:133
  114117#, c-format
  115118msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
   
  118121"fstat(): %s"
  119122
  120 #: ../glib/gfileutils.c:775
   123#: glib/gfileutils.c:775
  121124#, c-format
  122125msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
   
  124127"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
  125128
  126 #: ../glib/gfileutils.c:909
   129#: glib/gfileutils.c:909
  127130#, c-format
  128131msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
   
  131134"g_rename(): %s"
  132135
  133 #: ../glib/gfileutils.c:952
   136#: glib/gfileutils.c:952
  134137#, c-format
  135138msgid "Could not change file mode: fork() failed: %s"
   
  138141"fork(): %s"
  139142
  140 #: ../glib/gfileutils.c:983
   143#: glib/gfileutils.c:983
  141144#, c-format
  142145msgid "Could not change file mode: waitpid() failed: %s"
   
  145148"waitpid(): %s"
  146149
  147 #: ../glib/gfileutils.c:1002
   150#: glib/gfileutils.c:1002
  148151#, c-format
  149152msgid "Could not change file mode: chmod() failed: %s"
   
  152155"chmod(): %s"
  153156
  154 #: ../glib/gfileutils.c:1013
   157#: glib/gfileutils.c:1013
  155158#, c-format
  156159msgid "Could not change file mode: Child terminated by signal: %s"
   
  159162"прекратен със сигнал: %s"
  160163
  161 #: ../glib/gfileutils.c:1024
   164#: glib/gfileutils.c:1024
   165#, c-format
  162166msgid "Could not change file mode: Child terminated abnormally"
  163167msgstr ""
   
  165169"по неочакван начин"
  166170
  167 #: ../glib/gfileutils.c:1058 ../glib/gfileutils.c:1524
   171#: glib/gfileutils.c:1058 glib/gfileutils.c:1524
  168172#, c-format
  169173msgid "Failed to create file '%s': %s"
  170174msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  171175
  172 #: ../glib/gfileutils.c:1080
   176#: glib/gfileutils.c:1080
  173177#, c-format
  174178msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
   
  177181"(): %s"
  178182
  179 #: ../glib/gfileutils.c:1105
   183#: glib/gfileutils.c:1105
  180184#, c-format
  181185msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
  182186msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
  183187
  184 #: ../glib/gfileutils.c:1124
   188#: glib/gfileutils.c:1124
  185189#, c-format
  186190msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
   
  188192"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
  189193
  190 #: ../glib/gfileutils.c:1242
   194#: glib/gfileutils.c:1242
  191195#, c-format
  192196msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
   
  195199"g_unlink(): %s"
  196200
  197 #: ../glib/gfileutils.c:1485
   201#: glib/gfileutils.c:1485
  198202#, c-format
  199203msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
  200204msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
  201205
  202 #: ../glib/gfileutils.c:1499
   206#: glib/gfileutils.c:1499
  203207#, c-format
  204208msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
  205209msgstr "Шаблонът „%s“ не завършва с XXXXXX"
  206210
  207 #: ../glib/gfileutils.c:1974
   211#: glib/gfileutils.c:1974
  208212#, c-format
  209213msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  210214msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  211215
  212 #: ../glib/gfileutils.c:1995
   216#: glib/gfileutils.c:1995
   217#, c-format
  213218msgid "Symbolic links not supported"
  214219msgstr "Символни връзки не се поддържат"
  215220
  216 #: ../glib/giochannel.c:1150
   221#: glib/giochannel.c:1150
  217222#, c-format
  218223msgid "Conversion from character set `%s' to `%s' is not supported"
  219224msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  220225
  221 #: ../glib/giochannel.c:1154
   226#: glib/giochannel.c:1154
  222227#, c-format
  223228msgid "Could not open converter from `%s' to `%s': %s"
  224229msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
  225230
  226 #: ../glib/giochannel.c:1499
   231#: glib/giochannel.c:1499
   232#, c-format
  227233msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
  228234msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
  229235
  230 #: ../glib/giochannel.c:1546 ../glib/giochannel.c:1803
  231 #: ../glib/giochannel.c:1889
   236#: glib/giochannel.c:1546 glib/giochannel.c:1803 glib/giochannel.c:1889
   237#, c-format
  232238msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
  233239msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
  234240
  235 #: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1703
   241#: glib/giochannel.c:1626 glib/giochannel.c:1703
   242#, c-format
  236243msgid "Channel terminates in a partial character"
  237244msgstr "Каналът прекъсна на непълен символ"
  238245
  239 #: ../glib/giochannel.c:1689
   246#: glib/giochannel.c:1689
   247#, c-format
  240248msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
  241249msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
  242250
  243 #: ../glib/gmappedfile.c:116
   251#: glib/gmappedfile.c:116
  244252#, c-format
  245253msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
  246254msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
  247255
  248 #: ../glib/gmappedfile.c:178
   256#: glib/gmappedfile.c:185
  249257#, c-format
  250258msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
   
  253261"%s"
  254262
  255 #: ../glib/gmarkup.c:232
   263#: glib/gmarkup.c:232
  256264#, c-format
  257265msgid "Error on line %d char %d: %s"
  258266msgstr "Грешка на ред %d, символ %d: %s"
  259267
  260 #: ../glib/gmarkup.c:330
   268#: glib/gmarkup.c:330
  261269#, c-format
  262270msgid "Error on line %d: %s"
  263271msgstr "Грешка на ред %d: %s"
  264272
  265 #: ../glib/gmarkup.c:434
   273#: glib/gmarkup.c:434
  266274msgid ""
  267275"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   
  270278"последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
  271279
  272 #: ../glib/gmarkup.c:444
   280#: glib/gmarkup.c:444
  273281#, c-format
  274282msgid ""
   
  281289"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
  282290
  283 #: ../glib/gmarkup.c:478
   291#: glib/gmarkup.c:478
  284292#, c-format
  285293msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
  286294msgstr "Символът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
  287295
  288 #: ../glib/gmarkup.c:515
   296#: glib/gmarkup.c:515
  289297#, c-format
  290298msgid "Entity name '%s' is not known"
  291299msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
  292300
  293 #: ../glib/gmarkup.c:526
   301#: glib/gmarkup.c:526
  294302msgid ""
  295303"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
   
  300308"амперсанда чрез &amp;"
  301309
  302 #: ../glib/gmarkup.c:579
   310#: glib/gmarkup.c:579
  303311#, c-format
  304312msgid ""
   
  309317"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  310318
  311 #: ../glib/gmarkup.c:604
   319#: glib/gmarkup.c:604
  312320#, c-format
  313321msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
   
  315323"Указателят на символ „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен символ"
  316324
  317 #: ../glib/gmarkup.c:619
   325#: glib/gmarkup.c:619
  318326msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  319327msgstr "Празен указател на символ. Трябва да включва число, например &#454;"
  320328
  321 #: ../glib/gmarkup.c:629
   329#: glib/gmarkup.c:629
  322330msgid ""
  323331"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
   
  329337"амперсанда чрез &amp;"
  330338
  331 #: ../glib/gmarkup.c:715
   339#: glib/gmarkup.c:715
  332340msgid "Unfinished entity reference"
  333341msgstr "Незавършена заместваща последователност"
  334342
  335 #: ../glib/gmarkup.c:721
   343#: glib/gmarkup.c:721
  336344msgid "Unfinished character reference"
  337345msgstr "Незавършен указател на символ"
  338346
  339 #: ../glib/gmarkup.c:964 ../glib/gmarkup.c:992 ../glib/gmarkup.c:1023
   347#: glib/gmarkup.c:964 glib/gmarkup.c:992 glib/gmarkup.c:1023
  340348msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
  341349msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8"
  342350
  343 #: ../glib/gmarkup.c:1059
   351#: glib/gmarkup.c:1059
  344352msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  345353msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  346354
  347 #: ../glib/gmarkup.c:1099
   355#: glib/gmarkup.c:1099
  348356#, c-format
  349357msgid ""
   
  353361"„%s“ е невалиден символ след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  354362
  355 #: ../glib/gmarkup.c:1163
   363#: glib/gmarkup.c:1163
  356364#, c-format
  357365msgid ""
   
  362370"завърши с „>“"
  363371
  364 #: ../glib/gmarkup.c:1252
   372#: glib/gmarkup.c:1252
  365373#, c-format
  366374msgid ""
   
  370378"„%s“"
  371379
  372 #: ../glib/gmarkup.c:1294
   380#: glib/gmarkup.c:1294
  373381#, c-format
  374382msgid ""
   
  381389"вероятно използвате неправилен символ в името на атрибут"
  382390
  383 #: ../glib/gmarkup.c:1383
   391#: glib/gmarkup.c:1383
  384392#, c-format
  385393msgid ""
   
  390398"когато се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  391399
  392 #: ../glib/gmarkup.c:1528
   400#: glib/gmarkup.c:1528
  393401#, c-format
  394402msgid ""
   
  399407"започва с „%s“"
  400408
  401 #: ../glib/gmarkup.c:1568
   409#: glib/gmarkup.c:1568
  402410#, c-format
  403411msgid ""
   
  408416"Позволен е символът „>“"
  409417
  410 #: ../glib/gmarkup.c:1579
   418#: glib/gmarkup.c:1579
  411419#, c-format
  412420msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  413421msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  414422
  415 #: ../glib/gmarkup.c:1588
   423#: glib/gmarkup.c:1588
  416424#, c-format
  417425msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  418426msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  419427
  420 #: ../glib/gmarkup.c:1735
   428#: glib/gmarkup.c:1735
  421429msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  422430msgstr "Документът е празен или съдържа само празни символи"
  423431
  424 #: ../glib/gmarkup.c:1749
   432#: glib/gmarkup.c:1749
  425433msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  426434msgstr ""
  427435"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
  428436
  429 #: ../glib/gmarkup.c:1757 ../glib/gmarkup.c:1801
   437#: glib/gmarkup.c:1757 glib/gmarkup.c:1801
  430438#, c-format
  431439msgid ""
   
  436444"s“"
  437445
  438 #: ../glib/gmarkup.c:1765
   446#: glib/gmarkup.c:1765
  439447#, c-format
  440448msgid ""
   
  445453"етикета <%s/>"
  446454
  447 #: ../glib/gmarkup.c:1771
   455#: glib/gmarkup.c:1771
  448456msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  449457msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  450458
  451 #: ../glib/gmarkup.c:1776
   459#: glib/gmarkup.c:1776
  452460msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  453461msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  454462
  455 #: ../glib/gmarkup.c:1781
   463#: glib/gmarkup.c:1781
  456464msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  457465msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  458466
  459 #: ../glib/gmarkup.c:1787
   467#: glib/gmarkup.c:1787
  460468msgid ""
  461469"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   
  465473"атрибута. Атрибутът няма стойност"
  466474
  467 #: ../glib/gmarkup.c:1794
   475#: glib/gmarkup.c:1794
  468476msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  469477msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  470478
  471 #: ../glib/gmarkup.c:1809
   479#: glib/gmarkup.c:1809
  472480#, c-format
  473481msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  474482msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  475483
  476 #: ../glib/gmarkup.c:1815
   484#: glib/gmarkup.c:1815
  477485msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  478486msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
  479487
  480 #: ../glib/gshell.c:73
   488#: glib/gshell.c:73
   489#, c-format
  481490msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
  482491msgstr "Цитиран текст не започва със символ „\"“"
  483492
  484 #: ../glib/gshell.c:163
   493#: glib/gshell.c:163
   494#, c-format
  485495msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
  486496msgstr ""
  487497"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран от обвивката"
  488498
  489 #: ../glib/gshell.c:541
   499#: glib/gshell.c:541
  490500#, c-format
  491501msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
  492502msgstr "Текстът свърши веднага след символа „\\“. (Текстът е „%s“)"
  493503
  494 #: ../glib/gshell.c:548
   504#: glib/gshell.c:548
  495505#, c-format
  496506msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
   
  498508"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
  499509
  500 #: ../glib/gshell.c:560
   510#: glib/gshell.c:560
   511#, c-format
  501512msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
  502513msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни символи)"
  503514
  504 #: ../glib/gspawn-win32.c:276
   515#: glib/gspawn-win32.c:276
   516#, c-format
  505517msgid "Failed to read data from child process"
  506518msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
  507519
  508 #: ../glib/gspawn-win32.c:291 ../glib/gspawn.c:1375
   520#: glib/gspawn-win32.c:291 glib/gspawn.c:1375
  509521#, c-format
  510522msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
  511523msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
  512524
  513 #: ../glib/gspawn-win32.c:329 ../glib/gspawn.c:1039
   525#: glib/gspawn-win32.c:329 glib/gspawn.c:1039
  514526#, c-format
  515527msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
  516528msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
  517529
  518 #: ../glib/gspawn-win32.c:355 ../glib/gspawn.c:1244
   530#: glib/gspawn-win32.c:355 glib/gspawn.c:1244
  519531#, c-format
  520532msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
  521533msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
  522534
  523 #: ../glib/gspawn-win32.c:361 ../glib/gspawn-win32.c:582
   535#: glib/gspawn-win32.c:361 glib/gspawn-win32.c:581
  524536#, c-format
  525537msgid "Failed to execute child process (%s)"
  526538msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
  527539
  528 #: ../glib/gspawn-win32.c:886
   540#: glib/gspawn-win32.c:890
  529541#, c-format
  530542msgid "Failed to execute helper program (%s)"
  531543msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
  532544
  533 #: ../glib/gspawn-win32.c:1083
   545#: glib/gspawn-win32.c:1084
   546#, c-format
  534547msgid ""
  535548"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
   
  539552"процес"
  540553
  541 #: ../glib/gspawn.c:179
   554#: glib/gspawn.c:179
  542555#, c-format
  543556msgid "Failed to read data from child process (%s)"
  544557msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  545558
  546 #: ../glib/gspawn.c:311
   559#: glib/gspawn.c:311
  547560#, c-format
  548561msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
   
  550563"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  551564
  552 #: ../glib/gspawn.c:394
   565#: glib/gspawn.c:394
  553566#, c-format
  554567msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
  555568msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
  556569
  557 #: ../glib/gspawn.c:1104
   570#: glib/gspawn.c:1104
  558571#, c-format
  559572msgid "Failed to fork (%s)"
  560573msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
  561574
  562 #: ../glib/gspawn.c:1254
   575#: glib/gspawn.c:1254
  563576#, c-format
  564577msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
  565578msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
  566579
  567 #: ../glib/gspawn.c:1264
   580#: glib/gspawn.c:1264
  568581#, c-format
  569582msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
  570583msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
  571584
  572 #: ../glib/gspawn.c:1273
   585#: glib/gspawn.c:1273
  573586#, c-format
  574587msgid "Failed to fork child process (%s)"
  575588msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
  576589
  577 #: ../glib/gspawn.c:1281
   590#: glib/gspawn.c:1281
  578591#, c-format
  579592msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
  580593msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
  581594
  582 #: ../glib/gspawn.c:1303
   595#: glib/gspawn.c:1303
  583596#, c-format
  584597msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
   
  587600"s)"
  588601
  589 #: ../glib/gutf8.c:987
   602#: glib/gutf8.c:987
   603#, c-format
  590604msgid "Character out of range for UTF-8"
  591605msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
  592606
  593 #: ../glib/gutf8.c:1081 ../glib/gutf8.c:1090 ../glib/gutf8.c:1222
  594 #: ../glib/gutf8.c:1231 ../glib/gutf8.c:1372 ../glib/gutf8.c:1468
   607#: glib/gutf8.c:1081 glib/gutf8.c:1090 glib/gutf8.c:1222 glib/gutf8.c:1231
   608#: glib/gutf8.c:1372 glib/gutf8.c:1468
   609#, c-format
  595610msgid "Invalid sequence in conversion input"
  596611msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
  597612
  598 #: ../glib/gutf8.c:1383 ../glib/gutf8.c:1479
   613#: glib/gutf8.c:1383 glib/gutf8.c:1479
   614#, c-format
  599615msgid "Character out of range for UTF-16"
  600616msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
  601617
  602 #: ../glib/goption.c:468
   618#: glib/goption.c:468
  603619msgid "Usage:"
  604620msgstr "Употреба:"
  605621
  606 #: ../glib/goption.c:468
   622#: glib/goption.c:468
  607623msgid "[OPTION...]"
  608624msgstr "[ОПЦИЯ...]"
  609625
  610 #: ../glib/goption.c:556
   626#: glib/goption.c:556
  611627msgid "Help Options:"
  612628msgstr "Настройки на помощта:"
  613629
  614 #: ../glib/goption.c:557
   630#: glib/goption.c:557
  615631msgid "Show help options"
  616632msgstr "Показване на настройките на помощта"
  617633
  618 #: ../glib/goption.c:562
   634#: glib/goption.c:562
  619635msgid "Show all help options"
  620636msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  621637
  622 #: ../glib/goption.c:612
   638#: glib/goption.c:612
  623639msgid "Application Options:"
  624640msgstr "Настройки на приложението:"
  625641
  626 #: ../glib/goption.c:653
   642#: glib/goption.c:653
  627643#, c-format
  628644msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  629645msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  630646
  631 #: ../glib/goption.c:663
   647#: glib/goption.c:663
  632648#, c-format
  633649msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  635651"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  636652
  637 #: ../glib/goption.c:957 ../glib/goption.c:1068
   653#: glib/goption.c:957 glib/goption.c:1068
  638654#, c-format
  639655msgid "Missing argument for %s"
  640656msgstr "Липсва аргумент за %s"
  641657
  642 #: ../glib/goption.c:1472
   658#: glib/goption.c:1472
  643659#, c-format
  644660msgid "Unknown option %s"
  645661msgstr "Непозната опция %s"
  646662
  647 #: ../glib/gkeyfile.c:339
   663#: glib/gkeyfile.c:339
   664#, c-format
  648665msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
  649666msgstr "Не може да се открие валиден ключов файл в папките с данни"
  650667
  651 #: ../glib/gkeyfile.c:374
   668#: glib/gkeyfile.c:374
   669#, c-format
  652670msgid "Not a regular file"
  653671msgstr "Не е обикновен файл"
  654672
  655 #: ../glib/gkeyfile.c:382
   673#: glib/gkeyfile.c:382
   674#, c-format
  656675msgid "File is empty"
  657676msgstr "Файлът е празен"
  658677
  659 #: ../glib/gkeyfile.c:697
   678#: glib/gkeyfile.c:697
  660679#, c-format
  661680msgid ""
   
  665684"група, нито коментар"
  666685
  667 #: ../glib/gkeyfile.c:765
   686#: glib/gkeyfile.c:765
   687#, c-format
  668688msgid "Key file does not start with a group"
  669689msgstr "Ключовият файл не започва с група"
  670690
  671 #: ../glib/gkeyfile.c:808
   691#: glib/gkeyfile.c:808
  672692#, c-format
  673693msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  674694msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  675695
  676 #: ../glib/gkeyfile.c:1017 ../glib/gkeyfile.c:1176 ../glib/gkeyfile.c:2177
  677 #: ../glib/gkeyfile.c:2242 ../glib/gkeyfile.c:2361 ../glib/gkeyfile.c:2497
  678 #: ../glib/gkeyfile.c:2649 ../glib/gkeyfile.c:2823 ../glib/gkeyfile.c:2880
   696#: glib/gkeyfile.c:1017 glib/gkeyfile.c:1176 glib/gkeyfile.c:2177
   697#: glib/gkeyfile.c:2242 glib/gkeyfile.c:2361 glib/gkeyfile.c:2497
   698#: glib/gkeyfile.c:2649 glib/gkeyfile.c:2823 glib/gkeyfile.c:2880
  679699#, c-format
  680700msgid "Key file does not have group '%s'"
  681701msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  682702
  683 #: ../glib/gkeyfile.c:1188
   703#: glib/gkeyfile.c:1188
  684704#, c-format
  685705msgid "Key file does not have key '%s'"
  686706msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  687707
  688 #: ../glib/gkeyfile.c:1289 ../glib/gkeyfile.c:1398
   708#: glib/gkeyfile.c:1289 glib/gkeyfile.c:1398
  689709#, c-format
  690710msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  691711msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  692712
  693 #: ../glib/gkeyfile.c:1307 ../glib/gkeyfile.c:1416 ../glib/gkeyfile.c:1788
   713#: glib/gkeyfile.c:1307 glib/gkeyfile.c:1416 glib/gkeyfile.c:1788
  694714#, c-format
  695715msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  698718"анализирана."
  699719
  700 #: ../glib/gkeyfile.c:2004
   720#: glib/gkeyfile.c:2004
  701721#, c-format
  702722msgid ""
   
  707727"бъде анализирана."
  708728
  709 #: ../glib/gkeyfile.c:2192 ../glib/gkeyfile.c:2376 ../glib/gkeyfile.c:2891
   729#: glib/gkeyfile.c:2192 glib/gkeyfile.c:2376 glib/gkeyfile.c:2891
  710730#, c-format
  711731msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  712732msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  713733
  714 #: ../glib/gkeyfile.c:3072
   734#: glib/gkeyfile.c:3067
   735#, c-format
  715736msgid "Key file contains escape character at end of line"
  716737msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  717738
  718 #: ../glib/gkeyfile.c:3094
   739#: glib/gkeyfile.c:3089
  719740#, c-format
  720741msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  721742msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
  722743
  723 #: ../glib/gkeyfile.c:3235
   744#: glib/gkeyfile.c:3230
  724745#, c-format
  725746msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  726747msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  727748
  728 #: ../glib/gkeyfile.c:3245
   749#: glib/gkeyfile.c:3240
  729750#, c-format
  730751msgid "Integer value '%s' out of range"
  731752msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  732753
  733 #: ../glib/gkeyfile.c:3275
   754#: glib/gkeyfile.c:3270
  734755#, c-format
  735756msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
 • gnome-2-12/developer-libs/gtk+-properties.gtk-2-8.bg.po

  r186 r270  
  1212"Project-Id-Version: Gtk+-properties 2.8\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2005-09-06 16:30+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2005-10-04 01:25-0400\n"
  1515"PO-Revision-Date: 2005-09-06 14:19+0300\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  2121"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2222
  23 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:110
   23#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:110
  2424msgid "Number of Channels"
  2525msgstr "Брой канали"
  2626
  27 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
   27#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
  2828msgid "The number of samples per pixel"
  2929msgstr "Броят отчети за пиксел"
  3030
  31 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
   31#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
  3232msgid "Colorspace"
  3333msgstr "Цветово пространство"
  3434
  35 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:121
   35#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:121
  3636msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
  3737msgstr "Цветовото пространство, от което са отчетите"
  3838
  39 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129
   39#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129
  4040msgid "Has Alpha"
  4141msgstr "Има алфа канал"
  4242
  43 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
   43#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
  4444msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
  4545msgstr "Дали буферът с пиксели има алфа канал"
  4646
  47 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
   47#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
  4848msgid "Bits per Sample"
  4949msgstr "Битове за отчет"
  5050
  51 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:144
   51#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:144
  5252msgid "The number of bits per sample"
  5353msgstr "Броят битове за отчет"
  5454
  55 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 ../gtk/gtklayout.c:651
  56 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:242
   55#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 gtk/gtklayout.c:651 gtk/gtktreeviewcolumn.c:242
  5756msgid "Width"
  5857msgstr "Широчина"
  5958
  60 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
   59#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
  6160msgid "The number of columns of the pixbuf"
  6261msgstr "Броят колони в буфера с пиксели"
  6362
  64 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:163 ../gtk/gtklayout.c:660
   63#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:163 gtk/gtklayout.c:660
  6564msgid "Height"
  6665msgstr "Височина"
  6766
  68 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
   67#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
  6968msgid "The number of rows of the pixbuf"
  7069msgstr "Броят редове в буфера с пиксели"
  7170
  72 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:180
   71#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:180
  7372msgid "Rowstride"
  7473msgstr "Дължина на ред"
  7574
  76 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:181
   75#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:181
  7776msgid ""
  7877"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
  7978msgstr "Броят байтове между началото на ред и началото на следващия"
  8079
  81 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:190
   80#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:190
  8281msgid "Pixels"
  8382msgstr "Пиксели"
  8483
  85 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:191
   84#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:191
  8685msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
  8786msgstr "Указател към данните с пиксели на буфера с пиксели"
  8887
  89 #: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:129
   88#: gdk/gdkdisplaymanager.c:129
  9089msgid "Default Display"
  9190msgstr "Дисплей по подразбиране"
  9291
  93 #: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:130
   92#: gdk/gdkdisplaymanager.c:130
  9493msgid "The default display for GDK"
  9594msgstr "Дисплеят по подразбиране за GDK"
  9695
  97 #: ../gdk/gdkpango.c:510 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:538
   96#: gdk/gdkpango.c:510 gtk/gtkinvisible.c:117 gtk/gtkwindow.c:541
  9897msgid "Screen"
  9998msgstr "Екран"
  10099
  101 #: ../gdk/gdkpango.c:511
   100#: gdk/gdkpango.c:511
  102101msgid "the GdkScreen for the renderer"
  103102msgstr "Екранът GdkScreen на ядрото за изобразяване"
  104103
  105 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:206
   104#: gtk/gtkaboutdialog.c:206
  106105msgid "Program name"
  107106msgstr "Име на програмата"
  108107
  109 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:207
   108#: gtk/gtkaboutdialog.c:207
  110109msgid ""
  111110"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
   
