Changeset 27

Timestamp:
Jul 3, 2005, 5:21:41 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

ynaptic/sharp) Добавен е превода на Synaptic, промени от мен и от ash:

  • "Аматьорско радио" е поправено на "Любителско радио"
  • Коригиран е един неправилно копиран интервал (затваря: #30)
  • Българизирани кавички (благодарности на ash)
  • Премахнати са две полумазни форми
  • Оправени са 9 обърнати словореда (затваря: #20; благодарности и на ash, затваря: #94)
  • Размазано едно фъзенце (благодарности на ash)
  • Коригиран е един предлог (затваря: #19)
  • "Скриване" е поправено на "Скрита" (затваря: #23)
File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.