  115114"g_get_application_name()"
  116115
  117 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:221
   116#: gtk/gtkaboutdialog.c:221
  118117msgid "Program version"
  119118msgstr "Версия на програмата"
  120119
  121 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:222
   120#: gtk/gtkaboutdialog.c:222
  122121msgid "The version of the program"
  123122msgstr "Версията на програмата"
  124123
  125 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:236
   124#: gtk/gtkaboutdialog.c:236
  126125msgid "Copyright string"
  127126msgstr "Авторски права"
  128127
  129 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:237
   128#: gtk/gtkaboutdialog.c:237
  130129msgid "Copyright information for the program"
  131130msgstr "Информация за авторските права върху програмата"
  132131
  133 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:254
   132#: gtk/gtkaboutdialog.c:254
  134133msgid "Comments string"
  135134msgstr "Коментар"
  136135
  137 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:255
   136#: gtk/gtkaboutdialog.c:255
  138137msgid "Comments about the program"
  139138msgstr "Коментари за програмата"
  140139
  141 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:289
   140#: gtk/gtkaboutdialog.c:289
  142141msgid "Website URL"
  143142msgstr "Адрес на уеб сайт"
  144143
  145 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:290
   144#: gtk/gtkaboutdialog.c:290
  146145msgid "The URL for the link to the website of the program"
  147146msgstr "URL към уеб сайта на програмата"
  148147
  149 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:306
   148#: gtk/gtkaboutdialog.c:306
  150149msgid "Website label"
  151150msgstr "Етикет на страница в Интернет"
  152151
  153 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:307
   152#: gtk/gtkaboutdialog.c:307
  154153msgid ""
  155154"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
   
  159158"подразбиране е URL-то"
  160159
  161 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:323
   160#: gtk/gtkaboutdialog.c:323
  162161msgid "Authors"
  163162msgstr "Автори"
  164163
  165 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:324
   164#: gtk/gtkaboutdialog.c:324
  166165msgid "List of authors of the program"
  167166msgstr "Списък на авторите на програмата"
  168167
  169 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:340
   168#: gtk/gtkaboutdialog.c:340
  170169msgid "Documenters"
  171170msgstr "Документатори"
  172171
  173 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:341
   172#: gtk/gtkaboutdialog.c:341
  174173msgid "List of people documenting the program"
  175174msgstr "Списък на хората, които са написали документацията на програмата"
  176175
  177 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:357
   176#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
  178177msgid "Artists"
  179178msgstr "Дизайнери"
  180179
  181 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:358
   180#: gtk/gtkaboutdialog.c:358
  182181msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
  183182msgstr ""
   
  185184"програмата"
  186185
  187 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:375
   186#: gtk/gtkaboutdialog.c:375
  188187msgid "Translator credits"
  189188msgstr "Преводачи"
  190189
  191 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:376
   190#: gtk/gtkaboutdialog.c:376
  192191msgid ""
  193192"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
  194193msgstr "Списък с преводачи. Низът трябва да е отбелязан за превод"
  195194
  196 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:391
   195#: gtk/gtkaboutdialog.c:391
  197196msgid "Logo"
  198197msgstr "Лого"
  199198
  200 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:392
   199#: gtk/gtkaboutdialog.c:392
  201200msgid ""
  202201"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
   
  206205"използва gtk_window_get_default_icon_list()"
  207206
  208 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:407
   207#: gtk/gtkaboutdialog.c:407
  209208msgid "Logo Icon Name"
  210209msgstr "Име на иконата за логото"
  211210
  212 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:408
   211#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
  213212msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
  214213msgstr ""
   
  216215"„Относно“."
  217216
  218 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:421
   217#: gtk/gtkaboutdialog.c:421
  219218msgid "Wrap license"
  220219msgstr "Пренасяне по ред на лиценза"
  221220
  222 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:422
   221#: gtk/gtkaboutdialog.c:422
  223222msgid "Whether to wrap the license text."
  224223msgstr "Дали текстът на лиценза ще се пренася."
  225224
  226 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:429
   225#: gtk/gtkaboutdialog.c:429
  227226msgid "Link Color"
  228227msgstr "Цвят на връзката"
  229228
  230 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:430
   229#: gtk/gtkaboutdialog.c:430
  231230msgid "Color of hyperlinks"
  232231msgstr "Цветът на хипервръзките"
  233232
  234 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:143
   233#: gtk/gtkaccellabel.c:143
  235234msgid "Accelerator Closure"
  236235msgstr "Заграждение за ускорение"
  237236
  238 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:144
   237#: gtk/gtkaccellabel.c:144
  239238msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
  240239msgstr "Заграждението за наблюдение за промени на мнемоничните ускорители"
  241240
  242 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:150
   241#: gtk/gtkaccellabel.c:150
  243242msgid "Accelerator Widget"
  244243msgstr "Мнемоника за графични обекти"
  245244
  246 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:151
   245#: gtk/gtkaccellabel.c:151
  247246msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
  248247msgstr "Графични обекти за наблюдение за промени на мнемоничните ускорители"
  249248
  250 #: ../gtk/gtkaction.c:197 ../gtk/gtkactiongroup.c:135
   249#: gtk/gtkaction.c:197 gtk/gtkactiongroup.c:135
  251250msgid "Name"
  252251msgstr "Име"
  253252
  254 #: ../gtk/gtkaction.c:198
   253#: gtk/gtkaction.c:198
  255254msgid "A unique name for the action."
  256255msgstr "Уникално име за действието."
  257256
  258 #: ../gtk/gtkaction.c:205 ../gtk/gtkbutton.c:226 ../gtk/gtkexpander.c:206
  259 #: ../gtk/gtkframe.c:128 ../gtk/gtklabel.c:322 ../gtk/gtktoolbutton.c:187
   257#: gtk/gtkaction.c:205 gtk/gtkbutton.c:226 gtk/gtkexpander.c:206
   258#: gtk/gtkframe.c:128 gtk/gtklabel.c:322 gtk/gtktoolbutton.c:187
  260259msgid "Label"
  261260msgstr "Етикет"
  262261
  263 #: ../gtk/gtkaction.c:206
   262#: gtk/gtkaction.c:206
  264263msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
  265264msgstr ""
  266265"Етикетът за елементи на менюто и бутоните, които активират това действие."
  267266
  268 #: ../gtk/gtkaction.c:213
   267#: gtk/gtkaction.c:213
  269268msgid "Short label"
  270269msgstr "Кратък етикет"
  271270
  272 #: ../gtk/gtkaction.c:214
   271#: gtk/gtkaction.c:214
  273272msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
  274273msgstr ""
  275274"По-кратък етикет, който да се използва за бутоните в лентата с инструменти."
  276275
  277 #: ../gtk/gtkaction.c:220
   276#: gtk/gtkaction.c:220
  278277msgid "Tooltip"
  279278msgstr "Подсказка"
  280279
  281 #: ../gtk/gtkaction.c:221
   280#: gtk/gtkaction.c:221
  282281msgid "A tooltip for this action."
  283282msgstr "Подсказка за това действие."
  284283
  285 #: ../gtk/gtkaction.c:227
   284#: gtk/gtkaction.c:227
  286285msgid "Stock Icon"
  287286msgstr "Стандартна икона"
  288287
  289 #: ../gtk/gtkaction.c:228
   288#: gtk/gtkaction.c:228
  290289msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
  291290msgstr ""
   
  293292"представят това действие."
  294293
  295 #: ../gtk/gtkaction.c:235 ../gtk/gtktoolitem.c:160
   294#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtktoolitem.c:160
  296295msgid "Visible when horizontal"
  297296msgstr "Видим хоризонтално"
  298297
  299 #: ../gtk/gtkaction.c:236 ../gtk/gtktoolitem.c:161
   298#: gtk/gtkaction.c:236 gtk/gtktoolitem.c:161
  300299msgid ""
  301300"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
   
  305304"хоризонтално ориентирана."
  306305
  307 #: ../gtk/gtkaction.c:251
   306#: gtk/gtkaction.c:251
  308307msgid "Visible when overflown"
  309308msgstr "Видим при преливане"
  310309
  311 #: ../gtk/gtkaction.c:252
   310#: gtk/gtkaction.c:252
  312311msgid ""
  313312"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
   
  317316"преливане."
  318317
  319 #: ../gtk/gtkaction.c:259 ../gtk/gtktoolitem.c:167
   318#: gtk/gtkaction.c:259 gtk/gtktoolitem.c:167
  320319msgid "Visible when vertical"
  321320msgstr "Видим вертикално"
  322321
  323 #: ../gtk/gtkaction.c:260 ../gtk/gtktoolitem.c:168
   322#: gtk/gtkaction.c:260 gtk/gtktoolitem.c:168
  324323msgid ""
  325324"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
   
  329328"ориентирана."
  330329
  331 #: ../gtk/gtkaction.c:267 ../gtk/gtktoolitem.c:174
   330#: gtk/gtkaction.c:267 gtk/gtktoolitem.c:174
  332331msgid "Is important"
  333332msgstr "Е важно"
  334333
  335 #: ../gtk/gtkaction.c:268
   334#: gtk/gtkaction.c:268
  336335msgid ""
  337336"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
   
  341340"инструментите съдържа и текст в режима GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
  342341
  343 #: ../gtk/gtkaction.c:276
   342#: gtk/gtkaction.c:276
  344343msgid "Hide if empty"
  345344msgstr "Скриване, ако е празно"
  346345
  347 #: ../gtk/gtkaction.c:277
   346#: gtk/gtkaction.c:277
  348347msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
  349348msgstr "Ако е TRUE, празните представяния на това действие са скрити."
  350349
  351 #: ../gtk/gtkaction.c:283 ../gtk/gtkactiongroup.c:142
  352 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:222 ../gtk/gtkwidget.c:455
   350#: gtk/gtkaction.c:283 gtk/gtkactiongroup.c:142 gtk/gtkcellrenderer.c:222
   351#: gtk/gtkwidget.c:455
  353352msgid "Sensitive"
  354353msgstr "Чувствителен"
  355354
  356 #: ../gtk/gtkaction.c:284
   355#: gtk/gtkaction.c:284
  357356msgid "Whether the action is enabled."
  358357msgstr "Дали действието е включено."
  359358
  360 #: ../gtk/gtkaction.c:290 ../gtk/gtkactiongroup.c:149
  361 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:226 ../gtk/gtkwidget.c:448
   359#: gtk/gtkaction.c:290 gtk/gtkactiongroup.c:149 gtk/gtktreeviewcolumn.c:226
   360#: gtk/gtkwidget.c:448
  362361msgid "Visible"
  363362msgstr "Видимо"
  364363
  365 #: ../gtk/gtkaction.c:291
   364#: gtk/gtkaction.c:291
  366365msgid "Whether the action is visible."
  367366msgstr "Дали действието е видимо."
  368367
  369 #: ../gtk/gtkaction.c:297
   368#: gtk/gtkaction.c:297
  370369msgid "Action Group"
  371370msgstr "Група на действия"
  372371
  373 #: ../gtk/gtkaction.c:298
   372#: gtk/gtkaction.c:298
  374373msgid ""
  375374"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
   
  379378"вътрешно ползване)."
  380379
  381 #: ../gtk/gtkactiongroup.c:136
   380#: gtk/gtkactiongroup.c:136
  382381msgid "A name for the action group."
  383382msgstr "Име на групата за действия."
  384383
  385 #: ../gtk/gtkactiongroup.c:143
   384#: gtk/gtkactiongroup.c:143
  386385msgid "Whether the action group is enabled."
  387386msgstr "Дали групата действия е включена."
  388387
  389 #: ../gtk/gtkactiongroup.c:150
   388#: gtk/gtkactiongroup.c:150
  390389msgid "Whether the action group is visible."
  391390msgstr "Дали групата за действия е видима."
  392391
  393 #: ../gtk/gtkadjustment.c:116 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
  394 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:304
   392#: gtk/gtkadjustment.c:116 gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
   393#: gtk/gtkspinbutton.c:304
  395394msgid "Value"
  396395msgstr "Стойност"
  397396
  398 #: ../gtk/gtkadjustment.c:117
   397#: gtk/gtkadjustment.c:117
  399398msgid "The value of the adjustment"
  400399msgstr "Стойност на изменението"
  401400
  402 #: ../gtk/gtkadjustment.c:133
   401#: gtk/gtkadjustment.c:133
  403402msgid "Minimum Value"
  404403msgstr "Минимална стойност"
  405404
  406 #: ../gtk/gtkadjustment.c:134
   405#: gtk/gtkadjustment.c:134
  407406msgid "The minimum value of the adjustment"
  408407msgstr "Минималната стойност на изменението"
  409408
  410 #: ../gtk/gtkadjustment.c:153
   409#: gtk/gtkadjustment.c:153
  411410msgid "Maximum Value"
  412411msgstr "Максимална стойност"
  413412
  414 #: ../gtk/gtkadjustment.c:154
   413#: gtk/gtkadjustment.c:154
  415414msgid "The maximum value of the adjustment"
  416415msgstr "Максималната стойност на изменението"
  417416
  418 #: ../gtk/gtkadjustment.c:170
   417#: gtk/gtkadjustment.c:170
  419418msgid "Step Increment"
  420419msgstr "Стъпка на изменение"
  421420
  422 #: ../gtk/gtkadjustment.c:171
   421#: gtk/gtkadjustment.c:171
  423422msgid "The step increment of the adjustment"
  424423msgstr "Стъпката на изменение"
  425424
  426 #: ../gtk/gtkadjustment.c:187
   425#: gtk/gtkadjustment.c:187
  427426msgid "Page Increment"
  428427msgstr "Страница на изменение"
  429428
  430 #: ../gtk/gtkadjustment.c:188
   429#: gtk/gtkadjustment.c:188
  431430msgid "The page increment of the adjustment"
  432431msgstr "Стъпката-страница на изменението"
  433432
  434 #: ../gtk/gtkadjustment.c:207
   433#: gtk/gtkadjustment.c:207
  435434msgid "Page Size"
  436435msgstr "Размер на страницата"
  437436
  438 #: ../gtk/gtkadjustment.c:208
   437#: gtk/gtkadjustment.c:208
  439438msgid "The page size of the adjustment"
  440439msgstr "Размерът на страницата на изменението"
  441440
  442 #: ../gtk/gtkalignment.c:119
   441#: gtk/gtkalignment.c:119
  443442msgid "Horizontal alignment"
  444443msgstr "Хоризонтално подравняване"
  445444
  446 #: ../gtk/gtkalignment.c:120 ../gtk/gtkbutton.c:277
   445#: gtk/gtkalignment.c:120 gtk/gtkbutton.c:277
  447446msgid ""
  448447"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
   
  452451"ляво подравняване, 1.0 е дясно подравняване"
  453452
  454 #: ../gtk/gtkalignment.c:129
   453#: gtk/gtkalignment.c:129
  455454msgid "Vertical alignment"
  456455msgstr "Вертикално подравняване"
  457456
  458 #: ../gtk/gtkalignment.c:130 ../gtk/gtkbutton.c:296
   457#: gtk/gtkalignment.c:130 gtk/gtkbutton.c:296
  459458msgid ""
  460459"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
   
  464463"подравняване, 1.0 е долно подравняване"
  465464
  466 #: ../gtk/gtkalignment.c:138
   465#: gtk/gtkalignment.c:138
  467466msgid "Horizontal scale"
  468467msgstr "Хоризонтално мащабиране"
  469468
  470 #: ../gtk/gtkalignment.c:139
   469#: gtk/gtkalignment.c:139
  471470msgid ""
  472471"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
   
  477476"означава всичко"
  478477
  479 #: ../gtk/gtkalignment.c:147
   478#: gtk/gtkalignment.c:147
  480479msgid "Vertical scale"
  481480msgstr "Вертикално мащабиране"
  482481
  483 #: ../gtk/gtkalignment.c:148
   482#: gtk/gtkalignment.c:148
  484483msgid ""
  485484"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
   
  490489"означава всичко"
  491490
  492 #: ../gtk/gtkalignment.c:165
   491#: gtk/gtkalignment.c:165
  493492msgid "Top Padding"
  494493msgstr "Горна обшивка"
  495494
  496 #: ../gtk/gtkalignment.c:166
   495#: gtk/gtkalignment.c:166
  497496msgid "The padding to insert at the top of the widget."
  498497msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отгоре на графичния обект."
  499498
  500 #: ../gtk/gtkalignment.c:182
   499#: gtk/gtkalignment.c:182
  501500msgid "Bottom Padding"
  502501msgstr "Долна обшивка"
  503502
  504 #: ../gtk/gtkalignment.c:183
   503#: gtk/gtkalignment.c:183
  505504msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
  506505msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отдолу на графичния обект."
  507506
  508 #: ../gtk/gtkalignment.c:199
   507#: gtk/gtkalignment.c:199
  509508msgid "Left Padding"
  510509msgstr "Лява обшивка"
  511510
  512 #: ../gtk/gtkalignment.c:200
   511#: gtk/gtkalignment.c:200
  513512msgid "The padding to insert at the left of the widget."
  514513msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отляво на графичния обект."
  515514
  516 #: ../gtk/gtkalignment.c:216
   515#: gtk/gtkalignment.c:216
  517516msgid "Right Padding"
  518517msgstr "Дясна обшивка"
  519518
  520 #: ../gtk/gtkalignment.c:217
   519#: gtk/gtkalignment.c:217
  521520msgid "The padding to insert at the right of the widget."
  522521msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отдясно на графичния обект."
  523522
  524 #: ../gtk/gtkarrow.c:101
   523#: gtk/gtkarrow.c:101
  525524msgid "Arrow direction"
  526525msgstr "Направление на стрелка"
  527526
  528 #: ../gtk/gtkarrow.c:102
   527#: gtk/gtkarrow.c:102
  529528msgid "The direction the arrow should point"
  530529msgstr "Посоката, в която стрелката трябва да сочи"
  531530
  532 #: ../gtk/gtkarrow.c:109
   531#: gtk/gtkarrow.c:109
  533532msgid "Arrow shadow"
  534533msgstr "Сянка на стрелката"
  535534
  536 #: ../gtk/gtkarrow.c:110
   535#: gtk/gtkarrow.c:110
  537536msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
  538537msgstr "Поява на сянка около стрелката"
  539538
  540 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:111
   539#: gtk/gtkaspectframe.c:111
  541540msgid "Horizontal Alignment"
  542541msgstr "Хоризонтално подравняване"
  543542
  544 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:112
   543#: gtk/gtkaspectframe.c:112
  545544msgid "X alignment of the child"
  546545msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по Х"
  547546
  548 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:118
   547#: gtk/gtkaspectframe.c:118
  549548msgid "Vertical Alignment"
  550549msgstr "Вертикално подравняване"
  551550
  552 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:119
   551#: gtk/gtkaspectframe.c:119
  553552msgid "Y alignment of the child"
  554553msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по У"
  555554
  556 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:125
   555#: gtk/gtkaspectframe.c:125
  557556msgid "Ratio"
  558557msgstr "Пропорция"
  559558
  560 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:126
   559#: gtk/gtkaspectframe.c:126
  561560msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
  562561msgstr "Пропорция на размерите, ако obey_child (дъщерната пропорция) е FALSE"
  563562
  564 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:132
   563#: gtk/gtkaspectframe.c:132
  565564msgid "Obey child"
  566565msgstr "Дъщерна пропорция"
  567566
  568 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:133
   567#: gtk/gtkaspectframe.c:133
  569568msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
  570569msgstr ""
   
  572571"елемент на рамката"
  573572
  574 #: ../gtk/gtkbbox.c:121
   573#: gtk/gtkbbox.c:121
  575574msgid "Minimum child width"
  576575msgstr "Минимална широчина на дъщерен елемент"
  577576
  578 #: ../gtk/gtkbbox.c:122
   577#: gtk/gtkbbox.c:122
  579578msgid "Minimum width of buttons inside the box"
  580579msgstr "Минимална широчина на бутони вътре в кутията"
  581580
  582 #: ../gtk/gtkbbox.c:130
   581#: gtk/gtkbbox.c:130
  583582msgid "Minimum child height"
  584583msgstr "Минимална височина на дъщерен елемент"
  585584
  586 #: ../gtk/gtkbbox.c:131
   585#: gtk/gtkbbox.c:131
  587586msgid "Minimum height of buttons inside the box"
  588587msgstr "Минимална височина на бутони вътре в кутията"
  589588
  590 #: ../gtk/gtkbbox.c:139
   589#: gtk/gtkbbox.c:139
  591590msgid "Child internal width padding"
  592591msgstr "Вътрешно запълване по широчина"
  593592
  594 #: ../gtk/gtkbbox.c:140
   593#: gtk/gtkbbox.c:140
  595594msgid "Amount to increase child's size on either side"
  596595msgstr "С колко да се увеличи размера на дъщерния елемент отляво и отдясно"
  597596
  598 #: ../gtk/gtkbbox.c:148
   597#: gtk/gtkbbox.c:148
  599598msgid "Child internal height padding"
  600599msgstr "Вътрешно запълване по височина"
  601600
  602 #: ../gtk/gtkbbox.c:149
   601#: gtk/gtkbbox.c:149
  603602msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
  604603msgstr "С колко да се увеличи размера на дъщерния елемент отгоре и отдолу"
  605604
  606 #: ../gtk/gtkbbox.c:157
   605#: gtk/gtkbbox.c:157
  607606msgid "Layout style"
  608607msgstr "Стил на подредба"
  609608
  610 #: ../gtk/gtkbbox.c:158
   609#: gtk/gtkbbox.c:158
  611610msgid ""
  612611"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
   
  616615"подразбиране, разтегнат по края, от начало от края"
  617616
  618 #: ../gtk/gtkbbox.c:166
   617#: gtk/gtkbbox.c:166
  619618msgid "Secondary"
  620619msgstr "Вторична група"
  621620
  622 #: ../gtk/gtkbbox.c:167
   621#: gtk/gtkbbox.c:167
  623622msgid ""
  624623"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
   
  628627"елементи, напр. за бутони за помощ."
  629628
  630 #: ../gtk/gtkbox.c:131 ../gtk/gtkexpander.c:230 ../gtk/gtkiconview.c:628
  631 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:251
   629#: gtk/gtkbox.c:131 gtk/gtkexpander.c:230 gtk/gtkiconview.c:628
   630#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:251
  632631msgid "Spacing"
  633632msgstr "Разредка"
  634633
  635 #: ../gtk/gtkbox.c:132
   634#: gtk/gtkbox.c:132
  636635msgid "The amount of space between children"
  637636msgstr "Разстоянието между дъщерни елементи"
  638637
  639 #: ../gtk/gtkbox.c:141 ../gtk/gtknotebook.c:477 ../gtk/gtktoolbar.c:558
   638#: gtk/gtkbox.c:141 gtk/gtknotebook.c:477 gtk/gtktoolbar.c:558
  640639msgid "Homogeneous"
  641640msgstr "Еднакво големи"
  642641
  643 #: ../gtk/gtkbox.c:142
   642#: gtk/gtkbox.c:142
  644643msgid "Whether the children should all be the same size"
  645644msgstr "Дали дъщерните елементи да имат еднакъв размер"
  646645
  647 #: ../gtk/gtkbox.c:149 ../gtk/gtkpreview.c:134 ../gtk/gtktoolbar.c:550
  648 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
   646#: gtk/gtkbox.c:149 gtk/gtkpreview.c:134 gtk/gtktoolbar.c:550
   647#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
  649648msgid "Expand"
  650649msgstr "Разширяване"
  651650
  652 #: ../gtk/gtkbox.c:150
   651#: gtk/gtkbox.c:150
  653652msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
  654653msgstr ""
   
  656655"контейнерът нараства"
  657656
  658 #: ../gtk/gtkbox.c:156
   657#: gtk/gtkbox.c:156
  659658msgid "Fill"
  660659msgstr "Запълване"
  661660
  662 #: ../gtk/gtkbox.c:157
   661#: gtk/gtkbox.c:157
  663662msgid ""
  664663"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
   
  668667"елемента или да се остави като разстояние"
  669668
  670 #: ../gtk/gtkbox.c:163
   669#: gtk/gtkbox.c:163
  671670msgid "Padding"
  672671msgstr "Обшивка"
  673672
  674 #: ../gtk/gtkbox.c:164
   673#: gtk/gtkbox.c:164
  675674msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
  676675msgstr "Допълнително място между дъщерния елемент и неговите съседи, в пиксели"
  677676
  678 #: ../gtk/gtkbox.c:170
   677#: gtk/gtkbox.c:170
  679678msgid "Pack type"
  680679msgstr "Тип пакетиране"
  681680
  682 #: ../gtk/gtkbox.c:171 ../gtk/gtknotebook.c:521
   681#: gtk/gtkbox.c:171 gtk/gtknotebook.c:521
  683682msgid ""
  684683"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
   
  688687"началото или края на контейнера"
  689688
  690 #: ../gtk/gtkbox.c:177 ../gtk/gtknotebook.c:499 ../gtk/gtkpaned.c:245
  691 #: ../gtk/gtkruler.c:142
   689#: gtk/gtkbox.c:177 gtk/gtknotebook.c:499 gtk/gtkpaned.c:248
   690#: gtk/gtkruler.c:142
  692691msgid "Position"
  693692msgstr "Позиция"
  694693
  695 #: ../gtk/gtkbox.c:178 ../gtk/gtknotebook.c:500
   694#: gtk/gtkbox.c:178 gtk/gtknotebook.c:500
  696695msgid "The index of the child in the parent"
  697696msgstr "Индексът на дъщерния елемент в контейнера"
  698697
  699 #: ../gtk/gtkbutton.c:227
   698#: gtk/gtkbutton.c:227
  700699msgid ""
  701700"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
   
  704703"Текстът на елемента етикет вътре в бутона, ако той съдържа елемент етикет"
  705704
  706 #: ../gtk/gtkbutton.c:234 ../gtk/gtkexpander.c:214 ../gtk/gtklabel.c:343
  707 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:194
   705#: gtk/gtkbutton.c:234 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:343
   706#: gtk/gtktoolbutton.c:194
  708707msgid "Use underline"
  709708msgstr "Използване на „_“"
  710709
  711 #: ../gtk/gtkbutton.c:235 ../gtk/gtkexpander.c:215 ../gtk/gtklabel.c:344
   710#: gtk/gtkbutton.c:235 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:344
  712711msgid ""
  713712"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
   
  717716"използван за мнемонична комбинация с клавиши"
  718717
  719 #: ../gtk/gtkbutton.c:242
   718#: gtk/gtkbutton.c:242
  720719msgid "Use stock"
  721720msgstr "Използване на вграден"
  722721
  723 #: ../gtk/gtkbutton.c:243
   722#: gtk/gtkbutton.c:243
  724723msgid ""
  725724"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
   
  728727"показваният"
  729728
  730 #: ../gtk/gtkbutton.c:250 ../gtk/gtkcombobox.c:683
   729#: gtk/gtkbutton.c:250 gtk/gtkcombobox.c:683
  731730msgid "Focus on click"
  732731msgstr "Фокусиране при натискане"
  733732
  734 #: ../gtk/gtkbutton.c:251
   733#: gtk/gtkbutton.c:251
  735734msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
  736735msgstr "Дали бутонът се фокусира при натискането му с мишката"
  737736
  738 #: ../gtk/gtkbutton.c:258
   737#: gtk/gtkbutton.c:258
  739738msgid "Border relief"
  740739msgstr "Релеф на границите"
  741740
  742 #: ../gtk/gtkbutton.c:259
   741#: gtk/gtkbutton.c:259
  743742msgid "The border relief style"
  744743msgstr "Стилът на релефа на границите"
  745744
  746 #: ../gtk/gtkbutton.c:276
   745#: gtk/gtkbutton.c:276
  747746msgid "Horizontal alignment for child"
  748747msgstr "Хоризонтално подравняване за дъщерен обект"
  749748
  750 #: ../gtk/gtkbutton.c:295
   749#: gtk/gtkbutton.c:295
  751750msgid "Vertical alignment for child"
  752751msgstr "Вертикално подравняване за дъщерен обект"
  753752
  754 #: ../gtk/gtkbutton.c:312 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:133
   753#: gtk/gtkbutton.c:312 gtk/gtkimagemenuitem.c:133
  755754msgid "Image widget"
  756755msgstr "Графичен обект за изображение"
  757756
  758 #: ../gtk/gtkbutton.c:313
   757#: gtk/gtkbutton.c:313
  759758msgid "Child widget to appear next to the button text"
  760759msgstr "Дъщерен обект, който да се появи до текста на бутона"
  761760
  762 #: ../gtk/gtkbutton.c:421
   761#: gtk/gtkbutton.c:421
  763762msgid "Default Spacing"
  764763msgstr "Пространство по подразбиране"
  765764
  766 #: ../gtk/gtkbutton.c:422
   765#: gtk/gtkbutton.c:422
  767766msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
  768767msgstr "Допълнително пространство за добавяне на бутоните CAN_DEFAULT "
  769768
  770 #: ../gtk/gtkbutton.c:428
   769#: gtk/gtkbutton.c:428
  771770msgid "Default Outside Spacing"
  772771msgstr "Външно пространство по подразбиране"
  773772
  774 #: ../gtk/gtkbutton.c:429
   773#: gtk/gtkbutton.c:429
  775774msgid ""
  776775"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
   
  780779"се показва извън границите"
  781780
  782 #: ../gtk/gtkbutton.c:434
   781#: gtk/gtkbutton.c:434
  783782msgid "Child X Displacement"
  784783msgstr "Отместване по X на обект"
  785784
  786 #: ../gtk/gtkbutton.c:435
   785#: gtk/gtkbutton.c:435
  787786msgid ""
  788787"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
   
  791790"натиснат"
  792791
  793 #: ../gtk/gtkbutton.c:442
   792#: gtk/gtkbutton.c:442
  794793msgid "Child Y Displacement"
  795794msgstr "Отместване по Y на обект"
  796795
  797 #: ../gtk/gtkbutton.c:443
   796#: gtk/gtkbutton.c:443
  798797msgid ""
  799798"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
   
  802801"натиснат"
  803802
  804 #: ../gtk/gtkbutton.c:459
   803#: gtk/gtkbutton.c:459
  805804msgid "Displace focus"
  806805msgstr "Изместване на фокус"
  807806
  808 #: ../gtk/gtkbutton.c:460
   807#: gtk/gtkbutton.c:460
  809808msgid ""
  810809"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
   
  814813"влияние и върху правоъгълника на фокусиране"
  815814
  816 #: ../gtk/gtkbutton.c:465
   815#: gtk/gtkbutton.c:465
  817816msgid "Show button images"
  818817msgstr "Показване образите на бутоните"
  819818
  820 #: ../gtk/gtkbutton.c:466
   819#: gtk/gtkbutton.c:466
  821820msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
  822821msgstr "Дали вградените икони да се показват в бутоните"
  823822
  824 #: ../gtk/gtkcalendar.c:419
   823#: gtk/gtkcalendar.c:419
  825824msgid "Year"
  826825msgstr "Година"
  827826
  828 #: ../gtk/gtkcalendar.c:420
   827#: gtk/gtkcalendar.c:420
  829828msgid "The selected year"
  830829msgstr "Избраната година"
  831830
  832 #: ../gtk/gtkcalendar.c:426
   831#: gtk/gtkcalendar.c:426
  833832msgid "Month"
  834833msgstr "Месец"
  835834
  836 #: ../gtk/gtkcalendar.c:427
   835#: gtk/gtkcalendar.c:427
  837836msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
  838837msgstr "Избраният месец (число от 0 до 11)"
  839838
  840 #: ../gtk/gtkcalendar.c:433
   839#: gtk/gtkcalendar.c:433
  841840msgid "Day"
  842841msgstr "Ден"
  843842
  844 #: ../gtk/gtkcalendar.c:434
   843#: gtk/gtkcalendar.c:434
  845844msgid ""
  846845"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
   
  849848"Избраният ден (число от 1 до 31, или 0, за да се махне избора на текущ ден)"
  850849
  851 #: ../gtk/gtkcalendar.c:448
   850#: gtk/gtkcalendar.c:448
  852851msgid "Show Heading"
  853852msgstr "Заглавна част"
  854853
  855 #: ../gtk/gtkcalendar.c:449
   854#: gtk/gtkcalendar.c:449
  856855msgid "If TRUE, a heading is displayed"
  857856msgstr "Ако е TRUE, се показва заглавна част"
  858857
  859 #: ../gtk/gtkcalendar.c:463
   858#: gtk/gtkcalendar.c:463
  860859msgid "Show Day Names"
  861860msgstr "Показване на имената на дните"
  862861
  863 #: ../gtk/gtkcalendar.c:464
   862#: gtk/gtkcalendar.c:464
  864863msgid "If TRUE, day names are displayed"
  865864msgstr "Ако е TRUE, се показва имената на дните"
  866865
  867 #: ../gtk/gtkcalendar.c:477
   866#: gtk/gtkcalendar.c:477
  868867msgid "No Month Change"
  869868msgstr "Месецът не се променя"
  870869
  871 #: ../gtk/gtkcalendar.c:478
   870#: gtk/gtkcalendar.c:478
  872871msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
  873872msgstr "Ако е TRUE, избраният месец не може да се променя"
  874873
  875 #: ../gtk/gtkcalendar.c:492
   874#: gtk/gtkcalendar.c:492
  876875msgid "Show Week Numbers"
  877876msgstr "Показване на номерата на седмиците"
  878877
  879 #: ../gtk/gtkcalendar.c:493
   878#: gtk/gtkcalendar.c:493
  880879msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
  881880msgstr "Ако е TRUE, се показват номерата на седмиците"
  882881
  883 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:206
   882#: gtk/gtkcellrenderer.c:206
  884883msgid "mode"
  885884msgstr "режим"
  886885
  887 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:207
   886#: gtk/gtkcellrenderer.c:207
  888887msgid "Editable mode of the CellRenderer"
  889888msgstr "Редактируем режим за „CellRenderer“"
  890889
  891 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:215
   890#: gtk/gtkcellrenderer.c:215
  892891msgid "visible"
  893892msgstr "видимост"
  894893
  895 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:216
   894#: gtk/gtkcellrenderer.c:216
  896895msgid "Display the cell"
  897896msgstr "Показване на клетката"
  898897
  899 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:223
   898#: gtk/gtkcellrenderer.c:223
  900899msgid "Display the cell sensitive"
  901900msgstr "Показване на клетката, като чувствителна"
  902901
  903 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:230
   902#: gtk/gtkcellrenderer.c:230
  904903msgid "xalign"
  905904msgstr "подравняване по X"
  906905
  907 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:231
   906#: gtk/gtkcellrenderer.c:231
  908907msgid "The x-align"
  909908msgstr "Подравняване по X"
  910909
  911 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:240
   910#: gtk/gtkcellrenderer.c:240
  912911msgid "yalign"
  913912msgstr "подравняване по Y"
  914913
  915 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:241
   914#: gtk/gtkcellrenderer.c:241
  916915msgid "The y-align"
  917916msgstr "Подравняване по Y"
  918917
  919 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:250
   918#: gtk/gtkcellrenderer.c:250
  920919msgid "xpad"
  921920msgstr "добавка по X"
  922921
  923 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:251
   922#: gtk/gtkcellrenderer.c:251
  924923msgid "The xpad"
  925924msgstr "Добавка по X"
  926925
  927 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:260
   926#: gtk/gtkcellrenderer.c:260
  928927msgid "ypad"
  929928msgstr "добавка по Y"
  930929
  931 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:261
   930#: gtk/gtkcellrenderer.c:261
  932931msgid "The ypad"
  933932msgstr "Добавка по Y"
  934933
  935 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:270
   934#: gtk/gtkcellrenderer.c:270
  936935msgid "width"
  937936msgstr "широчина"
  938937
  939 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:271
   938#: gtk/gtkcellrenderer.c:271
  940939msgid "The fixed width"
  941940msgstr "Фиксираната широчина"
  942941
  943 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:280
   942#: gtk/gtkcellrenderer.c:280
  944943msgid "height"
  945944msgstr "височина"
  946945
  947 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:281
   946#: gtk/gtkcellrenderer.c:281
  948947msgid "The fixed height"
  949948msgstr "Фиксираната височина"
  950949
  951 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:290
   950#: gtk/gtkcellrenderer.c:290
  952951msgid "Is Expander"
  953952msgstr "Е разширител"
  954953
  955 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:291
   954#: gtk/gtkcellrenderer.c:291
  956955msgid "Row has children"
  957956msgstr "Редът съдържа дъщерни елементи"
  958957
  959 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:299
   958#: gtk/gtkcellrenderer.c:299
  960959msgid "Is Expanded"
  961960msgstr "Е разширен"
  962961
  963 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:300
   962#: gtk/gtkcellrenderer.c:300
  964963msgid "Row is an expander row, and is expanded"
  965964msgstr "Редът е разширител и е разширен"
  966965
  967 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:307
   966#: gtk/gtkcellrenderer.c:307
  968967msgid "Cell background color name"
  969968msgstr "Име на цвета на фона на клетката"
  970969
  971 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:308
   970#: gtk/gtkcellrenderer.c:308
  972971msgid "Cell background color as a string"
  973972msgstr "Цвят на фона на клетката като низ"
  974973
  975 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:315
   974#: gtk/gtkcellrenderer.c:315
  976975msgid "Cell background color"
  977976msgstr "Цвят на фона на клетка"
  978977
  979 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:316
   978#: gtk/gtkcellrenderer.c:316
  980979msgid "Cell background color as a GdkColor"
  981980msgstr "Цвят на фона на клетката като GdkColor"
  982981
  983 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:324
   982#: gtk/gtkcellrenderer.c:324
  984983msgid "Cell background set"
  985984msgstr "Фон на клетката"
  986985
  987 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:325
   986#: gtk/gtkcellrenderer.c:325
  988987msgid "Whether this tag affects the cell background color"
  989988msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона на клетката"
  990989
  991 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
   990#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
  992991msgid "Model"
  993992msgstr "Модел"
  994993
  995 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
   994#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
  996995msgid "The model containing the possible values for the combo box"
  997996msgstr "Моделът съдържащ възможните стойности на падащото меню"
  998997
  999 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:110 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:122
   998#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:110 gtk/gtkcomboboxentry.c:122
  1000999msgid "Text Column"
  10011000msgstr "Текстова колона"
  10021001
  1003 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:111 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:123
   1002#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:111 gtk/gtkcomboboxentry.c:123
  10041003msgid "A column in the data source model to get the strings from"
  10051004msgstr "Колона в модела на източника на данни, от която да се взимат низове"
  10061005
  1007 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
   1006#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
  10081007msgid "Has Entry"
  10091008msgstr "Съдържание"
  10101009
  1011 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
   1010#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
  10121011msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
  10131012msgstr "Ако е FALSE, не се позволява вписването на низове освен избраните"
  10141013
  1015 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
   1014#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
  10161015msgid "Pixbuf Object"
  10171016msgstr "Обект „буфер с пиксели“"
  10181017
  1019 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:146
   1018#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:146
  10201019msgid "The pixbuf to render"
  10211020msgstr "Буфер пиксели за изобразяване"
  10221021
  1023 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
   1022#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
  10241023msgid "Pixbuf Expander Open"
  10251024msgstr "Буфер с пиксели за отворен разширител"
  10261025
  1027 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
   1026#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
  10281027msgid "Pixbuf for open expander"
  10291028msgstr "Буфер с пиксели за отворен разширител"
  10301029
  1031 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:161
   1030#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:161
  10321031msgid "Pixbuf Expander Closed"
  10331032msgstr "Буфер с пиксели за затворен разширител"
  10341033
  1035 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
   1034#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
  10361035msgid "Pixbuf for closed expander"
  10371036msgstr "Буфер с пиксели за затворен разширител"
  10381037
  1039 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:169 ../gtk/gtkimage.c:203
   1038#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:169 gtk/gtkimage.c:203
  10401039msgid "Stock ID"
  10411040msgstr "Номенклатурно ID"
  10421041
  1043 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:170
   1042#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:170
  10441043msgid "The stock ID of the stock icon to render"
  10451044msgstr "Номенклатурно ID на вградената икона, която да се изобрази"
  10461045
  1047 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:177
   1046#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:177
  10481047msgid "Size"
  10491048msgstr "Размер"
  10501049
  1051 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:178
   1050#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:178
  10521051msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
  10531052msgstr "GtkIconSize стойността, която определя големината на иконата"
  10541053
  1055 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:187
   1054#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:187
  10561055msgid "Detail"
  10571056msgstr "Детайл"
  10581057
  1059 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
   1058#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
  10601059msgid "Render detail to pass to the theme engine"
  10611060msgstr "Детайли по изображението, които да се подадат на модула на темата"
  10621061
  1063 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 ../gtk/gtkimage.c:261
  1064 #: ../gtk/gtkwindow.c:530
   1062#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 gtk/gtkimage.c:261 gtk/gtkwindow.c:533
  10651063msgid "Icon Name"
  10661064msgstr "Име на икона"
  10671065
  1068 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206 ../gtk/gtkimage.c:262
   1066#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206 gtk/gtkimage.c:262
  10691067msgid "The name of the icon from the icon theme"
  10701068msgstr "Името на иконата от темата на иконите"
  10711069
  1072 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:221
   1070#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:221
  10731071msgid "Follow State"
  10741072msgstr "Следване на състоянието"
  10751073
  1076 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:222
   1074#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:222
  10771075msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
  10781076msgstr "Дали изобразеният буфер с пиксели да бъде оцветен според състоянието"
  10791077
  1080 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:117
   1078#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:117
  10811079msgid "Value of the progress bar"
  10821080msgstr "Стойност на лентата за прогрес"
  10831081
  1084 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:134 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:219
  1085 #: ../gtk/gtkentry.c:577 ../gtk/gtkprogressbar.c:221
  1086 #: ../gtk/gtktextbuffer.c:206
   1082#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:134 gtk/gtkcellrenderertext.c:219
   1083#: gtk/gtkentry.c:577 gtk/gtkprogressbar.c:221 gtk/gtktextbuffer.c:206
  10871084msgid "Text"
  10881085msgstr "Текст"
  10891086
  1090 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:135
   1087#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:135
  10911088msgid "Text on the progress bar"
  10921089msgstr "Текст на лентата за прогрес"
  10931090
  1094 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:220
   1091#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220
  10951092msgid "Text to render"
  10961093msgstr "Текст за изобразяване"
  10971094
  1098 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:227
   1095#: gtk/gtkcellrenderertext.c:227
  10991096msgid "Markup"
  11001097msgstr "Маркиране"
  11011098
  1102 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:228
   1099#: gtk/gtkcellrenderertext.c:228
  11031100msgid "Marked up text to render"
  11041101msgstr "Маркиран текст за изобразяване"
  11051102
  1106 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:235 ../gtk/gtklabel.c:329
   1103#: gtk/gtkcellrenderertext.c:235 gtk/gtklabel.c:329
  11071104msgid "Attributes"
  11081105msgstr "Атрибути"
  11091106
  1110 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:236
   1107#: gtk/gtkcellrenderertext.c:236
  11111108msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
  11121109msgstr ""
  11131110"Списък от атрибути на стил за прилагане към текста на ядрото за изобразяване"
  11141111
  1115 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:243
   1112#: gtk/gtkcellrenderertext.c:243
  11161113msgid "Single Paragraph Mode"
  11171114msgstr "Единичен абзац"
  11181115
  1119 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:244
   1116#: gtk/gtkcellrenderertext.c:244
  11201117msgid "Whether or not to keep all text in a single paragraph"
  11211118msgstr "Дали да целият текст е един абзац"
  11221119
  1123 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:252 ../gtk/gtkcellview.c:183
  1124 #: ../gtk/gtktexttag.c:211
   1120#: gtk/gtkcellrenderertext.c:252 gtk/gtkcellview.c:183 gtk/gtktexttag.c:211
  11251121msgid "Background color name"
  11261122msgstr "Име на цвета на фона"
  11271123
  1128 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:253 ../gtk/gtkcellview.c:184
  1129 #: ../gtk/gtktexttag.c:212
   1124#: gtk/gtkcellrenderertext.c:253 gtk/gtkcellview.c:184 gtk/gtktexttag.c:212
  11301125msgid "Background color as a string"
  11311126msgstr "Цвят на фон като низ"
  11321127
  1133 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:260 ../gtk/gtkcellview.c:190
  1134 #: ../gtk/gtktexttag.c:219
   1128#: gtk/gtkcellrenderertext.c:260 gtk/gtkcellview.c:190 gtk/gtktexttag.c:219
  11351129msgid "Background color"
  11361130msgstr "Цвят на фон"
  11371131
  1138 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:261 ../gtk/gtkcellview.c:191
   1132#: gtk/gtkcellrenderertext.c:261 gtk/gtkcellview.c:191
  11391133msgid "Background color as a GdkColor"
  11401134msgstr "Цвят на фон като GdkColor"
  11411135
  1142 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:268 ../gtk/gtktexttag.c:245
   1136#: gtk/gtkcellrenderertext.c:268 gtk/gtktexttag.c:245
  11431137msgid "Foreground color name"
  11441138msgstr "Име на цвят на преден план"
  11451139
  1146 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:269 ../gtk/gtktexttag.c:246
   1140#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtktexttag.c:246
  11471141msgid "Foreground color as a string"
  11481142msgstr "Цвят на преден план като низ"
  11491143
  1150 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:276 ../gtk/gtktexttag.c:253
   1144#: gtk/gtkcellrenderertext.c:276 gtk/gtktexttag.c:253
  11511145msgid "Foreground color"
  11521146msgstr "Цвят на преден план"
  11531147
  1154 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:277
   1148#: gtk/gtkcellrenderertext.c:277
  11551149msgid "Foreground color as a GdkColor"
  11561150msgstr "Цвят на преден план като GdkColor"
  11571151
  1158 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:285 ../gtk/gtkentry.c:509
  1159 #: ../gtk/gtktexttag.c:279 ../gtk/gtktextview.c:578
   1152#: gtk/gtkcellrenderertext.c:285 gtk/gtkentry.c:509 gtk/gtktexttag.c:279
   1153#: gtk/gtktextview.c:578
  11601154msgid "Editable"
  11611155msgstr "Редактируем"
  11621156
  1163 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:286 ../gtk/gtktexttag.c:280
  1164 #: ../gtk/gtktextview.c:579
   1157#: gtk/gtkcellrenderertext.c:286 gtk/gtktexttag.c:280 gtk/gtktextview.c:579
  11651158msgid "Whether the text can be modified by the user"
  11661159msgstr "Дали текстът може да бъде модифициран от потребителя"
  11671160
  1168 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:293 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:301
  1169 #: ../gtk/gtkfontsel.c:223 ../gtk/gtktexttag.c:287 ../gtk/gtktexttag.c:295
   1161#: gtk/gtkcellrenderertext.c:293 gtk/gtkcellrenderertext.c:301
   1162#: gtk/gtkfontsel.c:223 gtk/gtktexttag.c:287 gtk/gtktexttag.c:295
  11701163msgid "Font"
  11711164msgstr "Шрифт"
  11721165
  1173 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:294
   1166#: gtk/gtkcellrenderertext.c:294
  11741167msgid "Font description as a string"
  11751168msgstr "Описание на шрифт като низ"
  11761169
  1177 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:302 ../gtk/gtktexttag.c:296
   1170#: gtk/gtkcellrenderertext.c:302 gtk/gtktexttag.c:296
  11781171msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
  11791172msgstr "Описание на шрифт като структура „PangoFontDescription “"
  11801173
  1181 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:310 ../gtk/gtktexttag.c:304
   1174#: gtk/gtkcellrenderertext.c:310 gtk/gtktexttag.c:304
  11821175msgid "Font family"
  11831176msgstr "Фамилия шрифтове"
  11841177
  1185 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:311 ../gtk/gtktexttag.c:305
   1178#: gtk/gtkcellrenderertext.c:311 gtk/gtktexttag.c:305
  11861179msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
  11871180msgstr "Име на фамилия шрифтове, напр. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
  11881181
  1189 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:318 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:319
  1190 #: ../gtk/gtktexttag.c:312
   1182#: gtk/gtkcellrenderertext.c:318 gtk/gtkcellrenderertext.c:319
   1183#: gtk/gtktexttag.c:312
  11911184msgid "Font style"
  11921185msgstr "Стил на шрифт"
  11931186
  1194 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:327 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:328
  1195 #: ../gtk/gtktexttag.c:321
   1187#: gtk/gtkcellrenderertext.c:327 gtk/gtkcellrenderertext.c:328
   1188#: gtk/gtktexttag.c:321
  11961189msgid "Font variant"
  11971190msgstr "Вариант на шрифт"
  11981191
  1199 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:336 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:337
  1200 #: ../gtk/gtktexttag.c:330
   1192#: gtk/gtkcellrenderertext.c:336 gtk/gtkcellrenderertext.c:337
   1193#: gtk/gtktexttag.c:330
  12011194msgid "Font weight"
  12021195msgstr "Чернота на шрифт"
  12031196
  1204 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:346 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:347
  1205 #: ../gtk/gtktexttag.c:341
   1197#: gtk/gtkcellrenderertext.c:346 gtk/gtkcellrenderertext.c:347
   1198#: gtk/gtktexttag.c:341
  12061199msgid "Font stretch"
  12071200msgstr "Широчина на шрифт"
  12081201
  1209 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:355 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:356
  1210 #: ../gtk/gtktexttag.c:350
   1202#: gtk/gtkcellrenderertext.c:355 gtk/gtkcellrenderertext.c:356
   1203#: gtk/gtktexttag.c:350
  12111204msgid "Font size"
  12121205msgstr "Размер на шрифт"
  12131206
  1214 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:365 ../gtk/gtktexttag.c:370
   1207#: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtktexttag.c:370
  12151208msgid "Font points"
  12161209msgstr "Шрифт в точки"
  12171210
  1218 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366 ../gtk/gtktexttag.c:371
   1211#: gtk/gtkcellrenderertext.c:366 gtk/gtktexttag.c:371
  12191212msgid "Font size in points"
  12201213msgstr "Размер на шрифт в точки"
  12211214
  1222 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:375 ../gtk/gtktexttag.c:360
   1215#: gtk/gtkcellrenderertext.c:375 gtk/gtktexttag.c:360
  12231216msgid "Font scale"
  12241217msgstr "Мащаб на шрифт"
  12251218
  1226 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:376
   1219#: gtk/gtkcellrenderertext.c:376
  12271220msgid "Font scaling factor"
  12281221msgstr "Коефициент на мащабиране за шрифт"
  12291222
  1230 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:385 ../gtk/gtktexttag.c:429
   1223#: gtk/gtkcellrenderertext.c:385 gtk/gtktexttag.c:429
  12311224msgid "Rise"
  12321225msgstr "Издигане"
  12331226
  1234 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:386
   1227#: gtk/gtkcellrenderertext.c:386
  12351228msgid ""
  12361229"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
   
  12391232"отрицателно)"
  12401233
  1241 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:397 ../gtk/gtktexttag.c:469
   1234#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:469
  12421235msgid "Strikethrough"
  12431236msgstr "Зачертаване"
  12441237
  1245 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:398 ../gtk/gtktexttag.c:470
   1238#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398 gtk/gtktexttag.c:470
  12461239msgid "Whether to strike through the text"
  12471240msgstr "Дали текстът ще бъде зачертан"
  12481241
  1249 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:405 ../gtk/gtktexttag.c:477
   1242#: gtk/gtkcellrenderertext.c:405 gtk/gtktexttag.c:477
  12501243msgid "Underline"
  12511244msgstr "Подчертаване"
  12521245
  1253 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:406 ../gtk/gtktexttag.c:478
   1246#: gtk/gtkcellrenderertext.c:406 gtk/gtktexttag.c:478
  12541247msgid "Style of underline for this text"
  12551248msgstr "Стил на подчертаване за текст"
  12561249
  1257 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:414 ../gtk/gtktexttag.c:389
   1250#: gtk/gtkcellrenderertext.c:414 gtk/gtktexttag.c:389
  12581251msgid "Language"
  12591252msgstr "Език"
  12601253
  1261 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:415
   1254#: gtk/gtkcellrenderertext.c:415
  12621255msgid ""
  12631256"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
   
  12691262"най-вероятно не се нуждаете от него"
  12701263
  1271 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:435 ../gtk/gtklabel.c:435
  1272 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:243
   1264#: gtk/gtkcellrenderertext.c:435 gtk/gtklabel.c:435 gtk/gtkprogressbar.c:243
  12731265msgid "Ellipsize"
  12741266msgstr "Съкращаване"
  12751267
  1276 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:436
   1268#: gtk/gtkcellrenderertext.c:436
  12771269msgid ""
  12781270"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
   
  12821274"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
  12831275
  1284 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:455 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:367
  1285 #: ../gtk/gtklabel.c:455
   1276#: gtk/gtkcellrenderertext.c:455 gtk/gtkfilechooserbutton.c:367
   1277#: gtk/gtklabel.c:455
  12861278msgid "Width In Characters"
  12871279msgstr "Широчина в символи"
  12881280
  1289 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:456 ../gtk/gtklabel.c:456
   1281#: gtk/gtkcellrenderertext.c:456 gtk/gtklabel.c:456
  12901282msgid "The desired width of the label, in characters"
  12911283msgstr "Желаната широчина на етикета в символи"
  12921284
  1293 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:474 ../gtk/gtktexttag.c:486
   1285#: gtk/gtkcellrenderertext.c:474 gtk/gtktexttag.c:486
  12941286msgid "Wrap mode"
  12951287msgstr "Режим на прехвърляне"
  12961288
  1297 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:475
   1289#: gtk/gtkcellrenderertext.c:475
  12981290msgid ""
  12991291"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
   
  13031295"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
  13041296
  1305 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:494 ../gtk/gtkcombobox.c:573
   1297#: gtk/gtkcellrenderertext.c:494 gtk/gtkcombobox.c:573
  13061298msgid "Wrap width"
  13071299msgstr "Широчина за пренос"
  13081300
  1309 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:495
   1301#: gtk/gtkcellrenderertext.c:495
  13101302msgid "The width at which the text is wrapped"
  13111303msgstr "Ъгъл, на който текстът е завъртян "
  13121304
  1313 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:507 ../gtk/gtkcellview.c:198
  1314 #: ../gtk/gtktexttag.c:556
   1305#: gtk/gtkcellrenderertext.c:507 gtk/gtkcellview.c:198 gtk/gtktexttag.c:556
  13151306msgid "Background set"
  13161307msgstr "Фон"
  13171308
  1318 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:508 ../gtk/gtkcellview.c:199
  1319 #: ../gtk/gtktexttag.c:557
   1309#: gtk/gtkcellrenderertext.c:508 gtk/gtkcellview.c:199 gtk/gtktexttag.c:557
  13201310msgid "Whether this tag affects the background color"
  13211311msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона"
  13221312
  1323 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:511 ../gtk/gtktexttag.c:568
   1313#: gtk/gtkcellrenderertext.c:511 gtk/gtktexttag.c:568
  13241314msgid "Foreground set"
  13251315msgstr "Преден план"
  13261316
  1327 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:512 ../gtk/gtktexttag.c:569
   1317#: gtk/gtkcellrenderertext.c:512 gtk/gtktexttag.c:569
  13281318msgid "Whether this tag affects the foreground color"
  13291319msgstr "Дали този етикет засяга цвета на преден план"
  13301320
  1331 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:515 ../gtk/gtktexttag.c:576
   1321#: gtk/gtkcellrenderertext.c:515 gtk/gtktexttag.c:576
  13321322msgid "Editability set"
  13331323msgstr "Редактируем"
  13341324
  1335 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:516 ../gtk/gtktexttag.c:577
   1325#: gtk/gtkcellrenderertext.c:516 gtk/gtktexttag.c:577
  13361326msgid "Whether this tag affects text editability"
  13371327msgstr "Дали този етикет засяга редактируемостта на текста"
  13381328
  1339 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:519 ../gtk/gtktexttag.c:580
   1329#: gtk/gtkcellrenderertext.c:519 gtk/gtktexttag.c:580
  13401330msgid "Font family set"
  13411331msgstr "Фамилия шрифтове"
  13421332
  1343 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:520 ../gtk/gtktexttag.c:581
   1333#: gtk/gtkcellrenderertext.c:520 gtk/gtktexttag.c:581
  13441334msgid "Whether this tag affects the font family"
  13451335msgstr "Дали този етикет засяга фамилията на шрифт"
  13461336
  1347 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:523 ../gtk/gtktexttag.c:584
   1337#: gtk/gtkcellrenderertext.c:523 gtk/gtktexttag.c:584
  13481338msgid "Font style set"
  13491339msgstr "Стил на шрифт"
  13501340
  1351 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:524 ../gtk/gtktexttag.c:585
   1341#: gtk/gtkcellrenderertext.c:524 gtk/gtktexttag.c:585
  13521342msgid "Whether this tag affects the font style"
  13531343msgstr "Дали този етикет засяга стила на шрифт"
  13541344
  1355 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:527 ../gtk/gtktexttag.c:588
   1345#: gtk/gtkcellrenderertext.c:527 gtk/gtktexttag.c:588
  13561346msgid "Font variant set"
  13571347msgstr "Вариант на шрифт"
  13581348
  1359 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:528 ../gtk/gtktexttag.c:589
   1349#: gtk/gtkcellrenderertext.c:528 gtk/gtktexttag.c:589
  13601350msgid "Whether this tag affects the font variant"
  13611351msgstr "Дали този етикет засяга варианта на шрифт"
  13621352
  1363 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:531 ../gtk/gtktexttag.c:592
   1353#: gtk/gtkcellrenderertext.c:531 gtk/gtktexttag.c:592
  13641354msgid "Font weight set"
  13651355msgstr "Чернота"
  13661356
  1367 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:532 ../gtk/gtktexttag.c:593
   1357#: gtk/gtkcellrenderertext.c:532 gtk/gtktexttag.c:593
  13681358msgid "Whether this tag affects the font weight"
  13691359msgstr "Дали този етикет засяга чернотата на шрифт"
  13701360
  1371 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:535 ../gtk/gtktexttag.c:596
   1361#: gtk/gtkcellrenderertext.c:535 gtk/gtktexttag.c:596
  13721362msgid "Font stretch set"
  13731363msgstr "Разширяване на шрифт"
  13741364
  1375 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:536 ../gtk/gtktexttag.c:597
   1365#: gtk/gtkcellrenderertext.c:536 gtk/gtktexttag.c:597
  13761366msgid "Whether this tag affects the font stretch"
  13771367msgstr "Дали този етикет засяга разширяването на шрифт"
  13781368
  1379 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:539 ../gtk/gtktexttag.c:600
   1369#: gtk/gtkcellrenderertext.c:539 gtk/gtktexttag.c:600
  13801370msgid "Font size set"
  13811371msgstr "Размер на шрифт"
  13821372
  1383 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:540 ../gtk/gtktexttag.c:601
   1373#: gtk/gtkcellrenderertext.c:540 gtk/gtktexttag.c:601
  13841374msgid "Whether this tag affects the font size"
  13851375msgstr "Дали този етикет засяга големината на шрифт"
  13861376
  1387 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:543 ../gtk/gtktexttag.c:604
   1377#: gtk/gtkcellrenderertext.c:543 gtk/gtktexttag.c:604
  13881378msgid "Font scale set"
  13891379msgstr "Мащаб на шрифт"
  13901380
  1391 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:544 ../gtk/gtktexttag.c:605
   1381#: gtk/gtkcellrenderertext.c:544 gtk/gtktexttag.c:605
  13921382msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
  13931383msgstr "Дали този етикет засяга мащаба на шрифта по подразбиране"
  13941384
  1395 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:547 ../gtk/gtktexttag.c:624
   1385#: gtk/gtkcellrenderertext.c:547 gtk/gtktexttag.c:624
  13961386msgid "Rise set"
  13971387msgstr "Издигане"
  13981388
  1399 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:548 ../gtk/gtktexttag.c:625
   1389#: gtk/gtkcellrenderertext.c:548 gtk/gtktexttag.c:625
  14001390msgid "Whether this tag affects the rise"
  14011391msgstr "Дали този етикет засяга издигането"
  14021392
  1403 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:551 ../gtk/gtktexttag.c:640
   1393#: gtk/gtkcellrenderertext.c:551 gtk/gtktexttag.c:640
  14041394msgid "Strikethrough set"
  14051395msgstr "Зачертаване"
  14061396
  1407 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:552 ../gtk/gtktexttag.c:641
   1397#: gtk/gtkcellrenderertext.c:552 gtk/gtktexttag.c:641
  14081398msgid "Whether this tag affects strikethrough"
  14091399msgstr "Дали този етикет засяга зачертаване"
  14101400
  1411 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:555 ../gtk/gtktexttag.c:648
   1401#: gtk/gtkcellrenderertext.c:555 gtk/gtktexttag.c:648
  14121402msgid "Underline set"
  14131403msgstr "Подчертаване"
  14141404
  1415 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:556 ../gtk/gtktexttag.c:649
   1405#: gtk/gtkcellrenderertext.c:556 gtk/gtktexttag.c:649
  14161406msgid "Whether this tag affects underlining"
  14171407msgstr "Дали този етикет засяга подчертаване"
  14181408
  1419 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:559 ../gtk/gtktexttag.c:612
   1409#: gtk/gtkcellrenderertext.c:559 gtk/gtktexttag.c:612
  14201410msgid "Language set"
  14211411msgstr "Задаване на език"
  14221412
  1423 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:560 ../gtk/gtktexttag.c:613
   1413#: gtk/gtkcellrenderertext.c:560 gtk/gtktexttag.c:613
  14241414msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
  14251415msgstr "Дали този етикет засяга езика, на който е изобразен текста"
  14261416
  1427 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:563
   1417#: gtk/gtkcellrenderertext.c:563
  14281418msgid "Ellipsize set"
  14291419msgstr "Задаване на съкращаване"
  14301420
  1431 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:564
   1421#: gtk/gtkcellrenderertext.c:564
  14321422msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
  14331423msgstr "Дали този етикет засяга съкращаването"
  14341424
  1435 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
   1425#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
  14361426msgid "Toggle state"
  14371427msgstr "Състояние на превключване"
  14381428
  1439 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
   1429#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
  14401430msgid "The toggle state of the button"
  14411431msgstr "Състояние на превключване на бутоните"
  14421432
  1443 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151
   1433#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151
  14441434msgid "Inconsistent state"
  14451435msgstr "Неопределено състояние"
  14461436
  1447 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
   1437#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
  14481438msgid "The inconsistent state of the button"
  14491439msgstr "Неопределено състояние на бутона"
  14501440
  1451 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159
   1441#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159
  14521442msgid "Activatable"
  14531443msgstr "Активируеми"
  14541444
  1455 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
   1445#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
  14561446msgid "The toggle button can be activated"
  14571447msgstr "Превключването на бутоните може да ги активира"
  14581448
  1459 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:167
   1449#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:167
  14601450msgid "Radio state"
  14611451msgstr "Радио състояние"
  14621452
  1463 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:168
   1453#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:168
  14641454msgid "Draw the toggle button as a radio button"
  14651455msgstr "Изчертаване на превключващ бутон като радио бутон"
  14661456
  1467 #: ../gtk/gtkcheckbutton.c:101 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:142
  1468 #: ../gtk/gtkoptionmenu.c:203
   1457#: gtk/gtkcheckbutton.c:101 gtk/gtkcheckmenuitem.c:142 gtk/gtkoptionmenu.c:203
  14691458msgid "Indicator Size"
  14701459msgstr "Размер на индикатор"
  14711460
  1472 #: ../gtk/gtkcheckbutton.c:102 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:144
   1461#: gtk/gtkcheckbutton.c:102 gtk/gtkcheckmenuitem.c:144
  14731462msgid "Size of check or radio indicator"
  14741463msgstr "Размер на маркирането или радио индикатора"
  14751464
  1476 #: ../gtk/gtkcheckbutton.c:109 ../gtk/gtkexpander.c:256
  1477 #: ../gtk/gtkoptionmenu.c:209
   1465#: gtk/gtkcheckbutton.c:109 gtk/gtkexpander.c:256 gtk/gtkoptionmenu.c:209
  14781466msgid "Indicator Spacing"
  14791467msgstr "Размер на индикатор"
  14801468
  1481 #: ../gtk/gtkcheckbutton.c:110
   1469#: gtk/gtkcheckbutton.c:110
  14821470msgid "Spacing around check or radio indicator"
  14831471msgstr "Разстоянието около маркирането или радио индикатора"
  14841472
  1485 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:119 ../gtk/gtktogglebutton.c:135
   1473#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:119 gtk/gtktogglebutton.c:135
  14861474msgid "Active"
  14871475msgstr "Активен"
  14881476
  1489 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:120
   1477#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:120
  14901478msgid "Whether the menu item is checked"
  14911479msgstr "Дали елементът на менюто е маркиран"
  14921480
  1493 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:127 ../gtk/gtktogglebutton.c:143
   1481#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:127 gtk/gtktogglebutton.c:143
  14941482msgid "Inconsistent"
  14951483msgstr "Неопределимост"
  14961484
  1497 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:128
   1485#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:128
  14981486msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
  14991487msgstr "Дали да се показва състояние на неопределеност"
  15001488
  1501 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:135
   1489#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:135
  15021490msgid "Draw as radio menu item"
  15031491msgstr "Изобразяване като меню с радио бутон"
  15041492
  1505 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:136
   1493#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:136
  15061494msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
  15071495msgstr "Дали елемент от менюто да изглежда като елемент от меню с радио-бутони"
  15081496
  1509 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:204
   1497#: gtk/gtkcolorbutton.c:204
  15101498msgid "Use alpha"
  15111499msgstr "Използване на алфа"
  15121500
  1513 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:205
   1501#: gtk/gtkcolorbutton.c:205
  15141502msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
  15151503msgstr "Дали да се дава алфа стойност на цвета"
  15161504
  1517 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:219 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:353
  1518 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:177 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
   1505#: gtk/gtkcolorbutton.c:219 gtk/gtkfilechooserbutton.c:353
   1506#: gtk/gtkfontbutton.c:177 gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
  15191507msgid "Title"
  15201508msgstr "Заглавие"
  15211509
  1522 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:220
   1510#: gtk/gtkcolorbutton.c:220
  15231511msgid "The title of the color selection dialog"
  15241512msgstr "Заглавието на прозореца за избор на цвят"
  15251513
  1526 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:234 ../gtk/gtkcolorsel.c:1888
   1514#: gtk/gtkcolorbutton.c:234 gtk/gtkcolorsel.c:1888
  15271515msgid "Current Color"
  15281516msgstr "Текущ цвят"
  15291517
  1530 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:235
   1518#: gtk/gtkcolorbutton.c:235
  15311519msgid "The selected color"
  15321520msgstr "Избрания цвят"
  15331521
  1534 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:249 ../gtk/gtkcolorsel.c:1895
   1522#: gtk/gtkcolorbutton.c:249 gtk/gtkcolorsel.c:1895
  15351523msgid "Current Alpha"
  15361524msgstr "Текущата алфа"
  15371525
  1538 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:250
   1526#: gtk/gtkcolorbutton.c:250
  15391527msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
  15401528msgstr ""
   
  15421530"непрозрачност)"
  15431531
  1544 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1874
   1532#: gtk/gtkcolorsel.c:1874
  15451533msgid "Has Opacity Control"
  15461534msgstr "Има контрол на непрозрачност"
  15471535
  1548 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1875
   1536#: gtk/gtkcolorsel.c:1875
  15491537msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
  15501538msgstr "Дали избраният цвят ще позволи настройки на прозрачност"
  15511539
  1552 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1881
   1540#: gtk/gtkcolorsel.c:1881
  15531541msgid "Has palette"
  15541542msgstr "Има палитра"
  15551543
  1556 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1882
   1544#: gtk/gtkcolorsel.c:1882
  15571545msgid "Whether a palette should be used"
  15581546msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
  15591547
  1560 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1889
   1548#: gtk/gtkcolorsel.c:1889
  15611549msgid "The current color"
  15621550msgstr "Текущият цвят"
  15631551
  1564 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1896
   1552#: gtk/gtkcolorsel.c:1896
  15651553msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
  15661554msgstr ""
   
  15681556"непрозрачност)"
  15691557
  1570 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1910
   1558#: gtk/gtkcolorsel.c:1910
  15711559msgid "Custom palette"
  15721560msgstr "Потребителска палитра"
  15731561
  1574 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1911
   1562#: gtk/gtkcolorsel.c:1911
  15751563msgid "Palette to use in the color selector"
  15761564msgstr "Палитра за избор на цвят"
  15771565
  1578 #: ../gtk/gtkcombo.c:146
   1566#: gtk/gtkcombo.c:146
  15791567msgid "Enable arrow keys"
  15801568msgstr "Клавиши със стрелки"
  15811569
  1582 #: ../gtk/gtkcombo.c:147
   1570#: gtk/gtkcombo.c:147
  15831571msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
  15841572msgstr "Дали клавишите със стрелки ще преместват обектите в списъка"
  15851573
  1586 #: ../gtk/gtkcombo.c:153
   1574#: gtk/gtkcombo.c:153
  15871575msgid "Always enable arrows"
  15881576msgstr "Винаги разрешава стрелките"
  15891577
  1590 #: ../gtk/gtkcombo.c:154
   1578#: gtk/gtkcombo.c:154
  15911579msgid "Obsolete property, ignored"
  15921580msgstr "ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА, не се взема под внимание"
  15931581
  1594 #: ../gtk/gtkcombo.c:160
   1582#: gtk/gtkcombo.c:160
  15951583msgid "Case sensitive"
  15961584msgstr "Разлика в регистъра"
  15971585
  1598 #: ../gtk/gtkcombo.c:161
   1586#: gtk/gtkcombo.c:161
  15991587msgid "Whether list item matching is case sensitive"
  16001588msgstr "Дали списъкът с обекти се сравнява според регистъра на буквите"
  16011589
  1602 #: ../gtk/gtkcombo.c:168
   1590#: gtk/gtkcombo.c:168
  16031591msgid "Allow empty"
  16041592msgstr "Може празна"
  16051593
  1606 #: ../gtk/gtkcombo.c:169
   1594#: gtk/gtkcombo.c:169
  16071595msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
  16081596msgstr "Дали празни стойности могат да бъдат въведени в това поле"
  16091597
  1610 #: ../gtk/gtkcombo.c:176
   1598#: gtk/gtkcombo.c:176
  16111599msgid "Value in list"
  16121600msgstr "Само от списъка"
  16131601
  1614 #: ../gtk/gtkcombo.c:177
   1602#: gtk/gtkcombo.c:177
  16151603msgid "Whether entered values must already be present in the list"
  16161604msgstr "Дали въведените стойности трябва да са вече налични в списъка"
  16171605
  1618 #: ../gtk/gtkcombobox.c:556
   1606#: gtk/gtkcombobox.c:556
  16191607msgid "ComboBox model"
  16201608msgstr "Модел на падащото меню"
  16211609
  1622 #: ../gtk/gtkcombobox.c:557
   1610#: gtk/gtkcombobox.c:557
  16231611msgid "The model for the combo box"
  16241612msgstr "Моделът на падащото меню"
  16251613
  1626 #: ../gtk/gtkcombobox.c:574
   1614#: gtk/gtkcombobox.c:574
  16271615msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
  16281616msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
  16291617
  1630 #: ../gtk/gtkcombobox.c:596
   1618#: gtk/gtkcombobox.c:596
  16311619msgid "Row span column"
  16321620msgstr "Колона за редовете"
  16331621
  1634 #: ../gtk/gtkcombobox.c:597
   1622#: gtk/gtkcombobox.c:597
  16351623msgid "TreeModel column containing the row span values"
  16361624msgstr ""
  16371625"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на редовете"
  16381626
  1639 #: ../gtk/gtkcombobox.c:618
   1627#: gtk/gtkcombobox.c:618
  16401628msgid "Column span column"
  16411629msgstr "Колона за колоните"
  16421630
  1643 #: ../gtk/gtkcombobox.c:619
   1631#: gtk/gtkcombobox.c:619
  16441632msgid "TreeModel column containing the column span values"
  16451633msgstr ""
  16461634"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на колоните"
  16471635
  1648 #: ../gtk/gtkcombobox.c:639
   1636#: gtk/gtkcombobox.c:639
  16491637msgid "Active item"
  16501638msgstr "Активен елемент"
  16511639
  1652 #: ../gtk/gtkcombobox.c:640
   1640#: gtk/gtkcombobox.c:640
  16531641msgid "The item which is currently active"
  16541642msgstr "Елементът, който в момента е активен"
  16551643
  1656 #: ../gtk/gtkcombobox.c:659 ../gtk/gtkuimanager.c:232
   1644#: gtk/gtkcombobox.c:659 gtk/gtkuimanager.c:232
  16571645msgid "Add tearoffs to menus"
  16581646msgstr "Откъсване на менютата"
  16591647
  1660 #: ../gtk/gtkcombobox.c:660
   1648#: gtk/gtkcombobox.c:660
  16611649msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
  16621650msgstr "Дали менютата да имат елемент за откъсване"
  16631651
  1664 #: ../gtk/gtkcombobox.c:675 ../gtk/gtkentry.c:534
   1652#: gtk/gtkcombobox.c:675 gtk/gtkentry.c:534
  16651653msgid "Has Frame"
  16661654msgstr "С рамка"
  16671655
  1668 #: ../gtk/gtkcombobox.c:676
   1656#: gtk/gtkcombobox.c:676
  16691657msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
  16701658msgstr "Дали падащото меню да изчертава рамка около дъщерните си елементи"
  16711659
  1672 #: ../gtk/gtkcombobox.c:684
   1660#: gtk/gtkcombobox.c:684
  16731661msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
  16741662msgstr "Дали падащото меню поема фокуса, когато се щракне с мишката"
  16751663
  1676 #: ../gtk/gtkcombobox.c:690
   1664#: gtk/gtkcombobox.c:690
  16771665msgid "Appears as list"
  16781666msgstr "Като списък"
  16791667
  1680 #: ../gtk/gtkcombobox.c:691
   1668#: gtk/gtkcombobox.c:691
  16811669msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
  16821670msgstr "Дали падащите елементи да изглеждат като списъци, а не като менюта"
  16831671
  1684 #: ../gtk/gtkcontainer.c:205
   1672#: gtk/gtkcontainer.c:205
  16851673msgid "Resize mode"
  16861674msgstr "Режим на промяна на размера"
  16871675
  1688 #: ../gtk/gtkcontainer.c:206
   1676#: gtk/gtkcontainer.c:206
  16891677msgid "Specify how resize events are handled"
  16901678msgstr "Как ще се поддържа промяната на размера"
  16911679
  1692 #: ../gtk/gtkcontainer.c:213
   1680#: gtk/gtkcontainer.c:213
  16931681msgid "Border width"
  16941682msgstr "Широчина на рамка"
  16951683
  1696 #: ../gtk/gtkcontainer.c:214
   1684#: gtk/gtkcontainer.c:214
  16971685msgid "The width of the empty border outside the containers children"
  16981686msgstr "Широчина на празната рамка извън дъщерните елементи на контейнера"
  16991687
  1700 #: ../gtk/gtkcontainer.c:222
   1688#: gtk/gtkcontainer.c:222
  17011689msgid "Child"
  17021690msgstr "Дъщерен елемент"
  17031691
  1704 #: ../gtk/gtkcontainer.c:223
   1692#: gtk/gtkcontainer.c:223
  17051693msgid "Can be used to add a new child to the container"
  17061694msgstr ""
  17071695"Може да бъде използван за добавяне на нов дъщерен елемент към контейнера"
  17081696
  1709 #: ../gtk/gtkcurve.c:124
   1697#: gtk/gtkcurve.c:124
  17101698msgid "Curve type"
  17111699msgstr "Тип крива"
  17121700
  1713 #: ../gtk/gtkcurve.c:125
   1701#: gtk/gtkcurve.c:125
  17141702msgid "Is this curve linear, spline interpolated, or free-form"
  17151703msgstr "Явява ли се тази крива права, интерполиран сплайн или свободна форма"
  17161704
  1717 #: ../gtk/gtkcurve.c:132
   1705#: gtk/gtkcurve.c:132
  17181706msgid "Minimum X"
  17191707msgstr "Минимум Х"
  17201708
  1721 #: ../gtk/gtkcurve.c:133
   1709#: gtk/gtkcurve.c:133
  17221710msgid "Minimum possible value for X"
  17231711msgstr "Минимална възможна стойност за Х"
  17241712
  1725 #: ../gtk/gtkcurve.c:141
   1713#: gtk/gtkcurve.c:141
  17261714msgid "Maximum X"
  17271715msgstr "Максимум Х"
  17281716
  1729 #: ../gtk/gtkcurve.c:142
   1717#: gtk/gtkcurve.c:142
  17301718msgid "Maximum possible X value"
  17311719msgstr "Максимална възможна стойност за Х"
  17321720
  1733 #: ../gtk/gtkcurve.c:150
   1721#: gtk/gtkcurve.c:150
  17341722msgid "Minimum Y"
  17351723msgstr "Минимално Y"
  17361724
  1737 #: ../gtk/gtkcurve.c:151
   1725#: gtk/gtkcurve.c:151
  17381726msgid "Minimum possible value for Y"
  17391727msgstr "Минимална възможна стойност за Y"
  17401728
  1741 #: ../gtk/gtkcurve.c:159
   1729#: gtk/gtkcurve.c:159
  17421730msgid "Maximum Y"
  17431731msgstr "Максимално Y"
  17441732
  1745 #: ../gtk/gtkcurve.c:160
   1733#: gtk/gtkcurve.c:160
  17461734msgid "Maximum possible value for Y"
  17471735msgstr "Максимална възможна стойност за Y"
  17481736
  1749 #: ../gtk/gtkdialog.c:149
   1737#: gtk/gtkdialog.c:149
  17501738msgid "Has separator"
  17511739msgstr "Има разделител"
  17521740
  1753 #: ../gtk/gtkdialog.c:150
   1741#: gtk/gtkdialog.c:150
  17541742msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
  17551743msgstr "Диалогът има разделител над бутоните"
  17561744
  1757 #: ../gtk/gtkdialog.c:175
   1745#: gtk/gtkdialog.c:175
  17581746msgid "Content area border"
  17591747msgstr "Рамка на полето за съдържание"
  17601748
  1761 #: ../gtk/gtkdialog.c:176
   1749#: gtk/gtkdialog.c:176
  17621750msgid "Width of border around the main dialog area"
  17631751msgstr "Широчина на рамката около пространството на главния диалог"
  17641752
  1765 #: ../gtk/gtkdialog.c:183
   1753#: gtk/gtkdialog.c:183
  17661754msgid "Button spacing"
  17671755msgstr "Разредка на бутони"
  17681756
  1769 #: ../gtk/gtkdialog.c:184
   1757#: gtk/gtkdialog.c:184
  17701758msgid "Spacing between buttons"
  17711759msgstr "Разстояние между бутони"
  17721760
  1773 #: ../gtk/gtkdialog.c:192
   1761#: gtk/gtkdialog.c:192
  17741762msgid "Action area border"
  17751763msgstr "Граница на пространството за действие"
  17761764
  1777 #: ../gtk/gtkdialog.c:193
   1765#: gtk/gtkdialog.c:193
  17781766msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
  17791767msgstr "Широчина на рамката около мястото с бутони долу в диалога"
  17801768
  1781 #: ../gtk/gtkentry.c:489 ../gtk/gtklabel.c:400
   1769#: gtk/gtkentry.c:489 gtk/gtklabel.c:400
  17821770msgid "Cursor Position"
  17831771msgstr "Позиция на показалеца"
  17841772
  1785 #: ../gtk/gtkentry.c:490 ../gtk/gtklabel.c:401
   1773#: gtk/gtkentry.c:490 gtk/gtklabel.c:401
  17861774msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
  17871775msgstr "Текущата позиция на вмъкващия показалец в символи"
  17881776
  1789 #: ../gtk/gtkentry.c:499 ../gtk/gtklabel.c:410
   1777#: gtk/gtkentry.c:499 gtk/gtklabel.c:410
  17901778msgid "Selection Bound"
  17911779msgstr "Свързана към избора"
  17921780
  1793 #: ../gtk/gtkentry.c:500 ../gtk/gtklabel.c:411
   1781#: gtk/gtkentry.c:500 gtk/gtklabel.c:411
  17941782msgid ""
  17951783"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
  17961784msgstr "Позицията на противоположния край от избраното от показалеца в символи"
  17971785
  1798 #: ../gtk/gtkentry.c:510
   1786#: gtk/gtkentry.c:510
  17991787msgid "Whether the entry contents can be edited"
  18001788msgstr "Дали съдържанието на записите да бъде редактирано"
  18011789
  1802 #: ../gtk/gtkentry.c:517
   1790#: gtk/gtkentry.c:517
  18031791msgid "Maximum length"
  18041792msgstr "Максимална дължина"
  18051793
  1806 #: ../gtk/gtkentry.c:518
   1794#: gtk/gtkentry.c:518
  18071795msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
  18081796msgstr "Максимален брой символи за този запис. 0, ако няма максимална стойност"
  18091797
  1810 #: ../gtk/gtkentry.c:526
   1798#: gtk/gtkentry.c:526
  18111799msgid "Visibility"
  18121800msgstr "Видимост"
  18131801
  1814 #: ../gtk/gtkentry.c:527
   1802#: gtk/gtkentry.c:527
  18151803msgid ""
  18161804"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
   
  18191807"FALSE показва „заместващи символи“ вместо истинския текст (режим на парола)"
  18201808
  1821 #: ../gtk/gtkentry.c:535
   1809#: gtk/gtkentry.c:535
  18221810msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
  18231811msgstr "FALSE премахва външното вдаване от полето"
  18241812
  1825 #: ../gtk/gtkentry.c:542
   1813#: gtk/gtkentry.c:542
  18261814msgid "Invisible character"
  18271815msgstr "Заместващ символ"
  18281816
  1829 #: ../gtk/gtkentry.c:543
   1817#: gtk/gtkentry.c:543
  18301818msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
  18311819msgstr ""
  18321820"Символите използвани за скриване съдържанието на записи (в „режим на парола“)"
  18331821
  1834 #: ../gtk/gtkentry.c:550
   1822#: gtk/gtkentry.c:550
  18351823msgid "Activates default"
  18361824msgstr "Активиране на подразбиращ се елемент"
  18371825
  1838 #: ../gtk/gtkentry.c:551
   1826#: gtk/gtkentry.c:551
  18391827msgid ""
  18401828"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
   
  18441832"диалог) когато е натиснат „Enter“"
  18451833
  1846 #: ../gtk/gtkentry.c:557
   1834#: gtk/gtkentry.c:557
  18471835msgid "Width in chars"
  18481836msgstr "Широчина в символи"
  18491837
  1850 #: ../gtk/gtkentry.c:558
   1838#: gtk/gtkentry.c:558
  18511839msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
  18521840msgstr "Брой символи, за които е оставено място в записа"
  18531841
  1854 #: ../gtk/gtkentry.c:567
   1842#: gtk/gtkentry.c:567
  18551843msgid "Scroll offset"
  18561844msgstr "Отместване на придвижването"
  18571845
  1858 #: ../gtk/gtkentry.c:568
   1846#: gtk/gtkentry.c:568
  18591847msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
  18601848msgstr "Брой пиксели от полето придвижени извън екрана вляво"
  18611849
  1862 #: ../gtk/gtkentry.c:578
   1850#: gtk/gtkentry.c:578
  18631851msgid "The contents of the entry"
  18641852msgstr "Съдържание на записа"
  18651853
  1866 #: ../gtk/gtkentry.c:593 ../gtk/gtkmisc.c:101
   1854#: gtk/gtkentry.c:593 gtk/gtkmisc.c:101
  18671855msgid "X align"
  18681856msgstr "Подравняване по X "
  18691857
  1870 #: ../gtk/gtkentry.c:594 ../gtk/gtkmisc.c:102
   1858#: gtk/gtkentry.c:594 gtk/gtkmisc.c:102
  18711859msgid ""
  18721860"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
   
  18761864"подредби отдясно-наляво (RTL)"
  18771865
  1878 #: ../gtk/gtkentry.c:832
   1866#: gtk/gtkentry.c:832
  18791867msgid "Select on focus"
  18801868msgstr "Избор на фокус"
  18811869
  1882 #: ../gtk/gtkentry.c:833
   1870#: gtk/gtkentry.c:833
  18831871msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
  18841872msgstr "Дали да се избере съдържанието на записа, когато той се фокусира"
  18851873
  1886 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:276
   1874#: gtk/gtkentrycompletion.c:276
  18871875msgid "Completion Model"
  18881876msgstr "Модел на завършване"
  18891877
  1890 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:277
   1878#: gtk/gtkentrycompletion.c:277
  18911879msgid "The model to find matches in"
  18921880msgstr "Моделът, в който да се търсят съвпадения"
  18931881
  1894 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:283
   1882#: gtk/gtkentrycompletion.c:283
  18951883msgid "Minimum Key Length"
  18961884msgstr "Минимална дължина на ключа"
  18971885
  1898 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:284
   1886#: gtk/gtkentrycompletion.c:284
  18991887msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
  19001888msgstr "Минимална дължина на низа за търсене, за да се търсят съвпадения"
  19011889
  1902 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:299 ../gtk/gtkiconview.c:549
   1890#: gtk/gtkentrycompletion.c:299 gtk/gtkiconview.c:549
  19031891msgid "Text column"
  19041892msgstr "Текстова колона"
  19051893
  1906 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:300
   1894#: gtk/gtkentrycompletion.c:300
  19071895msgid "The column of the model containing the strings."
  19081896msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат низове"
  19091897
  1910 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:319
   1898#: gtk/gtkentrycompletion.c:319
  19111899msgid "Inline completion"
  19121900msgstr "Вътрешно допълване"
  19131901
  1914 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:320
   1902#: gtk/gtkentrycompletion.c:320
  19151903msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
  19161904msgstr "Дали общият префикс да се показва автоматично"
  19171905
  1918 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:334
   1906#: gtk/gtkentrycompletion.c:334
  19191907msgid "Popup completion"
  19201908msgstr "Изскачащо завършване"
  19211909
  1922 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:335
   1910#: gtk/gtkentrycompletion.c:335
  19231911msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
  19241912msgstr "Дали автоматичното допълване да се показва в изскачащ прозорец"
  19251913
  1926 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:350
   1914#: gtk/gtkentrycompletion.c:350
  19271915msgid "Popup set width"
  19281916msgstr "Широчина на изскачащ прозорец"
  19291917
  1930 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:351
   1918#: gtk/gtkentrycompletion.c:351
  19311919msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
  19321920msgstr ""
  19331921"Ако е TRUE, изскачащият прозорец ще е със същата широчина като елемента"
  19341922
  1935 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:369
   1923#: gtk/gtkentrycompletion.c:369
  19361924msgid "Popup single match"
  19371925msgstr "Единствено условие на изскачащ прозорец"
  19381926
  1939 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:370
   1927#: gtk/gtkentrycompletion.c:370
  19401928msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
  19411929msgstr "Ако е TRUE, изскачащият прозорец ще се появява при единствено условие."
  19421930
  1943 #: ../gtk/gtkeventbox.c:122
   1931#: gtk/gtkeventbox.c:122
  19441932msgid "Visible Window"
  19451933msgstr "Видим прозорец"
  19461934
  1947 #: ../gtk/gtkeventbox.c:123
   1935#: gtk/gtkeventbox.c:123
  19481936msgid ""
  19491937"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
   
  19531941"използва само, за да улавя събития."
  19541942
  1955 #: ../gtk/gtkeventbox.c:129
   1943#: gtk/gtkeventbox.c:129
  19561944msgid "Above child"
  19571945msgstr "Над дъщерния елемент"
  19581946
  1959 #: ../gtk/gtkeventbox.c:130
   1947#: gtk/gtkeventbox.c:130
  19601948msgid ""
  19611949"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
   
  19651953"елемент или под него."
  19661954
  1967 #: ../gtk/gtkexpander.c:198
   1955#: gtk/gtkexpander.c:198
  19681956msgid "Expanded"
  19691957msgstr "Разширен"
  19701958
  1971 #: ../gtk/gtkexpander.c:199
   1959#: gtk/gtkexpander.c:199
  19721960msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
  19731961msgstr ""
  19741962"Дали разширителят е бил отворен, за да се покаже вътрешния графичен обект"
  19751963
  1976 #: ../gtk/gtkexpander.c:207
   1964#: gtk/gtkexpander.c:207
  19771965msgid "Text of the expander's label"
  19781966msgstr "Текст на надписа на разширителя"
  19791967
  1980 #: ../gtk/gtkexpander.c:222 ../gtk/gtklabel.c:336
   1968#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:336
  19811969msgid "Use markup"
  19821970msgstr "Използване на маркиране"
  19831971
  1984 #: ../gtk/gtkexpander.c:223 ../gtk/gtklabel.c:337
   1972#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:337
  19851973msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
  19861974msgstr "Текстът на етикета включва XML. Виж pango_parse_markup()"
  19871975
  1988 #: ../gtk/gtkexpander.c:231
   1976#: gtk/gtkexpander.c:231
  19891977msgid "Space to put between the label and the child"
  19901978msgstr "Разстояние, което да е между надписа и дъщерният елемент"
  19911979
  1992 #: ../gtk/gtkexpander.c:240 ../gtk/gtkframe.c:170 ../gtk/gtktoolbutton.c:201
   1980#: gtk/gtkexpander.c:240 gtk/gtkframe.c:170 gtk/gtktoolbutton.c:201
  19931981msgid "Label widget"
  19941982msgstr "Графичен обект „Етикет“"
  19951983
  1996 #: ../gtk/gtkexpander.c:241
   1984#: gtk/gtkexpander.c:241
  19971985msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
  19981986msgstr ""
  19991987"Графичен обект, който да се показва вместо обичайния разширяващ се етикет"
  20001988
  2001 #: ../gtk/gtkexpander.c:247 ../gtk/gtktreeview.c:716
   1989#: gtk/gtkexpander.c:247 gtk/gtktreeview.c:716
  20021990msgid "Expander Size"
  20031991msgstr "Големина на разширителя"
  20041992
  2005 #: ../gtk/gtkexpander.c:248 ../gtk/gtktreeview.c:717
   1993#: gtk/gtkexpander.c:248 gtk/gtktreeview.c:717
  20061994msgid "Size of the expander arrow"
  20071995msgstr "Големина на стрелката на разширителя"
  20081996
  2009 #: ../gtk/gtkexpander.c:257
   1997#: gtk/gtkexpander.c:257
  20101998msgid "Spacing around expander arrow"
  20111999msgstr "Разстояние около стрелката за разширяване"
  20122000
  2013 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:203
   2001#: gtk/gtkfilechooser.c:203
  20142002msgid "Action"
  20152003msgstr "Действие"
  20162004
  2017 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:204
   2005#: gtk/gtkfilechooser.c:204
  20182006msgid "The type of operation that the file selector is performing"
  20192007msgstr "Видът операция, която извършва обектът за избор на файл"
  20202008
  2021 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:210
   2009#: gtk/gtkfilechooser.c:210
  20222010msgid "File System Backend"
  20232011msgstr "Модул за файлова система"
  20242012
  2025 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:211
   2013#: gtk/gtkfilechooser.c:211
  20262014msgid "Name of file system backend to use"
  20272015msgstr "Име на модула за файлова система, който да се ползва"
  20282016
  2029 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:216
   2017#: gtk/gtkfilechooser.c:216
  20302018msgid "Filter"
  20312019msgstr "Филтър"
  20322020
  2033 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:217
   2021#: gtk/gtkfilechooser.c:217
  20342022msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
  20352023msgstr "Текущият филтър за избиране на показваните файлове"
  20362024
  2037 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:222
   2025#: gtk/gtkfilechooser.c:222
  20382026msgid "Local Only"
  20392027msgstr "Само локални"
  20402028
  2041 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:223
   2029#: gtk/gtkfilechooser.c:223
  20422030msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
  20432031msgstr ""
  20442032"Дали избраните файлове да бъдат ограничени само до локални URL-та - file:"
  20452033
  2046 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:228
   2034#: gtk/gtkfilechooser.c:228
  20472035msgid "Preview widget"
  20482036msgstr "Предварителен преглед"
  20492037
  2050 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:229
   2038#: gtk/gtkfilechooser.c:229
  20512039msgid "Application supplied widget for custom previews."
  20522040msgstr ""
  20532041"Графичен обект за предварителен преглед, който се предоставя от приложението"
  20542042
  2055 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:234
   2043#: gtk/gtkfilechooser.c:234
  20562044msgid "Preview Widget Active"
  20572045msgstr "Включен предварителен преглед"
  20582046
  2059 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:235
   2047#: gtk/gtkfilechooser.c:235
  20602048msgid ""
  20612049"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
   
  20642052"приложението, да се показва."
  20652053
  2066 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:240
   2054#: gtk/gtkfilechooser.c:240
  20672055msgid "Use Preview Label"
  20682056msgstr "Етикет за преглед"
  20692057
  2070 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:241
   2058#: gtk/gtkfilechooser.c:241
  20712059msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
  20722060msgstr ""
  20732061"Дали да се показва вграден етикет с името на файла, който се преглежда."
  20742062
  2075 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:246
   2063#: gtk/gtkfilechooser.c:246
  20762064msgid "Extra widget"
  20772065msgstr "Допълнителен графичен обект"
  20782066
  2079 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:247
   2067#: gtk/gtkfilechooser.c:247
  20802068msgid "Application supplied widget for extra options."
  20812069msgstr ""
   
  20832071"допълнителни възможности."
  20842072
  2085 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:252
   2073#: gtk/gtkfilechooser.c:252
  20862074msgid "Select Multiple"
  20872075msgstr "Множествен избор"
  20882076
  2089 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:253 ../gtk/gtkfilesel.c:573
   2077#: gtk/gtkfilechooser.c:253 gtk/gtkfilesel.c:573
  20902078msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
  20912079msgstr "Дали е позволен избор на няколко файла"
  20922080
  2093 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:259
   2081#: gtk/gtkfilechooser.c:259
  20942082msgid "Show Hidden"
  20952083msgstr "Показване на скритите"
  20962084
  2097 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:260
   2085#: gtk/gtkfilechooser.c:260
  20982086msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
  20992087msgstr "Дали скритите файлове и папки да бъдат показани"
  21002088
  2101 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:266
   2089#: gtk/gtkfilechooser.c:275
  21022090msgid "Do overwrite confirmation"
  21032091msgstr "Потвърждение за презапис"
  21042092
  2105 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:267
   2093#: gtk/gtkfilechooser.c:276
  21062094msgid ""
  21072095"Whether a file chooser in GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_SAVE will present an "
   
  21122100"ще показва прозорец искащ потвърждение за презапис при вече съществуващ файл."
  21132101
  2114 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:338
   2102#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:338
  21152103msgid "Dialog"
  21162104msgstr "Диалогова кутия"
  21172105
  2118 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:339
   2106#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:339
  21192107msgid "The file chooser dialog to use."
  21202108msgstr "Коя диалогова кутия да се ползва за избор на файл."
  21212109
  2122 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:354
   2110#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:354
  21232111msgid "The title of the file chooser dialog."
  21242112msgstr "Заглавието на диалоговата кутия за избор на шрифт"
  21252113
  2126 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:368
   2114#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:368
  21272115msgid "The desired width of the button widget, in characters."
  21282116msgstr "Желаната широчина на бутона, в символи"
  21292117
  2130 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:701
   2118#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:710
  21312119msgid "Default file chooser backend"
  21322120msgstr "Модулът за файлова система по подразбиране"
  21332121
  2134 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:702
   2122#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:711
  21352123msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
  21362124msgstr "Име на модула за GtkFileChooser, който да се използва по подразбиране"
  21372125
  2138 #: ../gtk/gtkfilesel.c:558 ../gtk/gtkimage.c:194
   2126#: gtk/gtkfilesel.c:558 gtk/gtkimage.c:194
  21392127msgid "Filename"
  21402128msgstr "Име на файл"
  21412129
  2142 #: ../gtk/gtkfilesel.c:559
   2130#: gtk/gtkfilesel.c:559
  21432131msgid "The currently selected filename"
  21442132msgstr "Текущото избрано име на файл"
  21452133
  2146 #: ../gtk/gtkfilesel.c:565
   2134#: gtk/gtkfilesel.c:565
  21472135msgid "Show file operations"
  21482136msgstr "Показване на файловите операции"
  21492137
  2150 #: ../gtk/gtkfilesel.c:566
   2138#: gtk/gtkfilesel.c:566
  21512139msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
  21522140msgstr "Дали бутоните за създаване/управление на файловете да бъдат показани"
  21532141
  2154 #: ../gtk/gtkfilesel.c:572
   2142#: gtk/gtkfilesel.c:572
  21552143msgid "Select multiple"
  21562144msgstr "Избор на няколко"
  21572145
  2158 #: ../gtk/gtkfixed.c:123 ../gtk/gtklayout.c:615
   2146#: gtk/gtkfixed.c:123 gtk/gtklayout.c:615
  21592147msgid "X position"
  21602148msgstr "Позиция по X"
  21612149
  2162 #: ../gtk/gtkfixed.c:124 ../gtk/gtklayout.c:616
   2150#: gtk/gtkfixed.c:124 gtk/gtklayout.c:616
  21632151msgid "X position of child widget"
  21642152msgstr "Позиция по X на дъщерен обект по хоризонтала"
  21652153
  2166 #: ../gtk/gtkfixed.c:133 ../gtk/gtklayout.c:625
   2154#: gtk/gtkfixed.c:133 gtk/gtklayout.c:625
  21672155msgid "Y position"
  21682156msgstr "Позиция по Y"
  21692157
  2170 #: ../gtk/gtkfixed.c:134 ../gtk/gtklayout.c:626
   2158#: gtk/gtkfixed.c:134 gtk/gtklayout.c:626
  21712159msgid "Y position of child widget"
  21722160msgstr "Позиция по Y на дъщерен елемент по вертикала"
  21732161
  2174 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:178
   2162#: gtk/gtkfontbutton.c:178
  21752163msgid "The title of the font selection dialog"
  21762164msgstr "Заглавието на прозореца за избор на шрифт"
  21772165
  2178 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:193 ../gtk/gtkfontsel.c:216
   2166#: gtk/gtkfontbutton.c:193 gtk/gtkfontsel.c:216
  21792167msgid "Font name"
  21802168msgstr "Име на шрифт"
  21812169
  2182 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:194
   2170#: gtk/gtkfontbutton.c:194
  21832171msgid "The name of the selected font"
  21842172msgstr "Името на избрания шрифт"
  21852173
  2186 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:195
   2174#: gtk/gtkfontbutton.c:195
  21872175msgid "Sans 12"
  21882176msgstr "Sans 12"
  21892177
  2190 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:209
   2178#: gtk/gtkfontbutton.c:209
  21912179msgid "Use font in label"
  21922180msgstr "Използване на шрифт в етикета"
  21932181
  2194 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:210
   2182#: gtk/gtkfontbutton.c:210
  21952183msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
  21962184msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания шрифт"
  21972185
  2198 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:224
   2186#: gtk/gtkfontbutton.c:224
  21992187msgid "Use size in label"
  22002188msgstr "Използване на размер в етикета"
  22012189
  2202 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:225
   2190#: gtk/gtkfontbutton.c:225
  22032191msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
  22042192msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания размер"
  22052193
  2206 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:240
   2194#: gtk/gtkfontbutton.c:240
  22072195msgid "Show style"
  22082196msgstr "Показване на стил"
  22092197
  2210 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:241
   2198#: gtk/gtkfontbutton.c:241
  22112199msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
  22122200msgstr "Дали избраният стил на шрифта да се изпише в етикета"
  22132201
  2214 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:255
   2202#: gtk/gtkfontbutton.c:255
  22152203msgid "Show size"
  22162204msgstr "Показване на размер"
  22172205
  2218 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:256
   2206#: gtk/gtkfontbutton.c:256
  22192207msgid "Whether selected font size is shown in the label"
  22202208msgstr "Дали избраният размер на шрифта да се изпише в етикета"
  22212209
  2222 #: ../gtk/gtkfontsel.c:217
   2210#: gtk/gtkfontsel.c:217
  22232211msgid "The X string that represents this font"
  22242212msgstr "Низът X, който представя този шрифт"
  22252213
  2226 #: ../gtk/gtkfontsel.c:224
   2214#: gtk/gtkfontsel.c:224
  22272215msgid "The GdkFont that is currently selected"
  22282216msgstr "GdkFont, който текущо е избран"
  22292217
  2230 #: ../gtk/gtkfontsel.c:230
   2218#: gtk/gtkfontsel.c:230
  22312219msgid "Preview text"
  22322220msgstr "Текст за прегледа"
  22332221
  2234 #: ../gtk/gtkfontsel.c:231
   2222#: gtk/gtkfontsel.c:231
  22352223msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
  22362224msgstr "Текстът за показване при демонстрация на шрифта"
  22372225
  2238 #: ../gtk/gtkframe.c:129
   2226#: gtk/gtkframe.c:129
  22392227msgid "Text of the frame's label"
  22402228msgstr "Текст на етикет на рамката"
  22412229
  2242 #: ../gtk/gtkframe.c:136
   2230#: gtk/gtkframe.c:136
  22432231msgid "Label xalign"
  22442232msgstr "Подравняване на текста на етикета по X"
  22452233
  2246 #: ../gtk/gtkframe.c:137
   2234#: gtk/gtkframe.c:137
  22472235msgid "The horizontal alignment of the label"
  22482236msgstr "Хоризонталното подравняване на етикета"
  22492237
  2250 #: ../gtk/gtkframe.c:145
   2238#: gtk/gtkframe.c:145
  22512239msgid "Label yalign"
  22522240msgstr "Подравняване на текста на етикета по Y"
  22532241
  2254 #: ../gtk/gtkframe.c:146
   2242#: gtk/gtkframe.c:146
  22552243msgid "The vertical alignment of the label"
  22562244msgstr "Вертикалното подравняване на етикета"
  22572245
  2258 #: ../gtk/gtkframe.c:154 ../gtk/gtkhandlebox.c:201
   2246#: gtk/gtkframe.c:154 gtk/gtkhandlebox.c:201
  22592247msgid "Deprecated property, use shadow_type instead"
  22602248msgstr "ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА, вместо това използвайте shadow_type"
  22612249
  2262 #: ../gtk/gtkframe.c:161
   2250#: gtk/gtkframe.c:161
  22632251msgid "Frame shadow"
  22642252msgstr "Сянка на рамка"
  22652253
  2266 #: ../gtk/gtkframe.c:162
   2254#: gtk/gtkframe.c:162
  22672255msgid "Appearance of the frame border"
  22682256msgstr "Вид на границите на рамката"
  22692257
  2270 #: ../gtk/gtkframe.c:171
   2258#: gtk/gtkframe.c:171
  22712259msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
  22722260msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновеният етикет за рамка"
  22732261
  2274 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:208 ../gtk/gtkmenubar.c:227 ../gtk/gtkstatusbar.c:205
  2275 #: ../gtk/gtktoolbar.c:599 ../gtk/gtkviewport.c:153
   2262#: gtk/gtkhandlebox.c:208 gtk/gtkmenubar.c:227 gtk/gtkstatusbar.c:205
   2263#: gtk/gtktoolbar.c:599 gtk/gtkviewport.c:153
  22762264msgid "Shadow type"
  22772265msgstr "Тип сянка"
  22782266
  2279 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:209
   2267#: gtk/gtkhandlebox.c:209
  22802268msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
  22812269msgstr "Вид на сянката около контейнера"
  22822270
  2283 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:217
   2271#: gtk/gtkhandlebox.c:217
  22842272msgid "Handle position"
  22852273msgstr "Позиция на манипулатора"
  22862274
  2287 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:218
   2275#: gtk/gtkhandlebox.c:218
  22882276msgid "Position of the handle relative to the child widget"
  22892277msgstr "Позиция на манипулатора спрямо дъщерния елемент"
  22902278
  2291 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:226
   2279#: gtk/gtkhandlebox.c:226
  22922280msgid "Snap edge"
  22932281msgstr "Изравняване на края"
  22942282
  2295 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:227
   2283#: gtk/gtkhandlebox.c:227
  22962284msgid ""
  22972285"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
   
  23012289"кутията"
  23022290
  2303 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:235
   2291#: gtk/gtkhandlebox.c:235
  23042292msgid "Snap edge set"
  23052293msgstr "Включено изравняване на края"
  23062294
  2307 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:236
   2295#: gtk/gtkhandlebox.c:236
  23082296msgid ""
  23092297"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
   
  23132301"извлечена от handle_position"
  23142302
  2315 #: ../gtk/gtkiconview.c:512
   2303#: gtk/gtkiconview.c:512
  23162304msgid "Selection mode"
  23172305msgstr "Начин на избор"
  23182306
  2319 #: ../gtk/gtkiconview.c:513
   2307#: gtk/gtkiconview.c:513
  23202308msgid "The selection mode"
  23212309msgstr "Начинът за избор"
  23222310
  2323 #: ../gtk/gtkiconview.c:531
   2311#: gtk/gtkiconview.c:531
  23242312msgid "Pixbuf column"
  23252313msgstr "Колона на буферите"
  23262314
  2327 #: ../gtk/gtkiconview.c:532
   2315#: gtk/gtkiconview.c:532
  23282316msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
  23292317msgstr "Колона в модела, от която се вземат буферите с пиксели за иконите"
  23302318
  2331 #: ../gtk/gtkiconview.c:550
   2319#: gtk/gtkiconview.c:550
  23322320msgid "Model column used to retrieve the text from"
  23332321msgstr "Колона в модела, от която се взема текста"
  23342322
  2335 #: ../gtk/gtkiconview.c:569
   2323#: gtk/gtkiconview.c:569
  23362324msgid "Markup column"
  23372325msgstr "Колона с маркиране"
  23382326
  2339 #: ../gtk/gtkiconview.c:570
   2327#: gtk/gtkiconview.c:570
  23402328msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
  23412329msgstr ""
  23422330"Колона в модела, от която се взема текста, ако се ползва маркиране на Pango"
  23432331
  2344 #: ../gtk/gtkiconview.c:577
   2332#: gtk/gtkiconview.c:577
  23452333msgid "Icon View Model"
  23462334msgstr "Изглед с икони"
  23472335
  2348 #: ../gtk/gtkiconview.c:578
   2336#: gtk/gtkiconview.c:578
  23492337msgid "The model for the icon view"
  23502338msgstr "Моделът на изглед с икони"
  23512339
  2352 #: ../gtk/gtkiconview.c:594
   2340#: gtk/gtkiconview.c:594
  23532341msgid "Number of columns"
  23542342msgstr "Брой колони"
  23552343
  2356 #: ../gtk/gtkiconview.c:595
   2344#: gtk/gtkiconview.c:595
  23572345msgid "Number of columns to display"
  23582346msgstr "Брой колони, които да се изобразяват"
  23592347
  2360 #: ../gtk/gtkiconview.c:612
   2348#: gtk/gtkiconview.c:612
  23612349msgid "Width for each item"
  23622350msgstr "Широчина на всеки елемент"
  23632351
  2364 #: ../gtk/gtkiconview.c:613
   2352#: gtk/gtkiconview.c:613
  23652353msgid "The width used for each item"
  23662354msgstr "Широчината, която се ползва за всеки елемент"
  23672355
  2368 #: ../gtk/gtkiconview.c:629
   2356#: gtk/gtkiconview.c:629
  23692357msgid "Space which is inserted between cells of an item"
  23702358msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките на елемент"
  23712359
  2372 #: ../gtk/gtkiconview.c:644
   2360#: gtk/gtkiconview.c:644
  23732361msgid "Row Spacing"
  23742362msgstr "Разредка на редовете"
  23752363
  2376 #: ../gtk/gtkiconview.c:645
   2364#: gtk/gtkiconview.c:645
  23772365msgid "Space which is inserted between grid rows"
  23782366msgstr "Пространството, което се вмъква между редовете в мрежата"
  23792367
  2380 #: ../gtk/gtkiconview.c:660
   2368#: gtk/gtkiconview.c:660
  23812369msgid "Column Spacing"
  23822370msgstr "Разредка на колоните"
  23832371
  2384 #: ../gtk/gtkiconview.c:661
   2372#: gtk/gtkiconview.c:661
  23852373msgid "Space which is inserted between grid column"
  23862374msgstr "Пространството, което се вмъква между колоните в мрежата"
  23872375
  2388 #: ../gtk/gtkiconview.c:676
   2376#: gtk/gtkiconview.c:676
  23892377msgid "Margin"
  23902378msgstr "Поле"
  23912379
  2392 #: ../gtk/gtkiconview.c:677
   2380#: gtk/gtkiconview.c:677
  23932381msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
  23942382msgstr "Пространството, което се вмъква по ръбовете на изгледа с икони"
  23952383
  2396 #: ../gtk/gtkiconview.c:693 ../gtk/gtkprogressbar.c:153
  2397 #: ../gtk/gtktoolbar.c:508
   2384#: gtk/gtkiconview.c:693 gtk/gtkprogressbar.c:153 gtk/gtktoolbar.c:508
  23982385msgid "Orientation"
  23992386msgstr "Ориентация"
  24002387
  2401 #: ../gtk/gtkiconview.c:694
   2388#: gtk/gtkiconview.c:694
  24022389msgid ""
  24032390"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
  24042391msgstr "Как се разполагат относително един спрямо друг текста и иконата"
  24052392
  2406 #: ../gtk/gtkiconview.c:710 ../gtk/gtktreeview.c:618
  2407 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:342
   2393#: gtk/gtkiconview.c:710 gtk/gtktreeview.c:618 gtk/gtktreeviewcolumn.c:342
  24082394msgid "Reorderable"
  24092395msgstr "Преподредим"
  24102396
  2411 #: ../gtk/gtkiconview.c:711 ../gtk/gtktreeview.c:619
   2397#: gtk/gtkiconview.c:711 gtk/gtktreeview.c:619
  24122398msgid "View is reorderable"
  24132399msgstr "Изгледът може да се преподрежда"
  24142400
  2415 #: ../gtk/gtkiconview.c:718
   2401#: gtk/gtkiconview.c:718
  24162402msgid "Selection Box Color"
  24172403msgstr "Цвят на прозореца за избор"
  24182404
  2419 #: ../gtk/gtkiconview.c:719
   2405#: gtk/gtkiconview.c:719
  24202406msgid "Color of the selection box"
  24212407msgstr "Цветът на прозореца за избор"
  24222408
  2423 #: ../gtk/gtkiconview.c:725
   2409#: gtk/gtkiconview.c:725
  24242410msgid "Selection Box Alpha"
  24252411msgstr "Алфа каналът на прозореца за избор"
  24262412
  2427 #: ../gtk/gtkiconview.c:726
   2413#: gtk/gtkiconview.c:726
  24282414msgid "Opacity of the selection box"
  24292415msgstr "Непрозрачността на прозореца за избор"
  24302416
  2431 #: ../gtk/gtkimage.c:162
   2417#: gtk/gtkimage.c:162
  24322418msgid "Pixbuf"
  24332419msgstr "Буфер с пиксели"
  24342420
  2435 #: ../gtk/gtkimage.c:163
   2421#: gtk/gtkimage.c:163
  24362422msgid "A GdkPixbuf to display"
  24372423msgstr "GdkPixbuf за показване"
  24382424
  2439 #: ../gtk/gtkimage.c:170
   2425#: gtk/gtkimage.c:170
  24402426msgid "Pixmap"
  24412427msgstr "Карта с пиксели"
  24422428
  2443 #: ../gtk/gtkimage.c:171
   2429#: gtk/gtkimage.c:171
  24442430msgid "A GdkPixmap to display"
  24452431msgstr "GdkPixmap за показване"
  24462432
  2447 #: ../gtk/gtkimage.c:178
   2433#: gtk/gtkimage.c:178
  24482434msgid "Image"
  24492435msgstr "Изображение"
  24502436
  2451 #: ../gtk/gtkimage.c:179
   2437#: gtk/gtkimage.c:179
  24522438msgid "A GdkImage to display"
  24532439msgstr "GdkImage за показване"
  24542440
  2455 #: ../gtk/gtkimage.c:186
   2441#: gtk/gtkimage.c:186
  24562442msgid "Mask"
  24572443msgstr "Маска"
  24582444
  2459 #: ../gtk/gtkimage.c:187
   2445#: gtk/gtkimage.c:187
  24602446msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
  24612447msgstr "Побитова маска използвана с GdkImage или GdkPixmap"
  24622448
  2463 #: ../gtk/gtkimage.c:195
   2449#: gtk/gtkimage.c:195
  24642450msgid "Filename to load and display"
  24652451msgstr "Име на файла за зареждане и показване"
  24662452
  2467 #: ../gtk/gtkimage.c:204
   2453#: gtk/gtkimage.c:204
  24682454msgid "Stock ID for a stock image to display"
  24692455msgstr "Номенклатурно ID на вградено изображение, което да се показва."
  24702456
  2471 #: ../gtk/gtkimage.c:211
   2457#: gtk/gtkimage.c:211
  24722458msgid "Icon set"
  24732459msgstr "Набор икони"
  24742460
  2475 #: ../gtk/gtkimage.c:212
   2461#: gtk/gtkimage.c:212
  24762462msgid "Icon set to display"
  24772463msgstr "Набор икони за показване"
  24782464
  2479 #: ../gtk/gtkimage.c:219
   2465#: gtk/gtkimage.c:219
  24802466msgid "Icon size"
  24812467msgstr "Размер на икона"
  24822468
  2483 #: ../gtk/gtkimage.c:220
   2469#: gtk/gtkimage.c:220
  24842470msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
  24852471msgstr ""
   
  24872473"именувана икона"
  24882474
  2489 #: ../gtk/gtkimage.c:236
   2475#: gtk/gtkimage.c:236
  24902476msgid "Pixel size"
  24912477msgstr "Размер в пиксели"
  24922478
  2493 #: ../gtk/gtkimage.c:237
   2479#: gtk/gtkimage.c:237
  24942480msgid "Pixel size to use for named icon"
  24952481msgstr "Размер в пиксели, който да се използва от именувана икона"
  24962482
  2497 #: ../gtk/gtkimage.c:245
   2483#: gtk/gtkimage.c:245
  24982484msgid "Animation"
  24992485msgstr "Анимация"
  25002486
  2501 #: ../gtk/gtkimage.c:246
   2487#: gtk/gtkimage.c:246
  25022488msgid "GdkPixbufAnimation to display"
  25032489msgstr "GdkPixbufAnimation за показване"
  25042490
  2505 #: ../gtk/gtkimage.c:269
   2491#: gtk/gtkimage.c:269
  25062492msgid "Storage type"
  25072493msgstr "Тип на запазване"
  25082494
  2509 #: ../gtk/gtkimage.c:270
   2495#: gtk/gtkimage.c:270
  25102496msgid "The representation being used for image data"
  25112497msgstr "Презентацията използвана за данни от изображения"
  25122498
  2513 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:134
   2499#: gtk/gtkimagemenuitem.c:134
  25142500msgid "Child widget to appear next to the menu text"
  25152501msgstr "Вграден графичен обект, който се появява до текста на менюто"
  25162502
  2517 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:139
   2503#: gtk/gtkimagemenuitem.c:139
  25182504msgid "Show menu images"
  25192505msgstr "Показване на изображения в менютата"
  25202506
  2521 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:140
   2507#: gtk/gtkimagemenuitem.c:140
  25222508msgid "Whether images should be shown in menus"
  25232509msgstr "Дали в менютата ще бъдат показвани изображения"
  25242510
  2525 #: ../gtk/gtkinvisible.c:118 ../gtk/gtkwindow.c:539
   2511#: gtk/gtkinvisible.c:118 gtk/gtkwindow.c:542
  25262512msgid "The screen where this window will be displayed"
  25272513msgstr "Екранът, където ще бъде изобразен този прозорец"
  25282514
  2529 #: ../gtk/gtklabel.c:323
   2515#: gtk/gtklabel.c:323
  25302516msgid "The text of the label"
  25312517msgstr "Текстът на етикета"
  25322518
  2533 #: ../gtk/gtklabel.c:330
   2519#: gtk/gtklabel.c:330
  25342520msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
  25352521msgstr "Списък от стилови атрибути, които да се приложат към текста на етикета"
  25362522
  2537 #: ../gtk/gtklabel.c:351 ../gtk/gtktexttag.c:380 ../gtk/gtktextview.c:595
   2523#: gtk/gtklabel.c:351 gtk/gtktexttag.c:380 gtk/gtktextview.c:595
  25382524msgid "Justification"
  25392525msgstr "Нагласяване"
  25402526
  2541 #: ../gtk/gtklabel.c:352
   2527#: gtk/gtklabel.c:352
  25422528msgid ""
  25432529"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
   
  25492535"xalign"
  25502536
  2551 #: ../gtk/gtklabel.c:360
   2537#: gtk/gtklabel.c:360
  25522538msgid "Pattern"
  25532539msgstr "Шаблон"
  25542540
  2555 #: ../gtk/gtklabel.c:361
   2541#: gtk/gtklabel.c:361
  25562542msgid ""
  25572543"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
   
  25612547"които да се подчертаят"
  25622548
  2563 #: ../gtk/gtklabel.c:368
   2549#: gtk/gtklabel.c:368
  25642550msgid "Line wrap"
  25652551msgstr "Прехвърляне на ред"
  25662552
  2567 #: ../gtk/gtklabel.c:369
   2553#: gtk/gtklabel.c:369
  25682554msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
  25692555msgstr "Ако е зададено, текстът се прехвърля на нов ред, ако е твърде широк"
  25702556
  2571 #: ../gtk/gtklabel.c:375
   2557#: gtk/gtklabel.c:375
  25722558msgid "Selectable"
  25732559msgstr "Избираем"
  25742560
  2575 #: ../gtk/gtklabel.c:376
   2561#: gtk/gtklabel.c:376
  25762562msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
  25772563msgstr "Дали текстът на етикета може да бъде избран с мишката"
  25782564
  2579 #: ../gtk/gtklabel.c:382
   2565#: gtk/gtklabel.c:382
  25802566msgid "Mnemonic key"
  25812567msgstr "Мнемоничен клавиш"
  25822568
  2583 #: ../gtk/gtklabel.c:383
   2569#: gtk/gtklabel.c:383
  25842570msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
  25852571msgstr "Мнемоничен ускорителен клавиш за този етикет"
  25862572
  2587 #: ../gtk/gtklabel.c:391
   2573#: gtk/gtklabel.c:391
  25882574msgid "Mnemonic widget"
  25892575msgstr "Мнемоничен графичен обект"
  25902576
  2591 #: ../gtk/gtklabel.c:392
   2577#: gtk/gtklabel.c:392
  25922578msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
  25932579msgstr ""
  25942580"Елементът за активиране, когато мнемоничният клавиш на етикет е натиснат"
  25952581
  2596 #: ../gtk/gtklabel.c:436
   2582#: gtk/gtklabel.c:436
  25972583msgid ""
  25982584"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
   
  26022588"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
  26032589
  2604 #: ../gtk/gtklabel.c:476
   2590#: gtk/gtklabel.c:476
  26052591msgid "Single Line Mode"
  26062592msgstr "На един ред"
  26072593
  2608 #: ../gtk/gtklabel.c:477
   2594#: gtk/gtklabel.c:477
  26092595msgid "Whether the label is in single line mode"
  26102596msgstr "Дали текстът на етикета да бъде само на един ред"
  26112597
  2612 #: ../gtk/gtklabel.c:494
   2598#: gtk/gtklabel.c:494
  26132599msgid "Angle"
  26142600msgstr "Ъгъл"
  26152601
  2616 #: ../gtk/gtklabel.c:495
   2602#: gtk/gtklabel.c:495
  26172603msgid "Angle at which the label is rotated"
  26182604msgstr "Ъгъл, на който е завъртян етикета"
  26192605
  2620 #: ../gtk/gtklabel.c:515
   2606#: gtk/gtklabel.c:515
  26212607msgid "Maximum Width In Characters"
  26222608msgstr "Максимална широчина в символи"
  26232609
  2624 #: ../gtk/gtklabel.c:516
   2610#: gtk/gtklabel.c:516
  26252611msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
  26262612msgstr "Желаната максимална широчина на етикета в символи"
  26272613
  2628 #: ../gtk/gtklayout.c:635 ../gtk/gtkviewport.c:137
   2614#: gtk/gtklayout.c:635 gtk/gtkviewport.c:137
  26292615msgid "Horizontal adjustment"
  26302616msgstr "Хоризонтално нагласяване"
  26312617
  2632 #: ../gtk/gtklayout.c:636 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:240
   2618#: gtk/gtklayout.c:636 gtk/gtkscrolledwindow.c:240
  26332619msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
  26342620msgstr "GtkAdjustment за хоризонталната позиция"
  26352621
  2636 #: ../gtk/gtklayout.c:643 ../gtk/gtkviewport.c:145
   2622#: gtk/gtklayout.c:643 gtk/gtkviewport.c:145
  26372623msgid "Vertical adjustment"
  26382624msgstr "Вертикално нагласяване"
  26392625
  2640 #: ../gtk/gtklayout.c:644 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:247
   2626#: gtk/gtklayout.c:644 gtk/gtkscrolledwindow.c:247
  26412627msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
  26422628msgstr "GtkAdjustment за вертикалната позиция"
  26432629
  2644 #: ../gtk/gtklayout.c:652
   2630#: gtk/gtklayout.c:652
  26452631msgid "The width of the layout"
  26462632msgstr "Широчината на подредбата"
  26472633
  2648 #: ../gtk/gtklayout.c:661
   2634#: gtk/gtklayout.c:661
  26492635msgid "The height of the layout"
  26502636msgstr "Височината на подредбата"
  26512637
  2652 #: ../gtk/gtkmenu.c:532
   2638#: gtk/gtkmenu.c:532
  26532639msgid "Tearoff Title"
  26542640msgstr "Заглавие за откъснато"
  26552641
  2656 #: ../gtk/gtkmenu.c:533
   2642#: gtk/gtkmenu.c:533
  26572643msgid ""
  26582644"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
   
  26622648"е отделено"
  26632649
  2664 #: ../gtk/gtkmenu.c:547
   2650#: gtk/gtkmenu.c:547
  26652651msgid "Tearoff State"
  26662652msgstr "Откъснато"
  26672653
  2668 #: ../gtk/gtkmenu.c:548
   2654#: gtk/gtkmenu.c:548
  26692655msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
  26702656msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието е откъснато"
  26712657
  2672 #: ../gtk/gtkmenu.c:554
   2658#: gtk/gtkmenu.c:554
  26732659msgid "Vertical Padding"
  26742660msgstr "Вертикално разстояние"
  26752661
  2676 #: ../gtk/gtkmenu.c:555
   2662#: gtk/gtkmenu.c:555
  26772663msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
  26782664msgstr "Допълнително място над и под менюто"
  26792665
  2680 #: ../gtk/gtkmenu.c:563
   2666#: gtk/gtkmenu.c:563
  26812667msgid "Vertical Offset"
  26822668msgstr "Вертикален отстъп"
  26832669
  2684 #: ../gtk/gtkmenu.c:564
   2670#: gtk/gtkmenu.c:564
  26852671msgid ""
  26862672"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
   
  26902676"вертикално"
  26912677
  2692 #: ../gtk/gtkmenu.c:572
   2678#: gtk/gtkmenu.c:572
  26932679msgid "Horizontal Offset"
  26942680msgstr "Хоризонтален отстъп"
  26952681
  2696 #: ../gtk/gtkmenu.c:573
   2682#: gtk/gtkmenu.c:573
  26972683msgid ""
  26982684"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
   
  27022688"хоризонтално"
  27032689
  2704 #: ../gtk/gtkmenu.c:583
   2690#: gtk/gtkmenu.c:583
  27052691msgid "Left Attach"
  27062692msgstr "Ляво прикрепяне"
  27072693
  2708 #: ../gtk/gtkmenu.c:584 ../gtk/gtktable.c:206
   2694#: gtk/gtkmenu.c:584 gtk/gtktable.c:206
  27092695msgid "The column number to attach the left side of the child to"
  27102696msgstr ""
  27112697"Номер на колоната, към който да се прикрепи лявата страна на дъщерния елемент"
  27122698
  2713 #: ../gtk/gtkmenu.c:591
   2699#: gtk/gtkmenu.c:591
  27142700msgid "Right Attach"
  27152701msgstr "Дясно прикрепяне"
  27162702
  2717 #: ../gtk/gtkmenu.c:592
   2703#: gtk/gtkmenu.c:592
  27182704msgid "The column number to attach the right side of the child to"
  27192705msgstr ""
   
  27212707"елемент"
  27222708
  2723 #: ../gtk/gtkmenu.c:599
   2709#: gtk/gtkmenu.c:599
  27242710msgid "Top Attach"
  27252711msgstr "Горно прикрепяне"
  27262712
  2727 #: ../gtk/gtkmenu.c:600
   2713#: gtk/gtkmenu.c:600
  27282714msgid "The row number to attach the top of the child to"
  27292715msgstr ""
  27302716"Номер на реда, към който да се прикрепи горната страна на дъщерния елемент"
  27312717
  2732 #: ../gtk/gtkmenu.c:607
   2718#: gtk/gtkmenu.c:607
  27332719msgid "Bottom Attach"
  27342720msgstr "Долно прикрепяне"
  27352721
  2736 #: ../gtk/gtkmenu.c:608 ../gtk/gtktable.c:227
   2722#: gtk/gtkmenu.c:608 gtk/gtktable.c:227
  27372723msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
  27382724msgstr ""
  27392725"Номер на реда, към който да се прикрепи долната страна на дъщерния елемент"
  27402726
  2741 #: ../gtk/gtkmenu.c:695
   2727#: gtk/gtkmenu.c:695
  27422728msgid "Can change accelerators"
  27432729msgstr "Променливи ускорители"
  27442730
  2745 #: ../gtk/gtkmenu.c:696
   2731#: gtk/gtkmenu.c:696
  27462732msgid ""
  27472733"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
   
  27502736"клавиш над обект от менюто."
  27512737
  2752 #: ../gtk/gtkmenu.c:701
   2738#: gtk/gtkmenu.c:701
  27532739msgid "Delay before submenus appear"
  27542740msgstr "Закъснение преди появяване на подменюта"
  27552741
  2756 #: ../gtk/gtkmenu.c:702
   2742#: gtk/gtkmenu.c:702
  27572743msgid ""
  27582744"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
   
  27612747"преди да се появи подменюто"
  27622748
  2763 #: ../gtk/gtkmenu.c:709
   2749#: gtk/gtkmenu.c:709
  27642750msgid "Delay before hiding a submenu"
  27652751msgstr "Закъснение преди скриване на подменю"
  27662752
  2767 #: ../gtk/gtkmenu.c:710
   2753#: gtk/gtkmenu.c:710
  27682754msgid ""
  27692755"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
   
  27722758"Време преди скриване на подменю, през което показалеца се движи към подменюто"
  27732759
  2774 #: ../gtk/gtkmenubar.c:201
   2760#: gtk/gtkmenubar.c:201
  27752761msgid "Pack direction"
  27762762msgstr "Посока на пакетиране"
  27772763
  2778 #: ../gtk/gtkmenubar.c:202
   2764#: gtk/gtkmenubar.c:202
  27792765msgid "The pack direction of the menubar"
  27802766msgstr "Посока на пакетирането на лентата с инструменти"
  27812767
  2782 #: ../gtk/gtkmenubar.c:218
   2768#: gtk/gtkmenubar.c:218
  27832769msgid "Child Pack direction"
  27842770msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи"
  27852771
  2786 #: ../gtk/gtkmenubar.c:219
   2772#: gtk/gtkmenubar.c:219
  27872773msgid "The child pack direction of the menubar"
  27882774msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи на лентата с инструменти"
  27892775
  2790 #: ../gtk/gtkmenubar.c:228
   2776#: gtk/gtkmenubar.c:228
  27912777msgid "Style of bevel around the menubar"
  27922778msgstr "Стил на вдаване около лентата с менюта"
  27932779
  2794 #: ../gtk/gtkmenubar.c:235 ../gtk/gtktoolbar.c:575
   2780#: gtk/gtkmenubar.c:235 gtk/gtktoolbar.c:575
  27952781msgid "Internal padding"
  27962782msgstr "Вътрешно пространство"
  27972783
  2798 #: ../gtk/gtkmenubar.c:236
   2784#: gtk/gtkmenubar.c:236
  27992785msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
  28002786msgstr "Пространство между сянката на лентата с менюта и елементите на менюта"
  28012787
  2802 #: ../gtk/gtkmenubar.c:243
   2788#: gtk/gtkmenubar.c:243
  28032789msgid "Delay before drop down menus appear"
  28042790msgstr "Закъснение преди появяване на падащи менюта"
  28052791
  2806 #: ../gtk/gtkmenubar.c:244
   2792#: gtk/gtkmenubar.c:244
  28072793msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
  28082794msgstr "Закъснението преди появяване на подменютата"
  28092795
  2810 #: ../gtk/gtkmenushell.c:377
   2796#: gtk/gtkmenushell.c:377
  28112797msgid "Take Focus"
  28122798msgstr "Вземане на фокус"
  28132799
  2814 #: ../gtk/gtkmenushell.c:378
   2800#: gtk/gtkmenushell.c:378
  28152801msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
  28162802msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието взема клавиатурния фокус"
  28172803
  2818 #: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:270 ../gtk/gtkoptionmenu.c:196
   2804#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:270 gtk/gtkoptionmenu.c:196
  28192805msgid "Menu"
  28202806msgstr "Меню"
  28212807
  2822 #: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:271
   2808#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:271
  28232809msgid "The dropdown menu"
  28242810msgstr "Падащото меню"
  28252811
  2826 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:126
   2812#: gtk/gtkmessagedialog.c:126
  28272813msgid "Image/label border"
  28282814msgstr "Изображение/етикет рамка"
  28292815
  2830 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:127
   2816#: gtk/gtkmessagedialog.c:127
  28312817msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
  28322818msgstr ""
  28332819"Широчина за рамката около етикета и изображението в диалога за съобщения"
  28342820
  2835 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:142
   2821#: gtk/gtkmessagedialog.c:142
  28362822msgid "Use separator"
  28372823msgstr "Разделител"
  28382824
  2839 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:143
   2825#: gtk/gtkmessagedialog.c:143
  28402826msgid ""
  28412827"Whether to put a separator between the message dialog's text and the buttons"
  28422828msgstr "Дали да се постави разделител между текста на съобщението и бутоните"
  28432829
  2844 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:149
   2830#: gtk/gtkmessagedialog.c:149
  28452831msgid "Message Type"
  28462832msgstr "Тип съобщение"
  28472833
  2848 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:150
   2834#: gtk/gtkmessagedialog.c:150
  28492835msgid "The type of message"
  28502836msgstr "Типът на съобщението"
  28512837
  2852 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:157
   2838#: gtk/gtkmessagedialog.c:157
  28532839msgid "Message Buttons"
  28542840msgstr "Бутони на съобщение"
  28552841
  2856 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:158
   2842#: gtk/gtkmessagedialog.c:158
  28572843msgid "The buttons shown in the message dialog"
  28582844msgstr "Бутоните показани в диалога за съобщение"
  28592845
  2860 #: ../gtk/gtkmisc.c:111
   2846#: gtk/gtkmisc.c:111
  28612847msgid "Y align"
  28622848msgstr "Подравняване по Y "
  28632849
  2864 #: ../gtk/gtkmisc.c:112
   2850#: gtk/gtkmisc.c:112
  28652851msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
  28662852msgstr "Вертикално подравняване, от 0 (отгоре) до 1 (отдолу)"
  28672853
  2868 #: ../gtk/gtkmisc.c:121
   2854#: gtk/gtkmisc.c:121
  28692855msgid "X pad"
  28702856msgstr "Поле по X"
  28712857
  2872 #: ../gtk/gtkmisc.c:122
   2858#: gtk/gtkmisc.c:122
  28732859msgid ""
  28742860"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
   
  28772863"графичния обект в пиксели"
  28782864
  2879 #: ../gtk/gtkmisc.c:131
   2865#: gtk/gtkmisc.c:131
  28802866msgid "Y pad"
  28812867msgstr "Поле по Y"
  28822868
  2883 #: ../gtk/gtkmisc.c:132
   2869#: gtk/gtkmisc.c:132
  28842870msgid ""
  28852871"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
   
  28882874"графичния обект в пиксели"
  28892875
  2890 #: ../gtk/gtknotebook.c:405
   2876#: gtk/gtknotebook.c:405
  28912877msgid "Page"
  28922878msgstr "Страница"
  28932879
  2894 #: ../gtk/gtknotebook.c:406
   2880#: gtk/gtknotebook.c:406
  28952881msgid "The index of the current page"
  28962882msgstr "Индексът на текущата страница"
  28972883
  2898 #: ../gtk/gtknotebook.c:414
   2884#: gtk/gtknotebook.c:414
  28992885msgid "Tab Position"
  29002886msgstr "Положение на табовете"
  29012887
  2902 #: ../gtk/gtknotebook.c:415
   2888#: gtk/gtknotebook.c:415
  29032889msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
  29042890msgstr "От коя страна на контейнера-бележник са табовете"
  29052891
  2906 #: ../gtk/gtknotebook.c:422
   2892#: gtk/gtknotebook.c:422
  29072893msgid "Tab Border"
  29082894msgstr "Граница на табовете"
  29092895
  2910 #: ../gtk/gtknotebook.c:423
   2896#: gtk/gtknotebook.c:423
  29112897msgid "Width of the border around the tab labels"
  29122898msgstr "Широчина на рамката около етикетите на таб"
  29132899
  2914 #: ../gtk/gtknotebook.c:431
   2900#: gtk/gtknotebook.c:431
  29152901msgid "Horizontal Tab Border"
  29162902msgstr "Хоризонтална рамка на таб"
  29172903
  2918 #: ../gtk/gtknotebook.c:432
   2904#: gtk/gtknotebook.c:432
  29192905msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
  29202906msgstr "Широчина на хоризонталната рамка около етикетите на таб"
  29212907
  2922 #: ../gtk/gtknotebook.c:440
   2908#: gtk/gtknotebook.c:440
  29232909msgid "Vertical Tab Border"
  29242910msgstr "Вертикална рамка на таб"
  29252911
  2926 #: ../gtk/gtknotebook.c:441
   2912#: gtk/gtknotebook.c:441
  29272913msgid "Width of the vertical border of tab labels"
  29282914msgstr "Широчина на вертикалната рамка около етикетите на таб"
  29292915
  2930 #: ../gtk/gtknotebook.c:449
   2916#: gtk/gtknotebook.c:449
  29312917msgid "Show Tabs"
  29322918msgstr "Показване на табове"
  29332919
  2934 #: ../gtk/gtknotebook.c:450
   2920#: gtk/gtknotebook.c:450
  29352921msgid "Whether tabs should be shown or not"
  29362922msgstr "Дали табовете ще бъдат показани или не"
  29372923
  2938 #: ../gtk/gtknotebook.c:456
   2924#: gtk/gtknotebook.c:456
  29392925msgid "Show Border"
  29402926msgstr "Граници"
  29412927
  2942 #: ../gtk/gtknotebook.c:457
   2928#: gtk/gtknotebook.c:457
  29432929msgid "Whether the border should be shown or not"
  29442930msgstr "Показва дали ще се показват граници"
  29452931
  2946 #: ../gtk/gtknotebook.c:463
   2932#: gtk/gtknotebook.c:463
  29472933msgid "Scrollable"
  29482934msgstr "Може да се придвижва"
  29492935
  2950 #: ../gtk/gtknotebook.c:464
   2936#: gtk/gtknotebook.c:464
  29512937msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
  29522938msgstr ""
   
  29542940"отколкото свободното екранно място"
  29552941
  2956 #: ../gtk/gtknotebook.c:470
   2942#: gtk/gtknotebook.c:470
  29572943msgid "Enable Popup"
  29582944msgstr "Изскачащи менюта"
  29592945
  2960 #: ../gtk/gtknotebook.c:471
   2946#: gtk/gtknotebook.c:471
  29612947msgid ""
  29622948"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
   
  29662952"предизвиква появата на меню за придвижването до страница"
  29672953
  2968 #: ../gtk/gtknotebook.c:478
   2954#: gtk/gtknotebook.c:478
  29692955msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
  29702956msgstr "Дали табовете ще имат еднакви размери"
  29712957
  2972 #: ../gtk/gtknotebook.c:485
   2958#: gtk/gtknotebook.c:485
  29732959msgid "Tab label"
  29742960msgstr "Текст на таба"
  29752961
  2976 #: ../gtk/gtknotebook.c:486
   2962#: gtk/gtknotebook.c:486
  29772963msgid "The string displayed on the child's tab label"
  29782964msgstr "Низът изобразен на етикета на таба на дъщерния елемент"
  29792965
  2980 #: ../gtk/gtknotebook.c:492
   2966#: gtk/gtknotebook.c:492
  29812967msgid "Menu label"
  29822968msgstr "Меню текст"
  29832969
  2984 #: ../gtk/gtknotebook.c:493
   2970#: gtk/gtknotebook.c:493
  29852971msgid "The string displayed in the child's menu entry"
  29862972msgstr "Низът изобразен в елемента в менюто за поделемента"
  29872973
  2988 #: ../gtk/gtknotebook.c:506
   2974#: gtk/gtknotebook.c:506
  29892975msgid "Tab expand"
  29902976msgstr "Разширение на таба"
  29912977
  2992 #: ../gtk/gtknotebook.c:507
   2978#: gtk/gtknotebook.c:507
  29932979msgid "Whether to expand the child's tab or not"
  29942980msgstr "Дали да се разширява таба на дъщерния елемент или не"
  29952981
  2996 #: ../gtk/gtknotebook.c:513
   2982#: gtk/gtknotebook.c:513
  29972983msgid "Tab fill"
  29982984msgstr "Допълване на таба"
  29992985
  3000 #: ../gtk/gtknotebook.c:514
   2986#: gtk/gtknotebook.c:514
  30012987msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area or not"
  30022988msgstr "Дали табът на дъщерния елемент да запълва заделеното място или не"
  30032989
  3004 #: ../gtk/gtknotebook.c:520
   2990#: gtk/gtknotebook.c:520
  30052991msgid "Tab pack type"
  30062992msgstr "Тип пакетиране на таба"
  30072993
  3008 #: ../gtk/gtknotebook.c:536 ../gtk/gtkscrollbar.c:116
   2994#: gtk/gtknotebook.c:536 gtk/gtkscrollbar.c:116
  30092995msgid "Secondary backward stepper"
  30102996msgstr "Втора стрелка назад"
  30112997
  3012 #: ../gtk/gtknotebook.c:537
   2998#: gtk/gtknotebook.c:537
  30132999msgid ""
  30143000"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
  30153001msgstr "Втори бутон със стрелка назад от другата страна на лентата с табове"
  30163002
  3017 #: ../gtk/gtknotebook.c:553 ../gtk/gtkscrollbar.c:124
   3003#: gtk/gtknotebook.c:553 gtk/gtkscrollbar.c:124
  30183004msgid "Secondary forward stepper"
  30193005msgstr "Втора стрелка напред"
  30203006
  3021 #: ../gtk/gtknotebook.c:554
   3007#: gtk/gtknotebook.c:554
  30223008msgid ""
  30233009"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
  30243010msgstr "Втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата с табовете"
  30253011
  3026 #: ../gtk/gtknotebook.c:569 ../gtk/gtkscrollbar.c:100
   3012#: gtk/gtknotebook.c:569 gtk/gtkscrollbar.c:100
  30273013msgid "Backward stepper"
  30283014msgstr "Стрелка назад"
  30293015
  3030 #: ../gtk/gtknotebook.c:570 ../gtk/gtkscrollbar.c:101
   3016#: gtk/gtknotebook.c:570 gtk/gtkscrollbar.c:101
  30313017msgid "Display the standard backward arrow button"
  30323018msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка назад"
  30333019
  3034 #: ../gtk/gtknotebook.c:585 ../gtk/gtkscrollbar.c:108
   3020#: gtk/gtknotebook.c:585 gtk/gtkscrollbar.c:108
  30353021msgid "Forward stepper"
  30363022msgstr "Стрелка напред"
  30373023
  3038 #: ../gtk/gtknotebook.c:586 ../gtk/gtkscrollbar.c:109
   3024#: gtk/gtknotebook.c:586 gtk/gtkscrollbar.c:109
  30393025msgid "Display the standard forward arrow button"
  30403026msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка напред"
  30413027
  3042 #: ../gtk/gtkoptionmenu.c:197
   3028#: gtk/gtkoptionmenu.c:197
  30433029msgid "The menu of options"
  30443030msgstr "Меню опции"
  30453031
  3046 #: ../gtk/gtkoptionmenu.c:204
   3032#: gtk/gtkoptionmenu.c:204
  30473033msgid "Size of dropdown indicator"
  30483034msgstr "Размер на падащ индикатор"
  30493035
  3050 #: ../gtk/gtkoptionmenu.c:210
   3036#: gtk/gtkoptionmenu.c:210
  30513037msgid "Spacing around indicator"
  30523038msgstr "Разстояние около индикатор"
  30533039
  3054 #: ../gtk/gtkpaned.c:246
   3040#: gtk/gtkpaned.c:249
  30553041msgid ""
  30563042"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
   
  30593045"горния край)"
  30603046
  3061 #: ../gtk/gtkpaned.c:254
   3047#: gtk/gtkpaned.c:257
  30623048msgid "Position Set"
  30633049msgstr "Задаване на позиция"
  30643050
  3065 #: ../gtk/gtkpaned.c:255
   3051#: gtk/gtkpaned.c:258
  30663052msgid "TRUE if the Position property should be used"
  30673053msgstr "TRUE, ако ще се използва свойството „позиция“"
  30683054
  3069 #: ../gtk/gtkpaned.c:261
   3055#: gtk/gtkpaned.c:264
  30703056msgid "Handle Size"
  30713057msgstr "Размер дръжката"
  30723058
  3073 #: ../gtk/gtkpaned.c:262
   3059#: gtk/gtkpaned.c:265
  30743060msgid "Width of handle"
  30753061msgstr "Широчина на дръжката"
  30763062
  3077 #: ../gtk/gtkpaned.c:278
   3063#: gtk/gtkpaned.c:281
  30783064msgid "Minimal Position"
  30793065msgstr "Минимална позиция"
  30803066
  3081 #: ../gtk/gtkpaned.c:279
   3067#: gtk/gtkpaned.c:282
  30823068msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
  30833069msgstr "Най-малката възможна стойност за „позиция“"
  30843070
  3085 #: ../gtk/gtkpaned.c:296
   3071#: gtk/gtkpaned.c:299
  30863072msgid "Maximal Position"
  30873073msgstr "Максимална позиция"
  30883074
  3089 #: ../gtk/gtkpaned.c:297
   3075#: gtk/gtkpaned.c:300
  30903076msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
  30913077msgstr "Най-голямата възможна стойност за „позиция“"
  30923078
  3093 #: ../gtk/gtkpaned.c:314
   3079#: gtk/gtkpaned.c:317
  30943080msgid "Resize"
  30953081msgstr "Променяне на размер"
  30963082
  3097 #: ../gtk/gtkpaned.c:315
   3083#: gtk/gtkpaned.c:318
  30983084msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
  30993085msgstr ""
  31003086"Ако е TRUE, дъщерният елемент се разширява и свива заедно с мащабирания обект"
  31013087
  3102 #: ../gtk/gtkpaned.c:330
   3088#: gtk/gtkpaned.c:333
  31033089msgid "Shrink"
  31043090msgstr "Смаляване"
  31053091
  3106 #: ../gtk/gtkpaned.c:331
   3092#: gtk/gtkpaned.c:334
  31073093msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
  31083094msgstr "Ако е TRUE, дъщерният елемент може да е по-малък от исканото"
  31093095
  3110 #: ../gtk/gtkpreview.c:135
   3096#: gtk/gtkpreview.c:135
  31113097msgid ""
  31123098"Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
   
  31143100"Дали графичният обект за преглед заема цялото разпределено пространство"
  31153101
  3116 #: ../gtk/gtkprogress.c:132
   3102#: gtk/gtkprogress.c:132
  31173103msgid "Activity mode"
  31183104msgstr "Режим на активност"
  31193105
  3120 #: ../gtk/gtkprogress.c:133
   3106#: gtk/gtkprogress.c:133
  31213107msgid ""
  31223108"If TRUE the GtkProgress is in activity mode, meaning that it signals "
   
  31293115"продължителност"
  31303116
  3131 #: ../gtk/gtkprogress.c:140
   3117#: gtk/gtkprogress.c:140
  31323118msgid "Show text"
  31333119msgstr "Показване на текст"
  31343120
  3135 #: ../gtk/gtkprogress.c:141
   3121#: gtk/gtkprogress.c:141
  31363122msgid "Whether the progress is shown as text"
  31373123msgstr "Дали прогресът ще се покаже като текст"
  31383124
  3139 #: ../gtk/gtkprogress.c:148
   3125#: gtk/gtkprogress.c:148
  31403126msgid "Text x alignment"
  31413127msgstr "Подравняване на текст по x "
  31423128
  3143 #: ../gtk/gtkprogress.c:149
   3129#: gtk/gtkprogress.c:149
  31443130msgid ""
  31453131"A number between 0.0 and 1.0 specifying the horizontal alignment of the text "
   
  31493135"графичния обект за прогрес"
  31503136
  3151 #: ../gtk/gtkprogress.c:157
   3137#: gtk/gtkprogress.c:157
  31523138msgid "Text y alignment"
  31533139msgstr "Подравняване на текст по у"
  31543140
  3155 #: ../gtk/gtkprogress.c:158
   3141#: gtk/gtkprogress.c:158
  31563142msgid ""
  31573143"A number between 0.0 and 1.0 specifying the vertical alignment of the text "
   
  31613147"графичния обект за прогрес"
  31623148
  3163 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:145 ../gtk/gtkrange.c:338
  3164 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:243
   3149#: gtk/gtkprogressbar.c:145 gtk/gtkrange.c:338 gtk/gtkspinbutton.c:243
  31653150msgid "Adjustment"
  31663151msgstr "Нагласяване"
  31673152
  3168 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:146
   3153#: gtk/gtkprogressbar.c:146
  31693154msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
  31703155msgstr "GtkAdjustment, който е свързан с прогрес индикатора (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
  31713156
  3172 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:154
   3157#: gtk/gtkprogressbar.c:154
  31733158msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
  31743159msgstr "Ориентация и посока на растеж на лентата за прогрес"
  31753160
  3176 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:162
   3161#: gtk/gtkprogressbar.c:162
  31773162msgid "Bar style"
  31783163msgstr "Стил на лентата"
  31793164
  3180 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:163
   3165#: gtk/gtkprogressbar.c:163
  31813166msgid "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
  31823167msgstr ""
  31833168"Стилът на визуализация на лентата в режим на проценти (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
  31843169
  3185 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:171
   3170#: gtk/gtkprogressbar.c:171
  31863171msgid "Activity Step"
  31873172msgstr "Стъпка на активност"
  31883173
  3189 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:172
   3174#: gtk/gtkprogressbar.c:172
  31903175msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
  31913176msgstr ""
  31923177"Нарастване използвано за всяка итерация в активен режим (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
  31933178
  3194 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:181
   3179#: gtk/gtkprogressbar.c:181
  31953180msgid "Activity Blocks"
  31963181msgstr "Блокове за активност"
  31973182
  3198 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:182
   3183#: gtk/gtkprogressbar.c:182
  31993184msgid ""
  32003185"The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode "
   
  32043189"прогрес в активен режим (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
  32053190
  3206 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:191
   3191#: gtk/gtkprogressbar.c:191
  32073192msgid "Discrete Blocks"
  32083193msgstr "Отделни блокове"
  32093194
  3210 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:192
   3195#: gtk/gtkprogressbar.c:192
  32113196msgid ""
  32123197"The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete "
   
  32153200"Брой отделни блокове в лентата за прогрес (когато се показва дискретизирана)"
  32163201
  3217 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:201
   3202#: gtk/gtkprogressbar.c:201
  32183203msgid "Fraction"
  32193204msgstr "Част"
  32203205
  3221 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:202
   3206#: gtk/gtkprogressbar.c:202
  32223207msgid "The fraction of total work that has been completed"
  32233208msgstr "Част от цялата работа която е извършена"
  32243209
  3225 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:211
   3210#: gtk/gtkprogressbar.c:211
  32263211msgid "Pulse Step"
  32273212msgstr "Стъпка на пулс"
  32283213
  3229 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:212
   3214#: gtk/gtkprogressbar.c:212
  32303215msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
  32313216msgstr "Частта от общия прогрес, която предизвиква преместване на индикатора"
  32323217
  3233 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:222
   3218#: gtk/gtkprogressbar.c:222
  32343219msgid "Text to be displayed in the progress bar"
  32353220msgstr "Текст за показване в лентата за прогрес"
  32363221
  3237 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:244
   3222#: gtk/gtkprogressbar.c:244
  32383223msgid ""
  32393224"The preferred place to ellipsize the string, if the progressbar does not "
   
  32433228"прогрес не разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
  32443229
  3245 #: ../gtk/gtkradioaction.c:140
   3230#: gtk/gtkradioaction.c:140
  32463231msgid "The value"
  32473232msgstr "Стойността"
  32483233
  3249 #: ../gtk/gtkradioaction.c:141
   3234#: gtk/gtkradioaction.c:141
  32503235msgid ""
  32513236"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
   
  32553240"това действие е текущото действие на своята група."
  32563241
  3257 #: ../gtk/gtkradioaction.c:157 ../gtk/gtkradiobutton.c:114
   3242#: gtk/gtkradioaction.c:157 gtk/gtkradiobutton.c:114
  32583243msgid "Group"
  32593244msgstr "Група"
  32603245
  3261 #: ../gtk/gtkradioaction.c:158
   3246#: gtk/gtkradioaction.c:158
  32623247msgid "The radio action whose group this action belongs to."
  32633248msgstr "Действието за радио бутон, към чиято група принадлежи това действие"
  32643249
  3265 #: ../gtk/gtkradiobutton.c:115
   3250#: gtk/gtkradiobutton.c:115
  32663251msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
  32673252msgstr "Радио бутонът, към чиято група принадлежи този графичен елемент."
  32683253
  3269 #: ../gtk/gtkrange.c:329
   3254#: gtk/gtkrange.c:329
  32703255msgid "Update policy"
  32713256msgstr "Политика на обновяване"
  32723257
  3273 #: ../gtk/gtkrange.c:330
   3258#: gtk/gtkrange.c:330
  32743259msgid "How the range should be updated on the screen"
  32753260msgstr "Как диапазонът ще бъде обновяван на екрана"
  32763261
  3277 #: ../gtk/gtkrange.c:339
   3262#: gtk/gtkrange.c:339
  32783263msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
  32793264msgstr ""
  32803265"GtkAdjustment, който съдържа текущата стойност на този обект за диапазон"
  32813266
  3282 #: ../gtk/gtkrange.c:346
   3267#: gtk/gtkrange.c:346
  32833268msgid "Inverted"
  32843269msgstr "Обърнат"
  32853270
  3286 #: ../gtk/gtkrange.c:347
   3271#: gtk/gtkrange.c:347
  32873272msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
  32883273msgstr "Обръщане на посоката"
  32893274
  3290 #: ../gtk/gtkrange.c:353
   3275#: gtk/gtkrange.c:353
  32913276msgid "Slider Width"
  32923277msgstr "Широчина на плъзгач"
  32933278
  3294 #: ../gtk/gtkrange.c:354
   3279#: gtk/gtkrange.c:354
  32953280msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
  32963281msgstr "Широчина на лентата за придвижване или показалеца"
  32973282
  3298 #: ../gtk/gtkrange.c:361
   3283#: gtk/gtkrange.c:361
  32993284msgid "Trough Border"
  33003285msgstr "Граница на полето"
  33013286
  3302 #: ../gtk/gtkrange.c:362
   3287#: gtk/gtkrange.c:362
  33033288msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
  33043289msgstr "Разстояние между показалеца/стрелките и външното вдаване"
  33053290
  3306 #: ../gtk/gtkrange.c:369
   3291#: gtk/gtkrange.c:369
  33073292msgid "Stepper Size"
  33083293msgstr "Големина на стрелките"
  33093294
  3310 #: ../gtk/gtkrange.c:370
   3295#: gtk/gtkrange.c:370
  33113296msgid "Length of step buttons at ends"
  33123297msgstr "Дължина на бутоните на стрелките по краищата"
  33133298
  3314 #: ../gtk/gtkrange.c:377
   3299#: gtk/gtkrange.c:377
  33153300msgid "Stepper Spacing"
  33163301msgstr "Разстояние около стрелките"
  33173302
  3318 #: ../gtk/gtkrange.c:378
   3303#: gtk/gtkrange.c:378
  33193304msgid "Spacing between step buttons and thumb"
  33203305msgstr "Разстояние между бутоните на стрелката и показалеца"
  33213306
  3322 #: ../gtk/gtkrange.c:385
   3307#: gtk/gtkrange.c:385
  33233308msgid "Arrow X Displacement"
  33243309msgstr "Отместване на стрелката по X "
  33253310
  3326 #: ../gtk/gtkrange.c:386
   3311#: gtk/gtkrange.c:386
  33273312msgid ""
  33283313"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
   
  33303315"На какво разстояние по X да се премества стрелката при натискане на бутона"
  33313316
  3332 #: ../gtk/gtkrange.c:393
   3317#: gtk/gtkrange.c:393
  33333318msgid "Arrow Y Displacement"
  33343319msgstr "Отместване на стрелката по Y"
  33353320
  3336 #: ../gtk/gtkrange.c:394
   3321#: gtk/gtkrange.c:394
  33373322msgid ""
  33383323"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
   
  33403325"На какво разстояние по Y да се премества стрелката при натискане на бутона"
  33413326
  3342 #: ../gtk/gtkruler.c:122
   3327#: gtk/gtkruler.c:122
  33433328msgid "Lower"
  33443329msgstr "Начална ст-ст"
  33453330
  3346 #: ../gtk/gtkruler.c:123
   3331#: gtk/gtkruler.c:123
  33473332msgid "Lower limit of ruler"
  33483333msgstr "Начална стойност на линията"
  33493334
  3350 #: ../gtk/gtkruler.c:132
   3335#: gtk/gtkruler.c:132
  33513336msgid "Upper"
  33523337msgstr "Крайна ст-ст"
  33533338
  3354 #: ../gtk/gtkruler.c:133
   3339#: gtk/gtkruler.c:133
  33553340msgid "Upper limit of ruler"
  33563341msgstr "Крайната стойност на линията"
  33573342
  3358 #: ../gtk/gtkruler.c:143
   3343#: gtk/gtkruler.c:143
  33593344msgid "Position of mark on the ruler"
  33603345msgstr "Позиции на маркер на линията"
  33613346
  3362 #: ../gtk/gtkruler.c:152
   3347#: gtk/gtkruler.c:152
  33633348msgid "Max Size"
  33643349msgstr "Макс. размер"
  33653350
  3366 #: ../gtk/gtkruler.c:153
   3351#: gtk/gtkruler.c:153
  33673352msgid "Maximum size of the ruler"
  33683353msgstr "Максимален размер на линията"
  33693354
  3370 #: ../gtk/gtkruler.c:168
   3355#: gtk/gtkruler.c:168
  33713356msgid "Metric"
  33723357msgstr "Метрика"
  33733358
  3374 #: ../gtk/gtkruler.c:169
   3359#: gtk/gtkruler.c:169
  33753360msgid "The metric used for the ruler"
  33763361msgstr "Широчината, на всеки елемент в измерващите единици"
  33773362
  3378 #: ../gtk/gtkscale.c:173 ../gtk/gtkspinbutton.c:261
   3363#: gtk/gtkscale.c:173 gtk/gtkspinbutton.c:261
  33793364msgid "Digits"
  33803365msgstr "Цифри"
  33813366
  3382 #: ../gtk/gtkscale.c:174
   3367#: gtk/gtkscale.c:174
  33833368msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
  33843369msgstr "Брой десетични цифри, които се показват в стойността"
  33853370
  3386 #: ../gtk/gtkscale.c:183
   3371#: gtk/gtkscale.c:183
  33873372msgid "Draw Value"
  33883373msgstr "Стойност"
  33893374
  3390 #: ../gtk/gtkscale.c:184
   3375#: gtk/gtkscale.c:184
  33913376msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
  33923377msgstr "Дали текущата стойност се показва като низ до плъзгача"
  33933378
  3394 #: ../gtk/gtkscale.c:191
   3379#: gtk/gtkscale.c:191
  33953380msgid "Value Position"
  33963381msgstr "Позицията на стойността"
  33973382
  3398 #: ../gtk/gtkscale.c:192
   3383#: gtk/gtkscale.c:192
  33993384msgid "The position in which the current value is displayed"
  34003385msgstr "Позицията, в която е показана текущата стойност"
  34013386
  3402 #: ../gtk/gtkscale.c:199
   3387#: gtk/gtkscale.c:199
  34033388msgid "Slider Length"
  34043389msgstr "Дължина на плъзгача"
  34053390
  3406 #: ../gtk/gtkscale.c:200
   3391#: gtk/gtkscale.c:200
  34073392msgid "Length of scale's slider"
  34083393msgstr "Дължината на плъзгача"
  34093394
  3410 #: ../gtk/gtkscale.c:208
   3395#: gtk/gtkscale.c:208
  34113396msgid "Value spacing"
  34123397msgstr "Отстояние на стойността"
  34133398
  3414 #: ../gtk/gtkscale.c:209
   3399#: gtk/gtkscale.c:209
  34153400msgid "Space between value text and the slider/trough area"
  34163401msgstr "Разстоянието между текста и плъзгача"
  34173402
  3418 #: ../gtk/gtkscrollbar.c:83
   3403#: gtk/gtkscrollbar.c:83
  34193404msgid "Minimum Slider Length"
  34203405msgstr "Минимална дължина на плъзгача в лентата за придвижване"
  34213406
  3422 #: ../gtk/gtkscrollbar.c:84
   3407#: gtk/gtkscrollbar.c:84
  34233408msgid "Minimum length of scrollbar slider"
  34243409msgstr "Минимална дължина на плъзгача в лентата за придвижване"
  34253410
  3426 #: ../gtk/gtkscrollbar.c:92
   3411#: gtk/gtkscrollbar.c:92
  34273412msgid "Fixed slider size"
  34283413msgstr "Фиксиран размер на плъзгача"
  34293414
  3430 #: ../gtk/gtkscrollbar.c:93
   3415#: gtk/gtkscrollbar.c:93
  34313416msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
  34323417msgstr "Дължината на плъзгача в лентата за придвижване не се променя"
  34333418
  3434 #: ../gtk/gtkscrollbar.c:117
   3419#: gtk/gtkscrollbar.c:117
  34353420msgid ""
  34363421"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
   
  34383423"Втори бутон със стрелка „назад“ от другата страна на лентата за придвижване"
  34393424
  3440 #: ../gtk/gtkscrollbar.c:125
   3425#: gtk/gtkscrollbar.c:125
  34413426msgid ""
  34423427"Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
   
  34443429"Втори бутон със стрелка „напред“ от другата страна на лентата за придвижване"
  34453430
  3446 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:239 ../gtk/gtktext.c:606
  3447 #: ../gtk/gtktreeview.c:578
   3431#: gtk/gtkscrolledwindow.c:239 gtk/gtktext.c:606 gtk/gtktreeview.c:578
  34483432msgid "Horizontal Adjustment"
  34493433msgstr "Хоризонтално регулиране"
  34503434
  3451 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:246 ../gtk/gtktext.c:614
  3452 #: ../gtk/gtktreeview.c:586
   3435#: gtk/gtkscrolledwindow.c:246 gtk/gtktext.c:614 gtk/gtktreeview.c:586
  34533436msgid "Vertical Adjustment"
  34543437msgstr "Вертикално регулиране"
  34553438
  3456 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:253
   3439#: gtk/gtkscrolledwindow.c:253
  34573440msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
  34583441msgstr "Политика на хоризонтална лента за придвижване"
  34593442
  3460 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:254
   3443#: gtk/gtkscrolledwindow.c:254
  34613444msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
  34623445msgstr "Когато се показва хоризонтална лента за придвижване"
  34633446
  3464 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:261
   3447#: gtk/gtkscrolledwindow.c:261
  34653448msgid "Vertical Scrollbar Policy"
  34663449msgstr "Политика на вертикална лента за придвижване"
  34673450
  3468 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:262
   3451#: gtk/gtkscrolledwindow.c:262
  34693452msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
  34703453msgstr "Когато се показва вертикалната лента за придвижване"
  34713454
  3472 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:270
   3455#: gtk/gtkscrolledwindow.c:270
  34733456msgid "Window Placement"
  34743457msgstr "Разполагане на прозорец"
  34753458
  3476 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:271
   3459#: gtk/gtkscrolledwindow.c:271
  34773460msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars"
  34783461msgstr "Къде е поместено съдържанието спрямо лентите за придвижване"
  34793462
  3480 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:278
   3463#: gtk/gtkscrolledwindow.c:278
  34813464msgid "Shadow Type"
  34823465msgstr "Тип сянка"
  34833466
  3484 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:279
   3467#: gtk/gtkscrolledwindow.c:279
  34853468msgid "Style of bevel around the contents"
  34863469msgstr "Стилът на вдаването около съдържанието"
  34873470
  3488 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:286
   3471#: gtk/gtkscrolledwindow.c:286
  34893472msgid "Scrollbar spacing"
  34903473msgstr "Разстояние за лента за придвижване"
  34913474
  3492 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:287
   3475#: gtk/gtkscrolledwindow.c:287
  34933476msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
  34943477msgstr "Брой пиксели между лентите за придвижване и придвижвания прозорец"
  34953478
  3496 #: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:137
   3479#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:137
  34973480msgid "Draw"
  34983481msgstr "Изчертаване"
  34993482
  3500 #: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:138
   3483#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:138
  35013484msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
  35023485msgstr "Дали разделителят е изчертан или е просто празен"
  35033486
  3504 #: ../gtk/gtksettings.c:200
   3487#: gtk/gtksettings.c:200
  35053488msgid "Double Click Time"
  35063489msgstr "Време на двойно натискане"
  35073490
  3508 #: ../gtk/gtksettings.c:201
   3491#: gtk/gtksettings.c:201
  35093492msgid ""
  35103493"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
   
  35143497"двойно натискане"
  35153498
  3516 #: ../gtk/gtksettings.c:208
   3499#: gtk/gtksettings.c:208
  35173500msgid "Double Click Distance"
  35183501msgstr "Разстояние за двойно натискане"
  35193502
  3520 #: ../gtk/gtksettings.c:209
   3503#: gtk/gtksettings.c:209
  35213504msgid ""
  35223505"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
   
  35263509"двойно натискане"
  35273510
  3528 #: ../gtk/gtksettings.c:216
   3511#: gtk/gtksettings.c:216
  35293512msgid "Cursor Blink"
  35303513msgstr "Мигащ показалец"
  35313514
  3532 #: ../gtk/gtksettings.c:217
   3515#: gtk/gtksettings.c:217
  35333516msgid "Whether the cursor should blink"
  35343517msgstr "Дали показалецът ще мига"
  35353518
  3536 #: ../gtk/gtksettings.c:224
   3519#: gtk/gtksettings.c:224
  35373520msgid "Cursor Blink Time"
  35383521msgstr "Време на мигане на показалеца"
  35393522
  3540 #: ../gtk/gtksettings.c:225
   3523#: gtk/gtksettings.c:225
  35413524msgid "Length of the cursor blink cycle, in milleseconds"
  35423525msgstr "Дължината на цикъла на мигане за курсора в милисекунди"
  35433526
  3544 #: ../gtk/gtksettings.c:232
   3527#: gtk/gtksettings.c:232
  35453528msgid "Split Cursor"
  35463529msgstr "Отделни показалци"
  35473530
  3548 #: ../gtk/gtksettings.c:233
   3531#: gtk/gtksettings.c:233
  35493532msgid ""
  35503533"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
   
  35543537"надясно и отдясно-наляво"
  35553538
  3556 #: ../gtk/gtksettings.c:240
   3539#: gtk/gtksettings.c:240
  35573540msgid "Theme Name"
  35583541msgstr "Име на тема"
  35593542
  3560 #: ../gtk/gtksettings.c:241
   3543#: gtk/gtksettings.c:241
  35613544msgid "Name of theme RC file to load"
  35623545msgstr "Име на файл RC за тема, който да се зареди"
  35633546
  3564 #: ../gtk/gtksettings.c:248
   3547#: gtk/gtksettings.c:248
  35653548msgid "Icon Theme Name"
  35663549msgstr "Име на тема за икони"
  35673550
  3568 #: ../gtk/gtksettings.c:249
   3551#: gtk/gtksettings.c:249
  35693552msgid "Name of icon theme to use"
  35703553msgstr "Име на темата за икони, която да се използва"
  35713554
  3572 #: ../gtk/gtksettings.c:257
   3555#: gtk/gtksettings.c:257
  35733556msgid "Key Theme Name"
  35743557msgstr "Име на тема за клавиши"
  35753558
  3576 #: ../gtk/gtksettings.c:258
   3559#: gtk/gtksettings.c:258
  35773560msgid "Name of key theme RC file to load"
  35783561msgstr "Име на файл RC с тема за клавишите, който да се зареди"
  35793562
  3580 #: ../gtk/gtksettings.c:266
   3563#: gtk/gtksettings.c:266
  35813564msgid "Menu bar accelerator"
  35823565msgstr "Ускорител на лентата с менюта"
  35833566
  3584 #: ../gtk/gtksettings.c:267
   3567#: gtk/gtksettings.c:267
  35853568msgid "Keybinding to activate the menu bar"
  35863569msgstr "Клавиши за активиране на лентата с менюта"
  35873570
  3588 #: ../gtk/gtksettings.c:275
   3571#: gtk/gtksettings.c:275
  35893572msgid "Drag threshold"
  35903573msgstr "Праг на изтегляне"
  35913574
  3592 #: ../gtk/gtksettings.c:276
   3575#: gtk/gtksettings.c:276
  35933576msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
  35943577msgstr ""
  35953578"Брой пиксели, на които показалеца да се премести преди започване на изтегляне"
  35963579
  3597 #: ../gtk/gtksettings.c:284
   3580#: gtk/gtksettings.c:284
  35983581msgid "Font Name"
  35993582msgstr "Име на шрифт"
  36003583
  3601 #: ../gtk/gtksettings.c:285
   3584#: gtk/gtksettings.c:285
  36023585msgid "Name of default font to use"
  36033586msgstr "Име на подразбиращ се шрифт за използване"
  36043587
  3605 #: ../gtk/gtksettings.c:293
   3588#: gtk/gtksettings.c:293
  36063589msgid "Icon Sizes"
  36073590msgstr "Размери на икони"
  36083591
  3609 #: ../gtk/gtksettings.c:294
   3592#: gtk/gtksettings.c:294
  36103593msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
  36113594msgstr "Списък размери на икони (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
  36123595
  3613 #: ../gtk/gtksettings.c:302
   3596#: gtk/gtksettings.c:302
  36143597msgid "GTK Modules"
  36153598msgstr "Модули на GTK"
  36163599
  3617 #: ../gtk/gtksettings.c:303
   3600#: gtk/gtksettings.c:303
  36183601msgid "List of currently active GTK modules"
  36193602msgstr "Списъкът с текущо активните модули на GTK"
  36203603
  3621 #: ../gtk/gtksettings.c:312
   3604#: gtk/gtksettings.c:312
  36223605msgid "Xft Antialias"
  36233606msgstr "Заглаждане на Xft"
  36243607
  3625 #: ../gtk/gtksettings.c:313
   3608#: gtk/gtksettings.c:313
  36263609msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
  36273610msgstr ""
   
  36293612"подразбиране"
  36303613
  3631 #: ../gtk/gtksettings.c:322
   3614#: gtk/gtksettings.c:322
  36323615msgid "Xft Hinting"
  36333616msgstr "Подсказки на Xft"
  36343617
  3635 #: ../gtk/gtksettings.c:323
   3618#: gtk/gtksettings.c:323
  36363619msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
  36373620msgstr ""
   
  36393622"по подразбиране"
  36403623
  3641 #: ../gtk/gtksettings.c:332
   3624#: gtk/gtksettings.c:332
  36423625msgid "Xft Hint Style"
  36433626msgstr "Стил на подсказките на Xft"
  36443627
  3645 #: ../gtk/gtksettings.c:333
   3628#: gtk/gtksettings.c:333
  36463629msgid ""
  36473630"What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
   
  36503633"(hintslight), средно (hintmedium) или изцяло (hintfull)"
  36513634
  3652 #: ../gtk/gtksettings.c:342
   3635#: gtk/gtksettings.c:342
  36533636msgid "Xft RGBA"
  36543637msgstr "Xft RGBA"
  36553638
  3656 #: ../gtk/gtksettings.c:343
   3639#: gtk/gtksettings.c:343
  36573640msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
  36583641msgstr ""
   
  36603643"Вчзс (vrgb), Всзч (vbgr)"
  36613644
  3662 #: ../gtk/gtksettings.c:352
   3645#: gtk/gtksettings.c:352
  36633646msgid "Xft DPI"
  36643647msgstr "Xft DPI (тчк./инч)"
  36653648
  3666 #: ../gtk/gtksettings.c:353
   3649#: gtk/gtksettings.c:353
  36673650msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
  36683651msgstr ""
   
  36703653"ползва стойността по подразбиране"
  36713654
  3672 #: ../gtk/gtksettings.c:362
   3655#: gtk/gtksettings.c:362
  36733656msgid "Cursor theme name"
  36743657msgstr "Име на тема за показалеца"
  36753658
  3676 #: ../gtk/gtksettings.c:363
   3659#: gtk/gtksettings.c:363
  36773660msgid "Name of the cursor theme to use"
  36783661msgstr "Име на темата за показалеца, която да се използва"
  36793662
  3680 #: ../gtk/gtksettings.c:371
   3663#: gtk/gtksettings.c:371
  36813664msgid "Cursor theme size"
  36823665msgstr "Размер на показалеца"
  36833666
  3684 #: ../gtk/gtksettings.c:372
   3667#: gtk/gtksettings.c:372
  36853668msgid "Size to use for cursors"
  36863669msgstr "Размерът, който да се използва за показалците"
  36873670
  3688 #: ../gtk/gtksettings.c:382
   3671#: gtk/gtksettings.c:382
  36893672msgid "Alternative button order"
  36903673msgstr "Алтернативна подредба на бутоните"
  36913674
  3692 #: ../gtk/gtksettings.c:383
   3675#: gtk/gtksettings.c:383
  36933676msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
  36943677msgstr "Дали бутоните в прозорците да използват алтернативна подредба"
  36953678
  3696 #: ../gtk/gtksizegroup.c:267
   3679#: gtk/gtksizegroup.c:267
  36973680msgid "Mode"
  36983681msgstr "Режим"
  36993682
  3700 #: ../gtk/gtksizegroup.c:268
   3683#: gtk/gtksizegroup.c:268
  37013684msgid ""
  37023685"The directions in which the size group affects the requested sizes of its "
   
  37063689"на своите съставни елементи"
  37073690
  3708 #: ../gtk/gtksizegroup.c:285
   3691#: gtk/gtksizegroup.c:285
  37093692msgid "Ignore hidden"
  37103693msgstr "Игнориране на скритите"
  37113694
  3712 #: ../gtk/gtksizegroup.c:286
   3695#: gtk/gtksizegroup.c:286
  37133696msgid ""
  37143697"If TRUE, hidden widgets are ignored when determining the size of the group"
   
  37173700"големината на групата"
  37183701
  3719 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:244
   3702#: gtk/gtkspinbutton.c:244
  37203703msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton"
  37213704msgstr "Стъпка, който съдържа стойността на брояча"
  37223705
  3723 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:251
   3706#: gtk/gtkspinbutton.c:251
  37243707msgid "Climb Rate"
  37253708msgstr "Скорост на нарастване"
  37263709
  3727 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:252
   3710#: gtk/gtkspinbutton.c:252
  37283711msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
  37293712msgstr "Степента на ускорение, когато е задържан натиснат бутон"
  37303713
  3731 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:262
   3714#: gtk/gtkspinbutton.c:262
  37323715msgid "The number of decimal places to display"
  37333716msgstr "Брой десетични точки, които да се изобразяват"
  37343717
  3735 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:271
   3718#: gtk/gtkspinbutton.c:271
  37363719msgid "Snap to Ticks"
  37373720msgstr "Придържане към стъпките"
  37383721
  3739 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:272
   3722#: gtk/gtkspinbutton.c:272
  37403723msgid ""
  37413724"Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
   
  37433726msgstr "Дали невалидните стойности в броя ще се закръглят най-близката стъпка"
  37443727
  3745 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:279
   3728#: gtk/gtkspinbutton.c:279
  37463729msgid "Numeric"
  37473730msgstr "Само цифри"
  37483731
  3749 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:280
   3732#: gtk/gtkspinbutton.c:280
  37503733msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
  37513734msgstr "Дали не-цифровите символи ще бъдат игнорирани"
  37523735
  3753 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:287
   3736#: gtk/gtkspinbutton.c:287
  37543737msgid "Wrap"
  37553738msgstr "Превъртане"
  37563739
  3757 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:288
   3740#: gtk/gtkspinbutton.c:288
  37583741msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
  37593742msgstr "Дали броячът ще превърта при достигане на своя лимит"
  37603743
  3761 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:295
   3744#: gtk/gtkspinbutton.c:295
  37623745msgid "Update Policy"
  37633746msgstr "Политика на актуализиране"
  37643747
  3765 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:296
   3748#: gtk/gtkspinbutton.c:296
  37663749msgid ""
  37673750"Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
  37683751msgstr "Дали броячът ще се обновява винаги или само при правилна стойност"
  37693752
  3770 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:305
   3753#: gtk/gtkspinbutton.c:305
  37713754msgid "Reads the current value, or sets a new value"
  37723755msgstr "Четене на текущата стойност или задаване на нова"
  37733756
  3774 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:314
   3757#: gtk/gtkspinbutton.c:314
  37753758msgid "Style of bevel around the spin button"
  37763759msgstr "Стил на вдаването около брояча"
  37773760
  3778 #: ../gtk/gtkstatusbar.c:178
   3761#: gtk/gtkstatusbar.c:178
  37793762msgid "Has Resize Grip"
  37803763msgstr "Дръжка за преоразмеряване"
  37813764
  3782 #: ../gtk/gtkstatusbar.c:179
   3765#: gtk/gtkstatusbar.c:179
  37833766msgid "Whether the statusbar has a grip for resizing the toplevel"
  37843767msgstr ""
   
  37863769"ниво"
  37873770
  3788 #: ../gtk/gtkstatusbar.c:206
   3771#: gtk/gtkstatusbar.c:206
  37893772msgid "Style of bevel around the statusbar text"
  37903773msgstr "Стил на вдаването около лентата за състоянието"
  37913774
  3792 #: ../gtk/gtktable.c:161
   3775#: gtk/gtktable.c:161
  37933776msgid "Rows"
  37943777msgstr "Редове"
  37953778
  3796 #: ../gtk/gtktable.c:162
   3779#: gtk/gtktable.c:162
  37973780msgid "The number of rows in the table"
  37983781msgstr "Брой редове в таблицата"
  37993782
  3800 #: ../gtk/gtktable.c:170
   3783#: gtk/gtktable.c:170
  38013784msgid "Columns"
  38023785msgstr "Колони"
  38033786
  3804 #: ../gtk/gtktable.c:171
   3787#: gtk/gtktable.c:171
  38053788msgid "The number of columns in the table"
  38063789msgstr "Брой колони в таблицата"
  38073790
  3808 #: ../gtk/gtktable.c:179
   3791#: gtk/gtktable.c:179
  38093792msgid "Row spacing"
  38103793msgstr "Интервалът между редове"
  38113794
  3812 #: ../gtk/gtktable.c:180
   3795#: gtk/gtktable.c:180
  38133796msgid "The amount of space between two consecutive rows"
  38143797msgstr "Интервалът между два съседни реда"
  38153798
  3816 #: ../gtk/gtktable.c:188
   3799#: gtk/gtktable.c:188
  38173800msgid "Column spacing"
  38183801msgstr "Разстояние между колони"
  38193802
  3820 #: ../gtk/gtktable.c:189
   3803#: gtk/gtktable.c:189
  38213804msgid "The amount of space between two consecutive columns"
  38223805msgstr "Разстоянието между две съседни колони"
  38233806
  3824 #: ../gtk/gtktable.c:197
   3807#: gtk/gtktable.c:197
  38253808msgid "Homogenous"
  38263809msgstr "Еднакво"
  38273810
  3828 #: ../gtk/gtktable.c:198
   3811#: gtk/gtktable.c:198
  38293812msgid "If TRUE this means the table cells are all the same width/height"
  38303813msgstr "Ако е TRUE клетките на таблицата ще са с еднакви височина/широчина"
  38313814
  3832 #: ../gtk/gtktable.c:205
   3815#: gtk/gtktable.c:205
  38333816msgid "Left attachment"
  38343817msgstr "Ляво прикачване"
  38353818
  3836 #: ../gtk/gtktable.c:212
   3819#: gtk/gtktable.c:212
  38373820msgid "Right attachment"
  38383821msgstr "Прикачване отдясно"
  38393822
  3840 #: ../gtk/gtktable.c:213
   3823#: gtk/gtktable.c:213
  38413824msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
  38423825msgstr ""
  38433826"Номер на колоната, към който да се прикачи дясната страна на дъщерния елемент"
  38443827
  3845 #: ../gtk/gtktable.c:219
   3828#: gtk/gtktable.c:219
  38463829msgid "Top attachment"
  38473830msgstr "Прикачване отгоре"
  38483831
  3849 #: ../gtk/gtktable.c:220
   3832#: gtk/gtktable.c:220
  38503833msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
  38513834msgstr ""
  38523835"Номер на реда, към който да се прикачи горната страна на дъщерния елемент"
  38533836
  3854 #: ../gtk/gtktable.c:226
   3837#: gtk/gtktable.c:226
  38553838msgid "Bottom attachment"
  38563839msgstr "Долно прикачване"
  38573840
  3858 #: ../gtk/gtktable.c:233
   3841#: gtk/gtktable.c:233
  38593842msgid "Horizontal options"
  38603843msgstr "Хоризонтални настройки"
  38613844
  3862 #: ../gtk/gtktable.c:234
   3845#: gtk/gtktable.c:234
  38633846msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
  38643847msgstr "Настройки указващи хоризонталното поведение на дъщерния елемент"
  38653848
  3866 #: ../gtk/gtktable.c:240
   3849#: gtk/gtktable.c:240
  38673850msgid "Vertical options"
  38683851msgstr "Вертикални настройки"
  38693852
  3870 #: ../gtk/gtktable.c:241
   3853#: gtk/gtktable.c:241
  38713854msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
  38723855msgstr "Настройки указващи вертикалното поведение на дъщерния елемент"
  38733856
  3874 #: ../gtk/gtktable.c:247
   3857#: gtk/gtktable.c:247
  38753858msgid "Horizontal padding"
  38763859msgstr "Хоризонтално отстояние"
  38773860
  3878 #: ../gtk/gtktable.c:248
   3861#: gtk/gtktable.c:248
  38793862msgid ""
  38803863"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
   
  38843867"неговите леви и десни съседи, в пиксели"
  38853868
  3886 #: ../gtk/gtktable.c:254
   3869#: gtk/gtktable.c:254
  38873870msgid "Vertical padding"
  38883871msgstr "Вертикално отстояние"
  38893872
  3890 #: ../gtk/gtktable.c:255
   3873#: gtk/gtktable.c:255
  38913874msgid ""
  38923875"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
   
  38963879"неговите горни и долни съседи, в пиксели"
  38973880
  3898 #: ../gtk/gtktext.c:607
   3881#: gtk/gtktext.c:607
  38993882msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
  39003883msgstr "Хоризонтално подравняване за текстовия графичен обект"
  39013884
  3902 #: ../gtk/gtktext.c:615
   3885#: gtk/gtktext.c:615
  39033886msgid "Vertical adjustment for the text widget"
  39043887msgstr "Вертикално подравняване за текстовия графичен обект"
  39053888
  3906 #: ../gtk/gtktext.c:622
   3889#: gtk/gtktext.c:622
  39073890msgid "Line Wrap"
  39083891msgstr "Прехвърляне на линия"
  39093892
  3910 #: ../gtk/gtktext.c:623
   3893#: gtk/gtktext.c:623
  39113894msgid "Whether lines are wrapped at widget edges"
  39123895msgstr "Дали линиите ще се прехвърля в края на графичния обект"
  39133896